Partneri Üzletszabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Partneri Üzletszabályzat"

Átírás

1 CITY HITELBRÓKER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PARTNERI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: CITY HITELBRÓKER KFT. Cégjegyzékszáma: Adószám: oldal v15.05.

2 Általános rendelkezések A CITY HITELBRÓKER Korlátolt Felelősségű Társaság a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által Cg cégjegyzékszám alatt bejegyzett és nyilvántartott gazdasági társaság, amelynek székhelye: 2233 Ecser, Kálvária utca 38., adószáma: (a továbbiakban: CITY HITELBRÓKER Kft. vagy CHB). A CITY HITELBRÓKER Kft. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 3. (1) bekezdés i) pontjában meghatározott tevékenységet (a továbbiakban: pénzügyi szolgáltatás közvetítése) a Hpt. 10. (1) bekezdés bb) pontja alapján, többes ügynökként, azaz ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában végzi a pénzügyi intézményekkel kötött megbízási szerződés alapján. A CITY HITELBRÓKER Kft. jogállásából eredően tevékenysége során a pénzügyi intézménykockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt. A CITY HITELBRÓKER Kft. szerepel a felügyeleti hatósága, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban, amely a weboldalon ellenőrizhető. A CHB MNB-nél vezetett és nyilvántartott engedélyszáma: EN- I -599/2010. A CITY HITELBRÓKER Kft. a biztosítókról és biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény 57. (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott független biztosításközvetítői tevékenységet végez a biztosítókkal kötött megbízási szerződés alapján ( a továbbiakban: biztosításközvetítés). MNB engedély száma: EN-II-206/2010. A CHB jogállásából eredően tevékenysége során a pénzügyi intézmény vagy biztosító kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt. A CHB szerepel a a felügyeleti hatósága, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásokban, amely a weboldalon ellenőrizhető. A CITY HITELBRÓKER Kft. által fenti tevékenysége körében az ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások sokfélesége, valamint az ügyfelek által a CITY HITELBRÓKER Kft. részére adott megbízások gyors és pontos teljesítése érdekében olyan általános szabályok meghatározása szükséges, amelyek a megbízások teljesítése során mind a CITY HITELBRÓKER Kft.-re, mind pedig az ügyfelekre kötelezőek. 1. ALKALMAZÁSI KÖR Az Üzletszabályzat alkalmazásában a felek a CITYHITELBRÓKER Kft. (a továbbiakban: Ügynök) és az Ügyfél. Ügyfél az a természetes személy, valamint jogi személy, akinek a részére a CHB és Partnere pénzügyi vagy biztosítási szolgáltatás közvetítését végzi. Ügyfél a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával devizabelföldi és devizakülföldi egyaránt lehet. Az Üzletszabályzat az Ügynök és az Ügyfél között létrejött jogviszony tartalmát és a kapcsolatok egyes részletszabályait állapítja meg. Az Üzletszabályzat rendelkezései olyan szerződéses feltételnek minősülnek, amelyek mind az Ügynökre, mind az Ügyfélre kötelezőek. Az Ügynök és az Ügyfél az Üzletszabályzat rendelkezéseitől közös megegyezéssel, a jogszabályok keretein belül írásban eltérhetnek. Az Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályainak vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, melyek különösen a Polgári Törvénykönyről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.). 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT NYILVÁNOSSÁGA, ÜGYFÉL ÁLTALI ELFOGADÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2.1. Az Üzletszabályzat nyilvános kizárólag a CHB szerződött Partnerei számára nyilvános, mely a CHB által üzemeltetett Ügyviteli Rendszerben tekinthető meg A CHB jogosult a hatályos Üzletszabályzat rendelkezéseit kiegészíteni, továbbá azt a Felek tevékenységére, a tevékenységét érintő jogszabályváltozásra figyelemmel egyoldalúan módosítani, erről azonban Partnereit tájékoztatni köteles úgy, hogy a változásokat azok hatályba lépése előtt 15 nappal megelőzően a CHB Ügyviteli Rendszerében közzéteszi Amennyiben a Partner a 2.2. pont szerint közzétett módosításokat kivéve a jogszabályváltozással érintett kötelező módosításokat nem fogadja el és ezt a közzétételtől számított 15 napon belül írásban jelzi, úgy a Partner ilyen tartalmú írásbeli közlése a Felek között létrejött szerződése jogviszony felmondását jelenti. 2. oldal v15.05.

3 3. A CHB ÁLTAL A PARTNER SZÁMÁRA BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK A CHB a szerződött Partner tevékenységének elősegítésére az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 3.1 Névhasználat vonatkozásában: a Partner jogosult a "City Hitelbróker üzleti partnere" név használatára. 3.2 Reklám: A hirdetésekhez és marketing anyagokhoz, továbbá internetes felületeken és közösségi oldalakon a CHB és a CHB-vel szerződött pénzügyi intézmények nevét, logóját és hivatalos szlogenét a Partner kizárólag előzetes egyeztetés után, a CHB előzetes írásos engedélye alapján használhatja. Engedély nélkül az arculati elemek és logók nem használhatóak. A jogtalan használatból, illetve a hirdetések valótlan állításaiból eredő felelősséget a Partner kizárólagosan viseli és az esetleges károkat köteles megtéríteni. 3.3 Informatika és adatvédelem: a Partner jogosult és egyben köteles a CHB kizárólagos tulajdonát képező és általa felállított, az adatvédelmi szabályoknak teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer (a továbbiakban Ügyviteli rendszer) használatára. E rendszer célja a felek közti hatékony információáramlás biztosítása, a kapcsolódó ügyviteli feladatok elvégzése, a Partner által végzendő ügyfélnyilvántartási és -követési folyamatok kezelése, a felek közti jutalékelszámolás adminisztrálása, nyomon követése, valamint a partnerek közti jutalékmegosztásos ügyfélátadás biztosítása az ügyfelek megelégedettségének növelése és az erőforrások optimalizálása céljából. 3.4 A termékek alapoktatásain való részvétel ingyenes, a specifikusan témák körében szervezett továbbképzések esetenként megállapított térítés mellett látogathatóak. 3.5 Marketing: az egységes közös marketingstruktúra elemeit a Partner a felek közti jogviszony fennállása alatt használhatja, azonban a szerződés megszűnésekor minden marketingeszközt vissza kell szolgáltatni a CHB részére. Ügyfélátadási lehetőség: a CHB törekvése az ügyfelek érdekeinek teljes körű szolgálata, mely során fontos, hogy a területileg az egyes biztosítási ügynöki vagy hitelügyintézői illetékességi határokon, vagy azokon kívül elhelyezkedő ügyfelek is minél jobban elérhetőek legyenek, és biztosítható legyen számukra a teljes körű szolgáltatás igénybe vétele, és ezzel a határterületek megbízotti szolgáltatással történő lefedése. Ennek a célnak az elérése érdekében a CHB közreműködik az egyes Partnerei közti konzultációt és az anyagi igények kölcsönösen előnyös rendezése után biztosítja az ügyfelek Partnerek közötti áramlását. 3.6 A Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a Felek közti jogviszony keretében megvalósult vállalati hitelek esetén, a Felek eseti jelleggel egyedi megállapodást kötnek a hitel nagyságával és a jutalékmegosztással kapcsolatosan. Ettől való eltérés a CHB egyedi engedélye alapján lehetséges. 3.7 Ha a Partner által a CHB-n keresztül közvetített hitelállománya eléri az ,- Ft összeget, akkor a CHB biztosítja a cégcsoport City Cartel ingatlan közvetítéssel foglalkozó üzletágába a franchise rendszeren való belépést a Partner számára. A Partner ezen lehetőség igénybevétele során a mindenkor érvényes franchise belépési díjnak az 50 %-át fizeti meg. 3.8 Amennyiben a Partner nem foglalkozik City Cartel Ingatlanirodánál ingatlanközvetítéssel, úgy a Partner a City Cartel Ingatlanirodiánál ingatlanközvetítési tevékenységet nem végezhet, e vonatkozásban kötelezettséget nem vállalhat, szerződést nem köthet. Ugyanakkor jogosult a City Cartel hálózatának ügyfélátadó rendszeréhez való kapcsolódásra, így ügyfeleket delegálhat ingatlanközvetítési szegmensben a CHB, illetve a cégcsoporthoz tartozó City Cartel franchise hálózat felé. A City Cartel Kft. és az ügyfele közötti eseti megállapodásnak megfelelően az írásban létrejött és az ügyfél által aláírt ingatlanközvetítési szerződésben konkrétan rögzített n %+ÁFA szerinti összeg az elszámolás alapját képező ingatlanközvetítési jutalék, amelyből a Partnert az Ügyviteli rendszer ingatlanközvetítési jutalék táblázatban rögzített jutalék illeti meg. 3.9 A Partner tudomással bír arról, hogy a CHB és közte fennálló szerződéses jogviszony szerint végzendő tevékenységének szabályait jelentős mértékben a CHB és az adott Pénzügyi Intézmények, Szolgáltatók illetve Biztosítók között létrejövő szerződések, azok mellékletei az értékesítést végző személyekre azokban meghatározott rendelkezések, általános szerződési feltételek, eljárási rendek, szabályok, előírások határozzák meg. E rendelkezésekről, szabályokról, előírásokról (együttesen: szabályok) a CHB tájékoztatást ad a Partner részére, aki köteles azokat teljes körűen áttanulmányozni. A Partner köteles tevékenységét a legteljesebb mértékben az előbb említett szabályoknak megfelelően végezni, az azok által meghatározott feltételeket mindenkor és folyamatosan teljesíteni, betartani A Partner tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerint végzendő tevékenységének megkezdéséhez szükséges lehet az adott Pénzügyi Intézmények vagy Biztosítók vonatkozó jóváhagyásának beszerzése, és szükségessé válhat az adott Pénzügyi Intézménnyel/Intézményekkel illetve Biztosítókkal kötendő 3 oldalú szerződéskötés és/vagy az adott Intézmény(ek) felé intézendő nyilatkozat(ok) kibocsátása. A Partner vállalja mindezek megtételét, azzal, hogy a vonatkozó okiratok előkészítése, aláírattatása, az Intézmény(ek)hez történő eljuttatása a CHB-n keresztül történik. A felek rögzítik, hogy bármely ilyen okirat 3. oldal v15.05.

4 aláírásától, és az adott okirat tartalmától függetlenül a jelen szerződés rendelkezései (így egyebek mellett e szerződés pénzügyi elszámolásra vonatkozó szabályai) hatályosak és alkalmazandók maradnak A Partner a felek közti szerződés létrejöttekor írásban nyilatkozni köteles arról, hogy mely más ügynök részére és annak révén, mely pénzügyi intézményhez, biztosítókhoz van bejelentve kizárólagos jelleggel, továbbá vállalja, hogy amennyiben a felek közti szerződés érvényessége alatt e nyilatkozatában bármilyen változás állna be, úgy erről 8 naptári napon belül köteles írásban értesítenie a CHB-t A Partner vállalja, hogy az adott Pénzügyi Intézmény(ek), Biztosítók vonatkozó előírásai által megkövetelt képzéseken részt vesz, az előírt beszámolási kötelezettségeknek eleget tesz, és a jelen szerződés szerinti tevékenységét csak az előírt vizsgák letételét, illetőleg azok igazolását követően kezdi meg Partner a CHB Ügyfelei számára a legjobb ajánlattétel érdekében, több Pénztár termékeit is tudja értékesíteni. Partner köteles részletesen ismertetni a Pénztárak alapszabályzatát az Ügyfél részére, az Ügyfél az aláírásával megerősíti át-, illetve belépési szándékát. Partner vállalja, hogy az átlépési, illetve belépési nyilatkozatokat az adott Pénztár részére az aláírástól számolt 3 azaz három munkanapon belül eljuttatja. Más Pénztárak termékét - az objektív tények közlését meghaladóan - negatívan véleményezni, kritizálni tilos. 4. A PARTNER FELELŐSSÉGE 4.1 A Partner köteles a szerződés szerinti tevékenységét az elvárható legnagyobb szakmai hozzáértéssel és a legnagyobb gondossággal végezni. Ennek elmulasztásából a CHB-t ért károkért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. A felek megállapodnak abban, ha a Partner nem szabályszerű vagy gondatlan magatartására visszavezethető okból a CHB felé az érintett Intézmény(ek) vagy bármely harmadik személy bármilyen igényt érvényesít, vagy szankciót alkalmaz, úgy a Partner a CHB-val szemben más által érvényesített igény összegét, valamint az igényérvényesítéssel, szankcióval okozott további károkat a CHB felhívására haladéktalanul megtéríti a CHB számára. A Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy teljes körű felelősséggel tartozik azon károkért is, amelyek az általa közölt információk, illetve adatok valótlanságából, félrevezető voltából erednek, ha az adat, információ hamis vagy félrevezető voltát tudta, vagy az általában elvárható gondosság tanúsítása esetén tudnia kellett volna. 5. DÍJAZÁS 5.1 A Partner a CHB közreműködésével megkötött szerződések eredményeképpen a bankok, illetve biztosítók, pénztárak és egyéb a CHB-val szerződésben álló pénzügyi szolgáltatók által adott teljesítési igazolás alapján a CHB az Ügyfél szerződéskötésének vagy hitelfolyósításának napján aktuális és hatályos jutalékszabályzatainak megfelelő mértékű jutalékot fizeti meg. A mindenkori jutalék nagysága aktuálisan az ügyviteli rendszer jutaléktáblázataiban található, amely a jutalékszámfejtés alapja. 5.2 A Partner vállalja, hogy valamennyi Ügyfelét és a számukra a Partner által értékesített terméket és szolgáltatást felrögzíti az Ügyviteli rendszer vonatkozó menüpontjaiban. Partner tudomásul veszi, hogy a fel nem rögzített vagy tévesen felrögzített ügyletek után a CHB nem tudja elszámolni és folyósítani a jutalékot a Partner számára. 5.3 Felek megállapodnak, hogy a CHB által a Partner számára kifizetendő jutalékelszámolás kizárólagos alapja a pénzügyi szolgáltatók és biztosítók által CHB számára átadott teljesítésigazolások, jutalékelszámolások. A CHB azon jutalékokat tudja a Partner számára elszámolni és kifizetni, amelyeket a szolgáltatók teljesítésigazolással és/vagy jutalék-elszámolással visszaigazoltak, továbbá melyeknek összege a CHB bankszámlájára megérkezett. 5.4 CHB vállalja, hogy az 5.2 és 5.3 pont teljesülése esetén (azaz amennyiben a Partner az értékesített terméket/szolgáltatást hiánytalanul és hibátlanul felrögzítette az Ügyviteli rendszerben, továbbá a pénzügyi szolgáltató vagy biztosító a teljesítést igazolta, a jutalékot elszámolta és annak összege a CHB bankszámlájára megérkezett, akkor) a Partner számára a jutalékelszámolást elvégzi, a jutalék összegéről önszámlázással elektronikus számlát állít ki és ezt követően öt munkanapon belül a Partner részére utalással megfizeti a jutalékot a Partner által az Ügyviteli rendszerben megadott bankszámlaszámra. A fenti összeget a Megbízó üzletenként számfejti. 5.5 A felek a köztük létrejött szerződésben megállapodtak, hogy a Partnert, mint adóalanyt terhelő számla kibocsátási kötelezettséget a CHB átvállalja (azaz önszámlázást végez), valamint megállapodtak abban is, hogy Partner befogad elektronikus számlákat is. CHB az elektronikus számlát a Partner által az ügyviteli rendszeren beállított számlázási cím(ek)re küldi. 4. oldal v15.05.

5 Jutalék visszaírás és STORNO tartalék 5.5 jutalék visszaírására a Bank, Biztosító és vagy Pénztár és ennek függvényében a CHB jogosult lehet. A jutalék visszaírás feltételeit az ügyfél szerződéskötésének vagy hitelfolyósításának napján aktuális és hatályos CHB jutalékszabályzatai szabályozzák. 5.6 A CHB által a Partner számára aktuálisan fizetendő jutalék terhére a CHB jogosult "STORNO" tartalék képzésére. Amely termékeknél a CHB STORNO tartalékot képez, azoknál ezt és ennek mértékét köteles a vonatkozó jutalékszabályzatokban feltüntetni. A STORNO tartalékot a CHB a jutalékszabályzatban feltüntetett időszakot követően (tipikusan a jutalék visszaírás időszakának lejártát követően) fizeti ki a Partner számára Amennyiben a pénzügyi szolgáltató vagy biztosító jutalék-visszaírást érvényesít a CHB-vel szemben a Partner valamely ügyletével kapcsolatban (például az ügyfél a szerződést megszűnteti, vagy a vállalt díjfizetési/egyéb kötelezettségeit nem teljesíti a jutalékvisszaírási időszakon belül vagy a Partner által kötött vagy közvetített ügyletek megkötése körében vizsgálat indul), akkor a Partner a már kifizetett jutalékok vonatkozásában kifejezetten vállalja ezen ügylet(ek) után felvett jutalék visszafizetését a CHB részére, a még nem teljesített jutalékok vonatkozásában pedig kifejezetten tudomásul veszi a CHB jutalék-visszatartási jogát az adott ügylet(ek) kivizsgálásáig, indult vizsgálat lezárásáig. 5.8 Partner által közvetített minden olyan ügylet, mely kapcsán a Bank, Biztosító vagy Pénztár CHB felé jutalék visszaírással él, először a STORNO tartalék terhére kerül elszámolásra. Amennyiben a képzett STORNO tartalék nem fedezi a visszaírandó jutalék mértékét úgy a Partner kifejezetten vállalja a különbözet visszafizetését a CHB részére. 5.9 Azon Bankok, Biztosítók, Pénztárak és pénzügyi szolgáltatók esetén ahol nincsen jutalék-visszaírás, ott természetesen STORNO tartalék képzés sincs a kifizetendő jutalék terhére Partner vállalja, hogy Hitel- és LTP termékértékesítés esetén minimum középfokú végzettséggel és július 01-től Hatósági Vizsgával illetve szakirányú OKJ-s vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Biztosítási termékek értékesítése esetén Partner vállalja, hogy felsőfokú végzettséggel vagy minimum középfokú végzettséggel és Független Többesügynöki Szakvizsgával rendelkezik. Pénztári termék értékesítése esetén minimum középfokú végzettséggel rendelkezik Amennyiben a Partner nem rendelkezik a fenti végzettséggel, úgy Pénzügyi Termék értékesítésére szerződött vezető munkatársak és partnerek munkájának elősegítése és hatékonysága érdekében ajánló tevékenységet végez. Felek az ajánlói tevékenységet akként határozzák meg, hogy megbízott az adott pénzügyi termékről a vezetőjétől kapott szakszerű tanácsadás és információ alapján ajánlja ezen termékeket potenciális ügyfelek részére Felek kifejezetten rögzítik, hogy Partner nem jogosult szakirányú végzettség és előírt hatósági engedély hiányában pénzügyi termékek értékesítésére. Kizárólag ajánlói tevékenységre jogosult a kinevezett vezetője szakmai irányítása és felügyelete mellett. 6 Ügyviteli rendszer 6.1 A CHB "Ügyviteli rendszer" néven informatikai szolgáltatáscsomagot nyújt a Partner számára. A Partner jogosult és egyben köteles az Ügyviteli rendszert használni, mely többek közt elősegíti, hogy a felek a hatályos jogszabályi környezetnek megfelelően végezzék tevékenységüket. E rendszer további célja a felek közti naprakész és hatékony információáramlás biztosítása (pl. a pénzügyi szolgáltatókkal és biztosítókkal kapcsolatos tájékoztató jellegű információk, aktualitások és hírlevelek kommunikálása), a kapcsolódó ügyviteli feladatok elvégzése, a Partner által végzendő ügyfél-nyilvántartási és - követési folyamatok kezelése, a felek közti jutalékelszámolás teljes körű adminisztrálása, nyomon követése, valamint a partnerek közti jutalékmegosztásos ügyfélátadás biztosítása az ügyfelek megelégedettségének növelése és az erőforrások optimalizálása céljából. 6.2 A felek közti jutalékelszámolás technikai hátterét az Ügyviteli rendszer biztosítja, ezért a CHB csak olyan jutalékokat tud elszámolni, melyeket a Partner előzetesen rögzített az Ügyviteli rendszerben. 6.3 CHB kijelenti, hogy az Ügyviteli rendszer szerződött szoftverfejlesztője és üzemeltetője az InterPont Plus Kft. (Cg , adószám: , cím: 1158 Budapest, Késmárk utca 8-10.; továbbiakban InterPont). CHB kijelenti, hogy az Ügyviteli rendszerben elérhető bizonyos szolgáltatások és funkciók (pl. elektronikus aláírás és minősített időbélyegzés) jogszabályi feltételeknek megfelelő biztosításához a szakhatóságok által elfogadott, regisztrált Hitelesítési Szolgáltató (továbbiakban Hitelesítési Szolgáltató) közreműködését veszi igénybe. 6.4 Az Ügyviteli rendszer web alapú alkalmazás, mely az internetcímen érhető el. Az Ügyviteli rendszer minimális technikai feltételei: 5. oldal v15.05.

6 (1) Min. Mozilla Firefox 3.5 vagy Google Chrome 5 vagy Apple Safari 4 böngészőprogram, (2) Min. Adobe Reader 9 PDF megjelenítő, (3) Min. Adobe Flash 10 médialejátszó program a fenti böngészőhöz telepítve, (4) Szélessávú internetkapcsolat, (5) Korszerű személyi számítógép (PC/Mac), mely alkalmas a fenti szoftverek stabil és gyors futtatására (6) Támogatott operációs rendszerek: Microsoft Windows XP, Vista, 7, Min. Ubuntu Linux 10.04, Min. Apple OS X 10.5 Leopard (7) A fenti számítógépre és operációs rendszerre feltelepített nyomtató. 6.5 Partner kijelenti, hogy rendelkezik a rendszer használatához szükséges technikai feltételekkel és tudomásul veszi, hogy sem a CHB sem az InterPont semmilyen technikai támogatást nem nyújt a fenti feltételek előteremtésével, üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatban. A nem megfelelő technikai feltételekből eredő bármilyen hátrány vagy kár kizárólag a Partnert terheli. 6.6 InterPont vállalja, hogy az Ügyviteli rendszer használatával kapcsolatban legalább negyedévente oktatást, konzultációt tart, melyen a Partner díjmentesen részt vehet. Az oktatások időpontjáról és helyszínéről elektronikus hírlevélben hívja fel a Partnerek figyelmét. InterPont vállalja továbbá, hogy a rendszerrel kapcsolatban on-line technikai támogatást biztosít a helpdesk.cityhitelbroker.com weboldalon. 6.7 Az Ügyviteli rendszer szolgáltatás díja Ft + ÁFA / negyedév, mely naptári negyedévenként kerül elszámolásra. Egy naptári negyedévben a Partner csak akkor köteles szolgáltatási díjat fizetni, ha az adott negyedévben a CHB-től jutalék-, vezetői felüli jutalék, bónusz- vagy más egyéb bevétele keletkezett. A naptári negyedév megállapítása a bevételhez kapcsolódó értékesítés dátuma alapján történik, mely hitelügylet esetén a hitelfolyósítás dátuma, egyéb termékeknél a szerződéskötés dátuma. Ebben az esetben a Partner bevételének elszámolásakor az InterPont kiállítja a tárgy negyedévre vonatkozó szolgáltatási díj számlát a Partner felé. Partner tudomásul veszi, hogy a részére járó bevétel összegéből a CHB levonja az InterPontnak megfizetendő díjat, melyet CHB az InterPont számára fizet meg. Ennek alapján a Partner az InterPonttal szembeni díjfizetési kötelezettségének a bevételének összegéből történő levonással tesz eleget. Ha egy naptári negyedévben a Partnernek nincs bevétele, akkor a tárgyidőszakra nem keletkezik szolgáltatási díjfizetési kötelezettsége. 6.8 Felek megállapodnak, hogy az Ügyviteli rendszerrel kapcsolatos valamennyi szolgáltatás díját az InterPont elektronikus számlán számlázza ki a Partner felé. Partner tudomásul veszi, hogy a részére járó termék értékesítésének jutalékösszegéből a CHB jogosult levonni a Partnernek az InterPonttal szemben megfizetendő díjat, tekintettel arra, hogy az InterPont a Partnerrel szembeni díjigényét és követelését a CHB-ra engedményezte. Ennek alapján a Partner az InterPonttal szembeni díjfizetési kötelezettségének a jutalék összegéből történő levonással tesz eleget. Amennyiben a Partnernek az adott hónapban nem keletkezik jutalékbevétele, akkor vállalja, hogy 30 naptári napon belül, átutalással kiegyenlíti az InterPont felé a fenti szolgáltatási díjakról kiállított számlák összegét. 6.9 A kifizetett ügyviteli díjakból a Partner visszatérítést semmilyen jogcímen nem igényelhet. 7 A titoktartás, az adatkezelés és az adatvédelem 7.1 A Felek a köztük fennálló szerződés teljesítése során tudomásukra jutott bármely üzleti, kereskedelmi, értékpapír- vagy egyéb titkot, valamint a másik Félre vagy annak tevékenységére közvetlenül vagy közvetetten vonatkozó bármely olyan tényt, információt, adatot vagy megoldást (a továbbiakban együttesen: üzleti vagy banki titok) kötelesek megőrizni, amelynek bizalmas kezeléséhez a másik Félnek érdeke fűződik. Ilyen üzleti titoknak minősülnek különösen a felek közti szerződés továbá jelen Üzletszabályzat tartalmi elemei, a másik Fél belső ügyei, pénzügyi és gazdasági helyzete, valamint üzleti partnerei, valamint a CHB kizárólagos szellemi tulajdonát képező központi adatbázis teljes (nem nyilvános) tartalma. 7.2 A Felek üzleti titkot csak a másik Fél előzetes és írásbeli hozzájárulása alapján hozhatnak bármely harmadik személy tudomására, illetve csak a másik Fél előzetes és írásbeli hozzájárulása alapján tehetnek titkot harmadik személy számára hozzáférhetővé. 7.3 A Felek a másik Fél által rendelkezésükre bocsátott információkat, dokumentumokat és bármely egyéb anyagokat csak a köztük fennálló szerződés teljesítése céljából és csak a szükséges mértékben használhatják fel. 7.4 A Felek a köztük fennálló szerződés teljesítése során birtokukba került bármely iratot és dokumentumot kötelesek bizalmasan kezelni és őrizni, és az ilyen iratokat és dokumentumokat a jelen szerződés megszűnését követően kötelesek a másik Félnek visszaszolgáltatni. 6. oldal v15.05.

7 7.5 A titoktartási kötelezettség körében a Felek kötelesek a köztük fennálló szerződésben foglaltakat és a vonatkozó jogszabályi előírásokat, valamint az üzleti etika szabályait maradéktalanul betartani. 7.6 A Feleket a jelen fejezetben meghatározott titoktartási kötelezettség a köztük fennálló szerződés bármely okból történő megszűnését követően korlátlan ideig terheli. 7.7 A titoktartási kötelezettség megszegése a köztük fennálló szerződés súlyos megszegésének minősül és kártérítési kötelezettséggel jár. 7.8 A Partner kijelenti, hogy a Hpt. szerinti banktitok, valamint az üzleti titok megtartására vonatkozó rendkívül szigorú törvényi követelményeket ismeri. Tudomásul veszi, hogy a felek közti szerződés szerinti együttműködés keretében tudomására jutott valamennyi információt bank- illetve üzleti titokként köteles kezelni, időbeli korlát nélkül, e szerződés esetleges jövőbeli megszűnésétől függetlenül. A Partner kötelezettséget vállal, hogy a titoktartási felelőssége betartása érdekében ügyviteli tevékenységét az együttműködés keretében keletkező iratok kezelése során a mindenkor az irányadó jogszabályi vagy felügyeleti rendelkezések vonatkozó előírásainak betartásával szervezi meg és működteti. 7.9 Az egyes ügyfelek (beleértve a terméket vagy szolgáltatást igénylő, de igénybe még vagy már nem vevő potenciális ügyfeleket is) adatai banktitoknak minősülnek, melyekre vonatkozóan a Partner a felek közti szerződés aláírásával titoktartási kötelezettséget vállal és ennek megfelelően banktitkot semmilyen formában, semmilyen körülmények között, sem részben, sem egészében harmadik feleknek át nem ad. Jelen rendelkezés alól kivételt képez az az eset, ha az egyes ügyfelek a banktitkot képező adatok harmadik felek részére, részben vagy egészben történő továbbadására a Partnert más jogszerű szerződés, vagy erre vonatkozó írásban tett nyilatkozat megkötésével, illetve megadásával kifejezetten feljogosították. Banktitok hatósági intézkedések keretében történő átadásának felmerülése esetében a Partner kötelezi magát, hogy - a jogszabály keretei között - a kérelem beérkezését követően haladéktalanul értesíti a CHB-t és megjelöli a megkeresés jogalapját és célját, mely eljárásban köteles bevonni a CHB-t Az adatkezelés során a CHB köteles valamennyi, személyes adatokra, üzleti és banktitokra vonatkozó jogszabály alapján eljárni, és biztosítani, hogy minden - az ő képviseletében eljáró - magánszemély ezen szabályok szerint járjon el Partner a Pénzmosás elleni törvénynek megfelelően köteles meggyőződni arról, hogy az általa közvetített ügyfél adatai a valóságnak megfelelnek. Az adatok valódiságáért a Partner személyes felelősséggel tartozik. Partner munkája során egyébként is köteles a Pénzmosás megelőzéséről szóló törvénynek megfelelően eljárni a (2007. évi CXXXVI. törvény) A CHB a Partnerrel kötött szerződés keretében végzett tevékenysége során tudomására, birtokába jutott személyes (ügyfél-) adatot kizárólag és szigorúan csak a szerződés szerinti tevékenysége körében kezelheti. Ilyen adat egyéb célú feldolgozására, felhasználására csak a CHB írásos engedélye alapján kerülhet sor (aki ilyen engedélyét az érintett Pénzügyi Intézmény felhatalmazása alapján adhatja csak meg). Az adatról másolat csak a szerződés szerinti tevékenység végzéséhez szükséges mértékben és módon készíthető és tárolható. A személyes (ügyfél-) adatok statisztikai célú felhasználására kizárólag a CHB engedélye alapján kerülhet sor (aki ilyen engedélyét az érintett Pénzügyi Intézmény felhatalmazása alapján adhatja csak meg). Egyéb adatfelhasználás esetén a Partner köteles a Jogosult ezirányú hozzájárulását beszerezni és a CHB-t értesíteni CHB köteles valamennyi, a Partner személyes adataira, üzleti titkaira vonatkozó jogszabály figyelembevételével eljárni, az alábbiak figyelembevételével A Partner kifejezetten felhatalmazza a CHB-t, hogy a Partnerre, illetve a képviseletében eljáró magánszemélyekre vonatkozó személyes adatokat kezelje, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Partner felek közti szerződés szerinti teljesítményére vonatkozó adatokat átadjon olyan harmadik személy részére, amely/aki a felek közti szerződés szerinti megalapított jogviszonyhoz hasonló jogviszonyt hozott létre a CHB-vel A Partner tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a CHB a nála érdeklődő ügyfelek részére részletes tájékoztatás céljából átadja a Partnert, illetve a jelen szerződés szerinti termék- és szolgáltatás közvetítését végző munkavállalója vagy megbízottja nevét és elérhetőségének módját A Partner köteles minden, a vállalkozására vonatkozó cégadatának, illetve a tevékenységet végző személyek körének megváltozását, továbbá az ellene kezdeményezett felszámolási, csőd, vagy végelszámolási eljárás kezdeményezését, haladéktalanul írásban bejelenteni a CHB számára. A Partner köteles minden, a nevében tevékenységet végző személy friss erkölcsi bizonyítványát átadni a CHB számára a tevékenység megkezdését megelőzően. 7. oldal v15.05.

8 8 Alapvető tevékenységi szabályok 8.1 A Partner vállalja, hogy a CHB-t tájékoztatja arról, ha más személy részére a jelen szerződés szerinti tevékenységhez hasonló szolgáltatást nyújt, továbbá ha a szerződés hatálya alatt bármilyen érdekeltséget szerez olyan társaságban, vállalkozásban, amely a CHB tevékenységével megegyező vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytat. A Partner kijelenti és szavatolja a CHB felé, hogy a köztük fennálló szerződés megkötése és a benne foglalt szolgáltatásainak teljesítése nem ütközik egyetlen, általa korábban kötött és még hatályban lévő szerződésének rendelkezésébe sem. 8.2 A felek megállapodnak abban, hogy a Partner a tevékenységének végzéséhez - a CHB kifejezett előzetes és írásbeli engedélye hiányában - további alügynököt, teljesítési segédet nem vesz igénybe, a tevékenységet kizárólag munkavállalói,munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében, vagy társaságának személyes közreműködést végző tagjai által (illetőleg egyéni vállalkozó esetén saját maga) folytatja. A Partner gondoskodik arról, hogy a tevékenységet ténylegesen végző magánszemélyek mindegyike teljes körűen megismerje és folyamatosan betartsa a felek közti szerződés rendelkezéseit és a vonatkozó szabályokat. 8.3 A Partner tudomásul veszi, hogy köteles jelen szerződés hatálya alá tartozó tevékenységét, és annak nyilvántartását elkülönítetten folytatni, illetve vezetni oly módon, hogy tevékenysége ellenőrizhetőségét biztosítsa. 8.4 A Partner köteles tevékenysége során óvni a CHB és az adott pénzügyi intézmények, szolgáltatók jó hírnevét, és tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a CHB vagy az adott pénzügyi intézmények, szolgáltatók hírnevének csorbításával járna. 8.5 A Partner tudomásul veszi, hogy tevékenysége során, a CHB, illetőleg az adott pénzügyi intézmény vagy szolgáltató nevében termék- vagy szolgáltatás igénylésére vonatkozó kérelmet átvehet, kötelezettséget azonban nem vállalhat, szerződést nem köthet, folyósítást nem engedélyezhet, folyósítást nem engedélyezhet, pénzt, díjat az Ügyféltől át nem vehet. 8.6 A Partner tudomásul veszi, hogy tevékenysége során nem jogosult a CHB, vagy az adott pénzügyi intézmény vagy szolgáltató jövőbeni döntéseinek várható eredményét az ügyfelek felé sem szóban, sem írásban valószínűsíteni. Továbbá tudomásul veszi, hogy teljes anyagi felelősséggel tartozik azon károkért, melyek abból erednek, hogy a segítségével kitöltött, illetve általa ellenőrzött adatok nem egyeznek meg az ügyfél által rendelkezésére bocsátott és/vagy ellenőrizhető adatokkal, vagy olyan adathordozók alapján kerültek kitöltésre, illetve ellenőrzésre, amelyek nyilvánvalóan (vagy kellő gondosság mellett felismerhetően) hamisak voltak. 8.7 A Partner köteles a CHB-t értesíteni, ha a Partner bármely személyes közreműködőjének képviseleti joga megszűnik. 8.8 Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződést egyoldalúan megszünteti, úgy a megszüntetést követő 6 (hat) hónapos időtartam alatt más, a CHB-vel azonos vagy hasonló tevékenységet folytató versenytárs, konkurens társaságnál megbízást, munkajogviszonyt vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. Ezen konkurencia tilalmi kötelezettségének megszegése esetén a Partner kártérítés fizetésére köteles, melynek összege megegyezik a jelen jogviszonyra tekintettel a CHB által finanszírozott oktatás és képzés költségével ( Ft/nap), továbbá a Partner átlag-jutaléka hatszorosának megfelelő összeggel. 9. VEGYES RENDELKEZÉSEK 9.1. Amennyiben Partnernek a szolgáltatásokkal kapcsolatosan problémája merül fel, úgy a CHB részére címzett (1088 Budapest, Rákóczi út 51.), illetve az címre megküldött levélben terjesztheti elő kifogásait, amelyre a CHB ésszerű időn belül írásban válaszolni köteles A felek a közöttük esetlegesen felmerült jogvitában az Üzletszabályzat rendelkezéseinek szem előtt tartásával, a vita békés úton való rendezésére törekednek. Amennyiben ez az eljárás nem vezetne eredményre, úgy az illetékes bírósághoz jogosultak fordulni. 8. oldal v15.05.

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig)

ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig) ÜGYFÉLMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (formátum hatályos: 2015.03.01-től visszavonásig) Alulírott név cím, Cégnév: Székhely: Adószám: cégjegyzékszám: Képviselő neve: Tisztsége: Email cím: Mobil szám: mint Ügyfél a

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2015. március 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA... 1 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Igazgatóság által jóváhagyva: 2015. március 30. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2015. július 01. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II. Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kisbér ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szövetkezet Igazgatósága a 2012. május 16-i ülésén az 5-5/2012. számú határozatával módosította és egységes szerkezetbe foglalta. A szövetkezet

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek A Business Box Kft. (székhely: 1037 Budapest, Királylaki út 60, cégjegyzékszám: 01-09-872391; közösségi adószám: HU13772011)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Multifaktoring Pénzügyi és Szolgáltató ZRt. Budapest ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PSZÁF engedély száma: E-I-1044/2007 Elfogadta az Igazgatóság 1/2008. sz. határozatában

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. Az Igazgatóság a 16/2-2/2009.sz. határozattal jóváhagyta. Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 60/2010.június 29. számú határozatával módosította A szabályzatot

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Cg. 14-02-000326 Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Elfogadva Igazgatóság V.4./2014.07.23.számú határozatával. Érvényes: 2014. július 23.napjától

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. november 03. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. november 03.

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015.04.10 napjától. Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet Szövetkezeti Hitelintézet

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015.04.10 napjától. Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet Szövetkezeti Hitelintézet Szövetkezeti Hitelintézet ÜZLETSZABÁLYZAT S-05/2015.számú Üzletszabályzat Az Üzletszabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és a Takarékbank Zrt. hozzájárulásával lép hatályba. Jóváhagyó

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-04./2015 Döntést hozó testület: a Szövetkezeti Hitelintézet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: IG.VI./3./2015.06.30.

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Általános Üzletszabályzatot az Igazgatóság a.. számú határozatával aktualizálta, és egységes szerkezetbe foglalta. Hatályos:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2013. szeptember 1. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA Igazgatóság által jóváhagyva: 2013. április 19-én 42/2013. sz. határozattal Hatályba helyezve: 2013. május 01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések

Részletesebben