Kivételkezelés. Tesztelés, hibakeresés, kivételkezelés. Programozás II. előadás. Szénási Sándor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kivételkezelés. Tesztelés, hibakeresés, kivételkezelés. Programozás II. előadás. http://nik.uni-obuda.hu/prog2 Szénási Sándor"

Átírás

1 Kivételkezelés Tesztelés, hibakeresés, kivételkezelés előadás Szénási Sándor Óbudai Egyetem,Neumann János Informatikai Kar

2 Tesztelés Hibakeresés Kivételkezelés Saját kivételek készítése Kivételkezelés

3 3 Tesztelés Tesztelés: próbafeladatok lefuttatásával a program hibáinak felfedezése a cél Teszteset: a be- és kimeneti adatok együttes megadása A jó teszteset követelményei Nagy valószínűséggel egy még felfedetlen hibára derít fényt Későbbiekben megismételhető, különben a hibakeresést ellehetetleníti Teszteseteket mind az érvénytelen, mind az érvényes adatokra célszerű választani Minden tesztesetből a lehető legtöbb információt kell kinyerni, ezzel kell csökkenteni a tesztesetek számát Tesztelési módszerek két csoportja: Statikus tesztelés a programot nem futtatjuk Dinamikus tesztelés a programot futtatjuk

4 4 Statikus tesztelési módszerek Kódellenőrzés Az implementált programkód vizsgálata Gyakran egy másik fejlesztő tudja ezt hatékonyan megtenni Formai ellenőrzés Szintaktikai hibák kiszűrése Nem létező kulcsszavak, változók, függvények stb. Keresése Fordítóprogramok általában elvégzik (hibák) Tartalmi ellenőrzés Nem használt változó Nem használt változóérték Hiányzó kezdőérték Konstans kifejezések Visszatérési érték nélküli függvény Végtelen ciklusok Fordítóprogramok ezek jelentős részét szintén jelzik, bár önmagukban nem minősülnek hibának (figyelmeztetések)

5 5 Dinamikus tesztelés fekete doboz módszer Fekete doboz módszer = adatvezérelt tesztelés Nem veszi figyelembe a program belső szerkezetét Csak a bemenő és kimenő adatok kapcsolatára épít Ekvivalencia osztályok keresése A bemeneti tartományt részekre kell osztani, és ezeken belül jellemző teszteseteket kell választani Tartomány esetén: alatta közte fölötte Logikai érték esetén: kielégítő nem kielégítő feltétel Érvényes és érvénytelen esetekre is fel kell állítani az ekvivalencia osztályokat Egy teszteset lehetőség szerint minél több bemeneti feltételt elégítsen ki, így kevesebb esetre van szükség Határeset elemzés Az ekvivalencia osztályok kiválasztott elemeinek a határértékeket választja Nemcsak a bemenetre, hanem a kimenetre is célszerű ekvivalencia osztályokat felállítani

6 6 Dinamikus tesztelés fehér doboz módszer Tesztelést a program ismeretében végezzük el Ismertek a használt algoritmusok Ismert a pontos implementáció (forráskód) A módszer három lépését különböző technikák segítik Kipróbálási stratégiák Meghatározza, hogy a programgráf melyik útjait kell tesztelni Utasítások egyszeri lefedésének elve úgy válasszuk meg a teszteket, hogy minden utasítást elérjen a vezérlés Döntés lefedés elve elágazások esetén minden ágat elérjen Részfeltétel lefedés elve összetett feltétellel rendelkező elágazások esetén minden részfeltétel kipróbálásra kerüljön Tesztesetek generálása Az előzőleg meghatározott utakon végigvezető bemenetek meghatározása Pl. szimbolikus végrehajtás (részletesen nem tárgyaljuk) Ekvivalencia osztályok megállapítása Előzőleg megismert módszerrel tesztelés folytatása

7 7 Speciális tesztek Funkcióteszt Az elkészült program tartalmaz-e minden szükséges funkciót? Biztonsági teszt A program ellenőrzi a bemeneti adatokat? Ellenőrzi-e a perifériákhoz, állományokhoz való hozzáférést? Stressz teszt Fel tud-e dolgozni nagy sebességgel érkező adatokat? Alkalmas-e párhuzamosan, több irányból érkező nagymennyiségű adat feldolgozására? Volumen teszt Alkalmas-e nagy mennyiségű adat feldolgozására? Ha igen, romlik-e a program hatékonysága? Modulteszt, összeépítési teszt A program önálló moduljainak egymástól független ellenőrzése Az önállóan már letesztelt modulok összeépítése utáni teszt

8 Tesztelés Hibakeresés Kivételkezelés Saját kivételek készítése Kivételkezelés

9 9 Hibakeresés és javítás Hibakeresés: a tesztelés során feltárt hibák helyének megállapítása A fejlesztői környezetek általában fejlett eszközöket nyújtanak a hibakereséshez (nyomkövetés stb.) A hibák száma általában a program méreténél gyorsabban növekszik (a fejlesztés természetes velejárójának tekinthető) Néhány tipikus hiba Szintaktikai hiba Végrehajtás közben jelentkező hiba Program nem áll meg Program megáll, de nem ad eredményt Program megáll, de hibás eredményt ad Hibajavítás: a hibakeresés során megtalált hiba javítása A hibát kell kijavítani, nem csak a tüneteit megszüntetni Hibajavítást újabb tesztelésnek kell követnie Hibajavítás visszanyúlhat a fejlesztés előző fázisaiba

10 10 Indukciós, dedukciós módszer Indukció: a minta azonos nemű elemeinek egy közös tulajdonságából következtethetünk arra, hogy minden ilyen nemű elem rendelkezik ezzel a tulajdonsággal A rendelkezésre álló teszteseteket rendszerezni kell aszerint, hogy melyik okozott hibát és melyek nem Fel kell állítani egy feltételezést, hogy milyen tulajdonságú elemek tartoznak az egyik ill. másik csoportba (amennyiben szükséges, további tesztekkel ez megerősíthető) Ha már egyértelmű(nek tűnik) a hibát okozó tulajdonság, a programon átvezető tesztutak közül ki kell válogatni azokat, amelyek csak az ilyen esetekben futnak le Ezeken a pontokon célszerű keresni a hiba okát Dedukció: ha minden azonos neműről tudjuk, hogy rendelkezik egy tulajdonsággal, akkor ez az egyedre is igaz Össze kell gyűjteni az összes feltételezhető hibaokot A minta elemei alapján ki kell zárni azokat, amelyek nem valósak Az így megtalált okok után a folytatás hasonló az előzőhöz

11 11 Visszalépés, teszteléssel összevonás Visszalépéses technika A hiba egyik előfordulási helyéből kell kiindulni (ilyen biztosan ismert, legrosszabb esetben a végeredmény megjelenítése) Ebből a pontból a programot visszafelé végrehajtva kell megkeresni a rendellenességet okozó pontot Amennyiben a visszafelé görgetett hibás részeredmény helyett egy helyes részeredmény jelenik meg, valószínűleg az (első) hibás sor volt az utolsó lépés Gyakran fejlesztői eszközök segítik ezt a módszert Teszteléssel segített hibakeresés Úgy kell megválasztani az egymást követő teszteseteket, hogy a teljes programgráfban bejárt út csak egy-egy elemi (vagy legalábbis minél kisebb) változással járjon Amennyiben egy ilyen elemi lépés távolságban lévő teszteset pár egyik tagja hibás, a másik helyes működést eredményez, szintén lehet következtetni a hiba helyére

12 12 Egyéb lehetőségek Fejlesztőeszközök által nyújtott funkciók Szintaktikai ellenőrzés Program lépésenkénti futtatása Változók értékeinek nyomon követése Töréspontok elhelyezése a programkódban Adatok értékeire vonatkozó töréspontok Hívási verem megtekintése Változók értékeinek menet közbeni megváltoztatása Vezérlés aktuális pontjának megváltoztatása Programkód futás közbeni módosítása Egyéb megoldások Programozási nyelvek által nyújtott hibakezelési lehetőségek Tipikusan pl. a napjainkban elterjedt kivételkezelés Egyéb megoldások

13 Tesztelés Hibakeresés Kivételkezelés Saját kivételek készítése Kivételkezelés

14 14 Hagyományos módszerek Feladat: számoljuk ki óránként az átlagsebességet Hibakezelés hagyományos módon: függvény Átlagsebességek(SEB, N) i 1; vanértelme igaz ciklus amíg i 24 vanértelme sum 0 ciklus j 1-től N i -ig sum sum + SEB i,j ciklus vége ha N i 0 akkor átlagok i sum / N i különben vanértelme hamis elágazás vége ciklus vége ha vanértelme akkor Átlagsebességek átlagok különben Átlagsebességek Ø elágazás vége függvény vége

15 15 Hagyományos módszer hátrányai Nehezen olvasható kód Meglehetősen hosszú kódot eredményez Nehezen áttekinthető, mivel keveredik a tényleges kód az ellenőrző műveletekkel (és az esetleges javításokkal) Egy hibaforrást gyakran csak több művelettel lehet kiszűrni Nehezen programozható Minden műveletet meg kell vizsgálni, hogy milyen bemenetekre adhat hibás választ, és ezeket mind ki kell zárni Ez meglehetősen nehéz feladat, hiszen fordított gondolkodást igényel a műveletek esetén Nehezen karbantartható Gyakoriak a mélyen egymásba ágyazott feltételek Egymásbaágyazott szerkezetek esetén egy mélyebb szinten keletkezett hiba esetén biztosítani kell a kilépést A feltételeknek általában nincs különben águk Ha ugyanaz a hibalehetőség a kód több helyén is fennáll, akkor gyakran duplikálni kell az ellenőrzést

16 16 Hagyományos módszer hátrányai Függvényhívás esetén a visszatérési értékének valamilyen kitüntetett értéke jelzi, hogy hiba történt Az érték egyben a hiba jellegére is választ ad Egy másik függvény meghívásával lehet lekérdezni a pontos hibakódot Használatának hátrányai Különböző típusú visszatérési értékeknél más-más megoldást kell alkalmazni (van ahol nem járható út, pl. összeadás) Könnyű átsiklani egy ilyen visszaadott hibakód felett A módszer használatának okai Gyakran hatékonyabb, mint a kivételkezelés Hagyományos programozási nyelvekben nem volt más megoldás Rögzült programozói szokások

17 17 Kivételkezelés Kivételkezelő blokk egy lehetséges megvalósítása try <védett blokk> catch (típus eseményref) <típus1 kivétel kezelése> catch (típus2 eseményref) <típus2 kivétel kezelése> finally <mindig lefut> end Általában három különböző blokkot különböztetünk meg try védett (próbára tett) szakasz Ide helyezzük azokat az utasításokat, amelyek esetleg hibákat (vagy egyéb kivételt) okozhatnak catch hibakezelő szakasz Erre a blokkra kerül a végrehajtás, ha a megadott típusú kivétel keletkezett a védett szakaszon belül finally lezáró szakasz Tartalmaz minden kritikus utasítást, aminek mindig le kell futni

18 18 Jól áttekinthető kód Programkód könnyebben írható Nincs szükség műveletenkénti elemzésre, hogy ki tudjuk zárni az esetleges hibás bemenetből adódó hibákat Fizikailag maga a programkód is rövidebb, egyszerűbben implementálható Programkód könnyebben olvasható Élesen elválik egymástól a programkód általános (lényegi) része a kivételes esetek kezelésétől Így nem csak a kivételek kezelése, hanem a lényegi kód is áttekinthetőbbé válik Programkód könnyebben karbantartható A kivételkezelő blokkok egymástól függetlenek, így az egyik változtatása nem befolyásolja a többit Egy esetleges változtatás során nem jellemző, hogy egy továbbgyűrűző, a többi blokkot is módosító változást okozna Szabványos megoldásnak tekinthető, így más fejlesztők számára is könnyen értelmezhető

19 19 Kivételes esetek központi kezelése Egy blokk minden kivételét egy központi helyen kezeli Akár egyetlen programsor futtatása is okozhat több különböző hibát (akár egyszerre többet is) A kivételkezelő blokkal nem kell minden lehetséges hibát egyesével felsorolni, egy blokk (megfelelően paraméterezve) alkalmas a védendő kód minden kivételét egyszerűen kezelni Kivétel típusok szerinti kivételkezelő kiválasztás Hagyományos kivételkezelési technikákkal csak egy kivételkezelő blokk megadására volt lehetőség, jelenlegi technikák mellett kivételtípusonként pontosíthatunk A védett részben több helyen is keletkezhetnek azonos típusú kivételek, lehetőség van ezeket egy helyen kezelni A kivételek általában hierarchiát alkotnak, így rugalmasan lehet definiálni a kivételkezelő blokk típusát A gyakorlatban ez lényeges, mivel általában az azonos típusú hibákat azonos módon lehet kezelni (gyakran sehogy)

20 20 További előnyök Nem hagyható figyelmen kívül Megfelelő alkalmazás esetén nincs szükség a függvények visszatérési értékének ellenőrzésére Amennyiben egy kivétel keletkezik, akkor a futtató környezet mindenképpen megkeresi a hozzá legközelebbi kezelő blokkot Amennyiben nincs ilyen blokk, akkor a program futása megszakad Ez teljesen kizárja a program hibás adatokkal való továbbfutását Hibakeresés elősegítése A kivételek általában a hiba típusán túl további adatokat is tárolhatnak Így egy kivétel információkkal szolgálhat arról, hogy mikor és miért váltódott ki, akár egészen részletes adatokkal is (milyen művelet, milyen paraméterekkel stb.) Ez jelentősen csökkenti a nyomkövetéssel töltött időt

21 21 Egymásba ágyazott kivételkezelők Strukturált programoknál gyakoriak az egymásba ágyazott szerkezetek (elágazás, ciklus, szubrutinhívás), a kivételek kezelésénél erre is figyelmet kell fordítani Strukturált kivételkezelés esetén a bekövetkező kivételek kezelése nem egy megadott ponton történik, hanem az egymásba ágyazott kivételkezelő blokkok hierarchiájától függő helyen Ennek egy lehetséges megvalósítása A program futása során veremben tárolja az elért kivételkezelő blokkokat, és azok paramétereit: minden blokkba való belépéskor elhelyez egy keretet a veremben, a blokkból való kilépéskor pedig ezt kiveszi Kivétel létrejötte esetén a futtató környezet a verem alapján keresi meg a megfelelő kivételkezelő blokkot Többszálú környezetben ezek általában szálanként függetlenek A nem kezelt kivételeket végül a futtatókörnyezet kapja el Kivétel keletkezésének és a kezelésének helye elválik!

22 22 Try, catch blokkok A try blokk használata Tartalmazza azokat a programsorokat, amelyeknél felmerül valamilyen kivétel lehetősége Kritikus programrészeket célszerű így használni, nélküle egy kisebb (esetleg javítható) hiba is a program leállításához vezet A catch blokkok használata Általában több catch blokk használatára van lehetőség, különböző kivételtípusok meghatározásával Egy ilyen blokk kezeli a try blokkon belül történt összes megadott típusú kivételt, ha ez nem megfelelő, akkor a try blokkot több részre kell bontani Ha több blokk is alkalmas egy kivétel kezelésére, általában csak a felülről első megfelelő blokk fut le A catch blokkban lehetőség van elérni magát a kivétel objektumot is, ami további információkat hordozhat Ha nem történt kivétel, nem kerül rá a vezérlés

23 23 Finally blokk, kivételek továbbdobása A finally blokk használata Itt célszerű megadni azokat a műveleteket, amelyeket mindenképpen le kell futtatni (pl. erőforrások felszabadítása) Függetlenül attól, hogy létrejött-e kivétel, vagy sem, ez a blokk mindig lefut (ha volt kivétel, akkor a kivételkezelő után) Amennyiben történt kivétel, de nincs hozzá tartozó kivételkezelő, ez a blokk akkor is lefut Figyelmet igényel azonban, hogy a finally blokkban csak olyan erőforrásokat szabadítson fel a program, amik biztosan le lettek foglalva (ez a try részen belül nem mindig garantálható) Előfordulhat, hogy egy kivételkezelő (vagy finally) blokkban újabb kivétel keletkezik Egy újabb nem várt esemény miatt A már kezelt kivétel továbbítása miatt (újradobás) Egy más típusú kivétel eldobása miatt

24 Tesztelés Hibakeresés Kivételkezelés Saját kivételek készítése Kivételkezelés

25 25 Hagyományos módszer hátrányai Az objektumorientált nyelvek a kivételeket általában egy objektumba csomagolva kezelik (ill. magát a kivételt egy objektumnak tekintjük). Ennek előnyei: Öröklődés Saját kivétel készítésekor lényeges lehet Polimorfizmus Egyszerre több kivételt kezelő blokk készítése esetén További információ hordozása A kivételobjektum típusa már önmagában is jellemzi a bekövetkezett kivételt, de emellett számos egyéb adatot tárolhat ez az objektum (kivétel létrejöttének oka, pontos helye, paraméterek, egyéb üzenet stb.) Ennek megfelelően a kivételek általában egy hierarchiát alkotnak, amelynek felépítése programozási nyelvenként egészen különböző is lehet

26 26 Kivételek típusai Kivétel készítője alapján Keretrendszer saját kivételei Egyéb fejlesztők által készített kivételek Kivétel forrása alapján Szoftver kivételek pl. általános kivételek, jelzések Hardver/operációs rendszer szintű kivételek pl. erőforrás problémák, kritikus hibák Bizonyos nyelvekben kötelező ellenőrzés alapján Kötelezően ellenőrzött kivételek Ezeket a kivételeket kötelező ellenőrizni (vagy továbbadási szándékunkat jelölni), különben a fordító fordítási hibát jelez (pl. hálózati kapcsolat megnyitása esetén) Nem kötelezően ellenőrzött kivételek Ellenőrzésük nem kötelező, a programozóra van bízva ennek eldöntése (pl. aritmetikai hibák ellenőrzése)

27 27 Kivétel osztály definíciója Saját kivételosztály definiálása általában nem különbözik egy általános osztály definíciótól A saját kivételosztály őse célszerűen az adott környezet (programozási nyelv) megfelelő beépített kivételoszálya Egy kivétel általában az alábbi információkat tartalmazza: Kivétel neve célszerű már a kivétel nevét is beszédesen megválasztani, hogy az utaljon a kiváltás okára Üzenet szöveges mezőben tetszőleges üzenet továbbítása a kivétel kezelője felé Hívási verem a hívási verem állapota a kivétel létrejöttekor Beágyazott kivétel kivétel újradobása esetén tartalmazhatja az előző (már kezelt) kivételt A kivétel a többi osztályhoz hasonlóan tartalmazhat más nyelvi elemeket is (metódus, statikus tagok stb.)

28 28 Saját kivétel használata Kivétel dobása Az osztálykönyvtár kódjának kiegészítése, az esetleges hibák bekövetkezte esetén az előzőleg definiált kivételosztály példányosítása, majd a kivétel dobása Természetesen nem csak saját magunk által definiált kivétel objektumokat lehet így dobni A programkód minden olyan helyén célszerű ezt a technikát alkalmazni, ahol hibát (nem végrehajtható műveletet) fedezünk fel, de az adott szinten ezt nem tudjuk kezelni Az előzőleg meghatározott adatokat (pl. üzenet, egyéb saját mezők) is célszerű a kivételobjektumban beállítani Kivétel elkapása A saját kivételek elkapása és kezelése általában nem különbözik a keretrendszer kivételeinek kezelésétől A hibakeresés elősegítése végett célszerű minél több információt elhelyezni a kivételben annak okáról

29 29 Megjegyzések/javaslatok Hibakezelés felelőssége Az osztálykönyvtárak készítői előre nem tudhatják, hogy mikor, milyen okból használják majd az ő kódjukat, emiatt célszerű azokat a lehető legrobusztusabban elkészíteni Az alkalmazásfejlesztők viszont az osztálykönyvtár működését nem fogják ismerni, emiatt az osztálykönyvtár készítőjének felelőssége, hogy érthető módon jelezze a hibákat Célszerű kihasználni a finally blokk előnyeit A catch blokkok írása nélkül is célszerű az erőforrások felszabadítását ilyen blokkba helyezni Csak a valóban kezelt kivételeket érdemes elkapni Gyakran rossz programozói gyakorlat az összes kivétel elkapása, mivel így azok nem jutnak el a megfelelő kezelőig Részlegesen teljesített feladatok visszagörgetése A kivétel kezelése nélkül is gyakran célszerű egy minden kivételt elkapó catch ág, ami visszagörgeti az eddigi változtatásokat (és továbbdobja a kivételt)

30 30 Irodalomjegyzék Javasolt/felhasznált irodalom Pap, Szlávi, Zsakó: μlógia21 Módszeres programozás: A programkészítés technológiája ELTE TTK, 2000 J. Richter: CLR via C# 2nd edition Microsoft press, 2006 R. Simmons: Hardcore Java O Reilly, 2004

Programtervezés. Dr. Iványi Péter

Programtervezés. Dr. Iványi Péter Programtervezés Dr. Iványi Péter 1 A programozás lépései 2 Feladat meghatározás Feladat kiírás Mik az input adatok A megoldáshoz szükséges idő és költség Gyorsan, jót, olcsón 3 Feladat megfogalmazása Egyértelmű

Részletesebben

Algoritmizálás és adatmodellezés tanítása beadandó feladat: Algtan1 tanári beadandó /99 1

Algoritmizálás és adatmodellezés tanítása beadandó feladat: Algtan1 tanári beadandó /99 1 Algoritmizálás és adatmodellezés tanítása beadandó feladat: Algtan1 tanári beadandó /99 1 Készítette: Gipsz Jakab Neptun-azonosító: ABC123 E-mail: gipszjakab@seholse.hu Kurzuskód: IT-13AAT1EG Gyakorlatvezető

Részletesebben

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Követelmény A beadandó dokumentációját a Keszthelyi Zsolt honlapján található pdf alapján kell elkészíteni http://people.inf.elte.hu/keszthelyi/alkalmazasok_fejlesztese

Részletesebben

A dokumentáció felépítése

A dokumentáció felépítése A dokumentáció felépítése Készítette: Keszthelyi Zsolt, 2010. szeptember A szoftver dokumentációját az itt megadott szakaszok szerint kell elkészíteni. A szoftvert az Egységesített Eljárás (Unified Process)

Részletesebben

Iman 3.0 szoftverdokumentáció

Iman 3.0 szoftverdokumentáció Melléklet: Az iman3 program előzetes leírása. Iman 3.0 szoftverdokumentáció Tartalomjegyzék 1. Az Iman rendszer...2 1.1. Modulok...2 1.2. Modulok részletes leírása...2 1.2.1. Iman.exe...2 1.2.2. Interpreter.dll...3

Részletesebben

Programozási alapismeretek 1. előadás

Programozási alapismeretek 1. előadás Programozási alapismeretek 1. előadás Tartalom A problémamegoldás lépései programkészítés folyamata A specifikáció Az algoritmus Algoritmikus nyelvek struktogram A kódolás a fejlesztői környezet 2/33 A

Részletesebben

A KÓDOLÁS TECHNIKAI ELVEI

A KÓDOLÁS TECHNIKAI ELVEI 1. A KÓDOLÁS FOGALMA A KÓDOLÁS TECHNIKAI ELVEI A kódolás a forrásnyelvű (pl. C#, Java) program elkészítését jelenti. Ha a megoldást gondosan megterveztük, akkor ez általában már csak rutinszerű, technikai

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport TANMENET Informatika szakmacsoport Programozási gyakorlatok III. tantárgy 12. évfolyam A osztály 2013/2014 tanév Heti óraszám: Éves óraszám: 3 óra 96 óra Készítette: Szikszai Gusztáv tanár Ellenőrizte:.

Részletesebben

Vizuális, eseményvezérelt programozás X. V 1.0

Vizuális, eseményvezérelt programozás X. V 1.0 Vizuális, eseményvezérelt programozás X. V 1.0 ÓE-NIK, 2011 1 Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a számonkérendő anyag vázlatát képezik. Ismeretük szükséges,

Részletesebben

Programzás I. - 1. gyakorlat

Programzás I. - 1. gyakorlat Programzás I. - 1. gyakorlat Alapok Tar Péter 1 Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Számítástudomány Alkalmazása Tanszék Utolsó frissítés: September 15, 2007 1 tar@dcs.vein.hu Tar Péter (PE-MIK-DCS)

Részletesebben

Kivételkezelés, naplózás. Exception handling, logging

Kivételkezelés, naplózás. Exception handling, logging Kivételkezelés, naplózás Exception handling, logging Try-catch try { // Kódrészlet, amely kivételt eredményezhet catch (Exception1 object1 ) { // Az Exception1 kivétel kezelésének megfelelő kód catch (Exception2

Részletesebben

Visual C++ osztály készítése, adattagok, és metódusok, láthatóság, konstruktor, destruktor. Objektum létrehozása, használata, öröklés.

Visual C++ osztály készítése, adattagok, és metódusok, láthatóság, konstruktor, destruktor. Objektum létrehozása, használata, öröklés. Visual C++ osztály készítése, adattagok, és metódusok, láthatóság, konstruktor, destruktor. Objektum létrehozása, használata, öröklés. Az osztály egy olyan típus leíró struktúra, amely tartalmaz adattagokat

Részletesebben

Interaktív, grafikus környezet. Magasszintû alkalmazási nyelv (KAL) Integrált grafikus interface könyvtár. Intelligens kapcsolat más szoftverekkel

Interaktív, grafikus környezet. Magasszintû alkalmazási nyelv (KAL) Integrált grafikus interface könyvtár. Intelligens kapcsolat más szoftverekkel Készítette: Szabó Gábor, 1996 Az Az IntelliCorp IntelliCorp stratégiája: stratégiája: Kifinomult, Kifinomult, objektum-orientált objektum-orientált környezetet környezetet biztosít biztosít tervezéséhez,

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Egyszerű programozási tételek

Egyszerű programozási tételek Egyszerű programozási tételek 2. előadás Sergyán Szabolcs sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar 2011. szeptember 15. Sergyán (OE NIK) AAO 02 2011. szeptember 15.

Részletesebben

Adatszerkezetek Tömb, sor, verem. Dr. Iványi Péter

Adatszerkezetek Tömb, sor, verem. Dr. Iványi Péter Adatszerkezetek Tömb, sor, verem Dr. Iványi Péter 1 Adat Adat minden, amit a számítógépünkben tárolunk és a külvilágból jön Az adatnak két fontos tulajdonsága van: Értéke Típusa 2 Adat típusa Az adatot

Részletesebben

QBE Édes Otthon lakásbiztosítás tarifáló webservice. Fejlesztői dokumentáció 1.0.2

QBE Édes Otthon lakásbiztosítás tarifáló webservice. Fejlesztői dokumentáció 1.0.2 QBE Édes Otthon lakásbiztosítás tarifáló webservice Fejlesztői dokumentáció 1.0.2 Az ebben a dokumentumban található információ a FoxArt Kft. tulajdona, és bizalmas anyagként került átadásra. Az anyag

Részletesebben

Programrendszerek tanúsítása szoftverminőség mérése

Programrendszerek tanúsítása szoftverminőség mérése SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Programrendszerek tanúsítása szoftverminőség mérése Dr. Gyimóthy Tibor Dr. Ferenc Rudolf Szoftverminőség biztosítás Fő cél: az üzemelő IT rendszerekben csökkenteni a hibák számát

Részletesebben

Osztott jáva programok automatikus tesztelése. Matkó Imre BBTE, Kolozsvár Informatika szak, IV. Év 2007 január

Osztott jáva programok automatikus tesztelése. Matkó Imre BBTE, Kolozsvár Informatika szak, IV. Év 2007 január Osztott jáva programok automatikus tesztelése Matkó Imre BBTE, Kolozsvár Informatika szak, IV. Év 2007 január Osztott alkalmazások Automatikus tesztelés Tesztelés heurisztikus zaj keltés Tesztelés genetikus

Részletesebben

C programozási nyelv Pointerek, tömbök, pointer aritmetika

C programozási nyelv Pointerek, tömbök, pointer aritmetika C programozási nyelv Pointerek, tömbök, pointer aritmetika Dr. Schuster György 2011. június 16. C programozási nyelv Pointerek, tömbök, pointer aritmetika 2011. június 16. 1 / 15 Pointerek (mutatók) Pointerek

Részletesebben

Szoftverminőségbiztosítás

Szoftverminőségbiztosítás NGB_IN003_1 SZE 2014-15/2 (8) Szoftverminőségbiztosítás Szoftvertesztelési folyamat (folyt.) Szoftvertesztelési ráfordítások (Perry 1995) Tesztelésre fordítódik a projekt költségvetés 24%-a a projekt menedzsment

Részletesebben

cím: 6725 Szeged Bokor u. 18. telefon: +36 1 808 9666 Innomedio Kft Scrum módszertan 1.0 Verzió Érvényes: 2012. április 1-től

cím: 6725 Szeged Bokor u. 18. telefon: +36 1 808 9666 Innomedio Kft Scrum módszertan 1.0 Verzió Érvényes: 2012. április 1-től Innomedio Kft Scrum módszertan 1.0 Verzió Érvényes: 2012. április 1-től Alapfogalmak: 1. hiba: egy már meglévő, funkcionalitásban hibás működést eredményező programrész hibás működésének leírása konkrét

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 2. rész Öröklés és többalakúság Nemvirtuális metódusok, elrejtés Virtuális metódusok, elrejtés Típuskényszerítés, az is és as operátorok Absztrakt osztályok, absztrakt

Részletesebben

M-Fájlok létrehozása MATLAB-ban

M-Fájlok létrehozása MATLAB-ban M-Fájlok létrehozása MATLAB-ban 1 Mi az M-fájl Annak ellenére, hogy a MATLAB rendkívül kifinomult és fejlett számológépként használható, igazi nagysága mégis abban rejlik, hogy be tud olvasni és végrehajtani

Részletesebben

A program jelenleg az import illetve az intrastat adatok alapján tudja elkészíteni a jelentést, kizárólag kötelezettséget tud lekérdezni.

A program jelenleg az import illetve az intrastat adatok alapján tudja elkészíteni a jelentést, kizárólag kötelezettséget tud lekérdezni. Leírás a Kompakt ZOLL v5 vámszoftverben elérhető környezetvédelmi termékdíj jelentéshez tartozó modulról. A program jelenleg az import illetve az intrastat adatok alapján tudja elkészíteni a jelentést,

Részletesebben

Objektum-orientált programozás

Objektum-orientált programozás Objektum-orientált programozás A programozás történetének során folyamatosan alakultak ki szabályok, amelyek célja a programkód átláthatósága, hibalehetőségek kizárása, alkalmazások közös fejlesztésének

Részletesebben

Programozás I. gyakorlat

Programozás I. gyakorlat Programozás I. gyakorlat 1. gyakorlat Alapok Eszközök Szövegszerkesztő: Szintaktikai kiemelés Egyszerre több fájl szerkesztése pl.: gedit, mcedit, joe, vi, Notepad++ stb. Fordító: Szöveges file-ban tárolt

Részletesebben

Programozási tételek. Dr. Iványi Péter

Programozási tételek. Dr. Iványi Péter Programozási tételek Dr. Iványi Péter 1 Programozási tételek A programozási tételek olyan általános algoritmusok, melyekkel programozás során gyakran találkozunk. Az algoritmusok általában számsorozatokkal,

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

CCS Hungary, 2000 szeptember. Handling rendszer technikai specifikáció

CCS Hungary, 2000 szeptember. Handling rendszer technikai specifikáció CCS Hungary, 2000 szeptember Handling rendszer technikai specifikáció Hálózati architektúra SITA Hálózat/ Vám/ Internet/... CodecServer üzenet központ DB LA N Laptop computer RAS elérés Adatbázis szerver

Részletesebben

OO rendszerek jellemzői

OO rendszerek jellemzői OO rendszerek jellemzői Problémák forrása lehet teszteléskor: Problémák feldarabolása. Adatrejtés. Az OO rendszerek nagyszámú, egymással aktívan kapcsolatban levő, együttműködő komponensekből állnak. A

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (szakközépiskola 9 12. évfolyam)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (szakközépiskola 9 12. évfolyam) Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT. Fertői Ferenc

Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT. Fertői Ferenc Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport SZAKDOLGOZAT Fertői Ferenc 2010 Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport 3-dimenziós táj generálása útvonalgráf alapján Szakdolgozat Készítette:

Részletesebben

Folyószámla műveletek kontírozása

Folyószámla műveletek kontírozása Folyószámla műveletek kontírozása 1 1. Bevezetés... 3 2. Főkönyvi szám beállítások... 3 3. Folyószámla művelet típusok... 5 3.1. Sztornó számlák összevezetése... 5 3.2. Kisösszegek kivezetése... 7 o Kisösszegű

Részletesebben

ALKALMAZÁS KERETRENDSZER

ALKALMAZÁS KERETRENDSZER JUDO ALKALMAZÁS KERETRENDSZER 2014 1 FELHASZNÁLÓK A cégvezetők többsége a dobozos termékek bevezetésével összehasonlítva az egyedi informatikai alkalmazások kialakítását költséges és időigényes beruházásnak

Részletesebben

Több platform egy kódbázis Tanulságok a Tresorittól. Budai Péter, vezető fejlesztő

Több platform egy kódbázis Tanulságok a Tresorittól. Budai Péter, vezető fejlesztő Több platform egy kódbázis Tanulságok a Tresorittól Budai Péter, vezető fejlesztő Miről lesz szó? A Tresorit szolgáltatás és platformjainak gyors bemutatása A Tresorit szoftver architektúrája Hogyan épül

Részletesebben

JSF alkalmazások teljesítményhangolása JMeter és dynatrace segítségével

JSF alkalmazások teljesítményhangolása JMeter és dynatrace segítségével JSF alkalmazások teljesítményhangolása JMeter és dynatrace segítségével Bakai Balázs bakaibalazs@gmail.com http://seamplex.blogspot.hu 2013. október 9. Miről lesz szó? A JSF működése (röviden ) Terheléses

Részletesebben

Oktatási segédlet 2014

Oktatási segédlet 2014 Oktatási segédlet 2014 A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012- 0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése

Részletesebben

Operációs rendszerek Folyamatok 1.1

Operációs rendszerek Folyamatok 1.1 Operációs rendszerek p. Operációs rendszerek Folyamatok 1.1 Pere László (pipas@linux.pte.hu) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR INFORMATIKA ÉS ÁLTALÁNOS TECHNIKA TANSZÉK A rendszermag Rendszermag

Részletesebben

A Feldspar fordító, illetve Feldspar programok tesztelése

A Feldspar fordító, illetve Feldspar programok tesztelése A Feldspar fordító, illetve Feldspar programok tesztelése [KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 társfinanszírozó: ERFA] Leskó Dániel Eötvös Loránd Tudományegyetem Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék

Részletesebben

Automatizált Java Build. ApacheAnt használatával

Automatizált Java Build. ApacheAnt használatával Automatizált Java Build ApacheAnt használatával 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezetés... 3 3 Az Apache Ant... 3 4 Felhasználás... 5 5 Összefoglalás... 9 6 Irodalomjegyzék... 9 30_Automatizalt

Részletesebben

Szoftverminőségbiztosítás

Szoftverminőségbiztosítás NGB_IN003_1 SZE 2014-15/2 (11) Szoftverminőségbiztosítás Tesztautomatizálás A tesztelés kivitelezése Tesztelési feladatok Detektálatlan maradék hibák számának csökkentése hatásosan és hatékonyan megfelelő

Részletesebben

Az összefüggő nyári szakmai gyakorlati képzés tartalma és a szükséges eszközök listája

Az összefüggő nyári szakmai gyakorlati képzés tartalma és a szükséges eszközök listája Az összefüggő nyári szakmai gyakorlati képzés tartalma és a szükséges eszközök listája 9. évfolyam: Számítógép összeszerelése Számítógép szétszerelése. Pontos konfiguráció meghatározása, megfelelő alkatrészek

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

Ragasztócsík ellenőrző kamerás rendszer

Ragasztócsík ellenőrző kamerás rendszer Ragasztócsík ellenőrző kamerás rendszer / Esettanulmány egy új fejlesztésű, flexibilis, felhasználóbarát betanítási rendszerről./ A papírdobozok gyártása során elengedhetetlen, hogy a ragasztás jó minőségű

Részletesebben

C++ programozási nyelv Struktúrák a C++ nyelvben

C++ programozási nyelv Struktúrák a C++ nyelvben C++ programozási nyelv Struktúrák a C++ nyelvben Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2004. szeptember A C++ programozási nyelv Soós Sándor 1/37 Bevezetés A

Részletesebben

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, PHEGER_1231-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz.

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, PHEGER_1231-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, PHEGER_1231-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Elektronikus adóbevallását a NAV portáljáról letöltött

Részletesebben

A PhysioBank adatmegjelenítő szoftvereinek hatékonysága

A PhysioBank adatmegjelenítő szoftvereinek hatékonysága A PhysioBank adatmegjelenítő szoftvereinek hatékonysága Kaczur Sándor kaczur@gdf.hu GDF Informatikai Intézet 2012. november 14. Célok, kutatási terv Szabályos EKG-felvétel: P, Q, R, S, T csúcs Anatómiai

Részletesebben

Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás

Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás Tartalomjegyzék 1. A RENDSZER RÖVID LEÍRÁSA...3 1.1. Elvárt funkciók:...3 1.2. Specifikáció...3 1.3. Funkciók ismertetése...3 2. RÉSZLETES

Részletesebben

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv Image Processor BarCode Service Áttekintés CIP-BarCode alkalmazás a Canon Image Processor programcsomag egyik tagja. A program feladata, hogy sokoldalú eszközt biztosítson képállományok dokumentumkezelési

Részletesebben

1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül!

1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül! 1. Jelölje meg az összes igaz állítást a következők közül! a) A while ciklusban a feltétel teljesülése esetén végrehajtódik a ciklusmag. b) A do while ciklusban a ciklusmag után egy kilépési feltétel van.

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Megoldási útmutató I.

Részletesebben

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz.

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Elektronikus adóbevallását a NAV portáljáról letöltött

Részletesebben

Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul

Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul Békéscsaba, 2013.május 1 A települési önkormányzatok jegyzői, a közös önkormányzati hivatalok jegyzői, a kormányhivatalok járási hivatalai,

Részletesebben

Nyári összevont szakmai gyakorlat témakörei és elemei informatika ágazat

Nyári összevont szakmai gyakorlat témakörei és elemei informatika ágazat Nyári összevont szakmai gyakorlat témakörei és elemei informatika ágazat 9. évfolyam után 70 óra 4.1.1. Számítógép összeszerelése 24 óra+35 óra ÖGY/24 óra+25 óra ÖGY Számítógép szétszerelése. Pontos konfigur{ció

Részletesebben

Rámpát a honlapokra úton az akadálymentes honlapok felé

Rámpát a honlapokra úton az akadálymentes honlapok felé Rámpát a honlapokra úton az akadálymentes honlapok felé Bevezetés A W3C Magyar Iroda már több mint hat éve azon munkálkodik, hogy hazánkban minél jobban megismertesse az érdeklődőket a legújabb webes technológiákkal,

Részletesebben

SABLONOZÓ KERETRENDSZER

SABLONOZÓ KERETRENDSZER SABRE SABLONOZÓ KERETRENDSZER 2014 1 FELHASZNÁLÓK Számtalan olyan vállalat és állami szervezet létezik, akik ügyfeleikkel sablonlevelek segítségével kommunikálnak, vagy sablonlevelekben értesítik partnereiket

Részletesebben

C# Szálkezelés. Tóth Zsolt. Miskolci Egyetem. Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) C# Szálkezelés 2013 1 / 21

C# Szálkezelés. Tóth Zsolt. Miskolci Egyetem. Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) C# Szálkezelés 2013 1 / 21 C# Szálkezelés Tóth Zsolt Miskolci Egyetem 2013 Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) C# Szálkezelés 2013 1 / 21 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 2 Szálkezelés 3 Konkurens Programozás Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem)

Részletesebben

Programozás II gyakorlat. 6. Polimorfizmus

Programozás II gyakorlat. 6. Polimorfizmus Programozás II gyakorlat 6. Polimorfizmus Típuskonverziók C-ben: void * ptr; int * ptr_i = (int*)ptr; Ez működik C++-ban is. Használjuk inkább ezt: int * ptr_i = static_cast(ptr); Csak egymással

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia. Csató Lehel. Csató Lehel. Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007/2008

Mesterséges Intelligencia. Csató Lehel. Csató Lehel. Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2007/2008 Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 007/008 Az Előadások Témái Bevezető: mi a mesterséges intelligencia... Tudás reprezentáció i stratégiák Szemantikus hálók / Keretrendszerek

Részletesebben

1601-12. = "fel" = KI / BE = OK. = Hőmérséklet. = "le" = Kezdési idő. = Szaunázási idő. = Szaunavilágítás. = programgombok. = Szellőzés 314 SYRA 3 A

1601-12. = fel = KI / BE = OK. = Hőmérséklet. = le = Kezdési idő. = Szaunázási idő. = Szaunavilágítás. = programgombok. = Szellőzés 314 SYRA 3 A 1601-12 = KI / BE = Hőmérséklet = Kezdési idő = Szaunázási idő = Szaunavilágítás = Szellőzés OK 1 2 3 4 = "fel" = OK = "le" = programgombok 314 SYRA 3 A RAMOZÁS ELŐVÁLASZTÁS KI/BE KAPCS.BENYOMNI HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

Részletesebben

Ez a telepítési dokumentum segítséget nyújt abban, hogy szabályosan telepítse az Áfa átállító szoftvert Szerviz 7 programhoz.

Ez a telepítési dokumentum segítséget nyújt abban, hogy szabályosan telepítse az Áfa átállító szoftvert Szerviz 7 programhoz. 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 e-mail: zk@3szs.hu / web: www.3szs.hu Tisztelt Felhasználó! Ez a telepítési dokumentum segítséget nyújt abban, hogy

Részletesebben

Java programozási nyelv 11. rész Adatbázis-programozás

Java programozási nyelv 11. rész Adatbázis-programozás Java programozási nyelv 11. rész Adatbázis-programozás Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2005. szeptember A Java programozási nyelv Soós Sándor 1/20 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység B

Gyakorlati vizsgatevékenység B Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 481 04 0000 00 00 Web-programozó Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06 Web-alkalmazás fejlesztés

Részletesebben

Advisor Master. GE Interlogix Magyarország Kft.

Advisor Master. GE Interlogix Magyarország Kft. Aritech A megoldás bármilyen biztonságtechnikai alkalmazásra mérettől és komplexitástól függetlenül az ATS Advisor Master Integrált Biztonságtechnikai rendszer. Néhány alkalmazási példa: Kisebb üzletek

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1188-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet

Részletesebben

Alapok (a K2D rendszer alapjai)

Alapok (a K2D rendszer alapjai) Alapok (a K2D rendszer alapjai) 1 1. Bevezetés... 3 2. Fastruktúra... 3 2.1. Nyitása, zárása... 3 2.2. Fülek... 5 2.3. Licence kulcs érvényesítése... 9 2.4. Új elem felvitele... 10 2.5. Elem törlése...

Részletesebben

Függvények II. Indítsuk el az Excel programot! A minta alapján vigyük be a Munka1 munkalapra a táblázat adatait! 1. ábra Minta az adatbevitelhez

Függvények II. Indítsuk el az Excel programot! A minta alapján vigyük be a Munka1 munkalapra a táblázat adatait! 1. ábra Minta az adatbevitelhez Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk a Logikai függvények típusaival és elsajátítjuk alkalmazásukat. Jártasságot szerzünk bonyolultabb feladatok megoldásában, valamint képesek leszünk a függvények

Részletesebben

file./script.sh > Bourne-Again shell script text executable << tartalmat néz >>

file./script.sh > Bourne-Again shell script text executable << tartalmat néz >> I. Alapok Interaktív shell-ben vagy shell-scriptben megadott karaktersorozat feldolgozásakor az első lépés a szavakra tördelés. A szavakra tördelés a következő metakarakterek mentén zajlik: & ; ( ) < >

Részletesebben

Hardver és szoftver követelmények

Hardver és szoftver követelmények Java-s Nyomtatványkitöltő Program Súgó Telepítési útmutató Hardver és szoftver követelmények A java-s nyomtatványkitöltő program az alábbi hardverigényt támasztja a számítógéppel szemben: 400 MHz órajelű

Részletesebben

Osztály öröklődés. Öröklődés és polimorfizmus. Programozás II. előadás. http://nik.uni-obuda.hu/prog2 Szénási Sándor. szenasi.sandor@nik.uni-obuda.

Osztály öröklődés. Öröklődés és polimorfizmus. Programozás II. előadás. http://nik.uni-obuda.hu/prog2 Szénási Sándor. szenasi.sandor@nik.uni-obuda. Osztály öröklődés Öröklődés és polimorfizmus előadás http://nik.uni-obuda.hu/prog2 Szénási Sándor szenasi.sandor@nik.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem,Neumann János Informatikai Kar Öröklődés Polimorfizmus Osztályok

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

Szoftvertechnolo gia gyakorlat

Szoftvertechnolo gia gyakorlat Szoftvertechnolo gia gyakorlat Dr. Johanyák Zsolt Csaba http://johanyak.hu 1. Dependency Injection (függőség befecskendezés) tervezési minta A tervezési minta alapgondolata az, hogy egy konkrét feladatot

Részletesebben

Számítógéppel segített folyamatmodellezés p. 1/20

Számítógéppel segített folyamatmodellezés p. 1/20 Számítógéppel segített folyamatmodellezés Piglerné Lakner Rozália Számítástudomány Alkalmazása Tanszék Pannon Egyetem Számítógéppel segített folyamatmodellezés p. 1/20 Tartalom Modellező rendszerektől

Részletesebben

Programozás II gyakorló feladatok

Programozás II gyakorló feladatok Programozás II gyakorló feladatok Feladat Programozási tételek összeépítése 1. Programozási tételek összeépítése Feladat - mintaadatok Állatkertünkben háromféle állat tárolunk különböző méretű ketrecekben

Részletesebben

SuliStat felhasználói dokumentáció

SuliStat felhasználói dokumentáció SuliStat felhasználói dokumentáció A jelen dokumentáció által tárgyalt program képes egy iskola tanulmányi adataiból statisztikákat készíteni. Osztály illetve iskola szintű statisztika készítésére van

Részletesebben

Programozási Technológia 1. 1. előadás bevezetés. Előadó: Lengyel Zsolt

Programozási Technológia 1. 1. előadás bevezetés. Előadó: Lengyel Zsolt Programozási Technológia 1. 1. előadás bevezetés Előadó: Lengyel Zsolt Tartalom Információk a tantárggyal kapcsolatban Programozási technológiai eszközök áttekintése UML tervezőeszközök JAVA fejlesztőeszközök,

Részletesebben

út hosszát. Ha a két várost nem köti össze út, akkor legyen c ij = W, ahol W már az előzőekben is alkalmazott megfelelően nagy szám.

út hosszát. Ha a két várost nem köti össze út, akkor legyen c ij = W, ahol W már az előzőekben is alkalmazott megfelelően nagy szám. 1 Az utazó ügynök problémája Utazó ügynök feladat Adott n számú város és a városokat összekötő utak, amelyeknek ismert a hossza. Adott továbbá egy ügynök, akinek adott városból kiindulva, minden várost

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység A

Gyakorlati vizsgatevékenység A Gyakorlati vizsgatevékenység A Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 481 04 0000 00 00 Web-programozó Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06 Web-alkalmazás fejlesztés

Részletesebben

NetPay technikai áttekintés partnereink számára

NetPay technikai áttekintés partnereink számára NetPay technikai áttekintés partnereink számára Üdvözöljük NetPay partnereink között. Ebben a dokumentumban megtalálja azon alapinformációkat, amelyek segítenek az on-line fizettetés megvalósításában.

Részletesebben

GSM-GPS gépjárművédelmi egység műszaki leírás

GSM-GPS gépjárművédelmi egység műszaki leírás GSM-GPS Fejlesztő és Szolgáltató Kft. TELEKOMMUNIKÁCIÓ H -1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel.:(00-36-1)368-2052 Fax.(00-36-1)368-8093 E-mail: mcmkft@.axelero.hu. 1. 2004. 06. 24. Pintér Tamás Nagy Mihály

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia. Csató Lehel. Csató Lehel. Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2010/2011 1/363

Mesterséges Intelligencia. Csató Lehel. Csató Lehel. Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2010/2011 1/363 1/6 Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2010/2011 Az Előadások Témái 46/6 Bevezető: mi a mesterséges intelligencia... Tudás reprezentáció stratégiák Szemantikus hálók

Részletesebben

Rövidített használati útmutató Ability központokhoz

Rövidített használati útmutató Ability központokhoz Rövidített használati útmutató Ability központokhoz A kezelőegység jelzései A védett objektum állapotának kijelzése K: Riasztó kikapcsolva B: Riasztó bekapcsolva (minden zóna éles) M: Éjszakai mód bekapcsolva

Részletesebben

HunGrid Grid technológiák hozzáférési lehetőségei az intézetben

HunGrid Grid technológiák hozzáférési lehetőségei az intézetben HunGrid Grid technológiák hozzáférési lehetőségei az intézetben Kővári Kálmán Számítógép Hálózati Központ (SZHK) Részecske és Magfizikai Kutató Intézet, Budapest Simonyi-nap 2007. október 18. Budapest

Részletesebben

Fejlett kereső és lekérdező eszközök egy elektronikus szakfolyóirathoz (IBVS)

Fejlett kereső és lekérdező eszközök egy elektronikus szakfolyóirathoz (IBVS) Networkshop, 2008 Márc. 17 19., Dunaújváros Holl Erdődi: Fejlett kereső... 1 Fejlett kereső és lekérdező eszközök egy elektronikus szakfolyóirathoz (IBVS) Holl András Erdődi Péter MTA Konkoly Thege Miklós

Részletesebben

Bevezetés a programozásba I.

Bevezetés a programozásba I. Bevezetés a programozásba I. 5. gyakorlat Surányi Márton PPKE-ITK 2010.10.05. C++ A C++ egy magas szint programozási nyelv. A legels változatot Bjarne Stroutstrup dolgozta ki 1973 és 1985 között, a C nyelvb

Részletesebben

Mindenki abból a három tantárgyból tesz szigorlatot, amelyet hallgatott.

Mindenki abból a három tantárgyból tesz szigorlatot, amelyet hallgatott. Szigorlati témakörök az Informatika (szigorlat) (BMEVIAU0181) c. tantárgyat felváltó Informatika (BMEGERIEEIS) tantárgyból az okleveles energetikai mérnökképzés (2N-0E) hallgatói számára 1. tantárgy: Programozás

Részletesebben

Programozási segédlet

Programozási segédlet Programozási segédlet Programozási tételek Az alábbiakban leírtam néhány alap algoritmust, amit ismernie kell annak, aki programozásra adja a fejét. A lista korántsem teljes, ám ennyi elég kell legyen

Részletesebben

Projectvezetők képességei

Projectvezetők képességei Projectvezetők képességei MOI modell Motivation ösztönzés Organisation szervezés Ideas or Innovation ötletek vagy újítás Más felosztás Probléma megoldás Vezetői öntudat Teljesítmény Befolyás, team képzés

Részletesebben

Egyszerű szkórlap generáló

Egyszerű szkórlap generáló Egyszerű szkórlap generáló GenScoreCard V. 1.0.2 janu 2015. január 6. A technika fejlődésével a bridzsversenyek is jelentős változáson mentek keresztül. Amíg régebben fáradságos kézi számolással állapították

Részletesebben

telepítési útmutató K&H Bank Zrt.

telepítési útmutató K&H Bank Zrt. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu telepítési útmutató K&H e-bank Budapest, 2015. március 09. K&H e-bank

Részletesebben

III. OOP (objektumok, osztályok)

III. OOP (objektumok, osztályok) III. OOP (objektumok, osztályok) 1. Természetes emberi gondolkozás Az Objektumorientált paradigma alapelvei nagyon hasonlítanak az emberi gondolkozásra. Érdemes ezért elsőként az emberi gondolkozás elveit

Részletesebben

Ügyviteli rendszerek hatékony fejlesztése Magic Xpa-val mobilos funkciókkal kiegészítve. Oktatók: Fülöp József, Smohai Ferenc, Nagy Csaba

Ügyviteli rendszerek hatékony fejlesztése Magic Xpa-val mobilos funkciókkal kiegészítve. Oktatók: Fülöp József, Smohai Ferenc, Nagy Csaba Ügyviteli rendszerek hatékony fejlesztése Magic Xpa-val mobilos funkciókkal kiegészítve Oktatók: Fülöp József, Smohai Ferenc, Nagy Csaba Programozás alapjai Ha egy adott adattáblára Ctrl + G t nyomunk,

Részletesebben

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Felhasználói Segédlet MICROSEC Kft. 1022 Budapest, Marczibányi tér 9. telefon: (1)438-6310 2002. május 4. Tartalom Jelentés készítése...3 Új

Részletesebben

A FileZilla program beállítása az első belépés alkalmával

A FileZilla program beállítása az első belépés alkalmával 6. A záróvizsga-jegyzőkönyv készítése A záróvizsga-jegyzőkönyveketa Karok többsége a jegyzőkönyvkészítésre Dr. Tánczos László által kifejlesztett Access alkalmazás használatával készíti el. A záróvizsga-jegyzőkönyv

Részletesebben

Informatikus informatikus 54 481 04 0010 54 07 Térinformatikus Informatikus É 1/9

Informatikus informatikus 54 481 04 0010 54 07 Térinformatikus Informatikus É 1/9 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,

Részletesebben

JAVA programozási nyelv NetBeans fejlesztőkörnyezetben

JAVA programozási nyelv NetBeans fejlesztőkörnyezetben Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok informatika területre JAVA programozási nyelv NetBeans fejlesztőkörnyezetben I/13. évfolyam TANÁRI KÉZIKÖNYV A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Mobil Partner telepítési és használati útmutató

Mobil Partner telepítési és használati útmutató Mobil Partner telepítési és használati útmutató Tartalom Kezdeti lépések... 2 Telepítés... 2 A program indítása... 6 Mobile Partner funkciói... 7 Művelet menü... 7 Kapcsolat... 7 Statisztika... 8 SMS funkciók...

Részletesebben