Kivételkezelés. Tesztelés, hibakeresés, kivételkezelés. Programozás II. előadás. Szénási Sándor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kivételkezelés. Tesztelés, hibakeresés, kivételkezelés. Programozás II. előadás. http://nik.uni-obuda.hu/prog2 Szénási Sándor"

Átírás

1 Kivételkezelés Tesztelés, hibakeresés, kivételkezelés előadás Szénási Sándor Óbudai Egyetem,Neumann János Informatikai Kar

2 Tesztelés Hibakeresés Kivételkezelés Saját kivételek készítése Kivételkezelés

3 3 Tesztelés Tesztelés: próbafeladatok lefuttatásával a program hibáinak felfedezése a cél Teszteset: a be- és kimeneti adatok együttes megadása A jó teszteset követelményei Nagy valószínűséggel egy még felfedetlen hibára derít fényt Későbbiekben megismételhető, különben a hibakeresést ellehetetleníti Teszteseteket mind az érvénytelen, mind az érvényes adatokra célszerű választani Minden tesztesetből a lehető legtöbb információt kell kinyerni, ezzel kell csökkenteni a tesztesetek számát Tesztelési módszerek két csoportja: Statikus tesztelés a programot nem futtatjuk Dinamikus tesztelés a programot futtatjuk

4 4 Statikus tesztelési módszerek Kódellenőrzés Az implementált programkód vizsgálata Gyakran egy másik fejlesztő tudja ezt hatékonyan megtenni Formai ellenőrzés Szintaktikai hibák kiszűrése Nem létező kulcsszavak, változók, függvények stb. Keresése Fordítóprogramok általában elvégzik (hibák) Tartalmi ellenőrzés Nem használt változó Nem használt változóérték Hiányzó kezdőérték Konstans kifejezések Visszatérési érték nélküli függvény Végtelen ciklusok Fordítóprogramok ezek jelentős részét szintén jelzik, bár önmagukban nem minősülnek hibának (figyelmeztetések)

5 5 Dinamikus tesztelés fekete doboz módszer Fekete doboz módszer = adatvezérelt tesztelés Nem veszi figyelembe a program belső szerkezetét Csak a bemenő és kimenő adatok kapcsolatára épít Ekvivalencia osztályok keresése A bemeneti tartományt részekre kell osztani, és ezeken belül jellemző teszteseteket kell választani Tartomány esetén: alatta közte fölötte Logikai érték esetén: kielégítő nem kielégítő feltétel Érvényes és érvénytelen esetekre is fel kell állítani az ekvivalencia osztályokat Egy teszteset lehetőség szerint minél több bemeneti feltételt elégítsen ki, így kevesebb esetre van szükség Határeset elemzés Az ekvivalencia osztályok kiválasztott elemeinek a határértékeket választja Nemcsak a bemenetre, hanem a kimenetre is célszerű ekvivalencia osztályokat felállítani

6 6 Dinamikus tesztelés fehér doboz módszer Tesztelést a program ismeretében végezzük el Ismertek a használt algoritmusok Ismert a pontos implementáció (forráskód) A módszer három lépését különböző technikák segítik Kipróbálási stratégiák Meghatározza, hogy a programgráf melyik útjait kell tesztelni Utasítások egyszeri lefedésének elve úgy válasszuk meg a teszteket, hogy minden utasítást elérjen a vezérlés Döntés lefedés elve elágazások esetén minden ágat elérjen Részfeltétel lefedés elve összetett feltétellel rendelkező elágazások esetén minden részfeltétel kipróbálásra kerüljön Tesztesetek generálása Az előzőleg meghatározott utakon végigvezető bemenetek meghatározása Pl. szimbolikus végrehajtás (részletesen nem tárgyaljuk) Ekvivalencia osztályok megállapítása Előzőleg megismert módszerrel tesztelés folytatása

7 7 Speciális tesztek Funkcióteszt Az elkészült program tartalmaz-e minden szükséges funkciót? Biztonsági teszt A program ellenőrzi a bemeneti adatokat? Ellenőrzi-e a perifériákhoz, állományokhoz való hozzáférést? Stressz teszt Fel tud-e dolgozni nagy sebességgel érkező adatokat? Alkalmas-e párhuzamosan, több irányból érkező nagymennyiségű adat feldolgozására? Volumen teszt Alkalmas-e nagy mennyiségű adat feldolgozására? Ha igen, romlik-e a program hatékonysága? Modulteszt, összeépítési teszt A program önálló moduljainak egymástól független ellenőrzése Az önállóan már letesztelt modulok összeépítése utáni teszt

8 Tesztelés Hibakeresés Kivételkezelés Saját kivételek készítése Kivételkezelés

9 9 Hibakeresés és javítás Hibakeresés: a tesztelés során feltárt hibák helyének megállapítása A fejlesztői környezetek általában fejlett eszközöket nyújtanak a hibakereséshez (nyomkövetés stb.) A hibák száma általában a program méreténél gyorsabban növekszik (a fejlesztés természetes velejárójának tekinthető) Néhány tipikus hiba Szintaktikai hiba Végrehajtás közben jelentkező hiba Program nem áll meg Program megáll, de nem ad eredményt Program megáll, de hibás eredményt ad Hibajavítás: a hibakeresés során megtalált hiba javítása A hibát kell kijavítani, nem csak a tüneteit megszüntetni Hibajavítást újabb tesztelésnek kell követnie Hibajavítás visszanyúlhat a fejlesztés előző fázisaiba

10 10 Indukciós, dedukciós módszer Indukció: a minta azonos nemű elemeinek egy közös tulajdonságából következtethetünk arra, hogy minden ilyen nemű elem rendelkezik ezzel a tulajdonsággal A rendelkezésre álló teszteseteket rendszerezni kell aszerint, hogy melyik okozott hibát és melyek nem Fel kell állítani egy feltételezést, hogy milyen tulajdonságú elemek tartoznak az egyik ill. másik csoportba (amennyiben szükséges, további tesztekkel ez megerősíthető) Ha már egyértelmű(nek tűnik) a hibát okozó tulajdonság, a programon átvezető tesztutak közül ki kell válogatni azokat, amelyek csak az ilyen esetekben futnak le Ezeken a pontokon célszerű keresni a hiba okát Dedukció: ha minden azonos neműről tudjuk, hogy rendelkezik egy tulajdonsággal, akkor ez az egyedre is igaz Össze kell gyűjteni az összes feltételezhető hibaokot A minta elemei alapján ki kell zárni azokat, amelyek nem valósak Az így megtalált okok után a folytatás hasonló az előzőhöz

11 11 Visszalépés, teszteléssel összevonás Visszalépéses technika A hiba egyik előfordulási helyéből kell kiindulni (ilyen biztosan ismert, legrosszabb esetben a végeredmény megjelenítése) Ebből a pontból a programot visszafelé végrehajtva kell megkeresni a rendellenességet okozó pontot Amennyiben a visszafelé görgetett hibás részeredmény helyett egy helyes részeredmény jelenik meg, valószínűleg az (első) hibás sor volt az utolsó lépés Gyakran fejlesztői eszközök segítik ezt a módszert Teszteléssel segített hibakeresés Úgy kell megválasztani az egymást követő teszteseteket, hogy a teljes programgráfban bejárt út csak egy-egy elemi (vagy legalábbis minél kisebb) változással járjon Amennyiben egy ilyen elemi lépés távolságban lévő teszteset pár egyik tagja hibás, a másik helyes működést eredményez, szintén lehet következtetni a hiba helyére

12 12 Egyéb lehetőségek Fejlesztőeszközök által nyújtott funkciók Szintaktikai ellenőrzés Program lépésenkénti futtatása Változók értékeinek nyomon követése Töréspontok elhelyezése a programkódban Adatok értékeire vonatkozó töréspontok Hívási verem megtekintése Változók értékeinek menet közbeni megváltoztatása Vezérlés aktuális pontjának megváltoztatása Programkód futás közbeni módosítása Egyéb megoldások Programozási nyelvek által nyújtott hibakezelési lehetőségek Tipikusan pl. a napjainkban elterjedt kivételkezelés Egyéb megoldások

13 Tesztelés Hibakeresés Kivételkezelés Saját kivételek készítése Kivételkezelés

14 14 Hagyományos módszerek Feladat: számoljuk ki óránként az átlagsebességet Hibakezelés hagyományos módon: függvény Átlagsebességek(SEB, N) i 1; vanértelme igaz ciklus amíg i 24 vanértelme sum 0 ciklus j 1-től N i -ig sum sum + SEB i,j ciklus vége ha N i 0 akkor átlagok i sum / N i különben vanértelme hamis elágazás vége ciklus vége ha vanértelme akkor Átlagsebességek átlagok különben Átlagsebességek Ø elágazás vége függvény vége

15 15 Hagyományos módszer hátrányai Nehezen olvasható kód Meglehetősen hosszú kódot eredményez Nehezen áttekinthető, mivel keveredik a tényleges kód az ellenőrző műveletekkel (és az esetleges javításokkal) Egy hibaforrást gyakran csak több művelettel lehet kiszűrni Nehezen programozható Minden műveletet meg kell vizsgálni, hogy milyen bemenetekre adhat hibás választ, és ezeket mind ki kell zárni Ez meglehetősen nehéz feladat, hiszen fordított gondolkodást igényel a műveletek esetén Nehezen karbantartható Gyakoriak a mélyen egymásba ágyazott feltételek Egymásbaágyazott szerkezetek esetén egy mélyebb szinten keletkezett hiba esetén biztosítani kell a kilépést A feltételeknek általában nincs különben águk Ha ugyanaz a hibalehetőség a kód több helyén is fennáll, akkor gyakran duplikálni kell az ellenőrzést

16 16 Hagyományos módszer hátrányai Függvényhívás esetén a visszatérési értékének valamilyen kitüntetett értéke jelzi, hogy hiba történt Az érték egyben a hiba jellegére is választ ad Egy másik függvény meghívásával lehet lekérdezni a pontos hibakódot Használatának hátrányai Különböző típusú visszatérési értékeknél más-más megoldást kell alkalmazni (van ahol nem járható út, pl. összeadás) Könnyű átsiklani egy ilyen visszaadott hibakód felett A módszer használatának okai Gyakran hatékonyabb, mint a kivételkezelés Hagyományos programozási nyelvekben nem volt más megoldás Rögzült programozói szokások

17 17 Kivételkezelés Kivételkezelő blokk egy lehetséges megvalósítása try <védett blokk> catch (típus eseményref) <típus1 kivétel kezelése> catch (típus2 eseményref) <típus2 kivétel kezelése> finally <mindig lefut> end Általában három különböző blokkot különböztetünk meg try védett (próbára tett) szakasz Ide helyezzük azokat az utasításokat, amelyek esetleg hibákat (vagy egyéb kivételt) okozhatnak catch hibakezelő szakasz Erre a blokkra kerül a végrehajtás, ha a megadott típusú kivétel keletkezett a védett szakaszon belül finally lezáró szakasz Tartalmaz minden kritikus utasítást, aminek mindig le kell futni

18 18 Jól áttekinthető kód Programkód könnyebben írható Nincs szükség műveletenkénti elemzésre, hogy ki tudjuk zárni az esetleges hibás bemenetből adódó hibákat Fizikailag maga a programkód is rövidebb, egyszerűbben implementálható Programkód könnyebben olvasható Élesen elválik egymástól a programkód általános (lényegi) része a kivételes esetek kezelésétől Így nem csak a kivételek kezelése, hanem a lényegi kód is áttekinthetőbbé válik Programkód könnyebben karbantartható A kivételkezelő blokkok egymástól függetlenek, így az egyik változtatása nem befolyásolja a többit Egy esetleges változtatás során nem jellemző, hogy egy továbbgyűrűző, a többi blokkot is módosító változást okozna Szabványos megoldásnak tekinthető, így más fejlesztők számára is könnyen értelmezhető

19 19 Kivételes esetek központi kezelése Egy blokk minden kivételét egy központi helyen kezeli Akár egyetlen programsor futtatása is okozhat több különböző hibát (akár egyszerre többet is) A kivételkezelő blokkal nem kell minden lehetséges hibát egyesével felsorolni, egy blokk (megfelelően paraméterezve) alkalmas a védendő kód minden kivételét egyszerűen kezelni Kivétel típusok szerinti kivételkezelő kiválasztás Hagyományos kivételkezelési technikákkal csak egy kivételkezelő blokk megadására volt lehetőség, jelenlegi technikák mellett kivételtípusonként pontosíthatunk A védett részben több helyen is keletkezhetnek azonos típusú kivételek, lehetőség van ezeket egy helyen kezelni A kivételek általában hierarchiát alkotnak, így rugalmasan lehet definiálni a kivételkezelő blokk típusát A gyakorlatban ez lényeges, mivel általában az azonos típusú hibákat azonos módon lehet kezelni (gyakran sehogy)

20 20 További előnyök Nem hagyható figyelmen kívül Megfelelő alkalmazás esetén nincs szükség a függvények visszatérési értékének ellenőrzésére Amennyiben egy kivétel keletkezik, akkor a futtató környezet mindenképpen megkeresi a hozzá legközelebbi kezelő blokkot Amennyiben nincs ilyen blokk, akkor a program futása megszakad Ez teljesen kizárja a program hibás adatokkal való továbbfutását Hibakeresés elősegítése A kivételek általában a hiba típusán túl további adatokat is tárolhatnak Így egy kivétel információkkal szolgálhat arról, hogy mikor és miért váltódott ki, akár egészen részletes adatokkal is (milyen művelet, milyen paraméterekkel stb.) Ez jelentősen csökkenti a nyomkövetéssel töltött időt

21 21 Egymásba ágyazott kivételkezelők Strukturált programoknál gyakoriak az egymásba ágyazott szerkezetek (elágazás, ciklus, szubrutinhívás), a kivételek kezelésénél erre is figyelmet kell fordítani Strukturált kivételkezelés esetén a bekövetkező kivételek kezelése nem egy megadott ponton történik, hanem az egymásba ágyazott kivételkezelő blokkok hierarchiájától függő helyen Ennek egy lehetséges megvalósítása A program futása során veremben tárolja az elért kivételkezelő blokkokat, és azok paramétereit: minden blokkba való belépéskor elhelyez egy keretet a veremben, a blokkból való kilépéskor pedig ezt kiveszi Kivétel létrejötte esetén a futtató környezet a verem alapján keresi meg a megfelelő kivételkezelő blokkot Többszálú környezetben ezek általában szálanként függetlenek A nem kezelt kivételeket végül a futtatókörnyezet kapja el Kivétel keletkezésének és a kezelésének helye elválik!

22 22 Try, catch blokkok A try blokk használata Tartalmazza azokat a programsorokat, amelyeknél felmerül valamilyen kivétel lehetősége Kritikus programrészeket célszerű így használni, nélküle egy kisebb (esetleg javítható) hiba is a program leállításához vezet A catch blokkok használata Általában több catch blokk használatára van lehetőség, különböző kivételtípusok meghatározásával Egy ilyen blokk kezeli a try blokkon belül történt összes megadott típusú kivételt, ha ez nem megfelelő, akkor a try blokkot több részre kell bontani Ha több blokk is alkalmas egy kivétel kezelésére, általában csak a felülről első megfelelő blokk fut le A catch blokkban lehetőség van elérni magát a kivétel objektumot is, ami további információkat hordozhat Ha nem történt kivétel, nem kerül rá a vezérlés

23 23 Finally blokk, kivételek továbbdobása A finally blokk használata Itt célszerű megadni azokat a műveleteket, amelyeket mindenképpen le kell futtatni (pl. erőforrások felszabadítása) Függetlenül attól, hogy létrejött-e kivétel, vagy sem, ez a blokk mindig lefut (ha volt kivétel, akkor a kivételkezelő után) Amennyiben történt kivétel, de nincs hozzá tartozó kivételkezelő, ez a blokk akkor is lefut Figyelmet igényel azonban, hogy a finally blokkban csak olyan erőforrásokat szabadítson fel a program, amik biztosan le lettek foglalva (ez a try részen belül nem mindig garantálható) Előfordulhat, hogy egy kivételkezelő (vagy finally) blokkban újabb kivétel keletkezik Egy újabb nem várt esemény miatt A már kezelt kivétel továbbítása miatt (újradobás) Egy más típusú kivétel eldobása miatt

24 Tesztelés Hibakeresés Kivételkezelés Saját kivételek készítése Kivételkezelés

25 25 Hagyományos módszer hátrányai Az objektumorientált nyelvek a kivételeket általában egy objektumba csomagolva kezelik (ill. magát a kivételt egy objektumnak tekintjük). Ennek előnyei: Öröklődés Saját kivétel készítésekor lényeges lehet Polimorfizmus Egyszerre több kivételt kezelő blokk készítése esetén További információ hordozása A kivételobjektum típusa már önmagában is jellemzi a bekövetkezett kivételt, de emellett számos egyéb adatot tárolhat ez az objektum (kivétel létrejöttének oka, pontos helye, paraméterek, egyéb üzenet stb.) Ennek megfelelően a kivételek általában egy hierarchiát alkotnak, amelynek felépítése programozási nyelvenként egészen különböző is lehet

26 26 Kivételek típusai Kivétel készítője alapján Keretrendszer saját kivételei Egyéb fejlesztők által készített kivételek Kivétel forrása alapján Szoftver kivételek pl. általános kivételek, jelzések Hardver/operációs rendszer szintű kivételek pl. erőforrás problémák, kritikus hibák Bizonyos nyelvekben kötelező ellenőrzés alapján Kötelezően ellenőrzött kivételek Ezeket a kivételeket kötelező ellenőrizni (vagy továbbadási szándékunkat jelölni), különben a fordító fordítási hibát jelez (pl. hálózati kapcsolat megnyitása esetén) Nem kötelezően ellenőrzött kivételek Ellenőrzésük nem kötelező, a programozóra van bízva ennek eldöntése (pl. aritmetikai hibák ellenőrzése)

27 27 Kivétel osztály definíciója Saját kivételosztály definiálása általában nem különbözik egy általános osztály definíciótól A saját kivételosztály őse célszerűen az adott környezet (programozási nyelv) megfelelő beépített kivételoszálya Egy kivétel általában az alábbi információkat tartalmazza: Kivétel neve célszerű már a kivétel nevét is beszédesen megválasztani, hogy az utaljon a kiváltás okára Üzenet szöveges mezőben tetszőleges üzenet továbbítása a kivétel kezelője felé Hívási verem a hívási verem állapota a kivétel létrejöttekor Beágyazott kivétel kivétel újradobása esetén tartalmazhatja az előző (már kezelt) kivételt A kivétel a többi osztályhoz hasonlóan tartalmazhat más nyelvi elemeket is (metódus, statikus tagok stb.)

28 28 Saját kivétel használata Kivétel dobása Az osztálykönyvtár kódjának kiegészítése, az esetleges hibák bekövetkezte esetén az előzőleg definiált kivételosztály példányosítása, majd a kivétel dobása Természetesen nem csak saját magunk által definiált kivétel objektumokat lehet így dobni A programkód minden olyan helyén célszerű ezt a technikát alkalmazni, ahol hibát (nem végrehajtható műveletet) fedezünk fel, de az adott szinten ezt nem tudjuk kezelni Az előzőleg meghatározott adatokat (pl. üzenet, egyéb saját mezők) is célszerű a kivételobjektumban beállítani Kivétel elkapása A saját kivételek elkapása és kezelése általában nem különbözik a keretrendszer kivételeinek kezelésétől A hibakeresés elősegítése végett célszerű minél több információt elhelyezni a kivételben annak okáról

29 29 Megjegyzések/javaslatok Hibakezelés felelőssége Az osztálykönyvtárak készítői előre nem tudhatják, hogy mikor, milyen okból használják majd az ő kódjukat, emiatt célszerű azokat a lehető legrobusztusabban elkészíteni Az alkalmazásfejlesztők viszont az osztálykönyvtár működését nem fogják ismerni, emiatt az osztálykönyvtár készítőjének felelőssége, hogy érthető módon jelezze a hibákat Célszerű kihasználni a finally blokk előnyeit A catch blokkok írása nélkül is célszerű az erőforrások felszabadítását ilyen blokkba helyezni Csak a valóban kezelt kivételeket érdemes elkapni Gyakran rossz programozói gyakorlat az összes kivétel elkapása, mivel így azok nem jutnak el a megfelelő kezelőig Részlegesen teljesített feladatok visszagörgetése A kivétel kezelése nélkül is gyakran célszerű egy minden kivételt elkapó catch ág, ami visszagörgeti az eddigi változtatásokat (és továbbdobja a kivételt)

30 30 Irodalomjegyzék Javasolt/felhasznált irodalom Pap, Szlávi, Zsakó: μlógia21 Módszeres programozás: A programkészítés technológiája ELTE TTK, 2000 J. Richter: CLR via C# 2nd edition Microsoft press, 2006 R. Simmons: Hardcore Java O Reilly, 2004

Osztály öröklődés. Öröklődés és polimorfizmus. Programozás II. előadás. http://nik.uni-obuda.hu/prog2 Szénási Sándor. szenasi.sandor@nik.uni-obuda.

Osztály öröklődés. Öröklődés és polimorfizmus. Programozás II. előadás. http://nik.uni-obuda.hu/prog2 Szénási Sándor. szenasi.sandor@nik.uni-obuda. Osztály öröklődés Öröklődés és polimorfizmus előadás http://nik.uni-obuda.hu/prog2 Szénási Sándor szenasi.sandor@nik.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem,Neumann János Informatikai Kar Öröklődés Polimorfizmus Osztályok

Részletesebben

Rational Unified Process

Rational Unified Process RUP áttekintés Cs. Vég (2001) 1 Rational Unified Process Áttekintés Vég Csaba (www.logos2000.hu) ( 2001 ) RUP áttekintés Cs. Vég (2001) 2 A fejlesztés folyamata A Unified Process a rendszerfejlesztés folyamatát

Részletesebben

A GRAFIKUS HARDVEREN (GPGPU) IMPLEMENTÁLT ALKALMAZÁSOK SEBEZHETŐSÉGEI

A GRAFIKUS HARDVEREN (GPGPU) IMPLEMENTÁLT ALKALMAZÁSOK SEBEZHETŐSÉGEI IX. Évfolyam 1. szám - 2014. március Sergyán Szabolcs Szénási Sándor - Vámossy Zoltán sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu - szenasi.sandor@nik.uni-obuda.hu - vamossy.zoltan@nik.uni-obuda.hu A GRAFIKUS HARDVEREN

Részletesebben

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012.

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012. Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok Összeállította: Faludi Anita 2012. Tartalom Bevezetés... 4 Mi az adatbázis kezelés?... 5 Adatbázis-kezelés számítógép nélkül... 5 Adatbázis-kezelés számítógéppel...

Részletesebben

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu

A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu A könyv nyomtatott verziója megvásárolható a könyvesboltokban, és a kiadó webáruházában: www.joskiado.hu Reiter István C# programozás lépésről lépésre JEDLIK OKTATÁSI STÚDIÓ Budapest, 2012 Minden jog fenntartva.

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZEREK TERVEZÉSE

INFORMATIKAI RENDSZEREK TERVEZÉSE INFORMATIKAI RENDSZEREK TERVEZÉSE Arisztotelész Az egész több mint a részek összege. Már az i.e. 384-322-ig élő Arisztotelész is foglalkozott a rendszer jelenségével, viszont utána évszázadokig senki tette

Részletesebben

Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése

Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése Szabadon választott hálózati J2ME/MIDP alkalmazás fejlesztése Készítette: Novák György Témavezető: Bátfai Norbert Debreceni Egyetem Informatikai Intézet Debrecen 2004. Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 2.

Részletesebben

A C programozási nyelv. B. W. Kernighan - D. M. Ritchie

A C programozási nyelv. B. W. Kernighan - D. M. Ritchie A C programozási nyelv B. W. Kernighan - D. M. Ritchie Tartalomjegyzék Előszó a magyar kiadáshoz...6 Előszó...7 Bevezetés...8 1.Alapismeretek...11 1.1.Indulás...12 1.2.Változók és aritmetika...14 1.3.A

Részletesebben

A PROGRAMOZÁS ALAPJAI ÉS PROGRAMOZÁSI NYELVEK

A PROGRAMOZÁS ALAPJAI ÉS PROGRAMOZÁSI NYELVEK Matijevics István A PROGRAMOZÁS ALAPJAI ÉS PROGRAMOZÁSI NYELVEK Tankönyv SZABADKAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABADKA, 2001 5 TARTALOMJEGYZÉK 0.......... TARTALOMJEGYZÉK... 1. 1.......... A PROGRAMOZÁS KEZDETEI...

Részletesebben

A fejlesztés módszertana

A fejlesztés módszertana A fejlesztés módszertana (A térkép) 2003. május ago@intermail.hu http://www.ago.sw.hu 2003. május 1/58 1. BEVEZETÉS A MÓDSZERTANOK VILÁGÁBA...5 MI A MÓDSZERTAN ÉS MIÉRT VAN RÁ SZÜKSÉG?... 5 A PROGRAMOZÁSTÓL

Részletesebben

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február 2. oldal Java programozás (1.3. verzió) Jogi nyilatkozat Nevezd meg! - Ne add el! 2.5 Magyarország A következőket teheted a művel: szabadon másolhatod,

Részletesebben

HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA

HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA Írta: ÉSIK ZOLTÁN GOMBÁS ÉVA NÉMETH L. ZOLTÁN HARDVER- ÉS SZOFTVERRENDSZEREK VERIFIKÁCIÓJA Egyetemi tananyag 2 COPYRIGHT: 2 26, Dr. Ésik Zoltán, Dr. Gombás Éva, Dr. Németh L. Zoltán, Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KÉRDÉSEI A KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSBAN

A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KÉRDÉSEI A KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSBAN Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA KÉRDÉSEI A KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSBAN DR. KOVÁSZNAI GERGELY ÉS DR. KUSPER GÁBOR JEGYZETE Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...4

Részletesebben

Pere László A GNU/Linux programozása grafikus felületen

Pere László A GNU/Linux programozása grafikus felületen gtk 2007/10/21 14:22 page1 #1 Pere László A GNU/Linux programozása grafikus felületen Változat: 1.16 gtk 2007/10/21 14:22 page2 #2 (c) 2006 2007 Pere László A szerző hozzájárul a jelen mű változatlan formában

Részletesebben

Térinformatikai ismeretek 2.

Térinformatikai ismeretek 2. Térinformatikai ismeretek 2. A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Térinformatikai ismeretek 2. : A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Lektor : Detrekői, Ákos Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

OPENCART. Online Webáruház. Felhasználói Ismertető. verzió: 1.0

OPENCART. Online Webáruház. Felhasználói Ismertető. verzió: 1.0 OPENCART Online Webáruház Felhasználói Ismertető verzió: 1.0-1 - Tartalomjegyzék Bevezető...5 Az OpenCart telepítése...6 Rendszer követelmények és installálás...7 Alapvető Beállítások...12 A magyar nyelvi

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Szabó Bálint

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Szabó Bálint Szabó Bálint MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Szabó Bálint Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Formális Nyelvek és Automaták v1.9

Formális Nyelvek és Automaták v1.9 Formális Nyelvek és Automaták v1.9 Hernyák Zoltán E másolat nem használható fel szabadon, a készülő jegyzet egy munkapéldánya. A teljes jegyzetről, vagy annak bármely részéről bármely másolat készítéséhez

Részletesebben

Nagy Gusztáv Web programozás 0.5. verzió 2007. május

Nagy Gusztáv Web programozás 0.5. verzió 2007. május Nagy Gusztáv Web programozás 0.5. verzió 2007. május 2. oldal Web programozás (0.5. verzió) Jogi nyilatkozat Nevezd meg! - Ne add el! 2.5 Magyarország A következőket teheted a művel: szabadon másolhatod,

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

Tartalom A verifikáció és validáció tervezése Szoftver vizsgálatok Automatizált statikus analízis Cleanroom szoftverfejlesztés

Tartalom A verifikáció és validáció tervezése Szoftver vizsgálatok Automatizált statikus analízis Cleanroom szoftverfejlesztés 22. Verifikáció és validáció Kérdések Mi a szoftver verifikáció és validáció, mi a különbség köztük? Mi a program-vizsgálati eljárás, mi a szerepe a verifikációban és validációban? Mi a statikus analízis,

Részletesebben

TŐZSDEI STRATÉGIÁK TESZTELÉSÉHEZ VALÓ GRIDES KERETRENDSZER FEJLESZTÉSE

TŐZSDEI STRATÉGIÁK TESZTELÉSÉHEZ VALÓ GRIDES KERETRENDSZER FEJLESZTÉSE Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Irányítástechnika és Informatika Tanszék Sali Dániel Attila TŐZSDEI STRATÉGIÁK TESZTELÉSÉHEZ VALÓ GRIDES KERETRENDSZER

Részletesebben

RESTful web-szolgáltatások készítése WCF-ben

RESTful web-szolgáltatások készítése WCF-ben Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport Diplomamunka Készítette: Pótári Tamás Programtervező informatikus MSc potari.tamas@gmail.com Témavezető: Dr. Alexin Zoltán Egyetemi adjunktus alexin@inf.u-szeged.hu

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Ábrák jegyzéke...6 Táblázatok jegyzéke...7 Előszó...8 1. Bevezető...10 1.1. A korszerű vállalatirányítás eszközei...10 1.2. A könyv felépítése...11 1.3. Az információs

Részletesebben

SSADM. Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer

SSADM. Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer SSADM Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer MTA Információtechnológiai Alapítvány 1993 Készült a brit kormány informatikai központja által megszerzett engedély alapján az "SSADM Version 4

Részletesebben

Programrendszerek fejlesztése Egyetemi jegyzet

Programrendszerek fejlesztése Egyetemi jegyzet Programrendszerek fejlesztése Egyetemi jegyzet ~ 1 ~ 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezető... 4 3 Elosztott rendszerek... 7 4 Átszövődő vonatkozások... 16 5 Köztesréteg... 22 6 Nyelvi paradigmák,

Részletesebben

Algoritmusok, adatszerkezetek II.

Algoritmusok, adatszerkezetek II. NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI KAR Szénási Sándor Algoritmusok, adatszerkezetek II. ÓE-NIK 50 Budaest, 05. Készült az Óbudai Egyetem án az ÓE-NIK 50. sz. jegyzetszerz dés keretein belül 04-ben. Szerz : Dr.

Részletesebben

Szoftverbiztonság. SEARCH-LAB Kft. {laszlo.szekeres, gergely.toth}@search-lab.hu

Szoftverbiztonság. SEARCH-LAB Kft. {laszlo.szekeres, gergely.toth}@search-lab.hu SZEKERES LÁSZLÓ, TÓTH GERGELY SEARCH-LAB Kft. {laszlo.szekeres, gergely.toth}@search-lab.hu Kulcsszavak: szoftverbiztonság, puffer-túlcsordulás, szoftvertesztelés, fuzzing, statikus elemzés, verifikáció

Részletesebben

BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ

BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ FÓTHI ÁKOS BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ Harmadik, javított kiadás c Fóthi Ákos, 2012 Tartalomjegyzék 1. Alapfogalmak 11 1.1. Halmazok................................ 11 1.2. Sorozatok................................

Részletesebben