Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Dr. Molnár László polgármester, Ökrös István, Tamás Imre, Hegedűsné Varga Irén, Demetrovics József, Tóth Lajos, Dr. Farkas Dezső, Kardos István, Tóth László, Károlyi Mihály, Galics Mihály, Sajtosné Majoros Klára, Demetrovics Péter, Varga Gusztáv, Schwarcz Tibor, Makai Lajos, Tóth Ferenc képviselők, Keserű László jegyző, Tóthné Megyaszai Szilvia jegyzőkönyvvezető, 15 fő érdeklődő, városlakó. Nem jelent meg: Terdik Ferenc képviselő. Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen 17 fő képviselő van jelen, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Tóth Ferenc és Sajtosné Majoros Klára képviselőket javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 16 igen, 1 fő nem szavazott. Megállapítom, hogy a képviselő-testület Tóth Ferenc és Sajtosné Majoros Klára képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek kijelölte.

2 2 A meghívó szerinti napirendet javaslom elfogadásra. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 17 igen. N a p i r e n d e k: 1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról és az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről. Előadó: Dr. Molnár László polgármester 2. Előterjesztés az önkormányzat II. félévi üléstervének jóváhagyására. Előadó: Dr. Molnár László polgármester 3. Beszámoló az önkormányzat közoktatási fejlesztési és intézményhálózat-működtetési tervének megvalósulásáról. Előadó: Dr. Molnár László polgármester 4. Beszámoló a Petőfi Sándor Általános Iskola és Szakiskola munkájáról. Előadó: Molnárné Bihari Julianna igazgató 5. K ü l ö n f é l é k a) Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására. Előadó: Dr. Molnár László polgármester b) Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet jóváhagyására. Előadó: Dr. Molnár László polgármester

3 3 c) Előterjesztés a rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítására. Előadó: Dr. Molnár László polgármester d) Előterjesztés közoktatási intézmény alapító okiratának módosítására, valamint pedagógiai program módosításának jóváhagyására. Előadó: Dr. Molnár László polgármester e) Előterjesztés igazgatói beosztás ellátására szóló megbízásra. Előadó: Dr. Molnár László polgármester f) Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítéséről. Előadó: Dr. Molnár László polgármester g) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 4874/11. hrsz-ú területből leválasztásra kerülő ingatlanrész értékesítéséről. Előadó: Dr. Molnár László polgármester h) Előterjesztés az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló helyi rendelet módosítására. Előadó: Keserű László jegyző i) Előterjesztés rendszeres szociális segély visszafizetése ellen benyújtott fellebbezés elbírálására. Előadó: Dr. Molnár László polgármester j) Előterjesztés az Egészségügyi, Szociális Bizottság megszüntető döntése ellen benyújtott fellebbezés elbírálására. Előadó: Makai Lajos bizottság elnöke

4 4 1. Napirend szóbeli kiegészítése Ebben az időszakban több kiemelkedő jelentőségű esemény volt: - a Művelődési Központban Galgucza Tibor székelyhidi református lelkész kiállítása, - X. Nemzetközi Asztalitenisz verseny, amelyet megnyitottam, a díjakat pedig alpolgármester úr adta át, - a Vöröskereszt és a Városszépítő Egyesület rendezésében a Hősök napi megemlékezés a II. világháborús emlékműnél, ahol beszédet mondtam, - kiemelkedő jelentőségű esemény volt a Pedagógusnap, a Csenki Imre Néptanító Díj átadása, - a Püspökladányiak Budapesti Baráti Körének gyűlése, - több képviselő és a Művelődési Központ igazgatója szervezésében a makfalvai vendégház építésének segítésére jótékonysági bál szervezésére került sor, melyen résztvett Makfalva község vezetése, delegációja. A támogatást illetően a bál jelentős eredményt hozott, - meglehetősen zord időjárás közepette ünnepeltük a püspökladányi szervezett tűzoltás megalapításának 120. évfordulóját. Ehhez kötődően egy későbbi időpontban megtartott megyei tűzoltóversenyre került sor. Tanácskozást folytattam egy érdeklődő háziorvos házaspárral, akik a háziorvosi pályázati kiírás Egészségügyi Közlönyben való megjelenését követően pályázni fognak. A vásárcsarnok építésével kapcsolatosan az építéshatósági előírásokról, az elhelyezési körülményekről tárgyaltam Antos József vállalkozóval. Tárgyaltam a TESCO-beruházás képviselőivel, ezzel kapcsolatban előterjesztést tettem. Július között kettős céllal Finnországba látogattunk Keserű László jegyző úrral. Résztvettünk Poriban a finn-magyar testvérvárosok és a finnmagyar baráti társaságok 3 évenként esedékes finnországi tanácskozásán. Két

5 5 napot pedig a testvérvárosunkban, Hameenlinnában töltöttünk el, ahol tárgyaltunk a városi tanács elnökével, elnökhelyettesével, a polgármesterrel, valamint több tanácstaggal. Résztvettünk a városi tanács ülésén, valamint egy polgármester által vezetett - megbeszélésen. Finnországban zajlik a közigazgatás átszervezése. Ennek helyzetéről kaptunk tájékoztatást. A helyi tanácsok számát 800-ról 400-ra akarják csökkenteni. A kistérségi társulásokat kötelezően kívánják működtetni. Jelentős az egész társadalmat érintő szociális viszszalépés, ami azt jelenti, hogy az eddig teljesen ingyenes szociális, kulturális és oktatási szolgáltatások költségének mintegy 10-15%-át az érdekeltekre kívánják hárítani. A több mint főt számláló városokban országosan Idősek Otthona Program beruházás zajlik, mivel az idősödő társadalomnak jelentős problémája a szépkorúak gondozása. Hameenlinna város vezetésének meghívását szóban is megerősítettem augusztus 20. körüli időpontra. Ülésezett a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás, melyen értékeltük a társulásban végzett szakmai munkát, pontosítottuk a társulás költségvetését, meghallgattuk a vidékfejlesztési menedzser beszámolóját. A társulás települései a belügyminiszter által meghirdetett pályázaton mintegy 8,5 millió Ft-ot nyertek a sportpályák korszerűsítésére. Tárgyaltunk a közötti időszakra - kezdeményezésünkre létrejött megyei nagy projektről, amelyben 23 település ebből 9 sárréti település - szennyvízelvezetését, kezelését irányoztuk elő. Június 27-én résztvettem a TÖOSZ küldöttgyűlésén, ahol beszámolót fogadtunk el az éves munkáról. A küldöttgyűlésen felszólalt a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, aki az aktuális kormányzati kérdésekről tájékoztatott bennünket, valamint szólt a Kormányzat és az önkormányzatok feladat- és hatásköri problémáiról. Zajlik a szennyvízberuházás V. ütem műszaki átadása próbaüzemeléssel. Mindenki számára megnyílt a rácsatlakozás lehetősége. A helyreállításokat illetően vannak még hiányosságok, melyek elvégzésére a jövő hét közepéig kapott határidőt a kivitelező. A makfalvai vendégház építésének támogatására nyitott számlára ezidáig Ft befizetés történt.

6 6 az alábbi választ adta dr. Farkas Dezső képviselő kérdésére Az újtelepi útalap-építés versenyeztetési eljárása során megmaradt mintegy 2 millió Ft. Ebben az összegben ajánlatot tett a kivitelező - a költségvetésben egyébként több mint 3 millió Ft-os bekerülési költségű - a Déli sori útalap elkészítésére. Korábban ennek elkészítésére képviselő-testületi döntés született, de forrás hiányában nem valósult meg. Igen, van jogom pénzügyi kötelezettséget vállalni. Azért döntöttem így, mert attól tartottam, hogy ezt a megtakarítást nem tudjuk időben eredményesen felhasználni. Fel kellett vállalnom, hogy bírom-e a képviselő-testület bizalmát azzal a döntésemmel, hogy így csaknem féláron megoldódik egy utcában az útalap-építés. Úgy ítéltem meg, hogy ezt a lépést meg kell tenni, és nem tartottam indokoltnak a képviselőtestület rendkívüli összehívását emiatt. Sajtosné Majoros Klára képviselő kérdésére Július és augusztus hónapban két háziorvosi körzetben nyílik meg az alkalmazás lehetősége. Az egyik a dr. Nagy Zoltán háziorvos, a másik pedig a dr. Bige Szabolcs háziorvos volt körzete. Az első pályáztatási eljárás lezárása után járt nálam egy orvosházaspár, akik az új pályázat közzétételét követően pályázni fognak. VÁSÁRI GÁBORNÉ ügyvezető igazgató az alábbi választ adta dr. Farkas Dezső képviselő kérdésére A zajkibocsátás mérése során megállapítást nyert, hogy a fűtőmű két kazánjának a zajterhelése sokkal nagyobb a megengedettnél. Emiatt a kazánházat a Városüzemeltető Kft-nek szigetelnie kell. A zajszigetelési munkák elkészülte után már fűtésszezonban - végzünk egy újabb zajkibocsátás mérést, melynek eredményéről információt adunk a képviselő-testület felé. Igyekszünk, hogy az értékek a lakosság számára is elfogadhatóak legyenek.

7 7 A tervhez készült környezetvédelmi munkarész, melyet a körzet lakossága jóváhagyott, és e szerint valósul meg a beruházás. Tudomásom szerint károsanyag-kibocsájtás mérésére a beruházót senki nem kötelezte, de utána fogok nézni, hogy a jogszabályilag van-e erre szükség. DR. FARKAS DEZSŐ képviselő Polgármester úr a válaszában nem tért ki arra, hogy az önkormányzat melyik rendelete szabályozza a polgármester pénzügyi kötelezettségvállalásának a határait. Továbbra is kérdés, hogy 2 millió Ft erejéig van-e a polgármesternek joga dönteni pénzügyi kérdésekben. Igen, van erre jogom a költségvetés és a vonatkozó jogszabályok alapján. DR. FARKAS DEZSŐ képviselő Úgy gondolom, hogy nem lett volna szükség a rendkívüli ülésre, meg lehetett volna ezzel a döntéssel várni a soros ülést is. A gázmotoros fűtés végleges beindítását követően, néhány napos üzemelés után amennyiben nem kerül horribilis összegbe meg kellene rendelni egy károsanyag-kibocsájtás mérést a helyszínen, valamint egy összehasonlító mérést a város egy másik részén. Kérem, hogy erre térjünk vissza. TÓTH LÁSZLÓ képviselő Kellemetlen helyzetbe kerültem a minap. Az egyik Forint utcai lakos nekem szegezte a kérdést, hogy mikor készül már el az utcájukban az útalap, hogy lehet az, hogy a Déli soron már csinálják. Mondtam, hogy az nem lehet, arról nekem tudnom kellene. Most meggyőződtem róla, neki van igaza, valóban készül a Déli soron az útalap.

8 8 Azt kérném polgármester úrtól, ha máskor ilyen történik, legalább a képviselőket értesítsék néhány mondattal, hogy ne kerüljenek hasonló helyzetbe. KÁROLYI MIHÁLY alpolgármester Egy olyan döntési helyzet alakult ki, amikor lehetőség volt egy összeg ésszerű felhasználására, s így egy útalap olcsó megvalósítására. Tudjuk, hogy az önkormányzat a képviselő-testület révén nehézkesen, lassan mozdul. Akkor, amikor a polgármester egy ilyen lehetőséget kihasznál, úgy gondolom nem támadni kellene, hanem megköszönni neki. Úgy gondolom, hogy súlyosan hibáztam. Megkövetek mindenkit, akit képviselői jogkörében sért, hogy egy üzleti lehetőséget úgy ítéltem meg, hogy soron kívül, személyes felelősséget vállalva, ki kell használni. Nem fog még egyszer előfordulni. Tisztelettel kérem mindazokat, akik sérelmezik amit tettem, hogy a saját tevékenységükben is legyenek ilyen konzekvensek, következetesek. Egyébként a polgármester felelősségre vonható. Az én képviselői körzetem a város. A pénzügyi, jogi lehetőségem megvolt, és bíztam benne, hogy a képviselő-testület utólag egyetért velem. Aki a polgármesteri jelentést elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 13 igen, 1 nem, 2 tartózkodás, 1 fő nem szavazott. Interpellációkra adott válaszok: GALICS MIHÁLY képviselő az interpellációjára adott írásbeli választ elfogadta. Aki a Galics Mihály képviselő interpellációjára adott választ elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 17 igen.

9 9 Terdik Ferenc képviselő úr a mai ülésen nincs jelen, ezért nem tudom tőle megkérdezni, hogy az intézkedést elfogadja-e. Egyébként az ügy további intézkedést kíván, mert a Zalka M. utcai ingatlan tulajdonosa nem tanúsít együttműködést. DR. FARKAS DEZSŐ képviselő Az interpellációmra adott válaszból az tűnik ki, hogy a helyzet rossz ugyan, de változtatni nem lehet rajta. Örülök, hogy az egy éve tartó interpellációs tevékenység után végre igazat adtak, és egyetértenek a buszváró használóival. Úgy gondolom, hogy a buszváró terveinek készítésekor sem a Volán forgalomszervezői, sem pedig az önkormányzat illetékesei nem voltak a helyzet magaslatán abban, hogy hogyan legyen ez az egész megszervezve. Úgy látom, hogy a multinacionális cégek érdekei sokkal erőteljesebben vannak képviselve, mint a város érdekei. Ez látszott a Penny és a Plusz Áruházak építésénél. Polgármester úr a II. félévben egy fedett buszváró építésére előterjesztést fog tenni. Úgy gondolom, hogy ezt a költséget el lehetett volna kerülni, ha az eredeti tervezésnél megfelelően képviselik az érdekeinket. A költségek ismeretében - amikor az előterjesztés megtörténik -, az előző napirendi pontra nézve is javasolni fogom polgármester úr felelősségre vonását. Az interpellációmra kapott választ elfogadom. Képviselő úr a felelősségre vonás kezdeményezését bármikor megteheti. Azzal kapcsolatban, hogy én mennyire képviselem a multinacionális cégek érdekeit, és mennyire nem képviselem a város érdekeit szeretném elmondani, hogy a Penny és a Plusz Áruházakkal a városban parkoló, út, autóbusz-pályaudvar, infrastruktúra, közvilágítás, park, vízelvezető rendszer épült. Az történt, hogy az autóbusz-váró megépült, és a buszok érkezését, indulását attól méterre jelölték ki. Tájékoztatom képviselő urat, hogy a tervezés nem önkormányzati feladat. Az építési engedélyező hatóság a megyei Közúti Közlekedési Felügyelet. Képviselő úrnak lehetősége volt ezekbe a tervekbe betekinteni. Örömmel vet-

10 10 tük volna a konzultáció során, ha felismeri a problémát, és felhívja a figyelmünket, hogy ez így nem fog működni. Természetesen intézkedést fogok tenni az ügyben, addig is állok elé képviselő úr kezdeményezésének a felelősségre vonásra. Aki a dr. Farkas Dezső képviselő interpellációjára adott választ elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 17 igen. Tájékoztatom Tamás Imre képviselő urat, hogy a 42. számú főútra vonatkozó interpellációjával kapcsolatban értesített az Állami Közútkezelő KHT Hajdú- Bihar Megyei Területi Igazgatósága, hogy július 3-án órakor helyszíni bejárást tartanak az általunk megjelölt problémák megtekintésére, és az álláspontok kialakításának elősegítésére. Az egyik probléma a 42. számú főút átkelési szakaszán a közművek fedlapjai, valamint a burkolathibák miatt megnövekedett zajterhelés, a másik probléma pedig az ún. hosszúháti úton a lakott terület határát jelző táblák áthelyezése. Képviselő úr meghívást kap a bejárásra. Kérem a másik körzet képviselőjét is, hogy vegyen részt a helyszíni egyeztetésen. TAMÁS IMRE képviselő úr az interpellációjára adott írásbeli választ elfogadta. Aki a Tamás Imre képviselő interpellációjára adott választ elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 17 igen. az alábbi választ adta Schwarcz Tibor képviselő kérdésére Az ÁNTSZ még fenntartja a temetkezési korlátozást. Körülbelül kéthetente van erről konzultáció.

11 11 Az intézményeknél a munkaegészségügyi, baleseti körülmények, a védőitalok, védőruházat biztosítása intézményi szinten vannak szabályozva. Ezidáig nem értesültem arról, hogy valamely intézményben különleges védő-óvó intézkedésre került volna sor, illetve hogy ennek hiányában valamilyen probléma keletkezett volna. Vizsgáljuk az adományozás közérdekűségét, hiszen nem Magyarországon bejegyzett közalapítvány számára történik a támogatás gyűjtése. Ehhez várjuk az APEH állásfoglalását. Az útalap-építés megkezdéséről a kollégáink értesítették az ottlakókat. TÓTH LAJOS képviselő Az elmúlt képviselő-testületi ülésen is felmerült az ütőkátyúk problémája. Akkor azt a választ kaptuk, hogy még folyamatban van a kátyúzás. Úgy gondolom, hogy azóta befejeződtek a munkálatok. A napokban nagy területet végigjártam, és úgy látom, hogy jelentős számú ütőkátyú maradt vissza. Kérem, hogy legyünk figyelemmel az I-II-III. ütemű szennyvízberuházás kapcsán érintett, rendkívül lepusztult útszakaszokra, mint például a Szigligeti utca, Bem utca, Keleti sor, Dózsa Gy. utca vége, és még sorolhatnám. Ezek rendbetételét végre napirendre kellene tűzni, és forrást mellérendelve a problémát megoldani. Kérem, hogy folytatódjon az útproblémák felmérése, illetve megszüntetése. SAJTOSNÉ MAJOROS KLÁRA képviselő Az Újtelepen a volt iskola környékén - a Mező Imre és a Bessenyei utcai részen derékig ér a gaz, a fák ágai a földig érnek, ami zavarja a közlekedést. Önkormányzati területről van szó, kérem a rendbetételét. TAMÁS IMRE képviselő Úgy gondolom, megérett az idő arra, hogy a városban lévő gépjárműparkolókat felülvizsgáljuk. Több üzlet, amely működési engedélyt azzal a feltétellel

12 12 kapott, hogy bizonyos létszámú parkolót kell építenie, nem tette ezt meg. Így a parkolások, az árulerakások a szomszédok előtt, illetve egyéb nem szabályos helyeken történnek. Említhetném a gimnázium és a Gagarin utca környékét is, ahol ugyan a KRESZ szerint nem tilos, egyébként pedig nem kellene az utcán parkolni. Ezeket szabályozni kellene. A városban lévő utak szelvényeibe elhelyezett műtárgyakat közterületfelügyelő bejelentésére, egyéb bejelentésekre, vagy akár bejárással is ideje lenne felülvizsgálni. Nagyon sok olyan beton, fém műtárgy került kihelyezésre az elmúlt években közforgalmú utakra, ami tilos és balesetveszélyes. Egyre több helyen jelennek meg a városban elsősorban a frekventált helyeken nagyon csúnya reklámfeliratok, jelezve ezzel az eladnivaló portékát, állatot, stb. Ezt is felül kellene vizsgálni. GALICS MIHÁLY képviselő A petritelepi vasúti megálló helyzete az elmúlt években egy kicsit javult. Továbbra is gond, hogy nincs egy esőbeálló. Most, a nagy hőség kapcsán ez ismét felvetődött, hiszen a várakozók nem bírnak ott állni a tűző napon. Valahol várakoznak, és amikor látják, hogy jön a vonat, akkor odaszaladnak. Meg kellene javítani a világítást is. Az elkészült peronrészt növi be a gaz, azt időnként rendbe kellene tenni. Emiatt a szegedi MÁV Igazgatósággal fel kellene venni a kapcsolatot. A kátyúzás még természetesen nem fejeződött be, csak a költségvetésben erre szánt összeg elfogyott. A második félévben, amikor lehetőség nyílik rá, forrást kell erre biztosítanunk. Addig a Városfejlesztési Irodán gyűjtik a kátyú-bejelentéseket. Azokat az utakat, amelyek minősége kátyúzással már nem javítható - aszfaltszőnyeget igényelnek -, akkor tudjuk rendbetenni, amikor arra a képviselőtestület forrást biztosít.

13 13 A kollégáim arról tájékoztattak, hogy az újtelepi iskolánál képviselő asszony előző interpellációját követően levágták a gazt. Intézkedni fogok, hogy újra rendbetegyék a környéket. Valóban indokolt megvizsgálni, hogy önkormányzati utak mentén történt fejlesztések kapcsán az előírt parkolókat kiépítették-e, ha nem, pótolni kell. Az utak mentén elhelyezett műtárgyakkal és reklámfeliratokkal kapcsolatban mind a közterület-felügyelő, mind az építéshatóság eljárhat, és el is kell, hogy járjon. A MÁV minden törekvésünk ellenére sem biztosította a petritelepi megállónál az esőbeállót. A világítás karbantartása és a gaztalanítás is a MÁV feladata. Újra kezdeményezni fogjuk ezeket. 2. Napirend Az Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy november hónapra készüljön előterjesztés a város közlekedési helyzetéről. Aki a javaslattal együtt az önkormányzat II. félévi üléstervét elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 16 igen, 1 fő nem szavazott. 78/2006. (VI. 29.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. félévi üléstervet elfogadja. Határidő: december 31. Felelős: Dr. Molnár László polgármester

14 14 3. Napirend TÓTH LAJOS képviselő Jól szerkesztett, sok információt tartalmazó anyagot kaptunk. Úgy gondolom, hogy ennek a ciklusnak a lezárását egy újabb ciklusra készítendő terv kell, hogy kövesse. Ehhez jó alapot szolgáltat a mostani beszámoló. A közoktatási feladatellátási és fejlesztési terv mely 6 évre szólóan határozott meg középtávú feladatokat ben került elfogadásra. A tervben foglaltak végrehajtásának felülvizsgálata 2 évenként megtörtént. Most a 6 év végére értünk, erről kaptunk számvetést. Városunk az elmúlt hat évben kiemelt figyelmet fordított a közoktatási intézményhálózat működtetésére. Az intézményfinanszírozás markáns költségvetési kérdés, hiszen az önkormányzat összes működési kiadásainak több mint 50%-a az oktatási ágazat területén kerül felhasználásra. Az állami támogatás mértéke fokozatosan csökken, ebből következően az önkormányzati saját forrás kiegészítés mértéke évről évre nő. Eljutottunk odáig, hogy az intézményi források 69,9%-a származik állami támogatásból, s 30% fölé került az önkormányzati forrás aránya. A városban a születések száma évről évre csökkenő tendenciát mutat, és ez felmenő rendszerben elérte az óvodák, illetve az iskolák alsó tagozatának szintjét. Ez kihatással van a feladatellátásra is. A középiskolában fordított a helyzet, kb. 26%-kal nőtt a gyermeklétszám. DEMETROVICS PÉTER képviselő Javaslom, hogy a felszólalások időtartamát szabályozzuk le, némelyik túl hoszszúra nyúlik. Mindenki elolvashatta az anyagot, órákig lehetne róla beszélni, de nem ez a feladatunk. Az SzMSz-ünkben szabályozva van a hozzászólás, javaslom tartsuk be.

15 15 A beszámoló sokrétű, sokoldalú és eredményes intézményfenntartói munkáról, valamint intézményben folyó oktató-nevelő munkáról szól. Amennyiben a képviselő-testület hozzájárul, ezt a jelentős méretű és tartalmú anyagot eljuttatjuk valamennyi közoktatásban dolgozónak. Aki a beszámolót elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 17 igen. 79/2006. (VI. 29.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat közoktatás-fejlesztési tervének megvalósulásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: - Felelős: - 4. Napirend MOLNÁRNÉ BIHARI JULIANNA igazgató A beszámoló 3. számú mellékletének első része lemaradt, ezért elnézést kérek. A hiányzó részt az ülés előtt kiosztottam. SCHWARCZ TIBOR képviselő Az anyagban képet kaphattunk az intézményben folyó színvonalas munkáról. Igazgató asszony megtalálta azt a hangot, amellyel a tantestületet csapattá formálta. Az elmúlt évben az iskola igazgatónője Csenki Imre Néptanító Díjat kapott. Ehhez gratulálunk. TÓTH LAJOS képviselő Jól szerkesztett, informatív a beszámoló. Úgy gondolom, hogy jó úton jár az iskola, ezt folytatva még további szép sikereket érhet el.

16 16 A bizottság tagjai külön kiemelték az intézmény rendkívül pozitív partnerkapcsolati munkáját a város más intézményeivel. Az iskolában színvonalas tevékenység folyik. Gratulálok a végzett munkához. KÁROLYI MIHÁLY képviselő Egy táblázatot emelnék ki a beszámolóból. Ez az iskola pályázati tevékenységét mutatja be. Egyre több lehetőséggel élve, évről-évre egy nagyobb összeget nyernek el pályázatok útján. Szerencsére ez a püspökladányi intézmények nagyobb részére jellemző. A Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója a beszámolójában kedvező feltételek közötti, emelkedő színvonalú oktató-nevelő munka végzéséről adott számot. Ennek elfogadását javaslom. MOLNÁRNÉ BIHARI JULIANNA igazgató Köszönöm a méltató szavakat, átadom a nevelőtestület minden tagjának, hiszen ez csapatmunka. Aki a beszámolót elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 17 igen. 80/2006. (VI. 29.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Általános Iskola és Szakiskola munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: - Felelős: -

17 17 5/a. Napirend A Pénzügyi Bizottság a Piroska Reutsch könyvének támogatása kivételével a rendelet-tervezet elfogadását támogatja. Piroska Reutsch Németországban élő írónő, aki püspökladányi származású. Kapcsolat tart városunkkal, illetve több intézményünkkel. A megtapasztalt püspökladányi léte alapján ír egy könyvet, melynek címe Szelíd ég alatt. Ennek kiadásához kér támogatást, összeg megjelölése nélkül. A magam részéről egyetértek a támogatással. A polgármesteri jelentésben már elmondtam a makfalvai vendégház építéséhez az adakozás eredményét. Most az előterjesztésemet szóban azzal egészítem ki, hogy, javaslom, Ft hozzájárulással támogassa a képviselő-testület is ezt a célt. az alábbi választ adta Tóth Lajos képviselő kérdésére A Kálvin Téri Általános Iskola többletigénye azért került most ide, mert az iskola vezetése a létszámcsökkentést a nyári szünetben tudja végrehajtani. Ezt követően, szeptember 1-től tiszta viszonyokkal szeretnék kezdeni az új tanévet. A Kossuth u. 6. szám alatti épülettel és a Sportcsarnokkal kapcsolatos kiadásokról szóló táblázatok, melyek az előterjesztés 7. oldalán találhatóak, részletes, intézmények által kimunkált táblázatok alapján készültek el. Amennyiben szükséges, ennek részletes ismertetésére sor kerülhet. A Kossuth utca 6. szám alatti épület emleti részét a Városüzemeltető Kft, földszintjét a Művelődési Központ üzemelteti jelenleg. A Sportcsarnok üzemeltetését átmenetileg a Polgármesteri Hivatal fogja végezni, mivel a megnövekedett létesítmény technikai, fizikai igénye több, mint amit az eddig üzemeltető

18 18 Petőfi Sándor Általános Iskola el tud látni. Miután ez nem önkormányzati kötelező feladat, és ennek megfelelően állami támogatást sem kapunk a működtetéshez, ezért az eredményorientált működtetés érdekében az év második felében intézkedést teszünk. KÜRTHY FERENCNÉ irodavezető A évi költségvetés eredeti előirányzatában már terveztünk a Kossuth u. 6. szám alatti épület berendezéseire ef-ot. A legszükségesebbekre korlátozott első beszerzés eft-ba került. Ebből az összegből levontuk a betervezett eft-ot, és így kaptuk meg a mostani rendelet-módosításban javasolt eft-ot, természetesen kerekítéssel. A Művelődési Központ vezetője által összeállított igény szerint szükség lesz két portásra, egy takarítóra, egy pénztárosra és egy közművelődési előadóra. Ennek kalkulált költsége 4 hónapra eft. A napokban megtörténik az átadás, a vagyon- és állagmegóvást biztosítani kell, tehát ha senki mást nem, de a két portást alkalmaznunk kell már július 1-től. Ez a plusz költség várhatóan megnöveli a kalkulált személyi kiadás + járulékra kalkulált összeget. A dologi kiadásokat a Városüzemeltető Kft igazgatója, a Művelődési Központ igazgatója és jómagam kalkuláltuk ki. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert ilyen irányú megfelelő tapasztalataink nincsenek, kérem hogy a kalkulált összeget fogadják el. A másik létesítményünk, ami rövidesen átadásra kerül, az a Sportcsarnok. Itt a személyi kiadások kalkulálásában segítségünkre volt az eddigi üzemeltető, a Petőfi iskola vezetése. Itt két takarítóval, két karbantartóval számoltunk, valamint szükséges egy felelős személy felvétele, aki leltárilag átveszi az összes berendezést, és biztosítja a létesítmény működtetését. A dologi kiadásoknál az eddigi sportcsarnok bázisadataiból indultunk ki, azonban a megnövekedett alapterületre vonakozóan csak kalkulálni lehetett. A beszerzésre az önkormányzat eredeti költségvetése nem tartalmazott összeget, így teljes egészében most kell erre keretet biztosítani. Két kalkuláció készült, az egyikhez egy katalógusból válogattuk ki a legindokoltabb berendezési tárgyakat, a másikhoz a középiskola tanműhelyétől kértünk árajánlatot. Ez utóbbi volt a kedvezőbb, így ez szerepel az előirányzatban.

19 19 KÁROLYI MIHÁLY alpolgármester Számomra elképesztő, hogy a műszakilag egybe tartozó Kossuth u. 6. szám alatti épületnek két üzemeltetője van. Javaslom, hogy a technikai üzemeltetést a képviselő-testület bízza a Városüzemeltető Kft-re, a Művelődési Központ pedig csak a szakmai üzemeltetést, vagyis a tartalommal való megtöltést végezze. A továbbiakban van arra elképzelés, hogy a Kossuth u. 6. szám alatti épületet és a Sportcsarnokot milyen formában kellene üzemeltetni. SAJTOSNÉ MAJOROS KLÁRA képviselő Aki figyelemmel kíséri a képviselő-testületi ülések anyagát, gyakran találkozik a Kálvin Téri Általános Iskola többletigényével. Felmerült bennem, hogy mi lehet ennek az oka. Azt szeretném kérni az utánunk következő képviselőtestülettől, hogy alaposabban vizsgálja felül, hogy kik ezért a felelősek: az iskola vezetője, a gazdaságvezető, esetleg együttesen. Felettébb bosszant a dolog, mert úgy gondolom, hogy egy iskolának a belső dolgait meg kell tudni oldania, nem pedig mindig a fenntartóhoz szaladni, ha valami gondja van. TÓTH LAJOS képviselő A Piroska Reutsch írónő könyvének kiadásához nyújtott támogatást a polgármester úr által elmondottak alapján támogatom, csakúgy mint a makfalvai vendégház kialakításához javasolt 400 eft-os összeget. Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat 400 eft-tal hozzájáruljon hozzá a makfalvai vendégház kialakításához, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 17 igen. Aki egyetért Károlyi Mihály alpolgármester úr módosító javaslatával, miszerint a Kossuth utca 6. szám alatti épület műszaki üzemeltetését teljes egészében bízzuk a Városüzemeltető Kft-re, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 16 igen, 1 tartózkodás.

20 20 Aki a Kossuth u. 6. szám alatti épület működésének költségvetési támogatására javasolt eft-tal egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 16 igen, 1 tartózkodás. Aki a Sportcsarnok működésének költségvetési támogatására javasolt eft-tal egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 17 igen. 81/2006. (VI. 29.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. a Püspökladány, Kossuth u. 6. szám alatti ingatlan technikai üzemeltetésével a Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft-t, szakmai működtetésével a Dorogi Márton Városi Művelődési Központot bízza meg. 2. A Püspökladány, Kossuth u. 6. szám alatti ingatlan berendezési tárgyaihoz és működtetéséhez eft, a Sportcsarnok berendezési tárgyaihoz és működtetéséhez eft pótelőirányzatot biztosít, utólagos elszámolás és előirányzat átcsoportosítása mellett. Határidő: december 31. Felelős: Dr. Molnár László polgármester A Pénzügyi Bizottság módosító indítványával egyetért, miszerint Piroska Rentsch írónő a könyve megjelentetéséhez ne kapjon önkormányzati támogatást, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 0 igen, 15 nem, 2 tartózkodás. Megállapítom, hogy a képviselő-testület támogatja a könyv kiadását.

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. szeptember 25-én (Kedd) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\20130926\2013 szeptember 26 001.rep Ülés ideje:2013.09.26. 13:04 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. május 24-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. május 24-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-14//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-82/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. június 23-án 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság

XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság Tököli Tükör XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus Testvérvárosunk Klein Rönnau kórusa járt nálunk. A képek tanúsítják azt a barátságot, ami a vendéglátó, sváb Hagyományõrzõ

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1 Borhi Zsombor tanácsnok 1-2 dr. Csató László tanácsnok 1-3 Csutor Ferenc tanácsnok 1-4 Dér Tamás képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben