TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u Honlap: Telefon: 06-1/ , 06-1/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514"

Átírás

1 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u Honlap: Telefon: 06-1/ , 06-1/ évi beszámoló Ez a beszámoló a TIT SE Elnöksége, Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottsága, a szakcsoportok vezetői és a munkatársak számára készült előterjesztésnek a május 14-én tartott kibővített elnökségi ülésen elhangzottak alapján javított változata. Csatolva a 350/2011. (XII.30) kormányrendelet szerinti mérleg, eredmény-kimutatás és közhasznúsági mellékletek. Tartalom 1.) Átfogó jellemzők és célkitűzések 2.) Szervezeti élet, szakosztályi események 2.1. Tagság, taggyűlés, vezetőség, munkatársak 2.2. Szakcsoportok, pártoló tagok 2.3. Támogatók, kapcsolatok 3.) Tárlatok, időszaki kiállítások, hagyományos rendezvények 4.) Természet Tudomány - Ember programok 5.) Közművelődési harmonizációs programok 6.) Egyéb kezdeményezések és rendezvények 7.) Gazdálkodás, épületfenntartás Mérleg, eredmény-kimutatás, közhasznúsági jelentés 1

2 1.) Átfogó jellemzők és célkitűzések. Az 1990-ben létrejött TIT Stúdió Egyesület a TIT Természettudományi Stúdió ( ) jogutódja egyedi kultúraközvetítő tevékenysége és munkája elismert a hazai kulturális és a civil közéletben ben az Egyesület tevékenysége és az épület működtetése megrendült: egyrészt a társadalmi változások hatására, másrészt azért mert egyes bérlők (saját gondjaik miatt) kénytelenek voltak a pénzügyi együttműködést feladni. Az Egyesület Alapszabálya szerint folytatott, évi kiemelten közhasznú tevékenység célja az volt, hogy: - nyitva tartsuk az épületet, - megadjuk a folyamatos működés feltételeit, - bővítsük a tevékenységet, - korosztályi korlátok nélkül szervezzük az országos szintű tudomány-népszerűsítő rendezvényeket, tehetséggondozó programokat, kiállításokat, közösségi színteret adva komplex rendezvényekhez, - csökkentsük a hiányt! A közérdeklődésre számot tartó, aktuális témakörökben megrendezett szakosztályi valamint nemzetközi, országos és kerületi jellegű programokon, az év során, több ezer látogató vett részt. Az Egyesület rendezvényein a tagokon és az egyéni érdeklődőkön kívül kulturális intézmények, szervezetek; köz- és felsőoktatási intézmények; civil szervezetek (népfőiskolák, egyesületek); tudományos intézetek és szervezetek; önkormányzatok; gazdasági szervezetek, az országos és a helyi média képviselői is megjelentek. A május 2-án kelt, a május 29-i taggyűlésen jóváhagyott munkatervet tartalmilag teljesítettük. A taggyűlést követően a stabilizálás átmeneti, nehéz időszakában, a folyamatosan kialakított, két-három évre szóló elgondolások az alábbiak voltak. 1./ Jövőkép - A TIT Stúdió Egyesület /TIT SE/ és az épület használatának, kialakult értékes gyakorlatának /klubok, szakterületek, versenyek, rendezvények, kapcsolatok/, a évi beszámolóban is áttekintett, összefoglalt folytatása. 2

3 - Mindezek kiteljesítése a módosított Alapító Okiratban / AO/ foglalt tevékenységekkel, tehát a művészeti, közművelődési, kommunikációs dimenziókkal, a külhoni magyar kapcsolatokkal /személyekkel és szervezetekkel/, a belső /saját/ és a külső /megrendeléses/ oktatás bővítésével. - Az egyesületi és a vállalkozói munka, az ilyen célú külső kapcsolatok összehangolása, a szinergizmus bevált módszerével. - Intenzív sajtó, tömegkommunikációs és internethálózat kiépítése. - Az épület teljes és komplex kihasználása. 2./ Stratégia - A fővárosi, országos és különösen a kerületi kapcsolatok áttekintése és bővítése. (Önkormányzat /..esetleg közszolgáltatási közművelődési szerződés kötése../, országgyűlési képviselők, szomszédok, intézmények, cégek.) - A tagság és a pártoló tagok stabilizálása és bővítése; közös programok, harmonizált propaganda. - A TIT és más, közvetlenül releváns szervezetekkel határozott kapcsolatok. - Az épületben a lerakatok felszámolása, a nem használt területek rendszerbe állítása, felújítások. - A munkaszervezet és a gazdálkodás korszerűsítése. - A klubok, versenyek és más hagyományos tevékenységek bővítése - Intenzív pályázás, szponzor- és megrendelő szerzés 3./ Módszer 3.1. Humanizálás - Semmilyen terv nem valósítható meg a benne résztvevők cselekvő akarata nélkül, ezért: a munkatársak, a tagság, a pártoló tagok véleményének szisztematikus, szervezett és következetes kérése, feldolgozása. - A korábbi Elnökség és Juhász Nagy Ágnes munkásságának elismerése. A folyamatosság és a kapcsolati tőke őrzése, bővítése érdekében megállapodás, hogy mely témákat viszi tovább. - A régi és új munkatársak munkakörének bővítése. - Az elnökségi tagok felkérése, hogy valamely szakterület, klub személyes gondozását vállalják, a társadalmi kapcsolatok bővítése érdekében is. - Jelentős személyiségek rendszeres megjelenése az épületben Racionalizálás 3

4 - A munkaszervezet átalakítása; a könyvelés, gazdasági adminisztráció, rendezvényszervezés, információs rendszer, nyilvántartás, raktározási rend korszerűsítése. A megtakarításból a tevékenység bővítésének finanszírozása. - Az épület és az udvar kitakarítása, a felesleges raktárak felszámolása, a nem használt helyiségek rendszerbe állítása: =bal oldali lépcsőház megnyitása, ennek előterében internet pont, pénzes fénymásoló, folyóirat remittendák /TIT lapok!/, szórólapok elhelyezése.. =az első emeleten, a vak raktárakból látványos kiállító terek és/vagy könyvtár kialakítása, zsinagóga emlékszoba vagy emlékfal, az Öveges terem kinyitása.. = a tágulási tartály szoba igényes raktárrá vagy vendégszobává szervezése.. = a lakó elhelyezése, vendégszobák kialakítása /külhoni magyar előadók, vidéki jelesek!/ = a büfé megnyitása a ruhatár helyén, ruhatár a büfé helyén, igényes fogadó tér.. =az alagsor hasznosítása - külön bejáratú,tartós pártoló taggal =a földszinti oktató terem parkettázása, pl. tánc-klub kialakítása. = parkoláshoz távnyitós kapu = elemzések, kalkulációk:a garázsok megszüntetése, parkoló bővítése, a tetőtéri szabad terület hasznosítása, a nagy előadókban a székek mobilizálása A költségek csökkentése - A fentiekből következően is, továbbá a közüzemi költségek elemzése, a telefonálás átszervezése 3.4. A bevételek növelése - Pártoló tagok, bérlők bővítése. - Intenzív pályázat figyelés és szponzorok szervezése. - Nagy oktató cégek, pl. egyetemek és oktatási vállalkozások partneri megszerzése. - Saját képzések indítása. - Új típusú, komplex rendezvények, kiállítások. 4./A évi operatív terv - A Közgyűléssel kapcsolatos bírósági ügyintézés, az új civil törvénynek való megfelelés, a szervezet és iratanyag áttekintése. - A korszerűsített munkarend, könyvelés, érdekeltségi rendszer kialakítása. - A belső és külső kapcsolat-szervezés a fentiekben vázoltak szerint. - A pártoló tagok, bérlők stabilizálása és bővítése, egyetemi oktatások megszerzése. 4

5 - A hagyományos tevékenységek megújítása. Például az épületbe költöző Dunatáj Alapítvány 350 filmjének jogdíj nélküli, tematikus vetítése a programokhoz kapcsolódóan. Ásvány kiállítás és lézeres látvány show Tudomány művészet - vallás komplex programok szervezése. - Új közművelődési, művészeti kiállítások, rendezvények; a jeles napokra, kiemelt évekre, nemzetközi programokra épülés. - Évfordulókra, jeles napokra, személyiségekre rászervezés, különleges rendezvények, pl. közgazdász költők és zenészek.. - Internetes tv közvetítések, saját és vállalkozói rendezvények esetén és összehangoltan. - A honlap és az arculat megújítása, linkelési és kölcsönös hirdetési szerződése. 2.) Szervezeti élet, szakosztályi események 2.1. Tagság, taggyűlés, vezetőség A 352 fős tagságunkat (amely a évben kis mértékben változott és bővült) folyamatosan informáltuk az egyesületi életről: honlapon, en, levelekben, a szakosztályi foglalkozásokon is terjesztett szórólapokon, a Székházban hirdető táblákon. Hálásak vagyunk azért, hogy a programokról a kerületi Önkormányzat honlapja valamint a KULTI magazin is rendszeresen tájékoztatást adott. Örülünk, hogy egyre többször napilapokban, magazinokban, rádiókban is szerepeltünk illetve említették programjainkat. Az Egyesületi taggyűlés számos előkészítő megbeszélés után, május 29-én volt. A Taggyűlés elfogadta az előző évi beszámolót, a tárgyévre vonatkozó munka- és költségtervet valamint az Alapszabály módosítást. A változtatásokról a szavazás tételenként történt. Az elfogadott Alapszabályt (egységes szerkezetben) a Bírósághoz benyújtottuk. A Taggyűlése elismerte és megköszönte dr. Bándi Gábor elnök és Juhász Nagy Ágnes igazgató 22 évi áldozatos munkáját, tudomásul vette és elfogadta tisztségükről való lemondásukat. A megválasztott új elnökség. Elnök: Török Imre; tagok: Eszesné Kuhn Gizella, Haragos Pál, Dr. Koncz Gábor, Pálfalvi György, Dr. Radnóti Katalin, Dr. Zárda Sarolta A megválasztott új Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság: Elnök: Antal János, tagok: Dr. Kozári László, Juhász József 5

6 A Taggyűlés tudomásul vette, hogy az elnökség tagjai közül Dr. Koncz Gábort választotta meg az Egyesület igazgatójának. A Fővárosi Törvényszék 13. Pk /1990/12-II. számú hiánypótlásra felhívó végzése alapján, a rendkívüli taggyűlés október 9-én volt, amely elfogadta a hatóság által kért további Alapszabály módosítást, amelyet a Fővárosi Törvényszékhez benyújtottunk és a jóváhagyást megkaptuk. A vezetőség, az elnökség és a klubvezetőségek három alkalommal együttesen üléseztek. Témák: feladatvállalások, aktuális döntések; projekt-előkészítő egyeztetések, stratégiai feladatok. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság három alkalommal tartott ülést. A régi és az új vezetőség harmonikusan együttműködött, Juhász Nagy Ágnes aktívan részt vettek a munkában ben a TIT SE munkatársai voltak: Juhász Nagy Ágnes igazgató; Dr. Koncz Gábor újonnan kinevezett igazgató, társadalmi munkában; Bukta Eszter főmunkatárs, titkárságvezető; Badacsonyi Ildikó programmenedzser, Joó Annamária gazdasági menedzser; (Szabó Józsefné gazdasági vezető; Kürti Józsefné könyvelő; Faragó István gazdasági munkatárs időközben elment.) Harangozó Sándor műszaki vezető; Bese Etelka takarító; Andrácsik Jánosné takarító; Jenei Sándorné takarító; Pesti Józsefné portás. A könyvelést az év közepétől a T/K Dáriusz Kft. végezte; a jogtanácsos Dr. Szabó Attila volt. A hagyományos rendezvények szervezési felelőse Juhász Nagy Ágnes és Bukta Eszter, az új kezdeményezések rendezvényfelelőse Badacsonyi Ildikó és Joó Annamária volt Szakcsoportok, pártoló tagok A TIT Stúdió Egyesület taglétszáma 2012-ben Szakcsoportok, klubok Tagok száma Ásványbarát Szakcsoport 40 Csapody Vera Növénybarát Kör 34 Gombász Szakkör 189 Törpenyúl Klub 18 Klubokon kívüli tagok 71 Mindösszesen 352 6

7 A szakcsoportok, szakkörök foglalkozásai: - Ásványbarát Szakcsoport: előadások, ásványbemutatók, klubnapok 2012-ben minden héten szerdán, óráig; ásványgyűjtő túrák (35 alkalom). - Gombász Szakkör: gombaismereti előadások, gombahatározás, gyakorlati foglalkozások 2012-ben minden héten hétfőn, óráig; tanulmányi kirándulások (21 alkalom) hétvégén szombat ill. vasárnapi napokon. Alapfokú gombaismereti képzés: november november 7. - Csapody Vera Növénybarát Kör: előadások, növénybemutatók 2012-ben minden hónap páratlan csütörtökjén óráig. - Törpenyúl Klub: bemutatók 2012-ben kéthavonta pénteki napokon óráig. Valamennyi szakcsoport számos épületen kívüli, gyakorlati foglalkozást, túrát szervezett. Összességében a jellemző események: klubnapok, előadások, bemutatók, kiállítások, filmvetítések, képzések, szakmai tanácskozások, börzék, túrák, gyakorlati foglalkozások. A szakcsoportok programjait dokumentáltuk, leadták éves jelentésüket, lásd a 3.1. és a 3.2. mellékletek. A szakcsoportokhoz nem tartozó tagok a komplex rendezvényekhez ill. a pártoló tagszervezetek munkájához kapcsolódtak. Korábban az épületben működött egyesületeket, köröket felkerestük és felhívtuk figyelmüket a további együttműködés lehetőségére. Pl. a Budapesti Macskatartók Egyesülete rendszeresen megjelent rendezvényeinken, különösen a gyermekek körében nagy népszerűségnek örvendve a színvonalas magazinukkal. Az Egyesület pártoló tagszervezetei 2012-ben: Bővítettük a pártoló tagok körét. Több közös rendezvényt, kiállítást szerveztünk (ezekről a további áttekintéseknél lesz szó), a Dunatáj Alapítvány filmjeit rendszeresen igénybe vettük a különböző rendezvényeken. Valamennyiüknek ezúton is köszönetet mondunk. A Korszerű Mérnökért Alapítvány Általános Vállalkozási Főiskola Budapesti Macskatartók Országos Egyesülete Dunatáj Alapítvány Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesülete Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 7

8 Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövetség Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Közhasznú Egyesület Pannon-Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvány 2.3. Támogatók, kapcsolatok Az Egyesület kiemelten közhasznú tevékenységének fő támogatói voltak 2012-ben: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. Országos Atomenergia Hivatal MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Bugát-Richter Természettudományi Alapítvány ELTE Természettudományi Kar Valamennyiüknek ezúton is köszönetet mondunk. Szisztematikus kapcsolat-szervezői munkát végeztünk, döntően más szervezetek meghívásával és rendezvényeiken való személyes részvétellel, szórólapok terjesztésével, hozzászólásokkal. Jó kapcsolatot alakítottunk a XI. kerületi Önkormányzattal, számos szervezettel, a KULTI-val. Budapesti és vidéki egyetemi, főiskolai, rendezvényi előadásokhoz kapcsolódva is népszerűsítettük a TIT SE munkáját, újabb érdeklődőket vontunk be. Hangsúlyt helyeztünk a külhoni magyar szervezetre és érdeklődőkre is. Programjainkról en rendszeres tájékoztatást adtunk a belső címtáron keresztül: tagság, pártoló tagok, vezetőség, munkatársak, a munkatársak személyes kapcsolatai. Elkezdtük az e- mailes külső címtár kidolgozását és működtetését. Ennek hatására időnként jeles személyiségek, vidékiek is megjelennek rendezvényeinken továbbá jó visszhangja van annak, hogy egyáltalán tudhatnak munkánkról. 3.) Tárlatok, hagyományos rendezvények Az épületben megtekinthetőek voltak a következő állandó tárlatok. A legnagyobb boldogságom, ha másnak tudást és örömet nyújthatok... - Öveges József ( ) emlékkiállítás, I. emelet. Élet infravörös sugárzásban - Dr. Szacsky Mihály kiállítása, földszint. 8

9 Ásványok és ősmaradványok - A TIT SE Ásványbarát Szakcsoportjának kiállítása, földszint. A TIT Stúdió Egyesület története képekben, I. emelet. Fotók a Sárospataki és a Debreceni Református Kollégiumok természettudományi gyűjteményeiből, I. emelet. A Juhász Nagy Ágnes által korábban színvonalasan megszervezett Öveges bemutató termet - egyetértésével - a raktári készletből kiegészítettük és a rendezvények idején nyitva tartottuk. Nem csak a résztvevők, hanem direkt erre érkező gimnazista és műegyetemista csoportok is látogatták. A 2.2. pontban bemutattuk a szakcsoportok jellemző eseményeit. Rendezvényekhez kapcsolt és önálló, időszaki kiállítások: Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítás (2012. április 21.) Bányavirágok - Az erdélyi Gutin-hegység ásványai. Weszelitsné dr. Lakos Katalin, a TIT SE Ásványbarát Szakcsoport tagjának gyűjteménye Zöldág A Nemzetközi Öko-Design Fesztivál előzetese. Art Flow: Guttman Barbara és Reök Cecília iparművész kiállítása. A Klebelsberg Kultúrkúria szervezésében (2012. október 27.) A civilizáció sebei a természeten. Szabó Csaba organista kiállítása ( október 27 november 2. ) A művészet tudománya Hódmezővásárhely 7000 éves kerámiaművészete. A Vásárhelyi Kerámia Szimpózium és a Hódmezővásárhelyi Nemzetközi kerámia Művésztelep kiállítása (2012. november 10 december 9.). A kiállítást rendezte: Pannonhalmi Zsuzsa Ferenczi Noémi-díjas keramikusművész, a Vásárhelyi Kerámia Szimpózium és Művésztelep alapító vezetője, a Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány elnöke A természet érintése - Harsányi Zsuzsanna grafikusművész plein-air pasztellkép kiállítása. ( november 10 december 2. ) Cseh Gábor szekszárdi festőművész kiállítása. A Pannon Palatinus József Nádor Alapítvány szervezésében (2012. december ) A moldvai csángó magyarság ünnepei. Csoma Gergely szobrász, fotóművész kiállítása (2012. december január 21.) Öko-Design workshop - Eco-Design Team ( október 27.) Természet-Tudomány-Ember könyv-, termékbemutatók és vásár (2012. november 10.) XXV. Ásványkiállítás és vásár. A TIT SE Ásványbarát Szakcsoport tagjainak legszebb ásványai. (2012. december 9.) Adventi Kincseink - Minőségi termékek, játékok, könyvek kiállítása és vására (2012. december 14., 15., 16.) Kárpátalja kincsei Kárpátaljai fatemplomok és emlékhelyek. Dr. Pál Tamás előadása. A Csillagszemű Táncegyüttes műsora. Adventi koncert (8in1 Singers) A csángó népdalok szerelmese vagyok László Ildikó népdalénekes műsora. Csángó énekek, mesék, táncok. Domokos Péter Pál Általános Iskola tanulóinak előadása. 9

10 Az erdélyi középkori templomok freskókincsei karácsonyi jelenetek a falképeken. Gondos Béla előadása. Adventi Csengettyű hangverseny a Szironta Együttes előadásában. Egészséget karácsonyra Dr. Szacsky Mihály előadása. Filmvetítés a Dunatáj Alapítvány filmjeiből. A hagyományos, visszatérő rendezvények: Ez évben is különösen kiemelkedő rendezvény volt az immár XXIX. Bugát Pál Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő. Az elődöntő április 5-én az épületben, a döntő augusztus én Mátrafüreden, Gyöngyösön volt. A képzések terén kiemelkedő jelentőségű volt az, hogy a Gombász Szakkör szakértőinek szervezésében elindul az alapfokú gombaismereti képzés, több mint 100 fő fizető résztvevővel! A XI. kerület Újbuda Önkormányzatával több közös rendezvényt szerveztünk: Az Egyesület részt vállalt helyi és országos pedagógus továbbképzések, módszertani programok szervezésében. Az Újbudai Pedagógiai Napok tavaszi és őszi programsorozatában évek óta részt vettünk, 2012-ben a tavaszi rendezvényhez kapcsolódtunk. Az Egyesület - mint az Újbudai Tehetségpont egyik alapító szervezete - részt vállalt a kerületi tehetséggondozó programok megvalósításában, az Újbudai Pedagógiai Intézet felkérésére. Az Önkormányzat Újbuda 60+ Program Programközpontjának helyszínét adtuk (bérleményként) és a kapcsolódó műszaki, szervezési feladatokat is elláttuk 2008 szeptemberétől júniusig. Több éves együttműködés folytatása volt 2012-ben is az Újbudai Pedagógiai Napok szervezése. Például: Bajzáth Mária meseterapeuta, Poloznak Meseterápia Központ: A mese, mint univerzális eszköz az óvodában és az iskolában előadása, az Újbudai Pedagógiai Napok keretében (2012. március 2.). Kerületi önkormányzati programok helyszínét szolgáltattuk több esetben, és a kapcsolódó szervezési feladatokat is elláttuk. Az Önkormányzat felkérésére, lakossági fórumok megrendezésében is közreműködtünk. Folyamatosan segítette kerületi civil szervezetek programjait, helyszínnel, műszaki háttérrel. Tanártovábbképző rendezvény. Tehetségnevelés-tehetséggondozás témakör: március hónapban az Újbudai Pedagógiai Intézettel, civil tanári szervezetekkel együttműködésben. 10

11 Föld Napja április 20. A XI. kerületi Önkormányzat és az Újbudai Pedagógiai Intézet kerületi iskolák részére szervezett rendezvényére klubtagjaink kaptak meghívást (előadóként, kiállítóként). 4.) Természet-Tudomány-Ember programok Nemzetközi és országosan kiemelt jelentőségű programjaink 2012-ben: A Nemzetközi Tudományos és Technikai Szövetség Diákalkotók Mozgalmának (MILSET; Franciaország) 17. magyarországi vetélkedője döntőjének megrendezése, a TIT Kossuth Klub Egyesülettel és az Uránia Alapítvánnyal együttműködésben, magyarországi és határon túli magyar középiskolák (Szerbia, Erdély) részvételével (2012. április 21.) első félévében kezdtük el a Természet Tudomány Ember című, integráló rendezvénysorozatunkat. Ennek keretében szerveztük a Pécsi Tudományegyetemmel és az Országos Atomenergia Hivatallal együttműködésben az Atomenergiáról mindenkinek c. ismeretterjesztő konferenciát (2012. május 24.); valamint a győri Széchenyi István Egyetemmel és az Országos Atomenergia Hivatallal a győri ismeretterjesztő konferenciát (2012. november 28.). Célkeresztben az egészség! vetített, képes táplálkozástudományi és ismeretterjesztő előadássorozat a Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Közhasznú Egyesülettel közösen (2012. szeptember 13.). Utak a fenntarthatósághoz Országos környezeti nevelési konferencia a Magyar Környezeti Nevelési Egyesülettel közösen (2012. szeptember ). A fenntarthatóságról fiataloknak VilágVÁLTÁS: A Fenntarthatóság Forrása konferencia (2012. október 27.) A Természet Tudomány Ember rendezvénysorozat keretein belül a Tudomány Világnapján, a Magyar Tudomány Ünnepén, a Szentágothai János UNESCO emlékévben, Öveges József (a TIT Természettudományi Stúdió alapítója ) születésnapján (1895. november 10.) rendezvény (2012. november 10.). További rendezvények e koncepció keretében: A Tündér Ilona magyar történelmi mesemondó verseny döntője (2012. november 24.). Fedezze fel velünk a világot! István Ági ismeretterjesztő, vetített képes úti beszámolói (2012. október-december, havonta egy alkalommal). Tudományok a moziban diák filmklub. Március 8. Fedezze fel velünk a világot! - István Ági ismeretterjesztő, vetített képes úti beszámolói. 11

12 Októbertől decemberig, havonta egy alkalommal Egészség és az egészség fenntartása (a táplálkozás tudománya) vetített, képes ismeretterjesztő előadás. A Műegyetemi Természet és Sporttudományi Közhasznú Egyesülettel és az EVÉSZ Klaszterrel közösen. Október 11. Gábor Áron ágyúi nyomában a Hargitán vetített, képes történelemtudományi előadás. A Műegyetemi Természet és Sporttudományi Közhasznú Egyesülettel közösen. Október 11. A magyarság eredete az informatika tükrében vetített, képes ismeretterjesztő előadás. A Pannon-Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvánnyal közösen. Október 25. A fenntarthatóságról fiataloknak VilágVÁLTÁS: A Fenntarthatóság Forrása konferencia. Október 27. Természet Tudomány Ember egész napos előadássorozat a Tudomány Világnapján. Meghívó tájékoztatásul csatolva. November 10. Saját művelődési otthonunk... A Méltóságkereső üzenetei. II. Beke Pál Konferencia (2012. december kb. 80 fő látogató) október 25. A magyarság eredete az informatika tükrében. Dr. Winkler Gusztáv vetített képes, ismeretterjesztő előadása, a Pannon Palatinus József Nádor Alapítvány és a Vitézi Rend szervezésében (Kb. 20 fő látogató) október 27. VilágVÁLTÁS: A Fenntarthatóság Forrása. A FENNTARTHATÓSÁGRÓL FIATALOKNAK KONFERENCIA. Fővédnök: Prof. Dr. Bagdy Emőke, egyetemi tanár. Médiaszakmai védnök: Tóth Károly, a MÚOSZ elnöke. Előadók: Prof. László Ervin, Prof. Bagdy Emőke, Dr. Sági Mária. A kezdeményezés célja: a társadalmi és ökológiai koherencia elősegítése az emberiség közös értékeinek kiemelésével. (Kb. 170 fő látogató) november 24. Tündér Ilona magyar történelmi mesemondó verseny döntője A verseny résztvevői éves korú gyermekek, határon innen és túl, akik magyar történelmi tárgyú mondát, mesét, elbeszélést adtak elő. A verseny szervezői: Emese Kis Csillag Kulturális Alapítvány és a Tündér Ilona Magyar történelmi meseíró közösség (Kb. 80 fő látogató) december 18. DIMENZIÓ Egészségpénztár Küldött közgyűlése 12

13 5.) Közművelődési harmonizációs programok A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Közművelődési Szakmai Kollégium (KSZK), évi döntésével támogatta azt, hogy a Magyarságszolgálati Alapítvány (MA) Közművelődési Harmonizációs Programokat szervezzen. A december július 15. közötti munka egy jelentős része, Dr. Koncz Gábor közreműködésével is, a TIT Stúdió Egyesület épületében valósult meg, az MA és a TIT SE közötti szerződés keretében. A program teljes beszámolóját a 3.6. mellékletben letétbe helyezzük, különös tekintettel arra, hogy az elemzők az NKA és más intézmények számára részletes és határozott összefoglalót adtak és javaslatokat fogalmaztak meg. A TIT SE évi munkája és a évi szervezése során ezekre is támaszkodtunk. A program koncepcióját azért ismertetjük, mert a TIT SE további komplex munkájának az egyik kiindulása és információs bázisa. A közművelődési intézményrendszer évi változásainak jellemzői: megszűnések, összevonások, támogatások csökkenése, fenntartói átszervezések. A bezárások, átalakulások természetesen szorongással és félelemmel járnak együtt, sok a kibeszéletlen probléma. Intézményi, egyéni, önkormányzati és minisztériumi kezdeményezések párhuzamosan futnak, ezekben is szükséges, ha nem is a közös vagy integrált, de legalább a harmonizált gondolkodás. A Nemzeti Kulturális Alap nem csak jelentős eseményeket támogat, hanem segítségével az elmúlt években komoly elemzések és kutatások készültek, amelyek nem váltak a szükséges mértékben ismertté és közkinccsé. Az NKA által támogatott vidéki és külhoni programok bármily szépek és jelentősek is, helyi és regionális kisugárzásúak, tehát szükséges segíteni a tájoltatást. Fontos, hogy a különböző társadalmi folyamatok a közművelődés intézményei és a szakemberek szervezési tudása nyomán pozitív értelemben összekapcsolódjanak, tehát a szűkebb intézményrendszeren kívüli, de tartalmilag közeli munkájú szervezetekkel, minél hatékonyabb együttműködések alakuljanak ki. A tevékenységek és erőforrások koordinációja mindenekelőtt az elkülönülten folyó munkák harmonizációját követeli meg. Ezért kezdeményeztük a Közművelődési Harmonizációs Programok (a továbbiakban KHP) 13

14 megszervezését, amely a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Szakmai Kollégium támogatásával valósulhatott meg. A harmonizációs program az > 2, tehát a szinergizmus elvére épült. Az eltérő szervezési elvű intézmények tevékenységének közös dimenzióját kívántuk erősíteni. Így egyrészt a nemzetközi kapcsolatokkal bíró tudományos szervezetek, a külhoni magyar szervezetek és a hazai közművelődési intézmények lehetséges kapcsolataira építettünk. Másrészt figyelmünk a közművelődési intézményektől független, átfogó törekvések és az intézményi programok harmonizálására irányult. A harmonizációs koncepció és a programok sokszínűsége, interdiszciplináris és intézményközi jellege túlmutatott a hagyományos közművelődési intézmények megszokott és bejáratott program-szervezési metódusán. Pályázatunk keretében heteronóm és heterogén szervezetek és témák harmonizációjára törekedtünk ben, a KHP előkészítése során, közel 50 rendezvényen és az alprogramoknál megnevezetteken kívül kb 40 szervezeten keresztül tájékozódtunk a gondokról, érlelődött a koncepció és a módszertan. A közművelődési szakemberek körében, az intézményekben, az 1970-es és 1980-as években nemcsak ismert, de heti vitatéma volt az akkori Népművelés, a Kultúra és Közösség, az Élet és Irodalom vagy a Társadalmi Szemle egy-egy tanulmánya. Napjainkban azonban azt tapasztaljuk, hogy még a kitűnő SZÍN folyóiratot sem fizeti elő számos intézmény és bármilyen megdöbbentő is, andragógiai képzési helyszín A hallgatók körében is esetleges volt az ismerete, mindaddig, amíg az NKA támogatások hatását is felhasználva, alaposan szorgalmazni kezdtük a felsőoktatásban az olvasását és a szakdolgozat-készítéshez történő felhasználását. Mindezen szempontok alapján a KHP-t úgy terveztük meg, hogy ne csak az egyes témakörök szűkebb szakértői találkozzon, hanem az érdeklődők szélesebb köre lássa és hallja egymást. Ám nem tömegrendezvények szervezése volt a célunk, hanem valójában egy olyan kommunikációs program, amelynek keretében a témák tágabban közkinccsé válnak. Már itt megjegyezzük, hogy a programok és az írásos anyagok széles körű terjesztése olyan feltűnő 14

15 eredményekkel is járt, hogy hatásunkra igen csak eltérő szakmai álláspontú személyek külön is találkoztak és vitatkoztak. Mindezzel elősegítettük azt, hogy a jó szándékú törekvések kapcsolódjanak a Nemzeti (Emberi) Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztálya által szorgalmazott közművelődési stratégia kidolgozásához és vitájához. A hirdetéseket releváns orgánumokban jelentettük meg, ügyelve arra, hogy országosan kisugárzó, de lokális lapok is szerepet kapjanak. (A III. fejezetben, az alprogram számát feltüntetve, csatoljuk ezek másolatát.) A kommunikáció fontos része volt, hogy szerte az országban, más rendezvényeken is terjesztettük a meghívókat és a KHP egyes rendezvényein mindig már előre jeleztük a következőket. Természetesen az internetet is igénybe vettük: egyrészt hirdettünk a a és a honlapokon. A kommunikációs stratégia eredménye volt az, hogy a már említett szervezeti kapcsolatok közül többen egy-egy meghívót feltettek a honlapjukra. Ügyeltünk arra is, hogy a rendezvényeken más intézmények eseményeit is propagáljuk és ingyen elvihető újságokat, folyóiratokat, könyveket tegyünk ki. Ebben különösen jelentős volt a 4. alprogram, amikor a külhoni magyarok kérésünkre sokféle és jelentős mennyiségű tájékoztató anyaggal érkeztek és ezeket nem csak az adott rendezvényeken, hanem később is és más intézményekben is terjesztettük. Nincs objektív módszerünk a tovagyűrűző hatás mérésére, ám a különböző visszajelzésekből, beszélgetésekből tudjuk, hogy a harmonizációs program kommunikációs része is sikeres volt, számos kölcsönös meghívás történt. A továbbiakban itt csak az alprogramok azonosító adatait adjuk meg. 1.) A Benedek Elek program szakértői vitái 1.1. Időpont: április 18. (szerda) h Helyszín: TIT Stúdió Egyesület (1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.) Program: Nyitó, szervezési egyeztető megbeszélés a Horváth Viola által elkészített Benedek Elek Program megvalósíthatósági tanulmány szakértői vitáiról. Létszám: 8 fő Időpont: május 8. (kedd) h Helyszín: TIT Stúdió Egyesület (1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.) 15

16 Program: Szakértői vita a Horváth Viola által elkészített Benedek Elek Program megvalósíthatósági tanulmányról, továbbá a Beke Márton, Ditzendy Károly Arisztid, Jantyik Zsolt és Munkatársaik által készített, Közös jövőnk vitairat a közösségi művelődés megújításának stratégiájáról c. koncepcióról. Létszám: 60 fő Időpont: március 2. Helyszín: TIT Stúdió Egyesület (1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.) Program: Bajzáth Mária meseterapeuta, Poloznak Meseterápia Központ: A mese, mint univerzális eszköz az óvodában és az iskolában előadása, az Újbudai Pedagógiai Napok keretében. Létszám: 110 fő Időpont: április Megjelent a Napút folyóirat XIV. évfolyam 3. száma: Meseszer Időpont: május 23. (szerda) Helyszín: KKDSZ (Budapest, V., Akadémia u. 11.) Program: A Magyar Művelődési Társaság (MMT) közgyűlése keretében tájékoztató a Benedek Elek Program megvalósíthatósági tanulmányról. Létszám: 15 fő Időpont: június 5. (kedd) 9.00 Helyszín: Civil Rádió Stúdiója Budai Fonó (Budapest, XI., Sztregova u. 3.) Program: Rádiófelvétel stúdióbeszélgetés a KHP Benedek Elek Programról Létszám: a Civil Rádió becslése szerint egy-egy adást kb 30 ezren hallgatnak Időpont: június Helyszín: 1118 Budapest, Orlay u. 2/b Program: A Kiss Áron Magyar Játék Társaság évi rendes közgyűlése keretében tájékoztató a Benedek Elek Programról. Létszám: 50 fő. 2.) A Bolvári-Takács Gábor által készített A Sárospataki Öregdiák Mozgalmak századi kronológiája, intézménytörténeti és közművelődési dimenzió című anyag szakértői vitái 2.1. Időpont: április 24. (kedd) h Helyszín: TIT Stúdió Egyesület (1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.) Program: Szakértői vita a Bolvári-Takács Gábor által készített A sárospataki öregdiák mozgalmak századi kronológiája, intézménytörténeti és közművelődési dimenzió c. anyagról. A beszélgetést megnyitja: Dr. Koncz Gábor egyetemi magántanár, főiskolai tanár. A program során levetítjük Kántor István Lelkiség és szellemiség. A sárospataki Alma Mater című, 20 perces riportfilmjét. Létszám: 45 fő Időpont: május 26. (szombat) Helyszín: Újszászy Kálmán rákospalotai családi házának diófája alatt Program: A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesületének évente szokásos majálisa, amelynek a meghívó szerint is központi témája Bolvári-Takács Gábor tanulmánya volt. Létszám: 95 fő. 16

17 2.3. Időpont: Helyszín: Sárospatak A Sárospataki Református Kollégium Teológiai Akadémiája (a továbbiakban: SRK) keretében folyó református közösségszervező képzés, valamint az SRK változásmenedzseléséhez és a Magyar Comenius Társaság további programjainak tervezéséhez kapcsolódva tájékoztatók a KHP-ról és a koncepció, illetve az eddigi tapasztalatok felhasználása. Mindezek keretében Bolvári-Takács Gábor tanulmányának ajánlása, a kiegészítések kérése és gyűjtése. Megjegyezzük, hogy a tanulmányt szakdolgozatokhoz és helyi pályázatokhoz felhasználják. 3.) Miért támogassa az állam a kultúrát? címmel tanácskozások 3.1. Időpont: február h Helyszín: Párbeszéd Háza (1085 Budapest, Horánszky u. 20.) Program: Közös jövőnk. Vitairat a közösségi művelődés megújításának stratégiájáról c. konferencia keretében Dr. Koncz Gábor előadása a fenti témáról. Létszám: 100 fő Időpont: április 19. (csütörtök) h Helyszín: TIT Stúdió Egyesület (1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.) Program: Tanácskozás Miért támogassa az állam a kultúrát? címmel Vitaindító írások: Dr. Koncz Gábor [2011]: Miért támogassa az állam a kultúrát? In: SZÍN. Közösségi művelődés, 16/ old. Lőrincz Szabolcs [2012]: Válság, egyház, gazdaság, politika. Rövidített változata megjelent: Confessio, 2012/ old. A beszélgetést megnyitja: Dr. Bolvári-Takács Gábor főiskolai tanár. Létszám: 45 fő Időpont: május 17. (csütörtök) h Helyszín: TIT Stúdió Egyesület (1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.) Program: Tanácskozás Miért támogassa az állam a kultúrát? címmel A mostani találkozó bevezető előadói: Tóth Ákos: Az állam kultúrafinanszírozásban betöltött szerepének megváltozása a kultúra demokratizálódásának hatására In: Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., április, o. Venczel Sándor: Pár szál deszka és szenvedély Tanulmányait és másoknak a témához kapcsolódó, számos írását lásd: Ponyi László: Bevezetés a közművelődés és a tőkeelméletek kapcsolatának kutatásához ( old.) Kántor István filmrendező reklám- és portréfilmjeiből illusztrációk. Létszám: 55 fő A tanév során, az Edutus Főiskola Budapesti Tagozatán, a kulturális menedzser szakirányú képzés minden évfolyamán, kötelező, illetve ajánlott irodalom volt az itt tárgyalt és nyomtatásban vagy interneten elérhető anyag. Ugyanez a SRK református közösségszervező képzés esetében. Mindezek hatására mindkét intézményből több hallgató behatóan kezdett foglalkozni a témával és rajtuk kívül is többen csatlakoztak a KHP-hoz. A május 8-9-én, Debrecenben, a Debreceni Egyetemen megrendezett, nagyszabású Közoktatás-Felsőoktatás-Felnőttképzés-Közművelődés Tudományos Konferencia és Szakmai Találkozó Karácsony Sándor és Durkó Mátyás Emlékére, a Debreceni Egyetem 17

18 megalakulásának 100. évfordulója jubileumi rendezvénysorozat keretében, Dr. Koncz Gábor a plenáris ülésen és több szekcióban is tájékoztatást adott a KHP-ról. 4.) Külhoni magyar tudományosság és a hazai közművelődés címmel tanácskozások 4.1. Időpont: május Helyszín: Budapesti Gazdasági Főiskola Központi Épület Program: A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének közgyűlése keretében tájékoztató a KHP-ról és különösen a fenti témán belüli együttműködésről. Létszám: 16 fő Időpont: június h Helyszín: TIT Stúdió Egyesület (1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.) Program: Külhoni magyar tudományosság és a hazai közművelődés c. konferencia : Regisztráció Dr. Koncz Gábor Ph.D.: Közművelődési harmonizáció elgondolások és módszerek Fedor Aliz (Venezuela): Magyarok Dél-Amerikában Dr. Mezei László: Idén 10 éves a Kossuth Koszorúja Alapítvány filmvetítés az 1928-as amerikai Kossuth zarándokútról Mészáros László (USA): M.I.C.E. Program Alapítvány Képzett fiatalokkal a jövőért! : Ebédszünet Pomogáts Béla: A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (Anyanyelvi Konferencia) Dr. Bencze Lajos (Muravidék): A Muravidéki Magyar Tudományos Társaság Dr. Gábrity Molnár Irén (Vajdaság): A Magyarságkutató Tudományos Társaság : Kávészünet Csádi Zoltán (Kanada): A Rákóczi Alapítvány Magyarságismereti Mozgótábora Bába Szilvia: A tengeren túli magyar diaszpóra: az együttműködés programja Széles Tamás Vojtkó Ferenc: Részlet a Debrecen Televízió Krisztus vándorai (USA) című filmből. Létszám: 75 fő Időpont: június h Helyszín: TIT Stúdió Egyesület (1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.) Program: Külhoni magyar tudományosság és a hazai közművelődés c. konferencia : Regisztráció Dr. Koncz Gábor Ph.D.: Tudomány, közművelődés, művészet régiók találkozása Hodossy Gyula (Felvidék): A Katedra Alapítvány és a Vámbéry Polgári Társulás tevékenysége és évi tervei Nick Ferenc: A Falvak Kultúrájáért Alapítvány kárpátaljai programjai Nt. Pálfi József (Partium): A Partiumi Keresztény Egyetem és a Csillagocska Alapítvány : Ebédszünet Porkoláb Lajos: A Megyei Népfőiskolai Egyesület által meghonosított jó gyakorlatok a felnőttképzésben Angyal László: A közművelődési jó gyakorlatok szerepe Méliusz Központ fejlesztő munkájában 18

19 Dr. Tuzson Tibor: A III. Báthory-Brassai Gazdasági, Műszaki és Természettudományi Konferencia programjáról Harmath Ilona és Bősze Ferenc (Ausztrália): Ausztrália magyar világa : Kávészünet Ft. Szabó Sándor (USA): Szórvány a diaszpórában az amerikai magyar reformátusság napjainkban Magyar Kálmán (USA): Az amerikai magyar kultúrpolitika Széles Tamás Vojtkó Ferenc: Részlet a Debrecen Televízió Üzenem az otthoni hegyeknek (USA) című filmből. Létszám: 80 fő. 5.) Comenius és Európa tudományos felolvasóülés. Comenius: a nemzetek tanítója kiállítás 5.1. Időpont: november 18. Helyszín: Sárospatak, Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar Program: Comenius és Európa Tudományos Felolvasó Ülés. Létszám: 90 fő Időpont: június július 15. Helyszín: Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtár Program: Comenius: a nemzetek tanítója kiállítás. Létszám = látogatók: több ezer fő. 6.) Közművelődési kaszinó 6.1. Időpont: május Helyszín: Fészek Művészklub (VII., Budapest, Kertész u. 36.) Program: A Panoráma Világklub eseményén bemutatkozik a Zsákomban a Bábom Nemzetközi Bábjátékos Fesztivál. Létszám: 160 fő Időpont: július és Helyszín: Syma Rendezvényközpont (1146., Budapest, Dózsa György út 1.) Program: A II. Magyar Világtalálkozó nagyszínpadán és az Amerikai Egyesült Államok Kanada Országpavilon pódiumán vendég a békéscsabai Dél-alföldi Regionális Közművelődési Egyesület Kemény Gitárklub csoportja (amelyet korábban az NKA KSZK támogatott). Létszám: 450 fő + 50 fő Időpont: július és Helyszín: Syma Rendezvényközpont (1146., Budapest, Dózsa György út 1.) Program: A II. Magyar Világtalálkozó nagyszínpadán vendég a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Kecskemét Táncegyüttes. Létszám: 500 fő. 7.) Rémek és évek beszélgetés-sorozat 7.1. Több alkalommal kapcsolódtunk olyan rendezvényekhez, amelyek keretében tájékoztatót tartottunk a KHP-ról és különösen annak most tárgyalt alprogramjáról. 19

20 7.2. Időpont: május h Helyszín: System Consulting Zrt. (1126 Budapest, Béla király u. 30/C) Program: A bűnözés, a globalizáció és az innováció kapcsolata kis konferencia. Létszám: 12 fő Időpont: június h Helyszín: TIT Stúdió Egyesület (1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.) Program: Hogyan tovább? Konferencia Dr. Koncz Gábor: Rémek és évek a közművelődési intézmények harmonizációs feladatai a tisztánlátás érdekében Merza Jenő újságíró, a konferencia moderátora: Akkor jó, ha én is megértem Szacsky Mihály: A Pannon Palatinus Társaság közel egy évtizedes tevékenységének bemutatása és hogyan tovább Winkler Gusztáv: A tudományok interdiszciplinaritásának problémája és a lehetséges megoldások Benkő Péter: Művészet és Emberformálás. Létszám: 75 fő Időpont: június h Helyszín: Kossuth Klub (1088 Budapest, Múzeum u. 7.) Program: Világváltás Konferencia. Létszám: 120 fő Időpont: június h Helyszín: TIT Stúdió Egyesület (1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.) Program: Rémek és évek. Világvége? Nem! Szellemi termelés? Igen! beszélgetés : Gyülekezés Dr. Koncz Gábor: Rémek és évek a közművelődési intézmények harmonizációs feladatai a tisztánlátás érdekében (közben szünettel) Kapitány Ágnes Kapitány Gábor: A szellemi termelési mód című könyvüket bemutatják a szerzők Illusztrációk Kántor István filmrendező filmjeiből és amatőr filmek Deli Eszter szervezésében. Létszám: 55 fő Időpont: július h Helyszín: TIT Stúdió Egyesület (1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.) Program: Rémek és évek. Világvége? Nem! Változás? Igen! Magyarország 2025 beszélgetés : Gyülekezés Dr. Koncz Gábor: Rémek és évek a közművelődési intézmények harmonizációs feladatai a tisztánlátás érdekében (közben szünettel) Dr. Nováky Erzsébet: Magyarország 2025 az MTA IX. Osztály Jövőkutatási Bizottságának összefoglaló jelentése és tanulmánykötete Dr. Kiss Endre: A globalizáció kiváltotta félelmek és remények Dr. Kappéter István: Új bűnözési és bűnüldözési módszerek és a laikusok szerepe a biztonság védelmében Monda Eszter: Az IKT fejlődése és az oktatás. Létszám: 60 fő. 20

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI 2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Összegzés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkájáról 2002-2006 Tartalomjegyzék Üdvözlő szavak...7 I. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés testületi munkájának értékelése...8 A

Részletesebben

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat

15 év a tehetségesekért: elmélet és gyakorlat A Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke és a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) által 15 év a tehetségesekért: elmélet

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében A közművelődés és általában a kultúra területén érezhető változások a megyében A megye kulturális életére

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

Hat százalékkal csökken a távhődíj Szokatlan előjelű döntést hozott a képviselő-testület szeptember

Hat százalékkal csökken a távhődíj Szokatlan előjelű döntést hozott a képviselő-testület szeptember XVI. évf. 34. szám 2007. szeptember 20. Terjesztői ára: 75 Ft Képviselő-testület: vita a Volánbusz-tarifákról Hat százalékkal csökken a távhődíj Szokatlan előjelű döntést hozott a képviselő-testület szeptember

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL A Tanács tevékenységének stratégia mentén megvalósult területi programjai 2014-ben A Magyar Nemzeti Tanács stratégiái az elmúlt

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések XVII. évfolyam 3. szám 2011 április Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések Angol üzletemberek jártak

Részletesebben

NOE Levelek 195. A család minden tagja számára. Nagycsalád

NOE Levelek 195. A család minden tagja számára. Nagycsalád NOE Levelek A család minden tagja számára 195. Nagycsalád 2008. január Tartalomjegyzék Közgyûlés 2007. évi Tisztújító közgyûlés.................. 3 Beszámoló a Jelölôbizottság munkájáról.......... 4 Jelöltek

Részletesebben

Életutak elismerése. Magyar arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott Sári Zoltán fényképészmester. szolgáló, kiemelkedõ színvonalú

Életutak elismerése. Magyar arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott Sári Zoltán fényképészmester. szolgáló, kiemelkedõ színvonalú Életutak elismerése A Gyõr és Vidéke Ipartestület rendes évi közgyûlésén Hujber László téti szobafestõ-mesternek, félévszázados kisipari tevékenysége elismeréséül gyémántkõvel ékesített 50 éves jubileumi

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

2009. június 2. Hírlevél. www.innovacio.hu 11. 11. szám. szám. XIX. évfolyam 2009. június 2.

2009. június 2. Hírlevél. www.innovacio.hu 11. 11. szám. szám. XIX. évfolyam 2009. június 2. XIX. évf. 2009. június 2. 11. szám Hírlevél www.innovacio.hu 11. szám XIX. évfolyam 2009. június 2. 32 Választmány Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax Dr. Szabó Gábor Elnök Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged,

Részletesebben

L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása Budapest, 2015. április 28. Dr. Kupper András kancellár Szabó Ágnes pénzügyi

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl Az NJSZT 3 éves programja Az elnökség jóváhagyta a Társaság új három éves programját. A programszöveg

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

Siketvakok Országos Egyesülete

Siketvakok Országos Egyesülete Siketvakok Országos Egyesülete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Kelt: 2009. február 10. 1 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. a) Számviteli beszámoló b) A költségvetési támogatás felhasználása c)

Részletesebben

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1.

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1. Ajánlás Semmilyen törvény nem mûködik, ha az állampolgárok nem szólhatnak bele a szabályozás kialakításába, amennyiben viszont igen, a törvény céljai nemcsak kifejezik az állampolgárok akaratát, hanem

Részletesebben

Polgárőr Magazin. 2013. Június XVIII. évf. 5. szám. Önkéntesek két keréken

Polgárőr Magazin. 2013. Június XVIII. évf. 5. szám. Önkéntesek két keréken Polgárőr XVIII. Magazin 2013. Június XVIII. évf. 5. szám Önkéntesek két keréken 2 Postaláda Esztergomi polgárőrök sikerei Köszönőlevél Erdő Péter bíboros prímástól Az Esztergom Városi Polgárőr Egyesület

Részletesebben

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8.

Kanizsa. XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVI. évfolyam 17. szám 2014. május 8. Kövessen minket okostelefonja segítségével is! Vállalkozások érdekében tájékoztattak, ám díjaztak egy szakmai kiválóságot is Több témában

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015

BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015 BESZÁMOLÓ Központ 2014 Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015 Tartalom BEVEZETÉS... 4 SZAKMAI PROGRAM 2014... 5 AGÓRA FUNKCIÓK... 8 HELYSZÍNEK...10 KÜLSŐ SZERVEZETEK

Részletesebben

A LENGYEL MENEKÜLTEK BEFOGADÁSÁNAK 70. ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZÜNK

A LENGYEL MENEKÜLTEK BEFOGADÁSÁNAK 70. ÉVFORDULÓJÁRA EMLÉKEZÜNK A BALATONBOGLÁRI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A BALATONBOGLÁRI ORGONÁÉRT ALAPÍTVÁNY TISZTELETTEL ÉS SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT 2009. ÁPRILIS 26-ÁN 10 ÓRÁRA, AZ ÚJ ORGONÁNK FELSZENTELÉSÉRE ÉS A 14 ÓRAKOR

Részletesebben

TÉMÁINKBÓL. Fejér Megyei Népművelők Egyesülete. Fókuszban. 2010. január 2. évfolyam

TÉMÁINKBÓL. Fejér Megyei Népművelők Egyesülete. Fókuszban. 2010. január 2. évfolyam Fejér Megyei Népművelők Egyesülete 2010. január 2. évfolyam Fókuszban TÉMÁINKBÓL Szakmai tanulmányút 2009. szeptember 3 5. 1 3. oldal Vidékfejlesztés, közösségek, közösségi terek tanácskozás Kőszárhegyen

Részletesebben

Református Egyház. A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai

Református Egyház. A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai Református Egyház 2014. új folyam IV. (LXVI) 20. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2014. december 30. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6.

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. szám önkormányzat Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban Beköszöntő Tisztelt Olvasók! Kedves Salgótarjániak!

Részletesebben