TANTÁRGY ADATLAP. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar. E GY L a f v sz. 2. Tantárgyfelelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGY ADATLAP. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar. E GY L a f v sz. 2. Tantárgyfelelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék"

Átírás

1 Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar TANTÁRGY ADATLAP A modul Heti óra Követelmény* Kredit Szemeszter E GY L a f v sz FXNASZPSZI Személyiség- és szociálpszichológia 1 1 * Szak OMTN, fmtn 2. felelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék 3. felelős vezető oktató Dr. Molnár József 4. A tantárgy előadója Dr. Molnár József tanszékvezető egyetemi docens Tanszék (Intézet, Kar) Tanárképző Intézet, Humántudományi és Kommunikáció Tanszék 5. felvételének elő-követelménye: Általános és fejlődéspszichológia Megjegyzés (Aláírás, párhuzamos felvétel) Tematikája azonos (korábban más néven oktatott) 6. A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában A tanárjelöltek pszichológiai ismereteinek, gondolkodás- és szemléletmódjának megalapozása. Önismeretük, emberismeretük, valamint konfliktuskezelő készségeik fejlesztése, kommunikációs eszközeinek formálása. A pszichológia oktatása hozzájárul a pedagógusi munkára, a tanárszerepre való felkészítéshez. 7. A tantárgy részletes tematikája 1. hét Az emberi interakció pszichológiája. A személyi percepció és a pontosság kérdése. 2. hét A társas események kognitív feldolgozása: attribúciók és énattribúció. 3. hét A társas befolyásolás: előítélet, konformitás, engedelmesség. 4. hét A közvetlen emberi kommunikáció csatornái. A verbális csatorna. A nem verbális kommunikáció és metakommunikáció. A kulturális jelek kommunikatív jelentősége. 5. hét A kommunikáció folyamatai és dinamikája. 6. hét A meggyőző közlés. Kommunikáció a pedagógiai szituációban. 7. hét Csoportjelenségek. A csoportok informális szerkezete. A csoportfejlődés szakaszai. 8. hét A csoportdinamika és a csoportközi viszonyok. 9. hét A csoport teljesítménye. Csoportközi konfliktus és kooperáció. A vezetés. 10. hét A személyiség meghatározása. A személyiség belső struktúrája. A személyiség szerkezete és működése pszichoanalitikus szempontból. 11. hét Freud és a személyiség strukturális modellje. Szorongás és elhárító mechanizmusok. 12. hét Neoanalítikus perspektíva: az énpszichológia alapelvei és az énfejlődés. Jung, Adler, Loevinger. 13. hét A pszicho-szociális személyiségelmélet: E. Erickson. 14. hét Önmegvalósítás és önértékelés: a humanisztikus pszichológia alapgondolata és kiemelkedő egyéniségei: Rogers és Maslow. 15. hét A kognitív önszabályozás perspektívája: jelenkori elképzelések. Konzultációs adatlap_(ki) _

2 lehetőség a félév tananyagával kapcsolatban. 8. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, konzultáció) Előadás 9. Jegyzet, tankönyv, irodalom Szerző(k) Cím Kiadó 1. Carver, Ch. S., Schreier, Személyiségpszichológia Osiris, Bp., M. F. 2. Aronson, E., A társas lény Közgazdaságiés Jogi Kiadó Bt., Forgas, J. P. A társas érintkezés pszichológiája Gondolat, Bp., Követelmények** Szorgalmi időszakban Vizsgaidőszakban kollokvium 11. Pótlási lehetőségek kizárólag szorgalmi időszakban 12. Konzultálási lehetőségek szorgalmi időszakban, megbeszéltek alapján 13. A tantárgy elvégzéséhez szükséges házi dolgozat megadott témakörben egyéni tanulmányi munka 14. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Molnár József tanszékvezető egyetemi docens Tanszék (Intézet, Kar) Humántudományi és Kommunikáció Tanszék (Tanárképző Intézet, FMK) a Kari Tanács jóváhagyta. * a = aláírás, f = félévközi jegy, v = vizsga, sz = szigorlat **tantárgyi követelmény: vizsgajegy esetén, hogy a vizsgán ill. a szorgalmi időszakban teljesített követelmények, milyen arányban és hogyan számítanak bele a végső érdemjegy kialakításába félévközi jegy esetén, megállapításának módját és megszerzésének feltételeit a vizsgaidőszakban nem pótolható házi feladatokat, részfeladatokat, amennyiben a tantárgyi követelmény teljes féléves feladatot, tervet tartalmaz 15. A tantárgy rövid leírása (angol fordításban is a diploma melléklethez) A személyiség meghatározása. A személyiség szerkezete és működése. Főbb személyiség elméletek. Az emberi interakció pszichológiája. A kommunikáció folyamatai és dinamikája. Csoportjelenségek. A csoportdinamika és csoportközi viszonyok. Teljesítmény, konfliktus és kooperáció. A vezetés. adatlap_(ki) _

3 Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar TANTÁRGY ADATLAP modul Heti óra Követelmény* Kredit Szemeszter E GY L a f v sz F1ALASZEPSZI Személyiségpszichológia 4 4 * Szak Andragógia BSc levelező 2. felelős tanszék Humántudományi és Kommunikációs Tsz. 3. felelős vezető oktató Dr. Molnár József 4. A tantárgy előadója Dr. Molnár József tanszékvezető egyetemi docens Tanszék (Intézet, Kar) Humántudományi és Kommunikáció Tsz., Tanárképző Intézet, FMK 5. felvételének elő-követelménye: Bevezetés a pszichológiába Megjegyzés (Aláírás, párhuzamos felvétel) Tematikája azonos (korábban más néven oktatott) 6. A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában A hallgatók pszichológiai ismereteinek, gondolkodás- és szemléletmódjának megalapozása. Önismeretük, emberismeretük, valamint konfliktuskezelő készségeik fejlesztése, kommunikációs eszközeinek formálása. 7. A tantárgy részletes tematikája 1 Konz. A személyiség meghatározása. A személyiség belső struktúrája. A személyiség szerkezete és működése pszichoanalítikus szempontból. Freud és a személyiség strukturális modellje. Szorongás és elhárító mechanizmusok. 2 Konz. Az énpszichológia alapelvei és az énfejlődés: Jung, Adler. A pszichoszociális személyiségelmélet: E. Erickson. 3 Konz. Önmegvalósítás és önértékelés: a humanisztikus pszichológia alapgondolata és kiemelkedő egyéniségei: Rogers és Maslow. A kognitív önszabályozás perspektívája: jelenkori elképzelések. 8. A tantárgy oktatásának módja Előadás+gyakorlat (előadás, gyakorlat, konzultáció) 9. Jegyzet, tankönyv, irodalom Szerző(k) Cím Kiadó Carver, Ch. S., Schreier, M. Személyiségpszichológia Osiris, Bp., F. Aronson, E., A társas lény Közgazdasági és Jogi Kiadó Bt., Forgas, J. P. A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat, Bp., adatlap_(ki) _

4 10. Követelmények** Szorgalmi időszakban A gyakorlatokon való aktív jelenlét, a szakirodalom tanulmányozása, félévközi írásbeli munkák elkészítése. Vizsgaidőszakban kollokvium 11. Pótlási lehetőségek Konzultálási lehetőségek Szorgalmi időszakban megbeszélés alapján 13. A tantárgy elvégzéséhez szükséges A megadott szakirodalom tanulmányozása. egyéni tanulmányi munka 14. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Molnár József tanszékvezető egyetemi docens Tanszék (Intézet, Kar) Humántudományi és Kommunikáció Tanszék, Tanárképző Intézet, FMK a Kari Tanács jóváhagyta. * a = aláírás, f = félévközi jegy, v = vizsga, sz = szigorlat **tantárgyi követelmény: vizsgajegy esetén, hogy a vizsgán ill. a szorgalmi időszakban teljesített követelmények, milyen arányban és hogyan számítanak bele a végső érdemjegy kialakításába félévközi jegy esetén, megállapításának módját és megszerzésének feltételeit a vizsgaidőszakban nem pótolható házi feladatokat, részfeladatokat, amennyiben a tantárgyi követelmény teljes féléves feladatot, tervet tartalmaz 15. A tantárgy rövid leírása (angol fordításban is a diploma melléklethez) A személyiség meghatározása. A személyiség szerkezete és működése. Főbb személyiségelméletek: Freud, Jung, Adler, Erickson, Rogers, Maslow. adatlap_(ki) _

5 Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar TANTÁRGY ADATLAP A modul Összesen Követelmény* Kredit Szemeszter óra E G L a f v sz Y FJLBSZVPSZI Szerv. és vez.pszichológia 12 0 * Szak Műszaki szakoktató (Sopron+Budapest) 2. felelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék 3. felelős vezető oktató Dr. Molnár József 4. A tantárgy előadója Dr. Molnár József egyetemi docens Tanszék (Intézet, Kar) Tanárképző Intézet, Humántudományi és Kommunikáció Tanszék 5. felvételének elő-követelménye: Megjegyzés (Aláírás, párhuzamos felvétel) Tematikája azonos (korábban más néven oktatott) 6. A tantárgy feladata a képzés céljának Megvalósításában A hallgatók pszichológiai ismereteinek, gondolkodás és szemléletmódjának megalapozása. Megértsék a pszichológia szerepét a vezetésben és általában a szervezetek hatékonyabbá tételében. A pszichológia oktatása hozzájárul a pedagógusi munkára, a tanárszerepre való felkészítéshez. 7. A tantárgy részletes tematikája 1. Konz. A vezetés fogalma. Vezetői szerepek. Viselkedési modellek-vezetési stílusok. A vezetői hatalom. Hatalom és engedelmesség. Hatalom és társadalmi szerep. A vezetés-befolyásolás. A vezetői hatalom típusai. A vezetői munka gyakorlata. A vezetés, mint szociális folyamat. Vezetői tevékenységek. A vezetők mentálhigiénéje. A hatalom. A megterhelés. Stressz. A vezető életmódja. A vezetői alkalmasság- a vezetői egészség. A szervezetpszichológia célja. A szervezet fogalma. A szervezet működését befolyásoló tényezők. 2. Konz. Kommunikációs a szervezetben. A kommunikáció fogalma. Alapvető pszichológiai tényezők a kommunikációs terén. Kommunikáció és meggyőzés. A kommunikáció eszközei. Kreativitás a szervezetben. A kreativitás fogalma. A kreatív szervezet. A kreatív ember. A kreativitás fejlesztése. A szervezeti kultúra. Szervezeti kultúratípusok. A szervezeti kultúra típusait alakító, befolyásoló tényezők. Konfliktuskezelés a szervezetben. A konfliktus fogalma. A konfliktusok okai. A konfliktus megoldásának módjai. Pszichoterror a munkahelyen. A pszichoterror fogalma. A pszichoterror folyamata. A pszichoterror kiváltó okai. A pszichoterror típusai. adatlap_(ki) _

6 3. Konz. Kultúrák közötti különbségek. Történeti áttekintés. A kultúrák közötti pszichológia kialakulását sürgető változások. Motiváció. Értékek. A munkával való elégedettség. A szervezetfejlesztés. Szervezetfejlesztési eljárások. A szervezetfejlesztés lehetőségei. A szervezet- és vezetéspszichológia módszerei. A vezetők tulajdonságainak mérése. A szervezet- és vezetéspszichológia módszerei. A szervezetek vizsgálatának módszerei. Négy évtized fő tendenciái a magyar munka- és szervezetpszichológiában 1960-tól napjainkig. 8. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, konzultáció) Előadás 9. Jegyzet, tankönyv, irodalom Szerző(k) Cím Kiadó Bakacsi Gyula (1997) Dobák Miklós (1996) Szervezeti formák és vezetés Szervezeti formák és vezetés Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Klein Sándor (2000) Vezetés- és szervezetpszcihológia 10. Követelmények** Szorgalmi időszakban Vizsgaidőszakban Félévközi jegy 11. Pótlási lehetőségek Szorgalmi időszakban. 12. Konzultálási lehetőségek A megadott konzultációs napokon. 13. A tantárgy elvégzéséhez szükséges A megadott irodalom tanulmányozása. egyéni tanulmányi munka 14. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Molnár József Egyetemi docens Tanszék (Intézet, Kar) Tanárképző Intézet Faipari Mérnöki Kar a Kari Tanács jóváhagyta. * a = aláírás, f = félévközi jegy, v = vizsga, sz = szigorlat ** tantárgyi követelmény vizsgajegy esetén, hogy a vizsgán ill. a szorgalmi időszakban teljesített követelmények, milyen arányban és hogyan számítanak bele a végső érdemjegy kialakításába félévközi jegy esetén, megállapításának módját és megszerzésének feltételeit a vizsgaidőszakban nem pótolható házi feladatokat, részfeladatokat, amennyiben a tantárgyi követelmény teljes féléves feladatot, tervet tartalmaz 15. A tantárgy rövid leírása (max. 10 rövid mondat) A vezetés fogalma. Vezetői szerepek. Viselkedési modellek-vezetési stílusok. A vezetői hatalom. A vezetői munka gyakorlata. A vezetők mentálhigiénéje. Vezetőképzés. Empátia a vezetésben. A szervezet fogalma. A szervezetek elméletei. Komm unikáció a szervezetben. Kreativitás a szervezetben. A szervezeti kultúra. Konfliktuskezelés a szervezetben. Pszichoterror a munkahelyen. A szervezetfejlesztés. adatlap_(ki) _

7 Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar TANTÁRGY ADATLAP modul Összesen Követelmény* Kredit Szemeszter óra E G L a f v sz Y FLLASZPSZI Személyiség- és szociálpszichológia 12 * Szak Mérnöktanár Levelező 2. felelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék 3. felelős vezető oktató Dr. Molnár József 4. A tantárgy előadója Dr. Molnár József Tanszékvezető egyetemi docens Tanszék (Intézet, Kar) Humántudományi és Kommunikáció Tanszék (Tanárképző Intézet, FMK) 5. felvételének elő-követelménye: Neveléselmélet 1. Megjegyzés (Aláírás, párhuzamos felvétel) Tematikája azonos (korábban más néven oktatott) 6. A tantárgy feladata a képzés céljának Megvalósításában 7. A tantárgy részletes tematikája 1. Konz. Emberi interakciók pszichológiája Attribúció, énattribúció Társas befolyásolás, konformitás Attitűd és kognitív konzisztencia elméletek 2. Konz. Kommunikáció csatornái és dinamikája Csoportjelenségek, csoportfejlődés, vezetés Személyiség meghatározása struktúrája, személyiségtesztek A pszichoanalitikus személyiség modell 3. Konz. Szorongás és elhárító mechanizmusok A neoanalitikus személyiségperspektíva Erikson és pszichoszociális elmélet A humanisztikus pszichológia alapgondolata és kiemelkedő személyiségei 8. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, konzultáció) Előadás adatlap_(ki) _

8 9. Jegyzet, tankönyv, irodalom Szerző(k) Cím Kiadó Aronson, E. A társas lény Közgazd-i. és Jogi Könyvkiadó Bp., 1992 Bernáth, L., Révész, Gy. A pszichológia alapjai Tertia Kiadó, Bp., 1997 Carver, Sh. S., Schreier, M.F. Személyiségpszichológia Osiris Bp Forgas, J. P. A társas érintkezés pszichológiája Gondolat, Bp.1985 Ülkei, Z. A szociálpszichológia alapvonalai Janus Pannonius Tud.egyetem Pécs Követelmények** Szorgalmi időszakban Vizsgaidőszakban 11. Pótlási lehetőségek 12. Konzultálási lehetőségek 13. A tantárgy elvégzéséhez szükséges egyéni tanulmányi munka 14. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Molnár József Tanszék (Intézet, Kar) Tanszékvezető egyetemi docens Humántudományi és Kommunikáció Tanszék (Tanárképző Intézet, FMK) a Kari Tanács jóváhagyta. * a = aláírás, f = félévközi jegy, v = vizsga, sz = szigorlat ** tantárgyi követelmény vizsgajegy esetén, hogy a vizsgán ill. a szorgalmi időszakban teljesített követelmények, milyen arányban és hogyan számítanak bele a végső érdemjegy kialakításába félévközi jegy esetén, megállapításának módját és megszerzésének feltételeit a vizsgaidőszakban nem pótolható házi feladatokat, részfeladatokat, amennyiben a tantárgyi követelmény teljes féléves feladatot, tervet tartalmaz 15. A tantárgy rövid leírása (max. 10 rövid mondat) A személyi percepció és a pontosság kérdése. Burkolt személyiségelméletek. A társas események kognitív feldolgozása. Az attitűd fogalma, komponensei, funkciói. Az attitűd mérése. A társas befolyásolás. Csoportjelenségek. A közvetlen emberi kommunikáció. A személyiség meghatározása. E. Erikson és a pszichoszociális személyiségelmélet. adatlap_(ki) _

9 Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar TANTÁRGY ADATLAP A modul Összesen Követelmény* Kredit Szemeszter óra E G L a f v sz Y FJLAPSZIII Pszichológia II. 9 3 * Szak Műszaki szakoktató 2. felelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék 3. felelős vezető oktató Dr. Molnár József 4. A tantárgy előadója Dr. Molnár József tanszékvezető egyetemi tanársegéd Tanszék (Intézet, Kar) FMK Tanárképző Intézet Humántudományi és Kommunikáció Tanszék 5. felvételének elő-követelménye: Pszichológia I. Megjegyzés (Aláírás, párhuzamos felvétel) Tematikája azonos (korábban más néven oktatott) 6. A tantárgy feladata a képzés céljának Megvalósításában 7. A tantárgy részletes tematikája 1. Konz. Emberi interakciók pszichológiája Attribúció, énattribúció Társas befolyásolás, konformitás Attitűd és kognitív konzisztencia elméletek 2. Konz. Kommunikáció csatornái és dinamikája Csoportjelenségek, csoportfejlődés, vezetés Személyiség meghatározása struktúrája, személyiségtesztek A pszichoanalitikus személyiség modell 3. Konz. Szorongás és elhárító mechanizmusok A neoanalitikus személyiségperspektíva Erikson és pszichoszociális elmélet A humanisztikus pszichológia alapgondolata és kiemelkedő személyiségei 8. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, konzultáció) Előadás adatlap_(ki) _

10 9. Jegyzet, tankönyv, irodalom Szerző(k) Cím Kiadó Aronson, E. A társas lény Közgazd-i. és Jogi Könyvkiadó Bp., 1992 Bernáth, L., Révész, Gy. A pszichológia alapjai Tertia Kiadó, Bp., 1997 Carver, Sh. S., Schreier, M.F. Személyiségpszichológia Osiris Bp Forgas, J. P. A társas érintkezés pszichológiája Gondolat, Bp.1985 Ülkei, Z. A szociálpszichológia alapvonalai Janus Pannonius Tud.egyetem Pécs Követelmények** Szorgalmi időszakban Vizsgaidőszakban 11. Pótlási lehetőségek 12. Konzultálási lehetőségek 13. A tantárgy elvégzéséhez szükséges egyéni tanulmányi munka 14. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Molnár József Tanszék (Intézet, Kar) Tanszékvezető egyetemi docens Tanárképző Intézet Humántudományi és Kommunikáció Tanszék a Kari Tanács jóváhagyta. * a = aláírás, f = félévközi jegy, v = vizsga, sz = szigorlat ** tantárgyi követelmény vizsgajegy esetén, hogy a vizsgán ill. a szorgalmi időszakban teljesített követelmények, milyen arányban és hogyan számítanak bele a végső érdemjegy kialakításába félévközi jegy esetén, megállapításának módját és megszerzésének feltételeit a vizsgaidőszakban nem pótolható házi feladatokat, részfeladatokat, amennyiben a tantárgyi követelmény teljes féléves feladatot, tervet tartalmaz 15. A tantárgy rövid leírása (max. 10 rövid mondat) A személyi percepció és a pontosság kérdése. Burkolt személyiségelméletek. A társas események kognitív feldolgozása. Az attitűd fogalma, komponensei, funkciói. Az attitűd mérése. A társas befolyásolás. Csoportjelenségek. A közvetlen emberi kommunikáció. A személyiség meghatározása. E. Erikson és a pszichoszociális személyiségelmélet. adatlap_(ki) _

11 Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar TANTÁRGY ADATLAP modul FLNCKOKE Z Heti óra Követelmény* Kredit Szemeszter E GY L a f v sz Konfliktuskezelés 1 1 * Szak OMTN, FMTN 2. felelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék 3. felelős vezető oktató Dr. Molnár József 4. A tantárgy előadója Dr. Molnár József tanszékvezető egyetemi docens Tanszék (Intézet, Kar) Tanárképző Intézet FMK 5. felvételének elő-követelménye Megjegyzés (Aláírás, párhuzamos felvétel) Tematikája azonos (korábban más néven oktatott) 6. A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában Ismerje a hallgató a konfliktusok fajtáit, a lehetséges kiváltó okokat, a pedagógus hatékony beavatkozásának lehetőségeit. 7. A tantárgy részletes tematikája 1. hét A konfliktusok kreatív megközelítése 2. hét Erőszakmentes konfliktuskezelés 3. hét A konfliktus és ami mögötte van 4. hét A pedagógus beavatkozása a konfliktusokba 5. hét Konfliktuskezelő stratégiák 6. hét A konfliktusok következményei és a kommunikáció 7. hét Konfliktusok és első fokú változás 8. hét Előre vivő változás ás konfliktuskezelés 9. hét Gyakorlat bevált pedagógiai programok: 1. A konfliktus kreatív módszerekkel történő megoldása 10. hét Gyakorlat bevált pedagógiai programok: 2. Közös szabályok alkotása 11. hét Gyakorlat bevált pedagógiai programok: 3. Erőszakmentes konfliktuskezelésé az osztályban 12. hét Gyakorlat bevált pedagógiai programok: A konstruktív kommunikáció képességeinek fejlesztése 8. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, konzultáció) 9. Jegyzet, tankönyv, irodalom adatlap_(ki) _

12 Szerző(k) Cím Kiadó Kötelező: V. Szekszárdi Júlia (1995) Utak és módok Iskolafejlesztési Alapítvány Magyar ENCORE Bp. Bagdy Emőke-Telkes József (1988) Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában Tankönyvkiadó Bp. Gordon, Thomas (1989) A tanári hatékonyság fejlesztése Gondolat Kiadó Bp. Ajánlott: Watzlawick, Paul-Weakland, Változás. A problémák keletkezésének Gondolat Kiadó Bp. John H.-Fisch Richard (1991) és megoldásának elvei Weiss, Carl (1974) Az iskolai osztály szociológiája és szociálpszichológiája Tankönyvkiadó Bp. 10. Követelmények** Szorgalmi időszakban Vizsgaidőszakban 11. Pótlási lehetőségek 12. Konzultálási lehetőségek 13. A tantárgy elvégzéséhez szükséges egyéni tanulmányi munka 14. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Molnár József Tanszékvezető egyetemi docens Tanszék (Intézet, Kar) Tanárképző Intézet FMK a Kari Tanács jóváhagyta. * a = aláírás, f = félévközi jegy, v = vizsga, sz = szigorlat ** tantárgyi követelmény vizsgajegy esetén, hogy a vizsgán ill. a szorgalmi időszakban teljesített követelmények, milyen arányban és hogyan számítanak bele a végső érdemjegy kialakításába félévközi jegy esetén, megállapításának módját és megszerzésének feltételeit a vizsgaidőszakban nem pótolható házi feladatokat, részfeladatokat, amennyiben a tantárgyi követelmény teljes féléves feladatot, tervet tartalmaz 15. A tantárgy rövid leírása (max. 10 rövid mondat) Konfliktusok megközelítése. A pedagógus beavatkozása a konfliktusokba. Stratégiák. A konfliktus következménye és a kommunikáció. A konfliktus kreatív módszerekkel történő megoldása. Közös szabályok alkotása. Erőszakmentes konfliktuskezelés az osztályban. A konstruktív kommunikáció képességeinek fejlesztése. adatlap_(ki) _

13 Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar TANTÁRGY ADATLAP modul Heti óra Követelmény* Kredit Szemeszter E GY L a f v sz F1ALAFPSZI Fejlődéspszichológia 4 4 * Szak Andragógia BSc levelező 2. felelős tanszék Humántudományi és Kommunikációs Tsz. 3. felelős vezető oktató Dr. Molnár József 4. A tantárgy előadója Dr. Molnár József tanszékvezető egyetemi docens Tanszék (Intézet, Kar) Humántudományi és Kommunikáció Tsz., Tanárképző Intézet, FMK 5. felvételének elő-követelménye: Bevezetés a pszichológiába Megjegyzés (Aláírás, párhuzamos felvétel) Tematikája azonos (korábban más néven oktatott) 6. A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában A hallgatók pszichológiai ismereteinek, gondolkodás- és szemléletmódjának megalapozása. Önismeretük, emberismeretük, valamint konfliktuskezelő készségeik fejlesztése, kommunikációs eszközeinek formálása. 7. A tantárgy részletes tematikája 1. Konz. A fejlődéslélektan központi kérdései. Az öröklés és környezet kérdése. A fejlődés kritikus periódusai. A magzati és újszülöttkori kompetenciák. A csecsemőkor és kisgyermekkor legfontosabb fejlődési sajátosságai. 2. Konz. A korai életkorban szerzett tapasztalatok szerepe a személyiségfejlődésre. A család, mint a fejlődés közege. Kognitív és biológiai fejlődés iskoláskorban. Iskola és közösség. Társas kapcsolatok iskoláskorban. 3. Konz. A serdülőkori fejlődés biológiai és szociális alapjai. A pubertás és a társas élet újjászerveződése. A serdülőkor pszichológiai fejleményei. A serülők gondolkodása. Az identitás változása. Átmenet a felnőttkorba. A fejlődés, mint egész életen át tartó folyamat. 8. A tantárgy oktatásának módja Előadás+gyakorlat (előadás, gyakorlat, konzultáció) 9. Jegyzet, tankönyv, irodalom Szerző(k) Cím Kiadó Atkinson R. L., Atkinson R. Pszichológia Osiris, Bp., C. és mtsai Bernáth L., Révész Gy. A pszichológia alapjai Tertia Kiadó, Bp., adatlap_(ki) _

14 Bagdy Emőke Családi szocializáció és Tankönyvkiadó, Bp., személyiségzavarok Cole M., Cole S. R. Fejlődéslélektan Osiris, Bp., Követelmények** Szorgalmi időszakban A gyakorlatokon való aktív jelenlét, a szakirodalom tanulmányozása, félévközi írásbeli munkák elkészítése. Vizsgaidőszakban kollokvium 11. Pótlási lehetőségek Konzultálási lehetőségek Szorgalmi időszakban megbeszélés alapján 13. A tantárgy elvégzéséhez szükséges A megadott szakirodalom tanulmányozása. egyéni tanulmányi munka 14. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Molnár József tanszékvezető egyetemi docens Tanszék (Intézet, Kar) Humántudományi és Kommunikáció Tanszék, Tanárképző Intézet, FMK a Kari Tanács jóváhagyta. * a = aláírás, f = félévközi jegy, v = vizsga, sz = szigorlat **tantárgyi követelmény: vizsgajegy esetén, hogy a vizsgán ill. a szorgalmi időszakban teljesített követelmények, milyen arányban és hogyan számítanak bele a végső érdemjegy kialakításába félévközi jegy esetén, megállapításának módját és megszerzésének feltételeit a vizsgaidőszakban nem pótolható házi feladatokat, részfeladatokat, amennyiben a tantárgyi követelmény teljes féléves feladatot, tervet tartalmaz 15. A tantárgy rövid leírása (angol fordításban is a diploma melléklethez) A fejlődéslélektan központi kérdései. Magzati és újszülöttkori kompetenciák. A csecsemőkor és kisgyermekkor legfontosabb fejlődési sajátosságai. A család, mint a fejlődés közege. Kognitív és biológiai fejlődés iskoláskorban. A serdülőkori fejlődés biológiai és pszichológiai fejleményei. adatlap_(ki) _

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP. Jártasság kialakítása a gyakorlati foglalkozások módszertani megtervezéséhez. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar

TANTÁRGY ADATLAP. Jártasság kialakítása a gyakorlati foglalkozások módszertani megtervezéséhez. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar TANTÁRGY ADATLAP Modul Heti óra Követelmény* Kredit Szemeszter E GY L a f v sz FJLASZGYM2 Szakmai gyakorlatok módszertana 2 12 6 * 5 6 1, Szak Műszaki szakoktató,

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

E GY L a f v sz Filozófiatörténet 1 1 v 2 2

E GY L a f v sz Filozófiatörténet 1 1 v 2 2 Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar TANTÁRGY ADATLAP modul Heti óra Követelmény* Kredit Szemeszter E GY L a f v sz Filozófiatörténet 1 1 v 2 2 1. Szak Andragógia BSc 2. felelős tanszék Humántudományi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz II. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pszichológia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pszichológia Tanszék: BGF PSZK Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

TARTALOM Előszó 1. FEJEZET / A MEGISMERŐ FOLYAMATOK Juhász Márta Laufer László 1.1 Bevezetés 13 1.2 Az érzékelés (szenzáció) 14 1.2.1 Abszolút küszöb 15 1.2.2 Különbségi küszöb 16 1.3 Az észlelés (percepció)

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében (május 10.) írásbeli gyakorlati

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A pszichológia alapjai A tantárgy típusa DF

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai identitás fejlesztése. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése TKM1013L Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A tréningen való részvétel kötelező.

Részletesebben

Szociálpszichológia I.

Szociálpszichológia I. Szociálpszichológia I. BTPS241BA Bernáth Ágnes 1. A szociálpszichológiai kutatás történeti előzményei (a szociálpszichológia definíciója; történeti áramlatok és aktuális témák a szociálpszichológiában;

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK Tematika és tájékoztató a Pszichológia 1 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről A tantárgy oktatásának a célja: A Pszichológia

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. KÖVETELMÉNYEK Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. TAB1215 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

tantárgy adatlap és tantárgykövetelmények

tantárgy adatlap és tantárgykövetelmények tantárgy adatlap és tantárgykövetelmények cím speciális rajz 1. tárgykód heti óraszám1 PM-SESNE001D / PM-SESLE001D 0 ea / 2 gyak kreditpont 2 szak(ok)/típus2 tagozat2 követelmény3 meghirdetés féléve4 nyelve

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 2 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről

Tematika és tájékoztató a Pszichológia 2 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI TANSZÉK Tematika és tájékoztató a Pszichológia 2 tantárgy oktatásáról és a követelményeiről A tantárgy oktatásának a célja: A Pszichológia

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: ACÉLSZERKEZETEK Tárgykód: PMKSTNE050 Heti óraszám 1 : 2 ea, 2 / 1 gy, 0 lab Kreditpont: 4 / 4 / 3 / 2 Szak(ok)/ típus 2 : Építőmérnök BSc / Gépészmérnök BSc.,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tantárgy kódja. Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója

KÖVETELMÉNYEK. Tehetség és szocioemocionális fejlődés Tantárgy kódja. Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója Tehetség és szocioemocionális fejlődés PSG1219L Meghirdetés féléve 4 Kreditpont: 4 Konzultációs óraszám 10 kollokvium Dr. Margitics Ferenc Tantárgy oktatója A kollokvium megírása. Tehetséggondozási stratégiák:

Részletesebben

BEVEZETŐ Tantárgyi követelmények

BEVEZETŐ Tantárgyi követelmények BEVEZETŐ Tantárgyi követelmények BSC KÉPZÉSI SZINT 2016-2017. tanév I. (őszi) félév SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM AUDI Hungaria Járműmérnöki Kar Járműgyártási Tanszék Gépészmérnöki szak Gépgyártástechnológiai

Részletesebben

A tantárgy adatlapja

A tantárgy adatlapja A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Politika-,Közigazgatás-,és Kommunikációtudományi kar 1.3 Dom;nium Kommunikációtudományok

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2006 KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS TANTÁRGYELEMEIK PSZICHOLÓGIA A TANTÁRGY CÉLJA: A pszichológia oktatása

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Üzleti Kommunikáció Tárgykód: PMKMENB 036, MENB 810, MELS 204 Heti óraszám 1 : 2 ea Kreditpont: 2 Szak(ok)/ típus 2 : K Tagozat 3 : N, L Követelmény 4 : vizsga

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK

PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A pedagógia ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsga részletes érettségi vizsgakövetelményei

Részletesebben

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK VEZETÉSELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Tantárgyi útmutató 2012/2013 tanév őszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

E GY L a f v sz Művészeti stúdiumok MA I. félév 4 v 4 5

E GY L a f v sz Művészeti stúdiumok MA I. félév 4 v 4 5 Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar TANTÁRGY ADATLAP modul Tárgykód F2ÉPMSTU D Tantárgy Heti óra Követelmény* Kredit Szemeszter E GY L a f v sz Művészeti stúdiumok MA I. félév 4 v 4 5 1. Szak

Részletesebben

Szükségletek és személyiség

Szükségletek és személyiség Szükségletek és személyiség (Pszichológia előadás) Az előadás tematikája: 1. A pszichológia fogalma, vizsgáló módszerei 2. Szükségletek, önmegvalósítás, önmegvalósító személy 3. A személyiség fogalma,

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I.

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I. TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I. Tárgykód: PMRESNE037B, PMRESNE037P Heti óraszám: 3/4/0, Kreditpont: 7 Szak(ok)/ típus: Tagozat: Követelmény: Meghirdetés féléve: Nyelve:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER NÖVÉNYTERMESZTÉSTANBÓL 2013/2014. tanév 1. félévében

KÖVETELMÉNYRENDSZER NÖVÉNYTERMESZTÉSTANBÓL 2013/2014. tanév 1. félévében KÖVETELMÉNYRENDSZER NÖVÉNYTERMESZTÉSTANBÓL 201/2014. tanév 1. félévében Oktatott tantárgyak: kredit SMKNZ201AN Takarmánynövény termesztés 2+ óra 5 BSc Állattenyésztő Mérnöki Szak II. SMKNZ202XN Növénytermesztéstani

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok Tantárgy kódja. gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok Tantárgy kódja. gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok MH1107 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) 16 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2015-2016. 1. félév Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy

Részletesebben

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Levező tagozat MESTERSZAK Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

Menedzsment rendszerek

Menedzsment rendszerek Menedzsment rendszerek Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz Mintatanterv kód: M7+T76 201OOZN Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára özös képzési szakasz (/V/SZ) TÖRZSTÁRGYA - PEDAGÓGIA (13 REDIT) Tanári

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter TANTÁRGY NEVE: Neptun kódja: J30301M NEMZETKÖZI KÖZJOG 1. Előfeltétele: 20302M Helye a mintatantervben: 3. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter Szak: JOGÁSZ Oktatás nyelve: magyar Tárgy besorolása:

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

ALKALMAZOTT KÉMIA ÉS TRANSZPORTFOLYAMATOK

ALKALMAZOTT KÉMIA ÉS TRANSZPORTFOLYAMATOK ALKALMAZOTT KÉMIA ÉS TRANSZPORTFOLYAMATOK Anyagmérnök/Kohómérnők MSc képzés Tantárgyi Kommunikációs Dosszié MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2014 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés Levelező tagozat I. félév: II. félév: III.

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Vezetéselmélet és módszertan Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet

Részletesebben

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1.

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2016/2017. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. hálóterv szerint JK 10201) Társfeltétele: JK 10101 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat TLIB1EB Bevezetés a könyvtári ismeretekbe 0+5 gy 1 K L TSOC1EB Szociológia 5+5 k 2 K T TBIB1EB Bibliaismeret 5+0 k 1 K T TVSZ1EB Vallás és szociáletika 5+0 k 1

Részletesebben

BMNPS52400M Kutatásmódszertan BMNPS01300M f 2 Gy szk BMNPS02400M BMNPS13100M BMNPS23300M

BMNPS52400M Kutatásmódszertan BMNPS01300M f 2 Gy szk BMNPS02400M BMNPS13100M BMNPS23300M 0B PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK TATÁRGYLISTÁJA APPALI TAGOZAT Érvényes a 2013/2014-es tanévtől Tárgy kódja Tantárgy megnevezése Előfeltétel Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1

A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1 A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1 ALAPOZÓ ISMERETEK, SZAKMAI TÖRZSANYAG PSZM-101 Fejlődéspszichológia 1. előadás koll 2 2 1 PSZM-102 Fejlődéspszichológia 2. előadás koll

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyes hatékonyság fejlesztése Tantárgy kódja. Vassné Dr. Figula Erika Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. Személyes hatékonyság fejlesztése Tantárgy kódja. Vassné Dr. Figula Erika Tantárgy oktatója és beosztása Személyes hatékonyság fejlesztése CSM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 kontaktóraszám (elm. + gyak.) 6 gyak. jegy Vassné Dr. Figula Erika Tantárgy oktatója és beosztása Harsányiné Petneházi Ágnes

Részletesebben

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 2. A szakirányú továbbképzésben

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben