PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Dr. Fézer Tamás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Dr. Fézer Tamás"

Átírás

1 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Dr. Fézer Tamás Könyv, monográfia 1. Kártérítési jog, Complex Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, (311p) 2. Az erkölcsi károk megtérítése de lege lata, de lege ferenda, Gondolat Kiadó, Budapest, (250p) Könyvrészlet, fejezet 1. A kártérítési jog magyarázata, I., II., IV/3., IV/5., V/1-4., VII-VIII. fejezetek (szakmai szerkesztő: Fézer Tamás; Szerzőtársak: Fézer Tamás Havasi Péter Csécsy Andrea Varga Nelli Tóth Endre Tamás), Complex Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, (453p) 2. Magyar fogyasztóvédelmi magánjog európai kitekintéssel című könyv VII. (Idegenforgalom, utazási és utazásközvetítő szerződések) és XIV. (Termékbiztonság, termékfelelősség, szolgáltatások nyújtásának különös követelményei) fejezetei (Szerkesztő: Szikora Veronika), Debrecen, o. és o. - Hivatkozza: Zoványi Nikolett: A légiutasok jogai az Európai Unióban, Doktorandusz Konferencia Utókiadványa, Miskolc, lábjegyzet a 113. oldalra hivatkozik 3. Lehet-e büntetni a magánjog eszközeivel? Gondolatok a sérelemdíj funkciójáról In. Merre tart a magyar civilisztikai jogalkotás a XXI. század elején?, Kódex, Pécs, o. 4. Angolszász jogintézmények megjelenése társasági jogunkban: a board rendszer In: A jövőből tanulni Néhány aktuális kérdés a jog világából c. tanulmánykötet (Szerkesztők: Szabó Krisztián - Szűcs Lászlóné Siska Katalin) Debrecen o. - Hivatkozza: Vántus Csilla: A társasági jog új dimenziói, angolszász jellemzők: a board rendszer, Studia Juvenum, Debrecen, lábjegyzetben a 8. oldalra, 15. lábjegyzetben a 16. oldalra - Hivatkozza: Zoványi Nikolett: Problems of Regulating Legal Entities Under Hungarian Law, Ungvári Nemzeti Egyetem Tudományos Hírlap (Uzsgorodszkij Nacjulajnij Universzitet Juridicsnij Fakultet), Ukrajna, oldalon az irodalomjegyzékben 5. Monista vállalatirányítás a társasági jogban In: Acta Conventus de Iure Civili, Szeged, Hivatkozza: Zoványi Nikolett: Problems of Regulating Legal Entities Under Hungarian Law, Ungvári Nemzeti Egyetem Tudományos Hírlap (Uzsgorodszkij Nacjulajnij Universzitet Juridicsnij Fakultet), Ukrajna, oldalon az irodalomjegyzékben 6. Elektronikus kereskedelem és fogyasztóvédelem In: A fogyasztóvédelmi jog új irányai az elméletben és a gyakorlatban c. konferenciakötet (Szerkesztő: Szikora Veronika) Debrecen, Hivatkozza: Török Éva: Elektronikus kereskedelem elektronikus szerződéskötés, In: P. Szabó Béla Szemesi Sándor (szerk.): Profectus in

2 Litteris II., Lícium-Art Kft., Debrecen, ; 341. oldal 19. lábjegyzetben a 33. oldalra 7. Ítélkezési állandók és vitás kérdések az erkölcsi kártérítés újabb magyar joggyakorlatában Átdolgozott változat Debreceni Jogi Műhely Évkönyv Válogatás a Debreceni Jogi Műhely Internet-alapú periodika évben megjelent tanulmányaiból, Debrecen o. - Hivatkozza Mátyás Melinda: A nem vagyoni kártérítés elméleti alapjai, Debreceni Jogi Műhely 4/2009. felhasznált irodalom körében 8. Az erkölcsi károk megtérítésének európai és magyar fejlődéstörténete Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium, Tomus 7/1, o. 9. Damages for non-pecuniary loss in Dutch legislation and jurisdiction, Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis IV. Debrecen, o. Debreceni Jogi Műhely, V. évf. 2. szám 26. lábjegyzet az 54. oldalra hivatkozik 10. Az Alkotmánybíróság szerepe a nem vagyoni érdekek védelmének kialakításában Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium, Tomus 6/1, o. Debreceni Jogi Műhely, V. évf. 2. szám 10. lábjegyzet a 206. oldalra hivatkozik 11. Eredmények és lehetőségek az egységes európai magánjog kialakításának folyamatában Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis V. Debrecen, o. - Hivatkozza: Csécsy Andrea: A szerződésszegés jogkövetkezményeinek összehasonlító jogi elemzése, PhD értekezés, Miskolc, 2008., 716. lábjegyzetben a 32. oldalra, irodalomjegyzékben - Hivatkozza: Béky Ágnes Enikő: General Thoughts on European Contract Law In: Evropejszka Juridicsna Oszvita I Nauka, Kijev lábjegyzetben - Hivatkozza: Török Éva: Tendencies in the development of European Contract Law, Temesvár, irodalomjegyzékben 12. A nem vagyoni kártérítés megítélése a külföldi jogalkotásban és jogalkalmazásban, Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium, Tomus 5/1, o. - Hivatkozza: Csécsy Andrea: Breach of Contract in German Private Law In: Zakonodavsztvo Ukrajnyi: Problemi Na Perszpektivi Roszvitku, Kijev, lábjegyzetben a 170. oldalt Debreceni Jogi Műhely, V. évf. 2. szám 42. lábjegyzetben a oldalakra hivatkozik, irodalomjegyzékben hivatkozik Tankönyv 1. A gazdasági társaságok megszűnése című egyetemi tankönyv I., II., III. fejezetek (A gazdasági társaságok megszűnése általában; A gazdasági társaságok jogutódlással történő megszűnése (átalakulás); A csődjog történeti fejlődése) {Szerzőtársak: Károlyi Géza - Petkó Mihály Törő Emese; Szerkesztő: Fézer Tamás] Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó o. (Második kiadás: 2007., Harmadik kiadás: 2010 e- változat)

3 - Hivatkozza: Petkó Mihály: A szellemi alkotások hasznosításának lehetőségei a magyar jogban, PhD értekezés, Miskolc 2007., irodalomjegyzékben - Hivatkozza: Jenovai Petra: Származtatott alapítás In: Farkas-Jenovai- Nótári-Papp: Társasági jog, Lectum Kiadó, Szeged, lábjegyzetben a 18. oldalra, lábjegyzetben a 18. oldalra, 563. lábjegyzetben a 21. oldalra, 573. lábjegyzetben a 18. oldalra, 575. lábjegyzetben a oldalra, - Hivatkozza: Jenovai Petra: A felszámolási eljárás In: Farkas-Jenovai- Nótári-Papp: Társasági jog, Lectum Kiadó, Szeged, lábjegyzetben a 81. oldalra, - Hivatkozza: Papp Tekla: A megszüntetési eljárás In: In: Farkas-Jenovai- Nótári-Papp: Társasági jog, Lectum Kiadó, Szeged, lábjegyzetben a 81. oldalra, - Hivatkozza: Papp Tekla: A vagyonrendezési eljárás In: Farkas-Jenovai- Nótári-Papp: Társasági jog, Lectum Kiadó, Szeged, lábjegyzetben a 143. oldalra, lábjegyzetben oldalra, lábjegyzetben 144. oldalra 2. A gazdasági szféra alanyai gazdasági társaságok című egyetemi tankönyv IV/3-4., V., VII., VIII/1-4., 6., IX. fejezetek (Korlátolt felelősségű társaság; Közös vállalat; Befolyásszerzés más társaságban. Vállalatcsoportok; Egyéb, jellemzően profitorientált jogalanyok. Speciális társaságok; Non-profit szervezetek; Az Európai Unió társasági joga) {Szerzőtársak: Károlyi Géza Petkó Mihály Törő Emese; Szerkesztő: Fézer Tamás} Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, (Második kiadás: 2007.; harmadik kiadás: 2009.; negyedik kiadás: 2010.) - Hivatkozza: Petkó Mihály: A szellemi alkotások hasznosításának lehetőségei a magyar jogban, PhD értekezés, Miskolc 2007., irodalomjegyzékben - Hivatkozza: Jenovai Petra: A jogi személyiségű gazdasági társaságok- Korlátolt felelősségű társaság In: Farkas-Jenovai-Nótári-Papp: Társasági jog, Lectum Kiadó, Szeged, lábjegyzetben a 84. oldalra, lábjegyzetben a 87. oldalra, lábjegyzetben a 92. oldalra, - Hivatkozza: Jenovai Petra: Konszernjog- A konszernjog általános szabályai, a befolyásszerzés In: Farkas-Jenovai-Nótári-Papp: Társasági jog, Lectum Kiadó, Szeged, lábjegyzetben a 155. oldalra, - Hivatkozza: Jenovai Petra: A konszernjog különös szabályai, a vállalatcsoportok In: Farkas-Jenovai-Nótári-Papp: Társasági jog, Lectum Kiadó, Szeged, lábjegyzetben a 162. oldalra, 3. A gazdasági szféra ügyletei című egyetemi tankönyv I/1-2., 3.2., III., IX-XIII., XV/4-8. fejezetei (Az adásvételi szerződés különös nemei; Csereügyletek; Fuvarozási szerződés, Atipikus szerződések; Elektronikus kereskedelem; Biztosítási szerződések; Értékpapírjog) {Szerzőtársak: Csécsy György - Károlyi Géza Petkó Mihály Törő Emese; Szerkesztő: Fézer Tamás Károlyi Géza} Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, (Második kiadás: 2007.; harmadik kiadás: 2008.; negyedik kiadás: 2009.) - Hivatkozza: Strihó Krisztina: Elektronikus kereskedelem kontra fogyasztóvédelem, In: Hetesi-Majó-Lukovics (szerk.): A szolgáltatások világa, JATEPress, Szeged, o. irodalmjegyzékben

4 - Hivatkozza: Zoványi Nikolett: A fogyasztói szerződés és alanyai, Debreceni Jogi Műhely, VII. évfolyam 1. szám (2. lábjegyzet, 11. lábjegyzet, 25. lábjegyzet) - Hivatkozza: Papp Tekla: Atipikus szerződések áttekintése In: Atipikus szerződések, Lectum Kiadó, Szeged, oldalon irodalomjegyzékben - Hivatkozza: Németh Zoltán György: A bankkártya szerződések fogyasztóvédelmi garanciarendszere, Debreceni Jogi Műhely, VI. évfolyam 4. szám 18. oldalon az irodalomjegyzékben - Hivatkozza: Papp Tekla: Távollévők között kötött szerződés In: Atipikus szerződések, Lectum Kiadó, Szeged, oldalon irodalomjegyzékben - Hivatkozza: Béky Ágnes Enikő: Az egyensúlyi helyzet megbomlása a szerződések jogában: az állam, mint szerződő fél, Debreceni Jogi Műhely, VI. évfolyam 1. szám 21. lábjegyzetben - Hivatkozza: Török Éva: Elektronikus kereskedelem elektronikus szerződéskötés, In: P. Szabó Béla Szemesi Sándor (szerk.): Profectus in Litteris II., Lícium-Art Kft., Debrecen, , 340. oldalon a 17. lábjegyzet a oldalakra - Hivatkozza: Pribula László: A biztosítási szerződések hatályba lépésének egyes kérdései, Debreceni Jogi Műhely, IV. évfolyam 4. szám, 4. lábjegyzetben a 243. oldalra, 7. lábjegyzetben a 244. oldalra - Hivatkozza: Csécsy Andrea: A szerződésszegés jogkövetkezményeinek összehasonlító jogi elemzése, PhD értekezés, Miskolc, 2008., 737. lábjegyzetben a 215. oldalra, irodalomjegyzékben - Hivatkozza: Strihó Krisztina: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás, on-line aukció In: Fogyasztóvédelmi ismeretek (Szerkesztők: Joó Imre Morvai Gábor), Debrecen, oldalon irodalomjegyzékben - Hivatkozza: Varga Nelli: A fogyasztói pénzügyi lízing, PhD értekezés, Miskolc 2009., 429. lábjegyzetben a 171. oldalra, irodalomjegyzékben - Hivatkozza: Papp Tekla: Távollévők között kötött szerződések, csomagküldő kereskedelem In: Fogyasztóvédelmi ismeretek (Szerkesztők: Joó Imre Morvai Gábor), Debrecen, oldalon irodalomjegyzékben 4. Fogyasztóvédelmi ismeretek című tankönyv III. és XI. fejezetei (Általános fogyasztóvédelmi rendelkezések és ágazati jogszabályok, termékbiztonság, termékfelelősség; Utazási és utazásközvetítő szerződések, légi utasok jogai) (Szerkesztők: Joó Imre Morvai Gábor), Debrecen, Jegyzet 1. Street Law Tansegédlet I. című jegyzet 1., 2., 4., 6. fejezetek (Az államszervezet felépítés; Az önkormányzatok; A jogforrási hierarchia; A szerződésekről általában és az öröklés) {szerk. Szűcs Lászlóné Siska Katalin} Debrecen, Street Law Tansegédlet II. Alapvető jogi ismeretek című jegyzet 5., 7.1, fejezetek (Személyek joga; A polgári per; A szerződések joga; Fogyasztóvédelem; Öröklési jog) {szerk. Szűcs Lászlóné Siska Katalin} Debrecen, A nem vagyoni kártérítés megítélésének új irányai, Debrecen, (e-tananyag; 4. Jogtár kiegészítés ügyvédeknek kártérítési jog, Complex Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, (CD-ROM)

5 5. Jogi szakvizsga e-learning: Gazdasági jog, Complex Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, (e-tananyag; Tudományos közlemény lektorált folyóiratban 1. Az Európai Unió szerzői jogának sajátos vonásai, Collega, március; o. 2. Non-pecuniary loss in civil law of the Netherlands, Agora Studii Nr. 3/2003 Revista Universitatii Agora Oradea, pp A természetjogi gondolkodás fejlődése és hatása a személyiségi jogi elméletekre Jogelméleti Szemle 2004/3. szám ( - Hivatkozza: Tana Ottilia-Réka: Szahrov-díj, a gondolat szabadságáért, Sapientia-Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvér, oldalon 2. lábjegyzet - Hivatkozza: Béky Ágnes Enikő: Interpreting Freedom of Contract in Modern Civil Law, Debreceni Jogi Műhely, IV. évfolyam 4. szám 7. lábjegyzet 4. Ítélkezési állandók és vitás kérdések az erkölcsi kártérítés újabb magyar joggyakorlatában, Debreceni Jogi Műhely 2004/1. szám ( Debreceni Jogi Műhely, V. évf. 2. szám irodalomjegyzékben 5. Gondolatok az erkölcsi károkhoz kapcsolódó hozzátartozói igények megengedhetőségéről Debreceni Jogi Műhely 2005/3. szám ( 6. Az okozati összefüggés értelmezésének változatai az európai államok kártérítési jogában Collega, o. - Hivatkozza: Pribula László: A károsulti közrehatás, Jogtudományi Közlöny 2010/ oldalon 7. Adjudging Moral Damages for Personal Injuries in the Dutch Civil Code, Evroperska Iuridicna Osvita I Nauka: Studentskij Vimir, Legal Mirror Kijev, Kijevi Egyetem, Ukrajna, pp A termékfelelősség szabályozási modelljei az EU-ban és az USA jogrendszerében, Fogyasztóvédelmi Szemle, III. évf. 2. szám, június, (Szikora Veronikával társszerzőként) Nemzetközi konferencia kiadványban megjelenő tanulmány 1. Protection of Consumer s Life, Health and Physical Integrity in the European Product Liability Law, islaco Conference Book, Szentpétervári Egyetem, Szentpétervár, Oroszország, Right to Live from the Aspect of Civil Law, islaco Conference Book, Szentpétervári Állami Egyetem, Szentpétervár, Oroszország, Hazai konferencia kiadványban megjelenő tanulmány 1. Az erkölcsi károk megtérítésének elméleti kérdései a polgári jogi kodifikáció tükrében, Magánjogot Oktatók Országos Találkozója, Konferenciakötet, Pécs, A személyt és személyiséget ért jogsérelmek civiljogi szankcionálásnak sajátos jegyei az angolszász jogrendszerekben Doktorandusz Fórum utókiadványa Miskolc, o.

6 Debreceni Jogi Műhely, V. évf. 2. szám 34. lábjegyzet a oldalakra hivatkozik, irodalomjegyzékben hivatkozik 3. A felelősségtani premisszák értelmezése az erkölcsi károk megtérítésének szemszögéből Doktorandusz Fórum utókiadványa Miskolc, o. Debreceni Jogi Műhely, V. évf. 2. szám 18. lábjegyzet a 95. oldalra hivatkozik 4. A nem vagyoni kártérítés kérdései a hazai jogalkalmazásban, Doktorandusz Fórum utókiadványa Miskolc, o. Debreceni Jogi Műhely, V. évf. 2. szám 2. lábjegyzet és 3. lábjegyzet Egyéb írások 1. Közüzemi szolgáltatások című fogyasztóvédelmi tájékoztató a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének honlapján ( Elektronikus kereskedelem című fogyasztóvédelmi tájékoztató a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének honlapján ( Szerkesztési munkák 1. Jogtár kiegészítés ügyvédeknek kártérítési jog, Complex Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, (CD-ROM) 2. A kártérítési jog magyarázata, (Szerzőtársak: Fézer Tamás Havasi Péter Csécsy Andrea Varga Nelli Tóth Endre Tamás), Complex Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, (453p) 3. Debreceni Jogi Műhely Internet alapú periodika 1/2004.; 1/2005.; 3/2005.; 1/2006.; 4/2006.; 3/2007.; 2/2008; 2/2009. számai 4. A gazdasági társaságok megszűnése egyetemi tankönyv {Szerzők: Fézer Tamás - Károlyi Géza - Petkó Mihály Törő Emese} Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó (Második kiadás: 2007.) 5. A gazdasági szféra alanyai gazdasági társaságok egyetemi tankönyv {Szerzők: Fézer Tamás - Károlyi Géza Petkó Mihály Törő Emese } Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, (Második kiadás: 2007.; harmadik kiadás: 2009.; negyedik kiadás: 2010.) 6. A gazdasági szféra ügyletei egyetemi tankönyv {Szerzők: Csécsy György Fézer Tamás - Károlyi Géza Petkó Mihály Törő Emese} Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, (Második kiadás: 2007.; harmadik kiadás: 2008.) 7. Debreceni Jogi Műhely Évkönyv Válogatás a Debreceni Jogi Műhely Internet-alapú periodika évben megjelent tanulmányaiból, Debrecen Studia Juvenum A.D tanulmánykötet, Debrecen, Magyar nyelvű szakmai előadások 1. Szerzői jog az Európai Unióban Jogász Doktoranduszok Negyedik Szakmai Találkozója, Budapest december 14. ELTE-ÁJK 2. A nem vagyoni kártérítés kérdései a hazai jogalkalmazásban, Ph.D Fórum, Miskolc november 6. ME-ÁJK

7 3. Az erkölcsi kártérítés alternatívái a német, a francia és az angolszász jogrendszerekben, I. Debreceni Doktorandusz Fórum, március A felelősségtani premisszák értelmezése az erkölcsi károk megtérítésének szemszögéből Ph.D Fórum, Miskolc november 4. ME-ÁJK 5. A hozzátartozói igények problematikájának európai és magyar összehasonlító jogi elemzése az erkölcsi károk megtérítésének szemszögéből II. Debreceni Doktorandusz Konferencia, március A személyt és személyiséget ért jogsérelmek civiljogi szankcionálásának sajátos jegyei az angolszász jogrendszerekben Ph.D Fórum, Miskolc november 9. ME-ÁJK 7. Az okozati összefüggés értelmezésének változatai az európai államok kártérítési jogában Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, Budapest, április A holland jogalkalmazás és a morális kártérítés Ph.D Fórum, Debrecen, április Elektronikus kereskedelem és fogyasztóvédelem A fogyasztóvédelmi jog új irányai az elméletben és a gyakorlatban c. konferencia, Debrecen, május Nem vagyoni sérelmek az Egyesült Államok jogában Ph.D Fórum Debrecen, április A sérelemdíj funkciója és megítélése ; Magánjogot Oktatók Országos Konferenciája és Találkozója, május Kártérítési kérdések, különös tekintettel a nem vagyoni kártérítésre, Complex Jogi és Üzleti Kiadó Ügyvédreggeli rendezvénysorozatának önálló előadása, Budapest, november Szükségszerű-e az egyensúlyi helyzet megbomlása a PPP-projektek keretében kötött szerződéseknél?, Az Alkotmány és gyakorlata 20 év távlatában, Szeged, november Freedom of establisment for comapanies in the European Union Könyvbemutató, Könyvbemutató, Pécs, november Élelmiszerbiztonság és termékfelelősség, Mindennapi betevőnk konferencia az Egyetem Napja alkalmából, Debrecen, február 5.

8 Angol nyelvű szakmai előadások 1. Role of the youngsters in order to create European justice and peace (angol nyelvű előadás külföldön) Justice and Peace in the environment of youth participation konferencia Los Narejos, Spanyolország augusztus European Consumer Law in Practice (angol nyelvű workshop vezetése) European Private and Labour Law szeminárium az Európai Jogakadémia szervezésében Trier, Németország június 27 július Legal Education in Hungary (angol nyelvű előadás külföldön) Senior Lawyer Orientation Program Centre of International Legal Studies konferencia Salzburg, Ausztria január Protection of Right to Live in the Netherlands (angol nyelvű előadás külföldön) islaco Conference, Modern tendencies of the development of law and cooperation of different legal systems Szentpétervár, Oroszország, március Judicial decision-making in the civil law legal systems of Europe Judicial Workshop of Oklahoma. U.S. District Court Western District of Oklahoma, Oklahoma City, OK (USA), augusztus Civil law legal systems and legal education in Europe Seminar on Legal Education Oklahoma University College of Law, Norman, OK (USA), augusztus Business transactions and Private International Law rules in the European Union Seminar on Legal Education Oklahoma University ollege of Law, Norman, OK (USA), augusztus Private law in the European Union Brown Bag Lunch Workshop of Oklahoma Lawyers U.S. Federal Bar Association Oklahoma City Chapter, Oklahoma City, OK (USA), augusztus Protection of Consumer s Life, Health and Physical Integrity in the European Product Liability Law islaco Conference European Court of Human Rights and National Legislation, Szentpétervár, Oroszország, március Introduction to civil law legal systems and private law of the European Union University of Hawaii, Honolulu, HI, USA július 30.

ÖSSZES KÖZLEMÉNY JEGYZÉKE IDÉZETTSÉGGEL Dr. Fézer Tamás

ÖSSZES KÖZLEMÉNY JEGYZÉKE IDÉZETTSÉGGEL Dr. Fézer Tamás ÖSSZES KÖZLEMÉNY JEGYZÉKE IDÉZETTSÉGGEL Dr. Fézer Tamás Könyv, monográfia 1. A nem vagyoni (erkölcsi) sérelmek megítélése a polgári jogban, HVG Orac, Budapest, 2011. 2. Kártérítési jog, Complex Jogi és

Részletesebben

ÖSSZES KÖZLEMÉNY JEGYZÉKE IDÉZETTSÉGGEL Dr. Fézer Tamás

ÖSSZES KÖZLEMÉNY JEGYZÉKE IDÉZETTSÉGGEL Dr. Fézer Tamás ÖSSZES KÖZLEMÉNY JEGYZÉKE IDÉZETTSÉGGEL Dr. Fézer Tamás Könyv, monográfia 1. A nem vagyoni (erkölcsi) sérelmek megítélése a polgári jogban, HVG Orac, Budapest, 2011. (388p) ISBN 978-963-258-137-8 2. Kártérítési

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012)

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) DR. CSÉCSY ANDREA PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE (1999-2012) I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I/1. MONOGRÁFIÁK, MONOGRÁFIÁBAN ÍRT FEJEZETEK, KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK 1. Szerződésszegés. In: Osztovics András (szerk.):

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2006 - jelenleg dr. Varga Nelli Ügyvédi Iroda tagjaként ügyvéd

ÖNÉLETRAJZ. 2006 - jelenleg dr. Varga Nelli Ügyvédi Iroda tagjaként ügyvéd ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név: dr. Varga Nelli Születési hely, idő: Debrecen, 1978. szeptember 3. Fogadóóra: hétfő 11.30.-13.30. ÁJK 102. szoba E-mail: varga_nelli@hotmail.com MUNKAHELY 2002-2006. ügyvédjelölt

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. ÁJK 114. szoba (77110-es mellék)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. ÁJK 114. szoba (77110-es mellék) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név, Ph.D Beosztás: egyetemi adjunktus Születési hely, idő Debrecen, 1980. május 2. E-mail fezertamas@gmail.com Iroda ÁJK 114. szoba (77110-es mellék) KÉPESSÉGEK európai

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Nyilas Anna

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Nyilas Anna SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Nyilas Anna Személyes adatok, elérhetőség Születési hely, idő: Debrecen, 1982. július 13. Telefon: 52/512-700/77114 E-mail: nyilas.anna@law.unideb.hu Betöltött munkakörök 2012 -

Részletesebben

2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Alapítvány a jogközelítésért és jogharmonizációért 4028 Debrecen Kassai út 26. Adószáma: 18561476-1-09 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Debrecen, 2007. június 21. P.H. AZ ALAPÍTVÁNY 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK

Részletesebben

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd

Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu. megbízott dékáni hivatalvezető, tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK dr. Jani Péter Munkahely: Magyarország, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15. 62/532-990/112 jani.peter@mgk.u-szeged.hu Neme férfi Születési dátum 29/05/1986 Állampolgárság

Részletesebben

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER

DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: DR. PETKÓ MIHÁLY PÉTER Szül. hely és idő: Debrecen, 1974. december 13. Állampolgárság: Magyar Cím: 4225 Debrecen, Platán utca 12. e-mail: petkom@kih.gov.hu (publikus) TANULMÁNYOK:

Részletesebben

Személyi adatok. Dr. Fézer Tamás, Ph.D. Munkahelyek 2012-jelenleg egyetemi docens; tudományos, pályázati és fejlesztési dékánhelyettes,

Személyi adatok. Dr. Fézer Tamás, Ph.D. Munkahelyek 2012-jelenleg egyetemi docens; tudományos, pályázati és fejlesztési dékánhelyettes, Személyi adatok Név Épület/iroda Telefonszám Dr. Fézer Tamás, Ph.D ÁJK 114. iroda (52) 512-700 (77110-es mellék) Fax (52) 446-919 E-mail fezertamas@gmail.com fezer.tamas@law.unideb.hu Születési dátum 1980.

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

Az erkölcsi károk megtérítése de lege lata és de lege ferenda

Az erkölcsi károk megtérítése de lege lata és de lege ferenda FÉZER TAMÁS Az erkölcsi károk megtérítése de lege lata és de lege ferenda PhD értekezés tézisei Miskolc, 2008. I. A kutatási feladat összefoglalása, a kutatás célkitűzései A magyar jogban hányatott sorsú

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Személyes adatok: Név: Menyhárd Attila Cím otthon: H-9024 Győr, Vécsey u. 14 I/1 Cím munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék; H-1364 Budapest,

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

Publikációs Jegyzék. iii. Some Aspects on the Education of the Law of Financial Industries. in Stoltpin-Volga Univer-sity Press 2008.

Publikációs Jegyzék. iii. Some Aspects on the Education of the Law of Financial Industries. in Stoltpin-Volga Univer-sity Press 2008. Publikációs Jegyzék 6. Publikációk 6.1. Idegen nyelvű i. The Hungarian Debtor List and Its Problems. in Studia Iuridica Caroliensia 2., KRE-ÁJK 2007. http://www.kre.hu/ajkfiles/sic_2.pdf ii. The Place

Részletesebben

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok:

SZAKMAI ADATLAP. I. Személyi adatok: SZAKMAI ADATLAP I. Személyi adatok: Név: Prof. Dr. Szabó Imre Anyja neve: Kovács Ida Szül. helye, ideje: Mezőnagymihály, 1951. október 12. Állampolgársága: magyar Végzettség, tudományos fokozat: 1976:

Részletesebben

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26.

A munkáltató neve és címe Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 4028 Debrecen, Kassai út 26. Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) dr. Csűrös Gabriella Klára Születési dátum Mátészalka, 1982. Telefonszám(ok) (52) 438-033/ 77119 Fax(ok) (52) 446-919 E-mail(ek) csuros.gabriella@law.unideb.hu

Részletesebben

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár

Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Prof. Dr. habil. Szabó Imre Ph.D. egyetemi tanár Szoba: B. ép. 2. sz. Tudományos minősítés: Megszerzés éve: 1997. Tudományterület: állam- és jogtudomány Típusa: Ph.D. Minősítése: summa cum laude A disszertáció

Részletesebben

Önéletrajz. További heti 40 órás jogviszonyban a munkáltató neve: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetı Eljárásjogi Tanszék

Önéletrajz. További heti 40 órás jogviszonyban a munkáltató neve: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetı Eljárásjogi Tanszék Önéletrajz Személyi adatok: Vezetéknév/utónév : Dr. Elek Balázs Email: elekb@dit.birosag.hu, elek.balazs@law.unideb.hu Állampolgárság: magyar Születési dátum: 1973. 08.17 Neme: férfi Bírósági szakmai tapasztalat:

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység

Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység Publikációk jegyzék, tudományos elıadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység I. Publikációk magyar nyelven a) Monográfia, szakkönyv, könyvrészlet 1. Hegedős Andrea: Az élettársi kapcsolat a polgári

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996.

Önéletrajz. Személyi adatok: Szakmai tapasztalat: Tanulmányok: Egyéni készségek és kompetenciák: Szakmai vizsgák: Jogi szakvizsga 1996. Önéletrajz Személyi adatok: Név: Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin Születési hely, idő: Miskolc, 1961. december 24. Családi állapot: Férjezett (Férj: Dr. Szűcs László bíró, Nyíregyházi Városi Bíróság).

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

SZAKMAI ZÁRÓBESZÁMOLÓ A POLGÁRI PERJOGUNK

SZAKMAI ZÁRÓBESZÁMOLÓ A POLGÁRI PERJOGUNK SZAKMAI ZÁRÓBESZÁMOLÓ A POLGÁRI PERJOGUNK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI ÉS SZÜKSÉGESSÉGE TEKINTETTEL A NEMZETKÖZI TRENDEKRE TÉMÁJÚ F 043352 SZÁMÚ OTKA KUTATÁS EREDMÉNYEIRŐL Kutatásunk kezdetén 2003-ban szükségesnek

Részletesebben

mővelésében. tükrében között.

mővelésében. tükrében között. MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoportra történı hivatkozással megjelent tanulmányaink 2013 Szerzı(k) Tanulmány címe Megjelenés helye v. konferenciaelıadás Csőrös Gabriella Gazdaságpolitikai együttmőködés,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. 1. Személyes adatok:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. 1. Személyes adatok: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Személyes adatok: Név: Menyhárd Attila Cím: Otthon: H-9024 Győr, Vécsey u. 14 I/1 Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék; H-1364 Budapest, Egyetem tér 1-3.

Részletesebben

Tudományos és szakmai önéletrajz Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Tudományos és szakmai önéletrajz Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék Név: Dr. Gellén Klára Beosztás: egyetemi docens Tudományos fokozat: Ph.D. Tudományos és szakmai önéletrajz 1. Iskolák, tudományos fokozat - 2007 Ph.D fokozat megszerzése summa cum laude minősítéssel. A

Részletesebben

I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK

I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK CSÉCSY GYÖRGY PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK (1983-2013) A MAB akkreditáció során figyelembe vehető publikációk *-al jelölve I. MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK I/1. MONOGRÁFIÁK, MONOGRÁFIÁBAN ÍRT FEJEZETEK, KÖNYVEK, KÖNYVRÉSZLETEK

Részletesebben

I. A PROJEKT HELYSZÍNE

I. A PROJEKT HELYSZÍNE BESZÁMOLÓ Az osztrák és német társasági jog intézményrendszerének jogösszehasonlító és jogdogmatikai elemzése (OTKA K 68628 sz.) Témavezető: Szikora Veronika A kutatás előrehaladása a tervezettnek megfelelt

Részletesebben

Dr. Zaccaria Márton Leó

Dr. Zaccaria Márton Leó SZEMÉLYI ADATOK Dr. Zaccaria Márton Leó Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, ÁJK Inkubátorház II/214. +36 52 512 700/74803 zaccaria.marton@law.unideb.hu Neme férfi Születési dátum 15/08/1986 Állampolgárság

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o.

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o. PUBLIKÁCIÓS LISTA 1999 Az alkotmánybíráskodó római szenátus. Parlamenti Levelek, 5 (1999). 38-45.o. 2001 A belga Erasmus. Magyar Felsőoktatás, 5-6 (2001). 37.o. Perbeszédverseny Bécsben I. Magyar Felsőoktatás,

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia. 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia 2016. május 11-12. Thermál Hotel Visegrád Megnyitó előadások Gárdos Péter, ügyvéd: A Ptk. az elmúlt év tükrében Az I. Wolters Kluwer Jogi Konferencián elhangzott, hogy

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

AGRÁRJOGI, KÖRNYEZETJOGI ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Tanszékvezető: Dr. Fodor László

AGRÁRJOGI, KÖRNYEZETJOGI ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Tanszékvezető: Dr. Fodor László SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TELJES LISTÁJA DE ÁJK (2016. 08. 30.) AGRÁRJOGI, KÖRNYEZETJOGI ÉS MUNKAJOGI TANSZÉK Tanszékvezető: Dr. Fodor László 1. KÖRNYEZETVÉDELEM AZ ALKOTMÁNYBAN Dr. Fodor László, e.

Részletesebben

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1)

NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) NEMZETKÖZI MAGÁNJOG 1. J1:NMJ (1) Az előadások tematikája 1. A nemzetközi elemmel rendelkező tényállások elbírálásának különböző módszerei. Nemzeti jogok és nemzetközi jogviszonyok. 2. A nemzetközi kollíziós

Részletesebben

Corporate Governance Questions In Business Law Dr. Kecskés András egyetemi tanársegéd Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék

Corporate Governance Questions In Business Law Dr. Kecskés András egyetemi tanársegéd Gazdasági és Kereskedelmi Jogi Tanszék Corporate Governance Questions In Business Law Dr. Kecskés András egyetemi tanársegéd Hétfő, 18.30 20.00 / 307 Nappali Kontakt óra AJSZNO42601 SZVN98601 - - Kredit 4 2 Félévi óraszám 30 30 Létszám 20 Szemeszter

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. Rövidítésjegyzék 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. Rövidítésjegyzék 13 Előszó 11 Rövidítésjegyzék 13 1. FEJEZET / JOGTANI ÉS ÁLLAMSZERVEZETI ALAPOK 15 1.1 Jogtan 15 1.1.1 A jog fogalma 15 1.1.1.1 A jog összetevői 15 1.1.1.2 A jogkeletkezés útjai jogcsaládok 17 1.1.1.3 A jogrendszer

Részletesebben

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás PÉTER-SZARKA Szilvia (2015): Kreatív klíma. A kreativitást támogató légkör az iskolában. Magyar Református Tehetséggondozó Program, Tehetséggondozó Regionális

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, Ph.D egyetemi docens Szoba: B42 Tel: - E-mail cím: csakihatalovics.gyula@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 Állam- és jogtudomány

Részletesebben

A DE-ÁJK-n benyújtott és futó pályázatok, projektek (2005-2011)

A DE-ÁJK-n benyújtott és futó pályázatok, projektek (2005-2011) A DE-ÁJK-n benyújtott és futó pályázatok, projektek (2005-2011) Tanszék Pályázat, kutatás típusa Pályázat, kutatás címe vagy tárgya (ha volt: azonosítója) Pályázat benyújtá sának éve Pályázat státusza

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász

Szakmai önéletrajz Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest Jogász Szakmai önéletrajz Név: Dr. Tóth Nikolett Ágnes r. őrnagy PhD Munkahely: Testnevelési Egyetem Sportjogi Csoport vezetője, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Rendészetelméleti és Történeti

Részletesebben

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója

Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Európai Jogi és Nemzetközi Jogi Kutatóműhely 2014/15. tanév beszámolója Osztovits András publikációs tevékenysége Osztovits András (2014): 6:1. - 6:57. -ok magyarázata In: Osztovits András (szerk.) A Polgári

Részletesebben

A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA A MAGÁNJOGOT OKTATÓK EGYESÜLETE DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA A MAGÁNJOGOT OKTATÓK EGYESÜLETE DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR A MAGÁNJOG OKTATÁSA TEKINTETTEL AZ ALAPTÖRVÉNYRE ÉS AZ ÚJ PTK-RA TUDOMÁNYOS KONFERENCIA A ÉS A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KARA SZERVEZÉSÉBEN. 2013. JÚNIUS 14-15. SZÉCHENYI

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV-FEJEZETEK, JEGYZETEK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK:

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV-FEJEZETEK, JEGYZETEK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK KÖNYV: 1. Kis Norbert- Nagy Marianna: Európai közigazgatási büntetőjog HVG-ORAC 2007. 300 p. 2. Nagy Marianna: A közigazgatási jogi szankciórendszer Doktori mestermunkák sorozat Osris

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

A KERESKEDELMI ÜGYLETEK JOGA

A KERESKEDELMI ÜGYLETEK JOGA Csécsy - Fézer - Hajnal - Károlyi - Petkó - Törő A KERESKEDELMI ÜGYLETEK JOGA fi Debrecen, 2012. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 13 I. SPECIÁLIS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK 15 1. Az adásvétel különös nemei 15 1.1. Létrehozáshoz

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév Tantárgy megnevezése Gazdasági jog alapjai I. Tantárgyi útmutató /NAPPALI 2011-2012 1. félév Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma: 24 Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD DIAGNOSZTIKAI ÉS FEJLESZTÉSI CENTRUM KUTATÓMŰHELY BEMUTATÁSA Szerzők: Mező Ferenc Mező Katalin Lektorok: Szabó Edina Szilágyi Barnabás Schréder Veronika Első szerző e-mail címe: mezo.ferenc@ped.unideb.hu

Részletesebben

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu SZEMÉLYI ADATOK Dr. Bányai Orsolya 52/512-700/74808 banyai.orsolya@law.unideb.hu Születési dátum 1982.06.11. Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT 2014-2008-2014 Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jozon Mónika

Oktatói önéletrajz Dr. Jozon Mónika egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Gazdasági Jogi Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1987-1991 University of Babes-Bolyai, Cluj, Románia, Faculty of Law 1996-1998 Amsterdam School of International

Részletesebben

Telefonszám) 52/ / szeptember 1. -től. Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Kar augusztus 24.

Telefonszám) 52/ / szeptember 1. -től. Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Kar augusztus 24. Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Dr. Sipka Péter Telefonszám) 52/512-700/74812 E-mail iroda@drsipka.hu Szakmai tapasztalat Időtartam Foglalkozás / beosztás A munkáltató neve oktatott tárgyak Időtartam

Részletesebben

KARRIER NAP. 2015. március 31. BGF. Gyakorlat teszi a mestert! KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI KAR

KARRIER NAP. 2015. március 31. BGF. Gyakorlat teszi a mestert! KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI KAR KARRIER NAP 2015. március 31. BGF KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI KAR Gyakorlat teszi a mestert! BGF KVIK Karrier és Alumni Iroda kiadványa. Szerkesztők: Kovács Veronika Kiss Emese Szandra

Részletesebben

Publikációs lista (Dr. Kapa Mátyás)

Publikációs lista (Dr. Kapa Mátyás) Publikációs lista (Dr. Kapa Mátyás) I.) Önálló könyv, könyvfejezet - Kapa M: Hitelezővédelem a bírósági végrehajtásban. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2006. [192 p.] ISBN 963 7296 71 9 - Kapa M: Ha

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

Gazdasági jog alapjai

Gazdasági jog alapjai I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági jog alapjai 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tantárgy megnevezése Gazdasági jog I. Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma:

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász

Tudományos önéletrajz. József Attila Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged Ideje 1985-1990 Diploma. Jogász Tudományos önéletrajz 1. Név: Dr. Szente Zoltán Zsolt 2. Születési idő: 1966. március 16. 3. Állampolgárság: magyar 4. Családi állapot: nős 5. Felsőfokú végzettség: Intézmény József Attila Tudományegyetem,

Részletesebben

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évben a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton a következő pályázók részesültek elismerésben: Büntetőjogi témakörben,

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf

Szakmai önéletrajz Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf Szakmai önéletrajz Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf Személyes adatok: Születési hely: Budapest Születési idő: 1980. február 18. Levélcím: 1053-Budapest, Egyetem tér 1-3. ELTE Polgári Eljárásjogi Tanszék E-mail:

Részletesebben

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114.

Molnár Csilla: Health tourism in Hungary: history, its revaluation and tendencies Journal of Tourism Changes and Trends 3.2.2010. pp. 101-114. PUBLIKÁCIÓS LISTA I. FOLYÓIRATCIKK: I/1. Magyar nyelvű hazai lapban: Molnár, Cs. Tóth, G. Kincses, Á.: A fürdőfejlesztések hatásai Kelet-: Hajdúszoboszló, Mezőkövesd és Orosháza összehasonlítása. Turizmus

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Szociális jog PhD Summa cum laude A disszertáció címe: A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása

SZAKMAI ÉLETRAJZ Szociális jog PhD Summa cum laude A disszertáció címe: A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozása SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér Ph.D habilitált egyetemi docens, főállású egyetemi oktató Nemzetközi és Tudományos Dékánhelyettes Szoba: A épület, Magasföldszint 9. Email cím: homicsko.arpad@kre.hu

Részletesebben

Vegyes védjegyközlemények. Jogutódlás

Vegyes védjegyközlemények. Jogutódlás Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 23. szám, 2011.12.14. Vegyes védjegyközlemények Jogutódlás ( 111 ) 113.795 ( 732 ) Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt (DE) ( 111 ) 134.022 ( 732 ) Armaly

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

Jogtudományi Osztály

Jogtudományi Osztály JOGALKOTÁS ÉS JOGALKALMAZÁS A XXI. SZÁZAD EURÓPÁJÁBAN konferencia programja 9:00 Regisztráció (helyszín: II. János Pál pápa terem (Díszterem) előtér) 10:30 PLENÁRIS ÜLÉS 10:30 Megnyitó (helyszín: II. János

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Curriculum Vitae. Personal Data. Studies. Languages

Curriculum Vitae. Personal Data. Studies. Languages Curriculum Vitae Personal Data Name: Mrs. David Talabos Dr. Nikolett Lukács Birth Name: Nikolett Lukács City of birth, date of birth: Budapest, 1986.01.24. Phone number: 06 70-328-45-27 E-mail adress:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda. Munkahelyek: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK: Név: dr. Nagy Marianna Szül. idő: 1963. június 1. Szül. hely: Kisvárda Munkahelyek: Munkahely: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék Munkahely címe:

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (Dr. Blutman László egyetemi tanár SZTE Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék)

PUBLIKÁCIÓK, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (Dr. Blutman László egyetemi tanár SZTE Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék) PUBLIKÁCIÓK, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (Dr. Blutman László egyetemi tanár SZTE Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék) Önálló monográfia, könyv Blutman L.: EU-jog a tárgyalóteremben: az elızetes döntéshozatal.

Részletesebben

8:00-9:30 9:45-11:15 11:30-13:00 13:15-14:45 15:00-16:30 16:45-18:15 18:30-20:00

8:00-9:30 9:45-11:15 11:30-13:00 13:15-14:45 15:00-16:30 16:45-18:15 18:30-20:00 ÁJK - jogász képzés - heti órabontás - NAPPALI - I. évfolyam 2014/15/2. II. félév időpont/nap HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK jogtörténet II. Köbel Szilvia Magyar állam- és jogtörténet II. Stipta István Filozófiatörténet

Részletesebben

Kisfaludi András szakmai publikációinak jegyzéke

Kisfaludi András szakmai publikációinak jegyzéke Kisfaludi András szakmai publikációinak jegyzéke 1) Az alkotmányjog helye a jogrendszerben; Dolgozatok az államjog témakörébôl, Budapest, 1983. 15-39. pp. 2) Az államigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata

Részletesebben

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása

Magyarország, 4031, Debrecen. tozser.zoltan@arts.unideb.hu. 2009. szeptemberétől jelenleg is Ph.D. tanulmányok folytatása Europass Önéletrajz Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Tőzsér Zoltán Magyarország, 4031, Debrecen. Telefonszám(ok) Mobil: +36-30-461-45-81 E-mail(ek) Állampolgárság tozser.zoltan@arts.unideb.hu Magyar Születési

Részletesebben

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken

Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken Kongresszusi részvétel (előadás vagy poszter) Magyar nyelvű, hazai rendezvényeken 1. Lakatos Ferenc Molnár Miklós (2006): Bükkpusztulás Zala megyében klímaváltozás? V. Erdő- és Klíma Konferencia. Mátrafüred,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz 2015 (Bartha Ildikó)

Szakmai önéletrajz 2015 (Bartha Ildikó) Szakmai önéletrajz 2015 (Bartha Ildikó) SZEMÉLYI ADATOK: Születési hely, idő: Debrecen, 1980. 02. 27. Lakóhely: Magyarország, 4024, Debrecen, Vármegyeháza utca 18. Fsz. 3. Telefon: +3652/512900/771113

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

Fábián Ferenc. Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből

Fábián Ferenc. Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből Fábián Ferenc Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

A DI képzés magyar és angol nyelvű képzési programja. (2016. február 18.)

A DI képzés magyar és angol nyelvű képzési programja. (2016. február 18.) A DI képzés magyar és angol nyelvű képzési programja (016. február 18.) SZTE-ÁJK Doktori Iskola programjai és vezetői Agrárjog, munkajog és társtudományai Alkotmány- és jogtörténet Alkotmány és közigazgatási

Részletesebben

Prof. Dr. PAPP TEKLA egyetemi tanár CURRICULUM VITAE Név: Születési hely, idő: Családi állapot: Elérhetőségek Beosztás: Tudományos fokozat:

Prof. Dr. PAPP TEKLA egyetemi tanár CURRICULUM VITAE Név: Születési hely, idő: Családi állapot: Elérhetőségek Beosztás: Tudományos fokozat: CURRICULUM VITAE 1) Név: Dr. Papp Tekla 2) Születési hely, idő: Kecel, 1966. szeptember 08. 3) Családi állapot: férjezett (dr. Jakab Tamás), 2 gyermek édesanyja (Tamás 20 éves, Tekla 15 éves) 4) Elérhetőségek:

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Publikációk jegyzéke, tudományos előadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység

Publikációk jegyzéke, tudományos előadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység Publikációk jegyzéke, tudományos előadások, konferenciák, egyéb szakmai tevékenység I. Publikációk magyar nyelven: Monográfia: 1. Hegedűs Andrea: Az élettársi kapcsolat a polgári jogi kodifikáció tükrében.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT SZAKFOLYÓIRATBAN MEGJELENT TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNY: Kacz Károly Salamon Lajos (2000): Gyır-Moson-Sopron megye egyéni gazdaságai az európai integrációra történı

Részletesebben

vezetői, gazdasági, feladatok, alkalmazottak koordinálása, teljes felelősség a megvalósított programokért

vezetői, gazdasági, feladatok, alkalmazottak koordinálása, teljes felelősség a megvalósított programokért Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Dr. Szűcs Lászlóné Dr. PhD. Cím(ek) Attila utca 59., 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy (Magyarország) Mobil +36 209292727 Fax(ok) +36 42475319 E-mail(ek)

Részletesebben

Suskovics Csilla PhD. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv

Suskovics Csilla PhD. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Suskovics Csilla PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

06-52/ /77304 Születési dátum: 08/08/1986. Állampolgárság: magyar

06-52/ /77304 Születési dátum: 08/08/1986. Állampolgárság: magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Dr. Varga Judit 06-52/512-700/77304 varga.judit@law.unideb.hu Születési dátum: 08/08/1986. Állampolgárság: magyar BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2010- egyetemi

Részletesebben

Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések

Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések Miskolczi Bodnár Péter Fogyasztói szerződések P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

15.25-15.40 Klein Tamás (ELTE ÁJK Doktori Iskola) Az új (közszolgálati) médiaszabályozás egyes strukturális kérdéseinek alkotmányjogi optikája

15.25-15.40 Klein Tamás (ELTE ÁJK Doktori Iskola) Az új (közszolgálati) médiaszabályozás egyes strukturális kérdéseinek alkotmányjogi optikája ALKOTMÁNYJOGI SZEKCIÓ Elnök: Dr. habil. Drinóczi Tímea Phd, tanszékvezető egyetemi docens Helyszín: Irk Albert előadóterem (48-as téri épület, III. emelet) 14.40-14.55 Bíró István (ME ÁJK DF Doktori Iskola)

Részletesebben

I. (ŐSZI) FÉLÉV A TÉTELEK

I. (ŐSZI) FÉLÉV A TÉTELEK POLGÁRI JOG ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 2017-2018. I. (ŐSZI) FÉLÉV A TÉTELEK 1. A polgári jog fogalma, tárgya, helye és összefüggései a jogrendszerben. 2. A magánjog története Nyugat-Európában és Magyarországon

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. habil. Sándor István egyetemi docens

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. habil. Sándor István egyetemi docens SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. habil. Sándor István egyetemi docens Szakmai tevékenység: 2002 : KRE ÁJK Polgári Jogi és Római Tanszék, 2002-től oktató, 2004 2012 között tanszékvezető egyetemi docens, 2012-től

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Alkotmányjog

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. GÁCSI ANETT ERZSÉBET Személyi adatok: Név: Gácsi Anett Erzsébet Születési hely, idő: Mezőtúr, 1987. 05. 01. Állampolgárság: magyar Levelezési cím: Szegedi Tudományegyetem, Állam-

Részletesebben

Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények. Képviseleti megbízás

Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények. Képviseleti megbízás Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények Képviseleti megbízás ( 210 ) M 13 03741 ( 731 ) Alapítvány a Közösségi Hálózatokért, Újszentiván (HU) ( 740 ) Takács Ágnes, Szeged (

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár főállású oktató az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola vezetője az ÁJK-n működő Tudományági Doktori és Habilitációs Tanács

Részletesebben

Dr. Szuchy Róbert PhD

Dr. Szuchy Róbert PhD SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD Egyetemi Docens Főállású oktató Szobaszám: T/24 Tel.: +36 (1) 370-86-01 e-mail: robert.szuchy@kre.hu Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum

Részletesebben

Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények. Jogutódlás

Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények. Jogutódlás Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények Jogutódlás ( 111 ) 118.595 ( 732 ) Crayola Properties, Inc., Easton, Pennsylvania (US) ( 111 ) 120.152 ( 732 ) ALPHA-VET Kft., Budapest

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben