Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV.20.) r e n d e l e t e az elektronikus ügyintézés bevezetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV.20.) r e n d e l e t e az elektronikus ügyintézés bevezetéséről"

Átírás

1 Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV.20.) r e n d e l e t e az elektronikus ügyintézés bevezetéséről A 15/2007. (VI.15.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁVAL * EGYSÉGES SZERKEZETBEN TŐL HATÁLYOS SZÖVEG Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: KET) 160. (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az Európai Unió célkitűzéseire különösen az Europe 2005 ajánlásban foglaltakra az elektronikus ügyintézés bevezetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A RENDELET HATÁLYA 1. A rendelet hatálya kiterjed Téglás Város Önkormányzata szerveinek hatáskörébe és illetékességébe tartozó mindazon közigazgatási hatósági ügyre, amelyben jogszabály elektronikus úton történő ügyindítására, ügyintézésre lehetőséget biztosít. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. (1) Az önkormányzat az elektronikus tájékoztató szolgáltatás működtetését és a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus intézését fokozatosan vezeti be. (2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben foglalt szolgáltatások bevezetéséig pályázati támogatással megvalósuló programja segítségével - biztosítja az elektronikus ügyintézéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. (3) A jegyző a (2) bekezdésben foglalt személyi feltételek biztosítása során, a portálon közzéteendő adatok összegyűjtésére adatgazdát jelöl ki. (4) Az adatgazda tartozik felelősséggel a portálon közzétett adatok pontos, hiteles, naprakész és folyamatos közzétételéért, vagy az adatközlőnek való megküldéséért. (5) Az önkormányzat a (2) bekezdésben foglalt tárgyi feltételek biztosítása során figyelemmel van az adatközlő, adattovábbító távközlési infrastruktúra kialakítására, üzemeltetésére, közreműködik a szükséges hardver, szoftver eszközök biztosításában. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 3. E rendelet alkalmazásában: a) portál: a használók számára a település egészéről, valamint az aktuális önkormányzati hírekről, az önkormányzattal kapcsolatos információkról tájékoztatást nyújtó, véleménycseréhez és ügyintézéshez lehetőséget biztosító internetes felület; b) belső ügyintézési rendszer: a hatóságnál létesített, a KET rendelkezéseit felölelő, közigazgatási munkafolyamatot megvalósító informatikai rendszer, az e-ügyintézés alapvető eszköze, amely előre meghatározott ügymenet leírásokat is tartalmaz. AZ ÖNKORMÁNYZAT ELEKTRONIKUS ELÉRHETŐSÉGE 4. (1) Az önkormányzat portáljának elérhetősége: (2) * Elektronikus levelezési ( ) címe:

2 (3) Az önkormányzat vezetőinek és köztisztviselőinek elektronikus elérhetősége az elektronikus tájékoztató szolgáltatás keretében a portálon kerül közzétételre. A HELYI ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. (1) Az önkormányzat elektronikus tájékoztató szolgáltatást működtet. (2) Az önkormányzat bárki számára hozzáférhetővé teszi a portálját, amelynek adatbázisa alkalmas arra, hogy az érdeklődők tájékozódhassanak az önkormányzattal kapcsolatos általános információkról. (3) A település internetes portálja legalább a KET 164. (1) bekezdésében foglaltakat tartalmazza. (4) Az elektronikus tájékoztató szolgáltatásként a portálon közzétett tájékoztatók és formanyomtatványok listája e rendelet 1. számú függelékét képezi. (5) A portálnak a KET-ben meghatározottakon túl az alábbi feltételeknek kell megfelelnie: a.) A hatóság által az ügyfelek személyes megjelenéséhez kötött hatósági ügyek intézése elektronikus úton történő előzetes időpontfoglalással is lehetővé tehető. b.) A portálnak rendszeresen frissített, aktuális információkat kell tartalmaznia. A HELYI ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSSEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 6. (1) Az elektronikus közigazgatási ügyintézés igénybevételének lehetőségét a hatóság saját információs felületén, a portálon biztosítja. (2) A portálon az elektronikusan is intézhető ügyekben az ügyfelek részére biztosított az elektronikus ügyindítás lehetősége. (3) Az elektronikusan is indítható ügyek listája e rendelet 2. számú függelékét képezi. (4) Az elektronikus ügyindítás igénybe vételéhez szükséges regisztráció folyamata: a. Ügyfél személyes megjelenése során előterjesztett szóbeli kérelmére regisztrációs űrlap kitöltése, ügyfél részéről történő aláírása; b. Az ügyfél azonosítót és jelszót kap a rendszertől. (5) A (4) bekezdésben meghatározott regisztrálás végrehajtására kizárólag a jegyző által erre kijelölt ügyintéző jogosult. (6) Az ügyfél által a regisztráció során a hatósággal közöltek helyességéért és pontosságáért az ügyfél tartozik felelősséggel, továbbá a rendszertől kapott azonosító és jelszó esetében szintén az ügyfélnek kell gondoskodnia az adatok védelméről. (7) Az elektronikus ügyindítást az ügyfél kezdeményezi a portálon keresztül. Az ügyindítás folyamata : a. A regisztrált ügyfél saját azonosítója útján történő belépése a rendszerbe. b. Az adott ügy kiválasztása az indítható ügyek listájából. c. A formanyomtatvány kitöltése. d. A formanyomtatvány továbbítása a hatósághoz. (8) Az elektronikusan is intézhető ügyek listája e rendelet 3. számú függelékét képezi. (9) A helyi elektronikus ügyintézés belső ügyintézői rendszeren keresztül történik. (10) A papíralapú, - illetve elektronikus ügyintézés során egyszerűsített határozat hozható, ha a hatóság a kérelemnek helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.

3 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 7. (1) Ez a rendelet május 1-jén lép hatályba. Téglás, április 19. Csobán József polgármester Vatai Imréné címzetes főjegyző

4 2009. július1-től hatályos függelékek: 1. sz. függelék PORTÁLON KÖZZÉTETT TÁJÉKOZTATÓK LISTÁJA (1-es szint): 1. Bejelentkezés építmény adó alá 2. Bejelentkezés kommunális adó alá 3. Birtokvédelmi eljárás 4. Bontási engedély 5. Elvi építési engedély 6. Építési engedély 7. Fakivágási engedély 8. Fizetővendéglátás engedélyezése 9. Fizetővendéglátás nyilvántartás módosítása 10. Fizetővendéglátásból kijelentkezés 11. Hatósági bizonyítvány kiadása 12. Időskorúak járadéka 13. Lakásfenntartási támogatás 14. Mozgáskorl közlekedési támogatása 15. Mozgáskorl szgk. átalakítási támogatása 16. Mozgáskorl szgk. szerzési támogatása 17. Működési engedély kiadása 18. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 19. Telepengedély kiadása 20. Tolmács, szakfordító igazolvány igénylés PORTÁLON KÖZZÉTETT FORMANYOMTATVÁNYOK LISTÁJA (1-es szint): 21. A kifizető magánszemély és vállalkozás termőföld bérbeadásából származó jövedelem bevallása 22. Adatkezelésről szóló tájékoztatás 23. Adó és értékbizonyítvány 24. Alanyi közgyógy ellátás 25. Apaság megállapítása 26. Apaság vélelmének megdöntése 27. Ápolási díj felülvizsgálata kérelem 28. Ápolási díj kérelem 29. Bejelentés ebtartás megszüntetéséről 30. Bejelentés ebtartásról 31. Bejelentés építési munka megkezdéséről 32. Bejelentés helyi iparűzési adó összegéről 33. Bejelentés jármű tulajdonosában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez 34. Bejelentés jármű üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez 35. Bejelentés kommunális adó összegéről 36. Bejelentés működési engedély jogosultságának változásáról 37. Bejelentés zaj, környezeti ártalmakra vonatkozóan

5 38. Bejelentkezés építmény adó alá 39. Bejelentkezés helyi iparűzési adóhoz 40. Bejelentkezés idegenforgalmi adóhoz 41. Bejelentkezés kommunális adó vállalkozás 42. Bejelentkezés talajterhelési díjhoz 43. Bérbeadó magánszemély és vállalkozás termőföld bérbeadásából származó jövedelem bevallása 44. Bevallás talajterhelési díj fizetési kötelezettségről 45. Birtokvédelmi eljárás lefolytatása 46. Bontási engedély 47. Családbafogadáshoz hozzájárulás 48. Egyösszegű hadigondozott támogatás igénylés 49. Együttélés igazolása özvegyi nyugdíjhoz 50. Első lakáshoz jutók támogatása 51. Elvi építési engedély megadása kérelem 52. Építési engedély megadása kérelem 53. Építményadó bevallás 54. Fakivágási engedély 55. Fennmaradási engedély 56. Fizetéskönnyítés gazdasági társaság 57. Fizetéskönnyítés magánszemély, egyéni vállalkozó 58. Fizetővendéglátás engedélyezése 59. Fizetővendéglátás nyilvántartás módosítás 60. Földvásárlás- és bérlet kifüggesztése 61. Gondnoki tisztség alóli felmentés 62. Gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése 63. Gyermekétkezési intézményi térítési díj kedvezmény 64. Gyermektartásdíj megelőlegezése 65. Gyógyszerigazolás normatív közgyógyhoz 66. Gyógyszertámogatás 67. Gyomos ingatlan bejelentése 68. Hadigondozásba vétel 69. Hadirokkantság megállapítása céljából orvosi felülvizsgálat 70. Halotti anyakönyvi kivonat kérése 71. Használatbavételi engedély 72. Hatósági bejegyzés 73. Hatósági bizonyítvány 74. Házassági anyakönyvi kivonat kérése 75. Házassági névviselési forma módosítás 76. Házasságkötés előtti várakozási idő alóli felmentés 77. Háziorvos igazolás és szakvélemény ápolási 78. Háziorvos igazolás és szakvélemény felülvizsgálat 79. Házszámozás 80. Idegenforgalmi adóbevallás (négyzetméteres) 81. Idegenforgalmi adóbevallás napos 82. Időskorúak járadéka 83. Időszakos kapcsolattartás

6 84. Igazolás helyi adótartozás hiányáról kérelem 85. Intézményi igazolás 86. Intézményvezető igazolás 87. Jármű első forgalomba helyezése 88. Jármű forgalomból kivonása 89. Jármű ismételt forgalomba helyezése 90. Jármű okmány cseréje, pótlása 91. Játékterem működéséhez hozzájárulás 92. Jegyzői igazolás lakásvásárlási hitelhez 93. Jegyzői igazolás szerencsejáték felügyelethez 94. Kapcsolattartás volt élettársak között 95. Kapcsolattartás volt házastársak között 96. Képzelt apa adatainak megállapítása 97. Kiskorúak házasságkötéséhez szükséges előzetes engedély 98. Kitöltési útmutató 99. Kommunális adó bevallás 100. Közlekedési támogatás 101. Közmű nyilatkozatok elvi 102. Közmű nyilatkozatok építési 103. Köztemetés 104. Közterület használat engedélyezése 105. Közút nem közlekedési célú igénybevétele 106. Lakásbérleti jogviszony megszüntetés 107. Lakásfenntartási támogatás 108. Lakbértámogatas 109. Lakóhely igazolás 110. Lakossági panaszbejelentés 111. Lemondó nyilatkozat építési engedély vonatkozásában 112. Méhészet bejelentés 113. Méltányossági közgyógyellátás 114. Mérséklési kérelem gazdasági társaság 115. Mérséklési kérelem magánszemély, egyéni vállalkozó 116. Mozgáskorlátozottak parkolási engedély igénylés 117. Mozgáskorlátozottak szgk átalakítási támogatása 118. Mozgáskorlátozottak szgk. szerzési támogatása 119. Mozgóárusítás engedélyezése 120. Működési engedély kiadása 121. Működési engedély leadása 122. Működési engedély módosítás 123. Műszaki adatok változása 124. Névmódosítás 125. Normatív közgyógyellátás 126. Nyilatkozat hagyatéki eljárásban nemleges 127. Nyugdíjasok távhőszolgáltatási támogatása 128. Orvosi igazolás méltányossági közgyógyhoz 129. Orvosi igazolás normatív közgyógyhoz 130. Otthonteremtési támogatás

7 131. Önellenőrzés iparűzési adóhoz 132. Pénzkivét engedélyezése 133. Póthagyatéki eljárás 134. Rendeletetés megváltoztatására irányuló engedély 135. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 136. Rendszám változása 137. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény felülvizsgálata 138. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylés 139. Rendszeres szociális segély aktív korúaknak 140. Rendszeres szociális segély rokkantaknak 141. Statisztikai adatlap elvi 142. Statisztikai adatlap építési 143. Szabálysértési kifogás benyújtása 144. Szakvélemény gondozásra szorultság felülvizsgálatáról 145. Szakvélemény súlyosan fogyatékos állapot felülvizsgálatáról 146. Szálláshely nyilvántartásból törlés 147. Születési anyakönyvi kivonat kérése 148. Tájékoztatás a vér szerinti szülők adatairól 149. Tanszersegély 150. Telekalakítási engedély 151. Telepengedély adataiban bekövetkezett változás bejelentés 152. Telepengedély kiadása 153. Telepítési engedély 154. Temetési segély 155. Termőföld bérbeadás önellenőrzés 156. Tervezői nyilatkozat elvi 157. Tervezői nyilatkozat építési 158. Tolmács, szakfordító igazolvány 159. Törvényes képviselői jognyilatkozat jóváhagyása 160. Tulajdonos adatainak változása 161. Túlfizetés visszaigénylés 162. Tüzijáték engedélyezése 163. Tűzvizsgálatról hatósági bizonyítvány 164. Üzembentartó adatainak változása 165. Üzlet nyitvatartásának megváltoztatása 166. Üzletmegszüntetés 167. Vagyon és jövedelemnyilatkozat rendszeres szociális segély rokkantaknak 168. Változás bejelentés helyi iparűzési adóhoz 169. Változás bejelentés idegenforgalmi adóhoz 170. Veszélyes ebtartás 171. Zajkibocsátási határérték megállapítása

8 2. sz. függelék ELEKTRONIKUSAN INDÍTHATÓ ÜGYEK LISTÁJA (2-es szint): 1. Adatkezelésről szóló tájékoztatás 2. Adó és értékbizonyítvány 3. Bejelentés ebtartás megszüntetéséről 4. Bejelentés ebtartásról 5. Bejelentés építési munka megkezdéséről 6. Bejelentés helyi iparűzési adó összegéről 7. Bejelentés jármű tulajdonosában történő változás nyilvántartásba vételéhez 8. Bejelentés jármű üzembentartójában történő változás nyilvántartásba vételéhez 9. Bejelentés kommunális adó összegéről 10. Bejelentés működési engedély jogosultjának változásáról 11. Bejelentés zaj, környezeti ártalom esetén 12. Bejelentkezés építmény adó alá 13. Bejelentkezés helyi iparűzési adóhoz 14. Bejelentkezés idegenforgalmi adó alá 15. Bejelentkezés kommunális adó vállalkozás 16. Bejelentkezés talajterhelési díjhoz 17. Bevallás idegenforgalmi adó alá négyzetméteres 18. Bevallás talajterhelési díj fizetési kötelezettségről 19. Birtokvédelmi eljárás 20. Bontási engedély 21. Egyösszegű hadigondozott támogatás igénylés 22. Együttélést igazolása, özvegyi nyugdíjhoz 23. Elvi építési engedély megadása 24. Építési engedély kiadása 25. Építményadó bevallás 26. Fakivágási engedély 27. Fennmaradási engedély 28. Fizetéskönnyítés gazdasági társaság 29. Fizetővendéglátás engedélyezése 30. Fizetővendéglátás nyilvántartás módosítás 31. földvásárlás- és bérlet kifüggesztése 32. Gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése 33. Gyermekétkeztetési intézményi térítési díj kedvezmény 34. Gyomos ingatlan bejelentése 35. Hadigondozásba vétel 36. Hadirokkantság megállapítása céljából történő orvosi felülvizsgálat 37. Halotti anyakönyv kérése 38. Használatbavételi engedély 39. Hatósági bejegyzés 40. Hatósági bizonyítvány kiadása 41. Házassági anyakönyv kérése 42. Házszámozás 43. Időskorúak járadéka

9 44. Jármű első forgalomba helyezése 45. Jármű forgalomból kivonása 46. Jármű ismételt forgalomba helyezése 47. Jármű okmány cseréje, pótlása 48. Játékterem működéséhez előzetes hozzájárulás 49. Jegyzői igazolás szerencsejáték felügyelethez 50. Kifizető magánszemély és vállalkozás termőföld bérbeadásáról származó jövedelem bevallása 51. Közlekedési támogatás 52. Köztemetés 53. Közterület- használat engedélyezése 54. Közút nem közlekedési célú igénybevétele 55. Lakásfenntartási támogatás 56. Lakbér támogatás 57. Lakóhely igazolás 58. Lakossági panaszügyek 59. Lemondó nyilatkozat építési engedély vonatkozásában 60. Méhészet bejelentés 61. Méltányossági kérelem gazdasági társaság 62. Méltányossági közgyógyellátási igazolvány igénylés 63. Mozgáskorlátozottak szgk. átalakítási támogatása 64. Mozgáskorlátozottak szgk.szerzési támogatása 65. Mozgó árusítás engedélyezése 66. Működési engedély kiadása 67. Működési engedély leadása 68. Műszaki adatok változása 69. Normatív közgyógyellátási igazolvány igénylés 70. Nyilatkozat hagyatéki eljárásról 71. Nyugdíjasok távhőszolgáltstási támogatása 72. Póthatgyatéki eljárás 73. Rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély 74. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 75. Rendszám változás 76. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény felülvizsgálata 77. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylés 78. Rendszeres szociális segély aktív korúaknak 79. Rendszeres szociális segély rokkantaknak 80. Szabálysértési kifogás benyújtása 81. Szálláshely nyilvántartásból törlés 82. Születési anyakönyv kérése 83. Telekalakítási engedély 84. Telepengedély adataiban bekövetkezett változás bejelentés 85. Telepengedély kiadása 86. Telepítési engedélyezés 87. Temetési segély 88. Tolmács, szakfordító igazolvány 89. Tulajdonos adatainak változása

10 90. Túlfizetés visszaigénylés 91. Tűzijáték engedélyezése 92. Tűzvizsgálatról hatósági bizonyítvány 93. Üzembetartó adatainak változása 94. Üzlet nyitvatartásának megváltoztatása 95. Üzletmegszüntetés 96. Változás bejelentés helyi iparűzési adóhoz 97. Változás bejelentés idegenforgalmi adóhoz 98. Veszélyes ebtartás 99. Zajkibocsátási határérték megállapítása

11 3. sz. függelék ELEKTRONIKUSAN INTÉZHETŐ ÜGYEK JEGYZÉKE (3-as szint): 1. Adó-és értékbizonyítvány 2. Bejelentés helyi iparűzési adó összegéről 3. Bejelentés működési engedély jogosultjának változásáról 4. Bejelentkezés építmény adó alá 5. Bejelentkezés helyi iparűzési adó alá 6. Bejelentkezés kommunális adó alá 7. Birtokvédelmi eljárás 8. Bontási engedély 9. Elvi építési engedély 10. Elvi telekalakítási engedély 11. Építési engedély 12. Fakivágási engedély 13. Fennmaradási engedély 14. Fizetővendéglátás engedélyezése 15. Fizetővendéglátás nyilvántartás módosítása 16. Fizetővendéglátásból kijelentkezés 17. Használatbavételi engedély 18. Hatósági bizonyítvány kiadása 19. Házszámozás 20. Időskorúak járadéka 21. Jegyzői igazolás szerencsejáték felügyelethez 22. Lakásfenntartási támogatás 23. Méhészet 24. Mozgáskorl közlekedési támogatása 25. Mozgáskorl szgk. átalakítási támogatása 26. Mozgáskorl szgk. szerzési támogatása 27. Mozgóárusítás engedélyezése 28. Működési engedély kiadása 29. Működési engedély leadása 30. Működési engedély módosítása 31. Póthagyatéki eljárás 32. Rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély 33. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 34. Telekalakítási engedély 35. Telepengedély adataiban bekövetkezett változás-bejelentés 36. Telepengedély kiadása 37. Tolmács, szakfordító igazolvány igénylés 38. Változás-bejelentés helyi iparűzési adó 39. Veszélyes ebtartás 40. Zajkibocsátási határérték megállapítása

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára Folyamat adatbázis Gödöllı Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...10 I Ügymenet és folyamatleírások...11 I.1 Dokumentumok kezelése...11 I.1.1 A dokumentumkezelés folyamatleírása...11

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK, TOVÁBBÁ A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. április 1. napjától SZABÁLYZAT

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére 11. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: A helyi adókról szóló és építmény

Részletesebben

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel)

Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Tájékoztató az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez (ügyfélkapus regisztráció, adóhatósági bejelentés és nyilvántartásba vétel) Miről olvashat a tájékoztatóban? Az elektronikus úton intézhető

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Titkársági Osztály által vezetett nyilvántartások:

Titkársági Osztály által vezetett nyilvántartások: Titkársági Osztály által vezetett nyilvántartások: Önkormányzati rendeletek nyilvántartása: nyilvántartás leírása: a rendelet száma, kihirdetés napja, megalkotás napja, hatályba lépés napja, a rendelet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben