TÁJÉKOZTATÓ. Aktuális környezeti információk a nyilvánosság számára Szálka község területén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. Aktuális környezeti információk a nyilvánosság számára Szálka község területén"

Átírás

1 Tisztelt Lakosság, Kedves Szálkaiak! Az Európai Unióban melynek hazánk is tagja - kiemelten kezelik azt a törekvést, hogy környezeti ügyekben a nyilvánosság az információhoz megfelelő módon hozzáférjen. Ennek a törekvésnek felel meg Szálka Község Önkormányzata jelen tájékoztatóval. A tájékoztatás elsősorban a környezet közvetlen állapotát kívánja bemutatni 2009-évre vonatkozóan. Szálka Község Önkormányzatának több rendelet alkotásával igyekszik szabályozni a település környezeti állapotát. Ilyen például: - 2/2003. (II. 1.) Képviselő-testületi rendelet a köztisztaság fenntartásáról és a hulladékgazdálkodásról - 6/2004.(VI.30.) rendelete a talajterhelési díjról - 5/2004.(VI.30.) rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól - 7/2004.(VI.30.) rendelete Szálka Község Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapjáról - 18/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról Közvetetten az alábbi rendeletek is hozzájárulnak településünk környezeti gondjainak megoldásához: - 4/2006. (III. 28.) rendelete az állatok tartásáról - 7/2006. (III. 28.) rendelet a helyi építési szabályzatról A fenti rendeletek letölthetők az önkormányzat honlapjáról: Településünkön 2009-évben nem indult eljárás a szennyezők ellen önkormányzati szinten, bíráság kiszabására nem került sor. Szálka község területen az illetékes környezetvédelmi hatóság a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.). A Felügyelőség tájékoztatása szerint Szálka területén jelentős környezethasználó kapcsán a felügyelőség részéről eljárás nem indult, döntés nem született és bírságot nem szabott ki 2009-ben. 1

2 Kistérségünkben az alábbi bírságok kiszabására került sor 2009-ben: Település Ügyfél neve Bírság típusa Összeg/Határozat kelte Alsónyék Agora Kft. Vízgazdálkodási bírság Ft / Báta Báta Báta Bát-Tojás Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. "f.a." Bát-Tojás Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. "f.a." Bát-Tojás Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. Vízgazdálkodási bírság Ft / Vízgazdálkodási bírság Ft / Vízgazdálkodási bírság Ft / Báta Kollmár és Társa Kft. Vízgazdálkodási bírság Ft / Bátaszék Alisca Bau Vagyonkezelő Kft Ft / Bátaszék Mattenheim Auto Kft Ft / Bátaszék Colas Hungaria Kft. Vízgazdálkodási bírság Ft / Bátaszék Decs Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt. Vízgazdálkodási bírság Ft / Vízgazdálkodási bírság Ft / Decs Takler Hotel Kft. Vízgazdálkodási bírság Ft / Fadd Bényi Sándorné Vízgazdálkodási bírság Ft / Fadd Kéty Fadd Nagyközség Önkormányzata BZSB Halgazdálkodási és Építőipari Kft. Vízgazdálkodási bírság Ft / Vízgazdálkodási bírság Ft / Kölesd Kölesd-Kistormás Vízmű Kft. Vízgazdálkodási bírság Ft /

3 Sárpilis Szedres Branau 2002 Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. "f.a." MÁV Ingatlankezelő Kft. Vízgazdálkodási bírság Ft / Ft / Szedres Tolna Víz- és Csatornamű Kft. Vízgazdálkodási bírság Ft / "Aranyfürt" Mezőgazdasági Szövetkezet Aranyfürt Mezőgazdasági Szövetkezet Totál Metál Plus Kft. DIOL 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Nyitrai-Autóház Kft. Nagy János Vízgazdálkodási bírság Ft / Ft / Ft / Ft / Ft / Ft / Tengelic Farkas Dénesné Vízgazdálkodási bírság Ft / Tengelic Tolna Tolna Zomba Tolna Megyei Önkormányzat Csilla von B. Otthona Kriszt Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Tolnai Kommunális és Építőipari kft. Zombai Mezőgazdasági és Szolgáltató Szövetkezet Vízgazdálkodási bírság Ft / Ft / Ft / Vízgazdálkodási bírság Ft / Szálka természeti környezete: Az árvíz- ill. a belvízvédelmi öblözetekhez viszonyított elhelyezkedése Szálka az országos vízügyi nyilvántartás szerint árvíz- ill. belvízvédelmi öblözethez nem kapcsolódik. Ebből fakadóan a településen helyi vízkár-elhárítási feladatok végzése szükséges. 3

4 Domborzat: Szálka a i-dombvidék déli részén fekszik. A területet több észak-déli irányú völgy tagolja, ezek közül többen kisebb patakok folynak. Függőleges és vízszintes tagozottsága jelentős. Belső területének legnagyobb része ÉNy-DK irányban elrendeződött, egymás mellett sorakozó, lapos tetejű hegyhátakból áll. A m vastagságú lösztakaróval fedett hegyhátak K-Ny, ill. ÉNy-DK irányban lejtenek, és közöttük nagy mélységű eróziós völgyek húzódnak. Szálka két völgyben helyezkedi el: az egyik völgy észak-dél irányú, a másik délnyugat-északkelet irányú. A közigazgatási terület dombvidéki jellegű, tengerszint feletti magassága mbf. Éghajlati viszonyok: Magyarország éghajlati körzetei közül Szálka a III. Dunántúli-dombság körzetébe (enyhébb, bő csapadék) tartozik, amelyet mérsékelten nedves, enyhe tél, és szélsőséges, száraz nyár, sok napfény jellemzi. A tenyészidőszak hazánkban itt a leghosszabb, a régióban tavaszodik ki a legkorábban, a fagymentes napok száma ezen a területen a legnagyobb. közepes hőingadozás: 21,0-22,0 o C abszolút hőingás: o C évi középhőmérséklet: 10,0-10,4 o C fagyos napidőszak: nap évi csapadékmennyiség: mm évi napsütés: óra uralkodó szélirány : ÉNy Szálka község vízrajza: A község felszíni vizei a Duna jobb parti vízrendszeréhez tartoznak. Szálka szempontjából a legjelentősebb vízfolyás a Lajvér-patak. A község területének jelentős része a Lajvér-patak vízgyűjtőjének része, a rendszert tekintve pedig a -Bátai főcsatorna a fő befogadó. A település az északkelet-délnyugati folyásirányú patak két oldalán terül el. A jelentős vízhozamú patak Szálka belterületétől északkeletre, három forrásból ered. A községtől délnyugatra három víztározót duzzasztottak fel rajta. A területet több, észak-déli irányú völgy tagolja, ezek közül többen (Isten-völgyében és a Petőfi utca mellett) kisebb patakok folynak. A patakra települt tórendszer a szomszédos Mőcsény közigazgatási területére is áthúzódik. A Tolnai-Hegyháton a talajvíz a fővölgyekben 2-4 m, máshol 4-6 m között helyezkedik el. A legközelebbi talajvízszint-észlelő kutak on vannak. Szükség esetén az adatok a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság i Szakaszmérnökségénél és a székesfehérvári központtól szerezhetők be. 4

5 Földtani felépítés, talaj: Szálka a Balaton és a Dráva között elterülő löszös területen fekszik. A felszínen az összetört, billent és gyűrt pannon képződményeket eléggé összefüggően, egyenletes vastagságban diluviális lösz borította be. Ebbe a lösztakaróba vágódtak be a völgyek átlagosan 30-40, de néhol 50 m-nél is mélyebben. Jelenleg a lösz nagyon változatos vastagságú, a dombtetőktől számítva 10-15, néhol m vastag s a völgyfenék felé haladva épp a völgy bevágódása miatt elvékonyodik. A terület talaja a fizikai talajféleséget tekintve középkötött vályog, löszös üledék, melyen csernozjom barna erdőtalaj, valamint mészlepedékes csernozjom a kialakult talajtípus. Szálka talajtakaróját legnagyobb részben barna erdőtalaj alkotja, mely elvileg nagy beszivárgást tesz lehetővé, a domborzati viszonyok, nagy terepesések miatt azonban jelentős része lefolyik. Különösen veszélyes lehet ez a tavaszi-nyári nagycsapadékok idején: a csapadék mennyiségének növekedésével nő a lefolyó víz mennyisége is. A belterületi csapadékvizek fő lefolyási iránya a Petőfi Sándor, a Táncsics Mihály, a Kossuth Lajos utca és a 227. hrsz-ú aszfalt út. Levegőszennyezés: A légkörbe jutó szennyező anyagok tekintélyes része természetes eredetű, de az ipari fejlődés óta a mesterséges eredetű levegőszennyeződés is számottevő, egyes vegyi anyagok szempontjából pedig alapvető tényező. A különböző termelési - elsősorban ipari - tevékenységek következtében számos vegyi anyag kerül a levegőbe, kibocsátási határérték csak töredékükre vonatkozik. Tolna megyében az összes emisszió sok kis kibocsátásból tevődik össze. A legnagyobb mértékű a bejelentett kibocsátás Bonyhádon és on, Tolna megyében jelentős ipari légszennyezés nincs, a termelési tevékenységekből adódó kibocsátások tekintetében a tiszta megyék közé tartozik. Szálkán nincs jelentős levegőszennyezés. A lakossági kibocsátások - a hagyományos fűtéstől eltekintve - az ipari és közlekedési emissziókhoz viszonyítva nem számottevőek, de fűtési időszakban nem elhanyagolhatóak. A lakossági kén-dioxid kibocsátás az 1980-as évek közepére jelentősen csökkent a nagy kéntartalmú szén és olaj forgalomból való kivonásával. A légszennyezettség folyamatos vizsgálata, a levegőminőség állapotának megalapozott értékelése érdekében alapvetően fontos volt az ország teljes területét lefedő egységes mérőhálózat kialakítása ben a korábban megkezdett beruházások lezárásával több településen automata monitorállomás üzembe helyezésével befejeződött az Országos Levegőgszeny-nyezettségi Mérőhálózat (OLM) kiépítése. Az OLM a közel 60 automata mérőállomásból és a több mint 130 településen üzemelő, kb. 300 mintavételi pontból álló Regionális Immisszió-vizsgáló Állomások (RIV) hálózatból áll. A közelben található RIV mérőállomás: és Bonyhád. 5

6 Zaj, rezgés: A Tolna megye zaj és rezgés terheltségéről a hatóságok korlátozott számú mérései alapján alkothatunk képet. A kisszámú mérési adat túlnyomó része a lokális jellegű ipari zajforrásokkal, valamint a lakossági panaszokkal, közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos, és kevésbé a viszonylag nagyobb létszámot érintő, jelentősebb forgalmat lebonyolító közúti, vagy esetenként a vasúti közlekedéssel. A jelentősebb ipari zajforrások ott okoznak zajvédelmi problémát, ahol a tervszerűtlen településfejlesztés miatt a lakóterületek az ipari telephelyek közelébe kerültek, illetve a régi telephelyek a lakott területek közelében létesültek. Egyre több esetben jelentkező probléma a lakott területeken megszaporodott (tevékenységében bővült) ipari telephelyek zajhatása. Szálkán jelentősebb zajszennyező nincs. Az elkészült autópálya (M6) jelentős közúti forgalmat vesz le a településről, ami elsősorban a zajterhelési értékek kismértékű csökkenésében mutatkozik meg. Bár településünkön mezőőri szolgálat nem működik, de itt hívnám fel a kis és zártkert tulajdonosokat a parlagfű irtási kötelezettségre is. A sok csapadék a parlagfű virágzását várhatóan késlelteti ugyan, azonban a kikelt egyedszám jelentős lehet, az olyan területeken is, ahol ez a növény eddig nem okozott problémát. Jelent tájékoztató célja nem csak az informálás, hanem az információgyűjtés is, ezért kérem a Tisztelt Lakosságot, amennyiben környezetszennyezésről, illegális hulladék elhelyezésről (szennyvíz, szilárd hulladék) tudomásuk van, azt haladéktalanul jelentség az önkormányzaton, hogy a megfelelő lépéseket a környezetszennyezőkkel szemben meg tudjuk tenni. A környezet védelemmel nem csak magunk, hanem a gyermekeink, unokáink számára is megőrizhetünk valamit a jelenleg még meglévő értékekből. Védjük együtt a környezetünket! Gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan! Szálka, március 31. Pálfi János polgármester 6

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Pécs MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Mágocs Önkormányzata

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Törtel Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2012. január.

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Törtel Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2012. január. KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. ISO 9001 ISO 14001 TANÚSÍTOTT CÉG Törtel Község Önkormányzatának LOCAL AGENDA 21 január Készítette: Törtel Község Önkormányzatának megbízásából a Keviterv Akva Mérnöki

Részletesebben

ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás - 2009 -

ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás - 2009 - ISASZEG VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.kornyezetvedelem.tk, tel:70-306-1423-2009 - Isaszeg Város Települési

Részletesebben

Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017

Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017 Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017 Készítette: Vasas Dávid Okleveles környezetmérnök Mélykúti Éptesz Építőipari és Településüzemeltetési Szolgáltató Kft. - környezetvédelmi megbízott Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Készítette: Igaz Attila okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Közreműködött: Gyömrő Város Környezetvédelmi Bizottsága 2010. szeptember Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Készítette: Pannon Natura Kft. 2011. 1 Alsónémedi Település Környezetvédelmi Programja 1. Bevezetés... 4 2. A terület jellemzése... 5 3. Környezeti

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Előszó 4. I. A KÖRNYEZETÁLLAPOT ÉRTÉKELÉSE ÉS LEÍRÁSA 5.

Tartalomjegyzék 1. Előszó 4. I. A KÖRNYEZETÁLLAPOT ÉRTÉKELÉSE ÉS LEÍRÁSA 5. Tartalomjegyzék 1. Előszó 4. I. A KÖRNYEZETÁLLAPOT ÉRTÉKELÉSE ÉS LEÍRÁSA 5. 1. A Település környezetének általános jellemzése 6. 1.1. Területi lehatárolás 6. 1.2. Terület, lakos szám, népsűrűség 6. 1.3.

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály Község Önkormányzata KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály 2011. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1. 1.1. A települési fenntarthatósági tervről általában... 2. 1.2. A települési

Részletesebben

HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA

HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 2005 HAZÁNK KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2005. Készült: a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) megbízásából az Országos Környezetvédelmi,

Részletesebben

SZARVAS VÁROS KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

SZARVAS VÁROS KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERVE SZARVAS VÁROS KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERVE 2010. március Készítette: Szarvas Város Önkormányzatának megbízásából a Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. Elfogadta Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 2008. November Szentendre Kálvária úti lakóterület szabályozási terve KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Készítették: Dr. Balogh Ákos (TT-1 11-0008/04,

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve

Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve 2009. 1. Bevezető... 4 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1, A környezeti elemek állapota... 6 2.1.1. Levegő... 6 2.1.2.

Részletesebben

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport Cím: 9400 Sopron, Bajcsy Zs. út 4. Levélcím: 9401 Sopron, Pf. 132 Tel: 99/518-389, Fax:

Részletesebben

Mórágy Település Környezetvédelmi Programja

Mórágy Település Környezetvédelmi Programja Bevezetés MÓRÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA I. FEJEZET - BEVEZETÉS 1. BEVEZETÉS A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése, napjainkra a társadalmi gazdasági élet meghatározó részévé

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM

Részletesebben

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Tiszaug Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2011. január

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Tiszaug Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve. 2011. január KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. ISO 9001 ISO 14001 TANÚSÍTOTT CÉG Tiszaug Község Önkormányzatának 2011. január Készítette: Tiszaug Község Önkormányzatának megbízásából a Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve Szendrő Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 7 2.1 A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA... 7 2.1.1 Levegő...

Részletesebben

A Sásdi kistérség esélyegyenlőségi akcióterve

A Sásdi kistérség esélyegyenlőségi akcióterve 2009. A Sásdi kistérség esélyegyenlőségi akcióterve Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. Tartalom Előzmények... 4 Az esélyegyenlőség helye a közösség politikái között... 4 Az esélyegyenlőség jogszabályi

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 209/2011. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 209/2011. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 209/2011. (XI.30.) SZÁMÚ HATÁROZAT MELLÉKLETE 1. Bevezető A környezeti értékelés a 2/2005. (I.1.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint készült. 1.1. Előzmények Jászalsószentgyörgy

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz- védelmi fejlesztések a VTT által érintett településeken című komponenshez Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D3-12 Mátészalka

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG. településfejlesztési koncepciója, 2009. elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal

ŐCSÉNY KÖZSÉG. településfejlesztési koncepciója, 2009. elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal ŐCSÉNY KÖZSÉG településfejlesztési koncepciója, 2009 elfogadva114/2009. (IX. 2.) KT számú határozattal Vezető tervező: Deák Varga Dénes TT 14-0058/2006 Munkatársak: Tóth Dóra Kata Hajba Csaba T E L E P

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016)

Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016) Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016) Pécs, 2011. november 14. Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1 A feladat meghatározása... 5 2 Szakmai és módszertani

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2007 2012. HELYZETELEMZÉS 2007.

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2007 2012. HELYZETELEMZÉS 2007. A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE HELYZETELEMZÉS 2007 2012. DUNAKESZI FÓT GÖD 2007. Készítette: A Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁI TERV 3-1. jelű, Mura vízgyűjtő közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben