TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u Honlap: Telefon: 06-1/ , 06-1/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514"

Átírás

1 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u Honlap: Telefon: 06-1/ , 06-1/ évi beszámoló Ez a beszámoló a TIT SE Elnöksége, Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottsága, a szakcsoportok vezetői és a munkatársak számára készült előterjesztésnek a május 14-én tartott kibővített elnökségi ülésen elhangzottak alapján javított változata. Csatolva a 350/2011. (XII.30) kormányrendelet szerinti mérleg, eredmény-kimutatás és közhasznúsági mellékletek. Tartalom 1.) Átfogó jellemzők és célkitűzések 2.) Szervezeti élet, szakosztályi események 2.1. Tagság, taggyűlés, vezetőség, munkatársak 2.2. Szakcsoportok, pártoló tagok 2.3. Támogatók, kapcsolatok 3.) Tárlatok, időszaki kiállítások, hagyományos rendezvények 4.) Természet Tudomány - Ember programok 5.) Közművelődési harmonizációs programok 6.) Egyéb kezdeményezések és rendezvények 7.) Gazdálkodás, épületfenntartás Mérleg, eredmény-kimutatás, közhasznúsági jelentés 1

2 1.) Átfogó jellemzők és célkitűzések. Az 1990-ben létrejött TIT Stúdió Egyesület a TIT Természettudományi Stúdió ( ) jogutódja egyedi kultúraközvetítő tevékenysége és munkája elismert a hazai kulturális és a civil közéletben ben az Egyesület tevékenysége és az épület működtetése megrendült: egyrészt a társadalmi változások hatására, másrészt azért mert egyes bérlők (saját gondjaik miatt) kénytelenek voltak a pénzügyi együttműködést feladni. Az Egyesület Alapszabálya szerint folytatott, évi kiemelten közhasznú tevékenység célja az volt, hogy: - nyitva tartsuk az épületet, - megadjuk a folyamatos működés feltételeit, - bővítsük a tevékenységet, - korosztályi korlátok nélkül szervezzük az országos szintű tudomány-népszerűsítő rendezvényeket, tehetséggondozó programokat, kiállításokat, közösségi színteret adva komplex rendezvényekhez, - csökkentsük a hiányt! A közérdeklődésre számot tartó, aktuális témakörökben megrendezett szakosztályi valamint nemzetközi, országos és kerületi jellegű programokon, az év során, több ezer látogató vett részt. Az Egyesület rendezvényein a tagokon és az egyéni érdeklődőkön kívül kulturális intézmények, szervezetek; köz- és felsőoktatási intézmények; civil szervezetek (népfőiskolák, egyesületek); tudományos intézetek és szervezetek; önkormányzatok; gazdasági szervezetek, az országos és a helyi média képviselői is megjelentek. A május 2-án kelt, a május 29-i taggyűlésen jóváhagyott munkatervet tartalmilag teljesítettük. A taggyűlést követően a stabilizálás átmeneti, nehéz időszakában, a folyamatosan kialakított, két-három évre szóló elgondolások az alábbiak voltak. 1./ Jövőkép - A TIT Stúdió Egyesület /TIT SE/ és az épület használatának, kialakult értékes gyakorlatának /klubok, szakterületek, versenyek, rendezvények, kapcsolatok/, a évi beszámolóban is áttekintett, összefoglalt folytatása. 2

3 - Mindezek kiteljesítése a módosított Alapító Okiratban / AO/ foglalt tevékenységekkel, tehát a művészeti, közművelődési, kommunikációs dimenziókkal, a külhoni magyar kapcsolatokkal /személyekkel és szervezetekkel/, a belső /saját/ és a külső /megrendeléses/ oktatás bővítésével. - Az egyesületi és a vállalkozói munka, az ilyen célú külső kapcsolatok összehangolása, a szinergizmus bevált módszerével. - Intenzív sajtó, tömegkommunikációs és internethálózat kiépítése. - Az épület teljes és komplex kihasználása. 2./ Stratégia - A fővárosi, országos és különösen a kerületi kapcsolatok áttekintése és bővítése. (Önkormányzat /..esetleg közszolgáltatási közművelődési szerződés kötése../, országgyűlési képviselők, szomszédok, intézmények, cégek.) - A tagság és a pártoló tagok stabilizálása és bővítése; közös programok, harmonizált propaganda. - A TIT és más, közvetlenül releváns szervezetekkel határozott kapcsolatok. - Az épületben a lerakatok felszámolása, a nem használt területek rendszerbe állítása, felújítások. - A munkaszervezet és a gazdálkodás korszerűsítése. - A klubok, versenyek és más hagyományos tevékenységek bővítése - Intenzív pályázás, szponzor- és megrendelő szerzés 3./ Módszer 3.1. Humanizálás - Semmilyen terv nem valósítható meg a benne résztvevők cselekvő akarata nélkül, ezért: a munkatársak, a tagság, a pártoló tagok véleményének szisztematikus, szervezett és következetes kérése, feldolgozása. - A korábbi Elnökség és Juhász Nagy Ágnes munkásságának elismerése. A folyamatosság és a kapcsolati tőke őrzése, bővítése érdekében megállapodás, hogy mely témákat viszi tovább. - A régi és új munkatársak munkakörének bővítése. - Az elnökségi tagok felkérése, hogy valamely szakterület, klub személyes gondozását vállalják, a társadalmi kapcsolatok bővítése érdekében is. - Jelentős személyiségek rendszeres megjelenése az épületben Racionalizálás 3

4 - A munkaszervezet átalakítása; a könyvelés, gazdasági adminisztráció, rendezvényszervezés, információs rendszer, nyilvántartás, raktározási rend korszerűsítése. A megtakarításból a tevékenység bővítésének finanszírozása. - Az épület és az udvar kitakarítása, a felesleges raktárak felszámolása, a nem használt helyiségek rendszerbe állítása: =bal oldali lépcsőház megnyitása, ennek előterében internet pont, pénzes fénymásoló, folyóirat remittendák /TIT lapok!/, szórólapok elhelyezése.. =az első emeleten, a vak raktárakból látványos kiállító terek és/vagy könyvtár kialakítása, zsinagóga emlékszoba vagy emlékfal, az Öveges terem kinyitása.. = a tágulási tartály szoba igényes raktárrá vagy vendégszobává szervezése.. = a lakó elhelyezése, vendégszobák kialakítása /külhoni magyar előadók, vidéki jelesek!/ = a büfé megnyitása a ruhatár helyén, ruhatár a büfé helyén, igényes fogadó tér.. =az alagsor hasznosítása - külön bejáratú,tartós pártoló taggal =a földszinti oktató terem parkettázása, pl. tánc-klub kialakítása. = parkoláshoz távnyitós kapu = elemzések, kalkulációk:a garázsok megszüntetése, parkoló bővítése, a tetőtéri szabad terület hasznosítása, a nagy előadókban a székek mobilizálása A költségek csökkentése - A fentiekből következően is, továbbá a közüzemi költségek elemzése, a telefonálás átszervezése 3.4. A bevételek növelése - Pártoló tagok, bérlők bővítése. - Intenzív pályázat figyelés és szponzorok szervezése. - Nagy oktató cégek, pl. egyetemek és oktatási vállalkozások partneri megszerzése. - Saját képzések indítása. - Új típusú, komplex rendezvények, kiállítások. 4./A évi operatív terv - A Közgyűléssel kapcsolatos bírósági ügyintézés, az új civil törvénynek való megfelelés, a szervezet és iratanyag áttekintése. - A korszerűsített munkarend, könyvelés, érdekeltségi rendszer kialakítása. - A belső és külső kapcsolat-szervezés a fentiekben vázoltak szerint. - A pártoló tagok, bérlők stabilizálása és bővítése, egyetemi oktatások megszerzése. 4

5 - A hagyományos tevékenységek megújítása. Például az épületbe költöző Dunatáj Alapítvány 350 filmjének jogdíj nélküli, tematikus vetítése a programokhoz kapcsolódóan. Ásvány kiállítás és lézeres látvány show Tudomány művészet - vallás komplex programok szervezése. - Új közművelődési, művészeti kiállítások, rendezvények; a jeles napokra, kiemelt évekre, nemzetközi programokra épülés. - Évfordulókra, jeles napokra, személyiségekre rászervezés, különleges rendezvények, pl. közgazdász költők és zenészek.. - Internetes tv közvetítések, saját és vállalkozói rendezvények esetén és összehangoltan. - A honlap és az arculat megújítása, linkelési és kölcsönös hirdetési szerződése. 2.) Szervezeti élet, szakosztályi események 2.1. Tagság, taggyűlés, vezetőség A 352 fős tagságunkat (amely a évben kis mértékben változott és bővült) folyamatosan informáltuk az egyesületi életről: honlapon, en, levelekben, a szakosztályi foglalkozásokon is terjesztett szórólapokon, a Székházban hirdető táblákon. Hálásak vagyunk azért, hogy a programokról a kerületi Önkormányzat honlapja valamint a KULTI magazin is rendszeresen tájékoztatást adott. Örülünk, hogy egyre többször napilapokban, magazinokban, rádiókban is szerepeltünk illetve említették programjainkat. Az Egyesületi taggyűlés számos előkészítő megbeszélés után, május 29-én volt. A Taggyűlés elfogadta az előző évi beszámolót, a tárgyévre vonatkozó munka- és költségtervet valamint az Alapszabály módosítást. A változtatásokról a szavazás tételenként történt. Az elfogadott Alapszabályt (egységes szerkezetben) a Bírósághoz benyújtottuk. A Taggyűlése elismerte és megköszönte dr. Bándi Gábor elnök és Juhász Nagy Ágnes igazgató 22 évi áldozatos munkáját, tudomásul vette és elfogadta tisztségükről való lemondásukat. A megválasztott új elnökség. Elnök: Török Imre; tagok: Eszesné Kuhn Gizella, Haragos Pál, Dr. Koncz Gábor, Pálfalvi György, Dr. Radnóti Katalin, Dr. Zárda Sarolta A megválasztott új Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság: Elnök: Antal János, tagok: Dr. Kozári László, Juhász József 5

6 A Taggyűlés tudomásul vette, hogy az elnökség tagjai közül Dr. Koncz Gábort választotta meg az Egyesület igazgatójának. A Fővárosi Törvényszék 13. Pk /1990/12-II. számú hiánypótlásra felhívó végzése alapján, a rendkívüli taggyűlés október 9-én volt, amely elfogadta a hatóság által kért további Alapszabály módosítást, amelyet a Fővárosi Törvényszékhez benyújtottunk és a jóváhagyást megkaptuk. A vezetőség, az elnökség és a klubvezetőségek három alkalommal együttesen üléseztek. Témák: feladatvállalások, aktuális döntések; projekt-előkészítő egyeztetések, stratégiai feladatok. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság három alkalommal tartott ülést. A régi és az új vezetőség harmonikusan együttműködött, Juhász Nagy Ágnes aktívan részt vettek a munkában ben a TIT SE munkatársai voltak: Juhász Nagy Ágnes igazgató; Dr. Koncz Gábor újonnan kinevezett igazgató, társadalmi munkában; Bukta Eszter főmunkatárs, titkárságvezető; Badacsonyi Ildikó programmenedzser, Joó Annamária gazdasági menedzser; (Szabó Józsefné gazdasági vezető; Kürti Józsefné könyvelő; Faragó István gazdasági munkatárs időközben elment.) Harangozó Sándor műszaki vezető; Bese Etelka takarító; Andrácsik Jánosné takarító; Jenei Sándorné takarító; Pesti Józsefné portás. A könyvelést az év közepétől a T/K Dáriusz Kft. végezte; a jogtanácsos Dr. Szabó Attila volt. A hagyományos rendezvények szervezési felelőse Juhász Nagy Ágnes és Bukta Eszter, az új kezdeményezések rendezvényfelelőse Badacsonyi Ildikó és Joó Annamária volt Szakcsoportok, pártoló tagok A TIT Stúdió Egyesület taglétszáma 2012-ben Szakcsoportok, klubok Tagok száma Ásványbarát Szakcsoport 40 Csapody Vera Növénybarát Kör 34 Gombász Szakkör 189 Törpenyúl Klub 18 Klubokon kívüli tagok 71 Mindösszesen 352 6

7 A szakcsoportok, szakkörök foglalkozásai: - Ásványbarát Szakcsoport: előadások, ásványbemutatók, klubnapok 2012-ben minden héten szerdán, óráig; ásványgyűjtő túrák (35 alkalom). - Gombász Szakkör: gombaismereti előadások, gombahatározás, gyakorlati foglalkozások 2012-ben minden héten hétfőn, óráig; tanulmányi kirándulások (21 alkalom) hétvégén szombat ill. vasárnapi napokon. Alapfokú gombaismereti képzés: november november 7. - Csapody Vera Növénybarát Kör: előadások, növénybemutatók 2012-ben minden hónap páratlan csütörtökjén óráig. - Törpenyúl Klub: bemutatók 2012-ben kéthavonta pénteki napokon óráig. Valamennyi szakcsoport számos épületen kívüli, gyakorlati foglalkozást, túrát szervezett. Összességében a jellemző események: klubnapok, előadások, bemutatók, kiállítások, filmvetítések, képzések, szakmai tanácskozások, börzék, túrák, gyakorlati foglalkozások. A szakcsoportok programjait dokumentáltuk, leadták éves jelentésüket, lásd a 3.1. és a 3.2. mellékletek. A szakcsoportokhoz nem tartozó tagok a komplex rendezvényekhez ill. a pártoló tagszervezetek munkájához kapcsolódtak. Korábban az épületben működött egyesületeket, köröket felkerestük és felhívtuk figyelmüket a további együttműködés lehetőségére. Pl. a Budapesti Macskatartók Egyesülete rendszeresen megjelent rendezvényeinken, különösen a gyermekek körében nagy népszerűségnek örvendve a színvonalas magazinukkal. Az Egyesület pártoló tagszervezetei 2012-ben: Bővítettük a pártoló tagok körét. Több közös rendezvényt, kiállítást szerveztünk (ezekről a további áttekintéseknél lesz szó), a Dunatáj Alapítvány filmjeit rendszeresen igénybe vettük a különböző rendezvényeken. Valamennyiüknek ezúton is köszönetet mondunk. A Korszerű Mérnökért Alapítvány Általános Vállalkozási Főiskola Budapesti Macskatartók Országos Egyesülete Dunatáj Alapítvány Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesülete Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 7

8 Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövetség Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Közhasznú Egyesület Pannon-Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvány 2.3. Támogatók, kapcsolatok Az Egyesület kiemelten közhasznú tevékenységének fő támogatói voltak 2012-ben: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. Országos Atomenergia Hivatal MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Bugát-Richter Természettudományi Alapítvány ELTE Természettudományi Kar Valamennyiüknek ezúton is köszönetet mondunk. Szisztematikus kapcsolat-szervezői munkát végeztünk, döntően más szervezetek meghívásával és rendezvényeiken való személyes részvétellel, szórólapok terjesztésével, hozzászólásokkal. Jó kapcsolatot alakítottunk a XI. kerületi Önkormányzattal, számos szervezettel, a KULTI-val. Budapesti és vidéki egyetemi, főiskolai, rendezvényi előadásokhoz kapcsolódva is népszerűsítettük a TIT SE munkáját, újabb érdeklődőket vontunk be. Hangsúlyt helyeztünk a külhoni magyar szervezetre és érdeklődőkre is. Programjainkról en rendszeres tájékoztatást adtunk a belső címtáron keresztül: tagság, pártoló tagok, vezetőség, munkatársak, a munkatársak személyes kapcsolatai. Elkezdtük az e- mailes külső címtár kidolgozását és működtetését. Ennek hatására időnként jeles személyiségek, vidékiek is megjelennek rendezvényeinken továbbá jó visszhangja van annak, hogy egyáltalán tudhatnak munkánkról. 3.) Tárlatok, hagyományos rendezvények Az épületben megtekinthetőek voltak a következő állandó tárlatok. A legnagyobb boldogságom, ha másnak tudást és örömet nyújthatok... - Öveges József ( ) emlékkiállítás, I. emelet. Élet infravörös sugárzásban - Dr. Szacsky Mihály kiállítása, földszint. 8

9 Ásványok és ősmaradványok - A TIT SE Ásványbarát Szakcsoportjának kiállítása, földszint. A TIT Stúdió Egyesület története képekben, I. emelet. Fotók a Sárospataki és a Debreceni Református Kollégiumok természettudományi gyűjteményeiből, I. emelet. A Juhász Nagy Ágnes által korábban színvonalasan megszervezett Öveges bemutató termet - egyetértésével - a raktári készletből kiegészítettük és a rendezvények idején nyitva tartottuk. Nem csak a résztvevők, hanem direkt erre érkező gimnazista és műegyetemista csoportok is látogatták. A 2.2. pontban bemutattuk a szakcsoportok jellemző eseményeit. Rendezvényekhez kapcsolt és önálló, időszaki kiállítások: Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítás (2012. április 21.) Bányavirágok - Az erdélyi Gutin-hegység ásványai. Weszelitsné dr. Lakos Katalin, a TIT SE Ásványbarát Szakcsoport tagjának gyűjteménye Zöldág A Nemzetközi Öko-Design Fesztivál előzetese. Art Flow: Guttman Barbara és Reök Cecília iparművész kiállítása. A Klebelsberg Kultúrkúria szervezésében (2012. október 27.) A civilizáció sebei a természeten. Szabó Csaba organista kiállítása ( október 27 november 2. ) A művészet tudománya Hódmezővásárhely 7000 éves kerámiaművészete. A Vásárhelyi Kerámia Szimpózium és a Hódmezővásárhelyi Nemzetközi kerámia Művésztelep kiállítása (2012. november 10 december 9.). A kiállítást rendezte: Pannonhalmi Zsuzsa Ferenczi Noémi-díjas keramikusművész, a Vásárhelyi Kerámia Szimpózium és Művésztelep alapító vezetője, a Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány elnöke A természet érintése - Harsányi Zsuzsanna grafikusművész plein-air pasztellkép kiállítása. ( november 10 december 2. ) Cseh Gábor szekszárdi festőművész kiállítása. A Pannon Palatinus József Nádor Alapítvány szervezésében (2012. december ) A moldvai csángó magyarság ünnepei. Csoma Gergely szobrász, fotóművész kiállítása (2012. december január 21.) Öko-Design workshop - Eco-Design Team ( október 27.) Természet-Tudomány-Ember könyv-, termékbemutatók és vásár (2012. november 10.) XXV. Ásványkiállítás és vásár. A TIT SE Ásványbarát Szakcsoport tagjainak legszebb ásványai. (2012. december 9.) Adventi Kincseink - Minőségi termékek, játékok, könyvek kiállítása és vására (2012. december 14., 15., 16.) Kárpátalja kincsei Kárpátaljai fatemplomok és emlékhelyek. Dr. Pál Tamás előadása. A Csillagszemű Táncegyüttes műsora. Adventi koncert (8in1 Singers) A csángó népdalok szerelmese vagyok László Ildikó népdalénekes műsora. Csángó énekek, mesék, táncok. Domokos Péter Pál Általános Iskola tanulóinak előadása. 9

10 Az erdélyi középkori templomok freskókincsei karácsonyi jelenetek a falképeken. Gondos Béla előadása. Adventi Csengettyű hangverseny a Szironta Együttes előadásában. Egészséget karácsonyra Dr. Szacsky Mihály előadása. Filmvetítés a Dunatáj Alapítvány filmjeiből. A hagyományos, visszatérő rendezvények: Ez évben is különösen kiemelkedő rendezvény volt az immár XXIX. Bugát Pál Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő. Az elődöntő április 5-én az épületben, a döntő augusztus én Mátrafüreden, Gyöngyösön volt. A képzések terén kiemelkedő jelentőségű volt az, hogy a Gombász Szakkör szakértőinek szervezésében elindul az alapfokú gombaismereti képzés, több mint 100 fő fizető résztvevővel! A XI. kerület Újbuda Önkormányzatával több közös rendezvényt szerveztünk: Az Egyesület részt vállalt helyi és országos pedagógus továbbképzések, módszertani programok szervezésében. Az Újbudai Pedagógiai Napok tavaszi és őszi programsorozatában évek óta részt vettünk, 2012-ben a tavaszi rendezvényhez kapcsolódtunk. Az Egyesület - mint az Újbudai Tehetségpont egyik alapító szervezete - részt vállalt a kerületi tehetséggondozó programok megvalósításában, az Újbudai Pedagógiai Intézet felkérésére. Az Önkormányzat Újbuda 60+ Program Programközpontjának helyszínét adtuk (bérleményként) és a kapcsolódó műszaki, szervezési feladatokat is elláttuk 2008 szeptemberétől júniusig. Több éves együttműködés folytatása volt 2012-ben is az Újbudai Pedagógiai Napok szervezése. Például: Bajzáth Mária meseterapeuta, Poloznak Meseterápia Központ: A mese, mint univerzális eszköz az óvodában és az iskolában előadása, az Újbudai Pedagógiai Napok keretében (2012. március 2.). Kerületi önkormányzati programok helyszínét szolgáltattuk több esetben, és a kapcsolódó szervezési feladatokat is elláttuk. Az Önkormányzat felkérésére, lakossági fórumok megrendezésében is közreműködtünk. Folyamatosan segítette kerületi civil szervezetek programjait, helyszínnel, műszaki háttérrel. Tanártovábbképző rendezvény. Tehetségnevelés-tehetséggondozás témakör: március hónapban az Újbudai Pedagógiai Intézettel, civil tanári szervezetekkel együttműködésben. 10

11 Föld Napja április 20. A XI. kerületi Önkormányzat és az Újbudai Pedagógiai Intézet kerületi iskolák részére szervezett rendezvényére klubtagjaink kaptak meghívást (előadóként, kiállítóként). 4.) Természet-Tudomány-Ember programok Nemzetközi és országosan kiemelt jelentőségű programjaink 2012-ben: A Nemzetközi Tudományos és Technikai Szövetség Diákalkotók Mozgalmának (MILSET; Franciaország) 17. magyarországi vetélkedője döntőjének megrendezése, a TIT Kossuth Klub Egyesülettel és az Uránia Alapítvánnyal együttműködésben, magyarországi és határon túli magyar középiskolák (Szerbia, Erdély) részvételével (2012. április 21.) első félévében kezdtük el a Természet Tudomány Ember című, integráló rendezvénysorozatunkat. Ennek keretében szerveztük a Pécsi Tudományegyetemmel és az Országos Atomenergia Hivatallal együttműködésben az Atomenergiáról mindenkinek c. ismeretterjesztő konferenciát (2012. május 24.); valamint a győri Széchenyi István Egyetemmel és az Országos Atomenergia Hivatallal a győri ismeretterjesztő konferenciát (2012. november 28.). Célkeresztben az egészség! vetített, képes táplálkozástudományi és ismeretterjesztő előadássorozat a Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Közhasznú Egyesülettel közösen (2012. szeptember 13.). Utak a fenntarthatósághoz Országos környezeti nevelési konferencia a Magyar Környezeti Nevelési Egyesülettel közösen (2012. szeptember ). A fenntarthatóságról fiataloknak VilágVÁLTÁS: A Fenntarthatóság Forrása konferencia (2012. október 27.) A Természet Tudomány Ember rendezvénysorozat keretein belül a Tudomány Világnapján, a Magyar Tudomány Ünnepén, a Szentágothai János UNESCO emlékévben, Öveges József (a TIT Természettudományi Stúdió alapítója ) születésnapján (1895. november 10.) rendezvény (2012. november 10.). További rendezvények e koncepció keretében: A Tündér Ilona magyar történelmi mesemondó verseny döntője (2012. november 24.). Fedezze fel velünk a világot! István Ági ismeretterjesztő, vetített képes úti beszámolói (2012. október-december, havonta egy alkalommal). Tudományok a moziban diák filmklub. Március 8. Fedezze fel velünk a világot! - István Ági ismeretterjesztő, vetített képes úti beszámolói. 11

12 Októbertől decemberig, havonta egy alkalommal Egészség és az egészség fenntartása (a táplálkozás tudománya) vetített, képes ismeretterjesztő előadás. A Műegyetemi Természet és Sporttudományi Közhasznú Egyesülettel és az EVÉSZ Klaszterrel közösen. Október 11. Gábor Áron ágyúi nyomában a Hargitán vetített, képes történelemtudományi előadás. A Műegyetemi Természet és Sporttudományi Közhasznú Egyesülettel közösen. Október 11. A magyarság eredete az informatika tükrében vetített, képes ismeretterjesztő előadás. A Pannon-Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvánnyal közösen. Október 25. A fenntarthatóságról fiataloknak VilágVÁLTÁS: A Fenntarthatóság Forrása konferencia. Október 27. Természet Tudomány Ember egész napos előadássorozat a Tudomány Világnapján. Meghívó tájékoztatásul csatolva. November 10. Saját művelődési otthonunk... A Méltóságkereső üzenetei. II. Beke Pál Konferencia (2012. december kb. 80 fő látogató) október 25. A magyarság eredete az informatika tükrében. Dr. Winkler Gusztáv vetített képes, ismeretterjesztő előadása, a Pannon Palatinus József Nádor Alapítvány és a Vitézi Rend szervezésében (Kb. 20 fő látogató) október 27. VilágVÁLTÁS: A Fenntarthatóság Forrása. A FENNTARTHATÓSÁGRÓL FIATALOKNAK KONFERENCIA. Fővédnök: Prof. Dr. Bagdy Emőke, egyetemi tanár. Médiaszakmai védnök: Tóth Károly, a MÚOSZ elnöke. Előadók: Prof. László Ervin, Prof. Bagdy Emőke, Dr. Sági Mária. A kezdeményezés célja: a társadalmi és ökológiai koherencia elősegítése az emberiség közös értékeinek kiemelésével. (Kb. 170 fő látogató) november 24. Tündér Ilona magyar történelmi mesemondó verseny döntője A verseny résztvevői éves korú gyermekek, határon innen és túl, akik magyar történelmi tárgyú mondát, mesét, elbeszélést adtak elő. A verseny szervezői: Emese Kis Csillag Kulturális Alapítvány és a Tündér Ilona Magyar történelmi meseíró közösség (Kb. 80 fő látogató) december 18. DIMENZIÓ Egészségpénztár Küldött közgyűlése 12

13 5.) Közművelődési harmonizációs programok A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Közművelődési Szakmai Kollégium (KSZK), évi döntésével támogatta azt, hogy a Magyarságszolgálati Alapítvány (MA) Közművelődési Harmonizációs Programokat szervezzen. A december július 15. közötti munka egy jelentős része, Dr. Koncz Gábor közreműködésével is, a TIT Stúdió Egyesület épületében valósult meg, az MA és a TIT SE közötti szerződés keretében. A program teljes beszámolóját a 3.6. mellékletben letétbe helyezzük, különös tekintettel arra, hogy az elemzők az NKA és más intézmények számára részletes és határozott összefoglalót adtak és javaslatokat fogalmaztak meg. A TIT SE évi munkája és a évi szervezése során ezekre is támaszkodtunk. A program koncepcióját azért ismertetjük, mert a TIT SE további komplex munkájának az egyik kiindulása és információs bázisa. A közművelődési intézményrendszer évi változásainak jellemzői: megszűnések, összevonások, támogatások csökkenése, fenntartói átszervezések. A bezárások, átalakulások természetesen szorongással és félelemmel járnak együtt, sok a kibeszéletlen probléma. Intézményi, egyéni, önkormányzati és minisztériumi kezdeményezések párhuzamosan futnak, ezekben is szükséges, ha nem is a közös vagy integrált, de legalább a harmonizált gondolkodás. A Nemzeti Kulturális Alap nem csak jelentős eseményeket támogat, hanem segítségével az elmúlt években komoly elemzések és kutatások készültek, amelyek nem váltak a szükséges mértékben ismertté és közkinccsé. Az NKA által támogatott vidéki és külhoni programok bármily szépek és jelentősek is, helyi és regionális kisugárzásúak, tehát szükséges segíteni a tájoltatást. Fontos, hogy a különböző társadalmi folyamatok a közművelődés intézményei és a szakemberek szervezési tudása nyomán pozitív értelemben összekapcsolódjanak, tehát a szűkebb intézményrendszeren kívüli, de tartalmilag közeli munkájú szervezetekkel, minél hatékonyabb együttműködések alakuljanak ki. A tevékenységek és erőforrások koordinációja mindenekelőtt az elkülönülten folyó munkák harmonizációját követeli meg. Ezért kezdeményeztük a Közművelődési Harmonizációs Programok (a továbbiakban KHP) 13

14 megszervezését, amely a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Szakmai Kollégium támogatásával valósulhatott meg. A harmonizációs program az > 2, tehát a szinergizmus elvére épült. Az eltérő szervezési elvű intézmények tevékenységének közös dimenzióját kívántuk erősíteni. Így egyrészt a nemzetközi kapcsolatokkal bíró tudományos szervezetek, a külhoni magyar szervezetek és a hazai közművelődési intézmények lehetséges kapcsolataira építettünk. Másrészt figyelmünk a közművelődési intézményektől független, átfogó törekvések és az intézményi programok harmonizálására irányult. A harmonizációs koncepció és a programok sokszínűsége, interdiszciplináris és intézményközi jellege túlmutatott a hagyományos közművelődési intézmények megszokott és bejáratott program-szervezési metódusán. Pályázatunk keretében heteronóm és heterogén szervezetek és témák harmonizációjára törekedtünk ben, a KHP előkészítése során, közel 50 rendezvényen és az alprogramoknál megnevezetteken kívül kb 40 szervezeten keresztül tájékozódtunk a gondokról, érlelődött a koncepció és a módszertan. A közművelődési szakemberek körében, az intézményekben, az 1970-es és 1980-as években nemcsak ismert, de heti vitatéma volt az akkori Népművelés, a Kultúra és Közösség, az Élet és Irodalom vagy a Társadalmi Szemle egy-egy tanulmánya. Napjainkban azonban azt tapasztaljuk, hogy még a kitűnő SZÍN folyóiratot sem fizeti elő számos intézmény és bármilyen megdöbbentő is, andragógiai képzési helyszín A hallgatók körében is esetleges volt az ismerete, mindaddig, amíg az NKA támogatások hatását is felhasználva, alaposan szorgalmazni kezdtük a felsőoktatásban az olvasását és a szakdolgozat-készítéshez történő felhasználását. Mindezen szempontok alapján a KHP-t úgy terveztük meg, hogy ne csak az egyes témakörök szűkebb szakértői találkozzon, hanem az érdeklődők szélesebb köre lássa és hallja egymást. Ám nem tömegrendezvények szervezése volt a célunk, hanem valójában egy olyan kommunikációs program, amelynek keretében a témák tágabban közkinccsé válnak. Már itt megjegyezzük, hogy a programok és az írásos anyagok széles körű terjesztése olyan feltűnő 14

15 eredményekkel is járt, hogy hatásunkra igen csak eltérő szakmai álláspontú személyek külön is találkoztak és vitatkoztak. Mindezzel elősegítettük azt, hogy a jó szándékú törekvések kapcsolódjanak a Nemzeti (Emberi) Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztálya által szorgalmazott közművelődési stratégia kidolgozásához és vitájához. A hirdetéseket releváns orgánumokban jelentettük meg, ügyelve arra, hogy országosan kisugárzó, de lokális lapok is szerepet kapjanak. (A III. fejezetben, az alprogram számát feltüntetve, csatoljuk ezek másolatát.) A kommunikáció fontos része volt, hogy szerte az országban, más rendezvényeken is terjesztettük a meghívókat és a KHP egyes rendezvényein mindig már előre jeleztük a következőket. Természetesen az internetet is igénybe vettük: egyrészt hirdettünk a a és a honlapokon. A kommunikációs stratégia eredménye volt az, hogy a már említett szervezeti kapcsolatok közül többen egy-egy meghívót feltettek a honlapjukra. Ügyeltünk arra is, hogy a rendezvényeken más intézmények eseményeit is propagáljuk és ingyen elvihető újságokat, folyóiratokat, könyveket tegyünk ki. Ebben különösen jelentős volt a 4. alprogram, amikor a külhoni magyarok kérésünkre sokféle és jelentős mennyiségű tájékoztató anyaggal érkeztek és ezeket nem csak az adott rendezvényeken, hanem később is és más intézményekben is terjesztettük. Nincs objektív módszerünk a tovagyűrűző hatás mérésére, ám a különböző visszajelzésekből, beszélgetésekből tudjuk, hogy a harmonizációs program kommunikációs része is sikeres volt, számos kölcsönös meghívás történt. A továbbiakban itt csak az alprogramok azonosító adatait adjuk meg. 1.) A Benedek Elek program szakértői vitái 1.1. Időpont: április 18. (szerda) h Helyszín: TIT Stúdió Egyesület (1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.) Program: Nyitó, szervezési egyeztető megbeszélés a Horváth Viola által elkészített Benedek Elek Program megvalósíthatósági tanulmány szakértői vitáiról. Létszám: 8 fő Időpont: május 8. (kedd) h Helyszín: TIT Stúdió Egyesület (1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.) 15

16 Program: Szakértői vita a Horváth Viola által elkészített Benedek Elek Program megvalósíthatósági tanulmányról, továbbá a Beke Márton, Ditzendy Károly Arisztid, Jantyik Zsolt és Munkatársaik által készített, Közös jövőnk vitairat a közösségi művelődés megújításának stratégiájáról c. koncepcióról. Létszám: 60 fő Időpont: március 2. Helyszín: TIT Stúdió Egyesület (1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.) Program: Bajzáth Mária meseterapeuta, Poloznak Meseterápia Központ: A mese, mint univerzális eszköz az óvodában és az iskolában előadása, az Újbudai Pedagógiai Napok keretében. Létszám: 110 fő Időpont: április Megjelent a Napút folyóirat XIV. évfolyam 3. száma: Meseszer Időpont: május 23. (szerda) Helyszín: KKDSZ (Budapest, V., Akadémia u. 11.) Program: A Magyar Művelődési Társaság (MMT) közgyűlése keretében tájékoztató a Benedek Elek Program megvalósíthatósági tanulmányról. Létszám: 15 fő Időpont: június 5. (kedd) 9.00 Helyszín: Civil Rádió Stúdiója Budai Fonó (Budapest, XI., Sztregova u. 3.) Program: Rádiófelvétel stúdióbeszélgetés a KHP Benedek Elek Programról Létszám: a Civil Rádió becslése szerint egy-egy adást kb 30 ezren hallgatnak Időpont: június Helyszín: 1118 Budapest, Orlay u. 2/b Program: A Kiss Áron Magyar Játék Társaság évi rendes közgyűlése keretében tájékoztató a Benedek Elek Programról. Létszám: 50 fő. 2.) A Bolvári-Takács Gábor által készített A Sárospataki Öregdiák Mozgalmak századi kronológiája, intézménytörténeti és közművelődési dimenzió című anyag szakértői vitái 2.1. Időpont: április 24. (kedd) h Helyszín: TIT Stúdió Egyesület (1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.) Program: Szakértői vita a Bolvári-Takács Gábor által készített A sárospataki öregdiák mozgalmak századi kronológiája, intézménytörténeti és közművelődési dimenzió c. anyagról. A beszélgetést megnyitja: Dr. Koncz Gábor egyetemi magántanár, főiskolai tanár. A program során levetítjük Kántor István Lelkiség és szellemiség. A sárospataki Alma Mater című, 20 perces riportfilmjét. Létszám: 45 fő Időpont: május 26. (szombat) Helyszín: Újszászy Kálmán rákospalotai családi házának diófája alatt Program: A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesületének évente szokásos majálisa, amelynek a meghívó szerint is központi témája Bolvári-Takács Gábor tanulmánya volt. Létszám: 95 fő. 16

17 2.3. Időpont: Helyszín: Sárospatak A Sárospataki Református Kollégium Teológiai Akadémiája (a továbbiakban: SRK) keretében folyó református közösségszervező képzés, valamint az SRK változásmenedzseléséhez és a Magyar Comenius Társaság további programjainak tervezéséhez kapcsolódva tájékoztatók a KHP-ról és a koncepció, illetve az eddigi tapasztalatok felhasználása. Mindezek keretében Bolvári-Takács Gábor tanulmányának ajánlása, a kiegészítések kérése és gyűjtése. Megjegyezzük, hogy a tanulmányt szakdolgozatokhoz és helyi pályázatokhoz felhasználják. 3.) Miért támogassa az állam a kultúrát? címmel tanácskozások 3.1. Időpont: február h Helyszín: Párbeszéd Háza (1085 Budapest, Horánszky u. 20.) Program: Közös jövőnk. Vitairat a közösségi művelődés megújításának stratégiájáról c. konferencia keretében Dr. Koncz Gábor előadása a fenti témáról. Létszám: 100 fő Időpont: április 19. (csütörtök) h Helyszín: TIT Stúdió Egyesület (1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.) Program: Tanácskozás Miért támogassa az állam a kultúrát? címmel Vitaindító írások: Dr. Koncz Gábor [2011]: Miért támogassa az állam a kultúrát? In: SZÍN. Közösségi művelődés, 16/ old. Lőrincz Szabolcs [2012]: Válság, egyház, gazdaság, politika. Rövidített változata megjelent: Confessio, 2012/ old. A beszélgetést megnyitja: Dr. Bolvári-Takács Gábor főiskolai tanár. Létszám: 45 fő Időpont: május 17. (csütörtök) h Helyszín: TIT Stúdió Egyesület (1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.) Program: Tanácskozás Miért támogassa az állam a kultúrát? címmel A mostani találkozó bevezető előadói: Tóth Ákos: Az állam kultúrafinanszírozásban betöltött szerepének megváltozása a kultúra demokratizálódásának hatására In: Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., április, o. Venczel Sándor: Pár szál deszka és szenvedély Tanulmányait és másoknak a témához kapcsolódó, számos írását lásd: Ponyi László: Bevezetés a közművelődés és a tőkeelméletek kapcsolatának kutatásához ( old.) Kántor István filmrendező reklám- és portréfilmjeiből illusztrációk. Létszám: 55 fő A tanév során, az Edutus Főiskola Budapesti Tagozatán, a kulturális menedzser szakirányú képzés minden évfolyamán, kötelező, illetve ajánlott irodalom volt az itt tárgyalt és nyomtatásban vagy interneten elérhető anyag. Ugyanez a SRK református közösségszervező képzés esetében. Mindezek hatására mindkét intézményből több hallgató behatóan kezdett foglalkozni a témával és rajtuk kívül is többen csatlakoztak a KHP-hoz. A május 8-9-én, Debrecenben, a Debreceni Egyetemen megrendezett, nagyszabású Közoktatás-Felsőoktatás-Felnőttképzés-Közművelődés Tudományos Konferencia és Szakmai Találkozó Karácsony Sándor és Durkó Mátyás Emlékére, a Debreceni Egyetem 17

18 megalakulásának 100. évfordulója jubileumi rendezvénysorozat keretében, Dr. Koncz Gábor a plenáris ülésen és több szekcióban is tájékoztatást adott a KHP-ról. 4.) Külhoni magyar tudományosság és a hazai közművelődés címmel tanácskozások 4.1. Időpont: május Helyszín: Budapesti Gazdasági Főiskola Központi Épület Program: A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének közgyűlése keretében tájékoztató a KHP-ról és különösen a fenti témán belüli együttműködésről. Létszám: 16 fő Időpont: június h Helyszín: TIT Stúdió Egyesület (1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.) Program: Külhoni magyar tudományosság és a hazai közművelődés c. konferencia : Regisztráció Dr. Koncz Gábor Ph.D.: Közművelődési harmonizáció elgondolások és módszerek Fedor Aliz (Venezuela): Magyarok Dél-Amerikában Dr. Mezei László: Idén 10 éves a Kossuth Koszorúja Alapítvány filmvetítés az 1928-as amerikai Kossuth zarándokútról Mészáros László (USA): M.I.C.E. Program Alapítvány Képzett fiatalokkal a jövőért! : Ebédszünet Pomogáts Béla: A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (Anyanyelvi Konferencia) Dr. Bencze Lajos (Muravidék): A Muravidéki Magyar Tudományos Társaság Dr. Gábrity Molnár Irén (Vajdaság): A Magyarságkutató Tudományos Társaság : Kávészünet Csádi Zoltán (Kanada): A Rákóczi Alapítvány Magyarságismereti Mozgótábora Bába Szilvia: A tengeren túli magyar diaszpóra: az együttműködés programja Széles Tamás Vojtkó Ferenc: Részlet a Debrecen Televízió Krisztus vándorai (USA) című filmből. Létszám: 75 fő Időpont: június h Helyszín: TIT Stúdió Egyesület (1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.) Program: Külhoni magyar tudományosság és a hazai közművelődés c. konferencia : Regisztráció Dr. Koncz Gábor Ph.D.: Tudomány, közművelődés, művészet régiók találkozása Hodossy Gyula (Felvidék): A Katedra Alapítvány és a Vámbéry Polgári Társulás tevékenysége és évi tervei Nick Ferenc: A Falvak Kultúrájáért Alapítvány kárpátaljai programjai Nt. Pálfi József (Partium): A Partiumi Keresztény Egyetem és a Csillagocska Alapítvány : Ebédszünet Porkoláb Lajos: A Megyei Népfőiskolai Egyesület által meghonosított jó gyakorlatok a felnőttképzésben Angyal László: A közművelődési jó gyakorlatok szerepe Méliusz Központ fejlesztő munkájában 18

19 Dr. Tuzson Tibor: A III. Báthory-Brassai Gazdasági, Műszaki és Természettudományi Konferencia programjáról Harmath Ilona és Bősze Ferenc (Ausztrália): Ausztrália magyar világa : Kávészünet Ft. Szabó Sándor (USA): Szórvány a diaszpórában az amerikai magyar reformátusság napjainkban Magyar Kálmán (USA): Az amerikai magyar kultúrpolitika Széles Tamás Vojtkó Ferenc: Részlet a Debrecen Televízió Üzenem az otthoni hegyeknek (USA) című filmből. Létszám: 80 fő. 5.) Comenius és Európa tudományos felolvasóülés. Comenius: a nemzetek tanítója kiállítás 5.1. Időpont: november 18. Helyszín: Sárospatak, Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar Program: Comenius és Európa Tudományos Felolvasó Ülés. Létszám: 90 fő Időpont: június július 15. Helyszín: Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtár Program: Comenius: a nemzetek tanítója kiállítás. Létszám = látogatók: több ezer fő. 6.) Közművelődési kaszinó 6.1. Időpont: május Helyszín: Fészek Művészklub (VII., Budapest, Kertész u. 36.) Program: A Panoráma Világklub eseményén bemutatkozik a Zsákomban a Bábom Nemzetközi Bábjátékos Fesztivál. Létszám: 160 fő Időpont: július és Helyszín: Syma Rendezvényközpont (1146., Budapest, Dózsa György út 1.) Program: A II. Magyar Világtalálkozó nagyszínpadán és az Amerikai Egyesült Államok Kanada Országpavilon pódiumán vendég a békéscsabai Dél-alföldi Regionális Közművelődési Egyesület Kemény Gitárklub csoportja (amelyet korábban az NKA KSZK támogatott). Létszám: 450 fő + 50 fő Időpont: július és Helyszín: Syma Rendezvényközpont (1146., Budapest, Dózsa György út 1.) Program: A II. Magyar Világtalálkozó nagyszínpadán vendég a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Kecskemét Táncegyüttes. Létszám: 500 fő. 7.) Rémek és évek beszélgetés-sorozat 7.1. Több alkalommal kapcsolódtunk olyan rendezvényekhez, amelyek keretében tájékoztatót tartottunk a KHP-ról és különösen annak most tárgyalt alprogramjáról. 19

20 7.2. Időpont: május h Helyszín: System Consulting Zrt. (1126 Budapest, Béla király u. 30/C) Program: A bűnözés, a globalizáció és az innováció kapcsolata kis konferencia. Létszám: 12 fő Időpont: június h Helyszín: TIT Stúdió Egyesület (1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.) Program: Hogyan tovább? Konferencia Dr. Koncz Gábor: Rémek és évek a közművelődési intézmények harmonizációs feladatai a tisztánlátás érdekében Merza Jenő újságíró, a konferencia moderátora: Akkor jó, ha én is megértem Szacsky Mihály: A Pannon Palatinus Társaság közel egy évtizedes tevékenységének bemutatása és hogyan tovább Winkler Gusztáv: A tudományok interdiszciplinaritásának problémája és a lehetséges megoldások Benkő Péter: Művészet és Emberformálás. Létszám: 75 fő Időpont: június h Helyszín: Kossuth Klub (1088 Budapest, Múzeum u. 7.) Program: Világváltás Konferencia. Létszám: 120 fő Időpont: június h Helyszín: TIT Stúdió Egyesület (1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.) Program: Rémek és évek. Világvége? Nem! Szellemi termelés? Igen! beszélgetés : Gyülekezés Dr. Koncz Gábor: Rémek és évek a közművelődési intézmények harmonizációs feladatai a tisztánlátás érdekében (közben szünettel) Kapitány Ágnes Kapitány Gábor: A szellemi termelési mód című könyvüket bemutatják a szerzők Illusztrációk Kántor István filmrendező filmjeiből és amatőr filmek Deli Eszter szervezésében. Létszám: 55 fő Időpont: július h Helyszín: TIT Stúdió Egyesület (1113 Budapest, Zsombolyai u. 6.) Program: Rémek és évek. Világvége? Nem! Változás? Igen! Magyarország 2025 beszélgetés : Gyülekezés Dr. Koncz Gábor: Rémek és évek a közművelődési intézmények harmonizációs feladatai a tisztánlátás érdekében (közben szünettel) Dr. Nováky Erzsébet: Magyarország 2025 az MTA IX. Osztály Jövőkutatási Bizottságának összefoglaló jelentése és tanulmánykötete Dr. Kiss Endre: A globalizáció kiváltotta félelmek és remények Dr. Kappéter István: Új bűnözési és bűnüldözési módszerek és a laikusok szerepe a biztonság védelmében Monda Eszter: Az IKT fejlődése és az oktatás. Létszám: 60 fő. 20

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2013. évi munkaterv és költségvetés Ez a munkaterv és költségvetés

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2013. évi beszámoló Alapadatok: Fővárosi Bíróság bejegyzési száma:

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012. A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012. ALAPADATOK Készült az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-,

Részletesebben

Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. február 26. Mezei György elnök 1 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Magyar NetGombász Közhasznú

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 2014. évi beszámoló

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 2014. évi beszámoló TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2014. évi beszámoló Alapadatok: Fővárosi Bíróság bejegyzési szám:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 22209685-2-42 Cégjegyzék szám: 01-09-921458 1068 Budapest Városligeti fasor 38. 2011. Fordulónap: 2011.12.31. Beszámolási időszak: 2011.01.01. 2011.12.31. Budapest, 2012. május 02. P.h. A társaság

Részletesebben

TIT Kossuth Klub Egyesület 1088 Budapest Múzeum u. 7. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

TIT Kossuth Klub Egyesület 1088 Budapest Múzeum u. 7. 2009. évi Közhasznúsági jelentése TIT Kossuth Klub Egyesület 1088 Budapest Múzeum u. 7. 2009. évi Közhasznúsági jelentése A TIT Kossuth Klub Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2009 es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A TIT Kossuth

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 21384095-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-920431 1088 Budapest, Rákóczi út 21. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1-2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: "A TEMPO" Koncertfúvós Zenekar Közhasznú Egyesület 2. Elnök: dr. Baska Ferenc 3. Székhely: 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2010. évről

Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Tartalom: - Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás) - A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás - Célszerinti kifizetések kimutatása - Támogatások kimutatása

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV Kecskemét, 2013. január 28. elnök 1 AZ EGYESÜLET FŐBB ADATAI Név: Rövid név: Székhely: Bírósági határozat száma: Városfejlesztők

Részletesebben

2014. évi közhasznúsági jelentése

2014. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2014. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év Kunszentmiklós, 2007. április 22. Tartalom I. A Puszta Hangja Egyesület alapadatai II. Számviteli beszámoló IV. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról V. A

Részletesebben

N ÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY

N ÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY A KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSBE BÁRKI BETEKINTHET, ILLETŐLEG ABBÓL SAJÁT KÖLTSÉGÉRE MÁSOLATOT KÉSZÍTHET N ÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET (6065 LAKITELEK, FELSŐALPÁR 3.) 2011. évi közhasznú jelentése

Részletesebben

-1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4

-1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 -1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 1012 Budapest, Kosciuszkó T. u. 10. 2010. Beszámolási időszak: 2010. január 01. - 2010. december 31.

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Adószám: 18180987-1-41 Bírósági végzés száma: 61.038/2003 KSH statisztikai számjel: 18180987-9499-569-01 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 21384095-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-920431 Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. 1088 Budapest, Rákóczi út 21. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap: 2009.

Részletesebben

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 18341670-1-03 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. 2011.évi Közhasznúsági jelentés

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. 2011.évi Közhasznúsági jelentés Adószám: 18706361-1-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Bírósági határozat szám: Pk.60375/2004 Társadalmi szerv.nyilv.sz: 4045 Statisztikai szám: 18706361949952913 ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 21384095-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-920431 1088 Budapest, Rákóczi út 21. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak: 2010. január 01. -

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Adószám: 18689156-1-13 Bejegyző szerv: PEST MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1100 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2099. Dobogókő, Fény utca 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Fordulónap: 2003. december

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Teremtőkert Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület 2463 Tordas, Erdőmajor 1/A Hrsz. 59/2 Közhasznúsági jelentése a 2011. évről 1. Számviteli beszámoló A Teremtőkert Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület

Részletesebben

2012. évi beszámoló Kiegészítő melléklet

2012. évi beszámoló Kiegészítő melléklet Adószám: 18615568-1-11 Bejegyző szerv: Komárom-Esztergom megyei Bíróság Regisztrációs szám: 60.069/2005/5. 2067 Szárliget Gyöngyvirág u. 10/A Kiegészítő melléklet Beszámolási időszak: 2012. január 01.

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA

A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA MEGHÍVÓ EREDMÉNYES NEVELÉS A TÁMOP 3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. SZÁZADI KÖZOKTATÁS (FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ) II. SZAKASZ KIEMELT PROJEKT 4. ÉS 5. ALPROJEKTJEINEK KONFERENCIÁJA A konferencia időpontja: 2015.

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2013. november 6-án 16.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012 Profilantrop a Kultúrantropológia Társadalmi Hasznosításáért Egyesület székhely: 1137 Budapest, Szent István krt. 26. 3/25. adószám:18125191141 közhasznúsági fokozat: közhasznú

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2008 ÉV adatok E FT-ban Sorszám helyesbítései

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2008 ÉV adatok E FT-ban Sorszám helyesbítései 1. Számviteli beszámoló 1 8 0 4 3 5 5 4 9 1 9 0 3 3 1 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET Az egyéb szervezet címe:

Részletesebben

MAGYAR COACH EGYESÜLET 2012. ÉVI Közhasznúsági jelentése

MAGYAR COACH EGYESÜLET 2012. ÉVI Közhasznúsági jelentése MAGYAR COACH EGYESÜLET 2012. ÉVI Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.12.06. 1 I.. A SZERVEZET ALAPADATAI A szervezet neve: Magyar Coach Egyesület Adószáma: 18218295-1-42 Székhelye: 1147 Budapest, Benkő

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS 2008. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS 2008. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2008. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2008. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

Helyszín, időpont: A találkozót 2000. november 10.-11.-ig rendezzük meg Szegeden a Dugonics András Piarista Gimnáziumban

Helyszín, időpont: A találkozót 2000. november 10.-11.-ig rendezzük meg Szegeden a Dugonics András Piarista Gimnáziumban "Konferencia a civilszervezetek és az iskolák együttműködési lehetőségeiről " avagy Kiegészítés vagy kompenzáció? címmel A program célja: Az iskolákkal folytatott sikeres együttműködésünk tapasztalatai

Részletesebben

AZ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT 1062 Budapest, Bajza utca 46.

AZ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT 1062 Budapest, Bajza utca 46. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztava AZ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT 1062 Budapest, Bajza utca 46. 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló és Közhasznúsági

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

NÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY

NÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY ( A KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSBE BÁRKI BETEKINTHET, ILLETŐ LEG ABBÓL SAJÁT KÖLTSÉGÉRE MÁSOLATOT KÉSZÍTHET ) A NÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET (6065 LAKITELEK, FELSŐ ALPÁR 3.) 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Magyarországi Camphill Egyesület 2011. évi működéséről A beszámoló tartalma: 1. Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. A

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18117558-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 11451 Országos Egyesület a Mosolyért 1077 Budapest,Jósika u.10. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak: 2010.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Ars Erotica Alapítvány 2. Igazgató: Mester Dóra Djamila 3. Székhely: 1024.Budapest Keleti K.u.33.I/4. 4. Adószám:

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. I. Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény levezetés) II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról III. Kimutatás a kapott támogatásokról IV. Beszámolás a közhasznú tevékenységről

Részletesebben

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2011. évi közhasznúsági jelentése

SZKÉNÉ SZÍNHÁZ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2011. évi közhasznúsági jelentése SZKÉNÉ SZÍNHÁZ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2011. évi közhasznúsági jelentése A Nonprofit Közhasznú Kft. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. meghatározott módon közhasznúsági jelentést

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

Magyar Család-és Nővédelmi Tudományos Társaság Közgyűlése. 2010. november 19. Pécs. Közhasznúsági Beszámoló. 2009. évről

Magyar Család-és Nővédelmi Tudományos Társaság Közgyűlése. 2010. november 19. Pécs. Közhasznúsági Beszámoló. 2009. évről Közgyűlése 2010. november 19. Pécs Közhasznúsági Beszámoló 2009. évről 1 Tartalomjegyzék 1. Éves beszámoló (Főtitkári beszámoló 2009 évi tevékenységről) 2. Közhasznúsági jelentés (Dr. Bártfai György Elnök)

Részletesebben

2015. április 14. Budapest ISZEF Nemzetpolitikai munkacsoport ülése

2015. április 14. Budapest ISZEF Nemzetpolitikai munkacsoport ülése Garbai Ádám elnökségi tag beszámolója Eseménynaptár 2015. március 1. 2015. május 1. Időpont Helyszín Esemény 2015. március 6. Budapest HÖOK Elnökségi ülése 2015. március 6. Budapest HÖOK Választmányi ülése

Részletesebben

1. Számviteli beszámoló: 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása: A beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként megtekinthető. 1.2. Könyvvizsgálat: Az alapítvány nem könyvvizsgálatra kötelezett 1.3.

Részletesebben

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve A Madách Imre Kollégium éves munkaterve a 2014 / 2015. tanévre Készítette: Magyar Zoltán Balassagyarmat 2014. augusztus 1 A tanév helyi rendje: A tanév kezdő napja: 2014. szeptember 1. A tanév záró napja:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése I. Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Egyesület 6726 Szeged, Kállay Albert u. 13. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szeged, 2012. február 10. elnök Az I. Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Természettudományos Muzeológusok Találkozója 2013. pályázathoz azonosító szám 3508/01107

Szakmai beszámoló a Természettudományos Muzeológusok Találkozója 2013. pályázathoz azonosító szám 3508/01107 Szakmai beszámoló a pályázathoz azonosító szám 3508/01107 A találkozó ismertetése 2013. augusztus 26 28-án rendeztük meg a természettudományos muzeológusok 31. találkozóját. A Magyar Természettudományos

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2012. évről

Közhasznúsági jelentés a 2012. évről CÉDRUS Közhasznú Alapítvány Cím: 2083 Solymár, Templom tér 25. Adószám: 18684247-1-13 Banksz: 14700002-00500602-41129019 Banco Popolare Hungary Bank Zrt. Solymár 4.Pk.60.236/1999. közhasznú szervezet Közhasznúsági

Részletesebben

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t.

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t. Zeneszalon Alapítvány 2008. évi szakmai beszámolója 2008-ban folytatódott a Chopin koncertsorozat az MTA-ban. A Zeneszalon Alapítvány közönségszervezésben segített biztosítani a koncertek látogatottságát.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2006.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2006. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2006. Adószám: 18559334-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Pécs, 2010. március 20. A SOPIANAE Ifjúsági Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2009. esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sopianae Ifjúsági Egyesület 2009. évben gazdálkodásáról

Részletesebben

-1- A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

-1- A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. -1-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. 1.2. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 2012

Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 2012 Tárgyalási Szimulációs Társaság Közhasznú Egyesület 1074 Budapest, Dohány utca 1/b, VI/1. Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 2012 Budapest, 2013. május 26. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló SZAKMAI BESZÁMOLÓ PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3508/01095 TÉMA: Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA: 2013. 04.01. 2014. 11.30. MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: MNM Palóc Múzeuma,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2010. évi működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Magyarországi Camphill Egyesület 2010. évi működéséről KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Magyarországi Camphill Egyesület 2010. évi működéséről A beszámoló tartalma: 1. Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. A

Részletesebben

Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület

Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 14. Adószám: 18107274-1-42 Bírósági nyilvántartási szám: Pk. 60.695/2001 Kettős könyvvitelt vezető egyesület egyszerűsített

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2012. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 212. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

2010. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2010.01.01. - 2010.12.31.)

2010. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2010.01.01. - 2010.12.31.) Magyar Mucopolysaccharidózis Társaság (MPS Társaság) 2600 Vác, Jókai u. 5. Adószám: 18250286-1-13 Statisztikai számjel: 18250286-9133-529-01 Jogállása: Közhasznú szervezet Bírósági végzés: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről A Fővárosi Bíróság által 1993-ban 4308. Sorszám alatt nyilvántartásba vett Fénysugár Alapítvány Közhasznúvá

Részletesebben

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Wünsch Kft. 2012.02.18. Virtuális Plébánia Alapítvány 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 38/a 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapítvány neve: Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány Székhelye: 8000. Székesfehérvár,

Részletesebben

A Bugát Pál Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő története

A Bugát Pál Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő története Juhász Nagy Ágnes művelődéskutató, a Bugát Pál Vetélkedő alapítója: A Bugát Pál Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő története A természettudományok tanárának nemcsak természettudományi

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 1105 Budapest Téglavető u. 34. I/5. adószám: 18186751-2-42 2008. évéről Az Egyesület 2009. április 30-án elkészítette 2008. december

Részletesebben

MAGYAR HAJÓZÁSI ORSZÁGOS SZÖVETSÉG

MAGYAR HAJÓZÁSI ORSZÁGOS SZÖVETSÉG MAHOSZ 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. A SZERVEZET ALAPADATAI 1.1. Elnevezése : Magyar Hajózási Országos Szövetétség Rövidített neve: MAHOSZ Képviselője: Horváth Imre 1131. Budapest, Béke u 79. 1.2. Székhelye:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 10 Egri Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.21 20:21:05 Szervezet székhelye: Irányítószám: 3 3 9 8 Település: Nagytálya Közterület neve: Petőfi Sándor Közterület jellege: utca Házszám: 23.

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentés

2011. évi Közhasznúsági jelentés 2011. évi Közhasznúsági jelentés Pécs, 2012. március 4. Dr. Szalai Anikó elnök 1 Tartalom Tartalom...2 1. Számviteli beszámoló...3 2. Kimutatás költségvetési támogatások felhasználásáról...3 3. A vagyon

Részletesebben

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei Tóth Károly hálózati alprogram vezetője Iván Zsuzsanna intézményvezető Porkoláb

Részletesebben

Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7.

Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7. Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. május 27. Szőke Zsolt elnök 1 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Lélek-Hang Egyesület 2013. évben gazdálkodásáról

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 18168815-8511-552-01 MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 1145 Budapest, Amerikai út 53. 2013-12-31 Budapest, 2014. február 28 A vállalkozás képviselője Dr. Deutsch Zsuzsanna MERLEG 'A' változat

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

GULYÁS PÁL DIÁKSPORT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

GULYÁS PÁL DIÁKSPORT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GULYÁS PÁL DIÁKSPORT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Debrecen, 2012. 1 Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 1. A Gulyás Pál Diáksport Egyesület 2011. évben központi költségvetési

Részletesebben

Kamarabalett Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés

Kamarabalett Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés Kamarabalett Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés 2013. április 30. Készítette: Az egyszerűsített éves beszámolót a Shepherd Business Brokers Kft mérlegképes könyvelője állította össze, könyvszakértő azt

Részletesebben

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2013. február

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

Az El Kazovszkij Alapítvány. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése

Az El Kazovszkij Alapítvány. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése Az El Kazovszkij Alapítvány 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. május 29. 1 Az El Kazovszkij Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2013-as évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az El Kazovszkij Alapítvány

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

ASSOCIATION FOR COMMUNITY RADIO STATIONS. Közösségi Rádiózásért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009.

ASSOCIATION FOR COMMUNITY RADIO STATIONS. Közösségi Rádiózásért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. r ASSOCIATION FOR COMMUNITY RADIO STATIONS Közösségi Rádiózásért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Közösségi Rádiózásért Egyesület számviteli

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben