TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) évi beszámoló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 2014. évi beszámoló"

Átírás

1 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u Honlap: Telefon: 06-1/ , 06-1/ évi beszámoló Alapadatok: Fővárosi Bíróság bejegyzési szám: 1634/ Fővárosi Bíróság közhasznúsági bejegyzési szám: 13. PK /1990/14 ( ) Székhely: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. Elérhetőségek: , ; Weblap: Helyrajzi szám: 4491/20; Adószám: Bankszámlaszám: ERSTE Bank Hungary Zrt KSH szám: A TIT Stúdió Egyesület Alapszabályát, a jogszabályi változásoknak megfelelően, a október 9-i taggyűlés elfogadta és a Fővárosi Törvényszék november 8-i dátummal, a 13. Pk /1990/14 számú végzésével jóváhagyta. A TIT SE alapdokumentumai, korábbi beszámolói és munkatervei, folyamatos és korábbi programjai, ajánlásai a honlapon megtekinthetőek. Ez a beszámoló a és a évi beszámolók valamint a évi terv szerkezetét követi. A TIT SE Elnöksége, Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottsága, a szakcsoportok vezetői és a munkatársak, a május 8-án, 16 órától tartott elnökségi ülésen megvitatták. A javaslatokkal módosítva terjesztjük a május 22-én, 16 órától tartandó közgyűlés elé. Olvasható a honlapon és a TIT SE fenti című recepcióján. Csatolva a jogszabály szerinti, A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete (PK-142) című dokumentum. Tartalom 1.) Átfogó jellemzők és célkitűzések 2.) Szervezeti élet, szakosztályi események 2.1. Tagság, vezetőség, munkatársak 2.2. Szakcsoportok, pártoló tagok, 1. sz. táblázat 2.3. Támogatók, kapcsolatok

2 3.) Tárlatok, időszaki kiállítások, kiemelkedő rendezvények 3.1. Állandó tárlatok 3.2. Időszaki kiállítások 3.3. Kiemelkedő rendezvények 4.) Természet Tudomány Ember, Harmonizációs programok 5.) Egyéb kezdeményezések és események 6.) Gazdálkodás, épületfenntartás; 2. sz. táblázat Csatolmány: A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete (PK-142). 1.) Átfogó jellemzők és célkitűzések. Az 1990-ben létrejött TIT Stúdió Egyesület a TIT Természettudományi Stúdió ( ) jogutódja 2014-ben is a jogszabályok szerint, közfeladatokat ellátva, közhasznú tevékenységet folytatva végezte munkáját, a évi CLXXV. tv. és a évi CLXXXI. tv. szerint. Az Egyesület szolgáltatásait testületein, tagjain, munkavállalóin, támogatóin, segítőin kívül más személyek is igénybe vették. Tagsága részt vállalt a közhasznú feladatok megvalósításában. Gazdálkodását a 350/2011. (XII.30.) kormányrendelet (a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről) szerint végezte, az elért eredményét az Alapszabályban meghatározott közhasznú munkára fordította. A közhasznú feladatok további törvényi háttere: Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.); évi CXVI. tv. az atomenergiáról; évi CXL. tv a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről; évi CLII. tv. az évi CXL. tv. Módosításáról; évi LXXVII. tv. a felnőttképzésről; évi CCIV. tv. a nemzeti felsőoktatásról; évi CLXXXVII. tv. a szakképzésről; évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről; évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól. Az Egyesület Alapszabálya szerint folytatott, évi közhasznú munka célja továbbra is az volt, hogy - nyitva tartottuk az épületet, megadtuk a folyamatos működés feltételeit; a és a évben elkezdett módon bővítettük a tevékenységet; - korosztályi korlátok nélkül szerveztük az országos szintű, tudomány-népszerűsítő rendezvényeket, tehetséggondozó programokat, kiállításokat; közösségi színteret adva a komplex eseményekhez; - folytattuk a es válság miatt felhalmozódott tartozások rendezését

3 A közérdeklődésre számot tartó, aktuális témakörökben megvalósított szakosztályi és más nyitott programokon, során is több ezer látogató vett részt. Az Egyesület rendezvényein, a tagokon és az egyéni érdeklődőkön kívül, kulturális intézmények; köz- és felsőoktatási intézmények; népfőiskolák, egyesületek; tudományos intézetek és szervezetek; önkormányzatok; gazdasági szervezetek, az országos és a helyi média valamint az egyházak képviselői is megjelentek. A május 15-én kelt és a május 29-i taggyűlésen jóváhagyott munkatervet tartalmilag teljesítettük. A stabilizálás érdekében folyamatosan korszerűsített, korábban kialakított, kéthárom évre szóló elgondolásokat itt most nem ismételjük meg, a honlapon, a évi munkatervben és beszámolóban olvashatóak. A évi operatív terv teljesítése: - Megfeleltünk a jogszabályoknak. - Folytattuk a szervezet korszerűsítését; az iratanyag, fotók, diák, könyvek szisztematikus rendezését. - Új szakemberek felvételével és a közfoglalkoztatási program keretében, átszervezéssel hatékonyabbá tettük a munkarendet. - Bővítettük a belső és külső kapcsolat-szervezést; a pártoló tagok, bérlők, egyetemi oktatások körét. - Folytattuk a hagyományos tevékenységek megújítását és kiegészítését. - Közművelődési harmonizációs programok címmel továbbra is szerveztünk összehangolt közművelődési, művészeti programokat; a jeles napokra, évfordulókra, külső programokra kapcsolódással, különleges rendezvények és kiállítások szervezésével színesítettük a kínálatot. - Határozott együttműködésre, közös programokra törekedtünk a pártoló tagokkal. - Megújítottuk és folyamatosan frissítettük a honlapot. Az egyszerűen kezelhető nyitó oldalt (az épület hasznosítása és finanszírozása érdekében) hirdetéssel kezdtük. Később ezt kiegészítettük kezelési felhívással, hiszen a tapasztalatok alapján erre bizony szükség volt. Rendszeresen közöltük az új, nyitott programokat és a korábbiakat is elérhetővé tettük. Működtettük az ajánlások felhívást: itt a velünk kapcsolatos külső rendezvényeket, tanulmányokat tüntettünk fel; továbbá az együttműködés érdekében mások programjait reklámoztuk. - Nem sikerült megvalósítani az internetes tv közvetítések elkezdését. A földszinten tervezett internetpont, fizetős fénymásoló, információs szolgáltatás kialakítása is csak szándék maradt. 2.) Szervezeti élet, szakosztályi események 2.1. Tagság, vezetőség, munkatársak A évi, 352 fős regisztrált taglétszám 2013-ra csökkent ugyan, ám 2014-ben stabilizálódott. (Lásd az I. sz. táblázatot a 2.2 pontnál.) Tagságunkat folyamatosan informáltuk az egyesületi életről: honlapon, en, levelekben, a szakosztályi foglalkozásokon is terjesztett szórólapokon, a Székházban hirdető táblákon.

4 2014-ben a TIT SE Elnöksége: Török Imre (elnök); Eszesné Kuhn Gizella, Haragos Pál, Dr. Koncz Gábor (igazgató), Pálfalvi György, Dr. Radnóti Katalin, Dr. Zárda Sarolta. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság: Antal János (elnök), Dr. Kozári László, Juhász József. Az elnökségi és a számvizsgáló bizottsági tagok, a szakcsoportok vezetői többször konzultáltak. A régi és az új vezetőség továbbra is harmonikusan együttműködött, Juhász Nagy Ágnes művelődéskutató aktívan részt vett a munkában ben a TIT SE munkatársai: Dr. Koncz Gábor igazgató, társadalmi munkában; Badacsonyi Ildikó programmenedzser (áprilisban, közös megegyezéssel elment); Bese Etelka takarító; Andrácsik Jánosné vasárnapi ügyeletes. Püski Edit főmunkatárs, gazdasági vezető (novemberben közös megegyezéssel elment); munkakörét már szeptembertől Gazsó Edit gazdasági vezető folyamatosan átvette; Kovács Katalin rendezvényi asszisztens, gondnok; Farkas Sándor karbantartó. Október hónaptól munkánkat Titz Márta, Szelle Gábor és Polgár Júlia közfoglalkoztatott-, valamint júliustól Farkas Attila TÁMOP által finanszírozott munkatársak és Bácsfai Linda külső munkatárs segítették. A könyvelést a T/K Dáriusz Kft., Joó Ágnes végezte; a jogtanácsos Dr. Szabó Attila volt. Köszönjük az áldozatkész, körültekintő munkát! Bukta Eszter főmunkatárs, titkárságvezető augusztusban, körültekintő előkészítéssel nyugdíjba ment. Valamennyiünket megrázott, hogy novemberben elhunyt. Tisztelettel őrizzük emlékét Szakcsoportok, pártoló tagok 1. számú táblázat A TIT Stúdió Egyesület taglétszáma 2014-ben Szakcsoportok, klubok Tagok száma 2013 és 2014 terv Tagok száma 2014 tény Ásványbarát Szakcsoport Csapody Vera Növénybarát Kör Gombász Szakkör Törpenyúl Klub Klubokon kívüli tagok Mindösszesen Korábban tervezett és megvalósított programjaikat lásd a honlapon. Ásványbarát Szakcsoport: előadások, ásványbemutatók, túrák, klubnapok: 2014-ben minden héten, szerdán, óráig. Ezek keretében 20 alkalommal neves

5 meghívott előadók és a szakcsoport tagjai tartottak előadást. Az ásványgyűjtő túrák keretében, 2014-ben 20 alkalommal egynapos és 2 alkalommal 4 napos túrát szerveztek; összesen mintegy 52 helyszínt látogattak meg! Kulturális programjaik során ásvány-múzeumokat, kiállításokat, gyűjteményeket, geológiai érdekességeket bemutató helyeket látogattak meg, mintegy 12 alkalommal. Saját könyvtárat is működtettek és munkájukról naplót vezettek. Kiemelkedő jelentőségű rendezvény volt az Ásványkiállítás és Börze, látványos standokkal az egész épületben; mintegy 250 látogatóval. Ezzel jelentősen hozzájárultak az Egyesület finanszírozásához is. Csapody Vera Növénybarát Kör: előadások, növény bemutatatók: 2014-ben minden hónap páratlan csütörtökjén, óráig. Gombász Szakkör: gombaismereti előadások, gombahatározás, gyakorlati foglalkozások; 2014-ben minden héten hétfőn, óráig; tanulmányi kirándulások hétvégén, szombaton, ill. vasárnapi napokon ben 37 alkalommal tartottak klub-foglalkozást, az összes jelenlévő létszám 1983 fő volt, tehát átlagosan 54 fő/szakköri nap, amely létszám fő között ingadozott. 21 tanulmányi kirándulást szerveztek, aktív tagjaik vezetésével. A környezeti változások miatt új helyszínek keresését is elkezdték. Ez a szakkör is évek óta hűséges törzsgárdával működik. Az elmaradó, kimaradó tagokat újonnan jelentkezőkkel pótolják. Gombahatározás ismeretbővítéssel sorozatuk keretében 7 alkalommal, 40 gombafajt ismertettek. Szeptember között, Bakonybélben szervezték meg a XVII. Országos Gombász Találkozót. Október között külső helyszínen kiállítást szervezetek, 300 gombafaj bemutatásával. Az általuk meghirdetett és megszervezett, a tanévi alapfokú gombaismertető tanfolyamra 67 fő jelentkezett. A tanévre 135 fő fizetett be! Ezzel jelentősen hozzájárultak az Egyesület finanszírozásához is. Törpenyúl Klub: 2014-ben nem rendszeresen, pénteki napokon, időnként óráig találkoztak. Tehát: a szakcsoportok a évben is számos épületen belüli és kívüli, gyakorlati foglalkozást szerveztek. További jellemző események voltak: klubnapok, előadások, bemutatók, kiállítások, filmvetítések, képzések, szakmai tanácskozások, börzék, túrák. A szakcsoportok programjaikat dokumentálták. A szakcsoportokhoz nem tartozó tagok a komplex rendezvényekhez, ill. a pártoló tagszervezetek munkájához kapcsolódtak. Az Egyesület pártoló tagszervezetei 2014-ben: - A Korszerű Mérnökért Alapítvány (www.korszerumernok.hu) - Általános Vállalkozási Főiskola (www.avf.hu) - Budapesti Macskatartók Országos Egyesülete - Dunatáj Alapítvány - Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesülete (www.fgsze.hu)

6 - Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége (www.mafosz.hu) - Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (www.mkne.hu) - Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövetség - Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület (www.peme.hu) - Újbuda Baráti Kör Közhasznú Egyesület (www.ujbudacivilek.hu) - Operatív Program Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Több közös rendezvényt, kiállítást szerveztünk, a Dunatáj Alapítvány filmjeit rendszeresen propagáltuk a különböző rendezvényeken. Az együttműködésért ezúton is köszönetet mondunk! 2.3. Támogatók, kapcsolatok Az Egyesület közhasznú tevékenységének fő támogatói 2014-ben, jelentős egyedi események együttműködői, finanszírozói közreműködésével: - Richter Gedeon Nyrt. - Országos Atomenergia Hivatal - MVM Paksi Atomerőmű Zrt. - Bugát-Richter Természettudományi Alapítvány - ELTE Természettudományi Kar - MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. - Sárospataki Református Kollégium, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával - A Tudományos Ismeretterjesztő Társulattól (TIT) 1,2 millió forint támogatást kaptunk működésünkhöz, ez sokat segített. A TIT-nek és a felsorolt támogatóknak ezúton is köszönetet mondunk ben is előre kiküldtük a heti előrejelzéseket: Elnökség, Számvizsgáló Bizottság, munkatársak, könyvelő cég, jogász, pártoló tagok, szakcsoportok vezetői. Folytattuk a plakátok, szórólapok belső és külső terjesztését, dokumentálását. A tartalmi munka szempontjából különösen fontos volt az, hogy a dia-, hang-, video-, DVD-, és cd anyagok, valamint a TIT SE által korábban megjelentetett kiadványok és az iratanyag rendezését továbbra is napirenden tartottuk. Folytattuk a konferencia termek és az oktató helyiségek jeles személyiségekről történt elnevezését. A táblák felszerelése, megfelelő programokhoz kapcsolódva, ünnepélyesen történt. A jelentősebb, saját rendezvények meghívóját un. külső címtárra is kiküldtük. Ennek tapasztalatait elemeztük: a visszajelentkezés és a jelenlét a címtár nagyságához viszonyítva töredékes. Ugyanakkor a reklám értéke számottevő. Különböző rendezvényeken, találkozások során sokan örömmel említették, hogy tudnak a programjainkról. Jelentős az is, több fizető megrendelést illetve közös munkára szóló ajánlatot ez alapján kaptunk. Köszönjük, hogy a

7 programokról a kerületi Önkormányzat honlapja valamint a KULTI magazin is rendszeresen tájékoztatást adott. Szisztematikus kapcsolat-szervezői munkát végeztünk: más szervezetek meghívásával és rendezvényeiken való személyes részvétellel, szórólapok terjesztésével, hozzászólásokkal. Folytattuk az együttműködést a XI. kerületi Önkormányzattal, a Kulti-val, számos kerületi szervezettel. Budapesti és vidéki egyetemi, főiskolai, rendezvényi előadásokhoz kapcsolódva is népszerűsítettük a TIT SE munkáját, újabb érdeklődőket vontunk be. A partner szervezettekkel való együttműködés különösen jelentős volt az alább felsoroltakkal: Edutus Főiskola, Sárospataki Református Kollégium, Zempléni Múzsa-, SZÍN-, Napút-, NézőPont folyóiratok; MTA Jövőkutatási Albizottsága, MTA Andragógiai Albizottsága, Magyar Comenius Társaság, Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetsége, Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Magyar Művelődési Társaság. Ez utóbbi egyesülettel több közös programot szerveztünk és címtárára más rendezvényeink meghívóit is kiküldte. Tehát az alaptevékenységek, új kezdeményezések és vállalkozói megrendelések szerzésének összehangolt reklámja az alábbiak szerint történt: 1. Heti előrejelzések 2. Honlap 3. Külső címtár 4. Plakátok, szórólapok az épületen belül, a bejáratnál, a Bocskai úti hirdetőn 5. A külső és meglátogatott rendezvényeken 6. A partner szervezetek szórólap terjesztési és internetes segítségével 7. A Jót s jól... (Kazinczy) gyakori idézésével az épületen belüli rendezvényi megnyitók, moderálások, zárszók keretében 3.) Tárlatok, időszaki kiállítások, kiemelkedő rendezvények 3.1. Állandó tárlatok. A legnagyobb boldogságom, ha másnak tudást és örömet nyújthatok... - Öveges József ( ) emlékkiállítás, I. emelet. Élet infravörös sugárzásban - Dr. Szacsky Mihály kiállítása, földszint (év közben elköltözött). Ásványok és ősmaradványok - A TIT SE Ásványbarát Szakcsoportjának kiállítása, földszint. Laki Tamásné, az Ásványbarát Szakcsoport elnökének Bagoly-kiállítása, földszint. A TIT Stúdió Egyesület története képekben, I. emelet. Fotók a Sárospataki és a Debreceni Református Kollégiumok természettudományi gyűjteményeiből, I. emelet. Juhász Nagy Ágnes korábban, színvonalasan megszervezte Öveges bemutató termet. Egyetértésével, a raktári készletből ismét bővítettük; a rendezvények idején nyitva tartottuk és diák csoportoknak célzott látogatásokat szerveztünk.

8 3.2. Időszaki kiállítások. Ezek 2014-ben megvalósult, rendezvényekhez kapcsolt és/vagy önálló megnyitóval bevezetett események voltak. A témák, időpontok itt és a továbbiakban: a honlapon követhetőek, itt csak néhányat említünk, a típusokat illusztrálva. Tájak és Mesterek - Juhász M. Miklós (olajfestmények) és Krasznai János (éremportrék, kisplasztikák) kiállítása (január 07 február 02.) a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan. A magyarság virtuóz követe nyomában Liszt Ferenc emlékeinél Európában a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület kiállítása (január 21 február 03.), a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan. A Himnusz szerzőjének emlékei Magyarországon Erkel-emlékek nyomában: Gyulától a német-városi tanító házától az Operaház babérkoszorújáig a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület kiállítása (január 21 február 03.) Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan. Fedezze fel a világot! Csodálatos Távol-Kelet István Ágnes fotókiállítása. (február 07 március 08.) Tájak Költészet Hit Nyiri István kiállítása. (április 18 május 18.) Észak fényei és a Holokauszt Vándorkiállítás Eugén Jenő Bocsor és Gizi Csuzy (Svédország) kiállítása. (április 28 május 22.) SZÍNHATÁS az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Ludwig Múzeum, a Magyar Tankönyvért Alapítvány, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete és a Műcsarnok támogatásával, az Oktatási Hivatal szervezésében az Országos Középiskolai Rajz és vizuális kultúra Tanulmányi Verseny pályaműveinek kiállítása. (május 10 május 25.) Címerekkel írt történelem Pécsi L. Dániel kiállítása. (május 29 június 17.) Kozma Simon festménykiállítása (június 18 július 06.) Lami Bakos Györgyi kiállítása (augusztus 4-19.) Idő Tér Kép Marosvári György festőművész kiállítása. (szeptember 15 október 11.) Gyermekrajz kiállítás az Állatok Világnapja alkalmából (október 6-31.) Barlai László festőművész kiállítása (szeptember 30- október 14.) Maly Róbert: Az ősi Egyiptom és a világ megalitikus építményei, egy ismeretlen technológia felfedezése (október március 30.) Fény Árnyék Magyar Rajtanárok Országos Egyesületének kiállítása a Festészet Napja alkalmából (október 18 november 02.) Őszi Kerámia Tárlat Pannonhalmi Zsuzsa kiállítása (nov. 03 dec. 5.) Kőhalmi Éva selyemfestmény kiállítása (november ) Keresztes Zsuzsa rongyképész kiállítása (december )

9 Ásványkiállítás és Vásár (december 6-7.) 3.3. Kiemelkedő és hagyományos, visszatérő rendezvények: 2014-ben is kiemelkedő rendezvény volt a Bugát Pál XXXI. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő (2014. április 17. országos elődöntő, Budapest; augusztus országos döntő, Gyöngyös); a Richter Gedeon Nyrt., a Bugát-Richter Természettudományi Alapítvány, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és az ELTE TTK támogatásával. 28 csapat indult, 84 résztvevővel. Kapcsolati hálónkat segítette a kísérő tanárok és szülők jelenléte. Gyöngyösön, a döntőn 13 csapat szerepelt, 39 résztvevővel. A 31 évről összefoglaló tanulmány jelent meg honlapunkon; ezt kiegészítve és a TIT SE-ről szóló lábjegyzetekkel kiegészítve, a 32 évről folyóirat tanulmány megjelenését szorgalmazzuk. Ismét megrendeztük az Atomenergiáról mindenkinek című ismeretterjesztő konferenciát, a Pannon Egyetemmel, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel és az Országos Atomenergia Hivatallal együttműködve (Szeged, május 20. és Budapest, december 3.). Ezeken a konferenciákon közel 500 fő, főleg középiskolás diák vett részt. Az elemzést erről is lásd a honlapon. Mint már említettük, kiemelkedő jelentőségű volt a Gombász Szakkör tagjai szervezésében meghirdetett, tanévi alapfokú gombaismereti képzés, amelyre 67 fő fizető résztvevő jelentkezett. Folyamatosan, igény szerint segítettük a kerületi civil szervezetek programjait; helyszínnel, műszaki háttérrel, döntően az Újbuda Baráti Kör Közhasznú Egyesület, pártoló tagszervezetünk közreműködésével. A Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, pártoló tagunk szervezésében ismét nagyon hasznos és sikeres volt a Ph.D. hallgatók konferenciája. Ezen közel 100 fő jelölt és 40 fő kiemelkedő tudós, minősített szakember vett részt. A plenáris nyitóköszöntő és előadás után a hallgatók, szakterületek szerinti kisebb csoportokban tudósok, minősített szakemberek előtt előadást tartottak és a disszertációs folyamatban beszámító, igazoló elismerést kaptak. Kiemelkedő érdeklődés kísérte Sági Mária és Sági István Információs gyógyítás című könyvének bemutatóját; ennek következtében a témában jelentős program sorozat indult el épületünkben, fizető résztvevőkkel. Fedezze fel velünk a világot! címmel folytattuk István Ági ismeretterjesztő, vetített képes, nagy sikerű úti beszámoló sorozatát, ingyenes részvétellel. Az épületen kívüli rendezvények köréből kiemelkedő az, hogy részt vettünk a Beke Pál munkásságához kapcsolódó és a korábbi években általunk kezdeményezett és szervezett, Méltóságkereső konferencia megszervezésében. Fontos volt az együttműködésünk a Magyar Comenius Társaság által, Sárospatakon, novemberben lebonyolított Comenius és a művészetek konferencián; valamint a Partiumi Keresztyén Egyetem által, Nagyváradon, ugyancsak novemberben

10 megrendezett Kálvin konferencián. Az ezekről megjelent kötetekben is említettük a TIT Stúdió Egyesületet. 4.) Természet Tudomány - Ember, Harmonizációs programok A korábbi beszámolókra hivatkozva, emlékeztetőül jegyezzük fel, hogy a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Közművelődési Szakmai Kollégium (KSZK), évi döntésével támogatta azt, hogy a Magyarságszolgálati Alapítvány (MA) Közművelődési Harmonizációs Programokat szervezzen. A december július 15. közötti munka egy jelentős része, Dr. Koncz Gábor közreműködésével is, a TIT Stúdió Egyesület épületében valósult meg, az MA és a TIT SE közötti szerződés keretében ban elvégeztük a program kiértékelését és egyik folytatásaként megterveztük a következő című nagy rendezvényt: Válság és váltság 100 éve született Dr. Koncz Sándor ( ) konferencia az életút üzeneteiről Tisztelgés a 200. éve született dán filozófus, Soren Kierkegaard ( ) emléke előtt is. Időpont: november , Sárospataki Református Kollégium Imaterme. Köszönjük, hogy a Nemzeti Kulturális Alap a Sárospataki Református Kollégiumon keresztül támogatta ezt a rendezvényt. Ezt a programot azért is kapcsoltuk a TIT SE-hez, mert már akkor is egyre inkább jellemző volt az épület lehetőségei és a munkánk iránti egyházi érdeklődés; továbbá az egyházi, teológiai, hitéleti és természettudományos megközelítések harmonizálására való törekvés. Minderre azért hivatkozunk, mert 2014-ben is megnézhető volt ez a konferencia a honlapon keresztül, amelyet a honlapon is hirdettük és más honlapok is reklámozták ben összefoglaltuk a konferencia és az internetes közvetítés tapasztalatait (lásd és folytattuk a évi beszámoló pontjaiban bemutatott szakértői megbeszéléseket, elemzéseket. A harmonizációs programokat 2014-ben úgy szerveztük meg, hogy összekapcsoltuk a tudományos ismeretterjesztő, a művészeti, a közművelődési és néhány esetben a vallási megközelítéseket, szempontokat. Tehát a határterületek, érintkezések lehetőségeire mutattunk rá. Erkel-emlékhelyek nyomában című rövidfilm vetítése - Ünnepi program a Magyar Kultúra Napján (január 21.) A Tayos-barlang Ecuadorban Móricz János kutatásai alapján (avagy az aranykori tudás iránti sóvárgásunk csapdája) Varga Zoltán előadása (január 31.) Felfedezések a föld alatt című könyv előadással egybekötött bemutatója (március 27.) Információs gyógyítás a Körbler-módszer című könyv előadással egybekötött bemutatója. (május 7.) Ökoesték - előadássorozat a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület szervezésében. (február március)

11 Kapcsolatápolás 2014 Dr. Pálhegyi Ferenc és Brouwer Pálhegyi Krisztina előadássorozata a párkapcsolatok ápolásáról és a szülő-gyerek kapcsolatról. (februártól többször) Értékorientált nevelés és oktatás Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, a Szent István Társulat konferenciája és könyvbemutatója a TIT SE támogatásával (március 17.) Sri Chimnoy Halál és újjászületés előadás (szeptember 19.) Megalitikus építkezések Egyiptomi piramisok Maly Róbert előadása (szeptember 25.) Állatok Világnapja (október 4.) Festészet Napja (október 12.) Anyanyelvi konferencia (november 3.) A Tudomány Világnapja (november 10.) Borbola János előadásai Szent Korona egyiptomi jelképei és óbirodalmi méretei (november 14. és december 5.) Örményest (december 19.) A fentieket, mint típusokat, példákat soroltuk fel. Valamennyi programot lásd a honlap nyitóoldalán keresztül. 5.) Egyéb kezdeményezések és rendezvények Külső megrendeléssel az épületfenntartásához, működéséhez járultak hozzá, többek között: Antal Csaba egyházi előadás (január december, heti rendszerességgel) Apor Vilmos Katolikus Főiskola képzései, vizsgái; tanévenként. Jogszabályi változások miatt levelező képzést sajnos csak pénteken és szombaton szervezhettek. Ezért néhány ilyen napokon jellemző korábbi megrendelőket elvesztettük. Az Apor hétköznapi kieső programjait, nehezen bár, megpróbáltuk pótolni. (egész tanévben, heti több alkalommal) Délbudai Keresztyén Egyház előadásai (január december, heti rendszerességgel) István Ágnes Fedezze fel a világot programsorozat (filmvetítések Vietnám, Mexikó, Peru-Bolívia-Brazília, Húsvét-sziget Patagónia-Tűzföld, Guatemala) Minerva Oktatásszervező Kft. képzései (havi rendszerességgel) Óvodás angol tanfolyam (január-június heti rendszerességgel) Asztrozófia tanfolyam (január június havonta) Budapesti Méhész Egyesület (január április, havonta) Vásárok (havonta) Hetednapi Adventista Egyház Bibliai Szabadegyetem (heti rendszerességgel) Bruno Gröning Baráti Kör (havonta)

12 Dr. Koncz István Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület tudományos rendezvényei (évi több alkalommal) Magyar Felvonó Szövetség (januártól többször) Magyar Népfőiskolai Társaság (január 17.) Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége közgyűlés (januártól többször) Társasházi közgyűlések (évi több alkalommal) Horizone Kft. agykontroll tanfolyamok (februártól többször) Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny tantárgyi döntők (2014. márciusáprilis) Magyar Orvosi Kamara közgyűlés (márc. 22.) Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (több rendezvénye) Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete képzések (évi több alkalommal) Sprint Kiadó Kft. (többször) Ős-Kép Kft. által szervezett, jelentős érdeklődői kört vonzó előadások (januártól többször) Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövetség rendezvényei többször A következő szervezetek, cégek rendezvényei az év folyamán több alkalommal: Vitarex Kft., Kócsag Bvt., Magyar Mérnöki Kamara, HÉROSZ, Dimenzió Egészségpénztár, MTA Andragógiai Bizottság, Nemzeti Akkreditáló Testület, MÓD- SZER-TÁR, Pest Megyei Vadászkamara, Exams Centrum Kft., Best-Work Kft., Sztratégosz Intézet Kft., Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesülete, Siesta Üdülőszövetkezet, Sry-Chinmoy - Lélekemelő Fesztivál, OVI Kft., Szakja Tassi Csöling előadások, Biodent Kft. tanfolyamok, P-Team Kft. vásár A fentieket, mint típusokat, példákat soroltuk fel. Valamennyi programot tartalmazták a heti előrejelzések és a dokumentációhoz azokat lementettük és papír alapon is tároljuk. Az év folyamán több népfőiskolai, népművelői megbeszélés; kutatási eszmecsere is volt épületünkben. A TIT SE elfekvő készletéből, valamint átvett és gyűjtött folyóirat- és könyv rakományokból továbbra is rendszeresen tettünk ki ingyen elvihető példányokat. Szisztematikusan folytattuk azt, hogy más szervezetek szórólapjait épületünkben begyűjthetik az érdeklődők.

13 6.) Gazdálkodás, épületfenntartás A gazdálkodás főbb jellemzőit az 2. számú táblázat és a jogszabály szerinti csatolt melléklet mutatja. 2. számú táblázat A TIT SE KÖLTSÉGVETÉSE, Összehasonlító adatok, ezer Ft Megnevezés/év Bevételek tény tény tény tény terv tény 1. Rendezvények, árbevételek 2. Tagdíj, pártoló tagdíj 3. Önkormányzat TIT Központ, SZJA Pályázatok Egyéb (visszatérítés, kerekítés, bank, eladások) 7 7. Összesen Költségek 8. Anyagjellegű Vezetői Személyi Egyéb Értékcsökkenés Összesen Eredmény

14 A 2011-től húzódó tartozásokat pénzügyileg részben rendeztük. Miközben a korábban számlázott követeléseket és az elment munkatársak javadalmazását, költségvetési kötelezettségeit kifizettük, az áthidaló megoldások változatlanul súlyos gondot jelentettek. A FŐTÁV-val kötött részletfizetési megállapodást és a telefon-beszerzési törlesztést teljesítettük ben is többen megelőlegezték a munkát. Az elemzést először a csatolt, 2. számú, összehasonlító táblázat alapján mutatom be. 1. sor: A rendezvények, árbevételek 2011-hez és 2012-höz viszonyítva is jelentősen nőttek, ám a évi tervet és a évi szintet sem tudtuk elérni. Tehetősebb, nagyobb megrendelőket a sok szervezéssel sem sikerült szerezni. Rendezvényi helyszíni túlkínálat van és hozzánk az ingyenesen igénylők vagy a szegényebbek jöttek 2. sor: A tagdíj és pártoló tagdíj bevételek hez viszonyítva csökkentek, től növekedtek, 2014-ben a tervet is elértük. Több pártoló tag elment, a tagdíj-fizetés romlott; ugyanakkor új pártoló tagokkal némileg javítani tudtuk a helyzetet. 3. sor: Az önkormányzattal jó a kapcsolatunk, ám sajnos fizető megrendelőként, támogatóként még a évi szinthez sem tudtunk visszatérni. 4. sor: Köszönettel kaptunk Ft SZJA 1%-os felajánlását. A TIT központtól származó támogatás is jelentősebb volt, 2014-ben 1,2 millió forint! Köszönjük! 5. sor: A pályázati együttműködések keretében érkezett összegek vannak ebben a sorban, amelyek hátteréről a 3.3. pontban volt szó. 6. sor: Többszöri próbálkozással sem tudtuk eladni a felesleges vagyontárgyakat. Az összeg jelentős része, forint a szennyvíz csatorna tisztítás miatti biztosítási visszatérítés. 7. sor: Az összes bevétel a válság-helyzet óta növekedett, megfelelt a 2013-ban elért szintnek, ám a fentiek miatt nem érte el a tervezettet. 8. sor: Az anyagjellegű költségek egyrészt a fokozott odafigyelés eredményeként csökkentek (pl.: a villanyok oltogatása; a takarító és tisztítószerek, karbantartási anyagok beszerzésének, felhasználásának korlátozása; a postaköltségek csökkentése stb.). Másrészt viszont ezek a költségek növekedtek: a tevékenységek, a forgalom bővülése, ill. a fizetett kutatási, konferencia megrendezések miatt. 9. sor: Vezetői javadalmazást 2014-ban sem fizettünk. 10. sor: A személyi kiadások (bér + megbízási díjak + költségvetési befizetések) azért csökkentek jelentősen, mert 2013-ban a közös megegyezéssel elment munkatársaknak a felhalmozódott túlórákat számfejtettük és kifizettük, amelyek a korábbi írásos megállapodások szerint irreálisan magasak voltak. Továbbá: 2014-ben 3 fő közfoglalkoztatott és 1 fő támogatott munkatárs segítette, a negyedik negyedévben, a munkánkat. A munkatársi cserékkel összefüggésben rövid ideig párhuzamos finanszírozás is történt; valamint a tandíjakkal fedezett gombatanfolyam és egyes más rendezvények megbízási díjai (pl. vasárnapi nyitvatartási szolgálat) is itt szerepelnek.

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2014. évi munkaterv és költségvetés Alapadatok: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 2015. évi munkaterv és költségvetés

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 2015. évi munkaterv és költségvetés TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2015. évi munkaterv és költségvetés Alapadatok: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2013. évi beszámoló Alapadatok: Fővárosi Bíróság bejegyzési száma:

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2013. évi munkaterv és költségvetés Ez a munkaterv és költségvetés

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) évi munkaterv és költségvetés

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) évi munkaterv és költségvetés TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2016. évi munkaterv és költségvetés Alapadatok: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012. A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012. ALAPADATOK Készült az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-,

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) évi beszámoló

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) évi beszámoló TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2015. évi beszámoló Alapadatok: Fővárosi Bíróság bejegyzési szám:

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV

Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. ÉV A közgyűlés a jelentést elfogadta. A szervezet adatai: Elnevezés: Viharsarok Néptáncszövetség Képviselő: Dombi Ildikó Székhely: 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Egyszerűsített éves beszámolóhoz a 2012. üzleti évről

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Egyszerűsített éves beszámolóhoz a 2012. üzleti évről Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Pécs Aidinger János u. 40. VIII/31 7632 Adószám: 18326639-1-02 Statisztikai szám: 18326639949952902 Bírósági nyilvántartási szám: 2554 Közhasznúsági végzés bírósági

Részletesebben

TEHETSÉGES TANULÓKÉRT

TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Közhasznúsági jelentés 2011. év TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány Tartalomjegyzék 1. Éves számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Adószám: 18689156-1-13 Bejegyző szerv: PEST MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1100 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2099. Dobogókő, Fény utca 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Fordulónap: 2003. december

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron megyei Bíróság Pk.T.60./2005/4. számú végzésével

A Győr-Moson-Sopron megyei Bíróság Pk.T.60./2005/4. számú végzésével Kisalföld Fogyasztóvédelmi Egyesület Győr Arany János u 28-32 Adószám: 18984035-1-8 A Győr-Moson-Sopron megyei Bíróság Pk.T.60./2005/4. számú végzésével 2006.jan.16.-án vette nyilvántartásba, mint közhasznú

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Éves rendes Küldöttközgyűlés Napirend és határozati javaslatok 2014 A Küldöttközgyűlés napirendje 1. Az MLSZ tevékenységéről szóló elnökségi szakmai beszámoló elfogadása 2. A

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Bevételek: Megnevezés Költségvetési támogatás Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzattól Kapott támogatás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Egyszerűsített éves beszámolóhoz a üzleti évről

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Egyszerűsített éves beszámolóhoz a üzleti évről Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Pécs Aidinger János u. 40. VIII/31 7632 Adószám: 18326639-1-02 Statisztikai szám: 18326639949952902 Bírósági nyilvántartási szám: 2554 Közhasznúsági végzés bírósági

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére 1941-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. Tatabányai Otthon Segítünk Alapítvány 2800 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. Tatabánya, 2013. március 01. Tartalom: 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2012. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2013

Pénzügyi beszámoló 2013 Adószám: 18336999-1-43 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Bejegyzési szám: 14.Pk.60.384/2012/3. Nyilvántartási szám: 11.662. 1119 Budapest, Fehérvári út 109. III/11. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

2015. évi közhasznúsági jelentése

2015. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2015. évi közhasznúsági jelentése TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4 3.

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. 2011. év

Közhasznúsági jelentés. 2011. év Közhasznúsági jelentés 2011. év Tehetséges Tanulókért Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. Martfű, 2012. május 06. Az alapítvány vezetője 1. Tartalomjegyzék 1. A szervezet bemutatása, felépítése 2. Éves

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése

2012. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2012. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Esztergomi Környezetkultúra Egyesület 2008 1. Számviteli beszámoló

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Esztergomi Környezetkultúra Egyesület 2008 1. Számviteli beszámoló KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Esztergomi Környezetkultúra Egyesület 2008 1. Számviteli beszámoló A Mérleg és az Eredménykimutatás mellékelve 2. Költségvetési támogatás felhasználása Az egyesület ilyen támogatást

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2014. július 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2013. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 21384095-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-920431 Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. 1088 Budapest, Rákóczi út 21. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap: 2009.

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2012

Közhasznúsági melléklet 2012 Adószám: 18689156-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: PK / / Nyilvántartási szám: 01/01/2898 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1085 Budapest, Horánszky utca 20. 2012 -1-1.

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 2. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlésre 2016.május 12 én. Beszámoló évi gazdálkodási év költségvetési teljesítéséről

Előterjesztés a Közgyűlésre 2016.május 12 én. Beszámoló évi gazdálkodási év költségvetési teljesítéséről sz. melléklet / 2016 számhoz HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE Közhasznú szervezet 8000 Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00 36 22 311 255 htbkszfvar@htbkszfvar.hu www.htbkszfvar.hu

Részletesebben

PICI-TALPAK Gyermekgondozó Egyesület Közhasznúsági jelentés. 2010. április 10.

PICI-TALPAK Gyermekgondozó Egyesület Közhasznúsági jelentés. 2010. április 10. PICI-TALPAK Gyermekgondozó Egyesület Közhasznúsági jelentés 2010. április 10. PICI-TALPAK Gyermekgondozó Egyesület 6500 Baja, Viza u. 13. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Baja, 2010. április 10. Bertáné

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2012. február 4. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2008 Budapest, 2009.május 22. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója. A Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft. a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg.

Részletesebben

4. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről. Budapest, 2013. március

4. NAPIRENDI PONT ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűlésnek. az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről. Budapest, 2013. március MAGYAR-OROSZ MŰVELŐDÉSI ÉS BARÁTI TÁRSASÁG ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ELŐTERJESZTÉS a Közgyűlésnek az Ellenőrző Bizottság 2012. évi tevékenységéről Budapest, 2013. március ELŐTERJESZTÉS az Ellenőrző Bizottság

Részletesebben

TIT Kossuth Klub Egyesület 1088 Budapest Múzeum u. 7. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

TIT Kossuth Klub Egyesület 1088 Budapest Múzeum u. 7. 2009. évi Közhasznúsági jelentése TIT Kossuth Klub Egyesület 1088 Budapest Múzeum u. 7. 2009. évi Közhasznúsági jelentése A TIT Kossuth Klub Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2009 es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A TIT Kossuth

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Bevételek: Megnevezés Költségvetési Központi Kapott Egyéb támogatás költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év Kunszentmiklós, 2007. április 22. Tartalom I. A Puszta Hangja Egyesület alapadatai II. Számviteli beszámoló IV. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról V. A

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés. 2011. május 17.

DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés. 2011. május 17. DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés 2011. május 17. 1 Duna Egyesület 1126 Budapest, Orbánhegyi út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május 17. Dr. Nagy Péter Elnök 2 A Duna Egyesület

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 6 7 6 7 9 4 9 9 5 2 9 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 Év KORTÁRS GASZTRONÓMIAI

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2013. június 1. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület (a továbbiakban: ÖBE) Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2012. évi beszámoló Kiegészítő melléklet

2012. évi beszámoló Kiegészítő melléklet Adószám: 18615568-1-11 Bejegyző szerv: Komárom-Esztergom megyei Bíróság Regisztrációs szám: 60.069/2005/5. 2067 Szárliget Gyöngyvirág u. 10/A Kiegészítő melléklet Beszámolási időszak: 2012. január 01.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS NÓGRÁDI GEOPARK EGYESÜLET 2011. éves gazdasági évéről A közhasznúsági jelentés tartalma: a). a számviteli beszámolót; b). a költségvetési támogatás felhasználását; c). a vagyon felhasználásával

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

1. Szöveges beszámoló a évi közhasznúsági tevékenységről

1. Szöveges beszámoló a évi közhasznúsági tevékenységről 1. Szöveges beszámoló a 2007. évi közhasznúsági tevékenységről 2007. évben is részesültünk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának támogatásából, amely az előző évekhez képest harmadával csökkent,

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

C s a l o g á n y A l a p í t v á n y

C s a l o g á n y A l a p í t v á n y C s a l o g á n y A l a p í t v á n y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2014. évről székhely: 1034 Budapest, San Marco u. 48-50. adószám: 19670319-1-41 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30.

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30. A Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, 2012. november 3 30. A magyar tudomány napját a pozsonyi országgyűlés 1825. november 3 i felajánlásától származtatjuk. Az Országgyűlésen Gróf Széchenyi István adományával

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 21384095-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-920431 1088 Budapest, Rákóczi út 21. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak: 2010. január 01. -

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának

Részletesebben

DRÁMAPEDAGÓGIAI NEVELÉST SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY

DRÁMAPEDAGÓGIAI NEVELÉST SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY DRÁMAPEDAGÓGIAI NEVELÉST SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Kelt: Budapest, 2009. február 24. 1 TARTALOM: 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

2013. Szeged, 2014.május 13.

2013. Szeged, 2014.május 13. Soroptimist Club Szeged Közhasznúsági beszámoló 2013. Szeged, 2014.május 13. A szervezet alapadatai: eve: Soroptimist Club Szeged Képviselő: Baranyi Irén Székhely/ Levelezési cím: 6721 Szeged, Pusztaszeri

Részletesebben

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL A közhasznú társaságokra vonatkozó törvényi szabályozások rendelkezéseinek megfelelõen, a Honvéd Zrínyi Sportegyesület elnöksége - a társadalmi szervezet alapszabályával

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Magyar Viselkedéstanulmányi és Kognitív Terápiás Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2002 Budapest, 2003. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. Kettős könyvvitelt vezető egyéb

Részletesebben

A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2013.01.01.-TŐL 2013.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL

A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2013.01.01.-TŐL 2013.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL A BETHESDA KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2013.01.01.-TŐL 2013.12.31-IG TARTÓ BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKRÓL TARTALOM: I. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI (ALAPADATOK) II. A VAGYON

Részletesebben

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY

SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY Statisztikai szám: 19183189 9190 569 13 SÉRÜLTEKÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA 2010. Részei: I. Számviteli beszámoló II. A Központi költségvetési szervektől, az elkülönített pénzalaptól, a helyi

Részletesebben

Debreczeni Arany-Keresztes Lovagok Egyesülete 4028 Debrecen, Nyíl utca 64. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

Debreczeni Arany-Keresztes Lovagok Egyesülete 4028 Debrecen, Nyíl utca 64. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Debreczeni Arany-Keresztes Lovagok Egyesülete 4028 Debrecen, Nyíl utca 64. i Közhasznúsági jelentése Debrecen, 2010. május 21. Békési Tibor kapitány 1 A Debreczeni Arany-Keresztes Lovagok Egyesülete Közhasznúsági

Részletesebben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület Alapítva: 1912-ben, újjáalapítva: 2000-ben 1039 Budapest, Mátyás király út 77 Tel.: 240-9065 Számlasz: 11703006 20036249 Közhasznú szervezet Főv. Bíróság nyt. sz: 9236

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 2012

Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 2012 Tárgyalási Szimulációs Társaság Közhasznú Egyesület 1074 Budapest, Dohány utca 1/b, VI/1. Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 2012 Budapest, 2013. május 26. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

!!5'. számú előterjesztés

!!5'. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere!!5'. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS mely készült a. Magyar Történelmi Társulat 2009.évi működési támogatásairól és költségeiről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS mely készült a. Magyar Történelmi Társulat 2009.évi működési támogatásairól és költségeiről KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS mely készült a Magyar Történelmi Társulat 2009.évi működési támogatásairól és költségeiről Részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Kapott támogatások és felhasználásuk 3. Vagyon felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR PORPHYRIA EGYESÜLET

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR PORPHYRIA EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 MAGYAR PORPHYRIA EGYESÜLET I. ÁLTALÁNOS MAGYARÁZAT Az egyesület neve: Magyar Porphyria Egyesület Székhelye: 1184 BUDAPEST TINÓDI UTCA 62. A. ép. 3. em. 12. ajtó. Az egyesület

Részletesebben

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Újszász, 2009. március 10. Főtitkár 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Lábtoll-labda Szövetség 2008. évben

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. Adószám: 18689156-1-13 Bejegyző szerv: PEST MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 60086/2000/3 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1085 Budapest, Horánszky utca 20. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. Fordulónap:

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth Lajos út 13. 18827006-1-16. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth Lajos út 13. 18827006-1-16. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth Lajos út 13. 18827006-1-16 2009. évi Közhasznúsági jelentése Újszász, 2010. március 12. Fehér János főtitkár 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Lábtoll-labda

Részletesebben

Pályázati úton elnyert támogatások: 30 247 e Ft

Pályázati úton elnyert támogatások: 30 247 e Ft A FÉSZEK MŰVÉSZKLUB BESZÁMOLÓJA a 2011. évi közhasznú tevékenységéről Összművészeti központként egyesületünk közhasznú tevékenysége változatlanul a kulturális, művészeti programok szervezése és bonyolítása,

Részletesebben

BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év

BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év Adószám: 18223134-1-15 BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év Bereg Többcélú Egyesület 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc utca 46. 1. Számviteli beszámoló Közhasznúsági

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. február 26. Mezei György elnök 1 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Magyar NetGombász Közhasznú

Részletesebben

A Lovas Jövőjéért Egyesület. Közhasznúsági jelentése 2010. évi működéséről

A Lovas Jövőjéért Egyesület. Közhasznúsági jelentése 2010. évi működéséről Lovas Jövőjéért Egyesület Lovas, Fő u. 8. KSH azonosító: 721338 Jogállás: közhasznú Bírósági bejegyzés száma: 60.067/2009/5. A Lovas Jövőjéért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010. évi működéséről Tartalma:

Részletesebben

NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2013. ÉVRŐL. Budapest, 2013. 05. 07..

NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2013. ÉVRŐL. Budapest, 2013. 05. 07.. NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2013. ÉVRŐL Budapest, 2013. 05. 07.. I. Bevezető 1. Az alapítvány neve NADIHÁZ Tradicionális Pránanadi Alapítvány 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2011

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2011 18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2011 I. Általános rész 1. A szervezet bemutatása: A szervezet neve: Szent Kristóf

Részletesebben