VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye."

Átírás

1 Szám: 14/19-12/2011 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése február 24- i ülésére Tárgy: Veszprém megye környezetvédelmi programja Előterjesztő: Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Előkészítő: Athanassoff Ibolya környezetvédelmi referens Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági és Területrendezési Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (továbbiakban: tv.) V. fejezet 48/B. (4) bekezdése szerint a területi környezetvédelmi programot ide tartozik a megyei program is szükség szerint, de legalább a Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) megújítását, illetve felülvizsgálatát követően felül kell vizsgálni. Az NKP t az Országgyűlés a 96/2009. (XII. 9.) sz. határozatával elfogadta. A jogszabálynak a Veszprém Megyei Önkormányzat eleget tett, a megye környezetvédelmi programjának felülvizsgálatának elvégzésére a Progressio Mérnöki Iroda Kft.-vel április 19.-én szerződést kötött. A szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza a program elkészítésére vonatkozó ütemtervet, mely előkészítő, tervezési és elfogadási fázisból áll. Az előkészítő fázisban a megrendelői adatszolgáltatás, a tervező részéről az adatok beszerzése, az egyeztetések, a helyzetértékelés összeállítása, dokumentálása történt. A tervezési fázisban a helyzetértékelés alapján elkészült a program rész, mely tartalmazza a helyzetértékelés rövidített változatát, a 2006-ban kitűzött célok teljesülésének mértékét, a környezetvédelmi célokat, programokat. A Gazdasági és Területrendezési Bizottság szeptember 13.-i ülésén tárgyalta az egyeztetési terveket. A bizottság a 75/2010. (IX. 13.) határozatában foglalt kiegészítésekkel elfogadta az egyeztetési dokumentációkat, melyeket a tervező kiegészített a bizottság javaslata alapján. Ezt követően széleskörű társadalmi egyeztetést kellett lefolytatni. Az elnök úr megküldte az egyeztetési dokumentációkat a hatóságoknak, valamint a települési önkormányzatokat levélben értesítette a dokumentáció elkészüléséről október 15-én. A terveket feltettük a megyei önkormányzat honlapjára a "Zöld oldal/környezetvédelem/környezetvédelmi program felülvizsgálata" menüpontba, valamint megyei lapban közzétett hirdetményben tájékoztattuk a lakosságot és a civil szervezeteket a véleményadási lehetőségről. Az egyeztetési eljárás keretében a szakhatóságok, a települési önkormányzatok, a lakosság, a civil szervezetek 60 napon belül küldhették meg véleményüket. A papír alapú tervdokumentáció tanulmányozható volt a hivatalban. A december 20-i határidőig 7 hatóság és 4 önkormányzat részéről érkezett vélemény a megyei önkormányzat hivatalához. A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal a vélemények egyeztetése miatt külön tárgyalásokra került sor januárban. A véleményekre adott tervezői választ az előterjesztésemhez mellékelem. A beérkezett vélemények a mellékelt táblázatban kivonatosan jelennek meg, azok eredeti példánya a hivatal Vagyongazdálkodási, Főépítészi és Beruházási Irodájában tekinthetőek meg. Az elfogadási fázisban a terv a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény IV. fejezet 46. (2) bekezdés a) pont alapján kerül megyei közgyűlési jóváhagyásra. A közgyűlés véleménye alapján a tervező átdolgozza tervet, majd dokumentálja a program elfogadott változatát, melyet közzéteszünk a megye honlapján, valamint megküldjük az érintettek részére. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy Veszprém megye környezetvédelmi programja dokumentációját elfogadni szíveskedjenek a vélemények és az arra adott tervezői válaszok szerinti átdolgozással. 2

3 Melléklet: 1. sz. melléklet: CD (1. Helyzetértékelés + mellékletek, 2. Veszprém megye környezetvédelmi programja ) A helyzetértékelés valamint a program - mely tartalmazza a helyzetértékelés rövidített változatát, a 2006-ban kitűzött célok teljesülésének mértékét, a közötti időszakra vonatkozó környezetvédelmi célokat, programokat - nyomtatott formában megtekinthető a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Vagyongazdálkodási, Főépítészi és Beruházási Irodájában. 2. sz. melléklet: A véleményekre adott tervezői válasz Tisztelt Közgyűlés! Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a következő határozati javaslat elfogadását:./2011. (II. 24.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Veszprém megye környezetvédelmi programja tárgyú előterjesztést, a közgyűlés a környezetvédelmi programot jóváhagyja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a megyei környezetvédelmi program elfogadásáról értesítse a települési önkormányzatokat és az érintett hatóságokat. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Határidő: Veszprém, február 8. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke 3

4 Az önkormányzati véleményekre adott tervezői válaszok 2. sz. melléklet Település Beérkezés dátuma Észrevétel Eltérés oka Tennivalók Elvégzett javítás Adorjánháza Bakonykoppány A tervet elfogadta Bakonyszücs A tervet elfogadta Balatonederics A tervet elfogadta Balatonfűzfő A tervet elfogadta 8. sz. melléklet adatsorai nem alkalmasak a konkrét beavatkozásra A Program leadásakor még nem történt meg a vörösiszap katasztrófa A tervező a 8-as melléklet alapján nem tudta beazonosítani a problémát. A 8. mellékletben nem szerepel "Öreghegy" kifejezés Balatonkenese Balatonkenese nem nagyközség, hanem város, javítani szükséges a 9. és 10. mellékeltben II. kötet A-15. táblázat Balatonkenesei-tátorjános TT ben törölve A Tervezők figyelmét a városi rangra kerülés elkerülte II. kötet A-15. táblázat Balatonkenesei-tátorjános TTadatszolgáltató: BFNP A mellékletek a kérésnek megfelelően javítandók A mellékletek javításra kerültek. II: kötet A 52-A54 táblázatokban szereplő adatok aktualizálása szükséges az elkerülő út megépítése utáni adatokkal Bazsi A tervet elfogadta Berhida A tervet elfogadta Borzavár A tervet elfogadta Csopak A tervet elfogadta Csögle Dáka A tervet elfogadta Egeralja Gógánfa A tervet elfogadta Hárskút A tervet elfogadta ÁKMI által rendelkezésünkre bocsátott forgalomszámlálási adatok alapján történt a zajszámítás, nem rendelkezünk frissebb adatokkal A Program leadásakor még nem történt meg a vörösiszap katasztrófa A Program leadásakor még nem történt meg a vörösiszap katasztrófa

5 Település Beérkezés dátuma Észrevétel Eltérés oka Tennivalók Elvégzett javítás Hegyesd Herend Hegyesd I. dolomitbánya bezárását kezdeményezte az Önkormányzat, de a Felügyelőség nem adta meg a szakhatósági hozzájárulását. További rekultiválási előírásokat támaszt, melyet gazdasági okokból az Önkormányzat nem A megadott információkról a tud teljesíteni. Monostorapáti és tervezőnek nem volt tudomása Hegyesd között található a kb. 90 ha nagyságú horgásztó, árvízvédelmi szerepe van. Szabályozni kell a megengedhető vízszintet, ellenkező esetben Hegyesd települést árvíz veszélyezteti Záportározók megvalósítása kiemelten fontos feladat Zajterhelés csökkentése érdekében zajvédő fal ill. védőerdő sáv telepítése javasolt a közútfejlesztésekkel és a vasútfejlesztésekkel egyidőben Királyszentistván A tervet elfogadta Kolontár Kerüljön megjelenítésre az inert hulladék elhelyezésének, lerakásának megtiltása válogatlan, feldolgozatlan formában, csak szelektíven feldolgozott formában kerülhessen lerakásra. Kővágóörs Jelenjen meg a célok között Pálköve településrész szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, a Kékkúti Ásványvíz üzemhez vezető elkerülő út megépítése, belvíz és csapadékvíz elvezetés megoldása Általánosságban a programok között szerepel A zajvédő fal létesítése nagy beruházás, nem tartozik a megyei önkormányzat feladatkörébe Az inert hulladékok legtöbbször EWC kódon kerülnek begyűjtésre. A válogatás elvégzésére a hulladékkezelést végző szervezetnek nincs anyagi fedezete A célok általánoságban szerepelnek, egy-egy település konkrét problémáinak részletezése a települési környezetvédelmi program része Beépítendő a dokumentumba Részletezés szükséges a programoknál Erdőktelepítés szükségességét kirészletezni a Programoknál A javaslatot a tervező támogatja, a dokumentumba beépítendő A javaslat a dokumentumba beépítésre került

6 Település Beérkezés dátuma Észrevétel Eltérés oka Tennivalók Elvégzett javítás Kup A tervet elfogadta Külsővat Lovas A tervet elfogadta Márkó A tervet elfogadta Mencshely A tervet elfogadta Monostorapáti A tervet elfogadta Nagyesztergár A tervet elfogadta Nagyvázsony A tervet elfogadta Nemesszalók A tervet elfogadta Nóráp A tervet elfogadta A Program leadásakor még nem történt meg a vörösiszap katasztrófa Ősi Várpalota területén térségi jelentőségű hulladéklerakó hely létesítését célként feltüntetni Várpalota területén lerakó kialakítást az érvényben levő Megyei Területrendezési Terv nem tartalmazza. A lerakó helyét a módosításra kerülő Megyei Területrendezési Terv tartalmazza. A Területi Hulladékgazdálkodási tervvel nem lesz összhangba, sem az EU Hulladékgazdálkodási rendszerekkel. Nem került beépítésre. Pápa A dokumentációból nem derül ki, honnan szerezték be az adatokat A helyzetértékeléshez célszerű lenne felkeresni a területen működő hatóságokat, szolgáltatókat, ipari tevékenységet végzőket adatszolgáltatás érdekében A dokumentációba minden esetben feltüntetésre került az adatok forrása, nem egyértelmű, mire gondol a véleményező Az elhúzódó adatszolgáltatás miatt a tervező nem látta szükségesnek évi adatszolgáltatás miatt szerteágazó szolgáltatói kört megkeresni, a évi adatok pedig még az ipari tevékenységet végző vállaltoknál sem kerültek feldogozásra

7 Település Beérkezés dátuma Észrevétel Eltérés oka Tennivalók Elvégzett javítás Pápa I. kötet 17. oldalán A-4 táblázat szerint Pápán a Fő u. 12. és a Tompa M. u. 2. szám alatt működik NO2-ra vonatkozó manuális állomás. A véleményező szerint a Fő u. 12 és a Vajda ltp-en található állomás Az A-4 táblázat nem Pápa városban jelenleg működő manuális mérőállomást mutatja, hanem a mérőállomásokon az elmúlt csaknem 10 évben előforduló határérték túllépéseket. Az adott táblázatban a évi határérték túllépés látható, amikor még működött Pápán a Tompa M. u-i mérőállomás Zajvédelmi fejezet kiegészítésa az ipari és szórakoztató létesítményektől származó zajterhelés vizsgálatával Környezeti nevelés fontosságát kihangsóúlyozni Pápakovácsi A tervet elfogadta Ipari zaj: A.II.3.2. fejezet - általában az Önkormányzatok által részltesen szabályozva van. Szórakoztató létesítmények: A.II.3.3. fejezet INT-4 program; C-18. táblázat Pétfürdő A településen problémát okoznak a pozitívvá vált karsztkutak, valamint a csapadékos időjárás miatt a felszíni vizek elvezetése. Pusztamiske A tervet elfogadta Sümegprága A tervet elfogadta Szentgál A tervet elfogadta Tés A tervet elfogadta Ugod A tervet elfogadta A problémáról a tervezőnek nem volt tudomása Az információk beépítése szükséges a dokumentumba A dokumentáció kiegészítésre került a megadott információkkal Várpalota Inotai erőmű helyén erőmű létesítésének tervét, valamint Várpalota területén térségi jelentőségű hulladéklerakó hely létesítését célként feltüntetni. Erőmű létesítéséről a tervezőnek nem volt tudomása. Várpalota területén lerakó kialakítást az érvényben levő Megyei Területrendezési Terv nem tartalmazza. A lerakó helyét a módosításra kerülő Megyei Területrendezési Terv tartalmazza. A Területi Hulladékgazdálkodási tervvel nem lesz összhangba, sem az EU Hulladékgazdálkodási rendszerekkel. Nem került beépítésre. Vászoly A tervet elfogadta

8 Település Beérkezés dátuma Észrevétel Eltérés oka Tennivalók Elvégzett javítás Élővilág-Zirci Arborétum rekonstrukciója, Tihanyi Levendula ház látogatóközpont A megadott információkról a kialakítása, élőhely- és tervezőnek nem volt tudomása fajmegőrzés, helyreállítás a Kelet- Bakony területén c projekt megvalósulása folyamatban Beépítendő a dokumentumba Veszprém old a veszprémi lerakó még működik. Hulladékgazdálkodási rendszerek bemutatása szükséges. OHT említése Alternatív energiaforrásokbiomassza és szélerőműveken kívül egyéb alternatív energiaforrások megemlítése Az OHT még nincs elfogadva!!! A Területrendezési terv módosításával összhangban készítette el a tervező az alternatív energiaforrások fejezetrészt Egyéb: Adatok frissítése évi adatokra Az elhúzódó adatszolgáltatás miatt a tervező nem látta szükségesnek évi adatszolgáltatás érdekében szerteágazó szolgáltatói kört megkeresni, a évi adatok pedig még az ipari tevékenységet végző vállaltoknál sem kerültek feldogozásra. Az egészségvédelmi fejezet adatai az Önkormányzati beszámolóból származnak II: kötet-lev-2: allergén növény gyérítése vonatkozásában külterületen a MSZH az eljáró hatóság Beépítendő a dokumentumba

9 Település Beérkezés dátuma Észrevétel Eltérés oka Tennivalók Elvégzett javítás A nem teljesülés általános indoka a pénzügyi erőforrás hiánya, ami rögzítésre is került. Ahol a Veszprém későbbiek során a megvalósítás nem 2006-ban kitűzött célok nem tervezett, ott jelölésre került. Egyéb teljesítésének indokai, tervezett esetekben az új célok programok - határideje, felelősei közé felvételre került. településenként Településenkénti felelős kijelölése sem a tervező, sem pedig a Megyei Önkormányzat jogkörébe nem tartozik -

10 A hatósági véleményekre adott tervezői válaszok Véleményező megnevezése Beérkezés dátuma Észrevétel Eltérés oka Tennivaló Elvégzett javítás Veszprém Megyei Földhivatal A tervhez hozzájárul Észak-dunántúli KTVF Zajvédelem: Jogszabályi háttér melléklet kiegészítendő a 284/2007 (X. 29) Korm-rendelettel Az adott jogszabály feltüntetése elkerülte a tervezők figyelmét A szöveges melléklet kiegészítése szükséges Nyugat-dunántúli KTVF A vörösiszap-katasztrófa sújtotta Marcal-folyó rehabilitációjával való kiegészítés szükséges A Program leadásakor még nem történt meg a vörösiszap katasztrófa Beépítésre került, hogy újra kell értékelni a károsodott vízfolyások állapotát (A.I.2.4 fejezet) Veszprém Megyei Mezőgazdasági Talajvédelmi szempontból szükséges a hegy- és dombvidéki mezőgazdasági művelésű területeken a meglévő Észrevétel beépítése szükséges a Szakigazgatási Hivatal Növény- és Program C.II.2. fejezet foglalkozik a témakörrel csapadékvíz-elvezető rendszer állapotfelmérésének, karbantartásának és esetleges bővítésének hangsúlyozása. C.II.2. fejezetbe Talajvédelmi Igazgatóság ÁNTSZ KDT KTVF A tervet elfogadja A Felszín alatti vizek fejezet A víztesteket felsoroló táblázatok (A-20., 22., 26., 29.) javításra szorulnak. Az alegységekhez kapcsolódóan többnyire hiányoznak víztestek, de előfordul olyan is, hogy nem az alegységhez tartozó víztest szerepel a táblázatban. - A Marcal alegységre és a Bakony-ér és Concó alegységre vonatkozó felszín alatt vízkivételek táblázata hiányzik. A többi alegységnél szerepeltetett táblázatok (A-23. és 27.) többségében nem a Veszprém megyére, hanem a teljes felszín alatti víztestre vonatkozó adatokat tartalmazzák. - Több helyen szerepel a Marcali alegység elnevezés a Marcal alegység helyett. - A Bakony-ér és Concó alegységre vonatkozó A-29. és A-30. számú táblázatok Balaton közvetlen alegységhez tartozó..." felirattal vannak ellátva. - A felszínalatti ivóvízbázisokat bemutató táblázatok hiányosak, nem tartalmaznak minden 50 főnél több személyt ellátó, illetve 10 m3/nap feletti termelésű vízbázist. - A felszínalatti vízbázisokat tartalmazó táblázatban szükséges volna szerepeltetni a csak hidrogeológiai védőidommal rendelkezőket is. A víztesteket felsoroló táblázatok (A-20., 22., 26., 29.) javításra szorulnak. Az alegységekhez kapcsolódóan többnyire hiányoznak víztestek, de előfordul olyan is, hogy nem az alegységhez tartozó víztest szerepel a táblázatban. - A Marcal alegységre és a Bakony-ér és Concó alegységre vonatkozó felszín alatt vízkivételek táblázata hiányzik. A többi alegységnél szerepeltetett táblázatok (A-23. és 27.) többségében nem a Veszprém megyére, hanem a teljes felszín alatti víztestre vonatkozó adatokat tartalmazzák. - Több helyen szerepel a Marcali alegység elnevezés a Marcal alegység helyett. - A Bakony-ér és Concó alegységre vonatkozó A-29. és A-30. számú táblázatok Balaton közvetlen alegységhez tartozó..." felirattal vannak ellátva. - A felszínalatti ivóvízbázisokat bemutató táblázatok hiányosak, nem tartalmaznak minden 50 főnél több személyt ellátó, illetve 10 m3/nap feletti termelésű vízbázist. - A felszínalatti vízbázisokat tartalmazó táblázatban szükséges volna szerepeltetni a csak hidrogeológiai védőidommal rendelkezőket is. A vízgyűjtő gazdálkodási tervek 2007-es adatokkal készültek, nem történt adatkérés a VIZIG-től. Javítás szükséges Az üzemelő vízbázis definíciója a 49. oldalon megfogalmazottak alapján: feladata jelenleg a közüzemi vízellátás biztosítása". Ez nem vonatkozik minden felsorolt vízbázisra pl. Balatonalmádi Ferenc-forrás évek óta üzemen kívüli A vízgyűjtő gazdálkodási tervek 2007-es adatokkal készültek. Javítás szükséges létesítmény, Nemesvámos MH laktanya vízbázisából vízkivétel nincs, Ösküi vízbázist felhagyták. A felszínalatti vízbázisok külső és hidrogeológiai védőterületeire, védőidomaira vonatkozó információk sok helyen nem felelnek meg a dokumentáció készítésének időpontjában (2010. május július) érvényes állapotnak. - Az ásvány-és gyógyvizek, termálvizek felsorolása, jellemzése hiányos. - A fejezet nem tesz kísérletet a vízbázisok, víztestek vízminőségi jellemzésére. A felszínalatti vízbázisok külső és hidrogeológiai védőterületeire, védőidomaira vonatkozó információk sok helyen nem felelnek meg a dokumentáció készítésének időpontjában (2010. május július) érvényes állapotnak. - Az ásvány-és gyógyvizek, termálvizek felsorolása, jellemzése hiányos. A vízgyűjtő gazdálkodási tervek 2007-es adatokkal készültek, nem történt adatkérés a VIZIG-től. A VIZIG-től, és az OGYFI-től történő adatkérés után javítás szükséges Külön fejezet tartalmazza a felszín alatti víztestek bemutatását, és vízminőségi jellemzését. Vízbázisok, víztestek vízminőségi jellemzését a A.I.2.4 fejezet tartalmazza. -

11 A hatósági véleményekre adott tervezői válaszok Véleményező megnevezése Beérkezés dátuma Észrevétel Eltérés oka Tennivaló Elvégzett javítás A.L2.2 Felszíni vizek fejezet - Javasoljuk az alábbi logikai sorrend betartását alegységi bontásban: - vízfolyás víztestek (célszerű a kapcsolódó táblázatban az összes vízfolyást felsorolni függetlenül attól, hogy erősen módosított, vagy mesterséges), érdemes lenne a jelentősebb vízfolyásokról rövid jellemzést adni, - erősen módosított, illetve mesterséges vízfolyás víztestek, - állóvíz víztestek, - erősen módosított, illetve mesterséges állóvíz víztestek, - felszíni vízből történő vízkivételek, - védelem alatt álló ivóvízkivételek védőterületei, felszíni ivóvízbázisok. - Bizonyos fogalmak megfogalmazásai pontatlanok p1. vízfolyás/állóvíz jellegű erősen módosított víztest. - A fejezet táblázatai alapvetően pontatlanok p1. az A-34. táblázatban az Eger-víz hiányzik a felsorolásból, a többi esetben olyan víztestek is szerepelnek, melyek nem Veszprém megyében találhatók. - A Marcal alegységnél a víztestek típusát bemutató táblázat nem VKI szerint írja le a víztest típusokat. (A többi alegységnél viszont igen.) - A fentieket figyelembe véve a további részeket is javítani szükséges. - A fejezetben az ivóvízkivételek pontosításra szorulnak a felszíni vízbázisok számának tekintetében. - A fejezetben a felszíni vízből történő ipari vízkivételek adatai pontosításra szorulnak p1. a korábbi NITROKÉMIA 2000 Zrt. vízkivételi művének jelenlegi üzemeltetője ill. a NITROGÉNMŰVEK által évben ténylegesen kiemelt vízmennyiségek vonatkozásában. - A fejezetben a felszíni vízből történő mezőgazdasági és öntözési célú vízkivételei is pontosításra szorulnak, a évi engedélyezett vízmennyiségek, vízhasználatok helye pontosításával. A vízgyűjtő gazdálkodási tervek 2007-es adatokkal készültek. Javítás szükséges KDT KTVF A.L2.3. Vizeket érő terhelések fejezet - Az alfejezetek számozása hibás. - A Kommunális szennyvíz" fejezetrészben a bemutatott jelentős közüzemi szennyvíztisztító telepekkel kapcsolatban javítandó: a 3. helyen említett badacsonytördemici szennyvíztisztító telepre vonatkozó bekezdés nem megfelelő. A szennyvíztisztító telep Nemesgulácson van és a hivatkozott kapcsolódó 4 település helyett 5 db kapcsolódik. A teljes rendszert az alábbi települések alkotják: Nemesgulács, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Szigliget, Ábrahámhegy, Balatonrendes, Káptalantóti, Kékkút és Kisapáti, melyek mindegyike Veszprém megyében található. az 5. helyen említett várpalotai szennyvíztisztító telep kapacitása hibás. Helyesen: LE a 13. helyen említett pápai szennyvíztisztító telep kapacitása hibás. Helyesen: m3/d, LE a 17. helyen említett Bakonybél szennyvíztisztító telepnél kérjük feltüntetni a befogadó Gerence patakot - A 84. oldalon említett A-35 táblázat helyett az A-39 táblázat tartalmazza a szennyvízcsatorna hálózat kimutatást. - A megye jelentős térségi szennyvíztisztító telepeinek felsorolását javasoljuk kiegészíteni az alábbiakkal: Béb szennyvíztisztító telep Dudar szennyvíztisztító telep Királyszentistván szennyvíztisztító telep Kup szennyvíztisztító telep Nemesszalók szennyvíztisztító telep Hegyesd szennyvíztisztító telep - Szerepel a felsorolásban, de nem térségi szennyvíztisztító telep: Zánka Ifjúsági Centrum szennyvíztisztító telep Borzavár szennyvíztisztító telep Devecser szennyvíztisztító telep Bakonybél szennyvíztisztító telep A tevezőnek nem volt tudomása az információról Javítás szükséges A javasolt javítások az A.I.2.3. fejezetben Megjegyezzük továbbá, hogy Sümeg, Sümegprága, Bazsi településeknek egy közös szennyvíztisztító telepe van, az ez irányú megfogalmazás félreértésre adhat okot. - Az Ipari szennyvíz" fejezetrész teljes terjedelmében pontosításra szorul, az egyes üzemek által évben, a felszíni vízbe ténylegesen bevezetett szennyvizek mennyiségi adataival, valamint az érvényben lévő üzemeltetési engedélyek jelenlegi adataival (új engedélyes, módosult műszaki, engedélyezett mennyiségi adatok stb.). - A MAL Zrt. Inotai Alukohó elnevezésű üzem már nem létezik, INOTAL Kft. néven működik tovább. Kérjük javítani. - Az Ipari hulladéklerakók" fejezetrész több helyen javításra szorul. 5 db lerakó került említésre, de csak 4 db lett konkrétan megnevezve. Befejezetlenül maradt a fejezetrész bevezető mondata úgymint A következőkben Veszprém megye legnagyobb veszélyes hulladéklerakó. Itt is javítandó a MAL Zrt. neve (várpalotai lerakó). A vízgyűjtő gazdálkodási tervek 2007-es adatokkal készültek. Javítás szükséges Javításra kerültek az észrevételek a megfelelő fejezetekben - A fejezetben a talajszennyezéssel összefüggő szennyezőforrásokról szóló alfejezet ipari eredetű talaj és talajvíz Az adatszolgáltatás keretében csak a talajszennyezéssel kapcsolatos szennyeződésekről számol be, figyelmen kívül hagyva a karsztvizet érintő szennyeződéseket p1. volt Bakony Művek kármentesítésről kptak a tervezők adatokat telephelye, Veszprém terüle A fejezet kiegészítése szükséges a BFNP bemutatásával, védett ásványokkal A fejezet kiegészítésre, illetve javításra került az előírtaknak megfelelően

12 A hatósági véleményekre adott tervezői válaszok Véleményező megnevezése KDT KTVF Balaton-felvidéki Nemzeti Park Beérkezés dátuma Észrevétel Eltérés oka Tennivaló Elvégzett javítás - A vörösiszap katasztrófa miatt más értelmezést nyert a MAL Zrt. Ajkai telephely tevékenysége, a vörösiszap kazetták, mint nem veszélyes hulladéktárolók" megléte ill. az a megállapítás, hogy Napjainkra mind az Ajkai Timföldgyár, mind Ajka város szennyv A.IL2.5. Települési folyékony hulladék fejezet - A fejezetben említett települési szennyvíziszap termelők száma a nyilvántartásunk szerinti adattól eltérő, kérjük ennek felülvizsgálatát, szükség szerinti egyeztetését. A Program leadásakor még nem történt meg a vörösiszap katasztrófa HIR adatbázisból vettük az adatokat - A katasztrófáról összefoglalás beépytése szükséges Javítani szükséges a dokumentáció II. kötetének A, fejezetében leírtakat is a fenti észrevételeknek megfelelően. A Program kötetben összefoglalva megtalálható az alapállapot. Javítás szükséges Javításra kerültek. A dokumentáció Vízrajz és vízbázisok térképmelléklete pontosításra szorul. A dokumentáció II. kötetének B, fejezetében leírtakhoz az alábbi megjegyzést tesszük: A oldalán bemutatott B-1 táblázatban az ivóvíz-minőség javítási programban érintett települések névsora teljes. Azonban a megjelölt intézkedések az alábbi helyeken nem megfelelőek: 3. Békás- nem valósult meg és a közeljövőben nem is tervezik 8. Hidegkút- nem Hidegkúttal, hanem Tótvázsonnyal együtt 13. Kemeneshőgyész- nem a Kerta gesztorsága alatt beadott pályázatban, hanem a Pápai Vízmű által beadott pályázatban szerepel Az alábbi településeknél az intézkedésre vonatkozó részt kérjük aktualizálni: a Pápai Vízmű által 2010-ben ismét benyújtott KEOP pályázat elbírálása folyamatban van. 13. Kemeneshőgyész 16. Magyargencs 17. Marcalgergelyi 24. Vinár A tájak bemutatásához nagyobb mértékben kellett volna használni a Magyarország Kistáj Katasztere szakirodalmat. A tájak gazdaságát részletesebben kellett volna bemutatni Növényvilág fejezetrész elfogadva Állatvilág részletesebb bemutatása szükséges, a fejezet átdolgozása javasolt. Javasolt a kapcsolatfelvétel a Bakonyi Természettudományi Múzeummal A.I.4.3. felezet A fejezet felépítése nem átgondolt, sok a zavaros rész. Feltűnően sok hibát tartalmaz, néhány ezek közül: BfNP területe (helyesen ha) Veszprém megyében csak 2 TK van. Veszprém megyében csak 20 TT van. Egyébként ezt a A-57. táblázat jól is mutatja. A helyi jelentőségű védett természeti területek száma viszont biztosan több (kb. 50). Fogalomzavar: helyi és országos jelentőségű védett természeti területek léteznek. Teljesen rossz: A helyi természeti védelem alatt álló területeken kívül országosan védett természetvédelmi területek is találhatók a megyében." Ebben a fejezetben külön kiemelésre kerültek p1. az ex lege védett források, noha alfejezetben külön szó van a védett természeti területekről. Az egész fejezetben nincs különösebb említés a nemzetközi jelentőségű területekről (p1. Ramsari terület, Európa Diplomás Terület) kivéve a Natura 2000 területeket. A vonatkozó térképen gyakorlatilag nem láthatók a védett területek határai. Nincs szó a Nemzeti Ökológiai Hálózatról vagy éppen a Magas Természeti Értékű Területekről (korábban ÉTT). Térképfedvényeink nem a 2010-es állapotot tükrözték. Adatszolgáltatás keretében meg kell kérni a VIZIG friss térképfegvényeit. A katasztrófáról összefoglalóan az A.III.3. pontban írtunk. Javítás nem történt, a fejezetben szerepel hogy a HIR adatbázisból nyertük ki az adatokat. Adatszolgáltatás keretében megkértük a VIZIG friss térképfedvényeit es ÁNTSZ adatsor állt rendelkezésre A táblázat javítása szükséges A táblázat javítása megtörtént a javasoltak szerint. A Kistáj kataszter szerint Veszprém megye települései 26 kistájba sorolhatók be. A tervezők nem tartották jó megoldásnak, ha minden kistáj részletesen bemutatásra kerül, figyelembe véve, hogy van olyan kistáj is, amelybe 1 vagy két település tartozik. A tájak gazdaságának részletezése nem tartozik a tájhasználat fejezetrészhez A hivatalos honlapok szakmailag nem megfelelő tartalma Adatok forrása: Önkormányzat beszámoló A véleményező által "Fogalomzavar"-ként megjelölt megfogalmazás helytelen, az adott mondatrészben szócsere történt, mit ahogy később ez a véleményben szerepel is (9. old) Táji értékek részletezése kistájakra bontva a Kistáj kataszter alapján Kistájak szerinti részletes bemutatás mellékletként Nemzeti Parkkal történt egyeztetés alapján Veszprém Veszprém megye monográfiája kötet alapján megye monográfiája átszerkesztve szakirodalomban leírtak alapján átdolgozás szükséges A fejezetet megbontani: helyi, országos és nemzetközi jelentőségű fejezetrészre, kitérni a Ramsari területre ill Európa A fejezet átdolgozásra került Diplomás területre Térképet javítani Adatokat pontosítani A I. fejezet A fejezet fő hibája, hogy a Natura 2000 területeket ORSZÁGOS TERMÉSZETI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉRTÉKEK" címszó alá sorolja, holott ez egy EU jelentőségű határokon átnyúló hálózat. Általunk ismeretlen koncepció alapján részletes adatok csak a madárvédelmi területekről vannak, az természet megőrzésiekről A véleményező valószínűsíthetően nem a teljes dokumentumot olvashata. nincsenek. Gyakorlatilag semmilyen leírás nincs az országos jelentőségű védett természeti területekről és a már A NATURA SCI területek részletezése a 8. mellékletben található, 35 említett forrásokon kívül az egyéb ex lege védett területekről. Nincs szó semmilyen formában a védett fajokról, a oldalas leírás. Az ex lege védett területek összefoglalását szintén védett ásványokról, stb. Nem tűnik ki milyen koncepció alapján kerültek ide az állami erdőgazdaságok (egyébként 3 tartalmazza a dokumentum. A tervező nem kívánja részletesen bemutatni van a megyében a HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. is érintett) és miért nem került ide leírással a BfNPI. az 1580 forrást, barlangokat ill. egyéb ex lege területeket Javaslom ennek az alfejezetnek a szétválasztását (pl. hazai védettek és nemzetközi jelentőségűek) és újbóli megírását. Az teljes természetvédelem" fejezet újbóli átgondolásra és megírásra szorul. A fejezet kiegészítése szükséges a BFNP bemutatásával, védett ásványokkal A fejezet átdolgozásra került

13 A hatósági véleményekre adott tervezői válaszok Véleményező megnevezése Beérkezés dátuma Észrevétel Eltérés oka Tennivaló Elvégzett javítás A fejezetre itt is vonatkoznak a fentiekben leírtak! B.V. 1. és 2. fejezetek Ezek a részek gyakorlatilag a BfNPI által megadottakat tartalmazzák. Sajnos a Veszprém Megyei Önkormányzat csak a évről kért adatokat (a beszámolóhoz), így nem áll fenn, hogy mi történt ebben a tárgyban a évtől. Az adatok csak a évre vonatkoznak, noha volt védetté nyilvánítás 2007-ben (p1. Sümegi Fehér kövek A évben kitűzött célok felülvizsgálata volt a Tervezők feladata. A TT). Következésképpen a 2006-tól kezdődő értékelést nem lehet lefedni a évre vonatkozó adatok leírásával. célok teljesülésének vizsgálata megtörtént, a B fejezet tartalmazta Álláspontunk szerint ez a fejezet átdolgozandó, a korábbi évek eredményeit is. A BfNPI korábbi évekre vonatkozó éves jelentései részben elérhetőek a hnp://www.bfnp.hii/magyar /oldalak/ielentesektervek osszefoglalok/ címen, részben digitálisan beszerezhetők. C.II.4. fejezet Álláspontunk szerint az itt leírtak nagyobb részének megvalósítása nem a Megyei Önkormányzat kompetenciája és a megvalósulás a legtöbb esetben nem rajta múlik. Igaz, az 1. számú mellékletben található táblázat foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, de csak érintőlegesen. Érdemes lett volna esetleg átvenni a Nemzeti Környezetvédelmi Program tematikáját és a célokat e mentén felfűzni a kompetenciák tisztázása mellett. Egyéb szervezetek tevékenysége, terveik szerepeltetése megfontolandó, de Több esetben visszaköszönnek a BfNPI 6 éves koncepciójában leírtak, amelyek azonban kimondottan a BfNPI le kell szögezni, hogy nem a megyei tervet kell megfeleltetni az alsóbb feladat- és hatáskörében megvalósítható célok összessége. Amennyiben viszont valóban csak a területre, azaz szintű terveknek, hanem fordítva Veszprém megyére helyezzük a hangsúlyt, akkor álláspontom szerint ebben a témában ( élővilág") mások is (pl. gazdálkodók, NGO-k, önkormányzatok) fognak tevékenykedni, azaz az ő terveik szerepeltetése sem lenne haszontalan. Egyébként az élővilág" cím kimondottan megtévesztő lehet, hiszen nem csak élő természeti értékekről van szó. A megyei önkormányzattal, és a Az egyeztetés, a tárgyalás a megtörtént, a kiegészítés a Balaton-felvidéki Nemzeti Park tervbe beépítésre került. Igazgatósággal egyeztetni Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Erdészeti szakkérdések A környezetvédelmi program semmilyen iránymutatást nem ad az erdőkre vonatkozóan. Szükséges lenne legalább annak kifejtése, hogy az erdők védelmi és közjóléti funkciójának erősítése indokolt a térségben. A program meg se említi az erdőtelepítést, mint lehetőséget, eszközt a környezeti elemek javítására, holott az erdészeti hatóság már többször készített szakanyagot Veszprém megye erdőtelepítési lehetőségeiről. Javasoljuk a vizsgálatok és megállapítások kiegészítését. Szót kellene ejteni a körzeti erdőtervezésben való önkormányzati részvételről is, ahol az önkormányzatoknak többek között lehetősége van p1. településvédelmi erdők kijelölésére is. Meg kívánjuk jegyezni, hogy a megyében nem kettő, hanem három Erdőgazdasági ZRt. működik, tehát az erdészetek felsorolása hiányos és hibás. Az Ugodi Erdészet január 1-jétől megszűnik, a területét három szomszédos erdészet között osztották fel. A tervező a véleményező észrevételeit elfogadja A z észrevételek a dokumentumba beépítendők Az észrevételek a tervbe beépítésre kerültek. Geológiai szakkérdések A geológia, földtan stb. szavak illetve a földtudományokkal kapcsolatos kifejezések elvétve fordulnak elő a dokumentumokban, a földtani természeti értékek sajnos alul vannak reprezentálva. Javasoljuk az anyag bővítését, kiegészítését, melyhez ajánljuk a nemrég - éppen a Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásában - megjelent Veszprém megye monográfiája kötetet, amelyben friss és szakmailag hiteles információk találhatók e tárgyban is. Javasoljuk az A.I ORSZÁGOS TERMÉSZETI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉRTÉKEK fejezet bővítésével megemlíteni az ex lege és egyéb földtani természetvédelmi értékeinket, mivel azok is országos jelentőségűek, legalábbis ami az ex lege értékeket jelenti. Ugyancsak nagy hiányosság a védelemre tervezett földtani alapszelvények említésének mellőzése is. A 8. sz. melléklet - a 42. oldalon olvasható hivatkozással ellentétben ( A nyilvántartott barlangok listáját a 8. számú melléklet tartalmazza") - egyáltalán nem tartalmaz földtani természetvédelmi információkat (csupán a Natura 2000 területeket sorolja fel, aminél jóval többet értünk természetvédelem alatt). Megjegyezzük, hogy amúgy teljesen felesleges is lenne több száz barlang, forrás és víznyelő nevét felsorolni. A földtani rész a Kistáj kataszter alapján az A. I fejezet Kőzetek, ásványoknál részletezve van. Az ex-lege területek megemlítésre kerültek a dokumentumban. A 8. mellékletre való hivatozás tévesen szerepel a dokumentumban A hivatkozás törlése, a hiányzó ex-lege területek részletes leírásának beépítése szükséges Az ex-lege értékek leírása Botanikai és zoológiai szakkérdések Alapállapot: A természetvédelmi vonatkozású jogszabályok listája nem teljes. Természetvédelemi vonatkozások: az anyagból úgy tűnik, hogy valamelyik korábbi Natura 2000 élőhely és jelölő faj lista alapján készült a munka, ezen túlmenően hibásnak is látszik. A térképmellékleteken a Balaton nem szerepel, mint psci és spa terület. A felhasznált forrás: a KVVM honlapja, hivatalos forrás, a legfrisebb A Ramsari kategória jelölése nem egyértelmű. Semmiképpen nem célszerű egy fedvényen jelölni a különböző adatokat tartalmazza. A helyi védett természeti értékek részletezésére a védettségi kategóriákat, mert a több fedvény, több átfedés" átláthatatlanná teszi a térképet. Javasoljuk több térkép tervező nem kíván kitérni készítését. A vízgyüjtő területeken belül a jelölés miatt úgy tünik, mintha maga a Balaton nem tartozna bele a saját vízgyűjtőjébe. A természetvédelemre vonatkozó részben a BfNPI-ről nincs említés a Natura 2000-en kívül, valamint a többi védett területről sem. A helyi védettek szintén nem szerepelnek. A természetvédelmi vonatkozású jogszabályok kiegészítését el A kiegészítés, javítás megtörtént. kell végezni, a térképeket javítani kell

14 A hatósági véleményekre adott tervezői válaszok Véleményező megnevezése Beérkezés dátuma Észrevétel Eltérés oka Tennivaló Elvégzett javítás Felszíni víztestek: A Torna és a Marcal fejezetét és minden vonatkozását, kezdve a jelenlegi állapot jellemzőitől az elérni kívánt célokig az egész dokumentum szintjén sajnos aktualizálni szükséges. A 99. oldalon megfogalmazottak törlendők, jelen állapotban nagyon visszásan hatnak. A patakok és más földrajzi nevek írása során helytelenül nem kerül kötőjel a név és a domborzati (medence, hegység), vízrajzi (patak, tó, öböl, stb.) megjelölés közé. A felszíni vizeket érő terheléseknél kimaradt a medret érintő és a medret kísérő vízparti növényzetet átalakító emberi tevékenység megjegyzése. A Program leadásakor még nem történt meg a vörösiszap katasztrófa Javítás szükséges. A javítás megtörtént. Természetvédelem: Állatvilág: Az egyes területek jellemzésének koncepciója nem egységes. Míg a botanikai jellemzésben érezni a vezérelvet, a zoológiai értékek számbavétele során ennek nyoma sincs. Érthető módon nem cél a fellelhető állatfajok kezelési terv Az állatvilág fejezetrészben több helyen is a BFNP honlapját használtuk. szintű értékelése, de egy bizonyos végigvitt, következetes koncepció sokat javítana a szerkezetén és a tartalmán. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a Nemzeti Park saját honlapjának anyagát Mindemellett sajnos a tartalmi elemek igen hiányosak, tévesek és információszegények. Véleményem szerint a "bizonytalan tartalmi elem"-ként említi forrásul szolgáló honlapok anyagának bizonytalan tartalmi elemei helyett a területet ismerő szakember(ek) megkeresésével értékelhető eredményre juthatnának. Nemzeti Parkkal történt egyeztetés alapján Veszprém megye monográfiája A fejezet átdolgozásra került szakirodalomban leírtak alapján átdolgozás szükséges Növényvilág. Az egyes tájegységeknél leírt fajok koncepciót hiányt tükröznek. Van, ahol az anyag teljesen közönséges fajokat sorol fel, máshol hiányoznak a magára a tájegységre jellemző legfontosabb védett fajok o. Marcal-völgy Az utolsó két mondat irreleváns! Sokkal jelentősebbek a tőzeges területeken megmaradt állományai p1. a fehérmájvirágnak (Parnassia palustris), csermelyaszatnak (Cirsium rivulare), mocsári kosbornak (Orchis laxiflora) és hússzínű ujjaskosbornak (Dactylorhiza incarnata), lápi sásnak (Carex davalliana) és a gyapjúsásoknak (Eriophorum sp.) 118. o. a Pápa-Devecseri-síknál hiányzik a térségre nagyon jellemző zergeboglár (Trollius europaeus) állományok és a hatalmas illatos hagyma (Allium suaveolens) állományok megemlítése Balaton - kisfészkű aszat hiányzik 124 o. Erdei békaszem - nem tudjuk azonosítani. 127 o. Keleti-Bakonynál is hiányzik a Szent István-szegfű Magyar zsálya - Salvia aethiops 130.o. A tervező által felhasznált forrás a véleményező által megadott fajokat nem Az észrevétel beépítendő a tartalmazta dokumentumba A kiegészítések, javítások elvégzésre kerültek. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság o. A Somlón nincs bizonyítottan pannon gyík! Magyarországon élő alfaj endemikus, hazánkban fokozottan védett. Somlói adata Darnai-Dornyai Béla nevéhez kötődik (Darnay-Dornyai 1964) és máig vitatott. Jelenlétét az azóta végzett terepbejárások nem erősítették meg. A leírás súlyos tévedést jelez. A tervező által felhasznált forrás tartalmazta a megadott fajt A dokumentumban fel kell tüntetni, hogy a Pannon gyík jelenléte nem bizonyított A fejezet átdolgozásra került A fejezet Környezeti egészségügy: összegző megállapításait át kellene gondolni a vörösiszap szennyezés tükrében, hiszen említést sem tesz a környezeti katasztrófák veszélyéről. Itt önálló fejezetként kellene megjeleníteni a vörösiszap katasztrófával kapcsolatos tanulságokat, várható intézkedéseket és a helyreállítás feladatait, hiszen széles körben érintik a program más fejezeteit. A tervező a vörösiszap katasztrófát nem tudta a dokumentumban, hiszen a katasztrófa csak azt követően következett be, miután a dokumentum leadásra kerül Vörösiszap összegző megállapítási a programba beépítére kerültek A Tájhasználatnál vagy az Élővilágnál meg kellene jelenni a turisztikai, főként ökoturisztikai adottságoknak, hiszen a környezet állapota alapvetően befolyásolja ennek lehetőségeit is. A tervezet 8. számú mellékletéből az alább felsorolt NATURA 2000-es területek hiányoznak: HUBF Szent György hegy HUBF Badacsony HUBF Tapolcai-medence 28.o. "A megye egyes jelentős térségi szennyvíztisztító telepei" Badacsonytördemic központi szennyvíztisztító telepe. Révfülöpi, Nemesgulácsi szennyvíztelep Ez utóbbi az előbb említettel azonos. Kisebb vízhozamú befogadók. A turisztikai adottságok leírása megfontolandú, bár a tervezők a Problémás, lásd az év 8-10 hónapjában száraz medrű patak, a Burnót patak, mint a köveskáli, salföldi megemlítés szintjén túlmenően nem javasolják a turisztikai kiegészítést Az elírások javítása szükséges szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvízének befogadója. Turisztikai értékek elvégezni, hiszen Magyarország legjelentősebb turisztikai jelentőségű A turisztikai kiegészítést az 37.o. "A mezei utak.." Ezzel komoly problémái lesznek a NP-nak, egyes térségekben, p1. Káli medence a mezei Kiegészítések, javítások beépítésre kerültek területeiről kimerítő leírást adni egy Környezetvédelmi program terjedelme önkormányzattal egyeztetni kell utak döntő többsége a NP kezelésébe került - ugyanakkor kezelésük megoldatlan, stratégia nincs rá. 41.o." A helyi nem elegendő. természeti védelem alatt álló területeken kívül..."a szövegezés téves, fordítva igaz, javasoljuk a módosítást. 48/49 o. "Közlekedési úthálózat" A felsorolásból kimaradt többek közt a Veszprém - Tapolca; a Tapolca-Zánka; Nagyvázsony - Zánka összekötő út/utak/. 103.o. "B-2 táblázat 2009-ben megindult természetvédelmi /tervezési/munkák/" Ebben a formában nem értelmezhető, hogy milyen tervezési munkákról van szó, vélhetően kezelési tervekről. Pontosítani szükséges. 115/116.o. "Természetvédelem- és tájvédelem" táblázat A táblázatban felelős szervezetként minden esetben a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság van megnevezve. Javítandó Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság megnevezésre.

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/211-5/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály E L Ő T E R J E S Z T É S az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának,

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

Vélemény. Sorszám (sorszáma)

Vélemény. Sorszám (sorszáma) ező 1 Székesfehérvár 2 Székesfehérvár 3 Székesfehérvár 4 Székesfehérvár 9. oldal - Fejér megye jövőképe - Indoklás - 3. bekezdés: Székesfehérvár és Dunaújváros azonos rangú kezelése csak a MJV státuszuk

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Pontosítás, a megye k-i és D-i részéből a fővárosi vasúti kapcsolat átszállással biztosított

Pontosítás, a megye k-i és D-i részéből a fővárosi vasúti kapcsolat átszállással biztosított 1. oldal A Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció helyzetértékelési munkarészéhez érkezett vélemények összegzése Javaslattevő szervezet Változtatásra javasolt szövegrész Javaslat röviden Fejezet,

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VIZSGÁLATOK (EGYEZTETÉSI ANYAG) Készült

Részletesebben

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport Cím: 9400 Sopron, Bajcsy Zs. út 4. Levélcím: 9401 Sopron, Pf. 132 Tel: 99/518-389, Fax:

Részletesebben

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2011) VTK Innosystem Kft.

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2011) VTK Innosystem Kft. 4. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI, MÓDJAI ÉS FELELŐSEI környezet-egészségügyi programot, a vásár, illetve a piac működéséről szóló önkormányzati rendeletet. 4.1. Szervezeti, jogi és személyi feltételek Kistérségi

Részletesebben

Balaton Régió Fejlesztési Stratégia és Részletes Fejlesztési Terv STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA

Balaton Régió Fejlesztési Stratégia és Részletes Fejlesztési Terv STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA VÁTI Kht. Területpolitikai és Információszolgáltatási Igazgatóság Balaton Régió Fejlesztési Stratégia és Részletes Fejlesztési Terv STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA Megbízó: Önkormányzati és Területfejlesztési

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 2008. November Szentendre Kálvária úti lakóterület szabályozási terve KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Készítették: Dr. Balogh Ákos (TT-1 11-0008/04,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Marik Tibor Mell.: 4 db Hiv. sz. : - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS III. KÖZÉPTÁVÚ KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2012-2017

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS III. KÖZÉPTÁVÚ KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2012-2017 1 SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS III. KÖZÉPTÁVÚ KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2012-2017 Készítette: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Iroda Kommunális Iroda Kálmán Lilla

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ)

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) 3. átdolgozott dokumentáció (2013. december) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (2. ÁTDOLGOZOTT DOKUMENTÁCIÓ)

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016)

Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016) Pécs Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata (2011 2016) Pécs, 2011. november 14. Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1 A feladat meghatározása... 5 2 Szakmai és módszertani

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus

SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE. Egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Állam-és jogtudományi kar SZAKDOLGOZAT NATURA 2000: SZABÁLYOZÁS ÉS GYAKORLAT NATURE 2000: REGULATION AND PRACTICE Konzulesns: Dr. Miklós László Egyetemi adjunktus Készítette: Urbán

Részletesebben

EMLA Egyesület. A civilek részvételével zajló környezeti ügyek legfontosabb problémái

EMLA Egyesület. A civilek részvételével zajló környezeti ügyek legfontosabb problémái EMLA Egyesület A civilek részvételével zajló környezeti ügyek legfontosabb problémái 2009 A CIVILEK RÉSZVÉTELÉVEL ZAJLÓ KÖRNYEZETI ÜGYEK LEGFONTOSABB PROBLÉMÁI dr. Bendik Gábor, dr. Berki Zsuzsanna, dr.

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM

Részletesebben