Vezetői számvitel konzultáció1 BA Képzés - Távoktatás tagozat Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vezetői számvitel konzultáció1 BA Képzés - Távoktatás tagozat 2014.03.21. Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék"

Átírás

1 Vezetői számvitel konzultáció1 BA Képzés - Távoktatás tagozat Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék

2 Kötelező irodalom Kardos Barbara - Sztanó Imre - Veress Attila: A vezetői számvitel alapjai Saldo Kardos Miklósiné Sisa - Szekeres Veress: Példatár a vezetői számvitel alapjaihoz Saldo Az előadáson és gyakorlatokon kiadott feladatok és esettanulmányok évi C. törvény a számvitelről 2

3 Tantárgyi követelmények az útmutató alapján Aláírás feltétele: A félév folyamán egy házidolgozatot kell megírni az előírt határidőre! 3

4 A vizsgadolgozatok általános felépítése: Megnevezés Elérhető pontszám Minimális pontszám I. Dolgozat rész: 1. Elméleti kérdések Gyakorlati feladat Gyakorlati feladat Gyakorlati feladat 15 - Összesen: 50 - II. Minimumkérdések: Minimumkérdések 10 6! 4

5 Tárgyalásra kerülő témakörök A vezetői számvitel fogalmi körülhatárolása, területei, módszerei Költségtani bevezető Költségek csoportosítása Önköltségszámítás Önköltség fogalma Kalkulációs séma, kalkulációs tételek Önköltség kalkuláció fajtái Kalkulációs módszerek

6 Induljunk a kályhától! A számvitel az a gyakorlati tevékenység, amelynek eredményeként a gazdálkodó szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valósághű, objektív képet kapunk. Célja: A gazdasági rendszerrel kapcsolatba kerülők INFORMÁCIÓKKAL való ellátása, döntéseik jövőbeni meghozatalának megalapozásához. 6

7 Ki(k) lehet(nek) a számvitel által előállított információk címzettjei? KÜLSŐ FELHASZNÁLÓK BELSŐ FELHASZNÁLÓK PÉNZÜGYI SZÁMVITEL: könyvvezetés bizonylati rend leltárkészítés értékelés eredményszámítás beszámolórendszer Könyvvizsgálat közzététel VEZETŐI SZÁMVITEL 7

8 Vezetői számvitel A számvitelnek egy olyan területe, amely olyan információkat szolgáltat a vezetők részére, amelyek segítségével a teljesítmények növelhetők, a költségek (ráfordítások) csökkenthetők, vagyis az eredmény maximalizálható. 8

9 Hasonlítsuk össze a pénzügyi és vezetői számvitelt! PÉNZÜGYI SZÁMVITEL Törvény szabályozza Múltbeli eseményekre fókuszál A vállalkozás egészét mutatja be Az információk jellemzően értékben jelennek meg VEZETŐI SZÁMVITEL A vállalkozó szabályozza Nemcsak múltbeli eseményeket közvetít kisebb egységekre IS fókuszál Az információk értékben és mennyiségben is megjelenhetnek 9

10 Vezetői számvitel és a Költséggazdálkodás kapcsolata A vezetői számvitel fókuszában a költséggazdálkodás áll!! Miért??? 10

11 Költséggazdálkodás fogalma röviden Fogalma: A rendelkezésre álló termelési tényezők (eszközök, munkaerő) takarékos, ésszerű felhasználására irányuló tevékenység. Nem mindenáron való költségcsökkentés a cél. Cél: A költségekkel minél nagyobb vállalkozási teljesítményre kell törekedni. 11

12 Költséggazdálkodás fogalma részletesebben Magában foglalja: a költségek tervezését és normázását a költségek bizonylatolását és utalványozását a költségek elszámolását (főkönyvi és analitikus) a költségek elemzését a költségek ellenőrzését a költségek kalkulációját a költségek információrendszerének kialakítását. 12

13 Alapfogalmak tisztázása Kiadás: Pénzügyi fogalomként: a kiadás pénzeszközcsökkenést jelent Költség: Az erőforrás-felhasználások pénzben kifejezett értéke. Ráfordítás: Az időszaki értékesítés bekerülési értéke, másrészt az értékesítéstől független költségek, illetve az eredmény terhére elszámolt ráfordítások összege. 13

14 Költség és kiadás viszonya Alapesetek: A pénzkiadás megelőzi a költség felmerülését. A költség elszámolása megelőzi a kiadás elszámolását. A kiadás és a költség felmerülése, elszámolása egybeesik. 14

15 A költségek csoportosítása A termelési költségek a tervezés, az elszámolás és az elemzés szempontjainak megfelelő főbb csoportosítási lehetőségei a következők: megjelenési forma, összetétel (összetettség), tervezés, utalványozás, elszámolás módja, termelési folyamattal való kapcsolat, a termelés volumenének (a költségjellemző) változására való reagálás, az önköltség kalkulálhatósága a fedezeti sémában való megjelenés befolyásolhatóság szerint. 15

16 Az önköltségszámítás fogalma Kalkuláció Önköltségszámítás Gazdasági számítás 16

17 Mit jelent az önköltségszámítás? Fogalma: Az önköltségszámítás egy olyan kalkulációs tevékenység, amelynek középpontjában a vállalkozás által létrehozott javakhoz felhasznált erőforrások pénzben kifejezett értékének meghatározása áll. 17

18 Az önköltségszámítás tárgya KALKULÁCIÓS EGYSÉG: termék termékcsoport technológiai folyamat, munkaművelet szolgáltatás rendelés termelési egység 18

19 Kalkulációs időszak A kalkulációs időszak, egy olyan időintervallum, ami alatt egy mérhető teljesítményegység előállításra kerül. A kalkulációs időszak lehet: egy óra, egy hét, egy hónap, egy negyedév, egy év egy termelési ciklus egy rotáció 19

20 Az önköltségszámítás legfontosabb feladatai adatszolgáltatás a saját termelésű készletek értékeléséhez, könyvviteli elszámolásához vállalati döntések előkészítése ( előzetes önköltségszámítás ) a döntések végrehajtásának utólagos ellenőrzése, elemzése ( utólagos önköltségszámítás ) 20

21 Milyen költségeket engedjünk ( kell beleengednünk ) az eszközök önköltségbe a törvényi szabályozás szerint? évi C. törvény 51. (1): Az eszközök bekerülési (előállítás) értékének részét képezik azok a költségek, amelyek az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek, az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók. 21

22 Tekintsük a következőket! Egy vállalkozás egy gyártó gépsoron A, B és C típusú terméket gyártja. A tárgynegyedévi gépköltségek a következők: Karbantartási költség 120 EFt/hó Gépi energia EFt/tárgynegyedév Értékcsökkenési leírás EFt negyedévente (lineáris leírás) Gépi idő igénybevétel az egyes termékek esetében: A termék 240 gépóra B termék 160 gépóra C termék 100 gépóra Mennyi gépköltséget engedjünk bele az egyes termékek önköltségébe? 22

23 Milyen költségek nem vehetők figyelembe az önköltség meghatározásakor? évi C. törvény 51. (4): Értékesítési költségeket és az előállítással közvetlen kapcsolatba nem hozható igazgatási költségeket és az egyéb általános költségeket az eszközértékelés alapjául szolgáló közvetlen önköltség nem tartalmazhat. 23

24 Értékesítési költségek Az értékesítéssel kapcsolatos csomagolási, szállítási költségek, bizományi díjak, a késztermékek, (az értékesítésre váró áruk) raktározási költségei, az értékesítő részlegek és irodák költségei, a reklám, a propaganda és a piackutatás költségei. AZ ÖNKÖLTSÉGNEK NEM RÉSZE! 24

25 Egyéb általános költségek Ilyen költségek: az alapítás-átszervezés költségei a kutatással kapcsolatos költségek, garanciális javítás költségei. AZ ÖNKÖLTSÉGNEK NEM RÉSZE! 25

26 Igazgatási költségek Az igazgatási költségek között a központ, a gyár, az üzem, és az egyéb költséghelyek irányítási és igazgatási költségei találhatók. Itt kell elszámolni a költséghelyek irányításának dologi és személyi költségeit, az üzemi és központi épületek értékcsökkenési leírását, valamint a vállalat egészét érintő költségeket. A központi irányítással kapcsolatos költségeket az önköltség meghatározásakor NEM LEHET figyelembe venni! 26

27 Önköltség kategóriák egyből közvetlen költségek + az előállítással szoros kapcsolatban lévő költségek =ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG + Felosztásra került korábban közvetett költségek =KALKULÁLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG + Értékesítési költségek, egyéb általános költségek, felosztásra nem került igazgatási költségek =TELJES ÖNKÖLTSÉG 27

28 Alapkérdés: Hogyan befolyásolja az eredményt a választott önköltség kategória? 28

29 Válasz 1) Ha az összes késztermék készlet értékesítésre kerül, akkor az eredményt nem befolyásolja a választott önköltség kategória. 2) Ha az összes készlet nem kerül értékesítésre az üzleti évben, akkor minél magasabb az önköltség, annál több eredmény keletkezik. 3) A közvetett költségek értékesítéstől függetlenül a felmerülés évének eredményét terhelik. 4) Az önköltség részét képező közvetlen költségek az értékesítés időszakának eredményét csökkentik. 29

30 Az önköltségszámítás fajtái ELŐKALKULÁCIÓ KÖZBENSŐ KALKULÁCIÓ UTÓKALKULÁCIÓ 30

31 Önköltségszámítás a tevékenység megkezdése előtt Előkalkuláció (tervkalkuláció) az a gazdaságiműszaki tevékenység, amellyel a vállalkozó a termelés (tevékenység) megkezdése előtt a műszaki és technológiai előírások figyelembevételével meghatározza a termék (szolgáltatás) várható önköltségét. 31

32 Az előkalkuláció feladata A TERVEZETT ÖNKÖLTSÉG meghatározása! 32

33 Az előkalkuláció módszerei Műszaki normákon alapuló előkalkuláció Összehasonlító számításokon alapuló előkalkuláció 33

34 Az előkalkuláció célja új termékek és típusváltozatok árainak meghatározása, a már kialakított árak ellenőrzése, önköltségcsökkentési tervek készítése, költség- és eredménytervek összeállítása, egyéb gazdasági kalkulációk elkészítése, elszámolóárak kialakítása 34

35 Önköltség számítás a tevékenység megkezdése után A közbenső kalkuláció lényege, hogy a kalkulációs időszak közben (a termelési folyamat befejezése előtt) ellenőrzési és beavatkozási célból meghatározzuk a termék önköltségét. 35

36 Önköltség számítás a tevékenység befejezésekor Az utókalkuláció az a műszaki-gazdasági tevékenység, amellyel a vállalkozó a tevékenység befejezése után, illetve az üzleti év végén az elszámolásokban gyűjtött költségek alapján a termék (szolgáltatás) tényleges közvetlen önköltségét kiszámítja. 36

37 Utókalkuláció=Befejezett termelés értékének kiszámítása Nyitó befejezetlen termelés értéke + Tárgyidőszaki összes ráfordítás - Záró befejezetlen termelés értéke =Befejezett termelés értéke 37

38 Hogyan állapíthatjuk meg a befejezett termelés értékét? A/ Záró befejezetlen termelés leltári értékéből kiinduló módszer Lépései: 1. Záró befejezetlen termelés értékének megállapítása készültségi fok alapján 2. Befejezett termelés értékének meghatározása B/ Egyedi termékek lezárt utókalkuláción alapuló módszere A felmerült költségeket munkaszámonként kell gyűjteni! 38

39 Az utókalkuláció legfontosabb céljai és feladatai Információszolgáltatás a mérlegérték meghatározáshoz adatszolgáltatás az áralakulás, az árszínvonal ellenőrzéséhez, elemzéséhez, adatszolgáltatás a következő időszaki gazdasági kalkulációkhoz, információszolgáltatás a következő időszaki nyilvántartási árak kialakításához, ellenőrző adatok biztosítása az újítások értékeléséhez, a gazdasági döntések helyességének vizsgálatához, stb. 39

40 Az önköltségszámítással kapcsolatos törvényi előírások Törvényi előírás 1 A számviteli törvény 62. (2) alapján a saját termelésű készletet bekerülési értéke az 51. értelmében számított előállítási költség, vagy az utókalkulációval meghatározott, illetve a norma szerinti közvetlen önköltség, vagy a FIFO módszer szerint meghatározott előállítási költség. Törvényi előírás 2 Az egyszerűsített éves beszámolót készítő gazdálkodó a saját termelésű készletek mérlegértékének meghatározásakor a számviteli törvény 98. (b) alapján egyszerűsített módszert alkalmazhat. A saját termelésű készletek (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, növendék-, hízó, és egyéb állatok) önköltségét eladási árból kiindulva felülről is számolhatja. 40

41 Az önköltség megállapításának lehetőségei a sztv. alapján a közvetlen önköltségbe tartozó költségek kigyűjtésével (tényleges önköltséges nyilvántartás, norma alapján (normatív kalkulációval, eladási árból kiindulóan (CSAK EÉB!), utókalkulációval (tervezett önköltséges nyilvántartás). 41

42 A felülről számított önköltség levezetése ELADÁSI ÁR - kalkulált haszon - várhatóan felmerülő költségek felülről számított ÖNKÖLTSÉG 42

43 Az önköltségszámítással kapcsolatos törvényi előírások Törvényi előírás 3 A gazdálkodónak a számviteli politika keretében el kell készítenie a kapcsolódó szabályzatokat is. A szabályzatok tartalmát a gazdálkodó a sajátosságokat figyelembe véve önállóan alakítja ki. A számviteli törvény 14. (5) alapján a következő szabályzatokat kell elkészíteni: a) az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát; b) az eszközök és a források értékelési szabályzatát; c) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot; d) a pénzkezelési szabályzatot 43

44 Az önköltségszámítással kapcsolatos törvényi előírások Törvényi előírás 4 Az önköltségszámítási szabályzat elkészítése alól a 14. (6) alapján mentesül az egyszerűsített beszámolót és az egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozó, továbbá a 14. (7) bekezdésben meghatározott értékhatárt el nem érő vállalkozó. Törvényi előírás 5 A számviteli törvény 14. (7) alapján amennyiben a gazdálkodó eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével csökkentett nettó árbevétele valamely üzleti évben az 1 milliárd forintot vagy a költségnemenkénti költségek együttes összege az 500 millió forintot meghaladja, akkor az azt követő évtől kezdődően a saját előállítású termékek, végzett szolgáltatások 51. szerinti önköltségét az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat szerinti utókalkuláció módszerével kell megállapítani. Ezen kötelezettség alól a későbbiek során - a feltételek ismételt teljesülése esetén - sem mentesül. 44

45 Az önköltségszámítási szabályzat 1 ) Az önköltségszámítás tárgya, azaz a kalkulációs egységek kijelölése. 2 ) A kalkulációs séma (a költségtényezők tagolása) A kalkulációs tételek tartalmának meghatározása. 3 ) Kalkulációs módszerek megállapítása 4 ) A költségfelosztás vetítési alapjainak meghatározása 5 ) A kalkulációs időszak meghatározása, a kalkulációk készítésének időpontja, gyakorisága 6 ) A költségszámítás bizonylati rendje 7 ) Az utókalkuláció és a könyvvitel adatai egyezősége biztosításának módja 8 ) Felelősség az önköltségszámításért 45

46 Egy ajánlott kalkulációs séma 1. Közvetlen anyagköltség 2. Igénybe vett szolgáltatás értéke 3. Közvetlen bérköltség 4. Kiegészítő fizetések, bérpótlékok, egyéb bér, prémium, jutalom 5. Személyi jellegű egyéb kifizetések 6. Bérjárulékok 7. Félkész termék továbbfelhasználása 8. Gyártási különköltség 9. ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG 10. Felosztásra került, elszámolás szempontjából közvetett költségek 11. Melléktermék (-) 12. KALKULÁLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG 13. Értékesítési költségek, egyéb általános költségek, felosztásra nem került igazgatási költségek 14. TELJES ÖNKÖLTSÉG Kalkulációs tételek 46

47 Befejezett termelés értékének megállapítása A befejezett termelés értékének megállapítása a következő alapösszefüggéssel (is!) számolható: Nyitó befejezetlen termelés értéke (1) + egyből közvetlen költségek (2) + felosztott költségek (3) + félkész termék továbbfelhasználás (4) - Hulladékmegtérülés (5) - Záró befejezetlen termelés értéke (6) =Befejezett termelés értéke (7) 47

48 Az önköltségszámítás hagyományos módszerei 48

49 Az önköltségszámítás főbb módszerei Osztókalkuláció Pótlékoló kalkuláció Tevékenység alapú kalkuláció Normatív kalkuláció Vegyes kalkuláció 49

50 Az osztókalkuláció fajtái Egyszerű osztókalkuláció (homogén terméknél) egylépcsős kétlépcsős Egyenértékszámos osztókalkuláció (rokontermékeknél) egylépcsős kétlépcsős 50

51 Mit jelent a rokontermék? A rokontermékek azonos alapanyagból, azonos technológiával készülnek, de anyagszükségletükben és megmunkálási idejükben eltérnek egymástól. 51

52 Példa (Egylépcsős osztókalkuláció) A vállalat tárgynegyedévi termeléssel kapcsolatos információi a következők: termelés összes költsége EFt termelés méter Megoldás: KÖZVETLEN önköltség=1 100 EFt/ méter= =100 Ft/méter 52

53 Példa (Kétlépcsős osztókalkuláció) Az időszaki termelés összes költsége felosztott üzemi költség nélkül EFt. Az üzemi költségek 800 EFt. Az időszak elején és végén befejezetlen termelés nincs. Az elkészült termék mennyisége méter. A vállalkozás az időszakban 800 méter terméket értékesített 400 EFt értékesítési költség mellett. A központi irányítás költségeinek összege 450 EFt, az egyéb általános költségek összege 150 EFt. Feladat: 1. Határozza meg 1 méter késztermék közvetlen önköltségét, ha az üzemi költségek nem kerülnek felosztásra! 2. Számítsa ki a termék közvetlen önköltségét, ha az üzemi költségek teljes összegükben felosztásra kerülnek! 3. Mennyi lesz a termékek teljes önköltsége? 4. Határozza meg a késztermékek mérlegértékét! 5. Számítsa ki a késztermék közvetlen önköltségét az üzemi költségek figyelembe vételével, ha a befejezetlen termelés nyitó állománya 200 EFt, a záró befejezetlen termelés értéke pedig 360 EFt! 53

54 Egyenértékszámos osztókalkuláció (A rokontermékek önköltségszámításának módszere) Példa: A tárgyidőszakban kisméretű, közepes és 600 darab nagyméretű terméket gyártottak. A befejezett termelés értéke EFt, ebből anyagköltség EFt, a többi személyi jellegű költség. Hogyan lehet kiszámolni a három méretű termék (rokontermékek) közvetlen önköltségét? (vezértermék a közepes termék) 54

55 Ismerni kell a termékek anyag és időszükségletét is! Megnevezés Kisméretű Közepes Nagyméretű Anyagigény 10 kg/db 16 kg/db 20 kg/db Munkaidő norma 20 perc/db 25 perc/db 35 perc/db Ezek ismeretében már igazságosan" szétoszthatók a költségek! 55

56 Egyenértékszámok meghatározása Egyenértékszámok Kisméretű Közepes Nagyméretű Anyag norma alapján Munkaidő norma alapján 56

57 Termelés átszámítása vezértípusra Termelés vezértípusban az anyagnormák alapján meghatározott egyenértékszámok segítségével= Termelés vezértípusban az időnormák alapján meghatározott egyenértékszámok segítségével= 57

58 Vezértípus önköltségének kiszámítása Megnevezés Közepes Közvetlen anyagköltség Közvetlen személyi jellegű költségek Közvetlen önköltség 58

59 Többi termék önköltségének meghatározása Megnevezés Kisméretű Nagyméretű Közvetlen anyagköltség Közvetlen személyi jellegű költségek Közvetlen önköltség 59

60 Példa az egylépcsős egyenértékszámos osztókalkulációra Egy vállalat liter terméket termelt a vizsgált időszakban EFt összes elszámolt költséggel. Az elkészült termékek mennyiségi adatai és az egyenértékszámok a következők: Termékek Mennyiség Egyenértékszámok 1. számú liter 1,5 2. számú liter 1,0 3. számú liter 0,8 Összesen liter Feladat: Határozza meg az egyes termékek közvetlen önköltségét! 60

61 Megoldás Termelés vezértípusban= =25 000*1, * *0,8= liter Vezértípus önköltsége=6 050 EFt/ liter=100 Ft/liter 1. számú termék önköltsége=100*1,5=150 Ft/liter 3. számú termék önköltsége=100*0,8=80 Ft/liter 61

62 Az egyenértékszámos osztókalkuláció lépései 1. Befejezett termelés értékének megállapítása kalkulációs tételenként 2. Vezértípus kijelölése 3. Egyenértékszámok meghatározása 4. A természetes mértékegységben meghatározott termelés átszámítása vezértípusra 5. Vezértípus önköltségének kiszámítása 6. Többi termék önköltségének meghatározása 62

63 Pótlékoló kalkuláció A közvetett költségek felosztásának módszere pótlékkulcs felhasználásával 63

64 Pótlékoló kalkulációról általánosságban Hol alkalmazható? Többféle termék, eltérő technológia Mi a célja? A közvetett költségek igazságos alapokon történő felosztása a termékekre. 64

65 Pótlékoló kalkulációval kapcsolatos Vetítési alap: alapfogalmak Természetes mértékegységben (naturáliában) vagy értékben meghatározható termelési tényezőt értjük, amelynek mértéke és változása a legjobban befolyásolja a közvetett költségek összegének és gyártmányonkénti mértékének alakulását. Pótlékkulcs = Felosztandó költség / Vetítési alap Diktált pótlékkulcs Tényleges pótlékkulcs 65

66 A pótlékoló kalkuláció fajtái Egylépcsős (globális) közvetett költségek felosztása egyféle vetítési alappal Többlépcsős (válogató) közvetett költségek felosztása többféle vetítési alappal 66

67 Példa a globális pótlékoló kalkulációra Egy vállalkozás háromféle terméket állít elő ( A, B, C ). A termékek elszámolt közvetlen költsége 2 000, 2 200, illetve EFt. A termékek anyagigénye 900, 1 100, illetve kg. A felosztásra váró üzemi költségek összege EFt. Feladat: Számítsa ki a termékek kalkulált közvetlen költségét, ha az üzemi költségek felosztása az anyagigény alapján történik! 67

68 Példa a válogató pótlékoló kalkulációra Egy üzemben A és B terméket gyártanak. Az egyes termékekről a következő információkat ismeri: Megnevezés A termék B termék A termékekre közvetlenül elszámolt költségek EFt EFt Ebből: közvetlen bérköltség 650 EFt EFt Gépóra igény 3 gó 5 gó Nyitó készlet 0 db 0 db Előállított mennyiség db db Értékesített mennyiség 800 db 600 db A termelőüzem közvetett költségeinek összege EFt, a központi irányítás összes költsége EFt, az értékesítés közvetett költségei EFt. 68

69 Feladat: 1. Határozza meg a termékek kalkulált közvetlen önköltségét, ha termelőüzem összes költsége felosztásra kerül a termékekre és a felosztás a) az igénybevett gépóra arányában, b) a közvetlen bérköltség arányában történik! 2. Számítsa ki a termékek teljes önköltségét, ha termelőüzemi költségek felosztása a gépóra alapján, a központi irányítás költségei a kalkulált közvetlen önköltség alapján, az értékesítési költségek felosztása pedig az értékesített mennyiség alapján arányosan történik! 69

70 1. feladatrész a) pont Gépóra felhasználás összesen= Pótlékkulcs= A termékre elszámolható termelőüzemi közvetett költség= B termékre elszámolható termelőüzemi közvetett költség= 70

71 1. feladatrész a) pont Megnevezés A termék Ft/db B termék Ft/db Közvetlenül elszámolható költségek egységköltsége Felosztott üzemi költség KALKULÁLT Közvetlen önköltség 71

72 1. feladatrész b) pont Közvetlen bérköltség Pótlékkulcs= A termékre elszámolható termelőüzemi közvetett költség= B termékre elszámolható termelőüzemi közvetett költség= 72

73 1. feladatrész b) pont Megnevezés Közvetlenül elszámolható költségek egységköltsége Felosztott üzemi költség KALKULÁLT Közvetlen önköltség A termék Ft/db B termék Ft/db 73

74 2. feladatrész megoldása Kalkulált közvetlen költség összesen= Pótlékkulcs= A termékre elszámolható központi irányítási költség= B termékre elszámolható központi irányítási költség= Értékesített mennyiség összesen= Pótlékkulcs= 74

75 2. feladatrész megoldása Megnevezés KALKULÁLT Közvetlen önköltség Felosztott központi irányítás költségei Felosztott értékesítési költségek Teljes (ön)költség A termék Ft/db B termék Ft/db 75

76 Normatív kalkuláció 76

77 Normatív kalkulációról általánosságban Hol alkalmazható? Tömeggyártásnál vagy sorozatgyártásnál Hogyan történik az önköltség megállapítása? A termékreceptekben meghatározott normák tervezett ára alapján. 77

78 Normatív kalkulációval kapcsolatos alapfogalmak Norma: Egy olyan tervezett paraméter, ami megmutatja, hogy egy termék gyártásához szükséges erőforrásból várhatóan mennyi kerül felhasználásra. Normaváltozás: Az eredeti norma egy a vállalkozástól független tényező vagy egy előre elhatározott döntés miatti változása. Folyó norma=norma + Normaváltozás Normaeltérés: A tényleges norma és a folyó norma közötti eltérés. 78

79 Anyagfelhasználási norma Olyan műszaki, gazdasági számításokra épülő követelményt jelent, amely megadja, hogy adott műszaki-gazdasági feltételek mellett egységnyi termék meghatározott minőségben történő előállításához milyen mennyiségű anyag szükséges. Nettó norma + hulladék Bruttó norma = 100 % + selejt Beszerzési norma Anyagkihozatali mutató=(nettó norma/bruttó norma)*100 % 79

Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben

Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben Bevezető feladat Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben A vállalkozás a tárgyidőszakban A és B típusú terméket gyártott. A tárgyidőszakkal kapcsolatban a következő információkat ismeri: A termék

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. június 27. Bedő Zoltán főigazgató I. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA Az önköltség

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta.bekes@igmail.com Honlap:

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Önköltségszámítási szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Önköltségszámítási szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Önköltségszámítási szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalomjegyzék I. Általános

Részletesebben

G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT

G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. em. G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 19 Tartalomjegyzék 2. Cél...

Részletesebben

4/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás

4/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás 4/2015. (VII. 31.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek, valamint az Országos Bírósági Hivatalnak az önköltségszámításra vonatkozó szabályzatáról A bíróságok szervezetéről

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Apátfalva Község Önkormányzata ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Hatályba lépését 2012. január 01-től elrendelem Költségvetési szerv vezetője 1 I. Az Önköltségszámítási szabályzat célja, tartalma Az önköltségszámítás

Részletesebben

2201-06 modul. Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet)

2201-06 modul. Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet) 2201-06 modul Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet) o szóbeli: 20 db tétel (kereskedelemmel, vállalkozásindítással stb. kapcsolatos elméleti kérdések) o gyakorlat: a gyakorlati kérdéseket

Részletesebben

Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet

Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet A standard részletes szakmai koncepciója tervezetének nyilvános vitára bocsátásáról a Standard Előkészítő Testület a 2012. június

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet. Önköltség számítás szabályzat

Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet. Önköltség számítás szabályzat Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet Önköltség számítás szabályzat 1 Bevezetés A Számviteli Politika keretében a Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetnek el kell készíteni

Részletesebben

Bevezetés. Jogszabályi környezet: A szabályzat hatálya. Az önköltség számítási szabályzat célja, hogy. Az önköltségszámítás tárgya:

Bevezetés. Jogszabályi környezet: A szabályzat hatálya. Az önköltség számítási szabályzat célja, hogy. Az önköltségszámítás tárgya: Bevezetés A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírása

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata A Pécsi Tudományegyetem eszközök és források értékelési szabályzata Pécs 2014. 2014. július 22. napjától hatályos változat Preambulum A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem) Eszközök és források

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Éves beszámoló összeállítása I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Alapfogalmak Vállalkozás működés Eredmény Eredmény csökkentő tételek Eredmény növelő tételek Költségek Ráfordítások Fogalmi

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

Üzleti számvitel működés

Üzleti számvitel működés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Fogalma Üzleti számvitel Vállalkozás működés Költségek csökkentő tételek növelő tételek Dr.

Részletesebben

A felsőoktatás finanszírozása, a közpénzek hatékony. Önköltségszámítás az államháztartási számvitel új szabályozási keretei között.

A felsőoktatás finanszírozása, a közpénzek hatékony. Önköltségszámítás az államháztartási számvitel új szabályozási keretei között. Pavlik Lívia Önköltségszámítás az államháztartási számvitel új szabályozási keretei között Sajátosságok a felsőoktatásban Összefoglaló: Az elmúlt év végén a kormány elfogadta az új felsőoktatási stratégiát.

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről

2000. évi C. törvény a számvitelről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről A 2010.09.06. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI ÉS ÁRKÉPZÉSI

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI ÉS ÁRKÉPZÉSI 83/2009. (VI. 25.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI ÉS ÁRKÉPZÉSI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2009 TARTALOM BEVEZETİ 3 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA, TARTALMA 3 2. FOGALMAK 4 3.

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

A szőlőtermesztés és borkészítés számviteli sajátosságai

A szőlőtermesztés és borkészítés számviteli sajátosságai A szőlőtermesztés és borkészítés számviteli sajátosságai Dr. Kántor Béla - Tóth Zsuzsanna Miskolci Egyetem kantorbp@gmail.com, toth.zsuzsanna12@gmail.com A borkészítésnek Magyarországon sokszázéves múltra

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben