AZ ÜZENET-SZABVÁNYOK ÁLTALÁNOS ALAPELVEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÜZENET-SZABVÁNYOK ÁLTALÁNOS ALAPELVEI"

Átírás

1 CSOPORTOS ÁTUTALÁS ÜZENETSZABVÁNYAI MUN- KÁLTA- TÓ CS-ÁTUTALÁS CS-STÁTUS CS-DETSTA MUNKÁL- TATÓ BANKJA CS-ÁTUTALÁS CS-STÁTUS CS-DETSTA a MUNKÁLTATÓ által összeállított és benyújtott, az ügyfeleire vonatkozó fizetési/átutalási tételeket tartalmazó szabványos csoportos átutalási üzenet. a CS-ÁTUTALÁS üzenetet befogadó fél visszajelzése az üzenet vételéről és ellenőrzésének eredményéről. a CS-ÁTUTALÁS üzenetet befogadó fél tételes beszámolója a jogosultak számláit vezető (címzett) bankok által adott (visszautasító) válaszokról. CSOPORTOS MEGBÍZÁSOK FELDOLGOZÁSI FOLYAMATA A csoportos átutalást kezdeményező cég szabványos CS-ÁTUTALÁS üzenetben juttathatja el a számlavezető bankhoz az ügyfeleire vonatkozó fizetési tételeket. A kezdeményező által összeállított csoportos megbízás üzenetet a számlavezető bank - szintaktikai és tartalmi szempontok szerint ellenőrzi, - a hibásnak talált üzenetet / tételeket visszajuttatja a kezdeményezőnek, - az általa vezetett számlákra vonatkozó tételeket leválogatja és végrehajtja, - a más bankoknál számlát vezető ügyfeleknek szóló tételeket BZSR tranzakciókká konvertálja és Küldő Kötegben eljuttatja a BZSR-be A csoportos megbízást befogadó fél csoportos beszámoló üzenetben (CS- DETSTA) jelzi vissza - a címzett bankok válaszai alapján - az üzenet tételeinek teljesítését / visszautasítását a csoportos megbízást benyújtó fél számára - az aznap megválaszolt tételekre vonatkozóan naponta, - a csoportos megbízás minden tételére vonatkozóan a beszámolási határidő napján. A csoportos átutalási üzenet esetén a beszámolási határidő T+5 munkanap, azaz a kezdeményező átutaló üzenet (tételeiből konvertált BZSR tranzakciók) elszámolórendszer (BZSR) általi feldolgozásának / elszámolásának (T) dátumát követő 5. munkanap. AZ ÜZENET-SZABVÁNYOK ÁLTALÁNOS ALAPELVEI A csoportos üzenet elektronikus úton történő beadása esetén az üzenetet tartalmazó file kiterjesztése kötelezően.121. A csoportos megbízás feldolgozásának eredményét az alábbi - a megbízást befogadó fél által készítendő, a benyújtónak továbbítandó - csoportos visszajelzés üzenetek tartalmazzák: - a benyújtott csoportos megbízás feldolgozásának eredményét részletező csoportos Ellenőrző Jelentés (CS-STÁTUS).122 kiterjesztéssel, - a címzett bankok válaszainak összesítését tartalmazó csoportos Beszámoló Jelentés (CS-DETSTA).142 kiterjesztéssel.

2 CSOPORTOS MEGBÍZÁSOK Szabványleírások 2 A CS-üzenetet (CS-ÁTUTAL, CS-STÁTUS, CS-DETSTA) a 852-es kódlapú karakterkészlettel kell készíteni. Az üzenet szerkezetének részletezésénél - F betűvel jelezzük a FEJ mezőit, - T betűvel jelezzük a TÉTELek mezőit, - Z betűvel jelezzük az üzenetet Záró LÁB mezőit, - a betűt a file kiterjesztés utolsó két jegye (21, 22, 42), majd pedig a mező sorszáma követi. CSOPORTOS MEGBÍZÁS üzenet felépítése 01 FEJ (1) 02 ügyfélre vonatkozó egyedi tétel (n) 03 LÁB (1) A csoportos megbízás üzenetet a FEJ-ben két külön mezőben található, de együttesen kezelendő, összességében 25 karakter azonosítja. Az üzenetazonosítónak - függetlenül a megbízás típusától (átutalás/beszedés) - azonos kezdeményezőnél EGYEDI-nek kell lennie. Az üzenetazonosító felépítése: az üzenetet összeállító / kezdeményező cég (13 karakteres) azonosítója (F213 mező) az üzenet összeállításának dátuma (8 karakter, F214.1 mező) sorszám (4 karakter, F214.2 mező) A csoportos megbízás üzenet egy tételét a 31 karakteres egyedi bázisazonosító azonosítja. A bázisazonosító felépítése: a csoportos megbízás üzenet azonosítója (25 karakter, F213+F214 mező) tételsorszám (6 karakter, T211 mező) Megjegyzés A kezdeményező cég 13 karakteres azonosítója (F213 értéke) az alábbiak egyike lehet: - Aaaaaaaaa[Tttt], ahol - 'A' jelzi, hogy a következő 8 karaktert adószámként kell értelmezni, amelyből az utolsó jegy a CDV, - 'T' jelzi, hogy az őt követő 3 karakter a telephelykód. A cég egészét csak az első 9 karakter kitöltésével lehet megadni. Ha az azonosító telephelykódot nem tartalmaz, az utolsó 4 pozíciót szóközzel kell feltölteni; - vagy EAN 1 kód; - vagy Ebbbsssss (csak szolgáltató azonosítójaként), ahol - 'E' jelzi, hogy a következő 8 karaktert egyéb azonosítóként kell értelmezni, amelyből az utolsó jegy a CDV, bbb - bankkód, 1 EAN (= European Article Numbering) 13 karakteres nemzetközi termék- és helyazonosító kód. Az EAN kód beszerezhető a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetségtől (tel )

3 CSOPORTOS MEGBÍZÁSOK Szabványleírások 3 ssss - egyedi sorszám a bbb -n belül. Egyéb azonosító használatakor a rendelkezésre álló 13 karakterből az utolsó 4 pozíciót szóközzel kell feltölteni. Az azonosítók leírásakor használt 'sorszám' kifejezés nem jelent kötelező sorfolytonosságot. A rendszer csak az egyediséget ellenőrzi, a sorfolytonosságot nem. Ha az üzenetekben szereplő, vagy az üzenetek teljesítéséhez kapcsolódó 'számított' dátum nem banki nap (pl. április 30., szombat), akkor a rá következő első banki nap értendő.

4 CSOPORTOS MEGBÍZÁSOK Szabványleírások 4 4. SZABVÁNYLEÍRÁSOK 4.1. A csoportos átutalás (CS-ÁTUTALÁS) üzenet-szabvány CS-ÁTUTALÁS üzenet FEJ (hossz: 174) tartalom típus hossz érték, K/V 2 megjegyzés F210 tétel-típus N 2 01 K F211 üzenet típus A 6 ATUTAL K F212** 3 duplum-kód N 1 0 / 0 F213 F214 F214.1 F214.2 kezdeményez ő azonosítója mezőnév üzenetsorszám - összeállítás dátuma (8) - sorszám (4) F215 kezdeményez ő bankszámlaszáma F bankszerv (8) F számlaszám (8 / 16) F216 ** a terhelés dátuma AN 13 K K N 12 K első küldésnél 0, minden további küldésnél 0-tól különböző szám, azaz 0 - eredeti példány, 0 - másolati példány a CS-ÁTUTALÁS összeállítója: a munkáltató, nyugdíjfolyósító, stb. - adószáma (Aaaaaaaaa[Tttt]), vagy - EAN kódja a sorszámnak, más néven az input sorszámnak, az azonos kezdeménye-zőnél egyedinek kell lennie AN 24 K a tételek közös ellenszámlájának a száma; ha a számlaszám 8 jegyű, akkor balra igazítva, jobbról szóközzel kell feltölteni N 8 K a CS-ÁTUTALÁSt kezdeményező számlájának terhelése F217 jogcím A 3 K l. a jogcím-listát 2 K/V - a mező kitöltése Kötelező / Választható, Választható kitöltésű mező esetén, ha a mezőt nem tölti fel adattal a kezdeményező, akkor a típusnak megfelelő töltő-karaktereket (0 ill. szóköz) kell a mezőbe helyezni. 3 ** a **-gal jelölt érték nem szerepel a jogosult bankjához eljuttatandó tranzakción

5 CSOPORTOS MEGBÍZÁSOK Szabványleírások 5 F218 kezdeményez ő cég neve AN 35 K Megjegyzés: csak az első 32 karakter jut el a jogosult bankjához F219** közlemény AN 70 V a kezdeményező közleménye a számlavezető bank számára

6 CSOPORTOS MEGBÍZÁSOK Szabványleírások 6 CS-ÁTUTALÁS ügyfélre vonatkozó egyedi TÉTEL (hossz: 249) mezőnév tartalom típus hoss z érték K/V megjegyzés T210 tétel típus N 2 02 K T211 tételsorszám N 6 K a tételt az F213-F214 mezőben jelzett üzeneten belül egyedileg azonosítja; a tétel 31 karakteres bázisazonosítója: F213+F214+T211 mezők értéke T212 4 a jóváírás napja N 8 V ezen a napon a jogosult ügyfél számlá-ján meg kell jelennie az összegnek. T213 összeg N 10 K a jóváírandó összeg csak Ft, T214 T214.1 T214.2 T215 T216 T217 T218 az ügyfél címe jogosult bankszámlaszáma - bankszerv (8) - számlaszám (8 /16) ügyfélazonos í-tó a kezdeményezőnél az ügyfél neve számlatulajdonos neve AN 24 K tizedesrész nem használható ha a számlaszám 8 jegyű, akkor balra igazítva, jobbról szóközzel feltöltve kell a mezőbe helyezni AN 24 K pl. törzsszám, ha az azonosító rövidebb 24 karakternél, akkor balra igazítva, jobbról szóközzel kell feltölteni AN 35 V Megjegyzés: csak az első 32 karakter jut el a jogosult bankjához AN 35 V Megjegyzés: csak az első 32 karakter jut el a jogosult bankjához AN 35 K Megjegyzés: csak az első 32 karakter jut el a jogosult bankjához T219 közlemény AN 70 V Megjegyzés: csak az első 18 karakter jut el a jogosult bankjához CS-ÁTUTALÁS üzenetet Záró LÁB (hossz: 24) mező - név tartalom típus hoss z érték, K / V megjegyzés Z210 tétel-típus N 2 03 K 4 az esedékesség napja mező a CS-BESZEDÉS tételével való összhang (azonos felépítés) miatt szerepel

7 CSOPORTOS MEGBÍZÁSOK Szabványleírások 7 Z211 tételek száma N 6 K a CS-ÁTUTALÁS üzenetben található ügyfél-tételek száma Z212 tételek összértéke N 16 K a CS-ÁTUTALÁS üzenetben található ügyfél-tételek összege 4.3. A csoportos Ellenőrző Jelentés (CS-STÁTUS) üzenet-szabvány CS-STÁTUS üzenet FEJ (hossz: 54) mezőnév tartalom típus hoss z érték megjegyzés F220 tétel-típus N 2 01 F221 üzenet típus A 6 STATUS F222 duplum-kód N 1 0 / 0 első küldésnél 0, minden további küldésnél 0-tól különböző szám, azaz 0 - eredeti üzenet, 0 - másolati példány F223 F224 F224.1 a csoportos megbízás kezdeményezője a csoportos megbízás sorszáma - összeállítás dátuma (8) - sorszám (4) AN 13 F223 és F224 értéke megegyezik az eredeti csoportos megbízás üzenet F213 és F214 mezőinek értékével, a csoportos megbízás üzenet azonosítójával N 12 F224.2 F225 F225.1 F225.2 F226 F227 STÁTUS üzenet azonosítója: - összeállítás dátuma (8) - sorszáma (4) STÁTUS üzenet összeállításának időpontja teljes üzenetre vonatkozó státusinformáció N 12 a STÁTUS üzenet egyedi azonosítója a csoportos megbízás üzenet feldolgozásá-nak dátuma (ha a CS-STÁTUS üzenetet a GIRO Rt. állította elő, akkor ez a dátum a csoportos megbízás GIRO Rt. általi feldolgozásakor érvényes 'elszámolási dátum'). N 6 óóppmm N 2 üzenetszintű, a teljes csoportos megbízás üzenet rendszer általi visszautasítását eredményező hiba esetén a hiba oka ebben a mezőben jelenik meg

8 CSOPORTOS MEGBÍZÁSOK Szabványleírások 8 Az üzenetszintű státusz-információ (F227 mező) értéke - hibátlan üzenet, ill. nem üzenetszintű hiba esetén : 00, - üzenetszinten hibás üzenet esetén: a megfelelő hibakód

9 CSOPORTOS MEGBÍZÁSOK Szabványleírások 9 CS-STÁTUS üzenet ügyfélre vonatkozó egyedi TÉTEL (hossz: 63) mezőnév tartalom típus hoss z érték megjegyzés T220 tétel típus N 2 02 T221 tételsorszám N 6 a tétel eredeti, a csoportos megbízás üzeneten belüli (T211 mezőben jelzett) sorszáma T222 T223 tételre vonatkozó státus-információ BZSR hivatkozási kód N 2 tételszintű, a tétel rendszer általi visszautasítását eredményező hiba esetén a hiba oka ebben a mezőben jelenik meg AN 29 - az eredeti tételből képzett BZSR tranzakció hivatkozási kódja, ha a T222 értéke 00, - szóköz, ha a T222 értéke 00. T224 ügyfél-azonosító AN 24 az eredeti tétel T215 mezője szerint A tételszintű státusz-információ (T222 mező) értéke - hibátlan tétel esetén : 00, - hibás tétel esetén : a megfelelő hibakód CS-STÁTUS üzenetet Záró LÁB (hossz: 46) mező - név tartalom típus hoss z érték megjegyzés Z220 tétel-típus N 2 03 Z221 elfogadott / feldolgozott tételek száma N 6 a Z221 és a Z223 mezők összege megegyezik az eredeti csoportos megbízás üzenet tételeinek számával, Z222 Z223 Z224 elfogadott / feldolgozott tételek összértéke visszautasított / fel nem dolgozott tételek száma visszautasított / fel nem dolgozott tételek összértéke a Z211 mező értékével N 16 a Z222 és a Z224 mezők összege megegyezik az eredeti csoportos megbízás üzenet tételeinek összegével, a Z212 mező értékével N 6 N 16

10 CSOPORTOS MEGBÍZÁSOK Szabványleírások A csoportos beszámoló (CS-DETSTA) üzenet-szabvány CS-DETSTA üzenet FEJ (hossz: 52) mezőnév tartalom típus hoss z érték megjegyzés F420 tétel-típus N 2 01 F421 üzenet típus A 6 DETSTA F422 napi jelentés jelző ÉS duplum kód N napi beszámoló - eredeti példány 1 - napi beszámoló - másolati pld. 8- összesítő beszámoló - eredeti pld. 9- összesítő beszámoló - másolati pld. F423 F424 F424.1 F424.2 F425 F425.1 F425.2 F426 csoportos megbízás kezdeményezője csoportos megbízás üzenet sorszáma - összeállítás dátuma (8) - sorszám (4) DETSTA üzenet azonosítója: - összeállítás dátuma (8) - sorszáma (4) üzenet összeállításának időpontja AN 13 F423 és F424 értéke megegyezik az eredeti csoportos megbízás üzenet F213 és F214 mezőinek értékével, a csoportos megbízás üzenet egyedi azonosítójával N 12 N 12 a CS-DETSTA üzenet egyedi azonosítója N 6 óóppmm CS-DETSTA üzenet ügyfélre vonatkozó egyedi TÉTEL (hossz: 126) mezőnév tartalom típus hoss z érték megjegyzés T420 tétel típus N 2 02

11 CSOPORTOS MEGBÍZÁSOK Szabványleírások 11 T421 tételsorszám N 6 a tétel eredeti, csoportos megbízás üzeneten belüli (T211 mezőben jelzett) sorszáma T422 összeg N 10 megegyezik az eredeti tétel T213 mezőjének értékével T423 az eredeti tétel N 8 megegyezik a CS-STÁTUS üzenet T424 T425 T426 feldolgozási dátuma a tételre vonatkozó, címzett bank általi visszajelzésinformáció a válasz feldolgozási dátuma ügyfélszámla terhelési dátuma F225.1 mezőjének értékével AN teljesített beszedés vv - visszautasítás oka NO - nem érkezett válasz AN 8 - szóköz, ha a T424 mező értéke: NO - egyébként feldolgozási dátum. AN 8 - a címzett bank ezen a napon terhelte meg a kötelezett számláját - szóköz, ha a T424 mező értéke 00 AN 29 - a válasz BZSR hivatkozási kódja T427 a válasz hivatkozási kódja - szóköz, ha a T424 értéke 'NO' T428 eredeti BZSR AN 29 - az eredeti tételből képzett BZSR hivatkozási kód tranzakció hivatkozási kódja T429 ügyfél-azonosító AN 24 az eredeti tétel T215 mezője szerint A napi beszámoló üzenetben (a napi jelentés-jelző F422 mező értéke 0 vagy 1) csak az aznap megválaszolt tételek szerepelnek. Az összesítő beszámoló üzenetben (a napi jelentés-jelző F422 mező értéke 8 vagy 9) szerepel az eredeti csoportos megbízás összes tétele, azaz az előzőleg már megválaszolt (és a napi beszámolóban 'kipostázott') tételek a megfelelő visszajelzés információ feltüntetésével (visszautasítva) és az összesítő beszámoló készítéskor még meg nem válaszolt tételek (NO visszajelzés információ értékkel) A tételszintű visszajelzés-információ (T424 mező) értéke - visszautasított átutalási tétel esetén: vv, a visszautasítás oka - meg nem válaszolt átutalási tétel esetén: NO CS-DETSTA üzenetet Záró LÁB (hossz: 68) mező - név tartalom típus hoss z érték megjegyzés Z420 tétel-típus N 2 03

12 CSOPORTOS MEGBÍZÁSOK Szabványleírások 12 Z421 Z422 Z423 Z424 Z425 Z426 teljesítettként megválaszolt tételek száma teljesítettként megválaszolt tételek összértéke visszautasított tételek száma visszautasított tételek összértéke meg nem válaszolt tételek száma meg nem válaszolt tételek összértéke N 6 Z421, a Z423 és a Z425 értéke: napi beszámolóban az aznap megválaszolt, ill. az aznap még megválaszolatlan tételek száma, összesítő beszámolóban az eredeti csoportos megbízás összes megválaszolt ill. meg-válaszolatlan tételének száma A fenti mezők összege ilyenkor megegyezik az eredeti csoportos megbízás üzenet elfogadott tételeinek számával, a CS-STÁTUS üzenet Z221 mezőjének értékével N 16 a Z422, a Z424 és a Z426 értéke: napi beszámolóban az aznap megválaszolt, ill. az aznap még megválaszolatlan tételek összértéke, összesítő beszámolóban az eredeti csoportos megbízás összes megválaszolt ill. meg-válaszolatlan tételének összértéke. A fenti mezők összege ilyen-kor megegyezik az eredeti csoportos megbízás üzenet elfogadott tételeinek összegé-vel, a CS-STÁTUS üzenet Z222 mezőjének értékével N 6 N 16 N 6 N 16 A napi beszámoló üzenetben (a napi jelentés-jelző F422 mező értéke 0 vagy 1) csak az aznap megválaszolt (visszautasított) tételek száma és összege szerepel, azaz nem összegződik az előzőleg már megválaszolt - és a megelőző napi DETSTA

13 CSOPORTOS MEGBÍZÁSOK Szabványleírások 13 üzenetekben már kipostázott - tételek számával és összegével. A meg nem válaszolt tételek száma és összege azonban aktualizálódik, azaz csökken az aznap megválaszolt tételek számával és összegével. A csoportos átutalási üzenet tételeiből konvertált tranzakciókat csak nem teljesítés esetén kell a címzett, a jogosult számláját vezető banknak megválaszolnia, visszautasítania, az átutalt összeget visszautalnia. Ebből következik, hogy egy csoportos átutalási üzenet tételéből képzett tranzakcióra vonatkozó visszajelzésinformáció csak visszautasítás és meg nem válaszolás lehet. (A meg nem válaszolás egyenértékű az átutalt összeg megadott számlán való jóváírásával.) Abban az esetben, ha a csoportos átutalási üzenet tételeiből konvertált tranzakciók egyikére sem érkezett visszautasítás (azaz az üzenet összes tételére igaz, hogy a címzett bank a jogosult számláján jóváírta az átutalt összeget), akkor a beszámolási határidő napján készített összesítő beszámoló üzenetben szereplő minden tétel visszajelzés-információja (a T424 mező értéke) 'NO' és az üzenet LÁBrekordjában csak a 'meg nem válaszolt tételek száma / összértéke' (Z425 és Z426) mezők vannak (0-tól különböző értékkel) kitöltve.

14 CSOPORTOS MEGBÍZÁSOK Szabványleírások HIBAKÓDOK 5.1. Helyszíni ellenőrzés hibakódjai: kód 5 típus 6 magyarázat 07 Ü Fejrekordbeli dátum helytelen 09 Ü Hibás üzenettípus (nem ATUTAL vagy BESZED) 18 Ü Lábban a tételszám vagy a végösszeg helytelen * 26 Ü Állománystruktúra hibás 32 Ü Tételsorszám nem egyedi ** 33 T Tételbeli dátum hibás 34 Ü Tételben hibás összeg 36 T Helytelen karakterkészlet 37 T Címzett bank hibás vagy nem létezik 42 Ü Hibás duplikátumkód 43 Ü Kezdeményező neve hiányzik 48 Ü Hibás jogcímkód 61 Ü Címzett számlaszáma hibás 62 Ü Címzett neve hiányzik 63 Ü Ügyfélazonosító hiányzik 90 Ü Kötegsorszám optimalizálandó kötegben >0 91 Ü Optimalizálandó kötegben különböző tételdátumok szerepelnek * Szabv. 19-es hibája is így jelenik meg. ** Szabv. szerint csak a tételt kellene visszautasítani, de az nem lenne azonosítható Banki ellenőrzés hibakódjai: kód 7 típus 8 magyarázat 71 Ü Nincs fedezet 72 Ü Nem jogosult csoportos beszedést benyújtani 73 Ü Nem jogosult csoportos átutalást benyújtani 74 Ü Számla fiókkódja eltér 75 Ü Számla inaktív vagy blokkolt 76 Ü Számlatípus nem CA 77 Ü A számla devizaneme nem HUF 78 Ü A számla nem létezik 79 Ü Számla formátuma nem megfelelő 5 a 40 alatti hibakódok a BZSR-ben hasonló jelentéssel bírnak 6 a hibakód típusa: Ü - teljes üzenet vissza utasítása, T - tétel visszautasítása 7 a 40 alatti hibakódok a BZSR-ben hasonló jelentéssel bírnak 8 a hibakód típusa: Ü - teljes üzenet vissza utasítása, T - tétel visszautasítása

15 CSOPORTOS MEGBÍZÁSOK Szabványleírások Csoportos megbízások GIRO hibakódjai kód 9 típus 10 magyarázat 01 Ü érvénytelen bankszerv a FEJ rekordban 02 Ü érvénytelen sorszám a FEJ rekordban 07 Ü terhelési dátum nem konzisztens az üzenettel 09 Ü érvénytelen üzenet-típus a FEJ rekordban 16 T érvénytelen (0) összeg a TÉTEL rekordban 18 Ü érvénytelen tételszám a LÁB rekordban 19 Ü érvénytelen végösszeg a LÁB rekordban 26 Ü üzenet-struktúra hiba (érvénytelen rekord, - file-hossz) 29 Ü nem egyedi üzenetazonosító 32 T nem egyedi bázisazonosító 33 T érvénytelen esedékességi (terhelési) dátum a TÉTEL rekordban 34 Ü nem numerikus összeg a TÉTEL rekordban 36 Ü értelmezési hiba (helytelen karakterkészlet) 37 T érvénytelen bankszerv a TÉTEL rekordban 39 T érvénytelen sorszám a TÉTEL rekordban 41 Ü érvénytelen tétel-típus a FEJ rekordban 42 Ü érvénytelen duplum-kód a FEJ rekordban 43 Ü érvénytelen kezdeményező-azonosító a FEJ rekordban (rossz struktúrájú / helytelen CDV-jű / központi nyilvántartásban nem szereplő ) érvénytelen kezdeményező-név a FEJ rekordban (csupa szóköz és/vagy 0) 44 Ü érvénytelen összeállítási dátum a FEJ rekordban 45 Ü érvénytelen (csupa szóköz és / vagy 0 vagy helytelen CDV-jű) számlaszám a FEJ rekordban 46 Ü érvénytelen tétel-típus a TÉTEL rekordban 47 Ü érvénytelen tétel-típus a LÁB rekordban 48 Ü érvénytelen - a jogcím listában nem szereplő - jogcím a FEJ rekordban 61 T címzett / számlatulajdonos számlaszáma érvénytelen (csupa szóköz és/vagy 0 vagy helytelen CDV-jű) 62 T címzett / számlatulajdonos neve érvénytelen (csupa szóköz és/vagy 0) 63 T ügyfél-azonosító érvénytelen (csupa szóköz és/vagy 0) 9 a 40 alatti hibakódok a BZSR-ben hasonló jelentéssel bírnak 10 a hibakód típusa: Ü - teljes üzenet vissza utasítása, T - tétel visszautasítása

16 CSOPORTOS MEGBÍZÁSOK Szabványleírások Címzett bank általi visszautasítás hibakódjai kód magyarázat Technikai, szintaktikai hiba miatti visszautasítás (REJECT) 02 nem létező 'címzett' számlaszám 03 megszűnt 'címzett' számlaszám 06 a 'címzett' számlaszáma nem értelmezhető (az ügyfél számla-száma helyett a bank ügyfélforgalmi számlaszáma szerepel) 10 számlatulajdonos neve és a megadott számlaszám nem tartozik össze Szemantikai, 'teljesíthetetlen' ok miatti visszaküldés (RETURN) 50 fedezethiány miatti visszaküldés 51 felhatalmazás hiánya miatti visszaküldés 54 általános visszaküldés (az ügyfél megbízása alapján) 65 összeghatár feletti beszedési megbízás 99 egyéb hiba Megjegyzés: a 'címzett' az eredeti tranzakció kódjától függően lehet kedvezményezett / jogosult vagy kötelezett.

17 CSOPORTOS MEGBÍZÁSOK Szabványleírások CSOPORTOS MEGBÍZÁSOK - JOGCÍMLISTA Biztosítás, egyéni, baleset BEB egyéb BEE élet BET kombinált BKB lakossági vagyon BLV nyugdíj BNY gépjármű CASCO BGC kötelező BGK Egyéb EGY Életjáradék ETJ Előfizetés, televízió vezetékes ETV kábel TV KTV újság EFU Gyerektartás GYT Lakásfenntartás, gáz GAZ kéményseprés KEM közös költség KTS lakbér LBR szemétszállítás SZE villany VIL vízdíj VIZ Munkabér MUN ellátás jellegű, családi pótlék CSP gyed GYD gyes GYS táppénz TPZ Munkabér+ellátás ELL Munkáltatói befizetés, egészségbiztosításra EGS nyugdíjpénztárba NYP Nyugdíj NYG Osztalék OTK Ösztöndíj OSZ Rokkantellátás RKE Tagdíjak, Autóklub TAK hálózati szolgáltatók, CompuServe TCS Internet TIT Telefon, mobil TEM vezetékes TEL Törlesztés, hitel TOH kamat TOK

CSOPORTOS FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK

CSOPORTOS FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK SZABVÁNYLEÍRÁSOK CSOPORTOS FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK CSOPORTOS MEGBÍZÁSOK Szabványleírások 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A CSOPORTOS MEGBÍZÁSOK FELDOLGOZÁSA... 3 1.1. CSOPORTOS BESZEDÉS-sel kapcsolatos üzenetszabványok

Részletesebben

CSOPORTOS FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK

CSOPORTOS FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK CSOPORTOS FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK Felhatalmazási szabványok 1 CSOPORTOS FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK FELHATALMAZÁSI SZABVÁNYOK A felhatalmazási folyamat áttekintése Felhatalmazás bizonylat (papír) 1. FELHBE 3. FELHKI

Részletesebben

Tranzakció import funkció import fájl formátumai

Tranzakció import funkció import fájl formátumai K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Tranzakció import funkció import fájl formátumai K&H vállalkozói e-bankban

Részletesebben

Függelék. K&H Bank Nyrt. A megbízások export-import formátumai

Függelék. K&H Bank Nyrt. A megbízások export-import formátumai K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.khb.hu khbinfo@khb.hu Függelék A megbízások export-import formátumai Az Electra ügyfélprogram

Részletesebben

Electra export-import formátumok

Electra export-import formátumok K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Electra export-import formátumok Az Electra ügyfélprogram lehetőséget

Részletesebben

KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁS BANKADATOK FORMALAP

KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁS BANKADATOK FORMALAP Bankközi Klíring Rendszer Üzletszabályzata 143/177 2. számú Függelék/9 Kitöltési útmutató a csoportos fizetési üzenetekhez kapcsolódó Központi Nyilvántartás bejelentő formanyomtatványaihoz KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁS

Részletesebben

Aktuális file szerkezet ERA bevezetésétől. 2014.01.01

Aktuális file szerkezet ERA bevezetésétől. 2014.01.01 Egységes Kincstári fileszerkezet_2014_v006_20130815 1/8 Aktuális file szerkezet ERA bevezetésétől. 2014.01.01 01 Állomány kezdő rekord 1 Rekordtípus 2 N 01 1 3 2 Dátum 8 N ÉÉÉÉHHNN, állomány készítés napja

Részletesebben

A forint jogcímezés és információ átadás főbb szabályai a loro- és vostro számlákon

A forint jogcímezés és információ átadás főbb szabályai a loro- és vostro számlákon A jogcímezéshez szükséges információk továbbításának szabályai A nem rezidens ügyfélnek forint loro vagy nem rezidens hitelintézetnek forint vostro számlát vezető, jogcímezésre kötelezett hitelintézet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tisztelt Számlatulajdonos!

TÁJÉKOZTATÓ. Tisztelt Számlatulajdonos! TÁJÉKOZTATÓ a Kincstár számlavezetési ügyfélkörébe tartozó számlatulajdonosok részére a csoportos fizetési megbízásokról, az átutalás eljárási rendjéről és alkalmazásának szabályairól Tisztelt Számlatulajdonos!

Részletesebben

SEPA átutalá lás Prágay István

SEPA átutalá lás Prágay István SEPA átutalás t Prágay István Előzmények Hagyományos nemzetközi átutalás 97/5/EK irányelv és 2560/2001 rendelet alapján történő átutalás Első EPC lépés: Credeuro ICP Második EPC lépés: SCT Arésztvevők

Részletesebben

Programkezelıi leírás,

Programkezelıi leírás, Programkezelıi leírás, Csoportos beszedés modul A modul elıállítja a szolgáltatói terhelések csoportos beszedéséhez szükséges file-t, UGIRO vagy BKR szabvány által meghatározott formában. Csoportos beszedést

Részletesebben

ÖSSZEVONT adatállomány. Egy adatállomány maximum 250.000 tételt tartalmazhat, ettől csak a Posta engedélye alapján lehet eltérni.

ÖSSZEVONT adatállomány. Egy adatállomány maximum 250.000 tételt tartalmazhat, ettől csak a Posta engedélye alapján lehet eltérni. A KIFIZETÉSI UTALVÁNY ÖSSZEVONT ÉS EGYEDI ADATÁLLOMÁNY REKORDSZERKEZETE ÉS VISSZONTÁLLOMÁNY LEÍRÁSA, VALAMINT BANKKÁRTYA FORGALOM ELSZÁMOLÁSI ADATAINAK SZERKEZETE ÖSSZEVONT adatállomány A kifizetési megbízásokat

Részletesebben

Az IG2 hatása a vállalatok pénzügyeire. Gyimesi István, fejlesztési vezető, Cardinal Kft.

Az IG2 hatása a vállalatok pénzügyeire. Gyimesi István, fejlesztési vezető, Cardinal Kft. Az IG2 hatása a vállalatok pénzügyeire Gyimesi István, fejlesztési vezető, Cardinal Kft. Az IG2 hatása a vállalatok pénzügyeire Egy kis visszatekintés... ViCA: innovatív személyi hitelesítő alkalmazás

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2017.05.01. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről HIRDETMÉNY a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről teljesítési idejéről 1 TARTALOMJEGYZÉK Hatályos: 2014.04.01-től 1. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK HUF SZÁMLÁRÓL... 3 1. Készpénzes

Részletesebben

Az MNB és Ügyfelei közötti adatcsere

Az MNB és Ügyfelei közötti adatcsere Az MB által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó Üzleti feltételek 2. számú függeléke Budapest, 2014.09.08 Az MB és Ügyfelei közötti adatcsere I. ÜGYFÉL

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

OTPdirekt Internet Banking. Használati útmutató

OTPdirekt Internet Banking. Használati útmutató OTPdirekt Internet Banking Használati útmutató 1 Tartalom I. OTPdirekt Internet Banking : Azonosítási lépések I.1. Azonosítás OTP Bank Románia által kibocsátott bankkártya segítségével...3 I.2. Azonosítás

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

Csoportos beszedési megbízások kezelése a Raiffeisen Expressz programban

Csoportos beszedési megbízások kezelése a Raiffeisen Expressz programban Csoportos beszedési megbízások kezelése a Raiffeisen Expressz programban Csoportos beszedés 1 Raiffeisen Expressz program keretében lehetőség van csoportos beszedési megbízások kézi rögzítésére, importálására

Részletesebben

CIB formátumú forint import fájl szerkezete

CIB formátumú forint import fájl szerkezete CIB formátumú forint import fájl szerkezete 3 Rekordhossz: Állandó 360 karakter Minden rekord végén a CRLF (Hex 0D0A), a file végén pedig, új sorban az EOF (Hex 1A) áll 4 File név: Tetszőleges (pl: 999999INP

Részletesebben

Az indító számla ERA lehet: páratlan kezdetű K, páros kezdetű B, az ellenszámla ERA lehet: páratlan kezdetű B, páros kezdetű K.

Az indító számla ERA lehet: páratlan kezdetű K, páros kezdetű B, az ellenszámla ERA lehet: páratlan kezdetű B, páros kezdetű K. TÁJÉKOZTATÓ a Kincstárban rendszeresített pénzforgalmi bizonylatokon a Kincstárnál használt Egységes Rovatrendhez rendelt Egységes Rovat Azonosító (ERA) feltüntetésének szabályairól 1. A államháztartás

Részletesebben

Napon belüli elszámolás bevezetése az informatikai belső ellenőr szemével

Napon belüli elszámolás bevezetése az informatikai belső ellenőr szemével Napon belüli elszámolás bevezetése az informatikai belső ellenőr szemével Kovács Vilmos Levente Simplexion Informatikai Kft kovacs.vilmos@simplexion.hu +36-20/951-11-49 Belföldi elszámolási rendszerek

Részletesebben

II. FEJEZET FIZETÉSI SZÁMLÁRA KÉSZPÉNZBEFIZETÉST LEHETŐVÉ TEVŐ SZOLGÁLTATÁSOK

II. FEJEZET FIZETÉSI SZÁMLÁRA KÉSZPÉNZBEFIZETÉST LEHETŐVÉ TEVŐ SZOLGÁLTATÁSOK II. FEJEZET FIZETÉSI SZÁMLÁRA KÉSZPÉNZBEFIZETÉST LEHETŐVÉ TEVŐ SZOLGÁLTATÁSOK 1. Készpénzátutalási megbízás 1.1 A készpénzátutalási megbízás szolgáltatás igénybevételével fizetési számla javára készpénzbefizetés

Részletesebben

Napközbeni elszámolás kommunikáció tervezet vállalatoknak

Napközbeni elszámolás kommunikáció tervezet vállalatoknak Napközbeni elszámolás kommunikáció tervezet vállalatoknak Tisztelt Ügyfelünk! Az Ön számára két kedvező változás várható 2012. július 2-ától a pénzforgalomban. Az egyik változás az, hogy felgyorsul azon

Részletesebben

A BANKKÖZI KLÍRING RENDSZER DIÓHÉJBAN

A BANKKÖZI KLÍRING RENDSZER DIÓHÉJBAN Tartalom A KÖZI KLÍRING RENDSZER DIÓHÉJBAN Németh Gábor Controlling és statisztikai főosztály főosztályvezető GIRO Zrt. 2 A számlapénzben történő fizetések lebonyolításához központi ekre van szükség. Bilaterális

Részletesebben

9. melléklete JEGYBANKI MŰVELETEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SWIFT ÜZENETEK

9. melléklete JEGYBANKI MŰVELETEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SWIFT ÜZENETEK A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 9. melléklete JEGYBANKI MŰVELETEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SWIFT ÜZENETEK

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2016.04.04-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások teljesítéséből

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015. szeptember 7-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Napközbeni elszámolás kommunikáció vállalkozások részére

Napközbeni elszámolás kommunikáció vállalkozások részére Napközbeni elszámolás kommunikáció vállalkozások részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Ön számára két kedvező változás várható 2012. július 2-ától a pénzforgalomban. Az egyik változás az, hogy felgyorsul azon

Részletesebben

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2 Hatályos 2016. november 1-től (1603), közzététel napja 2016. október28. Jelen dokumentum a Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési

Részletesebben

JEGYBANKI MŰVELETEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SWIFT ÜZENETEK

JEGYBANKI MŰVELETEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SWIFT ÜZENETEK A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 9. melléklete Budapest, 2016.02.01. JEGYBANKI MŰVELETEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2016. december 12-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Jelentés fájl struktúra a TXT formában készülő jelentések részére

Jelentés fájl struktúra a TXT formában készülő jelentések részére - 1 - Jelentés fájl struktúra a TXT formában készülő jelentések részére A jelentés fájl struktúrája két részből tevődik össze, az első rész a fejsor, amely a foglalkoztató - jelentő aktuális törzsadatait

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2014. szeptember 10-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2015.09.07-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások teljesítéséből

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

VIBER üzenetek. Oláh Gábor. Antall József konferencia terem

VIBER üzenetek. Oláh Gábor. Antall József konferencia terem . VIBER üzenetek Oláh Gábor Antall József konferencia terem A VIBER-ben használatos üzenetek leírása Üzleti feltételek a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi

Részletesebben

Az egyes ügyfélmegbízások teljesítéséről levelünk 1. számú melléklete, a teljesítési rend nyújt részletes tájékoztatást.

Az egyes ügyfélmegbízások teljesítéséről levelünk 1. számú melléklete, a teljesítési rend nyújt részletes tájékoztatást. Tisztelt Ügyfelünk! Budapest, 2009. december 9. Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az év végi ünnepek miatt bankunk munkarendje 2009. december 18-ától az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelően

Részletesebben

Import fájl szerkezet Deviza utalásokhoz.

Import fájl szerkezet Deviza utalásokhoz. Import fájl szerkezet Deviza utalásokhoz. Érvényes: 2010. december 10-től SSZ. Mezőnév Pozíció Hossz Saját 1 Terhelendő számlaszám formátuma 1 1 I I I I C = CIB G = GIRO I = IBAN 2 Terhelendő 2 34 I I

Részletesebben

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2 Hatályos 2015. május 15.-től (1503), közzététel napja 2015. május 15. Jelen dokumentum a Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások

Részletesebben

a Raiffeisen Expressz programban

a Raiffeisen Expressz programban VIBER utalások kezelése 1. VIBER átutalások kezelése a Raiffeisen Expressz programban A Raiffeisen Expressz lehetőséget biztosít VIBER utalási megbízások kézi rögzítésére, majd elektronikus aláírás után

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

A BANKSZÁMLÁK JAVÁRA TELJESÍTETT BEFIZETÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ REKORDSZERKEZETEK, ÉS ÁLLOMÁNYLEÍRÁSOK

A BANKSZÁMLÁK JAVÁRA TELJESÍTETT BEFIZETÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ REKORDSZERKEZETEK, ÉS ÁLLOMÁNYLEÍRÁSOK A BANKSZÁMLÁK JAVÁRA TELJESÍTETT BEFIZETÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ REKORDSZERKEZETEK, ÉS ÁLLOMÁNYLEÍRÁSOK Az ügyfelek részére nyújtott készpénzátutalási megbízás adatállomány rekordszerkezete, leírása (OC31) File

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

Jelentés fájl struktúra a TXT formában készülő jelentések részére

Jelentés fájl struktúra a TXT formában készülő jelentések részére - 1 - Jelentés fájl struktúra a TXT formában készülő jelentések részére A jelentés fájl struktúrája két részből tevődik össze, az első rész a fejsor, amely a foglalkoztató - jelentő aktuális törzsadatait

Részletesebben

ÁSZF. 1. számú Melléklete. Postai Számlabefizetési Megbízás

ÁSZF. 1. számú Melléklete. Postai Számlabefizetési Megbízás ÁSZF 1. számú Melléklete Postai Számlabefizetési Megbízás elszámolásforgalmi rendszere és szabályai, az alkalmazott elszámolásforgalmi összesítők, valamint rekordszerkezetek leírása 1 / 11 Jelen Melléklet

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: október 31-től

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: október 31-től A Pénzforgalmi üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2016. október 31-től Tájékoztatjuk tisztelt

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr!

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! ELNÖ Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! A hazai pénz- és elszámolásforgalom jelentős átalakítás előtt áll, mivel 2012. július 2-ától az InterGiro2 (IG2) napközbeni többszöri elszámolás platform megkezdi

Részletesebben

A NAPKÖZBENI ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS SZABVÁNYA

A NAPKÖZBENI ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS SZABVÁNYA A NAPKÖZBENI ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS SZABVÁNYA A 2012. július 2-tól bevezetett napközbeni átutalási rendszer jelentősen felgyorsította a belföldi fizetési forgalomban a forint átutalások teljesítését, és korszerű

Részletesebben

1 Kereskedői tételes forgalmi listák rekordleírásai

1 Kereskedői tételes forgalmi listák rekordleírásai Tartalom 1 i tételes forgalmi listák rekordleírásai... 2 1.1 CSVD formátum... 2 1.1.1 Általános információk... 2 1.1.2 Fejrekord... 2 1.1.3 Adatrekord... 3 1.1.4 Zárórekord... 3 1.2 K01D formátum... 4

Részletesebben

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek ALAPADATOK* Szerződés száma: Kifizetési kérelem : * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek 1.sz. melléklet 500 Eft alatti támogatástartalmú számlák összesítője

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről az (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; bankszámla száma: CIB Bank Zrt. 10702019-65895993-52000001, adószáma: 18215625-1-42), a továbbiakban

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a teljesítési

Részletesebben

Tartalom 1. NHB LAKOSSÁGI FORINT BANKSZÁMLÁK... 2

Tartalom 1. NHB LAKOSSÁGI FORINT BANKSZÁMLÁK... 2 NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. lakossági termékek, bankszámlák, elektronikus szolgáltatások Kondíciós lista Érvényben: 2017. november 20-tól visszavonásig Közzétéve: 2017. november 17. Tartalom 1. NHB

Részletesebben

Business Terminal változásai július 1-jétől

Business Terminal változásai július 1-jétől Business Terminal változásai 2012. július 1-jétől 2012. július 1-jétől bevezetésre kerül az új napközbeni átutalási rendszer, mely Business Terminal szolgáltatásunkat az alábbiak szerint fogja érinteni.

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: augusztus 5.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: augusztus 5. A Pénzforgalmi üzletszabályzat és Bankkártya üzletszabályzat(ok) 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2016. augusztus 5. Tájékoztatjuk tisztelt

Részletesebben

Mit kell tudni a SEPA átutalásról?

Mit kell tudni a SEPA átutalásról? Mit kell tudni a SEPA átutalásról? Prágay István 2009. december 10 Átutalás fogalma EGY ÁTUTALÁS KÉT FONTOS MOZZANATBÓL ÁLL: 1. ÜZENET: Én fizetek neked X eurót, ilyen-olyan címen 2. PÉNZTRANSZFER: Egyik

Részletesebben

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére 2. oldal Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére Érvényes: 2011. június 6-tól. 3. oldal 1. Számlavezetés

Részletesebben

A BANKSZÁMLÁK JAVÁRA TELJESÍTETT BEFIZETÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ REKORDSZERKEZETEK, ÉS ÁLLOMÁNYLEÍRÁSOK

A BANKSZÁMLÁK JAVÁRA TELJESÍTETT BEFIZETÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ REKORDSZERKEZETEK, ÉS ÁLLOMÁNYLEÍRÁSOK A BANKSZÁMLÁK JAVÁRA TELJESÍTETT BEFIZETÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ REKORDSZERKEZETEK, ÉS ÁLLOMÁNYLEÍRÁSOK Az ügyfelek részére nyújtott készpénzátutalási megbízás adatállomány rekordszerkezete, leírása (OC31) File

Részletesebben

a Kormányrendelet igényelték. szervek és 2014./2014 használt a Kincstár tételek Azonosító

a Kormányrendelet igényelték. szervek és 2014./2014 használt a Kincstár tételek Azonosító TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Államkincstár szakrendszereiben az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) számú Kormányrendelet előírásai alapján végrehajtott változtatásokról Az államháztartás számviteléről

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről HIRDETMÉNY a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2016. november 1-től A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Fontos tudnivaló Fizetés emelt díjas SMS-sel Bankkártyás fizetés

Fontos tudnivaló Fizetés emelt díjas SMS-sel Bankkártyás fizetés Fontos tudnivaló Ha a fizetés nem teljesül, következménye sincs. Ha például az ügyfél elindítja bankkártyás fizetést, de nem adja meg a kártyaadatait, visszalép, nem utal vagy bármi egyéb módon megszakítja

Részletesebben

BANKKÖZI KLÍRING RENDSZER IG1 SZABVÁNYOK II. kötet

BANKKÖZI KLÍRING RENDSZER IG1 SZABVÁNYOK II. kötet Bankközi Klíring Rendszer IG1 Szabványok II. kötet 3.1 változat Ez a kötet 145 számozott oldalt tartalmaz Kiadás dátuma: 2014. március 31 BAKKÖZI KLÍRIG REDSZER IG1 SZABVÁYOK II. kötet BZSR FORMÁTUMÚ KLÍRIG

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

CitiDirect BE SM Átutalások

CitiDirect BE SM Átutalások CitiDirect BE SM Átutalások Az Átutalások menü alatt elérhető funkciók A Fizetés sablonok használatával menüben az elmentett sablonok közül egy utalást rögzíthet az ott felvett partnereinek. A Gyors bevitel

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez

H I R D E T M É N Y. A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez H I R D E T M É N Y A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez Hatályos: 2012. október 1-jétıl HIRDETMÉNY TERMÉSZETES

Részletesebben

SEPA szabványok. Prágay István

SEPA szabványok. Prágay István SEPA szabványok Prágay István Áttekintés SEPA adatmodell, ISO20022 formátum, SEPA adattartalom, Megbízások címzése, Átutalások újdonságai, SEPA beszedés, felhatalmazások elfogadása és érvényessége, Ügyfél

Részletesebben

Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz

Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Comp-Sys Fo ko nyv-sza mla za s Program Felhaszna lo i leı ra s a 2013.01.01.-to l e rve nyes programmo dosı ta sokhoz Tartalom 1 Pénzforgalmi ÁFA... 2 1.1 Pénzforgalmi ÁFA választásának beállítása...

Részletesebben

Számla. Eõry Tibor. Budapest Tófalva utca 8. 1048. Tófalva utca utca 8.

Számla. Eõry Tibor. Budapest Tófalva utca 8. 1048. Tófalva utca utca 8. Számla Vodafone Magyarország zrt. 1096, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Vodafone Ügyfélszolgálat: 1270

Részletesebben

A kiírt tétel befizetésének 2 legfontosabb lépése:

A kiírt tétel befizetésének 2 legfontosabb lépése: Kedves Hallgató! A Nyugat-magyarországi Egyetem a gyűjtőszámlás befizetési módot írja elő az önköltségi, költségtérítési és egyéb térítési díjak (IV díj, különeljárási díj stb.) befizetéséről a hallgatók

Részletesebben

ÜGYFÉL ÁLTAL BENYÚJTOTT MEGBÍZÁSOK (KIMENŐ)

ÜGYFÉL ÁLTAL BENYÚJTOTT MEGBÍZÁSOK (KIMENŐ) NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H1088 Budapest, Rákóczi út 13. 1. Sz. melléklet az Általános Üzleti Feltételek Szabályzatához HIRDETMÉNY A MEGBÍZÁSOK ÁTVÉTELI ÉS TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL hatályos: 2014. február

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-tól A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kitöltési útmutató az elektronikus úton beadott deviza-átutalási megbízáshoz

Kitöltési útmutató az elektronikus úton beadott deviza-átutalási megbízáshoz Kitöltési útmutató az elektronikus úton beadott deviza-átutalási megbízáshoz A fejrekord típus kitöltése: Sorszám: F1 Az intézmény azonosítója: az a numerikus azonosító szám (6 karakter), amelyet a Magyar

Részletesebben

Azaz az elérhető egyenleg = (záró egyenleg + bankszámla-hitelkeret) (zárolt tételek + késedelmes tételek)

Azaz az elérhető egyenleg = (záró egyenleg + bankszámla-hitelkeret) (zárolt tételek + késedelmes tételek) Tájékoztatás a negatív számlaegyenleg és a lejárt és esedékes tartozások kimutatásának változásáról Ezúton tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Raiffeisen Bank (továbbiakban: Bank) 2014. március

Részletesebben

A BANKSZÁMLÁK TERHÉRE TELJESÍTETT KIFIZETÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ REKORDSZERKEZETEK, ÉS ÁLLOMÁNYLEÍRÁSOK

A BANKSZÁMLÁK TERHÉRE TELJESÍTETT KIFIZETÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ REKORDSZERKEZETEK, ÉS ÁLLOMÁNYLEÍRÁSOK A BANKSZÁMLÁK TERHÉRE TELJESÍTETT KIFIZETÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ REKORDSZERKEZETEK, ÉS ÁLLOMÁNYLEÍRÁSOK A KIFIZETÉSI UTALVÁNY ÖSSZEVONT ÉS EGYEDI ADATÁLLOMÁNY REKORDSZERKEZETE ÉS VISSZONTÁLLOMÁNYLEÍRÁSA ÖSSZEVONT

Részletesebben

HOGYAN TUDOK BELÉPNI ELSŐ ALKALOMMAL?

HOGYAN TUDOK BELÉPNI ELSŐ ALKALOMMAL? GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Segédlet a Magyar Posta Befektetési Zrt. e-befektetési szolgáltatás használatához HOGYAN TUDOK BELÉPNI ELSŐ ALKALOMMAL? Az e-befektetési szolgáltatásba történő bejelentkezés

Részletesebben

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek Éves kamat EBKM Látra szóló lakossági fizetési számla 0% 0,00% Látra szóló mentes, megtakarítási számla 0% 0,00%

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

HIRDETMÉNY I. KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI Jelen hirdetmény a Lakossági Munkáltatói Prémium Plusz, a Lakossági Munkáltatói Bázis Számlára és az OTP Simple Kártya Szolgáltatáscsomag kiegészítő kedvezményeire vonatkozik. A számlacsomag vezetését

Részletesebben

Számla-átirányítás. Különös tekintettel a csoportos beszedési megbízásra

Számla-átirányítás. Különös tekintettel a csoportos beszedési megbízásra Számla-átirányítás Különös tekintettel a csoportos beszedési megbízásra 2007. Május 23. Konferencia a lakossági pénzügyi szolgáltatások egyes kérdéseiről Dilemmák Technikailag megvalósítható Új szolgáltatás:

Részletesebben

SZ 1/2016. sz. Hirdetmény

SZ 1/2016. sz. Hirdetmény 1.Lakossági forint számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Törzsbetét összege 2.000, Ft 400, Ft Internetbanki szolgáltatási igénybe vevők részére 320, Ft Takarék kiváltó hitel számla 255, Ft Takarék

Részletesebben

Lista a forint- és devizaszámla-vezetéshez kapcsolódó pénzforgalmi hibakódokról

Lista a forint- és devizaszámla-vezetéshez kapcsolódó pénzforgalmi hibakódokról Lista a forint- és devizaszámla-vezetéshez kapcsolódó pénzforgalmi hibakódokról Forintszámla-vezetéshez kapcsolódó pénzforgalmi hibakódok Hibakód Megnevezés TRF Nem feldolgozott tétel TRF =+SUM Többet

Részletesebben

A Csoportos Beszedés rendszerbeállítása (nyílvántartásba vétel és felhatalmazások) a Giro Elszámolóházon keresztül:

A Csoportos Beszedés rendszerbeállítása (nyílvántartásba vétel és felhatalmazások) a Giro Elszámolóházon keresztül: Csoportos beszedés A Csoportos Beszedés szolgáltatást Giro elszámolási rendszerben kimondottan azon cégek számára fejlesztették ki, melyek ügyfeleiknek rendszeresen és nagy mennyiségű, kis összegű számlát

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2015. JANUÁR 26-TÓL KONDÍCIÓS LISTA GAZDÁLKODÓ ÉS EGYÉB SZERVEZETEK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE Számlanyitási díj 2 (új számla nyitásakor) Számlacsomag váltási díj (más számlatípusról

Részletesebben

Tájékoztató. A jelen Tájékoztatóban szereplő számlacsomagok február 24. napjától, HUF, EUR és USD devizanemben igényelhetők.

Tájékoztató. A jelen Tájékoztatóban szereplő számlacsomagok február 24. napjától, HUF, EUR és USD devizanemben igényelhetők. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1088 Budapest Rákóczi út 1-3. www.nhbbank.hu Tájékoztató Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok Jogi személyek, nem jogi személyiségű

Részletesebben

SZ-40/2014. sz. Hirdetmény

SZ-40/2014. sz. Hirdetmény 1.Lakossági forint számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok 2.000,- Ft 400,- Ft - Internetbanki szolgáltatási igénybe vevők részére 320,- Ft 2.000,- Ft fogadása 0,17% + 100,- Ft +0,3% Rendszeres

Részletesebben

Diák számlacsomag (14 18 év)

Diák számlacsomag (14 18 év) 1.) Diák számla 46 /2012. sz. H I R D E T M É N Y Diák számlacsomag (14 18 év) Esedékesség Számlavezetési díj 0.- Számlanyitás díja díjmentes számla nyitáskor Számlanyitáskor elhelyezendő összeg Nincs

Részletesebben

Hatályos: 2015. szeptember 07-től

Hatályos: 2015. szeptember 07-től 4. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A Pénzforgalmi Keretszerződés melléklete Hatályos: 2015. szeptember

Részletesebben

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás Értékpapír transzfer és átutalási megbízás 1. Ügyfélre vonatkozó adatok Az Ügyfél a nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a QUAESTOR Értékpapír Zrt. f.a. által az Ügyfélről nyilvántartott alábbiakban

Részletesebben

Elektronikus terhelési összesítő

Elektronikus terhelési összesítő Díjbeszedő Holding Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 107 109. Bankszámlaszám: 18203332-06001843-40010025 Jogosult azonosítója: A10805246T001 Telefonos ügyfélszolgálat 06 1 414 5000 Automata mellékvízmérőállás-bejelentés

Részletesebben

Megbízások benyújtása tárgynapi (T) feldolgozásra* bankközi átutalás GIRO-n keresztül. Banki munkanapon óráig

Megbízások benyújtása tárgynapi (T) feldolgozásra* bankközi átutalás GIRO-n keresztül. Banki munkanapon óráig 1. számú melléklet az Általános Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók részére, az Általános Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók részére

Részletesebben

Tájékoztató. Jelen Tájékoztató tartalmazza a számlák látra szóló kamatát. A kamatszámítás a napi záróegyenleg alapján történik. Kamatjóváírás évente.

Tájékoztató. Jelen Tájékoztató tartalmazza a számlák látra szóló kamatát. A kamatszámítás a napi záróegyenleg alapján történik. Kamatjóváírás évente. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1088 Budapest Rákóczi út 1-3. www.nhbbank.hu Tájékoztató Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok Jogi személyek, nem jogi személyiségű

Részletesebben

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági számla kamata

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági számla kamata 2013. január 8. után nyitott Lakossági számla kamata Érvényes: 2013. július 25-től Éves kamat EBKM Látra szóló lakossági fizetési számla 0% 0,00% Látra szóló mentes, megtakarítási számla 0% 0,00% 1 2013.

Részletesebben