ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 2012/7. szám Budapest, április 26. Szám: 14969/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás a polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról Együttműködési megállapodások: 1. Országos Rendőr-főkapitányság, a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Magyarországi Baptista Egyház, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, a Magyarországi Unitárius Egyház, a Magyarországi Román Ortodox Egyház, a Tan Kapuja Buddhista Egyház és a Magyar Iszlám Közösség között kötött együttműködési megállapodás (2012. április 06.) 2012/7. szám Budapest, április 26.

2 I. rész UTASÍTÁSOK Szám: 7/2012. AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 7/2012. (IV. 21.) ORFK UTASÍTÁSA a polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról A lőfegyverekről és lőszerekről szóló évi XXIV. törvény 18/A-18/E. -ában, valamint a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendeletben meghatározott engedélyezési, nyilvántartási, ellenőrzési tevékenységekkel összefüggő feladatok egységes végrehajtása érdekében kiadom az alábbi u t a s í t á s t: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az utasítás hatálya a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK), b) a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a Nemzeti Nyomozó Irodára, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, valamint c) a rendőrkapitányságokra terjed ki. II. FEJEZET Az engedélyezési eljárás végrehajtásának és a bejelentés kezelésének szabályai 2. A lőfegyverekről és lőszerekről szóló évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 18/D. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételt az általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) által a felügyeleti bírsággal sújtott vállalkozásokról vezetett nyilvántartás adataiban kell ellenőrizni. Az ellenőrzés eredményét az ügyiratban kell kinyomtatott formában elhelyezni. 3. Az Ftv. 18/B. (10) bekezdésében meghatározottakról a vállalkozás nyilatkozatát kell beszerezni.

3 4. Az ügyfél azonosítására vállalkozás esetében hiteles, teljes cégkivonat fogadható el. A teljes cégkivonat az Ftv. 18/D. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró ok ellenőrzésére is felhasználható. 5. A polgári célú pirotechnikai termék nem EGT-tagállamba történő kivitelének, és onnan történő behozatalának engedélyezésére irányuló eljárás kérelmezésére az 1. mellékletben feltüntetett formanyomtatványt kell az ügyfelek rendelkezésére bocsátani. 6. Az ellenjegyzéssel ellátott formanyomtatvány egy példányát a kérelmezőnek kell átadni, egy példányát az ügyiratban kell elhelyezni. 7. A polgári célú pirotechnikai termék felhasználása tárgyában kiadott engedély egy példányát a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság a döntés kiadmányozásával egyidejűleg, elektronikus úton a felhasználás helye szerint illetékes rendőrkapitányság ügyeletének továbbítja. 8. A tevékenység tudomásulvételét tartalmazó formanyomtatványt, illetve a tevékenység megtiltását tartalmazó döntést a kiadmányozással egyidejűleg, elektronikus úton továbbítani kell az illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság ügyeletének. 9. A bejelentéshez kötött forgalmazás esetében a helyszínen vizsgálni kell a biztonságos forgalmazás és tárolás feltételeinek meglétét. A helyszíni vizsgálat megállapításairól a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezései alapján jegyzőkönyvet vagy egyszerűsített jegyzőkönyvet kell felvenni. A bejelentéshez kötött felhasználásnál indokolt esetben a területileg illetékes rendőrkapitányság közrendvédelmi szakterületének álláspontját is be kell szerezni az esetleges akadályozó körülményekre vonatkozóan. III. FEJEZET Ellenőrzés 1. Az engedélyesek adminisztratív és helyszíni ellenőrzése 10. Az Ftv. 18/D. (6) bekezdése szerinti hatósági ellenőrzés eredményét a 2. mellékletben szereplő dokumentumon kell rögzíteni és az ügyiratban elhelyezni. 11. A hatósági ellenőrzést a Robotzsaru NEO integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszer (a továbbiakban: RZS NEO) speciális lekérdező modulján keresztül kell végrehajtani. 12. Az engedélyesek helyszíni ellenőrzésére az adminisztratív ellenőrzéstől függetlenül kerül sor. 13. A közterületi szolgálatot teljesítő állomány a) az engedélyezett, illetve bejelentett tűzijátékot annak helyszínén, a rendezvény jellegéből fakadó sajátosságok figyelembevételével, körültekintéssel és tapintattal ellenőrzi; b) az engedélyezett, illetve bejelentett tűzijátékon kívül a lakosság által bejelentett vagy a hatóság által észlelt tűzijátékot is köteles ellenőrizni;

4 c) az engedélyezett, illetve bejelentett tűzijáték ellenőrzése során vizsgálja, hogy a felhasználás az engedélyben, illetve bejelentésben foglaltaknak megfelelő helyen, időben, termékekkel történik, és azt a megjelölt pirotechnikus hajtja-e végre; d) illegális felhasználás, illetve az engedélyes által elkövetett szabályszegés esetében a szükséges intézkedést kezdeményezi (a felhasználás azonnali megtiltása, helyszín biztosítása, lezárása, tűzszerész járőr kirendelése, szabálysértési feljelentés megtétele); e) az igazgatásrendészeti szolgálat közreműködésével évente legalább egy alkalommal ellenőrzi a bejelentés-köteles és a rendőrhatóság által jóváhagyott, pirotechnikai termék forgalmazásával foglalkozó üzletek tevékenységét is. 14. A rendőrség bűnügyi állománya a) általános bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatainak végrehajtása során lehetőségeihez képest köteles fellépni az illegális pirotechnikai termékeket árusítók kiszűrése érdekében; b) pirotechnikai termék jogosulatlan birtoklása, illetve felhasználása esetén önállóan intézkedik e tevékenységek megakadályozására, illetve felszámolására; c) pirotechnikai tevékenység folytatásához szükséges engedélyek ellenőrzéséhez közös akció keretében is köteles segítséget nyújtani a közterületi szolgálatot teljesítő állománynak; d) közreműködik az esetleges illegális pirotechnikai raktárhelyiségek, tárolóhelyek felkutatásában. 2. A polgári célú pirotechnikai termékek ellenőrzése 15. Szabálytalanság megállapítása esetén az ellenőrzést végző rendőrhatóság által felvett jegyzőkönyv egy példányának megküldésével értesíteni kell a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság illetékes szervét. 16. Az ellenőrzés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) hatálybalépését megelőzően forgalomba hozott termékek vonatkozásában a címke adattartalma eltérhet az R.-ben meghatározottaktól, valamint a terméken kötelezően nem kellett feltüntetni a CE-jelölést és a tanúsító szervezet azonosító jelét, ezért a termék ellenőrzése során vizsgálni kell, hogy az adott termék az R. hatálybalépését megelőzően került-e Magyarországon forgalmazásra. Ennek vizsgálatára alkalmas lehet a raktárkészlet nyilvántartásának összevetése a fuvarlevelek, valamint a termékek adminisztrációs okmányainak adattartalmával. 3. A talált, zárolt és lefoglalt pirotechnikai termékekre vonatkozó eljárás 17. A talált, zárolt és lefoglalt pirotechnikai terméket a rendőrkapitányság jegyzőkönyvben átveszi. A zárolást az engedélyt kiadó igazgatásrendészeti szerv határozattal rendeli el. A talált, zárolt és lefoglalt pirotechnikai termékek kezelése a Belügyminisztérium Technikai Szabályzatáról szóló 29/2011. (X. 28.) BM utasításban meghatározott kezelési, tárolási, együtt-tárolási és szállítási szabályok maradéktalan betartásával történik. 18. A talált, zárolt és lefoglalt pirotechnikai termékeket a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányság épületében lévő, a rendvédelmi szervek pirotechnikai anyagainak tárolására szolgáló helyiségben kell tárolni, elkülönítve a rendvédelmi szervek pirotechnikai anyagaitól.

5 19. Amennyiben a talált, zárolt és lefoglalt pirotechnikai termék megsemmisítésének van helye, évente egy alkalommal kivéve, ha a tárolásra szolgáló helyen a pirotechnikai termékek nettó hatóanyag-tartalma meghaladja a 20 kg-ot a tárolóhely kezelője értesíti a Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Tűzszerész Szolgálat (a továbbiakban: Tűzszerész Szolgálat) ügyeletét, amely intézkedik azok elszállítására. 20. Súlytól függetlenül azon pirotechnikai termék esetében, amely lejárt szavatosságú, nem egyértelműen felismerhető vagy azonosítható, valamint kezelésbiztonságát elvesztette (átnedvesedett, sérült, kiszóródott, csak részben elműködött), a termék mozgatása nélkül, a helyszín biztosítása mellett a Tűzszerész Szolgálat ügyeletén keresztül kell kérni a tűzszerész járőr helyszínre rendelését [azonnalos kirendelés a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányság ügyeletén keresztül]. IV. FEJEZET Piacfelügyeleti intézkedések 21. Amennyiben a rendeltetésszerűen használt pirotechnikai termék veszélyezteti a felhasználással érintettek életét, testi épségét, egészségét, vagyonát vagy biztonságát, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság hivatkozva az ORFK és a TÜV Rheinland InterCert Kft. (a továbbiakban: TÜV) közötti együttműködési szerződésben foglaltakra felkéri a TÜV-öt, hogy a termék vizsgálatát végezze el. A TÜV vizsgálatának eredményét a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság értékeli. A megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányság a TÜV vizsgálatának eredményét és annak értékelését az ORFK igazgatásrendészeti feladatokat ellátó szervezeti elemének, illetve az értékelést a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak is megküldi. 22. Az Európai Bizottságot érintő értesítési és tájékoztatási kötelezettségeket az ORFK igazgatásrendészeti feladatokat ellátó szervezeti eleme teljesíti. 23. Az Európai Bizottságtól érkező, pirotechnikai termékkel kapcsolatos riasztást az ORFK igazgatásrendészeti feladatokat ellátó szervezeti eleme a rendőrség hivatalos honlapján közzéteszi. V. FEJEZET Pirotechnikai tevékenységet végzők nyilvántartása, statisztikai adatok szolgáltatása 24. A pirotechnikai tevékenységhez kapcsolódó kérelmeket és bejelentéseket az RZS NEOban telepített modulban használt pirotechnikai tevékenység nyilvántartása iktatókönyvben kell iktatni és nyilvántartani. A nyilvántartásban történő rögzítésre, lekérdezésre és törlésre vonatkozó részletszabályokat a nyilvántartáshoz az RZS NEO-ban kiadott útmutató tartalmazza. 25. Az Ftv. 18/B. (7) bekezdésében meghatározott adatokat az engedélyezésről szóló döntés jogerőre emelkedését követően kell a nyilvántartásban rögzíteni. 26. A statisztikai tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása érdekében a pirotechnikai tevékenység engedélyezési és ellenőrzési adatairól a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányságok igazgatásrendészeti feladatokat ellátó szervezeti eleme kimutatást készít,

6 és azt az ORFK igazgatásrendészeti feladatokat ellátó szervezeti elemének a 3. mellékletben feltüntetett adattartalommal az igazgatásrendészeti tevékenységgel összefüggő időszakos jelentések keretében felterjeszti. VI. FEJEZET Záró rendelkezések 27. Ez az utasítás a 28. pontban meghatározott kivétellel a közzétételét követő napon 1 lép hatályba. 28. Az utasítás pontja, pontja, 35. pontja, valamint 1-3. melléklete a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. 29. A szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök tárolásának biztonságtechnikai követelményeiről, a fegyverek kezelésének, nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló 9/1998. (III. 26.) ORFK utasítás [a továbbiakban: 9/1998. (III. 26.) ORFK utasítás] 1. pont b) és c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az utasítás hatálya kiterjed:) b) a Rendőrségnél rendszeresített szolgálati, valamint a talált, zárolt és lefoglalt lőfegyverekre, lőszerekre, c) a Rendőrségnél rendszeresített, valamint a talált, zárolt és lefoglalt robbanóanyagokra (robbantóanyagok, robbantószerek), pirotechnikai anyagokra, valamint egyéb fegyverzeti tartozékokra, 30. A 9/1998. (III. 26.) ORFK utasítás 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 8. A fegyverszoba a Rendőrségnél rendszeresített szolgálati, valamint a talált, zárolt és lefoglalt lőfegyverek, lőszerek, pirotechnikai hang és fényjelző eszközök, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső egyéb eszközök tárolására, őrzésére szolgáló, speciálisan kialakított helyiség. 31. A 9/1998. (III. 26.) ORFK utasítás 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 20. A Rendőrségnél rendszeresített, valamint talált, zárolt és lefoglalt pirotechnikai anyag csak elkülönítve, biztonsági zárral vagy lakattal ellátott, lepecsételhető külön vaslemez szekrényben, vaslemez kazettában, a lőszerektől és a lőfegyverektől elkülönítve tárolható. 32. Az Ellenőrzési Szabályzatról szóló 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás a) 8. pont i) alpontjában az az ORFK Ellenőrzési Szolgálata, szövegrész helyébe az az ORFK Ellenőrzési Szolgálata, a Köztársasági Őrezrednél, szöveg, b) 11. pontjában az a megyei rendőr-főkapitányságok vezetőire, szövegrész helyébe az a megyei rendőr-főkapitányságok vezetőire, a Köztársasági Őrezred parancsnokára, szöveg, 1 Közzétételére a Hivatalos Értesítő 17. számában, április 21-én került sor, hatályba lépés napja: április 22.

7 c) 151. pontjában az a megyei rendőrfőkapitányok helyettesei szövegrész helyébe az a megyei rendőrfőkapitányok helyettesei, a Köztársasági Őrezred parancsnokhelyettesei szöveg lép. 33. Az Év Körzeti Megbízottja elismerés adományozásáról szóló 11/2009. (OT 7.) ORFK utasítás a) bevezető részében, valamint 2. pontjában a tárgy- és pénzjutalom szövegrész helyébe a tárgyjutalom szöveg, b) 2. pontját megelőző az Az Év Körzeti Megbízottja elismeréssel járó tárgy-és pénzjutalom cím helyébe az Az Év Körzeti Megbízottja elismeréssel járó tárgyjutalom cím, c) 3. pontjában az a Körzeti Megbízotti Konferencia megtartásának szövegrész helyébe az az Év Rendőre cím átadásának szöveg, a tárgy- és pénzjutalmat szövegrész helyébe a tárgyjutalmat szöveg, d) 6. pontjában a minden év április 1-jéig szövegrész helyébe a minden év február 15- ig szöveg, e) 9. pontjában a minden év április 30-ig szövegrész helyébe a minden év március 14- ig szöveg lép. 34. Hatályát veszti az Év Körzeti Megbízottja elismerés adományozásáról szóló 11/2009. (OT 7.) ORFK utasítás 4. pont első mondata. 35. Hatályát veszti a pirotechnikai felhasználási és forgalmazási engedéllyel rendelkezők fokozott ellenőrzésének végrehajtására kiadott 2/2004. (IX. 29.) ORFK Bü. Főig.-ORFK Közb. Főig. együttes intézkedés, valamint a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet gyakorlati végrehajtásáról szóló 21/2003. (XII. 4.) ORFK IGFV intézkedés. Dr. Hatala József r. altábornagy sk.

8 1. melléklet a 7/2012. (IV. 21.) ORFK utasításhoz Formanyomtatvány a polgári célú pirotechnikai termék nem EGT-tagállamba történő kiviteléhez, és onnan történő behozatalához Kérelmet benyújtó vállalkozás neve: címe (székhelye, telephelye): adószáma: elérhetősége: A polgári célú pirotechnikai termék feladója: címe (székhelye, telephelye): adószáma: elérhetősége: A polgári célú pirotechnikai termék címzettje: címe (székhelye, telephelye): adószáma: elérhetősége: A pirotechnikai tevékenység megnevezése (melyhez a kivitel és a behozatal kapcsolódik): A pirotechnikai tevékenységi engedély kelte, száma, kiállító hatóság megnevezése és hatályossága: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Benyújtás dátuma: Kérelmet benyújtó cégszerű aláírása Általános tételű eljárási illeték

9 2. melléklet a 7/2012. (IV. 21.) ORFK utasításhoz A... számú ügyben. érintett (engedélyes/pirotechnikus) ellenőrzése. Az ellenőrzés időpontja: bűntettesek nyilvántartásában hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásában szerepel nem szerepel szerepel nem szerepel büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartásában szerepel nem szerepel jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedés a bíróság cégnyilvántartásában szerepel nem szerepel felügyeleti bírsággal sújtott vállalkozásokról vezetett nyilvántartásban szerepel nem szerepel központi szabálysértési nyilvántartásban szerepel nem szerepel

10 3. melléklet a 7/2012. (IV. 21.) ORFK utasításhoz Pirotechnika szakterület. félév / év statisztikai adatai Rendőrhatóság gyártás forgalomba hozatal forgalmazás éves év végi kiadott engedélyek állandó és átmeneti tárolás év végi felhasználás kiállítás vizsgálat bejelentések megsemmisítés felhasználás forgalmazás hatósági ellenőrzések helyi szerv területi szerv Állampolgári panasz Felügyeleti bírságok száma nem EGT tagállamba kiadott szállítási engedélyek kivitel behozatal

11 II. rész EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK amely létrejött egyrészről EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.; a továbbiakban: Rendőrség) képviseletében eljáró dr. Hatala József r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány, másrészről a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Magyarországi Baptista Egyház, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, a Magyarországi Unitárius Egyház, a Magyarországi Román Ortodox Egyház, a Tan Kapuja Buddhista Egyház, a Magyar Iszlám Közösség (a továbbiakban együtt: egyházak, felekezetek) (a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint részletezett tartalommal. Általános rendelkezések 1. Az együttműködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) célja annak elősegítése, hogy az erkölcsi normák és társadalmi értékek válságának kezelése, enyhítése érdekében az egyházak, felekezetek, valamint a Rendőrség hatékony együttműködését biztosítsa a) a Rendőrség által személyi szabadságukban korlátozott, rendőrségi fogdában, illetve a Rendőrség által fenntartott őrzött szállásokon elhelyezett személyek lelki gondozásának és a szabad vallásgyakorlás biztosításának elősegítésével, b) a Rendőrség személyi állománya részére a szolgálati feladatok teljesítését követően, önkéntes alapon a lelki gondozás, illetve vallásgyakorlás biztosításával, valamint c) a veszélyekre történő figyelemfelhívással az időskorúak sérelmére megvalósuló bűncselekmények megelőzése érdekében. 2. A megállapodás érvénye kiterjed az egyházak, felekezetek országos, területi és helyi szervezeteire, az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK), a Nemzeti Nyomozó Irodára (a továbbiakban: NNI), a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra (a továbbiakban: RRI), valamint a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra.

12 Az egyházak, felekezetek által vállalt kötelezettségek 3. Az egyházak, felekezetek vállalják, hogy a kapcsolattartás érdekében: a) országos képviselőt, b) országos kapcsolattartót, c) területi szintű kapcsolattartót jelölnek ki. 4. Az országos képviselő: a) az egyházak, felekezetek részéről az együttműködést központi szinten irányítja, felügyeli; b) az együttműködés értékelése során kapcsolatot tart a Rendőrség országos képviselőjével. 5. Az országos képviselő által kijelölt országos kapcsolattartó: a) az országos képviselő irányításával koordinálja az együttműködés országos gyakorlatát, b) együttműködik a Rendőrség országos kapcsolattartójával. 6. A területi szintű kapcsolattartó: a) koordinálja az együttműködés területi gyakorlatát, ennek során együttműködik az NNI, az RRI, valamint a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok területi kapcsolattartóival; b) lelkipásztorok, lelki gondozók közreműködésével biztosítja az NNI, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok és az RRI területi kapcsolattartójával történő előzetes egyeztetést követően a személyi szabadságukban korlátozott és rendőrségi fogdákban, őrzött szállásokon elhelyezettek (a továbbiakban: őrizetesek) lelki gondozását, a vallásgyakorlás személyi és tárgyi feltételeit. 7. Az egyházak, felekezetek lehetőségeikhez mérten térítésmentesen biztosítanak: a) az őrzött szállásokon elhelyezettek részére vallási vagy egyéb (ismeretterjesztő, szépirodalmi) tárgyú magyar- és idegen nyelvű könyveket, újságokat, kiadványokat, valamint speciális higiéniai követelmények alá nem tartozó, az őrzésbiztonsági előírásokat és a működési rendet nem sértő egyéb tárgyakat a Rendőrség területi kapcsolattartójával egyeztetett módon; b) a Rendőrség megkeresésére ritka nyelvjárást értő és beszélő őrizetesek esetében a kapcsolattartási nehézségek leküzdése érdekében az adott nyelvjárást értő, beszélő tolmácsot; c) a Rendőrség kérésére muszlim vallásúak körében felmerülő feszültségek, krízishelyzet kialakulása esetén vallási elöljárót és tolmácsot. 8. Az egyházak, felekezetek a Rendőrség személyi állományából önként jelentkezők részére szolgálati időn kívül térítésmentesen lelki gondozást biztosítanak. 9. Az egyházak, felekezetek vállalják, hogy az idős hívők figyelmét felhívják a jellemzően az időskorúakra veszélyt jelentő bűncselekményekre, azok veszélyeire. 10. A Rendőrség vállalja, hogy a) országos képviselőt, b) országos kapcsolattartót, c) területi szintű kapcsolattartót jelöl ki. Az ORFK által vállalt kötelezettségek

13 11. A Rendőrség részéről országos képviselő az ORFK rendészeti főigazgatója, aki: a) az együttműködést a Rendőrség részéről központi szinten irányítja, felügyeli, b) kijelöli a Rendőrség országos kapcsolattartóját, valamint c) kapcsolatot tart az egyházak, felekezetek országos képviselőivel. 12. A Rendőrség országos kapcsolattartója: a) a Rendőrség országos képviselőjének irányítása mellett koordinálja az együttműködés országos gyakorlati megvalósítását, b) kapcsolatot tart az egyházak, felekezetek országos kapcsolattartóival, valamint az NNI-nél, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságoknál és az RRI-nél kijelölt területi kapcsolattartókkal. 13. Az NNI-nél, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokon, valamint az RRI-nél az igazgatók, illetve a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányok által kijelölt területi kapcsolattartók a) területi szinten irányítják és felügyelik az együttműködést, továbbá b) kapcsolatot tartanak az egyházak, felekezetek kijelölt területi kapcsolattartóival. 14. Az ORFK vállalja, hogy a) az egyházak, felekezetek országos és területi kapcsolattartói részéről felmerült kéréseket, kérdéseket a szolgálati út betartásával továbbítja az illetékes rendőri vezető felé, valamint az arra adott választ közvetíti a megkereső részére; b) a rendőrségi fogdák és Rendőrség által fenntartott őrzött szállások jelen megállapodás 1. mellékletében szereplő címének változásáról haladéktalanul tájékoztatja az egyházakat, felekezeteket, egyidejűleg kezdeményezve a megállapodás megfelelő módosítását; c) az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése érdekében készített bűnmegelőzési tájékoztató anyagokat eljuttatja az egyházak, felekezetek központi kapcsolattartóinak. A Felek által közösen vállalt kötelezettségek 15. A Felek vállalják, hogy a megállapodás 2. melléklete szerinti országos képviselők, illetve országos kapcsolattartók személyében vagy elérhetőségében bekövetkezett változásról haladéktalanul tájékoztatják egymást, kezdeményezve ezzel egyidejűleg a megállapodás megfelelő módosítását. A látogatások rendje 16. A rendőrségi fogdákban és Rendőrség által fenntartott őrzött szállásokon a lelkipásztorok, lelki gondozók, valamint az egyházak, felekezetek képviselőinek tervezett látogatásairól az érintett egyház és felekezet területi kapcsolattartója legkésőbb a látogatás időpontját megelőző 2 nappal tájékoztatja az illetékes rendőrségi területi kapcsolattartót, aki az érintett rendőrségi fogda vagy őrzött szállás vezetőjével egyezteti, hogy a látogatás a tervezett időpontban lehetséges-e, erről a látogatást kezdeményező egyházak, felekezetek területi kapcsolattartóját tájékoztatja. Az egyházak, felekezetek képviselőjének látogatása nem azonos a fogvatartottal, illetve őrzött szálláson elhelyezettel való, jogszabályon alapuló kapcsolatfelvétellel.

14 Területi szintű megállapodások kötése 17. A lelki gondozás konkrét kérdéseit, a rendőrségi fogdák és a Rendőrség által fenntartott őrzött szállások látogatásának rendjét, a Rendőrség által fenntartott őrzött szálláson elhelyezettek részére az egyházak, felekezetek által átadott tárgyak kezelésének szabályait az NNI igazgatója, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság vezetője, illetve az RRI igazgatója által az érintett egyházak, felekezetek területi vezetőivel jelen megállapodás figyelembe vételével megkötött külön megállapodások rendezik. Éves értékelés elkészítése 18. A Felek területi kapcsolattartói minden évben értékelik az együttműködés helyzetét, az éves értékelés során kiemelt figyelmet fordítanak: a) az adott évben végrehajtott közös tevékenységekre, eredményekre; b) az együttműködés során felmerült problémákra, nehézségekre; c) az adott év során bekövetkezett, a Felek együttműködését érintő változásokra. 19. Az éves értékelést az alábbi szempontok szerint kell elvégezni: a) az egyházak, felekezetek képviselői által végzett látogatások száma intézményenként; b) az egyházak, felekezetek által jelen megállapodás 7. pontjának a) alpontja alapján a Rendőrség által fenntartott őrzött szálláson elhelyezettek részére biztosított tárgyak megoszlása, száma; c) az egyházak, felekezetek részéről az értékelt időszakban felmerült kérések, kérdések és az arra adott válaszoknak az összegzése; d) az együttműködés hatékonysága, a gyakorlati nehézségek, problémák, az azok megoldására tett esetleges javaslatok. 20. Az elkészített éves értékeléseket a Felek területi kapcsolattartói az értékelt időszakot követő év április 15-ig felterjesztik az országos képviselőnek, aki azok alapján a megállapodás 18. és 19. pontjaiban meghatározott szempontrendszer figyelembe vételével elkészíti az együttműködés helyzetét értékelő összegző értékelést. 21. A Felek országos képviselői vállalják, hogy az összegző értékeléseiket az értékelt évet követő év május 15-ig kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsátják azzal, hogy az összegző értékelésekkel összefüggésben felmerült kérdések tisztázása érdekében a Felek személyes találkozó megtartását kezdeményezhetik. Záró rendelkezések 22. A Felek vállalják, hogy a megállapodás végrehajtásával összefüggő esetleges vitás kérdéseket egyeztetés útján rendezik. 23. A megállapodás az aláírását követő 15. napon 2 lép érvénybe és határozatlan időre szól. 24. A Felek bármelyike jogosult jelen megállapodást a másik Félhez címzett írásbeli nyilatkozattal 90 napos határidővel felmondani azzal, hogy amennyiben a megállapodás a Rendőrség és valamelyik egyház vagy felekezet között érvényét veszti, az nem érinti jelen megállapodásnak a többi Fél és a Rendőrség közötti érvényét. 2 Hatályba lépés napja: április 21.

15 25. Érvényét veszti: a) az június 2-án az Országos Rendőr-főkapitányság és a Magyarországi Történelmi Egyházak és Felekezetek között megkötött együttműködési megállapodás, b) az április 8-án az Országos Rendőr-főkapitányság és a Magyarországi Baptista Egyház között megkötött együttműködési megállapodás, c) a július 21-én a Magyarországi Református Egyház, a Római Katolikus Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Magyarországi Unitárius Egyház, a Magyar Ortodox Egyházmegye, a Magyarországi Román Ortodox Egyház és a Határőrség Országos Parancsnoksága között megkötött együttműködési megállapodás, d) a július 25-én Than Kapuja Buddhista Egyház és a Határőrség Országos Parancsnoksága között megkötött együttműködési megállapodás, e) a áprilisában az Országos Rendőr-főkapitányság és a Magyar Iszlám Közösség között megkötött együttműködési megállapodás. 26. A Felek a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá. Budapest, április 06. Magyar Katolikus Egyház részéről dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergomibudapesti érsek sk. Magyarországi Unitárius Egyház részéről Balázsi László lelkész, mb. püspök sk. Magyarországi Református Egyház részéről dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a zsinat lelkészi elnöke sk. Magyarországi Evangélikus Egyház részéről Gáncs Péter püspök, elnök sk. Magyarországi Baptista Egyház részéről dr. Mészáros Kálmán elnök sk. Magyarországi Román Ortodox Egyház részéről Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége részéről dr. Feldmájer Péter elnök sk. Tan Kapuja Buddhista Egyház részéről Mireisz László Egyházi Tanács Elnöke sk. Magyar Iszlám Közösség részéről Bolek Zoltán elnök sk. Országos Rendőr-főkapitányság részéről Dr. Hatala József r. altábornagy sk. országos rendőrfőkapitány

16 1. melléklet Rendőrségi fogdák és őrzött szállások címjegyzéke Fogda, őrzött szállás címe: ORFK Nemzeti Nyomozó Iroda Fogda Cím: 1062 Budapest, Aradi u BRFK Központi Fogda Cím: 1027 Budapest, Gyorskocsi u. 31. Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Fogda Cím: 7622 Pécs, Vargha Damján u. 5. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Fogda Cím: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 14. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Kiskunhalas Őrzött Szállás Cím: 6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25. Postacím: 6401 Kiskunhalas Pf.: 23. Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Fogda Cím: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3. Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Békéscsaba Ideiglenes Őrzött Szállás Cím: 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 10. Postacím: Békéscsaba Pf.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Fogda Cím: 3500 Miskolc, Fábián kapu 4. Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Fogda Cím: 6724 Szeged, Párizsi krt Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Fogda Cím: 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 2. Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Fogda Cím: 9024 Győr, Zrínyi Miklós út 54. Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Fogda Cím: 9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 5. Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Győr Őrzött Szállás Cím: 9026 Győr, Szövetség út 17. Postacím: 9007 Győr Pf.:6. Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Cím: 4024 Debrecen, Sámsoni út 147. Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Cím: 3300 Eger, Eszterházy tér 2.

17 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Fogda Cím: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u Fogda, őrzött szállás címe: Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőkapitányság Fogda Cím: 2800 Tatabánya, Kós Károly u Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Fogda Cím: 3100 Salgótarján, Kossuth Lajos út 5. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Fogda Cím: 2700 Cegléd, Rákóczi u Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Fogda Cím: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/c. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Fogda Cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 13. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Nyírbátor Őrzött Szállás Cím: 4300 Nyírbátor, Bocskai út 2-4. Postacím: 4301 Nyírbátor Pf.: 29. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Fogda Cím: 7100 Szekszárd, Várköz u. 4. Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Cím: 9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 1/B. Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Fogda Cím: 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 2. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Fogda Cím: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 4. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Őrzött Szállás Cím: 1185 Budapest, Ferihegyi út Postacím: Budapest Pf.: 10.

18 2. melléklet Egyházak és felekezetek, valamint a Rendőrség országos képviselője, országos kapcsolattartója Egyházak, felekezetek/orfk Országos képviselő Elérhetőségek Magyar Katolikus Egyház Magyarországi Református Egyház Magyarországi Evangélikus Egyház Magyarországi Baptista Egyház Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Magyarországi Unitárius Egyház Magyarországi Román Ortodox Egyház Tan Kapuja Buddhista Egyház Magyar Iszlám Közösség Országos Rendőr-főkapitányság Hajdú Miklós atya Tarr Zoltán Zsinati tanácsos Brebovszkyné Pintér Márta lelkésznő Dr. Mészáros Kálmán egyházelnök Gönci Péter Balázsi László mb. püspök Siluan Mănuilă Püspök Cser Zoltán egyházi ügyvivő Bolek Zoltán elnök Dr. Halmosi Zsolt r. dandártábornok országos rendőrfőkapitány-helyettes rendészeti főigazgató Sátoraljaújhely Kazinczy u. 35. Tel: Fax: MRE Zsinati Hivatal Budapest Abonyi u. 21. Tel: /116 mellék Budapest Üllői út 24. Mobil: Budapest Benczúr u. 31. Tel: Budapest Síp u. 12. Mobil: / Budapest Nagy Ignác u Tel/fax: Füzesgyarmat Széchenyi u. 77. Tel/fax: Cím:Gyula, Szent Miklós Park Budapest Börzsöny u. 11. Tel: (11. mellék) Fax: Mobil: Budapest Róbert Károly krt Mobil: Bp., Teve u Pf.:314/15 Tel.: Fax:

19 Egyházak, felekezetek/orfk Országos kapcsolattartó Elérhetőségek Magyar Katolikus Egyház Magyarországi Református Egyház Magyarországi Evangélikus Egyház Magyarországi Baptista Egyház Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Magyarországi Unitárius Egyház Magyarországi Román Ortodox Egyház Tan Kapuja Buddhista Egyház Magyar Iszlám Közösség Országos Rendőr-főkapitányság Hajdú Miklós atya Tarr Zoltán zsinati tanácsos Brebovszkyné Pintér Márta lelkésznő Papp János misszió igazgató Gönci Péter Gazdag Árpád előadó tanácsos Bekán Aurél lelkész Farkas Pál Oktatási Bizottság elnöke Bolek Zoltán elnök Dr. Balázs László r. ezredes idegenrendészeti osztályvezető Sátoraljaújhely Kazinczy u. 35. Tel: Fax: MRE Zsinati Hivatal Budapest Abonyi u. 21. Tel: /116 mellék Budapest Üllői út 24. Mobil: Tel: Budapest Síp u. 12. Mobil: / Budapest Nagy Ignác u Tel/fax: Szigetmonostor Árvácska u. 7/B. Tel/fax: Magyarcsanád Fő utca 44. Mobil: Budapest Börzsöny u. 11. Tel: Fax: Mobil: Budapest Róbert Károly krt Mobil: Budapest Teve u Tel:

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2011/15. szám Budapest, 2011. október 14. Szám: 30249/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttes intézkedés: 1. 1/2011. (OT 15.) BÁH-ORFK együttes

Részletesebben

29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás

29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás 29/2007. (OT 21.) ORFK utasítás a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységre vonatkozó jogszabályokból a rendőrségre háruló feladatok végrehajtására Szám: 5-1/29/2007. TÜK A személy-

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2013/14. szám Budapest, 2013. július 2. Szám: 25155/2013. ált. Utasítások: AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék 1. 25/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás a minősítői

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések

23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás. a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról. I. Általános rendelkezések. Értelmező rendelkezések 23/2013. (V. 17.) ORFK utasítás a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról Szám: 23/2013. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24. (2)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás

15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás 15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv ügyeleti szolgálata és a közreműködésével teljesítendő jelentési és tájékoztatási kötelezettség rendjéről

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/32. szám Budapest, 2010. december 31.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/32. szám Budapest, 2010. december 31. 2010/32. szám Budapest, 2010. december 31. Szám: 34582/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 55/2010. (OT 32.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/18. szám Budapest, 2009. augusztus 27. Szám: 27710/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 33/2009. (OT 18.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések 19430 A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 4/2013. (X. 11.) BM OKF utasítása a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat 48. szám Tartalomjegyzék 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 85/2012.

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról 11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról Szám: 5-1/11/1996. TÜK A rendőri szervenéknél az elmúlt években végrehajtott átszervezések, a bűnügyi

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

1. melléklet a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez

1. melléklet a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Utolsó módosítás időpontja: 2014. január

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. október 24., szerda 47. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások III. Alapító okiratok 44/2012. (X. 24.) BM utasítás miniszteri biztos

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Jelen módosítás hatálybalépésének

Részletesebben

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet. az orvostechnikai eszközökről. A rendelet hatálya 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat-

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 27., szerda Tartalomjegyzék 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Lakásbiztosítási termékeihez

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Lakásbiztosítási termékeihez Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Lakásbiztosítási termékeihez ASTRA OTTHON. NYUGALOM Hatályos: 2015.01.01-től Tisztelt Ügyfelünk! Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben