DÉKÁNI A KECSKEMÉTIK GAMF KARK FŐISKOLA UTASÍTÁS SPORTLÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATI RENDJÉRŐL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA JANUÁR 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÉKÁNI A KECSKEMÉTIK GAMF KARK FŐISKOLA UTASÍTÁS SPORTLÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATI RENDJÉRŐL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA 2013. JANUÁR 1."

Átírás

1 DÉKÁNI UTASÍTÁS A KECSKEMÉTIK FŐISKOLA K SPORTLÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATI RENDJÉRŐL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA JANUÁR 1. HATÁLYOS: VISSZAVONÁSIG AZONOSÍTÓ: DU 6/2012 IKTATÓ SZÁM: GDH-1-48/2012

2 2/5 A Kecskeméti Főiskola GAMF Kar sportlétesítményeinek használati rendje 1. Az utasítás hatálya 1.1. Az utasítás tárgyi hatálya a Kecskeméti Főiskola GAMF Kar (továbbiakban: Kar) területén lévő sportlétesítmények használati rendjére terjed ki. Jelen utasítás hatálya nem terjed ki azon sportolási alkalmakra, melyek a főiskolai/kari szabályozások alapján a tanrend szerinti testnevelés körébe tartoznak, valamint az egyedi szerződéssel szabályozott, nem főiskolai szervezésű sportrendezvényekre Az utasítás személyi hatálya kiterjed mindenkire, aki az 1.1. pont alapján a sportlétesítményeket sportolási céllal használja (továbbiakban: sportoló/k), valamint az utasítás külön rendelkezése esetén mindazokra, akik a sporteseményen nem sportolási céllal vesznek részt (továbbiakban: más résztvevő/k) Az utasítás által hatálytalanított szabályozás: DU 1/2008, 2. sz. kiadás. 2. A sportlétesítmények használatának általános szabályai 2.1. A sportlétesítményeket a jelen utasítás mellékletében rögzített térítési díj megfizetése (1. sz. melléklet), valamint felelősségvállaló nyilatkozat (2. sz. melléklet) aláírása ellenében lehet igénybe venni A térítési díjat a sportolás megkezdése előtt kell kiegyenlíteni készpénzben vagy átutalással DSK tagsági igazolvány a Testnevelési Csoport tanári szobájában, pályabérlet és alkalmi jegy a teherportán vásárolható A sportolási lehetőségre vonatkozó igényt a kar Gondnokságának vezetőjénél kell előzetesen jelezni, kivéve a teniszpályák használatát, melyekre vonatkozó szándékot a teherportán kell egyeztetni A sportlétesítmények használatának időrendi beosztását a gondnokságvezető határozza meg, a tanrend szerinti órákat, a sportlétesítmények állapotát, valamint a biztonságos sportolás szempontjait figyelembe véve A sportlétesítményeket órarenden kívül, illetve a nappali tagozatos hallgatók sportcsoportjainak edzési idején kívül hasznosítani kell külön megkötött bérleti szerződés keretében. Az órarenden kívüli sportfoglalkozások (edzések) keretében azok a hallgatók vehetik igénybe a sportlétesítményeket, akik rendelkeznek érvényes DSK igazolvánnyal. Egyéni külső személyek (sportcsoportok) DSK igazolvánnyal a Sportcsarnokot, labdarúgópályát nem vehetik igénybe, erre csak szerződéssel, teljes térítési díj ellenében van lehetőség. A térítési díjakat az 1. sz. melléklet tartalmazza. A bérleti szerződések előkészítéséért, a szerződések betartásáért a kari gondnokságvezető felel. A DSK igazolványok érvényességét a kar területére történő belépéskor, a létesítményekhez a kulcsok felvételekor a szolgálatot teljesítő portások kötelesek ellenőrizni. Ellenőrzési joga van még sportolás közben is a testnevelőknek, a kari gondnokságvezetőnek, illetve a vagyonőrnek. A Sportcsarnokban lévő öltözőkhöz, konditermekhez tartozó kulcsokat olvasható aláírás ellenében, az érvényes igazolások bemutatásával szintén a teherportán lehet felvenni.

3 3/5 Abban az esetben, ha szerződéses bérbeadás történik, a kar gondnokságvezetője írásban tájékoztatja a portásokat, hogy mely időszakban, mely csoportok vehetik igénybe a létesítményeket A teniszpályák igénybevételére a következő utasítás érvényes. A pályákat csak pályabérlettel lehet igénybe venni. A teherportán kell telefonon vagy személyesen a pálya igénybevételét bejelenteni, a számozott pályák foglalási nyilvántartását a portás köteles vezetni. A pályakulcsot csak a névre szóló bérlet leadásával veheti fel a sportoló. A pályabérletek díját szintén az 1. sz. melléklet tartalmazza A sportoló a sportolás megkezdése előtt a térítési díjjal fedezett sportolási időtartamra szóló felelősségvállaló nyilatkozatot köteles tenni. A felelősségvállalás kiterjed a sportolás más résztvevőinek (pl. néző) tevékenységére is. Csoportos sportolás esetén a nyilatkozatot a csoport tagjaiért készfizető kezességet vállaló személy írja alá. 3. Parkolás 3.1. Gépkocsival érkező, külső sportolók alkalmanként 200,- Ft értékű parkolójegyet kötelesek vásárolni a teherportán. Pályabérlet esetén 4.500,- Ft értékű éves parkolási bérlet váltható. 4. Időbeni érvényesség január 1-től visszavonásig. Kecskemét, december 17.. Dr. Belina Károly dékán

4 4/5 1. sz. melléklet A sportlétesítmények használatáért fizetendő díjak Sportoló Kecskeméti Főiskola nappali tagozatos hallgatói DSK tagsági igazolvány KF GAMF Kar munkatársa diáksportköri (DSK) tagsági igazolvány KF GAMF Kar munkatársának családtagja DSK tagsági igazolvány DSK tagsági igazolvánnyal rendelkezők vendégei DSK igazolvány külsőknek (konditerem, futópálya) Teniszpálya bérlet külsőknek 25 órára DSK tagsági igazolvány ill. teniszpálya bérlet nélkül Térítési díj 1.000,- Ft/év 2.000,- Ft/év 3.000,- Ft/év 500,- Ft/fő/alkalom Ft/év ,- Ft 1.200,- Ft/óra/pálya

5 5/5 2. sz. melléklet Felelősségvállaló nyilatkozat a sportlétesítmények használatára A Használó teljes és kizárólagos felelősséggel jogosult, illetve köteles a kar által rendelkezésre bocsátott sportlétesítményeket rendeltetésszerűen, a biztonsági előírások maximális betartásával és betartatásával használni, a használat folyamatos felügyeletét biztosítani, a használat befejezését követően a sportlétesítményt eredeti állapotában és rendezettségében visszaszolgáltatni, továbbá gondoskodni arról, hogy a sportolók és a sportolás más résztvevői a kar területét elhagyják. A kar kizárja a felelősségét a sportoló, vagy más résztvevő által a használat során, vagy azzal öszszefüggésben, a Használónak, más sportolónak, résztvevőnek, vagy harmadik személynek okozott anyagi kárért, illetve egészségkárosodásért. A Használó készfizető kezesként felel a sportoló, vagy más résztvevő által a karnak okozott anyagi kárért. A kar kizárja a felelősségét a Használó által a sportolónak, más résztvevőnek, vagy harmadik személynek a használat során, vagy azzal összefüggésben okozott anyagi kárért, illetve egészségkárosodásért. A Használó teljes felelősséggel tartozik a karnak okozott anyagi kárért, ideértve a sportlétesítményben, valamely berendezési tárgyban, vagy sporteszközben keletkezett, a rendeltetésszerű használatból eredő elhasználódás esetét kivéve valamennyi károsodásért, illetve hiányért is. Használó jogosult arra, hogy a kar felé fennálló helytállási kötelezettségének biztosításáról biztosítási szerződés kötésével, vagy más módon előre gondoskodjon. Használó köteles arra, hogy a sportolás alkalmával történt bármely anyagi, vagy egészségkárosodást a károsult személyére tekintet nélkül a kar részére haladéktalanul bejelentse. A karnak okozott kárról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a káresemény bekövetkezését és annak körülményeit. Kecskemét, 20.. Használó

VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Kajak-Kenu Szövetség tulajdonában és vagyonkezelésében lévő eszközök és ingatlanok igénybevételének rendjéről Megállapította a Magyar Kajak-Kenu

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: 06-1-2733090 Fax: 06-1-2733099 E-mail: mail@bkf.hu BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TOVÁBBI SZABÁLYZATOK

Részletesebben

Szervezeti egység Középiskolai Kollégium Cím 9400 Sopron Ferenczy János utca 60.

Szervezeti egység Középiskolai Kollégium Cím 9400 Sopron Ferenczy János utca 60. A Szolgáltató adatai: Szervezeti egység Középiskolai Kollégium Cím 9400 Sopron Ferenczy János utca 60. Levelezési cím Soproni Szociális Intézmény 9400 Sopron Kossuth Lajos utca 10. Telefon 99/523 126 Fax

Részletesebben

ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK 1.) A bérlő köteles minden bel- és külföldi jogszabályt, hatósági előírást (pld. menetlevéltömböt szabályosan vezetni, valamint a menetíró korongot a menetíró készülékbe az

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések A Griff Íjász Egyesület Elnökségének 1/2014/(12. 17.) ELN. sz. Határozata az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Az Egyesület Alapszabályát és a 2011. évi CLXXV tv. és a 2011. évi CLXXXI. tv.

Részletesebben

Amennyiben a jelen ÁSZF a Természetjáró Kártya kifejezést használja, az alatt valamennyi fenti típusú kártyát érteni kell.

Amennyiben a jelen ÁSZF a Természetjáró Kártya kifejezést használja, az alatt valamennyi fenti típusú kártyát érteni kell. TERMÉSZETJÁRÓ KÁRTYA (TeKa) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozzák a Magyar Természetjáró

Részletesebben

A bérleti idő lejárata után a Bérlő jogtalanul birtokolja a Gépjárművet.

A bérleti idő lejárata után a Bérlő jogtalanul birtokolja a Gépjárművet. Bérleti szerződés részletes feltételei A jelen Mellékletben vagy a Bérleti szerződésben foglaltak nem teljesítése, illetve megszegése esetén Bérbeadó jogosult a gépjármű bérbeadására létrejött bérleti

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (melléklet)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (melléklet) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (melléklet) A jelen Mellékletben vagy a Bérleti szerződésben foglaltak nem teljesítése, illetve megszegése esetén Bérbeadó ( Bérbeadó ) jogosult a gépjármű bérbeadására

Részletesebben

I. fejezet Általános és értelmező rendelkezések

I. fejezet Általános és értelmező rendelkezések Szabályzat a diákigazolványok kezeléséről 1 A Szegedi Tudományegyetem Tanácsa a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv., valamint a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) sz. Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

BEERIDES BÉRLETI SZERZŐDÉS

BEERIDES BÉRLETI SZERZŐDÉS BEERIDES BÉRLETI SZERZŐDÉS BÉRLETI SZERZŐDÉS 1. BEVEZETÉS 1.1 A jelen általános szerződési feltételek a BeeRides Gépjármű-kölcsönző Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata képviselő-testületének 13/2011.(V.13.) önkormányzati rendelete. a Siófok Kártyáról

Siófok Város Önkormányzata képviselő-testületének 13/2011.(V.13.) önkormányzati rendelete. a Siófok Kártyáról Siófok Város Önkormányzata képviselő-testületének 13/2011.(V.13.) önkormányzati rendelete a Siófok Kártyáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2013. július 5. napjával.) Siófok

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA Miskolc 2013. 6.7. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BÉRBEADÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 360/2013. SZ. HATÁROZATA ALAPJÁN Készült 8

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata. Pécs 2012.

A Pécsi Tudományegyetem. Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata. Pécs 2012. A Pécsi Tudományegyetem Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata Pécs 2012. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (Bérleti szerződés 1. sz. melléklete)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (Bérleti szerződés 1. sz. melléklete) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Bérleti szerződés 1. sz. melléklete) A Rado Central Kft. a továbbiakban, mint Bérbeadó, bérbe adja a bérleti szerződésben megnevezett gépjárművet, a továbbiakban, mint

Részletesebben

RENT A CAR ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

RENT A CAR ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) RENT A CAR ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Az Euro-Motors Autóház Kft. (továbbiakban: Bérbeadó) bérbe adja a Bérleti szerződésben feltüntetett gépjárművet, az ugyanott megnevezett Bérlő(k)nek, aki(k)

Részletesebben

A Life1 Pécs Fitness Klub Házirendje. A Life1 Pécs Fitness Klub üzemeltetője:

A Life1 Pécs Fitness Klub Házirendje. A Life1 Pécs Fitness Klub üzemeltetője: A Life1 Pécs Fitness Klub Házirendje A Life1 Pécs Fitness Klub üzemeltetője: Fitness Vision Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 2/1., cégjegyzékszám: 15-09-075649,

Részletesebben

JÓZSEFVÁROS KÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

JÓZSEFVÁROS KÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK JÓZSEFVÁROS KÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozzák a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban:

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/2014. (III. 26.) számú. h a t á r o z a t a. (Dr. Bégányi Dániel-önkormányzat)

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 48/2014. (III. 26.) számú. h a t á r o z a t a. (Dr. Bégányi Dániel-önkormányzat) ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR VITORLÁS KÁRTYA (MaViKa) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (MaViKa ÁSZF))

MAGYAR VITORLÁS KÁRTYA (MaViKa) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (MaViKa ÁSZF)) MAVIKA ÁSZF MAGYAR VITORLÁS KÁRTYA (MaViKa) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (MaViKa ÁSZF)) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozzák

Részletesebben

A SZÉFSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SZÉFSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SZÉFSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Általános Szerződési Feltételek hatálya, elfogadása, módosítása 1.1. Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1082 Budapest,

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK BÉRBEADÁSI ÉS BÉRBEVÉTELI SZABÁLYOZÁSA ÉS ELJÁRÁSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK BÉRBEADÁSI ÉS BÉRBEVÉTELI SZABÁLYOZÁSA ÉS ELJÁRÁSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK BÉRBEADÁSI ÉS BÉRBEVÉTELI SZABÁLYOZÁSA ÉS ELJÁRÁSI RENDJE 2013. január 01. Záradék: Jelen előterjesztést a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Tanácsa 2011.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat)

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA. Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat) BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA RENDÉSZETI ÉS VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest 2014 (2014. április 25. napjától hatályos változat) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az e törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Budaörs Városi Uszoda. Sportcsarnok és Strand

Budaörs Városi Uszoda. Sportcsarnok és Strand Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand HÁZIREND A Budaörsi Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand (továbbiakban: Létesítmény) elsősorban a város úszni, sportolni, kikapcsolódni vágyó lakosságát kívánja

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN

Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN Általános Szerződési Feltételek GÉPJÁRMŰ BÉRLÉS ÉS FLOTTA KEZELÉSI SZOLGÁLTÁS TÁRGYÁBAN I. ÁLTALÁNOS KÖTELEM 1. A jelen Bérleti Keretszerződés (továbbiakban Keretszerződés) a Cartis Flottakezelő Kft. a

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató adatai 2. Általános szabályok 3. Szerződő fél 4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség 5. Árak 6. Családi kedvezmények

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben