IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA"

Átírás

1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera. La scheda didattica ti propone delle attività da svolgere prima, durante o dopo la visione del film. Qui sotto sono specificati la lingua e il livello a cui si rivolgono le attività contenute nella scheda. TITOLO DEL FILM IN LINGUA ORIGINALE: Ámbár tanár úr TITOLO DEL FILM IN ITALIANO: Professor Ámbár LINGUA: ungherese LIVELLO: B2 (intermedio alto) LEGENDA DEI SIMBOLI: = attività che richiede l uso di carta e penna = attività con domande a risposta chiusa = attività con domande a risposta aperta senza correzione = attività che richiede un collegamento ad Internet = consigli per la visione del film e per le attività didattiche

2 SCHEDA DIDATTICA SUL FILM: Ámbár tanár úr ATTIVITÀ PER IL LIVELLO: B2 (intermedio alto) ATTIVITÀ PRIMA DELLA VISIONE DEL FILM Esercizio 1: Emlékezzen vissza élete középiskolás idıszakára! Írja le gondolatait a következı kérdések alapján! 1. Szívesen gondol vissza az akkori osztályára? Miért? 2. Milyenek voltak az osztálytársai és az osztályfınöke? 3. Kivel tartja még a kapcsolatot? 4. Szoktak rendezni osztálytalálkozót? Mikor? El szokott menni rá? Kellemes élmény volt? Esercizio 2: A filmben sok idiomatikus kifejezést használnak. Néhányat felsorolunk a következıkben. Próbálja meg kitalálni jelentésüket: párosítsa össze a két oszlop egymásnak megfelelı elemeit! 1. elveszti a fonalat A. szeretne menni 2. bedobja a törölközıt B. rosszul csinál valamit 3. elmegy az esze C. helyettesít valakit 4. kikopik az idıbıl D. abbahagyja (kifut / kifogy az idıbıl) 5. elszúr valamit E. mindenki hibázhat 6. boldogul vmivel / vkivel F. megbolondul, megırül 7. vmin / vkin jár az esze G. nem marad elég ideje, hogy befejezzen valamit 8. mehetnéke van H. állandóan vmire /vkire gondol 9. beugrik vki helyett I. elintéz valamit, szót ért valakivel 10. Tévedni emberi dolog! J. nem tudja tovább követni

3 ATTIVITÀ DURANTE LA VISIONE DEL FILM Esercizio 1: Baradlayt a diákok Ámbár-nak hívják, körülményes beszédstílusa miatt. Gyakran használja az ámbár kötıszót, néha olyan szintaktikai helyzetben is, ahol nem kellene. Figyelje meg a következı nyelvhelyzeteket! Jelölje meg J(ó)-val azokat, ahol helyes az (ám)bár kötıszó használata, és R(ossz)al azokat, ahol helytelen! A. 1. fejezet (Baradlay német órát helyettesít a 4. c-ben. A diákok próbálják más irányba terelni a szót.) Diák: Mikor lesz a sulinap? A Bajza-nap. Baradlay: Mélyen megtisztelı, hogy a fiatalember ezt épp tılem (kérdezi), aki a folyóügyekben az utóbbi idıkben nem annyira (vett részt). Ámbár, ámbár ez német nyelvóra, engedtessék meg nekem, hogy ezúttal egy másik oldalamról is (bemutatkozzam). B. 3. fejezet (Baradlay bemegy a 4. c-be, ahol szoborverseny van) Baradlay: Azt a rossz hírt szeretném (közölni), bár tudom, hogy ki így, ki úgy (viszonyul hozzá), miszerint Lantosné, kedves volt osztályfınökük a mai naptól az iskolától végleg (megvált), úgyhogy én venném át a 4. c-t. Diák: Tanár úr lesz az ofı? Baradlay: A jelek szerint (igen). És a matematikát is én (fogom tanítani). (Az osztály ovációval fogadja a hírt.) C. 4. fejezet (Baradlay dolgozatot írat a 4.c-ben, de a diákok tudni sem akarnak róla. A nagy káoszban az egyikük fejbe dobja egy labdával Baradlayt, aki így reagál:) Ki volt az? Önkéntes dobó vagy dobónı? Senki? Kár! Ámbár második szakom fizika, úgyhogy a röppálya ívébıl könnyedén (kiszámítom). D. 6. fejezet (Baradlay megvárja Tímeát edzés után, és meghívja egy italra. A lány Cointreau-t rendel.) Baradlay: Ámbár, bocsánat, egy válogatott sportolónak szabad (alkoholt fogyasztania)? E. 6. fejezet (Tímea és Baradlay a tanár nevérıl beszélnek, amit Tímea viccesnek talál. Baradlay így reagál:) Kacagjon bátran, kacagjon, én ámbár megszoktam, hogy a nevemmel kapcsolatban. (kinevetnek). Egész pici gyerekkoromtól. Esercizio 2: Baradlay beszéde jellegzetes: hiányos. Legtöbbször az igét kell odaértenünk, odagondolnunk szavai mellé, mert hiányzik. Néha a beszédpartnerei is átveszik ezt a beszédstílust, és ık is befejezetlen mondatokat használnak. Természetesen a kontextus és a szereplık gesztikulációja, arckifejezése minden

4 esetben segít a megértésben. Próbálja meg pótolni a filmben elhangzott következı mondatok hiányzó részét. Válasszon a megadott szavak közü! Ügyeljen a ragozásra, a megfelelı forma használatára (itt az alapalakokat találja)! Egy szó többször is szerepelhet! Kérdez, részt vesz, tanít, vezet, örül, megbánt, foglalkozik, segít, elmegy, vesz, igen, lát, összeillik, készül 1. fejezet Fölvetıdik a kérdés, hogy a nyelveket nem kellene inkább a nyelvszakosoknak (1), még ha így helyettesítés szintjén is? 1. fejezet Hölgyeim és uraim! Engem ugye nem elıször (2). 1. fejezet Diák: Mikor lesz a sulinap? A Bajza-nap. Baradlay: Mélyen megtisztelı, hogy a fiatalember ezt épp tılem (3), aki a folyóügyekben az utóbbi idıkben nem annyira (4). 2. fejezet Baradlay: Jaj, istenem, Mimike, már megint (5)?! Nagyon jól tudja, ami engem illet és az evés nem annyira (6). Kollégák, kolleginák! Akkor lehet (7)! Mimike: Rómeó, maga is (8)! 2. fejezet Baradlay kollégája: És szerintem, mint ahogy mindannyian tudjuk, Baradlay kolléga tökéletesen alkalmatlan arra, hogy egyedül (9) egy osztályt. 3. fejezet Diákok: Tanár úr lesz az ofı? Baradlay: A jelek szerint (10). És a matematikát is én (11). (Az osztály nagy örömmel fogadja a hírt.) Az én szerény személyemnek ilyen nagyon (12)? Ennyire? Tímea: Ennyire. Ennyire utáltuk Lantosnét. 4. fejezet Gyerekek, jobb lenne, ha az osztály esetleg inkább a dolgozatpéldákkal (13). 6. fejezet (Baradlay edzés után meghívja Tímeát egy italra.) Baradlay: Hallotta: a pincér is kedves papájának titulált. Na én ezzel nem akarom (14) az igazi papáját. Nem akarom.(15). Tímea: Hat éves voltam, amikor az apu tılünk végleg.(16) 12. fejezet Baradlay: Baj van a számlával? Tímea édesanyja: Nem, nincs. Baradlay: Kár. Tudja, én mindig szívesen (17).

5 ATTIVITÀ DOPO LA VISIONE DEL FILM Esercizio 1: Figyelje meg a különbözı modális elemek használatát a filmben! 2. fejezet Igazgató: Ha teszerinted pl. a Selmeczi a 4.c-ben még egy pohár vizet sem tud kérni angolul, akkor egyrészt persze meg lehet buktatni. Másrészt viszont fel lehet tenni a kérdést, hogy ki az, aki nem tanította meg arra, hogy tudjon egy pohár vizet kérni. Az angol tanára. És az éppen te vagy. Mimike: Hogy lehetne Selmeczit bármire megtanítani, amikor csak ebben a hónapban pl. 13 igazolatlan napja van. Igazgató: Mimike, te nagyon jól tudod, hogy mi a helyzet Selmeczivel. Illetve a papájával. Mimike: Jól van, nem akartalak felidegesíteni. De talán fel lehetne hívni a Selmeczi papát, finoman. A Selmeczi osztályfınöknıje felhívhatná. Tényleg, hol van Lantosné? Igazgató: Lantosné nincs sehol, és nem is lesz. Lantosné bedobta a törölközıt érettségi elıtt. Úgyhogy nincs más választásom, rá kell bíznom a 4.C-t ifjabb Baradlay Rómeóra. Mimike: Tényleg? Csak bízza rá, Bénike! 3. fejezet Baradlay apja:mi van kisfiam? Mit gubbasztasz itt? El kéne már neked menni néha valahová. Moziba. Megyek én veled! Na de nem nekem kellene mennem veled, hanem valaki másnak. 5.fejezet Baradlay apja: Hívom Dr. Gellert. Ma ágyban maradsz! Baradlay: Értsd meg, ma nem maradhatok itthon! 7. fejezet Baradlay: Mindenki biztosra vette, hogy bővész leszek. Megremegett a kezem a felvételin. Istenkém! Kirúgtak, de aznap vettek fel a TTK-ra. Így tanár lehettem, nem is akárhol, a Bajza Gimnáziumban, a 4.C-ben, és így magát is taníthattam, kedves Tímea. 11. fejezet Tímea: Nem látod, hogy tönkretettél egy embert? Megaláztad! Érted? Apuval ugyanezt csináltad! Tímea anyja: Apádat vagy képes emlegetni? Nem szégyelled magad? 12. fejezet Tímea anyja: Zavarhatok egy pillanatra? Baradlay: Kettıre! Baj van a számlával? Tímea anyja: Nem, nincs. Baradlay: Kár! Tudja, én mindig szívesen Tímea anyja: Hagyjuk a számlákat! Hoztam egy kis becsinált levest. Csirkebecsináltat. Baradlay: Köszönöm, nem. Tímea anyja: Nem szereti? Baradlay: Szeretem, csak minek? Tímea anyja: Hogyhogy minek? Baradlay: Minek enni? Minek élni? Tímea anyja: Maga ezt tanítja a gyerekeknek: hogy minek élni?!

6 Baradlay: Nem, nem. Nem ezt tanítom. Csak néha érzem. Minek élni, ha nincs senki, akinek az ember megfoghatná a kezét, vagy aki megfogná az én kezem Most magán a sor! Alkosson mondatokat a megadott szavakból! Pl. (ı) tanul / sok / kell / iskola / tavaly - Tavaly sokat kellett tanulnia az iskolában. 1. (te) megmond / tud / mennyi / idı? 2. (mi) holnap / felhívhat / Ágnes 3. lehetne / tudakozó / megkérdez / mikor / vonat / Szeged / indul 4. (ti) elmegy / kellene / meglátogat / nagymama / beteg 5. (én) ablak / kinyithat? Esercizio 2: A következı web-oldalon talál egy kritikát errıl a filmrıl (Cserna Hajnal: Ámbár tanár úr ). Olvassa el, majd válaszoljon az alábbi kérdésekre! 1. A kritikaíró szerint miben hasonlít Baradlay Rómeó Shakespeare Rómeójához? 2. Miért reménytelen Rómeó szerelme az Ámbár tanár úr-ban? 3. Mi a kritikaíró véleménye Koltai Róbertrıl? 4. Koltai milyen más filmjeit említi a szöveg? 5. Kik a Júliák az Ámbár tanár úr-ban? 6. Hogyan jellemzi a kritikaíró Kapy Tímeát, a film hısnıjét? 7. Egyetért a kritikaírónak azzal a megállapításával, hogy Ámbár tanár úr alakja nem reális és soha nem is volt az? Miért? (Gondoljon saját tapasztalataira is!) 8. Milyen negatív kritikával illeti a filmet az író? 9. Magyarázza meg a kritikaíró következı kijelentését: nehéz feladat még egy bırt lehúzni a medvérıl! 10. Maga szerint rosszindulatú a kritikaíró? Miért?

7 SOLUZIONI PRIMA DELLA VISIONE DEL FILM Esercizio 2: 1 J, 2 D, 3 F, 4 G, 5 B, 6 I, 7 H, 8 A, 9 C, 10 - E DURANTE LA VISIONE DEL FILM Esercizio 1: A J, B J, C R, D R, E R Esercizio 2: 1 tanítani, 2 látnak, 3 kérdezi, 4 vett részt, 5 készült, 6 illünk össze, 7 venni, 8 vegyen, 9 vezessen, 10 igen, 11 fogom tanítani, 12 örülnek, 13 foglalkozna, 14 megbántani, 15 megbántani, 16 elment, 17 - segítek DOPO LA VISIONE DEL FILM Esercizio 1: 1. Meg tudod mondani, mennyi az idı? / Meg tudod mondani mennyi idı van? 2. Holnap felhívhatnánk Ágnest. 3. Meg lehetne kérdezni a tudakozóban, mikor indul vonat Szegedre. 4. El kellene mennetek meglátogatni a beteg nagymamát. 5. Kinyithatom az ablakot? Esercizio 2: 1. Naívságukban és szenvedélyükben hasonlítanak. 2. Mert szerelmének tárgya, Tímea nem viszonozza. 3. Én-központú: saját magára koncentrál, ill. nem korszerő. 4. Sose halunk meg, Szamba. 5. Mimike, Kapy Tímea és Tímea édesanyja. 6. Mint egy vörös bombázót, aki azonban nem férfivadász: Baradlayt is apjának szeretné Klisékbıl építkezik, illúzióromboló, sok benne a filmet támogató cégeket reklámozó elem. 9. Azokat az archetípusokat, amelyeket a film megpróbál megeleveníteni, a múltban már megformálták jelentıs színészek. İket pedig nehéz utolérni vagy csak utánozni is. 10.

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Részletesebben

Mi több, mint ötven éve vigyázunk rá

Mi több, mint ötven éve vigyázunk rá Mi több, mint ötven éve vigyázunk rá Hogyan sikerült megırizni? Tényleg, hogyan? Eddig ezen nem is gondolkoztunk, hiszen rohannak az évek és egyszer csak azt vettük észre, hogy túl vagyunk az arany lakodalmon.

Részletesebben

Ahol a szivárvány véget ér

Ahol a szivárvány véget ér CECELIA AHERN Ahol a szivárvány véget ér Fordította Morcsányi Júlia A fordítás alapjául szolgáló mű: Cecelia Ahern: Where rainbows end (HarperCollins, London, 2004) ATHENAEUM 2004 by Cecelia Ahern Hungarian

Részletesebben

Amit a szexért meg kell tenni. Horváth Bianka. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Amit a szexért meg kell tenni. Horváth Bianka. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Amit a szexért meg kell tenni Horváth Bianka 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Előszó Felszállok az első vonatra és felejtek. Legalább is próbálom elfelejteni az elmúlt másfél évet... Bár teljesen

Részletesebben

A szerző Európa Napra Könyvkiadónál jutni megjelent könyvei

A szerző Európa Napra Könyvkiadónál jutni megjelent könyvei A szerző Európa Napra Könyvkiadónál jutni megjelent könyvei Részlet a könyvbôl Van benne apa, anya, nagymama, nagyapa, s persze főként egy kisgyerek. Vannak benne helyszínek, ovi, iskola, udvar, határ,

Részletesebben

Ha nincs idıd tanulni

Ha nincs idıd tanulni Ha nincs idıd tanulni Munka és család mellett tanulni nehéz miért várod el mégis magadtól, hogy ezt csak úgy tudd? Egyáltalán nem csoda, hogy nincs idıd a tanulásra. A világ ezer lehetıséget kínál nekünk,

Részletesebben

Kulcsár Tibor A világon élni csak hősként érdemes!

Kulcsár Tibor A világon élni csak hősként érdemes! 1 Kulcsár Tibor A világon élni csak hősként érdemes! 2014 Borítóterv: Pawlik Tamás 2 Tartalom Bevezető... 6 A siker titka... 7 Álom... 7 Vágy... 10 Hit... 12 Célok... 14 A küldetésről... 16 Gyorsítók...

Részletesebben

A hallgatói újság neve és száma, ahol a cikk megjelent: 2015. 04.10. Paletta Online: http://www.palettaonline.hu/lter/jol-csak-a-szivevel-lat-az-ember

A hallgatói újság neve és száma, ahol a cikk megjelent: 2015. 04.10. Paletta Online: http://www.palettaonline.hu/lter/jol-csak-a-szivevel-lat-az-ember Pályázó neve: Ress Alexandra Héla Telefonszáma: +36/30 393 5439 E-mail címe: hela.ress@gmail.com Diákigazolvány száma: 1019928091 Kategória: Riport A cikk címe: Jól csak a szívével lát az ember A hallgatói

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok A mai kazetta a szolgálati ajándékok tanítássorozat utolsó kazettája. Efezus 4:15-16 Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestıl

Részletesebben

Sok nagy vágyam van, de mindig kis lépést lépek

Sok nagy vágyam van, de mindig kis lépést lépek Sok nagy vágyam van, de mindig kis lépést lépek Nguyen Phuong Thaonak hívnak engem. 1968. február 10-én születtem, Vietnamból érkeztem ide, Magyarországra 85 áprilisában. A váci textilüzemben helyeztek

Részletesebben

A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS?

A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS? SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM MŰSZAKI ÉS HUMÁNTUDOMÁNYOK KAR MATEMATIKA-INFORMATIKA TANSZÉK A JÓ ÍRÓK JÓ OLVASÓK- IGAZ-E EZ A SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS TERÜLETÉN IS? KÉSZÍTETTE: TÉMAVEZETŐ TANÁR:

Részletesebben

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók

ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók Márk 16:17-18 Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket őznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost

Részletesebben

AUTÓVAL A CSÚCSRA. Az értékesítés mesterei

AUTÓVAL A CSÚCSRA. Az értékesítés mesterei AUTÓVAL A CSÚCSRA Névjegy Név: K. Botond Életkor: 45 év Üzletág: személygépkocsi-kereskedelem Munkakör: értékesítő Eredményei: cégénél kiérdemelte az Év értékesítője címet a legtöbb új autó eladásával

Részletesebben

egy-egy szót. A két példa két véglet, az egyikben a beszéd mint kellemes élmény, a másikban mint kényszer jelenik

egy-egy szót. A két példa két véglet, az egyikben a beszéd mint kellemes élmény, a másikban mint kényszer jelenik Na de várj csak, a vége az érdekes! Szóval amikor bejött, s megláttuk, hogy olyan, mintha egy úthenger átment volna rajta, mondom Janinak, hogy a mai napnak büdös vége lesz, nem visszük el szárazon a tegnapi

Részletesebben

Mit ér a bölcsészdiploma?

Mit ér a bölcsészdiploma? Szerkesztette: Forgó Melinda - Brenner Koloman - Halmi Eszter - Nyerges Andrea MŰHELY felsô oktatási Mit ér a bölcsészdiploma? szerkesztett kerekasztal-beszélgetés munkaadókkal és munkaerô-közvetítôkkel

Részletesebben

Hogyan légy kitartó a nyelvtanulásban? Bónusz tanulmány

Hogyan légy kitartó a nyelvtanulásban? Bónusz tanulmány Hogyan légy kitartó a nyelvtanulásban? Bónusz tanulmány Az, hogy végre belekezdj valamibe, túlértékelt. Túl sok ember ugrik bele dolgokba mindenféle elkötelezettség nélkül, ami azt eredményezi, hogy értékes

Részletesebben

HASZNÁLTÁL VALAHA KOKAINT EZELİTT?

HASZNÁLTÁL VALAHA KOKAINT EZELİTT? Megjelent: Rolling Stone Magazin, 2009. december 10. Fordította: Ági (1. rész), Rileey (2. rész), Niki (3. rész), http://taylorlautnerweb.com HASZNÁLTÁL VALAHA KOKAINT EZELİTT? Kokaint?! - reagál Taylor

Részletesebben

Anyanyelv, te drága kincs! Kazinczy Ferenc - Nyelvében él a nemzet

Anyanyelv, te drága kincs! Kazinczy Ferenc - Nyelvében él a nemzet Anyanyelv, te drága kincs! Kazinczy Ferenc - Nyelvében él a nemzet Minden népnek, törzsnek, nemzetnek, csoportnak, mely azonos szokásokat, kultúrát, nyelvet vall sajátjának, csak akkor van tartós jövője,

Részletesebben

Kegyes ég, kötözd le A sok gonosz gondolatot, amely Az álmokba furakszik! WILLIAM SHAKESPEARE

Kegyes ég, kötözd le A sok gonosz gondolatot, amely Az álmokba furakszik! WILLIAM SHAKESPEARE Kegyes ég, kötözd le A sok gonosz gondolatot, amely Az álmokba furakszik! WILLIAM SHAKESPEARE I. VALÓSÁG Voltak olyan élményeim, amikor abszolút azt hittem, a valóságban vagyok, aztán egyszer csak felébredtem.

Részletesebben

Szuggesztió 1. eset. - jól, - lehetett volna hosszabb, - most tudtam először ilyen mélyre menni

Szuggesztió 1. eset. - jól, - lehetett volna hosszabb, - most tudtam először ilyen mélyre menni Horváth Éva Szuggesztió 1. eset A testharmónia foglalkozások során a testtartásokat ill. mozgásokat pontosítjuk magyarázatok és a testérzetek segítségével. Gyakorlás közben sok magyarázat hangzik el és

Részletesebben

Lehet félni, de nem ez a dolgunk

Lehet félni, de nem ez a dolgunk Lehet félni, de nem ez a dolgunk Crnkovity Gabriellával, Huszta Dániellel és Mészáros Gáborral Berényi Emõke, Bózsó Izabella, Brenner János és Magó Attila beszélget Bózsó Izabella: A következő egy órában

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Jézus Nevérıl hallunk tanítást. ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Márk 16:14-18 Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányta az ı hitetlenségüket

Részletesebben

BÛNBÁNATI KERESZTÚT fiataloknak

BÛNBÁNATI KERESZTÚT fiataloknak BÛNBÁNATI KERESZTÚT fiataloknak (Récsei Norbert) 1. Jézust halálra ítélik Olyan könnyen ítélkezzünk mások felett, olyan könnyû véleményt formálni valakirõl, anélkül, hogy különösebben törekedtem volna

Részletesebben

RICHARD TEMPLAR. A gyereknevelés. szabálya SCOLAR

RICHARD TEMPLAR. A gyereknevelés. szabálya SCOLAR RICHARD TEMPLAR A gyereknevelés szabálya SCOLAR 62. SZABÁLY Az iskola egy csomag része Tökéletes iskola nem létezik. Szinte kizárt, hogy a több száz szülő, akinek gyermeke a miénkkel egy iskolába jár,

Részletesebben

Jót tenni jó de mi a jó?

Jót tenni jó de mi a jó? Jót tenni jó de mi a jó? Katolikusok felhívása hitük átgondolására Írta Cserháti Mátyás 6725 Szeged Szentháromság u. 75D B. 1. em. 5 cs_matyi@yahoo.com Írásom címe szerint, ha az ember jót akar tenni,

Részletesebben

A változás szabadsága I.

A változás szabadsága I. Hollenda Zsolt A változás szabadsága I. www.tokeleteselet.hu Tartalomjegyzék Előszó... 4 Ki vagyok én, és miért osztom az észt?... 5 Hogyan használd?... 6 Miért vagyunk itt?... 8 Megéri változtatni?...

Részletesebben

Kérdések a könyvbemutatón. (Az alábbi szöveg a könyvbemutatón elhangzottak vázlatos átirata, nem tartalmaz mindent, ami a rendezvényen elhangzott.

Kérdések a könyvbemutatón. (Az alábbi szöveg a könyvbemutatón elhangzottak vázlatos átirata, nem tartalmaz mindent, ami a rendezvényen elhangzott. Kérdések a könyvbemutatón (Az alábbi szöveg a könyvbemutatón elhangzottak vázlatos átirata, nem tartalmaz mindent, ami a rendezvényen elhangzott.) Boér Tamás: Utoljára idén január 12-én ültünk ebben a

Részletesebben

A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ

A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ Forrás: eq_focus_1_20080306.mp3 A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ Jó. Tehát szolgáltatási folyamaton haladunk keresztül, néhány területet mi meghatároztunk, amiről majd szó lesz,

Részletesebben

ORAVECZ NÓRA - ENGEDD EL, ÉS A TIÉD

ORAVECZ NÓRA - ENGEDD EL, ÉS A TIÉD ORAVECZ NÓRA - ENGEDD EL, ÉS A TIÉD Ragaszkodni, na azt tudunk. Van, hogy foggal-körömmel, közben meg észre sem vesszük, hogy pont ezzel adjuk meg neki a végső döfést. Mármint az álmainknak. Én megtettem.

Részletesebben