TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u Honlap: Telefon: 06-1/ , 06-1/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514"

Átírás

1 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u Honlap: Telefon: 06-1/ , 06-1/ évi munkaterv és költségvetés Ez a munkaterv és költségvetés a május 14-én tartott, kibővített elnökségi ülésre készült előterjesztés javított változata, az ott elhangzottak és javaslatok alapján. 1.) Átfogó jellemzők és célkitűzések. Az 1990-ben létrejött TIT Stúdió Egyesület a TIT Természettudományi Stúdió ( ) jogutódja 2013-ban az új civil jogszabályok szerint folytatja munkáját. Az Egyesület közfeladatokat ellátva, közhasznú tevékenységet folytat a évi CLXXV. tv. és a évi CLXXXI. tv. szerint. Az Egyesület szolgáltatásait testületein, tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek is igénybe vehetik. Tagsága részt vesz a közhasznú tevékenységek megvalósításában, továbbá önkéntesek (a évi LXXXVIII. tv. szerint) közreműködnek a közhasznú munkában. Gazdálkodását a 350/2011. (XII.30.) kormányrendelet (a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről) szerint végzi, az elért eredményét az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. A közhasznú munka további törvényi háttere: - Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.); évi CCIV. tv. a nemzeti felsőoktatásról; évi CLXXXVII. tv. a szakképzésről; évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről; évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól; évi CI. tv. a felnőttképzésről. A évi közhasznú munka célja továbbra is az, hogy: - nyitva tartjuk az épületet; - megadjuk a folyamatos működés feltételeit; - a évben elkezdett módon bővítjük a tevékenységet; 1

2 - korosztályi korlátok nélkül szervezzük az országos szintű tudomány-népszerűsítő rendezvényeket, tehetséggondozó programokat, kiállításokat, közösségi színteret adva komplex rendezvényekhez; - arra számítunk, hogy az aktuális témakörökben rendezendő szakosztályi, valamint nemzetközi, országos és kerületi jellegű programokon, ez év során is, több ezer látogató vesz részt; - csökkentjük a korábbi években keletkezett hiányt, Továbbra is érvényesek a évi beszámolóban vázolt, átfogó elgondolásokat. 1./ Jövőkép - A TIT Stúdió Egyesület /TIT SE/ és az épület használatának, kialakult értékes gyakorlatának /klubok, szakterületek, versenyek, rendezvények, kapcsolatok/, a évi beszámolóban is áttekintett, összefoglalt folytatása. - Mindezek kiteljesítése az érvényes Alapító Okiratban / AO/ foglalt tevékenységekkel, tehát a művészeti, közművelődési, kommunikációs dimenziókkal, a külhoni magyar kapcsolatokkal /személyekkel és szervezetekkel/, a belső /saját/ és a külső /megrendeléses/ oktatás bővítésével. - Az egyesületi és a vállalkozói munka, az ilyen célú külső kapcsolatok összehangolása, a szinergizmus bevált módszerével. - Intenzív sajtó, tömegkommunikációs és internethálózat kiépítése. - Az épület teljes és komplex kihasználása. 2./ Stratégia - A fővárosi, országos és különösen a kerületi kapcsolatok áttekintése és bővítése. (Önkormányzat /..esetleg közszolgáltatási közművelődési szerződés kötése../, országgyűlési képviselők, szomszédok, intézmények, cégek.) - A tagság és a pártoló tagok stabilizálása és bővítése, közös programok, harmonizált propaganda. - A TIT és más, közvetlenül releváns szervezetekkel határozott kapcsolatok. - Az épületben a lerakatok felszámolása, a nem használt területek rendszerbe állítása, felújítások. - A munkaszervezet és a gazdálkodás korszerűsítése. - A klubok, versenyek és más hagyományos tevékenységek bővítése - Intenzív pályázás, szponzor- és megrendelő szerzés 3./ Módszer 3.1. Humanizálás - Semmilyen terv nem valósítható meg a benne résztvevők cselekvő akarata nélkül, ezért: a munkatársak, a tagság, a pártoló tagok véleményének szisztematikus, szervezett és következetes kérése, feldolgozása. 2

3 - A korábbi Elnökség és Juhász Nagy Ágnes munkásságának elismerése, a folyamatosság és a kapcsolati tőke őrzése, bővítése érdekében megállapodás, hogy mely témákat viszi tovább. - A régi és új munkatársak munkakörének bővítése. - Az elnökségi tagok felkérése, hogy valamely szakterület, klub személyes gondozását vállalják, a társadalmi kapcsolatok bővítése érdekében is. - Jelentős személyiségek rendszeres megjelenése az épületben Racionalizálás - A munkaszervezet átalakítása; a könyvelés, gazdasági adminisztráció, rendezvényszervezés, információs rendszer, nyilvántartás, raktározási rend korszerűsítése. A megtakarításból a tevékenység bővítésének finanszírozása. - Az épület és az udvar kitakarítása, a felesleges raktárak felszámolása, a nem használt helyiségek rendszerbe állítása: =bal oldali lépcsőház megnyitása, ennek előterében internet pont, pénzes fénymásoló, folyóirat remittendák /TIT lapok!/, szórólapok elhelyezése.. =az első emeleten, a vak raktárakból látványos kiállító terek és/vagy könyvtár kialakítása, zsinagóga emlékszoba vagy emlékfal, az Öveges terem kinyitása.. = a tágulási tartály szoba igényes raktárrá vagy vendégszobává szervezése.. = a lakó kiköltözének megszervezése, elhelyezése; vendégszobák vagy irodák kialakítása = a büfé megnyitása a ruhatár helyén, ruhatár a büfé helyén, igényes fogadó tér.. =az alagsor hasznosítása - külön bejáratú,tartós pártoló taggal =a földszinti oktató terem parkettázása, pl. tánc-klub kialakítása. = parkoláshoz távnyitós kapu = elemzések, kalkulációk:a garázsok hasznosítása vagy megszüntetése; parkoló bővítése; a tetőtéri szabad terület hasznosítása, a nagy előadókban a székek mobilizálása A költségek csökkentése - A fentiekből következően is, továbbá a közüzemi költségek elemzése, a telefonálás átszervezése 3.4. A bevételek növelése - Pártoló tagok, bérlők bővítése - Intenzív pályázat figyelés és szponzorok szervezése - Nagy oktató cégek, pl. egyetemek és oktatási vállalkozások partneri megszerzése - Saját képzések indítása - Új típusú, komplex rendezvények, kiállítások 4./A évi operatív terv - Az új civil törvénynek való megfelelés. - A szervezet korszerűsítése és az iratanyag, fotók, diák, könyvek szisztematikus rendezése. 3

4 - A munkarend, könyvelés, érdekeltségi rendszer fejlesztése. - A belső és külső kapcsolat-szervezés bővítése a fentiekben vázoltak szerint. - A pártoló tagok, bérlők stabilizálása és bővítése, egyetemi oktatások megszerzése. - A hagyományos tevékenységek megújítása és további kiegészítése. - Új közművelődési, művészeti kiállítások, rendezvények szervezésével; a jeles napokra, évfordulókra, nemzetközi programokra épülés; különleges rendezvények és kiállítások. - Határozott együttműködés, közös programok a pártoló tagokkal.. - A honlap és az arculat megújítása, linkelési és kölcsönös hirdetési szerződések. - Internetes tv közvetítések, saját és vállalkozói rendezvények esetén és összehangoltan - A földszinten internetpont, fizetős fénymásoló, információs szolgáltatás kialakítása. 2.) Szervezeti élet, szakosztályi események 2.1. Tagság, taggyűlés, vezetőség A tagságunkat és a pártoló tagokat folyamatosan informáljuk az egyesületi életről: honlapon, en, levelekben, a szakosztályi foglalkozásokon is terjesztett szórólapokon, a Székházban hirdető táblákon. Fokozottan súlyt helyezünk az Újbuda, a KULTI és az Önkormányzat honlapjával való kapcsolatra; a napilapok, magazinok, rádiók lehetőségeire. Egyesületi taggyűlést szükség szerint, de legalább egy alkalommal szervezünk. Az Elnökség, az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság, a Klubvezetőségek szükség szerint és az Alapszabálynak megfelelően üléseznek. Továbbra is kérjük a korábbi Elnökség és Juhász Nagy Ágnes segítségét Szakcsoportok, pártoló tagok A TIT Stúdió Egyesület taglétszáma 2013-ban Szakcsoportok, klubok Tagok száma Ásványbarát Szakcsoport 49 Csapody Vera Növénybarát Kör 38 Gombász Szakkör 171 Törpenyúl Klub 18 Klubokon kívüli tagok 31 Mindösszesen 307 4

