Közhasznúsági egyszerűsített éves beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági egyszerűsített éves beszámoló"

Átírás

1 Fővárosi Bíróság nyilvántartási száma: 1139/Pk KSH nyilvántartási szám: Közhasznúsági egyszerűsített éves beszámoló évről Budapest: február 01.

2

3

4 I. A szervezet alapadatai: Alapítvány neve: Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány Székhelye: 1146, Budapest, Zichy Mihály u. 14. Telephely / Iroda címe: 1084 Budapest, Mátyás tér 14. (Bejárat az Erdélyi utca felől) Honlap címe: Alapítvány célja: A fővárosi tanuló ifjúság kulturális tevékenységének elősegítése, információs hálózat kialakítása, gyermek és ifjúsági közösségek támogatása Jegyzett (befizetett) tőke: 200 eft. Alakulás időpontja: január 31. Beszámoló formája: Egyszerűsített beszámoló kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére Beszámoló fordulónapja: december 31. Elkészítés napja: február 01. Könyvvizsgálat: nem kötelezett, az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló készítésekor alkalmazott szabályrendszer: évi C. törvény a számvitelről - 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól Egyszerűsített éves beszámolót összeállította: Gyenge Lóránd (PM.reg. szám: ) A Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány Kuratóriuma az Egyszerűsített Éves Közhasznúsági Beszámolót május 26-i ülésén, a Kuratórium 85. számú határozatában fogadta el.

5 II. Számviteli politika fő elemei: 1. Tárgyi eszközök értékelése: Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módszere: - bruttó érték alapján lineáris - a használatba vétel napjától, az állományból való kivezetés napjáig Az 100 eft. Egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök beszerzési költségét az Alapítvány használatbavételkor egy összegben elszámolja értékcsökkenési leírásként. A kis értékű tárgyi eszközök használati ideje várhatóan két év. A többi tárgyi eszköz éves értékcsökkenési leírási kulcsa a várható idő alapján a következő: Megnevezés Értékcsökkenés leírás % Gépek, berendezések, felszerelések - számítástechnikai eszközök 33 % - ügyvitel-technikai eszközök 33 % Egyéb gép, berendezés, felszerelés 14,5 % Befektetett eszközök értékcsökkenési leírási kulcsa évi 2%. Immateriális javak értékcsökkenési leírási kulcsa évi 14,5%. 2. Készletek értékelése: Az Alapítványnak Számviteli törvény szerinti készletei nincsenek. 3. Valuta-deviza tételek értékelése: Az Alapítvány valuta-deviza tételekkel nem rendelkezik. 4. Lényeges és jelentős tételek: Az Alapítvány lényegesnek minősíti tevékenységében az évi 100 eft. Összeget meghaladó tétel(eke)t. A Számviteli törvény szabályozása szerint jelentős összegű tételnek/hibának számít, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során, a hiba összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfő összegének 2 százalékát. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának számít, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során, a feltárt különbség összege a Saját tőkét legalább 20%-ban módosítja.

6 III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A számviteli beszámoló EREDMÉNYLEVEZETÉSÉNEK értékelése: Bevételek: 2010 évben az Alapítvány bevételei teljes egészében közhasznú tevékenységből származtak (összesen 9.890eFt.). Az előző évektől eltérően az Alapítvány alapító okiratában megfogalmazott céljainak eléréséhez szükséges pénzbeli forrásokat csak 29%-ban szerezte pályázatokból. Tárgyévben bevételeinek nagyobb része késztermék és pénzbeli adományokból származott, valamint a Kesztyűgyár Közösségi Háznak nyújtott közösségi, társadalmi tevékenységből (140 eft.) és oktatási tevékenységből, életviteli tanácsadásból (1867 eft.) származott. A kapott késztermék adományokat igény szerint célközönsége között osztotta szét, a megmaradt készleteket az Oltalom Karitatív Egyesületnek adta át. Központi Költségvetésből származó bevételei a szervezetnek nem voltak. Az Adózók 1%-os felajánlásaikkal tárgyévben 262eFt. értékben járultak hozzá a Kapocs cél szerinti tevékenységéhez, azaz hogy a bajba keveredett vagy nehezen elérhető fiatalokat támogató, összetett segítő és megelőző munkánkat hatékonyabban folytathassuk Átutalt személyi jövedelemadó felajánlások alakulása Adatok eft-ban év év év év év A Manush Alapítvány által 2007 illetve 2008 évben nyújtott tárgyi eszköz (kamera és teljes tartozékok) és vagyoni érékű jog (Adobe Premier vágóprogram) adomány összege a passzív időbeli elhatárolások közé sorolta a szervezet, amelyet az értékcsökkenés elszámolásával párhuzamosan számol el bevételkén. Egyéb bevételek között a szervezet mobiltelefon-készülékének 20%-ban továbbszámlázott értéke szerepel, valamint tárgyévben bevételként elszámolt kerekítési különbözet szerepel. Pénzügyi műveletek bevételei között az Alapítvány számlavezető bankja által jóváírt kamatok szerepelnek összesen 8eFt. értékben, amely az előző évhez képest (120eFt.) jóval alacsonyabb összeg.

7 adatok eft-ban Megnevezés Partner Összesen 1%-os felajánlások 262 Banki kamat bevétel MKB Bank Zrt. 9 Egyéb bevételek Magyar Államkincstár, kerekítések 32 Nemzeti Erőforrás Minisztérium IFJ-GY-KM-10-D-0001 Alkalmazkodási problémákkal küzdő fiatalok segítése - szakmai tréning ifjúságsegítő szakembereknek képzési pályázat Segítő találkozás. Összetett segítő, megelőző feladatok pályázati támogatás Szociális és Munkaügyi Minisztérium KAB-AL-09-B Budapest Fővárosi Önkormányzat Működési támogatás Közhasznú tevékenység bevétele Budapest Józsefváros Önkormányzat Kesztyűgyár Közösségi Ház Mátyás tér felújítási részköltségeinek megtérítése 285 Budapest Józsefváros Önkormányzat 182 NCA pályázat - NCA-KM Segítő találkozás, összetett segítő, megelőző feladatok veszélyeztetett 600 fiatalok között - pályázat NCA pályázat - NCA-KM Működési támogatás 240 Pénzadomány Lindros Investment Kft Pénzadomány Terra Rosa Team Bt. 100 Pénzadomány Numerikusz BT. 65 Pénzadomány Magánszemély 68 Szabó András Telefonköltség 20%-nak megtérítése 37 Termékadomány AdobePremier Pro vágóprogram 37 Termékadomány C&A Mode Kft Termékadomány Gordius Invest Kft. 29 Termékadomány L-W-B Hungary Kft. 50 Termékadomány Panasonic kamera 47 Végösszeg 9 890

8 Költségek és ráfordítások: Az Alapítványnak tárgyévben közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó ráfordításai voltak összesen eft. értékben. Ráfordításainak 25%-át anyag jellegű ráfordításokból származik, a következő részletezés szerint: Adatok eft-ban Tétel megnevezése év év Változás Irodaszerek, nyomtatványok ,17% Tisztítószerek ,75% Egy éven belűl elhasználódó eszközök, berendezések ,52% Egyéb anyagköltségek (pl. fenyőfa, rendezvényekre beszerzett üdítő, élelmiszer) ,00% Rezsi költségek ,63% Egyéb anyagjellegű költségek ,33% Anyag költségek összesen ,31% Szállítási költség 0 1 Bérleti díjak ,67% Karbantartás költségei ,00% Oktatás és továbbképzés költségei ,65% Szoftverek, szakkönyvek, újságok költségei ,35% Saját kiadványok, újságok költségei Sokszorosítás, nyomdai költségek 9 Belfőldi utazási költségek (tábor utiköltsége) ,00% Belfőldi utazási költségek (munkavállaló) 0 14 Külfőldi utazási költségek (munkavállaló) 0 28 Kommunikációs költségek (telefon, internet, posta) ,79% Ügyviteli díjak ,46% Belépők 0 13 Számtástechnikai szolgáltatás 0 0 Egyészségügy ellátás 0 80 Szemétszállítás költségei 28 0 Egyéb igénybe vett szoláltatások 0 52 Igénybe vett szolgáltatások költségei ,56% Banki szolgáltatás költségei ,95% Egyéb szolgáltatások összesen ,95% Összesen ,49%

9 Személyi jellegű ráfordítások között az Alapítvány munkaszerződéssel foglalkoztatott alkalmazottainak juttatott bruttó jövedelmeket, ezek járulékait, és egyéb személyi jellegű kifizetéseket számolt el az alábbi részletezés szerint: Adatok eft-ban Tétel megnevezése év év Változás Bérköltségek ,02% Járulékok ,74% Munkavállalóknak nyújtott utazási költségtérítés 72 0 Hideg étkezési hozzájárulás 0 0 Saját gépkocsi költségtérítés Reprezentációs költségek ,50% Egyéb (díj, gyógyszer) 4 0 Összesen ,33% A Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány 2008 és 2009 évhez képest tárgyévben egyre kevesebb munkavállalót volt kénytelen foglalkoztatni mivel bérekre fordítható forrásai sokkal alacsonyabbak voltak ugyanakkor segítő találkozások száma a szervezet célközönségével tárgyévben szabad nyitvatartási idejének csökkenése ellenére nem lett kevesebb évben az átlagos statisztikai létszám: 3 fő A szervezet működésében, programjainak megvalósításában nagy jelentőséggel bír a humán tőke, amely egyrészt a fizetett alkalmazottak munkáját, ugyanakkor a szervezethez kapcsolódó önkéntesek és szakemberek segítségét és jelenti. Értékcsökkenési leírásból származó költségei a szervezetnek tárgyévben összesen 197 eft. volt. Egyéb ráfordítások között (összesen 464 eft.) az alapítvány illetékek, illetve kerekítési különbözet összegét számolta el kisebb részben, nagyobb részben (407 eft értékben) egy megvalósított, elszámolt, elfogadott, majd visszavont 2009 évet érintő pályázat ki nem fizetett összege szerepel, melyet az ESZA Nonprofit Kft. kezelt. A szervezett többszöri panasz ellenére nem kapott választ a visszavonás igazi indokáról, a pályázatkezelő szerv indoklásként nem valós adatokat használt. Rendkívüli ráfordításai a Kapocs Alapítványnak részben a kapott és célközönségének továbbadott támogatásokból áll (2.594 eft.): C&A által adományozott termékek továbbadott értéke: 2 565eFt. Gordius Invest Kft. Royal Pék, péktermékek 29 eft. Egy másik nagyobb rendkívüli ráfordítás 555 eft. értékben egy több éve húzódó, a szerezet részéről tisztességében és jogszerűségében vitatott eljárás keretében az ESZA Nonprofit Kft. által leemelt összeg szerepel a HEFOP /2.0 pályázattal kapcsolatban, amelyben az alapítvány a Vargabetű Egyesület mint főpályázó partnere volt.

