Motto: Hagyjátok meg nekem bolondságaimat, itt vannak nektek a mûveim! R.Wagner. Tartalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Motto: Hagyjátok meg nekem bolondságaimat, itt vannak nektek a mûveim! R.Wagner. Tartalom"

Átírás

1 XV. évfolyam 1-2. szám tavasz

2 Motto: Hagyjátok meg nekem bolondságaimat, itt vannak nektek a mûveim! R.Wagner 3 9 Tartalom Új Wagner emléktábla Budapesten 3-4 Gondolattöredékek Richard Wagnerrôl 5 Akikre büszkék vagyunk 7 Parsifal, Pogány Vilmos grafikája 8 A harminc éves Parsifal 9 Operaházi emlékek képekben 11 Tisztújító közgyûlés Wagner mûvészetének magyarországi befogadásáról 12 Egy szobor és árnyéka 17 Bayreuthi ösztöndíjasok Giuseppe Verdi 20 A tavaszt és napsugarat szeretnénk elhozni 21 Wagner 22 A bolygó Hollandi operaházi elôadása-óriási siker 24 A nevetô Wagner 26 Itt megtisztul a lélek A címlapon Demcsák Dóra szobrászmûvész Wagner bronz féldombormûve. A hátlapon Janzsó Anna festômûvész Hét fátyol tánc alkotása éve Lipcsében ebben a házban született Richard Wagner A klasszikus budapesti Parsifal emlékezetes szereplôi: Polgár László - Gurnemanz, Solyom Nagy Sándor - Amfortas Misura Zsuzsa akinek tanítványai Verdivel elhozták a tavaszt A budapesti Hollandi ami mindenkinek tetszett, pedig... A müncheni Trisztan bemutatót sikerre vivô Schnorr házaspár Kiadja a Richard Wagner Társaság Fôvédnök: MARTON ÉVA 1148 Budapest, Kerepesi út 76/E. Telefon: Fax: Internet: A Wagner Társaság adószáma: Szerkesztôbizottság: Dr. Ádám András fôszerkesztô, Dr. Király László, Pallós Tamás, Vajai Balázs Megjelenik negyedévente, megvásárolható: a Társaság rendezvényein, a Magyar Állami Operaházban ISSN

3 3

4 AZ EMLÉKTÁBLA SZÖVEGE NÉMETÜL-ANGOLUL ANLÄSSLICH DES 50. TODESTAGES RICHARD WAGNERS WURDE 1933 AN DIESER STELLE, AN DER FASSADE DES EHEMALIGEN GASTHAUSES HUNGARIA, DAS IM II. WELTKRIEG ZERSTÖRT WURDE, EINE GEDENKTAFEL ANGEBRACHT MIT FOLGENDEN WORTEN: IN DIESEM GASTHAUS WURDE 1872 DIE PESTER WAGNER GESELLSCHAFT GEGRÜNDET, DEREN ERSTER VORSITZENDER DER HOCHVEREHRTE STAATSMANN GRAF ALBERT APPONYI WAR. DER EINLADUNG DER GESELLSCHAFT FOLGELEISTEND, KEHRTE HIER EIN, AM 6. MÄRZ 1875, DER TONSCHÖPFER UNERMESSLICHER MEISTERKLÄNGE, RICHARD WAGNER MIT SEINER GEMAHLIN, COSIMA LISZT, DER TOCHTER DES MANNES, AUF DEN DIE UNGARN SEHR STOLZ SIND, FRANZ LISZT,,ERHEBE DICH, ZU ODIN FLIEGE EMPOR! DEINE LICHTEN TRÄUME WEIT ÜBERS LAND SIE SCHWINGEN, HINAUS IN DIE WELT, LEUCHTEN, KLINGEN..." REVICZKY GYULA, 1883 DIESE GEDENKTAFEL WURDE DEM TONDICHTER VON DER NACHWELT ALS DANK FÜR SEINE KUNSTWERKE GEWIDMET, ANLÄSSLICH DER 200. GEBURTSTAGSJAHRESFEIER VON DER RICHARD WAGNER GESELLSCHAFT, 2013 Kersten Kalmár fordítása HERE ONCE STOOD THE THE HUNGÁRIA HOTEL, WHICH WAS DESTROYED IN WORLD WAR II. IN 1933 A PLAQUE WAS ERECTED ON THE WALL OF THE HOTEL TO COMMEMORATE THE 50TH ANNIVERSARYOF THE DEATH OF RICHARD WAGNER. ENGRAVED ON THE PLAQUE WERE THE FOLLOWING WORDS: IN THIS HOTEL IN 1872 WAS FOUNDED THE PEST WAGNER SOCIETY, WHOSE FIRST SECRETARYWAS THE IMMORTAL STATESMAN COUNT ALBERT APPONYI. IT WAS IN THIS SAME HOTEL THAT THE COMPOSER OF COUNTLESS MELODIES RICHARD WAGNER, ARRIVING IN BUDAPEST AT THE INVITATION OF THE SOCIETY ON MARCH 6TH 1875, STAYED WITH HIS WIFE COSIMA LISZT, DAUGHTER OF THE PRIDE OF ALL HUNGARIANS, FRANZ LISZT. FLY, FLYTO ODIN! YOUR SONOROUS DREAMS RESOUND AT THE VERYFRONTIERS OF THE WORLD GYULA REVICZKY, HUNGARIAN POET, 1883 THIS NEW PLAQUE WAS ERECTED BY A LATER GENERATION OF RICHARD WAGNER S ADMIRERS, IN GRATEFUL ACKNOWLEDGEMENT OF THE COMPOSER S WORK, ON THE OCCASION OF THE 200TH ANNIVERSARYOF HIS BIRTH. THE HUNGARIAN RICHARD WAGNER SOCIETY, 2013 Király Zsolt fordítása 4

5 Gondolattöredékek Richard Wagnerrôl W agner zenéje túl tökéletes, hogysem egykönnyen meg lehessen bocsátani érte a szerzônek. Ez az egyik legalapvetôbb következtetése Wagnerrôl való végül könyvnyivé nôtt elmélkedéseimnek. Zenetörténeti jelentôségét nem pusztán híveinek, de ellenségeinek száma és elszántsága is jól mutatja. De vajon hányan gondoltak bele igazán, micsoda hatalmas terhet is viselt az az ember, akinek hangjai ma is katarzist és vigasztalást nyújtanak mindazoknak, akik nem félnek megnyitni fülüket és szívüket e zene elôtt. A tehetség és az invenció átlagember számára alig elképzelhetô terhét viselte a komponista, hiszen majdhogynem páratlan módon a wagneri életmû szinte egésze legbensôbb lelki és mûvészi szükségletbôl fakadt. Ezt pedig többek között azoknak az alkalmi kompozícióknak a gyengéi mutatják, amelyekkel kapcsolatban maga Wagner vall az invenció hiányáról. Ám a kiérlelt, és az életprogram szerves részét képezô alkotások olyan gazdagságú áradását mutatják a zenei és esztétikai ötleteknek, amelynek rögzítése a legnagyobb technikai tudást és türelmet igényelte. Van ebben valami csodaszerû: tehát az ihlet tüzének és a komponálás hûs vizének elegyítésében. Mint Wagner maga mondja: És ahogyan komponálok, voltaképp az is varázslás, mert mechanikusan és nyugodtan egyáltalán nem tudok muzsikálni, még a szopránkulcs is zavar egy ötszólamú Bachdologban, legszívesebben átírnám. Eksztázisban azonban a legvadabb szólamvezetésû helyeket minden habozás nélkül megoldom, olyan biztonsággal jön ki belôlem, akár egy gépbôl. Nyugodtan viszont semmit sem tudok. 1 Persze Wagner maga is tudja, hogy ihlete gyakran teszi próbára technikai tudását. Mint máskor Cosimának mondja: Micsoda kontár vagyok, el se hiszi senki; nem tudok transzponálni. A komponálás nálam különös állapot; fantáziáláskor megy minden, mint a karikacsapás. De amint le akarom írni, nincs már az ujjaimban. Hogy is volt, kérdezem ilyenkor, és nem azt, hogy is van, milyennek is kell lennie, hanem hogy is volt, és akkor addig kell keresni, amíg az ember újra megtalálja. Mendelssohn összecsapná a kezét, ha látná, hogyan komponálok. 2 De tegyük mindjárt hozzá: Wagner sosem akart olyat, amit bármely kontár könnyedén és mechanikusan megoldhatott volna. Sôt a polifónia olyan gazdagságát teremtette meg, amelyet ôelôtte talán senki. És éppen a wagneri mûvészet képzeletgazdagsága és technikai bravúrjai tükrében oly megrendítôek az állítólag kevély zeneszerzô sorai Liszt Ferenchez, és éppen a Trisztán komponálása idején: Nem tudom neked eléggé nyomatékosan megmondani, milyen szánalmas zenésznek érzem magam, lelkem legmélyén azt hiszem, nyomorult kontár vagyok, egyéb semmi. Látnál csak, ahogy mostanság ott ülök, azt gondolom, Mennie kell! aztán a zongorához oldalgok, összekalimpálok holmi siralmas szemetet, aztán bambán feladom a küzdelmet. Tudnád csak, hogy ilyenkor milyen hangulat fog el! Milyen szilárdan meg vagyok gyôzôdve zenei semmirevalóságomról! És aztán jössz te, akinek minden pórusából csak úgy patakzik, áramlik, zuhatagokban ömlik a zene ( ) és akkor még olyan szavakat kell végighallgatnom, amilyeneket te intézel hozzám. Nehéz elhinnem, hogy mindez nem merô gúny. Furcsa történet ez, kedvesem, és hidd el, nem sokat érek. 3 Miután azonban rálát a mûre, különösen annak legextatikusabb harmadik felvonására, s alighanem látja, megoldotta a megoldhatatlant, így ír Mathilde Wesendoncknak: Ebbôl a Trisztánból valami félelmetes kerekedik! Ez az utolsó felvonás!!! Félek, ezt az operát betiltják hacsak valami rossz elôadás paródiává nem torzítja az egészet; csak a középszerû elôadás menthet meg, mert az igazán, tökéletesen jótól megbolondulnának az emberek másképp nem képzelhetem. 4 1 Cosima Wagner: Napló ( válogatás). Gondolat. Budapest, (1871. november 18.) 2 Cosima Wagner: Napló. Idézett kiadás, 94. (1871. június 23.) 3 Thomas Mann: Richard Wagner szenvedése és nagysága. Európa. Budapest., Idézi Mann i.m

6 A Trisztánnak ez a több mint zene -i jellege, a lélek rezdüléseivel való ez a legartisztikusabb eggyé olvadása téveszthetett meg oly sokakat, így Thomas Mannt is, a wagneri muzsika zenei értékeit illetôen. Amint Mann önmagával vívódva írja: Wagner zenéje éppúgy nem zene, mint ahogy az alapjául szolgáló drámaszöveg, amely kiegészíti, nem irodalom. Ez a zene pszichológia, jelkép, mítosz, pátosz minden, csak nem muzsika ama megtévedt mûítészek tiszta és teljes értelmében. 5 Vagy ahogyan Mann más helyütt írja: Valóban, nem csak felületesen, hanem szenvedélyesen és hódolattal is csak azt mondhatjuk a félreértés veszélyét is vállalva, hogy Wagner mûvészete a legnagyobb akaraterôvel és intelligenciával óriásivá növesztett, zsenialitásba hajló dilettantizmus. 6 Pedig több mint száz év távolából be kell látnunk, hogy Wagner zenéje több mint zene, anélkül azonban, hogy egyúttal kevesebb is volna annál. És többek között ez tehát a zene világán túlmutató aspiráció, és a zene világán kívülrôl is (!) érkezô inspiráció következetes megléte, ami a wagneri mûvészetnek különleges helyet biztosít a zenetörténetben. Többek között, hiszen mindez nem lehet magyarázata sem az alkotások tökéletességének, sem pedig hatásuk megrázó erejének. A zenén kívüli tényezôk ugyanis csupán irányt szabtak e mûvészet fejlôdésének, noha kibontakozásához nem lehettek elégségesek. Ahhoz ugyanis kifejezetten zenei természetû invenciókra és kompozíciós zsenialitásra volt már szükség tavasz A zenei és nem zenei szempontok egyidejû megléte, és páratlan összhangja következtében Wagnernél hallatlanul kitágulnak a mûvészi kifejezés határai, ténylegesen új dimenziók nyílnak meg mind az alkotó, mind pedig a hallgató elôtt. Amint Baudelaire megjegyzi: belsô szükséggé vált számára, hogy megkettôzött formában, egyszerre költôként és zenészként gondolkodjék, hogy minden eszmét kétféle formában vegyen szemügyre 7 Awagneri zene egyik nagy újdonsága többek között a térhatás érzékeltetése, méghozzá oly forradalmian, amint a festészetben Giotto perspektívateremtô mûvészete. Amint Baudelaire írja: Nincs még egy zeneszerzô, aki annyira értene a fizikai és spirituális tér mélységének festôi ábrázolásához, mint Wagner. 8 Vagy ahogy Nietzsche megjegyzi: a zene területén nem kevesebbet tett, mint a plasztika terén a szabadon álló szoborcsoport feltalálója. 9 Ezért érezzük Wagnert hallgatva, hogy egy sajátos térbe, egy önálló világközegbe léptünk. Wagner nem pusztán a meglévô mûvészetek nyelvén fejezte ki magát, de önálló kifejezési közeget alkotott, saját nyelvet teremtett. Ezért mondhatta Nietzsche: Wagner zenéje mint Egész a világ képmása. 10 És ez a képmás, ez a sajátos világ nem a semmibôl jött létre. Olyan tudatos alkotás eredménye, amelyet teoretikus igényû analízis elôzött meg. Wagner zenekara csodálatos térhatásával és adott esetben természetfestésével alighanem a leg- 5 Mann i.m Mann i.m Baudelaire Charles (2001): Richard Wagner és a Tannhäuser Párizsban. In Richard Wagner: Egy német muzsikus Párizsban Charles Baudelaire: Richard Wagner és a Tannhäuser Párizsban. Kávé Kiadó Baudelaire i.m Nietzsche, Friedrich: Richard Wagner Bayreuthban. In: Friedrich Nietzsche: Korszerûtlen elmélkedések. Atlantisz. Budapest Nietzsche: Richard Wagner Bayreuthban. Idézett kiadás

7 fontosabb díszleteleme a mûveknek. Szinte hihetetlen, hogy a Trisztán nyitánya után felhangzó matrózdalt követôen a zenekar által valósággal érezzük a hajó hullámokkal ellentétes irányú mozgását, célja felé való feltartóztathatatlan haladását. Ám a zenekar szerepe még ennél is fontosabb, aminek pedig felbecsülhetetlen esztétikai értéke lesz. A hangszeres együttes ugyanis olykor szinte helyet cserél az énekszólammal, átvéve a hagyományos értelemben vett dallamot, és az énekeseknek hagyva a kísérô szólam szerepét. Ez a szerkesztési eljárás aminek már a barokkban is megvoltak az elôzményei, és amelynek szép példáit találjuk Vivaldinál, az egyik legszebbet pedig talán Bach Máté Passiójának Erbarme dich kezdetû altáriájában igen zavarba ejtô és a különös gazdagság érzetét keltô hatással jár. Az énekest ugyanis részben a megszokás okán, részben pedig az emberi hangra való ösztönös figyelésünkbôl adódóan továbbra is úgy tekintjük, mint a fô téma hordozóját. Így énekelt szólam gyanánt kapunk valami szokatlant, valami egészen különlegeset, amelynek esztétikai értékéhez nem fér semmi kétség, ám egyúttal megkapjuk a dallamot is magától a zenekartól. S közben úgy érzékeljük méltán, hogy kétszeresen kapjuk a fô témát. Egyszer azt, ami az elôadó énekes miatt annak tekintendô, másrészt a zenekartól azt, amit zenei beidegzôdéseink alapján annak érzünk. Wagnernél ennek a szerkesztési módnak a következetes alkalmazására, és a drámai fokozás szolgálatába állítására kerül sor. S ez olyan gazdagság benyomását kelti, amelyre azelôtt alig volt példa, színpadon pedig különösen ritkán. És e monumentális hatás természetesen még akkor is mûködik, ha a zenekarból mindössze csupán néhány hangszer szól. Sôt a hatás ekkor csak igazán zavarba ejtô: monumentalitás, gazdagság, és az eszközök hallatlan takarékossága egyazon idôpillanatban. Wagner tehát nem pusztán kivételesen invenciózus, de egyúttal különösen tudatos mûvész. Így nála a szenvedélyesség és a kivitelezés racionalitása páratlan feszültséget teremt az alkotásokban. S ha valóban volt a görög kultúrának apollói harmonikus és dionüszoszi diszharmonikus princípiuma amint azt Wagner sugallatára Nietzsche sejteni vélte, úgy a nyugati kultúra is két princípium (az értelem és az érzelem) feszültségén épülhetett fel. Bizonyára vitatkozni lehet azon, hogy Wagner zenéje a nyugati zene kiteljesedése-e. Meggyôzôdésem szerint azonban abban az értelemben mindenképpen az, hogy benne tetten érhetjük a Nyugat szellemét alapvetôen meghatározó mediterrán emocionalitás és a nordikus analitikus hajlam tovább már alig fokozható teljességét és egyensúlyát. Ami elôtte volt, abban a szív hangjai még erôsebbek a megfontoltságnál, ami pedig utána következett, sokkal inkább közelít a teoretikus spekulációk felé. Szmodis Jenô Akikre büszkék vagyunk Hét Wagner társasági, bayreuthi ösztöndíjas a Don Giovanni elôadásokon január 30-án a Mindenki Operája sorozat eseményeként láthattuk, hallhattuk Mozart mûvét. Számomra és ezzel nem vagyok egyedül nagy élményt nyújtó elôadás volt. Aremek produkcióban öt bayreuthi ösztöndíjasunk szerepelt. Remekül! Kezdem a karmesterrel. Régebbi tagjaink bizonyára emlékeznek arra a zongorista kisfiúra, aki többször szerepelt rendezvényeinken. Mészáros Györgyrôl, az akkori Gyurikáról van szó. Szüleivel, László Rita oboa és angolkürt mûvésszel és Mészáros László kürtmûvésszel együtt 2000 óta Társaságunk tagja. Bécsben tanult zongorázni, majd vezényelni ben már szerepelt az Operaházban. Akkor a Don Pasqualet vezényelte. Most a Don Giovanniban jeleskedett. Acímszereplô Szegedi Csaba, Donna Anna Miksch Adrienn, Don Ottavio Megyesi Zoltán, Leporello Bretz Gábor Liszt díjas, a Magyar Állami Operaház kamaraénekese volt. Mindannyian élményt nyújtottak nemcsak hangjukkal, de szerepformálásukkal is. Szeretném rajtuk kívül Barát Emôke Zerlináját megemlíteni, bár ô nem volt ösztöndíjasunk. Az Erkel Színházban is nagy sikert arattak. Ekkor két elôadáson Bretz Gábor a címszerepet alakította és Cser Krisztián volt Leporello. Bárkivel beszéltem, lelkesedéssel nyilatkozott róluk. Külön kiemelte mindenki kettôjük tökéletes összhangját ének és játék terén egyaránt. Donna Elvirát Szabóky Tünde szintúgy bayreuthi ösztöndíjasunk énekelte ugyancsak remekül. Gratulálunk! Molnár Róbertné 7

8 Parsifal - Pogány Frigyes grafikája 8

9 A harminc éves Parsifal A cím akarattal pontatlan, kétféleképpen is értelmezhetô. Vonatkozhat arra az örömteli három évtizedre, amit a Ferencsik János Mikó András által alkotott Parsifal elôadások jelentettek a Wagner rajongóknak. Rögtön nyomatékkal jegyzem meg: nemcsak a hazai Wagner hívek részére, hanem sok-sok külföldinek is, mert mint egy bécsi zenekritikus ismerôsöm mondta: ez a budapesti, Európában az utolsó még szép, érthetô, nézhetô Parsifal elôadás. Hogy miért? Errôl szól e néhány sor. Amásik cím-változat már valóban fogas kérdés, nevezetesen hány éves az ifjúnak mondott Parsifal, amikor a hosszú megtisztulást követôen be tudja tölteni a Grál által rábízott tisztségét? Körülbelül harminc? Ô is az életút felénél tart? Wolfram von Eschenbach Parzevalja olyan sokat kalandozik, hogy ez nehezen férne ennyi idôbe, Wagner pedig bölcsen, filozofikusan elrejti a választ. Csak annyit tudunk meg, hogy a Grál templomából való kilódítása után Parsifal hosszan vándorol, majd elátkozottan keresi az igaz utat, melyet nem lel. Egy kegyelemteljes napon, melyen az átok nem fog, visszatéved a Grál erôterébe. Bár mindenki megöregedett, ez itt nem fontos, mert itt a Grál végtelen szent terében az idô elveszti jelentôségét, értéke csak a szellemiségnek van. Ezt a szellemiséget találták meg harminc évvel ezelôtt Ferencsik János és Mikó András! A Parsifallal azt a mûvet állították a színpadra, ami kirívóan más, mint az operairodalom megannyi alkotása de még Wagner saját mûveitôl is elkülönül. Oka: mert gondolat és érzésvilága teljesen más, ebbôl adódóan a kifejezés eszközei is eltérôek. A Parsifal vallásos tárgyú, de nem vallási, liturgikus célra írt mû, mint pl.: egy Haydn, vagy Mozart mise. Wagner Parsifaljának az alaptörténete, meséje rendkívül egyszerû. Bemutatja, hogyan lesz egy balga, faragatlan erdei suttyóból a Grál legmagasabb szellemi tisztségét betöltô pap-király! A szédületes karrier záloga a megtisztulás, a veleszületett emberi önzés helyett az együttérzés kimûvelése, a másokért élô jellem felépítése. A tökéletesedés csúcsán azonban nem a Nirvánába merül el, hanem embertársai javára hasznosul. Ez a szent metamorfózis vallási eszmények segítségével történik, mely nem illeszkedik pontosan egyik mai világvalláshoz sem. Ez az opera vagy ahogy Wagner nevezte: fennkölt ünnepi színjáték az elhivatottságról, a küldetéstudatról, a jellemépítésrôl és a hûségrôl szól. A hûségrôl, mint minden Wagner operában: hûséggel megváltani egy embert, de itt egy általánosabb emberi konzekvenciáról van szó, együttérzésrôl, empátiáról. Minden ember valamire elhivatott, minden embernek van valamire veleszületett tehetsége. Meg kell találni ezt a szüleinek, tanítóinak, de legfôképpen önmagának. Fel kell építenie az életcélt, az ahhoz vezetô utat hûséges életszorgalommal kell végigjárni, tanítja az idealista Grál eszme. De már Parsifalt kilódítja az I. felvonás végén jókora pedagógusi hibaként Gurnemanz a templomból, Eschenbach hôse is elfelejti megkérdezni vendéglátója káprázatos várában: Mi bánt? Miért vagy szomorú, bátyám? Bûnük a részvéttelenség, a mai ember legnagyobb hibája is, és a merev tekintetû, nagyvárosi közöny! Az együttérzés, a részvét, a másik ember felé fordulás, a nemesedés elsô nagy lépcsôfoka. Az önzés helyébe egy új életbölcselet lép. Ez Parsifal és minden igaz ember útja tanítja Wagner. A zeneköltô nem egy új vallást akart létrehozni, hanem a hétköznapi embert formáló, nemesítô mûvet bemutatni: egy egyszerû, neveletlen fiúból ha kitart elhivatottsága mellett a kötelezô buktatók ellenére sikeres ember lehet. Wagner operájában pogány, keresztény, buddhista szimbólumok koncentrált kifejezésével, mély emberi érzelmeket közvetít. Ezek sokszor a zene segítségével olyan szintre helyezôdnek, melyek már transzcendens jellegûvé válnak. Itt minden igazi történés: lelki. Ennek kifejezôje elsôsorban a zenekar. Aharminc éves budapesti rendezésnek az a fô érdeme, hogy meghagyja a zene, így az érzelmek dominanciáját. Amit látunk minden csak jelkép. Semmi fölösleges kacat, tébláboló lépegetés, ugra-bugra fölösleges gesztus nincs. Elég egy egyszerû szép liget, a II. felvonás úgy jó, hogy üres, templomnak pedig néhány robusztus román boltív. Semmi sem zavar, hogy a zenében elmerüljünk. A szöveg szimbolikája, a látvány statikus volta megköveteli a zenei fogalmazás idomulását a jelkép rendszerhez. A Parsifalban valójában hiányoznak a cselekményt elôrevivô változékony motívumok a wagneri értelemben vett vezérszólamok, amelyek a Ringben oly érdekfeszítôen fontosak. Helyébe állandó zárt, változatlan szimbolikus zenei jelképek lép- 9

10 nek. Olyan ez, mint amikor egy (falusi) körmenetben az énekelt szövegben elôjön például: Szent László, ekkor az ô lobogóját vivô hívô meglobogtatja, felmutatja a képet és mindig ugyanazt a képet, ikont. És ez nem modulálódik, mert a hit is stabil! Így kerül az operába változatlanul a Drezdai Ámen dallama, az üdvösségre törekvés ôsi, emelkedô hangsora. (Gregorian eredetû) Érdekes, de teljesen logikus, hogy csak Nagypénteken van zenei moduláció A felmutatott ikonok, a gyönyörû emlékeztetô dallamok fenségesen illusztrálják a költôi elbeszélést, a szereplôk lelki világát. Csodálatosan szép képek tevôdnek így össze a különbözô érzéskört egymás mellé állító kromatikus mozaikok színes egyvelegébôl, a belsô lelki történések vetületeként. Gondoljunk pl. a II. felvonás Kundry csábítási jelenetére! Mindvégig szól a szívszorítóan szép anyai Herzeleide hangkép, mely egy szerelmi jelenetet lenne hivatott bearanyozni. Wagner, Joukowsky festômûvésszel a Parsifal színpadkép tervezôjével a sienai templom belsô íveinek fekete-fehér márvány vonalainak pompájáról beszélt. E sorok írójának ott járva egy pillanatra sem jutott eszébe a Parsifalra gondolni, bár a fentiekrôl tudott. De Velencében, a Szent Márk katedrálisban, az egymást követô mozaikokban, az aranylóan sorjázó, vissza-visszatérô ikonok ritmusos zenéjében már megszólalt a Parsifal felépítésének harmonikus szépsége. Mint ahogy a velencei bazilika sem fogadható be 10 perc alatt (erre csak egy amerikai turista csoport képes), a Parsifal is lassú, hosszú, szeretetteljes ismerkedéssel, minden melodikus lépés megértésével, és fôleg átérzésével válik sajátunkká. Az együttérzés a közönség részérôl is szükséges. A lassú szó az elôadásokra is vonatkozik. Egy vontatottabbnak tûnô Parsifal ezerszer jobb, mint egy rohamtempójú elôadás. Itt érzéssé kell válnia az idônek! A legnagyobb szamárság stopperral összehasonlítani elôadásokat, mert mint fentebb írtuk: itt érzéssé kell válnia az idônek. Ilyen eretnek, korszerûtlen gondolatok kavarognak bennem, a külföldi vendégmûvészekkel spékelt elôadásokon is. Van valami hagyományos értéke annak, ha az ünnepnapokon és ilyen a Parsifal is nem hívunk legfeljebb szükségszerûségbôl külföldi vendégmûvészeket. Ünnep volt az ünnepben hallani a lágyan zengô Molnár András Parsifalját, a fenséges kiállású, tiszteletet parancsoló Polgár László Gurnemanzát, Németh Judit emberi Kundryját, Sólyom Nagy Sándor gyönyörû baritonját. Ô volt az egyetlen Amfortas, akinek elhittem még a színpadon is, megsiratja elhunyt apját. Helyettük híres, biztos hangú, de alapjában véve jellegtelen nekem közömbös külföldiek villódznak. A budapesti Parsifal többet, hazai énekeseket érdemel. Már jó ideje ijesztgetnek mondván, hogy a pesti Parsifalról le kell a port törölni stb. A rossz hírek általában bekövetkeznek. Nos, ez nem így történt. Boldogan hallgattam végig az idei elôadásokat, mert lényegében megmaradt a gyönyörû régi rendezés! Sôt, voltak olyan változások, megvilágítások, melyek kifejezetten elônyére váltak a darabnak. Tény, hogy egy dolgot furcsállottam, miszerint a darab végén egy ôsi görög-római papszentelési szertartásnak megfelelô mozdulattal Amfortas hasra fekszik. Tegye, ha jól esik, gondoltam. Igencsak elcsodálkoztam, amikor tanult operarajongó társaim felhomályosítottak, hogy mivel idén minden jegyem a bal oldalra szólt, a balga én vagyok, mert nem vettem észre, hogy Amfortas a szent gerellyel végülis öngyilkos lett! Én elôször rossz húsvéti tréfának, záptojásnak vettem ezt a képtelenséget. Hiszen Amfortast megváltották, sebe begyógyult, tisztét becsülettel átvették. Sei heil, entsündigt und gesühnt légy egészséges, büntetlen és tiszta mondja Parsifal, a zene feloldódik, csodás hármashangzatokban kisimul. Miért öli le itt a rendezô Amfortast, méghozzá a szent gerellyel, amelyen ott az Úr vére tapadt? (Ikonográfiai nonszensz!) Nem beszélve arról, hogy a rendezô ezzel az öngyilkossággal Parsifal gyötrelmes munkáját lenullázta, aki hiába szenvedett, kárhozottan bolyongott, harcolt, hogy a Grál közösséget megmentse. Egy tébolyult öngyilkossággal az egész opera értelmetlen. A II. felvonásban a kis balga Parsifal, ölében a csábító, a világ legszebb nôje egyszer csak felkiált: Amfortas! Majd a légyottot otthagyva elrohan, mert neki küldetése van. Meg kell szereznie a lándzsát, amivel majd harakirit követnek el? Ha ezt Parsifal elôre tudja hisz már én is tudom és végigmegy a veszélyes kalandon, akkor ô kötözni való bolond, meg én is, hogy nézem. Mert ezzel ez az egész musical hitetlenné, értelmetlenné válik. A körben álló lovagok, Gurnemanz is részvétlenül nézik volt királyuk halálát, hiszen a részvét, a Mitleid operájáról van itt szó, nemde? Ez a befejezés egyértelmûen az átrendezô pillanatnyi agygörcse, vagy szándékos bûne. Ôszinte részvétem! Ezt mindenképpen ki kell javítani, tiszteletbôl Wagner, Ferencsik és Mikó András felé, hogy megmaradjon ez a budapesti 30 éves rendezés etalonnak, élménynek. Dr. Király László 10

11 Budapesti Parsifal Fotók: Éder Vera, Juhász Attila, Magyar Állami Operaház fotóarhívuma

12 Wagner mûvészetének magyarországi befogadásáról Tisztújító közgyûlés I. rész ( ) tavasz A Richard Wagner Társaság és Archívum vezetôsége mandátumának lejártával április 14-ére tisztújító közgyûlést hirdetett. A határozatképe közgyûlésen a beszámolók mellett megköszönve a régi vezetôség kiváló munkáját, a tagság egyhangúlag örökös tiszteletbeli elnökévé választotta Dr. Király Lászlónét, amit a Társaság Alapszabályában is rögzítettek. A leadott szavazatok értelmében az újonnan megválasztott tisztviselôk április 22-tôl: Elnök: Bajai András Ügyvezetô elnök: Hudomel Krisztina Elnökségi tagok: Cziglina Edit Kuminné Dikk Mária Molnár Róbertné Szegedy-Maszák Zsuzsanna Vajai Balázs Felügyelô bizottság Dr. Ádám András Csoma János Csabáné Janzsó Anna Gratulálunk, az új vezetôség munkájához sok sikert kívánunk! Szerk. R ichard Wagner operaszerzôi érvényesülése azt követôen vette kezdetét, hogy közel öt évi távollét után 1842 tavaszán hazatért a német földre. A külföldön töltött éveit Rigában, majd Párizsban élte át, sok viszontagság közepette és alapjában véve sikertelenül. A hazaérkezô huszonkilenc éves muzsikus karmesteri állásra számíthatott Drezdában a szász királyi operaháznál, fôként pedig arra, hogy ott elô fogják adni a harmadik operai mûvét, a hosszú idô munkájával elkészült, terjedelmes Rienzit. (1) Reménykedett abban is, hogy a nemrég komponált újabb operája, A bolygó Hollandi, szintén színre kerül Berlinben, vagy Drezdában. A nyugtalan mûvészsors révbe jutni látszik, és mintegy hat évre valóban a viszonylagos béke és siker korszaka következik október 20-a meghozta a Rienzi ôsbemutatóját, és ugyancsak Drezdában január 2-án a Hollandi elsô elôadása is lezajlott. A Rienzi a történelmi tárgyú operáknak az akkoriban divatos vonulatához csatlakozik, amely tömegeket visz a színpadra, és amelyben a történés tobzódik a látványos külsô fordulatokban. (2) Amû sikeres fogadtatása megalapozza a szerzô hírnevét német földön. A Hollandival azonban Wagner új útra lép, rátalál legsajátabb területére: a mítoszok csodás világából merített cselekményû, a szereplôk belsô lelki konfliktusait középpontba állító drámára. Az irányváltás azzal járt, hogy az új mû nehezebben talált utat a nagyközönséghez, mint idôsebb testvére, a Rienzi. Az egykorú pestbudai újsághírek arról tanúskodnak, hogy az itteni mûvésztársadalom rajta tartotta szemét az idôszerû külföldi eseményeken. A Re- 12

13 gélô Garay János lapja az december 4-i számban beszámolt a Rienzi sikerérôl és említette a bemutatásra váró Hollandit. A német nyelvû pesti lap, a Spiegel (Tükör) már november 30-án, a Regélô január 19-én utalt a Hollandi cselekményének francia operaszerzô általi feldolgozására (3) (a Spiegel a wagneri forrás említése nélkül). A pesti kulturális lapok ezután is vissza-visszatértek a Wagner mûveivel kapcsolatos németországi eseményekre. Az elôkészületben levô Tannhäuserrôl a Spiegel már január 3-án hírt adott; az alkotás ôsbemutatójára jóval késôbb, október 19- én került sor Drezdában. Wagner még egy mûvet írt a drezdai mûködése idején: az 1848 áprilisában befejezett Lohengrint. Amikorra elkészült az opera, Európa már forrongott, a politika erôinek átláthatatlan gomolygása bizonytalanná tette az államok és az egyes emberek jövôjét. Az eseményeknek Wagner is lelkes résztvevôje volt. A szabadság hívei oldalán való fellépéséért májusban menekülnie kellett Drezdából, sôt: körözött felforgatónak minôsült a német államok mindegyikében. Jól ismerjük Liszt Ferenc baráti cselekedeteit: ô tette lehetôvé, hogy üldözött muzsikustársa hamis útlevéllel Svájcba szökjön, majd ô ekkoriban Weimarban tevékenykedô karmester vitte keresztül, hogy a számûzetésbe kényszerült mûvész új operája augusztus 28-án megszólaljon a weimari színházban. Nem tudunk arról, hogy Magyarországra ekkor a szabadságharc leveretésének bénult légkörében ezeknek az eseményeknek bármi híre eljutott volna. Mindeddig csak arról ejthettünk szót, hogy Richard Wagner személyének, munkásságának mennyire támadt távoli visszhangja nálunk. A zsarnokság enyhe lazulásának évei végre azt is meghozták, hogy a mester zenéje is felhangozzék magyar földön. Erkel Ferenc 1853-ban szimfonikus zenekart szervezett Pesten (Filharmóniai Társaság néven). Az új együttes november 20-án tartotta elsô hangversenyét, december 8-án a másodikat. A decemberi koncertet Erkel a Tannhäuser nyitányával kezdte. Az akkoriban igen modernnek számító zenedarab élénk érdeklôdést keltett, a kritikusok vegyesen ítélték meg. A Wagner-mûvekbôl vett részletek a következô években is fel-feltûntek a pesti (olykor a pozsonyi) hangversenyek mûsorában: a Tannhäuserbôl a nyitány mellett a zarándokkar, továbbá a Lohengrinbôl az elsô felvonás elôjátéka hangzott el. Pesten két színház mûködött ebben az idôben: a Nemzeti Színház és a német nyelvû Pester Stadttheater; mindkettônek volt operai részlege. A német együttesé az érdem, hogy elsô ízben adott elsô teljes Wagner-mûvet Magyarországon: március 6- án színre hozta a Tannhäusert az olasz (!) Carlo Emanuele Barbieri vezényletével. A tetszéssel fogadott elôadásról egyetlen kritikát ismerünk, ez az elemzô és megértô írás is német nyelvû. Egy évvel azután, hogy Wagnernek ez a mûve otthonra talált Pestbudán, maga a mester is ellátogatott a magyar fôvárosba. A meghívók a Nemzeti Színház vezetôi: Radnótfáy Sámuel intendáns és Erkel Ferenc fôzeneigazgató voltak, a látogatás elôkészítôi között Reményi Ede hegedûmûvészt, Mosonyi Mihályt és Rosty Pált (4) is megemlíthetjük. Wagner július 18-ától 31-éig tartózkodott Pesten; 23-án és 28-án vezényelt egy-egy hangversenyt, részben ugyanazon mûsorszámokkal. A koncerteken a Tannhäuser és a Lohengrin részletei, a Faust-nyitány mellett nagyrészt az elkészült, de 13

14 egészükben akkor soha elô nem adott mûveibôl (A walkür, Tristan és Isolde), és a még be sem fejezettekbôl (Siegfried, A nürnbergi mesterdalnokok) dirigált szemelvényeket. (5) Július 24-én délután Wagner és tisztelôi banketten vettek részt a még sokáig csak vízi úton megközelíthetô Margitszigeten. (6) Amikor Rosty hajóján, az Ellidán visszatérôben voltak a pesti oldalra, hirtelen erôs zivatar támadt. A viharok nagy varázslója nem vesztette el lélekjelenlétét; a jószerencsén kívül fôleg az ô tapasztalt és határozott viselkedésén múlt, hogy az utasok (és az Ellida) baj nélkül kimenekültek a vészes helyzetbôl. Wagnert az 1863-beli magyarországi látogatásán lelkesen ünnepelték Pest zeneszeretô körei, a hangversenyei kiemelkedô eseménynek számítottak nálunk. Hozzátehetjük ehhez, hogy (Pesthez hasonlóan más városokban is koncertezô) Wagner pályafutása ekkoriban nem alakult igazán eredményesen. Amûveit a Lohengrinnel bezárólag a német államokban sikerrel játszották, a politikai kirekesztettsége 1860 táján lényegesen enyhült és 1862-tôl már nem számított ellenséges emigránsnak német földön, ezzel szemben az 1850 óta írott alkotásai nem jutottak színpadhoz. Azzal állt elô döntô és váratlan fordulat a mellôzött mûvész életében, hogy 1864 tavaszán II. Lajos személyében új uralkodó került a bajor trónra. Afiatal király nagyvonalúan pártfogásába vette, s ennek elsô jelentôs eredményeként 1865 júniusában megtarthatták az 1859 augusztus óta készen álló Tristan és Isolde ôsbemutatóját a müncheni királyi operaházban. Jól ismert az a fénykép, amely a próbák során, május 17-én készült, s amelyen a mester tizennégy híve közöttük Mosonyi Mihály és Rosty Pál körében látható. Térjünk vissza Pestre. Itt a német színház mûsorán nem csatlakozott további Wagner-mû az 1862 óta játszott Tannhäuserhez. A Nemzeti Színház viszont néhány év alatt négy Wagner-operát hozott színre magyar nyelven. Az elsô közöttük az december elsején bemutatott Lohengrin volt (Böhm Gusztáv és Ormay Ferenc fordításában), a vezénylést Huber Károlynak Hubay Jenô apjának engedte át Erkel. (7) Ezt a Tannhäuser követte március 11-én, immár Erkel Ferenc vezényletével. (id. Ábrányi Kornél fordításában). Agyôri születésû nagy karmester, Richter János aki Wagner legszûkebb munkatársi köréhez tartozott (8) 1871 és 1875 között a pesti Nemzeti Színház kötelékében tevékenykedett. Neki köszönhetô A bolygó Hollandi május 10-i és a Rienzi november 24-i bemutatója (a Hollandi szövegét ifj. Ábrányi Kornél, a Rienziét Böhm Gusztáv fordította le). Az igen népszerûvé vált Lohengrin is, a Tannhäuser is ettôl kezdve rendszeresen játszott darabjai voltak a fôváros operai együttesének. A Hollandit mérsékeltebb tetszéssel fogadta a közönség; a Rienzi kudarcnak bizonyult, csak négy alkalommal játszották. Pontos adatokat nem ismerve is állítani lehet, hogy a Tannhäuser és a Lohengrin pesti bemutatói az idôrend tekintetében igen elôkelô helyen állnak a két operának a német nyelvterületen kívüli elôadásai sorában. A Lohengrin, a Tannhäuser és a Rienzi címszerepei tenor hangra íródtak. ANemzeti Színház bemutató elôadásain e három szerepet az együttes vezetô tenoristája, Ellinger József énekelte. (9) A nagyszerû basszusénekes, Kôszeghy Károly pedig a Hollandit is ide véve mind a négy bemutatónak részese volt. Alegutóbb említett két bemutató idején már létezett a mai Wagner Társaság elôdje, az február 25- én megalakult Wagner-egylet Pesten. Az egyesület Mihalovich Ödön, Richter János és Apponyi Albert kezdeményezésére jött létre, azzal a céllal, hogy pénzbelileg elôsegítse a bayreuthi Festspielhaus már folyó építését. (10) A színházépítés költségei Lajos király adományai mellett is akkorára rúgtak, hogy elkelt a (német földön és másutt) létrehozott adományozói egyesületektôl jövô támogatás. Az Egylet szervezte meg (Bayreuth javára), hogy 1875-ben Wagner ismét ellátogasson Budapestre, és hogy ezúttal Liszt Ferenccel együtt adjon hangversenyt. A mester és felesége március 6-tól 12-ig tartózkodott nálunk, a 10-i koncerten Liszt, Beethoven és természetesen Wagner mûveit hallhatta a magyar közönség. (11) A tizenkét évvel korábbi fellépésekhez hasonlóan ez a hangverseny is rendkívüli fénypontja volt a fôváros zenei életének. A következô években a Wagner mûvészetét becsülôk figyelme mindenhonnan Bayreuthra irányult. Az Ünnepi Játékok Háza felavatásaként 1876-ban színre került a Nibelung-tetralógia, és 1882-ben a nem sokkal elôbb befejezett Parsifallal a hanyatló egészségû 14

15 mester utolsó alkotásával ismerkedett meg a világ. Budapesten az 1883-as év hozott említést érdemlô eseményeket. Angelo Neumann lipcsei rendezô vándortársulata Európa számos városában adta elô a Tetralógiát; a budapesti elôadássorozat május 23-án egy nappal a februárban eltávozott szerzô hetvenedik születési évfordulója után indult A Rajna kincse itteni bemutatójával a német színházban. A siker hatására az együttes A walkürt cikluson kívül is eljátszotta egyszer. Amagyar operai társulat sem volt ebben az évben tétlen. Míg már emelkedtek az Operaház falai, a Nemzeti Színházban Anürnbergi mesterdalnokokat hozták színre szeptember 8-án Erkel Sándor Ferenc egyik fia vezényletével (Váradi Antal fordításában). (12) A Mesterdalnokokat (eleinte) csak langyos tetszéssel fogadta a pesti közönség, múlhatott ez az opera sok társalgás-jellegû párbeszédének szokatlan voltán is és az elôadás hiányosságain is. A darab azonban állandó mûsorszámmá vált szeptemberében a pesti magyar operai társulat birtokba vehette a végre felépült Operaházat. Az intézmény elsô fénykorának azt a két és fél évet tekinti az utókor, amikor a századforduló körüli idôk egyik vezetô komponistája, Gustav Mahler töltötte be a fôzeneigazgatói tisztséget. Már Angelo Neumann társulatának vendégszereplése óta élt a kívánság, hogy a Ring hazai együttes játékában is megszólaljon; Mahler hamarosan felvette a próbarendre a Tetralógia elsô két darabját és január végén négy hónappal a hivatalba lépése után megtartotta A Rajna kincse és A walkür bemutató elôadásait (26-án ill. 27-én). Jól ismert, hogy a zseniális dirigens magyarországi tevékenykedése hatásköri villongások miatt 1891 tavaszán véget ért; a Siegfried és Az istenek alkonya operaházi bemutatóit már nem ô, hanem Josef Rebic ek cseh karmester vezényelte április 9-én, ill. december 12-én. (A walkür szövegének fordítója az idôs Csiky Gergely, a további három mûé Radó Antal volt.) (13) (14) A Ring négy zenedrámáját a közönség és a kritika általában kedvezôen fogadta, fôleg a Mahler vezényletével bemutatottak keltettek lelkesedést. A késôbbiekben A walkür vált gyakran elôadott darabbá január-februárban került sor elsô ízben a Tetralógia sorozatként való elôadására. AWagner-életmû nagy vonulatát képezô zenedrámák sorából a Tristan és Isolde egészen a századfordulóig hiányzott Budapesten. Erkel Sándornak, ha gondolt is rá, már nem volt módja színre hozni; a mû elsô hazai elôadása Kerner István pálcája alatt valósult meg november 28-án. (15) (16) (A magyar nyelvû elôadók Ábrányi Emil fordítását énekelték.) (Mielôtt a Parsifal színrevitelének jogi problémáira rátérnék, hadd említsem meg, hogy a Tannhäuser 1907-beli új betanulása a darab párizsi változatát vette alapul, Ábrányi Kornél fordításában Várady Sándor végezte el a szükséges módosításokat.) Hátra volt még az életmû záróköve, a Parsifal. E mû elôadásának jogát Wagner a végrendeletében fenntartotta a bayreuthi Festspielhaus részére. Rendelkezésének kötelezô ereje volt mindazon országokban, amelyek részesei voltak a szerzôi jogokra vonatkozó nemzetközi megállapodásnak, így Magyarországon is. (17) A jogvédelem akkoriban harminc évre szólt; ezt úgy értelmezték, hogy a jogok a szerzô halálának harmincadik évfordulóját tartalmazó év utolsó napjáig érvényesek végén újabb budapesti operaszínház kezdte meg mûködését: a Népopera. (18) Ennek együttese a jogi korlátozás megszûnésekor azonnal, január elsején gyaníthatóan már Szilveszter éjszakáján bemutatta a Parsifalt német nyelven, a késôbb ragyogó külföldi karriert befutott karmester, Reiner Frigyes vezényletével. (19) Anagy sikerû elôadással a wagneri alkotások teljes sora maradandó befogadást nyert Budapesten. Dr. Ádám András Fôbb forrásmunkák Eôsze László: Richard Wagner életének krónikája. Zenemûkiadó, Haraszti Emil: Wagner Richard és Magyarország. A MTA kiadása, Sebestyén Ede: Magyar operajátszás Budapesten, Somló Béla kiadása, Kiegészítések (1) Az elsô két Wagner-operát nem ismerhette meg a korabeli közönség, és ezek ma sem többek zenetörténeti különlegességeknél. Az elsôt, a Tündéreket (Die Feen) soha nem játszották a szerzô életében. A következôt, a Szerelmi tilalom címût (Lie- 15

16 besverbot) Magdeburgban színre vitte március 29-én az a csôd szélén álló társulat, amelynek Wagner a dirigense volt; az együttes felbomlott, mielôtt újabb elôadásra sor került volna. (2) Ennek az irányzatnak Meyerbeer, Spontini, Auber voltak a korukban ünnepelt mesterei. (3) Wagner, hogy hazatéréséhez pénzt szerezzen, elején kényszerûségbôl eladta Párizsban A bolygó Hollandi cselekmény-vázlatát. (Tehette: nemzetközi szerzôi jogvédelem akkor még nem létezett.) A mû, amelyet az ötlet alapján, a Nagyopera megbízásából L. Ph. Dietsch komponált, nem aratott sikert. Ugyanez a Dietsch vezényelte tizenkilenc évvel késôbb a Tannhäuser botrányba fulladt párizsi elôadásit. (4) Rosty Pál Eötvös Józsefné és Trefrt Ágostonné testvére sportember volt, íróként pedig úti beszámolók szerzôje. (5) A hangversenyeken elhangzó zenekari számok ezek voltak: Faust-nyitány, a Tannhäuser és a Mesterdalnokok nyitánya, elôjáték a Lohengrin elsô és harmadik felvonásához, elôjáték és Liebestod a Tristanból, a Walkürök lovaglása. A fellépô énekesek: Rabatinszky Mária (szoprán), Stéger Ferenc (hôstenor), Simon Gusztáv (bariton), Kôszeghy Károly (basszus). Az elôadott énekszámok: Elza második felvonásbeli áriája és még egy részlet (szopránra) a Lohengrinbôl, a Tavaszi dal a Walkürbôl, a két kovácsdal a Siegfriedbôl, Pogner monológja a Mesterdalnokokból. Nehéz egyértelmûen azonosítani a Lohengrin azon részletét, amelyet a mûsor Ortrud megintése -ként jelez. Feltehetôen a Du Ärmste kannst wohl nie ermessen kezdetû verssorok hangzottak el, amelyekben Elza visszautasítja Ortrud rosszindulatú gyanúsítását. Simon Gusztávnak alighanem jó adottságai voltak a lírai kifejezésre és baritonnál szokatlan magassággal bírt, ezért válaszották ôt a Tavaszi dal eléneklésére. (6) A Margit-híd építése az 1870-es évek elején kezdôdött el, s az 1876-beli átadáskor is csak a Buda és Pest közötti forgalom számára nyílt meg. A szigetre tervezett leágazással 1900-ban egészült ki. (7) Erkelnek a magyar jellegû operák kultusza volt a szívügye, a Wagner-mûvek itteni térhódítását bizonyos távolságtartással fogadta. (8) Richter kottamásolóként is, dirigensként is állandó segítôje volt a mesternek. Luzernben ô volt a vôlegény tanúja Wagner és Cosima 1870 augusztusi esküvôjén (a menyasszonyé Malwida von Meysenbug írónô). Richter vezényelte a végre teljessé vált Nibelung-tetralógiát a Festspielhaus 1876 augusztusi felavatásakor (és még számos alkalommal). (9) A legendás Ellinger-Maleczky énekesdinasztia legidôsebb tagja alakította Bánk bánt az opera 1861 márciusi ôsbemutatóján (sok más jelentôs fellépése mellett). (10) Lapunk (2000-beli) 2. évfolyamának utolsó számában részletesebben foglalkoztunk a Wagner Egylet megalakulásával. Az ezt követô számainkban áttekintettük a három alapító életpályáját. (11) A nyitó szám Liszt Strassburgi harangok c. mûvének ôsbemutatója volt a szerzô vezényletével. Liszt ezután Beethoven Ötödik zongoraversenyét játszotta Richter dirigálásával. Wagner a szünet után lépett a karmesteri emelvényre; elsôként Awalkürbôl a Tûzvarázs-jelenet hangzott fel, majd a két kovácsdal a Siegfriedbôl és a haldokló Siegfried búcsúéneke Az istenek alkonyából (minden bizonnyal a gyászzene is). Wotant és a Liszt-mû baritonszólóját Láng Fülöp énekelte, a két Siegfried-szerepbôl vett részleteket Glatz (Gassi) Ferenc. (12) A két férfi fôszerepet Ódry Lehel a kiváló színész, Ódry Árpád apja és Glatz (Gassi) Ferenc alakította. (13) A Ring számos szereplôje között volt Ney Dávid mint Wotan, Szilágyi Arabella mint Brünnhilde, Takáts Mihály mint Alberich és az olasz Giulio Perotti mint Siegfried. (14) Lapunk a 11. évfolyam (2009) 2. számában a jelen áttekintésnél részletesebben foglalkozott a Gyûrû budapesti bemutató elôadásaival. (15) Erkel Sándor 1900-ban, 56 éves korában meghalt. (16) A címszerepeket Karel Burian és Italia Vasquez énekelte. A4. évfolyamunk (2002) elsô számában a teljes szereposztást közöltük. (17) Úgy tudjuk, Hollandia és az Egyesült Államok nem csatlakoztak az egyezményhez. (18) Késôbbi nevén Városi Színház. Amióta az Operaház második játszóhelye lett, az Erkel Színház nevet viseli. (19) Acímszerepben is, Kundryként is egy-egy nagyhírû énekes lépett fel: a (Budapestre szerzôdött) Georg Anthes, illetve Krammer Teréz. 16

17 Egy szobor és árnyéka Richard ist Leipziger Mottó: KINDER!MACHT NEUES! Igen, így mondta Wagner, de sohasem állította, hogy BLÔDSÉGEKET csináljatok!!! Lipcse városa, legnagyobb fiának, az ünnepelt 200 éve ott született Richard Wagnernek új (170 cm magas) szobrot csináltatott, mondjuk finomabban: ajándékozott. Az új emlékmûvet egy Max Klinger mûvész által még 1910-ben létrehozott szép, kissé szecessziós dombormûves talapzatra helyezték. Elsô látásra a Wagnerre hasonlító alak megdöbbentô! Mögötte az alapon egy körülbelül három és fél méter magas fekete, vastag kô-árnyéklap emelkedik. Ezt a komplexumot Stephan Balkenhol Németország nagymenô szobrásza alkotta. A tervek szerint a zeneköltô születése napján, május 22-én nagy pompával avatják fel, azaz adják át a közönségnek. Hogy Wagner lipcsei hívei mit szólnak majd ehhez az enyhén szólva is kérdéses ajándékhoz, nem tudom. (Azt hiszem már eléggé edzettek, és semmit- Mund halten, und weiter dienen-, mondhatták már akkor is, amikor a náci idôkben Wagnernek és Nietzschének szomszédos emléket akartak építeni). Az újságírók persze szuperlatívuszokban dicsérik majd az ötletet, hogy kigúnyolja: quasi helyére teszi a szobrászmûvész a picike Wagnert, fölugrálnak majd a szomszédos fák tetejére, onnan fotózgatják az avatás fontos elôkelôségeit, a Spitzbubokat. Egy ember azonban sem lélekben, sem szellemében nem lesz ott a vendégkoszorúban: maga Richard Wagner. Róla köztudott, hogy szívbôl utálta az ilyen ricsajos ceremóniákat. Itt Pesten 1875-ben is ellógott a tiszteletére mágnásokkal spékelt bankettrôl: maga helyett Lisztet ugrasztotta, aki viszont kimondottan élvezte ezt a cigányzenés gyûrôdést. De vissza Lipcsébe! A stilárisan hibrid, kétalakos, már elsô pillantásra is ironikus-gúnyos jellegû mû a kétértelmûségével sok kérdést vet fel. Elôl egy kb.170 cm-es, arcvonásaiban Wagner-szerû, kövérkés nagyfejû emberkét látunk, mögötte hatalmas fekete árnyékkal. Mindenekelôtt közelítsünk esztétikai opszisból a mûhöz! Elfogadott tétel, hogy az alkotásban a mûvész önmagát valósítja meg. (Wagner is ezt tette!) A kérdés itt az, hogy melyik a szobrászmûvész: a kicsi gnóm elôl, vagy a fekete szörny hátulról? Vagy tán a talapzat? De ha egyik sem az alkotó szobrász akkor, egy antropológiai gonosz gyanú borzolja föl lelkemet. Ha mégis ez a kis topis, hajléktalan ember Wagner, aki a Baedecker szerint the city s greatest son a város legnagyobb fia, 17

18 valójában mekkorák a többi lipcseiek? Bizonyságul újra leírom a szlogent: Richard ist Leipziger! De hát az is lehet, hogy a fekete mumus jelképezi a zeneköltôt. És mért éppen fekete, amikor letagadhatatlanul a legszínesebb (legeslegkromatikusabb) zeneszerzôje volt századának. Vagy tán a szobrászmûvész volt színvak? Még szerencse, hogy nem festônek ment. Persze lehet, hogy ez a fekete háttér egy elfaragott nyurga, reverendás Liszt Ferenc, vagy egy bizarr Cosima? Nem, nem, gondolkozzunk csak mai fejjel! (Ami persze abszolút hibás kultúr-szemlélet!) A nagyfejû lényegtelen kis emberke politikai árnyéka a nagy fekete rémség. Mert rosszakat mondott, pl. sokat rasszolt. Amikor számûzték, saját német fajtáját taposta a sárga földbe, amikor Párisban majdnem éhen halt, a franciákat gyalázta. De ilyen collal mérve mekkora árnyékot kapna durva kijelentéseiért Karl Marx, vagy a szeretett Ludwig Feuerbach ebben a témában? Viszont ôk legalább nem írtak zenét. Másfelôl lehet, hogy nem is politikáról van szó, a sötét árny egy memento mori, figyelmeztetô, hogy így jár, aki hangos és hosszú zenét ír: az megfeketedik! Bizonyára ezért nem írnak manapság hosszú operákat??? Amikor a Nagy Cinikus Szobrász, a Kis, 168 cm-es az akkori átlag magasságú Wagnert lógó kabátos homlesz öltözékbe dugta, úgy vélte: igaza van? Szimbolikusan akarta kifejezni, hogy Wagner a tíz operájával külsôleg milyen semmitmondó volt a mögötte magasló sötét-bölcs kritikákkal? Ez a feketeség lesz Lipcse város híressége, a világ elsô, egyetlen és utolsó zenekritikus szobra? Csak nem Eduard Hanslick? És milyen kedves ez így együtt! Továbbá az is lehet, hogy a mûvész csak egyes Wagner kritikusok skizofrén hajlamát kívánta megjeleníteni, miszerint Wagnert, mint embert utálom, ezt jelenti a kicsiny gnóm szobor, de mint mûvészt, mûveit elfogadom, ez a nagy fekete izé hátul. Igen ám, de Wagner mint mondottuk mûveiben, hôseiben bizonyítottan (P. Wapnewski) önmagát rajzolta meg. Ennek értelmében félô, hogy ez a kétalakos szobor egyszer még valóban kettéhasad! Nincs kizárva az sem, hogy a zeneszerzô mögött a nagy sötét eszû kô a rendezôt, a modern rendezôket jelképezi. Így jobban megértem a megszeppent, tanácstalanul körülnézô kis Senki tekintetét. Benne szinte kiolvasható a riadt kérdés: ennyi marhaságot írtam volna? És egyszercsak a szobor megszólal: KINDER! MACHT NEUES!, aber nicht so BLÖD. Stephan Balkenholnak mégis csak igaza volt a háttér árnyék nagyságában. Sôt még nagyobbra is faraghatta volna: Wagner kulturális vetülete az idôben és a világban egyre csak nô most már minden kontinensen! A szobor jó, csak még egy fontos javítás szükséges. Wagner hatalmas árnyékának aranylóan kell csillognia. Így már stimmel. Dr. Király László Lipcse 18

19 BEMUTATJUK a Richard Wagner Társaság évi bayreuthi ösztöndíjasait BALGA GABRIELLA A felvidéki mezzoszoprán 2004-tôl a váci Pikéthy Tibor Konzervatóriumban, 2005-tôl a budapesti Bartók Béla Konzervatóriumban tanult, Fekete Mária növendékeként ban felvételt nyert a budapesti Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem klasszikus magánének szakára, 2011-ben pedig az opera-ének MA-szakra. Tanára Pászthy Júlia. Emellett Walter Moore, Nicholas Clapton, Jevgenyij Nyesztyerenko, Gwynne Geyer és Perencz Béla mesterkurzusain vett részt ben megnyerte a szlovákiai luventus Canti Nemzetközi Énekversenyt, a II. Nemzetközi Simándy József Énekverseny második helyezettje lett ben elnyerte a Gundel Mûvészeti Díjat klasszikus-ének kategóriában és a Dr. Mándi Andor és neje által alapított díjat az Operaházban nyújtott kiemelkedô teljesítményéért és munkájáért ban megkapta Ari Kupsus fiatal mûvészeknek ítélt Álomdíját. Operaénekesként 2009-ben Haydn Le Pescatrici címû operájában debütált Eurilda szerepében, azóta Haydn, Mozart, Rossini, Erkel, Kodály, Humperdinck és Frank Martin operáiban szerepel, valamint dal- és áriaesteket ad hazai és külföldi fesztiválokon és koncerteken tôl a Magyar Állami Operaház magánénekese április 14.-i bemutatkozó koncert mûsora: Zongorán kísér Alszászy Gábor Richard Wagner: Wesendonck dalok Schmerzen Camille Saint-Saëns: Samson et Delila (Sámson és Delila) Delila áriája a II. felvonásból ( Mon cœur s ouvre à ta voix ) VÖRÖS SZILVIA A 24 éves mezzoszoprán Ajkán született zenész családban. Kezdetben zongorázni tanult, majd Pápán a Református Gimnázium mellett kezdett el énekelni Eisenbeck Ágotánál. Az érettségit követôen Dobi-Kiss Veronika növendékeként (gyôri Richter János Zenemûvészeti Szakközépiskola) 2008-ban megnyerte az Országos Simándy József Énekverseny elsô kategóriáját, és ugyanebben az évben felvételt nyert a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemre Marton Éva osztályába, ahol idén diplomázik opera szakon. Ez év áprilisában a Filharmóniai Társaság által szervezett Bach Máté passiójának alt szólistájaként és Kodály Zoltán Székelyfonójában a Háziasszony és a Szomszédasszony szerepében hallhattuk. Szólistaként több ízben fellépett a Mûvészetek Palotájában, a Zeneakadémia Nagytermében és a Szent István bazilikában. Szerepelt már Händel Orlando címû operájának Medoro szerepében, énekelt Orbán György Stabat materében, Mozart Requiemjében, Bach Magnificat és Arvo Pärt Miserere címû oratóriumában februárjában az Operaház színpadán is bemutatkozhatott az Erkel Gála résztvevôjeként Verdi Falstaffjában, Mrs. Quickly szerepében. Ezt követôen áprilisban Gyôriványi Ráth György vezényletével énekelte Bach: János passiójának alt szólóját májusában a szakmai zsûri operaénekes kategóriában neki ítélte a Gundel Mûvészeti Díjat, majd novemberében Junior Príma-díjat kapott zenemûvészet kategóriában. Legközelebb április 27-én hallhatják Kodály Zoltán Missa Brevisének alt szólistájaként. Richard Wagner: Wesendonck dalok Der Engel Giuseppe Verdi: Il trovatore (A trubadúr) Azucena áriája a II. felvonásból ( Stride la vampa ) 19

20 Giuseppe Verdi

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

AZ ELSŐ ALKALOM, 1842-1924.

AZ ELSŐ ALKALOM, 1842-1924. AZ ELSŐ ALKALOM, AVAGY RICHARD WAGNER NEVÉNEK ÉS MŰVEINEK ELSŐ MEGJELENÉSEI MAGYARORSZÁGON. 1842-1924. 1842. dec. 4. Richard Wagner neve először tűnik fel a magyar sajtó hasábjain a Regélő, Pesti Divatlap

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ. Bérleti tájékoztató [2011...2012]

MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ. Bérleti tájékoztató [2011...2012] MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Bérleti tájékoztató [2011...2012] Tisztelt Közönségünk! A Magyar Állami Operaház tagjának, vezetőjének lenni küldetés. A szó és a gondolat legtisztább és legnemesebb értelmében az.

Részletesebben

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest.

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. Bevezetés III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivált a III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál Szervezőbizottság rendezi meg

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

A 130 éves Kodály Zoltán vetélkedő 3. forduló

A 130 éves Kodály Zoltán vetélkedő 3. forduló A 130 éves Kodály Zoltán vetélkedő 3. forduló 1. ) Te Dominum confiterum. Te aeternum Patrem omnis terra veneratur. Tibi omnes Angeli, tibi Caeli, et universae Potestates: Melyik Kodály műből származik

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét.

Fél ötkor mindannyian megérkeztünk az idősek otthonába. Megtekintettük a csodálatos kápolnát, az ünnepség helyszínét. Idősek világnapja Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjává. Ez a tény adta az ötletet, hogy egy szép műsorral felkészüljünk, majd ellátogassunk a Máltai Szeretetszolgálat

Részletesebben

Támogatási összeg (Ft)

Támogatási összeg (Ft) 1. Pécsi Férfikar Pécs Bartók Béla Férfikar részvétele az III. Isztambuli Nemzetközi Kórusversenyen és fesztiválon Isztambul 900 000 2. Budapesti Vonósok a Budapest XI.ker Budapesti Vonósok külföldi Olaszország/

Részletesebben

Országos hangversenysorozat Verdi-Wagner-Erkel emlékére

Országos hangversenysorozat Verdi-Wagner-Erkel emlékére Országos hangversenysorozat Verdi-Wagner-Erkel emlékére Budapest VERDI 200 ÜNNEPI GÁLA GIUSEPPE VERDI SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL Időpont: 2013. szeptember 29. (vasárnap) 19.00. Helyszín:

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Communitas Alkotói Ösztöndíj 2010-2011 Leckehangverseny-körút Időutazás a zene világában 2011 Bartók-év Ismerjük meg értékeinket Beszámoló A 2010-es év a nyertes pályázatunk

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

A győri főiskolai évek mellett játszott a Kisfaludy Színház zenekarában, ill. a Győri Filharmonikus Zenekarban.

A győri főiskolai évek mellett játszott a Kisfaludy Színház zenekarában, ill. a Győri Filharmonikus Zenekarban. Bokor György Zenei tanulmányait Szentendrén (Zeneiskola), Budapesten (István Gimnázium Szimfonikus Zenekara), a győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskolában, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán,

Részletesebben

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006)

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006) ÖNÉLETRAJZ Feke Pál Huszonkét évesen eljátszotta Jézust a Jézus Krisztus Szupersztárban, óriási sikerrel a szegedi Dóm téren. Amerikában, Grazban és a Pulai Arénában is fellépett már musical főszerepekkel.

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. NOVEMBER - DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. NOVEMBER - DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t.

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t. Zeneszalon Alapítvány 2008. évi szakmai beszámolója 2008-ban folytatódott a Chopin koncertsorozat az MTA-ban. A Zeneszalon Alapítvány közönségszervezésben segített biztosítani a koncertek látogatottságát.

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

Operett szerepek. Koncertrepertoár. musical-szerepek

Operett szerepek. Koncertrepertoár. musical-szerepek Benedekffy Katalin Benedekffy Katalin Romániában született Székelyföldön. Kisgyermek korától rendszeresen fellépett különböző zenei, illetve irodalmi rendezvényeken, amelyeken számos nemzetközi díjat nyert.

Részletesebben

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT FILM GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM Az abszolút zene és az abszolút tánc régi és elfogadott terminusai a művészettörténetnek. Abszolút filmről csak mostanában kezdenek beszélni. 1925. május 3-án mutatták be

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Soha nem fogom elfelejtni a mai estét Eric Idle a Madáchban!

Soha nem fogom elfelejtni a mai estét Eric Idle a Madáchban! Soha nem fogom elfelejtni a mai estét Eric Idle a Madáchban! 2015. június 3. szerda, 08:00 Hétfőn este a Madách Színházba látogatott a Spamalot című musical két szerzője: Eric Idle és John Du Prez. Az

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Név: Dénes Anna-Júlia, született: Csép Anna-Júlia. Születtem: 1983 szeptember 25, Kolozsvár. Lakcím: Kolozsvár, Decebal u.

Szakmai önéletrajz. Név: Dénes Anna-Júlia, született: Csép Anna-Júlia. Születtem: 1983 szeptember 25, Kolozsvár. Lakcím: Kolozsvár, Decebal u. Szakmai önéletrajz Név: Dénes Anna-Júlia, született: Csép Anna-Júlia Születtem: 1983 szeptember 25, Kolozsvár Lakcím: Kolozsvár, Decebal u.72/3 Telefon: 0743405426 E-mail: annna83@yahoo.com Foglalkozásom:

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM I. ZENEFELISMERÉS (24 pont) A feladatsor megoldására

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1111 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 25. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A

Részletesebben

Kaméleon MusicalSzínház és Gyermekszínpad Garabonciás Művészeti Iskola Dráma tagozat 2012. nyár

Kaméleon MusicalSzínház és Gyermekszínpad Garabonciás Művészeti Iskola Dráma tagozat 2012. nyár Kaméleon MusicalSzínház és Gyermekszínpad Garabonciás Művészeti Iskola Dráma tagozat 2012. nyár Lehet, hogy nem lesz egy Munkácsy belőled, de fess ha örömet szerez, lehet,hogy nem leszel Pablo Neruda,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED 2014. szeptember 22 27.

SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED 2014. szeptember 22 27. SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED 2014. szeptember 22 27. NEMZETKÖZI KOMOLYZENEI FESZTIVÁL www.szentgellertfesztival.hu 2014. SZEPTEMBER 22. (HÉTFŐ) I. SZIMFONIKUS KONCERT Jótékonysági hangverseny a Korábban

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

RICHARD STRAUSS150 FESZTIVÁL

RICHARD STRAUSS150 FESZTIVÁL RICHARD STRAUSS150 FESZTIVÁL Strauss premierek 2013/14-ben Májusünnep A cél, amelyet az Operaház új vezetése 2011 szeptemberében, csaknem három évvel korábban kitűzött, e fesztivál alatt teljesül: a jubileumi

Részletesebben

Szükséges-e külön étrenddel készülni egy énekversenyre?

Szükséges-e külön étrenddel készülni egy énekversenyre? 2009 Talán már fel sem kapjuk a fejünket, annyira hozzászoktunk, hogy Mohos Nagy Éva konzervatóriumi növendékei közül díjjal tér haza valaki egy-egy nemzetközi énekversenyrõl. Legutóbb Balczó Péter járt

Részletesebben

Tartalomelemzés Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben

Tartalomelemzés Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben 2008. Tartalomelemzés Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Tanszék Szak Vista 2008.12.31. Tartalomelemzés 2 Érzelmi kifejeződés Demjén Ferenc dalszövegeiben

Részletesebben

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 4. Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Megyei forduló 2015. január 21. 8. osztály tanuló neve

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE 2015 Tartalom Tartalomjegyzék 1. A kórus felépítése... 4 1. 1. Vezetőségi tagok... 4 1.2. Kórus tagok...

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

L u c a D i F u l v i o ALMOʍ ʍANDAʎA

L u c a D i F u l v i o ALMOʍ ʍANDAʎA Luca Di Fulvio ALMO ANDA A Cetta és fia, Christmas Olaszországból menekült az erőszak és a viszontagságok elől Amerikába, a remények országába. A nő egyetlen vágya, hogy a kisfia igazi amerikai legyen:

Részletesebben

Bor Baráti Kör. képes krónikája 2001. Október Megszületik az ötlet, és hirtelen elhatározásból

Bor Baráti Kör. képes krónikája 2001. Október Megszületik az ötlet, és hirtelen elhatározásból A Bor Baráti Kör képes krónikája 2001. Megszületik az ötlet, és hirtelen elhatározásból elmegyünk Egerbe, a Szépasszony völgybe. Következő héten borkóstolót tartunk (képen balról jobbra: Miki, Konyak)

Részletesebben

DRESCH MIHÁLY WAGNER ÉS A MAGYAROK RIVKA GOLANI SZEDER-SZABÓ KRISZTINA. Klasszikus és Jazz 2015. TAVASZ. Egy különös kapcsolat krónikája

DRESCH MIHÁLY WAGNER ÉS A MAGYAROK RIVKA GOLANI SZEDER-SZABÓ KRISZTINA. Klasszikus és Jazz 2015. TAVASZ. Egy különös kapcsolat krónikája INTERJÚK, BÔSÉGES KONCERT- ÉS FESZTIVÁLKÍNÁLAT, LEMEZKRITIKÁK, ZENEKARI KÖRKÉP 2015. TAVASZ Klasszikus és Jazz 2015. TAVASZ WAGNER ÉS A MAGYAROK Egy különös kapcsolat krónikája RIVKA GOLANI Brácsamûvész

Részletesebben

A zene mindenkié! Koncertek 2011/2012 évad. Kodály Filharmónia évadnyitó hangverseny a Zene Világnapján 2011. október 1., 19.

A zene mindenkié! Koncertek 2011/2012 évad. Kodály Filharmónia évadnyitó hangverseny a Zene Világnapján 2011. október 1., 19. Somogyi-Tóth Dániel Kodály Filharmónia évadnyitó hangverseny a Zene Világnapján 2011. október 1., 19.30 Bartók terem W. A. Mozart: G-dúr vonósnégyes K.156 vonószenekari változat F. Schubert: 5 Menüett

Részletesebben

Budai ófár. szült, akárcsak a padok. Külön érdemes szólni a csillárokról. Egyszerűségükbe is feltűnően szépek.

Budai ófár. szült, akárcsak a padok. Külön érdemes szólni a csillárokról. Egyszerűségükbe is feltűnően szépek. Budai ófár 2013. november bet jelent. A kerek évfordulót köszöntő sorokkal szubjektív érzéseinket kívánjuk közreadni. A Duna felől nézve alig-alig lehet észrevenni, pedig naponta tízezrek pillantanak rá

Részletesebben

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát bemutatja Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát Budapest Néhány mondat a kiállítás születéséről... Az itt bemutatott képek Kovács Tamás Vilmos festőművész ezidáig műtermében lévő tájfestészetét

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Pozsony, Egyetemi Könyvtár, Ventúr utca 11.

Pozsony, Egyetemi Könyvtár, Ventúr utca 11. MKKI, Pozsony Sor - szá m Dátum A program megnevezése A program jellege /típusa (pl tudomány, képzőmű-vészet, zene, film) A program rövid ismertetése (különös tekintettel az évfordulós megemlékezésekre,

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

Guglizz rá! 1. forduló (október)

Guglizz rá! 1. forduló (október) Jelige:. Guglizz rá! 1. forduló (október) Kérem a kedves játékosokat, hogy minden feladatnál másolják be azt az internetes címet (linket), ahol a megoldást találták. Ennek hiánya pontlevonással jár! Megértésüket

Részletesebben

Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata

Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata DLA doktori értekezés tézisei Gyivicsán György Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata Témavezető: Dalos Anna (PhD) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 29. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A

Részletesebben

BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti)

BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti) BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti) A POLGÁRI ÉLETFORMA ARANYKORA A múlt század elején a társadalmi és kulturális élet egyik legfontosabb gyûjtôhelyének a kávéházak számítottak. Akkoriban körülbelül ötszáz

Részletesebben

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2014/2015 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2014/2015 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2014/2015 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet?

1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? 5. forduló 1. A 2013.január 23-i kaposvári városnapon melyik volt híres polgármester kapta az Örökségünk Somogyország kincse címet? a. Németh Ignác b. Németh István c. Vétek (Kaposváry )György 2. Morzsák

Részletesebben

Igazgató művészeti vezető: Somogyi-Tóth Dániel. 2012/2013 évad BÉRLETI TÁJÉKOZTATÓ

Igazgató művészeti vezető: Somogyi-Tóth Dániel. 2012/2013 évad BÉRLETI TÁJÉKOZTATÓ Somogyi-Tóth Dániel Bényi Tibor Pad Zoltán Igazgató művészeti vezető: Somogyi-Tóth Dániel 2012/2013 évad logó I kodály filharmonikusok I vip communications BÉRLETI TÁJÉKOZTATÓ logó I kodály kórus I vip

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y BEMUTATKOZÁS A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y A Hip Hop International Hungary alapítóinak sikerült először megszerezniük az MTV zenés tv-csatornán közelmúltban futott, népszerű America

Részletesebben

Mesterkurzusok. ének - hegedű furulya/fuvola csembaló - kamarazene historikus táncok

Mesterkurzusok. ének - hegedű furulya/fuvola csembaló - kamarazene historikus táncok 30. RÉGI ZENEI NAPOK ESZTERHÁZA/Fertőd 2014. június 21-28. Mesterkurzusok ének - hegedű furulya/fuvola csembaló - kamarazene historikus táncok A 30. Régi Zenei Napok rendezvénysorozatára a Filharmónia

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról A szakmai beszámoló és fotódokumentáció megtekinthető az alábbi linken: http://szinhaziintezet.hu/index.php?action=kiallitas&aid=55

Részletesebben

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. DECEMBER

Homonyik Sándor. ünnepi műsora. Adventi koncert 2014. DECEMBER Homonyik Sándor ünnepi műsora Adventi koncert 2014. DECEMBER ADVENTI KONCERT- 2014. DECEMBER 1 A műsorról Ünnepi dalok akusztikus köntösben ADVENT - a felkészülés időszaka. Ezekben a hetekben a karácsonyra

Részletesebben

Az esküvői forgatókönyv. Az esküvő felépítése és az esküvői forgatókönyv az esküvői fotós szemszögéből

Az esküvői forgatókönyv. Az esküvő felépítése és az esküvői forgatókönyv az esküvői fotós szemszögéből Az esküvői forgatókönyv Az esküvő felépítése és az esküvői forgatókönyv az esküvői fotós szemszögéből A forgatókönyv Az esküvő lebonyolításának részletes logisztikai ütemterve Az esküvő folyamatának részletes

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló Óbudai Jubileumi Zenekar Egyesület 2010.

Közhasznúsági beszámoló Óbudai Jubileumi Zenekar Egyesület 2010. Közhasznúsági beszámoló Óbudai Jubileumi Zenekar Egyesület 2010. Az Óbudai Jubileumi Zenekar Egyesület közhasznú működésének 2010. évi összesített mérlegkimutatása A Összes közhasznú tevékenység bevétele

Részletesebben

Börzsöny barokk napok Hangversenyek hegyek között

Börzsöny barokk napok Hangversenyek hegyek között VII. 2010. augusztus 24-27. 7th Börzsöny Baroque Days early music festival for information in English visit: Börzsöny barokk napok Hangversenyek hegyek között VII. Börzsöny barokk napok Köszöntó Idén hetedik

Részletesebben

Hagyomány az ünnepekben

Hagyomány az ünnepekben Balázs Gáspár-Emil Beszámoló a Bel Canto Művelődési Egyesület 2010-2011 es évi tevékenységéről Hagyomány az ünnepekben A Bel Canto Művelődési Egyesület együttesei a 2010-es év során a következő tevékenységeket

Részletesebben

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt?

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? Honismereti vetélkedő V. forduló 1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? a. Siófok b. Balatonszárszó c. Balatonszemes 2. Hol volt 2010-ben a Csík Ferenc

Részletesebben

eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak

eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak A Mérnökgeológiai Jubileumi Konferencia eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak Dr. Farkas György

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010.

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. KÉPES KRÓNIKÁK fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. 2 ELŐSZÓ HELYETT A történelem ismétli önmagát. 2008-ban Nagyvázsony adott otthont a VIVÁT HUSZÁR! elnevezésű viadalnak, s ennek alkalmából

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22.

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22. 013. május 25. Kôbánya június 1. június 15. június 22. június 30. augusztus 3. augusztus 17. Nyíregyháza Paks Oroszlány szeptember 7. vasárnap Békéscsaba Zánka Körmend Kecskemét szeptember 28. FÔGÁZ Budapest

Részletesebben

Richard Wagner és a Magyarok,

Richard Wagner és a Magyarok, XVI. évfolyam 1.-2. szám 2014. tavasz-nyár Richard Wagner és a Magyarok, avagy Richard Wagner 19. századi, magyarországi története Wagner Magyar Levelei -nek tükrében. (Érdekességek, 1853-1883.) A kettős

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

HÍRES ZENESZERZŐK TITKOS ÉLETE

HÍRES ZENESZERZŐK TITKOS ÉLETE HÍRES ZENESZERZŐK TITKOS ÉLETE ELIZABETH LUNDAY 3 HÍRES ZENESZERZŐK TITKOS ÉLETE AMIT TANÁRAINK SOHA NEM MESÉLTEK EL MARIO ZUCCA ILLUSZTRÁCIÓIVAL A fordítás alapja: Elizabeth Lunday: Secret Lives of Great

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Javaslat a A Szent Imre templom épülete

Javaslat a A Szent Imre templom épülete Javaslat a A Szent Imre templom épülete Készítette: Czöndör Mihályné (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. július 15. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás)

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése

A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése A Consort Zenei Alapítvány közhasznúsági jelentése 2011. évre CONSORT ZENEI ALAPÍTVÁNY 1. Az Alapítvány adatai Az alapítvány nyilvántartási száma: AM 2417 Az alapítvány neve: Consort Zenei Alapítvány Az

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2013/2014. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2013/2014 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2013/2014 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2013/2014 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

A kiadó (napkut@gmail.com) és a szerző (garaboncos@gmail.com)

A kiadó (napkut@gmail.com) és a szerző (garaboncos@gmail.com) Támogató Ha találva érzed magad, akkor már itt is jelen vagy, de akár még részt is vehetsz. Segíthetsz abban, hogy a kő kövön maradjon. Ha ezt a felhívást olvasod, az annyit tesz, hogy végre megjelent

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

R. TÖRLEY MÁRIA SZOBRÁSZMÛVÉSZ, MAGYARORSZÁG FRED FABER FOTÓMÛVÉSZ, LUXEMBOURG

R. TÖRLEY MÁRIA SZOBRÁSZMÛVÉSZ, MAGYARORSZÁG FRED FABER FOTÓMÛVÉSZ, LUXEMBOURG R. TÖRLEY MÁRIA SZOBRÁSZMÛVÉSZ, MAGYARORSZÁG FRED FABER FOTÓMÛVÉSZ, LUXEMBOURG FRED FABER FOTÓIVAL 2004 NYARÁN ISMERKEDTEM MEG, LUXEM- BURGI KIÁLLÍTÁSOM IDEJÉN. KÉT ESTE KB. 1000 DIÁT VETÍTETT LE NEKEM.

Részletesebben

Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programok megvalósítása c. pályázathoz 2015. június 20. Szeged, Móra Ferenc Múzeum NKA 3507/00099

Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programok megvalósítása c. pályázathoz 2015. június 20. Szeged, Móra Ferenc Múzeum NKA 3507/00099 Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programok megvalósítása c. pályázathoz 2015. június 20. Szeged, Móra Ferenc Múzeum NKA 3507/00099 I. A program részletes ismertetése A Móra Ferenc Múzeum

Részletesebben