A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012."

Átírás

1 A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012.

2 ALAPADATOK Készült az évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-, számviteli- és adózási rendelkezésekben foglaltak szerint. Az egyesület neve: TIT STÚDIÓ EGYESÜLET Jogi státusz: kiemelten közhasznú országos hatókörű egyesület Fővárosi Bíróság bejegyzési száma: 1634 ( ) Fővárosi Bíróság közhasznúsági bejegyzés száma: 13. PK /1990/8 ( ) Adószám: KSH szám: Felnőttképzési nyilvántartási szám: Székhely: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. Levelezési cím: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. Telefonszám: , Faxszám: Weblap: Elektronikus levelezési cím: Az Egyesületnek nincs köztartozása; nem áll csőd-, végelszámolási- és felszámolási eljárás hatálya alatt. * * * A TIT Stúdió Egyesület évi Közhasznúsági jelentését és pénzügyi beszámolóját az Egyesület Vezetősége, Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottsága i ülésén megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Juhász Nagy Ágnes s. k. igazgató 1

3 A ÉVI SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2

4 Statisztikai számjel vagy adószám Bírósági végzés száma Számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója é v TIT STÚDIÓ EGYESÜLET egyéb szervezet megnevezése 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. címe A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, március 30. egyéb szervezet vezetője 3

5 Statisztikai számjel vagy adószám Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe: Bírósági végzés száma: TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának MÉRLEGE év adatok E Ft-ban ESZKÖZÖK Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 3 II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 B. FORGÓESZKÖZÖK (7-10. sorok) I. Készletek 7 II. Követelések III. Értékpapírok 9 IV. Pénzeszközök C. AKTíV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN FORRÁSOK 12 D. SAJÁT TŐKE I. Induló / Jegyzett tőke II. Tőkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék 16 IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 18 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 19 E. CÉLTARTALÉKOK 20 F. KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 22 II. Rövid lejáratú kötelezettségek G PASSZíV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: Budapest, március 30. egyéb szervezet vezetője 4

6 Statisztikai számjel vagy adószám Bírósági végzés száma Az egyéb szervezet megnevezése: TIT STÚDIÓ EGYESÜLET Az egyéb szervezet címe: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának EREDMÉNYKIMUTATÁSA év adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. alapítótól 4. b. központi költségvetéstől c. helyi önkormányzattól d. egyéb, ebből 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel ebből továbbutalt támogatás 11. B Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebből továbbutalt támogatás Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok 32. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások ebből: a Korm.rend. 16 (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és 39. továbbutalt, illetve átadott támogatás A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, március egyéb szervezet vezetője

7 PÉNZÜGYI MELLÉKLETEK A ÉVI SZÁMVITELI BESZÁMOLÓHOZ 6

8 1. BEFEKTETÉSI TÜKÖR év (adatok eft-ban) Bruttó Értékcsökkenés Megnevezés érték Nyitó Változás Záró Nettó érték Ingatlanok Műszaki gépek, berend Egyéb gépek, felszer Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Tárgyi eszközök A SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA év (adatok eft-ban) Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék 0 Értékelési tartalék 0 Tárgyévi alaptev.eredmény Tárgyévi váll. eredmény 0 Saját tőke CÉL SZERINTI JUTTATÁS év évben a TIT Stúdió Egyesület cél szerinti juttatást nem adott. 7

9 4. BEVÉTELEK ÉV (adatok eft-ban) Állami támogatás alaptevékenységre: Egyéb pályázati bevétel: SZJA 1%-a Tagdíjak: Pártoló tagdíjak: Ismeretterjesztés, rendezvényszervezés: 742 eft eft 112 eft eft eft eft Egyéb bevétel: 417 eft (lakáskiadás, káresemény, kamat) Összesen: eft 5. ELNYERT TÁMOGATÁSOK (PÁLYÁZATOK) RÉSZLETEZÉSE ÉV (adatok eft-ban) Állami támogatás alaptevékenységre: Nemzeti Erőforrás Minisztérium (ismeretterjesztésre) Egyéb pályázati bevétel: Országos Atomenergia Hivatal (ismeretterjesztésre) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. (tehetséggondozásra) Nemzeti Civil Alapprogram (működésre) 742 eft eft eft 600 eft 400 eft SZJA 1%-os támogatás: 112 eft (működésre) Összesen: eft A pályázati úton elnyert támogatások felhasználása és azok elszámolása az Egyesület székhelyén tárolt elszámolásokban megtekinthető. Helyi Önkormányzattól az Egyesület támogatást nem nyert el. 8

10 6. KÖLTSÉGEK MEGOSZLÁSA ÉV (adatok eft-ban) Személyi jellegű kifizetések: eft - személyi kifizetések: eft bérköltség eft megbízási szerződések eft - személyi jellegű egyéb kifizetések: (pl. útitérítések, étkezés, táppénz hozzájárulás, munkaruha) 972 eft - személyi kifizetések közterhei: eft nybizt. jár., eb. jár., munkaerőpiaci jár eft telefon, úti és étkezés utáni járulékok 198 eft Anyagjellegű ráfordítások: eft - fenntartással kapcsolatos rezsiköltség: (fűtés, világítás, víz, csatorna, hulladékkezelés) eft - szolgáltatások, karbantartások: (alaptevékenységhez és az épület fenntartásához kapcsolódóak) eft - szellemi számlás kifizetések: eft - beszerzések: (pl. tárgyi eszközök, szoftverek, szakkönyvek, szaklapok, nyomtatványok, irodaszer, tisztítószerek) eft Egyéb költségek: (biztosítás, bankktg., késedelmi kamat, tagdíj): Értékcsökkenés: Összesen: 698 eft 251 eft eft 7. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA A TIT Stúdió Egyesület Vezető tisztségviselői díjazásban nem részesültek. Az Egyesület igazgatója főállású munkavállalóként munkabérben részesült 2011-ben. 9

11 A ÉVI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG SZAKMAI ISMERTETŐJE 10

12 A 21 éves múltú TIT Stúdió Egyesület a TIT Természettudományi Stúdió (1969) jogutódja egyedi kultúraközvetítő tevékenysége közismert a kulturális és a civil közéletben. Az Egyesület alapszabálya szerint folytatott évi kiemelten közhasznú tevékenysége célul tűzte ki: művelődési és tudománynépszerűsítő rendezvények, közösségi színterek szervezése a legszélesebb korosztályok részére. A közérdeklődésre számot tartó aktuális témakörökben megrendezett országos és nemzetközi szintű ~200 programon közel 82 ezer látogató vett részt Budapest és vonzáskörzete, valamint 10 megyéből. Az Egyesület rendezvényein egyéni érdeklődők mellett kulturális intézmények, szervezetek; köz- és felsőoktatási intézmények; civil szervezetek (népfőiskolák, egyesületek); tudományos intézetek és szervezetek; önkormányzatok; gazdasági szervezetek, az országos és a helyi média képviselői stb. vettek részt. Nemzetközi és országos kiemelt jelentőségű nagyrendezvényekhez kapcsolódó egyesületi programok 2011-ben: 1. Nemzetközi Környezetvédelmi Konferencia az Európai Unió Oktatási és Kulturális Főigazgatósága támogatásával; többek között a TIT Kossuth Klub Egyesület, a Francia Intézet, Le Monde Diplomatique együttműködésében (2011. május ) J. Potocnik az EU Környezetvédelmi Biztosa nyitóelőadásával, dr. Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkár; Jávor Benedek az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottsága elnöke és 10 külföldi előadó részvételével. A konferenciát megtisztelte dr. Hoffmann Tamás Újbuda Polgármestere. 2. A Kémia Nemzetközi Éve ENSZ programhoz kapcsolódó egyesületi rendezvénysorozat megvalósítása (2011. április-november; 10 program: köztük konferencia, kiállítás, diákvetélkedő) tudományos intézetekkel, tudományegyetemekkel, az MTA osztályaival, civil szervezetekkel együttműködve. 3. Nemzetközi Tudományos és Technikai Szövetség Diákalkotók Mozgalmának (MILSET; Franciaország) 16. magyarországi döntője megrendezése határon túli magyar középiskolák (Erdély, Szlovákia, Vajdaság) részvételével (2011. május ) A MILSET támogatásával a TIT Kossuth Klub Egyesület és az Uránia Alapítvány együttműködésében. 4. A Magyar Tudományos Akadémia által koordinált Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó egyesületi programok (konferencia, kiállítás, tudománybarát 11

13 klubprogramok, tudományos mozi (2011. november 3-30.) megvalósítása (17. éve folyamatosan megrendezett egyesületi program). Egyéb egyesületi rendezvények: 1. Ismeretterjesztő konferenciák szervezése Tehetségnevelés-tehetséggondozás témakör: március, június és szeptember többek között az Újbudai Pedagógiai Intézettel, civil tanári szervezetekkel együttműködésben. Energetika-Környezetvédelem-Egészségügy témakör: december 8. (Szegedi Tudományegyetemmel, Országos Atomenergia Hivatallal, tudományos szervezetekkel együttműködésben megrendezve). 2. Bugát Pál XXVIII. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő megrendezése (2011. január-augusztus). (A Nemzeti Erőforrás Minisztérium, az ELTE Természettudományi Kar, a Nemzeti Civil Alapprogram, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. és a Bugát-Richter Természettudományi Alapítvány támogatásával.) 3. Tudománybarát klubok programjai (az év során folyamatos) Ásványbarát-, Csapody Vera Növénybarát Kör, Gombász- és Törpenyúl Klub szervezésében (klubnapok, előadások, túrák, képzés, filmvetítés, szakmai tanácskozások, kiállítások, börzék). 4. Kiállítási tevékenység január-december: Öveges József Emlékkiállítás április: Kiállítás a Chemoton elméletről április-május: Újbudai XVII. Gyermekrajz Kiállítás: Az év madara, az év fája címmel. A díjakat átadta: dr. Molnár László Alpolgármester május: Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítás szeptember: Kerületi Diák Művészeti Kiállítás december 11. Ásványkiállítás és börze 5. Föld Napja április 20. újbudai diák programsorozat 17 éves megrendezése az Újbudai Pedagógiai Intézettel, és az Újbudai Önkormányzat védnökségével (vetélkedők, gyakorlati foglalkozások, tájfutóversenyek, természeti kézműves foglalkozások; január-április 20.). Megnyitotta: dr. Hoffmann Tamás Újbuda Polgármestere és dr. Molnár László Alpolgármester. 12

14 6. Tudományos játszóházi programok (havonta) általános iskolai korosztály (filmvetítés, interaktív programok, kézműves foglalkozások). 7. Közoktatási és felnőttképzési tevékenység Az egyesület bejegyzett közoktatási szakmai szervezetként részt vállalt helyi és országos pedagógus továbbképzések, módszertani programok szervezésében (2011. március, április, október). Az Újbudai Pedagógiai Napok tavaszi és őszi programsorozatában évek óta részt vett, így 2011-ben is. Az Egyesület mint az Újbudai Tehetségpont egyik alapító szervezete részt vállalt a kerületi tehetséggondozó programok megvalósításában az Újbudai Pedagógiai Intézet felkérésére. Közhasznú és ismeretfelújító képzések szervezése (alapfokú gombaismereti-, számítástechnikai ismeretfelújító képzés stb.). Részvétel XI. kerület Újbuda kulturális és civil közéletében; együttműködési tevékenység XI. kerület Újbuda Önkormányzatával: Az Önkormányzat Újbuda 60+ Program Programközpontjának helyszínbiztosítása (bérleményként) és kapcsolódó műszaki, szervezési feladatok ellátása 2008 szeptemberétől. 17. alkalommal került megrendezésre az Újbudai Föld Napja, melynek társrendezője Egyesületünk az Újbudai Pedagógiai Intézettel közösen és az Önkormányzat védnökségével. Több éves együttműködés folytatása 2011-ben is az Újbudai Pedagógiai Napok tavaszi és őszi rendezvénysorozata megvalósításában. Kerületi önkormányzati programok (művelődési, oktatási és sport) helyszínbiztosítása és kapcsolódó szervezési feladatok ellátása (év folyamán rendszeres). Az Önkormányzat felkérésére Lakossági fórumok megrendezésére helyszínbiztosítást, szervezési feladat ellátását vállalta az Egyesület (az év során rendszeresen). Az Egyesület folyamatosan segítette kerületi civil szervezetek programjai megvalósítását a helyszínbiztosítással, műszaki háttérrel. 13

15 A Kerület Napja alkalmából november 11-én az Egyesület nyílt nap program -ot rendezett kerületi általános iskolák és lakosok részvételével (filmvetítések, kiállítás, bemutatók) között az Önkormányzattal kötött Közművelődési Megállapodás keretében az Egyesület kerületi lakossági programokat valósított meg évenkénti önkormányzati támogatás elnyerésével ben sajnálatosan az Egyesület nem kapott támogatást a kerület lakosai részére tervezett rendezvényei megvalósítására. Az Egyesület kiemelten közhasznú tevékenysége fő támogatói 2011-ben: Nemzeti Erőforrás Minisztérium ELTE Természettudományi Kar Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. Bugát-Richter Természettudományi Alapítvány Nemzeti Civil Alapprogram Szegedi Természettudományi Egyetem Országos Atomenergia Hivatal TIT Kossuth Klub Egyesület Az Egyesület pártoló tagszervezetei 2011-ben: TIT Hajózástörténeti, Modellező és Hagyományőrző Egyesület Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesülete A Korszerű Mérnökért Alapítvány Általános Vállalkozási Főiskola Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövetség Budapesti Macskatartók Országos Egyesülete 14

16 A ÉVI TAGSÁGI ÉLET ESEMÉNYEI 15

17 1. Közgyűlés Egyesületi közgyűlés: június 6. A Közgyűlés elfogadta az előző évi beszámolót és a tárgyévre vonatkozó munka- és költségtervet. Egyesületi rendkívüli közgyűlés: október 25. A Közgyűlés megtárgyalta az Egyesület jövőbeli tevékenységét ismertető jelentést, módosította az egyesületi Alapszabályt és lezajlott a tisztújítás. 2. Vezetőségi ülések A vezetőség, az elnökség és a klubvezetőségek június-augusztus hónapok kivételével az egyesületi programok, feladatok szerint havonta-kéthavonta üléseztek. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság két alkalommal tartott ülést 2011-ben a két közgyűlést megelőzően az előkészítendő feladatok megbeszélésére. A vezetőségi ülések feladatai: döntések hozatala; beszámolók készítése; pályázatok készítése és elszámolása; projektelőkészítő egyeztetések, stratégiai feladatok ellátása. 3. Tagság Tagjainkat folyamatosan informáltuk az egyesületi életről honlapunkon keresztül, valamint az Egyesületi híreink táblán az Egyesület székházában. Rendezvényeink ismertetőit, meghívóit honlapon, en és postán, valamint a klubfoglalkozásokon rendszeresen átnyújtottuk. Az egyesületi programokról napilapok, helyi (önkormányzati kiadványok), szakmai folyóiratok (pl. Természetbúvár, Természet Világa) tv-, rádiószerkesztőségek adtak információt a tagság mellett az egyéni és csoportos érdeklődőknek, civil szervezeteknek, oktatási és kulturális intézményeknek, szervezeteknek, önkormányzatoknak stb. 16

18 AZ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉVI KÖLTSÉGTERVE 17

19 KÖLTSÉGTERV ÉV (adatok eft-ban) TERVEZETT BEVÉTELEK: - Közhasznú működési támogatási pályázatok eft - Egyéb pályázati támogatás eft - SZJA 1%-a 140 eft - Tagdíjak eft - Pártoló tagdíjak eft - Ismeretterjesztés, rendezvényszervezés eft Összesen: eft TERVEZETT KIADÁSOK: - Személyi kifizetések közterhekkel eft (bérek, megbízási díjak, egyéb személyi kifizetések) - Épületfenntartással kapcsolatos rezsiköltség eft - Szolgáltatások, karbantartások eft - Szellemi számlás kifizetések eft - Beszerzések eft - Egyéb költségek 700 eft - Értékcsökkenés 300 eft Összesen: eft 18

20 AZ EGYESÜLET ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE TERVEZETE 19

21 1. A évi tervezett egyesületi tevékenység jogi alapja az új civil jogszabályok alapján: évi CLXXV. tv. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról. 350/2011. (XII.30.) kormányrendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről. 2. Az Egyesület civil kapcsolatai és a tagsági élet fejlesztése: - Új egyéni és pártoló tagok, pártoló tagszervezetek megnyerése az egyesületi élet támogatására és új ismeretterjesztő programok megvalósítása érdekében. - Önkéntesek hatékony bevonása az Egyesület ismeretterjesztő és szervező tevékenységébe. - Együttműködések szélesítése a civil, a közművelődési, a közoktatási szektorral és a gazdasági élet jelentős szereplőivel. - Folytatni a XI. kerület Újbuda Önkormányzatával, intézményeivel és civil szervezeteivel való együttműködéseket. 3. Nemzetközi ismeretterjesztő programokban való részvétel folytatása: Nemzetközi Tudományos és Technikai Szövetség Diákalkotók Mozgalmának együttműködésében a 17. magyarországi döntő megrendezése megtörtént (2012. április ) MILSET (Franciaország támogatásával a TIT Kossuth Klub és az Uránia Alapítvány együttműködésében). EU-s pályázatokon pl. EU Oktatási és Kulturális Főigazgatósága pályázatain való tervezett részvétel (tehetséggondozás, közösségi tevékenység és tudománynépszerűsítés témakörökben). 4. Országos kiemelt nagyrendezvényekhez való kapcsolódás hagyományának folytatása önálló egyesületi programokkal, pl.: - Zöld Jeles Napok (április Föld Napja, június Környezetvédelmi Világnap stb.) - Kutatók Éjszakája (szeptember) - Magyar Tudomány Ünnepe (november) 18. egyesületi programsorozat 20

22 5. Ismeretterjesztő konferenciák szervezése (2012. május 24., Pécs; november Veszprém; a Pécsi Tudományegyetemmel, a veszprémi Pannon Egyetemmel, az MTA helyi Akadémiai Bizottságaival és az Országos Atomenergia Hivatallal együttműködésben, és tudományos szervezetekkel, intézményekkel. 6. Tehetséggondozó tevékenység: - Bugát Pál XXIX. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő megrendezése (2012. április 5. országos elődöntő megtörtént ; augusztus országos döntő) az ELTE Természettudományi Kar, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., a Bugát-Richter Természettudományi Alapítvány támogatásával. 7. Az Egyesület tudománybarát klubjai tevékenysége támogatása: - Ismeretterjesztő programjaik bővítésében - Szakmai kapcsolataik erősítésében - Ifjúsági szekciók megteremtésére - Kiállítási és képzési tevékenységük megerősítésében - Kapcsolatépítésüket segíteni tudománybarát klubokkal, civil szervezetekkel 8. Pályázatokon való részvétel és együttműködési megállapodások folytatása: - Részt venni a Nemzeti Együttműködési Alap (Wekerle Sándor Pályázatkezelő) pályázatain a évi új típusú támogatások elnyerésére. - Budapest Főváros Kormányhivatalával Együttműködési megállapodás megkötése az egész életen át tartó tanulás, az új ismeretek megszerzése, a közösségi és az egyéni versenyképesség növelése érdekében szervezendő programok támogatása érdekében, ugyanúgy az Újbudai Önkormányzattal. - Folytatni a gazdasági szektor jelentős képviselőivel kialakított együttműködési megállapodások megvalósítását. 9. Az Egyesület tulajdonában lévő épület korszerűsítésének továbbvitele; ez irányú pályázati lehetőségek és szponzori támogatások bevonásával: - Telefonközpont korszerűsítése - Széleskörű WIFI hozzáférés megvalósítása az épületen belül - Irodai informatikai rendszer fejlesztése 21

23 - Folytatni a rendezvényi technika korszerűsítési programot (kiselőadótermek, kiállítóterek) - Lifttelepítés megvalósítása 10. Kulturális marketing tevékenység: - Együttműködés folytatása országos kulturális marketing rendszerekben - Fejleszteni az Egyesület kül- és beltéri információhordozó rendszerét A TIT Stúdió Egyesület évi közhasznú tevékenységének megvalósítása közhasznú tevékenység végzéséből származó saját bevételből, valamint hazai és EU-s pályázati támogatások elnyeréséből és hosszú távú együttműködési megállapodások megkötésével tervezhető. Budapest, május 2. Juhász Nagy Ágnes s. k. igazgató 22

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2012. évi beszámoló Ez a beszámoló a TIT SE Elnöksége, Ellenőrző

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 5 0 4 1-1 - 0 2 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2011. év Pécsi Operáért Alapítvány 7621 Pécs, Perczel u. 17. Kelt: Pécs, 2012. 05. 30....

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet (1081 Budapest, Népszínház utca 16. Tel.: 322-1502; fax: 479-0272 www.menedek.hu; menedek@menedek.hu) 2011. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Adószám: 18180987-1-41 Bírósági végzés száma: 61.038/2003 KSH statisztikai számjel: 18180987-9499-569-01 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a)

Részletesebben

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása

Részletesebben

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAK SZER VEZET 7400. Kaposvár, Füredi út 180. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2012 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁHOZ Kaposvár, 2013.

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ. 2007. év. Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm. javak és a tárgyi eszközök alakulása Közhasznúsági jelentés 61.33/1996/2 18229367-2-43 191 Budapest, Üllői út 155. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ 27. év Tartalom: Mérleg Eredménylevezetés Az imm.

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 Adószám: 19668693-1-43 MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. R ép. III./317. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 Dátum: 2008. május 2. a szervezet képviselője 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDŐ KÖR TÚRKEVE TARTALMI BESZÁMOLÓ 2008-ban az előző évek gyakorlatának megfelelően több nagyobb társadalmi háttérrel megvalósított, és jelentősebb szakmai

Részletesebben