VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye."

Átírás

1 Szám: 14/19-12/2011 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése február 24- i ülésére Tárgy: Veszprém megye környezetvédelmi programja Előterjesztő: Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Előkészítő: Athanassoff Ibolya környezetvédelmi referens Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági és Területrendezési Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (továbbiakban: tv.) V. fejezet 48/B. (4) bekezdése szerint a területi környezetvédelmi programot ide tartozik a megyei program is szükség szerint, de legalább a Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) megújítását, illetve felülvizsgálatát követően felül kell vizsgálni. Az NKP t az Országgyűlés a 96/2009. (XII. 9.) sz. határozatával elfogadta. A jogszabálynak a Veszprém Megyei Önkormányzat eleget tett, a megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálatának elvégzésére a Progressio Mérnöki Iroda Kft.-vel április 19.-én szerződést kötött. A szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza a program elkészítésére vonatkozó ütemtervet, mely előkészítő, tervezési és elfogadási fázisból áll. Az előkészítő fázisban a megrendelői adatszolgáltatás, a tervező részéről az adatok beszerzése, az egyeztetések, a helyzetértékelés összeállítása, dokumentálása történt. A tervezési fázisban a helyzetértékelés alapján elkészült a program rész, mely tartalmazza a helyzetértékelés rövidített változatát, a 2006-ban kitűzött célok teljesülésének mértékét, a környezetvédelmi célokat, programokat. A Gazdasági és Területrendezési Bizottság szeptember 13.-i ülésén tárgyalta az egyeztetési terveket. A bizottság a 75/2010. (IX. 13.) határozatában foglalt kiegészítésekkel elfogadta az egyeztetési dokumentációkat, melyeket a tervező kiegészített a bizottság javaslata alapján. Ezt követően széleskörű társadalmi egyeztetést kellett lefolytatni. Az elnök úr megküldte az egyeztetési dokumentációkat a hatóságoknak, valamint a települési önkormányzatokat levélben értesítette a dokumentáció elkészüléséről október 15-én. A terveket feltettük a megyei önkormányzat honlapjára a "Zöld oldal/környezetvédelem/környezetvédelmi program felülvizsgálata" menüpontba, valamint megyei lapban közzétett hirdetményben tájékoztattuk a lakosságot és a civil szervezeteket a véleményadási lehetőségről. Az egyeztetési eljárás keretében a szakhatóságok, a települési önkormányzatok, a lakosság, a civil szervezetek 60 napon belül küldhették meg véleményüket. A papír alapú tervdokumentáció tanulmányozható volt a hivatalban. A december 20-i határidőig 7 hatóság és 4 önkormányzat részéről érkezett vélemény a megyei önkormányzat hivatalához. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal a vélemények egyeztetése miatt külön tárgyalásokra került sor januárban. A véleményekre adott tervezői választ az előterjesztésemhez mellékelem. A beérkezett vélemények a mellékelt táblázatban kivonatosan jelennek meg, azok eredeti példánya a hivatal Vagyongazdálkodási, Főépítészi és Beruházási Irodájában tekinthetőek meg. Az elfogadási fázisban a terv a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény IV. fejezet 46. (2) bekezdés a) pont alapján kerül megyei közgyűlési jóváhagyásra. A közgyűlés véleménye alapján a tervező átdolgozza tervet, majd dokumentálja a program elfogadott változatát, melyet közzéteszünk a megye honlapján, valamint megküldjük az érintettek részére. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy Veszprém megye környezetvédelmi programja dokumentációját elfogadni szíveskedjenek a vélemények és az arra adott tervezői válaszok szerinti átdolgozással. 2

3 Melléklet: 1. sz. melléklet: CD (1. Helyzetértékelés + mellékletek, 2. Veszprém megye környezetvédelmi programja ) A helyzetértékelés valamint a program - mely tartalmazza a helyzetértékelés rövidített változatát, a 2006-ban kitűzött célok teljesülésének mértékét, a közötti időszakra vonatkozó környezetvédelmi célokat, programokat - nyomtatott formában megtekinthető a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Vagyongazdálkodási, Főépítészi és Beruházási Irodájában. 2. sz. melléklet: A véleményekre adott tervezői válasz Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a következő határozati javaslat elfogadását:./2011. (II. 24.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Veszprém megye környezetvédelmi programja tárgyú előterjesztést, a közgyűlés a környezetvédelmi programot jóváhagyja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megyei környezetvédelmi program elfogadásáról értesítse a települési önkormányzatokat és az érintett hatóságokat. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Határidő: Veszprém, február 8. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke 3

4 Az önkormányzati véleményekre adott tervezői válaszok 2. sz. melléklet Település Beérkezés dátuma Észrevétel Eltérés oka Tennivalók Elvégzett javítás Adorjánháza Bakonykoppány A tervet elfogadta Bakonyszücs A tervet elfogadta Balatonederics A tervet elfogadta Balatonfűzfő A tervet elfogadta 8. sz. melléklet adatsorai nem alkalmasak a konkrét beavatkozásra A Program leadásakor még nem történt meg a vörösiszap katasztrófa A tervező a 8-as melléklet alapján nem tudta beazonosítani a problémát. A 8. mellékletben nem szerepel "Öreghegy" kifejezés Balatonkenese Balatonkenese nem nagyközség, hanem város, javítani szükséges a 9. és 10. mellékeltben II. kötet A-15. táblázat Balatonkenesei-tátorjános TT ben törölve A Tervezők figyelmét a városi rangra kerülés elkerülte II. kötet A-15. táblázat Balatonkenesei-tátorjános TTadatszolgáltató: BFNP A mellékletek a kérésnek megfelelően javítandók A mellékletek javításra kerültek. II: kötet A 52-A54 táblázatokban szereplő adatok aktualizálása szükséges az elkerülő út megépítése utáni adatokkal Bazsi A tervet elfogadta Berhida A tervet elfogadta Borzavár A tervet elfogadta Csopak A tervet elfogadta Csögle Dáka A tervet elfogadta Egeralja Gógánfa A tervet elfogadta Hárskút A tervet elfogadta ÁKMI által rendelkezésünkre bocsátott forgalomszámlálási adatok alapján történt a zajszámítás, nem rendelkezünk frissebb adatokkal A Program leadásakor még nem történt meg a vörösiszap katasztrófa A Program leadásakor még nem történt meg a vörösiszap katasztrófa

5 Település Beérkezés dátuma Észrevétel Eltérés oka Tennivalók Elvégzett javítás Hegyesd Herend Hegyesd I. dolomitbánya bezárását kezdeményezte az Önkormányzat, de a Felügyelőség nem adta meg a szakhatósági hozzájárulását. További rekultiválási előírásokat támaszt, melyet gazdasági okokból az Önkormányzat nem A megadott információkról a tud teljesíteni. Monostorapáti és tervezőnek nem volt tudomása Hegyesd között található a kb. 90 ha nagyságú horgásztó, árvízvédelmi szerepe van. Szabályozni kell a megengedhető vízszintet, ellenkező esetben Hegyesd települést árvíz veszélyezteti Záportározók megvalósítása kiemelten fontos feladat Zajterhelés csökkentése érdekében zajvédő fal ill. védőerdő sáv telepítése javasolt a közútfejlesztésekkel és a vasútfejlesztésekkel egyidőben Királyszentistván A tervet elfogadta Kolontár Kerüljön megjelenítésre az inert hulladék elhelyezésének, lerakásának megtiltása válogatlan, feldolgozatlan formában, csak szelektíven feldolgozott formában kerülhessen lerakásra. Kővágóörs Jelenjen meg a célok között Pálköve településrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, a Kékkúti Ásványvíz üzemhez vezető elkerülő út megépítése, belvíz és csapadékvíz elvezetés megoldása Általánosságban a programok között szerepel A zajvédő fal létesítése nagy beruházás, nem tartozik a megyei önkormányzat feladatkörébe Az inert hulladékok legtöbbször EWC kódon kerülnek begyűjtésre. A válogatás elvégzésére a hulladékkezelést végző szervezetnek nincs anyagi fedezete A célok általánoságban szerepelnek, egy-egy település konkrét problémáinak részletezése a települési környezetvédelmi program része Beépítendő a dokumentumba Részletezés szükséges a programoknál Erdőktelepítés szükségességét kirészletezni a Programoknál A javaslatot a tervező támogatja, a dokumentumba beépítendő A javaslat a dokumentumba beépítésre került

6 Település Beérkezés dátuma Észrevétel Eltérés oka Tennivalók Elvégzett javítás Kup A tervet elfogadta Külsővat Lovas A tervet elfogadta Márkó A tervet elfogadta Mencshely A tervet elfogadta Monostorapáti A tervet elfogadta Nagyesztergár A tervet elfogadta Nagyvázsony A tervet elfogadta Nemesszalók A tervet elfogadta Nóráp A tervet elfogadta A Program leadásakor még nem történt meg a vörösiszap katasztrófa Ősi Várpalota területén térségi jelentőségű hulladéklerakó hely létesítését célként feltüntetni Várpalota területén lerakó kialakítást az érvényben levő Megyei Területrendezési Terv nem tartalmazza. A lerakó helyét a módosításra kerülő Megyei Területrendezési Terv tartalmazza. A Területi Hulladékgazdálkodási tervvel nem lesz összhangba, sem az EU Hulladékgazdálkodási rendszerekkel. Nem került beépítésre. Pápa A dokumentációból nem derül ki, honnan szerezték be az adatokat A helyzetértékeléshez célszerű lenne felkeresni a területen működő hatóságokat, szolgáltatókat, ipari tevékenységet végzőket adatszolgáltatás érdekében A dokumentációba minden esetben feltüntetésre került az adatok forrása, nem egyértelmű, mire gondol a véleményező Az elhúzódó adatszolgáltatás miatt a tervező nem látta szükségesnek évi adatszolgáltatás miatt szerteágazó szolgáltatói kört megkeresni, a évi adatok pedig még az ipari tevékenységet végző vállaltoknál sem kerültek feldogozásra

7 Település Beérkezés dátuma Észrevétel Eltérés oka Tennivalók Elvégzett javítás Pápa I. kötet 17. oldalán A-4 táblázat szerint Pápán a Fő u. 12. és a Tompa M. u. 2. szám alatt működik NO2-ra vonatkozó manuális állomás. A véleményező szerint a Fő u. 12 és a Vajda ltp-en található állomás Az A-4 táblázat nem Pápa városban jelenleg működő manuális mérőállomást mutatja, hanem a mérőállomásokon az elmúlt csaknem 10 évben előforduló határérték túllépéseket. Az adott táblázatban a évi határérték túllépés látható, amikor még működött Pápán a Tompa M. u-i mérőállomás Zajvédelmi fejezet kiegészítésa az ipari és szórakoztató létesítményektől származó zajterhelés vizsgálatával Környezeti nevelés fontosságát kihangsóúlyozni Pápakovácsi A tervet elfogadta Ipari zaj: A.II.3.2. fejezet - általában az Önkormányzatok által részltesen szabályozva van. Szórakoztató létesítmények: A.II.3.3. fejezet INT-4 program; C-18. táblázat Pétfürdő A településen problémát okoznak a pozitívvá vált karsztkutak, valamint a csapadékos időjárás miatt a felszíni vizek elvezetése. Pusztamiske A tervet elfogadta Sümegprága A tervet elfogadta Szentgál A tervet elfogadta Tés A tervet elfogadta Ugod A tervet elfogadta A problémáról a tervezőnek nem volt tudomása Az információk beépítése szükséges a dokumentumba A dokumentáció kiegészítésre került a megadott információkkal Várpalota Inotai erőmű helyén erőmű létesítésének tervét, valamint Várpalota területén térségi jelentőségű hulladéklerakó hely létesítését célként feltüntetni. Erőmű létesítéséről a tervezőnek nem volt tudomása. Várpalota területén lerakó kialakítást az érvényben levő Megyei Területrendezési Terv nem tartalmazza. A lerakó helyét a módosításra kerülő Megyei Területrendezési Terv tartalmazza. A Területi Hulladékgazdálkodási tervvel nem lesz összhangba, sem az EU Hulladékgazdálkodási rendszerekkel. Nem került beépítésre. Vászoly A tervet elfogadta

8 Település Beérkezés dátuma Észrevétel Eltérés oka Tennivalók Elvégzett javítás Élővilág-Zirci Arborétum rekonstrukciója, Tihanyi Levendula ház látogatóközpont A megadott információkról a kialakítása, élőhely- és tervezőnek nem volt tudomása fajmegőrzés, helyreállítás a Kelet- Bakony területén c projekt megvalósulása folyamatban Beépítendő a dokumentumba Veszprém old a veszprémi lerakó még működik. Hulladékgazdálkodási rendszerek bemutatása szükséges. OHT említése Alternatív energiaforrásokbiomassza és szélerőműveken kívül egyéb alternatív energiaforrások megemlítése Az OHT még nincs elfogadva!!! A Területrendezési terv módosításával összhangban készítette el a tervező az alternatív energiaforrások fejezetrészt Egyéb: Adatok frissítése évi adatokra Az elhúzódó adatszolgáltatás miatt a tervező nem látta szükségesnek évi adatszolgáltatás érdekében szerteágazó szolgáltatói kört megkeresni, a évi adatok pedig még az ipari tevékenységet végző vállaltoknál sem kerültek feldogozásra. Az egészségvédelmi fejezet adatai az Önkormányzati beszámolóból származnak II: kötet-lev-2: allergén növény gyérítése vonatkozásában külterületen a MSZH az eljáró hatóság Beépítendő a dokumentumba

9 Település Beérkezés dátuma Észrevétel Eltérés oka Tennivalók Elvégzett javítás A nem teljesülés általános indoka a pénzügyi erőforrás hiánya, ami rögzítésre is került. Ahol a Veszprém későbbiek során a megvalósítás nem 2006-ban kitűzött célok nem tervezett, ott jelölésre került. Egyéb teljesítésének indokai, tervezett esetekben az új célok programok - határideje, felelősei közé felvételre került. településenként Településenkénti felelős kijelölése sem a tervező, sem pedig a Megyei Önkormányzat jogkörébe nem tartozik -

10 A hatósági véleményekre adott tervezői válaszok Véleményező megnevezése Beérkezés dátuma Észrevétel Eltérés oka Tennivaló Elvégzett javítás Veszprém Megyei Földhivatal A tervhez hozzájárul Észak-dunántúli KTVF Zajvédelem: Jogszabályi háttér melléklet kiegészítendő a 284/2007 (X. 29) Korm-rendelettel Az adott jogszabály feltüntetése elkerülte a tervezők figyelmét A szöveges melléklet kiegészítése szükséges Nyugat-dunántúli KTVF A vörösiszap-katasztrófa sújtotta Marcal-folyó rehabilitációjával való kiegészítés szükséges A Program leadásakor még nem történt meg a vörösiszap katasztrófa Beépítésre került, hogy újra kell értékelni a károsodott vízfolyások állapotát (A.I.2.4 fejezet) Veszprém Megyei Mezőgazdasági Talajvédelmi szempontból szükséges a hegy- és dombvidéki mezőgazdasági művelésű területeken a meglévő Észrevétel beépítése szükséges a Szakigazgatási Hivatal Növény- és Program C.II.2. fejezet foglalkozik a témakörrel csapadékvíz-elvezető rendszer állapotfelmérésének, karbantartásának és esetleges bővítésének hangsúlyozása. C.II.2. fejezetbe Talajvédelmi Igazgatóság ÁNTSZ KDT KTVF A tervet elfogadja A Felszín alatti vizek fejezet A víztesteket felsoroló táblázatok (A-20., 22., 26., 29.) javításra szorulnak. Az alegységekhez kapcsolódóan többnyire hiányoznak víztestek, de előfordul olyan is, hogy nem az alegységhez tartozó víztest szerepel a táblázatban. - A Marcal alegységre és a Bakony-ér és Concó alegységre vonatkozó felszín alatt vízkivételek táblázata hiányzik. A többi alegységnél szerepeltetett táblázatok (A-23. és 27.) többségében nem a Veszprém megyére, hanem a teljes felszín alatti víztestre vonatkozó adatokat tartalmazzák. - Több helyen szerepel a Marcali alegység elnevezés a Marcal alegység helyett. - A Bakony-ér és Concó alegységre vonatkozó A-29. és A-30. számú táblázatok Balaton közvetlen alegységhez tartozó..." felirattal vannak ellátva. - A felszínalatti ivóvízbázisokat bemutató táblázatok hiányosak, nem tartalmaznak minden 50 főnél több személyt ellátó, illetve 10 m3/nap feletti termelésű vízbázist. - A felszínalatti vízbázisokat tartalmazó táblázatban szükséges volna szerepeltetni a csak hidrogeológiai védőidommal rendelkezőket is. A víztesteket felsoroló táblázatok (A-20., 22., 26., 29.) javításra szorulnak. Az alegységekhez kapcsolódóan többnyire hiányoznak víztestek, de előfordul olyan is, hogy nem az alegységhez tartozó víztest szerepel a táblázatban. - A Marcal alegységre és a Bakony-ér és Concó alegységre vonatkozó felszín alatt vízkivételek táblázata hiányzik. A többi alegységnél szerepeltetett táblázatok (A-23. és 27.) többségében nem a Veszprém megyére, hanem a teljes felszín alatti víztestre vonatkozó adatokat tartalmazzák. - Több helyen szerepel a Marcali alegység elnevezés a Marcal alegység helyett. - A Bakony-ér és Concó alegységre vonatkozó A-29. és A-30. számú táblázatok Balaton közvetlen alegységhez tartozó..." felirattal vannak ellátva. - A felszínalatti ivóvízbázisokat bemutató táblázatok hiányosak, nem tartalmaznak minden 50 főnél több személyt ellátó, illetve 10 m3/nap feletti termelésű vízbázist. - A felszínalatti vízbázisokat tartalmazó táblázatban szükséges volna szerepeltetni a csak hidrogeológiai védőidommal rendelkezőket is. A vízgyűjtő gazdálkodási tervek 2007-es adatokkal készültek, nem történt adatkérés a VIZIG-től. Javítás szükséges Az üzemelő vízbázis definíciója a 49. oldalon megfogalmazottak alapján: feladata jelenleg a közüzemi vízellátás biztosítása". Ez nem vonatkozik minden felsorolt vízbázisra pl. Balatonalmádi Ferenc-forrás évek óta üzemen kívüli A vízgyűjtő gazdálkodási tervek 2007-es adatokkal készültek. Javítás szükséges létesítmény, Nemesvámos MH laktanya vízbázisából vízkivétel nincs, Ösküi vízbázist felhagyták. A felszínalatti vízbázisok külső és hidrogeológiai védőterületeire, védőidomaira vonatkozó információk sok helyen nem felelnek meg a dokumentáció készítésének időpontjában (2010. május július) érvényes állapotnak. - Az ásvány-és gyógyvizek, termálvizek felsorolása, jellemzése hiányos. - A fejezet nem tesz kísérletet a vízbázisok, víztestek vízminőségi jellemzésére. A felszínalatti vízbázisok külső és hidrogeológiai védőterületeire, védőidomaira vonatkozó információk sok helyen nem felelnek meg a dokumentáció készítésének időpontjában (2010. május július) érvényes állapotnak. - Az ásvány-és gyógyvizek, termálvizek felsorolása, jellemzése hiányos. A vízgyűjtő gazdálkodási tervek 2007-es adatokkal készültek, nem történt adatkérés a VIZIG-től. A VIZIG-től, és az OGYFI-től történő adatkérés után javítás szükséges Külön fejezet tartalmazza a felszín alatti víztestek bemutatását, és vízminőségi jellemzését. Vízbázisok, víztestek vízminőségi jellemzését a A.I.2.4 fejezet tartalmazza. -

11 A hatósági véleményekre adott tervezői válaszok Véleményező megnevezése Beérkezés dátuma Észrevétel Eltérés oka Tennivaló Elvégzett javítás A.L2.2 Felszíni vizek fejezet - Javasoljuk az alábbi logikai sorrend betartását alegységi bontásban: - vízfolyás víztestek (célszerű a kapcsolódó táblázatban az összes vízfolyást felsorolni függetlenül attól, hogy erősen módosított, vagy mesterséges), érdemes lenne a jelentősebb vízfolyásokról rövid jellemzést adni, - erősen módosított, illetve mesterséges vízfolyás víztestek, - állóvíz víztestek, - erősen módosított, illetve mesterséges állóvíz víztestek, - felszíni vízből történő vízkivételek, - védelem alatt álló ivóvízkivételek védőterületei, felszíni ivóvízbázisok. - Bizonyos fogalmak megfogalmazásai pontatlanok p1. vízfolyás/állóvíz jellegű erősen módosított víztest. - A fejezet táblázatai alapvetően pontatlanok p1. az A-34. táblázatban az Eger-víz hiányzik a felsorolásból, a többi esetben olyan víztestek is szerepelnek, melyek nem Veszprém megyében találhatók. - A Marcal alegységnél a víztestek típusát bemutató táblázat nem VKI szerint írja le a víztest típusokat. (A többi alegységnél viszont igen.) - A fentieket figyelembe véve a további részeket is javítani szükséges. - A fejezetben az ivóvízkivételek pontosításra szorulnak a felszíni vízbázisok számának tekintetében. - A fejezetben a felszíni vízből történő ipari vízkivételek adatai pontosításra szorulnak p1. a korábbi NITROKÉMIA 2000 Zrt. vízkivételi művének jelenlegi üzemeltetője ill. a NITROGÉNMŰVEK által évben ténylegesen kiemelt vízmennyiségek vonatkozásában. - A fejezetben a felszíni vízből történő mezőgazdasági és öntözési célú vízkivételei is pontosításra szorulnak, a évi engedélyezett vízmennyiségek, vízhasználatok helye pontosításával. A vízgyűjtő gazdálkodási tervek 2007-es adatokkal készültek. Javítás szükséges KDT KTVF A.L2.3. Vizeket érő terhelések fejezet - Az alfejezetek számozása hibás. - A Kommunális szennyvíz" fejezetrészben a bemutatott jelentős közüzemi szennyvíztisztító telepekkel kapcsolatban javítandó: a 3. helyen említett badacsonytördemici szennyvíztisztító telepre vonatkozó bekezdés nem megfelelő. A szennyvíztisztító telep Nemesgulácson van és a hivatkozott kapcsolódó 4 település helyett 5 db kapcsolódik. A teljes rendszert az alábbi települések alkotják: Nemesgulács, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Szigliget, Ábrahámhegy, Balatonrendes, Káptalantóti, Kékkút és Kisapáti, melyek mindegyike Veszprém megyében található. az 5. helyen említett várpalotai szennyvíztisztító telep kapacitása hibás. Helyesen: LE a 13. helyen említett pápai szennyvíztisztító telep kapacitása hibás. Helyesen: m3/d, LE a 17. helyen említett Bakonybél szennyvíztisztító telepnél kérjük feltüntetni a befogadó Gerence patakot - A 84. oldalon említett A-35 táblázat helyett az A-39 táblázat tartalmazza a szennyvízcsatorna hálózat kimutatást. - A megye jelentős térségi szennyvíztisztító telepeinek felsorolását javasoljuk kiegészíteni az alábbiakkal: Béb szennyvíztisztító telep Dudar szennyvíztisztító telep Királyszentistván szennyvíztisztító telep Kup szennyvíztisztító telep Nemesszalók szennyvíztisztító telep Hegyesd szennyvíztisztító telep - Szerepel a felsorolásban, de nem térségi szennyvíztisztító telep: Zánka Ifjúsági Centrum szennyvíztisztító telep Borzavár szennyvíztisztító telep Devecser szennyvíztisztító telep Bakonybél szennyvíztisztító telep A tevezőnek nem volt tudomása az információról Javítás szükséges A javasolt javítások az A.I.2.3. fejezetben Megjegyezzük továbbá, hogy Sümeg, Sümegprága, Bazsi településeknek egy közös szennyvíztisztító telepe van, az ez irányú megfogalmazás félreértésre adhat okot. - Az Ipari szennyvíz" fejezetrész teljes terjedelmében pontosításra szorul, az egyes üzemek által évben, a felszíni vízbe ténylegesen bevezetett szennyvizek mennyiségi adataival, valamint az érvényben lévő üzemeltetési engedélyek jelenlegi adataival (új engedélyes, módosult műszaki, engedélyezett mennyiségi adatok stb.). - A MAL Zrt. Inotai Alukohó elnevezésű üzem már nem létezik, INOTAL Kft. néven működik tovább. Kérjük javítani. - Az Ipari hulladéklerakók" fejezetrész több helyen javításra szorul. 5 db lerakó került említésre, de csak 4 db lett konkrétan megnevezve. Befejezetlenül maradt a fejezetrész bevezető mondata úgymint A következőkben Veszprém megye legnagyobb veszélyes hulladéklerakó. Itt is javítandó a MAL Zrt. neve (várpalotai lerakó). A vízgyűjtő gazdálkodási tervek 2007-es adatokkal készültek. Javítás szükséges Javításra kerültek az észrevételek a megfelelő fejezetekben - A fejezetben a talajszennyezéssel összefüggő szennyezőforrásokról szóló alfejezet ipari eredetű talaj és talajvíz Az adatszolgáltatás keretében csak a talajszennyezéssel kapcsolatos szennyeződésekről számol be, figyelmen kívül hagyva a karsztvizet érintő szennyeződéseket p1. volt Bakony Művek kármentesítésről kptak a tervezők adatokat telephelye, Veszprém terüle A fejezet kiegészítése szükséges a BFNP bemutatásával, védett ásványokkal A fejezet kiegészítésre, illetve javításra került az előírtaknak megfelelően

12 A hatósági véleményekre adott tervezői válaszok Véleményező megnevezése KDT KTVF Balaton-felvidéki Nemzeti Park Beérkezés dátuma Észrevétel Eltérés oka Tennivaló Elvégzett javítás - A vörösiszap katasztrófa miatt más értelmezést nyert a MAL Zrt. Ajkai telephely tevékenysége, a vörösiszap kazetták, mint nem veszélyes hulladéktárolók" megléte ill. az a megállapítás, hogy Napjainkra mind az Ajkai Timföldgyár, mind Ajka város szennyv A.IL2.5. Települési folyékony hulladék fejezet - A fejezetben említett települési szennyvíziszap termelők száma a nyilvántartásunk szerinti adattól eltérő, kérjük ennek felülvizsgálatát, szükség szerinti egyeztetését. A Program leadásakor még nem történt meg a vörösiszap katasztrófa HIR adatbázisból vettük az adatokat - A katasztrófáról összefoglalás beépytése szükséges Javítani szükséges a dokumentáció II. kötetének A, fejezetében leírtakat is a fenti észrevételeknek megfelelően. A Program kötetben összefoglalva megtalálható az alapállapot. Javítás szükséges Javításra kerültek. A dokumentáció Vízrajz és vízbázisok térképmelléklete pontosításra szorul. A dokumentáció II. kötetének B, fejezetében leírtakhoz az alábbi megjegyzést tesszük: A oldalán bemutatott B-1 táblázatban az ivóvíz-minőség javítási programban érintett települések névsora teljes. Azonban a megjelölt intézkedések az alábbi helyeken nem megfelelőek: 3. Békás- nem valósult meg és a közeljövőben nem is tervezik 8. Hidegkút- nem Hidegkúttal, hanem Tótvázsonnyal együtt 13. Kemeneshőgyész- nem a Kerta gesztorsága alatt beadott pályázatban, hanem a Pápai Vízmű által beadott pályázatban szerepel Az alábbi településeknél az intézkedésre vonatkozó részt kérjük aktualizálni: a Pápai Vízmű által 2010-ben ismét benyújtott KEOP pályázat elbírálása folyamatban van. 13. Kemeneshőgyész 16. Magyargencs 17. Marcalgergelyi 24. Vinár A tájak bemutatásához nagyobb mértékben kellett volna használni a Magyarország Kistáj Katasztere szakirodalmat. A tájak gazdaságát részletesebben kellett volna bemutatni Növényvilág fejezetrész elfogadva Állatvilág részletesebb bemutatása szükséges, a fejezet átdolgozása javasolt. Javasolt a kapcsolatfelvétel a Bakonyi Természettudományi Múzeummal A.I.4.3. felezet A fejezet felépítése nem átgondolt, sok a zavaros rész. Feltűnően sok hibát tartalmaz, néhány ezek közül: BfNP területe (helyesen ha) Veszprém megyében csak 2 TK van. Veszprém megyében csak 20 TT van. Egyébként ezt a A-57. táblázat jól is mutatja. A helyi jelentőségű védett természeti területek száma viszont biztosan több (kb. 50). Fogalomzavar: helyi és országos jelentőségű védett természeti területek léteznek. Teljesen rossz: A helyi természeti védelem alatt álló területeken kívül országosan védett természetvédelmi területek is találhatók a megyében." Ebben a fejezetben külön kiemelésre kerültek p1. az ex lege védett források, noha alfejezetben külön szó van a védett természeti területekről. Az egész fejezetben nincs különösebb említés a nemzetközi jelentőségű területekről (p1. Ramsari terület, Európa Diplomás Terület) kivéve a Natura 2000 területeket. A vonatkozó térképen gyakorlatilag nem láthatók a védett területek határai. Nincs szó a Nemzeti Ökológiai Hálózatról vagy éppen a Magas Természeti Értékű Területekről (korábban ÉTT). Térképfedvényeink nem a 2010-es állapotot tükrözték. Adatszolgáltatás keretében meg kell kérni a VIZIG friss térképfegvényeit. A katasztrófáról összefoglalóan az A.III.3. pontban írtunk. Javítás nem történt, a fejezetben szerepel hogy a HIR adatbázisból nyertük ki az adatokat. Adatszolgáltatás keretében megkértük a VIZIG friss térképfedvényeit es ÁNTSZ adatsor állt rendelkezésre A táblázat javítása szükséges A táblázat javítása megtörtént a javasoltak szerint. A Kistáj kataszter szerint Veszprém megye települései 26 kistájba sorolhatók be. A tervezők nem tartották jó megoldásnak, ha minden kistáj részletesen bemutatásra kerül, figyelembe véve, hogy van olyan kistáj is, amelybe 1 vagy két település tartozik. A tájak gazdaságának részletezése nem tartozik a tájhasználat fejezetrészhez A hivatalos honlapok szakmailag nem megfelelő tartalma Adatok forrása: Önkormányzat beszámoló A véleményező által "Fogalomzavar"-ként megjelölt megfogalmazás helytelen, az adott mondatrészben szócsere történt, mit ahogy később ez a véleményben szerepel is (9. old) Táji értékek részletezése kistájakra bontva a Kistáj kataszter alapján Kistájak szerinti részletes bemutatás mellékletként Nemzeti Parkkal történt egyeztetés alapján Veszprém Veszprém megye monográfiája kötet alapján megye monográfiája átszerkesztve szakirodalomban leírtak alapján átdolgozás szükséges A fejezetet megbontani: helyi, országos és nemzetközi jelentőségű fejezetrészre, kitérni a Ramsari területre ill Európa A fejezet átdolgozásra került Diplomás területre Térképet javítani Adatokat pontosítani A I. fejezet A fejezet fő hibája, hogy a Natura 2000 területeket ORSZÁGOS TERMÉSZETI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉRTÉKEK" címszó alá sorolja, holott ez egy EU jelentőségű határokon átnyúló hálózat. Általunk ismeretlen koncepció alapján részletes adatok csak a madárvédelmi területekről vannak, az természet megőrzésiekről A véleményező valószínűsíthetően nem a teljes dokumentumot olvashata. nincsenek. Gyakorlatilag semmilyen leírás nincs az országos jelentőségű védett természeti területekről és a már A NATURA SCI területek részletezése a 8. mellékletben található, 35 említett forrásokon kívül az egyéb ex lege védett területekről. Nincs szó semmilyen formában a védett fajokról, a oldalas leírás. Az ex lege védett területek összefoglalását szintén védett ásványokról, stb. Nem tűnik ki milyen koncepció alapján kerültek ide az állami erdőgazdaságok (egyébként 3 tartalmazza a dokumentum. A tervező nem kívánja részletesen bemutatni van a megyében a HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. is érintett) és miért nem került ide leírással a BfNPI. az 1580 forrást, barlangokat ill. egyéb ex lege területeket Javaslom ennek az alfejezetnek a szétválasztását (pl. hazai védettek és nemzetközi jelentőségűek) és újbóli megírását. Az teljes természetvédelem" fejezet újbóli átgondolásra és megírásra szorul. A fejezet kiegészítése szükséges a BFNP bemutatásával, védett ásványokkal A fejezet átdolgozásra került

13 A hatósági véleményekre adott tervezői válaszok Véleményező megnevezése Beérkezés dátuma Észrevétel Eltérés oka Tennivaló Elvégzett javítás A fejezetre itt is vonatkoznak a fentiekben leírtak! B.V. 1. és 2. fejezetek Ezek a részek gyakorlatilag a BfNPI által megadottakat tartalmazzák. Sajnos a Veszprém Megyei Önkormányzat csak a évről kért adatokat (a beszámolóhoz), így nem áll fenn, hogy mi történt ebben a tárgyban a évtől. Az adatok csak a évre vonatkoznak, noha volt védetté nyilvánítás 2007-ben (p1. Sümegi Fehér kövek A évben kitűzött célok felülvizsgálata volt a Tervezők feladata. A TT). Következésképpen a 2006-tól kezdődő értékelést nem lehet lefedni a évre vonatkozó adatok leírásával. célok teljesülésének vizsgálata megtörtént, a B fejezet tartalmazta Álláspontunk szerint ez a fejezet átdolgozandó, a korábbi évek eredményeit is. A BfNPI korábbi évekre vonatkozó éves jelentései részben elérhetőek a hnp://www.bfnp.hii/magyar /oldalak/ielentesektervek osszefoglalok/ címen, részben digitálisan beszerezhetők. C.II.4. fejezet Álláspontunk szerint az itt leírtak nagyobb részének megvalósítása nem a Megyei Önkormányzat kompetenciája és a megvalósulás a legtöbb esetben nem rajta múlik. Igaz, az 1. számú mellékletben található táblázat foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, de csak érintőlegesen. Érdemes lett volna esetleg átvenni a Nemzeti Környezetvédelmi Program tematikáját és a célokat e mentén felfűzni a kompetenciák tisztázása mellett. Egyéb szervezetek tevékenysége, terveik szerepeltetése megfontolandó, de Több esetben visszaköszönnek a BfNPI 6 éves koncepciójában leírtak, amelyek azonban kimondottan a BfNPI le kell szögezni, hogy nem a megyei tervet kell megfeleltetni az alsóbb feladat- és hatáskörében megvalósítható célok összessége. Amennyiben viszont valóban csak a területre, azaz szintű terveknek, hanem fordítva Veszprém megyére helyezzük a hangsúlyt, akkor álláspontom szerint ebben a témában ( élővilág") mások is (pl. gazdálkodók, NGO-k, önkormányzatok) fognak tevékenykedni, azaz az ő terveik szerepeltetése sem lenne haszontalan. Egyébként az élővilág" cím kimondottan megtévesztő lehet, hiszen nem csak élő természeti értékekről van szó. A megyei önkormányzattal, és a Az egyeztetés, a tárgyalás a megtörtént, a kiegészítés a Balaton-felvidéki Nemzeti Park tervbe beépítésre került. Igazgatósággal egyeztetni Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Erdészeti szakkérdések A környezetvédelmi program semmilyen iránymutatást nem ad az erdőkre vonatkozóan. Szükséges lenne legalább annak kifejtése, hogy az erdők védelmi és közjóléti funkciójának erősítése indokolt a térségben. A program meg se említi az erdőtelepítést, mint lehetőséget, eszközt a környezeti elemek javítására, holott az erdészeti hatóság már többször készített szakanyagot Veszprém megye erdőtelepítési lehetőségeiről. Javasoljuk a vizsgálatok és megállapítások kiegészítését. Szót kellene ejteni a körzeti erdőtervezésben való önkormányzati részvételről is, ahol az önkormányzatoknak többek között lehetősége van p1. településvédelmi erdők kijelölésére is. Meg kívánjuk jegyezni, hogy a megyében nem kettő, hanem három Erdőgazdasági ZRt. működik, tehát az erdészetek felsorolása hiányos és hibás. Az Ugodi Erdészet január 1-jétől megszűnik, a területét három szomszédos erdészet között osztották fel. A tervező a véleményező észrevételeit elfogadja A z észrevételek a dokumentumba beépítendők Az észrevételek a tervbe beépítésre kerültek. Geológiai szakkérdések A geológia, földtan stb. szavak illetve a földtudományokkal kapcsolatos kifejezések elvétve fordulnak elő a dokumentumokban, a földtani természeti értékek sajnos alul vannak reprezentálva. Javasoljuk az anyag bővítését, kiegészítését, melyhez ajánljuk a nemrég - éppen a Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásában - megjelent Veszprém megye monográfiája kötetet, amelyben friss és szakmailag hiteles információk találhatók e tárgyban is. Javasoljuk az A.I ORSZÁGOS TERMÉSZETI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉRTÉKEK fejezet bővítésével megemlíteni az ex lege és egyéb földtani természetvédelmi értékeinket, mivel azok is országos jelentőségűek, legalábbis ami az ex lege értékeket jelenti. Ugyancsak nagy hiányosság a védelemre tervezett földtani alapszelvények említésének mellőzése is. A 8. sz. melléklet - a 42. oldalon olvasható hivatkozással ellentétben ( A nyilvántartott barlangok listáját a 8. számú melléklet tartalmazza") - egyáltalán nem tartalmaz földtani természetvédelmi információkat (csupán a Natura 2000 területeket sorolja fel, aminél jóval többet értünk természetvédelem alatt). Megjegyezzük, hogy amúgy teljesen felesleges is lenne több száz barlang, forrás és víznyelő nevét felsorolni. A földtani rész a Kistáj kataszter alapján az A. I fejezet Kőzetek, ásványoknál részletezve van. Az ex-lege területek megemlítésre kerültek a dokumentumban. A 8. mellékletre való hivatozás tévesen szerepel a dokumentumban A hivatkozás törlése, a hiányzó ex-lege területek részletes leírásának beépítése szükséges Az ex-lege értékek leírása Botanikai és zoológiai szakkérdések Alapállapot: A természetvédelmi vonatkozású jogszabályok listája nem teljes. Természetvédelemi vonatkozások: az anyagból úgy tűnik, hogy valamelyik korábbi Natura 2000 élőhely és jelölő faj lista alapján készült a munka, ezen túlmenően hibásnak is látszik. A térképmellékleteken a Balaton nem szerepel, mint psci és spa terület. A felhasznált forrás: a KVVM honlapja, hivatalos forrás, a legfrisebb A Ramsari kategória jelölése nem egyértelmű. Semmiképpen nem célszerű egy fedvényen jelölni a különböző adatokat tartalmazza. A helyi védett természeti értékek részletezésére a védettségi kategóriákat, mert a több fedvény, több átfedés" átláthatatlanná teszi a térképet. Javasoljuk több térkép tervező nem kíván kitérni készítését. A vízgyüjtő területeken belül a jelölés miatt úgy tünik, mintha maga a Balaton nem tartozna bele a saját vízgyűjtőjébe. A természetvédelemre vonatkozó részben a BfNPI-ről nincs említés a Natura 2000-en kívül, valamint a többi védett területről sem. A helyi védettek szintén nem szerepelnek. A természetvédelmi vonatkozású jogszabályok kiegészítését el A kiegészítés, javítás megtörtént. kell végezni, a térképeket javítani kell

14 A hatósági véleményekre adott tervezői válaszok Véleményező megnevezése Beérkezés dátuma Észrevétel Eltérés oka Tennivaló Elvégzett javítás Felszíni víztestek: A Torna és a Marcal fejezetét és minden vonatkozását, kezdve a jelenlegi állapot jellemzőitől az elérni kívánt célokig az egész dokumentum szintjén sajnos aktualizálni szükséges. A 99. oldalon megfogalmazottak törlendők, jelen állapotban nagyon visszásan hatnak. A patakok és más földrajzi nevek írása során helytelenül nem kerül kötőjel a név és a domborzati (medence, hegység), vízrajzi (patak, tó, öböl, stb.) megjelölés közé. A felszíni vizeket érő terheléseknél kimaradt a medret érintő és a medret kísérő vízparti növényzetet átalakító emberi tevékenység megjegyzése. A Program leadásakor még nem történt meg a vörösiszap katasztrófa Javítás szükséges. A javítás megtörtént. Természetvédelem: Állatvilág: Az egyes területek jellemzésének koncepciója nem egységes. Míg a botanikai jellemzésben érezni a vezérelvet, a zoológiai értékek számbavétele során ennek nyoma sincs. Érthető módon nem cél a fellelhető állatfajok kezelési terv Az állatvilág fejezetrészben több helyen is a BFNP honlapját használtuk. szintű értékelése, de egy bizonyos végigvitt, következetes koncepció sokat javítana a szerkezetén és a tartalmán. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a Nemzeti Park saját honlapjának anyagát Mindemellett sajnos a tartalmi elemek igen hiányosak, tévesek és információszegények. Véleményem szerint a "bizonytalan tartalmi elem"-ként említi forrásul szolgáló honlapok anyagának bizonytalan tartalmi elemei helyett a területet ismerő szakember(ek) megkeresésével értékelhető eredményre juthatnának. Nemzeti Parkkal történt egyeztetés alapján Veszprém megye monográfiája A fejezet átdolgozásra került szakirodalomban leírtak alapján átdolgozás szükséges Növényvilág. Az egyes tájegységeknél leírt fajok koncepciót hiányt tükröznek. Van, ahol az anyag teljesen közönséges fajokat sorol fel, máshol hiányoznak a magára a tájegységre jellemző legfontosabb védett fajok o. Marcal-völgy Az utolsó két mondat irreleváns! Sokkal jelentősebbek a tőzeges területeken megmaradt állományai p1. a fehérmájvirágnak (Parnassia palustris), csermelyaszatnak (Cirsium rivulare), mocsári kosbornak (Orchis laxiflora) és hússzínű ujjaskosbornak (Dactylorhiza incarnata), lápi sásnak (Carex davalliana) és a gyapjúsásoknak (Eriophorum sp.) 118. o. a Pápa-Devecseri-síknál hiányzik a térségre nagyon jellemző zergeboglár (Trollius europaeus) állományok és a hatalmas illatos hagyma (Allium suaveolens) állományok megemlítése Balaton - kisfészkű aszat hiányzik 124 o. Erdei békaszem - nem tudjuk azonosítani. 127 o. Keleti-Bakonynál is hiányzik a Szent István-szegfű Magyar zsálya - Salvia aethiops 130.o. A tervező által felhasznált forrás a véleményező által megadott fajokat nem Az észrevétel beépítendő a tartalmazta dokumentumba A kiegészítések, javítások elvégzésre kerültek. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság o. A Somlón nincs bizonyítottan pannon gyík! Magyarországon élő alfaj endemikus, hazánkban fokozottan védett. Somlói adata Darnai-Dornyai Béla nevéhez kötődik (Darnay-Dornyai 1964) és máig vitatott. Jelenlétét az azóta végzett terepbejárások nem erősítették meg. A leírás súlyos tévedést jelez. A tervező által felhasznált forrás tartalmazta a megadott fajt A dokumentumban fel kell tüntetni, hogy a Pannon gyík jelenléte nem bizonyított A fejezet átdolgozásra került A fejezet Környezeti egészségügy: összegző megállapításait át kellene gondolni a vörösiszap szennyezés tükrében, hiszen említést sem tesz a környezeti katasztrófák veszélyéről. Itt önálló fejezetként kellene megjeleníteni a vörösiszap katasztrófával kapcsolatos tanulságokat, várható intézkedéseket és a helyreállítás feladatait, hiszen széles körben érintik a program más fejezeteit. A tervező a vörösiszap katasztrófát nem tudta a dokumentumban, hiszen a katasztrófa csak azt követően következett be, miután a dokumentum leadásra kerül Vörösiszap összegző megállapítási a programba beépítére kerültek A Tájhasználatnál vagy az Élővilágnál meg kellene jelenni a turisztikai, főként ökoturisztikai adottságoknak, hiszen a környezet állapota alapvetően befolyásolja ennek lehetőségeit is. A tervezet 8. számú mellékletéből az alább felsorolt NATURA 2000-es területek hiányoznak: HUBF Szent György hegy HUBF Badacsony HUBF Tapolcai-medence 28.o. "A megye egyes jelentős térségi szennyvíztisztító telepei" Badacsonytördemic központi szennyvíztisztító telepe. Révfülöpi, Nemesgulácsi szennyvíztelep Ez utóbbi az előbb említettel azonos. Kisebb vízhozamú befogadók. A turisztikai adottságok leírása megfontolandú, bár a tervezők a Problémás, lásd az év 8-10 hónapjában száraz medrű patak, a Burnót patak, mint a köveskáli, salföldi megemlítés szintjén túlmenően nem javasolják a turisztikai kiegészítést Az elírások javítása szükséges szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvízének befogadója. Turisztikai értékek elvégezni, hiszen Magyarország legjelentősebb turisztikai jelentőségű A turisztikai kiegészítést az 37.o. "A mezei utak.." Ezzel komoly problémái lesznek a NP-nak, egyes térségekben, p1. Káli medence a mezei Kiegészítések, javítások beépítésre kerültek területeiről kimerítő leírást adni egy Környezetvédelmi program terjedelme önkormányzattal egyeztetni kell utak döntő többsége a NP kezelésébe került - ugyanakkor kezelésük megoldatlan, stratégia nincs rá. 41.o." A helyi nem elegendő. természeti védelem alatt álló területeken kívül..."a szövegezés téves, fordítva igaz, javasoljuk a módosítást. 48/49 o. "Közlekedési úthálózat" A felsorolásból kimaradt többek közt a Veszprém - Tapolca; a Tapolca-Zánka; Nagyvázsony - Zánka összekötő út/utak/. 103.o. "B-2 táblázat 2009-ben megindult természetvédelmi /tervezési/munkák/" Ebben a formában nem értelmezhető, hogy milyen tervezési munkákról van szó, vélhetően kezelési tervekről. Pontosítani szükséges. 115/116.o. "Természetvédelem- és tájvédelem" táblázat A táblázatban felelős szervezetként minden esetben a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság van megnevezve. Javítandó Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság megnevezésre.

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Lasztovicza Jenő részére Veszprém Megyeház tér 1. 8200 Ügyszámunk: 27464 /2012.

Részletesebben

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM Veszprém coop mini 8256 Ábrahámhegy Patak u.1. Veszprém coop abc 1 8561 Adásztevel Árpád u. 4. Veszprém coop abc 1 8451 Ajka Padragi út 177. Veszprém Marci Abc 8400 Ajka

Részletesebben

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások: Török-patak Ördög-árok Rákos-,Szilas-patak Váli-víz, Dera-patak,

Részletesebben

Település Kistérség Nagytáj Középtáj Kistájcsoport

Település Kistérség Nagytáj Középtáj Kistájcsoport Település Kistérség Nagytáj Középtáj Kistájcsoport Ábrahámhegy Tapolcai kistérség Dunántúli-dombság Balaton-medence 4.1.15. Adásztevel Pápai kistérség Kisalföld Marcal-medence 2.2.13. Adorjánháza Ajkai

Részletesebben

31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről

31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. -a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. -ának b) pontjában

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Javaslatok a 2-20. 20. jelű, Alsó-Tisza jobb parti vízgyűjtő alegységet get érintő intézked zkedésekre Vízfolyások, állóvizek és s felszín n alatti vizek állapotának javítása Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/320-9/2011 ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Másodfokon is elvérzett a szentkirályszabadjai reptér

Másodfokon is elvérzett a szentkirályszabadjai reptér Másodfokon is elvérzett a szentkirályszabadjai reptér A szentkirályszabadjai repülőtér előzetes vizsgálati eljárásában másodfokon is elutasította a környezetvédelmi hatóság a Buda West Airport Zrt. engedélykérelmét

Részletesebben

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz T/F 4660 300, 3614 296 email: iroda@korenyikft.hu 1/5 IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Szűcs Balázs főépítész úr részére Budapest Bakáts tér 14. 1092 Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT

Részletesebben

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1.

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

Tervezet! FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS

Tervezet! FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS A 68/2004. (VI. 17.) MÖK határozat mellékletei Tervezet! FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS 1. számú melléklet Amely létrejött egyrészről a Veszprém Megyei Önkormányzat (8200 Veszprém, Megyeház tér 1. képviseli:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/21-5/2014. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 5. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/717/ 2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 12-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának

Részletesebben

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre

Tervezet a közigazgatási egyeztetésre KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1426/2007. Tervezet a közigazgatási egyeztetésre az egyes 1989. október 23-át megelőzően védetté nyilvánított természeti területek védettségét fenntartó

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/212-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Nógrád megye területe a Közép-Duna (1-9) az Ipoly (1-8) valamint a Zagyva (2-10) tervezési alegységekre esik. Az alegységek tervanyaga a http://www.vizeink.hu

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-8/2015. ELŐT E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170. A 3586 rk. 790/1 1890 256. A 3587 rk. 791/3 1892-1895 41. születési halotti 1874-1894 165

A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170. A 3586 rk. 790/1 1890 256. A 3587 rk. 791/3 1892-1895 41. születési halotti 1874-1894 165 VESZPRÉMI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZMEGYE 1 A 3585 rk. 789/1 ÁCSTESZÉR vegyes 1785-1846 170 rk. 789/2 1847-1873 106 rk. 789/3 1874-1894 165 rk. 789/4 1891-1895 31 rk. 789/5 1847-1870 36 rk. 789/6 1871-1894

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE Ügyiratszám: 3289/ 4 /2011. Ügyintéző: Marosvölgyi Miklósné Telefon: 88/424-866 Tárgy: Esztergom, Palatinus-tó fürdővíz profil megállapítása

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/223-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Balaton VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen működő részvénytársaság

Balaton VOLÁN Személyszállítási Zártkörűen működő részvénytársaság 8200 Veszprém, Pápai u. 30. Postacím: 8201 Veszprém, Pf. 77. Tel.: *(06 )88/590-686, Fax: (06) 88/590-652 E-mail: balatonvolan@balatonvolan.hu Internetcím: www.balatonvolan.hu Balaton VOLÁN Személyszállítási

Részletesebben

Dr. Nemes Gábor igazgatóhelyettes KÖTI-KTVF. A környezetvk. szetvédelem, Balatonkenese, 2012. május 08-09.

Dr. Nemes Gábor igazgatóhelyettes KÖTI-KTVF. A környezetvk. szetvédelem, Balatonkenese, 2012. május 08-09. Dr. Nemes Gábor igazgatóhelyettes KÖTI-KTVF A környezetvk rnyezetvédelem, természetv szetvédelem, vízügy aktuális kérdk rdései Balatonkenese, 2012. május 08-09. Jogszabályi hátth ttér 40/2002. (III. 21.)

Részletesebben

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16.

Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítése Falu- és gazdafórum Mogyorós-hegy Litér, 2014. július 16. Magyarfalvi Attila Balatoni Integrációs Kft. Vers József, tájegység-vezető Balaton-felvidéki

Részletesebben

1. helyen végzett szállító ajánlatának benyújtási ideje. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet

1. helyen végzett szállító ajánlatának benyújtási ideje. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet. Balaton-Ker-Tész Szövetkezet Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett 1. helyen végzett pontszáma 1. helyen végzett ajánlatának benyújtási ideje 2. helyen végzett

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1518/2008. Tervezet természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november természetvédelmi kezelési tervéről szóló KvVM

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/79-16/2007. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Mi az a Natura 2000? Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van?

Mi az a Natura 2000? Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van? Mi az a Natura 2000? A Natura 2000 egy olyan összefügg európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelent ség természetes él hely-típusok, közösségi jelent ség állatés növényfajok védelmén keresztül biztosítja

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban

Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban Schmidt András Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály Natura 2000 területek az EU területén Jelenleg 26 106 Natura 2000 terület,

Részletesebben

Vízminőségvédelem. A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere. Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék

Vízminőségvédelem. A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere. Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Környezetvédelem Vízminőségvédelem A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium A környezetvédelem

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

sek Környezetvédelmi Programja Gyakorlati tanácsok

sek Környezetvédelmi Programja Gyakorlati tanácsok Kistelepülések sek Környezetvédelmi Programja Gyakorlati tanácsok Alapfogalmak Környezetvédelmi program Környezetvédelmi program, amely: Felméri a környezet állapotát Feltárja a hiányosságokat Megtalálja

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 1122 1/ 2015 Javaslat Salgótarján Bajcsy-Zsilinszky út és Kun utca, Bóna Kovács Károly út, Budapesti út 29. és Ipari Park III. területét érintő településrendezési

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Tanintézetek. Felsőfokú tanintézetek. 1 A Ciszterci Rend Zirci Hittudományi Főiskolájának iratai 1913, 1920 1950, 1964 0,40 ifm

Tanintézetek. Felsőfokú tanintézetek. 1 A Ciszterci Rend Zirci Hittudományi Főiskolájának iratai 1913, 1920 1950, 1964 0,40 ifm VIII. Intézetek és intézmények Tanintézetek Felsőfokú tanintézetek 1 A Ciszterci Rend Zirci Hittudományi Főiskolájának iratai 1913, 1920 1950, 1964 0,40 ifm Középfokú tanintézetek 51 A Szent Benedek Rend

Részletesebben

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-25/2009. E LŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 2-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 2-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 2-i nyilvános ülésére. Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/314-6/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS 3. számú módosítása

FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS 3. számú módosítása 101/2009. (VI. 18.) MÖK határozat A/ melléklete FELADATÁTADÁSI SZERZŐDÉS 3. számú módosítása amely létrejött egyrészről a (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.; képviseli:, a megyei közgyűlés elnöke), mint a

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. április 23-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. április 23-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/91-19/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Ökoturizmus természetvédelem világörökség

Ökoturizmus természetvédelem világörökség Magyar Nemzeti Parkok Hete 2012 Értékek és élmények nyomában nemzeti parkjainkban Ökoturizmus természetvédelem világörökség Dr. Rácz András Környezet- és természetvédelemért felelős helyettes államtitkár

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Települési Szilárd Hulladéklerakó rekultivációjának utógondozási

Részletesebben

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban

A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban A geotermikus energiahasznosítás jogszabályi engedélyeztetési környezete a Transenergy országokban Nádor Annamária Joerg Prestor (), Radovan Cernak (), Julia Weibolt () Termálvizek az Alpok és a Kárpátok

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére 653-5/2011 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Szilárdhulladék közszolgáltatási díjtételének meghatározása, és a köztisztaságról és a kötelező

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló engedélyezési eljárása Volentné Daróczi Beáta, Bertalan Csaba Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Sugáregészségügyi Decentrum ELFT

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Víz az élet gondozzuk közösen

Víz az élet gondozzuk közösen Víz az élet gondozzuk közösen Víz Keretirányelv Az Európai Parlament és a Tanács 2000.október 23-i 2000/60/EK Irányelv az európai közösségi intézkedések kereteinek meghatározásáról a víz politika területén

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás

16/2012. (VII. 6.) VM utasítás 16/2012. (VII. 6.) VM utasítás az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv tervdokumentációjának tartalmi követelményeiről és elkészítéséről Az egyes

Részletesebben

A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás

A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás Balaton Fejlesztési Tanács Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2008. június 10. Fejlesztési Térkép céljai Mire irányul? A Balaton

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

Az indikátorok. 1. A terület általános jellemzése

Az indikátorok. 1. A terület általános jellemzése 1 Bevezetés A projekt célja egy olyan környezeti állapotértékelési módszer kidolgozásának elősegítése, amellyel a szélesebb nyilvánosság információt kap a térség komplex környezeti állapotáról és annak

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15.

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15. 148/2014. (VIII. 15.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. augusztus 15-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról [ Hatályos: 2014.03.21 - ] 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

Az MVA adat- és információ igénye. Bíró Tibor Károly Róbert Főiskola

Az MVA adat- és információ igénye. Bíró Tibor Károly Róbert Főiskola Az MVA adat- és információ igénye Bíró Tibor Károly Róbert Főiskola Felhasználók Vízhasználók Vízszolgáltatók Igazgatási szervek Hatósági szervek Tudományos szervezetek Alapvetések A vízhasználóknak lényegesen

Részletesebben

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT A FELIKON Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. sz. alatti telephelyén működő minden bérlő köteles tevékenységét az érvényben lévő környezetvédelmi törvényekben és rendeletekben

Részletesebben

A projekt részletes bemutatása

A projekt részletes bemutatása HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft.

Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Dokumentum fájlneve: Komárom3 dokumentumok véglegesítés.docx

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1.

PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály. Ózd, 2013. október 1. J a v a s l a t a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodássak kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő:

Részletesebben

E LŐTERJ E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 18-i ülésére

E LŐTERJ E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. június 18-i ülésére Szám: 02/145-11/2009. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E LŐTERJ E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

Város Polgármestere. A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25.) Ör.sz. rendelet felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. A természeti értékek helyi védelméről szóló 5/2006. (05.25.) Ör.sz. rendelet felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu A természeti értékek helyi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1719/2008. Tervezet a Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. december

Részletesebben

"Wetland"-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a

Wetland-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a VIZES ÉLŐHELYEK "Wetland"-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a víz az elsődleges meghatározó tényező.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. december 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. december 14-i rendes ülésére Új napirendi pont 31. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére Tárgy: Hulladékgazdálkodási tárgyú döntések

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/151-15/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELMI, VÍZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELMI, VÍZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ FIGYELEM! 1. Ez a nyomtatvány segédlet; azokat a fő témaköröket és kérdéseket tartalmazza, amelyekre vonatkozó információk alapvetően szükségesek a telephely/tevékenység megismeréséhez, illetve a kérelem

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére 86/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

Zajcsökkentési intézkedési tervek készítése szakértői szemszögből

Zajcsökkentési intézkedési tervek készítése szakértői szemszögből Zajcsökkentési intézkedési tervek készítése szakértői szemszögből Jogszabályi környezet 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 17-18. 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 9. 5. sz. melléklet 2 Intézkedési terv

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 14/726-2 /2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére

6. NAPIREND Ügyiratszám: 14/726-2 /2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére 6. NAPIREND Ügyiratszám: 14/726-2 /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A települési szilárd hulladékbegyűjtés

Részletesebben

VIII-D-001/56-14/2012.

VIII-D-001/56-14/2012. Tisztelt Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság! Alulírott Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület (székhelye: 8425 Lókút, Papod u. 38., képviseli: Mészáros Ferenc alelnök) felperes a Győr-Moson-

Részletesebben