E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete év július 30.-ai rendkívüli ülésére Tárgy: Téli hóeltakarítási és sikosságmentesítési munkákra pályázat kiírása. Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozat javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam:... dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A 2008/2009. időszak téli hóeltakarítási és sikosságmentesítési munkákat pályázat útján kiválasztott vállalkozás végezte. A díjazás a futott kilométer és a felhasznált szóróanyag alapján történt. Készenléti díj: ,- Ft + ÁFA Futott km: *400,- = ,- Ft + ÁFA Rakodási díj: 107,5 óra *7.500,- = ,- Ft + ÁFA Szóróanyag: 499,5 t * 7.250,- = ,- Ft + ÁFA ÖSSZESEN: ,- Ft + ÁFA Tájékoztatásul az elmúlt időszakok költségei: Hóeltakarítás és síkosságmentesítés költségei: 2002/ ,- Ft + ÁFA (általány ár) 2003/ ,- Ft + ÁFA 2004/ ,- Ft + ÁFA 2005/ ,- Ft + ÁFA 2006/ ,- Ft + ÁFA (a vállalkozóval történt egyeztetés alapján a kedvező időjárás miatt csak ,- Ft + ÁFA került kifizetésre) 2007/ ,- Ft + ÁFA (futott kilométer alapján + készenléti díj) 2008/ ,- Ft + ÁFA (futott kilométer alapján + készenléti díj) A síkosságmentesítéshez az alábbi mennyiségű szóróanyag került felhasználva: Év Beszerzés Kiszórt meny- Egység ár ÁFÁ-val Teljes ár ÁFÁ-val nyiség (t) 2002/2003 Vállalkozó 62/144, ,-/6270, ,- 2003/2004 DOBY-COUNT Kft. 226,1 7978, ,- 2004/2005 Vállalkozó , ,- 2005/2006 Vállalkozó , ,- 2006/2007 Vállalkozó , ,- 2007/2008 Vállalkozó , ,- 2007/2008 Vállalkozó 499, , ,- (Ft) (Ft) Javaslom Tisztelt Képviselő-testületnek írjunk ki pályázatot a 2009/2010 téli időszak munkáinak elvégzésére, készenléti díj és futott kilométer elszámolással, az előző években alkalmazott ajánlati felhívással. Zirc, július 24. Ottó Péter polgármester

3 Határozati javaslatok: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület /2009. (.) Kt. számú határozata Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkáinak 2009/2010 időszakára pályázatot ír ki a 2008/2009. évi időszakra elfogadott szempontrendszer szerint. A pályázati felhívást a megyei és a helyi újságokban kell megjelentetni. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: szeptember 30.

4 Zirc Városi Önkormányzat (8420 Zirc, Március 15. tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet Zirc város belterületi, önkormányzati kezelésű utak téli hóeltakarítási és sikosságmentesítési munkáinak végzésére. Részletes kiírás beszerezhető a felhívás megjelenésétől számított 5. munkanapig, előreegyeztetett időpontban a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályán 8420 Zirc, Március 15. tér 1. fsz irodában. Tel.: 88/ Az ajánlatokat a részletes kiírás szerint formában és tartalommal kell készíteni. Az ajánlatok beadási határideje: augusztus., délelőtt óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály 8420 Zirc, Március 15. tér 1. fsz Az ajánlatok bontásának időpontja: augusztus.. délelőtt óra Helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Zirc Városi Önkormányzat Zirc, július

5 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KEZELÉSÜ BELTERÜLETI UTAK TÉLI HÓELTAKARÍTÁSI ÉS SIKOSSÁGMENTESÍTÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE.

6 Zirc Városi Önkormányzata (8420 Zirc, Március 15. tér 1.) továbbiakban: nyilvános pályázatot ír ki kiíró Zirc város önkormányzati kezelésű belterületi utak téli hóeltakarítási és sikosságmentesítési tevékenységének ellátására. 1. A pályázat célja: Zirc város önkormányzati kezelésű belterületi utjainak téli hóeltakarítási és sikosságmentesítési tevékenységének ellátása november 1-től március 31-ig közötti időszakra. 2. Az ajánlat adás feltételei: 2.1 Ajánlatot csak szakirányú tevékenységi körrel és megfelelő eszköz állománnyal rendelkező pályázó tehet. 2.2 Ajánlatot csak a részletes pályázati kiírás szerint teheti meg a pályázó. 2.3 A pályázó adataira, gazdasági helyzetére, személyi jellegű információira, referenciáira vonatkozó kérdőíveket teljes körűen ki kell tölteni. 2.4 A "Követelményrendszer"-ben megfogalmazottaknak teljes körűen meg kell felelnie az ajánlatoknak. 2.5 Ajánlatok érvényessége a borítékbontást követő 60 nap 2.6 A hóeltakarítási és sikosságmentesítési tevékenység ellátására ajánlattevő a "követelményrendszer"-ben megjelölt feladatokra az ajánlatában szereplő ajánlati árával szerződéskötési kötelezettséget vállal. 2.7 Az ajánlatok készítésével kapcsolatos mindennemű költség ajánlattevőt terheli. A kiíró a pályázat kimenetelétől függetlenül nem felelős ezekért a költségekért, ezek nem követelhetők rajta. A részletes kiírási dokumentáció megvásárlásának díja nem kerül visszatérítésre. 2.8 A pályázatok beadása történhet személyesen a Zirc Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály fsz irodában vagy postán küldve Polgármesteri Hivatal 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Pf.: 77. címre. Az ajánlatok leadási vagy beérkezési határideje: augusztus., délelőtt óra

7 Az ajánlatokat egy eredeti és két másolt példányban kell benyújtani kettős zárt borítékban. A külső borítékon a címzésen kívül fel kell tüntetni "Zirc város belterületi önkormányzati utak téli hóeltakarítási és sikosságmentesítési feladatainak ellátása" Ennek hiányában kiíró nem vállal felelőséget a pályázat téves helyre küldéséért, vagy idő előtti felbontásáért. Az ajánlattevő nevét és címét csak a belső borítékban szabad feltüntetni, hogy az elkésett pályázatot kiíró felbontás nélkül visszaküldhesse A pályázat beadását megelőzően kiíró igény szerint konzultációs lehetőséget biztosít. A konzultációs igényt előzetesen írásban (faxon 88/ ) jelezni kell. 3. Az ajánlatok felbontása, értékelése: 3.1 A kiíró az ajánlatokat a pályázók képviselőinek jelenlétében bontja fel az ajánlatok beadási határideje után azonnal: augusztus., délelőtt óra. Helye: Zirc Polgármesteri Hivatal tárgyalója. Zirc, Március 15. tér 1. A pályázok megjelent képviselői jelenléti ívet írnak alá, a bontásról jegyzőkönyv készül, melyet kiíró minden résztvevőnek megküld. 3.2 A kiíró nyilvánosságra hozza az ajánlattevő nevét, telephelyét az ajánlati árát. 3.3 Érvénytelen az ajánlat, ha: - a kiírásban meghatározott benyújtási időpont után nyújtották be, - az ajánlat érvényességi ideje 60 napnál rövidebb, - a követelményrendszerben rögzítetteknek az ajánlat teljes körűen nem felel meg. 3.4 Az érvénytelen ajánlatok a további értékelésben nem vesznek részt. 3.5 A kiíró a pályázatokat bizalmasan kezeli. 3.6 A pályázatok elbírálása: szeptember

8 3.7 Ajánlatok értékelése: - Vállalkozó felkészültsége, referenciák - Gazdaságosság, ajánlati ár Összességében legelőnyösebb ajánlat kerül elfogadásra. 3.8 A nyertes pályázóval az elbírálást követő 8. napon a megbízási szerződés megkötésre kerül. A nyertes pályázó kötelezett az ajánlatban megjelölt összeggel és határidővel a szerződésre. 4. Teljesítés feltételei : 4.1 Zirc város önkormányzati belterületi utjainak a "Követelményrendszer"-ben meghatározottak szerinti téli hóeltakarítási és sikosságmentesítési tevékenységének maradéktalan, folyamatos, jó minőségi szinten elvégzett tevékenysége november 1-től március 31. között. 4.2 Amennyiben feladatának nem tesz eleget a vállalkozó, a pályázó költségére az Önkormányzat más vállalkozót is bevonhat a munkák elvégzésére. Annak költségét pedig vagy a pályázó felé továbbhárítja. 4.3 A munkák elvégzésének hiányosságaiból bekövetkező esetleges balesetek kárigényeit vállalkozó egy személyben köteles megtéríteni. 5. Fizetési feltételek, árak: 5.1 A pályázó vállalási ajánlatot ad készenléti díjra és futott kilométer díjra "Követelményrendszer" -ben megjelölt feladatokra november március 31 -i időszakra. A sikosságmentesítésre felhasznált szóróanyag beszerzése pályázó feladata A síkosság mentesítési munkákhoz kohósalak, kőzúzalék és só keveréke használható fel. 5.2 Az ajánlatban megadott árak rögzített árak, a szerződés teljesítése során nem módosíthatók. 5.3 A futott kilométer és a felhasznált szóróanyag elszámolás a pályázó által vezetett Menetlevél alapján történik. A Menetlevelet a napi munkavégzést követően, munkanapon 16 óráig, munkaszüneti nap estén a következő munkanap 10 óráig ajánlatkérő megbízottja igazol. A leigazolt menetlevél, a kiszórt szóróanyag és készenlét alapján, az elfogadott díjakkal számolt és kiállított számlát nyújtja be ajánlattevő. 5.4 A szerződést annak lejárata előtt, vagy szerződési időszak közben 1 hónapos felmondási idővel bármelyik fél kezdeményezésére felmondhatják a felek. Ezen eljárási mód alkalmával kártérítés a felmondó féltől nem követelhető. 5.5 A kiíró a tevékenység ellátásához és megkezdéséhez előleget nem biztosít. 5.6 A számla benyújtási határideje a tárgyhót követő hónap 5.napja előtt nem lehetséges

9 5.7 Kiíró a benyújtott és jóváhagyott számlát, mely az elvégzett munkák ellenértékét tartalmazza, a kézhezvételtől számított 15 banki munkanapon belül átutalással egyenlíti ki A szerződésben meghatározott idő előtt vagy időn túl (időjárás függvénye) elvégzett hóeltakarítási és síkosságmentesítési munka díjazása a tárgy hónapot követő 5-ig kerül számlázásra az ajánlati futott kilométer áron, 15 napos fizetési határidővel. 6. Egyéb: 6.1 A pályázók által egyéb szükségesnek vélt információkat a pályázati anyagban kérjük szerepeltetni. 6.2 A részletes kiírási anyagban szereplő szerződés tervezettel kapcsolatos észrevételeket a pályázati anyagban kérjük szerepeltetni. Zirc, július Zirc Városi Önkormányzat - 6 -

10 A J Á N L A T I L A P Zirc város belterületi útjainak téli hóeltakarítási és sikosságmebtesítési tevékenységének ellátásához Ajánlattevő megnevezése és címe: Ajánlati ár a 2009/2010 téli időszakra (ÁFA feltüntetésével külön): Készenléti díj: Futott kilométer díja * : Kiszórt szóróanyag (t/ft. * Különböző gépek esetén bővíthető Nettó: (Ft) Bruttó: (Ft) Az ajánlat érvényességének időpontja: ajánlattevő cégszerű aláírása PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK - 7 -

11 Pályázó adatai: 1. Cégszerű megnevezés 2. Társasági forma 3. Pontos címe 4. Alapítás éve 5. Alapító okirat szerinti tevékenységi kör Pályázó gazdasági helyzetét jellemző adatok: 1. Pénzeszközeit kezelő pénzintézet megnevezése 2. Banktól származó pénzügyi megbízhatósági nyilatkozat 3. Pályázó vagyona 4. Az előző három évi főbb mérlegadat 5. Hatósági igazolást arról, hogy adó-, illeték- vagy társadalombiztosítási járulékkal szembeni fizetési kötelezettsége nincs. 7. A feladat ellátásánál figyelembe vett eszközök, gépek A pályázó személyi jellegű információi 1. A pályázó neve 2. A pályázó képzetsége, szakmai gyakorlat ideje, tevékenységben eltöltött gyakorlati idő 3. A feladat ellátásánál figyelembe vett vezetők, alkalmazottak neve, szakmai képzettsége, gyakorlati ideje ebben (vagy ehhez hasonló) beosztásban. Referenciai munkák KÖVETELMÉNYRENDSZER - 8 -

12 1./ Vállalkozó a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat Zirc város és városrészeinek (Akli, Tündérmajor, Kardosrét) Önkormányzati tulajdonában lévő összes belterületi útjain köteles elvégezni, függetlenül a burkolat típusától. Az utakon kívüli egyéb közterületek, járdák valamint a Magyar Közút Kht. Veszprém Megyei Igazgatóság kezelésében lévő utak (Kossuth, Széchenyi, Rákóczi tér, Köztársaság, Állomás, Deák F., Borzavári, Bakonybéli utcák, Tündérmajor bekötőút) hóeltakarítási és sikosságmentesítési munkáinak végzése nem képezi vállalkozó feladatát. 2./ A hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat vállalkozó irányítja és végzi önállóan, de rendkívüli esetekben szükség szerint - külön díjazás nélkül - az alábbi személyek koordinálhatják, irányíthatják munkáját. Az utasításokat köteles végrehajtani. - Zirc város polgármestere (alpolgármestere) - Zirc város jegyzője - Zirc város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály vezetője 3./ Tekintettel arra, hogy a mozgósított gépek számát vállalkozó határozza meg a hatékonyság függvényében, a szükséges váltó és kísérő személyzetről is ő köteles gondoskodni. 4./ A szükséges váltó és kísérő személyek felmerülő költsége vállalkozási díjban benne foglaltatik. 5./ Vállalkozó felelős egy személyben a mozgatott gép- és személyi állomány munkájáért és biztonságáért. 6./ Az esetlegesen bekövetkezett balesetek kártérítéséért vállalkozó egy személyben felel. 7./ Vállalkozó a hóeltakarítási munkákat az alábbi fontossági sorrendben köteles elvégezni: I. Zirc helyi járatú autóbusz-közlekedési 2. számú útvonala (Rákóczi tér - József A. u. - Béke u. - Bakonybéli u. - Viola u. - Rómer F. u. - Erzsébet királyné u.) és Petőfi u., Március 15. tér, Erzsébet királyné u., Luksz Sándor u., legfontosabb a Városi Erzsébet Kórház és Szakrendelő megközelítésének minden irányból történő biztosítása. II. Zirc helyi járatú autóbusz-közlekedési 1. számú útvonala (Rákóczi tér - Alkotmány u. - Ságvári E. u. - Szeptember 6. u. - Vitális u. - Alkotmány u.) és III. Béla u., III. Zirc köztemetőhöz vezető utak, Kálvária u., Táncsics u., Deák F. u., Vasútállomás előtti út, Új Autóbusz állomás, Ady E. u., Rákóczi tér (OTP udvar, Penny Market hátsó útja - Ady E. u. felől). IV. Zirc városrészek önkormányzati tulajdonban lévő útjai. V. Zirc város egyéb gyűjtőútjai és lakó útjai

13 8./ Vállalkozó köteles a munkákat úgy szervezni és végezni, hogy - rendkívüli időjárási körülmény bekövetkeztét leszámítva - az útvonalakat közúti közlekedésre alkalmas állapotban kell tartani. Amennyiben feladatának nem tesz eleget, a vállalkozó költségére a Polgármesteri Hivatal más vállalkozót is bevonhat a munkák elvégzésére. 9./ A munkák elvégzésének hiányosságából bekövetkező esetleges balesetek kárigényeit vállalkozó egy személyben köteles megtéríteni, a gyalogos balesetek kivételével. 10./ Vállalkozó a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákhoz kohósalak, kőzúzalék, só keveréket használhat. 11./ Vállalkozó napi munkavégzést követően, munkanapon 16 óráig, munkaszüneti nap estén a következő munkanap 10 óráig igazoltatni köteles napi Menetlevelét tárgyév november 1. és március 31. között - a Városüzemeltetési Osztállyal. 12./ Vállalkozó köteles a munkálatok folyamatos végzésére és 2-3 óránként minden a szerződésben érintett útra visszatérni, abban az esetben, amikor a mérhető hóvastagság az 5 cmt eléri, vagy meghaladja. 13./ A vállalkozó köteles az egyirányú utak, illetve a keskeny burkolatú utak esetében a forgalom biztonsága érdekében úgynevezett kerülő (kitérő) helyeket kialakítani a hófalban. 14./ Vállalkozó köteles a városközpontból (Rákóczi tér, OTP udvar, Alkotmány utca eleje), valamint az új autóbusz pályaudvarról a hómennyiség függvényében - külön egyeztetés alapján - a felgyülemlett havat elszállítani. 15./ Vállalkozó a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat november 1-től március 31-ig köteles elvégezni

14 S Z E R Z Ő D É S TERVEZET mely létrejött Zirc Városi Önkormányzat (8420 Zirc, Március 15. tér 1.) képviseletében Ottó Péter polgármester, mint megbízó (továbbiakban megbízó) és..., mint megbízott (továbbiakban vállalkozó) között november 1-től március 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a képviselőtestületi határozat alapján érvényes hóeltakarítási, síkosságmentesítési munkákról és számlázásról. 1./ Megbízott a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat Zirc város és városrészeinek (Akli, Tündérmajor, Kardosrét) Önkormányzati tulajdonában lévő összes belterületi útjain köteles elvégezni, függetlenül a burkolat típusától. Az utakon kívüli egyéb közterületek, járdák valamint a Veszprém Megyei Állami Közhasznú Társaság kezelésében lévő utak (Kossuth, Széchenyi, Rákóczi tér, Köztársaság, Állomás, Deák F., Borzavári, Bakonybéli utcák, Tündérmajor bekötőút) hóeltakarítási és sikosságmentesítési munkáinak végzése nem képezi vállalkozó feladatát. 2./ A hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat megbízott irányítja és végzi önállóan, de rendkívüli esetekben szükség szerint - külön díjazás nélkül - az alábbi személyek koordinálhatják, irányíthatják munkáját. Az utasításokat köteles végrehajtani. - Zirc város polgármestere (alpolgármestere) - Zirc város jegyzője - Zirc város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály vezetője 3./ Tekintettel arra, hogy a mozgósított gépek számát megbízott határozza meg a hatékonyság függvényében, a szükséges váltó és kísérő személyzetről is ő köteles gondoskodni. 4./ A szükséges váltó és kísérő személyek felmerülő költsége a vállalkozási díjban benne foglaltatik. 5./ Megbízott felelős egy személyben a mozgatott gép- és személyi állomány munkájáért és biztonságáért. 6./ Az esetlegesen bekövetkezett balesetek kártérítéséért megbízott egy személyben felel. 7./ Megbízott a hóeltakarítási munkákat az alábbi fontossági sorrendben köteles elvégezni: I. Zirc helyi járatú autóbusz-közlekedési 2. számú útvonala (Rákóczi tér - József A. u. - Béke u. - Bakonybéli u. - Viola u. - Rómer F. u. - Erzsébet királyné u.) és Petőfi u., Március 15. tér, Erzsébet királyné u. (régen Kun Béla), Luksz Sándor u. (régen Lenin), legfontosabb a Városi Erzsébet Kórház megközelítésének minden irányból történő biztosítása

15 II. Zirc helyi járatú autóbusz-közlekedési 1. számú útvonala ( Rákóczi tér - Alkotmány u. - Ságvári E. u. - Szeptember 6. u. - Vitális u. - Alkotmány u.) és III. Béla u. (régen Kilián), Egry u., Bányász u., Kisfaludy köz, Batsányi köz, Csikász u., Nagy L. u. III. Zirc köztemetőhöz vezető utak, Kálvária u. (régen Bokányi), Táncsics u., Deák F. u., Vasútállomás előtti út, Új Autóbusz pályaudvar, Ady E. u., Rákóczi tér (OTP udvar, Penny Market hátsó útja - Ady E. u. felől). IV. Zirc városrészek önkormányzati tulajdonban lévő útjai. V. Zirc város egyéb gyűjtőútjai és összekötő útjai. 8./ Megbízott köteles a munkákat úgy szervezni és végezni, hogy - rendkívüli időjárási körülmény bekövetkeztét leszámítva - az útvonalakat közúti közlekedésre alkalmas állapotban kell tartani. Amennyiben feladatának nem tesz eleget, a vállalkozó költségére a Polgármesteri Hivatal más vállalkozót is bevonhat a munkák elvégzésére. 9./ A munkák elvégzésének hiányosságából bekövetkező esetleges balesetek kárigényeit megbízott egy személyben köteles megtéríteni, a gyalogos balesetek kivételével. 10./ Megbízott a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákhoz kohósalak, kőzúzalék, só keveréket használhat. 11./ Megbízott a napi munkavégzést követően, munkanapon 16 óráig, munkaszüneti nap estén a következő munkanap 10 óráig igazoltatni köteles napi Menetlevelét tárgyév november 15. és március 15. között - a Városüzemeltetési Osztállyal. 12./ Megbízott köteles a munkálatok folyamatos végzésére és 2-3 óránként minden a szerződésben érintett útra visszatérni, abban az esetben, amikor a mérhető hóvastagság az 5 cmt eléri, vagy meghaladja. 13./ Megbízott köteles az egyirányú utak, illetve a keskeny burkolatú utak esetében a forgalom biztonsága érdekében úgynevezett kerülő (kitérő) helyeket kialakítani a hófalban. 14./ Megbízott köteles a városközpontból (Rákóczi tér, OTP udvar, Alkotmány utca eleje), valamint az új autóbusz pályaudvarról a hómennyiség függvényében - külön egyeztetés alapján - a felgyülemlett havat elszállítani. 15./ A megbízási díj...,- Ft + ÁFA készenléti és..,- Ft + ÁFA/ futott kilométer, valamint.,- Ft/tonna felhasznált szóróanyag. 16./ Megbízott a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat november 1-től március 31-ig köteles a 15. pontban meghatározott összegért elvégezni

16 17./ A szerződésben meghatározott idő előtt vagy időn túl (időjárás függvénye) elvégzett hó eltakarítási és síkosság mentesítési munka díjazása a tárgy hónapot követő 5-ig kerül számlázásra a 15. pontban meghatározott, igazolt futott kilométer díjjal és a kiszórt szóróanyag díjjal, 15 napos fizetési határidővel. 18./ A 15. pontban meghatározott díjjal számított és a 11. pont szerint ellenőrzött kilométer futás és kiszór szóróanyag alapján kiállított számlát megbízott a teljesítést követő hónap 5. napján nyújthatja be megbízó részére. 19./ A 18. pont szerint benyújtott számlát megbízó 15 banki napon megbízott számlájára átutalja. 20./ Az ajánlati árak az adott évre érvényesek, éven belül nem módosíthatóak. 21./ A szerződésben nem szabályozott kérdéseket a Ptk. előírásai szerint kell értelmezni. Felek a szerződést átolvasás után jóváhagyólag aláírják. Zirc, megbízó megbízott

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési tanácsadó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Napirendi pontok tárgyalása:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2008. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. július 31-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I/738-1/2012/I. Üi.: Varga I. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Helyi autóbusz-közlekedés ellátására szolgáló

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett, az alábbiakban

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

21/2004. (IV. 15.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet. az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről

21/2004. (IV. 15.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet. az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről 21/2004. (IV. 15.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról 1. Példány tulajdonosa: Pacsa Város Önkormányzat polgármestere 2. Példány tulajdonosa: Gazdasági- Pénzügyi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 77/2013. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat. " Közbeszerzési szabályzat."

H A T Á R O Z A T. 77/2013. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat.  Közbeszerzési szabályzat. Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. H A T Á R O Z A T 77/2013. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat " Közbeszerzési szabályzat." Csárdaszállás Községi Önkormányzatának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. február 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. február 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Bugyi Nagyközség Önkormányzata 2347 Bugyi, Beleznay tér 1. Tel.: 29-547-502, Fax: 29-348-464 J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült, a Bugyi Polgármesteri Hivatalban a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 94/2013. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat. "Közbeszerzési Szabályzat megalkotása"

H A T Á R O Z A T. 94/2013. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat. Közbeszerzési Szabályzat megalkotása Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. H A T Á R O Z A T 94/2013. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat "Közbeszerzési Szabályzat megalkotása" Hunya Község Önkormányzat 94/2013. (IX.25.)

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Barna Károly polgármester Tárgy: Megbízási szerződés megkötése Szatymaz Községi Önkormányzat és intézményei könyvvizsgálati feladatainak

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett, az alábbiakban

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123

Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123 Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123 Tárgy: Ajánlatkérés közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására 2013-2014 Répcelak Város Önkormányzata

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.hu S Ü R G Ő S S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S 8. N A P I R E N D I P

Részletesebben