5 A szakcsoportok, szakkörök tervezett foglalkozásai: - Ásványbarát Szakcsoport: előadások, ásványbemutatók, túrák, klubnapok 2013-ban minden héten szerdán, óráig; plusz ásványgyűjtő túrák. - Gombász Szakkör: gombaismereti előadások, gombahatározás, gyakorlati foglalkozások 2013-ban minden héten hétfőn, óráig; plusz tanulmányi kirándulások hétvégén szombat ill. vasárnapi napokon. Alapfokú gombaismereti képzés: november november 6. - Csapody Vera Növénybarát Kör: előadások, növénybemutatók 2013-ban minden hónap páratlan csütörtökjén óráig. - Törpenyúl Klub: bemutatók 2013-ban nem rendszeresen, pénteki napokon óráig. Valamennyi szakcsoport számos épületen kívüli, gyakorlati foglalkozást, túrát tervez. A jellemző események: klubnapok, előadások, bemutatók, kiállítások, filmvetítések, képzések, szakmai tanácskozások, börzék, túrák, gyakorlati foglalkozások. A szakcsoportok programjait dokumentáljuk. A szakcsoportokhoz nem tartozó tagok a komplex rendezvényekhez ill. a pártoló tagszervezetek munkájához kapcsolódnak. Korábban az épületben működött egyesületeket, köröket továbbra is felkeressük és felhívjuk figyelmüket az együttműködés lehetőségére. Az Egyesület pártoló tagszervezetei 2013-ban: A Korszerű Mérnökért Alapítvány, Általános Vállalkozási Főiskola, Budapesti Macskatartók Országos Egyesülete, Dunatáj Alapítvány, Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesülete, Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövetség, Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Közhasznú Egyesület, Pannon-Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvány. Valamennyiüknek ezúton is köszönetet mondunk. 5

6 Bővítjük a pártoló tagok körét. A Dunatáj Alapítvány filmjeit továbbra is rendszeresen igénybe vesszük a rendezvényeken Támogatók, kapcsolatok Az Egyesület kiemelten közhasznú tevékenységének fő támogatói 2013-ban: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. Országos Atomenergia Hivatal MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Bugát-Richter Természettudományi Alapítvány ELTE Természettudományi Kar Valamennyiüknek ezúton is köszönetet mondunk. Szisztematikus kapcsolat-szervezői munkát végzünk, döntően más szervezetek meghívásával és rendezvényeiken való személyes részvétellel, szórólapok terjesztésével, hozzászólásokkal. Folytatjuk a jó kapcsolatot a XI. kerületi Önkormányzattal, számos helyi szervezettel. Budapesti és vidéki egyetemi, főiskolai, rendezvényi előadásokhoz kapcsolódva is népszerűsítjük a TIT SE munkáját, újabb érdeklődőket vonunk be. Hangsúlyt helyezünk a külhoni magyar szervezetre és érdeklődőkre is. Programjainkról en rendszeres tájékoztatást adtunk a belső címtáron keresztül: tagság, pártoló tagok, vezetőség, munkatársak, a munkatársak személyes kapcsolatai. Folytatjuk az e- mailes külső címtár kidolgozását és működtetését. Ennek hatására ez évben is jeles személyiségek, vidékiek is megjelennek rendezvényeinken. Jó visszhangja van annak, hogy egyáltalán tudhatnak munkánkról. 3.) Tárlatok, hagyományos rendezvények Az épületben megtekinthetőek a következő állandó tárlatok. A legnagyobb boldogságom, ha másnak tudást és örömet nyújthatok... - Öveges József ( ) emlékkiállítás, I. emelet. Élet infravörös sugárzásban - Dr. Szacsky Mihály kiállítása, földszint. Ásványok és ősmaradványok - A TIT SE Ásványbarát Szakcsoportjának kiállítása, földszint. Laki Tamásné, az Ásványbarát Szakcsoport elnökének Bagoly-kiállítása, földszint. A TIT Stúdió Egyesület története képekben, I. emelet. 6

7 Fotók a Sárospataki és a Debreceni Református Kollégiumok természettudományi gyűjteményeiből, I. emelet. A Juhász Nagy Ágnes által korábban színvonalasan megszervezett Öveges bemutató termet - egyetértésével - a raktári készletből ismét bővítjük; a rendezvények idején nyitva tartjuk. A 2.2. pontban már bemutattuk a szakcsoportok jellemző eseményeit. Rendezvényekhez kapcsolt és önálló, időszaki kiállítások: A moldvai csángó magyarság ünnepei Csoma Gergely szobrász, fotóművész kiállítása (2013. január 1-21.) Textúra és Faktúra színesben Keresztes Zsuzsa rongyképész és Schéffer Anna keramikus kiállítása (2013. január 22-március 10.) Művészet és idegsebészet együtt a hitben Muhari-Papp Sándor Balázs festőművész kiállítása (2013. március 27-június 2.) Tájban az ember Antal Edit fotókiállítása (2013. április 22-június 14.) Hete Gabriella képzőművész kiállítása (2013. június 5-30.) Rekreáció W. Wieger Mariann képző- és iparművész és tanítványai kiállítása (2013. július 1-31.) Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének kiállítása (2013. augusztus 22-szeptember 15.) A Molnár C. Pál Műterem kiállítása a Festészet napjához kapcsolódóan (2013. október 7-27.) Kiss Áron Magyar Játék Társaság kiállítása (2013. november 10-december 6.) A Tudomány Világnapjához kapcsolódóan Őszi kerámia tárlat a kortárs magyar professzionális kerámiaművészek alkotásaiból (2013. november 10-december 4.) Gyermek játék pályázati kiállítás Nemzedékek egymás mellett (2013. december 6-20.) XXVI. Ásványkiállítás és vásár Bányavirágok (2013. december 8.) Adventi Kincseink Minőségi termékek, játékok, könyvek kiállítása és vására (2013. december) Továbbiak tervezése és szervezése folyamatban! A hagyományos, visszatérő rendezvények: Ez évben a leginkább kiemelkedő rendezvény a Bugát Pál XXX. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő (2013. március 28. országos elődöntő; augusztus országos döntő); a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., a Bugát- Richter Természettudományi Alapítvány, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és az ELTE TTK támogatásával. Ünnepélyes köszöntést szerveztünk; meghívtunk két korábbi sikeres kutatóvá fejlődött hajdani versenyzőt; megnyitottuk a Művészet és idegsebészet együtt a hitben Muhari-Papp Sándor Balázs festőművész kiállítását (2013. március 27-június 2.). Atomenergiáról mindenkinek c. ismeretterjesztő konferencia a Pannon Egyetemmel és az Országos Atomenergia Hivatallal együttműködésben (Veszprém, május 23.). 7

8 A képzések terén kiemelkedő jelentőségű: a Gombász Szakkör szakértőinek szervezésében tovább folytatódik az alapfokú gombaismereti képzés, több mint 100 fő fizető résztvevővel! 2013 novemberében ismét elindítjuk az újabb alapfokú gombaismereti képzést. Továbbiak tervezése és szervezése folyamatban! A XI. kerület Újbuda Önkormányzatával továbbra is több közös rendezvényt szervezünk: egyes kerületi önkormányzati programok helyszínét szolgáltatjuk és a kapcsolódó szervezési feladatokat is ellátjuk. Kérésre egyes lakossági fórumok megrendezésében is közreműködünk. Folyamatosan segítjük a kerületi civil szervezetek programjait; helyszínnel, műszaki háttérrel. 4.) Természet-Tudomány-Ember ismeretterjesztő, közművelődési harmonizációs programok Magyarok égen és földön ünnepi program a Magyar Kultúra Napján (2013. január 22.) Öveges Emlékkiállítás - életrajzi és kísérletek témában filmvetítés a Budapesti Műszaki Egyetem diákjainak (2013. április 3-tól több alkalommal). Költészet Napja: Geológia a költészetben költészet a geológiában ünnepi program József Attila születésnapján (2013. április 11.), az Ásványbarát Szakcsoport és két aktív költő, Mirtse Zsuzsa és Bakonyi Péter közreműködésével. Még az angyalokkal is magyar nyelven beszélnék... ünnepi műsor a 220 éve született Bugát Pál ( ) orvos, egyetemi tanár, az MTA tagja, nyelvújító (2013. április 13.) emlékére. 3 Könyv 3 Nézőpont 3 Féle út a megoldáshoz c. előadások a Föld Napján (2013. április 22.). Állatok Világnapja (2013. okt. 4.) A Tudomány Világnapja (2013. nov. 10.) Mikulás Ünnep Játszóház (2013. dec. 6.) Természet Tudomány Ember: egész napos előadássorozat a Tudomány Világnapján (2013. november 10.). Saját művelődési otthonunk... A Méltóságkereső üzenetei. III. Beke Pál Konferencia (2013. december). 8

9 2013. november 29-december 1. A Kiss Áron Magyar Játék Társaság konferenciája Azt tervezzük, hogy Bugát Pál születésének 220. évében elnevezzük a termeket, megfelelő ünnepség keretében. A II. emeleti konferenciaterem Bugát Pál, az I. emeleti Harsányi István nevét hordozná. A továbbiakra javaslatokat kérünk és gyűjtünk. Továbbiak tervezése és szervezése folyamatban! A évi beszámolóban külön pontban tárgyalt Közművelődési harmonizációs programok koncepcióját és tapasztalatait felhasználva, ez évben is tervezzük kutatási eszmecserék folytatását; megfelelő támogatás, megrendelés esetén a közművelődési, kulturális és más stratégiák kidolgozásához is kapcsolódva. 5.) Egyéb kezdeményezések és rendezvények Dr. Radnóti Katalin elnökségi tag szervezésében és vezetésével, 2012-ben támogatással 2012-ben elkészült A természettudomány tanítása című jelentős új tankönyv, amely 2013-ban jelenik meg. Ehhez kapcsolódva bemutatókat tervezünk. A TIT SE elfekvő készletéből valamint átvett és gyűjtött folyóirat- és könyv rakományokból rendszeresen teszünk ki ingyen elvihető példányokat. Szisztematikusan folytatjuk a szórólap és a kerületi információs propagandát. A már megvalósult, lekötött további rendezvények, események; külső megrendeléssel, az épület fenntartásához, a működtetéshez járulnak hozzá; többek között: - Január 3., 5. Corvinus Egyetem - Január 3., 17., 24., 31., febr. 7., 14., 21., 28., márc. 7., 14., 21., 28., ápr. 4., 11., 18., 25., máj. 2., 9., 16., 23., 30., jún. 6., 13., 20., 27. Antal Csaba egyházi előadás - Január 5., 9., 12., 19., 30., február 5., 6., 8., 12., 13., 14., 15., 16., 19., 20., 21., 22., 23., 26., 27., 28., márc. 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 13., 14., 15., 16., 19., 20., 21., 22., 23., 26., 27., 28., ápr. 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 16., 17., 18., 19., 20., 23., 24., 25., 26., 27., 30., máj. 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 14., 15., 16., 17., 18., 25., 29., 30. Apor Vilmos Katolikus Főiskola - Január 6-tól egész évben vasárnapi napokon Délbudai Keresztyén Egyház - Január 9., 13., ápr. 10., máj. 8., 25., okt. 9., nov. 13., dec. 11. Magyar Madártani Egyesület - Január 9., 23. Németh Attila (Lélekemelő dobolás) 9

10 - Január 10., 31., febr. 14., márc. 7., ápr. 11., máj. 16. Magyar Könyvvizsgálói Kamara; István Ági útifilm vetítés - Január 13., 15., 22., márc. 1., 8., 14., 28., ápr. 5., 11., 16., máj. 23., 30., jún. 6. Sry- Chinmoy - Január 14., február 4., 11., márc. 4., 11., 25., ápr. 8. Budapesti Méhész Egyesület - Január 16., febr. 7., 9., 27., márc. 21., ápr. 11., 30., máj. 22., jún. 13. Vásár - Január 30., február 6., 13., 20., 27., márc. 6., 13., 20., 27., 30., ápr. 3., 10., 17., 24., máj. 8., 15., 22., szept. 4., 11., 18., 25., okt. 2., 9., 16., 30., okt. 9., 16., 30., nov. 6., 13., 20., 27., dec. 4., 11., 18. Adventisták Bibliai Szabadegyetem - Február 4. Samling - Február 10., 24., márc. 17., 24., ápr. 7., 28., máj. 12., jún. 9., 30. Bruno Gröning Baráti Kör - Február 11., 12.,13., 14., 15., ápr. 15., 16., 17., 18., 19. Natur Light Kft. - Február 15., 16., márc. 1., 2., márc. 8., 9., 12., ápr. 6., 19., 20., 21., máj. 1., 28. dr. Koncz István tudományos rendezvényei - Február 23., márc. 14., 21., dr. Szacsky Mihály tudományos rendezvényei - Február 27. Magyar Felvonó Szövetség - Márc. 4., 13., 21., ápr. 16., 17., 25. Társasház - Márc. 6., 26., ápr. 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 18., 22., 23. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny - Márc. 9. Magyar Orvosi Kamara - Márc. 9., jún. 7. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület - Márc. 9. Panoráma Társasüdülő - Márc. 13., szept. 11., okt. 9. Magyar Madártani Egyesület Budapesti Szervezete - Márc. 18., 19., ápr. 8., 9., 22., 26., 29., 30., máj. 6., 7., 22., jún. 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem - Márc. 21., ápr. 19., jún. 13. Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete - Márc. 22. Sprint Kiadó Kft. - Márc. 26. Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövetség: Vizsga - Márc. 26., máj. 9. Magyar Népfőiskolai Társaság: Tavaszi készülődés - Ápr. 5. Vitarex Kft. - Ápr. 6. Kócsag Bvt. - Ápr. 12. Magyar Mérnöki Kamara - Ápr. 27., HÉROSZ 10

11 - Máj. 9., 31., jún. 1. Dimenzió Egészségpénztár - Máj. 11. Esküvő - Máj. 15. Nemzeti Akkreditáló Testület - Máj. 16. ÁVF - Máj. 17. MÓD-SZER-TÁR - Jún. 8. Pest Megyei Vadászkamara - Jún. 11., 12. Exams Centrum Kft. - Szept. 27. Magyar Mérnöki Kamara - Nov. 4. Anyanyelvi konferencia - Nov. 8. Orvos Konferencia - Az év folyamán több népfőiskolai, népművelői megbeszélés; kutatási eszmecsere - Továbbiak tervezése és szervezése folyamatban! 6.) Gazdálkodás, épületfenntartás 2013-ban elemezzük, hogy a nem kifejezetten alaptevékenységhez tartozó rendezvények és szolgáltatások bevételeit könyveljük-e külön vállalkozói bevételként. Noha az eredeti és a módosított alapító okirat, valamint az épület-átadási megállapodás is tartalmazza azt, hogy a történelmi jelentőségű épületet fenn kell tartani és feladatunk a működtetés. Ha a szóban forgó bevételek miatt nem keletkezik adófizetési kötelezettség, ez az értelmezés továbbra sem ütközik jogszabályba. A működéshez 2013-ban is jelentős segítséget nyújtanak a tényleges és a quasi hitelezők. A munkánkhoz kiemelkedően fontos hozzájárulás az, hogy az eddigi saját és közös szervezésű rendezvényekhez a művészek, előadók, fellépők, kiállítók tiszteletdíj nélkül csatlakoztak; fedezték a közlekedési és szállítási költségeket is! Több pártoló tag részben előre fizeti a díjakat. A T/K Dáriusz könyvelő cég türelmesen várja a számlák átutalását. A jogász is jelentősen segít. A FŐTÁV-val további részletfizetési megállapodást kötünk. Külső szakértő bevonásával törekszünk új, kedvezőbb szerződésre, ill. a helyi hatékonyság növelésére. Dr. Koncz Gábor igazgató díjazást 2013-ban sem kap; telefon-, közlekedési-, vendéglátási-, tárgyalási-, stb. költségeit megelőlegezi; jelentős tagi kölcsönt is nyújt. 11

12 2012-ben a számvitelileg veszteséges gazdálkodás során csökkentettük az előző évről áthúzódott hiányt, rendeztük korábbi adósságainkat. Nyitva tartottuk és működtettük az épületet. Lényegesen kibővítettük a munkát ben a 3,3 mft veszteség fedezete a ról előrehozott bevétel és a tagi kölcsön volt ra további áthúzódott teher az, hogy pl. a könyvelő cégnek máig is tartozunk. Ezt a terhet növelik az előzőekben vázolt, quasi hitelezői tartozások. Az 1. számú táblázat évi összehasonlításban mutatja be a tényleges és a tervezett anyagi helyzetet. A évi sorok tartalma: Bevételek 1. sor: Tervezett árbevétel: az első negyedév tényleges adatai, a megkötött szerződések és lekötések alapján. Kiemelt feladat az, hogy egy vagy több nagyobb fizető partnert szerezzünk, pl. vidéki egyetemek budapesti képzése, speciális képzések. 2. sor: A tényleges, fizető tagság és a pártoló tagi szerződések alapján. 3. sor: Az Önkormányzattól is próbálunk pályázati támogatást szerezni. 4. sor: SZJA 1%-ot nem gyűjtünk; a TIT Központtól a tavalyi mértékben remélünk pénzt. 5. sor: Az eddig megkötött megállapodások alapján, az OAH konferencia és a Bugát miatti támogatások. 6. sor: Tervezzük a felesleges és a kapott vagyontárgyak eladását. 7. sor: A bevételeknek az előző évihez viszonyított 8,4 millió forintos növelése a quasi tartozásokat még nem fedezi. Költségek 8. sor: A költségek a fokozott, felpörgetett nyitva tartás miatt növekszenek. 9. sor: Vezetői kiadást ez évben még nem tervezünk. 10. sor: Az egyéb személyi költségek növekedését a rendezvényi túlórák, a megbízások, az információs rendszerrel és a munkaköri átcsoportosítással kapcsolatos szándékok magyarázzák. 11. sor: Az egyéb költségek az előre nehezen besorolható, évente szokásos tételek. 12. sor: Az értékcsökkenést ez évben a 8. sor keretében, beszerzésekkel megpróbáljuk visszapótolni. 13. sor: A költségek 38 millió forintos összege elvileg lehetővé teszi, hogy az idén ne legyen számviteli veszteség. 12

13 Tisztelettel kérem a Vezetőség és a Tagság szíves segítségét: tegyenek további javaslatokat; hozzanak fizető megrendelőket. A további együttműködés reményében és szándékával: Budapest, május 14. Dr. Koncz Gábor igazgató 13

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2012. évi beszámoló Ez a beszámoló a TIT SE Elnöksége, Ellenőrző

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012. A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012. ALAPADATOK Készült az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-,

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme. 2. Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések XVII. évfolyam 3. szám 2011 április Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések Angol üzletemberek jártak

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Budapesti Természetbarát Sportszövetség 2014. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló a Budapesti Természetbarát Sportszövetség 2014. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló a Budapesti Természetbarát Sportszövetség 2014. évi tevékenységéről Működés: Szövetségünk 2014-ben a következő feltételekkel kezdte működését: A Fővárosi Önkormányzat a Sportszékházban

Részletesebben

Civil értékteremtés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Civil értékteremtés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Civil értékteremtés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1 2 Civil értékteremtés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3 Civil értékteremtés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Szerkeszte e: Napfelkelte Alapítvány ISBN

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL A Tanács tevékenységének stratégia mentén megvalósult területi programjai 2014-ben A Magyar Nemzeti Tanács stratégiái az elmúlt

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7. PEDAGÓGUSOK LAPJA 6-7. LXIV. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2008. JÚNIUS 9. ALAPÍTVA: 1945-BEN PEDAGÓGUSNAPRA Sztevanovity Dusán ÉLET TANÁR ÚR Szép tanárnők, bús tanárok, kopott

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya, módosítása 2. Az intézmény legfontosabb adatai 3. Illetékességi területe 4.

Részletesebben

~2.J. számú előterjesztés

~2.J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~2.J. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben

Andrásné Marton Zsuzsa MÚZEUMANDRAGÓGIAI PROGRAMOK SZEKSZÁRDON

Andrásné Marton Zsuzsa MÚZEUMANDRAGÓGIAI PROGRAMOK SZEKSZÁRDON Andrásné Marton Zsuzsa MÚZEUMANDRAGÓGIAI PROGRAMOK SZEKSZÁRDON Előzmények, célok és feladatok Az országos nagymúzeumok kezdeményezése nyomán, a mai kor elvárásait, szemléletmódját figyelembe véve immár

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XX. évfolyam 8. szám Már az idei költségvetés előkészítése során tudtuk, hogy bizonytalan, nehéz esztendő áll előttünk. Ennek ellenére olyan költségvetést

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

LEESETT AZ ELSŐ HÓ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

LEESETT AZ ELSŐ HÓ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu Főmunkatárs:

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: ÁpolásÜgy XII. OTDK MISKOLCON REGIONÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELYEN Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. TRANSZKULTURÁLIS ESEMÉNYEK Minden tagunkhoz eljutunk! Magnézium Tartalmú Természetes

Részletesebben

Tartalomjegyzék ... 5 1.2. Ismeretterjesztés... 6 1.3. Képzés... 7 1.5. Művelődő közösségek...

Tartalomjegyzék ... 5 1.2. Ismeretterjesztés... 6 1.3. Képzés... 7 1.5. Művelődő közösségek... Nagy Gáspár Kulturális Kulturális Központ 2015. évi munkaterv Barátaim! Itt az ideje, hogy összeszámláljuk a hűségeseket, h ségeseket, a még nyitott lélekkel és emberi arccal tüntetőket. őket. /Nagy Gáspár/

Részletesebben

NOE Levelek 195. A család minden tagja számára. Nagycsalád

NOE Levelek 195. A család minden tagja számára. Nagycsalád NOE Levelek A család minden tagja számára 195. Nagycsalád 2008. január Tartalomjegyzék Közgyûlés 2007. évi Tisztújító közgyûlés.................. 3 Beszámoló a Jelölôbizottság munkájáról.......... 4 Jelöltek

Részletesebben

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI 2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Összegzés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkájáról 2002-2006 Tartalomjegyzék Üdvözlő szavak...7 I. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés testületi munkájának értékelése...8 A

Részletesebben