TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u Honlap: Telefon: 06-1/ , 06-1/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514"

Átírás

1 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u Honlap: Telefon: 06-1/ , 06-1/ évi beszámoló Alapadatok: Fővárosi Bíróság bejegyzési száma: 1634/ Székhely és levelezési cím: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. Helyrajzi szám: 4491/20; Adószám: Bankszámlaszám: ERSTE Bank Hungary Zrt Fővárosi Bíróság közhasznúsági bejegyzés száma: 13. PK /1990/14 ( ) KSH szám: Telefonszám: , ; Weblap: A beszámoló első változata (a évi jelentés és a évi terv szerkezetét követve), a TIT SE Elnöksége, Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottsága, a szakcsoportok vezetői és a munkatársak számára készült, a május 15-én tartott, kibővített elnökségi ülésre. Ez a megvitatott, kiegészített, szerkesztett és megszavazott anyag. Csatolva a 350/2011. (XII.30) kormányrendelet szerinti mérleg, eredmény-kimutatás és közhasznúsági mellékletek. Készült a május 29-én tartandó taggyűlésre. Tartalom 1.) Átfogó jellemzők és célkitűzések 2.) Szervezeti élet, szakosztályi események 2.1. Tagság, taggyűlés, vezetőség, munkatársak 2.2. Szakcsoportok, pártoló tagok 2.3. Támogatók, kapcsolatok 3.) Tárlatok, időszaki kiállítások, hagyományos rendezvények 4.) Természet Tudomány - Ember rendezvények 5.) Közművelődési harmonizációs programok 6.) Egyéb kezdeményezések és események 7.) Gazdálkodás, épületfenntartás 1. számú táblázat Csatolmány: Mérleg, eredmény-kimutatás, közhasznúsági mellékletek 1

2 1.) Átfogó jellemzők és célkitűzések. Az 1990-ben létrejött TIT Stúdió Egyesület a TIT Természettudományi Stúdió ( ) jogutódja 2013-ban az új civil jogszabályok szerint, közfeladatokat ellátva, közhasznú tevékenységet folytatva végezte munkáját, a évi CLXXV. tv. és a évi CLXXXI. tv. alapján. Az Egyesület szolgáltatásait testületein, tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek is igénybe vették. Tagsága részt vállalt a közhasznú tevékenységek megvalósításában. Továbbá önkéntesek (a évi LXXXVIII. tv. alapján) közreműködtek a közhasznú munkában. Gazdálkodását a 350/2011. (XII.30.) kormányrendelet (a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről) szerint végezte, az elért eredményét az Alapszabályban meghatározott közhasznú munkára fordította. A közhasznú feladatok további törvényi háttere: - Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.); évi CCIV. tv. a nemzeti felsőoktatásról; évi CLXXXVII. tv. a szakképzésről; évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről; évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól; évi CI. tv. a felnőttképzésről; évi CXVI. tv az atomenergiáról, évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, évi CLII. tv. az évi CXL. tv módosításáról. Az Egyesület Alapszabálya szerint folytatott, évi közhasznú munka célja az volt, hogy - nyitva tartsuk az épületet; megadjuk a folyamatos működés feltételeit; a évben elkezdett módon bővítsük a tevékenységet; - korosztályi korlátok nélkül szervezzük az országos szintű tudomány-népszerűsítő rendezvényeket, tehetséggondozó programokat, kiállításokat, közösségi színteret adva a komplex eseményekhez; - rendezzük a es válság miatt felhalmozódott tartozásokat A közérdeklődésre számot tartó, aktuális témakörökben megvalósított szakosztályi és más nyitott programokon, az év során, több ezer látogató vett részt. Az Egyesület rendezvényein, a 2

3 tagokon és az egyéni érdeklődőkön kívül, kulturális intézmények; köz- és felsőoktatási intézmények; népfőiskolák, egyesületek; tudományos intézetek és szervezetek; önkormányzatok; gazdasági szervezetek, az országos és a helyi média valamint az egyházak képviselői is megjelentek. A május 14-én kelt és a május 30-i taggyűlésen jóváhagyott munkatervet tartalmilag teljesítettük. A taggyűlést követően a stabilizálás átmeneti, nehéz időszakában, a folyamatosan kialakított, két-három évre szóló elgondolásokat itt most nem ismételjük meg, a honlapon, a évi munkatervben olvashatóak. A évi operatív terv megvalósítása: - Megfeleltünk az új civil törvénynek. (Lásd a csatolt táblázatokat!) - Folytattuk a szervezet korszerűsítését, az iratanyag, fotók, diák, könyvek szisztematikus rendezését. - Több munkatárstól történt, közmegegyezéses elválással és új szakemberek felvételével, átszervezéssel hatékonyabbá tettük a munkarendet, a könyvelést, az érdekeltségi rendszert. - Bővítettük a belső és külső kapcsolat-szervezést. - Stabilizáltuk és bővítettük a pártoló tagok, bérlők egyetemi oktatások körét. - Folytattuk a hagyományos tevékenységek megújítását és kiegészítését. - Új közművelődési, művészeti kiállítások, rendezvények szervezésével; a jeles napokra, évfordulókra, külső programokra kapcsolódással; különleges rendezvények és kiállítások szervezésével bővítettük a kínálatot. - Határozott együttműködésre, közös programokra törekedtünk a pártoló tagokkal ban csak előkészíteni tudtuk a honlap és az arculat megújítását, linkelési és kölcsönös hirdetési szerződéseket. Hasonlóan: az internetes tv közvetítések, a földszinten internetpont, fizetős fénymásoló, információs szolgáltatás kialakítása is csak az elgondolás szintjén maradtak. 2.) Szervezeti élet, szakosztályi események 2.1. Tagság, taggyűlés, vezetőség A évi, 352 fős regisztrált taglétszám, a tagdíj-fizetési nyilvántartás szerint, csökkent, lásd az alábbi táblázatot. Tagságunkat folyamatosan informáltuk az egyesületi életről: honlapon, en, levelekben, a szakosztályi foglalkozásokon is terjesztett szórólapokon, a 3

4 Székházban hirdető táblákon. Köszönjük, hogy a programokról a kerületi Önkormányzat honlapja valamint a KULTI magazin is rendszeresen tájékoztatást adott. Az egyesületi taggyűlés számos előkészítő megbeszélés után, május 30-án volt. A taggyűlés elfogadta az előző évi beszámolót, a tárgyévre vonatkozó munka- és költségtervet. A Fővárosi Törvényszék 13. Pk /1990/12-II. számú hiánypótlásra felhívó végzése alapján, a rendkívüli taggyűlés október 9-én volt, amely elfogadta a hatóság által kért további Alapszabály módosítást, amelyet a Fővárosi Törvényszékhez benyújtottuk és a jóváhagyást megkaptuk ban a TIT SE Elnöksége: Török Imre (elnök), Eszesné Kuhn Gizella, Haragos Pál, Dr. Koncz Gábor (igazgató), Pálfalvi György, Dr. Radnóti Katalin, Dr. Zárda Sarolta. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság: Antal János (elnök), Dr. Kozári László, Juhász József. A vezetőség, az elnökség és a klubvezetőségek többször konzultáltak. Témák: feladatvállalások, aktuális döntések; projekt-előkészítő egyeztetések, stratégiai feladatok. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság is többször konzultált. A régi és az új vezetőség harmonikusan együttműködött, Juhász Nagy Ágnes továbbra is aktívan részt vett a munkában ban a TIT SE munkatársai voltak: Dr. Koncz Gábor igazgató, társadalmi munkában; Bukta Eszter főmunkatárs, titkárságvezető; Badacsonyi Ildikó programmenedzser; Bese Etelka takarító; Andrácsik Jánosné vasárnapi ügyeletes. Az év végén közös megegyezéssel elment Joó Annamária gazdasági menedzser, Harangozó Sándor műszaki munkatárs, Jenei Sándorné takarító és Pesti Józsefné portás. A negyedik negyedévtől új munkatársak Püski Edit főmunkatárs, gazdasági vezető; Kovács Katalin rendezvényi asszisztens, aki a gondnoki feladatokat is ellátta. A könyvelést a T/K Dáriusz Kft., Joó Ágnes végezte; a jogtanácsos Dr. Szabó Attila volt. 4

5 2.2. Szakcsoportok, pártoló tagok A TIT Stúdió Egyesület taglétszáma 2013-ban Szakcsoportok, klubok Tagok száma Ásványbarát Szakcsoport 48 Csapody Vera Növénybarát Kör 39 Gombász Szakkör 157 Törpenyúl Klub 13 Klubokon kívüli tagok 17 Mindösszesen 274 A szakcsoportok, szakkörök foglalkozásai: - Ásványbarát Szakcsoport: előadások, ásványbemutatók, túrák, klubnapok: 2013-ban minden héten szerdán, óráig; plusz ásványgyűjtő túrák. Itt és a továbbiakban lásd a terveket és beszámolókat a honlapon. - Gombász Szakkör: gombaismereti előadások, gombahatározás, gyakorlati foglalkozások: 2013-ban minden héten hétfőn, óráig; plusz tanulmányi kirándulások hétvégén szombat ill. vasárnapi napokon. Továbbá: alapfokú gombaismereti képzés, fizető résztvevőkkel. - Csapody Vera Növénybarát Kör: előadások, növénybemutatók: 2013-ban minden hónap páratlan csütörtökjén, óráig. - Törpenyúl Klub: bemutatók: 2013-ban nem rendszeresen, pénteki napokon, óráig. Valamennyi szakcsoport számos épületen kívüli, gyakorlati foglalkozás szervezett. A jellemző események: klubnapok, előadások, bemutatók, kiállítások, filmvetítések, képzések, szakmai tanácskozások, börzék, túrák. A szakcsoportok programjait dokumentáltuk. A szakcsoportokhoz nem tartozó tagok a komplex rendezvényekhez ill. a pártoló tagszervezetek munkájához kapcsolódtak. Korábban az épületben működött egyesületeket, köröket továbbra is felkerestük és felhívtuk figyelmüket az együttműködés lehetőségére. Például a Budapesti Macskatartók Egyesülete 5

6 rendszeresen megjelent rendezvényeinken, különösen a gyermekek körében nagy népszerűségnek örvendő magazinjukkal. A TIT Hajózástörténeti és Modellező Klubja épületünkben tárolt, ugyancsak színvonalas kiadványait szintén osztogattuk az érdeklődő gyermekeknek. Szisztematizáltuk a heti előrejelzések készítését és kiküldését: Elnökség, Számvizsgáló Bizottság, munkatársak, könyvelő cég, jogász, pártoló tagok, szakcsoportok vezetői. Határozottan kialakítottuk a plakátok, szórólapok belső és külső terjesztési rendjét, dokumentálását. Folytattuk a feleslegek selejtezését, elkülönítését. A tartalmi munka szempontjából különösen fontos az, hogy a dia-, hang-, videó-, dvd- és cd anyagok, valamint a könyvek, kiadványok és az iratanyag rendezése előre haladt. Elkezdtük a konferencia termek és az oktató helyiségek jeles személyiségekről történő elnevezését. A táblák felszerelése, megfelelő programokhoz kapcsolódva, ünnepélyesen történt. Az Egyesület pártoló tagszervezetei 2013-ban: Változott a pártoló tagok köre. Több közös rendezvényt, kiállítást szerveztünk (ezekről a további áttekintéseknél lesz szó), a Dunatáj Alapítvány filmjeit rendszeresen propagáltuk a különböző rendezvényeken. - A Korszerű Mérnökért Alapítvány (www.korszerumernok.hu) - Általános Vállalkozási Főiskola (www.avf.hu) - Budapesti Macskatartók Országos Egyesülete - Dunatáj Alapítvány - Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesülete (www.fgsze.hu) - Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (www.mkne.hu) - Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövetség - Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Közhasznú Egyesület - Pannon-Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvány - Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület (www.peme.hu) - Újbuda Baráti Kör Közhasznú Egyesület (www.ujbudacivilek.hu) Az együttműködést ezúton is köszönjük! 6

7 2.3. Támogatók, kapcsolatok Az Egyesület kiemelten közhasznú tevékenységének fő támogatói 2013-ban, jelentős események együttműködői, finanszírozói közreműködésével. Köszönjük! - Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. - Országos Atomenergia Hivatal - MVM Paksi Atomerőmű Zrt. - Bugát-Richter Természettudományi Alapítvány - ELTE Természettudományi Kar - Sárospataki Református Kollégium, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Szisztematikus kapcsolat-szervezői munkát végeztünk, döntően más szervezetek meghívásával és rendezvényeiken való személyes részvétellel, szórólapok terjesztésével, hozzászólásokkal. Folytattuk a jó kapcsolatot a XI. kerületi Önkormányzattal, számos helyi szervezettel. Budapesti és vidéki egyetemi, főiskolai, rendezvényi előadásokhoz kapcsolódva is népszerűsítettük a TIT SE munkáját, újabb érdeklődőket vontunk be. Hangsúlyt helyeztünk a külhoni magyar szervezetekre és érdeklődőkre is. 3.) Tárlatok, hagyományos rendezvények Az épületben megtekinthetőek voltak a következő állandó tárlatok. A legnagyobb boldogságom, ha másnak tudást és örömet nyújthatok... - Öveges József ( ) emlékkiállítás, I. emelet. Élet infravörös sugárzásban - Dr. Szacsky Mihály kiállítása, földszint. Ásványok és ősmaradványok - A TIT SE Ásványbarát Szakcsoportjának kiállítása, földszint. Laki Tamásné, az Ásványbarát Szakcsoport elnökének Bagoly-kiállítása, földszint. A TIT Stúdió Egyesület története képekben, I. emelet. Fotók a Sárospataki és a Debreceni Református Kollégiumok természettudományi gyűjteményeiből, I. emelet. A Juhász Nagy Ágnes által, korábban színvonalasan megszervezett Öveges bemutató-termet - egyetértésével - a raktári készletből kiegészítettük és a rendezvények idején nyitva tartottuk. Nem csak a rendezvények résztvevői, hanem direkt erre érkező gimnazista és műegyetemista csoportok is látogatták! 7

8 Rendezvényekhez kapcsolt és önálló, időszaki kiállítások: A moldvai csángó magyarság ünnepei Csoma Gergely szobrász, fotóművész kiállítása (2013. január 1-21.) Textúra és Faktúra színesben Keresztes Zsuzsa rongyképész és Schéffer Anna keramikus kiállítása (2013. január 22-március 10.) Művészet és idegsebészet együtt a hitben Muhari-Papp Sándor Balázs festőművész kiállítása (2013. március 27-június 2.) Tájban az ember Antal Edit fotókiállítása (2013. április 22-június 14.) Hete Gabriella képzőművész kiállítása (2013. június 5-30.) Rekreáció W. Wieger Mariann képző- és iparművész és tanítványai kiállítása (2013. július 1-31.) Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének kiállítása (2013. augusztus 22-szeptember 15.) Az Állatok Világnapjához kapcsolódóan A természet csodái Pinczel Nikolett (13 éves diák) fotókiállítása (2013. szeptember 10 október 19.) A Molnár C. Pál Műterem kiállítása a Festészet napjához kapcsolódóan (2013. október 7-27.) Kiss Áron Magyar Játék Társaság kiállítása (2013. november 10-december 6.) A Tudomány Világnapjához kapcsolódóan Őszi kerámia tárlat a kortárs magyar professzionális kerámiaművészek alkotásaiból (2013. november 10-december 4.) A múlt üzenete a szunnyadó jelenhez Belovai Zsuzsanna kiállítása (2013. december 4-21.) XXVI. Ásványkiállítás és vásár Bányavirágok (2013. december 8.) Téli hangulat - Keresztes Zsuzsa rongyképész kiállítása (2013. december ) Adventi Kincseink Minőségi termékek, játékok, könyvek kiállítása és vására (2013. december ) - Szent Péter szerepe az oltalom kápolnában. Szükség van-e oltalom kápolnákra? Dr. Eőry Ajándok és Balogh Ákos plébános előadása - Tolcsvay Béla zeneszerző, énekmondó előadása - László Ildikó előadása - Karácsony és a vonzás törvénye Az ősi mágikus világlátás és őshagyományunk teljesebb megvilágításban - Dr. Grandpierre Atilla csillagász, író, zenész előadása 4.) Természet Tudomány - Ember rendezvények A kibővített elnökségi ülés résztvevőinek minden héten küldtük a napra és órára beosztott heti előrejelzést. A saját programok meghívói követhetőek voltak a honlapon, a plakátokat és szórólapokat az épület bejáratánál, előterébe kitettük. Itt nem soroljuk fel az összes programot, csak jellemző illusztrációkat adunk. 8

9 2013-ban a leginkább kiemelkedő rendezvény a Bugát Pál XXX. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő volt (2013. március 28. országos elődöntő; augusztus országos döntő); a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., a Bugát- Richter Természettudományi Alapítvány, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és az ELTE TTK (személyesen Dr. Radnóti Katalin professzor, elnökségi tag) támogatásával. Ünnepélyes köszöntést szerveztünk; meghívtunk két korábbi sikeres kutatóvá fejlődött hajdani versenyzőt; megnyitottuk a Művészet és idegsebészet együtt a hitben, Muhari-Papp Sándor Balázs festőművész kiállítását (2013. március 27-június 2.), amelynek főszereplője személyesen is Dr. Csókay András idegsebész, főorvos úr volt. Ismét részt vettünk az Atomenergiáról mindenkinek c. ismeretterjesztő konferencia megszervezésében a Pannon Egyetemmel és az Országos Atomenergia Hivatallal együttműködésben (Veszprém, május 23.). A képzések terén kiemelkedő jelentőségű volt a Gombász Szakkör szakértőinek szervezésében megvalósult alapfokú gombaismereti képzés, több mint 100 fő fizető résztvevővel! 2013 novemberében ismét elindítottuk az újabb alapfokú gombaismereti képzést, közel 70 fő fizető résztvevővel. Folyamatosan segítettük a kerületi civil szervezetek programjait; helyszínnel, műszaki háttérrel, döntően az Újbuda Baráti Kör Közhasznú Egyesület pártoló tagszervezetünk közreműködésével. Magyarok égen és földön ünnepi program a Magyar Kultúra Napján (2013. január 22.), a Magyar Művelődési Társasággal közös szervezésben. Öveges Emlékkiállítás - életrajzi és kísérletek témában filmvetítés a Budapesti Műszaki Egyetem diákjainak (2013. április 3-tól több alkalommal). Költészet Napja: Geológia a költészetben költészet a geológiában ünnepi program József Attila születésnapján (2013. április 11.), az Ásványbarát Szakcsoport és két aktív költő, Mirtse Zsuzsa és Bakonyi Péter közreműködésével. Ez az esemény egyben nyitánya volt a szakcsoportok, külső meghívottak közös, tematikus szakmai, művészeti, közművelődési programsorozatnak. Még az angyalokkal is magyar nyelven beszélnék... ünnepi műsor a 220 éve született Bugát Pál ( ) orvos, egyetemi tanár, az MTA tagja, nyelvújító (2013. április 13.) emlékére. Ez alkalommal neveztük el a II. emeleti nagy termet: Bugát Pál Konferenciaterem. 9

10 3 Könyv 3 Nézőpont 3 Féle út a megoldáshoz c. előadások a Föld Napján (2013. április 22.). Ezzel elkezdtük a szakmai, tudományos, művészeti, közművelődési könyvbemutató sorozatot. Állatok Világnapja (2013. okt. 4.) A Tudomány Világnapja (2013. nov. 10.) Természet Tudomány Ember: egész napos előadássorozat a Tudomány Világnapján (2013. november 10.). Saját művelődési otthonunk... A Méltóságkereső üzenetei. III. Beke Pál Konferencia (2013. december). Fedezze fel velünk a világot! István Ági ismeretterjesztő, vetített képes úti beszámolói Kellemes élmény volt az, hogy a dél-kelet- ázsiai program zárásán és a közép-amerikai sorozat nyitányán teltház volt a Bugát Pál Konferenciateremben. Egészség és az egészség fenntartása (a táplálkozás tudománya) vetített, képes ismeretterjesztő előadás. A Műegyetemi Természet és Sporttudományi Közhasznú Egyesülettel és az EVÉSZ Klaszterrel közösen a Pannon-Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvánnyal közösen. 5.) Közművelődési harmonizációs programok A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Közművelődési Szakmai Kollégium (KSZK), évi döntésével támogatta azt, hogy a Magyarságszolgálati Alapítvány (MA) Közművelődési Harmonizációs Programokat szervezzen. A december július 15. közötti munka egy jelentős része, Dr. Koncz Gábor közreműködésével is, a TIT Stúdió Egyesület épületében valósult meg, az MA és a TIT SE közötti szerződés keretében ban elvégeztük a program kiértékelését és egyik folytatásaként megterveztük a következő című nagy rendezvényt: Válság és váltság 100 éve született Dr. Koncz Sándor ( ) konferencia az életút üzeneteiről Tisztelgés a 200. éve született dán filozófus, Soren Kierkegaard ( ) emléke előtt is. Időpont: november , Sárospataki Református Kollégium Imaterme. Köszönjük, hogy a Nemzeti Kulturális Alap a Sárospataki Református Kollégiumon keresztül támogatta ezt a rendezvényt. Ezt a programot azért is kapcsoltuk a TIT SE-hez, mert egyre inkább jellemző az épület és munkánk iránti egyházi érdeklődés, továbbá az egyházi, teológiai, hitéleti és természettudományos megközelítések harmonizálására való törekvés. 10

11 5.1. A évi beszámolóban bemutatott, a közművelődési harmonizációs programok keretében megvalósított Benedek Elek program elemzése alapján részben előkészítettük a Benedek Elek az interneten és a kárpát-medencei lapok az interneten nagyobb bemutatót 5.2. A Bolvári-Takács Gábor által készített, A Sárospataki Öregdiák Mozgalmak századi kronológiája, intézménytörténeti és közművelődési dimenzió című anyag szakértői vitáit beszélgetések keretében folytattuk és a tapasztalatokat kapcsoltuk a Válság és váltság című említett konferenciához A Miért támogassa az állam a kultúrát? című alprogramot szakértői megbeszélésekkel folytattuk A Külhoni magyar tudományosság és a hazai közművelődés című alprogram folytatásaként ( sajnos immár néhai Szilaveczky Csilla szakértő közreműködésével ) előadásokkal egybekötött, kapcsolatszervező munkát végeztünt a Vajdaságban, Nagykikindán és Szabadkán, október én. Továbbá: külhoni magyarokkal együtt kiállításokat és könyvbemutatókat szerveztünk A Comenius és Európa tudományos felolvasóülés és a Comenius: a nemzetek tanítója kiállítás programja közreműködésünkkel Sárospatakon, november 6-án megrendezett Comenius és a jövő felolvasó üléssel is folytatódott A Közművelődési kaszinó programot nem tudtuk folytatni, annak kiteljesítésére majd 2015-ben törekszünk A Rémek és évek beszélgetés-sorozat reménységet sugárzó programmal, a Koncz Sándor konferenciával folytatódott. 6.) Egyéb kezdeményezések és rendezvények A Dr. Radnóti Katalin elnökségi tag szervezésében és vezetésével, 2012-ben támogatással elkészült A természettudomány tanítása című jelentős új tankönyv, bemutatását és forgalmazását 2014-ben valósítjuk meg. A TIT SE elfekvő készletéből valamint átvett és gyűjtött folyóirat- és könyv rakományokból rendszeresen tettünk ki ingyen elvihető példányokat. Szisztematikussá tettük a szórólap és kerületi információs propagandát. 11

12 Az alább felsorolt további rendezvények, események, külső megrendeléssel, az épület fenntartáshoz, működtetéshez járultak hozzá, nem teljes körű az alábbi áttekintés, a típusokat a sokszínűséget jelezzük. - Corvinus Egyetem - Antal Csaba egyházi előadás (egész évben hetente) - Apor Vilmos Katolikus Főiskola egész tanévben - Délbudai Keresztyén Egyház hetente - Magyar Madártani Egyesület - Németh Attila (Lélekemelő dobolás) - Magyar Könyvvizsgálói Kamara havonta - István Ági útifilm-vetítés - havonta - Sry-Chinmoy Alapítvány első félévben rendszeresen - Budapesti Méhész Egyesület I. félév havonta - Kiárusítás Kft.- Vásár - havonta - Hetednapi Adventista Egyház Bibliai Szabadegyetem - hetente - Samling Kft. - Bruno Gröning Baráti Kör - havonta - Natur Light Kft. - Dr. Koncz István (Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület) tudományos rendezvényei - Dr. Szacsky Mihály tudományos rendezvényei - Magyar Felvonó Szövetség - Társasház közgyűlések, lakógyűlések - Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (tantárgyi döntők) - Magyar Orvosi Kamara - Magyar Környezeti Nevelési Egyesület - Panoráma Társasüdülő - közgyűlés - Magyar Madártani Egyesület Budapesti Szervezete évi több alkalommal - Nemzeti Közszolgálati Egyetem (márciustól júniusig hetente) - Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete havonta (könyvelőknek továbbképzés, adótanácsadóknak előadások) - Sprint Kiadó Kft. - Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövetség - vizsgák - Magyar Népfőiskolai Társaság - Vitarex Kft. - Kócsag Bvt. - Magyar Mérnöki Kamara évi több alkalommal - Herman Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület (HÉROSZ) - Dimenzió Egészségpénztár - Máj. 11. Esküvő - Nemzeti Akkreditáló Testület - ÁVF - MÓD-SZER-TÁR Kft. - havonta - Pest Megyei Vadászkamara - Exams Centrum Kft. évi több alkalommal - Anyanyelvi konferencia - Orvos Konferencia - Az év folyamán több népfőiskolai, népművelői megbeszélés; kutatási eszmecsere 12

13 7.) Gazdálkodás, épületfenntartás Az elemzést a csatolt, 1. számú, összehasonlító táblázat alapján mutatjuk be, lásd továbbá a csatolt Pk. 142 mappában a mérleget, eredmény kimutatást és a közhasznúsági mellékleteket. 1. sor: A rendezvények, árbevételek 2011-hez és 2012-höz viszonyítva is jelentősen nőttek, ám a tervet nem tudtuk teljesíteni. Tehetősebb, nagyobb megrendelőket a sok szervezéssel sem sikerült szerezni. Rendezvényi helyszíni túlkínálat van és hozzánk az ingyenesen igénylők vagy a szegényebbek jönnek 2. sor: A tagdíj és pártoló tagdíj bevételek 2011-hez viszonyítva csökkentek, 2012-ről azonban növekedtek. Okok: több pártoló tag elment, a tagdíj-fizetési romlott, ugyanakkor új pártoló tagokkal némileg javítani tudtuk a helyzetet. 3. sor: Az önkormányzattal jó a kapcsolatunk, ám sajnos fizető megrendelőként, támogatóként még a évi szinthez sem tudunk visszatérni. 4. sor: Köszönettel kaptunk némi SZJA 1%-os felajánlást és a TIT központtól származó támogatás is jelentősebb volt. 5. sor: A pályázati együttműködések keretében érkezett megrendelésekről vannak ebben a sorban, viszont ezek egy részét a rendezvényekhez könyveltük. 6. sor: Az egyéb bevételek a tervhez viszonyítva azért ilyen alacsonyak, mert többszöri próbálkozással sem tudtuk eladni a felesleges vagyontárgyakat. 7. sor: Az összes bevétel a válság helyzet óta növekedett, ám a fentiek miatt nem érte el a tervezettet. 8. sor: Az anyagjellegű költségek egyrészt a fokozott odafigyelés eredményeként csökkentek (pl.: a villanyok oltogatása, a takarító és tisztítószerek, karbantartási anyagok beszerzésének, felhasználásának korlátozása, a postaköltségek csökkentése stb.). Másrészt viszont ezek a költségek növekedtek: a tevékenységek, a forgalom bővülése, ill. a fizetett kutatási, konferencia megrendezések miatt. 9. sor: Vezetői javadalmazást 2013-ban nem fizettünk. 10. sor: A személyi kiadások (bér + megbízási díjak + költségvetési befizetések) azért növekedtek, mert a közös megegyezéssel elment munkatársaknak a korábbi túlórákat számfejtettük és kifizettük. Sajnos, egy esetben irreálisan magas volt a korábban írásos megállapodásban rögzített nettó túlóra díj. A munkatársi cserékkel összefüggésben rövid ideig párhuzamos finanszírozás történt. Továbbá: a megrendeléssel fedezett 13

14 gombatanfolyam és egyes más rendezvények megbízási díjai (pl. vasárnapi nyitvatartási szolgálat) is itt szerepelnek. 11. sor: Az egyéb költségek tartalma: a likviditási problémák miatti sajnálatos bírságok és késedelmi kamatok. 12. sor: Az értékcsökkenési leírás egyre kisebb, mert a vagyontárgyak egy része már nulla értékű. 13. sor: Az összes költség 2011-hez viszonyítva csökkent, 2012-höz viszonyítva valamelyest növekedett és a bevételekkel összefüggésben nem érte el a tervezett szintet. 14. sor: A számviteli veszteség 2011-hez és 2012-höz viszonyítva lényegesen csökkent, ám az örökölt tartozás állományt pénzügyileg továbbra is hordozzuk. Tehát: miközben a korábban számlázott követeléseket és az elment munkatársak javadalmazását, költségvetési kötelezettségeit kifizettük, az áthidaló megoldások változatlanul súlyos gondot jelentettek. A FŐTÁV-val sikerült részletfizetési szerződést kötni. A könyvelő cég és a jogász megelőlegezte a munkát. A telefonbeszerzési törlesztés lassan lejár Jelentős segítség volt az, hogy több pártoló tag részben előre fizette a díjakat. A takarékosság ellenére is növelték az anyag- és munka-ráfordítási költségeket az egyre inkább elhasználódott felszerelések, berendezések. Többször volt probléma a fűtéssel, vízzel, csatornával, árammal, hangosítással, szellőzéssel és a ma már megkövetelt modern eszközök (laptop, projektor) hiányával. A gazdálkodási fegyelem és szisztematizálás érdekében hetente történt belső egyeztetés és elemzés. A táblázatokból látható, hogy 2013-ban, megfelelő elemzésekkel és dokumentálással elkülönítettük a nonprofit és a vállalkozói bevételeket, az ezekkel összefüggő költségeket. A nonprofit bevételeken és költségeken belül továbbá elkülönítettük a közhasznú és egyéb bevételeket és költségeket. Így tehát nemcsak tartalmilag, hanem a jogszabály szerinti kimutatásokkal is megfeleltünk a közhasznú követelményeknek. 14

15 Összességében: nagy munkát végeztünk, szép eredményekkel és élményekkel, sok munkával. Nyitva tartottuk és működtettük az épületet. Lényegesen kibővítettük a munkát. Köszönjük az együttműködők, támogatók áldozatos segítségét! Budapest, május 15. Dr. Koncz Gábor igazgató A TIT SE KÖLTSÉGVETÉSE, Összehasonlító adatok, ezer Ft 1. számú táblázat Megnevezés/év Bevételek tény tény tény terv tény 1. Rendezvények, árbevételek 2. Tagdíj, pártoló tagdíj Önkormányzat TIT Központ, SZJA Pályázatok Egyéb (visszatérítés, kerekítés, bank, eladások) 7. Összesen Költségek 8. Anyagjellegű Vezetői Személyi Egyéb Értékcsökkenés Összesen Eredmény

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2013. évi munkaterv és költségvetés Ez a munkaterv és költségvetés

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 2014. évi beszámoló

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 2014. évi beszámoló TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2014. évi beszámoló Alapadatok: Fővárosi Bíróság bejegyzési szám:

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012. A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012. ALAPADATOK Készült az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-,

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2012. évi beszámoló Ez a beszámoló a TIT SE Elnöksége, Ellenőrző

Részletesebben

TIT Kossuth Klub Egyesület 1088 Budapest Múzeum u. 7. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

TIT Kossuth Klub Egyesület 1088 Budapest Múzeum u. 7. 2009. évi Közhasznúsági jelentése TIT Kossuth Klub Egyesület 1088 Budapest Múzeum u. 7. 2009. évi Közhasznúsági jelentése A TIT Kossuth Klub Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2009 es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A TIT Kossuth

Részletesebben

A Bugát Pál Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő története

A Bugát Pál Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő története Juhász Nagy Ágnes művelődéskutató, a Bugát Pál Vetélkedő alapítója: A Bugát Pál Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő története A természettudományok tanárának nemcsak természettudományi

Részletesebben

2012. évi beszámoló Kiegészítő melléklet

2012. évi beszámoló Kiegészítő melléklet Adószám: 18615568-1-11 Bejegyző szerv: Komárom-Esztergom megyei Bíróság Regisztrációs szám: 60.069/2005/5. 2067 Szárliget Gyöngyvirág u. 10/A Kiegészítő melléklet Beszámolási időszak: 2012. január 01.

Részletesebben

Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. február 26. Mezei György elnök 1 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Magyar NetGombász Közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány

Közhasznúsági Beszámoló. Egry József Általános Iskola. Tolnai Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Egry József Általános Iskola Tolnai Alapítvány Adószám: 18953305-1-20 8360 Keszthely, Vásár tér 10. Keszthely, 2014.02.14. 1 Közhasznúsági melléklet részei 1. Az alapítvány

Részletesebben

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege Hit és Fény Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Budapest, 2011. május 20. 2 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3.

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 22209685-2-42 Cégjegyzék szám: 01-09-921458 1068 Budapest Városligeti fasor 38. 2011. Fordulónap: 2011.12.31. Beszámolási időszak: 2011.01.01. 2011.12.31. Budapest, 2012. május 02. P.h. A társaság

Részletesebben

ASSOCIATION FOR COMMUNITY RADIO STATIONS. Közösségi Rádiózásért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009.

ASSOCIATION FOR COMMUNITY RADIO STATIONS. Közösségi Rádiózásért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. r ASSOCIATION FOR COMMUNITY RADIO STATIONS Közösségi Rádiózásért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Közösségi Rádiózásért Egyesület számviteli

Részletesebben

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL A közhasznú társaságokra vonatkozó törvényi szabályozások rendelkezéseinek megfelelõen, a Honvéd Zrínyi Sportegyesület elnöksége - a társadalmi szervezet alapszabályával

Részletesebben

PICI-TALPAK Gyermekgondozó Egyesület Közhasznúsági jelentés. 2010. április 10.

PICI-TALPAK Gyermekgondozó Egyesület Közhasznúsági jelentés. 2010. április 10. PICI-TALPAK Gyermekgondozó Egyesület Közhasznúsági jelentés 2010. április 10. PICI-TALPAK Gyermekgondozó Egyesület 6500 Baja, Viza u. 13. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Baja, 2010. április 10. Bertáné

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 5 0 5 9 6 9 4 9 9 5 6 9 0 6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 21384095-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-920431 1088 Budapest, Rákóczi út 21. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

Szklerózis Multiplexes Betegek Országos Egyesülete Röviden: SMBOE. Székhely: 1148 Budapest, Bagolyvár utca 5. fszt. 6.

Szklerózis Multiplexes Betegek Országos Egyesülete Röviden: SMBOE. Székhely: 1148 Budapest, Bagolyvár utca 5. fszt. 6. SZKLERÓZIS MULTIPLEXES BETEGEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (SMBOE) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. ÉV ALAPADATOK Név: Szklerózis Multiplexes Betegek Országos Egyesülete Röviden: SMBOE Alapítás: 2001. január 31. Bejegyzés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. SZERETETBEN ÉS EGYSÉGBEN KATOLIKUS ALAPÍTVÁNY, SZEGED Székhely: 6724 Szeged, Rigó u. 16/a Adószám: 18464427-2-06 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés:

Részletesebben

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2012. év 1. A pénztár általános jellemzői A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár (rövidített nevén: Generali Egészségpénztár)

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 2008. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 1 Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. 2011. év

Közhasznúsági jelentés. 2011. év Közhasznúsági jelentés 2011. év Tehetséges Tanulókért Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. Martfű, 2012. május 06. Az alapítvány vezetője 1. Tartalomjegyzék 1. A szervezet bemutatása, felépítése 2. Éves

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet 2012 Budapest, 2013. március 14. 2 A szervezet alapadatai: 1. elnevezés: A Füvészkertért Alapítvány 2. képviselő: Dr. Isépy István 3. székhely: 1083 Budapest,

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év Kunszentmiklós, 2007. április 22. Tartalom I. A Puszta Hangja Egyesület alapadatai II. Számviteli beszámoló IV. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról V. A

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 21384095-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-920431 Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. 1088 Budapest, Rákóczi út 21. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap: 2009.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 2012

Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 2012 Tárgyalási Szimulációs Társaság Közhasznú Egyesület 1074 Budapest, Dohány utca 1/b, VI/1. Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 2012 Budapest, 2013. május 26. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. Tel/fax: 06 23 452 110 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): 2092 Budakeszi, Rózsa

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2012. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 212. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

2014. évi közhasznúsági jelentése

2014. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2014. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 18168815-8511-552-01 MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány 1145 Budapest, Amerikai út 53. 2013-12-31 Budapest, 2014. február 28 A vállalkozás képviselője Dr. Deutsch Zsuzsanna MERLEG 'A' változat

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2005 Budapest, 2006. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Magyar Család-és Nővédelmi Tudományos Társaság Közgyűlése. 2010. november 19. Pécs. Közhasznúsági Beszámoló. 2009. évről

Magyar Család-és Nővédelmi Tudományos Társaság Közgyűlése. 2010. november 19. Pécs. Közhasznúsági Beszámoló. 2009. évről Közgyűlése 2010. november 19. Pécs Közhasznúsági Beszámoló 2009. évről 1 Tartalomjegyzék 1. Éves beszámoló (Főtitkári beszámoló 2009 évi tevékenységről) 2. Közhasznúsági jelentés (Dr. Bártfai György Elnök)

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése I. Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Egyesület 6726 Szeged, Kállay Albert u. 13. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szeged, 2012. február 10. elnök Az I. Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Egyesület

Részletesebben

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása A kötelezettségek csökkenését egyrészt a 2012.december havi munkabérek tárgyévi kifizetése, másrészt a szállítói kötelezettségek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2010. évről

Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Közhasznúsági jelentés a 2010. évről Tartalom: - Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény-kimutatás) - A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás - Célszerinti kifizetések kimutatása - Támogatások kimutatása

Részletesebben

Műegyetemi Kórus Egyesület. 2014.évi. Közhasznúsági jelentés. 1125 Budapest, Trencséni utca 31. Adószám: 19670168-1-43

Műegyetemi Kórus Egyesület. 2014.évi. Közhasznúsági jelentés. 1125 Budapest, Trencséni utca 31. Adószám: 19670168-1-43 Műegyetemi Kórus Egyesület 2014.évi Közhasznúsági jelentés 1125 Budapest, Trencséni utca 31. Adószám: 19670168-1-43 Cégbírósági végzés: 1991.augusztus 15.9.Pk.66 166/2. Közhasznúsági végzés kelte, száma:

Részletesebben

DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év

DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Kelt: Veresegyház, 2012. március 26. 1 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A Lovas Jövőjéért Egyesület. Közhasznúsági jelentése 2010. évi működéséről

A Lovas Jövőjéért Egyesület. Közhasznúsági jelentése 2010. évi működéséről Lovas Jövőjéért Egyesület Lovas, Fő u. 8. KSH azonosító: 721338 Jogállás: közhasznú Bírósági bejegyzés száma: 60.067/2009/5. A Lovas Jövőjéért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010. évi működéséről Tartalma:

Részletesebben

Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7.

Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7. Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. május 27. Szőke Zsolt elnök 1 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Lélek-Hang Egyesület 2013. évben gazdálkodásáról

Részletesebben

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése

ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése ELTE-Soft Nonprofit Kft 2011.évi közhasznúsági jelentése A Társaság cégneve: ELTE-Soft Kutatás-fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány

Részletesebben

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 18341670-1-03 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. fejezet ALAPADATOK

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. fejezet ALAPADATOK A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. fejezet ALAPADATOK Az Egyesület elnevezése: TIT Stúdió Egyesület Működési területe: Magyarország Az Egyesület székhelye: 1113 Budapest XI., Zsombolyai

Részletesebben

AZ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT 1062 Budapest, Bajza utca 46.

AZ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT 1062 Budapest, Bajza utca 46. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztava AZ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT 1062 Budapest, Bajza utca 46. 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló és Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Fonyódi Óvodáért Közhasznú Alapítvány 8640 Fonyód, Fő u. 25. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Fonyódi Óvodáért Közhasznú Alapítvány 8640 Fonyód, Fő u. 25. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Fonyódi Óvodáért Közhasznú Alapítvány 8640 Fonyód, Fő u. 25. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Fonyód, 2014. május 21. elnök A Fonyódi Óvodáért Közhasznú Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről

Részletesebben

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év

Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. év 1. A pénztár általános jellemzői A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár (rövidített nevén: Generali Egészségpénztár)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet székhely: 1046 Budapest, Bajza u. 42. adószám: 18107779-1-41 statisztikai számjel:18107779 9319 569 01 bírósági bejegyzés száma:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. 2011.évi Közhasznúsági jelentés

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. 2011.évi Közhasznúsági jelentés Adószám: 18706361-1-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Bírósági határozat szám: Pk.60375/2004 Társadalmi szerv.nyilv.sz: 4045 Statisztikai szám: 18706361949952913 ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege Hit és Fény Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. május 30. 2 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapítvány neve: Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány Székhelye: 8000. Székesfehérvár,

Részletesebben

2009. évi. Közhasznúsági jelentése

2009. évi. Közhasznúsági jelentése Varázshangok az Egészségért Egyesület 8315 Gyenesdiás, Madách u. 24. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Amely készült a Varázshangok az Egészségért Egyesület 2009. évi működéséről A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A B A - N O V Á K K U L T U R Á L I S K Ö Z P O N T N O N P R O F I T É S K Ö Z H A S Z N Ú K F T. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2009. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ KÖ Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S AZ ABA-NOVÁK

Részletesebben

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló

MNM Palóc Múzeuma Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában NKA 3508/01095 szakmai beszámoló SZAKMAI BESZÁMOLÓ PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3508/01095 TÉMA: Múzeumi Hétfők Műhelybeszélgetések az MNM Palóc Múzeumában MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA: 2013. 04.01. 2014. 11.30. MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: MNM Palóc Múzeuma,

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16

MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16 MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16 Közhasznúsági jelentés és a 2010. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. A szervezet alapadatai, működési formája: Működési forma: társadalmi szervezet

Részletesebben

Kútvölgyi Klinika Alapítvány

Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1 8 0 5 0 4 1 9 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1125 Budapest Kútvölgyi út 4. Nyilvántartási szám: 4172 Bírósági Végzés száma: 16. Pk. 60.809 / 1993 / 14 Adószám: 18050419-1-43

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 6720. Szeged Tisza Lajos krt. 12. Adószám: 18376926-1-06 Cégjegyzékszám: 06-09-013703 KSH szám: 18376926-8532-599-06 2011

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar Közhasznú Kulturális Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról

Közhasznúsági jelentés a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar Közhasznú Kulturális Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról özhasznúsági jelentés a Békés Megyei Szimfonikus enekar özhasznú ulturális Egyesület 2010. évi gazdálkodásáról A közhasznúsági jelentés tartalma: 1) számviteli beszámoló, 2) költségvetési támogatás felhasználása,

Részletesebben

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Wünsch Kft. 2012.02.18. Virtuális Plébánia Alapítvány 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 38/a 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Bevételek: Megnevezés Költségvetési támogatás Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzattól Kapott támogatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az 1997. évi CLVI törvény 19 -a szerinti beszámoló a kiemelten közhasznú ÚJ ELİADÓMŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2008. évi tevékenységérıl Új Elıadómővészeti Alapítvány Goli Tánchely 1036

Részletesebben

Kamarabalett Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés

Kamarabalett Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés Kamarabalett Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés 2013. április 30. Készítette: Az egyszerűsített éves beszámolót a Shepherd Business Brokers Kft mérlegképes könyvelője állította össze, könyvszakértő azt

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS 2008. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS 2008. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2008. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2008. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

A KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2009-ES ÉVRŐL

A KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2009-ES ÉVRŐL A KATLAN CSOPORT KÖZHASZNÚ KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2009-ES ÉVRŐL A jelentést az Egyesület közgyűlése, egyhangúlag elfogadta, 2010. június 10-én. 1. Tartalmi beszámoló az Egyesület

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben

2014. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2014. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍREGYHÁZI REPÜLÉS KÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b Adószám: 18802728-1-15 Bejegyző határozat száma: Pk-60096/1999/07 KSH: 18802728-9133-569-15 2014. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.01.01 2010.12.31. PADÁNYI KATOLIKUS GYAKORLÓISKOLA TALENTUM ALAPÍTVÁNYA VESZPRÉM, SZEGLETHY U. 6.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.01.01 2010.12.31. PADÁNYI KATOLIKUS GYAKORLÓISKOLA TALENTUM ALAPÍTVÁNYA VESZPRÉM, SZEGLETHY U. 6. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 1/9 KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.01.01 2010.12.31. PADÁNYI KATOLIKUS GYAKORLÓISKOLA TALENTUM ALAPÍTVÁNYA VESZPRÉM, SZEGLETHY U. 6. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére. Az előterjesztést készítette: ügyvezető 3980-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft 2012. évi üzleti terve Az előterjesztést

Részletesebben

A Számviteli törvény szerinti beszámoló szöveges melléklete 2013. év

A Számviteli törvény szerinti beszámoló szöveges melléklete 2013. év 1/3. melléklet A Számviteli törvény szerinti beszámoló szöveges melléklete 2013. év Kelt: Budapest, 2014. március 07. A FB által elfogadott beszámoló 1 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Adószám: 18180987-1-41 Bírósági végzés száma: 61.038/2003 KSH statisztikai számjel: 18180987-9499-569-01 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a)

Részletesebben

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12.

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12. Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31 Könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámoló. 1

Részletesebben

MAGYAR COACH EGYESÜLET 2012. ÉVI Közhasznúsági jelentése

MAGYAR COACH EGYESÜLET 2012. ÉVI Közhasznúsági jelentése MAGYAR COACH EGYESÜLET 2012. ÉVI Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.12.06. 1 I.. A SZERVEZET ALAPADATAI A szervezet neve: Magyar Coach Egyesület Adószáma: 18218295-1-42 Székhelye: 1147 Budapest, Benkő

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Makói Lovas Egyesület. Készítette: Dr Góg Csaba Makó,2013. Április 24.

Közhasznúsági jelentés Makói Lovas Egyesület. Készítette: Dr Góg Csaba Makó,2013. Április 24. Közhasznúsági jelentés Makói Lovas Egyesület Készítette: Dr Góg Csaba Makó,2013. Április 24. 2 Makói Lovas Egyesület 6900 Makó Szt. István tér 7/B 2012. évi Közhasznúsági jelentése Makó, 2013. Április

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR SZŐRMEIPARI SZÖVETSÉG 1133. Budapest, Váci út 76.III.em. Nyilvántartási szám: 13.150 www.szormeszov.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyező Pénztár 9024 Győr, Szauter u. 12. Email: joszivp@axelero.hu Adószám: 18529777-1-08 Pénztárfelügy.nyilv.szám: E/97/95 Bírósági nyilv.végzés szám: Pk.NyP.4/1995

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben