TABUL/^íuta OTORHINOLARYNGOLOGIAE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TABUL/^íuta OTORHINOLARYNGOLOGIAE"

Átírás

1 TABUL/^íuta OTORHINOLARYNGOLOGIAE

2 TARTALOMJEGYZÉK S orozatszerkesztői e lő s z ó... viii Főszerkesztői előszó... ix R ö vid íté sje g yz é k...x I. BEVEZETÉS (Deutsch Ottó dr.)... 1 II. HALLÁSVIZSGÁLATOK (Küstel Mariann dr., Rejtő Kálmán dr.) tábla. Klasszikus hallásvizsgálatok (Rejtő Kálmán d r.) tábla. Szubjektív audiometria tábla. Objektív audiometria (Küstel Mariann d r ) tábla. A nagyothallás differenciáldiagnosztikája (Rejtő Kálmán d r) tábla. A fülzúgás differenciáldiagnosztikája tábla. A nagyothalló gyermek tábla. Műtéti rehabilitatio tábla. Hallókészülékes rehabilitatio III. EGYENSÚLYSZERVI VIZSGÁLATOK (Tóth Ágnes d r.)...12 II 1.1. tábla. Az egyes vestibularis vizsgálatok ; tábla. A peripheriás és centr^is eredetű szédülés differenciál 15 diagnosztikája J... rh tábla. A pozicionális vertigo clifférenciáldiagnóizisa tábla. A pozicionális nystagmus típusai tábla. Gyermekkori szédülés*.i; IV. A KÜLSŐFÜL BETEGSÉGEI (LiktorB alm i dr.)...19 IV.A. A FÜLKAGYLÓ BETEGSÉGE!...19 IV.A.1. tábla. Fejlődési rendellenességek IV.A.2. tábla. Sérülések IV.A.3. tábla. G yulladások IV.A.4. tábla. Jóindulatú daganatok... v...20 IV.A.5. tábla. Praecancerosisok IV.A.6. tábla. Maljgnus daganatok IV.B. A HALLÓJÁRAT BETEGSÉGEI IV.B.1. tábla. Fejlődési rendellenességek...22 IV.B.2. tábla. Szerzett atresia IV.B.3. tábla. Sérülések...22 IV.B.4. tábla. G yulladások IV.B.6. tábla. Jóindulatú daganatok IV.B.5. tábla. Idegentestek IV.B.7. tábla. Malignus daganatok...25 V. A DOBHÁRTYA ELTÉRÉSEI (Liktor Bálint dr.)...26 V.1. tábla. A dobhártyakép eltéréseinek lehetséges okai... 26

3 iv / Tabularium otorhinolaryngologiae VI. A KÖZÉPFÜL BETEGSÉGEI (Liktor Bálint dr., Z.Szabó László d r.) 27 VI.A. A k ö z é p f ü l f e j l ő d é s i r e n d e l l e n e s s é g e i (Liktor Bálint d r.) 27 VI.A.1.tábla. Felosztás...27 VI.A.2. tábla. A dobhártya fejlődési rendellenességei (ritkák)...27 VI.A.3. tábla. A hallócsontok fejlődési rendellenességei VLB.. A KÖZÉPFÜL HEVENY GYULLADÁSAI...29 VI.B.1. tábla. Aerootitis, ba rootitis...29 VLB.2. tábla. Otitis média catarrhalis acuta simplex VLB.3. tábla. Otitis média catarrhalis acuta serosa VI.B.4. tábla. Otitis média acuta purulenta VI.C. A k ö z é p f ü l id ü l t g y u l l a d á s a i (Z. Szabó László d r.) VI.C.1. tábla. Idült hurutos középfülgyulladás VI.C.2. tábla. Idült gennyes középfülgyulladás VI.C.3. tábla. Idült gennyes mesotympanalis középfülgyulladás...33 VI.C.4. tábla Idült gennyes epitympanalis cholesteatomásközépfülgyulladás..35 VI.D. A GENNYES KÖZÉPFÜLGYULLADÁSOK SZÖVŐDMÉNYEI (Z. Szabó László d r.) VI.D.1. tábla. A csecsnyúlvány gyulladása VI.D.2. tábla. A csecsnyúlvány heveny gyulladása VI.D.3. tábla. A csecsnyúlvány idült gyulladása...40 VI.D.4. tábla. Piramiscsúcs gennyedés...40 VI.D.5. tábla. Az arcideg bénulása VI.D.6. tábla. A belsőfül gyulladása VI.D.7. tábla. Körülírt (circumscript) labyrinthitis...42 VI.D.8. tábla. Diffúz labyrinthitis...43 VI.D.9. tábla. Sinusphlebitis, sinusthrombosis VI.D.10. tábla. Epiduralis tályog...45 VI.D.11. tábla. Subduralis tá ly o g...46 VI.D.12. tábla. Gennyes agyhártyagyulladás VI.D.13. tábla. A gytályo g...47 VI.D.14. tábla. Kisagy tályog VI.D.15. tábla.otogen arachnitis pontocerebellaris...49 VI.D.16. tábla.subperiostealis tályog VI.D.17. tábla.bezold tá ly o g VI.E. O t o s c l e r o s is (Z. Szabó László dr.)...52 VI.E.1. tábla. O tosclerosis...52 VII. PERIPHERIÁS ARCIDEGBÉNULÁS (Jóri József dr.)...54 V II.1. tábla. A nervus facialis anatómiája VII.2. tábla. A nervus facialis funkciója...55 VII.3. tábla. A peripheriás arcidegbénulás klinikai tünetei VII.4. tábla. A peripheriás arcidegbénulás leggyakoribb o k a i...56 VII.5. tábla. Az arcideg sérülésének fokozatai VII.6. tábla. Maradványtünetek...57 VII.7. tábla. Topikus diagnosztika VII.8. tábla. Funkcionális diagnosztika VII.9. tábla. Terápiás a la p e lve k...58 VIII. A BELSŐFÜL ÉS BELSŐ HALLÓJÁRAT BETEGSÉGEI (Gádor Ildikó dr., Küstel Mariann dr., Rejtő Kálmán dr., Tóth Ágnes dr., Vass Zoltán d r.) VIII.1. tábla. Fejlődési rendellenességekkel együtt járó és öröklődő idegi

4 Tartalomjegyzék / v halláscsökkenések (Vass Zoltán d r.)...59 Fertőző betegségeket követő acut idegi jellegű hallás csökkenések...63 VIII.3. tábla. Ototoxicus gyógyszerek okozta idegi halláscsökkenések...64 VIII.4. tábla. Acut traumás idegi halláscsökkenések VIII.5. tábla. Belsőfül otosclerosis VIII.6. tábla. Immun betegségek okozta halláscsökkenések VIII.7. tábla. Vascularis és haematologiai eltérések okozta idegi jellegű halláscsökkenések VIII.8. tábla. Presbyacusis (Rejtő Kálmán dr) VIII.9. tábla. Cochlearis implantatio (Küstel Mariann dr.)...70 V III.10. tábla. Törések (Gádor Ildikó dr.)...74 V III.11. tábla. Labyrinth-com motio...75 V III.12. tábla. Perilymphás fistula...75 V III.13. tábla. Méniére-betegség (Tóth Ágnes dr.)...76 VIII.14. tábla. Vertebrobasilaris insufficientia V III.15. tábla. Neuronitis vestibularis V III.16. tábla. A belső hallójárat térfoglaló folyamatai, daganatai...80 V III.17. tábla. Centrális hallászavarok (Küstel Mariann dr.)...82 VIII. 18. tábla. Sclerosis multiplex (Gádor Ildikó dr.)...83 VIII.2. tábla. IX. AZ ORR ÉS ORRGARAT MEGBETEGEDÉSEI (Hirschberg Andor dr., Z. Szabó László dr., Vona Ida dr.)...84 IX.1. tábla. A külső orr betegségei (Vona Ida dr.)...84 IX.2. tábla O rrvérzés IX.3. tábla. Az orrsövény betegségei...86 IX.4. tábla. Rhinitis (Hirschberg Andor dr.) IX.5. tábla. Az orr specifikus gyulladásai (Vona Ida dr.) IX.6. tábla. Orrtumorok IX.7. tábla. Orrcsonttörés (Z. Szabó László dr.) IX.8. tábla. Orrgarat-betegségek (Vona Ida dr.)...94 X. AZ ORRMELLÉKÜREGEK BETEGSÉGEI (Csokonai Vitéz Lajos dr., Vona Ida dr.)...95 X.A. AZ ORRMELLÉKÜREG GYULLADÁSA X.A.1. tábla. Orrmelléküreg-gyulladásokról általában (Csokonai Vitéz Lajos dr.)...95 X.A.2. tábla. A rostasejtek gyulladása...96 X.A.3. tábla. Az arcüreg gyulladása X.A.4. tábla. Orr- és melléküreg polypositás X.A.5. tábla. Gyermekek és csecsemők melléküreg gyulladása X.A.6. tábla. Homloküreg gyu lla dás X.A.7. tábla. Az iköböl gyulladása X.A.8. tábla. FESS X.A.9. tábla. Az orrmelléküreg-gyulladások szövődményei X.B.1. tá b la. Az o rrm ellé küreg ek törései (Vona Ida dr.) XI. A SZÁJÜREG, A TOROK ÉS A SZÁJGARAT KÓRKÉPEI (Gerlinger Imre dr.) XI. 1. tábla. A szájüreg és a garat differenciáldiagnózisa XI.2. tábla. A szájnyálkahártya színelváltozásai XI.3. tábla. Fejlődési rendellenességek és sérülések XI.4. tábla. A szájüreg gyulladásos megbetegedései

5 vi / Tabularium otorhinolaryngologiae XI.5. tábla. XI.6. tábla. XI.7. tábla. XI.8. tábla. XI.9. tábla. XI.10. tábla. Acut tonsillitisek Chronicus tonsillitisek A tonsilla mint chronicus góc Pharyngitis acuta és chronica Benignus hám eredetű (epithelialis) daganatok Benignus kötőszövet és támasztószövet eredetű (mesenchymalis) daganatok Xl.11. tábla. Benignus vegyes daganatok X I.12. tábla. Daganatszerű elváltozások XI. 13. tábla. Daganatmegelőző állapotok a szájüregben és a szájgaratban..1 X I.14. tábla. A szájüreg malignus daganatai X I.15. tábla. A szájgarat malignus daganatai IX.16. tábla. A garat neurológiai betegségei XII. A NYÁLMIRIGYEK BETEGSÉGEI (Becske Miklós dr.) XII.1. tábla. D iagn ózis XII.2. tábla. Nyálkövesség XII.3. tábla. G yulladások XII.4. tábla. Immun sialoadenitisek XII.5. tábla. Sialoadenosisok XII.6. tábla. Nem gyulladásos epithelialis elváltozások XII.7. tábla. Nem tumoros szöveti proliferatiók XII.8. tábla. Tumorok XII.9. tábla. Malignus tumorok malignitási foka XIII. A GÉGE ÉS HYPOPHARYNX MEGBETEGEDÉSEI (Balatoni Zsuzsa dr.) XIII.1. tábla. A gége és hypopharynx elváltozásainak diagnosztikája XIII.2. tábla. A gége fejlődési rendellenességei XIII.3. tábla. A gége sérülései XIII.4. tábla. A gége gyulladásos betegségei XIII.5. tábla. A gége degenerativ elváltozásai XIII.6. tábla. A gége jóindulatú daganatai XIII.7. tábla. A gége rosszindulatú daganatai XIII.8. tábla. A gége érzés- és mozgászavarai, szerzett szűkületei XIII.9. tábla. A hypopharynx sérülései XIII.10. tábla. A hypopharynx gyulladásos betegségei XIII.11. tábla. Gastro-oesophagealis reflux betegség (GORB) XIII.12. tábla. Diverticulum hypopharyngis Zenker diverticulum XIII.13. tábla. A hypopharynx daganatai XIII.14. tábla. A hypopharynx neurológiai betegségei XIV. A NYAK BETEGSÉGEI, NYAKI TERIMÉK DIFFERENCIÁL DIAGNÓZISA (Jókay István dr.) XIV. 1. tábla. A nyak betegségei összefoglalás XIV.2. tábla. Fejlődési rendellenességek XIV.3. tábla. A nyak gyulladásos betegségei XIV.4. tábla. A pajzsmirigy gyulladásos megbetegedései XIV.5. tábla. Glomus caroticum tumor XIV.6. tábla. Nyaki traumák XIV.7. tábla. Nyirokcsomó metastasisok XIV.8. tábla. Ismeretlen primaer tumor

6 Tartalomjegyzék / vii XIV.9. tábla. Metastasisra gyanús nyaki térimé kivizsgálási sé m á ja XIV.10. tábla. A pajzsmirigy daganatai XIV.11. tábla. Lym phom ák XV. A NYELŐCSŐ ÉS LÉGCSŐ MEGBETEGEDÉSEI (Tóta Júlianna dr.) XV. 1. tábla. Nyelőcsőbetegségek fül-orr-gégészeti vonatkozásai XV.2. tábla. Nyelőcsőbetegségek XV.3. tábla. A nyelőcsőbetegségek által okozott tünetek XV.4. tábla. A nyelőcsőbetegségek vizsgálata XV.5. tábla. Endoscopia (oesophagoscopia) XV.6. tábla. A merev oesophagoscop alkalmazásának javallatai XV.7. tábla. A flexibilis endoscop (gastroscop) alkalmazásának javallatai..157 XV.8. tábla. Oesophagoscopia ellenjavallatai XV.9. tábla. Afül-orr-gégészetre kerülő leggyakoribb nyelőcsőbetegségek..158 XV. 10. tábla. Nyelőcső idegentestek XV.11. tábla. Nyelőcső szűkületek... XV.12. tábla. Nyelőcső perforatio XV. 13. tábla.gerd által okozott panaszok XV.14. tábla. Zenker divertículum XV.15. tábla. Nyelőcsőtumor XV. 16. tábla. A légcső megbetegedései XV. 17. tábla. Légúti betegségek XV. 18. tábla. A légutak vizsgálati lehetőségei XV. 19. tábla. A trachea és a bronchusok endoscopos vizsgálatának eszközei..165 XVI. FONIÁTRIA (Mészáros Krisztina d r.) XVI.1. tábla. Funkcionális hangképzési zavarok XVI.2. tábla. Phonoponosis XVI.3. tábla. Juvenilis dysphonia XVI.4. tábla. Psychogen dysphonia XVI.5. tábla. Psychogen ap h o n ia XVI.6. tábla. Dysphagia (Nyelészavarok)... XVI.7. tábla. Gégedaganat miatti operatív beavatkozások utáni hangrehabilitatio XVI.8. tábla. Hangszalagbénulás phoniatriai vonatkozásai XVI.9. tábla. Kétoldali nervus recurrens b é nulás XVI.10. tábla. Egyéb phoniatriai kórképek Tárgym utató

Tanfolyam adatlap. Szemeszter 2012.I.félév Jelleg. Dr. Küstel Marianna egyetemi docens

Tanfolyam adatlap. Szemeszter 2012.I.félév Jelleg. Dr. Küstel Marianna egyetemi docens Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Célcsoport SE- TK/2012.I./00073 Szemeszter 2012.I.félév Jelleg Kötelezően választható Négyhetes kötelező fül-orr-gégészeti szakvizsga

Részletesebben

TABULARIUM OTORHINOLARYNGOLOGIAE

TABULARIUM OTORHINOLARYNGOLOGIAE TABULARIUM OTORHINOLARYNGOLOGIAE Z. Szabó dr., László TABULARIUM OTORHINOLARYNGOLOGIAE Z. Szabó dr., László Publication date 2002 Szerzői jog 2002 Melania Kiadói Kft. Tartalom 1. BEVEZETÉS... 1 1.... 1

Részletesebben

Egyensúlyrendszeri betegségek. Perifériás arcidegbénulás. Fejfájás

Egyensúlyrendszeri betegségek. Perifériás arcidegbénulás. Fejfájás Egyensúlyrendszeri betegségek Perifériás arcidegbénulás Fejfájás Labyrinthus Egyensúlyideg Vestibularis magvak Vestibularis pályák vestibulocerebellaris vestibulospinalis vestibuloocularis Vestibuloreticularis

Részletesebben

FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT

FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT I. II. III. IV. V. 1. Otosclerosis és egyéb hallócsontláncolati fixatiok 2. Epipharynx tumorok 3. Felső légúti szűkületek okai, dagnosisa és therapiája, különös tekintettel az acut

Részletesebben

Egyensúlyrendszeri betegségek. Perifériás arcidegbénulás. Fejfájás

Egyensúlyrendszeri betegségek. Perifériás arcidegbénulás. Fejfájás Egyensúlyrendszeri betegségek Perifériás arcidegbénulás Fejfájás 7. Az egyensúlyrendszer funkcionális anatómiája és élettana. A harmonikus és diszharmonikus vesztibuláris tünetegyüttes. 8. Az otoneurológia

Részletesebben

Lujber László és a szerző engedélyé

Lujber László és a szerző engedélyé 013 szakvizsga kötelező tanfolyam A gége nem daganatos megbetegedései és kezelésük Dr. Csanády Miklós Egyetemi docens SZTE, Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika Szakorvosi továbbképzés, Pécs,

Részletesebben

Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika Budapest Mertz Katalin

Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika Budapest Mertz Katalin Gyermek fül-orr f gégészet g alapvetı kérdései Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika Budapest Mertz Katalin Fül l fejlıdési rendellenességei microtia anotia hallójárati atresia - egyoldali, kétoldalik

Részletesebben

Prof. Dr. Tamás László

Prof. Dr. Tamás László KEDVES KOLLÉGÁK! 2016. februárjában tartottuk az I. Budapesti Fül-orr-gégészeti Továbbképző Konferenciát a Marriott Hotelben. A 2017-es II.-nak is a Marriott Hotel adott otthont. A hagyományt folytatva,

Részletesebben

Dr. Kásler Miklós: A fej-nyaki tumorok epidemiológiája, incidenciája és mortalitása a nemzetközi adatok tükrében. Teendők, lehetőségek

Dr. Kásler Miklós: A fej-nyaki tumorok epidemiológiája, incidenciája és mortalitása a nemzetközi adatok tükrében. Teendők, lehetőségek ELŐZETES PROGRAM 2017. február 23. csütörtök Megnyitó 13.00-14.50 ONKOLÓGIAI AKTUALITÁSOK I. Plenáris előadások Üléselnök: Dr. Tamás László 13.00-13.25 Dr. Tamás László: A családorvosok és a szakrendelőben

Részletesebben

2355-06 Egyéb citológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2355-06 Egyéb citológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Tájékoztassa a munkahelyére érkező vendégeket a különféle szervekből nyert citológiai anyagok feldolgozásáról, diagnosztikára való előkészítéséről! Tájékoztatója során az alábbi szempontokra

Részletesebben

A FÜL ANATÓMIÁJA, ÉLETTANA (DR SZIKLAI ISTVÁN)

A FÜL ANATÓMIÁJA, ÉLETTANA (DR SZIKLAI ISTVÁN) TARTALOMJEGYZÉK A FÜL ANATÓMIÁJA, ÉLETTANA (DR SZIKLAI ISTVÁN) 1.1 A fül anatómiája 1.1.1 Külső fül 1.1.2 A középfül 1.1.3 Belsőfül 1.1.4 Hallásélettan 1.1.4.1 Akusztikus stimulus prezentáció a cochleában.

Részletesebben

Szédülés élmény. Vestibularis Proprioceptiv Opticus input (afferentatio) nem összehangolt, hanem egymásnak ellentmondó információkat szállít (Büki)

Szédülés élmény. Vestibularis Proprioceptiv Opticus input (afferentatio) nem összehangolt, hanem egymásnak ellentmondó információkat szállít (Büki) Szédülés élmény Vestibularis Proprioceptiv Opticus input (afferentatio) nem összehangolt, hanem egymásnak ellentmondó információkat szállít (Büki) Formái 1. Vertigo Systemás mozgás-élmény: forgás vagy

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS BELSŐFÜL TRAUMÁK

KÖZÉP- ÉS BELSŐFÜL TRAUMÁK KÖZÉP- ÉS BELSŐFÜL TRAUMÁK Karosi Tamás B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Osztály, Miskolc Anatómia Dobhártya Dobhártya sérülések Általános jellemzők:

Részletesebben

A FELNŐTT LAKOSSÁG 17 %-át ÉRINTI

A FELNŐTT LAKOSSÁG 17 %-át ÉRINTI dr. Barkóczy Judit A FELNŐTT LAKOSSÁG 17 %-át ÉRINTI Megoszlás: perifériás vestibulopathia 50 % psychogen szédülés 10-15 % centrális okok: 10-15 % belgyógyászati betegségek:10-13 % ismeretlen eredetű 4-5

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

Meghívó. Tisztelt Kolléga!

Meghívó. Tisztelt Kolléga! Meghívó Tisztelt Kolléga! Értesítem, hogy a Kaposi Mór Oktató Kórház 2012. április 13-14-én a PTE ÁOK Neurológiai és Fül-Orr-Gégészeti Klinika részvételével a tavalyi rendezvény sikerére és nagy érdeklődésre

Részletesebben

A fül-orr-gégészet magyarországi története

A fül-orr-gégészet magyarországi története Forrás: http://www.orl.hu/a-ful-orr-gegeszet-magyarorszagi-tortenete A fül-orr-gégészet magyarországi története A Fülészet és Orr-, gégészet kialakulása A fülészet és orr-, gégészet kialakulása - bármilyen

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika. A beteg neve: A beteg édesanyja neve:

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika. A beteg neve: A beteg édesanyja neve: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika A beteg neve: A beteg édesanyja neve: A beteg azonosítója: A beteg születési ideje: A beteg lakcíme:

Részletesebben

Szédüléssel járó kórképek sürgősségi diagnosztikája

Szédüléssel járó kórképek sürgősségi diagnosztikája Szédüléssel járó kórképek sürgősségi diagnosztikája Dr. Mike Andrea 1, Dr. Tamás László 2, Dr. Tompos Tamás 2 1 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Neurológiai Osztály 2 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház,

Részletesebben

PEG BEÜLTETÉS FINANSZÍROZÁSA A

PEG BEÜLTETÉS FINANSZÍROZÁSA A PEG BEÜLTETÉS FINANSZÍROZÁSA A GYAKORLATBAN Ludman István, Veres Tamás Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum Mátraháza, 2012. június 15. HBCs alapú finanszírozás Homogén Betegség Csoportok

Részletesebben

II./3. fejezet: A középfül betegségei

II./3. fejezet: A középfül betegségei II./3. fejezet: A középfül betegségei dr. Szőnyi Magdolna A középfül elváltozásainak és vizsgálati módszereinek megismerése, egyszerűbb esetekben a terápia megkezdése. A fejezet áttekintése után tisztában

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Otitis media chronica (krónikus középfülgyulladás) Készítette: A Fül-orr-gégészeti Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Otitis media chronica (krónikus középfülgyulladás) Készítette: A Fül-orr-gégészeti Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. A protokoll alkalmazási területe Fül-, orr-, gégészet, gyermekgyógyászat. Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Otitis media chronica (krónikus középfülgyulladás)

Részletesebben

Sikeres példák a gyakorlatban: Szondabeültetés finanszírozás. Veres Tamás DE OEC, Ellátásszervezési Igazgatóság

Sikeres példák a gyakorlatban: Szondabeültetés finanszírozás. Veres Tamás DE OEC, Ellátásszervezési Igazgatóság Sikeres példák a gyakorlatban: Szondabeültetés finanszírozás Veres Tamás DE OEC, Ellátásszervezési Igazgatóság Homogén Betegség Csoportok (HBCs) A fekvőbeteg-ellátás finanszírozásában használt betegosztályozási

Részletesebben

Előző betegségek, jelenleg is kezelt idült betegségek Jelenlegi gyógyszeres és nem gyógyszeres kezelés

Előző betegségek, jelenleg is kezelt idült betegségek Jelenlegi gyógyszeres és nem gyógyszeres kezelés Előző betegségek, jelenleg is kezelt idült betegségek Jelenlegi gyógyszeres és nem gyógyszeres kezelés (ADATLAP KEDVTELÉSI LÉGZŐKÉSZÜLÉKES BÚVÁROK VIZSGÁLATÁHOZ) A búvár neve: Születési dátuma: Jelenleg

Részletesebben

Halláscsökkenések diagnosztikája és terápiás lehetőségek

Halláscsökkenések diagnosztikája és terápiás lehetőségek Halláscsökkenések diagnosztikája és terápiás lehetőségek Matievics Vera, Arany Tünde SZTE Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika, Szeged Noé Egészségközpont Szeged AUDIOLÓGIAI DIAGNOSZTIKA -szubjektív

Részletesebben

OTITIS MEDIA CHRONICA (KRÓNIKUS KÖZÉPFÜLGYULLADÁS)

OTITIS MEDIA CHRONICA (KRÓNIKUS KÖZÉPFÜLGYULLADÁS) (KRÓNIKUS KÖZÉPFÜLGYULLADÁS) Fül-orr-gégészeti Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve FÜL-ORR-GÉGÉSZET I. Alapvetõ megfontolások I/1. AZ IRÁNYELV ALKALMAZÁSI TERÜLETE Fül-orr-gégészet,

Részletesebben

FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKVIZSGA KÉRDÉSEI

FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKVIZSGA KÉRDÉSEI TÁMOP4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001 Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére" Fül-Orr-Gégészeti

Részletesebben

SZÉDÜLÉS ÉS A NEUROREHABILITÁCIÓ. Péley Iván PTE KK Neurológiai Klinika és Szigetvári Kórház Neurorehabilitáció

SZÉDÜLÉS ÉS A NEUROREHABILITÁCIÓ. Péley Iván PTE KK Neurológiai Klinika és Szigetvári Kórház Neurorehabilitáció SZÉDÜLÉS ÉS A NEUROREHABILITÁCIÓ Péley Iván PTE KK Neurológiai Klinika és Szigetvári Kórház Neurorehabilitáció Szédülés és a neurorehabilitáció Szédülés és a neurorehabilitáció Szédülés és a neurorehabilitáció

Részletesebben

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi tanár

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi tanár SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2014/2015 TANÉVRE Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Csírasejtes

Részletesebben

IV./3. Hallásrehabilitáció, fülműtétek

IV./3. Hallásrehabilitáció, fülműtétek IV./3. Hallásrehabilitáció, fülműtétek Etiologiától függően sok fajta hallásjavító, szanációs műtétről beszélhetünk. IV./3.1. Külsőfül eredetű nagyothallások IV./3.1.1. Fejlődési rendellenességek Tisztáznunk

Részletesebben

2008 január 01.-től érvényes új kemoterápiás protokollok

2008 január 01.-től érvényes új kemoterápiás protokollok 2008 január 01.-től érvényes új kemoterápiás protokollok 7196* Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint Protokoll időtartama : 15 [nap] Protokollok közti szünet : 13 [nap] Fázisok száma : 3 Megjegyzés: Monoterápiaként

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2425-06 Klinikum a képalkotásban modul. 1. vizsgafeladat. 2013. május 15.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2425-06 Klinikum a képalkotásban modul. 1. vizsgafeladat. 2013. május 15. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

GYERMEK-TÜDŐGYÓGYÁSZAT

GYERMEK-TÜDŐGYÓGYÁSZAT GYERMEK-TÜDŐGYÓGYÁSZAT I. 1. Légutak és a tüdő fejlődése 2. Légzőrendszer élettani működése 3. Újszülöttkori légzészavarok 4. Bronchopulmonalis dysplasia 5. A gége veleszületett és szerzett rendellenességei

Részletesebben

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2012/2013 tanévre Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika SEBÉSZET 1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára 2.

Részletesebben

Az érdeklődés középpontjába éve került Az ismeretek tárháza gyarapodik Kevés hasznosul a napi gyakorlatban Gyakori a fel nem ismert, vagy nem

Az érdeklődés középpontjába éve került Az ismeretek tárháza gyarapodik Kevés hasznosul a napi gyakorlatban Gyakori a fel nem ismert, vagy nem Dr. Póka László Az érdeklődés középpontjába 15-20 éve került Az ismeretek tárháza gyarapodik Kevés hasznosul a napi gyakorlatban Gyakori a fel nem ismert, vagy nem megfelelően kezelt eset A friss megbetegedések

Részletesebben

Áttekintő program Csütörtök

Áttekintő program Csütörtök Áttekintő program - 2016.10.06. Csütörtök 2016.10.06. Csütörtök 09:30-10:30 10:30-12:15 12:15-13:00 13:00-14:30 14:30-15:00 15:00-16:30 16:30-17:00 17:00-18:30 19:00-22:00 Megnyitó Béky-díj átadása, Widex-díj

Részletesebben

Lujber László és a szerző engedélyé. Katona Gábor

Lujber László és a szerző engedélyé. Katona Gábor Katona Gábor Felhasznált szakirodalom, protokollok, guideline-ok Klinikai Irányelvek Kézikönyve, 2011. Szakmai kollégium, Fül-orrgégészeti Tagozat és Tanács Am Acad of Fam Phiysicians and Am Acad of Pediatrics

Részletesebben

LÉGZŐRENDSZER. Meixner Katalin

LÉGZŐRENDSZER. Meixner Katalin LÉGZŐRENDSZER Meixner Katalin Légzőrendszer részei - cavum nasi, orrmelléküregek - larynx - trachea - bronchi - pulmo Anatómiai áttekintés A légzés élettana Külső légzés: - O2- CO2 transzport - alveolusokban

Részletesebben

Dr. Erőss Loránd, Dr. Entz László Országos Idegtudományi Intézet

Dr. Erőss Loránd, Dr. Entz László Országos Idegtudományi Intézet Molekuláris Medicina Mindenkinek Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika 2012. December 4. Dr. Erőss Loránd, Dr. Entz László Országos Idegtudományi Intézet Felosztás Neurofibromatózis I. (Recklinghausen

Részletesebben

Szédüléssel járó kórképek differenciáldiagnosztikája a háziorvosi rendelőben. Komoly Sámuel egyetemi tanár PTE KK Neurológiai Klinika

Szédüléssel járó kórképek differenciáldiagnosztikája a háziorvosi rendelőben. Komoly Sámuel egyetemi tanár PTE KK Neurológiai Klinika Szédüléssel járó kórképek differenciáldiagnosztikája a háziorvosi rendelőben Komoly Sámuel egyetemi tanár TE KK Neurológiai Klinika szédülés nem-forgó forgó-vertigo szédülés nem-forgó Belgyógyászati bajok,

Részletesebben

Az állcsontok fogeredetű gyulladásai és sebészeti kezelésük Kockázati tényezők: Elhanyagolt fogazat Rossz szájhigiénia Ált. hajlamosító tényezők

Az állcsontok fogeredetű gyulladásai és sebészeti kezelésük Kockázati tényezők: Elhanyagolt fogazat Rossz szájhigiénia Ált. hajlamosító tényezők Szájsebészet Dento-alveoralris sebészet Fogeltávolítás (Extractio,sculptio) Fogmegtartó műtétek Parodontális sebészet Maxillofacialis sebészet Fejlődési rendellenességek Traumatológia Tumorok Asszisztensi

Részletesebben

Nyaki ultrahang vizsgálatok gyermekkorban. Várkonyi Ildikó Semmelweis Egyetem I.Gyermekklinika

Nyaki ultrahang vizsgálatok gyermekkorban. Várkonyi Ildikó Semmelweis Egyetem I.Gyermekklinika Nyaki ultrahang vizsgálatok gyermekkorban Várkonyi Ildikó Semmelweis Egyetem I.Gyermekklinika Vizsgálati technika Fekve, hyperextensio, párna a váll alá Kicsiket ölbe véve Linearis, 7,5 MHz-es transducer

Részletesebben

MANUÁLIS TERÁPIA ALKALMAZÁSA CERVIKÁLIS SZÉDÜLÉSBEN

MANUÁLIS TERÁPIA ALKALMAZÁSA CERVIKÁLIS SZÉDÜLÉSBEN MANUÁLIS TERÁPIA ALKALMAZÁSA CERVIKÁLIS SZÉDÜLÉSBEN Dr. Ormos Gábor PhD ORFI Budapest 2014. 11. 14-15. A SZÉDÜLÉS AZ EGYIK LEGGYAKORIBB PANASZ Prevalencia: fiatal felnőttkorban 1,8% idős korban 30% (Sloane

Részletesebben

Dr. med. habil Tamás László Klinika Igazgató Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

Dr. med. habil Tamás László Klinika Igazgató Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika Kedves Kollégák! Az első és reményeim szerint hagyományt teremtő Budapesti fül-orrgégészeti továbbképző konferencia meghívóját tarják a kezükben. A háromnapos rendezvényünk célja, hogy két nagy témára

Részletesebben

Tympanoplastica. Dr. Polony Gábor. Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti, Fej-, Nyaksebészeti Klinika

Tympanoplastica. Dr. Polony Gábor. Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti, Fej-, Nyaksebészeti Klinika Tympanoplastica Dr. Polony Gábor Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti, Fej-, Nyaksebészeti Klinika Anatomiai viszonyok dr. Polony Gábor 2 Meghatározás Krónikus középfülgyulladások esetén alkalmazott műtéti

Részletesebben

Szédülés. Magyar Tünde

Szédülés. Magyar Tünde Szédülés Magyar Tünde Szédülés A szédülés, mint forgó álmodozás (Schaffer) A szédülésen az objektív és szubjektív térviszonyok közötti diszkrepanciát értjük (Horányi) Szédülés élmény Vestibularis Proprioceptiv

Részletesebben

2012-ben felfedezett és bejelentett új rosszindulatú daganatok: Férfi, Országos összes, Korcsoport szerint 2013.08.13 BNO `00-04 `05-09 `10-14 `15-19

2012-ben felfedezett és bejelentett új rosszindulatú daganatok: Férfi, Országos összes, Korcsoport szerint 2013.08.13 BNO `00-04 `05-09 `10-14 `15-19 2012-ben felfedezett és bejelentett új rosszindulatú daganatok: Férfi, Országos összes, Korcsoport szerint 2013.08.13 C00 Az ajak rosszindulatú d. 0 0 1 0 0 1 1 1 4 5 9 18 20 26 38 27 18 21 190 C00 C01

Részletesebben

VIII./3. fejezet: Alvási apnoe (OSAS- Obstructive Sleep Apnea Syndrome) és az alváshoz kapcsolódó légzési rendellenességek

VIII./3. fejezet: Alvási apnoe (OSAS- Obstructive Sleep Apnea Syndrome) és az alváshoz kapcsolódó légzési rendellenességek VIII./3. fejezet: Alvási apnoe (OSAS- Obstructive Sleep Apnea Syndrome) és az alváshoz kapcsolódó légzési rendellenességek VIII./3.1. Mi az Alvási apnoe szindróma? Az alváshoz kapcsolódó légzési rendellenességek

Részletesebben

Timpanoplasztika. Dr. Polony Gábor. Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti, Fej-, Nyaksebészeti Klinika

Timpanoplasztika. Dr. Polony Gábor. Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti, Fej-, Nyaksebészeti Klinika Timpanoplasztika Dr. Polony Gábor Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti, Fej-, Nyaksebészeti Klinika Anatomiai viszonyok dr. Polony Gábor 2 Meghatározás Krónikus középfülgyulladások esetén alkalmazott műtéti

Részletesebben

Küszöb és küszöb feletti audiometriai vizsgálatok azaz a cochlearis-retrocochlearis laesio differenciál diagnosztikája Dr.

Küszöb és küszöb feletti audiometriai vizsgálatok azaz a cochlearis-retrocochlearis laesio differenciál diagnosztikája Dr. Küszöb és küszöb feletti audiometriai vizsgálatok azaz a cochlearis-retrocochlearis laesio differenciál diagnosztikája Dr. Küstel Marianna 1 Hallásvizsgálatok Küszöb: halláscsökkenés foka? helye? Küszöb

Részletesebben

ÁLLAMVIZSGA TÉTELSOR (Elméleti)

ÁLLAMVIZSGA TÉTELSOR (Elméleti) ÁLLAMVIZSGA TÉTELSOR (Elméleti) ÁLTALÁNOS OXYOLOGIA 1. Az oxyologia diszciplináris sajátosságai, viszonya más szakterületekhez 2. Az oxyologiai kórfolyamatok jellemzése 3. A sürgősségi betegellátás Magyarországon

Részletesebben

Nehéz intubációs helyzetek és megoldások

Nehéz intubációs helyzetek és megoldások Nehéz intubációs helyzetek és megoldások Dr. Tóth Krisztina, Dr Fent Zoltán, Dr. Branovics Judit, Dr. Visnyei Orsolya, Prof. Dr. Gál János SE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet SE Fül-Orr-Gége,

Részletesebben

XII./1. fejezet: A fül daganata

XII./1. fejezet: A fül daganata XII./1. fejezet: A fül daganata XII./1.1. A külső fül daganatai XII./1.1.1. Praecancerosisok Cornu cutaneum Rendszerint idősebb egyének fülkagylóján képződik. 1. kép: Cornu cutaneum Keratoma senile Rendszerint

Részletesebben

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens SZAKDOLGOZAT - TÉMAJAVASLATOK A 2013/2014 tanévre Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Csírasejtes

Részletesebben

A göbös pajzsmirigy kivizsgálása, ellátása. Mészáros Szilvia dr. Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika

A göbös pajzsmirigy kivizsgálása, ellátása. Mészáros Szilvia dr. Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika A göbös pajzsmirigy kivizsgálása, ellátása Mészáros Szilvia dr. Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika Pajzsmirigy göbök A lakosság 4-8%-ának van tapintható göbe. Ultrahanggal a lakosság közel

Részletesebben

Dr Szőnyi Magdolna Semmelweis Egyetem, Fül-Orr-Gégészeti Fej-Nyaksebészeti klinika

Dr Szőnyi Magdolna Semmelweis Egyetem, Fül-Orr-Gégészeti Fej-Nyaksebészeti klinika Az akut halláscsökkenés diagnosztikája és terápiája Dr Szőnyi Magdolna Semmelweis Egyetem, Fül-Orr-Gégészeti Fej-Nyaksebészeti klinika Incidencia 5-20 eset / 100.000 lakos évente most 300/ 100.000 gyakoribb,

Részletesebben

XIV./2. fejezet: Nehézlégzés

XIV./2. fejezet: Nehézlégzés XIV./2. fejezet: Nehézlégzés Milyen egyéb tüneteket keressünk fulladó betegnél? Tünetei segítség a differenciáldiagnózisban: Dyspnoe, tachy/bradypnoe, ortopnoe, apnoe Hyper/hypoventilláció Légzési munka/légzési

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER 1 of 6 12/1/2008 2:33 AM THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER Az infravörös monitorozás emisszión alapuló noninvazív képalkotó eljárás. A Budapesti Mûszaki Egyetemen kidolgozott thermográfiai vizsgálati rendszer

Részletesebben

hatályos

hatályos 37/2018. (X. 30.) EMMI rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási

Részletesebben

SZEGEDI RHINOLÓGIAI NAPOK

SZEGEDI RHINOLÓGIAI NAPOK MEGHÍVÓ SZEGEDI RHINOLÓGIAI NAPOK SZERINA - 2017 SZTE FÜL-ORR-GÉGÉSZETI ÉS FEJ-NYAKSEBÉSZETI KLINIKA SZEGED 2017. Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves Munkatársait A SZTE Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti

Részletesebben

Vesztibuláris rendellenességek gyermekkorban

Vesztibuláris rendellenességek gyermekkorban Vesztibuláris rendellenességek gyermekkorban (Bower-Croton, 1995) 7 793 gyerekből 34 érintett 34 = 0? A rendellenesség a vesztibuláris rendszer bármely szintjén felléphet Lehet: veleszületett, szerzett

Részletesebben

Sürgősségi ellátás a neurológiában

Sürgősségi ellátás a neurológiában Csiba László - Fülesdi Béla Sürgősségi ellátás a neurológiában * Sürgős ellátást igénylő neurológiai betegségek * * Gyakran használt neurológiai gyógyszerekkel okozott mérgezések * Egyes neurológiai betegségek

Részletesebben

FÜL-ORR-GÉGÉSZE FEJ-NYAK-SEBÉSZE

FÜL-ORR-GÉGÉSZE FEJ-NYAK-SEBÉSZE FÜL-ORR-GÉGÉSZE FEJ-NYAK-SEBÉSZE Szerkesztette RÉPÁSSY GÁBOR Egyetemi tankönyv MEDICINA KÖNYVKIADÓ ZRT. BUDAPEST, 2011 7 Fül-orr-gégészet, fej-nyak-sebészet egyetemi tankönyv Szerkesztette: Prof. Dr. Répássy

Részletesebben

Hang és beszédképzés zavarainak használatához használt műszeres és számítógépes eljárások

Hang és beszédképzés zavarainak használatához használt műszeres és számítógépes eljárások Beszéd és hallásdiagnosztika (BMEVITMM203) Mérési jegyzőkönyv Hang és beszédképzés zavarainak használatához használt műszeres és számítógépes eljárások Készítette: Jánosa Dávid Péter FDSA7Y 2013. október

Részletesebben

SE Arc-Állcsont-Szájsebészeti és FogászatiKlinika BUDAPEST

SE Arc-Állcsont-Szájsebészeti és FogászatiKlinika BUDAPEST SE Arc-Állcsont-Szájsebészeti és FogászatiKlinika BUDAPEST DEFINÍCIÓ Kötőszövetes tokkal körülvett, hámmal bélelt tömlő, amely üregét legtöbbször folyadék tölti ki. A ciszta fejlődési rendellenességből

Részletesebben

Dél-pesti Rhinologiai Napok

Dél-pesti Rhinologiai Napok Dél-pesti Rhinologiai Napok A Dél-pesti Rhinologiai Napok második alkalommal kerül megrendezésre. A kétnapos tanfolyam első napján két témát tekintünk át. A nap első felét a IV. alkalommal megrendezésre

Részletesebben

Halláskárosodások szakértői véleményezése. dr. Ékes Erika egészségbiztosítás kötelező szintentartó tanfolyam 2017

Halláskárosodások szakértői véleményezése. dr. Ékes Erika egészségbiztosítás kötelező szintentartó tanfolyam 2017 Halláskárosodások szakértői véleményezése dr. Ékes Erika egészségbiztosítás kötelező szintentartó tanfolyam 2017 MI A HALLÁS? A környezetünkből származó hanghullámok érzékelése és feldolgozása. A hanghullámok

Részletesebben

A szájüreg mesenchymalis daganatai és daganat-szerű laesioi

A szájüreg mesenchymalis daganatai és daganat-szerű laesioi A szájüreg mesenchymalis daganatai és daganat-szerű laesioi Inflammatoricus fibrosus hyperplasia Capillaris/cavernosus haemangioma Pyogen granuloma Fibroma Peripherias óriássejtes granuloma/epulis Neuroma/Neurilemmoma/Schwannoma/Neurofibroma/Traumás

Részletesebben

Akut szédüléses kórképek. Matievics Vera SZTE Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika, Szeged Noé Egészségközpont Szeged

Akut szédüléses kórképek. Matievics Vera SZTE Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika, Szeged Noé Egészségközpont Szeged Akut szédüléses kórképek Matievics Vera SZTE Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika, Szeged Noé Egészségközpont Szeged MI A SZÉDÜLÉS? prevalencia: -minden életkorban: 17% -80 éves kor felett:

Részletesebben

Dél-pesti Rhinologiai Napok

Dél-pesti Rhinologiai Napok Dél-pesti Rhinologiai Napok A Dél-pesti Rhinologiai Napok második alkalommal kerül megrendezésre. A kétnapos tanfolyam első napján két témát tekintünk át. A nap első felét a IV. alkalommal megrendezésre

Részletesebben

Lujber László és a szerző engedélyé

Lujber László és a szerző engedélyé Szédülések diagnosztikája és kezelése Nagy Ferenc VI. érzék Békésy György 1961-ben orvosi Nobel-díjat kapott a belső fül, a csiga ingerlésének fizikai mechanizmusával kapcsolatos fölfedezéseiért. Szédülések

Részletesebben

Kezelés típusai. Ingerlő: Rövid idejű Erős Manipulatív. Gátló Hosszú idejű Gyenge Kevés manipuláció. Szúrás mélysége: Pont helye határozza meg

Kezelés típusai. Ingerlő: Rövid idejű Erős Manipulatív. Gátló Hosszú idejű Gyenge Kevés manipuláció. Szúrás mélysége: Pont helye határozza meg Meridián 4-8 Repetíció Kezelés típusai Ingerlő: Rövid idejű Erős Manipulatív Gátló Hosszú idejű Gyenge Kevés manipuláció Szúrás mélysége: Pont helye határozza meg Tüdő meridián Forráspont: 1. Tonizáló

Részletesebben

Lujber László és a szerző engedélyé

Lujber László és a szerző engedélyé Dr Szirmai Ágnes Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika Pécs, 2013.09.09. 3 napon belül kialakult nagyothallás, amelyeknél 3 szomszédos audiometriás

Részletesebben

IMMUNOLÓGIA VILÁGNAP 2012. április 26 Prof. Dr. Dankó Katalin DEOEC III. Belklinika Klinikai Immunológiai Tanszék

IMMUNOLÓGIA VILÁGNAP 2012. április 26 Prof. Dr. Dankó Katalin DEOEC III. Belklinika Klinikai Immunológiai Tanszék A reumatológiai/gyulladásos betegségek felismerése és szövődményei IMMUNOLÓGIA VILÁGNAP 2012. április 26 Prof. Dr. Dankó Katalin DEOEC III. Belklinika Klinikai Immunológiai Tanszék Gyulladásos betegségek

Részletesebben

Sebészi és háziorvosi team együttműködése

Sebészi és háziorvosi team együttműködése Sebészi és háziorvosi team együttműködése Prof. Dr. Hajnal Ferenc, Prof. Dr. Varga Albert, Dr. Nagyvári Péter, Dr. Ágoston Gergely SZTE ÁOK Családorvosi Intézet A háziorvos kompetenciája Diagn. tevékenységek,

Részletesebben

Dr. Molnár Krisztián

Dr. Molnár Krisztián Dr. Molnár Krisztián Milyen társszakmákkal dolgozunk együtt? Fül-orr-gégészek Szemészek Arc-és állcsontsebészek Dento-alveoláris sebészek Endokrinológusok Traumatológusok? Idegsebészek? Fülészeti radiológia

Részletesebben

A nyelőcső és a gyomor betegségei Herszényi László Semmelweis Egyetem, Budapest II. sz. Belgyógyászati Klinika

A nyelőcső és a gyomor betegségei Herszényi László Semmelweis Egyetem, Budapest II. sz. Belgyógyászati Klinika A nyelőcső és a gyomor betegségei Herszényi László Semmelweis Egyetem, Budapest II. sz. Belgyógyászati Klinika 2012. szeptember 12. Gyomorégés = Reflux Normál Reflux Gyomorsav Nyelőcső reflux betegség

Részletesebben

Cochlea-Implantat Versorgung und zentral-audiotorische Implantate. Irányelv Német Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Társaság

Cochlea-Implantat Versorgung und zentral-audiotorische Implantate. Irányelv Német Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Társaság Cochlea-Implantat Versorgung und zentral-audiotorische Implantate Irányelv Német Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Társaság Célja: veleszületett vagy szerzett nagyfokú/ süketséggel határos halláscsökkentek

Részletesebben

A Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete Audiológiai Szekciójának 54. Vándorgyűlése Szeged, szeptember

A Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete Audiológiai Szekciójának 54. Vándorgyűlése Szeged, szeptember A Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete Audiológiai Szekciójának 54. Vándorgyűlése Szeged, 07. szeptember 8-0. PROGRAM Szeptember 8. csütörtök 7.00-8.0 Képalkotás kerekasztal Elnökség:

Részletesebben

Otitis media suppurativa chronica klinikuma

Otitis media suppurativa chronica klinikuma Otitis media suppurativa chronica klinikuma dr. Radvánszki Ferenc Péterfy Sándor Utcai Kórház és Baleseti Központ Fül-, Orr-, Torok-, Gége és Fej-, Nyaksebészeti Osztály Otitis media suppurativa chronica

Részletesebben

ÚJ KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK (2008. október 1-től)

ÚJ KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK (2008. október 1-től) ÚJ KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK (2008. október 1-től) 7438* Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint... 1 7439* Kemoterápia, CX protokoll szerint... 2 7440* Kemoterápia, ECX protokoll szerint... 3 7449* Kemoterápia,

Részletesebben

Ápolás és Betegellátás Alapszak Ápoló Szakirány Záróvizsga tételsor

Ápolás és Betegellátás Alapszak Ápoló Szakirány Záróvizsga tételsor Ápolás és Betegellátás Alapszak Ápoló Szakirány Záróvizsga tételsor 1. Az eszméletlen beteg az eszmélet és a tudat fogalma az eszméletlenség és kóma okai fokozatai, felosztások az eszméletlenség okai ápolási

Részletesebben

Endoszkópos melléküreg műtétek gyermekkorban. dr. Noszek László Március 23. szerda hetes Szakvizsga Előkészítő- 2016

Endoszkópos melléküreg műtétek gyermekkorban. dr. Noszek László Március 23. szerda hetes Szakvizsga Előkészítő- 2016 1 Endoszkópos melléküreg műtétek gyermekkorban dr. Noszek László 2016. Március 23. szerda 2 FESS gyermekkorban 3 A melléküregek kialakulása gyermekkorban Az ethmoid rendszer és az arcüregek születésünktől

Részletesebben

A fej-nyaki betegségek radiológiai diagnosztikája II. ( nyaki lágyrészek, garat, gége )

A fej-nyaki betegségek radiológiai diagnosztikája II. ( nyaki lágyrészek, garat, gége ) A fej-nyaki betegségek radiológiai diagnosztikája II. ( nyaki lágyrészek, garat, gége ) Gégészeti radiológia Fülészeti radiológia Paranasalis sinusok Belső- és középfül Szemészeti radiológia- orbita Gégészeti

Részletesebben

Gyermek fül-orr-gégészet. Semmelweis Egyetem ÁOK II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Dr. Ablonczy Mária

Gyermek fül-orr-gégészet. Semmelweis Egyetem ÁOK II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Dr. Ablonczy Mária Gyermek fül-orr-gégészet Semmelweis Egyetem ÁOK II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Dr. Ablonczy Mária NASALIS INFECTIO TOVATERJEDÉSE Adenoiditis Catarrhus tubae auditivae Otitis media acuta Sinusitis (maxillaris,

Részletesebben

Dariusz Klimczak: Key to the labyrinth

Dariusz Klimczak: Key to the labyrinth Izolált szédülést okozó hátsó skála területi stroke gyors, non-invazív,evidence-baseddiagnosztikai lehetősége: a stroke-szemüveggel szerzett hazai tapasztalataink Tamás T. László 1, Csányi Attila 2, Garai

Részletesebben

Audiológia. Dr. Gáborján Anita

Audiológia. Dr. Gáborján Anita Audiológia Dr. Gáborján Anita Audiológia feladata megállapítani a hallás (halláscsökkenés) mértékét meghatározni a halláscsökkenés okát, a laesio helyét meghatározni a szükséges terápiát, rehabilitációt,

Részletesebben

II./1. fejezet: Külső fül betegségei

II./1. fejezet: Külső fül betegségei II./1. fejezet: Külső fül betegségei Szőnyi Magdolna A külsőfül elváltozásainak és vizsgálati módszereinek megismerése, egyszerűbb esetekben a terápia megkezdése. A fejezet áttekintése után tisztában lesz

Részletesebben

ODONTOGÉN CISZTÁK KEZELÉSE

ODONTOGÉN CISZTÁK KEZELÉSE ODONTOGÉN CISZTÁK KEZELÉSE Dr. KÁLMÁN Fanni Sára SE Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika BUDAPEST DEFINÍCIÓ Kötőszövetes fallal bíró, hámmal bélelt tömlő, amely üregét legtöbbször folyadék tölti

Részletesebben

SEBÉSZET. 4. Sebészi fertőzések formái (sepsis, lágyszövet fertőzések, testüregi fertőzések, nosocomialis fertőzések)

SEBÉSZET. 4. Sebészi fertőzések formái (sepsis, lágyszövet fertőzések, testüregi fertőzések, nosocomialis fertőzések) SEBÉSZET ÁLTALÁNOS SEBÉSZETI TÉTELEK 1. A hazai sebészet története 2. Asepsis, antisepsis sterilező módszerek iatrogen infectiókkal szembeni védelem 3. A sebgyógyulás zavarai, szövődményei aerob és anaerob

Részletesebben

Komplex pathológia 36 14 5fgy 55 8 30 Sz 22. Gyógyszer. kémia 45 30 5fgy 60 30 5fgy 34. O. mikrobiológia 50 30 Sz 49

Komplex pathológia 36 14 5fgy 55 8 30 Sz 22. Gyógyszer. kémia 45 30 5fgy 60 30 5fgy 34. O. mikrobiológia 50 30 Sz 49 Tantárgy 1. félév 2. félév Oldalszám E. Sz. Gy. V. E. Sz. Gy. V. Gyógyszertechnológia 30 120 5fgy 30 120 5fgy 4 K K Orvosbiológia III. 39 13 Sz 20 Komplex pathológia 36 14 5fgy 55 8 30 Sz 22 Gyógyszer.

Részletesebben

FEJ-, NYAKI TUMOROK. Dr. Szekanecz Éva Ph.D. DE OEC Onkológiai Tanszék

FEJ-, NYAKI TUMOROK. Dr. Szekanecz Éva Ph.D. DE OEC Onkológiai Tanszék FEJ-, NYAKI TUMOROK Dr. Szekanecz Éva Ph.D. DE OEC Onkológiai Tanszék 1 EPIDEMIOLÓGIA -SZÁMUK EGYRE NÖVEKSZIK (2%) életmódbeli és étkezési szokások szociális helyzet foglalkozás mortalitása az utóbbi években

Részletesebben

I./2 fejezet: FÜL-ORR-GÉGÉSZETI FIZIKÁLIS VIZSGÁLATOK

I./2 fejezet: FÜL-ORR-GÉGÉSZETI FIZIKÁLIS VIZSGÁLATOK I./2 fejezet: FÜL-ORR-GÉGÉSZETI FIZIKÁLIS VIZSGÁLATOK Répássy Gábor I./2.1. A homloktükör használata A fizikális vizsgálatot homlokpántra erősített, középpontjában lyukas gégészeti tükörrel végezzük. Hogyan

Részletesebben

Légzőszervi megbetegedések

Légzőszervi megbetegedések Orrmelléküreg-gyulladás (sinusitis) Légzőszervi megbetegedések Az orr melléküregeinek gyulladása, melyet leggyakrabban baktériumok okoznak. Orrnyálkahártya-gyulladás (rhinitis) Különböző típusú gyulladások

Részletesebben

GERIÁTRIA A BŐR ÖREGEDÉSE SEMSEI IMRE. Időskori elváltozások, betegségek és kezelésük V

GERIÁTRIA A BŐR ÖREGEDÉSE SEMSEI IMRE. Időskori elváltozások, betegségek és kezelésük V GERIÁTRIA Időskori elváltozások, betegségek és kezelésük V Bőr Szem - Fül-orr-gége SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar A BŐR ÖREGEDÉSE A BŐR ÖREGEDÉSE Bőrünk

Részletesebben

a nyálmirigysebészet elméleti és GyaKorlati Kérdései

a nyálmirigysebészet elméleti és GyaKorlati Kérdései a nyálmirigysebészet elméleti és GyaKorlati Kérdései Kötelezően választható továbbképző tanfolyam kre 40 Budapest péterfy sándor utcai Kórház fül-, orr-, torok-, GéGe-, fej-, nyaksebészeti osztály 2011.

Részletesebben

FELSŐ LÉGÚT BETEGSÉGEI

FELSŐ LÉGÚT BETEGSÉGEI FELSŐ LÉGÚT BETEGSÉGEI Rhinitis acut rhinitis ( közönséges nátha") adeno-, echo-, és rhinovirusok okozzák vérbő és vizenyős orrnyálkahártya bőséges catarrhalis orrfolyással Továbbterjedhet, társuló pharingotonsillitist

Részletesebben