Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Bajnai Gordon úrnak Miniszter Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Budapest József A.u Tisztelt Miniszter Úr! Nagy várakozással olvastuk új Miniszterünk véleményét az önkéntes tűzoltó egyesületi törvénytervezettel kapcsolatban a Lánglovagok honlapján. Az önkéntes tűzoltó egyesületek helyzetével összefüggő, az említett törvénytervezettel kapcsolatos válasza rendkívül nagy csalódást okozott közel harmincezer önkéntes tűzoltónak és közvetlen hozzátartozóinak, közel százezer magyar választópolgárnak Miniszter Úr válaszából ugyanakkor remélni merjük, hogy a törvénytervezet teljes és részletes áttanulmányozása, és pozitív véleményének kialakítása a közeli jövőben, csak minisztériumi feladat Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által előrenyomtatott, problémáink iránt érzéketlenséget tanúsító, ugyanakkor azt nem ismerő, több helyen és alkalommal elhangzott kiábrándító sablonválasza, az ország minden önkéntes tűzoltója előtt előzetesen ismert volt.(hiszen egyáltalán nincs minden a legnagyobb rendben, sőt ) Az önkéntes tűzoltó egyesületekről szóló törvénytervezet éppen azért született, mert az érvényes tűzvédelmi törvény egy szót sem említ az önkéntes tűzoltó egyesületek önálló feladatáról, jogáról, kötelezettségéről, holott normális esetben ennek kellene lennie a kiindulási pontnak. Tisztelettel kérjük és bízunk abban, hogy az önkéntes mozgalom megismerése után, amely közel 4 millió vidéki magyarországi lakost érint közvetlenül, felülvizsgálja álláspontját. Tisztelettel kérjük továbbá, hogy alapos elemzést követő véleményének kialakításához szíveskedjen figyelembe venni a Magyar Tűzoltó Szövetség, mint az önkéntes tűzoltó mozgalom egyetlen szakmai, érdekvédelmi szervezete véleményét. Ennek érdekében engedje meg, hogy néhány gondolatban ismertessük az önkéntes tűzoltó egyesületi mozgalom múltját, jelenét. Elnézését kérjük, amiért valamivel hosszabban írunk az elvártnál, de a legfontosabb tények mindenképpen Miniszter Úr birtokában kell, hogy legyenek. A Magyarországon még működő önkéntes tűzoltó egyesületek legnagyobb problémája, hogy civil szervezetként kezelve, nincs megfelelő jogi szabályozás az önként vállalt feladat, a lakosság, és az épített és természetes környezet tűzvédelmére, tűzbiztonságának megóvására. (Ugyanazok a jogosítványai egy önkéntes tűzoltó egyesületnek, mint egy bélyeggyűjtő szakkörnek, anélkül, hogy a szakkörök jelentőségét degradálnám) Ezért azután nem kapnak megfelelő erkölcsi és anyagi támogatást, nincs rendes elbírálás semmilyen területen, a tűzvédelem szakmai felügyelete nem felel meg jelenlegi modern, demokratikus államban folytatott gyakorlatnak. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megalakulása, az összevonás után (2000. január 1 - én az, Orbán - Torgyán kormány idejében) egyszerűen elmaradt a tűzvédelmi törvény módosítása, nem adták vissza az 1996-ban elvett önkéntes szó jogos használatát. Rendkívül nagy szükség volt és van tehát arra, hogy ezen az áldatlan helyzeten változtatva, az önkéntes tűzoltó egyesületek jogi helyzetét rendezve, lépéseket tegyünk az egyre fogyó, komoly hazai hagyományokkal rendelkező 650 magyarországi egyesület, több mint 30000

2 tagja (melyből több mint vonulós tűzoltói szolgálatot is teljesít) helyzetének korrekt rendezésére. Ezért született meg a törvénytervezet.(szükséges megjegyezni, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság legnagyobb ijedelmére és ellenérzésével, hiszen kiderülhet, hogy nem kell annyi pénz a Katasztrófavédelemnek, mert az ország tűzvédelme ugyanezzel az anyagi ráfordítással hatékonyabban működtethető, mint azt a környező országokban működtetett rendszer is bizonyítja) Kérésünk lényege, melyhez segítségét kérem, hogy az Országgyűlés őszi ülésszakán tárgyalja meg és fogadja el az Önkéntes Tűzoltó Egyesületekről szóló törvénytervezetet. A törvénytervezetet, melyet Gyurcsány Ferenc Miniszterelnök Úrnak, személyesen is átadhattunk, sokan támogatják, és megszületését segítik az MSZP Frakciójában, (országgyűlési képviselők, akik egyben polgármesterek). Rendkívül örömünkre szolgálna és kifejezetten hatalmas, felmérhetetlen segítséget jelentene, ha az illetékes szakminisztérium új vezetője, szakítva a régi konzervatív gyakorlattal, megismerné az önkéntes tűzoltó egyesületi mozgalom problémáit, és tekintélyével, friss szemléletével támogatná ezt a törekvést, és végre törvénye lehetne az önkéntes tűzoltó egyesületeknek. Hasonló törvényt szeretnénk, mint a polgárőrségre vonatkozó, nem rég hatályba lépett törvény. Anyagi vonzata az ország költségvetése szempontjából jelentéktelen, nem több mint az eddigi, a tűzvédelemre fordítható anyagi eszközök átcsoportosításával ésszerűbb, hatékonyabb szervezet alakítható ki, erkölcsi hatása, az önkéntes tűzoltó mozgalomra ugyanakkor felbecsülhetetlen. Ezzel együtt szilárdabbá válna a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok személyi állományának utánpótlása, jelentős megtakarítást és hatalmas potenciált jelentene a nagy számú önkéntes segítő. Nem jelentene gondot az évről évre növekvő bér és bérjellegű teher! Tisztelt Miniszter Úr! Áldatlan és lehetetlen helyzetben van az önkéntes mozgalom, nem nagy szavak tehát, ha azt mondjuk, hogy a fennmaradásért küzdünk. Csatolva a törvénytervezetet és az indoklást, mozgalmunk problémáiról szóló rövid áttekintést, kérjük, szakítson időt áttanulmányozásukra (tudjuk mennyire elfoglalt vagy, mégis megkérjük rá) és segítsen nekünk, a gazdag magyar hagyományokkal rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületi mozgalom továbbfejlesztésében, fennmaradásában és elismertségében. Tisztelettel kérünk személyes találkozást és kérjük, engedje meg, hogy a törvénytervezet egész eddigi folyamatáról beszámoljunk, és segítségét kérjük. Esetleges személyes találkozáson dr. Bende Péter úrral, tűzoltó vezérőrnagy Úrral, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökével és Békés János úrral, a szövetség irodavezetőjével együtt, megtiszteltetésnek vennék, ha Miniszter úr erre a beszélgetésre időt szakítana. Bármikor készséggel állunk rendelkezésére. Budapest, augusztus 14. Őszinte tisztelettel: Banka Emánuel Magyar Tűzoltó Szövetség Önkéntes Tűzoltó Egyesületi Tagozat Elnöke

3 A Magyar Tűzoltó Szövetség (továbbiakban MTSZ) működése, a tevékenységét akadályozó problémák ismertetése, azok megoldásának lehetőségei. A MTSZ 137 éve alakult meg, az egyik legrégebbi múlttal rendelkező civil szervezet. Alapító tagja az 1900-ban, Párizsban megalakított Nemzetközi Tűzoltó Szövetségnek (CTIF, Tűzoltó és Mentőszervezetek Nemzetközi Szervezete). A II. Világháború után háttérbe szorult, a rendszerváltozáskor ujjá alakult, manapság viszont nem úgy kezelik, ahogy múltja, tevékenységi köre, hagyományos és vállalható feladatai megilletnék és ez ellentétes a fejlett demokratikus országokban folytatott gyakorlattal is. A MTSZ tevékenységi körének szűkítésére a példák sorozatát lehetne felhozni annak ellenére, hogy a szövetség alapszabályzatát az illetékes bíróság természetszerűen, jóváhagyta. A szövetség a 19 független, önálló megyei és a budapesti tűzoltószövetséget és a pártoló tagságot tömörítve a magyar tűzvédelmet egységes egésznek kezeli, míg a BM, később az ÖTM és szervezetei a szövetség tevékenységét kizárólag az önkéntes tűzoltó egyesületekre próbálják korlátozni. A kérdéshez szorosan hozzátartozik az is, hogy az önkéntes tűzoltói mozgalom erkölcsi és anyagi támogatottságának számunkra érthetetlen, folyamatos csökkentése értelemszerűen visszaeséssel járt. A tendencia bemutatásához néhány adat: - hazánkban a II. Világháború előtt minden településen volt tűzoltó szertár és (az évi X. törvénycikk a tűzrendészet fejlesztéséről) jogszabályban, valamint végrehajtási rendelkezéseiben meghatározott hivatásos vagy önkéntes tűzoltóság, kiegészítve a köteles tűzoltói szolgálattal, illetőleg az üzemi tűzoltóságokkal. - manapság a kb településen 110 hivatásos önkormányzati, 60 köztestület, önkéntes tűzoltóság és mintegy 650 önkéntes tűzoltó egyesület tevékenykedik, és így több mint 2000 település közvetlen beavatkozó helyi szervezettel nem rendelkezik, annak ellenére, hogy az időfaktor, a gyors helyszínre érkezés, az eredményes beavatkozást alapvető módon határozza meg Hogy néz ez ki a környező országokban: - Ausztriában 2400 települést 4800 tűzoltóság véd, - NSZK-ban minden város és település legalább egy tűzoltósággal rendelkezik A tűzoltók számát tekintve: - NSZK, 82,5 millió fő lakos, fő tűzoltó, ebből fő önkéntes, - Ausztria, 8,1 millió fő lakos, fő tűzoltó, ebből önkéntes, - Szlovákia, 5,4 millió lakos, fő tűzoltó, ebből önkéntes, - Szlovénia, 2 millió fő lakos, fő tűzoltó, ebből önkéntes, - Cseh Köztársaság, 10,2 millió fő lakos, fő tűzoltó, ebből önkéntes, - Lengyel Köztársaság, 38 millió fő lakos, fő tűzoltó, ebből önkéntes, Hazánk 10 millió fő lakosát kb fő tűzoltó védi, ebből kb önkéntes ( az önkéntes tűzoltó egyesület tagjai nem minden esetben végeznek tűzoltási, műszaki mentési munkát, vannak olyan egyesületi tagok, akik annak feltételeit biztosítják ). Az összehasonlítás kedvéért kerek számokat alkalmaztunk. Szomorú, de a számok egyértelműen bizonyítják, hogy komoly lépéshátrányba kerültünk.

4 Ez azért elkeserítő, mert nem veszik figyelembe, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületi tevékenység - a hivatásos önkormányzati tűzoltói feladatok végrehajtásához nemcsak segítséget nyújt, hanem mint a közbiztonság szerves része, önálló munkát végez, potenciális, nélkülözhetetlen utánpótlási forrás, - motivációja erősen kötődik az adott település normális működéséhez, mivel ezt az ott lakók, munkát végzők saját maguk, hozzátartozóik, közösségük általános biztonsága érdekében végzik, - és az önként vállalt társadalmi tevékenységük, tűzoltási és műszaki mentési munkájuk, különleges helyzetekben együttműködésük az évről évre növekvő bér és bérjellegű kiadásoktól nem terhelt, - működtetése általában egyszeri beruházással biztosítható anyag, eszköz, berendezés, gép, ingatlan megteremtésével és üzemben tartásával megoldható, - példát mutat a településeken növekvő fiataloknak a szabad idő értelmes eltöltésére, nevel a normális közösségi életre, kiszorítja a fiatalokat csábító, nem kívánatos cselekményeket, - nagyobb önállóságot, ugyanakkor több felelősséget, de ezzel együtt sokkal szilárdabb biztonságot, kevesebb kárt és az egyéb, nem tervezhető különleges események leküzdéséhez lényegesen jobb kiindulási pontot jelent, - az adott település önbecsülését, önérzetét növeli, tekintélyét több oldalról is megerősíti. A tűzoltói munka központi irányításával, felügyeletével január 1 - én, a rendszerváltozás után 10 évvel, az Orbán - Torgyán kormány idején egy központi, akkoriban a BM - hez közvetlenül tartozó Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot bízták meg, amely a polgári védelemmel kapcsolatos feladatokat is magába foglalta. Mértékadó szakértői körök véleménye, hogy ez az összevonás már a második hibás döntés volt a rendszerváltozás után. Ez az önkormányzatokra testált tűzoltói és szigorúan központi irányítással működő polgári védelmi munkát alapvetően érintette. A feladatok végrehajtását célzó intézményrendszert, jogi szabályozást, pénzügyi támogatást nem a mindennapi feladatok hatékony, célszerű és takarékos megoldáshoz rendelték oda, hanem egy különleges helyzetet feltételező túlsúlyos állami szervezetet hoztak létre, amely a tőlünk keletre elhelyezkedő országok gyakorlata. Azóta is folyamatosan nyomon követhető az állami közvetlen beavatkozásra, centralizációra való törekvés. Ez különösen - az önkormányzati intézményként működő hivatásos, - a köztestületként működő a jogszabály által meghatározott, de állami költségvetés útján biztosított minimálbérhez közelítő illetménnyel rendelkező önkéntes tűzoltóságokra és az - egyesületi törvény alapján létrehozott önkéntes tűzoltó egyesületek mindennapi életében folyamatosan, feszültséget kelt. A civil szervezetek között ugyan az együttműködést megállapodások rögzítik, ez összességében működik, de a BM, később az ÖTM a civil szervezeteket nem egyforma súllyal kezeli. Ez viszont nemcsak a minisztériumi szervezet hibája, hanem a mi problémánk is, mivel a MTSZ sok olyan kérdést tudatosan nem akar nyilvánosságra hozni, amiből komoly, indokolatlan politikai vita alakulhatna ki kormány és ellenzék között. Ennek legfényesebb példája az önkéntes tűzoltó egyesületek, majd a MTSZ támogatására meghatározott költségvetési támogatáshoz való hozzáférés indokolatlan elnyújtása, vagy az önkéntes tűzoltó egyesületek tagjai részére megkötendő biztosítással összefüggő közel egy éve elhúzódó bizonytalanság.

5 A jövőt szolgáló javaslatok: - Politikai döntés szükséges a jogszabályok megalkotásához, a jogszabályok kiadásához, az önkéntes tűzoltó egyesületi mozgalom megerősítéséhez - hazai tapasztalatok feldolgozása, nemzetközi gyakorlat tanulmányozása, - a jövőre vonatkozó elképzelések széles körű egyeztetése, - a tűzoltás, műszaki mentés és a különleges helyzetekben történő együttműködés feladatai a törvényhozás, a kormány, az önkormányzat és a civil szervezetek szintjén. Ebből adódó országos, regionális, megyei, kistérségi és települési feladatok, - a hivatásos tűzoltói állomány igényeinek felmérése és fokozatos kielégítése, - az önkéntesség elvének tiszteletben tartása, az önkéntes tűzoltói tevékenység feltételeinek biztosítása több forrásból, - nagyobb erkölcsi megbecsülés, - nyilvánosság biztosítása, Budapest, augusztus 14. Banka Emánuel Magyar Tűzoltó Szövetség Önkéntes Tűzoltó Egyesületi Tagozat Elnöke

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Sipos Zoltán Rendőrtiszti Főiskola Katasztrófavédelmi Tanszék Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Tudományos Diákköri Dolgozat Budapest, 2010 Konzulens: Dr. Joó Bálint ny. tűzoltó

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Komjáthy László tűzoltó őrnagy Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi

Részletesebben

A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A szükséges változás Gyakorlati problémák

A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A szükséges változás  Gyakorlati problémák Dr. Endrődi István A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A polgári védelem szerepe a biztonságos élet- és munkakörülmények fenntartása,

Részletesebben

Tartalmi felépítés. I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere

Tartalmi felépítés. I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere 1 Tartalmi felépítés I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere II. Az önkormányzati állami feladatok áttekintése, csoportosítása, szétválasztása: oktatással kapcsolatos

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7473/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7473/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-7473/2012. számú ügyben Előadó: dr. Lápossy Attila A vizsgálat megindítása A Lánglovagok Egyesület elnöke beadvánnyal fordult Hivatalomhoz, amelyben az Országos

Részletesebben

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK POLGÁRŐR ALAPISMERETEK Tansegédlet a polgárőr egyesületek tagjainak alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárőr Szövetség módosított kiadványa 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. A POLGÁRŐRSÉG KIALAKULÁSA

Részletesebben

Új kihívások a katasztrófavédelemben

Új kihívások a katasztrófavédelemben Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási jogi tanszék Új kihívások a katasztrófavédelemben Készítette: Csépányi- Barczi Petra Konzulens: Dr. Nyitrai Péter Egyetemi Docens 2013. Tartalom

Részletesebben

Emberi jogok kint és bent ombudsmani szemmel

Emberi jogok kint és bent ombudsmani szemmel AJB PROJEKTFÜZETEK Emberi jogok kint és bent ombudsmani szemmel A büntetés-végrehajtás fogvatartottjainak, a külföldiek idegenrendészeti és menedékjogi fogva tartásának alapjogi összefüggéseit, valamint

Részletesebben

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Biztonságunk érdekében Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN A települések katasztrófa-elhárítási feladatai,

Részletesebben

Otthonosan itthon Települési ifjúsági munka 4. fejezet illusztrációi

Otthonosan itthon Települési ifjúsági munka 4. fejezet illusztrációi Otthonosan itthon Települési ifjúsági munka 4. fejezet illusztrációi GYAKORLATOK 1) Fele fele helyzetekhez: amikor az együttlévő csoport egyik fele a települési önkormányzat tisztségviselője vagy köztisztviselője,

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

EGY LÉPÉS ELÔRE KÉRDÔÍVES FELMÉRÉS A CIVIL KAMARÁRÓL. Egy lépés elôre Kérdôíves felmérés a Civil Kamaráról

EGY LÉPÉS ELÔRE KÉRDÔÍVES FELMÉRÉS A CIVIL KAMARÁRÓL. Egy lépés elôre Kérdôíves felmérés a Civil Kamaráról B1 EGY LÉPÉS ELÔRE KÉRDÔÍVES FELMÉRÉS A CIVIL KAMARÁRÓL B2 Barabás Miklós, Európa Ház Sebestény István, Civitalis Egyesület Nagy Renáta, Civitalis Egyesület A kiadványban megjelentetett elemzés a 2009.

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

A MAGYAR LEVÉLTÁRI RENDSZER JÖVŐJE

A MAGYAR LEVÉLTÁRI RENDSZER JÖVŐJE 1 Oktatási és Kulturális Minisztérium Levéltári Kollégiuma A MAGYAR LEVÉLTÁRI RENDSZER JÖVŐJE Javaslat a levéltári szervezet reformjára Kidolgozta a Levéltári Kollégium által kiküldött munkabizottság (Lakos

Részletesebben

Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL

Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2007 J/5015 Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2007 DR. KÁLLAI

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

Pénzügyi jogi projekt

Pénzügyi jogi projekt Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K Pénzügyi jogi projekt 2 0 1 1 / 3 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának pénzügyi jogi projektjét 2010-ben a Magyar Bankszövetség, a Magyar Fejlesztési Bank

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére

A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére 2013 Semmelweis Kiadó, Budapest, 2013 Grafi kai tervezés, borítóterv: Táncos László Layout:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: Zirc Város Civil Koncepciója Előadó: Németh Gábor bizottsági tag Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Egyház - állam - nemzetpolitika a húsz év tükrében

Egyház - állam - nemzetpolitika a húsz év tükrében Egyház - állam - nemzetpolitika a húsz év tükrében Egyház és állam A magyarországi egyházak, felekezetek és vallási közösségek a Kárpátmedence magyarsága érdekében kiemelkedő szerepet töltenek be. Különösen

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dr. Sárközi Gabriella 2010.

SZAKDOLGOZAT. Dr. Sárközi Gabriella 2010. SZAKDOLGOZAT Dr. Sárközi Gabriella 2010. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Általános és Igazságügyi Mediátor szakirány SZAKDOLGOZAT Az iskolai fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás szabályozási

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben