ProfiSoft Kft 9700 Szombathely Jászai M. u. 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ProfiSoft Kft 9700 Szombathely Jászai M. u. 2."

Átírás

1 ProfiSoft Kft 9700 Szombathely Jászai M. u. 2. Befektetett eszköz alrendszer Program dokumentáció

2 A z a l r e n d s z e r f u n k c i ó i a befektetett eszközök analitikus nyilvántartása egyedileg vagy csoportosan. Minden adat rögzíthető, melyet a számlakeret előír. Nyilvántarthatóak az immateriális javak, a tárgyi eszközök, az értékpapírok is az alrendszeren belül a tárgyi eszközök tartozékainak nyilvántartása a szerszámok és a gyártóeszközök esetében dolgozói nyilvántartás vezethető a befektetett eszköz mozgások (növekedések, csökkenések) könyvelése, azaz a bizonylatolt mozgások rögzítése a mozgások feladása a főkönyv felé a kapcsolódó tételekkel együtt (pl: értékesített eszköz bruttó értékének és az értékcsökkenésének a kivezetése) 5 féle értékcsökkenési leírási mód értékcsökkenési leírás automatikus számítása, bizonylat-generálásssal együtt, és fökönyvi feladás befektetett eszköz kartonok lapozása, nyomtatása, megnevezés szerinti keresés listák készítése: - aktuális eszközérték lista - bizonylati napló nyomtatás - leltárfelvételi ív nyomtatás fellelhetőség szerint - befektetett eszköz lista költséghelyenként, az adott költséghelyet (tevékenységet) terhelő eddig elszámolt értékcsökkenés összegével együtt - mozgásnemenkénti forgalmak - értékcsökkenések leírási módonként A n y i l v á n t a r t á s jellemzöi kartonrendszer a befektetett eszközök beazonosítása egy 6-jegyű kódszámmal történik ( 1-től ig) nevezhetjük kartonszámnak is alapértelmezés szerint egyedileg minden eszköznek külön kartont kell nyitni (külön kódszámot kell adni) általában egy kartonon 1 darab eszköz van az előzőtől eltérően lehetőség van csoportos nyilvántartásra is főleg szerszámok és gyártóeszközök esetében. Ilyenkor követelmény, hogy csak olyan eszközök kerülhetnek egy közös kartonra, melyek ugyanolyanok vagy hasonlóak, értékük egymáshoz közeli, azonos a főkönyvi számlaszámuk, értékcsökkenésük ugyanazt a tevékenységet terheli. Ha egy kartonon 2 vagy több eszköz van, abban az esetben a BRUTTÓ érték, az ÉRTÉKCSÖKKENÉS, és a NETTó érték az adott kartonon nyilvántartott összes darabra vonatkozik! (nem kell beszorozni a darabbal) 2

3 E l s ő t e e n d ő k T ö r z s a d a t o k f e l v é t e l e / A d a t b e v i t e l m e n ü p o n t / A z e s z k ö z k a r t o n o k f e l v i t e l e A k a r t o n o k a d a t t a r t a l m a Adat Tipusa Hossza Tiz.jegy KóDSZÁM Karakteres 6 MEGNEVEZÉS Karakteres 30 TELEPHELY Karakteres 30 ADATOK Memo 10 LÉTESITÉS Dátum 8 AKTIVÁLÁS Dátum 8 NYITó DARAB Numerikus 3 NYITó BRUTTó Numerikus 8 3

4 NYITó ÉCS Numerikus 8 NYITó TELJ. Numerikus 8 LEIRÁSI MóD Karakteres 1 LEIRÁSI KULCS Numerikus 4 1 ÉVEK SZÁMA Numerikus 2 ABSZOLUT ÖSSZEG Numerikus 8 TELJ. NORMA Numerikus 7 MENNY.EGYS. Karakteres 3 ESZKÖZ SZÁMLA Karakteres 9 ÉCS. SZÁMLA Karakteres 9 BERUH.SZÁMLA Karakteres 9 TEVÉKENYSÉG Karakteres 9 Az értékcsökkentésnek a következő módjait választhatjuk: (-) nincs leírás (%) lineáris (időarányos) (a) abszolut összegü (d) degresszív leírás (évek száma összege) (t) teljesítmény arányos Értékcsökkentés nemcsak havonta, vagy negyedévente lehetséges, hanem bármikor. Ilyenkor a számítás alapja az előző leírás illetve az aktiválás óta eltelt napok száma, vagy a tárgyidöszakra eső teljesítmény. A program automatikusan számolja az értékcsökkenést. A tárgyidőszak mindíg az előző értékcsökkentés és jelenlegi értékcsökkentés között eltelt időt jelenti. Ha a tárgy időszakon belül változott a bruttó érték, akkor a program szakaszosan számolja ki az értékcsökkenést. Ez így szükségszerű, mert a számítás alapja maga a bruttó érték. Az időarányos leírás ( példa ) nyitó : 2db fúrógép évi 20 %-os leírás ~~~~~~~ az 1992-es év : 366 nap Db BR. ÉCS. NT. 2 db Ft Ft Ft értékcsökkentés (előző écs: én) 1 napra eső écs: 20 % / 366 = % a tárgyidőszak : 91 nap a tárgyidőszakra eső écs: * 91 * /100 = 2884 Ft BR. ÉCS. NT. 2 db Ft Ft Ft fúrógép aktiválás : 1 db Ft BR. ÉCS. NT. 3 db Ft Ft Ft 4

5 fúrógép selejtezés: 1 db BR:29333 Ft (~88000/3) ÉCS: 7628 Ft (~22884/3) BR. ÉCS. NT. 2 db Ft Ft Ft értékcsökkentés : I. szakasz től ig : 18 nap bruttó érték : * 18 * /100 = Ft II. szakasz től ig : 15 nap bruttó érték : * 15 * /100 = Ft III. szakasz től ig : 52 nap bruttó érték : * 52 * /100 = 1667 Ft Összes értékcsökkenés a tárgyidőszak alatt : = 2959 Ft BR. ÉCS. NT. 2 db Ft Ft Ft Degresszív leírási mód ( példa ) számítógép én aktiválva 5 év alatt szeretném 0-ra írni, most 1992-ben az eszköz a 3. évében van évek száma összege : = évben 5 * 1/15 = 33 % 2. évben 4 * 1/15 = 27 % 3. évben 3 * 1/15 = 20 % 4. évben 2 * 1/15 = 13 % 5. évben 1 * 1/15 = 7 % 1992-ben, a 3. évben 20 %-os leírási kulcsot használ a gép. Ettől kezdve a számítás módja megegyezik az előző példában leírtakkal. Abszolut összegü leírás ( példa ) szekrénysor 1 db Ft bruttó értékü évente Ft-ot szeretnék leírni belőle. Igy 5 évig Ft-ot, a 6.évben a maradék 5000 Ft-ot írja le a gép. A program a tárgyévi első értékcsökkentés alkalmával leírja a Ft-ot. Teljesítményarányos leírás ( példa ) tehergépkocsi : 600,000 FT bruttó érték, teljesítménynormája : 450,000 tkm élettartama alatt összesen a tárgyidőszak alatt tkm-t teljesített. Értékcsökkenése : 5

6 * / = Ft Tudnivalók az értékcsökkenés-számítással kapcsolatban : - az écs. a megadott nap 24. órájára vonatkozik, így például ha márc.31-et adom meg az értékcsökkentés napjául, akkor a gép a szakaszolásba beleveszi a i keltezésű növekedéseket ill. csökkenéseket. - az utolsó értékcsökkenés dátuma elé a program nem enged könyvelni, sem pedig javítani. Ha mégis jelentkezik ilyen igény, akkor törölni kell az érintett karton értékcsökkenését. - a tárgyévben kiszámított értékcsökkenés törölhető (Adatrögzítés -> Écs törlése), majd újraszámítható. A törlés az egész évi écs-re vonatkozik, de csak a feladatlan écs-t törli a gép. - a leírás módja és mértéke csak akkor változtatható meg, ha az adott évben még nincs leírása az adott eszköznek! - átállás egy következő évi könyvelésre csak akkor kezdhető meg, ha minden kartonon tárgyév dec.31-ig el van számolva az értékcsökkenés. - az értékcsökkenés mozgásnemet a program generálja, tehát eleve benne van a mozgásnemek között. Jele : E - a terven felüli értékcsökkenés külön mozgásnem, ezt is generálja a gép, de a terven felüli écs-t nem számolja automatikusan, hanem ezt külön rögzíteni kell az adatrögzítésnél. Jele : F - az értékcsökkenés növekedés mozgásnem, mert az értékcsökkenés növekszik! A s z e r v e z e t i e g y s é g e k f e l v i t e l e A k ö l t s é g h e l y e k, m u n k a s z á m o k f e l v i t e l e A m o z g á s n e m e k Az eszközök mozgásai lehetnek NÖVEKEDÉSek vagy CSÖKKENÉSek, attól függően, hogy a mennyiség és a bruttó érték, vagy az értékcsökkenés összege növekszik-e vagy csökken. A mozgásnemeket a SYSTEM menüben tarthatjuk karban. Itt kell új mozgásnemeket felvenni, és meghatározni a kontírozás módját is. A mozgásnemek egy betűjellel vannak azonosítva: a növekedések jelei NAGYBETŰK, a csökkenéseké 6

7 pedig kisbetűk. G y a k o r i b b m o z g á s n e m e k k o n t í r o z á s a Mozgás megnevezése Tartozik Követel Tevékenység Aktiválás T: K: 15- saját előállítás T: 15- K: (aktiválás) T: K: 15- Értékcsökkenés T: 551- K: 1? terven felüli écs. T: 552- K: 1? értékesítés bruttó érték T: 861- K: elszámolt écs. T: 1?9- K: hiány bruttó érték T: 552- K: elszámolt écs. T: 1?9- K: rendkívüli káresemény bruttó T: 883- K: écs. T: 1?9- K: A f e l a d á s v e z é r l é s é n e k b e á l l í t á s a bruttó érték értékcsökkenés MOZGÁSNEM TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL ÉRTÉKCSÖKKENÉS B TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS B AKTIVÁLÁS A C FELUJITÁS, BÖVITÉS A C APPORTKÉNT KAPOTT ESZKÖZ A - - B TÉRITÉS NÉLKÜL ÁTVETT A - (0 érték) TÖBBLETKÉNT FELLELT A C (0 érték) ÉRTÉKESITÉS A B SELEJTEZÉS (terven felüli) A B KÁRESEMÉNY (terven felüli) A B KÁRESEMÉNY (rendk.ráford.) A B APPORTKÉNT ÁTADOTT ESZKÖZ A B TÉRITÉS NÉLKÜL ÁTADOTT A B HIÁNY (terven felüli écs) A B A -> a kartonon megadott eszközszámlát jelenti (11-15) B -> elsz.écs.számla (1?9 -) C -> beruzázási számla (15 -) A v á s á r o l t, d e m é g h a s z n á l a t b a n e m v e t t e s z k ö z ö k n y i l v á n t a r - t á s a, e l s z á m o l á s a A még használatba nem vett eszközöknek is nyithatunk kartont a programban, csak arra kell vigyázni, hogy a leírási módnál azt állítsuk be, hogy nincs leírás. Eszközszámlának egy beruházási alszámlát ( 15-1 : raktáron levő új eszközök ) adunk meg, elsz.écs. számlának a raktári eszközök écs.számláját ( ), beruházásnak pedig a beruházás ( 15- ) számlát. Tevékenységnek a raktározásért felelős tevékenységet jelöljük meg. Használatba vételkor a raktárból kiadjuk (levesszük a raktári kartonról), és egy másik kartonon aktiváljuk. Célszerü a raktáron levő eszközkódok és az aktivált eszközkódok között összefüggést teremteni. Például : 7

8 Az új fúrógép kódja : 1000 Alt 1 db a használatban levőké: MUHELY 3 db EPITES 1 db BRIGAD 1 db az új fürész kódja : 1001 ALT 2 db a használatban levőké: MUHELY 1 db EPITES 1 db másik lehetőség : Az új fúrógép kódja : 1000 Alt 1 db a használatban levőké: 1001 MUHELY 3 db 1002 EPITES 1 db BRIGAD 1 db az új fürész kódja: 1010 ALT 2 db a használatban levőké: 1011 MUHELY 1 db 1012 EPITES 1 db Ide kapcsolódó mozgásnemek és kontírozásuk bruttó érték értékcsökkenés MOZGÁSNEM TARTOZIK KÖVETEL TARTOZIK KÖVETEL - raktári bevétel (1000 új fúrógép) raktári kiadás (1000 fúrógép) aktiválás raktárról A B (10001 fúrógép) (131-) (139-) A bekeretezett rész csak akkor kell, ha előfordulhat valamilyen értékcsökkenése a raktáron levő eszközöknek. A z e l ő b b i m o z g á s n e m e k e l s z á m o l á s i f o r m á j a aktiválás b < e (vegyes bizonylat) r 8

9 r 15-1 vásárlás u < h r (bevételi biz.) (számla) á a < z k ó t (kiadási biz.) á > r D o l g o z ó k t ö r z s a d a t a i Itt kell felvinni a dolgozók adatait személyi azonosító, név; lakhely. Csak az itt lerögzített dolgozókra, vagy részlegre, helyiségre lehet eszközt kiírni. 9

10 B i z o n y l a t o k r ö g z í t é s e A d a t b e v i t e l A rögzítést a mozgásnem kiválasztásával kell kezdeni. A képernyőn két téglalap jelenik meg. A bal oldali a bevétel, a jobb oldali a kiadás mozgásnemeket tartalmazza. A Tab lenyomásával változtatható az, hogy a bevételekből vagy a kiadásokból akarunk választani. Az egyes mozgásnemek megnevezése előtt megjelenik a mozgásnem jele is. A téglalapban a, nyilakkal mozoghatunk, vagy a mozgásnem jel betűjének lenyomásával egyből arra a mozgásnemre állhatunk. Ha megvan a megfelelő mozgásnem, akkor az Enter lenyomásával indíthatjuk a rögzítést. Egy bizonylat adatai Megnevezés Hossz Leírás Bizonylat szám 6 Bizonylat azonosító ( ) Kelt 8 Bizonylat kelte Kód 6 Eszközkód Megnevezés Eszköz megnevezése Darab Darabszám Bruttó Bruttó érték Értékcsökkenés Az ablakban található nyomógombok jelentései: <Uj> Ezzel a nyomógombbal új bizonylatot hozhatunk létre, vagy egy már meglévő bizonylathoz újabb sorokat kapcsolhatunk. Először a bizonylatszámot kell megadni. Ha olyat adunk meg, ami már létezik, akkor megjelenik az a bizonylat, újabb sort vihetünk fel. Ha a bizonylat már létezik és feladás előtti, akkor már nem rögzíthetünk hozzá. Ha még nem létezik, akkor megadhatjuk a bizonylat keltét. Ezután jön az eszközkód megadása. Ha nem tudjuk pontosan a kódot, akkor az F9 lenyomásával segítséget kapunk és választhatunk a már meglévők közül. Ugyanezt a segítséget kapjuk akkor is, ha rossz kódot ütöttünk be. Ha a kód mezőt üresen hagyjuk, akkor a sorok felvitele befejeződik, visszalépünk a nyomógombokra. Ha olyan anyagot akarunk rögzíteni, amely még nem létezik, nem kell kilépnie a rögzítésből, hanem a felső menüsorból /(ALT+A) a Törzsadatok felvétele / menüpontot kiválasztva felvehetjük a kívánt eszközt, majd innen 10

11 kilépve ez a kód megjelenik a bizonylaton. Ha a kód jó volt, akkor megjelenik a megnevezése. Ha nem az aktuális dátumig van elszámolva az értékcsökkenés, akkor egy figyelem felkeltő ablak jelenik meg a képernyő tetején. Majd automatikusan beíródik a megnevezés, s kéri a darabszámot, a megfelelő bruttó értéket és az értékcsökkenést. Amikor készen van a bizonylat egy tétele, akkor az <OK> gombot kell megnyomni, s lehet újabb sort felvinni vagy < ESC >-pel kilépni a rögzítésből a menüsorra. Egy bizonylatra tetszőleges számú sort lehet felvenni. <Követ> <Előző> <Keres> <Betek> <Nyomt> <Töröl> <Kilép> <Fel>, <Le> Az következő bizonylatot hozza a képernyőre. Az előző bizonylatot hozza a képernyőre. Egy megjelenő ablakban megadhatjuk a keresendő bizonylat számát. Ha létezik ilyen sorszámú bizonylat ebben a mozgásnemben, akkor az, ha nem, akkor az előtte levő jelenik meg a képernyőn. Láthatjuk a választott mozgásnemben eddig felvett összes bizonylatot. Egy bizonylat több sorból is állhat. Az F11 és F12 billentyűk segítségével kereshetünk a bizonylatok között, majd Enter-t vagy Esc-et nyomva térhetünk vissza a rögzítő ablakba. A bizonylat kiválasztott tételének törlése. A kiválasztott tétel a középső inverz ill. más színnel jelzett sor. A törlés mindig erre a sorra vonatkozik. A program csak a törlési szándék megerősítése (rákérdez, hogy biztos?) után hajtja végre a törlést. Ez a nyomógomb nem aktív abban az esetben, ha a bizonylat már fel lett adva, vagy leltározás előtti. Ha egy bizonylat minden sorát töröltük, akkor törlődik maga a bizonylat is. A bizonylat rögzítés befejezése. Ezek a nyomógombok a bizonylat sorai közötti mozgást teszik lehetővé. A nyomógombok helyett a, is használható. L a p o z á s Ezzel a funkcióval készleteink mozgásait tekinthetjük át szemléletes módon az év bármely (akár lekorlátozott) időszakában. A megjelenő képernyő három részre van tagolva. A felső részben láthatók a karton állandó (vagy aktuális) adatai: kód; megnevezés; telephely; leírási mód; leírási kulcs; évek száma; absz. összeg; létesítés; aktiválás; utolsó 11

12 leírás; eszköz fők. szla; értékcsökkenés fők. szla; beruházásai fők. szla; tevékenység. A középső tartományban jelennek meg a mozgások, mint egy-egy sor, a következő adatokkal: mozgás megnevezése (rövidítés); bizonylat száma; bizonylat kelte; darab; bruttó ár; értékcsökkenés; nettó ár; teljesítmény; mennyiségi egység.. A mozgások első sora mindig egy nyitó érték (az időszak első napjára kiszámított értékek), utolsó sora pedig egy záró érték (az időszak utolsó napján elért értékek). A bevétel és kiadás mozgások sorai eltérő színnel jelennek meg. Ha a sor előtt egy» jelet látunk, akkor az azt jelenti, hogy az adott bizonylat már fel lett adva. A képernyő alján találhatjuk a vezérlő nyomógombsort. A sor alatt megjelennek még tájékoztató adatként az éppen vizsgált időszak dátumhatárai. A vezérlő nyomógombok jelentései: <Követ> <Előző> <Keres> <Betek> <Időkor> <Lista> <Adat> <Kilép> Az következő karton adatait hozza a képernyőre. Az előző karton adatait hozza a képernyőre. Egy megjelenő ablakban megadhatjuk annak a kartonnak a számát, amely adatait látni szeretnék a képernyőn. Egy ablakban láthatjuk az eddig felvett összes kartont megnevezés sorrendben. Az F11 és F12 billentyűk segítségével kereshetünk a kartonok között. Enter-t vagy Esc-et nyomva visszatérhetünk a lapozáshoz. Egy megjelenő ablakban beállíthatjuk a részletes bizonylati megjelenítés időintervallumát. Akkor célszerű ezt a funkciót használni, ha például év végén csak a március közötti időszak mozgásait szeretnék látni és nem akarjuk, hogy a többi, akár több száz mozgás között kelljen bogarászni a keresett bizonylatot. A tételes forgalom listát nem csak a képernyőn tudjuk megnézni, hanem ki is nyomtathatjuk. A megjelenő ablakban be kell állítani a kezdő és vágső karton számát, majd meghatározni, hogy hová menjen a lista. A Lista nyomtatón való megjelenése szinten teljesen azonos a képernyőn látottakkal. Az azonosító adatokat lehet itt megnézni. A lapozás befejezése. L i s t á k m e n ü j e L i s t á k 12

13 B i z o n y l a t i n a p l ó Először mindig a napló típust kell kiválasztani az alábbiak közül: A lerögzített bizonylatokról ajánlatos mindig naplót nyomtatni és azt egyeztetni az eredeti bizonylatokkal. Csak hibátlan bizonylatokat szabad feladni a Főkönyvre!! A kérdéses típus kiválasztása után meg kell adni a bizonylatsorszámot és az időintervallumot tól-ig határok között. Megadhatunk még egy szürő feltételt, hogy ezeken belül is Mindet, a Feladatlanokat vagy csak a Feladottakat szerétnénk látni. Irányíthatjuk Riporterbe vagy Nyomtatóra. E s z k ő z á l l o m á n y Főkönyvi számlák szerinti bontásban részletesen láthatjuk a befektetett eszközök nyitó illetve aktuális állományát az értékcsökkenési leírásokkal. A főkönyvi számlák végén összesen a lista végén pedig mindösszesen rovat tájékoztat. 13

14 Először meg kell adnunk, hogy melyik eszköztől, eszközig; főkönyvi számlától számláig és tevékenségtől tevékenységig szeretnénk nyomatni. Meg lehet még adni egy bruttó értéket amivel egyenlő és a feletti értékkel bíró eszközöket vegye figyelembe. M o z g á s n e m e n k é n t i f o r g a l o m Ezzel a funkcióval mozgásnemenként gyűjtött és összesített listát készíthetünk a rögzített bizonylatok alapján. Először meg kell adnunk, hogy melyik eszköztől, eszközig, majd az időintervallumot. Ha az időpont megjelölést üresen hagyjuk akkor az aktuális dátummal dolgozik a program. T e v é k e n y s é g e t t e r h e l ő é c s. Egy bizonyos tevékenységet vagy tevékenységi intervallumot terhelő értékcsökkenéseket mutatja meg ez a lista a megjelölt időpontok között. É c s. l e í r á s i m ó d o n k é n t 14

15 Az összes értékcsökkenést kaphatjuk meg leírási módonként és ezeken belül eszközönként részletezve. A lista kérésénél meg kell adni egy időintervallumot és azt hogy a kigyűjtés milyen főkönyvi számlaszámú eszközökre legyen. N o r m á t ó l e l t é r ő é c s. Azokat az értékcsökkenéseket lehet itt lekérni amelyek eltérnek a számviteli törvény szerinti eloirástól, tehát a társasági adószerintieket. R e n d e z e t t é c s. l i s t a. 15

16 E s z k ö z - - > D o l g o z ó k l i s t a Az Eszköz -= Dolgozók lista megjeleníti azt, hogy az egyes eszközökből mennyi van kiadva dolgozóknak név szerint, mennyi van raktáron, és mennyi az összes eszköz. D o l g o z ó - - > E s z k ö z ö k l i s t a A Dolgozó -= Eszközök lista megjeleníti, hogy egyes dolgozóknál milyen eszközök vannak mennyiségileg a kért időpontban. 16

17 F e l a d á s A f e l a d á s s z á m í t á s a, n y o m t a t á s a Lehetőleg csak hibátlan bizonylatokat adjunk fel a főkönyv felé! Először mindig számítani kell a feladást és utána lehet nyomtatni. A nyomtatás a kész feladásokról szól. A program megkérdezi, hogy milyen dátummal bezárólag adja fel a bizonylatokat. Utána minden bizonylatot felad, amely még nem volt feladva, és a kelte korábbi vagy azonos, mint a beadott dátum! A főkönyvre a bizonylaton szereplő hónap utolsó napjával kerül át a feladás! Akár minden nap készíthetünk feladást, bár célszerű havonta. F e l a d á s r é s z l e t e z é s e A főkönyvre feladásra került év elejétől ápr.30-ig az 511-es főkönyvi számlára a TRAKTOR tevékenység költségére Ft. Szeretnénk tudni, hogy mely bizonylatokból jön össze ez az összeg. A következőket adjuk meg: a kérdéses fők.számla : A tevékenység : TRAKTOR Az időintervallum : A f e l a d á s t ö r l é s e Amennyiben valamilyen hiba miatt korábbi időpontra visszamenőleg kellene könyvelni ill. javítani, majd ezt ismét feladni a főkönyv felé, akkor a FELADÁS almenün belül le kell futtatni ezt a programot. A feladásokat folyamatosan visszafelé tudjuk törölni, tehát ha már feladtuk korábban a 6. havi bizonylatokat is, és a 4. havi feladást szeretnénk törölni, akkor törölni kell a feladásokat a 4.-től a 6. hónapig. V á l t o z á s o k r ö g z í t é s e m e n ü D o l g o z ó i n y i l v á n t a r t á s 17

18 V á l t o z á s o k r ö g z í t é s e A változások rögzítése program mindíg figyeli azt, hogy mennyi eszköz van a kartonon, és összesen hány darab van belőle kiadva dolgozóknak. Éppen ezért a mennyiség rögzítésénél nem enged badarságokat rögzíteni. A beírható legnagyobb negatív szám az, amennyi az adott dolgozónál összesen ki van adva. Ezzel le lehet venni az összeset a nevéről. A beírható maximum pedig a kartonon nyilvántartott és az összes kiadott közti különbség, tehát ami raktáron van. TARTALOMJEGYZÉK 18

19 TÖRZSADATOK FELVÉTELE / ADATBEVITEL MENÜPONT /...3 AZ ESZKÖZ KARTONOK FELVITELE...3 A KARTONOK ADATTARTALMA...3 Az időarányos leírás ( példa )...4 Degresszív leírási mód ( példa )...5 Abszolut összegü leírás ( példa )...5 Teljesítményarányos leírás ( példa )...5 Tudnivalók az értékcsökkenés-számítással kapcsolatban :...6 A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELVITELE...6 A KÖLTSÉGHELYEK,MUNKASZÁMOK FELVITELE...6 A MOZGÁSNEMEK...6 GYAKORIBB MOZGÁSNEMEK KONTÍROZÁSA...7 A FELADÁS VEZÉRLÉSÉNEK BEÁLLÍTÁSA...7 A VÁSÁROLT, DE MÉG HASZNÁLATBA NEM VETT ESZKÖZÖK NYILVÁNTARTÁSA, ELSZÁMOLÁSA...7 AZ ELŐBBI MOZGÁSNEMEK ELSZÁMOLÁSI FORMÁJA...8 DOLGOZÓK TÖRZSADATAI...9 BIZONYLATOK RÖGZÍTÉSE...10 LISTÁK MENÜJE...12 BIZONYLATI NAPLÓ...13 ESZKŐZ ÁLLOMÁNY...13 MOZGÁSNEMENKÉNTI FORGALOM...14 TEVÉKENYSÉGET TERHELŐ ÉCS ÉCS. LEÍRÁSI MÓDONKÉNT...14 NORMÁTÓL ELTÉRŐ ÉCS RENDEZETT ÉCS. LISTA ESZKÖZ--> DOLGOZÓK LISTA...16 DOLGOZÓ--> ESZKÖZÖK LISTA...16 A FELADÁS SZÁMÍTÁSA, NYOMTATÁSA...17 FELADÁS RÉSZLETEZÉSE...17 A FELADÁS TÖRLÉSE...17 VÁLTOZÁSOK RÖGZÍTÉSE MENÜ...17 VÁLTOZÁSOK RÖGZÍTÉSE

Befektetett eszközök. "Mozaik" Integrált Ügyviteli Rendszer - Befektetett eszközök modul 1/15

Befektetett eszközök. Mozaik Integrált Ügyviteli Rendszer - Befektetett eszközök modul 1/15 1/15 Befektetett eszközök Az alrendszer funkciói A befektetett eszközök analitikus nyilvántartása egyedileg vagy csoportosan történik, azaz egy kartonon egy darab vagy akár több ugyanolyan eszköz is lehet.

Részletesebben

Makrodigit programcsomag. Tárgyi eszköz modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2010. Módosítva: 2013. október 22.

Makrodigit programcsomag. Tárgyi eszköz modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2010. Módosítva: 2013. október 22. Makrodigit programcsomag Tárgyi eszköz modul felhasználói ismertető Makrodigit Informatikai Kft. 2010. Módosítva: 2013. október 22. Tartalom A menü és a képernyők kezeléséről... 3 Menü... 3 Lista képernyő...

Részletesebben

Főkönyvi elhatárolások

Főkönyvi elhatárolások Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából

Részletesebben

Tárgyi eszköz. Molnár Anikó 2007.10.03.

Tárgyi eszköz. Molnár Anikó 2007.10.03. Tárgyi eszköz Molnár Anikó 2007.10.03. Tartalom 1. Értékcsökkenés könyvek beállítása... 3 2. Befeketett eszközök beállítása... 5 3. Be osztályok, alosztályok... 6 4. Be naplósablonok... 7 5. BE főkönyvi

Részletesebben

Készlet nyilvántartó

Készlet nyilvántartó Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző

Részletesebben

Libra6i Mérleg A/B Napló

Libra6i Mérleg A/B Napló Libra6i Mérleg A/B Napló Tartalom jegyzék Tartalom jegyzék... 1 Copyright (c) 2016 Libra Szoftver Zrt. 1/6 Készült a LibraWiki tudástárból A menü általános leírása Ez a menüpont biztosítja a bevitt tételek

Részletesebben

Eszközök nyilvántartása az NTAX programban

Eszközök nyilvántartása az NTAX programban Eszközök nyilvántartása az NTAX programban Mivel az évek alatt a kettőskönyvviteli program eszköz kezelése sok funkciót magában rejtő rendszerré vált, szeretnénk összefoglalni a program eszköz kezelésének

Részletesebben

Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév

Hírlevél. 2010. április. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2010. II. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2010. II. negyedév 2010. április Tartalom Elektronikus bank Határidős kötelezettségek lista változásai... 3 Bankbizonylatok

Részletesebben

Felhasználói. kézikönyv. Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: március 1.

Felhasználói. kézikönyv. Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: március 1. Felhasználói kézikönyv Forint házipénztár rendszer Szerkesztés lezárásának ideje: 2015. március 1. I. Bevezető... 3 II. Házipénztár... 4 II.1 Kiadási bizonylat... 6 Bizonylatkészítés... 6 Újranyomtatás...

Részletesebben

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Készletérték feladás modul Szükséges beállítások Első lépés a Készletérték feladás modul aktiválása, melyet a kapott termékszámmal a Karbantartás/Termékszámok menüpont alatt végezhet

Részletesebben

Iktatás modul. Kezelői leírás

Iktatás modul. Kezelői leírás Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait

Részletesebben

NTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető.

NTAX és Bér nyitása. A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető. NTAX és Bér nyitása A gépi nyitás a Főmenü a Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető. 0. A bérszámfejtő program nyitása előtt, a 2009-es bér programban a Szerviz

Részletesebben

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség

Részletesebben

FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA

FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA FŐKÖNYV ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ TÖRZSEK KIALAKÍTÁSA A törzsadatok kialakítására a következő sorrendet javasoljuk: 1.) Rovattörzs kialakítása: elsődleges fontosságú, mivel a kötelezettségvállalás a rovatok

Részletesebben

ENTERsys Integrált Információs Rendszer

ENTERsys Integrált Információs Rendszer 1 Házipénztár program Windows verzió Felhasználói leírás A program főbb jellemzői: Több cég pénztárának kezelése egy programon belül Egymást követő évek párhuzamos kezelése Automatikus átkönyvelés (feladás)

Részletesebben

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006.

Számítástechnikai és. Hírlevél. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2006. I. negyedév. 2006. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2006. I. negyedév 2006. Január Tartalomjegyzék 3. oldal: Számvitel modul - ÁFA % dátum mező a 25%-os áfakódhoz 4. oldal:

Részletesebben

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul Nem gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 7 2.3. Raktárközi mozgás típusú betárolás...

Részletesebben

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul

Gyári alkatrészek raktári betárolása modul Gyári alkatrészek raktári betárolása modul 1. Bevezetés... 2 2. Új betárolás felvitele... 3 2.1. Megrendelés alapján történő betárolás... 4 2.2. Belső betárolás típusú betárolás... 8 2.3. Raktárközi mozgás

Részletesebben

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása

Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Forrás-SQL integrált gazdálkodási rendszer Eszköz, Beszerzési moduljainak paraméterezése, bevezetése, oktatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2008/32 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál www.otpvnt.hu 2017.02.23. MUNKÁLTATÓK... 3 1. Belépés az internetes portálra... 3 2.

Részletesebben

1. Bevezetés. Főkönyv ablakon (1. ábra) az Új rekord felvitele ( vegyes tétel rögzítése (2. ábra).

1. Bevezetés. Főkönyv ablakon (1. ábra) az Új rekord felvitele ( vegyes tétel rögzítése (2. ábra). Vegyes tételek 1. Bevezetés... 2 2. Vegyes tétel rögzítése... 3 2.1. 1 Tartozik-1 Követel főkönyvi szám... 5 2.2. Sok Tartozik 1 Követel vagy 1 Tartozik Sok Követel főkönyvi szám... 6 2.3. Sok Tartozik

Részletesebben

Főbb változások. Áfa gyűjtő bevezetés

Főbb változások. Áfa gyűjtő bevezetés 2012.07.06 Főbb változások - Áfa gyűjtő bevezetése - Fordított áfa automatikus könyvelési lehetőség - Fordítottan adózó mezőgazdasági termékek - Termék import áfa kezelés kibővítése Áfa gyűjtő bevezetés

Részletesebben

91. MP költséghelyek felvitele, 94. MP mozgástípus konfigurálása

91. MP költséghelyek felvitele, 94. MP mozgástípus konfigurálása 91. MP költséghelyek felvitele, 94. MP mozgástípus konfigurálása 91. MP - költséghelyek felvitele Ez a menüpont arra alkalmas, hogy új költséghelyeket egyesével vigyünk fel. A menüpontba belépve az alábbi

Részletesebben

2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti

Részletesebben

Befektetett eszközök modul

Befektetett eszközök modul e-iroda Befektetett eszközök modul Felhasználói kézikönyv IntraFox Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. ügyviteli rendszere az elektronikus iroda megvalósítására Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A modul

Részletesebben

BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00

BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00 BOLTI FOLYAMATOK e-tabak 03 00 Dátum: 2013.06.07 Oldalszám: 1 / 17 MÓDOSÍTÁSI NYILVÁNTARTÓ LAP Sorszám Dátum Érintett fejezett, pont A módosítás módja 1 2012.06.20 Teljes I. kiadás 2 2013.06.07 Teljes

Részletesebben

Kézikönyv. Nyitott tételek összevezetése

Kézikönyv. Nyitott tételek összevezetése Kézikönyv Nyitott tételek összevezetése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 7 3 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 8

Részletesebben

D.) Tárgyi eszköz modul

D.) Tárgyi eszköz modul D.) Tárgyi eszköz modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve a Tárgyi eszköz modul fülén lévő ikonok segítségével. A Tárgyi eszköz modul önállóan vagy más modulokkal összekapcsolva is

Részletesebben

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása,

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - idegen pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - végleges pénzeszközátadás államháztartáson

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban

Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban Kézikönyv Skontó kezelése a külföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [0 AFA0 ÁFÁBA NEM TARTOZÓ TÉTELEK, EXPORT

Részletesebben

Leltárív karbantartás modul

Leltárív karbantartás modul Leltárív karbantartás modul 1. Bevezetés... 2 2. Manuális rögzítés - Leltárív segítségével... 2 3. A leltár gépen történő rögzítése... 4 3.1. Alkatrészek egyenként történő berögzítése... 6 o Alkatrészek

Részletesebben

KÉSZLET ALRENDSZER. Az alrendszer általános leírása. Az alrendszer jellemzıi

KÉSZLET ALRENDSZER. Az alrendszer általános leírása. Az alrendszer jellemzıi KÉSZLET ALRENDSZER Az alrendszer általános leírása Raktárkészlet nyilvántartására, az anyagmozgások kezelésére, nyomon követésére szolgáló alrendszer mely a komplex ügyviteli rendszer része. Az anyagok

Részletesebben

Kézikönyv Tárgyi eszköz modul - 7. rész (tárgyi eszköz számviteli törvény szerinti könyv szerinti értékének kivezetése)

Kézikönyv Tárgyi eszköz modul - 7. rész (tárgyi eszköz számviteli törvény szerinti könyv szerinti értékének kivezetése) Kézikönyv Tárgyi eszköz modul - 7. rész (tárgyi eszköz számviteli törvény szerinti könyv szerinti értékének kivezetése) Tartalomjegyzék 1 TARTALOM... 4 2 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 12 3 ABAS ERP UTASÍTÁS

Részletesebben

Euro költségátalány. MNB Árfolyam letöltés. Műveletek \ MNB Árfolyam letöltés menüpontban.

Euro költségátalány. MNB Árfolyam letöltés. Műveletek \ MNB Árfolyam letöltés menüpontban. 2016.01.31-40 Euro költségátalány MNB Árfolyam letöltés Műveletek \ MNB Árfolyam letöltés menüpontban. Meg kell adni a letöltendő intervallum kezdő, záró dátumát, az deviza nemet. A letöltéshez aktív internetkapcsolat

Részletesebben

Mennyi az üzleti eredmény? 3600e 3180e. A gép eladása: 961 311 467 861 800e 800e 200e (áfa)

Mennyi az üzleti eredmény? 3600e 3180e. A gép eladása: 961 311 467 861 800e 800e 200e (áfa) I Számvitel 1/6 PallasSzámvitel feladatok Fogy ár: 960 Ft Feladat: Gépbeszerzés: 3600000 Ft Aktiválás: 2003.05.31 Leírási kulcs: 20% lineáris Értékesítése: 2007. nov.1 Leírása: Évi ÉCS-leírás 3600*0,2=

Részletesebben

Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban

Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban Kézikönyv Skontó kezelése a belföldi beszerzési számlákban Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 ADÓKULCS - ÜRES... 8 3 ADÓKULCS - MEGJELENÍTÉS [1 AFA1 ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 27 %] 9 4

Részletesebben

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete

Részletesebben

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel 16.) Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát, csoportosítsa a tárgyi eszközöket! Mutassa be a tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartását, és az értékelésük szabályait! Sorolja fel az állományváltozások

Részletesebben

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31.

Számla /ALT-S/ COMMADE SOFTWARE KFT. 7623 PÉCS, TOMPA MIHÁLY U. 31. Számla /ALT-S/ A kimenő és a beérkező számlák készítését támogató menü. Első öt pontja a kimenő számlákra, a következő négy a bejövő számlákra vonatkozik. A könyvelés feladással foglalkozó három menüpont

Részletesebben

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja IV. Fejezet Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja 1. A IV. Fejezet 3. Az 1. számlaosztály részletező nyilvántartásaira vonatkozó közös szabályok cím alatti részének

Részletesebben

Kézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés

Kézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés Kézikönyv Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 VEVŐ - ÜRES... 6 3 VEVŐ - MEGJELENÍTÉS [76372 PARTNER PARTNER KERESKEDŐHÁZ KFT] 7 4 ABAS-ERP

Részletesebben

Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz

Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Tartalom 1 Pénzforgalmi ÁFA... 2 1.1 Pénzforgalmi ÁFA választásának beállítása...

Részletesebben

Számlázás kezelési leírás

Számlázás kezelési leírás PENTRO KFT. Adószám:13233712-2-14 Számlázás kezelési leírás Név: Számlázás Verzió: 014.010.001 Általános ismertetés A programot Windows programkörnyezetben lehet kezelni. A legfontosabb alapelvek a következők:

Részletesebben

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS...

FŐMENÜ... 2 BEVÉTELEZÉS... 1. FŐMENÜ...2 2. BEVÉTELEZÉS...2 2.1. ÚJ BEVÉTELEZÉS...2 2.2. BEVÉTEK LISTÁJA...3 3. SZÁLLÍTÓLEVÉL...3 3.1. ÚJ SZÁLLÍTÓ (ÚJ SZÁLLÍTÓLEVÉL)...3 3.2. SZÁLLÍTÓK LISTÁJA (SZÁLLÍTÓLEVELEK LISTÁJA)...4 4. SZÁMLA...4

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre:

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre: Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre: Főkönyv Pénzügy Pénztárkönyv Eszköz (Letölthető még frissítés a Készlet, EVA modulokra,

Részletesebben

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4.

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Készítette: Quadro Byte Zrt. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető...3 2. QB-SULI Help...3 3. Regisztráció...3 4. Bejelentkezés...4 4.1. Elfelejtette

Részletesebben

W_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás

W_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér

Részletesebben

Az Intrastat modul használata

Az Intrastat modul használata Az Intrastat modul használata Beállítások A Beállítások / Rendszer beállítások Általános fülön a Szerződés alapján történő áru kezelése és működése választóval tudjuk meghatározni, hogy az intrastat adatlekérést

Részletesebben

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése Kézikönyv Pénzügyi könyvelés nyitott tételek kiegyenlítése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 3 2 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 3 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 7

Részletesebben

Órarendkészítő szoftver

Órarendkészítő szoftver SchoolTime Órarendkészítő szoftver 2.0 verzió Tartalomjegyzék: 1., Belépés a programba...3 2., Órarend főtábla...3 3., Tanátok...4 3.1., Új tanár felvitele, módosítása...4 3.2., Tanár törlése...4 3.3.,

Részletesebben

Leltározás a DOAS rendszerben

Leltározás a DOAS rendszerben Leltározás a DOAS rendszerben 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/13 Tartalomjegyzék 1. Leltár...3 1.1. Leltározás a DOAS rendszerben...3 1.1.1. Leltározás módszerei...3

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető vállalkozások részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy

Részletesebben

Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység

Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység Jövedéki nyilvántartás beállítása 1. 2. Első lépésként a főmenübe kell beállítani, hogy a cég jövedéki nyilvántartást vezet. A beállítás a Cégadatok/Cégbeállítások/Cégadatok menüpont Könyvvezetés, adózás

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv - pénzügy/számvitel - v.2.108.000

Felhasználói kézikönyv - pénzügy/számvitel - v.2.108.000 Felhasználói kézikönyv - pénzügy/számvitel - v.2.108.000 Készítette: Győrfi Tünde Lektorálta: Skultéti Ilona IMA ERP Kft, 2012. Minden jog fenntartva. Tartalomjegyzék I. Bank... 7 1. Bank napló... 7 a.

Részletesebben

Pénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva:

Pénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva: Pénzügyi bizonylatok kontírozása, könyvelése felhasználói dokumentum Lezárva: 2015.10.08. Griffsoft Informatikai Zrt. 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34 M lph. fszt.2. Telefon: (62) 549-100 Telefax: (62)

Részletesebben

Makrodigit programcsomag. Társasház modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Módosítva: 2015. március 4.

Makrodigit programcsomag. Társasház modul. felhasználói ismertető. Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Módosítva: 2015. március 4. Makrodigit programcsomag Társasház modul felhasználói ismertető Makrodigit Informatikai Kft. 2011. Módosítva: 2015. március 4. Tartalom Bevezető... 3 Egyszeri feladatok, az alapadatok menü beállításai...

Részletesebben

Microsoft Dynamics NAV ANYAGME RLEG. Felhaszna lo i ke ziko nyv

Microsoft Dynamics NAV ANYAGME RLEG. Felhaszna lo i ke ziko nyv ANYAGME RLEG Felhaszna lo i ke ziko nyv 2013. június 17. A.1. Anyagmérleg szerepe Az anyagmérleg segítségével a kívánt időszakra megtekinthetjük az egyes cikkekre vonatkozó időszaki összesített adatokat

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

Hírlevél 2007. április Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2007. II. negyedév Tartalomjegyzék Készlet modul... 3 Aktuális elszámoló ár Számlázás modul... 4 Partnerek

Részletesebben

ZÁRÁS az Armada Főkönyv modulban

ZÁRÁS az Armada Főkönyv modulban ZÁRÁS az Armada Főkönyv modulban A zárás és a nyitás kétféleképpen végezhető el. Egyrészt a felhasználó által, hagyományos módon kézzel könyvelt tételek által, illetve Kihasználva a program által nyújtott

Részletesebben

Értesítő modul. 1. Bevezetés Általános kimenő számla előleg kibocsátása Stornózás... 8

Értesítő modul. 1. Bevezetés Általános kimenő számla előleg kibocsátása Stornózás... 8 Értesítő modul 1. Bevezetés... 2 2. Általános kimenő számla előleg kibocsátása... 2 3. Stornózás... 8 1 1. Bevezetés 1. ábra Az Értesítő modul az Előleg bekérő értesítők központi kibocsátó helye. Ez a

Részletesebben

Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése!

Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése! Új verzió, 2012. november Könyvelő program Megjelent! Kulcs-Könyvelés frissítés 2012. november 15. Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése! A Kulcs-Könyvelés 2012. novemberi verziója már a közösségen

Részletesebben

BXWH91 Kezelési leírása. v2014.10.20

BXWH91 Kezelési leírása. v2014.10.20 BXWH91 Kezelési leírása v2014.10.20 Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Bejelentkezés, kijelentkezés... 3 3 Árubeérkezés megadott szállítói megrendelés(-ek) alapján... 4 4 Árubeérkezés a nyitott szállítói megrendelések

Részletesebben

Bankkivonatok feldolgozása modul

Bankkivonatok feldolgozása modul Bankkivonatok feldolgozása modul 1 1. Bevezetés... 3 2. A Banki kivonatok karbantartása ablak menüpontjai... 3 2.1. Riportok... 3 o Túlfizetett számlák... 3 o Nyitott számlák... 4 o Rendezett számlák...

Részletesebben

Gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2005. január

Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2005. január 2005. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Ügyviteli nyilvántartások és EXCEL formátumú adatszolgáltatás A korszerű ügyviteli rendszereknek, a jogszabályi

Részletesebben

1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban

1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban 1) Szállítói számla kontírozásának megkezdését megelőző lépések a Tárgyi eszköz modulban Bizonylat pénzügyi ellenőrzése és kontírozása A Pénzügy modulban történő kontírozást megelőzően a Tárgyi eszköz

Részletesebben

Polár lekérdezés segédletek

Polár lekérdezés segédletek Cikktörzs lekérdezések 1. kiadás Tartalomjegyzék 1. Készletérték lekérdezése főcsoportra rendezve...3 1.1. Tételes lekérdezés....3 1.2. Összegfokos lekérdezés....4 1.3. Nemzeti Dohányboltok esetén....4

Részletesebben

1/5 oldal. Valutapénztár

1/5 oldal. Valutapénztár 1/5 oldal Valutapénztár Pénzügy menüben, illetve az ilyen elnevezésű nyomógombon található a FuvarSys lentebb ismeretet modulja. A programrész funkciói közé tartozik: házipénztár kezelése valutanemenként

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 3. EXCEL adatkapcsolat (mod. 2009.07.) Ügyviteli nyilvántartások és EXCEL formátumú

Részletesebben

Kézikönyv Kamat infosystem

Kézikönyv Kamat infosystem Kézikönyv Kamat infosystem Tartalomjegyzék 1 4 2 KAMAT INFOSYSTEM MEGNYITÁSA... 6 3 JEGYBANKI ALAPKAMAT RÖGZÍTÉSE... 12 4 KÉSEDELMI KAMATTERHELŐ LEVÉL SZÖVEGÉNEK KARBANTARTÁSA... 15 5 A KÉSEDELMES NYITOTT

Részletesebben

Tárgyi eszközök felhasználói leírás

Tárgyi eszközök felhasználói leírás Tárgyi eszközök felhasználói leírás Könyvelés modul 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/23 Tartalomjegyzék 1. Tárgyi eszköz kezelés a programban... 3 1.1. Beállítások...

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás benyújtása

Pénzügyi elszámolás benyújtása Felhasználói kézikönyv ESZA Nonprofit Kft. Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer ESZA Nonprofit Kft. Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer Felhasználói kézikönyv Pénzügyi

Részletesebben

Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul

Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul Szociális ellátások nyilvántartási rendszere CSTINFO Lekérdezői modul Békéscsaba, 2013.május 1 A települési önkormányzatok jegyzői, a közös önkormányzati hivatalok jegyzői, a kormányhivatalok járási hivatalai,

Részletesebben

Hírlevél. 2007. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2007. III. negyedév

Hírlevél. 2007. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2007. III. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2007. III. negyedév 2007. július Tartalomjegyzék 3. oldal: Készlet modul - Minimum-maximum készletfigyelés 6. oldal:

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T22. Fizetési felszólítások 2009. október 12. Fizetési felszólítások készítése

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

W_Pénzügy felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy

W_Pénzügy felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy Felhasználói dokumentáció W_Pénzügy 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér ki az a Windows operációs rendszer használatának

Részletesebben

Kézikönyv. Standard kontírozások

Kézikönyv. Standard kontírozások Kézikönyv Standard kontírozások Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 STANDARD KONTÍROZÁSOK - MEGJELENÍTÉS [8 FIBU SZÁMLAKERET]... 8 2 Magyarázat A Standard kontírozások rekord a számvitelhez

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek rendelése modul

Nem gyári alkatrészek rendelése modul Nem gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

TÁRGYIESZKÖZ NYILVÁNTARTÓ PROGRAM

TÁRGYIESZKÖZ NYILVÁNTARTÓ PROGRAM TÁRGYIESZKÖZ NYILVÁNTARTÓ PROGRAM FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS Simon István & Bauer Mihály Tel. : ( 99) / 317 327 (30) / 297-4900 - 1 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS PROMRAMKEZELÉSI LEÍRÁS... 3 LEHETŐSÉGEK A TÁBÁLAZ

Részletesebben

Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére

Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére PENCART ZRT. Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére Használati útmutató Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 1. A számlázó program telepítése, regisztrálása, rendszerkövetelmények... 3 2. Funkciók

Részletesebben

Gyakori kérdések. Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4. Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4

Gyakori kérdések. Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4. Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4 Gyakori kérdések Tartalom Személyes adatlap, Felhasználó adatlapja... 4 Hol tudom saját személyes adataimat módosítani?... 4 Hogy tudok beteget kiválasztani?... 4 Hol tudom a Beteg, vagy Segítő személyes

Részletesebben

Tartalom. Számlatükör 1/21/2016. ÁHSZ2 által meghatározott számlakeret mérleg előállítása további alábontások cikkcsoport, műszaki besorolás

Tartalom. Számlatükör 1/21/2016. ÁHSZ2 által meghatározott számlakeret mérleg előállítása további alábontások cikkcsoport, műszaki besorolás Forrás SQL készlet modulok Alapozó képzés Tukacs Kornél Szolláth József www.griffsoft.hu 1 Számlatükör Cikkcsoport Gazdasági események Mozgásnemek kódolása Kontírozás pénzforgalmi állományváltozások Tartalom

Részletesebben

Mérlegképes Tanoncok Mikulásának ajándéka. Immateriális javak könyvelési Segédlete - Puska

Mérlegképes Tanoncok Mikulásának ajándéka. Immateriális javak könyvelési Segédlete - Puska Mérlegképes Tanoncok Mikulásának ajándéka Immateriális javak könyvelési Segédlete - Puska www.merlegkepestanoncok.hu Immateriális javak: Állomány növekedések Vásárlás T: 113/114 Immateriális javak T: 466

Részletesebben

Hírlevél. 2011. május. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2011. II. negyedév

Hírlevél. 2011. május. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2011. II. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2011. II. negyedév 2011. május Tartalom Számvitel modul Kompenzáció... 3 Számvitel modul Devizát az állományba!...

Részletesebben

Tárgyi eszköz nyílvántartó rendszer 2.0

Tárgyi eszköz nyílvántartó rendszer 2.0 Tárgyi eszköz nyílvántartó rendszer 2.0 CIN. Számítástechnika és Szoftverház. 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 4. Telefon: 78/435-081, 30/9-573-673 E-mail: cin@cin.hu, software@cin.hu Honlap: www.cin.hu

Részletesebben

Értékesítési számla könyvelése

Értékesítési számla könyvelése Összefoglalás 2011r4n07 A tanulás célja A tananyag segítségével megismeri az értékesítési számla készítés alap folyamatát, valamint a kivéthez kapcsolódó készlet könyvelés standard lépéseit. 3 1 abas-erp

Részletesebben

ÉVZÁRÁS ELŐTTI EGYEZTETÉSEK

ÉVZÁRÁS ELŐTTI EGYEZTETÉSEK ÉVZÁRÁS ELŐTTI EGYEZTETÉSEK A. Időszakok és bizonylatok zártságának és könyveltségének ellenőrzése Főkönyv modul Havizárás o. Időszak zárási feltételének vizsgálata a vizsgálatot minden hónapra le kell

Részletesebben

CobraConto.Net v0.50 verzió

CobraConto.Net v0.50 verzió CobraConto.Net v0.50 verzió - Új: Kötelezettségek kezelése: A bérszámfejtés, járulékok, külön eljárással megállapított adók, import áfa és saját vállalkozásban megvalósított beruházás áfa tételeinek vegyes

Részletesebben

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés releváns mezők a Standard kontírozásban

Kézikönyv. Pénzügyi könyvelés releváns mezők a Standard kontírozásban Kézikönyv Pénzügyi könyvelés releváns mezők a Standard Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 STANDARD KONTÍROZÁSOK - MEGJELENÍTÉS [8 FIBU SZÁMLAKERET]... 7 3 STANDARD KONTÍROZÁSOK - VÁLTOZTATÁS

Részletesebben

Miután beléptél a programba következő képernyő fogad:

Miután beléptél a programba következő képernyő fogad: Tartalomjegyzék Infópanel...3 Súgó...3 Névjegy...3 Frissítések keresése...3 Rendszer üzenetek...3 Alapadat...3 Cég adatai...3 Munkaszámok...4 Eszköz csoportok...5 Tranzakciókhoz tartozó főkönyvi számok...5

Részletesebben

Országgyűlési képviselők évi választása A JELÖLTAJÁNLÁSOK ELLENŐRZÉSE (JER) Felhasználói útmutató 2. rész. Ajánlóívek leadása, ajánlásellenőrzés

Országgyűlési képviselők évi választása A JELÖLTAJÁNLÁSOK ELLENŐRZÉSE (JER) Felhasználói útmutató 2. rész. Ajánlóívek leadása, ajánlásellenőrzés A JELÖLTAJÁNLÁSOK ELLENŐRZÉSE (JER) Felhasználói útmutató 2. rész Ajánlóívek leadása, ajánlásellenőrzés 1.0 verzió Készült: 2014. február 17. Készítette: IdomSoft Zrt. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 3

Részletesebben

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után

TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz. Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után TÁJÉKOZTATÓ A CCN V2015.7 VERZIÓ SP2 változathoz Változások és kiegészítések a V2015.7 verzió és SP1 kiadása után Pénzügy - Az Állományok felügyelete/bekérőlevél állományok menüpont hatására megnyíló ablakból

Részletesebben

Befektetések üzleti gazdaságtan

Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetések üzleti gazdaságtan Befektetés Fogalma Olyan pénzügyi műveletek, amelyek révén jelenbéli pénzt jövőbélire váltunk a nagyobb jövedelem (hozam) reményében. A vállalkozás időlegesen lemond a pénzéről,

Részletesebben

Kézikönyv. Nyitott tételek átértékelése

Kézikönyv. Nyitott tételek átértékelése Kézikönyv Nyitott tételek átértékelése Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 NYITOTT TÉTELEK ÁTÉRTÉKELÉSE... 6 3 OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - NYITOTT TÉTEL MOZGÁS... 8 4 NYITOTT TÉTELEK ÁTÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben