TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u Honlap: Telefon: 06-1/ , 06-1/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514"

Átírás

1 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u Honlap: Telefon: 06-1/ , 06-1/ évi beszámoló Alapadatok: Fővárosi Bíróság bejegyzési száma: 1634/ Székhely és levelezési cím: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. Helyrajzi szám: 4491/20; Adószám: Bankszámlaszám: ERSTE Bank Hungary Zrt Fővárosi Bíróság közhasznúsági bejegyzés száma: 13. PK /1990/14 ( ) KSH szám: Telefonszám: , ; Weblap: A beszámoló első változata (a évi jelentés és a évi terv szerkezetét követve), a TIT SE Elnöksége, Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottsága, a szakcsoportok vezetői és a munkatársak számára készült, a május 15-én tartott, kibővített elnökségi ülésre. Ez a megvitatott, kiegészített, szerkesztett és megszavazott anyag. Csatolva a 350/2011. (XII.30) kormányrendelet szerinti mérleg, eredmény-kimutatás és közhasznúsági mellékletek. Készült a május 29-én tartandó taggyűlésre. Tartalom 1.) Átfogó jellemzők és célkitűzések 2.) Szervezeti élet, szakosztályi események 2.1. Tagság, taggyűlés, vezetőség, munkatársak 2.2. Szakcsoportok, pártoló tagok 2.3. Támogatók, kapcsolatok 3.) Tárlatok, időszaki kiállítások, hagyományos rendezvények 4.) Természet Tudomány - Ember rendezvények 5.) Közművelődési harmonizációs programok 6.) Egyéb kezdeményezések és események 7.) Gazdálkodás, épületfenntartás 1. számú táblázat Csatolmány: Mérleg, eredmény-kimutatás, közhasznúsági mellékletek 1

2 1.) Átfogó jellemzők és célkitűzések. Az 1990-ben létrejött TIT Stúdió Egyesület a TIT Természettudományi Stúdió ( ) jogutódja 2013-ban az új civil jogszabályok szerint, közfeladatokat ellátva, közhasznú tevékenységet folytatva végezte munkáját, a évi CLXXV. tv. és a évi CLXXXI. tv. alapján. Az Egyesület szolgáltatásait testületein, tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek is igénybe vették. Tagsága részt vállalt a közhasznú tevékenységek megvalósításában. Továbbá önkéntesek (a évi LXXXVIII. tv. alapján) közreműködtek a közhasznú munkában. Gazdálkodását a 350/2011. (XII.30.) kormányrendelet (a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről) szerint végezte, az elért eredményét az Alapszabályban meghatározott közhasznú munkára fordította. A közhasznú feladatok további törvényi háttere: - Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.); évi CCIV. tv. a nemzeti felsőoktatásról; évi CLXXXVII. tv. a szakképzésről; évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről; évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól; évi CI. tv. a felnőttképzésről; évi CXVI. tv az atomenergiáról, évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, évi CLII. tv. az évi CXL. tv módosításáról. Az Egyesület Alapszabálya szerint folytatott, évi közhasznú munka célja az volt, hogy - nyitva tartsuk az épületet; megadjuk a folyamatos működés feltételeit; a évben elkezdett módon bővítsük a tevékenységet; - korosztályi korlátok nélkül szervezzük az országos szintű tudomány-népszerűsítő rendezvényeket, tehetséggondozó programokat, kiállításokat, közösségi színteret adva a komplex eseményekhez; - rendezzük a es válság miatt felhalmozódott tartozásokat A közérdeklődésre számot tartó, aktuális témakörökben megvalósított szakosztályi és más nyitott programokon, az év során, több ezer látogató vett részt. Az Egyesület rendezvényein, a 2

3 tagokon és az egyéni érdeklődőkön kívül, kulturális intézmények; köz- és felsőoktatási intézmények; népfőiskolák, egyesületek; tudományos intézetek és szervezetek; önkormányzatok; gazdasági szervezetek, az országos és a helyi média valamint az egyházak képviselői is megjelentek. A május 14-én kelt és a május 30-i taggyűlésen jóváhagyott munkatervet tartalmilag teljesítettük. A taggyűlést követően a stabilizálás átmeneti, nehéz időszakában, a folyamatosan kialakított, két-három évre szóló elgondolásokat itt most nem ismételjük meg, a honlapon, a évi munkatervben olvashatóak. A évi operatív terv megvalósítása: - Megfeleltünk az új civil törvénynek. (Lásd a csatolt táblázatokat!) - Folytattuk a szervezet korszerűsítését, az iratanyag, fotók, diák, könyvek szisztematikus rendezését. - Több munkatárstól történt, közmegegyezéses elválással és új szakemberek felvételével, átszervezéssel hatékonyabbá tettük a munkarendet, a könyvelést, az érdekeltségi rendszert. - Bővítettük a belső és külső kapcsolat-szervezést. - Stabilizáltuk és bővítettük a pártoló tagok, bérlők egyetemi oktatások körét. - Folytattuk a hagyományos tevékenységek megújítását és kiegészítését. - Új közművelődési, művészeti kiállítások, rendezvények szervezésével; a jeles napokra, évfordulókra, külső programokra kapcsolódással; különleges rendezvények és kiállítások szervezésével bővítettük a kínálatot. - Határozott együttműködésre, közös programokra törekedtünk a pártoló tagokkal ban csak előkészíteni tudtuk a honlap és az arculat megújítását, linkelési és kölcsönös hirdetési szerződéseket. Hasonlóan: az internetes tv közvetítések, a földszinten internetpont, fizetős fénymásoló, információs szolgáltatás kialakítása is csak az elgondolás szintjén maradtak. 2.) Szervezeti élet, szakosztályi események 2.1. Tagság, taggyűlés, vezetőség A évi, 352 fős regisztrált taglétszám, a tagdíj-fizetési nyilvántartás szerint, csökkent, lásd az alábbi táblázatot. Tagságunkat folyamatosan informáltuk az egyesületi életről: honlapon, en, levelekben, a szakosztályi foglalkozásokon is terjesztett szórólapokon, a 3

4 Székházban hirdető táblákon. Köszönjük, hogy a programokról a kerületi Önkormányzat honlapja valamint a KULTI magazin is rendszeresen tájékoztatást adott. Az egyesületi taggyűlés számos előkészítő megbeszélés után, május 30-án volt. A taggyűlés elfogadta az előző évi beszámolót, a tárgyévre vonatkozó munka- és költségtervet. A Fővárosi Törvényszék 13. Pk /1990/12-II. számú hiánypótlásra felhívó végzése alapján, a rendkívüli taggyűlés október 9-én volt, amely elfogadta a hatóság által kért további Alapszabály módosítást, amelyet a Fővárosi Törvényszékhez benyújtottuk és a jóváhagyást megkaptuk ban a TIT SE Elnöksége: Török Imre (elnök), Eszesné Kuhn Gizella, Haragos Pál, Dr. Koncz Gábor (igazgató), Pálfalvi György, Dr. Radnóti Katalin, Dr. Zárda Sarolta. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság: Antal János (elnök), Dr. Kozári László, Juhász József. A vezetőség, az elnökség és a klubvezetőségek többször konzultáltak. Témák: feladatvállalások, aktuális döntések; projekt-előkészítő egyeztetések, stratégiai feladatok. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság is többször konzultált. A régi és az új vezetőség harmonikusan együttműködött, Juhász Nagy Ágnes továbbra is aktívan részt vett a munkában ban a TIT SE munkatársai voltak: Dr. Koncz Gábor igazgató, társadalmi munkában; Bukta Eszter főmunkatárs, titkárságvezető; Badacsonyi Ildikó programmenedzser; Bese Etelka takarító; Andrácsik Jánosné vasárnapi ügyeletes. Az év végén közös megegyezéssel elment Joó Annamária gazdasági menedzser, Harangozó Sándor műszaki munkatárs, Jenei Sándorné takarító és Pesti Józsefné portás. A negyedik negyedévtől új munkatársak Püski Edit főmunkatárs, gazdasági vezető; Kovács Katalin rendezvényi asszisztens, aki a gondnoki feladatokat is ellátta. A könyvelést a T/K Dáriusz Kft., Joó Ágnes végezte; a jogtanácsos Dr. Szabó Attila volt. 4

5 2.2. Szakcsoportok, pártoló tagok A TIT Stúdió Egyesület taglétszáma 2013-ban Szakcsoportok, klubok Tagok száma Ásványbarát Szakcsoport 48 Csapody Vera Növénybarát Kör 39 Gombász Szakkör 157 Törpenyúl Klub 13 Klubokon kívüli tagok 17 Mindösszesen 274 A szakcsoportok, szakkörök foglalkozásai: - Ásványbarát Szakcsoport: előadások, ásványbemutatók, túrák, klubnapok: 2013-ban minden héten szerdán, óráig; plusz ásványgyűjtő túrák. Itt és a továbbiakban lásd a terveket és beszámolókat a honlapon. - Gombász Szakkör: gombaismereti előadások, gombahatározás, gyakorlati foglalkozások: 2013-ban minden héten hétfőn, óráig; plusz tanulmányi kirándulások hétvégén szombat ill. vasárnapi napokon. Továbbá: alapfokú gombaismereti képzés, fizető résztvevőkkel. - Csapody Vera Növénybarát Kör: előadások, növénybemutatók: 2013-ban minden hónap páratlan csütörtökjén, óráig. - Törpenyúl Klub: bemutatók: 2013-ban nem rendszeresen, pénteki napokon, óráig. Valamennyi szakcsoport számos épületen kívüli, gyakorlati foglalkozás szervezett. A jellemző események: klubnapok, előadások, bemutatók, kiállítások, filmvetítések, képzések, szakmai tanácskozások, börzék, túrák. A szakcsoportok programjait dokumentáltuk. A szakcsoportokhoz nem tartozó tagok a komplex rendezvényekhez ill. a pártoló tagszervezetek munkájához kapcsolódtak. Korábban az épületben működött egyesületeket, köröket továbbra is felkerestük és felhívtuk figyelmüket az együttműködés lehetőségére. Például a Budapesti Macskatartók Egyesülete 5

6 rendszeresen megjelent rendezvényeinken, különösen a gyermekek körében nagy népszerűségnek örvendő magazinjukkal. A TIT Hajózástörténeti és Modellező Klubja épületünkben tárolt, ugyancsak színvonalas kiadványait szintén osztogattuk az érdeklődő gyermekeknek. Szisztematizáltuk a heti előrejelzések készítését és kiküldését: Elnökség, Számvizsgáló Bizottság, munkatársak, könyvelő cég, jogász, pártoló tagok, szakcsoportok vezetői. Határozottan kialakítottuk a plakátok, szórólapok belső és külső terjesztési rendjét, dokumentálását. Folytattuk a feleslegek selejtezését, elkülönítését. A tartalmi munka szempontjából különösen fontos az, hogy a dia-, hang-, videó-, dvd- és cd anyagok, valamint a könyvek, kiadványok és az iratanyag rendezése előre haladt. Elkezdtük a konferencia termek és az oktató helyiségek jeles személyiségekről történő elnevezését. A táblák felszerelése, megfelelő programokhoz kapcsolódva, ünnepélyesen történt. Az Egyesület pártoló tagszervezetei 2013-ban: Változott a pártoló tagok köre. Több közös rendezvényt, kiállítást szerveztünk (ezekről a további áttekintéseknél lesz szó), a Dunatáj Alapítvány filmjeit rendszeresen propagáltuk a különböző rendezvényeken. - A Korszerű Mérnökért Alapítvány (www.korszerumernok.hu) - Általános Vállalkozási Főiskola (www.avf.hu) - Budapesti Macskatartók Országos Egyesülete - Dunatáj Alapítvány - Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesülete (www.fgsze.hu) - Magyar Környezeti Nevelési Egyesület (www.mkne.hu) - Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövetség - Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Közhasznú Egyesület - Pannon-Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvány - Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület (www.peme.hu) - Újbuda Baráti Kör Közhasznú Egyesület (www.ujbudacivilek.hu) Az együttműködést ezúton is köszönjük! 6

7 2.3. Támogatók, kapcsolatok Az Egyesület kiemelten közhasznú tevékenységének fő támogatói 2013-ban, jelentős események együttműködői, finanszírozói közreműködésével. Köszönjük! - Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. - Országos Atomenergia Hivatal - MVM Paksi Atomerőmű Zrt. - Bugát-Richter Természettudományi Alapítvány - ELTE Természettudományi Kar - Sárospataki Református Kollégium, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Szisztematikus kapcsolat-szervezői munkát végeztünk, döntően más szervezetek meghívásával és rendezvényeiken való személyes részvétellel, szórólapok terjesztésével, hozzászólásokkal. Folytattuk a jó kapcsolatot a XI. kerületi Önkormányzattal, számos helyi szervezettel. Budapesti és vidéki egyetemi, főiskolai, rendezvényi előadásokhoz kapcsolódva is népszerűsítettük a TIT SE munkáját, újabb érdeklődőket vontunk be. Hangsúlyt helyeztünk a külhoni magyar szervezetekre és érdeklődőkre is. 3.) Tárlatok, hagyományos rendezvények Az épületben megtekinthetőek voltak a következő állandó tárlatok. A legnagyobb boldogságom, ha másnak tudást és örömet nyújthatok... - Öveges József ( ) emlékkiállítás, I. emelet. Élet infravörös sugárzásban - Dr. Szacsky Mihály kiállítása, földszint. Ásványok és ősmaradványok - A TIT SE Ásványbarát Szakcsoportjának kiállítása, földszint. Laki Tamásné, az Ásványbarát Szakcsoport elnökének Bagoly-kiállítása, földszint. A TIT Stúdió Egyesület története képekben, I. emelet. Fotók a Sárospataki és a Debreceni Református Kollégiumok természettudományi gyűjteményeiből, I. emelet. A Juhász Nagy Ágnes által, korábban színvonalasan megszervezett Öveges bemutató-termet - egyetértésével - a raktári készletből kiegészítettük és a rendezvények idején nyitva tartottuk. Nem csak a rendezvények résztvevői, hanem direkt erre érkező gimnazista és műegyetemista csoportok is látogatták! 7

8 Rendezvényekhez kapcsolt és önálló, időszaki kiállítások: A moldvai csángó magyarság ünnepei Csoma Gergely szobrász, fotóművész kiállítása (2013. január 1-21.) Textúra és Faktúra színesben Keresztes Zsuzsa rongyképész és Schéffer Anna keramikus kiállítása (2013. január 22-március 10.) Művészet és idegsebészet együtt a hitben Muhari-Papp Sándor Balázs festőművész kiállítása (2013. március 27-június 2.) Tájban az ember Antal Edit fotókiállítása (2013. április 22-június 14.) Hete Gabriella képzőművész kiállítása (2013. június 5-30.) Rekreáció W. Wieger Mariann képző- és iparművész és tanítványai kiállítása (2013. július 1-31.) Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének kiállítása (2013. augusztus 22-szeptember 15.) Az Állatok Világnapjához kapcsolódóan A természet csodái Pinczel Nikolett (13 éves diák) fotókiállítása (2013. szeptember 10 október 19.) A Molnár C. Pál Műterem kiállítása a Festészet napjához kapcsolódóan (2013. október 7-27.) Kiss Áron Magyar Játék Társaság kiállítása (2013. november 10-december 6.) A Tudomány Világnapjához kapcsolódóan Őszi kerámia tárlat a kortárs magyar professzionális kerámiaművészek alkotásaiból (2013. november 10-december 4.) A múlt üzenete a szunnyadó jelenhez Belovai Zsuzsanna kiállítása (2013. december 4-21.) XXVI. Ásványkiállítás és vásár Bányavirágok (2013. december 8.) Téli hangulat - Keresztes Zsuzsa rongyképész kiállítása (2013. december ) Adventi Kincseink Minőségi termékek, játékok, könyvek kiállítása és vására (2013. december ) - Szent Péter szerepe az oltalom kápolnában. Szükség van-e oltalom kápolnákra? Dr. Eőry Ajándok és Balogh Ákos plébános előadása - Tolcsvay Béla zeneszerző, énekmondó előadása - László Ildikó előadása - Karácsony és a vonzás törvénye Az ősi mágikus világlátás és őshagyományunk teljesebb megvilágításban - Dr. Grandpierre Atilla csillagász, író, zenész előadása 4.) Természet Tudomány - Ember rendezvények A kibővített elnökségi ülés résztvevőinek minden héten küldtük a napra és órára beosztott heti előrejelzést. A saját programok meghívói követhetőek voltak a honlapon, a plakátokat és szórólapokat az épület bejáratánál, előterébe kitettük. Itt nem soroljuk fel az összes programot, csak jellemző illusztrációkat adunk. 8

9 2013-ban a leginkább kiemelkedő rendezvény a Bugát Pál XXX. Országos Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő volt (2013. március 28. országos elődöntő; augusztus országos döntő); a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., a Bugát- Richter Természettudományi Alapítvány, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és az ELTE TTK (személyesen Dr. Radnóti Katalin professzor, elnökségi tag) támogatásával. Ünnepélyes köszöntést szerveztünk; meghívtunk két korábbi sikeres kutatóvá fejlődött hajdani versenyzőt; megnyitottuk a Művészet és idegsebészet együtt a hitben, Muhari-Papp Sándor Balázs festőművész kiállítását (2013. március 27-június 2.), amelynek főszereplője személyesen is Dr. Csókay András idegsebész, főorvos úr volt. Ismét részt vettünk az Atomenergiáról mindenkinek c. ismeretterjesztő konferencia megszervezésében a Pannon Egyetemmel és az Országos Atomenergia Hivatallal együttműködésben (Veszprém, május 23.). A képzések terén kiemelkedő jelentőségű volt a Gombász Szakkör szakértőinek szervezésében megvalósult alapfokú gombaismereti képzés, több mint 100 fő fizető résztvevővel! 2013 novemberében ismét elindítottuk az újabb alapfokú gombaismereti képzést, közel 70 fő fizető résztvevővel. Folyamatosan segítettük a kerületi civil szervezetek programjait; helyszínnel, műszaki háttérrel, döntően az Újbuda Baráti Kör Közhasznú Egyesület pártoló tagszervezetünk közreműködésével. Magyarok égen és földön ünnepi program a Magyar Kultúra Napján (2013. január 22.), a Magyar Művelődési Társasággal közös szervezésben. Öveges Emlékkiállítás - életrajzi és kísérletek témában filmvetítés a Budapesti Műszaki Egyetem diákjainak (2013. április 3-tól több alkalommal). Költészet Napja: Geológia a költészetben költészet a geológiában ünnepi program József Attila születésnapján (2013. április 11.), az Ásványbarát Szakcsoport és két aktív költő, Mirtse Zsuzsa és Bakonyi Péter közreműködésével. Ez az esemény egyben nyitánya volt a szakcsoportok, külső meghívottak közös, tematikus szakmai, művészeti, közművelődési programsorozatnak. Még az angyalokkal is magyar nyelven beszélnék... ünnepi műsor a 220 éve született Bugát Pál ( ) orvos, egyetemi tanár, az MTA tagja, nyelvújító (2013. április 13.) emlékére. Ez alkalommal neveztük el a II. emeleti nagy termet: Bugát Pál Konferenciaterem. 9

10 3 Könyv 3 Nézőpont 3 Féle út a megoldáshoz c. előadások a Föld Napján (2013. április 22.). Ezzel elkezdtük a szakmai, tudományos, művészeti, közművelődési könyvbemutató sorozatot. Állatok Világnapja (2013. okt. 4.) A Tudomány Világnapja (2013. nov. 10.) Természet Tudomány Ember: egész napos előadássorozat a Tudomány Világnapján (2013. november 10.). Saját művelődési otthonunk... A Méltóságkereső üzenetei. III. Beke Pál Konferencia (2013. december). Fedezze fel velünk a világot! István Ági ismeretterjesztő, vetített képes úti beszámolói Kellemes élmény volt az, hogy a dél-kelet- ázsiai program zárásán és a közép-amerikai sorozat nyitányán teltház volt a Bugát Pál Konferenciateremben. Egészség és az egészség fenntartása (a táplálkozás tudománya) vetített, képes ismeretterjesztő előadás. A Műegyetemi Természet és Sporttudományi Közhasznú Egyesülettel és az EVÉSZ Klaszterrel közösen a Pannon-Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvánnyal közösen. 5.) Közművelődési harmonizációs programok A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Közművelődési Szakmai Kollégium (KSZK), évi döntésével támogatta azt, hogy a Magyarságszolgálati Alapítvány (MA) Közművelődési Harmonizációs Programokat szervezzen. A december július 15. közötti munka egy jelentős része, Dr. Koncz Gábor közreműködésével is, a TIT Stúdió Egyesület épületében valósult meg, az MA és a TIT SE közötti szerződés keretében ban elvégeztük a program kiértékelését és egyik folytatásaként megterveztük a következő című nagy rendezvényt: Válság és váltság 100 éve született Dr. Koncz Sándor ( ) konferencia az életút üzeneteiről Tisztelgés a 200. éve született dán filozófus, Soren Kierkegaard ( ) emléke előtt is. Időpont: november , Sárospataki Református Kollégium Imaterme. Köszönjük, hogy a Nemzeti Kulturális Alap a Sárospataki Református Kollégiumon keresztül támogatta ezt a rendezvényt. Ezt a programot azért is kapcsoltuk a TIT SE-hez, mert egyre inkább jellemző az épület és munkánk iránti egyházi érdeklődés, továbbá az egyházi, teológiai, hitéleti és természettudományos megközelítések harmonizálására való törekvés. 10

11 5.1. A évi beszámolóban bemutatott, a közművelődési harmonizációs programok keretében megvalósított Benedek Elek program elemzése alapján részben előkészítettük a Benedek Elek az interneten és a kárpát-medencei lapok az interneten nagyobb bemutatót 5.2. A Bolvári-Takács Gábor által készített, A Sárospataki Öregdiák Mozgalmak századi kronológiája, intézménytörténeti és közművelődési dimenzió című anyag szakértői vitáit beszélgetések keretében folytattuk és a tapasztalatokat kapcsoltuk a Válság és váltság című említett konferenciához A Miért támogassa az állam a kultúrát? című alprogramot szakértői megbeszélésekkel folytattuk A Külhoni magyar tudományosság és a hazai közművelődés című alprogram folytatásaként ( sajnos immár néhai Szilaveczky Csilla szakértő közreműködésével ) előadásokkal egybekötött, kapcsolatszervező munkát végeztünt a Vajdaságban, Nagykikindán és Szabadkán, október én. Továbbá: külhoni magyarokkal együtt kiállításokat és könyvbemutatókat szerveztünk A Comenius és Európa tudományos felolvasóülés és a Comenius: a nemzetek tanítója kiállítás programja közreműködésünkkel Sárospatakon, november 6-án megrendezett Comenius és a jövő felolvasó üléssel is folytatódott A Közművelődési kaszinó programot nem tudtuk folytatni, annak kiteljesítésére majd 2015-ben törekszünk A Rémek és évek beszélgetés-sorozat reménységet sugárzó programmal, a Koncz Sándor konferenciával folytatódott. 6.) Egyéb kezdeményezések és rendezvények A Dr. Radnóti Katalin elnökségi tag szervezésében és vezetésével, 2012-ben támogatással elkészült A természettudomány tanítása című jelentős új tankönyv, bemutatását és forgalmazását 2014-ben valósítjuk meg. A TIT SE elfekvő készletéből valamint átvett és gyűjtött folyóirat- és könyv rakományokból rendszeresen tettünk ki ingyen elvihető példányokat. Szisztematikussá tettük a szórólap és kerületi információs propagandát. 11

12 Az alább felsorolt további rendezvények, események, külső megrendeléssel, az épület fenntartáshoz, működtetéshez járultak hozzá, nem teljes körű az alábbi áttekintés, a típusokat a sokszínűséget jelezzük. - Corvinus Egyetem - Antal Csaba egyházi előadás (egész évben hetente) - Apor Vilmos Katolikus Főiskola egész tanévben - Délbudai Keresztyén Egyház hetente - Magyar Madártani Egyesület - Németh Attila (Lélekemelő dobolás) - Magyar Könyvvizsgálói Kamara havonta - István Ági útifilm-vetítés - havonta - Sry-Chinmoy Alapítvány első félévben rendszeresen - Budapesti Méhész Egyesület I. félév havonta - Kiárusítás Kft.- Vásár - havonta - Hetednapi Adventista Egyház Bibliai Szabadegyetem - hetente - Samling Kft. - Bruno Gröning Baráti Kör - havonta - Natur Light Kft. - Dr. Koncz István (Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület) tudományos rendezvényei - Dr. Szacsky Mihály tudományos rendezvényei - Magyar Felvonó Szövetség - Társasház közgyűlések, lakógyűlések - Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (tantárgyi döntők) - Magyar Orvosi Kamara - Magyar Környezeti Nevelési Egyesület - Panoráma Társasüdülő - közgyűlés - Magyar Madártani Egyesület Budapesti Szervezete évi több alkalommal - Nemzeti Közszolgálati Egyetem (márciustól júniusig hetente) - Magyar Számviteli Szakemberek Egyesülete havonta (könyvelőknek továbbképzés, adótanácsadóknak előadások) - Sprint Kiadó Kft. - Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezés Szövetség - vizsgák - Magyar Népfőiskolai Társaság - Vitarex Kft. - Kócsag Bvt. - Magyar Mérnöki Kamara évi több alkalommal - Herman Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület (HÉROSZ) - Dimenzió Egészségpénztár - Máj. 11. Esküvő - Nemzeti Akkreditáló Testület - ÁVF - MÓD-SZER-TÁR Kft. - havonta - Pest Megyei Vadászkamara - Exams Centrum Kft. évi több alkalommal - Anyanyelvi konferencia - Orvos Konferencia - Az év folyamán több népfőiskolai, népművelői megbeszélés; kutatási eszmecsere 12

13 7.) Gazdálkodás, épületfenntartás Az elemzést a csatolt, 1. számú, összehasonlító táblázat alapján mutatjuk be, lásd továbbá a csatolt Pk. 142 mappában a mérleget, eredmény kimutatást és a közhasznúsági mellékleteket. 1. sor: A rendezvények, árbevételek 2011-hez és 2012-höz viszonyítva is jelentősen nőttek, ám a tervet nem tudtuk teljesíteni. Tehetősebb, nagyobb megrendelőket a sok szervezéssel sem sikerült szerezni. Rendezvényi helyszíni túlkínálat van és hozzánk az ingyenesen igénylők vagy a szegényebbek jönnek 2. sor: A tagdíj és pártoló tagdíj bevételek 2011-hez viszonyítva csökkentek, 2012-ről azonban növekedtek. Okok: több pártoló tag elment, a tagdíj-fizetési romlott, ugyanakkor új pártoló tagokkal némileg javítani tudtuk a helyzetet. 3. sor: Az önkormányzattal jó a kapcsolatunk, ám sajnos fizető megrendelőként, támogatóként még a évi szinthez sem tudunk visszatérni. 4. sor: Köszönettel kaptunk némi SZJA 1%-os felajánlást és a TIT központtól származó támogatás is jelentősebb volt. 5. sor: A pályázati együttműködések keretében érkezett megrendelésekről vannak ebben a sorban, viszont ezek egy részét a rendezvényekhez könyveltük. 6. sor: Az egyéb bevételek a tervhez viszonyítva azért ilyen alacsonyak, mert többszöri próbálkozással sem tudtuk eladni a felesleges vagyontárgyakat. 7. sor: Az összes bevétel a válság helyzet óta növekedett, ám a fentiek miatt nem érte el a tervezettet. 8. sor: Az anyagjellegű költségek egyrészt a fokozott odafigyelés eredményeként csökkentek (pl.: a villanyok oltogatása, a takarító és tisztítószerek, karbantartási anyagok beszerzésének, felhasználásának korlátozása, a postaköltségek csökkentése stb.). Másrészt viszont ezek a költségek növekedtek: a tevékenységek, a forgalom bővülése, ill. a fizetett kutatási, konferencia megrendezések miatt. 9. sor: Vezetői javadalmazást 2013-ban nem fizettünk. 10. sor: A személyi kiadások (bér + megbízási díjak + költségvetési befizetések) azért növekedtek, mert a közös megegyezéssel elment munkatársaknak a korábbi túlórákat számfejtettük és kifizettük. Sajnos, egy esetben irreálisan magas volt a korábban írásos megállapodásban rögzített nettó túlóra díj. A munkatársi cserékkel összefüggésben rövid ideig párhuzamos finanszírozás történt. Továbbá: a megrendeléssel fedezett 13

14 gombatanfolyam és egyes más rendezvények megbízási díjai (pl. vasárnapi nyitvatartási szolgálat) is itt szerepelnek. 11. sor: Az egyéb költségek tartalma: a likviditási problémák miatti sajnálatos bírságok és késedelmi kamatok. 12. sor: Az értékcsökkenési leírás egyre kisebb, mert a vagyontárgyak egy része már nulla értékű. 13. sor: Az összes költség 2011-hez viszonyítva csökkent, 2012-höz viszonyítva valamelyest növekedett és a bevételekkel összefüggésben nem érte el a tervezett szintet. 14. sor: A számviteli veszteség 2011-hez és 2012-höz viszonyítva lényegesen csökkent, ám az örökölt tartozás állományt pénzügyileg továbbra is hordozzuk. Tehát: miközben a korábban számlázott követeléseket és az elment munkatársak javadalmazását, költségvetési kötelezettségeit kifizettük, az áthidaló megoldások változatlanul súlyos gondot jelentettek. A FŐTÁV-val sikerült részletfizetési szerződést kötni. A könyvelő cég és a jogász megelőlegezte a munkát. A telefonbeszerzési törlesztés lassan lejár Jelentős segítség volt az, hogy több pártoló tag részben előre fizette a díjakat. A takarékosság ellenére is növelték az anyag- és munka-ráfordítási költségeket az egyre inkább elhasználódott felszerelések, berendezések. Többször volt probléma a fűtéssel, vízzel, csatornával, árammal, hangosítással, szellőzéssel és a ma már megkövetelt modern eszközök (laptop, projektor) hiányával. A gazdálkodási fegyelem és szisztematizálás érdekében hetente történt belső egyeztetés és elemzés. A táblázatokból látható, hogy 2013-ban, megfelelő elemzésekkel és dokumentálással elkülönítettük a nonprofit és a vállalkozói bevételeket, az ezekkel összefüggő költségeket. A nonprofit bevételeken és költségeken belül továbbá elkülönítettük a közhasznú és egyéb bevételeket és költségeket. Így tehát nemcsak tartalmilag, hanem a jogszabály szerinti kimutatásokkal is megfeleltünk a közhasznú követelményeknek. 14

15 Összességében: nagy munkát végeztünk, szép eredményekkel és élményekkel, sok munkával. Nyitva tartottuk és működtettük az épületet. Lényegesen kibővítettük a munkát. Köszönjük az együttműködők, támogatók áldozatos segítségét! Budapest, május 15. Dr. Koncz Gábor igazgató A TIT SE KÖLTSÉGVETÉSE, Összehasonlító adatok, ezer Ft 1. számú táblázat Megnevezés/év Bevételek tény tény tény terv tény 1. Rendezvények, árbevételek 2. Tagdíj, pártoló tagdíj Önkormányzat TIT Központ, SZJA Pályázatok Egyéb (visszatérítés, kerekítés, bank, eladások) 7. Összesen Költségek 8. Anyagjellegű Vezetői Személyi Egyéb Értékcsökkenés Összesen Eredmény

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2012. évi beszámoló Ez a beszámoló a TIT SE Elnöksége, Ellenőrző

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012. A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012. ALAPADATOK Készült az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Siketvakok Országos Egyesülete

Siketvakok Országos Egyesülete Siketvakok Országos Egyesülete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Kelt: 2009. február 10. 1 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. a) Számviteli beszámoló b) A költségvetési támogatás felhasználása c)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Collegium Talentum 2012. évi tevékenységéről ÖSSZEFOGLALÓ (CÉLKITŰZÉSEK, EREDMÉNYEK) A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2012. évi támogatása az EDUTUS Főiskola részére azt a célt szolgálta, amely

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL A Tanács tevékenységének stratégia mentén megvalósult területi programjai 2014-ben A Magyar Nemzeti Tanács stratégiái az elmúlt

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: ÁpolásÜgy XII. OTDK MISKOLCON REGIONÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELYEN Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. TRANSZKULTURÁLIS ESEMÉNYEK Minden tagunkhoz eljutunk! Magnézium Tartalmú Természetes

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. BEVEZETÉS II. A KEZDETEK III. KLUBKÖNYVTÁR (1968-1997) IV. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. 2007. évi intézményi szöveges beszámoló jelentés

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. 2007. évi intézményi szöveges beszámoló jelentés Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 2007. évi intézményi szöveges beszámoló jelentés 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Intézmény neve, törzskönyvi (PIR) azonosító száma, honlapjának címe: Intézmény neve:

Részletesebben

A Magyar Williams Szindróma Társaság

A Magyar Williams Szindróma Társaság Magyar Williams Szindróma Társaság 1 Kiemelkedően Közhasznú Szervezet, Budapest, 1095, Viola u. 19. Tel: 326-7492, Fax: (36-1) 438-0738, http://www.williams.ngo.hu Az Európai Unió által támogatva A Magyar

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében A közművelődés és általában a kultúra területén érezhető változások a megyében A megye kulturális életére

Részletesebben

~2.J. számú előterjesztés

~2.J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~2.J. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Bevezetés Az ELFT Közgyűlése 2011. május 21-én elfogadta egy, a

Részletesebben

L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m 2014. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása Budapest, 2015. április 28. Dr. Kupper András kancellár Szabó Ágnes pénzügyi

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015

BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015 BESZÁMOLÓ Központ 2014 Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015 Tartalom BEVEZETÉS... 4 SZAKMAI PROGRAM 2014... 5 AGÓRA FUNKCIÓK... 8 HELYSZÍNEK...10 KÜLSŐ SZERVEZETEK

Részletesebben

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 XIX. évf. 42. szám 2010. november 24. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Erősödik a közbiztonság Gödöllőn az európai uniós elnökségi rendezvények alatt. Bozsó

Részletesebben

Andrásné Marton Zsuzsa MÚZEUMANDRAGÓGIAI PROGRAMOK SZEKSZÁRDON

Andrásné Marton Zsuzsa MÚZEUMANDRAGÓGIAI PROGRAMOK SZEKSZÁRDON Andrásné Marton Zsuzsa MÚZEUMANDRAGÓGIAI PROGRAMOK SZEKSZÁRDON Előzmények, célok és feladatok Az országos nagymúzeumok kezdeményezése nyomán, a mai kor elvárásait, szemléletmódját figyelembe véve immár

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Településfejlesztési koncepció megalapozó vizsgálat elfogadása. 2. Pályázati felhívás a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum magasabb vezetői beosztásának ellátására. 3.

Részletesebben

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter 2. oldal 2014. március Irinyi farsang Fotók: Szekeres Péter 2014. március 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár február havi programja Március 1. 10 óra Magyar Pedagógiai Tár

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Budapesti Természetbarát Sportszövetség 2014. évi tevékenységéről

Szakmai beszámoló a Budapesti Természetbarát Sportszövetség 2014. évi tevékenységéről Szakmai beszámoló a Budapesti Természetbarát Sportszövetség 2014. évi tevékenységéről Működés: Szövetségünk 2014-ben a következő feltételekkel kezdte működését: A Fővárosi Önkormányzat a Sportszékházban

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

NOE Levelek 195. A család minden tagja számára. Nagycsalád

NOE Levelek 195. A család minden tagja számára. Nagycsalád NOE Levelek A család minden tagja számára 195. Nagycsalád 2008. január Tartalomjegyzék Közgyûlés 2007. évi Tisztújító közgyûlés.................. 3 Beszámoló a Jelölôbizottság munkájáról.......... 4 Jelöltek

Részletesebben