A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012."

Átírás

1 A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012.

2 ALAPADATOK Készült az évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-, számviteli- és adózási rendelkezésekben foglaltak szerint. Az egyesület neve: TIT STÚDIÓ EGYESÜLET Jogi státusz: kiemelten közhasznú országos hatókörű egyesület Fővárosi Bíróság bejegyzési száma: 1634 ( ) Fővárosi Bíróság közhasznúsági bejegyzés száma: 13. PK /1990/8 ( ) Adószám: KSH szám: Felnőttképzési nyilvántartási szám: Székhely: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. Levelezési cím: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. Telefonszám: , Faxszám: Weblap: Elektronikus levelezési cím: Az Egyesületnek nincs köztartozása; nem áll csőd-, végelszámolási- és felszámolási eljárás hatálya alatt. * * * A TIT Stúdió Egyesület évi Közhasznúsági jelentését és pénzügyi beszámolóját az Egyesület Vezetősége, Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottsága i ülésén megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Juhász Nagy Ágnes s. k. igazgató 1

3 A ÉVI SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2

4 Statisztikai számjel vagy adószám Bírósági végzés száma Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója é v TIT STÚDIÓ EGYESÜLET egyéb szervezet megnevezése 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. címe A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, március 30. egyéb szervezet vezetője 3

5 Statisztikai számjel vagy adószám Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe: Bírósági végzés száma: TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának MÉRLEGE év adatok E Ft-ban ESZKÖZÖK Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 3 II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 B. FORGÓESZKÖZÖK (7-10. sorok) I. Készletek 7 II. Követelések III. Értékpapírok 9 IV. Pénzeszközök C. AKTíV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN FORRÁSOK 12 D. SAJÁT TŐKE I. Induló / Jegyzett tőke II. Tőkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék 16 IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 18 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 19 E. CÉLTARTALÉKOK 20 F. KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 22 II. Rövid lejáratú kötelezettségek G PASSZíV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: Budapest, március 30. egyéb szervezet vezetője 4

6 Statisztikai számjel vagy adószám Bírósági végzés száma Az egyéb szervezet megnevezése: TIT STÚDIÓ EGYESÜLET Az egyéb szervezet címe: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának EREDMÉNYKIMUTATÁSA év adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. alapítótól 4. b. központi költségvetéstől c. helyi önkormányzattól d. egyéb, ebből 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel ebből továbbutalt támogatás 11. B Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből továbbutalt támogatás Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok 32. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások ebből: a Korm.rend. 16 (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és 39. továbbutalt, illetve átadott támogatás A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, március egyéb szervezet vezetője

7 PÉNZÜGYI MELLÉKLETEK A ÉVI SZÁMVITELI BESZÁMOLÓHOZ 6

8 1. BEFEKTETÉSI TÜKÖR év (adatok eft-ban) Bruttó Értékcsökkenés Megnevezés érték Nyitó Változás Záró Nettó érték Ingatlanok Műszaki gépek, berend Egyéb gépek, felszer Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Tárgyi eszközök A SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA év (adatok eft-ban) Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék 0 Értékelési tartalék 0 Tárgyévi alaptev.eredmény Tárgyévi váll. eredmény 0 Saját tőke CÉL SZERINTI JUTTATÁS év évben a TIT Stúdió Egyesület cél szerinti juttatást nem adott. 7

9 4. BEVÉTELEK ÉV (adatok eft-ban) Állami támogatás alaptevékenységre: Egyéb pályázati bevétel: SZJA 1%-a Tagdíjak: Pártoló tagdíjak: Ismeretterjesztés, rendezvényszervezés: 742 eft eft 112 eft eft eft eft Egyéb bevétel: 417 eft (lakáskiadás, káresemény, kamat) Összesen: eft 5. ELNYERT TÁMOGATÁSOK (PÁLYÁZATOK) RÉSZLETEZÉSE ÉV (adatok eft-ban) Állami támogatás alaptevékenységre: Nemzeti Erőforrás Minisztérium (ismeretterjesztésre) Egyéb pályázati bevétel: Országos Atomenergia Hivatal (ismeretterjesztésre) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. (tehetséggondozásra) Nemzeti Civil Alapprogram (működésre) 742 eft eft eft 600 eft 400 eft SZJA 1%-os támogatás: 112 eft (működésre) Összesen: eft A pályázati úton elnyert támogatások felhasználása és azok elszámolása az Egyesület székhelyén tárolt elszámolásokban megtekinthető. Helyi Önkormányzattól az Egyesület támogatást nem nyert el. 8

10 6. KÖLTSÉGEK MEGOSZLÁSA ÉV (adatok eft-ban) Személyi jellegű kifizetések: eft - személyi kifizetések: eft bérköltség eft megbízási szerződések eft - személyi jellegű egyéb kifizetések: (pl. útitérítések, étkezés, táppénz hozzájárulás, munkaruha) 972 eft - személyi kifizetések közterhei: eft nybizt. jár., eb. jár., munkaerőpiaci jár eft telefon, úti és étkezés utáni járulékok 198 eft Anyagjellegű ráfordítások: eft - fenntartással kapcsolatos rezsiköltség: (fűtés, világítás, víz, csatorna, hulladékkezelés) eft - szolgáltatások, karbantartások: (alaptevékenységhez és az épület fenntartásához kapcsolódóak) eft - szellemi számlás kifizetések: eft - beszerzések: (pl. tárgyi eszközök, szoftverek, szakkönyvek, szaklapok, nyomtatványok, irodaszer, tisztítószerek) eft Egyéb költségek: (biztosítás, bankktg., késedelmi kamat, tagdíj): Értékcsökkenés: Összesen: 698 eft 251 eft eft 7. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A TIT Stúdió Egyesület Vezető tisztségviselői díjazásban nem részesültek. Az Egyesület igazgatója főállású munkavállalóként munkabérben részesült 2011-ben. 9

11 A ÉVI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG SZAKMAI ISMERTETŐJE 10

12 A 21 éves múltú TIT Stúdió Egyesület a TIT Természettudományi Stúdió (1969) jogutódja egyedi kultúraközvetítő tevékenysége közismert a kulturális és a civil közéletben. Az Egyesület alapszabálya szerint folytatott évi kiemelten közhasznú tevékenysége célul tűzte ki: művelődési és tudománynépszerűsítő rendezvények, közösségi színterek szervezése a legszélesebb korosztályok részére. A közérdeklődésre számot tartó aktuális témakörökben megrendezett országos és nemzetközi szintű ~200 programon közel 82 ezer látogató vett részt Budapest és vonzáskörzete, valamint 10 megyéből. Az Egyesület rendezvényein egyéni érdeklődők mellett kulturális intézmények, szervezetek; köz- és felsőoktatási intézmények; civil szervezetek (népfőiskolák, egyesületek); tudományos intézetek és szervezetek; önkormányzatok; gazdasági szervezetek, az országos és a helyi média képviselői stb. vettek részt. Nemzetközi és országos kiemelt jelentőségű nagyrendezvényekhez kapcsolódó egyesületi programok 2011-ben: 1. Nemzetközi Környezetvédelmi Konferencia az Európai Unió Oktatási és Kulturális Főigazgatósága támogatásával; többek között a TIT Kossuth Klub Egyesület, a Francia Intézet, Le Monde Diplomatique együttműködésében (2011. május ) J. Potocnik az EU Környezetvédelmi Biztosa nyitóelőadásával, dr. Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkár; Jávor Benedek az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága elnöke és 10 külföldi előadó részvételével. A konferenciát megtisztelte dr. Hoffmann Tamás Újbuda Polgármestere. 2. A Kémia Nemzetközi Éve ENSZ programhoz kapcsolódó egyesületi rendezvénysorozat megvalósítása (2011. április-november; 10 program: köztük konferencia, kiállítás, diákvetélkedő) tudományos intézetekkel, tudományegyetemekkel, az MTA osztályaival, civil szervezetekkel együttműködve. 3. Nemzetközi Tudományos és Technikai Szövetség Diákalkotók Mozgalmának (MILSET; Franciaország) 16. magyarországi döntője megrendezése határon túli magyar középiskolák (Erdély, Szlovákia, Vajdaság) részvételével (2011. május ) A MILSET támogatásával a TIT Kossuth Klub Egyesület és az Uránia Alapítvány együttműködésében. 4. A Magyar Tudományos Akadémia által koordinált Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó egyesületi programok (konferencia, kiállítás, tudománybarát 11

13 klubprogramok, tudományos mozi (2011. november 3-30.) megvalósítása (17. éve folyamatosan megrendezett egyesületi program). Egyéb egyesületi rendezvények: 1. Ismeretterjesztő konferenciák szervezése Tehetségnevelés-tehetséggondozás témakör: március, június és szeptember többek között az Újbudai Pedagógiai Intézettel, civil tanári szervezetekkel együttműködésben. Energetika-Környezetvédelem-Egészségügy témakör: december 8. (Szegedi Tudományegyetemmel, Országos Atomenergia Hivatallal, tudományos szervezetekkel együttműködésben megrendezve). 2. Bugát Pál XXVIII. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő megrendezése (2011. január-augusztus). (A Nemzeti Erőforrás Minisztérium, az ELTE Természettudományi Kar, a Nemzeti Civil Alapprogram, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. és a Bugát-Richter Természettudományi Alapítvány támogatásával.) 3. Tudománybarát klubok programjai (az év során folyamatos) Ásványbarát-, Csapody Vera Növénybarát Kör, Gombász- és Törpenyúl Klub szervezésében (klubnapok, előadások, túrák, képzés, filmvetítés, szakmai tanácskozások, kiállítások, börzék). 4. Kiállítási tevékenység január-december: Öveges József Emlékkiállítás április: Kiállítás a Chemoton elméletről április-május: Újbudai XVII. Gyermekrajz Kiállítás: Az év madara, az év fája címmel. A díjakat átadta: dr. Molnár László Alpolgármester május: Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítás szeptember: Kerületi Diák Művészeti Kiállítás december 11. Ásványkiállítás és börze 5. Föld Napja április 20. újbudai diák programsorozat 17 éves megrendezése az Újbudai Pedagógiai Intézettel, és az Újbudai Önkormányzat védnökségével (vetélkedők, gyakorlati foglalkozások, tájfutóversenyek, természeti kézműves foglalkozások; január-április 20.). Megnyitotta: dr. Hoffmann Tamás Újbuda Polgármestere és dr. Molnár László Alpolgármester. 12

14 6. Tudományos játszóházi programok (havonta) általános iskolai korosztály (filmvetítés, interaktív programok, kézműves foglalkozások). 7. Közoktatási és felnőttképzési tevékenység Az egyesület bejegyzett közoktatási szakmai szervezetként részt vállalt helyi és országos pedagógus továbbképzések, módszertani programok szervezésében (2011. március, április, október). Az Újbudai Pedagógiai Napok tavaszi és őszi programsorozatában évek óta részt vett, így 2011-ben is. Az Egyesület mint az Újbudai Tehetségpont egyik alapító szervezete részt vállalt a kerületi tehetséggondozó programok megvalósításában az Újbudai Pedagógiai Intézet felkérésére. Közhasznú és ismeretfelújító képzések szervezése (alapfokú gombaismereti-, számítástechnikai ismeretfelújító képzés stb.). Részvétel XI. kerület Újbuda kulturális és civil közéletében; együttműködési tevékenység XI. kerület Újbuda Önkormányzatával: Az Önkormányzat Újbuda 60+ Program Programközpontjának helyszínbiztosítása (bérleményként) és kapcsolódó műszaki, szervezési feladatok ellátása 2008 szeptemberétől. 17. alkalommal került megrendezésre az Újbudai Föld Napja, melynek társrendezője Egyesületünk az Újbudai Pedagógiai Intézettel közösen és az Önkormányzat védnökségével. Több éves együttműködés folytatása 2011-ben is az Újbudai Pedagógiai Napok tavaszi és őszi rendezvénysorozata megvalósításában. Kerületi önkormányzati programok (művelődési, oktatási és sport) helyszínbiztosítása és kapcsolódó szervezési feladatok ellátása (év folyamán rendszeres). Az Önkormányzat felkérésére Lakossági fórumok megrendezésére helyszínbiztosítást, szervezési feladat ellátását vállalta az Egyesület (az év során rendszeresen). Az Egyesület folyamatosan segítette kerületi civil szervezetek programjai megvalósítását a helyszínbiztosítással, műszaki háttérrel. 13

15 A Kerület Napja alkalmából november 11-én az Egyesület nyílt nap program -ot rendezett kerületi általános iskolák és lakosok részvételével (filmvetítések, kiállítás, bemutatók) között az Önkormányzattal kötött Közművelődési Megállapodás keretében az Egyesület kerületi lakossági programokat valósított meg évenkénti önkormányzati támogatás elnyerésével ben sajnálatosan az Egyesület nem kapott támogatást a kerület lakosai részére tervezett rendezvényei megvalósítására. Az Egyesület kiemelten közhasznú tevékenysége fő támogatói 2011-ben: Nemzeti Erőforrás Minisztérium ELTE Természettudományi Kar Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. Bugát-Richter Természettudományi Alapítvány Nemzeti Civil Alapprogram Szegedi Természettudományi Egyetem Országos Atomenergia Hivatal TIT Kossuth Klub Egyesület Az Egyesület pártoló tagszervezetei 2011-ben: TIT Hajózástörténeti, Modellező és Hagyományőrző Egyesület Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesülete A Korszerű Mérnökért Alapítvány Általános Vállalkozási Főiskola Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövetség Budapesti Macskatartók Országos Egyesülete 14

16 A ÉVI TAGSÁGI ÉLET ESEMÉNYEI 15

17 1. Közgyűlés Egyesületi közgyűlés: június 6. A Közgyűlés elfogadta az előző évi beszámolót és a tárgyévre vonatkozó munka- és költségtervet. Egyesületi rendkívüli közgyűlés: október 25. A Közgyűlés megtárgyalta az Egyesület jövőbeli tevékenységét ismertető jelentést, módosította az egyesületi Alapszabályt és lezajlott a tisztújítás. 2. Vezetőségi ülések A vezetőség, az elnökség és a klubvezetőségek június-augusztus hónapok kivételével az egyesületi programok, feladatok szerint havonta-kéthavonta üléseztek. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság két alkalommal tartott ülést 2011-ben a két közgyűlést megelőzően az előkészítendő feladatok megbeszélésére. A vezetőségi ülések feladatai: döntések hozatala; beszámolók készítése; pályázatok készítése és elszámolása; projektelőkészítő egyeztetések, stratégiai feladatok ellátása. 3. Tagság Tagjainkat folyamatosan informáltuk az egyesületi életről honlapunkon keresztül, valamint az Egyesületi híreink táblán az Egyesület székházában. Rendezvényeink ismertetőit, meghívóit honlapon, en és postán, valamint a klubfoglalkozásokon rendszeresen átnyújtottuk. Az egyesületi programokról napilapok, helyi (önkormányzati kiadványok), szakmai folyóiratok (pl. Természetbúvár, Természet Világa) tv-, rádiószerkesztőségek adtak információt a tagság mellett az egyéni és csoportos érdeklődőknek, civil szervezeteknek, oktatási és kulturális intézményeknek, szervezeteknek, önkormányzatoknak stb. 16

18 AZ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉVI KÖLTSÉGTERVE 17

19 KÖLTSÉGTERV ÉV (adatok eft-ban) TERVEZETT BEVÉTELEK: - Közhasznú működési támogatási pályázatok eft - Egyéb pályázati támogatás eft - SZJA 1%-a 140 eft - Tagdíjak eft - Pártoló tagdíjak eft - Ismeretterjesztés, rendezvényszervezés eft Összesen: eft TERVEZETT KIADÁSOK: - Személyi kifizetések közterhekkel eft (bérek, megbízási díjak, egyéb személyi kifizetések) - Épületfenntartással kapcsolatos rezsiköltség eft - Szolgáltatások, karbantartások eft - Szellemi számlás kifizetések eft - Beszerzések eft - Egyéb költségek 700 eft - Értékcsökkenés 300 eft Összesen: eft 18

20 AZ EGYESÜLET ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE TERVEZETE 19

21 1. A évi tervezett egyesületi tevékenység jogi alapja az új civil jogszabályok alapján: évi CLXXV. tv. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról. 350/2011. (XII.30.) kormányrendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről. 2. Az Egyesület civil kapcsolatai és a tagsági élet fejlesztése: - Új egyéni és pártoló tagok, pártoló tagszervezetek megnyerése az egyesületi élet támogatására és új ismeretterjesztő programok megvalósítása érdekében. - Önkéntesek hatékony bevonása az Egyesület ismeretterjesztő és szervező tevékenységébe. - Együttműködések szélesítése a civil, a közművelődési, a közoktatási szektorral és a gazdasági élet jelentős szereplőivel. - Folytatni a XI. kerület Újbuda Önkormányzatával, intézményeivel és civil szervezeteivel való együttműködéseket. 3. Nemzetközi ismeretterjesztő programokban való részvétel folytatása: Nemzetközi Tudományos és Technikai Szövetség Diákalkotók Mozgalmának együttműködésében a 17. magyarországi döntő megrendezése megtörtént (2012. április ) MILSET (Franciaország támogatásával a TIT Kossuth Klub és az Uránia Alapítvány együttműködésében). EU-s pályázatokon pl. EU Oktatási és Kulturális Főigazgatósága pályázatain való tervezett részvétel (tehetséggondozás, közösségi tevékenység és tudománynépszerűsítés témakörökben). 4. Országos kiemelt nagyrendezvényekhez való kapcsolódás hagyományának folytatása önálló egyesületi programokkal, pl.: - Zöld Jeles Napok (április Föld Napja, június Környezetvédelmi Világnap stb.) - Kutatók Éjszakája (szeptember) - Magyar Tudomány Ünnepe (november) 18. egyesületi programsorozat 20

22 5. Ismeretterjesztő konferenciák szervezése (2012. május 24., Pécs; november Veszprém; a Pécsi Tudományegyetemmel, a veszprémi Pannon Egyetemmel, az MTA helyi Akadémiai Bizottságaival és az Országos Atomenergia Hivatallal együttműködésben, és tudományos szervezetekkel, intézményekkel. 6. Tehetséggondozó tevékenység: - Bugát Pál XXIX. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő megrendezése (2012. április 5. országos elődöntő megtörtént ; augusztus országos döntő) az ELTE Természettudományi Kar, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., a Bugát-Richter Természettudományi Alapítvány támogatásával. 7. Az Egyesület tudománybarát klubjai tevékenysége támogatása: - Ismeretterjesztő programjaik bővítésében - Szakmai kapcsolataik erősítésében - Ifjúsági szekciók megteremtésére - Kiállítási és képzési tevékenységük megerősítésében - Kapcsolatépítésüket segíteni tudománybarát klubokkal, civil szervezetekkel 8. Pályázatokon való részvétel és együttműködési megállapodások folytatása: - Részt venni a Nemzeti Együttműködési Alap (Wekerle Sándor Pályázatkezelő) pályázatain a évi új típusú támogatások elnyerésére. - Budapest Főváros Kormányhivatalával Együttműködési megállapodás megkötése az egész életen át tartó tanulás, az új ismeretek megszerzése, a közösségi és az egyéni versenyképesség növelése érdekében szervezendő programok támogatása érdekében, ugyanúgy az Újbudai Önkormányzattal. - Folytatni a gazdasági szektor jelentős képviselőivel kialakított együttműködési megállapodások megvalósítását. 9. Az Egyesület tulajdonában lévő épület korszerűsítésének továbbvitele; ez irányú pályázati lehetőségek és szponzori támogatások bevonásával: - Telefonközpont korszerűsítése - Széleskörű WIFI hozzáférés megvalósítása az épületen belül - Irodai informatikai rendszer fejlesztése 21

23 - Folytatni a rendezvényi technika korszerűsítési programot (kiselőadótermek, kiállítóterek) - Lifttelepítés megvalósítása 10. Kulturális marketing tevékenység: - Együttműködés folytatása országos kulturális marketing rendszerekben - Fejleszteni az Egyesület kül- és beltéri információhordozó rendszerét A TIT Stúdió Egyesület évi közhasznú tevékenységének megvalósítása közhasznú tevékenység végzéséből származó saját bevételből, valamint hazai és EU-s pályázati támogatások elnyeréséből és hosszú távú együttműködési megállapodások megkötésével tervezhető. Budapest, május 2. Juhász Nagy Ágnes s. k. igazgató 22

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szociális Háló Egyesület 7960 Sellye Batthyány u. 4. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú Közhasznúsági végzés: Pk. 60.163/1995/22 2008.év Tartalom: I. Közhasznú beszámoló

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2012. február 4. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4.

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1 Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója SURDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 8831 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 8. 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Surdi Sporthorgász Egyesület 2. Képviselő: Kovács Tibor 3. Székhely: 8831 Nagykanizsa Gárdonyi u. 8.

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 18261774-9499-569-1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 27. év Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány egyéb

Részletesebben

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Dunaújváros, 2012. május 19. Katona Dániel elnök Az MTH Magyar Túra Hajó

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Akadálymentes Tanulásért Alapítvány 2009. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2010. március 01. 2 AZ Akadálymentes Tanulásért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. február 26. Mezei György elnök 1 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Magyar NetGombász Közhasznú

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság 2005. évi tevékenységéről A Fővárosi Bíróság az 1992. február 13-án 4264. sorszám alatt nyilvántartásba vett EOQ Magyar

Részletesebben

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

adatok eft-ban Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 1. SZ. MELLÉKLET AZ PILI ALAPÍTVÁNY SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA 18896053-8040-569-01 Statisztikai számjel 167 Nyilvántartási szám PILI Alapítvány Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE adatok eft-ban Sor A tétel

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329394995692 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 26 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 1 Adószám: 183293-1-2 Statisztikai számjel: 183293-9499-569-2

Részletesebben

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület BODOR KARATE ÉS REKREÁCIÓS KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 6724 Szeged, Körtöltés u. 52. i Közhasznúsági jelentése 1 A Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 6 7 5 9 1 9 9 5 2 9 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 3 egyéb szervezet megnevezése 125 Budapest

Részletesebben

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22.

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22. 214. május 22. Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 6771. Szeged, Palackozó u. 9. 213. évi Közhasznúsági jelentése Záradék: Az Éves Beszámolót és Közhasznúsági jelentést az Ebtenyésztők

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Zöld Liliom Alapítvány Székhely: 1114 Budapest, Villányi út 27. Adószám: 18696664-1-43 Közhasznúsági fokozat: közhasznú Közhasznúsági végzés: 2002.08.15. Budapest, 2012. május 22. Készítette: A kuratórium

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2003. évről

Közhasznúsági jelentés 2003. évről Közhasznúsági jelentés 2003. évről LENA Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete 2518. Leányvár, Kálvária utca 69. Adószám: 18613425-1-11 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági bejegyzés száma:

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 21.3.5-21.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A beolót

Részletesebben

Magyar Frizbi Szövetség

Magyar Frizbi Szövetség Magyar Frizbi Szövetség székhely: 1118 Budapest, Somlói utca 72. fsz. 3. adószám: 18445011-1-43 nyilvántartási szám: 37248 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Magyar Frizbi Szövetség Egyszerűsített

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Magyar Bothmer Gimnasztika Egyesület 2. Elnök: Szalay László 3. Székhely: 9941.Öriszentpéter Galambosszer 16/C.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18259089-1-43 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12215. Közhasznúsági jelentés 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak: 2007. január 01. - 2007. december 31.

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tartalom: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 77. Fordulónap: 2011.12. 31.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben