2. Határozatok teljesítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Határozatok teljesítése"

Átírás

1 Zápisnica OZ č. 1/2012 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Ollé Tibor képviselő. Jelenlévő képviselők száma: 9. Az önkormányzat néma felállással emlékezik községünk volt polgármesterére Németh Tiborra. Hitelesítőknek kinevezi Németh Gézát és Ollé Tibort, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Józsa Renátát. Egyhangúlag elfogadva. Program: 1) Megnyitó és a program beterjesztése otvorenie a program zasadnutia 2) Határozatok teljesítése a 17/2011 sz. jegyzőköny alapján plnenie predošlých uznesení 3) Kulturális SZB jelentése: könyvtár jelentései és jelentés a kultúrközpont kihasználtságáról a 2011-es évben hlásenie kultúrnej komisie pri OZ hlásenia miestnej knižnice a hlásenie o využívanosti kultúrneho strediska v roku ) Mezőgazdasági SZB jelentése hlásenie poľnohospodárskej komisie pri OZ 5) Szociális SZB jelentése hlásenie sociálnej komisie pri OZ 6) Iskolaügyi SZB jelentése hlásenie školskej komisie pri OZ 7) Sportbizottság jelentése: jelentés a Sportszervezet tevékenységéről a 2011-es évben hlásenie športovej komisie pri OZ a hlásenie o činnosti TJ Družstevníka v roku ) Pénzügyi SZB jelentése: költségvetés teljesítése a 2011-es évben, bérleti szerződés javaslatok: Ref. Egyház, ECORI p.t. és Ifi-klub, tartozások elemzése hlásenie finančnej komisie pri OZ: plnenie rozpočtu na rok 2011, návrhy nájomných zmlúv: Ref. Kresť. Cirkev, ECORI o.z. a Mládežnícky klub, analýza nedoplatkov 9) Főellenőr munkaterve a 2012-es gazdasági év I. félévére plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok ) Főellenőr jelentései: a KH dolgozóinak bérezéséről, az ÖK-i határozatok teljesítéséről és a 2011-es évben elvégzett főellenőri tevékenységről hlásenia hlavného kontrolóra o kontrole mzdových a platových podmienok pracovníkov OcÚ, o plnení uznesení OZ a o vykonaí kontrolnej činnosti v roku ) Főellenőr premizálása a 2011-es gazd. év 2. félévre ustanovenie prémia hlavného kontrolóra za 2. polrok )Egyéb, vita ostatné, diskusia 13) Zárszó záver Egyhangúlag elfogadva. 2. Határozatok teljesítése Polgármester asszony javasolja, hogy a 2008 és 2010-ben hozott ÖK határozatok ellenőrzésével csak 2 havonta foglalkozzon a testület. A javaslat elfogadva december 27-től hozott határozatok: 20/2/2011 Jóváhagyja független szakértői vélemény kérését a C bérlakás kivitelezéséről- NEAR k.f.t. december 22-ig kérte az egyeztetést a hibák eltávolítása az időjárás miatt későbbre tolódik 52b/4/2011 Megbízza a Polgármester asszonyt, hogy tárgyaljon a gazdálkodókkal a határi utakat lezáró sorompók elhelyezése ügyében.- további feladat 58c/5/2011 Jóváhagyja a múzem felújítását a falualapítási emléknapra lehetőség szerint-további feladat. Polgármester asszony elmondja, hogy a Kultúrminisztérium felhívására benyújtottuk a pályázatot: egyenlőre az építkezési tervdokumentáció kidolgozására és véleményeztetésre 66/7/2011- Megbízza Németh Géza képviselőt az alistáli temetőben található örökmécses gondozásával folyamatos feladat

2 Zápisnica OZ č. 1/2012 Strana 2 z 8 67c/7/2011 A CMAI igazgatóságával együtt keresni a lehetőségeket az iskolai sportpálya felújítására pályázatok útján további feladat 69c/7/2011-Jóváhagyja az akadálymentes közlekedés kialakítását a gyógyszertárnál-tov. feladat Polgármester asszony elmondja, hogy az egészségügyi központ épületének felújítási pályázatát benyújtottuk okt. 31-én várunk az eredményre 70a/7/2011- Jóváhagyja a vízelnyelő árok kialakítását a Hunyadi Mátyás és Csendes utcákban az esővíz elvezetésére. A KH épületének esőcsatorna vizének elvezetését az árkokba (László Árpád kérvénye)- teljesítve 74b/8/2011 Kéri, hogy a kérvényező MASLEN k.f.t. pontosítsa kérvényét a reklámtábla elhelyezésével kapcsolatban (anyaga, mérete...) a Felistáli 9 bérlakás épületére írásban felszólítva a kérvény pontosítására, de még nem válaszolt 95b/12/2011- Feladatul adja a reklámhirdetések lepecsételését abban az esetben, ha az illetéket már megfizették- folyamatos feladat 95c/12/2011 Feladatul adja a KH-nak, hogy az úrnatemető kialakítási feltételeinek nézzen utána teljesítve 103/12/2011 Jóváhagyja a bérleti szerződés 1. módosítását (bérelt terület nagysága) G & G ICE Gayer Ivett részére : fagyizó és büfé működtetése a bérlő még nem írta alá a szerződést 105/12/2011 Feladatul adja, hogy az ARRABONA ETECS csatlakozási lehetőségével még ebben az évben foglalkozzon az ÖK-további feladat 116/14/2011 Jóváhagyja a 16/9 sz. parcella szétméretése után a terület eladását a kérvényezőnek: Vendégh Zsoltnak bejárat céljából. A költségeket a kérvényező állja- folyamatban 124/14/2011 Köszönettel elfogadja az ajándékozott földterületeket 1.608,03 m² nagyságban, 639,63 Eur értékben Sebő Máriától- folyamatban 128/14/2011 Jóváhagyja tárgyi teher beírását vázrajz alapján a Mäsocentrum-nak, a jelenlegi bejáróból kialakítva 6 m szélességben - folyamatban 129b/14/2011 Jóváhagyja a bérletet a leendő kérvényezőknek a fent említett időpontokban és az idevonatkozó illeték ellenében teljesítve 133c/14/2011 Jóváhagyja a hiányzó ablakdeszka felszerelését a Nyugdíjas klubban- dec. 15-ig megtörténik- teljesítve januári hónapban 141a/15/2011- Jóváhagyja a 110/2 sz. parc. egyenes eladását 25 m² nagyságban a Nyugatszlovákiai villanyművek részére trafóállomás kiépítésére az előszerződés aláírva- tov. feladat 141b/15/2011 Jóváhagyja az előszerződés megkötését tárgyi teher beírása nélkül 10,- Eur/m²-i áron (amennyiben a becslés szerinti ár magasabb, akkor a becsült áron) tov. feladat 141c/15/2011 Jóváhagyja, hogy az átírással kapcsolatos költségeket a vevő térítse tov. feladat 141d/15/2011 feladatul adja a KH-nak, hogy a bérlőt és az albérlőt értesítse ki az előszerződés aláírásáról és mondja fel a bérleti szerződést teljesítve 142/15/2011 meghatározta, hogy a becslési eredmény alapján fog az eladási árban dönteni (Vendégh Zsolt: bejárat létesítése) tov. feladat 145a/16/2011 Megbízza a Polgármester asszonyt, hogy kezdjen tárgyalásokat a Mezőgazdasági szövetkezettel és a Torma családdal a tulajdonviszonyok rendezésére a 660/2 és 134/4 sz. parcellákon az alistáli kataszterben- tov. feladat 148/16/2011 Jóváhagyja a 110/2 sz. parc. részleges bérbeadását Csölle Magdolnának azzal a feltétellel, hogy saját költségére biztosítsa be a működéshez szükséges feltételeket. 156/17/2011 Tudomásul veszi az iskolaügyi SZB jelentését. 157a/17/2011 Tudomásul veszi a hároméves költségvetést évekre. 157b/17/2011 Tudomásul veszi a pénzügyi SZB jelentését. 158a/17/2011 Jóváhagyja a falualapítási emléknapok időpontját: július 13. és b/17/2011 Feladatul adja a Hunyadi Mátyás szobor feliratának mielőbbi kijavítását- árajánlat kérése Balogh Zoltántól: 54,- Eur-a javítás csak tavasszal fog megtörténni - folyamatban 158c/17/2011 Tudomásul veszi a kulturális SZB jelentését. 159/17/2011 Jóváhagyja a fizikai leltár eredményét a leirat alapján. 160a/17/2011 Jóváhagyja az ellenőrzés eredményét a MAI-nál. 160b/17/2011 Tudomásul veszi a Főellenőr állásfoglalását a 2012-es költségvetéshez.

3 Zápisnica OZ č. 1/2012 Strana 3 z 8 161/17/2011 Jóváhagyja a képviselők által benyújtott javaslatot az önkormányzat ülésezésére és munkatervét illetően a 2012-es évre. 162a/17/2011 Megbízza a sportbizottságot, hogy a köv. ÖK ülésre adjanak javaslatot a kiemelkedő sportolókra minden sporttevékenységben további feladat 162b/17/2011 Jóváhagyja az Év sportolója cím átadását a falualapítási emléknapok keretén belültovábbi feladat 162c/17/2011 Tudomásul veszi a sportbizottság jelentését. 163/17/2011 Nem módosítja a 2012-es költségvetést Szűcs Éva lakos javaslata alapján. 164/17/2011 Jóváhagyja a közvilágítás bővítését a Csendes utcában (Hegyi György). A munka elvégezhető decemberi hónapban, és van elég pénzeszköz, akkor a számlát is ki lehet egyenlíteni még ebben az évben- teljesítve 3. Kultúrális SZB jelentése könyvtár jelentései és jelentés a kultúrközpont kihasználtságáról a 2011-es évben Németh Géza, a SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB január 10-én ülésezett. A SZB folglakozott a pályazati lehetőségek jobb mértékű kihasználásával, a Népművészeti Fesztivál időpontjának megállapításával és kidolgozták a munkatervüket a 2012-es évre. 4. Mezőgazdasági SZB jelentése Nagy József, a SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB január 17-én ülésezett. A SZB foglalkozott a 2011-es év szemétgazdálkodásával a hulladék mennyisége a 2010-es évhez viszonyítva nem csökkent: Hulladék 2010-es év / tonnákban 2011-es év / tonnákban Háztartási hulladék ,8 Műanyag flakonok és egyéb 8,09 13,99 műanyag hulladék Papír 5,73 4,74 Üveg 6,70 9,65 Könnyű fémdoboz 0 0,08 összesen 640,52 668,26 A továbbiakban össeállították a SZB ülésezési rendjét a 2012-es évre. Hideghéty Péter lakos, a 2011-es évben kérte a lassító sziget csökkentését Gárdony utcán. Kérvényének eleget tett a KH, de most még szeretne egy részt eltávolítani saját költségére. Polgármester asszony nem tartja indokoltnak az eltávolítást a SZB helyszíni szemle után fog dönteni. 5. Szociális SZB jelentése Dr. Bálint Szilvia, a SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB január 23-án ülésezett. A SZB folgalkozott az ápolószolgálattal azok a személyek, akik nem végezték el a továbbképzést, december 31-el véget ért a munkaszerződésük. A nagymegyeri Közös hivatal referensével együtt felmérték az ápoltak állapotát. Sátor Zoltán, alpolgármester hiányolja, hogy a szociális jellegű kérvények nincsenek az ÖK ülésezési anyagával kiküldve. Főellenőrünk meglátása is ez: kapja meg a képviselő a kérvényt és a nyilvánosság kizásárásal tárgyalja meg a testület. Polgármester asszony elmondja, hogy a SZB csak javaslatot ad az ÖK felé. Kelo Éva javasolja, hogy a jövőben a szociális SZB jelentései a kérvényekkel együtt az ÖK-i ülés legutulsó pontjában legyenek tárgyalva nyilvánosság kizárásával. Lásd a 13. Pontot.

4 Zápisnica OZ č. 1/2012 Strana 4 z 8 6. Iskolaügyi SZB jelentése Kelo Éva, a SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB január 26-án ülésezett. A SZB tagjai folgalkoztak az oktatási intézmények munkájával (karácsonyi ünnepségek), az Ifjúsági klub tevékenységével és összeállították a munkatervüket a 2012-es évre. Az Ifjúsági klub klubhelyisége heti 3 alkalommal, a tornahelyiség pedig naponta van nyitva. Folyamatban van az évzárójuk előkészítése. 7. Sportbizottság jelentése Sportszervezet tevékenysége a es évben A SZB elnöke, Pintér József ismerteti jelentésüket. A SZB janár 27-én ülésezett. Foglalkoztak a futballcsapatok előkészületi mérkőzéseivel (Sportszervezet jelentése mellékelve), a sport- és kultúr rendezvények időpontjainak egyeztetésével valamint a Zöld nap időntjának meghatározásával. Kidolgozták munkatervüket a 2012-es évre. 8. Pénzügyi SZB jelentése költségvetés teljesítése a 2011-es évben, béreleti szerződés javaslatok: Ref. Egyház, ECORI p.t. és Ifi-klub, tartozások elemzése Zsemlye Dezső, a SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB január 26-án ülésezett. Alistáli Közbirtokosság területek rendezése: a SZB megkérte a Polgármester asszonyt, hogy előzetesen tárgyaljon az Alistáli Közbirtokosság (AK) vezetőségével. A tárgyalás alapját egy pályázati lehetőség adta: Hunyadi Mátyás utcai játszótéren vízelvezetők kialakítása, belvíz védelmi munkálatokra, de ez a terület teljesen nem a község tulajdona, hanem az AK-é. A tárgyalás eredménye képpen megszületett egy bérleti szerződés javaslat, amit az AK vezetősége is teljes mértékben támogat és elfogad. Ezen az ülésen jelen volt az AK elnöke: Vámos Béla, aki szóban is megerősítette, hogy egyetértenek a javaslattal és elfogadják es költségvetés teljesítése a SZB átnézte a teljesítést és javasolja elfogadásra a túlmerítésekkel együtt. Bérleti szerződés javaslatok ECORI P.t. a SZB javasolja, hogy a bérlet időtartama dec. 31-ig tartson IFI klub - a SZB javasolja, hogy a bérlet időtartama dec. 31-ig tartson Református Egyház - a SZB javasolja, hogy a bérlet időtartama dec. 31-ig tartson, valamint, hogy a III. bekezdés 2. pontja így szóljon: Az energiaköltséget a bérbeadó állja. Tartozások elemzése- a SZB foglalkozott a mellékelt jegyzékkel, a tartozások behajtása folyamatosan történik a tartozó anyagi lehetőségeihez mérten. SZB munkaterve a 2012-es évre a SZB összeállította munkatervét Piactér átépítése a SZB átnézte az építkezési tervdokumetnációt Szlovákiai Magyar Zenei Díj : támogatási kérelem - a SZB nem javasolja, mivel a komáromi Jókai Színházat támogatjuk. Zsemlye Dezső a SZB elnöke nehezményezte az alpogármester kinevezésének módját ill. formáját. Polgármester asszony elmondta, hogy nem követett el törvénysértést ezen a téren: Mgr. Csizmadia Zoltán október 18-án mondott le tisztségéről, így december 16. volt az utolsó dátum az alpolgármester kinevezését illetően, hogy a törvény által megadott 60 nap be legyen tartva. Főellenőrunk is kért ki állásfoglalást ez ügyben a Belügyminisztériumtól: nem volt törvénysértés. 9. Főellenőr munkaterve a 2012-es gazdasági év I. félévére Községünk Főellenőre beterjesztette munkatervét (mellékelve) a 2012-es gazd. év I. félévére. 10. Főellenőr jelentései

5 Zápisnica OZ č. 1/2012 Strana 5 z 8 KH dolgozóinak bérezéséről, az ÖK határozatok teljesítéséről és a 2011-es évben elvégzett főellenőri tevékenységről Községünk Főellenőre a munkaterve és megbízatása alapján beterjesztette az elvégzett ellenőrzésekről szóló jelentéseit (mellékelve). 11. Főellenőr premizálása a 2011-es év 2. félévére Polgármester asszony javaslatot tesz a számláló bizottság összetételére: Mgr. Csizmadia Zoltán, Ollé Tibor és Zsemlye Dezső. A képviselők titkos szavazással állapítják meg a Főellenőr jutalmát. A szavazás eredménye: 16,11 %. 12. Egyéb, vita Dr. Bálint Szilvia képviselő elmondja, hogy a Napos utca-kőláb utcai gyűjtősziget és annak környéke rendetlen. Polgármester asszony is tisztában van vele: a KH dolgozói takarítják el a rendetlenséget. Kéri, hogy legyen türelemmel, mivel a térmegfigyelő kamerákat át kell helyezni és utána figyelve lesz a győjtősziget. Sajnos míg tettenérés nem lesz, addig változás sem. Kelo Éva képviselő elmondja, hogy az idős polgárok nem tudják a szemetes zsákokat hol tárolni. Németh Géza képviselő elmondja, hogy az Erdőhát utcai járda Vörös Ernő lakos előtt veszélyes (mivel ő nem engedte meg a járda építését) javasolja, hogy a lakos írásban legyen felszólítva. Továbbá elmondja, hogy a Hunyadi Mátyás utcán lévő SugarHill k.f.t ismételten mindkét oldalról rakodik: diesel motors rakóval rakják a cukrot szerinte ez nem higénikus. Szűcs Éva lakos elmondja, hogy a fiataloktól átvették a klubhelyiségeket a volt Református iskola épületében, de a fiataloknak még vannak ott dolgaik, amiket jó lenne ha elvinnének.többek közt a ping-pong asztal is ott maradt. Továbbá nehezményezi a plakátok össze-vissza ragasztgatását, a községnek ez egy bevételi forrás lehetne, hogy van az idevonatkozó HÉR betartva? Továbbá elmondja, hogy a decemberi beadványára még nem kapott írásos választ. 13. Szociális SZB jelentése kérvények megtárgyalása A képviselőtestület a nyilvánnosság kizárásával tárgyalta meg a szociális jellegű kérvényeket. A SZB elnöke, Dr. Bálint Sziliva részletesen elemezte a bizottság javaslatát a képviselők felé (lásd a SZB jelentését). 14. Zárszó A Polgármester asszony megköszönte a képviselők egész éves munkáját és az ülést berekesztette. Rövidítések: ÖK önkormányzat SZB szakbizottság KH - községi hivatal MAI Művészeti alapiskola PT polgári társulás CMAI Corvin Mátyás alapiskola AK- Alistáli Közbirtokosság

6 Zápisnica OZ č. 1/2012 Strana 6 z 8 Alistál község önkormányzata: Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Štále: Az ÖK 1/2012 sz. ülésén elfogadott határozatok Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ č. 1/2012 1/1/2012 schvaľuje dvojmesačnú kontrolu plnenia predošlých uznesení, ktoré boli prijaté v rokoch Jóváhagyja a es években elfogadott határozatok teljesítésének ellenőrzését kéthavonta. Za: 8 Zdržal sa: 0 Proti: 0 2/1/2012 stanovuje dátum na uskutočnenie Folklórneho festivalu na deň: , s tým, že ak podaný projekt nebude úspešný rozpočet na danom programu zníži v celosti a preradí na obecné dni. Kitűzi a Népművészeti Fesztivál időpontját: szeptember 29, abban az esetben ha a pályázat nem lesz sikeres, a költségvetésben szereplő összeget kéri átcsoportosítani a falunapi kiadásokhoz. 3/1/2012 schvaľuje plán práce kultúrnej komisie pri OZ na rok Jóváhagyja a kultúrális SZB munkatervét a 2012-es évre. 4/1/2012 berie na vedomie hlásenie kultúrnej komisie pri OZ. Tudomásul veszi a kultúrális SZB jelentését. 5/1/2012 berie na vedomie hlásenie poľnohospodárskej komisie pri OZ. Tudomásul veszi a mezőgazdasági SZB jelentését. 6/1/2012 schvaľuje, aby v budúcnosti hlásenia sociálnej komisie pri OZ spolu so žiadosťami tvorili posledný bod zasadnutia OZ s vylúčením verejnosti. Jóváhagyja, hogy a jövőben a szociális SZB jelentései a kérvényekkel együtt az ÖK-i ülés legutolsó pontjában legyenek tárgyalva nyilvánosság kizárásával. 7/1/2012 schvaľuje plán práce školskej komisie pri OZ na rok Jóváhagyja az iskolaügyi SZB munkatervét a 2012-es évre 8/1/2012 berie na vedomie hlásenie školskej komisie pri OZ. Tudomásul veszi az iskolaügyi SZB jelentését. 9/1/2012 schvaľuje plán práce športovej komisie pri OZ na rok Jóváhagyja a sportbizottásg munkatervét a 2012-es évre. 10/1/2012 berie na vedomie hlásenie športovej komisie pri OZ. 11/1/2012 schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy s Pozemkovou spoločnenstvou Dolný Štál podľa návrhu. Jóváhagyja a bérleti szerződés megkötését az Alistáli Közbirtokossággal a javaslat alapján. 12/1/2012 schvaľuje plnenie rozpočtu na rok 2011 bez výhrad. Jóváhagyja a 2011-es költségvetés teljesítését. 13/1/2012 schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy s ECORI o.z. s tým, že nájomná doba je určitá: do

7 Zápisnica OZ č. 1/2012 Strana 7 z 8 Jóváhagyja a bérleti szerződés megkötését az ECORI p.t.-vel úgy, hogy a bérlet időtartama: december /1/ schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy Dolnoštálskym Mládežníckym klubom s tým, že nájomná doba je určitá: do Jóváhagyja a bérleti szerződés megkötését az Ifi-klubbal úgy, hogy a bérlet időtartama: december /1/ schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy s Reform. kresť. cirkvou s tým, že nájomná doba je určitá: do a čl. 3 bod 2.: Prevádzkové náklady na spotrebu energií ako aj výdavky na revíziu zariadení hradí prenajímateľ. Jóváhagyja a bérleti szerződés megkötését a Református Egyházzal úgy, hogy a bérlet időtartama: december 31., és a III. bekezdés 2. pontja így szóljon: Az energiaköltséget a bérbeadó állja. 16/1/2012 schvaľuje plán práce finančnej komisie pri OZ na rok Jóváhagyja a pénzügyi SZB munkatervét a 2012-es évre. 17/1/2012 dá poverenie na vykonanie kontroly a odpísanie stavu plynomerov, elektromerov a vodomerov v prenajatých budovách a na ČOV v štvrťročných interevaloch. Megbízást ad a gáz-, villany- és vízórák állásának negyedéves ellenőrzésére az összes bérbeadott épületekben, valalmint a szennyvíztisztító állomáson. 18/1/2012 dá poverenie na vyžiadanie cenovej ponuky na stavebné práce na prestavbu trhoviska podľa projektovej dokumentácie. Feladatul adja az árajánlatok kikérését az építkezési munkák elvégézésére a piactér átépítésére a tervdokumentáció alapján. Za: 8 Zdržal sa: 1 Proti: 0 19/1/2012 nesúhlasí s ponzorovaním akcie Szlovákiai Magyar Zenei díj. Nem támogatja a Szlovákiai Magyar Zenei Díj at. 20/1/2012 schvaľuje plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok Jóváhagyja a Főellenőr munkatervét a 2012-es év I. félévére. 21/1/2012 berie na vedomie správu o výsledku následnej finančnej kontroly na úseku odmeňovania zamestnancov OcÚ. Tudomásul veszi a Főellenőr jelentését a KH dolgozóinak bérezéséről. 22/1/2012 berie na vedomie správu o výsledku kontroly plnenia uznesení OZ. Tudomásul veszi a Főellenőr jelentését az ÖK határozatok teljesítéséről. 23/1/2012 berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. Polrok Tudomásul veszi a Főellenőr jelentését a félévében végzett tevékenységéről. 24/1/2012 vymenuje poslancov do sčítacej komisie: Zoltán Csizmadia Mgr, Tibor Ollé a Dezider Zsemlye Kinevezi a köv. képviselőket a számláló bizottságba: Mgr. Csizmadia Zoltán, Ollé Tibor és Zsemlye Dezső. Za: 6 Zdržal sa: 3 Proti: 0 25/1/2012 berie na vedomie výsledok hlasovania premizácie Hlavného kontrolóra vo výške: 16,11% z hrubej mzdy od septembra Tudomásul veszi a szavazás eredményét a Főellenőr jutalmával kapcsolatban: 16,11% a bruttó bértömegből szeptemberi hónaptól.

8 Zápisnica OZ č. 1/2012 Strana 8 z 8 26/1/2012 schvaľuje návrhy sociálnej komisie OZ vo vecí poskytnutia resp. odňatia sociálnej dávky podľa zápisnice. Jóváhagyja a szociális juttatások odaítélését ill. a juttatás megvonását a jegyzőkönyv alapján. 27/1/2012 berie na vedomie hlásenie sociálnej komisie pri OZ. Tudmásul veszi a szociális SZB jelentését. v Dolnom Štále/Alistálon: Zapisovateľka/ Jegyzőkönyvvezető: Účtovníčka Obecného úradu: Renáta Józsaová Overovatelia/hitelesítők:. Géza Németh.. Tibor Ollé

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 7. üléséről 2015. június 1-jén

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 7. üléséről 2015. június 1-jén Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 7. üléséről 2015. június 1-jén 138/2015 sz. az előző képviselő-testületi ok végrehajtásához 1. Az előző képviselő-testületi ok végrehajtásának ellenőrzését 2.

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. június 28-án 16.00 18.30 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. április 29-i üléséről Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás Zsolt

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. 117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Z Ő K Ö N Y V. Az ülésről archív hangfelvétel készült.

J E G Z Ő K Ö N Y V. Az ülésről archív hangfelvétel készült. 1 J E G Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2009. április 28-án 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V

J E GY Z Ő K Ö N Y V 1 J E GY Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. augusztus 26-án 16.00 órakor kezdődő soros nyílt üléséről Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Sipos Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút Rákóczi u. 45. Tel.: 88/230-003. Szám:122-7 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. május 31.-én (kedden)

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme Jelen vannak: Gyuricza László, dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. május 24-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. május 24-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-14//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

(Írásbeli előterjesztés alapján) ( A napirend tárgyalására a tervező is meghívásra került)

(Írásbeli előterjesztés alapján) ( A napirend tárgyalására a tervező is meghívásra került) 130 Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-i üléséről Jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán Buzák Zsolt Támba Borbála Lisovszki Tamás Szitár Emese Terdik Tibor képviselők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben