ProfiSoft Kft 9700 Szombathely Jászai M. u. 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ProfiSoft Kft 9700 Szombathely Jászai M. u. 2."

Átírás

1 ProfiSoft Kft 9700 Szombathely Jászai M. u. 2. Befektetett eszköz alrendszer Program dokumentáció

2 A z a l r e n d s z e r f u n k c i ó i a befektetett eszközök analitikus nyilvántartása egyedileg vagy csoportosan. Minden adat rögzíthető, melyet a számlakeret előír. Nyilvántarthatóak az immateriális javak, a tárgyi eszközök, az értékpapírok is az alrendszeren belül a tárgyi eszközök tartozékainak nyilvántartása a szerszámok és a gyártóeszközök esetében dolgozói nyilvántartás vezethető a befektetett eszköz mozgások (növekedések, csökkenések) könyvelése, azaz a bizonylatolt mozgások rögzítése a mozgások feladása a főkönyv felé a kapcsolódó tételekkel együtt (pl: értékesített eszköz bruttó értékének és az értékcsökkenésének a kivezetése) 5 féle értékcsökkenési leírási mód értékcsökkenési leírás automatikus számítása, bizonylat-generálásssal együtt, és fökönyvi feladás befektetett eszköz kartonok lapozása, nyomtatása, megnevezés szerinti keresés listák készítése: - aktuális eszközérték lista - bizonylati napló nyomtatás - leltárfelvételi ív nyomtatás fellelhetőség szerint - befektetett eszköz lista költséghelyenként, az adott költséghelyet (tevékenységet) terhelő eddig elszámolt értékcsökkenés összegével együtt - mozgásnemenkénti forgalmak - értékcsökkenések leírási módonként A n y i l v á n t a r t á s jellemzöi kartonrendszer a befektetett eszközök beazonosítása egy 6-jegyű kódszámmal történik ( 1-től ig) nevezhetjük kartonszámnak is alapértelmezés szerint egyedileg minden eszköznek külön kartont kell nyitni (külön kódszámot kell adni) általában egy kartonon 1 darab eszköz van az előzőtől eltérően lehetőség van csoportos nyilvántartásra is főleg szerszámok és gyártóeszközök esetében. Ilyenkor követelmény, hogy csak olyan eszközök kerülhetnek egy közös kartonra, melyek ugyanolyanok vagy hasonlóak, értékük egymáshoz közeli, azonos a főkönyvi számlaszámuk, értékcsökkenésük ugyanazt a tevékenységet terheli. Ha egy kartonon 2 vagy több eszköz van, abban az esetben a BRUTTÓ érték, az ÉRTÉKCSÖKKENÉS, és a NETTó érték az adott kartonon nyilvántartott összes darabra vonatkozik! (nem kell beszorozni a darabbal) 2

3 E l s ő t e e n d ő k T ö r z s a d a t o k f e l v é t e l e / A d a t b e v i t e l m e n ü p o n t / A z e s z k ö z k a r t o n o k f e l v i t e l e A k a r t o n o k a d a t t a r t a l m a Adat Tipusa Hossza Tiz.jegy KóDSZÁM Karakteres 6 MEGNEVEZÉS Karakteres 30 TELEPHELY Karakteres 30 ADATOK Memo 10 LÉTESITÉS Dátum 8 AKTIVÁLÁS Dátum 8 NYITó DARAB Numerikus 3 NYITó BRUTTó Numerikus 8 3

4 NYITó ÉCS Numerikus 8 NYITó TELJ. Numerikus 8 LEIRÁSI MóD Karakteres 1 LEIRÁSI KULCS Numerikus 4 1 ÉVEK SZÁMA Numerikus 2 ABSZOLUT ÖSSZEG Numerikus 8 TELJ. NORMA Numerikus 7 MENNY.EGYS. Karakteres 3 ESZKÖZ SZÁMLA Karakteres 9 ÉCS. SZÁMLA Karakteres 9 BERUH.SZÁMLA Karakteres 9 TEVÉKENYSÉG Karakteres 9 Az értékcsökkentésnek a következő módjait választhatjuk: (-) nincs leírás (%) lineáris (időarányos) (a) abszolut összegü (d) degresszív leírás (évek száma összege) (t) teljesítmény arányos Értékcsökkentés nemcsak havonta, vagy negyedévente lehetséges, hanem bármikor. Ilyenkor a számítás alapja az előző leírás illetve az aktiválás óta eltelt napok száma, vagy a tárgyidöszakra eső teljesítmény. A program automatikusan számolja az értékcsökkenést. A tárgyidőszak mindíg az előző értékcsökkentés és jelenlegi értékcsökkentés között eltelt időt jelenti. Ha a tárgy időszakon belül változott a bruttó érték, akkor a program szakaszosan számolja ki az értékcsökkenést. Ez így szükségszerű, mert a számítás alapja maga a bruttó érték. Az időarányos leírás ( példa ) nyitó : 2db fúrógép évi 20 %-os leírás ~~~~~~~ az 1992-es év : 366 nap Db BR. ÉCS. NT. 2 db Ft Ft Ft értékcsökkentés (előző écs: én) 1 napra eső écs: 20 % / 366 = % a tárgyidőszak : 91 nap a tárgyidőszakra eső écs: * 91 * /100 = 2884 Ft BR. ÉCS. NT. 2 db Ft Ft Ft fúrógép aktiválás : 1 db Ft BR. ÉCS. NT. 3 db Ft Ft Ft 4

5 fúrógép selejtezés: 1 db BR:29333 Ft (~88000/3) ÉCS: 7628 Ft (~22884/3) BR. ÉCS. NT. 2 db Ft Ft Ft értékcsökkentés : I. szakasz től ig : 18 nap bruttó érték : * 18 * /100 = Ft II. szakasz től ig : 15 nap bruttó érték : * 15 * /100 = Ft III. szakasz től ig : 52 nap bruttó érték : * 52 * /100 = 1667 Ft Összes értékcsökkenés a tárgyidőszak alatt : = 2959 Ft BR. ÉCS. NT. 2 db Ft Ft Ft Degresszív leírási mód ( példa ) számítógép én aktiválva 5 év alatt szeretném 0-ra írni, most 1992-ben az eszköz a 3. évében van évek száma összege : = évben 5 * 1/15 = 33 % 2. évben 4 * 1/15 = 27 % 3. évben 3 * 1/15 = 20 % 4. évben 2 * 1/15 = 13 % 5. évben 1 * 1/15 = 7 % 1992-ben, a 3. évben 20 %-os leírási kulcsot használ a gép. Ettől kezdve a számítás módja megegyezik az előző példában leírtakkal. Abszolut összegü leírás ( példa ) szekrénysor 1 db Ft bruttó értékü évente Ft-ot szeretnék leírni belőle. Igy 5 évig Ft-ot, a 6.évben a maradék 5000 Ft-ot írja le a gép. A program a tárgyévi első értékcsökkentés alkalmával leírja a Ft-ot. Teljesítményarányos leírás ( példa ) tehergépkocsi : 600,000 FT bruttó érték, teljesítménynormája : 450,000 tkm élettartama alatt összesen a tárgyidőszak alatt tkm-t teljesített. Értékcsökkenése : 5

6 * / = Ft Tudnivalók az értékcsökkenés-számítással kapcsolatban : - az écs. a megadott nap 24. órájára vonatkozik, így például ha márc.31-et adom meg az értékcsökkentés napjául, akkor a gép a szakaszolásba beleveszi a i keltezésű növekedéseket ill. csökkenéseket. - az utolsó értékcsökkenés dátuma elé a program nem enged könyvelni, sem pedig javítani. Ha mégis jelentkezik ilyen igény, akkor törölni kell az érintett karton értékcsökkenését. - a tárgyévben kiszámított értékcsökkenés törölhető (Adatrögzítés -> Écs törlése), majd újraszámítható. A törlés az egész évi écs-re vonatkozik, de csak a feladatlan écs-t törli a gép. - a leírás módja és mértéke csak akkor változtatható meg, ha az adott évben még nincs leírása az adott eszköznek! - átállás egy következő évi könyvelésre csak akkor kezdhető meg, ha minden kartonon tárgyév dec.31-ig el van számolva az értékcsökkenés. - az értékcsökkenés mozgásnemet a program generálja, tehát eleve benne van a mozgásnemek között. Jele : E - a terven felüli értékcsökkenés külön mozgásnem, ezt is generálja a gép, de a terven felüli écs-t nem számolja automatikusan, hanem ezt külön rögzíteni kell az adatrögzítésnél. Jele : F - az értékcsökkenés növekedés mozgásnem, mert az értékcsökkenés növekszik! A s z e r v e z e t i e g y s é g e k f e l v i t e l e A k ö l t s é g h e l y e k, m u n k a s z á m o k f e l v i t e l e A m o z g á s n e m e k Az eszközök mozgásai lehetnek NÖVEKEDÉSek vagy CSÖKKENÉSek, attól függően, hogy a mennyiség és a bruttó érték, vagy az értékcsökkenés összege növekszik-e vagy csökken. A mozgásnemeket a SYSTEM menüben tarthatjuk karban. Itt kell új mozgásnemeket felvenni, és meghatározni a kontírozás módját is. A mozgásnemek egy betűjellel vannak azonosítva: a növekedések jelei NAGYBETŰK, a csökkenéseké 6

7 pedig kisbetűk. G y a k o r i b b m o z g á s n e m e k k o n t í r o z á s a Mozgás megnevezése Tartozik Követel Tevékenység Aktiválás T: K: 15- saját előállítás T: 15- K: (aktiválás) T: K: 15- Értékcsökkenés T: 551- K: 1? terven felüli écs. T: 552- K: 1? értékesítés bruttó érték T: 861- K: elszámolt écs. T: 1?9- K: hiány bruttó érték T: 552- K: elszámolt écs. T: 1?9- K: rendkívüli káresemény bruttó T: 883- K: écs. T: 1?9- K: A f e l a d á s v e z é r l é s é n e k b e á l l í t á s a bruttó érték értékcsökkenés MOZGÁSNEM TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL ÉRTÉKCSÖKKENÉS B TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS B AKTIVÁLÁS A C FELUJITÁS, BÖVITÉS A C APPORTKÉNT KAPOTT ESZKÖZ A - - B TÉRITÉS NÉLKÜL ÁTVETT A - (0 érték) TÖBBLETKÉNT FELLELT A C (0 érték) ÉRTÉKESITÉS A B SELEJTEZÉS (terven felüli) A B KÁRESEMÉNY (terven felüli) A B KÁRESEMÉNY (rendk.ráford.) A B APPORTKÉNT ÁTADOTT ESZKÖZ A B TÉRITÉS NÉLKÜL ÁTADOTT A B HIÁNY (terven felüli écs) A B A -> a kartonon megadott eszközszámlát jelenti (11-15) B -> elsz.écs.számla (1?9 -) C -> beruzázási számla (15 -) A v á s á r o l t, d e m é g h a s z n á l a t b a n e m v e t t e s z k ö z ö k n y i l v á n t a r - t á s a, e l s z á m o l á s a A még használatba nem vett eszközöknek is nyithatunk kartont a programban, csak arra kell vigyázni, hogy a leírási módnál azt állítsuk be, hogy nincs leírás. Eszközszámlának egy beruházási alszámlát ( 15-1 : raktáron levő új eszközök ) adunk meg, elsz.écs. számlának a raktári eszközök écs.számláját ( ), beruházásnak pedig a beruházás ( 15- ) számlát. Tevékenységnek a raktározásért felelős tevékenységet jelöljük meg. Használatba vételkor a raktárból kiadjuk (levesszük a raktári kartonról), és egy másik kartonon aktiváljuk. Célszerü a raktáron levő eszközkódok és az aktivált eszközkódok között összefüggést teremteni. Például : 7

8 Az új fúrógép kódja : 1000 Alt 1 db a használatban levőké: MUHELY 3 db EPITES 1 db BRIGAD 1 db az új fürész kódja : 1001 ALT 2 db a használatban levőké: MUHELY 1 db EPITES 1 db másik lehetőség : Az új fúrógép kódja : 1000 Alt 1 db a használatban levőké: 1001 MUHELY 3 db 1002 EPITES 1 db BRIGAD 1 db az új fürész kódja: 1010 ALT 2 db a használatban levőké: 1011 MUHELY 1 db 1012 EPITES 1 db Ide kapcsolódó mozgásnemek és kontírozásuk bruttó érték értékcsökkenés MOZGÁSNEM TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL - raktári bevétel (1000 új fúrógép) raktári kiadás (1000 fúrógép) aktiválás raktárról A B (10001 fúrógép) (131-) (139-) A bekeretezett rész csak akkor kell, ha előfordulhat valamilyen értékcsökkenése a raktáron levő eszközöknek. A z e l ő b b i m o z g á s n e m e k e l s z á m o l á s i f o r m á j a aktiválás b < e (vegyes bizonylat) r 8

9 r 15-1 vásárlás u < h r (bevételi biz.) (számla) á a < z k ó t (kiadási biz.) á > r D o l g o z ó k t ö r z s a d a t a i Itt kell felvinni a dolgozók adatait személyi azonosító, név; lakhely. Csak az itt lerögzített dolgozókra, vagy részlegre, helyiségre lehet eszközt kiírni. 9

10 B i z o n y l a t o k r ö g z í t é s e A d a t b e v i t e l A rögzítést a mozgásnem kiválasztásával kell kezdeni. A képernyőn két téglalap jelenik meg. A bal oldali a bevétel, a jobb oldali a kiadás mozgásnemeket tartalmazza. A Tab lenyomásával változtatható az, hogy a bevételekből vagy a kiadásokból akarunk választani. Az egyes mozgásnemek megnevezése előtt megjelenik a mozgásnem jele is. A téglalapban a, nyilakkal mozoghatunk, vagy a mozgásnem jel betűjének lenyomásával egyből arra a mozgásnemre állhatunk. Ha megvan a megfelelő mozgásnem, akkor az Enter lenyomásával indíthatjuk a rögzítést. Egy bizonylat adatai Megnevezés Hossz Leírás Bizonylat szám 6 Bizonylat azonosító ( ) Kelt 8 Bizonylat kelte Kód 6 Eszközkód Megnevezés Eszköz megnevezése Darab Darabszám Bruttó Bruttó érték Értékcsökkenés Az ablakban található nyomógombok jelentései: <Uj> Ezzel a nyomógombbal új bizonylatot hozhatunk létre, vagy egy már meglévő bizonylathoz újabb sorokat kapcsolhatunk. Először a bizonylatszámot kell megadni. Ha olyat adunk meg, ami már létezik, akkor megjelenik az a bizonylat, újabb sort vihetünk fel. Ha a bizonylat már létezik és feladás előtti, akkor már nem rögzíthetünk hozzá. Ha még nem létezik, akkor megadhatjuk a bizonylat keltét. Ezután jön az eszközkód megadása. Ha nem tudjuk pontosan a kódot, akkor az F9 lenyomásával segítséget kapunk és választhatunk a már meglévők közül. Ugyanezt a segítséget kapjuk akkor is, ha rossz kódot ütöttünk be. Ha a kód mezőt üresen hagyjuk, akkor a sorok felvitele befejeződik, visszalépünk a nyomógombokra. Ha olyan anyagot akarunk rögzíteni, amely még nem létezik, nem kell kilépnie a rögzítésből, hanem a felső menüsorból /(ALT+A) a Törzsadatok felvétele / menüpontot kiválasztva felvehetjük a kívánt eszközt, majd innen 10

11 kilépve ez a kód megjelenik a bizonylaton. Ha a kód jó volt, akkor megjelenik a megnevezése. Ha nem az aktuális dátumig van elszámolva az értékcsökkenés, akkor egy figyelem felkeltő ablak jelenik meg a képernyő tetején. Majd automatikusan beíródik a megnevezés, s kéri a darabszámot, a megfelelő bruttó értéket és az értékcsökkenést. Amikor készen van a bizonylat egy tétele, akkor az <OK> gombot kell megnyomni, s lehet újabb sort felvinni vagy < ESC >-pel kilépni a rögzítésből a menüsorra. Egy bizonylatra tetszőleges számú sort lehet felvenni. <Követ> <Előző> <Keres> <Betek> <Nyomt> <Töröl> <Kilép> <Fel>, <Le> Az következő bizonylatot hozza a képernyőre. Az előző bizonylatot hozza a képernyőre. Egy megjelenő ablakban megadhatjuk a keresendő bizonylat számát. Ha létezik ilyen sorszámú bizonylat ebben a mozgásnemben, akkor az, ha nem, akkor az előtte levő jelenik meg a képernyőn. Láthatjuk a választott mozgásnemben eddig felvett összes bizonylatot. Egy bizonylat több sorból is állhat. Az F11 és F12 billentyűk segítségével kereshetünk a bizonylatok között, majd Enter-t vagy Esc-et nyomva térhetünk vissza a rögzítő ablakba. A bizonylat kiválasztott tételének törlése. A kiválasztott tétel a középső inverz ill. más színnel jelzett sor. A törlés mindig erre a sorra vonatkozik. A program csak a törlési szándék megerősítése (rákérdez, hogy biztos?) után hajtja végre a törlést. Ez a nyomógomb nem aktív abban az esetben, ha a bizonylat már fel lett adva, vagy leltározás előtti. Ha egy bizonylat minden sorát töröltük, akkor törlődik maga a bizonylat is. A bizonylat rögzítés befejezése. Ezek a nyomógombok a bizonylat sorai közötti mozgást teszik lehetővé. A nyomógombok helyett a, is használható. L a p o z á s Ezzel a funkcióval készleteink mozgásait tekinthetjük át szemléletes módon az év bármely (akár lekorlátozott) időszakában. A megjelenő képernyő három részre van tagolva. A felső részben láthatók a karton állandó (vagy aktuális) adatai: kód; megnevezés; telephely; leírási mód; leírási kulcs; évek száma; absz. összeg; létesítés; aktiválás; utolsó 11

12 leírás; eszköz fők. szla; értékcsökkenés fők. szla; beruházásai fők. szla; tevékenység. A középső tartományban jelennek meg a mozgások, mint egy-egy sor, a következő adatokkal: mozgás megnevezése (rövidítés); bizonylat száma; bizonylat kelte; darab; bruttó ár; értékcsökkenés; nettó ár; teljesítmény; mennyiségi egység.. A mozgások első sora mindig egy nyitó érték (az időszak első napjára kiszámított értékek), utolsó sora pedig egy záró érték (az időszak utolsó napján elért értékek). A bevétel és kiadás mozgások sorai eltérő színnel jelennek meg. Ha a sor előtt egy» jelet látunk, akkor az azt jelenti, hogy az adott bizonylat már fel lett adva. A képernyő alján találhatjuk a vezérlő nyomógombsort. A sor alatt megjelennek még tájékoztató adatként az éppen vizsgált időszak dátumhatárai. A vezérlő nyomógombok jelentései: <Követ> <Előző> <Keres> <Betek> <Időkor> <Lista> <Adat> <Kilép> Az következő karton adatait hozza a képernyőre. Az előző karton adatait hozza a képernyőre. Egy megjelenő ablakban megadhatjuk annak a kartonnak a számát, amely adatait látni szeretnék a képernyőn. Egy ablakban láthatjuk az eddig felvett összes kartont megnevezés sorrendben. Az F11 és F12 billentyűk segítségével kereshetünk a kartonok között. Enter-t vagy Esc-et nyomva visszatérhetünk a lapozáshoz. Egy megjelenő ablakban beállíthatjuk a részletes bizonylati megjelenítés időintervallumát. Akkor célszerű ezt a funkciót használni, ha például év végén csak a március közötti időszak mozgásait szeretnék látni és nem akarjuk, hogy a többi, akár több száz mozgás között kelljen bogarászni a keresett bizonylatot. A tételes forgalom listát nem csak a képernyőn tudjuk megnézni, hanem ki is nyomtathatjuk. A megjelenő ablakban be kell állítani a kezdő és vágső karton számát, majd meghatározni, hogy hová menjen a lista. A Lista nyomtatón való megjelenése szinten teljesen azonos a képernyőn látottakkal. Az azonosító adatokat lehet itt megnézni. A lapozás befejezése. L i s t á k m e n ü j e L i s t á k 12

13 B i z o n y l a t i n a p l ó Először mindig a napló típust kell kiválasztani az alábbiak közül: A lerögzített bizonylatokról ajánlatos mindig naplót nyomtatni és azt egyeztetni az eredeti bizonylatokkal. Csak hibátlan bizonylatokat szabad feladni a Főkönyvre!! A kérdéses típus kiválasztása után meg kell adni a bizonylatsorszámot és az időintervallumot tól-ig határok között. Megadhatunk még egy szürő feltételt, hogy ezeken belül is Mindet, a Feladatlanokat vagy csak a Feladottakat szerétnénk látni. Irányíthatjuk Riporterbe vagy Nyomtatóra. E s z k ő z á l l o m á n y Főkönyvi számlák szerinti bontásban részletesen láthatjuk a befektetett eszközök nyitó illetve aktuális állományát az értékcsökkenési leírásokkal. A főkönyvi számlák végén összesen a lista végén pedig mindösszesen rovat tájékoztat. 13

14 Először meg kell adnunk, hogy melyik eszköztől, eszközig; főkönyvi számlától számláig és tevékenségtől tevékenységig szeretnénk nyomatni. Meg lehet még adni egy bruttó értéket amivel egyenlő és a feletti értékkel bíró eszközöket vegye figyelembe. M o z g á s n e m e n k é n t i f o r g a l o m Ezzel a funkcióval mozgásnemenként gyűjtött és összesített listát készíthetünk a rögzített bizonylatok alapján. Először meg kell adnunk, hogy melyik eszköztől, eszközig, majd az időintervallumot. Ha az időpont megjelölést üresen hagyjuk akkor az aktuális dátummal dolgozik a program. T e v é k e n y s é g e t t e r h e l ő é c s. Egy bizonyos tevékenységet vagy tevékenységi intervallumot terhelő értékcsökkenéseket mutatja meg ez a lista a megjelölt időpontok között. É c s. l e í r á s i m ó d o n k é n t 14

15 Az összes értékcsökkenést kaphatjuk meg leírási módonként és ezeken belül eszközönként részletezve. A lista kérésénél meg kell adni egy időintervallumot és azt hogy a kigyűjtés milyen főkönyvi számlaszámú eszközökre legyen. N o r m á t ó l e l t é r ő é c s. Azokat az értékcsökkenéseket lehet itt lekérni amelyek eltérnek a számviteli törvény szerinti eloirástól, tehát a társasági adószerintieket. R e n d e z e t t é c s. l i s t a. 15

16 E s z k ö z - - > D o l g o z ó k l i s t a Az Eszköz -= Dolgozók lista megjeleníti azt, hogy az egyes eszközökből mennyi van kiadva dolgozóknak név szerint, mennyi van raktáron, és mennyi az összes eszköz. D o l g o z ó - - > E s z k ö z ö k l i s t a A Dolgozó -= Eszközök lista megjeleníti, hogy egyes dolgozóknál milyen eszközök vannak mennyiségileg a kért időpontban. 16

17 F e l a d á s A f e l a d á s s z á m í t á s a, n y o m t a t á s a Lehetőleg csak hibátlan bizonylatokat adjunk fel a főkönyv felé! Először mindig számítani kell a feladást és utána lehet nyomtatni. A nyomtatás a kész feladásokról szól. A program megkérdezi, hogy milyen dátummal bezárólag adja fel a bizonylatokat. Utána minden bizonylatot felad, amely még nem volt feladva, és a kelte korábbi vagy azonos, mint a beadott dátum! A főkönyvre a bizonylaton szereplő hónap utolsó napjával kerül át a feladás! Akár minden nap készíthetünk feladást, bár célszerű havonta. F e l a d á s r é s z l e t e z é s e A főkönyvre feladásra került év elejétől ápr.30-ig az 511-es főkönyvi számlára a TRAKTOR tevékenység költségére Ft. Szeretnénk tudni, hogy mely bizonylatokból jön össze ez az összeg. A következőket adjuk meg: a kérdéses fők.számla : A tevékenység : TRAKTOR Az időintervallum : A f e l a d á s t ö r l é s e Amennyiben valamilyen hiba miatt korábbi időpontra visszamenőleg kellene könyvelni ill. javítani, majd ezt ismét feladni a főkönyv felé, akkor a FELADÁS almenün belül le kell futtatni ezt a programot. A feladásokat folyamatosan visszafelé tudjuk törölni, tehát ha már feladtuk korábban a 6. havi bizonylatokat is, és a 4. havi feladást szeretnénk törölni, akkor törölni kell a feladásokat a 4.-től a 6. hónapig. V á l t o z á s o k r ö g z í t é s e m e n ü D o l g o z ó i n y i l v á n t a r t á s 17

18 V á l t o z á s o k r ö g z í t é s e A változások rögzítése program mindíg figyeli azt, hogy mennyi eszköz van a kartonon, és összesen hány darab van belőle kiadva dolgozóknak. Éppen ezért a mennyiség rögzítésénél nem enged badarságokat rögzíteni. A beírható legnagyobb negatív szám az, amennyi az adott dolgozónál összesen ki van adva. Ezzel le lehet venni az összeset a nevéről. A beírható maximum pedig a kartonon nyilvántartott és az összes kiadott közti különbség, tehát ami raktáron van. TARTALOMJEGYZÉK 18

19 TÖRZSADATOK FELVÉTELE / ADATBEVITEL MENÜPONT /...3 AZ ESZKÖZ KARTONOK FELVITELE...3 A KARTONOK ADATTARTALMA...3 Az időarányos leírás ( példa )...4 Degresszív leírási mód ( példa )...5 Abszolut összegü leírás ( példa )...5 Teljesítményarányos leírás ( példa )...5 Tudnivalók az értékcsökkenés-számítással kapcsolatban :...6 A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELVITELE...6 A KÖLTSÉGHELYEK,MUNKASZÁMOK FELVITELE...6 A MOZGÁSNEMEK...6 GYAKORIBB MOZGÁSNEMEK KONTÍROZÁSA...7 A FELADÁS VEZÉRLÉSÉNEK BEÁLLÍTÁSA...7 A VÁSÁROLT, DE MÉG HASZNÁLATBA NEM VETT ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÁSA, ELSZÁMOLÁSA...7 AZ ELŐBBI MOZGÁSNEMEK ELSZÁMOLÁSI FORMÁJA...8 DOLGOZÓK TÖRZSADATAI...9 BIZONYLATOK RÖGZÍTÉSE...10 LISTÁK MENÜJE...12 BIZONYLATI NAPLÓ...13 ESZKŐZ ÁLLOMÁNY...13 MOZGÁSNEMENKÉNTI FORGALOM...14 TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ ÉCS ÉCS. LEÍRÁSI MÓDONKÉNT...14 NORMÁTÓL ELTÉRŐ ÉCS RENDEZETT ÉCS. LISTA ESZKÖZ--> DOLGOZÓK LISTA...16 DOLGOZÓ--> ESZKÖZÖK LISTA...16 A FELADÁS SZÁMÍTÁSA, NYOMTATÁSA...17 FELADÁS RÉSZLETEZÉSE...17 A FELADÁS TÖRLÉSE...17 VÁLTOZÁSOK RÖGZÍTÉSE MENÜ...17 VÁLTOZÁSOK RÖGZÍTÉSE

Makrodigit programcsomag. Tárgyi eszköz modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2010. Módosítva: 2013. október 22.

Makrodigit programcsomag. Tárgyi eszköz modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2010. Módosítva: 2013. október 22. Makrodigit programcsomag Tárgyi eszköz modul felhasználói ismertető Makrodigit Informatikai Kft. 2010. Módosítva: 2013. október 22. Tartalom A menü és a képernyők kezeléséről... 3 Menü... 3 Lista képernyő...

Részletesebben

Főkönyvi elhatárolások

Főkönyvi elhatárolások Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából

Részletesebben

Eszközök nyilvántartása az NTAX programban

Eszközök nyilvántartása az NTAX programban Eszközök nyilvántartása az NTAX programban Mivel az évek alatt a kettőskönyvviteli program eszköz kezelése sok funkciót magában rejtő rendszerré vált, szeretnénk összefoglalni a program eszköz kezelésének

Részletesebben

Készlet nyilvántartó

Készlet nyilvántartó Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző

Részletesebben

Tárgyi eszköz. Molnár Anikó 2007.10.03.

Tárgyi eszköz. Molnár Anikó 2007.10.03. Tárgyi eszköz Molnár Anikó 2007.10.03. Tartalom 1. Értékcsökkenés könyvek beállítása... 3 2. Befeketett eszközök beállítása... 5 3. Be osztályok, alosztályok... 6 4. Be naplósablonok... 7 5. BE főkönyvi

Részletesebben

ENTERsys Integrált Információs Rendszer

ENTERsys Integrált Információs Rendszer 1 Házipénztár program Windows verzió Felhasználói leírás A program főbb jellemzői: Több cég pénztárának kezelése egy programon belül Egymást követő évek párhuzamos kezelése Automatikus átkönyvelés (feladás)

Részletesebben

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Készletérték feladás modul Szükséges beállítások Első lépés a Készletérték feladás modul aktiválása, melyet a kapott termékszámmal a Karbantartás/Termékszámok menüpont alatt végezhet

Részletesebben

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

NTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető.

NTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető. NTAX és Bér nyitása A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető. 0. A bérszámfejtő program nyitása előtt, a 2009-es bér programban a Szerviz

Részletesebben

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006.

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2006. I. negyedév 2006. Január Tartalomjegyzék 3. oldal: Számvitel modul - ÁFA % dátum mező a 25%-os áfakódhoz 4. oldal:

Részletesebben

D.) Tárgyi eszköz modul

D.) Tárgyi eszköz modul D.) Tárgyi eszköz modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve a Tárgyi eszköz modul fülén lévő ikonok segítségével. A Tárgyi eszköz modul önállóan vagy más modulokkal összekapcsolva is

Részletesebben

Befektetett eszközök modul

Befektetett eszközök modul e-iroda Befektetett eszközök modul Felhasználói kézikönyv IntraFox Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. ügyviteli rendszere az elektronikus iroda megvalósítására Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A modul

Részletesebben

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/32 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete

Részletesebben

Számlázás kezelési leírás

Számlázás kezelési leírás PENTRO KFT. Adószám:13233712-2-14 Számlázás kezelési leírás Név: Számlázás Verzió: 014.010.001 Általános ismertetés A programot Windows programkörnyezetben lehet kezelni. A legfontosabb alapelvek a következők:

Részletesebben

Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban

Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [1 AFA1 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 27 %] 9 4

Részletesebben

Kézikönyv. Nyitott tételek összevezetése

Kézikönyv. Nyitott tételek összevezetése Kézikönyv Nyitott tételek összevezetése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 7 3 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 8

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...

Részletesebben

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31. Számla /ALT-S/ A kimenő és a beérkező számlák készítését támogató menü. Első öt pontja a kimenő számlákra, a következő négy a bejövő számlákra vonatkozik. A könyvelés feladással foglalkozó három menüpont

Részletesebben

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása,

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - idegen pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - végleges pénzeszközátadás államháztartáson

Részletesebben

Makrodigit programcsomag. Társasház modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Módosítva: 2015. március 4.

Makrodigit programcsomag. Társasház modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Módosítva: 2015. március 4. Makrodigit programcsomag Társasház modul felhasználói ismertető Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Módosítva: 2015. március 4. Tartalom Bevezető... 3 Egyszeri feladatok, az alapadatok menü beállításai...

Részletesebben

Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz

Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Tartalom 1 Pénzforgalmi ÁFA... 2 1.1 Pénzforgalmi ÁFA választásának beállítása...

Részletesebben

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS...

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS... 1. FŐMENÜ...2 2. BEVÉTELEZÉS...2 2.1. ÚJ BEVÉTELEZÉS...2 2.2. BEVÉTEK LISTÁJA...3 3. SZÁLLÍTÓLEVÉL...3 3.1. ÚJ SZÁLLÍTÓ (ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL)...3 3.2. SZÁLLÍTÓK LISTÁJA (SZÁLLÍTÓLEVELEK LISTÁJA)...4 4. SZÁMLA...4

Részletesebben

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4.

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Készítette: Quadro Byte Zrt. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető...3 2. QB-SULI Help...3 3. Regisztráció...3 4. Bejelentkezés...4 4.1. Elfelejtette

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 3. EXCEL adatkapcsolat (mod. 2009.07.) Ügyviteli nyilvántartások és EXCEL formátumú

Részletesebben

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel 16.) Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát, csoportosítsa a tárgyi eszközöket! Mutassa be a tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartását, és az értékelésük szabályait! Sorolja fel az állományváltozások

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv - pénzügy/számvitel - v.2.108.000

Felhasználói kézikönyv - pénzügy/számvitel - v.2.108.000 Felhasználói kézikönyv - pénzügy/számvitel - v.2.108.000 Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Skultéti Ilona IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Tartalomjegyzék I. Bank... 7 1. Bank napló... 7 a.

Részletesebben

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése Kézikönyv Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 3 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 7

Részletesebben

Kézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés

Kézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés Kézikönyv Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 VEVŐ - ÜRES... 6 3 VEVŐ - MEGJELENÍTÉS [76372 PARTNER PARTNER KERESKEDŐHÁZ KFT] 7 4 ABAS-ERP

Részletesebben

Polár lekérdezés segédletek

Polár lekérdezés segédletek Cikktörzs lekérdezések 1. kiadás Tartalomjegyzék 1. Készletérték lekérdezése főcsoportra rendezve...3 1.1. Tételes lekérdezés....3 1.2. Összegfokos lekérdezés....4 1.3. Nemzeti Dohányboltok esetén....4

Részletesebben

A PC Connect számlázó program kezelése.

A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal

Részletesebben

Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése!

Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése! Új verzió, 2012. november Könyvelő program Megjelent! Kulcs-Könyvelés frissítés 2012. november 15. Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése! A Kulcs-Könyvelés 2012. novemberi verziója már a közösségen

Részletesebben

KÉSZLET ALRENDSZER. Az alrendszer általános leírása. Az alrendszer jellemzıi

KÉSZLET ALRENDSZER. Az alrendszer általános leírása. Az alrendszer jellemzıi KÉSZLET ALRENDSZER Az alrendszer általános leírása Raktárkészlet nyilvántartására, az anyagmozgások kezelésére, nyomon követésére szolgáló alrendszer mely a komplex ügyviteli rendszer része. Az anyagok

Részletesebben

TÁRGYIESZKÖZ NYILVÁNTARTÓ PROGRAM

TÁRGYIESZKÖZ NYILVÁNTARTÓ PROGRAM TÁRGYIESZKÖZ NYILVÁNTARTÓ PROGRAM FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS Simon István & Bauer Mihály Tel. : ( 99) / 317 327 (30) / 297-4900 - 1 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS PROMRAMKEZELÉSI LEÍRÁS... 3 LEHETŐSÉGEK A TÁBÁLAZ

Részletesebben

Általános kimenő számlázás modul

Általános kimenő számlázás modul Általános kimenő számlázás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Az Általános kimenő számlázás ablak menüpontjai... 3 2.1. Előjegyzés... 3 2.2. Szűrés... 5 2.3. Korábbi számla generálás... 5 2.4. Helyesbítés...

Részletesebben

Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére

Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére PENCART ZRT. Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére Használati útmutató Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 1. A számlázó program telepítése, regisztrálása, rendszerkövetelmények... 3 2. Funkciók

Részletesebben

Hírlevél. 2011. május. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2011. II. negyedév

Hírlevél. 2011. május. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2011. II. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2011. II. negyedév 2011. május Tartalom Számvitel modul Kompenzáció... 3 Számvitel modul Devizát az állományba!...

Részletesebben

Bankszámlakivonat importer leírás

Bankszámlakivonat importer leírás Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített elektronikus bankszámlakivonatok fájljainak beolvasását és abból

Részletesebben

Értékesítési számla könyvelése

Értékesítési számla könyvelése Összefoglalás 2011r4n07 A tanulás célja A tananyag segítségével megismeri az értékesítési számla készítés alap folyamatát, valamint a kivéthez kapcsolódó készlet könyvelés standard lépéseit. 3 1 abas-erp

Részletesebben

Hírlevél. 2010. február. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. I. negyedév

Hírlevél. 2010. február. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. I. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. I. negyedév 2010. február Tartalom Számviteli és Pénzügy modul EU-n belüli szolgáltatás ÁFA szétbontása...

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

Kézikönyv. Főkönyvi számla

Kézikönyv. Főkönyvi számla Kézikönyv Főkönyvi számla Összefoglalás Verzió: 2012r2n03 A tanulás célja Ön képes új főkönyvi számla felvételére, ezáltal a számlakeretének az abasban történő rögzítésére. A pénzügyi és tárgyi eszköz

Részletesebben

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.3 VERZIÓHOZ. Változások a V2015.2 verzió kiadása után. Általános információk. Javítás

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.3 VERZIÓHOZ. Változások a V2015.2 verzió kiadása után. Általános információk. Javítás TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.3 VERZIÓHOZ Változások a V2015.2 verzió kiadása után Általános információk Javítás - A 2015.2 verzió kiadásával, valamint az SAP által kiadott újabb szervizcsomag telepítésének

Részletesebben

Kézikönyv. Standard kontírozások

Kézikönyv. Standard kontírozások Kézikönyv Standard kontírozások Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 STANDARD KONTÍROZÁSOK - MEGJELENÍTÉS [8 FIBU SZÁMLAKERET]... 8 2 Magyarázat A Standard kontírozások rekord a számvitelhez

Részletesebben

Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul

Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul Békéscsaba, 2013.május 1 A települési önkormányzatok jegyzői, a közös önkormányzati hivatalok jegyzői, a kormányhivatalok járási hivatalai,

Részletesebben

V.M. ProfiSoft Kft 9700 Szombathely Jászai M. út 2.. Program dokumentáció

V.M. ProfiSoft Kft 9700 Szombathely Jászai M. út 2.. Program dokumentáció 9700 Szombathely Jászai M. út 2.. Program dokumentáció A teljes körű ügyviteli rendszer logikai ábrája Mérleg készítés Automatikus feladások Főkönyv Kiegyenlítés Tevékenység elemzés Befektetett eszközök

Részletesebben

CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. TÁRGYI ESZKÖZ modul (költségvetési könyvelés)

CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. TÁRGYI ESZKÖZ modul (költségvetési könyvelés) CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer TÁRGYI ESZKÖZ modul (költségvetési könyvelés) Dokumentáció Frissítés dátuma: 2012.08.31. CompuTREND 1117 Budapest, Fehérvári út 84/A 06 (1) 353-96-50

Részletesebben

Futárjegyzék készítő program leírása

Futárjegyzék készítő program leírása Futárjegyzék készítő program leírása Ha számítógépén korlátozva vannak a felhasználói jogok, akkor kérje az önök informatikusa segítségét! A www.police.hu/futar weblapról letöltött install_1.2.4.zip fájlt

Részletesebben

KÉSZLETEK LELTÁROZÁSA az Apolló program felhasználásával.

KÉSZLETEK LELTÁROZÁSA az Apolló program felhasználásával. KÉSZLETEK LELTÁROZÁSA az Apolló program felhasználásával. Készítette: Zimmermann Klára A készletek leltára egy meghatározott időpontban készített kimutatás a vállalkozás anyag-, és árukészletéről mennyiségben

Részletesebben

Folyószámla kezelés modul

Folyószámla kezelés modul Folyószámla kezelés modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A főablakon található funkciók, és információk bemutatása... 3 2.1. Szűkítési feltételek... 3 2.2. Számlák rendezése... 6 2.3. Fizetési tételek / túlfizetési

Részletesebben

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése

CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer. T25. Előleg és végszámla kezelése CLEAN-PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer T25. Előleg és végszámla kezelése Tartalom Alapbeállítások Globális változó beállítása... 3 Előleg és végszámla formátum... 4 Előleg napló beállításai... 4 Előleg-

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. Kontírozás... 4 1.3. Bankkivonatok rögzítése... 6 1.4. ÁFA bevallás... 7 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM...

Részletesebben

Online naptár használata

Online naptár használata Online naptár használata WEB: https://www.google.com/calendar A Google naptár egy olyan Google-fiókhoz kötött szolgáltatás, melynek használatával a felhasználók egy ingyenes, online rendszerben tárolhatják

Részletesebben

1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra).

1. Bevezetés. összeállítása ( ) majd a Lekérdezés futtatása ( ) nyomógombot kell megnyomni (2. ábra). Áfa bevallás modul 1. Bevezetés... 2 2. Megjelenítés... 3 2.1. Áfában csak feladott... 3 2.2. Áfában nem csak feladott... 3 3. Normál ÁFA időszak... 3 3.1. ÁFA bevallás státuszok: Nyitás, zárás, törlés...

Részletesebben

BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: 1. 0. Bithegyezı Házipénztár modul. 2009. január 26.

BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: 1. 0. Bithegyezı Házipénztár modul. 2009. január 26. BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK Verziószám: 1. 0 2009. január 26. Tel.:(68) 510-530, Fax.: (68) 414-174, E-mail / Web: bitsoft@bitsoft.hu / www.bitsoft.hu

Részletesebben

CobraConto.Net v0.50 verzió

CobraConto.Net v0.50 verzió CobraConto.Net v0.50 verzió - Új: Kötelezettségek kezelése: A bérszámfejtés, járulékok, külön eljárással megállapított adók, import áfa és saját vállalkozásban megvalósított beruházás áfa tételeinek vegyes

Részletesebben

Microsoft Dynamics NAV ANYAGME RLEG. Felhaszna lo i ke ziko nyv

Microsoft Dynamics NAV ANYAGME RLEG. Felhaszna lo i ke ziko nyv ANYAGME RLEG Felhaszna lo i ke ziko nyv 2013. június 17. A.1. Anyagmérleg szerepe Az anyagmérleg segítségével a kívánt időszakra megtekinthetjük az egyes cikkekre vonatkozó időszaki összesített adatokat

Részletesebben

Jövedéki termékek kezelése

Jövedéki termékek kezelése Jövedéki termékek kezelése A program lehetőséget biztosít arra, hogy megkönnyítse azoknak a cégeknek a munkáját, akik jövedéki termékeket, italokat és dohányárut árusítanak. A VPOP megadta a program számára

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése

Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése A program a setup lefutása után -ha bejelöltük-, magától elindul. A következkben az indítás a startmenübl, vagy a telepít által létrehozott asztal ikonról indítható:

Részletesebben

Használati utasítás targyie2005.xls munkafüzethez.

Használati utasítás targyie2005.xls munkafüzethez. Használati utasítás targyie25.xls munkafüzethez. Bevezetés Kevés eszközzel rendelkező, kisebb cégeknek, ajánljuk ezt az EXCEL alkalmazást, amely teljesen helyettesíteni tudja az eszköz analitikus nyilvántartást,

Részletesebben

Előleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe

Előleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe Előleg számlák feladása RAXLA-ból NTAX rendszerbe Adott előlegek Ahhoz, hogy a RAXLA-ban (Számlázási rendszer) kiállított adott előleg számlák, kiegyenlítésük és végszámlába történő beszámításuk átadásra

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (2.2)

POSZEIDON dokumentáció (2.2) POSZEIDON dokumentáció (2.2) Gyorsiktatás I. BEJÖVŐ IRATOK IKTATÁSA A Gyorsiktatás felületen lehet beérkező iratainkat a legegyszerűbb módon érkeztetni és iktatni. 1.) VONALKÓD felragasztása a papírra.

Részletesebben

Kézikönyv. Beszerzési bizonylat könyvelése

Kézikönyv. Beszerzési bizonylat könyvelése Kézikönyv Beszerzési bizonylat könyvelése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 ABAS-ERP... 5 3 SZÁMLA (BESZERZÉS)... 6 4 MEGJEGYZÉS... 8 5 SZÁMLA (BESZERZÉS) - ÜRES... 9 6 ABAS-ERP UTASÍTÁS

Részletesebben

MARSO Webáruház ismertető

MARSO Webáruház ismertető MARSO Webáruház ismertető Tartalom Bejelentkezés... 2 Új jelszó generálása... 3 Kezdőoldal... 4 Abroncs, felni keresés, rendelés összeállítása... 6 Kosár áttekintése képernyő... 9 Nyitott rendelések áttekintése...

Részletesebben

KIVÁ-s társaságok kezelése az NTAX-ban

KIVÁ-s társaságok kezelése az NTAX-ban KIVÁ-s társaságok kezelése az NTAX-ban A KIVÁ-s társaság megnyitásakor a cégformánál Kisvállalati adó -t kell választani és a vállalkozási formánál Társaság -ot. A helyes könyvvezetési mód: Kettős könyvvitel.

Részletesebben

1. Bevezetés. rekord felvitele ( A Partnerek karbantartása nevű ablakban van lehetőség a rendszerben lévő partnerek

1. Bevezetés. rekord felvitele ( A Partnerek karbantartása nevű ablakban van lehetőség a rendszerben lévő partnerek Partnerek modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Új partner felvitele... 4 3. Az új partner felvitele ablak és a kijelölt partner adatainak módosítása ablak menüpontjai 6 3.1. Kapcsolatok menüpont... 6 o Kedvezmények

Részletesebben

Alapok (a K2D rendszer alapjai)

Alapok (a K2D rendszer alapjai) Alapok (a K2D rendszer alapjai) 1 1. Bevezetés... 3 2. Fastruktúra... 3 2.1. Nyitása, zárása... 3 2.2. Fülek... 5 2.3. Licence kulcs érvényesítése... 9 2.4. Új elem felvitele... 10 2.5. Elem törlése...

Részletesebben

Programkészítői nyilatkozat

Programkészítői nyilatkozat Programkészítői nyilatkozat a BIBLION szoftver számlázási programjának 24/0995. (XI.22.) PM rendelet 1/E és 1/F - ában foglaltaknak való megfelelőségéről Budapest, 2014. január 23. Vevői számlák készítése

Részletesebben

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt.

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzítı jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. H-1056 Budapest, Váci u. 38. Tel: +36 1 269-0922 www.mkb.hu Tartalom Belépés az epénzügyesbe...3 Az epénzügyes

Részletesebben

CobraConto.Net v0.46 verzió. Általános. Pénzügy

CobraConto.Net v0.46 verzió. Általános. Pénzügy CobraConto.Net v0.46 verzió Általános Tallózó ablakok TXT export funkciója: ha a szám ezres elválasztót tartalmaz, az Excel szövegnek ismeri fel. A Windows alapértelmezett ezres elválasztója az ún. "nem

Részletesebben

PÉNZTÁRKÖNYV PROGRAM

PÉNZTÁRKÖNYV PROGRAM PÉNZTÁRKÖNYV PROGRAM FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS Simon István & Bauer Mihály Tel. : ( 99) / 317 327 (30) / 297-4900 - 1 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS PROMRAMKEZELÉSI LEÍRÁS ----------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Oktatási dokumentáció

Oktatási dokumentáció EKOP 2.1.25-2012-2012-0001 kódszámú Az Önkormányzati ASP központ felállítása tárgyú projekt megvalósításához kapcsolódó ASP központ IPARKER rendszer moduljai Oktatási dokumentáció 1/17 Dokumentum információ

Részletesebben

4028 Debrecen, Rózsahegy u. 26. Tel.: 06-20-537-33-21 E-mail: Info@iglu.hu www.iglu.hu 2008-09-24. SZERVIZ Készletkezelési modul 1

4028 Debrecen, Rózsahegy u. 26. Tel.: 06-20-537-33-21 E-mail: Info@iglu.hu www.iglu.hu 2008-09-24. SZERVIZ Készletkezelési modul 1 IGLU Software 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 26. Tel.: 06-20-537-33-21 E-mail: Info@iglu.hu www.iglu.hu SZERVIZ ESZKÖZKARBANTARTÁS TERVEZÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI PROGRAM (KARBANTARTÁS-MENEDZSMENT) K é s z l e t

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

2010. évi fejlesztési támogatás elszámolása. Kitöltési útmutató. A segédprogram letöltése után válassza az adatszolgáltatás készítése ablakot.

2010. évi fejlesztési támogatás elszámolása. Kitöltési útmutató. A segédprogram letöltése után válassza az adatszolgáltatás készítése ablakot. 2010. évi fejlesztési támogatás elszámolása Kitöltési útmutató A segédprogram letöltése után válassza az adatszolgáltatás készítése ablakot. Intézményi adatok felvitele: Besorolás: a legördülő ablak segítségével

Részletesebben

Folyószámla műveletek kontírozása

Folyószámla műveletek kontírozása Folyószámla műveletek kontírozása 1 1. Bevezetés... 3 2. Főkönyvi szám beállítások... 3 3. Folyószámla művelet típusok... 5 3.1. Sztornó számlák összevezetése... 5 3.2. Kisösszegek kivezetése... 7 o Kisösszegű

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. ÁFA bevallás... 2 1.2. Átutalási csomag karbantartó... 3 1.3. Általános kimenő számlázás... 4 1.4. Folyószámlakezelés... 5 1.5.

Részletesebben

EAV v2.0 szoftver verzió újdonságok a v1.8.20 verzióhoz képest

EAV v2.0 szoftver verzió újdonságok a v1.8.20 verzióhoz képest EAV v2.0 szoftver verzió újdonságok a v1.8.20 verzióhoz képest Betegek keresése... 2 Csatolmány a betegkartonhoz... 2 Mérések összehasonlítása...3 Fejpontok... 4 Allergia teszt... 4 Balancer... 5 Étrend

Részletesebben

Tárgyi Eszköz Program. Könyvelness Kézikönyv

Tárgyi Eszköz Program. Könyvelness Kézikönyv Tárgyi Eszköz Program Könyvelness Kézikönyv info@konyvelness.hu 2010-2013. Könyvelness Kft. Tartalomjegyzék Bevezetés...3 Bejelentkezés...4 Névjegy...5 Plusz...5 Alapadat...5 Cég adatai...5 Munkaszámok...6

Részletesebben

Készlet modul Kezelői leírás

Készlet modul Kezelői leírás Készlet modul Kezelői leírás. Törzsadatok 1. Raktárak E.) Készlet modul I. TÖRZSADATOK menüponton kattintva a legördülő menüben megtalálhatóak és karbantarthatóak a Raktárak, Mozgásnemek és az Árképzés

Részletesebben

Tárgyieszköz Tárgyieszköz Tárgyieszkö Működési leírás Működési leírá nem tér ki csak

Tárgyieszköz Tárgyieszköz Tárgyieszkö Működési leírás Működési leírá nem tér ki csak Tárgyieszköz Tárgyieszköz Működési leírás Figyelem! A leírás nem tér ki miután azt más leírások tartalmazzák - a rendszer általános működési, kezelési kérdéseire, azokat ismertnek tételezi fel. A leírás

Részletesebben

EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA

EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA I. BEVEZETÉS Az EKAER-bejelentő modul a Számlázás-házipénztár illetve a Készletnyilvántartás programokhoz megvásárolható programmodul. A modul segítségével a szállítólevélből,

Részletesebben

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla

Részletesebben

Autosoft a Profit-generátor. Autosoft AMS. AMS 6.2.9.0 6.2.13.0 verzió leírása. 4. rész

Autosoft a Profit-generátor. Autosoft AMS. AMS 6.2.9.0 6.2.13.0 verzió leírása. 4. rész Autosoft AMS AMS 6.2.9.0 6.2.13.0 verzió leírása 4. rész AUTOSOFT KFT. Kiadvány 1 / 8 Impresszum Szerkesztő Molnár Lilian Szerzők Kormány János Bodnár Péter Kliszki Bálint Vilusz Edgár Koncz Lilla Visszajelzés

Részletesebben

Egyszeres könyvitel. Pénztárkönyv. Szécsy Számítástehnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. www.szecsy.hu info@szecsy.hu 06 30 34 54 101 06 52 381 163

Egyszeres könyvitel. Pénztárkönyv. Szécsy Számítástehnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. www.szecsy.hu info@szecsy.hu 06 30 34 54 101 06 52 381 163 Egyszeres könyvitel Pénztárkönyv Szécsy Számítástehnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. www.szecsy.hu info@szecsy.hu 06 30 34 54 101 06 52 381 163 Oszlopkód A pénztárkönyv adott oszlopainak részletezö bontása.

Részletesebben

NightHawk AccessControl

NightHawk AccessControl NightHawk AccessControl Poker Edition Version: 2.0 2012. január 1 Tartalomjegyzék Rendszer elemei... 3 Felhasználói felület... 3 Nap nyitása, zárása... 4 Új játékos felvitele... 4 Ki és beléptetés... 5

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Sok szeretettel köszöntjük Integrált Számviteli Rendszerünk bemutatóján.

Sok szeretettel köszöntjük Integrált Számviteli Rendszerünk bemutatóján. Sok szeretettel köszöntjük Integrált Számviteli Rendszerünk bemutatóján. A rendszer általános jellemzői A program grafikus felületen (Windows) működik (Visual Foxpro, Oracle, SQL) Az alrendszerek közös

Részletesebben

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz Kifizetések kezelése 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz 1.1 Pénzügyi kódok menüponttól indulva Pénzügyek (kék menüpont, csak lenyitni + jelnél)(78600)/kifizetési jogcímek (jogcím kiválasztása)

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Számviteli alapfogalmak. A számvitel területei.

Számviteli alapfogalmak. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Számviteli alapfogalmak. A számvitel területei. Számviteli alapfogalmak Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Számvitel fogalma Olyan tevékenységek összessége, amelyek célja az objektív információszolgáltatás

Részletesebben

Mérlegképes Tanoncok Mikulásának ajándéka. Immateriális javak könyvelési Segédlete - Puska

Mérlegképes Tanoncok Mikulásának ajándéka. Immateriális javak könyvelési Segédlete - Puska Mérlegképes Tanoncok Mikulásának ajándéka Immateriális javak könyvelési Segédlete - Puska www.merlegkepestanoncok.hu Immateriális javak: Állomány növekedések Vásárlás T: 113/114 Immateriális javak T: 466

Részletesebben

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Minimálbér és szolgálati idő számító program 2015 évi program 2.0.0.29 verzió Felhasználói kézikönyv 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés, általános információk... 3 2. Tárgyévi programról... 4 3. Program telepítése...

Részletesebben

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.

Részletesebben