Tisztelt Újságolvasók!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Újságolvasók!"

Átírás

1 2010. március Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Újságolvasók! Tájékoztatom Önöket az elmúlt hónap fontos eseményérõl, a löszfal megcsúszásáról. Március 5-én a MÁV illetékese telefonon közölte a hírt, valamint azt, hogy a vasúti közlekedésben Balatonkenese és Csajág között 10 km/h sebességkorlátozást léptettek életbe. Felvettem a kapcsolatot Balázs Gyulával, az Öböl TV Kft. ügyvezetõ igazgatójával, hogy azonnali tájékoztatást tudjunk nyújtani a problémáról. Az õ és munkatársai segítségével sikerült az MTV 1., TV 2., Séd TV, és az RTL Klub révén tájékoztató, segítségkérõ riportokat, híradásokat megjelentetni, amelyért ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki neki és munkatársainak. A MÁV Zrt. illetékesei, szakemberei a március 5-i helyszíni bejáráson a tervezõ véleményét is rögzítették, miszerint: az esetleges további mozgás során veszélyt jelentenek a Bercsényi út forgalmára, és segítségünket kérték a veszélyeztetett területrõl történõ fakivágásokat illetõen, így a városgondnokság közremûködésével mintegy 30 fa került sürgõsen kivágásra. Köszönet illeti Kelemen Zoltán városgondnokunkat a munka gyors megszervezéséért, s munkatársait, hogy a dermesztõ, szeles idõben gyors és precíz munkát végeztek. Elkezdõdött a védekezõ munka: 2 db 11 méter mély, elõre gyártott, nagy átmérõjû kutat fúrtak, amelynek segítségével kivezetik és megcsapolják a fentrõl folyó vizeket. Azonnal elkezdték és folyamatosan végzik a repedések eltömedékelését. Közben le kellett állítaniuk a vonatközlekedést, mert pár nap alatt a szakadó felületi rézsûn gyors ütemû és riasztó sínpálya elmozdulásokat regisztráltak. A rézsûben a viszszabontások és földeltávolítás után nagy mennyiségû kõanyaggal támasztották meg a rézsût és pótolták a vonatsínek alatti hézagot. A rézsû alján kétsoros szádfalakat helyeztek el 5-6 méter mélységben. A március 20-i, szombati szemlén már megkezdték a többsoros injektáló csövek elhelyezését, amelybe 21-én pourhab-szerû anyagot nyomnak bele a belsõ üregek kitöltésére, és a löszfal szilárdságának növelése céljából. Ha sikerül megállítani a csúszást, úgy rövid idõn belül HIRDETMÉNY Szavazás Magyarországon a lakóhelytõl távol (igazolással szavazás) Ha a szavazás napján akár az elsõ, akár a második fordulóban a választópolgár Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat. A választópolgár igazolást személyesen vagy meghatalmazottja útján április 9-ig kérhet a lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetõjétõl. Ha meghatalmazott útján nyújtja be kérelmét, a meghatalmazást is csatolni kell. Ajánlott levélben is kérhet igazolást úgy, hogy a kérelem április 6-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába. Ha mindkét fordulóra igazolást kér, a két igazolást egy nyomtatványon fogja megkapni. Ha az egyik fordulóra már kért igazolást, és a másik fordulóra ezt követõen szeretne igazolást kérni, az elõzõleg megkapott igazolást vissza kell adnia, és a két igazolást egy új nyomtatványon fogja megkapni. Ha az igazolás kiadását követõen a választópolgár meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni, április 8-ig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetõjétõl, hogy vegye vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe. A korábban kapott igazolást le kell adnia! Választási közlemény szándékoznak 10 km/h sebességkorlátozással visszaállítani a vonatközlekedést ezen a szakaszon is. A MÁV Zrt. szakértõi szerint a felsorolt munkálatok tûzoltásszerûek, a végleges megoldáshoz és a teljes rézsû elkészítéséhez millió forintra lenne szükség, amelyet a MÁV nem tud elõteremteni, segítségért a Közlekedési Minisztériumhoz fordultak. Az újból beadott magaspartfalas pályázatunkról, amely nem ennek a problémának a kezelésére szolgál hiszen a beadásakor még nem állt fenn, február 20-i keltezéssel levelet kaptunk Székesfehérvárról, a KDRFÜ-tõl, miszerint a pályázatunkat nem fogadják be, és tartalmilag nem értékelik, mert a hiánypótlásnak határidõre nem tettünk eleget. Az eljárás ellen 3 napon belül éltünk jogorvoslati lehetõségünkkel, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez kellett eljuttatnunk. Tettük ezt azért, mert álláspontunk szerint határidõre benyújtásra került a hiánypótlás. Pályázatírónk arról tájékoztatott, hogy a KDRFÜ munkatársával egyeztette a határidõt. Panaszunkat a mai napig még nem bírálták el. Március 2- án segítségkérõ levéllel fordultunk Dr. Molnár Csaba kancelláriaminiszterhez, akinek megbízottja március 11-én intézkedés céljából megküldte a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium kabinetfõnökének. - Reménykedünk. Örvendetes dologról is beszámolhatok. Elkezdõdött a Vak Bottyán strandhoz vezetõ út burkolatjavítása a közbeszerzési pályázat nyertese, a STRABAG kivitelezésében. A helybeli Mór és Társa Kft. alvállalkozóként vesz részt a munkában. A Zrínyi utcában is megkezdték a munkát, amelyet szintén a STRABAG nyert el pályázat alapján. Mûszaki ellenõrünk mindkét beruházásnál a pályázat alapján kiválasztott Somogyi Gyula. Mindkét útjavítás rövid idõn belül elkészül. Végezetül szép tavaszi ünnepünk kapujában békés, boldog húsvéti ünnepeket kívánok mindannyiuknak. Sörédi Györgyné polgármester A választópolgár az igazolással a szavazás napját megelõzõen az igazoláson feltüntetett településen a helyi választási irodában vagy a szavazás napján az igazoláson feltüntetett címen található szavazóhelyiségben a szavazatszámláló bizottságtól kérheti névjegyzékbe vételét. Az igazoláson szerepel, hogy a választópolgár melyik településen élhet választójogával, valamint annak a szavazóhelyiségnek a címe, ahol leadhatja szavazatát. A választópolgárt csak az igazolás átadásával engedi szavazni a szavazatszámláló bizottság. (Ha a választópolgár mindkét fordulóra igazolást kapott, és elõször jelenik meg az igazoláson feltüntetett településen a helyi választási irodában vagy a szavazás napján az igazolással szavazásra kijelölt szavazókörben, az igazolását nem vonják be, hanem lebélyegezve visszaadják annak érdekében, hogy a másik fordulóban is szavazhasson.) Ha a választópolgár igazolást kap (akár az elsõ, akár a második, akár mindkét fordulóra), a második fordulóban csak akkor szavazhat, ha az elsõ forduló abban a választókerületben ahol szavazott vagy szavazhatott volna nem volt eredményes. Tehát: A. Ha csak az elsõ fordulóra kapott igazolást: 1. az elsõ fordulóban az igazoláson feltüntetett településen, az igazoláson feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat, (Folytatás a 4. oldalon)

2 4 Balatonkenesei Hírlap március (Folytatás a 3. oldalról) 2. a második fordulóban a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben (vagy valamelyik külképviseleten) szavazhat, kivéve, ha a) a lakóhelye szerinti választókerületben nincs második forduló, b) abban a választókerületben, ahova az elsõ fordulóra kiadott igazolás szólt, nincs második forduló. B. Ha csak a második fordulóra kapott igazolást: 1. az elsõ fordulóban a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben (vagy valamelyik külképviseleten) szavazhat 2. a második fordulóban az igazoláson feltüntetett településen, az igazoláson feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat, kivéve, ha a) a lakóhelye szerinti választókerületben nincs második forduló, b) abban a választókerületben, ahova a második fordulóra kiadott igazolás szól, nincs második forduló. C. Ha mindkét fordulóra kapott igazolást: 1. az elsõ fordulóban az igazoláson feltüntetett településen, az igazoláson feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat, 2. a második fordulóban az igazoláson feltüntetett településen, az igazoláson feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat, kivéve, ha a) abban a választókerületben, ahova az elsõ fordulóra kiadott igazolás szólt, nincs második forduló, b) abban a választókerületben, ahova a második fordulóra kiadott igazolás szól, nincs második forduló. SZAVAZÁS MOZGÓURNÁVAL A mozgásában gátolt választópolgár mozgóurnát írásban, a szavazás napja elõtt a helyi választási irodától, a szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól kérhet. Könyv Kenesérõl Hosszú évek óta igény mutatkozik kenesei útikönyv iránt, mely bemutatja településünk múltját és jelenét. Az idei évben várhatóan júliusban megjelenik ez a kiadvány, Pálffy István népszerû útikönyv sorozatának részeként. A könyv kiadásához szükséges összeget az önkormányzat- felismerve ennek fontosságát és a megjelentetést feladatának is tekintve- megelõlegezi, hiszen a könyvek már egy részének eladása után mindez megtérül. A kiadvány ára Ft lesz. A készülõ könyvben lehetõség nyílik hirdetési felület megvásárlására, az ebbõl származó bevétel az önkormányzatot illeti meg. A SZAVAZÁS MÓDJA A kulturális bizottság hírei Szavazni a szavazás napján 6 órától 19 óráig, kizárólag személyesen csak a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet. A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel. A szavazatszámláló bizottság - a személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas igazolvány alapján - megállapítja a szavazni kívánó személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A személyazonosság és a lakcím igazolására a következõ, érvényes igazolványok alkalmasak: - lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú ) vagy - személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél vagy január 1-jét követõen kiállított vezetõi engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya). Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság átadja a választópolgárnak a szavazólapot, amelyet a választópolgár jelenlétében hivatalos bélyegzõlenyomattal lát el. A szavazólap átvételét a választópolgár a névjegyzéken saját kezû aláírásával igazolja. A szavazólap kitöltéséhez szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére. A szavazófülke használatára a választópolgár nem kötelezhetõ. A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a szavazó tartózkodhat a szavazófülkében. Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetõleg akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, más választópolgár - ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes - segítségét igénybe veheti. Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplõ jelöltre, listára lehet a jelölt neve melletti, illetve a lista neve felett elhelyezett körbe tollal írt két, egymást metszõ vonallal (x vagy +) lehet. Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehetõ figyelembe. A választópolgár a szavazólapot borítékba teszi, és a szavazatszámláló bizottság elõtt urnába helyezi. Wolf Viktória HVI vezetõje Pálffy István anyagi haszonra nem tart igényt, a szerzõi jogot is átadta a városnak. Ígérete szerint a könyv szellemi megvalósításába, szerkesztésébe az anyagok összeállításába bevonja a balatonkeneseieket. A hirdetésekkel, a megjelenéssel kapcsolatban információval bizottságunk, valamint a közmûvelõdési intézmény szívesen áll rendelkezésre. A könyvre elõjegyzéseket az újság megjelenésétõl kezdõdõen már felvesz intézményünk: Közmûvelõdési Intézmény Balatonkenese, Táncsics M. u. 24., Tel.:

3 2010. március Balatonkenesei Hírlap 5 Balatonkenese Város évi költségvetésérõl Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete évi költségvetésérõl a február 25-i ülésén alkotott rendeletet 9 igen és 2 nem szavazati aránnyal. A évi önkormányzati pénzügyi szabályozás alapelve a korábbi évek gyakorlatában már eddig is alkalmazott forrásszabályozás volt. A novemberében rendelkezésre álló ismeretek és a koncepció tervezet is azt mutatta, hogy mind a mûködés, mind a fejlesztés terén a forrásokat meghaladó a kiadási igény, ezért a költségvetés összeállításának alapelve volt, hogy a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében minél nagyobb forrás feltárás, bevonás, és a feladatok rangsorolása szükséges, a bevételekhez igazodó kiadási szint elõirányozása mellett. BEVÉTELEK Megnevezés évi teljesítés évi elõirányzat évi elõirányzat (e Ft) (e Ft) (e Ft) I. Mûködési bevételek I/1. Intézményi mûködési bevételek I/2. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Normatív hozzájárulások Központosított elõirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési és vis major támogatás Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tõkebevételei Pénzügyi befeltetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékû müködési bevételek OEP-tõl átvett pénzeszköz Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás Támogatásértékû felhalmozási bevételek EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl V. Támogatási kölcsönök visszatér., igénybev., értékpapírok kibocsát. bev Felhalmozás célú kölcsön visszatér. értékpapír bev VI. Finanszírozási bevételek 0 0 FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Elõzõ évi várható pénzmaradvány igénybevétele Forráshiány Függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevételek Önkormányzati bevételek összesen BEVÉTELEKRÕL: A bevételek tervezésénél változatlanul nagy hangsúly kapott az önkormányzati és intézményi saját bevételek pontos számbavétele, a bevételi források teljes körû tervezése. A költségvetés számainak véglegesítésekor a lehetõ legteljesebb, reálisan teljesíthetõ bevételek feltárására törekedett az önkormányzat. Az önkormányzat bevételei a saját bevételeken túlmenõen a költségvetési törvényben szereplõ központi költségvetési kapcsolatokból származó normatíva, SZJA források elõzetes ismeretében kerültek meghatározásra. A mûködési bevételeket e Ft-tal hagyta jóvá a képviselõ-testület, mely 3,9%-kal több, mint 2008-ban és csupán 1,1%-kal kevesebb az elõzõ évinél. E bevételek túlnyomórészt az intézményeknek tevékenységük ellátásáért fizetett térítési díjakból, bérleti díjakból, helyi adókból és átengedett központi adókból, bírságokból származnak. Balatonkenese önkormányzata a helyi adókról szóló évi C. törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint mind a vagyoni, a kommunális jellegû és a helyi iparûzési adótípus esetében élt és él az adó-megállapítás és -kivetés jogával. Az építmény és idegenforgalmi adót 1991-tõl, az iparûzési adót 1996-tól, a telekadót 2003-tól vezette be önkormányzati rendeletek alapján. Valamennyi adónem vonatkozásában a törvényben megállapított maximális értéknél kisebb a helyi adók mértéke. Az önkormányzat által kivetett adónemek közül az idegenforgalmi adó szolgáltatja a legjelentõsebb bevételt, a beszedett helyi adó átlagosan 36,7%-a ehhez az adónemhez kapcsolható. Az idegenforgalmi adó valós értékének és hatásának megítéléséhez figyelembe kell venni, hogy a Turisztikai Célelõirányzatból a beszedett idegenforgalmi adó összegével megegyezõ mértékû támogatás illeti meg az önkormányzatokat, amelyet szabadon használhat fel (Ez 2009-ben még 2 Ft volt, 2010-tõl már csak 1 Ft). Az építményadó és a telekadó, mint vagyoni típusú adók átlagosan 96 millió Ft forráshoz jutatja az önkormányzatot. A helyi adók bevételhez való hozzájárulása alapján a harmadik helyen az iparûzési adó áll, melyet 2009-ben kizárólag állandó jellegû vállalkozási és termelõ tevékenység után fizettek be. Valószínûsíthetõ, hogy az iparûzési adó jelentõs hányada az idegenforgalmi szektorban mûködõ vállalkozások tevékenysége után került befizetésre. Az iparûzési adó esetében a bizonytalan piaci kilátások, és a évi makrogazdasági változások következtében a vállalkozások

4 6 Balatonkenesei Hírlap március árbevétele sok bizonytalanságot tartalmazott, mely hatásokra az önkormányzat semmilyen befolyással nincs. Az önkormányzat megítélése szerint az iparûzési adó bevétel is csak akkor teljesülhet, ha a cégek piaci kondíciói nem romlanak. Az adóbevételek beszedése az önkormányzat létfenntartását és mûködését jelentõs mértékben elõsegítendõ forrás, mely a gazdasági világválság hatásai miatt egyre nehezebben beszedhetõ jövedelem mára a település számára. A recesszió kiteljesedése egyre érzékelhetõbb a behajtási munka folyamán, amely sajnos mára már nem csak a vállalkozási szektort érinti, hanem egyre erõteljesebben a lakosságot is. A helyi adókból származó bevételek a jelenleg hatályos adórendeletek alapján évre a következõ összegben kerültek tervezésre: Megnevezés Összeg (e Ft) Építményadó Iparûzési adó Telekadó Idegenforgalmi adó: épület utáni Idegenforgalmi adó: tartózkodás utáni Összesen: Átengedett központi adók: A január 1-jei állandó lakosra (3611 fõ) kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a illeti meg közvetlenül önkormányzatunkat. Az APEH által Balatonkenesére kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a eFt bevételt jelent, amelynél közel 2 millió forintos csökkenéssel számolunk az elõzõ évhez képest. Az átengedett személyi jövedelemadó további 32 %-a a normatívák forrásaként került megállapításra. Személyi jövedelemadó kiegészítést önkormányzatunk az adóerõ képesség számítás alapján igényelhet. Azoknál a települési önkormányzatoknál, amelyeknél a személyi jövedelemadó bevétel és az iparûzési adóerõ képesség együttesen számított egy fõre jutó összege nem éri el a Ft-ot, a bevétel e szintig kiegészítésre kerül. Ebbõl származó bevételünk SZJA kiegészítés címén e Ft, mely az elõzõ évhez képest 8.689eFt többletbevételt jelent a városi rang miatt. A gépjármûadóról szóló évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjármûvek után az önkormányzat által beszedett adó 100 %-a az önkormányzatot illeti meg re tervezett bevétel a nyilvántartások szerint eFt. Támogatások: A helyi önkormányzat normatív állami hozzájárulásának jogcímeit és fajlagos összegeit a Költségvetési törvény 3. sz. mellékletében foglaltak szerint terveztük. Felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatást igényelhet az önkormányzat a költségvetési törvény 8. sz. mellékletében foglaltak szerint. A várost a feladat- és teljesítménymutatók alapján normatív alapon megilletõ támogatások, a központosított, a kötött felhasználású támogatások az elõzõ évhez viszonyítva változtak, a normatívák összege összességében mintegy 9 %-kal csökkent annak ellenére is, hogy a közoktatási létszámok jelentõs emelkedést mutattak (tagintézmények miatt). A bekövetkezett inflációs hatásokra figyelemmel így a központi költségvetési támogatások reálértékének számottevõ javulásáról nem beszélhetünk. A szociális feladatok alap támogatási összege 103eFt, ez az eredeti költségvetés része, melyhez kiegészítõ támogatást lehet igényelni a költségvetési törvény 8. sz. melléklete alapján. A közfoglalkoztatáshoz lehívható támogatásokat csak a kifizetések után lehet igényelni, ezért az eredeti költségvetésben bevétel a kiegészítésekre nem tervezhetõ. Normatív és normatív, kötött felhasználású támogatások alakulása Balatonkenese Önkormányzatánál között Támogatási jogcím évi évi évi évi elõirányzat elõirányzat elõirányzat elõirányzat (e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft) Szociális célú normatív és normatív, kötött felhasználású támogatások Normatív hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási célú normatív és normatív, kötött felhasználású támogatások Normatív hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb (3. számú melléklet szerint) Normatív hozzájárulás A helyi önkormányzatot megilletõ személyi jövedelemadó (4. számú melléklet) Településre kimutatott szja 8%-a Jövedelemdifferenciálódás mérséklése Normatív és normatív, kötött felhasználású támogatások összesen: Felhalmozási és tõkejellegû bevételeink: A felhalmozási és tõkejellegû bevételek magukban foglalják a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítését, az önkormányzati sajátos felhalmozási és tõkebevételeit. A évi felhalmozási és tõkejellegû bevétel eFt. Véglegesen átvett pénzeszközökrõl: Itt került megtervezésre az OEPtõl kapott támogatás, mely 4.320eFt, illetõleg a támogatásértékû mûködési bevételeknél eFt, mely a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulásától, illetõleg a szociális feladatot ellátó és körjegyzõségi társulásokban részt vevõ önkormányzatoktól átvett, valamint a tagintézmények után Balatonvilágos önkormányzata által átadott összegeket tartalmazza. A támogatásértékû felhalmozási bevételeknél az Európai Uniós támogatási összegek és az elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások találhatóak, melynek összege eFt. Finanszírozási bevételek (hitelek): A költségvetés nem tartalmaz sem mûködési, sem felhalmozási célú hitelfelvételt. Pénzforgalom nélküli bevételek: A pénzmaradvány végleges elszámolására, felülvizsgálatára, és Képviselõ-testületi jóváhagyására az éves gazdálkodásról szóló beszámoló, zárszámadás elfogadásával egyidejûleg kerül sor. A költségvetés e Ft pénzmaradvány tartalmaz. Forráshiány: A költségvetés 2010-ben forráshiánnyal nem számol. KIADÁSOK Kiadási jogcímek évi teljesítés évi elõirányzat évi elõirányzat (e Ft) (e Ft) (e Ft) I. Folyó (mûködési) kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelõ járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mûködési célú pénzmaradvány átadás 17 Támogatásértékû mûködési kiadás Mûködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 180 Kamatkiadások

5 2010. március Balatonkenesei Hírlap 7 II. Felhalmozási és tõke jellegû kiadások ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékû felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék, beruházási tartalék IV. Hitelek kamatai V. Egyéb kiadások VI. Finanszírozási kiadások ( ) Hitelek, kölcsönök visszafizetés, ebbõl: Rövid lejáratú hitel törlesztés Likvid hitel törlesztés Hosszú lejáratú hitel törlesztés Értékpapírok kiadásai Függõ kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) A kiadások tervezésénél is figyelembe vettük a Költségvetési, és az egyéb szakmai törvényeket, valamint a helyi döntéseket, illetve a költségvetési döntés-elõkészítõ anyagokat. Az önkormányzati kiadások fedezetéül a költségvetési törvény alapján járó állami támogatások és juttatások, az önkormányzat saját és átvett bevételei, és a tervezett hitelek szolgálnak. A kiadási elõirányzatok tervezésénél a költségvetési törvény vonatkozó részeit, valamint a koncepció tervezetben, a költségvetés elsõ fordulójában, illetve annak tárgyalásakor megfogalmazott elvek kerültek alkalmazásra. Önkormányzati költségvetési szervek mûködési kiadásai Intézményi mûködtetés évben tervezett kiadása összesen eFt, amely 9,8%-os emelkedést mutat évhez képest. Ebbõl az intézményi mûködtetés eFt, amely az eredeti költségvetési fõösszeg 69,53%-a. Ez az elõzõ évhez képest 4,47%-kal kevesebb. Az intézményi kiadások tervezésénél a január 1-jén ellátott feladatokat vettük számba, amelyek magukban foglalják az ellátásukhoz szükséges személyi, valamint dologi kiadásokat. Feltétlenül megjegyzendõ, hogy az intézményi mûködtetéshez tartozó kiadási oldal összege a tagintézmények miatt növekedett. Személyi jellegû kiadásokról: Hasonlóan a korábbi évekhez, jelenleg is az önkormányzat minden intézményére kiterjedõen személyenkénti bérfelmérés készült, figyelembe véve a soros elõrelépések, a minimálbérváltozás, a szakképzettség megszerzése miatti elõrelépések kihatását, valamint az egyéb bérek, bérjellegû kifizetésekhez szükséges összeget is. Az intézményeknél a létszám adatok a tényleges foglalkoztatott állományi létszámot tartalmazzák, ennek megfelelõen a foglalkoztatottak január 1-jei létszámhoz (115 fõ) képest január 1-jén 140 fõ. Ez abból adódik, hogy tavaly óta 1 fõ mezõõr foglalkoztatására került sor a testület döntése értelmében, illetõleg a tagintézmények miatti és a mûvészetoktatási feladatok ellátása miatt emelkedés 25 fõ. Munkaadókat terhelõ járulékok tervezésénél a központilag meghatározott mértéket vettük figyelembe. Dologi kiadások: tervezett összeg: eFt, amely az elõzõ évhez képest eFt növekedést mutat, mely szintén kapcsolatban áll az intézményi átszervezésekkel és a plusz intézmények által ellátandó feladatokkal (mûvészeti oktatás). A központi költségvetés évben sem tartalmaz növekedést a dologi kiadások tekintetében, így az önkormányzat saját bevételei terhére biztosítja a kiadások növekedésének fedezetét. A tervezett elõirányzatok a évi elõzetes tény adatokon alapulnak és a képviselõ-testület döntése értelmében a évi dologi kiadások eredeti elõirányzata további 10%-os csökkenéssel került elfogadásra. Elsõdlegességet élveznek a közüzemi számlák kifizetéséhez szükséges elõirányzatok, de a megtakarítási lehetõségek kihasználása kiemelt elvárás. A különbözõ programok, illetve bármely, a dologi kiadások közé tartozó eszközbeszerzések elõirányzatainál is fontos a pályázati lehetõségek kihasználása. Pénzeszközátadás és ellátottak pénzbeni juttatásáról: a szociálpolitikai juttatások területén jelentõs módosítást tartalmaznak a törvényi változások. Az elõkészítés során elsõsorban törekedtünk a saját döntés alapján fizetett összegek csökkentésére, melyek csak az önkormányzatot terhelik. A támogatásértékû mûködési kiadások összege az elõzõ évhez épest jelentõsen megnõtt a Tátorján Kht. És a KBTT részére biztosított vissza nem térítendõ 7.450e Ft összegû támogatás átadásával. A civil és sport szervezetek részére közpénzbõl nyújtott támogatások átlátható felhasználását külön kétoldalú szerzõdésekben kell rögzíteni, és ez képezi alapját a késõbbi ellenõrzéseknek. Alapelvként kell tartalmaznia a megállapodásnak, hogy a támogatási összegek csak a szervezet felmerülõ indokolt költségei fedezeteként szolgálhatnak. Fejlesztési, felhalmozási kiadások A felhalmozási, felújítási kiadások évi összege eFt, amely a költségvetési fõösszeg 22,71%-át teszi ki. Balatonkenese Város Önkormányzatának évi beruházási kiadásainak elõirányzata feladatonként Beruházás megnevezése évi önrész Támogatás Kivitelezés tervezett költség (e Ft) (e Ft) (e Ft) befejezési éve Szervezetfejlesztés (ÁROP pályázat) Rendezési terv módosítás ART. ARCH Bt Elektr. Ügyintézés bevezetése, informatikai fejlesztés Bakarattya-magaspartfal védelem pályázati díj díj Engedélyezési eljárás díja Zrínyi Miklós utca burkolat felújítása Strand tér burkolat felújítása Széchenyi út felújítása Katona József u hrsz terület energia ellátása Informatikai eszközbeszerzés TÁMOP-3-1-4/08/2 komp.alap.okt.bevez. (100%-os) Ságvári lakótelep csapadékvíz elvezetés hrsz (Rigóvölgyi u.) vízjogi engedély Polgármestei Hivatal nyílászáró csere Informatikai normatíva költsége KDOP. (Óvoda) pályázat 2010 évet érintõ kifizetése ÖSSZESEN:

6 8 Balatonkenesei Hírlap március Balatonkenese Város Önkormányzatának évi felújítási kiadásainak elõirányzata célonként Felújítás megnevezése Teljes költség(e Ft) Kivitelezés kezdési éve Kivitelezés befejezési éve Zsibongó felújítása Óvoda gázégõ Faluház felújítása ÖSSZESEN: Hitel, tõke kamattörlesztés: A beruházási hitelek évenkénti visszafizetési kötelezettségét az alábbi tábla tartalmazza. Felhalmozási hitelek állománya és visszafizetési ütemezése Megnevezés Bank neve (e Ft) Közvilágítás OTP.Bank Nyrt korszerûsítés fejlesztési hitel Beltéri világítás OTP.Bank Nyrt ,5 korszerûsítésének hitele Vak Bottyán stran épület FHB (ERSTE) beruházás hitele Vak B.strand partkorr. OTP Bank Nyrt , , , , , , , , ,0 II. ütem ÖKIF hitel Parti sétány arculatfejl. OTP Bank Nyrt. 720,3 ÖKIF hitel Viziközmû hitel Volksbank 2 100, , ,0 Összesen , , , , , , , , ,0 Folyószámlahitel állománya január 1-én, rövid lejáratú hitel Megnevezés Hitelkeret Szerzõdés száma Szerzõdés lejárta (e Ft) Folyószámla-hitel (bevétel terhére) /2009/ Önkormányzati készfizetõ kezességvállalások éves bontásban Megnevezés (e Ft) Tátorján KHT részére vállalt kezesség folyószámla hitelre Összesen Tartalékok: céltartalékra eft került elfogadásra. Beruházási céltartalék Megnevezés Összeg (e Ft) Balatonakarattya magaspartfal védelem önrész 8625 Szociális alapellátás és gyermek jólét infrstr. Fejl. önrész 4500 Beruházási tartalék Összesen ÖSSZEFOGLALVA Mûködési kiadásaink tervezetnek megfelelõ szinten tartása szigorú költségtakarékos, szellemi és anyagi javakkal való ésszerû gazdálkodást követel meg. A évi költségvetési javaslat szerint - az elhatározott és tervezett beruházások megkezdésével a település egész arculatát meghatározó, részben megváltoztató jelentõs fejlesztések valósulhatnak meg, településrészeket felölelõ programok indításával javítani lehet az elöregedett, leromlott, illetve építészetileg és történetileg egyaránt jelentõséggel bíró területek helyzetén, egyrészt pályázatok, és az ahhoz kapcsoló hitelek útján; - szükséges a települési úthálózat korszerûsítése; - a fejlesztésekhez igényelhetõ pályázati források önereje is jelentõs; - jelentõs pénzügyi erõforrások biztosítása, illetve elkülönítése történik annak érdekében, hogy a város a folyamatosan megnyíló hazai és nemzetközi pályázatokon sikeresen indulhasson; - a községüzemeltetés prioritásai (köztisztaság, parkok, zöldterületek fenntartása, idegenforgalmi idényre felkészülés) továbbra is érvényesülnek. A évi költségvetés - egyszerre javasolja az intézményi mûködés pénzügyi feltételeiben a gazdálkodási fegyelem további erõsítését; - a mûködési költségvetés fõösszege 1 %-ának megfelelõ összeget biztosít a város civil-, kulturális- és sportéletének támogatására, - kötelezettségvállalásokkal, közvetlen és közvetett támogatásokkal segíti az önkormányzat gazdasági társaságát és a településen mûködõ magánvállalkozásokat, civil szervezeteket is. A képviselõ-testület a mûködtetési és fejlesztési bevételekre és kiadásokra vonatkozó, javasolt elõirányzatok azok következetes végrehajtása mellett ismeretében alkotta meg rendeletét a hosszú elõkészítõ munka és vitasorozat után. A testület célja a mûködési és fejlesztési elvek, feladatok meghatározása törekedve arra, hogy Balatonkenese fejlõdését elõsegítõ, a lakosság komfortérzetét, kötõdését és az önkormányzat ingatlanvagyonának értékét növelõ költségvetés kerüljön végrehajtásra. Polgármesteri Hivatal

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. a két településrész 1970 óta nagyközségként,

Bihari Hírlap. Kéthetente megjelenő közéleti lap. a két településrész 1970 óta nagyközségként, Bihari Hírlap Kéthetente megjelenő közéleti lap A lap megtekinthető a város honlapján: www.berettyoujfalu.hu XX. évfolyam 15. szám 2010. szeptember 24. bhirlap@freemail.hu Egymástól nem függve, de nem

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget.

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget. XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR INGYENES Kedves Boldogiak! Kívánok mindenkinek eredményes, boldog, sikeres új esztendõt! Megoldásra vár: Falugyûlésen, illetve a Boldogi Élet utolsó számában szóltam

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

35 év kiemelt eseményei, mérföldkövei az óvodában

35 év kiemelt eseményei, mérföldkövei az óvodában 2012. november Balatonkenesei Hírlap 3 35 év kiemelt eseményei, mérföldkövei az óvodában 1977: november 7-én átadták a Bakó ligeti modern négycsoportos óvodát. Ugyanakkor a már 23 éve mûködõ és a balatonkenesei

Részletesebben

2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu

2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu feb20132_layout 1 2013.02.09. 21:39 Page 1 2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu Megemlékezés báró Eötvös Józsefre Halálának évfordulóján emlékezünk báró Eötvös Józsefre, aki minden honfitársunk

Részletesebben

A költészet napja Perkátán Jókai Annával

A költészet napja Perkátán Jókai Annával XXIII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM ÁPRILIS A költészet napja Perkátán Jókai Annával Április 11-én igazi irodalmi hírességgel ünnepelhettük meg a költészet napját. Jókai Anna, az élõ klasszikus, Kossuthdíjas

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE III70.105/2005. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben Új Gyáli 2012 április Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Önkormányzati támogatásra pályázhatnak a civil szervezetek 4. oldal Lesz gyáli adóslista Az évfordulók városa 5. oldal

Részletesebben

FÓRUM. 25. évfolyam 2. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

FÓRUM. 25. évfolyam 2. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja FÓRUM ÁB O LNAI 25. évfolyam 2. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja 2014. február BÁBOLNAI FÓRUM Schulmann Istvánné népi iparmûvész szálánvarrott hímzéseibõl nyílt kiállítás január

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. november 5 éves a Református Idõsek Otthona 2003. novemberében kezdte meg mûködését Mezõberényben a Református Idõsek Otthona.

Részletesebben

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN

VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN DUNAVARSÁNYI XXVI. évfolyam 4. szám NAPLÓ Dunavarsány Önkormányzatának hivatalos lapja 2015. április A T A V A S Z KÖ S Z Ö N T É S E VÁROSNAPOK TESTVÉRVÁROSAINK ÁRPÁD-HÉT AZ ISKOLÁBAN 2 - DUNAVARSÁNYI

Részletesebben

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 3. szám 2015. március. 1848 hőseire emlékeztünk

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 3. szám 2015. március. 1848 hőseire emlékeztünk DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 3. szám 2015. március 1848 hőseire emlékeztünk AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT. 2030 ÉRD, KIS-DUNA U. 9., TEL.: 06 (23) 521 310, WEB.: WWW.RENAULTSZABO.HU www.renault.hu

Részletesebben

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. 2009. december. IX. évfolyam 12. szám FOTÓ: KESZIPRESSZ

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. 2009. december. IX. évfolyam 12. szám FOTÓ: KESZIPRESSZ Dunakeszi Polgár IX. évfolyam 12. szám VÁROSI MAGAZIN 2009. december Idén is sok gyermeknek szerzett örömöt a Millenniumi Parkban berendezett Betlehemi élőkép. FOTÓ: KESZIPRESSZ hirdetés 2 Dunakeszi Polgár

Részletesebben

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ:

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ: 2010. október Balatonkenesei Hírlap 3 Tájékoztató az elmúlt idõszak képviselõ-testületi üléseirõl Mint arról már mindenki értesülhetett, október 28. napjára rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezte

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA

PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA INGYENES PUSZTAZÁMOR KÖZÉLETI FÓRUMA XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. ÁPRILIS A tartalomból Nõnapi köszöntés (5. old.) Fiatalok az ifjúsági színtér programjain (7. old.) Megemlékezés és koszorúzás nemzeti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 5. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Családostól ünnepelték a Flórián-napot A badacsonytomaji tûzoltók május kilencedikén tartották Flórián-napi ünnepségüket a

Részletesebben

2014 SZEPTEMBER. Megújul az alsógödi posta előtti terület. A GSE tíz egyesület közül nyerte meg a Göd Kupát

2014 SZEPTEMBER. Megújul az alsógödi posta előtti terület. A GSE tíz egyesület közül nyerte meg a Göd Kupát 2014 SZEPTEMBER VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 9. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Megújul az alsógödi posta előtti terület közélet 5. oldal A GSE tíz egyesület közül nyerte meg a Göd Kupát sport 28.

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai ESEMÉNYDÚS HÓNAP HÚSVÉT, A KÖLTÉSZET NAPJA VÁLASZT AZ ORSZÁG HÚSVÉT

HÍRADÓ. Albertirsai ESEMÉNYDÚS HÓNAP HÚSVÉT, A KÖLTÉSZET NAPJA VÁLASZT AZ ORSZÁG HÚSVÉT XXII. évfolyam, 4. szám Április 11. Országgyűlési választás 2010. április Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben