Veszprém Jutaspuszta modellreptér

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprém Jutaspuszta modellreptér"

Átírás

1 RC VESZPRÉM Veszprém Jutaspuszta modellreptér Biztonsági szabályzat RC VESZPRÉM Távirányítású repülőmodellek repítésének általános biztonsági szabályzata és Veszprém Jutaspuszta modellreptér saját biztonsági szabályzata

2 Tartalomjegyzék TÁVIRÁNYÍTÁSÚ REPÜLŐMODELLEK REPÍTÉSÉNEK ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA... 3 Veszprém Jutaspuszta modellreptér saját biztonsági szabályzata:... 6 Kivonat... 9 Térkép melléklet:

3 TÁVIRÁNYÍTÁSÚ REPÜLŐMODELLEK REPÍTÉSÉNEK ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA I. A repítési terület kiválasztásának általános szabályai A szakmai szempontok betartásával kiválasztott repítési terület tulajdonosát fel kell keresni és engedélyt kérni a repítésre. A földterület tulajdonosának joga van megtagadni a terület használatát, melyet tudomásul kell venni! Sportrepülőtér tér csak a reptér parancsnok (vagy a tárgynapi repülésvezető) tudtával és engedélyével használható. A repülésvezetőnél akkor is kötelező bejelentkezni, ha bírjuk a repülőtér parancsnok elvi engedélyét, csak az ő által kijelölt terület és légtér használható. Amennyiben a légterünkbe ember vezette sportrepülőgép kerül - azonnali kitéréssel - az ütközés esélyét is el kell kerülni. Teremben történő repítések előtt vagy az ingatlan tulajdonosának vagy a kezeléssel megbízott felelős vezetőnek az engedélye szükséges. Meg kell akadályozni, hogy a terembe váratlanul érkezhessen olyan személy (főleg gyerek), aki az éppen repülő modellel ütközhet. II. A repítés terület kiválasztásának szakmai és repítés szabályai A modellező pálya legyen egy nagykiterjedésű, egy irányban hosszú, akadály-mentes terület, melyen a munkaterület kb. 50x100 m-es gondozható pormentes, sima terület. A közelben ne legyen nagyfeszültségű elektromos vezeték. A munkaterületről repíthető légtér lakott területtől min m-re legyen. A modellező pályán belül az alábbi területrészek jellemzően elkülönülnek: 1. Fel - leszálló mező (mint munkaterület) a modellvezetők részére (mint irányítási pont) kijelölhető. 2. A modellezők, technikai felszerelések tárolásához, a motorok indításához kijelölt DEPO terület. 3. Kijelölt hely a nézők, nem modellező vendégek részére. Gyermek 10 éves kor alatt a pályán felnőtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat. A pálya területén állatot szabadon engedni TILOS! III. A repítés szabályai A modellező pályán távirányító rádiót bekapcsolni csak a modellező kollegákkal megtörtént frekvencia egyeztetés után szabad. A repültetések megkezdése előtt minden modellező köteles ellenőrizni a távirányító berendezés működését, a kormányok helyes kitérését, az akkumulátorok töltöttségét. Értékelni kell a meteorológiai körülményeket. A látási határértékeket. 1. Vízszintes látás kb. 500 m. 2. Magassági látás kb. 100 m. 3. Szélsebesség max. kb. 10m/sec 4. Levegő hőmérséklete kb. -5 Co + 35 Co. A modellrepülő nem játék. A távirányítást tanulni kell. Minden kezdő keressen fel klubot, gyakorlott modellezőt, oktatót. Egyedül próbálkozni TILOS és baleset veszélyes! Az egyedüli, kísérő - segítő nélküli modellrepültetés a későbbiekben már megfelelő gyakorlat mellett sem ajánlott. Biztosítani kell a modellező pályán mentődobozt. A modellmotorok üzemanyaga tűzveszélyes és mérgező. A szembe jutva gyulladást nagyobb mennyiségben a bőrön át, mérgezést okoz. Az üzemanyagok tárolása csak biztonságos kannákban javasolt. A forgó légcsavar, a forgó rotor szakszerűtlen kezelése közben számos s roncsolást okozhat a közelálló érdeklődőkben kben is. Motor indítása előtt mindenkit figyelmeztetni kell! A repülőmodell fel és leszállása közben a munkaterületen senki sem tartózkodhat. 3

4 A munkaterület kijelölt irányítási pontján a modellt irányító személyen kívül csak a segítő tartózkodhat. Repültetés közben a légtérben azt is figyelni kell, nem közeledik-e e ember vezette repülőgép, és ha igen, azonnal le kell szállítani a modellt. Tilos repültetni (átrepülni is) emberek fölött, a DEPO fölött, a járműparkoló fölött. Tilos az embereknek (embernek) neki repülését kezdeményezni. Tilos személyekre, műtárgyakra rácsapást repülni, illetve tilos bármely olyan manővert repülni, ahol a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztetik. A repítések között ismételten ellenőrizni kell az adófrekvenciákat, különös figyelemmel az újonnan érkezőkre. A vitorlázó modellek csörlőberendezéseit négy ponton kell rögzíteni. A fordítócsigákat pedig ki kell kötni két segédcövekhez a húzóerővel ellenkező oldalon. Mindkét rögzítésnek (laza talajon is) biztosítania kell, hogy a legnagyobb igénybevétel (erős szél, nehéz modell) esetén se engedjenek el. Az elszabadult cövek vagy fordítócsiga halálos baleset okozója lehet. Folyamatosan kísérjük figyelemmel a változó meteorológiai körülményeket! Rendszeresen ellenőrizzük modellünk és felkészültségünk alkalmassági állapotát. A modellező tevékenység közbetörténő eseményekért mindenki erkölcsileg és anyagilag felelős. A versenyeken az MMSZ elnöksége által jóváhagyott versenyszabályzatok előírásait be kell tartani. A verseny lebonyolításáért a főrendező és a főbíró felelős. Minden modellrepítő személyes magatartásával járuljon hozzá a modellrepülőtér rendjének és biztonságának betartásához. IV. Rendezvények, bemutatók Valamennyi modellező rendezvény, bemutató és edzés esetében rendelkezni kell a terület tulajdonosának vagy kezelőjének engedélyével. A rendezvény helye lehet: a. Saját terület (modellezés céljára épített, bérelt, vagy repülőtéren való tevékenység) b. Közterület (sportszabályok, egyéb kulturális hagyományőrző és sport rendezvényeken végzett tevékenység) Minden esetben be kell tartani a vonatkozó törvényeket és előírásokat. A közterületen tartott modellező ő rendezvények engedélykötelesek (rendőrség, rség, önkormányzat, tisztiorvos). a saját területen tartott rendezvényt is ajánlatos a rendőrségnek rségnek bejelenteni. Egyéb rendezvények keretén belül tartott modellező bemutató esetében az engedélynek a modellező bemutatóra is vonatkoznia kell. Az ilyen bemutatón való szerepléshez a tag egyesületének hozzájárulása szükséges. A bemutató felelősét a rendező ő szervezet vezetőjének kell kijelölnie. A bemutatót végzőnek MMSZ tagsági igazolvánnyal kell rendelkezni (amely egyben biztosítási igazolvány is), vagy az eseményre rendezői felelősségbiztosítást kell kötni. Mindezek elmulasztásáért a főrendező a felelős. Szabadon repülő modellek versenyét a rendező köteles bejelenteni a Hungarocontrolnak a (06) számon. V. Tartósan modellezésre használt területek biztonsági előírásai A modellezés célja épített, vagy tartósan használt területekre külön biztonsági szabályzatot kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell: a. A terület modellezés céljára való használatának lehetőségét (milyen napokon, időben, ki veheti igénybe) b. A tevékenységhez igénybe vehető terület meghatározását, a parkolóhely, a tagok depója, a fel-, és leszállópálya, a hajómodellező ő vagy autómodellező pályák elhelyezését. c. Figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy az üzemelés alatt a pályán senki más nem tartózkodhat, mint a vezetők (pilóták) részére kijelölt helyen tevékenységet végző személy(ek). Az igénybe vehető időtartamra repülésvezetőt, illetve autó-, hajómodellező tevékenységet vezető személyt kell kijelölni, aki felelős a tevékenységért. 4

5 Ha egy személy végez modellező ő tevékenységet, maga felelős, hogy a működési területen ne tartózkodjon illetéktelen személy. A biztonsági szabályzatot a területen modellező tevékenységet folytató egyesület(ek)nek kell elkészíteni, azt a területen jól látható helyen ki kell függeszteni, és gondoskodnia kell annak betartásáról. VI. Eseményjelentés Baleset esetén a modell távirányítását végző sportoló - az ő sérülése esetén segítője - szervezze meg a szakszerű ellátást. Anyagi kár okozása esetén a sportoló rögzítse a kár jellegét, keletkezésének körülményeit, a kár szenvedőjének és a tanuk elérhetőségi adatait és minderről soron kívül tájékoztassa a Magyar Modellező Szövetséget, tagsági igazolványa számának megadása mellett. Forrás: A Magyar Modellező ő Szövetség hivatalos szabályzata Biztonságos földet érést kívánunk mindenkinek! 5

6 Veszprém Jutaspuszta modellreptér saját biztonsági szabályzata: A Veszprém Jutaspuszta reptér felügyeleti joga a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Infrastrukturális Igazgatóság Ingatlanfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályé. A reptér honvédségi terület, honvédségi objektum mellett helyezkedik el.. Ezért kép, videó rögzítésre alkalmas modell repítése úgy lehetséges, ha a rögzített tartalom, nem kerül megosztásra. Illetve az objektum, és környezete, azon nem látható!! Jutaspuszta modellreptér: a Veszprém Jutaspuszta, katonai terület. déli irányból az ejtőernyős emlékművel szemben, keletről a fenyőerdő mellett, árokkal, szorgalmi úttal elkerített terület, a hozzátartozó 2 parkoló területtel. (szorgalmi út murvával fedett, illetve az aszfalt útról leágazó emlékmű előtti aszfaltozott területek) Modellezés: Minden olyan tevékenység, amely, rádió távirányító eszköz használatával, vagy a nélkül modellirányítási, repítési célzattal történik. Pilóta: Minden olyan személy, aki repülőszerkezetet irányít, startol a reptér területén. Csatorna: Egy meghatározott a frekvencia, amelyen a modell irányítása történik. A Repítés Biztonsági Szabályzatot köteles elfogadni minden olyan személy, aki a modellrepteret 500m-es körzetben modellezési, látogatási, kísérői szándékkal - minőségben megközelíti! Amennyiben a jelen szabályzatot a látogató nem fogadja el, a baráti kör szigorúan az emberi és vagyoni értékek védelmének érdekében eltanácsolhatja a látogatót a reptér körzetéből! A repítés veszélyes üzem! Ezért mindannyiunk kötelessége az alábbi alapvető szabályok betartása és másokkal való betartatása! Felszállás Felszállást (kézből l indítottat is) kizárólag a kifutó területéről szabad végrehajtani. A felszállások egyeztetett sorrendben és módon történnek. A levegőben, egy időben maximum hat repülőszerkezet tartózkodhat. (a mellékelt ábrán a felosztás szerinti légtérben) A repülő szerkezetet irányító pilóták azonban ha úgy érzik, hogy további repülő szerkezet nem zavarja őket engedélyt adhatnak még egy repülőszerkezet vele egyeztetett módon való felemelkedésére. Itt minden pilóta beleegyezése szükséges. A vitorlázórepülők ez alól a szabály alól mentesülnek annyiban, hogy ők tartózkodhatnak többen a levegőben, de nem a leszállópálya fölött. Ettől l függetlenül a fel- és a leszállási műveleteket ők k is a pályán kell, hogy végrehajtsák! A fel és leszállási manőverekhez való megközelítés ebben az esetben is csak a kijelölt gépjármű parkolók elkerülésével történhet! 6

7 Leszállás: A leszállást minden repülést végző ő pilóta köteles szóban jelezni, amennyiben a kifutót használja. A többi repülést végző illetve felszállásra készülődő pilóta számára. Leszállást a kifutó területén célszerű végrehajtani! Repülési terület: Nézők, gépjárművek, starthoz készülődő modellezők számára fenntartott terület fölé berepülni szigorúan tilos! Tilos a felszállópálya és a parkoló terület közötti földi közlekedés (taxizás): - A modell motorját a leszállás után mihamarabb le KELL állítani, áramtalanítani KELL azt. Modellel kizárólag a felszállópálya irányába lehet a földön közlekedni. A felszállópályáról kifelé, az kifutópálya szélét jelző bólyáknál a pilóta köteles a motort leállítani, és a modellt kézzel a starthelyre mozgatni. Rádiókezelés: A frekvenciaazonosságok, interferenciák súlyos balesetek okozói lehetnek, mert gátolják, esetleg teljesen lehetetlenné teszik a repülőszerkezet irányítását Minden rádiót használó pilóta kötelessége a Veszprém RC által meghatározott A5 formátumú zászlón, jól látható módon a többiek tudomására hozni az általa használt frekvenciát és a csatornaszámot. A 2,4 GHz-es frekvencia-tartományt használók is kötelesek zászlójukon ezt jelezni! 2.4 Ghz esetén csak verseny, illetve bemutatónapon kötelező ő a zászló használata. (A zászlóminta letölthető, illetve saját használható. Ez minden pilótának saját feladata) Minden modellező, érkezéskor köteles meggyőződni arról, hogy az általa használt frekvenciát nem használja-e már más modellező is! A zászlókat az autók felszállópálya felőli oldalára a földön, jól látható módon kell elhelyezni. Zászló nélkül a modellező a rádióját nem kapcsolhatja be. (Jutaspuszta 2.4 Ghz esetén nem kell, kivéve rendezvényen) A rádiótelefon és egyéb rádiófrekvenciás eszközök zavart okozhatnak, ezért használatuk a pilóta 2 m-es körzetében tilos. Javasolt az autóban hagyni GSM GPRS WI-FI A rádiók beüzemelésének sorrendje: Először az adót kapcsoljuk be és utána a repülőgépet - vevőt, kikapcsolásnál a sorrend fordított: előbb a vevő, aztán az adó! 7

8 Tűz és környezetvédelem: A motorok hajtóanyaga, illetve a Li akkumulátorok rendkívül tűzveszélyes anyagok, melynek szakszerű tárolása minden modellező felelőssége. Az esetleges tüzek eloltására alkalmas oltóberendezésről mindenkinek sajátmagának kell gondoskodnia. Az üzemanyagrendszerek tömítettségét folyamatosan ellenőrizni kell, a nagyobb mennyiségű kifolyt üzemanyagot fel kell itatni. Ez környezetvédelmi szempontból is fontos. Az elhasznált akkumulátorok darabjait is el kell távolítani a reptér területéről. A repülőtéren tüzet rakni tilos, annak körzetében, pedig a mindenkor érvényben lévő rendeletek szerint kell eljárni. (A csapatosan készített szabadtéri ételkészítés (grill bogrács) esetére a betonozott terület lehet kijelölve) Minden esetben a szervező kell tűz oltásról gondoskodjon. Hulladékot a reptéren eldobni tilos, szükség esetén használjuk a reptérre kihelyezett szemétgyűjtőt. Ha ez nincs, akkor az autónkkal, illetve gyalogosan szállítsuk el, a legközelebbi lerakóig. Személyi védelem: Elsősegélydobozról segélydobozról mindenkinek gondoskodnia kell, aki repülőszerkezetet indít. Ha ez nem történik meg, bármely autóban kell, hogy legyen. A forgó légcsavar ill. rotor lapát rendkívül súlyos sérüléseket okozhat, ezért nagyon figyelmesen és körültekintően kezelendők. k. A látogatókat - főleg a kisebb gyerekeket - megfelelő ő távolságban kell tartani a modellektől! l! Gyakorlatban az épp repítő, háta mögött helyezkedjenek el. A reptér használt celláiban, illetve a leszállópályán ne szaladgáljanak. Reptérgondozás, hozzájárulás: A reptér gondozásának, állagmegőrzésének költségeit a repteret használók viselik, esetleges reptérgondozási díj formájában. Ezen összeget a baráti kör határozza meg, és szedi be. A reptér területén gépjárművel áthajtani tilos. A reptérgondozási díj minden olyan modellező által fizetendő, aki repülő eszközzel évi kettőnél több alkalommal l repít a Jutason. Az évi kettőnél kevesebb alkalommal repítő modellezők vendégnek minősülnek. A baráti kör által szervezett eseményekre érkező vendégek a hozzájárulás fizetése alól mentesülnek. A reptér gondozási díj befizetésével a befizető, mentesül a fűnyírás, és egyéb eszközök beszerzése alól. Szabályzat hatálya, végrehajtása: A szabályok betartása, és betartatása minden repteret használó egyén kötelessége. Amennyiben a jelen szabályzatot látogató nem fogadja el, a szabályokat továbbra is áthágja, az RC Veszprém tagja, szigorúan az emberi és vagyoni értékek védelmének érdekében eltanácsolhatja a látogatót a reptér körzetéből. A szabályzat be nem tartásából fakadó bármilyen kár, teljes vagyoni és nem vagyoni felelőssége a szabályt megszegő személyre hárul. 8

9 Kivonat Kövesd a mellékelt térképet, és megtalálod a repülőteret! Repülésnél betartandó: 1.) A reptér, és környezetét tartsd tisztán, NE szemetelj! 2.) Először az adót kapcsoljuk be és utána a repülőgépet! sorrend fordított: előbb a vevő, aztán az adó. Kikapcsolásnál a 3.) Felszállást (kézből indítottat is) kizárólag a kifutó területéről szabad végrehajtani, kérdezd meg, hogy felszállhatsz-e (ha valaki repül), 4.) TILOS! Nézők, gépjárművek, modellezők számára fenntartott terület fölé berepülni! Ha ember vezette gépet látsz a közelben, szállj le! 5.) Modellező mögött, megfelelő távolságban legyenek a gyermekek, látogatók, pilótát NE zavard,, kiállított gépét NE taposd össze! 6.) Leszállást a kifutó területén célszerű végrehajtani, nézőktől távol! 7.) Leszállás után a motort mihamarabb le KELL állítni, áramtalanítani! A részletes reptéri, és a Magyar Modellező Szövetség hivatalos szabályzata weboldalunkon, a rcveszprem.uw.hu n elérhető. A szabályok betartása, és betartatása a repteret használó egyén kötelessége! 9

10 Térkép melléklet: Ejtőernyős emlékmű Javasolt parkolási lehetőségek, nézők, DEPO Illetőleg zöld nyíl jelzi a kifutó, ill. a felszálló területek helyét. A felszállás iránya a szél irányától függően változhat. 10

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Biztonsági Szabályzat

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Biztonsági Szabályzat Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Biztonsági Szabályzat 2011 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM: 1146

Részletesebben

ALSÓÖRSI VITORLÁS SPORT CLUB MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ALSÓÖRSI VITORLÁS SPORT CLUB MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 ALSÓÖRSI VITORLÁS SPORT CLUB MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 2 Az Alsóörsi Vitorlás Sport Club (Egyesület) 2010. november 07-én elfogadta az időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új Alapszabályát.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A 92/2006. (X. 26.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem Szenátusának 92/2006. (X. 26.) számú h a t á r o z a t a a Vagyonvédelmi

Részletesebben

Üzemeltetés, szabályzat I. Számel Zoltán

Üzemeltetés, szabályzat I. Számel Zoltán Üzemeltetés, szabályzat I. Számel Zoltán Tananyag célja, fontossága A repülő üzem veszélyes üzem Motoros le- és felszálló gépek Vitorlázó gépek fel- és leszállása (csörlés, vontatás) Lehetséges vészhelyzetek

Részletesebben

a Magyar Repülő Szövetség közös üzemeltetésében végzendő siklóernyős képzéshez

a Magyar Repülő Szövetség közös üzemeltetésében végzendő siklóernyős képzéshez Magyar Repülő Szövetség TEMATIKA Oldalszám: 34 Melléklet: 7 Változat : 6. a Magyar Repülő Szövetség közös üzemeltetésében végzendő siklóernyős képzéshez Hatálybalépés dátuma: 2010...,.. Felterjeszti:.

Részletesebben

FORRÁS Rallye Sprint Komló Zobákpuszta, 2014. szeptember 20-21.

FORRÁS Rallye Sprint Komló Zobákpuszta, 2014. szeptember 20-21. 1 2 3 4 TARTALOM 1., BEVEZETÉS 6. oldal 2., RENDEZÉS 6. oldal 3., PROGRAM 7. oldal 4., NEVEZÉSEK 9. oldal 5., BIZTOSÍTÁS 13. oldal 6., REKLÁMOK ÉS AZONOSÍTÓK 13. oldal 7., GUMIABRONCSOK 14. oldal 8., ÜZEMANYAG

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996.

Részletesebben

XXXV. Hőlégballon Nemzeti bajnokság

XXXV. Hőlégballon Nemzeti bajnokság Magyar Repülő Szövetség Hungária KSE XXXV. Hőlégballon Nemzeti bajnokság VERSENYSZABÁLYZAT Verzió: 2015 Secretariat of FAI Maison du Sport International, Av. de Rhodanie 54, CH-1007 Lausanne, Switzerland

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

HÍRLEVÉL FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

HÍRLEVÉL FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HÍRLEVÉL FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 1 Tartalom I. Bevezetés II. Jogi hírek II.1. Üdülési jog: nagyobb védelem a fogyasztók számára II.2. Az áram- és gázszolgáltatásokra vonatkozó

Részletesebben

A CSALÁDI NAPKÖZI MŰKÖDÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI. Módszertani útmutató

A CSALÁDI NAPKÖZI MŰKÖDÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI. Módszertani útmutató A CSALÁDI NAPKÖZI MŰKÖDÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI Módszertani útmutató A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály megbízásából és egyetértésével készítette Szociálpolitikai és

Részletesebben

14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás. a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról. utasítást.

14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás. a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról. utasítást. 14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontjának felhatalmazása, valamint a katasztrófavédelemről

Részletesebben

Porrogszentkirály 2015. július 18-19.

Porrogszentkirály 2015. július 18-19. 7x görbe Kupa Porrogszentkirály 2015. július 18-19. 1 Szállás lehetőség: Csurgó kollégium: Sikesdi Endréné Tel: 30/701-1623 Csurgó kollégium: Bertalan Marliees Tel: 30/480-4325 Porrogszentkirály, Öregtölgy

Részletesebben

Házirend. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye

Házirend. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye Házirend Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL Az intézmény neve: Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Óvoda Intézménye Az óvoda címe, telefonszáma: 5731

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Biztonsági Szabályzat Az MLSZ Elnöksége a 162/2012 (08.23.) számú határozatával elfogadta. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 5 1. Alkalmazási kör... 5 2. Cél, feladat...

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

KÉK HULLÁM ZÁSZLÓ FRANCHISE KÉZIKÖNYV

KÉK HULLÁM ZÁSZLÓ FRANCHISE KÉZIKÖNYV KÉK HULLÁM ZÁSZLÓ FRANCHISE KÉZIKÖNYV Balatoni Szövetség Készült a Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetségének megbízásából, a Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. által 2009. október A franchise kézikönyv

Részletesebben

- 1 - 265-0132 (székhely) 263-0959 (telephely) E- mail: aprokovi@enternet.hu Óvodavezető:

- 1 - 265-0132 (székhely) 263-0959 (telephely) E- mail: aprokovi@enternet.hu Óvodavezető: - 1 - Ü g y i r a t s z á m : 4 6 8 - I / 2 0 1 3 H Á Z I R E N D Intézmény neve: Kőbányai Aprók Háza Óvoda Székhelye Budapest, X. ker. Újhegyi sétány 5-7. Telephelye: Budapest, X. ker. Újhegyi sétány

Részletesebben

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A

G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A G Y Ö N G Y Ö S - K E R T Ó V O D A H Á Z I R E N D 2013. H Á Z I R E N D Kedves Szülők! E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek gyakorlatára építve az Önök

Részletesebben

TARTALOM. 3. sz. MELLÉKLET VERSENYZŐ ÖSSZEKÖTŐ NEVE és FÉNYKÉPE 19. oldal. 6. sz. MELLÉKLET KIEGÉSZÍTÉS A HISTORIC BAJNOKSÁG RÉSZTVEVŐINEK 22.

TARTALOM. 3. sz. MELLÉKLET VERSENYZŐ ÖSSZEKÖTŐ NEVE és FÉNYKÉPE 19. oldal. 6. sz. MELLÉKLET KIEGÉSZÍTÉS A HISTORIC BAJNOKSÁG RÉSZTVEVŐINEK 22. 1 TARTALOM 1., BEVEZETÉS 3. oldal 2., RENDEZÉS 3. oldal 3., PROGRAM 4. oldal 4., NEVEZÉSEK 6. oldal 5., BIZTOSÍTÁS 9. oldal 6., REKLÁMOK ÉS AZONOSÍTÓK 9. oldal 7., GUMIABRONCSOK 10. oldal 8., ÜZEMANYAG

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Zöld Fenyő Időskorúak Otthona H Á Z I R E N D J E - 2013 - ápoló gondozó otthoni ellátás igénybevétele esetén A Házirend a szociális igazgatásról

Részletesebben

HÁZIREND 2015. OM azonosító: 036132

HÁZIREND 2015. OM azonosító: 036132 Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u.19. Tel.: 74/510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu HÁZIREND OM azonosító: 036132 Készült: 2015.

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

OM azonosító: 034257 Ikt. : 6 83-2015 H Á Z I R E N D

OM azonosító: 034257 Ikt. : 6 83-2015 H Á Z I R E N D III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Tel: 388-67-53; E-mail: arpad-o@kszki.obuda.hu Mókus Tagóvoda Budapest, 1036. Mókus utca 1.Tel: 250.43-97; E-mail:

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94.

Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94. Iktatószám: II-134/2013 Kőbányai Kiskakas Óvoda 1104 Budapest, Mádi utca 86-94. HÁZIREND Készítette: Kemerléné Suri Ildikó óvodavezető 2 Bevezető Óvodánk házirendje a Nemzeti Köznevelési Törvény és végrehajtási

Részletesebben