Július Augusztus Szeptember NAPRAKÉSZ VAGYOK! Üzleti gazdaságtanból ben. Október November December

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Július Augusztus Szeptember NAPRAKÉSZ VAGYOK! Üzleti gazdaságtanból. 2011-ben. Október November December"

Átírás

1 011 Júlus Augusztus Szeptember Határdő Feladat, program Üzlet gazdaságtaból 011-be Október November December

2 Nevezetességek:. Vállalkozó jogvszoy Sul-Cég eve:... Sul-Cég székhelye:... Képvselője (a jog személy képvselője):... Jeletős vállalkozások: Adószáma:... Cégjegyzékszáma:... KSH (Közpot Statsztka Hvatal) száma:... Társadalombztosítás törzsszáma:... Bakszámlaszáma:... Jegyzett tőke (törzstőke) értéke:... Tevékeysége:... Tulajdoosok száma:... Alkalmazottak száma:... Szabaddős programok: Üzletrészem (törzsbetét) értéke:... Tulajdo háyadom:... Hová vé vállalkozással kapcsolatos parterét egy üzlet vacsorára? É* Vedéglátóhely eve: Elérhetőség:... Cím: Telefo:... Ny Holap:... Nytvatartás dő:... K 3. Alkalmazott jogvszoy Mukáltatóm (Sul-Cég) eve:... Foglalkoztatás forma: (Jelölje aláhúzással!) mukavszoy, megbízás jogvszoy, társas vállalkozó, alkalm mukavállaló Mukaterület: (Jelölje aláhúzással!) Pézügy osztály Értékesítés osztály Beszerzés osztály Bér- és mukaügy osztály Ttkárság Mukakör:... Alapbér:... Mukadő (taroda foglalkozás deje):... * Rajzolja be a megadott helyre a településé belül található vedéglátóhelyet! 18 D 3 Általáos formácók Posta szolgáltatás Elérhetőség: Székhely: 1138 Budapest, Duavrág u. 6. Telephely:... (települése legközelebb postafókja) Holap: ( ) Nytvatartás dő:... Fók telefoszáma:... Eredméykategórák + Üzlet (üzem) tevékeység eredméye + Adózás előtt eredméy + Pézügy tevékeység eredméye + Növelő tételek = Szokásos vállalkozás eredméy Csökkető tételek + Redkívül eredméy = Társaság adó alapja = Adózás előtt eredméy Jövedelemadó (társaság adó 10%) Társaság adó = adóalap 10% = Adózott eredméy Jóváhagyott osztalék = Mérleg szert eredméy Posta díjak ( jétől) Belföld levél, yomtatváy (30 g-g) 90 Ft Levelezőlap, képeslap 90 Ft Ajálott levélposta küldeméy 5 Ft Elsőbbség levél, yomtatváy (30 g-g) 115 Ft Tértvevéyes küldeméy 145 Ft Szabályos címzés C6 boríték eseté Számlaosztályok a számlakeretbe 1. számlaosztály: Befektetett eszközök. számlaosztály: Készletek Eszközszámlák 3. számlaosztály: Követelések és pézügy eszközök 4. számlaosztály: Források Forrásszámla 5. számlaosztály: Költségemek 6. számlaosztály: Költséghelyek, általáos költségek Költségszámlák 7. számlaosztály: Tevékeységek költsége 8. számlaosztály: Ráfordítások Ráfordításszámla 9. számlaosztály: Értékesítés bevétele Hozamszámla 0. számlaosztály: Nylvátartás számlák Mérlegszámlák Eredméyszámlák Ajálott küldeméy eseté a posta elsmer a küldeméy átvételét, amt a feladó a feladóvevéyel gazolhat. Elsőbbség levél eseté külö jelölést haszál a posta, amely a küldeméyt véggkísér a felvételtől az átadásg, és mde posta kezelőt elsőbbség továbbításra kötelez. A levél másapra a címzetthez ér. Reklámkadváyak tekt a posta a megbízó által meghatározott körbe terjesztett címzés élkül kadváyokat. Tértvevéyes küldeméy eseté a feladó meggyőződhet a küldeméy átvételéről, hsze a posta az aláírással gazolt átvételről a megbízót értesít. Belföld postautalváy, mt a készpézfzetés bzoylata alkalmas készpéz posta úto törtéő továbbítására. Általáos határdők: 010. december 31., 011. május 31. Mérleg fordulóap: a gazdaság év utolsó apja 010. december 31. Beszámoló elkészítés határdeje: fordulóap utá 150. ap 011. május 31. Közzététel határdeje: fordulóap utá 150. ap 011. május 31. Társaság adó bevallása 011. május 31. Iparűzés adó bevallása 011. május

3 Forgás dő Raktárkhaszálás mutató Khaszálás mutató = Átlagkészlet F. dõ = Nap eladás forgalom Khaszált raktártér (terület vagy légtér) Teljes raktárterület Mmálbér A dolgozók mmáls mukabérét törvéy írja elő jauár 1-jétől Ft/hó teljes foglalkoztatás (het 40 óra) eseté. Család pótlék A beszámolókészítés területé Tartós eszközök aráya Forgóeszközök aráya aráya övekedése hatékoysága Befektetett eszközök fedezete Tárgy eszközök fedezete Befektetett eszközök Összes eszköz Forgóeszköz Összes eszköz Összes forrás Jegyzett tőke Adózott eredméy Befektetett eszköz Tárgy eszköz A gyermek evelés és skoláztatás költségehez az állam hav redszerességgel család pótlékkal járul hozzá. 1 gyermekes család eseté 1 00 Ft/fő/hó gyermekes család eseté Ft/fő/hó 3, lletve több gyerek eseté Ft/fő/hó. A mukaerő-gazdálkodás területé 1 mukaapra jutó ktűzött feladat Ktûzött feladat Mukateljesítméy = Tervezett mukadõ 1 db-ra jutó mukadő Mukadõ-teljesítméy = Tervezett mukadõ Ktûzött feladat ** EU Tájékoztató Szolgálat ( ) 1 mukaapra jutó teljesített feladatok Teljesített feladat Mukatermelékeység = Ledolgozott mukadõ 14 7 Egyéb adók Az Európa Uó hvatalos fzetőeszköze: Jövedék adó Egyszerűsített vállalkozó adó Gépjárműadó Hely adók: parűzés adó, kommuáls adó, degeforgalm adó Járulékok Társadalombztosítás (mukáltató kötelezettség) yugdíjbztosítás járulék 4% 1,5% természetbe EBJ egészségbztosítás járulék % 0,5% pézbe EBJ mukaerőpac járulék 1% társadalombztosítás járulék 7% Egyé járulékfzetés (mukavállaló kötelezettsége) yugdíjjárulék 10% 4% természetbe ebj egészségbzt. járulék 6% % pézbe ebj mukaerőpac járulék 1,5% egyé járulék 17,5% 1999: euró mt bakszámlapéz 00: euró már készpézbe s bevezetve Jegybak alapkamat változása: től 10,50% től 6,5% tól 10,00% tól 6,00% tól 9,50% tól 5,75% tól 8,50% tól 5,50% től 8,00% től 5,5% től 7,50% tól 5,50% tól 7,00% től 5,75% től 6,50% től 6,00% Számlaytás Ö s ythat bakszámlát. Gyűjtsö formácókat a évesek bakszámlaytásáak lehetőségeről! * EU Tájékoztató Szolgálat ( ) Htelek és kamatok Magyarországo 011 Lakosság folyószámla betét kamata: 1,5,5% Folyószámlahtel htelkamata:,8% Lakosság megtakarítás számlák betét kamata:,75 4,5% Lakáscélú htel htelkamata: változó Vállalkozó folyószámla betét kamata: 0,10% Megtakarítás kamata a folyószámlá: 0 3,5% Vállalkozó forgóeszközhtelek kamata: 4,00 7,5% OTP-osztálypéz számla betét kamata 3,50% 1 ( ) 9

4 Amt magamról tud kell 011 Természetes személy vagyok Jauár Február Márcus Határdő Feladat, program Vezetékév:...Keresztév: taítás ap Születés hely, dő:... Elérhetőségem Álladó lakhely:... Ideglees lakcím:... Levelezés cím:... E-mal cím:... Telefoszám:... Mobltelefoszám:... Szükséges azoosító számok Személygazolváy száma:... Dákgazolváy száma:... Tauló törzsszám:... Adóazoosító jel:... Társadalombztosítás jel (TAJ-szám):... Áprls Május Júus Kapcsolatom jog személyekkel 1. Tauló jogvszoy Iskolám eve:... Iskolám címe (székhelye):... Iskolám OM (Oktatás Msztérum) azoosítója:... Igazgató (a jog személy képvselője):... Osztályfőök (mukahely vezető):... Üzlet gazdaságta szaktaár (mukaráyító):... Dákbzottság vezetője (érdekképvselet):... 19

5 4 Naprakésze számvtelből! Törvéy szabályozás: 005. év XXVI tv. a számvtel szabályozásról szóló 000. C. tv. módosításáról + Eszközszámla Mérlegszámlák Köyvelés számlák típusa Forrásszámla + +/ Helyesbítõ Techka számla számla /+ + Ráfordításszámla + Költségszámla Mérleg szert vagyo Eredméyszámlák Hozamszámla + Árbevételszámla + Mérleg ESZKÖZÖK (aktívák) FORRÁSOK (passzívák) E Ft A: Befektetett eszközök D: (saját forrás) I. Immateráls javak I. Jegyzett tőke II. Tárgy eszközök II. Tőketartalék III. Befektetett pézügy eszközök III. Eredméytartalék B: Forgóeszközök IV. Mérleg szert eredméy I. Készletek E: Céltartalék II. Követelések F: Kötelezettségek (dege forrás) III. Értékpapírok I. Hátrasorolt kötelezettségek IV. Pézeszközök II. Hosszú lejáratú kötelezettségek C: Aktív dőbel elhatárolás III. Rövd lejáratú kötelezettségek G: Passzív dőbel elhatárolás Eszközök összes értéke Források összes értéke E Ft Alkalm bélyegek megjeleése 00 éve született Batthyáy Lajos mszterelök éve jelet meg Molár Ferec: Pál utca fúk regéye 007 Magyarország ksebbségek 008 XXIX. Olmpa játékok, Pekg 008 A Tudomáy Vlágfóruma 009. ovember éve született Helta Gáspár író, yomdász éve született Frédérk Chop zeeszerző éve született Barabás Mklós festő éves Madách Imre: Az ember tragédája című műve Formula 1 Magyar Nagydíj 010 Közérdekű telefoszámok: Magájellegű telefoszámok: Metők 104 szülő:... Tűzoltók 105 szülő:... Redőrség 107 skola:... Segélyhívó 11 barát:... Tudakozó plusz Belföld tudakozó Gazdaság témájú sajtótermékek HVG Het vlággazdaság 168 óra Progresszív Magaz Vlággazdaság Fgyelő Haszo Nap Gazdaság Közgazdaság Szemle Pac és Proft Mutassa be települését üzlet parteréek! Település eve:... Elérhetőség:... Ökormáyzat hvatal címe:... Holap:... Földrajz megközelítés:... Közúto:... Voattal:... Repülővel:... Helyezze el a megadott térképe települését és a legközelebb agyobb várost! 17 Üzemayagelszámolás A saját tulajdoú gépkocs üzemayaghaszálatát a vállalkozás elszámolásába az APEH egedélye alapjá és mértékébe lehet elszámol. Egedélyezett ormák től Bezüzemű gépkocsk alaporma átaláy mértéke A kereskedelm értékesítés területé Árrés-szt Haszokulcs Elábé-szt árrés ÁSZ ettó eladás ár árrés HK ettó beszerzés ár Átlagok ettó beszerzés ár elábé ettó eladás ár * Egészítse k a háyzó adatokat a taév folyamá az APEH holapjáról! Egyszerű számta átlag 1... Egedélyezett üzemayagárak: Súlyozott számta átlag Négyzetes (kvadratkus) átlag q * f f * g, lletve Kroologkus átlag 1 k Mérta (geometra) átlag g 1 * *...* A saját gépkocs vállalat célú haszálata eseté a gépkocs értékcsökkeését s k lehet fzet a dolgozóak. Ez a megtett klométerek alapjá számolható el. Jeleleg 9 Ft/km egedélyezett (006. jauár 1-jétől). A vállalat célból törtéő távollét eseté a dolgozóak 300 Ft/ap apdíj s elszámolható saját fogyasztásra. R (terjedelem) = ma m Szórás f ( ) f 6 15

6 Naprakésze pézügyekből! Pézügy formácók Magyar Nemzet Bak alapítása: 194. júus 4. Magyarország csatlakozása a Vlágbakhoz: 198. Kétsztű bakredszer bevezetése: jauár 1. Megalakul a bakok felügyelet szerve, a PSZÁF (Pézügy Szervezetek Állam Felügyelete): 000. Hazák smertebb hteltézete: cím:* Budapest Bak... CIB Bak... Erste Bak... ING-Bak... Kereskedelm és Htelbak K&H Bak... Magyar Kereskedelm Bak MKB Bak... Országos Takarékpéztár OTP Bak... Raffese Bak... Takarékszövetkezetek:... UCredt Bak... * Írja be a településé, lletve a köryezetébe található hteltézetek címét! Magyarország hvatalos f zetőeszköze:* 1000 körül: déár (Szet Istvá) 130-as évek: arayfort (Károly Róbert) 1848: Kossuth-bakó, első magyar bakjegy 197-g: koroa 197-től: pegő augusztus 1-től: fort 1997-től: korszerű fortbakjegy-sorozat kbocsátása Emlékérmék: Kálv emlékérme: 5000 Ft-os Kálv Jáos születéséek 500. évfordulójára Kazczy emlékérme: Ft-os Kazczy Ferec születéséek 50. évfordulójára Bák Doát emlékérme: 1000 Ft-os Bák Doát születéséek 150. évfordulójára Radót emlékérme: 5000 Ft-os Radót Mklós születéséek 100. évfordulójára * Pézek az MNB tájékoztató füzete 8 Naprakésze statsztkából! Vszoyszámok részsokaság adata a) megoszlás vszoyszám V m = összese adat b) damkus vszoyszám lácvszoyszám Vzsgált dõpot/dõszak adata V l = V= Megelõzõ dõpot/dõszak adata = tárgydõszak 1 l bázsvszoyszám: V b = 0 V Vzsgált dõpot/dõszak adata b = Kválasztott dõpot/dõszak adata 0 = bázsdõszak damkus vszoyszámok kapcsolata V * l 1 V * * l V l = V b c) teztás vszoyszám (1. smérv) V = (. smérv) Vzsgált adat V= Vszoyítás adat d) koordácós vszoyszám összehasolító vszoyszám részsokaság V k = z részsokaság z = a sokaság egy másk részsokasága (azoos smérve belül) A készletgazdálkodás területé Fajlagos ayagfelhaszálás Ayagkhozatal mutató Fordulatok száma Vszoyszámok alkalmazása Felhaszált ayag FA = Elkészült termék Elkészült termék AKM = Felhaszált ayag F. szám = Eladás forgalom Átlagkészlet 13 A magyar adóredszer 011-be Általáos forgalm adó Személy jövedelemadó alapja jövedelem 1,7 Szja mértéke: 16% Az alap adójóváírás jogosultság határa Ft, mértéke 16%, de mamum hav Ft. Család adókedvezméy: ma. eltartott utá Ft/hó/kedvezméyezett. Az adóalap kedvezméy kedvezméyezettekét 3 eltartott felett: Ft/hó. Általáos adómérték: 5% Kedvezméyes adómérték: 18% Kemelte kedvezméyezett mérték: 5% Termékértékesítés humá gyógyszerek, hagyomáyos gyógyövéy, segédeszközök vakok számára, köyv, aplap stb. Áfametesség: Tárgy adómetes termékértékesítés és szolgáltatások földterület, lakógatla, lakógatla bérbeadása, kollégum ellátás, posta szolgáltatás, pézügy szolgáltatás, köz- és felsőoktatás, humá egészségügy ellátás stb. Alay adómetesség értékhatára jellemzőe Ft. (Ez az adóalay éves termékértékesítéséek és szolgáltatásyújtásáak összesített elleértéke.) Adómetesség levoás joggal jellemzőe termékeport esetébe alkalmazható. (A korább 0%-os adókulcsot váltotta fel!) * EU Tájékoztató Szolgálat ( ) Társaság adó *www.euvoal.hu EU Tájékoztató Szolgálat ( ) euró = 64,01 Ft euró = 66,80 Ft Az adó alaya: gazdaság társaságok, szövetkezetek, állam vállalatok Az adó tárgya: a megszerzett jövedelem Az adó alapja: a módosított (övelt, csökketett) adózás előtt eredméy Az adó mértéke: 10% (500 mlló Ft felett adóalapra 19%) 10 11

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési

Részletesebben

Személyi jövedelem adó SzJA

Személyi jövedelem adó SzJA ADÓZÁS GYAKORLATOK SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA 1. Gyakorlat A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont)

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont) JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 2128-06 Jövedelemadózási feladatok A Mind az elméleti kérdéseket, mint a számításos feladatokat a 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályok alapján kell megoldani! Ettől eltérő

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról illetve a hitelintézetek különadójáról vonalkód helye H IV A T A L (A) Nemzeti

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi Beszámolójához I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Tudás-Vár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság 2.

Részletesebben

2013. május NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság

2013. május NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Érvényességi idő: 2013. 05 14. 11 óra 10 perc a vizsgakezdés szerint Minősítő neve, beosztása: Pankucsi Zoltán NGM főosztályvezető Készítő szerv: Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

NYERS GÁBOR: Kontrolling és a költségvetés folyamatos ellenõrzése a PSZÁF gyakorlatában 518

NYERS GÁBOR: Kontrolling és a költségvetés folyamatos ellenõrzése a PSZÁF gyakorlatában 518 Tartalom KÖZPÉNZÜGYEK MONETÁRIS ÉS FISKÁLIS RENDSZER ERDÕS TIBOR: Stagflácó és moetárs poltka 36 BÁGER GUSZTÁV PULAY GYULA: A költségvetés tervezés makrogazdaság kockázataak elemzése 384 KUTASI GÁBOR:

Részletesebben

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM

36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. TARTALOM 36. szám 125. évfolyam 2010. december 3. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 11/2010. (XII. 3. MÁV Ért. 36.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

2009. évi Éves beszámolójához

2009. évi Éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Társaság 2009. évi Éves beszámolójához Dr. Benedek János Vezérigazgató Budapest, 2010. március 30. VÁTI Nonprofit Kft. 2009. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 1 I. A Társaság

Részletesebben

BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról illetve a hitelintézetek különadójáról vonalkód helye H I V A T A L (A) Nemzeti

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 1 8 1 0 6 0 9 2 5 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Pilisi Gerje Horgász Egyesület egyéb szervezet megnevezés az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi A számviteli

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

Adózási példatár. Tartalomjegyzék. Dr. Huszár Lilla

Adózási példatár. Tartalomjegyzék. Dr. Huszár Lilla 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 1. Társasági adó...2 2. ÁFA...12 3. Személyi jövedelemadó...24 4. EVA...32 5. Bérjárulékok...34 6. Egyéb adójellegû kötelezettségek - speciális elvonások...41 7. Illetékek...43

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Ügyirat száma: Ügyfél azonosító: Iroda kódja: A) Az Egyéni Vállalkozó adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés 1 1. Az Egyéni Vállalkozó

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás Megoldások a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy emelt szintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez közzétett típusfeladatokhoz 1 I. Feleletválasztás

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben