BESZÁMOLÓ. a 2011/2012-es tanév MINŐSÉGÉRTÉKELÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. Összeállította :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. a 2011/2012-es tanév MINŐSÉGÉRTÉKELÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. Összeállította :"

Átírás

1 MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR BESZÁMOLÓ a -es tanév MINŐSÉGÉRTÉKELÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Összeállította : Dr. Kiss-Tóth Emőke dékánhelyettes és Kissné Dányi Éva a Minőségértékelési Bizottság tagjai

2 MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TESZTRENDSZRÉNEK KÉRDŐÍVEI Az Egészségügyi Kar által alkalmazott minőségbiztosítási tesztrendszer közvetlenül kapcsolódik a Miskolci Egyetem minőségi rendszeréhez, melynek középpontjában a partneri elégedettség áll. Karunkon ezért egyrészről képzésben résztvevő hallgatókat a tanulmányi időszak különböző időpontjában motivációs (bejövő, közbülső, kimenő), illetve kurzusértékelő tesztekkel, a már végzett hallgatóinkat Diplomás pályakövető rendszer felméréseivel keressük meg. A már végzett hallgatóinkkal kapcsolatba kerülő foglalkoztatók, szakmai szervezetek elégedettségét a kétévenkénti szervezeti önértékeléseken belül vizsgáljuk. Ugyanígy a szervezeti önértékelésen keresztül történik az oktató és nem oktató munkatársak elégedettségének megismerése is. 1. MOTIVÁCIÓS FELMÉRÉSEK 1.1. Bemenő motivációs felmérés 2011-ben harmadik alkalommal végeztünk felmérést a frissen felvett alapszakos hallgatóink körében. A megkérdezettek köre a BSc alapképzésre felvett államilag támogatott és költségtérítéses finanszírozásai formában nappali és levelező munkarendű képzésekre felvételt nyert és beiratkozott hallgatók voltak. Az online kérdőív kitöltésére önkéntes és anonim módon októberében került sor. A válaszadók megoszlása, kitöltési arányok Az előző évekhez hasonlóan magas volt kitöltési hajlandóság. A teljes frissen felvett hallgatók 32 %-a töltötte ki a kérdőívet. Az előző évek adatainak megfelelően alakult a minta nemek szerinti megoszlása. Idén is a nők voltak többségben a válaszadók körében. 90,9%. Karunk képzéseire jelentkezők még mindig elsősorban B.A.Z. megye településeiről érkeznek az Egészségügyi Karra, de az előző évek megkérdezéseinek eredményeit vizsgálva megállapítható, hogy emelkedik a más megyéből érkezők köre. Erőteljes emelkedés tapasztalható a Heves és Pest megyéből érkező hallgatók számában.

3 A felvételt megelőző állandó lakóhely % 20% 40% 60% 80% 100% Miskolc Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Hajdú-Bihar megye Nógrád megye Csongrád megye BAZ megye (Miskolc kivételével) Szabolcs Szatmár Bereg megye Bács-Kiskun megye Pest-megye Budapest Nyugat-Dunántúli régió Az előző évekhez viszonyítva csökkent a felvétel évében érettségizettek aránya. 2009: 81,2 %, 2010 :75 %, 2011: 71,4 %) és ezzel egyidejűleg egyre nagyobb számban megjelentek képzéseinkben a több éve érettségi bizonyítványt szerzett hallgatók. A karra felvételt nyert hallgatók érettségi vizsgájának ideje % 20% 40% 60% 80% 100% egy kettő három négy öt ötnél több Évről évre emelkedik a gimnáziumban érettségit tett tanulmányaikat kezdő hallgatók száma ben felvételt nyert hallgatóink 23,2%-a kéttannyelvű középiskolában végzett.

4 A végzés helye a középiskola típusa alapján % 20% 40% 60% 80% 100% gimnázium szakközépiskola Pályaorientáció Az egészségügyi pálya választását leginkább befolyásoló tényezők közül csökkent a saját korábbi élmény meghatározó volta, ám ezzel egyidejűleg emelkedett az egészségügyi szakma vonzó megítélése. Ugyan mérsékelt, de emelkedő tendencia tapasztalható a szakma anyagi megbecsültségének értékelésében is. Az egészségügyi pálya választását meghatározó okok saját korábbi élmény barát, barátnő döntése szakma anyagi megbecsültsége vonzó családi minta szakma elismertsége vonzó Az előző időszak felméréseihez képest egyre későbbi életkorra tevődött a hallgatók körében a továbbtanulás fontolgatásának ideje.

5 Továbbtanulás fontolgatásának kezdete % 20% 40% 60% 80% 100% általános iskola vége középiskola eleje középiskola vége A továbbtanulási információk első forrásaként a 2011-es felmérésben a kortársak, osztálytársak szerepét emelték ki a megkérdezettek. Ezt követte a tanárok információ átadó tevékenysége. Évről évre megfigyelhető az internetről szerzett információk jelentőségének növekedése. Továbbtanulással kapcsolatos első információk forrása kortársak, osztlytársak, barátok szülők tanárok felvételi tájékoztató internet Az előző évekhez hasonlóan Egészségügyi Karra való jelentkezést befolyásoló tényezők közül az egyetemi rendezvények vonzó megítélését és a karon végzett hallgatók véleményét emelték ki a megkérdezettek.

6 A ME Egészségügyi Karra történő jelentkezést befolyásoló tényezők egyetemen (karon végzett) hallagtók véleménye szóróanyagok, kiadványok Kutatók éjszakája kari rendezvényei középiskolai kari tájékoztatók egyetemi rendezvények az egyetem vagy kar honlapja pályaválsztási kiállítások, börzék kari Nyílt nap kari rendezvények Az elmúlt évi motivációs felméréshez viszonyítva jelentősen csökkent a karra való jelentkezés motívumaként jelölt, a lakóhelyhez való ragaszkodás válasza. Elgondolkodtató, hogy csökkent a képzés jó híre, minősége miatt karunkat választók köre. A ME Egészségügyi Karra történő jelentkezés elsődleges motivuma lakóhelyhez, régióhoz való ragaszkodás szairányválasztás biztos lehetősége változatos és tartalmas diákélet felvételi pontjaim száma döntött képzés jó híre, minősége

7 Elvárások Képzéssel szembeni elvárások 2009-től évről évre növekszik a külföldi képzésben való részvételt fontolgató hallgatók aránya. (2009-ben 24,7%, 2010-ben 36,2 %, 2011-ben 37,5 %) Diplomás léttől remélt előnyök A megkérdezett gólyák mindegyik felmérés alapján magasabb jövedelmet, várnak diplomájuk megszerzését követően. Az elvárások megfogalmazása a 2011-es felmérésben még kifejezettebb, különösen a társadalmi elismertség dimenzió esetén mutatkozik jelentősebb növekedés az elvárásokban. Diplomás léttől remélt előnyök magasabb beosztás 100 nagyobb szabadság jobb poziciók magasabb jövedelem jobb életszínvonal magasabb társadalmi elismertség jobb munkakörnyezet könnyebb munkaszerzés A leendő szakma anyagi és társadalmi megbecsültségének megítélése a gólyák részéről az előző év adataihoz képest kissé javult. A anyagi elismertséget az ötfokozatú skálán 2,9 re míg a társadalmi megbecsülést 3,3 pontra értékelték a hallgatók.

8 Jővőkép A végzés utáni elhelyezkedéssel kapcsolatos megítélésben az előző év felméréséhez képest 0,1 pontos emelkedés történt ben az 5-ös skálán elért 3,6-os átlagértékkel jellemezték annak a valószínűségét, a gólyák hogy végzés utáni egy éven belül képzettségüknek megfelelő munkakörben tudnak majd elhelyezkedni. Bár 2010-es felmérésben a közszféra választásának preferenciája magas volt de az előző évi eredményekhez képest csökkent annak választása. Ezzel egyidejűleg nőtt a versenyszférában való elhelyezkedés tervezése a válaszadók körében. (2009: 12,2%, 2010: 23,2 %) 2011 évben azonban újból preferált területté vált a közszféra annak is az egészségügyi terület választásának aránya. (83,3 %) Elgondolkodtató, hogy tovább emelkedik a külföldi munkavállalást fontolgatók aránya, míg 2009-ben a gólyák 58,3% -a 2010-ben 60,3%-uk, 2011-ben már a megkérdezettek 62,3 %-a tervezett külföldi munkavállalást.

9 1.2. Közbülső motivációs vizsgálatok eredményei E tanévtől már második alkalommal kérdeztük meg nemcsak a képzésbe belépő, illetve a már közvetlenül a végzés előtt álló hallgatókat elvárásaikról, elégedettségükről, hanem lehetőséget adunk a képzés folyamatában is a véleménynyilvánításra. A közbülső motivációs vizsgálatok előző évben eltérő két hallgatói csoportot célozva történtek. Az 1. felmérés a felzárkóztató tárgyak, szakirányok, szakirányos tárgyak, míg a 2. felmérés a tehetséggondozási lehetőségek értékelésére vonatkoztak. Ez évben összevontan végezték az online felmérést a Minőségbiztosítási Iroda munkatársai. Míg az előző évben karunkon a közbülső motivációs vizsgálatok hallgatói válaszadási hajlandósága mindkét felmérés esetében meghaladta az elvárt minimális 20%-ot. Ebben az évben 388 emberből mindössze 58 töltötte ki az online kérdőívet. (15%-os válaszadási arány) Oktatáshoz- tanuláshoz szükséges erőforrások rendelkezésre állása, hozzáférhetősége Közbülső motivációs vizsgálat 1 Közbülső motivációs vizsgálat 2 Közbülső motivációs vizsgálat Épületek állapota 3,7 3,5 3,4 Épületek megközelíthetősége 3,5 3,3 3,4 Tantermek felszereltsége 3,7 3,9 3,5 Oktatás tárgyi feltételei 3,9 3,9 3,7 Számítógéppel való ellátottság 3,5 3,4 2,6 Könyvtárak színvonala 3,8 3,6 3,2

10 A vizsgálatok során hallgatóink az ötfokozatú skálán átlagosnak ítélték az oktatáshoz és tanuláshoz szükséges erőforrások rendelkezésre állását és hozzáférhetőségét. Az előző év felméréseinek eredményeit figyelembe véve csökkenés tapasztalható ezen dimenzió megítélésében. Különösen megfigyelhető ez a számítógéppel való ellátottság megítélése terén. (2,6) Hallgatói és szolgáltatói infrastruktura A vizsgálat eredményei alapján a hallgatói és szolgáltatói infrastruktúra megítélése átlagosnak mondható. Hallgatóink elsősorban az intézményen belüli sportolási lehetőségekkel (4,1) és a diákiroda tevékenységével elégedettek. (3,9) Az intézmény színvonalát (3,8) és az egyetemi légkört (3,9) az előző évek felméréseihez hasonlóan pozitívan ítélik meg hallgatóink. Tanulási motivációk A megszerezhető tudás érdekességének ösztönző hatását vizsgálva hallgatóink elsősorban az aktuális téma feldolgozást értékelték. (3,9) A tanulási motivációk tekintetében kiemelt jelentőséggel bír az oktató személyisége. Az oktató személyének ösztönző hatásánál a tudást és a felkészültséget (4,4), a jó kommunikációs készséget emelték ki a megkérdezettek. (4,3) Az oktatási módszerek tanulásra gyakorolt hatását átlagosnak ítélték a válaszadók. Ezen a területen belül is a szemléltetés jelentőségét hangsúlyozták. (3,9) Hallgatóink igénylik az órai szemléltetést és a tananyaghoz kapcsolódó komplex feladatok megoldását, e-learninges tananyaggal támogatott tanulás megvalósítását. Az elméleti ismereteket abban az esetben tartják ösztönzőnek, ha az a gyakorlatban felhasználható tudáshoz vezet.(4,2) A munkaerőpiacon való sikeres elhelyezkedés szempontjából átlagosan elegendőnek találják a kimeneti követelményekben leírtakat, ám az előző évekhez hasonlóan a képzésben kevésnek tartják a idegen nyelven folyó előadások és szemináriumok számát. Kari felzárkóztató tevékenység A kar felzárkóztató tevékenységének értékelése során a megkérdezettek több mint 98,3 %- nak nincs ismerete a kari felzárkóztató jellegű órákról, így ezek hasznossága is alacsonyra értékelt (3,0). Igényként jelenik meg a hallgatók részéről elsősorban anatómiai, élettani, nyelvi ismereteket megalapozó felzárkóztató kurzus indítására.

11 1.3. Kimenő motivációs felmérés Végzős hallgatóink körében felmérést ez évben már hatodik alkalommal végeztünk. Az előző években használt kérdőívek kérdései évről évre változtak, ez nehezítette az eredmények összevetését től azonban egyetemi szinten megindult egy folyamat a kérdőívek egységesítésére. Jelen összefoglaló anyagban elsősorban a -es tanév felmérésének eredményeit közöljük. Ahol azonban lehetőség van rá, ott a vonatkozó előző adatokat is megmutatjuk évtől a felméréseket már nem kari szinten az összes végzős hallgatóra vonatkozattuk, hanem szakirányonként végeztük a megkérdezést. Ám 2012-ben a Minőségbiztosítási Iroda által generált online kérdőíves megkeresés nem különítette el a válaszadókat szakirányonként. A hallgatók öt fokozatú skálán jelölhették válaszaikat. A kérdőívnek országos, egyetemi és kari vonatkozású kérdései közül a karra vonatkozó eredményeket az anyagban továbbiakban zöldszínnel kiemelve jelenítjük meg. OKTATÁSHOZ- TANULÁSHOZ SZÜKSÉGES ERŐFORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA, HOZZÁFÉRHETŐSÉGE Az oktatáshoz szükséges erőforrások rendelkezésre állása és hozzáférhetősége tekintetében a hallgatók karunk épületének állagát a 2012 felmérésben 3,6-re értékelték. Az épületek megközelíthetősége és a kar és a Campus közötti közlekedést ugyanakkor átlagosnak, illetve átlagtól rosszabbnak értékelték a megkérdezettek. Az infrastrukturális ellátottság terén - bár az elmúlt évekhez viszonyítva csökkenés tapasztalható az értékelésben - jónak ítélték meg az oktatás tárgyi eszközeinek meglétét hallgatóink EGP ÁB OLKDA Épületek állapota 3,5 3,7 3,6 3,6 3,7 3,6 Kar épületének állapota 3,5 3,8 3,4 3,4 3,4 3,5 Épületek megközelíthetősége Kar épületének megközelíthetősége Gyakorlóhely megközelíthetősége Kar és a Campus közötti közlekedés 3,3 3,5 2,8 3,0 3,8 3,1 3,3 3,2 2,7 2,7 2,9 2,5 3,8 3,7 3,5 3,5 3,5 2,6 2,0 2,1 2,1 2,5

12 EGP ÁB OLKDA Tantermek felszereltsége Oktatás tárgyi feltételei Elméleti oktatás tárgyi feltételei a karon Gyakorlati oktatás tárgyi feltételei a karon 3,6 3,6 3,5 3,3 3,6 3,4 3,8 3,6 3,8 3,7 4,1 3,5 4,0 3,7 3,6 3,6 4,0 3,8 3,6 3,6 3,4 3,5 Oktatási eszközök megléte Informatikai- és könyvtár-infrastruktúra EGP ÁB OLKDA Számítógéppel való ellátottság Számítógéppel való ellátottság a karon Könyvtárak színvonala Kari könyvtár színvonala 3,5 3,2 2,5 3,4 2,9 2,9 2,9 2,4 2,7 3,0 3,1 3,2 2,4 3,4 3,2 3,1 2,8 2,4 2,5 3,0

13 HALLGATÓI ÉS SZOLGÁLTATÓI INFRASTRUKTÚRA MEGÍTÉLÉSE EGP ÁB OLKDA Kollégiumok színvonala Intézményen belüli étkezési lehetőségek Karon belüli étkezési lehetőség színvonala Kulturális és szórakozási lehetőségek az intézményen belül Sportolási lehetőségek az intézményen belül Diákiroda tevékenysége Megvásárolható szolgáltatások (pl. fénymásolás) 3,8 3,2 4,0 3,6 3,7 3,1 3,2 3,7 2,2 3,5 3,6 3,2 3,8 2,1 3,3 3,3 3,5 3,1 2,6 3,0 3 3,9 3,6 3,1 2,9 3,1 3,2 3,7 3,5 3,0 3 2,8 3,2 3,6 3,6 2,5 2,3 2,0 3,6 2,6

14 A hallgatói önkormányzat munkájának, az ösztöndíjak és a szociális juttatások rendszerének megítélése Az előző évek adataihoz képest javult a hallgatói önkormányzat munkájának megítélése EGP ÁB OLKDA HÖK tevékenységének komplex megítélése Tanulmányi ösztöndíjak rendszere igazságos volt Szociális alapú támogatások rendszere igazságos volt 2,5 3,1 2,2 3,0 3,1 3,5 2,2 2,3 2,4 2,5 3,1 2,6 2,6 2,2 2,8 2,5 3,3 2,6 SZAKMAI TOVÁBBFEJLŐDÉS LEHETŐSÉGEI, TEHETSÉGGONDOZÁS MEGÍTÉLÉSE A szakmai érdeklődés kielégítésének lehetőségei átlagosak karunkon a hallgatók megítélése szerint. Igény jelenik meg a hallgatók részéről elsősorban a folyó kutatásokba való bekapcsolódás területén. Kiemelendő ugyanakkor, hogy a megkérdezett csoportok magasra értékelték a kar részéről a problémák megoldásában nyújtott segítségadást EGP ÁB OLKDA Szakmai érdeklődés kielégítésének lehetőségei Szakmai konferenciákon való részvétel lehetőségei Kutatásokba való bekapcsolódás lehetőségei Oktatói támogatás a szakmai problémák megoldásában 3,2 3,3 3,1 3,3 3,2 3,3 3,1 3,3 3,1 3,3 2,9 2,9 2,9 3 3,2 3,0 2,7 3,0 4,0 3,9 4,1 4,1 3,4 4,4

15 AZ INTÉZMÉNY MEGÍTÉLÉSE Végzett hallgatóink összességében jónak ítélik meg az intézményt. Különösen az intézmény színvonalával és az egyetemi légkörrel elégedettek. A megkérdezettek többségben visszatérnének az intézménybe az újabb diploma szerzés céljából. Az előző időszak hasonló felméréseihez viszonyítva csökkent azon diákok aránya akiknek ha lehetősége lenne újból pályát választani már nem az egészségügyi kart választaná EGP ÁB OLKDA Ha lehetősége lenne visszajönne újabb végzettséget szerezni Az intézmény színvonalának megítélése Egyetemi légkör értékelése Lehetősége szerint újból ezt az egyetemet választaná Lehetősége szerint újból ezt a kart választaná 3,7 3,2 3,2 3,5 3,3 3,4 4,1 3,6 4,0 3,6 3,6 3,6 4,0 3,9 3,3 3,8 3,9 4,0 28,2 % nem 14,6 % nem OK: MsC képzés hiánya, megváltozott érdeklődés 4,8 % nem 33,3% nem OK: megváltozott érdeklődés 27 % nem 13,9 % nem OK: megváltozott érdeklődés, munkahely hiány 57,1% nem 62,5 % nem OK: munkahely hiány, megváltozott érdeklődés, karrier szempontjából a lehetőségek hiánya, alacsony fizetések 0 % nem 7,7 % nem OK: alacsony fizetések miatt EGYETEMI ÉVEK TAPASZTALATAI Választott szakma iránti érdeklődés változása A képzés választott szakma iránti érdeklődésre gyakorolt hatása emelkedett az az előző évek eredményeihez képest.

16 EGP ÁB OLKDA A képzés szerepe a szakmai érdeklődés gyarapításában 3,7 3,8 3,7 3,7 3,5 4,1 Oktatók szakmai felkészültségének és ismeretátadásának megítélése Az oktatók szakmai felkészültségét az ötfokozatú skálán átlagosan 4,7-re jellemezték végzős hallgatóink. A szakmai felkészültség mellett az előző évek eredményeihez hasonlóan jó értékelést kapott az oktatók ismeret átadásának megítélése EGP ÁB OLKDA Oktatók szakmai felkészültségének megítélése Tanárok ismeretátadásának megítélése 4,4 4,3 4,4 4,5 4,4 4,7 4,2 4,1 4,2 4,2 3,8 4,5 Képzéssel kapcsolatos elégedettség A képzéssel ezen belül a gyakorlati képzéssel kapcsolatban végzett hallgatóink többségben elégedettek voltak. Kiemelkedőnek minősíthető az oktatók-hallgatók együttműködésének terén, a hallgatói kérések rugalmas kezelése, illetve a hallgatók észrevételeinek figyelembe vétele a képzés során. A 2012-ben végzős hallgatók idegen nyelvi, pszichológia órákból és szakmai gyakorlatokból kívántak volna többet a képzés során. ELHELYEZKEDÉSI ÉS MUNKAERŐPIACI LEHETŐSÉGEK ÉRTÉKELÉSE A végzés utáni elhelyezkedés támogatását megkérdezett csoportok egyöntetűen alacsony pontszámmal értékelték. Összesített eredményként, létezik, de nem megfelelőnek tartották ezt a tevékenységet. Ugyanez vonatkozott a képzés alatti munkalehetőségek biztosítására is.

17 2. KURZUSÉRTÉKELÉSEK Az Egészségügyi Kar Minőségértékelési Bizottsága a kurzusértékeléseket képzési szinteknek (BSc, szakirányú továbbképzés) és képzési formáknak (nappali, levelező) megfelelően minden szemeszterben elvégzi a Kari Tanács által elfogadott előzetes terv alapján. Minden kurzusértékelés két fő területet vizsgál : egyrészt a tárgyat az óratartás szempontjából, másrészt az adott tárgy vizsgarendszerét és a számonkérésének módját. A kurzussal összefüggő hallgatói elégedettség megismerése az előző évekhez hasonlóan ez évben is papíralapú felmérés formájában történt. Alapszakonként az eddig vizsgált kurzusokat és annak összesített eredményeit a 1-5 sz. mellékletek táblázatai mutatják. A mellékletekben a kurzust jellemző dimenziók összesített átlagát a globális indexet tüntettük fel, mely 1-5-ig terjedő skálán jellemzi a kurzust. A kurzusértékelések során elv, hogy a képzési idő alatt minden kötelező tárgy értékelve legyen úgy hogy lehetőséget biztosítsunk minden hallgató számára a véleményezésre. Ez alapján a képzések 8, illetve 7 féléves időtartama alatt az összes kötelező kurzus értékelését el kell végezni. Alapszakonként vizsgálva tanévtől kezdődően 310 kurzussal összefüggő hallgatói elégedettség mérés történt, melyből 73 a -es tanév és félévében. SIKERESEN ÉRTÉKELT KURZUSOK SZÁMA SZEMESZTERENKÉNT SZAK félév félév félév félév félév félév félév félév Összesen EGP /67 100% ÁB /72 87,5 % OLKDA /64 100% ESZ /61 93,4% ESZ L /61 98,3% /325 95,3%

18 3. DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS FELMÉRÉSEI A Diplomás Pályakövető Rendszer célja, hogy információt gyűjtsünk végzetteink munkaerőpiaci pozicióiról, sikerességéről, képzéseink eredményességéről. A Diplomás Pályakövető Rendszer működése a hallgatók évenkénti megkérdezésén, majd a végzésüket követően különböző időszakban történő adatgyűjtéseken alapul. A vizsgálatok online megkeresés útján teszt kitöltésével zajlanak, DPR A - egy évvel a végzés után DPR B - három évvel a végzés után DPR C - öt évvel a végzés után minden abszolutóriumot szerzett hallgatóra vonatkozóan. A karrier követés keretében a személyes adatokon kívül a munkahelyre, a végzést követő továbbképzésekre, illetve a képzés utólagos megítélésére kérdezünk rá. A kérdőívek legtöbbje három részből épül fel: országos adatszolgáltatás kérdései, egyetemi kérdések, kari kérdések ben a 2007, 2009 és 2011 évben abszolvált hallgatók felmérése történt meg. Az abszolutórium megszerzését követő egy évvel, illetve három évvel később történő megkeresések már 2010-től zajlanak. Az előző év felméréseinek kérdőívei több pontban eltértek a jelen adatfeltárás során használt eszköztől. Ennek ellenére ahol lehetőség nyílik az előző év megkereséseinek eredményeit összevetni a 2012-ben végzett felmérés eredményeivel, megtesszük. A felmérések eredményeinek többoldalú összehasonlítására törekszünk. Ezen beszámoló az Egészségügyi Kar végzett hallgatóinak véleményét tartalmazza. Válaszadók száma, válaszadási hajlandóság Az előző megkeresés eredményeihez képest romlott a frissen végzettek válaszadósági hajlandósága, ám a több évvel az abszolutóriumot követő megkeresés esetén, emelkedett a válaszadás aránya. (1.ábra)

19 A szülők iskolai végzettségét tekintve karunkon az abszolutóriumot szerzett hallgatók nagyobb részt szakközépiskola, gimnáziumi végzettséggel rendelkező szülők gyermekei, akik elsőgenerációs értelmiségiként kerülnek a munkaerőpiacra. (2-3.ábra)

20 A 2012-es felmérés eredményei alapján emelkedett a gimnáziumi érettségit követően felvételt nyert hallgatók aránya karunkra. Ugyanakkor csökkent a szakközépiskolákból érkező tanulók száma. (4.ábra) Munka-erőpiaci helyzet, munkával való elégedettség A 2012-ben történt felmérés kérdései közt is megjelent a végzés óta eltelt időszakra vonatkozó munkanélküliség jelölése. Megfigyelhető, hogy a 2010-évtől romlott az abszolvált hallgatók munkaerőpiacon való elhelyezkedésének lehetősége. Többen végzésüket követően kisebb nagyobb ideig munkanélküliek voltak. Érdekességként elmondható, hogy bár a kérdés a végzés megszerzése, vagyis a diploma megszerzése óta eltelt időszakot említi, többen- a csak abszolutóriummal rendelkezők- is válaszoltak rá. Ők - többségben a nyelvvizsga hiánya miatt - még nem is alkalmazhatók leendő végzettségüknek megfelelő munkakörben.

21 Állandó munkahelyre vonatkozó kérdések A karon végzettek munkaerőpiaci helyzete ennek ellenére elfogadhatónak mondható, ugyanis az abszolutórium megszerzése óta több mint háromnegyedüknek volt állandó munkahelye, és több mint 80 százalékuknak jelenleg is van főállású munkahelye. A megkérdezés pillanatában a régebben abszolváltak mindegyike rendelkezett munkahellyel, ám 2010-ben abszolváltak közül, 27,8 %-a, illetve a 2011-ben abszulotórimot szerzettek 12,5 %-a említette, hogy még sosem volt foglalkoztatva. (6. ábra) A munkaviszonnyal rendelkezők fő tevékenysége az orvos és egészségtudományi képzési területen szerzett végzettségükhöz kapcsolódott. Diploma megszerzését követő 6 hónapon belül - többségben ismerősök segítségével - helyezkedtek el a válaszadók. Az elhelyezkedés támogatását az egyetem részéről elsősorban interjúra felkészítés, személyiségfejlesztő tréningek és állásközvetítés, illetve álláskeresést támogató kiadványok formájában igénylik a megkérdezettek. A több éve végzettek a végzés óta már több munkahellyel is rendelkeztek addig a 2011-ben végzettek esetében egy munkahely került megjelölésre.

22 Munkával való elégedettség A megkérdezett csoportok munkahellyel való elégedettségét összehasonlítva, megállapítható, hogy az elmúlt időszakban romlott a végzett hallgatók munkahellyel való elégedettsége. A munkával való elégedettség egyes aspektusait vizsgálva a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karán végzettek leginkább a munkatevékenység szakmai és tartalmi és személyi részével elégedettek. (7. ábra)

23 Az 1-5-ig terjedő skálán a munkatevékenység szakmai és tartalmi részével átlag fölötti mértékben elégedettek a volt évfolyamok megkérdezettei, ám a szakmai előremenetel és lehetőségek megítélése körükben romlott. Ugyanígy alacsonynak ítélték szakmájuk presztizsét, jövedelem, juttatási rendszerét a volt hallgatóink. Az elmúlt időszak felméréséhez képest csökken a szakma erkölcsi megbecsülésének értékelése is. Tanulmányok értékelése A 2007-ben, 2009-ban végzettek és a 2011-ben végzettek 33,3%-a érezte teljes mértékben felhasználhatónak a képzésben tanultakat a munka világában. A képzés legnagyobb erősségének a szakmai szemlélet és gondolkodásmódra gyakorolt hatását és az erős elméleti alap kialakítását emelték ki. Ugyanakkor hiányosságként fogalmazták meg a kevés szakmai gyakorlati lehetőséget. Megítélésük szerint a képzés a szükségesnél kevesebbet adott idegen nyelvi, kommunikációs ismeretekből. Az abszolvált hallgatók jó része nyelvvizsgával rendelkezik, de idegen nyelv tudásukat az ötfokozatú skálán mindössze 2,5-re értékelték. Munkájuk során nyelvtudásukat egyáltalán nem használják.

24 Eltérő a megkérdezett csoportok értékelése az intézmény presztízsének megítélése terén. (DPR C: 4,1; DPR B: 4,0; DPR A: 3,5 ) Az oktatók többségének szakmai felkészültségével elégedettek a megkérdezettek (DPR C: 4,3; DPR B: 4,7; DPR A: 4,6 ). Az oktatók szakmai felkészültsége mellett kissé elmaradt a tudás hallgatók felé való átadásának eredményessége. (DPR C: 4,1; DPR B: 4,2; DPR A: 4,7) A gyakorlatorientált képzés értékelése jelenik meg a kari specifikus kérdéscsoporton belül, ahol a 2007-ben végzettek 3,9-, a 2009-ben abszolutóriumot tett hallgatók 3,9-es átlagponttal, míg a 2011-ben abszolváltak 4,1, pontértékkel jellemzik az előadásokhoz kapcsolódó gyakorlatok tapasztalatait. Ugyancsak emelkedés tapasztalható a kötelező szakmai gyakorlatok megítélésében is (2007: 4,3; 2009: 4,4; 2011: 4,6 ) A képzés utólagos megítélése során végzett hallgatóink elsősorban a szakmai tantárgyak megalapozottságát emelték ki. (8. ábra) Továbbképzés A diplomaátvételekor átlagosan fontosnak tartották a megkérdezettek szakmai továbbképzésüket, ám a 2007-ben végzettek 9,1 %-a, 2009-ben 22,2 %-a vett csak részt a kar által szervezett továbbképzésen. A 2011-ben végzettek ilyen irányú továbbképzésben nem vettek részt.

25 1.SZ. MELLÉKLET Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak KURZUSÉRTÉKELÉSEK EREDMÉNYEI Jelmagyarázat: értékelt kurzusok feldolgozás alatt lévő kurzusértékelések tervezett kurzusértékelések

26 Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak KURZUSÉRTÉKELÉSEINEK NYOMONKÖVETÉSE Tantárgy megnevezése szemeszter Biológia-sejtbiológia 3,9 Kémia-biokémia 3,9 Megelőző orvostan-népegészségtan 3,9 Pszichológia 4,8 Pedagógia 4,6 Szociológia 4,7 Filozófia-etika 3,4 Jogi alapismeretek 3,8 Elsősegélynyújtás 4,8 Biztonságtechnika 3,9 Latin nyelv 4,2 Informatika 3,5 Bioetika 4,3 Megelőző orvostan-népegészségtan 3,9 Informatika 3,7 Mikrobiológia 3,6 Anatómia 4,2 Élettan-kórélattan 4,0 Genetika 3,4 Ápolástan 4,4 Pszichológia 4,9 Pedagógia 4,6 Ökológia I 3,9 Kommunikáció alapjai I 4,7 Anatómia I 4,2 Élettan-kórélattan I 3,8 Megelőző orvostan-népegészségtan I I 3,9 Egészségügyi managment I 4,2 Klinikai propedautika I 4,7 Egészségügyi informatika I 3,5 Ápolástan I 4,4 Egészségszociológia I 4,2 Egészségpszichológia I 4,4

27 Tantárgy megnevezése szemeszter Táplálkozástan I 3,6 Belgyógyászat IV. 4,1 Gyógyszertan IV. 4,2 Egészséges csecsemő és gyermek gondozása IV. 4,8 Egészséges csecsemő és gyermek fejlődése IV. 4,8 Szülészet-nőgyógyászat IV. 3,9 Gyermekgyógyászat IV. 4,7 Védőnői módszertan IV. 4,4 Szülészet nógyógyászati szakápolástani gyakorlatok IV. 2,3 Gyermekgyógyászati szakápolástani gyakorlatok IV. 3,4 Védőnői módszertan V. 4,4 Szülészet nőgyógyászat V. 3,9 Gyermekgyógyászat V. 2,9 Szülészet nőgyógyászati szakápolástani gyakorlatok V. 2,3 Gyermekgyógyászati szakápolástani gyakorlatok V. 4,3 Kisklinikumi ismeretek és gyakorlatok V. 3,6 Gyermekneurológia V. 4,4 Fogászati prevenció V. 4,5 Ortopédia V. 4,4 Egészségfejlesztés elmélete és gyakorlata V 4,6 Szociálpolitika V 4,4 Rehabilitáció V 4,2 Védőnői módszertan I V 4,4 Családszociológia V 4,8 Szakmai vezetési és irányítási ismeretek V 4,0 Családjogi ismeretek V 4,5 Kutatásmetodika alapjai V 4,2 Szakdolgozat V 4,6 Családgondozás-krízisprevenció V 5,0 Gyermek és ifjúságvédelem V 4,0 Védőnői módszertan IV. V 4,4 Speciális gondozási ismeretek V 4,2 Mentálhigiéné V 4,7 Sürgősségi gyermekellátás V 4,7

28 2.SZ. MELLÉKLET Ápolás és betegellátás alapszak KURZUSÉRTÉKELÉSEK EREDMÉNYEI Jelmagyarázat: értékelt kurzusok feldolgozás alatt lévő kurzusértékelések tervezett kurzusértékelések

29 Ápolás és betegellátás alapszak KURZUSÉRTÉKELÉSEINEK NYOMONKÖVETÉSE Tantárgy megnevezése szemeszter Megelőző orvostan népegészségtan Pedagógia 4,5 Szociológia 4,6 Filozófia etika 3,4 Jogi alapismeretek 3,8 Elsősegélynyújtás Biztonságtechnika 3,9 Latin nyelv 4,2 Informatika 3,8 Biológia sejtbiológia 4,2 Kémia biokémia 3,9 Pszichológia Egészségfejlesztés 3,6 Egészségügyi informatika 4,2 Anatómia 4,4 Mikrobiológia 3,8 Megelőző orvostan népegészségtan Élettan- kórélettan Fizioterápiás ismeretek 4,2 Pszichológia Kommunikációs tréning 4,4 Ápolástan alapjai 4,1 Ápolásetika 3,4 Alapozó testtudatosító gimnasztika 4,5 Aanatómia I 4,4 Élettan-kórélettan I Megelőző orvostan népegészségtan I I Pszichológia I I Biomechanika I 4,2 Mozgástani alapismeretek I 4,3 EBHKT I 4,1 Toxicológia IV. 4,4 Belgyógyászat IV. 2,8

30 Tantárgy megnevezése szemeszter Gyógyszertan IV. 3,5 Addiktológia IV. 4,7 Biomechanika IV. 4,2 Mozgástani alapismeretek IV. 4,3 EBHKT IV. 4,3 Mobilizációs és manuális technikák IV. 4,4 Alkalmazott edzésmódszertan IV. 4,4 Ortopédia V. 4,2 Traumatológia V. 4,2 Reumatológia V. 4,3 Belgyógyászat V. 2,8 Dietetika V. 4,2 Mobilizációs és manuális technikák V. 4,3 Kardiorespiratorikus betegségek fizioterápiája V. 4,5 Reumatológiai fizioterápia V. 4,6 Szociálpolitika V 4,0 Kutatásmetodika alapjai V 4,5 Egészségügyi gazdasági ismeretek V 3,7 Idegen szaknyelv angol V 2,8 Idegen szaknyelv német V 4,5 Ortopédia V 4,3 Traumatológia V 4,2 Ortopédiai fizioterápia V 4,4 Traumatológiai fizioterápia V 4,9 Bobath módszer V 4,5 Elektrodiagnosztika V 4,5 Radiológia V 4,5 Szakdolgozat V 4,5 Neurológia V 4,4 Szülészet-nógyógyászat V 3,9 Gerontológia V 4,2 Pszichiátria V 4,4 Neurológiai-pszichiátria fizioterápia V 4,5 Fellődésneurológia, neuroterápia V 4,7 Csecsemő-gyermekgyógyászat V 4,2

31 Tantárgy megnevezése szemeszter Csecsemő-gyermekgyógyászat fizioterápiája V 4,8 Relaxációs módszerek V 4,4 Rehabilitáció V 4,0 Szülészet nőgyógyászat fizioterápiája V 4,7

32 3.SZ.MELLÉKLET Egészségügyi szervező alapszak KURZUSÉRTÉKELÉSEK EREDMÉNYEI Jelmagyarázat: értékelt kurzusok feldolgozás alatt lévő kurzusértékelések tervezett kurzusértékelések

33 Egészségügyi szervező alapszak Egészségturizmus szervező szakirány KURZUSÉRTÉKELÉSEINEK NYOMONKÖVETÉSE Tantárgy megnevezése szemeszter Népegészségtan 4,2 Biológia sejtbiológia 3,9 Kémia-biokémia 4,2 Európai Uniós intézmények története értékelhetetlen Filozófia-etika értékelhetetlen Szociológia 4,6 Egészségügyi jog értékelhetetlen Elsősegélynyújtás 4,7 Biztonságtechnika 3,9 Informatika 4,2 Egészségügyi latin nyelv értékelhetetlen Anatómia 4,0 Élettan 4,2 Közegészségtan (járványtan) 4,1 Informatika 4,2 Matematika 2,8 Egészségügyi azonosító rendszerek 4,1 Adat és titok védelem 4,2 Az egészségügyi ellátás struktúrája 3,9 Humánerőforrás 4,1 Mikroökonómia 3,2 Kontrolling alapjai 4,1 Egészségügyi informatika I 4,7 Klinikumok I 4,2 Egészségügyi és betegbiztosítási rendszerek I 4,4 Makroökonómia I 4,5 Egészségügy finanszírozása I 3,8 Pénzügytan I 3,4 Számvitel alapjai I 3,5 Statisztika I 4,3 Közigazgatási jog I 4,1 Marketing I 4,0

34 Tantárgy megnevezése szemeszter Ökológia IV.. 3,9 Globális környezeti problémák IV. 3,9 Gyógyszertan IV. 3,8 Turizmus rendszere IV. 4,3 Egészségturizmus IV. 4,6 Régió és település marketing IV. 4,3 Európai Uniós jog IV. 4,1 Klinikumok IV. 4,7 Egészségmegőrzés-egészségfejlesztés IV. 4,4 Rekreáció IV. 4,2 Gyógyturisztikai termékek, szolgáltatások rendszerei és módszerei V. 4,4 Vízgyógyászat és fizioterápia alkalmazási körei V. 4,5 Mozgásterápia és prevenció V. 4,6 Egészséges táplálkozás alapjai V. 3,6 Európa földrajza V. 3,9 Az idegenforgalom földrajza V. 4,3 Szakdolgozat V. 3,9 Az egészséges életmódot segítő preventív programok V. 4,3 Gasztronómia-vendéglátás V. 4,5 Turizmus marketing V. 4,3 Gyógyturisztikai termékek, szolgáltatások rendszerei és módszerei V 4,5 Wellness termékek, szolgáltatások rendszerei és módszerei V 4,7 Elektro-balneo-hidro-klíma terápia V 4,3 Rehabilitáció V 4,2 Ortetika-protetika V 4,4 Dietetika V 4,3 Stressz okai és következményei V 4,7 Utazás és rendezvényszervezés V 4,5 Projekt menedzsment V 4,4

35 4.SZ.MELLÉKLET Egészségügyi szervező alapszak levelező KURZUSÉRTÉKELÉSEK EREDMÉNYEI Jelmagyarázat: értékelt kurzusok feldolgozás alatt lévő kurzusértékelések tervezett kurzusértékelések

36

37 Egészségügyi szervező alapszak Egészségturizmus szervező szakirány KURZUSÉRTÉKELÉSEINEK NYOMONKÖVETÉSE (levelező) Tantárgy megnevezése szemeszter Népegészségtan 3,5 Biológia sejtbiológia 3,7 Kémia-biokémia 3,6 Európai Uniós intézmények története 4,7 Filozófia-etika 3,8 Szociológia 4,7 Egészségügyi jog 4,5 Elsősegélynyújtás 4,8 Biztonságtechnika 4,3 Informatika 4,7 Egészségügyi latin nyelv 4,2 Anatómia 4,6 Élettan 1,4 Közegészségtan (járványtan) 4,8 Informatika 5,0 Matematika 4,3 Egészségügyi azonosító rendszerek 4,9 Adat és titok védelem 4,1 Az egészségügyi ellátás struktúrája 3,9 Humánerőforrás 4,3 Mikroökonómia 1,7 Kontrolling alapjai 4,0 Egészségügyi informatika I 3,8 Klinikumok I 3,1 Egészségügyi és betegbiztosítási rendszerek I 4,4 Makroökonómia I 4,3 Egészségügy finanszírozása I 4,4 Pénzügytan I 4,2 Számvitel alapjai I 4,1 Statisztika I 4,1 Közigazgatási jog I 4,3 Marketing I 4,7

38 Tantárgy megnevezése szemeszter Ökológia IV.. 4,3 Globális környezeti problémák IV. 3,9 Gyógyszertan IV. 3,1 Turizmus rendszere IV. 4,5 Egészségturizmus IV. értékelhetetlen Régió és település marketing IV. 4,3 Európai Uniós jog IV. 4,6 Klinikumok IV. 4,3 Egészségmegőrzés-egészségfejlesztés IV. 4,6 Rekreáció IV. 3,7 Gyógyturisztikai termékek, szolgáltatások rendszerei és módszerei V. 4,4 Vízgyógyászat és fizioterápia alkalmazási körei V. 4,6 Mozgásterápia és prevenció V. 4,9 Egészséges táplálkozás alapjai V. 4,9 Európa földrajza V. 4,7 Az idegenforgalom földrajza V. 4,8 Szakdolgozat V. 4,7 Az egészséges életmódot segítő preventív programok V. 4,9 Gasztronómia-vendéglátás V. 5,0 Turizmus marketing V. 5,0 Gyógyturisztikai termékek, szolgáltatások rendszerei és módszerei V 4,5 Wellness termékek, szolgáltatások rendszerei és módszerei V 4,7 Elektro-balneo-hidro-klíma terápia V 4,3 Rehabilitáció V 4,2 Ortetika-protetika V 4,4 Dietetika V 4,3 Stressz okai és következményei V 4,7 Utazás és rendezvényszervezés V 4,5 Projekt menedzsment V 4,4

39 5.SZ.MELLÉKLET Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak KURZUSÉRTÉKELÉSEK EREDMÉNYEI Jelmagyarázat: értékelt kurzusok feldolgozás alatt lévő kurzusértékelések tervezett kurzusértékelések

40 Orvos laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak KURZUSÉRTÉKELÉSEINEK NYOMONKÖVETÉSE Tantárgy megnevezése szemeszter Biológia-sejtbiológia 4,2 Kémia biokémia 4,5 Megelőző orvostan és népegészségtan 3,5 Pszichológia 4,3 Pedagógia 4,6 Szociológia 4,6 Filozófia-etika 2,7 Jogi alapismeretek 3,8 Elsősegélynyújtás 4,8 Biztonságtechnika 3,9 Latin nyelv 4,2 Informatika 2,0 Funkcionális anatómia 4,3 Élettan-kórélettan 4,3 Genetika 4,1 Magkémia-biokémia 4,2 Informatika 2,0 Matematika 3,5 Immunbiológia 4,2 Molekuláris biológia 4,1 Ápolástan 4,7 Funkcionális anatómia I 4,3 Élettan-kórélettan I 4,0 Általános patológia és patobiokémia I 3,6 Hisztológia, citológia I 3,6 Mikrobiológia I 4,4 Röntgen metszeti anatómia I 4,1 Röntgen berendezések I 3,9 Egészségügyi informatika-könyvtárismeret I 3,8 Statisztika I 3,7 Modern fizika I 4,4 Belgyógyászat IV. 4,1 Sebészet IV.

41 Orvos laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak KURZUSÉRTÉKELÉSEINEK NYOMONKÖVETÉSE Tantárgy megnevezése szemeszter Hagyományos radiológia IV. 3,9 Képrögzítés folyamata, fajtái IV. 2,8 Képalkotás gyakorlati vonatkozásai IV. 4,5 UH képalkotás IV. 4,4 CT képalkotás IV. 4,0 MR képalkotás IV. 3,8 Izotóp képalkotás IV. 3,8 Neurológia/idegsebészet V. 4,0 Szülészet-nőgyógyászat V. 4,3 Gyermekgyógyászat V. 4,2 Gyógyszertan V. 4,0 Kontrasztanyagok alkalmazása és veszélyei V. 4,7 Alkalmazott képalkotó eljárások V. 3,5 Sugárbiológia V. 3,6 Egészségfejlesztés V. 4,6 Mentálhigiéne V. 4,5 Angol szaknyelv V. 3,8 Onkológia V Műszeres analitika V 3,6 Kutatásmetodika alapjai V 3,8 Bioetika V 4,5 Angol szaknyelv V 2,8 Német szaknyelv 4,5 Szakdolgozat V 4,1 Alkalmazott képalkotó eljárások V 4,3 Sugárvédelem V 3,8 Sugárterápia V 3,6 Alkalmazott képalkotó eljárások IV. V 3,6 Angiográfia V 3,7 Intervencionális radiológia V 3,7 Ortopédia V 4,6 Izotóp képalkotás V Kisklinikumok V 4,8

42

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak 1.SZ. MELLÉKLET Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak KURZUSÉRTÉKELÉSEK Jelmagyarázat: értékelt kurzusok tervezett kurzusértékelések Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak tervezett KURZUSÉRTÉKELÉSEK

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 2010/2011-es tanév MINŐSÉGÉRTÉKELÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. Összeállította :

BESZÁMOLÓ. a 2010/2011-es tanév MINŐSÉGÉRTÉKELÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL. Összeállította : MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR BESZÁMOLÓ a -es tanév MINŐSÉGÉRTÉKELÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Összeállította : a Dr. Kiss-Tóth Emőke dékánhelyettes és Kissné Dányi Éva a Minőségértékelési Bizottság tagjai

Részletesebben

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ SZAK I. évfolyam 2007/2008-as tanév I. félév

EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ SZAK I. évfolyam 2007/2008-as tanév I. félév EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ SZAK I. évfolyam 2007/2008-as tanév I. félév Pszichológia I.(történet) Pszichológia I. (személyiséglélektan) Biológia-sejtbiológia Életkorok humánbiológiája Filozófia

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK Ápolásetika ÁB I. 53.

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK Ápolásetika ÁB I. 53. Dr. Antalfi Bálint Ápolásetika ÁB I. 53. 55. 17-18 Prof. Dr. Barkai László Gyógyszertan ÁB II, ESZ II. FRK 206. 55. Dr. Berkő Péter Szülészet-nőgyógyászat I. EGP II. 77. Szülészet-nőgyógyászati és szakápolástani

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány. minta - tanterve

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács a 36/2012. sz. határozatával Elfogadta a Miskolci

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány. minta - tanterve

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács a 36/2012. sz. határozatával Elfogadta a

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány Levelező tagozat. ajánlott tanterve

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány Levelező tagozat. ajánlott tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány ajánlott tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanácsa a 25/2015. sz. határozatával Elfogadta

Részletesebben

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 1 EF30003 Anatómia I. # kollokvium 42 28 3+2 köt. 1 EF30001 Biokémia I. (Kémiai, biokémiai általános alapfogalmak) #& kollokvium 14

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR

MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR KÜLDETÉSNYILATKOZATA A Miskolci Egyetem Egészségügyi Kara a hazai, illetve főként az észak-magyarországi

Részletesebben

Bognárné Várfalvi. Immunbiológia ea. OLKD I. EGP III. Prof. Dr. Harkányi János. Alkalmazott képalkotó eljárások II. ea. OLKD III.

Bognárné Várfalvi. Immunbiológia ea. OLKD I. EGP III. Prof. Dr. Harkányi János. Alkalmazott képalkotó eljárások II. ea. OLKD III. 42 fı (4 szék) 78..30-ig Hagyományos radiológia OLKD II. Prof. Dr. Lombay Béla Funkcionális anatómia I. ea. OLKD I. Dr. Fornet Béla Gyógyszertan ea. EGP II. Prof. Dr. Barkai László Dr. Uzonyi Imre 02.25,

Részletesebben

Szakismertetés. 7. Főbb tárgyak: Alapozó elméleti ismeretek és gyakorlati készségek: -Anatómia, élettan -Mikrobiológia -Informatika -Latin nyelv

Szakismertetés. 7. Főbb tárgyak: Alapozó elméleti ismeretek és gyakorlati készségek: -Anatómia, élettan -Mikrobiológia -Informatika -Latin nyelv Szakismertetés 1. A szak neve: Védőnő 2. Képzési forma, tagozat: nappali tagozatos alapképzés 3. Képzési idő: A képzési idő 8 félév, mely magában foglal egy félév területi védőnői gyakorlatot is. Az I.,

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR

MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR A továbbtanulás dilemmája Alapszak Egészségügyi gondozás Ápolás és betegellátás Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus Egészségügyi szervezı

Részletesebben

Létszám kódja. Terem 9.00 Sebészet ETAET6088L Dr. Almássy Sándor szóbeli 8 KDAL II. 77. Létszám kódja

Létszám kódja. Terem 9.00 Sebészet ETAET6088L Dr. Almássy Sándor szóbeli 8 KDAL II. 77. Létszám kódja Miskolci Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 2007/2008/2. félév vizsgáinak teremrendje 2008. május 15. Időpont 9.00 Sebészet ETAET6088L Dr. Almássy Sándor szóbeli 8 KDAL II. 77 2008. május 19. Időpont 11.00

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció BSc I. évfolyam- Védını szakirány 2009.09.18 SZERDA. 8.00-10.20-ig Latin nyelv Polcz Antal 76.

Egészségügyi gondozás és prevenció BSc I. évfolyam- Védını szakirány 2009.09.18 SZERDA. 8.00-10.20-ig Latin nyelv Polcz Antal 76. Egészségügyi gondozás és prevenció BSc I. évfolyam- Védını szakirány 200018 HÉTFİ Angol nyelv I. * 51, 56, Német nyelv I. ** Mozgáskultúra fejlesztése nyelvoktatásra nem kötelezetteknek Lukács Andrea KEDD

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben

Izsvákné Szabó Viktória. Fitness/Pilates módszer. Ápolástan I. gyak. Demeter János 51. Pszichológia II. gyak. Simon Nóra

Izsvákné Szabó Viktória. Fitness/Pilates módszer. Ápolástan I. gyak. Demeter János 51. Pszichológia II. gyak. Simon Nóra Egészségügyi gondozás és prevenció I. 2011.02.03 HÉTFİ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK Angol nyelv II. Német nyelv II. fsz. 6.,104., 203., 205., 2 hetente 2 óra Bioetika gyak. KD III. Dr. habil. Szabó László Pedagógia

Részletesebben

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel,

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel, OKJ: 54 723 01 1000 00 00 AZ ÁPOLÓKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ALAPJÁN KÉSZÍTETT HELYI TANTERV LEVELEZŐ KÉPZÉS I. tanév I. és II. TANANYAGEGYSÉGEK/TANANYAGELEMEK Óraszámok Elmélet Elméletigényes Gyakorlat

Részletesebben

Motivációs tesztek felépítése

Motivációs tesztek felépítése Motivációs tesztek felépítése Veresné dr. Somosi Mariann intézetigazgató, egyetemi docens 1 Motivációs vizsgálat típusa Képzési szint BSc/BA MSc/MA OSZTATLAN Bejövő Közbülső Kimenő TANULMÁNYOK MEGKEZDÉSEKOR

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció I Pedagógia II. Kissné Dányi Éva 77. Megelőző orvostan és népegészségtan II. Dr. Bodnár Judit 78.

Egészségügyi gondozás és prevenció I Pedagógia II. Kissné Dányi Éva 77. Megelőző orvostan és népegészségtan II. Dr. Bodnár Judit 78. Egészségügyi gondozás és prevenció I. 2012.02.13 HÉTFŐ Angol nyelv II. Német nyelv II.FRK fsz.5. (febr + 03.19, 04.16.:EK, ) FRK fsz. 4.(febr + 03.19, 04.16.:EK, ), 5., 204., 205., Élettan-kórélettan I.

Részletesebben

ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK

ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK A szak fejléce Hatályos Tagozat orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 2008. szeptember, módosítva 2009. szeptember levelező MINTATANTERV Javasolt félév (1) kód-ja (2) neve

Részletesebben

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_hallg._OEC_FOK. Válaszadók száma = 27. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% DPR_hallg._OEC_FOK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % 0% 0% 0% % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

I.3.b. A képesítési követelményben rögzített (rögzítésre kerülő) kompetenciák megszerzését a szak kurzusai (tantárgyai) hogyan biztosítják.

I.3.b. A képesítési követelményben rögzített (rögzítésre kerülő) kompetenciák megszerzését a szak kurzusai (tantárgyai) hogyan biztosítják. I.3.a. A szakra vonatkozó alapadatok Szak megnevezése: Védőnő A szak képesítési követelményének Korm. rend. száma: 36/1996. (III.5.) Kormány rendelet, melyet módosított 73/2002 (IV.2) Kormány rendelet

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak gyógytornász szakirány. minta-tanterve

Ápolás és betegellátás alapszak gyógytornász szakirány. minta-tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Ka Ápolás és betegellátás alapszak gyógytonász szakiány minta-tanteve Elfogadta az Egészségügyi Ka Kai Tanács a 36/2012. sz. hatáozatával Elfogadta a Miskolci Egyetem Szenátusa

Részletesebben

Az ápolás és betegellátás alapszak MINTATANTERVE 2007/2008

Az ápolás és betegellátás alapszak MINTATANTERVE 2007/2008 Az ápolás és betegellátás alapszak MINTATANTERVE 2007/2008 NAPPALI TAGOZAT elm./gyak 1 EF30003 Anatómia I. kollokvium 42 28 3+2 köt. - 1 EF30001 Biokémia I. kollokvium 14 0 1+0 köt. - 1 EF30002 Biológia

Részletesebben

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség

Diplomás Pályakövető Rendszer. Motiváció és elégedettség Diplomás Pályakövető Rendszer Motiváció és elégedettség A Diplomás Pályakövető Rendszerhez kapcsolódó kérdőívvel minden tanév második félévében megkeressük az Egyetem aktuális hallgatói állományát. Az

Részletesebben

Számonkérés Kredit Előfeltétel Jelleg Osztály Előadás Gyak. EKEE-104-02N, EKEE-109-01N. K Dk 28 0. a 0 EKKE-106-03N Kr Tsz 0 0 160

Számonkérés Kredit Előfeltétel Jelleg Osztály Előadás Gyak. EKEE-104-02N, EKEE-109-01N. K Dk 28 0. a 0 EKKE-106-03N Kr Tsz 0 0 160 Az Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány nappali képzés automatikusan felmentést kap az OKJ-s ápoló 54 723 01 10000000 végzettséggel rendelkező hallgató Kredit Előfeltétel Jelleg Osztály Előadás

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai

A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai A hallgatói és partner elégedettségvizsgálat sajátosságai Szentgyörgyi Szilárd Veszprémi Egyetem A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja A felsőoktatási kiválóság-modell intézményi

Részletesebben

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és

Kutatási tanulmány. Szak Hallgatói létszám fő Válaszok száma Kereskedelem és Kutatási tanulmány Bevezetés A Szolnoki Főiskola célja a Támop 4.1.1 projekt keretében egy olyan DPR rendszer kidolgozása, amely több szempontból képes segíteni az intézmény munkáját. A projekt keretében

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari értékelés és intézkedési terv a Diplomás Pályakövető Rendszer PTE-n végzett: - 2010-es hallgatói motivációs vizsgálata, - 2007, 2009-ben végzettek vizsgálata kapcsán.

Részletesebben

Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Betöltött munkakörök alapján a ok iskolai végzettsége és szakképzettsége sorszám munkakör végzettség mely szak(ok)ra képesített tanított tantárgy foglalkozások 1. tagintézményvezető gazdálkodási szakos

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi gondozás és prevenció (Health Care and Disease Prevention) 2. Az

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Indított szakirányok: védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

MINTA. Kedves Első éves Egyetemi POLGÁRUNK!

MINTA. Kedves Első éves Egyetemi POLGÁRUNK! EvaSys Első évesek kérdőíve 2014/15 PTE Marketing Osztály Új egyetemi polgárok polgárok kérdőíve kérdőíve Új egyetemi Válasz megjelölése: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus

Részletesebben

Fiatal Informatikus Egészségügyi Szervezők Találkozója

Fiatal Informatikus Egészségügyi Szervezők Találkozója Fiatal Informatikus Egészségügyi Szervezők Találkozója 2014.12.03. Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet Egészségügyi ügyvitelszervező szak Dr. Dinya Elek egyetemi tanár mb. igazgató

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról 1994 4. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán illetve annak jogelőd intézményében 199-ben indult az általános szociális munkások

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Tisztelt Végzős Hallgatónk!

Tisztelt Végzős Hallgatónk! Tisztelt Végzős Hallgatónk! Jelen kérdőív kitöltésével Ön hozzájárul aoz, hogy az ELTE Informatikai Kara oktatási tevékenységétán folyó képzéseket és a hallgatók igényeihez optimálisan illeszkedő A kérdőívek

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Általános Orvostudományi Kar Cím: SZTE ÁOK Dékáni Hivatal 6720

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar. EGP nappali II. ( II. szemeszter)

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar. EGP nappali II. ( II. szemeszter) 1 / 5 2017.01.30. 13:48 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 08:30-10:00 Ápolástan III. Besszer Mónika, 6, 7 10:15-11:15 Ápolástan III. Besszer Mónika, 6, 7 12:10-13:10 Szülészet- nőgyógyászat I.

Részletesebben

MFK - Bejövő motivációs és gólyatábori felmérés Válaszadók száma = 57. Felmérés eredmények

MFK - Bejövő motivációs és gólyatábori felmérés Válaszadók száma = 57. Felmérés eredmények Jelentéskészítő - ME - MBI, MFK - Bejövő motivációs és gólyatábori felmérés - 0 MFK - Bejövő motivációs és gólyatábori felmérés - 0 Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak szeptember 1. MINTATANTERV - nappali tagozat. A tantárgy

Ápolás és betegellátás alapszak szeptember 1. MINTATANTERV - nappali tagozat. A tantárgy Javasolt félév (1) kódja (2) neve (3) Ápolás és betegellátás alapszak 2008. szeptember 1. MINTATANTERV - nappali tagozat számonkérési formája (aláírás, gyak.jegy, kollokvium) (4) A tantárgy óraszáma/ félév

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

KÉRDŐÍV Felsőoktatási rangsor (RANKING)

KÉRDŐÍV Felsőoktatási rangsor (RANKING) Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 1134 Budapest, Váci út 37. Tel.: 477-31-00 KÉRDŐÍV Felsőoktatási rangsor (RANKING) 2007. április május Kérdező neve:

Részletesebben

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer

KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer 1 KÉRDŐÍV 2010 Ősz Diplomás Pályakövető Rendszer Jó napot kívánok! XY-al beszélek? QZ.. vagyok, a Szent István Egyetem megbízásából hívjuk fel a végzett hallgatókat, hogy érdeklődjünk, mi történt velük

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanévben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók kurrikuluma felmenő rendszerben

A 2014/2015-ös tanévben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók kurrikuluma felmenő rendszerben A 2014/2015-ös tanévben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók kurrikuluma felmenő rendszerben A tantárgy elnevezése Kreditkó Előtanulmány Számonkérés d ELMÉLETI MODUL 1. szemeszter kötelező Anatómia,

Részletesebben

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi.

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. Pályakövetés 2007-ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése Készült: 2008. december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. 1 1.) Pályakövetés során kiküldött levelek száma az egyes

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

Gépészmérnöki és Informatikai Karán 2010-BEN VÉGZETT HALLGATÓK FELMÉRÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Gépészmérnöki és Informatikai Karán 2010-BEN VÉGZETT HALLGATÓK FELMÉRÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán 2010-BEN VÉGZETT HALLGATÓK FELMÉRÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE Tóth Lajosné dr. Tuzson Ágnes DPR(A) : a 2010-ben abszolváltak A kérdőív három nagyobb blokkra,

Részletesebben

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése

A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő rendszerének és eredményeinek értékelése A Népegészségügyi Kar minőségbiztosítása, minő ségfejlesztés rendszerének és eredményeinek értékelése. 2013. 1. Általános minőségbiztosítási elvek A Kar szakjainak minőségbiztosítási tevékenységei 2013-ig

Részletesebben

Gépészmérnöki és Informatikai Karának

Gépészmérnöki és Informatikai Karának A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának 2009/2010 TANÉV II. FÉLÉVÉRE VONATKOZÓ KURZUSÉRTÉKELÉSE Készítette: a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Minőségbiztosítási és Értékelési Bizottsága

Részletesebben

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete Ad hoc jelentés PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete 2014. augusztus 7. Készítette: Gadár László Pannon Egyetem Projekt megnevezése: Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság

Részletesebben

ÁJK - Bejövő motivációs 2012. Válaszadók száma = 126. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

ÁJK - Bejövő motivációs 2012. Válaszadók száma = 126. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% ÁJK - Bejövő motivációs 0 ÁJK - Bejövő motivációs 0 Válaszadók száma = 6 Általános indikátorok Globális index - + átl.=, elt.=. Felsőoktatási intézmény-választás és motiváció (α = 0.78) - + - +. Gólyatábori

Részletesebben

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat Rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak tanulmányi rendszere nappali tagozat Kód Tantárgy Feltétel ALAPOZÓ SZAKASZ Medicinális ismeretek I. ANTSRA1013 Funkcionális anatómia 2/0 1 1 v 2 ANTSRA1014

Részletesebben

Pótfelvételi Tisztelt Jelentkezõ!

Pótfelvételi Tisztelt Jelentkezõ! Pótfelvételi 2014 Tisztelt Jelentkezõ! Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi ar pótfelvételi jelentkezést hirdet meg alapképzési és mesterképzési szakok esetén önköltséges finanszírozási formára, azok

Részletesebben

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika

Kari körkérdés. A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről. Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika Kari körkérdés A PTE BTK hallgatóinak véleménye a Kart érintő kérdésekről Péntek Eszter, Horzsa Gergely, Németh Zsuzsanna, Dudás Dominika A válaszadók megoszlása a képzés jellege alapján (%) A képzés jellege

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 9245 fő

Széchenyi István Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 9245 fő Széchenyi István Egyetem Hallgatók Alapsokaság: 9245 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya SZE-ZMI 18,6% 9,2% 12,3% 19,1% 16,4% 35,1% Esetszám: 4513 Válaszadási ráta: 48,8% Hallgatók

Részletesebben

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint:

Egészségügyi szervezı alapszak. A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: Egészségügyi szervezı alapszak A szak képzési és kimeneti követelményei a15/2006. (IV. 3.) OM rendelet melléklete szerint: 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi szervező. 2. Az alapképzési szakon

Részletesebben

MINTA. Kedves Elsőéves Egyetemi POLGÁRUNK!

MINTA. Kedves Elsőéves Egyetemi POLGÁRUNK! PTE Marketing Osztály Elsőéves egyetemi egyetemi polgárok polgárok kérdőíve kérdőíve A megjelölés módja: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül.

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 10671 fő

Miskolci Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 10671 fő Miskolci Egyetem Hallgatók Alapsokaság: 10671 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya ME-BBZI 10,1% 6,9% 22,4% 24,2% 25,2% 32,1% 22,6% 38,8% 50,0% Esetszám: 1564 Válaszadási ráta: 14,7%

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

GYFK_gólya_2010. Válaszadók száma = 66. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 0% 25% 25%

GYFK_gólya_2010. Válaszadók száma = 66. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 0% 25% 25% Jelentéskészítő, GYFK_gólya_00 GYFK_gólya_00 Válaszadók száma = 66 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% % Hisztogram

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

DPR_hallg._OEC_NK. Válaszadók száma = 62. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_hallg._OEC_NK. Válaszadók száma = 62. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_hallg._OEC_NK Válaszadók száma = 62 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 2% 0% 2 0% 3 0% 4 2% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

SZIE DPR Projekt. (a tavaszi online DPR-felmérés adatain alapuló vizsgálatok eredményei)

SZIE DPR Projekt. (a tavaszi online DPR-felmérés adatain alapuló vizsgálatok eredményei) SZIE DPR Projekt A hallgatói elégedettség vizsgálata a Szent István Egyetemen (a 2011. tavaszi online DPR-felmérés adatain alapuló vizsgálatok eredményei) Készítette: Dr. Vinogradov Szergej, Dr. Kulcsár

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Diplomás Pályakövetés 2013 A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

Diplomás Pályakövetés 2013 A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA A GÁBOR DÉNES F ISKOLA 2013-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEINEK VIZSGÁLATA TARTALOM 1. BEVEZET... 1 2. A KUTATÁS LEFOLYTATÁSA... 2 3. VÉGZETTEK FELMÉRÉSE... 4 4. ÖSSZEGZÉS... 8 1. BEVEZET A külföldön

Részletesebben

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9.

Fakultációválasztás előtt. Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella február 9. Fakultációválasztás előtt Készítette: Molnárné Eckrich Gabriella 2017. február 9. Továbbtanulási lehetőségek 1. Szakma (OKJ képzés) tanulása 2. Jelentkezés felsőoktatási szakképzésre 3. Jelentkezés a felsőoktatásba

Részletesebben

Eötvös József Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 822 fő

Eötvös József Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 822 fő Eötvös József Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 822 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya EJF-NTK 25,6% 22,2% 23,8% Esetszám: 168 Válaszadási ráta: 20,4% Hallgatók nyelvismerete - Az

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 3293 fő

Kecskeméti Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 3293 fő Kecskeméti Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 3293 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya 12,5% 14,3% 8,8% 10,1% Esetszám: 736 Válaszadási ráta: 22,4% Hallgatók nyelvismerete - Az adott

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 9197 fő

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Hallgatók Alapsokaság: 9197 fő Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hallgatók Alapsokaság: 9197 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya 15,6% 28,3% 22,2% 22,8% 24,2% Esetszám: 1980 Válaszadási ráta: 21,55 Hallgatók nyelvismerete

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás

Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás, Infrastruktúra Andragógia 2009-2013 Oktatási szolgáltatás 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 T F T F T F T F T F T F 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás

Pomizs István Diplomás elvárások és realitás Pomizs István Diplomás elvárások és realitás A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században Diplomás elvárások és realitás Pomizs István PhD hallgató Széchenyi

Részletesebben

EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM

EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK! 1 EGÉSZSÉGÜGYI KAR MISKOLCI EGYETEM A CAMPUSON AZ EGÉSZSÉGÜGYI KAR 2 TÉGED IS VÁRUNK! 3 A MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KARÁNAK BSC KÉPZÉSEI 4 alapszakok Egészségügyi gondozás és

Részletesebben

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Tanácsadók álláskeresési álmai Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Cél Megtalálni azokat a tényezőket, melyek befolyásolják a friss diplomások elhelyezkedési esélyeit. Ezek

Részletesebben

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ

GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FİISKOLAI KAR GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 2009. Miskolc GYERMEKREHABILITÁCIÓS SZAKGYÓGYTORNÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI

Részletesebben

Központi diplomás pályakövető program (DPR)

Központi diplomás pályakövető program (DPR) TÁMOP 4.1.3 DPR Központi diplomás pályakövető program (DPR) avagy amit a VAS elbír Fodor Szabolcs 11. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2011. január 21. Tudja Ön pontosan, hogy mennyi ma Magyarországon

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar DÉKÁN

D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar DÉKÁN D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar DÉKÁN A felhasználói partnerek véleménye a szervezetről és teljesítményről

Részletesebben