JEGYZŐKÖNYV A TANÁCSKOZÁST HANGFELVÉTELEN RÖGZÍTETTÜK!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV A TANÁCSKOZÁST HANGFELVÉTELEN RÖGZÍTETTÜK!"

Átírás

1 Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 23- án 9.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.) megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Hargitai János, Horváth Zoltán, Bánkuti Ferenc, Bédy István, Bognár Sándor, dr. Bokor Béla, dr. Csörnyei László, Fábos Pál, dr. Feledi Éva, dr. Gulyás Emil, Horváth Sándorné, Käsz Zsolt, Keczeli Jenő, Kékkői Zoltán, Kiss Ferenc, Kis János, Koltai Péter, Kovács István, Miklós József, Maretics József, Müller Gábor, Nagy Attila, Pávkovics Gábor, Prettl János, Rács Zoltán, Rang Henriett, Szalai Ottó, Szatyor Győző, Székely Gábor, Székely Szilárd, Szekó József, Szubotics Miklós, Weisz Péter közgyűlési tagok. Távol vannak: Czigler János, Kustos Roland, dr. Marenics János, Németh Mária, Nyúlné Zátonyi Zita, Polics József, dr Tusnádi Tamás közgyűlési tagok. Jelen vannak még: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző, az önkormányzat intézményeinek vezetői, a társszervek vezetői, valamint az önkormányzat hivatalának dolgozói. A TANÁCSKOZÁST HANGFELVÉTELEN RÖGZÍTETTÜK! Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke köszönti a megjelenteket, majd megnyitja a közgyűlés soron kívüli ülését. A képviselői jelenlét megállapítására szolgáló szavazás eredményeként megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel a 40 közgyűlési képviselőből 33 fő jelen van. A közgyűlés elnöke - mivel a képviselők részéről a meghívó szerinti napirendi javaslattal összefüggésben észrevétel, javaslat nem hangzik el - szavazásra bocsátja a meghívó szerinti napirendi javaslatot. A közgyűlés 32 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadja el: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátásaival kapcsolatos döntések Előrejesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2. Interpellációk, bejelentések Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke kihirdeti a közgyűlés szeptember 16-ai zárt ülésén hozott határozatát.

2 2 Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat számlavezető bankjának számlavezetés és folyószámlahitel-keret biztosítása kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezárása 82/2010. (IX. 16.) Kgy. Határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság, valamint a Költségvetési Bizottság javaslatára A Baranya Megyei Önkormányzat részére folyószámla-hitelt nyújtó pénzintézet és számlavezető bank kiválasztása tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban valamennyi ajánlattevő CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u ), ERSTE Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Népfürdő u ), OTP Bank Nyrt./Dél-dunántúli Régió (1051 Budapest, Nádor u. 16. / 7621 Pécs, Rákóczi út 44.), UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) ajánlatát érvényesnek, és valamennyi ajánlattevőt szerződés teljesítésére alkalmasnak nyilvánítja; 2. a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság, valamint a Költségvetési Bizottság javaslata alapján A Baranya Megyei Önkormányzat részére folyószámla-hitelt nyújtó pénzintézet és számlavezető bank kiválasztása tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban az OTP Bank Nyrt./Dél-dunántúli Régió (1051 Budapest, Nádor u. 16. / 7621 Pécs, Rákóczi út 44.) ajánlatát fogadja el, mint nyertes ajánlatot, valamint megállapítja, hogy a következő legkedvezőbb ajánlatot az UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) nyújtotta be. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a nyertes ajánlattevővel az előterjesztés mellékletét képező szerződést december 1-i hatállyal kösse meg; Határidő: november 15. Felelős: a közgyűlés elnöke 3. felkéri elnökét, hogy a nyertes ajánlattevővel a folyószámlahitelkeret szerződést december 1-i hatállyal kösse meg; Határidő: november 15. Felelős: a közgyűlés elnöke 4. felkéri a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságot, valamint a Költségvetési Bizottságot, hogy az OTP Bank Nyrt./Dél-dunántúli Régióval hatályban lévő bankszámlaszerződést november 30-val mondja fel. Határidő: szeptember 30. Felelős: dr. Csörnyei László, a Költségvetési Bizottság elnöke, Pávkovics Gábor, a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság elnöke

3 3 A NAPIREND TÁRGYALÁSA 1. napirendi pont: A Baranya Megyei Önkormányzat kötvénykibocsátásaival kapcsolatos döntések Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Dr. Gulyás Emil, az MSZP frakció vezetője a kötvényekkel kapcsolatban felhívja a figyelmet, hogy a Fidesz-KDNP kormány megtiltotta a lakosság számára a deviza alapú hitel felvételt. Ezért felmerül a kérdés, ha a lakosság számára kockázatos a devizahitel, akkor a megyei önkormányzatnak miért kedvező; ha azonban a devizahitel kedvezőbb, mint a forint alapú, akkor miért tiltják meg a lakosságnak annak felvételét. Erre az ellentmondásra mindenképpen fel kívánta hívni a figyelmet. Emlékeztet, hogy 2007-ben a szocialista frakció figyelmeztette a közgyűlést a deviza alapú hitel kockázatára és javasolták a forint alapú hitel felvételét. Indokolták ezt többek között azzal is, hogy közpénzen nem szabad ilyen kockázatot vállalni. Az akkori viszonyokhoz képest 40%-kal romlott a forint értéke, így ennyivel többet kell visszafizetni. Véleménye szerint, aki a deviza alapú hitelt támogatja, nem bízik az ország gazdaságának gyors javulásában. Nem ért egyet a kötvény-formával sem, helyette inkább hitelt javasolna. Emlékeztet, hogy a közgyűlés szeptember 16-ai zárt ülésén kérte a közgyűlés elnökét, hogy készíttessen további szakértői véleményt annak alátámasztására, hogy a kötvényt devizában célszerű-e kibocsátani, a kamatcsere ügylet megkötése előnyös-e, illetve az 1%-os kamatemelés racionális-e. Kérte, hogy a banki fedezetként megjelölt ingatlanokról készüljön lista területük nagysága és értékük megjelölésével. Az ingatlanok tekintetében kérte azoknak a bank által és az önkormányzat által készített értékbecslését is. Nehezményezi, hogy nem készült ilyen anyag. Amikor ingatlanvagyonról - különösen a törzsvagyonról - rendelkezik az önkormányzat, nagyobb felelősséggel kell eljárni. Nem szeretné, ha az önkormányzat a bankoknak lenne kiszolgáltatva. Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, áttekintette a szakértői anyagokat, ezek alapján a határozati javaslat 2. és 3. pontját támogathatónak tartja. Az 1. pont tekintetében, a frakció álláspontja 2007 óta nem változott, tehát a deviza alapú kötvénykibocsátással ma sem értenek egyet. Aggályosnak tekinti a bank azon feltételét, hogy a törlesztést azonnal meg kell kezdeni, nincs türelmi idő, továbbá a 3, 42%-os kamatot soknak tartja. Ugyanakkor fedezetként az a két ingatlan van megjelölve, amelyek értékesítése a legnagyobb kitörési pontot jelentené az adósságcsapdából. A Tüdőszanatórium épületének átminősítésével kapcsolatban megjegyzi, másfél évvel ezelőtt elhangzott a közgyűlésen, hogy a megyei önkormányzat fél éve tárgyal a városi önkormányzattal az ingatlan átminősítéséről. Az átminősítés azóta sem történt meg. Amennyiben az átminősítés megtörténik, úgy az ingatlan értéke a többszörösére emelkedik. A kötvény további hátrányaként említi, ha a Tüdőszanatórium ingatlant sikerülne is jó áron értékesíteni, a kötvényt akkor sem nem tudnák visszafizetni, mert előtörlesztésre a bank nem ad lehetőséget. Összegzi, az előterjesztéssel kapcsolatban a frakciótagok egy része az előbb ismertetett okok miatt kockázatosnak ítéli a kötvénykibocsátást, más részük viszont

4 4 azzal érvel, ha nem fogadják el az előterjesztést, veszélybe kerül az önkormányzat működőképessége. Mivel mindkét véleményt figyelembe kell venni, javasolja, hogy a határozati javaslatról pontonként szavazzanak. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke - visszautalva a dr. Gulyás Emil által kért újabb szakértői vélemények készíttetésére - elmondja, azért nem tett eleget a kérésnek, mert néhány nap alatt megalapozott szakértői véleményt nem lehet készíteni. A kötvénykibocsátásokkal kapcsolatban hangsúlyozza, 2007-ben és most is vizsgálták, hogy racionális-e kötvényt devizában kibocsátani. Véleménye szerint abból, hogy az új kormány lehetetlenné tette magánszemélyek számára a deviza hitel felvételét, nem lehet azt a következtetést levonni, hogy a deviza hitel rosszabb, mint a forint alapú hitel. Azzal érvel, hogy a CHF jelenlegi árfolyama 217 forint, amennyiben az elérné a 241 forintot, akkor lennének olyan hátrányos helyzetben a CHF-ban eladósodottak, mintha forintban adósodtak volna el. Megerősíti, a CHF alapú kötvénykibocsátáson nyert az önkormányzat. A nyereség ellenére - látva, hogy kamatemelésre lehet számítani - szükség van a kamatcsere ügylet lebonyolítására, melynek során - a korábbi változó kamat helyett - fix kamaton fizetné vissza az önkormányzat a kötvényeket. Az ügyleten rövid távon bukik, hosszú távon azonban várhatóan jelentős nyereségre tesz szert az önkormányzat. Dr. Gulyás Emil azon megjegyzésére, hogy a devizahitelt pártolók nem bíznak az ország gazdaságának gyors javulásában, elmondja, tudja, hogy az ország gazdasági helyzete nem fog egyik pillanatról a másikra javulni. Nem szándékozik részletezni, hogy az ország miért került ilyen mélyre. Visszatérve a évi kötvénykibocsátást érintő kérdésekre elmondja ahogyan azt a szocialista frakció is elismerte az 1%-os kamatemelés elfogadható. Fedezetként olyan ingatlanokat ajánlott fel az önkormányzat, melyeket az elkövetkező időben nem tudna a piacon értékesíteni. Egyetért az MSZP frakció vezetőjével, hogy a jelenleg kibocsátandó kötvény 3,42 %- os kamatfelára magas. Megjegyzi azonban, ha 3 évvel ezelőtt nem 3 milliárd forint, hanem 6 milliárd forint értékben bocsátottak volna ki kötvényt, a mostani kötvénykibocsátásra nem lenne szükség. A költségvetés tervezésekor látható volt, hogy számolni kell egy újabb kötvénykibocsátással. Hangsúlyozza, amennyiben Pécs város rendezési terve megteremtette volna a Tüdőszanatórium épülete átminősítésének lehetőségét, a jelenlegi piaci helyzetben akkor sem lett volna előnyös eladni. A finanszírozási problémákat meg kell oldani, nem számíthatnak az önkormányzatok nagyobb állami támogatásra. Jelen esetben az önkormányzat működőképességének fenntartása a tét. Az előterjesztéssel összefüggésben a közgyűlési tagok részéről további hozzászólás, kérdés nem lévén indítványozza, hogy a határozati javaslat pontjairól külön-külön szavazzon a testület. A képviselők részéről az ügyrendi javaslattal kapcsolatban észrevétel, javaslat nem hangzik el, a közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslat 1. pontját. A közgyűlés 24 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 7 tartózkodás mellett fogadja el a határozati javaslat 1. pontját.

5 5 A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslat 2. pontját. A közgyűlés 30 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett fogadja el a határozati javaslat 2. pontját. A közgyűlés elnöke szavazásra bocsátja a határozati javaslat 3. pontját. A közgyűlés 30 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett fogadja el a határozati javaslat 3. pontját. A közgyűlés a tárgyban adott szavazataival a következő határozatot hozza: 95/2010. (IX. 23.) Kgy. Határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a) a Baranya Megyei Kórházzal kapcsolatos fizetési kötelezettségek biztosítására forintnak megfelelő Euró össznévértékű devizakötvény kibocsátását rendeli el a következő paraméterek figyelembe vételével: - devizanem: EURO, - futamidő: 10 év, - türelmi idő: nincs, - kamatperiódus: féléves, - tőketörlesztés: egyenlő részletekben, a kamatfizetési időpontokban - kamatozás: változó, 6 havi EURIBOR, - kamatfelár: 3,42%, - kötvénykibocsátás határideje: október 31-ig. - forgalomba hozatal: zártkörű, pénzintézeti jegyzési garancia mellett - kötvénykibocsátás megszervezésével, lebonyolításával megbízott pénzintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) - egyszeri költség: Ft + a kibocsátáshoz kapcsolódóan felszámított díj; b) a kötvény biztosítékaként jelzálog-jogot biztosít az UniCredit Bank Hungary Zrt. részére az önkormányzat tulajdonában álló Pécs, hrsz, és a Pécs, hrsz-ú ingatlanokra és kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvénykibocsátásból eredő fizetési kötelezettség éves összegét a mindenkori költségvetésébe beállítja, továbbá azonnali beszedési jogot biztosít a kötvénnyel kapcsolatos banki követelések érvényesítésére; c) felkéri elnökét az erre vonatkozó megbízási szerződés aláírására; Határidő: október 31. Felelős: a közgyűlés elnöke

6 6 2. hozzájárul a december 20-án kibocsátott CHF névértékű kötvény kamatfelárának 1 %-kal történő növeléséhez október 1-től, 1 év időtartamra. A kötvény biztosítékaként jelzálogjogot biztosít az OTP Bank Nyrt. részére az önkormányzat tulajdonában álló Pécs hrsz-ú, Abaliget 187 hrsz-ú, Balatonberény 40 hrsz-ú, Orfű 963 hrsz-ú, Orfű 799 hrsz-ú, Orfű 1309/2 hrsz-ú, Orfű 1364/1 hrsz-ú, Orfű 1309/1 hrsz-ú és az Orfű 1364/2 hrsz-ú ingatlanokra; Határidő: szeptember 30. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 3. a) dönt arról, hogy a kibocsátott 20 millió CHF össznévértékű devizakötvény kamatterheinek hosszútávú csökkentése érdekében egy 10 éves speciális IRS művelet kerüljön végrehajtásra az alábbi feltételekkel: a 6 havi CHF LIBOR referenciakamat rögzítése legfeljebb 2,2 %-on, legkorábban a december 20-án kezdődő kamatperiódustól kezdődően; b) felkéri elnökét, hogy az IRS művelet végrehajtására vonatkozóan 3 hitelintézettől kérjen ajánlatot és felhatalmazza, hogy a legjobb ajánlatot tévő hitelintézettel az IRS ügyletre vonatkozó megállapodást írja alá. Határidő: október 1. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2. napirendi pont: Interpellációk, bejelentések A képviselők részéről interpelláció, bejelentés nem hangzik el. Koltai Péter képviselő összegezve a ciklus politikai vitakultúráját úgy véli, az minden tekintetben megfelelő volt. Örömmel tölti el, hogy a politikailag más nézeteket valló képviselők képesek voltak korrekt módon együtt dolgozni a Baranya megyei emberek jövőjéért. Mindenkinek jó munkát kíván a jövőre nézve és megköszöni, hogy négy évig a közgyűlésben dolgozhatott. Dr. Hargitai János, a képviselők testületi munkáját kiegyensúlyozottnak ítéli, megköszöni. Külön megköszöni az intézményvezetők és munkatársaik, valamint a hivatali apparátus munkáját. A közgyűlés elnöke az ülést bezárja. K. m. f. Dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. október 10-i ülésére Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése által zártkörű kötvény kibocsátása

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. október 10-i ülésére Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése által zártkörű kötvény kibocsátása Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/203-3/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

A Képviselő - testület 2007. október 25-i ülésére

A Képviselő - testület 2007. október 25-i ülésére E LŐTERJESZ T É S A Képviselő - testület 2007. október 25-i ülésére Tárgy: Készítette: Képviseli: Melléklet: Kötvény-kibocsátás Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Szujó Zsolt osztályvezető Várfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 116-120 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Kiss Norbert Ivó, Viplak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. március 25-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. március 25-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2011. március 25-i rendkívüli nyílt üléséről Időpontja: 2011. március 25. 14.05. órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: a jelenléti

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. június 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2006. december 7-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-5/2015 Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. NOVEMBER 6-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1470/2009. MELLÉKLETEK: 2+2 DB TÁRGY: Folyamatban lévő beruházások önrészének finanszírozásához fejlesztési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó

JEGYZŐKÖNYV. A Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói kinevezésről c. napirendi ponthoz Gulyás Gábor pályázó Szám: 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én(csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen lévő képviselők:

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 2000. június 28-án megtartott rendkívüli ülésén Gyömrőn, Szabadság tér 1. hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Rádóczi

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2010. január 18-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

P Á L M O N O S T O R A

P Á L M O N O S T O R A 1 Szám: /2012. P Á L M O N O S T O R A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 23-án megtartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás,

Részletesebben