Dr. habil. Reis F., Mesterházy B. Schwenk üveggyapot alkalmazástechnika akusztikai rész

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. habil. Reis F., Mesterházy B. Schwenk üveggyapot alkalmazástechnika akusztikai rész"

Átírás

1 Tartalomjegyzék A SEGÉDLETBEN SZEREPLŐ AKUSZTIKAI FOGALMAK ÁTTEKINTÉSE ÉS SZABVÁNYOS HIVATKOZÁSA (MEGHATÁROZÁS, ÉRTELMEZÉS, MÉRÉSI MÓDSZER) 4. ÉPÜLETEK HANGSZIGETELÉSI MINŐSÉGÉT MEGHATÁROZÓ FOGALMAK ÁTTEKINTÉSE ÉS SZABVÁNYOS HIVATKOZÁSA 5. A SCHWENK ÜVEGGYAPOT TERÉMKEK FAJLAGOS ÁRAMLÁSI ELLENÁLLÁSÁNAK GARANTÁLT ÉRTÉKE 6. A SCHWENK ÜVEGGYAPOT TERMÉKEK FAJLAGOS DINAMIKAI MEREVSÉGÉNEK GARANTÁLT ÉRTÉKE 7. A SCHWENK ÜVEGGYAPOT LÉPÉSHANGSZIGETELŐ LEMEZEKBŐL KÉSZÜLŐ ÚSZÓPADLÓ LÉPÉSHANGSZIGETELÉST JAVÍTÓ HATÁSÁNAK TÁJÉKOZTATÓ TERMÉKJELLEMZŐI 8. SCHWENK ÜVEGGYAPOT TERMÉKEKBŐL FELÉPÜLŐ SZERELT FALAK LÉGHANGGÁTLÁSA 9. SCHWENK ÜVEGGYAPOT LEMEZT TARTALMAZÓ IPARI HANGELNYELŐ BURKOLATOK HANGELNYELÉSI ADATAI 10. MEGOLDÁSI PÉLDÁK 1 AZ AKUSZTIKAI MINŐSÉGET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK, KIVITELEZÉSI HIBÁK 1

2 A SEGÉDLETBEN SZEREPLŐ AKUSZTIKAI FOGALMAK ÁTTEKINTÉSE ÉS SZABVÁNYOS HIVATKOZÁSA (MEGHATÁROZÁS, ÉRTELMEZÉS, MÉRÉSI MÓDSZER) A szálas szigetelőanyag fajlagos áramlási ellenállása A fajlagos áramlási ellenállás jele r, mértékegysége Nsec/m 4, Pasec/m 2 ; Henger alakú minta két oldala között létrehozott p nyomáskülönbség hatására a mintán keresztül v sebességű légáramlat alakul ki. Az egységnyi légáram sebességhez szükséges nyomáskülönbség a minta áramlási ellenállása, jele R, mértékegysége Nsec/m 3, Psec/m. A képletben kifejezett meghatározás: R = p v A vizsgálati elrendezés a ábrán látható. A mérés elve az, hogy a befogó szerszámba (jele az ábrán 1) helyezett vizsgálandó minta (2) két oldala között létrehozott állandó nyomáskülönbség ( p = p 2 p1 ) hatására állandó sebességű légáram (v) alakul ki a mintán keresztül. Minél lazább szerkezetű a minta, annál kisebb nyomáskülönbségre lesz szükség egységnyi légsebesség létrehozásához. ábra. Fajlagos áramlási ellenállás sematikus vizsgálati elrendezés Az egységnyi vastagságú minta áramlási ellenállása a fajlagos áramlási ellenállás, jele r, mértékegysége Nsec/m 4, Pasec/m 2. A képletben kifejezett meghatározás d vastagságú mintára: R r = d A szálas szigetelőanyagok fajlagos áramlási ellenállásának fogalom meghatározása, vizsgálati módszer: MSZ EN 29053:1994 szabványban található. A szálas szigetelőanyagok fajlagos áramlási ellenállása adatközlés szabályai, a garantált érték fogalma, kategóriái: MSZ EN 13162:2009 szabványban találhatók. A fajlagos áramlási ellenállás garantált értékét 1 kpasec/m 2 lépésekben kell közölni, egy eredmény sem lehet kisebb, mint a garantált érték. A garantált érték jele az MSZ EN 13162:2009 szabványban: AF r 2

3 A szálas szigetelőanyagok fajlagos áramlási ellenállásának és áramlási ellenállásának szerelt falakban, álmennyezetekben hangelnyelő szerkezetekben van jelentősége, általában optimális, vagy legalább szükséges értékként. Értéke elsősorban az anyag finom szerkezetétől és testsűrűségétől függ. A szálas szigetelőanyag fajlagos dinamikai merevsége Jele s, mértékegysége N/m 3, A fajlagos dinamikai merevség 20*20 cm mintán vizsgálva a minta összenyomódás-rezgését létrehozó nyomás rezgés effektív értékének, p eff és a keletkező összenyomódás rezgés effektív értékétől h eff függ. A definíció képletben kifejezve: peff s = heff A szálas szigetelőanyagok fajlagos dinamikai merevségének fogalom meghatározása, vizsgálati módszere az MSZ EN :1994 szabványban található. A vizsgálati elrendezést a ábra mutatja be. ábra. Fajlagos dinamikai merevség vizsgálati elrendezése Az ábrán látható vizsgálati elrendezésben a mintát (3) rázóasztal lapjára (2) helyezik, vékony fóliával letakarják és rá a sík, egyenletes felület kialakítása érdekében vékony gipsz réteget terítenek (4). A rázóasztal lapja (2) rugalmasan megtámasztott lemez, amelyet alulról ható erővel (F) hoznak rezgésbe. A gipsz rétegre kerül a terhelést létrehozó, 200 kg/m2 fajlagos tömegnek megfelelő acél terhelő lemez (5). A rázóasztal lapjára ható erő következtében a teljes rendszer rezgésbe jön, mérni a bejelölt rezgéssebességeket kell. Ezek arányának jellegzetes viselkedéséből lehet a (3) vizsgálandó rugalmas termék dinamikai merevségét, illetve fajlagos dinamikai merevségét meghatározni. A v1 rezgés sebesség helyett akár a rázóasztal lapjának rezgés kitérése, illetve ennek effektív értéke is mérhető, illetve számítható. A terhelés (5) tömege ismert, ismert a terhelés rezgés sebessége is, így ismert az a nyomás rezgés, amely a rugalmas rétegre hat. A szálas szigetelőanyagok fajlagos dinamikai merevsége adatainak közlési szabályai, a garantált érték fogalma, kategóriái: MSZ EN 13162:2009 szabványban szerepelnek. A garantált értékek jele SD, a megadás értelmezését a táblázat ismerteti. A gyakorlati mértékegység MN/m 3. Az értékeket a táblázatban található lépésekben kell megadni. Az értékek a hivatkozott mérési és fogalmi szabvány szerint, előterhelés nélküli mérésekből származnak. A követelmény az anyag fajlagos dinamikai merevség vizsgálati eredményére vonatkozik. 3

4 táblázat A fajlagos dinamikai merevség megadásának szabálya Fokozat Követelmény, MN/m 3 SD SD SD SD SD SD SD 7 7 SD 5 5 Falszerkezet léghanggátlási száma a kerülőutak hatása nélkül A falszerkezetek léghangszigetelését kifejező frekvencia függő termékjellemző a léghanggátlási szám, jele R, mértékegysége db, frekvencia függvény. A fogalom meghatározást, a laboratórium felépítését, a vizsgálati eljárást az MSZ EN ISO 140 szabványsorozat több lapja írja elő. A kerülőutak nélküli léghanggátlási szám csak a vizsgált szerkezet hatását tartalmazza. A jobb hangszigetelési minőséget a nagyobb számérték fejezi ki. A legkisebb elvileg lehetséges érték a 0 db, amikor a szerkezet nem hangszigetel, hanem a teljes, felületére beeső hangot átereszti. Elvi felső határ nincs. A falszerkezetek léghanggátlási száma a szigetelőanyag műszaki jellemzőin túl a falszerkezet számos egyéb műszaki jellemzőjétől is függ, például a rétegek számától fajlagos tömegétől, a rétegek közötti szerkezeti kapcsolatok minőségétől, mennyiségétől, stb.. A léghanggátlási szám nem anyag, hanem szerkezet jellemző. 4. Súlyozott léghanggátlási szám, színképillesztési tényezők A léghanggátlási szám frekvencia függvénye minimálisan 16 adatot tartalmaz (a 100 Hz Hz frekvencia tartományban), a kiterjesztett frekvencia tartományokban maximum 21 az adatok száma. Összehasonlítás, szerkezet rangsor megállapítás, követelmény megállapítás, megfelelés követelménynek és más célokból a frekvencia függvény helyett az ezeket "tömörítő" egy-egy adatot termékjellemzőként. Hagyományosan legrégebben a súlyozott léghanggátlási számot alkalmazzák, jele R w, mértékegysége db. Ehhez kiegészítésként, a hangszigetelési, zajcsökkentési hatás jobb számszerűsítésére az úgynevezett színképillesztési tényezőket vezettek be: Általános belső hangszigetelés tervezése, értékelése céljából: C, db (100 Hz 3150 Hz tartományra) C , db (50 Hz 5000 Hz tartományra) Homlokzati szerkezetek városi közlekedési zaj elleni hangszigetelésével összefüggésben: C tr, db Egy falszerkezet hangszigetelését, zajcsökkentő hatását kifejező termékjellemző mennyiségek a súlyozott léghanggátlási számnak és a zaj jellegének megfelelő színképillesztési tényezőnek az összegéből határozhatók meg. Belső hangszigetelés esetében a frekvencia tartomány is figyelembe veendő: Belső hangszigetelés, 100 Hz Hz frekvencia tartomány: R w +C Belső hangszigetelés, 50 Hz Hz frekvencia tartomány: R w +C ; Homlokzat hangszigetelése városi közlekedési zaj ellen: R w +C tr A súlyozott léghanggátlási szám és a különböző színképillesztési tényezők fogalom meghatározása, értelmezése az MSZ EN ISO 717-1:2002 szabványban található. A falszerkezetek súlyozott léghanggátlási száma és színképillesztési tényezői a szigetelőanyag műszaki jellemzőin túl a falszerkezet számos egyéb műszaki jellemzőjétől is függnek. Nem anyag, hanem szerkezet jellemző. 4

5 5. A szálas szigetelőanyagot tartalmazó szerkezetek hangelnyelési tényezője Burkolatok, határoló szerkezetek hangelnyelési tulajdonságának kifejezésére szolgál termékjellemzőként a hangelnyelési tényező, jele α, frekvencia függvény. 0 és 1 közötti értéket vehet fel. Az ideális hangvisszaverő szerkezet hangelnyelési tényezője 0 (nincs hangelnyelés), az ideális hangelnyelő szerkezet hangelnyelési tényezője 1 (nincs hangvisszaverődés). A frekvenciafüggést a 100 Hz Hz tercsávban, illetve a 125 Hz Hz oktávsávban lehet meghatározni. A hangelnyelési tényező fogalmának meghatározása, a vizsgáló laboratórium felépítése, vizsgálati eljárás az MSZ EN ISO 354 szabványban szerepel. A hangelnyelési tényező a szálas szigetelőanyag műszaki jellemzői mellett a szigetelőanyag mögötti légréstől és a felületi védelem szerkezeteitől is függ. Nem anyag, hanem szerkezetjellemző. 6. A szálas szigetelőanyagot tartalmazó szerkezetek súlyozott hangelnyelési tényezője A határoló szerkezetek, burkolatok hangelnyelési tényezője frekvenciafüggő. E frekvencia függő értékéből képzett egyadatos termékjellemző mennyiség a súlyozott hangelnyelési tényező, jele α w. A fogalom meghatározást, értelmezést az MSZ EN szabvány ismerteti. A hangelnyelési tényező a szálas szigetelőanyag műszaki jellemzői mellett a szigetelőanyag mögötti légréstől és a felületi védelem szerkezeteitől is függ. Nem anyag, hanem szerkezet jellemző. Garantált érték: a súlyozott hangelnyelési tényező kiszámított értékét 0.05 lépésekben kell megadni. Egyetlen eredmény sem lehet kisebb, mint a garantált érték. A garantált érték jele AW. 7. Az MSZ EN 13162:2009 termékszabványban és az ehhez kapcsolódó MSZ EN 12431:2000 szabványban a termék akusztikai minőségével összefüggő mennyiségek értelmezése Az összenyomódás garantált értéke Jele CP, mértékegysége mm. A meghatározás lépései a következők: Megmérik 0.25 kpa terheléssel a minta vastagságát, jele d L, mértékegysége mm; Megmérik a 2 kpa, - 50 kpa 2 kpa meghatározott ideg ható terheléssorral a második 2 kpa-os terhelés hatására kialakult minta vastagságot, jele d B, mértékegysége mm; A minta összenyomódása C= d L -d B ; Az összenyomódás garantált értéke CP, amely az összenyomódás átlagértékeire vonatkozó követelmény, azaz az összenyomódás átlagértékei legfeljebb CP nagyságúak lehetnek. Az összenyomódás garantált értéke és az úsztatott esztrichre ható megengedett hasznos teher közötti összefüggést a táblázat tartalmazza. Az úsztatott esztrichre megengedett hasznos teher fogalma és értékei az ENV EUROCOD előszabványból származnak. táblázat. Az összenyomódás és a hasznos teher összefüggése Összenyomódás fokozata Az úsztatott esztrichre ható hasznos teher, kpa Követelmény d L -d B átlag értékére CP CP CP CP Tűrés d L -d B egyedi méréseire, mm 2 mm, ha d L < 35 mm 3 mm, ha d L > 35 mm 1 mm, ha d L < 35 mm 2 mm, ha d L > 35 mm Megjegyzés: korábban a terhelhetőség a szigetelőanyagra megengedett teher alapján lett megállapítva. 5

6 8. Födémszerkezet szabványos lépéshangnyomásszintje a kerülőutak hatása nélkül A födémszerkezetek lépéshang elleni szigetelését kifejező frekvenciafüggő termékjellemző a szabványos lépéshangnyomásszint, jele L n, mértékegysége db. Csak a vizsgált födémszerkezet hatását tartalmazza. A fogalom meghatározást, a laboratórium felépítését, a vizsgálati eljárást az MSZ EN ISO 140 szabványsorozat több lapja írja elő. A jobb lépéshangszigetelési minőséget a kisebb számérték fejezi ki. Elvi alsó és felső határ nincs. A födémszerkezetek szabványos lépéshangnyomásszintje a szigetelőanyag műszaki jellemzőin túl a szerkezet számos egyéb műszaki jellemzőjétől is függ, például a rétegek számától fajlagos tömegétől, a rétegek közötti szerkezeti kapcsolatok minőségétől, mennyiségétől, stb.. A szabványos lépéshangnyomásszint ezért nem anyag, hanem szerkezetjellemző. A teljes, több szerkezeti elemből álló födém lépéshang elleni szigetelését adja meg. 9. Födémszerkezet súlyozott szabványos lépéshangnyomásszintje A szabványos lépéshangnyomásszint frekvencia függvénye minimálisan 16 adatot tartalmaz (a 100 Hz Hz frekvencia tartományban), a kiterjesztett frekvencia tartományokban maximum 21 az adatok száma. Összehasonlítás, szerkezet rangsor megállapítás, követelmény megállapítás, megfelelés követelménynek és más célokból a frekvencia függvény helyett az ezeket "tömörítő" egy-egy adatot használják.termékjellemzőként. A frekvencia függvény helyett hagyományosan a súlyozott szabványos lépéshangnyomásszintet alkalmazzák, jele L nw, mértékegysége db. Ehhez kiegészítésként külföldön, a hangszigetelési, zajcsökkentési hatás jobb számszerűsítésére az úgynevezett színképillesztési tényezőket vezettek be, de ezeket Magyarországon nem vezették be. Egy födémszerkezet lépéshang elleni hangszigetelését, zajcsökkentő hatását tehát a súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint fejezi ki termékjellemzőként. A súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint és a különböző színképillesztési tényezők fogalom meghatározása, értelmezése az MSZ EN ISO 717-2:2002 szabványban található. A födémszerkezetek súlyozott szabványos lépéshangnyomásszintje (és színképillesztési tényezői) a szigetelőanyag műszaki jellemzőin túl a szerkezet számos egyéb műszaki jellemzőjétől is függnek. Nem anyag, hanem szerkezetjellemző. 10. Padlóburkolat szabványos lépéshangnyomásszint csökkenése Ökölszabály szerűen, általános esetben a padlóburkolatok feladata az egymás feletti helyiségek közötti lépéshangszigetelési igény műszaki megvalósítása. A léghangszigetelési igényt általános esetben a burkolatlan födém realizálja. Ezért a padlóburkolatok akusztikai termékjellemzője (szerkezetjellemző) azt fejezi ki, hogy a burkolatlan födémhez képest a padlóburkolat milyen mértékben javít a födém lépéshangszigetelésén, azaz mennyivel csökkenti a burkolatlan födém szabványos lépéshangnyomásszintjét. Ennek alapján a padlóburkolat akusztikai termékjellemzője a burkolat szabványos lépéshangnyomásszint csökkenése, L n, mértékegysége db. Szigetelés jellegű, és nem zaj jellegű mennyiség, a jobb minőséget a nagyobb számérték fejezi ki. Negatív érték is lehet, amikor egyes frekvenciákon a burkolat nem javít, hanem ront a födém lépéshang elleni szigetelésén. Nem anyag, hanem szerkezet jellemző. A fogalom meghatározást, a laboratórium felépítését, a vizsgálati eljárást az MSZ EN ISO 140 szabványsorozat több lapja írja elő. A szabványos lépéshangnyomásszint csökkenés vizsgálata etalon födémszerkezeten történik. Az etalon födémszerkezet cm vastag monolit vasbeton lemez. Ezért ez az adat a nehéz födémekhez viszonyított javító hatást fejezi ki. Könnyű födémszerkezetek esetében a burkolat és a burkolatlan födém együtt működik, visszahatnak egymásra, ezért a nehéz födém mért javító hatás adata nem használható. 6

7 1 Padlóburkolat súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint csökkenése A szabványos lépéshangnyomásszint csökkenés frekvencia függvénye minimálisan 16 adatot tartalmaz (a 100 Hz Hz frekvencia tartományban), a kiterjesztett frekvencia tartományokban maximum 21 az adatok száma. Összehasonlítás, szerkezet rangsor megállapítás, követelmény megállapítás, megfelelés követelménynek és más célokból a frekvencia függvény helyett az ezeket "tömörítő" egy adatot használjuk termékjellemzőként. Födémek egyadatos termékjellemzőjéhez, a súlyozott szabványos lépéshangnyomásszinthez illeszkedve a padlóburkolatok egyadatos akusztikai termékjellemzője a súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint csökkenés, jele L w, mértékegysége db. A súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint csökkenés a burkolatlan és a burkolattal ellátott födém súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint értékeinek különbsége. Nem anyag, hanem szerkezetjellemző. A fogalom meghatározást, a laboratórium felépítését, a vizsgálati eljárást az MSZ EN ISO 140 szabványsorozat több lapja, valamint az MSZ EN ISO :2001 szabvány írja elő. A súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint csökkenés vizsgálata etalon födémszerkezeten történik. Az etalon födémszerkezet cm vastag monolit vasbeton lemez. Ezért ez az adat a nehéz födémekhez viszonyított javító hatást fejezi ki. Könnyű födémszerkezetek esetében a burkolat és a burkolatlan födém együtt működik, visszahatnak egymásra, Ezért a nehéz alapfödémen mért javító hatást nem lehet használni. 4. ÉPÜLETEK HANGSZIGETELÉSI MINŐSÉGÉT MEGHATÁROZÓ FOGALMAK ÁTTEKINTÉSE ÉS SZABVÁNYOS HIVATKOZÁSA. A HELYSZÍNI HANGSZIGETELÉSRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 4. Látszólagos (helyszíni) léghanggátlási szám épületek helyiségei között Épületek helyiségei között a helyszíni hangszigetelést a látszólagos (korábban helyszíni) léghanggátlási szám fejezi ki, jele R, mértékegysége db. A helyiségek közötti teljes hangterjedést számszerűsíti, tehát nemcsak az elválasztó szerkezeten keresztüli hangterjedést fejezi ki, hanem az úgynevezett kerülőutas hangterjedést is. A fogalom meghatározást, a vizsgálati eljárást az MSZ EN ISO 140 szabványsorozat több lapja írja elő. A jobb hangszigetelési minőséget a nagyobb számérték fejezi ki. A legkisebb elvileg lehetséges érték a 0 db, amikor a szerkezet nem hangszigetel, hanem a teljes, felületére beeső hangot átereszti. Elvi felső határ nincs. Egy épületszerkezet látszólagos léghanggátlási száma a kerülőutas hangterjedés jelensége miatt kisebb, mint egy azonos épületszerkezet léghanggátlási száma kerülőutak nélküli laboratóriumban meghatározva. 4. Látszólagos (helyszíni) súlyozott léghanggátlási szám és színképillesztési tényező Értelmezése, meghatározási módja azonos a kerülőutak nélküli laboratóriumban mért léghanggátlásból kiszámított súlyozott léghanggátlási számmal és a színképillesztési tényezőkkel, de a kiinduló frekvenciafüggvény nem a laboratóriumi hanem a látszólagos (helyszíni ) léghanggátlási szám. A színképillesztési tényezők oka, jelentése is azonos. Magyarországon az épületen belüli hangszigetelési igényeket a látszólagos súlyozott léghanggátlási szám (R w ) és a megfelelő színképillesztési tényező, C összegével határozták meg: R w +C. Átlagos városi forgalom esetén a homlokzatok hangszigetelési igényét a látszólagos léghanggátlási szám (R w ) és a közlekedési zajra vonatkozó C tr színképillesztési tényező összegével fejezik ki, R w +C tr. Mind a súlyozott léghanggátlási szám, mind a színképillesztési tényezők mértékegysége db. 7

8 4. Látszólagos (helyszíni) szabványos lépéshangnyomásszint Helyszíni körülmények között a helyiségek közötti lépéshangszigetelést a látszólagos (helyszíni) szabványos lépéshangnyomásszint fejezi ki, jele L n, mértékegysége db. A födémen keresztüli közvetlen hangterjedés mellett tartalmazza a kerülőutas hangterjedés hatását is. Egyéb tekintetben a fogalom értelmezése megegyezik a laboratóriumi szabványos lépéshangnyomásszint értelmezésével. A fogalom meghatározást, a vizsgálati eljárást az MSZ EN ISO 140 szabványsorozat több lapja írja elő. A jobb hangszigetelési minőséget a kisebb számérték fejezi ki, mert e mennyiség nem szigetelés jellegű, hanem hangnyomásszint jellegű. Nincs elvi minimum és elvi maximum Látszólagos (helyszíni) súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint Jele L nw, mértékegysége db. Értelmezése, meghatározása megegyezik a laboratóriumi súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint értelmezésével, meghatározásával, az eltérés az, hogy a kiinduló frekvencia függvény nem laboratóriumi, hanem látszólagos (helyszíni) érték. A helyszíni lépéshangszigetelési előírások a látszólagos súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint legnagyobb megengedhető értékét adják meg Helyszíni hangszigetelési követelmények (példák) 4.5. Hangszigetelési követelmények irodaépületekben Az egyes szerkezetek alkalmazási lehetőségeit akusztikai szempontból a hangszigetelési igény határozza meg. A 4.5. táblázat összefoglalja a jelenleg hatályos MSZ :2007 szabvány irodákra vonatkozó, belső, egymás melletti helyiségek közötti, elválasztó falazatokat érintő hangszigetelési követelményeit. A táblázat csak a vonatkozó alapkövetelményeket foglalja össze Táblázat. Hangszigetelési követelmények irodaépületekben, egymás melletti helyiségek között Zajos helyiség, akusztikai Alapkövetelmény Helyiségkapcs terhelésnek kitett Zaj ellen védendő helyiség R' olat w +C R w +C szerkezet db db Irodahelyiség Szomszédos irodahelyiség 37 Irodahelyiség Előadóterem, tárgyaló 42 Fürdőszoba, wc, Egy irodaegységhez tartozó helyiségek és közlekedőterületek Különböző irodaegységekhez tartozó helyiségek és közlekedőterületek teakonyha Lépcsőház, közlekedő, folyosó fala Lépcsőház, közlekedő, folyosó fala Irodai helyiség Fürdőszoba, wc, teakonyha Közös használatú lépcsőház, közlekedő, folyosó fala Irodahelyiség 42 Irodahelyiség 37 Tárgyaló, előadóterem 42 Szomszédos irodai helyiség, tárgyaló, előadóterem 51 Irodai helyiség 51 Irodai helyiség, tárgyaló 51 A szabvány megkülönbözteti az egy-, valamint a különböző irodaegységhez tartozó helyiségeket. Az irodai egységek határainak meghatározása általában az engedélyezési terv szintjén dől el, az irodaegységen belüli, valamint az irodaegységek közötti falazatok funkciója nem cserélhető fel egymással. A 4.5. ábra egy középfolyosós, cellás kialakítású, kisméretű irodahelyiségekből álló irodaépület alaprajzi részletét és metszetét mutatja. Az 1-es sorszám irodaegységen belüli, irodahelyiségeket határoló falakat, a 2-es sorszám irodaegységeket elválasztó falat jelöli. Az ábrázolt irodaépületben az egyes irodaegységek különböző lépcsőházakat használnak közlekedésre. A jellemző szerkezeti csomópontokat A-H betűkkel, bekarikázva jelöltük. 8

9 Jelmagyarázat a 4.5. ábrához: 4.5. Ábra: Irodai részlet alaprajza és metszete. Helyiségek közötti elválasztó falazat (szerelt); Irodaegységeket elválasztó falazat (szerelt); Homlokzati falazat (falazott); 4. Irodahelyiség és folyosó közötti falazat (szerelt); 5. Födémszerkezet (monolit vasbeton); 6. Padlóburkolat; 7. Álmennyezet. I: Iroda. 9

10 4.5. Hangszigetelési követelmények szállásépületekben Az egyes szerkezetek alkalmazási lehetőségeit akusztikai szempontból a hangszigetelési igény határozza meg. A 4.5. táblázat összefoglalja a jelenleg hatályos MSZ :2007 szabvány szállásépületekre vonatkozó, belső, egymás melletti helyiségek közötti, falazatokat érintő hangszigetelési követelményeit. A táblázat csak az alapkövetelményeket ismerteti Táblázat. Hangszigetelési követelmények szállásépületekben, egymás melletti helyiségek között Épületminőségi csoport I. csoport II. csoport Zajos szálláshelyiség, akusztikai terhelésnek kitett szerkezet Szálláshelyiség (szoba, fürdőszoba) Lépcsőház, közlekedő, folyosó fala Szálláshelyiség (szoba, fürdőszoba) Lépcsőház, közlekedő, folyosó fala Zaj ellen védendő szálláshelyiség Szomszédos szálláshelyiség (szoba, fürdőszoba) Szálláshelyiség (szoba, fürdőszoba) Szomszédos szálláshelyiség (szoba, fürdőszoba) Szálláshelyiség (szoba, fürdőszoba) Léghang-szigetelés R' w +C' R w +C db db Megjegyzés a táblázathoz: A szállásépületeket a szabvány a zaj elleni védelem igénye és az akusztikai terhelés alapján két minőségi kategóriába csoportosítja: I. csoport: háromcsillagos vagy magasabb osztályú szálloda (gyógyszálló, üdülőszálló), kórházi kórtermek, szanatórium szállás része; II. csoport: kétcsillagos vagy alacsonyabb osztályú szálloda (gyógyszálló, üdülőszálló), szociális otthon, munkásszálló, diákotthon, nevelőotthon. A 4.5. ábra egy tipikus elrendezésű szálloda alaprajzi részletét és metszetét mutatja. Az 1-es sorszám szállodai szobákat határoló fal, a 2-es sorszám vizes helyiségeket elválasztó falazat. A homlokzati falat 3-assal, a folyosó felőli falat 4-essel jelöltük. A jellemző szerkezeti csomópontokat A-E betűkkel, bekarikázva jelöltük, az elválasztó falazat födémtől födémig tart. 10

11 Jelmagyarázat a 4.5. ábrához: Szállodai szobák közötti falazat (szerelt); Vizes helyiségek közötti falazat (szerelt); Homlokzati falazat (falazott); 4. Folyosó felőli válaszfal (szerelt); 5. Belső válaszfal (szerelt); 6. Födémszerkezet (monolit vasbeton); 7. Padlóburkolat; 8. Álmennyezet. ET: Előtér; F: Fürdőszoba; SZ: Szoba Ábra: Szállodai részlet alaprajza és metszete. 11

12 4.5. Hangszigetelési követelmények oktatási épületekben Az egyes szerkezetek alkalmazási lehetőségeit akusztikai szempontból a hangszigetelési igény határozza meg. A 4.5. táblázat összefoglalja a jelenleg hatályos MSZ :2007 szabvány oktatási épületekre vonatkozó, belső, egymás melletti helyiségek közötti, falazatokat érintő hangszigetelési követelményeit. A táblázat csak az alapkövetelményeket ismerteti 4.5. Táblázat. Hangszigetelési követelmények oktatási épületekben, egymás melletti helyiségek között Zajos helyiség, akusztikai terhelésnek kitett szerkezet Tanterem, előadóterem, foglalkoztató, iroda, tanári szoba Fürdőszoba, wc, konyha Lépcsőház, közlekedő, folyosó fala Zaj ellen védendő terem Szomszédos tanterem, előadóterem, foglalkoztató, iroda, tanári szoba Tanterem, előadóterem, foglalkoztató, tanári szoba, iroda Tanterem, előadóterem, foglalkoztató, tanári szoba, iroda Léghang-szigetelés alapkövetelmény R' w +C R w +C db db A 4.5. ábra egy tipikus elrendezésű oktatási épület alaprajzi részletét és metszetét mutatja. Az 1-es jelű falazat oktatási helyiségeket határoló fal, a 2-es jelű homlokzati fal. A folyosó felőli falat 3-assal jelöltük. A jellemző szerkezeti csomópontokat A-D betűkkel, bekarikázva jelöltük, az elválasztó falazat födémtől födémig tart. 12

13 4.5. Ábra: Oktatási épület részletének alaprajza és metszete. Jelmagyarázat a 4.5. ábrához: Oktatási helyiségek közötti falazat (szerelt); Homlokzati falazat (falazott); Oktatási helyiség és folyosó közötti falazat (szerelt); 4. Födémszerkezet (monolit vasbeton); 5. Padlóburkolat; 6. Álmennyezet; T: Tanterem. 13

14 Hangszigetelési követelmények lakóépületekben Az egyes szerkezetek alkalmazási lehetőségeit akusztikai szempontból a hangszigetelési igény határozza meg. A táblázat összefoglalja a jelenleg hatályos MSZ :2007 szabvány lakóépületekre vonatkozó, belső, egymás melletti helyiségek közötti, falazatokat érintő hangszigetelési követelményeit. A táblázat csak az alapkövetelményeket ismerteti Táblázat. Hangszigetelési követelmények lakóépületekben, egymás melletti helyiségek között Helyiségkapcsolat Szomszédos lakások Zajos lakás vagy helyiség, akusztikai terhelésnek kitett szerkezet Lakás bármely helyisége Zaj ellen védendő helyiség Szomszédos lakás bármely helyisége Léghang-szigetelés alapkövetelmény R' w +C' R w +C db db 51 Lakás és közlekedő terület Lépcsőház, közlekedő, folyosó fala Szomszédos lakás bármely helyisége 51 A ábra egy tipikus elrendezésű lakóépület alaprajzi részletét és metszetét mutatja. Az 1-es jelű falazat a lakásokat határoló fal, a 2-es jelű homlokzati fal. A folyosó felőli falat 3-assal jelöltük. A jellemző szerkezeti csomópontokat A-D betűkkel, bekarikázva jelöltük, a lakáselválasztó falazat födémtől födémig tart. 14

15 Ábra: Lakóépület részletének alaprajza és metszete. Jelmagyarázat a ábrához: Lakások közötti falazat (szerelt); Homlokzati falazat (falazott); Lakások és folyosó közötti falazat (falazott); 4. Födémszerkezet (monolit vasbeton); 5. Padlóburkolat (úszópadló); L: Lakótér (nappali-konyha-étkező). 15

16 5. A SCHWENK ÜVEGGYAPOT TERÉMKEK FAJLAGOS ÁRAMLÁSI ELLENÁLLÁSÁNAK GARANTÁLT ÉRTÉKE Egyes Schwenk üveggyapot lemez fajlagos áramlási ellenállásának garantált értékeit az 5. táblázat foglalja össze. 5. táblázat. Schwenk üveggyapot lemezek fajlagos áramlási ellenállásának garantált értéke Termék AF r, kpasec/m 2 TP R0 9 TP T5 20 TP T A SCHWENK ÜVEGGYAPOT TERMÉKEK FAJLAGOS DINAMIKAI MEREVSÉGÉNEK GARANTÁLT ÉRTÉKE 5. táblázat. Lépéshangszigetelő lemezek műszaki adatai Termék megnevezés d L, mm Összenyomódás kategóriája Fajlagos dinamikai merevség garantált értéke, MN/m 3 EP CP 5 SD 20 EP CP 5 SD 15 EP30 30 CP 5 SD 10 EP CP 5 SD 7 A táblázat szerinti termékválaszték minden terméke legfeljebb 2 kpa hasznos terhelés esetén alkalmazható. 7. A SCHWENK ÜVEGGYAPOT LÉPÉSHANGSZIGETELŐ LEMEZEKBŐL KÉSZÜLŐ ÚSZÓPADLÓ LÉPÉSHANGSZIGETELÉST JAVÍTÓ HATÁSÁNAK TÁJÉKOZTATÓ TERMÉKJELLEMZŐI A Schwenk üveggyapot lépéshangszigetelő lemezekkel készülő úszópadlók akusztikai termékjellemzője a szerkezet súlyozott szabványos lépéshangnyomásszint csökkenése L w. Az ideális, végtelen kiterjedésű, hibátlan szerkezet L w értékére találhatók becslések a 7. táblázatban az ÖNORM B :1992 szabvány alapján, a DIN 4109, Beiblatt 1: 1989 szabvány figyelembe vételével. A valóságos szerkezetek L w értékei a táblázatban közölttől kisebb értékű javító hatással rendelkeznek a valóságos körülmények következtében. A minőségi eltérés nem a szigetelőanyag tulajdonságainak következménye. A járóréteg akusztikai minőségétől a teljes padlóburkolat csak kisebb mértékben változik, ezért csak a kemény járórétegre vonatkozó adatokat foglalja össze a táblázat. A lágy járórétegek (kemény és lágy pvc burkolat, szőnyegpadló) akusztikai hatása 0-3 db között változik, ez a méretezés biztonsági tartaléka lesz. 7. táblázat L w, ideális úszópadló esetén Schwenk lépéshangszigetelő lemez megnevezése Úsztatott beton aljzat fajlagos tömege, kg/m 2 EP 15 EP 20 EP 30 EP

17 8. SCHWENK ÜVEGGYAPOT TERMÉKEKBŐL FELÉPÜLŐ SZERELT FALAK LÉGHANGGÁTLÁSA 17

18 8. táblázat. Schwenk üveggyapot termékekkel CW50 bordára épített, 2 2 réteg gipszkartonnal ellátott szerelt falak hangszigetelése Schwenk üveggyapot termékekkel CW50 bordára épített, 2 2 réteg gipszkartonnal ellátott szerelt falak léghangszigetelése 8. Szerkezeti részletek: s g l g g s l g Schwenk üveggyapot a légrésben; CW 50 profil (0,5 mm horganyzott acél, cca. 0,63 kg/fm); 2 12,5 mm gipszkarton lemez, normál, vagy tűzgátló; 4. önmetsző csavar rögzítés (rögzítések távolsága alsó lemezen cca. 75 cm, felső lemezen cca. 25 cm); 5. hézagoló gipsz; 6. dilatációs szalag; 7. UW 50 profil; 8. beütő dűbel. CW 50 bordára épített szerelt falak általános vízszintes és függőleges metszete Borda Vast. (mm) CW CW s: szigetelőanyag vastagsága; l: légrés vastagsága; g: gipszkarton lemezek vastagsága. A falazatokra vonatkozó mérési eredmények táblázatos összefoglalása: Falazat jellemzői Szigetelőanyag Gipszkarton burkolat Réteg/ Típus Vast. Típus (mm) SCHWENK TW Akustik SCHWENK DF1 Akustik m (kg/m 2 ) Mérési eredmények (db) R w C C C tr 2 12,5 normál 8, ,5 tűzgátló 9, A kivitelezési szabályok közül az akusztikai minőséggel összefüggőek az alábbiak: A falszerkezetnek légtömörnek kell lenni, ezért a tömítést létrehozó szerkezeti összetevőket gondosan kell kivitelezni; A Schwenk üveggyapotnak a belső légrést az ábra szerinti kell kitölteni, a szigetelőanyag nem roskadhat össze a légrésben, ezért csak a gyár által ajánlott termékek helyezhetők el; A 2 2 gipszkarton lemezből készülő falak esetén a belső gipszkarton lemezeket 75 cm-ként, a külső gipszkarton lemezeket 25 cm-ként kell csavarral rögzíteni a bordavázhoz; a csavar kötések besűrítése lerontja a hangszigetelést; Függőleges irányban gipszkarton lemezt csak bordán lehet toldani; Az azonos helyzetű (belső, vagy külső) gipszkarton lemezeket nem szabad azonos borda két oldalán toldani; Hangszigetelési szempontból a normál gipszkarton lemez helyettesíthető tűzgátló gipszkarton lemezzel, de tűzgátló gipszkarton lemez nem helyettesíthető normál gipszkarton lemezzel; A bordakettőzéssel megoldott falszerkezetben a CW profilok között légrést kell hagyni a kettőzött bordák nem kapcsolhatók össze. 18

19 l Dr. habil. Reis F., Mesterházy B. Schwenk üveggyapot alkalmazástechnika akusztikai rész 8. táblázat. Schwenk üveggyapot termékekkel CW75 bordára épített, 2 1 réteg gipszkartonnal ellátott szerelt falak hangszigetelése Schwenk üveggyapot termékekkel CW75 bordára épített, 2 1 réteg gipszkartonnal ellátott szerelt falak léghangszigetelése 8. Szerkezeti részletek: s g g g s l g Schwenk üveggyapot a légrésben; CW 75 profil (0,5 mm horganyzott acél, cca. 0,73 kg/fm); 1 12,5 mm gipszkarton lemez, normál, vagy tűzgátló; 4. önmetsző csavar rögzítés (rögzítések távolsága cca. 25 cm); 5. hézagoló gipsz; 6. dilatációs szalag; 7. UW 75 profil; 8. beütő dűbel. CW 75 bordára épített szerelt falak általános vízszintes és függőleges metszete Borda Vast. (mm) CW CW s: szigetelőanyag vastagsága; l: légrés vastagsága; g: gipszkarton lemezek vastagsága. A falazatokra vonatkozó mérési eredmények táblázatos összefoglalása: Falazat jellemzői Szigetelőanyag Gipszkarton burkolat Réteg/ Típus Vast. Típus (mm) SCHWENK DF1 Akustik SCHWENK DF1 Akustik m (kg/m 2 ) Mérési eredmények (db) R w C C C tr 1 12,5 normál 8, ,5 tűzgátló 9, A kivitelezési szabályok közül az akusztikai minőséggel összefüggőek az alábbiak: A falszerkezetnek légtömörnek kell lenni, ezért a tömítést létrehozó szerkezeti összetevőket gondosan kell kivitelezni; A Schwenk üveggyapotnak a belső légrést az ábra szerint kell kitölteni, a szigetelőanyag nem roskadhat össze a légrésben, ezért csak a gyár által ajánlott termékek helyezhetők el; Függőleges irányban gipszkarton lemezt csak bordán lehet toldani; Hangszigetelési szempontból a normál gipszkarton lemez helyettesíthető tűzgátló gipszkarton lemezzel, de tűzgátló gipszkarton lemez nem helyettesíthető normál gipszkarton lemezzel; A bordakettőzéssel megoldott falszerkezetben a CW profilok között légrést kell hagyni a kettőzött bordák nem kapcsolhatók össze. 8. táblázat. Schwenk üveggyapot termékekkel CW75 bordára épített, 2 2 réteg gipszkartonnal ellátott szerelt falak hangszigetelése Schwenk üveggyapot termékekkel CW75 bordára épített, 2 2 réteg gipszkartonnal ellátott szerelt falak léghangszigetelése 8. 19

20 Szerkezeti részletek: s g l g g s l g Schwenk üveggyapot a légrésben; CW 75 profil (0,5 mm horganyzott acél, cca. 0,73 kg/fm); 2 12,5 mm normál, vagy tűzgátló gipszkarton lemez; 4. önmetsző csavar rögzítés (rögzítések távolsága alsó lemezen cca. 75 cm, felső lemezen cca. 25 cm); 5. hézagoló gipsz; 6. dilatációs szalag; 7. UW 75 profil; 8. beütő dűbel. 8. CW 75 bordára épített szerelt falak általános vízszintes és függőleges metszete Borda Vast. (mm) CW CW CW s: szigetelőanyag vastagsága; l: légrés vastagsága; g: gipszkarton lemezek vastagsága. A falazatokra vonatkozó mérési eredmények táblázatos összefoglalása: Falazat jellemzői Szigetelőanyag Gipszkarton burkolat Réteg/ Típus Vast. Típus (mm) SCHWENK TWR1 SCHWENK DF1 Akustik SCHWENK DF1 Akustik m (kg/m 2 ) Mérési eredmények (db) R w C C C tr 2 12,5 tűzgátló 9, ,5 tűzgátló 9, ,5 normál 8, A kivitelezési szabályok közül az akusztikai minőséggel összefüggőek az alábbiak: A falszerkezetnek légtömörnek kell lenni, ezért a tömítést létrehozó szerkezeti összetevőket gondosan kell kivitelezni; A Schwenk üveggyapotnak a belső légrést az ábra szerint kell kitölteni, a szigetelőanyag nem roskadhat össze a légrésben, ezért csak a gyár által ajánlott termékek helyezhetők el; A 2 2 gipszkarton lemezből készülő falak esetén a belső gipszkarton lemezeket 75 cm-ként, a külső gipszkarton lemezeket 25 cm-ként kell csavarral rögzíteni a bordavázhoz; a csavar kötések besűrítése lerontja a hangszigetelést; Függőleges irányban gipszkarton lemezt csak bordán lehet toldani; Az azonos helyzetű (belső, vagy külső) gipszkarton lemezeket nem szabad azonos borda két oldalán toldani; Hangszigetelési szempontból a normál gipszkarton lemez helyettesíthető tűzgátló gipszkarton lemezzel, de tűzgátló gipszkarton lemez nem helyettesíthető normál gipszkarton lemezzel; A bordakettőzéssel megoldott falszerkezetben a CW profilok között légrést kell hagyni a kettőzött bordák nem kapcsolhatók össze táblázat. Schwenk üveggyapot termékekkel CW100 bordára épített, 2 1 réteg gipszkartonnal ellátott szerelt falak hangszigetelése Schwenk üveggyapot termékekkel CW100 bordára épített, 2 1 réteg gipszkartonnal ellátott szerelt falak léghangszigetelése 20

Budapest, 2010. május 06. 3/37 ÉME: A-74/2009-I

Budapest, 2010. május 06. 3/37 ÉME: A-74/2009-I Budapest, 2010. május 06. 3/37 ÉME: A-74/2009-I II. AZ ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLYRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK 1. ADATOK 1.1 A Rendszergazda rendszereit alkotó fő elemek gyártási helyei Knauf GmbH

Részletesebben

VISZONTELADÓI ÁRLISTA érvényes 2013. 10. 08. - tól

VISZONTELADÓI ÁRLISTA érvényes 2013. 10. 08. - tól Árlista HU 2013. október VISZONTELADÓI ÁLISTA érvényes 2013. 10. 08. - tól Tartalomjegyzék Teljeskörű hő- és hangszigetelési megoldások 3 A termékek alkalmazási területei 4 ECOSE Technology 5 Magastetők

Részletesebben

Megbízható zajárnyékoló és magasépítő falrendszerek már több mint 40 éve. www.leier.hu

Megbízható zajárnyékoló és magasépítő falrendszerek már több mint 40 éve. www.leier.hu Megbízható zajárnyékoló és magasépítő falrendszerek már több mint 40 éve Tartalomjegyzék Zajárnyékoló falrendszerek... 3 Technológia... 4 Termékelőnyök... 5 Javasolt felhasználási területek..........................

Részletesebben

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga

Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának bővített, szerkesztett anyaga Robbanásbiztos Berendezések BKI Vizsgáló Állomása Ex BKI Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Ex Az ExVÁ Kft. Ismeret felújító, aktualizáló előadás sorozat a robbanásvédelem területén című előadásának

Részletesebben

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2013 Konferencia. 2013. június 4. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 2 3 Villámvédelem robbanásveszélyes területen, problémák a gyakorlatban Mit hozott 2012/2013. az előírások szintjén, szabványkövetés Gyakorlati villámvédelmi problémák 4 Miért is vagyunk itt? A villám

Részletesebben

AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE

AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE 1 AZ ACÉL HÚZÓSZILÁRDSÁGA, ALAKVÁLTOZÁSA ÉS JELÖLÉSE Az acél széntartalma Acéloknak azokat a nyersvas feldolgozásával nyert kis széntartalmú vas-szén ötvözeteket tekintjük, amelyek széntartalma kevesebb,

Részletesebben

12. e-ut 06.03.41:2006. (ÚT 2-3.205) Kő- és műkő burkolatok építése

12. e-ut 06.03.41:2006. (ÚT 2-3.205) Kő- és műkő burkolatok építése A hajlékony és félmerev pályaszerkezetekkel foglalkozó ÚME-k: 1. e-ut 06.03.11:2010. január (ÚT 2-1.502) Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete 2. e-ut 03.04.11:2010. április (ÚT 2-1.203) Kerékpárforgalmi

Részletesebben

Szakmai továbbképzés

Szakmai továbbképzés Szakmai továbbképzés Éghető gázok, gőzök, ködök, éghető és robbanóképes porok, valamint nem éghető, de robbanóképes porok által okozott veszélyek ipari technológiákban Szakmai továbbképzés (3. kiadás)

Részletesebben

Miért JÓ az ÜVEGGYAPOT a tetőtérbe?

Miért JÓ az ÜVEGGYAPOT a tetőtérbe? Az ásványgyapotokról - bővebben Az elmúlt néhány évben a különböző épületenergetikai minősítések fontossága és szükségessége jelentősen megnőtt. Természetesen ezzel egyidőben előtérbe kerültek egyéb fogalmak

Részletesebben

- 1 - Balázs L. György 1 Kausay Tibor 2. AZ MSZ EN 206-1 és MSZ 4798-1 BETONSZABVÁNY ÉS ALKALMAZÁSA 3

- 1 - Balázs L. György 1 Kausay Tibor 2. AZ MSZ EN 206-1 és MSZ 4798-1 BETONSZABVÁNY ÉS ALKALMAZÁSA 3 - 1 - Balázs L. György 1 Kausay Tibor 2 AZ MSZ EN 206-1 és MSZ 4798-1 BETONSZABVÁNY ÉS ALKALMAZÁSA 3 1. Bevezetés Az új európai betonszabvány (EN 206-1:2000) húsz év alatt készült el. Tervezetét a CEN

Részletesebben

Knauf Integral bontható álpadló rendszer F155 2009/8

Knauf Integral bontható álpadló rendszer F155 2009/8 Knauf Integral bontható álpadló rendszer 2009/8 6 0 Bontható álpadló rendszer Műszaki adatok 600 Vastagság 0 0 28 mm 34 mm 36 mm 38 mm 40 mm 42 mm Terhelési osztály DIN EN 12825 szerint 1 2 2 3 5 6 (7)

Részletesebben

MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE

MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE Mûszaki írányelv MÛGYANTA PADLÓBEVONATOK TERVEZÉSE ÉS KÉSZÍTÉSE MAGYAR ÉPÍTÔKÉMIA ÉS VAKOLAT SZÖVETSÉG (MÉSZ) Cím: 1103. Budapest Noszlopy u.2. Telefon: +36 1 262 6000, Fax: +36 1 261 6336 Email: mesz@invitel.hu,

Részletesebben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben

Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Országos Atomenergia Hivatal 4.13. sz. útmutató Berendezések környezeti minősítése és ennek fenntartása üzemelő atomerőművekben Verzió száma: 2. 2007. március Kiadta: Dr. Rónaky József, az OAH főigazgatója

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

STR-Prinzip. A tartós biztonság alapja. Homlokzati hõszigetelõ rendszerek dûbelezése

STR-Prinzip. A tartós biztonság alapja. Homlokzati hõszigetelõ rendszerek dûbelezése R STR-Prinzip R A tartós biztonság alapja Homlokzati hõszigetelõ rendszerek dûbelezése Impresszum Kiadó: EJOT Hungaria Kft., H-139 Budapest, Ócsai út 1-3. www.ejot.hu Felelõs szerkesztõ: Gellér Ákos Szakmai

Részletesebben

MAGYAG ELŐSZABVÁNY SOROZAT EUROCODE MSZ ENV. EC0 MSZ EN 1990 A tartószerkezetek tervezésének alapjai

MAGYAG ELŐSZABVÁNY SOROZAT EUROCODE MSZ ENV. EC0 MSZ EN 1990 A tartószerkezetek tervezésének alapjai MAGYAG ELŐSZABVÁNY SOROZAT EUROCODE MSZ ENV EC0 MSZ EN 1990 A tartószerkezetek tervezésének alapjai EC1 MSZ EN 1991 A tartószerkezeteket érő hatások +(teherszabvány) MSZ EN 1991-1-1 Sűrűség, önsúly és

Részletesebben

AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON

AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON AZ ÚJ ÉPÜLETENERGETIKAI RENDSZER MAGYARORSZÁGON Biatorbágy, 2008. december 09. Metz Rezső 1 Tartalom Tartalom... 2 I. Bevezetés... 3 I. 2002/91/EK EU-irányelv és az európai gyakorlat... 4 II. A 7/2006.

Részletesebben

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 166. szám 17711 A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

ISOVER termékek és árak

ISOVER termékek és árak ISOVER termékek és árak Érvényes 2013. 04. 01-tõl ISOVER Évszázados tapasztalatok, folyamatos fejlesztések A Saint-Gobain Isover cég múltja 1665-re nyúlik vissza. 1665. október 23- án írta alá ugyanis

Részletesebben

Tudományos tartalom: Scientific content: lvi. évf. 2009/2. szám

Tudományos tartalom: Scientific content: lvi. évf. 2009/2. szám A FAIPAR TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SCIENTIFIC JOURNAL OF WOOD INDUSTRY lvi. évf. 2009/2. szám Tudományos tartalom: A hőátbocsátási tényezők számítása egy fa bordavázas épület esetén II. 5. Faanyagú tartószerkezet

Részletesebben

S E G É D L E T. MSZ EN szabványok alapján

S E G É D L E T. MSZ EN szabványok alapján S E G É D L E T MSZ EN szabványok alapján E L Ő S Z Ó Mint ismeretes, az égéstermék-elvezető berendezések kitorkollásának helyzete (a nyomásviszonyok annak környezetében), áramlástani szempontból való

Részletesebben

Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de

Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de 1. típusú túlfeszültségvédelmi készülék szikraköz vagy varisztor? Leibig, B, Strangfeld, U, Kovács K. PhD www.dehn.de A modern elektrotechnika különböző területein az elektronikus építőelemek széleskörű

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER. PP-R nyomócső rendszer

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER. PP-R nyomócső rendszer ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER PP-R nyomócső rendszer PP-R NYOMÓCSÕ RENDSZER ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZER 1. A PP-R műanyag csőrendszer tulajdonságai A Pipelife PP-R műanyag csőrendszert az MSZ EN ISO 15874 és a

Részletesebben

A burkoló munka funkció és esztétika szempontjából is fontos. A burkolat a ház egyik fő építőelemét jelenti, de meghatározza a ház hangulatát is.

A burkoló munka funkció és esztétika szempontjából is fontos. A burkolat a ház egyik fő építőelemét jelenti, de meghatározza a ház hangulatát is. Hét szegedi mester azzal a céllal hozta létre ezt az oldalt, hogy az Ön segítségére legyen mindenben, ami a burkolással kapcsolatos. A hét szegedi mester kellő szakértelemmel és több éves tapasztalattal

Részletesebben

WTS20 fatartós falzsalu Szerelési és felhasználási útmutató

WTS20 fatartós falzsalu Szerelési és felhasználási útmutató Szerelési és felhasználási útmutató Termék jellemzők Az UniVers fatartós falzsalu sokoldalúan felhasználható zsaluzat. A H20-as fatartók méretválasztékából adódóan 6,0 m-es magasságig toldás nélkül bármilyen

Részletesebben

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/

Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ Jogszabályban meghatározott építésügyi fogalmak / Az Étv-ben és az OTÉK-ban meghatározott fogalmak/ Akadálymentes: 1. /Étv./ az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata

Részletesebben