INFORMATIKAI STRATÉGIA ig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFORMATIKAI STRATÉGIA 2008-2010-ig"

Átírás

1 INFORMATIKAI STRATÉGIA ig. Készítette: Réti Gábor informatikai referens 1. Bevezetés Informatikai stratégia szükségessége Jelen informatikai stratégia az önkormányzati ciklus végéig határozza meg a Polgármesteri Hivatal következő időszakra vonatkozó terveit, fejlesztési irányait. Számos eleme azonban a közép- és hosszú távú fejlesztés irányait és törekvéseit is megfogalmazza. Az 1997-ben, ill ben elfogadott informatikai stratégia céljai döntő részben megvalósultak. A tervezett fejlesztések egy része, forrás hiányában, lassabban, illetve a tervezettnél később valósult meg. Ugyanakkor az informatikai környezet és az igények változása számos, nem tervezett fejlesztést indukált (pl.: vírusvédelem, Novell hálózati szoftver, pénzügyi rendszer, stb.) Az új stratégia tervezése során kiemelten fontos, hogy az informatikai döntések: Előzetes tervek alapján kerüljenek kialakításra. Az előzetes tervek alapján a szükséges erőforrások a feladatokhoz rendelve jelenjenek meg a költségvetésben. A tervek készítésétől a megvalósításig érvényesüljön a rendszerszemlélet. A hivatal vezetőinek, középvezetőinek a bevonásával kerüljön sor a feladatok kijelölésére és a fontossági sorrend megállapítására. A megfogalmazott és elfogadott célok alapján készüljenek el a fejlesztésre, üzemeltetésre vonatkozó feladat- és költségtervek. Az informatikai stratégia tehát az elkövetkező évek céljait fogalmazza meg. A stratégia elkészítésekor figyelembe vettük a költségvetési korlátokat, ezért a célokat is két változatban terjesztjük elő, egy szűkebb és egy bővebb változatban. A bővebb változat a pályázatokon való elindulás és eredményes részvétel esetén valósulhat meg, míg a szűkebb változat csak a költségvetés terhére megvalósítható feladatokat elemzi. A stratégia kidolgozásánál figyelembe kell venni, hogy az informatika területén rendkívül gyors és folyamatos a fejlődés, melyhez csak folyamatos fejlesztés, az alkalmazkodás lehetőségének a biztosítása esetén igazodhatunk. A vezetői és a szakmai konzultációkon, az éves költségvetés összeállításakor, ennek ismeretében kell megállapítanunk az informatikai fejlesztés céljait és forrásait.

2 2. Az informatikai stratégia kiinduló elemei Jelenlegi informatikai helyzetünk A kispesti Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszere 1993-óta fejlődik nagyobb ütemben. Jelenleg kb. 210 db számítógéppel rendelkezünk, melyeket 10 db. központi gép szolgál ki (az okmányirodai eszközök nélkül). A központi gépek és kliensek közötti kapcsolatot a helyi UTP hálózat biztosítja (a fejlesztésére vonatkozó tervek elkészültek), melyhez a külső hálózat, a kerületi internet hálózat kapcsolódik. A számítógépek megoszlása a processzor sebesség szerint: 4 db Mhz 46 db Mhz 79b 89b Mhz Mhz A szoftver helyzet A hardver állomány meghatározza a szoftver állományt is, hiszen egy elavult hardveren a legújabb szoftverek nem, vagy csak nagyon nehézkesen használhatóak. A szoftvereket további két csoport jellemezi. A gépeket működtető operációs rendszer, és az azon futó speciális alkalmazások, amelyek, szintén heterogének. A következő időszak egyik feladata kell, hogy legyen az egységes, korszerű géppark kialakítása és az egységes szoftver bszerzés. Alkalmazások: 2005-ben kezdődött meg a 90-és évek elején fejlesztett, és üzemeltetett rendszerek kiváltása. A hivatali informatikai rendszerek, az un. back office rendszerek kialakítása lett az elsődlegesen kijelölt cél, majd az ehhez kapcsolódó ún. front office rendszerek - amelyek már a világhálót is használatba veszik a hivatali ügyintézés megjelenítésére alkalmazása is célként került meghatározásra. Az elektronikus ügyintézés feltételeinek is megfelelő, egységes integrált rendszer kialakításának egyik fontos állomásaként kezdtük meg az egységes ügyviteli rendszer (Scriptor) bevezetését. A 13 éve működő Dominó rendszer kiváltása még nem fejeződött be. Az egységes rendszer kialakítása érdekében azonban ennek megoldására is sor kerül. Ugyancsak megoldandó feladat az egységes rendszerbe nem illeszkedő pénzügyi rendszer integrálása is Korábbi évek fejlesztéseit bemutató rendszerek: Egy feladatot ellátó rendszerek A rendszer felhasználói Dominó rendszer Adó Pü. Gazd. Iroda Közterület Bírság Szabálysértés I., Építéshatósági Iroda 2007 Okmányiroda, Hatósági Iroda Ingatlan kataszter Vagyongazdálkodási I Kiváltás tervezett ideje 2

3 Az integrált rendszer bevezetett és tervezett moduljai Iktató 2006 Szociális rend 2007 Scriptor Gyám 2007 Lakás 2006 Hatósági 2006 Telephelyeng. Tervezve Közterület 2007 Tervezve Építéshatóság 2007 Gordius Pü gazd Iroda 2007 Ezen táblázatokból is látható, hogy mely területeken kell folytatnunk a rendszer fejlesztését. A következő időszak kiemelt feladatai, céljai 4 pontban foglalhatók össze: 1. Költségtakarékos megoldások felkutatása, bevezetése, 2. Informatikai szolgáltatások magasabb szintre emelése, mind az ügyfelek, mind a belső felhasználók részére, 3. A kerület intézményeinek bevonása, az informatikai alkalmazások és szolgáltatások közös hasznosításába, 4. Folyamatos fejlesztés, alkalmazkodás a változásokhoz. Ezen együttesen érvényesítendő célok egyben a kerületi szintű egységesítést, és az elavult szoftverek, alkalmazások cseréjét is szolgálják. A hivatali feladatok minél szélesebb körét érintő digitalizálás és azok integrált rendszerbe szervezése, a felhasználók ütemezett és folyamatos képzése, a szükséges és elégséges védelmi pontok kialakítása egyben az elektronikus ügyintézésre való felkészülést is szolgálja. A következő fejezetekben arra teszünk kísérletet, hogy ezen feladatok azon részét, amelyet kapacitásainkkal megvalósíthatónak ítélünk, csoportosítva előterjesszük. A jelenlegi informatikai stratégia, már nem csak a hivatali, hanem a kerületi intézményhálózat egészét érintő komplex fejlesztés szükségességét fogalmazza meg. A rendszerszemléletű gondolkodásmód a hivatal és az intézmények közös feladatmegoldását, széleskörű informatikai szolgáltatást és költségtakarékos felhasználást biztosít. A korszerű, integrált információs rendszer, a magasabb színvonalú szolgáltatás, a gyorsabb ügyintézés, a hatékony működés egyik eszköze, mely az informatika adta lehetőségek kihasználásával naprakész információt szolgáltat mind a különböző szintű döntésekhez, mind az ügyintézőknek, mind a lakosság számára. 3. Fejlesztési lehetőségek, a stratégia elemei Saját forrásból megvalósítandó fejlesztések Az önkormányzat szolgáltató jellegének erősítése, ügyfélközpontú működésének a 3

4 támogatása érdekében 2 területen kell jelentős mértékű fejlesztést végrehajtani. 1. Az ügyintézés gyorsítását, egyszerűsítését célzó, a közérthető tájékoztatást is magába foglaló informatikai megoldások alkalmazása, a hivatal hatósági feladatainak és eljárásainak egységes kezelése, az elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése. 2. Az önkormányzat, illetve a képviselő-testület és bizottságai tevékenységéről, döntéseiről, intézkedéseiről történő tájékozódás lehetőségének a biztosítása, bővítése (önkormányzati honlap portál - on-line tájékoztatás). A megvalósítandó stratégia egyéb elemei A hivatal működéséhez szükséges informatikai feltételeket külső forrás hiányában is biztosítanunk kell. Célunk az Európai Unió elektronikus ügyintézési szolgáltatásokra vonatkozó ajánlásában szereplő 1. és 2. szolgáltatási szint meghaladása, e-ügyintézés megvalósítása, on-line közigazgatási információk szolgáltatása; on-line településmarketing, az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok, űrlapok letölthetősége (egyirányú interaktivitás). Az ügyintézés hatékonyságának, átláthatóságának és a folyamat irányíthatóságának növelése. Az EU elektronikus ügyintézési szolgáltatásokra vonatkozó ajánlásában szereplő szolgáltatási szint elérésének előkészítése: ezek az e-ügyintézés megvalósítása, nyomtatványok, adatlapok on-line kitöltése, hitelesítése, továbbítása (kétirányú interaktivitás), minősített biztonságú elektronikus aláírás alkalmazásával. Üzemeltetés, hardverjavítás, karbantartás Üzemeltetés 1. Az üzemeltetés biztonsága, az új alkalmazások belépése és használata, a meghibásodásból adódó kieső idők csökkentése érdekében az informatikai infrastruktúra fejlesztése folyamatos kell, hogy legyen. A szinten tartáshoz, az új alkalmazások bevezetéséhez ez elengedhetetlen. 2. Alapszoftverek tekintetében a Windows operációs rendszer mellett a Linux rendszer fokozatos használatba vétele, az alkalmazás feltételeinek a megteremtése az egyik cél, mely egyben a költségek csökkentéséhez is hozzájárul. 3. Biztosítanunk kell a Novell hálózatkezelő rendszer új verzióinak a bevezetését. 4. A vírus ellenőrző és irtó szoftver folyamatos használatát és lehetőség szerinti egységesítését kerületi szinten szeretnénk biztosítani. 5. On-line ügyintézési rendszer feltételeinek a biztosítása. Karbantartás A hardverelemek karbantartását, javítását jelenleg vegyesen, saját erővel, továbbá külső vállalkozóval, oldjuk meg. A hardverállomány folyamatos felújítása, frissítése érdekében évente kb. 60 db. új számítógépet (és perifériákat) kell beállítani. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi számítástechnikai eszközparkot figyelembe véve, 4 évig kell üzemben tartani, javítani, karbantartani egy meghatározott számítástechnikai eszközt. Ezen a területen lemaradás tapasztalható, ezért további külső, vagy belső forrás szükséges az elavult hardverek cseréjéhez. 4

5 Kliens gépeket működtető operációs rendszerek Gazdaságossági megfontolások miatt át kívánunk térni a Windowsról a Linux oprációs rendszerre, a Microsoft Office-ról az Open Office használatára. A javasolt irodai szoftver, az Open Office, jelenleg ingyen igénybevehető, míg a Microsoft által licenszelt irodai szoftver minden egyes gép cseréjénél újabb eft-ot jelent, míg az új operációs rendszer, hasonló feltételek mellett, további 40e. Ft. költséget jelent. Az átállás jóváhagyása esetén külön feladatterv, ill. oktatási terv készül. Novell hálózatkezelői rendszer A sok éve használt rendszer legújabb változata 2006-ban került megvételre. Az új szoftver alkalmazásának, és bevezetésének fő célja, a napi üzemeltetésben fellépő gondok gyors azonosítása és kezelése. Ennek egyik lehetséges megoldása az egy pontból történő üzemeltetés megvalósítása, a Novell Zenworks termékével. A Novell Zenworks alkalmazás bevezetésékor megvalósítható, hogy a hivatal számítógépein való belépés után minden felhasználó számára, minden esetben a saját alkalmazásai jelenjenek meg. Informatikai biztonság A számítástechnika gyors fejlődésével a biztonsági követelmények és elvárások betartása is kiemelt feladattá vált. Az informatikai biztonság kialakítása, és folyamatos szinten tartása alapvető érdekünk. Az elektronikus ügyintézés további új előírásokat követel meg egy szervezettől. Olyan feladatok megoldását, melyek több szervezet virtuális összekapcsolódásával valósulhatnak meg. A számítástechnikai eszközök és alkalmazások növekedésével a biztonsági kockázatok is növekednek. A szabályok kidolgozása 2005-ben fejeződött be. A biztonsági szabályok megismerése és alkalmazása folyamatos képzést, betanítást igényel. Erre és a minden felhasználót érintő felelősség tudatosítására a következő időszakban lényegesen nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Folyamatossá kell tenni az eljárási és biztonsági követelményeknek való megfelelőség ellenőrizését is. Az informatikai mentések, a vírus és spam védelem kialakítása, a relatív biztonság miatt is, kiemelt jelentőségűvé vált. Az Internet tűzfal (csomagszűrés) és behatolás védelem, stb, folyamatos frissítését is kiemelten kell kezelni. A világháló használatából adódó veszélyek: A hivatal jelen pillanatban is rendelkezik alapvető védelemmel, melynek segítségével a legkézenfekvőbb támadási felületeket kizárhatjuk. A védelmi eszközök folyamatos felülvizsgálatát, fejlesztését is biztosítanunk kell. Az Internet nem csak a jóindulatú felhasználók részére érhető el. Ma már magáról az Internetről tölthetőek le azok az információk, programok, melyek lehetővé teszik valamely magánszemély, vagy intézmény hálózatának a támadását, az alábbiak szerint: a hálózat vizsgálata abból a célból, hogy később azt konkrétan hol érdemes támadni. a hálózat védelmi funkcióinak feloldása, hogy az később ne jelentsen problémát. a hálózat működésének akadályozása, túlterhelése. /spam. Vírusszűrés, külső, belső tűzfalvédelem/ a hálózaton belül található gépek működésének akadályozása. a hálózaton található gépekre hálózaton keresztül vírus telepítése. bejutás belső gépekre az ott lévő adatokért. /behatolás detektálás/. 5

6 bejutás belső gépekre azért, hogy ott olyan programokat indítsanak, melyek segítségével a belső hálózaton lévő adatokat lehet lehallgatni. az elektronikus levélforgalom figyelése. illetékes személyek jelszavának lehallgatása, melynek segítségével ártatlan személyekre terelhető a gyanú. Néhány szóba-jöhető megoldást a védelmünk érdekében: A ki-és bejövő forgalom csomagjainak szűrése. Mivel bizonyos hálózati csomagtípusok leterhelhetik a hálózatot, ezeket a gép automatikusan elnyeli. Ezen kívül minden olyan csomag kiszűrésre kerül, amely egyértelműen megbénítja a Windows alapú operációs rendszereket. Bizonyos szolgáltatások tiltása-engedélyezése munkakörtől függően. Egyes veszélyt rejtő szolgáltatások teljes körű tiltása. Hálózati forgalom figyelése, mely lehetővé teszi annak megfigyelését, ha valaki, pl. letöltéssel túlterheli a hálózatot. Vírust tartalmazó weboldalak látogatásának letiltása. , SMS küldése, meghatározott személyek részére amennyiben a hálózatot támadásgyanús csomagok érik. A tűzfalhoz kapcsolódó, menedzselhető hálózati kapcsolóeszköz: Ennek az eszköznek a segítségével fizikailag lekapcsolható az eszköz a hálózatról támadás esetén. A visszakapcsolás csak személyesen a hálózati eszköznél lehetséges, mivel ebben az esetben a hálózat az Internettel elveszti a kapcsolatot. A védelemnek ez a legfontosabb hátránya, egyben az előnye is. A kerületi Internethálózat fejlesztése, üzemeltetése Sávszélesség további növelése, Szolgáltatások színvonalának emelése, a szolgáltatási díjak csökkentése, A jelenlegi nem egységes műszaki és szakmai feltételek egységesítése, IP telefonok kerületi lehetőségeinek vizsgálata, a távközlési költségek csökkentése, A vezetékes hálózat mellett a vezeték nélküli (WiFi) hálózat kialakításának megteremtése a hivatalban, majd a kerületben, A kerületi internethálózat felügyeletének, az informatika tárgyi és személyi feltételeinek folyamatos biztosítása. Az elektronikus ügyintézés hivatali, pályázati forrás nélküli fejlesztési lépései 1. A honlapunkon jelenleg is megtalálható ügyleírások, jogszabályok körének bővítésével, és űrlapok biztosításával tovább szélesítjük a támogatott eljárások körét 2. A jelenlegi Web lapunkat is tovább színesítjük, és Portállá alakítjuk, a szükséges biztonsági feladatokkal egyetemben. 3. A portálunkon megjelenő szűkített ügyintézési lehetőségekkel a már folyamatban lévő ügyek állásáról szeretnénk információt nyújtani. Ezt a lehetőséget a már elkészült és használatba vett back office rendszerek front office részeinek kiépítésével és kapcsolatával kívánjuk elérni. 6

7 Hivatali informatikai alkalmazások fejlesztései pályázati forrás nélkül: 1. A jelenlegi Dominó alkalmazások teljes kiváltása, 2. Pénzügyi Számviteli rendszer bevezetése megtörtént. Vizsgálatokat kívánunk végezni a teljes hivatali, ennek sikeressége esetén, annak intézményi kiterjesztésre. További szükségszerűség a két működő rendszer a Scriptor és a Gordius rendszer összekapcsolásának vizsgálata, és megvalósítása. 3. Testületi, bizottsági feladatok egyeztetett számítástechnikai rendszerének tanulmány alapján történő megírása, a végrehajtásra ütemterv összeállítása. 4. A testületi feladatokat támogató szűkített GroupWise rendszer kidolgozása, mely a testületi ülés előkészítését támogatja (az előterjesztések digitális nyilvántartása, és továbbítása). A követendő fejlesztési stratégia sikeres pályázatok segítségével Az informatikai stratégiában azzal is számolunk, hogy fejlesztéseinket a kormányzati elképzelések, EU előírások, és a fejlesztést szolgáló, segítő pályázati rendszer befolyásolhatja. A pályázatokon való sikeres részvétel esetén egyes fejlesztéseket korábban, nagyobb léptékben valósíthatunk meg, s a prioritások is módosulhatnak. Az informatikai stratégiában megfogalmazott alapvető célok, tervek, eszközök azonban adottak, ezeket az előre nem tervezhető prioritás módosulásokat most még nem vehetjük számításba. A koncepciót befolyásoló tényezők Az önkormányzati rendszerek fejlesztése és üzemeltetése során az alkalmazásokat az aktuális jogszabályoknak és központi előírásoknak is meg kell feleltetnünk, különös tekintettel az elektronikus ügyintézésre. Jelentős támogatásra azonban jelenleg nem számítunk, ezért a stratégiában megfogalmazottak felértékelődnek. Az alkalmazások bevezetésénél első lépésként a már működő ügyirat-kezelési és iktatási, szociális nyilvántartási rendszereket, a lakás, telephely-engedélyezés, gyám rendszerek mellett, a gazdálkodási rendszert is be kell vonni az alkalmazásokba, s a jelenlegi hivatali lehetőségeket is bővíteni kell a kerületi intézmények feladataihoz kapcsolódva. Az elektronikus ügyintézésre való előkészületek fontos állomása az új rendszerek kiépítése, s bekapcsolása a back-office rendszerekbe. 4. Az informatikai stratégia bővített lebontása tematika és felhasználási területek szerint a 2008-től-2010-ig terjedő időszakban A feladatok csoportosítása: hardverfejlesztés szoftverfejlesztés üzemeltetés oktatás ügyviteli, informatikai szabályozás Hardverfejlesztés - Informatikai hálózat és részei Jelenlegi helyzet: Az UTP hálózat 1998-ban került kialakításra, azóta két alkalommal került bővítésre, az okmányiroda és a C épület kialakításával. 7

8 - Helyi hálózat fejlesztési lépései A helyi hálózat által végzett szolgáltatások köre megmarad, ill. az elkövetkező években további feladatokat kell majd ellátnia. Tartalék aktív elemek biztosítása a meghibásodások, és a bővülő további feladatok ellátása érdekében. El kell érni, hogy csak 100 Mbit/sec sebességű aktív elem legyen rendszerünkben. Ugyanez mondható el a központi gépek és a kapcsoló szekrények közötti helyzetről. A jelenlegi hálózati kábel cseréje indokolt (üvegszál, Gigabyte/sec sebesség). A külső hálózat, internet 100 Mbit/sec. sebességgel bír, ennek bővítését nem kezdeményezzük, de a kerületi intézmények 2 Mbit/sec sebességét a duplájára szükséges növelni. Az internet hivatali alkalmazásának a fejlődése, fejlesztése, és a kapcsolatok további növekedés miatt is, Proxy server alkalmazására lesz szükségünk, a megfelelő sebesség megtartása érdekében (e nélkül hiába áll rendelkezésre a 40 Mbit/sec sávszélesség). Központi számítógépek, szerverek. A városházával kapcsolatos informatikai feladatokat 10 db. központi gép látja el. A központi gépek feladataik szerint az alábbiak: A helyi feladatokat kiszolgáló központi gépek ben kerültek beszerzésre. Azóta a javításoktól eltekintve folyamatosan üzemelnek, az ünnepeket leszámítva 24 órás üzemben. Cseréjüket biztosítani kell, mivel elavultak, a felhasználási lehetőségük korlátozott. A minőségi cseréken túl mennyiségi fejlesztésre is szükség van, a további fejlesztésekhez kapcsolódóan. Az elektronikus ügyintézésre való felkészülés során tehát nem csak mennyiségi, de számos minőségi követelménynek is meg kell felelnünk. A fejlesztés másik területe az adatok, információk digitalizálása. Az egyre több digitális formában készülő anyag elkészítése, tárolása, egyre több eszköz igénybevételét is jelenti. Ennek tárgyi- (scanner, háttértárolók, stb.) és személyi feltételeit is meg kell teremtenünk. A belső csoportmunka szerinti feladatvégzés, a GroupWise csoportmunka rendszer bevezetésével, az informatikai eszközökön való kommunikáció jelentős mértékű emelkedésével számolhatunk. Az alkalmazások bővülése (csoportmunka, belső levelezés), illetve azok integrálása miatt is, újabb központi gépekre lesz szükségünk: SQL Server, VPN virtual Private Network Tűzfalak, külső internet szűréshez Vírusirtás Proxi Server az internet kiszolgálására A kliens gépekről Jelenlegi kliens gépeink típusai és évjáratai igen nagy szóródást mutatnak. Rendelkezünk 5-7 éves gépekkel is, ezek jelenleg a Pentium II-es és Pentium III-as processzorral rendelkező gépek. Ezek működőképességét is biztosítanunk kell, és az újabb szoftvertermékek futtatására is alkalmassá kell tennünk. A munkaállomásokat működtető rendszerek felölelik a teljes Windows skálát. Ezen a téren (is) szeretnénk megkezdeni az egységes rendszer kialakítását. 8

9 Szoftverfejlesztés - Operációs rendszerek A meglévő szoftverek operációs rendszerek és irodai szoftverek használati joga, illetve a programfejlesztések követése igen komoly, előre tervezhető költséget jelent. Hivatalunk döntés előtt áll: ezen szoftverek esetében néhány esetben elkerülhetetlen a használati jog megújítása és karbantartása, de a hivatal egészét tekintve, vagy vállalni kell ezeknek a jogdíjaknak a folyamatos megfizetését, vagy át kell térni nyílt forráskódú rendszerekre (Linux, Open Office). Ebben a mind költséghatását, mind munka és továbbképzési tekintetben nagy horderejű kérdésben a nemzetközi, magyarországi gyakorlatot is figyelembe véve, konszenzuson alapuló döntés szükséges. Az áttérés, ütemszerűen, saját forrásból is megvalósítható. - Felhasználói rendszerek A számítástechnikai rendszerek kidolgozásánál az alábbi elvet kívánjuk követni: a rendszer tervezése, felépítése a hivatal feladata marad, mert csak ebben az esetben érvényesíthető a követelmény-rendszerünk. A programozás, programtervezés, kivitelezés vállalkozói feladat marad. - Hivatali rendszerek fejlesztései, Elektronikus ügyintézés, Integrált ügyviteli rendszer továbbfejlesztése Fontos cél, hogy az integrált back-office rendszer bővítésével, egyre több feladat ellátása kapjon számítástechnikai támogatást. Megfelelő számítástechnikai rendszerek kialakításával és bevezetésével a feladatellátás színvonala, minősége is látványosan emelhető. Minden tevékenység egységesebb, gyorsabb, pontosabb, több szolgáltatást biztosító kiszolgálásához szükségesek a számítástechnikai rendszerek. A már elkészült rendszerek kiegészítése, továbbfejlesztése egyben az elektronikus ügyintézés feltételeinek a megteremtését is szolgálják. A fejlesztés során követnünk kell az elektronikus ügyintézés bevezetését érintő számos jogszabályt is ( a módosított évi LXVI. Törvény, a évi XXXV. Évi törvény, a évi CXL. Törvény, a 335/2005.(XII.29.) Korm. Rendelet, a 24/2006. (IV.29) BM-IHM-NKÖM rendelet, a 193/2005. (XI.22) Korm. Rendelet, a 194/2005. (IX.22) Korm. Rendelet, a 195/2005. (IX.22.) Korm. Rendelet, a 12/2005. (X.27) IHM, 13/2005. (IX.27.) IHM rendelet). Az elektronikus ügyintézés kialakítása során azt az irányelvet szeretnénk követni miután bevált gyakorlatot nem tudunk adaptálni hogy először a háttérrendszerek kialakítását tervezzük meg, és vezetjük be, míg a kapcsolódó front office rendszerek tervezésére, kivitelezésére, csak ezt követően kerül sor. Ennek egyik magyarázata, hogy a magasabb szintű, gyorsabb szolgáltatást csak megfelelően támogatott eszközök biztonságos eligazodásával, használatával lehet biztosítani. 9

10 Bemutatjuk az elkészült, bevezetett back office rendszereket Iktatás, érkeztetés, postakönyv Szociális feladatok, nyilvántartás Lakásingatlan, csere, életjáradék, helyi támogatás Telephelyengedélyek Gyámhivatali feladatok - További fejlesztésre tervezet back office rendszerek feladatai Közterület foglalási feladatok, Építéshatósági, műszaki feladatok rendszere Városüzemelttési feladatok.- Bontás,- Városüzem, Zöldterület, Bírságok, Illetékek, Hivatali szolgáltatások / fénymásolás, tulajdoni lap./ -nyilvántartás pénzügyei Szociális- és felnőttvédelemi feladatok, -határozatok-kifizetések,- költségvetéssel való kapcsolat, / kerületi feladat az óvodai, bölcsődei, iskolai étkeztetési támogatások, tankönyvtámogatások rendszere a szociális feladatok kiterjesztése, a Gondozási feladatok, gyermek és felnőtt összesített adatok, pénzügyi információk, költségvetési kapcsolatok megteremtése. A kerületi szociális és jóléti rendszer megfogalmazása, szervezési kialakítási koncepciója Beruházások, Beruházási objektum, -beruházási összeg, költségvetési kapcsolat- Vam,- Peres ügyek, -díjak,- költségvetéssel való kapcsolat Főépítészi feladatok. Övezetek nyilvántartása, átsorolása, Tervezési feladatok, és összegek, költségvetési kapcsolat, Személyzeti Munkaügy, Vagyon nyilvántartási gazdálkodási feladatok rendszere kapcsolat a költségvetéssel. Vagyonkataszter, kiadott önkormányzati bérlemények nyilvántartása, számlázása, önkormányzati lakások és költségei, Fogyóeszközök, tárgyi eszközök, immateriális eszközök nyilvántartása, kiadása, selejtezése, Vezetői Információ rendszer, controlling Önkormányzati menedzsment, testületi, bizottsági, és döntéstámogató rendszer, Közbeszerzési adatok nyilvántartása, Vam döntések, adatok, Irodavezetői értekezleten hozott döntések nyilvántartásai Térinformatikai feladatok alapjainak megteremtése: szoftver, digitális térkép, feladatok egyeztetése Front office rendszerek kiépítése kapcsolata a back office rendszerekkel, Maximális terv: Ügyfélkapu azonosítás Portálon keresztül történő megvalósítás (fokozatosan, de teljes körűen bevezethető legyen a hivatalban). Elektronikus ügyintézés, elektronikus aláírással (informatikai biztonság fokozása, 10

11 kapcsolat a back office rendszerekkel). Minimális terv. Belső azonosítással, belső szervezéssel az ügyek aktuális állásáról való tájékoztatás a Portálon keresztül, elektronikus eszközökkel (informatikai biztonság fokozása, kapcsolat a back office rendszerekke).. Az integrált számítástechnikai rendszer továbbfejlesztésének fontos és természetes célja, hogy a tevékenységeket minél magasabb színvonalon segítsék számítógépes programok. Az önálló számítógépes programokhoz képest jelentős előrelépést jelent az integrált rendszerek használata. Ez hosszú távon olyan megoldást jelent, amellyel az önkormányzati működés hatékonysága jelentősen javítható. Ehhez a meglévő önálló rendszereket lehetőség szerint csatlakoztatni kell a már meglévő integrált rendszerekhez. Az integrált rendszerek adatbázisra épülnek, melyeknek jellemzője, hogy minden adat csak egyszer kerül be az adatbázisba lehetőleg ott ahol keletkezik és mindenhol rendelkezésre áll, ahol az szükséges, a jogosultsági rendszer keretein belül. A rendszer a külső adatkapcsolatokat is biztosítani képes a hatóságok és partnerszervezetek felé. A tervezett alrendszerek kidolgozása után a rendszer adatai ténylegesen átfogják a Polgármesteri Hivatal fő tevékenységeit, és nyitva állnak a vezetők és a képviselők felé is. A rendszerben keletkezett adatok egyidejűleg megjelennek és hozzáférhetők az új, egységes adatbázis-rendszerben is. Kerületi internet hálózat fejlesztése, üzemeltetése - Internet hálózat A fejlesztés során a kialakított kerületi internet hálózatot nemcsak a rendszerek fejlesztéséhez kell felhasználni, kihasználni, hanem a hálózat nyújtotta lehetőséget tovább kell gondolni, további kiegészítő felhasználások irányában, amelyek jól átgondolt tervezés mellett jelentős költségcsökkenést is eredményezhetnek: Sávszélesség növelésével, Műszaki, szakmai feltételek egyeztetésével, Szolgáltatási színvonal emelése, a szolgáltatási díjak csökkentése, Informatikai szakmai műszaki felügyelet tárgyi és személyi feltételeinek megteremtésével IP telefonok használatával, biztonsági figyelő hálózat kialakításával, a rendőrségre való bekötésével, külső tájékoztató kioszkok telepítésével. a feladatot ellátó személyi és tárgyi feltételek biztosításával. A jelenleg korszerűnek tekinthető hálózat szinten tartásáról gondoskodni kell. A hálózat bővítésére és gyorsítására vonatkozó igényeket, azok indokoltságát, folyamatosan kontrollálni, értékelni szükséges. - Kerületi felhasználói rendszereknél tervezett fejlesztések A jelenleg használatban lévő LAKOMA ebédjegy nyilvántartó rendszer átkerül, egy browser alapú struktúrába. Az alkalmazás a kerületben kiépült intranet segítségével egységes felületet, alkalmazást biztosít az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati intézményeknél dolgozók számára. A jelenlegi rendszer egy ACCES alapú adatbázis, mely központilag nem követhető, kérhető le. Az új rendszer egyik legfontosabb feladata, hogy a GESZ rendelkezzen egy központi információhalmazzal, melyhez az egyes felhasználók megfelelő jogosultságok 11

12 alapján hozzáférhetnek. - Elvárások, feltételek: Központi adatbázis, MySQL alapú rendszer, Könnyen kezelhető felület, Statisztikai adatlekérési lehetőségek Szükséges menüpontok: Befizetők adatai, Befizetési sablon, Befizetés, Összesítők, Lemondások, Számlák, Archiválás, Megnevezés, egységár, Karbantartás, Jelszó módosítása Digitális Napló, óvodai, iskolai nyilvántartások kialakítása A cél egy egységes adatbázis struktúra kialakítása, melynek segítségével a Humánszolgáltatási Iroda egyszerűbben kaphat átfogó képet az Önkormányzat fenntartásában lévő oktatási intézményekről. (Pl.: Azonnal megmondható egy egyszerű lekérdezés segítségével, hogy hány 12 éves fiú tanul mondjuk angol nyelvet a kerületben). A rendszer ezen felül segítséget ad az intézmények dolgozóinak a szükséges nyilvántartások elektronikus úton történő tárolására. A helyi adatbázisokból kapja meg az önkormányzat a számára szükséges adatokat. Fontos kiemelni, hogy eddig a hivatali és intézményi feladatok összekapcsolására még nem került sor. A szociális rendszer kiegészítését javasoljuk az iskolai támogatások rendszerével (tankönyv, ebédtámogatás), a Nevelési Tanácsadó, és a kispesti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat adatbázisainak közösítésével, kerületi szintű szociális adatbázis kialakításával. A rendszer előnye az egységes felhasználói felület. Könnyen készíthetők lekérdezések, melynek segítségével, pl.: az osztályfőnökök elkészíthetek a havi statisztikákat az osztályaikról, jegyekről, hiányzásokról, hiszen minden szükséges adat szerepel a rendszerben. Számítástechnikai Üzemeltetés A számítástechnikai hardverállomány üzemeltetése az informatikusok irányításával, ill. közreműködésével zajlik. A napi üzemeltetési problémák gyorsabb és hatékonyabb elhárítása érdekében megfontolandó a korábbi rendszergazda hálózat helyreállítása. Oktatás - Tematikák: Internet felhasználói jogosítványok Felkészítés új operációs rendszerek, új szoftverek használatára Alapfokú illetve emelt szintű szövegszerkesztői, táblázatkezelői ismeretek oktatása A csoportmunkát segítő szoftver használatának elsajátítása Informatikai biztonsági elemek használata, alkalmazása a napi gyakorlatban. A kerület rendelkezik, továbbfejlesztésre alkalmas, oktatási bázissal, ahol tanfolyamokat szervezhetünk. Az oktatásba a kerület szakemberei is bevonhatóak. 12

13 Internet használata, védelem A világhálót 1995-ben "vettük először" birtokunkba. Ez még telefonvonalas, modemes, egyszámítógépes elérés volt. Azóta kábeles, gyors, több gépes eléréssel rendelkezünk. Az elektronikus aláírás bevezetése, az elektronikus ügyintézés lehetősége a teljes hivatali ügyintézést át fogja alakítani. A hagyományos ügyintézési módok háttérbe fognak szorulni. Erre, a világháló tudatos, hatékony használatára, minden érintett munkatársat fel kell készítenünk. Fontos feladat a honlap folyamatos és állandó fejlesztése, bővítése. További feladat az Internet-szolgáltatás bővítése, elterjesztése a kerület intézményeiben, s a kerületi rendszerek kialakításához szükséges feltételek biztosítása (hardver, szofver, karbantartás, biztonság, oktatás, egységesítés). A kerületi intézményeknek továbbra is lehetőséget biztosítunk, hogy a kispest.hu domainnév alá tagozódjanak be. A kerületi intézmények elektronikus postázási, levelezési lehetőségeinek megteremtése, majd bővítése is az egységesítést szolgálja. Az informatikai stratégia reményeink szerint hozzájárul ahhoz, hogy az információs társadalom követelményeinek megfelelő, az önkormányzat minden területét érintő és támogató informatikai rendszer épüljön ki kerületünkben, hatékony segítséget nyújtva az önkormányzati feladatok ellátásához, és az erőforrások optimális kihasználásához. Kispest szeptember 8. Réti Gábor sk. 13

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A

FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FELMERÜLŐ TÁRSADALMI IGÉNYEK FELMÉRÉSE ÉS A FEJLESZTÉS ÁLTAL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEKBE TÖRTÉNŐ BECSATORNÁZÁSA Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. ELŐZMÉNYEK Tét Város Önkormányzata

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 5. (E-KÖZIGAZGATÁS ÉS ÜGYINTÉZÉSI GYAKORLAT)

Részletesebben

Koordináció fejlesztése, kommunikációs kultúra beépítése a belső folyamatokba. Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára

Koordináció fejlesztése, kommunikációs kultúra beépítése a belső folyamatokba. Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára Koordináció fejlesztése, kommunikációs kultúra beépítése a belső folyamatokba Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 1. A dokumentum célja... 3 2. Koordinációs

Részletesebben

Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány

Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány Javaslat Vezetői Információs Rendszer bevezetésére Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban Döntés-előkészítő tanulmány Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. 1 Tartalomjegyzék 1 A dokumentum célja...

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a Hírközlési Felügyeletnél

SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a Hírközlési Felügyeletnél Kódszám: SZT-IS-14/12 SAP R/3 integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a Hírközlési Felügyeletnél Budapest, 2002. november 27. IFUA Horváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. Telefon:

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 A.2 Belső kapcsolatok felülvizsgálata az ügyvitelhez kapcsolódva Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék

Részletesebben

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRÁ- JÁT BEMUTATÓ TANULMÁNY Készítette: Budapest, 2014. július 31. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezető A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1

Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1 Szakdolgozat Dallos Gábor Endre 2014 1 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Az informatika felhasználásának lehetősége a felszámolási eljárásokban egy integrált ügyviteli rendszer alkalmazásával

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV

AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 2012. I. FÉLÉV 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...8 1. A bíróságok igazgatásának új rendszere...9 2. Az OBH elnökének igazgatási tevékenysége...10 2.1. Stratégiai

Részletesebben

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Zemplén Bertalan Lektorálta: Budai Balázs Benjámin Kiadja: E-Government Alapítvány a Közigazgatás Modernizációjáért ISSN

Részletesebben

AZ ÜGYINTÉZÉS SORÁN HASZNÁLATOS ALKALMAZÁSOK KEZELÉSÉNEK ALAPJAI

AZ ÜGYINTÉZÉS SORÁN HASZNÁLATOS ALKALMAZÁSOK KEZELÉSÉNEK ALAPJAI AZ ÜGYINTÉZÉS SORÁN HASZNÁLATOS ALKALMAZÁSOK KEZELÉSÉNEK ALAPJAI A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 5. (E-KÖZIGAZGATÁS ÉS ÜGYINTÉZÉSI GYAKORLAT) MODUL Budapest, 2014 Szerzők Vas Zsoltné

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: File: A belső szervezeti egységek közötti együttműködés javítása SZFV_AROP_intranet_0_06 Verzió:

Részletesebben

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Eredmények hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY

SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 SOLTVADKERT VÁROS INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÁSI MODELLJE TANULMÁNY Budapest, 2014. június 15. Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 2 2. Az önkormányzati feladatokról és intézményekről

Részletesebben

oııoıoııoııooııoııoııoıoııo

oııoıoııoııooııoııoııoıoııo ııo ıooııooıoıoııııoıooıoıııooıı ııoooıoııooııoııııooııooo ııoııoıoııooııoııoıooı oıoıııooıııoıoıııoo ooııooooııoıoııo ıooıoıııooııoo oıııoııııoo ııooııoı KIFÜ ıoııoı ııo oıoıııooıııoıoııı ııııooııooooııoıoııo

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamat felülvizsgálata A költségvetés tervezési folyamat felülvizsgálata és új tervezési módszertanok bemutatása

Részletesebben

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa

Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa Új infrastruktúrán az oktatási szektor központi adatbázisa A Hatékony informatikai infrastruktúra a közoktatásban projekt (TIOP 1.1.2) fejlesztéseit bemutató kiadvány Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai tanulmány Tel.: 06-1-212-2070,, Fax: BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE Informatikai tanulmány Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (a 2005. évi CXXXIX. törvény 6. (3) bekezdésének megfelelően közzétéve) A

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola Michelberger Pál Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése Doktori (PhD) értekezés Témavezetõ: Dr. Munk

Részletesebben