KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG"

Átírás

1 KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Lasztovicza Jenő részére Veszprém Megyeház tér Ügyszámunk: /2012. Iktatószámunk: 3221/2013. Ügyintézőnk: Magyar Eszter Melléklet: 1 db táblázat Ügyiratszámuk: 04/227-41/2012. Ügyintézőjük: Arnold Gy. Tárgy: Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójának (javaslattevő fázis) véleményezése Tisztelt Lasztovicza Jenő Úr! A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 20. (4) bekezdése, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. (3) bekezdése alapján a fenti tárgyban a Közép- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) részéről az alábbi véleményt adom: A megyei területfejlesztési koncepció készítése során a tartalmi követelményekre figyelemmel kidolgozásra került a helyzetértékelés és a koncepció. Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciójának javaslattevő fázisában történő egyeztetése a területfejlesztési koncepció, a feltáró-értékelő vizsgálat (helyzetértékelés), valamint a környezeti értékelés vizsgálatára terjed ki. Helyzetértékelés: A feltáró és értékelő vizsgálat tartalmilag megfelel a Kr. 1. mellékletében meghatározott tartalmi követelményeknek. A helyzetértékelés a korábbi stratégiai program elemzéseit, adatait figyelembe véve készült. A helyzetértékelési dokumentáció fejezet 54. oldalán, valamint a térképi mellékletek között szereplő Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület című térképeken a feltüntetett vízbázisok és ek ábrázolása hiányos, pontatlan. Ennek javítása szükséges a jelen véleményhez mellékelten megküldött, - a Felügyelőségen rendelkezésre álló információk szerint - a Veszprém megyében található vízbázisok felsorolását tartalmazó táblázat alapján. Az elkészített helyzetértékelés egyebekben alkalmas arra, hogy alapját képezze a koncepciónak, illetve később a területfejlesztési stratégiai programnak. Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra! Telefon: (22) Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Ügyfélszolgálat: (22) Telefax: (22) Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137 Ügyfélfogadási idő: Hétfő: Honlap: Szerda: és c:\documents and settings\gyarnold\local settings\temporary internet files\content.outlook\25lp6311\27464_12_veszprém_megye_koncepció_vél_javaslattevő_fázis.doc Péntek: Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás!

2 2 Koncepció: A Területfejlesztési koncepció megfogalmazza Veszprém megye jövőképét, fejlesztés politikáját, a megye és térségei területe fejlődésének fő irányait, fejlesztési stratégiai céljait és az azok eléréséhez szükséges eszközöket. A Koncepció a jövőkép eléréséhez szükséges célkitűzéseket, a Nemezeti Fejlesztés 2020 tervezési dokumentációban megfogalmazott országos fejlesztési célrendszer figyelembe vételével, illetve az Európai Unió közötti tervezési időszakra szóló fejlesztési és tematikus célkitűzésekhez igazodva tartalmazza. A koncepció egyik fő stratégiai célkitűzése a tervezési erőforrások fenntartható használata, értékei megőrzése. A megyére, illetve a megyén belüli területi részegységekre (járásokra) megfogalmazott, a környezet fejlesztésére vonatkozó célokkal a Felügyelőség egyetért. Környezeti vizsgálat: A véleményezési eljárás javaslattevő fázisában benyújtott megyei koncepcióhoz önálló munkarészként a Rendelet 1. (2) a) pontja alapján elkészült a környezeti vizsgálat. Veszprém megye területfejlesztési koncepciója hét átfogó hosszú távú célt, illetve tíz témakörben prioritásokat fogalmaz meg. A tervben szinte minden prioritás esetében megfogalmazódik a fenntarthatóság elve, a környezeti értékek megóvása, a környezetbiztonság, a klímaváltozás negatív következményeinek csökkentése. A tíz fejlesztési prioritás közül a dokumentáció alapján egyik sem okozza közvetlenül a környezet minőség romlását. A környezeti értékelésben megfogalmazott célok illeszkednek többek között - a III. Nemzeti környezetvédelmi Program (NKP III ) célkitűzéseihez. Figyelemmel arra, hogy a tervezés - igazodva a következő uniós forrásokból finanszírozott tervezési ciklushoz - a időszakra vonatkozik, a továbbtervezés során javasolt figyelembe venni többek között a évekre tervezett Nemzeti Környezetvédelmi Programban (NKP IV.) megfogalmazottakat is. A környezeti értékelés a rendelkezésre álló adatoknak és a térségi adottságnak megfelelően tartalmazza a koncepció megvalósulásával környezeti hatást kifejtő tényezők, okok feltárását, a megvalósulás esetén várható környezeti hatásokat, a káros hatások elkerülésére, csökkentésére vonatkozó, szükséges intézkedéseket, illetve a lehetséges monitorozási javaslatokat. Egyebekben a megyei területfejlesztési koncepció javaslattevő fázisban megküldött egyeztetési dokumentációban foglaltak ellen - a fentiek figyelembevétele, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások betartása mellett - környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi, valamint vízügyi szempontból a Felügyelőség nem emel kifogást, azt elfogadásra javasolja. Székesfehérvár, január 11. dr. Zay Andrea igazgató megbízásából Kapják: 1. Címzett + melléklet 2. Irattár Bajári Sándor környezetgazdálkodási osztályvezető

3 Veszprém megye Sorsz. Vízbázis Védőövezet Megjegyzés Határozat száma: 1 Ajka Széles patak 7762/ Ajka Széles patak karsztkút 16735/ Aszófő Köbölkút Külső,,'B' 1998/ Bakonybél vízműkút Külső, 16736/ Balatoncsicsó 27068/ Balatonfüred Szívkórház Külső, 21710/ Balatonfüred, Siske Kéki Külső, és 'B' 33342/ Bánd Balatonhenye Külső / / Berhida Ősi Külső,, 9374/ Borzavár Pálihálás puszta Külső védőter., / /2005 Külső, és 'B ' 12 Csetény 22757/ Csopak Nosztori forrás 14 Devecser Hidro 'B ' Külső, és 'B' Hidro 'B ' 23327/ /2000 Külső 4451/ Eplény 1. sz. (K 4) kút, 'B' és 'C' 16734/2007

4 16 Farkasgyepű Külső,, 'B' és 'C' 7763/ Felsőörs Külső, és 'B' 882/ Gyepükaján 1. sz kút Külső, és 'B', 26467/ Gyepükaján 2.sz kút Külső, 20 Hajmáskér sz kutak Külső, 3421/ Hajmáskér sz kutak Külső, és 'B' 5931/ Hárskút (Anti forrás) Külső 20075/ / Hárskút ( karsztkút) *Hárskút Lókút Zirc Akli Pénzesgyőr kistérségi vízmű Külső, és 'B' 20075/ / Hegyesd Külső,, 'B' és 'C' 3058/2008 Herend /Kétbíró/ (közös) /2006 Herend / Szolimán/ (közös) 26 Hidegkút 27 Jásd Külső, 21408/ / /2005

5 28 Kékkút Kereki Theodóra 23672/2012 Királyszentistváni *Berhida Ősi Királyszentistván Külső 29 Papkeszi Vilonya kistérségi vízellátó rendszer 19595/2005 királyszentistváni és vilonyai vízbázisa 30 Kislőd 3232/ Kővágóörs és 9342/ Litér Külső 21646/2004 Külső Márkó Monostorapáti Hidro 'C' / /2005. Monoszló 16733/ Nagyvázsony Külső,, Hidro 'B' 12795/ Nemesvámos 38 Noszlop 39 Nyirád Külső, Külső, és 'B' 5849/ / /2007

6 40 Pápa Tapolcafő Külső, 21879/ Pécsely Zádor forrás Külső, / Pétfürdő 'B' és Hidro 'C' 15790/ Pula 742/ Raposka 45 Sáska 46 Sóly Külső, Külső, Hidro'A' és 'B' és 2893/ / / Szentbékkálla, Hidro 'B' 2895/ Szentgál Külső, 1995/ Taliándörögd Külső,, Hidro 'B' 2894/ Tapolca Külső 20640/ Tés 52 Tótvázsony, Hidro 'A' és 'B' Külső, 15294/ /1997 Külső, 53 Városlőd 8642/2005

7 53 Városlőd 8642/ Várpalota Bánta puszta 55 Várpalota Inota Külső, Külső, 748/ Várpalota Inota Hidegvölgy Külső, 8821/ Vászoly Külső, / Veszprém Aranyosvölgy Külső, 27063/ Veszprémfajsz Külső, 27067/2005 Külső 60 Veszprém Gyulafirátót 756/ Veszprém Kádárta Külső, Hidro'A' és 'B' 22309/ Veszprém Sédvölgy Külső, 753/ Veszprémi C Hidro 'C' 22309/ Vigántpetend Külső / /2006

8 65 Zirc vízmű 1 sz kút Külső, 27065/ Zirc Reguly forrás Külső,, 22134/ / Zirc Kardosréti kút Külső,, 22134/ / Zánka, Gyermektábor Külső, és, Hidro 'B' 22994/ Bakonybél, Gerence pataki vb. (I. és II. kút) 'B' és 22174/ Csetény Cs 81 belső, külső, Hidro 'A' és 'B', Hidro 'B' 706/ Eplény K Somlószőlős 73 Somlóvásárhely Somlójenő 74 Kamond 75 Kerta 76 Zalagyömörő 77 Nagyalásony Dabrony 78 Litér 2. sz. kút 'B' és 'B' 'B' 'B' 'B' 'B' 'B' belső, 'B', 30071/ / / / / / / /2011

9 79 Gyulafirátót "községi" vízmű 80 Csehbánya 81 Zalahaláp 82 Balatonudvari 83 Balatonfűzfő Gyártelep 84 Adorjánháza 85 Vászoly K 4 'B', 'B' 'B', 'B' 'B' külső, 2402/ / / / / / / Somlóvecse 'B' 23493/2012

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/211-5/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu szám: 02/27-18/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 14/19-12/2011 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata 2013. november Készült az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámű Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

Területfejlesztési Koncepció

Területfejlesztési Koncepció Borsod Abaúj Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod Abaúj Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepció TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA Javaslattételi szakasz Készítette: Város Teampannon Kft. 2013. december BORSOD ABAÚJ

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

Tolna Megye Területfejlesztési Programja

Tolna Megye Területfejlesztési Programja Készült a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából Tolna Megye Területfejlesztési Programja - KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS - 1085. Budapest, Kőfaragó u.9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61 e-mail: pestterv@pestterv.hu

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata A környezeti jelentés egyeztetési változata Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Készítette: Terra Studio Kft. 2013. október 1

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály E L Ő T E R J E S Z T É S az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának,

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA 214. OKTÓBER 1. Készítette: a forprojekt Kft, a Városfejlesztés Zrt és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AROS Tk 1. t. SZ.: IV 216-60/2014. POL GARMES TERÉ TŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Előadó: Marik Tibor Mell.: 4 db Hiv. sz. : - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben

)o:~. számú előterjesztés

)o:~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )o:~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Budapest X. kerület, Magyarfalu utca

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Közösen az Éltető Balaton-felvidékért a helyi termékekre és szolgáltatásokra, a fenntartható turizmusra, a környezettudatos

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VIZSGÁLATOK (EGYEZTETÉSI ANYAG) Készült

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem

VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem napirendi pont VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ ELŐTERJESZTÉSE Győr 2009. évben rendezési terv módosítás céljából benyújtott SZTM 2009-064 számú egyedi kérelem Tisztelt Közgyűlés! Jelen előterjesztés a Főépítészi Csoporthoz

Részletesebben

Ajka Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Ajka Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája Ajka Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Megbízó: Ajka Város Önkormányzata Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Munkatársak: Sebestyén Csaba, az igazgatóság elnöke EX ANTE Tanácsadó

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben