INFORMATIKAI STRATÉGIA ig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFORMATIKAI STRATÉGIA 2008-2010-ig"

Átírás

1 INFORMATIKAI STRATÉGIA ig. Készítette: Réti Gábor informatikai referens 1. Bevezetés Informatikai stratégia szükségessége Jelen informatikai stratégia az önkormányzati ciklus végéig határozza meg a Polgármesteri Hivatal következő időszakra vonatkozó terveit, fejlesztési irányait. Számos eleme azonban a közép- és hosszú távú fejlesztés irányait és törekvéseit is megfogalmazza. Az 1997-ben, ill ben elfogadott informatikai stratégia céljai döntő részben megvalósultak. A tervezett fejlesztések egy része, forrás hiányában, lassabban, illetve a tervezettnél később valósult meg. Ugyanakkor az informatikai környezet és az igények változása számos, nem tervezett fejlesztést indukált (pl.: vírusvédelem, Novell hálózati szoftver, pénzügyi rendszer, stb.) Az új stratégia tervezése során kiemelten fontos, hogy az informatikai döntések: Előzetes tervek alapján kerüljenek kialakításra. Az előzetes tervek alapján a szükséges erőforrások a feladatokhoz rendelve jelenjenek meg a költségvetésben. A tervek készítésétől a megvalósításig érvényesüljön a rendszerszemlélet. A hivatal vezetőinek, középvezetőinek a bevonásával kerüljön sor a feladatok kijelölésére és a fontossági sorrend megállapítására. A megfogalmazott és elfogadott célok alapján készüljenek el a fejlesztésre, üzemeltetésre vonatkozó feladat- és költségtervek. Az informatikai stratégia tehát az elkövetkező évek céljait fogalmazza meg. A stratégia elkészítésekor figyelembe vettük a költségvetési korlátokat, ezért a célokat is két változatban terjesztjük elő, egy szűkebb és egy bővebb változatban. A bővebb változat a pályázatokon való elindulás és eredményes részvétel esetén valósulhat meg, míg a szűkebb változat csak a költségvetés terhére megvalósítható feladatokat elemzi. A stratégia kidolgozásánál figyelembe kell venni, hogy az informatika területén rendkívül gyors és folyamatos a fejlődés, melyhez csak folyamatos fejlesztés, az alkalmazkodás lehetőségének a biztosítása esetén igazodhatunk. A vezetői és a szakmai konzultációkon, az éves költségvetés összeállításakor, ennek ismeretében kell megállapítanunk az informatikai fejlesztés céljait és forrásait.

2 2. Az informatikai stratégia kiinduló elemei Jelenlegi informatikai helyzetünk A kispesti Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rendszere 1993-óta fejlődik nagyobb ütemben. Jelenleg kb. 210 db számítógéppel rendelkezünk, melyeket 10 db. központi gép szolgál ki (az okmányirodai eszközök nélkül). A központi gépek és kliensek közötti kapcsolatot a helyi UTP hálózat biztosítja (a fejlesztésére vonatkozó tervek elkészültek), melyhez a külső hálózat, a kerületi internet hálózat kapcsolódik. A számítógépek megoszlása a processzor sebesség szerint: 4 db Mhz 46 db Mhz 79b 89b Mhz Mhz A szoftver helyzet A hardver állomány meghatározza a szoftver állományt is, hiszen egy elavult hardveren a legújabb szoftverek nem, vagy csak nagyon nehézkesen használhatóak. A szoftvereket további két csoport jellemezi. A gépeket működtető operációs rendszer, és az azon futó speciális alkalmazások, amelyek, szintén heterogének. A következő időszak egyik feladata kell, hogy legyen az egységes, korszerű géppark kialakítása és az egységes szoftver bszerzés. Alkalmazások: 2005-ben kezdődött meg a 90-és évek elején fejlesztett, és üzemeltetett rendszerek kiváltása. A hivatali informatikai rendszerek, az un. back office rendszerek kialakítása lett az elsődlegesen kijelölt cél, majd az ehhez kapcsolódó ún. front office rendszerek - amelyek már a világhálót is használatba veszik a hivatali ügyintézés megjelenítésére alkalmazása is célként került meghatározásra. Az elektronikus ügyintézés feltételeinek is megfelelő, egységes integrált rendszer kialakításának egyik fontos állomásaként kezdtük meg az egységes ügyviteli rendszer (Scriptor) bevezetését. A 13 éve működő Dominó rendszer kiváltása még nem fejeződött be. Az egységes rendszer kialakítása érdekében azonban ennek megoldására is sor kerül. Ugyancsak megoldandó feladat az egységes rendszerbe nem illeszkedő pénzügyi rendszer integrálása is Korábbi évek fejlesztéseit bemutató rendszerek: Egy feladatot ellátó rendszerek A rendszer felhasználói Dominó rendszer Adó Pü. Gazd. Iroda Közterület Bírság Szabálysértés I., Építéshatósági Iroda 2007 Okmányiroda, Hatósági Iroda Ingatlan kataszter Vagyongazdálkodási I Kiváltás tervezett ideje 2

3 Az integrált rendszer bevezetett és tervezett moduljai Iktató 2006 Szociális rend 2007 Scriptor Gyám 2007 Lakás 2006 Hatósági 2006 Telephelyeng. Tervezve Közterület 2007 Tervezve Építéshatóság 2007 Gordius Pü gazd Iroda 2007 Ezen táblázatokból is látható, hogy mely területeken kell folytatnunk a rendszer fejlesztését. A következő időszak kiemelt feladatai, céljai 4 pontban foglalhatók össze: 1. Költségtakarékos megoldások felkutatása, bevezetése, 2. Informatikai szolgáltatások magasabb szintre emelése, mind az ügyfelek, mind a belső felhasználók részére, 3. A kerület intézményeinek bevonása, az informatikai alkalmazások és szolgáltatások közös hasznosításába, 4. Folyamatos fejlesztés, alkalmazkodás a változásokhoz. Ezen együttesen érvényesítendő célok egyben a kerületi szintű egységesítést, és az elavult szoftverek, alkalmazások cseréjét is szolgálják. A hivatali feladatok minél szélesebb körét érintő digitalizálás és azok integrált rendszerbe szervezése, a felhasználók ütemezett és folyamatos képzése, a szükséges és elégséges védelmi pontok kialakítása egyben az elektronikus ügyintézésre való felkészülést is szolgálja. A következő fejezetekben arra teszünk kísérletet, hogy ezen feladatok azon részét, amelyet kapacitásainkkal megvalósíthatónak ítélünk, csoportosítva előterjesszük. A jelenlegi informatikai stratégia, már nem csak a hivatali, hanem a kerületi intézményhálózat egészét érintő komplex fejlesztés szükségességét fogalmazza meg. A rendszerszemléletű gondolkodásmód a hivatal és az intézmények közös feladatmegoldását, széleskörű informatikai szolgáltatást és költségtakarékos felhasználást biztosít. A korszerű, integrált információs rendszer, a magasabb színvonalú szolgáltatás, a gyorsabb ügyintézés, a hatékony működés egyik eszköze, mely az informatika adta lehetőségek kihasználásával naprakész információt szolgáltat mind a különböző szintű döntésekhez, mind az ügyintézőknek, mind a lakosság számára. 3. Fejlesztési lehetőségek, a stratégia elemei Saját forrásból megvalósítandó fejlesztések Az önkormányzat szolgáltató jellegének erősítése, ügyfélközpontú működésének a 3

4 támogatása érdekében 2 területen kell jelentős mértékű fejlesztést végrehajtani. 1. Az ügyintézés gyorsítását, egyszerűsítését célzó, a közérthető tájékoztatást is magába foglaló informatikai megoldások alkalmazása, a hivatal hatósági feladatainak és eljárásainak egységes kezelése, az elektronikus ügyintézés feltételeinek megteremtése. 2. Az önkormányzat, illetve a képviselő-testület és bizottságai tevékenységéről, döntéseiről, intézkedéseiről történő tájékozódás lehetőségének a biztosítása, bővítése (önkormányzati honlap portál - on-line tájékoztatás). A megvalósítandó stratégia egyéb elemei A hivatal működéséhez szükséges informatikai feltételeket külső forrás hiányában is biztosítanunk kell. Célunk az Európai Unió elektronikus ügyintézési szolgáltatásokra vonatkozó ajánlásában szereplő 1. és 2. szolgáltatási szint meghaladása, e-ügyintézés megvalósítása, on-line közigazgatási információk szolgáltatása; on-line településmarketing, az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok, űrlapok letölthetősége (egyirányú interaktivitás). Az ügyintézés hatékonyságának, átláthatóságának és a folyamat irányíthatóságának növelése. Az EU elektronikus ügyintézési szolgáltatásokra vonatkozó ajánlásában szereplő szolgáltatási szint elérésének előkészítése: ezek az e-ügyintézés megvalósítása, nyomtatványok, adatlapok on-line kitöltése, hitelesítése, továbbítása (kétirányú interaktivitás), minősített biztonságú elektronikus aláírás alkalmazásával. Üzemeltetés, hardverjavítás, karbantartás Üzemeltetés 1. Az üzemeltetés biztonsága, az új alkalmazások belépése és használata, a meghibásodásból adódó kieső idők csökkentése érdekében az informatikai infrastruktúra fejlesztése folyamatos kell, hogy legyen. A szinten tartáshoz, az új alkalmazások bevezetéséhez ez elengedhetetlen. 2. Alapszoftverek tekintetében a Windows operációs rendszer mellett a Linux rendszer fokozatos használatba vétele, az alkalmazás feltételeinek a megteremtése az egyik cél, mely egyben a költségek csökkentéséhez is hozzájárul. 3. Biztosítanunk kell a Novell hálózatkezelő rendszer új verzióinak a bevezetését. 4. A vírus ellenőrző és irtó szoftver folyamatos használatát és lehetőség szerinti egységesítését kerületi szinten szeretnénk biztosítani. 5. On-line ügyintézési rendszer feltételeinek a biztosítása. Karbantartás A hardverelemek karbantartását, javítását jelenleg vegyesen, saját erővel, továbbá külső vállalkozóval, oldjuk meg. A hardverállomány folyamatos felújítása, frissítése érdekében évente kb. 60 db. új számítógépet (és perifériákat) kell beállítani. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi számítástechnikai eszközparkot figyelembe véve, 4 évig kell üzemben tartani, javítani, karbantartani egy meghatározott számítástechnikai eszközt. Ezen a területen lemaradás tapasztalható, ezért további külső, vagy belső forrás szükséges az elavult hardverek cseréjéhez. 4

5 Kliens gépeket működtető operációs rendszerek Gazdaságossági megfontolások miatt át kívánunk térni a Windowsról a Linux oprációs rendszerre, a Microsoft Office-ról az Open Office használatára. A javasolt irodai szoftver, az Open Office, jelenleg ingyen igénybevehető, míg a Microsoft által licenszelt irodai szoftver minden egyes gép cseréjénél újabb eft-ot jelent, míg az új operációs rendszer, hasonló feltételek mellett, további 40e. Ft. költséget jelent. Az átállás jóváhagyása esetén külön feladatterv, ill. oktatási terv készül. Novell hálózatkezelői rendszer A sok éve használt rendszer legújabb változata 2006-ban került megvételre. Az új szoftver alkalmazásának, és bevezetésének fő célja, a napi üzemeltetésben fellépő gondok gyors azonosítása és kezelése. Ennek egyik lehetséges megoldása az egy pontból történő üzemeltetés megvalósítása, a Novell Zenworks termékével. A Novell Zenworks alkalmazás bevezetésékor megvalósítható, hogy a hivatal számítógépein való belépés után minden felhasználó számára, minden esetben a saját alkalmazásai jelenjenek meg. Informatikai biztonság A számítástechnika gyors fejlődésével a biztonsági követelmények és elvárások betartása is kiemelt feladattá vált. Az informatikai biztonság kialakítása, és folyamatos szinten tartása alapvető érdekünk. Az elektronikus ügyintézés további új előírásokat követel meg egy szervezettől. Olyan feladatok megoldását, melyek több szervezet virtuális összekapcsolódásával valósulhatnak meg. A számítástechnikai eszközök és alkalmazások növekedésével a biztonsági kockázatok is növekednek. A szabályok kidolgozása 2005-ben fejeződött be. A biztonsági szabályok megismerése és alkalmazása folyamatos képzést, betanítást igényel. Erre és a minden felhasználót érintő felelősség tudatosítására a következő időszakban lényegesen nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Folyamatossá kell tenni az eljárási és biztonsági követelményeknek való megfelelőség ellenőrizését is. Az informatikai mentések, a vírus és spam védelem kialakítása, a relatív biztonság miatt is, kiemelt jelentőségűvé vált. Az Internet tűzfal (csomagszűrés) és behatolás védelem, stb, folyamatos frissítését is kiemelten kell kezelni. A világháló használatából adódó veszélyek: A hivatal jelen pillanatban is rendelkezik alapvető védelemmel, melynek segítségével a legkézenfekvőbb támadási felületeket kizárhatjuk. A védelmi eszközök folyamatos felülvizsgálatát, fejlesztését is biztosítanunk kell. Az Internet nem csak a jóindulatú felhasználók részére érhető el. Ma már magáról az Internetről tölthetőek le azok az információk, programok, melyek lehetővé teszik valamely magánszemély, vagy intézmény hálózatának a támadását, az alábbiak szerint: a hálózat vizsgálata abból a célból, hogy később azt konkrétan hol érdemes támadni. a hálózat védelmi funkcióinak feloldása, hogy az később ne jelentsen problémát. a hálózat működésének akadályozása, túlterhelése. /spam. Vírusszűrés, külső, belső tűzfalvédelem/ a hálózaton belül található gépek működésének akadályozása. a hálózaton található gépekre hálózaton keresztül vírus telepítése. bejutás belső gépekre az ott lévő adatokért. /behatolás detektálás/. 5

6 bejutás belső gépekre azért, hogy ott olyan programokat indítsanak, melyek segítségével a belső hálózaton lévő adatokat lehet lehallgatni. az elektronikus levélforgalom figyelése. illetékes személyek jelszavának lehallgatása, melynek segítségével ártatlan személyekre terelhető a gyanú. Néhány szóba-jöhető megoldást a védelmünk érdekében: A ki-és bejövő forgalom csomagjainak szűrése. Mivel bizonyos hálózati csomagtípusok leterhelhetik a hálózatot, ezeket a gép automatikusan elnyeli. Ezen kívül minden olyan csomag kiszűrésre kerül, amely egyértelműen megbénítja a Windows alapú operációs rendszereket. Bizonyos szolgáltatások tiltása-engedélyezése munkakörtől függően. Egyes veszélyt rejtő szolgáltatások teljes körű tiltása. Hálózati forgalom figyelése, mely lehetővé teszi annak megfigyelését, ha valaki, pl. letöltéssel túlterheli a hálózatot. Vírust tartalmazó weboldalak látogatásának letiltása. , SMS küldése, meghatározott személyek részére amennyiben a hálózatot támadásgyanús csomagok érik. A tűzfalhoz kapcsolódó, menedzselhető hálózati kapcsolóeszköz: Ennek az eszköznek a segítségével fizikailag lekapcsolható az eszköz a hálózatról támadás esetén. A visszakapcsolás csak személyesen a hálózati eszköznél lehetséges, mivel ebben az esetben a hálózat az Internettel elveszti a kapcsolatot. A védelemnek ez a legfontosabb hátránya, egyben az előnye is. A kerületi Internethálózat fejlesztése, üzemeltetése Sávszélesség további növelése, Szolgáltatások színvonalának emelése, a szolgáltatási díjak csökkentése, A jelenlegi nem egységes műszaki és szakmai feltételek egységesítése, IP telefonok kerületi lehetőségeinek vizsgálata, a távközlési költségek csökkentése, A vezetékes hálózat mellett a vezeték nélküli (WiFi) hálózat kialakításának megteremtése a hivatalban, majd a kerületben, A kerületi internethálózat felügyeletének, az informatika tárgyi és személyi feltételeinek folyamatos biztosítása. Az elektronikus ügyintézés hivatali, pályázati forrás nélküli fejlesztési lépései 1. A honlapunkon jelenleg is megtalálható ügyleírások, jogszabályok körének bővítésével, és űrlapok biztosításával tovább szélesítjük a támogatott eljárások körét 2. A jelenlegi Web lapunkat is tovább színesítjük, és Portállá alakítjuk, a szükséges biztonsági feladatokkal egyetemben. 3. A portálunkon megjelenő szűkített ügyintézési lehetőségekkel a már folyamatban lévő ügyek állásáról szeretnénk információt nyújtani. Ezt a lehetőséget a már elkészült és használatba vett back office rendszerek front office részeinek kiépítésével és kapcsolatával kívánjuk elérni. 6

7 Hivatali informatikai alkalmazások fejlesztései pályázati forrás nélkül: 1. A jelenlegi Dominó alkalmazások teljes kiváltása, 2. Pénzügyi Számviteli rendszer bevezetése megtörtént. Vizsgálatokat kívánunk végezni a teljes hivatali, ennek sikeressége esetén, annak intézményi kiterjesztésre. További szükségszerűség a két működő rendszer a Scriptor és a Gordius rendszer összekapcsolásának vizsgálata, és megvalósítása. 3. Testületi, bizottsági feladatok egyeztetett számítástechnikai rendszerének tanulmány alapján történő megírása, a végrehajtásra ütemterv összeállítása. 4. A testületi feladatokat támogató szűkített GroupWise rendszer kidolgozása, mely a testületi ülés előkészítését támogatja (az előterjesztések digitális nyilvántartása, és továbbítása). A követendő fejlesztési stratégia sikeres pályázatok segítségével Az informatikai stratégiában azzal is számolunk, hogy fejlesztéseinket a kormányzati elképzelések, EU előírások, és a fejlesztést szolgáló, segítő pályázati rendszer befolyásolhatja. A pályázatokon való sikeres részvétel esetén egyes fejlesztéseket korábban, nagyobb léptékben valósíthatunk meg, s a prioritások is módosulhatnak. Az informatikai stratégiában megfogalmazott alapvető célok, tervek, eszközök azonban adottak, ezeket az előre nem tervezhető prioritás módosulásokat most még nem vehetjük számításba. A koncepciót befolyásoló tényezők Az önkormányzati rendszerek fejlesztése és üzemeltetése során az alkalmazásokat az aktuális jogszabályoknak és központi előírásoknak is meg kell feleltetnünk, különös tekintettel az elektronikus ügyintézésre. Jelentős támogatásra azonban jelenleg nem számítunk, ezért a stratégiában megfogalmazottak felértékelődnek. Az alkalmazások bevezetésénél első lépésként a már működő ügyirat-kezelési és iktatási, szociális nyilvántartási rendszereket, a lakás, telephely-engedélyezés, gyám rendszerek mellett, a gazdálkodási rendszert is be kell vonni az alkalmazásokba, s a jelenlegi hivatali lehetőségeket is bővíteni kell a kerületi intézmények feladataihoz kapcsolódva. Az elektronikus ügyintézésre való előkészületek fontos állomása az új rendszerek kiépítése, s bekapcsolása a back-office rendszerekbe. 4. Az informatikai stratégia bővített lebontása tematika és felhasználási területek szerint a 2008-től-2010-ig terjedő időszakban A feladatok csoportosítása: hardverfejlesztés szoftverfejlesztés üzemeltetés oktatás ügyviteli, informatikai szabályozás Hardverfejlesztés - Informatikai hálózat és részei Jelenlegi helyzet: Az UTP hálózat 1998-ban került kialakításra, azóta két alkalommal került bővítésre, az okmányiroda és a C épület kialakításával. 7

8 - Helyi hálózat fejlesztési lépései A helyi hálózat által végzett szolgáltatások köre megmarad, ill. az elkövetkező években további feladatokat kell majd ellátnia. Tartalék aktív elemek biztosítása a meghibásodások, és a bővülő további feladatok ellátása érdekében. El kell érni, hogy csak 100 Mbit/sec sebességű aktív elem legyen rendszerünkben. Ugyanez mondható el a központi gépek és a kapcsoló szekrények közötti helyzetről. A jelenlegi hálózati kábel cseréje indokolt (üvegszál, Gigabyte/sec sebesség). A külső hálózat, internet 100 Mbit/sec. sebességgel bír, ennek bővítését nem kezdeményezzük, de a kerületi intézmények 2 Mbit/sec sebességét a duplájára szükséges növelni. Az internet hivatali alkalmazásának a fejlődése, fejlesztése, és a kapcsolatok további növekedés miatt is, Proxy server alkalmazására lesz szükségünk, a megfelelő sebesség megtartása érdekében (e nélkül hiába áll rendelkezésre a 40 Mbit/sec sávszélesség). Központi számítógépek, szerverek. A városházával kapcsolatos informatikai feladatokat 10 db. központi gép látja el. A központi gépek feladataik szerint az alábbiak: A helyi feladatokat kiszolgáló központi gépek ben kerültek beszerzésre. Azóta a javításoktól eltekintve folyamatosan üzemelnek, az ünnepeket leszámítva 24 órás üzemben. Cseréjüket biztosítani kell, mivel elavultak, a felhasználási lehetőségük korlátozott. A minőségi cseréken túl mennyiségi fejlesztésre is szükség van, a további fejlesztésekhez kapcsolódóan. Az elektronikus ügyintézésre való felkészülés során tehát nem csak mennyiségi, de számos minőségi követelménynek is meg kell felelnünk. A fejlesztés másik területe az adatok, információk digitalizálása. Az egyre több digitális formában készülő anyag elkészítése, tárolása, egyre több eszköz igénybevételét is jelenti. Ennek tárgyi- (scanner, háttértárolók, stb.) és személyi feltételeit is meg kell teremtenünk. A belső csoportmunka szerinti feladatvégzés, a GroupWise csoportmunka rendszer bevezetésével, az informatikai eszközökön való kommunikáció jelentős mértékű emelkedésével számolhatunk. Az alkalmazások bővülése (csoportmunka, belső levelezés), illetve azok integrálása miatt is, újabb központi gépekre lesz szükségünk: SQL Server, VPN virtual Private Network Tűzfalak, külső internet szűréshez Vírusirtás Proxi Server az internet kiszolgálására A kliens gépekről Jelenlegi kliens gépeink típusai és évjáratai igen nagy szóródást mutatnak. Rendelkezünk 5-7 éves gépekkel is, ezek jelenleg a Pentium II-es és Pentium III-as processzorral rendelkező gépek. Ezek működőképességét is biztosítanunk kell, és az újabb szoftvertermékek futtatására is alkalmassá kell tennünk. A munkaállomásokat működtető rendszerek felölelik a teljes Windows skálát. Ezen a téren (is) szeretnénk megkezdeni az egységes rendszer kialakítását. 8

9 Szoftverfejlesztés - Operációs rendszerek A meglévő szoftverek operációs rendszerek és irodai szoftverek használati joga, illetve a programfejlesztések követése igen komoly, előre tervezhető költséget jelent. Hivatalunk döntés előtt áll: ezen szoftverek esetében néhány esetben elkerülhetetlen a használati jog megújítása és karbantartása, de a hivatal egészét tekintve, vagy vállalni kell ezeknek a jogdíjaknak a folyamatos megfizetését, vagy át kell térni nyílt forráskódú rendszerekre (Linux, Open Office). Ebben a mind költséghatását, mind munka és továbbképzési tekintetben nagy horderejű kérdésben a nemzetközi, magyarországi gyakorlatot is figyelembe véve, konszenzuson alapuló döntés szükséges. Az áttérés, ütemszerűen, saját forrásból is megvalósítható. - Felhasználói rendszerek A számítástechnikai rendszerek kidolgozásánál az alábbi elvet kívánjuk követni: a rendszer tervezése, felépítése a hivatal feladata marad, mert csak ebben az esetben érvényesíthető a követelmény-rendszerünk. A programozás, programtervezés, kivitelezés vállalkozói feladat marad. - Hivatali rendszerek fejlesztései, Elektronikus ügyintézés, Integrált ügyviteli rendszer továbbfejlesztése Fontos cél, hogy az integrált back-office rendszer bővítésével, egyre több feladat ellátása kapjon számítástechnikai támogatást. Megfelelő számítástechnikai rendszerek kialakításával és bevezetésével a feladatellátás színvonala, minősége is látványosan emelhető. Minden tevékenység egységesebb, gyorsabb, pontosabb, több szolgáltatást biztosító kiszolgálásához szükségesek a számítástechnikai rendszerek. A már elkészült rendszerek kiegészítése, továbbfejlesztése egyben az elektronikus ügyintézés feltételeinek a megteremtését is szolgálják. A fejlesztés során követnünk kell az elektronikus ügyintézés bevezetését érintő számos jogszabályt is ( a módosított évi LXVI. Törvény, a évi XXXV. Évi törvény, a évi CXL. Törvény, a 335/2005.(XII.29.) Korm. Rendelet, a 24/2006. (IV.29) BM-IHM-NKÖM rendelet, a 193/2005. (XI.22) Korm. Rendelet, a 194/2005. (IX.22) Korm. Rendelet, a 195/2005. (IX.22.) Korm. Rendelet, a 12/2005. (X.27) IHM, 13/2005. (IX.27.) IHM rendelet). Az elektronikus ügyintézés kialakítása során azt az irányelvet szeretnénk követni miután bevált gyakorlatot nem tudunk adaptálni hogy először a háttérrendszerek kialakítását tervezzük meg, és vezetjük be, míg a kapcsolódó front office rendszerek tervezésére, kivitelezésére, csak ezt követően kerül sor. Ennek egyik magyarázata, hogy a magasabb szintű, gyorsabb szolgáltatást csak megfelelően támogatott eszközök biztonságos eligazodásával, használatával lehet biztosítani. 9

10 Bemutatjuk az elkészült, bevezetett back office rendszereket Iktatás, érkeztetés, postakönyv Szociális feladatok, nyilvántartás Lakásingatlan, csere, életjáradék, helyi támogatás Telephelyengedélyek Gyámhivatali feladatok - További fejlesztésre tervezet back office rendszerek feladatai Közterület foglalási feladatok, Építéshatósági, műszaki feladatok rendszere Városüzemelttési feladatok.- Bontás,- Városüzem, Zöldterület, Bírságok, Illetékek, Hivatali szolgáltatások / fénymásolás, tulajdoni lap./ -nyilvántartás pénzügyei Szociális- és felnőttvédelemi feladatok, -határozatok-kifizetések,- költségvetéssel való kapcsolat, / kerületi feladat az óvodai, bölcsődei, iskolai étkeztetési támogatások, tankönyvtámogatások rendszere a szociális feladatok kiterjesztése, a Gondozási feladatok, gyermek és felnőtt összesített adatok, pénzügyi információk, költségvetési kapcsolatok megteremtése. A kerületi szociális és jóléti rendszer megfogalmazása, szervezési kialakítási koncepciója Beruházások, Beruházási objektum, -beruházási összeg, költségvetési kapcsolat- Vam,- Peres ügyek, -díjak,- költségvetéssel való kapcsolat Főépítészi feladatok. Övezetek nyilvántartása, átsorolása, Tervezési feladatok, és összegek, költségvetési kapcsolat, Személyzeti Munkaügy, Vagyon nyilvántartási gazdálkodási feladatok rendszere kapcsolat a költségvetéssel. Vagyonkataszter, kiadott önkormányzati bérlemények nyilvántartása, számlázása, önkormányzati lakások és költségei, Fogyóeszközök, tárgyi eszközök, immateriális eszközök nyilvántartása, kiadása, selejtezése, Vezetői Információ rendszer, controlling Önkormányzati menedzsment, testületi, bizottsági, és döntéstámogató rendszer, Közbeszerzési adatok nyilvántartása, Vam döntések, adatok, Irodavezetői értekezleten hozott döntések nyilvántartásai Térinformatikai feladatok alapjainak megteremtése: szoftver, digitális térkép, feladatok egyeztetése Front office rendszerek kiépítése kapcsolata a back office rendszerekkel, Maximális terv: Ügyfélkapu azonosítás Portálon keresztül történő megvalósítás (fokozatosan, de teljes körűen bevezethető legyen a hivatalban). Elektronikus ügyintézés, elektronikus aláírással (informatikai biztonság fokozása, 10

11 kapcsolat a back office rendszerekkel). Minimális terv. Belső azonosítással, belső szervezéssel az ügyek aktuális állásáról való tájékoztatás a Portálon keresztül, elektronikus eszközökkel (informatikai biztonság fokozása, kapcsolat a back office rendszerekke).. Az integrált számítástechnikai rendszer továbbfejlesztésének fontos és természetes célja, hogy a tevékenységeket minél magasabb színvonalon segítsék számítógépes programok. Az önálló számítógépes programokhoz képest jelentős előrelépést jelent az integrált rendszerek használata. Ez hosszú távon olyan megoldást jelent, amellyel az önkormányzati működés hatékonysága jelentősen javítható. Ehhez a meglévő önálló rendszereket lehetőség szerint csatlakoztatni kell a már meglévő integrált rendszerekhez. Az integrált rendszerek adatbázisra épülnek, melyeknek jellemzője, hogy minden adat csak egyszer kerül be az adatbázisba lehetőleg ott ahol keletkezik és mindenhol rendelkezésre áll, ahol az szükséges, a jogosultsági rendszer keretein belül. A rendszer a külső adatkapcsolatokat is biztosítani képes a hatóságok és partnerszervezetek felé. A tervezett alrendszerek kidolgozása után a rendszer adatai ténylegesen átfogják a Polgármesteri Hivatal fő tevékenységeit, és nyitva állnak a vezetők és a képviselők felé is. A rendszerben keletkezett adatok egyidejűleg megjelennek és hozzáférhetők az új, egységes adatbázis-rendszerben is. Kerületi internet hálózat fejlesztése, üzemeltetése - Internet hálózat A fejlesztés során a kialakított kerületi internet hálózatot nemcsak a rendszerek fejlesztéséhez kell felhasználni, kihasználni, hanem a hálózat nyújtotta lehetőséget tovább kell gondolni, további kiegészítő felhasználások irányában, amelyek jól átgondolt tervezés mellett jelentős költségcsökkenést is eredményezhetnek: Sávszélesség növelésével, Műszaki, szakmai feltételek egyeztetésével, Szolgáltatási színvonal emelése, a szolgáltatási díjak csökkentése, Informatikai szakmai műszaki felügyelet tárgyi és személyi feltételeinek megteremtésével IP telefonok használatával, biztonsági figyelő hálózat kialakításával, a rendőrségre való bekötésével, külső tájékoztató kioszkok telepítésével. a feladatot ellátó személyi és tárgyi feltételek biztosításával. A jelenleg korszerűnek tekinthető hálózat szinten tartásáról gondoskodni kell. A hálózat bővítésére és gyorsítására vonatkozó igényeket, azok indokoltságát, folyamatosan kontrollálni, értékelni szükséges. - Kerületi felhasználói rendszereknél tervezett fejlesztések A jelenleg használatban lévő LAKOMA ebédjegy nyilvántartó rendszer átkerül, egy browser alapú struktúrába. Az alkalmazás a kerületben kiépült intranet segítségével egységes felületet, alkalmazást biztosít az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati intézményeknél dolgozók számára. A jelenlegi rendszer egy ACCES alapú adatbázis, mely központilag nem követhető, kérhető le. Az új rendszer egyik legfontosabb feladata, hogy a GESZ rendelkezzen egy központi információhalmazzal, melyhez az egyes felhasználók megfelelő jogosultságok 11

12 alapján hozzáférhetnek. - Elvárások, feltételek: Központi adatbázis, MySQL alapú rendszer, Könnyen kezelhető felület, Statisztikai adatlekérési lehetőségek Szükséges menüpontok: Befizetők adatai, Befizetési sablon, Befizetés, Összesítők, Lemondások, Számlák, Archiválás, Megnevezés, egységár, Karbantartás, Jelszó módosítása Digitális Napló, óvodai, iskolai nyilvántartások kialakítása A cél egy egységes adatbázis struktúra kialakítása, melynek segítségével a Humánszolgáltatási Iroda egyszerűbben kaphat átfogó képet az Önkormányzat fenntartásában lévő oktatási intézményekről. (Pl.: Azonnal megmondható egy egyszerű lekérdezés segítségével, hogy hány 12 éves fiú tanul mondjuk angol nyelvet a kerületben). A rendszer ezen felül segítséget ad az intézmények dolgozóinak a szükséges nyilvántartások elektronikus úton történő tárolására. A helyi adatbázisokból kapja meg az önkormányzat a számára szükséges adatokat. Fontos kiemelni, hogy eddig a hivatali és intézményi feladatok összekapcsolására még nem került sor. A szociális rendszer kiegészítését javasoljuk az iskolai támogatások rendszerével (tankönyv, ebédtámogatás), a Nevelési Tanácsadó, és a kispesti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat adatbázisainak közösítésével, kerületi szintű szociális adatbázis kialakításával. A rendszer előnye az egységes felhasználói felület. Könnyen készíthetők lekérdezések, melynek segítségével, pl.: az osztályfőnökök elkészíthetek a havi statisztikákat az osztályaikról, jegyekről, hiányzásokról, hiszen minden szükséges adat szerepel a rendszerben. Számítástechnikai Üzemeltetés A számítástechnikai hardverállomány üzemeltetése az informatikusok irányításával, ill. közreműködésével zajlik. A napi üzemeltetési problémák gyorsabb és hatékonyabb elhárítása érdekében megfontolandó a korábbi rendszergazda hálózat helyreállítása. Oktatás - Tematikák: Internet felhasználói jogosítványok Felkészítés új operációs rendszerek, új szoftverek használatára Alapfokú illetve emelt szintű szövegszerkesztői, táblázatkezelői ismeretek oktatása A csoportmunkát segítő szoftver használatának elsajátítása Informatikai biztonsági elemek használata, alkalmazása a napi gyakorlatban. A kerület rendelkezik, továbbfejlesztésre alkalmas, oktatási bázissal, ahol tanfolyamokat szervezhetünk. Az oktatásba a kerület szakemberei is bevonhatóak. 12

13 Internet használata, védelem A világhálót 1995-ben "vettük először" birtokunkba. Ez még telefonvonalas, modemes, egyszámítógépes elérés volt. Azóta kábeles, gyors, több gépes eléréssel rendelkezünk. Az elektronikus aláírás bevezetése, az elektronikus ügyintézés lehetősége a teljes hivatali ügyintézést át fogja alakítani. A hagyományos ügyintézési módok háttérbe fognak szorulni. Erre, a világháló tudatos, hatékony használatára, minden érintett munkatársat fel kell készítenünk. Fontos feladat a honlap folyamatos és állandó fejlesztése, bővítése. További feladat az Internet-szolgáltatás bővítése, elterjesztése a kerület intézményeiben, s a kerületi rendszerek kialakításához szükséges feltételek biztosítása (hardver, szofver, karbantartás, biztonság, oktatás, egységesítés). A kerületi intézményeknek továbbra is lehetőséget biztosítunk, hogy a kispest.hu domainnév alá tagozódjanak be. A kerületi intézmények elektronikus postázási, levelezési lehetőségeinek megteremtése, majd bővítése is az egységesítést szolgálja. Az informatikai stratégia reményeink szerint hozzájárul ahhoz, hogy az információs társadalom követelményeinek megfelelő, az önkormányzat minden területét érintő és támogató informatikai rendszer épüljön ki kerületünkben, hatékony segítséget nyújtva az önkormányzati feladatok ellátásához, és az erőforrások optimális kihasználásához. Kispest szeptember 8. Réti Gábor sk. 13

EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell

EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell EU támogatással megvalósuló szolgáltató önkormányzati modell e-savaria: elektronikus önkormányzat Szombathelyen és kistérségében Pilot-rendszer bemutató Keringer Zsolt projektvezető Szombathely Megyei

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATI MÓDSZEREI. pv. alezredes

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATI MÓDSZEREI. pv. alezredes MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATI MÓDSZEREI Előad adó: : Leskó György pv. alezredes Nincs teljes biztonság, csak optimális, még elfogadható biztonsági szint. Az információs

Részletesebben

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában

A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában A polgármesteri hivatal informatikai rendszere a városirányítás szolgálatában Zalán László osztályvezetı Informatikai Osztály 2013.06.10. 1/23 A hivatal informatikai hálózata 2013.06.10. 2/23 Forrás integrált

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT Miért? Az információ áramlás rendezetlen! Végrehajtási kontroll körülményes vagy hiányos! KSH adatbázis naprakészsége? Városról naprakész adatok

Részletesebben

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT Informatikai Igazgatóság: Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT I N F O R M A T I K A S Z O L G Á L T A T Á S O K Az Igazgatóság felelős az informatikai szolgáltatások biztosításáért, kiemelten a központi gazdálkodási

Részletesebben

A DALNET24 projekt aktualitásai

A DALNET24 projekt aktualitásai GISopen 2015. Székesfehérvár 2015. március 27. Doroszlai Tamás FÖMI-FFÜO ov Földmérési és Távérzékelési Intézet Digitális földhivatal Földhivatali elektronikus dokumentum kezelés Az elektronikus dokumentum

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 1. Általános rendelkezések (1) Az Egyetemi Informatikai Központ a Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Ön a jogi feladataira koncentrálhat, az informatikai hátteret mi biztosítjuk. Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Elektronikus cégeljárás Szoftver és hardver megoldások Ügyviteli

Részletesebben

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége:

Hálózati ismeretek. Az együttműködés szükségessége: Stand alone Hálózat (csoport) Az együttműködés szükségessége: közös adatok elérése párhuzamosságok elkerülése gyors eredményközlés perifériák kihasználása kommunikáció elősegítése 2010/2011. őszi félév

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről ÁSZF 1. melléklet GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b részéről Click&Flow licenc, éves szoftverkövetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai érvényes: 2015.08.01-től 1/7

Részletesebben

16/2011.sz. Szabályzat. Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Informatikai Szabályzata

16/2011.sz. Szabályzat. Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Informatikai Szabályzata 16/2011.sz. Szabályzat Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Informatikai Szabályzata 1. A szabályzat célja: Az Informatikai Szabályzat alapvető célja, hogy a számítástechnikai berendezések és eszközök

Részletesebben

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT INFORMATIKAI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30.-TÓL 1 INFORMATIKAI SZABÁLYZAT Készült a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a szerzői

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

TLF005_KIV_V01 Oldal: 1 / 8

TLF005_KIV_V01 Oldal: 1 / 8 TLF005_KIV_V01 Oldal: 1 / 8 TLF005_KIV_V01 Oldal: 2 / 8 1. A folyamat célja KIVONAT a TLF005 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére A folyamat célja a technológiai informatikai rendszereken a meghibásodások

Részletesebben

Szegfű László szegfu.laszlo [at] szeged.eu

Szegfű László szegfu.laszlo [at] szeged.eu Nyílt forráskódú szoftverek helyzete és lehetőségei az önkormányzati ASP központok szemszögéből Nyílt szoftverek a közigazgatásban Budapest, Arany 10 Konferenciaközpont 2010. 04. 15. Szegfű László szegfu.laszlo

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

Béniné Virág Mária: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár automatizálása

Béniné Virág Mária: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár automatizálása Béniné Virág Mária: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár automatizálása 1. 2001-2004 - a FSZEK egységeinek egy szintre hozása - az egységes infrastruktúra kialakítása 1.1. 2001 átadásra került a Fővárosi Szabó

Részletesebben

Integrált-HardverSzoftver-Rendszer

Integrált-HardverSzoftver-Rendszer Integrált-HardverSzoftver-Rendszer dldh.hu dldh.hu/webshop Direct Line Kft DirectLine1 Direct-Line Kft. 2330-Dunaharaszti Jedlik Ányos u. 14. email: info@dldh.hu weblap: www.dldh.hu Történet A Direct-Line

Részletesebben

Személyügyi nyilvántartás szoftver

Személyügyi nyilvántartás szoftver Személyügyi nyilvántartás szoftver A nexonhr személyügyi nyilvántartás szoftver a személyügyi, továbbképzési és munkaköri adatok kezelését teszi lehetővé. A szoftver támogatja a HR adminisztrációs feladatokat,

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL

DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL DIGITÁLIS FÖLDHIVATAL GIS Open 2006. 1 INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS a magyar ingatlan-nyilvántartásban a jogi és térképi adatok egységet képeznek természetes elvárás az adatok integrált rendszerben történő kezelése

Részletesebben

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt

Oktatási keretrendszer. Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Aba 0 perces ügyintézés pilot projekt 1 Közigazgatás jelene 2 Problémák Lassú ügyintézési folyamat Államháztartásnak költséges működés Cél Hatékonyság növelése Legyen gyorsabb, egyszerűbb Költség csökkentés

Részletesebben

Nyílt forráskód a Fővárosi Bíróságon

Nyílt forráskód a Fővárosi Bíróságon Nyílt forráskód a Fővárosi Bíróságon Laky Norbert lakyn@fovaros.birosag.hu A világi bölcsesség arra tanít, hogy kevésbé árt a hírnévnek ha valaki konvencionális módon megbukik, mintha nem konvencionális

Részletesebben

Elektronikus Közigazgatás megvalósítása

Elektronikus Közigazgatás megvalósítása Elektronikus Közigazgatás megvalósítása Út a digitális társadalom felé Hajzer Károly informatikai helyettes államtitkár Elektronikus kormányzati szolgáltatások biztonsági szint emelése Cél: A üzembiztosan

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai felmérés

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE. Informatikai felmérés Tel.: 06-1-212-2070,, Fax: BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE Informatikai felmérés Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program Polgármesteri

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Informatikai és Biztonsági Szabályzat. I. Bevezető rendelkezések

Informatikai és Biztonsági Szabályzat. I. Bevezető rendelkezések Informatikai és Biztonsági Szabályzat A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvény rendelkezéseinek végrehajtása és egységes alkalmazása, valamint

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER. CompArt Stúdió Kft.

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER. CompArt Stúdió Kft. MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER B u d a p e s t X I I. k e r ü l e t, H e g y v i d é k B u d a p e s t X V I I. k e r ü l e t, R á k o s m e n t e B u d a p e s t I I I. k e r ü l e t, Ó b u d a - B

Részletesebben

A TakarNet24 projekt

A TakarNet24 projekt országos földhivatali hálózat A TakarNet24 projekt Zalaba Piroska főtanácsos Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogi keretek Eljárások TAKAROS koncepción

Részletesebben

A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása

A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása S SDA Stúdió kft. A Microsoft terminálszolgáltatás ügyfél oldali hardverigényének meghatározása Kiadva: 2002.02.12. Oldalak száma: 7 A dokumentum története Verzió Dátum Módosítás rövid leírása Módosító

Részletesebben

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv Médiatár Rövid felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék Bevezetés Tartalomjegyzék Bevezetés Bevezetés... 3 Kezdô gondolatok... 4 Hálózati követelmények... 4 Támogatott operációs rendszerek a számítógépeken...

Részletesebben

E-Kataszteri rendszer ismertető

E-Kataszteri rendszer ismertető E-Kataszteri rendszer ismertető Az E-Szoftverfejlesztő Kft. által fejlesztett KATAwin kataszteri és eszköznyilvántartó rendszert 2,600 db önkormányzat alkalmazza évek óta. Teljeskörű Certop minősítéssel

Részletesebben

Üzleti folyamatok a felhőben. ECM Szakmai Kongresszus 2011.október 4.

Üzleti folyamatok a felhőben. ECM Szakmai Kongresszus 2011.október 4. Üzleti folyamatok a felhőben ECM Szakmai Kongresszus 2011.október 4. Mi is a SkyPort? Üzleti modell Beruházás -> Költség Tervezhető Skálázható le és fel Gyenge lekötés Kulcsrakész informatikai eszköz

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

Ö N Ö K É R T F E J L E S Z T Ü N K

Ö N Ö K É R T F E J L E S Z T Ü N K ÖNÖKÉRT FEJLESZTÜNK ÖNÖKÉRT FEJLESZTÜNK A GFG Könyvelő és Tanácsadó Kft.-t azért hoztuk létre, hogy a cégcsoporthoz tartozó könyvelőirodák működését hatékonyabbá és jobbá tegyük, mind a magunk, mind ügyfeleink

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

Vezetői Információs Rendszer a Központi Statisztikai Hivatalban

Vezetői Információs Rendszer a Központi Statisztikai Hivatalban Vezetői Információs Rendszer a Központi Statisztikai Hivatalban Dr. Kárpáti József Főosztályvezető, KSH Tervezési főosztály Microsoft Szeminárium, 2007. március 21. E-mail: jozsef.karpati@ksh.hu Tel.:

Részletesebben

INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK DÖNTÉSI PONTJAINAK MEGHATÁROZÁSA

INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK DÖNTÉSI PONTJAINAK MEGHATÁROZÁSA 1. AZ CÉLJA Olyan döntési pontok meghatározása, melyek lehetőséget adnak a szélesebb körű társadalmasításra, az ehhez kapcsolódó folyamatok feltérképezésére és a lehetséges IT megoldások vizsgálatára.

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Szerződés odaítélése

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Szerződés odaítélése 1/5 HU-Békéscsaba: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2009/S 96-137736 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Békés

Részletesebben

A VIRTUÁLIS IRODA szolgáltatás ismertetése

A VIRTUÁLIS IRODA szolgáltatás ismertetése A VIRTUÁLIS IRODA szolgáltatás ismertetése InfoTIPP Rendszerház Kft. Költözzön Virtuális Irodába és levesszük válláról a terhet! Virtuális Iroda már 15.000 Ft/hó-tól (2 felhasználóval) Biztosan elég korszerő

Részletesebben

Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének. Felkészítő nap

Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének. Felkészítő nap TÁMOP-5.4.2.-12/1-2012-0001 Központi szociális információs fejlesztések Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerének bevezetése (PTR) Felkészítő nap 2013. október 28. 2013. november 15. Tervezett napirend

Részletesebben

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1

G Data MasterAdmin 9 0 _ 09 _ 3 1 0 2 _ 2 0 2 0 # r_ e p a P ch e T 1 G Data MasterAdmin TechPaper_#0202_2013_09_09 1 Tartalomjegyzék G Data MasterAdmin... 3 Milyen célja van a G Data MasterAdmin-nak?... 3 Hogyan kell telepíteni a G Data MasterAdmin-t?... 4 Hogyan kell aktiválni

Részletesebben

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal. Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.hu. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Architektúra (terv) felülvizsgálat...

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

Informatikai célrendszertől a komplex oktatási intézménymenedzsmentig

Informatikai célrendszertől a komplex oktatási intézménymenedzsmentig Informatikai célrendszertől a komplex oktatási intézménymenedzsmentig Dr. Szentiványi Gábor ULX Nyílt Forráskódú Tanácsadó és Disztribúciós Kft. Az ULX-ről röviden Magyarországi központú technológiai vállalat,

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Szervezetek felépítése Szervezetek közötti információáramlás Információ fogadás Elosztás Új információk

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által ajánlott IKT 0-1 kompetencia lista 1

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által ajánlott IKT 0-1 kompetencia lista 1 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által ajánlott IKT 0-1 kompetencia lista 1 Alapszintű digitális kompetencia fejlesztéséhez Általános alapelvek 1. A képzéseket a képző intézménynek a vonatkozó hatályos

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Fővárosi

Részletesebben

Üdvözlöm Önöket a Konferencián!

Üdvözlöm Önöket a Konferencián! Üdvözlöm Önöket a Konferencián! Nyílt Forráskódú Szoftverek a Közigazgatásban 2009. június 2., Miniszterelnöki Hivatal Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Készítette: Kuskó István Reverse proxy megoldás

Részletesebben

A 9. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 9. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 9. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 04 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Az xx. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú Informatikai rendszergazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 04 2. Szakképesítés

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

időgazdálkodó és munkaszervező rendszerek előadó: Fórián Tibor (c) Ramsys Zrt., 2007.

időgazdálkodó és munkaszervező rendszerek előadó: Fórián Tibor (c) Ramsys Zrt., 2007. időgazdálkodó és munkaszervező rendszerek a Ramsys Zrt 1988-ban a Budapest Bank és magánszemélyek alapították élenjárunk a gépjármű és okmány bűnözés elleni módszertani és informatikai, az időgazdálkodó,

Részletesebben

1. Szolgáltatásaink. Adatok feltöltése és elemzése. Digitális feltöltés. Analóg korong feltöltés

1. Szolgáltatásaink. Adatok feltöltése és elemzése. Digitális feltöltés. Analóg korong feltöltés v 1.1 1. Szolgáltatásaink Adatok feltöltése és elemzése A Tacho-X rendszer képes a digitális, valamint analóg tachográfból korongokból származó adatokat beolvasni, és elemezni azokat. Az beolvasott adatokat,

Részletesebben

Szakdolgozati, TDK témajavaslatok

Szakdolgozati, TDK témajavaslatok Kiadta: IB Controll Kft. Összeállította: Nagy Imre Dokumentum verzió: v1.0 Utolsó frissítés dátuma: 2015. 03. 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Témajavaslatok...4 2.1.1. OpenWrt / Linux szerver admin

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 06 3 06 68 06.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 8 03 000 0 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

IT-Shield Mss. Biztonság a javából. Kezelt biztonsági szolgáltatások üzletéhez igazítva! www.it-shield.hu

IT-Shield Mss. Biztonság a javából. Kezelt biztonsági szolgáltatások üzletéhez igazítva! www.it-shield.hu IT-Shield Mss Biztonság a javából. Kezelt biztonsági szolgáltatások üzletéhez igazítva! www.it-shield.hu PAJZS a KiberviLág FELÉ Napjaink egyre nagyobb kihívásokkal küzdő üzleti informatikai világában

Részletesebben

Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy. Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei

Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy. Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK Védjegy Az informatikai szolgáltatások tanúsítási követelményei Kiváló minôségû szolgáltatás, MKIK védjegy informatikai szolgáltatások követelményei 1. A Kiváló minôségû

Részletesebben

Térinformatikai rendszer felhasználása Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában

Térinformatikai rendszer felhasználása Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában Térinformatikai rendszer felhasználása Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában több éve működik térinformatikai rendszer, amelynek nagyobb fejlesztésére

Részletesebben

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS

ISIS-COM Szolgáltató Kereskedelmi Kft. MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS MIKROHULLÁMÚ INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS Az ISIS-COM Kft. IP-alapú hálózatában kizárólag TCP / IP protokoll használható. 1. SZOLGÁLTATÁS MEGHATÁROZÁSA, IGÉNYBEVÉTELE SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA: Az adathálózati

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. E-gazdaság/IT stratégia 2008

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. E-gazdaság/IT stratégia 2008 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara www.mkik.hu E-gazdaság/IT stratégia 2008 MKIK IT/ e-gazdaság stratégia 2008-2013 I. A stratégia célja: Tágabb értelemben a hazai vállalkozások bekapcsolása az információs

Részletesebben

Vékonykliensek a Sziksziben

Vékonykliensek a Sziksziben Vékonykliensek a Sziksziben A HaXSoN használatának tapasztalatai a Széchenyi István Közgazdasági Informatikai Szakközépiskola és Kollégiumban IT környezet a Sziksziben Csaknem 230 kliens Ebből 21 a HaXSoN

Részletesebben

2023 ban visszakeresné 2002 es leveleit? l Barracuda Message Archiver. Tóth Imre Kereskedelmi Igazgató Avisys Kft Barracuda Certified Diamond Partner

2023 ban visszakeresné 2002 es leveleit? l Barracuda Message Archiver. Tóth Imre Kereskedelmi Igazgató Avisys Kft Barracuda Certified Diamond Partner 2023 ban visszakeresné 2002 es leveleit? l Barracuda Message Archiver Tóth Imre Kereskedelmi Igazgató Avisys Kft Barracuda Certified Diamond Partner 1 Tartalom A Barracuda Networks Termékportfólió IT üzemeltetés

Részletesebben

CCS Hungary, 2000 szeptember. Handling rendszer technikai specifikáció

CCS Hungary, 2000 szeptember. Handling rendszer technikai specifikáció CCS Hungary, 2000 szeptember Handling rendszer technikai specifikáció Hálózati architektúra SITA Hálózat/ Vám/ Internet/... CodecServer üzenet központ DB LA N Laptop computer RAS elérés Adatbázis szerver

Részletesebben

Szolgáltatások. Szolgáltatások1990-ben. Szolgáltatások 2011-ben. Hagyományos* Hagyományos* Fapados** VIP VIP. Ár tartalmazza. Ár nem tartalmazza

Szolgáltatások. Szolgáltatások1990-ben. Szolgáltatások 2011-ben. Hagyományos* Hagyományos* Fapados** VIP VIP. Ár tartalmazza. Ár nem tartalmazza Okostelefon elterjedtség Magyarországon Csáki-Barcza Zoltán, IT Partner osztályvezető, Magyar Telekom Nyrt., Kis- és középvállalati értékesítési igazgatóság Az összpontosítás a siker egyik kulcsa. Tisztában

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val)

Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) Leolvasói rendszer kialakításának koncepciója ipari mobil eszközökkel (ipari PDA-val) A leolvasási feladat AS Szerver DB Számlázási, ügyfélszolgálati adatbázis Adatgyűjtő szerver Mobil adatgyűjtő AS szerver

Részletesebben

77 fő. 32 intézmény. 14 intézmény. 4200 fő. Adatok Az Ellátó dolgozói létszáma: Intézmények száma: Integráció előtt: Integráció után:

77 fő. 32 intézmény. 14 intézmény. 4200 fő. Adatok Az Ellátó dolgozói létszáma: Intézmények száma: Integráció előtt: Integráció után: Békés Megye Képviselő-Testülete Ellátó és Szolgáltató Szervezet egyéb szolgáltató tevékenységet végző költségvetési szerv, melynek egyéb önálló szervezeti egységei a részlegek, egyéb önálló szervezeti

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység B

Gyakorlati vizsgatevékenység B Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 481 04 0000 00 00 Web-programozó Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06 Web-alkalmazás fejlesztés

Részletesebben

1. A TAKAROS programrendszer általános jellemzői

1. A TAKAROS programrendszer általános jellemzői DR.VINCZE LÁSZLÓ: SZÁMÍTÓGÉPES INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS 1. A TAKAROS programrendszer általános jellemzői Tartalom: 1. A TAKAROS programrendszer általános jellemzői... 1-1 1.1. Bevezető... 1-1 1.2. A programrendszer

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK RÉSZÉRE

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK RÉSZÉRE Helyi önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulások normatív hozzájárulásainak és normatív, kötött felhasználású támogatásainak igénylési rendszere 2008. évre FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ÖNKORMÁNYZATOK ÉS

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 3. EXCEL adatkapcsolat (mod. 2009.07.) Ügyviteli nyilvántartások és EXCEL formátumú

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (VI..) önkormányzati rendelete. az elektronikus ügyintézés helyi szabályairól 5. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (VI..) önkormányzati

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN Az ERP bevezetések 30%-a amiatt hiúsul meg, mert a bevezetést tervező vállalat nem tudja előteremteni az igényeinek megfelelő ERP rendszer bevezetéséhez szükséges erőforrást, vagy úgy gondolja, hogy az

Részletesebben

Az e-építési napló. 2013. október 1.

Az e-építési napló. 2013. október 1. Az e-építési napló 2013. október 1. e-építési napló alkalmazás központi internetes felületen elérhető, komplex alkalmazás, egy beruházáshoz egy építési napló = e-napló tartozik, segíti az építési napló

Részletesebben

Virtualoso Server szolgáltatás Virtuális szerver használati útmutató

Virtualoso Server szolgáltatás Virtuális szerver használati útmutató Virtualoso Server szolgáltatás Virtuális szerver használati útmutató Virtualoso Server Használati útmutató 1 Virtualoso Server szolgáltatás Virtuális szerver használati útmutató A következô pár oldalon

Részletesebben

Kezdő lépések Microsoft Outlook

Kezdő lépések Microsoft Outlook Kezdő lépések Microsoft Outlook A Central Europe On-Demand Zrt. által, a Telenor Magyarország Zrt. részére nyújtott szolgáltatások rövid kezelési útmutatója 1 Tartalom Áttekintés... 3 MAPI mailbox konfiguráció

Részletesebben

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő zrt. e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer használatának

Részletesebben

Az Internet elavult. Gyimesi István fejlesztési vezető Cardinal Számítástechnikai Kft. www.cardinal.hu

Az Internet elavult. Gyimesi István fejlesztési vezető Cardinal Számítástechnikai Kft. www.cardinal.hu Az Internet elavult Gyimesi István fejlesztési vezető Cardinal Számítástechnikai Kft wwwcardinalhu Cardinal Kft 2006 1 Elektronikus elérésre szükség van Internet híján betárcsázós ügyfélprogramok voltak:

Részletesebben

Jogosultság igénylési folyamatok egységesítése a Magyar Telekom csoportnál. Magyar Telekom IAM rendszer Pálfy Zsolt Levente 2008.05.29, 1.

Jogosultság igénylési folyamatok egységesítése a Magyar Telekom csoportnál. Magyar Telekom IAM rendszer Pálfy Zsolt Levente 2008.05.29, 1. Jogosultság igénylési folyamatok egységesítése a Magyar Telekom csoportnál Magyar Telekom IAM 2008.05.29, 1. oldal Magyar Telekom Csoport integrációs projektek Infrastruktúra egységesítési feladatok 2008.

Részletesebben

Rendszerjavaslat mintapélda

Rendszerjavaslat mintapélda Rendszerjavaslat mintapélda Rendszerjavaslat A helyzetelemzés és a helyzetfelmérés alapján az új rendszer kialakítására elkészítettük az I. számú javaslatot. Az új rendszer kialakítását szükségessé tette

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015.

INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015. INFORMATIKAI STRATÉGIA 2011-2015. 1. BEVEZETÉS Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő oktatási informatikai hálózat, informatikai eszközök

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer)

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) BAR bemutatása 1994. július 1-jétől kezdte meg működését a Központi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, azóta is használt rövidített nevén a BAR, amely kezdetben kizárólag

Részletesebben

Novell Roadshow 2008. 2008. január március

Novell Roadshow 2008. 2008. január március Novell Roadshow 2008. 2008. január március Napirend 2 9.30 10.00 Megnyitó 10.00 10.45 Hatékony csoportmunka 10.45 11.15 Mobilkommunikáció 11.15 11.30 Szünet 11.30 12.15 Linux alapú infrastruktúra 12.15

Részletesebben

Az elektronikus ügyintézés

Az elektronikus ügyintézés Az elektronikus ügyintézés 1. Mi az elektronikus ügyintézés? Az elektronikus ügyintézés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, 2004. évi CXL. törvény alapján a közigazgatási

Részletesebben

K&H Központosított felhasználó adminisztráció gyakorlati megvalósítása

K&H Központosított felhasználó adminisztráció gyakorlati megvalósítása K&H Központosított felhasználó adminisztráció gyakorlati megvalósítása Döntés előtt Körülmények, amelyek alapján a döntés megszületett a Központi Felhasználó Adminisztráció (CUA) szükségességéről Informatikai

Részletesebben

Kistérségi. Információs Rendszer Fejlesztési Irányok. Honfi Vid KE ÁTK egyetemi tanársegéd Balaton-Park 2000. Kht ügyvezető

Kistérségi. Információs Rendszer Fejlesztési Irányok. Honfi Vid KE ÁTK egyetemi tanársegéd Balaton-Park 2000. Kht ügyvezető Kistérségi Információs Rendszer Fejlesztési Irányok Honfi Vid KE ÁTK egyetemi tanársegéd Balaton-Park 2000. Kht ügyvezető Balaton-Park 2000. Kht. A Környezetvédelmi Szolgáltató Közhasznú Társaságot, 8

Részletesebben

SZOFTVER = a számítógépet működtető és az azon futó programok összessége.

SZOFTVER = a számítógépet működtető és az azon futó programok összessége. SZOFTVEREK SZOFTVER = a számítógépet működtető és az azon futó programok összessége. Programok Programnak nevezzük egy algoritmus valamelyik számítógépes programnyelven való leírását, amely a számítógép

Részletesebben

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó

Részletesebben

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ 1 Mobil eszközök növekedési trendje 2 A mobil eszközök előnyei Támogatják a mobilitást, könnyű velük utazni, terepen munkát végezni Széles applikáció

Részletesebben