Vezetői számvitel konzultáció1 BA Képzés - Távoktatás tagozat Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vezetői számvitel konzultáció1 BA Képzés - Távoktatás tagozat 2014.03.21. Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék"

Átírás

1 Vezetői számvitel konzultáció1 BA Képzés - Távoktatás tagozat Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék

2 Kötelező irodalom Kardos Barbara - Sztanó Imre - Veress Attila: A vezetői számvitel alapjai Saldo Kardos Miklósiné Sisa - Szekeres Veress: Példatár a vezetői számvitel alapjaihoz Saldo Az előadáson és gyakorlatokon kiadott feladatok és esettanulmányok évi C. törvény a számvitelről 2

3 Tantárgyi követelmények az útmutató alapján Aláírás feltétele: A félév folyamán egy házidolgozatot kell megírni az előírt határidőre! 3

4 A vizsgadolgozatok általános felépítése: Megnevezés Elérhető pontszám Minimális pontszám I. Dolgozat rész: 1. Elméleti kérdések Gyakorlati feladat Gyakorlati feladat Gyakorlati feladat 15 - Összesen: 50 - II. Minimumkérdések: Minimumkérdések 10 6! 4

5 Tárgyalásra kerülő témakörök A vezetői számvitel fogalmi körülhatárolása, területei, módszerei Költségtani bevezető Költségek csoportosítása Önköltségszámítás Önköltség fogalma Kalkulációs séma, kalkulációs tételek Önköltség kalkuláció fajtái Kalkulációs módszerek

6 Induljunk a kályhától! A számvitel az a gyakorlati tevékenység, amelynek eredményeként a gazdálkodó szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valósághű, objektív képet kapunk. Célja: A gazdasági rendszerrel kapcsolatba kerülők INFORMÁCIÓKKAL való ellátása, döntéseik jövőbeni meghozatalának megalapozásához. 6

7 Ki(k) lehet(nek) a számvitel által előállított információk címzettjei? KÜLSŐ FELHASZNÁLÓK BELSŐ FELHASZNÁLÓK PÉNZÜGYI SZÁMVITEL: könyvvezetés bizonylati rend leltárkészítés értékelés eredményszámítás beszámolórendszer Könyvvizsgálat közzététel VEZETŐI SZÁMVITEL 7

8 Vezetői számvitel A számvitelnek egy olyan területe, amely olyan információkat szolgáltat a vezetők részére, amelyek segítségével a teljesítmények növelhetők, a költségek (ráfordítások) csökkenthetők, vagyis az eredmény maximalizálható. 8

9 Hasonlítsuk össze a pénzügyi és vezetői számvitelt! PÉNZÜGYI SZÁMVITEL Törvény szabályozza Múltbeli eseményekre fókuszál A vállalkozás egészét mutatja be Az információk jellemzően értékben jelennek meg VEZETŐI SZÁMVITEL A vállalkozó szabályozza Nemcsak múltbeli eseményeket közvetít kisebb egységekre IS fókuszál Az információk értékben és mennyiségben is megjelenhetnek 9

10 Vezetői számvitel és a Költséggazdálkodás kapcsolata A vezetői számvitel fókuszában a költséggazdálkodás áll!! Miért??? 10

11 Költséggazdálkodás fogalma röviden Fogalma: A rendelkezésre álló termelési tényezők (eszközök, munkaerő) takarékos, ésszerű felhasználására irányuló tevékenység. Nem mindenáron való költségcsökkentés a cél. Cél: A költségekkel minél nagyobb vállalkozási teljesítményre kell törekedni. 11

12 Költséggazdálkodás fogalma részletesebben Magában foglalja: a költségek tervezését és normázását a költségek bizonylatolását és utalványozását a költségek elszámolását (főkönyvi és analitikus) a költségek elemzését a költségek ellenőrzését a költségek kalkulációját a költségek információrendszerének kialakítását. 12

13 Alapfogalmak tisztázása Kiadás: Pénzügyi fogalomként: a kiadás pénzeszközcsökkenést jelent Költség: Az erőforrás-felhasználások pénzben kifejezett értéke. Ráfordítás: Az időszaki értékesítés bekerülési értéke, másrészt az értékesítéstől független költségek, illetve az eredmény terhére elszámolt ráfordítások összege. 13

14 Költség és kiadás viszonya Alapesetek: A pénzkiadás megelőzi a költség felmerülését. A költség elszámolása megelőzi a kiadás elszámolását. A kiadás és a költség felmerülése, elszámolása egybeesik. 14

15 A költségek csoportosítása A termelési költségek a tervezés, az elszámolás és az elemzés szempontjainak megfelelő főbb csoportosítási lehetőségei a következők: megjelenési forma, összetétel (összetettség), tervezés, utalványozás, elszámolás módja, termelési folyamattal való kapcsolat, a termelés volumenének (a költségjellemző) változására való reagálás, az önköltség kalkulálhatósága a fedezeti sémában való megjelenés befolyásolhatóság szerint. 15

16 Az önköltségszámítás fogalma Kalkuláció Önköltségszámítás Gazdasági számítás 16

17 Mit jelent az önköltségszámítás? Fogalma: Az önköltségszámítás egy olyan kalkulációs tevékenység, amelynek középpontjában a vállalkozás által létrehozott javakhoz felhasznált erőforrások pénzben kifejezett értékének meghatározása áll. 17

18 Az önköltségszámítás tárgya KALKULÁCIÓS EGYSÉG: termék termékcsoport technológiai folyamat, munkaművelet szolgáltatás rendelés termelési egység 18

19 Kalkulációs időszak A kalkulációs időszak, egy olyan időintervallum, ami alatt egy mérhető teljesítményegység előállításra kerül. A kalkulációs időszak lehet: egy óra, egy hét, egy hónap, egy negyedév, egy év egy termelési ciklus egy rotáció 19

20 Az önköltségszámítás legfontosabb feladatai adatszolgáltatás a saját termelésű készletek értékeléséhez, könyvviteli elszámolásához vállalati döntések előkészítése ( előzetes önköltségszámítás ) a döntések végrehajtásának utólagos ellenőrzése, elemzése ( utólagos önköltségszámítás ) 20

21 Milyen költségeket engedjünk ( kell beleengednünk ) az eszközök önköltségbe a törvényi szabályozás szerint? évi C. törvény 51. (1): Az eszközök bekerülési (előállítás) értékének részét képezik azok a költségek, amelyek az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek, az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók. 21

22 Tekintsük a következőket! Egy vállalkozás egy gyártó gépsoron A, B és C típusú terméket gyártja. A tárgynegyedévi gépköltségek a következők: Karbantartási költség 120 EFt/hó Gépi energia EFt/tárgynegyedév Értékcsökkenési leírás EFt negyedévente (lineáris leírás) Gépi idő igénybevétel az egyes termékek esetében: A termék 240 gépóra B termék 160 gépóra C termék 100 gépóra Mennyi gépköltséget engedjünk bele az egyes termékek önköltségébe? 22

23 Milyen költségek nem vehetők figyelembe az önköltség meghatározásakor? évi C. törvény 51. (4): Értékesítési költségeket és az előállítással közvetlen kapcsolatba nem hozható igazgatási költségeket és az egyéb általános költségeket az eszközértékelés alapjául szolgáló közvetlen önköltség nem tartalmazhat. 23

24 Értékesítési költségek Az értékesítéssel kapcsolatos csomagolási, szállítási költségek, bizományi díjak, a késztermékek, (az értékesítésre váró áruk) raktározási költségei, az értékesítő részlegek és irodák költségei, a reklám, a propaganda és a piackutatás költségei. AZ ÖNKÖLTSÉGNEK NEM RÉSZE! 24

25 Egyéb általános költségek Ilyen költségek: az alapítás-átszervezés költségei a kutatással kapcsolatos költségek, garanciális javítás költségei. AZ ÖNKÖLTSÉGNEK NEM RÉSZE! 25

26 Igazgatási költségek Az igazgatási költségek között a központ, a gyár, az üzem, és az egyéb költséghelyek irányítási és igazgatási költségei találhatók. Itt kell elszámolni a költséghelyek irányításának dologi és személyi költségeit, az üzemi és központi épületek értékcsökkenési leírását, valamint a vállalat egészét érintő költségeket. A központi irányítással kapcsolatos költségeket az önköltség meghatározásakor NEM LEHET figyelembe venni! 26

27 Önköltség kategóriák egyből közvetlen költségek + az előállítással szoros kapcsolatban lévő költségek =ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG + Felosztásra került korábban közvetett költségek =KALKULÁLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG + Értékesítési költségek, egyéb általános költségek, felosztásra nem került igazgatási költségek =TELJES ÖNKÖLTSÉG 27

28 Alapkérdés: Hogyan befolyásolja az eredményt a választott önköltség kategória? 28

29 Válasz 1) Ha az összes késztermék készlet értékesítésre kerül, akkor az eredményt nem befolyásolja a választott önköltség kategória. 2) Ha az összes készlet nem kerül értékesítésre az üzleti évben, akkor minél magasabb az önköltség, annál több eredmény keletkezik. 3) A közvetett költségek értékesítéstől függetlenül a felmerülés évének eredményét terhelik. 4) Az önköltség részét képező közvetlen költségek az értékesítés időszakának eredményét csökkentik. 29

30 Az önköltségszámítás fajtái ELŐKALKULÁCIÓ KÖZBENSŐ KALKULÁCIÓ UTÓKALKULÁCIÓ 30

31 Önköltségszámítás a tevékenység megkezdése előtt Előkalkuláció (tervkalkuláció) az a gazdaságiműszaki tevékenység, amellyel a vállalkozó a termelés (tevékenység) megkezdése előtt a műszaki és technológiai előírások figyelembevételével meghatározza a termék (szolgáltatás) várható önköltségét. 31

32 Az előkalkuláció feladata A TERVEZETT ÖNKÖLTSÉG meghatározása! 32

33 Az előkalkuláció módszerei Műszaki normákon alapuló előkalkuláció Összehasonlító számításokon alapuló előkalkuláció 33

34 Az előkalkuláció célja új termékek és típusváltozatok árainak meghatározása, a már kialakított árak ellenőrzése, önköltségcsökkentési tervek készítése, költség- és eredménytervek összeállítása, egyéb gazdasági kalkulációk elkészítése, elszámolóárak kialakítása 34

35 Önköltség számítás a tevékenység megkezdése után A közbenső kalkuláció lényege, hogy a kalkulációs időszak közben (a termelési folyamat befejezése előtt) ellenőrzési és beavatkozási célból meghatározzuk a termék önköltségét. 35

36 Önköltség számítás a tevékenység befejezésekor Az utókalkuláció az a műszaki-gazdasági tevékenység, amellyel a vállalkozó a tevékenység befejezése után, illetve az üzleti év végén az elszámolásokban gyűjtött költségek alapján a termék (szolgáltatás) tényleges közvetlen önköltségét kiszámítja. 36

37 Utókalkuláció=Befejezett termelés értékének kiszámítása Nyitó befejezetlen termelés értéke + Tárgyidőszaki összes ráfordítás - Záró befejezetlen termelés értéke =Befejezett termelés értéke 37

38 Hogyan állapíthatjuk meg a befejezett termelés értékét? A/ Záró befejezetlen termelés leltári értékéből kiinduló módszer Lépései: 1. Záró befejezetlen termelés értékének megállapítása készültségi fok alapján 2. Befejezett termelés értékének meghatározása B/ Egyedi termékek lezárt utókalkuláción alapuló módszere A felmerült költségeket munkaszámonként kell gyűjteni! 38

39 Az utókalkuláció legfontosabb céljai és feladatai Információszolgáltatás a mérlegérték meghatározáshoz adatszolgáltatás az áralakulás, az árszínvonal ellenőrzéséhez, elemzéséhez, adatszolgáltatás a következő időszaki gazdasági kalkulációkhoz, információszolgáltatás a következő időszaki nyilvántartási árak kialakításához, ellenőrző adatok biztosítása az újítások értékeléséhez, a gazdasági döntések helyességének vizsgálatához, stb. 39

40 Az önköltségszámítással kapcsolatos törvényi előírások Törvényi előírás 1 A számviteli törvény 62. (2) alapján a saját termelésű készletet bekerülési értéke az 51. értelmében számított előállítási költség, vagy az utókalkulációval meghatározott, illetve a norma szerinti közvetlen önköltség, vagy a FIFO módszer szerint meghatározott előállítási költség. Törvényi előírás 2 Az egyszerűsített éves beszámolót készítő gazdálkodó a saját termelésű készletek mérlegértékének meghatározásakor a számviteli törvény 98. (b) alapján egyszerűsített módszert alkalmazhat. A saját termelésű készletek (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, növendék-, hízó, és egyéb állatok) önköltségét eladási árból kiindulva felülről is számolhatja. 40

41 Az önköltség megállapításának lehetőségei a sztv. alapján a közvetlen önköltségbe tartozó költségek kigyűjtésével (tényleges önköltséges nyilvántartás, norma alapján (normatív kalkulációval, eladási árból kiindulóan (CSAK EÉB!), utókalkulációval (tervezett önköltséges nyilvántartás). 41

42 A felülről számított önköltség levezetése ELADÁSI ÁR - kalkulált haszon - várhatóan felmerülő költségek felülről számított ÖNKÖLTSÉG 42

43 Az önköltségszámítással kapcsolatos törvényi előírások Törvényi előírás 3 A gazdálkodónak a számviteli politika keretében el kell készítenie a kapcsolódó szabályzatokat is. A szabályzatok tartalmát a gazdálkodó a sajátosságokat figyelembe véve önállóan alakítja ki. A számviteli törvény 14. (5) alapján a következő szabályzatokat kell elkészíteni: a) az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát; b) az eszközök és a források értékelési szabályzatát; c) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot; d) a pénzkezelési szabályzatot 43

44 Az önköltségszámítással kapcsolatos törvényi előírások Törvényi előírás 4 Az önköltségszámítási szabályzat elkészítése alól a 14. (6) alapján mentesül az egyszerűsített beszámolót és az egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozó, továbbá a 14. (7) bekezdésben meghatározott értékhatárt el nem érő vállalkozó. Törvényi előírás 5 A számviteli törvény 14. (7) alapján amennyiben a gazdálkodó eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével csökkentett nettó árbevétele valamely üzleti évben az 1 milliárd forintot vagy a költségnemenkénti költségek együttes összege az 500 millió forintot meghaladja, akkor az azt követő évtől kezdődően a saját előállítású termékek, végzett szolgáltatások 51. szerinti önköltségét az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat szerinti utókalkuláció módszerével kell megállapítani. Ezen kötelezettség alól a későbbiek során - a feltételek ismételt teljesülése esetén - sem mentesül. 44

45 Az önköltségszámítási szabályzat 1 ) Az önköltségszámítás tárgya, azaz a kalkulációs egységek kijelölése. 2 ) A kalkulációs séma (a költségtényezők tagolása) A kalkulációs tételek tartalmának meghatározása. 3 ) Kalkulációs módszerek megállapítása 4 ) A költségfelosztás vetítési alapjainak meghatározása 5 ) A kalkulációs időszak meghatározása, a kalkulációk készítésének időpontja, gyakorisága 6 ) A költségszámítás bizonylati rendje 7 ) Az utókalkuláció és a könyvvitel adatai egyezősége biztosításának módja 8 ) Felelősség az önköltségszámításért 45

46 Egy ajánlott kalkulációs séma 1. Közvetlen anyagköltség 2. Igénybe vett szolgáltatás értéke 3. Közvetlen bérköltség 4. Kiegészítő fizetések, bérpótlékok, egyéb bér, prémium, jutalom 5. Személyi jellegű egyéb kifizetések 6. Bérjárulékok 7. Félkész termék továbbfelhasználása 8. Gyártási különköltség 9. ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG 10. Felosztásra került, elszámolás szempontjából közvetett költségek 11. Melléktermék (-) 12. KALKULÁLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG 13. Értékesítési költségek, egyéb általános költségek, felosztásra nem került igazgatási költségek 14. TELJES ÖNKÖLTSÉG Kalkulációs tételek 46

47 Befejezett termelés értékének megállapítása A befejezett termelés értékének megállapítása a következő alapösszefüggéssel (is!) számolható: Nyitó befejezetlen termelés értéke (1) + egyből közvetlen költségek (2) + felosztott költségek (3) + félkész termék továbbfelhasználás (4) - Hulladékmegtérülés (5) - Záró befejezetlen termelés értéke (6) =Befejezett termelés értéke (7) 47

48 Az önköltségszámítás hagyományos módszerei 48

49 Az önköltségszámítás főbb módszerei Osztókalkuláció Pótlékoló kalkuláció Tevékenység alapú kalkuláció Normatív kalkuláció Vegyes kalkuláció 49

50 Az osztókalkuláció fajtái Egyszerű osztókalkuláció (homogén terméknél) egylépcsős kétlépcsős Egyenértékszámos osztókalkuláció (rokontermékeknél) egylépcsős kétlépcsős 50

51 Mit jelent a rokontermék? A rokontermékek azonos alapanyagból, azonos technológiával készülnek, de anyagszükségletükben és megmunkálási idejükben eltérnek egymástól. 51

52 Példa (Egylépcsős osztókalkuláció) A vállalat tárgynegyedévi termeléssel kapcsolatos információi a következők: termelés összes költsége EFt termelés méter Megoldás: KÖZVETLEN önköltség=1 100 EFt/ méter= =100 Ft/méter 52

53 Példa (Kétlépcsős osztókalkuláció) Az időszaki termelés összes költsége felosztott üzemi költség nélkül EFt. Az üzemi költségek 800 EFt. Az időszak elején és végén befejezetlen termelés nincs. Az elkészült termék mennyisége méter. A vállalkozás az időszakban 800 méter terméket értékesített 400 EFt értékesítési költség mellett. A központi irányítás költségeinek összege 450 EFt, az egyéb általános költségek összege 150 EFt. Feladat: 1. Határozza meg 1 méter késztermék közvetlen önköltségét, ha az üzemi költségek nem kerülnek felosztásra! 2. Számítsa ki a termék közvetlen önköltségét, ha az üzemi költségek teljes összegükben felosztásra kerülnek! 3. Mennyi lesz a termékek teljes önköltsége? 4. Határozza meg a késztermékek mérlegértékét! 5. Számítsa ki a késztermék közvetlen önköltségét az üzemi költségek figyelembe vételével, ha a befejezetlen termelés nyitó állománya 200 EFt, a záró befejezetlen termelés értéke pedig 360 EFt! 53

54 Egyenértékszámos osztókalkuláció (A rokontermékek önköltségszámításának módszere) Példa: A tárgyidőszakban kisméretű, közepes és 600 darab nagyméretű terméket gyártottak. A befejezett termelés értéke EFt, ebből anyagköltség EFt, a többi személyi jellegű költség. Hogyan lehet kiszámolni a három méretű termék (rokontermékek) közvetlen önköltségét? (vezértermék a közepes termék) 54

55 Ismerni kell a termékek anyag és időszükségletét is! Megnevezés Kisméretű Közepes Nagyméretű Anyagigény 10 kg/db 16 kg/db 20 kg/db Munkaidő norma 20 perc/db 25 perc/db 35 perc/db Ezek ismeretében már igazságosan" szétoszthatók a költségek! 55

56 Egyenértékszámok meghatározása Egyenértékszámok Kisméretű Közepes Nagyméretű Anyag norma alapján Munkaidő norma alapján 56

57 Termelés átszámítása vezértípusra Termelés vezértípusban az anyagnormák alapján meghatározott egyenértékszámok segítségével= Termelés vezértípusban az időnormák alapján meghatározott egyenértékszámok segítségével= 57

58 Vezértípus önköltségének kiszámítása Megnevezés Közepes Közvetlen anyagköltség Közvetlen személyi jellegű költségek Közvetlen önköltség 58

59 Többi termék önköltségének meghatározása Megnevezés Kisméretű Nagyméretű Közvetlen anyagköltség Közvetlen személyi jellegű költségek Közvetlen önköltség 59

60 Példa az egylépcsős egyenértékszámos osztókalkulációra Egy vállalat liter terméket termelt a vizsgált időszakban EFt összes elszámolt költséggel. Az elkészült termékek mennyiségi adatai és az egyenértékszámok a következők: Termékek Mennyiség Egyenértékszámok 1. számú liter 1,5 2. számú liter 1,0 3. számú liter 0,8 Összesen liter Feladat: Határozza meg az egyes termékek közvetlen önköltségét! 60

61 Megoldás Termelés vezértípusban= =25 000*1, * *0,8= liter Vezértípus önköltsége=6 050 EFt/ liter=100 Ft/liter 1. számú termék önköltsége=100*1,5=150 Ft/liter 3. számú termék önköltsége=100*0,8=80 Ft/liter 61

62 Az egyenértékszámos osztókalkuláció lépései 1. Befejezett termelés értékének megállapítása kalkulációs tételenként 2. Vezértípus kijelölése 3. Egyenértékszámok meghatározása 4. A természetes mértékegységben meghatározott termelés átszámítása vezértípusra 5. Vezértípus önköltségének kiszámítása 6. Többi termék önköltségének meghatározása 62

63 Pótlékoló kalkuláció A közvetett költségek felosztásának módszere pótlékkulcs felhasználásával 63

64 Pótlékoló kalkulációról általánosságban Hol alkalmazható? Többféle termék, eltérő technológia Mi a célja? A közvetett költségek igazságos alapokon történő felosztása a termékekre. 64

65 Pótlékoló kalkulációval kapcsolatos Vetítési alap: alapfogalmak Természetes mértékegységben (naturáliában) vagy értékben meghatározható termelési tényezőt értjük, amelynek mértéke és változása a legjobban befolyásolja a közvetett költségek összegének és gyártmányonkénti mértékének alakulását. Pótlékkulcs = Felosztandó költség / Vetítési alap Diktált pótlékkulcs Tényleges pótlékkulcs 65

66 A pótlékoló kalkuláció fajtái Egylépcsős (globális) közvetett költségek felosztása egyféle vetítési alappal Többlépcsős (válogató) közvetett költségek felosztása többféle vetítési alappal 66

67 Példa a globális pótlékoló kalkulációra Egy vállalkozás háromféle terméket állít elő ( A, B, C ). A termékek elszámolt közvetlen költsége 2 000, 2 200, illetve EFt. A termékek anyagigénye 900, 1 100, illetve kg. A felosztásra váró üzemi költségek összege EFt. Feladat: Számítsa ki a termékek kalkulált közvetlen költségét, ha az üzemi költségek felosztása az anyagigény alapján történik! 67

68 Példa a válogató pótlékoló kalkulációra Egy üzemben A és B terméket gyártanak. Az egyes termékekről a következő információkat ismeri: Megnevezés A termék B termék A termékekre közvetlenül elszámolt költségek EFt EFt Ebből: közvetlen bérköltség 650 EFt EFt Gépóra igény 3 gó 5 gó Nyitó készlet 0 db 0 db Előállított mennyiség db db Értékesített mennyiség 800 db 600 db A termelőüzem közvetett költségeinek összege EFt, a központi irányítás összes költsége EFt, az értékesítés közvetett költségei EFt. 68

69 Feladat: 1. Határozza meg a termékek kalkulált közvetlen önköltségét, ha termelőüzem összes költsége felosztásra kerül a termékekre és a felosztás a) az igénybevett gépóra arányában, b) a közvetlen bérköltség arányában történik! 2. Számítsa ki a termékek teljes önköltségét, ha termelőüzemi költségek felosztása a gépóra alapján, a központi irányítás költségei a kalkulált közvetlen önköltség alapján, az értékesítési költségek felosztása pedig az értékesített mennyiség alapján arányosan történik! 69

70 1. feladatrész a) pont Gépóra felhasználás összesen= Pótlékkulcs= A termékre elszámolható termelőüzemi közvetett költség= B termékre elszámolható termelőüzemi közvetett költség= 70

71 1. feladatrész a) pont Megnevezés A termék Ft/db B termék Ft/db Közvetlenül elszámolható költségek egységköltsége Felosztott üzemi költség KALKULÁLT Közvetlen önköltség 71

72 1. feladatrész b) pont Közvetlen bérköltség Pótlékkulcs= A termékre elszámolható termelőüzemi közvetett költség= B termékre elszámolható termelőüzemi közvetett költség= 72

73 1. feladatrész b) pont Megnevezés Közvetlenül elszámolható költségek egységköltsége Felosztott üzemi költség KALKULÁLT Közvetlen önköltség A termék Ft/db B termék Ft/db 73

74 2. feladatrész megoldása Kalkulált közvetlen költség összesen= Pótlékkulcs= A termékre elszámolható központi irányítási költség= B termékre elszámolható központi irányítási költség= Értékesített mennyiség összesen= Pótlékkulcs= 74

75 2. feladatrész megoldása Megnevezés KALKULÁLT Közvetlen önköltség Felosztott központi irányítás költségei Felosztott értékesítési költségek Teljes (ön)költség A termék Ft/db B termék Ft/db 75

76 Normatív kalkuláció 76

77 Normatív kalkulációról általánosságban Hol alkalmazható? Tömeggyártásnál vagy sorozatgyártásnál Hogyan történik az önköltség megállapítása? A termékreceptekben meghatározott normák tervezett ára alapján. 77

78 Normatív kalkulációval kapcsolatos alapfogalmak Norma: Egy olyan tervezett paraméter, ami megmutatja, hogy egy termék gyártásához szükséges erőforrásból várhatóan mennyi kerül felhasználásra. Normaváltozás: Az eredeti norma egy a vállalkozástól független tényező vagy egy előre elhatározott döntés miatti változása. Folyó norma=norma + Normaváltozás Normaeltérés: A tényleges norma és a folyó norma közötti eltérés. 78

79 Anyagfelhasználási norma Olyan műszaki, gazdasági számításokra épülő követelményt jelent, amely megadja, hogy adott műszaki-gazdasági feltételek mellett egységnyi termék meghatározott minőségben történő előállításához milyen mennyiségű anyag szükséges. Nettó norma + hulladék Bruttó norma = 100 % + selejt Beszerzési norma Anyagkihozatali mutató=(nettó norma/bruttó norma)*100 % 79

Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben

Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben Bevezető feladat Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben A vállalkozás a tárgyidőszakban A és B típusú terméket gyártott. A tárgyidőszakkal kapcsolatban a következő információkat ismeri: A termék

Részletesebben

Vezetői számvitel konzultáció 2 BA Képzés - Távoktatás tagozat 2014.03.28. Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék

Vezetői számvitel konzultáció 2 BA Képzés - Távoktatás tagozat 2014.03.28. Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék Vezetői számvitel konzultáció 2 BA Képzés - Távoktatás tagozat 2014.03.28. Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék Tárgyalásra kerülő témakörök Költség- és saját teljesítmény elszámolás lehetőségei

Részletesebben

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Éves beszámoló összeállítása I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Alapfogalmak Vállalkozás működés Eredmény Eredmény csökkentő tételek Eredmény növelő tételek Költségek Ráfordítások Fogalmi

Részletesebben

Üzleti számvitel működés

Üzleti számvitel működés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Fogalma Üzleti számvitel Vállalkozás működés Költségek csökkentő tételek növelő tételek Dr.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-GAZDASÁGTAN 2012/2013. tanév, tavaszi félév Levelező tagozat GYAKORLÓ FELADATOK

VÁLLALKOZÁS-GAZDASÁGTAN 2012/2013. tanév, tavaszi félév Levelező tagozat GYAKORLÓ FELADATOK GYAKORLÓ FELADATOK 1. feladat Egy vállalat tárgyévi könyvelési adatai szerint az alábbi termelési költségek merültek fel, költségnemenkénti bontásban: ANYAGKÖLTSÉG: Bérköltség: Szociális hozzájárulási

Részletesebben

1. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 6. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január

Részletesebben

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Számvitel alapjai Előadásvázlatok 6. rész Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás összköltség és forgalmi költség eljárással. A beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Már ismerjük Őt is

Részletesebben

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/23 Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) HOZAM RÁFORDÍTÁS EREDMÉNY ÁRBEVÉTEL KÖLTSÉG BR. NYERESÉG BEVÉTEL KIADÁS PÉNZTÁR KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS KIADÁS HOZAM

Részletesebben

Költségelszámolás II.

Költségelszámolás II. Költségelszámolás II. Számvitel I. 2004. november 17. Joó Ágnes 1 őző előadáson kiosztott feladat megoldásának befejezése: osztott feladat megoldása: költséghely, költségviselő elszámolással a. Társasági

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvény 14. (5) rendelkezik arról, hogy a számviteli politika

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA HALADÓ SZÁMVITEL

A MODUL TANANYAGA HALADÓ SZÁMVITEL Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Apátfalva Község Önkormányzata ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Hatályba lépését 2012. január 01-től elrendelem Költségvetési szerv vezetője 1 I. Az Önköltségszámítási szabályzat célja, tartalma Az önköltségszámítás

Részletesebben

II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás TANTÁRGYI TEMATIKA. 2011/2012 II. félév

II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás TANTÁRGYI TEMATIKA. 2011/2012 II. félév II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás TANTÁRGYI TEMATIKA Vezetői számvitel 2011/2012 II. félév BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now. 070421/1. példa Termékek Termelési érték (eft) Árindex Közvetlen bérköltség (eft) Terv Tény % Terv Tény A 60 000 84 000 105 9 000 11 760 B 18 000 15 000 100 1 800 1 800 C 40 000 35 280 98 4 800 5 292 Az

Részletesebben

KÖLTSÉGSZÁMVITEL KÖLTSÉGEK A VEZETŐI SZÁMVITELBEN

KÖLTSÉGSZÁMVITEL KÖLTSÉGEK A VEZETŐI SZÁMVITELBEN KÖLTSÉGSZÁMVITEL KÖLTSÉGEK A VEZETŐI SZÁMVITELBEN Controlling, vezetői számvitel 2.előadás 2013. február 14. BGF KKK Dr. Forgács Anna A számvitel fogalma A számvitel a vagyonra és vagyonváltozásra vonatkozó

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Önköltség-számítási szabályzat célja, tartalma... 3 2.1. Gazdaságpolitika... 3 3. Költség, önköltség-számítási

Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Önköltség-számítási szabályzat célja, tartalma... 3 2.1. Gazdaságpolitika... 3 3. Költség, önköltség-számítási Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Önköltség-számítási szabályzat célja, tartalma... 3 2.1. Gazdaságpolitika... 3 3. Költség, önköltség-számítási alapfogalmak... 4 3.1. A költség (kiadás)... 4 3.2. Költségnem...

Részletesebben

Szent István Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

Szent István Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL GYAKORLÓ FELADATOK ELŐADÁSHOZ Készítette: Véghné Dr. Bálint Katalin TEL: 203887440 2012 1 B Költségtan 1. Téma: A költségek

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

Kiadás Költség Ráfordítás

Kiadás Költség Ráfordítás Kiadás Költség Ráfordítás Kiadás: minden, a vállalatnál ténylegesen felmerült kifizetés, pénzeszköz-kiáramlás, aminek következtében csökken a vállalkozás pénzkészlete. Költség: az adott tevékenység megvalósításához,

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2012. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Készítette: Vásárhelyiné Szászi Judit Gazdasági igazgató Készült: 2012. január

Részletesebben

Önköltségszámítási szabályzatáról

Önköltségszámítási szabályzatáról Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51., 7543 Beleg, Kossuth u. 97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 6/2014. (XII.3.)

Részletesebben

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999.

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. 54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. december 31-én 3 000 eft jegyzett tőkével alakult, amely összeget

Részletesebben

Iktatószám: 05-5/93/2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

Iktatószám: 05-5/93/2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Iktatószám: 05-5/93/2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Bevezetés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzata) Önköltségszámítási szabályzatát

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2.) melléklete 7.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS HIVATALA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA I. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA,

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái.

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor Az eredménykimutatás Számviteli okmány

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) 0521 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Elfogadható a megoldási

Részletesebben

MEGRENDELÉS Kötelező számviteli szabályzatok egyszerűsített adaptációja (Egyes egyéb szervezetek, kettős könyvvitel 2013.)

MEGRENDELÉS Kötelező számviteli szabályzatok egyszerűsített adaptációja (Egyes egyéb szervezetek, kettős könyvvitel 2013.) MEGRENDELÉS Kötelező számviteli szabályzatok egyszerűsített adaptációja (Egyes egyéb szervezetek, kettős könyvvitel ) Szolgáltatás ELSŐ ADAPTÁLÁS FOLYAMATOS ADAPTÁLÁS A 2. ÉVTŐL Árengedmény Ajándék: Egy

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Oldal: 1/26 ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. október 30. Oldal: 2/26

Részletesebben

Könyvviteltan (Számvitel I.) 12. előadás

Könyvviteltan (Számvitel I.) 12. előadás Könyvviteltan (Számvitel I.) 12. előadás Időbeli elhatárolások (ráfordítás és bevétel Eredményelszámolás és felosztás Eredménykimutatás sorok tartalma dr. Mikáczó Éva Időbeli elhatárolások Időbeli elhatárolás

Részletesebben

Szent István Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar BKH

Szent István Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar BKH Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar BKH VEZETŐI SZÁMVITEL GYAKORLÓ FELADATOK ELŐADÁSHOZ Készítette: Véghné Dr. Bálint Katalin TEL: 203887440 2012 Budapest 1 A Ismétlő gyakorló feladatok

Részletesebben

MEGRENDELÉS Kötelező számviteli szabályzatok egyszerűsített adaptációja (Vállalkozói kettős könyvvitel 2014.)

MEGRENDELÉS Kötelező számviteli szabályzatok egyszerűsített adaptációja (Vállalkozói kettős könyvvitel 2014.) MEGRENDELÉS Kötelező számviteli szabályzatok egyszerűsített adaptációja (Vállalkozói kettős könyvvitel ) Szolgáltatás Ár (ÁFA nélkül) Jelölje x-szel ELSŐ ADAPTÁLÁS CD,E-mail 33 000 Nyomtatott 36 000 FOLYAMATOS

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K,

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, k ü lö n ö s tek in tettel a z év v ég i érték elésre. K észítette: dr. A dorján Csaba egyetem i adjunktus B CE Pénzügyi Szám vitel Tanszék Az oktatási

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Vezetői Számvitel Tanszék. Bosnyák Gyenge Pavlik Székács. Vezetői számvitel

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Vezetői Számvitel Tanszék. Bosnyák Gyenge Pavlik Székács. Vezetői számvitel BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Vezetői Számvitel Tanszék Bosnyák Gyenge Pavlik Székács Vezetői számvitel Budapest, 2010 Szerzők: Dr. Bosnyák János, tanszékvezető egyetemi docens Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Fejlesztés

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Fejlesztés 1. példa Egy vállalkozás termékválasztékának bõvítése érdekében új termék kifejlesztését tervezi. A fejlesztés elsõ szakasza lezárult, az összegyûjtött és értékelt információk alapján két termék fejlesztését

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. június 27. Bedő Zoltán főigazgató I. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA Az önköltség

Részletesebben

Önköltségszámítási szabályzat

Önköltségszámítási szabályzat Önköltségszámítási szabályzat Érvényes: 2008. március 31. napjától Jóváhagyom: Dr. Susa Éva főigazgató Önköltségszámítási szabályzat Az (továbbiakban: ISZKI) államkincstári körbe bevont, önállóan gazdálkodó,

Részletesebben

KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS II.

KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS II. KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS II. M O T T Ó Költség nélkül nincs haszon! Róth J 1 K ölts ltségelsz gelszám ol olás ol II. II. II. II. Költségelszámolás (output) 2 Róth STK Termékek teljesítmények Kimenet KÖVETKEZIK

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

1. FELADAT - "A" ÚTVONAL

1. FELADAT - A ÚTVONAL Az easymaths.hu BCE Vezetői Számvitel videóinak feladatai http://easymaths.hu/index.php/tananyag/corvinus/vezetoi-szamvitel 1. FELADAT - "A" ÚTVONAL Megnevezés A B Egy járatra eső átlagos utasszám (fő)

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2007-06 Pénzügyi-vezetői számvitel II. A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi-vezetői

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Önköltség-számítási szabályzata

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ. Miskolc. Önköltség-számítási szabályzata Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Önköltség-számítási szabályzata Érvényes: 2011. július 01-től Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Miskolc Önköltségszámítási

Részletesebben

Termékek Pálcikás jégkrém + 29 000 20 000 300 000 75 000 Poharas jégkrém + 20 000 10 000 380 000 95 000

Termékek Pálcikás jégkrém + 29 000 20 000 300 000 75 000 Poharas jégkrém + 20 000 10 000 380 000 95 000 31. Feladat Egy jégkrémgyártó kft. pálcikás és poharas jégkrémeket állít elő. A vállalkozás két üzemében (adagoló és fagyasztó üzem) mindkét termékcsoport termelése folyik. 20X1. január havi nyitó mérlege

Részletesebben

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel 16.) Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát, csoportosítsa a tárgyi eszközöket! Mutassa be a tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartását, és az értékelésük szabályait! Sorolja fel az állományváltozások

Részletesebben

G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT

G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. em. G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 19 Tartalomjegyzék 2. Cél...

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Önköltség-számítási Szabályzat Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. augusztus 31-től. igazgató P.H. A szabályzat

Részletesebben

4/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás

4/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás 4/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek, valamint az Országos Bírósági Hivatalnak az önköltségszámításra vonatkozó szabályzatáról A bíróságok szervezetéről

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2011/2012. tanév I. félév A TANTÁRGY Megnevezése: SZÁMVITELI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS Kódja: NFG_IF106G2 ISMERETEK Szak: Idegenforgalmi szakmenedzser szak Heti tanóra: 2 A tantárgy

Részletesebben

Példa a közbenső eredmények konszolidálásához

Példa a közbenső eredmények konszolidálásához Példa a közbenső ek konszolidálásához 1) Az AV (anya) 800 Ft/db előállítási költséggel 2000 db terméket gyártott és az év folyamán értékesített az X (leány)-nak 1000 Ft/db + áfa egységáron. A számla a

Részletesebben

Költségek elszámolása és raktárravétel II.

Költségek elszámolása és raktárravétel II. Hauserné Dénes Éva Költségek elszámolása és raktárravétel II. A követelménymodul megnevezése: Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok) A követelménymodul száma: 1972-06 A tartalomelem

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Önköltségszámítási szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Önköltségszámítási szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Önköltségszámítási szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalomjegyzék I. Általános

Részletesebben

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve Az egyedi értékelés elve sajátos érvényesülésére figyelmet kell szentelni a számviteli törvény végrehajtási rendeletének 31/A. -a szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.

Részletesebben

Számviteli törvény változása 2013.

Számviteli törvény változása 2013. Számviteli törvény változása 2013. A mikrogazdálkodói beszámoló választása Január 1-jétől választható a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. Ezzel egyidejűleg megszűnik a sajátos egyszerűsített

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

Befejezetlen termelés. Áruk (göngyöleg, közvetített szolgáltatás)

Befejezetlen termelés. Áruk (göngyöleg, közvetített szolgáltatás) 12.) Definiálja az áruk fogalmát, fajtáit, a nyilvántartásukra szolgáló főkönyvi számlákat és lje az árukat! Ismertesse a kiskereskedelmi és nagykerereskedelmi árukkal és a göngyölegekkel kapcsolatos elszámolások

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA (a Gazdálkodási szabályzat 4. sz. melléklete) Elfogadva: 2008. február 5., hatályba lépés 2008. január 1. Módosítva:

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. 1. HÁTTÉRINFORMÁCIÓ Az Egyesület neve: Újpesti Torna Egylet Székhelye: 1044 Budapest, Megyeri út 13. Adószáma: 19803124-2-41 Főe: Képviselője: 9319 - Egyéb sport

Részletesebben

Borsodi Tranzit Kht. Ózd, Jászi Oszkár út 3. Cégjegyzékszám:05-09-017581. 2008.éves Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete

Borsodi Tranzit Kht. Ózd, Jászi Oszkár út 3. Cégjegyzékszám:05-09-017581. 2008.éves Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete Borsodi Tranzit Kht. Ózd, Jászi Oszkár út 3. Cégjegyzékszám:05-09-017581 2008.éves Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete Ózd, 2009.04.30. Dr. Török Béla Ügyvezető I. Általános rész A vállalkozás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A konszern számvitel alapjai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A konszern számvitel alapjai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ A konszern számvitel alapjai tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2014/2015. tanév II. félév A tárgy oktatásának

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18458776-2-06 Szentesi Vízilabda Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/400-146 Kiegészítő melléklet 2013. január 1. 2013. december 31. Dátum: Szentes, 2014. május 29. 2 I. Általános

Részletesebben

11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása/számviteli alapismeretek 10149-12 Könyvvezetés és beszámolókészítés/számvitel

11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása/számviteli alapismeretek 10149-12 Könyvvezetés és beszámolókészítés/számvitel 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Könyvvezetés és beszámolókészítés Fontos: - külalak fontossága - szabálytalan javítások kezelése - szabályos hivatkozások könyveléskor Követelménymodulok 11504-12

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK

Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre KÖNYVVEZETÉSI ISMERETEK Budapest, 2007 Szerzők: Miklósyné Ács Klára Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Lektorálta: Vladár Ferencné Dr. Simon Szilvia ISBN 978

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban 6 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 483 989 846 779 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 483 989-846 779 4 3 Saját termelésű készletek állományváltozása

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Cég adószáma: 13920410-2-15 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2009. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához

Kiegészítő melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2009. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához Kiegészítő melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2009. évi Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához 1. Az alapítvány bemutatása Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen

Részletesebben

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT)

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Önköltségszámítási szabályzata. Hatályos: 2014.04.01.

ELSZÁMOLÓH. Önköltségszámítási szabályzata. Hatályos: 2014.04.01. ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Önköltségszámítási szabályzata Hatályos: 2014.04.01. 1 A szabályzat Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (a továbbiakban:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG

GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG Budapest, 2010 Szerzők: Dr. Siklósi Ágnes Veress Attila Lektorálta: Dr. Sztanó Imre ISBN 978 963 638 353 4 Második, átdolgozott kiadás Kiadja a SALDO Pénzügyi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához A.) ÁLTALÁNOS JELLEGŰ INFORMÁCIÓK 1.) Általános információk A társaság 2002-ben alakult, létrehozásának célja, hogy a

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta.bekes@igmail.com Honlap:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.)

A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.) A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.) Közhasznúsági melléklet Adószám: 14943304-1-07 A jelentésben szerepl összegek kizárólag Ft-ban értend k 2014. évi Székesfehérvár. 2015.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010.

Kiegészítő melléklet 2010. Adószám: 14566534-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-124975 Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben