OKTATÁSI, KUTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI TÉZIS. Az ember és báb viszonya a színházi műfajokban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OKTATÁSI, KUTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI TÉZIS. Az ember és báb viszonya a színházi műfajokban"

Átírás

1 OKTATÁSI, KUTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI TÉZIS Az ember és báb viszonya a színházi műfajokban (SZINPOSZIS) TÉMAVEZETŐ: DR.KOVÁCS LEVENTE DOKTORANDUSZ: LŐRINCZI ROZÁLIA MAROSVÁSÁRHELY 2011

2 Bevezetés A bábuban az ember alkotási vágya ölt testet, melyben önmagát, környezetét és a láthatatlan isteni képet próbálja megismerni. Ugyanakkor a báb egyszerű tárgy, színházi elem, játékeszköz, bugyuta és harsány vásári szereplő, az ösztönös, nyers humor forrása. Az ember és báb viszonyának értelmezése sokrétű lehet. Az a szerves kapcsolat, amely a rítusokra jellemző volt, átalakult. A képzőművészet mint a báb elsődleges megteremtője, uralni kezdte a bábszínház műfaját, és mozgásban lévő plasztika meghatározással illette a szaknyelv. Ez az úgynevezett tiszta műfaji egység az 1950-es évek táján felbomlott. A paraván részleges vagy teljes elhanyagolása az eleven emberi test megjelenését eredményezte a bábszínpadokon. Ez a jelenség szakmai vitákat gerjesztett, mert a műfajt a mozgásban lévő plasztika elmélete uralta. A drámai produkciók és színpadi kísérletek is fokozott figyelemmel fordultak a bábu irányába. Olyan színházelméletek is születtek, melyek a színész alkotófolyamatait próbálták átértékelni, megújítani. Diderot Színészparadoxonában 1 elindítja a színész elbábosításának folyamatát. A 20. században Gordon Craig übermarionett-elmélete szerint a színész alkotómunkája is hasonló értelmezést kapott. Dolgozatomban a színházi műfajok keveredését vizsgálom, ennek érdekében tisztázom a báb fogalmát. Székely György, Szergej Obrazcov, Kosztolányi Dezső, Cristian Pepino különböző szempontú megközelítési lehetőségeit ütköztetem. Következtetésképp a bábot így határozom meg: a báb olyan színész, mely egy emberi játékos testi ügyességét, vitalitását használja fel arra, hogy saját értékeit felszínre hozza. A dolgozat három fejezetében választ keresek azokra a kérdésekre, amelyek az ember és a báb együttes színpadi jelenlétéből fakadnak. Az animációs folyamatban partnereknek tekintem őket. Az első fejezetben: A harmadik műfaj címszó alatt megvizsgálom azokat a szakmai és társadalmi jelenségeket, melyek befolyásolták a bábszínház tiszta műfaji egységének a megbomlását. Tárgyalom a paraván szerepét. A második fejezetben: A képzőművészet hatása a bábszínház újító kísérleteire címszó alatt, rávilágítok a képzőművészet alakulásának a hatásaira a 19. század második felétől az akcionizmusig, illetve a performatív kísérletekig, melyek a bábszínház újító kísérleteit is meghatározták. 1 Denis Diderot a felvilágosodás korának kiemelkedő személyisége, író és filozófus ben a Színészparadoxonában kifejti a színészi alkotással kapcsolatos nézeteit, miszerint a színésznek el kell felejtenie érzelmekben gazdag játékstílusát, és józanul, hideg fejjel kell az érzelmek illúzióját keltenie. 1

3 A harmadik fejezetben: A rögzített struktúra az átváltozás folyamatában címmel a báb és a maszk rokonságát kutatom. Egy színpadi kísérletet végzek. Megvizsgálom, hogyan alakul a szerepalkotás folyamata abban az esetben, amikor együttesen van jelen az átváltozás folyamatában a képzőművészeti és színészi alkotótevékenység. 1. A harmadik műfaj 1.1. Az ember és báb szerves kapcsolatának átalakulása Székely György bábtörténete alapján vizsgálom a különböző takarási formákat és a paraván elterjedését. A műfaj kialakulásának kezdetleges fázisában a bábtípusok közül az emberbábunak nagy jelentősége van. A bábu még nem vált le az emberi testről, egymás kiegészítéseként léteznek. A fej helyén egy ideig az eredeti koponya, később a koponya helyett a kifaragott maszk szerepel. A játékos által vitt maszk egyes részeit zsinórral mozgatják. Ez vezet át a következő technikához (Székely 1972). A fejlődés folyamatában a báb fokozatosan eltávolodik az emberi testtől, leszakad róla, kisebbé válik, átalakul. Az animáció fejlődésével nagyobb fontosságot kap a technikai tudás, a szerves kapcsolattal szemben. Megjelenik a paraván. Ezt a folyamatot a távol-keleti népek kultúrájában, a mediterrán övezetben és Európa területein vizsgálom. A távol-keleti bábjáték fejlődése összefüggő egységnek tekinthető. Az ember és báb kapcsolata szervesebb, mint más kultúrákban. Ezzel ellentétben, a mediterrán övezetben rendszertelenebb bábjátékkultúrák alakultak ki. A bábjátéktípusok nevei utalnak a takarás használatára, pl. türk népek megnevezése: csadar khajalk a képzelet sátra, vagy Azerbajdzsánban a kilim araszi függönyök közti előadás. Európában a paraván fokozatosan ékelődik be az ember báb kapcsolatába. Következésképp a paraván kialakulását egy mesterséges folyamatnak látom, melynek oka az önálló mozgás illúziójának megteremtése, a technikai szerkezetek iránti rajongás, a naturalista törekvések megjelenése A paraván felbomlása és a harmadik műfaj kialakulása A bábszínház úgynevezett tiszta műfaji egysége a 20. század második felében, a színpadi kísérletek következtében felbomlik. Ezek a kísérletek a képzőművészet intenzív változásának az eredményeként jelentkeztek, valamint a 2

4 rítuskutatásokból származnak. Csehországban a bábszínház hagyománya táptalajt teremtett az újító kísérleteknek. Hagyományaik erőssége abban is megnyilvánult, hogy 1929-ben Prágában megalakul az UNIMA elnevezésű kulturális szövetség, amely célul tűzte ki a bábszínházak közti közreműködést és nemzetközi fesztiválok szervezését. A világháború után, 1957-ben, szintén Prágában az UNIMA újraalakul, és ugyanabban az évben megszervezik az első európai nemzetközi fesztivált Braunsweigban (Jurkowsky, Niculescu, Siegel 1966). Az UNIMA által szervezett fesztiválok a színpadi újítások porondjává váltak. A színházak arra törekedtek, hogy folyamatosan frissítsék alkotói szemléletüket. A bukaresti 1958-as I. Nemzetközi Bábfesztivál képzőművészeti szempontból is tudott újat nyújtani. Az anyag új megközelítésének lehetőségei jelennek meg. Yves Joly 2 papírszínházában, az interpretáció által rámutat a papír animációs lehetőségeire, de az anyag efemer természetére is. A legforradalmibb újítás ezen a fesztiválon a varsói Lalka 3 Bábszínház Guignol problémái című előadása volt, amelyben a bábu és a színész együttesen jelentek meg (Jurkowsky, Niculescu, Siegel 1966). Romániában 1964-ben Margareta Niculescu hasonló jellegű előadást rendezett Eu şi materia moartă 4 címmel. A paraván szükségessége megkérdőjeleződött. Az eleven színészi test megjelenése megtörte a bábszínház tiszta műfaji egységét és a képzőművészet egyeduralmát a bábszínpadokon A műfaji tisztaság kérdése A paraván részleges vagy teljes elhanyagolása szakmai vitát gerjesztett, és jelenleg is vita tárgyát képezi. A jelenség elterjedéséért a szakma radikálisabb képviselői akik a bábszínház műfaji tisztaságát követelték elsősorban a bábszínészek alkotási szemléletét tették felelőssé. Cristian Pepino a paraván felbomlását általános jelenségnek látja, és Henryk Jurkowskit idézi, aki pontos meghatározást ad a műfaj kirojtosodására. A harmadik műfaj megnevezéssel illeti, és a drámai színház meg a bábszínház kifejezési eszközeinek a keveredésében látja sajátosságát. Ez a jelenség nemcsak a bábszínházra jellemző. A bábok, maszkok használata, különböző animációs technikák alkalmazása a drámai színházak rendezőit 2 Yves Joly társulata, Papírtragédia, Párizs, 1958, I. Nemzetközi Bábfesztivál, Bukarest. 3 Lalka Bábszínház, Guignol problémái, Varsó, 1958, I. Nemzetközi Bábfesztivál, Bukarest. 4 Ţăndărică báb- és marionettszínház, Bukarest: Eu şi materia moartă, Mircea Crişan, Radu Stănescu. Rendezte: Margareta Niculescu és Ştefan Lenkich. Bábok: Ella Conovici. Díszletek: Mioara Buescu. Bemutató előadás:

5 is inspirálja. De a bábszínház esetében a paraván eltávolítása új esztétikai követelményeket állít. A műfaj újragondolása Erik Kolárt 5 is foglalkoztatta, aki felteszi a kérdést: a bábszínház a képzőművészet egy sajátos formája vagy színházi képződmény? Különböző szakmai vélemények felsorakoztatása helyett a bábszínház, a színház és a képzőművészet alapvető sajátosságait vizsgálja. Következtetése szerint a bábszínház nem a képzőművészet jellegzetességeinek, hanem a színházművészet sajátosságainak és követelményeinek felel meg (Kolár 1966). Kijelentése a bábszínházat felszabadítja a mozgásban lévő plasztika alapszabálya és követelménye alól. Az ember megjelenését a bábszínházi folyamatban nem a báb ellenében szemléli, hanem együtt vele, a bábot közvetlen partnerként kezeli, vagy egymás kiegészítéseképpen fogja fel. Kolár elveit követve és továbbgondolva, a paraván szerepét vizsgálom a reprezentációban A paraván és az animáció Kovács Ildikó úgy látja, hogy a csoda akkor történik meg, amikor a tárgy élni látszik, és a paravánt etikai követelményként szemléli (Szebeni 2008). A paraván ez esetben az életre keltés misztériumát hangsúlyozza. Elfedi a báb tárgyszerűségét és a színész meg a báb kapcsolatteremtésének a folyamatát. A következő kérdést fogalmazom meg: a báb tárgyszerűségének kihangsúlyozása a színpadi folyamatban árt-e a báb misztériumának, vagy ellenkezőleg, fokozni tudja azt? A paraván elsősorban takarás, amely elfedi az animátor mozdulatait, és a báb mozgását hangsúlyozza. A paraván ebben az esetben szinte maszkként működik, melynek takarásában a bábszínész groteszk, eltúlzott játékra képes. Takarásban marad a báb felfedezése, amely megteremti az átmenetet a báb tárgyi minősége és az életteli színpadi karakter közt. A paraván takarása lehetőséget teremt a szabad játékra, de szigorú szabályokat állít, melyeknek betartása a színészt kötelezi, és koordinációs problémákat teremt. Paraván nélkül viszont a színésznek meg kell küzdenie azzal, hogy az animáció folyamata nyilvánvaló és a reprezentáció része, s ez másfajta koncentrációt, összetettebb szakmai tudást követel. Jan Bussel 6 a nyílt színi animációt, a megelevenedés folyamatának felfedését nem tartja érdekesnek. De Szergej Obrazcov az élettelen anyag átlényegülését tartja a bábművészet alapjának. A rítusokban a báb 5 Dr. Erik Kolár a tanulmány megírásának idején a prágai Zeneakadémia egyetemi docense. 6 Jan Bussel a hatvanas években a londoni Hogarth Bábszínház vezetője volt. 4

6 megelevenedéséhez nem szükséges a paraván. A báb mágikus erejét nem a paraván takarásában és az animációs folyamatok elfedésében látom, hanem a báb sajátos természetében. Tárgyiasságának kihangsúlyozása, az átváltozás fázisának a nyilvánossága nem rombolja, inkább fokozza a báb varázsát A paraván térfelbontó funkciója A paravánnak a tér felbontásában alapvető szerepe van. A bábszínház terének elemzéséhez a görög színház térviszonyait veszem alapul. A bábszínházi előszínpad részben az orchesztra szerepét tölti be. Megteremti a közönség és a színészek közti határvonalat. A paraván átveszi a görög színházban szkénének szánt szcenográfiai és elidegenítő funkciót. A bábok cselekményét egy bizonyos magasságba emeli, felmutatva ezáltal, hogy a történet egy irreális térben játszódik. Az elválasztó és elidegenítő funkció fontos a gyerekközönség szempontjából. Szász Zsuzsanna 7 tanulmányozta a gyerekek testbeszédét, és ennek keretében a bábszínházi élményt intenzíven megélő gyerekek testbeszédére is kitért. Ha a paraván nem teremt elidegenítő határvonalat a játéktér és a közönség között, a látvány káros félelemérzetet, szorongást válthat ki. A szkéné és a paraván a szcenográfiai problémák szempontjából is azonos. A festménydíszlet a szkéné fokozatos fejlődésének a következményeként jött létre. Antagonisztikus mozgásteret szabott meg a színésznek. Ez a probléma a bábszínházban is felmerült. A rendezők a színész természetes mozgását a bábok mozgásrendszeréhez próbálták igazítani, de így a báb anyagisága és az élő szervezet közti különbség kihangsúlyozása veszett el. A rendezői megoldások összesítésére, a paraván különböző megközelítésére és elhanyagolására Kovács Ildikó Pinocchió című előadását 8 vizsgálom. A rendező felbontotta a bábszínház hagyományos térkövetelményeit. A színész és báb kapcsolatteremtési lehetőségeit több szempontból mutatta be. A gyerekközönség intenzív részvételét a reprezentáció részévé tette. Továbbá a 2005-ös Spectaculo Interesse Ostrava elnevezésű fesztivál előadásainak összegzését vizsgálom Balogh Géza írása szerint. A kiemelkedő előadásokban a színész és báb partneri viszonya a jellemző. Egy különleges tudathasadás tanúi vagyunk, a színész egyszerre ábrázol saját testével és a többnyire vele megközelítően azonos méretű bábokkal. Egyszerre van jelen színészként és 7 Szász Zsuzsanna fotóművész a gyermeki lélek fejlődésének első hat évére jellemző testbeszédét vizsgálja. 8 Adjátok vissza Pinocchiót. Bemutató: febr. 15. Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház, Marosvásárhely. Az előadás Nagyszebenben és a budapesti Kolibri színházban is bemutatásra került. 5

7 bábjátékosként. A bábjáték legújabb előadásaiban megnyilvánuló törekvések nem egy öncélú színészi kezdeményezés kísérletei, hanem egy sokkal mélyebb, az ösztönök irányából fakadó jelenség eredményei. 2. A képzőművészet és az animáció színháza 2.1. A képzőművészet forradalma és a bábjáték A bábszínház szakmai köreiben a műfaji tisztaság vitája a mozgásban lévő plasztika műfaji meghatározásából ered. Cristian Pepino rávilágít az úgynevezett tiszta bábszínházi forma szakmai követelményeire. A mozgató színész takarásban van, ami az animációs színház szempontjából egy tiszta helyzetet képvisel, és ez megteremti az előadás egyneműségét a kifejezőeszközök és a stílus szempontjából (Pepino 1998). Cristian Pepino a bábszínház, illetve bábjáték kifejezés helyett az animációs színház megnevezést használja. Ha az animációt, az életre keltést állítjuk a bábjáték középpontjába, a műfaj lényegére, az élettelen anyag megelevenítésére világíthatunk rá. További elemzésem során a bábszínházat egy sajátos képzőművészeti formának tekintem, és a képzőművészet forradalmának meg a bábszínház újító kísérleteinek kapcsolódási pontjait keresem. A 19. század második felétől a képzőművészetben egyre több irányzat jelenik meg egymás mellett. Az újítási szándékok kiemelkedő alakja Gauguin 9, aki a festészetben a megújulás lehetőségét a művészet absztrahálásában, a természettől való elrugaszkodásban kereste. Hasonló gondolatok bontakoznak ki a színház megújítási lehetőségeiről Gordon Craig és Hevesi Sándor levelezésében. A természettől való elszakadás, egy szürreális képi világ mutatkozik meg Alfred Jarry Übü király című előadásában. Jarry rajzait és gondolkodási elvét használta fel Kovács Ildikó és Virgil Svinţiu az Übü király bábszínpadi bemutatásán. Megalkották az emberbábot, vagyis a zsarnok uralkodók mindenkori archetípusát. A bábszínházban a képzőművészeti irányzatok törekvései késve éreztették hatásukat. De a szecesszióra jellemző szimbolista gondolkodás, az ösztönösség előtérbe helyezése, a természetes formavilághoz való vonzódás, a kézművességhez 9 Gauguin 1848-ban született. Émile Bernard ( ) és Gauguin képzőművészethez kötődő gondolatai megegyeznek. Gauguin képe, a Látomás mise után, amely a Jákob harca az angyallal címen is ismert, a cloisonnizmus, illetve a stílusirányzattá terebélyesedő szintetizmus első dokumentuma. Művészete a Tahitin festett képeiben teljesedett ki, pl: Tahiti nők, Két nő a tengerparton (Cogniat, 1988). 6

8 való visszatérés maga után vonta a bábszínház műfajának megújulási kísérleteit. A műfaj egyik jelentős megújítója Richard Teschner ( ), aki képzőművészként a szecesszió képviselőjének számított. Módszerével megteremtette az animátortól függetlenül mozduló báb illúzióját. Előnyben részesítette a gesztust és a színek szuggesztióját, a szó erejével szemben. Színházát Figuratükörnek nevezi. Ellentétben a szokványos európai marionettszínházakkal, amelyek az emberszínházat utánozzák, és jeleneteiket négyszögletes színpadkeretben mutatják be, Teschner színpadképei homorú tükörben jelennek meg. A szecesszió sajátosságait és különböző megközelítését vizsgálom Lukács Ildikó 10 és Eugenia Tărăşescu Jianu 11 bábterveiben, A Vitéz Szabócska és a A legszebb ajándék című előadásokban. A fauvok 12 drasztikus berobbanása előkészítette a szenvedélyes, vad festészet másik jelentős irányzatát, a kubizmust. A bábműfajban szinte húsz év telik el, amíg a kubizmus hatása érzékelhetővé válik. Az Arc-en-Ciel 13 színház bizonyult a legsikeresebbnek az európai bábművészek közül az UNIMA nemzetközi kongresszusán, október 28-án. Ezzel kezdetét vette egy úttörő mozgalom. A báb naturalisztikus szemlélete átalakul, és ez A. Tóth Sándor bábterveire is jellemző. Újraértelmezte és leegyszerűsítette a marionett fogalmát. Bábjai egyszerű mértani formákból tevődnek össze, jellemábrázoló erőt hordoznak. A kubizmus szemléletmódját egyes művészek teljes mértékben elfogadták, mások viszont új kifejezésmódokat kerestek, és csak a kubizmus bizonyos elemeit vették át. Ez más eszközökhöz vezetett, és megteremtette a nonfiguratív ábrázolást a festészetben. Haller József a gyermeki fantáziát érettnek tartotta a nonfiguratív ábrázolás befogadására. Bábterveire az egyszerű, tiszta vonalvezetés jellemző. 10 A dolgozathoz csatolt fényképeken megfigyelhető Lambert Escaler hatása Lukács Ildikó díszlet- és bábterveire. A Vitéz Szabócska előadás rendezője Barabás Olga. A Marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház mutatta be jan. 19-én. 11 A fent említett előadást az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház román és magyar nyelven is műsorra tűzte, A legszebb ajándék illetve Cel mai frumos dar címmel. Bábszínpadra alkalmazta: Pávai Csanád és Alina Nelega. Rendezte: Gavril Cadariu. Tervezte: Eugenia Tărăşescu Jianu. Bemutató időpontja: nov A fauvizmus képviselői a színek intenzitását a végletekig fokozzák. Rouault, Vlaminck, Vastat képei az 1905-ös Őszi tárlaton a szakma megbotránkozását váltották ki. Louis Vauxcelles kritikus Albert Marque szobrásznak, Donatello érzékenységére emlékeztető szobrát meglátva, így kiáltott fel: Donatello parmi les fauves!, azaz Donatello a vadak között (idézi Cogniat, 1988). Így nyert keresztséget a fauvok csoportja (Cogniat, 1988). 13 Az Arc-en-Ciel, azaz Szivárvány színház Párizsban működött. Magyar francia kapcsolatok révén 1929-től általános elismertségre tett szert. Az ember tragédiáját a francia világkiállítás keretében mutatták be, Blattner Géza igazgatása alatt, aki a bábtervezést is irányította, és más magyar képzőművészeket is bevont az előadás megvalósítása érdekében (Mezei, 2000). 7

9 2.2. A futurizmus és az animáció színháza A futurista festészet nem az embert állította az egyetemes élet középpontjába, hanem a tárgyak irányába fordította érdeklődését. Ez a felfogás hozzájárul a tárgydráma 14 kialakulásához. Enrico Prampolini jelmeztervező megpróbálta a színészt táncoló fényekkel illetve gázzal helyettesíteni. Szélsőséges vágyai nem valósultak meg ebben a formában. Később a színészi test eltüntetéséhez a feketeszínház is hozzájárult, és ez a tárgyjáték fejlődését eredményezte. Ezt a folyamatot Ungvári Tamás színikritikus, Színház feketében című írásával példázom, amely a prágai Fekete Színház műsoráról számol be. A prágai Fekete Színház megalapítója Jiri Srnecnek, aki 1961-ben kísérleti szándékkal alkotta meg az előadást, melyben kiemelkedő a tárgyjáték szerepe. A tárgyjáték kialakulása hozzájárult az animációs színház fogalmának az elterjedéséhez. Ezt a folyamatot Pavis is konstatálja, és a tárgy színháza kifejezés kapcsán vizsgálja A futurizmus elvei és Gordon Craig A futurizmus szemléletét az élet, a lendület határozta meg, erre alapozta művészi törekvéseit Marinetti és futurista csoportja. A Mask 1912-ben közölt először cikket a futurizmusról. Craig A futuristák melléfogása címmel szerkesztői jegyzetben fejti ki véleményét a futurista festészet lehetetlen vállalkozásával kapcsolatban, miszerint a vásznon a mozgást akarják megörökíteni (Benkő 2008). Umberto Boccioni Zendülés a galériában című festményével a futurizmus törekvéseit követi. A festő kísérletet tesz a mozgás lényegének a megragadására. Csak fényképszerűen képes a mozgás momentumait rögzíteni, de a mozgást mint jelenséget nem közvetítheti. A képzőművészet és a mozgás ötvözését a bábszínház, illetve az animációs színház sajátos kifejezőeszközeivel létrehozhatja. A képzőművészeti alkotás megelevenítése által megvalósítja és továbbfejleszti a futurizmus mozgással kapcsolatos képzőművészeti követelményeit. Teljesíti Craig elvárásait is, miszerint a mozgás a színház egyik alapvető kifejezési eszköze. 14 A tárgydráma kifejezést Simhandl a futuristák új műfajának megjelölésére használja. A futurista tárgydráma az embert gyakran tárgyiasult formában, esetenként testrészeire bontva jeleníti meg (Simhandl 1998). 8

10 2.4. Gordon Craig és az animáció színháza Gordon Craig úgy érezte, hogy a szó áradata agyonnyomja kora színházát, kevés helyet engedve a színpadi játéknak. Ezt a gondolatmenetét a Hevesi Sándorral folytatott leveleiben is kifejti, Shakespeare műveivel kapcsolatban. Az animációs színház sem kerüli meg Shakespeare színpadra alkalmazását. Vizsgáljuk meg, hogyan jelenik meg Shakespeare Rómeó és Júlia című drámája az animációs színházi technikák felhasználásával. Ez az előadás a realista színpadi ábrázolás ellentéte, betartva az animációs színház szabályait. Kifejezési eszközeiként a zene, a mozgás és a bábok animálása a meghatározó. A történetszövés a látványelemekre, a képzőművészet képi megnyilatkozására hagyatkozik. A tervező és a rendező sűríti az információkat, a néző fantáziájára bízza a terek és a játékok továbbgondolását. Az előadás kifejezőeszközeit párhuzamba állítom Craig nézeteivel. Átrendezés című írásában kifejti elveit a beszéd, a színész munkája és a színpadkép nem természetes színpadi megjelenéséről. Az álarc használatát, a stilizált mozgást, a fények nem természetes hatását kell kihasználni egy nem realisztikus színházi álom megvalósítására (Kékesi Kun 2007). Következtetésem szerint az animációs színház követelményei hasonló elv szerint működnek, Craig szabályrendszerét követve Gordon Craig übermarionett-elmélete és az animáció Az animációs folyamatok elemzését Patrice Pavis marionett-értelmezése kapcsán indítom. Szerinte a marionett a legapróbb gesztusoknak is engedelmeskedik (Pavis 2006). Az animációs problémák átgondolása után ezt az értelmezést elvetem. Tovább Craig elméletét vizsgálom A színész és az übermarionett című tanulmánya szerint: A színésznek el kell tűnnie, s helyét az élettelen alak foglalja el, akit, míg jobb nevet nem vív ki magának, übermarionettnek hívunk. (Craig, 1994, 42) Patrice Pavis, Benkő Dániel és Kékesi Kun Árpád elméleteit ütköztetem. Pavis szerint a színész elbábosításának folyamata Craig elméletében tetőződik. Benkő Dániel kiemeli, hogy Craig az életteli játékot, a rögtönzést a commedia dell arte színészeinek munkájában is a legfontosabb sajátosságként értékelte (Benkő 2008). Kékesi Kun Árpád szerinte Craig a polgári illúziószínház színészét utasította el, nem az embert mint alkotót, hanem a mesterkélt színészt. Felhívja a figyelmet Craig A tartós színház című írására, melyben kijelenti, hogy ha a nyugati színész képes olyanná válni, mint a keleti színész, akkor visszavonja a színész és az übermarionett-elméletben megírt kijelentését (Kékesi Kun 2007). Következtetésem szerint Craig a nem színész 9

11 elbábosítására törekszik. Elmélete felhívja a figyelmet a marionett tulajdonságára, miszerint magában foglalja az ősi és ösztönös életerőt, amelyet képes elidegeníteni, és saját természetének mozgása által egy más, földtől távoli dimenzióba helyezni. A marionettel való munkafolyamat egyenlő mértékben megkívánja az ösztönös és a tudatos színészi képességek ötvözését. További vizsgálatomhoz kiragadom Craig gondolatát, miszerint ha a nyugati színész képes olyanná válni, mint a keleti színész, akkor visszavonja a színész és az übermarionett-elméletben megírt kijelentését. Michael Chekhov szerint vétek a színészt saját személyiségéhez láncolni. Ide kapcsolódóan Duró Győző tanulmányát vizsgálom, aki párhuzamot von Sztanyiszlavszkij módszere és a nó-színész munkája közt. Következtetésem szerint az animációs folyamatokban alkotó színész munkája sajátos szerepformálási folyamat, és a nó-színész munkájához közelít, aki az ábrázolandó alak lényegét kívánja megragadni, és ebből következik a külső jegyek megvalósítása Fortunato Depero és a mechanikus bábok Fortunato Depero gondolkodását a futurizmus technika iránti csodálata egy idealizált figura, a szívvel rendelkező robot irányába terelte. A bábot mozgó játékként szemlélte és tanulmányozta. Célja a művészet és tudomány egyesítése, az élő automata megvalósítása, amely később az animációs színházban megjelenik ban Neuchâtelben, a The Nightclub 15 című előadásban mechanikus, robotmozgású bábok szerepeltek. Ennek az előadásnak az ötletgazdája Neville Tranter. Az előadás kezdetén a báb önállóan, egy kis gépezet segítségével került a színpadra, mozgatása pedig távirányítóval történt. Az automata bábok színpadi használatát Cristian Pepino is tanulmányozta, és bár elismeri a tudomány ilyenfajta technikai érdekességeit, az automata bábok varázsára épített előadások színházi kifejezőértékében kételkedik (Pepino 2007). Az alkotó, animáló színész és a gépezet viszonya más értelmezést nyer Az utolsó repülés, avagy a bárányfelhők hercege előadásában. 16 A Rumi László rendezte előadás Exupéry A kis hercegének adaptációja. A pilóta balesete után víziószerűen kapcsolódnak össze az események. A szereplők a repülőgép alkatrészeiből alakulnak robotszerű bábukká, melyeket színészek animálnak. 15 A fesztivál neve és időpontja: Semaine Internationale en Pays Neuchâtelois 29 oct. 7 nov. 1993; előadás címe: The Nightclub; szöveg: Luk van Meerbeke; zene: Akedanielson & RenéSturm. Különleges effektusok: Ad Lejitens. 16 A fesztivál Gyermeknapi vigasságok címen zajlott Zalaegerszegen. A fent említett előadás a Pupilla bábszínház előadása, Lendva, Szlovénia. Időpont: jún

12 2.7. A dadaizmus és a tárgyjáték A futurizmus a gépek és a mechanikus szerkezetek iránti rajongása által hatott a bábszínház kísérleteire, de a dadaizmus gyermeki, lázadó gondolatvilága által befolyásolta a bábszínház megújulását. Az irányzat 1916-ban jelenik meg 17. Lázadása a háború és a fennálló értékrend ellen irányult, és olyan méreteket öltött, melyben a groteszk és az abszurd túlsúlyba került. Gyermeki hittel próbált új formákat keresni, a semmiből megteremteni a művészet új kifejezőeszközeit. A képzőművészetben a talált tárgyakat, a kacatokat részesítette előnyben, a nemes anyagokkal szemben (Walberg 1970). Ez a szemlélet kedvezett a bábszínház képzőművészeti alkotóinak. A tárgyak, a hulladékok a bábszínház vizuális világában is megjelentek. A spárga már nemcsak a kezek mozgatására szolgál, hanem kifejezőeszközzé válik. A hulladékok művészi felhasználását jól példázza Krzysztof Rau 18 rendezése, melyet a győri Vaskakas Bábszínház társulata valósított meg A világ teremtésének nyolc napja címmel. 19 A fehér térben fehér álarcos színészek játsszák a teremtőt. A fekete gumibelsők életre kelnek, metaforikus színházi jellé és a humor forrásává alakulnak. A környezeti hulladékok egyszerűen és gyorsan bábuvá alakíthatók. Palocsay Kisó Kata pedagógiai gyakorlatokat épít a tárgyak köré, a bábszínész-oktatás elsőéves követelményeinek megfelelően. Oktatási szándékkal és a dadaizmus irányelveit követve valósult meg az a kísérleti jellegű bábtábor, amely július között zajlott. Az eredménye egy olyan színházi produkció, amely a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem diákjainak a vizsgaanyagát képezte, és Tamási Áron Szegény ördög című mesejátékát dolgozta fel. A workshop célul tűzte ki a természet által kínált és formált anyagok bábuvá alakítását Vaszilij Kandinszkij és az animáció színháza Az futurizmussal párhuzamosan az 1900-as évek első évtizedében egy másik művészeti irányzat, a geometrikus absztrakció is jelen volt. Képviselői a zene pontosságát vették alapul, szerintük a kép harmóniáját nem befolyásolhatja a művész 17 Hugo Ball német költő és színházi rendező ötleteként jött létre a gondolat egy irodalmi kávéház létesítésére, amely később a Cabaret Voltaire 1916 néven működött, és olyan művészeket vonzott, mint Tristan Tzara, Hans Arp, Marcel Janco. 18 Lengyel bábrendező, aki a győri Vaskakas Bábszínházban a Metamorfozis és a Szerelmesek c. előadásokat rendezte. 19 Az előadás szakmai értékét a Nemzetközi Bábművész Szövetség is kiemelkedőnek tartotta, és a Színház 2002, XXXV. évf. 9. számában Váry Orsolya a kaposvári biennáléról írt összefoglalóban az előadást pozitívan méltatja. 11

13 temperamentuma, inkább egy autonóm kompozíció törvényeinek van alávetve (Jaffe 1970). Jelentős képviselője Vaszilij Kandinszkij ben megfesti az Improvizáció 14 című híres akvarelljét, amely a modern művészet első teljesen absztrakt alkotása. A képzőművészeti alkotást és a színeket jelentéssel ruházza fel, és színházi formákba próbálja önteni. Az animációs színházban gyakori a zene és a képzőművészeti alkotás folyamatának összehangolása, mely a reprezentációban az animációs folyamat részeként jelenik meg. Egyre gyakoribb a homokrajzok kivetítésének technikája, ahol a színész a képzőművészeti alkotást színpadi helyzetként és az animáció részeként is kezeli Oscar Schlemmer hatása az animációs színházra Oscar Schlemmer a színész testét organikus testnek tartotta, mely természetessége folytán ellentmond a színpad nem természetes absztrakt világának. A színpadi problémák megoldására a műfigura hivatott, azáltal hogy a színész teste, a jelmezek és maszkok által nem természetes, elvont formát ölt. A színész testének átalakítása, elbábosítása az animációs színházban, a harmadik műfaj kapcsán, fontos szerepet kapott. A rendezők a színész testét közelíteni akarták a bábok mechanikus világához. Az animációs színpadon gyakoriak az olyan jelmezek, melyek a színészt a valóságtól elidegenítve helyezik a színpadtérbe. Az UV-világítás és a színész fekete jelmezére erősített foszforeszkáló anyagok segítségével könnyedén elérhető az a színpadi hatás, mely a színész testét absztrakt formákból összeállított lebegő alakzattá, műfigurává változtatja. Schlemmert munkásságára nagy hatással volt Heinrich von Kleist A marionettszínházról című esszéje. Kleist szemléletében a marionett kecsességben felülmúlja az emberi testet, és képes a gravitáció legyőzésére. Philippe Genty 20 ezzel ellentétben marionett-etűdjében a marionett materiális jellegét hangsúlyozza, és az ember meg egy transzcendens lény viszonyának a kérdését veti fel Az animációs színház újító törekvései az 1920-as évek környékén Henrik Jurkowskij a bábszínház szemléletváltását Blattner Géza gondolkodásához köti, aki képzőművészként fogékony volt minden újításra, amely a képzőművészeti irányzatokban jelentkezett. A szürrealizmus igazi kihívás volt 20 Philippe Genty nevét Pavis a tárgy színházának elemzése kapcsán említi. A fent említett etűd forrása (2010. febr. 10.) 12

14 számára. Olyan bábfigurát teremtett, melynek lábai biciklikerekek, kalapja antenna, fülei a telefonhírmondó kagylói, és a szívét egy mágnes alkotta. Ekkor még a világ bábszínháza a figuratív ábrázolás hagyományait követte, és az élő ember utánzását tekintette művészete céljának (Jurkowski 1999). Párizsban Blattner Géza megtalálta azt a közeget, ahol újító szemlélete kibontakozhatott. Magyarország bábjátszása nem volt kész abban az időben Blattner Géza újító gondolkodásának a befogadására. A műfaj későbbi nagy újítója Sergej Obrazcov, aki színész, de festészetet és grafikát is tanult. Ez a tudás segítette hozzá a különböző művészeti ágak közös alkotási törvényének a felfedezésére. A bábot olyan színésznek tekintette, aki másfajta képességekkel rendelkezik, mint színésztársa, az ember. Ebből a gondolkodásmódból indul ki a kéz mint színész kísérlete is. A báb fejét gömbbel helyettesítette, és új művészi formát dolgozott ki. Feltette a kérdést, hogy ha a kéz csak jelzi, de nem ábrázolja az emberi alakot, és a bábu feje is csak jelzi, de nem ábrázolja az emberfejet, akkor hogyan válhat színésszé az ilyen bábu. Ez a bábtípus statikusan alkalmatlannak tűnik arra, hogy bábként tekinthessünk rá, de ez a benyomás megváltozik a kéz első mozdulatára. Ezzel a szemlélettel Obrazcov az animációt, az átváltozást, a mozgást helyezte a bábjáték középpontjába. A gömb és a puszta kéz a bábjáték forradalmi újítása lett, és előremozdította a bábok stilizálását. Obrazcov kísérleteként lassan a puszta kéz és az emberi arc is a paraván fölé emelkedett, és előrevetítette a színész megjelenését a paraván előtt teljes valóságában Animációs technikák a drámai színházban A mechanikus szerkezetek iránti rajongás befolyásolta annak a szemléletnek a kialakulását, mely a színész realisztikus színpadi megjelenítését elvetette, és az úgynevezett elbábosítás folyamatát beindította. Craig übermarionett-elmélete Kantor Tadeusz színházi elveinek megalapozását is befolyásolta, de ő a bábuhoz más irányból közelített. A merevséget, a báb elidegenítő jellegét használja fel a holt színház szemléletében. A színpadon nem a halál pillanatát ábrázolja, hanem a bábuk merev anyagiságával az élettelenség hiányát fokozza olyan mértékben, hogy az élet forrásainak hiánya kiemelkedővé válik. Craig és Kantor Tadeusz szemlélete irányadóvá vált. A bábok, tárgyak metaforikus lehetőségeit a kortárs színház rendezői gyakran kiaknázzák, és az animációs színház technikái több előadásban megjelennek. A drámai színházi eszközök és az animációs technikák alkalmazását Silviu Purcărete Pantagruel sógornője című előadásában vizsgálom, amely magában foglalja az 13

15 animációs technikák mellett a bábként értelmezett színészi test fogalmát is. Az előadás Francois Rabelais művéből, a Gargantua és Pantagruelből ihletődött. Az élet és az élettelenség, az automatizmus és a nyers ösztönösség összecsapása jelenik meg az előadásban. Erre utal a színészi testek automatizmusa, a búzában rejlő koponya ellentmondásossága, az állandó rácsodálkozás az élet hangjaira. Így fogalmazódik meg az előadásban az élő és élettelen harca, az élettelen anyag metamorfózisa, az animációs színház lényege. Purcărete jelentős képviselője annak a gondolatnak, miszerint a néző az előadást leginkább a látványon keresztül képes befogadni. Az előadás a mozgást és zenét, a ritmust veszi alapul. A színházi jelek közül a gesztus, a test és a kép, valamint a tárgyak és kellékek kommunikációs lehetőségei kapnak hangsúlyt, így felerősödik a színház ősi szertartás jellege is. Kiemelkedő a kenyérsütés jelenete, amelyben animációs technikák is jelen vannak. A kenyérgyúrás ösztönös cselekvése uralkodóvá válik, és a háttérben pontos táncot lejtenek a lisztes zsákok. Gnómszerű alakok, bábok jelennek meg, melyek a textilanimáció követelményei szerint, állandó metamorfózisban vannak. Helmut Stürmer játéktere a színház elemeit is látni engedi. A színészek nem játszanak szerepet, csakis felidézett emberi attitűdök léteznek. A zene szervesen kapcsolódik ebbe az igen rafinált színpadi jelrendszerbe. Funkciót kap a cselló, a hegedű és a szaxofon. A színészek partnerként használják a hangszereket és azoknak hangjait, amely szintén az animációs színházra jellemző. Ungvári Ildikó a színészi test sajátos értelmezésében a performativitás jellegét keresi. A csellista alakját kiemelten vizsgálja, mert a csellista hibrid tárgy-testet alkot, a színész a tárggyal együtt lényegül át (Ungvári, 2007). A test átértelmezése, a tárgy és az emberi test összefonódása, hibrid bábtestek képződése az animációs színházban gyakori jelenség. Az előadás performativitása a játék jelenidejűségében a performatív testértelmezésben és a performatív térhasználtban nyilvánul meg Az akcionizmus és a performansz art hatása a bábszínházra Európát feldúlja a világháború, a művészet erőforrásait az Egyesült Államok területére menekíti át. A német expresszionizmus, a Bauhaus-művészeti irányzat képviselői és a francia szürrealisták a képzőművészet akció jellegét kihangsúlyozva megalapozzák az action painting -ként ismert irányzatot (Simhandl 1998). Az 14

16 akcionizmus 21 a színház és a képzőművészet határmezsgyéjére ékeli be magát, és a hetvenes években a performance art irányába fejlődik. A bábjáték gyökerei az Egyesült Államok területén és New York környékén készek voltak egy új szemlélet vitalitását befogadni. Így alakulhatott, hogy a szicíliai marionettek Peter Schumann képzőművészeti és színházi gondolkodásában óriásméretűvé nőttek, és a színháztörténet kísérleti jellegű színházai közé léptek. A performativitás jegyei a térválasztásban is megmutatkoztak Peter Schumann Bread and Puppet színházában. A performativitás gondolata Margareta Sörenson 22 tanulmányában, a modernista bábjátékos kísérletekkel kapcsolatosan jelenik meg. Szerinte a performance, az előadás fogalma egy idő után átalakul egy olyan megnevezéssé, amely mindent tartalmaz, a happeningtől kezdve az egyszemélyes kabarékon és az installáción át a táncig és a színjátszásig (Sörenson 1996). Ebben a folyamatban a képzőművészet forradalmi szerepet játszik. Széttöri az általa megformált kétdimenziós teret. Az emberi alkotót meg a műalkotás folyamatát a képzőművészet részeként az előadás középpontjába helyezi. A bábszínház túllépi saját megnevezését, és meghatározását. Az animáció szándékával fordul minden tárgyhoz és műalkotáshoz, mely a környezetében található. Ennek alapján a mozgásban lévő plasztika meghatározás elavulttá vált. Következésképp új műfaji meghatározást fogalmazok meg: a bábszínház olyan öntörvényű és ösztönös művészet, melyben az ember célul tűzi ki az anyagokban rejlő lélek felfedezését. 3. A rögzítetett struktúra az átváltozás folyamatában 3.1. Problémafelvetés A színház lényege az átváltozás folyamata, a maszk az átváltozás eszköze. Vizsgálatom kiindulópontjának a színház szimbólumaként ismert, nevető és síró maszkok párosát tekintem, és jelentésüket kutatom. Kérdéseket teszek fel a színház funkcióit és a műfaji sajátosságokat illetően. Áttekintem a nevelés és szórakoztatás funkcióit, a dráma válfajait és a válfajok átfedéseit, Eric Bentley szerint. Továbbá Patrice Pavis megállapításaiból kiindulva, összefüggéseket keresek a maszk és a 21 március A bábjáték modernista megnyilvánulásairól az UNIMA 17. kongresszusán Margareta Sörenson tartott előadást, és a Bayteatern megalakulását és színházi irányelveit tárgyalja, mely fő céljaként a művészi kísérleteket jelölte meg. 15

17 drámai alak megnevezései között. A persóna, illetve persona szó eredete egy etruszk maszkfelirattal hozható kapcsolatba: phersu. A maszk és a drámai alak kapcsolódását kiindulópontnak tekintem, és azt a színpadi folyamatot vizsgálom, melyben a színpadi figura báb illetve maszk, tehát egy rögzített struktúra. Roman Ingarden és Henryk Jurkovskij elméleteit veszem alapul. Jákfalvy Magdolna szerint drámai alaknak tekintem az író által a szövegben ábrázolt alakot, a figura kifejezéssel illetem a színész által megformált drámai alakot, és perszonázsként illetve színpadi alakként tekintek a néző által érzékelt, színpadi cselekményben megjelenített figurára Maszk és báb A maszk és a báb közös vonásait és különbségeit vizsgálom Patrice Pavis meghatározásai alapján. Közös pontnak tekinthető, hogy mindkettő képzőművészeti alkotás. Az animációs technikákat vizsgálom, és további kapcsolódási pontokat keresek. A maszkot és a bábot az átváltozás folyamatában elemzem. Peter Brook megfigyelte a maszk és a színész közti kapcsolatteremtés fázisait. A színész nézi a maszkot, kapcsolatba lép vele, a kezét fokozatosan mozgatni kezdi. Ez a három fázis a báb és a színész esetében is megtörténik. A bábot és maszkot rokon lelkeknek tekintem, és a rögzített struktúra elnevezéssel illetem A másik felfedezése színész és a rögzített struktúra viszonya Szubjektum vagy objektum a báb vagy a maszk? Feltételezem, hogy a báb és a maszk kizárólag mint objektum létezik. Ezáltal megfosztjuk őket színházi jellegüktől, a metamorfózis képességét elvettük tőlük, kizártuk a színész és rögzített struktúra kapcsolatteremtési lehetőségét. A bábot és maszkot szubjektumként kezelem, és életteli, sajátos individuumként fogom fel. Ennek létjogosultságát a színház különlegessége, performatív jellege támasztja alá. A dráma előadásakor a színház a határátlépés terévé változik, és lehetővé teszi az identitásváltást (Fischer-Lichte 2001). Esetünkben a megírt drámai alak és a színész közé beékelődik egy rögzített struktúra, melynek anyagisága, teste látható és tapintható forma. A drámai alakot Ungvári Ildikó külön identitásként kezeli. A testet kommunikációs forrásnak tekinti, tisztázza a nyitott és zárt test fogalmát (Ungvári 2006). A báb, a maszk mindkét testfelfogás szemszögéből megközelíthető. A színész szubjektivizálja a bábot és a maszkot. Erre a jelenségre tudományos magyarázatot keresek. Bókai Antal hermeneutikai tanulmányában Heideggert idézi, aki a középkori ember gondolkodását tartja 16

18 legalkalmasabbnak arra, hogy szubjektivizálja a környezetét. Ion Cojar a fantáziát a színészi tevékenység alapjának tekinti. Esetünkben többről van szó, mint a környezet szubjektivizálásáról, vagy a fantázia szétágazó működtetéséről. Itt a színész a képzőművészeti alkotásban identitást vél felfedezni. Erre Nikolaj Hartmann világít rá. Szerinte a teremtő szellem miközben megformálja a matériát, ellátja szellemi tartalommal, de azt bele is zárja, úgy, hogy a befogadó szellemnek a maga korában ismét fel kell tárnia (Hartmann 1997). Kenneth Clark szerint az a lelkület határozza meg egy képzőművészeti alkotás értékét, amely a képzőművészt az alkotás pillanatában áthatja, és nem a civilizáció fejlettsége, amelyben él. A színész a rögzített struktúrával való találkozása folyamán akár bábról, akár maszkról legyen szó, a képzőművész által formába zárt szellemiséget, lelkületet ismeri fel, amely megszólítja, és kapcsolatot létesít vele A színészi identitás A színészi identitás problémáját, különböző identitáselméletek felhasználásával vizsgálom. Figyelembe veszem Stuart Hall kijelentését, miszerint a posztmodern szubjektum nem rendelkezik rögzült, lényegi identitással, hanem több, néha ellentmondásos és határozatlan identitásból áll össze (Hall 1997). Vizsgálatomat Erika Fischer-Lichte elméletével folytatom, aki bizonyítékot keres arra, hogy a színház a határátlépés tereként fogható fel, és összekapcsolható az identitásképződés és identitásváltás folyamatával. Kutatásában Jean-Jacques Rousseau-t és Helmuth Plessnert idézi. Rousseau szerint kizárt az identitás megváltozása, és ha mégis megvalósul, akkor identitásvesztésről van szó. Plessner identitáselmélete szerint: a színész szerepei segítségével tükröt tart önmagának és a közönségnek egyaránt, ezzel elősegítve az önmegismerés folyamatát. A fenti identitáselméleteket összevetve, a színészt egyéniségnek tekintem, akire hatnak korunk identitásválság-problémái, és aki színpadi szerepeit arra használja, hogy a szerepekben megformált identitásokban önmagára reflektáljon. A szerepet virtuális egyéniségként fogja fel, melynek megformálása mindig egy belső maszk levételével tárulkozik fel. Ez a jelenség rögzített struktúra estében is igaz, de itt lehetővé válik a teljes elrejtőzés is, így a színészi testfelfogás összetett jelenség. A báb, a maszk kettős életet él, és az interfacialitás lehetőségét is megteremtheti a figura és a színész közt. 17

19 3.5. A maszk és báb átváltoztató funkciója Az átváltozás folyamatában a rögzített struktúra mágikus lehetőségei nincsenek kihasználva, ha kimarad a rögzített struktúra tartalmainak a felfedezése, vagy a szereplő maszkok és bábok nem tartalmas műalkotások. Erre a jelenségre Peter Brook hívja fel a figyelmet. Rávilágít arra, hogy a rossz maszk az emberi lélek torz és hazug kivetítőjévé, illetve fokozójává válhat. Ezt az elméletet figyelembe véve, célul tűztem ki egy kísérleti folyamat elvégzését. A maszk szerkezete folytán magában hordja a szerepben való elmélyülés és a távolságtartás lehetőségét is. A báb esetében nem jöhet létre bőrkontaktus, a szerepben való elmélyülés érzése, ezért színpadi és pedagógiai kísérletem tárgyaként a maszkot választottam Gyakorlati tapasztalatok és a maszk A maszkkal kapcsolatos gyakorlati tapasztalataimat első esetben egy színpadi produkcióban szereztem. A rendező elképzelésében a színészi test elbábosítása volt a cél. Egy másik kísérleti munkám során, ugyanezeket a maszkokat használtuk. Ebben a munkafolyamatban a maszk rejtőzködő illetve felszabadító funkcióját vizsgáltuk. Harmadik kísérleti munkám pedagógiai jellegű volt. Megtapasztaltam, hogy a maszkok formája, minősége, anyagisága és megalkotójának hozzáértése, lelkiállapota befolyásolja a maszkos gyakorlatok eredményességét, ezt figyelembe vettem jelenlegi kísérletem esetében is A maszkok funkciója és a drámai szöveg A szöveg és a maszk együttes alkalmazása érdekében Toby Wilsher gyakorlati tapasztalatait vizsgáltam. A maszk sajátos lehetőségeit kerestem, a szerepformálás folyamatát tanulmányozva, átváltoztató és felszabadító funkcióját akartam kiaknázni. A választott drámai anyag: Balázs Béla A kékszakállú herceg vára. A drámai anyag irányt szab a pedagógiai munkafolyamatnak. Lehetőséget teremt más színpadi feldolgozások megvizsgálására. A szöveg többértelműsége megteremti a kérdésfeltevések lehetőségét. Esetünkben a prológusból indultunk ki, amelyre beszédgyakorlatokat is építettünk A maszk és a szerep A színjáték kifejezés összetett szó, összekapcsolja a színház és a játék fogalmát. Patrice Pavis szerint R. Caillos tipológiája fedni látszik azt, amit intuitív alapon, a 18

20 nyugati színház szemlélete szerint, játékon értünk, és közös vonásokat keres a színházi játék és bizonyos játéktípusok között. Ilyen a mimikri azaz a színlelés, az agón azaz a verseny, az aléa vagyis a véletlen és az iliggosz, azaz a szédület (Pavis 2006). A játéknak a fent említett típusai szervesen kapcsolódnak az általunk végzett színpadi kísérlethez. Elemzésem során a játék különböző típusainak a megnyilvánulásait fogom megvizsgálni az általunk végrehajtott kísérleti munkafolyamatban Mimikri, azaz a színlelés játéktípusa A mimikri, a színlelés játéktípusa összefügg a maszkviseléssel, és segíti a színészt az átváltozás folyamatában. Pavis szerint a maszk használatával a színész lemond az alak pszichológiai megformálásáról (Pavis 2006). Véleményem szerint a maszk használata nem zárja ki a szerep pszichológiai megközelítését, mert a színész a maszk rejtekében többet felvállalhat elfojtott érzéseiből. A maszk hazug, torz állapotainak kiküszöbölése érdekében Brook színpadi tapasztalataira alapoztam. Mérei Ferenc V. Binét Ágnes gyermeklélektani kutatásait vettem alapul, és a kísérleti folyamatban összekapcsoltam a szerepjáték és a képzőművészeti alkotás megnyilatkozásait, és nem használtunk képzőművész által tervezett maszkokat. Michael Chekhov az alkotás folyamatában a figura belső képének megteremtését és a pszichológiai gesztust tartja fontosnak. Esetünkben a figura belső képének a megteremtése helyett a figura maszkjának elkészítését tűztük ki célul. Abból kiindulva, hogy a pszichológiai gesztus egy lelkiállapot eredményeként születik meg, megkerestük a szerephez tartozó legintenzívebb lelkiállapotot, de a pszichológiai gesztus kivitelezése helyett a maszk gipszmintájában rögzítettük, a maszkba építettük, Hartmann elmélete alapján Az aléa és a szerep ösztönös megközelítésének összefüggései Az aléa játéktípusa az improvizációs játékok mozgatórugója. Az improvizáció különböző megközelítéseit Killár Kovács Katalin, Vekerdy Tamás és Jon Cojar elméletei szerint vizsgálom. Kísérletünk során az aléa játéktípusát, az improvizációt a drámai alak megismerésével, az elemzés folyamatával hangoltuk össze. George Banu kutatásait figyelembe véve, nem lineárisan követtük a drámai cselekményt, hanem fordulópontokat, kulcsfontosságú helyzeteket kerestünk. Így a figura legintenzívebb reakcióinak megélése által határozott képet alkothatunk a figuráról, és elősegíthetjük a 19

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 5 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Palásti Renáta. önéletrajz

Palásti Renáta. önéletrajz Palásti Renáta önéletrajz Név: Palásti Renáta Születési idő: 1978 február 16. Telefon: +3620 559 5025 E-mail: palastirenata78@gmail.com Honlap: www.palastirenata.hu STÍLUSIRÁNYZAT A mai kor értő szemével

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 17. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Nevelés a művészetek eszközeivel című pályázati programról szóló beszámoló. A program címe: 3-7 éves gyermekek nevelésének alternatív lehetőségei

Nevelés a művészetek eszközeivel című pályázati programról szóló beszámoló. A program címe: 3-7 éves gyermekek nevelésének alternatív lehetőségei Nevelés a művészetek eszközeivel című pályázati programról szóló beszámoló Készült: Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém Szent István út 12. Ideje : 2013. szeptember 20. A megvalósításban részt vevő

Részletesebben

Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153.

Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153. Kubizmusról magyar nyelven (kronológiában): (munka alatt) Pásztor-Freund Mária: A kubizmus térproblémája. Nyugat, I. évf, 1913. 10. sz., 773 774. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00128/04153.htm Apollinaire,

Részletesebben

A 17. századi francia klasszicizmus

A 17. századi francia klasszicizmus A 17. századi francia klasszicizmus A 17. század közepén Franciaországban új stílus: a klasszicizmus (classis = osztály; classicus = első osztályba tartozó) Jellemzi: az antikvitás tisztelete és követése,

Részletesebben

DRÁMA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

DRÁMA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 1. Színház- és drámatörténet DRÁMA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 1.1. Az ókori színház és dráma Az ókor színháza és néhány görög dráma Az ókor színháza, a görög dráma és a római komédia - a görög színházművészet

Részletesebben

Doktori témahirdetések 2012.

Doktori témahirdetések 2012. Doktori témahirdetések 2012. Név Almási Tamás 1. A dokumentumfilm készítés etikai kérdései. Téma 2. Rendszerváltozás Magyarországon a dokumentumfilm tükrében. Bagó Gizella Bárdos András 3. A dokumentumfilm

Részletesebben

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola EMLÉKEZÉS-PRÓBA

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola EMLÉKEZÉS-PRÓBA Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola EMLÉKEZÉS-PRÓBA Művészi kísérletek az emlékek felé vezető utak akadálymentesítésére DLA értekezés tézisei Bánföldi Zoltán Témavezető: Tölg Molnár Zoltán festőművész,

Részletesebben

A kiadó (napkut@gmail.com) és a szerző (garaboncos@gmail.com)

A kiadó (napkut@gmail.com) és a szerző (garaboncos@gmail.com) Támogató Ha találva érzed magad, akkor már itt is jelen vagy, de akár még részt is vehetsz. Segíthetsz abban, hogy a kő kövön maradjon. Ha ezt a felhívást olvasod, az annyit tesz, hogy végre megjelent

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC

MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC A dramatikus formák (drámajáték, kreatív gyakorlatok, improvizáció, tanítási dráma, stb.) alkalmazásával a tanulók önmagukkal és a társadalommal harmonikus kapcsolatban élő állampolgárrá

Részletesebben

Vizuális kultúra 10. évfolyam 36 óra

Vizuális kultúra 10. évfolyam 36 óra Vizuális kultúra 10. évfolyam 36 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése A vizuális kifejezés eszközeinek felhasználása az alkotómunka és a vizuális elemzés során. Önkifejezés alkalmazása

Részletesebben

A 65. sorszámú Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 65. sorszámú Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 65. sorszámú Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. Z ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1.1. szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

A második részben található a tanári példány, mely az értékelést segíti.

A második részben található a tanári példány, mely az értékelést segíti. A vizsgafeladat ismertetése: A szakmai követelményekben megfogalmazott színházelméleti, esztétikai, működéstani, szervezési, jogi alapismeretek bemutatása kötelező, illetve ajánlott szakirodalom, valamint

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

M E S T E R L Á S Z L Ó 2013

M E S T E R L Á S Z L Ó 2013 MESTER LÁSZLÓ 2013 fashion photos COMMERCIAL photos EXHIBITION 2011 Fotósorozatunk koncepciójának alapötletét a Carnivale című amerikai sorozat adta, melyben egy vándorcirkusz különös szereplőinek

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

MICHAL HAJNAL HAJNAL MIHÁLY

MICHAL HAJNAL HAJNAL MIHÁLY MICHAL HAJNAL HAJNAL MIHÁLY HAJNAL MIHÁLY Prágában élô, magyar származású festô- és grafikusmûvész kiállítása Támogatók: Közép-európai Kulturális Intézet A címlapon: Monparnasse, acryl, vászon,150 x 120

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

TEREMTETT VILÁGOK TÉZISEK FANTÁZIA, TECHNIKA ÉS NÉZŐ VISZONYA MOZGÓKÉPEKBEN ENYEDI ILDIKÓ. Lottie Davies / a People sorozatból

TEREMTETT VILÁGOK TÉZISEK FANTÁZIA, TECHNIKA ÉS NÉZŐ VISZONYA MOZGÓKÉPEKBEN ENYEDI ILDIKÓ. Lottie Davies / a People sorozatból TEREMTETT VILÁGOK FANTÁZIA, TECHNIKA ÉS NÉZŐ VISZONYA MOZGÓKÉPEKBEN ENYEDI ILDIKÓ TÉZISEK Lottie Davies / a People sorozatból Az új már régóta nem létezik. Erdély Miklós E munka reagálni kíván arra, az

Részletesebben

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát bemutatja Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát Budapest Néhány mondat a kiállítás születéséről... Az itt bemutatott képek Kovács Tamás Vilmos festőművész ezidáig műtermében lévő tájfestészetét

Részletesebben

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM

GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT FILM GARA LÁSZLÓ: AZ ABSZOLÚT" FILM Az abszolút zene és az abszolút tánc régi és elfogadott terminusai a művészettörténetnek. Abszolút filmről csak mostanában kezdenek beszélni. 1925. május 3-án mutatták be

Részletesebben

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll Kultúra és szubkultúra A KULTÚRA FOGALMA A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll A kultúra magába

Részletesebben

Váci Dunakanyar Színház Nonprofit KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013

Váci Dunakanyar Színház Nonprofit KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 Váci Dunakanyar Színház Nonprofit KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 Vác, 2014. április Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor Emelt szintű feladatsor 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. a.) Csoportosítsa a képeket korstílusuk szerint, a betűjelek segítségével az alábbi táblázatban!

Részletesebben

A REMÉNY SZÍNHÁZA? MITOLÓGIA ÉS VALÓSÁG

A REMÉNY SZÍNHÁZA? MITOLÓGIA ÉS VALÓSÁG A Kortárs Drámafesztivál Budapest és a Heinrich- Böll- Stiftung közös rendezvénye: INGYEN KULTÚRA? A REMÉNY SZÍNHÁZA? MITOLÓGIA ÉS VALÓSÁG Nemzetközi konferencia 4 részben Budapest, 2014. december 5. és

Részletesebben

Hagyomány és átváltozás Jávai wayang bábok és Gaál József kortárs képzőművész alkotásai című kiállítás (NKA 3906/10537)

Hagyomány és átváltozás Jávai wayang bábok és Gaál József kortárs képzőművész alkotásai című kiállítás (NKA 3906/10537) Hagyomány és átváltozás Jávai wayang bábok és Gaál József kortárs képzőművész alkotásai című kiállítás (NKA 3906/10537) 2013. november 21-én nyílt meg a Hagyomány és átváltozás. Jávai wayang bábok és Gaál

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

RAJZ- ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ- ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ- ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KERÜLETI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2014/2015-ös TANÉVRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BENKŐ CSILLA KERÜLETI MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐ I. A munkaközösség helyzetének elemzése - a munkaközösség tagjai

Részletesebben

El Kazovszkijról. Földényi F. László 2008/2 3. El Kazovszkij

El Kazovszkijról. Földényi F. László 2008/2 3. El Kazovszkij El Kazovszkij Földényi F. László El Kazovszkijról 1948 2008 2008/2 3 Olyan a magyar művészet testében, akár a tövis: festészete éppoly felkavaró, mint a személyisége. Amikor 1977-ben befejezte a Főiskolát,

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

Nyílt ingyenes workshop és üzleti reggeli Organikus szervezetfejlesztés és innovációs járulék

Nyílt ingyenes workshop és üzleti reggeli Organikus szervezetfejlesztés és innovációs járulék Nyílt ingyenes workshop és üzleti reggeli Organikus szervezetfejlesztés és innovációs járulék Lehet másképp is! A válságban két dolgot tehetsz: ott maradsz, ahol vagy, vagy pedig élsz a fejlődés lehetőségével!

Részletesebben

Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata

Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata DLA doktori értekezés tézisei Gyivicsán György Különböző fúvástechnikák összehasonlító vizsgálata Témavezető: Dalos Anna (PhD) Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

A vörös ló (1938-44) A tánc (1950-52) Önarckép a ház előtt (1914)

A vörös ló (1938-44) A tánc (1950-52) Önarckép a ház előtt (1914) Spira Veronika: Miniesszék IV. Chagall Ámos Kiállítás a Nemzeti Galériában Chagallt jól ismerem kamaszkorom óta. Már sokszor elmondtam, hogy amikor be voltunk zárva a vasfüggöny mögé, a Váci utcai idegen

Részletesebben

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Dr. Harrach Andor Pszichiáter, pszichoszomatika és pszichoterápia szakorvos D SE Magatartástudomámyi Intézet,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1 A sepsiszentgyörgyi Osonó Színházműhely egy olyan független alternatív színház, amely szellemi műhelyként teret ad a fiatal alkotók kortárs színházi kísérleteinek. A létrejövő előadásokon

Részletesebben

Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok

Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok 2014. október 15 19. (szerda vasárnap) október 15. (szerda) 12.05 13.15 Versenyfilmek vetítése 13.30 15.00 Versenyfilmek vetítése 15.15 16.45 Versenyfilmek

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti tagozat)

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti tagozat) MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti tagozat) A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint

Részletesebben

Budai ófár. szült, akárcsak a padok. Külön érdemes szólni a csillárokról. Egyszerűségükbe is feltűnően szépek.

Budai ófár. szült, akárcsak a padok. Külön érdemes szólni a csillárokról. Egyszerűségükbe is feltűnően szépek. Budai ófár 2013. november bet jelent. A kerek évfordulót köszöntő sorokkal szubjektív érzéseinket kívánjuk közreadni. A Duna felől nézve alig-alig lehet észrevenni, pedig naponta tízezrek pillantanak rá

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KULTÚRÁK KÖZÖTT: AMERIKAI INDIÁNOK A MULTIKULTURÁLIS AMERIKAI TÁRSADALOMBAN SZATHMÁRI JUDIT DEBRECEN

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KULTÚRÁK KÖZÖTT: AMERIKAI INDIÁNOK A MULTIKULTURÁLIS AMERIKAI TÁRSADALOMBAN SZATHMÁRI JUDIT DEBRECEN DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KULTÚRÁK KÖZÖTT: AMERIKAI INDIÁNOK A MULTIKULTURÁLIS AMERIKAI TÁRSADALOMBAN SZATHMÁRI JUDIT DEBRECEN 2006 2 I. Az értekezés célkitűzései Értekezésem a jelenkori városi

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM 1 I. A tantárgyi program célja: A tánc- és drámaismeret tanítása olyan komplex művészetpedagógiai munka, amelynek célja a kommunikáció, a kooperáció fejlesztése,

Részletesebben

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET III-IV. téma KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET Készítette: Solymosi Antal Tudás-transzfer menedzser Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. Fogalmi tisztázás: Mi a kultúra? Régen: - Szellemi

Részletesebben

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 03 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Csoportos játék és megjelenítés

Csoportos játék és megjelenítés DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése,

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

Soha nem fogom elfelejtni a mai estét Eric Idle a Madáchban!

Soha nem fogom elfelejtni a mai estét Eric Idle a Madáchban! Soha nem fogom elfelejtni a mai estét Eric Idle a Madáchban! 2015. június 3. szerda, 08:00 Hétfőn este a Madách Színházba látogatott a Spamalot című musical két szerzője: Eric Idle és John Du Prez. Az

Részletesebben

Őskori barlangrajzok

Őskori barlangrajzok Őskori barlangrajzok Időpont: 2009. szeptember 29. 13.00 h-tól 16.00 h-ig Tanulócsoport: 3. évfolyam (9-10 éves) Téma: Őskor művészete. Az őskori barlangfestmények Vizuális feladat: Ismerkedés az őskori

Részletesebben

BSS1111A dráma és a színház kapcsolata szem. Kredit: 2

BSS1111A dráma és a színház kapcsolata szem. Kredit: 2 BSS1111A dráma és a színház kapcsolata szem. Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: őszi Ajánlott félév: rtékelés módszere: III. A tantárgy célja annak megértése, hogy

Részletesebben

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC

11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC 11. évfolyam MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC A dráma és tánc tanítása komplex művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amely interakciókon keresztül játék, cselekvés és tapasztalat útján valósítja meg célját,

Részletesebben

Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán

Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán Itt mindennap történik valami érdekes, izgalmas, kreatív, játékos...dolog. Itt érdemes napközisnek lenni! Általunk az idei tanévben a napköziben próba jelleggel

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat IPARI VÁROS - IPARVÁROSOK ÉS VÁROSI IPARTERÜLETEK MEGÚJULÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Borsod-Abaúj-Zemplén megye meghatározó ipari városainak példáján keresztül Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia,

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: Statisztikai számjel: 01-09-963641 23395778-9001-572-01 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

A TELEKI TÉR ÚJJÁÉLESZTÉSE

A TELEKI TÉR ÚJJÁÉLESZTÉSE A TELEKI TÉR ÚJJÁÉLESZTÉSE RÉSZVÉTELI TERVEZÉSEN KERESZTÜL SZERZŐK: HELYI LAKÓK, B. OROSZ ORSOLYA, FAUREST KRISTIN PHD, KOVÁCS ÁRPÁD, SZOHR GÁBOR, TIHANYI DOMINIKA DLA (ÚJIRÁNY TÁJÉPÍTÉSZ KFT.) 1/16 CÉLOK

Részletesebben

A kompetencia terület neve: Esztétikai-művészeti tudatosság kulcskompetencia; szociális, életviteli kompetencia. A modul címe:

A kompetencia terület neve: Esztétikai-művészeti tudatosság kulcskompetencia; szociális, életviteli kompetencia. A modul címe: Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 A kompetencia terület neve: Esztétikai-művészeti tudatosság kulcskompetencia; szociális, életviteli kompetencia A modul címe: A reneszánsztánc, mint

Részletesebben

Streetball challenge. Tájékoztató anyag

Streetball challenge. Tájékoztató anyag Streetball challenge Tájékoztató anyag 2011 Adidas Streetball Challenge 2011. Néhány szó a játékról, amely rövid idő alatt meghódította a világot és Magyarországot is. A Streetball, a kosárlabdázás őshazájából,

Részletesebben

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot.

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot. Radnóti-nap 2014 Mit is jelenthet húsz, vagy ötven év? múlt és jövendő századok sora? A költő oly idős, amennyi a világ, ( Radnóti Miklós: Köszöntő) A Városközponti Tulipános Általános Iskola Radnóti Miklós

Részletesebben

Drámapedagógia. játszani is engedd

Drámapedagógia. játszani is engedd Drámapedagógia játszani is engedd Arról lesz szó, Mi is az a drámapedagógia? A drámajáték célja; alaptétele Mire jó ez nekünk? Gyakorlatok, etűdök, játékok Hogyan kezdődött? Mi is az a drámapedagógia?

Részletesebben

SZEZON NYITÓ Tánckurzus a PR-Evolution Dance Companyval AUGUSZTUS 18.-22.

SZEZON NYITÓ Tánckurzus a PR-Evolution Dance Companyval AUGUSZTUS 18.-22. SZEZON NYITÓ Tánckurzus a PR-Evolution Dance Companyval AUGUSZTUS 18.-22. A résztvevők az együttes táncművészeitől tanulhatnak egy héten át, több órában: kortárs tánc, modernjazz, kondi tréning. Bemelegítés

Részletesebben

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23.

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Bemutatkozás Hogy vagy most? - Hogy vagyok most? Címmel. 1 fotó készítése telefonnal.

Részletesebben

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak

TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES TOLERANCIA WORKSHOP Tájékoztató pedagógusoknak COLORED GLASSES Tolerancia Workshop YFU Szervezetünk, a Youth For Understanding (YFU) egy nemzetközi, non-profit szervezet, mely 1951 óta

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Moduláris oktatás Irodalom-birodalom

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma középszint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 21. DRÁMA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK

Részletesebben

Színházi alapismeretek BSS1111 A dráma és a színház kapcsolata Féléves óraszám: Kredit:

Színházi alapismeretek BSS1111 A dráma és a színház kapcsolata Féléves óraszám: Kredit: Színházi alapismeretek BSS1111 A dráma és a színház kapcsolata Tantárgy besorolása: Meghirdetés féléve: Oktatás nyelve: rtékelés módja: őszi III. rtékelés módszere: A tantárgy célja annak megértése, hogy

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

A SZÁMTÁBLA MÓDOSULÁSA (SZÁMOK ÁTALAKULÁSA, KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE)

A SZÁMTÁBLA MÓDOSULÁSA (SZÁMOK ÁTALAKULÁSA, KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE) 1. oldal A SZÁMTÁBLA MÓDOSULÁSA (SZÁMOK ÁTALAKULÁSA, KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE) A születési dátumok számtábláiban legalább 7, legfeljebb 15 szám található. A számtábla azonban nem kőbe vésett, a benne

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y

A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y BEMUTATKOZÁS A H i p H o p I n t e r n a t i o n a l H u n g a r y A Hip Hop International Hungary alapítóinak sikerült először megszerezniük az MTV zenés tv-csatornán közelmúltban futott, népszerű America

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

DRÁMA. 6. évfolyam II. félév

DRÁMA. 6. évfolyam II. félév DRÁMA 6. évfolyam II. félév A hatodik évfolyamon a drámaórák beépülnek a magyar irodalom tantárgyba 18,5 óraszámmal. A drámaórák egy részét tömbösítve, külső helyszínen (pl. a Kerekasztal Színházi és Nevelési

Részletesebben

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t oteszka@yahoo.de www.nagy-otilia.hu T a n u l m á n y o k 2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet,

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC. Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. 8évfolyamos és 4+1évfolyamos gimnázium 9.

MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC. Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. 8évfolyamos és 4+1évfolyamos gimnázium 9. MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC Helyi tanterv Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium 8évfolyamos és 4+1évfolyamos gimnázium 9. évfolyama számára A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai

Részletesebben

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása NTP-EFP-14 A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetés az

Részletesebben

PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA

PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA PTE IGYFK TEHETSÉGMŐHELY Mitől lesz sikeres a prezentációnk? FELKÉSZÜLÉS A PREZENTÁCIÓRA Miről lesz szó? 2 1. A prezentáció 2. A felkészülés 3. A prezentálás (előadás) felépítése 4. Gyakori hibák 5. Stressz

Részletesebben

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3.

A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN. Hungarikumszeminárium. (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. 2011 ((V.. ÉVFOLLYAM)) 8.. SZÁM www..ttmamk..hu A TARTALOMBÓL: AZ ALKOTÓ NÉPMŰVÉSZET JEGYÉBEN Hungarikumszeminárium (1. oldal) Tolna megye a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban (2-3. oldal) Berekai Éva

Részletesebben

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6.

Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6. Beszámoló a III. Debreceni Székely Napról 2014. szeptember 6. Immáron hagyomány a Debreceni Székely Nap, ezzel a címmel jelent meg az egyik debreceni online sajtóorgánum képes tudósítása. Ez is volt a

Részletesebben

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012.

MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012. MUSICAL-re hangolva Egyesület Közhasznúsági Jelentése 2012. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljainak rövid leírása 3. Szöveges beszámoló a közhasznúsági tevékenységről 4. A költségvetési

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

A KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2009-ES ÉVRŐL

A KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2009-ES ÉVRŐL A KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2009-ES ÉVRŐL A jelentést az Egyesület közgyűlése, egyhangúlag elfogadta, 2010. június 10-én. 1. Tartalmi beszámoló az Egyesület

Részletesebben

JAVASOLT ELMÉLETI NÉZŐPONTOK A DIPLOMAMUNKA MEGÍRÁSÁHOZ. 2013-2014-es tanév

JAVASOLT ELMÉLETI NÉZŐPONTOK A DIPLOMAMUNKA MEGÍRÁSÁHOZ. 2013-2014-es tanév JAVASOLT ELMÉLETI NÉZŐPONTOK A DIPLOMAMUNKA MEGÍRÁSÁHOZ 2013-2014-es tanév Figyelem! A diplomamunka témájának, illetve a témavezető személyének kiválasztására 2014 január 15-ig kell sor kerüljön, majd

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben