Zárszámadó küldöttgyűlés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zárszámadó küldöttgyűlés"

Átírás

1 Zárszámadó küldöttgyűlés 214. május 28. Napirend: 1. Az igazgatóság beszámolója a 213. évi munkáról. 2. A Felügyelő Bizottság beszámolója. 3. A zárszámadás, a mérleg és eredmény kimutatás elfogadása. 4. A 214. évi költségvetési előirányzat, felújítási elképzelések. 5. A fűtési költségmegosztás változása az 559/213. (XII.31.) Kormányrendelet miatt. 6. Alapszabály módosítás. Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet 1 Zárszámadó küldöttgyűlés 214

2 1. napirendi pont: Az igazgatóság beszámolója a 213. évi munkáról. A szövetkezet az igazgatóság irányításával tavaly is törvényesen, alapszabályszerűen működött. Az igazgatóság 213-ban is a küldöttgyűlés által elfogadott terv keretei közötti üzemeltetést és fenntartást - a törvényeknek, jogszabályoknak és alapszabályunknak megfelelő működés biztosítása mellett - tekintette legfontosabb teendőjének. Az igazgatóság teljesítette irányítási, beszámoltatási és ellenőrzési feladatait. 213-ban két küldöttgyűlést tartottunk, az igazgatóság emiatt a korábbiaknál többször és - értelemszerűen - gyakrabban ülésezett, ezeken az igazgatóság tagjai rendszeresen és aktívan működtek közre. Az igazgatóság ülésein is rendszeresen kellett foglalkoznunk a gazdasági nehézségek, a változó törvényi, jogszabályi feltételek miatti teendőkkel, melyek jelentős hatást gyakoroltak működésünkre és gazdálkodásunkra, és emiatt különböző intézkedéseket követeltek meg. Az előterjesztésekről érdemi viták folytak és felelős döntések születtek. A határozatok elősegítették az alapszabályban és az éves tervben meghatározott célok és feladatok megvalósítását. A tartozások behajtása 213-ban is sok tennivalót adott az alkalmazottaknak és a tisztségviselőknek egyaránt. A Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet gazdálkodását és működését 213-ban is jelentősen befolyásolta tagjaink és partnereink fizetési készsége. Szövetkezetünk gazdálkodása tavaly sem kerülhette el a gazdasági válság hatásait. A különböző szolgáltatások korábbi áremelkedéseit csak minimális mértékben csökkentette a kormányzat által bevezetett rezsicsökkentés, melyről a jogszabályi határidőket és más előírásokat betartva időben tájékoztattuk a szövetkezet tagjait: a havi adatokról a hirdetőtáblákon, az éves megtakarításról személyre szóló levélben. A megtakarítás a félreértések elkerülése végett van idézőjelben: többen felvetették ugyanis, hogy csökkenteni kellene emiatt a használati díjat (közismertebb nevén a közös költséget). Aki komolyan vette és áttanulmányozta a közölt adatokat, az láthatta, hogy szövetkezetünk vonatkozásában a rezsicsökkentés mértéke erre nem ad lehetőséget, már csak azért sem, mert éppen e miatt tavaly nem emeltük a használati díjat (közös költséget). A rezsicsökkentés a 15-ös épületben Ft, a 17-ben Ft volt, azaz éves szinten 1 lakásnégyzetméterre vetítve a 15-ben 9,82 Ft, a 17-ben 9,68 Ft. Épületeink tavaly elmúltak 3 évesek. Az ingatlankezelési szakma 25-3 évben határozza meg egy-egy épület teljes felújításának szükségszerűségét. Szövetkezetünk december 4-ei megalakulásakor, majd az azt követő években, az ország gazdasági átalakulására is tekintettel úgy határozott, hogy egy biztonságos tartalék megőrzése mellett a karbantartási feladatok elvégzésén túl folyamatosan elvégzi (elvégezteti) az aktuális felújításokat, fejlesztéseket. Tettük mindezt két fő gondolat jegyében: épületeink - a lehetőségekhez képest - működjenek alacsonyabb költséggel a tulajdonosok, a szövetkezet tagjai érdekében. (Ez több esetben a különböző közüzemi áremelések miatt - csak úgy valósulhatott meg, hogy a költségnövekedés mértékét sikerült csökkenteni, azaz a tulajdonosok nem érzékelték a költségek csökkenését, sőt helyenként jelentős költségnövekedéssel szembesültek. Ilyen helyzetben (a folyamatos és jelentős közüzemi áremelkedés mellett) nehéz megmagyarázni, érzékeltetni, hogy a megtett intézkedések nélkül az áremelések hatása még súlyosabb lett volna.); megalakulásunktól kezdve jól látható tendencia alakult ki: az építőipar és az építőanyagok árai gyorsabban növekednek, mint a felújítási megtakarításaink és az ezek megtakarítása esetén elérhető hozam, vagyis a feljebb már említett biztonságos tartalékon túli pénzeszközeinket célszerű minél előbb épületeink felújítására, korszerűsítésére felhasználni. Ezért újítottuk fel megalakulásunk óta a felsorolás teljességének igénye nélkül a felvonók burkolatától kezdve a lépcsőházak egykori PVC burkolatain keresztül a tetőszigeteléseken át a bejárati kapukat, a fogadószintek burkolatát, a kaputelefon rendszert, a levélládákat stb.. Így került sor a fűtéskorszerűsítésre, a felszálló vezetékek cseréjére, a korszerű antenna- és internethálózat kiépítésére, a felvonók vészjelző berendezésének korszerűsítésére, a lépcsőházi világítás és a szellőzőrendszer energiatakarékosabbá tételére. 213-ban is elvégeztettük a szükséges tető- és felvonó felújításokat, újítottunk fel bérleményeket. Ennek a szemléletnek a jegyében javasoltuk minden lehetséges esetben a tulajdonosoknak a panel- (stb.) programokban való részvételt, mert bebizonyosodott, hogy az energia- és építőipari áremelések és az igények bővülése miatt sehol nem finanszírozható a megtakarításokból az épületek homlokzatainak felújítása. Lakásaink felújítására, korszerűsítésére az épületek átadása óta eltelt 3 évben zömmel egyénileg majd mindenki rengeteg pénzt fordított, tudomásul kellene mindnyájunknak venni, hogy a közös, szövetkezeti tulajdon még el nem végzett (el nem végezhetett) felújításának, korszerűsítésének is eljött az ideje és ez mint otthon is rendkívüli ráfordítást igényel. Ennek nagyságrendje olyan mértékű, hogy ha semmire nem költöttünk volna, akkor sem lennének rá elegendőek felújítási megtakarításaink. Ezért pályáztunk a 15-ös épület tulajdonosainak döntését végrehajtva 29-ben az általuk elhatározott felújításokra, korszerűsítésekre a Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon pályázat keretében. A 213. március 11-én tartott küldöttgyűlésen döntöttünk a felvonók vezérlésének 213-ban saját erőből történő felújításáról, mivel akkor a 15-ös épület 29. évi eredményes pályázata változatlanul sorban állt az állami támogatásért. Mint a küldöttek is emlékezhetnek rá: a küldöttgyűlés összehívása és a küldöttgyűlés között érkezett a hatóság levele, ami után a dolgok beindultak, és a küldöttgyűlésen elhatározottak végrehajtását is megváltoztatták december 6-án megszületett az állami döntés: Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet 2 Zárszámadó küldöttgyűlés 214

3 amennyiben fenntartjuk pályázatunkat, úgy egyharmadnyi mértékben támogatja az állam az épület felvonóinak, szellőzőinek, melegvíz-alapvezetékének, világításának felújítását és napkollektorok felszerelését. A SZÖVETKEZET 213. ÉVI GAZDÁLKODÁSA A főkönyvi könyvelés tény számai alapján készült a gazdálkodás főbb számait összefoglaló alábbi táblázat. (A táblázat utolsó oszlopában szereplő felújítási bevételek és költségek az egyes sorokban nem kerültek összesítésre, csak az eredmény számításánál, a táblázat végén veendők figyelembe.) Megnevezés TERV213 TÉNY épület 17.épület szöv. külső felújítás BEVÉTELEK eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban Használati díj (Közös költség) Bérleti díj Egyéb bevétel Bevételek összesen KÖLTSÉGEK Anyag költség Anyagköltségek Közüzemi díjak Anyagköltség összesen Anyagjellegű költségek összesen Anyag és anyagjell.kifiz.összesen Egyéb költségek Egyéb költség összesen Bérköltség Bérek összesen Jutalom Prémium Tiszteletdíj Bérköltség összesen Szociális hozzájárulás adó Egészségügyi hozzájárulás Személyi jellegű kifizetés összesen Bér és szem.jellegű kifiz.összesen Értékcsökkenés Költségek összesen RÁFORDÍTÁSOK Ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordítása Ráfordítások összesen KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK Költségek és ráfordítások összesen EREDMÉNY Eredmény adózás előtt Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Alaptevékenység eredménye Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet 3 Zárszámadó küldöttgyűlés 214

4 BEVÉTELEK Bevételeink eft-tal haladták meg a tervezettet, és így eft-ot értek el. Ez a használati díj (közös költség) és felújítási célú bevételeink tervhez képest 254 eft-os, az egyéb bevételek eft-os és a bérleti díj bevételek tervezetthez képest 494 eft-os többletéből (kerekítés!) adódott. KÖLTSÉGEK ANYAG ÉS ANYAGJELLEGŰ KÖLTSÉGEK Anyagokra eft-tal, a közüzemi díjakra eft-tal és az anyagjellegű szolgáltatásokra eft-tal kevesebbet költöttünk, így összességében az e soron szereplő költségeinkben eft megtakarítás mutatkozik a tervhez képest. Az anyagjellegű költségek között szerepelnek a különböző igénybe vett szolgáltatások a szemétszállítástól a biztosításon és takarításon keresztül a számviteli szolgáltatásokig. EGYÉB KÖLTSÉG A tervezettnél 898 eft-tal kevesebbet kellett fordítanunk tavaly a különféle hatósági, biztosítási díjakon át a bankköltségekig, ezen belül viszont a bankköltség közel háromszorosára, 252 eft-ról 734 eft-ra emelkedett. BÉRKÖLTSÉG Bér és személyi jellegű kifizetésre a tervezettnél 1 51 eft-tal kevesebbet fordítottunk, ezen belül a bérek és jutalmak a tervezett szinten, illetve az alatt (-17, illetve -516 eft), a tiszteletdíj a tervnél alacsonyabban (-215 eft) teljesült. Az előzőek következtében kapcsolódó költségeinkre (az adóvá változott járulékokra) és személyi jellegű kifizetéseinkre 672 eft-tal költöttünk kevesebbet a tervezettnél. ÉRTÉKCSÖKKENÉS A tervezetthez képest 298 eft-tal többet kellett fordítanunk értékcsökkenésre. KÖLTSÉGEINK ÖSSZESEN Az előző költségelemek teljesülése következtében összes költségünk eft-tal maradt a tervezett alatt. RÁFORDÍTÁSOK A ráfordítások (a különféle adókra: építmény-, iparűzési adó stb.) 75 eft-tal haladták meg a tervezettet. KÖLTSÉGEINK MINDÖSSZESEN Az előzőek miatt költségeink és ráfordításaink összességében 6 21 eft-tal a tervezett alatt alakultak. EREDMÉNY Gazdálkodásunk eredményeképp 9 45 eft-tal meghaladva a tervezettet eft adózás előtti eredményt értünk el. A szövetkezet eredménye a beszámolási rendszer sajátossága miatt pozitív: gyakorlatilag a felújítási pénzeszközök maradványa jelenik ebben meg. 2. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság beszámolója a áprilisig tartó időszak munkájáról A 213 májusában a küldöttgyűlés által megválasztott új Felügyelő Bizottság munkájának célja - mint eddig is mindenkor - egyaránt az igazgatóság és a szövetkezeti iroda tevékenységének a jogszabályok és belső szabályzatok keretein belüli segítése és figyelemmel kísérése. Működés: 213-ban és 14-ben az FB üléseket szükség szerinti időben megtartottuk. A tagok közötti kommunikáció folyamatos volt. Az igazgatóság ülésein az FB elnöke, vagy képviseletében az egyik FB tag rendszeresen az Alapszabálynak megfelelően tanácskozási joggal vett részt. Az FB elnök és az igazgatóság elnöke között külön is folyamatos volt a személyes informális munkakapcsolat. Az FB a folyamatban lévő ügyekről kielégítő tájékoztatást kapott az elnök úrtól, az igazgatóság tagjaitól és az alkalmazottaktól az igazgatóság ülésein kívül is, egyes kérdésekben véleményét kifejtette. Ebben az évben, a múlt hónapban került sor a szövetkezet SZMSZ-ének megújítására, melynek megvitatásában az FB jelentős szerepet vállalt, természetesen tanácskozási jogok gyakorlásával. Ebbe az új SZMSZ-be illesztettük az annak részét képező, és 212 végén elfogadott A NÉPFÜRDŐ LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET Felügyelő Bizottságának Ügyrendi Szabályzatát. Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet 4 Zárszámadó küldöttgyűlés 214

5 A legutóbbi küldöttgyűlés óta eltelt es év nagy eseménye kétségtelenül a 29-es ZBR Klímabarát Otthon nevű pályázat fejleménye volt. Mint ismeretes, ezen a ZBR pályázaton való indulást 29-ben egy levélszavazással a 15-ös épület megszavazta, a 17-es épület nem. 213 decemberében kaptuk az értesítést, hogy a magyar állam képviseletében az NFM a 29- es pályázatunkra ígérvényt adott az abban foglalt műszaki feladatokra adható vissza nem térítendő 33 % állami támogatás kifizetésére. Az FB kezdeményezte, illetve támogatta az igazgatóság döntését, hogy ezt a levélszavazást a 15-ös épület tekintetében ismételjük meg, mintegy megerősítésképpen. Ennek indokai a következők: nagy volt a tulajdonosok körében a fluktuáció, sok új tulajdonosunk lett az elmúlt 4 évben. Sajnos a szövetkezeti formában működő lakások adás-vételi szerződéseinek feltételeit mi, a szövetkezet tisztségviselői még a vételár kitakarásával sem ismerhetjük meg, ezért nem lehetünk biztosak abban, hogy a szerződések tartalmaznak olyan feltételt, hogy a régi tulajdonos-eladó által a múltban adott elkötelezettségek érvényesek az új tulajdonos-vevőre. feltételeztük, hogy a régi tulajdonosok körében is lehetnek olyan életkörülményekben történt módosulások (pl. megözvegyülés, anyagi helyzet romlása, gyermekek elköltözése stb.), amelyek esetleg a 29-es, anyagiakban is történő elkötelezettséget megváltoztatják. a műszaki tartalomban kisebb mértékű változtatások, mert jogszabályváltozások, valamint közben már elvégzett munkák (15/B lift vezérlésének felújítása, meleg vízórák cseréje) történtek. A levélszavazás lebonyolítását is figyelemmel kísértük, rendellenességet nem tapasztaltunk, minden rendben, a jogszabályok és belső szabályok alapján történt. A műszaki megvalósítás megversenyeztetése az eredeti pályázatíró Opifex mérnökiroda segítségével a szabályozásokban előírtnál és az ilyenkor szokásosnál sokkal szigorúbb, a közbeszerzéseknél elfogadott elvek és szabályok szerint történt. A pályáztatás lépéseit és tenderbontást az FB személyes részvételével bonyolították. A következő lépés a levélszavazás küldöttgyűlés elé terjesztése volt. Ez egy formai döntés, amire azért volt szükség, mert a finanszírozó OTP ragaszkodott az igazgatóság teljes, mindkét épület küldöttei általi felhatalmazásához, függetlenül attól, hogy az épületek külön elszámolásban vannak. A küldöttgyűlés a vita során (főleg a 17-es épület egyes tulajdonosainak és küldötteinek sok értetlenkedése után) a felhatalmazást megadta. Így a pályázatíró Opifex segítségével, közreműködésével a finanszírozási szerződés is megszülethetett. A pályázaton kiválasztott kivitelező a munkát már meg is kezdte. Itt egy zárójeles megjegyzést kell tennem: Több tulajdonostársunk és küldöttünk természetesen élve a maguk valós és vélt jogával, az FB véleménye szerint indokolatlanul akadályozta a tisztségviselők és a szövetkezet alkalmazottainak munkáját, ezt neveztem a fentiekben értetlenségnek Ellenőrzések: Az FB által elkészített a es évre készített ellenőrzési munkaterveket követve, az alábbi ellenőrzéseket végeztük el: 213-ban a takarítási szolgáltatás vizsgálata. Bérbe adott szövetkezeti helyiségek helyzete, tartozások, üres helyiségek. Tulajdonostársak közös költség tartozásai. Tetőszigetelés munkák, beázások, külső kivitelezők (pl. antennák, átjátszók) ellenőrzése. Mint minden évben, a munkanaplókat véletlenszerűen, szúrópróbaszerűen több alkalommal ellenőriztük, rendellenességet nem találtunk. Szúrópróbaszerű számlaellenőrzés (könyvelés). A szövetkezetnél a NAV 213-ban ellenőrzést tartott. A NAV vizsgálat jegyzőkönyve a tavaly májusi küldöttgyűlés után érkezett meg, szabálytalanságot vagy hiányosságot nem talált. Panaszok, beadványok: Néhány megkeresés érkezett bérlőinktől, a bérleti díjak fizetésének átütemezéséről, illetve csökkentési igénnyel. Az FB elnöke az igazgatósági üléseken az ilyen egyedi ügyekben a tanácskozási jogával élve minden esetben kifejtette álláspontját, az igazgatóság végső döntését minden esetben elfogadta és támogatta. Zárójeles megjegyzés: Nagy közös gondunk a hosszú ideje üresen álló, nehezen bérbe adható (mondjuk ki: jelen gazdasági környezetben gyakorlatilag kiadhatatlan) helyiségeink sorsa. Egyre több a kiadó irodahelyiség a környezetünkben. A parkolás fizetőssé tétele a potenciális bérlőket elriasztja. Több olyanról van konkrét tudomásunk, aki a külső kerületekbe, elsősorban Újpestre teszi át irodáját, telephelyét. További probléma a bérbe adható helyiségeink komfortfokozata és a távfűtési költségek. Egyszóval tudomásul kell sajnos vennünk, hogy helyiségeink nincsenek jó pozícióban a helyiség-bérbeadás piacán. Ezért javasoljuk az igazgatóságnak, hogy közösen újra és tovább foglalkozunk azzal a gondolattal, amit a 213. március 11-i küldöttgyűlés 2 konkrét esetben elvetett, nevezetesen, hogy egyes helyiségeinket, amennyiben igény mutatkozik rá, elidegenítéssel hasznosítsuk. Talán az állami rezsicsökkentés hatása, de nem volt fűtéssel, költségosztással kapcsolatos panaszos ügy. Egyéb működéssel kapcsolatos észrevételek: Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet 5 Zárszámadó küldöttgyűlés 214

6 A tavalyi állapotokhoz képest kerületünkben, környezetünkben is, de Budapesten és a vidéki városokban különösen nőtt az újonnan homlokzatszigetelt házak száma. Az FB továbbra is támogatja, hogy a homlokzatszigeteléssel és egyéb energia megtakarítási módokkal, a pályázati lehetőségek további felkutatásával, a pénzügyi megoldások keresésével az igazgatóság folyamatosan foglalkozzon. Reméljük, hogy a belátható jövőben az állami rezsicsökkentést is figyelembe véve - olyan megvalósítható, gazdaságos energiahatékonyságot javító műszaki és pénzügyi konstrukció lesz az eredmény, amellyel ismételten a tulajdonosok elé lehet lépni. Az FB javasolja a minél szélesebb körű folyamatos tájékoztatást a tulajdonosok felé ebben a témában, mintegy fenntartva - és ha lehet növelve - az érdeklődést. Zárójeles megjegyzés: Az FB továbbra is javasolja az internet lehetőségeinek jobb kihasználását a tulajdonostársak tájékoztatására, a szövetkezet honlapjának jobb kihasználásával. Összefoglalóan megállapítottuk, hogy a szövetkezet igazgatósága ben is eredményes munkát végzett. A szövetkezet alkalmazottai munkaköri feladataikat ügyfélbarát módon, eredményesen látták el. Az alkalmazottak munkájával kapcsolatban a Felügyelő Bizottsághoz semmilyen panasz nem érkezett. Idén nem hivatalos, szóbeli panasz, megjegyzés sem volt az alkalmazottak munkájával kapcsolatban. A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja az igazgatóság beszámolóját a 213. évben végzett munkáról. A Felügyelő Bizottság reálisnak tartja, és egyetért a 214. év tervszámaival és a tervben meghatározott feladatokkal. Budapest, 214. május A Felügyelő Bizottság nevében: Stirling Miklós elnök 3. napirendi pont: Zárszámadás, a mérleg és eredmény kimutatás elfogadása. Az igazgatóság javasolja, hogy az 1. napirendi pont írásos előterjesztése és a vitában elhangzottak alapján a küldöttgyűlés a szövetkezet 213. évi mérlegét eft-os egyező eszközök-források főösszeggel és eft tárgyévi eredménnyel hagyja jóvá. A szövetkezet egyszerűsített éves beszámolójának mérlege: adatok eft-ban Sorszályesbítései Előző év(ek) he- A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 1. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 2. A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 6. B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK hátralék egyéb III. ÉRTÉKPAPÍROK 12. IV. PÉNZESZKÖZÖK pénzeszközökből beruházási, építési pénzeszközökből felújítás C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN: FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 18. D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 22. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 23. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet 6 Zárszámadó küldöttgyűlés 214

7 25. E. Céltartalékok 26. F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 28. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN: A szövetkezet eredmény kimutatása: Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év helyesbítése Tárgyév Alap Vállalkozási Összesen Alap Vállalkozási Összesen Alap Vállalkozási Összesen 1. Értékesítés nettó árbevétele fenntartási hozzájárulás (használati díj) vállalkozási (bérleti 3. díj,szolgáltatás)bevételek egyéb nettó árbevételek Aktívált saját teljesítmények értéke Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet 7 Zárszámadó küldöttgyűlés Egyéb bevételek támogatások (költségek fedezetére) = központi költségvetési 9. = helyi önkormányzati = egyéb támogatás egyéb Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek támogatások (fejlesztésre, felújításra) 14. = központi költségvetési = helyi önkormányzati 17. = egyéb támogatás - felújítási célú pénzeszköz 18. átvétele egyéb Tagdíjak A. Összes bevétel 21. ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 28. B. Összes ráfordítás ( ) C. Adózás előtti eredmény 29. (A-B) I. Adófizetési kötelezettség D. Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (C-I- 32. D)

8 4. napirendi pont: A 214. évi költségvetési előirányzat, felújítási elképzelések. A 214. évre vonatkozó költségvetési előirányzatot a következő táblázat részletezi: Megnevezés TÉNY213 TERV épület 17.épület szöv. külső felújítás BEVÉTELEK eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban eft-ban Használati díj (Közös költség) Ft Ft 36 Bérleti díj Egyéb bevétel Bevételek összesen KÖLTSÉGEK Anyag költség Anyagköltségek Közüzemi díjak Anyagköltség összesen Anyagjellegű költségek összesen Anyag és anyagjell.kifiz.összesen Egyéb költségek Egyéb költség összesen Bérköltség Bérek összesen Jutalom Prémium Tiszteletdíj Bérköltség összesen Szociális hozzájárulás adó Egészségügyi hozzájárulás Személyi jellegű kifizetés összesen Bér és szem.jellegű kifiz.összesen Értékcsökkenés Költségek összesen RÁFORDÍTÁSOK Ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordítása Ráfordítások összesen KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK Költségek és ráfordítások összesen EREDMÉNY Eredmény adózás előtt Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Alaptevékenység eredménye Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet 8 Zárszámadó küldöttgyűlés 214

9 BEVÉTELEK Használati díj (közös költség) bevételeinkben nincs érdemi változás, emelést idén sem tervezünk. A 15-ös épület ZBR beruházása miatti április 1-től érvényes - 75 Ft/m 2 /hó emelés a felújítási pénzeszközöknél mutatkozik. A bérlők számára magas parkolási díjak miatt folyamatosan romlanak piaci pozícióink, ezért bérleti díjból származó bevételeink bizonytalanok, kénytelenek vagyunk a tavalyi szinten kalkulálni. Az évek óta leírtak változatlanul érvényesek: A bérleti díj bevételek ezúttal csak a remélt állapotot tükrözik, ebben az évben sem emelhettünk bérleti díjat, ugyanezen okból nem is lehet előre látni és tervezni: hány bérleményünk üresedik meg és mennyi idő alatt tudunk új bérlőt találni. KÖLTSÉGEK Költségeink és ráfordításaink takarékos költségvetéssel is emelkednek a 15-ös épületben zajló beruházás miatt. Üzemeltetés, fenntartás Anyagköltségeinket és közüzemi kiadásainkat a tavalyi szinten kívánjuk tartani. A bérköltségen belül a béreket nem tervezzük emelni. A jutalom keretet a szokásos szintre állítottuk be (tavaly nem használtuk fel a keret több mint 2 %-át). A tisztségviselők tiszteletdíja változatlan keret összeget tartalmaz (tavaly nem használtuk fel a rendelkezésre álló összeget, ezért látszik a tavalyinál magasabbnak). Összességében a bér és személyi jellegű kiadásaink tervezete a tavalyi ténynél 2,49 %-kal magasabb. Az értékcsökkenést a folyamatban lévő beruházás miatt a tavalyinál magasabb szinten számoltunk. A felújítási bevételek, valamint a költségek és ráfordítások növekedése következtében mérsékelt eredményre számíthatunk. Felújítási elképzelések A 29. évi Klímabarát Otthon pályázat ez év eleji megerősítése a 15-ös épület tulajdonosai által minden további teendőt meghatároz. A 213. március 11-ei küldöttgyűlés a felvonók mindkét épületben történő részleges felújításáról döntött, így a 17-es épületben is sor kerül a felvonók felújítására, melynek keretében a vezérlés, a fülkeajtók vezérlése és a fülkék kerülnek felújításra, valamint hajtásvezérlést szerelnek be a felvonókba. Az előzőek miatt és arra tekintettel, hogy az Országgyűlés az új lakásszövetkezeti törvény elfogadását 213-ban elnapolta, számítanunk kell arra, hogy az igazgatóság fontos döntések meghozatala érdekében ismételten a küldöttgyűlés összehívására kényszerül. Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet 9 Zárszámadó küldöttgyűlés 214

10 5. napirendi pont: A fűtési költségmegosztás változása az 559/213. (XII.31.) Kormányrendelet miatt. A Kormány 559/213. (XII. 31.) rendelete 214. január 1. napjától módosította a Távhőszolgáltatási Törvény végrehajtásáról szóló a 14/211. (VI. 29) Kormányrendelettel kiegészült és egyben a fűtési költségmegosztás szabályozását is tartalmazó - 157/25. (VIII. 15.) kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 23/A. (2) bekezdését: A módosítás értelmében a tulajdonosi közösség és a megbízott (Techem, Cardware) közötti, a 14/211. (VI. 29.) Kormányrendelet 211. július 7-i hatálybalépése előtt megkötött szerződéseket legkésőbb a 214. január 1-jét követően induló első elszámolási időszak kezdetéig (tehát 214. májusig vagy 215. januárig) módosítani kell. A rendeletmódosítás azonban nem csupán az elszámolási szerződések módosítását teszi szükségessé. A következő elszámolási időszaktól kezdődően kötelező alkalmazni a Kormányrendelet előírásait, amely komoly feladatot jelent mind a Lakóközösség, mind pedig a Techem számára. E szerződésmódosításhoz kapcsolódóan Budapesten (ahol az még nem történt meg) egy további tényezőt is figyelembe kell venni: a Fővárosi Közgyűlés 66/212. (IX. 28.) rendelete (továbbiakban: Önkormányzati rendelet) értelmében 213-tól kezdődően az elszámolási időszak kötelező jelleggel május 1. és április 3. közti időszakra változott. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a Techem szerint a jogszabályváltozásokból adódó változásokat és az ezzel összefüggésben végrehajtandó feladatokat: A Kormányrendelet és az Elszámolási szerződés módosításából eredő feladatok Szabályozatlan hőleadók: A Kormányrendelet 17/C. (1) bekezdés b) pontja szerint a költségmegosztók alkalmazásának előfeltétele, hogy az épület valamennyi radiátora szabályozható (legalább nyitható/zárható) legyen, amennyiben ez a falazat megbontása nélkül műszakilag megoldható. Ha az épületben találhatóak olyan hőleadók, amelyek nem szabályozhatóak, de a szabályozás kialakítása falbontás nélkül megoldható, akkor ezeket szabályozhatóvá kell tenni. Méretlen hőleadók: a Kormányrendelet kimondja, hogy az épületben található összes radiátornak szerepelni kell a fűtési költségelszámolásban. Amennyiben vannak az épületben az eddigiekben költségmegosztóval nem mért, de szabályozható és mérhető hőleadók, akkor azokra fel kell szerelni a költségmegosztókat. Amennyiben olyan hőleadók is vannak, amelyekre műszakilag nem lehetséges költségmegosztók felszerelése (például kád alatti bordáscső-fűtőtestek), úgy azokat is fel kell mérni, és szerepeltetni kell az elszámolásban a Kormányrendeletben rögzítettek szerint. Ezen hőleadók felméréséhez minden albetétbe, lakásba be kell jutni, ami értelemszerűen időigényes feladat. Korrekciós tényezők: a Kormányrendelet Magyarországon kötelezővé teszi a rendelet 3. számú mellékletében rögzített korrekciós tényezők alkalmazását. A Kormányrendeletben rögzített korrekciós tényezők több helyen is eltérnek az eddigiekben általánosan alkalmazott korrekciós tényezőktől, ezért azok ismételt felmérése, meghatározása azokban az épületekben is szükséges, amelyekben a korábbiakban már alkalmazták a korrekciókat. Ezen tényezők felmérésének díja amennyiben azt cégünktől rendelik meg 214-ben albetétenként 6 Ft + ÁFA, amely összeg az előző pont szerinti hőleadó-felmérés költségét is tartalmazza. (A díjat az épületben található minden albetét vonatkozásában meg kell fizetni.) Költségmegosztó nélküli lakások elszámolása: a Kormányrendelet 17/E. (3) bekezdése alapján, ha egy albetétben (lakásban) nincsenek felszerelve a költségmegosztók, abban az esetben az adott albetét fogyasztását számítással, az épület fajlagos hőfelhasználásának 2,5-szeresét alapul véve kell meghatározni. Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a fogyasztás számítással történő meghatározása és az ebből eredő magas fűtésszámla, mindenképpen javasoljuk, hogy tájékoztassák erről a tulajdonosokat, és az eddigiekben valamely okból költségmegosztóval fel nem szerelt lakásokban is szereltessék fel a fűtési költségmegosztókat. Adategyeztetés: az elszámolások elkészítéséhez elengedhetetlenül szükséges az épület lakólistája, amely tartalmazza a díjfizetők (lakók) nevét, címét, az épületrészek (albetétek, lakások) fogyasztási hely azonosítóját és légköbméter adatait. Ennek a listának értelemszerűen egyeznie kell a hőszolgáltató rendszerében lévő listával. Ezen lakólistát legkésőbb a kitöltött adatlappal együtt meg kell kapni cégünknek. A fentieken túlmenően azokban a budapesti távfűtött épületekben, amelyekben elektronikus költségmegosztók találhatók, és az azokba beprogramozott fordulónap nem április 3., szükség van a készülékek átprogramozására. Ez azért elengedhetetlen, mert az adott időszak elszámolását csak akkor lehet megfelelően elkészíteni, ha az elektronikus mérőkészülékekbe beprogramozott fordulónap megegyezik a fűtési időszak befejező dátumával. Amennyiben jelenleg tehát nem ez a beprogramozott fordulónap, akkor az épületben található összes költségmegosztó fordulónapját át kell programozni április 3-ára. Ezt a munkát kizárólag a helyszínen, a radiátorra felszerelt költségmegosztónál lehet elvégezni, azaz a programozás érdekében be kell jutnunk a lakásokba. A programozást 298 Ft + ÁFA / készülék áron vállaljuk. Nagyon fontos megjegyezni, hogy kivétel nélkül mindegyik költségmegosztó átprogramozását el kell végezni. Amennyiben ugyanis nem sikerül egyes készülékek fordulónapját átprogramozni, akkor a készülékek a leolvasáskor helytelen értéket mutatnának, amely alapján nem készíthető el az elszámolás. Ilyen esetekben a fogyasztási értékek meghatározása csak számítás alapján történhet, ami jelentős többletköltséget okozhat az érintett díjfizetőknek. Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet 1 Zárszámadó küldöttgyűlés 214

11 Annak érdekében, hogy a következő elszámolási időszaktól kezdődően a Kormányrendeletnek megfelelő fűtési költségelszámolás elkészíthető legyen, nagyon fontos, hogy a szükséges bejárásokra mielőbb sor kerüljön és a felmérések során a tulajdonosok együttműködjenek kollégáinkkal, valamint hogy a felmérések eredményeképpen esetlegesen feltárt elvégzendő munkákat még a ös fűtési szezon kezdete előtt elvégeztessék. Igény esetén természetesen nemcsak a költségmegosztók felszerelésében, hanem az esetlegesen szükséges szabályozó szerelvények beépítésében is készséggel közreműködünk. Hasonlóképpen fontos tekintettel lenni arra is, hogy a tulajdonosok az őket érintő szabályokkal a fűtési időszakot megelőzően tisztában legyenek, hiszen azok változása jelentősen érintheti az elszámolás eredményét, az egyes fogyasztók által a fűtésért fizetendő összeget. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a szerződés módosításakor a Lakóközösségnek döntést kell hoznia a költségmegosztás során alkalmazott légtérfogat-arányos hányad mértékéről. Ez a költségmegosztás szempontjából egy rendkívül fontos paraméter, melyet kellő körültekintéssel kell megválasztani. Összefoglalva: ahogy az előzőekben kifejtettük, a Kormányrendelet részletesen szabályozza a fűtési költségmegosztók alapján történő elszámolást. A rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani, azoktól sem a lakóközösség, sem a Techem nem térhet el. A Kormányrendelet módosításából adódó legfontosabb feladatok az alábbiak: szerződés módosítása a következő elszámolási időszak kezdetéig; lakóközösség tájékoztatása a költségmegosztók felszerelésének elmaradásának következményekről; szabályozhatóvá tehető radiátorok szabályozhatóságának kialakítása; költségmegosztók felszerelése, költségosztóval nem felszerelhető radiátorok felmérése; korrekciós tényezők felmérése és meghatározása; szükség esetén a költségmegosztók fordulónapjának átprogramozása. 6. napirendi pont: Alapszabály módosítás. Az ügyvédi és ítélkezési gyakorlat változása, valamint a különböző törvényi változások miatt az igazgatóság jogi képviselőnk javaslataival egyetértve szükségesnek tartja a Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabályának módosítását. A javasolt módosítások az Alapszabály pontjai szerint: Kiegészítve azzal, hogy a szövetkezet valamennyi küldeményét (a határozatokon túl a fizetési felszólításokat is) levélszekrény útján, saját szervezete által kézbesíti. A pont első mondata kiegészítendő: "A lakásszövetkezet tagját a közgyűlésen hiteles teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli meghatalmazás alapján lehet képviselni." A pont következő mondata törlendő, az utolsó mondat változtatás nélkül marad A pontot javasoljuk kiegészíteni az elköltözött tulajdonos által esetlegesen meg nem fizetett tartozások rendezésével: Bármely lakás elidegenítése során az új tulajdonos még a birtokbavétel előtt köteles meggyőződni az adott lakásra vonatkozó korábbi tulajdonosi fizetési kötelezettségek maradéktalan teljesítéséről (ún. nullás igazolás beszerzésével). Amennyiben az új tulajdonos ezt elmulasztja, vagy a szövetkezet igazolása szerint fennálló tartozás ismeretében veszi birtokba az adott lakást, az adott lakás tekintetében korábban meg nem fizetett tartozások és járulékaik megfizetésére az új tulajdonosok az elidegenítőkkel egyetemlegesen kötelezhetők, a volt tulajdonosokkal szemben megindított jogi eljárások kiterjeszthetők az új tulajdonosokra is. 11. Első franciabekezdés késedelmi kamatról szóló mondatát javasoljuk kiegészíteni a a PTK szerinti késedelmi kamat pontosítással. 16. A jogszabályi lehetőség miatt javasoljuk új pontként beilleszteni a vagyonvédelmi kamerarendszer kiépítéséről szóló rendelkezéseket: KAMERARENDSZER LÉTESÍTÉSE A küldöttgyűlés a lakásszövetkezet tulajdonában álló közös használatra szolgáló épületrészek, helyiségek és területek megfigyelését szolgáló, zárt rendszerű műszaki megoldással kiépített elektronikus megfigyelő rendszer (kamerarendszer) létesítésről és üzemeltetéséről dönthet. A kamerarendszer kiépítéséhez és üzemeltetéséhez a küldöttgyűlés 2/3-os többségű igenlő szavazata szükséges, a küldöttgyűlés döntése esetén a kamerarendszer üzemeltetéséhez az igazgatóság külön szabályzatot alkot. A javasoltaknak megfelelően az Alapszabály módosítások a következők: Régi szöveg: Az igazgatóságnak a közgyűlésen meghozott határozatokat valamennyi taggal írásban, a közgyűlés megtartásától számított írásbeli szavazás esetén a szavazásra megjelölt határidőt követő 3 napon belül kézbesítés útján közölnie kell. Az értesítésben utalni kell a határozat elleni jogorvoslati lehetőségéről is. A lakásszövetkezeti kézbesítés alatt a Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet 11 Zárszámadó küldöttgyűlés 214

12 küldeménynek a tagok postai levélszekrényébe történő, lakásszövetkezeti szervezésű, közvetlen továbbítását kell érteni. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a nem tag tulajdonosnak a lakásával kapcsolatos fizetési kötelezettségek előírására, teljesítésére vonatkozó határozatok közlésére is. Új szöveg: Az igazgatóságnak a közgyűlésen meghozott határozatokat valamennyi taggal írásban, a közgyűlés megtartásától számított írásbeli szavazás esetén a szavazásra megjelölt határidőt követő 3 napon belül kézbesítés útján közölnie kell. Az értesítésben utalni kell a határozat elleni jogorvoslati lehetőségre is. A lakásszövetkezeti kézbesítés alatt a küldeménynek az érintett tag és nem tag tulajdonosok postai levélszekrényébe történő, lakásszövetkezeti szervezésű, közvetlen továbbítását kell érteni. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a nem tag tulajdonosnak a lakásával kapcsolatos fizetési kötelezettségek előírására, teljesítésére vonatkozó egyéb rendelkezések és felszólítások határozatok közlésére is. Régi szöveg: A lakásszövetkezet tagját a közgyűlésen hiteles magánokiratba foglalt írásbeli meghatalmazás alapján lehet képviselni. A meghatalmazásra egyebekben a Ptk aiban foglaltak az irányadók. A lakásszövetkezet tagja a lakásszövetkezet más tagjától és nem tag tulajdonosától együttesen a közgyűlési képviseletre legfeljebb két szavazásra jogosító meghatalmazást érvényesíthet. Új szöveg: A lakásszövetkezet tagját a közgyűlésen hiteles teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli meghatalmazás alapján lehet képviselni. A lakásszövetkezet tagja a lakásszövetkezet más tagjától és nem tag tulajdonosától együttesen a közgyűlési képviseletre legfeljebb két szavazásra jogosító meghatalmazást érvényesíthet. Régi, kiegészítendő és megmaradó szöveg: 1.6 A lakásszövetkezet a volt taggal a tagsági viszony megszűnésének ismertté válását követő 15 napon belül elszámol oly módon, hogy a volt tag túlfizetését a lakásszövetkezet készpénzben visszafizeti, a volt tag tartozását a lakásszövetkezet pénztárába készpénzben befizeti, ennek elmaradása esetére az alapszabály 11. pontjában meghatározott kamatozás a tartozás rendezéséig folyamatban marad. Ha a tagsági viszony kilépéssel, vagy kizárással szűnik meg, a túlfizetés kivételével a volt tag a szövetkezet részére teljesített befizetések visszatérítését a szövetkezettől nem követelheti. Ha a szövetkezeti tag, nem tag tulajdonos lakását elidegeníti, az igazgatóság a bejelentésről és a szövetkezettel szembeni tartozásokról, ezek összegéről, illetőleg annak kiegyenlítéséről köteles igazolást adni, amelyet az elidegenítésről szóló szerződéshez csatolni kell. A lakását elidegenítő tulajdonos a szerződésben meghatározott időpontig, attól kezdődően pedig a vevő köteles a lakásszövetkezettel szembeni fizetési kötelezettségének teljesítésére, függetlenül attól, hogy a ki- és beköltözés milyen időpontban történik meg. Amennyiben az érintett tag, vagy nem tag tulajdonos lakását lakásszövetkezeti tulajdonú épületrészek miatti felújítási, korszerűsítési, vagy pályázati támogatású hitel terheli, az elidegenítési tilalom alóli felmentés ügyében az igazgatóság köteles kellő körültekintéssel és gondossággal eljárni. Az igazgatóság eljárásának befejezéséig az érintett lakásra az elidegenítési tilalom fennáll. Kiegészítés a 1.6 ponthoz: Bármely lakás elidegenítése során az új tulajdonos még a birtokbavétel előtt köteles meggyőződni az adott lakásra vonatkozó korábbi tulajdonosi fizetési kötelezettségek maradéktalan teljesítéséről (ún. nullás igazolás beszerzésével). Amennyiben az új tulajdonos ezt elmulasztja, vagy a szövetkezet igazolása szerint fennálló tartozás ismeretében veszi birtokba az adott lakást, az adott lakás tekintetében korábban meg nem fizetett tartozások és járulékaik megfizetésére az új tulajdonosok az elidegenítőkkel egyetemlegesen kötelezhetők, a volt tulajdonosokkal szemben megindított jogi eljárások kiterjeszthetők az új tulajdonosokra is. Régi szöveg: Az üzemeltetési, fenntartási és felújítási hozzájárulást a tagok és nem tag tulajdonosok havi egyenlő részletekben előre kötelesek minden hó 1. napjáig kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a lejárt részletek után kamatot kell fizetni. A tagok és a nem tag tulajdonosok üzemeltetési, fenntartási és felújítási hozzájárulását épületenként külön-külön kell megállapítani. E költségeket a saját lakás alapterületének és az összes lakás alapterületének egymáshoz viszonyított aránya szerint kell viselni. Új szöveg: Az üzemeltetési, fenntartási és felújítási hozzájárulást a tagok és nem tag tulajdonosok havi egyenlő részletekben előre kötelesek minden hó 1. napjáig kiegyenlíteni. Késedelmes fizetés esetén a lejárt részletek után a PTK szerinti késedelmi kamatot kell fizetni. A tagok és a nem tag tulajdonosok üzemeltetési, fenntartási és felújítási hozzájárulását épületenként külön-külön kell megállapítani. E költségeket a saját lakás alapterületének és az összes lakás alapterületének egymáshoz viszonyított aránya szerint kell viselni. Az újonnan bekerülő 16. pont szövege feljebb olvasható. Budapest, 214. május A szövetkezet igazgatósága nevében, tisztelettel Jánki Mátyás elnök Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet 12 Zárszámadó küldöttgyűlés 214

13 HATÁROZATI JAVASLATOK a Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet 214. május 28-ai küldöttgyűlésére 1/214. (5.28.) KGY. határozat: A küldöttgyűlés levezető elnöknek Pusztay Sándor elnökhelyettest megválasztja. 2/214. (5.28.) KGY. határozat: A küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőnek Demeter Ágnest megválasztja. 3/214. (5.28.) KGY. határozat: A küldöttgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőknek., megválasztja. 4/214. (5.28.) KGY. határozat: A küldöttgyűlés tudomásul veszi a videofelvétel készítését. 5/214. (5.28.) KGY. határozat: A küldöttgyűlés a meghívóban feltüntetett napirendi pontot elfogadja. 6/214. (5.28.) KGY. határozat: A küldöttgyűlés az igazgatóság beszámolóját a vitában elhangzott észrevételekkel a 213. évi munkáról elfogadja. 7/214. (5.28.) KGY. határozat: A küldöttgyűlés a Felügyelő Bizottság beszámolóját a vitában elhangzott észrevételekkel a 212. évi munkáról elfogadja. 8/214. (5.28.) KGY. határozat: A küldöttgyűlés a szövetkezet 213. évi mérlegét eft-os egyező eszközök-források főösszeggel és eft tárgyévi eredménnyel jóváhagyja. 9/214. (5.28.) KGY. határozat: A küldöttgyűlés a szövetkezet 213. évi költségvetését a vitában elhangzott észrevételekkel elfogadja. 1/214. (5.28.) KGY. határozat: A küldöttgyűlés a közös költséget 214. július 1-től az alábbiak szerint változatlanul fogadja el: E szerint a Népfürdő utca 17-es épületben - a vízfogyasztást és csatornahasználatot mérés alapján közvetlenül a szolgáltatónak fizető szövetkezeti tagok közös költsége 16 Ft/m 2 /hó; - a vízfogyasztást és csatornahasználatot mérés alapján közvetlenül a szolgáltatónak nem fizető szövetkezeti tagok közös költsége 53 Ft/m 2 /hó; - a vízfogyasztást és csatornahasználatot mérés alapján közvetlenül a szolgáltatónak fizető nem szövetkezeti tagok közös költsége 55 Ft/m 2 /hó; - a vízfogyasztást és csatornahasználatot mérés alapján közvetlenül a szolgáltatónak nem fizető nem szövetkezeti tagok közös költsége 75 Ft/m 2 /hó (esetükben az összes költséget érvényesítjük). A felsorolt közös költségek 7 Ft/m 2 /hó felújítási alapképzést tartalmaznak. a Népfürdő utca 15-ös épületben - a vízfogyasztást és csatornahasználatot mérés alapján közvetlenül a szolgáltatónak fizető szövetkezeti tagok közös költsége Ft/m 2 /hó, azaz 235 Ft/m 2 /hó; - a vízfogyasztást és csatornahasználatot mérés alapján közvetlenül a szolgáltatónak nem fizető szövetkezeti tagok közös költsége Ft/m 2 /hó, azaz 65 Ft/m 2 /hó; - a vízfogyasztást és csatornahasználatot mérés alapján közvetlenül a szolgáltatónak fizető nem szövetkezeti tagok közös költsége Ft/m 2 /hó, azaz 625 Ft/m 2 /hó; - a vízfogyasztást és csatornahasználatot mérés alapján közvetlenül a szolgáltatónak nem fizető nem szövetkezeti tagok közös költsége Ft/m 2 /hó, azaz 836 Ft/m 2 /hó; (esetükben az összes költséget érvényesítjük). A felsorolt közös költségek (7+75)=145 Ft/m 2 /hó felújítási alapképzést tartalmaznak. a Népfürdő utca 15-ös épület azon lakásainak közös költsége, amelyek tulajdonosai egy összegben kifizették a ZBR beruházás költségét, a Népfürdő utca 17-es épületre megállapított közös költséggel megegyező. 11/214. (5.28.) KGY. határozat: A küldöttgyűlés úgy határoz, hogy a fűtési költségmegosztás az eddig alkalmazott módszer szerint a fűtési hőmennyiség 3 %-át az épületrészek fűtött légtérfogata arányában, a fennmaradó részét 7 %-át - fogyasztásarányosan, a fűtési költségmegosztók leolvasott adatainak alapulvételével és azoknak a 25. évi XVIII. törvény végrehajtására kiadott 14/211. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. mellékletben meghatározott korrekciós tényezőkkel történő módosításával számított értékei arányában kell az épületrészek között felosztani. 12/214. (5.28.) KGY. határozat: A küldöttgyűlés megbízza az igazgatóságot, hogy a Népfürdő utca 15-ös épület fűtési költségmegosztásával kapcsolatos további teendőket és lehetséges megoldásokat vizsgálja meg. Felhatalmazza az épület küldötteit és az igazgatóságot, hogy az esetleges teendőkről írásbeli (levél) szavazás útján döntsenek. 13/214. (5.28.) KGY. határozat: A küldöttgyűlés az előterjesztéssel egyezően módosítja az Alapszabály 8.1.6; 8.1.7; 1.6 és 11. pontjait, valamint beiktatja a 16. pontot az Alapszabályba. Népfürdő Lakásfenntartó Szövetkezet 13 Zárszámadó küldöttgyűlés 214

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2012.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380 Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 212. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredmény-kimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. február 4. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. JÚNIUS Adószám: 19011211-2-13 Bejegyzõ szerv: Fõvárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70. Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (4.melléklet)

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (4.melléklet) Törvényszék: 09 Debreceni Törvényszék Nyilvántartási szám: 09-02-0003910 Debreceni Egyetem Professzori Klub 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98 Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért 2010. évi Közhasznúsági jelentése Aszód, 2011. május 31. Detre Zoltán elnök 2 AZ Alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért Közhasznúsági

Részletesebben

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Dunaújváros, 2012. május 19. Katona Dániel elnök Az MTH Magyar Túra Hajó

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18125861-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 14.Pk.61.013/2006 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2.

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. napirendi pont) Tárgy: A MKVK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 2013. évi

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

2012. évről. Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Budapest, Városligeti fasor 10.

2012. évről. Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Budapest, Városligeti fasor 10. - 13 - szakszervezet megnevezése 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. a szakszervezet címe, telefonszáma A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves 2012. évről Kelt: Budapest,

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

2008.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2008.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2008.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2007. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2006. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2007. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Statisztikai számjel Adószám: 18057966-1-42 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV FÉLÚTON ALAPÍTVÁNY Tartalom: 1. Számviteli beszámoló Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a./ Mérleg b./ Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18642304-1-12 Bejegyző szerv: Nógrád Megyei Bíróság, Regisztrációs szám: 615 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011. december

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Viharvadászok Egyesülete 2011. január 5. Viharvadászok Egyesülete 2483 Gárdony, Babits Mihály u. 1. Pk.60.064/2010/2 3449/közhasznú szervezet 2010. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

2010. évi. Közhasznúsági jelentése

2010. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2011. június 16. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban 18233597-8623-529-01 1. oldal Statisztikai számjel MAGYAR SEBKEZELŐ TÁRSASÁG 12PK61 188/1997/4 Bírósági bejegyzés száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése 2012. december

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS Időpont: 2014.05.26 17:00 Megismételt közgyűlés: 2014.05.26 17:30 Helyszín: Eötvös Lóránd általános iskola, étkező Lakatos úti 2. számú Lakásszövetkezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 2. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2013 ÉV. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2013 ÉV III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Részletesebben

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület BODOR KARATE ÉS REKREÁCIÓS KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 6724 Szeged, Körtöltés u. 52. i Közhasznúsági jelentése 1 A Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1.

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1. Statisztikai számjel Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 3300 Eger, Rózsa Károly u. 2 1. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010 december 31. 2010.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához

Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához 1. Általános rész Kiegészítő melléklet a Magyar FPV Egyesület 2014. évi egyszerűsített mérlegbeszámolójához A Magyar FPV Egyesület a 2011. CLXXV törvény alapján a Fővárosi Bíróság 15.554. sorszám alatt

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 21106424-2-43 1221 Budapest, Tóth József utca 47. Közhasznúsági melléklet Kelt: Budapest, 2015-03-25. a vállalkozás

Részletesebben

2013 évi egyszerűsített éves beszámoló

2013 évi egyszerűsített éves beszámoló 213 évi egyszerűsített éves beszoló Fordulónap: 213-12-31 Huninet Egyesület Egyesület Pulai Gábor elnök Beszolókészítés 214-5-31 Bejegyzési sz: 1/ PK/ 6 4 7 1 / 1 9 9 / 18 Cím: 111 Budapest, Hungária krt.

Részletesebben

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről

Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a gazdálkodási évről Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012. gazdálkodási évről Készítette: Magyar Tinnitus Egyesület Magyar Tinnitus Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2012-as esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: TEVAN Alapítvány címe, telefonszáma: 1146 Budapest, Cházár András utca 15. 03/01. Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Részletesebben

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tartalom: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 77. Fordulónap: 2011.12. 31.

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 21.3.5-21.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A beolót

Részletesebben

PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET

PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Az egyszerűsített éves beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegének előírt tagolása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél Eszközök

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31.

HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31. HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. DECEMBER 31. Készült: 2004. május 25. Kondor Péterné I. ÉVES BESZÁMOLÓ ESZKÖZÖK MÉRLEG, 2003. DECEMBER 31. FORRÁSOK (eft) előző év tárgy év előző

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.év

Közhasznúsági jelentés 2010.év EuropTec-Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klub 8900 Zalaegerszeg, Égerfa utca 9. Közhasznúsági jelentés 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló

Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: DR. SIMONFFY ILDIKÓ ÜGYVÉDI IRODA címe, telefonszáma: 6722 Szeged, Petõfi sugárút 7 I/4 Mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámoló 2014. üzleti évrõl Kelt:

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22.

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22. 214. május 22. Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 6771. Szeged, Palackozó u. 9. 213. évi Közhasznúsági jelentése Záradék: Az Éves Beszámolót és Közhasznúsági jelentést az Ebtenyésztők

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

2009. évi. Közhasznúsági jelentése

2009. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2012. február 4. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 18261774-9499-569-1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 27. év Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány egyéb

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben