3M. &(3. ^ll Jegyzői láti^jjwk^^-, (h\ Papp Csilla. mimn. %? '^é> 9 ori> o>v-.v)\ Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: 2013 MÁJ MÁ> 2 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3M. &(3. ^ll Jegyzői láti^jjwk^^-, (h\ Papp Csilla. mimn. %? '^é> 9 ori> o>v-.v)\ Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: 2013 MÁJ 11 2013 MÁ> 2 2."

Átírás

1 9 ori> o>v-.v)\ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Ü ztály : Üzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: internetes honlap formai és tartalmi újratervezése, programozása, tartalomfeltöltése A kötelezettségvállalás a évi költségvetés... f~ff...orr szakfeladaton.sxflasf főkönyvi számon...jlgájt^zz* analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, ,-Ft, azaz hatmillió forint bruttó összegben. A szerződő partner neve: OlsenSporí Sportmarketing Média és Rendezvényszervező Kft. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év év év forint forint forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel* Budapest, május Kezdeme^ezé sértie le lő^í %? '^é> Budapest, minőségügyi vezető A nem megfelelő rész kihúzandó l Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Fedezetigazolás Felhasználható összeg 20.évi előirányzat Felhasznált összeg Ft Ft Pénzügyi ellenjegyzés Ft Jogi és Közbeszerzési referens 2013 MÁJ 11 Jogi szakvélemény 3M. &(3. ^ll Jegyzői láti^jjwk^^-, (h\ Papp Csilla Kötelezettsé PMo~^^ 2013 MÁ> 2 2. mimn Regisztráció: Gazdálkodási Osztály 2013 MÁJ 2 3. AO Z2Í/\S\ zzl/

2 ; Budapest Főváros XlV.kerüíet Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest Pétervárad u. 2. Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartása Köt.váil. szám: Z Költségvet. év: 2013 Státusza: A - Aláírva/meghirdetve Partner: Olsensport Sportmarketing Média és Köt.váü. fajta: Szerz. kategória: Szerz. tárgya: Deviza kód: Vállalkozási szerződés 5 millió-tói HUF Bankszámla: Külső biz.szám: Kincs, hív, sz.: Fedezet száma: E Aláírás dátuma: Érv. kezdete: Érv. vége:.. Dimenzió: Kicm.előir.: Szolgáltatások kiadási előirányzat kölvá Ügylet: P Külső partner által biztosított rendszer Szakfel.részi,: K - Önkormányzatok és társ. által végreliajtó Szerv.cgys.: Gazdálkodási Osztály Pénzforrás: Fcltigylcti támogatás (önkormányzattól) Keretgazda; EGYÉB - Egyéb Egyedi gyííjtő: Egyéb kommunikációs szolgáltatások Alszám: 1 ÁHT: Előír.év: 2013 KTK kód: Határidő: Nettó: ÁFA: Bruttó: Áfakód: Ft N27 HUF Nettó: ÁFA: Bruttó: Bizonylat sz. Külső bíz.sz. Pénzügyi bizonylatok Dátum Nettó AFA Bruttó 2013 Nettó Áf: a ÖSSZESÍTÉS Bruttó 2013 Kötváil.: Bruttó Kötváll.-ból nem számlázott: Számlából pü. nem telj.: 0 Kötváll.-ból pü. nem telj.: GR1FFSOFT Zit, FORRÁS-SQl. 0 - Uslafájl: KOTVAULKIM.XUL Nyomtatta: PfeífenróthNoémi» Nyomtatva: /0927:26 1. oldal

3 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. Képviselő neve: dr. Papp Csilla jegyző Adószáma: Bankszámla száma: mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről Név: OlsenSport Sportmarketing Média és Rendezvényszervező Kft. Székhely: 1157 Budapest, Zsókavár u. 38. Képviselő neve: Rápolthyné Korsós Ágnes Adószám: Bankszámlaszám: mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) mint szerződő Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. Előzmény A weboldal megújítására szolgáltató cég kiválasztása Budapest Főváros XTV Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalának 7/2011. a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések részletes szabályairól szóló Hatályos Polgármesteri és Jegyzői együttes utasításnak megfelelően beszerzési eljárás során, három árajánlat közül a legalacsonyabb árat ajánló kiválasztásával történt. 2. SZERZŐDÉS TÁRGYA: 2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig vállalja a a weboldal megújítását az elfogadott ajánlat szerint, mely jelen szerződés szerves részét képezi Vállalkozó szerződésben rögzített kötelezően ellátandó feladata: - internetes honlap készítése, az alábbiak szerint: I. szakasz Az előkészítés célja, hogy Vállalkozó pontosan megismerje az Önkormányzat elképzeléseit, tisztában legyen az adott technológiai háttérrel, valamint bemutathassa az általa tervezni kívánt portál tartalmi koncepcióját. Ezen túlmenően pontosan meghatározza a projektben résztvevő személyek körét és az elvégzendő feladatok határidejét. íyt

4 1. Brief Célkitűzések meghatározása Tartalom koncepciók Célcsoport meghatározás 2. Ütemezés, résztvevők Feladatütemezés Határidők kitűzése Kontaktszemélyek kijelölése Termékműhely résztvevőinek meghatározása 3. Web informatikai átvilágítás Technológiai háttér megismerése Projektkorlátok feltérképezése 4. Q&A (Kérdések és válaszok) A brief-en elhangzottak alapján Kérdések összeállítása Válaszok megküldése 5. Bestpractice kutatás Megvalósítási ötletek Új funkciók, szolgáltatások Ergonómiai és design elképzelések Termékműhely 6. Projekt előkészítés lezárása Prezentáció Ár: Ft+áfa II. szakasz A tervezés célja, hogy a Megrendelő elképzelései, valamint az előkészítés során megfogalmazott elvárások, ötletek és tapasztalatok beépüljenek az új portálba még azelőtt, hogy sor kerülne a fejlesztésre. A Megrendelő bevonásával megtervezzük a portál logikai felépítését, működési elvét, funkcióit és ergonómiáját, valamint előkészítjük a projektet a fejlesztés számára. /. Tartatomfejlesztés Új tartalmi elemek Új alkalmazások és szolgáltatások Integrált tartalomszolgáltatás Termékműhely 2. Wireframe (drótváz) elkészítése Ergonómiai tervezés Felhasználói felületek logikai tervezése Navigáció felépítése

5 Termékműhely 3. Design tervezés Grafikai látványtervek > grafikai arculat kialakítása > a portállal kapcsolatosan felmerülő grafikák; aplikációk, ikonok kitalálása és integrálása > web programozásra illetve technikai felhasználásra kompatibilis anyagok átadása Termékműhely 4, Projekttervezés lezárása Prezentáció Ár: Ft+áfa ITT. szakasz (az első két szakasz lezárását követően) A cél a portál fejlesztése, a megrendelő által meghatározott szerverre való telepítése, a megrendelő számára való átadása, üzembe helyezése Technológiai leírás Rendszer- és fejlesztési követelmények: magyar nyelvű, felhasználóbarát adminisztrációs felület (CMS-rendszer) a weboldal szerkesztéséhez akadálymentes portál kialakítás Google chrome 25, Firefox 19.0 és Internet Exprlorer 9-es böngészőkre optimalizált használati kézikönyv, amely alapján a tulajdonos korlátlanul szerkesztheti, frissítheti a weboldalt sablonszerkesztési lehetőség biztosítása API alapú kommunikáció más portálrendszerekkel Fejlesztés, programozás Egyedi, saját fejlesztésű portálrendszer kialakítása. többlépcsős adminisztrációs szint biztosítása a CMS-rendszeren belül a fejlesztett komponensek megvalósítása PHP-programozói nyelven Html5 és css3 szabványoknak megfelelő programozás a rendszer működéséhez szükséges és működése során keletkező adatok tárolására MySQL adatbázis-kezelő rendszer alkalmazása keresőoptimalizálás: az elterjedt internetes keresők ajánlásainak legyen megfelelő a honlap Browser alapú mobilra optimalizálás (m.zuglo.hu) LDAP-támogatás Tartalomgyártás Megrendelő a CMS-átadása után saját hatáskörben végzi. Tartalomfeltöltés

6 Szerződésszám; Megrendelőnek a meglévő weblapjára feltöltött adatok - különösen a közérdekű adatok - migrációját Vállalkozó Megrendelővel együttműködve végzi el legkésőbb július 15-ig. Megrendelő az új tartalmak feltöltését a CMS-átadása után saját hatáskörben végzi. Tesztelés Határidők, garancia: Teszt üzemmód: június 15-től A honlap átadásának időpontja: június 30. Ajánlattevő 6 hónapig garantálja a rendszer esetlegesen felmerülő hibáinak javítását. Külső beavatkozás esetén a garancia érvényét veszíti. A tesztidőszak során Vállalkozó a Megrendelő által kijelölt rendszergazdával közösen végzi a telepítést, a rendszer tesztelését, üzembe helyezését. A tesztidőszak során a Vállalkozó vállalja a Megrendelő által kijelölt személyek számára a CMS-oktatás lebonyolítását. Ár: Ft+áfa 2.3. Vállalkozó köteles jelen szerződés 2.2. pontjában meghatározott tevékenységeket a nyertes ajánlatban meghatározott feltételekkel teljesíteni. 3. TELJESÍTÉS 3.1. Felek teljesítés alatt azt értik, hogy Vállalkozó jelen szerződés 2.2. pontjában jelölt feladatait hiba- és hiánymentesen, határidőben, legjobb tudása szerint, a vonatkozó előírásoknak, valamint a 2.3. pontnak megfelelően végzi, és teljesítési jelentését átadja Megrendelő részére Vállalkozó köteles teljesítési jelentést készíteni az általa nyújtott szolgáltatás elvégzéséről a Megrendelő által előírt teljesítési jelentés mintát alkalmazva. A teljesítési jelentésnek tartalmaznia kell a valósággal egyező módon, utólag ellenőrizhető formában a teljesített feladat részletes leírását Megrendelő a teljesítést elfogadja, ha a teljesítési jelentés alapján igazolható a Vállalkozó szerződés szerinti teljesítése és a 2.2. pontban felsorolt kommunikációs tevékenységek megvalósultak Megrendelő részéről teljesítési igazolás aláírására jogosult személy: át. Teimer Gábor aljegyző 3.5. A vállalkozói díj kifizetésére a teljesítési igazolás jóváhagyását követően kiállított számla alapján kerül sor Ha a teljesítési jelentés hiányos, Vállalkozó köteles a hiányzó adatokat pótolni és a helyesen kitöltött teljesítési jelentést Megrendelő részére megküldeni. Amennyiben a teljesítési jelentés nem valós adatokat tartalmaz, akkor Megrendelő vállalkozói díjat nem fizet Vállalkozó felé Amennyiben Vállalkozó az egyes szakaszok után részszámlát nyújt be a Megrendelőnek, akkor a részszámla alapján kifizetésre a pontokban foglaltak után kerülhet sor. 4

7 4. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELMEK Amennyiben Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, akkor a kifogásait írásban közli Vállalkozóval, és határidő tűzéssel a kifogásolt teljesítés kijavítására hívja fel Vállalkozót. Amennyiben Megrendelő szakszerűtlen vagy célszerűtlen utasítást ad, erre felhívja Megrendelő figyelmét. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Amennyiben a Vállalkozó a felhívás és egyeztetés ellenére ismételten hibásan vagy hiányosan teljesít, akkor hibás teljesítési kötbér kerül felszámításra a Vállalkozó terhére. A hibás teljesítési kötbér mértéke az 5.1. vagy 5.2. pont szerinti vállalkozói díj napi 1 %-a. A hibás teljesítési kötbérre a 4.1. pont szerinti határidő eredménytelen elteltétől a Inba kijavításáig jogosult a Megrendelő. Amennyiben a késedelmi kötbér a 10%-ot meghaladná, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. A szolgáltatás Vállalkozónak felróható ok miatti teljesítési késedelme esetén a Vállalkozó késedeimi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér alapja Vállalkozó az 5.1. vagy 5.2. pont szerinti bruttó vállalkozói díja. A kötbér mértéke ennek 1 %-a naponta a késedelembe esésétől a teljesítésig, de legfeljebb 10%, a szerződés nettó összegére vetítve. Amennyiben a késedelmi kötbér a 10%-ot meghaladná, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Ha kötbér kerül felszámításra, akkor a kötbért a Megrendelő kiszámlázza a Vállalkozónak. Vállalkozó a számláját e szerződés szerinti teljes vállalkozói díjról állítja ki és a kötbér összege beszámítás útján kerül pénzügyi rendezésre, azaz Megrendelő csak a kötbér összegével csökkentett vállalkozói díjat utalja át Vállalkozónak. 5. FIZETÉSI FELTÉTELEK 5.1. Vállalkozó vállalkozói díjként bruttó ,- Ft, azaz hatmillió forintra jogosult Vállalkozó a 2.2. pontban meghatározott szakaszok 3. pont szerinti teljesítés igazolást követően résszámlák benyújtására jogosult Felek a vállalkozói díjat fix átalányösszegnek tekintik, amely összeg jelen Szerződés hatálya alatt nem változtatható meg Megrendelő a Vállalkozó szabályszerűen és hiánytalanul kiállított, megfelelő bizonylatokkal és mellékletekkel együtt benyújtott számláját a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Vállalkozó által megjelölt bankszámlára átutalással megfizeti, amennyiben Vállalkozó jelen szerződés 3. pontjában foglalt teljesítési feltételeket maradéktalanul teljesíti A számlák benyújtása személyesen vagy postai úton lehetséges. Postai úton benyújtott számla borítékján fel kell tüntetni a Megrendelő által megjelölt kapcsolattartó személy nevét. Továbbá elektronikusan kiállított számla esetén a megjegyzés rovatban, egyéb formátumú számla esetén az összeg alatt fel kell tüntetni a kapcsolattartó személy nevét.

8 6. TÁJÉKOZTATÁS 6.1. Felek megegyeznek, hogy a teljesítéshez szükséges, módosult vagy megváltozott információkat a változással egyidejűleg megosztják egymással Felek megegyeznek, hogy közöttük a kapcsolattartás szóban, távbeszélőén vagy elektronikus úton történik. A szerződés teljesítését érintő tájékoztatásokat, egyeztetéseket, ha szóban hangzanak el, Felek kötelesek 1 napon belül elektronikus úton megerősíteni Vállalkozó köteles a megrendelt szolgáltatás teljesítése során a Megrendelő által kijelölt személlyel egyeztetni, valamint az internetes honlap tervét véleményezésre megküldeni. 7. SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPESE, MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁS 7.1. Jelen szerződés rendelkezései a mindkét fél által történő aláírás napján lépnek hatályba Jelen szerződés megszüntetése, 30 napos felmondási idővel, írásos formában lehetséges Megrendelő jogosult jelen szerződéstől - a Vállalkozónak felróható súlyos szerződésszegés esetén - egyoldalú jognyilatkozat formájában elállni Jelen szerződés módosítása vagy kiegészítése csak a Felek kölcsönös egyetértése mellett és írásba foglaltan lehetséges. 8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 8.1. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló évi LXVT. Törvény 5. (5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államliáztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél. Felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 81. -ának (4) bekezdése értelmében az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg. U ^

9 8.2. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásával hozzájárul a szerződés főbb adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. tv 37. (1) bekezdés szerinti Üvegzseb", illetőleg az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételéhez Vállalkozó jelen szerződés aláírásával büntetőjogi felelősségének tudatában nyilatkozik, hogy a vállalkozási szerződés fennállása alatt tudomására jutott állam-, szolgálati- és üzleti titkot, nem nyilvános információkat és személyes adatokat megőrzi. A tevékenysége során ismertté vált olyan adatokról, tényekről illetéktelen szervnek vagy személynek tájékoztatást nem ad, amelyek kiszolgáltatása az állam, Budapest Főváros XTV. Kerület Zugló Önkormányzata, valamint Polgármesteri Hivatala, annak munkatársa, vagy harmadik személy számára jogellenesen hátrányos, vagy jogellenesen előnyös következményekkel járna Vállalkozó a szerződés teljesítése során az általa létrehozott szerzői müvekre vonatkozóan korlátlan felhasználási jogot enged a Megrendelő részére. A Megrendelő a szerzői müveket korlátlanul felhasználhatja, másolhatja, harmadik személy részére átadhatja, publikálhatja Jelen szerződés tárgyi tevékenységének teljesítése során kapcsolattartási, adatszolgáltatási, egyeztetési és intézkedési felhatalmazással bírnak az alábbi személyek: Vállalkozó részéről: Név: Telefon:+ Megrendelő részéről: Név: dr. Teimer Gábor aljegyző Telefon: 06 (1) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9.1. Felek a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit és az irányadó hatályos jogszabályokat és előírásokat tekintik irányadónak Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát lehetőleg békés úton közvetlen tárgyalás alapján rendeznek. /U

10 /? Szerződésszám: 9.3. Jelen szerződés 4 egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti meg Feíek a szerződést elolvasták, értelmezték, és mint ügyleti, üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen, alulírott helyen és napon jóváhagyólag aláírásukkal ellátták. Budapest, május 21. ObonSporí Sportmarketing és Rendezvényszervező Kft. Y\ r >l Budapest, Zsókavár u. 38. ríl >»*te*am: Megrendelő képviseletében: Vállalkozó képviseletében: dr. Papp Csilla jegyző Rápolthyné Korsós Ágnes ügyvezető igazgató

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg PO 005/06 Ügyiratszám: 1-1716&/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 azonosító számú, "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, .. Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Ft l0í^oc2o. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet

Ft l0í^oc2o. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zoborhegy téri Regnum Maríanum Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalása..-rr.j.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

Vállalkozási és felhasználási szerződés

Vállalkozási és felhasználási szerződés Vállalkozási és felhasználási szerződés amely létrejött egyrészről a Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4., törzsszám: 311607, adószám: 15311605-2-41) képviseletében eljár: dr. Berta

Részletesebben

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1-56154/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Századvég Politikai Iskola Alapítvány együttműködési megállapodás A kötelezettségvállalás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Dr. Bakonyi József elnök), mint megrendelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS T(CT VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.; adószáma: 15775883-2-41 MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződés nyilvántartási szám: 2-03528-0000-2013 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűcn Működő Részvénytársaság Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (1024 Budapest, Margit krt. 85., képviseli: Berényi Lajos, a Közbeszerzések Tanácsa elnöke), mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Szerződés hivatkozási szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET mely létrejött egyrészről: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) Postacím: 1444 Budapest,

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

h 0"'h 3U) ík coc, 3$ Jegy^yfítJfflfi^Gábor A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős

h 0'h 3U) ík coc, 3$ Jegy^yfítJfflfi^Gábor A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős Ügyiratszám:... KöteiezeiMg állalást előkészítő osztály: Jegyző A szerződés tárgya: Megbízási szerződés választás közreműködéshez Zuglói Polgárőr és Önkötés Tűzoltó Egyesület részére,., i /, A ^ A kötelezettségvállalás

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben