mint szolgáltatást igénybevevő (a továbbiakban: Szolgáltatást igénybevevő), aki helyett és nevében törvényes képviselőként eljár

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "mint szolgáltatást igénybevevő (a továbbiakban: Szolgáltatást igénybevevő), aki helyett és nevében törvényes képviselőként eljár"

Átírás

1 Egészségügyi szolgáltatási szerződés RMC Kártya tulajdonosok részére munkáltató által történő finanszírozással (fix díjas egyéni, illetve családi szolgáltatási csomag) amely létrejött egyrészről név/születési név:.. születési hely, idő:..... anyja neve: lakóhelye:.... Taj szám:.. Munkáltató neve:.. Munkáltató székhelye:. Munkáltató adószáma:.. mint szolgáltatást igénybevevő (a továbbiakban: ), aki helyett és nevében törvényes képviselőként eljár név/születési név:.. születési hely, idő:... anyja neve:.. lakóhelye:... szig.szám: másrészről a a BBCS Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1026 Budapest, Gábor Áron u III. emelet, cg.: , adószáma: , képviseli: Kadala Zsuzsanna ügyvezető) mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: I. Bevezetés 1. Felek rögzítik, hogy Szolgáltató működteti a Rózsakert Medical Center-t (a továbbiakban: RMC), megállapítják továbbá, hogy Szolgáltató az egyének és családok esetlegesen felmerülő egészségügyi problémáinak gyors és biztonságos megoldása érdekében RMC Kártya néven kidolgozta és működteti a fix díjas egyéni, illetve családi egészségügyi szolgáltatási csomagot, amelynek leírását a jelen szerződés 1. sz. elválaszthatatlan melléklete tartalmazza (a továbbiakban: RMC Kártya). Felek megállapodnak abban, hogy az RMC Kártya szolgáltatási csomag keretében - igénybe veszi a Szolgáltató egészségügyi szolgáltatásait a jelen szerződésben foglalt feltételekkel. Cím: Rózsakert Bevásárló Központ 3. em Budapest, Gábor Áron u Telefon: (+36-1) Fax: (+36-1) Web: Nyitva tartás: Hétfőtől Péntekig ig Szombaton: ig

2 II. A szolgáltatás tartalma 1. Szolgáltató az RMC Kártya szolgáltatási csomag keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja Szolgáltatást igénybevevő részére: a) egészségügyi panasz felmerülése esetén előzetesen egyeztetett időpontban, nyitvatartási időben, korlátlan alkalommal, térítésmentesen veheti igénybe a RMC által működtetett belgyógyászati, nőgyógyászati és gyermekgyógyászati szakrendelést, b) egészségügyi panasz felmerülése esetén előzetesen egyeztetett időpontban, nyitvatartási időben - kizárólag a II.1.a) pontban megjelölt, valamely RMC-szakrendelésen működő szakorvos ajánlásával, orvosilag indokolt esetben - térítésmentesen veheti igénybe a RMC által működtetett- a 2. sz. melléklettben felsorolt - további szakrendeléseket, c) orvosilag indokolt esetben, előzetesen egyeztetett időpontban, nyitvatartási időben, térítésmentesen veheti igénybe a jelen szerződés 3. számú mellékletében meghatározott alap laborvizsgálatokat, d) orvosilag indokolt esetben, előzetesen egyeztetett időpontban, nyitvatartási időben, térítésmentesen veheti igénybe az RMC-ben végezhető röntgen és ultrahang vizsgálatokat, ultrahangos sarokcsont csontsűrűség vizsgálatot, 24 órás vérnyomás monitorozást (ABPM) 24 órás EKG monitorozást (Holter), terheléses EKG-t, e) d) évente egy alkalommal, előzetesen egyeztetett időpontban, nyitvatartási időben térítésmentesen vehet igénybe egy fogorvosi állapotfelmérést (szükség esetén panorámaröntgen felvétel is készül) és tanácsadást f) előzetesen egyeztetett időpontban, nyitvatartási időben évente 1 alkalommal 50 százalék kedvezménnyel vehet igénybe fogkőeltávolítást. g) a gépjárművezetői, fegyverviselési, hajózási engedélyhez szükséges orvosi vizsgálatokat az RMC árlistájához képest 25%-os díjkedvezménnyel végzi el; h) sürgősségi esetben a hívások fogadására - az RMC nyitvatartási idején kívül (hétköznap este 20 óra és reggel 8 óra között, valamint munkaszüneti és ünnepnapokon) Szolgáltató 24 órás belgyógyászati és gyermekgyógyászati telefonügyeletet biztosít; i) kizárólag orvosilag indokolt esetben sürgősségi ellátást biztosít ha) az RMC-ben, az RMC belgyógyász, gyermekgyógyász orvosai és szakszemélyzete által nyitvatartási időben, amennyiben orvosilag indokolt a soron kívül történő ellátás, illetve nyitvatartási időn kívül (ún. ügyeleti időben), hb) az RMC-n kívül, nyitvatartási időben az RMC belgyógyász,- és gyermekgyógyász szakorvosai által, illetve nyitvatartási időn kívül az RMC ügyeletes belgyógyász-és gyermekgyógyász szakorvosa által az RMC székhelyétől számított 20 km-es vonzáskörön belül, a sürgősségi hívás RMC-be történő érkezését követő 5 órán belül Felek rögzítik, hogy a II.1.i) pontja szerinti sürgősségi ellátás esetén Szolgáltatás igénybevevőt díjfizetési kötelezettség terheli, amelynek összege a II.1.ia) és ib) pont esetén az RMC árlistájában szereplő díj 50%- kal csökkentett összege. 2

3 j) egészségmegőrző program keretében belgyógyász által biztosított betegségmegelőzési tanácsadást nyújt, és a 4. sz. mellékletben meghatározott védőoltások térítésmentes igénybevételét biztosítja; k) részére Szolgáltató 50% díjkedvezményt biztosít ún. terhesgondozási csomagja árából; l) ún. betegmenedzser orvos szolgáltatást biztosít részére, amelynek keretében az RMC orvosai problémáját rövid időn belül - elsődlegesen RMC-n belüli szakorvosi vizsgálatokkal, szükség esetén RMC-n kívüli fogadóintézményekben történő szakorvosi vizsgálatokkal, a fogadóintézmény munkatársaival egyeztetve - igyekszik megoldani, nyomon követi állapotát, összefoglaló véleményt és magyarázatot biztosít részére. m) A kártyás szerződés meghosszabbítását követően a Szolgáltató a (nagykorú) részére, - amennyiben a erre igényt tart - évente egy alkalommal kedvezményes áron biztosítja a kártyás szűrővizsgálat elvégzését az 1. sz. Mellékletben foglaltak alapján. A kedvezményes szűrővizsgálat ára egyszeri Ft. Ha a szolgáltatást igénybevevő évente max. 2 alkalommal vette igénybe vizit formájában a Szolgáltató szolgáltatásait, akkor ezen szűrővizsgálatot térítésmentesen veheti igénybe. 2. Felek rögzítik, hogy a) az ambuláns műtétek b) sorozatkezelést igénylő ellátások c) fogászati ellátás d) szűrővizsgálati csomagok, e) a terhesgondozási csomag f) gasztroszkópos illetve kolonoszkópos beavatkozások g) a kozmetológiai kezelések h) az RMC-ben nem végezhető diagnosztikai vizsgálatok nem tartoznak az RMC Kártya szolgáltatási csomag automatikusan és ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásai közé, ezek térítés ellenében, egyéni egyeztetés után vehetők igénybe. 3. Felek rögzítik, hogy az RMC Kártya szolgáltatási csomag igénybevételének együttes feltétele, hogy a) részt vegyen a Szolgáltató által meghatározott, RMC által elvégzendő kedvezményes árú alap szűrővizsgálaton, amelynek célja a egészségi állapotának felmérése, b) a szolgáltatást magyar nyelven vegye igénybe, amelyről magyar nyelvű betegdokumentációt kap c) Gyermek(ek) részére RMC Kártya csak akkor vásárolható, ha a családban van legalább egy (azonos lakcímen lakó) felnőttnek (élettárs, házastárs vagy szülő) RMC Kártyája. d) Betöltötte az 1. életévet, 1 éven aluli gyermekek részére az RMC Kártya nem igényelhető, részükre az RMC Újszülött ellátási csomagját ajánljuk. III. Az RMC Kártya szolgáltatás díja 1. Szerződő Felek rögzítik, hogy az RMC Kártya szolgáltatás nyújtásáért - a jelen szerződés 5. sz. elválaszthatatlan mellékletében meghatározott összegű díjat köteles fizetni Szolgáltató részére. Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény 85.. (1) bekezdésének c) pontja alapján a Szolgáltató által teljesített szolgáltatás tárgyi Áfa-mentes és közvetített szolgáltatást tartalmaz. 3

4 2. a III.1. pont szerint meghatározott díjat - Szolgáltató számlája alapján negyedévente/félévente/évente 1 előre, a tárgyidőszakot megelőző hónap 20. napjáig banki átutalással, bankkártyával vagy készpénzzel köteles megfizetni Szolgáltató részére. 3. Amennyiben a jelen szerződés törtnegyedévben jön létre, a törtnegyedévre vonatkozó szolgáltatási díjat, valamint a következő egy teljes negyedév díját egy összegben szükséges megfizetni a Szolgáltató részére. legkésőbb a jelen szerződés aláírását követő 3 (három) munkanapon belül köteles ezt megfizetni a Szolgáltató részére. 4. Amennyiben az esedékes szolgáltatási díjat határidőben nem fizeti meg, Szolgáltató 5 (öt) napos póthatáridő megjelölésével, írásban felszólítja Szolgáltatás igénybevevőt a díj megfizetésére. Úgy kell tekinteni, hogy a felszólító levél - Budapesten 3 (három) munkanapon belül, vidéken 5 (öt) munkanapon belül - Szolgáltatást igénybe vevő részére kézbesítésre került. Amennyiben a felszólításban meghatározott póthatáridő eredménytelenül telt el, Szolgáltató jogosult a jelen szerződés azonnali hatállyal történő felmondására (rendkívüli felmondás). IV. A szerződés létrejötte, hatálya, megszűnése 1. Jelen szerződés - a hatályba lépésétől kezdődően - legalább 1 (egy) évi határozott időre jön létre. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alkalmazása során a negyedév, félév, év fogalma a naptári negyedév, félév, év fogalmához igazodik, azzal megegyezik. Amennyiben a jelen szerződés törtnegyedévben jön létre, illetve lép hatályba, az egy éves határidő a szerződés hatályba lépését követő negyedév első napján kezdődik, ezáltal a jelen szerződés időtartama a hatályba lépésének napjától a következő negyedév első napjáig tartó időtartammal megnövekedik. 2. Felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató a jelen szerződés időtartamának lejártát megelőzően, az utolsó tárgynegyedév második hónapjának utolsó napjáig írásban felhívja t, hogy - ugyancsak írásban - nyilatkozzon arról, hogy a jelen szerződést meg kívánja-e hosszabbítani. Amennyiben a Szolgáltató felhívásának kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül úgy nyilatkozik, hogy a jelen szerződést meg kívánja hosszabbítani, és az utolsó tárgynegyedév utolsó hónapjának 20. napjáig a Szolgáltató a szerződéskötési szándékot írásban nem utasítja vissza, vagy egyáltalán nem válaszol, úgy kell tekinteni, hogy a jelen szerződés hatálya további 1 (egy) évvel meghosszabbodik. 3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés hatályba lépésének együttes feltétele, hogy a) a szolgáltatást magyar nyelven vegye igénybe, amelyről magyar dokumentációt kap b) részt vegyen a II.3. pontban megjelölt, az RMC által elvégzendő, kedvezményes díjú alap szűrővizsgálaton 2, és c) amennyiben a jelen szerződés törtnegyedévben jön létre, a a III: 1. pont szerint meghatározott mértékű szolgáltatási díjat a III. pontban foglaltak szerint megfizesse. A kártyás szolgáltatás onnantól lép életbe, miután a kártyás befizetés és a belépő kártyás szűrés befizetésre és elvégzésre került. 1 A kívánt rész aláhúzandó 2 Amennyiben a Szolgáltatást igénybe vevő az elmúlt egy évben a Szolgáltató által nyújtott belgyógyászati szűrésen vett részt, orvosi mérlegelés alapján a Szolgáltató a belépő kártyás szűrővizsgálat elvégzésétől eltekinthet. 4

5 4. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés a IV.1. pontban rögzített határozott idő elteltével szűnik meg, kivéve, ha a szerződés tartama a IV.2. pontban foglaltak szerint meghosszabbodik. Felek a rendes felmondás jogát kizárják. A felek közös megegyezéssel a jelen szerződést ugyancsak megszüntethetik. 5. Súlyos szerződésszegés esetén mindkét fél jogosult a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására (rendkívüli felmondás). részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a III. pontban rögzített fizetési kötelezettségek elmulasztása. 6. Bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén határidő megjelölésével köteles írásban felszólítani a másik felet a szerződésszegő magatartás megszüntetésére, illetve a kötelezettség teljesítésére. Amennyiben a felszólításban meghatározott határidő eredménytelenül telt el, a másik fél jogosult a jelen szerződés azonnali hatállyal történő felmondására. Rendkívüli felmondási jogukat a felek kizárólag a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatják. Úgy kell tekinteni, hogy a Szolgáltató által elküldött levél - Budapesten 3 (három) munkanapon belül, vidéken 5 (öt) munkanapon belül - Szolgáltatást igénybe vevő részére kézbesítésre került. 7. A Szolgáltató általi rendkívüli felmondás akkor lép hatályba, amikor az írásbeli felmondó nyilatkozatot a IV.6. pont alapján a részére kézbesítettnek kell tekinteni. A Szolgáltatást igénybevevő általi rendkívüli felmondás akkor lép hatályba, amikor az írásbeli felmondó nyilatkozatot a Szolgáltató kézhez vette. V. Vegyes rendelkezések 1. Felek rögzítik, hogy Szolgáltató, valamint Szolgáltatás igénybevevő munkáltatója között keretszerződés van érvényben és hatályban, amelynek alapján Szolgáltatás igénybevevőt a jelen szerződés alapján terhelő valamennyi fizetési kötelezettség teljesítését Szolgáltatás igénybevevő munkáltatója átvállalja, azok megfizetésére Szolgáltatás igénybevevő munkáltatója köteles. 2. Szolgáltatás igénybevevő a jelen szerződés aláírásával a fentieket tudomásul veszi és elfogadja. Felek egyúttal rögzítik, hogy a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettség elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a szerződésszerű teljesítésre történő felszólítást Szolgáltató munkáltató részére küldi meg, amellyel egyidejűleg a felszólítás másolati példányának megküldésével Szolgáltatás igénybevevőt is értesíti, aki amennyiben a munkáltató határidőben nem teljesít munkáltatója helyett jogosult a fizetési kötelezettségeket teljesíteni és a jelen szerződést hatályában fenntartani. 3. Szolgáltató szavatol azért, hogy mindenkor megfelel a jelen szerződésben rögzített egészségügyi szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi feltételnek, így különösen szerepel az egészségügyi szolgáltatók és az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyek Országos Tisztifőorvosi Hivatal által vezetett országos nyilvántartásában, működési engedélye kiterjed a jelen szerződés keretében az RMC-ben végzendő egészségügyi szolgáltatási tevékenységére is, a nevében és részéről a II. pontban rögzített szolgáltatásokat nyújtó személyek szerepelnek az évi CLIV. Törvény a alapján a Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által vezetett működési nyilvántartásban, a jelen szerződés keretében végzett egészségügyi szolgáltatási tevékenysége során okozott kár megtérítésére megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezik, és a Szolgáltató közreműködői ezen feltételnek ugyancsak maradéktalanul megfelelnek. 5

6 4. kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben foglalt adataiban bekövetkezett bármely változást annak bekövetkezésétől számított 3 munkanapon belül Szolgáltató részére írásban bejelenti. 5. Felek a jelen szerződést kizárólag írásban módosíthatják. 6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény és az egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók. 7. Ezen szerződést a felek - annak elolvasása és megértése után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Budapest,... év... hónap nap Szolgáltató (törvényes képviselő) Záradék: Alulírott, a cégnév:.,, székhely:.., cg.., adószám: képviseletében kijelentem, hogy a jelen szerződésben és annak mellékleteiben foglaltakat, különösen a III. pontban foglalt és a táraságra háruló kötelezettségeket tudomásul vesszük, azokat magunkra nézve kötelezőnek fogadjuk el. Budapest,.. év... hónap nap... Munkáltató 6

7 1. sz. melléklet RMC Kártya Leírás Szűrés felnőtt: Belgyógyászati konzílium, rizikófelmérés, vérnyomásmérés, tanácsadás. Egyéni anamnézis felvétele Családi anamnézis felvétele Szociális anamnézis felvétele Immunizáció felmérése Egyéni felvilágosítás a rizikó faktorokkal kapcsolatban Laborok: vérkép, vércukor, vesefunkció, májfunkció, koleszterin, vizeletvizsgálat o Vérkép o SGOT o SGPT o Kreatinin o Urea Nitrogén o Vércukor o Koleszterin profil o Vizelet o Cytológia (nők esetén) o TSH (50 éves kor felett) o PSA (50 év feletti férfiak esetén) EKG Nőgyógyászat Fogászati állapotfelmérés és tanácsadás, szükség esetén panorámaröntgen készítése Szűrés gyermek: Gyermekgyógyászati konzílium o rizikófelmérés o súly-, magasság-, vérnyomásmérés o tanácsadás o fejlődéstani felmérés o lúdtalp, scoliosis szűrés, o látás élesség vizsgálat Egyéni anamnézis felvétele Családi anamnézis felvétele Szociális anamnézis felvétele Immunizáció felmérése Egyéni felvilágosítás a rizikó faktorokkal kapcsolatban Vizeletvizsgálat 7

8 Kártyás szolgáltatás leírása 1. Korlátlan számban igénybe vehető járóbeteg-szakellátás RMC kártyával rendelkező ügyfeleink egészségügyi panasz esetén térítésmentesen igénybe vehetik a RMC szolgáltatásait a rendelőnkben, nyitvatartási időben, előzetesen egyeztetett időpontban. Betegeink első lépésben belgyógyász, gyermekgyógyász, nőgyógyász kollégáinkhoz kerülnek ellátásra, akik részt vesznek a beteg ellátásában, és további menedzselésében. 2. Fogászati állapotfelmérés és tanácsadás 3. RMC szakorvos ajánlásával igénybe vehető laboratóriumi, képalkotó és egyéb eszközös diagnosztikai vizsgálatok Laboratóriumi vizsgálatok (a szerződés mellékletében részletezett alap laborvizsgálatok, és csak szakmailag indokolható esetben tartoznak a fix díjas szolgáltatás által fedezett körbe), Röntgen és ultrahang vizsgálatok, Ultrahangos sarokcsont csontsűrűség vizsgálat, 24 órás vérnyomás monitorozás (ABPM), 24 órás EKG monitorozás (Holter), Terheléses EKG. 4. Preventív szolgáltatások, életmód vezetési tanácsadás Egészségmegőrző program betegségmegelőzési -, életmód tanácsadás Védőoltások órás orvosi forródrót Sürgősségi hívások fogadására 24 órás orvosi telefonügyeletet biztosítunk a RMC nyitvatartási óráin kívül is. Munkaidőben (8-20 óráig) hívását a RMC szakorvosai fogadják. Budapest,.. év.. hónap.nap Szolgáltató Munkáltató 8

9 2. sz. melléklet RMC szakorvos* ajánlásával igénybe vehető, RMC által működtetett járóbeteg szakrendelések Allergológia Bőrgyógyászat Diabetológia Dietetika Endokrinológia Érsebészet Fül-orr-gégészet Gasztroenterológia Gyermek radiológia Gyermek ortopédia Gyermek gasztroenterológia Gyermek endokrinológia Gyermek neurológia Gyermek kardiológia Gyermek szemészet Hematológia-Onkológia Ideggyógyászat Kardiológia Ortopédia Proktológia Radiológia Reumatológia Sebészet Szemészet Tüdőgyógyászat Urológia *Belgyógyász, gyermekorvos, illetve szülész-nőgyógyász Budapest,.. év.. hónap.nap Szolgáltató. Munkáltató 9

10 3. számú melléklet Az RMC-ben végezhető alap laborvizsgálatok Férfiak részére: Vérkép SGOT SGPT Kreatinin Urea Nitrogén Vércukor Koleszterin profil PSA Vizelet TSH Széklet vér Nők részére: Vérkép SGOT SGPT Kreatinin Urea Nitrogén Vércukor Koleszterin profil Cytológia Vizelet TSH Széklet vér Budapest,.. év.. hónap.nap Szolgáltató.. Munkáltató 10

11 4. számú melléklet Az RMC által térítésmentesen biztosított védőoltások Influenza elleni védőoltás DPT-IPV-HIB védőoltás DPT-IPV MMR PREVENAR DT Budapest,.. év.. hónap.nap Szolgáltató.. Munkáltató 11

12 5. számú melléklet Az RMC Kártya szolgáltatási díja Egyéni, Családi 1. (első) kártya: Családi 2. (második) társkártya: Családi 3. (harmadik) és minden további társkártya : 12000,-Ft/fő/hó 9500,-Ft/fő/hó 7000,-Ft/fő/hó A kártyás programba való belépéshez szükséges alap szűrővizsgálat díja felnőtteknek Ft, gyermekeknek Ft. Budapest,.. év.. hónap.nap Szolgáltató. Munkáltató

Egészségügyi szolgáltatási szerződés RMC Kártya tulajdonosok részére (fix díjas egyéni, illetve családi szolgáltatási csomag)

Egészségügyi szolgáltatási szerződés RMC Kártya tulajdonosok részére (fix díjas egyéni, illetve családi szolgáltatási csomag) Egészségügyi szolgáltatási szerződés RMC Kártya tulajdonosok részére (fix díjas egyéni, illetve családi szolgáltatási csomag) amely létrejött egyrészről név/születési név:. születési hely, idő: anyja neve:...

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatási szerződés RMC Gyermekgyógyászati csomag igénybevételére

Egészségügyi szolgáltatási szerződés RMC Gyermekgyógyászati csomag igénybevételére Egészségügyi szolgáltatási szerződés RMC Gyermekgyógyászati csomag igénybevételére amely létrejött egyrészről név/születési név:.. születési hely, idő:... anyja neve:.. lakóhelye:... Taj szám: : mint szolgáltatást

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatási szerződés RMC Várandósgondozási csomag igénybevételére

Egészségügyi szolgáltatási szerződés RMC Várandósgondozási csomag igénybevételére Egészségügyi szolgáltatási szerződés RMC Várandósgondozási csomag igénybevételére amely létrejött egyrészről név/születési név:... születési hely, idő:... anyja neve:... lakóhelye:... Taj szám:... mint

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatási szerződés RMC Terhesgondozási csomag igénybevételére

Egészségügyi szolgáltatási szerződés RMC Terhesgondozási csomag igénybevételére Egészségügyi szolgáltatási szerződés RMC Terhesgondozási csomag igénybevételére amely létrejött egyrészről név/születési név:.. születési hely, idő:... anyja neve:.. lakóhelye:... Taj szám: : mint szolgáltatást

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatási szerződés RMC Várandósgondozási Plusz csomag igénybevételére

Egészségügyi szolgáltatási szerződés RMC Várandósgondozási Plusz csomag igénybevételére Egészségügyi szolgáltatási szerződés RMC Várandósgondozási Plusz csomag igénybevételére amely létrejött egyrészről név/születési név:... születési hely, idő:... anyja neve:... lakóhelye:... Taj szám:...

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatási szerződés RMC Várandósgondozási csomag igénybevételére

Egészségügyi szolgáltatási szerződés RMC Várandósgondozási csomag igénybevételére Egészségügyi szolgáltatási szerződés RMC Várandósgondozási csomag igénybevételére amely létrejött egyrészről név/születési név:.. születési hely, idő:... anyja neve:.. lakóhelye:... Taj szám: : mint szolgáltatást

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

3./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további teendők ellátásával.

3./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további teendők ellátásával. 352/2013. (VI.19.) Tárgy: Központi Ügyelet Feladat Ellátására kötött megállapodás felülvizsgálata Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Bődi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (hatályos 2015. november 01. napjától) I. Bevezető rendelkezések Eltérő írásbeli megállapodás hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak

Részletesebben

Név: Lakcím. Anyja leánykori neve: Szig.szám:

Név: Lakcím. Anyja leánykori neve: Szig.szám: Kék Duna Kártya 1 Lakcím Anyja leánykori neve: Szig.szám: mint megrendelő (Megrendelő) meghatározott Regisztrált Páciens számára megrendeli a Duna Medical Center Kft-től (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ RÉVFÜLÖPI VITORLÁSKIKÖTŐ LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 1.

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS OLIMPIAI KÖZPONT DUNAVARSÁNYI EDZŐTÁBOR LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

Terembérleti szerződés egyéb használatra (sport, klub, egyéb tevékenység) (bérleti díj fizetési kötelezettséggel)

Terembérleti szerződés egyéb használatra (sport, klub, egyéb tevékenység) (bérleti díj fizetési kötelezettséggel) Terembérleti szerződés egyéb használatra (sport, klub, egyéb tevékenység) (bérleti díj fizetési kötelezettséggel) 5.számú függelék amely létrejött egyrészről a Tápióság Község Önkormányzata (képviseletében

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés jóváhagyása Előadó:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 www.biatorbagy.hu Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő egészségügyi

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 224/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2016. november 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Főváros Szabó Ervin

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 251/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az ingyenes könyvtárhasználat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június havi rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június havi rendkívüli ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról

MEGÁLLAPODÁS. idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról MEGÁLLAPODÁS idősek otthonában való elhelyezésről és teljes ellátás biztosításáról 1. A megállapodó felek: Jelen megállapodás az alulírott helyen és napon létrejött egyrészről: Madárdomb Idősek Háza Közhasznú

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

Svábhegyi Gyógyintézet 1037-Budapest III. kerület Bokor utca 17-21. Tel: +36 30 500 2500 www.svabhegy.eu

Svábhegyi Gyógyintézet 1037-Budapest III. kerület Bokor utca 17-21. Tel: +36 30 500 2500 www.svabhegy.eu A Svábhegyi Gyógyintézet rendeléseit azoknak ajánljuk, akik gyermek-gyógyászati specialistákkal szeretnének konzultálni, elkerülve a hosszas előjegyzési- és várakozási időt, a munkahelyi vagy nagyobb gyermekek

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 24-i ülésére Tárgy: Országos Egészségbiztosítási Pénztár ( OEP) által finanszírozott fogszabályzás támogatása Előadó:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ BUDAPESTI OLIMPIAI KÖZPONT NÉPLIGETI SPORTTELEP LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY

Részletesebben

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról

Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról Ügyszám: 07-7/1530-2/2015. Feladat-ellátási szerződés a 6. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásáról amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 01/ /2010.

polgármester Iktatószám: 01/ /2010. Előterjesztő: polgármester Iktatószám: 01/16546-23/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Tudományegyetem között a fogászati ügyelet tárgyában létrejött jogviszony meghosszabbítása

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez többletszolgáltatásért fizetendő

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Svábhegyi Gyógyintézet 1037-Budapest III. kerület Bokor utca 17-21. Tel: +36 30 500 2500 www.svabhegy.eu

Svábhegyi Gyógyintézet 1037-Budapest III. kerület Bokor utca 17-21. Tel: +36 30 500 2500 www.svabhegy.eu - rendeléseit azoknak ajánljuk, akik gyermek-gyógyászati specialistákkal szeretnének konzultálni, elkerülve a hosszas előjegyzési- és várakozási időt, a munkahelyi vagy nagyobb gyermekek esetében az iskolai

Részletesebben

OEP által nem finanszírozott rendelések térítési díjai

OEP által nem finanszírozott rendelések térítési díjai OEP által nem finanszírozott rendelések térítési díjai Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Tájékoztató szerződés módosításáról - Egészségbiztosítási szolgáltatás nyújtása a Nemzeti Befektetési Ügynökség dolgozói részére

Tájékoztató szerződés módosításáról - Egészségbiztosítási szolgáltatás nyújtása a Nemzeti Befektetési Ügynökség dolgozói részére Tájékoztató szerződés módosításáról - Egészségbiztosítási szolgáltatás nyújtása a Nemzeti Befektetési Ügynökség dolgozói részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/36 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed.

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed. 6/2012. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás az 5./2009. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás módosításával egységes szerkezetben a külföldi személyek, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 31 KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összefoglaló tájékoztatás I. szakasz: Ajánlatkérő A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. Az érdekelt gazdasági

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben)

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben) FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS (1. számú módosítása egységes szerkezetben) Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., törzsszám: 733568, adószám:

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (I. 27.) önkormányzati rendelete, a 8/2013.(III. 29.), a 25/2013.(XI.04.) és a 12/2014.(V.15.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetbe

Részletesebben

Szakrendelések Időtartam Előjegyzés minden szakrendelésnél szükséges! Ár

Szakrendelések Időtartam Előjegyzés minden szakrendelésnél szükséges! Ár Andrológia Új szakrendelés hamarosan indul! Asszisztensi beavatkozások (orvos nélküli vagy vizsgálatra valő előkészítés) Tympanometer (hallásszűrés) Spirometer (légzésfunkció vizsgálat) Holter 24 órás

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti ingatlan ingyenes használatára Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Sorszám: IV/12. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/426-3/2011. Egészségügyi ellátási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről amely létrejött egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7601 Pécs, Széchenyi tér 1.) képviseletében

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllői

Részletesebben

Javaslat a Rónafalui Művelődési Ház Rónafaluért Baráti Társaság részére történő ingyenes használatba adására

Javaslat a Rónafalui Művelődési Ház Rónafaluért Baráti Társaság részére történő ingyenes használatba adására 14254048 1425 4048 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.784-2/2016. Javaslat a Rónafalui Művelődési Ház Rónafaluért Baráti Társaság részére történő ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 1 a 69/2016. (IV. 29.) határozat 1. melléklete ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA melyet megkötöttek egyrészről: Kazincbarcika Város Önkormányzata (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., adószám:

Részletesebben

INGÓ BÉRLETI SZERZŐDÉS

INGÓ BÉRLETI SZERZŐDÉS INGÓ BÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről /név, személyi igazolvány szám, lakcím, telefonszám/ mint Bérbeadó (továbbiakban Bérbeadó) másrészről mint Bérbevevő (továbbiakban Bérbevevő) Bérbeadó

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/

Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/ Fax: 47/ Sárospatak Város Polgármestere 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Javaslat -a Képviselő-testületnek- a Sárospatak újság nyomdai feladatainak

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejöt egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám:

Részletesebben

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT Ajánlatszám/ kötvényszám: Kockázatviselés kezdete: (Biztosító tölti ki!) (Biztosító tölti ki!) Szerződő adatai: Születéskori neve: Születési ideje: év hó nap Biztosított

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015. május 29-i ülésére

Részletesebben

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Térítési díj táblázata Érvényes: október 01 től

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata Térítési díj táblázata Érvényes: október 01 től OEP által nem finanszírozott rendelések térítési díjai Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S Képviselő-testület 2006. november 23-i ülésére Tárgy: Javaslat a PEDALL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő szerződés

Részletesebben

Zöldenergia V. Balázs Iván Vállalkozásfejlesztési Igazgató

Zöldenergia V. Balázs Iván Vállalkozásfejlesztési Igazgató Emberi erőforr forrás s egészs szségének megtartása, mint megújul julóenergiaforrás s a jövőbenj Zöldenergia V. Balázs Iván Vállalkozásfejlesztési Igazgató Adómentes juttatási elemek 2012-ben 1. Vissza

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

EGÉSZÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

EGÉSZÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 162/2013. (X.31.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány

Részletesebben

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában

Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában Térítési díjak: szakorvosi vizsgálatok és diagnosztika OEP által finanszírozott rendeléseken, biztosítási jogviszony hiányában A biztosítással nem rendelkezők, szakrendelésenként (a diagnosztika vizsgálatok

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátási szerződéséről

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátási szerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A jelzőrendszeres házi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 25. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

4. - A szakorvosi és egyéb ellátások térítési díjai

4. - A szakorvosi és egyéb ellátások térítési díjai 4. - A szakorvosi és egyéb ellátások térítési díjai 4. számú melléklet Az üzleti alapon nyújtott egészségügyi szolgáltatások esetében külön szerződés alapján kedvezőbb díjazás is kiköthető. Kontroll vizsgálat

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben