TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) évi beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 2014. évi beszámoló"

Átírás

1 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u Honlap: Telefon: 06-1/ , 06-1/ évi beszámoló Alapadatok: Fővárosi Bíróság bejegyzési szám: 1634/ Fővárosi Bíróság közhasznúsági bejegyzési szám: 13. PK /1990/14 ( ) Székhely: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. Elérhetőségek: , ; Weblap: Helyrajzi szám: 4491/20; Adószám: Bankszámlaszám: ERSTE Bank Hungary Zrt KSH szám: A TIT Stúdió Egyesület Alapszabályát, a jogszabályi változásoknak megfelelően, a október 9-i taggyűlés elfogadta és a Fővárosi Törvényszék november 8-i dátummal, a 13. Pk /1990/14 számú végzésével jóváhagyta. A TIT SE alapdokumentumai, korábbi beszámolói és munkatervei, folyamatos és korábbi programjai, ajánlásai a honlapon megtekinthetőek. Ez a beszámoló a és a évi beszámolók valamint a évi terv szerkezetét követi. A TIT SE Elnöksége, Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottsága, a szakcsoportok vezetői és a munkatársak, a május 8-án, 16 órától tartott elnökségi ülésen megvitatták. A javaslatokkal módosítva terjesztjük a május 22-én, 16 órától tartandó közgyűlés elé. Olvasható a honlapon és a TIT SE fenti című recepcióján. Csatolva a jogszabály szerinti, A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete (PK-142) című dokumentum. Tartalom 1.) Átfogó jellemzők és célkitűzések 2.) Szervezeti élet, szakosztályi események 2.1. Tagság, vezetőség, munkatársak 2.2. Szakcsoportok, pártoló tagok, 1. sz. táblázat 2.3. Támogatók, kapcsolatok

2 3.) Tárlatok, időszaki kiállítások, kiemelkedő rendezvények 3.1. Állandó tárlatok 3.2. Időszaki kiállítások 3.3. Kiemelkedő rendezvények 4.) Természet Tudomány Ember, Harmonizációs programok 5.) Egyéb kezdeményezések és események 6.) Gazdálkodás, épületfenntartás; 2. sz. táblázat Csatolmány: A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete (PK-142). 1.) Átfogó jellemzők és célkitűzések. Az 1990-ben létrejött TIT Stúdió Egyesület a TIT Természettudományi Stúdió ( ) jogutódja 2014-ben is a jogszabályok szerint, közfeladatokat ellátva, közhasznú tevékenységet folytatva végezte munkáját, a évi CLXXV. tv. és a évi CLXXXI. tv. szerint. Az Egyesület szolgáltatásait testületein, tagjain, munkavállalóin, támogatóin, segítőin kívül más személyek is igénybe vették. Tagsága részt vállalt a közhasznú feladatok megvalósításában. Gazdálkodását a 350/2011. (XII.30.) kormányrendelet (a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről) szerint végezte, az elért eredményét az Alapszabályban meghatározott közhasznú munkára fordította. A közhasznú feladatok további törvényi háttere: Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.); évi CXVI. tv. az atomenergiáról; évi CXL. tv a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről; évi CLII. tv. az évi CXL. tv. Módosításáról; évi LXXVII. tv. a felnőttképzésről; évi CCIV. tv. a nemzeti felsőoktatásról; évi CLXXXVII. tv. a szakképzésről; évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről; évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól. Az Egyesület Alapszabálya szerint folytatott, évi közhasznú munka célja továbbra is az volt, hogy - nyitva tartottuk az épületet, megadtuk a folyamatos működés feltételeit; a és a évben elkezdett módon bővítettük a tevékenységet; - korosztályi korlátok nélkül szerveztük az országos szintű, tudomány-népszerűsítő rendezvényeket, tehetséggondozó programokat, kiállításokat; közösségi színteret adva a komplex eseményekhez; - folytattuk a es válság miatt felhalmozódott tartozások rendezését

3 A közérdeklődésre számot tartó, aktuális témakörökben megvalósított szakosztályi és más nyitott programokon, során is több ezer látogató vett részt. Az Egyesület rendezvényein, a tagokon és az egyéni érdeklődőkön kívül, kulturális intézmények; köz- és felsőoktatási intézmények; népfőiskolák, egyesületek; tudományos intézetek és szervezetek; önkormányzatok; gazdasági szervezetek, az országos és a helyi média valamint az egyházak képviselői is megjelentek. A május 15-én kelt és a május 29-i taggyűlésen jóváhagyott munkatervet tartalmilag teljesítettük. A stabilizálás érdekében folyamatosan korszerűsített, korábban kialakított, kéthárom évre szóló elgondolásokat itt most nem ismételjük meg, a honlapon, a évi munkatervben és beszámolóban olvashatóak. A évi operatív terv teljesítése: - Megfeleltünk a jogszabályoknak. - Folytattuk a szervezet korszerűsítését; az iratanyag, fotók, diák, könyvek szisztematikus rendezését. - Új szakemberek felvételével és a közfoglalkoztatási program keretében, átszervezéssel hatékonyabbá tettük a munkarendet. - Bővítettük a belső és külső kapcsolat-szervezést; a pártoló tagok, bérlők, egyetemi oktatások körét. - Folytattuk a hagyományos tevékenységek megújítását és kiegészítését. - Közművelődési harmonizációs programok címmel továbbra is szerveztünk összehangolt közművelődési, művészeti programokat; a jeles napokra, évfordulókra, külső programokra kapcsolódással, különleges rendezvények és kiállítások szervezésével színesítettük a kínálatot. - Határozott együttműködésre, közös programokra törekedtünk a pártoló tagokkal. - Megújítottuk és folyamatosan frissítettük a honlapot. Az egyszerűen kezelhető nyitó oldalt (az épület hasznosítása és finanszírozása érdekében) hirdetéssel kezdtük. Később ezt kiegészítettük kezelési felhívással, hiszen a tapasztalatok alapján erre bizony szükség volt. Rendszeresen közöltük az új, nyitott programokat és a korábbiakat is elérhetővé tettük. Működtettük az ajánlások felhívást: itt a velünk kapcsolatos külső rendezvényeket, tanulmányokat tüntettünk fel; továbbá az együttműködés érdekében mások programjait reklámoztuk. - Nem sikerült megvalósítani az internetes tv közvetítések elkezdését. A földszinten tervezett internetpont, fizetős fénymásoló, információs szolgáltatás kialakítása is csak szándék maradt. 2.) Szervezeti élet, szakosztályi események 2.1. Tagság, vezetőség, munkatársak A évi, 352 fős regisztrált taglétszám 2013-ra csökkent ugyan, ám 2014-ben stabilizálódott. (Lásd az I. sz. táblázatot a 2.2 pontnál.) Tagságunkat folyamatosan informáltuk az egyesületi életről: honlapon, en, levelekben, a szakosztályi foglalkozásokon is terjesztett szórólapokon, a Székházban hirdető táblákon.

4 2014-ben a TIT SE Elnöksége: Török Imre (elnök); Eszesné Kuhn Gizella, Haragos Pál, Dr. Koncz Gábor (igazgató), Pálfalvi György, Dr. Radnóti Katalin, Dr. Zárda Sarolta. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság: Antal János (elnök), Dr. Kozári László, Juhász József. Az elnökségi és a számvizsgáló bizottsági tagok, a szakcsoportok vezetői többször konzultáltak. A régi és az új vezetőség továbbra is harmonikusan együttműködött, Juhász Nagy Ágnes művelődéskutató aktívan részt vett a munkában ben a TIT SE munkatársai: Dr. Koncz Gábor igazgató, társadalmi munkában; Badacsonyi Ildikó programmenedzser (áprilisban, közös megegyezéssel elment); Bese Etelka takarító; Andrácsik Jánosné vasárnapi ügyeletes. Püski Edit főmunkatárs, gazdasági vezető (novemberben közös megegyezéssel elment); munkakörét már szeptembertől Gazsó Edit gazdasági vezető folyamatosan átvette; Kovács Katalin rendezvényi asszisztens, gondnok; Farkas Sándor karbantartó. Október hónaptól munkánkat Titz Márta, Szelle Gábor és Polgár Júlia közfoglalkoztatott-, valamint júliustól Farkas Attila TÁMOP által finanszírozott munkatársak és Bácsfai Linda külső munkatárs segítették. A könyvelést a T/K Dáriusz Kft., Joó Ágnes végezte; a jogtanácsos Dr. Szabó Attila volt. Köszönjük az áldozatkész, körültekintő munkát! Bukta Eszter főmunkatárs, titkárságvezető augusztusban, körültekintő előkészítéssel nyugdíjba ment. Valamennyiünket megrázott, hogy novemberben elhunyt. Tisztelettel őrizzük emlékét Szakcsoportok, pártoló tagok 1. számú táblázat A TIT Stúdió Egyesület taglétszáma 2014-ben Szakcsoportok, klubok Tagok száma 2013 és 2014 terv Tagok száma 2014 tény Ásványbarát Szakcsoport Csapody Vera Növénybarát Kör Gombász Szakkör Törpenyúl Klub Klubokon kívüli tagok Mindösszesen Korábban tervezett és megvalósított programjaikat lásd a honlapon. Ásványbarát Szakcsoport: előadások, ásványbemutatók, túrák, klubnapok: 2014-ben minden héten, szerdán, óráig. Ezek keretében 20 alkalommal neves

5 meghívott előadók és a szakcsoport tagjai tartottak előadást. Az ásványgyűjtő túrák keretében, 2014-ben 20 alkalommal egynapos és 2 alkalommal 4 napos túrát szerveztek; összesen mintegy 52 helyszínt látogattak meg! Kulturális programjaik során ásvány-múzeumokat, kiállításokat, gyűjteményeket, geológiai érdekességeket bemutató helyeket látogattak meg, mintegy 12 alkalommal. Saját könyvtárat is működtettek és munkájukról naplót vezettek. Kiemelkedő jelentőségű rendezvény volt az Ásványkiállítás és Börze, látványos standokkal az egész épületben; mintegy 250 látogatóval. Ezzel jelentősen hozzájárultak az Egyesület finanszírozásához is. Csapody Vera Növénybarát Kör: előadások, növény bemutatatók: 2014-ben minden hónap páratlan csütörtökjén, óráig. Gombász Szakkör: gombaismereti előadások, gombahatározás, gyakorlati foglalkozások; 2014-ben minden héten hétfőn, óráig; tanulmányi kirándulások hétvégén, szombaton, ill. vasárnapi napokon ben 37 alkalommal tartottak klub-foglalkozást, az összes jelenlévő létszám 1983 fő volt, tehát átlagosan 54 fő/szakköri nap, amely létszám fő között ingadozott. 21 tanulmányi kirándulást szerveztek, aktív tagjaik vezetésével. A környezeti változások miatt új helyszínek keresését is elkezdték. Ez a szakkör is évek óta hűséges törzsgárdával működik. Az elmaradó, kimaradó tagokat újonnan jelentkezőkkel pótolják. Gombahatározás ismeretbővítéssel sorozatuk keretében 7 alkalommal, 40 gombafajt ismertettek. Szeptember között, Bakonybélben szervezték meg a XVII. Országos Gombász Találkozót. Október között külső helyszínen kiállítást szervezetek, 300 gombafaj bemutatásával. Az általuk meghirdetett és megszervezett, a tanévi alapfokú gombaismertető tanfolyamra 67 fő jelentkezett. A tanévre 135 fő fizetett be! Ezzel jelentősen hozzájárultak az Egyesület finanszírozásához is. Törpenyúl Klub: 2014-ben nem rendszeresen, pénteki napokon, időnként óráig találkoztak. Tehát: a szakcsoportok a évben is számos épületen belüli és kívüli, gyakorlati foglalkozást szerveztek. További jellemző események voltak: klubnapok, előadások, bemutatók, kiállítások, filmvetítések, képzések, szakmai tanácskozások, börzék, túrák. A szakcsoportok programjaikat dokumentálták. A szakcsoportokhoz nem tartozó tagok a komplex rendezvényekhez, ill. a pártoló tagszervezetek munkájához kapcsolódtak. Az Egyesület pártoló tagszervezetei 2014-ben: - A Korszerű Mérnökért Alapítvány (www.korszerumernok.hu) - Általános Vállalkozási Főiskola (www.avf.hu) - Budapesti Macskatartók Országos Egyesülete - Dunatáj Alapítvány - Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesülete (www.fgsze.hu)

6 - Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége (www.mafosz.hu) - Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (www.mkne.hu) - Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövetség - Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület (www.peme.hu) - Újbuda Baráti Kör Közhasznú Egyesület (www.ujbudacivilek.hu) - Operatív Program Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Több közös rendezvényt, kiállítást szerveztünk, a Dunatáj Alapítvány filmjeit rendszeresen propagáltuk a különböző rendezvényeken. Az együttműködésért ezúton is köszönetet mondunk! 2.3. Támogatók, kapcsolatok Az Egyesület közhasznú tevékenységének fő támogatói 2014-ben, jelentős egyedi események együttműködői, finanszírozói közreműködésével: - Richter Gedeon Nyrt. - Országos Atomenergia Hivatal - MVM Paksi Atomerőmű Zrt. - Bugát-Richter Természettudományi Alapítvány - ELTE Természettudományi Kar - MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. - Sárospataki Református Kollégium, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával - A Tudományos Ismeretterjesztő Társulattól (TIT) 1,2 millió forint támogatást kaptunk működésünkhöz, ez sokat segített. A TIT-nek és a felsorolt támogatóknak ezúton is köszönetet mondunk ben is előre kiküldtük a heti előrejelzéseket: Elnökség, Számvizsgáló Bizottság, munkatársak, könyvelő cég, jogász, pártoló tagok, szakcsoportok vezetői. Folytattuk a plakátok, szórólapok belső és külső terjesztését, dokumentálását. A tartalmi munka szempontjából különösen fontos volt az, hogy a dia-, hang-, video-, DVD-, és cd anyagok, valamint a TIT SE által korábban megjelentetett kiadványok és az iratanyag rendezését továbbra is napirenden tartottuk. Folytattuk a konferencia termek és az oktató helyiségek jeles személyiségekről történt elnevezését. A táblák felszerelése, megfelelő programokhoz kapcsolódva, ünnepélyesen történt. A jelentősebb, saját rendezvények meghívóját un. külső címtárra is kiküldtük. Ennek tapasztalatait elemeztük: a visszajelentkezés és a jelenlét a címtár nagyságához viszonyítva töredékes. Ugyanakkor a reklám értéke számottevő. Különböző rendezvényeken, találkozások során sokan örömmel említették, hogy tudnak a programjainkról. Jelentős az is, több fizető megrendelést illetve közös munkára szóló ajánlatot ez alapján kaptunk. Köszönjük, hogy a

7 programokról a kerületi Önkormányzat honlapja valamint a KULTI magazin is rendszeresen tájékoztatást adott. Szisztematikus kapcsolat-szervezői munkát végeztünk: más szervezetek meghívásával és rendezvényeiken való személyes részvétellel, szórólapok terjesztésével, hozzászólásokkal. Folytattuk az együttműködést a XI. kerületi Önkormányzattal, a Kulti-val, számos kerületi szervezettel. Budapesti és vidéki egyetemi, főiskolai, rendezvényi előadásokhoz kapcsolódva is népszerűsítettük a TIT SE munkáját, újabb érdeklődőket vontunk be. A partner szervezettekkel való együttműködés különösen jelentős volt az alább felsoroltakkal: Edutus Főiskola, Sárospataki Református Kollégium, Zempléni Múzsa-, SZÍN-, Napút-, NézőPont folyóiratok; MTA Jövőkutatási Albizottsága, MTA Andragógiai Albizottsága, Magyar Comenius Társaság, Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége, Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Magyar Művelődési Társaság. Ez utóbbi egyesülettel több közös programot szerveztünk és címtárára más rendezvényeink meghívóit is kiküldte. Tehát az alaptevékenységek, új kezdeményezések és vállalkozói megrendelések szerzésének összehangolt reklámja az alábbiak szerint történt: 1. Heti előrejelzések 2. Honlap 3. Külső címtár 4. Plakátok, szórólapok az épületen belül, a bejáratnál, a Bocskai úti hirdetőn 5. A külső és meglátogatott rendezvényeken 6. A partner szervezetek szórólap terjesztési és internetes segítségével 7. A Jót s jól... (Kazinczy) gyakori idézésével az épületen belüli rendezvényi megnyitók, moderálások, zárszók keretében 3.) Tárlatok, időszaki kiállítások, kiemelkedő rendezvények 3.1. Állandó tárlatok. A legnagyobb boldogságom, ha másnak tudást és örömet nyújthatok... - Öveges József ( ) emlékkiállítás, I. emelet. Élet infravörös sugárzásban - Dr. Szacsky Mihály kiállítása, földszint (év közben elköltözött). Ásványok és ősmaradványok - A TIT SE Ásványbarát Szakcsoportjának kiállítása, földszint. Laki Tamásné, az Ásványbarát Szakcsoport elnökének Bagoly-kiállítása, földszint. A TIT Stúdió Egyesület története képekben, I. emelet. Fotók a Sárospataki és a Debreceni Református Kollégiumok természettudományi gyűjteményeiből, I. emelet. Juhász Nagy Ágnes korábban, színvonalasan megszervezte Öveges bemutató termet. Egyetértésével, a raktári készletből ismét bővítettük; a rendezvények idején nyitva tartottuk és diák csoportoknak célzott látogatásokat szerveztünk.

8 3.2. Időszaki kiállítások. Ezek 2014-ben megvalósult, rendezvényekhez kapcsolt és/vagy önálló megnyitóval bevezetett események voltak. A témák, időpontok itt és a továbbiakban: a honlapon követhetőek, itt csak néhányat említünk, a típusokat illusztrálva. Tájak és Mesterek - Juhász M. Miklós (olajfestmények) és Krasznai János (éremportrék, kisplasztikák) kiállítása (január 07 február 02.) a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan. A magyarság virtuóz követe nyomában Liszt Ferenc emlékeinél Európában a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület kiállítása (január 21 február 03.), a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan. A Himnusz szerzőjének emlékei Magyarországon Erkel-emlékek nyomában: Gyulától a német-városi tanító házától az Operaház babérkoszorújáig a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület kiállítása (január 21 február 03.) Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan. Fedezze fel a világot! Csodálatos Távol-Kelet István Ágnes fotókiállítása. (február 07 március 08.) Tájak Költészet Hit Nyiri István kiállítása. (április 18 május 18.) Észak fényei és a Holokauszt Vándorkiállítás Eugén Jenő Bocsor és Gizi Csuzy (Svédország) kiállítása. (április 28 május 22.) SZÍNHATÁS az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Ludwig Múzeum, a Magyar Tankönyvért Alapítvány, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete és a Műcsarnok támogatásával, az Oktatási Hivatal szervezésében az Országos Középiskolai Rajz és vizuális kultúra Tanulmányi Verseny pályaműveinek kiállítása. (május 10 május 25.) Címerekkel írt történelem Pécsi L. Dániel kiállítása. (május 29 június 17.) Kozma Simon festménykiállítása (június 18 július 06.) Lami Bakos Györgyi kiállítása (augusztus 4-19.) Idő Tér Kép Marosvári György festőművész kiállítása. (szeptember 15 október 11.) Gyermekrajz kiállítás az Állatok Világnapja alkalmából (október 6-31.) Barlai László festőművész kiállítása (szeptember 30- október 14.) Maly Róbert: Az ősi Egyiptom és a világ megalitikus építményei, egy ismeretlen technológia felfedezése (október március 30.) Fény Árnyék Magyar Rajtanárok Országos Egyesületének kiállítása a Festészet Napja alkalmából (október 18 november 02.) Őszi Kerámia Tárlat Pannonhalmi Zsuzsa kiállítása (nov. 03 dec. 5.) Kőhalmi Éva selyemfestmény kiállítása (november ) Keresztes Zsuzsa rongyképész kiállítása (december )

9 Ásványkiállítás és Vásár (december 6-7.) 3.3. Kiemelkedő és hagyományos, visszatérő rendezvények: 2014-ben is kiemelkedő rendezvény volt a Bugát Pál XXXI. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő (2014. április 17. országos elődöntő, Budapest; augusztus országos döntő, Gyöngyös); a Richter Gedeon Nyrt., a Bugát-Richter Természettudományi Alapítvány, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és az ELTE TTK támogatásával. 28 csapat indult, 84 résztvevővel. Kapcsolati hálónkat segítette a kísérő tanárok és szülők jelenléte. Gyöngyösön, a döntőn 13 csapat szerepelt, 39 résztvevővel. A 31 évről összefoglaló tanulmány jelent meg honlapunkon; ezt kiegészítve és a TIT SE-ről szóló lábjegyzetekkel kiegészítve, a 32 évről folyóirat tanulmány megjelenését szorgalmazzuk. Ismét megrendeztük az Atomenergiáról mindenkinek című ismeretterjesztő konferenciát, a Pannon Egyetemmel, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel és az Országos Atomenergia Hivatallal együttműködve (Szeged, május 20. és Budapest, december 3.). Ezeken a konferenciákon közel 500 fő, főleg középiskolás diák vett részt. Az elemzést erről is lásd a honlapon. Mint már említettük, kiemelkedő jelentőségű volt a Gombász Szakkör tagjai szervezésében meghirdetett, tanévi alapfokú gombaismereti képzés, amelyre 67 fő fizető résztvevő jelentkezett. Folyamatosan, igény szerint segítettük a kerületi civil szervezetek programjait; helyszínnel, műszaki háttérrel, döntően az Újbuda Baráti Kör Közhasznú Egyesület, pártoló tagszervezetünk közreműködésével. A Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, pártoló tagunk szervezésében ismét nagyon hasznos és sikeres volt a Ph.D. hallgatók konferenciája. Ezen közel 100 fő jelölt és 40 fő kiemelkedő tudós, minősített szakember vett részt. A plenáris nyitóköszöntő és előadás után a hallgatók, szakterületek szerinti kisebb csoportokban tudósok, minősített szakemberek előtt előadást tartottak és a disszertációs folyamatban beszámító, igazoló elismerést kaptak. Kiemelkedő érdeklődés kísérte Sági Mária és Sági István Információs gyógyítás című könyvének bemutatóját; ennek következtében a témában jelentős program sorozat indult el épületünkben, fizető résztvevőkkel. Fedezze fel velünk a világot! címmel folytattuk István Ági ismeretterjesztő, vetített képes, nagy sikerű úti beszámoló sorozatát, ingyenes részvétellel. Az épületen kívüli rendezvények köréből kiemelkedő az, hogy részt vettünk a Beke Pál munkásságához kapcsolódó és a korábbi években általunk kezdeményezett és szervezett, Méltóságkereső konferencia megszervezésében. Fontos volt az együttműködésünk a Magyar Comenius Társaság által, Sárospatakon, novemberben lebonyolított Comenius és a művészetek konferencián; valamint a Partiumi Keresztyén Egyetem által, Nagyváradon, ugyancsak novemberben

10 megrendezett Kálvin konferencián. Az ezekről megjelent kötetekben is említettük a TIT Stúdió Egyesületet. 4.) Természet Tudomány - Ember, Harmonizációs programok A korábbi beszámolókra hivatkozva, emlékeztetőül jegyezzük fel, hogy a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Közművelődési Szakmai Kollégium (KSZK), évi döntésével támogatta azt, hogy a Magyarságszolgálati Alapítvány (MA) Közművelődési Harmonizációs Programokat szervezzen. A december július 15. közötti munka egy jelentős része, Dr. Koncz Gábor közreműködésével is, a TIT Stúdió Egyesület épületében valósult meg, az MA és a TIT SE közötti szerződés keretében ban elvégeztük a program kiértékelését és egyik folytatásaként megterveztük a következő című nagy rendezvényt: Válság és váltság 100 éve született Dr. Koncz Sándor ( ) konferencia az életút üzeneteiről Tisztelgés a 200. éve született dán filozófus, Soren Kierkegaard ( ) emléke előtt is. Időpont: november , Sárospataki Református Kollégium Imaterme. Köszönjük, hogy a Nemzeti Kulturális Alap a Sárospataki Református Kollégiumon keresztül támogatta ezt a rendezvényt. Ezt a programot azért is kapcsoltuk a TIT SE-hez, mert már akkor is egyre inkább jellemző volt az épület lehetőségei és a munkánk iránti egyházi érdeklődés; továbbá az egyházi, teológiai, hitéleti és természettudományos megközelítések harmonizálására való törekvés. Minderre azért hivatkozunk, mert 2014-ben is megnézhető volt ez a konferencia a honlapon keresztül, amelyet a honlapon is hirdettük és más honlapok is reklámozták ben összefoglaltuk a konferencia és az internetes közvetítés tapasztalatait (lásd és folytattuk a évi beszámoló pontjaiban bemutatott szakértői megbeszéléseket, elemzéseket. A harmonizációs programokat 2014-ben úgy szerveztük meg, hogy összekapcsoltuk a tudományos ismeretterjesztő, a művészeti, a közművelődési és néhány esetben a vallási megközelítéseket, szempontokat. Tehát a határterületek, érintkezések lehetőségeire mutattunk rá. Erkel-emlékhelyek nyomában című rövidfilm vetítése - Ünnepi program a Magyar Kultúra Napján (január 21.) A Tayos-barlang Ecuadorban Móricz János kutatásai alapján (avagy az aranykori tudás iránti sóvárgásunk csapdája) Varga Zoltán előadása (január 31.) Felfedezések a föld alatt című könyv előadással egybekötött bemutatója (március 27.) Információs gyógyítás a Körbler-módszer című könyv előadással egybekötött bemutatója. (május 7.) Ökoesték - előadássorozat a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület szervezésében. (február március)

11 Kapcsolatápolás 2014 Dr. Pálhegyi Ferenc és Brouwer Pálhegyi Krisztina előadássorozata a párkapcsolatok ápolásáról és a szülő-gyerek kapcsolatról. (februártól többször) Értékorientált nevelés és oktatás Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, a Szent István Társulat konferenciája és könyvbemutatója a TIT SE támogatásával (március 17.) Sri Chimnoy Halál és újjászületés előadás (szeptember 19.) Megalitikus építkezések Egyiptomi piramisok Maly Róbert előadása (szeptember 25.) Állatok Világnapja (október 4.) Festészet Napja (október 12.) Anyanyelvi konferencia (november 3.) A Tudomány Világnapja (november 10.) Borbola János előadásai Szent Korona egyiptomi jelképei és óbirodalmi méretei (november 14. és december 5.) Örményest (december 19.) A fentieket, mint típusokat, példákat soroltuk fel. Valamennyi programot lásd a honlap nyitóoldalán keresztül. 5.) Egyéb kezdeményezések és rendezvények Külső megrendeléssel az épületfenntartásához, működéséhez járultak hozzá, többek között: Antal Csaba egyházi előadás (január december, heti rendszerességgel) Apor Vilmos Katolikus Főiskola képzései, vizsgái; tanévenként. Jogszabályi változások miatt levelező képzést sajnos csak pénteken és szombaton szervezhettek. Ezért néhány ilyen napokon jellemző korábbi megrendelőket elvesztettük. Az Apor hétköznapi kieső programjait, nehezen bár, megpróbáltuk pótolni. (egész tanévben, heti több alkalommal) Délbudai Keresztyén Egyház előadásai (január december, heti rendszerességgel) István Ágnes Fedezze fel a világot programsorozat (filmvetítések Vietnám, Mexikó, Peru-Bolívia-Brazília, Húsvét-sziget Patagónia-Tűzföld, Guatemala) Minerva Oktatásszervező Kft. képzései (havi rendszerességgel) Óvodás angol tanfolyam (január-június heti rendszerességgel) Asztrozófia tanfolyam (január június havonta) Budapesti Méhész Egyesület (január április, havonta) Vásárok (havonta) Hetednapi Adventista Egyház Bibliai Szabadegyetem (heti rendszerességgel) Bruno Gröning Baráti Kör (havonta)

12 Dr. Koncz István Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület tudományos rendezvényei (évi több alkalommal) Magyar Felvonó Szövetség (januártól többször) Magyar Népfőiskolai Társaság (január 17.) Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége közgyűlés (januártól többször) Társasházi közgyűlések (évi több alkalommal) Horizone Kft. agykontroll tanfolyamok (februártól többször) Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny tantárgyi döntők (2014. márciusáprilis) Magyar Orvosi Kamara közgyűlés (márc. 22.) Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (több rendezvénye) Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete képzések (évi több alkalommal) Sprint Kiadó Kft. (többször) Ős-Kép Kft. által szervezett, jelentős érdeklődői kört vonzó előadások (januártól többször) Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövetség rendezvényei többször A következő szervezetek, cégek rendezvényei az év folyamán több alkalommal: Vitarex Kft., Kócsag Bvt., Magyar Mérnöki Kamara, HÉROSZ, Dimenzió Egészségpénztár, MTA Andragógiai Bizottság, Nemzeti Akkreditáló Testület, MÓD- SZER-TÁR, Pest Megyei Vadászkamara, Exams Centrum Kft., Best-Work Kft., Sztratégosz Intézet Kft., Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesülete, Siesta Üdülőszövetkezet, Sry-Chinmoy - Lélekemelő Fesztivál, OVI Kft., Szakja Tassi Csöling előadások, Biodent Kft. tanfolyamok, P-Team Kft. vásár A fentieket, mint típusokat, példákat soroltuk fel. Valamennyi programot tartalmazták a heti előrejelzések és a dokumentációhoz azokat lementettük és papír alapon is tároljuk. Az év folyamán több népfőiskolai, népművelői megbeszélés; kutatási eszmecsere is volt épületünkben. A TIT SE elfekvő készletéből, valamint átvett és gyűjtött folyóirat- és könyv rakományokból továbbra is rendszeresen tettünk ki ingyen elvihető példányokat. Szisztematikusan folytattuk azt, hogy más szervezetek szórólapjait épületünkben begyűjthetik az érdeklődők.

13 6.) Gazdálkodás, épületfenntartás A gazdálkodás főbb jellemzőit az 2. számú táblázat és a jogszabály szerinti csatolt melléklet mutatja. 2. számú táblázat A TIT SE KÖLTSÉGVETÉSE, Összehasonlító adatok, ezer Ft Megnevezés/év Bevételek tény tény tény tény terv tény 1. Rendezvények, árbevételek 2. Tagdíj, pártoló tagdíj 3. Önkormányzat TIT Központ, SZJA Pályázatok Egyéb (visszatérítés, kerekítés, bank, eladások) 7 7. Összesen Költségek 8. Anyagjellegű Vezetői Személyi Egyéb Értékcsökkenés Összesen Eredmény

14 A 2011-től húzódó tartozásokat pénzügyileg részben rendeztük. Miközben a korábban számlázott követeléseket és az elment munkatársak javadalmazását, költségvetési kötelezettségeit kifizettük, az áthidaló megoldások változatlanul súlyos gondot jelentettek. A FŐTÁV-val kötött részletfizetési megállapodást és a telefon-beszerzési törlesztést teljesítettük ben is többen megelőlegezték a munkát. Az elemzést először a csatolt, 2. számú, összehasonlító táblázat alapján mutatom be. 1. sor: A rendezvények, árbevételek 2011-hez és 2012-höz viszonyítva is jelentősen nőttek, ám a évi tervet és a évi szintet sem tudtuk elérni. Tehetősebb, nagyobb megrendelőket a sok szervezéssel sem sikerült szerezni. Rendezvényi helyszíni túlkínálat van és hozzánk az ingyenesen igénylők vagy a szegényebbek jöttek 2. sor: A tagdíj és pártoló tagdíj bevételek hez viszonyítva csökkentek, től növekedtek, 2014-ben a tervet is elértük. Több pártoló tag elment, a tagdíj-fizetés romlott; ugyanakkor új pártoló tagokkal némileg javítani tudtuk a helyzetet. 3. sor: Az önkormányzattal jó a kapcsolatunk, ám sajnos fizető megrendelőként, támogatóként még a évi szinthez sem tudtunk visszatérni. 4. sor: Köszönettel kaptunk Ft SZJA 1%-os felajánlását. A TIT központtól származó támogatás is jelentősebb volt, 2014-ben 1,2 millió forint! Köszönjük! 5. sor: A pályázati együttműködések keretében érkezett összegek vannak ebben a sorban, amelyek hátteréről a 3.3. pontban volt szó. 6. sor: Többszöri próbálkozással sem tudtuk eladni a felesleges vagyontárgyakat. Az összeg jelentős része, forint a szennyvíz csatorna tisztítás miatti biztosítási visszatérítés. 7. sor: Az összes bevétel a válság-helyzet óta növekedett, megfelelt a 2013-ban elért szintnek, ám a fentiek miatt nem érte el a tervezettet. 8. sor: Az anyagjellegű költségek egyrészt a fokozott odafigyelés eredményeként csökkentek (pl.: a villanyok oltogatása; a takarító és tisztítószerek, karbantartási anyagok beszerzésének, felhasználásának korlátozása; a postaköltségek csökkentése stb.). Másrészt viszont ezek a költségek növekedtek: a tevékenységek, a forgalom bővülése, ill. a fizetett kutatási, konferencia megrendezések miatt. 9. sor: Vezetői javadalmazást 2014-ban sem fizettünk. 10. sor: A személyi kiadások (bér + megbízási díjak + költségvetési befizetések) azért csökkentek jelentősen, mert 2013-ban a közös megegyezéssel elment munkatársaknak a felhalmozódott túlórákat számfejtettük és kifizettük, amelyek a korábbi írásos megállapodások szerint irreálisan magasak voltak. Továbbá: 2014-ben 3 fő közfoglalkoztatott és 1 fő támogatott munkatárs segítette, a negyedik negyedévben, a munkánkat. A munkatársi cserékkel összefüggésben rövid ideig párhuzamos finanszírozás is történt; valamint a tandíjakkal fedezett gombatanfolyam és egyes más rendezvények megbízási díjai (pl. vasárnapi nyitvatartási szolgálat) is itt szerepelnek.

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2013. évi beszámoló Alapadatok: Fővárosi Bíróság bejegyzési száma:

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2013. évi munkaterv és költségvetés Ez a munkaterv és költségvetés

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2012. évi beszámoló Ez a beszámoló a TIT SE Elnöksége, Ellenőrző

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012. A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012. ALAPADATOK Készült az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-,

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT 2011. é v i k ö z h a s z n ú s á g i b e s z á m o l ó 1 I. 1. FORMAI MEGFELELŐSÉG 3 Az egyesület neve: TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető HÍRLEVÉL /43. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2008. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2008. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET XXXV. KÜLDÖTTGYŰLÉS A VEZETŐSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL BUDAPEST, 2012. ÁPRILIS HÓ A vezetőség beszámolója Az Egyesület vezetősége a 2011. évben tovább

Részletesebben

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat HÍRLEVÉL /42. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2007. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2007. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ikt.sz.: 520-2/2007. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Tárgy: A Pécs/Sopianae

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA 2011. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

HAGYOMÁNYOK HÁZA 2011. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ HAGYOMÁNYOK HÁZA 2011. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása) 1.) Az intézmény feladatkörének, 2011. évi tevékenységének rövid ismertetése A Hagyományok Háza

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2013 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. január

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT BESZÁMOLÓ 2013.

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT BESZÁMOLÓ 2013. KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KŐBÁNYAI KULTURÁLIS KÖZPONT BESZÁMOLÓ 2013. 37 Bevezető: A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központot (továbbiakban Kőbányai Kulturális Központ.) Kőbányai Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében HÍRMONDÓ Népfôiskolai A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. MÁRCIUS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében A megyei közgyûlés

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

HAGYOMÁNYOK HÁZA 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ HAGYOMÁNYOK HÁZA 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Az intézmény neve, törzskönyvi (PIR) azonosító száma, honlapjának címe Intézmény neve: Hagyományok Háza Törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 309480 Honlapjának

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013.

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. INTÉZMÉNY NEVE: FERENCZY MÚZEUM VEZETŐJE: DR. HABIL. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON I. Szervezeti kérdések 1) (2013. évi tervezett szervezeti átalakítások,

Részletesebben

2014. évi Számviteli és Közhasznúsági Beszámoló

2014. évi Számviteli és Közhasznúsági Beszámoló 1 9 6 6 8 6 9 3 9 4 9 9 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG az egyéb szervezetmegnevezése 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós u. 29-33. az egyéb szervezet

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

A TARTA LOM B ÓL OLVASÓI ROVAT

A TARTA LOM B ÓL OLVASÓI ROVAT CIVIL HÁZ 2005. VII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa A TARTA LOM B ÓL OLVASÓI ROVAT Manufaktúra Önsegélyezõ Egyesület Manufaktúra Önsegélyezõ Egyesület Célja a

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. Tartalomjegyzék Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról Baranya Megyei Mérnöki Kamara... 2 Békés

Részletesebben

MFTTT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013.

MFTTT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. MFTTT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. Mellékletek: 1. sz. melléklet: Mérleg és eredmény-kimutatás 2. sz. melléklet: Főtitkári beszámoló 1 MFTTT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. A Magyar Földmérési, Térképészeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. május 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. május 21-én tartandó ülésére MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. Gödöllő, Szabadság út 6. Tel: 06-28-514-130, Fax: 06-28-514-100 Adószám: 21182219-2-13 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. május 21-én

Részletesebben

Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2012. évi szakmai beszámolójáról

Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2012. évi szakmai beszámolójáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere c:1, c,,j), ----~-~- - számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben