Dr. habil. Reis F., Mesterházy B. Schwenk üveggyapot alkalmazástechnika akusztikai rész

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. habil. Reis F., Mesterházy B. Schwenk üveggyapot alkalmazástechnika akusztikai rész"

Átírás

1 Tartalomjegyzék A SEGÉDLETBEN SZEREPLŐ AKUSZTIKAI FOGALMAK ÁTTEKINTÉSE ÉS SZABVÁNYOS HIVATKOZÁSA (MEGHATÁROZÁS, ÉRTELMEZÉS, MÉRÉSI MÓDSZER) 4. ÉPÜLETEK HANGSZIGETELÉSI MINŐSÉGÉT MEGHATÁROZÓ FOGALMAK ÁTTEKINTÉSE ÉS SZABVÁNYOS HIVATKOZÁSA 5. A SCHWENK ÜVEGGYAPOT TERÉMKEK FAJLAGOS ÁRAMLÁSI ELLENÁLLÁSÁNAK GARANTÁLT ÉRTÉKE 6. A SCHWENK ÜVEGGYAPOT TERMÉKEK FAJLAGOS DINAMIKAI MEREVSÉGÉNEK GARANTÁLT ÉRTÉKE 7. A SCHWENK ÜVEGGYAPOT LÉPÉSHANGSZIGETELŐ LEMEZEKBŐL KÉSZÜLŐ ÚSZÓPADLÓ LÉPÉSHANGSZIGETELÉST JAVÍTÓ HATÁSÁNAK TÁJÉKOZTATÓ TERMÉKJELLEMZŐI 8. SCHWENK ÜVEGGYAPOT TERMÉKEKBŐL FELÉPÜLŐ SZERELT FALAK LÉGHANGGÁTLÁSA 9. SCHWENK ÜVEGGYAPOT LEMEZT TARTALMAZÓ IPARI HANGELNYELŐ BURKOLATOK HANGELNYELÉSI ADATAI 10. MEGOLDÁSI PÉLDÁK 1 AZ AKUSZTIKAI MINŐSÉGET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK, KIVITELEZÉSI HIBÁK 1

2 A SEGÉDLETBEN SZEREPLŐ AKUSZTIKAI FOGALMAK ÁTTEKINTÉSE ÉS SZABVÁNYOS HIVATKOZÁSA (MEGHATÁROZÁS, ÉRTELMEZÉS, MÉRÉSI MÓDSZER) A szálas szigetelőanyag fajlagos áramlási ellenállása A fajlagos áramlási ellenállás jele r, mértékegysége Nsec/m 4, Pasec/m 2 ; Henger alakú minta két oldala között létrehozott p nyomáskülönbség hatására a mintán keresztül v sebességű légáramlat alakul ki. Az egységnyi légáram sebességhez szükséges nyomáskülönbség a minta áramlási ellenállása, jele R, mértékegysége Nsec/m 3, Psec/m. A képletben kifejezett meghatározás: R = p v A vizsgálati elrendezés a ábrán látható. A mérés elve az, hogy a befogó szerszámba (jele az ábrán 1) helyezett vizsgálandó minta (2) két oldala között létrehozott állandó nyomáskülönbség ( p = p 2 p1 ) hatására állandó sebességű légáram (v) alakul ki a mintán keresztül. Minél lazább szerkezetű a minta, annál kisebb nyomáskülönbségre lesz szükség egységnyi légsebesség létrehozásához. ábra. Fajlagos áramlási ellenállás sematikus vizsgálati elrendezés Az egységnyi vastagságú minta áramlási ellenállása a fajlagos áramlási ellenállás, jele r, mértékegysége Nsec/m 4, Pasec/m 2. A képletben kifejezett meghatározás d vastagságú mintára: R r = d A szálas szigetelőanyagok fajlagos áramlási ellenállásának fogalom meghatározása, vizsgálati módszer: MSZ EN 29053:1994 szabványban található. A szálas szigetelőanyagok fajlagos áramlási ellenállása adatközlés szabályai, a garantált érték fogalma, kategóriái: MSZ EN 13162:2009 szabványban találhatók. A fajlagos áramlási ellenállás garantált értékét 1 kpasec/m 2 lépésekben kell közölni, egy eredmény sem lehet kisebb, mint a garantált érték. A garantált érték jele az MSZ EN 13162:2009 szabványban: AF r 2

3 A szálas szigetelőanyagok fajlagos áramlási ellenállásának és áramlási ellenállásának szerelt falakban, álmennyezetekben hangelnyelő szerkezetekben van jelentősége, általában optimális, vagy legalább szükséges értékként. Értéke elsősorban az anyag finom szerkezetétől és testsűrűségétől függ. A szálas szigetelőanyag fajlagos dinamikai merevsége Jele s, mértékegysége N/m 3, A fajlagos dinamikai merevség 20*20 cm mintán vizsgálva a minta összenyomódás-rezgését létrehozó nyomás rezgés effektív értékének, p eff és a keletkező összenyomódás rezgés effektív értékétől h eff függ. A definíció képletben kifejezve: peff s = heff A szálas szigetelőanyagok fajlagos dinamikai merevségének fogalom meghatározása, vizsgálati módszere az MSZ EN :1994 szabványban található. A vizsgálati elrendezést a ábra mutatja be. ábra. Fajlagos dinamikai merevség vizsgálati elrendezése Az ábrán látható vizsgálati elrendezésben a mintát (3) rázóasztal lapjára (2) helyezik, vékony fóliával letakarják és rá a sík, egyenletes felület kialakítása érdekében vékony gipsz réteget terítenek (4). A rázóasztal lapja (2) rugalmasan megtámasztott lemez, amelyet alulról ható erővel (F) hoznak rezgésbe. A gipsz rétegre kerül a terhelést létrehozó, 200 kg/m2 fajlagos tömegnek megfelelő acél terhelő lemez (5). A rázóasztal lapjára ható erő következtében a teljes rendszer rezgésbe jön, mérni a bejelölt rezgéssebességeket kell. Ezek arányának jellegzetes viselkedéséből lehet a (3) vizsgálandó rugalmas termék dinamikai merevségét, illetve fajlagos dinamikai merevségét meghatározni. A v1 rezgés sebesség helyett akár a rázóasztal lapjának rezgés kitérése, illetve ennek effektív értéke is mérhető, illetve számítható. A terhelés (5) tömege ismert, ismert a terhelés rezgés sebessége is, így ismert az a nyomás rezgés, amely a rugalmas rétegre hat. A szálas szigetelőanyagok fajlagos dinamikai merevsége adatainak közlési szabályai, a garantált érték fogalma, kategóriái: MSZ EN 13162:2009 szabványban szerepelnek. A garantált értékek jele SD, a megadás értelmezését a táblázat ismerteti. A gyakorlati mértékegység MN/m 3. Az értékeket a táblázatban található lépésekben kell megadni. Az értékek a hivatkozott mérési és fogalmi szabvány szerint, előterhelés nélküli mérésekből származnak. A követelmény az anyag fajlagos dinamikai merevség vizsgálati eredményére vonatkozik. 3

4 táblázat A fajlagos dinamikai merevség megadásának szabálya Fokozat Követelmény, MN/m 3 SD SD SD SD SD SD SD 7 7 SD 5 5 Falszerkezet léghanggátlási száma a kerülőutak hatása nélkül A falszerkezetek léghangszigetelését kifejező frekvencia függő termékjellemző a léghanggátlási szám, jele R, mértékegysége db, frekvencia függvény. A fogalom meghatározást, a laboratórium felépítését, a vizsgálati eljárást az MSZ EN ISO 140 szabványsorozat több lapja írja elő. A kerülőutak nélküli léghanggátlási szám csak a vizsgált szerkezet hatását tartalmazza. A jobb hangszigetelési minőséget a nagyobb számérték fejezi ki. A legkisebb elvileg lehetséges érték a 0 db, amikor a szerkezet nem hangszigetel, hanem a teljes, felületére beeső hangot átereszti. Elvi felső határ nincs. A falszerkezetek léghanggátlási száma a szigetelőanyag műszaki jellemzőin túl a falszerkezet számos egyéb műszaki jellemzőjétől is függ, például a rétegek számától fajlagos tömegétől, a rétegek közötti szerkezeti kapcsolatok minőségétől, mennyiségétől, stb.. A léghanggátlási szám nem anyag, hanem szerkezet jellemző. 4. Súlyozott léghanggátlási szám, színképillesztési tényezők A léghanggátlási szám frekvencia függvénye minimálisan 16 adatot tartalmaz (a 100 Hz Hz frekvencia tartományban), a kiterjesztett frekvencia tartományokban maximum 21 az adatok száma. Összehasonlítás, szerkezet rangsor megállapítás, követelmény megállapítás, megfelelés követelménynek és más célokból a frekvencia függvény helyett az ezeket "tömörítő" egy-egy adatot termékjellemzőként. Hagyományosan legrégebben a súlyozott léghanggátlási számot alkalmazzák, jele R w, mértékegysége db. Ehhez kiegészítésként, a hangszigetelési, zajcsökkentési hatás jobb számszerűsítésére az úgynevezett színképillesztési tényezőket vezettek be: Általános belső hangszigetelés tervezése, értékelése céljából: C, db (100 Hz 3150 Hz tartományra) C , db (50 Hz 5000 Hz tartományra) Homlokzati szerkezetek városi közlekedési zaj elleni hangszigetelésével összefüggésben: C tr, db Egy falszerkezet hangszigetelését, zajcsökkentő hatását kifejező termékjellemző mennyiségek a súlyozott léghanggátlási számnak és a zaj jellegének megfelelő színképillesztési tényezőnek az összegéből határozhatók meg. Belső hangszigetelés esetében a frekvencia tartomány is figyelembe veendő: Belső hangszigetelés, 100 Hz Hz frekvencia tartomány: R w +C Belső hangszigetelés, 50 Hz Hz frekvencia tartomány: R w +C ; Homlokzat hangszigetelése városi közlekedési zaj ellen: R w +C tr A súlyozott léghanggátlási szám és a különböző színképillesztési tényezők fogalom meghatározása, értelmezése az MSZ EN ISO 717-1:2002 szabványban található. A falszerkezetek súlyozott léghanggátlási száma és színképillesztési tényezői a szigetelőanyag műszaki jellemzőin túl a falszerkezet számos egyéb műszaki jellemzőjétől is függnek. Nem anyag, hanem szerkezet jellemző. 4

5 5. A szálas szigetelőanyagot tartalmazó szerkezetek hangelnyelési tényezője Burkolatok, határoló szerkezetek hangelnyelési tulajdonságának kifejezésére szolgál termékjellemzőként a hangelnyelési tényező, jele α, frekvencia függvény. 0 és 1 közötti értéket vehet fel. Az ideális hangvisszaverő szerkezet hangelnyelési tényezője 0 (nincs hangelnyelés), az ideális hangelnyelő szerkezet hangelnyelési tényezője 1 (nincs hangvisszaverődés). A frekvenciafüggést a 100 Hz Hz tercsávban, illetve a 125 Hz Hz oktávsávban lehet meghatározni. A hangelnyelési tényező fogalmának meghatározása, a vizsgáló laboratórium felépítése, vizsgálati eljárás az MSZ EN ISO 354 szabványban szerepel. A hangelnyelési tényező a szálas szigetelőanyag műszaki jellemzői mellett a szigetelőanyag mögötti légréstől és a felületi védelem szerkezeteitől is függ. Nem anyag, hanem szerkezetjellemző. 6. A szálas szigetelőanyagot tartalmazó szerkezetek súlyozott hangelnyelési tényezője A határoló szerkezetek, burkolatok hangelnyelési tényezője frekvenciafüggő. E frekvencia függő értékéből képzett egyadatos termékjellemző mennyiség a súlyozott hangelnyelési tényező, jele α w. A fogalom meghatározást, értelmezést az MSZ EN szabvány ismerteti. A hangelnyelési tényező a szálas szigetelőanyag műszaki jellemzői mellett a szigetelőanyag mögötti légréstől és a felületi védelem szerkezeteitől is függ. Nem anyag, hanem szerkezet jellemző. Garantált érték: a súlyozott hangelnyelési tényező kiszámított értékét 0.05 lépésekben kell megadni. Egyetlen eredmény sem lehet kisebb, mint a garantált érték. A garantált érték jele AW. 7. Az MSZ EN 13162:2009 termékszabványban és az ehhez kapcsolódó MSZ EN 12431:2000 szabványban a termék akusztikai minőségével összefüggő mennyiségek értelmezése Az összenyomódás garantált értéke Jele CP, mértékegysége mm. A meghatározás lépései a következők: Megmérik 0.25 kpa terheléssel a minta vastagságát, jele d L, mértékegysége mm; Megmérik a 2 kpa, - 50 kpa 2 kpa meghatározott ideg ható terheléssorral a második 2 kpa-os terhelés hatására kialakult minta vastagságot, jele d B, mértékegysége mm; A minta összenyomódása C= d L -d B ; Az összenyomódás garantált értéke CP, amely az összenyomódás átlagértékeire vonatkozó követelmény, azaz az összenyomódás átlagértékei legfeljebb CP nagyságúak lehetnek. Az összenyomódás garantált értéke és az úsztatott esztrichre ható megengedett hasznos teher közötti összefüggést a táblázat tartalmazza. Az úsztatott esztrichre megengedett hasznos teher fogalma és értékei az ENV EUROCOD előszabványból származnak. táblázat. Az összenyomódás és a hasznos teher összefüggése Összenyomódás fokozata Az úsztatott esztrichre ható hasznos teher, kpa Követelmény d L -d B átlag értékére CP CP CP CP Tűrés d L -d B egyedi méréseire, mm 2 mm, ha d L < 35 mm 3 mm, ha d L > 35 mm 1 mm, ha d L < 35 mm 2 mm, ha d L > 35 mm Megjegyzés: korábban a terhelhetőség a szigetelőanyagra megengedett teher alapján lett megállapítva. 5

6 8. Födémszerkezet szabványos lépéshangnyomásszintje a kerülőutak hatása nélkül A födémszerkezetek lépéshang elleni szigetelését kifejező frekvenciafüggő termékjellemző a szabványos lépéshangnyomásszint, jele L n, mértékegysége db. Csak a vizsgált födémszerkezet hatását tartalmazza. A fogalom meghatározást, a laboratórium felépítését, a vizsgálati eljárást az MSZ EN ISO 140 szabványsorozat több lapja írja elő. A jobb lépéshangszigetelési minőséget a kisebb számérték fejezi ki. Elvi alsó és felső határ nincs. A födémszerkezetek szabványos lépéshangnyomásszintje a szigetelőanyag műszaki jellemzőin túl a szerkezet számos egyéb műszaki jellemzőjétől is függ, például a rétegek számától fajlagos tömegétől, a rétegek közötti szerkezeti kapcsolatok minőségétől, mennyiségétől, stb.. A szabványos lépéshangnyomásszint ezért nem anyag, hanem szerkezetjellemző. A teljes, több szerkezeti elemből álló födém lépéshang elleni szigetelését adja meg. 9. Födémszerkezet súlyozott szabványos lépéshangnyomásszintje A szabványos lépéshangnyomásszint frekvencia függvénye minimálisan 16 adatot tartalmaz (a 100 Hz Hz frekvencia tartományban), a kiterjesztett frekvencia tartományokban maximum 21 az adatok száma. Összehasonlítás, szerkezet rangsor megállapítás, követelmény megállapítás, megfelelés követelménynek és más célokból a frekvencia függvény helyett az ezeket "tömörítő" egy-egy adatot használják.termékjellemzőként. A frekvencia függvény helyett hagyományosan a súlyozott szabványos lépéshangnyomásszintet alkalmazzák, jele L nw, mértékegysége db. Ehhez kiegészítésként külföldön, a hangszigetelési, zajcsökkentési hatás jobb számszerűsítésére az úgynevezett színképillesztési tényezőket vezettek be, de ezeket Magyarországon nem vezették be. Egy födémszerkezet lépéshang elleni hangszigetelését, zajcsökkentő hatását tehát a súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint fejezi ki termékjellemzőként. A súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint és a különböző színképillesztési tényezők fogalom meghatározása, értelmezése az MSZ EN ISO 717-2:2002 szabványban található. A födémszerkezetek súlyozott szabványos lépéshangnyomásszintje (és színképillesztési tényezői) a szigetelőanyag műszaki jellemzőin túl a szerkezet számos egyéb műszaki jellemzőjétől is függnek. Nem anyag, hanem szerkezetjellemző. 10. Padlóburkolat szabványos lépéshangnyomásszint csökkenése Ökölszabály szerűen, általános esetben a padlóburkolatok feladata az egymás feletti helyiségek közötti lépéshangszigetelési igény műszaki megvalósítása. A léghangszigetelési igényt általános esetben a burkolatlan födém realizálja. Ezért a padlóburkolatok akusztikai termékjellemzője (szerkezetjellemző) azt fejezi ki, hogy a burkolatlan födémhez képest a padlóburkolat milyen mértékben javít a födém lépéshangszigetelésén, azaz mennyivel csökkenti a burkolatlan födém szabványos lépéshangnyomásszintjét. Ennek alapján a padlóburkolat akusztikai termékjellemzője a burkolat szabványos lépéshangnyomásszint csökkenése, L n, mértékegysége db. Szigetelés jellegű, és nem zaj jellegű mennyiség, a jobb minőséget a nagyobb számérték fejezi ki. Negatív érték is lehet, amikor egyes frekvenciákon a burkolat nem javít, hanem ront a födém lépéshang elleni szigetelésén. Nem anyag, hanem szerkezet jellemző. A fogalom meghatározást, a laboratórium felépítését, a vizsgálati eljárást az MSZ EN ISO 140 szabványsorozat több lapja írja elő. A szabványos lépéshangnyomásszint csökkenés vizsgálata etalon födémszerkezeten történik. Az etalon födémszerkezet cm vastag monolit vasbeton lemez. Ezért ez az adat a nehéz födémekhez viszonyított javító hatást fejezi ki. Könnyű födémszerkezetek esetében a burkolat és a burkolatlan födém együtt működik, visszahatnak egymásra, ezért a nehéz födém mért javító hatás adata nem használható. 6

7 1 Padlóburkolat súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint csökkenése A szabványos lépéshangnyomásszint csökkenés frekvencia függvénye minimálisan 16 adatot tartalmaz (a 100 Hz Hz frekvencia tartományban), a kiterjesztett frekvencia tartományokban maximum 21 az adatok száma. Összehasonlítás, szerkezet rangsor megállapítás, követelmény megállapítás, megfelelés követelménynek és más célokból a frekvencia függvény helyett az ezeket "tömörítő" egy adatot használjuk termékjellemzőként. Födémek egyadatos termékjellemzőjéhez, a súlyozott szabványos lépéshangnyomásszinthez illeszkedve a padlóburkolatok egyadatos akusztikai termékjellemzője a súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint csökkenés, jele L w, mértékegysége db. A súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint csökkenés a burkolatlan és a burkolattal ellátott födém súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint értékeinek különbsége. Nem anyag, hanem szerkezetjellemző. A fogalom meghatározást, a laboratórium felépítését, a vizsgálati eljárást az MSZ EN ISO 140 szabványsorozat több lapja, valamint az MSZ EN ISO :2001 szabvány írja elő. A súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint csökkenés vizsgálata etalon födémszerkezeten történik. Az etalon födémszerkezet cm vastag monolit vasbeton lemez. Ezért ez az adat a nehéz födémekhez viszonyított javító hatást fejezi ki. Könnyű födémszerkezetek esetében a burkolat és a burkolatlan födém együtt működik, visszahatnak egymásra, Ezért a nehéz alapfödémen mért javító hatást nem lehet használni. 4. ÉPÜLETEK HANGSZIGETELÉSI MINŐSÉGÉT MEGHATÁROZÓ FOGALMAK ÁTTEKINTÉSE ÉS SZABVÁNYOS HIVATKOZÁSA. A HELYSZÍNI HANGSZIGETELÉSRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 4. Látszólagos (helyszíni) léghanggátlási szám épületek helyiségei között Épületek helyiségei között a helyszíni hangszigetelést a látszólagos (korábban helyszíni) léghanggátlási szám fejezi ki, jele R, mértékegysége db. A helyiségek közötti teljes hangterjedést számszerűsíti, tehát nemcsak az elválasztó szerkezeten keresztüli hangterjedést fejezi ki, hanem az úgynevezett kerülőutas hangterjedést is. A fogalom meghatározást, a vizsgálati eljárást az MSZ EN ISO 140 szabványsorozat több lapja írja elő. A jobb hangszigetelési minőséget a nagyobb számérték fejezi ki. A legkisebb elvileg lehetséges érték a 0 db, amikor a szerkezet nem hangszigetel, hanem a teljes, felületére beeső hangot átereszti. Elvi felső határ nincs. Egy épületszerkezet látszólagos léghanggátlási száma a kerülőutas hangterjedés jelensége miatt kisebb, mint egy azonos épületszerkezet léghanggátlási száma kerülőutak nélküli laboratóriumban meghatározva. 4. Látszólagos (helyszíni) súlyozott léghanggátlási szám és színképillesztési tényező Értelmezése, meghatározási módja azonos a kerülőutak nélküli laboratóriumban mért léghanggátlásból kiszámított súlyozott léghanggátlási számmal és a színképillesztési tényezőkkel, de a kiinduló frekvenciafüggvény nem a laboratóriumi hanem a látszólagos (helyszíni ) léghanggátlási szám. A színképillesztési tényezők oka, jelentése is azonos. Magyarországon az épületen belüli hangszigetelési igényeket a látszólagos súlyozott léghanggátlási szám (R w ) és a megfelelő színképillesztési tényező, C összegével határozták meg: R w +C. Átlagos városi forgalom esetén a homlokzatok hangszigetelési igényét a látszólagos léghanggátlási szám (R w ) és a közlekedési zajra vonatkozó C tr színképillesztési tényező összegével fejezik ki, R w +C tr. Mind a súlyozott léghanggátlási szám, mind a színképillesztési tényezők mértékegysége db. 7

8 4. Látszólagos (helyszíni) szabványos lépéshangnyomásszint Helyszíni körülmények között a helyiségek közötti lépéshangszigetelést a látszólagos (helyszíni) szabványos lépéshangnyomásszint fejezi ki, jele L n, mértékegysége db. A födémen keresztüli közvetlen hangterjedés mellett tartalmazza a kerülőutas hangterjedés hatását is. Egyéb tekintetben a fogalom értelmezése megegyezik a laboratóriumi szabványos lépéshangnyomásszint értelmezésével. A fogalom meghatározást, a vizsgálati eljárást az MSZ EN ISO 140 szabványsorozat több lapja írja elő. A jobb hangszigetelési minőséget a kisebb számérték fejezi ki, mert e mennyiség nem szigetelés jellegű, hanem hangnyomásszint jellegű. Nincs elvi minimum és elvi maximum Látszólagos (helyszíni) súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint Jele L nw, mértékegysége db. Értelmezése, meghatározása megegyezik a laboratóriumi súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint értelmezésével, meghatározásával, az eltérés az, hogy a kiinduló frekvencia függvény nem laboratóriumi, hanem látszólagos (helyszíni) érték. A helyszíni lépéshangszigetelési előírások a látszólagos súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint legnagyobb megengedhető értékét adják meg Helyszíni hangszigetelési követelmények (példák) 4.5. Hangszigetelési követelmények irodaépületekben Az egyes szerkezetek alkalmazási lehetőségeit akusztikai szempontból a hangszigetelési igény határozza meg. A 4.5. táblázat összefoglalja a jelenleg hatályos MSZ :2007 szabvány irodákra vonatkozó, belső, egymás melletti helyiségek közötti, elválasztó falazatokat érintő hangszigetelési követelményeit. A táblázat csak a vonatkozó alapkövetelményeket foglalja össze Táblázat. Hangszigetelési követelmények irodaépületekben, egymás melletti helyiségek között Zajos helyiség, akusztikai Alapkövetelmény Helyiségkapcs terhelésnek kitett Zaj ellen védendő helyiség R' olat w +C R w +C szerkezet db db Irodahelyiség Szomszédos irodahelyiség 37 Irodahelyiség Előadóterem, tárgyaló 42 Fürdőszoba, wc, Egy irodaegységhez tartozó helyiségek és közlekedőterületek Különböző irodaegységekhez tartozó helyiségek és közlekedőterületek teakonyha Lépcsőház, közlekedő, folyosó fala Lépcsőház, közlekedő, folyosó fala Irodai helyiség Fürdőszoba, wc, teakonyha Közös használatú lépcsőház, közlekedő, folyosó fala Irodahelyiség 42 Irodahelyiség 37 Tárgyaló, előadóterem 42 Szomszédos irodai helyiség, tárgyaló, előadóterem 51 Irodai helyiség 51 Irodai helyiség, tárgyaló 51 A szabvány megkülönbözteti az egy-, valamint a különböző irodaegységhez tartozó helyiségeket. Az irodai egységek határainak meghatározása általában az engedélyezési terv szintjén dől el, az irodaegységen belüli, valamint az irodaegységek közötti falazatok funkciója nem cserélhető fel egymással. A 4.5. ábra egy középfolyosós, cellás kialakítású, kisméretű irodahelyiségekből álló irodaépület alaprajzi részletét és metszetét mutatja. Az 1-es sorszám irodaegységen belüli, irodahelyiségeket határoló falakat, a 2-es sorszám irodaegységeket elválasztó falat jelöli. Az ábrázolt irodaépületben az egyes irodaegységek különböző lépcsőházakat használnak közlekedésre. A jellemző szerkezeti csomópontokat A-H betűkkel, bekarikázva jelöltük. 8

9 Jelmagyarázat a 4.5. ábrához: 4.5. Ábra: Irodai részlet alaprajza és metszete. Helyiségek közötti elválasztó falazat (szerelt); Irodaegységeket elválasztó falazat (szerelt); Homlokzati falazat (falazott); 4. Irodahelyiség és folyosó közötti falazat (szerelt); 5. Födémszerkezet (monolit vasbeton); 6. Padlóburkolat; 7. Álmennyezet. I: Iroda. 9

10 4.5. Hangszigetelési követelmények szállásépületekben Az egyes szerkezetek alkalmazási lehetőségeit akusztikai szempontból a hangszigetelési igény határozza meg. A 4.5. táblázat összefoglalja a jelenleg hatályos MSZ :2007 szabvány szállásépületekre vonatkozó, belső, egymás melletti helyiségek közötti, falazatokat érintő hangszigetelési követelményeit. A táblázat csak az alapkövetelményeket ismerteti Táblázat. Hangszigetelési követelmények szállásépületekben, egymás melletti helyiségek között Épületminőségi csoport I. csoport II. csoport Zajos szálláshelyiség, akusztikai terhelésnek kitett szerkezet Szálláshelyiség (szoba, fürdőszoba) Lépcsőház, közlekedő, folyosó fala Szálláshelyiség (szoba, fürdőszoba) Lépcsőház, közlekedő, folyosó fala Zaj ellen védendő szálláshelyiség Szomszédos szálláshelyiség (szoba, fürdőszoba) Szálláshelyiség (szoba, fürdőszoba) Szomszédos szálláshelyiség (szoba, fürdőszoba) Szálláshelyiség (szoba, fürdőszoba) Léghang-szigetelés R' w +C' R w +C db db Megjegyzés a táblázathoz: A szállásépületeket a szabvány a zaj elleni védelem igénye és az akusztikai terhelés alapján két minőségi kategóriába csoportosítja: I. csoport: háromcsillagos vagy magasabb osztályú szálloda (gyógyszálló, üdülőszálló), kórházi kórtermek, szanatórium szállás része; II. csoport: kétcsillagos vagy alacsonyabb osztályú szálloda (gyógyszálló, üdülőszálló), szociális otthon, munkásszálló, diákotthon, nevelőotthon. A 4.5. ábra egy tipikus elrendezésű szálloda alaprajzi részletét és metszetét mutatja. Az 1-es sorszám szállodai szobákat határoló fal, a 2-es sorszám vizes helyiségeket elválasztó falazat. A homlokzati falat 3-assal, a folyosó felőli falat 4-essel jelöltük. A jellemző szerkezeti csomópontokat A-E betűkkel, bekarikázva jelöltük, az elválasztó falazat födémtől födémig tart. 10

11 Jelmagyarázat a 4.5. ábrához: Szállodai szobák közötti falazat (szerelt); Vizes helyiségek közötti falazat (szerelt); Homlokzati falazat (falazott); 4. Folyosó felőli válaszfal (szerelt); 5. Belső válaszfal (szerelt); 6. Födémszerkezet (monolit vasbeton); 7. Padlóburkolat; 8. Álmennyezet. ET: Előtér; F: Fürdőszoba; SZ: Szoba Ábra: Szállodai részlet alaprajza és metszete. 11

12 4.5. Hangszigetelési követelmények oktatási épületekben Az egyes szerkezetek alkalmazási lehetőségeit akusztikai szempontból a hangszigetelési igény határozza meg. A 4.5. táblázat összefoglalja a jelenleg hatályos MSZ :2007 szabvány oktatási épületekre vonatkozó, belső, egymás melletti helyiségek közötti, falazatokat érintő hangszigetelési követelményeit. A táblázat csak az alapkövetelményeket ismerteti 4.5. Táblázat. Hangszigetelési követelmények oktatási épületekben, egymás melletti helyiségek között Zajos helyiség, akusztikai terhelésnek kitett szerkezet Tanterem, előadóterem, foglalkoztató, iroda, tanári szoba Fürdőszoba, wc, konyha Lépcsőház, közlekedő, folyosó fala Zaj ellen védendő terem Szomszédos tanterem, előadóterem, foglalkoztató, iroda, tanári szoba Tanterem, előadóterem, foglalkoztató, tanári szoba, iroda Tanterem, előadóterem, foglalkoztató, tanári szoba, iroda Léghang-szigetelés alapkövetelmény R' w +C R w +C db db A 4.5. ábra egy tipikus elrendezésű oktatási épület alaprajzi részletét és metszetét mutatja. Az 1-es jelű falazat oktatási helyiségeket határoló fal, a 2-es jelű homlokzati fal. A folyosó felőli falat 3-assal jelöltük. A jellemző szerkezeti csomópontokat A-D betűkkel, bekarikázva jelöltük, az elválasztó falazat födémtől födémig tart. 12

13 4.5. Ábra: Oktatási épület részletének alaprajza és metszete. Jelmagyarázat a 4.5. ábrához: Oktatási helyiségek közötti falazat (szerelt); Homlokzati falazat (falazott); Oktatási helyiség és folyosó közötti falazat (szerelt); 4. Födémszerkezet (monolit vasbeton); 5. Padlóburkolat; 6. Álmennyezet; T: Tanterem. 13

14 Hangszigetelési követelmények lakóépületekben Az egyes szerkezetek alkalmazási lehetőségeit akusztikai szempontból a hangszigetelési igény határozza meg. A táblázat összefoglalja a jelenleg hatályos MSZ :2007 szabvány lakóépületekre vonatkozó, belső, egymás melletti helyiségek közötti, falazatokat érintő hangszigetelési követelményeit. A táblázat csak az alapkövetelményeket ismerteti Táblázat. Hangszigetelési követelmények lakóépületekben, egymás melletti helyiségek között Helyiségkapcsolat Szomszédos lakások Zajos lakás vagy helyiség, akusztikai terhelésnek kitett szerkezet Lakás bármely helyisége Zaj ellen védendő helyiség Szomszédos lakás bármely helyisége Léghang-szigetelés alapkövetelmény R' w +C' R w +C db db 51 Lakás és közlekedő terület Lépcsőház, közlekedő, folyosó fala Szomszédos lakás bármely helyisége 51 A ábra egy tipikus elrendezésű lakóépület alaprajzi részletét és metszetét mutatja. Az 1-es jelű falazat a lakásokat határoló fal, a 2-es jelű homlokzati fal. A folyosó felőli falat 3-assal jelöltük. A jellemző szerkezeti csomópontokat A-D betűkkel, bekarikázva jelöltük, a lakáselválasztó falazat födémtől födémig tart. 14

15 Ábra: Lakóépület részletének alaprajza és metszete. Jelmagyarázat a ábrához: Lakások közötti falazat (szerelt); Homlokzati falazat (falazott); Lakások és folyosó közötti falazat (falazott); 4. Födémszerkezet (monolit vasbeton); 5. Padlóburkolat (úszópadló); L: Lakótér (nappali-konyha-étkező). 15

16 5. A SCHWENK ÜVEGGYAPOT TERÉMKEK FAJLAGOS ÁRAMLÁSI ELLENÁLLÁSÁNAK GARANTÁLT ÉRTÉKE Egyes Schwenk üveggyapot lemez fajlagos áramlási ellenállásának garantált értékeit az 5. táblázat foglalja össze. 5. táblázat. Schwenk üveggyapot lemezek fajlagos áramlási ellenállásának garantált értéke Termék AF r, kpasec/m 2 TP R0 9 TP T5 20 TP T A SCHWENK ÜVEGGYAPOT TERMÉKEK FAJLAGOS DINAMIKAI MEREVSÉGÉNEK GARANTÁLT ÉRTÉKE 5. táblázat. Lépéshangszigetelő lemezek műszaki adatai Termék megnevezés d L, mm Összenyomódás kategóriája Fajlagos dinamikai merevség garantált értéke, MN/m 3 EP CP 5 SD 20 EP CP 5 SD 15 EP30 30 CP 5 SD 10 EP CP 5 SD 7 A táblázat szerinti termékválaszték minden terméke legfeljebb 2 kpa hasznos terhelés esetén alkalmazható. 7. A SCHWENK ÜVEGGYAPOT LÉPÉSHANGSZIGETELŐ LEMEZEKBŐL KÉSZÜLŐ ÚSZÓPADLÓ LÉPÉSHANGSZIGETELÉST JAVÍTÓ HATÁSÁNAK TÁJÉKOZTATÓ TERMÉKJELLEMZŐI A Schwenk üveggyapot lépéshangszigetelő lemezekkel készülő úszópadlók akusztikai termékjellemzője a szerkezet súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint csökkenése L w. Az ideális, végtelen kiterjedésű, hibátlan szerkezet L w értékére találhatók becslések a 7. táblázatban az ÖNORM B :1992 szabvány alapján, a DIN 4109, Beiblatt 1: 1989 szabvány figyelembe vételével. A valóságos szerkezetek L w értékei a táblázatban közölttől kisebb értékű javító hatással rendelkeznek a valóságos körülmények következtében. A minőségi eltérés nem a szigetelőanyag tulajdonságainak következménye. A járóréteg akusztikai minőségétől a teljes padlóburkolat csak kisebb mértékben változik, ezért csak a kemény járórétegre vonatkozó adatokat foglalja össze a táblázat. A lágy járórétegek (kemény és lágy pvc burkolat, szőnyegpadló) akusztikai hatása 0-3 db között változik, ez a méretezés biztonsági tartaléka lesz. 7. táblázat L w, ideális úszópadló esetén Schwenk lépéshangszigetelő lemez megnevezése Úsztatott beton aljzat fajlagos tömege, kg/m 2 EP 15 EP 20 EP 30 EP

17 8. SCHWENK ÜVEGGYAPOT TERMÉKEKBŐL FELÉPÜLŐ SZERELT FALAK LÉGHANGGÁTLÁSA 17

18 8. táblázat. Schwenk üveggyapot termékekkel CW50 bordára épített, 2 2 réteg gipszkartonnal ellátott szerelt falak hangszigetelése Schwenk üveggyapot termékekkel CW50 bordára épített, 2 2 réteg gipszkartonnal ellátott szerelt falak léghangszigetelése 8. Szerkezeti részletek: s g l g g s l g Schwenk üveggyapot a légrésben; CW 50 profil (0,5 mm horganyzott acél, cca. 0,63 kg/fm); 2 12,5 mm gipszkarton lemez, normál, vagy tűzgátló; 4. önmetsző csavar rögzítés (rögzítések távolsága alsó lemezen cca. 75 cm, felső lemezen cca. 25 cm); 5. hézagoló gipsz; 6. dilatációs szalag; 7. UW 50 profil; 8. beütő dűbel. CW 50 bordára épített szerelt falak általános vízszintes és függőleges metszete Borda Vast. (mm) CW CW s: szigetelőanyag vastagsága; l: légrés vastagsága; g: gipszkarton lemezek vastagsága. A falazatokra vonatkozó mérési eredmények táblázatos összefoglalása: Falazat jellemzői Szigetelőanyag Gipszkarton burkolat Réteg/ Típus Vast. Típus (mm) SCHWENK TW Akustik SCHWENK DF1 Akustik m (kg/m 2 ) Mérési eredmények (db) R w C C C tr 2 12,5 normál 8, ,5 tűzgátló 9, A kivitelezési szabályok közül az akusztikai minőséggel összefüggőek az alábbiak: A falszerkezetnek légtömörnek kell lenni, ezért a tömítést létrehozó szerkezeti összetevőket gondosan kell kivitelezni; A Schwenk üveggyapotnak a belső légrést az ábra szerinti kell kitölteni, a szigetelőanyag nem roskadhat össze a légrésben, ezért csak a gyár által ajánlott termékek helyezhetők el; A 2 2 gipszkarton lemezből készülő falak esetén a belső gipszkarton lemezeket 75 cm-ként, a külső gipszkarton lemezeket 25 cm-ként kell csavarral rögzíteni a bordavázhoz; a csavar kötések besűrítése lerontja a hangszigetelést; Függőleges irányban gipszkarton lemezt csak bordán lehet toldani; Az azonos helyzetű (belső, vagy külső) gipszkarton lemezeket nem szabad azonos borda két oldalán toldani; Hangszigetelési szempontból a normál gipszkarton lemez helyettesíthető tűzgátló gipszkarton lemezzel, de tűzgátló gipszkarton lemez nem helyettesíthető normál gipszkarton lemezzel; A bordakettőzéssel megoldott falszerkezetben a CW profilok között légrést kell hagyni a kettőzött bordák nem kapcsolhatók össze. 18

19 l Dr. habil. Reis F., Mesterházy B. Schwenk üveggyapot alkalmazástechnika akusztikai rész 8. táblázat. Schwenk üveggyapot termékekkel CW75 bordára épített, 2 1 réteg gipszkartonnal ellátott szerelt falak hangszigetelése Schwenk üveggyapot termékekkel CW75 bordára épített, 2 1 réteg gipszkartonnal ellátott szerelt falak léghangszigetelése 8. Szerkezeti részletek: s g g g s l g Schwenk üveggyapot a légrésben; CW 75 profil (0,5 mm horganyzott acél, cca. 0,73 kg/fm); 1 12,5 mm gipszkarton lemez, normál, vagy tűzgátló; 4. önmetsző csavar rögzítés (rögzítések távolsága cca. 25 cm); 5. hézagoló gipsz; 6. dilatációs szalag; 7. UW 75 profil; 8. beütő dűbel. CW 75 bordára épített szerelt falak általános vízszintes és függőleges metszete Borda Vast. (mm) CW CW s: szigetelőanyag vastagsága; l: légrés vastagsága; g: gipszkarton lemezek vastagsága. A falazatokra vonatkozó mérési eredmények táblázatos összefoglalása: Falazat jellemzői Szigetelőanyag Gipszkarton burkolat Réteg/ Típus Vast. Típus (mm) SCHWENK DF1 Akustik SCHWENK DF1 Akustik m (kg/m 2 ) Mérési eredmények (db) R w C C C tr 1 12,5 normál 8, ,5 tűzgátló 9, A kivitelezési szabályok közül az akusztikai minőséggel összefüggőek az alábbiak: A falszerkezetnek légtömörnek kell lenni, ezért a tömítést létrehozó szerkezeti összetevőket gondosan kell kivitelezni; A Schwenk üveggyapotnak a belső légrést az ábra szerint kell kitölteni, a szigetelőanyag nem roskadhat össze a légrésben, ezért csak a gyár által ajánlott termékek helyezhetők el; Függőleges irányban gipszkarton lemezt csak bordán lehet toldani; Hangszigetelési szempontból a normál gipszkarton lemez helyettesíthető tűzgátló gipszkarton lemezzel, de tűzgátló gipszkarton lemez nem helyettesíthető normál gipszkarton lemezzel; A bordakettőzéssel megoldott falszerkezetben a CW profilok között légrést kell hagyni a kettőzött bordák nem kapcsolhatók össze. 8. táblázat. Schwenk üveggyapot termékekkel CW75 bordára épített, 2 2 réteg gipszkartonnal ellátott szerelt falak hangszigetelése Schwenk üveggyapot termékekkel CW75 bordára épített, 2 2 réteg gipszkartonnal ellátott szerelt falak léghangszigetelése 8. 19

20 Szerkezeti részletek: s g l g g s l g Schwenk üveggyapot a légrésben; CW 75 profil (0,5 mm horganyzott acél, cca. 0,73 kg/fm); 2 12,5 mm normál, vagy tűzgátló gipszkarton lemez; 4. önmetsző csavar rögzítés (rögzítések távolsága alsó lemezen cca. 75 cm, felső lemezen cca. 25 cm); 5. hézagoló gipsz; 6. dilatációs szalag; 7. UW 75 profil; 8. beütő dűbel. 8. CW 75 bordára épített szerelt falak általános vízszintes és függőleges metszete Borda Vast. (mm) CW CW CW s: szigetelőanyag vastagsága; l: légrés vastagsága; g: gipszkarton lemezek vastagsága. A falazatokra vonatkozó mérési eredmények táblázatos összefoglalása: Falazat jellemzői Szigetelőanyag Gipszkarton burkolat Réteg/ Típus Vast. Típus (mm) SCHWENK TWR1 SCHWENK DF1 Akustik SCHWENK DF1 Akustik m (kg/m 2 ) Mérési eredmények (db) R w C C C tr 2 12,5 tűzgátló 9, ,5 tűzgátló 9, ,5 normál 8, A kivitelezési szabályok közül az akusztikai minőséggel összefüggőek az alábbiak: A falszerkezetnek légtömörnek kell lenni, ezért a tömítést létrehozó szerkezeti összetevőket gondosan kell kivitelezni; A Schwenk üveggyapotnak a belső légrést az ábra szerint kell kitölteni, a szigetelőanyag nem roskadhat össze a légrésben, ezért csak a gyár által ajánlott termékek helyezhetők el; A 2 2 gipszkarton lemezből készülő falak esetén a belső gipszkarton lemezeket 75 cm-ként, a külső gipszkarton lemezeket 25 cm-ként kell csavarral rögzíteni a bordavázhoz; a csavar kötések besűrítése lerontja a hangszigetelést; Függőleges irányban gipszkarton lemezt csak bordán lehet toldani; Az azonos helyzetű (belső, vagy külső) gipszkarton lemezeket nem szabad azonos borda két oldalán toldani; Hangszigetelési szempontból a normál gipszkarton lemez helyettesíthető tűzgátló gipszkarton lemezzel, de tűzgátló gipszkarton lemez nem helyettesíthető normál gipszkarton lemezzel; A bordakettőzéssel megoldott falszerkezetben a CW profilok között légrést kell hagyni a kettőzött bordák nem kapcsolhatók össze táblázat. Schwenk üveggyapot termékekkel CW100 bordára épített, 2 1 réteg gipszkartonnal ellátott szerelt falak hangszigetelése Schwenk üveggyapot termékekkel CW100 bordára épített, 2 1 réteg gipszkartonnal ellátott szerelt falak léghangszigetelése 20

Az épületakusztikai minőség biztosításának építészeti lehetőségei. Szerelt falszerkezetek gyakorlati alkalmazása

Az épületakusztikai minőség biztosításának építészeti lehetőségei. Szerelt falszerkezetek gyakorlati alkalmazása Az épületakusztikai minőség biztosításának építészeti lehetőségei Mesterházy Beáta okl. építészmérnök épületszigetelő szakmérnök mesterhazybeata@gmail.com +36 30 280 7259 Tartalomjegyzék Bevezetés Falazatok

Részletesebben

A csend színe. Blue Acoustic

A csend színe. Blue Acoustic A csend színe Blue Acoustic 2 A csend színe Léghangszigetelési követelmények épületek egymás melletti helyiségei között MSZ EN 151-1:06 számú szabvány kivonata Léghangszigetelés Épület típusa Helyiségkapcsolat

Részletesebben

HANGSZIGETELÉSI KÖVETELMÉNYEK ÉS ANNAK MEGFELELŐ SZERKEZETEK. Oktatási segédlet

HANGSZIGETELÉSI KÖVETELMÉNYEK ÉS ANNAK MEGFELELŐ SZERKEZETEK. Oktatási segédlet HANGSZIGETELÉSI KÖVETELMÉNYEK ÉS ANNAK MEGFELELŐ SZERKEZETEK Oktatási segédlet összeállította: Juharyné Dr. Koronkay Andrea és Mesterházy Beáta Budapest, 2016. december Segédletünk a lakó-, iroda, oktatási-

Részletesebben

Rigips mûszaki tanácsadás Telefon: (06-1) 296 0534 Fax: (06-1) 296 0504 E-mail: rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com

Rigips mûszaki tanácsadás Telefon: (06-1) 296 0534 Fax: (06-1) 296 0504 E-mail: rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com A RIGIPS és az ISOVER, a Saint-Gobain vállalatcsoport tagjai, a szárazépítési piacon elsôként minôsítette szerkezeteit az új OTSZ szerint: ÉME A-99/2008 A Rigips rendszerekrôl további részletes információt,

Részletesebben

Födémszerkezetek lég- és lépéshanggátlása

Födémszerkezetek lég- és lépéshanggátlása Födémszerkezetek lég- és lépéshanggátlása 1. Födémeket érő gerjesztések 2. Követelmények 3. Födémek felépítése 4. A helyszín hatása 5. Baumix Ökocell Csend felhasználásával készült épületszerkezetek Csott

Részletesebben

ÉMI - CONSTRUMA előadások 1

ÉMI - CONSTRUMA előadások 1 2017.04.09. ÉMI - CONSTRUMA előadások 1 Csend, nyugalom megoldható? Lég- és lépéshanggátlás a lakásokban Ilyés László ÉMI Szerkezetvizsgáló Egység Akusztika Laboratórium 2017.04.09. ÉMI - CONSTRUMA előadások

Részletesebben

Válaszfalak és térelhatároló falak

Válaszfalak és térelhatároló falak III.. szerkezeti csomópontjai Szerelt fal csatlakozása tiszta padlóhoz 2. 4. Szerelt fal csatlakozása nyers födémhez 4. 9 2. Szerelt fal csatlakozása padlóhoz úsztatott padló megszakítással 2. 4.. Rigips

Részletesebben

ÉPÜLETEK ZAJVÉDELME Épületek rendeltetésszerű használatához tartozó követelmények Szerkezeti állékonyság Klímakomfort (hő- és páravédelem, frisslevegő, ) Természetes és mesterséges megvilágítás zajvédelem

Részletesebben

2016 szeptember 22. akusztikus mérnök zaj- és rezgésvédelmi szakmérnök

2016 szeptember 22. akusztikus mérnök zaj- és rezgésvédelmi szakmérnök Akusztikai mérési jegyzőkönyv és szakvélemény a Budapest, VIII. kerület Leonardo da Vinci u. 35 szám alatt épülő társasház akusztikai méréséről III. 5. lakás III. 4. lakás 2016 szeptember 22. Készítette:

Részletesebben

Futura Bold Futura Book

Futura Bold Futura Book utura Bold utura Book 2017/03 Műszaki adatlap KNAU R Piano Belépőjegy a CSN világába Életünk minél hektikusabb és gyorsabb, annál inkább vágyunk arra, hogy megtaláljuk a nyugalom oázisát otthon vagy a

Részletesebben

A csend építőlemezei Blue Acoustic gipszkartonok

A csend építőlemezei Blue Acoustic gipszkartonok Blue Acoustic gipszkartonok ü Lakások ü Szállodák ü Irodák ü Iskolák 2 Léghangszigetelési követelmények épületek egymás melletti helyiségei között MSZ EN 15601-1:2006 számú szabvány kivonata Léghangszigetelés

Részletesebben

Blue Acoustic. A csend építőlemezei lakások szállodák irodák iskolák. gipszkartonok.

Blue Acoustic. A csend építőlemezei lakások szállodák irodák iskolák. gipszkartonok. Blue Acoustic gipszkartonok A csend építőlemezei lakások szállodák irodák iskolák 2 Léghangszigetelési követelmények épületek egymás melletti helyiségei között MSZ 151-1:2007 számú szabvány kivonata Léghangszigetelés

Részletesebben

Falszerkezetek akusztikai tulajdonságai

Falszerkezetek akusztikai tulajdonságai Falszerkezetek akusztikai tulajdonságai 1. Hangszigetelési követelmények 2. Szerkezeti kialakítások lakóépületek esetén 3. Szerkezeti kialakítások irodák esetén 4. Szerkezeti kialakítások szállodák esetén

Részletesebben

Szálas szigetelőanyagok forgalmazási feltételei

Szálas szigetelőanyagok forgalmazási feltételei Szálas szigetelőanyagok forgalmazási feltételei Brassnyó László Knauf Insulation Kft. Szálas szigetelőanyagok szabványai MSZ EN 13162 Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű ásványgyapot (MW-)

Részletesebben

Födémek lépéshang-szigetelése. Austrotherm AT-L2, AT-L4, AT-L5

Födémek lépéshang-szigetelése. Austrotherm AT-L2, AT-L4, AT-L5 Kiváló lépéshang-szigetelés Jó hőszigetelő képesség Költségtakarékos megoldás Egyszerű kivitelezés Hosszú élettartam Födémek lépéshang-szigetelése www.austrotherm.hu Lépéshang-szigetelés Lépéshang-szigetelés

Részletesebben

Födémek lépéshang-szigetelése. Austrotherm AT-L2, L4, L5, GRAFIT L4, L5. www.austrotherm.hu

Födémek lépéshang-szigetelése. Austrotherm AT-L2, L4, L5, GRAFIT L4, L5. www.austrotherm.hu Kiváló lépéshang-szigetelés Jó hőszigetelő képesség Költségtakarékos megoldás Egyszerű kivitelezés Hosszú élettartam Födémek lépéshang-szigetelése www.austrotherm.hu Austrotherm AT-L2, L4, L5, GRAFIT L4,

Részletesebben

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés azonosítószáma és megnevezése 34 582 10 Szárazépítő Tájékoztató

Részletesebben

név: ÉPÜLETSZERKEZETTAN 7. Épületfelújítások akusztikai kérdései JUHARYNÉ DR. KORONKAY ANDREA egyetemi docens

név: ÉPÜLETSZERKEZETTAN 7. Épületfelújítások akusztikai kérdései JUHARYNÉ DR. KORONKAY ANDREA egyetemi docens JUHARYNÉ DR. KORONKAY ANDREA egyetemi docens e-mail: ajuhary@epsz.bme.hu ÉPÜLETSZERKEZETTAN 7. Épületfelújítások akusztikai kérdései oktatási 05. segédlet.. 08. 0. A hazai akusztikai szabályozás jellemzői:

Részletesebben

ÉPSZERK / félév

ÉPSZERK / félév ÉPSZERK-5 2015/2016. 2. félév NAGY MAGASSÁGÚ VÁLASZFALAK KÜLÖNLEGES VÁLASZFALAK Előadó JUHARYNÉ DR. KORONKAY ANDREA egyetemi docens BME ÉPÜLETSZERKEZETTANI TANSZÉK CSARNOK VÁLASZFAL RAKTÁR CSARNOKTÉR FELADAT

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016 (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés azonosítószáma és megnevezése 34 582 10 Szárazépítő Tájékoztató

Részletesebben

1. TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK HANGSZIGETELÉSI KÖVETELMÉNYEI, EGYMÁS FÖLÖTTI HELYISÉGEK KÖZÖTT

1. TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLETEK HANGSZIGETELÉSI KÖVETELMÉNYEI, EGYMÁS FÖLÖTTI HELYISÉGEK KÖZÖTT 1 BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék Előadók: Horváth Sándor, Pataky Rita, Juharyné Dr. Koronkay Andrea Évfolyam felelős: Tiborczszeghi-Horváth Zoltán 2017/2018. tanév I. félév 3. SZERKESZTŐ

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet a 29/2016 (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet a 29/2016 (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet a 29/2016 (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosítószáma és megnevezése 34 582 10 Szárazépítő Tájékoztató

Részletesebben

Versenyző kódja: 23 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny.

Versenyző kódja: 23 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny. 34 582 10-2016 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 34 582 10 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet Komplex szakmai

Részletesebben

Hangszigetelő üvegezés: felépítés, szempontok, gyakorlati alkalmazás

Hangszigetelő üvegezés: felépítés, szempontok, gyakorlati alkalmazás Csott Róbert: Hangszigetelő üvegezés: felépítés, szempontok, gyakorlati alkalmazás Léghangszigetelés fogalma és mennyiségei C és C tr színképillesztési tényezők Rendeletek és szabványok Szerkezetek és

Részletesebben

ÉPÜLETSZERKEZETTAN TANSZÉK Épszerk / félév Fenntartható építési módszerek A MŰSZAKI ÉS ÖKOLÓGIAI FELÚJÍTÁSOK AKUSZTIKAI KÉRDÉSEI

ÉPÜLETSZERKEZETTAN TANSZÉK Épszerk / félév Fenntartható építési módszerek A MŰSZAKI ÉS ÖKOLÓGIAI FELÚJÍTÁSOK AKUSZTIKAI KÉRDÉSEI ÉPÜLETSZERKEZETTAN TANSZÉK Épszerk-7 2015/2016. 2. félév Fenntartható építési módszerek A MŰSZAKI ÉS ÖKOLÓGIAI FELÚJÍTÁSOK AKUSZTIKAI KÉRDÉSEI Előadó: egyetemi docens TARTALOMJEGYZÉK 1. Az épületfelújítások

Részletesebben

KÖNNYŰBETONOK SPECIÁLIS ALKALMAZÁSAI. Magastető szigetelése. Dr. Csott Róbert ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, 2009. november 24.

KÖNNYŰBETONOK SPECIÁLIS ALKALMAZÁSAI. Magastető szigetelése. Dr. Csott Róbert ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, 2009. november 24. KÖNNYŰBETONOK SPECIÁLIS ALKALMAZÁSAI Magastető szigetelése Dr. Csott Róbert ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, 2009. november 24. A TETŐTÉRBEÉPÍTÉS JOGI SZABÁLYOZÁSA 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (az építésügyi

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosítószáma és megnevezése 34 582 10 Szárazépítő Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét! Ha a

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR Szakképesítés: SZVK rendelet száma: Komplex írásbeli: Építőipari közös tevékenység; Anyagszükséglet

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA Szakképesítés: SZVK rendelet száma: Komplex írásbeli: Építőipari közös tevékenység; Anyagszükséglet

Részletesebben

Használható segédeszköz: - szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas számológép; - körző; - vonalzók.

Használható segédeszköz: - szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas számológép; - körző; - vonalzók. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosítószáma és megnevezése 54 582 03 Magasépítő technikus

Részletesebben

Válaszfalak és térelhatároló falak

Válaszfalak és térelhatároló falak ellentétben, itt az illesztések a válaszfal ellentétes oldalain ugyanazon a CW profilon egymással szemben is elhelyezkedhetnek. A CW profil a szabad száraival az elsô lap felé néz. A következô lapot a

Részletesebben

BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 2017/2018 tanév 1. félév Épületszerkezettani Tanszék AKUSZTIKAI FELADATRÉSZ SEGÉDLET ÉS SZÁMÍTÁSI PÉLDA

BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 2017/2018 tanév 1. félév Épületszerkezettani Tanszék AKUSZTIKAI FELADATRÉSZ SEGÉDLET ÉS SZÁMÍTÁSI PÉLDA ÉPSZERK 6. N. IV. Előadók: Dr. Dobszay Gergő Dr. Fülöp Zsuzsanna, 2017/2018. TANÉV 1. FÉLÉV Dr. Becker Gábor, Dr. Takács Lajos Gábor Évf. felelős: Pataky Rita Kidolgozta: AKUSZTIKAI FELADATRÉSZ SEGÉDLET

Részletesebben

Schöck Tronsole V típus SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole V típus SCHÖCK TRONSOLE Schöck Tronsole típus Monolit vasbeton pihenő és falazott lépcsőházi fal közötti lépéshangszigetelés Schöck Tronsole 4 típus Lépcsőpihenő: Monolit vasbeton Lépcsőházi fal: Falazat Egyszerű rendszer: csatlakozó

Részletesebben

BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 2016/2017 tanév 1. félév Épületszerkezettani Tanszék Előadók: Dr. Dobszay Gergő, Dr. Fülöp

BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 2016/2017 tanév 1. félév Épületszerkezettani Tanszék Előadók: Dr. Dobszay Gergő, Dr. Fülöp Előadók: Dr. Dobszay Gergő, Dr. Fülöp ÉPSZERK 6. N. IV. Zsuzsanna, Dr. Becker Gábor, Juharyné Dr. Koronkay Andrea, Dr. Takács Lajos 2016/2017. TANÉV 1. FÉLÉV Évf. felelős: Pataki Rita Andrea egyetemi docens

Részletesebben

Schöck Tronsole T típus SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole T típus SCHÖCK TRONSOLE Schöck ronsole típus SCHÖCK RONSOLE Lépcsőkar és pihenő akusztikai elválasztása Schöck ronsole 6 típus Lépcsőkar: Monolit beton vagy előregyártott Lépcsőpihenő: Monolit beton vagy félig előregyártott Egyszerű

Részletesebben

A 12/2013 (II. 8.) NGM rendelettel módosított 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 12/2013 (II. 8.) NGM rendelettel módosított 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 12/2013 (II. 8.) NGM rendelettel módosított 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 582 10 Szárazépítő Tájékoztató A vizsgázó

Részletesebben

1. Sávalapozás Ismertetése es alkalmazási területe és szerkezeti kialakítása különböző építési módok esetén. Szerkezeti részletek.

1. Sávalapozás Ismertetése es alkalmazási területe és szerkezeti kialakítása különböző építési módok esetén. Szerkezeti részletek. TERVEZÉSI ZÁRÓSZIGORLATI TEMATIKA 2017. ÉPÜLETSZERKEZETEK TÁRGYBÓL Épsz6+Épsz7 1. Sávalapozás Ismertetése es alkalmazási területe és szerkezeti kialakítása különböző építési módok esetén. Szerkezeti részletek.

Részletesebben

Tecsound anyagok használata hanggátló szerkezetekben

Tecsound anyagok használata hanggátló szerkezetekben Tecsound anyagok használata hanggátló szerkezetekben 1 Tartalom A hanggátlásról általában A terjedési utak, zavarforrások Tecsound a gyakorlatban Összehasonlítás Összefoglaló 2 A hanggátlásról általában

Részletesebben

Akusztika hanggátlás. Dr. Reis Frigyes elıadásának felhasználásával

Akusztika hanggátlás. Dr. Reis Frigyes elıadásának felhasználásával Akusztika hanggátlás Dr. Reis Frigyes elıadásának felhasználásával Mirıl van szó? A szerkezetet egyik oldalán valamilyen hatás éri - a levegıben terjedı hang (longitudinális hullámok), amelyek rezgésbe

Részletesebben

Épületakusztika. Készítette: Födelmesi Tamás László Pócsi András

Épületakusztika. Készítette: Födelmesi Tamás László Pócsi András Épületakusztika Készítette: Födelmesi Tamás László Pócsi András ZAJFORRÁSOK Külső zajforrások Ipari tevékenység Járműtranszport Rendezvények (zenei, sport, stb tüntetés ) Belső zajforrások Belső téri tevékenységekből

Részletesebben

Versenyző kódja: 31 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny.

Versenyző kódja: 31 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny. 34 582 10-2017 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 34 582 10 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Építőipari közös

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép.

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép. A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított és a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA T 047606/1/2 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítéselágazás,

Részletesebben

Műszaki leírás. 1101 Budapest, X. Albertirsai út 10. BNV 40. számú pavilon

Műszaki leírás. 1101 Budapest, X. Albertirsai út 10. BNV 40. számú pavilon Műszaki leírás 1101 Budapest, X. Albertirsai út 10. BNV 40. számú pavilon Az épület, 1101 Budapest, X. Albertirsai út 10. szám alatti 39206/31 helyrajzi számú ingatlanon helyezkedik el. Az épület: egyhajós,

Részletesebben

5.6.3. Az épületek hangszigetelési követelményeinek új szabályozása

5.6.3. Az épületek hangszigetelési követelményeinek új szabályozása 5.6.3. Az épületek hangszigetelési követelményeinek új szabályozása Az épületakusztika hangszigeteléssel foglakozó területén két alapvető fogalomkörrel adjuk meg a szükséges védekezés elvárható nagyságát:

Részletesebben

Hangterjedés akadályozott terekben

Hangterjedés akadályozott terekben Hangterjedés akadályozott terekben Hangelnyelés, hanggátlás: hangszigetelés Augusztinovicz Fülöp segédlet, 2014. Szakirodalom P. Nagy József: A hangszigetelés elmélete és gyakorlata Akadémiai Kiadó, Budapest,

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA T 047606/1/ Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítéselágazás,

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 34 582 10-2017 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 34 582 10 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Építőipari

Részletesebben

III. TŰZVÉDELMI KONFERENCIA

III. TŰZVÉDELMI KONFERENCIA III. TŰZVÉDELMI KONFERENCIA 2013. március 21-22. Balatonföldvár III. TŰZVÉDELMI KONFERENCIA AZ ÉPÍTÉSZETI TŰZVÉDELMI TERVEZÉS LÉPÉSEI ÉS BUKTATÓI E L Ő A D Á S V Á Z L A T 1. Bemutatkozás 2. A tűzvédelmi

Részletesebben

BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettan 4. Horváth Sándor, Pataky Rita Évf. felelős: Tiborczszeghi-Horváth Zoltán 2017/18. tanév I.

BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettan 4. Horváth Sándor, Pataky Rita Évf. felelős: Tiborczszeghi-Horváth Zoltán 2017/18. tanév I. BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettan 4. Épületszerkezettani Tanszék Előadók: Juharyné Dr. Koronkay Andrea Horváth Sándor, Pataky Rita Évf. felelős: Tiborczszeghi-Horváth Zoltán 2017/18. tanév I. félév

Részletesebben

TŰZVÉDELMI KIVITELEZÉSI PROBLÉMÁK, MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK - ÉPÜLETSZERKEZETEK

TŰZVÉDELMI KIVITELEZÉSI PROBLÉMÁK, MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK - ÉPÜLETSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI KIVITELEZÉSI PROBLÉMÁK, MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK - ÉPÜLETSZERKEZETEK Dr. Takács Lajos Gábor ÉPÜLETSZERKEZETEK TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGE Követelmény: OTSZ Megfelelőség igazolása: OTSZ 14 - építményszerkezetek

Részletesebben

ETHAFOAM. Lépéshangszigetelés. Lépéshangszigetelés.

ETHAFOAM. Lépéshangszigetelés. Lépéshangszigetelés. ETHAFOAM Lépéshangszigetelés Lépéshangszigetelés www.styrofoam.hu ETHAFOAM Az ETHAFOAM 222 kék színű, rugalmas, tekercselhető, zártcellás extrudált polietilénhab (XPE) lemez a Dow Chemicals lépéshangszigetelés

Részletesebben

Álmennyezeti rendszerek. Függesztett álmennyezet Mennyezetborítás Függesztés nélküli álmennyezet Tetőtérbeépítés Akusztikus álmennyezet

Álmennyezeti rendszerek. Függesztett álmennyezet Mennyezetborítás Függesztés nélküli álmennyezet Tetőtérbeépítés Akusztikus álmennyezet Álmennyezeti rendszerek Függesztett álmennyezet Mennyezetborítás Függesztés nélküli álmennyezet Tetőtérbeépítés Akusztikus álmennyezet Álmennyezeti típusok Monolitikus álmennyezetek nem látszó bordázattal

Részletesebben

REIS FRIGYES: HANGSZIGETELÉSI MEGOLDÁSOK A VALÓSÁG TÜKRÉBEN

REIS FRIGYES: HANGSZIGETELÉSI MEGOLDÁSOK A VALÓSÁG TÜKRÉBEN MTA AKUSZTIKAI OSZTÁLYKÖZI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁG ÜLÉSE A ZENEAKADÉMIÁN 2014.04.01. AKUSZTIKAI KUTATÁS-TERVEZÉS A ZENEAKADÉMIA TÖRTÉNELMI ÉPÜLETÉNEK MEGÚJÍTÁSA SORÁN TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS AKUSZTIKAI TERVEZÉS

Részletesebben

Falszerkezetek akusztikai tulajdonságai

Falszerkezetek akusztikai tulajdonságai Falszerkezetek akusztikai tulajdonságai 1. Hangszigetelési követelmények 2. Szerkezeti kialakítások lakóépületek esetén 3. Szerkezeti kialakítások irodák esetén 4. Szerkezeti kialakítások szállodák esetén

Részletesebben

ÉPSZERK / félév. Előadó: JUHARYNÉ DR. KORONKAY ANDREA egyetemi docens

ÉPSZERK / félév. Előadó: JUHARYNÉ DR. KORONKAY ANDREA egyetemi docens ÉPSZERK-5 2013/2014. 2. félév NAGY MAGASSÁGÚ VÁLASZFALAK Előadó: JUHARYNÉ DR. KORONKAY ANDREA egyetemi docens Válaszfalak fogalma: épületen belüli, függőleges térelválasztó szerkezetek Jellemzők: nem hordanak

Részletesebben

HOMLOKZATBURKOLATOK. Cor-ten acél. Épületszerkezettan 3. Homlokzatburkolatok 2018 dr. Hunyadi Zoltán

HOMLOKZATBURKOLATOK. Cor-ten acél. Épületszerkezettan 3. Homlokzatburkolatok 2018 dr. Hunyadi Zoltán HOMLOKZATBURKOLATOK Cor-ten acél 1 HOMLOKZATBURKOLATOK burkolattokkal szemben tott követelmények burkolat és fal kölcsönhatása szerkesztési lehetőségek burkolat típusok könnyű burkolatok nehéz burkolatok

Részletesebben

ÉPSZERK-5 2014/2015. 2. félév

ÉPSZERK-5 2014/2015. 2. félév ÉPSZERK-5 2014/2015. 2. félév NAGY MAGASSÁGÚ VÁLASZFALAK KÜLÖNLEGES VÁLASZFALAK Előadó JUHARYNÉ DR. KORONKAY ANDREA egyetemi docens BME ÉPÜLETSZERKEZETTANI TANSZÉK CSARNOK VÁLASZFAL RAKTÁR CSARNOKTÉR FELADAT

Részletesebben

Bazaltgyapot. Dűbel. Nobasil PTE

Bazaltgyapot. Dűbel. Nobasil PTE 1, Bazaltgyapot Nobasil PTE Terhelhető hő- és hangszigetelő tábla, elsősorban úsztatott padlószerkezetek lépéshang-szigetelésére, közbenső födémek akusztikai és tűzvédelmi szigeteléseként. 2, Dűbel 1 /

Részletesebben

Xella szerkezetek a gyakorlatban

Xella szerkezetek a gyakorlatban Az alaptól a belsőépítészetig Xella szerkezetek a gyakorlatban Xella Magyarország Kft. 2011 május Külső határoló szerkezetek P2-0,5 NF+GT 600x200x250 U=0.44 W/m2K P2-0,5 NF+GT 600x200x300 U=0.37 W/m2K

Részletesebben

* függőleges szerkezetek válaszfal / aknafal előtétfal / falburkolat paravánfal lokális burkolat homlokzati tűzterjedés elleni gát

* függőleges szerkezetek válaszfal / aknafal előtétfal / falburkolat paravánfal lokális burkolat homlokzati tűzterjedés elleni gát Álmennyezetek Mire használhatunk építőlemezeket? * vízszintes szerkezetek mennyezetburkolat álmennyezet (kazettás / sávos vagy monolit) membrán lokális burkolat tetőtűz terjedés elleni gát * függőleges

Részletesebben

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S N y t s z : 5 2 3 5-1 0-2 / 2 0 1 4 0 8 2 8 M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S Bizottsági ülés ideje Ajánlás lejárta 2014. augusztus 28. 2019. augusztus 31. Termék vizsgálat

Részletesebben

A teljesítménynyilatkozatok tartalma, felhasználása és gyakorlati buktatói.

A teljesítménynyilatkozatok tartalma, felhasználása és gyakorlati buktatói. A teljesítménynyilatkozatok tartalma, felhasználása és gyakorlati buktatói. 2014 Előadó: Nyíri Csaba tűzvédelmi szakértő Elérhetőség: Tel: 20-261-79-37 e-mail:nyiri@t-online.hu Web:nyirituzvedelem.hu 1

Részletesebben

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek 2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek Falazott szerkezetek: MSZ EN 1996 (Eurocode 6) 1-1. rész: Az épületekre vonatkozó általános szabályok. Falazott szerkezetek vasalással és vasalás nélkül 1-2. rész:

Részletesebben

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Dr. Horváth László egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszék Tartalom Mire ad választ az Eurocode?

Részletesebben

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK I. ALAPFOGALMAK, KÖVETELMÉNYEK, CSOPRTOSÍTÁSA KOMPONENSEI

ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK I. ALAPFOGALMAK, KÖVETELMÉNYEK, CSOPRTOSÍTÁSA KOMPONENSEI Dr. Czeglédi Ottó ÉPÜLETSZERKEZETTAN 1 FÖDÉMEK I. ALAPFOGALMAK, KÖVETELMÉNYEK, CSOPRTOSÍTÁSA KOMPONENSEI o Fogalma:.., pillérekre támaszkodó sík vagy.., ferde térlefedő szerkezet o Rendeltetése:., lefedés,

Részletesebben

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S

M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S N y t s z : 5 0 9 1-4 2-2 / 2 0 1 2 0 8 2 3 M A B I S Z T E R M É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S Bizottsági ülés ideje Adatmódosítás 2. adatmódosítás Ajánlás lejárta 2009. augusztus 27. 2010.

Részletesebben

Hôszigetelési. megoldások. Olyan megoldásokat ajánlunk, melyek a hôszigetelés minden területén nagy hatékonysággal mûködnek. www.nikecell.

Hôszigetelési. megoldások. Olyan megoldásokat ajánlunk, melyek a hôszigetelés minden területén nagy hatékonysággal mûködnek. www.nikecell. Hôszigetelési megoldások Olyan megoldásokat ajánlunk, melyek a hôszigetelés minden területén nagy hatékonysággal mûködnek www.nikecell.hu 1 A NIKECELL Kft. hôszigetelô rendszerei teljes körû védelmet biztosítanak

Részletesebben

04. 1:100 léptékű metszetek szabályai

04. 1:100 léptékű metszetek szabályai 04. 1:100 léptékű metszetek szabályai Horváth Tamás PhD építész, egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem, Győr Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék 1 1:100 lépték Mi az ábrázolás célja? Az épület

Részletesebben

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA A levegőben terjedő hang a levegő részecskéit megmozgatja, közöttük sűrűsödéseket és ritkulásokat hoz létre. Hangnyomás: a normál légnyomás [10 5 Pa] hang hatására történő változásának

Részletesebben

Akusztikai szigetelések

Akusztikai szigetelések Akusztikai szigetelések Egyre inkább előtérbe kerül az igényes műszaki szempontokat szem előtt tartva épületeink megfelelő hőszigetelése mellett a kiváló akusztikai szigetelések megléte is, hiszen mi emberek

Részletesebben

1. Sávalapozás Ismertetése es alkalmazási területe és szerkezeti kialakítása különböző építési módok esetén. Szerkezeti részletek.

1. Sávalapozás Ismertetése es alkalmazási területe és szerkezeti kialakítása különböző építési módok esetén. Szerkezeti részletek. TERVEZÉSI ZÁRÓSZIGORLATI TEMATIKA 2017. ÉPÜLETSZERKEZETEK TÁRGYBÓL Épsz6+Épsz8 1. Sávalapozás Ismertetése es alkalmazási területe és szerkezeti kialakítása különböző építési módok esetén. Szerkezeti részletek.

Részletesebben

Tájékoztató jellegû anyagszükséglet négyzetméterenként. Anyag Egység Anyagszükséglet

Tájékoztató jellegû anyagszükséglet négyzetméterenként. Anyag Egység Anyagszükséglet 11. Anyagszükséglet Tájékoztató jellegû anyagszükséglet négyzetméterenként Válaszfalak mindkét oldalon 1 réteg Rigips lap burkolat esetén Rigips gipszkarton lap m 2 2,0 Vízszintes UW profil m 0,8 Függôleges

Részletesebben

VASBETON ÉPÍTMÉNYEK SZERKEZETI OSZTÁLYA ÉS BETONFEDÉS

VASBETON ÉPÍTMÉNYEK SZERKEZETI OSZTÁLYA ÉS BETONFEDÉS Betontechnológiai Szakirányú Továbbképzés MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS VASBETON ÉPÍTMÉNYEK SZERKEZETI OSZTÁLYA ÉS BETONFEDÉS SZERKEZETI OSZTÁLYOK Nem kiemelt Minőségellenőrzés szintje Kiemelt Szerkezet alakja Szerkezet

Részletesebben

BDLD. Négyszög könyök hangcsillapító. Méretek

BDLD. Négyszög könyök hangcsillapító. Méretek Négyszög könyök hangcsillapító Méretek Függőleges beépítés Vízszintes beépítés b a a Leírás egy hagyományos kulisszás könyök hangcsillapító, melynek külső mérete megegyezik a csatlakozó mérettel. A hangcsillapító

Részletesebben

ÉME, TMI Műszaki adatlap kivonat

ÉME, TMI Műszaki adatlap kivonat ÉME, TMI Műszaki adatlap kivonat 1. Jelen okmány kiadásának alapja: az A-402/1/2005 SZÁMÚ ÉMI ÉME, Kiadásának dátuma: 2008. 11. 04. Érvényes: 2012. 12. 31-ig valamint a TMI-231/2008 dokumentum Kiadásának

Részletesebben

Álmennyezeti rendszerek

Álmennyezeti rendszerek Függesztett álmennyezet Mennyezetborítás Függesztés nélküli álmennyezet Tetőtérbeépítés Akusztikus álmennyezet Wiesner György BME Építéskivitelezési Tanszék 1 Álmennyezeti típusok Monolitikus álmennyezetek

Részletesebben

Kisméretű családi ház Építészeti-műszaki dokumentáció

Kisméretű családi ház Építészeti-műszaki dokumentáció Kisméretű családi ház eti-műszaki dokumentáció Építtető...... É... dátum... V R E T A T N MI A mintatervet Bártfai Szabó Gábor építész tervei alapján a Magyar Kamara megbízásából a Budapesti Műszaki és

Részletesebben

2006.3.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/27 BIZOTTSÁG

2006.3.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/27 BIZOTTSÁG 2006.3.16. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/27 BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2006. március 6.) az egyes építési termékek tűzzel szembeni viselkedésére vonatkozó osztályozás keretében a fa padlóburkolatok

Részletesebben

Épületszerkezettan 7. Ipartörténeti Múzeum Élő Tamás A46NV6 MEX k.: Horváth Tamás 2010/2011/I.

Épületszerkezettan 7. Ipartörténeti Múzeum Élő Tamás A46NV6 MEX k.: Horváth Tamás 2010/2011/I. Épületszerkezettan 7. Ipartörténeti Múzeum Élő Tamás 46NV6 MEX k.: Horváth Tamás 2010/2011/I. Tervlapok Földszinti alaprajz Első emelti alaprajz Második emeleti alaprajz Tetőfelülnézeti alaprajz - metszet

Részletesebben

1. táblázat Az I. t zállósági fokozat követelményei

1. táblázat Az I. t zállósági fokozat követelményei 28058 MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 103. szám 1. melléklet a 28/2011. (IX..) M rendelethez 1. táblázat Az I. t zállósági fokozat követelményei A F G 1 Követelmények I. t zállósági fokozatú t zszakasz esetén

Részletesebben

Irodák. Szállodák. üirodák

Irodák. Szállodák. üirodák AAA Acsend csend csend csend építőlemezei építőlemezei építőlemezei építőlemezei Blue Blue Blue Blue Acoustic Acoustic Acoustic Acoustic gipszkartonok gipszkartonok gipszkartono gipszkarton Lakások Lakások

Részletesebben

Könnyűszerkezetes épületek tűzvédelmi minősítése. Geier Péter okl. építészmérnök az ÉMI Kht. tudományos főmunkatársa

Könnyűszerkezetes épületek tűzvédelmi minősítése. Geier Péter okl. építészmérnök az ÉMI Kht. tudományos főmunkatársa Könnyűszerkezetes épületek tűzvédelmi minősítése Geier Péter okl. építészmérnök az ÉMI Kht. tudományos főmunkatársa 1. Építmények tűzvédelmi követelményei OTÉK Tűzbiztonság c. fejezete összhangban az 89/106

Részletesebben

7. SZERELÉSI TARTOZÉKOK A NIDA PROFILOKHOZ

7. SZERELÉSI TARTOZÉKOK A NIDA PROFILOKHOZ Február 2015 oldal 25 7. SZERELÉSI TARTOZÉKOK A NIDA PROFILOKHOZ NIDA LW 60 hosszanti összekötő CD 60 profilok toldásához. 4042386 NIDA LW 60 hosszanti összekötő 100 0,14 NIDA LK 60 kereszt összekötő CD

Részletesebben

Szerelt belsõ oldali hõszigetelõ rendszer

Szerelt belsõ oldali hõszigetelõ rendszer Szerelt belsõ oldali hõszigetelõ rendszer 2014 1. AZ ISOGIPS RENDSZER ALKALMAZÁSI TERÜLETEI Az ISOGIPS rendszert az épületek külsõ falainak belsõ oldali hõszigetelésére alkalmazzák úgy, hogy a csatlakozó

Részletesebben

Álmennyezetek. A különbözô födémek különbözô szerkezeti megoldásokat igényelnek.

Álmennyezetek. A különbözô födémek különbözô szerkezeti megoldásokat igényelnek. Álmennyezetek 5. A Rigips gipszkarton álmennyezetek a födém modern, gyors és tiszta takarását teszik lehetôvé. Hang- és hôszigetelô anyag beépítése esetén ezen értékek javítása mellett a vezetékek elrejtésének

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Az Épületszerkezettan 3. félév 5. szerkesztő gyakorlatához Táblás szerelt homlokzatburkolatok

ÓRAVÁZLAT. Az Épületszerkezettan 3. félév 5. szerkesztő gyakorlatához Táblás szerelt homlokzatburkolatok BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék Épületszerkezettan 3. Előadók: Dr. Becker Gábor, Dr. Hunyadi Zoltán Évf. felelős: Dr. Takács Lajos Gábor 2015/16 tanév II. félév ÓRAVÁZLAT Az Épületszerkezettan

Részletesebben

A tartós biztonság alapja

A tartós biztonság alapja A tartós biztonság alapja Homlokzati hőszigetelő rendszerek rögzítéstechnikája Egy kellemetlen helyzet 1. veszélyfaktor: A szél szívóhatása Nem minden az, aminek látszik 2. veszélyfaktor: Silány minőségű

Részletesebben

Korszerű -e a hő h tá ro s? T th ó Zsolt

Korszerű -e a hő h tá ro s? T th ó Zsolt Korszerű-e ű a hőtárolás? Tóth Zsolt 1. Mikor beszélünk hőtárolásról? 1.Könnyűszerkezet 2.Nehéz szerkezet 1. Fogalmak? 1. Hőtároló tömeg 2. Hő kapacitás 3. Hővezető képesség 4. Aktív tömeg 5. Hő csillapítás

Részletesebben

III. Fejezet Válaszfalak és térelhatároló falak

III. Fejezet Válaszfalak és térelhatároló falak III. Fejezet III.1 Fôbb szerkezeti elemek................................. 80 III.2 Válaszfalak áttekintése, épületfizikai tulajdonságok............................................ 81 III. Az építmény

Részletesebben

k01-v1 Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata fenntartásában álló Területi Védőnői és Házi Gyermekorvosi Rendelő épületének felújítása

k01-v1 Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata fenntartásában álló Területi Védőnői és Házi Gyermekorvosi Rendelő épületének felújítása Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata fenntartásában álló Területi Védőnői és Házi Gyermekorvosi Rendelő épületének felújítása helyszín: 1145 Budapest XIV. kerület, Csertő park 3/b-c. helyrajzi

Részletesebben

LAPOSTETŐK TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEI A KORSZERŰSÍTETT ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL

LAPOSTETŐK TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEI A KORSZERŰSÍTETT ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL LAPOSTETŐK TŰZÁLLÓSÁGI KÉRDÉSEI A KORSZERŰSÍTETT ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJÁBÓL Geier Péter ÉMI Nonprofit Kft. III. Rockwool Építészeti Tűzvédelmi Konferencia 2011.04.07. BEVEZETŐ (Idézet az előadás konferencia

Részletesebben

Burkolatok, utólagos hőszigetelés, utólagos hangszigetelés - tervezés és tanácsadás +36/

Burkolatok, utólagos hőszigetelés, utólagos hangszigetelés - tervezés és tanácsadás +36/ Egyre nagyobb gondot jelentenek a különböző környezeti ártalmak. Végre a figyelem lassan a hangártalmak felé is fordul. A hetvenes évek elejétől fokozatosan szigorodó szabványok írják elő a hőszigetelés

Részletesebben

AKUSZTIKAI FELADATRÉSZ SEGÉDLET ÉS SZÁMÍTÁSI PÉLDA

AKUSZTIKAI FELADATRÉSZ SEGÉDLET ÉS SZÁMÍTÁSI PÉLDA BME ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 2010/2011 tanév 1. félév Épületszerkezettani Tanszék Előadók: Dr. Kakasy László, Dr. Petró Bálint Juharyné Dr. Koronkay Andrea, Dr. Becker Gábor, Dr. Hunyadi Zoltán, Dr Takács Lajos

Részletesebben

A MÉRETRE GYÁRTOTT VASBETON FELÜLETSZERKEZETEK ESETE

A MÉRETRE GYÁRTOTT VASBETON FELÜLETSZERKEZETEK ESETE KONFERENCIASOROZAT 2015 LEIER HUNGÁRIA KFT Magyar Gábor vezető statikus. A MÉRETRE GYÁRTOTT VASBETON FELÜLETSZERKEZETEK ESETE A CPR-EL KONFERENCIASOROZAT 2015 LEIER HUNGÁRIA Kft. www.leier.eu +36 (96)512550

Részletesebben

Szúrópont Építési Kivitelezési terve. Megjegyzés: - A terv a vonatkozó szakági tervfejezetekkel együtt érvényes!

Szúrópont Építési Kivitelezési terve. Megjegyzés: - A terv a vonatkozó szakági tervfejezetekkel együtt érvényes! Megjegyzés: - A terv a vonatkozó szakági tervfejezetekkel együtt érvényes! - A méretek a helyszínen ellenőrizendőek! Terv megnevezése: Szúrópont Építési Kivitelezési terve Megrendelő: BES-ÁSZ Kft. Építés

Részletesebben

RAKTÁR. kerámia 0,16 10,11 0,04 0,19 3,26 0,19 3,65 0,19 0,60 1,00 1,10 2,00 4,50 3,51 0,20 13 14 15 ELŐKÉSZÍTŐ KONYHA. kerámia.

RAKTÁR. kerámia 0,16 10,11 0,04 0,19 3,26 0,19 3,65 0,19 0,60 1,00 1,10 2,00 4,50 3,51 0,20 13 14 15 ELŐKÉSZÍTŐ KONYHA. kerámia. 0,16 2,13 0,05 2,11 0,05 2,09 0,05 2,10 0,05 2,17 0,05 0,05 0,16 0,07 0,12 10,42 0,12 0,07 0,12 0,17 0,07 0,24 2,39 5,40 2,37 0,24 0,09 0,12 (6x30) 180 110 0,16 1,30 0,30 (5x30) 150 (18x30) 540 0,53 (5x30)

Részletesebben

A VAQ légmennyiség szabályozók 15 méretben készülnek. Igény esetén a VAQ hangcsillapított kivitelben is kapható. Lásd a következő oldalon.

A VAQ légmennyiség szabályozók 15 méretben készülnek. Igény esetén a VAQ hangcsillapított kivitelben is kapható. Lásd a következő oldalon. légmennyiség szabályozó állítómotorral Alkalmazási terület A légmennyiségszabályozókat a légcsatorna-hálózatban átáramló légmennyiség pontos beállítására és a beállított érték állandó szinten tartására

Részletesebben

Külső fal szigetelése (átszellőztetett homlokzat)

Külső fal szigetelése (átszellőztetett homlokzat) Külső fal szigetelése (átszellőztetett homlokzat) A mai egyre inkább fokozódó energetikai követelményeket tekintve elkerülhetetlen épületeink külső (teherhordó vagy vázkitöltő) falszerkezeteinek megfelelő

Részletesebben