Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Dr. Molnár László polgármester, Ökrös István, Tamás Imre, Hegedűsné Varga Irén, Demetrovics József, Tóth Lajos, Dr. Farkas Dezső, Kardos István, Tóth László, Károlyi Mihály, Galics Mihály, Sajtosné Majoros Klára, Demetrovics Péter, Varga Gusztáv, Schwarcz Tibor, Makai Lajos, Tóth Ferenc képviselők, Keserű László jegyző, Tóthné Megyaszai Szilvia jegyzőkönyvvezető, 15 fő érdeklődő, városlakó. Nem jelent meg: Terdik Ferenc képviselő. Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen 17 fő képviselő van jelen, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Tóth Ferenc és Sajtosné Majoros Klára képviselőket javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 16 igen, 1 fő nem szavazott. Megállapítom, hogy a képviselő-testület Tóth Ferenc és Sajtosné Majoros Klára képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek kijelölte.

2 2 A meghívó szerinti napirendet javaslom elfogadásra. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 17 igen. N a p i r e n d e k: 1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról és az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről. Előadó: Dr. Molnár László polgármester 2. Előterjesztés az önkormányzat II. félévi üléstervének jóváhagyására. Előadó: Dr. Molnár László polgármester 3. Beszámoló az önkormányzat közoktatási fejlesztési és intézményhálózat-működtetési tervének megvalósulásáról. Előadó: Dr. Molnár László polgármester 4. Beszámoló a Petőfi Sándor Általános Iskola és Szakiskola munkájáról. Előadó: Molnárné Bihari Julianna igazgató 5. K ü l ö n f é l é k a) Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására. Előadó: Dr. Molnár László polgármester b) Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet jóváhagyására. Előadó: Dr. Molnár László polgármester

3 3 c) Előterjesztés a rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítására. Előadó: Dr. Molnár László polgármester d) Előterjesztés közoktatási intézmény alapító okiratának módosítására, valamint pedagógiai program módosításának jóváhagyására. Előadó: Dr. Molnár László polgármester e) Előterjesztés igazgatói beosztás ellátására szóló megbízásra. Előadó: Dr. Molnár László polgármester f) Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítéséről. Előadó: Dr. Molnár László polgármester g) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 4874/11. hrsz-ú területből leválasztásra kerülő ingatlanrész értékesítéséről. Előadó: Dr. Molnár László polgármester h) Előterjesztés az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló helyi rendelet módosítására. Előadó: Keserű László jegyző i) Előterjesztés rendszeres szociális segély visszafizetése ellen benyújtott fellebbezés elbírálására. Előadó: Dr. Molnár László polgármester j) Előterjesztés az Egészségügyi, Szociális Bizottság megszüntető döntése ellen benyújtott fellebbezés elbírálására. Előadó: Makai Lajos bizottság elnöke

4 4 1. Napirend szóbeli kiegészítése Ebben az időszakban több kiemelkedő jelentőségű esemény volt: - a Művelődési Központban Galgucza Tibor székelyhidi református lelkész kiállítása, - X. Nemzetközi Asztalitenisz verseny, amelyet megnyitottam, a díjakat pedig alpolgármester úr adta át, - a Vöröskereszt és a Városszépítő Egyesület rendezésében a Hősök napi megemlékezés a II. világháborús emlékműnél, ahol beszédet mondtam, - kiemelkedő jelentőségű esemény volt a Pedagógusnap, a Csenki Imre Néptanító Díj átadása, - a Püspökladányiak Budapesti Baráti Körének gyűlése, - több képviselő és a Művelődési Központ igazgatója szervezésében a makfalvai vendégház építésének segítésére jótékonysági bál szervezésére került sor, melyen résztvett Makfalva község vezetése, delegációja. A támogatást illetően a bál jelentős eredményt hozott, - meglehetősen zord időjárás közepette ünnepeltük a püspökladányi szervezett tűzoltás megalapításának 120. évfordulóját. Ehhez kötődően egy későbbi időpontban megtartott megyei tűzoltóversenyre került sor. Tanácskozást folytattam egy érdeklődő háziorvos házaspárral, akik a háziorvosi pályázati kiírás Egészségügyi Közlönyben való megjelenését követően pályázni fognak. A vásárcsarnok építésével kapcsolatosan az építéshatósági előírásokról, az elhelyezési körülményekről tárgyaltam Antos József vállalkozóval. Tárgyaltam a TESCO-beruházás képviselőivel, ezzel kapcsolatban előterjesztést tettem. Július között kettős céllal Finnországba látogattunk Keserű László jegyző úrral. Résztvettünk Poriban a finn-magyar testvérvárosok és a finnmagyar baráti társaságok 3 évenként esedékes finnországi tanácskozásán. Két

5 5 napot pedig a testvérvárosunkban, Hameenlinnában töltöttünk el, ahol tárgyaltunk a városi tanács elnökével, elnökhelyettesével, a polgármesterrel, valamint több tanácstaggal. Résztvettünk a városi tanács ülésén, valamint egy polgármester által vezetett - megbeszélésen. Finnországban zajlik a közigazgatás átszervezése. Ennek helyzetéről kaptunk tájékoztatást. A helyi tanácsok számát 800-ról 400-ra akarják csökkenteni. A kistérségi társulásokat kötelezően kívánják működtetni. Jelentős az egész társadalmat érintő szociális viszszalépés, ami azt jelenti, hogy az eddig teljesen ingyenes szociális, kulturális és oktatási szolgáltatások költségének mintegy 10-15%-át az érdekeltekre kívánják hárítani. A több mint főt számláló városokban országosan Idősek Otthona Program beruházás zajlik, mivel az idősödő társadalomnak jelentős problémája a szépkorúak gondozása. Hameenlinna város vezetésének meghívását szóban is megerősítettem augusztus 20. körüli időpontra. Ülésezett a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás, melyen értékeltük a társulásban végzett szakmai munkát, pontosítottuk a társulás költségvetését, meghallgattuk a vidékfejlesztési menedzser beszámolóját. A társulás települései a belügyminiszter által meghirdetett pályázaton mintegy 8,5 millió Ft-ot nyertek a sportpályák korszerűsítésére. Tárgyaltunk a közötti időszakra - kezdeményezésünkre létrejött megyei nagy projektről, amelyben 23 település ebből 9 sárréti település - szennyvízelvezetését, kezelését irányoztuk elő. Június 27-én résztvettem a TÖOSZ küldöttgyűlésén, ahol beszámolót fogadtunk el az éves munkáról. A küldöttgyűlésen felszólalt a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, aki az aktuális kormányzati kérdésekről tájékoztatott bennünket, valamint szólt a Kormányzat és az önkormányzatok feladat- és hatásköri problémáiról. Zajlik a szennyvízberuházás V. ütem műszaki átadása próbaüzemeléssel. Mindenki számára megnyílt a rácsatlakozás lehetősége. A helyreállításokat illetően vannak még hiányosságok, melyek elvégzésére a jövő hét közepéig kapott határidőt a kivitelező. A makfalvai vendégház építésének támogatására nyitott számlára ezidáig Ft befizetés történt.

6 6 az alábbi választ adta dr. Farkas Dezső képviselő kérdésére Az újtelepi útalap-építés versenyeztetési eljárása során megmaradt mintegy 2 millió Ft. Ebben az összegben ajánlatot tett a kivitelező - a költségvetésben egyébként több mint 3 millió Ft-os bekerülési költségű - a Déli sori útalap elkészítésére. Korábban ennek elkészítésére képviselő-testületi döntés született, de forrás hiányában nem valósult meg. Igen, van jogom pénzügyi kötelezettséget vállalni. Azért döntöttem így, mert attól tartottam, hogy ezt a megtakarítást nem tudjuk időben eredményesen felhasználni. Fel kellett vállalnom, hogy bírom-e a képviselő-testület bizalmát azzal a döntésemmel, hogy így csaknem féláron megoldódik egy utcában az útalap-építés. Úgy ítéltem meg, hogy ezt a lépést meg kell tenni, és nem tartottam indokoltnak a képviselőtestület rendkívüli összehívását emiatt. Sajtosné Majoros Klára képviselő kérdésére Július és augusztus hónapban két háziorvosi körzetben nyílik meg az alkalmazás lehetősége. Az egyik a dr. Nagy Zoltán háziorvos, a másik pedig a dr. Bige Szabolcs háziorvos volt körzete. Az első pályáztatási eljárás lezárása után járt nálam egy orvosházaspár, akik az új pályázat közzétételét követően pályázni fognak. VÁSÁRI GÁBORNÉ ügyvezető igazgató az alábbi választ adta dr. Farkas Dezső képviselő kérdésére A zajkibocsátás mérése során megállapítást nyert, hogy a fűtőmű két kazánjának a zajterhelése sokkal nagyobb a megengedettnél. Emiatt a kazánházat a Városüzemeltető Kft-nek szigetelnie kell. A zajszigetelési munkák elkészülte után már fűtésszezonban - végzünk egy újabb zajkibocsátás mérést, melynek eredményéről információt adunk a képviselő-testület felé. Igyekszünk, hogy az értékek a lakosság számára is elfogadhatóak legyenek.

7 7 A tervhez készült környezetvédelmi munkarész, melyet a körzet lakossága jóváhagyott, és e szerint valósul meg a beruházás. Tudomásom szerint károsanyag-kibocsájtás mérésére a beruházót senki nem kötelezte, de utána fogok nézni, hogy a jogszabályilag van-e erre szükség. DR. FARKAS DEZSŐ képviselő Polgármester úr a válaszában nem tért ki arra, hogy az önkormányzat melyik rendelete szabályozza a polgármester pénzügyi kötelezettségvállalásának a határait. Továbbra is kérdés, hogy 2 millió Ft erejéig van-e a polgármesternek joga dönteni pénzügyi kérdésekben. Igen, van erre jogom a költségvetés és a vonatkozó jogszabályok alapján. DR. FARKAS DEZSŐ képviselő Úgy gondolom, hogy nem lett volna szükség a rendkívüli ülésre, meg lehetett volna ezzel a döntéssel várni a soros ülést is. A gázmotoros fűtés végleges beindítását követően, néhány napos üzemelés után amennyiben nem kerül horribilis összegbe meg kellene rendelni egy károsanyag-kibocsájtás mérést a helyszínen, valamint egy összehasonlító mérést a város egy másik részén. Kérem, hogy erre térjünk vissza. TÓTH LÁSZLÓ képviselő Kellemetlen helyzetbe kerültem a minap. Az egyik Forint utcai lakos nekem szegezte a kérdést, hogy mikor készül már el az utcájukban az útalap, hogy lehet az, hogy a Déli soron már csinálják. Mondtam, hogy az nem lehet, arról nekem tudnom kellene. Most meggyőződtem róla, neki van igaza, valóban készül a Déli soron az útalap.

8 8 Azt kérném polgármester úrtól, ha máskor ilyen történik, legalább a képviselőket értesítsék néhány mondattal, hogy ne kerüljenek hasonló helyzetbe. KÁROLYI MIHÁLY alpolgármester Egy olyan döntési helyzet alakult ki, amikor lehetőség volt egy összeg ésszerű felhasználására, s így egy útalap olcsó megvalósítására. Tudjuk, hogy az önkormányzat a képviselő-testület révén nehézkesen, lassan mozdul. Akkor, amikor a polgármester egy ilyen lehetőséget kihasznál, úgy gondolom nem támadni kellene, hanem megköszönni neki. Úgy gondolom, hogy súlyosan hibáztam. Megkövetek mindenkit, akit képviselői jogkörében sért, hogy egy üzleti lehetőséget úgy ítéltem meg, hogy soron kívül, személyes felelősséget vállalva, ki kell használni. Nem fog még egyszer előfordulni. Tisztelettel kérem mindazokat, akik sérelmezik amit tettem, hogy a saját tevékenységükben is legyenek ilyen konzekvensek, következetesek. Egyébként a polgármester felelősségre vonható. Az én képviselői körzetem a város. A pénzügyi, jogi lehetőségem megvolt, és bíztam benne, hogy a képviselő-testület utólag egyetért velem. Aki a polgármesteri jelentést elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 13 igen, 1 nem, 2 tartózkodás, 1 fő nem szavazott. Interpellációkra adott válaszok: GALICS MIHÁLY képviselő az interpellációjára adott írásbeli választ elfogadta. Aki a Galics Mihály képviselő interpellációjára adott választ elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 17 igen.

9 9 Terdik Ferenc képviselő úr a mai ülésen nincs jelen, ezért nem tudom tőle megkérdezni, hogy az intézkedést elfogadja-e. Egyébként az ügy további intézkedést kíván, mert a Zalka M. utcai ingatlan tulajdonosa nem tanúsít együttműködést. DR. FARKAS DEZSŐ képviselő Az interpellációmra adott válaszból az tűnik ki, hogy a helyzet rossz ugyan, de változtatni nem lehet rajta. Örülök, hogy az egy éve tartó interpellációs tevékenység után végre igazat adtak, és egyetértenek a buszváró használóival. Úgy gondolom, hogy a buszváró terveinek készítésekor sem a Volán forgalomszervezői, sem pedig az önkormányzat illetékesei nem voltak a helyzet magaslatán abban, hogy hogyan legyen ez az egész megszervezve. Úgy látom, hogy a multinacionális cégek érdekei sokkal erőteljesebben vannak képviselve, mint a város érdekei. Ez látszott a Penny és a Plusz Áruházak építésénél. Polgármester úr a II. félévben egy fedett buszváró építésére előterjesztést fog tenni. Úgy gondolom, hogy ezt a költséget el lehetett volna kerülni, ha az eredeti tervezésnél megfelelően képviselik az érdekeinket. A költségek ismeretében - amikor az előterjesztés megtörténik -, az előző napirendi pontra nézve is javasolni fogom polgármester úr felelősségre vonását. Az interpellációmra kapott választ elfogadom. Képviselő úr a felelősségre vonás kezdeményezését bármikor megteheti. Azzal kapcsolatban, hogy én mennyire képviselem a multinacionális cégek érdekeit, és mennyire nem képviselem a város érdekeit szeretném elmondani, hogy a Penny és a Plusz Áruházakkal a városban parkoló, út, autóbusz-pályaudvar, infrastruktúra, közvilágítás, park, vízelvezető rendszer épült. Az történt, hogy az autóbusz-váró megépült, és a buszok érkezését, indulását attól méterre jelölték ki. Tájékoztatom képviselő urat, hogy a tervezés nem önkormányzati feladat. Az építési engedélyező hatóság a megyei Közúti Közlekedési Felügyelet. Képviselő úrnak lehetősége volt ezekbe a tervekbe betekinteni. Örömmel vet-

10 10 tük volna a konzultáció során, ha felismeri a problémát, és felhívja a figyelmünket, hogy ez így nem fog működni. Természetesen intézkedést fogok tenni az ügyben, addig is állok elé képviselő úr kezdeményezésének a felelősségre vonásra. Aki a dr. Farkas Dezső képviselő interpellációjára adott választ elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 17 igen. Tájékoztatom Tamás Imre képviselő urat, hogy a 42. számú főútra vonatkozó interpellációjával kapcsolatban értesített az Állami Közútkezelő KHT Hajdú- Bihar Megyei Területi Igazgatósága, hogy július 3-án órakor helyszíni bejárást tartanak az általunk megjelölt problémák megtekintésére, és az álláspontok kialakításának elősegítésére. Az egyik probléma a 42. számú főút átkelési szakaszán a közművek fedlapjai, valamint a burkolathibák miatt megnövekedett zajterhelés, a másik probléma pedig az ún. hosszúháti úton a lakott terület határát jelző táblák áthelyezése. Képviselő úr meghívást kap a bejárásra. Kérem a másik körzet képviselőjét is, hogy vegyen részt a helyszíni egyeztetésen. TAMÁS IMRE képviselő úr az interpellációjára adott írásbeli választ elfogadta. Aki a Tamás Imre képviselő interpellációjára adott választ elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 17 igen. az alábbi választ adta Schwarcz Tibor képviselő kérdésére Az ÁNTSZ még fenntartja a temetkezési korlátozást. Körülbelül kéthetente van erről konzultáció.

11 11 Az intézményeknél a munkaegészségügyi, baleseti körülmények, a védőitalok, védőruházat biztosítása intézményi szinten vannak szabályozva. Ezidáig nem értesültem arról, hogy valamely intézményben különleges védő-óvó intézkedésre került volna sor, illetve hogy ennek hiányában valamilyen probléma keletkezett volna. Vizsgáljuk az adományozás közérdekűségét, hiszen nem Magyarországon bejegyzett közalapítvány számára történik a támogatás gyűjtése. Ehhez várjuk az APEH állásfoglalását. Az útalap-építés megkezdéséről a kollégáink értesítették az ottlakókat. TÓTH LAJOS képviselő Az elmúlt képviselő-testületi ülésen is felmerült az ütőkátyúk problémája. Akkor azt a választ kaptuk, hogy még folyamatban van a kátyúzás. Úgy gondolom, hogy azóta befejeződtek a munkálatok. A napokban nagy területet végigjártam, és úgy látom, hogy jelentős számú ütőkátyú maradt vissza. Kérem, hogy legyünk figyelemmel az I-II-III. ütemű szennyvízberuházás kapcsán érintett, rendkívül lepusztult útszakaszokra, mint például a Szigligeti utca, Bem utca, Keleti sor, Dózsa Gy. utca vége, és még sorolhatnám. Ezek rendbetételét végre napirendre kellene tűzni, és forrást mellérendelve a problémát megoldani. Kérem, hogy folytatódjon az útproblémák felmérése, illetve megszüntetése. SAJTOSNÉ MAJOROS KLÁRA képviselő Az Újtelepen a volt iskola környékén - a Mező Imre és a Bessenyei utcai részen derékig ér a gaz, a fák ágai a földig érnek, ami zavarja a közlekedést. Önkormányzati területről van szó, kérem a rendbetételét. TAMÁS IMRE képviselő Úgy gondolom, megérett az idő arra, hogy a városban lévő gépjárműparkolókat felülvizsgáljuk. Több üzlet, amely működési engedélyt azzal a feltétellel

12 12 kapott, hogy bizonyos létszámú parkolót kell építenie, nem tette ezt meg. Így a parkolások, az árulerakások a szomszédok előtt, illetve egyéb nem szabályos helyeken történnek. Említhetném a gimnázium és a Gagarin utca környékét is, ahol ugyan a KRESZ szerint nem tilos, egyébként pedig nem kellene az utcán parkolni. Ezeket szabályozni kellene. A városban lévő utak szelvényeibe elhelyezett műtárgyakat közterületfelügyelő bejelentésére, egyéb bejelentésekre, vagy akár bejárással is ideje lenne felülvizsgálni. Nagyon sok olyan beton, fém műtárgy került kihelyezésre az elmúlt években közforgalmú utakra, ami tilos és balesetveszélyes. Egyre több helyen jelennek meg a városban elsősorban a frekventált helyeken nagyon csúnya reklámfeliratok, jelezve ezzel az eladnivaló portékát, állatot, stb. Ezt is felül kellene vizsgálni. GALICS MIHÁLY képviselő A petritelepi vasúti megálló helyzete az elmúlt években egy kicsit javult. Továbbra is gond, hogy nincs egy esőbeálló. Most, a nagy hőség kapcsán ez ismét felvetődött, hiszen a várakozók nem bírnak ott állni a tűző napon. Valahol várakoznak, és amikor látják, hogy jön a vonat, akkor odaszaladnak. Meg kellene javítani a világítást is. Az elkészült peronrészt növi be a gaz, azt időnként rendbe kellene tenni. Emiatt a szegedi MÁV Igazgatósággal fel kellene venni a kapcsolatot. A kátyúzás még természetesen nem fejeződött be, csak a költségvetésben erre szánt összeg elfogyott. A második félévben, amikor lehetőség nyílik rá, forrást kell erre biztosítanunk. Addig a Városfejlesztési Irodán gyűjtik a kátyú-bejelentéseket. Azokat az utakat, amelyek minősége kátyúzással már nem javítható - aszfaltszőnyeget igényelnek -, akkor tudjuk rendbetenni, amikor arra a képviselőtestület forrást biztosít.

13 13 A kollégáim arról tájékoztattak, hogy az újtelepi iskolánál képviselő asszony előző interpellációját követően levágták a gazt. Intézkedni fogok, hogy újra rendbetegyék a környéket. Valóban indokolt megvizsgálni, hogy önkormányzati utak mentén történt fejlesztések kapcsán az előírt parkolókat kiépítették-e, ha nem, pótolni kell. Az utak mentén elhelyezett műtárgyakkal és reklámfeliratokkal kapcsolatban mind a közterület-felügyelő, mind az építéshatóság eljárhat, és el is kell, hogy járjon. A MÁV minden törekvésünk ellenére sem biztosította a petritelepi megállónál az esőbeállót. A világítás karbantartása és a gaztalanítás is a MÁV feladata. Újra kezdeményezni fogjuk ezeket. 2. Napirend Az Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy november hónapra készüljön előterjesztés a város közlekedési helyzetéről. Aki a javaslattal együtt az önkormányzat II. félévi üléstervét elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 16 igen, 1 fő nem szavazott. 78/2006. (VI. 29.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. félévi üléstervet elfogadja. Határidő: december 31. Felelős: Dr. Molnár László polgármester

14 14 3. Napirend TÓTH LAJOS képviselő Jól szerkesztett, sok információt tartalmazó anyagot kaptunk. Úgy gondolom, hogy ennek a ciklusnak a lezárását egy újabb ciklusra készítendő terv kell, hogy kövesse. Ehhez jó alapot szolgáltat a mostani beszámoló. A közoktatási feladatellátási és fejlesztési terv mely 6 évre szólóan határozott meg középtávú feladatokat ben került elfogadásra. A tervben foglaltak végrehajtásának felülvizsgálata 2 évenként megtörtént. Most a 6 év végére értünk, erről kaptunk számvetést. Városunk az elmúlt hat évben kiemelt figyelmet fordított a közoktatási intézményhálózat működtetésére. Az intézményfinanszírozás markáns költségvetési kérdés, hiszen az önkormányzat összes működési kiadásainak több mint 50%-a az oktatási ágazat területén kerül felhasználásra. Az állami támogatás mértéke fokozatosan csökken, ebből következően az önkormányzati saját forrás kiegészítés mértéke évről évre nő. Eljutottunk odáig, hogy az intézményi források 69,9%-a származik állami támogatásból, s 30% fölé került az önkormányzati forrás aránya. A városban a születések száma évről évre csökkenő tendenciát mutat, és ez felmenő rendszerben elérte az óvodák, illetve az iskolák alsó tagozatának szintjét. Ez kihatással van a feladatellátásra is. A középiskolában fordított a helyzet, kb. 26%-kal nőtt a gyermeklétszám. DEMETROVICS PÉTER képviselő Javaslom, hogy a felszólalások időtartamát szabályozzuk le, némelyik túl hoszszúra nyúlik. Mindenki elolvashatta az anyagot, órákig lehetne róla beszélni, de nem ez a feladatunk. Az SzMSz-ünkben szabályozva van a hozzászólás, javaslom tartsuk be.

15 15 A beszámoló sokrétű, sokoldalú és eredményes intézményfenntartói munkáról, valamint intézményben folyó oktató-nevelő munkáról szól. Amennyiben a képviselő-testület hozzájárul, ezt a jelentős méretű és tartalmú anyagot eljuttatjuk valamennyi közoktatásban dolgozónak. Aki a beszámolót elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 17 igen. 79/2006. (VI. 29.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat közoktatás-fejlesztési tervének megvalósulásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: - Felelős: - 4. Napirend MOLNÁRNÉ BIHARI JULIANNA igazgató A beszámoló 3. számú mellékletének első része lemaradt, ezért elnézést kérek. A hiányzó részt az ülés előtt kiosztottam. SCHWARCZ TIBOR képviselő Az anyagban képet kaphattunk az intézményben folyó színvonalas munkáról. Igazgató asszony megtalálta azt a hangot, amellyel a tantestületet csapattá formálta. Az elmúlt évben az iskola igazgatónője Csenki Imre Néptanító Díjat kapott. Ehhez gratulálunk. TÓTH LAJOS képviselő Jól szerkesztett, informatív a beszámoló. Úgy gondolom, hogy jó úton jár az iskola, ezt folytatva még további szép sikereket érhet el.

16 16 A bizottság tagjai külön kiemelték az intézmény rendkívül pozitív partnerkapcsolati munkáját a város más intézményeivel. Az iskolában színvonalas tevékenység folyik. Gratulálok a végzett munkához. KÁROLYI MIHÁLY képviselő Egy táblázatot emelnék ki a beszámolóból. Ez az iskola pályázati tevékenységét mutatja be. Egyre több lehetőséggel élve, évről-évre egy nagyobb összeget nyernek el pályázatok útján. Szerencsére ez a püspökladányi intézmények nagyobb részére jellemző. A Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója a beszámolójában kedvező feltételek közötti, emelkedő színvonalú oktató-nevelő munka végzéséről adott számot. Ennek elfogadását javaslom. MOLNÁRNÉ BIHARI JULIANNA igazgató Köszönöm a méltató szavakat, átadom a nevelőtestület minden tagjának, hiszen ez csapatmunka. Aki a beszámolót elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 17 igen. 80/2006. (VI. 29.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Általános Iskola és Szakiskola munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: - Felelős: -

17 17 5/a. Napirend A Pénzügyi Bizottság a Piroska Reutsch könyvének támogatása kivételével a rendelet-tervezet elfogadását támogatja. Piroska Reutsch Németországban élő írónő, aki püspökladányi származású. Kapcsolat tart városunkkal, illetve több intézményünkkel. A megtapasztalt püspökladányi léte alapján ír egy könyvet, melynek címe Szelíd ég alatt. Ennek kiadásához kér támogatást, összeg megjelölése nélkül. A magam részéről egyetértek a támogatással. A polgármesteri jelentésben már elmondtam a makfalvai vendégház építéséhez az adakozás eredményét. Most az előterjesztésemet szóban azzal egészítem ki, hogy, javaslom, Ft hozzájárulással támogassa a képviselő-testület is ezt a célt. az alábbi választ adta Tóth Lajos képviselő kérdésére A Kálvin Téri Általános Iskola többletigénye azért került most ide, mert az iskola vezetése a létszámcsökkentést a nyári szünetben tudja végrehajtani. Ezt követően, szeptember 1-től tiszta viszonyokkal szeretnék kezdeni az új tanévet. A Kossuth u. 6. szám alatti épülettel és a Sportcsarnokkal kapcsolatos kiadásokról szóló táblázatok, melyek az előterjesztés 7. oldalán találhatóak, részletes, intézmények által kimunkált táblázatok alapján készültek el. Amennyiben szükséges, ennek részletes ismertetésére sor kerülhet. A Kossuth utca 6. szám alatti épület emleti részét a Városüzemeltető Kft, földszintjét a Művelődési Központ üzemelteti jelenleg. A Sportcsarnok üzemeltetését átmenetileg a Polgármesteri Hivatal fogja végezni, mivel a megnövekedett létesítmény technikai, fizikai igénye több, mint amit az eddig üzemeltető

18 18 Petőfi Sándor Általános Iskola el tud látni. Miután ez nem önkormányzati kötelező feladat, és ennek megfelelően állami támogatást sem kapunk a működtetéshez, ezért az eredményorientált működtetés érdekében az év második felében intézkedést teszünk. KÜRTHY FERENCNÉ irodavezető A évi költségvetés eredeti előirányzatában már terveztünk a Kossuth u. 6. szám alatti épület berendezéseire ef-ot. A legszükségesebbekre korlátozott első beszerzés eft-ba került. Ebből az összegből levontuk a betervezett eft-ot, és így kaptuk meg a mostani rendelet-módosításban javasolt eft-ot, természetesen kerekítéssel. A Művelődési Központ vezetője által összeállított igény szerint szükség lesz két portásra, egy takarítóra, egy pénztárosra és egy közművelődési előadóra. Ennek kalkulált költsége 4 hónapra eft. A napokban megtörténik az átadás, a vagyon- és állagmegóvást biztosítani kell, tehát ha senki mást nem, de a két portást alkalmaznunk kell már július 1-től. Ez a plusz költség várhatóan megnöveli a kalkulált személyi kiadás + járulékra kalkulált összeget. A dologi kiadásokat a Városüzemeltető Kft igazgatója, a Művelődési Központ igazgatója és jómagam kalkuláltuk ki. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert ilyen irányú megfelelő tapasztalataink nincsenek, kérem hogy a kalkulált összeget fogadják el. A másik létesítményünk, ami rövidesen átadásra kerül, az a Sportcsarnok. Itt a személyi kiadások kalkulálásában segítségünkre volt az eddigi üzemeltető, a Petőfi iskola vezetése. Itt két takarítóval, két karbantartóval számoltunk, valamint szükséges egy felelős személy felvétele, aki leltárilag átveszi az összes berendezést, és biztosítja a létesítmény működtetését. A dologi kiadásoknál az eddigi sportcsarnok bázisadataiból indultunk ki, azonban a megnövekedett alapterületre vonakozóan csak kalkulálni lehetett. A beszerzésre az önkormányzat eredeti költségvetése nem tartalmazott összeget, így teljes egészében most kell erre keretet biztosítani. Két kalkuláció készült, az egyikhez egy katalógusból válogattuk ki a legindokoltabb berendezési tárgyakat, a másikhoz a középiskola tanműhelyétől kértünk árajánlatot. Ez utóbbi volt a kedvezőbb, így ez szerepel az előirányzatban.

19 19 KÁROLYI MIHÁLY alpolgármester Számomra elképesztő, hogy a műszakilag egybe tartozó Kossuth u. 6. szám alatti épületnek két üzemeltetője van. Javaslom, hogy a technikai üzemeltetést a képviselő-testület bízza a Városüzemeltető Kft-re, a Művelődési Központ pedig csak a szakmai üzemeltetést, vagyis a tartalommal való megtöltést végezze. A továbbiakban van arra elképzelés, hogy a Kossuth u. 6. szám alatti épületet és a Sportcsarnokot milyen formában kellene üzemeltetni. SAJTOSNÉ MAJOROS KLÁRA képviselő Aki figyelemmel kíséri a képviselő-testületi ülések anyagát, gyakran találkozik a Kálvin Téri Általános Iskola többletigényével. Felmerült bennem, hogy mi lehet ennek az oka. Azt szeretném kérni az utánunk következő képviselőtestülettől, hogy alaposabban vizsgálja felül, hogy kik ezért a felelősek: az iskola vezetője, a gazdaságvezető, esetleg együttesen. Felettébb bosszant a dolog, mert úgy gondolom, hogy egy iskolának a belső dolgait meg kell tudni oldania, nem pedig mindig a fenntartóhoz szaladni, ha valami gondja van. TÓTH LAJOS képviselő A Piroska Reutsch írónő könyvének kiadásához nyújtott támogatást a polgármester úr által elmondottak alapján támogatom, csakúgy mint a makfalvai vendégház kialakításához javasolt 400 eft-os összeget. Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat 400 eft-tal hozzájáruljon hozzá a makfalvai vendégház kialakításához, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 17 igen. Aki egyetért Károlyi Mihály alpolgármester úr módosító javaslatával, miszerint a Kossuth utca 6. szám alatti épület műszaki üzemeltetését teljes egészében bízzuk a Városüzemeltető Kft-re, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 16 igen, 1 tartózkodás.

20 20 Aki a Kossuth u. 6. szám alatti épület működésének költségvetési támogatására javasolt eft-tal egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 16 igen, 1 tartózkodás. Aki a Sportcsarnok működésének költségvetési támogatására javasolt eft-tal egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 17 igen. 81/2006. (VI. 29.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. a Püspökladány, Kossuth u. 6. szám alatti ingatlan technikai üzemeltetésével a Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft-t, szakmai működtetésével a Dorogi Márton Városi Művelődési Központot bízza meg. 2. A Püspökladány, Kossuth u. 6. szám alatti ingatlan berendezési tárgyaihoz és működtetéséhez eft, a Sportcsarnok berendezési tárgyaihoz és működtetéséhez eft pótelőirányzatot biztosít, utólagos elszámolás és előirányzat átcsoportosítása mellett. Határidő: december 31. Felelős: Dr. Molnár László polgármester A Pénzügyi Bizottság módosító indítványával egyetért, miszerint Piroska Rentsch írónő a könyve megjelentetéséhez ne kapjon önkormányzati támogatást, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 0 igen, 15 nem, 2 tartózkodás. Megállapítom, hogy a képviselő-testület támogatja a könyv kiadását.

78/2006. (VI. 29.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. II. félévi üléstervet elfogadja. Határidő: 2006. december 31. Felelős: Dr. Molnár László

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2005. (X. 28.) Hö. rendelete

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2005. (X. 28.) Hö. rendelete Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2005. (X. 28.) Hö. rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 28/2005. (X. 27.) BVKt. rendelet (továbbiakban: R.) 6 -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 28/2005. (X. 27.) BVKt. rendelet (továbbiakban: R.) 6 -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006. (VI. 29.) BVKt rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 28/2005. (X. 27.) BVKt rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Biharkeresztes

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 31.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 31.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 31.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl szóló 24/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2005. (XII. 2.) rendelete. az elektronikus ügyintézés bevezetéséről *

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2005. (XII. 2.) rendelete. az elektronikus ügyintézés bevezetéséről * PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2005. (XII. 2.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008. (IX. 11.)önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés bevezetéséről

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008. (IX. 11.)önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés bevezetéséről FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008. (IX. 11.)önkormányzati rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl szóló 24/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város

Részletesebben

36/2008. (III. 27.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzata az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2006. (VI. 30.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2006. (VI. 30.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2006. (VI. 30.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl szóló 24/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének Biharkeresztes Város Képviselő-testületének 12/2006. (III. 17.), 20/2006. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 28/2005. (X. 27.) önkormányzati rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV.20.) r e n d e l e t e az elektronikus ügyintézés bevezetéséről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV.20.) r e n d e l e t e az elektronikus ügyintézés bevezetéséről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV.20.) r e n d e l e t e az elektronikus ügyintézés bevezetéséről A 15/2007. (VI.15.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁVAL * EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2007. 07.01-TŐL

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1.napirend. Kiss Zsigmond

1.napirend. Kiss Zsigmond Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. szeptember 17-ei ülésén hozott határozatai 34/2009.(IX.17.) Gyógyfürdőfejlesztés III. ütemű pályázatának visszavonása 35/2009.(IX.17.)

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. július 5-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 70/2010. (VII. 5.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Újtelepi Városrész szennyvízcsatorna

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. ( II.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2006.(III.31.) sz. rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2006.(III.31.) sz. rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2006.(III.31.) sz. rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i ülésére 8. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i ülésére 8. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 26-i ülésére 8. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2016. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. január 19-i ülésének jegyzőkönyve 1/2012. (I.19.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó

Részletesebben

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (III.10.) számú RENDELETE az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Óbarok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 6-i soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Arnóth Sándor polgármester, Kardos István alpolgármester, Petőné

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8293 Vigántpetend Száma: 270-4/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én (csütörtökön) 17.00 órai

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Nagykovácsi, 2011. június hó 23 nap. Előterjesztő:Bencsik Mónika Polgármester. Előadók: Tóthné Pataki Csilla aljegyző Melléklet: Rendelet tervezet + módosított táblái

Részletesebben

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. március 26-án megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Újszász Város Képviselő-testület május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-én tartott soron kívüli ülésén. M U T A T Ó Napirendi pont: Határozat szám: Újszász Város Képviselő-testület 2013. május 14-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2013. augusztus 27-én 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. december 17-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2009. évi költségvetési rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Az általános iskolai és óvoda részére történő közétkeztetési

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak:boldog István polgármester Enyedi Ferencné képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. augusztus 2-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület július 25-én órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület július 25-én órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2012. július 25-én 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának többször módosított 6/1992. (II.27.) Ör. rendelete Tolna Város területén épülő közművek megvalósulási lehetőségeiről

Tolna Város Önkormányzatának többször módosított 6/1992. (II.27.) Ör. rendelete Tolna Város területén épülő közművek megvalósulási lehetőségeiről Tolna Város Önkormányzatának többször módosított 6/1992. (II.27.) Ör. rendelete Tolna Város területén épülő közművek megvalósulási lehetőségeiről A rendelet célja 1. A lakossági igények gyorsabb kielégítésének

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ JEGYZŐKÖNYV, b./ TÁRGYSOROZATA c./ HATÁROZATA 1-5/2013.(I.30.) ÖK. sz. d./ RENDELETE 1 /2013. (II.6.) ÖK.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben