N E W S L E T T E R. Október 2012 AZ EU TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA ÉS AZ EU-LOBBI AKTIVITÁSBAN AZ EVA EVA HÍREK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "N E W S L E T T E R. Október 2012 AZ EU TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA ÉS AZ EU-LOBBI AKTIVITÁSBAN AZ EVA EVA HÍREK"

Átírás

1 N E W S L E T T E R Október 2012 AZ EU TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA ÉS AZ EU-LOBBI Érintésnélküli fizetés Érmetervezési kézikönyv AKTIVITÁSBAN AZ EVA AVA üzleti nap Trend Treffen Expo EVA HÍREK Piactanulmányok Új tag

2 Szerkesztői Az EVA jelenleg az éves Workshop előkészítésével van elfoglalva, amely az idén az Európai Gépi Értékesítés stratégiájának tervezésével és végrehajtásával fog foglalkozni. Megtartjuk a kerekasztal formátumot, amely nagyon jónak bizonyult az elmúlt h á r o m é v b e n. A megbeszéléseket egy bevezető előzi majd meg, amelyben nemcsak a gépi értékesítés áttekintéséről, hanem azokról a különböző stratégiákról is szó lesz, amelyeket más ágazatok valósítanak meg a fejlődés hasonló szakaszában, illetve azokról a stratégiákról is említést teszünk, amelyeket más földrajzi térségekben alkalmaznak a gépi értékesítés során. Tervezünk egy technológiai szekciót is, amely alapul szolgál majd a kerekasztal-megbeszélésekhez. A 7 kerekasztal a következő témákkal foglalkozik majd: Félúton a 2020 as gépi értékesítés felé: Az értékesítés hogyan reagál a demográfiai és a társadalmi-gazdasági trendekre, vannak-e feltáratlan területek? Érdekes értékesítési történetek az érdekeltek számára: Milyen a jövő értékesítési kommunikációja, hogyan kellene az értékesítést a közösségi médiában pozícionálni? Az EVA és az NA szerepe a gépi értékesítés imázsának fejlesztésében: Hogyan lehet az alulról jövő kommunikációs folyamaton javítani, hogy a pozitív kezdeményezések alkalmassá válhassanak az értékesítés imázsának támogatására Brüsszelben és máshol? Az EVA és az NA szerepe a kis- és közepes vállalkozások stratégiai és előrelátó gondolkodásának elősegítésében: Jelenleg számos eszköz áll rendelkezésre az oktatás tökéletesítésére és a kis- és közepes vállalkozások fokozottan stratégiai és előrelátó

3 értékesítési hozzáállásának megerősítésére. Melyek azok, amelyek gyakorlati jelentőségűek, relevánsak és hasznosak az európai gépi értékesítési ágazat számára? Megfontolt vezetés: Mit várnak a tagok az EVA-tól ebben a vonatkozásban, és hogyan kívánnak hozzájárulni az értékesítési közösség egészének általános jólétéhez? Az Értékesítési Szövetségek szerepe az üzletág országos és nemzetközi növekedésében: A Értékesítési Szövetségeknek aktívan kellene-e támogatniuk az új szereplőket; segítséget kelle nyújtani a partnerségek kiépítéséhez más országok vállalataival az EU-ban és máshol? Új megoldások átültetése az értékesítésbe: Ötletek a világ más tájairól, más ágazatokból átültethetőek-e az értékesítésbe? A regisztrációs weblap már rendelkezésre áll, jelentkezzen minél előbb erre a kihagyhatatlan eseményre! Üdvözlettel: Catherine Piana 3

4 AZ EU TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA ÉS AZ EU-LOBBI Értékesítési követelmények és érintésnélküli fizetés A z elmúlt hónapokban az EVA készpénznélküli fizetési bizottsága figyelemmel kísérte azt a munkát, amelyet az Európai Fizetési Tanács ( E P C ) v é g z e t t a S E P A kártyaszabványosítással foglalkozó, a követelményeket összefoglaló kiadványának frissítésében. A SEPA az Egységes Euró Fizetési Övezet rövidítése, amely az Európai Unió integrációs kezdeményezése a bankátutalások egyszerűsítésére és harmonizációjára. A SEPA célja, hogy javítsa a határon túli fizetések hatékonyságát és csökkentse a kapcsolódó költségeket. A SEPA célkitűzéseit megvalósító testület az E P C. A f ő k é n t b a n k o k b ó l é s bankszövetségekből álló tagok különböző munkacsoportokban tárgyalják meg azt, hogyan kellene a funkcionális és biztonsági szabványokat meghatározni, különösen az érintés nélküli fizetés területén. Miután az értékesítési automaták egyre gyakrabban kínálják az érintés nélküli fizetés lehetőségét, fontos az EVA számára, hogy ne csak figyelemmel kísérje azt, hogy mi történik a bankágazat szintjén, hanem az is, hogy az ágazat szereplői számára az érintésnélküli fizetés és az értékesítés területén szerzett tapasztalataival hozzájárulást is biztosítani tudjon. Az összes érdekelt fél tudatában van annak, hogy ez a jövő fizetési módja, de néhány kérdés még mindig kezelést igényel. Bár az érintésnélküli fizetési módok ígéretes fejlődést jelentenek a jelenlegi bankkártyás fizetések számára, és az előzetes európai próbaprojektek pozitív eredményeket hoztak, számos műszaki és kereskedelmi kérdés még nyitva áll. Az EVA szeptemberi állásfoglalásában világosan felhívta a figyelmet arra, hogy a követelés szerepe alapvető a gépi értékesítésben. Ez azt jelenti, hogy az automatának először még a kiválasztás előtt le kell olvasnia a kártyát, hogy meghatározza az összeget. A másik kérdést az ügyleti költségek jelentik, ami még mindig nem megoldott a gépi értékesítésben. Az állásfoglalásban az ágazat egyéb követelményei is megfogalmazásra kerültek, azok A gépi értékesítés követelményei az érintésnélküli fizetések területén weboldalunkon találhatók meg (Területek/ Iránymutatások és Állásfoglalások). A gépi értékesítés érdekeinek kifejezése érdekében az EVA készpénznélküli fizetési bizottsága úgy döntött, hogy képviselőt delegál az E u r ó p a i F i z e t é s i T a n á c s a z o n munkacsoportjába, amely az érintésnélküli fizetésekkel foglalkozik. Az elkövetkező hónapokban az EVA folyamatosan informálja majd Önöket a meghozott döntésekről. 4

5 5

6 Hogyan kell a fogyasztókat az allergénekről tájékoztatni? 2011 decemberében új európai jogszabály lépett életbe a fogyasztók tájékoztatásáról, amely néhány fontos kötelezettséget vezet be, különösen az élelmiszerágazat számára. Amikor az európai intézmények új jogszabály mellett döntenek, az EU tagországok meghosszabbított időkeretben állapodnak meg az új jogszabály nemzeti törvényekbe történő átültetésére. Ebben az esetben jelentős intézkedéseket kell végrehajtani 2014 decemberéig, és ez az oka annak, hogy a jogi szöveg elfogadása ellenére az EVA-nak komolyan foglalkoznia kell a megvalósítás módjával. Mindez alapvető a még elkövetkező intézkedések kezelésére szolgáló egységes és világos iránymutatások kialakításához. Szerencsére a gépi értékesítési ágazatot ez nem érinti annyira, mint az élelmiszerágazatot, de néhány kérdéssel komolyan foglalkozni kell, hogy meg tudjunk felelni a törvényhozók elvárásainak. Valójában az EVA Higiéniai Bizottsága most foglalkozik az automatákból értékesített előre nem csomagolt élelmiszerek allergén címkézésével. Mit értünk előre nem csomagolt élelmiszeren? Valójában minden olyan terméket, amely porított vagy ömlesztett állapotban található a meleg italokat kínáló automatákban, pl. egész vagy őrölt kávé, instant vagy oldható tea, levespor, fehérítő, stb. A törvényhozó világos információkat kér az értékesítés helyén az olyan anyagokról, amelyek intoleranciát vagy allergiát okozhatnak. Ez azt jelenti, hogy amikor a fogyasztó a gépi előtt áll, meg kell kapnia minden releváns információt a lehetséges allergénekről még a termék megvásárlása előtt. Az EVA Higiéniai Bizottsága már fontolóra vett néhány megoldást az információ olyan módon történő megjelenítésére, amely kielégíti a törvényhozók és az értékesítők igényeit is. Mindez nem könnyű feladat, mivel a jogszöveg meglehetősen homályos, ezért tovább kell gondolkoznunk a legjobb megoldásokon. Természetesen nem akarunk felesleges terhet rakni az értékesítők vállára. Ezért nagyra értékelnénk a témával kapcsolatos visszajelzéseiket. Akármilyen állásfoglalást is határozunk meg a jövőre nézve azonban, annak elfogadhatónak kell lennie a nemzeti hatóságok számára, és támogatást kell kapnia a nemzeti értékesítési szövetségektől is. Alapvetően fontos, hogy közös állásfoglalást képviseljünk a kérdésről. Az EVA a Higiéniai Bizottság elnökével, Mike Saltmarsh-sal együttesen nemrégiben részt vett az érdekeltek találkozóján szeptember 19-én, az Európai Parlamentben. Az Európai P a r l a m e n t t a g j a i, a z E u r ó p a i Élelmiszerbiztonsági Hatóság, illetve az a l l e r g é n e k t ő l s z e n v e d ő k e u r ó p a i szövetségének képviselői megvitatták a bizottság tagjaival, hogyan lehetne a legjobban megvalósítani az új jogszabály intézkedéseit. Minden bizonnyal segítséget k a p u n k a l e g j o b b m e g o l d á s o k bemutatásához a tagok számára, ha megértjük a jogalkotó nézőpontját és az allergénektől szenvedők álláspontját is. A témáról az év végéig tájékoztatást küldünk a tagok számára. 6

7 Az érmetervezési kézikönyv 2012-es kiadásának megjelenése N E W S L E T T E R A múlt év májusában, Bécsben, a pénzverdék igazgatóinak konferenciáján az EVA megjelentette az érmetervezési kézikönyv 2012-es kiadását. A kézikönyv a konferencia műszaki bizottságának (MDC-TC) felügyelete alatt készül, és iránymutatással szolgál az érmeérvényesítési folyamat és a folyamat fontosságának megértéséhez. A pénzverdék számára alapvető cél, hogy olyan érméket tervezzenek és gyártsanak, amelyek elektronikus érvén yesítése optimalizált. A kézikönyv magyarázattal szolgál arról is, hogy az érmeket hogyan lehet a hatékony érvényesítés és a csalások k o c k á z a t á n a k k i v é d é s e é r d e k é b e n továbbfejleszteni. Az EVA tagsága földrajzilag az egész világra kiterjed. A kézikönyv a Coinco, a Crane Payment Solutions (NRI), a MEI Conlux, a NGZ és a SCAN Coin együttműködésével készült. A jelen dokumentum kiadásával az EVA minden érdekelt számára felajánlja segítségét és tanácsadói szolgálatát a mostani és a jövőbeli érmekibocsátásokhoz. Ha Önök egy pénzverdét vagy pénznyomdát, csalás elleni hatóságot, végrehajtó hatóságot vagy érvényesítő berendezéseket gyártót képviselnek és az EVA tagjai, kérjük, hogy az ingyenes példányt kérjék Maria Cummins-tól az címen, aki egy aláírandó és visszajuttatandó titoktartási megállapodást fog az Önök számára elküldeni. A megállapodás kézhezvétele után Önök egy személyre szóló (megjelölt) pdf példányt kapnak az EVA érmetervezési kézikönyvéből. AKTIVITÁSBAN AZ EVA A kiállítók megnövekedett száma a Vending Beneleux -on A V e n d i n g Benelux -ra május 31. és június 1. között került sor Antwerpenben. A m á s o d i k a l k a l o m m a l m e g r e n d e z e t t eseményt nagyobb m é r e t e k b e n rendezték meg, egy felújított raktárházban, Antwerpen forgalmas kikötője mellett. A vásár egyre több olyan nemzetközi, automatákkal foglalkozó vállalatot vonz, amelyek termékeiket a BENELUX piacon szeretnék bemutatni. Az EVA a belga szövetséggel (GDA) közös standon vett részt az eseményen, azokra a kérdésekre reagálva, amelyek a műszaki szempontokkal és a törvényhozási kérdésekkel kapcsolatosak. Jövőre a Vending Benelux Brüsszelbe költözik, ahol az eseményt május án fogják megtartani. Ezt követően az eseményt kétévente rendezik meg, hasonlóan a szakma legtöbb jelentős európai kiállításához. 7

8 Venditalia tanulmányok a legfrissebb gépi értékesítési módokról a növekvő nemzetközi piac számára Az EVA jelen volt a hatodik Venditalia-n, amelyre május 9. és 12. között került sor Milánóban. Az EVA-nak most is lehetősége nyílt arra, hogy az olasz értékesítési szövetséggel, a vásár házigazdájával, a Confida-val egy standon jelenjen meg. A 2012-es Venditalia témája a következő volt: "Innovációval és technológiával az euró zóna válságának megoldására". A Venditalia-t értékesítési forradalomként hirdették meg. A hatalmas, négyzetméteres kiállítási területen a Venditalia értékesítési várossá, vagyis más szóval Vendingville -lé változott, ahol 300 kiállító vállalatot és mintegy látogatót üdvözölhettek 90 országból. Automaták, fizetési rendszerek, csészék, keverőpálcikák és a legmodernebb vezérlő szoftverek álltak egy olyan ágazat szolgálatába, amely messze van a stagnálástól AVA üzleti nap gépi értékesítés és a közösségi média A június 26-án egy golf-üdülőhelyen megtartott AVA üzleti nap izgalmas és széleskörű programot kínált. Az egyik prezentáció kifejezetten a közösségi médiával, egy olyan témával foglalkozott, amely most kezd megjelenni az értékesítési szövetségeken belül. Az előadó, Katie King tapasztalt e-piaci szakértő átfogó összefoglalót nyújtott a közösségi médiáról, illetve ismertette nézeteit arról, hogy a terület milyen fontossággal bírhat a gépi értékesítés számára. Kiindulásul emlékeztette a közönséget arra, hogy a közösségi médiában való megjelenés előtt világosan meg kell határozni a felhasználói célkitűzéseket. Ezek lehetnek: új ügyfelek felkutatása, a piac kikérdezése, analitikák gyűjtése, a márkatudatosság növelése, a kiközvetítés stb. Úgy gondolja, hogy a Google + még mindig a fejlesztési szakasznál tart és jelenleg még nem áll rendelkezésre elegendő adat. Ezzel szemben a Twitter érdekes módszert kínál az ügyfelekkel való kommunikációhoz, az új fogyasztók felkutatására, a vállalati hírek továbbítására, illetve a szakmai sajtóval való kapcsolattartáshoz. A megjelenés és a tényleges kommunikáció előtt azonban 8

9 először mindent jól át kell gondolni. A LinkedIn fő funkciója a csoportok elérése volt. Az érdekességet a vállalati oldal kifejlesztése adta, ahol sok követőre lehet találni, ahogy ez a Twitteren is történik. Az értelmes, sokatmondó és releváns csoportok létrehozása is jó módszer volt a terjeszkedésre a LinkedIn-en, és itt is szabály a jó tartalom alkalmazása. Végezetül, az analitikai rész a Twitter-en és a LinkedIn-en is rendelkezésre állt és néhány érdekes megjelenítési lehetőség is elérhető volt arra, hogy az összes közösségi médiát egyszerre lehessen kezelni, beleértve a Hootsuite-ot, amelyről elérhető volt a Tweetreach és a Facebook Insights is. A közösségi média vitathatatlanul az élet részévé vált és valószínűleg meg fogja változtatni az egymás közötti kommunikációt a közösségek létrehozásával. A gépi értékesítésnek határozottan ki kell használnia ezt a gazdaságos és széles körű módszert arra, hogy elérje az ügyfeleket, illetve a jövőbeli és végső fogyasztókat. 9

10 Trend Treffen Expo Erwin Wetzel képviselte az EVA-t a Trend Treffen Expo-n, amelyre szeptember én került sor Fuldában, Frankfurt mellett, a német gépi értékesítési szövetség (BDV) szervezésében. Az üzleti eseményt kétévente rendezik meg, amikor az EUVend szünetet tart. A rendezvény lehetőséget kínál a német üzemeltetők számára a kiállítókkal való kötetlen találkozóra. Az idén a BDV egy nagy csarnokot választott ki a fuldai Eszperantó Konferencia Központban, ahol 44 kiállító osztozott a hatalmas téren és a büfé területén. Valójában több mint 200 részvevő találkozott a helyszínen, hogy élvezhesse az üzleti megbeszéléseket, illetve a finom ételeket és italokat. A bemutatóval párhozamosan két workshop is megrendezésre került szeptember 18-án: az egyik a A gépi értékesítés világa címet kapta, amelynek célja a piac és az ágazat ismertetése volt az olyan üzletemberek számára, akik még csak most kezdtek ezzel az üzletággal foglalkozni. A megválaszolt kérdések között a következők szerepeltek: Melyek a gépi értékesítés jelenlegi trendjei? Mit kell tudni az automatákról és a fizetési rendszerekről? A másik workshop inkább egy mentorált tanfolyam volt, amely tanácsokkal szolgált arról, hogyan lehet a vevőkkel folytatott tárgyalások technikáján javítani, illetve hogyan lehet az önbizalmat növelni. A második napon a BDV olyan konferenciát szervezett, amelyen Aris Kaschefi, a BDV főigazgatója mutatta be a jelenlegi és legfontosabb kérdéseket német értékesítési a gépi szektor számára. Egy adótanácsadó meghívást kapott, is aki tanácsokat adott a vállalkozások számára működő arról, hogyan kell az auditokat kezelni. Végezetül bemutatót tartottak arról, hogyan lehet a forgalmat az elektronikus kereskedelmen keresztül növelni. Összességében az esemény nagyon jól szervezett volt. Az EVA célja, hogy jelen legyen az ilyen nemzeti találkozókon, hogy sajátos témákról kapjon információkat és megismerhesse a szereplők jelenlegi gondjait. 10

11 EVA HÍREK Piactanulmányok A gépi értékesítés területéről való adatgyűjtés különösen, ha figyelembe vesszük, hogy üzemeltető működik Európában nem könnyű feladat. A 2008-as és 2009-es évre a Datamonitor fogott össze az EVA-val, 15 közvetlen tag pénzügyi hozzájárulásának köszönhetően. Az eredmény pedig a gépi értékesítésről és fogyasztókról készített első pán-európai tanulmány volt. A 2008-as jelentés mélyelemzést adott a fogyasztói preferenciákról és visszajelzésekről a gépi értékesítési piacon, valamint egy alapos piaci jelentés is készült. A tanulmány nagy földrajzi területet fogott át, 21 országról készült összefoglaló, illetve egy általános európai jelentés is született. A fentiekre, illetve a 2009-es KPI-kre (alapvető teljesítménymutatók) építve az EVA úgy döntött, hogy saját maga folytatja ezt a munkát, és egy tapasztalt partnert bízott meg a es piactanulmány elkészítésével. David Hoskin, aki már sok éve az EVA elnöke, és aki az éves brit gépi értékesítési összeírást készíti az AVA számára, hónapokat töltött a gépi értékesítési szakértőkkel folytatott megbeszélésekkel minden egyes piacon, modelleket és megbízható módszertant készített, folyamatosan ellenőrizve az adatokat Jan Marck Vrijlandt (Selecta) irányítása alatt, aki az EVA gépi értékesítési adatok bizottságának elnöke és a végrehajtási bizottság tagja. Már rendelkezésre állnak az alapvető adatok és trendek az EU gépi értékesítési ágazatára az elmúlt két év vonatkozásában. Egyelőre az EVA tagok ingyenes és teljes mértékű hozzáféréssel rendelkeznek az Európai Összefoglalóhoz, amely 21 országról tartalmaz adatokat, és amelyet a csak az EVA tagok számára hozzáférhető oldalakról lehet majd letölteni. A jelentés gazdasági elemzést is tartalmaz a es időszakra, adatokat közöl az értékesítési mennyiségekről, az átlagos értékesítési árakról, illetve számos más, az európai piacot jellemző alapvető tényezőről. Új tag U-Select It Gépgyártó 11

12 Október 2012 Események Október Vending Paris December Az EVA évi közgyűlése és workshopja European Vending Association aisbl 44 rue van Eyck, 1000 Brussels, Belgium Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0)

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

NEWSLETTER. Április 2012 AKTIVITÁSBAN AZ EVA EVA-HÍREK AZ EU TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA ÉS AZ EU-LOBBI

NEWSLETTER. Április 2012 AKTIVITÁSBAN AZ EVA EVA-HÍREK AZ EU TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA ÉS AZ EU-LOBBI Április 2012 AZ EU TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA ÉS AZ EU-LOBBI Kihívások a 2012. évben 2010. és 2011. évi piaci számadatokat AKTIVITÁSBAN AZ EVA VendExpo Moscow Új Érmetervezési Kézikönyvet EVA-HÍREK Új tagok

Részletesebben

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért. A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai

Szolgáltatások. a sikeres német-magyar üzletekért.  A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai Szolgáltatások a sikeres német-magyar üzletekért A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szolgáltatásai www.duihk.hu Kivonat a DUIHK szolgáltatási katalógusából * * a hivatkozások a teljes katalógusra

Részletesebben

Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara

Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara Kereskedelmi Program Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara A Kanadai Kereskedelmi Kamara úgy vállal felelősséget magyarországi jelenlétével, hogy felkészítő és képzési lehetőségeket nyújt, amelyek révén a

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

A kutatás időtartama: 2013. március

A kutatás időtartama: 2013. március 1 A kutatás célja a Magyarországon működő, rendszeresen frissített termékkínálattal rendelkező, online kiskereskedelemmel foglalkozó cégek működésének vizsgálata. A kutatás célcsoportjának kiválasztása:

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ Fojtik János - Kuráth Gabriella Felsőoktatás nemzetköziesítése

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26.

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26. Brüsszel, 2011. január 10. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE 2011. január 26. 6. PONT AZ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁSOK (EGTC) PLATFORMJÁNAK LÉTREHOZÁSA Előterjesztő: a főtitkár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVEZET MINISZTER Szám: 2690-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

Az európai fogyasztó hozzászólása a szabványosításhoz

Az európai fogyasztó hozzászólása a szabványosításhoz www.anec.org Az európai fogyasztó hozzászólása a szabványosításhoz A Z A N E C A F O G YA S Z T Ó I É R D E K E K E T K É P V I S E L I a szabványosítások és a tanúsítások területén, a szabványosítással

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Üzletember találkozó szeptember 12. Expo Arad. Szervező: Partnerek:

Üzletember találkozó szeptember 12. Expo Arad. Szervező: Partnerek: Üzletember találkozó 2014. szeptember 12. Expo Arad Szervező: Partnerek: Mezőgazdasági, élelmiszeripari és csomagolástehnikai nemzetközi vásár Állatkiállítás Hagyományos termékek szalon XXV. kiadás 2014.

Részletesebben

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései APP4INNO Projekt Establishment and promotion of new approaches and tools for the strengthening of primary sector's competitiveness and innovation in the South East Europe PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN

MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK 2015. (DEMIN XV.) MINŐSÉG AZ IRÁNYÍTÁSBAN, MINŐSÉG A GYAKORLATBAN A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Megelőző Orvostani Intézet és a Debreceni

Részletesebben

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja:

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja: FELMÉRÉSI TERV 1.) Felmérési terv célja: 2.) Felmérés folyamata: 3.) Felmérés módszertanának meghatározása 4.) Kérdőív tervezésének fázisai, tesztelésének módja 5.) Interjúk előkészítésének módja 6.) Adatgyűjtés

Részletesebben

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve

A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség évi munkaterve A Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing Szövetség 2009. évi munkaterve Az alábbiakban foglaljuk össze az elnökség 2009. január 9-10-i ülésén megfogalmazott javaslatokat a Szövetség 2009 évi programjához,

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

A tehetség nem tör utat magának! A TALENT. A TALENT n Konferencia a La femme 50 tehetséges t magyar fiatal program

A tehetség nem tör utat magának! A TALENT. A TALENT n Konferencia a La femme 50 tehetséges t magyar fiatal program A tehetség nem tör utat magának! Támogatni, ösztönözni kell és megmutatkozási lehetőséget biztosítani számára. A TALENT n Konferencia ezért jött létre. Ram Colosseum, 2013. szeptember 26. A TALENT n Konferencia

Részletesebben

A vállalkozás vezérelvei

A vállalkozás vezérelvei A vállalkozás vezérelvei Developing the future. Magunkról: Raiffeisen evolution project development Cégünk egy Ausztriában, Közép- és Kelet-Európában működő, bécsi székhelyű ingatlanvállalkozás. Sikerünk

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP /kiállítók számára/ AGRÁREXPORA / innovációs kiállításra/

JELENTKEZÉSI LAP /kiállítók számára/ AGRÁREXPORA / innovációs kiállításra/ JELENTKEZÉSI LAP /kiállítók számára/ a 2009. szeptember 9-13 között a HUNGEXPO területén, a Budapesti Nemzetközi Vásárral egy időben a G pavilonban megrendezendő AGRÁREXPORA / innovációs kiállításra/ /Expo

Részletesebben

Az ágazati marketing lehetőségei

Az ágazati marketing lehetőségei ÉLELMISZERIPARI KÖRKÉP 2016 MALOM- ÉS SÜTŐIPAR Végváriné Henter Lilla Az AMC bemutatása 2016. június 15-től a 1259/2016. (VI. 6.) kormányhatározattal létrehozott Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. önálló

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről

Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA. a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 23 végleges Ajánlás: A TANÁCS HATÁROZATA a Monacói Hercegséggel kötött monetáris megállapodás újratárgyalására vonatkozó rendelkezésekről INDOKOLÁS Az Európai

Részletesebben

IV. ÖKOINDUSTRIA. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás

IV. ÖKOINDUSTRIA. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás IV. ÖKOINDUSTRIA Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás Hírlevél 2015. július A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 4. alkalommal rendezi

Részletesebben

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható S A J TÓ KÖZ L E M É N Y L o n d o n, 2 0 1 6. m á j u s 1 2. Közép-kelet-európai stratégiai elemzés: Banki tevékenység a közép- és kelet-európai régióban a fenntartható növekedés és az innováció támogatása

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

2016. JANUÁR 28. LURDY KONFERENCIA-KÖZPONT*

2016. JANUÁR 28. LURDY KONFERENCIA-KÖZPONT* JÖN! JÖN! JÖN! 3. alkalommal Minden évben teltház! ISMERJE MEG A MAGYAR MARKETING FESZTIVÁLT! A Magyar Marketing Fesztivál az ország legnagyobb, év eleji üzleti- és marketing trendekkel foglalkozó szakmai

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

Szponzorációs ajánlat

Szponzorációs ajánlat REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal Román-magyar területi együttműködések a gazdaságfejlesztés szolgálatában Szponzorációs ajánlat Debreceni konferencia 2009. június 3. Megjelenési

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

IV/8. sz. melléklet: Internetes megjelenés (vállalati portál) funkcionális specifikáció

IV/8. sz. melléklet: Internetes megjelenés (vállalati portál) funkcionális specifikáció IV/8. sz. melléklet: Internetes megjelenés (vállalati portál) funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2.1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete)

Részletesebben

3.0 változat, 2012. február. Álljunk az élre!... Tájékoztató a KÖZIGAZGATÁSI SZFÉRA számára

3.0 változat, 2012. február. Álljunk az élre!... Tájékoztató a KÖZIGAZGATÁSI SZFÉRA számára 3.0 változat, 2012. február Álljunk az élre!... Már most Tájékoztató a KÖZIGAZGATÁSI SZFÉRA számára 1 Minden, amit a SEPA-ról tudni kell Olvassa az EPC blogot! Kövesse az EPC-t a Twitteren! Csatlakozzon

Részletesebben

Sikeres részvétel a HORIZON 2020 és egyéb európai pályázatok konzorciumaiban. dr. Sebők András cégvezető Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Sikeres részvétel a HORIZON 2020 és egyéb európai pályázatok konzorciumaiban. dr. Sebők András cégvezető Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Sikeres részvétel a HORIZON 2020 és egyéb európai pályázatok konzorciumaiban dr. Sebők András cégvezető Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az EU HORIZON 2020 kutatási projektek alapelvei Összetett

Részletesebben

Konkurencia figyelés a közösségi média támogatásával.

Konkurencia figyelés a közösségi média támogatásával. Konkurencia figyelés a közösségi média támogatásával orsolya@zoomsphere.com Közösségi megjelenés A közösségi oldalak lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy egy olyan interaktív felületen jelenjenek

Részletesebben

JÖVŐNK KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN LEHETŐSÉGEI KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE

JÖVŐNK KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN LEHETŐSÉGEI KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE CONSTRUMA / RENEO 2014 A HUNGEXPO Zrt. szakmai partnereként ismét kedvező megjelenési lehetőséget kínálunk a 2014 évi CONSTRUMA

Részletesebben

VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9.

VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9. VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9. A Blochamps Capital Kft. megalakulása óta igyekszik kiemelkedő szakértelmével és hozzáértésével támogatni, működésében segíteni a magyar privátbanki

Részletesebben

Az induló klaszter projekt eddigi eredményei

Az induló klaszter projekt eddigi eredményei Az induló klaszter projekt eddigi eredményei Lenkey Péter klasztermenedzser Klaszter Közgyőlés & Üzletember találkozó Miskolc, 2012.05.30. 1 Projekt adatok CÍM: ÉMOP-1.2.1.-11-0018 A NAUTILUS Klaszter

Részletesebben

PwC Magyarországi Vezérigazgató Felmérés. a vezérigazgatók?

PwC Magyarországi Vezérigazgató Felmérés. a vezérigazgatók? 5. PwC Magyarországi Vezérigazgató Felmérés Miben látják a siker zálogát a vezérigazgatók Világszerte 1409 Magyarországon 155 vezérigazgató, 7 iparágból vett részt a felmérésben. Vélemények növekedésről,

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

Éves közgyűlés A megmérettetés éve

Éves közgyűlés A megmérettetés éve Éves közgyűlés 2013.03.29. A megmérettetés éve Napirendi pontok 1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő megszavazása. 2. Pénzügyi beszámoló 2012. évre vonatkozóan (Mach Péter). Szavazás

Részletesebben

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése

A turisztikai desztináci. ció menedzsment rendszer fejlesztése A turisztikai desztináci ció menedzsment rendszer fejlesztése se Magyarországon gon Magyar TDM Szövetség TDM ALAPFOGALMAK Desztináció Földrajzilag meghatározható egység, úti cél, melyben Önkormányzatok

Részletesebben

SEEMIG A migráció és a migrációs hatások kezelése Délkelet-Európában Határokon átnyúló együttműködés a tényekre alapozott stratégiákért

SEEMIG A migráció és a migrációs hatások kezelése Délkelet-Európában Határokon átnyúló együttműködés a tényekre alapozott stratégiákért SEEMIG A migráció és a migrációs hatások kezelése Délkelet-Európában Határokon átnyúló együttműködés a tényekre alapozott stratégiákért Simonfalvi Ildikó SEEMIG projektvezető-helyettes Kontakt Pont záró

Részletesebben

EU Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS III.) 3. EMAS KEREKASZTAL (2009. május 29.) EMAS EMAS I. rendelet (1993.) Új szabályozási megközelítés: önkéntes eszköz Alternativa a szokásos

Részletesebben

A 29. CIKK szerinti adatvédelmi munkacsoport

A 29. CIKK szerinti adatvédelmi munkacsoport A 29. CIKK szerinti adatvédelmi munkacsoport 00065/2010/HU WP 174 4/2010. számú vélemény a FEDMA a személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljára történő felhasználására vonatkozó európai magatartási

Részletesebben

A közgyűjtemények és az e-infrastruktúra szolgáltatók

A közgyűjtemények és az e-infrastruktúra szolgáltatók Debrecen 2010. április 7. DC-NET (Digital Cultural Heritage Network) A közgyűjtemények és az e-infrastruktúra szolgáltatók Oktatási és Kulturális Minisztérium Röviden: A DC-NET az ERA-NET - Európai Kutatási

Részletesebben

Fehérvári Civil Központ Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

Fehérvári Civil Központ Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. 2012-2014 Fehérvári Civil Központ Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. -Iroda - Tanácsadó tér - Térítésmentesen használható számítógépes állomások - Heti 40 órában nyitva tartó szolgáltató iroda Információs

Részletesebben

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK VII. Országos Anyagtudományi Konferencia Balatonkenese, 2009. október 11-13. KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK www.oatk.hu A Konferencia célkitőzése Az anyagtudomány, anyagvizsgálat és anyaginformatika képviselıinek

Részletesebben

ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés

ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés Az SL melléklet elemei környezet tervezés javítás vezetés támogatás üzemeltetés érdekelt felek a teljesítmény értékelése Anni Koubek 2.

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

Szenvedély van. programod van. Fotó: Gémesi Jóka

Szenvedély van. programod van. Fotó: Gémesi Jóka Szenvedély van. programod van Fotó: Gémesi Jóka MIT NYÚJT A BUDAPEST BOAT SHOW? Szakmai találkozóhelyet a motoros hajópiac számára, és helyszínt, ahol a kiállítók bemutathatják termékeiket, szolgáltatásaikat

Részletesebben

EU / UNDP projekt a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának, mint a harmonizáció, versenyképesség és szociális kohézió eszköze, felgyorsítása az EU hat új tagállamában és két tagjelölt országban 2007.

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: Magyarország TREBAG kft Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF Szint: Kimenet: A

Részletesebben

SEPA fizetési módok. forint pénzforgalomban. A SEPA átállás munkacsoport május 27. Gergely András

SEPA fizetési módok. forint pénzforgalomban. A SEPA átállás munkacsoport május 27. Gergely András SEPA fizetési módok alkalmazásának lehetősége a forint pénzforgalomban A SEPA átállás munkacsoport 2009. május 27. Gergely András A hatástanulmány fő kérdései: Érdemes-e vállalkozni a SEPA fizetési módok

Részletesebben

2013. évi európai fogyasztóügyi csúcs Az uniós fogyasztói jogok hatékonyabb végrehajtása felé. Vitairat

2013. évi európai fogyasztóügyi csúcs Az uniós fogyasztói jogok hatékonyabb végrehajtása felé. Vitairat 2013. évi európai fogyasztóügyi csúcs Az uniós fogyasztói jogok hatékonyabb végrehajtása felé Vitairat I. Bevezetés A 2013. évi európai fogyasztóügyi csúcs különös hangsúlyt fektet a fogyasztóügyi jogszabályok

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok Széni Zoltán - EY (Ernst & Young), Europe, Middle East, India and Africa (EMEIA) HR Igazgató Farkas

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FENNTARTHATÓSÁG IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK ÜGYRENDJE

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FENNTARTHATÓSÁG IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK ÜGYRENDJE A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FENNTARTHATÓSÁG IRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK ÜGYRENDJE BUDAPEST, 2017 (2017. június 1. napjától hatályos változat) H-1055 Budapest, Markó utca

Részletesebben

A termékpálya marketing lehetőségei ÉLELMISZERIPARI KÖRKÉP 2016 ALKOHOLOS ITALGYÁRTÁS

A termékpálya marketing lehetőségei ÉLELMISZERIPARI KÖRKÉP 2016 ALKOHOLOS ITALGYÁRTÁS ÉLELMISZERIPARI KÖRKÉP 2016 ALKOHOLOS ITALGYÁRTÁS Az AMC bemutatása 2016. június 15-től a 1259/2016. (VI. 6.) kormányhatározattal létrehozott Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. önálló szervezetként

Részletesebben

Ne csak csináld, beszélj is róla!

Ne csak csináld, beszélj is róla! Ne csak csináld, beszélj is róla! TDM szervezetek kommunikációja a szaksajtóban Németh Andrea felelős szerkesztő, turizmus.com XVII. Országos TDM Konferencia Nagyatád, 2017. május 10-12. Látszani és láttatni

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

A halgazdálkodás fenntartható fejlesztése és jövője Szakmai tanácskozás, szeptember 20. Budapest

A halgazdálkodás fenntartható fejlesztése és jövője Szakmai tanácskozás, szeptember 20. Budapest 2013 A halgazdálkodás fenntartható fejlesztése és jövője Szakmai tanácskozás, 2013. szeptember 20. Budapest 2013 A halgazdálkodás fenntartható fejlesztése és jövője Szakmai tanácskozás, 2013. szeptember

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

NEWSLETTER. Decemberi 2011 AZ EU TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA ÉS AZ EU-LOBBI AKTIVITÁSBAN AZ EVA NAPI MUNKAVÉGZÉS EVA-HÍREK. www.vending-europe.

NEWSLETTER. Decemberi 2011 AZ EU TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA ÉS AZ EU-LOBBI AKTIVITÁSBAN AZ EVA NAPI MUNKAVÉGZÉS EVA-HÍREK. www.vending-europe. Decemberi 2011 AZ EU TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA ÉS AZ EU-LOBBI AKTIVITÁSBAN AZ EVA NAPI MUNKAVÉGZÉS EVA-HÍREK www.vending-europe.eu SZERKESZT I ÜZENET Kedves Barátaink! NEWSLETTER Ha december, akkor közgyűlés

Részletesebben

Alapfogalmak, a minőségügyi gondolkodás fejlődése

Alapfogalmak, a minőségügyi gondolkodás fejlődése 1. Alapfogalmak, a minőségügyi gondolkodás fejlődése 1.1 A minőség jelentése A minőség azt jelenti, hogy egy termék vagy szolgáltatás megfelel a rá vonatkozó követelményeknek, rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal,

Részletesebben

I. Kelet-Európai Alagútépítő Konferencia és Kiállítás Az alagút összeköt

I. Kelet-Európai Alagútépítő Konferencia és Kiállítás Az alagút összeköt I. Kelet-Európai Alagútépítő Konferencia és Kiállítás Az alagút összeköt Budapest, 2012. szeptember 18-21. KONFERENCIA TÁMOGATÓI ÉS KIÁLLÍTÓI CSOMAGOK http://www.eetc2012budapest.com Konferencia és a Kiállítás

Részletesebben

KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE. Energiabarát Kft.

KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE. Energiabarát Kft. KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE CONSTRUMA / RENEO 2014 A HUNGEXPO Zrt. szakmai partnereként ismét nagyon kedvező áron kínálunk megjelenési lehetőséget a jövő

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA Előadó: Szentesi Fekete

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

Kreatív értékesítési technikák a social media segítségével.

Kreatív értékesítési technikák a social media segítségével. Kreatív értékesítési technikák a social media segítségével. Lukács Ádám József Piac & Profit 2014.09.24. Lukács Ádám József Online Marketing Specialista Ügynökség ATL BTL ONLINE KREATÍV PRODUKCIÓS GYÁRTÁS

Részletesebben

Teszteld le az Adwords kampányod!

Teszteld le az Adwords kampányod! Teszteld le az Adwords kampányod! A Te kampányod GYÉMÁNT BÁNYA vagy FEKETE LYUK??? Vigyázz! A kettő nagyon hasonlít egymásra: Egyre drágább az Adwords és egyre kevesebb az új ügyfél belőle? Úgy érzed,

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI POTENCIÁLJÁNAK

Részletesebben

BEMUTATKOZÓ ANYAG ÉS MÉDIAAJÁNLAT

BEMUTATKOZÓ ANYAG ÉS MÉDIAAJÁNLAT BEMUTATKOZÓ ANYAG ÉS MÉDIAAJÁNLAT 2017 KÖZÉP-KELET EURÓPA LEGNAGYOBB GAMER ÉS IT RENDEZVÉNYE PLAYIT SHOW A Szakértő Bizottság döntése alapján 2015. évben a PlayIT A 2015-ben Superbrands oklevéllel jutalmazott

Részletesebben

Mi az a min ség kihívása?

Mi az a min ség kihívása? 55 th EOQ Congress as World Quality Congress, Budapest 2011 Pre-congress Workshop Túlélés és versenyzés a mai komplex világban: A min ség kihívása Professor Michael Kaye Emeritus Professor of Operations

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT INTEGRÁLT FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az Európai Bizottság 2011 októberében elfogadta a 2014 és 2020 közötti kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási javaslatokat

Részletesebben

A CAPINFOOD projekt adatai

A CAPINFOOD projekt adatai ACAPINFOODprojektről Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.(BZN) Tudásmenedzsment Központ Kurucz Katalin osztályvezető 2015. június 30. A CAPINFOOD projekt adatai A dél-kelet-európai

Részletesebben

Interneten. MinőségDoktorok.hu - fejlessze vállalkozása minőségszemléletét az Interneten az Internettel! 2008-03-11 Dr.

Interneten. MinőségDoktorok.hu - fejlessze vállalkozása minőségszemléletét az Interneten az Internettel! 2008-03-11 Dr. Minőségszeml gszemlélet let fejlesztése se az Interneten MinőségDoktorok.hu - fejlessze vállalkozása minőségszemléletét az Interneten az Internettel! 2008-03-11 Dr. Horváth Zsolt Tartalmi áttekintés Okok

Részletesebben

2015. november 7 8. Millenáris. A szépségipar. fejlődő szegmense

2015. november 7 8. Millenáris. A szépségipar. fejlődő szegmense 2015. november 7 8. Millenáris A szépségipar leggyorsabban fejlődő szegmense A világon nők és férfiak milliói tennének meg szinte bármit azért, hogy lassítsák bőrük öregedését. Laboratóriumok ezrei dolgoznak

Részletesebben