E L Ő T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 26-i ülésére Tárgy: évi járdafelújítások Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam:... dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 32/2010.(II.22.) Kt számú határozatával megvalósíthatósági tanulmány készítését írta elő a város járdáinak tervszerű, ütemezett felújítására (A tanulmányt és mellékleteit csatoljuk). A járdafelmérés legújabb adatai szerint új építésűnek tekinthető a járdafelületeink 15%-a (4 ezer m 2 ), jó állapotúnak 22% (6 ezer m 2 ) és minőségileg kifogásolhatónak, javítandónak 63% (17,5 ezer m 2 ). Ennek az előterjesztésnek a tárgya az, mennyi járdafelújítást tervezhetünk 2010-ben. 1. A tervezhető felújítás mennyisége attól függ, mennyi pénzt tud/akar erre fordítani az önkormányzat. A tanulmány 3.3. pontjában szereplő adatok alapján Ft/m 2 nettó költséget tételezünk fel (térkő saját gyártás, járda saját bontás, a bontott építési hulladék idegen elszállítása, darálása, visszaszállítása, járdaszegély és kapubejáró saját építése, térkő saját lerakása). 2. Tekintettel az önkormányzat pénzügyi helyzetére, nulla ráfordítású beruházás akkor valósítható meg, ha a gyártáshoz szükséges minimális jogi (a Városüzemeltetési Kft alapító okiratának módosítása), technikai (rázóasztal, sablonok) és értékesítési (minőségi tanúsítvány, értékesítési csatornák) feltételeket teremtjük meg, és csak értékesítési célú gyártás indítunk be, tényleges járdafelújítás nélkül. 3. Ha tényleges felújításra is sor kerül, a felújítás sorrendjét a következő tényezők határozzák meg: - az adott járdaszakasz súlya, jelentősége a városi gyalogos közlekedés szempontjából; - a járda állapota; - az érintett lakóközösség részvállalása; - a felújítással együtt járó többletmunkák költsége (fakivágás, gyökérkiemelés); - érintett lakóközösségek érdekérvényesítő képessége. A felújítási sorrendet befolyásolhatja, hogy a gyártási próbaüzem során várhatóan gyengébb minőségű térkövek készülnek, amelyekből inkább kevésbé frekventált járdaszakaszok felújítását érdemes elvégezni. A fenti szempontok alapján a következő járdaszakaszok felújítása élvezhet elsőbbséget: - Rákóczi tér, a Széchenyi utca és a buszmegálló között; - a József Attila utca páros oldal a Bajcsy-Zs. és a Béke utca között; - a Kálvária utca a József A. és a Jókai utca között; - a Ságvári E. utca végig; - a Deák F.utca az 1.számtól végig; - az Alkotmány utca páratlan oldal az üzletházaktól a Bányász utcáig. Kérem Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés megtárgyalására. Zirc, Ottó Péter polgármester

3 Határozati javaslat: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület /2010. (IV.26.) Kt. számú határozata 1. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Városüzemeltetési Kft megteremtse a térkőgyártás személyi, jogi, technikai és értékesítési feltételeit. A személyi feltételeket a közcélú foglalkoztatás keretein belül kell megteremteni. Az ehhez szükséges pénzügyi forrásokat az Önkormányzat a Egyéb városüzemeltetési feladatok terhére biztosítja. 2. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a évre a Városüzemeltetési Kft részére az üzemszerű térkőgyártás és (lehetőség szerint) -értékesítés megvalósítását írja elő az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott közcélú foglalkoztatottakkal. Az értékesítés árbevétel-célja a költségeken túl legalább a befektetett pénzösszeg megtérülése. 3. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezi a polgármestert, hogy szeptember 30-ig tájékoztassa a Képviselő-testületet az 1. és 2. pontban foglaltak teljesüléséről és tegyen javaslatot a folytatásra. Felelős: 1. és 2. pont: Schreindorfer Károly ügyvezető 3. pont: Ottó Péter polgármester Határidő: 1. pont: május pont: december pont: szeptember 30.

4 Zirc járdáinak térköves felújítása V2 1. Előzmények A Képviselő-testület a 32/2010.(II.22.) Kt. számú határozattal megvalósíthatósági tanulmány készítését írta elő a város járdáinak tervszerű, ütemezett, a közcélúak bevonásával, a hivatal szakembereivel és a Városüzemeltetési Kft szakmai, technikai közreműködésével saját kivitelezésben történő térköves felújításáról. A javaslat előzménye az a más önkormányzattól érkezett információ, amely szerint ott közcélú foglalkoztatottak gyártanak térköveket és burkolják le a közterületeket. Az illető önkormányzatnak ezért a munkáért felelős munkatársával egyeztetve megtudtuk, hogy kezdeti kísérletek után gyártani nem gyártanak, de viszonylag nagy számú közcélú foglalkoztatottat kiképeztek térburkolónak, és vásárolt burkolóanyagból több száz m 2 közterületet burkolnak évente. 2. Felmérés A hivatal munkatársai felmérték és adatbázisba rendezték a város járdáinak fő jellemzőit (melléklet). A felmérés azt mutatja, hogy az összes járdafelület (27,5 ezer m 2 ) 37 %-a tekinthető újnak vagy jó állapotúnak, és 63 %-a rossznak, felújítandónak. A meglévő járdafelületeken túlmenően lakossági észrevételünk is van új járda létesítésére olyan útszakaszon, ahol rendszeresen gyermekek közlekednek az úttesten. 3. A felújítás feltételei 3.1. Technikai feltételek Gyártás Térburkoló betonelemek gyártási technológiája ismert. Az anyagigény (cement, sóder) helyben beszerezhető. A minőség- és kopásállóság javító anyagok (gyöngykavics, műkő őrlemény, színezőanyag) helyben beszerezhető vagy megrendelhető. A gyártáshoz szükséges sablonok széles méret- és formaválasztékban kaphatók. A beton keveréséhez a Városüzemeltetési Kft rendelkezik betonkeverővel. A tömörítéshez szükséges rázóasztalra érvényes ajánlatunk van. A gyártás helyszíneként a Városüzemeltetési Kft telephelye optimális, ahol azonban ki kell alakítani a munkafeltételeket (fedett, ill. zárt műhelyépület, anyag és késztermék tárolóhelyek, telepen belüli víz- és villamos csatlakozás) Bontás A felújítandó járdaszakaszok beton alappal, és jellemzően aszfaltburkolattal rendelkeznek, amelyek vastagsága nagyon különböző lehet, és nem ismerjük a beton alap alatti ágyazatot sem. A járdákat fel kell bontani, és ki kell alakítani az új pályaszerkezetnek megfelelő tükröt. Több járdaszakaszon a járda melletti fák gyökérzete akadályozni fogja a megfelelő mélység

5 kialakítását, ezért ezeken a helyeken a fákat (több tíz darabról van szó) ki kell vágni, gyökereiket olyan mélységig el kell távolítani, hogy ne veszélyeztessék az új szerkezetet. A bontásból aszfalt, beton (esetleg kő), murva vagy sóder, és föld kerül ki. A murva/kavics felhasználható az új szerkezet építésénél, a föld helyi tereprendezésre és/vagy későbbi felhasználásra deponáljuk. Az aszfalt- és betontörmelék legcélszerűbb felhasználása az, ha helyben ledaráltatjuk és járdaalap készítésre használjuk fel, kiváltva ezzel az ágyazathoz szükséges murvát/sódert. A bontáshoz robbanómotoros bontókalapács beszerzése szükséges Építés A jellemző pályaszerkezet kb cm murva vagy darált bontási törmelék, 2-3 cm homok és 6(+X) cm térkő (a térkő típusa, mérete változtatható). Kapubejárókban betonalapot kell alkalmazni a gépjárműforgalom miatt, amelynek a teherbírására vonatkozóan még döntés szükséges. A térköves járdát betongerendába helyezett kerti szegélyelem határolja. A kapubejárók alapjához és a szegélyhez szükséges betont keverőtelepről javasoljuk vásárolni. Az építéshez lapvibrátor, és a térköves burkolás kéziszerszámai szükségesek, amelyeket be kell szerezni Személyi feltételek Gyártás A térkőgyártás technológiája ismert, ezért betanított munkaként, gyakorlattal végezhető. A technológiai fegyelem betartása (betonminőség, gyártási folyamat, kötés, az esetleges színezés, kopóréteg) kulcsfontosságú a térkő minősége szempontjából. Kellő szakmai felügyelet szükséges, és a munkafolyamat kulcsszakaszait lehetőleg egy vagy kevés számú személynek kell végeznie Bontás A bontás segédmunka, szaktudást nem igényel. A tükör kialakításához szakmai felügyelet szükséges Építés Az építés technológiája ismert, betanított munkaként végezhető, de gyakorlattal rendelkező kőműves szakmunkás kívánatos A munkaerő forrása és az irányítás A gyártás, bontás és építés szak-, betanított és segédmunkásai a közcélú foglalkoztatottak köréből kerülnek ki. A szaktudás már a ma foglalkoztatottak körében is rendelkezésre áll, de

6 ha őket erre a feladatra kötjük le, akkor egyéb, jelenleg ellátott feladatok maradhatnak el. Azt hogy erre a projektre érdemes-e állandó létszámot telepíteni, beleértve a csak ezt a projektet irányító munkavezetőt, az dönti el, hogy mekkora összeget tudunk rá fordítani. A lehetőségek szélső pontjai: 1. a gyártás alkalomszerű, időjárásfüggő; amikor a szabadban nem lehet munkát végezni, akkor a gyártás zajlik, majd egy adott mennyiségű térkő legyártása után egy kijelölt járdaszakaszt egy munkafolyamatban felújítunk; 2. a gyártás állandó személyzettel, folyamatosan zajlik, és ezzel párhuzamosan a járdafelújítás is, a kapacitások összehangolásával Pénzügyi feltételek Értékesítési és szolgáltatási körben széles az árskála. Támpontként a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Építési Normagyűjteményét (ÉNGY), a legutóbbi járdafelújítási pályázatunkhoz benyújtott kivitelezői árajánlatokat és egy internetes kínálatot alapul véve, a piaci kínálatnak ez a szegmense az alábbiakban foglalható össze (nettó árak): - a bontás költsége Ft/m 2 ; - a szegélyépítés költsége, az átlagos járdaszélességet figyelembe véve Ft/m 2 - ágyazatkészítés, térkő lerakás Ft/m 2 - összköltség: Ft/m 2 nettó, (megjegyezve, hogy a munkaszakaszonkénti legkisebb és legnagyobb árak a gyakorlatban nem összegezhetők a fenti módon). Ha a munkát saját személyzettel végezzük, akkor ez a költség csökken a munkaerőköltséggel (ill. a díj- jal) és a vállalkozói haszonnal. Az ÉNGY szerint a fenti munkaszakaszok átlagos díj -tartalma 44%, viszont figyelembe kell vennünk a közcélú foglalkoztatás általunk fizetendő költségét,így kb. 40%-kal csökkenthetők a költségek. A projekt beruházásigénye kb. 500 eft, amely tartalmazza a gépeket, sablonokat, kéziszerszámokat, de nem tartalmazza a telephelykialakítás költségeit. A projekt gazdaságosságát a termék értékesítésével tudjuk javítani Ft/ m 2 nettó árral (10x10x6-os szürke térkő), és megfelelő minőséggel nagyon versenyképesek lennénk (ilyen vastagságú, de tégla formájú térkövek 2000 Ft/m 2 feletti áron kaphatók helyben, kiszállítással). Ugyancsak lényegesen javítana a projekt költség-haszon arányán, ha megfelelően motiváló elemekből álló kivitelezési konstrukciókat kínálnánk fel a lakosságnak, hasonlóan a korábbi Járdaalap -hoz. 4. Ütemezés 4.1. Próbaüzem, felfutás Mivel a projekt döntő eleme az olcsón, jó minőségben előállítható térkő, ezért először el kell jutni a kiérlelt, és sorozatgyártásra alkalmas technológiáig, amely szakasz a következőket foglalhatja magába:

7 - technika: rázóasztal, sablon, ideiglenes fedett hely a telephelyen (pl. a konténer melletti féltető), ideiglenes víz- és villamos csatlakozás, próbamennyiséghez szükséges alapanyag; - személyi: a próbaidőszakra állandóra telepített 2 segéd/betanított munkás + 1 szakmunkás/irányító. A próbaüzem javasolt időtartama folyamatos munka mellett 1 hónap, ez alatt az első legyártott térkövek is elérik végső szilárdságukat. A próbaüzem végén pontosan dokumentált technológiai lépéseknek kell rendelkezésre állniuk, és számíthatók termelékenységi adatok. A próbaüzemet követően, pontosabb gazdaságossági számítások alapján lehet meghozni a döntést a felújítás további szakaszairól. Zirc, Városüzemeltetési osztály Mellékletek: 1. Járda adatbázis 2. Mennyiségi és pénzügyi adatok és számítások

8 Képek1 Képek2 Képek3 Utca felület kategória hsz szélesség hossz felület burkolat felület állapot egyéb állapot 03-04_1 (70) 03-04_1 (73) 03-04_1 (81) Ady E. narancs Deák F.-Kálvária 1,40 312,00 436,80 aszfalt töredezett egyenetlen, fűbenövés (14) (17) (18) Akli puszta narancs Kőris végig 1,30 280,00 364,00 aszfalt töredezett hullámos (21) (0) (1) Alkotmány narancs 1-5 1,80 210,00 378,00 aszfalt repedezett (3) (5) (6) Alkotmány sárga ,40 170,00 238,00 aszfalt jó Alkotmány narancs 13-Árpád 1,40 130,00 182,00 aszfalt repedezett gödrös (8) (9) (10) Alkotmány sárga Árpád-Bányász 1,40 170,00 238,00 aszfalt jó Alkotmány narancs Bányász-erdész 1,40 310,00 434,00 murva kitaposott Alkotmány sárga 2-4 1,80 105,00 189,00 aszfalt jó Alkotmány narancs 6-8 1,80 65,00 117,00 aszfalt repedezett süllyedt Alkotmány sárga Sportpálya-16 2,40 227,00 544,80 aszfalt jó Állomás u. sárga Tesco-parkoló 2,20 195,00 429,00 aszfalt jó Állomás u. Köztársaság-állomás bej.út? 120,00 0,00?? Állomás u. Köztársaság u. kanyar? 40,00 0,00?? Árpád narancs 2-4 1,40 65,00 91,00 aszfalt repedezett 03-03_1 (7) Bajcsy-Zs. narancs József A.-Vak B. 1,40 92,00 128,80 aszfalt repedezett egyenetlen Bajcsy-Zs. narancs 17/A-21 1,40 100,00 140,00 aszfalt hiányos fűbenövés Bajcsy-Zs. sárga ,40 37,00 51,80 aszfalt jó felújított, lakóberuházás 03-03_1 (4) 03-03_1 (5) 03-03_1 (6) Bajcsy-Zs. narancs 27-Jókai 1,40 72,00 100,80 aszfalt repedezett egyenetlen, fűbenövés 03-04_1 (129) 03-04_1 (130) 03-04_1 (132) Bakonybéli narancs Kossuth-Akácfa 1,40 145,00 203,00 aszfalt repedezett egyenetlen, fűbenövés 03-04_1 (135) 03-04_1 (137) 03-04_1 (139) Bakonybéli narancs Akácfa-Malom 1,40 200,00 280,00 aszfalt repedezett egyenetlen, fűbenövés 03-18_1 (58) 03-18_1 (60) 03-18_1 (48) Bakonybéli narancs Malom-Kinizsi u. 1,40 95,00 133,00 beton, murva egyenetlen fűbenövés, veszélyes 03-18_1 (50) 03-18_1 (54) 03-18_1 (56) Bakonybéli narancs Kinizsi-Thury 1,40 165,00 231,00 aszfalt töredezett hullámos, 7,9,11 lépcső 03-18_1 (39) 03-18_1 (40) 03-18_1 (45) Bakonybéli narancs ,20 45,00 54,00 aszfalt hullámos nagyon rossz 03-18_1 (47) 03-18_1 (12) 03-18_1 (14) Bakonybéli narancs 19-Wathay 1,20 175,00 210,00 aszfalt töredezett fűbenövés Béke zöld SZTK 1,40 50,00 70,00 aszfalt építés alatt Béke zöld Kórház 1,40 50,00 70,00 aszfalt új építés (12) (14) (16) Bercsényi sárga Árpád-Bányász 1,40 155,00 217,00 aszfalt jó (18) (19) (21) Bercsényi narancs Bányász-Vitális 1,40 115,00 161,00 murva kitaposott 03-02_2 (2) 03-02_2 (3) 03-02_2 ( (5) Borzavári narancs temető mellett 1,30 130,00 169,00 aszfalt egyenetlen 03-02_2 (11) 03-02_2 (13) 03-02_2 (14) Borzavári narancs ,30 205,00 266,50 aszfalt süllyedt fűbenövés javítani 03-02_1 (139) 03-02_1 (143) Damjanich zöld ,40 200,00 280,00 aszfalt új építés Deák F. zöld Rákóczi 15 mellett 2,40 25,00 60,00 térkő új építés (38) (39) (41) Deák F. narancs 1-7 2,40 150,00 360,00 beton töredezett egyenetlen, vaslap áteresz takarók (43) (45) (48) Deák F. narancs 13-Jókai 1,40 243,00 340,20 aszfalt töredezett hullámos, fűbenövés; 13: kerítés kifelé dől (49) (64) (65) Deák F. narancs Jókai-39 2,40 42,00 100,80 aszfalt pótolt fűbenövés (66) (67) (68) Deák F. narancs ,40 50,00 70,00 aszfalt hullámos benőtt szegély, pótolt (69) Deák F. narancs ,40 140,00 196,00 aszfalt egyenetlen benőtt szegély (12) (13) Deák F. narancs 55-Táncsics 1,40 95,00 133,00 aszfalt 55: kerítés befelé dől Deák F. narancs Rákóczi tér-8 2,00 165,00 330,00 aszfalt hullámos 03-04_1 (92) 03-04_1 (95) 03-04_1 (97) Erzsébet k. narancs Luksz-4 1,40 100,00 140,00 aszfalt töredezett egyenetlen, fűbenövés Fáy sárga 2-4 1,40 60,00 84,00 aszfalt jó javított Fáy sárga ,40 135,00 324,00 aszfalt jó 03-08_1 (145) 03-08_1 (95) 03-08_1 (97) Gyóni G. narancs Damjanich-20 2,00 253,00 506,00 beton, aszfalt töredezett hiányos, egyenetlen, fűbenövés Győri zöld ,40 470,00 658,00 aszfalt új építés 03-04_1 (114) 03-04_1 (114) 03-04_1 (115) Hunfalvy sárga Erzsébet-19 1,20 183,00 219,60 aszfalt jó 03-04_1 (118) 03-04_1 (119) 03-04_1 (122) Hunfalvy narancs 21 1,20 28,00 33,60 aszfalt töredezett fűbenövés, nagyon rossz (52) (54) (57) Jókai narancs Deák F.-Kálvária 1,40 185,00 259,00 aszfalt repedezett hullámos, hiányos ( (60) (62) Jókai narancs ,30 190,00 247,00 aszfalt töredezett átvágásos 16 fafelnyomás 03-04_1 (24) 03-02_1 (27) 03-04_1 (29) József A. zöld 1 2,40 45,00 108,00 aszfalt új építés 03-04_1 (31) 03-02_1 (39) 03-04_1 (41) József A. narancs Reguly-Luksz S. 1,40 103,00 144,20 aszfalt töredezett hiányos, egyenetlen 03-04_1 (42) 03-02_1 (48) 03-04_1 (50) József A. narancs Luksz S.-15 1,40 82,00 114,80 beton töredezett lépcső 03-04_1 (180) 03-02_1 (185) 03-04_1 (186) József A. narancs Kórház-Kálvária 1,40 85,00 119,00 beton, murva egyenetlen 03-04_1 (180) 03-02_1 (169) 03-04_1 (171) József A. zöld SZTK 1,40 60,00 84,00 aszfalt építés alatt 03-04_1 (51) 03-02_1 (53) 03-04_1 (58) József A. narancs 2 1,40 30,00 42,00 aszfalt töredezett egyenetlen 03-04_1 (63) 03-02_1 (65) 03-04_1 (66) József A. zöld ,40 130,00 182,00 térkő új építés 03-04_1 (29) 03-04_1 (31) 03-04_1 (39) József A. narancs ,40 145,00 203,00 beton töredezett egyenetlen, hiányos 03-04_1 (42) 03-04_1 (46) József A. narancs Kálvária-Béke 1,40 100,00 140,00 aszfalt egyenetlen átvágások pótolva Járda adatbázis_v2-höz_ _Kép+hossz 1/3. oldal

9 Képek1 Képek2 Képek3 Utca felület kategória hsz szélesség hossz felület burkolat felület állapot egyéb állapot József A. zöld ,40 120,00 168,00 aszfalt új építés 03-03_2 (12) 03-03_2 (18) 03-03_2 (21) Kálvária narancs József A.-26 1,40 270,00 378,00 aszfalt töredezett fűbenövés 03-03_2 (23) 03-03_2 (30) Kálvária narancs 28 1,40 13,00 18,20 aszfalt töredezett saját beruházás, járhatatlan Kálvária narancs ,40 40,00 56,00 aszfalt töredezett egyenetlen 03-18_1 (65) 03-18_1 (67) 03-18_1 (74) Kinizsi narancs Bakonybéli-Wathay 1,30 170,00 221,00 aszfalt töredezett fűbenövés, hullámos, 8 diófa felnyomás Kórház narancs József A.-Erzsébet k. 1,20 175,00 210,00 aszfalt töredezett egyenetlen, fűbenövés Kórház Erzsébet 4 mellett? 30,00 0,00?? 03-08_1 (20) 03-08_1 (24) 03-08_1 (27) Kossuth sárga 2 2,20 45,00 99,00 aszfalt jó 03-08_1 (28) 03-08_1 (31) 03-08_1 (33) Kossuth zöld 4-Bakonybéli 1,90 338,00 642,20 aszfalt új építés 03-08_1 (47) 03-08_1 (53) 03-08_1 (59) Kossuth narancs Bakonybéli-70 1,50 393,00 589,50 aszfalt? fűbenövés, átvágások, javítva 03-08_1 (75) 03-08_1 (81) 03-08_1 (96) Kossuth narancs 1-Damjanich 1,60 155,00 248,00 beton töredezett hiányos, hullámos 03-08_1 (102) 03-08_1 (119) 03-08_1 (122) Kossuth narancs 11 1,40 40,00 56,00 aszfalt töredezett hiányos, hullámos 03-08_1 (124) 03-08_1 (126) 03-08_1 (130) Kossuth narancs ,40 725, ,00 aszfalt töredezett hullámos, fűbenövés 03-08_1 (133) 03-08_1 (134) Kossuth narancs ,00 120,00 120,00 betonlap egyenetlen fűbenövés Kőrösi Cs. narancs József A.-10 1,40 95,00 133,00 aszfalt töredezett egyenetlen, fűbenövés Kőrösi Cs. narancs ,40 35,00 49,00 aszfalt töredezett lépcső 03-08_2 (0) 03-18_2 (2) 03-18_2 (7) Köztársaság narancs Alkotmány-Tesco 2,40 365,00 876,00 aszfalt repedezett pótolt javítani Köztársaság sárga Tesco-kanyar B oldal 2,40 70,00 168,00 aszfalt jó 03-18_2 (9) 03-18_2 (12) 03-18_2 (16) Köztársaság narancs 2 2,40 465, ,00 aszfalt pótolt javítani Köztársaság sárga Tesco-kanyar A oldal 2,40 65,00 156,00 aszfalt jó 03-18_2 (24) 03-18_2 (26) 03-18_2 (33) Köztársaság narancs Park-Vasút 1,40 70,00 98,00 aszfalt hullámos töredezett, fűbenövés 03-18_2 (37) 03-18_2 (44) 03-18_2 (47) Köztársaság narancs ,40 55,00 77,00 aszfalt repedezett töredezett, fűbenövés 03-18_2 (60) 03-18_2 (71) 03-18_2 (74) Köztársaság narancs 14 1,40 20,00 28,00 aszfalt felgyűrődés 03-18_2 (76) Köztársaság narancs ,40 55,00 77,00 aszfalt töredezett fűbenövés Köztársaság narancs 22 1,40 10,00 14,00 aszfalt felgyűrődés Köztársaság narancs 24-Mayer-tó 1,40 87,00 121,80 aszfalt hullámos töredezett, fűbenövés Köztársaság narancs ,40 260,00 364,00 aszfalt hullámos töredezett, fűbenövés lépcső (8) (9) (10) Lóczy L. sárga Ságvári-8 1,40 178,00 249,20 aszfalt jó Luksz S. narancs József A.-Erzsébet k. 1,40 182,00 254,80 aszfalt töredezett egyenetlen, fűbenövés 03-08_1 (131) 03-08_1 (132) 03-08_1 (133) Március 15.tér sárga Szobrok előtt, 82-es mellett 1,80 60,00 108,00 aszfalt jó Március 15.tér zöld PMH előtt 2,20 53,00 116,60 térkő új építés Péch A. narancs Ságvári-4 1,40 100,00 140,00 aszfalt repedezett hiányos, gyökér felnyomás Péch A. 6-8? 60,00 0,00? 03-04_1 (1) 03-04_1 (2) 03-04_1 (6) Petőfi zöld 2-6 1,40 120,00 168,00 aszfalt új építés 03-04_1 (8) 03-04_1 (144) 03-04_1 (145) Petőfi narancs 8 1,40 14,00 19,60 beton töredezett rossz vas csapadékvíz átvezető javítani 03-04_1 (149) 03-04_1 (150) 03-04_1 (151) Petőfi sárga 10 2,40 14,00 33,60 aszfalt, járókő jó saját beruházás Petőfi 12-Reguly? 110,00 0,00?? (0) (1) (3) Petőfi zöld CBA előtt 2,20 30,00 66,00 aszfalt új építés Petőfi narancs ,80 205,00 369,00 aszfalt töredezett hiányos, fűbenövés Petőfi zöld 27-Reguly 1,80 30,00 54,00 aszfalt új építés 03-04_3 (1) 03-04_3 (3) 03-04_3 (4) Rákóczi tér sárga 1 2,80 115,00 322,00 aszfalt jó 03-04_3 (7) 03-04_3 (11) 03-04_3 (22) Rákóczi tér narancs 3-6 1,40 157,00 219,80 aszfalt töredezett hiányos, hullámos 03-04_3 (23) 03-04_3 (25) 03-04_3 (27) Rákóczi tér zöld 7 2,40 25,00 60,00 térkő új építés 03-04_3 (28) 03-04_3 (30) 03-04_3 (64) Rákóczi tér narancs ,70 95,00 256,50 aszfalt repedezett egyenetlen, süllyedt 03-04_3 (67) 03-04_3 (70) 03-04_3 (71) Rákóczi tér zöld ,40 100,00 240,00 térkő új építés 03-04_3 (58) 03-04_3 (59) 03-04_3 (62) Rákóczi tér sárga 13 (üzletházak) 2,40 40,00 96,00 térkő jó 03-04_3 (43) 03-04_3 (46) 03-04_3 (48) Rákóczi tér sárga 16 2,40 70,00 168,00 aszfalt jó 03-04_3 (51) 03-04_3 (74) 03-04_3 (73) Rákóczi tér narancs 3-buszmegálló 2,40 70,00 168,00 beton töredezett hiányos, hullámos 03-04_3 (32) 03-04_3 (36) 03-04_3 (54) Rákóczi tér zöld Buszmegálló 2,40 90,00 216,00 térkő új építés 03-04_2 (1) 03-04_2 (2) 03-04_3 (11) Rákóczi tér sétány 2,40 0,00 murva sáros, vízátfolyás, gondozatlan 03-04_1 (16) 03-04_1 (17) 03-04_3 (18) Reguly narancs 1 2,40 55,00 132,00 beton töredezett vas áteresz 03-04_1 (164) 03-04_1 (165) Reguly sárga 3 2,40 33,00 79,20 aszfalt jó saját beruházás 03-04_1 (16) 03-08_1 (18) Reguly narancs ,10 355,00 390,50 aszfalt töredezett hiányos, hullámos, fűbenövés 03-18_1 (0) 03-08_1 (3) 03-08_1 (4) Reguly sárga 2-8 2,40 750, ,00 aszfalt jó Reguly zöld 10-Bakonybéli 1,10 345,00 379,50 aszfalt új építés (19) (16) (10) Ságvári narancs Alkotmány-9 1,40 200,00 280,00 aszfalt repedezett gödrös, hiányos, gyökér felnyomás (22) (24) (25) Ságvári narancs ,40 48,00 67,20 aszfalt repedezett gyökér felnyomás (31) (36) Ságvári narancs ,40 45,00 63,00 aszfalt repedezett ránőtt fű Járda adatbázis_v2-höz_ _Kép+hossz 2/3. oldal

10 Képek1 Képek2 Képek3 Utca felület kategória hsz szélesség hossz felület burkolat felület állapot egyéb állapot Ságvári sárga 17-Zrínyi 1,40 60,00 84,00 aszfalt jó Ságvári narancs Zrínyi-25 1,40 60,00 84,00 aszfalt repedezett süllyedt, hiányos Ságvári narancs ,40 250,00 350,00 aszfalt repedezett süllyedt, hiányos 03-04_2 (18) 03-04_2 (20) 03-04_2 (21) Széchenyi narancs Rákóczi t.-petőfi 2,00 170,00 340,00 aszfalt töredezett hiányos, egyenetlen 03-08_2 (3) 03-04_2 (8) 03-04_2 (10) Széchenyi narancs Rákóczi tér-pmh 2,00 155,00 310,00 aszfalt töredezett hiányos, egyenetlen Táncsics zöld Jókai-Borzavári 1,30 280,00 364,00 aszfalt új építés 03-04_1 (86) 03-04_1 (89) 03-04_1 (95) Vak B. narancs Bajcsy-Zs.u.-Ady E. 1,40 190,00 266,00 aszfalt töredezett egyenetlen, fűbenövés 03-18_1 (1) 03-18_1 (8) 03-18_1 (11) Wathay narancs Kinizsi-Bakonybéli 1,20 235,00 282,00 aszfalt hullámos hiányos, fűbenövés, 4,6,8 lépcső Wilde tér narancs Ady 15/A, Bajcsy-Zs. 10 1,30 25,00 32,50 aszfalt hullámos hiányos, töredezett Zrínyi sárga Deák F.-Ságvári 1,40 110,00 154,00 aszfalt jó Teljes felület 27487,40 felület kategória zöld 3986,30 15% felület kategória sárga 6052,20 22% 37% felület kategória narancs 17448,90 63% 63% Járda adatbázis_v2-höz_ _Kép+hossz 3/3. oldal

11 Régi járdák bontása aszfalt vastagság betonalap vastagság vegyes fajsúly murva-, kavicságy, föld fajsúlya 0,035 m 0,150 m 2,200 t/m3 1,800 t/m3 Új járda szelvénye térkő homok sóder, darálék 0,060 m 0,020 m 0,180 m Árak és díjak (nettó) MVH Építési Normagyűjtemény Anyag Gépköltség Rezsióradíj Ár Összehasonlító árak Díj Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggalvagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, kézi erővel, légkalapáccsal, 4 m2-nél kisebb foltokban 0,00 Ft/m ,00 Ft/m ,00 Ft/ó 8 955,60 Ft/m ,79 Ft/m2 72% Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése,alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, A Beton-Viacolor sorszegély, 50x28x6 cm, szürke 1 351,00 Ft/m 135,00 Ft/m 2 020,00 Ft/ó 2 071,80 Ft/m 2 071,80 Ft/m 28% Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 8x8x6 cm-es méretben LEIER Quadro kocka 8x8x6 cm, szürke 2 733,00 Ft/m2 405,00 Ft/m ,00 Ft/ó 4 531,80 Ft/m ,80 Ft/m2 31% átlag: 44% Kivitelezői árajánlatok Zirc járdaépítés 1. ajánlat Bontás 30 cm, törmelék elszállítása lerakóba 5 550,00 Ft/m3 lerakási díjjal együtt 1 026,75 Ft/m2 Ágyazat és tükör készítése, tömörítése 25 cm vastagságban 534,00 Ft/m2 Szegélyépítés 2 770,00 Ft/m 2 770,00 Ft/m 2. ajánlat Bontás 30 cm, törmelék elszállítása lerakóba 5 680,00 Ft/m3 lerakási díjjal együtt 1 050,80 Ft/m2 Ágyazat és tükör készítése, tömörítése 25 cm vastagságban 528,00 Ft/m2 Szegélyépítés 3 540,00 Ft/m 3 540,00 Ft/m Internetes ajánlatok Nakita Kft 10x10x6 cm-es kocka, szürke 1 520,00 Ft/m ,00 Ft/m ,00 Ft/m ,00 Ft/m2 Szegélykő ,00 Ft/db 0,00 640,00 Ft/db Aszfaltozás 4 cm vastagságban, hengerelve 2 500,00 Ft/m2 Mennyiségkalkulátor_járda_V2-höz_04 Munka1

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-i ülésére Tárgy: Zirc, Rákóczi téri járdafelújítás folytatása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Önkormányzati belterületi utak kátyúzása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i ülésére Tárgy: Útépítési engedélyekhez szükséges tervdokumentációk készítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i ülésére Tárgy: A felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás körzeteiről szóló 18/2005. (VII.12.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére Tárgy: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A Rákóczi téri játszótér környezetében lévő kavicsos burkolatok fejlesztési lehetőségei Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Önkormányzati belterületi utak kátyúzása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Szolgáltató kiválasztása meghatározott városüzemeltetési feladatok elvégzésére Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármestere

Községi Önkormányzat Polgármestere Községi Önkormányzat Polgármestere 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/507-030 E-mail:onkurkut@vnet.hu... MEGHÍVÓ Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-én (szerdán) 17, 00 órai kezdettel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 27.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 27.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi

Részletesebben

12.03.08 Ingatlanvagyon-Kataszter 8420 Zirc, Március 15 tér 1.

12.03.08 Ingatlanvagyon-Kataszter 8420 Zirc, Március 15 tér 1. Zirc Városi Önkormányzat 12.03.08 Ingatlanvagyon-Kataszter 8420 Zirc, Március 15 tér 1. Kataszteri napló Telep Helyr.szám Fké Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) ----- ------------ --- --------------------

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-i ülésére Tárgy: Önkormányzati belterületi utak, járdák kátyúzása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év október 25-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az el pályázatok ellenőrzéséről Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. év szeptember 15.-i ülésére Tárgy: Zirc forgalmi rend változás pénzügyi terve Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. október 15-i ülésére. Tárgy: Lakossági zöldhulladék begyűjtésének lehetősége

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. október 15-i ülésére. Tárgy: Lakossági zöldhulladék begyűjtésének lehetősége ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 15-i ülésére Tárgy: Lakossági zöldhulladék begyűjtésének lehetősége Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Zirc Borzavári úti temető elöregedett hársfasorának kivágására beérkezett árajánlatokról Előadó: Schreindorfer

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/234-1/2014/I. Tárgy: Járdaprogram 2. ütem 2014. Üi.: Siket Tibor Melléklet: Érintett járdák Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006 február 13-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde udvari játékainak átalakítása, pótlása Előadó: Igmándyné Hebling

Részletesebben

Aszfaltjárdák felújítása, és kiselemes térkő burkolatú terület kialakítása Pilisvörösváron vállalkozási szerződés keretében

Aszfaltjárdák felújítása, és kiselemes térkő burkolatú terület kialakítása Pilisvörösváron vállalkozási szerződés keretében Aszfaltjárdák felújítása, és kiselemes térkő burkolatú terület kialakítása Pilisvörösváron vállalkozási szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/132 Aszfaltjárdák felújítása, és kiselemes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 21.-i ülésére Tárgy: A Zirc 1046/3/A/2 hrsz-ú Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola B

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: Városi Zeneiskola alapító okiratának módosítása és a Bakonynána, mint tagozat csatlakozásának

Részletesebben

Bruttó 95,43% Ft. Tervezés 1,50% Ft

Bruttó 95,43% Ft. Tervezés 1,50% Ft Rétegek méterben Mértékegység Anyag és díj egységár Mennyiség Összesen Út szélessége: 4 Út hossza: 1000 Kopó réteg 0,05 m3 90000 Ft 200 18000000 Ft Zúzottkő réteg 0,2 m3 13000 Ft 840 10920000 Ft Tömörített

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A 2014. évi útfelújításokról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A 2014. évi útfelújításokról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A 2014. évi útfelújításokról A Településfejlesztési,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. november 29-i ülésére Tárgy: III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nyílászáró

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete október 24.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete október 24.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. október 24.-i ülésére Tárgy: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOKRA ÉRKEZETT ÁRAJÁNLAT ELFOGADÁSA, SZERZŐ- DÉS JÓVÁHAGYÁSA

MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOKRA ÉRKEZETT ÁRAJÁNLAT ELFOGADÁSA, SZERZŐ- DÉS JÓVÁHAGYÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Zirc 542 hrsz-ú Reguly Antal u. 46-72. számú ingatlanok előtti csapadékvíz árok és átereszek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004 április 26- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004 április 26- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004 április 26- i ülésére Tárgy: Beszámoló Zirc város köztemetőinek felújításáról és a zirci Borzavári úti temető bővítéséről, a bővítendő rész

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. február 14-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló többször

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Békéscsaba

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása az óvodai konyha felújítására Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésre ELŐTERJESZTÉS e 2007. október 29-i ülésre Tárgy: A 42/2007.(II.15.) Kt. számú határozat módosítása Előadó: Ottó Péter Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez.

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Répcelak Város Önkormányzata pályázat útján a Kvarcit Bt.-t választotta ki a Bartók utcában zárt csapadékcsatorna,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 28/2017. (III.2.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 2-ai rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat az Erdőhát utca felújítása című

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. április 26.-i ülésére Tárgy: TÁMOP pályázatok támogatása Előadó: polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. május 26.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. május 26.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 26.-i ülésére Tárgy: Kis Óvoda hasznosítási lehetősége Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Részletesebben

JAVASLAT a évi városrehabilitációs feladatokra biztosított keret részbeni felhasználására

JAVASLAT a évi városrehabilitációs feladatokra biztosított keret részbeni felhasználására JAVASLAT a 2016. évi városrehabilitációs feladatokra biztosított keret részbeni felhasználására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Ózd, 2016. július 21. A Képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év április 18.-i ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a közvilágítási rendszer felméréséről Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: tájékoztató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. június 27-i ülésére Tárgy: Háziorvosi körzetek határainak megállapításáról szóló rendelet megalkotása Előadó: dr. Horváth Sándor

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 3.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola "F" épületének energetikai felújítása

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Önkormányzati tulajdonú üres lakások felújítására lakásépítési céltartalék terhére

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Önkormányzati tulajdonú üres lakások felújítására lakásépítési céltartalék terhére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T Önkormányzati tulajdonú üres lakások felújítására lakásépítési céltartalék terhére Készítette: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 10-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a Leader 2013. évi pályázati kiírásra Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. október 27.-i ülésére Tárgy: Mentőállomás fejlesztésével kapcsolatos döntés Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Részletesebben

GEOplaner Építőipari Tervező KFT

GEOplaner Építőipari Tervező KFT P É T F Ü R D Ő LISZT FERENC UTCA 3. SZ. ELŐTTI LÉPCSŐ TERVSZÁM: 719/15 MEGRENDELŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. KÉSZÍTETTE: GEOplaner Építőipari Tervező KFT 8200 VESZPRÉM,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. április 26-i ülésére Tárgy: Lakossági beadványok forgalmi rend megváltoztatására Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Tanuszoda 2015. évben történő üzemeltetése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. év január 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Zirci Önkéntes Tűzoltóság Alapszabályának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év június 21.-i ülésére Tárgy: TEKI pályázatok benyújtása a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácshoz Előadó: Horváth László

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 15.-i ülésére Tárgy: Zirc-Akli városrész szennyvízkezelése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által különböző szervezetekbe delegált személyek Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. május 24.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. május 24.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. május 24.-i ülésére Tárgy Önkormányzati lakások helyzete, felszabadult lakások hasznosítása. Előadó: Horváth László polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 12.-i ülésére Tárgy: Környezeti tanulmány készíttetése Zirc-Akli térségében tervezett szennyvíztisztító telep tisztított

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás Alapító

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. április 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. április 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. április 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 10.- i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 10.- i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 10.- i ülésére Tárgy: A Zirc - Akliban található egyes önkormányzati ingatlanokra kötött bérmunkaszerződés meghosszabbítása Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: A Szociális Szolgáltató Központ részére szoftver pályázaton való részvétel Előadó: Koósné Stohl Ilona intézményvezető Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 30-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc Önkormányzati kötvény Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja:

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése Előadó:

Részletesebben

Előterjesztő: Lukács László A döntés formája:

Előterjesztő: Lukács László A döntés formája: ELŐTERJESZTÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. MÁRCIUS 31-EI RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1376-6/2015/D. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB V. NAPIREND Tárgy: Dédestapolcsány, Ady

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat által fenntartott nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

díszburkolatok és kiegészítők

díszburkolatok és kiegészítők díszburkolatok és kiegészítők 50 serpentino térkő Ipar i tér kő Ipari SERPENTINO SERPENTINO színminták Antracit Piros Serpentino térkővel gazdaságosan készíthető stabil, rendezett burkolat. Egyszerű formai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. január 25-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2010. évi költségvetésének elfogadása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 30-i ülésére Tárgy: A Zirc 423 hrsz-ú izraelita temető, valamint a 436 hrsz-ú és a 1283/3 hrsz-ú köztemetők egyes helyreállítási

Részletesebben

Sürgősségi előterjesztés az útfelújítások támogatásának

Sürgősségi előterjesztés az útfelújítások támogatásának Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60.385-2/2008 Cím: pályázatáról Sürgősségi előterjesztés az útfelújítások támogatásának Előterjesztő: Dr. Fodor Tamás polgármester

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. /2015. (...) önkormányzati rendelet-tervezete A KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. /2015. (...) önkormányzati rendelet-tervezete A KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2015. (....) önkormányzati rendelet-tervezete A KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2015.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-én tartandó nyílt ülésére 16. Napirendi pont: Tárgy: Az orvosi körzet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.31.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006.december 18.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006.december 18.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006.december 18.-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 49/2003. (XII.09.) Ök. Rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i ülésére Tárgy: Zirc Önkormányzati kötvény Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja:

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/144

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/144 Tájékoztató a "Tiszaújváros, Árpád úton út, parkoló és járdaburkolat felújítás tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés módosításáról. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/144 Beszerzés

Részletesebben

Járda és parkoló építési munkák

Járda és parkoló építési munkák Járda és parkoló építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh Kálmán polgármester Címe:

Részletesebben

Előterjesztés. Járdaépítési keret felhasználásával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés. Járdaépítési keret felhasználásával összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310 174/224, 225, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Járdaépítési keret

Részletesebben

FELHASZNÁLHATÓSÁGA EGYEDÜLÁLLÓAN SOKRÉTÛ

FELHASZNÁLHATÓSÁGA EGYEDÜLÁLLÓAN SOKRÉTÛ a téglakó TÉGLAKÔ AZ ÚJ TERMÉK RENDKÍVÜL ELÔNYÖS TULAJDONSÁGOKKAL BÍR Mint egy igazi, klasszikus tégla a boldog békeidôkbôl, csak épp fagyálló és kopásálló. Új gyártási eljárás. Új árképzés. Új magyar

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év december 20.-ai ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc, Alkotmány u. 2. szám alatti COOP Áruház mögött lévő 1907 hrsz-ú önkormányzati területet rendezésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc-Akli és Szarvaskút városrész szennyvízkezelésének megoldására megvalósíthatósági tanulmányterv

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. augusztus 11-i rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat egészségügyi alapellátás ügyeleti feladatának finanszírozása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. március 30-i ülésére Tárgy: Zirc város közlekedési koncepciója Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN

A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN A SZÉLL KÁLMÁN TÉR, MINT AZ ÉLHETŐ KÖZLEKEDÉSI TÉR ÉS AZ ÉPÍTÉSZET KAPCSOLATA A KÖZELJÖVŐBEN ÉS A TÁVLATBAN ÚTÉPÍTÉS Tóth Kinga 2013. november 28. Miről lesz szó? a tér jelenlegi közlekedése és az infrastruktúra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30- i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Szécsény és

Részletesebben

2347 Bugyi, Pf. 53. (Szõke tanya) tel./fax: térburkolók ISO 9002 MSZT. 503/0245

2347 Bugyi, Pf. 53. (Szõke tanya) tel./fax: térburkolók ISO 9002 MSZT. 503/0245 DUNA-BET BETONELEMGYÁRTÓ KFT. 2347 Bugyi, Pf. 53. (Szõke tanya) tel./fax: 06-29 347 771 06-20 9245 937 DUNA-BET KFT. Ház- és útépítési elemek, térburkolók ISO 9002 MSZT. NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 503/0245 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Zirc, Köztársaság u. 7/D. III. em. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás felújítása,

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya

Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2016. (XI.30.) számú rendelete. a háziorvosi körzetek megállapításáról. A rendelet hatálya Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (XI.30.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben