HÍRLEVELE TÉNYKEDÉS. Az új tanév, munkaév és művészeti évad kezdetén kö - Veni Sancte. A Bencés Diákszövetség. XXII. évf. 2. szám 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLEVELE TÉNYKEDÉS. Az új tanév, munkaév és művészeti évad kezdetén kö - Veni Sancte. A Bencés Diákszövetség. XXII. évf. 2. szám 2011."

Átírás

1 PAX ET GAUDIUM A Bencés Diákszövetség HÍRLEVELE XXII. évf. 2. szám Szent Mihály hava TÉNYKEDÉS Veni Sancte Az új tanév, munkaév és művészeti évad kezdetén kö - szöntő soraimmal Boldog II. János Pál pápa magyarországi lelkipásztori látogatásaira emlékezem, azok kerek évfordulója kapcsán. A Szentatya 15 éve kereste fel hazánkban ősi lelki és szellemi fellegvárunkat, ahol az első tanév ezer esztendős elindulását köszöntötte. Magam is személyesen jelen lehettem Pannonhalmán ezen az eseményen, ahol a bencés közösség ünnepi ebédjén Asztrik főapát úr köszöntő beszédében külön is megemlékezett a hazai oktatás kezdeteiről. Szavait idézem: Szentatya! A zsoltárban olvassuk: Boldog az a nép, mely tud ünnepelni. A magyar nép szeret, tud is, és van okunk ünnepelni ban a magyarok a nyugati kereszténységhez csatlakozásnak, Szent Márton monostora alapításának és az első magyar iskola létrejöttének millenniumára emlékeznek. Ennek a millenniumi emlékévnek a legfőbb és legfontosabb eseménye számunkra az, hogy Róma püspöke testvérként és vendégként itt van közöttünk. Valóban ünnep az oktatás kezdeteire emlékezni és egy új tanévnek elébe nézni. Ünnep a Veni Sancte, a Szentlélek hívása, még akkor is, ha a tanulás, a munka, önmagunk nevelése fáradságos feladat, amely ellen emberi természetünk gyakran lázadozik. Szentatyánk ennek a feladatnak vállalásához is bátorítást adott. Különösen is kedvesek voltak azok a közvetlen, előre le nem írt szavai, amelyekkel Győrben a viharos jellegű időjárásra utalva a szentmise végén elbúcsúzott. Türelemre intése közvetlenül a mostoha, szeles időre vonatkozott, de ennek a munkaév kezdetén, a Szentlelket várva mélyebb jelentést is tulajdoníthatunk, mintha egy tanévnyitó bátorítás lenne. Boldog II. János Pál pápa akkor így fogalmazott: Ezért az erős szélért is szeretnék köszönetet mondani. Tudjuk, hogy amikor pünkösdkor Jeruzsálemben megszületett az Egyház, akkor nagy szél fújt. Ez a mai nagy szél is erre emlékeztet bennünket: az Egyház születésére. Azt kívánom egyházatoknak, és ennek a népnek, ennek az országnak, hogy a Szentléleknek erős szele érintse meg! Íme, a kellemetlen szél nemesítő, közösségformáló erővé válhat. (Milyen sokszor átéltük ezt a pannonhalmi szélviharokban!) Ezt teszi velünk a Szentlélek szele a tanulás, önalakítás, hivatásunk gyakorlása kellemetlennek tűnő feladataiban. És a tanulás nem csak a diákok feladata, hanem mindnyájunké, hogy többek legyünk, lelkiekben és szellemiekben gazdagodjuk, és ezáltal megújuljon életünk. (folytatás a következő oldalon)

2 2 TÉNYKEDÉS PAX ET GAUDIUM Folytatás az előző oldalról A másik pápalátogatás (az első!) éppen 20 esztendeje volt augusztusban, amikor akkori Szentatyánk pápaként először lépett hazánk földjére. Budapesten a Hősök-terén augusztus 20-án ünnepi szentmisét mutatott be magyar népünk lelki megerősítésére. A szentmisén a Szentatya homíliájában megemlékezett arról, hogy Szent István királyunk Krisztusra, a sziklára építette házát. Ezt a házat nekünk építette, amely ma is fennáll. A király küldetéséről a következőket mondta: A királynak ugyanis, mivel ő kormányoz, az a hivatása, hogy az egész nemzet közös javának első szolgája legyen. István király, ezt a házat ezer évvel ezelőtt őseiteknek építette, és rajtuk keresztül a magyarok minden nemzedékének, akik azóta követik egymást országotokban. Az ország polgárainak is feladata az, hogy a közjót szolgálják: A nemzet csak akkor remélhet egy jobb jövőben, ha polgárai képesek közös erőfeszítéssel felelősséget vállalni a közjóért. Mindezt csak a keresztény életre lehet alapozni: A valódi emberi kultúra számára ugyanis csak a keresztény értékek tudnak szilárd alapot teremteni. Feltehetjük a kérdést: miért? Hiszen van számtalan más értékrend, vallás, világnézet. Azt gondolom azért, mert Krisztus evangéliuma az emberi szívekben, erkölcsi rendben olyan törvény, mint a természet világában a természettörvény. Mindkettőt Isten határozza meg, a Teremtő és a Megváltó. Hiszen Jézus: Isten. Miként manapság gondot fordít a világ a környezetvédelemre, hogy biztonságban éljen az ember a Földön, ugyanúgy kell a kinyilatkoztatott erkölcsi törvényhez igazodnunk, hogy örökké élhessünk. A munkaév kezdetén a biztos szikla alapot, a Szentlélek szelét kérem a kedves Olvasó és bencés diáktársaim számára, kívánom gyermekeknek, fiataloknak, szülőknek és idősebbeknek egyaránt. Magam is szeretnék osztozni a szülők és pedagógusok nevelő munkájában hitünk titkainak oktatásával és a keresztény életre neveléssel, úgy is, mint a Mária Rádió hitoktatója. Sorsközösséget vállalok a diákokkal is mint a jó pap, aki holtig tanul. Kérjük a lelki és szellemi gyarapodás e nemes feladatához közösen a Szentlelket: Szentlélek Isten szállj le ránk, elmét derítő tiszta láng, öntsd lelkeinkbe, melyeket megszenteltél, kegyelmedet! (Hozsanna 102. ének) Lelkipásztori szeretettel: Dr. Szederkényi Károly (Ph 77) c. prépost, esperes, gazdagréti plébános Szederkényi Károly dr. c. prépost, plébános (Bp.-Gazdagrét), esperes (Budai-Középső Espereskerület) Született Budapesten, február 26., szentelték Budapesten, június 9. Káplán Esztergom-Vár főplébánián , Budaörsön , Bp.-Szent Rita plébánián , Bp.-Szent Család (VI. kerület) plébánián , plébános Bp.-Farkasréten plébániai kormányzó is a Bp.- Gazdagrét Szent Angyalok plébánián Plébános a Bp.- Gazdagrét Szent Angyalok plébánián augusztus 1-től. H. esperes , esperes Főszentszéki bíró A Mária Rádió igazgatója , címzetes prépost ÖRÖKFOGADALOM-TÉTEL TIHANYBAN Több mint háromszáz év után ismét örökfogadalomtétel helyszíne lehetett a tihanyi bencés monostor temploma augusztus 13- án, ahol VÁRSZEGI ASZTRIK pannonhalmi püspök, főapát a Benedek-rendi kö - zös ség tagjává fogadta BARKÓ ÁGOSTON és MIHÁLYI JEROMOS testvéreket, akik a tihanyi bencések közösségében fogják Istent és embertársaikat szolgálni. BARKÓ GÁBOR, aki a rendben az ÁGOSTON nevet kapta, győri származású, MIHÁLYI NORBERT pedig, aki a szerzetesi néven immár JEROMOS testvér, Bakonyszentlászlón nevelkedett. Osztály fő - nökeik TÓTH KONSTANTIN és MÁTHÉ RAJMUND atya voltak. Igazgatóikhoz, CSÓKA GÁSPÁR atyához, valamint BÁRDOS ORESZTÉSZ és JÁKI TEODÓZ atyákhoz, szintén meghatározó élmények kapcsolják őket. Ágoston testvér Teodóz atyával járt Moldovában is. Ágoston az ELTÉn latin-történelem szakon tanult, Jeromos a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen teológus szakon végzett. (Magyar Kurír) Isten végtelen kegyelme kísérje őket útjukon és tartsa meg őket választásukban és hitükben!

3 ELNÖKSÉGI HÍREK Összefoglaló az Új Elnökség határozatairól 3 A június 8-án megtartott elnökségi ülésen az Elnökség megalkotta ügyrendjét, ezzel sok éves mulasztást pótolt be. Ezen és az ezt követő július 6-i ülésen az alábbi érdemi határozatok születtek még: 4/2011. (VI.08.) ÚjEln. számú h a t á r o z a t: Az Elnökség rendelkezett a Diákszövetség lejárt, nem vitatott tartozásainak kifizetéséről. 5/2011. (VI.08.) ÚjEln. számú h a t á r o z a t: Az Elnökség felkérte Németh Lászlót, hogy a Bencés Flotta ügyét teljes döntési jogkörben rendezze és biztosítsa annak, akár változó szervezeti keretek közötti, zavartalan működését. 11/2011. (VI.08.) ÚjEln. számú h a t á r o z a t: Az Elnökség minden folyó ügyet ellentétes értelmű határozatáig a jelenlegi állapotnak megfelelően engedi tovább rendezni. 15/2011. (VII.06.) ÚjEln. számú h a t á r o z a t: Az Elnökség felkéri dr. Illés Géza egyéni ügyvédet, hogy a Diákszövetség peres képviseletét a folyó jogvitában lássa el. 16/2011. (VII.06.) ÚjEln. számú h a t á r o z a t: Az Elnökség felkéri Kovács Pétert (Ph 05), hogy a Bencés Flotta adminisztratív ügyeinek intézését Németh Lászlótól vegye át. 18/2011. (VII.06.) ÚjEln. számú h a t á r o z a t: Az Elnökség megköszöni és elfogadja Petényi Márk (Ph 00) és Varga Álmos (Ph 00 )(Domain Registrar Kft.) felajánlásait a BDSz online kommunikációjával kapcsolatban. A Domain Registrar Kft. az elkövetkező három évben támogatási szerződés keretében ingyen üzemelteti a bencesdiak.hu oldalt, illetve segít a bdsz.hu kifejlesztésében. 20/2011. (VII.06.) ÚjEln. számú h a t á r o z a t: Az Elnökség újraválasztja a Segélyalap Bíráló Bizottságot. A Segélyalap Bíráló Bizottság tagjai: Gerencsér Sándor, Horányi Márton, Keller Péter és Tömör László. 21/2011. (VII.06.) ÚjEln. számú h a t á r o z a t: Az Elnökség felkéri Péter Tamást, hogy Kovács Péterrel, a tagnyilvántartás területi alapú rendezését kezdje meg. Határoz a Bencés Naptár 2012 kiadásáról, felkéri Bischof Pétert, Péter Tamást és Kovács Pétert a munkálatok megkezdésére. Az Elnökség határoz továbbá a Bencés Családi Nap 2011 megrendezéséről Tihanyban, főszervezőnek felkéri Vennesz Pétert. Az elnökségi ülések teljes jegyzőkönyve elérhető a oldalon. A BDSz Elnöksége Kukorelli István elnök, Tombor András alelnök, Hortobágyi T. Cirill rendi alelnök, Deli Gergely főtitkár, Benkő Zoltán, Bischof Péter, Kemény Gábor, Péter Tamás és Szalay Kornél Géza elnökségi tagok Kedves Diáktársak! Megváltozott a BDSZ dokumentációs irodájának címe. A küldeményeket kérjük ezentúl az alábbi címre küldeni. BDSZ, Mathias Corvinus Collégium 1016 Budapest, Somlói út 51. sz. Egy különleges adomány története Június végén nagyon kedves és meglepő levél érkezett Diákszövetségünk Ilka utcai dokumentációs központjába. A váratlan meglepetést egy Ame ri - kában élő diáktársunk ALPÁR JÁNOS (So 44) okozta, aki ott a Saint Luke Szemészeti Intézet orvosaként tevékenykedik. Levelében jóleső humorérzékkel írja, hogy figyelemmel kíséri a Diákszövetségünket érintő nehézségeket, és látja, hogy a magyar jogi nyelv is legalább olyan szövevényes, mint az angol. A levélhez mellékelve pénzadományt is küldött, megjegyezve, hogy akár testét is felajánlaná Diákszövetségünknek, de az már 5 dollárt sem ér, így inkább csekket küld. Ezúton is köszönjük Alpár János diáktársunknak kedves levelét és adományát, erőt, egészséget kívánunk neki itthonról! A BDSz elnöksége A diákszövetség 4/2007. évi küldöttgyűlési határozata TAGDÍJ: 5.000,- Ft vagy 500,- Ft regisztrációs tagdíj évente: a 25 év alatti, ill. 70 év feletti diáktársaink részére), illetve mindazok számára akik ezt választják. (A felszentelt papjaink, a rend tagjai, valamint a kö zép - iskolá sok az alapszabályunk szerint tagdíj-mentességet élveznek.) A Tagdíj befizethető: sárga csekken (általában a Hír levéllel küldünk, de külön kérésre is szívesen pos tázunk), vagy a számlára átutalással, vagy a K&H Bank fiókjaiban közvetlen készpénzbefizetéssel. A BDSZ számára az a kedvezőbb, ha átutalással, vagy közvetlen készpénzbefizetéssel rendezed. A tárgyévi tagdíjak befizetési határideje május 31. Külföldről történő utalás esetén: SWIFT kód: OKHBHUHB IBAN: HU Bank neve és címe: K&H Bank Zrt. Győr Kedvezményezett neve: Bencés Diákszövetség

4 4 ÉLETEMMEL DICSÉREM ISTENT PAX ET GAUDIUM Várom itt a kapu előtt a többieket, mert fogadtuk egykoron, itt találkozunk, ha följutunk, ha följutunk Nagy Gáspár: Ha följutunk (részlet) Közösségben biztos az út (beszélgetés Kukorelli Istvánnal a BDSZ új elnökével) Ha azt mondom, modesztpaszta, mi jut eszébe? Rémlik valami Úgy tudom, ez egy étel, májasféleség, mellyel éveken keresztül rettegésben tartották a pannonhalmi diákokat. Állítólag annyira utálta mindenki, hogy az egyik évfolyam, Jankovics Marcelléké, egy étkezés alkalmával feltapasztotta az ebédlő plafonjára. Igen, hallottam róla, de mi már nem ettünk modesztpasztát. Viszont imádtuk a cikóriakávét. Csupa erő, csupa izom, pannonhalmi kávét iszom! hangzott a Szent Márton hegyi mondóka. Menzakaját kaptunk, ez minden kollégista életében meghatározó élmény, de utólag azt mondom, nem volt rossz az ellátás. A színvonala természetesen mindig függött a rend aktuális gazdasági helyzetétől. Önt ki ajánlotta a gimnáziumba? Szülőfalum akkori plébánosa, Hirsch Sándor, Albert atya, aki korábban szerzetes volt. De támogatott a téti körorvos is, gimnáziumi igazgatónk, Kapuy Vitál édesapja. A protekciósok közé tartoztam. Pannonhalmára kerülni rangot jelentett, más kérdés, hogy politikai szempontból nem volt kockázatmentes. Sokaknál egyenesen egzisztenciális veszélyként merült fel, esetemben nem, édesanyám tsz-tag volt és háztartásbeli, apám rokkant, nehéz lett volna őket sakkban tartani. Van abban valami, hogy Pannonhalmán annyira egyedül van az ember, hogy mindenképp kiderül róla, kicsoda? Persze, a zárt közösségek ember- és önismeretre nevelnek. Pannonhalmára ez hatványozottan igaz. Néhány hónap alatt összecsiszolódott az osztályközösség, szigorú hierarchiák alakultak. Kell hozzá némi szerencse, hogy jó közösségbe kerüljön az ember, azt hiszem, a mi osztályunknak ez megadatott. Ha nem is érezte így az egész csapat, az biztos, hogy létrejött egy összetartó kemény mag, mely szolidáris volt a többiekkel; integráló, és nem kizáró típusú közösséget alkottunk. A sport mentén is szerveződtünk, és most a negyven éves érettségi találkozó után megállapítható, hogy a focicsapat mai napig egyben van. Fizikailag is egymás közelében éltünk, húsz-harminc fős hálókban aludtunk. Beszéljünk a tanárairól. Latinos osztályban végzett. Ki volt az osztályfőnöke? Csóka Gáspár atya. Latint és történelmet tanított, és levéltárosként is dolgozott. Szerencsénk volt vele, megértett bennünket, nem volt nagy a korkülönbség. Mai napig többen tartjuk vele a kapcsolatot. Jó, hogy velünk van, éppen ez évben köszönthettük Őt az aranymiséjén. És ha jól tudom, akkoriban kizárólag bencés atyák tanítottak. Így van. Egyetlen civil tanárunk volt, Tálas Zoli bácsi, aki a tornaórákat tartotta és a fotó szakkört vezette. Sokan beleszerettek a fényképezésbe. Hittantanára, Tarnay Brúnó? Igazi filozófus-alkat volt, kicsit távolságtartó, hűvös pedagógus, kevés embert és nehezen engedett közel magához. Jobban értékelte az olvasottabb, műveltebb tanítványait, bár mindig nyitott maradt azokra is, akik igyekeztek felzárkózni. Olyan olvasmányokat adott a kezünkbe, úgy fölfegyverzett minket az ideológiai vitákra, hogy egyetemi stúdiumaim e tekintetben semmi meglepetést nem tartogattak. Nemcsak a klasszikusokon vezetett végig minket, hanem például Lukács György írásait is megismertette velünk. Természetesen Pannonhalmán is az állami tanrend teljesítése volt a kötelező minimum, de általánosságban elmondható, hogy sohasem tanórákban vagy tanrendekben gondolkodtak a tanáraink, mindig voltak plusz információk, plusz feladatok. Szinte teljes képet kaptunk például a kortárs irodalomról. Fél - órákat, órákat beszéltek nekünk olyan írókról, költőkről, akiknek a neve sem szerepelt a központi tananyagban. Ott tanultam meg, a tankönyv lehet nívó-díjas, és lehet silány, vérezhet ezer sebből lényeg, hogy az oktató soha, semmilyen körülmények között nem hagyatkozhat kizárólag arra. Faggyas Edvin? Meghatározó személyiség volt az életünkben, sajnos 1970-ben meghalt. Kémiát és biológiát oktatott, az ő tevékenységének köszönhető, hogy a pannonhalmi diákok közül annyi or vos és természettudós került ki. Igazi példakép, nagy tudós volt, jó és humánus pedagógus, fantasztikus tanáregyéniség. Ha megjelent, néma csend lett körülötte. Az órái minden percét élveztem. Arra volt kíváncsi, mit tudunk, nem az ellenkezőjére, ugyanakkor nagyon pontosan felmérte az embert, a tőle kapott érdemjegy minden esetben a realitásokat tükrözte féltük, de jó értelemben. Éjjel-nappal olvasott, közben állandóan kávét ivott. A nagyapánknak tekintettük, ő volt anno Gáspár atya osztályfőnöke.

5 ÉLETEMMEL DICSÉREM ISTENT 5 Lővey Félix? Ő a párhuzamos osztály osztályfőnöke volt. Molnár Marcián atyával együtt matematikát tanított, a diákok x/2-nek becézték. Nemrég meglátogattam Tihanyban, és a mai napig azzal cukkol, miért mentem jogásznak. Feltétlenül említeni kell még magyar tanárainkat, Szabó Flórist és Sulyok Efrém atyákat. Frömi bácsi kőkeményen visszakövetelte óráról órára feladott memoritereit. Jó humorú tanárunk volt Jáki Zénó, aki ugyancsak a régi vágású pedagógusaink közé tartozott és fizikára tanított minket. Villányi Anaklét atya próbálta tanítani az orosz nyelvet, Szigeti Kilián atya a föld rajzot és az ének-zenét, Iróffy Huba atya pedig a rajzot, változó sikerrel. Mesélte, hogy élénk vitákat folytattak egymással a különféle órákon. Miről vitatkoztak? A vallás megújításáról, tudomány és vallás eredményeinek összeegyeztethetőségéről, Istenről, az egyházhoz való viszonyról. Ön mit gondolt? Hogy meg kell újítani a vallást, mert az egyháznak meg kell tudnia szólítani a hívőket. És nemcsak a reneszánsz pápák bűneivel voltunk tisztában, azt is láttuk, hogy a jelen egyházát is emberek alkotják. Pontosan tudtuk, kik azok az atyák, akik valóban Istent szolgálják. Nem könnyű eljutni Istenhez. Már akkor sem vontam kétségbe a tudományosan megalapozott ismeretek fontosságát, de kétségtelen, elér az ember tudománya az Omega-pontig, és onnan nincs tovább, onnan csak a hittel léphet tovább. Hogy viszonyul a hitetlenséghez? Alkotmányjogászként azt mondom, a világnézeti szabadság mindenkinek alapjoga, de nagyon nehezen tudom elképzelni a hit nélküli embert. Több ilyen ismerősöm van, tiszteletben tartom a világnézetüket, de be kell vallanom, soha nem kerültek olyan közel hozzám, mint azok a barátaim, akik hittel élnek. Kevesebb az összekötő vegyérték. Látszólag sok hitetlen ember van, de szerintem nagy arányban vannak köztük olyanok, akik nem tagadó szellemben hitetlenek, inkább félreteszik a hitről való gondolkodást. Ez persze csak ideig-óráig működik, végül mindenkinek el kell számolnia magával, különösen válságos életszakaszokban megkerülhetetlen a hithez való viszonyunk, mikor olyan erőkkel szembesülünk, melyek felett nincs hatalmunk, melyek tehetetlenné, eszköztelenné tesznek minket. Régész akart lenni, majd pap, szerzetes, később csillagász, vonzotta a tanári pálya, közben matematikai tehetségét dicsérték. Hogyan vált mindennél vonzóbbá a jog? A barátaim befolyása révén. Nem én voltam a legeltökéltebb, hanem Ijjas József és Kerényi Ervin. Ervin ügyvéd lett, mai napig az egyik legjobb barátom. Történelemből megtanultuk, hogy Magyarország jogásznemzet, a reformkor legnagyobb gondolkodói szinte mind a jogvégzett emberek közül kerültek ki, rengeteget olvastunk a jurátusokról. Heroikus kép rajzolódott ki a szemünk előtt. Ön mai napig szoros kapcsolatot ápol egykori gimnáziumával, oktatóival. Mesélt a közös focizásokról, a ta lál ko - zók ról. Ez általános jelenség Pan non - halmán? Lehet mondani. A diákok jelentős része rendszeresen visszajár. Életünk ott kering a Vár körül. De ez jellemző más, komoly tradíciókkal rendelkező európai középiskolák öregdiákjaira is. Hogyan jött létre a Bencés Diákszövetség? A rendszerváltás időszakában 1989-ben merült fel az 1923-ban alapított egyesület újraalapításának gondolata. Kezde tek től lelkes híve voltam. Mai napig megvan az a kézirat, melyet alapszabály gyanánt próbáltunk összehozni első és örökös elnökünk, Faber Miklós és Korzenszky Richárd atya vezérletével annak idején. Szerepelnek benne dilemmáink a közösség céljait illetően. Már akkor a célok között volt: a bencés öregdiákok közötti kapcsolatok ápolása, a rend mai oktató-nevelő tevékenységének erkölcsi Kedves Diáktársak! A Bencés Diákszövetség májusban újjáválasztott Elnöksége nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntünk Benneteket. Köszönjük a megtisztelő bizalmat, amely megbízatásunk idején, szolgálatunk során mindvégig iránytű lesz hazánkban a megújulás éve, s ez igaz az 1923-ban alapított és 1989-ben újraalapított egyesületünkre is. Demokratikusan megújulni csak úgy lehet, ha megőrizzük korábbi értékeinket, generációs békét teremtünk és tisztelettel viseltetünk mindazok iránt, akik eddig alakítói, tevékeny részesei voltak az egyesület életének, területi vagy országos szinten, tagozatainkban, a szakmai körökben, az osztályközösségekben egyaránt. Számítunk Rátok a jövőben is! A Pannonhalmát és a Rendet nagyon szerető Keresztury Dezső így vallott a megújulásról: Őrizd nemzeti múltunk szép emlékeit, úgy, hogy bennünk újulj magad is, újrateremtve hazánkat. A megújulás évének első fele eltelt, itt a nyár, amely reményeink szerint alkalmat ad a kikapcsolódásra, a pihenésre. Kívánjuk, hogy szeretteitek körében békében és nyugalomban teljen el a nyári szabadság, hogy azután feltöltődve újra nekiláthassunk közös céljaink megvalósításához. A Bencés Diákszövetség alapszabályban megfogalmazott céljai és az egyéni felelősséggel vállalt feladatok csak akkor nem maradnak papíron, ha közösen, együtt cselekszünk. Össztársadalmi szinten is nagy szükség van a bencés szellemiséget megjelenítő hangnemre, az olyan demokratikus felépítettségű, az európaiságot és a nemzeti gondolatot kiegyensúlyozottan képviselő országos jelentőségű civil szervezetre, mint amilyen Diák szö - vet ségünk eddig is volt és a jövőben is marad. Kedves egykori diáktársunk, barátunk Nagy Gáspár már nincs közöttünk, de a Fenn való mellől figyel ránk. Nagy Gazsi Ha följutunk című versének nyitó és záró soraival kívánunk mindannyiótoknak nagyon szép nyarat! Fiúk! várom itt a kapu előtt a többieket, mert fogadtuk egykoron, itt találkozunk, ha följutunk, ha följutunk PAX ET GAUDIUM! A Bencés Diákszövetség elnöksége nevében Kukorelli István elnök

6 6 ÉLETEMMEL DICSÉREM ISTENT és anyagi támogatása, információs tevékenység a bencés nevelés hagyományairól, új eredményeiről, a hajdani tanárok és diákok életútjáról, életművéről, stb Rávezettem a saját olvashatatlan betűimmel, hogy tűzzünk ki össztársadalmi szintű célokat is, például a vallási értékek őrzését, terjesztését. Ma már jóval több tevékenységi forma van megnevezve. Önt 2011-ben a Bencés Diákszövetség elnökévé választották. Miért mondott igent? A jelölés meglepett és olyan életkorban ért, amikor az ember már inkább nemet mond a közéleti megbízásokra. Diákszövetségi tagként, jól éreztem magam a bőrömben. Az igen válasz mégis belülről jött: a szövetség céljaival nem nehéz azonosulni és tartozom annyival ennek a közösségnek, hogyha segíteni tudok, azt megteszem. Meggyőződésem, hogy össztársadalmi szinten is nagy szükség van a bencés szellemiséget megjelenítő hangnemre, az olyan demokratikus felépítettségű, az európaiságot és a nemzeti gondolatot kiegyensúlyozottan képviselő, országos jelentőségű civil szervezetre, mint amilyen a BDSZ volt, és reményeim szerint a jövőben is marad. Döntésemben motivált az a kihívás amely más diákszövetségek életében is jelen van hogy a megújulás érdekében generációs békét kell teremteni. Az új elnökség kiegyensúlyozott generációs összetétele és fiatalos lendülete sokat segíthet. Befolyásolt az is, hogy a rend vezetőivel mindenekelőtt Asztrik főapát úrral, Cirill és Richard perjel atyákkal és a rend több tagjával, jó emberi, baráti viszonyban vagyunk ben Szent Márton-díjjal tüntették ki, melyet elsőként Nemeskürty István vehetett át, tavaly pedig többek között Sólyom Lászlót jutalmazták. Mit jelent ez az elismerés? 2000-ben alapították a díjat. Nagyon örültem annak amikor Nagy Gazsi megkapta ezt az elismerést. Óriási megtiszteltetés számomra, hogy Pannonhalma díszpolgára, és egy több mint vállalható klub tagja lehetek. Az a filozófiám, hogy ameddig szolgálni tud az ember, és igénylik a szolgálatát, a díjakat a kötelezettségek, a felelősség oldaláról is komolyan kell venni. A jó ügyekért pedig világéletemben szerettem dolgozni. A közösségi szellem, a jó ügyért kifejtett aktív tevékenység kétségkívül Pannonhalma adománya. Mit köszönhet még az ott töltött négy évnek? Nagyon sokat. A keresztény nevelés veretet ad az életnek, célt és értelmet a tanulásnak, a munkának, de még a kudarcoknak is. Pannonhalmán gondolkodásra ösztönöztek, folytonos kétkedésre, hogy pro-kontra gondolkodjunk és haladjunk az értékek elfogadása felé. Meditálásra neveltek, és arra, hogy megtanuljuk a szintézist. Ott tanultam meg, hogy az embernek elvek szerint kell cselekednie, és nem a cselekedeteire kell elveket keresnie. Ezt csak akkor fogadja el a diák, ha példák vannak előtte, emberek, akik valóban eszerint élnek. Nekünk voltak ilyen tanáregyéniségeink, az elvek nem a levegőben léteztek. Olyan igazságokat fogalmaz meg a bencés szellemiség, mely lefordítható a mindennapok, a közösségek, de a politikai elit nyelvére is. Nem könnyű megfelelni ezeknek az eszméknek, azt kell mondjam, napi szembenézést jelent, és sokszor megesik, hogy a legjobb szándékkal sem sikerül. Mit köszönhetek még?... A máig tartó igaz barátságokat. Kerényi Ervin nevét már említettem, Ő volt a csapat kapusa, amelynek kapitánya, az osztálytalálkozók állandó szervezője Álló sor balról jobbra: Ócsai Antal, Nedeczky Árpád, Horváth Ferenc, Csontos Károly, Madarász Zoltán Ülnek: Papp Ferenc, Ijjas József, Kukorelli István Fekszik: Kerényi Ervin Nedeczky Árpi, oszlopos tagjai: Csiba Laci, Horváth Ferke, Ócsai Tóni és itt az 5+1-nél megállnék, nem sorolom tovább. A barátság lényege, hogy az élet nehéz helyzeteiben is számíthatunk egymásra. Az interjút készítette Kővári Orsolya, a fenti beszélgetés részleteket tartalmaz egy készülő interjúkötetből. A részleteket válogatta Dr. Nedeczky Árpád. PAX ET GAUDIUM Tájékoztatás a BDSz ellen folyó perről Mint korábban már sajnálattal értesítettünk Ben - ne te ket, DR. NÉMETH SZILÁRD (Ph 81) diáktársunk beperelte Diák szövetségünket a bíróságon. Keresetlevelében azt kérte, hogy a április 09. napján megtartott Küldöttgyűlés határozatait a bíróság érvénytelenítse. Mint emlékezhettek, ezen a Küldöttgyűlésen a küldöttek a fennálló tarthatatlan viszonyok rendezése érdekében visszahívták az Elnökség választott tisztségviselőit, köztük őt magát is. Dr. Németh Szilárd ezen kívül a várhatóan forintot is meghaladó perköltséget is meg akar fizettetni Diákszövetségünkkel az általa kezdeményezett perben. Az első tárgyalásra szeptember 1-én, órakor került sor a Győr- Moson-Sopron Megyei Bíróság földszint 23-as tárgyalójában. Dr. Németh Szilárd ezen kívül megtámadta Cirill atya bírósági bejegyzésére irányuló kérelmünket is, ez az eljárás is folyamatban van még. A megválasztott új Elnökség igyekszik Diákszövetségünk érdekeit megvédeni, nyitott a vita bíróságon kívüli, békés rendezésére, és erkölcsileg elítéli a jogvita kezdeményezését. A fejleményekről a honlapon, illetve a következő Hírlevélben értesíteni fogunk Benneteket. Diáktársi üdvözlettel, PAX DELI GERGELY A BDSz főtitkára

7 TELEFON-ÜGYLETEK Kedves Flottatagok! Örömmel értesítelek benneteket, hogy a közeljövőben a flotta ügyeinek intézését fokozatosan Kovács Péter Ph 05 veszi át. A flotta ügyeinek átadásáról az elmúlt egy évben történt személyemet ért rágalmazások miatt döntöttem. Az elmúlt 5 évben sikerült létrehozni és működtetni egy több mint fős telefon flottát, amelyet mindenki örömmel használt a kedvező tarifái miatt. A Telenor 10 millió forintos bankgarancia elvárása miatt, módosítanunk kell a jelenlegi működésen. Ezt úgy sikerült megoldanunk, hogy bemegyünk a katolikus flotta alá (nagyobb ügyfélkör: több szám lesz ingyen hívható) és valamivel kedvezőbb tarifa várható /80 db ingyen SMS, hálózaton belül 10,-Ft, más hálózatba 13,- Ft/perc/ erről a későbbiekben részletesebb tájékoztatást fogunk nyújtani). Ezt az átállást (ügyfélszám váltást) próbáljuk úgy végrehajtani, hogy minél kevesebb kellemetlenséget okozzon, de nem tudjuk azt teljesen elkerülni. Az ügyfélszám váltás a következőkkel jár: megint fogtok kapni tört hónapról számlát, akinek beszedési megbízása lenne, annak törlődni fog, az ATM-ben nem lehet befizetni korábbi számlát, ha ügyfélszolgálaton akarjátok a korábbi számláitokat befizetni, akkor külön jelezni kell, hogy nézzék meg a régi ügyfélszámon is. Sajnos az elmúlt években több olyan flotta tagunk is volt, aki nagyobb tartozást halmozott fel. A ,- Ft-nál nagyobb összeggel tartozókat megkérjük, ha esetleg megszólalna a lelkiismeretük (többször személyesen hívtam fel, vagy küldtem nekik levelet a tartozásukról), akkor a BDSZnek, mint támogatást fizessék be tartozásukat. Amennyiben a befizetésre nem kerül sor, a későbbiekben kénytelenek leszünk név szerint is megemlíteni őket. A Telenor az új üzletszabályzata szerint, már nem küld tartozásról szóló SMS értesítőt, emiatt elképzelhető, hogy jelzés nélkül hívástiltásban részesülnek, akik 20 napot meghaladóan sem fizették ki számlájukat. A visszakapcsolási díj Ft. Úgyhogy erre érdemes különösen nagy figyelmet fordítani a jelző SMS visszaállítása plusz költségekbe kerül, aminek esetleges szövetségi büdzséből történő fedezéséről a BDSZ elnökségi ülésén kitűzött napirendi pontként a BDSZ elnöksége fog dönteni a későbbiekben, de jobb volna megszokni, hogy időben befizetjük számláinkat. Amennyiben kérdésetek van, úgy azokat címen tehetitek föl, vagy telefonon a +36/20/ es, vagy a +36/20/ es számon. Németh László (Ph 84) és Kovács Péter (Ph 05) SZÖVETSÉGI HÍREK 7 Havidíj: 1600 Ft + csoporthívási díj (100) SMS: Minden hónapban az első 80 db belföldről indított, belföldi hálózatba irányuló, nem emelt díjas SMS küldése díjmentes. Az ezen felül küldött SMS-ek díjai a következők: Irány SMS díj/db Hálózaton belül 20 Ft T-Mobile hálózatba 26 Ft Vodafone hálózatba 29 Ft Nemzetközi hálózatba 49,17 Ft 4. A Szolgáltató által biztosított exkluzív kedvezmény belföldi hívásokra A Szolgáltató az alábbi táblázatban foglalt kedvezményes percdíjakat biztosítja az Előfizető számára (beszéd alapú hívások esetén): Hívásirány és időszak Forgalmi díj (Ft/perc) Hívásirány és időszak Forgalmi díj (Ft/perc) Hívásirány és időszak Forgalmi díj (Ft/perc) Hálózaton belüli hívási díja Ügyfélszámon belüli hívás* Belföldi vezetékes hívás Csúcsidőben 10,00 Csúcsidőben 0,00 Csúcsidőben 13,00 Csúcsidőn kívül 10,00 Csúcsidőn kívül 0,00 Csúcsidőn kívül 13,00 Hétvégén 10,00 Hétvégén 0,00 Hétvégén 13,00 Kedvezményes Körzet hívás (kiválasztott belföldi vezetékes körzet)** Belföldi, más mobil hálózatba irányuló hívás Hangposta hívás Csúcsidőben 5,30 Csúcsidőben 13,00 Csúcsidőben 5,00 Csúcsidőn kívül 5,30 Csúcsidőn kívül 13,00 Csúcsidőn kívül 5,00 Hétvégén 5,30 Hétvégén 13,00 Hétvégén 5,00 *A MobiTrend Max szolgáltatás (5. pont) ** Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató 2.6-os pontban szereplő Kedvezményes Körzet szolgáltatását megrendeli. P. Legányi Norbert Béla OSB emlékezete Július 1-én, Jézus Szentséges Szíve ünnepén, a Klotildligeti Plébánia templom búcsú napján a Bencés Diákszövetség Piliscsabai Szer ve ze té nek közreműködésével és szervezésével P. Legányi Norbert OSB volt pannonhalmi főapátra emlékeztek. A órakor kezdődő főpapi szentmisét P. Dr. Várszegi Asztrik OSB püspök-főapát mutatta be a piliscsabai Ft. Szabó Gyula, és a klotildligeti Ft. Dr. Karaffa János plébánosokkal együtt. A szentmisét követően Asztrik atya előadás keretében mutatta be számunkra Legányi Norbert atya munkásságát. Csíky Gábor, a helyi szervezet titkára beszélt az egyházközség és Norbert atya kapcsolatáról. Ezt követően Asztrik atya a templom homlokzatára, erre az alkalomra készített emléktáblát, valamint a Jézus Szíve új színes ólomüveg sekrestye ablakot. Az emléktábla bronz plakettét Kutas László szobrászművész készítette, míg a színes ólomüveget Bölcsvölgyi Ferenc és felesége, Dr. Bánó Margit tervezte és készítette el. Az emléktáblát az Egyházközség és a BDSZ helyi szervezete megkoszorúzta. Befejezésül a Szt. Benedek himnuszt énekeltük el közösen. Az ünnepségen részt vett a BDSZ újonnan választott vezetősége Dr. Kukorelli István elnök úr vezetésével, de ott voltak Legányi Norbert atya rokonai is. Csíky Gábor, Bencés Diákszövetség Piliscsabai Szervezete Szövetségünk és Diáktársaink kiadványairól és írásairól a oldalon tájékozódhattok.

8 8 SZÖVETSÉGI HÍREK PAX ET GAUDIUM ÖSZTÖNDÍJASAINK Baranyi Gergő (Ph 05) 2005-ben érettségiztem Pan non - halmán, s azóta az ELTE-n folytatom tanulmányaimat pszichológia szakon, ahol jelenleg szakdolgozatot írok. Az egyetem alatt többször töltöttem el hosszabb-rövidebb időt Németországban különböző ösztöndíjak segítségével, melyek közül talán máig leghatározóbb mind szakmai, mind személyes fejlődésem tekintetében egy egyéves ösztöndíj Berlinben az Erinnerung, Ve rant wortung und Zukunft alapítvány támogatásában. Ennek keretében az egyetemi órák mellett egy projektben dolgoztunk a kollektív emlékezet és a XX. századi diktatúrák témájában. A pszichológia és a történelem kapcsolata azóta is meghatározza érdeklődésemet: nyáron a berlini Freie Universität témában rendezett workshop-on vettem részt, illetve a szakdolgozatomat a rendszerváltás témájában írom. Az évek során talán éppen személyes vonatkozásai miatt egyre közelebb került hozzám az interkulturális pszichológia is. Még 2007/2008-ban demonstrátor voltam az egyetemen az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központban, és most szeptembertől fél évig szakmai gyakorlaton leszek a berlini Charité kórház Zentrum für Interkulturelle Psychiatrie, Psy cho - therapie und Supervision részlegén. Egyetemi tanulmányaim alatt több konferencia szervezésében vállaltam önkéntes munkát, tartottam előadásokat itthon és külföldön egyaránt, illetve a 2010/2011-es tanévben megkaptam a Köztársasági Ösztöndíjat is. Szabadidőmben szívesen foglalkozom zenével és a fényképezéssel. Több hangszeren játszom, illetve 2005-től tagja vagyok a bencés diákokból álló Szent Márton Kamarakórusnak. Török Ágoston (Ph 05) Török Ágoston vagyok, ben végeztem Pannonhalmán Mátyás atya osztályában. Az érettségi után egy évet töltöttem el a Damjanich János Gimnázium Informatikai fa - kultásán, ahol megismerkedtem az algoritmusírás alapjaival. A következő évben sikeres felvételt nyertem az ELTE PPK Pszichológia szakára, ahol már a kezdetektől fogva élénk érdeklődést mutattam a neurológia, az élettan és a kognitív pszichológia iránt. A harmadik évben demonstrátor lettem a Kognitív Pszicho lógia Tanszéken és még ugyan ebben az évben állást kaptam az MTA PKI Fejlődés-pszichofiziológiai Kutatócsoportjában Dr. által hasonló Csépe Valéria és Dr. Honbolygó Ferenc vezetése alatt. A 3 éves bachelor képzést követően a mesterképzésen ezért kognitív pszichológia szakirányon folytattam már tanulmányaimat. A tudományos munkában nagy hasznát vettem a programozási ismereteknek és igyekeztem ezeket tovább is fejleszteni, így például tájékozódási kísérletet írtam egyik kutatásomhoz. Érdeklődési területem a nyelvi feldolgozás, a téri tájékozódás és az írászavarok kutatása, mely utóbbit Dr. Márkus Attilával közösen végzem. Az évek során számos előadást tartottam ezekben a témákban, és cikkeket valamint könyvfejezeteket is írtam, sokszor mentoraim társszerzőségével ben Köztársasági ösztöndíjjal is - mer ték el tanulmányaimat. Nyáron vehettem át a pszi - cho lógusi diplomát, s így szep tembertől már PhD ösztöndíjasként folytathatom kutatásaimat az egyetemen. Szabó Tibor (Ph 06) évben fejeztem be gimnáziumi tanulmányaimat Bánk testvér és Nényei Pál osztályában Pannon - halmán. Azt követően a meschedei bencés testvériskolánk (Gymnasium der Benediktiner in Meschede) diákjaként tanultam és dolgoztam Németországban. Hazatérésem után az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán tanultam tovább. Egyetemi éveim kezdetén a német jogi szaknyelv keltette fel az érdeklődésemet, így több szaknyelvi kurzust is eredményesen teljesítettem az eltelt négy év alatt. Különböző ösztöndíjak elnyerésével lehetőségem volt számos német egyetemen (Hochschule Bremen University of Applied Sciences, Universität des Saarlandes) is tanulni. Otthoni egyetemi éveim alatt az ELTE ÁJK HÖK Külügyi Bizott - ságának tagjaként több mint három éven keresztül segítettem az Eras - mus tanulmányukat Budapesten folytató külföldiekkel foglalkozó men torrendszer működését. Emel - lett több mint egy éve tevékenykedem a BDSZ budapesti egyetemi tagozatának elnökeként, Diák szö - vet ségünk Hírleveléhez az elmúlt évek folyamán több általam készített interjúval járultam hozzá. Szabadidőmben a Lukács atya által vezetett Szent Márton Kamara - kórus munkájában veszek részt. Jelenleg egy, a berlini jogi karral (Humboldt Universität zu Berlin) közösen szervezett csereszeminárium keretében a német fővárosban tar tózkodom. A kutatási időszak folyamán az általam választott szakterületen belül A közigazgatási jogkörben okozott károkért való felelősség a magyar és a német jogrendszerben címmel tartok előadást. Az ösztöndíjként kapott pénzösszeget az itteni lakhatásom finanszírozására hasz nálom fel. Ezúton szeretnék kö szönetet mondani a BDSZ El - nök ségének, hogy pályázatomat elfogadva megkönnyítette külföldi továbbképzési lehetőségemet! Pax! Nyőgér István (Ph 04) Nyőgér István vagyok június 5-én születtem Pápán. Középiskolai tanulmányaimnak és éveimnek a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium adott otthont, Titusz Atya osztályában ben érettségiztem. Egyetemre Szegedre jelentkeztem, s az SZTE-TTK (azóta - TTIK) és a Szegedi Hit tu do má - nyi Főiskola (azóta GFHF) közös képzésében kezdtem 2004 őszén katolikus hittanár matematika szakpáron őszétől felvettem még ezek mellé az ének-zene(tanár) szakot. Matematika szakomon már megvédtem a szakdolgozatomat (címe: A RavaszNégyzet(r) nevű diszkrét matematikai játék elméletben és gyakorlatban), melyben egy szegedi eredetű logikai játék elméletét dolgoztam ki. Munkám fő eredményéből azóta tudományos publikáció is született a Polygon folyóirat januári szá mában, RavaszNégyzet egy kombinatorikai játék címmel. Tanulmányaimon kívül egyéb területeken is igyekeztem aktívan bekapcsolódni a hallgatói kulturális és sportéletbe. Rendszeres résztvevője és szervezője voltam hallgatói sportnapoknak, elsősorban asztalitenisz sportágban. Ezen kívül (azaz alapításunk) óta koordinálom a szegedi egyetemi hallgatói amatőr sakkklubot, a Huszár Sakk-Kört. A lelkészségi öko-közösségben már kamatoztatott alapokra építve 2010 tavaszán csatlakoztam a szegedi egyetemi zöld körhöz (más nevén TITOK mint Tevékeny Ifjak a Természet Oltalmáért és a Közösségért). A felsőoktatás átalakításai olyan módon érintettek, hogy csak a jövő tanévben tudok minden képzésemmel végezni. Így tanulmányaim befejezésére fordítom az ösztöndíjat.

9 SZÖVETSÉGI HÍREK 9 Meghívó Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis! III. BDSZ Családi Nap Tihany szeptember 10. MÁRIA ZARÁNDOKLAT Sümeg szeptember Kedves Diáktársak, Örömmel értesítelek benneteket harmadik alkalommal megrendezésre kerülő családi napunkról. Helyszínként a Tihanyi félszigeten található Balatoni Limnológiai Kutatóintézet parkját választottuk, ahol a gyerekek is jól érezhetik magukat, mi is jót beszélgethetünk, illetve találkozhatunk egymással. Tervezett Program: 10:00-10:30 Megérkezés Tihanyba a Limnológia Intézetéhez 10:45-12:15 Egész nap gyermekprogramok: arcfestés, lufi hajtogatás. Ezen kívül gyermekeknek és felnőtteknek lesz néptánc oktatással egybekötött népdaléneklés-tanulás 12:30-14:15 Ebéd: hátizsákból, beszélgetés 14:30 - Zarándoklat menet az Apátságba 15:00-16:00 Könyörgés a Magyarságért az Apátságban Richard atya vezetésével 16:00 - Visszaindulunk a Liminológia parkjába 16:20-20:00 Vacsora a bográcsból, beszélgetés, sörözés, borozás, Táncház 20:00 Kompletórium a nap lezárásaként, hazaindulás A szervezés, de főleg az étkeztetés megszervezésének segítéséhez kérném osztályközösségek jelentkezését, felajánlását. Részvételi díj: 3000 Ft. A helyszínre autóval érkezőknek az alábbi térkép segítséget nyújthat: Kedves Barátaim! Ez év szeptemberének harmadik hétvégéjén hívunk és várunk benneteket régi és új zarándokokat Sümegre, ahol Barsi Balázs (OFM) atya vendégei leszünk. Szombaton a délelőtti órákban óra között várjuk az érkezőket. A ZARÁNDOKLAT PROGRAMJA szombat óra Beszélgetés Balázs atyával, elmélkedés, ismerkedés Sümeggel, mint zarándokhellyel óra Ebéd óra Kirándulás Sümegcsehibe, (gyalogosan vagy autókkal), kápolna megtekintése, keresztút Udvardi Erzsébet festményei alatt 18,30 óra Vecsernye Sümegen a kegytemplomban 19,30 óra Vacsora, borozgatás vasárnap 8 óra Reggeli 10 óra Közös, búcsúi szentmise a kegytemplomban 12 óra Ebéd, utána hazautazás. A szombat esti vacsoráról és a vacsora utáni borozgatáshoz a borról diáktársunk, Dr. Varga Ottó (Ph 69) gondoskodik. Minden régi és új zarándoktársunkat szeretettel várunk a tartalmas hétvégére. Dr. Jobbágy Lajos (Ph 69) 6000 Kecskemét, Csányi u II/205, cím: Tel: 30/ Támogasd AZ ÖSZTÖNDÍJALAPOT! Azoknak, akik nem tudnak, vagy nem szeretnének autóval jönni, igény szerint tervezzük 1-1 autóbusz indítását Budapestről, illetve Győrből. Diáktársi Üdvözlettel: Venesz Péter szervező Továbbra is várjuk a di áktársak hozzájárulását a Bencés Diák szö vet ség számlaszámára. A közleményben kérjük megjelölni: Ösztön díj alap támogatása.

10 10 INTERJÚ PAX ET GAUDIUM MEGHÍVÓ A Klotildligeti R.K. Egyházközség és a Bencés Diákszövetség Piliscsabai Szervezete Boldog IV. Károly magyar királyra emlékezik a Klotildligeti Plébániatemplomban október 1-én szombaton este órai kezdettel Program: Boldog IV. Károly király ereklyéjét ünnepélyesen kihelyezi Dr. Karaffa János klotildligeti Plébános Szentmise, melynek főcelebránsa Galgóczi Rudolf zselizi esperes-plébános, a Károly Király Imaliga tagja Dr. Habsburg Ottó halálára emlékezünk, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem évi tanévnyitón elhangzott beszédének levetítésével Boldog IV. Károly királyra, a NAGYAPÁRA és Habsburg Ottóra, az ÉDESAPÁRA emlékezik Dr. Habsburg György, a Magyar Vöröskereszt elnöke Mindenkit szeretettel várunk! Ft. Dr. Karaffa János Dr. Maróth Miklós akadémikus klotildligeti plébános a BDSZ helyi elnöke A sikersorozat folytatódik! MEGHÍVÓ Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata, a Piliscsaba-Klotildliget Községszépítő és Természetvédő Egyesület, a Iosephinum Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány és a Bencés Diákszövetség Piliscsabai Szervezete konferenciasorozatot szervezett KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÖK és MINISZTERELNÖKÖK PILISCSABÁN címmel Helyszín a Iosephinum Káptalan terme, Piliscsaba, Fő út 2/A. Vendégeink lesznek: Október 12-e, szerda : Dr. Sólyom László volt köztársasági elnök November 9-e, szerda : Dr. Mádl Ferenc volt köztársasági elnökre emlékezik Dr. Becker Pál, a Hivatal akkori vezetője December 14-e, szerda : Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes Beszélgető partnerek: Dr. Maróth Miklós akadémikus, az MTA alelnöke és Dr. Gazda István tudománytörténész Eddig vendégeink voltak: Szűrös Mátyás volt köztársasági elnök, Németh Miklós, Boross Péter, Horn Gyula volt miniszterelnökök és Csáky Pál, volt miniszterelnök helyettes Mindenkit szeretettel várunk! A belépés díjtalan. a SZERVEZŐK, PILISCSABA

11 RENDI HÍREK 11 A Magyar Bencés Kongregáció híreiből Magyar bencés közösségünk számára már eddig is rendkívül gazdag volt az idei év. Hosszas előkészítő munka után, augusztus első napjaiban elindult a pannonhalmi bazilika rekonstrukciója és az apátság látogathatóságát segítő turisztikai fejlesztés. Még a nyár folyamán elkészült az ugyancsak pályázati forrásokat is felhasználó bakonybéli Szent Günther zarándokház is, amely segíti az odalátogató, csendességet kereső emberek elszállásolását. Ugyancsak turisztikai szempontból fontos előrelépés a tihanyi apátság új fogadóépületének elkészülte, amely a látogatószervezés mellett előadások, konferenciák lebonyolítására is alkalmas. Az új épületek mellett azonban jelentősebb ünnepeket jelentettek közösségeink számára a beöltözés, a fogadalomtételek és a papszentelés. Március 21-én a bakonybéli perjelség novíciusaként Toókos Péter János testvér öltötte magára a rendi ruhát és kezdte meg próbaidejét mint reguláris oblátus. Augusztus 6-án Szabó Márton és Gérecz Imre testvér újabb három évre meghosszabbította ideiglenes fogadalmát Pannonhalmán. Augusztus 13-án pedig az esti liturgia keretében Barkó Ágoston és Mihályi Jeromos testvérek tettek örökfogadalmat a Tihanyi Bencés Apátságban. Nagyboldogasszony ünnepén, augusztus 15-én szentelte pappá Főapát út Hortobágyi Arnold diakónust a veszprémvarsányi templomban, aki elsősorban a Területi Apátság egyházközségeiben teljesít majd lelkipásztori szolgálatot. Közösségeink jövőbeli gyarapodását jelzi az is, hogy három monostorban is kezdenek; Váradi Szilárd a győri, Saáry Miklós a tihanyi, Jurinka Bence pedig a pannonhalmi közösség életével ismerkedik az elkövetkezendő hónapokban készülve ezzel a noviciátusra. Az idei év ugyancsak gazdag jubileumokban is. Augusztus 9-én, a déli szentmise keretében adott hálát Csóka Gáspár atya 50 éves, Hegedűs Odó, Nádai Fidél, Borián Elréd és Tóth Konstantin atyák pedig 25 éves papi szolgálatukért a főapátság káptalantermében, míg Asztrik főapát úr főapáti szolgálatának 20. évfordulójáról emlékezett meg. Június folyamán köszöntöttük az idén 90 éves Szennay András főapát urat és a 70 éves Sulyok Elemér atyát, akinek jubileumára tanulmányi kötetet is szerkesztett a közösség Utolérnek téged a szavak címmel. Nagy öröm volt számunkra az is, hogy Korzenszky Richárd tihanyi perjel március 15-én, a nemzeti ünnep alkalmából megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét, Asztrik főapát úrnak pedig Pannonhalma Város Önkormányzata adományozott díszpolgári címet. Sajnos az örömteli hírek mellett temetésre is sor kerül, az augusztus 5-én elhunyt Reichardt Aba atyát augusztus 12-én búcsúztattuk a Boldogasszony kápolnában, augusztus 21-én pedig, a németországi Dünzlingben lelkipásztori szolgálatot teljesítő Dr. Karikás Günter atyát hívta haza a teremtő. Bokros Márk OSB Díszpolgári címet kapott Várszegi Asztrik főapát Augusztus 14-én díszpolgári címet adományozott Várszegi Asztrik püspökfőapátnak Pannonhalma Város Önkormányzata. A főpásztor a Pannonhalmáért végzett évtizedes egyházvezetői, humanitárius, tudományos munkásságának elismeréseként, valamint a város hírnevének öregbítéséért és erősítéséért részesült a kitüntetésben. A díszpolgári címet augusztus 14-én, a Pannonhalma plébániatemplomában bemutatott szentmisén adták át.

12 12 Templomszentelés Sopronban RENDI HÍREK PAX ET GAUDIUM Augusztus 14-én este, Nagyboldogasszony ünnepének vigíliáján Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi főapát újra felszentelte a soproni ferences, majd bencés tulajdonban lévő Kecske-templomot. A soproni Fő téren álló, Szűz Mária tiszteletére szentelt, gótikus Kecske-templom Geisel Henrik adományából épült a XIII. század má - so dik felében. Falai között 1622-ben és 1681-ben királynékat, 1625-ben III. Ferdinánd királyt koronázták meg; több alkalommal országgyűlést is tartottak itt. A szerzetesrendek jozefinista feloszlatása, majd a bencés rend 1802-es visszaállítása után bencés tulajdonba került. Az elmúlt évek során kívül, és részben belül felújított templomban az örökségvédelmi értékek megóvását, valamint a látogatóbarát turisztikai szolgáltatások kialakítását célzó projektet hajtott végre a Pannonhalmi Főapátság a Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatása révén. Ennek keretében megújult, illetve a látogatók számára is megnyílt a templom terén kívül még a kripta, a kerengőfolyosó egy része, a sekrestye, az ősszentély és a káptalanterem, továbbá múzeumi boltot is kialakítottak. A templom újraszentelésén részt vettek a pannonhalmi és a győri bencés szerzetesközösség képviselői; Abdai Géza, a város alpolgármestere; Firtl Mátyás, Sopron és környéke, valamint Ivanics Ferenc, Kapuvár és környéke országgyűlési képviselője; vendégek és soproni hívők nagy számban. A templomszentelés liturgiája a Fő téren tartott stációval kezdődött, ahonnan zsoltárt énekelve vonult a közösség a felújított templom kapujához. Itt a kivitelezők képviselője átadta Várszegi Asztrik főapátnak a templom makettjét; majd a templomigazgató, Horváth László kinyitotta a templom kapuját. A templom szenteltvízzel való meghintése és az igeliturgia után Asztrik főapát a konszekráló imát mondta el, és megkente az oltárt, valamint a templom falát krizmával. Homíliájában Asztrik főapát a Nehemiás könyvéből vett olvasmány alapján a felszabadult ünneplésről és az Istenben bízó ember öröméről beszélt. A felújított gótikus csarnoktemplom Isten sátra a falakkal övezett városban, az új Jeruzsálem képe. Ám feladatát csak akkor tölti be, ha Isten népe megrendülten és örömmel hallgatja benne Isten igéjét, és táplálkozik Isten kenyerével. Ennek során a keresztény közösség maga válik az Úr hajlékává mondta Várszegi Asztrik főapát. Pax: Péter Tamás Gy/2000 Gáspár atya aranymiséje Kedves Gáspár Atya! A BDSZ nevében tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöntelek Aranymiséd al kal mából. Generációkat tanitottál a történelem tiszteletére, a latin nyelvre és kulturára, de nemcsak erre, hanem gondolkodásmódra és legfőképp emberségre is. Egy neves jogászprofesszor, Magyary Zoltán mondta egykoron: Nem az a professzor, aki tanít, hanem akinek tanítványai vannak." Neked nagyon sok tanítványod van, akik örömmel és büszkén vállalják tanárukat, prefektusukat, osztályfőnöküket. Tanári pályán munkálkodva tudom, hogy mekkora tisztesség ez. Hálát adok a sorsnak, hogy tanitványod lehettem első osztályod tagjaként. Generá ciónk nagy szerencséje az, hogy Hozzád közeli korosztályként 45 éve Veled élhetünk. Jó dolog tudni azt, hogy vagy, akihez örömünkben, bánatunkban bármikor bekopogtathatunk. Életünk ott kering nemcsak Kupac, hanem a Főnök, azaz Gáspár Atya körül. Így, csupa nagybetűvel. Kérem a Fennvalót, hogy nagyon-nagyon sokáig közöttünk tartson jó egész ségben, békében és szeretetben. Kukorelli István (Ph 70)

13 BESZÁMOLÓ 13 Bencés öregdiák ünnep a Magyar Tudományos Akadémián Május 11-e a bencés öregdiákok számára különleges nap volt: Számos egykori bencés diák, valamint Jáki Teodóz atya személyében a Rend egyenruhás képviselője, gyűlt össze a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasó - termében, hogy meghallgassa egykori diáktársuk, Radda György Károly (Ph 54) tiszteleti tagi székfoglaló előadását, amelyet Kihívások és lehetőségek a biomedicinális kutatásokban - 50 év utazás a tudomány világában" címmel tartott. Az Akadémia Orvostudományi Osztályának rendkívüli ülését Vizi E. Szilveszter (Bp 55), az Akadémia előző elnöke vezette. Radda György édesapja figyelemreméltó szerepet játszott a pannonhalmi Szent Benedek-rend 20. századi életében. A bencés rend jogi ügyeit a rendi ügyész intézte, aki 1934 és 1946 között Dr. Radda Gyula volt után ő foglalkozott többek között herceg Lónyay Elemér és Stefánia hercegnő (Rudolf trónörökös özvegye) hagyatékának kezelésével is, 1946 és 1949 között pedig a bencés rend tulajdonában lévő Balatonfüredi Gyógyfürdő és Éghajlati Gyógyintézet ügyvezető igazgatója volt ban tagja volt a Győri Ügyvédek Forradalmi Nemzeti Bizott má - nyának és tevékenységéért november 25-én előzetes letartóztatásba került, majd 6 év börtönre ítélték áprilisában szabadult. Két fia, Károly (György) és István Pannonhalmára jártak gimnáziumba, Károly 1950 és 1954 között, István 1953-tó ig. Mindkét fiú 1956-ban elhagyta Magyarországot, István a gimnáziumot az Innsbrucki Magyar Gimnáziumban fejezte be, jelenleg a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsé - gének ellenőre. Radda Károly pedig az Oxfordi Egyetemre került mint kémikushallgató. Kiérkezésekor a Pannonhalmi Apátságnál majd 300 évvel fiatalabb intézmény, az 1264-ben alapított Merton College diákja lett. Gyakorlatilag angol nyelvtudás nélkül kezdte el az egyetemet, és napi 200 angol szó megtanulása mellett kémiát tanult. A bachelor és master címek megszerzése után 1962-ben doktorált Oxfordban. Ezután a Nobel díjas Melvin Calvin professzor mellett dolgozott egy évig Kaliforniában, majd visszatért Oxfordba, ahol érdeklődése a biokémia irányába fordult töl a Molekuláris Kardiológia professzora lett, 1991 és 1996 között az Oxfordi Egyetem biokémiai, majd 2006 és 2008 között az egyetem összevont Anatómia, Élettan és Genetika intézetét vezette. Közben számos fontos funkciót is betöltött, így 1996 és 2003 között Nagy-Britannia Orvosbiológiai Kutatási Tanácsának volt igazgatója, és eközben irányította a hét brit kutatási tanács által a kormány számára készített kutatási stratégia kidolgozását is óta a szingapúri kormány meghívására Szingapúrban megalapította Singapore Bioimaging Consortiumot, elnöke a szingapúri orvosbiológiai kutatási tanácsnak és tudományos igazgatója a szingapúri kormány kutatási és fejlesztési ügynökségének (A*STAR). Munkásságáért számos jelentős kitüntetést kapott, így 1993-ban az egyik legmagasabb brit kitüntetést, a CBE-t ( Commander of the Order of the British Empire, a Brit Birodalom Rendjének parancsnoki fokozatát) kapta meg, 2000-ben pedig a királynő lovaggá ütötte ( és így Sir George Radda lett). Számos tudományos társaságnak és akadémiának, így a Royal Society-nek is tagja. Radda György tudományos munkásságának középpontjában az emberi szervezetben lezajló biokémiai folyamatos élőben történő tanulmányozása állt. A világon elsőként alkalmazta a mag-mágneses rezonancia (MR) technikát az emberi szervezetben az izmok és a szív tanulmányozására és így ö a jelenleg a klinikai gyakorlatban naponta használt képalkotási módszernek, az MRI-nek az egyik világszerte legelismertebb úttörője. Tudo - mányos tevékenységét több mint 800 közlemény fémjelzi Akadémiai székfoglalójában Radda György összefoglalót adott tudományos életútjáról, felvillantva annak legkiemelkedőbb pontjait. Egy fiatal kutató számára példamutató ez az életút, és minden bizonnyal a szép számmal jelenlévő fiatalok sok ösztönzést kaptak az előadásból saját pályájuk folytatásához. Az idősebb kutatók pedig az egyik ámulatból a másikba estek: hogyan fért bele Radda György elmúlt ötven évébe ennyi kiemelkedő felfedezés? És amint azt a legutolsó felvetített képek is igazolták: a kaland folytatódik tovább. Radda György előadásának végén az előző éjszaka egy doktorandusa által készített felvételt vetített, amelyen egy merőben új, az emberi a szív biokémiai állapotának megítélésére használható, technika első alkalmazásait mutatta be. Az előadás azért is töltött el örömmel minket, e sorok íróit mint Radda György MTA tiszteleti tagságra történö felterjesztőit, mert Jáki Teodóz atya mellett sok régi bencés diák tisztelte meg az előadást, így jelen volt Radda István (Ph 57), Kovács Ferenc akadémikus (Ph 57), Löw Miklós (Ph 54), Závodsz - ky Péter akadémikus (Gy 58), Rónaszéki Aladár (Ph 74), Vida Imre (Ph 74) és Aller Máté (Gy 03). (Azért a piarista diákok is képviseltették magukat Perczel András (Bp 77), az idén májusban Bolyai Díjjal jutalmazott kémikusprofesszor személyében...) Ez a nap igazi ünnep volt a Magyarországi Szent Benedek Rend iskolái és diákjai számára! Vizi E Szilveszter (Bp 55) és Gulyás Balázs (Ph 74)

14 14 BESZÁMOLÓ PAX ET GAUDIUM Tihanyi Apátság Fogadóépület

15 BESZÁMOLÓ 15 Erdészek tervezték, erdészek építették - olvashatjuk Visegrádon a várba vezető szerpentin mellet elhelyezett táblán. Milyen büszkén mutatták nekem sokszor az erdészek, akik részt vettek ebben a munkában! A közösségben elvégzett jó munka öröme ragyogott az arcukon. Tihanyban az elmúlt 3 évben mi is munkát végeztünk, és most már a sok küszködés, bajlódás után mi is büszkélkedünk vele, hogy mi építettük fel a Porta Pacis látogatóközpontot. Bár tábla még nem hirdeti tettünket A Tihanyi Apátságban már régóta szükségünk volt arra, hogy kulturáltan tudjuk fogadni, a hozzánk érkező látogatókat. Most úgy tudjuk fogadni a csoportokat, hogy megszólítjuk őket egy 12 perces filmben. Bemutatkozunk és történetünk mellett megmutatjuk a számunkra fontos értékeket, a szerzetesi életformát. Azt persze nem tudják a hozzánk látogatók, hogy a bencések által Magyarországon több évszázada képviselt tanítás és értékrend az építést is átszőtte. Mi, egykori bencés diákok érezzük, mit jelentenek számunkra a bencés gimnáziumban eltöltött évek. Hatással vannak életünkre, gondolkodásunkra, munkánkra. Az építkezés végére egymást biztatva kezdtük el összeszámolni, hány volt bencés diák és annak cége vett részt az épület létrehozásában. DR. KORZENSZKY RICHÁRD (Ph 59) atya, a tihanyi apátság vezetője és jómagam, CSIZMAZIA BULCSÚ (Ph 92), a titkára, a projekt felelőse a műemlékvédelemmel egyeztetve NÉMETH KATALINNAK ezúttal is köszönjük - elhatároztuk, hogy terveket készíttetünk és pályázunk az apátság fogadóépületének felépítésére. Richárd atya felkérte CZIGÁNY TAMÁS (Gy 73) építészt a tanulmánytervek elkészítésére. A pályázatíró cégek versenyeztetése nekem jutott. A számos ajánlat közül egyetlen volt, amelyik úgy vállalkozott a munkára, hogy fizetséget csak abban az esetben kap, ha nyerünk a pályázaton, pedig ezt a felelősségvállalást kértem minden cégtől. Ez NESZMÉLYI ANDRÁS (Gy 96) cége volt. A pályázat elkészítésén kívül vállalta a projekt elszámolását és a közbeszerzési eljárás lebonyolítását. Megnyertük a pénzt az építkezésre. A CZITA IRODA kiviteli terveivel és költségvetési kiírásával NESZMÉLYI ANDRÁS és BISCHOF PÉTER (Ph 75) kiírták a közbeszerzési eljárást, melynek első eredménytelen fordulója után a második forduló tárgyalással zárult, ahol a két versenyben maradt cég közül a Merkbau Kft.- t KNÁB JÁNOS (Ph 83) résztulajdonos képviselte. Legnagyobb csodálatunkra a két árajánlat forintra megegyezett. A Merkbau Kft. ajánlata annyival volt jobb, hogy vállalta az általunk kért 20 éves garanciát az épület vízhatlanságára, ami az ő javára döntötte el az értékelést. A kijelölt létesítményfelelős VÉRTESALJAI ÁDÁM (Gy 01). A műszaki ellenőrünk THER ANTAL volt, aki nem bencés gimnáziumba járt ugyan, de 5 fiából kettő Győrben, kettő Pannonhalmán végzett. Az épület audiovizuális szerelését a beérkezett árajánlatok alapján BALOGH GÉZA (Ph 92) cége, az Interton Kft. nyerte el. A filmet, ami az apátságot mutatja be, KÁTAI BALÁZS (Ph 67) Serpafilm nevű cége készítette ben fogjuk ünnepelni a Tihanyi Apátság alapításának 1000 éves évfordulóját. Szent Benedek szellemiségében munkálkodva és alázatosan szolgálva, reméljük hozzájárulhatunk ahhoz, hogy boldogabbá és jobbá tegyük családjainkat, környezetünket, közösségeinket, országunkat. És ha munkáinkra nézünk, nem csak mi mondjuk magunk között büszkén: bencés diákok tervezték, bencés diákok építették, bencés diákok üzemeltetik, hanem munkánk minősége láttán hazánkban is meghonosodik az a francia mondás: jó munka, bencés munka. CSIZMAZIA BULCSÚ (Ph 92)

16 16 PROGRAMOK Kedves hajdani Mária Terézia téri, Horváth Mihály téri, Fazekas- és Bencés Gimnáziumi iskolatársaim! PAX ET GAUDIUM Örömmel értesítelek benneteket iskolánk CENTENÁRIUMI ÜNNEPSÉGÉNEK fontosabb tudnivalóiról szeptember 30. Péntek du Hálaadó ökumenikus Szentmise és Istentisztelet: az elhunyt tanárainkért és iskolatársainkért. Helye: a Horváth Mihály téri katolikus templom Szeptember 30. Péntek, du óra Centenáriumi Nyitóünnepség Helye: egykori anyaiskolánk (1086 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) dísz- ill. színházterme Fővédnök : Tarlós István Budapest főpolgármestere. Műsorvezető : Kovács P. József (Az MTV egykori szerkesztő műsorvezetője) VIP vendégek előzetes listája: dr. Olafsson Placid atya (bencés tanár), Vizi E. Szilveszter, Kopeczky Lajos, Szilágyi Tibor (színművész, rendező) Pellionisz Péter, Pellionisz Pál, dr. Pellionisz András, Gőbel család, Lukin család, Faber Miklós a BDSZ - Bencés Diákok Szövetségének örökös elnöke, Panek Ödön, dr. Pompéri Béla, Bedő Miklós, Simányi Miklós, Petényi Mark, Kovács Péter, Tasi Géza - Szabó Magda hagyatékának kizárólagos örököse, Thiery Gabi néni, aki 54 évig tanított a Fazekas Gimnáziumban, Kovács Ákos előadóművész, zeneszerző, Aradszky László, Hámory Ildikó, Kút - völgyi Erzsébet, dr.szenes Andrea, Hortobágyi Cyrill OSB,, a szertartás főcelebránsa. A lista nem teljes.. Szeretettel várunk minden : a Mária Terézia téri,horváth Mihály téri, Bencés Gimnázium és a Fazekas Gyakorló Gimnázium egykori növendékeit stb. Részletes programot a következő oldalakon találhattok, amit folyamatosan frissít az iskola vezetősége : Kérlek benneteket, amennyiben régi tablóképpel és / vagy az iskolával kapcsolatos korabeli fotóval rendelkeztek, juttassátok el a következő címek egyikére. Ha van még osztálytársatok, akik nem értesültek az eseményről, kérlek értesítsétek Őket. Minden további kérdésben szívesen állok rendelkezésetekre az alábbi elérhetőségeken. Fontos! Az iskolában lift műkö - dik, továbbá orvosi ügyelet vigyáz az idősebb korosztályra. A nyitó ünnepség napján iskolánk összes tanterme nyitva lesz, ahol akár egy aktuális osztálytalálkozót is meg lehet tartani. Asztalosné Gergely Erzsébet Böbe egykori növendék tel: 06/ skype: bobe442

17 PROGRAMOK 17 Kézfogás 2011 TIHANY november 12., szombat Az idei, 17. találkozónkat a Család jegyében rendezzük: Díszvendégünk: Soltész Miklós, a Szociális, Család- és Ifjúságügyért felelős államtitkár Program: regisztráció ének, köszöntés a díszvendég előadása a meghívott kórus műsora ebéd tetőtéri beszélgetés az előadóval, egyházi vendégünkkel orgonameditáció a templomban zárószentmise A találkozóra a korábbi évek résztvevői meghívót kapnak, de minden diáktársunkat szeretettel hívjuk, várjuk. Rendezők: BDSz Veszprém, Luif Otmár ösztöndíj Kedves Diáktársam! Az a nép, amely nem tud emlékezni, saját magát temeti el. (Szőke Gyula kanonok) Néhány Győrött élő bencés öregdiák úgy döntött, hogy szeretett tanára, Luif Otmár emléke előtt tisztelegve ösztöndíjat hoz létre. Úgy gondoljuk, hogy kiváló bencés tanárunk emlékét meg kell őriznünk! Első lépésként 2009-ben a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium sporttelepét neveztük el kedves tanárunkról, most pedig szeretnénk, ha mind a pannonhalmi, mind a győri bencés diákok is tudnák - és soha nem felejtenék - ki is volt Luif Otmár. Ennek érdekében döntöttünk úgy, hogy létrehozzuk a róla elnevezett ösztöndíjat, amelyet minden évben egy-egy győri és pannonhalmi - a biológia és a földrajz tudományok területén kimagasló képességű - diák kap meg. Az ösztöndíj bencés rendi fővédnöke: Horváth Dori Tamás perjel Világi, bencés diák fővédnökei: Dr. Kozma Ottó főorvos és Dr. Koór Sándor főorvos Terveink szerint a létrehozott számlaszámra befolyt befizetések éves kamatát osztanánk ki ösztöndíjként a szaktanárok által javasolt diákoknak. Ezért kérünk, amennyiben anyagi lehetőségeid engedik, támogasd célkitűzésünket befizetéseddel. Hisszük, hogy Isten azért adja nekünk a földön az anyagi javakat, hogy azokat helyesen használjuk fel, s ennek része az is, hogy segítjük a jövő nemzedékét. A Luif Otmár ösztöndíj számlaszáma: / Raiffeisen Bank Hálás szívvel köszönjük a Luif Otmár ösztöndíjhoz való nagylelkű hozzájárulását az alábbi diáktársaknak: Bischof Péter (Ph 75), Bizse László dr. (Ph 66), Haydu Zsolt dr. (Ph 65), Horváth Viktor dr. (Gy 75), Koór Sándor dr. (Ph 65), Kozma Ottó dr. (Ph 65), Kőrösi Péter (Ph 65), Kőrösi Tamás dr. (Ph 73), Kőváry György dr. (Ph 69), Németh László (Ph 84), Schamschula György dr. (Ph 62), Torbágyi László (Ph 65), Vizi E. Szilveszter dr. (Bp 55), Szalay Kornél Géza dr (Gy 96). Tájékoztatlak, hogy eddig forint gyűlt össze számlánkon, amit fél éves időtartamra lekötöttünk. További tervünk, hogy szeretett tanárunk életéről, rendi tevékenységéről egy kis füzetecskét állítsunk össze, melybe visszaemlékezéseket, fényképeket várunk, illetve bárminemű tanácsodat, ötletedet szívesen vesszük. Elérhetőségeink: 70/ , Örömmel tölt el bennünket, hogy felhívásunk nyitott fülekre talált, a jó ügyért való szolgálat folytatásának szánjuk tervezett kiadványunkat is, melyet minden befizető megkap majd. Bencés Diáktársi köszöntéssel: Dr. Kőrösi Tamás (Ph/1973) Péter Tamás (Gy/2000) alapító elnök alapító titkár

18 18 SZERVEZETI HÍREK PAX ET GAUDIUM Szombathely 115 éve született Holenda Barnabás O.S. B. Szülőfalujában, Kámban a Bencés Diákszövetség Szom - bathelyi Csoportjának tagjai emlékeztek hajdani tanárukra. Holenda Barnabás volt Einstein relativitás-elméletének egyik első magyarországi ismertetője. Tanulmányait Pannonhalmán végezte, bölcseletből Budapesten doktorált ben szentelték pappá. Gim - náziumi tanár volt Győrött, Esztergomban, Budapesten ( ), főiskolai tanár Pannonhalmán ( ), egyidejűleg győri gimnáziumi és pannonhalmi főiskolai tanár a matematikai és elméleti fizikai tanszéken ( ), majd gimnáziumi igazgató Győrött ( ). Több cikke a Pannonhalmi Szemlében és a Katolikus Szemlében a relativitáselméletet ismertette. Tankönyveket is írt. Kiadatlan kéziratait a pannonhalmi könyvtár őrzi. Az emlékére mondott szentmisét Dr. Csóka Gáspár O.S. B. és Horváth István rumi plébános úr concelebrálta, amelynek befejeztével megkoszorúztuk tudós tanárunk emlékére, a BDSZ által 2002-ben állított emléktáblát. Feiszt György Győr A Bencés Diákok Győri Egyesületének II. félévi programjai az alábbiak szerint alakulnak: szeptember 8-án (csütörtökön) kor Balczó András háromszoros olimpiai, tízszeres világbajnok öttusázó, a Nemzet Sportolója lesz Egyesületünk vendége a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium dísztermében, aki Sport, Politika, Haza címmel tart előadást szeptember 20-án (kedden) kor Prof. dr. Maróth Miklós (Ph 61), a Magyar Tudományos Aka - démia elnöke lesz a vendégünk, aki a Közel-Kelet politikája és az iszlám" címmel tart előadást a győri Bencés Gimnázium dísztermében október 15-én (szombaton) tartja Egyesületünk szokásos éves kirándulását. Úti célink ezúttal a Koppánymonostori erőd lesz. Idegenvezetőnk a bábolnai kirándulás után ismételten Asbóth Zsolt (Gy 73), a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok turisztikai igazgatója lesz. Veszprém Veszprémi Előadássorozat Baráti találkozó Kedves Diáktársak! A BDSZ Veszprémi Egyetemi Tagozata szervezésében előadássorozat indul októbertől Veszprémben, melynek célja elsősorban a környéken élő, dolgozó bencés öregdiákok összeboronálása, egy baráti összejövetel megteremtése, melyhez egy tudományos előadás szolgáltatja a szellemiséghez méltó légkört. Az előadók mind a veszprémi felsőoktatási intézmények oktatói, bencés diáktársak. Tematika : Az ősz folyamán három egymást követő hónap első csütörtökén kerülnek megrendezésre az előadások, a megjegyzendő időpontok: október 6. Előadó: Verdes Sándor dr., egyetemi docens PE-GMI (Pannon Egyetem, Gépészmérnöki Intézet) érettségi: Pannonhalma, 1967 gépészmérnök (Miskolc, 1972) alkalmazott matematikus (ELTE TTK, 1979) egyéb tevékenység: zöld-s Studio (saját cég, többek között könyvkiadás): * keleti keresztény lelkiség * társalgási könyvsorozat (eddig: angol, francia, német, magyar) * Ikon-naptár (11-ik alkalommal) Téma: (K)egyetlen élet és élő hit A gépésznek is egyetlen élete van, az táplálkozik valamiből. Ez a valami az egyetlen élet miatt is pl. Qpac vagy a keleti kereszténység. Ha az ember oktató, s komolyan veszi az egyetlen életet, ott is az egyetlent éli és hirdeti november 3. Előadó: Birher Nándor (Ph. D.), habilitált főiskolai tanár Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola érettségi: Pannonhalma, 1991 végzettségek: filozófus, teológus /Pontificia Universitá Gregoriana/ ; jogász /PPKE/ ; minőségbiztosítási szakmérnök /VE/ filozófia oktatás a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán Téma: A kapcsolatok ereje minden igazi élet találkozás A személyes boldogulás legalább annyira függ attól, hogy kik a barátaink, mint attól, hogy mik az egyéni adottságaink. Kérdések: Miért fertőz a boldogság ugyanúgy, mint az elhízás? Hogyan terjed(t) a kereszténység, hogyan terjednek az értékek? Mottó: A tudás az elemek ismerete, a bölcsesség az elemek kapcsolódásának ismerete december 1. Előadó: Bálint Bánk (Ph 76), főiskolai docens, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Magáról: Veszprémben élek, pszichológus vagyok. A pszichológia tudományát a Veszprémi Hittudományi Főiskolán 15 éve főállásban oktatom, vállalkozóként pedig különböző intézményekben gyakoroltam, illetve gyakorlom. Téma: A férfi szerep változásai a pszichológus szemével Gyermek-pszichológusként és családterapeutaként régóta foglalkozom párokkal, családokkal, amelyeknél sokszor abból ered a probléma, hogy a férfiak nem vállalják fel a klasszikus szerepüket. Felmerül hát a kérdés: mi lett a férfiakkal és egyáltalán hova tűntek, hisz nemcsak a családból, hanem az iskolákból és egyre inkább a segítő szakmákból is kirekedtek? Az előadáson az ezzel a jelenséggel kapcsolatos tapasztalataimról és képzeteimről szólnék. Az előadások helye: Pannon Egyetem, B-épület (Veszprém, Egyetem utca 10.) /Bejárat az aula felől, ott útbaigazítás/. ideje: 18.00, az említett napokon. A cca. fél órás előadás után kötetlen beszélgetés az adott, illetve a felvetett témákról, zsíros kenyeret és üdítőt/bort kínálunk közben fogyasztásra. Megjelenésetekre feltétlenül számítunk! Kapcsolattartó: Bolla Kristóf (Gy 07) /elérhetőség a Hírlevél utolsó oldalán

19 SZERVEZETI HÍREK 19 Budapesti szervezet A BDSZ Budapesti Szervezetének őszi összejöveteleire az alábbi előadókat kértük föl: Dr. SZAKOLCZAI György (Bp 46): Két kísérlet Dr. BUZÁS Gergely: Ásatások Szíriában Prof. Dr. KOLONITS Ferenc: Rokonom a hajdani hercegprímás Prof. Dr. BOTOS Máté: Gazdaság és etika vagy Prof Dr. Cs. VARGA István: A szent és a profán Faber Miklós (Bp 48) Bencés sörözés Minden hónap harmadik hétfőjén szervezzük a budapesti bencés öregdiák sörözést a Zacc kávézóban (IX. kerület, Köztelek u. 4/a) órától. Felhívom figyelmeteket, hogy a helyszín októbertől változni fog! Az új helyről a Hírmondóban és a levelező listán tájékoztatlak Benneteket. Az elmúlt másfél évben 100-nál is több diáktársunk látogatott el. Az átlagos létszám között szokott lenni, de volt, amikor ennek a dupláját is elértük. Ha időd engedi, akkor gyere el Te is, hogy beszélgethessünk egy jót! Bajai szervezet Petényi Márk (Ph 00) BAJAI HALÁSZLÉFŐZŐ A Bácskai Területi Szervezet október 8.-án szombaton tartja a következő találkozóját. Jelentkezni Vancsura Lászlónál ( ) lehet! Gyertek! Farkas Bálint (Ph 00) ügyvezetőt, diáktársunkat keressétek! - Tel. : 06/70/ Az élet az ilyen. Egy árvízi önkéntes naplójából Ajtó Avidéki szálloda ajtaja nehezen nyílik. Emberek jönnek-men nek. El van vetemedve, mondanánk (apám, anyám) otthon. Ha az ember erre készül, vagy olyan a stílusa, akkor egy lendületesebb mozdulattal feloldhatja a rendszer feszültségét. És akkor benn van. Vagy kinn. Mindenki odaér, ahová elindul, írja Fe kete István a Zsellérek című regényében. Aztán jön egy ember, például Budapestről. Ő be akar jutni. Ahogy azt megszokta, finom mozdulattal lenyomja a kilincset. És nem történik semmi. Az ajtó nem mozdul, pedig ő be akar menni. Mit tesz erre? Megoldást keres. Körbejárja a szállodát, hátha talál rajta egy másik, ezúttal működő bejáratot. De nincs. Így hát csengőt keres, amit hevesen nyomni kezd. Ez majd biztosan segít. De nem történik semmi. A kilincset lenyomja újra. És újra, és újra, és újra. Úgyhogy újabb kört tesz az épület körül, ahol ezúttal sem talál másik bejáratot. Pechje van, mert épp ekkor nem jön senki, aki már ismeri a járást, és akitől elleshetné az ajtó tekintetében vett kompetens viselkedést. Nincs modell. Végül nem tudom, hogy jut be. Hogy beengedik-e, vagy végre lökni próbál egyet az elvetemedett (apám, anyám) ajtón. De bejut. Mert ez az ajtó így működik, máshogy nem. Ezt a helyzetet így lehet megoldani. Sokaknak elsőre is sikerül. Nekem miért nem? Bálint Mihály világhírű pszichoanalitikusunkat időről-időre szembesítették vele, hogy elméletei, nézetei és gyakorlata nem maximálisan összeegyeztethetőek, bizonyos ellentmondásokat nem lehet feloldani közöttük. Ő erre rendszerint jó kedéllyel annyit válaszolt: Az élet az ilyen. Egy ideje mottóként kísér ez a mondat. Szeretem másoknak is mondani. Most is mondom, figyelem: az élet az ilyen. Sok helyzetben mondhatjuk, hogy az élet az ilyen. Aztán jönnek helyzetek, például be kell mennünk egy ajtón, amin nyilvánvalóan sokan bejutnak. Mások. De nekünk nem sikerül. Lehet, hogy valaki egyszerre csak nem tud felmenni egy magas kilátóra, vagy felnőttként sem tud elköltözni a szüleitől, vagy nem tudja otthagyni a párját, aki bántja őt. Bárhol, bárki elakadhat. Költőibben: talán mindenkire vár valahol egy elvetemedett (apa, anya) ajtó. Ahol mindenki frappánsan és lendületesen jut át, csak épp én nem. És körbejárok, és nyomom a csengőt, és játszom a kilinccsel. Én már tényleg mindent megpróbáltam. Mit tehetnék? Az élet az ilyen, hogy néha bajba kerülünk. Ki merem-e mondani, hogy bajban vagyok? Milyen hamar szoktam magamat és mindenki mást nyugtatgatva azt mondani a küszöb előtt állva: de én már mindent megpróbáltam? Ott állok az ajtóban. Semmi nem változik. Nem maradt senki, akin segíthetnék. Egyedül vagyok. Hát akkor változom én. Átjutok. Schell Gergely (Ph 05)

20 20 KÖNYVAJÁNLÓ PAX ET GAUDIUM M E G J E L E N T: Igeliturgikus útmutató 2012 zsebnaptár Ez a füzet egyidős a Bencés Kiadóval, és szinte mindmáig az egyik legnépszerűbb kiadványunk. Az Igeliturgikus útmutató tartalmazza az egyházi év különféle ünnepeit és az aznapi szentmise olvasmányainak szentírási helyeit. Ára: 295 Ft, törzsvásárlói ár: 251 Ft Megrendelhető: benceskiado.hu/index.php?waid=125 Bencés Diákszövetség Levelezőlista A levelezőlistára küldött hozzászólások nem tekinthetők a Bencés Diákszövetség adott témában alkotott véleményének, nyilatkozatának vagy álláspontjának. A hozzászólások tartalmáért kizárólag annak szerzője felel. Harmadik féltől származó küldemény saját tartalom nélküli továbbítása küldőjének moderációját vonhatja maga után. Hozzászólás: Leiratkozás: Csoportoldalunk: Kedves Diáktársak! Még maradt néhány darab az alábbi könyvből. A postaköltséggel együttesen forintba kerülő kötet megrendelhető nálam. Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok (Dán 12,3) EMLÉKKÖNYV Danczi József Villebald OSB születésének 100. évfordulója alkalmából József Villebald október 16-án született Kürtön. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, majd az érsekújvári Csehszlovák Dr.Danczi Állami Gimnáziumban tanult és szerzett érettségit ( ) ben belép a Szent Benedek Rendbe, majd a prágai Károly Egyetemen folytat teológiai tanulmányokat ( ) ban pappá szentelik a pozsonyi Komenský Egyetemen végez tanulmányokat ban, Szlovákia déli, magyar lakta területeinek Magyarországhoz való csatolásával magyar állampolgárként tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen fejezi be, tanári oklevelet kap ben doktori címet szerez magyar nyelvből és szlavisztikából. Disszertációjának címe: A kürti nyelvjárás hangtana, fonetikai és fonológiai vizsgálata ben Pannonhalmára kerül, s az akkor induló főiskola és gimnázium tanára lesz. Még ebben az évben osztályfőnök is egyben, és nyolc évig vezeti diákjait. Közben nyelvjárási és néprajzi kutatásokat végez, többek között szülőfalujában, Kürtön ben a szláv nyelvekkel való elmélyültebb foglalkozás végett beiratkozik a Zágrábi Egyetemre, ahonnan azonban a háborús körülmények miatt rövid időn belül haza kell térnie. Még ugyanebben az évben rövid ideig tartó katonai szolgálata után Pannonhalmára tér vissza tanítani ban a környező falvakban dűlőneveket gyűjt, diákjait is bevonja a néprajzgyűjtésbe ben Pannonhalmán éri őt a front. Rövid idő alatt megtanul oroszul, és az érkező orosz katonákat a várban már saját nyelvükön köszönti. Azáltal, hogy tolmácsként működött, hozzájárult ahhoz, hogy a vár, és a benne élő menekültek túlélték a háború borzalmait. Emberek ezrei köszönhetik neki életüket ben Orosz nyelvkönyv az általános iskolák V. és VI. osztálya számára címen tankönyvet ír. Miután 1949-ben megindul a szerzetesrendek feloszlatása, ő önként vállalja a lemondást. Ekkor kerül Balatonendrédre plébánosnak ben viszont el kellett hagynia plébániáját. Győrbe költözik között tizenegy évig állami iskolákban orosz nyelvet tanít ben tér vissza Pannonhalmára, az államilag elismert rendi keretbe között tíz éven át a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium igazgatója és a rendház házfőnöke. Vezetése alatt a gimnázium hírneve egyre erősödik. Miközben tanít, nevel, oktat, állami iskolákban, majd a gimnázium igazgatójaként, soha nem feledkezik meg papi teendőiről. Amikor titokban lehetett csak, akkor is bejárt a rendházba elvégezni a szentmisét. Majd igazgatóként is, minden reggel háromnegyed hatkor misézik. Mindemellett pedig kutat, fordít, publikál, előadásokat tart. A nyelvészet és a szlavisztika a fő területe. Kutatja bencés elődeinek, Czuczor Gergelynek, Jedlik Ányosnak, és Szeder Fábiánnak életét. A szlovák költészet nagyjainak műveit (Ludovit Štur, Ján Kollár, Ján Hollý) szlovákból, valamint misztikusokat, szentek életét latin nyelvből fordítja magyarra. Dolgos és eredményes élete december 21-én bekövetkezett halálával zárul. Az Emlékkönyv amellett, hogy részletesen bemutatja Danczi József Villebald gazdag életútját, hangsúlyosan saját műveinek a megismertetését tűzte ki célul. Újraolvashatóak itt a legfontosabb, nyomtatásban is megjelent nyelvészeti és néprajzi munkái, továbbá néhány, kéziratban maradt történeti, nyelvészeti, néprajzi dolgozata. A kötetet kiegészítő fénykép- és dokumentumanyag szintén az életmű minél árnyaltabb megismertetését szolgálja. Aki szeretné megrendelni a könyvet, a címemen, illetve a 70/ as flottás számomon megteheti. Péter Tamás (Gy 00) BDGYE titkár

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA Sic itur ad astra. SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA LegyEN ÖN is támogató FOUNDATION FOR THE FUTURE OF BIOMEDICAL SCIENCES IN SZEGED ISKOLATEREMTÉS TÖBBGENERÁCIÓS TUDÓSKÉPZÉS Ez a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA)!

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 19113966-1-08 08 Győri Törvényszék PK 60.029/1989/ 08/01/00029 9090 Pannonhalma, Vár utca 1. 2012 PANNONHALMA, 2013. május 30. Oldal:

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

Gazdasági ügyekért felelős alelnök tisztségére

Gazdasági ügyekért felelős alelnök tisztségére PÁLYÁZAT AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Gazdasági ügyekért felelős alelnök tisztségére Sárhegyi István Jogász III. Évfolyam Neptun-kód: EK5J7A 2014.10.02.

Részletesebben

ez legyen a magyarság engesztelő központja.

ez legyen a magyarság engesztelő központja. Két szentéletű ember: Mindszenty bíboros és Regőczi István atya. Életük átívelte a XX. századot. Regőczi István atya úgy is közismert, mint Isten vándora. Regőczi István atya egyszerű molnárcsaládban született,

Részletesebben

150 éves a magyar tőzsde

150 éves a magyar tőzsde 150 éves a magyar tőzsde Jótékonysági árverés (2014. június 17.) Az összeállítás a Sándor Imre PR-díj 2014 zsűrije számára készült. Az eseménnyel kapcsolatos anyagok itt elérhetőek: www.frontpage.hu/bet150-sandorimre

Részletesebben

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába!

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! Facultas Humán Gimnázium Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! 2014/2015 2 FACULTAS Elérhetőségek: Facultas Humán Gimnázium OM azonosító: 200304 1078 Budapest, Hernád utca

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium

Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém OM kód: 037169 A Lovassy László Gimnázium városunk legrégibb középiskolája. A jogelőd Piarista Gimnáziumot 1711-ben alapította gróf Volkra Ottó

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! Budapest, 2014. szeptember 11. Tisztelt Partnerünk! TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ MASZ MOBIL FLOTTÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAKRÓL ÉS TEENDŐKRŐL! A MASZ és a Telenor között új Keretszerződés jött létre komplex mobil távközlési

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Gartai Népfőiskola Egyesület

Gartai Népfőiskola Egyesület A Gartai Népfőiskola 2003 évi megvalósult programja A 2003. évi programunk összeállításánál igyekeztünk szem előtt tartani azokat a szempontokat, melyek eddig is jellemezték törekvéseinket. Hagyományosnak

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. VÉDNÖKÖK

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. VÉDNÖKÖK XX. NEMZETKÖZI JUBILEUMI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS R ÉS ZL ET ES P ROGRAMT ERVEZET IDŐ: 2010. október 26-27. HELYSZÍN: MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006. február 13-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006. február 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. február 13-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2006. évi felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer elbírálásáról (BURSA HUNGARICA)

Részletesebben

őgazdasági (Vers József), ő megbeszélés őségek

őgazdasági (Vers József), ő megbeszélés őségek őgazdasági (Vers József), ők ő megbeszélés őségek - Látják azt a kiszögellést a tó partján? - mutatott ki az apát az ablakon Ott kezdődik a telek. Győzzenek meg róla, hogy nem érdemes eladnom. Dr. Korzenszky

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Helyszín, időpont: A találkozót 2000. november 10.-11.-ig rendezzük meg Szegeden a Dugonics András Piarista Gimnáziumban

Helyszín, időpont: A találkozót 2000. november 10.-11.-ig rendezzük meg Szegeden a Dugonics András Piarista Gimnáziumban "Konferencia a civilszervezetek és az iskolák együttműködési lehetőségeiről " avagy Kiegészítés vagy kompenzáció? címmel A program célja: Az iskolákkal folytatott sikeres együttműködésünk tapasztalatai

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK ÉS KIÁLLÍTÁSI ÉRTESÍTŐ. Siófok, 2011. március 25-27.

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK ÉS KIÁLLÍTÁSI ÉRTESÍTŐ. Siófok, 2011. március 25-27. KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK ÉS KIÁLLÍTÁSI ÉRTESÍTŐ Siófok, 2011. március 25-27. http://www.diamond-congress.hu/sejt2011 A Magyar Genetikusok Egyesülete és a Magyar Biológiai Társaság Sejt- és Fejlődésbiológiai

Részletesebben

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium JELENTKEZÉS Iskolánkról: A Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézménye 2009. szeptember 1-jén nyitotta

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról 1 Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Magyar Delegáció beszámolója a 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról A Delegáció jelenlegi létszáma: 78 fő, (46 %) a teljes létszám 168. Az elmúlt évben elhunyt

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Kedves GOE tagok! Tárgy: Tájékoztatás a szervezés alatt lévő őszi családi hétvégéhez kapcsolódóan

Kedves GOE tagok! Tárgy: Tájékoztatás a szervezés alatt lévő őszi családi hétvégéhez kapcsolódóan 1145 Budapest, Pétervárad utca 5. Mobil: +36-20-341-4930, +36-20-415-7793 Irodai telefonszám: +36-1-312-5042 Fax: +36-1-283-3208 E-mail: info@goe.org.hu Web: goe.org.hu Kedves GOE tagok! Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE 2013. év eleji rövid hírlevél

MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE 2013. év eleji rövid hírlevél MAGYAR RADIOLÓGUS ASSZISZTENSEK EGYESÜLETE 2013. év eleji rövid hírlevél Általános Információk: MRAE Telephely: Levelezési cím: 1445 Budapest, Pf. 337 Postafiók címünk megváltozott 2012. november 1-vel!!!!!!

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 237/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: A Szim Salom Progresszív Zsidó Egyesület támogatási szerződése

Részletesebben

7.30 óra Írásbeli 3. forduló A gimnázium szertárának megtekintése. Számonkérés a látottakról, hallottakról.

7.30 óra Írásbeli 3. forduló A gimnázium szertárának megtekintése. Számonkérés a látottakról, hallottakról. Május 29. (vasárnap) 6.30 7.00 óra Reggeli 7.30 óra Írásbeli 3. forduló A gimnázium szertárának megtekintése. Számonkérés a látottakról, hallottakról. 8.30. óra Írásbeli - 4. forduló Herman Ottó élete

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak

eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak A Mérnökgeológiai Jubileumi Konferencia eseményei 2003. december 4. (Szemelvények szabad jegyzetelés alapján) Az ünnepeltek: dr. Gálos Miklós, dr. Kleb Béla, dr. Kertész Pál tanár urak Dr. Farkas György

Részletesebben

Youth Waterpolo Festival

Youth Waterpolo Festival 2015 Youth Waterpolo Festival 19 25 July 2015 Kaposvár, Hungary Youth Waterpolo Festival HUNGARY 2 0 1 5 19 25 JULY www.youthwaterpolofestival.org 2015 Üdvözlünk minden sportbarátot az INTERSPORT Youth

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

AZ IPA TAPOLCAI SZERVEZETE 2013. szeptember 05-től szeptember 09-ig a Hunguest Hotel Pelion **** Tapolca Köztársaság tér 10. szám alatt rendezi meg a 20 éves jubileumi ünnepségét, rendezvényét. A rendezvényre

Részletesebben

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28.

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28. Érettségi-felvételi tájékoztató 2015. január 28. Érettségi vizsgatárgyak Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Választott tárgy idegen nyelv, földrajz, informatika, testnevelés, szakmai

Részletesebben

FELVÉTELI KÉRELEM 1 2015. Jelentkezési határidő: 2015. március 31. Postacím: 1103 Budapest, Gyömrői út 69.

FELVÉTELI KÉRELEM 1 2015. Jelentkezési határidő: 2015. március 31. Postacím: 1103 Budapest, Gyömrői út 69. TEOLÓGIA SZAK FELVÉTELI KÉRELEM 1 2015. Jelentkezési határidő: 2015. március 31. Postacím: 1103 Budapest, Gyömrői út 69. Melyik tagozatra adja be jelentkezését? nappali levelező Amennyiben mindkettőt megjelöli,

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések 1 ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N A jelen okiratban meghatározott alapító tag, mint alapítványtevő alapítvány létrehozását határozza el az ezen okiratban

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Kártyás tarifacsomag 2015.06.30-ig 2015.07.01-től 2015.06.30-ig 2015.07.01-től

Kártyás tarifacsomag 2015.06.30-ig 2015.07.01-től 2015.06.30-ig 2015.07.01-től A Telenor Magyarország Zrt. a lentiekben felsorolt kártyás (igénybevételi díjat előre fizető) tarifacsomagjai valamint egyéb szolgáltatásai bruttó díjait az alábbiak szerint módosítja 2015. július 1-jével.

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv

Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv Volunteering is a lifestyle. Önkéntes Kézikönyv BEVEZETŐ Tartalom Bevezető A nemzetközi YFU felépítése A magyar YFU felépítése Önkéntes feladatok A YFU egy önkéntes szervezet. Ez a füzet azért született,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Bencés Diákszövetség (9090 Pannonhalma, Vár 1.) küldöttgyűléséről Budapesten, 1014 Somlói út 51. szám alatt, a Mathias Corvinus Collegium Dísztermében, 2013. május

Részletesebben

Havidíj belföldi, normál díjas SMS ÁSZF érintett Számlás tarifacsomag

Havidíj belföldi, normál díjas SMS ÁSZF érintett Számlás tarifacsomag A Telenor Magyarország Zrt. a lentiekben felsorolt számlás (igénybevételi díjat utólag fizető) tarifacsomagjai, valamint egyéb szolgáltatásai bruttó díjait az alábbiak szerint módosítja 2015. július 1-jével.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA A MÚLT MAGYAR TUDÓSAI FÔSZERKESZTÔ SZABADVÁRY FERENC NAGY BÉLA MAURITZ BÉLA A AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ISBN 978 963 05 8637

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

ISF ÚSZÁS 2007 KÖZÉPISKOLAI ÚSZÓ VILÁGKUPA. Bulletin N 1 SZÉKESFEHÉRVÁR MAGYARORSZÁG 2007. ÁPRILIS 28. MÁJUS 2.

ISF ÚSZÁS 2007 KÖZÉPISKOLAI ÚSZÓ VILÁGKUPA. Bulletin N 1 SZÉKESFEHÉRVÁR MAGYARORSZÁG 2007. ÁPRILIS 28. MÁJUS 2. ISF ÚSZÁS 2007 KÖZÉPISKOLAI ÚSZÓ VILÁGKUPA Bulletin N 1 SZÉKESFEHÉRVÁR MAGYARORSZÁG 2007. ÁPRILIS 28. MÁJUS 2. NEMZETKÖZI ISKOLASPORT SZÖVETSÉG (I. S. F.) BULLETIN N O 1 Székesfehérvár Magyarország, 2007.

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert Olyan lesz a jövő, amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium 2015-ös felvételi eljárás tapasztalatai Induló osztályok a 2015/2016-os tanévben

Részletesebben

Kortárssegítő program Összehozó" Osztályközösség-fejlesztési modellprogram Komárom középiskoláiban

Kortárssegítő program Összehozó Osztályközösség-fejlesztési modellprogram Komárom középiskoláiban Kortárssegítő program Összehozó" Osztályközösség-fejlesztési modellprogram Komárom középiskoláiban Több mint egy évvel ezelőtt indítottuk útjára kezdeményezésünket Komárom középiskoláiba melynek során

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A Felügyelő Bizottság áttekintette a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2013.

Részletesebben

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről

Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Szabályzat a Magyar Kormánytisztviselő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről Elfogadva: 2014. szeptember 8-án a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos Közgyűlésének 1/2014 (IX.08.)

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

Kedves Gellértes! Mivel foglalkozik a Szövi? Szövitábor

Kedves Gellértes! Mivel foglalkozik a Szövi? Szövitábor Kedves Gellértes! Az I. Gellértes Öregdiák Találkozó alkalmából jelentetjük meg e bemutatkozó füzetet, melyben minden fontos és hasznos információt összegyűjtöttünk a Szent Gellért Diákszövetségről. Amennyiben

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

2015. április 14. Budapest ISZEF Nemzetpolitikai munkacsoport ülése

2015. április 14. Budapest ISZEF Nemzetpolitikai munkacsoport ülése Garbai Ádám elnökségi tag beszámolója Eseménynaptár 2015. március 1. 2015. május 1. Időpont Helyszín Esemény 2015. március 6. Budapest HÖOK Elnökségi ülése 2015. március 6. Budapest HÖOK Választmányi ülése

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben