KBC ASSET MANAGEMENT N.V.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KBC ASSET MANAGEMENT N.V."

Átírás

1 Szójegyzék Alárendelt kötvények Az alárendelt kötvények olyan kötvények, amelyek visszafizetése a szóban forgó vállalkozás csődeljárása vagy felszámolása esetén csak az egyéb hitelezők után (de a részvényesek előtt) történik meg. Nagy az esélye annak, hogy csődeljárás esetén az ilyen értékpapírok tulajdonosai nem vagy csak kisebb mértékben kerülnek kifizetésre, mint a nem alárendelt kötvények tulajdonosai. Az ilyen értékpapírok kockázata tehát nagyobb, ezért magasabb díjat igényelnek. Árfolyamkockázat Az idegen pénznem értékingadozásának kockázata az alap devizájával szemben. Példa: a befektetési vállalat árfolyamkockázata jelzi, hogy az eszköz árfolyam-ingadozása, amelybe az alap befektet, milyen hatással van az alap eszközértékére. Defenzív befektető Ha ön defenzív befektető, akkor a hangsúlyt a biztonságra fekteti. Ön a tőkéjének egy részét hosszabb távon tudja nélkülözni, 3 5 évig. Főként kamatozó befektetéseket választ. A részvényekbe történő befektetései inkább kisebb mértékűek. Befektetéseinek megfelelő eloszlása továbbra is fontos. Derivatív termék Pénzügyi eszköz, melynek értékét egy másik eszköz értékéből deriválták (az alapeszköz). A derivatív termék értékét nem csak az alapeszköz értéke határozza meg, hanem számos egyéb tényező is (például a kamatok alakulása, a futamidő és az alapeszköz eltérésének mértéke stb.). Különböző fajtájú derivatív termékek léteznek (forward, futures és swap ügyletek, opciók stb.) különböző eszközfajtákban (nyersanyagok, valuta, részvények stb.). A derivatív termékek erejét a tőkeáttétel adja. Spekulatív eszközön kívül használhatók egy portfólió védelmére is bizonyos piaci kockázatokkal szemben (fedezeti ügyletek), mint az árfolyam- és kamatkockázatok. Dinamikus befektető Dinamikus befektetőként Ön abban bízik, hogy hosszabb távon (5 7 év) nagyobb kockázatvállalással nagyobb hozamot realizálhat. A befektetései nagyjából egyenlő mértékben oszlanak el a részvények és kamatozó befektetések között. Ez az egyensúly normális piaci körülmények mellett Önnek kedvező mérleget jelent a hozam és kockázat között. Ön tisztában van azonban azzal, hogy a részvények értéke csökkenhet. ETF Az ETF az Exchange Traded Fund (tőzsdén kereskedett alap) rövidítése, és egy olyan kollektív befektetési vállalkozást takar, amelyet egy tőzsdén vagy egy hasonló piacon jegyeznek. Itt legalább egy fél (az árjegyző) gondoskodik arról, hogy a kereskedés olyan árfolyamon folyhasson, amely kevéssé tér el az ETF nettó eszközértékétől.

2 ETN Az ETN az Exchange Traded Note, a tőzsdén kereskedett kötvény rövidítése. Ez egy hitelviszonyt megtestesítő eszköz, tehát nem kollektív befektetési vállalkozás. Ezt tőzsdén vagy egy hasonló piacon értékesítik. Az ETN értéke egy referenciaértéktől, például egy indextől függ. Az érték a kibocsátók hitelképességétől is függ. A futamidő végén a referenciaértéktől függő összeg kerül kifizetésre. Fizikai replikáció Fizikai replikáció során az alapul szolgáló index összetételét az indexből származó eszközök vásárlásával szimulálják. A fizikai szó arra utal, hogy maguk az eszközök kerülnek az alap tulajdonába. Például a részvények az alap értékpapírszámlájára kerülnek, a nyersanyagokat, például aranyat pedig az alap nevén szereplő széfekben őrzik meg. Ebben az esetben rendszerint nem használnak derivatív termékeket. A fizikai replikáció történhet például az index összes eszközének felvásárlásával, az indexben szereplő súlyokkal megegyező mértékben. Ekkor teljes replikáció történik. Másrészt az alapkezelő korlátozottabb, de kiegyensúlyozottabb eszközkészleteket is felvásárolhat, amelyek gondoskodnak az index megfelelő nyomon követhetőségéről (például az ügyleti költségek korlátozása érdekében). Ebben az esetben optimalizációs modellről vagy rétegzett mintavételről beszélünk. Határidős ügyletek (futures) A határidősügylet-szerződés két fél között létrejött megállapodás, amelyet a szerződésben meghatározott eszköz (pl. a mögöttes érték) szabványosított mennyiségének teljesítésére vonatkozóan kötnek egy adott időpontban egy adott ár ellenében. Mögöttes értékként a következők jöhetnek szóba: nyersanyagok, pénzügyi eszközök (kötvények, betétek stb.) indexek és devizák. Hitelminősítés / minősítés A kötvény (kibocsátójának) hitelképességének minősítése. Ez a minősítés annak valószínűségét jelzi, hogy a befektető a kamat és tőke várható kifizetéseit ténylegesen megkapja. A minősítések 1 vagy több betűből állnak, amelyeket szimbólumok vagy számok egészítenek ki. Az AAA-t tartják a legkevésbé kockázatos befektetésnek. Az AAA alatt egyre növekszik a kockázat. Részletesebb információkat az ESMA webhelyén talál Standard and Poor's / Fitch Moody's Investment Grade AAA Aaa AA+ AA AA- A+ A Aa1 Aa2 Aa3 A1 A2

3 A- A3 Sub Investment Grade BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- CCC+ CCC CCC- CC C D Baa1 Baa2 Baa3 Ba1 Ba2 Ba3 B1 B2 B3 Caa1 Caa2 Caa3 Ca Indexkövető alap Az indexkövető alap egy olyan kollektív befektetési vállalkozás, amely arra törekszik, hogy egy vagy több index változásait kövesse. Ez két módon történhet: fizikai vagy szintetikus replikáció útján. Investment grade Egy kötvény megítélésének elengedhetetlenül fontos tényezője az adós minősége: fontos tudni, hogy a kamat-kifizetési és tőke-visszafizetési kötelezettségének eleget tud-e tenni. A kötvények kibocsátói ilyenkor az ún. hitelminősítő intézeteket hívják segítségül. A hitelminősítő intézetek a vállalat adott pillanatban érvényes pénzügyi helyzetének felmérése után minősítést adnak (egy minősítő kódot), amely tükrözi a hitelképességet vagy a kölcsönzött összeg vissza nem fizetésének kockázatát. Egy ilyen minősítés nem egy kötvény megvásárlásának, megőrzésének vagy eladásának ajánlására szolgál. A minősítések 1 vagy több számból állnak, amelyeket szimbólumok vagy számok egészítenek ki. Az investment grade-del rendelkező minősítéseket általában kevésbé kockázatos befektetésnek tartják. Az investment grade alatti minősítések nagyobb kockázatot jeleznek. A minősítésekről bővebb információt a következő webhelyen talál: ESMA (új ablakban nyílik meg) Kamatláb-érzékenység Annak kockázata, hogy a befektetés értéke csökken, ha az azonos futamidejű új befektetések kamata nő. Kollektív befektetési alap A kollektív befektetési alap egy szerződéses típusú kollektív befektetési vállalkozás. A kollektív befektetési alap jogi személyiség nélküli közös vagyonból áll, amelyet egy alapkezelő társaság kezel a résztvevők nevében. Gazdasági szempontból a kollektív befektetési alapok és a befektetési társaságok szorosan összefüggnek.

4 A különbségek jogi és pénzügyi kérdésekben találhatók. Kollektív befektetési vállalkozás A kollektív befektetési vállalkozás elnevezés a befektetési alapok összes formájának összefoglaló neve, tekintet nélkül jogállásukra. Jogállásuk szerint szerződéses típusú kollektív befektetési vállalkozásokat (kollektív befektetési alapokat) és jogszabályi jellegű kollektív befektetési vállalkozásokat (befektetési társaságok) különböztetünk meg. Az olyan kollektív befektetési vállalkozásoknál, amelyek különböző részalapokból állnak, az elnevezés egy részalapot is jelölhet. A befektető közvetlenül egy diverzifikált portfólióban vesz részt, amely egy, a tájékoztatóban meghatározott befektetési politika szerint részvényekbe, kötvényekbe, készpénzbe és/vagy ingatlanokba fektet. A kollektív befektetési vállalkozásokat a résztvevők kizárólagos érdekében olyan szakértők kezelik, akik a piacot alaposan követik. Egy másik gyakori elnevezés az alap vagy befektetési alap. Letéti jegyek A letéti jegyek (DR) olyan értékpapírok, amelyek egy bizonyos számú részvényt képviselnek. Itt legtöbbször születőfélben lévő piacok vállalatainak részvényeiről van szó. A letéti jegyeket egy hitelintézet bocsátja ki, amely az alapul szolgáló részvényeket a letéti jegyek tulajdonosainak nevében megőrzi. A hitelintézet székhelye egy fejlett piacon (pl. az USA-ban) van. A letéti jegyek előnye, hogy bizonyos kellemetlenségek (például ezen piacok esetleges korlátozott hozzáférhetősége, magas ügyleti költségek vagy a korlátozott likviditás) ezeken a kialakulóban lévő piacokon nincsenek jelen. A letéti jegyeket nemzetközi pénznemben bocsátják ki, és nem a részvény helyi pénznemében. Magas osztalékhozam Olyan nyereséges vállalatok osztaléka, amelyek részvényeseik számára a részvényárfolyamhoz képest átlagon felüli osztalékot fizetnek. Minőségileg első osztályú partnerek A minőségileg első osztályú partnerek olyan partnerek, amelyeknek a nemzetközi hitelminősítő intézetek jó hitelminősítési besorolást adtak, a nemzetközi szabványoknak és gyakorlatoknak megfelelően járnak el, beleértve az értékpapírokkal való kereskedést. (Nettó) eszközérték Egy befektetési alap összes eszközének teljes értéke osztva a részvények számával az alap által vállalt költségek levonása után. Pénzpiaci alap A pénzpiaci alapok megfelelnek az Európai Adatvédelmi Biztos által kiszabott szigorú irányelveknek a biztonság és likviditás segítésére. Ezek az alapok többnyire rövid lejáratú eszközökbe fektetnek (lásd fentebb: pénzpiaci eszközök)

5 Pénzpiaci eszközök A pénzpiaci eszközök olyan adósságinstrumentumok, amelyek eleget tesznek a következő feltételeknek: (1) hátralévő futamidejük legfeljebb 397 nap, vagy ha hosszabb futamidejűek, a hozamukat rendszeres időközönként, de legalább 397 naponként a piaci árakhoz igazítják; (2) rövid időn belül (például 7 napon belül) korlátozott díjjal eladhatók/megvehetők és teljesíthetők/kifizethetők; (3) értékük bármikor pontosan kiszámítható. Piaci tőkeérték Egy vállalat piaci értéke egy adott pillanatban. A piaci tőkeérték kiszámítása az összes kibocsátott részvény és a részvényárfolyam megszorzásával történik. Részalap Egy befektetési vállalat vagy kollektív befektetési alap számos részalapból állhat. Ez azt jelenti, hogy a befektetési vállalat vagy kollektív befektetési alap külön portfóliókra osztott, amelyek mindegyike saját befektetési politikával rendelkezik. Minden egyes részalapot külön egységnek kell tekinteni. A befektetőnek csak a részalap azon tőkéjéhez és hozamához van joga, amelybe befektetett. Egy adott részalap kötelezettségeit kizárólag a benne található eszközök fedezhetik. SPV Olyan gazdasági társaság, amelynek célja egy meghatározott cél elérése meghatározott eszközökkel. Itt jogilag független egységekről van szó. Swap A swap egy olyan szerződés, amelynek célja hozam realizálása vagy védelem egy adott kockázattal szemben úgy, hogy két fizetési folyamatot egy előre meghatározott időpontban és előre meghatározott feltételek mellett kicserélnek. Devizaswap esetén devizát cserélnek, kamatswapnál pedig kamatkifizetést. Szabályozott piac A szabályozott piac egy olyan hely (legtöbbször egy tőzsde), ahol szabályozott alapon többféle befektetési eszköz adásvétele folyik. Az értékpapírokkal történő kereskedés az adott piac által megszabott szabályok alapján folyik, és a nagyközönség számára hozzáférhető. A kereskedés eredményének változásait (a tőzsdei árfolyamot) rendszeres időközönként közzéteszik. Egy szabályozott piac ismert példája a brüsszeli Euronext. Szintetikus replikáció Szintetikus replikáció esetén az index nyomon követése derivatív termékek használatával történik. Szociálisan felelős befektetés A hagyományos pénzügyi értékeket ötvözi a környezeti, társadalmi és kormányzati szempontokkal úgy, hogy azokat szervezett, önkéntes és átlátható módon felveszi a befektetés-kezelésbe, az arra

6 kötelező érvényű jogok gyakorlása mellett. A releváns szociálisan érdekelt felek (stakeholders) szintén a folyamat részét képezik. Ezen politika kidolgozása különböző stratégiák alapján történhet. Tőkegarancia Egy kollektív befektetési vállalkozás csak akkor használhatja a tőkegarancia kifejezést, ha eleget tesz az alábbi feltételeknek: (1) A kiinduló jegyzési értéket a lejárat napján integráltan, visszavonhatatlanul és feltételek nélkül garantálja egy prudenciális felügyelet alatt álló harmadik fél, amelynek székhelye az Európai Gazdasági Térség egy tagállamában van. (2) A garancia a kollektív befektetési vállalkozások összes befektetőjére vonatkozik. (3) A garancia egy jogilag kötelező erejű szerződés formájában van jelen a kollektív befektetési vállalkozás és a garanciavállaló vállalkozás között. A tőkegarancia nem azonos a tőkevédelemmel. A tőkegarancia nem azonos a tőkevédelemmel. Tőkevédelem Egy kollektív befektetési vállalkozás csak akkor használhatja a tőkevédelem kifejezést, ha eleget tesz az alábbi feltételeknek: (1) a kollektív befektetési vállalkozás részvény-jogainak jegyzési árára a kiinduló jegyzési időszakra teljes védelem van érvényben a lejárat napján; (2) a védelem nyújtásához egy befektetési stratégiát határoztak meg, amely során olyan betétekbe és adósságinstrumentumokba fektetnek, amelyeket prudenciális felügyelet alatt álló vállalkozás adott ki, és székhelye az Európai Gazdasági Térség egy tagállamában van, és/vagy adósságinstrumentumokba, amelyeket az Európai Gazdasági térség egy állama adott ki vagy garantál, vagy amelynél analóg szerkezet érvényes azonos partnerkockázattal; (3) a védelem minden résztvevőre kiterjed. A tőkevédelem nem azonos a tőkegaranciával. VTBV A VTBV a Változó Tőkéjű Befektetési Vállalat rövidítése. A VTBV egy jogszabályi jellegű kollektív befektetési vállalkozás, jogi személy, és legtöbbször részvénytársaság. A VTBV tipikus ismertetőjegye, hogy folyamatosan és formalitások nélkül emelheti tőkéjét új részvények kibocsátásával, vagy fordítva, csökkentheti a tőkéjét a már meglévő részvényeinek felvásárlásával. Ezáltal a befektetőnek elméletileg havonta legalább kétszer van lehetősége a be- vagy kilépésre. Ez az akkor érvényes nettó eszközértéken történik.

Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK

Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK Terméktájékoztató 1. KÖTVÉNYTERMÉKEK A kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A hitel két szereplője az adós és a hitelező, ennek megfelelően a kötvényben a kibocsátó (az adós) arra vállal kötelezettséget,

Részletesebben

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról

Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Szerződés-, ügyletkötést megelőző tájékoztató a pénzügyi eszközökről és egyes ügyletekről és az ezekhez kapcsolódó kockázatokról Budapest, 2007. február Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékei mögött álló eszközalapjainak befektetési politikája Hatályos: 01. szeptember 1-től 1 A Befektetési politika általános,

Részletesebben

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Termékkatalógusa

A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Termékkatalógusa A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Termékkatalógusa A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója.. év hónap.. napján elfogadta. 1 Jelen Termékkatalógus

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

Az értékpapírok fajtái

Az értékpapírok fajtái Legyen a tőzsde mindenkié! Oktatási segédanyag 2010. október 21. 2 1. A részvény... 2 1.1 A részvény fontosabb tulajdonságai...2 1.2 Részvényesi jogok, és azok gyakorlásának feltételei...3 1.3 A részvények

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT AZ AEGON NV AND AVIVA PLC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A) INFORMÁCIÓK A PARTNER BANKRÓL

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A) INFORMÁCIÓK A PARTNER BANKRÓL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Áttekintés A) Információk a Partner Bankról B) Ügyfelek besorolása C) Érdekellentét kezelés (Érdekellentétek kezelésére vonatkozó politika) D) A Partner Bank alapelvei a megrendelések

Részletesebben

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek

Részletesebben

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA*

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT A BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (BMW) ÉS A DAIMLER AG RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT AMERIKAI KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP)

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2015.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2015. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2015. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési alap 7 1.1

Részletesebben

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG Szerződéskötést megelőző Ügyfél Tájékoztató I. Bevezető rendelkezések A GRÁNIT Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által végzett befektetési és kiegészítő szolgáltatási tevékenységet

Részletesebben

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó:

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A EURO STOXX 50 INDEXHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN DENOMINÁLT KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA Termékkategória:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű,

TÁJÉKOZTATÓ. Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű, TÁJÉKOZTATÓ a Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű, a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő befektetési alapról,

Részletesebben

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe

Pénzügyi piacok A pénzügyi szektor közvetítő szerepe Befektetési és értékpapírpiaci ismeretek Katona Ferenc Pénzügyi piacok A pénzügyi piac a pénz cseréjének helyszíne, a pénz cseréjének közvetítésében szerepet játszó szereplők (egyének és intézmények),

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST 2015 ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193. Letétkezelő:

Részletesebben

Befektetési politika

Befektetési politika Befektetési politika Kibocsátás dátuma: 2014.06.02. Hatálybalépés dátuma: 2014.07.01. Érvényesség dátuma: visszavonásig Kibocsátó: Igazgatótanács Felelős: Jakab Ilona befektetési kontroller Peszlen Zoltán

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank

Részletesebben

Általános tájékoztató a pénzügyi eszközök kockázatairól

Általános tájékoztató a pénzügyi eszközök kockázatairól Általános tájékoztató a pénzügyi eszközök kockázatairól Mit értünk kockázat alatt? Megtakarításaink különböző kockázatoknak vannak kitéve. Tájékoztató anyagunk célja, hogy megismertessük Önt a legfontosabb

Részletesebben

Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014)...

Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014)... Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/2014) Hatályos: 2014. március 15. Módosítva: 2014. augusztus 1. Nysz.: 17007

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely:

Részletesebben

Eszköz Cél Minimum Maximum MFB 2016/05/31 Kötvény* (ISIN: XS0632248802) Magyar Állam által kibocsátott kötvények* 0% 0% 25% Bankbetét* 0% 0% 25%

Eszköz Cél Minimum Maximum MFB 2016/05/31 Kötvény* (ISIN: XS0632248802) Magyar Állam által kibocsátott kötvények* 0% 0% 25% Bankbetét* 0% 0% 25% Hatályos: 2012. 04. 13-ától ERSTE MFB 2016 Kötvény Hozamvédett Zártvégű Forint Eszközalap Az eszközalap vagyonkezelője a Biztosító (ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.), a vagyonkezelést azonban

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő befektetési alapról C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2 1010 Wien C-QUADRAT ARTS Best Momentum a Befektetési alapokról

Részletesebben

apró betűk helyett - amit a zártvégű tőkevédett és hozamvédett alapokról tudni érdemes

apró betűk helyett - amit a zártvégű tőkevédett és hozamvédett alapokról tudni érdemes apró betűk helyett - amit a zártvégű tőkevédett és hozamvédett alapokról tudni érdemes Gyakran találkozunk olyan hirdetésekkel, levelekkel, amelyek néhány hasznos információt adnak az adott befektetési

Részletesebben

Az ERSTE SPARKASSEN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE GLOBE Életbiztosításának Különös Feltételei Prémium Credit csomag

Az ERSTE SPARKASSEN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE GLOBE Életbiztosításának Különös Feltételei Prémium Credit csomag Az ERSTE SPARKASSEN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság ERSTE GLOBE Életbiztosításának Különös Feltételei Prémium Credit csomag Jelen feltételek (továbbiakban: KF) az SV/00/2000/1 jelű Általános

Részletesebben

MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP MKB PRÉMIUM RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.

Részletesebben

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.2 Hatályos (Közzététel napja):2014.03.14. MNB határozat száma, dátuma: H-KE-III-221/2014. 2014.03.14. A

Részletesebben

Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. Deka-ConvergenceAktien

Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. Deka-ConvergenceAktien Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. Deka-ConvergenceAktien Befektetési alap a közös befektetési szervezetekről szóló 2002. december 20-i luxemburgi törvény I. része értelmében. 2009. októberi

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. december 17. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól!

Részletesebben

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata Hatályos: 2014. július 14. napjától Közzétéve: 2014. július 10. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette a

Részletesebben