Zárszámadó küldöttgyűlés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zárszámadó küldöttgyűlés"

Átírás

1 Zárszámadó küldöttgyűlés 214. május 28. Napirend: 1. Az igazgatóság beszámolója a 213. évi munkáról. 2. A Felügyelő Bizottság beszámolója. 3. A zárszámadás, a mérleg és eredmény kimutatás elfogadása. 4. A 214. évi költségvetési előirányzat, felújítási elképzelések. 5. A fűtési költségmegosztás változása az 559/213. (XII.31.) Kormányrendelet miatt. 6. Alapszabály módosítás. Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet 1 Zárszámadó küldöttgyűlés 214

2 1. napirendi pont: Az igazgatóság beszámolója a 213. évi munkáról. A szövetkezet az igazgatóság irányításával tavaly is törvényesen, alapszabályszerűen működött. Az igazgatóság 213-ban is a küldöttgyűlés által elfogadott terv keretei közötti üzemeltetést és fenntartást - a törvényeknek, jogszabályoknak és alapszabályunknak megfelelő működés biztosítása mellett - tekintette legfontosabb teendőjének. Az igazgatóság teljesítette irányítási, beszámoltatási és ellenőrzési feladatait. 213-ban két küldöttgyűlést tartottunk, az igazgatóság emiatt a korábbiaknál többször és - értelemszerűen - gyakrabban ülésezett, ezeken az igazgatóság tagjai rendszeresen és aktívan működtek közre. Az igazgatóság ülésein is rendszeresen kellett foglalkoznunk a gazdasági nehézségek, a változó törvényi, jogszabályi feltételek miatti teendőkkel, melyek jelentős hatást gyakoroltak működésünkre és gazdálkodásunkra, és emiatt különböző intézkedéseket követeltek meg. Az előterjesztésekről érdemi viták folytak és felelős döntések születtek. A határozatok elősegítették az alapszabályban és az éves tervben meghatározott célok és feladatok megvalósítását. A tartozások behajtása 213-ban is sok tennivalót adott az alkalmazottaknak és a tisztségviselőknek egyaránt. A Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet gazdálkodását és működését 213-ban is jelentősen befolyásolta tagjaink és partnereink fizetési készsége. Szövetkezetünk gazdálkodása tavaly sem kerülhette el a gazdasági válság hatásait. A különböző szolgáltatások korábbi áremelkedéseit csak minimális mértékben csökkentette a kormányzat által bevezetett rezsicsökkentés, melyről a jogszabályi határidőket és más előírásokat betartva időben tájékoztattuk a szövetkezet tagjait: a havi adatokról a hirdetőtáblákon, az éves megtakarításról személyre szóló levélben. A megtakarítás a félreértések elkerülése végett van idézőjelben: többen felvetették ugyanis, hogy csökkenteni kellene emiatt a használati díjat (közismertebb nevén a közös költséget). Aki komolyan vette és áttanulmányozta a közölt adatokat, az láthatta, hogy szövetkezetünk vonatkozásában a rezsicsökkentés mértéke erre nem ad lehetőséget, már csak azért sem, mert éppen e miatt tavaly nem emeltük a használati díjat (közös költséget). A rezsicsökkentés a 15-ös épületben Ft, a 17-ben Ft volt, azaz éves szinten 1 lakásnégyzetméterre vetítve a 15-ben 9,82 Ft, a 17-ben 9,68 Ft. Épületeink tavaly elmúltak 3 évesek. Az ingatlankezelési szakma 25-3 évben határozza meg egy-egy épület teljes felújításának szükségszerűségét. Szövetkezetünk december 4-ei megalakulásakor, majd az azt követő években, az ország gazdasági átalakulására is tekintettel úgy határozott, hogy egy biztonságos tartalék megőrzése mellett a karbantartási feladatok elvégzésén túl folyamatosan elvégzi (elvégezteti) az aktuális felújításokat, fejlesztéseket. Tettük mindezt két fő gondolat jegyében: épületeink - a lehetőségekhez képest - működjenek alacsonyabb költséggel a tulajdonosok, a szövetkezet tagjai érdekében. (Ez több esetben a különböző közüzemi áremelések miatt - csak úgy valósulhatott meg, hogy a költségnövekedés mértékét sikerült csökkenteni, azaz a tulajdonosok nem érzékelték a költségek csökkenését, sőt helyenként jelentős költségnövekedéssel szembesültek. Ilyen helyzetben (a folyamatos és jelentős közüzemi áremelkedés mellett) nehéz megmagyarázni, érzékeltetni, hogy a megtett intézkedések nélkül az áremelések hatása még súlyosabb lett volna.); megalakulásunktól kezdve jól látható tendencia alakult ki: az építőipar és az építőanyagok árai gyorsabban növekednek, mint a felújítási megtakarításaink és az ezek megtakarítása esetén elérhető hozam, vagyis a feljebb már említett biztonságos tartalékon túli pénzeszközeinket célszerű minél előbb épületeink felújítására, korszerűsítésére felhasználni. Ezért újítottuk fel megalakulásunk óta a felsorolás teljességének igénye nélkül a felvonók burkolatától kezdve a lépcsőházak egykori PVC burkolatain keresztül a tetőszigeteléseken át a bejárati kapukat, a fogadószintek burkolatát, a kaputelefon rendszert, a levélládákat stb.. Így került sor a fűtéskorszerűsítésre, a felszálló vezetékek cseréjére, a korszerű antenna- és internethálózat kiépítésére, a felvonók vészjelző berendezésének korszerűsítésére, a lépcsőházi világítás és a szellőzőrendszer energiatakarékosabbá tételére. 213-ban is elvégeztettük a szükséges tető- és felvonó felújításokat, újítottunk fel bérleményeket. Ennek a szemléletnek a jegyében javasoltuk minden lehetséges esetben a tulajdonosoknak a panel- (stb.) programokban való részvételt, mert bebizonyosodott, hogy az energia- és építőipari áremelések és az igények bővülése miatt sehol nem finanszírozható a megtakarításokból az épületek homlokzatainak felújítása. Lakásaink felújítására, korszerűsítésére az épületek átadása óta eltelt 3 évben zömmel egyénileg majd mindenki rengeteg pénzt fordított, tudomásul kellene mindnyájunknak venni, hogy a közös, szövetkezeti tulajdon még el nem végzett (el nem végezhetett) felújításának, korszerűsítésének is eljött az ideje és ez mint otthon is rendkívüli ráfordítást igényel. Ennek nagyságrendje olyan mértékű, hogy ha semmire nem költöttünk volna, akkor sem lennének rá elegendőek felújítási megtakarításaink. Ezért pályáztunk a 15-ös épület tulajdonosainak döntését végrehajtva 29-ben az általuk elhatározott felújításokra, korszerűsítésekre a Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon pályázat keretében. A 213. március 11-én tartott küldöttgyűlésen döntöttünk a felvonók vezérlésének 213-ban saját erőből történő felújításáról, mivel akkor a 15-ös épület 29. évi eredményes pályázata változatlanul sorban állt az állami támogatásért. Mint a küldöttek is emlékezhetnek rá: a küldöttgyűlés összehívása és a küldöttgyűlés között érkezett a hatóság levele, ami után a dolgok beindultak, és a küldöttgyűlésen elhatározottak végrehajtását is megváltoztatták december 6-án megszületett az állami döntés: Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet 2 Zárszámadó küldöttgyűlés 214

3 amennyiben fenntartjuk pályázatunkat, úgy egyharmadnyi mértékben támogatja az állam az épület felvonóinak, szellőzőinek, melegvíz-alapvezetékének, világításának felújítását és napkollektorok felszerelését. A SZÖVETKEZET 213. ÉVI GAZDÁLKODÁSA A főkönyvi könyvelés tény számai alapján készült a gazdálkodás főbb számait összefoglaló alábbi táblázat. (A táblázat utolsó oszlopában szereplő felújítási bevételek és költségek az egyes sorokban nem kerültek összesítésre, csak az eredmény számításánál, a táblázat végén veendők figyelembe.) Megnevezés TERV213 TÉNY épület 17.épület szöv. külső felújítás BEVÉTELEK eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban Használati díj (Közös költség) Bérleti díj Egyéb bevétel Bevételek összesen KÖLTSÉGEK Anyag költség Anyagköltségek Közüzemi díjak Anyagköltség összesen Anyagjellegű költségek összesen Anyag és anyagjell.kifiz.összesen Egyéb költségek Egyéb költség összesen Bérköltség Bérek összesen Jutalom Prémium Tiszteletdíj Bérköltség összesen Szociális hozzájárulás adó Egészségügyi hozzájárulás Személyi jellegű kifizetés összesen Bér és szem.jellegű kifiz.összesen Értékcsökkenés Költségek összesen RÁFORDÍTÁSOK Ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordítása Ráfordítások összesen KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK Költségek és ráfordítások összesen EREDMÉNY Eredmény adózás előtt Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Alaptevékenység eredménye Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet 3 Zárszámadó küldöttgyűlés 214

4 BEVÉTELEK Bevételeink eft-tal haladták meg a tervezettet, és így eft-ot értek el. Ez a használati díj (közös költség) és felújítási célú bevételeink tervhez képest 254 eft-os, az egyéb bevételek eft-os és a bérleti díj bevételek tervezetthez képest 494 eft-os többletéből (kerekítés!) adódott. KÖLTSÉGEK ANYAG ÉS ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK Anyagokra eft-tal, a közüzemi díjakra eft-tal és az anyagjellegű szolgáltatásokra eft-tal kevesebbet költöttünk, így összességében az e soron szereplő költségeinkben eft megtakarítás mutatkozik a tervhez képest. Az anyagjellegű költségek között szerepelnek a különböző igénybe vett szolgáltatások a szemétszállítástól a biztosításon és takarításon keresztül a számviteli szolgáltatásokig. EGYÉB KÖLTSÉG A tervezettnél 898 eft-tal kevesebbet kellett fordítanunk tavaly a különféle hatósági, biztosítási díjakon át a bankköltségekig, ezen belül viszont a bankköltség közel háromszorosára, 252 eft-ról 734 eft-ra emelkedett. BÉRKÖLTSÉG Bér és személyi jellegű kifizetésre a tervezettnél 1 51 eft-tal kevesebbet fordítottunk, ezen belül a bérek és jutalmak a tervezett szinten, illetve az alatt (-17, illetve -516 eft), a tiszteletdíj a tervnél alacsonyabban (-215 eft) teljesült. Az előzőek következtében kapcsolódó költségeinkre (az adóvá változott járulékokra) és személyi jellegű kifizetéseinkre 672 eft-tal költöttünk kevesebbet a tervezettnél. ÉRTÉKCSÖKKENÉS A tervezetthez képest 298 eft-tal többet kellett fordítanunk értékcsökkenésre. KÖLTSÉGEINK ÖSSZESEN Az előző költségelemek teljesülése következtében összes költségünk eft-tal maradt a tervezett alatt. RÁFORDÍTÁSOK A ráfordítások (a különféle adókra: építmény-, iparűzési adó stb.) 75 eft-tal haladták meg a tervezettet. KÖLTSÉGEINK MINDÖSSZESEN Az előzőek miatt költségeink és ráfordításaink összességében 6 21 eft-tal a tervezett alatt alakultak. EREDMÉNY Gazdálkodásunk eredményeképp 9 45 eft-tal meghaladva a tervezettet eft adózás előtti eredményt értünk el. A szövetkezet eredménye a beszámolási rendszer sajátossága miatt pozitív: gyakorlatilag a felújítási pénzeszközök maradványa jelenik ebben meg. 2. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság beszámolója a áprilisig tartó időszak munkájáról A 213 májusában a küldöttgyűlés által megválasztott új Felügyelő Bizottság munkájának célja - mint eddig is mindenkor - egyaránt az igazgatóság és a szövetkezeti iroda tevékenységének a jogszabályok és belső szabályzatok keretein belüli segítése és figyelemmel kísérése. Működés: 213-ban és 14-ben az FB üléseket szükség szerinti időben megtartottuk. A tagok közötti kommunikáció folyamatos volt. Az igazgatóság ülésein az FB elnöke, vagy képviseletében az egyik FB tag rendszeresen az Alapszabálynak megfelelően tanácskozási joggal vett részt. Az FB elnök és az igazgatóság elnöke között külön is folyamatos volt a személyes informális munkakapcsolat. Az FB a folyamatban lévő ügyekről kielégítő tájékoztatást kapott az elnök úrtól, az igazgatóság tagjaitól és az alkalmazottaktól az igazgatóság ülésein kívül is, egyes kérdésekben véleményét kifejtette. Ebben az évben, a múlt hónapban került sor a szövetkezet SZMSZ-ének megújítására, melynek megvitatásában az FB jelentős szerepet vállalt, természetesen tanácskozási jogok gyakorlásával. Ebbe az új SZMSZ-be illesztettük az annak részét képező, és 212 végén elfogadott A NÉPFÜRDŐ LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET Felügyelő Bizottságának Ügyrendi Szabályzatát. Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet 4 Zárszámadó küldöttgyűlés 214

5 A legutóbbi küldöttgyűlés óta eltelt es év nagy eseménye kétségtelenül a 29-es ZBR Klímabarát Otthon nevű pályázat fejleménye volt. Mint ismeretes, ezen a ZBR pályázaton való indulást 29-ben egy levélszavazással a 15-ös épület megszavazta, a 17-es épület nem. 213 decemberében kaptuk az értesítést, hogy a magyar állam képviseletében az NFM a 29- es pályázatunkra ígérvényt adott az abban foglalt műszaki feladatokra adható vissza nem térítendő 33 % állami támogatás kifizetésére. Az FB kezdeményezte, illetve támogatta az igazgatóság döntését, hogy ezt a levélszavazást a 15-ös épület tekintetében ismételjük meg, mintegy megerősítésképpen. Ennek indokai a következők: nagy volt a tulajdonosok körében a fluktuáció, sok új tulajdonosunk lett az elmúlt 4 évben. Sajnos a szövetkezeti formában működő lakások adás-vételi szerződéseinek feltételeit mi, a szövetkezet tisztségviselői még a vételár kitakarásával sem ismerhetjük meg, ezért nem lehetünk biztosak abban, hogy a szerződések tartalmaznak olyan feltételt, hogy a régi tulajdonos-eladó által a múltban adott elkötelezettségek érvényesek az új tulajdonos-vevőre. feltételeztük, hogy a régi tulajdonosok körében is lehetnek olyan életkörülményekben történt módosulások (pl. megözvegyülés, anyagi helyzet romlása, gyermekek elköltözése stb.), amelyek esetleg a 29-es, anyagiakban is történő elkötelezettséget megváltoztatják. a műszaki tartalomban kisebb mértékű változtatások, mert jogszabályváltozások, valamint közben már elvégzett munkák (15/B lift vezérlésének felújítása, meleg vízórák cseréje) történtek. A levélszavazás lebonyolítását is figyelemmel kísértük, rendellenességet nem tapasztaltunk, minden rendben, a jogszabályok és belső szabályok alapján történt. A műszaki megvalósítás megversenyeztetése az eredeti pályázatíró Opifex mérnökiroda segítségével a szabályozásokban előírtnál és az ilyenkor szokásosnál sokkal szigorúbb, a közbeszerzéseknél elfogadott elvek és szabályok szerint történt. A pályáztatás lépéseit és tenderbontást az FB személyes részvételével bonyolították. A következő lépés a levélszavazás küldöttgyűlés elé terjesztése volt. Ez egy formai döntés, amire azért volt szükség, mert a finanszírozó OTP ragaszkodott az igazgatóság teljes, mindkét épület küldöttei általi felhatalmazásához, függetlenül attól, hogy az épületek külön elszámolásban vannak. A küldöttgyűlés a vita során (főleg a 17-es épület egyes tulajdonosainak és küldötteinek sok értetlenkedése után) a felhatalmazást megadta. Így a pályázatíró Opifex segítségével, közreműködésével a finanszírozási szerződés is megszülethetett. A pályázaton kiválasztott kivitelező a munkát már meg is kezdte. Itt egy zárójeles megjegyzést kell tennem: Több tulajdonostársunk és küldöttünk természetesen élve a maguk valós és vélt jogával, az FB véleménye szerint indokolatlanul akadályozta a tisztségviselők és a szövetkezet alkalmazottainak munkáját, ezt neveztem a fentiekben értetlenségnek Ellenőrzések: Az FB által elkészített a es évre készített ellenőrzési munkaterveket követve, az alábbi ellenőrzéseket végeztük el: 213-ban a takarítási szolgáltatás vizsgálata. Bérbe adott szövetkezeti helyiségek helyzete, tartozások, üres helyiségek. Tulajdonostársak közös költség tartozásai. Tetőszigetelés munkák, beázások, külső kivitelezők (pl. antennák, átjátszók) ellenőrzése. Mint minden évben, a munkanaplókat véletlenszerűen, szúrópróbaszerűen több alkalommal ellenőriztük, rendellenességet nem találtunk. Szúrópróbaszerű számlaellenőrzés (könyvelés). A szövetkezetnél a NAV 213-ban ellenőrzést tartott. A NAV vizsgálat jegyzőkönyve a tavaly májusi küldöttgyűlés után érkezett meg, szabálytalanságot vagy hiányosságot nem talált. Panaszok, beadványok: Néhány megkeresés érkezett bérlőinktől, a bérleti díjak fizetésének átütemezéséről, illetve csökkentési igénnyel. Az FB elnöke az igazgatósági üléseken az ilyen egyedi ügyekben a tanácskozási jogával élve minden esetben kifejtette álláspontját, az igazgatóság végső döntését minden esetben elfogadta és támogatta. Zárójeles megjegyzés: Nagy közös gondunk a hosszú ideje üresen álló, nehezen bérbe adható (mondjuk ki: jelen gazdasági környezetben gyakorlatilag kiadhatatlan) helyiségeink sorsa. Egyre több a kiadó irodahelyiség a környezetünkben. A parkolás fizetőssé tétele a potenciális bérlőket elriasztja. Több olyanról van konkrét tudomásunk, aki a külső kerületekbe, elsősorban Újpestre teszi át irodáját, telephelyét. További probléma a bérbe adható helyiségeink komfortfokozata és a távfűtési költségek. Egyszóval tudomásul kell sajnos vennünk, hogy helyiségeink nincsenek jó pozícióban a helyiség-bérbeadás piacán. Ezért javasoljuk az igazgatóságnak, hogy közösen újra és tovább foglalkozunk azzal a gondolattal, amit a 213. március 11-i küldöttgyűlés 2 konkrét esetben elvetett, nevezetesen, hogy egyes helyiségeinket, amennyiben igény mutatkozik rá, elidegenítéssel hasznosítsuk. Talán az állami rezsicsökkentés hatása, de nem volt fűtéssel, költségosztással kapcsolatos panaszos ügy. Egyéb működéssel kapcsolatos észrevételek: Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet 5 Zárszámadó küldöttgyűlés 214

6 A tavalyi állapotokhoz képest kerületünkben, környezetünkben is, de Budapesten és a vidéki városokban különösen nőtt az újonnan homlokzatszigetelt házak száma. Az FB továbbra is támogatja, hogy a homlokzatszigeteléssel és egyéb energia megtakarítási módokkal, a pályázati lehetőségek további felkutatásával, a pénzügyi megoldások keresésével az igazgatóság folyamatosan foglalkozzon. Reméljük, hogy a belátható jövőben az állami rezsicsökkentést is figyelembe véve - olyan megvalósítható, gazdaságos energiahatékonyságot javító műszaki és pénzügyi konstrukció lesz az eredmény, amellyel ismételten a tulajdonosok elé lehet lépni. Az FB javasolja a minél szélesebb körű folyamatos tájékoztatást a tulajdonosok felé ebben a témában, mintegy fenntartva - és ha lehet növelve - az érdeklődést. Zárójeles megjegyzés: Az FB továbbra is javasolja az internet lehetőségeinek jobb kihasználását a tulajdonostársak tájékoztatására, a szövetkezet honlapjának jobb kihasználásával. Összefoglalóan megállapítottuk, hogy a szövetkezet igazgatósága ben is eredményes munkát végzett. A szövetkezet alkalmazottai munkaköri feladataikat ügyfélbarát módon, eredményesen látták el. Az alkalmazottak munkájával kapcsolatban a Felügyelő Bizottsághoz semmilyen panasz nem érkezett. Idén nem hivatalos, szóbeli panasz, megjegyzés sem volt az alkalmazottak munkájával kapcsolatban. A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja az igazgatóság beszámolóját a 213. évben végzett munkáról. A Felügyelő Bizottság reálisnak tartja, és egyetért a 214. év tervszámaival és a tervben meghatározott feladatokkal. Budapest, 214. május A Felügyelő Bizottság nevében: Stirling Miklós elnök 3. napirendi pont: Zárszámadás, a mérleg és eredmény kimutatás elfogadása. Az igazgatóság javasolja, hogy az 1. napirendi pont írásos előterjesztése és a vitában elhangzottak alapján a küldöttgyűlés a szövetkezet 213. évi mérlegét eft-os egyező eszközök-források főösszeggel és eft tárgyévi eredménnyel hagyja jóvá. A szövetkezet egyszerűsített éves beszámolójának mérlege: adatok eft-ban Sorszályesbítései Előző év(ek) he- A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 1. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 2. A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 6. B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK hátralék egyéb III. ÉRTÉKPAPÍROK 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK pénzeszközökből beruházási, építési pénzeszközökből felújítás C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 18. D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 22. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 23. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet 6 Zárszámadó küldöttgyűlés 214

7 25. E. Céltartalékok 26. F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 28. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN: A szövetkezet eredmény kimutatása: Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év helyesbítése Tárgyév Alap Vállalkozási Összesen Alap Vállalkozási Összesen Alap Vállalkozási Összesen 1. Értékesítés nettó árbevétele fenntartási hozzájárulás (használati díj) vállalkozási (bérleti 3. díj,szolgáltatás)bevételek egyéb nettó árbevételek Aktívált saját teljesítmények értéke Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet 7 Zárszámadó küldöttgyűlés Egyéb bevételek támogatások (költségek fedezetére) = központi költségvetési 9. = helyi önkormányzati = egyéb támogatás egyéb Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek támogatások (fejlesztésre, felújításra) 14. = központi költségvetési = helyi önkormányzati 17. = egyéb támogatás - felújítási célú pénzeszköz 18. átvétele egyéb Tagdíjak A. Összes bevétel 21. ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 28. B. Összes ráfordítás ( ) C. Adózás előtti eredmény 29. (A-B) I. Adófizetési kötelezettség D. Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (C-I- 32. D)

8 4. napirendi pont: A 214. évi költségvetési előirányzat, felújítási elképzelések. A 214. évre vonatkozó költségvetési előirányzatot a következő táblázat részletezi: Megnevezés TÉNY213 TERV épület 17.épület szöv. külső felújítás BEVÉTELEK eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban Használati díj (Közös költség) Ft Ft 36 Bérleti díj Egyéb bevétel Bevételek összesen KÖLTSÉGEK Anyag költség Anyagköltségek Közüzemi díjak Anyagköltség összesen Anyagjellegű költségek összesen Anyag és anyagjell.kifiz.összesen Egyéb költségek Egyéb költség összesen Bérköltség Bérek összesen Jutalom Prémium Tiszteletdíj Bérköltség összesen Szociális hozzájárulás adó Egészségügyi hozzájárulás Személyi jellegű kifizetés összesen Bér és szem.jellegű kifiz.összesen Értékcsökkenés Költségek összesen RÁFORDÍTÁSOK Ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordítása Ráfordítások összesen KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK Költségek és ráfordítások összesen EREDMÉNY Eredmény adózás előtt Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Alaptevékenység eredménye Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet 8 Zárszámadó küldöttgyűlés 214

9 BEVÉTELEK Használati díj (közös költség) bevételeinkben nincs érdemi változás, emelést idén sem tervezünk. A 15-ös épület ZBR beruházása miatti április 1-től érvényes - 75 Ft/m 2 /hó emelés a felújítási pénzeszközöknél mutatkozik. A bérlők számára magas parkolási díjak miatt folyamatosan romlanak piaci pozícióink, ezért bérleti díjból származó bevételeink bizonytalanok, kénytelenek vagyunk a tavalyi szinten kalkulálni. Az évek óta leírtak változatlanul érvényesek: A bérleti díj bevételek ezúttal csak a remélt állapotot tükrözik, ebben az évben sem emelhettünk bérleti díjat, ugyanezen okból nem is lehet előre látni és tervezni: hány bérleményünk üresedik meg és mennyi idő alatt tudunk új bérlőt találni. KÖLTSÉGEK Költségeink és ráfordításaink takarékos költségvetéssel is emelkednek a 15-ös épületben zajló beruházás miatt. Üzemeltetés, fenntartás Anyagköltségeinket és közüzemi kiadásainkat a tavalyi szinten kívánjuk tartani. A bérköltségen belül a béreket nem tervezzük emelni. A jutalom keretet a szokásos szintre állítottuk be (tavaly nem használtuk fel a keret több mint 2 %-át). A tisztségviselők tiszteletdíja változatlan keret összeget tartalmaz (tavaly nem használtuk fel a rendelkezésre álló összeget, ezért látszik a tavalyinál magasabbnak). Összességében a bér és személyi jellegű kiadásaink tervezete a tavalyi ténynél 2,49 %-kal magasabb. Az értékcsökkenést a folyamatban lévő beruházás miatt a tavalyinál magasabb szinten számoltunk. A felújítási bevételek, valamint a költségek és ráfordítások növekedése következtében mérsékelt eredményre számíthatunk. Felújítási elképzelések A 29. évi Klímabarát Otthon pályázat ez év eleji megerősítése a 15-ös épület tulajdonosai által minden további teendőt meghatároz. A 213. március 11-ei küldöttgyűlés a felvonók mindkét épületben történő részleges felújításáról döntött, így a 17-es épületben is sor kerül a felvonók felújítására, melynek keretében a vezérlés, a fülkeajtók vezérlése és a fülkék kerülnek felújításra, valamint hajtásvezérlést szerelnek be a felvonókba. Az előzőek miatt és arra tekintettel, hogy az Országgyűlés az új lakásszövetkezeti törvény elfogadását 213-ban elnapolta, számítanunk kell arra, hogy az igazgatóság fontos döntések meghozatala érdekében ismételten a küldöttgyűlés összehívására kényszerül. Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet 9 Zárszámadó küldöttgyűlés 214

10 5. napirendi pont: A fűtési költségmegosztás változása az 559/213. (XII.31.) Kormányrendelet miatt. A Kormány 559/213. (XII. 31.) rendelete 214. január 1. napjától módosította a Távhőszolgáltatási Törvény végrehajtásáról szóló a 14/211. (VI. 29) Kormányrendelettel kiegészült és egyben a fűtési költségmegosztás szabályozását is tartalmazó - 157/25. (VIII. 15.) kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 23/A. (2) bekezdését: A módosítás értelmében a tulajdonosi közösség és a megbízott (Techem, Cardware) közötti, a 14/211. (VI. 29.) Kormányrendelet 211. július 7-i hatálybalépése előtt megkötött szerződéseket legkésőbb a 214. január 1-jét követően induló első elszámolási időszak kezdetéig (tehát 214. májusig vagy 215. januárig) módosítani kell. A rendeletmódosítás azonban nem csupán az elszámolási szerződések módosítását teszi szükségessé. A következő elszámolási időszaktól kezdődően kötelező alkalmazni a Kormányrendelet előírásait, amely komoly feladatot jelent mind a Lakóközösség, mind pedig a Techem számára. E szerződésmódosításhoz kapcsolódóan Budapesten (ahol az még nem történt meg) egy további tényezőt is figyelembe kell venni: a Fővárosi Közgyűlés 66/212. (IX. 28.) rendelete (továbbiakban: Önkormányzati rendelet) értelmében 213-tól kezdődően az elszámolási időszak kötelező jelleggel május 1. és április 3. közti időszakra változott. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a Techem szerint a jogszabályváltozásokból adódó változásokat és az ezzel összefüggésben végrehajtandó feladatokat: A Kormányrendelet és az Elszámolási szerződés módosításából eredő feladatok Szabályozatlan hőleadók: A Kormányrendelet 17/C. (1) bekezdés b) pontja szerint a költségmegosztók alkalmazásának előfeltétele, hogy az épület valamennyi radiátora szabályozható (legalább nyitható/zárható) legyen, amennyiben ez a falazat megbontása nélkül műszakilag megoldható. Ha az épületben találhatóak olyan hőleadók, amelyek nem szabályozhatóak, de a szabályozás kialakítása falbontás nélkül megoldható, akkor ezeket szabályozhatóvá kell tenni. Méretlen hőleadók: a Kormányrendelet kimondja, hogy az épületben található összes radiátornak szerepelni kell a fűtési költségelszámolásban. Amennyiben vannak az épületben az eddigiekben költségmegosztóval nem mért, de szabályozható és mérhető hőleadók, akkor azokra fel kell szerelni a költségmegosztókat. Amennyiben olyan hőleadók is vannak, amelyekre műszakilag nem lehetséges költségmegosztók felszerelése (például kád alatti bordáscső-fűtőtestek), úgy azokat is fel kell mérni, és szerepeltetni kell az elszámolásban a Kormányrendeletben rögzítettek szerint. Ezen hőleadók felméréséhez minden albetétbe, lakásba be kell jutni, ami értelemszerűen időigényes feladat. Korrekciós tényezők: a Kormányrendelet Magyarországon kötelezővé teszi a rendelet 3. számú mellékletében rögzített korrekciós tényezők alkalmazását. A Kormányrendeletben rögzített korrekciós tényezők több helyen is eltérnek az eddigiekben általánosan alkalmazott korrekciós tényezőktől, ezért azok ismételt felmérése, meghatározása azokban az épületekben is szükséges, amelyekben a korábbiakban már alkalmazták a korrekciókat. Ezen tényezők felmérésének díja amennyiben azt cégünktől rendelik meg 214-ben albetétenként 6 Ft + ÁFA, amely összeg az előző pont szerinti hőleadó-felmérés költségét is tartalmazza. (A díjat az épületben található minden albetét vonatkozásában meg kell fizetni.) Költségmegosztó nélküli lakások elszámolása: a Kormányrendelet 17/E. (3) bekezdése alapján, ha egy albetétben (lakásban) nincsenek felszerelve a költségmegosztók, abban az esetben az adott albetét fogyasztását számítással, az épület fajlagos hőfelhasználásának 2,5-szeresét alapul véve kell meghatározni. Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a fogyasztás számítással történő meghatározása és az ebből eredő magas fűtésszámla, mindenképpen javasoljuk, hogy tájékoztassák erről a tulajdonosokat, és az eddigiekben valamely okból költségmegosztóval fel nem szerelt lakásokban is szereltessék fel a fűtési költségmegosztókat. Adategyeztetés: az elszámolások elkészítéséhez elengedhetetlenül szükséges az épület lakólistája, amely tartalmazza a díjfizetők (lakók) nevét, címét, az épületrészek (albetétek, lakások) fogyasztási hely azonosítóját és légköbméter adatait. Ennek a listának értelemszerűen egyeznie kell a hőszolgáltató rendszerében lévő listával. Ezen lakólistát legkésőbb a kitöltött adatlappal együtt meg kell kapni cégünknek. A fentieken túlmenően azokban a budapesti távfűtött épületekben, amelyekben elektronikus költségmegosztók találhatók, és az azokba beprogramozott fordulónap nem április 3., szükség van a készülékek átprogramozására. Ez azért elengedhetetlen, mert az adott időszak elszámolását csak akkor lehet megfelelően elkészíteni, ha az elektronikus mérőkészülékekbe beprogramozott fordulónap megegyezik a fűtési időszak befejező dátumával. Amennyiben jelenleg tehát nem ez a beprogramozott fordulónap, akkor az épületben található összes költségmegosztó fordulónapját át kell programozni április 3-ára. Ezt a munkát kizárólag a helyszínen, a radiátorra felszerelt költségmegosztónál lehet elvégezni, azaz a programozás érdekében be kell jutnunk a lakásokba. A programozást 298 Ft + ÁFA / készülék áron vállaljuk. Nagyon fontos megjegyezni, hogy kivétel nélkül mindegyik költségmegosztó átprogramozását el kell végezni. Amennyiben ugyanis nem sikerül egyes készülékek fordulónapját átprogramozni, akkor a készülékek a leolvasáskor helytelen értéket mutatnának, amely alapján nem készíthető el az elszámolás. Ilyen esetekben a fogyasztási értékek meghatározása csak számítás alapján történhet, ami jelentős többletköltséget okozhat az érintett díjfizetőknek. Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet 1 Zárszámadó küldöttgyűlés 214

11 Annak érdekében, hogy a következő elszámolási időszaktól kezdődően a Kormányrendeletnek megfelelő fűtési költségelszámolás elkészíthető legyen, nagyon fontos, hogy a szükséges bejárásokra mielőbb sor kerüljön és a felmérések során a tulajdonosok együttműködjenek kollégáinkkal, valamint hogy a felmérések eredményeképpen esetlegesen feltárt elvégzendő munkákat még a ös fűtési szezon kezdete előtt elvégeztessék. Igény esetén természetesen nemcsak a költségmegosztók felszerelésében, hanem az esetlegesen szükséges szabályozó szerelvények beépítésében is készséggel közreműködünk. Hasonlóképpen fontos tekintettel lenni arra is, hogy a tulajdonosok az őket érintő szabályokkal a fűtési időszakot megelőzően tisztában legyenek, hiszen azok változása jelentősen érintheti az elszámolás eredményét, az egyes fogyasztók által a fűtésért fizetendő összeget. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a szerződés módosításakor a Lakóközösségnek döntést kell hoznia a költségmegosztás során alkalmazott légtérfogat-arányos hányad mértékéről. Ez a költségmegosztás szempontjából egy rendkívül fontos paraméter, melyet kellő körültekintéssel kell megválasztani. Összefoglalva: ahogy az előzőekben kifejtettük, a Kormányrendelet részletesen szabályozza a fűtési költségmegosztók alapján történő elszámolást. A rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, azoktól sem a lakóközösség, sem a Techem nem térhet el. A Kormányrendelet módosításából adódó legfontosabb feladatok az alábbiak: szerződés módosítása a következő elszámolási időszak kezdetéig; lakóközösség tájékoztatása a költségmegosztók felszerelésének elmaradásának következményekről; szabályozhatóvá tehető radiátorok szabályozhatóságának kialakítása; költségmegosztók felszerelése, költségosztóval nem felszerelhető radiátorok felmérése; korrekciós tényezők felmérése és meghatározása; szükség esetén a költségmegosztók fordulónapjának átprogramozása. 6. napirendi pont: Alapszabály módosítás. Az ügyvédi és ítélkezési gyakorlat változása, valamint a különböző törvényi változások miatt az igazgatóság jogi képviselőnk javaslataival egyetértve szükségesnek tartja a Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabályának módosítását. A javasolt módosítások az Alapszabály pontjai szerint: Kiegészítve azzal, hogy a szövetkezet valamennyi küldeményét (a határozatokon túl a fizetési felszólításokat is) levélszekrény útján, saját szervezete által kézbesíti. A pont első mondata kiegészítendő: "A lakásszövetkezet tagját a közgyűlésen hiteles teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli meghatalmazás alapján lehet képviselni." A pont következő mondata törlendő, az utolsó mondat változtatás nélkül marad A pontot javasoljuk kiegészíteni az elköltözött tulajdonos által esetlegesen meg nem fizetett tartozások rendezésével: Bármely lakás elidegenítése során az új tulajdonos még a birtokbavétel előtt köteles meggyőződni az adott lakásra vonatkozó korábbi tulajdonosi fizetési kötelezettségek maradéktalan teljesítéséről (ún. nullás igazolás beszerzésével). Amennyiben az új tulajdonos ezt elmulasztja, vagy a szövetkezet igazolása szerint fennálló tartozás ismeretében veszi birtokba az adott lakást, az adott lakás tekintetében korábban meg nem fizetett tartozások és járulékaik megfizetésére az új tulajdonosok az elidegenítőkkel egyetemlegesen kötelezhetők, a volt tulajdonosokkal szemben megindított jogi eljárások kiterjeszthetők az új tulajdonosokra is. 11. Első franciabekezdés késedelmi kamatról szóló mondatát javasoljuk kiegészíteni a a PTK szerinti késedelmi kamat pontosítással. 16. A jogszabályi lehetőség miatt javasoljuk új pontként beilleszteni a vagyonvédelmi kamerarendszer kiépítéséről szóló rendelkezéseket: KAMERARENDSZER LÉTESÍTÉSE A küldöttgyűlés a lakásszövetkezet tulajdonában álló közös használatra szolgáló épületrészek, helyiségek és területek megfigyelését szolgáló, zárt rendszerű műszaki megoldással kiépített elektronikus megfigyelő rendszer (kamerarendszer) létesítésről és üzemeltetéséről dönthet. A kamerarendszer kiépítéséhez és üzemeltetéséhez a küldöttgyűlés 2/3-os többségű igenlő szavazata szükséges, a küldöttgyűlés döntése esetén a kamerarendszer üzemeltetéséhez az igazgatóság külön szabályzatot alkot. A javasoltaknak megfelelően az Alapszabály módosítások a következők: Régi szöveg: Az igazgatóságnak a közgyűlésen meghozott határozatokat valamennyi taggal írásban, a közgyűlés megtartásától számított írásbeli szavazás esetén a szavazásra megjelölt határidőt követő 3 napon belül kézbesítés útján közölnie kell. Az értesítésben utalni kell a határozat elleni jogorvoslati lehetőségéről is. A lakásszövetkezeti kézbesítés alatt a Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet 11 Zárszámadó küldöttgyűlés 214

12 küldeménynek a tagok postai levélszekrényébe történő, lakásszövetkezeti szervezésű, közvetlen továbbítását kell érteni. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a nem tag tulajdonosnak a lakásával kapcsolatos fizetési kötelezettségek előírására, teljesítésére vonatkozó határozatok közlésére is. Új szöveg: Az igazgatóságnak a közgyűlésen meghozott határozatokat valamennyi taggal írásban, a közgyűlés megtartásától számított írásbeli szavazás esetén a szavazásra megjelölt határidőt követő 3 napon belül kézbesítés útján közölnie kell. Az értesítésben utalni kell a határozat elleni jogorvoslati lehetőségre is. A lakásszövetkezeti kézbesítés alatt a küldeménynek az érintett tag és nem tag tulajdonosok postai levélszekrényébe történő, lakásszövetkezeti szervezésű, közvetlen továbbítását kell érteni. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a nem tag tulajdonosnak a lakásával kapcsolatos fizetési kötelezettségek előírására, teljesítésére vonatkozó egyéb rendelkezések és felszólítások határozatok közlésére is. Régi szöveg: A lakásszövetkezet tagját a közgyűlésen hiteles magánokiratba foglalt írásbeli meghatalmazás alapján lehet képviselni. A meghatalmazásra egyebekben a Ptk aiban foglaltak az irányadók. A lakásszövetkezet tagja a lakásszövetkezet más tagjától és nem tag tulajdonosától együttesen a közgyűlési képviseletre legfeljebb két szavazásra jogosító meghatalmazást érvényesíthet. Új szöveg: A lakásszövetkezet tagját a közgyűlésen hiteles teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli meghatalmazás alapján lehet képviselni. A lakásszövetkezet tagja a lakásszövetkezet más tagjától és nem tag tulajdonosától együttesen a közgyűlési képviseletre legfeljebb két szavazásra jogosító meghatalmazást érvényesíthet. Régi, kiegészítendő és megmaradó szöveg: 1.6 A lakásszövetkezet a volt taggal a tagsági viszony megszűnésének ismertté válását követő 15 napon belül elszámol oly módon, hogy a volt tag túlfizetését a lakásszövetkezet készpénzben visszafizeti, a volt tag tartozását a lakásszövetkezet pénztárába készpénzben befizeti, ennek elmaradása esetére az alapszabály 11. pontjában meghatározott kamatozás a tartozás rendezéséig folyamatban marad. Ha a tagsági viszony kilépéssel, vagy kizárással szűnik meg, a túlfizetés kivételével a volt tag a szövetkezet részére teljesített befizetések visszatérítését a szövetkezettől nem követelheti. Ha a szövetkezeti tag, nem tag tulajdonos lakását elidegeníti, az igazgatóság a bejelentésről és a szövetkezettel szembeni tartozásokról, ezek összegéről, illetőleg annak kiegyenlítéséről köteles igazolást adni, amelyet az elidegenítésről szóló szerződéshez csatolni kell. A lakását elidegenítő tulajdonos a szerződésben meghatározott időpontig, attól kezdődően pedig a vevő köteles a lakásszövetkezettel szembeni fizetési kötelezettségének teljesítésére, függetlenül attól, hogy a ki- és beköltözés milyen időpontban történik meg. Amennyiben az érintett tag, vagy nem tag tulajdonos lakását lakásszövetkezeti tulajdonú épületrészek miatti felújítási, korszerűsítési, vagy pályázati támogatású hitel terheli, az elidegenítési tilalom alóli felmentés ügyében az igazgatóság köteles kellő körültekintéssel és gondossággal eljárni. Az igazgatóság eljárásának befejezéséig az érintett lakásra az elidegenítési tilalom fennáll. Kiegészítés a 1.6 ponthoz: Bármely lakás elidegenítése során az új tulajdonos még a birtokbavétel előtt köteles meggyőződni az adott lakásra vonatkozó korábbi tulajdonosi fizetési kötelezettségek maradéktalan teljesítéséről (ún. nullás igazolás beszerzésével). Amennyiben az új tulajdonos ezt elmulasztja, vagy a szövetkezet igazolása szerint fennálló tartozás ismeretében veszi birtokba az adott lakást, az adott lakás tekintetében korábban meg nem fizetett tartozások és járulékaik megfizetésére az új tulajdonosok az elidegenítőkkel egyetemlegesen kötelezhetők, a volt tulajdonosokkal szemben megindított jogi eljárások kiterjeszthetők az új tulajdonosokra is. Régi szöveg: Az üzemeltetési, fenntartási és felújítási hozzájárulást a tagok és nem tag tulajdonosok havi egyenlő részletekben előre kötelesek minden hó 1. napjáig kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a lejárt részletek után kamatot kell fizetni. A tagok és a nem tag tulajdonosok üzemeltetési, fenntartási és felújítási hozzájárulását épületenként külön-külön kell megállapítani. E költségeket a saját lakás alapterületének és az összes lakás alapterületének egymáshoz viszonyított aránya szerint kell viselni. Új szöveg: Az üzemeltetési, fenntartási és felújítási hozzájárulást a tagok és nem tag tulajdonosok havi egyenlő részletekben előre kötelesek minden hó 1. napjáig kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a lejárt részletek után a PTK szerinti késedelmi kamatot kell fizetni. A tagok és a nem tag tulajdonosok üzemeltetési, fenntartási és felújítási hozzájárulását épületenként külön-külön kell megállapítani. E költségeket a saját lakás alapterületének és az összes lakás alapterületének egymáshoz viszonyított aránya szerint kell viselni. Az újonnan bekerülő 16. pont szövege feljebb olvasható. Budapest, 214. május A szövetkezet igazgatósága nevében, tisztelettel Jánki Mátyás elnök Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet 12 Zárszámadó küldöttgyűlés 214

13 HATÁROZATI JAVASLATOK a Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet 214. május 28-ai küldöttgyűlésére 1/214. (5.28.) KGY. határozat: A küldöttgyűlés levezető elnöknek Pusztay Sándor elnökhelyettest megválasztja. 2/214. (5.28.) KGY. határozat: A küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Demeter Ágnest megválasztja. 3/214. (5.28.) KGY. határozat: A küldöttgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőknek., megválasztja. 4/214. (5.28.) KGY. határozat: A küldöttgyűlés tudomásul veszi a videofelvétel készítését. 5/214. (5.28.) KGY. határozat: A küldöttgyűlés a meghívóban feltüntetett napirendi pontot elfogadja. 6/214. (5.28.) KGY. határozat: A küldöttgyűlés az igazgatóság beszámolóját a vitában elhangzott észrevételekkel a 213. évi munkáról elfogadja. 7/214. (5.28.) KGY. határozat: A küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottság beszámolóját a vitában elhangzott észrevételekkel a 212. évi munkáról elfogadja. 8/214. (5.28.) KGY. határozat: A küldöttgyűlés a szövetkezet 213. évi mérlegét eft-os egyező eszközök-források főösszeggel és eft tárgyévi eredménnyel jóváhagyja. 9/214. (5.28.) KGY. határozat: A küldöttgyűlés a szövetkezet 213. évi költségvetését a vitában elhangzott észrevételekkel elfogadja. 1/214. (5.28.) KGY. határozat: A küldöttgyűlés a közös költséget 214. július 1-től az alábbiak szerint változatlanul fogadja el: E szerint a Népfürdő utca 17-es épületben - a vízfogyasztást és csatornahasználatot mérés alapján közvetlenül a szolgáltatónak fizető szövetkezeti tagok közös költsége 16 Ft/m 2 /hó; - a vízfogyasztást és csatornahasználatot mérés alapján közvetlenül a szolgáltatónak nem fizető szövetkezeti tagok közös költsége 53 Ft/m 2 /hó; - a vízfogyasztást és csatornahasználatot mérés alapján közvetlenül a szolgáltatónak fizető nem szövetkezeti tagok közös költsége 55 Ft/m 2 /hó; - a vízfogyasztást és csatornahasználatot mérés alapján közvetlenül a szolgáltatónak nem fizető nem szövetkezeti tagok közös költsége 75 Ft/m 2 /hó (esetükben az összes költséget érvényesítjük). A felsorolt közös költségek 7 Ft/m 2 /hó felújítási alapképzést tartalmaznak. a Népfürdő utca 15-ös épületben - a vízfogyasztást és csatornahasználatot mérés alapján közvetlenül a szolgáltatónak fizető szövetkezeti tagok közös költsége Ft/m 2 /hó, azaz 235 Ft/m 2 /hó; - a vízfogyasztást és csatornahasználatot mérés alapján közvetlenül a szolgáltatónak nem fizető szövetkezeti tagok közös költsége Ft/m 2 /hó, azaz 65 Ft/m 2 /hó; - a vízfogyasztást és csatornahasználatot mérés alapján közvetlenül a szolgáltatónak fizető nem szövetkezeti tagok közös költsége Ft/m 2 /hó, azaz 625 Ft/m 2 /hó; - a vízfogyasztást és csatornahasználatot mérés alapján közvetlenül a szolgáltatónak nem fizető nem szövetkezeti tagok közös költsége Ft/m 2 /hó, azaz 836 Ft/m 2 /hó; (esetükben az összes költséget érvényesítjük). A felsorolt közös költségek (7+75)=145 Ft/m 2 /hó felújítási alapképzést tartalmaznak. a Népfürdő utca 15-ös épület azon lakásainak közös költsége, amelyek tulajdonosai egy összegben kifizették a ZBR beruházás költségét, a Népfürdő utca 17-es épületre megállapított közös költséggel megegyező. 11/214. (5.28.) KGY. határozat: A küldöttgyűlés úgy határoz, hogy a fűtési költségmegosztás az eddig alkalmazott módszer szerint a fűtési hőmennyiség 3 %-át az épületrészek fűtött légtérfogata arányában, a fennmaradó részét 7 %-át - fogyasztásarányosan, a fűtési költségmegosztók leolvasott adatainak alapulvételével és azoknak a 25. évi XVIII. törvény végrehajtására kiadott 14/211. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. mellékletben meghatározott korrekciós tényezőkkel történő módosításával számított értékei arányában kell az épületrészek között felosztani. 12/214. (5.28.) KGY. határozat: A küldöttgyűlés megbízza az igazgatóságot, hogy a Népfürdő utca 15-ös épület fűtési költségmegosztásával kapcsolatos további teendőket és lehetséges megoldásokat vizsgálja meg. Felhatalmazza az épület küldötteit és az igazgatóságot, hogy az esetleges teendőkről írásbeli (levél) szavazás útján döntsenek. 13/214. (5.28.) KGY. határozat: A küldöttgyűlés az előterjesztéssel egyezően módosítja az Alapszabály 8.1.6; 8.1.7; 1.6 és 11. pontjait, valamint beiktatja a 16. pontot az Alapszabályba. Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet 13 Zárszámadó küldöttgyűlés 214

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

Végre választottak a civilek

Végre választottak a civilek Végre választottak a civilek A Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa civil delegáltjai a hét régiós, és az öt országos, szakmai elektori gyűlésen 2004. január 24-én megválasztásra kerültek, kezdődhet az érdemi

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZETEK TÁRSASHÁZAK

A LAKÁSSZÖVETKEZETEK TÁRSASHÁZAK XVII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2005. OKTÓBER Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja Megállapodás a szakmai érdekképviseletek és a Kormány között a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető 9 3 toy/i

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (egységes szerkezeti szöveg) A számvitelről

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE 2015. MÁJUS 27. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÜZLETI

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 224/2000. (X 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelről

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369)

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA, konszolidált éves beszámolója a 2012. december 31-én végződő

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

Újesztendő küszöbére

Újesztendő küszöbére Újesztendő küszöbére Az ó esztendő utolsó napján, az új esztendő küszöbén köszöntőt írni meglehetősen nehéz feladat, mivel biztosan csak arra emlékezünk és hagyatkozunk, ami megtörtént és csak remélni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-146/ 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

A könyvvizsgálati munka szakaszai

A könyvvizsgálati munka szakaszai Magyar Könyvvizsgálói Kamara Könyvvizsgálók kötelező továbbképzése 2012. A könyvvizsgálati munka szakaszai A könyvvizsgálat során alkalmazandó módszertan elméleti és gyakorlati kérdései Oktatási anyag

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Szent István tér 11.) 2011. április 18-án megtartott évi rendes közgyűlésén helye: Hotel

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben