HÍRLEVELE TÉNYKEDÉS. Az új tanév, munkaév és művészeti évad kezdetén kö - Veni Sancte. A Bencés Diákszövetség. XXII. évf. 2. szám 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLEVELE TÉNYKEDÉS. Az új tanév, munkaév és művészeti évad kezdetén kö - Veni Sancte. A Bencés Diákszövetség. XXII. évf. 2. szám 2011."

Átírás

1 PAX ET GAUDIUM A Bencés Diákszövetség HÍRLEVELE XXII. évf. 2. szám Szent Mihály hava TÉNYKEDÉS Veni Sancte Az új tanév, munkaév és művészeti évad kezdetén kö - szöntő soraimmal Boldog II. János Pál pápa magyarországi lelkipásztori látogatásaira emlékezem, azok kerek évfordulója kapcsán. A Szentatya 15 éve kereste fel hazánkban ősi lelki és szellemi fellegvárunkat, ahol az első tanév ezer esztendős elindulását köszöntötte. Magam is személyesen jelen lehettem Pannonhalmán ezen az eseményen, ahol a bencés közösség ünnepi ebédjén Asztrik főapát úr köszöntő beszédében külön is megemlékezett a hazai oktatás kezdeteiről. Szavait idézem: Szentatya! A zsoltárban olvassuk: Boldog az a nép, mely tud ünnepelni. A magyar nép szeret, tud is, és van okunk ünnepelni ban a magyarok a nyugati kereszténységhez csatlakozásnak, Szent Márton monostora alapításának és az első magyar iskola létrejöttének millenniumára emlékeznek. Ennek a millenniumi emlékévnek a legfőbb és legfontosabb eseménye számunkra az, hogy Róma püspöke testvérként és vendégként itt van közöttünk. Valóban ünnep az oktatás kezdeteire emlékezni és egy új tanévnek elébe nézni. Ünnep a Veni Sancte, a Szentlélek hívása, még akkor is, ha a tanulás, a munka, önmagunk nevelése fáradságos feladat, amely ellen emberi természetünk gyakran lázadozik. Szentatyánk ennek a feladatnak vállalásához is bátorítást adott. Különösen is kedvesek voltak azok a közvetlen, előre le nem írt szavai, amelyekkel Győrben a viharos jellegű időjárásra utalva a szentmise végén elbúcsúzott. Türelemre intése közvetlenül a mostoha, szeles időre vonatkozott, de ennek a munkaév kezdetén, a Szentlelket várva mélyebb jelentést is tulajdoníthatunk, mintha egy tanévnyitó bátorítás lenne. Boldog II. János Pál pápa akkor így fogalmazott: Ezért az erős szélért is szeretnék köszönetet mondani. Tudjuk, hogy amikor pünkösdkor Jeruzsálemben megszületett az Egyház, akkor nagy szél fújt. Ez a mai nagy szél is erre emlékeztet bennünket: az Egyház születésére. Azt kívánom egyházatoknak, és ennek a népnek, ennek az országnak, hogy a Szentléleknek erős szele érintse meg! Íme, a kellemetlen szél nemesítő, közösségformáló erővé válhat. (Milyen sokszor átéltük ezt a pannonhalmi szélviharokban!) Ezt teszi velünk a Szentlélek szele a tanulás, önalakítás, hivatásunk gyakorlása kellemetlennek tűnő feladataiban. És a tanulás nem csak a diákok feladata, hanem mindnyájunké, hogy többek legyünk, lelkiekben és szellemiekben gazdagodjuk, és ezáltal megújuljon életünk. (folytatás a következő oldalon)

2 2 TÉNYKEDÉS PAX ET GAUDIUM Folytatás az előző oldalról A másik pápalátogatás (az első!) éppen 20 esztendeje volt augusztusban, amikor akkori Szentatyánk pápaként először lépett hazánk földjére. Budapesten a Hősök-terén augusztus 20-án ünnepi szentmisét mutatott be magyar népünk lelki megerősítésére. A szentmisén a Szentatya homíliájában megemlékezett arról, hogy Szent István királyunk Krisztusra, a sziklára építette házát. Ezt a házat nekünk építette, amely ma is fennáll. A király küldetéséről a következőket mondta: A királynak ugyanis, mivel ő kormányoz, az a hivatása, hogy az egész nemzet közös javának első szolgája legyen. István király, ezt a házat ezer évvel ezelőtt őseiteknek építette, és rajtuk keresztül a magyarok minden nemzedékének, akik azóta követik egymást országotokban. Az ország polgárainak is feladata az, hogy a közjót szolgálják: A nemzet csak akkor remélhet egy jobb jövőben, ha polgárai képesek közös erőfeszítéssel felelősséget vállalni a közjóért. Mindezt csak a keresztény életre lehet alapozni: A valódi emberi kultúra számára ugyanis csak a keresztény értékek tudnak szilárd alapot teremteni. Feltehetjük a kérdést: miért? Hiszen van számtalan más értékrend, vallás, világnézet. Azt gondolom azért, mert Krisztus evangéliuma az emberi szívekben, erkölcsi rendben olyan törvény, mint a természet világában a természettörvény. Mindkettőt Isten határozza meg, a Teremtő és a Megváltó. Hiszen Jézus: Isten. Miként manapság gondot fordít a világ a környezetvédelemre, hogy biztonságban éljen az ember a Földön, ugyanúgy kell a kinyilatkoztatott erkölcsi törvényhez igazodnunk, hogy örökké élhessünk. A munkaév kezdetén a biztos szikla alapot, a Szentlélek szelét kérem a kedves Olvasó és bencés diáktársaim számára, kívánom gyermekeknek, fiataloknak, szülőknek és idősebbeknek egyaránt. Magam is szeretnék osztozni a szülők és pedagógusok nevelő munkájában hitünk titkainak oktatásával és a keresztény életre neveléssel, úgy is, mint a Mária Rádió hitoktatója. Sorsközösséget vállalok a diákokkal is mint a jó pap, aki holtig tanul. Kérjük a lelki és szellemi gyarapodás e nemes feladatához közösen a Szentlelket: Szentlélek Isten szállj le ránk, elmét derítő tiszta láng, öntsd lelkeinkbe, melyeket megszenteltél, kegyelmedet! (Hozsanna 102. ének) Lelkipásztori szeretettel: Dr. Szederkényi Károly (Ph 77) c. prépost, esperes, gazdagréti plébános Szederkényi Károly dr. c. prépost, plébános (Bp.-Gazdagrét), esperes (Budai-Középső Espereskerület) Született Budapesten, február 26., szentelték Budapesten, június 9. Káplán Esztergom-Vár főplébánián , Budaörsön , Bp.-Szent Rita plébánián , Bp.-Szent Család (VI. kerület) plébánián , plébános Bp.-Farkasréten plébániai kormányzó is a Bp.- Gazdagrét Szent Angyalok plébánián Plébános a Bp.- Gazdagrét Szent Angyalok plébánián augusztus 1-től. H. esperes , esperes Főszentszéki bíró A Mária Rádió igazgatója , címzetes prépost ÖRÖKFOGADALOM-TÉTEL TIHANYBAN Több mint háromszáz év után ismét örökfogadalomtétel helyszíne lehetett a tihanyi bencés monostor temploma augusztus 13- án, ahol VÁRSZEGI ASZTRIK pannonhalmi püspök, főapát a Benedek-rendi kö - zös ség tagjává fogadta BARKÓ ÁGOSTON és MIHÁLYI JEROMOS testvéreket, akik a tihanyi bencések közösségében fogják Istent és embertársaikat szolgálni. BARKÓ GÁBOR, aki a rendben az ÁGOSTON nevet kapta, győri származású, MIHÁLYI NORBERT pedig, aki a szerzetesi néven immár JEROMOS testvér, Bakonyszentlászlón nevelkedett. Osztály fő - nökeik TÓTH KONSTANTIN és MÁTHÉ RAJMUND atya voltak. Igazgatóikhoz, CSÓKA GÁSPÁR atyához, valamint BÁRDOS ORESZTÉSZ és JÁKI TEODÓZ atyákhoz, szintén meghatározó élmények kapcsolják őket. Ágoston testvér Teodóz atyával járt Moldovában is. Ágoston az ELTÉn latin-történelem szakon tanult, Jeromos a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen teológus szakon végzett. (Magyar Kurír) Isten végtelen kegyelme kísérje őket útjukon és tartsa meg őket választásukban és hitükben!

3 ELNÖKSÉGI HÍREK Összefoglaló az Új Elnökség határozatairól 3 A június 8-án megtartott elnökségi ülésen az Elnökség megalkotta ügyrendjét, ezzel sok éves mulasztást pótolt be. Ezen és az ezt követő július 6-i ülésen az alábbi érdemi határozatok születtek még: 4/2011. (VI.08.) ÚjEln. számú h a t á r o z a t: Az Elnökség rendelkezett a Diákszövetség lejárt, nem vitatott tartozásainak kifizetéséről. 5/2011. (VI.08.) ÚjEln. számú h a t á r o z a t: Az Elnökség felkérte Németh Lászlót, hogy a Bencés Flotta ügyét teljes döntési jogkörben rendezze és biztosítsa annak, akár változó szervezeti keretek közötti, zavartalan működését. 11/2011. (VI.08.) ÚjEln. számú h a t á r o z a t: Az Elnökség minden folyó ügyet ellentétes értelmű határozatáig a jelenlegi állapotnak megfelelően engedi tovább rendezni. 15/2011. (VII.06.) ÚjEln. számú h a t á r o z a t: Az Elnökség felkéri dr. Illés Géza egyéni ügyvédet, hogy a Diákszövetség peres képviseletét a folyó jogvitában lássa el. 16/2011. (VII.06.) ÚjEln. számú h a t á r o z a t: Az Elnökség felkéri Kovács Pétert (Ph 05), hogy a Bencés Flotta adminisztratív ügyeinek intézését Németh Lászlótól vegye át. 18/2011. (VII.06.) ÚjEln. számú h a t á r o z a t: Az Elnökség megköszöni és elfogadja Petényi Márk (Ph 00) és Varga Álmos (Ph 00 )(Domain Registrar Kft.) felajánlásait a BDSz online kommunikációjával kapcsolatban. A Domain Registrar Kft. az elkövetkező három évben támogatási szerződés keretében ingyen üzemelteti a bencesdiak.hu oldalt, illetve segít a bdsz.hu kifejlesztésében. 20/2011. (VII.06.) ÚjEln. számú h a t á r o z a t: Az Elnökség újraválasztja a Segélyalap Bíráló Bizottságot. A Segélyalap Bíráló Bizottság tagjai: Gerencsér Sándor, Horányi Márton, Keller Péter és Tömör László. 21/2011. (VII.06.) ÚjEln. számú h a t á r o z a t: Az Elnökség felkéri Péter Tamást, hogy Kovács Péterrel, a tagnyilvántartás területi alapú rendezését kezdje meg. Határoz a Bencés Naptár 2012 kiadásáról, felkéri Bischof Pétert, Péter Tamást és Kovács Pétert a munkálatok megkezdésére. Az Elnökség határoz továbbá a Bencés Családi Nap 2011 megrendezéséről Tihanyban, főszervezőnek felkéri Vennesz Pétert. Az elnökségi ülések teljes jegyzőkönyve elérhető a oldalon. A BDSz Elnöksége Kukorelli István elnök, Tombor András alelnök, Hortobágyi T. Cirill rendi alelnök, Deli Gergely főtitkár, Benkő Zoltán, Bischof Péter, Kemény Gábor, Péter Tamás és Szalay Kornél Géza elnökségi tagok Kedves Diáktársak! Megváltozott a BDSZ dokumentációs irodájának címe. A küldeményeket kérjük ezentúl az alábbi címre küldeni. BDSZ, Mathias Corvinus Collégium 1016 Budapest, Somlói út 51. sz. Egy különleges adomány története Június végén nagyon kedves és meglepő levél érkezett Diákszövetségünk Ilka utcai dokumentációs központjába. A váratlan meglepetést egy Ame ri - kában élő diáktársunk ALPÁR JÁNOS (So 44) okozta, aki ott a Saint Luke Szemészeti Intézet orvosaként tevékenykedik. Levelében jóleső humorérzékkel írja, hogy figyelemmel kíséri a Diákszövetségünket érintő nehézségeket, és látja, hogy a magyar jogi nyelv is legalább olyan szövevényes, mint az angol. A levélhez mellékelve pénzadományt is küldött, megjegyezve, hogy akár testét is felajánlaná Diákszövetségünknek, de az már 5 dollárt sem ér, így inkább csekket küld. Ezúton is köszönjük Alpár János diáktársunknak kedves levelét és adományát, erőt, egészséget kívánunk neki itthonról! A BDSz elnöksége A diákszövetség 4/2007. évi küldöttgyűlési határozata TAGDÍJ: 5.000,- Ft vagy 500,- Ft regisztrációs tagdíj évente: a 25 év alatti, ill. 70 év feletti diáktársaink részére), illetve mindazok számára akik ezt választják. (A felszentelt papjaink, a rend tagjai, valamint a kö zép - iskolá sok az alapszabályunk szerint tagdíj-mentességet élveznek.) A Tagdíj befizethető: sárga csekken (általában a Hír levéllel küldünk, de külön kérésre is szívesen pos tázunk), vagy a számlára átutalással, vagy a K&H Bank fiókjaiban közvetlen készpénzbefizetéssel. A BDSZ számára az a kedvezőbb, ha átutalással, vagy közvetlen készpénzbefizetéssel rendezed. A tárgyévi tagdíjak befizetési határideje május 31. Külföldről történő utalás esetén: SWIFT kód: OKHBHUHB IBAN: HU Bank neve és címe: K&H Bank Zrt. Győr Kedvezményezett neve: Bencés Diákszövetség

4 4 ÉLETEMMEL DICSÉREM ISTENT PAX ET GAUDIUM Várom itt a kapu előtt a többieket, mert fogadtuk egykoron, itt találkozunk, ha följutunk, ha följutunk Nagy Gáspár: Ha följutunk (részlet) Közösségben biztos az út (beszélgetés Kukorelli Istvánnal a BDSZ új elnökével) Ha azt mondom, modesztpaszta, mi jut eszébe? Rémlik valami Úgy tudom, ez egy étel, májasféleség, mellyel éveken keresztül rettegésben tartották a pannonhalmi diákokat. Állítólag annyira utálta mindenki, hogy az egyik évfolyam, Jankovics Marcelléké, egy étkezés alkalmával feltapasztotta az ebédlő plafonjára. Igen, hallottam róla, de mi már nem ettünk modesztpasztát. Viszont imádtuk a cikóriakávét. Csupa erő, csupa izom, pannonhalmi kávét iszom! hangzott a Szent Márton hegyi mondóka. Menzakaját kaptunk, ez minden kollégista életében meghatározó élmény, de utólag azt mondom, nem volt rossz az ellátás. A színvonala természetesen mindig függött a rend aktuális gazdasági helyzetétől. Önt ki ajánlotta a gimnáziumba? Szülőfalum akkori plébánosa, Hirsch Sándor, Albert atya, aki korábban szerzetes volt. De támogatott a téti körorvos is, gimnáziumi igazgatónk, Kapuy Vitál édesapja. A protekciósok közé tartoztam. Pannonhalmára kerülni rangot jelentett, más kérdés, hogy politikai szempontból nem volt kockázatmentes. Sokaknál egyenesen egzisztenciális veszélyként merült fel, esetemben nem, édesanyám tsz-tag volt és háztartásbeli, apám rokkant, nehéz lett volna őket sakkban tartani. Van abban valami, hogy Pannonhalmán annyira egyedül van az ember, hogy mindenképp kiderül róla, kicsoda? Persze, a zárt közösségek ember- és önismeretre nevelnek. Pannonhalmára ez hatványozottan igaz. Néhány hónap alatt összecsiszolódott az osztályközösség, szigorú hierarchiák alakultak. Kell hozzá némi szerencse, hogy jó közösségbe kerüljön az ember, azt hiszem, a mi osztályunknak ez megadatott. Ha nem is érezte így az egész csapat, az biztos, hogy létrejött egy összetartó kemény mag, mely szolidáris volt a többiekkel; integráló, és nem kizáró típusú közösséget alkottunk. A sport mentén is szerveződtünk, és most a negyven éves érettségi találkozó után megállapítható, hogy a focicsapat mai napig egyben van. Fizikailag is egymás közelében éltünk, húsz-harminc fős hálókban aludtunk. Beszéljünk a tanárairól. Latinos osztályban végzett. Ki volt az osztályfőnöke? Csóka Gáspár atya. Latint és történelmet tanított, és levéltárosként is dolgozott. Szerencsénk volt vele, megértett bennünket, nem volt nagy a korkülönbség. Mai napig többen tartjuk vele a kapcsolatot. Jó, hogy velünk van, éppen ez évben köszönthettük Őt az aranymiséjén. És ha jól tudom, akkoriban kizárólag bencés atyák tanítottak. Így van. Egyetlen civil tanárunk volt, Tálas Zoli bácsi, aki a tornaórákat tartotta és a fotó szakkört vezette. Sokan beleszerettek a fényképezésbe. Hittantanára, Tarnay Brúnó? Igazi filozófus-alkat volt, kicsit távolságtartó, hűvös pedagógus, kevés embert és nehezen engedett közel magához. Jobban értékelte az olvasottabb, műveltebb tanítványait, bár mindig nyitott maradt azokra is, akik igyekeztek felzárkózni. Olyan olvasmányokat adott a kezünkbe, úgy fölfegyverzett minket az ideológiai vitákra, hogy egyetemi stúdiumaim e tekintetben semmi meglepetést nem tartogattak. Nemcsak a klasszikusokon vezetett végig minket, hanem például Lukács György írásait is megismertette velünk. Természetesen Pannonhalmán is az állami tanrend teljesítése volt a kötelező minimum, de általánosságban elmondható, hogy sohasem tanórákban vagy tanrendekben gondolkodtak a tanáraink, mindig voltak plusz információk, plusz feladatok. Szinte teljes képet kaptunk például a kortárs irodalomról. Fél - órákat, órákat beszéltek nekünk olyan írókról, költőkről, akiknek a neve sem szerepelt a központi tananyagban. Ott tanultam meg, a tankönyv lehet nívó-díjas, és lehet silány, vérezhet ezer sebből lényeg, hogy az oktató soha, semmilyen körülmények között nem hagyatkozhat kizárólag arra. Faggyas Edvin? Meghatározó személyiség volt az életünkben, sajnos 1970-ben meghalt. Kémiát és biológiát oktatott, az ő tevékenységének köszönhető, hogy a pannonhalmi diákok közül annyi or vos és természettudós került ki. Igazi példakép, nagy tudós volt, jó és humánus pedagógus, fantasztikus tanáregyéniség. Ha megjelent, néma csend lett körülötte. Az órái minden percét élveztem. Arra volt kíváncsi, mit tudunk, nem az ellenkezőjére, ugyanakkor nagyon pontosan felmérte az embert, a tőle kapott érdemjegy minden esetben a realitásokat tükrözte féltük, de jó értelemben. Éjjel-nappal olvasott, közben állandóan kávét ivott. A nagyapánknak tekintettük, ő volt anno Gáspár atya osztályfőnöke.

5 ÉLETEMMEL DICSÉREM ISTENT 5 Lővey Félix? Ő a párhuzamos osztály osztályfőnöke volt. Molnár Marcián atyával együtt matematikát tanított, a diákok x/2-nek becézték. Nemrég meglátogattam Tihanyban, és a mai napig azzal cukkol, miért mentem jogásznak. Feltétlenül említeni kell még magyar tanárainkat, Szabó Flórist és Sulyok Efrém atyákat. Frömi bácsi kőkeményen visszakövetelte óráról órára feladott memoritereit. Jó humorú tanárunk volt Jáki Zénó, aki ugyancsak a régi vágású pedagógusaink közé tartozott és fizikára tanított minket. Villányi Anaklét atya próbálta tanítani az orosz nyelvet, Szigeti Kilián atya a föld rajzot és az ének-zenét, Iróffy Huba atya pedig a rajzot, változó sikerrel. Mesélte, hogy élénk vitákat folytattak egymással a különféle órákon. Miről vitatkoztak? A vallás megújításáról, tudomány és vallás eredményeinek összeegyeztethetőségéről, Istenről, az egyházhoz való viszonyról. Ön mit gondolt? Hogy meg kell újítani a vallást, mert az egyháznak meg kell tudnia szólítani a hívőket. És nemcsak a reneszánsz pápák bűneivel voltunk tisztában, azt is láttuk, hogy a jelen egyházát is emberek alkotják. Pontosan tudtuk, kik azok az atyák, akik valóban Istent szolgálják. Nem könnyű eljutni Istenhez. Már akkor sem vontam kétségbe a tudományosan megalapozott ismeretek fontosságát, de kétségtelen, elér az ember tudománya az Omega-pontig, és onnan nincs tovább, onnan csak a hittel léphet tovább. Hogy viszonyul a hitetlenséghez? Alkotmányjogászként azt mondom, a világnézeti szabadság mindenkinek alapjoga, de nagyon nehezen tudom elképzelni a hit nélküli embert. Több ilyen ismerősöm van, tiszteletben tartom a világnézetüket, de be kell vallanom, soha nem kerültek olyan közel hozzám, mint azok a barátaim, akik hittel élnek. Kevesebb az összekötő vegyérték. Látszólag sok hitetlen ember van, de szerintem nagy arányban vannak köztük olyanok, akik nem tagadó szellemben hitetlenek, inkább félreteszik a hitről való gondolkodást. Ez persze csak ideig-óráig működik, végül mindenkinek el kell számolnia magával, különösen válságos életszakaszokban megkerülhetetlen a hithez való viszonyunk, mikor olyan erőkkel szembesülünk, melyek felett nincs hatalmunk, melyek tehetetlenné, eszköztelenné tesznek minket. Régész akart lenni, majd pap, szerzetes, később csillagász, vonzotta a tanári pálya, közben matematikai tehetségét dicsérték. Hogyan vált mindennél vonzóbbá a jog? A barátaim befolyása révén. Nem én voltam a legeltökéltebb, hanem Ijjas József és Kerényi Ervin. Ervin ügyvéd lett, mai napig az egyik legjobb barátom. Történelemből megtanultuk, hogy Magyarország jogásznemzet, a reformkor legnagyobb gondolkodói szinte mind a jogvégzett emberek közül kerültek ki, rengeteget olvastunk a jurátusokról. Heroikus kép rajzolódott ki a szemünk előtt. Ön mai napig szoros kapcsolatot ápol egykori gimnáziumával, oktatóival. Mesélt a közös focizásokról, a ta lál ko - zók ról. Ez általános jelenség Pan non - halmán? Lehet mondani. A diákok jelentős része rendszeresen visszajár. Életünk ott kering a Vár körül. De ez jellemző más, komoly tradíciókkal rendelkező európai középiskolák öregdiákjaira is. Hogyan jött létre a Bencés Diákszövetség? A rendszerváltás időszakában 1989-ben merült fel az 1923-ban alapított egyesület újraalapításának gondolata. Kezde tek től lelkes híve voltam. Mai napig megvan az a kézirat, melyet alapszabály gyanánt próbáltunk összehozni első és örökös elnökünk, Faber Miklós és Korzenszky Richárd atya vezérletével annak idején. Szerepelnek benne dilemmáink a közösség céljait illetően. Már akkor a célok között volt: a bencés öregdiákok közötti kapcsolatok ápolása, a rend mai oktató-nevelő tevékenységének erkölcsi Kedves Diáktársak! A Bencés Diákszövetség májusban újjáválasztott Elnöksége nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntünk Benneteket. Köszönjük a megtisztelő bizalmat, amely megbízatásunk idején, szolgálatunk során mindvégig iránytű lesz hazánkban a megújulás éve, s ez igaz az 1923-ban alapított és 1989-ben újraalapított egyesületünkre is. Demokratikusan megújulni csak úgy lehet, ha megőrizzük korábbi értékeinket, generációs békét teremtünk és tisztelettel viseltetünk mindazok iránt, akik eddig alakítói, tevékeny részesei voltak az egyesület életének, területi vagy országos szinten, tagozatainkban, a szakmai körökben, az osztályközösségekben egyaránt. Számítunk Rátok a jövőben is! A Pannonhalmát és a Rendet nagyon szerető Keresztury Dezső így vallott a megújulásról: Őrizd nemzeti múltunk szép emlékeit, úgy, hogy bennünk újulj magad is, újrateremtve hazánkat. A megújulás évének első fele eltelt, itt a nyár, amely reményeink szerint alkalmat ad a kikapcsolódásra, a pihenésre. Kívánjuk, hogy szeretteitek körében békében és nyugalomban teljen el a nyári szabadság, hogy azután feltöltődve újra nekiláthassunk közös céljaink megvalósításához. A Bencés Diákszövetség alapszabályban megfogalmazott céljai és az egyéni felelősséggel vállalt feladatok csak akkor nem maradnak papíron, ha közösen, együtt cselekszünk. Össztársadalmi szinten is nagy szükség van a bencés szellemiséget megjelenítő hangnemre, az olyan demokratikus felépítettségű, az európaiságot és a nemzeti gondolatot kiegyensúlyozottan képviselő országos jelentőségű civil szervezetre, mint amilyen Diák szö - vet ségünk eddig is volt és a jövőben is marad. Kedves egykori diáktársunk, barátunk Nagy Gáspár már nincs közöttünk, de a Fenn való mellől figyel ránk. Nagy Gazsi Ha följutunk című versének nyitó és záró soraival kívánunk mindannyiótoknak nagyon szép nyarat! Fiúk! várom itt a kapu előtt a többieket, mert fogadtuk egykoron, itt találkozunk, ha följutunk, ha följutunk PAX ET GAUDIUM! A Bencés Diákszövetség elnöksége nevében Kukorelli István elnök

6 6 ÉLETEMMEL DICSÉREM ISTENT és anyagi támogatása, információs tevékenység a bencés nevelés hagyományairól, új eredményeiről, a hajdani tanárok és diákok életútjáról, életművéről, stb Rávezettem a saját olvashatatlan betűimmel, hogy tűzzünk ki össztársadalmi szintű célokat is, például a vallási értékek őrzését, terjesztését. Ma már jóval több tevékenységi forma van megnevezve. Önt 2011-ben a Bencés Diákszövetség elnökévé választották. Miért mondott igent? A jelölés meglepett és olyan életkorban ért, amikor az ember már inkább nemet mond a közéleti megbízásokra. Diákszövetségi tagként, jól éreztem magam a bőrömben. Az igen válasz mégis belülről jött: a szövetség céljaival nem nehéz azonosulni és tartozom annyival ennek a közösségnek, hogyha segíteni tudok, azt megteszem. Meggyőződésem, hogy össztársadalmi szinten is nagy szükség van a bencés szellemiséget megjelenítő hangnemre, az olyan demokratikus felépítettségű, az európaiságot és a nemzeti gondolatot kiegyensúlyozottan képviselő, országos jelentőségű civil szervezetre, mint amilyen a BDSZ volt, és reményeim szerint a jövőben is marad. Döntésemben motivált az a kihívás amely más diákszövetségek életében is jelen van hogy a megújulás érdekében generációs békét kell teremteni. Az új elnökség kiegyensúlyozott generációs összetétele és fiatalos lendülete sokat segíthet. Befolyásolt az is, hogy a rend vezetőivel mindenekelőtt Asztrik főapát úrral, Cirill és Richard perjel atyákkal és a rend több tagjával, jó emberi, baráti viszonyban vagyunk ben Szent Márton-díjjal tüntették ki, melyet elsőként Nemeskürty István vehetett át, tavaly pedig többek között Sólyom Lászlót jutalmazták. Mit jelent ez az elismerés? 2000-ben alapították a díjat. Nagyon örültem annak amikor Nagy Gazsi megkapta ezt az elismerést. Óriási megtiszteltetés számomra, hogy Pannonhalma díszpolgára, és egy több mint vállalható klub tagja lehetek. Az a filozófiám, hogy ameddig szolgálni tud az ember, és igénylik a szolgálatát, a díjakat a kötelezettségek, a felelősség oldaláról is komolyan kell venni. A jó ügyekért pedig világéletemben szerettem dolgozni. A közösségi szellem, a jó ügyért kifejtett aktív tevékenység kétségkívül Pannonhalma adománya. Mit köszönhet még az ott töltött négy évnek? Nagyon sokat. A keresztény nevelés veretet ad az életnek, célt és értelmet a tanulásnak, a munkának, de még a kudarcoknak is. Pannonhalmán gondolkodásra ösztönöztek, folytonos kétkedésre, hogy pro-kontra gondolkodjunk és haladjunk az értékek elfogadása felé. Meditálásra neveltek, és arra, hogy megtanuljuk a szintézist. Ott tanultam meg, hogy az embernek elvek szerint kell cselekednie, és nem a cselekedeteire kell elveket keresnie. Ezt csak akkor fogadja el a diák, ha példák vannak előtte, emberek, akik valóban eszerint élnek. Nekünk voltak ilyen tanáregyéniségeink, az elvek nem a levegőben léteztek. Olyan igazságokat fogalmaz meg a bencés szellemiség, mely lefordítható a mindennapok, a közösségek, de a politikai elit nyelvére is. Nem könnyű megfelelni ezeknek az eszméknek, azt kell mondjam, napi szembenézést jelent, és sokszor megesik, hogy a legjobb szándékkal sem sikerül. Mit köszönhetek még?... A máig tartó igaz barátságokat. Kerényi Ervin nevét már említettem, Ő volt a csapat kapusa, amelynek kapitánya, az osztálytalálkozók állandó szervezője Álló sor balról jobbra: Ócsai Antal, Nedeczky Árpád, Horváth Ferenc, Csontos Károly, Madarász Zoltán Ülnek: Papp Ferenc, Ijjas József, Kukorelli István Fekszik: Kerényi Ervin Nedeczky Árpi, oszlopos tagjai: Csiba Laci, Horváth Ferke, Ócsai Tóni és itt az 5+1-nél megállnék, nem sorolom tovább. A barátság lényege, hogy az élet nehéz helyzeteiben is számíthatunk egymásra. Az interjút készítette Kővári Orsolya, a fenti beszélgetés részleteket tartalmaz egy készülő interjúkötetből. A részleteket válogatta Dr. Nedeczky Árpád. PAX ET GAUDIUM Tájékoztatás a BDSz ellen folyó perről Mint korábban már sajnálattal értesítettünk Ben - ne te ket, DR. NÉMETH SZILÁRD (Ph 81) diáktársunk beperelte Diák szövetségünket a bíróságon. Keresetlevelében azt kérte, hogy a április 09. napján megtartott Küldöttgyűlés határozatait a bíróság érvénytelenítse. Mint emlékezhettek, ezen a Küldöttgyűlésen a küldöttek a fennálló tarthatatlan viszonyok rendezése érdekében visszahívták az Elnökség választott tisztségviselőit, köztük őt magát is. Dr. Németh Szilárd ezen kívül a várhatóan forintot is meghaladó perköltséget is meg akar fizettetni Diákszövetségünkkel az általa kezdeményezett perben. Az első tárgyalásra szeptember 1-én, órakor került sor a Győr- Moson-Sopron Megyei Bíróság földszint 23-as tárgyalójában. Dr. Németh Szilárd ezen kívül megtámadta Cirill atya bírósági bejegyzésére irányuló kérelmünket is, ez az eljárás is folyamatban van még. A megválasztott új Elnökség igyekszik Diákszövetségünk érdekeit megvédeni, nyitott a vita bíróságon kívüli, békés rendezésére, és erkölcsileg elítéli a jogvita kezdeményezését. A fejleményekről a honlapon, illetve a következő Hírlevélben értesíteni fogunk Benneteket. Diáktársi üdvözlettel, PAX DELI GERGELY A BDSz főtitkára

7 TELEFON-ÜGYLETEK Kedves Flottatagok! Örömmel értesítelek benneteket, hogy a közeljövőben a flotta ügyeinek intézését fokozatosan Kovács Péter Ph 05 veszi át. A flotta ügyeinek átadásáról az elmúlt egy évben történt személyemet ért rágalmazások miatt döntöttem. Az elmúlt 5 évben sikerült létrehozni és működtetni egy több mint fős telefon flottát, amelyet mindenki örömmel használt a kedvező tarifái miatt. A Telenor 10 millió forintos bankgarancia elvárása miatt, módosítanunk kell a jelenlegi működésen. Ezt úgy sikerült megoldanunk, hogy bemegyünk a katolikus flotta alá (nagyobb ügyfélkör: több szám lesz ingyen hívható) és valamivel kedvezőbb tarifa várható /80 db ingyen SMS, hálózaton belül 10,-Ft, más hálózatba 13,- Ft/perc/ erről a későbbiekben részletesebb tájékoztatást fogunk nyújtani). Ezt az átállást (ügyfélszám váltást) próbáljuk úgy végrehajtani, hogy minél kevesebb kellemetlenséget okozzon, de nem tudjuk azt teljesen elkerülni. Az ügyfélszám váltás a következőkkel jár: megint fogtok kapni tört hónapról számlát, akinek beszedési megbízása lenne, annak törlődni fog, az ATM-ben nem lehet befizetni korábbi számlát, ha ügyfélszolgálaton akarjátok a korábbi számláitokat befizetni, akkor külön jelezni kell, hogy nézzék meg a régi ügyfélszámon is. Sajnos az elmúlt években több olyan flotta tagunk is volt, aki nagyobb tartozást halmozott fel. A ,- Ft-nál nagyobb összeggel tartozókat megkérjük, ha esetleg megszólalna a lelkiismeretük (többször személyesen hívtam fel, vagy küldtem nekik levelet a tartozásukról), akkor a BDSZnek, mint támogatást fizessék be tartozásukat. Amennyiben a befizetésre nem kerül sor, a későbbiekben kénytelenek leszünk név szerint is megemlíteni őket. A Telenor az új üzletszabályzata szerint, már nem küld tartozásról szóló SMS értesítőt, emiatt elképzelhető, hogy jelzés nélkül hívástiltásban részesülnek, akik 20 napot meghaladóan sem fizették ki számlájukat. A visszakapcsolási díj Ft. Úgyhogy erre érdemes különösen nagy figyelmet fordítani a jelző SMS visszaállítása plusz költségekbe kerül, aminek esetleges szövetségi büdzséből történő fedezéséről a BDSZ elnökségi ülésén kitűzött napirendi pontként a BDSZ elnöksége fog dönteni a későbbiekben, de jobb volna megszokni, hogy időben befizetjük számláinkat. Amennyiben kérdésetek van, úgy azokat címen tehetitek föl, vagy telefonon a +36/20/ es, vagy a +36/20/ es számon. Németh László (Ph 84) és Kovács Péter (Ph 05) SZÖVETSÉGI HÍREK 7 Havidíj: 1600 Ft + csoporthívási díj (100) SMS: Minden hónapban az első 80 db belföldről indított, belföldi hálózatba irányuló, nem emelt díjas SMS küldése díjmentes. Az ezen felül küldött SMS-ek díjai a következők: Irány SMS díj/db Hálózaton belül 20 Ft T-Mobile hálózatba 26 Ft Vodafone hálózatba 29 Ft Nemzetközi hálózatba 49,17 Ft 4. A Szolgáltató által biztosított exkluzív kedvezmény belföldi hívásokra A Szolgáltató az alábbi táblázatban foglalt kedvezményes percdíjakat biztosítja az Előfizető számára (beszéd alapú hívások esetén): Hívásirány és időszak Forgalmi díj (Ft/perc) Hívásirány és időszak Forgalmi díj (Ft/perc) Hívásirány és időszak Forgalmi díj (Ft/perc) Hálózaton belüli hívási díja Ügyfélszámon belüli hívás* Belföldi vezetékes hívás Csúcsidőben 10,00 Csúcsidőben 0,00 Csúcsidőben 13,00 Csúcsidőn kívül 10,00 Csúcsidőn kívül 0,00 Csúcsidőn kívül 13,00 Hétvégén 10,00 Hétvégén 0,00 Hétvégén 13,00 Kedvezményes Körzet hívás (kiválasztott belföldi vezetékes körzet)** Belföldi, más mobil hálózatba irányuló hívás Hangposta hívás Csúcsidőben 5,30 Csúcsidőben 13,00 Csúcsidőben 5,00 Csúcsidőn kívül 5,30 Csúcsidőn kívül 13,00 Csúcsidőn kívül 5,00 Hétvégén 5,30 Hétvégén 13,00 Hétvégén 5,00 *A MobiTrend Max szolgáltatás (5. pont) ** Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató 2.6-os pontban szereplő Kedvezményes Körzet szolgáltatását megrendeli. P. Legányi Norbert Béla OSB emlékezete Július 1-én, Jézus Szentséges Szíve ünnepén, a Klotildligeti Plébánia templom búcsú napján a Bencés Diákszövetség Piliscsabai Szer ve ze té nek közreműködésével és szervezésével P. Legányi Norbert OSB volt pannonhalmi főapátra emlékeztek. A órakor kezdődő főpapi szentmisét P. Dr. Várszegi Asztrik OSB püspök-főapát mutatta be a piliscsabai Ft. Szabó Gyula, és a klotildligeti Ft. Dr. Karaffa János plébánosokkal együtt. A szentmisét követően Asztrik atya előadás keretében mutatta be számunkra Legányi Norbert atya munkásságát. Csíky Gábor, a helyi szervezet titkára beszélt az egyházközség és Norbert atya kapcsolatáról. Ezt követően Asztrik atya a templom homlokzatára, erre az alkalomra készített emléktáblát, valamint a Jézus Szíve új színes ólomüveg sekrestye ablakot. Az emléktábla bronz plakettét Kutas László szobrászművész készítette, míg a színes ólomüveget Bölcsvölgyi Ferenc és felesége, Dr. Bánó Margit tervezte és készítette el. Az emléktáblát az Egyházközség és a BDSZ helyi szervezete megkoszorúzta. Befejezésül a Szt. Benedek himnuszt énekeltük el közösen. Az ünnepségen részt vett a BDSZ újonnan választott vezetősége Dr. Kukorelli István elnök úr vezetésével, de ott voltak Legányi Norbert atya rokonai is. Csíky Gábor, Bencés Diákszövetség Piliscsabai Szervezete Szövetségünk és Diáktársaink kiadványairól és írásairól a oldalon tájékozódhattok.

8 8 SZÖVETSÉGI HÍREK PAX ET GAUDIUM ÖSZTÖNDÍJASAINK Baranyi Gergő (Ph 05) 2005-ben érettségiztem Pan non - halmán, s azóta az ELTE-n folytatom tanulmányaimat pszichológia szakon, ahol jelenleg szakdolgozatot írok. Az egyetem alatt többször töltöttem el hosszabb-rövidebb időt Németországban különböző ösztöndíjak segítségével, melyek közül talán máig leghatározóbb mind szakmai, mind személyes fejlődésem tekintetében egy egyéves ösztöndíj Berlinben az Erinnerung, Ve rant wortung und Zukunft alapítvány támogatásában. Ennek keretében az egyetemi órák mellett egy projektben dolgoztunk a kollektív emlékezet és a XX. századi diktatúrák témájában. A pszichológia és a történelem kapcsolata azóta is meghatározza érdeklődésemet: nyáron a berlini Freie Universität témában rendezett workshop-on vettem részt, illetve a szakdolgozatomat a rendszerváltás témájában írom. Az évek során talán éppen személyes vonatkozásai miatt egyre közelebb került hozzám az interkulturális pszichológia is. Még 2007/2008-ban demonstrátor voltam az egyetemen az Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központban, és most szeptembertől fél évig szakmai gyakorlaton leszek a berlini Charité kórház Zentrum für Interkulturelle Psychiatrie, Psy cho - therapie und Supervision részlegén. Egyetemi tanulmányaim alatt több konferencia szervezésében vállaltam önkéntes munkát, tartottam előadásokat itthon és külföldön egyaránt, illetve a 2010/2011-es tanévben megkaptam a Köztársasági Ösztöndíjat is. Szabadidőmben szívesen foglalkozom zenével és a fényképezéssel. Több hangszeren játszom, illetve 2005-től tagja vagyok a bencés diákokból álló Szent Márton Kamarakórusnak. Török Ágoston (Ph 05) Török Ágoston vagyok, ben végeztem Pannonhalmán Mátyás atya osztályában. Az érettségi után egy évet töltöttem el a Damjanich János Gimnázium Informatikai fa - kultásán, ahol megismerkedtem az algoritmusírás alapjaival. A következő évben sikeres felvételt nyertem az ELTE PPK Pszichológia szakára, ahol már a kezdetektől fogva élénk érdeklődést mutattam a neurológia, az élettan és a kognitív pszichológia iránt. A harmadik évben demonstrátor lettem a Kognitív Pszicho lógia Tanszéken és még ugyan ebben az évben állást kaptam az MTA PKI Fejlődés-pszichofiziológiai Kutatócsoportjában Dr. által hasonló Csépe Valéria és Dr. Honbolygó Ferenc vezetése alatt. A 3 éves bachelor képzést követően a mesterképzésen ezért kognitív pszichológia szakirányon folytattam már tanulmányaimat. A tudományos munkában nagy hasznát vettem a programozási ismereteknek és igyekeztem ezeket tovább is fejleszteni, így például tájékozódási kísérletet írtam egyik kutatásomhoz. Érdeklődési területem a nyelvi feldolgozás, a téri tájékozódás és az írászavarok kutatása, mely utóbbit Dr. Márkus Attilával közösen végzem. Az évek során számos előadást tartottam ezekben a témákban, és cikkeket valamint könyvfejezeteket is írtam, sokszor mentoraim társszerzőségével ben Köztársasági ösztöndíjjal is - mer ték el tanulmányaimat. Nyáron vehettem át a pszi - cho lógusi diplomát, s így szep tembertől már PhD ösztöndíjasként folytathatom kutatásaimat az egyetemen. Szabó Tibor (Ph 06) évben fejeztem be gimnáziumi tanulmányaimat Bánk testvér és Nényei Pál osztályában Pannon - halmán. Azt követően a meschedei bencés testvériskolánk (Gymnasium der Benediktiner in Meschede) diákjaként tanultam és dolgoztam Németországban. Hazatérésem után az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán tanultam tovább. Egyetemi éveim kezdetén a német jogi szaknyelv keltette fel az érdeklődésemet, így több szaknyelvi kurzust is eredményesen teljesítettem az eltelt négy év alatt. Különböző ösztöndíjak elnyerésével lehetőségem volt számos német egyetemen (Hochschule Bremen University of Applied Sciences, Universität des Saarlandes) is tanulni. Otthoni egyetemi éveim alatt az ELTE ÁJK HÖK Külügyi Bizott - ságának tagjaként több mint három éven keresztül segítettem az Eras - mus tanulmányukat Budapesten folytató külföldiekkel foglalkozó men torrendszer működését. Emel - lett több mint egy éve tevékenykedem a BDSZ budapesti egyetemi tagozatának elnökeként, Diák szö - vet ségünk Hírleveléhez az elmúlt évek folyamán több általam készített interjúval járultam hozzá. Szabadidőmben a Lukács atya által vezetett Szent Márton Kamara - kórus munkájában veszek részt. Jelenleg egy, a berlini jogi karral (Humboldt Universität zu Berlin) közösen szervezett csereszeminárium keretében a német fővárosban tar tózkodom. A kutatási időszak folyamán az általam választott szakterületen belül A közigazgatási jogkörben okozott károkért való felelősség a magyar és a német jogrendszerben címmel tartok előadást. Az ösztöndíjként kapott pénzösszeget az itteni lakhatásom finanszírozására hasz nálom fel. Ezúton szeretnék kö szönetet mondani a BDSZ El - nök ségének, hogy pályázatomat elfogadva megkönnyítette külföldi továbbképzési lehetőségemet! Pax! Nyőgér István (Ph 04) Nyőgér István vagyok június 5-én születtem Pápán. Középiskolai tanulmányaimnak és éveimnek a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium adott otthont, Titusz Atya osztályában ben érettségiztem. Egyetemre Szegedre jelentkeztem, s az SZTE-TTK (azóta - TTIK) és a Szegedi Hit tu do má - nyi Főiskola (azóta GFHF) közös képzésében kezdtem 2004 őszén katolikus hittanár matematika szakpáron őszétől felvettem még ezek mellé az ének-zene(tanár) szakot. Matematika szakomon már megvédtem a szakdolgozatomat (címe: A RavaszNégyzet(r) nevű diszkrét matematikai játék elméletben és gyakorlatban), melyben egy szegedi eredetű logikai játék elméletét dolgoztam ki. Munkám fő eredményéből azóta tudományos publikáció is született a Polygon folyóirat januári szá mában, RavaszNégyzet egy kombinatorikai játék címmel. Tanulmányaimon kívül egyéb területeken is igyekeztem aktívan bekapcsolódni a hallgatói kulturális és sportéletbe. Rendszeres résztvevője és szervezője voltam hallgatói sportnapoknak, elsősorban asztalitenisz sportágban. Ezen kívül (azaz alapításunk) óta koordinálom a szegedi egyetemi hallgatói amatőr sakkklubot, a Huszár Sakk-Kört. A lelkészségi öko-közösségben már kamatoztatott alapokra építve 2010 tavaszán csatlakoztam a szegedi egyetemi zöld körhöz (más nevén TITOK mint Tevékeny Ifjak a Természet Oltalmáért és a Közösségért). A felsőoktatás átalakításai olyan módon érintettek, hogy csak a jövő tanévben tudok minden képzésemmel végezni. Így tanulmányaim befejezésére fordítom az ösztöndíjat.

9 SZÖVETSÉGI HÍREK 9 Meghívó Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis! III. BDSZ Családi Nap Tihany szeptember 10. MÁRIA ZARÁNDOKLAT Sümeg szeptember Kedves Diáktársak, Örömmel értesítelek benneteket harmadik alkalommal megrendezésre kerülő családi napunkról. Helyszínként a Tihanyi félszigeten található Balatoni Limnológiai Kutatóintézet parkját választottuk, ahol a gyerekek is jól érezhetik magukat, mi is jót beszélgethetünk, illetve találkozhatunk egymással. Tervezett Program: 10:00-10:30 Megérkezés Tihanyba a Limnológia Intézetéhez 10:45-12:15 Egész nap gyermekprogramok: arcfestés, lufi hajtogatás. Ezen kívül gyermekeknek és felnőtteknek lesz néptánc oktatással egybekötött népdaléneklés-tanulás 12:30-14:15 Ebéd: hátizsákból, beszélgetés 14:30 - Zarándoklat menet az Apátságba 15:00-16:00 Könyörgés a Magyarságért az Apátságban Richard atya vezetésével 16:00 - Visszaindulunk a Liminológia parkjába 16:20-20:00 Vacsora a bográcsból, beszélgetés, sörözés, borozás, Táncház 20:00 Kompletórium a nap lezárásaként, hazaindulás A szervezés, de főleg az étkeztetés megszervezésének segítéséhez kérném osztályközösségek jelentkezését, felajánlását. Részvételi díj: 3000 Ft. A helyszínre autóval érkezőknek az alábbi térkép segítséget nyújthat: Kedves Barátaim! Ez év szeptemberének harmadik hétvégéjén hívunk és várunk benneteket régi és új zarándokokat Sümegre, ahol Barsi Balázs (OFM) atya vendégei leszünk. Szombaton a délelőtti órákban óra között várjuk az érkezőket. A ZARÁNDOKLAT PROGRAMJA szombat óra Beszélgetés Balázs atyával, elmélkedés, ismerkedés Sümeggel, mint zarándokhellyel óra Ebéd óra Kirándulás Sümegcsehibe, (gyalogosan vagy autókkal), kápolna megtekintése, keresztút Udvardi Erzsébet festményei alatt 18,30 óra Vecsernye Sümegen a kegytemplomban 19,30 óra Vacsora, borozgatás vasárnap 8 óra Reggeli 10 óra Közös, búcsúi szentmise a kegytemplomban 12 óra Ebéd, utána hazautazás. A szombat esti vacsoráról és a vacsora utáni borozgatáshoz a borról diáktársunk, Dr. Varga Ottó (Ph 69) gondoskodik. Minden régi és új zarándoktársunkat szeretettel várunk a tartalmas hétvégére. Dr. Jobbágy Lajos (Ph 69) 6000 Kecskemét, Csányi u II/205, cím: Tel: 30/ Támogasd AZ ÖSZTÖNDÍJALAPOT! Azoknak, akik nem tudnak, vagy nem szeretnének autóval jönni, igény szerint tervezzük 1-1 autóbusz indítását Budapestről, illetve Győrből. Diáktársi Üdvözlettel: Venesz Péter szervező Továbbra is várjuk a di áktársak hozzájárulását a Bencés Diák szö vet ség számlaszámára. A közleményben kérjük megjelölni: Ösztön díj alap támogatása.

10 10 INTERJÚ PAX ET GAUDIUM MEGHÍVÓ A Klotildligeti R.K. Egyházközség és a Bencés Diákszövetség Piliscsabai Szervezete Boldog IV. Károly magyar királyra emlékezik a Klotildligeti Plébániatemplomban október 1-én szombaton este órai kezdettel Program: Boldog IV. Károly király ereklyéjét ünnepélyesen kihelyezi Dr. Karaffa János klotildligeti Plébános Szentmise, melynek főcelebránsa Galgóczi Rudolf zselizi esperes-plébános, a Károly Király Imaliga tagja Dr. Habsburg Ottó halálára emlékezünk, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem évi tanévnyitón elhangzott beszédének levetítésével Boldog IV. Károly királyra, a NAGYAPÁRA és Habsburg Ottóra, az ÉDESAPÁRA emlékezik Dr. Habsburg György, a Magyar Vöröskereszt elnöke Mindenkit szeretettel várunk! Ft. Dr. Karaffa János Dr. Maróth Miklós akadémikus klotildligeti plébános a BDSZ helyi elnöke A sikersorozat folytatódik! MEGHÍVÓ Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata, a Piliscsaba-Klotildliget Községszépítő és Természetvédő Egyesület, a Iosephinum Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány és a Bencés Diákszövetség Piliscsabai Szervezete konferenciasorozatot szervezett KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÖK és MINISZTERELNÖKÖK PILISCSABÁN címmel Helyszín a Iosephinum Káptalan terme, Piliscsaba, Fő út 2/A. Vendégeink lesznek: Október 12-e, szerda : Dr. Sólyom László volt köztársasági elnök November 9-e, szerda : Dr. Mádl Ferenc volt köztársasági elnökre emlékezik Dr. Becker Pál, a Hivatal akkori vezetője December 14-e, szerda : Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes Beszélgető partnerek: Dr. Maróth Miklós akadémikus, az MTA alelnöke és Dr. Gazda István tudománytörténész Eddig vendégeink voltak: Szűrös Mátyás volt köztársasági elnök, Németh Miklós, Boross Péter, Horn Gyula volt miniszterelnökök és Csáky Pál, volt miniszterelnök helyettes Mindenkit szeretettel várunk! A belépés díjtalan. a SZERVEZŐK, PILISCSABA

11 RENDI HÍREK 11 A Magyar Bencés Kongregáció híreiből Magyar bencés közösségünk számára már eddig is rendkívül gazdag volt az idei év. Hosszas előkészítő munka után, augusztus első napjaiban elindult a pannonhalmi bazilika rekonstrukciója és az apátság látogathatóságát segítő turisztikai fejlesztés. Még a nyár folyamán elkészült az ugyancsak pályázati forrásokat is felhasználó bakonybéli Szent Günther zarándokház is, amely segíti az odalátogató, csendességet kereső emberek elszállásolását. Ugyancsak turisztikai szempontból fontos előrelépés a tihanyi apátság új fogadóépületének elkészülte, amely a látogatószervezés mellett előadások, konferenciák lebonyolítására is alkalmas. Az új épületek mellett azonban jelentősebb ünnepeket jelentettek közösségeink számára a beöltözés, a fogadalomtételek és a papszentelés. Március 21-én a bakonybéli perjelség novíciusaként Toókos Péter János testvér öltötte magára a rendi ruhát és kezdte meg próbaidejét mint reguláris oblátus. Augusztus 6-án Szabó Márton és Gérecz Imre testvér újabb három évre meghosszabbította ideiglenes fogadalmát Pannonhalmán. Augusztus 13-án pedig az esti liturgia keretében Barkó Ágoston és Mihályi Jeromos testvérek tettek örökfogadalmat a Tihanyi Bencés Apátságban. Nagyboldogasszony ünnepén, augusztus 15-én szentelte pappá Főapát út Hortobágyi Arnold diakónust a veszprémvarsányi templomban, aki elsősorban a Területi Apátság egyházközségeiben teljesít majd lelkipásztori szolgálatot. Közösségeink jövőbeli gyarapodását jelzi az is, hogy három monostorban is kezdenek; Váradi Szilárd a győri, Saáry Miklós a tihanyi, Jurinka Bence pedig a pannonhalmi közösség életével ismerkedik az elkövetkezendő hónapokban készülve ezzel a noviciátusra. Az idei év ugyancsak gazdag jubileumokban is. Augusztus 9-én, a déli szentmise keretében adott hálát Csóka Gáspár atya 50 éves, Hegedűs Odó, Nádai Fidél, Borián Elréd és Tóth Konstantin atyák pedig 25 éves papi szolgálatukért a főapátság káptalantermében, míg Asztrik főapát úr főapáti szolgálatának 20. évfordulójáról emlékezett meg. Június folyamán köszöntöttük az idén 90 éves Szennay András főapát urat és a 70 éves Sulyok Elemér atyát, akinek jubileumára tanulmányi kötetet is szerkesztett a közösség Utolérnek téged a szavak címmel. Nagy öröm volt számunkra az is, hogy Korzenszky Richárd tihanyi perjel március 15-én, a nemzeti ünnep alkalmából megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét, Asztrik főapát úrnak pedig Pannonhalma Város Önkormányzata adományozott díszpolgári címet. Sajnos az örömteli hírek mellett temetésre is sor kerül, az augusztus 5-én elhunyt Reichardt Aba atyát augusztus 12-én búcsúztattuk a Boldogasszony kápolnában, augusztus 21-én pedig, a németországi Dünzlingben lelkipásztori szolgálatot teljesítő Dr. Karikás Günter atyát hívta haza a teremtő. Bokros Márk OSB Díszpolgári címet kapott Várszegi Asztrik főapát Augusztus 14-én díszpolgári címet adományozott Várszegi Asztrik püspökfőapátnak Pannonhalma Város Önkormányzata. A főpásztor a Pannonhalmáért végzett évtizedes egyházvezetői, humanitárius, tudományos munkásságának elismeréseként, valamint a város hírnevének öregbítéséért és erősítéséért részesült a kitüntetésben. A díszpolgári címet augusztus 14-én, a Pannonhalma plébániatemplomában bemutatott szentmisén adták át.

12 12 Templomszentelés Sopronban RENDI HÍREK PAX ET GAUDIUM Augusztus 14-én este, Nagyboldogasszony ünnepének vigíliáján Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi főapát újra felszentelte a soproni ferences, majd bencés tulajdonban lévő Kecske-templomot. A soproni Fő téren álló, Szűz Mária tiszteletére szentelt, gótikus Kecske-templom Geisel Henrik adományából épült a XIII. század má - so dik felében. Falai között 1622-ben és 1681-ben királynékat, 1625-ben III. Ferdinánd királyt koronázták meg; több alkalommal országgyűlést is tartottak itt. A szerzetesrendek jozefinista feloszlatása, majd a bencés rend 1802-es visszaállítása után bencés tulajdonba került. Az elmúlt évek során kívül, és részben belül felújított templomban az örökségvédelmi értékek megóvását, valamint a látogatóbarát turisztikai szolgáltatások kialakítását célzó projektet hajtott végre a Pannonhalmi Főapátság a Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatása révén. Ennek keretében megújult, illetve a látogatók számára is megnyílt a templom terén kívül még a kripta, a kerengőfolyosó egy része, a sekrestye, az ősszentély és a káptalanterem, továbbá múzeumi boltot is kialakítottak. A templom újraszentelésén részt vettek a pannonhalmi és a győri bencés szerzetesközösség képviselői; Abdai Géza, a város alpolgármestere; Firtl Mátyás, Sopron és környéke, valamint Ivanics Ferenc, Kapuvár és környéke országgyűlési képviselője; vendégek és soproni hívők nagy számban. A templomszentelés liturgiája a Fő téren tartott stációval kezdődött, ahonnan zsoltárt énekelve vonult a közösség a felújított templom kapujához. Itt a kivitelezők képviselője átadta Várszegi Asztrik főapátnak a templom makettjét; majd a templomigazgató, Horváth László kinyitotta a templom kapuját. A templom szenteltvízzel való meghintése és az igeliturgia után Asztrik főapát a konszekráló imát mondta el, és megkente az oltárt, valamint a templom falát krizmával. Homíliájában Asztrik főapát a Nehemiás könyvéből vett olvasmány alapján a felszabadult ünneplésről és az Istenben bízó ember öröméről beszélt. A felújított gótikus csarnoktemplom Isten sátra a falakkal övezett városban, az új Jeruzsálem képe. Ám feladatát csak akkor tölti be, ha Isten népe megrendülten és örömmel hallgatja benne Isten igéjét, és táplálkozik Isten kenyerével. Ennek során a keresztény közösség maga válik az Úr hajlékává mondta Várszegi Asztrik főapát. Pax: Péter Tamás Gy/2000 Gáspár atya aranymiséje Kedves Gáspár Atya! A BDSZ nevében tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöntelek Aranymiséd al kal mából. Generációkat tanitottál a történelem tiszteletére, a latin nyelvre és kulturára, de nemcsak erre, hanem gondolkodásmódra és legfőképp emberségre is. Egy neves jogászprofesszor, Magyary Zoltán mondta egykoron: Nem az a professzor, aki tanít, hanem akinek tanítványai vannak." Neked nagyon sok tanítványod van, akik örömmel és büszkén vállalják tanárukat, prefektusukat, osztályfőnöküket. Tanári pályán munkálkodva tudom, hogy mekkora tisztesség ez. Hálát adok a sorsnak, hogy tanitványod lehettem első osztályod tagjaként. Generá ciónk nagy szerencséje az, hogy Hozzád közeli korosztályként 45 éve Veled élhetünk. Jó dolog tudni azt, hogy vagy, akihez örömünkben, bánatunkban bármikor bekopogtathatunk. Életünk ott kering nemcsak Kupac, hanem a Főnök, azaz Gáspár Atya körül. Így, csupa nagybetűvel. Kérem a Fennvalót, hogy nagyon-nagyon sokáig közöttünk tartson jó egész ségben, békében és szeretetben. Kukorelli István (Ph 70)

13 BESZÁMOLÓ 13 Bencés öregdiák ünnep a Magyar Tudományos Akadémián Május 11-e a bencés öregdiákok számára különleges nap volt: Számos egykori bencés diák, valamint Jáki Teodóz atya személyében a Rend egyenruhás képviselője, gyűlt össze a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasó - termében, hogy meghallgassa egykori diáktársuk, Radda György Károly (Ph 54) tiszteleti tagi székfoglaló előadását, amelyet Kihívások és lehetőségek a biomedicinális kutatásokban - 50 év utazás a tudomány világában" címmel tartott. Az Akadémia Orvostudományi Osztályának rendkívüli ülését Vizi E. Szilveszter (Bp 55), az Akadémia előző elnöke vezette. Radda György édesapja figyelemreméltó szerepet játszott a pannonhalmi Szent Benedek-rend 20. századi életében. A bencés rend jogi ügyeit a rendi ügyész intézte, aki 1934 és 1946 között Dr. Radda Gyula volt után ő foglalkozott többek között herceg Lónyay Elemér és Stefánia hercegnő (Rudolf trónörökös özvegye) hagyatékának kezelésével is, 1946 és 1949 között pedig a bencés rend tulajdonában lévő Balatonfüredi Gyógyfürdő és Éghajlati Gyógyintézet ügyvezető igazgatója volt ban tagja volt a Győri Ügyvédek Forradalmi Nemzeti Bizott má - nyának és tevékenységéért november 25-én előzetes letartóztatásba került, majd 6 év börtönre ítélték áprilisában szabadult. Két fia, Károly (György) és István Pannonhalmára jártak gimnáziumba, Károly 1950 és 1954 között, István 1953-tó ig. Mindkét fiú 1956-ban elhagyta Magyarországot, István a gimnáziumot az Innsbrucki Magyar Gimnáziumban fejezte be, jelenleg a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsé - gének ellenőre. Radda Károly pedig az Oxfordi Egyetemre került mint kémikushallgató. Kiérkezésekor a Pannonhalmi Apátságnál majd 300 évvel fiatalabb intézmény, az 1264-ben alapított Merton College diákja lett. Gyakorlatilag angol nyelvtudás nélkül kezdte el az egyetemet, és napi 200 angol szó megtanulása mellett kémiát tanult. A bachelor és master címek megszerzése után 1962-ben doktorált Oxfordban. Ezután a Nobel díjas Melvin Calvin professzor mellett dolgozott egy évig Kaliforniában, majd visszatért Oxfordba, ahol érdeklődése a biokémia irányába fordult töl a Molekuláris Kardiológia professzora lett, 1991 és 1996 között az Oxfordi Egyetem biokémiai, majd 2006 és 2008 között az egyetem összevont Anatómia, Élettan és Genetika intézetét vezette. Közben számos fontos funkciót is betöltött, így 1996 és 2003 között Nagy-Britannia Orvosbiológiai Kutatási Tanácsának volt igazgatója, és eközben irányította a hét brit kutatási tanács által a kormány számára készített kutatási stratégia kidolgozását is óta a szingapúri kormány meghívására Szingapúrban megalapította Singapore Bioimaging Consortiumot, elnöke a szingapúri orvosbiológiai kutatási tanácsnak és tudományos igazgatója a szingapúri kormány kutatási és fejlesztési ügynökségének (A*STAR). Munkásságáért számos jelentős kitüntetést kapott, így 1993-ban az egyik legmagasabb brit kitüntetést, a CBE-t ( Commander of the Order of the British Empire, a Brit Birodalom Rendjének parancsnoki fokozatát) kapta meg, 2000-ben pedig a királynő lovaggá ütötte ( és így Sir George Radda lett). Számos tudományos társaságnak és akadémiának, így a Royal Society-nek is tagja. Radda György tudományos munkásságának középpontjában az emberi szervezetben lezajló biokémiai folyamatos élőben történő tanulmányozása állt. A világon elsőként alkalmazta a mag-mágneses rezonancia (MR) technikát az emberi szervezetben az izmok és a szív tanulmányozására és így ö a jelenleg a klinikai gyakorlatban naponta használt képalkotási módszernek, az MRI-nek az egyik világszerte legelismertebb úttörője. Tudo - mányos tevékenységét több mint 800 közlemény fémjelzi Akadémiai székfoglalójában Radda György összefoglalót adott tudományos életútjáról, felvillantva annak legkiemelkedőbb pontjait. Egy fiatal kutató számára példamutató ez az életút, és minden bizonnyal a szép számmal jelenlévő fiatalok sok ösztönzést kaptak az előadásból saját pályájuk folytatásához. Az idősebb kutatók pedig az egyik ámulatból a másikba estek: hogyan fért bele Radda György elmúlt ötven évébe ennyi kiemelkedő felfedezés? És amint azt a legutolsó felvetített képek is igazolták: a kaland folytatódik tovább. Radda György előadásának végén az előző éjszaka egy doktorandusa által készített felvételt vetített, amelyen egy merőben új, az emberi a szív biokémiai állapotának megítélésére használható, technika első alkalmazásait mutatta be. Az előadás azért is töltött el örömmel minket, e sorok íróit mint Radda György MTA tiszteleti tagságra történö felterjesztőit, mert Jáki Teodóz atya mellett sok régi bencés diák tisztelte meg az előadást, így jelen volt Radda István (Ph 57), Kovács Ferenc akadémikus (Ph 57), Löw Miklós (Ph 54), Závodsz - ky Péter akadémikus (Gy 58), Rónaszéki Aladár (Ph 74), Vida Imre (Ph 74) és Aller Máté (Gy 03). (Azért a piarista diákok is képviseltették magukat Perczel András (Bp 77), az idén májusban Bolyai Díjjal jutalmazott kémikusprofesszor személyében...) Ez a nap igazi ünnep volt a Magyarországi Szent Benedek Rend iskolái és diákjai számára! Vizi E Szilveszter (Bp 55) és Gulyás Balázs (Ph 74)

14 14 BESZÁMOLÓ PAX ET GAUDIUM Tihanyi Apátság Fogadóépület

15 BESZÁMOLÓ 15 Erdészek tervezték, erdészek építették - olvashatjuk Visegrádon a várba vezető szerpentin mellet elhelyezett táblán. Milyen büszkén mutatták nekem sokszor az erdészek, akik részt vettek ebben a munkában! A közösségben elvégzett jó munka öröme ragyogott az arcukon. Tihanyban az elmúlt 3 évben mi is munkát végeztünk, és most már a sok küszködés, bajlódás után mi is büszkélkedünk vele, hogy mi építettük fel a Porta Pacis látogatóközpontot. Bár tábla még nem hirdeti tettünket A Tihanyi Apátságban már régóta szükségünk volt arra, hogy kulturáltan tudjuk fogadni, a hozzánk érkező látogatókat. Most úgy tudjuk fogadni a csoportokat, hogy megszólítjuk őket egy 12 perces filmben. Bemutatkozunk és történetünk mellett megmutatjuk a számunkra fontos értékeket, a szerzetesi életformát. Azt persze nem tudják a hozzánk látogatók, hogy a bencések által Magyarországon több évszázada képviselt tanítás és értékrend az építést is átszőtte. Mi, egykori bencés diákok érezzük, mit jelentenek számunkra a bencés gimnáziumban eltöltött évek. Hatással vannak életünkre, gondolkodásunkra, munkánkra. Az építkezés végére egymást biztatva kezdtük el összeszámolni, hány volt bencés diák és annak cége vett részt az épület létrehozásában. DR. KORZENSZKY RICHÁRD (Ph 59) atya, a tihanyi apátság vezetője és jómagam, CSIZMAZIA BULCSÚ (Ph 92), a titkára, a projekt felelőse a műemlékvédelemmel egyeztetve NÉMETH KATALINNAK ezúttal is köszönjük - elhatároztuk, hogy terveket készíttetünk és pályázunk az apátság fogadóépületének felépítésére. Richárd atya felkérte CZIGÁNY TAMÁS (Gy 73) építészt a tanulmánytervek elkészítésére. A pályázatíró cégek versenyeztetése nekem jutott. A számos ajánlat közül egyetlen volt, amelyik úgy vállalkozott a munkára, hogy fizetséget csak abban az esetben kap, ha nyerünk a pályázaton, pedig ezt a felelősségvállalást kértem minden cégtől. Ez NESZMÉLYI ANDRÁS (Gy 96) cége volt. A pályázat elkészítésén kívül vállalta a projekt elszámolását és a közbeszerzési eljárás lebonyolítását. Megnyertük a pénzt az építkezésre. A CZITA IRODA kiviteli terveivel és költségvetési kiírásával NESZMÉLYI ANDRÁS és BISCHOF PÉTER (Ph 75) kiírták a közbeszerzési eljárást, melynek első eredménytelen fordulója után a második forduló tárgyalással zárult, ahol a két versenyben maradt cég közül a Merkbau Kft.- t KNÁB JÁNOS (Ph 83) résztulajdonos képviselte. Legnagyobb csodálatunkra a két árajánlat forintra megegyezett. A Merkbau Kft. ajánlata annyival volt jobb, hogy vállalta az általunk kért 20 éves garanciát az épület vízhatlanságára, ami az ő javára döntötte el az értékelést. A kijelölt létesítményfelelős VÉRTESALJAI ÁDÁM (Gy 01). A műszaki ellenőrünk THER ANTAL volt, aki nem bencés gimnáziumba járt ugyan, de 5 fiából kettő Győrben, kettő Pannonhalmán végzett. Az épület audiovizuális szerelését a beérkezett árajánlatok alapján BALOGH GÉZA (Ph 92) cége, az Interton Kft. nyerte el. A filmet, ami az apátságot mutatja be, KÁTAI BALÁZS (Ph 67) Serpafilm nevű cége készítette ben fogjuk ünnepelni a Tihanyi Apátság alapításának 1000 éves évfordulóját. Szent Benedek szellemiségében munkálkodva és alázatosan szolgálva, reméljük hozzájárulhatunk ahhoz, hogy boldogabbá és jobbá tegyük családjainkat, környezetünket, közösségeinket, országunkat. És ha munkáinkra nézünk, nem csak mi mondjuk magunk között büszkén: bencés diákok tervezték, bencés diákok építették, bencés diákok üzemeltetik, hanem munkánk minősége láttán hazánkban is meghonosodik az a francia mondás: jó munka, bencés munka. CSIZMAZIA BULCSÚ (Ph 92)

16 16 PROGRAMOK Kedves hajdani Mária Terézia téri, Horváth Mihály téri, Fazekas- és Bencés Gimnáziumi iskolatársaim! PAX ET GAUDIUM Örömmel értesítelek benneteket iskolánk CENTENÁRIUMI ÜNNEPSÉGÉNEK fontosabb tudnivalóiról szeptember 30. Péntek du Hálaadó ökumenikus Szentmise és Istentisztelet: az elhunyt tanárainkért és iskolatársainkért. Helye: a Horváth Mihály téri katolikus templom Szeptember 30. Péntek, du óra Centenáriumi Nyitóünnepség Helye: egykori anyaiskolánk (1086 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) dísz- ill. színházterme Fővédnök : Tarlós István Budapest főpolgármestere. Műsorvezető : Kovács P. József (Az MTV egykori szerkesztő műsorvezetője) VIP vendégek előzetes listája: dr. Olafsson Placid atya (bencés tanár), Vizi E. Szilveszter, Kopeczky Lajos, Szilágyi Tibor (színművész, rendező) Pellionisz Péter, Pellionisz Pál, dr. Pellionisz András, Gőbel család, Lukin család, Faber Miklós a BDSZ - Bencés Diákok Szövetségének örökös elnöke, Panek Ödön, dr. Pompéri Béla, Bedő Miklós, Simányi Miklós, Petényi Mark, Kovács Péter, Tasi Géza - Szabó Magda hagyatékának kizárólagos örököse, Thiery Gabi néni, aki 54 évig tanított a Fazekas Gimnáziumban, Kovács Ákos előadóművész, zeneszerző, Aradszky László, Hámory Ildikó, Kút - völgyi Erzsébet, dr.szenes Andrea, Hortobágyi Cyrill OSB,, a szertartás főcelebránsa. A lista nem teljes.. Szeretettel várunk minden : a Mária Terézia téri,horváth Mihály téri, Bencés Gimnázium és a Fazekas Gyakorló Gimnázium egykori növendékeit stb. Részletes programot a következő oldalakon találhattok, amit folyamatosan frissít az iskola vezetősége : Kérlek benneteket, amennyiben régi tablóképpel és / vagy az iskolával kapcsolatos korabeli fotóval rendelkeztek, juttassátok el a következő címek egyikére. Ha van még osztálytársatok, akik nem értesültek az eseményről, kérlek értesítsétek Őket. Minden további kérdésben szívesen állok rendelkezésetekre az alábbi elérhetőségeken. Fontos! Az iskolában lift műkö - dik, továbbá orvosi ügyelet vigyáz az idősebb korosztályra. A nyitó ünnepség napján iskolánk összes tanterme nyitva lesz, ahol akár egy aktuális osztálytalálkozót is meg lehet tartani. Asztalosné Gergely Erzsébet Böbe egykori növendék tel: 06/ skype: bobe442

17 PROGRAMOK 17 Kézfogás 2011 TIHANY november 12., szombat Az idei, 17. találkozónkat a Család jegyében rendezzük: Díszvendégünk: Soltész Miklós, a Szociális, Család- és Ifjúságügyért felelős államtitkár Program: regisztráció ének, köszöntés a díszvendég előadása a meghívott kórus műsora ebéd tetőtéri beszélgetés az előadóval, egyházi vendégünkkel orgonameditáció a templomban zárószentmise A találkozóra a korábbi évek résztvevői meghívót kapnak, de minden diáktársunkat szeretettel hívjuk, várjuk. Rendezők: BDSz Veszprém, Luif Otmár ösztöndíj Kedves Diáktársam! Az a nép, amely nem tud emlékezni, saját magát temeti el. (Szőke Gyula kanonok) Néhány Győrött élő bencés öregdiák úgy döntött, hogy szeretett tanára, Luif Otmár emléke előtt tisztelegve ösztöndíjat hoz létre. Úgy gondoljuk, hogy kiváló bencés tanárunk emlékét meg kell őriznünk! Első lépésként 2009-ben a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium sporttelepét neveztük el kedves tanárunkról, most pedig szeretnénk, ha mind a pannonhalmi, mind a győri bencés diákok is tudnák - és soha nem felejtenék - ki is volt Luif Otmár. Ennek érdekében döntöttünk úgy, hogy létrehozzuk a róla elnevezett ösztöndíjat, amelyet minden évben egy-egy győri és pannonhalmi - a biológia és a földrajz tudományok területén kimagasló képességű - diák kap meg. Az ösztöndíj bencés rendi fővédnöke: Horváth Dori Tamás perjel Világi, bencés diák fővédnökei: Dr. Kozma Ottó főorvos és Dr. Koór Sándor főorvos Terveink szerint a létrehozott számlaszámra befolyt befizetések éves kamatát osztanánk ki ösztöndíjként a szaktanárok által javasolt diákoknak. Ezért kérünk, amennyiben anyagi lehetőségeid engedik, támogasd célkitűzésünket befizetéseddel. Hisszük, hogy Isten azért adja nekünk a földön az anyagi javakat, hogy azokat helyesen használjuk fel, s ennek része az is, hogy segítjük a jövő nemzedékét. A Luif Otmár ösztöndíj számlaszáma: / Raiffeisen Bank Hálás szívvel köszönjük a Luif Otmár ösztöndíjhoz való nagylelkű hozzájárulását az alábbi diáktársaknak: Bischof Péter (Ph 75), Bizse László dr. (Ph 66), Haydu Zsolt dr. (Ph 65), Horváth Viktor dr. (Gy 75), Koór Sándor dr. (Ph 65), Kozma Ottó dr. (Ph 65), Kőrösi Péter (Ph 65), Kőrösi Tamás dr. (Ph 73), Kőváry György dr. (Ph 69), Németh László (Ph 84), Schamschula György dr. (Ph 62), Torbágyi László (Ph 65), Vizi E. Szilveszter dr. (Bp 55), Szalay Kornél Géza dr (Gy 96). Tájékoztatlak, hogy eddig forint gyűlt össze számlánkon, amit fél éves időtartamra lekötöttünk. További tervünk, hogy szeretett tanárunk életéről, rendi tevékenységéről egy kis füzetecskét állítsunk össze, melybe visszaemlékezéseket, fényképeket várunk, illetve bárminemű tanácsodat, ötletedet szívesen vesszük. Elérhetőségeink: 70/ , Örömmel tölt el bennünket, hogy felhívásunk nyitott fülekre talált, a jó ügyért való szolgálat folytatásának szánjuk tervezett kiadványunkat is, melyet minden befizető megkap majd. Bencés Diáktársi köszöntéssel: Dr. Kőrösi Tamás (Ph/1973) Péter Tamás (Gy/2000) alapító elnök alapító titkár

18 18 SZERVEZETI HÍREK PAX ET GAUDIUM Szombathely 115 éve született Holenda Barnabás O.S. B. Szülőfalujában, Kámban a Bencés Diákszövetség Szom - bathelyi Csoportjának tagjai emlékeztek hajdani tanárukra. Holenda Barnabás volt Einstein relativitás-elméletének egyik első magyarországi ismertetője. Tanulmányait Pannonhalmán végezte, bölcseletből Budapesten doktorált ben szentelték pappá. Gim - náziumi tanár volt Győrött, Esztergomban, Budapesten ( ), főiskolai tanár Pannonhalmán ( ), egyidejűleg győri gimnáziumi és pannonhalmi főiskolai tanár a matematikai és elméleti fizikai tanszéken ( ), majd gimnáziumi igazgató Győrött ( ). Több cikke a Pannonhalmi Szemlében és a Katolikus Szemlében a relativitáselméletet ismertette. Tankönyveket is írt. Kiadatlan kéziratait a pannonhalmi könyvtár őrzi. Az emlékére mondott szentmisét Dr. Csóka Gáspár O.S. B. és Horváth István rumi plébános úr concelebrálta, amelynek befejeztével megkoszorúztuk tudós tanárunk emlékére, a BDSZ által 2002-ben állított emléktáblát. Feiszt György Győr A Bencés Diákok Győri Egyesületének II. félévi programjai az alábbiak szerint alakulnak: szeptember 8-án (csütörtökön) kor Balczó András háromszoros olimpiai, tízszeres világbajnok öttusázó, a Nemzet Sportolója lesz Egyesületünk vendége a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium dísztermében, aki Sport, Politika, Haza címmel tart előadást szeptember 20-án (kedden) kor Prof. dr. Maróth Miklós (Ph 61), a Magyar Tudományos Aka - démia elnöke lesz a vendégünk, aki a Közel-Kelet politikája és az iszlám" címmel tart előadást a győri Bencés Gimnázium dísztermében október 15-én (szombaton) tartja Egyesületünk szokásos éves kirándulását. Úti célink ezúttal a Koppánymonostori erőd lesz. Idegenvezetőnk a bábolnai kirándulás után ismételten Asbóth Zsolt (Gy 73), a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok turisztikai igazgatója lesz. Veszprém Veszprémi Előadássorozat Baráti találkozó Kedves Diáktársak! A BDSZ Veszprémi Egyetemi Tagozata szervezésében előadássorozat indul októbertől Veszprémben, melynek célja elsősorban a környéken élő, dolgozó bencés öregdiákok összeboronálása, egy baráti összejövetel megteremtése, melyhez egy tudományos előadás szolgáltatja a szellemiséghez méltó légkört. Az előadók mind a veszprémi felsőoktatási intézmények oktatói, bencés diáktársak. Tematika : Az ősz folyamán három egymást követő hónap első csütörtökén kerülnek megrendezésre az előadások, a megjegyzendő időpontok: október 6. Előadó: Verdes Sándor dr., egyetemi docens PE-GMI (Pannon Egyetem, Gépészmérnöki Intézet) érettségi: Pannonhalma, 1967 gépészmérnök (Miskolc, 1972) alkalmazott matematikus (ELTE TTK, 1979) egyéb tevékenység: zöld-s Studio (saját cég, többek között könyvkiadás): * keleti keresztény lelkiség * társalgási könyvsorozat (eddig: angol, francia, német, magyar) * Ikon-naptár (11-ik alkalommal) Téma: (K)egyetlen élet és élő hit A gépésznek is egyetlen élete van, az táplálkozik valamiből. Ez a valami az egyetlen élet miatt is pl. Qpac vagy a keleti kereszténység. Ha az ember oktató, s komolyan veszi az egyetlen életet, ott is az egyetlent éli és hirdeti november 3. Előadó: Birher Nándor (Ph. D.), habilitált főiskolai tanár Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola érettségi: Pannonhalma, 1991 végzettségek: filozófus, teológus /Pontificia Universitá Gregoriana/ ; jogász /PPKE/ ; minőségbiztosítási szakmérnök /VE/ filozófia oktatás a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán Téma: A kapcsolatok ereje minden igazi élet találkozás A személyes boldogulás legalább annyira függ attól, hogy kik a barátaink, mint attól, hogy mik az egyéni adottságaink. Kérdések: Miért fertőz a boldogság ugyanúgy, mint az elhízás? Hogyan terjed(t) a kereszténység, hogyan terjednek az értékek? Mottó: A tudás az elemek ismerete, a bölcsesség az elemek kapcsolódásának ismerete december 1. Előadó: Bálint Bánk (Ph 76), főiskolai docens, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Magáról: Veszprémben élek, pszichológus vagyok. A pszichológia tudományát a Veszprémi Hittudományi Főiskolán 15 éve főállásban oktatom, vállalkozóként pedig különböző intézményekben gyakoroltam, illetve gyakorlom. Téma: A férfi szerep változásai a pszichológus szemével Gyermek-pszichológusként és családterapeutaként régóta foglalkozom párokkal, családokkal, amelyeknél sokszor abból ered a probléma, hogy a férfiak nem vállalják fel a klasszikus szerepüket. Felmerül hát a kérdés: mi lett a férfiakkal és egyáltalán hova tűntek, hisz nemcsak a családból, hanem az iskolákból és egyre inkább a segítő szakmákból is kirekedtek? Az előadáson az ezzel a jelenséggel kapcsolatos tapasztalataimról és képzeteimről szólnék. Az előadások helye: Pannon Egyetem, B-épület (Veszprém, Egyetem utca 10.) /Bejárat az aula felől, ott útbaigazítás/. ideje: 18.00, az említett napokon. A cca. fél órás előadás után kötetlen beszélgetés az adott, illetve a felvetett témákról, zsíros kenyeret és üdítőt/bort kínálunk közben fogyasztásra. Megjelenésetekre feltétlenül számítunk! Kapcsolattartó: Bolla Kristóf (Gy 07) /elérhetőség a Hírlevél utolsó oldalán

19 SZERVEZETI HÍREK 19 Budapesti szervezet A BDSZ Budapesti Szervezetének őszi összejöveteleire az alábbi előadókat kértük föl: Dr. SZAKOLCZAI György (Bp 46): Két kísérlet Dr. BUZÁS Gergely: Ásatások Szíriában Prof. Dr. KOLONITS Ferenc: Rokonom a hajdani hercegprímás Prof. Dr. BOTOS Máté: Gazdaság és etika vagy Prof Dr. Cs. VARGA István: A szent és a profán Faber Miklós (Bp 48) Bencés sörözés Minden hónap harmadik hétfőjén szervezzük a budapesti bencés öregdiák sörözést a Zacc kávézóban (IX. kerület, Köztelek u. 4/a) órától. Felhívom figyelmeteket, hogy a helyszín októbertől változni fog! Az új helyről a Hírmondóban és a levelező listán tájékoztatlak Benneteket. Az elmúlt másfél évben 100-nál is több diáktársunk látogatott el. Az átlagos létszám között szokott lenni, de volt, amikor ennek a dupláját is elértük. Ha időd engedi, akkor gyere el Te is, hogy beszélgethessünk egy jót! Bajai szervezet Petényi Márk (Ph 00) BAJAI HALÁSZLÉFŐZŐ A Bácskai Területi Szervezet október 8.-án szombaton tartja a következő találkozóját. Jelentkezni Vancsura Lászlónál ( ) lehet! Gyertek! Farkas Bálint (Ph 00) ügyvezetőt, diáktársunkat keressétek! - Tel. : 06/70/ Az élet az ilyen. Egy árvízi önkéntes naplójából Ajtó Avidéki szálloda ajtaja nehezen nyílik. Emberek jönnek-men nek. El van vetemedve, mondanánk (apám, anyám) otthon. Ha az ember erre készül, vagy olyan a stílusa, akkor egy lendületesebb mozdulattal feloldhatja a rendszer feszültségét. És akkor benn van. Vagy kinn. Mindenki odaér, ahová elindul, írja Fe kete István a Zsellérek című regényében. Aztán jön egy ember, például Budapestről. Ő be akar jutni. Ahogy azt megszokta, finom mozdulattal lenyomja a kilincset. És nem történik semmi. Az ajtó nem mozdul, pedig ő be akar menni. Mit tesz erre? Megoldást keres. Körbejárja a szállodát, hátha talál rajta egy másik, ezúttal működő bejáratot. De nincs. Így hát csengőt keres, amit hevesen nyomni kezd. Ez majd biztosan segít. De nem történik semmi. A kilincset lenyomja újra. És újra, és újra, és újra. Úgyhogy újabb kört tesz az épület körül, ahol ezúttal sem talál másik bejáratot. Pechje van, mert épp ekkor nem jön senki, aki már ismeri a járást, és akitől elleshetné az ajtó tekintetében vett kompetens viselkedést. Nincs modell. Végül nem tudom, hogy jut be. Hogy beengedik-e, vagy végre lökni próbál egyet az elvetemedett (apám, anyám) ajtón. De bejut. Mert ez az ajtó így működik, máshogy nem. Ezt a helyzetet így lehet megoldani. Sokaknak elsőre is sikerül. Nekem miért nem? Bálint Mihály világhírű pszichoanalitikusunkat időről-időre szembesítették vele, hogy elméletei, nézetei és gyakorlata nem maximálisan összeegyeztethetőek, bizonyos ellentmondásokat nem lehet feloldani közöttük. Ő erre rendszerint jó kedéllyel annyit válaszolt: Az élet az ilyen. Egy ideje mottóként kísér ez a mondat. Szeretem másoknak is mondani. Most is mondom, figyelem: az élet az ilyen. Sok helyzetben mondhatjuk, hogy az élet az ilyen. Aztán jönnek helyzetek, például be kell mennünk egy ajtón, amin nyilvánvalóan sokan bejutnak. Mások. De nekünk nem sikerül. Lehet, hogy valaki egyszerre csak nem tud felmenni egy magas kilátóra, vagy felnőttként sem tud elköltözni a szüleitől, vagy nem tudja otthagyni a párját, aki bántja őt. Bárhol, bárki elakadhat. Költőibben: talán mindenkire vár valahol egy elvetemedett (apa, anya) ajtó. Ahol mindenki frappánsan és lendületesen jut át, csak épp én nem. És körbejárok, és nyomom a csengőt, és játszom a kilinccsel. Én már tényleg mindent megpróbáltam. Mit tehetnék? Az élet az ilyen, hogy néha bajba kerülünk. Ki merem-e mondani, hogy bajban vagyok? Milyen hamar szoktam magamat és mindenki mást nyugtatgatva azt mondani a küszöb előtt állva: de én már mindent megpróbáltam? Ott állok az ajtóban. Semmi nem változik. Nem maradt senki, akin segíthetnék. Egyedül vagyok. Hát akkor változom én. Átjutok. Schell Gergely (Ph 05)

20 20 KÖNYVAJÁNLÓ PAX ET GAUDIUM M E G J E L E N T: Igeliturgikus útmutató 2012 zsebnaptár Ez a füzet egyidős a Bencés Kiadóval, és szinte mindmáig az egyik legnépszerűbb kiadványunk. Az Igeliturgikus útmutató tartalmazza az egyházi év különféle ünnepeit és az aznapi szentmise olvasmányainak szentírási helyeit. Ára: 295 Ft, törzsvásárlói ár: 251 Ft Megrendelhető: benceskiado.hu/index.php?waid=125 Bencés Diákszövetség Levelezőlista A levelezőlistára küldött hozzászólások nem tekinthetők a Bencés Diákszövetség adott témában alkotott véleményének, nyilatkozatának vagy álláspontjának. A hozzászólások tartalmáért kizárólag annak szerzője felel. Harmadik féltől származó küldemény saját tartalom nélküli továbbítása küldőjének moderációját vonhatja maga után. Hozzászólás: Leiratkozás: Csoportoldalunk: Kedves Diáktársak! Még maradt néhány darab az alábbi könyvből. A postaköltséggel együttesen forintba kerülő kötet megrendelhető nálam. Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok (Dán 12,3) EMLÉKKÖNYV Danczi József Villebald OSB születésének 100. évfordulója alkalmából József Villebald október 16-án született Kürtön. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, majd az érsekújvári Csehszlovák Dr.Danczi Állami Gimnáziumban tanult és szerzett érettségit ( ) ben belép a Szent Benedek Rendbe, majd a prágai Károly Egyetemen folytat teológiai tanulmányokat ( ) ban pappá szentelik a pozsonyi Komenský Egyetemen végez tanulmányokat ban, Szlovákia déli, magyar lakta területeinek Magyarországhoz való csatolásával magyar állampolgárként tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen fejezi be, tanári oklevelet kap ben doktori címet szerez magyar nyelvből és szlavisztikából. Disszertációjának címe: A kürti nyelvjárás hangtana, fonetikai és fonológiai vizsgálata ben Pannonhalmára kerül, s az akkor induló főiskola és gimnázium tanára lesz. Még ebben az évben osztályfőnök is egyben, és nyolc évig vezeti diákjait. Közben nyelvjárási és néprajzi kutatásokat végez, többek között szülőfalujában, Kürtön ben a szláv nyelvekkel való elmélyültebb foglalkozás végett beiratkozik a Zágrábi Egyetemre, ahonnan azonban a háborús körülmények miatt rövid időn belül haza kell térnie. Még ugyanebben az évben rövid ideig tartó katonai szolgálata után Pannonhalmára tér vissza tanítani ban a környező falvakban dűlőneveket gyűjt, diákjait is bevonja a néprajzgyűjtésbe ben Pannonhalmán éri őt a front. Rövid idő alatt megtanul oroszul, és az érkező orosz katonákat a várban már saját nyelvükön köszönti. Azáltal, hogy tolmácsként működött, hozzájárult ahhoz, hogy a vár, és a benne élő menekültek túlélték a háború borzalmait. Emberek ezrei köszönhetik neki életüket ben Orosz nyelvkönyv az általános iskolák V. és VI. osztálya számára címen tankönyvet ír. Miután 1949-ben megindul a szerzetesrendek feloszlatása, ő önként vállalja a lemondást. Ekkor kerül Balatonendrédre plébánosnak ben viszont el kellett hagynia plébániáját. Győrbe költözik között tizenegy évig állami iskolákban orosz nyelvet tanít ben tér vissza Pannonhalmára, az államilag elismert rendi keretbe között tíz éven át a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium igazgatója és a rendház házfőnöke. Vezetése alatt a gimnázium hírneve egyre erősödik. Miközben tanít, nevel, oktat, állami iskolákban, majd a gimnázium igazgatójaként, soha nem feledkezik meg papi teendőiről. Amikor titokban lehetett csak, akkor is bejárt a rendházba elvégezni a szentmisét. Majd igazgatóként is, minden reggel háromnegyed hatkor misézik. Mindemellett pedig kutat, fordít, publikál, előadásokat tart. A nyelvészet és a szlavisztika a fő területe. Kutatja bencés elődeinek, Czuczor Gergelynek, Jedlik Ányosnak, és Szeder Fábiánnak életét. A szlovák költészet nagyjainak műveit (Ludovit Štur, Ján Kollár, Ján Hollý) szlovákból, valamint misztikusokat, szentek életét latin nyelvből fordítja magyarra. Dolgos és eredményes élete december 21-én bekövetkezett halálával zárul. Az Emlékkönyv amellett, hogy részletesen bemutatja Danczi József Villebald gazdag életútját, hangsúlyosan saját műveinek a megismertetését tűzte ki célul. Újraolvashatóak itt a legfontosabb, nyomtatásban is megjelent nyelvészeti és néprajzi munkái, továbbá néhány, kéziratban maradt történeti, nyelvészeti, néprajzi dolgozata. A kötetet kiegészítő fénykép- és dokumentumanyag szintén az életmű minél árnyaltabb megismertetését szolgálja. Aki szeretné megrendelni a könyvet, a címemen, illetve a 70/ as flottás számomon megteheti. Péter Tamás (Gy 00) BDGYE titkár

JEGYZŐKÖNYV. J e l e n v a n n a k :

JEGYZŐKÖNYV. J e l e n v a n n a k : JEGYZŐKÖNYV mely készült a Bencés Diákszövetség (9090 Pannonhalma, Vár 1.) Elnökségi Üléséről, a Mathias Corvinus Collegiumban (1016 Budapest, Somlói út 51.), 2014. február 5. napján. J e l e n v a n n

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban XV. SOPRONI LOGOPÉDIAI ÉS PEDAGÓGIAI NAPOK A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban ORSZÁGOS AKKREDITÁLT SZAKMAI KONFERENCIA SOPRON, 2009. március 26-27-28. Tervezett program Fogjuk a kezed!

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

M E G H Í V Ó MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

M E G H Í V Ó MAGYARORSZÁG KORMÁNYA M E G H Í V Ó MAGYARORSZÁG KORMÁNYA TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT SZÉCHENYI ISTVÁN SZÜLETÉSÉNEK 225. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL TARTANDÓ ÜNNEPSÉGSOROZATRA IDŐPONT: 2016. SZEPTEMBER 21. HELYSZÍN: NAGYCENK A SZÉCHENYI-EMLÉKBIZOTTSÁG

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014.

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. Dévaványai Folkműhely Egyesület Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. A Dévaványai Folkműhely Egyesület 2013. augusztus 12-én alakult azzal acéllal, hogy az alapszabályában lefektetett

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

Gazdasági ügyekért felelős alelnök tisztségére

Gazdasági ügyekért felelős alelnök tisztségére PÁLYÁZAT AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Gazdasági ügyekért felelős alelnök tisztségére Sárhegyi István Jogász III. Évfolyam Neptun-kód: EK5J7A 2014.10.02.

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása. Dr. Huszty Gábor elnök. HTE közgyűlés 2012. 2012. május 24.

Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása. Dr. Huszty Gábor elnök. HTE közgyűlés 2012. 2012. május 24. Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása Dr. Huszty Gábor elnök HTE közgyűlés 2012 2012. május 24. Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása Az Egyesület tagjait és tiszteletbeli

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2012. évi 3. szám pünkösd 1 Már Krisztus mennybe költözött, Szentlélek Isten, szállj le ránk, ahonnan egykor földre jött, tedd oltároddá hű szívünk, hogy ossza Atyja kincseit, erénnyel

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Időpontja: 2013. március 27-29.

Időpontja: 2013. március 27-29. AZ OSZMI szervezésében a közgyűjteményekben dolgozó múzeumpedagógusok részére múzeumpedagógia a társművészetek tükrében című szakmai továbbképzés című, az NKA által támogatott 3504/01374 azonosító számú

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA Sic itur ad astra. SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA LegyEN ÖN is támogató FOUNDATION FOR THE FUTURE OF BIOMEDICAL SCIENCES IN SZEGED ISKOLATEREMTÉS TÖBBGENERÁCIÓS TUDÓSKÉPZÉS Ez a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA)!

Részletesebben

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Muhi Béla összefoglalója A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében tizedik alkalommal rendezte meg a Ribár Béla

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

150 éves a magyar tőzsde

150 éves a magyar tőzsde 150 éves a magyar tőzsde Jótékonysági árverés (2014. június 17.) Az összeállítás a Sándor Imre PR-díj 2014 zsűrije számára készült. Az eseménnyel kapcsolatos anyagok itt elérhetőek: www.frontpage.hu/bet150-sandorimre

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE Szeged, 2013. október 28. Intézményi ünnepek és megemlékezések rendje a Szegedi Tudományegyetemen 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk!

Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk! Sztehlo Gábor Nem volt egy szent, nem volt angyal, mondhatnám egy robusztus ember volt ( ), csak azt éreztem, hogy olyan ember, akinek a számára

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség Alapszabály I. Általános meghatározások 1. A szervezet neve: Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. röviden: Kollégiumi Szövetség (KSZ) (a továbbiakban:

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TEHETSÉGGONDOZÓK ÉS VERSENYSZERVEZŐK MUNKACSOPORTJÁNAK II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2005. május 18 20.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium JELENTKEZÉS Iskolánkról: A Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézménye 2009. szeptember 1-jén nyitotta

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Kedves Gellértes! Mivel foglalkozik a Szövi? Szövitábor

Kedves Gellértes! Mivel foglalkozik a Szövi? Szövitábor Kedves Gellértes! Az I. Gellértes Öregdiák Találkozó alkalmából jelentetjük meg e bemutatkozó füzetet, melyben minden fontos és hasznos információt összegyűjtöttünk a Szent Gellért Diákszövetségről. Amennyiben

Részletesebben

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről

A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület. Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület Felügyelő Bizottságának jelentése az Egyesület 2013. évi pénzügyi és szakmai tevékenységéről A Felügyelő Bizottság áttekintette a FEHÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület 2013.

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Mellékletek: jelenléti ív meghívó Módosított alapszabály Közgyűlés helye: Szeged, Szent-Györgyi Albert

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Szakmai életutam. Bevezető és bemutatkozás

Szakmai életutam. Bevezető és bemutatkozás Szakmai életutam Bevezető és bemutatkozás Nehezen írok magamról. (Az a nemzedék vagyok, aki még ezt nem tanulta.) Ezért jó, hogy portfólióm elején megtalálható az önéletrajzom, mely kiindulópontja lehet

Részletesebben

A Diákönkormányzat éves munkaterve. 2010/2011 -es tanévre

A Diákönkormányzat éves munkaterve. 2010/2011 -es tanévre A Diákönkormányzat éves munkaterve 2010/2011 -es tanévre A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolánkban diákönkormányzat

Részletesebben