Tisztelt Újságolvasók!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Újságolvasók!"

Átírás

1 2010. március Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Újságolvasók! Tájékoztatom Önöket az elmúlt hónap fontos eseményérõl, a löszfal megcsúszásáról. Március 5-én a MÁV illetékese telefonon közölte a hírt, valamint azt, hogy a vasúti közlekedésben Balatonkenese és Csajág között 10 km/h sebességkorlátozást léptettek életbe. Felvettem a kapcsolatot Balázs Gyulával, az Öböl TV Kft. ügyvezetõ igazgatójával, hogy azonnali tájékoztatást tudjunk nyújtani a problémáról. Az õ és munkatársai segítségével sikerült az MTV 1., TV 2., Séd TV, és az RTL Klub révén tájékoztató, segítségkérõ riportokat, híradásokat megjelentetni, amelyért ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki neki és munkatársainak. A MÁV Zrt. illetékesei, szakemberei a március 5-i helyszíni bejáráson a tervezõ véleményét is rögzítették, miszerint: az esetleges további mozgás során veszélyt jelentenek a Bercsényi út forgalmára, és segítségünket kérték a veszélyeztetett területrõl történõ fakivágásokat illetõen, így a városgondnokság közremûködésével mintegy 30 fa került sürgõsen kivágásra. Köszönet illeti Kelemen Zoltán városgondnokunkat a munka gyors megszervezéséért, s munkatársait, hogy a dermesztõ, szeles idõben gyors és precíz munkát végeztek. Elkezdõdött a védekezõ munka: 2 db 11 méter mély, elõre gyártott, nagy átmérõjû kutat fúrtak, amelynek segítségével kivezetik és megcsapolják a fentrõl folyó vizeket. Azonnal elkezdték és folyamatosan végzik a repedések eltömedékelését. Közben le kellett állítaniuk a vonatközlekedést, mert pár nap alatt a szakadó felületi rézsûn gyors ütemû és riasztó sínpálya elmozdulásokat regisztráltak. A rézsûben a viszszabontások és földeltávolítás után nagy mennyiségû kõanyaggal támasztották meg a rézsût és pótolták a vonatsínek alatti hézagot. A rézsû alján kétsoros szádfalakat helyeztek el 5-6 méter mélységben. A március 20-i, szombati szemlén már megkezdték a többsoros injektáló csövek elhelyezését, amelybe 21-én pourhab-szerû anyagot nyomnak bele a belsõ üregek kitöltésére, és a löszfal szilárdságának növelése céljából. Ha sikerül megállítani a csúszást, úgy rövid idõn belül HIRDETMÉNY Szavazás Magyarországon a lakóhelytõl távol (igazolással szavazás) Ha a szavazás napján akár az elsõ, akár a második fordulóban a választópolgár Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat. A választópolgár igazolást személyesen vagy meghatalmazottja útján április 9-ig kérhet a lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetõjétõl. Ha meghatalmazott útján nyújtja be kérelmét, a meghatalmazást is csatolni kell. Ajánlott levélben is kérhet igazolást úgy, hogy a kérelem április 6-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába. Ha mindkét fordulóra igazolást kér, a két igazolást egy nyomtatványon fogja megkapni. Ha az egyik fordulóra már kért igazolást, és a másik fordulóra ezt követõen szeretne igazolást kérni, az elõzõleg megkapott igazolást vissza kell adnia, és a két igazolást egy új nyomtatványon fogja megkapni. Ha az igazolás kiadását követõen a választópolgár meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni, április 8-ig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetõjétõl, hogy vegye vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe. A korábban kapott igazolást le kell adnia! Választási közlemény szándékoznak 10 km/h sebességkorlátozással visszaállítani a vonatközlekedést ezen a szakaszon is. A MÁV Zrt. szakértõi szerint a felsorolt munkálatok tûzoltásszerûek, a végleges megoldáshoz és a teljes rézsû elkészítéséhez millió forintra lenne szükség, amelyet a MÁV nem tud elõteremteni, segítségért a Közlekedési Minisztériumhoz fordultak. Az újból beadott magaspartfalas pályázatunkról, amely nem ennek a problémának a kezelésére szolgál hiszen a beadásakor még nem állt fenn, február 20-i keltezéssel levelet kaptunk Székesfehérvárról, a KDRFÜ-tõl, miszerint a pályázatunkat nem fogadják be, és tartalmilag nem értékelik, mert a hiánypótlásnak határidõre nem tettünk eleget. Az eljárás ellen 3 napon belül éltünk jogorvoslati lehetõségünkkel, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez kellett eljuttatnunk. Tettük ezt azért, mert álláspontunk szerint határidõre benyújtásra került a hiánypótlás. Pályázatírónk arról tájékoztatott, hogy a KDRFÜ munkatársával egyeztette a határidõt. Panaszunkat a mai napig még nem bírálták el. Március 2- án segítségkérõ levéllel fordultunk Dr. Molnár Csaba kancelláriaminiszterhez, akinek megbízottja március 11-én intézkedés céljából megküldte a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium kabinetfõnökének. - Reménykedünk. Örvendetes dologról is beszámolhatok. Elkezdõdött a Vak Bottyán strandhoz vezetõ út burkolatjavítása a közbeszerzési pályázat nyertese, a STRABAG kivitelezésében. A helybeli Mór és Társa Kft. alvállalkozóként vesz részt a munkában. A Zrínyi utcában is megkezdték a munkát, amelyet szintén a STRABAG nyert el pályázat alapján. Mûszaki ellenõrünk mindkét beruházásnál a pályázat alapján kiválasztott Somogyi Gyula. Mindkét útjavítás rövid idõn belül elkészül. Végezetül szép tavaszi ünnepünk kapujában békés, boldog húsvéti ünnepeket kívánok mindannyiuknak. Sörédi Györgyné polgármester A választópolgár az igazolással a szavazás napját megelõzõen az igazoláson feltüntetett településen a helyi választási irodában vagy a szavazás napján az igazoláson feltüntetett címen található szavazóhelyiségben a szavazatszámláló bizottságtól kérheti névjegyzékbe vételét. Az igazoláson szerepel, hogy a választópolgár melyik településen élhet választójogával, valamint annak a szavazóhelyiségnek a címe, ahol leadhatja szavazatát. A választópolgárt csak az igazolás átadásával engedi szavazni a szavazatszámláló bizottság. (Ha a választópolgár mindkét fordulóra igazolást kapott, és elõször jelenik meg az igazoláson feltüntetett településen a helyi választási irodában vagy a szavazás napján az igazolással szavazásra kijelölt szavazókörben, az igazolását nem vonják be, hanem lebélyegezve visszaadják annak érdekében, hogy a másik fordulóban is szavazhasson.) Ha a választópolgár igazolást kap (akár az elsõ, akár a második, akár mindkét fordulóra), a második fordulóban csak akkor szavazhat, ha az elsõ forduló abban a választókerületben ahol szavazott vagy szavazhatott volna nem volt eredményes. Tehát: A. Ha csak az elsõ fordulóra kapott igazolást: 1. az elsõ fordulóban az igazoláson feltüntetett településen, az igazoláson feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat, (Folytatás a 4. oldalon)

2 4 Balatonkenesei Hírlap március (Folytatás a 3. oldalról) 2. a második fordulóban a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben (vagy valamelyik külképviseleten) szavazhat, kivéve, ha a) a lakóhelye szerinti választókerületben nincs második forduló, b) abban a választókerületben, ahova az elsõ fordulóra kiadott igazolás szólt, nincs második forduló. B. Ha csak a második fordulóra kapott igazolást: 1. az elsõ fordulóban a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben (vagy valamelyik külképviseleten) szavazhat 2. a második fordulóban az igazoláson feltüntetett településen, az igazoláson feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat, kivéve, ha a) a lakóhelye szerinti választókerületben nincs második forduló, b) abban a választókerületben, ahova a második fordulóra kiadott igazolás szól, nincs második forduló. C. Ha mindkét fordulóra kapott igazolást: 1. az elsõ fordulóban az igazoláson feltüntetett településen, az igazoláson feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat, 2. a második fordulóban az igazoláson feltüntetett településen, az igazoláson feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat, kivéve, ha a) abban a választókerületben, ahova az elsõ fordulóra kiadott igazolás szólt, nincs második forduló, b) abban a választókerületben, ahova a második fordulóra kiadott igazolás szól, nincs második forduló. SZAVAZÁS MOZGÓURNÁVAL A mozgásában gátolt választópolgár mozgóurnát írásban, a szavazás napja elõtt a helyi választási irodától, a szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól kérhet. Könyv Kenesérõl Hosszú évek óta igény mutatkozik kenesei útikönyv iránt, mely bemutatja településünk múltját és jelenét. Az idei évben várhatóan júliusban megjelenik ez a kiadvány, Pálffy István népszerû útikönyv sorozatának részeként. A könyv kiadásához szükséges összeget az önkormányzat- felismerve ennek fontosságát és a megjelentetést feladatának is tekintve- megelõlegezi, hiszen a könyvek már egy részének eladása után mindez megtérül. A kiadvány ára Ft lesz. A készülõ könyvben lehetõség nyílik hirdetési felület megvásárlására, az ebbõl származó bevétel az önkormányzatot illeti meg. A SZAVAZÁS MÓDJA A kulturális bizottság hírei Szavazni a szavazás napján 6 órától 19 óráig, kizárólag személyesen csak a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet. A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel. A szavazatszámláló bizottság - a személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas igazolvány alapján - megállapítja a szavazni kívánó személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A személyazonosság és a lakcím igazolására a következõ, érvényes igazolványok alkalmasak: - lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú ) vagy - személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél vagy január 1-jét követõen kiállított vezetõi engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya). Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság átadja a választópolgárnak a szavazólapot, amelyet a választópolgár jelenlétében hivatalos bélyegzõlenyomattal lát el. A szavazólap átvételét a választópolgár a névjegyzéken saját kezû aláírásával igazolja. A szavazólap kitöltéséhez szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére. A szavazófülke használatára a választópolgár nem kötelezhetõ. A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a szavazó tartózkodhat a szavazófülkében. Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetõleg akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, más választópolgár - ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes - segítségét igénybe veheti. Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplõ jelöltre, listára lehet a jelölt neve melletti, illetve a lista neve felett elhelyezett körbe tollal írt két, egymást metszõ vonallal (x vagy +) lehet. Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehetõ figyelembe. A választópolgár a szavazólapot borítékba teszi, és a szavazatszámláló bizottság elõtt urnába helyezi. Wolf Viktória HVI vezetõje Pálffy István anyagi haszonra nem tart igényt, a szerzõi jogot is átadta a városnak. Ígérete szerint a könyv szellemi megvalósításába, szerkesztésébe az anyagok összeállításába bevonja a balatonkeneseieket. A hirdetésekkel, a megjelenéssel kapcsolatban információval bizottságunk, valamint a közmûvelõdési intézmény szívesen áll rendelkezésre. A könyvre elõjegyzéseket az újság megjelenésétõl kezdõdõen már felvesz intézményünk: Közmûvelõdési Intézmény Balatonkenese, Táncsics M. u. 24., Tel.:

3 2010. március Balatonkenesei Hírlap 5 Balatonkenese Város évi költségvetésérõl Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete évi költségvetésérõl a február 25-i ülésén alkotott rendeletet 9 igen és 2 nem szavazati aránnyal. A évi önkormányzati pénzügyi szabályozás alapelve a korábbi évek gyakorlatában már eddig is alkalmazott forrásszabályozás volt. A novemberében rendelkezésre álló ismeretek és a koncepció tervezet is azt mutatta, hogy mind a mûködés, mind a fejlesztés terén a forrásokat meghaladó a kiadási igény, ezért a költségvetés összeállításának alapelve volt, hogy a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében minél nagyobb forrás feltárás, bevonás, és a feladatok rangsorolása szükséges, a bevételekhez igazodó kiadási szint elõirányozása mellett. BEVÉTELEK Megnevezés évi teljesítés évi elõirányzat évi elõirányzat (e Ft) (e Ft) (e Ft) I. Mûködési bevételek I/1. Intézményi mûködési bevételek I/2. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Normatív hozzájárulások Központosított elõirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési és vis major támogatás Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tõkebevételei Pénzügyi befeltetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékû müködési bevételek OEP-tõl átvett pénzeszköz Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás Támogatásértékû felhalmozási bevételek EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtõl átvett támogatás Mûködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrõl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrõl V. Támogatási kölcsönök visszatér., igénybev., értékpapírok kibocsát. bev Felhalmozás célú kölcsön visszatér. értékpapír bev VI. Finanszírozási bevételek 0 0 FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Elõzõ évi várható pénzmaradvány igénybevétele Forráshiány Függõ, átfutó, kiegyenlítõ bevételek Önkormányzati bevételek összesen BEVÉTELEKRÕL: A bevételek tervezésénél változatlanul nagy hangsúly kapott az önkormányzati és intézményi saját bevételek pontos számbavétele, a bevételi források teljes körû tervezése. A költségvetés számainak véglegesítésekor a lehetõ legteljesebb, reálisan teljesíthetõ bevételek feltárására törekedett az önkormányzat. Az önkormányzat bevételei a saját bevételeken túlmenõen a költségvetési törvényben szereplõ központi költségvetési kapcsolatokból származó normatíva, SZJA források elõzetes ismeretében kerültek meghatározásra. A mûködési bevételeket e Ft-tal hagyta jóvá a képviselõ-testület, mely 3,9%-kal több, mint 2008-ban és csupán 1,1%-kal kevesebb az elõzõ évinél. E bevételek túlnyomórészt az intézményeknek tevékenységük ellátásáért fizetett térítési díjakból, bérleti díjakból, helyi adókból és átengedett központi adókból, bírságokból származnak. Balatonkenese önkormányzata a helyi adókról szóló évi C. törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint mind a vagyoni, a kommunális jellegû és a helyi iparûzési adótípus esetében élt és él az adó-megállapítás és -kivetés jogával. Az építmény és idegenforgalmi adót 1991-tõl, az iparûzési adót 1996-tól, a telekadót 2003-tól vezette be önkormányzati rendeletek alapján. Valamennyi adónem vonatkozásában a törvényben megállapított maximális értéknél kisebb a helyi adók mértéke. Az önkormányzat által kivetett adónemek közül az idegenforgalmi adó szolgáltatja a legjelentõsebb bevételt, a beszedett helyi adó átlagosan 36,7%-a ehhez az adónemhez kapcsolható. Az idegenforgalmi adó valós értékének és hatásának megítéléséhez figyelembe kell venni, hogy a Turisztikai Célelõirányzatból a beszedett idegenforgalmi adó összegével megegyezõ mértékû támogatás illeti meg az önkormányzatokat, amelyet szabadon használhat fel (Ez 2009-ben még 2 Ft volt, 2010-tõl már csak 1 Ft). Az építményadó és a telekadó, mint vagyoni típusú adók átlagosan 96 millió Ft forráshoz jutatja az önkormányzatot. A helyi adók bevételhez való hozzájárulása alapján a harmadik helyen az iparûzési adó áll, melyet 2009-ben kizárólag állandó jellegû vállalkozási és termelõ tevékenység után fizettek be. Valószínûsíthetõ, hogy az iparûzési adó jelentõs hányada az idegenforgalmi szektorban mûködõ vállalkozások tevékenysége után került befizetésre. Az iparûzési adó esetében a bizonytalan piaci kilátások, és a évi makrogazdasági változások következtében a vállalkozások

4 6 Balatonkenesei Hírlap március árbevétele sok bizonytalanságot tartalmazott, mely hatásokra az önkormányzat semmilyen befolyással nincs. Az önkormányzat megítélése szerint az iparûzési adó bevétel is csak akkor teljesülhet, ha a cégek piaci kondíciói nem romlanak. Az adóbevételek beszedése az önkormányzat létfenntartását és mûködését jelentõs mértékben elõsegítendõ forrás, mely a gazdasági világválság hatásai miatt egyre nehezebben beszedhetõ jövedelem mára a település számára. A recesszió kiteljesedése egyre érzékelhetõbb a behajtási munka folyamán, amely sajnos mára már nem csak a vállalkozási szektort érinti, hanem egyre erõteljesebben a lakosságot is. A helyi adókból származó bevételek a jelenleg hatályos adórendeletek alapján évre a következõ összegben kerültek tervezésre: Megnevezés Összeg (e Ft) Építményadó Iparûzési adó Telekadó Idegenforgalmi adó: épület utáni Idegenforgalmi adó: tartózkodás utáni Összesen: Átengedett központi adók: A január 1-jei állandó lakosra (3611 fõ) kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a illeti meg közvetlenül önkormányzatunkat. Az APEH által Balatonkenesére kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a eFt bevételt jelent, amelynél közel 2 millió forintos csökkenéssel számolunk az elõzõ évhez képest. Az átengedett személyi jövedelemadó további 32 %-a a normatívák forrásaként került megállapításra. Személyi jövedelemadó kiegészítést önkormányzatunk az adóerõ képesség számítás alapján igényelhet. Azoknál a települési önkormányzatoknál, amelyeknél a személyi jövedelemadó bevétel és az iparûzési adóerõ képesség együttesen számított egy fõre jutó összege nem éri el a Ft-ot, a bevétel e szintig kiegészítésre kerül. Ebbõl származó bevételünk SZJA kiegészítés címén e Ft, mely az elõzõ évhez képest 8.689eFt többletbevételt jelent a városi rang miatt. A gépjármûadóról szóló évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjármûvek után az önkormányzat által beszedett adó 100 %-a az önkormányzatot illeti meg re tervezett bevétel a nyilvántartások szerint eFt. Támogatások: A helyi önkormányzat normatív állami hozzájárulásának jogcímeit és fajlagos összegeit a Költségvetési törvény 3. sz. mellékletében foglaltak szerint terveztük. Felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatást igényelhet az önkormányzat a költségvetési törvény 8. sz. mellékletében foglaltak szerint. A várost a feladat- és teljesítménymutatók alapján normatív alapon megilletõ támogatások, a központosított, a kötött felhasználású támogatások az elõzõ évhez viszonyítva változtak, a normatívák összege összességében mintegy 9 %-kal csökkent annak ellenére is, hogy a közoktatási létszámok jelentõs emelkedést mutattak (tagintézmények miatt). A bekövetkezett inflációs hatásokra figyelemmel így a központi költségvetési támogatások reálértékének számottevõ javulásáról nem beszélhetünk. A szociális feladatok alap támogatási összege 103eFt, ez az eredeti költségvetés része, melyhez kiegészítõ támogatást lehet igényelni a költségvetési törvény 8. sz. melléklete alapján. A közfoglalkoztatáshoz lehívható támogatásokat csak a kifizetések után lehet igényelni, ezért az eredeti költségvetésben bevétel a kiegészítésekre nem tervezhetõ. Normatív és normatív, kötött felhasználású támogatások alakulása Balatonkenese Önkormányzatánál között Támogatási jogcím évi évi évi évi elõirányzat elõirányzat elõirányzat elõirányzat (e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft) Szociális célú normatív és normatív, kötött felhasználású támogatások Normatív hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások Közoktatási célú normatív és normatív, kötött felhasználású támogatások Normatív hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb (3. számú melléklet szerint) Normatív hozzájárulás A helyi önkormányzatot megilletõ személyi jövedelemadó (4. számú melléklet) Településre kimutatott szja 8%-a Jövedelemdifferenciálódás mérséklése Normatív és normatív, kötött felhasználású támogatások összesen: Felhalmozási és tõkejellegû bevételeink: A felhalmozási és tõkejellegû bevételek magukban foglalják a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítését, az önkormányzati sajátos felhalmozási és tõkebevételeit. A évi felhalmozási és tõkejellegû bevétel eFt. Véglegesen átvett pénzeszközökrõl: Itt került megtervezésre az OEPtõl kapott támogatás, mely 4.320eFt, illetõleg a támogatásértékû mûködési bevételeknél eFt, mely a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulásától, illetõleg a szociális feladatot ellátó és körjegyzõségi társulásokban részt vevõ önkormányzatoktól átvett, valamint a tagintézmények után Balatonvilágos önkormányzata által átadott összegeket tartalmazza. A támogatásértékû felhalmozási bevételeknél az Európai Uniós támogatási összegek és az elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatások találhatóak, melynek összege eFt. Finanszírozási bevételek (hitelek): A költségvetés nem tartalmaz sem mûködési, sem felhalmozási célú hitelfelvételt. Pénzforgalom nélküli bevételek: A pénzmaradvány végleges elszámolására, felülvizsgálatára, és Képviselõ-testületi jóváhagyására az éves gazdálkodásról szóló beszámoló, zárszámadás elfogadásával egyidejûleg kerül sor. A költségvetés e Ft pénzmaradvány tartalmaz. Forráshiány: A költségvetés 2010-ben forráshiánnyal nem számol. KIADÁSOK Kiadási jogcímek évi teljesítés évi elõirányzat évi elõirányzat (e Ft) (e Ft) (e Ft) I. Folyó (mûködési) kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelõ járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mûködési célú pénzmaradvány átadás 17 Támogatásértékû mûködési kiadás Mûködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 180 Kamatkiadások

5 2010. március Balatonkenesei Hírlap 7 II. Felhalmozási és tõke jellegû kiadások ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékû felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék, beruházási tartalék IV. Hitelek kamatai V. Egyéb kiadások VI. Finanszírozási kiadások ( ) Hitelek, kölcsönök visszafizetés, ebbõl: Rövid lejáratú hitel törlesztés Likvid hitel törlesztés Hosszú lejáratú hitel törlesztés Értékpapírok kiadásai Függõ kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) A kiadások tervezésénél is figyelembe vettük a Költségvetési, és az egyéb szakmai törvényeket, valamint a helyi döntéseket, illetve a költségvetési döntés-elõkészítõ anyagokat. Az önkormányzati kiadások fedezetéül a költségvetési törvény alapján járó állami támogatások és juttatások, az önkormányzat saját és átvett bevételei, és a tervezett hitelek szolgálnak. A kiadási elõirányzatok tervezésénél a költségvetési törvény vonatkozó részeit, valamint a koncepció tervezetben, a költségvetés elsõ fordulójában, illetve annak tárgyalásakor megfogalmazott elvek kerültek alkalmazásra. Önkormányzati költségvetési szervek mûködési kiadásai Intézményi mûködtetés évben tervezett kiadása összesen eFt, amely 9,8%-os emelkedést mutat évhez képest. Ebbõl az intézményi mûködtetés eFt, amely az eredeti költségvetési fõösszeg 69,53%-a. Ez az elõzõ évhez képest 4,47%-kal kevesebb. Az intézményi kiadások tervezésénél a január 1-jén ellátott feladatokat vettük számba, amelyek magukban foglalják az ellátásukhoz szükséges személyi, valamint dologi kiadásokat. Feltétlenül megjegyzendõ, hogy az intézményi mûködtetéshez tartozó kiadási oldal összege a tagintézmények miatt növekedett. Személyi jellegû kiadásokról: Hasonlóan a korábbi évekhez, jelenleg is az önkormányzat minden intézményére kiterjedõen személyenkénti bérfelmérés készült, figyelembe véve a soros elõrelépések, a minimálbérváltozás, a szakképzettség megszerzése miatti elõrelépések kihatását, valamint az egyéb bérek, bérjellegû kifizetésekhez szükséges összeget is. Az intézményeknél a létszám adatok a tényleges foglalkoztatott állományi létszámot tartalmazzák, ennek megfelelõen a foglalkoztatottak január 1-jei létszámhoz (115 fõ) képest január 1-jén 140 fõ. Ez abból adódik, hogy tavaly óta 1 fõ mezõõr foglalkoztatására került sor a testület döntése értelmében, illetõleg a tagintézmények miatti és a mûvészetoktatási feladatok ellátása miatt emelkedés 25 fõ. Munkaadókat terhelõ járulékok tervezésénél a központilag meghatározott mértéket vettük figyelembe. Dologi kiadások: tervezett összeg: eFt, amely az elõzõ évhez képest eFt növekedést mutat, mely szintén kapcsolatban áll az intézményi átszervezésekkel és a plusz intézmények által ellátandó feladatokkal (mûvészeti oktatás). A központi költségvetés évben sem tartalmaz növekedést a dologi kiadások tekintetében, így az önkormányzat saját bevételei terhére biztosítja a kiadások növekedésének fedezetét. A tervezett elõirányzatok a évi elõzetes tény adatokon alapulnak és a képviselõ-testület döntése értelmében a évi dologi kiadások eredeti elõirányzata további 10%-os csökkenéssel került elfogadásra. Elsõdlegességet élveznek a közüzemi számlák kifizetéséhez szükséges elõirányzatok, de a megtakarítási lehetõségek kihasználása kiemelt elvárás. A különbözõ programok, illetve bármely, a dologi kiadások közé tartozó eszközbeszerzések elõirányzatainál is fontos a pályázati lehetõségek kihasználása. Pénzeszközátadás és ellátottak pénzbeni juttatásáról: a szociálpolitikai juttatások területén jelentõs módosítást tartalmaznak a törvényi változások. Az elõkészítés során elsõsorban törekedtünk a saját döntés alapján fizetett összegek csökkentésére, melyek csak az önkormányzatot terhelik. A támogatásértékû mûködési kiadások összege az elõzõ évhez épest jelentõsen megnõtt a Tátorján Kht. És a KBTT részére biztosított vissza nem térítendõ 7.450e Ft összegû támogatás átadásával. A civil és sport szervezetek részére közpénzbõl nyújtott támogatások átlátható felhasználását külön kétoldalú szerzõdésekben kell rögzíteni, és ez képezi alapját a késõbbi ellenõrzéseknek. Alapelvként kell tartalmaznia a megállapodásnak, hogy a támogatási összegek csak a szervezet felmerülõ indokolt költségei fedezeteként szolgálhatnak. Fejlesztési, felhalmozási kiadások A felhalmozási, felújítási kiadások évi összege eFt, amely a költségvetési fõösszeg 22,71%-át teszi ki. Balatonkenese Város Önkormányzatának évi beruházási kiadásainak elõirányzata feladatonként Beruházás megnevezése évi önrész Támogatás Kivitelezés tervezett költség (e Ft) (e Ft) (e Ft) befejezési éve Szervezetfejlesztés (ÁROP pályázat) Rendezési terv módosítás ART. ARCH Bt Elektr. Ügyintézés bevezetése, informatikai fejlesztés Bakarattya-magaspartfal védelem pályázati díj díj Engedélyezési eljárás díja Zrínyi Miklós utca burkolat felújítása Strand tér burkolat felújítása Széchenyi út felújítása Katona József u hrsz terület energia ellátása Informatikai eszközbeszerzés TÁMOP-3-1-4/08/2 komp.alap.okt.bevez. (100%-os) Ságvári lakótelep csapadékvíz elvezetés hrsz (Rigóvölgyi u.) vízjogi engedély Polgármestei Hivatal nyílászáró csere Informatikai normatíva költsége KDOP. (Óvoda) pályázat 2010 évet érintõ kifizetése ÖSSZESEN:

6 8 Balatonkenesei Hírlap március Balatonkenese Város Önkormányzatának évi felújítási kiadásainak elõirányzata célonként Felújítás megnevezése Teljes költség(e Ft) Kivitelezés kezdési éve Kivitelezés befejezési éve Zsibongó felújítása Óvoda gázégõ Faluház felújítása ÖSSZESEN: Hitel, tõke kamattörlesztés: A beruházási hitelek évenkénti visszafizetési kötelezettségét az alábbi tábla tartalmazza. Felhalmozási hitelek állománya és visszafizetési ütemezése Megnevezés Bank neve (e Ft) Közvilágítás OTP.Bank Nyrt korszerûsítés fejlesztési hitel Beltéri világítás OTP.Bank Nyrt ,5 korszerûsítésének hitele Vak Bottyán stran épület FHB (ERSTE) beruházás hitele Vak B.strand partkorr. OTP Bank Nyrt , , , , , , , , ,0 II. ütem ÖKIF hitel Parti sétány arculatfejl. OTP Bank Nyrt. 720,3 ÖKIF hitel Viziközmû hitel Volksbank 2 100, , ,0 Összesen , , , , , , , , ,0 Folyószámlahitel állománya január 1-én, rövid lejáratú hitel Megnevezés Hitelkeret Szerzõdés száma Szerzõdés lejárta (e Ft) Folyószámla-hitel (bevétel terhére) /2009/ Önkormányzati készfizetõ kezességvállalások éves bontásban Megnevezés (e Ft) Tátorján KHT részére vállalt kezesség folyószámla hitelre Összesen Tartalékok: céltartalékra eft került elfogadásra. Beruházási céltartalék Megnevezés Összeg (e Ft) Balatonakarattya magaspartfal védelem önrész 8625 Szociális alapellátás és gyermek jólét infrstr. Fejl. önrész 4500 Beruházási tartalék Összesen ÖSSZEFOGLALVA Mûködési kiadásaink tervezetnek megfelelõ szinten tartása szigorú költségtakarékos, szellemi és anyagi javakkal való ésszerû gazdálkodást követel meg. A évi költségvetési javaslat szerint - az elhatározott és tervezett beruházások megkezdésével a település egész arculatát meghatározó, részben megváltoztató jelentõs fejlesztések valósulhatnak meg, településrészeket felölelõ programok indításával javítani lehet az elöregedett, leromlott, illetve építészetileg és történetileg egyaránt jelentõséggel bíró területek helyzetén, egyrészt pályázatok, és az ahhoz kapcsoló hitelek útján; - szükséges a települési úthálózat korszerûsítése; - a fejlesztésekhez igényelhetõ pályázati források önereje is jelentõs; - jelentõs pénzügyi erõforrások biztosítása, illetve elkülönítése történik annak érdekében, hogy a város a folyamatosan megnyíló hazai és nemzetközi pályázatokon sikeresen indulhasson; - a községüzemeltetés prioritásai (köztisztaság, parkok, zöldterületek fenntartása, idegenforgalmi idényre felkészülés) továbbra is érvényesülnek. A évi költségvetés - egyszerre javasolja az intézményi mûködés pénzügyi feltételeiben a gazdálkodási fegyelem további erõsítését; - a mûködési költségvetés fõösszege 1 %-ának megfelelõ összeget biztosít a város civil-, kulturális- és sportéletének támogatására, - kötelezettségvállalásokkal, közvetlen és közvetett támogatásokkal segíti az önkormányzat gazdasági társaságát és a településen mûködõ magánvállalkozásokat, civil szervezeteket is. A képviselõ-testület a mûködtetési és fejlesztési bevételekre és kiadásokra vonatkozó, javasolt elõirányzatok azok következetes végrehajtása mellett ismeretében alkotta meg rendeletét a hosszú elõkészítõ munka és vitasorozat után. A testület célja a mûködési és fejlesztési elvek, feladatok meghatározása törekedve arra, hogy Balatonkenese fejlõdését elõsegítõ, a lakosság komfortérzetét, kötõdését és az önkormányzat ingatlanvagyonának értékét növelõ költségvetés kerüljön végrehajtásra. Polgármesteri Hivatal

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40%

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40% Balatonkenese Város Önkormányzatának 2010. évi beruházási kiadásainak a feladatonként 2. sz. melléklet Beruházás megnevezése Teljes ktg önrész Kivitelezés tervezett kezdési éve Kivitelezés tervezett befejezési

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Balatonkenese Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. sz. melléklet B E V É T E L E K ezer Ft-ban Sorszám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) 538 093 538093 2. I/1.

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Kivitelezés tervezett költség

Kivitelezés tervezett költség Balatonkenese Város Önkormányzatának 2010. évi beruházási kiadásainak elirányzata feladatonként 2. sz. melléklet Beruházás megnevezése 2010 évi Kivitelezés tervezett önrész Támogatás költség befejezési

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti 1. melléklet Feladat 04 Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti előirány-zat Összeen 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 212. évi költségvetési bevételeiről 1. Sz.melléklet BEVÉTELI FORRÁSOK 212.évi javaslat Intézményi működési bevétel,áfa 15531 Helyi adók iparűzési 33

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A 2008 évi pénzmaradvány ának növelése miatt

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2009. (IV. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1..

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1.. Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról 1.. A R. 3..-a (1)

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben