2/2010. (OT 2.) ORFK utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2/2010. (OT 2.) ORFK utasítás"

Átírás

1 2/2010. (OT 2.) ORFK utasítás a büntetés-végrehajtási szervezet és a Rendőrség által a minősített időszakban, valamint a minősített időszakot el nem érő katasztrófahelyzetben és veszélyhelyzetben történő együttműködés során végrehajtandó feladatokról Szám: 2/2010. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 19. (3) bekezdés h), i) és n) pontjaiban, a 19/E. (1) bekezdésében és a 35. (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott minősített időszakokban (a továbbiakban: minősített időszakok), valamint a minősített időszakot el nem érő katasztrófahelyzetben és veszélyhelyzetben a büntetés-végrehajtási szervezet és a Rendőrség által végrehajtandó feladatokból adódó tevékenységek összehangolása érdekében kiadom az alábbi utasítást: 1. Az utasítás hatálya kiterjed a Országos Rendőr-főkapitányságra, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre. 2. A részletes feladatokat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az Országos Rendőr-főkapitányság között a büntetés-végrehajtási szervezet és a Rendőrség által a minősített időszakban, valamint a minősített időszakot el nem érő katasztrófahelyzetben és veszélyhelyzetben végrehajtandó feladatokról szóló, jelen utasítás mellékleteként közzétett Együttműködési Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) határozza meg. 3. A Megállapodásban foglaltak szerint együttműködésre kötelezett rendőri szervek vezetőinek a Megállapodásban foglalt közös feladatok végrehajtására vonatkozóan a korábbi végrehajtási tervek felülvizsgálatára, majd az új végrehajtási tervek január 31-ig történő elkészítésére intézkedni kell. 4. Az utasítás 3. pontjában foglalt feladat végrehajtásáról - a végrehajtást követő 15 napon belül - a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok vezetőinek jelentést kell tenniük az ORFK rendészeti főigazgatójának. 5. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti és Védelmi Igazgatási Osztály vezetőjének a Megállapodás 6. pontjában foglalt feladatok végrehajtásáról évente április 30-ig jelentést kell tennie az ORFK rendészeti főigazgatójának. 6. Az utasítás 3. pontja alapján elkészített végrehajtási tervek egy-egy példányát, a Megállapodást, továbbá a Megállapodásban foglalt közös feladatok végrehajtáshoz szükséges egyéb okmányokat a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányságok ügyeletein, azoknál a megyei rendőr-főkapitányságoknál, ahol Tevékenység-irányítási Központ (a továbbiakban: TIK) működik, a TIK-eken az utasítás hatályba lépését követő 30 napon belül el kell helyezni. 7. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba és ezzel egyidejűleg a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az Országos Rendőr-főkapitányság között a büntetés-végrehajtási szervezet és a Rendőrség által a minősített időszakban és katasztrófahelyzetben végrehajtandó feladatokról készült Együttműködési Megállapodás kiadásáról szóló 26/2002. (IX. 26.) ORFK intézkedés hatályát veszti. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA Szám: M-10-I-58/2009. ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Szám: 533/2010. ált. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az Országos Rendőrfőkapitányság Együttműködési Megállapodása a büntetés-végrehajtási szervezet és a Rendőrség által a minősített időszakban, valamint a minősített időszakot el nem érő katasztrófahelyzetben és veszélyhelyzetben végrehajtandó feladatokról

2 A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az Országos Rendőr-főkapitányság, illetve szerveik együttműködéséről szóló 6/2001. (IK 12.) IM-BM együttes utasítás 14. pontja alapján a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BVOP) és az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK, a továbbiakban együtt: Felek) Együttműködési Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötnek az alábbiak szerint. Általános rendelkezések 1. A Megállapodás hatálya kiterjed a büntetés-végrehajtási szervezet és a Rendőrség által végrehajtandó közös feladatokra: a) Veszélyhelyzet [Alkotmány 35. (1) bekezdés i) pontja], b) szükségállapot [Alkotmány 19. (3) bekezdés i) pontja], c) megelőző védelmi helyzet [Alkotmány 19. (3) bekezdés n) pontja], d) rendkívüli állapot [Alkotmány 19. (3) bekezdés h) pontja], e) külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére történő váratlan betörése [Alkotmány 19/E. (1) bekezdése], f) a polgári védelemről szóló évi XXXVII. törvény 2. (2) bekezdésében megfogalmazott veszélyhelyzet, g) az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 228. (2) bekezdésében meghatározott katasztrófának minősülő esemény, továbbá h) a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. törvény 3. f) pontja szerint megállapított katasztrófahelyzet bekövetkezése (a továbbiakban együtt: katasztrófahelyzet) esetére. 2. A Megállapodás alapján együttműködésre kötelezettek a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló évi CVII. törvény (a továbbiakban: Bvtv.) 6. (1) bekezdésében és a 7. -ban meghatározott büntetés-végrehajtási intézetek, intézmények (a továbbiakban együtt: bv. szervek) és a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 4. (3) bekezdésében nevesített megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok. 3. A Megállapodás szerint együttműködésre nem kötelezettek, de a végrehajtásában közreműködnek: a) a Bvtv. 5. d) pontjában nevesített, a fogvatartottak foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetek, valamint b) az Rtv. 4. (3) bekezdésében meghatározott rendőrkapitányságok és határrendészeti kirendeltségek. Az a) pontban nevesített gazdálkodó szervezetek a bv. szervek, a b) pont szerinti rendőrkapitányságok és határrendészeti kirendeltségek a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok vezetőinek rendelkezéseit hajtják végre. Együttműködés a minősített időszakban, valamint a minősített időszakot el nem érő katasztrófahelyzetben és veszélyhelyzetben 4. A büntetés-végrehajtási szervezet vállalja: a) Az Rtv. 4. (3) bekezdésében említett megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság, rendőrkapitányság és határrendészeti kirendeltség (a továbbiakban: rendőri szerv) kimenekítése, kitelepítése esetén aa) a rendőri szervhez területileg a lehető legközelebbi vagy kijelölt (eltekintve a megyei közigazgatási határoktól) bv. szerv(ek) a rendelkezésére álló szállítóeszközökkel és személyzet biztosításával segíti(k) a feladatok végrehajtását, ab) a rendőri szerv fogdájában elhelyezett fogvatartottakat - a fogva tartás alapjául szolgáló iratokkal - további intézkedésig megőrzésre átveszi,

3 ac) a rendőri szerv épületének külső védelmére, őrzésére hátrahagyott rendőri személyzet részére szükség esetén - a felmerülő költségek bv. szerv részére történő megtérítése mellett, utólagos elszámolással - elhelyezést (szállást, pihenési lehetőséget), étkezést és egészségügyi ellátást biztosít, b) a rendkívüli állapot vagy szükségállapot időszakában alkalmazott - rendeletek útján történő - kormányzás bevezetését követően, a kihirdetett rendkívüli intézkedések alapján végrehajtott szabadításokról, valamint a bv. szerv ideiglenes elhagyásáról soron kívül tájékoztatást ad az illetékes rendőri szerv részére, c) a közrend és a közbiztonság, az élet- és vagyonbiztonság súlyos sérelme vagy annak közvetlen veszélye esetén a bv. szerv illetékességi területére kirendelt rendőri szervek személyi állománya részére ca) szükség esetén - a felmerülő költségek bv. szerv részére történő megtérítése mellett, utólagos elszámolással - elhelyezést (szállást, pihenési lehetőséget), étkezést és egészségügyi ellátást biztosít, cb) a rendelkezésre álló készletből kényszerítő eszközöket és csapatszolgálati felszereléseket biztosít, cc) a rendszeresített szolgálati lőfegyverek tárolásához a bv. szerv fegyverszobájában helyet biztosít, d) a közrend és a közbiztonság, az élet- és vagyonbiztonság megőrzése, fenntartása érdekében a bv. szerv illetékességi területén kívül, a rendőri szerv hivatásos állományú tagjai mellett a bv. szerv hivatásos állományú tagjai (a büntetés-végrehajtás biztonságának veszélyeztetése nélkül) járőrözési, őrzési és biztosítási feladatokat látnak el. 5. A Rendőrség vállalja: a) a minősített időszak kihirdetése, valamint a minősített időszakot el nem érő katasztrófahelyzet és veszélyhelyzet bekövetkezése esetén aa) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti és Védelmi Igazgatási Osztály ügyelete a BVOP Biztonsági Főosztály Ügyeleti és Védelmi Osztály ügyeletét, ab) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság ügyelete a mellékletben felsorolt területileg illetékes bv. szerv ügyeletét az elrendelt feladatokról, illetve a bevezetett intézkedésekről híradó eszközön, telefonon értesíti, b) a bv. szerv kimenekítése, áttelepítése (kitelepítése) esetén ba) a rendőri szerv menetoszloponként kíséretet biztosít a feladat végrehajtásához, bb) a bv. szerv épületének külső védelmére, őrzésére hátrahagyott büntetés-végrehajtási személyzet részére szükség esetén - a felmerülő költségek Rendőrség részére történő megtérítése mellett, utólagos elszámolással - elhelyezést (szállást, pihenési lehetőséget), étkezést és egészségügyi ellátást biztosít, c) segítséget nyújt a bv. szervnek, annak biztonságát, a közrendet és a közbiztonságot, az élet- és vagyonbiztonságot súlyosan sértő vagy közvetlenül veszélyeztető cselekmény, esemény megelőzése, megakadályozása, felderítése, illetve felszámolása érdekében, d) a rendkívüli állapot vagy szükségállapot időszakában alkalmazott - rendeletek útján történő - kormányzás bevezetését követően, megerősítő erővel biztosítja a bv. szerv által előállított azon fogvatartottak előállítási helyre (bíróság, ügyészség, egészségügyi intézmény, súlyos beteg hozzátartozó meglátogatása, közvetlen hozzátartozó temetése) történő átkísérését, akik cselekményüket bűnszövetségben, illetve bűnszervezetben követték el, továbbá súlyos erőszakos bűncselekményt követtek el. 6. A Megállapodásban foglalt feladatok figyelemmel kísérésével és koordinálásával a BVOP védelmi szakterületének vezetőjét, valamint az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti és Védelmi Igazgatási Osztály vezetőjét bízzuk meg, akik évente március 31-ig kötelesek közösen értékelni az együttműködés tapasztalatait. 7. A bv. szervek parancsnokai, igazgatói és a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányok a Megállapodásban foglalt közös feladatok végrehajtására - a Megállapodás hatálybalépését követő 30 napon belül - készítsenek végrehajtási tervet. A végrehajtási terv szükség szerinti pontosítását az évenkénti értékelés során hajtsák végre. 8. A Megállapodás egy-egy példánya a BVOP Biztonsági Főosztály Ügyeleti és Védelmi Osztályán, valamint az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti és Védelmi Igazgatási Osztályán kerül elhelyezésre. 9. A Megállapodás határozatlan időre szól, módosítását - 60 napos határidővel - bármelyik Fél kezdeményezheti a másik Félhez írásban benyújtott nyilatkozatával. 10. A BVOP és az ORFK között létrejött Megállapodás január 1-jén lép hatályba, amelyről a Felek az érintett szolgálati egységeiket a szokásos módon (intézkedés, utasítás kiadása útján) tájékoztatják, ezzel egyidejűleg a BVOP és az ORFK között szeptember 20-án aláírt együttműködési megállapodás hatályát veszti. Budapest, december 21-én

4 Dr. Bencze József r. altábornagy, r. főtanácsos országos rendőrfőkapitány Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy, bv. főtanácsos büntetés-végrehajtás országos parancsnoka Melléklet A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok által értesítendő büntetésvégrehajtási szervek Az értesítést végrehajtó rendőr-főkapitányságok felsorolása, elérhetőségei (Cím, Tel., Fax, EDR) Országos Rendőr-főkapitányság 1139 Budapest, Teve u 4-6. Tel.: 06/1/ , Fax: 06/1/ Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 7622 Pécs, Vargha Damján utca 1. Tel./Fax: 06/72/ Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 6000 Kecskemét, Batthyány utca 14 Tel.:06/76/ ; Fax: 06/76/ Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 5600 Békéscsaba, Bartók Béla u Tel.: 06/66/ ; Fax: 06/66/ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Tel./Fax: 06/46/ Budapesti Rendőr-főkapitányság 1139 Budapest, Teve u 4-6. Tel./Fax: 06/1/ Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút Tel./Fax: 03/62/ , Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 2 Tel.: 06/22/ ; Fax: 06/22/ Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 9024 Győr, Szent Imre u. 2-4 Tel.: 06/96/ ; Fax:06/96/ Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 4024 Debrecen, Kossuth u. 20. Tel.: 06/52/ ; Fax:06/52/ Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 3300 Eger, Eszterházy tér 2 Tel./Fax: 06/36/ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 5000 Szolnok, Baross utca 39. Tel.: 06/56/ ; Fax: 06/56/ Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 2800 Tatabánya V., Komáromi út 2. *Az értesítendő bv. szervek felsorolása, elérhetőségei (Cím, Tel., Fax, EDR) Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 1054 Bp., Steindl Imre u. 8. Tel.: 06/1/ Fax.: 06/1/ ; EDR: (NEVELŐ) Baranya Megyei 7621 Pécs, Papnövelde u Tel.: 06/72/ Fax: 06/72/ ; EDR: (NEVELŐ 05) **Bács-Kiskun Megyei 6001 Kecskemét, Mátyási u. 2. Tel.: 06/76/ Fax: 06/76/ ; EDR: (NEVELŐ 12) Békés Megyei 5701 Gyula, Béke sugárút 38. Tel.: 06/66/ Fax: 06/66/ ; EDR: (NEVELŐ 15) **Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 3501 Miskolc, Fazekas u. 4. Tel.: 06/46/ Fax: 06/46/ ; EDR: (NEVELŐ 20) **Fővárosi Bv. Intézet 1055 Bp., Nagy Ignác u Tel.: 06/1/ Fax: 06/1/ ; EDR: (NEVELŐ 61) Szegedi Fegyház és Börtön 6724 Szeged, Mars tér 13. Tel.: 06/62/ Fax: 06/62/ ; EDR: (NEVELŐ 26) **Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 2471 Baracska Tel.: 06/22/ Fax: 06/22/ ; EDR: (NEVELŐ 30) **Győr-Moson-Sopron Megyei 9021 Győr, Jókai u. 18. Tel.: 06/96/ Fax: 06/96/ ; EDR: (NEVELŐ 35) Hajdú-Bihar Megyei 4024 Debrecen, Iparkamara u. 1. Tel.: 06/52/ Fax: 06/52/ ; EDR: (NEVELŐ 40) Heves Megyei 3300 Eger, Törvényház u. 2. Tel.: 06/36/ Fax: 06/36/ ; EDR: (NEVELŐ 45) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 5001 Szolnok, Dózsa Gy. u. 1/a Tel.: 06/56/ Fax: 06/56/ ; EDR: (NEVELŐ 75) -

5 Tel./Fax: 06/34/ Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 3100 Salgótarján, Rákóczi út 40 Tel./Fax: 06/32/ , Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 1139 Budapest, Teve u. 4-6 Tel./Fax: 06/1/ Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/c. Tel./Fax: 06/82/ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 2 Tel./Fax: 06/42/ Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 7100 Szekszárd, Mészáros L. utca Tel./Fax: 06/74/ , , Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 1/c. Tel.: 06/94/ ; Fax: 06/94/ Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 2. Tel.: 06/88/ , ; Fax: 06/88/ Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 8901 Zalaegerszeg, Balatoni út 4. Tel.: 06/92/ ; Fax: 06/92/ Balassagyarmati Fegyház és Börtön 2660 Balassagyarmat, Madách u. 2. Tel.: 06/35/ Fax: 06/35/ ; EDR: (NEVELŐ 55) Váci Fegyház és Börtön 2600 Vác, Köztársaság u Tel.: 06/27/ Fax: 06/27/ ; EDR: (NEVELŐ 64) Somogy Megyei 7401 Kaposvár, Kossuth L. u. 19. Tel.: 06/82/ Fax: 06/82/ ; EDR: (NEVELŐ 65) **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 4401 Nyíregyháza, Bujtos u. 5. Tel.: 06/42/ Fax: 06/42/ ; EDR: (NEVELŐ 70) Tolna Megyei 7100 Szekszárd, Béla tér 4. Tel.: 06/74/ Fax: 06/74/ ; EDR: (NEVELŐ 80) Szombathelyi Országos Bv. Intézet 9700 Szombathely Söptei út külső Tel.: 06/94/ Fax: 06/94/ ; EDR: (NEVELŐ 85) Veszprém Megyei 8200 Veszprém, Külső Kádártai út 12. Tel.: 06/88/ ; Fax: 06/88/ EDR: (NEVELŐ 90) Zala Megyei 8901 Zalaegerszeg, Várkör u. 4. Tel.: 06/92/ Fax: 06/92/ ; EDR: (NEVELŐ 95) * Az értesítés valóságtartalmáról minden esetben visszahívással kell meggyőződni, az Egységes Digitális Rádiótávközlő (EDR) rendszerben a kiosztott hívóneveket kell alkalmazni! ** A bv. szervnek továbbértesítési kötelezettsége van a megyében (fővárosban) található büntetés-végrehajtási szerv(ek) felé. Megjegyzés: a bv. szerveknek a működési területükön található fogvatartottak foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezeteket, valamint a megyében (fővárosban) található büntetés-végrehajtási intézményeket is értesíteniük kell.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/7. szám Budapest, 2012. április 26. Szám: 14969/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás a polgári

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/19. szám Budapest, 2009. szeptember 10. Szám: 29271/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 39. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 39. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 39. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. augusztus 5., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 22/2013. (VIII. 5.) BM KIM TNM együttes utasítás a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2011/15. szám Budapest, 2011. október 14. Szám: 30249/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttes intézkedés: 1. 1/2011. (OT 15.) BÁH-ORFK együttes

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2010/16. szám Budapest, 2010. június 15. Szám: 16358/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. A turisztikai idény rendőri feladatainak

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

I. Célok meghatározása: Rend- és közbiztonság

I. Célok meghatározása: Rend- és közbiztonság A Belügyminisztérium fejezet 2011-es költségvetése a Kormány programjának megfelelően kiemelt ügynek tekinti a közbiztonság megerősítését, a nemzetközi és hazai terrorizmus elleni védelmet, a határon túli

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/18. szám Budapest, 2009. augusztus 27. Szám: 27710/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 33/2009. (OT 18.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 55. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 55. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 55. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. november 8., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 41/2013. (XI. 8.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 19988 42/2013. (XI. 8.) EMMI

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2006.

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2006. A MAGYAR VÖRÖSKERESZT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2006. 2 B E V E Z E T Ő A Magyar Vöröskereszt 1881. évben alakult meg. Megalakulását a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató a Katasztrófavédelmi Törvény, a Honvédelmi Törvény változásaiból adódó az önkormányzatokat

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 6. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 6. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 6. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. június 30. Tartalom Jogszabályok oldal 2013. évi CXII. törvény a büntetőeljárások időszerűségének

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. szeptember 20., csütörtök 42. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 12/2012. (IX. 20.) EMMI utasítás az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 29. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 29. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. július 16., hétfõ 29. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2012. (VII. 16.) BM utasítás a Nemzeti Helyzetértékelõ Központ mûködésének

Részletesebben

64/2007. (OT 34.) ORFK utasítás. a Rendőrség ifjúságvédelmi iskolai programjainak (D. A. D. A. és ELLEN- SZER) egységes végrehajtásáról

64/2007. (OT 34.) ORFK utasítás. a Rendőrség ifjúságvédelmi iskolai programjainak (D. A. D. A. és ELLEN- SZER) egységes végrehajtásáról 64/2007. (OT 34.) ORFK utasítás a Rendőrség ifjúságvédelmi iskolai programjainak (D. A. D. A. és ELLEN- SZER) egységes végrehajtásáról Szám: 5-1/64/2007. TÜK Az általános iskolai korosztály részére 1992-ben

Részletesebben

15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás

15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás 15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv ügyeleti szolgálata és a közreműködésével teljesítendő jelentési és tájékoztatási kötelezettség rendjéről

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-140/2008. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. melléklet a 32/2014. (IX. 15.) EMMI utasításhoz AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

Részletesebben

5/2008. (OT 5.) ORFK utasítás

5/2008. (OT 5.) ORFK utasítás 5/2008. (OT 5.) ORFK utasítás az Országos Rendőr-főkapitányság és a Földmérési és Távérzékelési Intézet között létrejött együttműködési megállapodás végrehajtásáról Szám: 5-1/5/2008. TÜK Az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. augusztus 15., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 31/2014. (VIII. 15.) EMMI utasítás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Szabályzatáról

Részletesebben

319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekrıl

319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekrıl 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az egészségbiztosítási szervekrıl Hatályosság: 2011.01.01 - A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40.

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LXI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2049 2160. OLDAL 2011. június 14. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1680 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról

11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás. a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról 11/1996. (III. 29.) ORFK utasítás a Rendőrség Körözési Munkájának Ideiglenes Szabályzata kiadásáról Szám: 5-1/11/1996. TÜK A rendőri szervenéknél az elmúlt években végrehajtott átszervezések, a bűnügyi

Részletesebben

297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról

297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet a ról A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -ának (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el: 1. (1) A (a továbbiakban: Hivatal) átveszi

Részletesebben

J ó v á h a g y o m:

J ó v á h a g y o m: Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 1055 Bp., Nagy Ignác u. 5-11. Szám: 40-225/2006. J ó v á h a g y o m:...... Csere László bv. vezérőrnagy országos parancsnok FŐVÁROSI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 13. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 22., csütörtök. Tar ta lom je gyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 13. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 22., csütörtök. Tar ta lom je gyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. március 22., csütörtök 13. szám Tar ta lom je gyzék I. Utasítások 10/2012. (III. 22.) BM utasítás a Belügyminisztérium fejezethez

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Jogszabályok LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 7. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. július 31. Tartalom Jogszabályok oldal 2013. évi CXXXI. törvény egyes törvényeknek az Alaptörvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 169. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 14., péntek. Tartalomjegyzék. 67/2012. (XII. 14.

MAGYAR KÖZLÖNY. 169. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 14., péntek. Tartalomjegyzék. 67/2012. (XII. 14. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 14., péntek 169. szám Tartalomjegyzék 67/2012. (XII. 14.) BM rendelet 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet 69/2012. (XII. 14.) BM rendelet 70/2012.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 64. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék. II. Statisztikai közlemények

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 64. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 29., kedd. Tartalomjegyzék. II. Statisztikai közlemények HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 29., kedd 64. szám Tartalomjegyzék II. Statisztikai közlemények 4/2009. (XII. 29.) KSH közlemény a statisztikai számjel elemeirõl és nómenklatúráiról

Részletesebben