Környezetvédelmi információs rendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelmi információs rendszer"

Átírás

1 Környezetvédelmi információs rendszer

2 Környezetvédelmi információk az SAP rendszerben Mi közös pontja lehet egy vállalatirányítási rendszernek a környezetvédelemmel? Tehetnénk fel a kérdést. Amilyen hatása van a vállalat működésének a környezetre. Válaszolhatnánk rá. A vállalati folyamatok, a vállalati működés jelentősen hat a környezetre. Sokszor hallunk és beszélünk a környezetközpontú irányítási rendszerekről, amelyek feladata a vállalat környezeti hatásainak rögzítése és egyben minimalizálása. Ezen rendszerek különválaszthatóak-e a vállalat gazdasági folyamataitól? A válasz egyértelmű: nem. A környezetközpontú irányítási rendszerek, pontosabban ezek szoftveres megjelenései, jellemzően a környezetvédelmi feladatokra koncentrálnak, nem kapcsolódnak közvetlenül a vállalati folyamatokat leíró, vezérlő rendszerekhez. Ez a specializáció, a területek külön kezelése hatékonyságveszteséggel jár együtt. Mi az alapja a megállapításnak, azaz egy jól és hatékonyan működő rendszer feltételei: a megalapozott környezetközpontú döntésekhez megbízható adatokra és azokra épülő rendszerekre van szükség. az adatoknak egyszerre, egy helyen és időben kell rendelkezésre állnia. A döntések hatásainak nyomonkövethetősége biztosított legyen A környezetvédelmi döntések hatékonyságának és megalapozottságának kezelése megköveteli az egységes, pontos, rendezett, naprakész adatok meglétét, valamint ezek szükség és lehetőség szerinti részletezettségét. A négy feltétel vagy cél elkülönült rendszerek használatával nem érhető el, vagy ha mégis, akkor az jelentős emberi és időráfordítást követel meg a vállalati szervezettől. Szükségszerűen a használt rendszerek előnyei elvesznek. Ha továbblépünk a hatékony rendszer alapkövetelményein és közelítünk a környezetvédelmi elvárások felé, tapasztalataink szerint, az alábbi tényezők kerülnek előtérbe: Képesség a hatósági adatszolgáltatások előállítására az előírt formátumban, az előírt űrlapokon Környezeti elemek védelmével kapcsolatos adatok elkülönített nyilvántartása környezeti hatásokkal kapcsolatos üzemviteli adatok nyilvántartása belső adatszolgáltatás megteremtése a vállalat döntéshozó szervezetei részére szállítók környezetvédelmi adatainak nyilvántartása jellemzők körének bővíthetősége ellenőrzések, küszöbértékek használata Az megteremti azt a lehetőséget, hogy a környezetvédelmi információk, adatok a vállalati folyamatokkal együtt értelmezhetőek, nyomonkövethetőek legyenek. A standard SAP rendszert kiegészítve környezetvédelmi adatok kinyerhetőek a vállalati folyamatokból. Másrészt beépíthetővé teszi a környezetvédelmi információkat és feltételeket a vállalati folyamatokba. Ezáltal biztosítja például a jogi megfelelőség értékelését, a beavatkozási esetek meghatározását. Egyben lehetővé teszi az SAP alapmoduljaival (a bevezetett moduloktól függően), akár egy környezetvédelmi beruházás pénzügyi,

3 logisztikai és környezeti hatásának követését. A vállalat életében a szervezetnek képesnek kell lennie operatív, gyors döntések meghozatalára. Az biztosítani tudja a döntésekhez szükséges adatokat, pl. a mérő, és megfigyelő rendszerekhez történő automatikus adatkapcsolat kiépítés képességével. Mérőrendszerekből nyert adatok kiértékeléséhez nagyfokú szabadságot biztosít. Ezt a képességét növeli, hogy standard SAP fejlesztő- és riportkészítő eszközökkel bármikor kiegészíthető tudása, amelyet a vállalati fejlesztői csapat is el tud végezni. Ha a vállalat előre tudja definiálni a kritikus mutatók beavatkozási értékeit, valamint ehhez hozzárendelni a szükséges válaszokat vagy teendőket, akkor rendszerbeállítástól függően figyelmezteti az illetékes személyt vagy elvégzi azokat. A kinyert listák, lekérdezések lementhetőek a rendszerből MS Office formátumban, ezáltal a rendszerhasználati jogosultsággal nem rendelkező dolgozók számára is elérhetővé válnak az adatok. A rendszer felépítésében ötvözi a hagyományos SAP szervezeti, folyamat felépítési logikát, a környezetvédelemi adatokat környezeti elemenként kezeli. Az aktuális verziójában a föld, a víz és a levegő védelme, valamint a hulladékok és a zaj került megvalósításra. Az adatok és a tevékenységek csoportosításra kerültek az SAP rendszer logikája alapján: alapadatok, törzsadatok, mozgási /mérési/ adatok, jelentések, lekérdezések. Az alapadatok azok az adatok az -ban, amelyek valamely törzsadat (pl. berendezés, forrás) jellemzésére, leírására szolgálnak, értékek halmazai és hatósági előírás vagy törvény/rendelet határozza meg (pl. források típusai). Törzsadatok olyan adatok melyek időben ritkán változnak, gyakorta és ugyanabban formában szükséges információkat tartalmaznak, valamint melyekre a jelentések, bevallások alapulnak (pl. technológia) A környezetvédelmi előírások szervezetei egyes esetekben nem egyeznek meg a vállalat SAP-ban leképzett szervezeti struktúrájával (telephelyek). A rendszer biztosítja a rugalmas, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő szervezet felépíthetőségét, az SAP-ban már korábban kialakított szervezet érintetlenül hagyásával. Sőt képes az SAP-ban nem kezelt vállalatok adatainak fogadására is. Természetesen ez utóbbi esetben adatok nem nyerhetőek ki a vállalati folyamatokból automatikusan. A folyamatos jogszabályi követés biztosítja, hogy a működés minden esetben a hatályos előírásoknak megfelelően történjék. Ezáltal a nyilvántartási adatok (akár törzsadatról, akár mozgási adatról beszélünk) hiánytalanok lesznek, így biztosítva a hatósági adatszolgáltatások és bevallások pontosságát és naprakészségét. Az SAP R/3 rendszerben történő kifejlesztés további előnye, hogy a jogosultsági rendszer ugyanolyan módon építhető fel. A rendszer üzemeltetése és karbantartása nem igényel extra erőforrásokat.

4 Környezetvédelmi előírások A környezetvédelmi adatgyűjtést és adatszolgáltatást jelenleg teljes egészében a hatályos környezetvédelmi jogszabályok határozzák meg. A környezeti elemek védelmével kapcsolatos jogterületeket a többször módosított évi LIII. törvény határozza meg: Környezeti elemek: A törvény az alább felsorolt környezeti elemekről rendelkezik: A föld védelme ( ) A víz védelme ( ) A levegő védelme (22. ) Az élővilág védelme (23. ) Az épített környezet védelme ( ) Veszélyes anyagok és technológiák ( ) Hulladékok (30. ) Zaj és rezgés (31. ) Sugárzások (32. ) Vállalati kötelezettségek A környezetvédelem területén a vállalatoknak az alábbi kötelezettségeknek kell eleget tenniük: Hatósági adatszolgáltatási kötelezettségek Adatszolgáltatás a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság vagy egyéb államigazgatási szerv felé évente és változás esetén. Az adatszolgáltatás formáját és adattartalmát a hatályos jogszabályok írják elő. ( LM, LAL bevallások ) Anyagmérlegek készítése Az anyagmérlegek a technológiák működtetése és a járulékos tevékenységek során felhasznált, valamint a környezetbe kibocsátott anyagok és energia mennyiség követésére alkalmas nyilvántartások. A környezeti elemekbe történő kibocsátások követése részben jogszabályi előírás alapján történik. Az engedélyek azonosítóinak, tartalmának, érvényességének naprakész követése A környezetvédelmi szempontból törzsadatnak nevezhető adatok és a környezetvédelmi szempontból kiemelt szállítók (fuvarozók, kezelők) nyilvántartása engedélyköteles tevékenységek igénybevétele esetén. A vállalat engedélyköteles tevékenységeinek és a vonatkozó engedélyeknek a nyilvántartása. Az rövid jellemzése A környezetvédelmi előírásokkal kapcsolatos adatnyilvántartási-és szolgáltatási kötelezettség végrehajtására az itelligence a hatályos jogszabályi előírásokon alapuló környezetvédelmi informatikai rendszert alakított ki. A környezetvédelmi adatok

5 Előnyök Közvetlen kapcsolat az SAP vállalatirányítási rendszerrel A vállalat standard folyamataiból a környezetvédelem számára fontos adatokat nyer ki. Űrlapok automatikus előállítása A hatósági adatszolgáltatáshoz szükséges űrlapokat a rendszer az egyes bevallásoknak megfelelően az előírt formátumban automatikusan állítja elő. Közvetlen adatkapcsolat az adatforrásokkal Online kapcsolat az SAP és a termelő berendezéseken elhelyezett PLC adatforrások között Jogi megfelelőség értékelése Figyelmezteti a felhasználót a lejárt környezetvédelmi engedélyekről ill. a veszélyes hulladékok tárolási határidejéről Adatok nyilvántartása A környezeti elemek védelmével kapcsolatos adatok elkülönített, felhasználóbarát nyilvántartásában a környezetvédelmi szakemberek környezeti elemek szerint kereshetnek. A nyilvántartás tartalmazza a vállalat és a telephelyek üzemviteli adatait: EOV koordináták, KÜJ szám, KTJ számok stb. Szállítói adatok A környezetvédelmi szempontból jelentős szállítók pl. hulladék átvevők/szállítók, vizsgáló és mérőlaboratóriumok stb. környezetvédelmi adatainak nyilvántartása A fejlesztés iránya az ISO szerint kiépített környezettudatos vállalatirányítási rendszer működtetése távlati lehetőség lehet az továbbfejlesztésére aktualizálása részben az SAP-ban rendelkezésre álló adatok alapján történik. Azok az adatok, amelyeket a standard SAP nem tartalmaz, kézzel bevihetők és módosíthatók A rendszer tartalmazza a hivatkozott környezetvédelmi törvény alapján a hatósági adatszolgáltatás által megkövetelt adatokat, valamint a vállalatvezetés és a kontrolling tájékoztatását támogató, belső vállalati felhasználású egyedi adatokat a környezeti teljesítményről A begyűjtött és nyilvántartott adatok a megfogalmazott igényeknek megfelelően kerülnek az rendszerébe, amely jelen fázisában kezeli a évi LIII. törvénybe foglalt jogterületeket felépítése lehetséges környezeti elemenként kialakítása azsap R/3-ban történt, standard eszközökkel, ABAP/4 nyelven SAP - kapcsolat A környezetvédelmi rendszerek a vállalati SAP R/3 rendszerekből általában az adatoknak csak kis százalékát veszik át, mivel az adatok nagyobb része az SAP-n kívüli alkalmazásokban található. Az adatgyűjtés után az adatokat pl. Excel táblákban rögzítik. Az környezetvédelmi adatszolgáltatási rendszer azonban kapcsolódik az SAP rendszerhez. Az alább felsorolt

6 Irodáink SAP modulokhoz kerültek kapcsolódási felületek kialakításra: FI Pénzügy CO Kontrolling MM Anyaggazdálkodás PM Karbantartás A modulok meghatározásában nagy jelentőségű a pontos adatforrás meglétének biztosíthatósága a SAP rendszerben több helyen megjelenő adatoknál Az anyagmérleg területén a mért adatok egy része mind az MM, mind a CO modulban megtalálható. Az egyes területek az alábbi SAP modulokhoz kapcsolódnak: Az anyagmérleg az MM,CO modulhoz A felszín alatti víz és földtani közeg a PM modulhoz A levegőtisztaság védelem a PM az MM és a CO modulokhoz A szállítók nyilvántartása az MM és az FI modulokhoz. Info-vonal: Telefon: (+36) Fax: (+36) Ausztria Telefon: (+43) Belgium Telefon: (+32) Cseh Köztársaság Telefon: (+420) Egyesült Államok Telefon: (+1) Hollandia Telefon: (+31) Lengyelország Telefon: (+48) Magyarország Telefon: (+36) Nagy-Britannia Telefon: (+44) Németország Telefon: (+49) Oroszország (+7) Spanyolország Telefon: (+34) Svájc Telefon: (+41) Szlovákia Telefon: (+421) Szlovénia Telefon: (+386) Ukrajna Telefon: (+380) H-1138 Budapest, Váci út 141. Telefon: (+36) Fax: (+36)

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány

Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. 1 Tartalomjegyzék 1 A dokumentum célja...

Részletesebben

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Szent István Egyetem DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A MAGYAR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MAGATARTÁS-VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FELSŐVEZETŐK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSI SZOKÁSAIRA

Részletesebben

INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER.

INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER. INTELLIGENS, A LEGÚJABB INTERNET KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁKAT ALKALMAZÓ LOGISZTIKAI SZOFTVER. Sok szempontból előnyös a PROGRAMJA! raktár üzemeltetési Bevezető. Kedves Partnerünk! Ön is jól tudja, hogy

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: File: A belső szervezeti egységek közötti együttműködés javítása SZFV_AROP_intranet_0_06 Verzió:

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény

214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Fogalom- gyűjtemény 214 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Fogalom- gyűjtemény Fogalomgyűjtemény 215 Jelen melléklet a kézben tartott AVIR kézikönyv keretein belül használt fogalmakat magyarázza el, abban az értelemben,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Várhelyi András. Elektronikus dokumentumkezelés - az alkalmazott dokumentumkezelő szoftver függvényében. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Várhelyi András. Elektronikus dokumentumkezelés - az alkalmazott dokumentumkezelő szoftver függvényében. A követelménymodul megnevezése: Várhelyi András Elektronikus dokumentumkezelés - az alkalmazott dokumentumkezelő szoftver függvényében A követelménymodul megnevezése: Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában A követelménymodul száma:

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

DOKUMENTUMMENEDZSMENT PAPÍR NÉLKÜL, SZABADON

DOKUMENTUMMENEDZSMENT PAPÍR NÉLKÜL, SZABADON WWW.ENIAC.HU Automatizált vállalati tevékenységek Átlátható üzleti folyamatok Könnyedebb irányítás Megalapozott vezetõi döntések Csökkenõ operatív feladatok Több idõ az üzletszerzésre Növekvõ ügyfél-elégedettség

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV ISO 9001:2000 SZERINT Kiadta:... Hajós Éva igazgató A második kiadás dátuma: 2004. március 1. Nyilvántartott példány, folyamatos módosításokkal Csak tájékoztatásra szolgáló, nem felülvizsgált példány A

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással

olyan alkalmazás, eszköz melynek segítségével a felhasználó programokat és riportokat tud készíteni minimális technikai tudással Fogalomjegyzék 4GL rendszer (Fourth Generation Language) a fejlesztések eredményeként korszerűsített felépítmény területe a fejlesztések eredményeként létrehozott felépítmény területe adaptív innováció

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER E L Ő S Z Ó Az államháztartási belső pénzügyi ellenőrzési (ÁBPE) rendszer EU-konform átalakítása az elmúlt években megtörtént. Új jogszabályok születtek, illetve meglévők módosultak.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE SE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR II. sz. Belgyógyászati Klinika 1088 Budapest, Szentkirályi utca 46. II. SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA az MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Módosítva: 2015. július 7.,

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER 4.számú függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010.

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. 1 Tartalomjegyzék Általános bevezető... 6 Államháztartási Belső Kontroll Standardok... 10 1. KONTROLLKÖRNYEZET... 10 1.1. Célok és szervezeti felépítés...

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata

Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata Az akkreditált tanfolyami képzések gyakorlati megvalósulásának és minőségbiztosítási eljárásainak vizsgálata Javaslatgyűjtemény a pedagógus-továbbképzés helyi szintű minőségbiztosítási és szakmai ellenőrzési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETI MENEDZSMENT ÉS A

LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETI MENEDZSMENT ÉS A LEHETŐSÉGEK A KÖRNYEZETI MENEDZSMENT ÉS A VÁLLALATIRÁNYÍTÁS KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEINEK INTEGRÁLÁSÁRA HARANGOZÓ GÁBOR A tanulmány célja, hogy felhívja a figyelmet a környezeti menedzsment és a különböző vállalatirányítási

Részletesebben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÉMAFELVETÉS... 6 3. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS... 8 3.1. A katasztrófákról... 8 3.1.1. A katasztrófa fogalma...

Részletesebben