ORVOSI KÉMIA. Az anyag szerkezete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORVOSI KÉMIA. Az anyag szerkezete"

Átírás

1 ORVOSI KÉMIA Az anyag szerkezete Nagy Veronika PTE ÁOK 2017/18. Egyes ábrákat a Chemistry c. (McMurry & Fay, 4 th ed.) könyvből vettünk át.

2 Tanulási célok Az anyagot felépítő elemi részecskék (atomok, ionok, molekulák) jellemzése Az elsődleges kémiai (ionos, kovalens, fémes) kötések leírása A kovalens kötés leírása a VB és az MO-elmélet alapján, a molekulák spektroszkópiai tulajdonságainak értelmezése A szabad gyök fogalma

3 Az atom

4 Az atom Az atom semleges, mert benne az elektronok és protonok száma megegyezik. elektron (negatív töltésű) atommag: proton (pozitív töltésű) neutron (semleges) egy atom Rendszám (Z): a protonok száma az atomban ( Z X) Tömegszám (A): a protonok és a neutronok számának összege ( A X)

5 A periódusos rendszer felépülése, az atom elektronszerkezete Az elektron leírása: mint állóhullám (kvantummechanika). Atompályák: az elektron hullámfüggvénye az atomban. Az a térrész, ahol az elektron legalább 90%-os valószínűséggel megtalálható. Erwin Schrödinger ( )

6 Az elektronszerkezet felépülése Az atompályák a méretük alapján héjakat, az atommag körül elhelyezkedő rétegeket alkotnak. Minél közelebb van a maghoz, annál alacsonyabb a pálya energiája. (főkvantumszám) Héj: a magtól azonos távolságban lévő atompályák alkotják. atommag 1. héj 1. héj 2. héj 3. héj csomófelület csomófelület 2. héj 1. héj csomófelület: a héjakat elválasztó térrész, ahol nem tartózkodik elektron

7 Az elektronszerkezet felépülése Az atompályáknak különféle alakja lehet (mellékkvantumszám). Minél szimmetrikusabb az alakja, annál alacsonyabb a pálya energiája. Csomósík: ahol nem tartózkodhat elektron. Alhéj: egy héjon belül az azonos alakú pályák alkotják. s p d f Az atompályák alakja a magtól való távolságtól is függ. Minél távolabb van a magtól, annál alacsonyabb szimmetriájú is lehet a pálya.

8 Az atompályák alakja s atompályák - gömbszimmetrikus (mellékkvantumszám = 0) - egyféle térbeli orientáció lehetséges - egy héjon belül egy s orbitál van - csomópont: az atommagban (az elektron tartózkodási valószínűsége 0)

9 p atompályák - súlyzó alakú (tengelyszimmetrikus) (mellékkvantumszám = 1) - háromféle térbeli elrendeződés: p x, p y és p z pályák - héjanként három p pálya van, melyek azonos energiájúak (degeneráltak) - egy csomósík (az elektron tartózkodási valószínűsége 0) pályánként

10 p orbitálok térbeli irányultsága yz csomósík xz csomósík xy csomósík a pálya az x tengely mentén található a pálya az y tengely mentén található a pálya a z tengely mentén található

11 d atompályák - (mellékkvantumszám = 2) - 5 különböző térbeli orientáció, - így héjanként öt d pálya van, melyek azonos energiájúak - két csomósík pályánként

12 f atompályák - (mellékkvantumszám = 3) - 7 különböző térbeli orientáció, - így héjanként 7 f pálya van, melyek azonos energiájúak - három csomósík pályánként

13 távolság a magtól Első héj: 1 Második héj: 2 Az első három héjban található atompályák alak s s p pályák száma alhéj jelölése 1s 2s 2p az alhéj cellás jelölése p x p y p z s 3s Harmadik héj: 3 p x 3 3p d x 4 3d 13

14 E Az atompályák energiája 4f (4 3 = 7) 4d (4 2 = 6) 4p (4 1 = 5) 3d (3 2 = 5) 4s (4 0 = 4) 3p (3 1 = 4) 3s (3 0 = 3) 2p (2 1 =3) 2s (2 0 = 2) 1 1s (1 0 = 1) (A fő- és mellékkvantumszámok összege) A méret és az alak együttesen határozza meg az atompálya energiáját, azonos összegek esetén a kisebb méretű pályához tartozik az alacsonyabb energiaszint.

15 Az atom elektronkonfigurációja Az atompályák felépülése az energiaminimum elve alapján: a héjak és az alhéjak fokozatosan töltődnek fel, az elektron mindig a legalacsonyabb energiájú szabad helyet foglalja el. E f 4d 4p 3d 4s 3p 3s 2p 2s 1 1s

16 Spinkvantumszám (m s ): - az elektron forgástengelyének az irányát jelenti - két értéke lehetséges: ½ vagy -½ - a spin jelölése: és

17 Pauli elv: egy atompályán legfeljebb két, ellentétes spinű elektron tartózkodhat (egy atomban nem lehet két olyan elektron, melyek mindegyik kvantumszáma azonos). Hund szabály: egy alhéjon belül az elektronok először különböző pályákat töltenek be azonos spinnel (maximális multiplicitás). Celladiagram: megmutatja, hogy egy (al)héj hogyan töltődik fel elektronokkal. Pl Na s p d Z = rendszám = protonszám = elektronok száma = 11 A nátrium elektronkonfigurációja celladiagramon ábrázolva: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 A felső index az alhéjon található elektronok számát jelenti.

18 23 11Na A nátrium elektronkonfigurációja Z = protonszám = elektronok száma = 11 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 E 3 3d 3p 3s 2p 2 p x p y p z 2s 1 1s

19 Az atompálya az elektron maga: ha nincs elektron egy atompályán, az a pálya nem létezik (csak elméletben). E az elméletileg lehetséges atompályák energiasorrendje 4f 4d az alapállapotú H atom atompályája egy N atom atompályái (alapállapotban) egy O atom atompályái (alapállapotban) 4p 3d 4s 3p 3s 2p 2p 3 2p 4 2s 2s 2 2s 2 1s 1s 1 1s 2 1s 2 1s 1 1s 2 2s 2 2p 3 1s 2 2s 2 2p 4

20 Vegyértékelektronok: a külső héj elektronjai Pl. 12Mg: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 zárt héjak vegyértékelektronok 17Cl: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 zárt héjak vegyértékelektronok Atomtörzs: az atommag és a zárt héjak alkotják

21 Az atomok növekvő rendszám szerint 1H 1s 1 2He 1s 2 vegyértékelektronok 3Li 1s 2 2s 1 4Be 1s 2 2s 2 5B 1s 2 2s 2 2p 1 6C 1s 2 2s 2 2p 2 7N 1s 2 2s 2 2p 3 8O 1s 2 2s 2 2p 4 9F 1s 2 2s 2 2p 5 10Ne 1s 2 2s 2 2p 6 11Na 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 12Mg 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 13Al 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 14Si 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 15P 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 16S 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 17Cl 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 18Ar 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 zárt héjak zárt héjak vegyértékelektronok vegyértékelektronok

22 3. héj 2. héj 1. héj Az elemek növekvő rendszám szerint (csak a vegyértékelektronokat tüntettük fel) 1H 1s 1 2He 1s 2 3Li 2s 1 4Be 2s 2 5B 2s 2 2p 1 6C 2s 2 2p 2 7N 2s 2 2p 3 8O 2s 2 2p 4 9F 2s 2 2p 5 10Ne 2s 2 2p 6 11Na 3s 1 12Mg 3s 2 13Al 3s 2 3p 1 14Si 3s 2 3p 2 15P 3s 2 3p 3 16S 3s 2 3p 4 17Cl 3s 2 3p 5 18Ar 3s 2 3p 6 ns 1 ns 2 ns 2 np 1 ns 2 np 2 ns 2 np 3 ns 2 np 4 ns 2 np 5 ns 2 np 6 Ugyanolyan vegyértékelektron-konfiguráció hasonló kémiai tulajdonságok

23 Az elemek periódusos rendszere ns 1 ns 2 Az azonos csoportban lévő atomok ugyanolyan vegyértékelektronkonfigurációval rendelkeznek, ezért hasonló kémiai tulajdonságokat ns 2 np 1-6 mutatnak. ns 2 (n-2) f 1-14 oszlopok: csoportok ns 2 (n-1) d 1-10 sorok: periódusok s-mező f-mező d-mező p-mező

24 1. Főcsoportok Fémek Félfémek Nemfémek Nemesgázok Főcsoportok Átmenetifémek Lantanoidák Üres betű: gáz Aktinoidák Mellékcsoportok ns 2 (n-1) d ns 1 ns 2 ns 2 ns 2 ns 2 ns 2 ns 2 ns 2 np 1 np 2 np 3 np 4 np 5 np 6 Ritkaföldfémek ns 2 (n-2) f 1-14

25 Interaktív periódusos rendszer:

26 Vegyértékelektron-konfigurációk a főcsoportokban I.A II.A III.A IV.A V.A VI.A VII.A VIII.A Alkálifémek: ns 1 Alkáliföldfémek: ns 2 Földfémek: ns 2 np 1 Szén-csoport: ns 2 np 2 Nitrogén-csoport: ns 2 np 3 Oxigén-csoport: ns 2 np 4 Halogének: ns 2 np 5 Nemesgázok: ns 2 np 6

27 Az atomok kémiai átalakulása: ionok és molekulák képződése Hajtóerő: a nemesgáz elektronkonfiguráció elérése

28 Ha a semleges atomból egy vagy több elektront eltávolítunk egy új, pozitív töltésű részecske keletkezik, a kation. Ionok: töltéssel rendelkező részecskék Pl. Na - e - Na nátrium ion nátriumatom 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 1s 2 2s 2 2p 6 3s 0 a neon elektronkonfigurációja: NEMESGÁZ Ha a semleges atomhoz egy vagy több elektront adunk, a keletkező részecske a negatív töltésű anion. Pl. Cl e - Cl - klorid ion klóratom 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 az argon elektronkonfigurációja: NEMESGÁZ

29 Első ionizációs energia (E i ): 1 mól gázhalmazállapotú atomban a legkönnyebben eltávolítható elektron eltávolításához szükséges energia (kj/mol). Periodikusan változó tulajdonság: a periódusok elején található elemeké a legkisebb, a periódusban jobbra haladva növekszik: Első ionizációs energiák

30 Elektronaffinitás (E a ): Az az energia, amely ahhoz szükséges, hogy 1 mól gázhalmazállapotú atomból egy negatív töltésű iont képezzünk. (kj/mol) Periodikusan változó tulajdonság: a periódusok elején található elemeké a legkisebb, a periódusban jobbra haladva abszolút értékben nő (valójában egyre negatívabbá válik):

31 Ionok: töltéssel rendelkező részecskék Ionos kötés kialakítása: elektronok átadása, ionpár képződése: semleges atom fém Na. 3s 1 nemfém.. :.. Cl. 3s 2 3p 5 semleges atom elektron leadása kation Na 3s 0 2s 2 2p 6 [Ne] e.. : Cl :.. 3s 2 3p 6 [Ar] elektron felvétele - anion Szilárd állapotban: ionrács Ionos kötés: elektrosztatikus vonzóerő az ellentétes töltésű ionok között Képlet: a legkisebb elektromosan semleges egység (NaCl, K 2 S)

32 Ionvegyületek tulajdonságai Szilárd állapotban: ionrács A rácspontokon: ionok Az ionokat összetartó erő: ionos kötés (elektrosztatikus vonzóerő). Az ionrácsos anyag jellemzői: Magas olvadáspontú Elektromos szigetelő (Olvadékban, oldatban: jó elektromos vezető) Kemény Vízoldható Pl: NaCl (konyhasó), MgSO 4 (keserűsó), NaHCO 3 (nátrium-bikarbonát), FeBr 2

33 Kovalens kötés: elektronok közösbe adásával molekula képződik H. : Cl. 1s H : Cl.. : 3s 2 3p 5 1s 2 3s 2 3p 6 közös elektronpár He H Cl HCl Ar vagy H Cl semleges atomok semleges molekula Molekula: Kovalens kötéssel összekapcsolt atomokból álló semleges részecske. HCl H 2 O

34 Honnan tudjuk, hogy egy kötés ionos vagy kovalens? Elektronegativitás (EN): A kovalensen kötött atom elektronvonzó képessége. Atom Elektronegativitás Na 0,9 Cl 3,0 H 2,1 S 2,5 DEN > ~ 2 ionos kötés DEN < ~ 2 kovalens kötés

35 Kovalens molekulákban: apoláris vagy poláris kovalens kötés Apoláris kovalens kötés DEN < 0,6 apoláris parciális pozitív parciális negatív Poláris kovalens kötés DEN > 0,6 polar A klóratom jobban vonzza a kötő elektronpárt, mint a hidrogénatom

36 Kötéspolaritás DEN > 2 DEN < 2 DEN < 0,6 ionos kötés (töltések) poláris kovalens kötés (részleges töltések) apoláris kovalens kötés (szimmetrikus elektroneloszlás) ionok molekulák

37 Molekulák Kovalens kötéssel összekapcsolt atomokból álló semleges részecskék A kovalens kötés jellemzése: Kötéshossz: a kötésben részt vevő atomok magjai közötti távolság. Kötéserősség vagy kötési energia: a kötés felszakításához és az atomok eltávolításához szükséges energia (kj/mol). Kötésrend: az atomok között megosztott elektronpárok száma. Kötéshossz: Kötési energia:

38 A kovalens kötés értelmezése az atompályák segítségével Vegyértékkötés elmélet AB A B Molekulapálya módszer AB

39 Vegyértékkötés (Valence bond, VB) elmélet A kovalens kötés az atompályák átfedésével jön létre. Szigma kötés (s) alakul ki, ha a pályák az atommagok alkotta tengely mentén fednek át (s-s, s-p, p-p). H 2 molekula HCl molekula F 2 molekula

40 Pí kötés (p) esetében a pályák a szigma kötés síkja felett és alatt fednek át. p kötés σ kötés

41 átlapolás alul és fölül p-kötés átlapolás tengelyirányban s-kötés s-kötés Kettőskötés körül nincs lehetőség rotációra! felülnézet oldalnézet

42 Molekulapálya (Molecular orbital, MO) módszer 1-1 atompálya lineáris kombinációja során kettő molekulapálya jön létre (egy kötő és egy lazító). A molekulapályák az összes résztvevő atomhoz tartoznak. csomósík Antiszimmetrikus kombináció lazító molekulapálya Szimmetrikus kombináció kötő molekulapálya

43 A két atompályáinak (hullámfüggfényeinek) lineáris kombinációi: = kötő kombináció = lazító kombináció

44 A H 2 molekula képződése: A potenciális/helyzeti energia változása, amikor két 1 s atompálya megközelíti egymást: Kovalens kötés kialakulásakor energia szabadul fel. Az energiaminimumhoz tartozó atommagok közötti távolság lesz a H-H kovalens kötés hossza/kötéstávolsága. Az energiafelszabadás a kiindulási atompályáknál alacsonyabb energiájú pálya kialakulásával magyarázható.

45 Az atompályák lineáris kombinációi olyan (elméleti) matematikai műveletek, amely során a kiindulási atompályák (AO) száma megegyezik a keletkezett (kombinálódott) molekulapályák (MO) számával. A MO-k az egész molekulához tartoznak (A MO olyan a molekulában, mint az AO az atomban). Két H atom AO-inak lineáris kombinációja: 2 AO kombinálódik és 2 MO keletkezik. = csomósík lazító molekulapálya Itt nincs elektron, ez csak egy elméleti pálya felszabaduló energia a kötés kialakulása előtt kötő molekulapálya (a kötés kialakulása után) a kötés kialakulása előtt A kovalens kötés kialakulása előtt mindkét elektron egy-egy atompályán tartózkodik. A kötés kialakulása során mindkét elektron a kötő molekulapályára kerül. A lazító MO üres lesz.

46 Feltöltési szabályok: 1. Az atompályák kombinációja során a kötő molekulapálya energiája alacsonyabb, a lazító pályáé magasabb, mint az eredeti atompályáké. 2. Az elektronok lehetőleg a kisebb energiájú orbitálra kerülnek. 3. Egy molekulaorbitálon maximálisan két elektron tartózkodhat, ellentétes spinnel. 4. Az azonos energiájú orbitálokat az elektronok párosítatlan spinnel töltik be. H 2 molekula képződése σ* lazító molekulapálya 1s atompálya az egyik atomban 1s atompálya a másik atomban σ kötő molekulapálya energianyereség

47 Kötésrend = kötő elektronok száma lazító elektronok száma 2 H 2 ion He 2 molekula A H 2- ion létezik, a kötésrend 0,5. A He 2 molekula nem létezik!

48 p atompályák lineáris kombinációi: σ kötés: hengerszimmetrikus (a töltéssűrűség maximuma az atomokat összekötő tengelyre esik) csomósíkok atommag σ* lazító molekulapálya atommag mag mag σ kötő molekulapálya

49 p atompályák lineáris kombinációi: π kötés: xy csomósík (a töltéssűrűség maximuma az atomokat összekötő tengely felett és alatt található) csomósík csomósík π* lazító molekulapálya csomósík π kötő molekulapálya

50 p atompályák lehetséges lineáris kombinációi: σ* lazító MO π* lazító MO π kötő MO σ kötő MO σ* lazító MO π* lazító MO σ kötő MO π kötő MO

51 Az O 2 molekulapályáinak kialakulása: Mindkét eredeti O atomnak három p pályája van, tehát 6 AO kombinálódik (zöld). Az eredmény 6 MO: 3 kötő (egy σ és két π), és 3 lazító MO. Hat elektron a 8-ból a kötő MO-t és 2 a lazító MO-t foglalja el. Így a kötésrend 2, egy szigma és egy pí kötés, így megvan a kettőskötés. Itt folytatódik. 2s AO-k kombinációjával kapjuk a σ kötő és a σ* lazító MO-t. Minthogy mindkét eredeti 2s AO 2 elektront tartalmaz, mindkét kötő és lazító MO teljesen telített lesz. Így a kötésrend 0, tehát nem alakul ki kötés a belső 2s pályák között az O 2 molekulában. Ezt olvassa el először. Ez az elmélet azt is megmagyarázza, miért paramágneses az O 2 molekula: két azonos spinű elektron van a lazító π* pályákon (párosítatlan elektronok). (triplett oxigén) egy O atom a kötés kialakulás előtt a kötés kialakulása után (O 2 molekula) egy O atom a kötés kialakulás előtt

52 Miért színesek az anyagok? Elnyelik a látható fehér fény egy meghatározott komponensét (hullámhosszát) és mi az elnyelt szín komplementerét látjuk. A fényelnyelés azt jelenti, hogy az elektronok gerjesztődnek és magasabb energiájú pályára kerülnek. LUMO (lowest unoccupied molecular orbital = legalacsonyabb energiájú betöltetlen MO) besugárzás meghatározott hullámhosszúságú fénnyel (~400 nm) HOMO (highest occupied molecular orbital = legmagasabb energiájú betöltött MO) fluor atom AO-i fluor molekula MO-i fluor atom AO-i 52 A fluormolekula ibolya színű fényt nyel el, így mi sárgának látjuk, ez az ibolya kiegészítő színe. A fény elnyelése a legnagyobb energiájú elektronokat a következő energiaszintre gerjeszti.

53 A fémes kötés A rácspontokon fématomtörzsek, melyek körül a vegyértékelektronok delokalizálódnak, közös elektronfelhőt hozva létre. delokalizált vegyértékeletronok fématomtörzsek

54 A fémek tulajdonságai Szilárd állapotban: fémrács A rácspontokon: fématomtörzsek Az ionokat összetartó erő: fémes kötés (delokalizált elektronfelhő). A fémrácsos anyag jellemzői: Jó hő- és elektromos vezető Jól megmunkálható (rácssík eltolása nem változtatja meg a fématom környezetét, ezért a fémek jól nyújthatók és alakíthatók) Változó OP, FP vízben és szerves oldószerekben nem oldódik (vízzel kémiai reakció lehetséges!)

55 Az anyagot alkotó elemi részecskék ion atom molekula töltéssel rendelkezik egy vagy több atomból áll Mg2 CO 3 2 Na Fe 2 SO 4 2 HPO 4 2 Cl H OH O 2 (szuperoxid) He Na : semleges.. I... Ne H Ar.. : Cl... Zn.. : O.. semleges több atomból áll H 2 O O 2 C 6 H 12 O 6 NO HOO (hidroperoxil) CH 3 H 2 SO 4 Cl 2 H 2 O 2 S 8 CO 2 gyök párosítatlan elektron(oka)t tartalmaz, (semleges vagy töltéssel rendelkezik, egy vagy több atomból áll) A gyökök általában nagyon reaktívak: könnyen részt vesznek redoxi-reakciókban, egy másik vegyülettel találkozva gyakran egy periférikus atomot (pl. H) szakítanak le a kötő elektronnal együtt, így a reakciópartneren egy párosítatlan elektron marad vissza, azaz újabb gyök keletkezik (láncreakciók).

56 Gyökök biológiai rendszerekben: A szabad gyökök magas koncentrációban sejtkárosodást, membránkárosodást okozhatnak, melyek pl. szív- és érrendszeri betegségekhez vagy rákos megbetegedésekhez vezethetnek. DNS lipidek fehérjék sejtmembrán Egyes szabad gyökök az egyészséges szervezetben, fiziológiás körülmények között is megtalálhatók (pl. O 2, NO, peroxil-gyök, szuperoxid gyökanion stb.), és fontos szerepeket töltenek be (pl. sejtlégzés, jelátvitel).

57 Összefoglalás Az elektronszerkezet felépülése: héjak, alhéjak Ugyanolyan vegyértékelektron-konfiguráció hasonló kémiai tulajdonságok E p x p y p z 3d 3p 3s 2p 2s 1s vegyérték elektronok zárt héjak héjak alhéjak Ion: töltéssel rendelkező részecske Ionos kötés: elektrosztatikus vonzóerő az ellentétes töltésű ionok között Molekula: Kovalens kötéssel összekapcsolt atomokból álló semleges részecske. Kovalens kötés: közös elektronpárral kialakított kapcsolat. Értelmezése: Fémes kötés: közös elektronfelhő az atomtörzsek között Vegyértékkötés elmélet: az atompályák átlapolása AB Gyök: párosítatlan elektron(oka)t tartalmazó részecske Molekulapálya elmélet: az atompályák kombinálása, kötő és lazító molekulapályák kialakulása A AB B

Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések

Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések Sillabusz orvosi kémia szemináriumokhoz 1. Kémiai kötések Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 2010-2011. 1 A vegyületekben az atomokat kémiai kötésnek nevezett erők tartják össze. Az elektronok

Részletesebben

Kötések kialakítása - oktett elmélet

Kötések kialakítása - oktett elmélet Kémiai kötések Az elemek és vegyületek halmazai az atomok kapcsolódásával - kémiai kötések kialakításával - jönnek létre szabad atomként csak a nemesgázatomok léteznek elsődleges kémiai kötések Kötések

Részletesebben

3. A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás

3. A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás 3. A kémiai kötés Kémiai kölcsönhatás ELSŐDLEGES MÁSODLAGOS OVALENS IONOS FÉMES HIDROGÉN- KÖTÉS DIPÓL- DIPÓL, ION- DIPÓL, VAN DER WAALS v. DISZPERZIÓS Kémiai kötések Na Ionos kötés Kovalens kötés Fémes

Részletesebben

Elektronegativitás. Elektronegativitás

Elektronegativitás. Elektronegativitás Általános és szervetlen kémia 3. hét Elektronaffinitás Az az energiaváltozás, ami akkor következik be, ha 1 mól gáz halmazállapotú atomból 1 mól egyszeresen negatív töltésű anion keletkezik. Mértékegysége:

Részletesebben

FELADATMEGOLDÁS. Tesztfeladat: Válaszd ki a helyes megoldást!

FELADATMEGOLDÁS. Tesztfeladat: Válaszd ki a helyes megoldást! FELADATMEGOLDÁS Tesztfeladat: Válaszd ki a helyes megoldást! 1. Melyik sorozatban található jelölések fejeznek ki 4-4 g anyagot? a) 2 H 2 ; 0,25 C b) O; 4 H; 4 H 2 c) 0,25 O; 4 H; 2 H 2 ; 1/3 C d) 2 H;

Részletesebben

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok Atomszerkezet Atommag protonok, neutronok + elektronok izotópok atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok periódusos rendszer csoportjai Periódusos rendszer A kémiai kötés Kémiai

Részletesebben

Energiaminimum- elve

Energiaminimum- elve Energiaminimum- elve Minden rendszer arra törekszi, hogy stabil állapotba kerüljön. Milyen kapcsolat van a stabil állapot, és az adott állapot energiája között? Energiaminimum elve Energiaminimum- elve

Részletesebben

Kémiai kötések. Kémiai kötések kj / mol 0,8 40 kj / mol

Kémiai kötések. Kémiai kötések kj / mol 0,8 40 kj / mol Kémiai kötések A természetben az anyagokat felépítő atomok nem önmagukban, hanem gyakran egymáshoz kapcsolódva léteznek. Ezeket a kötéseket összefoglaló néven kémiai kötéseknek nevezzük. Kémiai kötések

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia 3. hét Kémiai kötések. Kötések kialakítása - oktett elmélet. Lewis-képlet és Lewis szerkezet

Általános és szervetlen kémia 3. hét Kémiai kötések. Kötések kialakítása - oktett elmélet. Lewis-képlet és Lewis szerkezet Általános és szervetlen kémia 3. hét Kémiai kötések Az elemek és vegyületek halmazai az atomok kapcsolódásával - kémiai kötések kialakításával - jönnek létre szabad atomként csak a nemesgázatomok léteznek

Részletesebben

20/10/2016 tema04_biolf_

20/10/2016 tema04_biolf_ 4. Molekulák, ionok, kémiai alapelvek, a kémiai kötés típusai Kémiai kötés kialakulásának oka: energianyereség. Típusai: ionos kötés kovalens kötés fémes kötés Egy egyszerű modell a kémiai kötések kialakítására:

Részletesebben

Periódusos rendszer (Mengyelejev, 1869) nemesgáz csoport: zárt héj, extra stabil

Periódusos rendszer (Mengyelejev, 1869)   nemesgáz csoport: zárt héj, extra stabil s-mezı (fémek) Periódusos rendszer (Mengyelejev, 1869) http://www.ptable.com/ nemesgáz csoport: zárt héj, extra stabil p-mezı (nemfém, félfém, fém) d-mezı (fémek) Rendezés elve: növekvı rendszám (elektronszám,

Részletesebben

Kémiai kötések. Kémiai kötések. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Kémiai kötések. Kémiai kötések. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 Kémiai kötések A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 1 Cl + Na Az ionos kötés 1. Cl + - + Na Klór: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 Kloridion: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 Nátrium: 1s 2 2s

Részletesebben

A kémiai kötés magasabb szinten

A kémiai kötés magasabb szinten A kémiai kötés magasabb szinten 11-1 Mit kell tudnia a kötéselméletnek? 11- Vegyérték kötés elmélet 11-3 Atompályák hibridizációja 11-4 Többszörös kovalens kötések 11-5 Molekulapálya elmélet 11-6 Delokalizált

Részletesebben

A periódusos rendszer, periodikus tulajdonságok

A periódusos rendszer, periodikus tulajdonságok A periódusos rendszer, periodikus tulajdonságok Szalai István ELTE Kémiai Intézet 1/45 Az előadás vázlata ˆ Ismétlés ˆ Történeti áttekintés ˆ Mengyelejev periódusos rendszere ˆ Atomsugár, ionsugár ˆ Ionizációs

Részletesebben

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok

Atomszerkezet. Atommag protonok, neutronok + elektronok. atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok Atomszerkezet Atommag protonok, neutronok + elektronok izotópok atompályák, alhéjak, héjak, atomtörzs ---- vegyérték elektronok periódusos rendszer csoportjai Periódusos rendszer energia szintek atomokban

Részletesebben

A kovalens kötés elmélete. Kovalens kötésű molekulák geometriája. Molekula geometria. Vegyértékelektronpár taszítási elmélet (VSEPR)

A kovalens kötés elmélete. Kovalens kötésű molekulák geometriája. Molekula geometria. Vegyértékelektronpár taszítási elmélet (VSEPR) 4. előadás A kovalens kötés elmélete Vegyértékelektronpár taszítási elmélet (VSEPR) az atomok kötő és nemkötő elektronpárjai úgy helyezkednek el a térben, hogy egymástól minél távolabb legyenek A központi

Részletesebben

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Dia 1 /39

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Dia 1 /39 Kémiai kötés 4-1 Lewis elmélet 4-2 Kovalens kötés: bevezetés 4-3 Poláros kovalens kötés 4-4 Lewis szerkezetek 4-5 A molekulák alakja 4-6 Kötésrend, kötéstávolság 4-7 Kötésenergiák Általános Kémia, szerkezet

Részletesebben

A hidrogénmolekula. Energia

A hidrogénmolekula. Energia A hidrogénmolekula Emlékeztető: az atompályák hullámok (hullámfüggvények!) A hullámokra érvényes a szuperpozíció (erősítés és kioltás) elve! Ezt két H-atomra alkalmazva: Erősítő átfedés csomósík Energia

Részletesebben

A hidrogénmolekula. Emlékeztető: az atompályák hullámok (hullámfüggvények!) A hullámokra érvényes a szuperpozíció (erősítés és kioltás) elve!

A hidrogénmolekula. Emlékeztető: az atompályák hullámok (hullámfüggvények!) A hullámokra érvényes a szuperpozíció (erősítés és kioltás) elve! Energia A hidrogénmolekula Emlékeztető: az atompályák hullámok (hullámfüggvények!) A hullámokra érvényes a szuperpozíció (erősítés és kioltás) elve! Ezt két H-atomra alkalmazva: Erősítő átfedés csomósík

Részletesebben

A kovalens kötés polaritása

A kovalens kötés polaritása Általános és szervetlen kémia 4. hét Kovalens kötés A kovalens kötés kialakulásakor szabad atomokból molekulák jönnek létre. A molekulák létrejötte mindig energia csökkenéssel jár. A kovalens kötés polaritása

Részletesebben

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Dia 1 /39

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Dia 1 /39 Kémiai kötés 4-1 Lewis-elmélet 4-2 Kovalens kötés: bevezetés 4-3 Poláros kovalens kötés 4-4 Lewis szerkezetek 4-5 A molekulák alakja 4-6 Kötésrend, kötéstávolság 4-7 Kötésenergiák Általános Kémia, szerkezet

Részletesebben

A kémiai kötés magasabb szinten

A kémiai kötés magasabb szinten A kémiai kötés magasabb szinten 13-1 Mit kell tudnia a kötéselméletnek? 13- Vegyérték kötés elmélet 13-3 Atompályák hibridizációja 13-4 Többszörös kovalens kötések 13-5 Molekulapálya elmélet 13-6 Delokalizált

Részletesebben

Kémiai kötések és kristályrácsok ISMÉTLÉS, GYAKORLÁS

Kémiai kötések és kristályrácsok ISMÉTLÉS, GYAKORLÁS Kémiai kötések és kristályrácsok ISMÉTLÉS, GYAKORLÁS Milyen képlet adódik a következő atomok kapcsolódásából? Fe - Fe H - O P - H O - O Na O Al - O Ca - S Cl - Cl C - O Ne N - N C - H Li - Br Pb - Pb N

Részletesebben

tema04_

tema04_ 4. Molekulák, ionok, kémiai alapelvek, a kémiai kötés típusai A kötések kialakulásának oka: energianyereség. A kémiai kötés típusai: ionos kötés kovalens kötés fémes kötés Kötések kialakítása - oktett

Részletesebben

A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás

A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás A kémiai kötés Kémiai kölcsönhatás ELSŐDLEGES MÁSODLAGOS KOVALENS IONOS FÉMES HIDROGÉN- KÖTÉS DIPÓL- DIPÓL, ION- DIPÓL, VAN DER WAALS v. DISZPERZIÓS Ionos kötés Na Cl Ionpár képződése e - Na + Cl - Na:

Részletesebben

8. Osztály. Kód. Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő

8. Osztály. Kód. Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő 8. Osztály Kedves Versenyző! A jobb felső sarokban található mezőbe írd fel a verseny lebonyolításáért felelős személytől kapott kódot a feladatlap minden oldalára. A feladatokat lehetőleg a feladatlapon

Részletesebben

Kémiai alapismeretek 3. hét

Kémiai alapismeretek 3. hét Kémiai alapismeretek 3. hét Horváth Attila Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék 2013. szeptember 17.-20. 1/15 2013/2014 I. félév, Horváth Attila c : Molekulákon

Részletesebben

Szalai István. ELTE Kémiai Intézet 1/74

Szalai István. ELTE Kémiai Intézet 1/74 Elsőrendű kötések Szalai István ELTE Kémiai Intézet 1/74 Az előadás vázlata ˆ Ismétlés ˆ Ionos vegyületek képződése ˆ Ionok típusai ˆ Kovalens kötés ˆ Fémes kötés ˆ VSEPR elmélet ˆ VB elmélet 2/74 Periodikus

Részletesebben

Az anyagszerkezet alapjai. Az atomok felépítése

Az anyagszerkezet alapjai. Az atomok felépítése Az anyagszerkezet alapjai Az atomok felépítése Kérdések Mik az építőelemek? Milyen elvek szerint épül fel az anyag? Milyen szintjei vannak a struktúrának? Van-e végső, legkisebb építőelem? A legkisebbeknél

Részletesebben

Az atomok szerkezete. Az atomok szerkezete. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Az atomok szerkezete. Az atomok szerkezete. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 Az atomok szerkezete A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 1 Atommodellek A kémiai szempontból legkisebb önálló részecskéket atomoknak nevezzük. Az atomok felépítésével kapcsolatos

Részletesebben

Az anyagszerkezet alapjai

Az anyagszerkezet alapjai Kérdések Az anyagszerkezet alapjai Az atomok felépítése Mik az építőelemek? Milyen elvek szerint épül fel az anyag? Milyen szintjei vannak a struktúrának? Van-e végső, legkisebb építőelem? A legkisebbeknél

Részletesebben

Kémiai alapismeretek 2. hét

Kémiai alapismeretek 2. hét Kémiai alapismeretek 2. hét Horváth Attila Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék 2014. szeptember 9.-12. 1/13 2014/2015 I. félév, Horváth Attila c Hullámtermészet:

Részletesebben

Az anyagszerkezet alapjai. Az atomok felépítése

Az anyagszerkezet alapjai. Az atomok felépítése Az anyagszerkezet alapjai Az atomok felépítése Kérdések Mik az építőelemek? Milyen elvek szerint épül fel az anyag? Milyen szintjei vannak a struktúrának? Van-e végső, legkisebb építőelem? A legkisebbeknél

Részletesebben

4. Molekulák, ionok, kémiai alapelvek, a kémiai kötés típusai. Kémiai kötés kialakulásának oka: energianyereség.

4. Molekulák, ionok, kémiai alapelvek, a kémiai kötés típusai. Kémiai kötés kialakulásának oka: energianyereség. 4. Molekulák, ionok, kémiai alapelvek, a kémiai kötés típusai Kémiai kötés kialakulásának oka: energianyereség. Típusai: ionos kötés kovalens kötés fémes kötés Kötések kialakítása - oktett elmélet (1916-19

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Slide 1 /39

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Slide 1 /39 Kémiai kötés 4-1 Lewis elmélet 4-2 Kovalens kötés: bevezetés 4-3 Poláros kovalens kötés 4-4 Lewis szerkezetek 4-5 A molekulák alakja 4-6 Kötésrend, kötéstávolság 4-7 Kötésenergiák Általános Kémia, szerkezet

Részletesebben

Az elektronpályák feltöltődési sorrendje

Az elektronpályák feltöltődési sorrendje 3. előadás 12-09-17 2 12-09-17 Az elektronpályák feltöltődési sorrendje 3 Az elemek rendszerezése, a periódusos rendszer Elsőként Dimitrij Ivanovics Mengyelejev és Lothar Meyer vette észre az elemek halmazában

Részletesebben

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g.

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g. MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE AL IX.-LEA CONCURS PE ŢARĂ AL LICEELOR CU LIMBĂ DE PREDARE MAGHIARĂ FABINYI RUDOLF KÉMIA VERSENY - SZERVETLEN KÉMIA Marosvásárhely, Bolyai Farkas

Részletesebben

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését!

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését! I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését! Az atom az anyagok legkisebb, kémiai módszerekkel tovább már nem bontható része. Az atomok atommagból és

Részletesebben

Az anyagi rendszerek csoportosítása

Az anyagi rendszerek csoportosítása Kémia 1 A kémiai ismeretekről A modern technológiai folyamatok és a környezet védelmére tett intézkedések alig érthetőek kémiai tájékozottság nélkül. Ma már minden mérnök számára alapvető fontosságú a

Részletesebben

Mit tanultunk kémiából?2.

Mit tanultunk kémiából?2. Mit tanultunk kémiából?2. Az anyagok rendkívül kicsi kémiai részecskékből épülnek fel. Több milliárd részecske Mól az anyagmennyiség mértékegysége. 1 mol atom= 6. 10 23 db atom 600.000.000.000.000.000.000.000

Részletesebben

Periódusosság. Általános Kémia, Periódikus tulajdonságok. Slide 1 of 35

Periódusosság. Általános Kémia, Periódikus tulajdonságok. Slide 1 of 35 Periódusosság 3-1 Az elemek csoportosítása: a periódusos táblázat 3-2 Fémek, nemfémek és ionjaik 3-3 Az atomok és ionok mérete 3-4 Ionizációs energia 3-5 Elektron affinitás 3-6 Mágneses 3-7 Az elemek periodikus

Részletesebben

Periódusosság. Általános Kémia, Periódikus tulajdonságok. Slide 1 of 35

Periódusosság. Általános Kémia, Periódikus tulajdonságok. Slide 1 of 35 Periódusosság 11-1 Az elemek csoportosítása: a periódusos táblázat 11-2 Fémek, nemfémek és ionjaik 11-3 Az atomok és ionok mérete 11-4 Ionizációs energia 11-5 Elektron affinitás 11-6 Mágneses 11-7 Az elemek

Részletesebben

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható! 1 MŰVELTSÉGI VERSENY KÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KATEGÓRIA Kedves Versenyző! A versenyen szereplő kérdések egy része általad már tanult tananyaghoz kapcsolódik, ugyanakkor a kérdések másik része olyan ismereteket

Részletesebben

Vegyületek - vegyületmolekulák

Vegyületek - vegyületmolekulák Vegyületek - vegyületmolekulák 3.Az anyagok csoportosítása összetételük szerint Egyszerű összetett Azonos atomokból állnak különböző atomokból állnak Elemek vegyületek keverékek Fémek Félfémek Nemfémek

Részletesebben

Molekulák világa 2. kémiai szeminárium. Szilágyi András

Molekulák világa 2. kémiai szeminárium. Szilágyi András Molekulák világa 2. kémiai szeminárium Szilágyi András Kvantummechanikai ismétlés Kvantummechanikai részecskéről csak valószínűségi állítást tehetünk A részecske leírója a hullámfüggvény, ez kódolja a

Részletesebben

AZ ATOM. Atom: atommag + elektronfelhő = proton, neutron, elektron. Elemi részecskék

AZ ATOM. Atom: atommag + elektronfelhő = proton, neutron, elektron. Elemi részecskék AZ ATOM Atom: atommag + elektronfelhő = proton, neutron, elektron Elemi részecskék Atomok Dalton elmélete (1805): John DALTON 1766-1844 1. Az elemek apró részecskékből, atomokból állnak. Atom: görög szó

Részletesebben

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, Universitatea Babeș-Bolyai Admitere 2015

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, Universitatea Babeș-Bolyai Admitere 2015 1. Az energiaszintek elektronokkal való feltöltésére vonatkozó kijelentések közül melyik igaz? A. A 3. héj maximum 8 elektront tartalmazhat. B. A 3d alhéj elektronokkal való feltöltése a 4s alhéj előtt

Részletesebben

Bevezetés az általános kémiába

Bevezetés az általános kémiába Bevezetés az általános kémiába 1. előadás (Atomok és molekulák szerkezete) Előadó: Krámos Balázs kramosbalazs@ch.bme.hu Segédanyag: http://www.ch.bme.hu/oktatas/ejegyzet/ Benkő Zoltán és mtsai: Kémiai

Részletesebben

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Slide 1 /39

Kémiai kötés. Általános Kémia, szerkezet Slide 1 /39 Kémiai kötés 12-1 Lewis elmélet 12-2 Kovalens kötés: bevezetés 12-3 Poláros kovalens kötés 12-4 Lewis szerkezetek 12-5 A molekulák alakja 12-6 Kötésrend, kötéstávolság 12-7 Kötésenergiák Általános Kémia,

Részletesebben

A testek részecskéinek szerkezete

A testek részecskéinek szerkezete A testek részecskéinek szerkezete Minden test részecskékből, atomokból vagy több atomból álló molekulákból épül fel. Az atomok is összetettek: elektronok, protonok és neutronok találhatók bennük. Az elektronok

Részletesebben

Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek. fémek

Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek. fémek Kémiai kötések Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek fémek Fémek Szürke színűek, kivétel a színesfémek: arany,réz. Szilárd halmazállapotúak, kivétel a higany. Vezetik az

Részletesebben

I. ATOMOK, IONOK I. 1 3. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK

I. ATOMOK, IONOK I. 1 3. FELELETVÁLASZTÁSOS TESZTEK I. ATMK, INK I. 1 3. FELELETVÁLASZTÁSS TESZTEK 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A C C D C D A D C 1 C B C E* B E C C ** E 2 D C E D C B D A E C 3 A B D B B B D C D C 4 B B D B B D D C C D 5 D B * a negyedik, vagyis

Részletesebben

Kormeghatározás gyorsítóval

Kormeghatározás gyorsítóval Beadás határideje 2012. január 31. A megoldásokat a kémia tanárodnak add oda! 1. ESETTANULMÁNY 9. évfolyam Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre! Kormeghatározás gyorsítóval

Részletesebben

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o )

Az atom- olvasni. 1. ábra Az atom felépítése 1. Az atomot felépítő elemi részecskék. Proton, Jele: (p+) Neutron, Jele: (n o ) Az atom- olvasni 2.1. Az atom felépítése Az atom pozitív töltésű atommagból és negatív töltésű elektronokból áll. Az atom atommagból és elektronburokból álló semleges kémiai részecske. Az atommag pozitív

Részletesebben

7. osztály Hevesy verseny, megyei forduló, 2003.

7. osztály Hevesy verseny, megyei forduló, 2003. Figyelem! A feladatokat ezen a feladatlapon oldd meg! Megoldásod olvasható és áttekinthető legyen! A feladatok megoldásában a gondolatmeneted követhető legyen! A feladatok megoldásához használhatod a periódusos

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia 3. hét. Kémiai kötések. Kötések kialakítása - oktett elmélet. Az elızı órán elsajátítottuk, hogy.

Általános és szervetlen kémia 3. hét. Kémiai kötések. Kötések kialakítása - oktett elmélet. Az elızı órán elsajátítottuk, hogy. Általános és szervetlen kémia 3. hét Az elızı órán elsajátítottuk, hogy milyen a kvantummechanikai atommodell hogyan épül fel a periódusos rendszer melyek a periodikus tulajdonságok Mai témakörök elsıdleges

Részletesebben

Bevezetés az általános kémiába

Bevezetés az általános kémiába Bevezetés az általános kémiába 1. előadás (Atomok és molekulák szerkezete) Előadó: Krámos Balázs kramosbalazs@ch.bme.hu Segédanyag: http://www.ch.bme.hu/oktatas/ejegyzet/ Benkő Zoltán, Kőmívesné Tamás

Részletesebben

Minta vizsgalap I. Karikázza be az egyetlen megfelelő válasz betűjelét! (10x1 pont) 1. Melyik sorban szerepel csak só?

Minta vizsgalap I. Karikázza be az egyetlen megfelelő válasz betűjelét! (10x1 pont) 1. Melyik sorban szerepel csak só? Minta vizsgalap I. Karikázza be az egyetlen megfelelő válasz betűjelét! (10x) 1. Melyik sorban szerepel csak só? A) CH 3 COONa, K 2 SO 4, Na 3 PO 4, NH 4 Cl B) H 2 SO 4, Na 3 PO 4, NH 4 Cl, NaCl C) Fe(NO

Részletesebben

Kémiai kötés Lewis elmélet

Kémiai kötés Lewis elmélet Kémiai kötés 10-1 Lewis elmélet 10-2 Kovalens kötés: bevezetés 10-3 Poláros kovalens kötés 10-4 Lewis szerkezetek 10-5 A molekulák alakja 10-6 Kötésrend, kötéstávolság 10-7 Kötésenergiák Általános Kémia,

Részletesebben

Az elemek rendszerezése, a periódusos rendszer

Az elemek rendszerezése, a periódusos rendszer Az elemek rendszerezése, a periódusos rendszer 12-09-16 1 A rendszerezés alapja, az elektronszerkezet kiépülése 12-09-16 2 Csoport 1 2 3 II III IA A B 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IV V VI VII

Részletesebben

1./ Jellemezd az anyagokat! Írd az A oszlop kipontozott helyére a B oszlopból arra az anyagra jellemző tulajdonságok számát! /10

1./ Jellemezd az anyagokat! Írd az A oszlop kipontozott helyére a B oszlopból arra az anyagra jellemző tulajdonságok számát! /10 Név:.. Osztály.. 1./ Jellemezd az anyagokat! Írd az A oszlop kipontozott helyére a B oszlopból arra az anyagra jellemző tulajdonságok számát! /10 A B a) hidrogén... 1. sárga, szilárd anyag b) oxigén...

Részletesebben

Thomson-modell (puding-modell)

Thomson-modell (puding-modell) Atommodellek Thomson-modell (puding-modell) A XX. század elejére világossá vált, hogy az atomban található elektronok ugyanazok, mint a katódsugárzás részecskéi. Magyarázatra várt azonban, hogy mi tartja

Részletesebben

Atomszerkezet, kötések

Atomszerkezet, kötések Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat 016/17 Atomszerkezet, kötések Dr. Szabó Péter János szpj@eik.bme.hu Az előadás során megismerjük: a két alapvető atommodell alapjait, és a modellek közötti különbségeket;

Részletesebben

Előtétszó Jele Szorzó milli m 10-3 mikro 10-6 nano n 10-9 piko p 10-12 femto f 10-15 atto a 10-18

Előtétszó Jele Szorzó milli m 10-3 mikro 10-6 nano n 10-9 piko p 10-12 femto f 10-15 atto a 10-18 1 Az anyagmennyiség, a periódusos rendszer Előtétszavak (prefixumok) Előtétszó Jele Szorzó milli m 10-3 mikro 10-6 nano n 10-9 piko p 10-12 femto f 10-15 atto a 10-18 Az anyagmennyiség A részecskék darabszámát

Részletesebben

Általános Kémia, BMEVESAA101

Általános Kémia, BMEVESAA101 Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Óravázlatok:

Részletesebben

Minta vizsgalap (2007/08. I. félév)

Minta vizsgalap (2007/08. I. félév) Minta vizsgalap (2007/08. I. félév) I. Karikázza be az egyetlen megfelelő válasz betűjelét! (10x) 1. Melyik sorban szerepel csak só? A) CH 3 COONa, K 2 SO 4, Na 3 PO 4, NH 4 Cl B) H 2 SO 4, Na 3 PO 4,

Részletesebben

Periódusosság. 9-1 Az elemek csoportosítása: a periódusostáblázat

Periódusosság. 9-1 Az elemek csoportosítása: a periódusostáblázat Periódusosság 9-1 Az elemek csoportosítása: aperiódusos táblázat 9-2 Fémek, nemfémek és ionjaik 9-3 Az atomok és ionok mérete 9-4 Ionizációs energia 9-5 Elektron affinitás 9-6 Mágneses 9-7 Az elemek periódikus

Részletesebben

Fizikai kémia 2. Előzmények. A Lewis-féle kötéselmélet A VB- és az MO-elmélet, a H 2+ molekulaion

Fizikai kémia 2. Előzmények. A Lewis-féle kötéselmélet A VB- és az MO-elmélet, a H 2+ molekulaion 06.07.5. Fizikai kémia. 4. A VB- és az -elmélet, a H + molekulaion Dr. Berkesi ttó ZTE Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszéke 05 Előzmények Az atomok szerkezetének kvantummehanikai leírása 90-30-as

Részletesebben

Kémiai kötés: több atom reakcióba lépése során egy közös, stabil (telített) külső elektronhéj alakul ki.

Kémiai kötés: több atom reakcióba lépése során egy közös, stabil (telített) külső elektronhéj alakul ki. 19. Kémiai kötések (Elsődleges és másodlagos kötések. Elektronegativitás, elektronaffinitás, ionizációs energia. Ionos, fémes és kovalens kötés. A kovalens kötések fajtái, működésük, osztályozásuk, hibridizáció.

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekIKözgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Anyagtudomány ANYAGSZERKEZETI ALAPISMERETEK GERZSON MIKLÓS

Anyagtudomány ANYAGSZERKEZETI ALAPISMERETEK GERZSON MIKLÓS Anyagtudomány ANYAGSZERKEZETI ALAPISMERETEK GERZSON MIKLÓS 1 Anyagválasztás szerepe 1.üvegbura 2.semleges gáz vagy vákuum 3.volfrámszál 4.árambevezető 5.árambevezető 6.állvány 7.üvegállvány 8.elektromos

Részletesebben

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár,

Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár. Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, Általános Kémia, BMEVESAA101 Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Az anyag Készítette: Dr. Csonka Gábor egyetemi tanár, csonkagi@gmail.com 1 Jegyzet Dr. Csonka Gábor http://web.inc.bme.hu/csonka/ Facebook,

Részletesebben

A tudós neve: Mit tudsz róla:

A tudós neve: Mit tudsz róla: 8. osztály Kedves Versenyző! A jobb felső sarokban található mezőbe a verseny lebonyolításáért felelős személy írja be a kódot a feladatlap minden oldalára a verseny végén. A feladatokat lehetőleg a feladatlapon

Részletesebben

Tartalom Az atom szerkezete... 1 9 Atom. Részecske. Molekula... 1 4 Atommodellek... 4 6 A.) J. Thomson féle atommodell...4 B.) A Rutherford-féle vagy

Tartalom Az atom szerkezete... 1 9 Atom. Részecske. Molekula... 1 4 Atommodellek... 4 6 A.) J. Thomson féle atommodell...4 B.) A Rutherford-féle vagy Tartalom Az atom szerkezete... 1 9 Atom. Részecske. Molekula... 1 4 Atommodellek... 4 6 A.) J. Thomson féle atommodell...4 B.) A Rutherford-féle vagy bolygó atommodell... 4 5 C.) A Bohr-féle atommodell...

Részletesebben

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens. Kémia, BMEVEAAAMM Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens Jegyzet dr. Horváth Viola, KÉMIA I. http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/anal/

Részletesebben

Vízkémia I. Rácz, Istvánné dr.

Vízkémia I. Rácz, Istvánné dr. Vízkémia I. Rácz, Istvánné dr. Vízkémia I. Rácz, Istvánné dr. Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva, Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

Az anyagismeret kémiai- szerkezeti alapjai

Az anyagismeret kémiai- szerkezeti alapjai Az anyagismeret kémiai- szerkezeti alapjai 1.1. Az atomok elektronszerkezete Az anyag alapvető építőkövei az atomok. Részben ezek szerkezete, részben egymáshoz való kapcsolódásuk szabja meg az anyagok

Részletesebben

Anyagtudomány. Anyagszerkezeti alapismeretek

Anyagtudomány. Anyagszerkezeti alapismeretek Anyagtudomány Anyagszerkezeti alapismeretek 1 Anyagválasztás szerepe 1.üvegbura 2.semleges gáz vagy vákuum 3.volfrámszál 4.árambevezető 5.árambevezető 6.állvány 7.üvegállvány 8.elektromos érintkező (nulla)

Részletesebben

Az atomok szerkezete II.; A kémiai jelrendszer; A periódusos rendszer

Az atomok szerkezete II.; A kémiai jelrendszer; A periódusos rendszer Az atomok szerkezete II.; A kémiai jelrendszer; A periódusos rendszer Műszaki kémia, Anyagtan I. 3-4. előadás Dolgosné dr. Kovács Anita egy. doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék Elektronszerkezet Az elektron

Részletesebben

Az egészen kis részek. e. meli 03

Az egészen kis részek. e. meli 03 Atomok felépítése Az egészen kis részek 1 Epikürosz ( i.e. 34-70 ) az atomokat különböző horgokkal és kapcsokkal képzeli el. ( kapcsok eltörnek: víz elpárolog - lecsapódik??? ) Arisztotelész ( i.e. 384-3

Részletesebben

Fermi Dirac statisztika elemei

Fermi Dirac statisztika elemei Fermi Dirac statisztika elemei A Fermi Dirac statisztika alapjai Nagy részecskeszámú rendszerek fizikai jellemzéséhez statisztikai leírást kell alkalmazni. (Pl. gázokra érvényes klasszikus statisztika

Részletesebben

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév

Osztályozó vizsgatételek. Kémia - 9. évfolyam - I. félév Kémia - 9. évfolyam - I. félév 1. Atom felépítése (elemi részecskék), alaptörvények (elektronszerkezet kiépülésének szabályai). 2. A periódusos rendszer felépítése, periódusok és csoportok jellemzése.

Részletesebben

A kémiai kötés magasabb szinten

A kémiai kötés magasabb szinten A kémiai köté magaabb zinten 5-1 Mit kell tudnia a kötéelméletnek? 5- Vegyérték köté elmélet 5-3 Atompályák hibridizációja 5-4 Többzörö kovalen kötéek 5-5 Molekulapálya elmélet 5-6 Delokalizált elektronok:

Részletesebben

Az anyagok kettős (részecske és hullám) természete

Az anyagok kettős (részecske és hullám) természete Az anyagok kettős (részecske és hullám) természete de Broglie hipotézise (1924-25): Bármilyen fénysebességgel mozgó részecskére: mc = p E = mc 2 = hn p = hn/c = h/ = h/p - de Broglie-féle hullámhossz Nem

Részletesebben

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve.. Szulfátion

Részletesebben

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny

T I T M T T. Hevesy György Kémiaverseny T I T M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

Boyle kísérlete. Boyle 1781-ben ónt hevített és azt tapasztalta, hogy annak tömege. Robert Boyle angol fizikus, kémikus

Boyle kísérlete. Boyle 1781-ben ónt hevített és azt tapasztalta, hogy annak tömege. Robert Boyle angol fizikus, kémikus Boyle kísérlete Boyle 1781-ben ónt hevített és azt tapasztalta, hogy annak tömege Robert Boyle 1627-1691 angol fizikus, kémikus A tömegmegmaradás törvénye Lavoisier kísérlete 1. Boyle tapasztalata: ónt

Részletesebben

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 1 1 A rendszer fogalma A körülöttünk levő anyagi világot atomok, ionok, molekulák építik

Részletesebben

KÉMIA. Felzárkóztató tananyag élelmiszertudomány szakterületen tanulmányokat folytató hallgatók részére. Szerkesztette: Szabó Mária SZTE MK ÉMI

KÉMIA. Felzárkóztató tananyag élelmiszertudomány szakterületen tanulmányokat folytató hallgatók részére. Szerkesztette: Szabó Mária SZTE MK ÉMI KÉMIA Felzárkóztató tananyag élelmiszertudomány szakterületen tanulmányokat folytató hallgatók részére Szerkesztette: Szabó Mária SZTE MK ÉMI Jelen tananyag a en készült az Európai Unió támogatásával.

Részletesebben

Érettségi szintfelmérő- feladatlap

Érettségi szintfelmérő- feladatlap Érettségi szintfelmérő- feladatlap Kedves Érettségiző és/vagy Érdeklődő! Ez a szintfelmérő segít abban, hogy felmérd tudásod, és visszajelzést ad arról is, hogyan állsz most a kémiával, milyen tudással

Részletesebben

Elektronok, atomok. Általános Kémia - Elektronok, Atomok. Dia 1/61

Elektronok, atomok. Általános Kémia - Elektronok, Atomok. Dia 1/61 Elektronok, atomok 2-1 Elektromágneses sugárzás 2-2 Atomi Spektrum 2-3 Kvantumelmélet 2-4 A Bohr Atom 2-5 Az új Kvantummechanika 2-6 Hullámmechanika 2-7 Kvantumszámok Dia 1/61 Tartalom 2-8 Elektronsűrűség

Részletesebben

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben?

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben? 1. Az atommag. a./ Az atommag és az atom méretének, tömegének és töltésének összehasonlítása, a nukleonok jellemzése, rendszám, tömegszám, izotópok, nuklidok, jelölések. b./ Jelöld a Ca atom 20 neutront

Részletesebben

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK Kalocsai Angéla, Kozma Enikő RUTHERFORD-FÉLE ATOMMODELL HIBÁI Elektromágneses sugárzáselmélettel ellentmondásban van Mivel: a keringő elektronok gyorsulnak Energiamegmaradás

Részletesebben

Bevezetés az anyagtudományba II. előadás

Bevezetés az anyagtudományba II. előadás Bevezetés az anyagtudományba II. előadás 010. febuá 11. Boh-féle atommodell 1914 Niels Henik David BOHR 1885-196 Posztulátumai: 1) Az elekton a mag köül köpályán keing. ) Az elektonok számáa csak bizonyos

Részletesebben

Átmenetifém-komplexek ESR-spektrumának jellemzıi

Átmenetifém-komplexek ESR-spektrumának jellemzıi Átmenetifém-komplexek ESR-spektrumának jellemzıi A párosítatlan elektron d-pályán van. Kevéssé delokalizálódik a fémionról, a fém-donoratom kötések meglehetısen ionos jellegőek. A spin-pálya csatolás viszonylag

Részletesebben

Atomok, elektronok. Általános Kémia - Elektronok, Atomok. Dia 1/61

Atomok, elektronok. Általános Kémia - Elektronok, Atomok. Dia 1/61 , elektronok 2-1 Elektromágneses sugárzás 2-2 Atomi spektrum 2-3 Kvantumelmélet 2-4 Bohr-atom 2-5 Az új kvantummechanika 2-6 Hullámmechanika 2-7 A hidrogénatom hullámfüggvényei Dia 1/61 , elektronok 2-8

Részletesebben

Megismerhető világ. Bevezetés a kémiába. Hullámok. Ismert kölcsönhatások. EM sugárzás fajtái (spektruma) Az atom felépítése

Megismerhető világ. Bevezetés a kémiába. Hullámok. Ismert kölcsönhatások. EM sugárzás fajtái (spektruma) Az atom felépítése Megismerhető világ Bevezetés a kémiába Általános kémia tudományos módszer reprodukálható kísérletek, mérések Világegyetem építőkövei anyagi testek (korpuszkulák)» nem fednek át, véges a sebességük, tömegük

Részletesebben

KÖZSÉGI VERSENY KÉMIÁBÓL március 3.

KÖZSÉGI VERSENY KÉMIÁBÓL március 3. OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM SZERB KÉMIKUSOK EGYESÜLETE KÖZSÉGI VERSENY KÉMIÁBÓL 2018. március 3. TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAP A VII. OSZTÁLY SZÁMÁRA A tanuló jeligéje (három

Részletesebben