10 A számviteli beszámoló Mérleg kimutatásának értékelése: Eszközök (Aktívák) Ingatlanok Az Alapítvány Épületek tételsor között a Mátyás tér 14 szám alatti pincehelyiség felújításának költségeit aktiválta 2008 március 01-én 3164 eft. bekerülési értéken, amellyel kapcsolatban tárgyévben 2% értékcsökkenést számolt el azaz 40 eft-ot. Így az ingatlan felújításának könyvszerit nyilvántartott értéke 2956 eft. Befektetett eszközök Az Alapítvány eszközállományát irodai gépek, berendezések alkotják A tárgyévben új beszerzésként a Szervezet egy kis értékű Cannon nyomtatót vásárolt 20eFt. értékben. Forgóeszközök Az Alapítványnak, mérlegfordulónapon összesen 406 eft. követelése volt, amely a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által utólagosan elfogadott és iroda bérleti díjába beszámított költségtérítés (386 eft), valamint adó jellegű túlfizetésből származott. Pénzeszközök részletezése: Adatok eft-ban Tétel megnevezése Változás Pénztár % Elszámolási betétszámla-főszámla Elszámolási betétszámla-alszámla % Pénzeszközök összesen % Aktív időbeli elhatárolások: Az Alapítvány, mérlegfordulónapon összesen 182 eft. aktív időbeli elhatárolása volt a Józsefvárosi Önkormányzat által megtérített iroda felújítási költség kapcsán. Ez oly módon keletkezett, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat tárgyévi teljesítéssel kiszámlázott a szervezett részére 182 eft. bérleti díj különbözetett mivel az meg szerette volna hosszabbítani a bérleti szerződését, hogy pályázatokon nagyobb eséllyel tudjon indulni. Erre csak akkor adott lehetőséget az önkormányzat, hogyha visszamenőlegesen magasabb bérleti díjat vállal a szervezet, amellyel nagyjából lefedte a kifizetendő felújítás összegét.

11 Források (Passzívák) Saját tőke A tőke szerkezetén belül változást a tárgyévi veszteség jelentette, amely összege eft.. Megnevezés év év Helyesbített év Változás Jegyzett tőke ,00% Eredménytartalék ,52% Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény ,89% Közhasznú tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység eredménye Egyéb Saját tőke ,23% Kötelezettségek Az Alapítvány mérlegforduló-napi kötelezettségei összesen 624 eft. volt amely az alábbi tételekből áll: - a munkavállalók jövedelme után fizetendő adók és járulékok és adók összege (315 eft.), - munkabérek 107 eft. - tartozás beszállító partnerek felé (202 eft.) Passzív időbeli elhatárolások Az Alapítvány, mérlegfordulónapon összesen 350 eft. passzív időbeli elhatárolást képezett olyan bevételekre, amelyek nem a tárgyévet érintik. Ezek egy része a Manush Alapítvány által nyújtott tárgyi eszköz (kamera és tartozékai) valamint vagyoni értékű jog (Adobe Premier vágóprogram) összege, amely feloldása az értékcsökkenés elszámolásával párhuzamosan történik, valamint a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által megtérített felújítás díja, amely a bérleti díjak kiszámlázásával egy időben kerül feloldásra.

12 IV. Költségvetési támogatások felhasználása: A költségvetésből származó bevételeit az Alapítvány teljes egészében céljainak megvalósítására használta fel az Eredményértékelés, Költségek és Ráfordításoknál részletezettek szerint. Központi költségvetésből származó bevételei a szervezetnek tárgyévben nem voltak. Az Adózók 1%-os felajánlásából származó bevétel összesen 351 eft. Az alapítványnak más központi költségvetésből származó bevételei nem voltak.

13 V. Az Alapítvány részére magánszemélyek által felajánlott személyi jövedelemadó 1 % felhasználása Az Alapítvány személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából az alábbiak szerint részesült: Adatok eft év év év év év A felajánlások teljes összegét az intézményes ellátás rendszerén kívül maradt, bajba keveredett vagy nehezen elérhető fiatalokat támogató, összetett segítő és megelőző feladatok finanszírozására, a működési körülmények megteremtésére, valamint a fennebb említett, és az Alapítvány céljainak megfelelő tevékenységeket támogató programokban részt vevő önkéntesek kezdeményezéseinek támogatására használt fel.

14 VI. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása Az Kapocs Alapítvány évben a közhasznúsági jelentés III. Eredmény értékelés, Bevételek pontjában felsorolt pályázati támogatásokon kívül nem részesült más támogatásban költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

15 VII. A cél szerinti juttatások kimutatása A beszámoló időszakban a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítványnak a szervezethez kapcsolódó önkénteseknek és ismerőseiknek ruhaválogatást szervezett a C&A által felajánlott adományokból, amely tárgyévben teljes egészében kiosztásra került. Az adomány egy részét az Oltalom Karitatív Egyesületnek továbbította. A továbbított adományok értéke összesen: eft. Adatok eft-ban Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés év év év % C&A ruhaadomány % Gordius Invest Kft. - Royal Pékség - zsömle, kifli % MINDÖSSZESEN:

16 VIII. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A Kapocs Alapítvány vezető tisztségviselői nem részesülnek juttatásokban. Ugyan akkor a szervezet alapítványi titkára a szervezetnél munkaviszonyban áll (FEOR-3319 Egyéb szociális foglalkozások) heti 40 órás munkaviszonyban. Az ő részére kifizetett munkabér az alábbiak szerint került kifizetésre: Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés év év év % Munkabér % Járulékok % Költségtérítések: % Adatok eft-ban Megjegyzés Szabó András % Személygépkocsi használat költségtérítése ÖSSZESEN: %

17 IX. Tájékoztató adatok Jelentős összegű hiba évet érintően: A Kapocs Alapítvány könyveiben évet érintően jelentős összegű hiba lett feltárva, ugyanis a szervezet az óvatosság elvét követve 2009 évben a kifizetett, de még el nem számolt pályázati támogatások összegét (1.973 eft) elkülönítve kezelte a kapott előlegek között. A számviteli alapelvek megvalósulása érdekében, ezen belül a pénzügyi helyzetről szóló megbízható és valós összkép miatt a Kapocs Alapítvány a még el nem számolt pályázati támogatásokat kötelezettségként kezelte. Ezeket a számviteli gyakorlatnak megfelelően bevételként felmerüléskor tervezte elszámolni, leszámítva az ESzA pályázatokat, amelyek magas kockázatú pályázati forrásként körültekintően csak a pénzügyi beszámoló elfogadásakor tekintett bevételnek. Alapvetően az ESZA Nonprofit Kft. által kezelt támogatások miatt kényszerült a szervezett erre a lépésre óvatosságból, de a teljesség elvét figyelembe véve minden más támogatást hasonlóképpen tervezett kezelni a mérlegkészítéskor. Utólag kiderült, hogy ezeket a támogatásokat, pénzmozgással egyidőben a bevételek között kell nyilvántartani. Amennyiben a pályázatkezelő szerv vagy, az irányító hatóság, vagy az őket koordináló minisztérium úgy dönt, hogy a pályázati támogatást mégis visszavonja, olyankor rendkívüli ráfordítások között lehet elszámolni felmerüléskor. Az alapítvány tárgyévi ilyen jellegű veszteségeit ezzel az eljárással összhangban kezelte. A jelentős összegű hiba következtében a szervezet évi eredményének bevételei 1973 eft-tal növekedtek, mely hatással volt a évi mérleg szerinti eredményre, amely 454 eft. veszteség lett évet érintően a mérlegfőösszeg nem változott, ugyanakkor a saját tőke nagysága 2106 eft-ról 4079 eft-ra módosult.

18 Nyilatkozat Az Alapítvány 2010 évben vállalkozási tevékenység miatt adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Budapest, február 01.. Krajcziné dr. Szokoly Mária

19 X. A közhasznú tevékenységről tartalmi értékelés évben kialakított takarékos működés és ideiglenesnek indított, korlátozott működési rend napjainkra a feltételeink radikális romlása következtében gyakorlatilag állandósult. Minthogy a belátható idő belül ennek a helyzetnek a megváltoztatására kevés esély látszik, további korlátozásokra, illetőleg tartalmi elvárásaink újraértékelésére is feltétlenül szükség lehet. Az elmúlt esztendőben ugyanis a működési feltételeink egyszerűen kritikussá váltak, és a legfontosabb tevékenységeink megőrzése is időszakonként komoly erőfeszítést jelentett számunkra. Fiatal látogatóinkkal, vagyis célközönségünk számottevő részével így is sikerült megőrizni a jó viszonyt, illetőleg a legfontosabb tartalmi területeken (munkahely-keresés, tanulási zavarok, kriminális, kábítószer-fogyasztási problémák kezelése, társas és családi konfliktusok feldolgozása) a segítő kapcsolatokat, aminek a következtében az eltelt időszakban is sokaknak segíthettünk, illetőleg számos fiatal látogatónk életvezetési nehézségeinek mérséklésében, megelőzésében, illetőleg fejlesztésében vehettünk részt. Az eltelt időszak a működési feltételek megteremtése (pályázás, adományok, forrásteremtő tevékenységek, takarékosság, forrásokat tehermentesítő ésszerűsítések, személyes hozzájárulások) szempontjából eddig még nem tapasztalt romlást, szűkülést, bizonytalanságot, továbbá egy sor veszteséget hozott. Szinte minden nyertes pályázatunk kifizetése késett, több pályázatunk támogatásának kifizetése pedig, aláírt szerződések és az ígéretek ellenére, a mai napig egyszerűen nem történt meg. Minimumfeltételeink biztosítását emiatt a tartalmi tevékenységektől felszabadított - intenzív támogatásszervező tevékenységünk eredményességétől remélhettük inkább. Mindezt azonban nem tette könnyebbé, hogy célközönségünk problémákkal teli élethelyzete nem élvez különösebb társadalmi presztízst, továbbá hogy meglehetősen szerény a támogatásszervezéssel kapcsolatos felkészültségünk és kapacitásunk. Elérési tevékenység Meghatározó feladatunknak tartottuk 2010-ben is, hogy a Kapocs összetett működését elősegítő, sokfunkciós térben, a Kapocs irodában fiatal látogatóink, leginkább a környéken élő tizenévesek helyet találjanak. Mindezzel - alapcéljainknak megfelelően - azt kívánjuk gyakorlatilag lehetővé tenni, hogy a hozzánk forduló, elsősorban tizenéves fiatalok, az eddig igénybe vett (utcai) terek és helyszínek kockázatainak minimalizálásával, a Kapocsban is ápolhassák a kapcsolataikat, vagyis nálunk is találkozhassanak egymással. Ilyen módon számunkra is megjeleníthessék aktuális helyzetüket, az őket befolyásoló különféle viszonyaikat, megmutathassák, hogy leginkább mi foglalkoztatja őket, illetőleg láthatóvá tegyék azokat az akadályokat, nehézségeket, és problémákat, amelyekkel naponta találkoznak, amelyek aktuális élethelyzetükben akadályozzák őket. Szükség esetén aztán kérhessenek és kaphassanak segítséget, illetőleg nyíljon számukra arra is lehetőség, hogy segítő szerepet vállaljanak, esetleg saját társas környezetükben. Az elmúlt időszakban ezen feladatcsoporton belül alapvetően kétféle látogatói kör jelentkezett: egyrészt a nem ritkán indulatokkal telített, esetenként elhanyagolt, alkalmazkodási problémák között felnőtté váló nyolc-tizenkét évesek laza kötődésű társas világa, másészt a nagyobbak (tizenhárom évesnél idősebbek) nehezebben elérhető, a különféle szocializációs veszélyekkel, kriminális kockázatokkal szemben gyenge mentális védelemmel rendelkező fiatalok sajátos társas alakzatai. A Kapocs irodájában zajló és azon kívüli (többletfeszültségeket hordozó) találkozásaik a Kapocs munkatársai számára a megnövekedett segítő, támogató igények mellett alkalmanként a megnövekedett konfliktusveszély megelőzésére - fokozottabb figyelmet is igényeltek. A környéken élő fiatalok ugyanis

20 igen zárt, nehezen befogadó világot képeznek, akik az érkezőket barátságtalanul fogadva terüket, érdekeiket fenyegetettnek érzékelve, időnként többletfeszültséget generáltak, amellyel kapcsolatban alkalmanként többletfeladataink keletkeztek. Szolgáltatásjellegű tevékenységek Segítő, szolgáltatásjellegű tevékenységeinkben az elmúlt esztendőben is leggyakrabban, a nyolcadik kerület és felnőtté váló fiatal lakóinak és személyes környezetüknek többletnehézségeivel találkozhattunk. Egymásra épülő, napi szolgáltatásokra irányuló feladatainkban fokozatosan igyekeztük kialakítani azokat a segítő, aktuális és konkrét ismereteket, megoldási lehetőségeket tartalmazó feladatelemeket, amelyekre, a látogatóink jelzései szerint, nagyobb szükség volt. Konzekvens munkával az év végére a látogatóink körében erőteljesebbé tudtuk tenni a szervezet segítő jellegét; számos eredményes segítő megnyilvánulás hatására fiatal látogatóink környezetéből is egyre gyakran fordultak hozzánk konkrét problémákkal. Jó néhány látogatónk, többször is visszatérve, heti rendszerességgel keresett ilyen módon nálunk munkát, albérletet, szociális támogatást, de számosan kerestek gyors megoldást tanulási nehézségeikre, családi problémáikra is, és erősödtek a különféle egészségügyi (konkrét betegségek, fertőzés veszély, szexuális találkozások problémái stb.) tárgyú, továbbá a kábítószerekkel kapcsolatos konkrét segítséget igénylő megkeresések is. A telefonon segítséget, problémáikra megoldást keresők a szervezet munkatársai számára, változó jelentkezések mellett, viszonylag állandó forgalmat jelentettek (átlag heti 5-10) és kellően lekötötték szerény kapacitásunkat. A telefonon az általánosan jellemző problémák mellett alkalmanként olyan kérdésekkel is fordultak hozzánk, amelyek valóban kényesek, amelyeket személyesen nem szívesen fogalmaznának meg: pl. bántalmazások, melegek helyzete, titkolni való betegségek stb. Jellemző telefonos partnerünk volt még a szerelmi, szexuális vagy kapcsolati problémával nehezen birkózó fiatal vagy a segítséget kereső, megoldatlan konfliktussal viaskodó felnőtt szülő. De nem kevés esetben csupán felvilágosítást, információt kértek tőlünk a telefon segítségével. Összetett támogató feladatok A Kapocs újabb, fiatal látogatói közül sokan jellemzően iskolai alkalmazkodási nehézségekkel küzdöttek/küzdenek, és iskolai teljesítményük is nagyon szerény, a különféle tantárgyak elsajátításában komoly nehézségekkel küzdöttek/küzdenek. Az eltelt időszakban, a korrepetálás, tanulási nehézségek mérséklése területén kifejezetten jó eredményeket értünk el (heti 3-5 alkalommal) - a hozzánk forduló fiataloknak, a segítségünkkel az esetek döntő többségében, sikerült javítaniuk. A szervezet napi tevékenységeinek részeként spontán, alkalmi foglalkozások szerveződtek fiatal látogatóink számára idén egyrészt azoknak az ismereteiknek a bővítése érdekében, amelyek napi konfliktusai kezelése, különféle ügyeik intézése (például személyi iratok beszerzése) érdekében szükségesek, másrészt azoknak az információknak a kiegészítésére, vagy korrigálására, amelyek egészségük megőrzése, illetőleg különféle élettani veszélyek elhárítása érdekében számukra szükségesek. Az elmúlt évben a Kapocs konkrét, rendszeres, adásokat is jelentő, rádiós tevékenysége a Civil Rádióban zajlott. A hetente hallható Kapocs Ifjúságsegítő Magazin az ifjúságsegítő szakma reprezentánsait felvonultató és fontosabb kérdésköreit tárgyalva 2010 végére eljutott a 423. adáshoz. A korábbi években fiatal látogatóink körében formálódó, a Rádió C-ben zajló, rádiós tevékenységeinket

21 az őszi időszaktól ugyanakkor a Rádió C működésének akadozása, majd abba maradása miatt a nyári szezonban gyakorlatilag be kellett fejeznünk. Az egykor a műsorok előkészítését, illetőleg kiegészítését jelentő beszélgetések, spontán foglalkozások a szervezet tevékenységében továbbra is megmaradtak, de az előállt helyzet miatt mindazok a korábbiaknál súlytalanabbak lettek. Koncentrált programok A szervezet folyamatos működése, különféle szintű segítő és támogató tevékenysége során, az esztendő végére még nyíltabb, élesebb formájában találkozhattunk mindazokkal a - szinte napról napra ismétlődő konfliktusokkal és nehézségekkel teli, ugyanakkor érdemi, valóságos perspektívák nélküli mikro-viszonyokkal, amelyekkel látogatóink gyakorlatilag együtt élnek, és amelyek erőteljesen befolyásolják, megterhelik a felnőtté válásukat. Az utcalétre kényszerülő fiatalokkal kapcsolatos szerepünket az eltelt időszakban is megőriztük. Az utcára keveredő fiatalokkal kapcsolatos feladatainkban elsősorban a kapcsolatok megtartására, ahol csak lehetséges, a személyes kapcsolatok erősítésére, továbbá az utcán töltött társas tevékenységeik megismerésére, a különféle összefüggések (és veszélyek) feltárására és megértésére helyeztük a hangsúlyt. Számos alkalommal volt szükség mindennek a jegyében rövidebb-hosszabb ügyintézésre, illetőleg alkalmanként különféle nehéz helyzetű fiatal esetében, azonnal, közvetlenül kellett segítenünk. Szervezettebb formában négyszer tartottunk ruhagyűjtést, amely mellett gyakran kaptunk kisebbnagyobb csomagban használt ruhákat, amelyeket eljuttattunk az érintetteknek. Ebben a kérdéskörben, a korábbi éveknek praxisának megfelelően, arra törekedtünk, hogy a hozzánk forduló fiataloknak (átlagban heti 5 segítő alkalom) leginkább a meglevő ellátó rendszerben levő szakmai kapcsolataink igénybevételével, konkrét lehetőségek feltárásával segítsünk. A Kapocsot felkereső fiatalok és társas környezetük számára, a folyamatos és növekvő kiadásaik fedezésére, információs és segítő, támogató feladataink révén egész évben rövid távú munkalehetőségeket segítettünk keresni és találni (Úgy látjuk, az ilyen módon megszolgált munkajövedelmek elmaradása esetén fiatal célközönségünkben a kriminális kockázat drasztikusan növekedhet.). A Kapocs látogatóinak egy részénél ugyanakkor a munkavégzés (illetve azok elmaradása) már nem csupán alkalmi jövedelemszerzési szempontból, hanem életkezdésük fontos elemeként is meghatározóak voltak. A munkahelykeresés, -választás, a munkahely megtartása céljából, továbbá a munkavállalói lét különféle nehézségei elkerülése érdekében ugyanakkor alkalmi felvilágosításokat is tartottunk, illetőleg igyekeztük bekapcsolni a megfelelő válaszok biztosítására hivatott szakmai szervezeteket. A Kapocs fiatal látogatóihoz tartozó rokonok, sőt a környéken élő felnőttek is gyakran fordultak hozzánk, hogy segítsük őket munkához, munkalehetőséghez, amely számunkra az elmúlt időszakban többletfeladatokat jelentett. A Kapocs fiatal látogatói sajátos életviszonyaik közepette drámai rendszerességgel találkozhatnak mindazokkal a veszélyekkel, amelyeket az alkohol, illetőleg a kábítószer-fogyasztás jelent. Minderre az eltelt időszakban is, meglevő lehetőségeink szerint összetett és kellően differenciált esetenként áttételes - feladatokkal próbáltunk válaszolni, amelybe egyaránt bele kellett érteni a súlyos, életveszélyben élő fiatalokkal kapcsolatos azonnali, éles feladatokat, a kockázati színtereken élők elérésére tett törekvéseinket, a kábítószer-problémaként megjelenő konfliktuskezelési, életvezetési jellegű feladatokat, a különféle színtereken végzett felvilágosító feladatokat, sőt a probléma alternatíváját szolgáló, önkifejezést erősítő szociokulturális jellegű feladatokat is. Az eltelt esztendőben a segítő tevékenységek számszerűsíthető eredményei a Kapocsban összhangban voltak a szervezet aktuális állapotával, illetőleg a segítő eszközrendszerünk folyamatos kiépülésével. A Kapocs irodáját naponta átlagban fő látogatta. Hozzávetőlegesen aktív látogató, illetőleg önkéntesünk volt, a szervezetet egész évben döntő többségében a Józsefvárosból - becsülten ezer

22 fiatal kereste fel ben négy - négy és félezer segítő találkozással számoltunk, amelyek között becsülten nyolcszáz-ezer alkalom jelenhetett súlyosabb, komolyabb következményekkel fenyegető problémát (amelyek alakulását, ha időben értesülhettünk, az intézményes és szakszerű megoldások felé orientáltuk erőteljesebb segítő szerep kiépítése csak fokozatosan, a lehetséges partnerek bevonása mellett képzelhető el). Idén is jellemzően a segítő tevékenységek nagyobb része zajlott a Kapocs irodáján kívül, az érintett fiatalok más módon megközelíthetetlen színterein (pl. a különféle találkozóhelyeken, tereken, kocsmákban, bulikon stb.). Az elmúlt esztendőben is a fiatalok felnőtté válásakor makacsul jelenlevő (visszatérő, olykor felerősödő) problémákra különféle feladatcsoportokban, a rendelkezésünkre álló minden eszközzel (pályázatok révén is) készültünk, és folyamatosan szolgáltatás-jellegű tevékenységet végeztünk. Ezekben a tartósan jelen levő problémákban a segítés igénye a szervezettel szemben már évek óta szinte elvárásként jelenik meg, és sajátos támogató szerepet kölcsönöz a Kapocsnak. Segítő tevékenységeinkben, az elmúlt esztendőben is, a leggyakrabban a nyolcadik kerület és felnőtté váló fiatal lakóinak többletnehézségeivel találkozhattunk. Ezek a nem ritkán komolyabb, súlyosabb következményeket megelőlegező nehézségek és problémák igen nehezen voltak hozzáférhetők, erőteljes hárító, védekező diszpozíció övezte azokat. Mindezek különös módon megnövelték (és feltehetően megnövelik a jövőben is) a Kapocs segítő szerepével kapcsolatos szakmai követelményeket, a bizalom körültekintő építésével és ápolásával, az önsegítés, az önkéntessé válás elősegítésével összefüggő különféle feladatok, továbbá a fejlesztés és felkészítés kevésbé direkt módszereinek alkalmazásának szükségességét. A Kapocs az elmúlt évben a korábbiaknál visszafogottabb nyilvánosságot kapott a médiában: az elmúlt esztendőben is, becsülten tíz-tizenöt alkalommal szerepeltünk a különböző újságokban, a rádiókban és a televíziókban. A Kapocsról ugyanakkor ma is elmondható, hogy számos kiadványban szerepelt ajánlatként, segítő lehetőségként hiszen a Kapocs óta a Szociális és Munkaügyi Minisztérium mintaprogramja. Az eltelt évben továbbra is szakmai gyakorlóterepe voltunk az ELTE szociális munkás képzésének, továbbá az ELTE TÓFK felsőfokú ifjúságsegítő szakképzésének és a Wesley János Főiskola szociális munkás szakának. A Kapocs önkénteseiről, illetve látogatóiról Jelenlegi rendszeresebb látogatóink komoly alkalmazkodási problémákkal küzdő, nagyrészt nyolcadik kerületi tizenéves cigány fiatal, akik leginkább az utcán, a környék különféle terein, nagyobb bevásárló központokban, nagy ritkán egymás otthonaiban töltik szabadidejük javát, akik utcaléte intenzív és konkrét (kriminális) veszélyeket hordoz. Nagyrészük helyzete labilis egzisztenciával, gyakori elutasítással, szinte naponta megélt kirekesztettséggel, makacs, megoldatlannak megélt problémákkal jellemezhető. Jelenlétük a szervezet életében szituatív és személyfüggő, részvételük a szervezet segítő tevékenységében alkalmi. Jövőképük irracionális, és rövid távú, a felnőtt világ számukra kifejezetten barátságtalan, erősen hatnak rájuk a kriminális vonzások. Egymás közötti viszonyuk rendezetlen, ellentmondásos, gyakran indulatokkal terhelt. Általában kevés új kapcsolatot teremtenek, többen könnyen és végzetesen elszigetelődhetnek. Jó néhányan közöttük igen sérülékenyek és könnyen feladhatják. A Kapocs látogatóinak zöme a szervezethez kapcsolódás ideje alatt vált iskolát, és vannak közöttük, akik éppen arra készülnek, hogy elhagyják az otthonukat. Általánosnak mondható, hogy a Kapocs látogatóinak a családja problematikus, legtöbbjük számára fokozottan nehéz a feladat a leválás. A legtöbb fiatal a szervezetbe érkezése idején találkozik először a munka világával, próbálgatja, vagy adja fel elképzeléseit, céljait, szerencsés esetben, keres újabb megoldást. Mintha

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE Statisztikai szamjel: 18061031-9499-529-01 A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE 1146 Budapest, Ajtosi Diirer

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről

BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2011. évi működéséről Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. BESZÁMOLÓ A Ferencvárosi

Részletesebben

Siketvakok Országos Egyesülete

Siketvakok Országos Egyesülete Siketvakok Országos Egyesülete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Kelt: 2009. február 10. 1 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. a) Számviteli beszámoló b) A költségvetési támogatás felhasználása c)

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (Husznay

Részletesebben

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2012. évi üzleti terve

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2012. évi üzleti terve Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2012. évi üzleti terve l. Az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2012.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék 1. Budapest Józsefváros lakosságának demográfiai

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2008 Oltalom Karitatív Egyesület TARTALOMJEGYZÉK 2007 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 1173 Budapest, Újlak u. 106. email: csskbp17@ enternet.hu 25-71-624, 25-85-181 (fax) web: www.cssk17.hu Éves

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2012. május 4-én

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Idősügyi és Idősellátási Koncepció 2013-2018

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Idősügyi és Idősellátási Koncepció 2013-2018 A világ népességének elöregedése az egyik legnagyobb kihívás, ugyanakkor óriási lehetőség is, ugyanis az idősek sok mindenben lehetnek mindannyiunk szolgálatára, segítségére. Gro Harlem Brundtland (WHO

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója és cselekvési programja

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója és cselekvési programja Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója és cselekvési programja 2012 I. FEJEZET I. I/I. Bevezetés A legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, illetve

Részletesebben

Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára

Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára Lacziné Kása Zsuzsa Mottó:. 6. A szociális munka célja, hogy megelőzze, enyhítse és lehetőleg akadályozza meg az egyének,

Részletesebben

Mindengyerek Konferencia

Mindengyerek Konferencia Mindengyerek Konferencia, 2009. január 19-21. ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány Miniszterelnöki Hivatal Szociális

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18. Helyi Esélyegyenlőségi Program Nógrádmegyer Község Önkormányzata 213. július 18. 1 Tartalom Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...6 Célok...7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JEGYZET FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Szakértők: Dr. Gere Ilona Dr. Hegedüs Lajos Dr. Horesnyi Julianna Horváth Anikó Lechnerné Vadász Judit Munkácsi

Részletesebben

~2.J. számú előterjesztés

~2.J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~2.J. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben