OKTATÁSI, KUTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI TÉZIS. Az ember és báb viszonya a színházi műfajokban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OKTATÁSI, KUTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI TÉZIS. Az ember és báb viszonya a színházi műfajokban"

Átírás

1 OKTATÁSI, KUTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI TÉZIS Az ember és báb viszonya a színházi műfajokban (SZINPOSZIS) TÉMAVEZETŐ: DR.KOVÁCS LEVENTE DOKTORANDUSZ: LŐRINCZI ROZÁLIA MAROSVÁSÁRHELY 2011

2 Bevezetés A bábuban az ember alkotási vágya ölt testet, melyben önmagát, környezetét és a láthatatlan isteni képet próbálja megismerni. Ugyanakkor a báb egyszerű tárgy, színházi elem, játékeszköz, bugyuta és harsány vásári szereplő, az ösztönös, nyers humor forrása. Az ember és báb viszonyának értelmezése sokrétű lehet. Az a szerves kapcsolat, amely a rítusokra jellemző volt, átalakult. A képzőművészet mint a báb elsődleges megteremtője, uralni kezdte a bábszínház műfaját, és mozgásban lévő plasztika meghatározással illette a szaknyelv. Ez az úgynevezett tiszta műfaji egység az 1950-es évek táján felbomlott. A paraván részleges vagy teljes elhanyagolása az eleven emberi test megjelenését eredményezte a bábszínpadokon. Ez a jelenség szakmai vitákat gerjesztett, mert a műfajt a mozgásban lévő plasztika elmélete uralta. A drámai produkciók és színpadi kísérletek is fokozott figyelemmel fordultak a bábu irányába. Olyan színházelméletek is születtek, melyek a színész alkotófolyamatait próbálták átértékelni, megújítani. Diderot Színészparadoxonában 1 elindítja a színész elbábosításának folyamatát. A 20. században Gordon Craig übermarionett-elmélete szerint a színész alkotómunkája is hasonló értelmezést kapott. Dolgozatomban a színházi műfajok keveredését vizsgálom, ennek érdekében tisztázom a báb fogalmát. Székely György, Szergej Obrazcov, Kosztolányi Dezső, Cristian Pepino különböző szempontú megközelítési lehetőségeit ütköztetem. Következtetésképp a bábot így határozom meg: a báb olyan színész, mely egy emberi játékos testi ügyességét, vitalitását használja fel arra, hogy saját értékeit felszínre hozza. A dolgozat három fejezetében választ keresek azokra a kérdésekre, amelyek az ember és a báb együttes színpadi jelenlétéből fakadnak. Az animációs folyamatban partnereknek tekintem őket. Az első fejezetben: A harmadik műfaj címszó alatt megvizsgálom azokat a szakmai és társadalmi jelenségeket, melyek befolyásolták a bábszínház tiszta műfaji egységének a megbomlását. Tárgyalom a paraván szerepét. A második fejezetben: A képzőművészet hatása a bábszínház újító kísérleteire címszó alatt, rávilágítok a képzőművészet alakulásának a hatásaira a 19. század második felétől az akcionizmusig, illetve a performatív kísérletekig, melyek a bábszínház újító kísérleteit is meghatározták. 1 Denis Diderot a felvilágosodás korának kiemelkedő személyisége, író és filozófus ben a Színészparadoxonában kifejti a színészi alkotással kapcsolatos nézeteit, miszerint a színésznek el kell felejtenie érzelmekben gazdag játékstílusát, és józanul, hideg fejjel kell az érzelmek illúzióját keltenie. 1

3 A harmadik fejezetben: A rögzített struktúra az átváltozás folyamatában címmel a báb és a maszk rokonságát kutatom. Egy színpadi kísérletet végzek. Megvizsgálom, hogyan alakul a szerepalkotás folyamata abban az esetben, amikor együttesen van jelen az átváltozás folyamatában a képzőművészeti és színészi alkotótevékenység. 1. A harmadik műfaj 1.1. Az ember és báb szerves kapcsolatának átalakulása Székely György bábtörténete alapján vizsgálom a különböző takarási formákat és a paraván elterjedését. A műfaj kialakulásának kezdetleges fázisában a bábtípusok közül az emberbábunak nagy jelentősége van. A bábu még nem vált le az emberi testről, egymás kiegészítéseként léteznek. A fej helyén egy ideig az eredeti koponya, később a koponya helyett a kifaragott maszk szerepel. A játékos által vitt maszk egyes részeit zsinórral mozgatják. Ez vezet át a következő technikához (Székely 1972). A fejlődés folyamatában a báb fokozatosan eltávolodik az emberi testtől, leszakad róla, kisebbé válik, átalakul. Az animáció fejlődésével nagyobb fontosságot kap a technikai tudás, a szerves kapcsolattal szemben. Megjelenik a paraván. Ezt a folyamatot a távol-keleti népek kultúrájában, a mediterrán övezetben és Európa területein vizsgálom. A távol-keleti bábjáték fejlődése összefüggő egységnek tekinthető. Az ember és báb kapcsolata szervesebb, mint más kultúrákban. Ezzel ellentétben, a mediterrán övezetben rendszertelenebb bábjátékkultúrák alakultak ki. A bábjátéktípusok nevei utalnak a takarás használatára, pl. türk népek megnevezése: csadar khajalk a képzelet sátra, vagy Azerbajdzsánban a kilim araszi függönyök közti előadás. Európában a paraván fokozatosan ékelődik be az ember báb kapcsolatába. Következésképp a paraván kialakulását egy mesterséges folyamatnak látom, melynek oka az önálló mozgás illúziójának megteremtése, a technikai szerkezetek iránti rajongás, a naturalista törekvések megjelenése A paraván felbomlása és a harmadik műfaj kialakulása A bábszínház úgynevezett tiszta műfaji egysége a 20. század második felében, a színpadi kísérletek következtében felbomlik. Ezek a kísérletek a képzőművészet intenzív változásának az eredményeként jelentkeztek, valamint a 2

4 rítuskutatásokból származnak. Csehországban a bábszínház hagyománya táptalajt teremtett az újító kísérleteknek. Hagyományaik erőssége abban is megnyilvánult, hogy 1929-ben Prágában megalakul az UNIMA elnevezésű kulturális szövetség, amely célul tűzte ki a bábszínházak közti közreműködést és nemzetközi fesztiválok szervezését. A világháború után, 1957-ben, szintén Prágában az UNIMA újraalakul, és ugyanabban az évben megszervezik az első európai nemzetközi fesztivált Braunsweigban (Jurkowsky, Niculescu, Siegel 1966). Az UNIMA által szervezett fesztiválok a színpadi újítások porondjává váltak. A színházak arra törekedtek, hogy folyamatosan frissítsék alkotói szemléletüket. A bukaresti 1958-as I. Nemzetközi Bábfesztivál képzőművészeti szempontból is tudott újat nyújtani. Az anyag új megközelítésének lehetőségei jelennek meg. Yves Joly 2 papírszínházában, az interpretáció által rámutat a papír animációs lehetőségeire, de az anyag efemer természetére is. A legforradalmibb újítás ezen a fesztiválon a varsói Lalka 3 Bábszínház Guignol problémái című előadása volt, amelyben a bábu és a színész együttesen jelentek meg (Jurkowsky, Niculescu, Siegel 1966). Romániában 1964-ben Margareta Niculescu hasonló jellegű előadást rendezett Eu şi materia moartă 4 címmel. A paraván szükségessége megkérdőjeleződött. Az eleven színészi test megjelenése megtörte a bábszínház tiszta műfaji egységét és a képzőművészet egyeduralmát a bábszínpadokon A műfaji tisztaság kérdése A paraván részleges vagy teljes elhanyagolása szakmai vitát gerjesztett, és jelenleg is vita tárgyát képezi. A jelenség elterjedéséért a szakma radikálisabb képviselői akik a bábszínház műfaji tisztaságát követelték elsősorban a bábszínészek alkotási szemléletét tették felelőssé. Cristian Pepino a paraván felbomlását általános jelenségnek látja, és Henryk Jurkowskit idézi, aki pontos meghatározást ad a műfaj kirojtosodására. A harmadik műfaj megnevezéssel illeti, és a drámai színház meg a bábszínház kifejezési eszközeinek a keveredésében látja sajátosságát. Ez a jelenség nemcsak a bábszínházra jellemző. A bábok, maszkok használata, különböző animációs technikák alkalmazása a drámai színházak rendezőit 2 Yves Joly társulata, Papírtragédia, Párizs, 1958, I. Nemzetközi Bábfesztivál, Bukarest. 3 Lalka Bábszínház, Guignol problémái, Varsó, 1958, I. Nemzetközi Bábfesztivál, Bukarest. 4 Ţăndărică báb- és marionettszínház, Bukarest: Eu şi materia moartă, Mircea Crişan, Radu Stănescu. Rendezte: Margareta Niculescu és Ştefan Lenkich. Bábok: Ella Conovici. Díszletek: Mioara Buescu. Bemutató előadás:

5 is inspirálja. De a bábszínház esetében a paraván eltávolítása új esztétikai követelményeket állít. A műfaj újragondolása Erik Kolárt 5 is foglalkoztatta, aki felteszi a kérdést: a bábszínház a képzőművészet egy sajátos formája vagy színházi képződmény? Különböző szakmai vélemények felsorakoztatása helyett a bábszínház, a színház és a képzőművészet alapvető sajátosságait vizsgálja. Következtetése szerint a bábszínház nem a képzőművészet jellegzetességeinek, hanem a színházművészet sajátosságainak és követelményeinek felel meg (Kolár 1966). Kijelentése a bábszínházat felszabadítja a mozgásban lévő plasztika alapszabálya és követelménye alól. Az ember megjelenését a bábszínházi folyamatban nem a báb ellenében szemléli, hanem együtt vele, a bábot közvetlen partnerként kezeli, vagy egymás kiegészítéseképpen fogja fel. Kolár elveit követve és továbbgondolva, a paraván szerepét vizsgálom a reprezentációban A paraván és az animáció Kovács Ildikó úgy látja, hogy a csoda akkor történik meg, amikor a tárgy élni látszik, és a paravánt etikai követelményként szemléli (Szebeni 2008). A paraván ez esetben az életre keltés misztériumát hangsúlyozza. Elfedi a báb tárgyszerűségét és a színész meg a báb kapcsolatteremtésének a folyamatát. A következő kérdést fogalmazom meg: a báb tárgyszerűségének kihangsúlyozása a színpadi folyamatban árt-e a báb misztériumának, vagy ellenkezőleg, fokozni tudja azt? A paraván elsősorban takarás, amely elfedi az animátor mozdulatait, és a báb mozgását hangsúlyozza. A paraván ebben az esetben szinte maszkként működik, melynek takarásában a bábszínész groteszk, eltúlzott játékra képes. Takarásban marad a báb felfedezése, amely megteremti az átmenetet a báb tárgyi minősége és az életteli színpadi karakter közt. A paraván takarása lehetőséget teremt a szabad játékra, de szigorú szabályokat állít, melyeknek betartása a színészt kötelezi, és koordinációs problémákat teremt. Paraván nélkül viszont a színésznek meg kell küzdenie azzal, hogy az animáció folyamata nyilvánvaló és a reprezentáció része, s ez másfajta koncentrációt, összetettebb szakmai tudást követel. Jan Bussel 6 a nyílt színi animációt, a megelevenedés folyamatának felfedését nem tartja érdekesnek. De Szergej Obrazcov az élettelen anyag átlényegülését tartja a bábművészet alapjának. A rítusokban a báb 5 Dr. Erik Kolár a tanulmány megírásának idején a prágai Zeneakadémia egyetemi docense. 6 Jan Bussel a hatvanas években a londoni Hogarth Bábszínház vezetője volt. 4

6 megelevenedéséhez nem szükséges a paraván. A báb mágikus erejét nem a paraván takarásában és az animációs folyamatok elfedésében látom, hanem a báb sajátos természetében. Tárgyiasságának kihangsúlyozása, az átváltozás fázisának a nyilvánossága nem rombolja, inkább fokozza a báb varázsát A paraván térfelbontó funkciója A paravánnak a tér felbontásában alapvető szerepe van. A bábszínház terének elemzéséhez a görög színház térviszonyait veszem alapul. A bábszínházi előszínpad részben az orchesztra szerepét tölti be. Megteremti a közönség és a színészek közti határvonalat. A paraván átveszi a görög színházban szkénének szánt szcenográfiai és elidegenítő funkciót. A bábok cselekményét egy bizonyos magasságba emeli, felmutatva ezáltal, hogy a történet egy irreális térben játszódik. Az elválasztó és elidegenítő funkció fontos a gyerekközönség szempontjából. Szász Zsuzsanna 7 tanulmányozta a gyerekek testbeszédét, és ennek keretében a bábszínházi élményt intenzíven megélő gyerekek testbeszédére is kitért. Ha a paraván nem teremt elidegenítő határvonalat a játéktér és a közönség között, a látvány káros félelemérzetet, szorongást válthat ki. A szkéné és a paraván a szcenográfiai problémák szempontjából is azonos. A festménydíszlet a szkéné fokozatos fejlődésének a következményeként jött létre. Antagonisztikus mozgásteret szabott meg a színésznek. Ez a probléma a bábszínházban is felmerült. A rendezők a színész természetes mozgását a bábok mozgásrendszeréhez próbálták igazítani, de így a báb anyagisága és az élő szervezet közti különbség kihangsúlyozása veszett el. A rendezői megoldások összesítésére, a paraván különböző megközelítésére és elhanyagolására Kovács Ildikó Pinocchió című előadását 8 vizsgálom. A rendező felbontotta a bábszínház hagyományos térkövetelményeit. A színész és báb kapcsolatteremtési lehetőségeit több szempontból mutatta be. A gyerekközönség intenzív részvételét a reprezentáció részévé tette. Továbbá a 2005-ös Spectaculo Interesse Ostrava elnevezésű fesztivál előadásainak összegzését vizsgálom Balogh Géza írása szerint. A kiemelkedő előadásokban a színész és báb partneri viszonya a jellemző. Egy különleges tudathasadás tanúi vagyunk, a színész egyszerre ábrázol saját testével és a többnyire vele megközelítően azonos méretű bábokkal. Egyszerre van jelen színészként és 7 Szász Zsuzsanna fotóművész a gyermeki lélek fejlődésének első hat évére jellemző testbeszédét vizsgálja. 8 Adjátok vissza Pinocchiót. Bemutató: febr. 15. Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház, Marosvásárhely. Az előadás Nagyszebenben és a budapesti Kolibri színházban is bemutatásra került. 5

7 bábjátékosként. A bábjáték legújabb előadásaiban megnyilvánuló törekvések nem egy öncélú színészi kezdeményezés kísérletei, hanem egy sokkal mélyebb, az ösztönök irányából fakadó jelenség eredményei. 2. A képzőművészet és az animáció színháza 2.1. A képzőművészet forradalma és a bábjáték A bábszínház szakmai köreiben a műfaji tisztaság vitája a mozgásban lévő plasztika műfaji meghatározásából ered. Cristian Pepino rávilágít az úgynevezett tiszta bábszínházi forma szakmai követelményeire. A mozgató színész takarásban van, ami az animációs színház szempontjából egy tiszta helyzetet képvisel, és ez megteremti az előadás egyneműségét a kifejezőeszközök és a stílus szempontjából (Pepino 1998). Cristian Pepino a bábszínház, illetve bábjáték kifejezés helyett az animációs színház megnevezést használja. Ha az animációt, az életre keltést állítjuk a bábjáték középpontjába, a műfaj lényegére, az élettelen anyag megelevenítésére világíthatunk rá. További elemzésem során a bábszínházat egy sajátos képzőművészeti formának tekintem, és a képzőművészet forradalmának meg a bábszínház újító kísérleteinek kapcsolódási pontjait keresem. A 19. század második felétől a képzőművészetben egyre több irányzat jelenik meg egymás mellett. Az újítási szándékok kiemelkedő alakja Gauguin 9, aki a festészetben a megújulás lehetőségét a művészet absztrahálásában, a természettől való elrugaszkodásban kereste. Hasonló gondolatok bontakoznak ki a színház megújítási lehetőségeiről Gordon Craig és Hevesi Sándor levelezésében. A természettől való elszakadás, egy szürreális képi világ mutatkozik meg Alfred Jarry Übü király című előadásában. Jarry rajzait és gondolkodási elvét használta fel Kovács Ildikó és Virgil Svinţiu az Übü király bábszínpadi bemutatásán. Megalkották az emberbábot, vagyis a zsarnok uralkodók mindenkori archetípusát. A bábszínházban a képzőművészeti irányzatok törekvései késve éreztették hatásukat. De a szecesszióra jellemző szimbolista gondolkodás, az ösztönösség előtérbe helyezése, a természetes formavilághoz való vonzódás, a kézművességhez 9 Gauguin 1848-ban született. Émile Bernard ( ) és Gauguin képzőművészethez kötődő gondolatai megegyeznek. Gauguin képe, a Látomás mise után, amely a Jákob harca az angyallal címen is ismert, a cloisonnizmus, illetve a stílusirányzattá terebélyesedő szintetizmus első dokumentuma. Művészete a Tahitin festett képeiben teljesedett ki, pl: Tahiti nők, Két nő a tengerparton (Cogniat, 1988). 6

8 való visszatérés maga után vonta a bábszínház műfajának megújulási kísérleteit. A műfaj egyik jelentős megújítója Richard Teschner ( ), aki képzőművészként a szecesszió képviselőjének számított. Módszerével megteremtette az animátortól függetlenül mozduló báb illúzióját. Előnyben részesítette a gesztust és a színek szuggesztióját, a szó erejével szemben. Színházát Figuratükörnek nevezi. Ellentétben a szokványos európai marionettszínházakkal, amelyek az emberszínházat utánozzák, és jeleneteiket négyszögletes színpadkeretben mutatják be, Teschner színpadképei homorú tükörben jelennek meg. A szecesszió sajátosságait és különböző megközelítését vizsgálom Lukács Ildikó 10 és Eugenia Tărăşescu Jianu 11 bábterveiben, A Vitéz Szabócska és a A legszebb ajándék című előadásokban. A fauvok 12 drasztikus berobbanása előkészítette a szenvedélyes, vad festészet másik jelentős irányzatát, a kubizmust. A bábműfajban szinte húsz év telik el, amíg a kubizmus hatása érzékelhetővé válik. Az Arc-en-Ciel 13 színház bizonyult a legsikeresebbnek az európai bábművészek közül az UNIMA nemzetközi kongresszusán, október 28-án. Ezzel kezdetét vette egy úttörő mozgalom. A báb naturalisztikus szemlélete átalakul, és ez A. Tóth Sándor bábterveire is jellemző. Újraértelmezte és leegyszerűsítette a marionett fogalmát. Bábjai egyszerű mértani formákból tevődnek össze, jellemábrázoló erőt hordoznak. A kubizmus szemléletmódját egyes művészek teljes mértékben elfogadták, mások viszont új kifejezésmódokat kerestek, és csak a kubizmus bizonyos elemeit vették át. Ez más eszközökhöz vezetett, és megteremtette a nonfiguratív ábrázolást a festészetben. Haller József a gyermeki fantáziát érettnek tartotta a nonfiguratív ábrázolás befogadására. Bábterveire az egyszerű, tiszta vonalvezetés jellemző. 10 A dolgozathoz csatolt fényképeken megfigyelhető Lambert Escaler hatása Lukács Ildikó díszlet- és bábterveire. A Vitéz Szabócska előadás rendezője Barabás Olga. A Marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház mutatta be jan. 19-én. 11 A fent említett előadást az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház román és magyar nyelven is műsorra tűzte, A legszebb ajándék illetve Cel mai frumos dar címmel. Bábszínpadra alkalmazta: Pávai Csanád és Alina Nelega. Rendezte: Gavril Cadariu. Tervezte: Eugenia Tărăşescu Jianu. Bemutató időpontja: nov A fauvizmus képviselői a színek intenzitását a végletekig fokozzák. Rouault, Vlaminck, Vastat képei az 1905-ös Őszi tárlaton a szakma megbotránkozását váltották ki. Louis Vauxcelles kritikus Albert Marque szobrásznak, Donatello érzékenységére emlékeztető szobrát meglátva, így kiáltott fel: Donatello parmi les fauves!, azaz Donatello a vadak között (idézi Cogniat, 1988). Így nyert keresztséget a fauvok csoportja (Cogniat, 1988). 13 Az Arc-en-Ciel, azaz Szivárvány színház Párizsban működött. Magyar francia kapcsolatok révén 1929-től általános elismertségre tett szert. Az ember tragédiáját a francia világkiállítás keretében mutatták be, Blattner Géza igazgatása alatt, aki a bábtervezést is irányította, és más magyar képzőművészeket is bevont az előadás megvalósítása érdekében (Mezei, 2000). 7

9 2.2. A futurizmus és az animáció színháza A futurista festészet nem az embert állította az egyetemes élet középpontjába, hanem a tárgyak irányába fordította érdeklődését. Ez a felfogás hozzájárul a tárgydráma 14 kialakulásához. Enrico Prampolini jelmeztervező megpróbálta a színészt táncoló fényekkel illetve gázzal helyettesíteni. Szélsőséges vágyai nem valósultak meg ebben a formában. Később a színészi test eltüntetéséhez a feketeszínház is hozzájárult, és ez a tárgyjáték fejlődését eredményezte. Ezt a folyamatot Ungvári Tamás színikritikus, Színház feketében című írásával példázom, amely a prágai Fekete Színház műsoráról számol be. A prágai Fekete Színház megalapítója Jiri Srnecnek, aki 1961-ben kísérleti szándékkal alkotta meg az előadást, melyben kiemelkedő a tárgyjáték szerepe. A tárgyjáték kialakulása hozzájárult az animációs színház fogalmának az elterjedéséhez. Ezt a folyamatot Pavis is konstatálja, és a tárgy színháza kifejezés kapcsán vizsgálja A futurizmus elvei és Gordon Craig A futurizmus szemléletét az élet, a lendület határozta meg, erre alapozta művészi törekvéseit Marinetti és futurista csoportja. A Mask 1912-ben közölt először cikket a futurizmusról. Craig A futuristák melléfogása címmel szerkesztői jegyzetben fejti ki véleményét a futurista festészet lehetetlen vállalkozásával kapcsolatban, miszerint a vásznon a mozgást akarják megörökíteni (Benkő 2008). Umberto Boccioni Zendülés a galériában című festményével a futurizmus törekvéseit követi. A festő kísérletet tesz a mozgás lényegének a megragadására. Csak fényképszerűen képes a mozgás momentumait rögzíteni, de a mozgást mint jelenséget nem közvetítheti. A képzőművészet és a mozgás ötvözését a bábszínház, illetve az animációs színház sajátos kifejezőeszközeivel létrehozhatja. A képzőművészeti alkotás megelevenítése által megvalósítja és továbbfejleszti a futurizmus mozgással kapcsolatos képzőművészeti követelményeit. Teljesíti Craig elvárásait is, miszerint a mozgás a színház egyik alapvető kifejezési eszköze. 14 A tárgydráma kifejezést Simhandl a futuristák új műfajának megjelölésére használja. A futurista tárgydráma az embert gyakran tárgyiasult formában, esetenként testrészeire bontva jeleníti meg (Simhandl 1998). 8

10 2.4. Gordon Craig és az animáció színháza Gordon Craig úgy érezte, hogy a szó áradata agyonnyomja kora színházát, kevés helyet engedve a színpadi játéknak. Ezt a gondolatmenetét a Hevesi Sándorral folytatott leveleiben is kifejti, Shakespeare műveivel kapcsolatban. Az animációs színház sem kerüli meg Shakespeare színpadra alkalmazását. Vizsgáljuk meg, hogyan jelenik meg Shakespeare Rómeó és Júlia című drámája az animációs színházi technikák felhasználásával. Ez az előadás a realista színpadi ábrázolás ellentéte, betartva az animációs színház szabályait. Kifejezési eszközeiként a zene, a mozgás és a bábok animálása a meghatározó. A történetszövés a látványelemekre, a képzőművészet képi megnyilatkozására hagyatkozik. A tervező és a rendező sűríti az információkat, a néző fantáziájára bízza a terek és a játékok továbbgondolását. Az előadás kifejezőeszközeit párhuzamba állítom Craig nézeteivel. Átrendezés című írásában kifejti elveit a beszéd, a színész munkája és a színpadkép nem természetes színpadi megjelenéséről. Az álarc használatát, a stilizált mozgást, a fények nem természetes hatását kell kihasználni egy nem realisztikus színházi álom megvalósítására (Kékesi Kun 2007). Következtetésem szerint az animációs színház követelményei hasonló elv szerint működnek, Craig szabályrendszerét követve Gordon Craig übermarionett-elmélete és az animáció Az animációs folyamatok elemzését Patrice Pavis marionett-értelmezése kapcsán indítom. Szerinte a marionett a legapróbb gesztusoknak is engedelmeskedik (Pavis 2006). Az animációs problémák átgondolása után ezt az értelmezést elvetem. Tovább Craig elméletét vizsgálom A színész és az übermarionett című tanulmánya szerint: A színésznek el kell tűnnie, s helyét az élettelen alak foglalja el, akit, míg jobb nevet nem vív ki magának, übermarionettnek hívunk. (Craig, 1994, 42) Patrice Pavis, Benkő Dániel és Kékesi Kun Árpád elméleteit ütköztetem. Pavis szerint a színész elbábosításának folyamata Craig elméletében tetőződik. Benkő Dániel kiemeli, hogy Craig az életteli játékot, a rögtönzést a commedia dell arte színészeinek munkájában is a legfontosabb sajátosságként értékelte (Benkő 2008). Kékesi Kun Árpád szerinte Craig a polgári illúziószínház színészét utasította el, nem az embert mint alkotót, hanem a mesterkélt színészt. Felhívja a figyelmet Craig A tartós színház című írására, melyben kijelenti, hogy ha a nyugati színész képes olyanná válni, mint a keleti színész, akkor visszavonja a színész és az übermarionett-elméletben megírt kijelentését (Kékesi Kun 2007). Következtetésem szerint Craig a nem színész 9

11 elbábosítására törekszik. Elmélete felhívja a figyelmet a marionett tulajdonságára, miszerint magában foglalja az ősi és ösztönös életerőt, amelyet képes elidegeníteni, és saját természetének mozgása által egy más, földtől távoli dimenzióba helyezni. A marionettel való munkafolyamat egyenlő mértékben megkívánja az ösztönös és a tudatos színészi képességek ötvözését. További vizsgálatomhoz kiragadom Craig gondolatát, miszerint ha a nyugati színész képes olyanná válni, mint a keleti színész, akkor visszavonja a színész és az übermarionett-elméletben megírt kijelentését. Michael Chekhov szerint vétek a színészt saját személyiségéhez láncolni. Ide kapcsolódóan Duró Győző tanulmányát vizsgálom, aki párhuzamot von Sztanyiszlavszkij módszere és a nó-színész munkája közt. Következtetésem szerint az animációs folyamatokban alkotó színész munkája sajátos szerepformálási folyamat, és a nó-színész munkájához közelít, aki az ábrázolandó alak lényegét kívánja megragadni, és ebből következik a külső jegyek megvalósítása Fortunato Depero és a mechanikus bábok Fortunato Depero gondolkodását a futurizmus technika iránti csodálata egy idealizált figura, a szívvel rendelkező robot irányába terelte. A bábot mozgó játékként szemlélte és tanulmányozta. Célja a művészet és tudomány egyesítése, az élő automata megvalósítása, amely később az animációs színházban megjelenik ban Neuchâtelben, a The Nightclub 15 című előadásban mechanikus, robotmozgású bábok szerepeltek. Ennek az előadásnak az ötletgazdája Neville Tranter. Az előadás kezdetén a báb önállóan, egy kis gépezet segítségével került a színpadra, mozgatása pedig távirányítóval történt. Az automata bábok színpadi használatát Cristian Pepino is tanulmányozta, és bár elismeri a tudomány ilyenfajta technikai érdekességeit, az automata bábok varázsára épített előadások színházi kifejezőértékében kételkedik (Pepino 2007). Az alkotó, animáló színész és a gépezet viszonya más értelmezést nyer Az utolsó repülés, avagy a bárányfelhők hercege előadásában. 16 A Rumi László rendezte előadás Exupéry A kis hercegének adaptációja. A pilóta balesete után víziószerűen kapcsolódnak össze az események. A szereplők a repülőgép alkatrészeiből alakulnak robotszerű bábukká, melyeket színészek animálnak. 15 A fesztivál neve és időpontja: Semaine Internationale en Pays Neuchâtelois 29 oct. 7 nov. 1993; előadás címe: The Nightclub; szöveg: Luk van Meerbeke; zene: Akedanielson & RenéSturm. Különleges effektusok: Ad Lejitens. 16 A fesztivál Gyermeknapi vigasságok címen zajlott Zalaegerszegen. A fent említett előadás a Pupilla bábszínház előadása, Lendva, Szlovénia. Időpont: jún

12 2.7. A dadaizmus és a tárgyjáték A futurizmus a gépek és a mechanikus szerkezetek iránti rajongása által hatott a bábszínház kísérleteire, de a dadaizmus gyermeki, lázadó gondolatvilága által befolyásolta a bábszínház megújulását. Az irányzat 1916-ban jelenik meg 17. Lázadása a háború és a fennálló értékrend ellen irányult, és olyan méreteket öltött, melyben a groteszk és az abszurd túlsúlyba került. Gyermeki hittel próbált új formákat keresni, a semmiből megteremteni a művészet új kifejezőeszközeit. A képzőművészetben a talált tárgyakat, a kacatokat részesítette előnyben, a nemes anyagokkal szemben (Walberg 1970). Ez a szemlélet kedvezett a bábszínház képzőművészeti alkotóinak. A tárgyak, a hulladékok a bábszínház vizuális világában is megjelentek. A spárga már nemcsak a kezek mozgatására szolgál, hanem kifejezőeszközzé válik. A hulladékok művészi felhasználását jól példázza Krzysztof Rau 18 rendezése, melyet a győri Vaskakas Bábszínház társulata valósított meg A világ teremtésének nyolc napja címmel. 19 A fehér térben fehér álarcos színészek játsszák a teremtőt. A fekete gumibelsők életre kelnek, metaforikus színházi jellé és a humor forrásává alakulnak. A környezeti hulladékok egyszerűen és gyorsan bábuvá alakíthatók. Palocsay Kisó Kata pedagógiai gyakorlatokat épít a tárgyak köré, a bábszínész-oktatás elsőéves követelményeinek megfelelően. Oktatási szándékkal és a dadaizmus irányelveit követve valósult meg az a kísérleti jellegű bábtábor, amely július között zajlott. Az eredménye egy olyan színházi produkció, amely a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem diákjainak a vizsgaanyagát képezte, és Tamási Áron Szegény ördög című mesejátékát dolgozta fel. A workshop célul tűzte ki a természet által kínált és formált anyagok bábuvá alakítását Vaszilij Kandinszkij és az animáció színháza Az futurizmussal párhuzamosan az 1900-as évek első évtizedében egy másik művészeti irányzat, a geometrikus absztrakció is jelen volt. Képviselői a zene pontosságát vették alapul, szerintük a kép harmóniáját nem befolyásolhatja a művész 17 Hugo Ball német költő és színházi rendező ötleteként jött létre a gondolat egy irodalmi kávéház létesítésére, amely később a Cabaret Voltaire 1916 néven működött, és olyan művészeket vonzott, mint Tristan Tzara, Hans Arp, Marcel Janco. 18 Lengyel bábrendező, aki a győri Vaskakas Bábszínházban a Metamorfozis és a Szerelmesek c. előadásokat rendezte. 19 Az előadás szakmai értékét a Nemzetközi Bábművész Szövetség is kiemelkedőnek tartotta, és a Színház 2002, XXXV. évf. 9. számában Váry Orsolya a kaposvári biennáléról írt összefoglalóban az előadást pozitívan méltatja. 11

13 temperamentuma, inkább egy autonóm kompozíció törvényeinek van alávetve (Jaffe 1970). Jelentős képviselője Vaszilij Kandinszkij ben megfesti az Improvizáció 14 című híres akvarelljét, amely a modern művészet első teljesen absztrakt alkotása. A képzőművészeti alkotást és a színeket jelentéssel ruházza fel, és színházi formákba próbálja önteni. Az animációs színházban gyakori a zene és a képzőművészeti alkotás folyamatának összehangolása, mely a reprezentációban az animációs folyamat részeként jelenik meg. Egyre gyakoribb a homokrajzok kivetítésének technikája, ahol a színész a képzőművészeti alkotást színpadi helyzetként és az animáció részeként is kezeli Oscar Schlemmer hatása az animációs színházra Oscar Schlemmer a színész testét organikus testnek tartotta, mely természetessége folytán ellentmond a színpad nem természetes absztrakt világának. A színpadi problémák megoldására a műfigura hivatott, azáltal hogy a színész teste, a jelmezek és maszkok által nem természetes, elvont formát ölt. A színész testének átalakítása, elbábosítása az animációs színházban, a harmadik műfaj kapcsán, fontos szerepet kapott. A rendezők a színész testét közelíteni akarták a bábok mechanikus világához. Az animációs színpadon gyakoriak az olyan jelmezek, melyek a színészt a valóságtól elidegenítve helyezik a színpadtérbe. Az UV-világítás és a színész fekete jelmezére erősített foszforeszkáló anyagok segítségével könnyedén elérhető az a színpadi hatás, mely a színész testét absztrakt formákból összeállított lebegő alakzattá, műfigurává változtatja. Schlemmert munkásságára nagy hatással volt Heinrich von Kleist A marionettszínházról című esszéje. Kleist szemléletében a marionett kecsességben felülmúlja az emberi testet, és képes a gravitáció legyőzésére. Philippe Genty 20 ezzel ellentétben marionett-etűdjében a marionett materiális jellegét hangsúlyozza, és az ember meg egy transzcendens lény viszonyának a kérdését veti fel Az animációs színház újító törekvései az 1920-as évek környékén Henrik Jurkowskij a bábszínház szemléletváltását Blattner Géza gondolkodásához köti, aki képzőművészként fogékony volt minden újításra, amely a képzőművészeti irányzatokban jelentkezett. A szürrealizmus igazi kihívás volt 20 Philippe Genty nevét Pavis a tárgy színházának elemzése kapcsán említi. A fent említett etűd forrása (2010. febr. 10.) 12

DOKTORI TÉZIS KIVONATA HATÁRÁTLÉPÉSEK A SZÍNHÁZ TÉR-IDŐ-KÉP RENDSZERÉBEN

DOKTORI TÉZIS KIVONATA HATÁRÁTLÉPÉSEK A SZÍNHÁZ TÉR-IDŐ-KÉP RENDSZERÉBEN OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI MINISZTÉRIUM MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR TAGOZAT DOKTORI TÉZIS KIVONATA HATÁRÁTLÉPÉSEK A SZÍNHÁZ TÉR-IDŐ-KÉP RENDSZERÉBEN ADALÉKOK A SZÍNHÁZI KÉP ÉS TÉR HERMENEUTIKÁJÁHOZ

Részletesebben

Aszalós Sándor Az avantgárd irányzatok

Aszalós Sándor Az avantgárd irányzatok Aszalós Sándor Az avantgárd irányzatok Az expresszionizmus A fauvizmus A futurizmus A kubizmus A dadaizmus A szürrealizmus A konstruktivizmus - Bauhaus Az aktivizmus és a magyar avantgárd A beat kultúra

Részletesebben

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT AZ ADAPTÁCIÓ JELENSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ FÁBIÁN LÁSZLÓ 2012 TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY,

Részletesebben

A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben. Jelige: Camera obscura

A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben. Jelige: Camera obscura A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben Jelige: Camera obscura 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 A fénykép ontológiájától a mozgás-képig... 3 A fénykép mint objektív dokumentum... 12 A befogadói

Részletesebben

TÉR ÉS HELY AZ ALKOTÓFOLYAMAT ÉS A MŰALKOTÁS KONTEXTUSÁBAN

TÉR ÉS HELY AZ ALKOTÓFOLYAMAT ÉS A MŰALKOTÁS KONTEXTUSÁBAN Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Képzőművészeti Mesteriskola Rezsonya Katalin TÉR ÉS HELY AZ ALKOTÓFOLYAMAT ÉS A MŰALKOTÁS KONTEXTUSÁBAN DLA értekezés Témavezető: Bencsik István szobrászművész, Professor

Részletesebben

Karácsonyi Zsolt A TÉR JÁTÉKAI. A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban.

Karácsonyi Zsolt A TÉR JÁTÉKAI. A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban. Karácsonyi Zsolt A TÉR JÁTÉKAI A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban PHD-értekezés Témavezető: Dr. Fried István Prof. Emeritus Kolozsvár Szeged

Részletesebben

A ZENE, MINT KOMMUNIKÁCIÓS ELEM A FILMMŰVÉSZETBEN ÉS A MÉDIÁBAN

A ZENE, MINT KOMMUNIKÁCIÓS ELEM A FILMMŰVÉSZETBEN ÉS A MÉDIÁBAN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK PR-SZÓVIVŐI SZAKIRÁNY A ZENE, MINT KOMMUNIKÁCIÓS ELEM A FILMMŰVÉSZETBEN ÉS A MÉDIÁBAN Készítette: Sas Gabriella

Részletesebben

Kovács-Gombos Gábor. Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban. DLA értekezés

Kovács-Gombos Gábor. Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban. DLA értekezés MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Kovács-Gombos Gábor Transzcendencia a művészetben mint az idea felragyogása az anyagban DLA értekezés Témavezető: Dr. habil, DLA Tölg-Molnár Zoltán egyetemi

Részletesebben

HÚSZ ÉVEN ÁT A NEOAVANTGÁRD PEDAGÓGIAI HAGYOMÁNYA

HÚSZ ÉVEN ÁT A NEOAVANTGÁRD PEDAGÓGIAI HAGYOMÁNYA HÚSZ ÉVEN ÁT A NEOAVANTGÁRD PEDAGÓGIAI HAGYOMÁNYA SCHULLER GABRIELLA Kreativitási gyakorlatok A Hatalom Pénz Hírnév Szépség sorozat egészével foglalkozó szövegnek a sokszínûség ünneplésével kell kezdõdnie.

Részletesebben

Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai. I. A filmrendező és a teatralitás

Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai. I. A filmrendező és a teatralitás Bíró Bence: Bódy Gábor színházi alkotásai I. A filmrendező és a teatralitás Bódy Gábor 1 életművének központi témája egyfajta személyes szabadságkeresés egy társadalmilag és történelmileg egyaránt zárkózott

Részletesebben

Nem sűlyed az emberiség!

Nem sűlyed az emberiség! Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

A holisztikus szemlélet gyökerei, hatása a nevelésre, s gyakorlati megvalósítása a lovasterápiában

A holisztikus szemlélet gyökerei, hatása a nevelésre, s gyakorlati megvalósítása a lovasterápiában Hevesi Tímea Mária A holisztikus szemlélet gyökerei, hatása a nevelésre, s gyakorlati megvalósítása a lovasterápiában A holisztikus gondolkodást az indián, az ausztrál, a tibeti és az ősmagyar népek mítoszain,

Részletesebben

A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária

A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária Publication date ESZTERGOM, 2012 Tartalom BEVEZETÉS... 1 A TANÁCSADÁS

Részletesebben

Constantes et variations du récit durassien. Gaál Boglárka Diána Francia nyelv és irodalom, végzett PE BTK

Constantes et variations du récit durassien. Gaál Boglárka Diána Francia nyelv és irodalom, végzett PE BTK Constantes et variations du récit durassien Gaál Boglárka Diána Francia nyelv és irodalom, végzett PE BTK Dr. Tegyey Gabriella, egyetemi docens PE BTK, Francia Nyelv és Irodalom Tanszék Amint azt a cím

Részletesebben

FIRKÁK, FORMÁK, FIGURÁK. - a vizuális nyelv fejlődése a kisgyermekkortól a serdülőkorig - Kárpáti Andrea

FIRKÁK, FORMÁK, FIGURÁK. - a vizuális nyelv fejlődése a kisgyermekkortól a serdülőkorig - Kárpáti Andrea FIRKÁK, FORMÁK, FIGURÁK - a vizuális nyelv fejlődése a kisgyermekkortól a serdülőkorig - Kárpáti Andrea A kéziratban szereplő kutatásokat az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) és a Felsőoktatási

Részletesebben

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola. A keret mítosza. Thesszé a szubverzív tudásról. DLA értekezés. KissPál Szabolcs Budapest, 2007

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola. A keret mítosza. Thesszé a szubverzív tudásról. DLA értekezés. KissPál Szabolcs Budapest, 2007 Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola A keret mítosza Thesszé a szubverzív tudásról DLA értekezés KissPál Szabolcs Budapest, 2007 Témavezető: Peternák Miklós CSc tanszékvezető egyetemi tanár, Intermédia

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA KÉZJEGYEK

SZÍNHÁZ ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA KÉZJEGYEK SZÍNHÁZ ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ PACSKOVSZKI JÓZSEF KÉZJEGYEK A SZERZŐI FILM KÉSZÍTÉSÉNEK ELMÉLETI KÉRDÉSEI ÉS MUNKAMÓDSZERE AZ ÖTLETTŐL A FILMIG TÉMAVEZETŐ: SCHULZE

Részletesebben

Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen

Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen Schola Europa Akadémia Szakközépiskola a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel együttmőködésben Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen A dolgozatot készítette Kaszás Lilla Ifjúságsegítı

Részletesebben

NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI. Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából.

NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI. Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából. NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából. Időpontja: 2012. május 3 4. Helyszíne: ELTE BTK I épület, Bence György terem Web: http://phil.elte.hu/nietzsche

Részletesebben

A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében

A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok vezetői körében SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola A Doktori Iskola vezetője: Dr. Szűcs István Témavezető: Dr. Nemes Ferenc A multikulturális környezet kihívásai a magyarországi nagyvállalatok

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program

Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program Helyi vallás a moldvai Magyarfaluban Néprajzi vizsgálat Készítette: Iancu Laura Témavezető: Prof.

Részletesebben

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető....4 2. Témaválasztás..5 3. Mi is valójában a tömegkommunikáció?...

Részletesebben

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar-román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar-román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton Megvagyunk mi egymás mellett Magyar-román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton A Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézete és a Csokonai Kiadó sorozata Sorozatszerkesztő

Részletesebben

Szükség van-e írott alkotmányra?

Szükség van-e írott alkotmányra? Lánczi András Szükség van-e írott alkotmányra? Ma már nagyon kevés olyan ország van, amelynek nincs írott alkotmánya. Ilyen Nagy-Britannia, Új-Zéland vagy Izrael. Több mint kétszáz évvel ezelőtt azonban

Részletesebben

TARTALOM. Közösségi művészet. KITEKINTÉS Huszár Ágnes: A női test mint nemzetmetafora... 28

TARTALOM. Közösségi művészet. KITEKINTÉS Huszár Ágnes: A női test mint nemzetmetafora... 28 Közösségi művészet DCLXXXII. Azt gondolta más hajlékra ébred, s az álomba hullt este folytatódik az életből csöppnyi örökélet von barázdát az édeni folyókig. DCLXXXIII. Unkhu ka-gath, az emlékfaladnál,

Részletesebben

RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON

RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON 1 RADIKÁLIS TÁRSADALMI MOZGALMAK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN - AZ ANARCHIZMUS MEGJELENÉSE MAGYARORSZÁGON TARTALOM: I. ANARCHIZMUS ÉS/VAGY SZOCIALIZMUS II. AZ OROSZ RADIKALIZMUS HATÁSA III. AZ ANARCHIZMUS

Részletesebben

Bélafalvy Balázs. A magyar operatőriskola. Témavezető: Kende János

Bélafalvy Balázs. A magyar operatőriskola. Témavezető: Kende János Magyar Színház és Filmművészeti Egyetem DLA Egyéni képzés Doktori pályamunka Bélafalvy Balázs A magyar operatőriskola Témavezető: Kende János Budapest, 2006. Tartalomjegyzék 1. A magyar film és az operatőri

Részletesebben

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Irodalom Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5 12. évfolyama számára 5.2.01. továbbá a 6. sz.

Részletesebben

A digitális kép. Lehmann Miklós lehmann@ludens.elte.hu

A digitális kép. Lehmann Miklós lehmann@ludens.elte.hu 1 A digitális kép Lehmann Miklós lehmann@ludens.elte.hu A "digitális forradalomként" emlegetett folyamat részeként átalakulóban vannak a fényképészet és a képalkotás korábbi eljárásai: az újonnan megjelenő

Részletesebben

Kiss Ferenc és Zsiros Anita

Kiss Ferenc és Zsiros Anita Kiss Ferenc és Zsiros Anita A környezeti neveléstől a globális nevelésig Oktatási segédanyag A környezeti nevelés című könyv alapján (Szerk: Kuknyó János) MPKKI, Nyíregyháza. 2006. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...

Részletesebben