ProfiSoft Kft 9700 Szombathely Jászai M. u. 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ProfiSoft Kft 9700 Szombathely Jászai M. u. 2."

Átírás

1 ProfiSoft Kft 9700 Szombathely Jászai M. u. 2. Befektetett eszköz alrendszer Program dokumentáció

2 A z a l r e n d s z e r f u n k c i ó i a befektetett eszközök analitikus nyilvántartása egyedileg vagy csoportosan. Minden adat rögzíthető, melyet a számlakeret előír. Nyilvántarthatóak az immateriális javak, a tárgyi eszközök, az értékpapírok is az alrendszeren belül a tárgyi eszközök tartozékainak nyilvántartása a szerszámok és a gyártóeszközök esetében dolgozói nyilvántartás vezethető a befektetett eszköz mozgások (növekedések, csökkenések) könyvelése, azaz a bizonylatolt mozgások rögzítése a mozgások feladása a főkönyv felé a kapcsolódó tételekkel együtt (pl: értékesített eszköz bruttó értékének és az értékcsökkenésének a kivezetése) 5 féle értékcsökkenési leírási mód értékcsökkenési leírás automatikus számítása, bizonylat-generálásssal együtt, és fökönyvi feladás befektetett eszköz kartonok lapozása, nyomtatása, megnevezés szerinti keresés listák készítése: - aktuális eszközérték lista - bizonylati napló nyomtatás - leltárfelvételi ív nyomtatás fellelhetőség szerint - befektetett eszköz lista költséghelyenként, az adott költséghelyet (tevékenységet) terhelő eddig elszámolt értékcsökkenés összegével együtt - mozgásnemenkénti forgalmak - értékcsökkenések leírási módonként A n y i l v á n t a r t á s jellemzöi kartonrendszer a befektetett eszközök beazonosítása egy 6-jegyű kódszámmal történik ( 1-től ig) nevezhetjük kartonszámnak is alapértelmezés szerint egyedileg minden eszköznek külön kartont kell nyitni (külön kódszámot kell adni) általában egy kartonon 1 darab eszköz van az előzőtől eltérően lehetőség van csoportos nyilvántartásra is főleg szerszámok és gyártóeszközök esetében. Ilyenkor követelmény, hogy csak olyan eszközök kerülhetnek egy közös kartonra, melyek ugyanolyanok vagy hasonlóak, értékük egymáshoz közeli, azonos a főkönyvi számlaszámuk, értékcsökkenésük ugyanazt a tevékenységet terheli. Ha egy kartonon 2 vagy több eszköz van, abban az esetben a BRUTTÓ érték, az ÉRTÉKCSÖKKENÉS, és a NETTó érték az adott kartonon nyilvántartott összes darabra vonatkozik! (nem kell beszorozni a darabbal) 2

3 E l s ő t e e n d ő k T ö r z s a d a t o k f e l v é t e l e / A d a t b e v i t e l m e n ü p o n t / A z e s z k ö z k a r t o n o k f e l v i t e l e A k a r t o n o k a d a t t a r t a l m a Adat Tipusa Hossza Tiz.jegy KóDSZÁM Karakteres 6 MEGNEVEZÉS Karakteres 30 TELEPHELY Karakteres 30 ADATOK Memo 10 LÉTESITÉS Dátum 8 AKTIVÁLÁS Dátum 8 NYITó DARAB Numerikus 3 NYITó BRUTTó Numerikus 8 3

4 NYITó ÉCS Numerikus 8 NYITó TELJ. Numerikus 8 LEIRÁSI MóD Karakteres 1 LEIRÁSI KULCS Numerikus 4 1 ÉVEK SZÁMA Numerikus 2 ABSZOLUT ÖSSZEG Numerikus 8 TELJ. NORMA Numerikus 7 MENNY.EGYS. Karakteres 3 ESZKÖZ SZÁMLA Karakteres 9 ÉCS. SZÁMLA Karakteres 9 BERUH.SZÁMLA Karakteres 9 TEVÉKENYSÉG Karakteres 9 Az értékcsökkentésnek a következő módjait választhatjuk: (-) nincs leírás (%) lineáris (időarányos) (a) abszolut összegü (d) degresszív leírás (évek száma összege) (t) teljesítmény arányos Értékcsökkentés nemcsak havonta, vagy negyedévente lehetséges, hanem bármikor. Ilyenkor a számítás alapja az előző leírás illetve az aktiválás óta eltelt napok száma, vagy a tárgyidöszakra eső teljesítmény. A program automatikusan számolja az értékcsökkenést. A tárgyidőszak mindíg az előző értékcsökkentés és jelenlegi értékcsökkentés között eltelt időt jelenti. Ha a tárgy időszakon belül változott a bruttó érték, akkor a program szakaszosan számolja ki az értékcsökkenést. Ez így szükségszerű, mert a számítás alapja maga a bruttó érték. Az időarányos leírás ( példa ) nyitó : 2db fúrógép évi 20 %-os leírás ~~~~~~~ az 1992-es év : 366 nap Db BR. ÉCS. NT. 2 db Ft Ft Ft értékcsökkentés (előző écs: én) 1 napra eső écs: 20 % / 366 = % a tárgyidőszak : 91 nap a tárgyidőszakra eső écs: * 91 * /100 = 2884 Ft BR. ÉCS. NT. 2 db Ft Ft Ft fúrógép aktiválás : 1 db Ft BR. ÉCS. NT. 3 db Ft Ft Ft 4

5 fúrógép selejtezés: 1 db BR:29333 Ft (~88000/3) ÉCS: 7628 Ft (~22884/3) BR. ÉCS. NT. 2 db Ft Ft Ft értékcsökkentés : I. szakasz től ig : 18 nap bruttó érték : * 18 * /100 = Ft II. szakasz től ig : 15 nap bruttó érték : * 15 * /100 = Ft III. szakasz től ig : 52 nap bruttó érték : * 52 * /100 = 1667 Ft Összes értékcsökkenés a tárgyidőszak alatt : = 2959 Ft BR. ÉCS. NT. 2 db Ft Ft Ft Degresszív leírási mód ( példa ) számítógép én aktiválva 5 év alatt szeretném 0-ra írni, most 1992-ben az eszköz a 3. évében van évek száma összege : = évben 5 * 1/15 = 33 % 2. évben 4 * 1/15 = 27 % 3. évben 3 * 1/15 = 20 % 4. évben 2 * 1/15 = 13 % 5. évben 1 * 1/15 = 7 % 1992-ben, a 3. évben 20 %-os leírási kulcsot használ a gép. Ettől kezdve a számítás módja megegyezik az előző példában leírtakkal. Abszolut összegü leírás ( példa ) szekrénysor 1 db Ft bruttó értékü évente Ft-ot szeretnék leírni belőle. Igy 5 évig Ft-ot, a 6.évben a maradék 5000 Ft-ot írja le a gép. A program a tárgyévi első értékcsökkentés alkalmával leírja a Ft-ot. Teljesítményarányos leírás ( példa ) tehergépkocsi : 600,000 FT bruttó érték, teljesítménynormája : 450,000 tkm élettartama alatt összesen a tárgyidőszak alatt tkm-t teljesített. Értékcsökkenése : 5

6 * / = Ft Tudnivalók az értékcsökkenés-számítással kapcsolatban : - az écs. a megadott nap 24. órájára vonatkozik, így például ha márc.31-et adom meg az értékcsökkentés napjául, akkor a gép a szakaszolásba beleveszi a i keltezésű növekedéseket ill. csökkenéseket. - az utolsó értékcsökkenés dátuma elé a program nem enged könyvelni, sem pedig javítani. Ha mégis jelentkezik ilyen igény, akkor törölni kell az érintett karton értékcsökkenését. - a tárgyévben kiszámított értékcsökkenés törölhető (Adatrögzítés -> Écs törlése), majd újraszámítható. A törlés az egész évi écs-re vonatkozik, de csak a feladatlan écs-t törli a gép. - a leírás módja és mértéke csak akkor változtatható meg, ha az adott évben még nincs leírása az adott eszköznek! - átállás egy következő évi könyvelésre csak akkor kezdhető meg, ha minden kartonon tárgyév dec.31-ig el van számolva az értékcsökkenés. - az értékcsökkenés mozgásnemet a program generálja, tehát eleve benne van a mozgásnemek között. Jele : E - a terven felüli értékcsökkenés külön mozgásnem, ezt is generálja a gép, de a terven felüli écs-t nem számolja automatikusan, hanem ezt külön rögzíteni kell az adatrögzítésnél. Jele : F - az értékcsökkenés növekedés mozgásnem, mert az értékcsökkenés növekszik! A s z e r v e z e t i e g y s é g e k f e l v i t e l e A k ö l t s é g h e l y e k, m u n k a s z á m o k f e l v i t e l e A m o z g á s n e m e k Az eszközök mozgásai lehetnek NÖVEKEDÉSek vagy CSÖKKENÉSek, attól függően, hogy a mennyiség és a bruttó érték, vagy az értékcsökkenés összege növekszik-e vagy csökken. A mozgásnemeket a SYSTEM menüben tarthatjuk karban. Itt kell új mozgásnemeket felvenni, és meghatározni a kontírozás módját is. A mozgásnemek egy betűjellel vannak azonosítva: a növekedések jelei NAGYBETŰK, a csökkenéseké 6

7 pedig kisbetűk. G y a k o r i b b m o z g á s n e m e k k o n t í r o z á s a Mozgás megnevezése Tartozik Követel Tevékenység Aktiválás T: K: 15- saját előállítás T: 15- K: (aktiválás) T: K: 15- Értékcsökkenés T: 551- K: 1? terven felüli écs. T: 552- K: 1? értékesítés bruttó érték T: 861- K: elszámolt écs. T: 1?9- K: hiány bruttó érték T: 552- K: elszámolt écs. T: 1?9- K: rendkívüli káresemény bruttó T: 883- K: écs. T: 1?9- K: A f e l a d á s v e z é r l é s é n e k b e á l l í t á s a bruttó érték értékcsökkenés MOZGÁSNEM TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL ÉRTÉKCSÖKKENÉS B TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS B AKTIVÁLÁS A C FELUJITÁS, BÖVITÉS A C APPORTKÉNT KAPOTT ESZKÖZ A - - B TÉRITÉS NÉLKÜL ÁTVETT A - (0 érték) TÖBBLETKÉNT FELLELT A C (0 érték) ÉRTÉKESITÉS A B SELEJTEZÉS (terven felüli) A B KÁRESEMÉNY (terven felüli) A B KÁRESEMÉNY (rendk.ráford.) A B APPORTKÉNT ÁTADOTT ESZKÖZ A B TÉRITÉS NÉLKÜL ÁTADOTT A B HIÁNY (terven felüli écs) A B A -> a kartonon megadott eszközszámlát jelenti (11-15) B -> elsz.écs.számla (1?9 -) C -> beruzázási számla (15 -) A v á s á r o l t, d e m é g h a s z n á l a t b a n e m v e t t e s z k ö z ö k n y i l v á n t a r - t á s a, e l s z á m o l á s a A még használatba nem vett eszközöknek is nyithatunk kartont a programban, csak arra kell vigyázni, hogy a leírási módnál azt állítsuk be, hogy nincs leírás. Eszközszámlának egy beruházási alszámlát ( 15-1 : raktáron levő új eszközök ) adunk meg, elsz.écs. számlának a raktári eszközök écs.számláját ( ), beruházásnak pedig a beruházás ( 15- ) számlát. Tevékenységnek a raktározásért felelős tevékenységet jelöljük meg. Használatba vételkor a raktárból kiadjuk (levesszük a raktári kartonról), és egy másik kartonon aktiváljuk. Célszerü a raktáron levő eszközkódok és az aktivált eszközkódok között összefüggést teremteni. Például : 7

8 Az új fúrógép kódja : 1000 Alt 1 db a használatban levőké: MUHELY 3 db EPITES 1 db BRIGAD 1 db az új fürész kódja : 1001 ALT 2 db a használatban levőké: MUHELY 1 db EPITES 1 db másik lehetőség : Az új fúrógép kódja : 1000 Alt 1 db a használatban levőké: 1001 MUHELY 3 db 1002 EPITES 1 db BRIGAD 1 db az új fürész kódja: 1010 ALT 2 db a használatban levőké: 1011 MUHELY 1 db 1012 EPITES 1 db Ide kapcsolódó mozgásnemek és kontírozásuk bruttó érték értékcsökkenés MOZGÁSNEM TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL - raktári bevétel (1000 új fúrógép) raktári kiadás (1000 fúrógép) aktiválás raktárról A B (10001 fúrógép) (131-) (139-) A bekeretezett rész csak akkor kell, ha előfordulhat valamilyen értékcsökkenése a raktáron levő eszközöknek. A z e l ő b b i m o z g á s n e m e k e l s z á m o l á s i f o r m á j a aktiválás b < e (vegyes bizonylat) r 8

9 r 15-1 vásárlás u < h r (bevételi biz.) (számla) á a < z k ó t (kiadási biz.) á > r D o l g o z ó k t ö r z s a d a t a i Itt kell felvinni a dolgozók adatait személyi azonosító, név; lakhely. Csak az itt lerögzített dolgozókra, vagy részlegre, helyiségre lehet eszközt kiírni. 9

10 B i z o n y l a t o k r ö g z í t é s e A d a t b e v i t e l A rögzítést a mozgásnem kiválasztásával kell kezdeni. A képernyőn két téglalap jelenik meg. A bal oldali a bevétel, a jobb oldali a kiadás mozgásnemeket tartalmazza. A Tab lenyomásával változtatható az, hogy a bevételekből vagy a kiadásokból akarunk választani. Az egyes mozgásnemek megnevezése előtt megjelenik a mozgásnem jele is. A téglalapban a, nyilakkal mozoghatunk, vagy a mozgásnem jel betűjének lenyomásával egyből arra a mozgásnemre állhatunk. Ha megvan a megfelelő mozgásnem, akkor az Enter lenyomásával indíthatjuk a rögzítést. Egy bizonylat adatai Megnevezés Hossz Leírás Bizonylat szám 6 Bizonylat azonosító ( ) Kelt 8 Bizonylat kelte Kód 6 Eszközkód Megnevezés Eszköz megnevezése Darab Darabszám Bruttó Bruttó érték Értékcsökkenés Az ablakban található nyomógombok jelentései: <Uj> Ezzel a nyomógombbal új bizonylatot hozhatunk létre, vagy egy már meglévő bizonylathoz újabb sorokat kapcsolhatunk. Először a bizonylatszámot kell megadni. Ha olyat adunk meg, ami már létezik, akkor megjelenik az a bizonylat, újabb sort vihetünk fel. Ha a bizonylat már létezik és feladás előtti, akkor már nem rögzíthetünk hozzá. Ha még nem létezik, akkor megadhatjuk a bizonylat keltét. Ezután jön az eszközkód megadása. Ha nem tudjuk pontosan a kódot, akkor az F9 lenyomásával segítséget kapunk és választhatunk a már meglévők közül. Ugyanezt a segítséget kapjuk akkor is, ha rossz kódot ütöttünk be. Ha a kód mezőt üresen hagyjuk, akkor a sorok felvitele befejeződik, visszalépünk a nyomógombokra. Ha olyan anyagot akarunk rögzíteni, amely még nem létezik, nem kell kilépnie a rögzítésből, hanem a felső menüsorból /(ALT+A) a Törzsadatok felvétele / menüpontot kiválasztva felvehetjük a kívánt eszközt, majd innen 10

11 kilépve ez a kód megjelenik a bizonylaton. Ha a kód jó volt, akkor megjelenik a megnevezése. Ha nem az aktuális dátumig van elszámolva az értékcsökkenés, akkor egy figyelem felkeltő ablak jelenik meg a képernyő tetején. Majd automatikusan beíródik a megnevezés, s kéri a darabszámot, a megfelelő bruttó értéket és az értékcsökkenést. Amikor készen van a bizonylat egy tétele, akkor az <OK> gombot kell megnyomni, s lehet újabb sort felvinni vagy < ESC >-pel kilépni a rögzítésből a menüsorra. Egy bizonylatra tetszőleges számú sort lehet felvenni. <Követ> <Előző> <Keres> <Betek> <Nyomt> <Töröl> <Kilép> <Fel>, <Le> Az következő bizonylatot hozza a képernyőre. Az előző bizonylatot hozza a képernyőre. Egy megjelenő ablakban megadhatjuk a keresendő bizonylat számát. Ha létezik ilyen sorszámú bizonylat ebben a mozgásnemben, akkor az, ha nem, akkor az előtte levő jelenik meg a képernyőn. Láthatjuk a választott mozgásnemben eddig felvett összes bizonylatot. Egy bizonylat több sorból is állhat. Az F11 és F12 billentyűk segítségével kereshetünk a bizonylatok között, majd Enter-t vagy Esc-et nyomva térhetünk vissza a rögzítő ablakba. A bizonylat kiválasztott tételének törlése. A kiválasztott tétel a középső inverz ill. más színnel jelzett sor. A törlés mindig erre a sorra vonatkozik. A program csak a törlési szándék megerősítése (rákérdez, hogy biztos?) után hajtja végre a törlést. Ez a nyomógomb nem aktív abban az esetben, ha a bizonylat már fel lett adva, vagy leltározás előtti. Ha egy bizonylat minden sorát töröltük, akkor törlődik maga a bizonylat is. A bizonylat rögzítés befejezése. Ezek a nyomógombok a bizonylat sorai közötti mozgást teszik lehetővé. A nyomógombok helyett a, is használható. L a p o z á s Ezzel a funkcióval készleteink mozgásait tekinthetjük át szemléletes módon az év bármely (akár lekorlátozott) időszakában. A megjelenő képernyő három részre van tagolva. A felső részben láthatók a karton állandó (vagy aktuális) adatai: kód; megnevezés; telephely; leírási mód; leírási kulcs; évek száma; absz. összeg; létesítés; aktiválás; utolsó 11

12 leírás; eszköz fők. szla; értékcsökkenés fők. szla; beruházásai fők. szla; tevékenység. A középső tartományban jelennek meg a mozgások, mint egy-egy sor, a következő adatokkal: mozgás megnevezése (rövidítés); bizonylat száma; bizonylat kelte; darab; bruttó ár; értékcsökkenés; nettó ár; teljesítmény; mennyiségi egység.. A mozgások első sora mindig egy nyitó érték (az időszak első napjára kiszámított értékek), utolsó sora pedig egy záró érték (az időszak utolsó napján elért értékek). A bevétel és kiadás mozgások sorai eltérő színnel jelennek meg. Ha a sor előtt egy» jelet látunk, akkor az azt jelenti, hogy az adott bizonylat már fel lett adva. A képernyő alján találhatjuk a vezérlő nyomógombsort. A sor alatt megjelennek még tájékoztató adatként az éppen vizsgált időszak dátumhatárai. A vezérlő nyomógombok jelentései: <Követ> <Előző> <Keres> <Betek> <Időkor> <Lista> <Adat> <Kilép> Az következő karton adatait hozza a képernyőre. Az előző karton adatait hozza a képernyőre. Egy megjelenő ablakban megadhatjuk annak a kartonnak a számát, amely adatait látni szeretnék a képernyőn. Egy ablakban láthatjuk az eddig felvett összes kartont megnevezés sorrendben. Az F11 és F12 billentyűk segítségével kereshetünk a kartonok között. Enter-t vagy Esc-et nyomva visszatérhetünk a lapozáshoz. Egy megjelenő ablakban beállíthatjuk a részletes bizonylati megjelenítés időintervallumát. Akkor célszerű ezt a funkciót használni, ha például év végén csak a március közötti időszak mozgásait szeretnék látni és nem akarjuk, hogy a többi, akár több száz mozgás között kelljen bogarászni a keresett bizonylatot. A tételes forgalom listát nem csak a képernyőn tudjuk megnézni, hanem ki is nyomtathatjuk. A megjelenő ablakban be kell állítani a kezdő és vágső karton számát, majd meghatározni, hogy hová menjen a lista. A Lista nyomtatón való megjelenése szinten teljesen azonos a képernyőn látottakkal. Az azonosító adatokat lehet itt megnézni. A lapozás befejezése. L i s t á k m e n ü j e L i s t á k 12

13 B i z o n y l a t i n a p l ó Először mindig a napló típust kell kiválasztani az alábbiak közül: A lerögzített bizonylatokról ajánlatos mindig naplót nyomtatni és azt egyeztetni az eredeti bizonylatokkal. Csak hibátlan bizonylatokat szabad feladni a Főkönyvre!! A kérdéses típus kiválasztása után meg kell adni a bizonylatsorszámot és az időintervallumot tól-ig határok között. Megadhatunk még egy szürő feltételt, hogy ezeken belül is Mindet, a Feladatlanokat vagy csak a Feladottakat szerétnénk látni. Irányíthatjuk Riporterbe vagy Nyomtatóra. E s z k ő z á l l o m á n y Főkönyvi számlák szerinti bontásban részletesen láthatjuk a befektetett eszközök nyitó illetve aktuális állományát az értékcsökkenési leírásokkal. A főkönyvi számlák végén összesen a lista végén pedig mindösszesen rovat tájékoztat. 13

14 Először meg kell adnunk, hogy melyik eszköztől, eszközig; főkönyvi számlától számláig és tevékenségtől tevékenységig szeretnénk nyomatni. Meg lehet még adni egy bruttó értéket amivel egyenlő és a feletti értékkel bíró eszközöket vegye figyelembe. M o z g á s n e m e n k é n t i f o r g a l o m Ezzel a funkcióval mozgásnemenként gyűjtött és összesített listát készíthetünk a rögzített bizonylatok alapján. Először meg kell adnunk, hogy melyik eszköztől, eszközig, majd az időintervallumot. Ha az időpont megjelölést üresen hagyjuk akkor az aktuális dátummal dolgozik a program. T e v é k e n y s é g e t t e r h e l ő é c s. Egy bizonyos tevékenységet vagy tevékenységi intervallumot terhelő értékcsökkenéseket mutatja meg ez a lista a megjelölt időpontok között. É c s. l e í r á s i m ó d o n k é n t 14

15 Az összes értékcsökkenést kaphatjuk meg leírási módonként és ezeken belül eszközönként részletezve. A lista kérésénél meg kell adni egy időintervallumot és azt hogy a kigyűjtés milyen főkönyvi számlaszámú eszközökre legyen. N o r m á t ó l e l t é r ő é c s. Azokat az értékcsökkenéseket lehet itt lekérni amelyek eltérnek a számviteli törvény szerinti eloirástól, tehát a társasági adószerintieket. R e n d e z e t t é c s. l i s t a. 15

16 E s z k ö z - - > D o l g o z ó k l i s t a Az Eszköz -= Dolgozók lista megjeleníti azt, hogy az egyes eszközökből mennyi van kiadva dolgozóknak név szerint, mennyi van raktáron, és mennyi az összes eszköz. D o l g o z ó - - > E s z k ö z ö k l i s t a A Dolgozó -= Eszközök lista megjeleníti, hogy egyes dolgozóknál milyen eszközök vannak mennyiségileg a kért időpontban. 16

17 F e l a d á s A f e l a d á s s z á m í t á s a, n y o m t a t á s a Lehetőleg csak hibátlan bizonylatokat adjunk fel a főkönyv felé! Először mindig számítani kell a feladást és utána lehet nyomtatni. A nyomtatás a kész feladásokról szól. A program megkérdezi, hogy milyen dátummal bezárólag adja fel a bizonylatokat. Utána minden bizonylatot felad, amely még nem volt feladva, és a kelte korábbi vagy azonos, mint a beadott dátum! A főkönyvre a bizonylaton szereplő hónap utolsó napjával kerül át a feladás! Akár minden nap készíthetünk feladást, bár célszerű havonta. F e l a d á s r é s z l e t e z é s e A főkönyvre feladásra került év elejétől ápr.30-ig az 511-es főkönyvi számlára a TRAKTOR tevékenység költségére Ft. Szeretnénk tudni, hogy mely bizonylatokból jön össze ez az összeg. A következőket adjuk meg: a kérdéses fők.számla : A tevékenység : TRAKTOR Az időintervallum : A f e l a d á s t ö r l é s e Amennyiben valamilyen hiba miatt korábbi időpontra visszamenőleg kellene könyvelni ill. javítani, majd ezt ismét feladni a főkönyv felé, akkor a FELADÁS almenün belül le kell futtatni ezt a programot. A feladásokat folyamatosan visszafelé tudjuk törölni, tehát ha már feladtuk korábban a 6. havi bizonylatokat is, és a 4. havi feladást szeretnénk törölni, akkor törölni kell a feladásokat a 4.-től a 6. hónapig. V á l t o z á s o k r ö g z í t é s e m e n ü D o l g o z ó i n y i l v á n t a r t á s 17

18 V á l t o z á s o k r ö g z í t é s e A változások rögzítése program mindíg figyeli azt, hogy mennyi eszköz van a kartonon, és összesen hány darab van belőle kiadva dolgozóknak. Éppen ezért a mennyiség rögzítésénél nem enged badarságokat rögzíteni. A beírható legnagyobb negatív szám az, amennyi az adott dolgozónál összesen ki van adva. Ezzel le lehet venni az összeset a nevéről. A beírható maximum pedig a kartonon nyilvántartott és az összes kiadott közti különbség, tehát ami raktáron van. TARTALOMJEGYZÉK 18

19 TÖRZSADATOK FELVÉTELE / ADATBEVITEL MENÜPONT /...3 AZ ESZKÖZ KARTONOK FELVITELE...3 A KARTONOK ADATTARTALMA...3 Az időarányos leírás ( példa )...4 Degresszív leírási mód ( példa )...5 Abszolut összegü leírás ( példa )...5 Teljesítményarányos leírás ( példa )...5 Tudnivalók az értékcsökkenés-számítással kapcsolatban :...6 A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELVITELE...6 A KÖLTSÉGHELYEK,MUNKASZÁMOK FELVITELE...6 A MOZGÁSNEMEK...6 GYAKORIBB MOZGÁSNEMEK KONTÍROZÁSA...7 A FELADÁS VEZÉRLÉSÉNEK BEÁLLÍTÁSA...7 A VÁSÁROLT, DE MÉG HASZNÁLATBA NEM VETT ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÁSA, ELSZÁMOLÁSA...7 AZ ELŐBBI MOZGÁSNEMEK ELSZÁMOLÁSI FORMÁJA...8 DOLGOZÓK TÖRZSADATAI...9 BIZONYLATOK RÖGZÍTÉSE...10 LISTÁK MENÜJE...12 BIZONYLATI NAPLÓ...13 ESZKŐZ ÁLLOMÁNY...13 MOZGÁSNEMENKÉNTI FORGALOM...14 TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ ÉCS ÉCS. LEÍRÁSI MÓDONKÉNT...14 NORMÁTÓL ELTÉRŐ ÉCS RENDEZETT ÉCS. LISTA ESZKÖZ--> DOLGOZÓK LISTA...16 DOLGOZÓ--> ESZKÖZÖK LISTA...16 A FELADÁS SZÁMÍTÁSA, NYOMTATÁSA...17 FELADÁS RÉSZLETEZÉSE...17 A FELADÁS TÖRLÉSE...17 VÁLTOZÁSOK RÖGZÍTÉSE MENÜ...17 VÁLTOZÁSOK RÖGZÍTÉSE

infotéka Napló kézikönyv

infotéka Napló kézikönyv kézikönyv I Tartalomjegyzék 3 Fejezet I Kezdő lépések 1 Kezdő lépések... 3 Fejezet II Nézet 8 1 Ikonsor... 8 8 Fejezet III Paraméterezések 1 Felhasználók... és jogok 8 2 Évnyitás... 12 3 Vezérlő rekord...

Részletesebben

Egyszeres könyvviteli rendszer felhasználói leírása

Egyszeres könyvviteli rendszer felhasználói leírása Egyszeres könyvviteli rendszer felhasználói leírása 2008. Forgalmazó: TEN-SOFT Kft. 7100 Szekszárd, Csokonai utca 3. Telefon : (74) / 417-005 (74) / 511-657 (30) / 9464-437 Fax: (74) / 529-440 E-mail:

Részletesebben

Forgalmazó: www.tensoft.hu

Forgalmazó: www.tensoft.hu Kettős könyvviteli rendszer felhasználói leírása 2010. Forgalmazó: TEN-SOFT Kft. 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. Telefon: (74) / 417-005 (74) / 529-430 (74) / 511-657 (30) / 9464-437 Fax: (74)

Részletesebben

WebKönyvelő Felhasználói Kézikönyv

WebKönyvelő Felhasználói Kézikönyv Tartalomjegyzék A.Első lépések, azaz hogy kezdjek el dolgozni a WebKönyvelővel? B.A napi munka menete C.Funkciók leírása menüpontonként sorban haladva WebKönyvelő Feladatok Egyéni elszámolás Felhasználói

Részletesebben

JUTA-Raktár Univerzális raktárkészlet nyilvántartó és számlázó program Felhasználói kézikönyv

JUTA-Raktár Univerzális raktárkészlet nyilvántartó és számlázó program Felhasználói kézikönyv JUTA-Soft Computer 1112. Budaörsi út 45. Tel.: 309-2633,309-2600/1189 Fax: 319-3136, Mobil: 06 (30) 9449-668 E-mail : zuber@juta-soft.hu JUTA-Raktár Univerzális raktárkészlet nyilvántartó és számlázó program

Részletesebben

Szolgáltatói számlázó. Kézikönyv. PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Szolgáltatói számlázó. Kézikönyv. PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Szolgáltatói számlázó Kézikönyv PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 273-3310 5 273-3311 Mobil (20) 934-0661 Bemutatóterem: 1143 Budapest, Szobránc u. 5. INTERNET: http:/

Részletesebben

KELE Pro. Felhasználói kézikönyv. Verzió 4.8 COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.

KELE Pro. Felhasználói kézikönyv. Verzió 4.8 COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31. KELE Pro Verzió 4.8 Felhasználói kézikönyv COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31. KELE PRO 4.8 Copyright 1991-1996 Commade Software Kft. Minden jog fenntartva. A jelen dokumentációban megadott

Részletesebben

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció Frissítés dátuma: 2012.08.08 Bizalmas! www.computrend.hu 1/223 Tanúsítvány Tanúsítjuk, hogy a CompuTREND Kft által a CT-EcoSTAT

Részletesebben

Egyszeres Könyvelés Program. Könyvelness Kézikönyv

Egyszeres Könyvelés Program. Könyvelness Kézikönyv Egyszeres Könyvelés Program Könyvelness Kézikönyv info@konyvelness.hu 2010-2013. Könyvelness Kft. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 Bejelentkezés...4 Egyszeres könyvelés...5 Névjegy...6 Plusz...6 Alapadat...6

Részletesebben

MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu. Kezelői leírás a.

MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu. Kezelői leírás a. MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu Kezelői leírás a Számla+ Számlázó és nyilvántartó programhoz 8.72 verzió MINDEN JOG FENNTARTVA!

Részletesebben

CASSA NEW. Értékesítési és készlet-nyilvántartási rendszer

CASSA NEW. Értékesítési és készlet-nyilvántartási rendszer CASSA NEW Értékesítési és készlet-nyilvántartási rendszer BUDAPEST 2002. Xix Software Kft. Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék FELHASZNÁLÓI ENGEDÉLY A CASSA PROGRAMCSOMAGRA... 3 BEVEZETÉS... 5 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1. Hardbit Pro C1 online PG pénztári rendszer elemei...1

1. Hardbit Pro C1 online PG pénztári rendszer elemei...1 Tartalomjegyzék 1. Hardbit Pro C1 online PG pénztári rendszer elemei...1 1.1. Hardver konfiguráció leírása...1 1.2. Szoftver konfiguráció leírása...1 1.3. Használható hőpapírra vonatkozó előírások...1

Részletesebben

AdreCash Kereskedelmi Rendszer

AdreCash Kereskedelmi Rendszer AdreCash Kereskedelmi Rendszer FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1 ADRENALIN SZOFTVERHÁZ KFT. Ezen programterméket az ADRENALIN SZOFTVERHÁZ KFT. (továbbiakban: ADRENALIN) fejlesztette ki. A programtermék dokumentációját,

Részletesebben

RIWO Számítástechnikai és Kereskedelmi KFT. Hardver követelmények Szoftver követelmények Általános tudnivalók A program célja Kezdőoldal Számla és Készletnyilvántartás - Leírás Adatbevitel - Bevét - Számlázás

Részletesebben

A program rövid ismertetése

A program rövid ismertetése 1. oldal A program rövid ismertetése Programunk 1989 óta szolgálja növekvő számú felhasználói körünket, alkalmazkodva az évről-évre megváltozó jogszabályi környezethez, kielégítve a felmerülő helyi igényeket

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Egyszeres és Kulcs-Egyszeres PLUSZ

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Egyszeres és Kulcs-Egyszeres PLUSZ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kulcs-Egyszeres és Kulcs-Egyszeres PLUSZ - Harmadik kiadás 2008 Jogvédelem a szerzői jogról szóló rendelkezések copyright 1989-2008. Kulcs-Soft Számítástechnika Zrt. Minden jog fenntartva!

Részletesebben

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 1/63 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 A rendszer rövid jellemzése...3 A program főbb tulajdonságai...3 2. A program használatba vétele...4 3.

Részletesebben

BUSTER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

BUSTER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV BUSTER FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Bevezetés A mai világba mikor már szinte minden felköltözik az internetre un. felhőkbe felmerül a kérdés, hogy az vállalkozások ügyvitele miért helyhez kötött még mindig.

Részletesebben

CobraMunBér bérszámfejtő és munkaügyi. programcsomag 2014.

CobraMunBér bérszámfejtő és munkaügyi. programcsomag 2014. CobraMunBér bérszámfejtő és munkaügyi programcsomag 2014. 1 Tartalom RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 6 Operációs rendszerek... 6 Speciális... 6 Hardver igény... 6 Főbb jellemzők, tulajdonságok... 6 A PROGRAM

Részletesebben

Kerszám Silver. Felhasználói Kézikönyv

Kerszám Silver. Felhasználói Kézikönyv Kerszám Silver Felhasználói Kézikönyv Minden jog fenntartva! Jelen könyvet vagy annak részleteit a PROVIMAX KFT engedélye nélkül bármilyen formátumban vagy eszközzel reprodukálni, tárolni és közölni tilos!

Részletesebben

Art Invoice kézikönyv

Art Invoice kézikönyv Art Invoice kézikönyv Verzió: 2.3.94 2005 2015 Art Invoice Hungary Kft. Art Invoice kézikönyv A rendszer felépítése A rendszer felépítése A rendszerbe való bejelentkezés után az Art Invoice rendszer felületét

Részletesebben

DATAFLEX HUNGARY KFT. InnVoice Felhő. Számlázó és készletkezelő rendszer. Az InnVoice Felhő számlázó és készletkezelő rendszer kézikönyve.

DATAFLEX HUNGARY KFT. InnVoice Felhő. Számlázó és készletkezelő rendszer. Az InnVoice Felhő számlázó és készletkezelő rendszer kézikönyve. DATAFLEX HUNGARY KFT. InnVoice Felhő Számlázó és készletkezelő rendszer Az InnVoice Felhő számlázó és készletkezelő rendszer kézikönyve. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 Regisztráció... 6 1.1 Regisztráció

Részletesebben

Armada Adóidőzítő rendszer

Armada Adóidőzítő rendszer Armada Adóidőzítő rendszer PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ( 273-3310 fax 273-3311 Mobil 06 (20) 9-340-661 Bemutatóterem: 1143 Budapest, Szobránc u. 5. INTERNET:

Részletesebben

MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu. Kezelői leírás a Windows-os.

MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu. Kezelői leírás a Windows-os. MaBe-Szoft Számítástechnikai Kft. 4400 Nyíregyháza, Ér utca 13. Tel.: (42) 421-134 e-mail: info@mabeszoft.hu Kezelői leírás a Windows-os Bér+ Személyi adatok nyilvántartására, bérszámfejtésre, TB adatok

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv 2015. www.armada.hu. 1993-2015. Parallel Kft.

Felhasználói kézikönyv 2015. www.armada.hu. 1993-2015. Parallel Kft. Felhasználói kézikönyv 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés...5 A telepítés folyamata...6 A szoftver indítása...6 A Főképernyő felépítése...6 Menü...7 Eszközsor...8 Információs sáv...8 Cégek menüpont...9 Cégek

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató Wellness Control Center A Wellness Control rendszer felhasználói kezelőszoftver rendszer Verzió: 1.10 2007 Létrehozás dátuma: 2007.03.12 13:17 1. oldal, összesen: 66 2007. Procontrol

Részletesebben

Bejövő számla rögzítés modul

Bejövő számla rögzítés modul Bejövő számla rögzítés modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Bejövő számlák állapotai... 3 o Státusz... 3 o Jóváhagyás állapota... 4 o Könyvelés állapota... 4 3. Jóváhagyási/Ellenőrzési rendszer... 5 o Rögzítő...

Részletesebben

Makrodigit programcsomag. Bérszámfejtés modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2011.

Makrodigit programcsomag. Bérszámfejtés modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Makrodigit programcsomag Bérszámfejtés modul felhasználói ismertető Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Tartalom Tartalom...2 Bér program, általános ismertető...4 Főmenü tartalma...6 Alapadatok...6 Más

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kis Készlet és Számla

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kis Készlet és Számla FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Kis Készlet és Számla Jogvédelem a szerzői jogról szóló rendelkezések Ezen szoftvertermék az őt alkotó részelemek együttesét tekintve képviseli a jogvédelem alá eső termék fogalmát.

Részletesebben

Pénzügyi műveletek Felhasználói dokumentáció verzió 2.3.

Pénzügyi műveletek Felhasználói dokumentáció verzió 2.3. Pénzügyi műveletek Felhasználói dokumentáció verzió 2.3. Budapest, 2007. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 2.1. 2006.10.03. A teljes dokumentáció A teljes dokumentáció megváltozott megváltozott

Részletesebben