Partneri Üzletszabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Partneri Üzletszabályzat"

Átírás

1 CITY HITELBRÓKER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PARTNERI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: CITY HITELBRÓKER KFT. Cégjegyzékszáma: Adószám: oldal v15.05.

2 Általános rendelkezések A CITY HITELBRÓKER Korlátolt Felelősségű Társaság a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által Cg cégjegyzékszám alatt bejegyzett és nyilvántartott gazdasági társaság, amelynek székhelye: 2233 Ecser, Kálvária utca 38., adószáma: (a továbbiakban: CITY HITELBRÓKER Kft. vagy CHB). A CITY HITELBRÓKER Kft. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 3. (1) bekezdés i) pontjában meghatározott tevékenységet (a továbbiakban: pénzügyi szolgáltatás közvetítése) a Hpt. 10. (1) bekezdés bb) pontja alapján, többes ügynökként, azaz ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában végzi a pénzügyi intézményekkel kötött megbízási szerződés alapján. A CITY HITELBRÓKER Kft. jogállásából eredően tevékenysége során a pénzügyi intézménykockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt. A CITY HITELBRÓKER Kft. szerepel a felügyeleti hatósága, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban, amely a weboldalon ellenőrizhető. A CHB MNB-nél vezetett és nyilvántartott engedélyszáma: EN- I -599/2010. A CITY HITELBRÓKER Kft. a biztosítókról és biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény 57. (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott független biztosításközvetítői tevékenységet végez a biztosítókkal kötött megbízási szerződés alapján ( a továbbiakban: biztosításközvetítés). MNB engedély száma: EN-II-206/2010. A CHB jogállásából eredően tevékenysége során a pénzügyi intézmény vagy biztosító kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt. A CHB szerepel a a felügyeleti hatósága, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásokban, amely a weboldalon ellenőrizhető. A CITY HITELBRÓKER Kft. által fenti tevékenysége körében az ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások sokfélesége, valamint az ügyfelek által a CITY HITELBRÓKER Kft. részére adott megbízások gyors és pontos teljesítése érdekében olyan általános szabályok meghatározása szükséges, amelyek a megbízások teljesítése során mind a CITY HITELBRÓKER Kft.-re, mind pedig az ügyfelekre kötelezőek. 1. ALKALMAZÁSI KÖR Az Üzletszabályzat alkalmazásában a felek a CITYHITELBRÓKER Kft. (a továbbiakban: Ügynök) és az Ügyfél. Ügyfél az a természetes személy, valamint jogi személy, akinek a részére a CHB és Partnere pénzügyi vagy biztosítási szolgáltatás közvetítését végzi. Ügyfél a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával devizabelföldi és devizakülföldi egyaránt lehet. Az Üzletszabályzat az Ügynök és az Ügyfél között létrejött jogviszony tartalmát és a kapcsolatok egyes részletszabályait állapítja meg. Az Üzletszabályzat rendelkezései olyan szerződéses feltételnek minősülnek, amelyek mind az Ügynökre, mind az Ügyfélre kötelezőek. Az Ügynök és az Ügyfél az Üzletszabályzat rendelkezéseitől közös megegyezéssel, a jogszabályok keretein belül írásban eltérhetnek. Az Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályainak vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, melyek különösen a Polgári Törvénykönyről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.). 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT NYILVÁNOSSÁGA, ÜGYFÉL ÁLTALI ELFOGADÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2.1. Az Üzletszabályzat nyilvános kizárólag a CHB szerződött Partnerei számára nyilvános, mely a CHB által üzemeltetett Ügyviteli Rendszerben tekinthető meg A CHB jogosult a hatályos Üzletszabályzat rendelkezéseit kiegészíteni, továbbá azt a Felek tevékenységére, a tevékenységét érintő jogszabályváltozásra figyelemmel egyoldalúan módosítani, erről azonban Partnereit tájékoztatni köteles úgy, hogy a változásokat azok hatályba lépése előtt 15 nappal megelőzően a CHB Ügyviteli Rendszerében közzéteszi Amennyiben a Partner a 2.2. pont szerint közzétett módosításokat kivéve a jogszabályváltozással érintett kötelező módosításokat nem fogadja el és ezt a közzétételtől számított 15 napon belül írásban jelzi, úgy a Partner ilyen tartalmú írásbeli közlése a Felek között létrejött szerződése jogviszony felmondását jelenti. 2. oldal v15.05.

3 3. A CHB ÁLTAL A PARTNER SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK A CHB a szerződött Partner tevékenységének elősegítésére az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 3.1 Névhasználat vonatkozásában: a Partner jogosult a "City Hitelbróker üzleti partnere" név használatára. 3.2 Reklám: A hirdetésekhez és marketing anyagokhoz, továbbá internetes felületeken és közösségi oldalakon a CHB és a CHB-vel szerződött pénzügyi intézmények nevét, logóját és hivatalos szlogenét a Partner kizárólag előzetes egyeztetés után, a CHB előzetes írásos engedélye alapján használhatja. Engedély nélkül az arculati elemek és logók nem használhatóak. A jogtalan használatból, illetve a hirdetések valótlan állításaiból eredő felelősséget a Partner kizárólagosan viseli és az esetleges károkat köteles megtéríteni. 3.3 Informatika és adatvédelem: a Partner jogosult és egyben köteles a CHB kizárólagos tulajdonát képező és általa felállított, az adatvédelmi szabályoknak teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer (a továbbiakban Ügyviteli rendszer) használatára. E rendszer célja a felek közti hatékony információáramlás biztosítása, a kapcsolódó ügyviteli feladatok elvégzése, a Partner által végzendő ügyfélnyilvántartási és -követési folyamatok kezelése, a felek közti jutalékelszámolás adminisztrálása, nyomon követése, valamint a partnerek közti jutalékmegosztásos ügyfélátadás biztosítása az ügyfelek megelégedettségének növelése és az erőforrások optimalizálása céljából. 3.4 A termékek alapoktatásain való részvétel ingyenes, a specifikusan témák körében szervezett továbbképzések esetenként megállapított térítés mellett látogathatóak. 3.5 Marketing: az egységes közös marketingstruktúra elemeit a Partner a felek közti jogviszony fennállása alatt használhatja, azonban a szerződés megszűnésekor minden marketingeszközt vissza kell szolgáltatni a CHB részére. Ügyfélátadási lehetőség: a CHB törekvése az ügyfelek érdekeinek teljes körű szolgálata, mely során fontos, hogy a területileg az egyes biztosítási ügynöki vagy hitelügyintézői illetékességi határokon, vagy azokon kívül elhelyezkedő ügyfelek is minél jobban elérhetőek legyenek, és biztosítható legyen számukra a teljes körű szolgáltatás igénybe vétele, és ezzel a határterületek megbízotti szolgáltatással történő lefedése. Ennek a célnak az elérése érdekében a CHB közreműködik az egyes Partnerei közti konzultációt és az anyagi igények kölcsönösen előnyös rendezése után biztosítja az ügyfelek Partnerek közötti áramlását. 3.6 A Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a Felek közti jogviszony keretében megvalósult vállalati hitelek esetén, a Felek eseti jelleggel egyedi megállapodást kötnek a hitel nagyságával és a jutalékmegosztással kapcsolatosan. Ettől való eltérés a CHB egyedi engedélye alapján lehetséges. 3.7 Ha a Partner által a CHB-n keresztül közvetített hitelállománya eléri az ,- Ft összeget, akkor a CHB biztosítja a cégcsoport City Cartel ingatlan közvetítéssel foglalkozó üzletágába a franchise rendszeren való belépést a Partner számára. A Partner ezen lehetőség igénybevétele során a mindenkor érvényes franchise belépési díjnak az 50 %-át fizeti meg. 3.8 Amennyiben a Partner nem foglalkozik City Cartel Ingatlanirodánál ingatlanközvetítéssel, úgy a Partner a City Cartel Ingatlanirodiánál ingatlanközvetítési tevékenységet nem végezhet, e vonatkozásban kötelezettséget nem vállalhat, szerződést nem köthet. Ugyanakkor jogosult a City Cartel hálózatának ügyfélátadó rendszeréhez való kapcsolódásra, így ügyfeleket delegálhat ingatlanközvetítési szegmensben a CHB, illetve a cégcsoporthoz tartozó City Cartel franchise hálózat felé. A City Cartel Kft. és az ügyfele közötti eseti megállapodásnak megfelelően az írásban létrejött és az ügyfél által aláírt ingatlanközvetítési szerződésben konkrétan rögzített n %+ÁFA szerinti összeg az elszámolás alapját képező ingatlanközvetítési jutalék, amelyből a Partnert az Ügyviteli rendszer ingatlanközvetítési jutalék táblázatban rögzített jutalék illeti meg. 3.9 A Partner tudomással bír arról, hogy a CHB és közte fennálló szerződéses jogviszony szerint végzendő tevékenységének szabályait jelentős mértékben a CHB és az adott Pénzügyi Intézmények, Szolgáltatók illetve Biztosítók között létrejövő szerződések, azok mellékletei az értékesítést végző személyekre azokban meghatározott rendelkezések, általános szerződési feltételek, eljárási rendek, szabályok, előírások határozzák meg. E rendelkezésekről, szabályokról, előírásokról (együttesen: szabályok) a CHB tájékoztatást ad a Partner részére, aki köteles azokat teljes körűen áttanulmányozni. A Partner köteles tevékenységét a legteljesebb mértékben az előbb említett szabályoknak megfelelően végezni, az azok által meghatározott feltételeket mindenkor és folyamatosan teljesíteni, betartani A Partner tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerint végzendő tevékenységének megkezdéséhez szükséges lehet az adott Pénzügyi Intézmények vagy Biztosítók vonatkozó jóváhagyásának beszerzése, és szükségessé válhat az adott Pénzügyi Intézménnyel/Intézményekkel illetve Biztosítókkal kötendő 3 oldalú szerződéskötés és/vagy az adott Intézmény(ek) felé intézendő nyilatkozat(ok) kibocsátása. A Partner vállalja mindezek megtételét, azzal, hogy a vonatkozó okiratok előkészítése, aláírattatása, az Intézmény(ek)hez történő eljuttatása a CHB-n keresztül történik. A felek rögzítik, hogy bármely ilyen okirat 3. oldal v15.05.

4 aláírásától, és az adott okirat tartalmától függetlenül a jelen szerződés rendelkezései (így egyebek mellett e szerződés pénzügyi elszámolásra vonatkozó szabályai) hatályosak és alkalmazandók maradnak A Partner a felek közti szerződés létrejöttekor írásban nyilatkozni köteles arról, hogy mely más ügynök részére és annak révén, mely pénzügyi intézményhez, biztosítókhoz van bejelentve kizárólagos jelleggel, továbbá vállalja, hogy amennyiben a felek közti szerződés érvényessége alatt e nyilatkozatában bármilyen változás állna be, úgy erről 8 naptári napon belül köteles írásban értesítenie a CHB-t A Partner vállalja, hogy az adott Pénzügyi Intézmény(ek), Biztosítók vonatkozó előírásai által megkövetelt képzéseken részt vesz, az előírt beszámolási kötelezettségeknek eleget tesz, és a jelen szerződés szerinti tevékenységét csak az előírt vizsgák letételét, illetőleg azok igazolását követően kezdi meg Partner a CHB Ügyfelei számára a legjobb ajánlattétel érdekében, több Pénztár termékeit is tudja értékesíteni. Partner köteles részletesen ismertetni a Pénztárak alapszabályzatát az Ügyfél részére, az Ügyfél az aláírásával megerősíti át-, illetve belépési szándékát. Partner vállalja, hogy az átlépési, illetve belépési nyilatkozatokat az adott Pénztár részére az aláírástól számolt 3 azaz három munkanapon belül eljuttatja. Más Pénztárak termékét - az objektív tények közlését meghaladóan - negatívan véleményezni, kritizálni tilos. 4. A PARTNER FELELŐSSÉGE 4.1 A Partner köteles a szerződés szerinti tevékenységét az elvárható legnagyobb szakmai hozzáértéssel és a legnagyobb gondossággal végezni. Ennek elmulasztásából a CHB-t ért károkért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. A felek megállapodnak abban, ha a Partner nem szabályszerű vagy gondatlan magatartására visszavezethető okból a CHB felé az érintett Intézmény(ek) vagy bármely harmadik személy bármilyen igényt érvényesít, vagy szankciót alkalmaz, úgy a Partner a CHB-val szemben más által érvényesített igény összegét, valamint az igényérvényesítéssel, szankcióval okozott további károkat a CHB felhívására haladéktalanul megtéríti a CHB számára. A Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy teljes körű felelősséggel tartozik azon károkért is, amelyek az általa közölt információk, illetve adatok valótlanságából, félrevezető voltából erednek, ha az adat, információ hamis vagy félrevezető voltát tudta, vagy az általában elvárható gondosság tanúsítása esetén tudnia kellett volna. 5. DÍJAZÁS 5.1 A Partner a CHB közreműködésével megkötött szerződések eredményeképpen a bankok, illetve biztosítók, pénztárak és egyéb a CHB-val szerződésben álló pénzügyi szolgáltatók által adott teljesítési igazolás alapján a CHB az Ügyfél szerződéskötésének vagy hitelfolyósításának napján aktuális és hatályos jutalékszabályzatainak megfelelő mértékű jutalékot fizeti meg. A mindenkori jutalék nagysága aktuálisan az ügyviteli rendszer jutaléktáblázataiban található, amely a jutalékszámfejtés alapja. 5.2 A Partner vállalja, hogy valamennyi Ügyfelét és a számukra a Partner által értékesített terméket és szolgáltatást felrögzíti az Ügyviteli rendszer vonatkozó menüpontjaiban. Partner tudomásul veszi, hogy a fel nem rögzített vagy tévesen felrögzített ügyletek után a CHB nem tudja elszámolni és folyósítani a jutalékot a Partner számára. 5.3 Felek megállapodnak, hogy a CHB által a Partner számára kifizetendő jutalékelszámolás kizárólagos alapja a pénzügyi szolgáltatók és biztosítók által CHB számára átadott teljesítésigazolások, jutalékelszámolások. A CHB azon jutalékokat tudja a Partner számára elszámolni és kifizetni, amelyeket a szolgáltatók teljesítésigazolással és/vagy jutalék-elszámolással visszaigazoltak, továbbá melyeknek összege a CHB bankszámlájára megérkezett. 5.4 CHB vállalja, hogy az 5.2 és 5.3 pont teljesülése esetén (azaz amennyiben a Partner az értékesített terméket/szolgáltatást hiánytalanul és hibátlanul felrögzítette az Ügyviteli rendszerben, továbbá a pénzügyi szolgáltató vagy biztosító a teljesítést igazolta, a jutalékot elszámolta és annak összege a CHB bankszámlájára megérkezett, akkor) a Partner számára a jutalékelszámolást elvégzi, a jutalék összegéről önszámlázással elektronikus számlát állít ki és ezt követően öt munkanapon belül a Partner részére utalással megfizeti a jutalékot a Partner által az Ügyviteli rendszerben megadott bankszámlaszámra. A fenti összeget a Megbízó üzletenként számfejti. 5.5 A felek a köztük létrejött szerződésben megállapodtak, hogy a Partnert, mint adóalanyt terhelő számla kibocsátási kötelezettséget a CHB átvállalja (azaz önszámlázást végez), valamint megállapodtak abban is, hogy Partner befogad elektronikus számlákat is. CHB az elektronikus számlát a Partner által az ügyviteli rendszeren beállított számlázási cím(ek)re küldi. 4. oldal v15.05.

5 Jutalék visszaírás és STORNO tartalék 5.5 jutalék visszaírására a Bank, Biztosító és vagy Pénztár és ennek függvényében a CHB jogosult lehet. A jutalék visszaírás feltételeit az ügyfél szerződéskötésének vagy hitelfolyósításának napján aktuális és hatályos CHB jutalékszabályzatai szabályozzák. 5.6 A CHB által a Partner számára aktuálisan fizetendő jutalék terhére a CHB jogosult "STORNO" tartalék képzésére. Amely termékeknél a CHB STORNO tartalékot képez, azoknál ezt és ennek mértékét köteles a vonatkozó jutalékszabályzatokban feltüntetni. A STORNO tartalékot a CHB a jutalékszabályzatban feltüntetett időszakot követően (tipikusan a jutalék visszaírás időszakának lejártát követően) fizeti ki a Partner számára Amennyiben a pénzügyi szolgáltató vagy biztosító jutalék-visszaírást érvényesít a CHB-vel szemben a Partner valamely ügyletével kapcsolatban (például az ügyfél a szerződést megszűnteti, vagy a vállalt díjfizetési/egyéb kötelezettségeit nem teljesíti a jutalékvisszaírási időszakon belül vagy a Partner által kötött vagy közvetített ügyletek megkötése körében vizsgálat indul), akkor a Partner a már kifizetett jutalékok vonatkozásában kifejezetten vállalja ezen ügylet(ek) után felvett jutalék visszafizetését a CHB részére, a még nem teljesített jutalékok vonatkozásában pedig kifejezetten tudomásul veszi a CHB jutalék-visszatartási jogát az adott ügylet(ek) kivizsgálásáig, indult vizsgálat lezárásáig. 5.8 Partner által közvetített minden olyan ügylet, mely kapcsán a Bank, Biztosító vagy Pénztár CHB felé jutalék visszaírással él, először a STORNO tartalék terhére kerül elszámolásra. Amennyiben a képzett STORNO tartalék nem fedezi a visszaírandó jutalék mértékét úgy a Partner kifejezetten vállalja a különbözet visszafizetését a CHB részére. 5.9 Azon Bankok, Biztosítók, Pénztárak és pénzügyi szolgáltatók esetén ahol nincsen jutalék-visszaírás, ott természetesen STORNO tartalék képzés sincs a kifizetendő jutalék terhére Partner vállalja, hogy Hitel- és LTP termékértékesítés esetén minimum középfokú végzettséggel és július 01-től Hatósági Vizsgával illetve szakirányú OKJ-s vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Biztosítási termékek értékesítése esetén Partner vállalja, hogy felsőfokú végzettséggel vagy minimum középfokú végzettséggel és Független Többesügynöki Szakvizsgával rendelkezik. Pénztári termék értékesítése esetén minimum középfokú végzettséggel rendelkezik Amennyiben a Partner nem rendelkezik a fenti végzettséggel, úgy Pénzügyi Termék értékesítésére szerződött vezető munkatársak és partnerek munkájának elősegítése és hatékonysága érdekében ajánló tevékenységet végez. Felek az ajánlói tevékenységet akként határozzák meg, hogy megbízott az adott pénzügyi termékről a vezetőjétől kapott szakszerű tanácsadás és információ alapján ajánlja ezen termékeket potenciális ügyfelek részére Felek kifejezetten rögzítik, hogy Partner nem jogosult szakirányú végzettség és előírt hatósági engedély hiányában pénzügyi termékek értékesítésére. Kizárólag ajánlói tevékenységre jogosult a kinevezett vezetője szakmai irányítása és felügyelete mellett. 6 Ügyviteli rendszer 6.1 A CHB "Ügyviteli rendszer" néven informatikai szolgáltatáscsomagot nyújt a Partner számára. A Partner jogosult és egyben köteles az Ügyviteli rendszert használni, mely többek közt elősegíti, hogy a felek a hatályos jogszabályi környezetnek megfelelően végezzék tevékenységüket. E rendszer további célja a felek közti naprakész és hatékony információáramlás biztosítása (pl. a pénzügyi szolgáltatókkal és biztosítókkal kapcsolatos tájékoztató jellegű információk, aktualitások és hírlevelek kommunikálása), a kapcsolódó ügyviteli feladatok elvégzése, a Partner által végzendő ügyfél-nyilvántartási és - követési folyamatok kezelése, a felek közti jutalékelszámolás teljes körű adminisztrálása, nyomon követése, valamint a partnerek közti jutalékmegosztásos ügyfélátadás biztosítása az ügyfelek megelégedettségének növelése és az erőforrások optimalizálása céljából. 6.2 A felek közti jutalékelszámolás technikai hátterét az Ügyviteli rendszer biztosítja, ezért a CHB csak olyan jutalékokat tud elszámolni, melyeket a Partner előzetesen rögzített az Ügyviteli rendszerben. 6.3 CHB kijelenti, hogy az Ügyviteli rendszer szerződött szoftverfejlesztője és üzemeltetője az InterPont Plus Kft. (Cg , adószám: , cím: 1158 Budapest, Késmárk utca 8-10.; továbbiakban InterPont). CHB kijelenti, hogy az Ügyviteli rendszerben elérhető bizonyos szolgáltatások és funkciók (pl. elektronikus aláírás és minősített időbélyegzés) jogszabályi feltételeknek megfelelő biztosításához a szakhatóságok által elfogadott, regisztrált Hitelesítési Szolgáltató (továbbiakban Hitelesítési Szolgáltató) közreműködését veszi igénybe. 6.4 Az Ügyviteli rendszer web alapú alkalmazás, mely az internetcímen érhető el. Az Ügyviteli rendszer minimális technikai feltételei: 5. oldal v15.05.

6 (1) Min. Mozilla Firefox 3.5 vagy Google Chrome 5 vagy Apple Safari 4 böngészőprogram, (2) Min. Adobe Reader 9 PDF megjelenítő, (3) Min. Adobe Flash 10 médialejátszó program a fenti böngészőhöz telepítve, (4) Szélessávú internetkapcsolat, (5) Korszerű személyi számítógép (PC/Mac), mely alkalmas a fenti szoftverek stabil és gyors futtatására (6) Támogatott operációs rendszerek: Microsoft Windows XP, Vista, 7, Min. Ubuntu Linux 10.04, Min. Apple OS X 10.5 Leopard (7) A fenti számítógépre és operációs rendszerre feltelepített nyomtató. 6.5 Partner kijelenti, hogy rendelkezik a rendszer használatához szükséges technikai feltételekkel és tudomásul veszi, hogy sem a CHB sem az InterPont semmilyen technikai támogatást nem nyújt a fenti feltételek előteremtésével, üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatban. A nem megfelelő technikai feltételekből eredő bármilyen hátrány vagy kár kizárólag a Partnert terheli. 6.6 InterPont vállalja, hogy az Ügyviteli rendszer használatával kapcsolatban legalább negyedévente oktatást, konzultációt tart, melyen a Partner díjmentesen részt vehet. Az oktatások időpontjáról és helyszínéről elektronikus hírlevélben hívja fel a Partnerek figyelmét. InterPont vállalja továbbá, hogy a rendszerrel kapcsolatban on-line technikai támogatást biztosít a helpdesk.cityhitelbroker.com weboldalon. 6.7 Az Ügyviteli rendszer szolgáltatás díja Ft + ÁFA / negyedév, mely naptári negyedévenként kerül elszámolásra. Egy naptári negyedévben a Partner csak akkor köteles szolgáltatási díjat fizetni, ha az adott negyedévben a CHB-től jutalék-, vezetői felüli jutalék, bónusz- vagy más egyéb bevétele keletkezett. A naptári negyedév megállapítása a bevételhez kapcsolódó értékesítés dátuma alapján történik, mely hitelügylet esetén a hitelfolyósítás dátuma, egyéb termékeknél a szerződéskötés dátuma. Ebben az esetben a Partner bevételének elszámolásakor az InterPont kiállítja a tárgy negyedévre vonatkozó szolgáltatási díj számlát a Partner felé. Partner tudomásul veszi, hogy a részére járó bevétel összegéből a CHB levonja az InterPontnak megfizetendő díjat, melyet CHB az InterPont számára fizet meg. Ennek alapján a Partner az InterPonttal szembeni díjfizetési kötelezettségének a bevételének összegéből történő levonással tesz eleget. Ha egy naptári negyedévben a Partnernek nincs bevétele, akkor a tárgyidőszakra nem keletkezik szolgáltatási díjfizetési kötelezettsége. 6.8 Felek megállapodnak, hogy az Ügyviteli rendszerrel kapcsolatos valamennyi szolgáltatás díját az InterPont elektronikus számlán számlázza ki a Partner felé. Partner tudomásul veszi, hogy a részére járó termék értékesítésének jutalékösszegéből a CHB jogosult levonni a Partnernek az InterPonttal szemben megfizetendő díjat, tekintettel arra, hogy az InterPont a Partnerrel szembeni díjigényét és követelését a CHB-ra engedményezte. Ennek alapján a Partner az InterPonttal szembeni díjfizetési kötelezettségének a jutalék összegéből történő levonással tesz eleget. Amennyiben a Partnernek az adott hónapban nem keletkezik jutalékbevétele, akkor vállalja, hogy 30 naptári napon belül, átutalással kiegyenlíti az InterPont felé a fenti szolgáltatási díjakról kiállított számlák összegét. 6.9 A kifizetett ügyviteli díjakból a Partner visszatérítést semmilyen jogcímen nem igényelhet. 7 A titoktartás, az adatkezelés és az adatvédelem 7.1 A Felek a köztük fennálló szerződés teljesítése során tudomásukra jutott bármely üzleti, kereskedelmi, értékpapír- vagy egyéb titkot, valamint a másik Félre vagy annak tevékenységére közvetlenül vagy közvetetten vonatkozó bármely olyan tényt, információt, adatot vagy megoldást (a továbbiakban együttesen: üzleti vagy banki titok) kötelesek megőrizni, amelynek bizalmas kezeléséhez a másik Félnek érdeke fűződik. Ilyen üzleti titoknak minősülnek különösen a felek közti szerződés továbá jelen Üzletszabályzat tartalmi elemei, a másik Fél belső ügyei, pénzügyi és gazdasági helyzete, valamint üzleti partnerei, valamint a CHB kizárólagos szellemi tulajdonát képező központi adatbázis teljes (nem nyilvános) tartalma. 7.2 A Felek üzleti titkot csak a másik Fél előzetes és írásbeli hozzájárulása alapján hozhatnak bármely harmadik személy tudomására, illetve csak a másik Fél előzetes és írásbeli hozzájárulása alapján tehetnek titkot harmadik személy számára hozzáférhetővé. 7.3 A Felek a másik Fél által rendelkezésükre bocsátott információkat, dokumentumokat és bármely egyéb anyagokat csak a köztük fennálló szerződés teljesítése céljából és csak a szükséges mértékben használhatják fel. 7.4 A Felek a köztük fennálló szerződés teljesítése során birtokukba került bármely iratot és dokumentumot kötelesek bizalmasan kezelni és őrizni, és az ilyen iratokat és dokumentumokat a jelen szerződés megszűnését követően kötelesek a másik Félnek visszaszolgáltatni. 6. oldal v15.05.

7 7.5 A titoktartási kötelezettség körében a Felek kötelesek a köztük fennálló szerződésben foglaltakat és a vonatkozó jogszabályi előírásokat, valamint az üzleti etika szabályait maradéktalanul betartani. 7.6 A Feleket a jelen fejezetben meghatározott titoktartási kötelezettség a köztük fennálló szerződés bármely okból történő megszűnését követően korlátlan ideig terheli. 7.7 A titoktartási kötelezettség megszegése a köztük fennálló szerződés súlyos megszegésének minősül és kártérítési kötelezettséggel jár. 7.8 A Partner kijelenti, hogy a Hpt. szerinti banktitok, valamint az üzleti titok megtartására vonatkozó rendkívül szigorú törvényi követelményeket ismeri. Tudomásul veszi, hogy a felek közti szerződés szerinti együttműködés keretében tudomására jutott valamennyi információt bank- illetve üzleti titokként köteles kezelni, időbeli korlát nélkül, e szerződés esetleges jövőbeli megszűnésétől függetlenül. A Partner kötelezettséget vállal, hogy a titoktartási felelőssége betartása érdekében ügyviteli tevékenységét az együttműködés keretében keletkező iratok kezelése során a mindenkor az irányadó jogszabályi vagy felügyeleti rendelkezések vonatkozó előírásainak betartásával szervezi meg és működteti. 7.9 Az egyes ügyfelek (beleértve a terméket vagy szolgáltatást igénylő, de igénybe még vagy már nem vevő potenciális ügyfeleket is) adatai banktitoknak minősülnek, melyekre vonatkozóan a Partner a felek közti szerződés aláírásával titoktartási kötelezettséget vállal és ennek megfelelően banktitkot semmilyen formában, semmilyen körülmények között, sem részben, sem egészében harmadik feleknek át nem ad. Jelen rendelkezés alól kivételt képez az az eset, ha az egyes ügyfelek a banktitkot képező adatok harmadik felek részére, részben vagy egészben történő továbbadására a Partnert más jogszerű szerződés, vagy erre vonatkozó írásban tett nyilatkozat megkötésével, illetve megadásával kifejezetten feljogosították. Banktitok hatósági intézkedések keretében történő átadásának felmerülése esetében a Partner kötelezi magát, hogy - a jogszabály keretei között - a kérelem beérkezését követően haladéktalanul értesíti a CHB-t és megjelöli a megkeresés jogalapját és célját, mely eljárásban köteles bevonni a CHB-t Az adatkezelés során a CHB köteles valamennyi, személyes adatokra, üzleti és banktitokra vonatkozó jogszabály alapján eljárni, és biztosítani, hogy minden - az ő képviseletében eljáró - magánszemély ezen szabályok szerint járjon el Partner a Pénzmosás elleni törvénynek megfelelően köteles meggyőződni arról, hogy az általa közvetített ügyfél adatai a valóságnak megfelelnek. Az adatok valódiságáért a Partner személyes felelősséggel tartozik. Partner munkája során egyébként is köteles a Pénzmosás megelőzéséről szóló törvénynek megfelelően eljárni a (2007. évi CXXXVI. törvény) A CHB a Partnerrel kötött szerződés keretében végzett tevékenysége során tudomására, birtokába jutott személyes (ügyfél-) adatot kizárólag és szigorúan csak a szerződés szerinti tevékenysége körében kezelheti. Ilyen adat egyéb célú feldolgozására, felhasználására csak a CHB írásos engedélye alapján kerülhet sor (aki ilyen engedélyét az érintett Pénzügyi Intézmény felhatalmazása alapján adhatja csak meg). Az adatról másolat csak a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges mértékben és módon készíthető és tárolható. A személyes (ügyfél-) adatok statisztikai célú felhasználására kizárólag a CHB engedélye alapján kerülhet sor (aki ilyen engedélyét az érintett Pénzügyi Intézmény felhatalmazása alapján adhatja csak meg). Egyéb adatfelhasználás esetén a Partner köteles a Jogosult ezirányú hozzájárulását beszerezni és a CHB-t értesíteni CHB köteles valamennyi, a Partner személyes adataira, üzleti titkaira vonatkozó jogszabály figyelembevételével eljárni, az alábbiak figyelembevételével A Partner kifejezetten felhatalmazza a CHB-t, hogy a Partnerre, illetve a képviseletében eljáró magánszemélyekre vonatkozó személyes adatokat kezelje, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Partner felek közti szerződés szerinti teljesítményére vonatkozó adatokat átadjon olyan harmadik személy részére, amely/aki a felek közti szerződés szerinti megalapított jogviszonyhoz hasonló jogviszonyt hozott létre a CHB-vel A Partner tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a CHB a nála érdeklődő ügyfelek részére részletes tájékoztatás céljából átadja a Partnert, illetve a jelen szerződés szerinti termék- és szolgáltatás közvetítését végző munkavállalója vagy megbízottja nevét és elérhetőségének módját A Partner köteles minden, a vállalkozására vonatkozó cégadatának, illetve a tevékenységet végző személyek körének megváltozását, továbbá az ellene kezdeményezett felszámolási, csőd, vagy végelszámolási eljárás kezdeményezését, haladéktalanul írásban bejelenteni a CHB számára. A Partner köteles minden, a nevében tevékenységet végző személy friss erkölcsi bizonyítványát átadni a CHB számára a tevékenység megkezdését megelőzően. 7. oldal v15.05.

8 8 Alapvető tevékenységi szabályok 8.1 A Partner vállalja, hogy a CHB-t tájékoztatja arról, ha más személy részére a jelen szerződés szerinti tevékenységhez hasonló szolgáltatást nyújt, továbbá ha a szerződés hatálya alatt bármilyen érdekeltséget szerez olyan társaságban, vállalkozásban, amely a CHB tevékenységével megegyező vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytat. A Partner kijelenti és szavatolja a CHB felé, hogy a köztük fennálló szerződés megkötése és a benne foglalt szolgáltatásainak teljesítése nem ütközik egyetlen, általa korábban kötött és még hatályban lévő szerződésének rendelkezésébe sem. 8.2 A felek megállapodnak abban, hogy a Partner a tevékenységének végzéséhez - a CHB kifejezett előzetes és írásbeli engedélye hiányában - további alügynököt, teljesítési segédet nem vesz igénybe, a tevékenységet kizárólag munkavállalói,munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében, vagy társaságának személyes közreműködést végző tagjai által (illetőleg egyéni vállalkozó esetén saját maga) folytatja. A Partner gondoskodik arról, hogy a tevékenységet ténylegesen végző magánszemélyek mindegyike teljes körűen megismerje és folyamatosan betartsa a felek közti szerződés rendelkezéseit és a vonatkozó szabályokat. 8.3 A Partner tudomásul veszi, hogy köteles jelen szerződés hatálya alá tartozó tevékenységét, és annak nyilvántartását elkülönítetten folytatni, illetve vezetni oly módon, hogy tevékenysége ellenőrizhetőségét biztosítsa. 8.4 A Partner köteles tevékenysége során óvni a CHB és az adott pénzügyi intézmények, szolgáltatók jó hírnevét, és tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a CHB vagy az adott pénzügyi intézmények, szolgáltatók hírnevének csorbításával járna. 8.5 A Partner tudomásul veszi, hogy tevékenysége során, a CHB, illetőleg az adott pénzügyi intézmény vagy szolgáltató nevében termék- vagy szolgáltatás igénylésére vonatkozó kérelmet átvehet, kötelezettséget azonban nem vállalhat, szerződést nem köthet, folyósítást nem engedélyezhet, folyósítást nem engedélyezhet, pénzt, díjat az Ügyféltől át nem vehet. 8.6 A Partner tudomásul veszi, hogy tevékenysége során nem jogosult a CHB, vagy az adott pénzügyi intézmény vagy szolgáltató jövőbeni döntéseinek várható eredményét az ügyfelek felé sem szóban, sem írásban valószínűsíteni. Továbbá tudomásul veszi, hogy teljes anyagi felelősséggel tartozik azon károkért, melyek abból erednek, hogy a segítségével kitöltött, illetve általa ellenőrzött adatok nem egyeznek meg az ügyfél által rendelkezésére bocsátott és/vagy ellenőrizhető adatokkal, vagy olyan adathordozók alapján kerültek kitöltésre, illetve ellenőrzésre, amelyek nyilvánvalóan (vagy kellő gondosság mellett felismerhetően) hamisak voltak. 8.7 A Partner köteles a CHB-t értesíteni, ha a Partner bármely személyes közreműködőjének képviseleti joga megszűnik. 8.8 Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződést egyoldalúan megszünteti, úgy a megszüntetést követő 6 (hat) hónapos időtartam alatt más, a CHB-vel azonos vagy hasonló tevékenységet folytató versenytárs, konkurens társaságnál megbízást, munkajogviszonyt vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. Ezen konkurencia tilalmi kötelezettségének megszegése esetén a Partner kártérítés fizetésére köteles, melynek összege megegyezik a jelen jogviszonyra tekintettel a CHB által finanszírozott oktatás és képzés költségével ( Ft/nap), továbbá a Partner átlag-jutaléka hatszorosának megfelelő összeggel. 9. VEGYES RENDELKEZÉSEK 9.1. Amennyiben Partnernek a szolgáltatásokkal kapcsolatosan problémája merül fel, úgy a CHB részére címzett (1088 Budapest, Rákóczi út 51.), illetve az címre megküldött levélben terjesztheti elő kifogásait, amelyre a CHB ésszerű időn belül írásban válaszolni köteles A felek a közöttük esetlegesen felmerült jogvitában az Üzletszabályzat rendelkezéseinek szem előtt tartásával, a vita békés úton való rendezésére törekednek. Amennyiben ez az eljárás nem vezetne eredményre, úgy az illetékes bírósághoz jogosultak fordulni. 8. oldal v15.05.

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. február 1-től

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. február 1-től HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1-től HC KÖZPONT KFT. Székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32. Cégjegyzékszáma: 01-09-716975 Adószám:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános megbízási feltételek

Üzletszabályzat és Általános megbízási feltételek Üzletszabályzat és Általános megbízási feltételek A jelen Üzletszabályzat azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket az F.B.I. Független Biztosításközvetítő Iroda Korlátolt Felelősségű Társasággal

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Érvényes: 200x.. -től

Érvényes: 200x.. -től Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT FINANCIAL EXPERT Országos Hiteliroda Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság

ÜZLETSZABÁLYZAT FINANCIAL EXPERT Országos Hiteliroda Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT FINANCIAL EXPERT Országos Hiteliroda Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 16. mfszt 1. cégjegyzékszám: 01 09 940107 adószám: 13740407 2 1 Általános

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen üzletszabályzat az Utilitas Jogvédelmi és Gazdasági Szövetkezet szolgáltatásainak használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től 2015.07.01-től a Klasszik Hitel és Prémium Hitel módozatokhoz kapcsolódó kedvezmények a módozatok kivezetése miatt nem vehetőek igénybe. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény EgyOtthon

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános szerződési feltételek

Üzletszabályzat és Általános szerződési feltételek Üzletszabályzat és Általános szerződési feltételek A jelen Üzletszabályzat tartalmazza az EurópaTender Kft-nek az interneten keresztül történő biztosítási alkuszi tevékenységére vonatkozó, a megbízási

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Prémium Hitel módozatú lakás-takarékpénztári szerződést kötő magánszemély ügyfelek Akció tárgya: ERSTE

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat alapján a Bank vállalja,

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA

A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA A jelen üzletszabályzat tartalmazza a DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1016. Budapest,

Részletesebben

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2010. augusztus 1-től

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2010. augusztus 1-től HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2010. augusztus 1-től HC KÖZPONT KFT. Székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32. Cégjegyzékszáma: 01-09-716975 Adószám:

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére r Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2014. március 14. Hatályba lépésének időpontja:

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u. 28-30. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK járóbeteg orvosi szolgáltatás ellátására Jóváhagyva: Budapest, 2016...

Részletesebben

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:...

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:... TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről cégszerű megnevezés:.......... (székhelye:........., nyilvántartást vezető cégbíróság neve:......., cégjegyzék száma:........., adószám:......, képviselő

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Molnár Ferenc egyéni vállalkozó mint Szolgáltató és az általa üzemeltetett Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket,

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról. Az Adatvédelmi szabályzat 1. A TIPS Table for you applikációt (az Applikáció vagy TIPS ) letöltő, használó

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 30-tól TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től 100% számlanyitási díj kedvezmény I. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Klasszik Hitel, vagy Klasszik Plusz módozatú lakás-takarékpénztári

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Általános rész 1. A Szolgáltatóra vonatkozó adatok: Társaság cégneve: Vital Europe Egészségügyi és Szolgáltató Kft. Fióktelepe: 1113 Budapest, Nagyszőlős

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére 1. A szerződő felek: Név: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. mint Megbízott (a továbbiakban:

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Fodor Rita

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

ETALON Pénzügyi Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA

ETALON Pénzügyi Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2011. január 1. ETALON Pénzügyi Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA I.Bevezető rendelkezések 1. A jelen Üzletszabályzat célja meghatározni azon rendelkezéseket, melyek az ETALON

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek Jelen általános szerződési feltételek hatálya a Magyar Hírlap nyomtatott napilap

Részletesebben

2013. évi keret megállapodás

2013. évi keret megállapodás 2013. évi keret megállapodás amely létrejött egyrészről a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Király u 1-3.), képviseletében Vörös Borsody Csilla ügyvezető, Szombathelyi TDM Szervezet menedzsere,

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft működési támogatása és kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság: Gazdasági osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/5.

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

többes ügynök, függő biztosításközvetítő NAK Biztosításközvetítő Kft.

többes ügynök, függő biztosításközvetítő NAK Biztosításközvetítő Kft. Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K Az ÁSZF szabályozza a (a továbbiakban: Szolgáltató) mint biztosításközvetítő többes ügynök, mint Szolgáltató által üzemeltetett http://biztositasok.nak.hu

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS. Előzmények. A Felek rögzítik, hogya Megbízó és az Ataco Bt február 28-án, majd december 31-én (fa

MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS. Előzmények. A Felek rögzítik, hogya Megbízó és az Ataco Bt február 28-án, majd december 31-én (fa MEGBíZÁSI SZERZŐDÉS 2012 feb~ O8. mely létrejött egyrészt Név: Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás Cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22 képviseli: dr. Buzás Péter elnök Adószám: 15358794-2-06 Bankszámlaszám

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL

SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL A jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Teljes Cégnév: Cégjegyzékszám:... Adószám:.... Bankszámlaszám:.. -....-.......

Részletesebben

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a Név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. képv.: dr. Ipkovich György polgármester adószám: azonosító: bankszámlaszám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben