Vezetői számvitel konzultáció1 BA Képzés - Távoktatás tagozat Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vezetői számvitel konzultáció1 BA Képzés - Távoktatás tagozat 2014.03.21. Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék"

Átírás

1 Vezetői számvitel konzultáció1 BA Képzés - Távoktatás tagozat Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék

2 Kötelező irodalom Kardos Barbara - Sztanó Imre - Veress Attila: A vezetői számvitel alapjai Saldo Kardos Miklósiné Sisa - Szekeres Veress: Példatár a vezetői számvitel alapjaihoz Saldo Az előadáson és gyakorlatokon kiadott feladatok és esettanulmányok évi C. törvény a számvitelről 2

3 Tantárgyi követelmények az útmutató alapján Aláírás feltétele: A félév folyamán egy házidolgozatot kell megírni az előírt határidőre! 3

4 A vizsgadolgozatok általános felépítése: Megnevezés Elérhető pontszám Minimális pontszám I. Dolgozat rész: 1. Elméleti kérdések Gyakorlati feladat Gyakorlati feladat Gyakorlati feladat 15 - Összesen: 50 - II. Minimumkérdések: Minimumkérdések 10 6! 4

5 Tárgyalásra kerülő témakörök A vezetői számvitel fogalmi körülhatárolása, területei, módszerei Költségtani bevezető Költségek csoportosítása Önköltségszámítás Önköltség fogalma Kalkulációs séma, kalkulációs tételek Önköltség kalkuláció fajtái Kalkulációs módszerek

6 Induljunk a kályhától! A számvitel az a gyakorlati tevékenység, amelynek eredményeként a gazdálkodó szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valósághű, objektív képet kapunk. Célja: A gazdasági rendszerrel kapcsolatba kerülők INFORMÁCIÓKKAL való ellátása, döntéseik jövőbeni meghozatalának megalapozásához. 6

7 Ki(k) lehet(nek) a számvitel által előállított információk címzettjei? KÜLSŐ FELHASZNÁLÓK BELSŐ FELHASZNÁLÓK PÉNZÜGYI SZÁMVITEL: könyvvezetés bizonylati rend leltárkészítés értékelés eredményszámítás beszámolórendszer Könyvvizsgálat közzététel VEZETŐI SZÁMVITEL 7

8 Vezetői számvitel A számvitelnek egy olyan területe, amely olyan információkat szolgáltat a vezetők részére, amelyek segítségével a teljesítmények növelhetők, a költségek (ráfordítások) csökkenthetők, vagyis az eredmény maximalizálható. 8

9 Hasonlítsuk össze a pénzügyi és vezetői számvitelt! PÉNZÜGYI SZÁMVITEL Törvény szabályozza Múltbeli eseményekre fókuszál A vállalkozás egészét mutatja be Az információk jellemzően értékben jelennek meg VEZETŐI SZÁMVITEL A vállalkozó szabályozza Nemcsak múltbeli eseményeket közvetít kisebb egységekre IS fókuszál Az információk értékben és mennyiségben is megjelenhetnek 9

10 Vezetői számvitel és a Költséggazdálkodás kapcsolata A vezetői számvitel fókuszában a költséggazdálkodás áll!! Miért??? 10

11 Költséggazdálkodás fogalma röviden Fogalma: A rendelkezésre álló termelési tényezők (eszközök, munkaerő) takarékos, ésszerű felhasználására irányuló tevékenység. Nem mindenáron való költségcsökkentés a cél. Cél: A költségekkel minél nagyobb vállalkozási teljesítményre kell törekedni. 11

12 Költséggazdálkodás fogalma részletesebben Magában foglalja: a költségek tervezését és normázását a költségek bizonylatolását és utalványozását a költségek elszámolását (főkönyvi és analitikus) a költségek elemzését a költségek ellenőrzését a költségek kalkulációját a költségek információrendszerének kialakítását. 12

13 Alapfogalmak tisztázása Kiadás: Pénzügyi fogalomként: a kiadás pénzeszközcsökkenést jelent Költség: Az erőforrás-felhasználások pénzben kifejezett értéke. Ráfordítás: Az időszaki értékesítés bekerülési értéke, másrészt az értékesítéstől független költségek, illetve az eredmény terhére elszámolt ráfordítások összege. 13

14 Költség és kiadás viszonya Alapesetek: A pénzkiadás megelőzi a költség felmerülését. A költség elszámolása megelőzi a kiadás elszámolását. A kiadás és a költség felmerülése, elszámolása egybeesik. 14

15 A költségek csoportosítása A termelési költségek a tervezés, az elszámolás és az elemzés szempontjainak megfelelő főbb csoportosítási lehetőségei a következők: megjelenési forma, összetétel (összetettség), tervezés, utalványozás, elszámolás módja, termelési folyamattal való kapcsolat, a termelés volumenének (a költségjellemző) változására való reagálás, az önköltség kalkulálhatósága a fedezeti sémában való megjelenés befolyásolhatóság szerint. 15

16 Az önköltségszámítás fogalma Kalkuláció Önköltségszámítás Gazdasági számítás 16

17 Mit jelent az önköltségszámítás? Fogalma: Az önköltségszámítás egy olyan kalkulációs tevékenység, amelynek középpontjában a vállalkozás által létrehozott javakhoz felhasznált erőforrások pénzben kifejezett értékének meghatározása áll. 17

18 Az önköltségszámítás tárgya KALKULÁCIÓS EGYSÉG: termék termékcsoport technológiai folyamat, munkaművelet szolgáltatás rendelés termelési egység 18

19 Kalkulációs időszak A kalkulációs időszak, egy olyan időintervallum, ami alatt egy mérhető teljesítményegység előállításra kerül. A kalkulációs időszak lehet: egy óra, egy hét, egy hónap, egy negyedév, egy év egy termelési ciklus egy rotáció 19

20 Az önköltségszámítás legfontosabb feladatai adatszolgáltatás a saját termelésű készletek értékeléséhez, könyvviteli elszámolásához vállalati döntések előkészítése ( előzetes önköltségszámítás ) a döntések végrehajtásának utólagos ellenőrzése, elemzése ( utólagos önköltségszámítás ) 20

21 Milyen költségeket engedjünk ( kell beleengednünk ) az eszközök önköltségbe a törvényi szabályozás szerint? évi C. törvény 51. (1): Az eszközök bekerülési (előállítás) értékének részét képezik azok a költségek, amelyek az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek, az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók. 21

22 Tekintsük a következőket! Egy vállalkozás egy gyártó gépsoron A, B és C típusú terméket gyártja. A tárgynegyedévi gépköltségek a következők: Karbantartási költség 120 EFt/hó Gépi energia EFt/tárgynegyedév Értékcsökkenési leírás EFt negyedévente (lineáris leírás) Gépi idő igénybevétel az egyes termékek esetében: A termék 240 gépóra B termék 160 gépóra C termék 100 gépóra Mennyi gépköltséget engedjünk bele az egyes termékek önköltségébe? 22

23 Milyen költségek nem vehetők figyelembe az önköltség meghatározásakor? évi C. törvény 51. (4): Értékesítési költségeket és az előállítással közvetlen kapcsolatba nem hozható igazgatási költségeket és az egyéb általános költségeket az eszközértékelés alapjául szolgáló közvetlen önköltség nem tartalmazhat. 23

24 Értékesítési költségek Az értékesítéssel kapcsolatos csomagolási, szállítási költségek, bizományi díjak, a késztermékek, (az értékesítésre váró áruk) raktározási költségei, az értékesítő részlegek és irodák költségei, a reklám, a propaganda és a piackutatás költségei. AZ ÖNKÖLTSÉGNEK NEM RÉSZE! 24

25 Egyéb általános költségek Ilyen költségek: az alapítás-átszervezés költségei a kutatással kapcsolatos költségek, garanciális javítás költségei. AZ ÖNKÖLTSÉGNEK NEM RÉSZE! 25

26 Igazgatási költségek Az igazgatási költségek között a központ, a gyár, az üzem, és az egyéb költséghelyek irányítási és igazgatási költségei találhatók. Itt kell elszámolni a költséghelyek irányításának dologi és személyi költségeit, az üzemi és központi épületek értékcsökkenési leírását, valamint a vállalat egészét érintő költségeket. A központi irányítással kapcsolatos költségeket az önköltség meghatározásakor NEM LEHET figyelembe venni! 26

27 Önköltség kategóriák egyből közvetlen költségek + az előállítással szoros kapcsolatban lévő költségek =ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG + Felosztásra került korábban közvetett költségek =KALKULÁLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG + Értékesítési költségek, egyéb általános költségek, felosztásra nem került igazgatási költségek =TELJES ÖNKÖLTSÉG 27

28 Alapkérdés: Hogyan befolyásolja az eredményt a választott önköltség kategória? 28

29 Válasz 1) Ha az összes késztermék készlet értékesítésre kerül, akkor az eredményt nem befolyásolja a választott önköltség kategória. 2) Ha az összes készlet nem kerül értékesítésre az üzleti évben, akkor minél magasabb az önköltség, annál több eredmény keletkezik. 3) A közvetett költségek értékesítéstől függetlenül a felmerülés évének eredményét terhelik. 4) Az önköltség részét képező közvetlen költségek az értékesítés időszakának eredményét csökkentik. 29

30 Az önköltségszámítás fajtái ELŐKALKULÁCIÓ KÖZBENSŐ KALKULÁCIÓ UTÓKALKULÁCIÓ 30

31 Önköltségszámítás a tevékenység megkezdése előtt Előkalkuláció (tervkalkuláció) az a gazdaságiműszaki tevékenység, amellyel a vállalkozó a termelés (tevékenység) megkezdése előtt a műszaki és technológiai előírások figyelembevételével meghatározza a termék (szolgáltatás) várható önköltségét. 31

32 Az előkalkuláció feladata A TERVEZETT ÖNKÖLTSÉG meghatározása! 32

33 Az előkalkuláció módszerei Műszaki normákon alapuló előkalkuláció Összehasonlító számításokon alapuló előkalkuláció 33

34 Az előkalkuláció célja új termékek és típusváltozatok árainak meghatározása, a már kialakított árak ellenőrzése, önköltségcsökkentési tervek készítése, költség- és eredménytervek összeállítása, egyéb gazdasági kalkulációk elkészítése, elszámolóárak kialakítása 34

35 Önköltség számítás a tevékenység megkezdése után A közbenső kalkuláció lényege, hogy a kalkulációs időszak közben (a termelési folyamat befejezése előtt) ellenőrzési és beavatkozási célból meghatározzuk a termék önköltségét. 35

36 Önköltség számítás a tevékenység befejezésekor Az utókalkuláció az a műszaki-gazdasági tevékenység, amellyel a vállalkozó a tevékenység befejezése után, illetve az üzleti év végén az elszámolásokban gyűjtött költségek alapján a termék (szolgáltatás) tényleges közvetlen önköltségét kiszámítja. 36

37 Utókalkuláció=Befejezett termelés értékének kiszámítása Nyitó befejezetlen termelés értéke + Tárgyidőszaki összes ráfordítás - Záró befejezetlen termelés értéke =Befejezett termelés értéke 37

38 Hogyan állapíthatjuk meg a befejezett termelés értékét? A/ Záró befejezetlen termelés leltári értékéből kiinduló módszer Lépései: 1. Záró befejezetlen termelés értékének megállapítása készültségi fok alapján 2. Befejezett termelés értékének meghatározása B/ Egyedi termékek lezárt utókalkuláción alapuló módszere A felmerült költségeket munkaszámonként kell gyűjteni! 38

39 Az utókalkuláció legfontosabb céljai és feladatai Információszolgáltatás a mérlegérték meghatározáshoz adatszolgáltatás az áralakulás, az árszínvonal ellenőrzéséhez, elemzéséhez, adatszolgáltatás a következő időszaki gazdasági kalkulációkhoz, információszolgáltatás a következő időszaki nyilvántartási árak kialakításához, ellenőrző adatok biztosítása az újítások értékeléséhez, a gazdasági döntések helyességének vizsgálatához, stb. 39

40 Az önköltségszámítással kapcsolatos törvényi előírások Törvényi előírás 1 A számviteli törvény 62. (2) alapján a saját termelésű készletet bekerülési értéke az 51. értelmében számított előállítási költség, vagy az utókalkulációval meghatározott, illetve a norma szerinti közvetlen önköltség, vagy a FIFO módszer szerint meghatározott előállítási költség. Törvényi előírás 2 Az egyszerűsített éves beszámolót készítő gazdálkodó a saját termelésű készletek mérlegértékének meghatározásakor a számviteli törvény 98. (b) alapján egyszerűsített módszert alkalmazhat. A saját termelésű készletek (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, növendék-, hízó, és egyéb állatok) önköltségét eladási árból kiindulva felülről is számolhatja. 40

41 Az önköltség megállapításának lehetőségei a sztv. alapján a közvetlen önköltségbe tartozó költségek kigyűjtésével (tényleges önköltséges nyilvántartás, norma alapján (normatív kalkulációval, eladási árból kiindulóan (CSAK EÉB!), utókalkulációval (tervezett önköltséges nyilvántartás). 41

42 A felülről számított önköltség levezetése ELADÁSI ÁR - kalkulált haszon - várhatóan felmerülő költségek felülről számított ÖNKÖLTSÉG 42

43 Az önköltségszámítással kapcsolatos törvényi előírások Törvényi előírás 3 A gazdálkodónak a számviteli politika keretében el kell készítenie a kapcsolódó szabályzatokat is. A szabályzatok tartalmát a gazdálkodó a sajátosságokat figyelembe véve önállóan alakítja ki. A számviteli törvény 14. (5) alapján a következő szabályzatokat kell elkészíteni: a) az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát; b) az eszközök és a források értékelési szabályzatát; c) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot; d) a pénzkezelési szabályzatot 43

44 Az önköltségszámítással kapcsolatos törvényi előírások Törvényi előírás 4 Az önköltségszámítási szabályzat elkészítése alól a 14. (6) alapján mentesül az egyszerűsített beszámolót és az egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozó, továbbá a 14. (7) bekezdésben meghatározott értékhatárt el nem érő vállalkozó. Törvényi előírás 5 A számviteli törvény 14. (7) alapján amennyiben a gazdálkodó eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével csökkentett nettó árbevétele valamely üzleti évben az 1 milliárd forintot vagy a költségnemenkénti költségek együttes összege az 500 millió forintot meghaladja, akkor az azt követő évtől kezdődően a saját előállítású termékek, végzett szolgáltatások 51. szerinti önköltségét az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat szerinti utókalkuláció módszerével kell megállapítani. Ezen kötelezettség alól a későbbiek során - a feltételek ismételt teljesülése esetén - sem mentesül. 44

45 Az önköltségszámítási szabályzat 1 ) Az önköltségszámítás tárgya, azaz a kalkulációs egységek kijelölése. 2 ) A kalkulációs séma (a költségtényezők tagolása) A kalkulációs tételek tartalmának meghatározása. 3 ) Kalkulációs módszerek megállapítása 4 ) A költségfelosztás vetítési alapjainak meghatározása 5 ) A kalkulációs időszak meghatározása, a kalkulációk készítésének időpontja, gyakorisága 6 ) A költségszámítás bizonylati rendje 7 ) Az utókalkuláció és a könyvvitel adatai egyezősége biztosításának módja 8 ) Felelősség az önköltségszámításért 45

46 Egy ajánlott kalkulációs séma 1. Közvetlen anyagköltség 2. Igénybe vett szolgáltatás értéke 3. Közvetlen bérköltség 4. Kiegészítő fizetések, bérpótlékok, egyéb bér, prémium, jutalom 5. Személyi jellegű egyéb kifizetések 6. Bérjárulékok 7. Félkész termék továbbfelhasználása 8. Gyártási különköltség 9. ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG 10. Felosztásra került, elszámolás szempontjából közvetett költségek 11. Melléktermék (-) 12. KALKULÁLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG 13. Értékesítési költségek, egyéb általános költségek, felosztásra nem került igazgatási költségek 14. TELJES ÖNKÖLTSÉG Kalkulációs tételek 46

47 Befejezett termelés értékének megállapítása A befejezett termelés értékének megállapítása a következő alapösszefüggéssel (is!) számolható: Nyitó befejezetlen termelés értéke (1) + egyből közvetlen költségek (2) + felosztott költségek (3) + félkész termék továbbfelhasználás (4) - Hulladékmegtérülés (5) - Záró befejezetlen termelés értéke (6) =Befejezett termelés értéke (7) 47

48 Az önköltségszámítás hagyományos módszerei 48

49 Az önköltségszámítás főbb módszerei Osztókalkuláció Pótlékoló kalkuláció Tevékenység alapú kalkuláció Normatív kalkuláció Vegyes kalkuláció 49

50 Az osztókalkuláció fajtái Egyszerű osztókalkuláció (homogén terméknél) egylépcsős kétlépcsős Egyenértékszámos osztókalkuláció (rokontermékeknél) egylépcsős kétlépcsős 50

51 Mit jelent a rokontermék? A rokontermékek azonos alapanyagból, azonos technológiával készülnek, de anyagszükségletükben és megmunkálási idejükben eltérnek egymástól. 51

52 Példa (Egylépcsős osztókalkuláció) A vállalat tárgynegyedévi termeléssel kapcsolatos információi a következők: termelés összes költsége EFt termelés méter Megoldás: KÖZVETLEN önköltség=1 100 EFt/ méter= =100 Ft/méter 52

53 Példa (Kétlépcsős osztókalkuláció) Az időszaki termelés összes költsége felosztott üzemi költség nélkül EFt. Az üzemi költségek 800 EFt. Az időszak elején és végén befejezetlen termelés nincs. Az elkészült termék mennyisége méter. A vállalkozás az időszakban 800 méter terméket értékesített 400 EFt értékesítési költség mellett. A központi irányítás költségeinek összege 450 EFt, az egyéb általános költségek összege 150 EFt. Feladat: 1. Határozza meg 1 méter késztermék közvetlen önköltségét, ha az üzemi költségek nem kerülnek felosztásra! 2. Számítsa ki a termék közvetlen önköltségét, ha az üzemi költségek teljes összegükben felosztásra kerülnek! 3. Mennyi lesz a termékek teljes önköltsége? 4. Határozza meg a késztermékek mérlegértékét! 5. Számítsa ki a késztermék közvetlen önköltségét az üzemi költségek figyelembe vételével, ha a befejezetlen termelés nyitó állománya 200 EFt, a záró befejezetlen termelés értéke pedig 360 EFt! 53

54 Egyenértékszámos osztókalkuláció (A rokontermékek önköltségszámításának módszere) Példa: A tárgyidőszakban kisméretű, közepes és 600 darab nagyméretű terméket gyártottak. A befejezett termelés értéke EFt, ebből anyagköltség EFt, a többi személyi jellegű költség. Hogyan lehet kiszámolni a három méretű termék (rokontermékek) közvetlen önköltségét? (vezértermék a közepes termék) 54

55 Ismerni kell a termékek anyag és időszükségletét is! Megnevezés Kisméretű Közepes Nagyméretű Anyagigény 10 kg/db 16 kg/db 20 kg/db Munkaidő norma 20 perc/db 25 perc/db 35 perc/db Ezek ismeretében már igazságosan" szétoszthatók a költségek! 55

56 Egyenértékszámok meghatározása Egyenértékszámok Kisméretű Közepes Nagyméretű Anyag norma alapján Munkaidő norma alapján 56

57 Termelés átszámítása vezértípusra Termelés vezértípusban az anyagnormák alapján meghatározott egyenértékszámok segítségével= Termelés vezértípusban az időnormák alapján meghatározott egyenértékszámok segítségével= 57

58 Vezértípus önköltségének kiszámítása Megnevezés Közepes Közvetlen anyagköltség Közvetlen személyi jellegű költségek Közvetlen önköltség 58

59 Többi termék önköltségének meghatározása Megnevezés Kisméretű Nagyméretű Közvetlen anyagköltség Közvetlen személyi jellegű költségek Közvetlen önköltség 59

60 Példa az egylépcsős egyenértékszámos osztókalkulációra Egy vállalat liter terméket termelt a vizsgált időszakban EFt összes elszámolt költséggel. Az elkészült termékek mennyiségi adatai és az egyenértékszámok a következők: Termékek Mennyiség Egyenértékszámok 1. számú liter 1,5 2. számú liter 1,0 3. számú liter 0,8 Összesen liter Feladat: Határozza meg az egyes termékek közvetlen önköltségét! 60

61 Megoldás Termelés vezértípusban= =25 000*1, * *0,8= liter Vezértípus önköltsége=6 050 EFt/ liter=100 Ft/liter 1. számú termék önköltsége=100*1,5=150 Ft/liter 3. számú termék önköltsége=100*0,8=80 Ft/liter 61

62 Az egyenértékszámos osztókalkuláció lépései 1. Befejezett termelés értékének megállapítása kalkulációs tételenként 2. Vezértípus kijelölése 3. Egyenértékszámok meghatározása 4. A természetes mértékegységben meghatározott termelés átszámítása vezértípusra 5. Vezértípus önköltségének kiszámítása 6. Többi termék önköltségének meghatározása 62

63 Pótlékoló kalkuláció A közvetett költségek felosztásának módszere pótlékkulcs felhasználásával 63

64 Pótlékoló kalkulációról általánosságban Hol alkalmazható? Többféle termék, eltérő technológia Mi a célja? A közvetett költségek igazságos alapokon történő felosztása a termékekre. 64

65 Pótlékoló kalkulációval kapcsolatos Vetítési alap: alapfogalmak Természetes mértékegységben (naturáliában) vagy értékben meghatározható termelési tényezőt értjük, amelynek mértéke és változása a legjobban befolyásolja a közvetett költségek összegének és gyártmányonkénti mértékének alakulását. Pótlékkulcs = Felosztandó költség / Vetítési alap Diktált pótlékkulcs Tényleges pótlékkulcs 65

66 A pótlékoló kalkuláció fajtái Egylépcsős (globális) közvetett költségek felosztása egyféle vetítési alappal Többlépcsős (válogató) közvetett költségek felosztása többféle vetítési alappal 66

67 Példa a globális pótlékoló kalkulációra Egy vállalkozás háromféle terméket állít elő ( A, B, C ). A termékek elszámolt közvetlen költsége 2 000, 2 200, illetve EFt. A termékek anyagigénye 900, 1 100, illetve kg. A felosztásra váró üzemi költségek összege EFt. Feladat: Számítsa ki a termékek kalkulált közvetlen költségét, ha az üzemi költségek felosztása az anyagigény alapján történik! 67

68 Példa a válogató pótlékoló kalkulációra Egy üzemben A és B terméket gyártanak. Az egyes termékekről a következő információkat ismeri: Megnevezés A termék B termék A termékekre közvetlenül elszámolt költségek EFt EFt Ebből: közvetlen bérköltség 650 EFt EFt Gépóra igény 3 gó 5 gó Nyitó készlet 0 db 0 db Előállított mennyiség db db Értékesített mennyiség 800 db 600 db A termelőüzem közvetett költségeinek összege EFt, a központi irányítás összes költsége EFt, az értékesítés közvetett költségei EFt. 68

69 Feladat: 1. Határozza meg a termékek kalkulált közvetlen önköltségét, ha termelőüzem összes költsége felosztásra kerül a termékekre és a felosztás a) az igénybevett gépóra arányában, b) a közvetlen bérköltség arányában történik! 2. Számítsa ki a termékek teljes önköltségét, ha termelőüzemi költségek felosztása a gépóra alapján, a központi irányítás költségei a kalkulált közvetlen önköltség alapján, az értékesítési költségek felosztása pedig az értékesített mennyiség alapján arányosan történik! 69

70 1. feladatrész a) pont Gépóra felhasználás összesen= Pótlékkulcs= A termékre elszámolható termelőüzemi közvetett költség= B termékre elszámolható termelőüzemi közvetett költség= 70

71 1. feladatrész a) pont Megnevezés A termék Ft/db B termék Ft/db Közvetlenül elszámolható költségek egységköltsége Felosztott üzemi költség KALKULÁLT Közvetlen önköltség 71

72 1. feladatrész b) pont Közvetlen bérköltség Pótlékkulcs= A termékre elszámolható termelőüzemi közvetett költség= B termékre elszámolható termelőüzemi közvetett költség= 72

73 1. feladatrész b) pont Megnevezés Közvetlenül elszámolható költségek egységköltsége Felosztott üzemi költség KALKULÁLT Közvetlen önköltség A termék Ft/db B termék Ft/db 73

74 2. feladatrész megoldása Kalkulált közvetlen költség összesen= Pótlékkulcs= A termékre elszámolható központi irányítási költség= B termékre elszámolható központi irányítási költség= Értékesített mennyiség összesen= Pótlékkulcs= 74

75 2. feladatrész megoldása Megnevezés KALKULÁLT Közvetlen önköltség Felosztott központi irányítás költségei Felosztott értékesítési költségek Teljes (ön)költség A termék Ft/db B termék Ft/db 75

76 Normatív kalkuláció 76

77 Normatív kalkulációról általánosságban Hol alkalmazható? Tömeggyártásnál vagy sorozatgyártásnál Hogyan történik az önköltség megállapítása? A termékreceptekben meghatározott normák tervezett ára alapján. 77

78 Normatív kalkulációval kapcsolatos alapfogalmak Norma: Egy olyan tervezett paraméter, ami megmutatja, hogy egy termék gyártásához szükséges erőforrásból várhatóan mennyi kerül felhasználásra. Normaváltozás: Az eredeti norma egy a vállalkozástól független tényező vagy egy előre elhatározott döntés miatti változása. Folyó norma=norma + Normaváltozás Normaeltérés: A tényleges norma és a folyó norma közötti eltérés. 78

79 Anyagfelhasználási norma Olyan műszaki, gazdasági számításokra épülő követelményt jelent, amely megadja, hogy adott műszaki-gazdasági feltételek mellett egységnyi termék meghatározott minőségben történő előállításához milyen mennyiségű anyag szükséges. Nettó norma + hulladék Bruttó norma = 100 % + selejt Beszerzési norma Anyagkihozatali mutató=(nettó norma/bruttó norma)*100 % 79

Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben

Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben Bevezető feladat Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben A vállalkozás a tárgyidőszakban A és B típusú terméket gyártott. A tárgyidőszakkal kapcsolatban a következő információkat ismeri: A termék

Részletesebben

Önköltségszámítás 2012.02.14. A hagyományos költségszámítás folyamata. Kapcsolódó fogalmak. Dr. Musinszki Zoltán

Önköltségszámítás 2012.02.14. A hagyományos költségszámítás folyamata. Kapcsolódó fogalmak. Dr. Musinszki Zoltán MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Önköltségszámítás Dr. Musinszki Zoltán A hagyományos költségszámítás folyamata tárgyidőszakban

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV

HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV 1 1. FELADAT: Gazdasági kalkuláció Egy vállalkozás tevékenységéhez tartozó egyik üzem adatai a következők: (Az üzemben

Részletesebben

A kalkuláció. A kalkuláció: olyan műszaki-gazdasági tevékenység, gazdasági számítás, amely valamely

A kalkuláció. A kalkuláció: olyan műszaki-gazdasági tevékenység, gazdasági számítás, amely valamely A kalkuláció A kalkuláció: olyan műszaki-gazdasági tevékenység, gazdasági számítás, amely valamely tevékenység végzésének tervezett vagy tényleges erőforrás igényét veszi száma. tágabb értelemben vezetői

Részletesebben

Tevékenység költségei

Tevékenység költségei Tevékenység költségei Kiadás, ráfordítás, költség Kiadás: minden kifizetés, amely csökkenti a pénzeszközöket Ráfordítás: A vállalkozás eredményét csökkenti. Költség: a költség a tevékenység/termelés során

Részletesebben

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Éves beszámoló összeállítása I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Alapfogalmak Vállalkozás működés Eredmény Eredmény csökkentő tételek Eredmény növelő tételek Költségek Ráfordítások Fogalmi

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (I.30.) önkormányzati

Részletesebben

Üzleti számvitel működés

Üzleti számvitel működés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Fogalma Üzleti számvitel Vállalkozás működés Költségek csökkentő tételek növelő tételek Dr.

Részletesebben

Saját termelésű készletek részei. Üzleti számvitel. Termeléskönyvvitel. Kalkulációs séma (példa) Saját termelésű készlet értékelése

Saját termelésű készletek részei. Üzleti számvitel. Termeléskönyvvitel. Kalkulációs séma (példa) Saját termelésű készlet értékelése MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Saját termelésű készletek részei Üzleti számvitel Termeléskönyvvitel Dr. Pál Tibor Saját termelésű

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

Vezetői számvitel konzultáció 2 BA Képzés - Távoktatás tagozat 2014.03.28. Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék

Vezetői számvitel konzultáció 2 BA Képzés - Távoktatás tagozat 2014.03.28. Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék Vezetői számvitel konzultáció 2 BA Képzés - Távoktatás tagozat 2014.03.28. Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék Tárgyalásra kerülő témakörök Költség- és saját teljesítmény elszámolás lehetőségei

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-GAZDASÁGTAN 2012/2013. tanév, tavaszi félév Levelező tagozat GYAKORLÓ FELADATOK

VÁLLALKOZÁS-GAZDASÁGTAN 2012/2013. tanév, tavaszi félév Levelező tagozat GYAKORLÓ FELADATOK GYAKORLÓ FELADATOK 1. feladat Egy vállalat tárgyévi könyvelési adatai szerint az alábbi termelési költségek merültek fel, költségnemenkénti bontásban: ANYAGKÖLTSÉG: Bérköltség: Szociális hozzájárulási

Részletesebben

Költség. A projekt költségeinek mérése, elszámolása, felosztása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása

Költség. A projekt költségeinek mérése, elszámolása, felosztása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék A projekt költségeinek mérése, a, felosztása Költség Költségnek tekintjük a tevékenység

Részletesebben

a) Megnevezés S1 S2 T1 T2 T3 S1 1 600 mó 2 400 mó S2 40 gó 240 gó 120 gó

a) Megnevezés S1 S2 T1 T2 T3 S1 1 600 mó 2 400 mó S2 40 gó 240 gó 120 gó 1. feladat Egy vállalkozás három termelőrészleggel (T1, T2, T3) és két szolgáltatórészleggel (S1, S2) S1 21 000 eft S2 18 000 eft T1 30 000 eft T2 22 000 eft T3 50 000 eft összesen 141 000 eft Határozza

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János utca 1. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Náray-Szabó Gábor fő-igazgató 1 ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATÁNAK KIVONATA

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATÁNAK KIVONATA S Z E G E D I Í T É LŐTÁBLA ELNÖKE S Z E G E D Telefon: 62/568-555 6701 Szeged Pf. 1192 2010. El. II. B. 5/9. Hatályos: 2010.08.01-től SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATÁNAK KIVONATA A KÖZÉRDEKŰ

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÍRÓSÁG ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÍRÓSÁG ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÍRÓSÁG 2009.EL.II.B.6.szám ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. szeptember 1-től Készítette: Siposné Balku Erika Jóváhagyta: Dr. Nánási Illés Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/23 Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) HOZAM RÁFORDÍTÁS EREDMÉNY ÁRBEVÉTEL KÖLTSÉG BR. NYERESÉG BEVÉTEL KIADÁS PÉNZTÁR KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS KIADÁS HOZAM

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

Költségelszámolás II.

Költségelszámolás II. Költségelszámolás II. Számvitel I. 2004. november 17. Joó Ágnes 1 őző előadáson kiosztott feladat megoldásának befejezése: osztott feladat megoldása: költséghely, költségviselő elszámolással a. Társasági

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2002.július 1-től

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2002.július 1-től Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2002.július 1-től Készítette: Tem Ildikó gh. Vezető Jóváhagyta: dr. Nánási Illés a megyei bíróság elnöke Az államháztartás szervezeti

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2012.09.10. Számviteli szabályozás 2. ELŐADÁS SZÁMVITELI ALAPELVEK SZÁMVITELI POLITIKA Számviteli alapelvek Az alapelvek szükségessége A megbízható és valós összkép igénye Számviteli Számvitel

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

1. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 6. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Számvitel alapjai Előadásvázlatok 6. rész Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás összköltség és forgalmi költség eljárással. A beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Már ismerjük Őt is

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. április 15. 1 BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvény 14. (5) rendelkezik arról, hogy a számviteli politika

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Apátfalva Község Önkormányzata ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Hatályba lépését 2012. január 01-től elrendelem Költségvetési szerv vezetője 1 I. Az Önköltségszámítási szabályzat célja, tartalma Az önköltségszámítás

Részletesebben

3/2014. számú AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSÁRÓL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás

3/2014. számú AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSÁRÓL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás Ikt.sz: 3003- /2013/Sz. 3/2014. számú Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSÁRÓL Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 I. AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA HALADÓ SZÁMVITEL

A MODUL TANANYAGA HALADÓ SZÁMVITEL Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now. 070421/1. példa Termékek Termelési érték (eft) Árindex Közvetlen bérköltség (eft) Terv Tény % Terv Tény A 60 000 84 000 105 9 000 11 760 B 18 000 15 000 100 1 800 1 800 C 40 000 35 280 98 4 800 5 292 Az

Részletesebben

Kiadás Költség Ráfordítás

Kiadás Költség Ráfordítás Kiadás Költség Ráfordítás Kiadás: minden, a vállalatnál ténylegesen felmerült kifizetés, pénzeszköz-kiáramlás, aminek következtében csökken a vállalkozás pénzkészlete. Költség: az adott tevékenység megvalósításához,

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 6.9. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA Egyetemi Szenátusának 445/2014. sz. határozata Készült 8

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái.

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor Az eredménykimutatás Számviteli okmány

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Formai jellemzõk. Eredménykategóriák. Tartalmi jellemzõk. Az eredménykimutatás fajtái

Az eredménykimutatás. Formai jellemzõk. Eredménykategóriák. Tartalmi jellemzõk. Az eredménykimutatás fajtái Üzleti számvitel XXI. Elõadás Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Az eredménykimutatás Számviteli

Részletesebben

KÖLTSÉGSZÁMVITEL KÖLTSÉGEK A VEZETŐI SZÁMVITELBEN

KÖLTSÉGSZÁMVITEL KÖLTSÉGEK A VEZETŐI SZÁMVITELBEN KÖLTSÉGSZÁMVITEL KÖLTSÉGEK A VEZETŐI SZÁMVITELBEN Controlling, vezetői számvitel 2.előadás 2013. február 14. BGF KKK Dr. Forgács Anna A számvitel fogalma A számvitel a vagyonra és vagyonváltozásra vonatkozó

Részletesebben

Szent István Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

Szent István Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL GYAKORLÓ FELADATOK ELŐADÁSHOZ Készítette: Véghné Dr. Bálint Katalin TEL: 203887440 2012 1 B Költségtan 1. Téma: A költségek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Önköltség-számítási szabályzat célja, tartalma... 3 2.1. Gazdaságpolitika... 3 3. Költség, önköltség-számítási

Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Önköltség-számítási szabályzat célja, tartalma... 3 2.1. Gazdaságpolitika... 3 3. Költség, önköltség-számítási Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Önköltség-számítási szabályzat célja, tartalma... 3 2.1. Gazdaságpolitika... 3 3. Költség, önköltség-számítási alapfogalmak... 4 3.1. A költség (kiadás)... 4 3.2. Költségnem...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:......

1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: NÉV:... Székhely:... Telephely/ek/:...... 1.3. ADATLAP a SZÁMVITELI SZABÁLYZATOK elkészítéséhez. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A MEGRENDELŐRŐL: (az itt közölt adatok a Számviteli Politika cégismertető részében fognak szerepelni) NÉV: Székhely: Telephely/ek/:

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT GALGAGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYES: 2011. 06. 01-TŐL 1 ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT A Polgármesteri Hivatal önköltség számításának rendjét a a

Részletesebben

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999.

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. 54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. december 31-én 3 000 eft jegyzett tőkével alakult, amely összeget

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

G. 5. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

G. 5. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 5. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1. Változat: 1. Oldalak száma: 13. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés... 3 2. Cél...

Részletesebben

II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás TANTÁRGYI TEMATIKA. 2011/2012 II. félév

II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás TANTÁRGYI TEMATIKA. 2011/2012 II. félév II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás TANTÁRGYI TEMATIKA Vezetői számvitel 2011/2012 II. félév BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

Befejezetlen termelés. Áruk (göngyöleg, közvetített szolgáltatás)

Befejezetlen termelés. Áruk (göngyöleg, közvetített szolgáltatás) 12.) Definiálja az áruk fogalmát, fajtáit, a nyilvántartásukra szolgáló főkönyvi számlákat és lje az árukat! Ismertesse a kiskereskedelmi és nagykerereskedelmi árukkal és a göngyölegekkel kapcsolatos elszámolások

Részletesebben

Termékek Pálcikás jégkrém + 29 000 20 000 300 000 75 000 Poharas jégkrém + 20 000 10 000 380 000 95 000

Termékek Pálcikás jégkrém + 29 000 20 000 300 000 75 000 Poharas jégkrém + 20 000 10 000 380 000 95 000 31. Feladat Egy jégkrémgyártó kft. pálcikás és poharas jégkrémeket állít elő. A vállalkozás két üzemében (adagoló és fagyasztó üzem) mindkét termékcsoport termelése folyik. 20X1. január havi nyitó mérlege

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Kalkuláció, önköltségszámítás

Kalkuláció, önköltségszámítás Kalkuláció, önköltségszámítás Kalkuláció Fogalma: olyan műszaki-gazdasági tevékenység, számítás, amely egy termék, tevékenység tervezett, vagy tényleges erőforrás felhasználását veszi számba, összegzi,

Részletesebben

Iktatószám: 05-5/93/2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

Iktatószám: 05-5/93/2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Iktatószám: 05-5/93/2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Bevezetés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzata) Önköltségszámítási szabályzatát

Részletesebben

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc)

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) MISKOLCI EGYETEM Név:... Gazdaságtudományi Kar Neptun kód:... Számvitel Tanszék Miskolc, 2006. ELMÉLETI KÉRDÉSEK (30 pont) MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) I.

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Fejlesztés

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Fejlesztés 1. példa Egy vállalkozás termékválasztékának bõvítése érdekében új termék kifejlesztését tervezi. A fejlesztés elsõ szakasza lezárult, az összegyûjtött és értékelt információk alapján két termék fejlesztését

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet

Országos Idegtudományi Intézet 1. oldal: összesen: 12 Iktatószám: Országos Idegtudományi Intézet ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyom: Budapest, 2010. január 06. F igazgató. F igazgató gazdasági helyettese 2. oldal: összesen: 12

Részletesebben

Szent István Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

Szent István Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL GYAKORLÓ FELADATOK ELŐADÁSHOZ Készítette: Véghné Dr. Bálint Katalin TEL: 203887440 2013 1 A Ismétlő gyakorló feladatok

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) 0521 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Elfogadható a megoldási

Részletesebben

E-mail-en küldve, előre fizetve 0. CD lemezen küldve, előre fizetve 700. CD lemezen utánvéttel 1800. Nyomtatott formában előre fizetve 1200

E-mail-en küldve, előre fizetve 0. CD lemezen küldve, előre fizetve 700. CD lemezen utánvéttel 1800. Nyomtatott formában előre fizetve 1200 MEGRENDELÉS Kötelező számviteli szabályzatok egyszerűsített adaptációja (Vállalkozói kettős könyvvitel ) Szolgáltatás ELSŐ ADAPTÁLÁS FOLYAMATOS ADAPTÁLÁS A 2. ÉVTŐL Árengedmény Ajándék: Egy választott

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2012. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Készítette: Vásárhelyiné Szászi Judit Gazdasági igazgató Készült: 2012. január

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2.) melléklete 7.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS HIVATALA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATA I. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA,

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Önköltségszámítási szabályzatáról

Önköltségszámítási szabályzatáról Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51., 7543 Beleg, Kossuth u. 97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 6/2014. (XII.3.)

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV 1 Tantárgy megnevezése: Költség

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Számvitel alapjai VI. ELŐADÁS AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK SZÁMBAVÉTELE AZ ÉRTÉKELÉS. Dr. Pál Tibor 2012.02.19.

Számvitel alapjai VI. ELŐADÁS AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK SZÁMBAVÉTELE AZ ÉRTÉKELÉS. Dr. Pál Tibor 2012.02.19. Számvitel alapjai VI. ELŐADÁS AZ ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK SZÁMBAVÉTELE AZ ÉRTÉKELÉS Dr. Pál Tibor 2012.02.19. Az eszközök és források számbavétele Számbavétel Mennyiségi Értékbeni Leltár, leltározás Beszámolás

Részletesebben

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ 1. Feladat SZÁMVITEL ALAPJAI Cash Flow példa Mérlegadatok: Bázis Tárgy Befektetett eszközök: Ingatlanok: 375 476 Műszaki berendezések: 340 292 Szellemi termékek: 510 400 Forgóeszközök: Készletek: 420 350

Részletesebben

NEGYEDÉVES INTEGRÁLT GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS Mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok

NEGYEDÉVES INTEGRÁLT GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS Mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok Eitv.melléklete II/14 szerinti közzétételhez NEGYEDÉVES INTEGRÁLT GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS Mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok Beérkezési határidő: a tárgynegyedévet követő hó 20.

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

MEGRENDELÉS Kötelező számviteli szabályzatok egyszerűsített adaptációja (Egyes egyéb szervezetek, kettős könyvvitel 2013.)

MEGRENDELÉS Kötelező számviteli szabályzatok egyszerűsített adaptációja (Egyes egyéb szervezetek, kettős könyvvitel 2013.) MEGRENDELÉS Kötelező számviteli szabályzatok egyszerűsített adaptációja (Egyes egyéb szervezetek, kettős könyvvitel ) Szolgáltatás ELSŐ ADAPTÁLÁS FOLYAMATOS ADAPTÁLÁS A 2. ÉVTŐL Árengedmény Ajándék: Egy

Részletesebben

Könyvviteltan (Számvitel I.) 12. előadás

Könyvviteltan (Számvitel I.) 12. előadás Könyvviteltan (Számvitel I.) 12. előadás Időbeli elhatárolások (ráfordítás és bevétel Eredményelszámolás és felosztás Eredménykimutatás sorok tartalma dr. Mikáczó Éva Időbeli elhatárolások Időbeli elhatárolás

Részletesebben

KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS II.

KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS II. KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS II. M O T T Ó Költség nélkül nincs haszon! Róth J 1 K ölts ltségelsz gelszám ol olás ol II. II. II. II. Költségelszámolás (output) 2 Róth STK Termékek teljesítmények Kimenet KÖVETKEZIK

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben