OKTATÁSI, KUTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI TÉZIS. Az ember és báb viszonya a színházi műfajokban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OKTATÁSI, KUTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI TÉZIS. Az ember és báb viszonya a színházi műfajokban"

Átírás

1 OKTATÁSI, KUTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI TÉZIS Az ember és báb viszonya a színházi műfajokban (SZINPOSZIS) TÉMAVEZETŐ: DR.KOVÁCS LEVENTE DOKTORANDUSZ: LŐRINCZI ROZÁLIA MAROSVÁSÁRHELY 2011

2 Bevezetés A bábuban az ember alkotási vágya ölt testet, melyben önmagát, környezetét és a láthatatlan isteni képet próbálja megismerni. Ugyanakkor a báb egyszerű tárgy, színházi elem, játékeszköz, bugyuta és harsány vásári szereplő, az ösztönös, nyers humor forrása. Az ember és báb viszonyának értelmezése sokrétű lehet. Az a szerves kapcsolat, amely a rítusokra jellemző volt, átalakult. A képzőművészet mint a báb elsődleges megteremtője, uralni kezdte a bábszínház műfaját, és mozgásban lévő plasztika meghatározással illette a szaknyelv. Ez az úgynevezett tiszta műfaji egység az 1950-es évek táján felbomlott. A paraván részleges vagy teljes elhanyagolása az eleven emberi test megjelenését eredményezte a bábszínpadokon. Ez a jelenség szakmai vitákat gerjesztett, mert a műfajt a mozgásban lévő plasztika elmélete uralta. A drámai produkciók és színpadi kísérletek is fokozott figyelemmel fordultak a bábu irányába. Olyan színházelméletek is születtek, melyek a színész alkotófolyamatait próbálták átértékelni, megújítani. Diderot Színészparadoxonában 1 elindítja a színész elbábosításának folyamatát. A 20. században Gordon Craig übermarionett-elmélete szerint a színész alkotómunkája is hasonló értelmezést kapott. Dolgozatomban a színházi műfajok keveredését vizsgálom, ennek érdekében tisztázom a báb fogalmát. Székely György, Szergej Obrazcov, Kosztolányi Dezső, Cristian Pepino különböző szempontú megközelítési lehetőségeit ütköztetem. Következtetésképp a bábot így határozom meg: a báb olyan színész, mely egy emberi játékos testi ügyességét, vitalitását használja fel arra, hogy saját értékeit felszínre hozza. A dolgozat három fejezetében választ keresek azokra a kérdésekre, amelyek az ember és a báb együttes színpadi jelenlétéből fakadnak. Az animációs folyamatban partnereknek tekintem őket. Az első fejezetben: A harmadik műfaj címszó alatt megvizsgálom azokat a szakmai és társadalmi jelenségeket, melyek befolyásolták a bábszínház tiszta műfaji egységének a megbomlását. Tárgyalom a paraván szerepét. A második fejezetben: A képzőművészet hatása a bábszínház újító kísérleteire címszó alatt, rávilágítok a képzőművészet alakulásának a hatásaira a 19. század második felétől az akcionizmusig, illetve a performatív kísérletekig, melyek a bábszínház újító kísérleteit is meghatározták. 1 Denis Diderot a felvilágosodás korának kiemelkedő személyisége, író és filozófus ben a Színészparadoxonában kifejti a színészi alkotással kapcsolatos nézeteit, miszerint a színésznek el kell felejtenie érzelmekben gazdag játékstílusát, és józanul, hideg fejjel kell az érzelmek illúzióját keltenie. 1

3 A harmadik fejezetben: A rögzített struktúra az átváltozás folyamatában címmel a báb és a maszk rokonságát kutatom. Egy színpadi kísérletet végzek. Megvizsgálom, hogyan alakul a szerepalkotás folyamata abban az esetben, amikor együttesen van jelen az átváltozás folyamatában a képzőművészeti és színészi alkotótevékenység. 1. A harmadik műfaj 1.1. Az ember és báb szerves kapcsolatának átalakulása Székely György bábtörténete alapján vizsgálom a különböző takarási formákat és a paraván elterjedését. A műfaj kialakulásának kezdetleges fázisában a bábtípusok közül az emberbábunak nagy jelentősége van. A bábu még nem vált le az emberi testről, egymás kiegészítéseként léteznek. A fej helyén egy ideig az eredeti koponya, később a koponya helyett a kifaragott maszk szerepel. A játékos által vitt maszk egyes részeit zsinórral mozgatják. Ez vezet át a következő technikához (Székely 1972). A fejlődés folyamatában a báb fokozatosan eltávolodik az emberi testtől, leszakad róla, kisebbé válik, átalakul. Az animáció fejlődésével nagyobb fontosságot kap a technikai tudás, a szerves kapcsolattal szemben. Megjelenik a paraván. Ezt a folyamatot a távol-keleti népek kultúrájában, a mediterrán övezetben és Európa területein vizsgálom. A távol-keleti bábjáték fejlődése összefüggő egységnek tekinthető. Az ember és báb kapcsolata szervesebb, mint más kultúrákban. Ezzel ellentétben, a mediterrán övezetben rendszertelenebb bábjátékkultúrák alakultak ki. A bábjátéktípusok nevei utalnak a takarás használatára, pl. türk népek megnevezése: csadar khajalk a képzelet sátra, vagy Azerbajdzsánban a kilim araszi függönyök közti előadás. Európában a paraván fokozatosan ékelődik be az ember báb kapcsolatába. Következésképp a paraván kialakulását egy mesterséges folyamatnak látom, melynek oka az önálló mozgás illúziójának megteremtése, a technikai szerkezetek iránti rajongás, a naturalista törekvések megjelenése A paraván felbomlása és a harmadik műfaj kialakulása A bábszínház úgynevezett tiszta műfaji egysége a 20. század második felében, a színpadi kísérletek következtében felbomlik. Ezek a kísérletek a képzőművészet intenzív változásának az eredményeként jelentkeztek, valamint a 2

4 rítuskutatásokból származnak. Csehországban a bábszínház hagyománya táptalajt teremtett az újító kísérleteknek. Hagyományaik erőssége abban is megnyilvánult, hogy 1929-ben Prágában megalakul az UNIMA elnevezésű kulturális szövetség, amely célul tűzte ki a bábszínházak közti közreműködést és nemzetközi fesztiválok szervezését. A világháború után, 1957-ben, szintén Prágában az UNIMA újraalakul, és ugyanabban az évben megszervezik az első európai nemzetközi fesztivált Braunsweigban (Jurkowsky, Niculescu, Siegel 1966). Az UNIMA által szervezett fesztiválok a színpadi újítások porondjává váltak. A színházak arra törekedtek, hogy folyamatosan frissítsék alkotói szemléletüket. A bukaresti 1958-as I. Nemzetközi Bábfesztivál képzőművészeti szempontból is tudott újat nyújtani. Az anyag új megközelítésének lehetőségei jelennek meg. Yves Joly 2 papírszínházában, az interpretáció által rámutat a papír animációs lehetőségeire, de az anyag efemer természetére is. A legforradalmibb újítás ezen a fesztiválon a varsói Lalka 3 Bábszínház Guignol problémái című előadása volt, amelyben a bábu és a színész együttesen jelentek meg (Jurkowsky, Niculescu, Siegel 1966). Romániában 1964-ben Margareta Niculescu hasonló jellegű előadást rendezett Eu şi materia moartă 4 címmel. A paraván szükségessége megkérdőjeleződött. Az eleven színészi test megjelenése megtörte a bábszínház tiszta műfaji egységét és a képzőművészet egyeduralmát a bábszínpadokon A műfaji tisztaság kérdése A paraván részleges vagy teljes elhanyagolása szakmai vitát gerjesztett, és jelenleg is vita tárgyát képezi. A jelenség elterjedéséért a szakma radikálisabb képviselői akik a bábszínház műfaji tisztaságát követelték elsősorban a bábszínészek alkotási szemléletét tették felelőssé. Cristian Pepino a paraván felbomlását általános jelenségnek látja, és Henryk Jurkowskit idézi, aki pontos meghatározást ad a műfaj kirojtosodására. A harmadik műfaj megnevezéssel illeti, és a drámai színház meg a bábszínház kifejezési eszközeinek a keveredésében látja sajátosságát. Ez a jelenség nemcsak a bábszínházra jellemző. A bábok, maszkok használata, különböző animációs technikák alkalmazása a drámai színházak rendezőit 2 Yves Joly társulata, Papírtragédia, Párizs, 1958, I. Nemzetközi Bábfesztivál, Bukarest. 3 Lalka Bábszínház, Guignol problémái, Varsó, 1958, I. Nemzetközi Bábfesztivál, Bukarest. 4 Ţăndărică báb- és marionettszínház, Bukarest: Eu şi materia moartă, Mircea Crişan, Radu Stănescu. Rendezte: Margareta Niculescu és Ştefan Lenkich. Bábok: Ella Conovici. Díszletek: Mioara Buescu. Bemutató előadás:

5 is inspirálja. De a bábszínház esetében a paraván eltávolítása új esztétikai követelményeket állít. A műfaj újragondolása Erik Kolárt 5 is foglalkoztatta, aki felteszi a kérdést: a bábszínház a képzőművészet egy sajátos formája vagy színházi képződmény? Különböző szakmai vélemények felsorakoztatása helyett a bábszínház, a színház és a képzőművészet alapvető sajátosságait vizsgálja. Következtetése szerint a bábszínház nem a képzőművészet jellegzetességeinek, hanem a színházművészet sajátosságainak és követelményeinek felel meg (Kolár 1966). Kijelentése a bábszínházat felszabadítja a mozgásban lévő plasztika alapszabálya és követelménye alól. Az ember megjelenését a bábszínházi folyamatban nem a báb ellenében szemléli, hanem együtt vele, a bábot közvetlen partnerként kezeli, vagy egymás kiegészítéseképpen fogja fel. Kolár elveit követve és továbbgondolva, a paraván szerepét vizsgálom a reprezentációban A paraván és az animáció Kovács Ildikó úgy látja, hogy a csoda akkor történik meg, amikor a tárgy élni látszik, és a paravánt etikai követelményként szemléli (Szebeni 2008). A paraván ez esetben az életre keltés misztériumát hangsúlyozza. Elfedi a báb tárgyszerűségét és a színész meg a báb kapcsolatteremtésének a folyamatát. A következő kérdést fogalmazom meg: a báb tárgyszerűségének kihangsúlyozása a színpadi folyamatban árt-e a báb misztériumának, vagy ellenkezőleg, fokozni tudja azt? A paraván elsősorban takarás, amely elfedi az animátor mozdulatait, és a báb mozgását hangsúlyozza. A paraván ebben az esetben szinte maszkként működik, melynek takarásában a bábszínész groteszk, eltúlzott játékra képes. Takarásban marad a báb felfedezése, amely megteremti az átmenetet a báb tárgyi minősége és az életteli színpadi karakter közt. A paraván takarása lehetőséget teremt a szabad játékra, de szigorú szabályokat állít, melyeknek betartása a színészt kötelezi, és koordinációs problémákat teremt. Paraván nélkül viszont a színésznek meg kell küzdenie azzal, hogy az animáció folyamata nyilvánvaló és a reprezentáció része, s ez másfajta koncentrációt, összetettebb szakmai tudást követel. Jan Bussel 6 a nyílt színi animációt, a megelevenedés folyamatának felfedését nem tartja érdekesnek. De Szergej Obrazcov az élettelen anyag átlényegülését tartja a bábművészet alapjának. A rítusokban a báb 5 Dr. Erik Kolár a tanulmány megírásának idején a prágai Zeneakadémia egyetemi docense. 6 Jan Bussel a hatvanas években a londoni Hogarth Bábszínház vezetője volt. 4

6 megelevenedéséhez nem szükséges a paraván. A báb mágikus erejét nem a paraván takarásában és az animációs folyamatok elfedésében látom, hanem a báb sajátos természetében. Tárgyiasságának kihangsúlyozása, az átváltozás fázisának a nyilvánossága nem rombolja, inkább fokozza a báb varázsát A paraván térfelbontó funkciója A paravánnak a tér felbontásában alapvető szerepe van. A bábszínház terének elemzéséhez a görög színház térviszonyait veszem alapul. A bábszínházi előszínpad részben az orchesztra szerepét tölti be. Megteremti a közönség és a színészek közti határvonalat. A paraván átveszi a görög színházban szkénének szánt szcenográfiai és elidegenítő funkciót. A bábok cselekményét egy bizonyos magasságba emeli, felmutatva ezáltal, hogy a történet egy irreális térben játszódik. Az elválasztó és elidegenítő funkció fontos a gyerekközönség szempontjából. Szász Zsuzsanna 7 tanulmányozta a gyerekek testbeszédét, és ennek keretében a bábszínházi élményt intenzíven megélő gyerekek testbeszédére is kitért. Ha a paraván nem teremt elidegenítő határvonalat a játéktér és a közönség között, a látvány káros félelemérzetet, szorongást válthat ki. A szkéné és a paraván a szcenográfiai problémák szempontjából is azonos. A festménydíszlet a szkéné fokozatos fejlődésének a következményeként jött létre. Antagonisztikus mozgásteret szabott meg a színésznek. Ez a probléma a bábszínházban is felmerült. A rendezők a színész természetes mozgását a bábok mozgásrendszeréhez próbálták igazítani, de így a báb anyagisága és az élő szervezet közti különbség kihangsúlyozása veszett el. A rendezői megoldások összesítésére, a paraván különböző megközelítésére és elhanyagolására Kovács Ildikó Pinocchió című előadását 8 vizsgálom. A rendező felbontotta a bábszínház hagyományos térkövetelményeit. A színész és báb kapcsolatteremtési lehetőségeit több szempontból mutatta be. A gyerekközönség intenzív részvételét a reprezentáció részévé tette. Továbbá a 2005-ös Spectaculo Interesse Ostrava elnevezésű fesztivál előadásainak összegzését vizsgálom Balogh Géza írása szerint. A kiemelkedő előadásokban a színész és báb partneri viszonya a jellemző. Egy különleges tudathasadás tanúi vagyunk, a színész egyszerre ábrázol saját testével és a többnyire vele megközelítően azonos méretű bábokkal. Egyszerre van jelen színészként és 7 Szász Zsuzsanna fotóművész a gyermeki lélek fejlődésének első hat évére jellemző testbeszédét vizsgálja. 8 Adjátok vissza Pinocchiót. Bemutató: febr. 15. Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház, Marosvásárhely. Az előadás Nagyszebenben és a budapesti Kolibri színházban is bemutatásra került. 5

7 bábjátékosként. A bábjáték legújabb előadásaiban megnyilvánuló törekvések nem egy öncélú színészi kezdeményezés kísérletei, hanem egy sokkal mélyebb, az ösztönök irányából fakadó jelenség eredményei. 2. A képzőművészet és az animáció színháza 2.1. A képzőművészet forradalma és a bábjáték A bábszínház szakmai köreiben a műfaji tisztaság vitája a mozgásban lévő plasztika műfaji meghatározásából ered. Cristian Pepino rávilágít az úgynevezett tiszta bábszínházi forma szakmai követelményeire. A mozgató színész takarásban van, ami az animációs színház szempontjából egy tiszta helyzetet képvisel, és ez megteremti az előadás egyneműségét a kifejezőeszközök és a stílus szempontjából (Pepino 1998). Cristian Pepino a bábszínház, illetve bábjáték kifejezés helyett az animációs színház megnevezést használja. Ha az animációt, az életre keltést állítjuk a bábjáték középpontjába, a műfaj lényegére, az élettelen anyag megelevenítésére világíthatunk rá. További elemzésem során a bábszínházat egy sajátos képzőművészeti formának tekintem, és a képzőművészet forradalmának meg a bábszínház újító kísérleteinek kapcsolódási pontjait keresem. A 19. század második felétől a képzőművészetben egyre több irányzat jelenik meg egymás mellett. Az újítási szándékok kiemelkedő alakja Gauguin 9, aki a festészetben a megújulás lehetőségét a művészet absztrahálásában, a természettől való elrugaszkodásban kereste. Hasonló gondolatok bontakoznak ki a színház megújítási lehetőségeiről Gordon Craig és Hevesi Sándor levelezésében. A természettől való elszakadás, egy szürreális képi világ mutatkozik meg Alfred Jarry Übü király című előadásában. Jarry rajzait és gondolkodási elvét használta fel Kovács Ildikó és Virgil Svinţiu az Übü király bábszínpadi bemutatásán. Megalkották az emberbábot, vagyis a zsarnok uralkodók mindenkori archetípusát. A bábszínházban a képzőművészeti irányzatok törekvései késve éreztették hatásukat. De a szecesszióra jellemző szimbolista gondolkodás, az ösztönösség előtérbe helyezése, a természetes formavilághoz való vonzódás, a kézművességhez 9 Gauguin 1848-ban született. Émile Bernard ( ) és Gauguin képzőművészethez kötődő gondolatai megegyeznek. Gauguin képe, a Látomás mise után, amely a Jákob harca az angyallal címen is ismert, a cloisonnizmus, illetve a stílusirányzattá terebélyesedő szintetizmus első dokumentuma. Művészete a Tahitin festett képeiben teljesedett ki, pl: Tahiti nők, Két nő a tengerparton (Cogniat, 1988). 6

8 való visszatérés maga után vonta a bábszínház műfajának megújulási kísérleteit. A műfaj egyik jelentős megújítója Richard Teschner ( ), aki képzőművészként a szecesszió képviselőjének számított. Módszerével megteremtette az animátortól függetlenül mozduló báb illúzióját. Előnyben részesítette a gesztust és a színek szuggesztióját, a szó erejével szemben. Színházát Figuratükörnek nevezi. Ellentétben a szokványos európai marionettszínházakkal, amelyek az emberszínházat utánozzák, és jeleneteiket négyszögletes színpadkeretben mutatják be, Teschner színpadképei homorú tükörben jelennek meg. A szecesszió sajátosságait és különböző megközelítését vizsgálom Lukács Ildikó 10 és Eugenia Tărăşescu Jianu 11 bábterveiben, A Vitéz Szabócska és a A legszebb ajándék című előadásokban. A fauvok 12 drasztikus berobbanása előkészítette a szenvedélyes, vad festészet másik jelentős irányzatát, a kubizmust. A bábműfajban szinte húsz év telik el, amíg a kubizmus hatása érzékelhetővé válik. Az Arc-en-Ciel 13 színház bizonyult a legsikeresebbnek az európai bábművészek közül az UNIMA nemzetközi kongresszusán, október 28-án. Ezzel kezdetét vette egy úttörő mozgalom. A báb naturalisztikus szemlélete átalakul, és ez A. Tóth Sándor bábterveire is jellemző. Újraértelmezte és leegyszerűsítette a marionett fogalmát. Bábjai egyszerű mértani formákból tevődnek össze, jellemábrázoló erőt hordoznak. A kubizmus szemléletmódját egyes művészek teljes mértékben elfogadták, mások viszont új kifejezésmódokat kerestek, és csak a kubizmus bizonyos elemeit vették át. Ez más eszközökhöz vezetett, és megteremtette a nonfiguratív ábrázolást a festészetben. Haller József a gyermeki fantáziát érettnek tartotta a nonfiguratív ábrázolás befogadására. Bábterveire az egyszerű, tiszta vonalvezetés jellemző. 10 A dolgozathoz csatolt fényképeken megfigyelhető Lambert Escaler hatása Lukács Ildikó díszlet- és bábterveire. A Vitéz Szabócska előadás rendezője Barabás Olga. A Marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház mutatta be jan. 19-én. 11 A fent említett előadást az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház román és magyar nyelven is műsorra tűzte, A legszebb ajándék illetve Cel mai frumos dar címmel. Bábszínpadra alkalmazta: Pávai Csanád és Alina Nelega. Rendezte: Gavril Cadariu. Tervezte: Eugenia Tărăşescu Jianu. Bemutató időpontja: nov A fauvizmus képviselői a színek intenzitását a végletekig fokozzák. Rouault, Vlaminck, Vastat képei az 1905-ös Őszi tárlaton a szakma megbotránkozását váltották ki. Louis Vauxcelles kritikus Albert Marque szobrásznak, Donatello érzékenységére emlékeztető szobrát meglátva, így kiáltott fel: Donatello parmi les fauves!, azaz Donatello a vadak között (idézi Cogniat, 1988). Így nyert keresztséget a fauvok csoportja (Cogniat, 1988). 13 Az Arc-en-Ciel, azaz Szivárvány színház Párizsban működött. Magyar francia kapcsolatok révén 1929-től általános elismertségre tett szert. Az ember tragédiáját a francia világkiállítás keretében mutatták be, Blattner Géza igazgatása alatt, aki a bábtervezést is irányította, és más magyar képzőművészeket is bevont az előadás megvalósítása érdekében (Mezei, 2000). 7

9 2.2. A futurizmus és az animáció színháza A futurista festészet nem az embert állította az egyetemes élet középpontjába, hanem a tárgyak irányába fordította érdeklődését. Ez a felfogás hozzájárul a tárgydráma 14 kialakulásához. Enrico Prampolini jelmeztervező megpróbálta a színészt táncoló fényekkel illetve gázzal helyettesíteni. Szélsőséges vágyai nem valósultak meg ebben a formában. Később a színészi test eltüntetéséhez a feketeszínház is hozzájárult, és ez a tárgyjáték fejlődését eredményezte. Ezt a folyamatot Ungvári Tamás színikritikus, Színház feketében című írásával példázom, amely a prágai Fekete Színház műsoráról számol be. A prágai Fekete Színház megalapítója Jiri Srnecnek, aki 1961-ben kísérleti szándékkal alkotta meg az előadást, melyben kiemelkedő a tárgyjáték szerepe. A tárgyjáték kialakulása hozzájárult az animációs színház fogalmának az elterjedéséhez. Ezt a folyamatot Pavis is konstatálja, és a tárgy színháza kifejezés kapcsán vizsgálja A futurizmus elvei és Gordon Craig A futurizmus szemléletét az élet, a lendület határozta meg, erre alapozta művészi törekvéseit Marinetti és futurista csoportja. A Mask 1912-ben közölt először cikket a futurizmusról. Craig A futuristák melléfogása címmel szerkesztői jegyzetben fejti ki véleményét a futurista festészet lehetetlen vállalkozásával kapcsolatban, miszerint a vásznon a mozgást akarják megörökíteni (Benkő 2008). Umberto Boccioni Zendülés a galériában című festményével a futurizmus törekvéseit követi. A festő kísérletet tesz a mozgás lényegének a megragadására. Csak fényképszerűen képes a mozgás momentumait rögzíteni, de a mozgást mint jelenséget nem közvetítheti. A képzőművészet és a mozgás ötvözését a bábszínház, illetve az animációs színház sajátos kifejezőeszközeivel létrehozhatja. A képzőművészeti alkotás megelevenítése által megvalósítja és továbbfejleszti a futurizmus mozgással kapcsolatos képzőművészeti követelményeit. Teljesíti Craig elvárásait is, miszerint a mozgás a színház egyik alapvető kifejezési eszköze. 14 A tárgydráma kifejezést Simhandl a futuristák új műfajának megjelölésére használja. A futurista tárgydráma az embert gyakran tárgyiasult formában, esetenként testrészeire bontva jeleníti meg (Simhandl 1998). 8

10 2.4. Gordon Craig és az animáció színháza Gordon Craig úgy érezte, hogy a szó áradata agyonnyomja kora színházát, kevés helyet engedve a színpadi játéknak. Ezt a gondolatmenetét a Hevesi Sándorral folytatott leveleiben is kifejti, Shakespeare műveivel kapcsolatban. Az animációs színház sem kerüli meg Shakespeare színpadra alkalmazását. Vizsgáljuk meg, hogyan jelenik meg Shakespeare Rómeó és Júlia című drámája az animációs színházi technikák felhasználásával. Ez az előadás a realista színpadi ábrázolás ellentéte, betartva az animációs színház szabályait. Kifejezési eszközeiként a zene, a mozgás és a bábok animálása a meghatározó. A történetszövés a látványelemekre, a képzőművészet képi megnyilatkozására hagyatkozik. A tervező és a rendező sűríti az információkat, a néző fantáziájára bízza a terek és a játékok továbbgondolását. Az előadás kifejezőeszközeit párhuzamba állítom Craig nézeteivel. Átrendezés című írásában kifejti elveit a beszéd, a színész munkája és a színpadkép nem természetes színpadi megjelenéséről. Az álarc használatát, a stilizált mozgást, a fények nem természetes hatását kell kihasználni egy nem realisztikus színházi álom megvalósítására (Kékesi Kun 2007). Következtetésem szerint az animációs színház követelményei hasonló elv szerint működnek, Craig szabályrendszerét követve Gordon Craig übermarionett-elmélete és az animáció Az animációs folyamatok elemzését Patrice Pavis marionett-értelmezése kapcsán indítom. Szerinte a marionett a legapróbb gesztusoknak is engedelmeskedik (Pavis 2006). Az animációs problémák átgondolása után ezt az értelmezést elvetem. Tovább Craig elméletét vizsgálom A színész és az übermarionett című tanulmánya szerint: A színésznek el kell tűnnie, s helyét az élettelen alak foglalja el, akit, míg jobb nevet nem vív ki magának, übermarionettnek hívunk. (Craig, 1994, 42) Patrice Pavis, Benkő Dániel és Kékesi Kun Árpád elméleteit ütköztetem. Pavis szerint a színész elbábosításának folyamata Craig elméletében tetőződik. Benkő Dániel kiemeli, hogy Craig az életteli játékot, a rögtönzést a commedia dell arte színészeinek munkájában is a legfontosabb sajátosságként értékelte (Benkő 2008). Kékesi Kun Árpád szerinte Craig a polgári illúziószínház színészét utasította el, nem az embert mint alkotót, hanem a mesterkélt színészt. Felhívja a figyelmet Craig A tartós színház című írására, melyben kijelenti, hogy ha a nyugati színész képes olyanná válni, mint a keleti színész, akkor visszavonja a színész és az übermarionett-elméletben megírt kijelentését (Kékesi Kun 2007). Következtetésem szerint Craig a nem színész 9

11 elbábosítására törekszik. Elmélete felhívja a figyelmet a marionett tulajdonságára, miszerint magában foglalja az ősi és ösztönös életerőt, amelyet képes elidegeníteni, és saját természetének mozgása által egy más, földtől távoli dimenzióba helyezni. A marionettel való munkafolyamat egyenlő mértékben megkívánja az ösztönös és a tudatos színészi képességek ötvözését. További vizsgálatomhoz kiragadom Craig gondolatát, miszerint ha a nyugati színész képes olyanná válni, mint a keleti színész, akkor visszavonja a színész és az übermarionett-elméletben megírt kijelentését. Michael Chekhov szerint vétek a színészt saját személyiségéhez láncolni. Ide kapcsolódóan Duró Győző tanulmányát vizsgálom, aki párhuzamot von Sztanyiszlavszkij módszere és a nó-színész munkája közt. Következtetésem szerint az animációs folyamatokban alkotó színész munkája sajátos szerepformálási folyamat, és a nó-színész munkájához közelít, aki az ábrázolandó alak lényegét kívánja megragadni, és ebből következik a külső jegyek megvalósítása Fortunato Depero és a mechanikus bábok Fortunato Depero gondolkodását a futurizmus technika iránti csodálata egy idealizált figura, a szívvel rendelkező robot irányába terelte. A bábot mozgó játékként szemlélte és tanulmányozta. Célja a művészet és tudomány egyesítése, az élő automata megvalósítása, amely később az animációs színházban megjelenik ban Neuchâtelben, a The Nightclub 15 című előadásban mechanikus, robotmozgású bábok szerepeltek. Ennek az előadásnak az ötletgazdája Neville Tranter. Az előadás kezdetén a báb önállóan, egy kis gépezet segítségével került a színpadra, mozgatása pedig távirányítóval történt. Az automata bábok színpadi használatát Cristian Pepino is tanulmányozta, és bár elismeri a tudomány ilyenfajta technikai érdekességeit, az automata bábok varázsára épített előadások színházi kifejezőértékében kételkedik (Pepino 2007). Az alkotó, animáló színész és a gépezet viszonya más értelmezést nyer Az utolsó repülés, avagy a bárányfelhők hercege előadásában. 16 A Rumi László rendezte előadás Exupéry A kis hercegének adaptációja. A pilóta balesete után víziószerűen kapcsolódnak össze az események. A szereplők a repülőgép alkatrészeiből alakulnak robotszerű bábukká, melyeket színészek animálnak. 15 A fesztivál neve és időpontja: Semaine Internationale en Pays Neuchâtelois 29 oct. 7 nov. 1993; előadás címe: The Nightclub; szöveg: Luk van Meerbeke; zene: Akedanielson & RenéSturm. Különleges effektusok: Ad Lejitens. 16 A fesztivál Gyermeknapi vigasságok címen zajlott Zalaegerszegen. A fent említett előadás a Pupilla bábszínház előadása, Lendva, Szlovénia. Időpont: jún

12 2.7. A dadaizmus és a tárgyjáték A futurizmus a gépek és a mechanikus szerkezetek iránti rajongása által hatott a bábszínház kísérleteire, de a dadaizmus gyermeki, lázadó gondolatvilága által befolyásolta a bábszínház megújulását. Az irányzat 1916-ban jelenik meg 17. Lázadása a háború és a fennálló értékrend ellen irányult, és olyan méreteket öltött, melyben a groteszk és az abszurd túlsúlyba került. Gyermeki hittel próbált új formákat keresni, a semmiből megteremteni a művészet új kifejezőeszközeit. A képzőművészetben a talált tárgyakat, a kacatokat részesítette előnyben, a nemes anyagokkal szemben (Walberg 1970). Ez a szemlélet kedvezett a bábszínház képzőművészeti alkotóinak. A tárgyak, a hulladékok a bábszínház vizuális világában is megjelentek. A spárga már nemcsak a kezek mozgatására szolgál, hanem kifejezőeszközzé válik. A hulladékok művészi felhasználását jól példázza Krzysztof Rau 18 rendezése, melyet a győri Vaskakas Bábszínház társulata valósított meg A világ teremtésének nyolc napja címmel. 19 A fehér térben fehér álarcos színészek játsszák a teremtőt. A fekete gumibelsők életre kelnek, metaforikus színházi jellé és a humor forrásává alakulnak. A környezeti hulladékok egyszerűen és gyorsan bábuvá alakíthatók. Palocsay Kisó Kata pedagógiai gyakorlatokat épít a tárgyak köré, a bábszínész-oktatás elsőéves követelményeinek megfelelően. Oktatási szándékkal és a dadaizmus irányelveit követve valósult meg az a kísérleti jellegű bábtábor, amely július között zajlott. Az eredménye egy olyan színházi produkció, amely a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem diákjainak a vizsgaanyagát képezte, és Tamási Áron Szegény ördög című mesejátékát dolgozta fel. A workshop célul tűzte ki a természet által kínált és formált anyagok bábuvá alakítását Vaszilij Kandinszkij és az animáció színháza Az futurizmussal párhuzamosan az 1900-as évek első évtizedében egy másik művészeti irányzat, a geometrikus absztrakció is jelen volt. Képviselői a zene pontosságát vették alapul, szerintük a kép harmóniáját nem befolyásolhatja a művész 17 Hugo Ball német költő és színházi rendező ötleteként jött létre a gondolat egy irodalmi kávéház létesítésére, amely később a Cabaret Voltaire 1916 néven működött, és olyan művészeket vonzott, mint Tristan Tzara, Hans Arp, Marcel Janco. 18 Lengyel bábrendező, aki a győri Vaskakas Bábszínházban a Metamorfozis és a Szerelmesek c. előadásokat rendezte. 19 Az előadás szakmai értékét a Nemzetközi Bábművész Szövetség is kiemelkedőnek tartotta, és a Színház 2002, XXXV. évf. 9. számában Váry Orsolya a kaposvári biennáléról írt összefoglalóban az előadást pozitívan méltatja. 11

13 temperamentuma, inkább egy autonóm kompozíció törvényeinek van alávetve (Jaffe 1970). Jelentős képviselője Vaszilij Kandinszkij ben megfesti az Improvizáció 14 című híres akvarelljét, amely a modern művészet első teljesen absztrakt alkotása. A képzőművészeti alkotást és a színeket jelentéssel ruházza fel, és színházi formákba próbálja önteni. Az animációs színházban gyakori a zene és a képzőművészeti alkotás folyamatának összehangolása, mely a reprezentációban az animációs folyamat részeként jelenik meg. Egyre gyakoribb a homokrajzok kivetítésének technikája, ahol a színész a képzőművészeti alkotást színpadi helyzetként és az animáció részeként is kezeli Oscar Schlemmer hatása az animációs színházra Oscar Schlemmer a színész testét organikus testnek tartotta, mely természetessége folytán ellentmond a színpad nem természetes absztrakt világának. A színpadi problémák megoldására a műfigura hivatott, azáltal hogy a színész teste, a jelmezek és maszkok által nem természetes, elvont formát ölt. A színész testének átalakítása, elbábosítása az animációs színházban, a harmadik műfaj kapcsán, fontos szerepet kapott. A rendezők a színész testét közelíteni akarták a bábok mechanikus világához. Az animációs színpadon gyakoriak az olyan jelmezek, melyek a színészt a valóságtól elidegenítve helyezik a színpadtérbe. Az UV-világítás és a színész fekete jelmezére erősített foszforeszkáló anyagok segítségével könnyedén elérhető az a színpadi hatás, mely a színész testét absztrakt formákból összeállított lebegő alakzattá, műfigurává változtatja. Schlemmert munkásságára nagy hatással volt Heinrich von Kleist A marionettszínházról című esszéje. Kleist szemléletében a marionett kecsességben felülmúlja az emberi testet, és képes a gravitáció legyőzésére. Philippe Genty 20 ezzel ellentétben marionett-etűdjében a marionett materiális jellegét hangsúlyozza, és az ember meg egy transzcendens lény viszonyának a kérdését veti fel Az animációs színház újító törekvései az 1920-as évek környékén Henrik Jurkowskij a bábszínház szemléletváltását Blattner Géza gondolkodásához köti, aki képzőművészként fogékony volt minden újításra, amely a képzőművészeti irányzatokban jelentkezett. A szürrealizmus igazi kihívás volt 20 Philippe Genty nevét Pavis a tárgy színházának elemzése kapcsán említi. A fent említett etűd forrása (2010. febr. 10.) 12

14 számára. Olyan bábfigurát teremtett, melynek lábai biciklikerekek, kalapja antenna, fülei a telefonhírmondó kagylói, és a szívét egy mágnes alkotta. Ekkor még a világ bábszínháza a figuratív ábrázolás hagyományait követte, és az élő ember utánzását tekintette művészete céljának (Jurkowski 1999). Párizsban Blattner Géza megtalálta azt a közeget, ahol újító szemlélete kibontakozhatott. Magyarország bábjátszása nem volt kész abban az időben Blattner Géza újító gondolkodásának a befogadására. A műfaj későbbi nagy újítója Sergej Obrazcov, aki színész, de festészetet és grafikát is tanult. Ez a tudás segítette hozzá a különböző művészeti ágak közös alkotási törvényének a felfedezésére. A bábot olyan színésznek tekintette, aki másfajta képességekkel rendelkezik, mint színésztársa, az ember. Ebből a gondolkodásmódból indul ki a kéz mint színész kísérlete is. A báb fejét gömbbel helyettesítette, és új művészi formát dolgozott ki. Feltette a kérdést, hogy ha a kéz csak jelzi, de nem ábrázolja az emberi alakot, és a bábu feje is csak jelzi, de nem ábrázolja az emberfejet, akkor hogyan válhat színésszé az ilyen bábu. Ez a bábtípus statikusan alkalmatlannak tűnik arra, hogy bábként tekinthessünk rá, de ez a benyomás megváltozik a kéz első mozdulatára. Ezzel a szemlélettel Obrazcov az animációt, az átváltozást, a mozgást helyezte a bábjáték középpontjába. A gömb és a puszta kéz a bábjáték forradalmi újítása lett, és előremozdította a bábok stilizálását. Obrazcov kísérleteként lassan a puszta kéz és az emberi arc is a paraván fölé emelkedett, és előrevetítette a színész megjelenését a paraván előtt teljes valóságában Animációs technikák a drámai színházban A mechanikus szerkezetek iránti rajongás befolyásolta annak a szemléletnek a kialakulását, mely a színész realisztikus színpadi megjelenítését elvetette, és az úgynevezett elbábosítás folyamatát beindította. Craig übermarionett-elmélete Kantor Tadeusz színházi elveinek megalapozását is befolyásolta, de ő a bábuhoz más irányból közelített. A merevséget, a báb elidegenítő jellegét használja fel a holt színház szemléletében. A színpadon nem a halál pillanatát ábrázolja, hanem a bábuk merev anyagiságával az élettelenség hiányát fokozza olyan mértékben, hogy az élet forrásainak hiánya kiemelkedővé válik. Craig és Kantor Tadeusz szemlélete irányadóvá vált. A bábok, tárgyak metaforikus lehetőségeit a kortárs színház rendezői gyakran kiaknázzák, és az animációs színház technikái több előadásban megjelennek. A drámai színházi eszközök és az animációs technikák alkalmazását Silviu Purcărete Pantagruel sógornője című előadásában vizsgálom, amely magában foglalja az 13

15 animációs technikák mellett a bábként értelmezett színészi test fogalmát is. Az előadás Francois Rabelais művéből, a Gargantua és Pantagruelből ihletődött. Az élet és az élettelenség, az automatizmus és a nyers ösztönösség összecsapása jelenik meg az előadásban. Erre utal a színészi testek automatizmusa, a búzában rejlő koponya ellentmondásossága, az állandó rácsodálkozás az élet hangjaira. Így fogalmazódik meg az előadásban az élő és élettelen harca, az élettelen anyag metamorfózisa, az animációs színház lényege. Purcărete jelentős képviselője annak a gondolatnak, miszerint a néző az előadást leginkább a látványon keresztül képes befogadni. Az előadás a mozgást és zenét, a ritmust veszi alapul. A színházi jelek közül a gesztus, a test és a kép, valamint a tárgyak és kellékek kommunikációs lehetőségei kapnak hangsúlyt, így felerősödik a színház ősi szertartás jellege is. Kiemelkedő a kenyérsütés jelenete, amelyben animációs technikák is jelen vannak. A kenyérgyúrás ösztönös cselekvése uralkodóvá válik, és a háttérben pontos táncot lejtenek a lisztes zsákok. Gnómszerű alakok, bábok jelennek meg, melyek a textilanimáció követelményei szerint, állandó metamorfózisban vannak. Helmut Stürmer játéktere a színház elemeit is látni engedi. A színészek nem játszanak szerepet, csakis felidézett emberi attitűdök léteznek. A zene szervesen kapcsolódik ebbe az igen rafinált színpadi jelrendszerbe. Funkciót kap a cselló, a hegedű és a szaxofon. A színészek partnerként használják a hangszereket és azoknak hangjait, amely szintén az animációs színházra jellemző. Ungvári Ildikó a színészi test sajátos értelmezésében a performativitás jellegét keresi. A csellista alakját kiemelten vizsgálja, mert a csellista hibrid tárgy-testet alkot, a színész a tárggyal együtt lényegül át (Ungvári, 2007). A test átértelmezése, a tárgy és az emberi test összefonódása, hibrid bábtestek képződése az animációs színházban gyakori jelenség. Az előadás performativitása a játék jelenidejűségében a performatív testértelmezésben és a performatív térhasználtban nyilvánul meg Az akcionizmus és a performansz art hatása a bábszínházra Európát feldúlja a világháború, a művészet erőforrásait az Egyesült Államok területére menekíti át. A német expresszionizmus, a Bauhaus-művészeti irányzat képviselői és a francia szürrealisták a képzőművészet akció jellegét kihangsúlyozva megalapozzák az action painting -ként ismert irányzatot (Simhandl 1998). Az 14

16 akcionizmus 21 a színház és a képzőművészet határmezsgyéjére ékeli be magát, és a hetvenes években a performance art irányába fejlődik. A bábjáték gyökerei az Egyesült Államok területén és New York környékén készek voltak egy új szemlélet vitalitását befogadni. Így alakulhatott, hogy a szicíliai marionettek Peter Schumann képzőművészeti és színházi gondolkodásában óriásméretűvé nőttek, és a színháztörténet kísérleti jellegű színházai közé léptek. A performativitás jegyei a térválasztásban is megmutatkoztak Peter Schumann Bread and Puppet színházában. A performativitás gondolata Margareta Sörenson 22 tanulmányában, a modernista bábjátékos kísérletekkel kapcsolatosan jelenik meg. Szerinte a performance, az előadás fogalma egy idő után átalakul egy olyan megnevezéssé, amely mindent tartalmaz, a happeningtől kezdve az egyszemélyes kabarékon és az installáción át a táncig és a színjátszásig (Sörenson 1996). Ebben a folyamatban a képzőművészet forradalmi szerepet játszik. Széttöri az általa megformált kétdimenziós teret. Az emberi alkotót meg a műalkotás folyamatát a képzőművészet részeként az előadás középpontjába helyezi. A bábszínház túllépi saját megnevezését, és meghatározását. Az animáció szándékával fordul minden tárgyhoz és műalkotáshoz, mely a környezetében található. Ennek alapján a mozgásban lévő plasztika meghatározás elavulttá vált. Következésképp új műfaji meghatározást fogalmazok meg: a bábszínház olyan öntörvényű és ösztönös művészet, melyben az ember célul tűzi ki az anyagokban rejlő lélek felfedezését. 3. A rögzítetett struktúra az átváltozás folyamatában 3.1. Problémafelvetés A színház lényege az átváltozás folyamata, a maszk az átváltozás eszköze. Vizsgálatom kiindulópontjának a színház szimbólumaként ismert, nevető és síró maszkok párosát tekintem, és jelentésüket kutatom. Kérdéseket teszek fel a színház funkcióit és a műfaji sajátosságokat illetően. Áttekintem a nevelés és szórakoztatás funkcióit, a dráma válfajait és a válfajok átfedéseit, Eric Bentley szerint. Továbbá Patrice Pavis megállapításaiból kiindulva, összefüggéseket keresek a maszk és a 21 március A bábjáték modernista megnyilvánulásairól az UNIMA 17. kongresszusán Margareta Sörenson tartott előadást, és a Bayteatern megalakulását és színházi irányelveit tárgyalja, mely fő céljaként a művészi kísérleteket jelölte meg. 15

17 drámai alak megnevezései között. A persóna, illetve persona szó eredete egy etruszk maszkfelirattal hozható kapcsolatba: phersu. A maszk és a drámai alak kapcsolódását kiindulópontnak tekintem, és azt a színpadi folyamatot vizsgálom, melyben a színpadi figura báb illetve maszk, tehát egy rögzített struktúra. Roman Ingarden és Henryk Jurkovskij elméleteit veszem alapul. Jákfalvy Magdolna szerint drámai alaknak tekintem az író által a szövegben ábrázolt alakot, a figura kifejezéssel illetem a színész által megformált drámai alakot, és perszonázsként illetve színpadi alakként tekintek a néző által érzékelt, színpadi cselekményben megjelenített figurára Maszk és báb A maszk és a báb közös vonásait és különbségeit vizsgálom Patrice Pavis meghatározásai alapján. Közös pontnak tekinthető, hogy mindkettő képzőművészeti alkotás. Az animációs technikákat vizsgálom, és további kapcsolódási pontokat keresek. A maszkot és a bábot az átváltozás folyamatában elemzem. Peter Brook megfigyelte a maszk és a színész közti kapcsolatteremtés fázisait. A színész nézi a maszkot, kapcsolatba lép vele, a kezét fokozatosan mozgatni kezdi. Ez a három fázis a báb és a színész esetében is megtörténik. A bábot és maszkot rokon lelkeknek tekintem, és a rögzített struktúra elnevezéssel illetem A másik felfedezése színész és a rögzített struktúra viszonya Szubjektum vagy objektum a báb vagy a maszk? Feltételezem, hogy a báb és a maszk kizárólag mint objektum létezik. Ezáltal megfosztjuk őket színházi jellegüktől, a metamorfózis képességét elvettük tőlük, kizártuk a színész és rögzített struktúra kapcsolatteremtési lehetőségét. A bábot és maszkot szubjektumként kezelem, és életteli, sajátos individuumként fogom fel. Ennek létjogosultságát a színház különlegessége, performatív jellege támasztja alá. A dráma előadásakor a színház a határátlépés terévé változik, és lehetővé teszi az identitásváltást (Fischer-Lichte 2001). Esetünkben a megírt drámai alak és a színész közé beékelődik egy rögzített struktúra, melynek anyagisága, teste látható és tapintható forma. A drámai alakot Ungvári Ildikó külön identitásként kezeli. A testet kommunikációs forrásnak tekinti, tisztázza a nyitott és zárt test fogalmát (Ungvári 2006). A báb, a maszk mindkét testfelfogás szemszögéből megközelíthető. A színész szubjektivizálja a bábot és a maszkot. Erre a jelenségre tudományos magyarázatot keresek. Bókai Antal hermeneutikai tanulmányában Heideggert idézi, aki a középkori ember gondolkodását tartja 16

18 legalkalmasabbnak arra, hogy szubjektivizálja a környezetét. Ion Cojar a fantáziát a színészi tevékenység alapjának tekinti. Esetünkben többről van szó, mint a környezet szubjektivizálásáról, vagy a fantázia szétágazó működtetéséről. Itt a színész a képzőművészeti alkotásban identitást vél felfedezni. Erre Nikolaj Hartmann világít rá. Szerinte a teremtő szellem miközben megformálja a matériát, ellátja szellemi tartalommal, de azt bele is zárja, úgy, hogy a befogadó szellemnek a maga korában ismét fel kell tárnia (Hartmann 1997). Kenneth Clark szerint az a lelkület határozza meg egy képzőművészeti alkotás értékét, amely a képzőművészt az alkotás pillanatában áthatja, és nem a civilizáció fejlettsége, amelyben él. A színész a rögzített struktúrával való találkozása folyamán akár bábról, akár maszkról legyen szó, a képzőművész által formába zárt szellemiséget, lelkületet ismeri fel, amely megszólítja, és kapcsolatot létesít vele A színészi identitás A színészi identitás problémáját, különböző identitáselméletek felhasználásával vizsgálom. Figyelembe veszem Stuart Hall kijelentését, miszerint a posztmodern szubjektum nem rendelkezik rögzült, lényegi identitással, hanem több, néha ellentmondásos és határozatlan identitásból áll össze (Hall 1997). Vizsgálatomat Erika Fischer-Lichte elméletével folytatom, aki bizonyítékot keres arra, hogy a színház a határátlépés tereként fogható fel, és összekapcsolható az identitásképződés és identitásváltás folyamatával. Kutatásában Jean-Jacques Rousseau-t és Helmuth Plessnert idézi. Rousseau szerint kizárt az identitás megváltozása, és ha mégis megvalósul, akkor identitásvesztésről van szó. Plessner identitáselmélete szerint: a színész szerepei segítségével tükröt tart önmagának és a közönségnek egyaránt, ezzel elősegítve az önmegismerés folyamatát. A fenti identitáselméleteket összevetve, a színészt egyéniségnek tekintem, akire hatnak korunk identitásválság-problémái, és aki színpadi szerepeit arra használja, hogy a szerepekben megformált identitásokban önmagára reflektáljon. A szerepet virtuális egyéniségként fogja fel, melynek megformálása mindig egy belső maszk levételével tárulkozik fel. Ez a jelenség rögzített struktúra estében is igaz, de itt lehetővé válik a teljes elrejtőzés is, így a színészi testfelfogás összetett jelenség. A báb, a maszk kettős életet él, és az interfacialitás lehetőségét is megteremtheti a figura és a színész közt. 17

19 3.5. A maszk és báb átváltoztató funkciója Az átváltozás folyamatában a rögzített struktúra mágikus lehetőségei nincsenek kihasználva, ha kimarad a rögzített struktúra tartalmainak a felfedezése, vagy a szereplő maszkok és bábok nem tartalmas műalkotások. Erre a jelenségre Peter Brook hívja fel a figyelmet. Rávilágít arra, hogy a rossz maszk az emberi lélek torz és hazug kivetítőjévé, illetve fokozójává válhat. Ezt az elméletet figyelembe véve, célul tűztem ki egy kísérleti folyamat elvégzését. A maszk szerkezete folytán magában hordja a szerepben való elmélyülés és a távolságtartás lehetőségét is. A báb esetében nem jöhet létre bőrkontaktus, a szerepben való elmélyülés érzése, ezért színpadi és pedagógiai kísérletem tárgyaként a maszkot választottam Gyakorlati tapasztalatok és a maszk A maszkkal kapcsolatos gyakorlati tapasztalataimat első esetben egy színpadi produkcióban szereztem. A rendező elképzelésében a színészi test elbábosítása volt a cél. Egy másik kísérleti munkám során, ugyanezeket a maszkokat használtuk. Ebben a munkafolyamatban a maszk rejtőzködő illetve felszabadító funkcióját vizsgáltuk. Harmadik kísérleti munkám pedagógiai jellegű volt. Megtapasztaltam, hogy a maszkok formája, minősége, anyagisága és megalkotójának hozzáértése, lelkiállapota befolyásolja a maszkos gyakorlatok eredményességét, ezt figyelembe vettem jelenlegi kísérletem esetében is A maszkok funkciója és a drámai szöveg A szöveg és a maszk együttes alkalmazása érdekében Toby Wilsher gyakorlati tapasztalatait vizsgáltam. A maszk sajátos lehetőségeit kerestem, a szerepformálás folyamatát tanulmányozva, átváltoztató és felszabadító funkcióját akartam kiaknázni. A választott drámai anyag: Balázs Béla A kékszakállú herceg vára. A drámai anyag irányt szab a pedagógiai munkafolyamatnak. Lehetőséget teremt más színpadi feldolgozások megvizsgálására. A szöveg többértelműsége megteremti a kérdésfeltevések lehetőségét. Esetünkben a prológusból indultunk ki, amelyre beszédgyakorlatokat is építettünk A maszk és a szerep A színjáték kifejezés összetett szó, összekapcsolja a színház és a játék fogalmát. Patrice Pavis szerint R. Caillos tipológiája fedni látszik azt, amit intuitív alapon, a 18

20 nyugati színház szemlélete szerint, játékon értünk, és közös vonásokat keres a színházi játék és bizonyos játéktípusok között. Ilyen a mimikri azaz a színlelés, az agón azaz a verseny, az aléa vagyis a véletlen és az iliggosz, azaz a szédület (Pavis 2006). A játéknak a fent említett típusai szervesen kapcsolódnak az általunk végzett színpadi kísérlethez. Elemzésem során a játék különböző típusainak a megnyilvánulásait fogom megvizsgálni az általunk végrehajtott kísérleti munkafolyamatban Mimikri, azaz a színlelés játéktípusa A mimikri, a színlelés játéktípusa összefügg a maszkviseléssel, és segíti a színészt az átváltozás folyamatában. Pavis szerint a maszk használatával a színész lemond az alak pszichológiai megformálásáról (Pavis 2006). Véleményem szerint a maszk használata nem zárja ki a szerep pszichológiai megközelítését, mert a színész a maszk rejtekében többet felvállalhat elfojtott érzéseiből. A maszk hazug, torz állapotainak kiküszöbölése érdekében Brook színpadi tapasztalataira alapoztam. Mérei Ferenc V. Binét Ágnes gyermeklélektani kutatásait vettem alapul, és a kísérleti folyamatban összekapcsoltam a szerepjáték és a képzőművészeti alkotás megnyilatkozásait, és nem használtunk képzőművész által tervezett maszkokat. Michael Chekhov az alkotás folyamatában a figura belső képének megteremtését és a pszichológiai gesztust tartja fontosnak. Esetünkben a figura belső képének a megteremtése helyett a figura maszkjának elkészítését tűztük ki célul. Abból kiindulva, hogy a pszichológiai gesztus egy lelkiállapot eredményeként születik meg, megkerestük a szerephez tartozó legintenzívebb lelkiállapotot, de a pszichológiai gesztus kivitelezése helyett a maszk gipszmintájában rögzítettük, a maszkba építettük, Hartmann elmélete alapján Az aléa és a szerep ösztönös megközelítésének összefüggései Az aléa játéktípusa az improvizációs játékok mozgatórugója. Az improvizáció különböző megközelítéseit Killár Kovács Katalin, Vekerdy Tamás és Jon Cojar elméletei szerint vizsgálom. Kísérletünk során az aléa játéktípusát, az improvizációt a drámai alak megismerésével, az elemzés folyamatával hangoltuk össze. George Banu kutatásait figyelembe véve, nem lineárisan követtük a drámai cselekményt, hanem fordulópontokat, kulcsfontosságú helyzeteket kerestünk. Így a figura legintenzívebb reakcióinak megélése által határozott képet alkothatunk a figuráról, és elősegíthetjük a 19

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma emelt szint 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 22. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Feladatok 1. Elemezze egy szabadon

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés 1. oldal, összesen: 6 oldal Írja be az e-mail címét! Feliratkozás név: jelszó: Bejelentkezés Eldorádó a Bárkában Bereményi Géza filmje, az Eldorádó nyomán készült az író-rendeződarabja, amely Az arany

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 4 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Színháztörténet Színháztörténet:

Részletesebben

Vizuális nevelés tantárgypedagógia

Vizuális nevelés tantárgypedagógia NEVELÉS KIFEJEZÉS- KÉPZŐMŰVÉSZETTEL, TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRÁVAL alkotó- és elemző feladatok Vizuális nevelés tantárgypedagógia Sándor Zsuzsa (animációk nélküli változat SZUBJEKTÍV OBJEKTÍV a TÁRGY-

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az esztétikai nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az esztétikai nevelés a személyiség formálásának olyan sajátos útja, amelynek során az esztétikum hatásait tudatosan érvényesítjük a nevelési céljaink

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Önéletrajz SZAKMAI TAPASZTALAT

Önéletrajz SZAKMAI TAPASZTALAT Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK: Kupás Anna 21/10, Aleea Corniţa, 540104 Marosvásárhely - Târgu-Mureş (Románia) 0040729851798 k_nacska@yahoo.com Születési dátum: 1986. dec. 3. Állampolgárság: román, magyar

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KÉZMŰVESSÉG FAZEKASSÁG - Honti Rita, - Szarka Szilvia A foglalkozás indításának tervezett időpontja: 2013. február A foglalkozásokon a tanulók megismerkednek: - a fazekasság

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

Művészeti kommunikáció. alapkérdések, avagy miért élnek sokáig a művészetfilozófusok? Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

Művészeti kommunikáció. alapkérdések, avagy miért élnek sokáig a művészetfilozófusok? Művészeti kommunikáció 2008 tavasz Művészeti kommunikáció alapkérdések, avagy miért élnek sokáig a művészetfilozófusok? Danto esete Hamupipőkével Danto fő kérdése, hogy - két teljesen egyforma dolog közül hogyan választjuk ki azt, amelyik

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. I.sz.: 2-85/2006. Ea.: Kardos Anita Tárgy: Melléklet: E L Ő T E R J E S Z T É S XVI. Makói Művésztelep 2006. évi meghívandói Résztvevők javasolt névsora Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Hol a szobrászat mostanában?

Hol a szobrászat mostanában? Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola Hol a szobrászat mostanában? DLA értekezés tézisei Cseh Lili 2009 Témavezető: Körösényi Tamás egyetemi docens 0 A dolgozat témája Doktori dolgozatom témája

Részletesebben

Érettségi előkészítő 11-12. évfolyam

Érettségi előkészítő 11-12. évfolyam Érettségi előkészítő 11-12. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb ja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez és megítéléséhez,

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

P. Müller Péter Székely György pályaképe

P. Müller Péter Székely György pályaképe 1 P. Müller Péter Székely György pályaképe Bizonyos értelemben méltánytalan dolog egy 94 éves életutat, és azon belül egy több mint hét évtizedes szakmai pályafutást egy rövid előadás keretében összegezni.

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Művészet minden, amit jól csinál az ember. Jessica Beck /2016. Tanév. Urbánné Tóth Rita Munkaközösség vezető

Művészet minden, amit jól csinál az ember. Jessica Beck /2016. Tanév. Urbánné Tóth Rita Munkaközösség vezető A művészeti munkaközösség éves munkaterve Művészet minden, amit jól csinál az ember. Jessica Beck 2015./2016. Tanév Munkaközösség vezető A festészet tudománya a ponttal kezdődik, majd a vonal következik.

Részletesebben

1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia

1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia MŰVÉSZETTÖRTÉNET SZIGORLATI TÉTELSOR érvényes 2010. márciusától A. tételsor 1. tétel a.) Az ókori Kelet művészete: Egyiptom, Mezopotámia, Asszíria és Perzsia 2. tétel b.) Égei kultúra: Kréta, Knosszosz

Részletesebben

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 5 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények:

TÁNC ÉS DRÁMA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények: TÁNC ÉS DRÁMA 9 11. évfolyam Célok és feladatok A Tánc és dráma tantervi modul a drámajáték eszköztárának és a különbözı színházi nyelvek elemeinek megtapasztalását helyezi a középpontba. Ez természetesen

Részletesebben

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat)

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés,

Részletesebben

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika A romantika: egyetemes művészettörténeti korszak és korstílus a XIX. sz. első felében Választóvonal a klasszikus és a modern

Részletesebben

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban

Szarka Károly Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Szarka Károly 2013. 11. 20. Csontig, velőig Távolsági szerelem a Rózsavölgyi Szalonban Lehetne ez akár egyszerű romantikus történet is. Egy férfi és egy nő telefonon ismerkednek meg, aztán a kettejük közötti

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

54 211 08 0010 54 01 Általános festő Festő 54 211 08 0010 54 02 Díszítő festő Festő

54 211 08 0010 54 01 Általános festő Festő 54 211 08 0010 54 02 Díszítő festő Festő 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka

Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka A XIX. század elején már létezett egy színházpártoló csoport Veszprémben, főként az iskolai színjátszás köré épülve. A század második felében aztán egyre

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

A színházi előadás elemzési szempontjai

A színházi előadás elemzési szempontjai A színházi előadás elemzési szempontjai I/a) Az előadásról, a színházi jelrendszerről globálisan Miről szól számodra az előadás? Mi a rendezői elképzelés, koncepció lényege szerinted? Milyen címet adnál

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció VIZUÁLIS KULTÚRA 4 évfolyamos gimnázium reál orientáció A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 2 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG A KÉPZÉS CÉLJA ÉS FELADATA: Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó vizuális nevelés

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

abgang abszurd abszurd dráma adaptáció burleszk

abgang abszurd abszurd dráma adaptáció burleszk FOGALOMTÁR abgang (német) Elmenetel, kimenetel. Így nevezik a színész vagy énekes hatásos távozását a színpadról. Abgangmondat: hatásos, csattanós, tapsot provokáló mondat, mielőtt a színész távozna a

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI MINISZTÉRIUM MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA DOKTORI DOLGOZAT (REZÜMÉ)

OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI MINISZTÉRIUM MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA DOKTORI DOLGOZAT (REZÜMÉ) OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI MINISZTÉRIUM MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA DOKTORI DOLGOZAT (REZÜMÉ) A musical műfajának esztétikai és pedagógiai vetületei Témavezető: Kékesi Kun Árpád, dr. habil.,

Részletesebben

Közösségi SzínTér NTP-SZTG Szakmai beszámoló. Közösségi SzínTér NTP-SZTG

Közösségi SzínTér NTP-SZTG Szakmai beszámoló. Közösségi SzínTér NTP-SZTG Szakmai beszámoló Közösségi SzínTér 1 Pályázatunk célkitűzése Egyik legfontosabb célkitűzésünk, hogy a pályázatban részt vevő tehetséges fiatalok tanulják meg szakmunkásként is alkalmazni azokat az eljárásokat

Részletesebben

A műalkotás értelmezése

A műalkotás értelmezése A műalkotás értelmezése A mű megismerése 1. Személyes benyomások Milyen a hangulata? Milyen érzéseket vált ki a nézőből? A mű megismerése 2. Az alkotás adatai Alkotó neve, mű címe, a keletkezés ideje,

Részletesebben

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT 8-10: SZíNÉSZ- RENDEZŐ

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT 8-10: SZíNÉSZ- RENDEZŐ 8 9 9 10 10 11 11 12 HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT 8-10: SZíNÉSZ- RENDEZŐ 8-10: ANGOL NYELV / 8-10: TESTNEVELÉS / EGYÜTTMŰKÖDÉSE / gyakorlat / D. LOGHIN / EGYÉNI FELKÉSZÜLÉS gyakorlat / SINKÓ

Részletesebben

Palásti Renáta. önéletrajz

Palásti Renáta. önéletrajz Palásti Renáta önéletrajz Név: Palásti Renáta Születési idő: 1978 február 16. Telefon: +3620 559 5025 E-mail: palastirenata78@gmail.com Honlap: www.palastirenata.hu STÍLUSIRÁNYZAT A mai kor értő szemével

Részletesebben

A 17. századi francia klasszicizmus

A 17. századi francia klasszicizmus A 17. századi francia klasszicizmus A 17. század közepén Franciaországban új stílus: a klasszicizmus (classis = osztály; classicus = első osztályba tartozó) Jellemzi: az antikvitás tisztelete és követése,

Részletesebben

TÉRBENYÍLÓ FESTMÉNYEK

TÉRBENYÍLÓ FESTMÉNYEK BEKE ZSÓFIA TÉRBENYÍLÓ FESTMÉNYEK AZ EZREDVÉG MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETÉBEN A KÉP TERE ÉS A TÉR KÉPE A NÉZŐPONT FÜGGVÉNYÉBEN MEGNYÍLÓ KÉP-TÉR A FESTÉSZET ÉPÍTÉSZETI STRUKTÚRÁI ABSZTRAKCIÓ, KONSTRUKCIÓ, STRUKTÚRA

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez.

Részletesebben

Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra. 72óra

Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra. 72óra Középszintű érettségi előkészítő 11-12, Rajz és vizuális kultúra 11. évfolyam E szakaszban a vizuális kultúra részterületei közül ismét a Kifejezés, Képzőművészet fejlesztési feladatai kerülnek előtérbe,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

A 75. sorszámú Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 75. sorszámú Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 75. sorszámú Gyakorlatos színész (a szakmairány megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 212

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA 2014/2015 őszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2014. szeptember 29., hétfő 2014. szeptember 25., csütörtök* 18.30 Spiró György: Fogság Pethő Anita 18.00

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Preraffaelita testvériség XIX. század közepe

Preraffaelita testvériség XIX. század közepe Preraffaelita testvériség XIX. század közepe Meghatározása Fiatal angol írók, festők mozgalma a természethűség nevében. Raffaello művészetétől kezdődő akadémizmustól akarták elhatárolni magukat, a Raffaello

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló

Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló Radosza Attila képzőművészeti pályázati tervdokumentáció Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar Tanszálló B./C m ű l e í r á s A tanszálló olyan oktatási hely, amelyben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. október 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Bábszínész Színész II.

Bábszínész Színész II. A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23.

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Bemutatkozás Hogy vagy most? - Hogy vagyok most? Címmel. 1 fotó készítése telefonnal.

Részletesebben

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. EGYÉB ADATOK A 115. sorszámú Színész megnevezésű szakképesítés ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 55 212 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Váci Dunakanyar Színház Nonprofit KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013

Váci Dunakanyar Színház Nonprofit KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 Váci Dunakanyar Színház Nonprofit KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 Vác, 2014. április Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Bábkészítés Alapfok 1-6. évfolyam

Bábkészítés Alapfok 1-6. évfolyam Bábkészítés Alapfok 1-6. évfolyam Célok és feladatok A bábkészítés tantárgy legfőbb célja, hogy a tárgyalkotás során fejlessze a tanulók képzelőerejét, fantáziáját, továbbá tegye lehetővé, hogy a tanulók

Részletesebben

(Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2012) A könyvet tárgyánál fogva és szerzőjére való tekintettel is ajánlom azoknak az olvasóknak a

(Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2012) A könyvet tárgyánál fogva és szerzőjére való tekintettel is ajánlom azoknak az olvasóknak a 1 HAGYOMÁNY ÉS MODERNSÉG BENEDETTO CROCE ESZMEVILÁGÁBAN (Eötvös József Könyvkiadó, Budapest 2012) A könyvet tárgyánál fogva és szerzőjére való tekintettel is ajánlom azoknak az olvasóknak a figyelmébe,

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete A DRÁMAPEDAGÓGIA FOGALMA a dráma és a színház eszközeit sajátos módon használja a nevelésben határozott cél szolgál tudatosan kialakított helyzetek

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Typotex Kiadó BEFEJEZÉS

Typotex Kiadó BEFEJEZÉS BEFEJEZÉS E rövid áttekintés keretein belül korántsem érinthettük a 17. századi holland életképfestészet minden témakörét. Elsõsorban olyanokat igyekeztünk kiválasztani, amelyek azon túl, hogy igen alkalmasnak

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Tánc és dráma /modul tantárgy/

Tánc és dráma /modul tantárgy/ Tánc és dráma /modul tantárgy/ 5-6. évfolyam TÁNC ÉS DRÁMA 5-6. ÉVFOLYAM 1 BEVEZETŐ Tánc és dráma választható modul tantárgy 5-6. évfolyam A dráma és tánc tanítása komplex pedagógiai munka, mely a különféle

Részletesebben

Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2016 Helyi tanterv Képző- és iparművészeti ág

Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2016 Helyi tanterv Képző- és iparművészeti ág KAZINCBARCIKAI KODÁLY ZOLTÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 3. FEJEZET HELYI TANTERV KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 2016. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG Az alapfokú művészetoktatás követelménye és

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET III-IV. téma KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET Készítette: Solymosi Antal Tudás-transzfer menedzser Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. Fogalmi tisztázás: Mi a kultúra? Régen: - Szellemi

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben