E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete június 30-i ülésére Tárgy: A Zirc 423 hrsz-ú izraelita temető, valamint a 436 hrsz-ú és a 1283/3 hrsz-ú köztemetők egyes helyreállítási és korszerűsítési munkái Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslatok Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam: Sümegi Attila jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat tulajdonában van a Zirc 423 Hrsz-ú izraelita temető, valamint a 436 Hrsz-ú és a 1283/3 Hrsz-ú köztemetők. A temetők területén a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. végzi a fenntartási, karbantartási munkálatokat. Zirc Város Képviselő-testületének 66/2014.(IV.28.) határozata alapján a Kft. ügyvezetőjének bevonásával megvizsgáltuk a 423 Hrsz-ú izraelita temető, valamint a 436 Hrsz-ú köztemetőnek (alsó temető) a Zirc város egyes ingatlanait és területét érintő, építészeti örökség helyi védelméről szóló 9/2014.(V.5.) önkormányzati rendelet 4. (5) bekezdése szerinti folyamatos karbantartására és helyreállítására vonatkozó teendőket. Valamint ezen felül a Borzavári úti 1283/3 Hrsz alatti köztemetőben a május 26-i képviselő-testületi ülésen tárgyalt temető üzemeltetői beszámolóval kapcsolatos képviselői reakciók alapján szükségszerűen elvégzendő felújítási, korszerűsítési munkákat. A helyszíni szemle megállapításai alapján az alábbi teendők kerültek meghatározásra: 1. (1. sz. melléklet ) 423 Hrsz izraelita temető: A temető folyamatos kaszálása, tisztítása biztosított. A temető hivatalos telekhatár-kitűzését a Kft. földmérővel elvégeztette. A telekhatár kitűzési vázrajz rendelkezésre áll, a sarokpontok a területen kikarózva. A kerítés gyakorlatilag a teljes területén hiányzik, a kapu felújítandó, a temetőhöz bevezető útnál tereprendezés és murvás burkolat készítése szükséges. Ezen munkákat a Kft. saját erőből el tudja végezni. Költsége kb. az alábbi: A teljes bekerítéshez 140 db thuja növényre lenne szükség. A nővények 140 cm magasak és 80 cm távolságba kerülnének beültetésre, (1.750 Ft/db összesen Ft bruttó áron ) mint a felső temetőben. A temető kapu felújítása és a csapadék víz elvezetésének várható költsége, valamint a temető területének rendezése ,- Ft.+Áfa. Az összes várható költség ,- Ft lenne Hrsz köztemető (alsó temető): A temető folyamatos kaszálása, tisztítása biztosított. A temető melletti Kis-Malomi vízfolyás és a temető közti kőkerítés, melynek hossza: 24m nagyon rossz állapotban van. Két alternatív megoldás javasolható a) a kerítésszakasz teljes elbontása és a kőkerítés helyett thujasor ültetése a borzavári úti temető parcellái közti formában, melyet sövényszerűen lehet gondozni. Ezen a szakaszon a Kis-Malomi vízfolyás árka a természetes kerítés funkcióját amúgy is ellátja és így az árok karbantartása, tisztítása is egyszerűbben végezhető. A kerítés bontásának árajánlat szerinti költsége: bruttó ,- Ft ,- Ft A thujasor ültetését és gondozását a Kft. saját erőből el tudja végezni. Költsége a bal oldali kerítés teljes hosszára 63 db x 1750,- Ft = ,- Ft így a bontásos verzió teljes költsége bruttó ,- Ft ,- Ft b) a leromlott állapotú kb.10 m kerítésszakasz javítása, újrafalazása, valamint a megmaradó rész fugajavítása az árajánlatok szerint: bruttó ,- Ft ,- Ft

3 3. (2. sz. melléklet) 1283/3 Hrsz köztemető (felső temető): A temető folyamatos kaszálása, tisztítása biztosított. Mint a testületi ülésen történt beszámolóból is kitűnt nagyon fontos lenne és a temető törvény sem ad rá további haladékot egy megfelelő temetői illemhely kialakítása. Valamint a temetői összkép javítása és balesetveszélyes járdaszakaszok megszüntetése érdekében a ravatalozótól kiinduló járdaszakaszok térkövezése is halaszthatatlan. A térkövezés egy részéhez a Rákóczi térről kibontott mintegy m2 térkő is felhasználható. A WC kialakítása: Vízöblítéses Balaton típusú EURO WC bruttó: ,-Ft WC alapozási és víz-csatorna-elektromos hálózatra kötése: bruttó: ,-Ft WC kialakítás Összesen: bruttó: ,-Ft A WC kialakítás költségeinek fedezetére a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft temetői időbelileg elhatárolt számláján, mintegy egymillió Ft összeg rendelkezésre áll. A térkövezés költsége a Ravatalozótól kiindulva az új temetőrész felé a kapott árajánlatok alapján: ,- Ft ,- Ft, A Ravatalozótól a temető főbejárata felé az árajánlatok alapján: ,- Ft ,- Ft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. Zirc, június 19. Ottó Péter polgármester

4 Határozati javaslatok: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének... /2014. (..) határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1./ pontjában említett Zirc 423 Hrsz-ú ingatlanon található izraelita temető felújítási munkáinak elvégzésével az előterjesztésben megjelölt..,- Ft összeg erejéig megbízza a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-t. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a felújítási munkák elvégzéséhez szükséges összeget az Önkormányzat évi költségvetéséből biztosítja. Felelős: 1./ pont esetében: Schreindorfer Károly ügyvezető 2./ pont esetében: polgármester Határidő: 1./ pont esetében: október / pont esetében: folyamatos Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének... /2014. (..) határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 2./ pontjában említett Zirc 436 Hrsz-ú ingatlanon található köztemető (alsó temető) kerítés felújítási munkáinak elvégzésével az előterjesztésben., pont szerinti kialakítással a megjelölt..,- Ft összeg erejéig megbízza a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-t 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a felújítási munkák elvégzéséhez szükséges összeget az Önkormányzat évi költségvetéséből biztosítja. Felelős: 1./ pont esetében: Schreindorfer Károly ügyvezető 2./ pont esetében: polgármester Határidő: 1./ pont esetében: október / pont esetében: folyamatos Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének... /2014. (..) határozata Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 3./ pontjában említett Zirc 1823/3 Hrsz-ú ingatlanon található köztemető (felső temető) Euro WC telepítési munkáinak elvégzésével az előterjesztésben megjelölt..,- Ft összeg erejéig, megbízza a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-t, oly módon, hogy a munkák elvégzésének fedezete a Kft. temetői üzemeltetéssel kapcsolatos elkülönített számlája. Felelős: Schreindorfer Károly ügyvezető Határidő: október 31.

5 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének... /2014. (..) határozata 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 3./ pontjában említett Zirc 1823/3 Hrsz-ú ingatlanon található köztemető (felső temető) járda építési munkáinak (a ravatalozótól mindkét tervezett irányba) elvégzésével az előterjesztésben megjelölt..,- Ft +....,- Ft összeg erejéig megbízza a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-t 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a felújítási munkák elvégzéséhez szükséges összeget az Önkormányzat évi költségvetéséből biztosítja. Felelős: 1./ pont esetében: Schreindorfer Károly ügyvezető 2./ pont esetében: polgármester Határidő: 1./ pont esetében: október / pont esetében: folyamatos

6 1. sz. melléklet Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft Zirc Alkotmány u.5. Tel./ Fax: , , Adóigazgatási szám: Bankszámlaszám: Takarékszövetkezet Zirc FELJEGYZÉS a zirci zsidó temetőről A temető területe az Önkormányzat tulajdona. Zirc belterület 423 hrsz 699 m2 területen. 2. A Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft a Zirc Város Önkormányzatával megkötött Kegyeleti Közszolgáltatási szerződésnek megfelelően évente többször kaszálja a területet. Az egész területen elburjánzott a japán keserű fű gyomnövény. A növény gumóról szaporodik és nagyon nehéz kiirtani. A zirci Arborétum vezetőjétől kaptuk az információt, hogy hogyan lehet eredményesen kezelni ezt a burjánzó növényt. MEDALON vegyszeres kb háromszori permetezéssel a kora tavasztól a növény fejlődését megakadályozva a cm es magasság elérésekor. A temető területén kívül is egy 10 méteres sávban elvégezve a permetezést, hogy a növény ne tudjon visszanőni. 3. A temetőben nagyon kevés ép sír található. Vannak emlékek melyeknek hiányos az emlék része valószínű, hogy az értékesebb obeliszkeket eltulajdonították értékesítették. Amit azért tehettek meg mert a temetőbe temetőlátogatók már nem járnak. Temetés a második világháború előtt volt. A betemetett személyek hozzátartozói már nem is élnek illetve idősek akik nem tudnak eljönni. 4. A zirci zsidó temetőbe betemetett elhunytakról nincs információnk. 5. A temető területének bekerítése előtt pontosan földmérővel ki kellene méretni mert meglátásom szerint egy rész beszántásra került. Winkler Miksa úrral 2012 augusztus 16-án beszéltem telefonon. Ő fellelkesülve a Bakonytamásiban történt bekerítés sikerén felajánlotta segítségét. Felveszi a kapcsolatot a MAZSIHISZ el és megpróbál támogatást szerezni a temető bekerítéshez. Bakonytamásiban a hármas finanszírozás úgy valósult meg, hogy a költségek felét a MAZSIHISZ, egy negyedét az önkormányzat, másik negyedét felmenő ági zsidó hozzátartozók fizették ki. A bekerítés módjáról beton kerítés vagy élő sövény kerítés kerülne megépítésre abban maradtunk, hogy az élő sövény beültetésről a Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft. árajánlatot készít és az árajánlat kerülne összehasonlításra a Winkler úr által elképzelt beton elemes megoldással.

7 Megállapodtunk abban, hogy mint a finanszírozásban mint az árajánlatban konkrét előrelépés van akkor ismét kölcsönösen keresni fogjuk egymást. FELJEGYZÉS a zirci izraelita temetőről A Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft saját költségére 2012 novemberében földmérővel kitűzette a temető sarokpontjait. ( Ft ) Erről értesítettem Winkler Miksa urat, valamint tájékoztattam a temető thuja növényekkel történő bekerítésének költségéről. A körbeültetést a Zirci Városüzemeltetés Kft is el tudja végezni. A temető kapu felújítását és a bejárat elkészítését is el tudja végezni. A teljes bekerítéshez 140 db thuja növényre lenne szükség. A nővények 140 cm magasak és 80 cm távolságba kerülnének beültetésre, ( Ft/db összesen Ft bruttó áron ) mint a felső temetőbe. A temető kapu felújítása és a csapadék víz elvezetésének várható költsége, valamint a temető területének rendezése Ft + áfa Az összes várható költség Ft lenne.

8 2. sz. melléklet Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft Zirc Alkotmány u.5. Tel./ Fax: , , Adóigazgatási szám: Bankszámlaszám: Takarékszövetkezet Zirc Zirci felső temető járda térkövezése, WC lehetséges megoldása A Zirci Felső Borzavári úti temetőben, valamint a zirci Kossuth utcai kistemetőben a veszélyes fák kivágása a tavasz folyamán megtörtént. A fák kivágása összesen Ft-ba került. Bevétel rönk eladásból Ft a különbözet Ft a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft. a temetői időbelileg elhatárolt számlájáról került kiegyenlítésre. A temetői törvény előírja a temető területén illemhely létesítését a temető látogatók részére. Időszakosan mindenszentekkor mobil WC-k kerültek ez elmúlt években kihelyezésre ezen időszak alatt. Három napra a bérleti díj Ft + Áfa díjba került. A zirci felső temetőben a Táncsics u. felöli részen lehetséges a szennyvíz rendszerre való rákötés, a villamos hálózatra történő rákötés, valamint a víz hálózatra történő csatlakoztatás. Az ajánlatot tevő ORNAMENTIKA Kft WC-je a rendszerbe beköthető. A Rákóczi téri munkálatok során a Penny től a Betérő üzletházig a térkövet a Városüzemeltetés Kft felszedte Kb m2 ez a mennyiségű hullám térkő elég lenne a felső temető ravatalozó és az új temetői rész térkövezéséhez. A vállalkozóktól erre a munkálatokra kértünk árajánlatot. Árajánlatot kértünk a felső temető Táncsics u. felöli bejárata és a temető ravatalozójáig történő térkövezésére teljes anyag ellátással. Árajánlatot kértünk a zirci alsó temető kőkerítésének rendbetételéhez, javítással illetve teljes elbontással, kőkerítés helyett zöld sövény kerítéses megoldással.

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Zirc, Köztársaság u. 7/D. III. em. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás felújítása,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. február 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. február 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 30- i ülésére Tárgy: Zirc város helyi védelem alatt álló, építészeti öröksége körébe tartozó ingatlanainak és területeinek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26.-i ülésére Tárgy: 2015 évi tervezett fejlesztések indításához szükséges döntések Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 16-i nyilvános ülésén.

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 16-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 27-210/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Képviselő-testületének 2008. december

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-i ülésére Tárgy: A Civil Pályázati Alap támogatására kiírt pályázat elbírálása Előadó: Horváth Ivett bizottsági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-i ülésére Tárgy: A temetők használatának és a temetkezési tevékenységek helyi szabályairól szóló 15/2000. (IX.1.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Csokonyavisonta Község Képviselő-testületének a Községháza házasságkötő termében 2014. november 12-én megtartott üléséről Jelen vannak: Harasztia Attila polgármester 6 fő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja, hogy az ülés napirendjét a meghívó szerint fogadja el a Képviselő-testület.

Jegyzőkönyv. Javasolja, hogy az ülés napirendjét a meghívó szerint fogadja el a Képviselő-testület. Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. augusztus 27- én 14 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 25-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 22-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 22-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-2/2012./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. március 22-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. év július 30.-ai rendkívüli ülésére Tárgy: Téli hóeltakarítási és sikosságmentesítési munkákra pályázat kiírása. Előadó: Ottó

Részletesebben

Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve 1. Bátmonostori Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve 2015. január 14. Készítette: Gulyás László Címlap 2. 1. A Kft. általános bemutatása 3. 1.1. Alapadatok 3. 1.2. Előzmények

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-20/2010. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 26-i ülésére Tárgy: A Zirc-Hosszúréten található önkormányzati ingatlanra kötendő bérmunkaszerződés Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Rendelőintézet kérelme - betegforgalom irányító rendszer. 2. Városi Gondozási Központ gépkocsi beszerzése. 3. A Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásainak tovább

Részletesebben

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. 102-14/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 176/2011.(VIII.8.) 177/2011.(VIII.8.) 178/2011.(VIII.8.)

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben