Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 29-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Dr. Molnár László polgármester, Ökrös István, Tamás Imre, Hegedűsné Varga Irén, Demetrovics József, Tóth Lajos, Dr. Farkas Dezső, Kardos István, Tóth László, Károlyi Mihály, Galics Mihály, Sajtosné Majoros Klára, Demetrovics Péter, Varga Gusztáv, Schwarcz Tibor, Makai Lajos, Tóth Ferenc képviselők, Keserű László jegyző, Tóthné Megyaszai Szilvia jegyzőkönyvvezető, 15 fő érdeklődő, városlakó. Nem jelent meg: Terdik Ferenc képviselő. Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen 17 fő képviselő van jelen, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Tóth Ferenc és Sajtosné Majoros Klára képviselőket javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 16 igen, 1 fő nem szavazott. Megállapítom, hogy a képviselő-testület Tóth Ferenc és Sajtosné Majoros Klára képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőknek kijelölte.

2 2 A meghívó szerinti napirendet javaslom elfogadásra. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 17 igen. N a p i r e n d e k: 1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról és az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről. Előadó: Dr. Molnár László polgármester 2. Előterjesztés az önkormányzat II. félévi üléstervének jóváhagyására. Előadó: Dr. Molnár László polgármester 3. Beszámoló az önkormányzat közoktatási fejlesztési és intézményhálózat-működtetési tervének megvalósulásáról. Előadó: Dr. Molnár László polgármester 4. Beszámoló a Petőfi Sándor Általános Iskola és Szakiskola munkájáról. Előadó: Molnárné Bihari Julianna igazgató 5. K ü l ö n f é l é k a) Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítására. Előadó: Dr. Molnár László polgármester b) Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet jóváhagyására. Előadó: Dr. Molnár László polgármester

3 3 c) Előterjesztés a rászorulók részére nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítására. Előadó: Dr. Molnár László polgármester d) Előterjesztés közoktatási intézmény alapító okiratának módosítására, valamint pedagógiai program módosításának jóváhagyására. Előadó: Dr. Molnár László polgármester e) Előterjesztés igazgatói beosztás ellátására szóló megbízásra. Előadó: Dr. Molnár László polgármester f) Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítéséről. Előadó: Dr. Molnár László polgármester g) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 4874/11. hrsz-ú területből leválasztásra kerülő ingatlanrész értékesítéséről. Előadó: Dr. Molnár László polgármester h) Előterjesztés az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló helyi rendelet módosítására. Előadó: Keserű László jegyző i) Előterjesztés rendszeres szociális segély visszafizetése ellen benyújtott fellebbezés elbírálására. Előadó: Dr. Molnár László polgármester j) Előterjesztés az Egészségügyi, Szociális Bizottság megszüntető döntése ellen benyújtott fellebbezés elbírálására. Előadó: Makai Lajos bizottság elnöke

4 4 1. Napirend szóbeli kiegészítése Ebben az időszakban több kiemelkedő jelentőségű esemény volt: - a Művelődési Központban Galgucza Tibor székelyhidi református lelkész kiállítása, - X. Nemzetközi Asztalitenisz verseny, amelyet megnyitottam, a díjakat pedig alpolgármester úr adta át, - a Vöröskereszt és a Városszépítő Egyesület rendezésében a Hősök napi megemlékezés a II. világháborús emlékműnél, ahol beszédet mondtam, - kiemelkedő jelentőségű esemény volt a Pedagógusnap, a Csenki Imre Néptanító Díj átadása, - a Püspökladányiak Budapesti Baráti Körének gyűlése, - több képviselő és a Művelődési Központ igazgatója szervezésében a makfalvai vendégház építésének segítésére jótékonysági bál szervezésére került sor, melyen résztvett Makfalva község vezetése, delegációja. A támogatást illetően a bál jelentős eredményt hozott, - meglehetősen zord időjárás közepette ünnepeltük a püspökladányi szervezett tűzoltás megalapításának 120. évfordulóját. Ehhez kötődően egy későbbi időpontban megtartott megyei tűzoltóversenyre került sor. Tanácskozást folytattam egy érdeklődő háziorvos házaspárral, akik a háziorvosi pályázati kiírás Egészségügyi Közlönyben való megjelenését követően pályázni fognak. A vásárcsarnok építésével kapcsolatosan az építéshatósági előírásokról, az elhelyezési körülményekről tárgyaltam Antos József vállalkozóval. Tárgyaltam a TESCO-beruházás képviselőivel, ezzel kapcsolatban előterjesztést tettem. Július között kettős céllal Finnországba látogattunk Keserű László jegyző úrral. Résztvettünk Poriban a finn-magyar testvérvárosok és a finnmagyar baráti társaságok 3 évenként esedékes finnországi tanácskozásán. Két

5 5 napot pedig a testvérvárosunkban, Hameenlinnában töltöttünk el, ahol tárgyaltunk a városi tanács elnökével, elnökhelyettesével, a polgármesterrel, valamint több tanácstaggal. Résztvettünk a városi tanács ülésén, valamint egy polgármester által vezetett - megbeszélésen. Finnországban zajlik a közigazgatás átszervezése. Ennek helyzetéről kaptunk tájékoztatást. A helyi tanácsok számát 800-ról 400-ra akarják csökkenteni. A kistérségi társulásokat kötelezően kívánják működtetni. Jelentős az egész társadalmat érintő szociális viszszalépés, ami azt jelenti, hogy az eddig teljesen ingyenes szociális, kulturális és oktatási szolgáltatások költségének mintegy 10-15%-át az érdekeltekre kívánják hárítani. A több mint főt számláló városokban országosan Idősek Otthona Program beruházás zajlik, mivel az idősödő társadalomnak jelentős problémája a szépkorúak gondozása. Hameenlinna város vezetésének meghívását szóban is megerősítettem augusztus 20. körüli időpontra. Ülésezett a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás, melyen értékeltük a társulásban végzett szakmai munkát, pontosítottuk a társulás költségvetését, meghallgattuk a vidékfejlesztési menedzser beszámolóját. A társulás települései a belügyminiszter által meghirdetett pályázaton mintegy 8,5 millió Ft-ot nyertek a sportpályák korszerűsítésére. Tárgyaltunk a közötti időszakra - kezdeményezésünkre létrejött megyei nagy projektről, amelyben 23 település ebből 9 sárréti település - szennyvízelvezetését, kezelését irányoztuk elő. Június 27-én résztvettem a TÖOSZ küldöttgyűlésén, ahol beszámolót fogadtunk el az éves munkáról. A küldöttgyűlésen felszólalt a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, aki az aktuális kormányzati kérdésekről tájékoztatott bennünket, valamint szólt a Kormányzat és az önkormányzatok feladat- és hatásköri problémáiról. Zajlik a szennyvízberuházás V. ütem műszaki átadása próbaüzemeléssel. Mindenki számára megnyílt a rácsatlakozás lehetősége. A helyreállításokat illetően vannak még hiányosságok, melyek elvégzésére a jövő hét közepéig kapott határidőt a kivitelező. A makfalvai vendégház építésének támogatására nyitott számlára ezidáig Ft befizetés történt.

6 6 az alábbi választ adta dr. Farkas Dezső képviselő kérdésére Az újtelepi útalap-építés versenyeztetési eljárása során megmaradt mintegy 2 millió Ft. Ebben az összegben ajánlatot tett a kivitelező - a költségvetésben egyébként több mint 3 millió Ft-os bekerülési költségű - a Déli sori útalap elkészítésére. Korábban ennek elkészítésére képviselő-testületi döntés született, de forrás hiányában nem valósult meg. Igen, van jogom pénzügyi kötelezettséget vállalni. Azért döntöttem így, mert attól tartottam, hogy ezt a megtakarítást nem tudjuk időben eredményesen felhasználni. Fel kellett vállalnom, hogy bírom-e a képviselő-testület bizalmát azzal a döntésemmel, hogy így csaknem féláron megoldódik egy utcában az útalap-építés. Úgy ítéltem meg, hogy ezt a lépést meg kell tenni, és nem tartottam indokoltnak a képviselőtestület rendkívüli összehívását emiatt. Sajtosné Majoros Klára képviselő kérdésére Július és augusztus hónapban két háziorvosi körzetben nyílik meg az alkalmazás lehetősége. Az egyik a dr. Nagy Zoltán háziorvos, a másik pedig a dr. Bige Szabolcs háziorvos volt körzete. Az első pályáztatási eljárás lezárása után járt nálam egy orvosházaspár, akik az új pályázat közzétételét követően pályázni fognak. VÁSÁRI GÁBORNÉ ügyvezető igazgató az alábbi választ adta dr. Farkas Dezső képviselő kérdésére A zajkibocsátás mérése során megállapítást nyert, hogy a fűtőmű két kazánjának a zajterhelése sokkal nagyobb a megengedettnél. Emiatt a kazánházat a Városüzemeltető Kft-nek szigetelnie kell. A zajszigetelési munkák elkészülte után már fűtésszezonban - végzünk egy újabb zajkibocsátás mérést, melynek eredményéről információt adunk a képviselő-testület felé. Igyekszünk, hogy az értékek a lakosság számára is elfogadhatóak legyenek.

7 7 A tervhez készült környezetvédelmi munkarész, melyet a körzet lakossága jóváhagyott, és e szerint valósul meg a beruházás. Tudomásom szerint károsanyag-kibocsájtás mérésére a beruházót senki nem kötelezte, de utána fogok nézni, hogy a jogszabályilag van-e erre szükség. DR. FARKAS DEZSŐ képviselő Polgármester úr a válaszában nem tért ki arra, hogy az önkormányzat melyik rendelete szabályozza a polgármester pénzügyi kötelezettségvállalásának a határait. Továbbra is kérdés, hogy 2 millió Ft erejéig van-e a polgármesternek joga dönteni pénzügyi kérdésekben. Igen, van erre jogom a költségvetés és a vonatkozó jogszabályok alapján. DR. FARKAS DEZSŐ képviselő Úgy gondolom, hogy nem lett volna szükség a rendkívüli ülésre, meg lehetett volna ezzel a döntéssel várni a soros ülést is. A gázmotoros fűtés végleges beindítását követően, néhány napos üzemelés után amennyiben nem kerül horribilis összegbe meg kellene rendelni egy károsanyag-kibocsájtás mérést a helyszínen, valamint egy összehasonlító mérést a város egy másik részén. Kérem, hogy erre térjünk vissza. TÓTH LÁSZLÓ képviselő Kellemetlen helyzetbe kerültem a minap. Az egyik Forint utcai lakos nekem szegezte a kérdést, hogy mikor készül már el az utcájukban az útalap, hogy lehet az, hogy a Déli soron már csinálják. Mondtam, hogy az nem lehet, arról nekem tudnom kellene. Most meggyőződtem róla, neki van igaza, valóban készül a Déli soron az útalap.

8 8 Azt kérném polgármester úrtól, ha máskor ilyen történik, legalább a képviselőket értesítsék néhány mondattal, hogy ne kerüljenek hasonló helyzetbe. KÁROLYI MIHÁLY alpolgármester Egy olyan döntési helyzet alakult ki, amikor lehetőség volt egy összeg ésszerű felhasználására, s így egy útalap olcsó megvalósítására. Tudjuk, hogy az önkormányzat a képviselő-testület révén nehézkesen, lassan mozdul. Akkor, amikor a polgármester egy ilyen lehetőséget kihasznál, úgy gondolom nem támadni kellene, hanem megköszönni neki. Úgy gondolom, hogy súlyosan hibáztam. Megkövetek mindenkit, akit képviselői jogkörében sért, hogy egy üzleti lehetőséget úgy ítéltem meg, hogy soron kívül, személyes felelősséget vállalva, ki kell használni. Nem fog még egyszer előfordulni. Tisztelettel kérem mindazokat, akik sérelmezik amit tettem, hogy a saját tevékenységükben is legyenek ilyen konzekvensek, következetesek. Egyébként a polgármester felelősségre vonható. Az én képviselői körzetem a város. A pénzügyi, jogi lehetőségem megvolt, és bíztam benne, hogy a képviselő-testület utólag egyetért velem. Aki a polgármesteri jelentést elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 13 igen, 1 nem, 2 tartózkodás, 1 fő nem szavazott. Interpellációkra adott válaszok: GALICS MIHÁLY képviselő az interpellációjára adott írásbeli választ elfogadta. Aki a Galics Mihály képviselő interpellációjára adott választ elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 17 igen.

9 9 Terdik Ferenc képviselő úr a mai ülésen nincs jelen, ezért nem tudom tőle megkérdezni, hogy az intézkedést elfogadja-e. Egyébként az ügy további intézkedést kíván, mert a Zalka M. utcai ingatlan tulajdonosa nem tanúsít együttműködést. DR. FARKAS DEZSŐ képviselő Az interpellációmra adott válaszból az tűnik ki, hogy a helyzet rossz ugyan, de változtatni nem lehet rajta. Örülök, hogy az egy éve tartó interpellációs tevékenység után végre igazat adtak, és egyetértenek a buszváró használóival. Úgy gondolom, hogy a buszváró terveinek készítésekor sem a Volán forgalomszervezői, sem pedig az önkormányzat illetékesei nem voltak a helyzet magaslatán abban, hogy hogyan legyen ez az egész megszervezve. Úgy látom, hogy a multinacionális cégek érdekei sokkal erőteljesebben vannak képviselve, mint a város érdekei. Ez látszott a Penny és a Plusz Áruházak építésénél. Polgármester úr a II. félévben egy fedett buszváró építésére előterjesztést fog tenni. Úgy gondolom, hogy ezt a költséget el lehetett volna kerülni, ha az eredeti tervezésnél megfelelően képviselik az érdekeinket. A költségek ismeretében - amikor az előterjesztés megtörténik -, az előző napirendi pontra nézve is javasolni fogom polgármester úr felelősségre vonását. Az interpellációmra kapott választ elfogadom. Képviselő úr a felelősségre vonás kezdeményezését bármikor megteheti. Azzal kapcsolatban, hogy én mennyire képviselem a multinacionális cégek érdekeit, és mennyire nem képviselem a város érdekeit szeretném elmondani, hogy a Penny és a Plusz Áruházakkal a városban parkoló, út, autóbusz-pályaudvar, infrastruktúra, közvilágítás, park, vízelvezető rendszer épült. Az történt, hogy az autóbusz-váró megépült, és a buszok érkezését, indulását attól méterre jelölték ki. Tájékoztatom képviselő urat, hogy a tervezés nem önkormányzati feladat. Az építési engedélyező hatóság a megyei Közúti Közlekedési Felügyelet. Képviselő úrnak lehetősége volt ezekbe a tervekbe betekinteni. Örömmel vet-

10 10 tük volna a konzultáció során, ha felismeri a problémát, és felhívja a figyelmünket, hogy ez így nem fog működni. Természetesen intézkedést fogok tenni az ügyben, addig is állok elé képviselő úr kezdeményezésének a felelősségre vonásra. Aki a dr. Farkas Dezső képviselő interpellációjára adott választ elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 17 igen. Tájékoztatom Tamás Imre képviselő urat, hogy a 42. számú főútra vonatkozó interpellációjával kapcsolatban értesített az Állami Közútkezelő KHT Hajdú- Bihar Megyei Területi Igazgatósága, hogy július 3-án órakor helyszíni bejárást tartanak az általunk megjelölt problémák megtekintésére, és az álláspontok kialakításának elősegítésére. Az egyik probléma a 42. számú főút átkelési szakaszán a közművek fedlapjai, valamint a burkolathibák miatt megnövekedett zajterhelés, a másik probléma pedig az ún. hosszúháti úton a lakott terület határát jelző táblák áthelyezése. Képviselő úr meghívást kap a bejárásra. Kérem a másik körzet képviselőjét is, hogy vegyen részt a helyszíni egyeztetésen. TAMÁS IMRE képviselő úr az interpellációjára adott írásbeli választ elfogadta. Aki a Tamás Imre képviselő interpellációjára adott választ elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 17 igen. az alábbi választ adta Schwarcz Tibor képviselő kérdésére Az ÁNTSZ még fenntartja a temetkezési korlátozást. Körülbelül kéthetente van erről konzultáció.

11 11 Az intézményeknél a munkaegészségügyi, baleseti körülmények, a védőitalok, védőruházat biztosítása intézményi szinten vannak szabályozva. Ezidáig nem értesültem arról, hogy valamely intézményben különleges védő-óvó intézkedésre került volna sor, illetve hogy ennek hiányában valamilyen probléma keletkezett volna. Vizsgáljuk az adományozás közérdekűségét, hiszen nem Magyarországon bejegyzett közalapítvány számára történik a támogatás gyűjtése. Ehhez várjuk az APEH állásfoglalását. Az útalap-építés megkezdéséről a kollégáink értesítették az ottlakókat. TÓTH LAJOS képviselő Az elmúlt képviselő-testületi ülésen is felmerült az ütőkátyúk problémája. Akkor azt a választ kaptuk, hogy még folyamatban van a kátyúzás. Úgy gondolom, hogy azóta befejeződtek a munkálatok. A napokban nagy területet végigjártam, és úgy látom, hogy jelentős számú ütőkátyú maradt vissza. Kérem, hogy legyünk figyelemmel az I-II-III. ütemű szennyvízberuházás kapcsán érintett, rendkívül lepusztult útszakaszokra, mint például a Szigligeti utca, Bem utca, Keleti sor, Dózsa Gy. utca vége, és még sorolhatnám. Ezek rendbetételét végre napirendre kellene tűzni, és forrást mellérendelve a problémát megoldani. Kérem, hogy folytatódjon az útproblémák felmérése, illetve megszüntetése. SAJTOSNÉ MAJOROS KLÁRA képviselő Az Újtelepen a volt iskola környékén - a Mező Imre és a Bessenyei utcai részen derékig ér a gaz, a fák ágai a földig érnek, ami zavarja a közlekedést. Önkormányzati területről van szó, kérem a rendbetételét. TAMÁS IMRE képviselő Úgy gondolom, megérett az idő arra, hogy a városban lévő gépjárműparkolókat felülvizsgáljuk. Több üzlet, amely működési engedélyt azzal a feltétellel

12 12 kapott, hogy bizonyos létszámú parkolót kell építenie, nem tette ezt meg. Így a parkolások, az árulerakások a szomszédok előtt, illetve egyéb nem szabályos helyeken történnek. Említhetném a gimnázium és a Gagarin utca környékét is, ahol ugyan a KRESZ szerint nem tilos, egyébként pedig nem kellene az utcán parkolni. Ezeket szabályozni kellene. A városban lévő utak szelvényeibe elhelyezett műtárgyakat közterületfelügyelő bejelentésére, egyéb bejelentésekre, vagy akár bejárással is ideje lenne felülvizsgálni. Nagyon sok olyan beton, fém műtárgy került kihelyezésre az elmúlt években közforgalmú utakra, ami tilos és balesetveszélyes. Egyre több helyen jelennek meg a városban elsősorban a frekventált helyeken nagyon csúnya reklámfeliratok, jelezve ezzel az eladnivaló portékát, állatot, stb. Ezt is felül kellene vizsgálni. GALICS MIHÁLY képviselő A petritelepi vasúti megálló helyzete az elmúlt években egy kicsit javult. Továbbra is gond, hogy nincs egy esőbeálló. Most, a nagy hőség kapcsán ez ismét felvetődött, hiszen a várakozók nem bírnak ott állni a tűző napon. Valahol várakoznak, és amikor látják, hogy jön a vonat, akkor odaszaladnak. Meg kellene javítani a világítást is. Az elkészült peronrészt növi be a gaz, azt időnként rendbe kellene tenni. Emiatt a szegedi MÁV Igazgatósággal fel kellene venni a kapcsolatot. A kátyúzás még természetesen nem fejeződött be, csak a költségvetésben erre szánt összeg elfogyott. A második félévben, amikor lehetőség nyílik rá, forrást kell erre biztosítanunk. Addig a Városfejlesztési Irodán gyűjtik a kátyú-bejelentéseket. Azokat az utakat, amelyek minősége kátyúzással már nem javítható - aszfaltszőnyeget igényelnek -, akkor tudjuk rendbetenni, amikor arra a képviselőtestület forrást biztosít.

13 13 A kollégáim arról tájékoztattak, hogy az újtelepi iskolánál képviselő asszony előző interpellációját követően levágták a gazt. Intézkedni fogok, hogy újra rendbetegyék a környéket. Valóban indokolt megvizsgálni, hogy önkormányzati utak mentén történt fejlesztések kapcsán az előírt parkolókat kiépítették-e, ha nem, pótolni kell. Az utak mentén elhelyezett műtárgyakkal és reklámfeliratokkal kapcsolatban mind a közterület-felügyelő, mind az építéshatóság eljárhat, és el is kell, hogy járjon. A MÁV minden törekvésünk ellenére sem biztosította a petritelepi megállónál az esőbeállót. A világítás karbantartása és a gaztalanítás is a MÁV feladata. Újra kezdeményezni fogjuk ezeket. 2. Napirend Az Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy november hónapra készüljön előterjesztés a város közlekedési helyzetéről. Aki a javaslattal együtt az önkormányzat II. félévi üléstervét elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 16 igen, 1 fő nem szavazott. 78/2006. (VI. 29.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. félévi üléstervet elfogadja. Határidő: december 31. Felelős: Dr. Molnár László polgármester

14 14 3. Napirend TÓTH LAJOS képviselő Jól szerkesztett, sok információt tartalmazó anyagot kaptunk. Úgy gondolom, hogy ennek a ciklusnak a lezárását egy újabb ciklusra készítendő terv kell, hogy kövesse. Ehhez jó alapot szolgáltat a mostani beszámoló. A közoktatási feladatellátási és fejlesztési terv mely 6 évre szólóan határozott meg középtávú feladatokat ben került elfogadásra. A tervben foglaltak végrehajtásának felülvizsgálata 2 évenként megtörtént. Most a 6 év végére értünk, erről kaptunk számvetést. Városunk az elmúlt hat évben kiemelt figyelmet fordított a közoktatási intézményhálózat működtetésére. Az intézményfinanszírozás markáns költségvetési kérdés, hiszen az önkormányzat összes működési kiadásainak több mint 50%-a az oktatási ágazat területén kerül felhasználásra. Az állami támogatás mértéke fokozatosan csökken, ebből következően az önkormányzati saját forrás kiegészítés mértéke évről évre nő. Eljutottunk odáig, hogy az intézményi források 69,9%-a származik állami támogatásból, s 30% fölé került az önkormányzati forrás aránya. A városban a születések száma évről évre csökkenő tendenciát mutat, és ez felmenő rendszerben elérte az óvodák, illetve az iskolák alsó tagozatának szintjét. Ez kihatással van a feladatellátásra is. A középiskolában fordított a helyzet, kb. 26%-kal nőtt a gyermeklétszám. DEMETROVICS PÉTER képviselő Javaslom, hogy a felszólalások időtartamát szabályozzuk le, némelyik túl hoszszúra nyúlik. Mindenki elolvashatta az anyagot, órákig lehetne róla beszélni, de nem ez a feladatunk. Az SzMSz-ünkben szabályozva van a hozzászólás, javaslom tartsuk be.

15 15 A beszámoló sokrétű, sokoldalú és eredményes intézményfenntartói munkáról, valamint intézményben folyó oktató-nevelő munkáról szól. Amennyiben a képviselő-testület hozzájárul, ezt a jelentős méretű és tartalmú anyagot eljuttatjuk valamennyi közoktatásban dolgozónak. Aki a beszámolót elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 17 igen. 79/2006. (VI. 29.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat közoktatás-fejlesztési tervének megvalósulásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: - Felelős: - 4. Napirend MOLNÁRNÉ BIHARI JULIANNA igazgató A beszámoló 3. számú mellékletének első része lemaradt, ezért elnézést kérek. A hiányzó részt az ülés előtt kiosztottam. SCHWARCZ TIBOR képviselő Az anyagban képet kaphattunk az intézményben folyó színvonalas munkáról. Igazgató asszony megtalálta azt a hangot, amellyel a tantestületet csapattá formálta. Az elmúlt évben az iskola igazgatónője Csenki Imre Néptanító Díjat kapott. Ehhez gratulálunk. TÓTH LAJOS képviselő Jól szerkesztett, informatív a beszámoló. Úgy gondolom, hogy jó úton jár az iskola, ezt folytatva még további szép sikereket érhet el.

16 16 A bizottság tagjai külön kiemelték az intézmény rendkívül pozitív partnerkapcsolati munkáját a város más intézményeivel. Az iskolában színvonalas tevékenység folyik. Gratulálok a végzett munkához. KÁROLYI MIHÁLY képviselő Egy táblázatot emelnék ki a beszámolóból. Ez az iskola pályázati tevékenységét mutatja be. Egyre több lehetőséggel élve, évről-évre egy nagyobb összeget nyernek el pályázatok útján. Szerencsére ez a püspökladányi intézmények nagyobb részére jellemző. A Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója a beszámolójában kedvező feltételek közötti, emelkedő színvonalú oktató-nevelő munka végzéséről adott számot. Ennek elfogadását javaslom. MOLNÁRNÉ BIHARI JULIANNA igazgató Köszönöm a méltató szavakat, átadom a nevelőtestület minden tagjának, hiszen ez csapatmunka. Aki a beszámolót elfogadja, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 17 igen. 80/2006. (VI. 29.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Általános Iskola és Szakiskola munkájáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: - Felelős: -

17 17 5/a. Napirend A Pénzügyi Bizottság a Piroska Reutsch könyvének támogatása kivételével a rendelet-tervezet elfogadását támogatja. Piroska Reutsch Németországban élő írónő, aki püspökladányi származású. Kapcsolat tart városunkkal, illetve több intézményünkkel. A megtapasztalt püspökladányi léte alapján ír egy könyvet, melynek címe Szelíd ég alatt. Ennek kiadásához kér támogatást, összeg megjelölése nélkül. A magam részéről egyetértek a támogatással. A polgármesteri jelentésben már elmondtam a makfalvai vendégház építéséhez az adakozás eredményét. Most az előterjesztésemet szóban azzal egészítem ki, hogy, javaslom, Ft hozzájárulással támogassa a képviselő-testület is ezt a célt. az alábbi választ adta Tóth Lajos képviselő kérdésére A Kálvin Téri Általános Iskola többletigénye azért került most ide, mert az iskola vezetése a létszámcsökkentést a nyári szünetben tudja végrehajtani. Ezt követően, szeptember 1-től tiszta viszonyokkal szeretnék kezdeni az új tanévet. A Kossuth u. 6. szám alatti épülettel és a Sportcsarnokkal kapcsolatos kiadásokról szóló táblázatok, melyek az előterjesztés 7. oldalán találhatóak, részletes, intézmények által kimunkált táblázatok alapján készültek el. Amennyiben szükséges, ennek részletes ismertetésére sor kerülhet. A Kossuth utca 6. szám alatti épület emleti részét a Városüzemeltető Kft, földszintjét a Művelődési Központ üzemelteti jelenleg. A Sportcsarnok üzemeltetését átmenetileg a Polgármesteri Hivatal fogja végezni, mivel a megnövekedett létesítmény technikai, fizikai igénye több, mint amit az eddig üzemeltető

18 18 Petőfi Sándor Általános Iskola el tud látni. Miután ez nem önkormányzati kötelező feladat, és ennek megfelelően állami támogatást sem kapunk a működtetéshez, ezért az eredményorientált működtetés érdekében az év második felében intézkedést teszünk. KÜRTHY FERENCNÉ irodavezető A évi költségvetés eredeti előirányzatában már terveztünk a Kossuth u. 6. szám alatti épület berendezéseire ef-ot. A legszükségesebbekre korlátozott első beszerzés eft-ba került. Ebből az összegből levontuk a betervezett eft-ot, és így kaptuk meg a mostani rendelet-módosításban javasolt eft-ot, természetesen kerekítéssel. A Művelődési Központ vezetője által összeállított igény szerint szükség lesz két portásra, egy takarítóra, egy pénztárosra és egy közművelődési előadóra. Ennek kalkulált költsége 4 hónapra eft. A napokban megtörténik az átadás, a vagyon- és állagmegóvást biztosítani kell, tehát ha senki mást nem, de a két portást alkalmaznunk kell már július 1-től. Ez a plusz költség várhatóan megnöveli a kalkulált személyi kiadás + járulékra kalkulált összeget. A dologi kiadásokat a Városüzemeltető Kft igazgatója, a Művelődési Központ igazgatója és jómagam kalkuláltuk ki. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert ilyen irányú megfelelő tapasztalataink nincsenek, kérem hogy a kalkulált összeget fogadják el. A másik létesítményünk, ami rövidesen átadásra kerül, az a Sportcsarnok. Itt a személyi kiadások kalkulálásában segítségünkre volt az eddigi üzemeltető, a Petőfi iskola vezetése. Itt két takarítóval, két karbantartóval számoltunk, valamint szükséges egy felelős személy felvétele, aki leltárilag átveszi az összes berendezést, és biztosítja a létesítmény működtetését. A dologi kiadásoknál az eddigi sportcsarnok bázisadataiból indultunk ki, azonban a megnövekedett alapterületre vonakozóan csak kalkulálni lehetett. A beszerzésre az önkormányzat eredeti költségvetése nem tartalmazott összeget, így teljes egészében most kell erre keretet biztosítani. Két kalkuláció készült, az egyikhez egy katalógusból válogattuk ki a legindokoltabb berendezési tárgyakat, a másikhoz a középiskola tanműhelyétől kértünk árajánlatot. Ez utóbbi volt a kedvezőbb, így ez szerepel az előirányzatban.

19 19 KÁROLYI MIHÁLY alpolgármester Számomra elképesztő, hogy a műszakilag egybe tartozó Kossuth u. 6. szám alatti épületnek két üzemeltetője van. Javaslom, hogy a technikai üzemeltetést a képviselő-testület bízza a Városüzemeltető Kft-re, a Művelődési Központ pedig csak a szakmai üzemeltetést, vagyis a tartalommal való megtöltést végezze. A továbbiakban van arra elképzelés, hogy a Kossuth u. 6. szám alatti épületet és a Sportcsarnokot milyen formában kellene üzemeltetni. SAJTOSNÉ MAJOROS KLÁRA képviselő Aki figyelemmel kíséri a képviselő-testületi ülések anyagát, gyakran találkozik a Kálvin Téri Általános Iskola többletigényével. Felmerült bennem, hogy mi lehet ennek az oka. Azt szeretném kérni az utánunk következő képviselőtestülettől, hogy alaposabban vizsgálja felül, hogy kik ezért a felelősek: az iskola vezetője, a gazdaságvezető, esetleg együttesen. Felettébb bosszant a dolog, mert úgy gondolom, hogy egy iskolának a belső dolgait meg kell tudni oldania, nem pedig mindig a fenntartóhoz szaladni, ha valami gondja van. TÓTH LAJOS képviselő A Piroska Reutsch írónő könyvének kiadásához nyújtott támogatást a polgármester úr által elmondottak alapján támogatom, csakúgy mint a makfalvai vendégház kialakításához javasolt 400 eft-os összeget. Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat 400 eft-tal hozzájáruljon hozzá a makfalvai vendégház kialakításához, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 17 igen. Aki egyetért Károlyi Mihály alpolgármester úr módosító javaslatával, miszerint a Kossuth utca 6. szám alatti épület műszaki üzemeltetését teljes egészében bízzuk a Városüzemeltető Kft-re, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 16 igen, 1 tartózkodás.

20 20 Aki a Kossuth u. 6. szám alatti épület működésének költségvetési támogatására javasolt eft-tal egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 16 igen, 1 tartózkodás. Aki a Sportcsarnok működésének költségvetési támogatására javasolt eft-tal egyetért, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 17 igen. 81/2006. (VI. 29.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. a Püspökladány, Kossuth u. 6. szám alatti ingatlan technikai üzemeltetésével a Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft-t, szakmai működtetésével a Dorogi Márton Városi Művelődési Központot bízza meg. 2. A Püspökladány, Kossuth u. 6. szám alatti ingatlan berendezési tárgyaihoz és működtetéséhez eft, a Sportcsarnok berendezési tárgyaihoz és működtetéséhez eft pótelőirányzatot biztosít, utólagos elszámolás és előirányzat átcsoportosítása mellett. Határidő: december 31. Felelős: Dr. Molnár László polgármester A Pénzügyi Bizottság módosító indítványával egyetért, miszerint Piroska Rentsch írónő a könyve megjelentetéséhez ne kapjon önkormányzati támogatást, kérem szavazzon. A szavazás eredménye: 0 igen, 15 nem, 2 tartózkodás. Megállapítom, hogy a képviselő-testület támogatja a könyv kiadását.

Az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 28/2005. (X. 27.) BVKt. rendelet (továbbiakban: R.) 6 -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 28/2005. (X. 27.) BVKt. rendelet (továbbiakban: R.) 6 -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2006. (VI. 29.) BVKt rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 28/2005. (X. 27.) BVKt rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Biharkeresztes

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2005. (X. 28.) Hö. rendelete

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2005. (X. 28.) Hö. rendelete Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2005. (X. 28.) Hö. rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2005. (XII. 2.) rendelete. az elektronikus ügyintézés bevezetéséről *

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2005. (XII. 2.) rendelete. az elektronikus ügyintézés bevezetéséről * PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2005. (XII. 2.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III. 2.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl szóló 24/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város

Részletesebben

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének Biharkeresztes Város Képviselő-testületének 12/2006. (III. 17.), 20/2006. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 28/2005. (X. 27.) önkormányzati rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2006. (VI. 30.) rendelete

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2006. (VI. 30.) rendelete PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2006. (VI. 30.) rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl szóló 24/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV.20.) r e n d e l e t e az elektronikus ügyintézés bevezetéséről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV.20.) r e n d e l e t e az elektronikus ügyintézés bevezetéséről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV.20.) r e n d e l e t e az elektronikus ügyintézés bevezetéséről A 15/2007. (VI.15.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁVAL * EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2007. 07.01-TŐL

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2006.(III.31.) sz. rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről

Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2006.(III.31.) sz. rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2006.(III.31.) sz. rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági

Részletesebben

1.napirend. Kiss Zsigmond

1.napirend. Kiss Zsigmond Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. szeptember 17-ei ülésén hozott határozatai 34/2009.(IX.17.) Gyógyfürdőfejlesztés III. ütemű pályázatának visszavonása 35/2009.(IX.17.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. október 30-án. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. október 30-án. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 30-án megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 48/2012. (X. 30.) Z 1 49/2012. (X. 30.) E 16

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 12-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 12-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 12-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 131/2009. (XI. 12.) önkormányzati testületi határozat a szabadpiaci energia beszerzésekre vonatkozó közbeszerzési

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. szeptember 21-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 56/2011. (IX. 21.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Az egyházi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. november 18-i soron kívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 134/2009. (XI. 18.) önkormányzati testületi határozat folyószámla-hitelkeret meghosszabbításáról. 135/2009.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v 32/13/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata J e g y z ő k ö n y v Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31.- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 96/2013.(X.31.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.)

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.) JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 17-én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. sz. alatt, az

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X.27.) számú rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X.27.) számú rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X.27.) számú rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl (egységes szerkezetben a módosító 26/2006. (VII. 06.), valamint 8/2007.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án megtartott rendkívüli üléséről Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem Jelenléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/21-28/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. tüzelő anyag vásárlása Előadó: Oláh Krisztián polgármester. 2. Rendelet a szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásról

Jegyzőkönyv. tüzelő anyag vásárlása Előadó: Oláh Krisztián polgármester. 2. Rendelet a szociális tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásról Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 9-án 11 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2-5/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 29-én MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZŐ NYILT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja: 45/2013. C 1 46/2013. C 1 47/2013.

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-17/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 20.-án 17 óra 30

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Mérges, Béke tér 14. 8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. szeptember 13án a Mérges Községházban

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29. i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29. i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. október 29-én tartott. r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. október 29-én tartott. r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve 2013. október 29-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének könyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 13 /2013. (X. 30.) Helyi iparűzési adóról szóló rendelet elfogadása 14/2013. (X. 30.) Kommunális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 383/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 2/2013. (II. 15.) Önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék gyűjtésével,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V és Szavazatszámláló Bizottságának 2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről. Tartalmazza: 7/2015./II.24./ 8/2015./II.24./ 9/2015./II.24./ 10/2015./II.24./ 11/2015./II.24./

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. március 5-én Határozatok: Sorszáma: Kódja 26/2012. (III.05.) Z1 MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012.

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. 88/2012. (XII. 13.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. május 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. május 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 18-án megtartott

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2014. december 17. A kezdés időpontja:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. március 29 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. március 29 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29 i ülésére Tárgy: Az üzletek éjszakai nyilvántartási rendjének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 11/2014. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 18-án megtartott üléséről Határozatok száma: 67-68. TARTALOMJEGYZÉK 67/2014.(XII.18.)

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. (II. 14.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai

Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2009. október 22-i ülésén hozott határozatai 39/2009.(X.22.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása 40/2009.(X.22.) Az önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: Zárt ülésen a képviselő-testület a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázati kiírásra beérkezett

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. július 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. július 31-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XIX. Iktatószám: 5-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. szeptember 8-i s o r o s, n y í l t üléséről 220/2014.(IX.8.)

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 3.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolója Tárgykört

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 8/2007. (II. 2.) r e n d e l e t e. az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 8/2007. (II. 2.) r e n d e l e t e. az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2007. (II. 2.) r e n d e l e t e az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a közigazgatási hatósági

Részletesebben