A BME EHK észrevételei a szeptember 11-i NFTV koncepcióhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BME EHK észrevételei a 2011. szeptember 11-i NFTV koncepcióhoz"

Átírás

1 A BME EHK észrevételei a szeptember 11-i NFTV koncepcióhoz 1.Ad 1. Intézményrendszer A jelenlegi felsőoktatásban létező párhuzamosságok nagy részének megszűntetésére és a létszámok módosítására szükség van, ugyanakkor ahogy azt korábban is javasoltuk, az semmiképpen nem mehet sem a vidéki értelmiségi műhelyek rovására, így amennyiben összevonások következnek be, azt megfelelő gondossággal kell véghezvinni. Emellett az sem teljesen tiszta, hogy az egyes, esetlegesen megszűnő intézmények hallgatóit hogy, milyen körülmények között vennék át a megmaradó intézmények. Abszolút pozitívnak tekinthető az a szándék, mely szerint az állam támogatná a hallgatók külföldi részidős képzését, hiszen külföldi tapasztalatokat szerzett hallgatók megszerzett ismereteiket később hazájuk előnyére tudják fordítani. Ehhez a gondolathoz a diplomás röghöz kötés -nél még visszatérünk. 1.Ad 7. Hallgatók hallgatói képviselőik útján hozzájárulnak az intézmények belső demokráciájának, harmonikus működési rendjének erősítéséhez Ez a mondat nagyon szépen hangzik, viszont a 2.7. pontban biztosítani kívánt 25%-os szavazási részvétel esetén 1 fő és maximum 20% semmiképpen nem a demokrácia felé vezetnek, figyelembe véve azt is, hogy nem általános iskolásokról van szó, hanem 18. életévüket betöltött és egyébként az átlagnál jóval több felelősséggel és teherbírással bíró személyekről, akik rengeteg energiájukat ölik bele abba, hogy a fenti mondatban megfogalmazott célok ne csak célok legyenek. Sajátos elgondolás, hogy önálló jogi személyiséggel nem rendelkező Hallgatói Önkormányzatok legitimációjához erősebb részvételi arány szükséges, mint egy települési önkormányzat esetében. A valódi demokratikus megközelítéshez mindenképpen szükséges, ahogy minden kar oktatói révén képviselteti magát a Szenátusban, ugyanígy minden karról hallgatói képviselő is képviseltethesse magát. A részvételi arányok esetén pedig a reális elképzelés 25% esetén a szenátusi 25%, 50%-os részvétel esetén pedig szenátusi 1/3-ad (amit szükség esetén 33%-ra csökkenthetnek).

2 Örvendetes a juttatási ügyekkel való egyetértés kijelentése, valamint az oktatás hallgatói véleményezésével kapcsolatos egyetértés is, ugyanakkor továbbra is hiányoljuk a tanulmányi ügyekkel való egyetértés lehetőségét. Az OHV-vel kapcsolatban (ha már a hallgatókkal szemben feltételeket állítunk) továbbra is javasoljuk, hogy az oktatókkal szemben is legyen valamilyen feltétel és kerüljön figyelembevételre az OHV eredménye (amennyiben a hallgatók egy adott százaléka azt kitölti). Véleményünk szerint ez is kulcsa a minőségi oktatásnak, hisz nem attól lesz magas az oktatás minősége, hogy jó hallgatókat vesznek fel, hanem attól, hogy kik és hogyan oktatnak és végzik a munkájukat. Az OHV egy olyan, szubjektív alapon kitöltött, de a többség véleményét kifejező reprezentatív eredményt adó felmérés, amit el kell fogadni és figyelembe kell venni (egy kormány is úgy kerül egy ország élére, hogy szubjektív vélemények sokasága adja ki az eredményt és olykor nem is kell hozzá az 50%!). Ezeket az eredményeket a habilitációs eljárás során az előadáson résztvevők véleményével (szavazatával) együtt figyelembe kellene venni, valamint be kell építeni az intézmény minőségbiztosítási rendszerébe. A tanulmányi ügyekkel való egyetértés kérdése pedig szükséges, hogy egyensúly maradjon. Egy kisebbség jogainak védelme (mert a hallgatók eddig is kisebbségben voltak) és biztosítása az egyetértési jog gyakorlásával lehetséges. Amennyiben ez elveszik, a kisebbség maga sem tudja érvényesíteni véleményét a többséggel szemben. Hozzá kell tenni, hogy az átlagos oktató érdeklődése a TVSZ tartalmával kapcsolatban sokszor közömbös (nem úgy a döntéshozóké, akiknek olykor kiélezett ellenszenve a hallgatók felé egyetértés hiányában annak teljes átírását és így a hallgatói jogok és a fentebb említett hangzatos demokrácia szó teljes eltiprását jelentené. Kiemelten fontos a vizsgák és számonkérések rendjével való egyetértés. A kollégiumok egy állami cég kezelésébe vételét hallgatói önkormányzatunk egyáltalán nem tudja támogatni. A Magyarországon (sok külföldi példával ellentétben inkább jól működő) kollégiumi rendszer és helyi fenntartás olyan hallgatói közélet kiépítését tette lehetővé, amelynek elvesztése és megsemmisítése leginkább egy diktatúra alulról szerveződő mozgalmak elleni szétzúzásához hasonlítható. Saját egyetemünket tekintve, melynek hagyományai 228 évre nyúlnak vissza és ahol a hallgatói közösségi élet egyik legerősebb jelenléte a kollégiumokhoz kötődik, egyszerűen végzetes lenne azok központi irányítása alá vétele és hallgatóink más intézmények hallgatóival való összevonása. Ezekben a kollégiumokban hosszú évek alatt kifejlődött, saját identitással rendelkező öntevékeny körök,

3 szakkollégiumok, mentor- és seniorgárdák az egyetemi hallgatói közélet magját adják. Ezek az önszerveződések teszik lehetővé több ezer hallgató beilleszkedését évről évre illetve érdeklődési körüknek megfelelő szakmai elmélyülésükhöz nyújtanak lehetőséget. Emellett az ott lakóknak lehetőségük van saját szakmai, tudományos közéletük (diákkörök, szakkollégiumok), a felsőoktatási intézmény kutatási utánpótlásának megszervezésére. Így az intézmények kutató szerveinek, tanszékeinek a tudományos diákkörök működését támogató intézkedéseit technikailag ellehetetlenítené a kollégium az intézményektől való elválasztása. A hallgatói jogok megnyirbálása mellett ez a lépés végzetes csapást eredményez a felsőoktatási intézményekben működő pezsgő hallgatói élet szempontjából és elfogadhatatlan, hogy ennek a szétrombolása legyen bármely polgári értéket magáénak valló kormányzat célja. Arról nem is beszélve, hogy ezekkel kapcsolatban szintén megszűnne az egyetértési jog, ami eddig nagyban hozzájárult egy sikeresen működő hallgatói közélet felépítéséhez. A bevezetendő német példa egy önszerveződő koncepcióra épített (1950 óta fejlődő) és teljesen más társadalmi környezetben működő rendszer ráerőszakolása a jelenlegi intézményrendszerre tipikusan egy nyugati példa rossz átvételét jelentené (hasonlóan pl. a BSc/MSc hanyag módon történő bevezetéséhez vagy a kreditrendszer tökéletlen alkalmazásához). Központi szabályozás esetén problémaként merülne fel a kollégiumi felvételi kérdése. Ezt régiónként/városonként egységesíteni kellene (egységes szociális, tanulmányi, közösségi elbírálás), ami az intézményenként/szakonként összehasonlíthatatlan tanulmányi átlagok miatt ésszerűtlen, illetve a jelentkezők szociális összehasonlítására sem létezik központi rendszer Megújított felsőoktatási felvételi eljárási rend A B2-es nyelvvizsga megkövetelése a felsőoktatásban már elfogadható elvárás, ugyanakkor sokkal inkább aggasztó a középiskolai oktatás hiányosságai miatt való teljesíthetőség kérdése. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy valami olyasmit kérnek számon a hallgatóktól, ami sok középiskolában nem biztosított megfelelő minőségi szinten. Átgondolandó az a kérdés, hogy a felvételi eljárás során beszámítható többletpontoknak ezzel valóban meg kellene-e szűnnie. Ha valakinek nem csak egy B2-es nyelvvizsgája van, annak valóban értékelhető plusz eredményei figyelmen kívül kerülhetnek, valamint az emelt szintű érettségi esetében a plusz pontok további motivációt jelenthetnek.

4 2.11. Hallgatói követelmények, óraszám A költségtérítéses képzésre való átsorolás esetében országos szinten 2,5-ös súlyozott tanulmányi átlag megállapítása nem vall megfelelő szintű felsőoktatással kapcsolatos ismeretre, mondhatni ennek kiötlője valószínűleg még távolról sem ismeri a felsőoktatást és az ott jelenlévő (elsősorban az osztályozási kultúrát jellemző) különbségeket. Nyilvánvalóan valaki minél több kredittel halad, annál többet kell teljesítenie így gyakorlatilag 15 kredittel és 5,0-s tanulmányi átlaggal haladva is ugyanannyi energiát fektet be, mint 30 kredittel és 2,5- ös tanulmány átlaggal. Ez esetben felmerül a kérdés, hogy az a hallgató-e a jobb hallgató, aki 15 kredittel halad előre, vagy az, aki 30 mintatanterv szerinti kreditet teljesít, viszont energiái csak egy alacsonyabb átlagra futják. Itt megjegyzendő az is, hogy a kreditrendszer komoly hibáiból kifolyólag az egyes félévekre jutó hallgatói leterheltség nagyban meghaladhatja a jelenleg a FTV szerint megengedett 30 munkaóra/kredit értéket. Ezt árnyalja tovább a tárgyak teljesíthetőségi és nehézségi különbsége az egyes felsőoktatási intézmények között. Az ismételt tárgyfelvétel esetében fizetendő térítés gondolata nem az ördögtől való gondolat, holott ez nagyban különbözik a Hoffmann Rózsa által kezdetben favorizált ötlettől, de még mindig sokkal jobb, mint a vizsgaszámok maximálása. Igazából ehhez már nagyon hasonlít az utólagos, nem teljesítés esetén fizetendő különeljárási díj. Nagy különbség nincs a kettő között, az utóbbi inkább büntetésként fogható fel, az előbbi pedig mint egy díj, ami a tárgyfelvétellel járó adminisztratív költségek fedezését hivatott szolgálni. Mivel a tárgy egyszeri felvétele a képzési költségek részét képezi (melyet az állam fizet), a második felvételt pedig azért kell a hallgatónak megtéríteni, mivel az már nem az állam feladata, ha a hallgató azt önhibájából nem teljesítette. Sajnálatos módon persze előfordulnak olyan esetek, hogy a hallgatónak saját hibáján kívül nem sikerül teljesíteni a tárgyat Érdemes lenne inkább valami növekvő büntetést alkalmazni, azaz minél többször vesz fel valaki egy tárgyat, annál többet fizessen, és ennek a legnagyobb összege azért ne haladja meg a költségtérítés összegét. A pontban említett 8% meghatározása is leginkább a Magyarországon betegen megszületett kreditrendszer ismeretének hiányára vall. Sok szakon gyakorlatilag a mai napig nagy hibákkal működik ez a rendszer, mely sokszor számos kötöttséget, előtanulmányi feltételt tartalmaz. Lehet ilyen feltételeket létrehozni, de ahhoz ki kellene gyomlálni a feleslegesen jelenlévő buktatókat a képzések tantervéből és valóban a hallgatóknak nagyobb

5 szabadságot adni abban, hogy saját maguk választhassák meg előrehaladásuk ütemét (ami a kreditrendszer egyik alapja). A képzés után Magyarországon való elhelyezkedés megkövetelése az állam és magyar társadalom részéről elfogadható igény, hiszen az, aki Magyarországon szerez diplomát a helyi adófizetők pénzéből, attól elvárható, hogy azt valamilyen módon visszafizesse a közös kasszába. Ezzel az elgondolással nincs is különösen nagy probléma, viszont nem elég a szerződés aláírása, hanem figyelemmel kell lenni arra, hogy a külföldi munkatapasztalat és az idegennyelv-ismerete nagyban hozzájárulhat a magyar ipari szektor fejlődéséhez, gazdasági versenyképességünk növeléséhez. Tehát amennyiben valaki azzal a lehetőséggel él, hogy külföldön dolgozik néhány évig és aztán hazatérve hazája javára kívánja fordítani külföldi tapasztalatait, annak legyen meg rá a lehetősége. Persze fontos kiemelni, hogy egy külföldi multinacionális vállalat könnyedén kifizeti a képzési költségeket, vagyis kivásárolja a munkavállalót, ami a röghöz kötéshez képest jóval kulturáltabb és célravezetőbb.

1. Bevezetés. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján

1. Bevezetés. Az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkársága által nyújtott információk alapján Előszó A 60 70 es években Nyugat Európában és Észak Amerikában a társadalmi fejlődés hatására a felsőoktatás nagymértékben átalakult. Tömeges igény mutatkozott a magasan képzett munkaerőre, a felsőfokú

Részletesebben

Imre Anna. Validáció és közoktatás

Imre Anna. Validáció és közoktatás Imre Anna Validáció és közoktatás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Megközelítések... 3 2.1. A validáció/elismerés fogalma... 4 2.2. Célok, célcsoportok... 6 2.3. Az érintett érdekcsoportokhoz kapcsolható

Részletesebben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben

A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben A felsœoktatási intézmények regisztrácós eljárásainak a Kreditrendszer bevezetése céljából történœ auditálása 1 A Kreditrendszer Megvalósítása a Magyar Felsőoktatási intézményekben Dr. C. J. Koster & Dr.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-874/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-874/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-874/2013. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne dr. Horváth-Egri Katalin Az eljárás megindítása A 2012 évben A Munka Méltósága projekt keretében már

Részletesebben

Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete

Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete dr. Lacsny Márton: Az autósiskolák alapításának és működtetésének jogi környezete lektorálta: dr. Mezey Róbert Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A jogi környezet általában... 3 3. Közjogi és magánjogi környezet

Részletesebben

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL Az OKM Közoktatási és Felsőoktatási Főosztálya, valamint az OFI által koordinált munkaanyag Budapest,

Részletesebben

BÁLINT JULIANNA POLÓNYI ISTVÁN SIKLÓS BALÁZS. A felsőoktatás minősége

BÁLINT JULIANNA POLÓNYI ISTVÁN SIKLÓS BALÁZS. A felsőoktatás minősége BÁLINT JULIANNA POLÓNYI ISTVÁN SIKLÓS BALÁZS A felsőoktatás minősége A tanulmányok A munkaerő-piaci igények és a felsőoktatási képzési programok összehangolása c. kutatás keretében készültek. Bálint Julianna,

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

A BELÜGYMINISZTER FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ RENDVÉDELMI SZERVEK EGYSÉGES MODULÁRIS ALAPÚ KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK LÉNYEGI MEGHATÁROZÓI

A BELÜGYMINISZTER FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ RENDVÉDELMI SZERVEK EGYSÉGES MODULÁRIS ALAPÚ KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK LÉNYEGI MEGHATÁROZÓI A BELÜGYMINISZTER FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ RENDVÉDELMI SZERVEK EGYSÉGES MODULÁRIS ALAPÚ KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK LÉNYEGI MEGHATÁROZÓI Bevezető A Nemzeti Együttműködési Program többek között a közbiztonság erősítését,

Részletesebben

3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben

3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben 3. fejezet 3. SZERVEZETI MŰKÖDÉS, TÁMOGATÓ KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA... 67 3. Szervezeti működés, támogató környezet kialakítása a felsőoktatási intézményekben 3.1 Bevezető: a DPR működését meghatározó alapvető

Részletesebben

EGY LÉPÉS ELÔRE KÉRDÔÍVES FELMÉRÉS A CIVIL KAMARÁRÓL. Egy lépés elôre Kérdôíves felmérés a Civil Kamaráról

EGY LÉPÉS ELÔRE KÉRDÔÍVES FELMÉRÉS A CIVIL KAMARÁRÓL. Egy lépés elôre Kérdôíves felmérés a Civil Kamaráról B1 EGY LÉPÉS ELÔRE KÉRDÔÍVES FELMÉRÉS A CIVIL KAMARÁRÓL B2 Barabás Miklós, Európa Ház Sebestény István, Civitalis Egyesület Nagy Renáta, Civitalis Egyesület A kiadványban megjelentetett elemzés a 2009.

Részletesebben

NEMZETI TÁNCPROGRAM - helyzetfelmérés, új irányok, megoldási javaslatok -

NEMZETI TÁNCPROGRAM - helyzetfelmérés, új irányok, megoldási javaslatok - NEMZETI TÁNCPROGRAM - helyzetfelmérés, új irányok, megoldási javaslatok - 2014. MÁJUS 2015. MÁRCIUS 1 TARTALOMJEGYZÉK OLDALSZÁM Bevezető 3 1. Oktatás 1.1. Középfokú oktatás 4 1.2. Felsőfokú oktatás 7 2.

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

Közszolgáltatások fogyasztása és finanszírozása

Közszolgáltatások fogyasztása és finanszírozása Hetesi E. (szerk.) 2002: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2002. JATEPress, Szeged, 50-63. o. Közszolgáltatások fogyasztása és finanszírozása Horváth

Részletesebben

Hallgatói életutak MŰHELY. Szakértôi kerekasztal-beszélgetés. Beszélgetôtársaink voltak FÓKUSZ

Hallgatói életutak MŰHELY. Szakértôi kerekasztal-beszélgetés. Beszélgetôtársaink voltak FÓKUSZ Hallgatói életutak FÓKUSZ FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Szakértôi kerekasztal-beszélgetés A felsôoktatásba lépéssel új fejezet nyílik a fiatalok életében, új kihívásokkal találják szembe magukat. A hallgatók elôtt

Részletesebben

Tartalmi felépítés. I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere

Tartalmi felépítés. I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere 1 Tartalmi felépítés I. Bevezető: helyzetértékelés az önkormányzati rendszer megújításának célrendszere II. Az önkormányzati állami feladatok áttekintése, csoportosítása, szétválasztása: oktatással kapcsolatos

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE 348 képzés és munkaerőpiac A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE A szakképzés a képzési rendszeren belül elméletileg viszonylag jól elhatárolható terület, mert nagyon erősen kötődik a munkaerőpiachoz.

Részletesebben

A VATIKÁNI MEGÁLLAPODÁS EREDMÉNYEIT ÉS HATÁSAIT ELEMZŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Koncz Gábor Kozma Tamás Lamm Vanda Máté-Tóth András Wildmann János

A VATIKÁNI MEGÁLLAPODÁS EREDMÉNYEIT ÉS HATÁSAIT ELEMZŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Koncz Gábor Kozma Tamás Lamm Vanda Máté-Tóth András Wildmann János A VATIKÁNI MEGÁLLAPODÁS EREDMÉNYEIT ÉS HATÁSAIT ELEMZŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE A Bizottság elnöke: A Bizottság tagjai: Tamás Pál Horányi Özséb Koncz Gábor Kozma Tamás Lamm Vanda Máté-Tóth András Wildmann János

Részletesebben

A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben

A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben REISINGER Adrienn Széchenyi István Egyetem, Győr radrienn@sze.hu Az oktatás befektetés a humán erőforrásba. Ezen ténymegállapítás miatt úgy gondolom, hogy

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018 Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

Pályázat a Szent István Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöki pozíciójának betöltésére

Pályázat a Szent István Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöki pozíciójának betöltésére Pályázat a Szent István Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöki pozíciójának betöltésére Pályázó: Nagy Dániel Gödöllő, 2012. október Tartalomjegyzék Önéletrajz...3 Motiváció...4 Helyzetkép...5 Finanszírozás...7

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben

TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELÕADÁSOK A felsõoktatás minõsége és a gazdaság elvárásai Polónyi István A felsõoktatás minõségügye és az új felsõoktatási törvényi szabályozás néhány összefüggése

Részletesebben

A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON

A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON EGY OECD-PROJEKT TANULSÁGAI A nem formális és informális tanulás elismerése Magyarországon Egy OECD-projekt tanulságai A nem formális és

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

MUNKAHELYI TANULÁS ÉS VALIDÁCIÓ

MUNKAHELYI TANULÁS ÉS VALIDÁCIÓ MUNKAHELYI TANULÁS ÉS VALIDÁCIÓ WORKPLACE KNOWLEDGE AND VALIDATION DR. MÓRÉ MARIANN főiskolai docens Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Társadalomtudományi és Kommunikációs Intézet

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része 2010. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E

Részletesebben