Vezetői számvitel konzultáció 2 BA Képzés - Távoktatás tagozat Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vezetői számvitel konzultáció 2 BA Képzés - Távoktatás tagozat 2014.03.28. Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék"

Átírás

1 Vezetői számvitel konzultáció 2 BA Képzés - Távoktatás tagozat Előadó: Sisa Krisztina A. Számviteli Intézeti Tanszék

2 Tárgyalásra kerülő témakörök Költség- és saját teljesítmény elszámolás lehetőségei Költségtervezés Gazdasági kalkuláció készítés

3 Mit is jelent a költségelszámolás? Mi a költségelszámolás célja? 3

4 A költségelszámolás megjelenítése a főkönyvi könyvelésben Az 5. számlaosztály a költségeket költségnemek szerint csoportosítva kell, hogy tartalmazza. Az 5. számlaosztályon belül-az eredménykimutatást összköltség eljárással készítő vállalkozónak-elkülönítetten kell kimutatni az aktivált saját teljesítmények tárgyévi értékeinek változását. A 8. számlaosztálynak összköltség eljárással készülő eredménykimutatáshoz tartalmaznia kell többek között az anyagjellegű ráfordításokat, a személyi jellegű ráfordításokat és az értékcsökkenési leírást. 4

5 A költségelszámolás megjelenítése a főkönyvi könyvelésben A 8. számlaosztály forgalmi eljárással készülő eredménykimutatáshoz tartalmazza az értékesítés közvetlen költségeit, az értékesítés közvetett költségeit (ezen belül az értékesítési, forgalmazási, az igazgatási és egyéb általános költségeket). A 6-7. számlaosztály-a gazdálkodó döntéseinek megfelelően-használható a vezetői információk biztosítására. 5

6 Alapszabály A költségeket az 5-ös költségnem főkönyvi számlákon kötelező könyvelni, függetlenül az eredménykimutatás választott formájától! 6

7 A költségek megjelenése a beszámolóban Az időszak költségeit a választott eredménykimutatás megfelelő során kell szerepeltetni az üzemi/üzleti tevékenység eredményének meghatározása érdekében. A kiegészítő mellékletben a forgalmi költség eljárás szerinti eredménykimutatást készítő vállalkozásnak be kell mutatni az aktivált saját teljesítmények értékének részletezését és a költségek költségnemenkénti megbontását. 7

8 Költségek megjelenése az eredménykimutatásokban Összköltség "A" Forgalmi "A" I. Értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége 04. Saját előállítású eszközök aktívált értéke 04. Eladott áruk beszerzési értéke II. Aktívált saját teljesítmények értéke 05. Eladott ( közvetített ) szolgáltatások értéke III. Egyéb bevételek II. Értékesítés közvetlen költségei Ebből: visszaírt értékvesztés III. Értékesítés bruttó eredménye 05. Anyagköltség 06. Értékesítési, forgalmazási költségek 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 07. Igazgatási költségek 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Egyéb általános költségek 08. Eladott áruk beszerzési értéke IV. Értékesítés közvetett költségei 09. Eladott ( közvetített ) szolgáltatások értéke V. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások VI. Egyéb ráfordítások 10. Bérköltség Üzemi ( üzleti ) tevékenység eredménye 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Üzemi ( üzleti ) tevékenység eredménye 8

9 Üzemi, üzleti eredmény levezetése Összköltség alapján: Árbevétel + ASTÉ + Egyéb bevétel - Anyagjellegű ráfordítások - Személyi jellegű ráfordítások - Értékcsökkenési leírás - Egyéb ráfordítások Forgalmi alapján: Árbevétel - Értékesítés közvetlen költségei - Értékesítés közvetett költségei + Egyéb bevételek - Egyéb ráfordítások 9

10 Az összefüggés a két eljárás között: Anyagjellegű ráfordítások +Személyi jellegű ráfordítások +Értékcsökkenési leírás -Aktivált saját teljesítmények értéke= Értékesítés közvetlen költségei +Értékesítés közvetett költségei 10

11 Egyszerűsítve: Anyagköltség +Igénybe vett szolgáltatások értéke +Egyéb szolgáltatások értéke +Bérköltség + Személyi jellegű egyéb kifizetések + Bérjárulékok +Értékcsökkenési leírás -Aktivált saját teljesítmények értéke Értékesítés elszámolt önköltsége +Értékesítés közvetített költsége KÖLTSÉGNEMEK 11

12 Nélkülözhetetlen alapfogalmak Saját termelésű készletek: a befejezetlen termelés, a félkész termékek, a késztermékek, a növendék-, hízó- és egyéb állatok Befejezetlen termelés, félkész termékek: Az értékesítést megelőzően a termelés, a feldolgozás valamely fázisában vannak. Késztermékek: Már feldolgozott, elkészült állapotban az értékesítésre várnak (késztermékek). 12

13 Befejezetlen termelés Azok a megmunkálás alatt lévő termékek, teljesítmények, amelyeken legalább egy lényeges munkaműveletet már elvégeztek, de teljes megmunkálási folyamaton még nem mentek keresztül, nem vehetők késztermékként raktárra, valamint befejezetlen termelésként kell kimutatni a fordulónapig ki nem számlázott szolgáltatások teljesítményei. 13

14 Félkésztermék Minden olyan termék, amely a vállalkozásnál legalább egy teljes megmunkálási folyamaton végigment, raktárra vehető, vagy ilyen címen raktárra vették, de még nem késztermék. Ezek a készletek vagy a vállalkozáson belül további megmunkálásra vagy értékesítésre kerülnek. 14

15 Késztermék A késztermék valamennyi megmunkálási folyamaton végigment és megfelel a vele szemben támasztott előírásoknak, szabványoknak. A késztermék raktárra is vehető és értékesíthető is. 15

16 Saját termelésű készletek nyilvántartási lehetőségei A STK-ről folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet: Nyilvántartási árat nem alkalmaz (tényleges előállítási önköltséget alkalmaz) Nyilvántartási árat (tervezett árat) alkalmaz A STK-ről folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezet A STK-ről a nyilvántartást mennyiségben és értékben sem vezeti 16

17 ÖSSZEFÜGGÉS VAN: A STK NYILVÁNTARTÁSI MÓDJA A KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS RENDSZERE ÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS FORMÁJA KÖZÖTT! 17

18 A költség- és teljesítmény elszámolás FOLYAMATA termék előállítás esetén 1. Nyitó befejezetlen termelés visszavezetése 2. Tárgyidőszaki költségek elszámolása, rendezése és felosztása 3. Készletre (raktárra) vétel (és a záró befejezetlen termelés átvezetése) 4. Kibocsátás (értékesítés) 5. Egyéb készletcsökkenések elszámolása ( nem rendeltetésszerű készletmozgások ) 6. Leltáreltérések elszámolása 7. Értékelés (időszak végi selejtezés és a piaci típusú értékvesztés elszámolása) 8. Eredményszámlák rendezése 18

19 Költségelszámolás lehetőségei I. ÖSSZKÖLTSÉG eredménykimutatás esetén A) Kizárólag az 5. költségnem számlaosztály számláin könyveli költségeit, a közvetlen és közvetett költségeket az 5. számlaosztályon belül nem különíti el. STK-ról folyamatos nyilvántartás nincs STK-ról mennyiségi nyilvántartást vezet STK-ról folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet» Nyilvántartási árat nem alkalmaz» Alkalmaz nyilvántartási árat B) A vállalkozó költségeit kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztály számláin könyveli, a számlaosztályon belül munkaszámokra, projektek kódokra könyvel. STK-ról folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet» Nyilvántartási árat nem alkalmaz» Alkalmaz nyilvántartási árat C) A vállalkozás a 6. költséghelyek, általános költségek és a 7. tevékenységek költségei számlaosztály számláin is könyveli költségeit. (567) Elsődleges költségnem elszámolás STK-ról folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet» Nyilvántartási árat nem alkalmaz» Alkalmaz nyilvántartási árat (675) Elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás STK-ról folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet» Nyilvántartási árat nem alkalmaz» Alkalmaz nyilvántartási árat 19

20 Költségelszámolás lehetőségei II. FORGALMI eredménykimutatás esetén A) A vállalkozó költségeit kizárólag az 5. Költségnemek számlaosztály számláin könyveli, a számlaosztályon belül munkaszámokra, projektekkódokra könyvel. STK-ról folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet» Nyilvántartási árat nem alkalmaz» Alkalmaz nyilvántartási árat B) A vállalkozás a 6. költséghelyek, általános költségek és a 7. tevékenységek költségei számlaosztály számláin is könyveli költségeit. (567) Elsődleges költségnem elszámolás STK-ról folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet» Nyilvántartási árat nem alkalmaz» Alkalmaz nyilvántartási árat (675) Elsődleges költséghely, költségviselő elszámolás STK-ról folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet» Nyilvántartási árat nem alkalmaz» Alkalmaz nyilvántartási árat C) EGYÉB MÓDSZEREK 20

21 Elszámolás a 6-os és 7-es főkönyvi számlák felhasználásával 21

22 A 6. költséghelyek, általános költségekhez tartozó számlaosztály tartalma Tartalmát a vállalkozás főtevékenysége, felépítése és a vezetői információs igény egyaránt befolyásolja. A költségelszámolás kialakításánál a következő alapelvárásoknak kell megfelelni a számlaosztály tekintetében: 1. Minden olyan területileg elhatárolható, esetleg önálló vezetéssel rendelkező költséghelyre ki kell alakítani a könyvviteli elszámolást, amelyekre a költségek tervezése megtörtént. 2. Az elszámolási költséghelyeken a költségek gyűjtését azzal a tartalommal és szerkezetben kell végezni, ahogyan a tervezés történt, mert így mind a terv végrehajtása, mind a költséggazdálkodás könnyebben minősíthető (a gyűjtés természetesen az adott költséghelyi számlához tartozó részletes analitikában is történhet). 3. Biztosítani kell a költséghelyek fel nem osztott általános költségeit értékesítési/forgalmazási, igazgatási és egyéb általános költségek szerinti bontásban, ha a vállalkozás eredménykimutatását forgalmi eljárással készíti. 22

23 Általános elszámolási költséghelyek (egységek) egy ipari tevékenységet folytató vállalkozásoknál Termelő üzemek vagy főüzemek Javító-karbantartó és szolgáltató üzemek, más néven segédüzemek 23

24 Termelő üzemek vagy főüzemek A főüzem olyan, általában területileg és szervezetileg is körülhatárolt költséghely, ahol a termék, termékek gyártása folyik. A főüzemi költségek felosztásának elszámolása: T 7. Költségviselő (termelési számla) K 6. Főüzemi költségek 24

25 Segédüzemek A segédüzemek (társüzemek) a főüzemi tevékenységet közvetve szolgálják. Tevékenységük nem közvetlenül a termék előállításával kapcsolatos, de a termelés és vagy szolgáltatás nyújtás előfeltételeit biztosítják. 25

26 Társüzemi költségek felosztása/rendezése Lehetőségek: A társüzemek szolgáltatást nyújtanak a főüzemnek: T 7. Főüzemi költségek K 6. Társüzemi költségek A társüzemek nem nyújtanak egymásnak szolgáltatást. A társüzemek egymásnak is nyújtanak szolgáltatást: (közvetett ktg. rendezése) T 6. Társüzemi költségek 2 K 6. Társüzemi költségek 1. 26

27 A 6. Általános költségek számlaosztály ajánlott részletezése 61. Javító-karbantartó üzemek költségei 62. Szolgáltatást végző üzemek költségei 63. Gépköltségek Üzemi irányítás általános költségei 66. Központi irányítás általános költségei 67. Értékesítési és forgalmazási költségek 68. Egyéb általános költségek 69. Költséghelyi költségek átvezetése 27

28 Minimum elvárások a 7. költségviselők számlák tartalmát illetően A költségviselőkre történő elszámolás elsődleges célja az önköltség megállapíthatósága a főkönyvi elszámolásból. A költségviselők kijelölésénél a termelési sajátosságokat (homogén termékcsoport, rokon termékek gyártása, stb.) és a vállalkozás egyéb kiemelt tevékenységeit kell szem előtt tartani. A termelési számlákat és a hozzájuk kapcsolódó részletes analitikus nyilvántartásokat úgy kell kialakítani, hogy azok információt biztosítsanak a közvetlen költségekről az előre meghatározott kalkulációs tételenkénti bontásban, megfelelő adatokat biztosítsanak a befejezetlen termelés leltárának összeállításához, és alkalmasak legyenek a befejezett termelés költségalakulásának elemzéséhez. 28

29 T Termelési számlák tartalma 7. Termelési vagy költségviselő számla K Nyitó befejezetlen termelés Egyből közvetlen költségek Felosztott üzemi költségek Félkész termék továbbfelhasználás Hulladékmegtérülés Befejezett termelés értéke Záró befejezetlen termelés értéke A nyitó befejezetlen termelés átvezetése, a befejezett termelés értékének készletre (raktárra) vétele, a záró befejezetlen termelés értékének visszavezetése a 79-es számlacsoport valamelyik számláján keresztül is történhet. 29

30 Befejezett termelés értékének megállapítása A befejezett termelés értékének megállapítása a következő alapösszefüggéssel (is!) számolható: Nyitó befejezetlen termelés értéke (1) + egyből közvetlen költségek (2) + felosztott költségek (3) + félkész termék továbbfelhasználás (4) - Hulladékmegtérülés (5) - Záró befejezetlen termelés értéke (6) =Befejezett termelés értéke (7) 30

31 Befejezett termelés értéke Nyitó befejezetlen termelés értéke + Tárgyidőszaki összes közvetlen költség - Záró befejezetlen termelés értéke =Befejezett termelés értéke (Elkészült termékek előállítási költsége összesen) 31

32 Elszámolási lehetőségek 6-os és 7-es főkönyvi számlák alkalmazása esetén Elsődleges költségnem, másodlagos költséghely-költségviselő 5(6,7) Elsődleges költséghely-költségviselő, másodlagos költségnem 6,7 (5) DE: Az elszámolást befolyásolja még az eredménykimutatás formája és a készletnyilvántartás módja is! 32

33 A befejezetlen termelés elszámolása év elején 1) Csak 5 elszámolás esetén: T 581. STKÁV 2) 5,(6,7); ÖEK esetén: T 581. STKÁV K 23. Beflen készlet K 23. Beflen készlet T 7. Termelési szla. K 59. Ktg.átvezetés 3) 6,7 (5); FOEK esetén: T 7. Termelési szla. K 23. Beflen készlet T 581. STKÁV K 59. Ktg.átvezetés 33

34 Költségelszámolás 1) Csak 5 elszámolás esetén: T Termelési ktg. K ) 5,(6,7); ÖEK esetén: T Termelési ktg. K 1-4. T 6. Költséghely szla. K 59. Ktg.átvezetés T 7. Termelési szla. K 59. Ktg.átvezetés 3) 6,7 (5); FOEK esetén: T 6. Költséghely szla. K 1-4. T 7. Termelési szla. K 1-4. T Termelési ktg. K 59. Ktg.átvezetés 34

35 Hulladékmegtérülés elszámolása 1) Csak 5 elszámolás esetén: T 22. Egyéb anyagok K 51. Anyagköltség 2) 5,(6,7); ÖEK esetén: T 22. Egyéb anyagok K 51. Anyagköltség T 59. Költségátvez. K 7. Termelési szla. 3) 6,7 (5); FOEK esetén: T 22. Egyéb anyagok K 7. Termelési szla. T 59. Ktg.átvezetés K 51. Anyagköltség 35

36 Közvetett költség felosztása 1) Csak 5 elszámolás esetén: Nem jellemző ez az elszámolás. 2) 5,(6,7); ÖEK esetén: T 7. Termelési szla. K 6. Költséghely szla. 3) 6,7 (5); FOEK esetén: T 7. Termelési szla. K 6. Költséghely szla. 36

37 Készletre (raktárra) vétel- késztermék készlet 1) Csak 5 elszámolás esetén: T 251. Késztermék K 581. STKÁV 2) 5,(6,7); ÖEK esetén: T 251. Késztermék K 581. STKÁV (T 59. Ktg.átvezetés K 7. Termelési szla.) 3) 6,7 (5); FOEK esetén: T 251. Késztermék K 7. Termelési szla. 37

38 Készletre (raktárra) vétel- záró befejezetlen termelés 1) Csak 5 elszámolás esetén: T 23. Beflen készlet K 581. STKÁV 2) 5,(6,7); ÖEK esetén: T 23. Beflen készlet K 581. STKÁV (T 59. Ktg.átvezetés K 7. Termelési szla.) 3) 6,7 (5); FOEK esetén: T 23. Beflen készlet K 7. Termelési szla. 38

39 Értékesítés (kibocsátás) elszámolása Készletcsökkenések elszámolása: 1) Csak 5 elszámolás esetén: T 581. STKÁV K 251. Késztermék 2) 5,(6,7); ÖEK esetén: T 581. STKÁV K 251. Késztermék 3) 6,7 (5); FOEK esetén: T Értékesítés elszámolt közvetlen költsége K 251. Késztermék + Kapcsolódó tétel az árbevétel elszámolása! 39

40 Speciális nem rendeltetésszerű készletmozgásokkal kapcsolatos elszámolások Tartalmuk alapján ténylegesen előállított eszközértéket nem teremtő speciális gazdasági események: Saját termelésű készlettel kapcsolatos ráfordítás jellegű készletcsökkenések (A saját termelésű készlet nem az eredeti rendeltetésének megfelelően kerül ki a vállalkozás vagyonköréből.) saját termelésű készlet értékvesztése hiányzó saját termelésű készlet könyv szerinti értéke térítés nélkül átadott saját termelésű készlet apportba adott saját termelésű készlet béren felüli juttatásként adott saját termelésű készlet stb. Saját termelésű készlettel kapcsolatos bevétel jellegű készletnövekedések (A saját termelésű készlet növekedés nem a termelés eredménye.) saját termelésű készlet értékvesztésének visszaírása többletként fellelt saját termelésű készlet 40

41 Elszámolóár alkalmazása a saját termelésű készleteknél

42 Elszámolóáras nyilvántartás alkalmazása lehetőség az időszaki számviteli feladatokat egyszerűsíti a mennyiségi változással járó készletmozgások rögzített áron (ELSZÁMOLÓÁRON: tervezett önköltség) kerülnek elszámolásra az időszak közben időszak végén utókalkuláció készül a mennyiségi változással járó készletcsökkenéseket utólag (időszak végén) a tényleges önköltségre kell helyesbíteni

43 Tekintsük a következő számlakarokat! T 251. Késztermékek elszámolóáron NY 10*1000 K T NY 10* KÉK K Nyitó készlet mennyisége Tervezett önköltség Tényleges önköltség 10 db Ft/db Ft/db

44 Megjegyzés 251. Késztermékek T elszámolóáron K T Tényleges önköltség: KÉK K 251. Késztermékek T elszámolóáron K T 258. KÉK K Tényleges önköltség: 980

45 Mintapélda a 6-os, 7-es számlák használatára NYITÓ késztermék 0 EFt NYITÓ beflen készlet 120 EFt Tárgyidőszaki költségek: Termelés egyből közvetlen költségei 200 EFt Közvetett költségek 320 EFt Felosztásra kerülő korábban közvetett költségek 160 EFt ZÁRÓ beflen készlet 80 EFt Az időszakban elkészült késztermék fele értékesítésre került, az árbevétel 600 EFt. Feladat: 1. Könyvelje az időszak gazdasági eseményeit 5(67) elszámolást és összköltség eredménykimutatást feltételezve! 2. Könyvelje az időszak gazdasági eseményeit (67)5 elszámolást és forgalmi eredménykimutatást feltételezve! 45

46 Számoljuk ki.. 1. Melyik év eredménykimutatásában jelenik meg a nyitó befejezetlen készlet előállítási költsége? 2. Az összes termelési költséget. 3. Az elkészült késztermékek előállítási költségét és önköltségét (mutassa be a 7 -es termék számla tartalmát) 4. A STKÁV számla értékét. 5. Az összes értékesítési költséget (készítse el a költségegyeztetést) és értékesítés közvetlen és közvetett költségeit. 6. Mutassa be az eredményszámlák rendezését FOEK összeállítása esetén! 46

47 Szolgáltatási tevékenység költségeinek és teljesítményének elszámolása 47

48 Mintapélda Egy pályázatírással és szaktanácsadással foglalkozó társaság megbízást kapott egy beruházási célú pályázati anyag elkészítésére. A készülő pályázattal ( termékkel ) kapcsolatosan a következő költségek merültek fel: Papír-írószer költség: Ft + Áfa Nyomdai szolgáltatás díja: Ft + Áfa Pályázatírók bérköltsége: Ft Pályázatírók bérjárulék költségei: Ft Külső szaktanácsadók díja: Ft + Áfa Irodai igazgatás költségei: Ft A pályázat (a termék ) az üzleti évben elkészült és Ft + Áfa áron kiszámlázásra is került. 48

49 Mintapélda Feladat: 1. Könyvelje az időszak gazdasági eseményeit 5(67) elszámolást és összköltség eredménykimutatást feltételezve! 2. Könyvelje az időszak gazdasági eseményeit (67)5 elszámolást és forgalmi eredménykimutatást feltételezve! 3. Mennyiben változik a kidolgozás, ha a pályázat nem készül el az üzleti évben, de a felmerült közvetlen költségek 80%-nak erejéig a társaság kibocsátott egy részszámlát az eddigi teljesítés ellenértékeként 20 %-os haszonnal! 49

50 Szolgáltatáshoz tartozó termelési számla T 7. Szolgáltatás K Nyitó befejezetlen termelés Egyből közvetlen költségek Felosztott üzemi költségek Megtérülések 811/ Befejezett termelés értéke 23/ Záró befejezetlen termelés értéke A nyitó befejezetlen termelés átvezetése, a befejezett termelés értékének kivezetése, a záró befejezetlen termelés értékének visszavezetése a 79-es számlacsoport valamelyik számláján keresztül is történhet. 50

51 Szolgáltatási tevékenység folyamata 1. Szolgáltatással kapcsolatos nyitó befejezetlen termelés visszavezetése 2. Tárgyidőszaki költségek elszámolása 3. Értékesített szolgáltatás árbevételének elszámolása (forgalmi eredménykimutatás esetén a szolgáltatás bekerülési értékének elszámolása a Értékesítés közvetlen költségei számlacsoportba) 4. Szolgáltatással kapcsolatos záró befejezetlen termelés átvezetése 5. Eredményszámlák rendezése 51

52 Flexibilis költségtervezés módszere

53 A termelés volumene (a költségjellemző) változásával való kapcsolat szerint a költségeket két nagy csoportra osztjuk: állandó költségek változó költségek, ezen belül arányosan változó (proporcionális), arány alatt változó (degresszív), arány felett változó (progresszív) költségek. 53

54 Teljes önköltség alakulása a termelés volumenváltozásának tükrében Költségek alakulása Termelés volumene Állandó költség összege Proporcionális költség összege Progresszív költség összege Degresszív költség összege Egységköltség (önköltség) alakulása Termelés volumene Állandó költség összege Proporcionális költség összege Progresszív költség összege Degresszív költség összege ,

55 Tervezzünk költséget! Üzemi költség év EFt Üzemi költség év EFt Termelés volumene év db Termelés volumene év db Tervezett kibocsátás év db Üzemi költség év???

56 Tervezzünk költséget! Volumenváltozás évről évre: db/ db=1, % Költségváltozás évről évre: EFt/7 000 EFt=1, % Ezek szerint a kibocsátás 1 %-os változása az üzemi költségek esetében 10/25=0,4 %- os változást indukál. Reagálási fok=0,4

57 Tervezzünk költséget! A termelés évre tervezett növekedése: db/ db=1, % évi üzemi költségek: + 18 %*0,4= +7,2 %, tehát a tervezett költség= =7 700 EFt*1,072=8 254,4 EFt

58 Definiáljuk a reagálási fokot (r)! DEF1: A reagálási fok megmutatja, hogy a költségjellemző 1 %- os változása hány százalékos változást indukál az adott költségcsoportnál. A költség az r -rel párhuzamosan, egy időben, DE eltérő mértékben változik!!! DEF2: A reagálási fok megmutatja, hogy egy adott költségcsoport hány százaléka viselkedik arányosan változó költségként. Az r számítható adott ktgfajtára és vállalati szintre egyaránt. Vállalati szinten egy átlagos r -t számítunk, súlyozott számtani átlag segítségével.

59 HA A TEVÉKENYSÉG MENNYISÉGE MEGVÁLTOZIK TERMELŐ SZOLGÁLTATÓ KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG AKKOR A KÜLÖNFÉLE VÁLLALATI KÖLTSÉGEK ÉRTÉKEI IS MEGVÁLTOZNAK VALAMILYEN MÉRTÉKBEN REAGÁLÁSI FOK 59

60 Milyen reagálási fok jellemzi a korábban megismert költségcsoportokat? Állandó költségek (fix költségek) r=0 Változó költségek Arányosan változó (proporcionális) r=1 Arány alatt változó költségek (degresszív) 0<r<1 Arány felett változó költségek (progresszív) r>1

61 Tervezzünk költséget a reagálási fok felhasználásával! Bázis adatok: Termelés db Fix költségek EFt Degresszív költségek EFt (r=0,6) Degresszív költségek EFt (r=0,2) Arányosan változó költségek EFt Feladat: Tervezze meg a következő időszaki költségeket, ha a tervezett termelés db!

62 Megoldás a DEF 1 alapján: Tervezett volumennövelés: db/ db=1,2, tehát + 20 % Tervezett költségek: Fix költségek EFt Degresszív költségek EFt*1,12 Degresszív költségek EFt*1,04 Arányosan változó költségek EFt*1,2 Összesen EFt

63 Tervezett költség kiszámításának képlete a reagálási fok ismeretében: K (t)= K (0) * (1+ r * v %/100 %) r: reagálási fok K (0): bázis költség K (t): tervezett költség V %: a költségjellemző változása

64 Átlagos reagálási fok (R): = redukált proporcionális összes költség költség Megmutatja, hogy az összes költségnek hány százaléka viselkedik arányosan változó költségként.

65 Megoldás a DEF 2 alapján: Redukált proporcionális költség: EFt*0=0 EFt EFt*0,6=1 680 EFt 800 EFt*0,2=160 EFt EFt*1=4 000 EFt Összesen EFt Redukált fix költség: EFt*1=2 000 EFt EFt*0,4=1 120 EFt 800 EFt*0,8=640 EFt EFt*0=0 EFt Összesen EFt Tervezett költség=5 840 EFt*1, EFt= EFt

66 A fedezeti sémában való megjelenés szerint az alábbi két költségcsoport létezik : Redukált proporcionális Redukált fix költségek. A költségek redukálása a költségváltozási tényező (reagálási fok) felhasználásával történik. Felhasználása a fedezeti sémában történő gazdasági kalkuláció készítése során valósul meg! 66

67 Fedezeti költségszámítás (ÁKFN-SÉMA) Árbevétel Fedezeti séma: - Proporcionális (= Redukált proporcionális ktg) = FEDEZETI ÖSSZEG - Fix költség (= Redukált fix ktg.) = Eredmény 67

I. RÉSZ / 12. FEJEZET SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK

I. RÉSZ / 12. FEJEZET SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK I. RÉSZ / 12. FEJEZET SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK GYAKORLÓ FELADATOK 1. feladat megoldása 1. feladatrész megoldása 0. Nyitás 251. 491. 10 000 10 000 Nyitómérleg számla 1. Tárgyidőszaki költségek elszámolása

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV

HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV HÁZI DOLGOZAT TÁVOKTATÁS TAGOZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV 1 1. FELADAT: Gazdasági kalkuláció Egy vállalkozás tevékenységéhez tartozó egyik üzem adatai a következők: (Az üzemben

Részletesebben

Tevékenység költségei

Tevékenység költségei Tevékenység költségei Kiadás, ráfordítás, költség Kiadás: minden kifizetés, amely csökkenti a pénzeszközöket Ráfordítás: A vállalkozás eredményét csökkenti. Költség: a költség a tevékenység/termelés során

Részletesebben

Saját termelésű készletek részei. Üzleti számvitel. Termeléskönyvvitel. Kalkulációs séma (példa) Saját termelésű készlet értékelése

Saját termelésű készletek részei. Üzleti számvitel. Termeléskönyvvitel. Kalkulációs séma (példa) Saját termelésű készlet értékelése MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Saját termelésű készletek részei Üzleti számvitel Termeléskönyvvitel Dr. Pál Tibor Saját termelésű

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése. II. Előadás Termeléskönyvvitel 1.

Éves beszámoló összeállítása és elemzése. II. Előadás Termeléskönyvvitel 1. Éves beszámoló összeállítása és elemzése II. Előadás Termeléskönyvvitel 1. Saját termelésű készletek részei Saját termelésű készletek Eszköz Mérleg Forrás Befejezetlen termelés (23) (legalább egy műveletet

Részletesebben

Költségelszámolás II.

Költségelszámolás II. Költségelszámolás II. Számvitel I. 2004. november 17. Joó Ágnes 1 őző előadáson kiosztott feladat megoldásának befejezése: osztott feladat megoldása: költséghely, költségviselő elszámolással a. Társasági

Részletesebben

Saját termelésű készletek részei

Saját termelésű készletek részei Éves beszámoló összeállítása és elemzése II. Előadás Termeléskönyvvitel 1. Saját termelésű készletek részei Saját termelésű készletek Eszköz Mérleg Forrás Befejezetlen termelés (23) (legalább egy műveletet

Részletesebben

2. feladat (A beszámoló összeállítása)

2. feladat (A beszámoló összeállítása) 2. feladat (A beszámoló összeállítása) A BESZÁMOLÓ 1 Kft. 2017. december 31-i főkönyvi kivonatából a következő záró egyenlegeket ismerjük. A főkönyvi kivonat még nem tartalmazza a kiegészítő gazdasági

Részletesebben

A kalkuláció. A kalkuláció: olyan műszaki-gazdasági tevékenység, gazdasági számítás, amely valamely

A kalkuláció. A kalkuláció: olyan műszaki-gazdasági tevékenység, gazdasági számítás, amely valamely A kalkuláció A kalkuláció: olyan műszaki-gazdasági tevékenység, gazdasági számítás, amely valamely tevékenység végzésének tervezett vagy tényleges erőforrás igényét veszi száma. tágabb értelemben vezetői

Részletesebben

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999.

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. 54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. december 31-én 3 000 eft jegyzett tőkével alakult, amely összeget

Részletesebben

Üzleti számvitel működés

Üzleti számvitel működés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Fogalma Üzleti számvitel Vállalkozás működés Költségek csökkentő tételek növelő tételek Dr.

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzés

Éves beszámoló összeállítása és elemzés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzés IV. előadás Eredménykimutatás I. Az eredménykimutatás

Részletesebben

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Számvitel alapjai Előadásvázlatok 6. rész Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás összköltség és forgalmi költség eljárással. A beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Már ismerjük Őt is

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7

TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7 TARTALOMJEGYZÉK ELÕSZÓ...7 1. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS...9 1.1 Az eredménykimutatás fogalma, tartalma...9 1.2 Az eredmény megállapításának összetevõi...11 1.2.1 Bevételek...11 1.2.2 Költségek, ráfordítások...12

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Éves beszámoló összeállítása és elemzése I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Alapfogalmak Vállalkozás működés Eredmény Eredmény csökkentő tételek Eredmény növelő tételek Költségek Ráfordítások

Részletesebben

Termékek Pálcikás jégkrém + 29 000 20 000 300 000 75 000 Poharas jégkrém + 20 000 10 000 380 000 95 000

Termékek Pálcikás jégkrém + 29 000 20 000 300 000 75 000 Poharas jégkrém + 20 000 10 000 380 000 95 000 31. Feladat Egy jégkrémgyártó kft. pálcikás és poharas jégkrémeket állít elő. A vállalkozás két üzemében (adagoló és fagyasztó üzem) mindkét termékcsoport termelése folyik. 20X1. január havi nyitó mérlege

Részletesebben

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Éves beszámoló összeállítása I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Alapfogalmak Vállalkozás működés Eredmény Eredmény csökkentő tételek Eredmény növelő tételek Költségek Ráfordítások Fogalmi

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái.

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor Az eredménykimutatás Számviteli okmány

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Formai jellemzõk. Eredménykategóriák. Tartalmi jellemzõk. Az eredménykimutatás fajtái

Az eredménykimutatás. Formai jellemzõk. Eredménykategóriák. Tartalmi jellemzõk. Az eredménykimutatás fajtái Üzleti számvitel XXI. Elõadás Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Az eredménykimutatás Számviteli

Részletesebben

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc)

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) MISKOLCI EGYETEM Név:... Gazdaságtudományi Kar Neptun kód:... Számvitel Tanszék Miskolc, 2006. ELMÉLETI KÉRDÉSEK (30 pont) MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) I.

Részletesebben

Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben

Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben Bevezető feladat Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben A vállalkozás a tárgyidőszakban A és B típusú terméket gyártott. A tárgyidőszakkal kapcsolatban a következő információkat ismeri: A termék

Részletesebben

A pénzügyi kimutatásokban előforduló leggyakoribb hibák. Zatykó Zsuzsanna Kontrolling Önálló Iroda irodavezető

A pénzügyi kimutatásokban előforduló leggyakoribb hibák. Zatykó Zsuzsanna Kontrolling Önálló Iroda irodavezető A pénzügyi kimutatásokban előforduló leggyakoribb hibák Zatykó Zsuzsanna Kontrolling Önálló Iroda irodavezető Irányadó jogszabály 2000.évi C. törvény a számvitelről 2016.évtől alkalmazandó szabályváltozások

Részletesebben

KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS II.

KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS II. KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS II. M O T T Ó Költség nélkül nincs haszon! Róth J 1 K ölts ltségelsz gelszám ol olás ol II. II. II. II. Költségelszámolás (output) 2 Róth STK Termékek teljesítmények Kimenet KÖVETKEZIK

Részletesebben

Pénzügyi számvitel február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem

Pénzügyi számvitel február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem Pénzügyi számvitel 1 A pénzügyi számvitel fogalma A pénzügyi számvitel fogalma: a pénzügyi számvitel a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű,

Részletesebben

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ

SZÁMVITEL ALAPJAI VIZSGAKONZULÁTCIÓ 1. Feladat SZÁMVITEL ALAPJAI Cash Flow példa Mérlegadatok: Bázis Tárgy Befektetett eszközök: Ingatlanok: 375 476 Műszaki berendezések: 340 292 Szellemi termékek: 510 400 Forgóeszközök: Készletek: 420 350

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés Számviteli ügyintéző részszakképesítés

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés Számviteli ügyintéző részszakképesítés NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 49/3-116/2018 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2018. május 15. 11.15 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Statisztikai számjel. PANNON-VÍZ Zrt. A változat MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel. PANNON-VÍZ Zrt. A változat MÉRLEG Eszközök (aktívák) 1 1 4 0 1 4 2 9 3 6 0 0 1 1 4 0 8 Statisztikai számjel PANNON-VÍZ Zrt. A változat MÉRLEG Eszközök (aktívák) A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 32.585.877 35.266.884 I. Immateriális javak 300.339 296.016 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A vállalkozás egyik alapanyag készletéről a következő információkat ismeri:

A vállalkozás egyik alapanyag készletéről a következő információkat ismeri: 1. KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG TÉMAKÖR 1. feladat A vállalkozás egyik alapanyag készletéről a következő információkat ismeri: Megnevezés Mennyiség (kg) Egységár (Ft/kg) Nyitókészlet 1.500 1.000

Részletesebben

Könyvviteltan (Számvitel I.) 12. előadás

Könyvviteltan (Számvitel I.) 12. előadás Könyvviteltan (Számvitel I.) 12. előadás Időbeli elhatárolások (ráfordítás és bevétel Eredményelszámolás és felosztás Eredménykimutatás sorok tartalma dr. Mikáczó Éva Időbeli elhatárolások Időbeli elhatárolás

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hauserné Dénes Éva. Költségek elszámolása és a raktárravétel II. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Hauserné Dénes Éva. Költségek elszámolása és a raktárravétel II. A követelménymodul megnevezése: Hauserné Dénes Éva Költségek elszámolása és a raktárravétel II. A követelménymodul megnevezése: Könyvvezetés és pénzforgalmi nyilvántartások vezetése A követelménymodul száma: 1972-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Költségek elszámolása és raktárravétel II.

Költségek elszámolása és raktárravétel II. Hauserné Dénes Éva Költségek elszámolása és raktárravétel II. A követelménymodul megnevezése: Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok) A követelménymodul száma: 1972-06 A tartalomelem

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

Anyagok. Áruk. Alap-, segéd-, üzem-, fûtõ- és egyéb agyagok Tartalék alkatrészek Fogyóeszközök Gyártóeszközök. - csak értékben

Anyagok. Áruk. Alap-, segéd-, üzem-, fûtõ- és egyéb agyagok Tartalék alkatrészek Fogyóeszközök Gyártóeszközök. - csak értékben Üzleti számvitel XII. elõadás A vásárolt könyvviteli elszámolása. Dr. Pál Tibor 2008.11.02. A tagolása, és tartalma a törvény szerint Anyag Áru Vásárolt Készletek Készletekre adott elõleg Saját termelésû

Részletesebben

Költség. A projekt költségeinek mérése, elszámolása, felosztása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása

Költség. A projekt költségeinek mérése, elszámolása, felosztása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása. Költségek csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék A projekt költségeinek mérése, a, felosztása Költség Költségnek tekintjük a tevékenység

Részletesebben

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban 6 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 483 989 846 779 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 483 989-846 779 4 3 Saját termelésű készletek állományváltozása

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

A beszámoló összeállítása (A nagyfeladat ) Érintett témák, a feldolgozás ütemterve

A beszámoló összeállítása (A nagyfeladat ) Érintett témák, a feldolgozás ütemterve A beszámoló összeállítása (A nagyfeladat ) Érintett témák, a feldolgozás ütemterve 1. Egy nagyfeladat kidolgozása 2. A mérlegkészítés időszakának típus elszámolásai I. sz. feladat A Beszámol-Ő-1 Kft. 2X16.

Részletesebben

Pénzügyi számvitel III. előadás. A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása

Pénzügyi számvitel III. előadás. A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása Pénzügyi számvitel III. előadás A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása A készletek tagolása, és tartalma a törvény szerint Készletek Anyag Áru Vásárolt készletek Készletekre adott előleg Saját termelésű

Részletesebben

Kiadás Költség Ráfordítás

Kiadás Költség Ráfordítás Kiadás Költség Ráfordítás Kiadás: minden, a vállalatnál ténylegesen felmerült kifizetés, pénzeszköz-kiáramlás, aminek következtében csökken a vállalkozás pénzkészlete. Költség: az adott tevékenység megvalósításához,

Részletesebben

Költséggazdálkodás. Kis- és középvállalkozások. Költséggazdálkodás. Ügyvezetés I. és II.

Költséggazdálkodás. Kis- és középvállalkozások. Költséggazdálkodás. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Költséggazdálkodás 2 Költséggazdálkodás Tény: a működéssel költségek merülnek fel Cél: okok minél pontosabb ismerete Módszer: ok okozati összefüggések

Részletesebben

A vásárolt készletek tartalma. Készletek a mérlegben. Vásárolt készletek értékelése. nyilvántartásának formái

A vásárolt készletek tartalma. Készletek a mérlegben. Vásárolt készletek értékelése. nyilvántartásának formái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék A készletek tagolása, és tartalma a törvény szerint Készletek PÉNZÜGYI SZÁMVITEL Kántor

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA

AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA I. AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA Az önköltség számítási szabályzat célja, hogy részletesen szabályozza a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár (továbbiakban: MMgMK) alaptevékenységének

Részletesebben

Szent István Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

Szent István Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL GYAKORLÓ FELADATOK ELŐADÁSHOZ Készítette: Véghné Dr. Bálint Katalin TEL: 203887440 2012 1 B Költségtan 1. Téma: A költségek

Részletesebben

Pénzügyi számvitel III. előadás. A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása

Pénzügyi számvitel III. előadás. A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása Pénzügyi számvitel III. előadás A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása Készletek a mérlegben B I. Készletek 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkésztermékek 3. Növendék, hízó és egyéb állatok

Részletesebben

SZÁMVITEL PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐI KÉPZÉS

SZÁMVITEL PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐI KÉPZÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐI KÉPZÉS Könyvvezetés és beszámolókészítés követelménymodul Budapest, 2016 Szerzők: Dr. Siklósi Ágnes Dr. Veress Attila ISBN 978-963-638-517-0 Kiadja a SALDO Pénzügyi

Részletesebben

1. gyakorló feladat ESZKÖZÖK

1. gyakorló feladat ESZKÖZÖK 1. gyakorló feladat ESZKÖZÖK A. BEFEKTETT ESZKÖZÖK 846.663 952.892 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 31.343 23.945 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékû

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/3-373/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. november 24. 9:45 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

Mennyi az üzleti eredmény? 3600e 3180e. A gép eladása: 961 311 467 861 800e 800e 200e (áfa)

Mennyi az üzleti eredmény? 3600e 3180e. A gép eladása: 961 311 467 861 800e 800e 200e (áfa) I Számvitel 1/6 PallasSzámvitel feladatok Fogy ár: 960 Ft Feladat: Gépbeszerzés: 3600000 Ft Aktiválás: 2003.05.31 Leírási kulcs: 20% lineáris Értékesítése: 2007. nov.1 Leírása: Évi ÉCS-leírás 3600*0,2=

Részletesebben

Önköltségszámítás 2012.02.14. A hagyományos költségszámítás folyamata. Kapcsolódó fogalmak. Dr. Musinszki Zoltán

Önköltségszámítás 2012.02.14. A hagyományos költségszámítás folyamata. Kapcsolódó fogalmak. Dr. Musinszki Zoltán MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Önköltségszámítás Dr. Musinszki Zoltán A hagyományos költségszámítás folyamata tárgyidőszakban

Részletesebben

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/23 Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) HOZAM RÁFORDÍTÁS EREDMÉNY ÁRBEVÉTEL KÖLTSÉG BR. NYERESÉG BEVÉTEL KIADÁS PÉNZTÁR KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS KIADÁS HOZAM

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

A vállalkozás egyik alapanyag készletéről a következő információkat ismeri:

A vállalkozás egyik alapanyag készletéről a következő információkat ismeri: 1. KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG TÉMAKÖR 1. feladat A vállalkozás egyik alapanyag készletéről a következő információkat ismeri: Megnevezés Mennyiség (kg) Egységár (Ft/kg) Nyitókészlet 1.500 1.000

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat (ek) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.) 03. Saját

Részletesebben

7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK

7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK 7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? A VÁLLALAT MŰKÖDTETÉSI KÖLTSÉGEI A KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS RENDSZERE A KÖLTSÉGEK CSOPORTOSÍTHATÓSÁGA 2 1 A KÖLTSÉG A HOZAMOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN FELMERÜLŐ, (TÖBBNYIRE)

Részletesebben

Befejezetlen termelés. Áruk (göngyöleg, közvetített szolgáltatás)

Befejezetlen termelés. Áruk (göngyöleg, közvetített szolgáltatás) 12.) Definiálja az áruk fogalmát, fajtáit, a nyilvántartásukra szolgáló főkönyvi számlákat és lje az árukat! Ismertesse a kiskereskedelmi és nagykerereskedelmi árukkal és a göngyölegekkel kapcsolatos elszámolások

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 0 1-0 9-9 1 3 6 5 7 1 1 S.sz. A tétel megnevezése Előző év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 894 282 0 818 312 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 127 898 0 38 989 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. Számvitel 2" c. tárgyból

MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. Számvitel 2 c. tárgyból MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. " c. tárgyból -2- Tesztkérdések (Több helyes válasz is lehetséges!) 20 pont 1. A konkrét termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz nem kapcsolódóan adott nagyvevői engedmény

Részletesebben

Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál

Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál Hozam: az adott időszak alatt értékesített áruk számlázott nettó ellenértéke (értékesítés nettó árbevétele) Ráfordítás: az értékesítés érdekében felmerült közvetlen

Részletesebben

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés Számviteli ügyintéző részszakképesítés

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés Számviteli ügyintéző részszakképesítés PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM TÜK szám: 1/3-24 /2019 Érvényességi idő: 2019. február 5. 11.15 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és fm. példányban Egy példány: lap Kapják

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Vezetői számvitel tárgyhoz Témakör: Önköltségszámítás. 1. feladat

Gyakorló feladatok a Vezetői számvitel tárgyhoz Témakör: Önköltségszámítás. 1. feladat 1. feladat Egy vállalkozás 1.000 darab terméket állít elő. Az eladási ár 25.000 Ft/db. A közvetlen költség 10.000 eft, a közvetett költségek összege 10.000 eft, amelyből elvileg felosztható 2.000 eft.

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés Számviteli ügyintéző részszakképesítés

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés Számviteli ügyintéző részszakképesítés . (vizsgázó olvasható neve) NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 49/3-115 /2018. (Születési hely, idő) Érvényességi idő: 2018. május 15. 9.45 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) több helyen is hivatkozik

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT)

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek

Részletesebben

GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT GYULA, Szent László u Eves beszámoló

GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT GYULA, Szent László u Eves beszámoló 0 GYULAI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT 5700. GYULA, Szent László u. 16. 06-66-362-377, Eves beszámoló 2016 Keltezés: 2017. március 16. ~~--= 1/6. oldal "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2016 december 31 adatok E

Részletesebben

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64.

1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel. Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 1 1 9 3 1 5 5 5 4 7 1 1 1 1 4 0 4 Statisztikai számjel 0 4 1 0 0 0 1 5 5 4 Cégjegyzék száma Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u. 64. 2008. év 12. 31. es beszámoló

Részletesebben

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 9. AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? 1 EREDMÉNYKATEGÓRIÁK 2 EREDMÉNYKIMUTATÁS MÓDSZEREI 3 GYAKORLÁS 2 1 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS AZ ÉVES MŰKDÉS HATÓTÉNYEZŐIT RÉSZLETEZI 3 PÉNZÜGYI EREDMÉNY RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Immateriális javak állományának változása évben

Immateriális javak állományának változása évben Immateriális javak állományának változása 2013. évben Immateriális javak Vagyoni Üzleti vagy Szellemi Kisérleti fejl. Alapítás átszerv. értékű jog cégérték termék aktivált értéke aktivált értéke Összesen

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Vásárolt és saját termelésű készletek számviteli elszámolása

Vásárolt és saját termelésű készletek számviteli elszámolása Vásárolt és saját termelésű készletek számviteli elszámolása Vásárolt és saját termelésű készletek számviteli elszámolása Készletek: a vállalkozó tevékenységét közvetlenül vagy közvetve szolgáló olyan

Részletesebben

Vásárolt és saját termelésű készletek számviteli elszámolása

Vásárolt és saját termelésű készletek számviteli elszámolása Vásárolt és saját termelésű készletek számviteli elszámolása Vásárolt és saját termelésű készletek számviteli elszámolása Készletek: a vállalkozó tevékenységét közvetlenül vagy közvetve szolgáló olyan

Részletesebben

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt Budapest, Igló u Éves beszámoló

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt Budapest, Igló u Éves beszámoló 01-10-045570 HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 1185 Budapest, Igló u. 33-35. Éves beszámoló 2011. január 01. - 2011. december 31-ig tartó gazdasági évről 01-10-045570 11 "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ (TERVEZET) december 31.

ÉVES BESZÁMOLÓ (TERVEZET) december 31. TERVEZET a vállalkozás megnevezése 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet a vállakozás címe ÉVES BESZÁMOLÓ (TERVEZET) 2013. december 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TERVEZET "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben