Motto: Hagyjátok meg nekem bolondságaimat, itt vannak nektek a mûveim! R.Wagner. Tartalom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Motto: Hagyjátok meg nekem bolondságaimat, itt vannak nektek a mûveim! R.Wagner. Tartalom"

Átírás

1 XV. évfolyam 1-2. szám tavasz

2 Motto: Hagyjátok meg nekem bolondságaimat, itt vannak nektek a mûveim! R.Wagner 3 9 Tartalom Új Wagner emléktábla Budapesten 3-4 Gondolattöredékek Richard Wagnerrôl 5 Akikre büszkék vagyunk 7 Parsifal, Pogány Vilmos grafikája 8 A harminc éves Parsifal 9 Operaházi emlékek képekben 11 Tisztújító közgyûlés Wagner mûvészetének magyarországi befogadásáról 12 Egy szobor és árnyéka 17 Bayreuthi ösztöndíjasok Giuseppe Verdi 20 A tavaszt és napsugarat szeretnénk elhozni 21 Wagner 22 A bolygó Hollandi operaházi elôadása-óriási siker 24 A nevetô Wagner 26 Itt megtisztul a lélek A címlapon Demcsák Dóra szobrászmûvész Wagner bronz féldombormûve. A hátlapon Janzsó Anna festômûvész Hét fátyol tánc alkotása éve Lipcsében ebben a házban született Richard Wagner A klasszikus budapesti Parsifal emlékezetes szereplôi: Polgár László - Gurnemanz, Solyom Nagy Sándor - Amfortas Misura Zsuzsa akinek tanítványai Verdivel elhozták a tavaszt A budapesti Hollandi ami mindenkinek tetszett, pedig... A müncheni Trisztan bemutatót sikerre vivô Schnorr házaspár Kiadja a Richard Wagner Társaság Fôvédnök: MARTON ÉVA 1148 Budapest, Kerepesi út 76/E. Telefon: Fax: Internet: A Wagner Társaság adószáma: Szerkesztôbizottság: Dr. Ádám András fôszerkesztô, Dr. Király László, Pallós Tamás, Vajai Balázs Megjelenik negyedévente, megvásárolható: a Társaság rendezvényein, a Magyar Állami Operaházban ISSN

3 3

4 AZ EMLÉKTÁBLA SZÖVEGE NÉMETÜL-ANGOLUL ANLÄSSLICH DES 50. TODESTAGES RICHARD WAGNERS WURDE 1933 AN DIESER STELLE, AN DER FASSADE DES EHEMALIGEN GASTHAUSES HUNGARIA, DAS IM II. WELTKRIEG ZERSTÖRT WURDE, EINE GEDENKTAFEL ANGEBRACHT MIT FOLGENDEN WORTEN: IN DIESEM GASTHAUS WURDE 1872 DIE PESTER WAGNER GESELLSCHAFT GEGRÜNDET, DEREN ERSTER VORSITZENDER DER HOCHVEREHRTE STAATSMANN GRAF ALBERT APPONYI WAR. DER EINLADUNG DER GESELLSCHAFT FOLGELEISTEND, KEHRTE HIER EIN, AM 6. MÄRZ 1875, DER TONSCHÖPFER UNERMESSLICHER MEISTERKLÄNGE, RICHARD WAGNER MIT SEINER GEMAHLIN, COSIMA LISZT, DER TOCHTER DES MANNES, AUF DEN DIE UNGARN SEHR STOLZ SIND, FRANZ LISZT,,ERHEBE DICH, ZU ODIN FLIEGE EMPOR! DEINE LICHTEN TRÄUME WEIT ÜBERS LAND SIE SCHWINGEN, HINAUS IN DIE WELT, LEUCHTEN, KLINGEN..." REVICZKY GYULA, 1883 DIESE GEDENKTAFEL WURDE DEM TONDICHTER VON DER NACHWELT ALS DANK FÜR SEINE KUNSTWERKE GEWIDMET, ANLÄSSLICH DER 200. GEBURTSTAGSJAHRESFEIER VON DER RICHARD WAGNER GESELLSCHAFT, 2013 Kersten Kalmár fordítása HERE ONCE STOOD THE THE HUNGÁRIA HOTEL, WHICH WAS DESTROYED IN WORLD WAR II. IN 1933 A PLAQUE WAS ERECTED ON THE WALL OF THE HOTEL TO COMMEMORATE THE 50TH ANNIVERSARYOF THE DEATH OF RICHARD WAGNER. ENGRAVED ON THE PLAQUE WERE THE FOLLOWING WORDS: IN THIS HOTEL IN 1872 WAS FOUNDED THE PEST WAGNER SOCIETY, WHOSE FIRST SECRETARYWAS THE IMMORTAL STATESMAN COUNT ALBERT APPONYI. IT WAS IN THIS SAME HOTEL THAT THE COMPOSER OF COUNTLESS MELODIES RICHARD WAGNER, ARRIVING IN BUDAPEST AT THE INVITATION OF THE SOCIETY ON MARCH 6TH 1875, STAYED WITH HIS WIFE COSIMA LISZT, DAUGHTER OF THE PRIDE OF ALL HUNGARIANS, FRANZ LISZT. FLY, FLYTO ODIN! YOUR SONOROUS DREAMS RESOUND AT THE VERYFRONTIERS OF THE WORLD GYULA REVICZKY, HUNGARIAN POET, 1883 THIS NEW PLAQUE WAS ERECTED BY A LATER GENERATION OF RICHARD WAGNER S ADMIRERS, IN GRATEFUL ACKNOWLEDGEMENT OF THE COMPOSER S WORK, ON THE OCCASION OF THE 200TH ANNIVERSARYOF HIS BIRTH. THE HUNGARIAN RICHARD WAGNER SOCIETY, 2013 Király Zsolt fordítása 4

5 Gondolattöredékek Richard Wagnerrôl W agner zenéje túl tökéletes, hogysem egykönnyen meg lehessen bocsátani érte a szerzônek. Ez az egyik legalapvetôbb következtetése Wagnerrôl való végül könyvnyivé nôtt elmélkedéseimnek. Zenetörténeti jelentôségét nem pusztán híveinek, de ellenségeinek száma és elszántsága is jól mutatja. De vajon hányan gondoltak bele igazán, micsoda hatalmas terhet is viselt az az ember, akinek hangjai ma is katarzist és vigasztalást nyújtanak mindazoknak, akik nem félnek megnyitni fülüket és szívüket e zene elôtt. A tehetség és az invenció átlagember számára alig elképzelhetô terhét viselte a komponista, hiszen majdhogynem páratlan módon a wagneri életmû szinte egésze legbensôbb lelki és mûvészi szükségletbôl fakadt. Ezt pedig többek között azoknak az alkalmi kompozícióknak a gyengéi mutatják, amelyekkel kapcsolatban maga Wagner vall az invenció hiányáról. Ám a kiérlelt, és az életprogram szerves részét képezô alkotások olyan gazdagságú áradását mutatják a zenei és esztétikai ötleteknek, amelynek rögzítése a legnagyobb technikai tudást és türelmet igényelte. Van ebben valami csodaszerû: tehát az ihlet tüzének és a komponálás hûs vizének elegyítésében. Mint Wagner maga mondja: És ahogyan komponálok, voltaképp az is varázslás, mert mechanikusan és nyugodtan egyáltalán nem tudok muzsikálni, még a szopránkulcs is zavar egy ötszólamú Bachdologban, legszívesebben átírnám. Eksztázisban azonban a legvadabb szólamvezetésû helyeket minden habozás nélkül megoldom, olyan biztonsággal jön ki belôlem, akár egy gépbôl. Nyugodtan viszont semmit sem tudok. 1 Persze Wagner maga is tudja, hogy ihlete gyakran teszi próbára technikai tudását. Mint máskor Cosimának mondja: Micsoda kontár vagyok, el se hiszi senki; nem tudok transzponálni. A komponálás nálam különös állapot; fantáziáláskor megy minden, mint a karikacsapás. De amint le akarom írni, nincs már az ujjaimban. Hogy is volt, kérdezem ilyenkor, és nem azt, hogy is van, milyennek is kell lennie, hanem hogy is volt, és akkor addig kell keresni, amíg az ember újra megtalálja. Mendelssohn összecsapná a kezét, ha látná, hogyan komponálok. 2 De tegyük mindjárt hozzá: Wagner sosem akart olyat, amit bármely kontár könnyedén és mechanikusan megoldhatott volna. Sôt a polifónia olyan gazdagságát teremtette meg, amelyet ôelôtte talán senki. És éppen a wagneri mûvészet képzeletgazdagsága és technikai bravúrjai tükrében oly megrendítôek az állítólag kevély zeneszerzô sorai Liszt Ferenchez, és éppen a Trisztán komponálása idején: Nem tudom neked eléggé nyomatékosan megmondani, milyen szánalmas zenésznek érzem magam, lelkem legmélyén azt hiszem, nyomorult kontár vagyok, egyéb semmi. Látnál csak, ahogy mostanság ott ülök, azt gondolom, Mennie kell! aztán a zongorához oldalgok, összekalimpálok holmi siralmas szemetet, aztán bambán feladom a küzdelmet. Tudnád csak, hogy ilyenkor milyen hangulat fog el! Milyen szilárdan meg vagyok gyôzôdve zenei semmirevalóságomról! És aztán jössz te, akinek minden pórusából csak úgy patakzik, áramlik, zuhatagokban ömlik a zene ( ) és akkor még olyan szavakat kell végighallgatnom, amilyeneket te intézel hozzám. Nehéz elhinnem, hogy mindez nem merô gúny. Furcsa történet ez, kedvesem, és hidd el, nem sokat érek. 3 Miután azonban rálát a mûre, különösen annak legextatikusabb harmadik felvonására, s alighanem látja, megoldotta a megoldhatatlant, így ír Mathilde Wesendoncknak: Ebbôl a Trisztánból valami félelmetes kerekedik! Ez az utolsó felvonás!!! Félek, ezt az operát betiltják hacsak valami rossz elôadás paródiává nem torzítja az egészet; csak a középszerû elôadás menthet meg, mert az igazán, tökéletesen jótól megbolondulnának az emberek másképp nem képzelhetem. 4 1 Cosima Wagner: Napló ( válogatás). Gondolat. Budapest, (1871. november 18.) 2 Cosima Wagner: Napló. Idézett kiadás, 94. (1871. június 23.) 3 Thomas Mann: Richard Wagner szenvedése és nagysága. Európa. Budapest., Idézi Mann i.m

6 A Trisztánnak ez a több mint zene -i jellege, a lélek rezdüléseivel való ez a legartisztikusabb eggyé olvadása téveszthetett meg oly sokakat, így Thomas Mannt is, a wagneri muzsika zenei értékeit illetôen. Amint Mann önmagával vívódva írja: Wagner zenéje éppúgy nem zene, mint ahogy az alapjául szolgáló drámaszöveg, amely kiegészíti, nem irodalom. Ez a zene pszichológia, jelkép, mítosz, pátosz minden, csak nem muzsika ama megtévedt mûítészek tiszta és teljes értelmében. 5 Vagy ahogyan Mann más helyütt írja: Valóban, nem csak felületesen, hanem szenvedélyesen és hódolattal is csak azt mondhatjuk a félreértés veszélyét is vállalva, hogy Wagner mûvészete a legnagyobb akaraterôvel és intelligenciával óriásivá növesztett, zsenialitásba hajló dilettantizmus. 6 Pedig több mint száz év távolából be kell látnunk, hogy Wagner zenéje több mint zene, anélkül azonban, hogy egyúttal kevesebb is volna annál. És többek között ez tehát a zene világán túlmutató aspiráció, és a zene világán kívülrôl is (!) érkezô inspiráció következetes megléte, ami a wagneri mûvészetnek különleges helyet biztosít a zenetörténetben. Többek között, hiszen mindez nem lehet magyarázata sem az alkotások tökéletességének, sem pedig hatásuk megrázó erejének. A zenén kívüli tényezôk ugyanis csupán irányt szabtak e mûvészet fejlôdésének, noha kibontakozásához nem lehettek elégségesek. Ahhoz ugyanis kifejezetten zenei természetû invenciókra és kompozíciós zsenialitásra volt már szükség tavasz A zenei és nem zenei szempontok egyidejû megléte, és páratlan összhangja következtében Wagnernél hallatlanul kitágulnak a mûvészi kifejezés határai, ténylegesen új dimenziók nyílnak meg mind az alkotó, mind pedig a hallgató elôtt. Amint Baudelaire megjegyzi: belsô szükséggé vált számára, hogy megkettôzött formában, egyszerre költôként és zenészként gondolkodjék, hogy minden eszmét kétféle formában vegyen szemügyre 7 Awagneri zene egyik nagy újdonsága többek között a térhatás érzékeltetése, méghozzá oly forradalmian, amint a festészetben Giotto perspektívateremtô mûvészete. Amint Baudelaire írja: Nincs még egy zeneszerzô, aki annyira értene a fizikai és spirituális tér mélységének festôi ábrázolásához, mint Wagner. 8 Vagy ahogy Nietzsche megjegyzi: a zene területén nem kevesebbet tett, mint a plasztika terén a szabadon álló szoborcsoport feltalálója. 9 Ezért érezzük Wagnert hallgatva, hogy egy sajátos térbe, egy önálló világközegbe léptünk. Wagner nem pusztán a meglévô mûvészetek nyelvén fejezte ki magát, de önálló kifejezési közeget alkotott, saját nyelvet teremtett. Ezért mondhatta Nietzsche: Wagner zenéje mint Egész a világ képmása. 10 És ez a képmás, ez a sajátos világ nem a semmibôl jött létre. Olyan tudatos alkotás eredménye, amelyet teoretikus igényû analízis elôzött meg. Wagner zenekara csodálatos térhatásával és adott esetben természetfestésével alighanem a leg- 5 Mann i.m Mann i.m Baudelaire Charles (2001): Richard Wagner és a Tannhäuser Párizsban. In Richard Wagner: Egy német muzsikus Párizsban Charles Baudelaire: Richard Wagner és a Tannhäuser Párizsban. Kávé Kiadó Baudelaire i.m Nietzsche, Friedrich: Richard Wagner Bayreuthban. In: Friedrich Nietzsche: Korszerûtlen elmélkedések. Atlantisz. Budapest Nietzsche: Richard Wagner Bayreuthban. Idézett kiadás

7 fontosabb díszleteleme a mûveknek. Szinte hihetetlen, hogy a Trisztán nyitánya után felhangzó matrózdalt követôen a zenekar által valósággal érezzük a hajó hullámokkal ellentétes irányú mozgását, célja felé való feltartóztathatatlan haladását. Ám a zenekar szerepe még ennél is fontosabb, aminek pedig felbecsülhetetlen esztétikai értéke lesz. A hangszeres együttes ugyanis olykor szinte helyet cserél az énekszólammal, átvéve a hagyományos értelemben vett dallamot, és az énekeseknek hagyva a kísérô szólam szerepét. Ez a szerkesztési eljárás aminek már a barokkban is megvoltak az elôzményei, és amelynek szép példáit találjuk Vivaldinál, az egyik legszebbet pedig talán Bach Máté Passiójának Erbarme dich kezdetû altáriájában igen zavarba ejtô és a különös gazdagság érzetét keltô hatással jár. Az énekest ugyanis részben a megszokás okán, részben pedig az emberi hangra való ösztönös figyelésünkbôl adódóan továbbra is úgy tekintjük, mint a fô téma hordozóját. Így énekelt szólam gyanánt kapunk valami szokatlant, valami egészen különlegeset, amelynek esztétikai értékéhez nem fér semmi kétség, ám egyúttal megkapjuk a dallamot is magától a zenekartól. S közben úgy érzékeljük méltán, hogy kétszeresen kapjuk a fô témát. Egyszer azt, ami az elôadó énekes miatt annak tekintendô, másrészt a zenekartól azt, amit zenei beidegzôdéseink alapján annak érzünk. Wagnernél ennek a szerkesztési módnak a következetes alkalmazására, és a drámai fokozás szolgálatába állítására kerül sor. S ez olyan gazdagság benyomását kelti, amelyre azelôtt alig volt példa, színpadon pedig különösen ritkán. És e monumentális hatás természetesen még akkor is mûködik, ha a zenekarból mindössze csupán néhány hangszer szól. Sôt a hatás ekkor csak igazán zavarba ejtô: monumentalitás, gazdagság, és az eszközök hallatlan takarékossága egyazon idôpillanatban. Wagner tehát nem pusztán kivételesen invenciózus, de egyúttal különösen tudatos mûvész. Így nála a szenvedélyesség és a kivitelezés racionalitása páratlan feszültséget teremt az alkotásokban. S ha valóban volt a görög kultúrának apollói harmonikus és dionüszoszi diszharmonikus princípiuma amint azt Wagner sugallatára Nietzsche sejteni vélte, úgy a nyugati kultúra is két princípium (az értelem és az érzelem) feszültségén épülhetett fel. Bizonyára vitatkozni lehet azon, hogy Wagner zenéje a nyugati zene kiteljesedése-e. Meggyôzôdésem szerint azonban abban az értelemben mindenképpen az, hogy benne tetten érhetjük a Nyugat szellemét alapvetôen meghatározó mediterrán emocionalitás és a nordikus analitikus hajlam tovább már alig fokozható teljességét és egyensúlyát. Ami elôtte volt, abban a szív hangjai még erôsebbek a megfontoltságnál, ami pedig utána következett, sokkal inkább közelít a teoretikus spekulációk felé. Szmodis Jenô Akikre büszkék vagyunk Hét Wagner társasági, bayreuthi ösztöndíjas a Don Giovanni elôadásokon január 30-án a Mindenki Operája sorozat eseményeként láthattuk, hallhattuk Mozart mûvét. Számomra és ezzel nem vagyok egyedül nagy élményt nyújtó elôadás volt. Aremek produkcióban öt bayreuthi ösztöndíjasunk szerepelt. Remekül! Kezdem a karmesterrel. Régebbi tagjaink bizonyára emlékeznek arra a zongorista kisfiúra, aki többször szerepelt rendezvényeinken. Mészáros Györgyrôl, az akkori Gyurikáról van szó. Szüleivel, László Rita oboa és angolkürt mûvésszel és Mészáros László kürtmûvésszel együtt 2000 óta Társaságunk tagja. Bécsben tanult zongorázni, majd vezényelni ben már szerepelt az Operaházban. Akkor a Don Pasqualet vezényelte. Most a Don Giovanniban jeleskedett. Acímszereplô Szegedi Csaba, Donna Anna Miksch Adrienn, Don Ottavio Megyesi Zoltán, Leporello Bretz Gábor Liszt díjas, a Magyar Állami Operaház kamaraénekese volt. Mindannyian élményt nyújtottak nemcsak hangjukkal, de szerepformálásukkal is. Szeretném rajtuk kívül Barát Emôke Zerlináját megemlíteni, bár ô nem volt ösztöndíjasunk. Az Erkel Színházban is nagy sikert arattak. Ekkor két elôadáson Bretz Gábor a címszerepet alakította és Cser Krisztián volt Leporello. Bárkivel beszéltem, lelkesedéssel nyilatkozott róluk. Külön kiemelte mindenki kettôjük tökéletes összhangját ének és játék terén egyaránt. Donna Elvirát Szabóky Tünde szintúgy bayreuthi ösztöndíjasunk énekelte ugyancsak remekül. Gratulálunk! Molnár Róbertné 7

8 Parsifal - Pogány Frigyes grafikája 8

9 A harminc éves Parsifal A cím akarattal pontatlan, kétféleképpen is értelmezhetô. Vonatkozhat arra az örömteli három évtizedre, amit a Ferencsik János Mikó András által alkotott Parsifal elôadások jelentettek a Wagner rajongóknak. Rögtön nyomatékkal jegyzem meg: nemcsak a hazai Wagner hívek részére, hanem sok-sok külföldinek is, mert mint egy bécsi zenekritikus ismerôsöm mondta: ez a budapesti, Európában az utolsó még szép, érthetô, nézhetô Parsifal elôadás. Hogy miért? Errôl szól e néhány sor. Amásik cím-változat már valóban fogas kérdés, nevezetesen hány éves az ifjúnak mondott Parsifal, amikor a hosszú megtisztulást követôen be tudja tölteni a Grál által rábízott tisztségét? Körülbelül harminc? Ô is az életút felénél tart? Wolfram von Eschenbach Parzevalja olyan sokat kalandozik, hogy ez nehezen férne ennyi idôbe, Wagner pedig bölcsen, filozofikusan elrejti a választ. Csak annyit tudunk meg, hogy a Grál templomából való kilódítása után Parsifal hosszan vándorol, majd elátkozottan keresi az igaz utat, melyet nem lel. Egy kegyelemteljes napon, melyen az átok nem fog, visszatéved a Grál erôterébe. Bár mindenki megöregedett, ez itt nem fontos, mert itt a Grál végtelen szent terében az idô elveszti jelentôségét, értéke csak a szellemiségnek van. Ezt a szellemiséget találták meg harminc évvel ezelôtt Ferencsik János és Mikó András! A Parsifallal azt a mûvet állították a színpadra, ami kirívóan más, mint az operairodalom megannyi alkotása de még Wagner saját mûveitôl is elkülönül. Oka: mert gondolat és érzésvilága teljesen más, ebbôl adódóan a kifejezés eszközei is eltérôek. A Parsifal vallásos tárgyú, de nem vallási, liturgikus célra írt mû, mint pl.: egy Haydn, vagy Mozart mise. Wagner Parsifaljának az alaptörténete, meséje rendkívül egyszerû. Bemutatja, hogyan lesz egy balga, faragatlan erdei suttyóból a Grál legmagasabb szellemi tisztségét betöltô pap-király! A szédületes karrier záloga a megtisztulás, a veleszületett emberi önzés helyett az együttérzés kimûvelése, a másokért élô jellem felépítése. A tökéletesedés csúcsán azonban nem a Nirvánába merül el, hanem embertársai javára hasznosul. Ez a szent metamorfózis vallási eszmények segítségével történik, mely nem illeszkedik pontosan egyik mai világvalláshoz sem. Ez az opera vagy ahogy Wagner nevezte: fennkölt ünnepi színjáték az elhivatottságról, a küldetéstudatról, a jellemépítésrôl és a hûségrôl szól. A hûségrôl, mint minden Wagner operában: hûséggel megváltani egy embert, de itt egy általánosabb emberi konzekvenciáról van szó, együttérzésrôl, empátiáról. Minden ember valamire elhivatott, minden embernek van valamire veleszületett tehetsége. Meg kell találni ezt a szüleinek, tanítóinak, de legfôképpen önmagának. Fel kell építenie az életcélt, az ahhoz vezetô utat hûséges életszorgalommal kell végigjárni, tanítja az idealista Grál eszme. De már Parsifalt kilódítja az I. felvonás végén jókora pedagógusi hibaként Gurnemanz a templomból, Eschenbach hôse is elfelejti megkérdezni vendéglátója káprázatos várában: Mi bánt? Miért vagy szomorú, bátyám? Bûnük a részvéttelenség, a mai ember legnagyobb hibája is, és a merev tekintetû, nagyvárosi közöny! Az együttérzés, a részvét, a másik ember felé fordulás, a nemesedés elsô nagy lépcsôfoka. Az önzés helyébe egy új életbölcselet lép. Ez Parsifal és minden igaz ember útja tanítja Wagner. A zeneköltô nem egy új vallást akart létrehozni, hanem a hétköznapi embert formáló, nemesítô mûvet bemutatni: egy egyszerû, neveletlen fiúból ha kitart elhivatottsága mellett a kötelezô buktatók ellenére sikeres ember lehet. Wagner operájában pogány, keresztény, buddhista szimbólumok koncentrált kifejezésével, mély emberi érzelmeket közvetít. Ezek sokszor a zene segítségével olyan szintre helyezôdnek, melyek már transzcendens jellegûvé válnak. Itt minden igazi történés: lelki. Ennek kifejezôje elsôsorban a zenekar. Aharminc éves budapesti rendezésnek az a fô érdeme, hogy meghagyja a zene, így az érzelmek dominanciáját. Amit látunk minden csak jelkép. Semmi fölösleges kacat, tébláboló lépegetés, ugra-bugra fölösleges gesztus nincs. Elég egy egyszerû szép liget, a II. felvonás úgy jó, hogy üres, templomnak pedig néhány robusztus román boltív. Semmi sem zavar, hogy a zenében elmerüljünk. A szöveg szimbolikája, a látvány statikus volta megköveteli a zenei fogalmazás idomulását a jelkép rendszerhez. A Parsifalban valójában hiányoznak a cselekményt elôrevivô változékony motívumok a wagneri értelemben vett vezérszólamok, amelyek a Ringben oly érdekfeszítôen fontosak. Helyébe állandó zárt, változatlan szimbolikus zenei jelképek lép- 9

10 nek. Olyan ez, mint amikor egy (falusi) körmenetben az énekelt szövegben elôjön például: Szent László, ekkor az ô lobogóját vivô hívô meglobogtatja, felmutatja a képet és mindig ugyanazt a képet, ikont. És ez nem modulálódik, mert a hit is stabil! Így kerül az operába változatlanul a Drezdai Ámen dallama, az üdvösségre törekvés ôsi, emelkedô hangsora. (Gregorian eredetû) Érdekes, de teljesen logikus, hogy csak Nagypénteken van zenei moduláció A felmutatott ikonok, a gyönyörû emlékeztetô dallamok fenségesen illusztrálják a költôi elbeszélést, a szereplôk lelki világát. Csodálatosan szép képek tevôdnek így össze a különbözô érzéskört egymás mellé állító kromatikus mozaikok színes egyvelegébôl, a belsô lelki történések vetületeként. Gondoljunk pl. a II. felvonás Kundry csábítási jelenetére! Mindvégig szól a szívszorítóan szép anyai Herzeleide hangkép, mely egy szerelmi jelenetet lenne hivatott bearanyozni. Wagner, Joukowsky festômûvésszel a Parsifal színpadkép tervezôjével a sienai templom belsô íveinek fekete-fehér márvány vonalainak pompájáról beszélt. E sorok írójának ott járva egy pillanatra sem jutott eszébe a Parsifalra gondolni, bár a fentiekrôl tudott. De Velencében, a Szent Márk katedrálisban, az egymást követô mozaikokban, az aranylóan sorjázó, vissza-visszatérô ikonok ritmusos zenéjében már megszólalt a Parsifal felépítésének harmonikus szépsége. Mint ahogy a velencei bazilika sem fogadható be 10 perc alatt (erre csak egy amerikai turista csoport képes), a Parsifal is lassú, hosszú, szeretetteljes ismerkedéssel, minden melodikus lépés megértésével, és fôleg átérzésével válik sajátunkká. Az együttérzés a közönség részérôl is szükséges. A lassú szó az elôadásokra is vonatkozik. Egy vontatottabbnak tûnô Parsifal ezerszer jobb, mint egy rohamtempójú elôadás. Itt érzéssé kell válnia az idônek! A legnagyobb szamárság stopperral összehasonlítani elôadásokat, mert mint fentebb írtuk: itt érzéssé kell válnia az idônek. Ilyen eretnek, korszerûtlen gondolatok kavarognak bennem, a külföldi vendégmûvészekkel spékelt elôadásokon is. Van valami hagyományos értéke annak, ha az ünnepnapokon és ilyen a Parsifal is nem hívunk legfeljebb szükségszerûségbôl külföldi vendégmûvészeket. Ünnep volt az ünnepben hallani a lágyan zengô Molnár András Parsifalját, a fenséges kiállású, tiszteletet parancsoló Polgár László Gurnemanzát, Németh Judit emberi Kundryját, Sólyom Nagy Sándor gyönyörû baritonját. Ô volt az egyetlen Amfortas, akinek elhittem még a színpadon is, megsiratja elhunyt apját. Helyettük híres, biztos hangú, de alapjában véve jellegtelen nekem közömbös külföldiek villódznak. A budapesti Parsifal többet, hazai énekeseket érdemel. Már jó ideje ijesztgetnek mondván, hogy a pesti Parsifalról le kell a port törölni stb. A rossz hírek általában bekövetkeznek. Nos, ez nem így történt. Boldogan hallgattam végig az idei elôadásokat, mert lényegében megmaradt a gyönyörû régi rendezés! Sôt, voltak olyan változások, megvilágítások, melyek kifejezetten elônyére váltak a darabnak. Tény, hogy egy dolgot furcsállottam, miszerint a darab végén egy ôsi görög-római papszentelési szertartásnak megfelelô mozdulattal Amfortas hasra fekszik. Tegye, ha jól esik, gondoltam. Igencsak elcsodálkoztam, amikor tanult operarajongó társaim felhomályosítottak, hogy mivel idén minden jegyem a bal oldalra szólt, a balga én vagyok, mert nem vettem észre, hogy Amfortas a szent gerellyel végülis öngyilkos lett! Én elôször rossz húsvéti tréfának, záptojásnak vettem ezt a képtelenséget. Hiszen Amfortast megváltották, sebe begyógyult, tisztét becsülettel átvették. Sei heil, entsündigt und gesühnt légy egészséges, büntetlen és tiszta mondja Parsifal, a zene feloldódik, csodás hármashangzatokban kisimul. Miért öli le itt a rendezô Amfortast, méghozzá a szent gerellyel, amelyen ott az Úr vére tapadt? (Ikonográfiai nonszensz!) Nem beszélve arról, hogy a rendezô ezzel az öngyilkossággal Parsifal gyötrelmes munkáját lenullázta, aki hiába szenvedett, kárhozottan bolyongott, harcolt, hogy a Grál közösséget megmentse. Egy tébolyult öngyilkossággal az egész opera értelmetlen. A II. felvonásban a kis balga Parsifal, ölében a csábító, a világ legszebb nôje egyszer csak felkiált: Amfortas! Majd a légyottot otthagyva elrohan, mert neki küldetése van. Meg kell szereznie a lándzsát, amivel majd harakirit követnek el? Ha ezt Parsifal elôre tudja hisz már én is tudom és végigmegy a veszélyes kalandon, akkor ô kötözni való bolond, meg én is, hogy nézem. Mert ezzel ez az egész musical hitetlenné, értelmetlenné válik. A körben álló lovagok, Gurnemanz is részvétlenül nézik volt királyuk halálát, hiszen a részvét, a Mitleid operájáról van itt szó, nemde? Ez a befejezés egyértelmûen az átrendezô pillanatnyi agygörcse, vagy szándékos bûne. Ôszinte részvétem! Ezt mindenképpen ki kell javítani, tiszteletbôl Wagner, Ferencsik és Mikó András felé, hogy megmaradjon ez a budapesti 30 éves rendezés etalonnak, élménynek. Dr. Király László 10

11 Budapesti Parsifal Fotók: Éder Vera, Juhász Attila, Magyar Állami Operaház fotóarhívuma

12 Wagner mûvészetének magyarországi befogadásáról Tisztújító közgyûlés I. rész ( ) tavasz A Richard Wagner Társaság és Archívum vezetôsége mandátumának lejártával április 14-ére tisztújító közgyûlést hirdetett. A határozatképe közgyûlésen a beszámolók mellett megköszönve a régi vezetôség kiváló munkáját, a tagság egyhangúlag örökös tiszteletbeli elnökévé választotta Dr. Király Lászlónét, amit a Társaság Alapszabályában is rögzítettek. A leadott szavazatok értelmében az újonnan megválasztott tisztviselôk április 22-tôl: Elnök: Bajai András Ügyvezetô elnök: Hudomel Krisztina Elnökségi tagok: Cziglina Edit Kuminné Dikk Mária Molnár Róbertné Szegedy-Maszák Zsuzsanna Vajai Balázs Felügyelô bizottság Dr. Ádám András Csoma János Csabáné Janzsó Anna Gratulálunk, az új vezetôség munkájához sok sikert kívánunk! Szerk. R ichard Wagner operaszerzôi érvényesülése azt követôen vette kezdetét, hogy közel öt évi távollét után 1842 tavaszán hazatért a német földre. A külföldön töltött éveit Rigában, majd Párizsban élte át, sok viszontagság közepette és alapjában véve sikertelenül. A hazaérkezô huszonkilenc éves muzsikus karmesteri állásra számíthatott Drezdában a szász királyi operaháznál, fôként pedig arra, hogy ott elô fogják adni a harmadik operai mûvét, a hosszú idô munkájával elkészült, terjedelmes Rienzit. (1) Reménykedett abban is, hogy a nemrég komponált újabb operája, A bolygó Hollandi, szintén színre kerül Berlinben, vagy Drezdában. A nyugtalan mûvészsors révbe jutni látszik, és mintegy hat évre valóban a viszonylagos béke és siker korszaka következik október 20-a meghozta a Rienzi ôsbemutatóját, és ugyancsak Drezdában január 2-án a Hollandi elsô elôadása is lezajlott. A Rienzi a történelmi tárgyú operáknak az akkoriban divatos vonulatához csatlakozik, amely tömegeket visz a színpadra, és amelyben a történés tobzódik a látványos külsô fordulatokban. (2) Amû sikeres fogadtatása megalapozza a szerzô hírnevét német földön. A Hollandival azonban Wagner új útra lép, rátalál legsajátabb területére: a mítoszok csodás világából merített cselekményû, a szereplôk belsô lelki konfliktusait középpontba állító drámára. Az irányváltás azzal járt, hogy az új mû nehezebben talált utat a nagyközönséghez, mint idôsebb testvére, a Rienzi. Az egykorú pestbudai újsághírek arról tanúskodnak, hogy az itteni mûvésztársadalom rajta tartotta szemét az idôszerû külföldi eseményeken. A Re- 12

13 gélô Garay János lapja az december 4-i számban beszámolt a Rienzi sikerérôl és említette a bemutatásra váró Hollandit. A német nyelvû pesti lap, a Spiegel (Tükör) már november 30-án, a Regélô január 19-én utalt a Hollandi cselekményének francia operaszerzô általi feldolgozására (3) (a Spiegel a wagneri forrás említése nélkül). A pesti kulturális lapok ezután is vissza-visszatértek a Wagner mûveivel kapcsolatos németországi eseményekre. Az elôkészületben levô Tannhäuserrôl a Spiegel már január 3-án hírt adott; az alkotás ôsbemutatójára jóval késôbb, október 19- én került sor Drezdában. Wagner még egy mûvet írt a drezdai mûködése idején: az 1848 áprilisában befejezett Lohengrint. Amikorra elkészült az opera, Európa már forrongott, a politika erôinek átláthatatlan gomolygása bizonytalanná tette az államok és az egyes emberek jövôjét. Az eseményeknek Wagner is lelkes résztvevôje volt. A szabadság hívei oldalán való fellépéséért májusban menekülnie kellett Drezdából, sôt: körözött felforgatónak minôsült a német államok mindegyikében. Jól ismerjük Liszt Ferenc baráti cselekedeteit: ô tette lehetôvé, hogy üldözött muzsikustársa hamis útlevéllel Svájcba szökjön, majd ô ekkoriban Weimarban tevékenykedô karmester vitte keresztül, hogy a számûzetésbe kényszerült mûvész új operája augusztus 28-án megszólaljon a weimari színházban. Nem tudunk arról, hogy Magyarországra ekkor a szabadságharc leveretésének bénult légkörében ezeknek az eseményeknek bármi híre eljutott volna. Mindeddig csak arról ejthettünk szót, hogy Richard Wagner személyének, munkásságának mennyire támadt távoli visszhangja nálunk. A zsarnokság enyhe lazulásának évei végre azt is meghozták, hogy a mester zenéje is felhangozzék magyar földön. Erkel Ferenc 1853-ban szimfonikus zenekart szervezett Pesten (Filharmóniai Társaság néven). Az új együttes november 20-án tartotta elsô hangversenyét, december 8-án a másodikat. A decemberi koncertet Erkel a Tannhäuser nyitányával kezdte. Az akkoriban igen modernnek számító zenedarab élénk érdeklôdést keltett, a kritikusok vegyesen ítélték meg. A Wagner-mûvekbôl vett részletek a következô években is fel-feltûntek a pesti (olykor a pozsonyi) hangversenyek mûsorában: a Tannhäuserbôl a nyitány mellett a zarándokkar, továbbá a Lohengrinbôl az elsô felvonás elôjátéka hangzott el. Pesten két színház mûködött ebben az idôben: a Nemzeti Színház és a német nyelvû Pester Stadttheater; mindkettônek volt operai részlege. A német együttesé az érdem, hogy elsô ízben adott elsô teljes Wagner-mûvet Magyarországon: március 6- án színre hozta a Tannhäusert az olasz (!) Carlo Emanuele Barbieri vezényletével. A tetszéssel fogadott elôadásról egyetlen kritikát ismerünk, ez az elemzô és megértô írás is német nyelvû. Egy évvel azután, hogy Wagnernek ez a mûve otthonra talált Pestbudán, maga a mester is ellátogatott a magyar fôvárosba. A meghívók a Nemzeti Színház vezetôi: Radnótfáy Sámuel intendáns és Erkel Ferenc fôzeneigazgató voltak, a látogatás elôkészítôi között Reményi Ede hegedûmûvészt, Mosonyi Mihályt és Rosty Pált (4) is megemlíthetjük. Wagner július 18-ától 31-éig tartózkodott Pesten; 23-án és 28-án vezényelt egy-egy hangversenyt, részben ugyanazon mûsorszámokkal. A koncerteken a Tannhäuser és a Lohengrin részletei, a Faust-nyitány mellett nagyrészt az elkészült, de 13

14 egészükben akkor soha elô nem adott mûveibôl (A walkür, Tristan és Isolde), és a még be sem fejezettekbôl (Siegfried, A nürnbergi mesterdalnokok) dirigált szemelvényeket. (5) Július 24-én délután Wagner és tisztelôi banketten vettek részt a még sokáig csak vízi úton megközelíthetô Margitszigeten. (6) Amikor Rosty hajóján, az Ellidán visszatérôben voltak a pesti oldalra, hirtelen erôs zivatar támadt. A viharok nagy varázslója nem vesztette el lélekjelenlétét; a jószerencsén kívül fôleg az ô tapasztalt és határozott viselkedésén múlt, hogy az utasok (és az Ellida) baj nélkül kimenekültek a vészes helyzetbôl. Wagnert az 1863-beli magyarországi látogatásán lelkesen ünnepelték Pest zeneszeretô körei, a hangversenyei kiemelkedô eseménynek számítottak nálunk. Hozzátehetjük ehhez, hogy (Pesthez hasonlóan más városokban is koncertezô) Wagner pályafutása ekkoriban nem alakult igazán eredményesen. Amûveit a Lohengrinnel bezárólag a német államokban sikerrel játszották, a politikai kirekesztettsége 1860 táján lényegesen enyhült és 1862-tôl már nem számított ellenséges emigránsnak német földön, ezzel szemben az 1850 óta írott alkotásai nem jutottak színpadhoz. Azzal állt elô döntô és váratlan fordulat a mellôzött mûvész életében, hogy 1864 tavaszán II. Lajos személyében új uralkodó került a bajor trónra. Afiatal király nagyvonalúan pártfogásába vette, s ennek elsô jelentôs eredményeként 1865 júniusában megtarthatták az 1859 augusztus óta készen álló Tristan és Isolde ôsbemutatóját a müncheni királyi operaházban. Jól ismert az a fénykép, amely a próbák során, május 17-én készült, s amelyen a mester tizennégy híve közöttük Mosonyi Mihály és Rosty Pál körében látható. Térjünk vissza Pestre. Itt a német színház mûsorán nem csatlakozott további Wagner-mû az 1862 óta játszott Tannhäuserhez. A Nemzeti Színház viszont néhány év alatt négy Wagner-operát hozott színre magyar nyelven. Az elsô közöttük az december elsején bemutatott Lohengrin volt (Böhm Gusztáv és Ormay Ferenc fordításában), a vezénylést Huber Károlynak Hubay Jenô apjának engedte át Erkel. (7) Ezt a Tannhäuser követte március 11-én, immár Erkel Ferenc vezényletével. (id. Ábrányi Kornél fordításában). Agyôri születésû nagy karmester, Richter János aki Wagner legszûkebb munkatársi köréhez tartozott (8) 1871 és 1875 között a pesti Nemzeti Színház kötelékében tevékenykedett. Neki köszönhetô A bolygó Hollandi május 10-i és a Rienzi november 24-i bemutatója (a Hollandi szövegét ifj. Ábrányi Kornél, a Rienziét Böhm Gusztáv fordította le). Az igen népszerûvé vált Lohengrin is, a Tannhäuser is ettôl kezdve rendszeresen játszott darabjai voltak a fôváros operai együttesének. A Hollandit mérsékeltebb tetszéssel fogadta a közönség; a Rienzi kudarcnak bizonyult, csak négy alkalommal játszották. Pontos adatokat nem ismerve is állítani lehet, hogy a Tannhäuser és a Lohengrin pesti bemutatói az idôrend tekintetében igen elôkelô helyen állnak a két operának a német nyelvterületen kívüli elôadásai sorában. A Lohengrin, a Tannhäuser és a Rienzi címszerepei tenor hangra íródtak. ANemzeti Színház bemutató elôadásain e három szerepet az együttes vezetô tenoristája, Ellinger József énekelte. (9) A nagyszerû basszusénekes, Kôszeghy Károly pedig a Hollandit is ide véve mind a négy bemutatónak részese volt. Alegutóbb említett két bemutató idején már létezett a mai Wagner Társaság elôdje, az február 25- én megalakult Wagner-egylet Pesten. Az egyesület Mihalovich Ödön, Richter János és Apponyi Albert kezdeményezésére jött létre, azzal a céllal, hogy pénzbelileg elôsegítse a bayreuthi Festspielhaus már folyó építését. (10) A színházépítés költségei Lajos király adományai mellett is akkorára rúgtak, hogy elkelt a (német földön és másutt) létrehozott adományozói egyesületektôl jövô támogatás. Az Egylet szervezte meg (Bayreuth javára), hogy 1875-ben Wagner ismét ellátogasson Budapestre, és hogy ezúttal Liszt Ferenccel együtt adjon hangversenyt. A mester és felesége március 6-tól 12-ig tartózkodott nálunk, a 10-i koncerten Liszt, Beethoven és természetesen Wagner mûveit hallhatta a magyar közönség. (11) A tizenkét évvel korábbi fellépésekhez hasonlóan ez a hangverseny is rendkívüli fénypontja volt a fôváros zenei életének. A következô években a Wagner mûvészetét becsülôk figyelme mindenhonnan Bayreuthra irányult. Az Ünnepi Játékok Háza felavatásaként 1876-ban színre került a Nibelung-tetralógia, és 1882-ben a nem sokkal elôbb befejezett Parsifallal a hanyatló egészségû 14

15 mester utolsó alkotásával ismerkedett meg a világ. Budapesten az 1883-as év hozott említést érdemlô eseményeket. Angelo Neumann lipcsei rendezô vándortársulata Európa számos városában adta elô a Tetralógiát; a budapesti elôadássorozat május 23-án egy nappal a februárban eltávozott szerzô hetvenedik születési évfordulója után indult A Rajna kincse itteni bemutatójával a német színházban. A siker hatására az együttes A walkürt cikluson kívül is eljátszotta egyszer. Amagyar operai társulat sem volt ebben az évben tétlen. Míg már emelkedtek az Operaház falai, a Nemzeti Színházban Anürnbergi mesterdalnokokat hozták színre szeptember 8-án Erkel Sándor Ferenc egyik fia vezényletével (Váradi Antal fordításában). (12) A Mesterdalnokokat (eleinte) csak langyos tetszéssel fogadta a pesti közönség, múlhatott ez az opera sok társalgás-jellegû párbeszédének szokatlan voltán is és az elôadás hiányosságain is. A darab azonban állandó mûsorszámmá vált szeptemberében a pesti magyar operai társulat birtokba vehette a végre felépült Operaházat. Az intézmény elsô fénykorának azt a két és fél évet tekinti az utókor, amikor a századforduló körüli idôk egyik vezetô komponistája, Gustav Mahler töltötte be a fôzeneigazgatói tisztséget. Már Angelo Neumann társulatának vendégszereplése óta élt a kívánság, hogy a Ring hazai együttes játékában is megszólaljon; Mahler hamarosan felvette a próbarendre a Tetralógia elsô két darabját és január végén négy hónappal a hivatalba lépése után megtartotta A Rajna kincse és A walkür bemutató elôadásait (26-án ill. 27-én). Jól ismert, hogy a zseniális dirigens magyarországi tevékenykedése hatásköri villongások miatt 1891 tavaszán véget ért; a Siegfried és Az istenek alkonya operaházi bemutatóit már nem ô, hanem Josef Rebic ek cseh karmester vezényelte április 9-én, ill. december 12-én. (A walkür szövegének fordítója az idôs Csiky Gergely, a további három mûé Radó Antal volt.) (13) (14) A Ring négy zenedrámáját a közönség és a kritika általában kedvezôen fogadta, fôleg a Mahler vezényletével bemutatottak keltettek lelkesedést. A késôbbiekben A walkür vált gyakran elôadott darabbá január-februárban került sor elsô ízben a Tetralógia sorozatként való elôadására. AWagner-életmû nagy vonulatát képezô zenedrámák sorából a Tristan és Isolde egészen a századfordulóig hiányzott Budapesten. Erkel Sándornak, ha gondolt is rá, már nem volt módja színre hozni; a mû elsô hazai elôadása Kerner István pálcája alatt valósult meg november 28-án. (15) (16) (A magyar nyelvû elôadók Ábrányi Emil fordítását énekelték.) (Mielôtt a Parsifal színrevitelének jogi problémáira rátérnék, hadd említsem meg, hogy a Tannhäuser 1907-beli új betanulása a darab párizsi változatát vette alapul, Ábrányi Kornél fordításában Várady Sándor végezte el a szükséges módosításokat.) Hátra volt még az életmû záróköve, a Parsifal. E mû elôadásának jogát Wagner a végrendeletében fenntartotta a bayreuthi Festspielhaus részére. Rendelkezésének kötelezô ereje volt mindazon országokban, amelyek részesei voltak a szerzôi jogokra vonatkozó nemzetközi megállapodásnak, így Magyarországon is. (17) A jogvédelem akkoriban harminc évre szólt; ezt úgy értelmezték, hogy a jogok a szerzô halálának harmincadik évfordulóját tartalmazó év utolsó napjáig érvényesek végén újabb budapesti operaszínház kezdte meg mûködését: a Népopera. (18) Ennek együttese a jogi korlátozás megszûnésekor azonnal, január elsején gyaníthatóan már Szilveszter éjszakáján bemutatta a Parsifalt német nyelven, a késôbb ragyogó külföldi karriert befutott karmester, Reiner Frigyes vezényletével. (19) Anagy sikerû elôadással a wagneri alkotások teljes sora maradandó befogadást nyert Budapesten. Dr. Ádám András Fôbb forrásmunkák Eôsze László: Richard Wagner életének krónikája. Zenemûkiadó, Haraszti Emil: Wagner Richard és Magyarország. A MTA kiadása, Sebestyén Ede: Magyar operajátszás Budapesten, Somló Béla kiadása, Kiegészítések (1) Az elsô két Wagner-operát nem ismerhette meg a korabeli közönség, és ezek ma sem többek zenetörténeti különlegességeknél. Az elsôt, a Tündéreket (Die Feen) soha nem játszották a szerzô életében. A következôt, a Szerelmi tilalom címût (Lie- 15

16 besverbot) Magdeburgban színre vitte március 29-én az a csôd szélén álló társulat, amelynek Wagner a dirigense volt; az együttes felbomlott, mielôtt újabb elôadásra sor került volna. (2) Ennek az irányzatnak Meyerbeer, Spontini, Auber voltak a korukban ünnepelt mesterei. (3) Wagner, hogy hazatéréséhez pénzt szerezzen, elején kényszerûségbôl eladta Párizsban A bolygó Hollandi cselekmény-vázlatát. (Tehette: nemzetközi szerzôi jogvédelem akkor még nem létezett.) A mû, amelyet az ötlet alapján, a Nagyopera megbízásából L. Ph. Dietsch komponált, nem aratott sikert. Ugyanez a Dietsch vezényelte tizenkilenc évvel késôbb a Tannhäuser botrányba fulladt párizsi elôadásit. (4) Rosty Pál Eötvös Józsefné és Trefrt Ágostonné testvére sportember volt, íróként pedig úti beszámolók szerzôje. (5) A hangversenyeken elhangzó zenekari számok ezek voltak: Faust-nyitány, a Tannhäuser és a Mesterdalnokok nyitánya, elôjáték a Lohengrin elsô és harmadik felvonásához, elôjáték és Liebestod a Tristanból, a Walkürök lovaglása. A fellépô énekesek: Rabatinszky Mária (szoprán), Stéger Ferenc (hôstenor), Simon Gusztáv (bariton), Kôszeghy Károly (basszus). Az elôadott énekszámok: Elza második felvonásbeli áriája és még egy részlet (szopránra) a Lohengrinbôl, a Tavaszi dal a Walkürbôl, a két kovácsdal a Siegfriedbôl, Pogner monológja a Mesterdalnokokból. Nehéz egyértelmûen azonosítani a Lohengrin azon részletét, amelyet a mûsor Ortrud megintése -ként jelez. Feltehetôen a Du Ärmste kannst wohl nie ermessen kezdetû verssorok hangzottak el, amelyekben Elza visszautasítja Ortrud rosszindulatú gyanúsítását. Simon Gusztávnak alighanem jó adottságai voltak a lírai kifejezésre és baritonnál szokatlan magassággal bírt, ezért válaszották ôt a Tavaszi dal eléneklésére. (6) A Margit-híd építése az 1870-es évek elején kezdôdött el, s az 1876-beli átadáskor is csak a Buda és Pest közötti forgalom számára nyílt meg. A szigetre tervezett leágazással 1900-ban egészült ki. (7) Erkelnek a magyar jellegû operák kultusza volt a szívügye, a Wagner-mûvek itteni térhódítását bizonyos távolságtartással fogadta. (8) Richter kottamásolóként is, dirigensként is állandó segítôje volt a mesternek. Luzernben ô volt a vôlegény tanúja Wagner és Cosima 1870 augusztusi esküvôjén (a menyasszonyé Malwida von Meysenbug írónô). Richter vezényelte a végre teljessé vált Nibelung-tetralógiát a Festspielhaus 1876 augusztusi felavatásakor (és még számos alkalommal). (9) A legendás Ellinger-Maleczky énekesdinasztia legidôsebb tagja alakította Bánk bánt az opera 1861 márciusi ôsbemutatóján (sok más jelentôs fellépése mellett). (10) Lapunk (2000-beli) 2. évfolyamának utolsó számában részletesebben foglalkoztunk a Wagner Egylet megalakulásával. Az ezt követô számainkban áttekintettük a három alapító életpályáját. (11) A nyitó szám Liszt Strassburgi harangok c. mûvének ôsbemutatója volt a szerzô vezényletével. Liszt ezután Beethoven Ötödik zongoraversenyét játszotta Richter dirigálásával. Wagner a szünet után lépett a karmesteri emelvényre; elsôként Awalkürbôl a Tûzvarázs-jelenet hangzott fel, majd a két kovácsdal a Siegfriedbôl és a haldokló Siegfried búcsúéneke Az istenek alkonyából (minden bizonnyal a gyászzene is). Wotant és a Liszt-mû baritonszólóját Láng Fülöp énekelte, a két Siegfried-szerepbôl vett részleteket Glatz (Gassi) Ferenc. (12) A két férfi fôszerepet Ódry Lehel a kiváló színész, Ódry Árpád apja és Glatz (Gassi) Ferenc alakította. (13) A Ring számos szereplôje között volt Ney Dávid mint Wotan, Szilágyi Arabella mint Brünnhilde, Takáts Mihály mint Alberich és az olasz Giulio Perotti mint Siegfried. (14) Lapunk a 11. évfolyam (2009) 2. számában a jelen áttekintésnél részletesebben foglalkozott a Gyûrû budapesti bemutató elôadásaival. (15) Erkel Sándor 1900-ban, 56 éves korában meghalt. (16) A címszerepeket Karel Burian és Italia Vasquez énekelte. A4. évfolyamunk (2002) elsô számában a teljes szereposztást közöltük. (17) Úgy tudjuk, Hollandia és az Egyesült Államok nem csatlakoztak az egyezményhez. (18) Késôbbi nevén Városi Színház. Amióta az Operaház második játszóhelye lett, az Erkel Színház nevet viseli. (19) Acímszerepben is, Kundryként is egy-egy nagyhírû énekes lépett fel: a (Budapestre szerzôdött) Georg Anthes, illetve Krammer Teréz. 16

17 Egy szobor és árnyéka Richard ist Leipziger Mottó: KINDER!MACHT NEUES! Igen, így mondta Wagner, de sohasem állította, hogy BLÔDSÉGEKET csináljatok!!! Lipcse városa, legnagyobb fiának, az ünnepelt 200 éve ott született Richard Wagnernek új (170 cm magas) szobrot csináltatott, mondjuk finomabban: ajándékozott. Az új emlékmûvet egy Max Klinger mûvész által még 1910-ben létrehozott szép, kissé szecessziós dombormûves talapzatra helyezték. Elsô látásra a Wagnerre hasonlító alak megdöbbentô! Mögötte az alapon egy körülbelül három és fél méter magas fekete, vastag kô-árnyéklap emelkedik. Ezt a komplexumot Stephan Balkenhol Németország nagymenô szobrásza alkotta. A tervek szerint a zeneköltô születése napján, május 22-én nagy pompával avatják fel, azaz adják át a közönségnek. Hogy Wagner lipcsei hívei mit szólnak majd ehhez az enyhén szólva is kérdéses ajándékhoz, nem tudom. (Azt hiszem már eléggé edzettek, és semmit- Mund halten, und weiter dienen-, mondhatták már akkor is, amikor a náci idôkben Wagnernek és Nietzschének szomszédos emléket akartak építeni). Az újságírók persze szuperlatívuszokban dicsérik majd az ötletet, hogy kigúnyolja: quasi helyére teszi a szobrászmûvész a picike Wagnert, fölugrálnak majd a szomszédos fák tetejére, onnan fotózgatják az avatás fontos elôkelôségeit, a Spitzbubokat. Egy ember azonban sem lélekben, sem szellemében nem lesz ott a vendégkoszorúban: maga Richard Wagner. Róla köztudott, hogy szívbôl utálta az ilyen ricsajos ceremóniákat. Itt Pesten 1875-ben is ellógott a tiszteletére mágnásokkal spékelt bankettrôl: maga helyett Lisztet ugrasztotta, aki viszont kimondottan élvezte ezt a cigányzenés gyûrôdést. De vissza Lipcsébe! A stilárisan hibrid, kétalakos, már elsô pillantásra is ironikus-gúnyos jellegû mû a kétértelmûségével sok kérdést vet fel. Elôl egy kb.170 cm-es, arcvonásaiban Wagner-szerû, kövérkés nagyfejû emberkét látunk, mögötte hatalmas fekete árnyékkal. Mindenekelôtt közelítsünk esztétikai opszisból a mûhöz! Elfogadott tétel, hogy az alkotásban a mûvész önmagát valósítja meg. (Wagner is ezt tette!) A kérdés itt az, hogy melyik a szobrászmûvész: a kicsi gnóm elôl, vagy a fekete szörny hátulról? Vagy tán a talapzat? De ha egyik sem az alkotó szobrász akkor, egy antropológiai gonosz gyanú borzolja föl lelkemet. Ha mégis ez a kis topis, hajléktalan ember Wagner, aki a Baedecker szerint the city s greatest son a város legnagyobb fia, 17

18 valójában mekkorák a többi lipcseiek? Bizonyságul újra leírom a szlogent: Richard ist Leipziger! De hát az is lehet, hogy a fekete mumus jelképezi a zeneköltôt. És mért éppen fekete, amikor letagadhatatlanul a legszínesebb (legeslegkromatikusabb) zeneszerzôje volt századának. Vagy tán a szobrászmûvész volt színvak? Még szerencse, hogy nem festônek ment. Persze lehet, hogy ez a fekete háttér egy elfaragott nyurga, reverendás Liszt Ferenc, vagy egy bizarr Cosima? Nem, nem, gondolkozzunk csak mai fejjel! (Ami persze abszolút hibás kultúr-szemlélet!) A nagyfejû lényegtelen kis emberke politikai árnyéka a nagy fekete rémség. Mert rosszakat mondott, pl. sokat rasszolt. Amikor számûzték, saját német fajtáját taposta a sárga földbe, amikor Párisban majdnem éhen halt, a franciákat gyalázta. De ilyen collal mérve mekkora árnyékot kapna durva kijelentéseiért Karl Marx, vagy a szeretett Ludwig Feuerbach ebben a témában? Viszont ôk legalább nem írtak zenét. Másfelôl lehet, hogy nem is politikáról van szó, a sötét árny egy memento mori, figyelmeztetô, hogy így jár, aki hangos és hosszú zenét ír: az megfeketedik! Bizonyára ezért nem írnak manapság hosszú operákat??? Amikor a Nagy Cinikus Szobrász, a Kis, 168 cm-es az akkori átlag magasságú Wagnert lógó kabátos homlesz öltözékbe dugta, úgy vélte: igaza van? Szimbolikusan akarta kifejezni, hogy Wagner a tíz operájával külsôleg milyen semmitmondó volt a mögötte magasló sötét-bölcs kritikákkal? Ez a feketeség lesz Lipcse város híressége, a világ elsô, egyetlen és utolsó zenekritikus szobra? Csak nem Eduard Hanslick? És milyen kedves ez így együtt! Továbbá az is lehet, hogy a mûvész csak egyes Wagner kritikusok skizofrén hajlamát kívánta megjeleníteni, miszerint Wagnert, mint embert utálom, ezt jelenti a kicsiny gnóm szobor, de mint mûvészt, mûveit elfogadom, ez a nagy fekete izé hátul. Igen ám, de Wagner mint mondottuk mûveiben, hôseiben bizonyítottan (P. Wapnewski) önmagát rajzolta meg. Ennek értelmében félô, hogy ez a kétalakos szobor egyszer még valóban kettéhasad! Nincs kizárva az sem, hogy a zeneszerzô mögött a nagy sötét eszû kô a rendezôt, a modern rendezôket jelképezi. Így jobban megértem a megszeppent, tanácstalanul körülnézô kis Senki tekintetét. Benne szinte kiolvasható a riadt kérdés: ennyi marhaságot írtam volna? És egyszercsak a szobor megszólal: KINDER! MACHT NEUES!, aber nicht so BLÖD. Stephan Balkenholnak mégis csak igaza volt a háttér árnyék nagyságában. Sôt még nagyobbra is faraghatta volna: Wagner kulturális vetülete az idôben és a világban egyre csak nô most már minden kontinensen! A szobor jó, csak még egy fontos javítás szükséges. Wagner hatalmas árnyékának aranylóan kell csillognia. Így már stimmel. Dr. Király László Lipcse 18

19 BEMUTATJUK a Richard Wagner Társaság évi bayreuthi ösztöndíjasait BALGA GABRIELLA A felvidéki mezzoszoprán 2004-tôl a váci Pikéthy Tibor Konzervatóriumban, 2005-tôl a budapesti Bartók Béla Konzervatóriumban tanult, Fekete Mária növendékeként ban felvételt nyert a budapesti Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem klasszikus magánének szakára, 2011-ben pedig az opera-ének MA-szakra. Tanára Pászthy Júlia. Emellett Walter Moore, Nicholas Clapton, Jevgenyij Nyesztyerenko, Gwynne Geyer és Perencz Béla mesterkurzusain vett részt ben megnyerte a szlovákiai luventus Canti Nemzetközi Énekversenyt, a II. Nemzetközi Simándy József Énekverseny második helyezettje lett ben elnyerte a Gundel Mûvészeti Díjat klasszikus-ének kategóriában és a Dr. Mándi Andor és neje által alapított díjat az Operaházban nyújtott kiemelkedô teljesítményéért és munkájáért ban megkapta Ari Kupsus fiatal mûvészeknek ítélt Álomdíját. Operaénekesként 2009-ben Haydn Le Pescatrici címû operájában debütált Eurilda szerepében, azóta Haydn, Mozart, Rossini, Erkel, Kodály, Humperdinck és Frank Martin operáiban szerepel, valamint dal- és áriaesteket ad hazai és külföldi fesztiválokon és koncerteken tôl a Magyar Állami Operaház magánénekese április 14.-i bemutatkozó koncert mûsora: Zongorán kísér Alszászy Gábor Richard Wagner: Wesendonck dalok Schmerzen Camille Saint-Saëns: Samson et Delila (Sámson és Delila) Delila áriája a II. felvonásból ( Mon cœur s ouvre à ta voix ) VÖRÖS SZILVIA A 24 éves mezzoszoprán Ajkán született zenész családban. Kezdetben zongorázni tanult, majd Pápán a Református Gimnázium mellett kezdett el énekelni Eisenbeck Ágotánál. Az érettségit követôen Dobi-Kiss Veronika növendékeként (gyôri Richter János Zenemûvészeti Szakközépiskola) 2008-ban megnyerte az Országos Simándy József Énekverseny elsô kategóriáját, és ugyanebben az évben felvételt nyert a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemre Marton Éva osztályába, ahol idén diplomázik opera szakon. Ez év áprilisában a Filharmóniai Társaság által szervezett Bach Máté passiójának alt szólistájaként és Kodály Zoltán Székelyfonójában a Háziasszony és a Szomszédasszony szerepében hallhattuk. Szólistaként több ízben fellépett a Mûvészetek Palotájában, a Zeneakadémia Nagytermében és a Szent István bazilikában. Szerepelt már Händel Orlando címû operájának Medoro szerepében, énekelt Orbán György Stabat materében, Mozart Requiemjében, Bach Magnificat és Arvo Pärt Miserere címû oratóriumában februárjában az Operaház színpadán is bemutatkozhatott az Erkel Gála résztvevôjeként Verdi Falstaffjában, Mrs. Quickly szerepében. Ezt követôen áprilisban Gyôriványi Ráth György vezényletével énekelte Bach: János passiójának alt szólóját májusában a szakmai zsûri operaénekes kategóriában neki ítélte a Gundel Mûvészeti Díjat, majd novemberében Junior Príma-díjat kapott zenemûvészet kategóriában. Legközelebb április 27-én hallhatják Kodály Zoltán Missa Brevisének alt szólistájaként. Richard Wagner: Wesendonck dalok Der Engel Giuseppe Verdi: Il trovatore (A trubadúr) Azucena áriája a II. felvonásból ( Stride la vampa ) 19

20 Giuseppe Verdi

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21.

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21. 2014. évi 4. szám MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2014. június 21. Múzeumok éjszakája a Bartók Zeneházban 2014. június 21-én este tartották a Rákosmentén is a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot. Rájöttünk, hogy

Részletesebben

Pesti Vigadó. Műsorfüzet 1865

Pesti Vigadó. Műsorfüzet 1865 Pesti Vigadó Műsorfüzet 1865 MEGNYÍLT A VIGARDA! N agy örömmel tesszük közzé, hogy majd tizenhat évnyi várakozás után Pest városa ismét rendelkezik olyan fényes, európai színvonalú épülettel, ahol reményeink

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 32. Régi Zenei Napokról

Szakmai beszámoló a 32. Régi Zenei Napokról Szakmai beszámoló a 32. Régi Zenei Napokról Magyarország legrégebben alapított historikus zenei fesztiválja 32. alkalommal került megrendezésre Fertőd-Eszterházán, 2016. június 25. és július 2. között,

Részletesebben

A tanulmány első publikációja: Szabó Ferenc János: Egy nagyvonalú zongorista. Jevgenyij Koroljov Budapesten Muzsika LVII/3 (2014. március): 2 6.

A tanulmány első publikációja: Szabó Ferenc János: Egy nagyvonalú zongorista. Jevgenyij Koroljov Budapesten Muzsika LVII/3 (2014. március): 2 6. A tanulmány első publikációja: Szabó Ferenc János: Egy nagyvonalú zongorista. Jevgenyij Koroljov Budapesten Muzsika LVII/3 (2014. március): 2 6. Szabó Ferenc János: Egy nagyvonalú zongorista Jevgenyij

Részletesebben

KÖRTVÉLYESI OSZKÁR. Bartók és Budapest

KÖRTVÉLYESI OSZKÁR. Bartók és Budapest KÖRTVÉLYESI OSZKÁR Bartók és Budapest A Torontál vármegyei Nagyszentmiklósban, 1881. március 25-én született Bartók Béla. Édesanyja Voit Paula, tanítónõként dolgozott, jól zongorázott, így elsõ zenei élményeit

Részletesebben

HA WAGNER-STÍLUSBAN KELL OPERÁT ÍRNI, HÁT ÉN IS TUDOK

HA WAGNER-STÍLUSBAN KELL OPERÁT ÍRNI, HÁT ÉN IS TUDOK HA WAGNER-STÍLUSBAN KELL OPERÁT ÍRNI, HÁT István király Erkel Ferenc HA WAGNER-STÍLUSBAN KELL OPERÁT ÍRNI, HÁT ISTVÁN KIRÁLY ERKEL FERENC UTOLSÓ BEFEJEZETT OPERÁJA? 1 A keresztény magyar államot alapító

Részletesebben

UHRMAN GYÖRGY (1932-2003)

UHRMAN GYÖRGY (1932-2003) UHRMAN GYÖRGY (1932-2003) Budapesten született; az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar szakos tanári diplomát szerzett 1954-ben. Tanított általános iskolában, gimnáziumban (ott csak igen rövid ideig),

Részletesebben

Zenepedagógiai munkásságának állomásai: és között a Győri Zeneművészeti Szakiskola és Főiskola tanára, 1972-től 2006-ig volt a

Zenepedagógiai munkásságának állomásai: és között a Győri Zeneművészeti Szakiskola és Főiskola tanára, 1972-től 2006-ig volt a A JANOTA-MŰHELY 80 ÉVES RÖVID KRÓNIKÁJA ( Torda, 1936. január 27.) Iskolai tanulmányait Győrben végezte, kitűnő rendű érettségi és az ottani zenekonzervatóriumi tanulmányai (zongora és fagott főtanszak)

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

MELLÉKLET. 2008/2009-es évad. Legközelebbi hangversenyei. eink. nk: érletein. Új bérlete. ink, és a hozzájuk tartozó hangverseny-id.

MELLÉKLET. 2008/2009-es évad. Legközelebbi hangversenyei. eink. nk: érletein. Új bérlete. ink, és a hozzájuk tartozó hangverseny-id. MELLÉKLET 2008/2009-es évad Legközelebbi hangversenyei eink nk: Vendégszereplés Bécsben Wien, Musikvereinssaal 2008. október 26.,, 19:00 Franz Schmidt: Das Buch mit sieben Siegeln Vezényel: Günter Knotzinger

Részletesebben

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA*

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* 1 A KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY szóló zongorára írott ismert változata után, a sikerre való

Részletesebben

AZ ELSŐ ALKALOM, 1842-1924.

AZ ELSŐ ALKALOM, 1842-1924. AZ ELSŐ ALKALOM, AVAGY RICHARD WAGNER NEVÉNEK ÉS MŰVEINEK ELSŐ MEGJELENÉSEI MAGYARORSZÁGON. 1842-1924. 1842. dec. 4. Richard Wagner neve először tűnik fel a magyar sajtó hasábjain a Regélő, Pesti Divatlap

Részletesebben

ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ

ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ MEGJELENIK 2 HAVONTA I.ÉVFOLYAM 1. SZÁM. 2015.MÁJUS-JÚNIUS Tóthné Siklós Ágnes tanárnő tanszaki koncertje 2015.MÁJUS Május 5-én megrendezésre került Tóthné Siklósi Ágnes zongora tanárnő

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

Wagner MICHAEL TANNER

Wagner MICHAEL TANNER Wagner MICHAEL TANNER Bevezetés Egy nagy mûvészrõl szóló zsebkalauznak elsõsorban bevezetõ jellegûnek, informatívnak és lényegre törõnek kell lennie. Végsõ soron nem nehéz Richard Wagner operáinak cselekményét

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Communitas Alkotói Ösztöndíj 2010-2011 Leckehangverseny-körút Időutazás a zene világában 2011 Bartók-év Ismerjük meg értékeinket Beszámoló A 2010-es év a nyertes pályázatunk

Részletesebben

A kánon művészete. (2011. június 19., 19 óra, Erzsébetvárosi Közösségi Ház) Műsor:

A kánon művészete. (2011. június 19., 19 óra, Erzsébetvárosi Közösségi Ház) Műsor: A kánon művészete a hangversenye (2011. június 19., 19 óra, Erzsébetvárosi Közösségi Ház) Műsor: Mozart: Ave Maria Ismeretlen szerző: Benedicta sit sancta trinitas Ockeghem: Prenez sur moi Bach: Goldberg-variációk

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum NÉPSZERŰ ZENEI ESTÉK BÉRLET

Új Szöveges dokumentum NÉPSZERŰ ZENEI ESTÉK BÉRLET NÉPSZERŰ ZENEI ESTÉK BÉRLET 2007. október 15. 19.00 Mozart: Varázsfuvola-nyitány Mozart: A-dúr zongoraverseny K.488 Schumann: III. (Esz-dúr) Rajnai szimfónia Szegedi Szimfonikus Zenekar Zongora: Kassai

Részletesebben

SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED

SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED 2015. szeptember 21 27. NEMZETKÖZI KOMOLYZENEI FESZTIVÁL www.szentgellertfesztival.hu 2015. SZEPTEMBER 21. (HÉTFŐ) ZENE ÉS TUDOMÁNY ELŐADÁSOK 17 00 Gál Ferenc Főiskola Klebelsberg

Részletesebben

Magyar Állami Operaház

Magyar Állami Operaház Magyar Állami Operaház A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány sége, illetve a költségtérítés mértéke 2013 Aida műsorlap Tannhäuser Hófehérke Bolygó

Részletesebben

ZICHY ELEONÓRA KRASZNAHORKA BÜSZKE VÁRA CÍMŰ DALÁNAK TÖRTÉNETE

ZICHY ELEONÓRA KRASZNAHORKA BÜSZKE VÁRA CÍMŰ DALÁNAK TÖRTÉNETE RÉGMÚLT DICSŐSÉGRŐL REGÉL Zichy Eleonóra: Krasznahorka büszve vára RÉGMÚLT DICSŐSÉGRŐL REGÉL ZICHY ELEONÓRA KRASZNAHORKA BÜSZKE VÁRA CÍMŰ DALÁNAK TÖRTÉNETE 1906-ban járunk. A kassai dalverseny nézőinek

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006)

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006) ÖNÉLETRAJZ Feke Pál Huszonkét évesen eljátszotta Jézust a Jézus Krisztus Szupersztárban, óriási sikerrel a szegedi Dóm téren. Amerikában, Grazban és a Pulai Arénában is fellépett már musical főszerepekkel.

Részletesebben

Herpay Ágnes. Liszt F. Zenemûvészeti Fõiskola Gyõri tagozata - szolfézs szak, zeneiskolai fagott tanár szak (208/81)

Herpay Ágnes. Liszt F. Zenemûvészeti Fõiskola Gyõri tagozata - szolfézs szak, zeneiskolai fagott tanár szak (208/81) Herpay Ágnes Dr. Herpay ÁgnesSzületett: 1959 Végzettség: Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola, Budapest, egyetemi tagozat - fagott kamaramûvészés szakközépiskolai fagott tanár szak -1984 (25/1984) Liszt

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

AZ ELSŐ ALKALOM, AVAGY RICHARD WAGNER NEVÉNEK ÉS MŰVEINEK ELSŐ MEGJELENÉSEI MAGYARORSZÁGON,

AZ ELSŐ ALKALOM, AVAGY RICHARD WAGNER NEVÉNEK ÉS MŰVEINEK ELSŐ MEGJELENÉSEI MAGYARORSZÁGON, VARGA ILDIKÓ RITA ANNA AZ ELSŐ ALKALOM, AVAGY RICHARD WAGNER NEVÉNEK ÉS MŰVEINEK ELSŐ MEGJELENÉSEI MAGYARORSZÁGON, a magyar fővárosban és vidéken, 1842-1924 között. Az összefoglaló a Wagner operák paródiáinak

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest.

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. Bevezetés III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivált a III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál Szervezőbizottság rendezi meg

Részletesebben

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam Művészetek Ének-zene A Művészetek - Ének-zene szabadon választható tantárgy belépési követelményei: Hallásvizsgálat: 10 nép- illetve műdal átélt, élményszerű tiszta előadása emlékezetből, a dalokat másmás

Részletesebben

III. helyezett: Gál Csenge (7.o.) III. helyezett: Farkas Viktória (5.o.) III. helyezett: Ádám Dóra (4.o.)

III. helyezett: Gál Csenge (7.o.) III. helyezett: Farkas Viktória (5.o.) III. helyezett: Ádám Dóra (4.o.) Senki nem képes jobban megérezni valamit abból a pátoszból, mellyel Isten a teremtés kezdetén nézte kezének alkotásait, mint ti, Művészek, akik a Szépség alkotó mesterei vagytok. Ennek az érzésnek az utórezgése

Részletesebben

ART05 2010 06 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék

ART05 2010 06 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék ART05 2010 06 30 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2010.06.02. szerda Öcsiék elutaztak Kisebb bonyodalmak után sikerült feltuszkolni Őket a repülőgépre! Mivel, a Stollár Béla és a Markó utca sarkán béreltek

Részletesebben

Soha nem fogom elfelejtni a mai estét Eric Idle a Madáchban!

Soha nem fogom elfelejtni a mai estét Eric Idle a Madáchban! Soha nem fogom elfelejtni a mai estét Eric Idle a Madáchban! 2015. június 3. szerda, 08:00 Hétfőn este a Madách Színházba látogatott a Spamalot című musical két szerzője: Eric Idle és John Du Prez. Az

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A Zene Nyelvén. A zene- hangszeres tanulás elengedhetetlen nyelvezete az olasz nyelv, melyet a gyermekek már a kezdetektől gyakorolnak.

A Zene Nyelvén. A zene- hangszeres tanulás elengedhetetlen nyelvezete az olasz nyelv, melyet a gyermekek már a kezdetektől gyakorolnak. A Zene Nyelvén Pályázatnak köszönhetően, lehetősége nyílt a Bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola 40 fős tanulói csoportjának és kísérő tanáraiknak, Pármában (Olaszország) 2015. 07.01-05. között

Részletesebben

Jeles napok a Pesti Vigadó zenei múltjából

Jeles napok a Pesti Vigadó zenei múltjából 1 Szőnyiné Szerző Katalin: a hol Orpheus dalai éneklik össze a köveket Jeles napok a Pesti Vigadó zenei múltjából (Jókai Mór) Tisztelt Vendégeink! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból,

Részletesebben

Lisztomania 2011. Liszt Ferenc a raidingi zseni, aki szupersztárnak született

Lisztomania 2011. Liszt Ferenc a raidingi zseni, aki szupersztárnak született Lisztomania 2011 A burgenlandi jubileumi év programja Budapest, 2010. november 4. Csodagyermek, zongoravirtuóz, a nık kedvence és az európai koncerttermek kiváló mestere: Liszt Ferenc a romantika korának

Részletesebben

Professzori Klub és Kiválóságok Klubja. országos rendezvény

Professzori Klub és Kiválóságok Klubja. országos rendezvény Professzori Klub és Kiválóságok Klubja országos rendezvény Domonyvölgy, Lázár Lovaspark 2016. június 05. Hálásan köszönjük a kedves meghívást! Decsi Tamás Nem először vagyok magam sem! De most sem bántam

Részletesebben

Javaslat A Tiszavasváriban működő Langaméta Óvodai Szakmai Munkaközösség értékmentő, gyűjtő, alkotó tevékenységének

Javaslat A Tiszavasváriban működő Langaméta Óvodai Szakmai Munkaközösség értékmentő, gyűjtő, alkotó tevékenységének Javaslat A Tiszavasváriban működő Langaméta Óvodai Szakmai Munkaközösség értékmentő, gyűjtő, alkotó tevékenységének a Tiszavasvári Települési Értéktárba történő felvételéhez Készítette: Tiszavasvári Város

Részletesebben

III. Budapesti I. Országos Nagybőgő Fesztivál

III. Budapesti I. Országos Nagybőgő Fesztivál III. Budapesti I. Országos Nagybőgő Fesztivál 2017. február 17., péntek 14 óra Molnár Antal Zeneiskola Kocsis Zoltán terem 1071 Budapest, Rottenbiller u. 43-45. Program: 12:00 Érkezés regisztráció gyakorlási

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő (1927-2015) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester 2016.04.17. vasárnap 14 óra HELYSZÍN: Munkácsy Mihály Művelődési Ház (házasságkötő

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés 1. oldal, összesen: 6 oldal Írja be az e-mail címét! Feliratkozás név: jelszó: Bejelentkezés Eldorádó a Bárkában Bereményi Géza filmje, az Eldorádó nyomán készült az író-rendeződarabja, amely Az arany

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ. Bérleti tájékoztató [2011...2012]

MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ. Bérleti tájékoztató [2011...2012] MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Bérleti tájékoztató [2011...2012] Tisztelt Közönségünk! A Magyar Állami Operaház tagjának, vezetőjének lenni küldetés. A szó és a gondolat legtisztább és legnemesebb értelmében az.

Részletesebben

December 7-én mutatták be a debreceni Csokonai Színházban Puccini Pillangókisasszonyát. Kritika.

December 7-én mutatták be a debreceni Csokonai Színházban Puccini Pillangókisasszonyát. Kritika. Korhatár nélkül December 7-én mutatták be a debreceni Csokonai Színházban Puccini Pillangókisasszonyát. Kritika. A két főszereplőnek - Létay Kiss Gabriellának és Balczó Péternek -, illetve a karmesternek

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

Bónis Ferenc. Pillantás az alkotóműhelybe: hat Kodály-kórus

Bónis Ferenc. Pillantás az alkotóműhelybe: hat Kodály-kórus Bónis Ferenc Pillantás az alkotóműhelybe: hat Kodály-kórus A nép-művelés, ha olyan egyetemes gondolkodó vállalja feladatának, mint Kodály Zoltán tette, cél is meg eszköz is. A kottaírás és -olvasás elemeinek

Részletesebben

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Apátfalva népi hangszere a citera települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Tóth

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Művészeti Kar Zenepedagógia Zenetörténet A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése (heti óraszám)

Részletesebben

Operabál 2008 - Az Operabál a következő érdekességek miatt mesebeli az idei évben:

Operabál 2008 - Az Operabál a következő érdekességek miatt mesebeli az idei évben: 2008. 01. 10. A 2008. február 2-i Operabál mottója: Mesebeli Operabál - Operabál 2008 Operabál 2008 - Az Operabál a következő érdekességek miatt mesebeli az idei évben: Az Operaház ünnepi díszkivilágítása

Részletesebben

Határtalanul! HAT

Határtalanul! HAT Határtalanul! HAT-15-06-0017 2. előkészítő óra Kodály Zoltán és Galánta Kápolnásnyék, 2016. február 25. Határtalanul! HAT-15-06-0017 1. utazás: 2016. március 7-11. Galánta, Szlovákia életútja Kodály Zoltán

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

Rossini: Ory grófja című operája a Tavaszi Fesztiválon, a Thália színházban. Kritika.

Rossini: Ory grófja című operája a Tavaszi Fesztiválon, a Thália színházban. Kritika. Telitalálat Rossini: Ory grófja című operája a Tavaszi Fesztiválon, a Thália színházban. Kritika. Az Ory grófja (Le comte Ory) nem tartozik a legnépszerűbb Rossini-operák közé. Ritkán játszák, és az operáról

Részletesebben

2017. OKTÓBER DECEMBER MAGYARORSZÁG. Solti International Conducting Competition. Solti Nemzetközi Karmesterverseny

2017. OKTÓBER DECEMBER MAGYARORSZÁG. Solti International Conducting Competition. Solti Nemzetközi Karmesterverseny 2017. OKTÓBER DECEMBER MAGYARORSZÁG SICC International Conducting Competition Nemzetközi Karmesterverseny SICC International Conducting Competition Nemzetközi Karmesterverseny Első és második forduló:

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Pozsony, Egyetemi Könyvtár, Ventúr utca 11.

Pozsony, Egyetemi Könyvtár, Ventúr utca 11. MKKI, Pozsony Sor - szá m Dátum A program megnevezése A program jellege /típusa (pl tudomány, képzőmű-vészet, zene, film) A program rövid ismertetése (különös tekintettel az évfordulós megemlékezésekre,

Részletesebben

Iskolai zenei életünk története

Iskolai zenei életünk története Iskolai zenei életünk története Az iskolai kórus Iskolánk első kórusa, az Ifjúsági Dalkör 1879-ben jött létre Harrach József tanár vezetésével. Nemcsak az ifjúság éneklését tette lehetővé, hanem gyűjtéseket

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Azsenikről az ember általában alkotásaikra asszociál,

Azsenikről az ember általában alkotásaikra asszociál, 2016. június KULTÚRORVOSTAN 39 A halhatatlanok is meghaltak egyszer Zeneszerzők betegségei (9. rész) Azsenikről az ember általában alkotásaikra asszociál, és nem a mindennapjaik, különösen nem az egészségi

Részletesebben

2017. OKTÓBER DECEMBER MAGYARORSZÁG. Solti International Conducting Competition. Solti Nemzetközi Karmesterverseny

2017. OKTÓBER DECEMBER MAGYARORSZÁG. Solti International Conducting Competition. Solti Nemzetközi Karmesterverseny 2017. OKTÓBER DECEMBER MAGYARORSZÁG SICC International Conducting Competition Nemzetközi Karmesterverseny SICC International Conducting Competition Nemzetközi Karmesterverseny Első és második forduló:

Részletesebben

ERWIN PANOFSKY: GÓTIKUS ÉPÍTÉSZET ÉS SKOLASZTIKUS GONDOLKODÁS

ERWIN PANOFSKY: GÓTIKUS ÉPÍTÉSZET ÉS SKOLASZTIKUS GONDOLKODÁS Mindezt figyelembe véve elmondhatjuk, hogy ez a könyv szellemi életünk kiterebélyesedéséről tanúskodik. Arról, hogy már van olyan értelmiségi erőnk, amely képessé tesz bennünket arra, hogy vállalkozzunk

Részletesebben

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7.

GALÉRIA. Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 14 14 GALÉRIA Digitális Fotó Magazin 2014/7. 014-025_galeria_rafal:port 2014.10.20. 16:08 Page 15 www.fotomagazin.hu Gyönyörű fények, elképesztő tájak,

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

ARMEL OPERAVERSENY ÉS FESZTIVÁL A FESZTIVÁL PROGRAMJA ÉS KÖZVETÍTÉSEI:

ARMEL OPERAVERSENY ÉS FESZTIVÁL A FESZTIVÁL PROGRAMJA ÉS KÖZVETÍTÉSEI: ARMEL OPERAVERSENY ÉS FESZTIVÁL Szegedi Nemzeti Színház // Október 6-15. A FESZTIVÁL PROGRAMJA ÉS KÖZVETÍTÉSEI: 2011. október 6. Riccardo Zandonai: Francesca da Rimini A Szegedi Nemzeti Színház (Szeged,

Részletesebben

BÉRLETI TÁJÉKOZTATÓ BÉRLETÚJÍTÁS: 2014. ÁPRILIS 14-17. BÉRLETVÁLTÁS: 2014. ÁPRILIS 22. - JÚNIUS 30.

BÉRLETI TÁJÉKOZTATÓ BÉRLETÚJÍTÁS: 2014. ÁPRILIS 14-17. BÉRLETVÁLTÁS: 2014. ÁPRILIS 22. - JÚNIUS 30. BÉRLETI TÁJÉKOZTATÓ BÉRLETÚJÍTÁS: 0. ÁPRILIS -. BÉRLETVÁLTÁS: 0. ÁPRILIS. - JÚNIUS 0. előadásos sorozat PREMIER bemutató-bérlet, 0.. P. Mascagni: Parasztbecsület R. Leoncavallo: Bajazzók 0. 0. W. A. Mozart:

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene emelt szint 0511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM I. DALLAMDIKTÁLÁS

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti)

BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti) BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti) A POLGÁRI ÉLETFORMA ARANYKORA A múlt század elején a társadalmi és kulturális élet egyik legfontosabb gyûjtôhelyének a kávéházak számítottak. Akkoriban körülbelül ötszáz

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben

Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Vilagossag_5-6_MasodikTordelt.qxd 2003.06.30. 10:00 Page 225 VILÁGOSSÁG 2003/5 6. Kijelentés, norma, cselekvés / esztétika Bárdos Judit Történelem és erkölcs Ettore Scola filmjeiben Ettore Scola több filmben

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma emelt szint 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 22. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Feladatok 1. Elemezze egy szabadon

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben