Partneri Üzletszabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Partneri Üzletszabályzat"

Átírás

1 CITY HITELBRÓKER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PARTNERI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: CITY HITELBRÓKER KFT. Cégjegyzékszáma: Adószám: oldal v15.05.

2 Általános rendelkezések A CITY HITELBRÓKER Korlátolt Felelősségű Társaság a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által Cg cégjegyzékszám alatt bejegyzett és nyilvántartott gazdasági társaság, amelynek székhelye: 2233 Ecser, Kálvária utca 38., adószáma: (a továbbiakban: CITY HITELBRÓKER Kft. vagy CHB). A CITY HITELBRÓKER Kft. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 3. (1) bekezdés i) pontjában meghatározott tevékenységet (a továbbiakban: pénzügyi szolgáltatás közvetítése) a Hpt. 10. (1) bekezdés bb) pontja alapján, többes ügynökként, azaz ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában végzi a pénzügyi intézményekkel kötött megbízási szerződés alapján. A CITY HITELBRÓKER Kft. jogállásából eredően tevékenysége során a pénzügyi intézménykockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt. A CITY HITELBRÓKER Kft. szerepel a felügyeleti hatósága, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban, amely a weboldalon ellenőrizhető. A CHB MNB-nél vezetett és nyilvántartott engedélyszáma: EN- I -599/2010. A CITY HITELBRÓKER Kft. a biztosítókról és biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény 57. (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott független biztosításközvetítői tevékenységet végez a biztosítókkal kötött megbízási szerződés alapján ( a továbbiakban: biztosításközvetítés). MNB engedély száma: EN-II-206/2010. A CHB jogállásából eredően tevékenysége során a pénzügyi intézmény vagy biztosító kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt. A CHB szerepel a a felügyeleti hatósága, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásokban, amely a weboldalon ellenőrizhető. A CITY HITELBRÓKER Kft. által fenti tevékenysége körében az ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások sokfélesége, valamint az ügyfelek által a CITY HITELBRÓKER Kft. részére adott megbízások gyors és pontos teljesítése érdekében olyan általános szabályok meghatározása szükséges, amelyek a megbízások teljesítése során mind a CITY HITELBRÓKER Kft.-re, mind pedig az ügyfelekre kötelezőek. 1. ALKALMAZÁSI KÖR Az Üzletszabályzat alkalmazásában a felek a CITYHITELBRÓKER Kft. (a továbbiakban: Ügynök) és az Ügyfél. Ügyfél az a természetes személy, valamint jogi személy, akinek a részére a CHB és Partnere pénzügyi vagy biztosítási szolgáltatás közvetítését végzi. Ügyfél a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával devizabelföldi és devizakülföldi egyaránt lehet. Az Üzletszabályzat az Ügynök és az Ügyfél között létrejött jogviszony tartalmát és a kapcsolatok egyes részletszabályait állapítja meg. Az Üzletszabályzat rendelkezései olyan szerződéses feltételnek minősülnek, amelyek mind az Ügynökre, mind az Ügyfélre kötelezőek. Az Ügynök és az Ügyfél az Üzletszabályzat rendelkezéseitől közös megegyezéssel, a jogszabályok keretein belül írásban eltérhetnek. Az Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályainak vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, melyek különösen a Polgári Törvénykönyről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.). 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT NYILVÁNOSSÁGA, ÜGYFÉL ÁLTALI ELFOGADÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2.1. Az Üzletszabályzat nyilvános kizárólag a CHB szerződött Partnerei számára nyilvános, mely a CHB által üzemeltetett Ügyviteli Rendszerben tekinthető meg A CHB jogosult a hatályos Üzletszabályzat rendelkezéseit kiegészíteni, továbbá azt a Felek tevékenységére, a tevékenységét érintő jogszabályváltozásra figyelemmel egyoldalúan módosítani, erről azonban Partnereit tájékoztatni köteles úgy, hogy a változásokat azok hatályba lépése előtt 15 nappal megelőzően a CHB Ügyviteli Rendszerében közzéteszi Amennyiben a Partner a 2.2. pont szerint közzétett módosításokat kivéve a jogszabályváltozással érintett kötelező módosításokat nem fogadja el és ezt a közzétételtől számított 15 napon belül írásban jelzi, úgy a Partner ilyen tartalmú írásbeli közlése a Felek között létrejött szerződése jogviszony felmondását jelenti. 2. oldal v15.05.

3 3. A CHB ÁLTAL A PARTNER SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK A CHB a szerződött Partner tevékenységének elősegítésére az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 3.1 Névhasználat vonatkozásában: a Partner jogosult a "City Hitelbróker üzleti partnere" név használatára. 3.2 Reklám: A hirdetésekhez és marketing anyagokhoz, továbbá internetes felületeken és közösségi oldalakon a CHB és a CHB-vel szerződött pénzügyi intézmények nevét, logóját és hivatalos szlogenét a Partner kizárólag előzetes egyeztetés után, a CHB előzetes írásos engedélye alapján használhatja. Engedély nélkül az arculati elemek és logók nem használhatóak. A jogtalan használatból, illetve a hirdetések valótlan állításaiból eredő felelősséget a Partner kizárólagosan viseli és az esetleges károkat köteles megtéríteni. 3.3 Informatika és adatvédelem: a Partner jogosult és egyben köteles a CHB kizárólagos tulajdonát képező és általa felállított, az adatvédelmi szabályoknak teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer (a továbbiakban Ügyviteli rendszer) használatára. E rendszer célja a felek közti hatékony információáramlás biztosítása, a kapcsolódó ügyviteli feladatok elvégzése, a Partner által végzendő ügyfélnyilvántartási és -követési folyamatok kezelése, a felek közti jutalékelszámolás adminisztrálása, nyomon követése, valamint a partnerek közti jutalékmegosztásos ügyfélátadás biztosítása az ügyfelek megelégedettségének növelése és az erőforrások optimalizálása céljából. 3.4 A termékek alapoktatásain való részvétel ingyenes, a specifikusan témák körében szervezett továbbképzések esetenként megállapított térítés mellett látogathatóak. 3.5 Marketing: az egységes közös marketingstruktúra elemeit a Partner a felek közti jogviszony fennállása alatt használhatja, azonban a szerződés megszűnésekor minden marketingeszközt vissza kell szolgáltatni a CHB részére. Ügyfélátadási lehetőség: a CHB törekvése az ügyfelek érdekeinek teljes körű szolgálata, mely során fontos, hogy a területileg az egyes biztosítási ügynöki vagy hitelügyintézői illetékességi határokon, vagy azokon kívül elhelyezkedő ügyfelek is minél jobban elérhetőek legyenek, és biztosítható legyen számukra a teljes körű szolgáltatás igénybe vétele, és ezzel a határterületek megbízotti szolgáltatással történő lefedése. Ennek a célnak az elérése érdekében a CHB közreműködik az egyes Partnerei közti konzultációt és az anyagi igények kölcsönösen előnyös rendezése után biztosítja az ügyfelek Partnerek közötti áramlását. 3.6 A Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a Felek közti jogviszony keretében megvalósult vállalati hitelek esetén, a Felek eseti jelleggel egyedi megállapodást kötnek a hitel nagyságával és a jutalékmegosztással kapcsolatosan. Ettől való eltérés a CHB egyedi engedélye alapján lehetséges. 3.7 Ha a Partner által a CHB-n keresztül közvetített hitelállománya eléri az ,- Ft összeget, akkor a CHB biztosítja a cégcsoport City Cartel ingatlan közvetítéssel foglalkozó üzletágába a franchise rendszeren való belépést a Partner számára. A Partner ezen lehetőség igénybevétele során a mindenkor érvényes franchise belépési díjnak az 50 %-át fizeti meg. 3.8 Amennyiben a Partner nem foglalkozik City Cartel Ingatlanirodánál ingatlanközvetítéssel, úgy a Partner a City Cartel Ingatlanirodiánál ingatlanközvetítési tevékenységet nem végezhet, e vonatkozásban kötelezettséget nem vállalhat, szerződést nem köthet. Ugyanakkor jogosult a City Cartel hálózatának ügyfélátadó rendszeréhez való kapcsolódásra, így ügyfeleket delegálhat ingatlanközvetítési szegmensben a CHB, illetve a cégcsoporthoz tartozó City Cartel franchise hálózat felé. A City Cartel Kft. és az ügyfele közötti eseti megállapodásnak megfelelően az írásban létrejött és az ügyfél által aláírt ingatlanközvetítési szerződésben konkrétan rögzített n %+ÁFA szerinti összeg az elszámolás alapját képező ingatlanközvetítési jutalék, amelyből a Partnert az Ügyviteli rendszer ingatlanközvetítési jutalék táblázatban rögzített jutalék illeti meg. 3.9 A Partner tudomással bír arról, hogy a CHB és közte fennálló szerződéses jogviszony szerint végzendő tevékenységének szabályait jelentős mértékben a CHB és az adott Pénzügyi Intézmények, Szolgáltatók illetve Biztosítók között létrejövő szerződések, azok mellékletei az értékesítést végző személyekre azokban meghatározott rendelkezések, általános szerződési feltételek, eljárási rendek, szabályok, előírások határozzák meg. E rendelkezésekről, szabályokról, előírásokról (együttesen: szabályok) a CHB tájékoztatást ad a Partner részére, aki köteles azokat teljes körűen áttanulmányozni. A Partner köteles tevékenységét a legteljesebb mértékben az előbb említett szabályoknak megfelelően végezni, az azok által meghatározott feltételeket mindenkor és folyamatosan teljesíteni, betartani A Partner tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerint végzendő tevékenységének megkezdéséhez szükséges lehet az adott Pénzügyi Intézmények vagy Biztosítók vonatkozó jóváhagyásának beszerzése, és szükségessé válhat az adott Pénzügyi Intézménnyel/Intézményekkel illetve Biztosítókkal kötendő 3 oldalú szerződéskötés és/vagy az adott Intézmény(ek) felé intézendő nyilatkozat(ok) kibocsátása. A Partner vállalja mindezek megtételét, azzal, hogy a vonatkozó okiratok előkészítése, aláírattatása, az Intézmény(ek)hez történő eljuttatása a CHB-n keresztül történik. A felek rögzítik, hogy bármely ilyen okirat 3. oldal v15.05.

4 aláírásától, és az adott okirat tartalmától függetlenül a jelen szerződés rendelkezései (így egyebek mellett e szerződés pénzügyi elszámolásra vonatkozó szabályai) hatályosak és alkalmazandók maradnak A Partner a felek közti szerződés létrejöttekor írásban nyilatkozni köteles arról, hogy mely más ügynök részére és annak révén, mely pénzügyi intézményhez, biztosítókhoz van bejelentve kizárólagos jelleggel, továbbá vállalja, hogy amennyiben a felek közti szerződés érvényessége alatt e nyilatkozatában bármilyen változás állna be, úgy erről 8 naptári napon belül köteles írásban értesítenie a CHB-t A Partner vállalja, hogy az adott Pénzügyi Intézmény(ek), Biztosítók vonatkozó előírásai által megkövetelt képzéseken részt vesz, az előírt beszámolási kötelezettségeknek eleget tesz, és a jelen szerződés szerinti tevékenységét csak az előírt vizsgák letételét, illetőleg azok igazolását követően kezdi meg Partner a CHB Ügyfelei számára a legjobb ajánlattétel érdekében, több Pénztár termékeit is tudja értékesíteni. Partner köteles részletesen ismertetni a Pénztárak alapszabályzatát az Ügyfél részére, az Ügyfél az aláírásával megerősíti át-, illetve belépési szándékát. Partner vállalja, hogy az átlépési, illetve belépési nyilatkozatokat az adott Pénztár részére az aláírástól számolt 3 azaz három munkanapon belül eljuttatja. Más Pénztárak termékét - az objektív tények közlését meghaladóan - negatívan véleményezni, kritizálni tilos. 4. A PARTNER FELELŐSSÉGE 4.1 A Partner köteles a szerződés szerinti tevékenységét az elvárható legnagyobb szakmai hozzáértéssel és a legnagyobb gondossággal végezni. Ennek elmulasztásából a CHB-t ért károkért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. A felek megállapodnak abban, ha a Partner nem szabályszerű vagy gondatlan magatartására visszavezethető okból a CHB felé az érintett Intézmény(ek) vagy bármely harmadik személy bármilyen igényt érvényesít, vagy szankciót alkalmaz, úgy a Partner a CHB-val szemben más által érvényesített igény összegét, valamint az igényérvényesítéssel, szankcióval okozott további károkat a CHB felhívására haladéktalanul megtéríti a CHB számára. A Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy teljes körű felelősséggel tartozik azon károkért is, amelyek az általa közölt információk, illetve adatok valótlanságából, félrevezető voltából erednek, ha az adat, információ hamis vagy félrevezető voltát tudta, vagy az általában elvárható gondosság tanúsítása esetén tudnia kellett volna. 5. DÍJAZÁS 5.1 A Partner a CHB közreműködésével megkötött szerződések eredményeképpen a bankok, illetve biztosítók, pénztárak és egyéb a CHB-val szerződésben álló pénzügyi szolgáltatók által adott teljesítési igazolás alapján a CHB az Ügyfél szerződéskötésének vagy hitelfolyósításának napján aktuális és hatályos jutalékszabályzatainak megfelelő mértékű jutalékot fizeti meg. A mindenkori jutalék nagysága aktuálisan az ügyviteli rendszer jutaléktáblázataiban található, amely a jutalékszámfejtés alapja. 5.2 A Partner vállalja, hogy valamennyi Ügyfelét és a számukra a Partner által értékesített terméket és szolgáltatást felrögzíti az Ügyviteli rendszer vonatkozó menüpontjaiban. Partner tudomásul veszi, hogy a fel nem rögzített vagy tévesen felrögzített ügyletek után a CHB nem tudja elszámolni és folyósítani a jutalékot a Partner számára. 5.3 Felek megállapodnak, hogy a CHB által a Partner számára kifizetendő jutalékelszámolás kizárólagos alapja a pénzügyi szolgáltatók és biztosítók által CHB számára átadott teljesítésigazolások, jutalékelszámolások. A CHB azon jutalékokat tudja a Partner számára elszámolni és kifizetni, amelyeket a szolgáltatók teljesítésigazolással és/vagy jutalék-elszámolással visszaigazoltak, továbbá melyeknek összege a CHB bankszámlájára megérkezett. 5.4 CHB vállalja, hogy az 5.2 és 5.3 pont teljesülése esetén (azaz amennyiben a Partner az értékesített terméket/szolgáltatást hiánytalanul és hibátlanul felrögzítette az Ügyviteli rendszerben, továbbá a pénzügyi szolgáltató vagy biztosító a teljesítést igazolta, a jutalékot elszámolta és annak összege a CHB bankszámlájára megérkezett, akkor) a Partner számára a jutalékelszámolást elvégzi, a jutalék összegéről önszámlázással elektronikus számlát állít ki és ezt követően öt munkanapon belül a Partner részére utalással megfizeti a jutalékot a Partner által az Ügyviteli rendszerben megadott bankszámlaszámra. A fenti összeget a Megbízó üzletenként számfejti. 5.5 A felek a köztük létrejött szerződésben megállapodtak, hogy a Partnert, mint adóalanyt terhelő számla kibocsátási kötelezettséget a CHB átvállalja (azaz önszámlázást végez), valamint megállapodtak abban is, hogy Partner befogad elektronikus számlákat is. CHB az elektronikus számlát a Partner által az ügyviteli rendszeren beállított számlázási cím(ek)re küldi. 4. oldal v15.05.

5 Jutalék visszaírás és STORNO tartalék 5.5 jutalék visszaírására a Bank, Biztosító és vagy Pénztár és ennek függvényében a CHB jogosult lehet. A jutalék visszaírás feltételeit az ügyfél szerződéskötésének vagy hitelfolyósításának napján aktuális és hatályos CHB jutalékszabályzatai szabályozzák. 5.6 A CHB által a Partner számára aktuálisan fizetendő jutalék terhére a CHB jogosult "STORNO" tartalék képzésére. Amely termékeknél a CHB STORNO tartalékot képez, azoknál ezt és ennek mértékét köteles a vonatkozó jutalékszabályzatokban feltüntetni. A STORNO tartalékot a CHB a jutalékszabályzatban feltüntetett időszakot követően (tipikusan a jutalék visszaírás időszakának lejártát követően) fizeti ki a Partner számára Amennyiben a pénzügyi szolgáltató vagy biztosító jutalék-visszaírást érvényesít a CHB-vel szemben a Partner valamely ügyletével kapcsolatban (például az ügyfél a szerződést megszűnteti, vagy a vállalt díjfizetési/egyéb kötelezettségeit nem teljesíti a jutalékvisszaírási időszakon belül vagy a Partner által kötött vagy közvetített ügyletek megkötése körében vizsgálat indul), akkor a Partner a már kifizetett jutalékok vonatkozásában kifejezetten vállalja ezen ügylet(ek) után felvett jutalék visszafizetését a CHB részére, a még nem teljesített jutalékok vonatkozásában pedig kifejezetten tudomásul veszi a CHB jutalék-visszatartási jogát az adott ügylet(ek) kivizsgálásáig, indult vizsgálat lezárásáig. 5.8 Partner által közvetített minden olyan ügylet, mely kapcsán a Bank, Biztosító vagy Pénztár CHB felé jutalék visszaírással él, először a STORNO tartalék terhére kerül elszámolásra. Amennyiben a képzett STORNO tartalék nem fedezi a visszaírandó jutalék mértékét úgy a Partner kifejezetten vállalja a különbözet visszafizetését a CHB részére. 5.9 Azon Bankok, Biztosítók, Pénztárak és pénzügyi szolgáltatók esetén ahol nincsen jutalék-visszaírás, ott természetesen STORNO tartalék képzés sincs a kifizetendő jutalék terhére Partner vállalja, hogy Hitel- és LTP termékértékesítés esetén minimum középfokú végzettséggel és július 01-től Hatósági Vizsgával illetve szakirányú OKJ-s vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Biztosítási termékek értékesítése esetén Partner vállalja, hogy felsőfokú végzettséggel vagy minimum középfokú végzettséggel és Független Többesügynöki Szakvizsgával rendelkezik. Pénztári termék értékesítése esetén minimum középfokú végzettséggel rendelkezik Amennyiben a Partner nem rendelkezik a fenti végzettséggel, úgy Pénzügyi Termék értékesítésére szerződött vezető munkatársak és partnerek munkájának elősegítése és hatékonysága érdekében ajánló tevékenységet végez. Felek az ajánlói tevékenységet akként határozzák meg, hogy megbízott az adott pénzügyi termékről a vezetőjétől kapott szakszerű tanácsadás és információ alapján ajánlja ezen termékeket potenciális ügyfelek részére Felek kifejezetten rögzítik, hogy Partner nem jogosult szakirányú végzettség és előírt hatósági engedély hiányában pénzügyi termékek értékesítésére. Kizárólag ajánlói tevékenységre jogosult a kinevezett vezetője szakmai irányítása és felügyelete mellett. 6 Ügyviteli rendszer 6.1 A CHB "Ügyviteli rendszer" néven informatikai szolgáltatáscsomagot nyújt a Partner számára. A Partner jogosult és egyben köteles az Ügyviteli rendszert használni, mely többek közt elősegíti, hogy a felek a hatályos jogszabályi környezetnek megfelelően végezzék tevékenységüket. E rendszer további célja a felek közti naprakész és hatékony információáramlás biztosítása (pl. a pénzügyi szolgáltatókkal és biztosítókkal kapcsolatos tájékoztató jellegű információk, aktualitások és hírlevelek kommunikálása), a kapcsolódó ügyviteli feladatok elvégzése, a Partner által végzendő ügyfél-nyilvántartási és - követési folyamatok kezelése, a felek közti jutalékelszámolás teljes körű adminisztrálása, nyomon követése, valamint a partnerek közti jutalékmegosztásos ügyfélátadás biztosítása az ügyfelek megelégedettségének növelése és az erőforrások optimalizálása céljából. 6.2 A felek közti jutalékelszámolás technikai hátterét az Ügyviteli rendszer biztosítja, ezért a CHB csak olyan jutalékokat tud elszámolni, melyeket a Partner előzetesen rögzített az Ügyviteli rendszerben. 6.3 CHB kijelenti, hogy az Ügyviteli rendszer szerződött szoftverfejlesztője és üzemeltetője az InterPont Plus Kft. (Cg , adószám: , cím: 1158 Budapest, Késmárk utca 8-10.; továbbiakban InterPont). CHB kijelenti, hogy az Ügyviteli rendszerben elérhető bizonyos szolgáltatások és funkciók (pl. elektronikus aláírás és minősített időbélyegzés) jogszabályi feltételeknek megfelelő biztosításához a szakhatóságok által elfogadott, regisztrált Hitelesítési Szolgáltató (továbbiakban Hitelesítési Szolgáltató) közreműködését veszi igénybe. 6.4 Az Ügyviteli rendszer web alapú alkalmazás, mely az internetcímen érhető el. Az Ügyviteli rendszer minimális technikai feltételei: 5. oldal v15.05.

6 (1) Min. Mozilla Firefox 3.5 vagy Google Chrome 5 vagy Apple Safari 4 böngészőprogram, (2) Min. Adobe Reader 9 PDF megjelenítő, (3) Min. Adobe Flash 10 médialejátszó program a fenti böngészőhöz telepítve, (4) Szélessávú internetkapcsolat, (5) Korszerű személyi számítógép (PC/Mac), mely alkalmas a fenti szoftverek stabil és gyors futtatására (6) Támogatott operációs rendszerek: Microsoft Windows XP, Vista, 7, Min. Ubuntu Linux 10.04, Min. Apple OS X 10.5 Leopard (7) A fenti számítógépre és operációs rendszerre feltelepített nyomtató. 6.5 Partner kijelenti, hogy rendelkezik a rendszer használatához szükséges technikai feltételekkel és tudomásul veszi, hogy sem a CHB sem az InterPont semmilyen technikai támogatást nem nyújt a fenti feltételek előteremtésével, üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatban. A nem megfelelő technikai feltételekből eredő bármilyen hátrány vagy kár kizárólag a Partnert terheli. 6.6 InterPont vállalja, hogy az Ügyviteli rendszer használatával kapcsolatban legalább negyedévente oktatást, konzultációt tart, melyen a Partner díjmentesen részt vehet. Az oktatások időpontjáról és helyszínéről elektronikus hírlevélben hívja fel a Partnerek figyelmét. InterPont vállalja továbbá, hogy a rendszerrel kapcsolatban on-line technikai támogatást biztosít a helpdesk.cityhitelbroker.com weboldalon. 6.7 Az Ügyviteli rendszer szolgáltatás díja Ft + ÁFA / negyedév, mely naptári negyedévenként kerül elszámolásra. Egy naptári negyedévben a Partner csak akkor köteles szolgáltatási díjat fizetni, ha az adott negyedévben a CHB-től jutalék-, vezetői felüli jutalék, bónusz- vagy más egyéb bevétele keletkezett. A naptári negyedév megállapítása a bevételhez kapcsolódó értékesítés dátuma alapján történik, mely hitelügylet esetén a hitelfolyósítás dátuma, egyéb termékeknél a szerződéskötés dátuma. Ebben az esetben a Partner bevételének elszámolásakor az InterPont kiállítja a tárgy negyedévre vonatkozó szolgáltatási díj számlát a Partner felé. Partner tudomásul veszi, hogy a részére járó bevétel összegéből a CHB levonja az InterPontnak megfizetendő díjat, melyet CHB az InterPont számára fizet meg. Ennek alapján a Partner az InterPonttal szembeni díjfizetési kötelezettségének a bevételének összegéből történő levonással tesz eleget. Ha egy naptári negyedévben a Partnernek nincs bevétele, akkor a tárgyidőszakra nem keletkezik szolgáltatási díjfizetési kötelezettsége. 6.8 Felek megállapodnak, hogy az Ügyviteli rendszerrel kapcsolatos valamennyi szolgáltatás díját az InterPont elektronikus számlán számlázza ki a Partner felé. Partner tudomásul veszi, hogy a részére járó termék értékesítésének jutalékösszegéből a CHB jogosult levonni a Partnernek az InterPonttal szemben megfizetendő díjat, tekintettel arra, hogy az InterPont a Partnerrel szembeni díjigényét és követelését a CHB-ra engedményezte. Ennek alapján a Partner az InterPonttal szembeni díjfizetési kötelezettségének a jutalék összegéből történő levonással tesz eleget. Amennyiben a Partnernek az adott hónapban nem keletkezik jutalékbevétele, akkor vállalja, hogy 30 naptári napon belül, átutalással kiegyenlíti az InterPont felé a fenti szolgáltatási díjakról kiállított számlák összegét. 6.9 A kifizetett ügyviteli díjakból a Partner visszatérítést semmilyen jogcímen nem igényelhet. 7 A titoktartás, az adatkezelés és az adatvédelem 7.1 A Felek a köztük fennálló szerződés teljesítése során tudomásukra jutott bármely üzleti, kereskedelmi, értékpapír- vagy egyéb titkot, valamint a másik Félre vagy annak tevékenységére közvetlenül vagy közvetetten vonatkozó bármely olyan tényt, információt, adatot vagy megoldást (a továbbiakban együttesen: üzleti vagy banki titok) kötelesek megőrizni, amelynek bizalmas kezeléséhez a másik Félnek érdeke fűződik. Ilyen üzleti titoknak minősülnek különösen a felek közti szerződés továbá jelen Üzletszabályzat tartalmi elemei, a másik Fél belső ügyei, pénzügyi és gazdasági helyzete, valamint üzleti partnerei, valamint a CHB kizárólagos szellemi tulajdonát képező központi adatbázis teljes (nem nyilvános) tartalma. 7.2 A Felek üzleti titkot csak a másik Fél előzetes és írásbeli hozzájárulása alapján hozhatnak bármely harmadik személy tudomására, illetve csak a másik Fél előzetes és írásbeli hozzájárulása alapján tehetnek titkot harmadik személy számára hozzáférhetővé. 7.3 A Felek a másik Fél által rendelkezésükre bocsátott információkat, dokumentumokat és bármely egyéb anyagokat csak a köztük fennálló szerződés teljesítése céljából és csak a szükséges mértékben használhatják fel. 7.4 A Felek a köztük fennálló szerződés teljesítése során birtokukba került bármely iratot és dokumentumot kötelesek bizalmasan kezelni és őrizni, és az ilyen iratokat és dokumentumokat a jelen szerződés megszűnését követően kötelesek a másik Félnek visszaszolgáltatni. 6. oldal v15.05.

7 7.5 A titoktartási kötelezettség körében a Felek kötelesek a köztük fennálló szerződésben foglaltakat és a vonatkozó jogszabályi előírásokat, valamint az üzleti etika szabályait maradéktalanul betartani. 7.6 A Feleket a jelen fejezetben meghatározott titoktartási kötelezettség a köztük fennálló szerződés bármely okból történő megszűnését követően korlátlan ideig terheli. 7.7 A titoktartási kötelezettség megszegése a köztük fennálló szerződés súlyos megszegésének minősül és kártérítési kötelezettséggel jár. 7.8 A Partner kijelenti, hogy a Hpt. szerinti banktitok, valamint az üzleti titok megtartására vonatkozó rendkívül szigorú törvényi követelményeket ismeri. Tudomásul veszi, hogy a felek közti szerződés szerinti együttműködés keretében tudomására jutott valamennyi információt bank- illetve üzleti titokként köteles kezelni, időbeli korlát nélkül, e szerződés esetleges jövőbeli megszűnésétől függetlenül. A Partner kötelezettséget vállal, hogy a titoktartási felelőssége betartása érdekében ügyviteli tevékenységét az együttműködés keretében keletkező iratok kezelése során a mindenkor az irányadó jogszabályi vagy felügyeleti rendelkezések vonatkozó előírásainak betartásával szervezi meg és működteti. 7.9 Az egyes ügyfelek (beleértve a terméket vagy szolgáltatást igénylő, de igénybe még vagy már nem vevő potenciális ügyfeleket is) adatai banktitoknak minősülnek, melyekre vonatkozóan a Partner a felek közti szerződés aláírásával titoktartási kötelezettséget vállal és ennek megfelelően banktitkot semmilyen formában, semmilyen körülmények között, sem részben, sem egészében harmadik feleknek át nem ad. Jelen rendelkezés alól kivételt képez az az eset, ha az egyes ügyfelek a banktitkot képező adatok harmadik felek részére, részben vagy egészben történő továbbadására a Partnert más jogszerű szerződés, vagy erre vonatkozó írásban tett nyilatkozat megkötésével, illetve megadásával kifejezetten feljogosították. Banktitok hatósági intézkedések keretében történő átadásának felmerülése esetében a Partner kötelezi magát, hogy - a jogszabály keretei között - a kérelem beérkezését követően haladéktalanul értesíti a CHB-t és megjelöli a megkeresés jogalapját és célját, mely eljárásban köteles bevonni a CHB-t Az adatkezelés során a CHB köteles valamennyi, személyes adatokra, üzleti és banktitokra vonatkozó jogszabály alapján eljárni, és biztosítani, hogy minden - az ő képviseletében eljáró - magánszemély ezen szabályok szerint járjon el Partner a Pénzmosás elleni törvénynek megfelelően köteles meggyőződni arról, hogy az általa közvetített ügyfél adatai a valóságnak megfelelnek. Az adatok valódiságáért a Partner személyes felelősséggel tartozik. Partner munkája során egyébként is köteles a Pénzmosás megelőzéséről szóló törvénynek megfelelően eljárni a (2007. évi CXXXVI. törvény) A CHB a Partnerrel kötött szerződés keretében végzett tevékenysége során tudomására, birtokába jutott személyes (ügyfél-) adatot kizárólag és szigorúan csak a szerződés szerinti tevékenysége körében kezelheti. Ilyen adat egyéb célú feldolgozására, felhasználására csak a CHB írásos engedélye alapján kerülhet sor (aki ilyen engedélyét az érintett Pénzügyi Intézmény felhatalmazása alapján adhatja csak meg). Az adatról másolat csak a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges mértékben és módon készíthető és tárolható. A személyes (ügyfél-) adatok statisztikai célú felhasználására kizárólag a CHB engedélye alapján kerülhet sor (aki ilyen engedélyét az érintett Pénzügyi Intézmény felhatalmazása alapján adhatja csak meg). Egyéb adatfelhasználás esetén a Partner köteles a Jogosult ezirányú hozzájárulását beszerezni és a CHB-t értesíteni CHB köteles valamennyi, a Partner személyes adataira, üzleti titkaira vonatkozó jogszabály figyelembevételével eljárni, az alábbiak figyelembevételével A Partner kifejezetten felhatalmazza a CHB-t, hogy a Partnerre, illetve a képviseletében eljáró magánszemélyekre vonatkozó személyes adatokat kezelje, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Partner felek közti szerződés szerinti teljesítményére vonatkozó adatokat átadjon olyan harmadik személy részére, amely/aki a felek közti szerződés szerinti megalapított jogviszonyhoz hasonló jogviszonyt hozott létre a CHB-vel A Partner tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a CHB a nála érdeklődő ügyfelek részére részletes tájékoztatás céljából átadja a Partnert, illetve a jelen szerződés szerinti termék- és szolgáltatás közvetítését végző munkavállalója vagy megbízottja nevét és elérhetőségének módját A Partner köteles minden, a vállalkozására vonatkozó cégadatának, illetve a tevékenységet végző személyek körének megváltozását, továbbá az ellene kezdeményezett felszámolási, csőd, vagy végelszámolási eljárás kezdeményezését, haladéktalanul írásban bejelenteni a CHB számára. A Partner köteles minden, a nevében tevékenységet végző személy friss erkölcsi bizonyítványát átadni a CHB számára a tevékenység megkezdését megelőzően. 7. oldal v15.05.

8 8 Alapvető tevékenységi szabályok 8.1 A Partner vállalja, hogy a CHB-t tájékoztatja arról, ha más személy részére a jelen szerződés szerinti tevékenységhez hasonló szolgáltatást nyújt, továbbá ha a szerződés hatálya alatt bármilyen érdekeltséget szerez olyan társaságban, vállalkozásban, amely a CHB tevékenységével megegyező vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytat. A Partner kijelenti és szavatolja a CHB felé, hogy a köztük fennálló szerződés megkötése és a benne foglalt szolgáltatásainak teljesítése nem ütközik egyetlen, általa korábban kötött és még hatályban lévő szerződésének rendelkezésébe sem. 8.2 A felek megállapodnak abban, hogy a Partner a tevékenységének végzéséhez - a CHB kifejezett előzetes és írásbeli engedélye hiányában - további alügynököt, teljesítési segédet nem vesz igénybe, a tevékenységet kizárólag munkavállalói,munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében, vagy társaságának személyes közreműködést végző tagjai által (illetőleg egyéni vállalkozó esetén saját maga) folytatja. A Partner gondoskodik arról, hogy a tevékenységet ténylegesen végző magánszemélyek mindegyike teljes körűen megismerje és folyamatosan betartsa a felek közti szerződés rendelkezéseit és a vonatkozó szabályokat. 8.3 A Partner tudomásul veszi, hogy köteles jelen szerződés hatálya alá tartozó tevékenységét, és annak nyilvántartását elkülönítetten folytatni, illetve vezetni oly módon, hogy tevékenysége ellenőrizhetőségét biztosítsa. 8.4 A Partner köteles tevékenysége során óvni a CHB és az adott pénzügyi intézmények, szolgáltatók jó hírnevét, és tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a CHB vagy az adott pénzügyi intézmények, szolgáltatók hírnevének csorbításával járna. 8.5 A Partner tudomásul veszi, hogy tevékenysége során, a CHB, illetőleg az adott pénzügyi intézmény vagy szolgáltató nevében termék- vagy szolgáltatás igénylésére vonatkozó kérelmet átvehet, kötelezettséget azonban nem vállalhat, szerződést nem köthet, folyósítást nem engedélyezhet, folyósítást nem engedélyezhet, pénzt, díjat az Ügyféltől át nem vehet. 8.6 A Partner tudomásul veszi, hogy tevékenysége során nem jogosult a CHB, vagy az adott pénzügyi intézmény vagy szolgáltató jövőbeni döntéseinek várható eredményét az ügyfelek felé sem szóban, sem írásban valószínűsíteni. Továbbá tudomásul veszi, hogy teljes anyagi felelősséggel tartozik azon károkért, melyek abból erednek, hogy a segítségével kitöltött, illetve általa ellenőrzött adatok nem egyeznek meg az ügyfél által rendelkezésére bocsátott és/vagy ellenőrizhető adatokkal, vagy olyan adathordozók alapján kerültek kitöltésre, illetve ellenőrzésre, amelyek nyilvánvalóan (vagy kellő gondosság mellett felismerhetően) hamisak voltak. 8.7 A Partner köteles a CHB-t értesíteni, ha a Partner bármely személyes közreműködőjének képviseleti joga megszűnik. 8.8 Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződést egyoldalúan megszünteti, úgy a megszüntetést követő 6 (hat) hónapos időtartam alatt más, a CHB-vel azonos vagy hasonló tevékenységet folytató versenytárs, konkurens társaságnál megbízást, munkajogviszonyt vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. Ezen konkurencia tilalmi kötelezettségének megszegése esetén a Partner kártérítés fizetésére köteles, melynek összege megegyezik a jelen jogviszonyra tekintettel a CHB által finanszírozott oktatás és képzés költségével ( Ft/nap), továbbá a Partner átlag-jutaléka hatszorosának megfelelő összeggel. 9. VEGYES RENDELKEZÉSEK 9.1. Amennyiben Partnernek a szolgáltatásokkal kapcsolatosan problémája merül fel, úgy a CHB részére címzett (1088 Budapest, Rákóczi út 51.), illetve az címre megküldött levélben terjesztheti elő kifogásait, amelyre a CHB ésszerű időn belül írásban válaszolni köteles A felek a közöttük esetlegesen felmerült jogvitában az Üzletszabályzat rendelkezéseinek szem előtt tartásával, a vita békés úton való rendezésére törekednek. Amennyiben ez az eljárás nem vezetne eredményre, úgy az illetékes bírósághoz jogosultak fordulni. 8. oldal v15.05.

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. február 1-től

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. február 1-től HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1-től HC KÖZPONT KFT. Székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32. Cégjegyzékszáma: 01-09-716975 Adószám:

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT FINANCIAL EXPERT Országos Hiteliroda Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság

ÜZLETSZABÁLYZAT FINANCIAL EXPERT Országos Hiteliroda Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT FINANCIAL EXPERT Országos Hiteliroda Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 16. mfszt 1. cégjegyzékszám: 01 09 940107 adószám: 13740407 2 1 Általános

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA

A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA A DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA A jelen üzletszabályzat tartalmazza a DUNA HOUSE HITEL CENTRUM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1016. Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános szerződési feltételek

Üzletszabályzat és Általános szerződési feltételek Üzletszabályzat és Általános szerződési feltételek A jelen Üzletszabályzat tartalmazza az EurópaTender Kft-nek az interneten keresztül történő biztosítási alkuszi tevékenységére vonatkozó, a megbízási

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen üzletszabályzat az Utilitas Jogvédelmi és Gazdasági Szövetkezet szolgáltatásainak használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza.

Részletesebben

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2010. augusztus 1-től

HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2010. augusztus 1-től HC KÖZPONT PÉNZÜGYI KÖZVETÍTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2010. augusztus 1-től HC KÖZPONT KFT. Székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32. Cégjegyzékszáma: 01-09-716975 Adószám:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

ETALON Pénzügyi Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA

ETALON Pénzügyi Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2011. január 1. ETALON Pénzügyi Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZATA I.Bevezető rendelkezések 1. A jelen Üzletszabályzat célja meghatározni azon rendelkezéseket, melyek az ETALON

Részletesebben

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat Jogi és adatvédelmi nyilatkozat A Szatmári Kft. mint honlap és web áruház (továbbiakban: Adatkezelő) üzemeltetője ezúton kijelenti, és magára kötelezőnek ismeri el, hogy a honlap és a web áruház üzemeltetése

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

Érvényes: 200x.. -től

Érvényes: 200x.. -től Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től 100% számlanyitási díj kedvezmény I. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Klasszik Hitel, vagy Klasszik Plusz módozatú lakás-takarékpénztári

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére 1. A szerződő felek: Név: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. mint Megbízott (a továbbiakban:

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

TERVEZET MUNKASZERZŐDÉS

TERVEZET MUNKASZERZŐDÉS MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Olimpiai Bizottság (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51., bejegyző végzés száma: Fővárosi Törvényszék Pk.60057/1997., nyilvántartási szám: 14.,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.06.24-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.06.24-től ERSTE Lakástakarék Nyári akció HIRDETMÉNY I. Az Erste Bank Hungary Zrt. értékesítési hálózatában elérhető akció Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Bónusz Hitel módozatú lakás-takarékpénztári szerződést

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. július 20-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 152/2012.(VII.20.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat Bevezetés: Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. 2015. március 09. és 2015. április 30. között 4-et mondunk, E.ON lesz belőle! elnevezés alatt nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A társaság emeltdíjas tartalomszolgáltatási megbízás igénybevételéhez, illetőleg a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan az alábbiak szerint rögzíti a szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez (hatályos 2012. január 01. napjától) 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Egyszerűsített Alkuszi Megbízás Mely létrejött

Egyszerűsített Alkuszi Megbízás Mely létrejött Egyszerűsített Alkuszi Megbízás Mely létrejött Név:... Cím:... Adószám:... Cégjegyzékszám:... mint Megbízó és az mint Megbízott között. Aon Magyarország Kft. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2. Adószám: 10481143-2-41,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek Jelen általános szerződési feltételek hatálya a Magyar Hírlap nyomtatott napilap

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat A Szattex Kereskedőház Zrt. székhely. HU-4033 Debrecen, Kard u. 36. - cégjegyzékszám. 09-10-000480; adószám. 23461695-2-09; bejegyző hatóság. Debreceni Törvényszék Cégbírósága(a

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejött egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15.

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15. Szolgáltató adatai: Neve: Netex-Magyarország Szolgáltató Kft. Címe: 7932, Mozsgó, Árpád u. 59. Telefonszám: 30/709 5985 E-mail cím: b.krisztian@webkiallitas.hu JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az ECOSOL Kft. Virtuális szerver szolgáltatás (VPS) havidíjas bérelhető szolgáltatására vonatkozik. A szolgáltatóról

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Amely létrejött, egyrészről Név:.... Adószám:. Székhely:.... Levelezési cím:. Képviselő:. Telefonszám:.... E-mail cím:. mint Megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére r Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2014. március 14. Hatályba lépésének időpontja:

Részletesebben

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat A KBOSS.hu Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.; cégjegyzékszám: 13-09- 101824; nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság; adószám:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÁSRA amely létrejött egyrészről Név: Lakhely/székhely: Személyi azonosító száma/cégjegyzékszáma: Adóazonosító jele/adószáma: mint megbízó ( a továbbiakban: Megbízó),

Részletesebben

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS A MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT és a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015. [...] Jelen Napi Kapacitáslekötés és Földgázszállítási Keretszerződés, a hozzácsatolt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Támogatási Szerződés minta P26/6/X TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Amely létrejött egyfelől a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány (székhelye: 1134. Budapest, Dózsa György út 144. - képviseletében: Dr. Tausz Katalin,

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére Hatályos 2012.01.01-től 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoptok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód: 35001, 46001 1 Főlap iratkódja 2 Azonosítási

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás

Együttműködési Megállapodás Együttműködési Megállapodás Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban/fővárosi kerületekben Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Azonosítószám:. (továbbiakban:

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ECR-Trade Pénztárgép Kft.

ECR-Trade Pénztárgép Kft. ECR-Trade Pénztárgép Kft. 1133 Budapest, Dráva u. 5/a. Tel/fax: 350-4006, 239-0534 Á T A L Á N Y D Í J A S J A V Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az ECR-Trade Pénztárgép Kft.(1133

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE

V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE V. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETE TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Kazincbarcika Város Önkormányzata (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.sz., törzsszáma: 726456, adóigazgatási száma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Alapfogalmak 1.1. Felhasználó: mindenki aki Rendszerünket használja, akár Vendégként, Ügyfélként vagy Szolgáltatóként. 1.2. Vendég: olyan Felhasználó, akinek (még) nincs

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénzkibocsátó intézmény, a magánnyugdíjpénztár,

Részletesebben