Közhasznúsági egyszerűsített éves beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági egyszerűsített éves beszámoló"

Átírás

1 Fővárosi Bíróság nyilvántartási száma: 1139/Pk KSH nyilvántartási szám: Közhasznúsági egyszerűsített éves beszámoló évről Budapest: február 01.

2

3

4 I. A szervezet alapadatai: Alapítvány neve: Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány Székhelye: 1146, Budapest, Zichy Mihály u. 14. Telephely / Iroda címe: 1084 Budapest, Mátyás tér 14. (Bejárat az Erdélyi utca felől) Honlap címe: Alapítvány célja: A fővárosi tanuló ifjúság kulturális tevékenységének elősegítése, információs hálózat kialakítása, gyermek és ifjúsági közösségek támogatása Jegyzett (befizetett) tőke: 200 eft. Alakulás időpontja: január 31. Beszámoló formája: Egyszerűsített beszámoló kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére Beszámoló fordulónapja: december 31. Elkészítés napja: február 01. Könyvvizsgálat: nem kötelezett, az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló készítésekor alkalmazott szabályrendszer: évi C. törvény a számvitelről - 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól Egyszerűsített éves beszámolót összeállította: Gyenge Lóránd (PM.reg. szám: ) A Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány Kuratóriuma az Egyszerűsített Éves Közhasznúsági Beszámolót május 26-i ülésén, a Kuratórium 85. számú határozatában fogadta el.

5 II. Számviteli politika fő elemei: 1. Tárgyi eszközök értékelése: Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módszere: - bruttó érték alapján lineáris - a használatba vétel napjától, az állományból való kivezetés napjáig Az 100 eft. Egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök beszerzési költségét az Alapítvány használatbavételkor egy összegben elszámolja értékcsökkenési leírásként. A kis értékű tárgyi eszközök használati ideje várhatóan két év. A többi tárgyi eszköz éves értékcsökkenési leírási kulcsa a várható idő alapján a következő: Megnevezés Értékcsökkenés leírás % Gépek, berendezések, felszerelések - számítástechnikai eszközök 33 % - ügyvitel-technikai eszközök 33 % Egyéb gép, berendezés, felszerelés 14,5 % Befektetett eszközök értékcsökkenési leírási kulcsa évi 2%. Immateriális javak értékcsökkenési leírási kulcsa évi 14,5%. 2. Készletek értékelése: Az Alapítványnak Számviteli törvény szerinti készletei nincsenek. 3. Valuta-deviza tételek értékelése: Az Alapítvány valuta-deviza tételekkel nem rendelkezik. 4. Lényeges és jelentős tételek: Az Alapítvány lényegesnek minősíti tevékenységében az évi 100 eft. Összeget meghaladó tétel(eke)t. A Számviteli törvény szabályozása szerint jelentős összegű tételnek/hibának számít, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során, a hiba összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfő összegének 2 százalékát. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának számít, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során, a feltárt különbség összege a Saját tőkét legalább 20%-ban módosítja.

6 III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A számviteli beszámoló EREDMÉNYLEVEZETÉSÉNEK értékelése: Bevételek: 2010 évben az Alapítvány bevételei teljes egészében közhasznú tevékenységből származtak (összesen 9.890eFt.). Az előző évektől eltérően az Alapítvány alapító okiratában megfogalmazott céljainak eléréséhez szükséges pénzbeli forrásokat csak 29%-ban szerezte pályázatokból. Tárgyévben bevételeinek nagyobb része késztermék és pénzbeli adományokból származott, valamint a Kesztyűgyár Közösségi Háznak nyújtott közösségi, társadalmi tevékenységből (140 eft.) és oktatási tevékenységből, életviteli tanácsadásból (1867 eft.) származott. A kapott késztermék adományokat igény szerint célközönsége között osztotta szét, a megmaradt készleteket az Oltalom Karitatív Egyesületnek adta át. Központi Költségvetésből származó bevételei a szervezetnek nem voltak. Az Adózók 1%-os felajánlásaikkal tárgyévben 262eFt. értékben járultak hozzá a Kapocs cél szerinti tevékenységéhez, azaz hogy a bajba keveredett vagy nehezen elérhető fiatalokat támogató, összetett segítő és megelőző munkánkat hatékonyabban folytathassuk Átutalt személyi jövedelemadó felajánlások alakulása Adatok eft-ban év év év év év A Manush Alapítvány által 2007 illetve 2008 évben nyújtott tárgyi eszköz (kamera és teljes tartozékok) és vagyoni érékű jog (Adobe Premier vágóprogram) adomány összege a passzív időbeli elhatárolások közé sorolta a szervezet, amelyet az értékcsökkenés elszámolásával párhuzamosan számol el bevételkén. Egyéb bevételek között a szervezet mobiltelefon-készülékének 20%-ban továbbszámlázott értéke szerepel, valamint tárgyévben bevételként elszámolt kerekítési különbözet szerepel. Pénzügyi műveletek bevételei között az Alapítvány számlavezető bankja által jóváírt kamatok szerepelnek összesen 8eFt. értékben, amely az előző évhez képest (120eFt.) jóval alacsonyabb összeg.

7 adatok eft-ban Megnevezés Partner Összesen 1%-os felajánlások 262 Banki kamat bevétel MKB Bank Zrt. 9 Egyéb bevételek Magyar Államkincstár, kerekítések 32 Nemzeti Erőforrás Minisztérium IFJ-GY-KM-10-D-0001 Alkalmazkodási problémákkal küzdő fiatalok segítése - szakmai tréning ifjúságsegítő szakembereknek képzési pályázat Segítő találkozás. Összetett segítő, megelőző feladatok pályázati támogatás Szociális és Munkaügyi Minisztérium KAB-AL-09-B Budapest Fővárosi Önkormányzat Működési támogatás Közhasznú tevékenység bevétele Budapest Józsefváros Önkormányzat Kesztyűgyár Közösségi Ház Mátyás tér felújítási részköltségeinek megtérítése 285 Budapest Józsefváros Önkormányzat 182 NCA pályázat - NCA-KM Segítő találkozás, összetett segítő, megelőző feladatok veszélyeztetett 600 fiatalok között - pályázat NCA pályázat - NCA-KM Működési támogatás 240 Pénzadomány Lindros Investment Kft Pénzadomány Terra Rosa Team Bt. 100 Pénzadomány Numerikusz BT. 65 Pénzadomány Magánszemély 68 Szabó András Telefonköltség 20%-nak megtérítése 37 Termékadomány AdobePremier Pro vágóprogram 37 Termékadomány C&A Mode Kft Termékadomány Gordius Invest Kft. 29 Termékadomány L-W-B Hungary Kft. 50 Termékadomány Panasonic kamera 47 Végösszeg 9 890

8 Költségek és ráfordítások: Az Alapítványnak tárgyévben közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó ráfordításai voltak összesen eft. értékben. Ráfordításainak 25%-át anyag jellegű ráfordításokból származik, a következő részletezés szerint: Adatok eft-ban Tétel megnevezése év év Változás Irodaszerek, nyomtatványok ,17% Tisztítószerek ,75% Egy éven belűl elhasználódó eszközök, berendezések ,52% Egyéb anyagköltségek (pl. fenyőfa, rendezvényekre beszerzett üdítő, élelmiszer) ,00% Rezsi költségek ,63% Egyéb anyagjellegű költségek ,33% Anyag költségek összesen ,31% Szállítási költség 0 1 Bérleti díjak ,67% Karbantartás költségei ,00% Oktatás és továbbképzés költségei ,65% Szoftverek, szakkönyvek, újságok költségei ,35% Saját kiadványok, újságok költségei Sokszorosítás, nyomdai költségek 9 Belfőldi utazási költségek (tábor utiköltsége) ,00% Belfőldi utazási költségek (munkavállaló) 0 14 Külfőldi utazási költségek (munkavállaló) 0 28 Kommunikációs költségek (telefon, internet, posta) ,79% Ügyviteli díjak ,46% Belépők 0 13 Számtástechnikai szolgáltatás 0 0 Egyészségügy ellátás 0 80 Szemétszállítás költségei 28 0 Egyéb igénybe vett szoláltatások 0 52 Igénybe vett szolgáltatások költségei ,56% Banki szolgáltatás költségei ,95% Egyéb szolgáltatások összesen ,95% Összesen ,49%

9 Személyi jellegű ráfordítások között az Alapítvány munkaszerződéssel foglalkoztatott alkalmazottainak juttatott bruttó jövedelmeket, ezek járulékait, és egyéb személyi jellegű kifizetéseket számolt el az alábbi részletezés szerint: Adatok eft-ban Tétel megnevezése év év Változás Bérköltségek ,02% Járulékok ,74% Munkavállalóknak nyújtott utazási költségtérítés 72 0 Hideg étkezési hozzájárulás 0 0 Saját gépkocsi költségtérítés Reprezentációs költségek ,50% Egyéb (díj, gyógyszer) 4 0 Összesen ,33% A Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány 2008 és 2009 évhez képest tárgyévben egyre kevesebb munkavállalót volt kénytelen foglalkoztatni mivel bérekre fordítható forrásai sokkal alacsonyabbak voltak ugyanakkor segítő találkozások száma a szervezet célközönségével tárgyévben szabad nyitvatartási idejének csökkenése ellenére nem lett kevesebb évben az átlagos statisztikai létszám: 3 fő A szervezet működésében, programjainak megvalósításában nagy jelentőséggel bír a humán tőke, amely egyrészt a fizetett alkalmazottak munkáját, ugyanakkor a szervezethez kapcsolódó önkéntesek és szakemberek segítségét és jelenti. Értékcsökkenési leírásból származó költségei a szervezetnek tárgyévben összesen 197 eft. volt. Egyéb ráfordítások között (összesen 464 eft.) az alapítvány illetékek, illetve kerekítési különbözet összegét számolta el kisebb részben, nagyobb részben (407 eft értékben) egy megvalósított, elszámolt, elfogadott, majd visszavont 2009 évet érintő pályázat ki nem fizetett összege szerepel, melyet az ESZA Nonprofit Kft. kezelt. A szervezett többszöri panasz ellenére nem kapott választ a visszavonás igazi indokáról, a pályázatkezelő szerv indoklásként nem valós adatokat használt. Rendkívüli ráfordításai a Kapocs Alapítványnak részben a kapott és célközönségének továbbadott támogatásokból áll (2.594 eft.): C&A által adományozott termékek továbbadott értéke: 2 565eFt. Gordius Invest Kft. Royal Pék, péktermékek 29 eft. Egy másik nagyobb rendkívüli ráfordítás 555 eft. értékben egy több éve húzódó, a szerezet részéről tisztességében és jogszerűségében vitatott eljárás keretében az ESZA Nonprofit Kft. által leemelt összeg szerepel a HEFOP /2.0 pályázattal kapcsolatban, amelyben az alapítvány a Vargabetű Egyesület mint főpályázó partnere volt.

10 A számviteli beszámoló Mérleg kimutatásának értékelése: Eszközök (Aktívák) Ingatlanok Az Alapítvány Épületek tételsor között a Mátyás tér 14 szám alatti pincehelyiség felújításának költségeit aktiválta 2008 március 01-én 3164 eft. bekerülési értéken, amellyel kapcsolatban tárgyévben 2% értékcsökkenést számolt el azaz 40 eft-ot. Így az ingatlan felújításának könyvszerit nyilvántartott értéke 2956 eft. Befektetett eszközök Az Alapítvány eszközállományát irodai gépek, berendezések alkotják A tárgyévben új beszerzésként a Szervezet egy kis értékű Cannon nyomtatót vásárolt 20eFt. értékben. Forgóeszközök Az Alapítványnak, mérlegfordulónapon összesen 406 eft. követelése volt, amely a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által utólagosan elfogadott és iroda bérleti díjába beszámított költségtérítés (386 eft), valamint adó jellegű túlfizetésből származott. Pénzeszközök részletezése: Adatok eft-ban Tétel megnevezése Változás Pénztár % Elszámolási betétszámla-főszámla Elszámolási betétszámla-alszámla % Pénzeszközök összesen % Aktív időbeli elhatárolások: Az Alapítvány, mérlegfordulónapon összesen 182 eft. aktív időbeli elhatárolása volt a Józsefvárosi Önkormányzat által megtérített iroda felújítási költség kapcsán. Ez oly módon keletkezett, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat tárgyévi teljesítéssel kiszámlázott a szervezett részére 182 eft. bérleti díj különbözetett mivel az meg szerette volna hosszabbítani a bérleti szerződését, hogy pályázatokon nagyobb eséllyel tudjon indulni. Erre csak akkor adott lehetőséget az önkormányzat, hogyha visszamenőlegesen magasabb bérleti díjat vállal a szervezet, amellyel nagyjából lefedte a kifizetendő felújítás összegét.

11 Források (Passzívák) Saját tőke A tőke szerkezetén belül változást a tárgyévi veszteség jelentette, amely összege eft.. Megnevezés év év Helyesbített év Változás Jegyzett tőke ,00% Eredménytartalék ,52% Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény ,89% Közhasznú tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység eredménye Egyéb Saját tőke ,23% Kötelezettségek Az Alapítvány mérlegforduló-napi kötelezettségei összesen 624 eft. volt amely az alábbi tételekből áll: - a munkavállalók jövedelme után fizetendő adók és járulékok és adók összege (315 eft.), - munkabérek 107 eft. - tartozás beszállító partnerek felé (202 eft.) Passzív időbeli elhatárolások Az Alapítvány, mérlegfordulónapon összesen 350 eft. passzív időbeli elhatárolást képezett olyan bevételekre, amelyek nem a tárgyévet érintik. Ezek egy része a Manush Alapítvány által nyújtott tárgyi eszköz (kamera és tartozékai) valamint vagyoni értékű jog (Adobe Premier vágóprogram) összege, amely feloldása az értékcsökkenés elszámolásával párhuzamosan történik, valamint a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által megtérített felújítás díja, amely a bérleti díjak kiszámlázásával egy időben kerül feloldásra.

12 IV. Költségvetési támogatások felhasználása: A költségvetésből származó bevételeit az Alapítvány teljes egészében céljainak megvalósítására használta fel az Eredményértékelés, Költségek és Ráfordításoknál részletezettek szerint. Központi költségvetésből származó bevételei a szervezetnek tárgyévben nem voltak. Az Adózók 1%-os felajánlásából származó bevétel összesen 351 eft. Az alapítványnak más központi költségvetésből származó bevételei nem voltak.

13 V. Az Alapítvány részére magánszemélyek által felajánlott személyi jövedelemadó 1 % felhasználása Az Alapítvány személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából az alábbiak szerint részesült: Adatok eft év év év év év A felajánlások teljes összegét az intézményes ellátás rendszerén kívül maradt, bajba keveredett vagy nehezen elérhető fiatalokat támogató, összetett segítő és megelőző feladatok finanszírozására, a működési körülmények megteremtésére, valamint a fennebb említett, és az Alapítvány céljainak megfelelő tevékenységeket támogató programokban részt vevő önkéntesek kezdeményezéseinek támogatására használt fel.

14 VI. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása Az Kapocs Alapítvány évben a közhasznúsági jelentés III. Eredmény értékelés, Bevételek pontjában felsorolt pályázati támogatásokon kívül nem részesült más támogatásban költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

15 VII. A cél szerinti juttatások kimutatása A beszámoló időszakban a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítványnak a szervezethez kapcsolódó önkénteseknek és ismerőseiknek ruhaválogatást szervezett a C&A által felajánlott adományokból, amely tárgyévben teljes egészében kiosztásra került. Az adomány egy részét az Oltalom Karitatív Egyesületnek továbbította. A továbbított adományok értéke összesen: eft. Adatok eft-ban Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés év év év % C&A ruhaadomány % Gordius Invest Kft. - Royal Pékség - zsömle, kifli % MINDÖSSZESEN:

16 VIII. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A Kapocs Alapítvány vezető tisztségviselői nem részesülnek juttatásokban. Ugyan akkor a szervezet alapítványi titkára a szervezetnél munkaviszonyban áll (FEOR-3319 Egyéb szociális foglalkozások) heti 40 órás munkaviszonyban. Az ő részére kifizetett munkabér az alábbiak szerint került kifizetésre: Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés év év év % Munkabér % Járulékok % Költségtérítések: % Adatok eft-ban Megjegyzés Szabó András % Személygépkocsi használat költségtérítése ÖSSZESEN: %

17 IX. Tájékoztató adatok Jelentős összegű hiba évet érintően: A Kapocs Alapítvány könyveiben évet érintően jelentős összegű hiba lett feltárva, ugyanis a szervezet az óvatosság elvét követve 2009 évben a kifizetett, de még el nem számolt pályázati támogatások összegét (1.973 eft) elkülönítve kezelte a kapott előlegek között. A számviteli alapelvek megvalósulása érdekében, ezen belül a pénzügyi helyzetről szóló megbízható és valós összkép miatt a Kapocs Alapítvány a még el nem számolt pályázati támogatásokat kötelezettségként kezelte. Ezeket a számviteli gyakorlatnak megfelelően bevételként felmerüléskor tervezte elszámolni, leszámítva az ESzA pályázatokat, amelyek magas kockázatú pályázati forrásként körültekintően csak a pénzügyi beszámoló elfogadásakor tekintett bevételnek. Alapvetően az ESZA Nonprofit Kft. által kezelt támogatások miatt kényszerült a szervezett erre a lépésre óvatosságból, de a teljesség elvét figyelembe véve minden más támogatást hasonlóképpen tervezett kezelni a mérlegkészítéskor. Utólag kiderült, hogy ezeket a támogatásokat, pénzmozgással egyidőben a bevételek között kell nyilvántartani. Amennyiben a pályázatkezelő szerv vagy, az irányító hatóság, vagy az őket koordináló minisztérium úgy dönt, hogy a pályázati támogatást mégis visszavonja, olyankor rendkívüli ráfordítások között lehet elszámolni felmerüléskor. Az alapítvány tárgyévi ilyen jellegű veszteségeit ezzel az eljárással összhangban kezelte. A jelentős összegű hiba következtében a szervezet évi eredményének bevételei 1973 eft-tal növekedtek, mely hatással volt a évi mérleg szerinti eredményre, amely 454 eft. veszteség lett évet érintően a mérlegfőösszeg nem változott, ugyanakkor a saját tőke nagysága 2106 eft-ról 4079 eft-ra módosult.

18 Nyilatkozat Az Alapítvány 2010 évben vállalkozási tevékenység miatt adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Budapest, február 01.. Krajcziné dr. Szokoly Mária

19 X. A közhasznú tevékenységről tartalmi értékelés évben kialakított takarékos működés és ideiglenesnek indított, korlátozott működési rend napjainkra a feltételeink radikális romlása következtében gyakorlatilag állandósult. Minthogy a belátható idő belül ennek a helyzetnek a megváltoztatására kevés esély látszik, további korlátozásokra, illetőleg tartalmi elvárásaink újraértékelésére is feltétlenül szükség lehet. Az elmúlt esztendőben ugyanis a működési feltételeink egyszerűen kritikussá váltak, és a legfontosabb tevékenységeink megőrzése is időszakonként komoly erőfeszítést jelentett számunkra. Fiatal látogatóinkkal, vagyis célközönségünk számottevő részével így is sikerült megőrizni a jó viszonyt, illetőleg a legfontosabb tartalmi területeken (munkahely-keresés, tanulási zavarok, kriminális, kábítószer-fogyasztási problémák kezelése, társas és családi konfliktusok feldolgozása) a segítő kapcsolatokat, aminek a következtében az eltelt időszakban is sokaknak segíthettünk, illetőleg számos fiatal látogatónk életvezetési nehézségeinek mérséklésében, megelőzésében, illetőleg fejlesztésében vehettünk részt. Az eltelt időszak a működési feltételek megteremtése (pályázás, adományok, forrásteremtő tevékenységek, takarékosság, forrásokat tehermentesítő ésszerűsítések, személyes hozzájárulások) szempontjából eddig még nem tapasztalt romlást, szűkülést, bizonytalanságot, továbbá egy sor veszteséget hozott. Szinte minden nyertes pályázatunk kifizetése késett, több pályázatunk támogatásának kifizetése pedig, aláírt szerződések és az ígéretek ellenére, a mai napig egyszerűen nem történt meg. Minimumfeltételeink biztosítását emiatt a tartalmi tevékenységektől felszabadított - intenzív támogatásszervező tevékenységünk eredményességétől remélhettük inkább. Mindezt azonban nem tette könnyebbé, hogy célközönségünk problémákkal teli élethelyzete nem élvez különösebb társadalmi presztízst, továbbá hogy meglehetősen szerény a támogatásszervezéssel kapcsolatos felkészültségünk és kapacitásunk. Elérési tevékenység Meghatározó feladatunknak tartottuk 2010-ben is, hogy a Kapocs összetett működését elősegítő, sokfunkciós térben, a Kapocs irodában fiatal látogatóink, leginkább a környéken élő tizenévesek helyet találjanak. Mindezzel - alapcéljainknak megfelelően - azt kívánjuk gyakorlatilag lehetővé tenni, hogy a hozzánk forduló, elsősorban tizenéves fiatalok, az eddig igénybe vett (utcai) terek és helyszínek kockázatainak minimalizálásával, a Kapocsban is ápolhassák a kapcsolataikat, vagyis nálunk is találkozhassanak egymással. Ilyen módon számunkra is megjeleníthessék aktuális helyzetüket, az őket befolyásoló különféle viszonyaikat, megmutathassák, hogy leginkább mi foglalkoztatja őket, illetőleg láthatóvá tegyék azokat az akadályokat, nehézségeket, és problémákat, amelyekkel naponta találkoznak, amelyek aktuális élethelyzetükben akadályozzák őket. Szükség esetén aztán kérhessenek és kaphassanak segítséget, illetőleg nyíljon számukra arra is lehetőség, hogy segítő szerepet vállaljanak, esetleg saját társas környezetükben. Az elmúlt időszakban ezen feladatcsoporton belül alapvetően kétféle látogatói kör jelentkezett: egyrészt a nem ritkán indulatokkal telített, esetenként elhanyagolt, alkalmazkodási problémák között felnőtté váló nyolc-tizenkét évesek laza kötődésű társas világa, másészt a nagyobbak (tizenhárom évesnél idősebbek) nehezebben elérhető, a különféle szocializációs veszélyekkel, kriminális kockázatokkal szemben gyenge mentális védelemmel rendelkező fiatalok sajátos társas alakzatai. A Kapocs irodájában zajló és azon kívüli (többletfeszültségeket hordozó) találkozásaik a Kapocs munkatársai számára a megnövekedett segítő, támogató igények mellett alkalmanként a megnövekedett konfliktusveszély megelőzésére - fokozottabb figyelmet is igényeltek. A környéken élő fiatalok ugyanis

20 igen zárt, nehezen befogadó világot képeznek, akik az érkezőket barátságtalanul fogadva terüket, érdekeiket fenyegetettnek érzékelve, időnként többletfeszültséget generáltak, amellyel kapcsolatban alkalmanként többletfeladataink keletkeztek. Szolgáltatásjellegű tevékenységek Segítő, szolgáltatásjellegű tevékenységeinkben az elmúlt esztendőben is leggyakrabban, a nyolcadik kerület és felnőtté váló fiatal lakóinak és személyes környezetüknek többletnehézségeivel találkozhattunk. Egymásra épülő, napi szolgáltatásokra irányuló feladatainkban fokozatosan igyekeztük kialakítani azokat a segítő, aktuális és konkrét ismereteket, megoldási lehetőségeket tartalmazó feladatelemeket, amelyekre, a látogatóink jelzései szerint, nagyobb szükség volt. Konzekvens munkával az év végére a látogatóink körében erőteljesebbé tudtuk tenni a szervezet segítő jellegét; számos eredményes segítő megnyilvánulás hatására fiatal látogatóink környezetéből is egyre gyakran fordultak hozzánk konkrét problémákkal. Jó néhány látogatónk, többször is visszatérve, heti rendszerességgel keresett ilyen módon nálunk munkát, albérletet, szociális támogatást, de számosan kerestek gyors megoldást tanulási nehézségeikre, családi problémáikra is, és erősödtek a különféle egészségügyi (konkrét betegségek, fertőzés veszély, szexuális találkozások problémái stb.) tárgyú, továbbá a kábítószerekkel kapcsolatos konkrét segítséget igénylő megkeresések is. A telefonon segítséget, problémáikra megoldást keresők a szervezet munkatársai számára, változó jelentkezések mellett, viszonylag állandó forgalmat jelentettek (átlag heti 5-10) és kellően lekötötték szerény kapacitásunkat. A telefonon az általánosan jellemző problémák mellett alkalmanként olyan kérdésekkel is fordultak hozzánk, amelyek valóban kényesek, amelyeket személyesen nem szívesen fogalmaznának meg: pl. bántalmazások, melegek helyzete, titkolni való betegségek stb. Jellemző telefonos partnerünk volt még a szerelmi, szexuális vagy kapcsolati problémával nehezen birkózó fiatal vagy a segítséget kereső, megoldatlan konfliktussal viaskodó felnőtt szülő. De nem kevés esetben csupán felvilágosítást, információt kértek tőlünk a telefon segítségével. Összetett támogató feladatok A Kapocs újabb, fiatal látogatói közül sokan jellemzően iskolai alkalmazkodási nehézségekkel küzdöttek/küzdenek, és iskolai teljesítményük is nagyon szerény, a különféle tantárgyak elsajátításában komoly nehézségekkel küzdöttek/küzdenek. Az eltelt időszakban, a korrepetálás, tanulási nehézségek mérséklése területén kifejezetten jó eredményeket értünk el (heti 3-5 alkalommal) - a hozzánk forduló fiataloknak, a segítségünkkel az esetek döntő többségében, sikerült javítaniuk. A szervezet napi tevékenységeinek részeként spontán, alkalmi foglalkozások szerveződtek fiatal látogatóink számára idén egyrészt azoknak az ismereteiknek a bővítése érdekében, amelyek napi konfliktusai kezelése, különféle ügyeik intézése (például személyi iratok beszerzése) érdekében szükségesek, másrészt azoknak az információknak a kiegészítésére, vagy korrigálására, amelyek egészségük megőrzése, illetőleg különféle élettani veszélyek elhárítása érdekében számukra szükségesek. Az elmúlt évben a Kapocs konkrét, rendszeres, adásokat is jelentő, rádiós tevékenysége a Civil Rádióban zajlott. A hetente hallható Kapocs Ifjúságsegítő Magazin az ifjúságsegítő szakma reprezentánsait felvonultató és fontosabb kérdésköreit tárgyalva 2010 végére eljutott a 423. adáshoz. A korábbi években fiatal látogatóink körében formálódó, a Rádió C-ben zajló, rádiós tevékenységeinket

21 az őszi időszaktól ugyanakkor a Rádió C működésének akadozása, majd abba maradása miatt a nyári szezonban gyakorlatilag be kellett fejeznünk. Az egykor a műsorok előkészítését, illetőleg kiegészítését jelentő beszélgetések, spontán foglalkozások a szervezet tevékenységében továbbra is megmaradtak, de az előállt helyzet miatt mindazok a korábbiaknál súlytalanabbak lettek. Koncentrált programok A szervezet folyamatos működése, különféle szintű segítő és támogató tevékenysége során, az esztendő végére még nyíltabb, élesebb formájában találkozhattunk mindazokkal a - szinte napról napra ismétlődő konfliktusokkal és nehézségekkel teli, ugyanakkor érdemi, valóságos perspektívák nélküli mikro-viszonyokkal, amelyekkel látogatóink gyakorlatilag együtt élnek, és amelyek erőteljesen befolyásolják, megterhelik a felnőtté válásukat. Az utcalétre kényszerülő fiatalokkal kapcsolatos szerepünket az eltelt időszakban is megőriztük. Az utcára keveredő fiatalokkal kapcsolatos feladatainkban elsősorban a kapcsolatok megtartására, ahol csak lehetséges, a személyes kapcsolatok erősítésére, továbbá az utcán töltött társas tevékenységeik megismerésére, a különféle összefüggések (és veszélyek) feltárására és megértésére helyeztük a hangsúlyt. Számos alkalommal volt szükség mindennek a jegyében rövidebb-hosszabb ügyintézésre, illetőleg alkalmanként különféle nehéz helyzetű fiatal esetében, azonnal, közvetlenül kellett segítenünk. Szervezettebb formában négyszer tartottunk ruhagyűjtést, amely mellett gyakran kaptunk kisebbnagyobb csomagban használt ruhákat, amelyeket eljuttattunk az érintetteknek. Ebben a kérdéskörben, a korábbi éveknek praxisának megfelelően, arra törekedtünk, hogy a hozzánk forduló fiataloknak (átlagban heti 5 segítő alkalom) leginkább a meglevő ellátó rendszerben levő szakmai kapcsolataink igénybevételével, konkrét lehetőségek feltárásával segítsünk. A Kapocsot felkereső fiatalok és társas környezetük számára, a folyamatos és növekvő kiadásaik fedezésére, információs és segítő, támogató feladataink révén egész évben rövid távú munkalehetőségeket segítettünk keresni és találni (Úgy látjuk, az ilyen módon megszolgált munkajövedelmek elmaradása esetén fiatal célközönségünkben a kriminális kockázat drasztikusan növekedhet.). A Kapocs látogatóinak egy részénél ugyanakkor a munkavégzés (illetve azok elmaradása) már nem csupán alkalmi jövedelemszerzési szempontból, hanem életkezdésük fontos elemeként is meghatározóak voltak. A munkahelykeresés, -választás, a munkahely megtartása céljából, továbbá a munkavállalói lét különféle nehézségei elkerülése érdekében ugyanakkor alkalmi felvilágosításokat is tartottunk, illetőleg igyekeztük bekapcsolni a megfelelő válaszok biztosítására hivatott szakmai szervezeteket. A Kapocs fiatal látogatóihoz tartozó rokonok, sőt a környéken élő felnőttek is gyakran fordultak hozzánk, hogy segítsük őket munkához, munkalehetőséghez, amely számunkra az elmúlt időszakban többletfeladatokat jelentett. A Kapocs fiatal látogatói sajátos életviszonyaik közepette drámai rendszerességgel találkozhatnak mindazokkal a veszélyekkel, amelyeket az alkohol, illetőleg a kábítószer-fogyasztás jelent. Minderre az eltelt időszakban is, meglevő lehetőségeink szerint összetett és kellően differenciált esetenként áttételes - feladatokkal próbáltunk válaszolni, amelybe egyaránt bele kellett érteni a súlyos, életveszélyben élő fiatalokkal kapcsolatos azonnali, éles feladatokat, a kockázati színtereken élők elérésére tett törekvéseinket, a kábítószer-problémaként megjelenő konfliktuskezelési, életvezetési jellegű feladatokat, a különféle színtereken végzett felvilágosító feladatokat, sőt a probléma alternatíváját szolgáló, önkifejezést erősítő szociokulturális jellegű feladatokat is. Az eltelt esztendőben a segítő tevékenységek számszerűsíthető eredményei a Kapocsban összhangban voltak a szervezet aktuális állapotával, illetőleg a segítő eszközrendszerünk folyamatos kiépülésével. A Kapocs irodáját naponta átlagban fő látogatta. Hozzávetőlegesen aktív látogató, illetőleg önkéntesünk volt, a szervezetet egész évben döntő többségében a Józsefvárosból - becsülten ezer

22 fiatal kereste fel ben négy - négy és félezer segítő találkozással számoltunk, amelyek között becsülten nyolcszáz-ezer alkalom jelenhetett súlyosabb, komolyabb következményekkel fenyegető problémát (amelyek alakulását, ha időben értesülhettünk, az intézményes és szakszerű megoldások felé orientáltuk erőteljesebb segítő szerep kiépítése csak fokozatosan, a lehetséges partnerek bevonása mellett képzelhető el). Idén is jellemzően a segítő tevékenységek nagyobb része zajlott a Kapocs irodáján kívül, az érintett fiatalok más módon megközelíthetetlen színterein (pl. a különféle találkozóhelyeken, tereken, kocsmákban, bulikon stb.). Az elmúlt esztendőben is a fiatalok felnőtté válásakor makacsul jelenlevő (visszatérő, olykor felerősödő) problémákra különféle feladatcsoportokban, a rendelkezésünkre álló minden eszközzel (pályázatok révén is) készültünk, és folyamatosan szolgáltatás-jellegű tevékenységet végeztünk. Ezekben a tartósan jelen levő problémákban a segítés igénye a szervezettel szemben már évek óta szinte elvárásként jelenik meg, és sajátos támogató szerepet kölcsönöz a Kapocsnak. Segítő tevékenységeinkben, az elmúlt esztendőben is, a leggyakrabban a nyolcadik kerület és felnőtté váló fiatal lakóinak többletnehézségeivel találkozhattunk. Ezek a nem ritkán komolyabb, súlyosabb következményeket megelőlegező nehézségek és problémák igen nehezen voltak hozzáférhetők, erőteljes hárító, védekező diszpozíció övezte azokat. Mindezek különös módon megnövelték (és feltehetően megnövelik a jövőben is) a Kapocs segítő szerepével kapcsolatos szakmai követelményeket, a bizalom körültekintő építésével és ápolásával, az önsegítés, az önkéntessé válás elősegítésével összefüggő különféle feladatok, továbbá a fejlesztés és felkészítés kevésbé direkt módszereinek alkalmazásának szükségességét. A Kapocs az elmúlt évben a korábbiaknál visszafogottabb nyilvánosságot kapott a médiában: az elmúlt esztendőben is, becsülten tíz-tizenöt alkalommal szerepeltünk a különböző újságokban, a rádiókban és a televíziókban. A Kapocsról ugyanakkor ma is elmondható, hogy számos kiadványban szerepelt ajánlatként, segítő lehetőségként hiszen a Kapocs óta a Szociális és Munkaügyi Minisztérium mintaprogramja. Az eltelt évben továbbra is szakmai gyakorlóterepe voltunk az ELTE szociális munkás képzésének, továbbá az ELTE TÓFK felsőfokú ifjúságsegítő szakképzésének és a Wesley János Főiskola szociális munkás szakának. A Kapocs önkénteseiről, illetve látogatóiról Jelenlegi rendszeresebb látogatóink komoly alkalmazkodási problémákkal küzdő, nagyrészt nyolcadik kerületi tizenéves cigány fiatal, akik leginkább az utcán, a környék különféle terein, nagyobb bevásárló központokban, nagy ritkán egymás otthonaiban töltik szabadidejük javát, akik utcaléte intenzív és konkrét (kriminális) veszélyeket hordoz. Nagyrészük helyzete labilis egzisztenciával, gyakori elutasítással, szinte naponta megélt kirekesztettséggel, makacs, megoldatlannak megélt problémákkal jellemezhető. Jelenlétük a szervezet életében szituatív és személyfüggő, részvételük a szervezet segítő tevékenységében alkalmi. Jövőképük irracionális, és rövid távú, a felnőtt világ számukra kifejezetten barátságtalan, erősen hatnak rájuk a kriminális vonzások. Egymás közötti viszonyuk rendezetlen, ellentmondásos, gyakran indulatokkal terhelt. Általában kevés új kapcsolatot teremtenek, többen könnyen és végzetesen elszigetelődhetnek. Jó néhányan közöttük igen sérülékenyek és könnyen feladhatják. A Kapocs látogatóinak zöme a szervezethez kapcsolódás ideje alatt vált iskolát, és vannak közöttük, akik éppen arra készülnek, hogy elhagyják az otthonukat. Általánosnak mondható, hogy a Kapocs látogatóinak a családja problematikus, legtöbbjük számára fokozottan nehéz a feladat a leválás. A legtöbb fiatal a szervezetbe érkezése idején találkozik először a munka világával, próbálgatja, vagy adja fel elképzeléseit, céljait, szerencsés esetben, keres újabb megoldást. Mintha

Közhasznúsági beszámoló kiegészítő melléklete A Kapernaum Csoport Alapítvány 2005. évi tevékenységéről

Közhasznúsági beszámoló kiegészítő melléklete A Kapernaum Csoport Alapítvány 2005. évi tevékenységéről Közhasznúsági beszámoló kiegészítő melléklete A Kapernaum Csoport Alapítvány 2005. évi tevékenységéről I. Általános rész Alapítvány neve: Kapernaum Csoport Alapítvány Székhelye: 1126 Budapest, Hollósy

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329394995692 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 26 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 1 Adószám: 183293-1-2 Statisztikai számjel: 183293-9499-569-2

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója 1 8 2 1 1 1 4-9 4 9 9-5 6 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 211. május 23. - 211. december 31. 211 Kelt Fót, 212. május 2. P. H. A vállakozás beszámolóját készítette

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Ars Erotica Alapítvány 2. Igazgató: Mester Dóra Djamila 3. Székhely: 1024.Budapest Keleti K.u.33.I/4. 4. Adószám:

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Az 1911 számú Magyar Rotary District Clubjainak Szövetsége Rövidített neve: Magyarországi Rotary Clubok Szövetsége Székhely: 2001 Szentendre, Sztaravodai út Pf 63. Adószám:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet székhely: 1046 Budapest, Bajza u. 42. adószám: 18107779-1-41 statisztikai számjel:18107779 9319 569 01 bírósági bejegyzés száma:

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2013. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2013. év Statisztikai számjel: 18678369-9491-569-13 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2013. év Váci Baptista Misszió Alapítvány 2600 Vác, Mentős köz 1. Vác,

Részletesebben

Általános adatok: 1.1 Cégadatok

Általános adatok: 1.1 Cégadatok Általános adatok: 1.1 Cégadatok Név: Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Közhasznú Alapítvány Forma: Közhasznú Alapítvány Adószám: 18937930-2-19 KSH szám: 18937930913356919 Bír. bej. szám: 1360. Alapítás

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány.

Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány. Az Életvirág Szociális Közhasznú Alapítvány. 2011.-éves közhasznú egyszerűsített Beszámolója. 2011.Január.01.-től. - 2011.December.31.-ig. Tartalom. 1) Közhasznú beszámoló mérlege és eredmény levezetése.

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

-1- A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

-1- A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. -1-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. 1.2. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló

Részletesebben

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011.

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. Martfűi Városi Sportegyesület 5435 Martfű, Strand út 3. Adószám: 19866358-1-16 Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL Juttatás megnevezése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA Közhasznú egyéb szervezet neve: MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET Címe: 2900 KOMÁROM, Mártírok útja 8/A 3/1 Adószáma: 18614189-1-11 KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1-2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: "A TEMPO" Koncertfúvós Zenekar Közhasznú Egyesület 2. Elnök: dr. Baska Ferenc 3. Székhely: 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

2014. évi közhasznúsági jelentése

2014. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2014. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2011.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Zöld Liliom Alapítvány Székhely: 1114 Budapest, Villányi út 27. Adószám: 18696664-1-43 Közhasznúsági fokozat: közhasznú Közhasznúsági végzés: 2002.08.15. Budapest, 2012. május 22. Készítette: A kuratórium

Részletesebben

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31. J Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapitvány az egyéb szervezetmegncvezése 1045 Budapest. Berlini út 47-49. az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

ASSOCIATION FOR COMMUNITY RADIO STATIONS. Közösségi Rádiózásért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009.

ASSOCIATION FOR COMMUNITY RADIO STATIONS. Közösségi Rádiózásért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. r ASSOCIATION FOR COMMUNITY RADIO STATIONS Közösségi Rádiózásért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Közösségi Rádiózásért Egyesület számviteli

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2012. évi közhasznúsági jelentése A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2012. évi közhasznúsági jelentése A szövetség közhasznúsági fokozata: "közhasznú" Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22.

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22. 214. május 22. Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 6771. Szeged, Palackozó u. 9. 213. évi Közhasznúsági jelentése Záradék: Az Éves Beszámolót és Közhasznúsági jelentést az Ebtenyésztők

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2013. február

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Statisztikai számjele: 836963-933-69-3 Adószáma: 8369633 Alföldi Civilekért Alapítvány Kecskemét Hoffmann János utca. Közhasznúsági jelentés. Kecskemét,. január. PH. Budainé Nagy Katalin a szervezet vezetője

Részletesebben

KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. 2007. év

KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. 2007. év Pest Megyei Bíróság 18662443-1-13 4.Pk.62.976/1993. adószám bírósági végzés száma A társadalmi szervezet, köztestület megnevezése: A Fóti Gyermekközpont Növendékeiért Alapítvány A társadalmi szervezet,

Részletesebben

DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év

DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Kelt: Veresegyház, 2012. március 26. 1 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET. 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13. Cégjegyzékszám: TE 3777. Ksh: 450135

SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET. 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13. Cégjegyzékszám: TE 3777. Ksh: 450135 SANDAN KARATE KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 2220 Vecsés Hunyadi u. 13. Adószám: 18701335-1-13 Cégjegyzékszám: TE 3777 Ksh: 450135 2011. évi Közhasznúsági jelentése Vecsés, 2012. május 23. Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

PICI-TALPAK Gyermekgondozó Egyesület Közhasznúsági jelentés. 2010. április 10.

PICI-TALPAK Gyermekgondozó Egyesület Közhasznúsági jelentés. 2010. április 10. PICI-TALPAK Gyermekgondozó Egyesület Közhasznúsági jelentés 2010. április 10. PICI-TALPAK Gyermekgondozó Egyesület 6500 Baja, Viza u. 13. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Baja, 2010. április 10. Bertáné

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. Tel/fax: 06 23 452 110 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): 2092 Budakeszi, Rózsa

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 0 8

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 0 8 Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 0 8 2009. március Békéscsab ai Keresztyén Ifjúsá gi Egyesület 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 11. Tel/fax: 66/638-375

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

Követelés 563 e Ft. A saját tőke összege 14 941 e Ft, az előző évhez képest 23 956 e Ft növekedést mutat.

Követelés 563 e Ft. A saját tőke összege 14 941 e Ft, az előző évhez képest 23 956 e Ft növekedést mutat. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. A beszámoló tartalma: Számviteli beszámoló A költségvetési támogatás felhasználása A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Cél szerinti juttatások kimutatása A központi

Részletesebben

Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület

Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 14. Adószám: 18107274-1-42 Bírósági nyilvántartási szám: Pk. 60.695/2001 Kettős könyvvitelt vezető egyesület egyszerűsített

Részletesebben

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1 Közhasznúsági Jelentés A Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. emelet 2. 2011. évi működéséről Adószám: 18393835141 Közhasznú végzés száma:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18117558-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 11451 Országos Egyesület a Mosolyért 1077 Budapest,Jósika u.10. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak: 2010.

Részletesebben