Dr. habil. Reis F., Mesterházy B. Schwenk üveggyapot alkalmazástechnika akusztikai rész

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. habil. Reis F., Mesterházy B. Schwenk üveggyapot alkalmazástechnika akusztikai rész"

Átírás

1 Tartalomjegyzék A SEGÉDLETBEN SZEREPLŐ AKUSZTIKAI FOGALMAK ÁTTEKINTÉSE ÉS SZABVÁNYOS HIVATKOZÁSA (MEGHATÁROZÁS, ÉRTELMEZÉS, MÉRÉSI MÓDSZER) 4. ÉPÜLETEK HANGSZIGETELÉSI MINŐSÉGÉT MEGHATÁROZÓ FOGALMAK ÁTTEKINTÉSE ÉS SZABVÁNYOS HIVATKOZÁSA 5. A SCHWENK ÜVEGGYAPOT TERÉMKEK FAJLAGOS ÁRAMLÁSI ELLENÁLLÁSÁNAK GARANTÁLT ÉRTÉKE 6. A SCHWENK ÜVEGGYAPOT TERMÉKEK FAJLAGOS DINAMIKAI MEREVSÉGÉNEK GARANTÁLT ÉRTÉKE 7. A SCHWENK ÜVEGGYAPOT LÉPÉSHANGSZIGETELŐ LEMEZEKBŐL KÉSZÜLŐ ÚSZÓPADLÓ LÉPÉSHANGSZIGETELÉST JAVÍTÓ HATÁSÁNAK TÁJÉKOZTATÓ TERMÉKJELLEMZŐI 8. SCHWENK ÜVEGGYAPOT TERMÉKEKBŐL FELÉPÜLŐ SZERELT FALAK LÉGHANGGÁTLÁSA 9. SCHWENK ÜVEGGYAPOT LEMEZT TARTALMAZÓ IPARI HANGELNYELŐ BURKOLATOK HANGELNYELÉSI ADATAI 10. MEGOLDÁSI PÉLDÁK 1 AZ AKUSZTIKAI MINŐSÉGET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK, KIVITELEZÉSI HIBÁK 1

2 A SEGÉDLETBEN SZEREPLŐ AKUSZTIKAI FOGALMAK ÁTTEKINTÉSE ÉS SZABVÁNYOS HIVATKOZÁSA (MEGHATÁROZÁS, ÉRTELMEZÉS, MÉRÉSI MÓDSZER) A szálas szigetelőanyag fajlagos áramlási ellenállása A fajlagos áramlási ellenállás jele r, mértékegysége Nsec/m 4, Pasec/m 2 ; Henger alakú minta két oldala között létrehozott p nyomáskülönbség hatására a mintán keresztül v sebességű légáramlat alakul ki. Az egységnyi légáram sebességhez szükséges nyomáskülönbség a minta áramlási ellenállása, jele R, mértékegysége Nsec/m 3, Psec/m. A képletben kifejezett meghatározás: R = p v A vizsgálati elrendezés a ábrán látható. A mérés elve az, hogy a befogó szerszámba (jele az ábrán 1) helyezett vizsgálandó minta (2) két oldala között létrehozott állandó nyomáskülönbség ( p = p 2 p1 ) hatására állandó sebességű légáram (v) alakul ki a mintán keresztül. Minél lazább szerkezetű a minta, annál kisebb nyomáskülönbségre lesz szükség egységnyi légsebesség létrehozásához. ábra. Fajlagos áramlási ellenállás sematikus vizsgálati elrendezés Az egységnyi vastagságú minta áramlási ellenállása a fajlagos áramlási ellenállás, jele r, mértékegysége Nsec/m 4, Pasec/m 2. A képletben kifejezett meghatározás d vastagságú mintára: R r = d A szálas szigetelőanyagok fajlagos áramlási ellenállásának fogalom meghatározása, vizsgálati módszer: MSZ EN 29053:1994 szabványban található. A szálas szigetelőanyagok fajlagos áramlási ellenállása adatközlés szabályai, a garantált érték fogalma, kategóriái: MSZ EN 13162:2009 szabványban találhatók. A fajlagos áramlási ellenállás garantált értékét 1 kpasec/m 2 lépésekben kell közölni, egy eredmény sem lehet kisebb, mint a garantált érték. A garantált érték jele az MSZ EN 13162:2009 szabványban: AF r 2

3 A szálas szigetelőanyagok fajlagos áramlási ellenállásának és áramlási ellenállásának szerelt falakban, álmennyezetekben hangelnyelő szerkezetekben van jelentősége, általában optimális, vagy legalább szükséges értékként. Értéke elsősorban az anyag finom szerkezetétől és testsűrűségétől függ. A szálas szigetelőanyag fajlagos dinamikai merevsége Jele s, mértékegysége N/m 3, A fajlagos dinamikai merevség 20*20 cm mintán vizsgálva a minta összenyomódás-rezgését létrehozó nyomás rezgés effektív értékének, p eff és a keletkező összenyomódás rezgés effektív értékétől h eff függ. A definíció képletben kifejezve: peff s = heff A szálas szigetelőanyagok fajlagos dinamikai merevségének fogalom meghatározása, vizsgálati módszere az MSZ EN :1994 szabványban található. A vizsgálati elrendezést a ábra mutatja be. ábra. Fajlagos dinamikai merevség vizsgálati elrendezése Az ábrán látható vizsgálati elrendezésben a mintát (3) rázóasztal lapjára (2) helyezik, vékony fóliával letakarják és rá a sík, egyenletes felület kialakítása érdekében vékony gipsz réteget terítenek (4). A rázóasztal lapja (2) rugalmasan megtámasztott lemez, amelyet alulról ható erővel (F) hoznak rezgésbe. A gipsz rétegre kerül a terhelést létrehozó, 200 kg/m2 fajlagos tömegnek megfelelő acél terhelő lemez (5). A rázóasztal lapjára ható erő következtében a teljes rendszer rezgésbe jön, mérni a bejelölt rezgéssebességeket kell. Ezek arányának jellegzetes viselkedéséből lehet a (3) vizsgálandó rugalmas termék dinamikai merevségét, illetve fajlagos dinamikai merevségét meghatározni. A v1 rezgés sebesség helyett akár a rázóasztal lapjának rezgés kitérése, illetve ennek effektív értéke is mérhető, illetve számítható. A terhelés (5) tömege ismert, ismert a terhelés rezgés sebessége is, így ismert az a nyomás rezgés, amely a rugalmas rétegre hat. A szálas szigetelőanyagok fajlagos dinamikai merevsége adatainak közlési szabályai, a garantált érték fogalma, kategóriái: MSZ EN 13162:2009 szabványban szerepelnek. A garantált értékek jele SD, a megadás értelmezését a táblázat ismerteti. A gyakorlati mértékegység MN/m 3. Az értékeket a táblázatban található lépésekben kell megadni. Az értékek a hivatkozott mérési és fogalmi szabvány szerint, előterhelés nélküli mérésekből származnak. A követelmény az anyag fajlagos dinamikai merevség vizsgálati eredményére vonatkozik. 3

4 táblázat A fajlagos dinamikai merevség megadásának szabálya Fokozat Követelmény, MN/m 3 SD SD SD SD SD SD SD 7 7 SD 5 5 Falszerkezet léghanggátlási száma a kerülőutak hatása nélkül A falszerkezetek léghangszigetelését kifejező frekvencia függő termékjellemző a léghanggátlási szám, jele R, mértékegysége db, frekvencia függvény. A fogalom meghatározást, a laboratórium felépítését, a vizsgálati eljárást az MSZ EN ISO 140 szabványsorozat több lapja írja elő. A kerülőutak nélküli léghanggátlási szám csak a vizsgált szerkezet hatását tartalmazza. A jobb hangszigetelési minőséget a nagyobb számérték fejezi ki. A legkisebb elvileg lehetséges érték a 0 db, amikor a szerkezet nem hangszigetel, hanem a teljes, felületére beeső hangot átereszti. Elvi felső határ nincs. A falszerkezetek léghanggátlási száma a szigetelőanyag műszaki jellemzőin túl a falszerkezet számos egyéb műszaki jellemzőjétől is függ, például a rétegek számától fajlagos tömegétől, a rétegek közötti szerkezeti kapcsolatok minőségétől, mennyiségétől, stb.. A léghanggátlási szám nem anyag, hanem szerkezet jellemző. 4. Súlyozott léghanggátlási szám, színképillesztési tényezők A léghanggátlási szám frekvencia függvénye minimálisan 16 adatot tartalmaz (a 100 Hz Hz frekvencia tartományban), a kiterjesztett frekvencia tartományokban maximum 21 az adatok száma. Összehasonlítás, szerkezet rangsor megállapítás, követelmény megállapítás, megfelelés követelménynek és más célokból a frekvencia függvény helyett az ezeket "tömörítő" egy-egy adatot termékjellemzőként. Hagyományosan legrégebben a súlyozott léghanggátlási számot alkalmazzák, jele R w, mértékegysége db. Ehhez kiegészítésként, a hangszigetelési, zajcsökkentési hatás jobb számszerűsítésére az úgynevezett színképillesztési tényezőket vezettek be: Általános belső hangszigetelés tervezése, értékelése céljából: C, db (100 Hz 3150 Hz tartományra) C , db (50 Hz 5000 Hz tartományra) Homlokzati szerkezetek városi közlekedési zaj elleni hangszigetelésével összefüggésben: C tr, db Egy falszerkezet hangszigetelését, zajcsökkentő hatását kifejező termékjellemző mennyiségek a súlyozott léghanggátlási számnak és a zaj jellegének megfelelő színképillesztési tényezőnek az összegéből határozhatók meg. Belső hangszigetelés esetében a frekvencia tartomány is figyelembe veendő: Belső hangszigetelés, 100 Hz Hz frekvencia tartomány: R w +C Belső hangszigetelés, 50 Hz Hz frekvencia tartomány: R w +C ; Homlokzat hangszigetelése városi közlekedési zaj ellen: R w +C tr A súlyozott léghanggátlási szám és a különböző színképillesztési tényezők fogalom meghatározása, értelmezése az MSZ EN ISO 717-1:2002 szabványban található. A falszerkezetek súlyozott léghanggátlási száma és színképillesztési tényezői a szigetelőanyag műszaki jellemzőin túl a falszerkezet számos egyéb műszaki jellemzőjétől is függnek. Nem anyag, hanem szerkezet jellemző. 4

5 5. A szálas szigetelőanyagot tartalmazó szerkezetek hangelnyelési tényezője Burkolatok, határoló szerkezetek hangelnyelési tulajdonságának kifejezésére szolgál termékjellemzőként a hangelnyelési tényező, jele α, frekvencia függvény. 0 és 1 közötti értéket vehet fel. Az ideális hangvisszaverő szerkezet hangelnyelési tényezője 0 (nincs hangelnyelés), az ideális hangelnyelő szerkezet hangelnyelési tényezője 1 (nincs hangvisszaverődés). A frekvenciafüggést a 100 Hz Hz tercsávban, illetve a 125 Hz Hz oktávsávban lehet meghatározni. A hangelnyelési tényező fogalmának meghatározása, a vizsgáló laboratórium felépítése, vizsgálati eljárás az MSZ EN ISO 354 szabványban szerepel. A hangelnyelési tényező a szálas szigetelőanyag műszaki jellemzői mellett a szigetelőanyag mögötti légréstől és a felületi védelem szerkezeteitől is függ. Nem anyag, hanem szerkezetjellemző. 6. A szálas szigetelőanyagot tartalmazó szerkezetek súlyozott hangelnyelési tényezője A határoló szerkezetek, burkolatok hangelnyelési tényezője frekvenciafüggő. E frekvencia függő értékéből képzett egyadatos termékjellemző mennyiség a súlyozott hangelnyelési tényező, jele α w. A fogalom meghatározást, értelmezést az MSZ EN szabvány ismerteti. A hangelnyelési tényező a szálas szigetelőanyag műszaki jellemzői mellett a szigetelőanyag mögötti légréstől és a felületi védelem szerkezeteitől is függ. Nem anyag, hanem szerkezet jellemző. Garantált érték: a súlyozott hangelnyelési tényező kiszámított értékét 0.05 lépésekben kell megadni. Egyetlen eredmény sem lehet kisebb, mint a garantált érték. A garantált érték jele AW. 7. Az MSZ EN 13162:2009 termékszabványban és az ehhez kapcsolódó MSZ EN 12431:2000 szabványban a termék akusztikai minőségével összefüggő mennyiségek értelmezése Az összenyomódás garantált értéke Jele CP, mértékegysége mm. A meghatározás lépései a következők: Megmérik 0.25 kpa terheléssel a minta vastagságát, jele d L, mértékegysége mm; Megmérik a 2 kpa, - 50 kpa 2 kpa meghatározott ideg ható terheléssorral a második 2 kpa-os terhelés hatására kialakult minta vastagságot, jele d B, mértékegysége mm; A minta összenyomódása C= d L -d B ; Az összenyomódás garantált értéke CP, amely az összenyomódás átlagértékeire vonatkozó követelmény, azaz az összenyomódás átlagértékei legfeljebb CP nagyságúak lehetnek. Az összenyomódás garantált értéke és az úsztatott esztrichre ható megengedett hasznos teher közötti összefüggést a táblázat tartalmazza. Az úsztatott esztrichre megengedett hasznos teher fogalma és értékei az ENV EUROCOD előszabványból származnak. táblázat. Az összenyomódás és a hasznos teher összefüggése Összenyomódás fokozata Az úsztatott esztrichre ható hasznos teher, kpa Követelmény d L -d B átlag értékére CP CP CP CP Tűrés d L -d B egyedi méréseire, mm 2 mm, ha d L < 35 mm 3 mm, ha d L > 35 mm 1 mm, ha d L < 35 mm 2 mm, ha d L > 35 mm Megjegyzés: korábban a terhelhetőség a szigetelőanyagra megengedett teher alapján lett megállapítva. 5

6 8. Födémszerkezet szabványos lépéshangnyomásszintje a kerülőutak hatása nélkül A födémszerkezetek lépéshang elleni szigetelését kifejező frekvenciafüggő termékjellemző a szabványos lépéshangnyomásszint, jele L n, mértékegysége db. Csak a vizsgált födémszerkezet hatását tartalmazza. A fogalom meghatározást, a laboratórium felépítését, a vizsgálati eljárást az MSZ EN ISO 140 szabványsorozat több lapja írja elő. A jobb lépéshangszigetelési minőséget a kisebb számérték fejezi ki. Elvi alsó és felső határ nincs. A födémszerkezetek szabványos lépéshangnyomásszintje a szigetelőanyag műszaki jellemzőin túl a szerkezet számos egyéb műszaki jellemzőjétől is függ, például a rétegek számától fajlagos tömegétől, a rétegek közötti szerkezeti kapcsolatok minőségétől, mennyiségétől, stb.. A szabványos lépéshangnyomásszint ezért nem anyag, hanem szerkezetjellemző. A teljes, több szerkezeti elemből álló födém lépéshang elleni szigetelését adja meg. 9. Födémszerkezet súlyozott szabványos lépéshangnyomásszintje A szabványos lépéshangnyomásszint frekvencia függvénye minimálisan 16 adatot tartalmaz (a 100 Hz Hz frekvencia tartományban), a kiterjesztett frekvencia tartományokban maximum 21 az adatok száma. Összehasonlítás, szerkezet rangsor megállapítás, követelmény megállapítás, megfelelés követelménynek és más célokból a frekvencia függvény helyett az ezeket "tömörítő" egy-egy adatot használják.termékjellemzőként. A frekvencia függvény helyett hagyományosan a súlyozott szabványos lépéshangnyomásszintet alkalmazzák, jele L nw, mértékegysége db. Ehhez kiegészítésként külföldön, a hangszigetelési, zajcsökkentési hatás jobb számszerűsítésére az úgynevezett színképillesztési tényezőket vezettek be, de ezeket Magyarországon nem vezették be. Egy födémszerkezet lépéshang elleni hangszigetelését, zajcsökkentő hatását tehát a súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint fejezi ki termékjellemzőként. A súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint és a különböző színképillesztési tényezők fogalom meghatározása, értelmezése az MSZ EN ISO 717-2:2002 szabványban található. A födémszerkezetek súlyozott szabványos lépéshangnyomásszintje (és színképillesztési tényezői) a szigetelőanyag műszaki jellemzőin túl a szerkezet számos egyéb műszaki jellemzőjétől is függnek. Nem anyag, hanem szerkezetjellemző. 10. Padlóburkolat szabványos lépéshangnyomásszint csökkenése Ökölszabály szerűen, általános esetben a padlóburkolatok feladata az egymás feletti helyiségek közötti lépéshangszigetelési igény műszaki megvalósítása. A léghangszigetelési igényt általános esetben a burkolatlan födém realizálja. Ezért a padlóburkolatok akusztikai termékjellemzője (szerkezetjellemző) azt fejezi ki, hogy a burkolatlan födémhez képest a padlóburkolat milyen mértékben javít a födém lépéshangszigetelésén, azaz mennyivel csökkenti a burkolatlan födém szabványos lépéshangnyomásszintjét. Ennek alapján a padlóburkolat akusztikai termékjellemzője a burkolat szabványos lépéshangnyomásszint csökkenése, L n, mértékegysége db. Szigetelés jellegű, és nem zaj jellegű mennyiség, a jobb minőséget a nagyobb számérték fejezi ki. Negatív érték is lehet, amikor egyes frekvenciákon a burkolat nem javít, hanem ront a födém lépéshang elleni szigetelésén. Nem anyag, hanem szerkezet jellemző. A fogalom meghatározást, a laboratórium felépítését, a vizsgálati eljárást az MSZ EN ISO 140 szabványsorozat több lapja írja elő. A szabványos lépéshangnyomásszint csökkenés vizsgálata etalon födémszerkezeten történik. Az etalon födémszerkezet cm vastag monolit vasbeton lemez. Ezért ez az adat a nehéz födémekhez viszonyított javító hatást fejezi ki. Könnyű födémszerkezetek esetében a burkolat és a burkolatlan födém együtt működik, visszahatnak egymásra, ezért a nehéz födém mért javító hatás adata nem használható. 6

7 1 Padlóburkolat súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint csökkenése A szabványos lépéshangnyomásszint csökkenés frekvencia függvénye minimálisan 16 adatot tartalmaz (a 100 Hz Hz frekvencia tartományban), a kiterjesztett frekvencia tartományokban maximum 21 az adatok száma. Összehasonlítás, szerkezet rangsor megállapítás, követelmény megállapítás, megfelelés követelménynek és más célokból a frekvencia függvény helyett az ezeket "tömörítő" egy adatot használjuk termékjellemzőként. Födémek egyadatos termékjellemzőjéhez, a súlyozott szabványos lépéshangnyomásszinthez illeszkedve a padlóburkolatok egyadatos akusztikai termékjellemzője a súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint csökkenés, jele L w, mértékegysége db. A súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint csökkenés a burkolatlan és a burkolattal ellátott födém súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint értékeinek különbsége. Nem anyag, hanem szerkezetjellemző. A fogalom meghatározást, a laboratórium felépítését, a vizsgálati eljárást az MSZ EN ISO 140 szabványsorozat több lapja, valamint az MSZ EN ISO :2001 szabvány írja elő. A súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint csökkenés vizsgálata etalon födémszerkezeten történik. Az etalon födémszerkezet cm vastag monolit vasbeton lemez. Ezért ez az adat a nehéz födémekhez viszonyított javító hatást fejezi ki. Könnyű födémszerkezetek esetében a burkolat és a burkolatlan födém együtt működik, visszahatnak egymásra, Ezért a nehéz alapfödémen mért javító hatást nem lehet használni. 4. ÉPÜLETEK HANGSZIGETELÉSI MINŐSÉGÉT MEGHATÁROZÓ FOGALMAK ÁTTEKINTÉSE ÉS SZABVÁNYOS HIVATKOZÁSA. A HELYSZÍNI HANGSZIGETELÉSRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 4. Látszólagos (helyszíni) léghanggátlási szám épületek helyiségei között Épületek helyiségei között a helyszíni hangszigetelést a látszólagos (korábban helyszíni) léghanggátlási szám fejezi ki, jele R, mértékegysége db. A helyiségek közötti teljes hangterjedést számszerűsíti, tehát nemcsak az elválasztó szerkezeten keresztüli hangterjedést fejezi ki, hanem az úgynevezett kerülőutas hangterjedést is. A fogalom meghatározást, a vizsgálati eljárást az MSZ EN ISO 140 szabványsorozat több lapja írja elő. A jobb hangszigetelési minőséget a nagyobb számérték fejezi ki. A legkisebb elvileg lehetséges érték a 0 db, amikor a szerkezet nem hangszigetel, hanem a teljes, felületére beeső hangot átereszti. Elvi felső határ nincs. Egy épületszerkezet látszólagos léghanggátlási száma a kerülőutas hangterjedés jelensége miatt kisebb, mint egy azonos épületszerkezet léghanggátlási száma kerülőutak nélküli laboratóriumban meghatározva. 4. Látszólagos (helyszíni) súlyozott léghanggátlási szám és színképillesztési tényező Értelmezése, meghatározási módja azonos a kerülőutak nélküli laboratóriumban mért léghanggátlásból kiszámított súlyozott léghanggátlási számmal és a színképillesztési tényezőkkel, de a kiinduló frekvenciafüggvény nem a laboratóriumi hanem a látszólagos (helyszíni ) léghanggátlási szám. A színképillesztési tényezők oka, jelentése is azonos. Magyarországon az épületen belüli hangszigetelési igényeket a látszólagos súlyozott léghanggátlási szám (R w ) és a megfelelő színképillesztési tényező, C összegével határozták meg: R w +C. Átlagos városi forgalom esetén a homlokzatok hangszigetelési igényét a látszólagos léghanggátlási szám (R w ) és a közlekedési zajra vonatkozó C tr színképillesztési tényező összegével fejezik ki, R w +C tr. Mind a súlyozott léghanggátlási szám, mind a színképillesztési tényezők mértékegysége db. 7

8 4. Látszólagos (helyszíni) szabványos lépéshangnyomásszint Helyszíni körülmények között a helyiségek közötti lépéshangszigetelést a látszólagos (helyszíni) szabványos lépéshangnyomásszint fejezi ki, jele L n, mértékegysége db. A födémen keresztüli közvetlen hangterjedés mellett tartalmazza a kerülőutas hangterjedés hatását is. Egyéb tekintetben a fogalom értelmezése megegyezik a laboratóriumi szabványos lépéshangnyomásszint értelmezésével. A fogalom meghatározást, a vizsgálati eljárást az MSZ EN ISO 140 szabványsorozat több lapja írja elő. A jobb hangszigetelési minőséget a kisebb számérték fejezi ki, mert e mennyiség nem szigetelés jellegű, hanem hangnyomásszint jellegű. Nincs elvi minimum és elvi maximum Látszólagos (helyszíni) súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint Jele L nw, mértékegysége db. Értelmezése, meghatározása megegyezik a laboratóriumi súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint értelmezésével, meghatározásával, az eltérés az, hogy a kiinduló frekvencia függvény nem laboratóriumi, hanem látszólagos (helyszíni) érték. A helyszíni lépéshangszigetelési előírások a látszólagos súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint legnagyobb megengedhető értékét adják meg Helyszíni hangszigetelési követelmények (példák) 4.5. Hangszigetelési követelmények irodaépületekben Az egyes szerkezetek alkalmazási lehetőségeit akusztikai szempontból a hangszigetelési igény határozza meg. A 4.5. táblázat összefoglalja a jelenleg hatályos MSZ :2007 szabvány irodákra vonatkozó, belső, egymás melletti helyiségek közötti, elválasztó falazatokat érintő hangszigetelési követelményeit. A táblázat csak a vonatkozó alapkövetelményeket foglalja össze Táblázat. Hangszigetelési követelmények irodaépületekben, egymás melletti helyiségek között Zajos helyiség, akusztikai Alapkövetelmény Helyiségkapcs terhelésnek kitett Zaj ellen védendő helyiség R' olat w +C R w +C szerkezet db db Irodahelyiség Szomszédos irodahelyiség 37 Irodahelyiség Előadóterem, tárgyaló 42 Fürdőszoba, wc, Egy irodaegységhez tartozó helyiségek és közlekedőterületek Különböző irodaegységekhez tartozó helyiségek és közlekedőterületek teakonyha Lépcsőház, közlekedő, folyosó fala Lépcsőház, közlekedő, folyosó fala Irodai helyiség Fürdőszoba, wc, teakonyha Közös használatú lépcsőház, közlekedő, folyosó fala Irodahelyiség 42 Irodahelyiség 37 Tárgyaló, előadóterem 42 Szomszédos irodai helyiség, tárgyaló, előadóterem 51 Irodai helyiség 51 Irodai helyiség, tárgyaló 51 A szabvány megkülönbözteti az egy-, valamint a különböző irodaegységhez tartozó helyiségeket. Az irodai egységek határainak meghatározása általában az engedélyezési terv szintjén dől el, az irodaegységen belüli, valamint az irodaegységek közötti falazatok funkciója nem cserélhető fel egymással. A 4.5. ábra egy középfolyosós, cellás kialakítású, kisméretű irodahelyiségekből álló irodaépület alaprajzi részletét és metszetét mutatja. Az 1-es sorszám irodaegységen belüli, irodahelyiségeket határoló falakat, a 2-es sorszám irodaegységeket elválasztó falat jelöli. Az ábrázolt irodaépületben az egyes irodaegységek különböző lépcsőházakat használnak közlekedésre. A jellemző szerkezeti csomópontokat A-H betűkkel, bekarikázva jelöltük. 8

9 Jelmagyarázat a 4.5. ábrához: 4.5. Ábra: Irodai részlet alaprajza és metszete. Helyiségek közötti elválasztó falazat (szerelt); Irodaegységeket elválasztó falazat (szerelt); Homlokzati falazat (falazott); 4. Irodahelyiség és folyosó közötti falazat (szerelt); 5. Födémszerkezet (monolit vasbeton); 6. Padlóburkolat; 7. Álmennyezet. I: Iroda. 9

10 4.5. Hangszigetelési követelmények szállásépületekben Az egyes szerkezetek alkalmazási lehetőségeit akusztikai szempontból a hangszigetelési igény határozza meg. A 4.5. táblázat összefoglalja a jelenleg hatályos MSZ :2007 szabvány szállásépületekre vonatkozó, belső, egymás melletti helyiségek közötti, falazatokat érintő hangszigetelési követelményeit. A táblázat csak az alapkövetelményeket ismerteti Táblázat. Hangszigetelési követelmények szállásépületekben, egymás melletti helyiségek között Épületminőségi csoport I. csoport II. csoport Zajos szálláshelyiség, akusztikai terhelésnek kitett szerkezet Szálláshelyiség (szoba, fürdőszoba) Lépcsőház, közlekedő, folyosó fala Szálláshelyiség (szoba, fürdőszoba) Lépcsőház, közlekedő, folyosó fala Zaj ellen védendő szálláshelyiség Szomszédos szálláshelyiség (szoba, fürdőszoba) Szálláshelyiség (szoba, fürdőszoba) Szomszédos szálláshelyiség (szoba, fürdőszoba) Szálláshelyiség (szoba, fürdőszoba) Léghang-szigetelés R' w +C' R w +C db db Megjegyzés a táblázathoz: A szállásépületeket a szabvány a zaj elleni védelem igénye és az akusztikai terhelés alapján két minőségi kategóriába csoportosítja: I. csoport: háromcsillagos vagy magasabb osztályú szálloda (gyógyszálló, üdülőszálló), kórházi kórtermek, szanatórium szállás része; II. csoport: kétcsillagos vagy alacsonyabb osztályú szálloda (gyógyszálló, üdülőszálló), szociális otthon, munkásszálló, diákotthon, nevelőotthon. A 4.5. ábra egy tipikus elrendezésű szálloda alaprajzi részletét és metszetét mutatja. Az 1-es sorszám szállodai szobákat határoló fal, a 2-es sorszám vizes helyiségeket elválasztó falazat. A homlokzati falat 3-assal, a folyosó felőli falat 4-essel jelöltük. A jellemző szerkezeti csomópontokat A-E betűkkel, bekarikázva jelöltük, az elválasztó falazat födémtől födémig tart. 10

11 Jelmagyarázat a 4.5. ábrához: Szállodai szobák közötti falazat (szerelt); Vizes helyiségek közötti falazat (szerelt); Homlokzati falazat (falazott); 4. Folyosó felőli válaszfal (szerelt); 5. Belső válaszfal (szerelt); 6. Födémszerkezet (monolit vasbeton); 7. Padlóburkolat; 8. Álmennyezet. ET: Előtér; F: Fürdőszoba; SZ: Szoba Ábra: Szállodai részlet alaprajza és metszete. 11

12 4.5. Hangszigetelési követelmények oktatási épületekben Az egyes szerkezetek alkalmazási lehetőségeit akusztikai szempontból a hangszigetelési igény határozza meg. A 4.5. táblázat összefoglalja a jelenleg hatályos MSZ :2007 szabvány oktatási épületekre vonatkozó, belső, egymás melletti helyiségek közötti, falazatokat érintő hangszigetelési követelményeit. A táblázat csak az alapkövetelményeket ismerteti 4.5. Táblázat. Hangszigetelési követelmények oktatási épületekben, egymás melletti helyiségek között Zajos helyiség, akusztikai terhelésnek kitett szerkezet Tanterem, előadóterem, foglalkoztató, iroda, tanári szoba Fürdőszoba, wc, konyha Lépcsőház, közlekedő, folyosó fala Zaj ellen védendő terem Szomszédos tanterem, előadóterem, foglalkoztató, iroda, tanári szoba Tanterem, előadóterem, foglalkoztató, tanári szoba, iroda Tanterem, előadóterem, foglalkoztató, tanári szoba, iroda Léghang-szigetelés alapkövetelmény R' w +C R w +C db db A 4.5. ábra egy tipikus elrendezésű oktatási épület alaprajzi részletét és metszetét mutatja. Az 1-es jelű falazat oktatási helyiségeket határoló fal, a 2-es jelű homlokzati fal. A folyosó felőli falat 3-assal jelöltük. A jellemző szerkezeti csomópontokat A-D betűkkel, bekarikázva jelöltük, az elválasztó falazat födémtől födémig tart. 12

13 4.5. Ábra: Oktatási épület részletének alaprajza és metszete. Jelmagyarázat a 4.5. ábrához: Oktatási helyiségek közötti falazat (szerelt); Homlokzati falazat (falazott); Oktatási helyiség és folyosó közötti falazat (szerelt); 4. Födémszerkezet (monolit vasbeton); 5. Padlóburkolat; 6. Álmennyezet; T: Tanterem. 13

14 Hangszigetelési követelmények lakóépületekben Az egyes szerkezetek alkalmazási lehetőségeit akusztikai szempontból a hangszigetelési igény határozza meg. A táblázat összefoglalja a jelenleg hatályos MSZ :2007 szabvány lakóépületekre vonatkozó, belső, egymás melletti helyiségek közötti, falazatokat érintő hangszigetelési követelményeit. A táblázat csak az alapkövetelményeket ismerteti Táblázat. Hangszigetelési követelmények lakóépületekben, egymás melletti helyiségek között Helyiségkapcsolat Szomszédos lakások Zajos lakás vagy helyiség, akusztikai terhelésnek kitett szerkezet Lakás bármely helyisége Zaj ellen védendő helyiség Szomszédos lakás bármely helyisége Léghang-szigetelés alapkövetelmény R' w +C' R w +C db db 51 Lakás és közlekedő terület Lépcsőház, közlekedő, folyosó fala Szomszédos lakás bármely helyisége 51 A ábra egy tipikus elrendezésű lakóépület alaprajzi részletét és metszetét mutatja. Az 1-es jelű falazat a lakásokat határoló fal, a 2-es jelű homlokzati fal. A folyosó felőli falat 3-assal jelöltük. A jellemző szerkezeti csomópontokat A-D betűkkel, bekarikázva jelöltük, a lakáselválasztó falazat födémtől födémig tart. 14

15 Ábra: Lakóépület részletének alaprajza és metszete. Jelmagyarázat a ábrához: Lakások közötti falazat (szerelt); Homlokzati falazat (falazott); Lakások és folyosó közötti falazat (falazott); 4. Födémszerkezet (monolit vasbeton); 5. Padlóburkolat (úszópadló); L: Lakótér (nappali-konyha-étkező). 15

16 5. A SCHWENK ÜVEGGYAPOT TERÉMKEK FAJLAGOS ÁRAMLÁSI ELLENÁLLÁSÁNAK GARANTÁLT ÉRTÉKE Egyes Schwenk üveggyapot lemez fajlagos áramlási ellenállásának garantált értékeit az 5. táblázat foglalja össze. 5. táblázat. Schwenk üveggyapot lemezek fajlagos áramlási ellenállásának garantált értéke Termék AF r, kpasec/m 2 TP R0 9 TP T5 20 TP T A SCHWENK ÜVEGGYAPOT TERMÉKEK FAJLAGOS DINAMIKAI MEREVSÉGÉNEK GARANTÁLT ÉRTÉKE 5. táblázat. Lépéshangszigetelő lemezek műszaki adatai Termék megnevezés d L, mm Összenyomódás kategóriája Fajlagos dinamikai merevség garantált értéke, MN/m 3 EP CP 5 SD 20 EP CP 5 SD 15 EP30 30 CP 5 SD 10 EP CP 5 SD 7 A táblázat szerinti termékválaszték minden terméke legfeljebb 2 kpa hasznos terhelés esetén alkalmazható. 7. A SCHWENK ÜVEGGYAPOT LÉPÉSHANGSZIGETELŐ LEMEZEKBŐL KÉSZÜLŐ ÚSZÓPADLÓ LÉPÉSHANGSZIGETELÉST JAVÍTÓ HATÁSÁNAK TÁJÉKOZTATÓ TERMÉKJELLEMZŐI A Schwenk üveggyapot lépéshangszigetelő lemezekkel készülő úszópadlók akusztikai termékjellemzője a szerkezet súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint csökkenése L w. Az ideális, végtelen kiterjedésű, hibátlan szerkezet L w értékére találhatók becslések a 7. táblázatban az ÖNORM B :1992 szabvány alapján, a DIN 4109, Beiblatt 1: 1989 szabvány figyelembe vételével. A valóságos szerkezetek L w értékei a táblázatban közölttől kisebb értékű javító hatással rendelkeznek a valóságos körülmények következtében. A minőségi eltérés nem a szigetelőanyag tulajdonságainak következménye. A járóréteg akusztikai minőségétől a teljes padlóburkolat csak kisebb mértékben változik, ezért csak a kemény járórétegre vonatkozó adatokat foglalja össze a táblázat. A lágy járórétegek (kemény és lágy pvc burkolat, szőnyegpadló) akusztikai hatása 0-3 db között változik, ez a méretezés biztonsági tartaléka lesz. 7. táblázat L w, ideális úszópadló esetén Schwenk lépéshangszigetelő lemez megnevezése Úsztatott beton aljzat fajlagos tömege, kg/m 2 EP 15 EP 20 EP 30 EP

17 8. SCHWENK ÜVEGGYAPOT TERMÉKEKBŐL FELÉPÜLŐ SZERELT FALAK LÉGHANGGÁTLÁSA 17

18 8. táblázat. Schwenk üveggyapot termékekkel CW50 bordára épített, 2 2 réteg gipszkartonnal ellátott szerelt falak hangszigetelése Schwenk üveggyapot termékekkel CW50 bordára épített, 2 2 réteg gipszkartonnal ellátott szerelt falak léghangszigetelése 8. Szerkezeti részletek: s g l g g s l g Schwenk üveggyapot a légrésben; CW 50 profil (0,5 mm horganyzott acél, cca. 0,63 kg/fm); 2 12,5 mm gipszkarton lemez, normál, vagy tűzgátló; 4. önmetsző csavar rögzítés (rögzítések távolsága alsó lemezen cca. 75 cm, felső lemezen cca. 25 cm); 5. hézagoló gipsz; 6. dilatációs szalag; 7. UW 50 profil; 8. beütő dűbel. CW 50 bordára épített szerelt falak általános vízszintes és függőleges metszete Borda Vast. (mm) CW CW s: szigetelőanyag vastagsága; l: légrés vastagsága; g: gipszkarton lemezek vastagsága. A falazatokra vonatkozó mérési eredmények táblázatos összefoglalása: Falazat jellemzői Szigetelőanyag Gipszkarton burkolat Réteg/ Típus Vast. Típus (mm) SCHWENK TW Akustik SCHWENK DF1 Akustik m (kg/m 2 ) Mérési eredmények (db) R w C C C tr 2 12,5 normál 8, ,5 tűzgátló 9, A kivitelezési szabályok közül az akusztikai minőséggel összefüggőek az alábbiak: A falszerkezetnek légtömörnek kell lenni, ezért a tömítést létrehozó szerkezeti összetevőket gondosan kell kivitelezni; A Schwenk üveggyapotnak a belső légrést az ábra szerinti kell kitölteni, a szigetelőanyag nem roskadhat össze a légrésben, ezért csak a gyár által ajánlott termékek helyezhetők el; A 2 2 gipszkarton lemezből készülő falak esetén a belső gipszkarton lemezeket 75 cm-ként, a külső gipszkarton lemezeket 25 cm-ként kell csavarral rögzíteni a bordavázhoz; a csavar kötések besűrítése lerontja a hangszigetelést; Függőleges irányban gipszkarton lemezt csak bordán lehet toldani; Az azonos helyzetű (belső, vagy külső) gipszkarton lemezeket nem szabad azonos borda két oldalán toldani; Hangszigetelési szempontból a normál gipszkarton lemez helyettesíthető tűzgátló gipszkarton lemezzel, de tűzgátló gipszkarton lemez nem helyettesíthető normál gipszkarton lemezzel; A bordakettőzéssel megoldott falszerkezetben a CW profilok között légrést kell hagyni a kettőzött bordák nem kapcsolhatók össze. 18

19 l Dr. habil. Reis F., Mesterházy B. Schwenk üveggyapot alkalmazástechnika akusztikai rész 8. táblázat. Schwenk üveggyapot termékekkel CW75 bordára épített, 2 1 réteg gipszkartonnal ellátott szerelt falak hangszigetelése Schwenk üveggyapot termékekkel CW75 bordára épített, 2 1 réteg gipszkartonnal ellátott szerelt falak léghangszigetelése 8. Szerkezeti részletek: s g g g s l g Schwenk üveggyapot a légrésben; CW 75 profil (0,5 mm horganyzott acél, cca. 0,73 kg/fm); 1 12,5 mm gipszkarton lemez, normál, vagy tűzgátló; 4. önmetsző csavar rögzítés (rögzítések távolsága cca. 25 cm); 5. hézagoló gipsz; 6. dilatációs szalag; 7. UW 75 profil; 8. beütő dűbel. CW 75 bordára épített szerelt falak általános vízszintes és függőleges metszete Borda Vast. (mm) CW CW s: szigetelőanyag vastagsága; l: légrés vastagsága; g: gipszkarton lemezek vastagsága. A falazatokra vonatkozó mérési eredmények táblázatos összefoglalása: Falazat jellemzői Szigetelőanyag Gipszkarton burkolat Réteg/ Típus Vast. Típus (mm) SCHWENK DF1 Akustik SCHWENK DF1 Akustik m (kg/m 2 ) Mérési eredmények (db) R w C C C tr 1 12,5 normál 8, ,5 tűzgátló 9, A kivitelezési szabályok közül az akusztikai minőséggel összefüggőek az alábbiak: A falszerkezetnek légtömörnek kell lenni, ezért a tömítést létrehozó szerkezeti összetevőket gondosan kell kivitelezni; A Schwenk üveggyapotnak a belső légrést az ábra szerint kell kitölteni, a szigetelőanyag nem roskadhat össze a légrésben, ezért csak a gyár által ajánlott termékek helyezhetők el; Függőleges irányban gipszkarton lemezt csak bordán lehet toldani; Hangszigetelési szempontból a normál gipszkarton lemez helyettesíthető tűzgátló gipszkarton lemezzel, de tűzgátló gipszkarton lemez nem helyettesíthető normál gipszkarton lemezzel; A bordakettőzéssel megoldott falszerkezetben a CW profilok között légrést kell hagyni a kettőzött bordák nem kapcsolhatók össze. 8. táblázat. Schwenk üveggyapot termékekkel CW75 bordára épített, 2 2 réteg gipszkartonnal ellátott szerelt falak hangszigetelése Schwenk üveggyapot termékekkel CW75 bordára épített, 2 2 réteg gipszkartonnal ellátott szerelt falak léghangszigetelése 8. 19

20 Szerkezeti részletek: s g l g g s l g Schwenk üveggyapot a légrésben; CW 75 profil (0,5 mm horganyzott acél, cca. 0,73 kg/fm); 2 12,5 mm normál, vagy tűzgátló gipszkarton lemez; 4. önmetsző csavar rögzítés (rögzítések távolsága alsó lemezen cca. 75 cm, felső lemezen cca. 25 cm); 5. hézagoló gipsz; 6. dilatációs szalag; 7. UW 75 profil; 8. beütő dűbel. 8. CW 75 bordára épített szerelt falak általános vízszintes és függőleges metszete Borda Vast. (mm) CW CW CW s: szigetelőanyag vastagsága; l: légrés vastagsága; g: gipszkarton lemezek vastagsága. A falazatokra vonatkozó mérési eredmények táblázatos összefoglalása: Falazat jellemzői Szigetelőanyag Gipszkarton burkolat Réteg/ Típus Vast. Típus (mm) SCHWENK TWR1 SCHWENK DF1 Akustik SCHWENK DF1 Akustik m (kg/m 2 ) Mérési eredmények (db) R w C C C tr 2 12,5 tűzgátló 9, ,5 tűzgátló 9, ,5 normál 8, A kivitelezési szabályok közül az akusztikai minőséggel összefüggőek az alábbiak: A falszerkezetnek légtömörnek kell lenni, ezért a tömítést létrehozó szerkezeti összetevőket gondosan kell kivitelezni; A Schwenk üveggyapotnak a belső légrést az ábra szerint kell kitölteni, a szigetelőanyag nem roskadhat össze a légrésben, ezért csak a gyár által ajánlott termékek helyezhetők el; A 2 2 gipszkarton lemezből készülő falak esetén a belső gipszkarton lemezeket 75 cm-ként, a külső gipszkarton lemezeket 25 cm-ként kell csavarral rögzíteni a bordavázhoz; a csavar kötések besűrítése lerontja a hangszigetelést; Függőleges irányban gipszkarton lemezt csak bordán lehet toldani; Az azonos helyzetű (belső, vagy külső) gipszkarton lemezeket nem szabad azonos borda két oldalán toldani; Hangszigetelési szempontból a normál gipszkarton lemez helyettesíthető tűzgátló gipszkarton lemezzel, de tűzgátló gipszkarton lemez nem helyettesíthető normál gipszkarton lemezzel; A bordakettőzéssel megoldott falszerkezetben a CW profilok között légrést kell hagyni a kettőzött bordák nem kapcsolhatók össze táblázat. Schwenk üveggyapot termékekkel CW100 bordára épített, 2 1 réteg gipszkartonnal ellátott szerelt falak hangszigetelése Schwenk üveggyapot termékekkel CW100 bordára épített, 2 1 réteg gipszkartonnal ellátott szerelt falak léghangszigetelése 20

Födémszerkezetek lég- és lépéshanggátlása

Födémszerkezetek lég- és lépéshanggátlása Födémszerkezetek lég- és lépéshanggátlása 1. Födémeket érő gerjesztések 2. Követelmények 3. Födémek felépítése 4. A helyszín hatása 5. Baumix Ökocell Csend felhasználásával készült épületszerkezetek Csott

Részletesebben

Falszerkezetek akusztikai tulajdonságai

Falszerkezetek akusztikai tulajdonságai Falszerkezetek akusztikai tulajdonságai 1. Hangszigetelési követelmények 2. Szerkezeti kialakítások lakóépületek esetén 3. Szerkezeti kialakítások irodák esetén 4. Szerkezeti kialakítások szállodák esetén

Részletesebben

Födémek lépéshang-szigetelése. Austrotherm AT-L2, L4, L5, GRAFIT L4, L5. www.austrotherm.hu

Födémek lépéshang-szigetelése. Austrotherm AT-L2, L4, L5, GRAFIT L4, L5. www.austrotherm.hu Kiváló lépéshang-szigetelés Jó hőszigetelő képesség Költségtakarékos megoldás Egyszerű kivitelezés Hosszú élettartam Födémek lépéshang-szigetelése www.austrotherm.hu Austrotherm AT-L2, L4, L5, GRAFIT L4,

Részletesebben

Hangszigetelő üvegezés: felépítés, szempontok, gyakorlati alkalmazás

Hangszigetelő üvegezés: felépítés, szempontok, gyakorlati alkalmazás Csott Róbert: Hangszigetelő üvegezés: felépítés, szempontok, gyakorlati alkalmazás Léghangszigetelés fogalma és mennyiségei C és C tr színképillesztési tényezők Rendeletek és szabványok Szerkezetek és

Részletesebben

KÖNNYŰBETONOK SPECIÁLIS ALKALMAZÁSAI. Magastető szigetelése. Dr. Csott Róbert ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, 2009. november 24.

KÖNNYŰBETONOK SPECIÁLIS ALKALMAZÁSAI. Magastető szigetelése. Dr. Csott Róbert ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, 2009. november 24. KÖNNYŰBETONOK SPECIÁLIS ALKALMAZÁSAI Magastető szigetelése Dr. Csott Róbert ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, 2009. november 24. A TETŐTÉRBEÉPÍTÉS JOGI SZABÁLYOZÁSA 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (az építésügyi

Részletesebben

5.6.3. Az épületek hangszigetelési követelményeinek új szabályozása

5.6.3. Az épületek hangszigetelési követelményeinek új szabályozása 5.6.3. Az épületek hangszigetelési követelményeinek új szabályozása Az épületakusztika hangszigeteléssel foglakozó területén két alapvető fogalomkörrel adjuk meg a szükséges védekezés elvárható nagyságát:

Részletesebben

Falszerkezetek akusztikai tulajdonságai

Falszerkezetek akusztikai tulajdonságai Falszerkezetek akusztikai tulajdonságai 1. Hangszigetelési követelmények 2. Szerkezeti kialakítások lakóépületek esetén 3. Szerkezeti kialakítások irodák esetén 4. Szerkezeti kialakítások szállodák esetén

Részletesebben

Akusztika hanggátlás. Dr. Reis Frigyes elıadásának felhasználásával

Akusztika hanggátlás. Dr. Reis Frigyes elıadásának felhasználásával Akusztika hanggátlás Dr. Reis Frigyes elıadásának felhasználásával Mirıl van szó? A szerkezetet egyik oldalán valamilyen hatás éri - a levegıben terjedı hang (longitudinális hullámok), amelyek rezgésbe

Részletesebben

REIS FRIGYES: HANGSZIGETELÉSI MEGOLDÁSOK A VALÓSÁG TÜKRÉBEN

REIS FRIGYES: HANGSZIGETELÉSI MEGOLDÁSOK A VALÓSÁG TÜKRÉBEN MTA AKUSZTIKAI OSZTÁLYKÖZI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁG ÜLÉSE A ZENEAKADÉMIÁN 2014.04.01. AKUSZTIKAI KUTATÁS-TERVEZÉS A ZENEAKADÉMIA TÖRTÉNELMI ÉPÜLETÉNEK MEGÚJÍTÁSA SORÁN TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS AKUSZTIKAI TERVEZÉS

Részletesebben

Hôszigetelési. megoldások. Olyan megoldásokat ajánlunk, melyek a hôszigetelés minden területén nagy hatékonysággal mûködnek. www.nikecell.

Hôszigetelési. megoldások. Olyan megoldásokat ajánlunk, melyek a hôszigetelés minden területén nagy hatékonysággal mûködnek. www.nikecell. Hôszigetelési megoldások Olyan megoldásokat ajánlunk, melyek a hôszigetelés minden területén nagy hatékonysággal mûködnek www.nikecell.hu 1 A NIKECELL Kft. hôszigetelô rendszerei teljes körû védelmet biztosítanak

Részletesebben

Lindab Coverline Műszaki információ Burkolati rendszerek. Lindab Coverline. Lindab Trapézlemezek Műszaki információ

Lindab Coverline Műszaki információ Burkolati rendszerek. Lindab Coverline. Lindab Trapézlemezek Műszaki információ Lindab Coverline Műszaki információ Burkolati rendszerek Lindab Coverline Lindab Trapézlemezek Műszaki információ Színskála Lindab tető- és falprofilok Lindab színkód Név Legközelebbi NCS Legközelebbi

Részletesebben

Szúrópont Építési Kivitelezési terve. Megjegyzés: - A terv a vonatkozó szakági tervfejezetekkel együtt érvényes!

Szúrópont Építési Kivitelezési terve. Megjegyzés: - A terv a vonatkozó szakági tervfejezetekkel együtt érvényes! Megjegyzés: - A terv a vonatkozó szakági tervfejezetekkel együtt érvényes! - A méretek a helyszínen ellenőrizendőek! Terv megnevezése: Szúrópont Építési Kivitelezési terve Megrendelő: BES-ÁSZ Kft. Építés

Részletesebben

A MÉRETRE GYÁRTOTT VASBETON FELÜLETSZERKEZETEK ESETE

A MÉRETRE GYÁRTOTT VASBETON FELÜLETSZERKEZETEK ESETE KONFERENCIASOROZAT 2015 LEIER HUNGÁRIA KFT Magyar Gábor vezető statikus. A MÉRETRE GYÁRTOTT VASBETON FELÜLETSZERKEZETEK ESETE A CPR-EL KONFERENCIASOROZAT 2015 LEIER HUNGÁRIA Kft. www.leier.eu +36 (96)512550

Részletesebben

KÉTLAKÁSOS CSALÁDI HÁZ. Budapest, XXII. ker. Huszár utca 11. Hrsz.:225438

KÉTLAKÁSOS CSALÁDI HÁZ. Budapest, XXII. ker. Huszár utca 11. Hrsz.:225438 KÉTLAKÁSOS CSALÁDI HÁZ ENGEDÉLYEZÉSI TERV Építtet : Budapest, XXII. ker. Huszár utca 11. Hrsz.:225438 Abonyi-Somogyi Árpád 1222 Bp. Huszár utca 11. Tervez : Petrus Ferenc okl.építészmérnök É2 4176 Budapest

Részletesebben

6,10 0,65 1,79 0,18 0,90 0,10 1,24 0,18 2,16 0,10 5,36 0,55 2,30 0,55 2,30 +0,17. pm 0,72. pm 0,72. pm 0,72 FÜRDÖ. 4,82 m 2 SZOBA.

6,10 0,65 1,79 0,18 0,90 0,10 1,24 0,18 2,16 0,10 5,36 0,55 2,30 0,55 2,30 +0,17. pm 0,72. pm 0,72. pm 0,72 FÜRDÖ. 4,82 m 2 SZOBA. 2,58 0,15 3,39 2,11 0,47 0,15 0,92 1,22 2,02 0,10 2,29 0,15 2,42 1,08 2,21 pm 0,76 pm 0,72 2,30 2,30 pm 0,72 1,14 0,62 1,14 3,84 4,98 1,75 1,59 0,05 2,23 cserépkályha (gázos) 6,10 0,65 1,79 0,18 0,10 1,24

Részletesebben

Különböző burkolóanyagok biztonságos és deformálódás mentes fektetése 1.6. Csempék és lapok burkolása homlokzatokra

Különböző burkolóanyagok biztonságos és deformálódás mentes fektetése 1.6. Csempék és lapok burkolása homlokzatokra .6 Külső homlokzatok burkolatai. rész Mindig felmerül az építtetők és tervezők arra vonatkozó kívánsága, hogy a legújabb építészeti elképzeléseik homlokzatát kerámia csempével burkolják. Az előnyök kézenfekvők:

Részletesebben

Agytorna 2.1 - Akusztika. International marketing Madrid, September 2010

Agytorna 2.1 - Akusztika. International marketing Madrid, September 2010 Agytorna 2.1 - Akusztika International marketing Madrid, September 2010 Tartalom I. Alapfogalmak 1. A hang tulajdonságai és fizikája 2. A hang tulajdonságait leíró paraméterek, törvényszerűségek 3. A hang

Részletesebben

Előremutató tető hőszigetelési megoldások

Előremutató tető hőszigetelési megoldások Előremutató tető hőszigetelési megoldások a hazai és a nemzetközi hőtechnikai követelmények tükrében Szatmári Zoltán - alkalmazástechnikai mérnök-tanácsadó BACHL KFT. TETŐAkadémia 2014 - konferencia 1

Részletesebben

Élhető irodák. Megoldások a biztonságos és hatékony munkakörnyezethez

Élhető irodák. Megoldások a biztonságos és hatékony munkakörnyezethez Élhető irodák Megoldások a biztonságos és hatékony munkakörnyezethez TARTALOM Bevezető... 3 Rigips megközelítés... 3 Hatékonyan dolgozni élhető irodában... 4 Megoldásokat kínálunk... 5 Tervezési követelmények...

Részletesebben

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK Verzió 8.0 2013.11.20 www.consteelsoftware.com Tartalomjegyzék 1. Szerkezet modellezés... 2 1.1 Új szelvénykatalógusok... 2 1.2 Diafragma elem... 2 1.3 Merev test... 2 1.4 Rúdelemek

Részletesebben

Spec Profil Gyártó és Kereskedelmi KFT.

Spec Profil Gyártó és Kereskedelmi KFT. Spec Gyártó és Kereskedelmi KFT. H-4234 Szakoly, Kölcsey u. 2. Adószám: 11490209-2-15 Bank szla..sz.: 11744089-20009180 Közösségi Adósz.: HU11490209 Fax.: +36/42 561-078 Telephely tel.: +36/42 260-230

Részletesebben

Épületszerkezetek hanggátló képessége családi házak akusztikája a gyakorlatban

Épületszerkezetek hanggátló képessége családi házak akusztikája a gyakorlatban Épületszerkezetek hanggátló képessége családi házak akusztikája a gyakorlatban előadó: Fürjes Andor Tamás 1 tartalom az akusztikáról az akusztikai minőség leírása a méretezés elemei egyszerű kérdések,

Részletesebben

a Martonvásár, Estike utca 1. - 498/30 hrsz. alatti telken létesítendõ földszint + tetõtérbeépítéses L A K Á S O S ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ

a Martonvásár, Estike utca 1. - 498/30 hrsz. alatti telken létesítendõ földszint + tetõtérbeépítéses L A K Á S O S ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ K Ü L Z E T L A P a Martonvásár, Estike utca 1. - 498/30 hrsz. alatti telken létesítendõ földszint + tetõtérbeépítéses 4 L A K Á S O S LAKÓÉPÜLET ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ Építtetõ: MART-BAU Tervezõ

Részletesebben

ISOVER Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.

ISOVER Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. ISOVER Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. TETŐ ÉPÍTŐK EGYESÜLETE Székesfehérvár 2014. 02. 13. Tetőterek, padlásfödémek hőszigetelése Dr. Laczkovits Zoltán okl. épületszigetelő szakmérnök HŐSZIGETELÉS

Részletesebben

Új típusú ásványgyapot termékek falak és födémek hőszigetelésére. Brassnyó László, műszaki tanácsadó (Knauf Insulation Kft.)

Új típusú ásványgyapot termékek falak és födémek hőszigetelésére. Brassnyó László, műszaki tanácsadó (Knauf Insulation Kft.) Új típusú ásványgyapot termékek falak és födémek hőszigetelésére Brassnyó László, műszaki tanácsadó (Knauf Insulation Kft.) Egy vállalat.. KNAUF INSULATION ENERGIAHATÉKONYSÁG 1.2 MILLIÁRD 5.000 DOLGOZÓ

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem - Faipari Mérnöki Kar - Építéstani Intézet. Építészeti terv M=1:100 - segédlet

Nyugat-magyarországi Egyetem - Faipari Mérnöki Kar - Építéstani Intézet. Építészeti terv M=1:100 - segédlet Nyugat-magyarországi Egyetem - Faipari Mérnöki Kar - Építéstani Intézet Építészeti terv - segédlet Nyugat-magyarországi Egyetem - Faipari Mérnöki Kar - Építéstani Intézet Építészeti terv - segédlet Földszinti

Részletesebben

A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról A.. rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról 3.sz Melléklet Követelményértékek 1 1. A határoló-és

Részletesebben

Légszelepek LV Sorozat

Légszelepek LV Sorozat 1/4/U/4 Légszelepek LV Sorozat befúvásra, elszívásra TROX Austria GmbH Telefon: 212-1211; 212-9121 Magyaroroszági Fióktelep Telefax: 212-0735 1016 Budapest http://www.troxtechnik.at Krisztina krt. 99.

Részletesebben

Épületfelújítás eddig és ezután dr. Perényi László Mihály okl. építészmérnök okl. épületrekonstrukciós szakmérnök egyetemi docens Iparosított technológiával épített lakóépületek felújítása Pécs 2002-2009

Részletesebben

A Sopron Balfi utca 5349/203 hrsz. alatt felvett ingatlanon, 39 lakásos társasház kivitelezési szerződéséhez.

A Sopron Balfi utca 5349/203 hrsz. alatt felvett ingatlanon, 39 lakásos társasház kivitelezési szerződéséhez. I. SZÁMÚ MELLÉKLET MŰSZAKI TARTALOM A Sopron Balfi utca 5349/203 hrsz. alatt felvett ingatlanon, 39 lakásos társasház kivitelezési szerződéséhez. Betonszerkezet Alapozás: C16-24/KK minőségű beton Lemezbeton:

Részletesebben

A hangszigetelés alapjai

A hangszigetelés alapjai 1. Hogyan tervezzünk meg egy jó hangszigetelést Az az igény, hogy a házon belül legalább a saját lakásunkban legyen nyugalmunk sokkal nagyobb jelentőséggel bír, mint a munkahelyi zajártalmak vagy a szabadidős

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghetõ hõ- és hangszigetelõ ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

KP-FECSKEHÁZ 90 TIPUSTERVEK WWW.KP.HU. 90 m2 alapterület. Ezt az otthont 60 nap alatt kulcsrakészen elkészítjük Önnek!

KP-FECSKEHÁZ 90 TIPUSTERVEK WWW.KP.HU. 90 m2 alapterület. Ezt az otthont 60 nap alatt kulcsrakészen elkészítjük Önnek! 90 m2 alapterület Épület adatok: Bruttó alapterület: 61,55 m2. + 27,73 m2-es terasz. Nettó alapterület: 55,12 m2. + 23,85 m2-es terasz. Tetőforma: nyeregtető Tető hajlásszög: 25o Helyiséglista: 1 amerikai

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI SZABÁLYOZÁS KORSZERŰSÍTÉSE 1

ÉPÜLETENERGETIKAI SZABÁLYOZÁS KORSZERŰSÍTÉSE 1 ÉPÜLETENERGETIKAI SZABÁLYOZÁS KORSZERŰSÍTÉSE 1 ÉPÜLETSZERKEZETEK HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐK KÖVETELMÉNYÉRTÉKEI HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ W/m 2 K FAJLAGOS HŐVESZTESÉG- TÉNYEZŐ W/m 3 K ÖSSZESÍTETT ENERGETIKAI JELLEMZŐ

Részletesebben

XELLA MAGYARORSZÁG Kft. 1. oldal HŐHÍDMENTES CSOMÓPONTOK YTONG SZERKEZETEK ESETÉBEN

XELLA MAGYARORSZÁG Kft. 1. oldal HŐHÍDMENTES CSOMÓPONTOK YTONG SZERKEZETEK ESETÉBEN XELLA MAGYARORSZÁG Kft. 1. oldal HŐHÍDMENTES CSOMÓPONTOK YTONG SZERKEZETEK ESETÉBEN Juhász Gábor okl.építőmérnök, magasépítő szakmérnök Vitruvius Kft. juhasz.gabor @ vitruvius.hu Rt: 06-30-278-2010 HŐHIDAK

Részletesebben

É P Í T É S Z TERVDOKUMENTÁCIÓ CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE

É P Í T É S Z TERVDOKUMENTÁCIÓ CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE É P Í T É S Z TERVDOKUMENTÁCIÓ CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE 6551 É 6519 6577 A L A P A D A T O K : 6517 6518 21,18 5,86 13,42 1, 7,36 7,92 3, 2,00 Tass vezér utca +7,10 6560 Ond vezér utca 6578

Részletesebben

TÖKÉLETES HŐSZIGETELÉS A MINŐSÉG ÉS A TARTÓSSÁG TÁRSULÁSÁBÓL

TÖKÉLETES HŐSZIGETELÉS A MINŐSÉG ÉS A TARTÓSSÁG TÁRSULÁSÁBÓL Termékismertető katalógus Editon 2/2011 TÖKÉLETES HŐSZIGETELÉS A MINŐSÉG ÉS A TARTÓSSÁG TÁRSULÁSÁBÓL Az ISOROC POLSKA cég 2004-ben alakult. Cégünk ökológiai termékeket állít elő ásványi gyapotból. Az ásványi

Részletesebben

ÉPÍTÉSI TERMÉKEK BÉCSI ORSZÁGOS MINİSÍTİ INTÉZETE 1110 Bécs, Rinnbıckstraße 15 Telefon: (+43 1)79514-92085, Telefax: (+43 1)79514-99-8039 E-Mail: zert.bau@post.wien.gv.at DRV 0000191 EG MEGFELELİSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Részletesebben

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései VII. Városi Villamos Vasúti Pálya Napra Budapest, 2014. április 17. Major Zoltán egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem, Győr

Részletesebben

Üveggyapot hõ- és hangszigetelõ anyagok a magasépítéshez. Termékek és árak Érvényes 2009. július 1-tõl

Üveggyapot hõ- és hangszigetelõ anyagok a magasépítéshez. Termékek és árak Érvényes 2009. július 1-tõl Üveggyapot hõ- és hangszigetelõ anyagok a magasépítéshez Termékek és árak Érvényes 2009. július 1-tõl 02 A vállalat London North Lincolnshire Tallinn Szentpétervár Tchudovo Desselgem Noisiel (Párizs) St.

Részletesebben

Zárófödémek. Padlásfödém nem járható

Zárófödémek. Padlásfödém nem járható Zárófödémek Padlásfödém nem járható Az épületek zárófödémjei a temperált terek olyan felső térelhatároló szerkezetei, amelyek lapostetők esetében önmagukban, vagy külön csapadékkal és más meteorológiai

Részletesebben

Árlista HU 2011. október. ÁRLISTA érvényes 2011. 10. 01- tõől

Árlista HU 2011. október. ÁRLISTA érvényes 2011. 10. 01- tõől Árlista HU 2011. október ÁLISTA érvényes 2011. 10. 01- tõől Tartalom Tartalomjegyzék 2 Teljeskörûű hõő- és hangszigetelési megoldások 3 A termékek alkalmazási területei 4 ECOSE Technology 5 Magastetõő

Részletesebben

Siófok, Villa Palazzo. Értékesítési dokumentáció

Siófok, Villa Palazzo. Értékesítési dokumentáció Siófok, Villa Palazzo Karinthy Frigyes u. 1 6697/2 Hrsz. (33 lakás) Értékesítési dokumentáció Építtető: Generál-kivitelező: Értékesítő: Villa Palazzo Kft. 1173, Budapest, Borsó. u. 73. Siófoki Építő Konzorcium

Részletesebben

275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet

275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet élyes üdvözlet Mindenkinek Bitumenes lemezek alkalmazása a 275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet szerint HARASZTI LÁSZLÓ elméleti oktató és műszaki tanácsadó ICOPAL VILLAS Kft A rendelet célja.. Az Elvárt

Részletesebben

összeállította: Nagy Árpád kotv. HM HH KÉÉHO építésfelügyelő

összeállította: Nagy Árpád kotv. HM HH KÉÉHO építésfelügyelő összeállította: Nagy Árpád d kotv. HM HH KÉÉK ÉÉHO építésfelügyelő Az emberiség energiafelhasználása: 1900-ig 11.000 exaj 1900-2000 15.000 exaj!!! ebből: 1901-ben 25 exaj 2000-ben 400 exaj!!! Dr. Gács

Részletesebben

Kulcsrakész műszaki tartalom

Kulcsrakész műszaki tartalom Kulcsrakész műszaki tartalom Helyszín: Kecskemét belterület, helyrajzi szám: 4986/40 természetben Széna utca 1. 1 db két lakásos lakóépület Beruházó és generál kivitelező: Quality Homes Zrt. 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Világos külső és ragyogó belső

Világos külső és ragyogó belső Világos külső és ragyogó belső Kristálytiszta megoldások a DEKO-tól 2 Kristálytiszta megoldások Hogyan hozható létre inspiráló munkakörnyezet? A DEKO filozófia egyszerű- itt minden az emberről szól. Az

Részletesebben

Zaj és rezgésvédelem Zaj- és rezgéscsökkentés alapvető módszerei

Zaj és rezgésvédelem Zaj- és rezgéscsökkentés alapvető módszerei Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar felsőfokú munkavédelmi szakirányú továbbképzés Zaj és rezgésvédelem Zaj- és rezgéscsökkentés alapvető módszerei Márkus

Részletesebben

F = Flat P = Panel. alacsony építésû légkezelõ

F = Flat P = Panel. alacsony építésû légkezelõ FP F = Flat P = Panel alacsony építésû légkezelõ Miért éppen az AeroMaster FP? I Az AeroMaster FP alacsony építésû (álmennyezeti) légkezelõ berendezés ideális választás irodák, üzletek, éttermek és hasonló

Részletesebben

Árlista HU 2012. június. ÁRLISTA érvényes 2012. 06. 10 - től

Árlista HU 2012. június. ÁRLISTA érvényes 2012. 06. 10 - től Árlista HU 2012. június ÁLISTA érvényes 2012. 06. 10 - től Tartalom Tartalomjegyzék 2 Teljeskörű hő- és hangszigetelési megoldások 3 A termékek alkalmazási területei 4 ECOSE Technology 5 Magastető 6 TI

Részletesebben

Egészségügyi létesítmények

Egészségügyi létesítmények Fotó: Martina Jansova Egészségügyi létesítmények Megoldások a nyugodt és gyors gyógyulást elősegítő környezethez TARTALOM Bevezető... 3 Rigips megközelítés... 3 Betegbarát környezet, nyugodt munkahely..

Részletesebben

A hõszigetelõanyag. érvényes: 2005. 03. 16-tól. Közösen értéket teremtünk. Az árak ÁFA nélkül értendõek

A hõszigetelõanyag. érvényes: 2005. 03. 16-tól. Közösen értéket teremtünk. Az árak ÁFA nélkül értendõek A hõszigetelõanyag Á r l i s t a Az árak ÁFA nélkül értendõek érvényes: 2005. 03. 16-tól Közösen értéket teremtünk Mûszaki adatok: Szabvány Mértékegység Mérési eredmény Minimális testsûrûség MSZ-EN 1602:1998

Részletesebben

Szekszárd, Szent László Középiskola építéskivitelezési munkáinak műszaki ütemterve "A" épület építési munkái válaszfalak bontása lapburkolatok, padlóburkolatok bontása válaszfalak építése belső ajtók bontása,

Részletesebben

A falazat, a födém és a padozat a legalább 6 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági mutatóival

A falazat, a födém és a padozat a legalább 6 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági mutatóival I. Mechanikai védelem 1. mechanikai védelmi szint alkalmazása A falazat, a födém és a padozat a legalább 6 cm vastagságú tömör téglafal szilárdsági mutatóival egyenértékű áthatolás elleni védelmet nyújt.

Részletesebben

Tűzterjedés és ellenük történő védekezés az épített környezetben IV.

Tűzterjedés és ellenük történő védekezés az épített környezetben IV. Veres György Tűzterjedés és ellenük történő védekezés az épített környezetben IV. A tűzterjedés módjai és a tűzgátlást biztosító épületszerkezetek, a tűzszakaszolás lehetőségei és a kivitelezés során betartandó

Részletesebben

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR

Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek. YTONG és YTONG MULTIPOR Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek YTONG és YTONG MULTIPOR anyagok használatával Környezetbarát, energiahatékony külső falszerkezetek Tartalomjegyzék: 1) Környezetbarát termék 2) Hőtechnika:

Részletesebben

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006)

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305-3-ben leírt intézkedések célja Az építmények megóvása a fizikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Az ISD DUNAFERR Zrt. tulajdonában van a természetben Budapest X. Albertirsai út 10. alatti, HUNGEXPO telephelyen található úgynevezett 40-es pavilon. A pavilon beton alaptömbön, DV-12x18

Részletesebben

Lindab termékek és rétegrendek, rendszerek tűzállósági osztályai

Lindab termékek és rétegrendek, rendszerek tűzállósági osztályai Lindab termékek és rétegrendek, rendszerek tűzállósági osztályai 1) Lindab termékek tűzvédelmi (éghetőségi) osztályai 1.1 Bevonat nélküli horganyzott acéllemezek 1.2 Bevonatos horganyzott acéllemezek 1.3

Részletesebben

Termékek. Vázlatrajzok BETONMEGOLDÁSOK

Termékek. Vázlatrajzok BETONMEGOLDÁSOK Termékek Vázlatrajzok BETONMEGOLDÁSOK Betonszerkezetek vízszigetelése kristályos technológiával Betonszerkezetek vízszigetelése kristályos technológiával Tartalomjegyzék BETONMEGOLDÁSOK Szabványos szerkezeti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. statikai számítás Tsz.: 51.89/506 TARTALOMJEGYZÉK 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1. Anyagminőségek 6.. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. 3. A VASBETON LEMEZ VIZSGÁLATA 7. 3.1 Terhek 7. 3. Igénybevételek

Részletesebben

Üveggyapot hõ- és hangszigetelô anyagok a magasépítéshez

Üveggyapot hõ- és hangszigetelô anyagok a magasépítéshez Üveggyapot hõ- és hangszigetelô anyagok a magasépítéshez Extrudált polisztirol keményhab szigetelôanyagok a magas- és mélyépítéshez Termékek és árak Érvényes 2010. április 1-tôl 02 URSA üveggyapot és PureOne

Részletesebben

107.67 106.59. párkány:108.77. gerinc: 107.21. gerinc: 112.85 105.77 104.60 103.67. gerinc: 107.93 105.10. párkány:109.17 104.38 103.61 103.

107.67 106.59. párkány:108.77. gerinc: 107.21. gerinc: 112.85 105.77 104.60 103.67. gerinc: 107.93 105.10. párkány:109.17 104.38 103.61 103. fa, törzsátm. Jelmagyarázat csatorna akn 7.67 fa, törzsátm.: 0 cm alatt párkány:.4 7.07 6. 969 tűzcsap 7 6 ossuth Lajos utca 94 fa, törzsátm.: 0-0 cm 7.06 vízóra akna 6.7 csatorna akna egyéb akna 6. tűzcsap

Részletesebben

Épületek szigetelési megoldásai, elérhet megtakarítások

Épületek szigetelési megoldásai, elérhet megtakarítások Épületek szigetelési megoldásai, elérhet megtakarítások Épületek a legnagyobb energiafelhasználók és CO 2 kibocsátók 33% a közlekedésre használt energia mértéke az EU-ban 26% az ipar által felhasznált

Részletesebben

Műszaki tervek, dokumentációk gyakorlat

Műszaki tervek, dokumentációk gyakorlat Műszaki tervek, dokumentációk gyakorlat 1. számú fűtéstechnika házi feladat Feladat tárgya: Hőszükséglet számítás, radiátor kiosztás Egy többszintes lakóépület hőszükséglet számítása és 70/50 C-os hőfoklépcsőjű

Részletesebben

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA Három követelményszint: az épületek összesített energetikai jellemzője E p = összesített energetikai jellemző a geometriai viszonyok függvénye (kwh/m

Részletesebben

A látható zaj. MÁRKUS PÉTER zaj és rezgésvédelmi szakértő MÁRKUS MIKLÓS. MKE Biztonságtechnika továbbképző szeminárium 2015

A látható zaj. MÁRKUS PÉTER zaj és rezgésvédelmi szakértő MÁRKUS MIKLÓS. MKE Biztonságtechnika továbbképző szeminárium 2015 A látható zaj MÁRKUS PÉTER zaj és rezgésvédelmi szakértő MÁRKUS MIKLÓS zaj és rezgésvédelmi szakértő MKE Biztonságtechnika továbbképző szeminárium 2015 Mi a zajtérkép? A zajtérkép a zajadatok megadásának,

Részletesebben

TECNOBOARD KERÁMIAROST-ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER

TECNOBOARD KERÁMIAROST-ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER TECNOBOARD KERÁMIAROST-ERŐSÍTETT SZERELT GIPSZ VÁLASZFAL RENDSZER A TECNOBOARD A tecnoboard rendszer alapvetően a kerámiarost-erősített gipszlapra épül, melynek minkét oldalfelülete tökéletesen sík, és

Részletesebben

Előadó neve Xella Magyarország Kft.

Előadó neve Xella Magyarország Kft. ORSZÁGOS KONFERENCIASOROZAT Főtámogató Szervezők Homlokzati falszerkezetek belső oldali hőszigetelése ásványi hőszigetelő lapokkal Előadó neve Xella Magyarország Kft. hőszigetelő lapok anyag jellemzők

Részletesebben

Firestone TPO tetőszigetelési rendszerek

Firestone TPO tetőszigetelési rendszerek 1 Annak érdekében, hogy tartós és megbízható tetőszigetelés készülhessen, nem elegendő csak egy jó szigetelőlemezt gyártani. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a szigetelőlemeznek más termékekkel összeférhetőnek

Részletesebben

S T A B I L A N A Z É L V O N A L B A N.

S T A B I L A N A Z É L V O N A L B A N. S T A B I L A N A Z É L V O N A L B A N. Tűzvédelem egy építőipari fővállalkozó szemszögéből Összeállította: Reiger László vállalkozási főmérnök VER-BAU KFT. Kecskemét S T A B I L A N A Z É L V O N A L

Részletesebben

Hõszigetelések. érvényes: 2005.03.31-tõl. Közösen értéket teremtünk. Az árak ÁFA nélkül értendõek

Hõszigetelések. érvényes: 2005.03.31-tõl. Közösen értéket teremtünk. Az árak ÁFA nélkül értendõek Hõszigetelések Á r l i s t a Az árak ÁFA nélkül értendõek érvényes: 2005.03.31-tõl Közösen értéket teremtünk MAGYAR SZABVÁNY SZERINT Alkalmazási elõírások MSZ EN 7573 EPS 30 EPS 70 EPS 80 EPS 100 EPS 150

Részletesebben

Si-Ma Bt. 1033 Budapest, Huszti út 21.

Si-Ma Bt. 1033 Budapest, Huszti út 21. 2013 Pomáz, Hunyadi u. 5 Si-Ma Bt. 1033 Budapest, Huszti út 21. Előadó: Szitányiné Siklósi Magdolna okl. faip. mérnök nyug. tűzoltó alezredes faanyagvédelmi szakértő építész tűzvédelmi szakértő 9/2008.

Részletesebben

3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek)

3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek) 3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek 3. előadás: Épületszerkezettani ismeretek (alapozás, építési módok, falszerkezetek, áthidalások, födémek) Alapozási módok a) sík alapozás; b) mély alapozás. Síkalapozásnak

Részletesebben

Kulcsrakész műszaki tartalom

Kulcsrakész műszaki tartalom Kulcsrakész műszaki tartalom Helyszín: Kecskemét belterület, helyrajzi szám: 0979/197 természetben Kadafalva, Granada Hotel közelében 2 db családi ház Beruházó és generál kivitelező: Quality Homes Zrt.

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGA 2006. október 2006. 24. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET-I.

TERVEZÉSI SEGÉDLET-I. 1116 Budapest, Tétényi út 126. Telefon: (+361) 323-1112 Fax: (+361) 323-1113 E-mail: office@magortherm.hu www.magortherm.hu Cg.: 01-10-046267 Adószám: 14609530-2-42 TERVEZÉSI SEGÉDLET-I. Csomóponti rajzok

Részletesebben

Magyarországon gon is

Magyarországon gon is Energiatakarékos kos üvegezés Lehetőségek, buktatók, k, trendek Épületek energiatanúsítása sa 2009-től Magyarországon gon is 7/2006 TNM és s 176/2008 Kormány rendelet Sólyomi PéterP ÉMI Kht. Épületszerkezeti

Részletesebben

1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. áram

1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) 1 NO (záróérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. áram 18- - Kombinált kapcsolók (fénykapcsoló + mozgásérzékelő) 10 A 18- Mozgás- és jelenlétérzékelők Érzékelési teru let max. 120 m 2 A 18.51-es típusnál két érzékelési teru let: - Belső (4 x 4) m-es teru let:

Részletesebben

TMKEMegoldás falazatra TMKE TMKE TMKE. Téglaszerkezetek kialakítása igazolásuk. Orbán Imre termékfejlesztési mérnök Wienerberger zrt.

TMKEMegoldás falazatra TMKE TMKE TMKE. Téglaszerkezetek kialakítása igazolásuk. Orbán Imre termékfejlesztési mérnök Wienerberger zrt. Megoldás falazatra Téglaszerkezetek kialakítása igazolásuk Orbán Imre termékfejlesztési mérnök Wienerberger zrt. TARTALOM OTSZ KÖVETELMÉNYEK FÜGGŐLEGES SZERKEZETEK FALAZÓELEM - FALAZAT HAGYOMÁNYOS FAL

Részletesebben

X = 10 P = Pozitívum. légkezelõ berendezés

X = 10 P = Pozitívum. légkezelõ berendezés XP X = 10 P = Pozitívum légkezelõ berendezés XP = 10 pozitívum I II Építõelemes légkezelõ berendezéseink tervezése és gyártása során a légtechnika szakterületének legmodernebb ismereteit alkalmaztuk és

Részletesebben

Tanszéki Általános Formai Követelmények

Tanszéki Általános Formai Követelmények BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanszéki Általános Formai Követelmények (Érvényes: 2014. szeptember 1-től) 1. A tervezési feladat rajzaira vonatkozó

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés.

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés. cat_drain_c3 01_0609_HU.book Page 36 Thursday, July 5, 007 9:40 AM sorozat leírás Felépítés Nemesacél motor Jól bevált felépítés modern INOX & kompozit kialakítás, optimalizált hatásfokú szabad örvénykerékkel.

Részletesebben

Szeged, Lengyel u. 6. szám

Szeged, Lengyel u. 6. szám Szerkezetkész állapot műszaki tartalma a Szeged, Lengyel u. 6. szám alatti társasház kivitelezési munkáihoz. Alapozás Fúrt beton cölöpalapok készülnek a statikai tervben meghatározott geometriával és anyagminőségekkel.

Részletesebben

Kivitelezői tapasztalatok. Tóth Zsolt, az é z s é kft. ügyvezetője

Kivitelezői tapasztalatok. Tóth Zsolt, az é z s é kft. ügyvezetője Kivitelezői tapasztalatok Tóth Zsolt, az é z s é kft. ügyvezetője Lépéshangszigetelés az elterjedt gyakorlat: - 2 cm úsztatóréteg - 0,5 cm dilatáció a szegélynél, előre szabott csíkból ehelyett a mi javaslatunk:

Részletesebben

Kosárlabda Sport Club Szekszárd 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. Név : Primer-Color Kft.

Kosárlabda Sport Club Szekszárd 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. Név : Primer-Color Kft. Kosárlabda Sport Club Szekszárd 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. Név : Primer-Color Kft. Cím : 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6. Kelt: 2015. március 19. Szám : KSH besorolás: Teljesítés:20.. év...hó...nap

Részletesebben

VTZ. Nagy teljesítmény, amelyhez kiváló energiahatékonyság társul FORDULATSZÁM SZABÁLYOZOTT TETŐVENTILÁTOROK NYOMÁSÉRZÉKELŐVEL

VTZ. Nagy teljesítmény, amelyhez kiváló energiahatékonyság társul FORDULATSZÁM SZABÁLYOZOTT TETŐVENTILÁTOROK NYOMÁSÉRZÉKELŐVEL VTZ FORDULATSZÁM SZABÁLYOZOTT TETŐVENTILÁTOROK NYOMÁSÉRZÉKELŐVEL Nagy teljesítmény, amelyhez kiváló energiahatékonyság társul 6 típusváltozat: max. légszállítás 5 m 3 /h-tól 7 m 3 /h-ig, nyomásérték akár

Részletesebben

Kiváló energetikai minőség okostéglával! OKOSTÉGLA A+++

Kiváló energetikai minőség okostéglával! OKOSTÉGLA A+++ Kiváló energetikai minőség okostéglával! A+++ Megoldás falazatra Miért fontos a megfelelő téglaválasztás? Amikor téglaválasztás előtt állunk, gyakran nem is tudatosul bennünk, milyen fontos döntést kell

Részletesebben

LIZBONA BELTÉRI AJTÓ

LIZBONA BELTÉRI AJTÓ LIZBONA BELTÉRI AJTÓ - Az ajtók dekoratív papír fóliával bevontak. - Az ajtó panel laminált fából készük. - Az ajtó él lekerekített (profil R ). - A zár hagyományos kulccsal vagy fürdôszobai. - Az ajtók

Részletesebben

Új fejlesztésű aknafedél. Könnyebb, Gyorsabb, Célszerűbb!

Új fejlesztésű aknafedél. Könnyebb, Gyorsabb, Célszerűbb! Új fejlesztésű aknafedél Könnyebb, Gyorsabb, Célszerűbb! 2 Composite Új fejlesztésű aknafedél DECK Nincs nehéz beton A felnyitás gyerekjáték. 85kg-mal kisebb súly. (80 x 80cm-es méretnél) Gyors Beépítés

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

1,59 11 1,14 18 68 18 3,46 10 1,59 +13,80 120 B133 B133 1,25 4,25 1,35 1,915 10 T30 T30 T30 11 3,69 10 1,68 27 100 A2 S421 411.2. 407.

1,59 11 1,14 18 68 18 3,46 10 1,59 +13,80 120 B133 B133 1,25 4,25 1,35 1,915 10 T30 T30 T30 11 3,69 10 1,68 27 100 A2 S421 411.2. 407. M Objekt: Menge: Qualität: Hotel LA PRIMA 00qm HC02 6,03 1,08 3 2,64 6 9 13 3 3 1,9 9 3,39 3,38 1,24 2,64 6,13 1, 2 7 7 2,2 60 1,3 99 1,0 1,0 98 98 98 9 9 4,,,28,28 6,24 E 12, 12, 9,28 1,96 B0 2 12, 4,,,28

Részletesebben

EXTRUDÁLT POLISZTIROL

EXTRUDÁLT POLISZTIROL EXTRUDÁLT POLISZTIROL A Fibrotermica SpA társaság extrudált polisztirol lemezt gyárt, melynek neve FIBROSTIR. A FIBROSTIR egyrétegû, kiváló hõszigetelõ képességû sárga színû lemez, alkalmazható mind egyéni

Részletesebben

Épületenergetikai műszaki leírás. 1133 Budapest, Vág u. 5-7-9. 3 db 12 emeletes panel lakóház

Épületenergetikai műszaki leírás. 1133 Budapest, Vág u. 5-7-9. 3 db 12 emeletes panel lakóház Épületenergetikai műszaki leírás 1133 Budapest, Vág u. 5-7-9. 3 db 12 emeletes panel lakóház Készítette: Téglássy Györgyi Épületenergetikai szakértő 2013. június Épületenergetikai műszaki leírás 1/8 Előzmények:

Részletesebben

Érezzük jól magunkat! Családi házak komfortelmélete Vértesy Mónika környezetmérnök, é z s é kft

Érezzük jól magunkat! Családi házak komfortelmélete Vértesy Mónika környezetmérnök, é z s é kft Érezzük jól magunkat! Családi házak komfortelmélete Vértesy Mónika környezetmérnök, é z s é kft A komfortelmélet alapjai A komfortelmélet alapjai 1. Levegő minősége 2. Hőkomfort 3. Akusztikai komfort (4.

Részletesebben

horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez

horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez BAUTEC FUGAFORM horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez BAUTEC FUGAFORM horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez BAUTEC FUGAFORM - XL, FUGAFORM - XDL Ipari padlók tervezése, kivitelezése

Részletesebben

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1113 udapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 udapest, Pf : 69.

Részletesebben

Austrotherm Kft. AMITŐL A VÍZ A LEFOLYÓBA TALÁL. ALAPRAJZ Építész tervezői napok Budapest 2006. Június 8.

Austrotherm Kft. AMITŐL A VÍZ A LEFOLYÓBA TALÁL. ALAPRAJZ Építész tervezői napok Budapest 2006. Június 8. AMITŐL A VÍZ A LEFOLYÓBA TALÁL ALAPRAJZ Építész tervezői napok Budapest 2006. Június 8. Egyhéjú melegtetők elvi rétegfelépítése Használatot biztosító réteg Csapadékvíz elleni szigetelés Gőznyomás kiegyenlítő

Részletesebben