ÍRÁS-HELYESÍRÁS MUNKAFÜZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÍRÁS-HELYESÍRÁS MUNKAFÜZET"

Átírás

1

2 Kurucz Istvánné ÍRÁS-HELYESÍRÁS MUNKAFÜZET AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3. OSZTÁLYA SZÁMÁRA ÖTÖDIK, KERETTANTERVRE ÁTDOLGOZOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004

3 Lektorálta Dr. Kunoss Judit Széplaki Erzsébet Szerkesztette Esztergályos Jenô 3 4 Javasoljuk, hogy az így jelölt feladatokat minden tanuló végezze el! Ezek nehezebb feladatok, esetleg közös elõkészítés után javasoljuk megoldásra. A szorgalmi feladatokat ábrázoltuk így. Raktári szám: AP 323/5 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Apáczai Könyvkiadó 9500 Celldömölk, Széchenyi utca 18. Telefon és fax: 06/ 95/ Felelôs kiadó: Esztergályos Jenô ügyvezetô igazgató Nyomdai elôkészítés: Gyôr

4 Felmérés 1. Másold le a HSZV olvasókönyved 3. oldaláról Simon István versének részletét! 2. Tollbamondás 3. Gyûjts szavakat a képrõl! 4. A gyûjtött szavak közül kettõt foglalj mondatba! 5. Javítsd ki a hibáidat! 3

5 Az alsó és a felsõ ívelésû betûcsoportok gyakorlása 1. Másold le a következõ szavakat! 2. a) Alkoss szavakat az i, í, u, ú, ü, û, t betûkbõl! Egy-egy szóban egy betût többször is felhasználhatsz! b) Az egyik szót foglald mondatba! 3. Válogasd szét a következõ hosszú magánhangzós és hosszú mássalhangzós szavakat! itt, út, intett, tûnik, mû, ütött, tû, mutatott, futott, túlzott, innen hosszú magánhangzós: hosszú mássalhangzós: 4. Pótold a mondatkezdõ betût és a mondatvégi írásjelet! Másold le a mondatokat! i ment ki inni lj le az asztalhoz 5. Ellenõrizd a munkádat az alábbi szempontok alapján: tartalom (Értelmesek-e a mondatok?); helyesírás (Helyesen jelölted-e a hangzók hosszúságát?); külalak (Megfelelõ-e a betûk magassága?). 4

6 A felsõ hurkolású betûk gyakorlása 1. Másold le hibátlanul a következõ szavakat! 2. Húzd alá a hosszú mássalhangzós szavakat, majd másold le õket! mellé, él, ellen, lét, tél, lenne, énekel, énekkel 3. Alkoss egy-egy mondatot az énekel és az énekkel szavakkal! 4. Írd le szótagolva a következõ szavakat! menni, venne, kenne, ettem 5. a) Egészítsd ki a mondatokat a telnek, tedd, ken szavakkal! Anya kenyeret A hetek gyorsan a tányér mellé a kést b) Pótold a mondatvégi írásjeleket! 6. a) Pótold a mondatvégi írásjeleket, majd állapítsd meg a mondatfajtákat! Siess haza az iskolából Szép õszi idõ van Milyen programod van délutánra b) A kérdõ mondatot másold le! 7. Ellenõrizd a munkádat! Nem túl keskenyek vagy szélesek a hurokvonalak? 5

7 1. Másold le a következõ szavakat! C-s kapcsolás alsó ívelés után 2. Másold le szótagolva a tudták, almákkal, utcán, akar, akadtak szavakat! 3. Húzd alá a helyesírási hibákat! Írd le a szavakat helyesen! melett, imi, atta, ucca 4. Alakítsd át a következõ mondatot felszólító mondattá! Anna almát vásárol. 5. Gyûjtsd ki Weöres Sándor A tanévnyitáskor címû versébõl az egytagú szavakat! (HSZV 4. oldal) Minden szót csak egyszer kell leírnod! 6. Ellenõrizd a kiejtéstõl eltérõ szavak helyesírását! Javítsd, ha szükséges! 6

8 A kis horogvonallal kapcsolódó betûk kötésének gyakorlása 1. Másold le a szavakat hibátlanul! 2. Jelöld a szótaghatárok helyét álló vonallal a következõ szavakban, majd írd le õket szótagolva! örül, öntözz, gerle, olt, ablakba 3. Írd le betûrendben a következõ szavakat! toll, vonat, madzag, terítõ, fóka, traktor, forgács, nyaraló, õz 4. Alkoss mondatot a 3. feladat egyik szavával! 5. Alakítsd át az állító mondatot tagadóvá, a tagadó mondatot állítóvá! Egy érdekes történetet olvastam. Nem szeretek moziba járni. 7

9 Kis horogvonal után a c-s kapcsolás gyakorlása 1. Másold le csoportosítva a következõ szavakat a kérdések segítségével! 2. Írd le szótagolva a következõ szavakat! vonat, várom, rigó, róka, varjú, vödör, rakott, balra, várban 3. a) Olvasd el figyelmesen Juhász Ferenc A kertekre leszállt a dér címû versét a HSZV 17. oldalán! b) Gyakorold a vers helyes olvasását! c) Írd le emlékezetbõl az elsõ versszakot! 4. Írd ki a versbõl a négytagú szavakat! 5. Jól olvashatók-e a kis horogvonallal kapcsolódó betûid? Ellenõrizd és javítsd! 8

10 Kis horogvonal után az e és az é kapcsolása 1. Másold le a szavakat! 2. Alkoss egy-egy kérdõ mondatot a vet és a vett szavakkal! 3. Húzd alá a fõneveket, majd másold le õket! révész, bevesz, remek, benne, erre, tereget, verseny, mese, reggel 4. Másold le a nyelvtörõt, majd gyakorold gyors és helyes kiejtését! Kerekes gyereke kicsi kocsi kerekét kerekíti kerekre. 5. Alkoss összetett szavakat a rajzok segítségével! Javítás 7. Ellenõrizd az összetett szavak helyesírását A magyar helyesírás szabályai címû könyv segítségével! 9

11 Kis horogvonal után a t kapcsolása 1. Másold le a szavakat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot! 2. Alkoss egy-egy mondatot írásban az írt és az irt szavakkal! 3. a) Húzd alá a következõ szavak közül a fõneveket! óvta, óvoda, óvó néni, óvodás, tart, torta, hívta, várta, márt, mártás, vár b) Másold le õket szótagolva! 4. a) Pótold a szóvégi magánhangzókat! túr, rig, lott, holl, tet, Ott, hív, mogyor, kar, sajt, es b) Másold le a szavakat! 5. Gyûjts Janikovszky Éva Már megint címû mûvébõl olyan szavakat, amelyekben i, í, u, ú, ü, û, t betûk találhatók! (HSZV 9. oldal) 10

12 Alsó hurok után a c-s kapcsolás gyakorlása 1. a) Olvasd el a szavakat! Húzd alá közülük az egytagúakat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot! b) Másold le a szavakat! 2. a) Olvasd el a szavakat! Álló egyenessel válaszd le a toldalékot! gátat, gátakat, ágat, ágakat, gyárak, gyárban, játékok, gazda b) Szótagolva írd le a fenti szavakat! 3. Másold le a mesék címét a HSZV 49. oldalától az 54. oldaláig! Figyelj a hibátlan helyesírásra! 4. Gyakorold a nyelvtörõ helyes olvasását, majd másold le! Répa, retek, mogyoró, korán reggel ritkán rikkant a rigó. 5. Javítás 11

13 Alsó hurok után a felsõ hurok és a t kapcsolása 1. Másold le a szavakat! 2. a) Pótold a fõnevek végén a hiányzó u, ú, ü, û magánhangzót! kap, sepr, tet, baty, men, sat, Ic, any, ap, heged, köször, gyûr, hatty, fés, csengetty, foganty, od, szegf, bor, bossz, der b) Másold le a szavakat! 3. Másold le csoportosítva a következõ fõneveket! Ybl Miklós, ajtó, Károly, kályha, Ibolya, ibolya 4. a) A következõ két mondat a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos. Pótold a mondatvégi írásjeleket! Enyhe lejtõn is óvatosan hajtsd a kerékpárodat Csak jól felszerelt kerékpárral közlekedj b) Találj ki te is egy jó tanácsot a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban! 5. Javítás 12

14 Alsó hurok után az e és az é kapcsolása 1. a) Olvasd el némán a szókapcsolatokat! Alkoss velük szóban egy-egy mondatot! b) Másold le hibátlanul a szókapcsolatokat! 2. a) Pótold a j vagy ly betûket a következõ szavakban! pa tás, ha ó, mé, ma om, fo ik, go ó, sü ed, komo, mi en, pá a, gömbö û, égpá a b) A kiegészített szavakat másold le! 3. a) Olvasd el a következõ mondatot! Melyik tanult verses mesét juttatja eszedbe? A henyélõnek felkopik az álla. b) Ha tudod, mondd el a verses mesét könyv nélkül! M? Cs. A, S. c) Írd le az elsõ versszakát a vonalas emlékeztetõ segítségével! 4. Ellenõrizd a munkádat! Ha szükséges, javítsd ki! 13

15 Az s betû kapcsolása más betûkhöz 1. Másold le hibátlanul a következõ szavakat! 2. Alkoss egy-egy mondatot a másol és a mással szavakkal! 3. a) Válogasd szét betûjelek segítségével a következõ tulajdonneveket! Sz: személynév, Á: állatnév, I: intézménynév, F : földrajzi név, C: cím Duna, Magyar Tudományos Akadémia, Élet és Tudomány, Európa, Petõfi Sándor, Rex, Kincskeresõ kisködmön b) Másold le betûrendben a fenti tulajdonneveket! 4. a) Olvasd el a következõ szöveget! Az emberõsök rettegtek a tûztõl. Bennük is élt az az ösztönös félelem, ami az állatokban az évmilliók során kialakult. Menekültek az állatokkal együtt, ha megérezték a füst szagát, vagy megpillantották a lángokat. b) Tömörítsd a szöveget két mondatba! A lerövidített változatot írd le! Ha többet is akarsz tudni a témáról, olvasd el a HSZV 43. oldalán Seres József Mióta tudnak az emberek tüzet gyújtani? címû olvasmányát!

16 A z írása és kapcsolása más betûkhöz 1. Másold le a szavakat helyesen! 2. a) Olvasd el a következõ mondatokat! Vigyázz! Ne játssz a tûzzel! b) Milyen mondatfajták ezek a beszélõ szándéka szerint? c) Takard le az elõzõ mondatokat, és írd le emlékezetbõl õket! 3. Gyûjts személyneveket az olvasókönyved tartalomjegyzéke segítségével! 4. a) Másold le a vonalra a személynevet! Móricz Zsigmond, Kisalföld, Magyar Nõk Lapja, Magyarország, Vuk b) A vonalra írt szóval írj egy mondatot! 5. Javítás 15

17 Az sz és a zs betûk írásának gyakorlása 1. a) Olvassátok el a következõ szavakat, majd alkossatok velük szóban egy-egy mondatot! b) Másold le az elõzõ szavakat! 2. a) Melyik a kakukktojás? Húzd alá! egér, jegenyefa, seregély, gereblye, ürge b) A többit másold le a vonalra! Ha tudod, írd utánuk a közös nevüket! 3. Alkoss egy-egy mondatot a következõ szavakkal! Ha egy szónak több jelentését is ismered, akkor mindegyikkel írj mondatot! sejt, lejt, lejtõ, gyár 4. a) Egészítsd ki a következõ közmondást a hiányzó magánhangzókkal! K k r n k l, r ny t l l. b) A kiegészített közmondást másold le! 16

18 1. Másold le a következõ szavakat! A t betû kapcsolása s betû után 2. Alkoss egy-egy mondatot az esték és az esteledik szavakkal! 3. Írd le a következõ fõnevek többes számú alakját! posta, nyest, este, kristály, kastély, festõ, palást, mester 4. a) Húzd alá a többes számú fõneveket! tollak, majmok, zsák, fiókok, kerek, vakondok, cipõk, madarak, harkály, játékok, kövek, birtok, barátságok, mák, ujjak, csapat b) Az elõzõ szavak között van egy kakukktojás. Keresd meg, és alkoss vele egy mondatot! c) Csoportosítsd a szavakat! (Ha tudod, többféleképpen!) 5. Javítás 17

19 Az e és az é kapcsolása s után 1. Olvasd el figyelmesen a szavakat, majd másold le a fõneveket! 2. Alkoss egy-egy mondatot az eset és az esett szavakkal! 3. Alkoss toldalékos fõneveket! 4. a) Melyik a kakukktojás? Húzd alá! postát, olvasást, pénzt, nyest, füstöt, írást, mesét, fizikust, kérést, piramist, ritmust b) Másold le a -t ragos fõneveket! 5. Töltsd ki a táblázatot! ajtó szék zsemle ajtót könyvet semmit 6. Javítás 18

20 A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása 1. Másold le az írott kisbetûs ábécét! 2. a) Keresd a rokon értelmû párját! Kösd össze az összetartozókat! tengeri, krumpli, petrezselyem, burgonya, zöldség, kukorica b) Másold le a rokon értelmû párokat! 3. Írd le a következõ fõnevek toldalékos alakjait a Hol? és a Hová? kérdések segítségével! posta kastély estély Hol? Hová? 4. Toldalékold az erdõ, Magyarország, folyó, Parlament szavakat! Mit? Hol? Hová? Honnan? 5. Javítás 19

21 A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása 1. Másold le helyesírásuk szerint csoportosítva a következõ szavakat! 2. a) Pótold a fõnevek végén a hiányzó o, ó, ö, õ magánhangzót! ajt, tet, felh, foly, man, sótart, kerepl, sajt, kór, es, haj, vel, csap, lurk b) Másold le a kiegészített szavakat! 3. a) Fejezd be a megkezdett mondatokat a megadott kötõszavak segítségével! Vuk kíváncsian emelte fel a fejét, de Kag látta, hogy elsötétül a bejárat, és 4. a) Olvasd el a HSZV 38. oldalán a Fûben-fában orvosság címû ismeretterjesztõ szöveg A bodza címû részét! b) Írd le az elsõ két mondatát! 20

22 Ritkábban használatos betûk írásának és kapcsolásának gyakorlása 1. Másold le a következõ szavakat! 2. Másold le minden lehetséges helyen elválasztva a következõ szavakat! lándzsa, mandzsetta, madzag, bodza, dzseki, edzõ, maharadzsa 3. Foglald mondatba a következõ fõneveket! edzés, madzag, dzseki 4. Töltsd ki a táblázatot a szabály alapján! vas tûz kar segély pad vasból tûzbõl könyvbõl 5. Írd a szavak mellé rokon értelmû párjukat! kukorica burgonya plajbász zöldség ballag táplálkozik 6. Javítás 21

23 Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása 1. a) Olvasd el a következõ tulajdonneveket! b) Elõször a személyneveket másold le, majd a földrajzi neveket! c) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen is! 2. Írd le betûrendben a következõ személyneveket! Klaudia, Hajnalka, Hilda, Hedvig, Klára, Károly, Irén, Ibolya 3. a) Olvasd el a HSZV 80. oldalán Nemes Nagy Ágnes A húgom címû versét! b) Olvasd el újra figyelmesen az 5. versszakot, majd írd le a munkafüzetbe emlékezetbõl! 4. Írd a fõnevek mellé ellentétes jelentésû párjukat! éjszaka törpe tél élet szorgalom bátorság barát mélység 5. Javítás 22

24 Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása 1. a) Másold le csoportosítva a tulajdonneveket! b) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen is! 2. Írd le a követlezõ találós kérdést, és ha tudod, a megfejtését is! Tegnap volt, holnap lesz. Mi az? 3. a) Húzd alá a következõ mondatokban a helyesírási hibákat! Télen a víz jégé fagy. Tavasszal a lyég elolvad. b) Írd le õket kijavítva! 4. Írd a képek alá az írók, költõk nevét, ha felismered õket! 5. Pótold a hiányzó határozott névelõket! séta, eset, igazság, seb, esemény, virág, ól 6. Figyeld meg, mikor rövidül meg a magánhangzó! Folytasd! kéz tûz víz kéz víz kezet tüzet kézzel tûzzel 23

25 Írott nagybetûk gyakorlása 1. Másold le elõször a lányneveket, majd a fiúneveket! 2. a) Másold le betûrendben a következõ tulajdonneveket! Pilis, Pécs, Balaton, Bakony, Budapest, Békéscsaba, Börzsöny, Bükk b) Keresd meg valamennyit a térképen! 3. Egészítsd ki a következõ mondatokat! Hazánk fõvárosa, a Duna két partján fekszik. A folyó jobb partján találjuk, a bal partján pedig. 4. Egészítsd ki a következõ nyelvtörõt a hiányzó mássalhangzókkal, majd írd ide a munkafüzetbe! é a, e e, o o ó, o á e e i á i a a i ó. 5. Tollbamondás 24

26 Írott nagybetûk gyakorlása 1. a) Írd le betûrendben a következõ tulajdonneveket! b) Írd le betûrendben a helységneveket! 2. Alkoss mondatokat az összekapcsolt szavakkal, majd írd le õket! piramis bükkfa felett mellett 3. a) Ebben a feladatban szólásokat és közmondásokat olvashatsz. Ha felismered õket, akkor a szólás elé sz betût, a közmondás elé k betût írj! Éhes embernek kenyéren jár az esze. Ebszíjjal van bekötve az erszénye. Egérutat nyer. Éjt, napot eggyé tesz. Ebre korpát, lúdra szénát, disznóra gyömbért ne vesztegess! b) Írd le a fenti mondatok közül a szólásokat! 4. Szorgalmi feladat Keresd meg O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások címû könyvében a jelentésüket! Számolj be a következõ órán a feladatról! 25

27 Írott nagybetûk gyakorlása 1. Másold le a következõ tulajdonneveket! 2. Pótold a mondatok szavaiban a hiányzó toldalékokat! Nikolett a szobában a házi feladatát tanul. Marci az udvaron a barát játszik. A nagymama az újságot lapozgat. 3. a) Egészítsd ki a következõ közmondást! Nem mind arany,. b) Magyarázd meg a jelentését! 4. Írd le a két szó minél több toldalékos alakját! ház házból, háztól erdõ erdõbõl 5. Folytasd a nevek írását a felismert szabály szerint! Marci, Ica, Arnold, Dániel 6. Alkoss a képrõl két-három mondatot! 7. Javítás 26

28 1. Másold le a tulajdonneveket! Írott nagybetûk gyakorlása 2. a) Pótold a hiányzó j vagy ly betût a következõ mondatokban! A Maros vize a Tiszába fo ik. Anna elbú t a testvére elõl. Apa autót avít. Mi en színû az új kabátod? A ha ó épp most indul a kikötõbõl. b) Írd le a kiegészített szavakat! 3. a) Magyarázd meg a következõ közmondások jelentését! Amit Anti megtanul, Antal sem felejti el. Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér! b) Másold le õket! 4. Foglald egy mondatba az Arnold, Aszód tulajdonneveket! 5. Számozással állítsd betûrendbe a következõ személyneveket! András, Aranka, Ágota, Ádám, Ábel, Attila, Aladár 6. Másold le Gárdonyi Géza Éjjel a Tiszán címû versének 3. versszakát! (HSZV 99.) 27

29 Írott nagybetûk gyakorlása 1. a) Másold le a következõ tulajdonneveket! b) Másold le a városok neveit szótagokra bontva is! 2. Alkoss két egymással összefüggõ mondatot a Szeged és a Zsolt szavakkal! 3. Folytasd a tulajdonnevek írását a felismert szabály alapján! Zoltán, Nóra, Agárd, Dénes, Sára 4. Szorgalmi feladat Gyûjts S, Sz, Z vagy Zs betûvel ország-, illetve városneveket! 28

30 1. a) Másold le a tulajdonneveket! Írott nagybetûk gyakorlása b) Keresd meg a földrajzi neveket a térképen! 2. Írd a személynevek mellé a becézett alakjukat! Dániel Lívia Lajos László 3. Beszéljétek meg, mit jelent a következõ közmondás, majd másoljátok le! Lusta lónak korbács az abrakja. 4. a) A HSZV melyik olvasmányából valók a következõ igék? Az olvasmány címe: beesteledett, suttogta, lesiklott, tapogatta, evezett, voltak, megragadta, fölemelkedett, keresztbe fordult, alámerült b) Csoportosítsd szóban az igéket jelentésük szerint (cselekvés, történés, létezés)! c) Válassz ki közülük két igét! Írj velük egy-egy mondatot! 5. Gyûjts földrajzi neveket D és L betûvel! (Segíthet a térkép és A magyar helyesírás szabályai címû könyv.) 29

31 Írott nagybetûk gyakorlása 1. Másold le a HSZV 38. oldaláról A csalán címû ismeretterjesztõ szöveg elsõ három mondatát a munkafüzetbe! Mérd az idõt! 2. a) Gyûjts tulajdonneveket a HSZV oldalán található az Egy külföldi követ levele Mátyás király könyvtáráról címû olvasmányból! b) Gyûjts ugyanebbõl az olvasmányból múlt idejû igéket! 3. Írj a sír, ad, keres igék jelen és múlt idejû alakjaival is egy-egy mondatot! 30

32 Írott nagybetûk gyakorlása 1. Figyeld meg a következõ szavak helyesírását! Jelöld a szótõt álló vonallal, majd másold le õket! adj, menj, kenj, hajolj, adja, menjünk, kenjen, hajoljon, formálj, helyeselj 2. Másolj a Kolozsvári bíró címû olvasmányból (HSZV 120. oldal) 3 percig! 3. Írj két mondatot Mátyás királyról! 4. Gyûjts tulajdonneveket O, Ó, Ö, Õ betûvel! (Segít a naptár és a telefonkönyv.) 5. Javítás 31

33 Írott nagybetûk gyakorlása 1. Tollbamondás 2. Alakítsd át a következõ mondatokat jövõ idejûvé, majd írd le valamennyit! Az esti vonattal utaztunk. Megírtam a barátomnak a levelet. Vera óvodába járt. Újpestre mentünk kirándulni. 3. Olvasd el a HSZV 149. oldalán a Nemzeti ünnepünk: március 15. címû szöveget! Másolj 3 percig! 4. Folytasd a ragozást! jelen idõ múlt idõ jövõ idõ siet sietett ünnepelni fogunk kirándulnak 32

34 Írjunk lendületesebben! 1. Gyûjts igéket Az elsõ tavaszi nap címû olvasmány elsõ bekezdésébõl! (HSZV 93. oldal) 2. a) Alakítsd át a következõ mondatot múlt idejûvé! Búg a galamb, dongnak a méhek, esténként óvatosan megszólal már a feketerigó, és fuvolájára kipattan a füzek ezüst barkája. b) Másold le mindkét mondatot! Mérd az idõt! Sikerült a múlt idejû változatot rövidebb idõ alatt leírnod? 3. Tollbamondás 33

35 Írjunk lendületesebben! 1. Tollbamondás 2. Írd le csoportosítva az ó-õ, ú-û végû mellékneveket! keserû, savanyú, egyenlõ, gömbölyû, szigorú, jóízû, bõ, jó, apró, alsó, gyönyörû, forró, hosszú, önálló 3. Bizonyára ti is nagyon készültök a locsolásra. A fiúk vidáman mennének már a lányokat meglocsolni, a lányok pedig izgatottan várják a locsolkodó legényeket. Most két locsolóverset olvashattok. Amelyik jobban tetszik, azt másoljátok le a munkafüzetbe! Ha kedvetek van, tanuljátok meg! Húsvét másodnapján mi jutott eszembe? Egy üveg rózsavizet tettem a zsebembe. Elindultam vele piros tojást szedni, Engedelmet kérek, szabad-e locsolni? E háznak van rózsafája, Rózsafának van bimbója. Én a bimbót megöntözöm, A tojáskát megköszönöm. 4. Javítás 34

36 Fokozzuk az írástempót! 1. Tollbamondás 2. Húzd alá az igekötõs igéket, és másold le õket! meghajlította, csodálkozik, belép, heveredj le, munkálkodik, mérlegel, elfáradt, megrohamozták, tevékenykedtetek, rákiáltottam, menj el 3. Gyûjts A mohácsi vereség címû olvasmányból harccal kapcsolatos igéket! (HSZV ) 4. Gyûjts az olvasmányból igekötõs igéket! (HSZV ) 5. Folytasd az igék átalakítását! gurít gurul merít feszít kékít kékül szépít fordít 6. Javítás 35

37 Gyakorlás 1. Másolj olyan kifejezéseket Az erdõ ébredése címû olvasmányból, amelyek a tavasz érkezését jelzik! (HSZV 27. oldal) Pl.: megpuhul a szélhordta avar, felsüt a nap stb. 2. a) Írd le a Himnusz elsõ versszakát! A költemény szerzõjének neve: b) Ellenõrizd munkádat a HSZV 140. oldala alapján! c) Ha tudod, írd ide, ki zenésítette meg a Himnuszt! d) Milyen alkalmakkor szoktuk énekelni? 3. Javítás 36

38 Felmérés 1. Másold le a Tölgyfa tetején címû szövegrészletet! (HSZV 162. oldal) Figyeltem, merrõl fúj a szél. Nekiindultam és szaladtam, szaladtam. Nyomomban négy gyerek. Szállt felfelé a sárkány, egyre magasabbra. 2. Tollbamondás 3. Írj le emlékezetbõl egy közmondást! 4. Írj a következõ képhez tartalmilag kapcsolódó mondatokat! Adj címet a mesének! 37

39 Írjunk lendületesen! 1. Másold le a következõ szavak közül a mellékneveket! szúrós, kerék, kerek, sötétít, sötétül, sötét, savanyú, helyes, csillog, friss, kopott, kuruttyol, sûrû, zöldellõ, nyúzott 2. Írd a melléknevek mellé az ellentétes jelentésû párját! fiatal megfontolt sötét bátor erõs szép 3. a) Húzd alá a fokozott mellékneveket a következõ szövegben! Egy napon újra megjelent az erdõben. Anyja igen büszke és boldog volt ettõl a látogatástól. Azt várta, hogy mindenki elismerje, az õ fia a legokosabb, a legtehetségesebb és a legjobb gyerek. b) Takard le a szöveget, és írd le tollbamondás után! 38

40 Készülünk a nyárra 1. a) Egészítsd ki a versszakot, majd írd le! b) Írd ide a szerzõ nevét és a vers címét! Ellenõrizd a munkád! (HSZV 99. oldal) 2. Fejtsd meg a rejtvényt! 1. Nem rossz 2. Az édes ellentéte 3. Korai gyümölcs 4. Nem nagy 5. Nem ehhez, hanem Mûsort közvetít 7. Téli sporteszköz 8. Ellensége a cica 9. Nem valóságos történet 10. Igyekszik Írd ide a megfejtést! 3. Írd ide néhány olyan könyvnek a címét és a szerzõjének a nevét, amelyeket a nyáron szeretnél elolvasni! 39

41 40 Tartalom Felmérés... 3 Az alsó és a felsõ ívelésû betûcsoportok gyakorlása... 4 A felsõ hurkolású betûk gyakorlása... 5 C-s kapcsolás alsó ívelés után... 6 A kis horogvonallal kapcsolódó betûk kötésének gyakorlása... 7 Kis horogvonal után a c-s kapcsolás gyakorlása... 8 Kis horogvonal után az e és az é kapcsolása... 9 Kis horogvonal után a t kapcsolása Alsó hurok után a c-s kapcsolás gyakorlása Alsó hurok után a felsõ hurok és a t kapcsolása Alsó hurok után az e és az é kapcsolása Az s betû kapcsolása más betûkhöz A z írása és kapcsolása más betûkhöz Az sz és a zs betûk írásának gyakorlása A t betû kapcsolása s betû után Az e és az é kapcsolása s után A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása A kisbetûk kapcsolásának gyakorlása Ritkábban használatos betûk írásának és kapcsolásának gyakorlása Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása Írott nagybetûk írásának és kapcsolásának gyakorlása Írott nagybetûk gyakorlása Írott nagybetûk gyakorlása Írott nagybetûk gyakorlása Írott nagybetûk gyakorlása Írott nagybetûk gyakorlása Írott nagybetûk gyakorlása Írott nagybetûk gyakorlása Írjunk lendületesebben! Fokozzuk az írástempót! Gyakorlás Felmérés Írjunk lendületesen! Készülünk a nyárra... 39

42 Képek forrása Burai Lászlóné dr. Faragó Attiláné: Hétszínvirág olvasókönyv az általános iskolák 3. osztálya számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, Báthori Anna Zsuzsanna: Hétszínvilág olvasókönyv az általános iskolák 4. osztálya számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, Fülöp Mária Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv az általános iskolák 2. osztálya számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, Fülöp Mária Szilágyi Ferencné: Nyelvtan és helyesírás munkáltató tankönyv az általános iskolák 3. osztálya számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, Dr. Szabó Ödönné: Írók, képek. Tankönyvkiadó, Budapest, Kurucz Istvánné: Az én matematikám az általános iskola 1. osztálya számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, Kurucz Istvánné Varga Lívia: Az én matematikám feladatgyûjtemény az általános iskola 2. osztálya számára. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2002.

43 AP 323/4

ÍRÁS-HELYESÍRÁS MUNKAFÜZET

ÍRÁS-HELYESÍRÁS MUNKAFÜZET Kurucz Istvánné ÍRÁS-HELYESÍRÁS MUNKAFÜZET AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3. OSZTÁLYA SZÁMÁRA ÖTÖDIK, KERETTANTERVRE ÁTDOLGOZOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2004 Lektorálta Dr. Kunoss Judit Széplaki Erzsébet Szerkesztette

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A magánhangzók idõtartama 1. Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot! Alkoss mondatokat a szópárokkal! Írd le

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Második félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Második félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Második félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Másképpen ejtjük, másképpen írjuk: dj, gyj kapcsolat 1. Írd le a szavakat szótagolva! Jelöld függõleges

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Egy hang két betû: j és ly 1. Orsolya és Jancsi olyan állat- és növényneveket gyûjtöttek, melyekben j vagy ly betû

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak 2 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Szótagoljunk! 1. Robot Robi felfedezõútra indult. Mit látott? Írd le szótagolva a szavakat, ahogy a robot mondhatta

Részletesebben

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Ms-1536_nyelvtanoda_2_2013.qxd 2013.04.29. 12:51 Page 1 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Engedélyszám 3., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 13. Írd a képek alá a kikukucskáló betûket, majd alkoss belõlük egy szót! Írd le! Figyelj a szó helyesírására! 14. Horgászd ki az úszó betûket,

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Jelmagyarázat. Jelöld! Írd át! Írd le! Mondd ki! Mondd tollba! Színezd ki! Rajzold le! Kösd össze! Húzd alá! Házi feladat. Olvasd el!

Jelmagyarázat. Jelöld! Írd át! Írd le! Mondd ki! Mondd tollba! Színezd ki! Rajzold le! Kösd össze! Húzd alá! Házi feladat. Olvasd el! munkafüzet 2. osztályosoknak Jelmagyarázat Jelöld! Írd át! Írd le! Mondd ki! Mondd tollba! Színezd ki! Rajzold le! Kösd össze! Húzd alá! Házi feladat Olvasd el! Beszéljétek meg! Jelöld számozással! Eszterházy

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY. Bük, március 21. név:... iskola:... Két ember és a medve

ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY. Bük, március 21. név:... iskola:... Két ember és a medve FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2016. március 21. SZÖVEGÉRTÉS 2. OSZTÁLY név:... iskola:... Két ember és a medve Sok évvel ezelőtt két jóbarát, Sándor és József vándorolt át az

Részletesebben

JAVÍTÓKULCS. Az elrepült focilabda

JAVÍTÓKULCS. Az elrepült focilabda Az iskolától nem messze van egy focipálya. Kerítés választja el az úttesttől. A fiúk gyakran mennek oda focizni. Laci a legjobb játékos. Gyorsan fut, ügyesen cselez, és sok gólt lő. Péntek délután egymás

Részletesebben

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) Czinegéné L.J.

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014)   Czinegéné L.J. Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) http://www.drama.hu/jatektar/ http://www.google.com/ Czinegéné L.J. 2014 Tanulói feladatlap 1. Jelöld a magánhangzókat! (Karikázd

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

Kedves Kisdiák! Egy dolog annyira egyszerű, amennyire csak lehetséges, de semmivel sem egyszerűbb. (Albert Einstein)

Kedves Kisdiák! Egy dolog annyira egyszerű, amennyire csak lehetséges, de semmivel sem egyszerűbb. (Albert Einstein) Kedves Kisdiák! Reméljük, szívesen dolgozol majd ebből a könyvből. Tudjuk, hogy könnyebb az írás, már nem olyan nehéz észrevenni és betartani a szabályokat. Ha mégis valamit hibásan írsz, nyugodtan radírozd

Részletesebben

TestLine - Nyelvtan és irodalom bemeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - Nyelvtan és irodalom bemeneti mérés Minta feladatsor Jelöld az összetartozó szótagokat! 1. 2:11 Normál Minden sorban csak egy helyes válasz van. bor gyap kö cser minden sorban pontosan egy helyes válasz van -lyú -jú -lyök -mely -jök -mej Válaszd ki a "lyukas"

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

Szótagolás, elválasztás

Szótagolás, elválasztás Szótagolás, elválasztás Olvasd el az alábbi szavakat! Írd át színessel a hosszú mássalhangzókat! cammog, kilogramm, kellemes, istálló, kolléga, szempilla, futball, varroda, torreádor, varr, ujj, alattomos,

Részletesebben

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat

3. osztály - Környezetismeret Mintafeladat 3 osztály - Környezetismeret Mintafeladat Mi minden található meg egy tanyán? a Nézzetek utána a következő szavak jelentésének a könyvtárban! Írjátok le 1-2 mondatban a szó jelentését! Rajzoljátok is le,

Részletesebben

5. Kösd össze! 6. Keresd a jelet, betût! Karikázd be!

5. Kösd össze! 6. Keresd a jelet, betût! Karikázd be! Mozaik Kiadó Szeged, 2013 5. Kösd össze! 6. Keresd a jelet, betût! Karikázd be! 1 2 3 1 JANUÁR 4 5 6 7 8 9 10 2 11 12 13 14 15 16 17 3 18 19 20 21 22 23 24 4 25 26 27 28 29 30 31 5 1 2 3 4 5 6 7 5 Mese,

Részletesebben

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Hargitai Katalin. Játékvilág. Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Hargitai Katalin Játékvilág Magyar nyelvi munkafüzet az általános iskola 4. évfolyama számára Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom 1 7. tanítási hét................................. 3 30 Szavak írása

Részletesebben

Képességfejlesztı feladatok 1. feladatlap

Képességfejlesztı feladatok 1. feladatlap 1. feladatlap 1., Mérleghinta matek. A mérleghintákon látható képeket helyettesítsd számokkal úgy,hogy a számok összeadása esetén is egyensúlyban maradjanak, a két oldalon lévı számok összege egyenlı legyen!

Részletesebben

Hargitai Katalin. Játékváros. Magyar nyelvi munkatankönyv az általános iskola 3. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Hargitai Katalin. Játékváros. Magyar nyelvi munkatankönyv az általános iskola 3. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Hargitai Katalin Játékváros Magyar nyelvi munkatankönyv az általános iskola 3. osztálya számára Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom Fõnév......................... 3 19; 41 56; 75 90; 111 126 Fõfogalom

Részletesebben

TestLine - ERASMUS-Magyar kimeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - ERASMUS-Magyar kimeneti mérés Minta feladatsor TestLine - RSMUS-Magyar kimeneti mérés olytasd! 1. 2:11 Normál Jelöld a helyes megoldást! Tavaszi szél Talpra sik az eső elszállott a minden sorban pontosan egy helyes válasz van ázik a heveder a páva

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod,

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, II. NYELVI SZINTEK 4. A SZÓELEMEK SZINTJE: TÖVEK, TÔ VÁL TO ZA- TOK ÉS TOLDALÉKOK Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, hogy ezzel némi gond van. Nyelvi közléseinket úgy rakod össze

Részletesebben

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó

Feladatok. 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó Feladatok 1. Keress hasonló értelmű szavakat az alábbiak helyett! szállj nevetős megy komolykodva csillámló mosolygó koccanó (Segítségül gondolj a következő szavakra: kacag, fut, távozik, suhan, somolyog,

Részletesebben

Gyakorló feladatok 3.osztály. Készítette: Gyányi Ibolya

Gyakorló feladatok 3.osztály. Készítette: Gyányi Ibolya Gyakorló feladatok 3.osztály Készítette: Gyányi Ibolya Melyik mesterség bújt el a mondatokban? A süveg Eszter fején van. A hóbucka lapos. Ott pihen testvérem a fa árnyékában. A csizma diadala csak elnyomás

Részletesebben

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot!

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot! szó A szó olyan hangsor vagy betűsor, aminek saját jelentése van. Szavakkal nevezzük meg a világ dolgait azért, hogy kommunikálni tudjunk egymással. Ha értjük a szót, amikor meghalljuk vagy elolvassuk,

Részletesebben

Az ige. 1. Olvasd el a szöveget, majd húzd alá az igéket!

Az ige. 1. Olvasd el a szöveget, majd húzd alá az igéket! Magyar nyelvtan II./6./3./10. házi feladat www.pedagogusvilag.hu Név: Osztály: Az ige 1. Olvasd el a szöveget, majd húzd alá az igéket! A hermelin bundáját a környezetnek megfelelően váltogatja: nyáron

Részletesebben

Téli vakáció. Olvasószint: C. Tél itt és tél ott

Téli vakáció. Olvasószint: C. Tél itt és tél ott Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermeknek

Részletesebben

A fônév a tulajdonnevek helyesírása Személynevek, állatnevek, földrajzi nevek

A fônév a tulajdonnevek helyesírása Személynevek, állatnevek, földrajzi nevek A fônév a tulajdonnevek helyesírása Személynevek, állatnevek, földrajzi nevek Olvasd el a mondatokat! Húzd alá és írd ki a tulajdonneveket a füzetbe! Figyelj! A tulajdonneveket nagy kezdôbetûvel írjuk!

Részletesebben

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk. 41-42. A köznév sok hasonló dolog közös neve. A tulajdonnév valakinek vagy valaminek a saját, megkülönböztető

Részletesebben

Érzékszerveink. Olvasószint: A

Érzékszerveink. Olvasószint: A Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermeknek

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

Gyakorló feladatok 3.oszály. Készítette: Gyányi Ibolya

Gyakorló feladatok 3.oszály. Készítette: Gyányi Ibolya Gyakorló feladatok 3.oszály Készítette: Gyányi Ibolya Húzd alá a főneveket! sírnak cipő kalap olvas kép ügyes könyv mosógép lejön Vera kerítés Pótold a szövegben a főnevek toldalékait! Petiék kertjé sok

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG

van nincs étkészlet van nincs tartózkodó SZERVÍZ, SZEMÉRMES FÉNYES, SZEMÜVEG 1. feladatlap 1., Szinonimaolvasás Hasonlítsd össze a kisbetős és NAGYBETŐS szavakat! Figyeld meg melyik kisbetős szónak van NAGYBETŐS megfelelıje! van nincs étkészlet van nincs tartózkodó van nincs ragyogó

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2006. május 5., péntek / 60 perc

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2006. május 5., péntek / 60 perc A t a n u l ó k ó d s z á m a: Državni izpitni center *N063* MÁJUSI MÉRÉS MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP 006. május 5., péntek / 60 perc Engedélyezett segédeszközök: a tanuló által hozott kék vagy fekete

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Második félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 SZORZÁS ÉS OSZTÁS -VEL Mesélj a képrõl! Hány kerékpár és kerék van a képen?

Részletesebben

Ember: Állat: Növény:

Ember: Állat: Növény: Hova tartoznak a szavak? Írd a megfelelı csoport után a hozzá tartozó számot! Ember: Állat: Növény: 1 ibolya 9 nárcisz 2 Rózsa 10 paripa 3 béka 11 bálna 4 málna 12 Ibolya 5 láma 13 sóska 6 Nárcisz 14 Béla

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ. olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ

Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ. olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ Szeretettel ajánlom ezt a nyelvkönyvsorozatot kezdő tanulóknak (felnőtteknek gyerekeknek) egyaránt. Ez az olasz nyelvkönyv

Részletesebben

AKADÉMIAI KIADÓ KILIKI A FÖLDÖN OLDAL LECKE OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT. A pince A képek (Apu családja. Az unokatestvérek.

AKADÉMIAI KIADÓ KILIKI A FÖLDÖN OLDAL LECKE OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT. A pince A képek (Apu családja. Az unokatestvérek. OLDAL OLVASMÁNY HALLÁS UTÁNI GYAKORLAT 8 Sziasztok! 11 1. A furcsa idegen 32 2. Amia bajban van Meglepetés 56 3. A kincsesláda 76 4. Vásárolni megyünk 96 5. Kedves naplóm! A pince A képek (Apu családja.

Részletesebben

prérikutya házimacska kecskebéka japánkakas gyöngytyúk vadliba éticsiga szarvasmarha füstifecske

prérikutya házimacska kecskebéka japánkakas gyöngytyúk vadliba éticsiga szarvasmarha füstifecske 1. Kövesd a pontozott vonalat! Ne emeld fel a kezedet! 2. Olvasd el figyelmesen az állatneveket! Melyik kétlábú és melyik négylábú állat? Írd le őket a megfelelő oszlopba! Melyik állat nem írható egyik

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

Karikázd be, hogy hányadik osztályba jársz! 7 8

Karikázd be, hogy hányadik osztályba jársz! 7 8 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 7-8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Beküldési határidő: 2014. október 20. Össz.pontszám: 65p Név:.. Lakcím:... Iskola neve, címe:.... TOLLAL DOLGOZZ! Karikázd be, hogy hányadik

Részletesebben

Tankönyvlista1. osztály (2014-2015) Szerző(k)

Tankönyvlista1. osztály (2014-2015) Szerző(k) Tankönyvlista1. osztály (2014-2015) Tantárgy Kiadói kód Szerző(k) Anyanyelv AP-010121 Esztergályosné Földesi Katalin Az én ábécém 1. Anyanyelv AP-010122 Esztergályos Jenő Első olvasókönyvem Anyanyelv AP-010127

Részletesebben

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok.

A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. A héten vendégeket fogadunk. Egy idegen bolygóról érkeztek, de nagyon kedvesek, szeretnének megismerkedni velünk. Ők a robotok. Elsőként bemutatkozunk egymásnak. Ekkor derül ki, hogy értik a nyelvünket,

Részletesebben

AP-010121 Az én ábécém 1. Esztergályosné Földesi Katalin. AP-010122 Első olvasókönyvem 1. Esztergályos Jenő

AP-010121 Az én ábécém 1. Esztergályosné Földesi Katalin. AP-010122 Első olvasókönyvem 1. Esztergályos Jenő Alaprendelés 1. AP-010121 Az én ábécém 1. Esztergályosné Földesi Katalin adó sztő AP-010122 Első olvasókönyvem 1. Esztergályos Jenő AP-010127 Az én ábécém munkáltató munkafüzet 1. Esztergályosné Földesi

Részletesebben

KIS NYELVÉSZ. országos levelezős verseny DÖNTŐ. 4. évfolyam. A tanuló neve: Település, ahova iskolába jársz: A felkészítő tanár neve:

KIS NYELVÉSZ. országos levelezős verseny DÖNTŐ. 4. évfolyam. A tanuló neve: Település, ahova iskolába jársz: A felkészítő tanár neve: 1143 Bp., Szobránc utca 6 8. Postacím: 1363 Bp., Pf. 49 Tel.: (+36-1) 235-7200 Fax: (+36-1) 235-7202 www.ofi.hu KIS NYELVÉSZ országos levelezős verseny DÖNTŐ 2015 4. évfolyam A tanuló neve: Település,

Részletesebben

Magyar nyelvi Ellenõrzõ dolgozatok

Magyar nyelvi Ellenõrzõ dolgozatok Császárné Horváth Janka szaktanár Magyar nyelvi Ellenõrzõ dolgozatok a z á lta lá nos iskola 5. osztá lya szá m á r a a tanuló neve ellenorzo dolgozatok_5.indd 1 2011.07.20. 15:21:46 Lektorálta: Dr. Goda

Részletesebben

GYAKORLATOK Rövid vagy hosszú?

GYAKORLATOK Rövid vagy hosszú? GYAKORLATOK 1) Rövid vagy hosszú? Pótold a szóvégi magánhangzókat! a) i vagy í? b) u vagy ú? c) ü vagy ű? nén hossz sűr reggel kap gyűr s tan szörny város any men zr ár (főnév) együgy igaz savany h r alk

Részletesebben

Jó játékot, vidám perceket, szép téli napokat kívánunk!

Jó játékot, vidám perceket, szép téli napokat kívánunk! ÜNNEPRE KÉSZÜL EURÓPA December a népi kalendáriumban karácsony havaként szerepel. A kavargó hópihék, a jégvirágos ablakok és a csilingelő száncsengők hónapjában ismét közös játékra hívunk benneteket. Fejtörőink

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

3. osztály - Olvasás Mintafeladat

3. osztály - Olvasás Mintafeladat a. Melyik hónapra jellemző? Írjátok be a naptárba! Két hónap kimarad, oda ti írjatok be egy-egy jeles napot /ünnepet! Márton nap, Karácsony, Farsang, Anna-bál, Mindenszentek-ünnepe, Sándor- József-Benedek

Részletesebben

ÖVEGES KÁLMÁN KOMPLEX ANYANYELVI VERSENY 2012. április 19. Séta a Balaton-felvidéken

ÖVEGES KÁLMÁN KOMPLEX ANYANYELVI VERSENY 2012. április 19. Séta a Balaton-felvidéken ÖVEGES KÁLMÁN KOMPLEX ANYANYELVI VERSENY 2012. április 19. Kódszám: Séta a Balaton-felvidéken A Káli-medence a Balaton-felvidéken található. Honfoglaló ősünknek, Kál vitéznek őrzi a nevét. Az Árpád-korban

Részletesebben

Témaválasztás, anyaggyűjtés

Témaválasztás, anyaggyűjtés Témaválasztás, anyaggyűjtés Honnan gyűjtenél anyagot a következő témákhoz? Válaszd ki és írd le! Ha van saját ötleted, azt is írd oda! beszélgetés, lexikon, fényképek, családi beszélgetés, értelmező szótár,

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 5-6. osztály

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 5-6. osztály A könyvek a tenger mélyéhez hasonlítanak, amelyekből a búvár értékes gyöngyöket hozhat fel. Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló Név: Iskola: Osztály: 1. Milyen dokumentumokat

Részletesebben

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót.

A part alatt. Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Kiveszi a ke-men-cé-ből a megsült cipót. A part alatt Melyik munkát, te-vé-keny-sé-get melyik állat végzi? Írd mellé! Vizet önt a da-gasz-tó-tek-nő-be. Szekérre rakja a bú-za-ké-vét. Le-ka-szál-ja a búzát. Dagasztja a tésztát. Kévébe köti a búzát.

Részletesebben

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd 3. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hónap Hét A-szint/ minimum B-szint/ átlag C-szint/ optimum IX. 1. Artikulációs és

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás munkafüzet 2. osztályosoknak 13., változatlan kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Mikor ö és mikor õ? 1. a) Olvasd el a szólásokat, közmondásokat!

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK 1. a) Marci kiflit eszik a konyhában. b) Zsuzsi könyvet olvas a szobában. c) Anna levelet ír Fanninak. d) Balázs a kutyával játszik a kertben.

Részletesebben

AP-010801 Az én matematikám 1. o. Kuruczné Borbély Márta Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft. Celldömölk - 1992 14928-33/2006 950,-Ft 420 g

AP-010801 Az én matematikám 1. o. Kuruczné Borbély Márta Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft. Celldömölk - 1992 14928-33/2006 950,-Ft 420 g AP-010801 Az én matematikám Kuruczné Borbély Márta Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft. Celldömölk - 1992 14928-33/2006 950,-Ft 420 g 2007.04.13-2009.08.31 OM kerettanterv-28/2000. (IX. 21.) AP-010802;

Részletesebben

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny

Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 7150 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 4. Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny Megyei forduló 2015. január 21. 7. osztály tanuló neve

Részletesebben

ú ú ö ö ü ü ü ü ű ü ü

ú ú ö ö ü ü ü ü ű ü ü Ü ú ű ű ú ű ú ú ö ö ü ü ü ü ű ü ü ö ö ö ö ö ö ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ü ü Ú ú ü ű ü ú ű ö ű ú ö ö ö ö Á ú ú ű Á ú Á Á Á ü ö ö Á ö ö ü Á ú Á ú Á Á Ö Á Á ö ű ö ö ü ú ü ú ö ú ű ú ú ü ü ü ü ű ű Ő ú ö ű ú ú ű

Részletesebben

é ú é é é é é é é é é é é é ú é ö é é é ö Ő é é é ú é é é é é é é é ö é é é ö é Ö é é ö é ö é é é ű é ö ö é ö é é ö ö é é ö ö é ö é Ö é ú é é é é é é

é ú é é é é é é é é é é é é ú é ö é é é ö Ő é é é ú é é é é é é é é ö é é é ö é Ö é é ö é ö é é é ű é ö ö é ö é é ö ö é é ö ö é ö é Ö é ú é é é é é é é ű ö Ö é é ö ú é é é é ö ö é ö é é é ö ö é é é ö ö é ű é é ö é é é é é é é é é é ö é ö é é é ű ö ű ö é é é Ö Ú Í é ö é é Ő ö ö ú é é é é é é é é é é ű é é é ú é é é ű ú é é é é é ö é ö é ö é é ö é é é

Részletesebben

É Ö Á Í Á Ó Ö ü

É Ö Á Í Á Ó Ö ü Ö ű Ö ő ü ő ő ő ű Ö Ö ü Á Á É Ö Á Í Á Ó Ö ü Ö ű ű Ö ű ű ú ű ű ú ú ő ő ü ű ű É Ö ú ű ő ű ű ú ő ü Ö ú ú ő ő ú ű ü ő ü ű ú ú ű Ü ő ő Ó ü É Ó Ö Ö ú ü ü ü ü Ű ú Ö Á ü É Ó ű Á Ö Á ű ü ú Ö ű ű ű ü ő ő ő Á ő ő

Részletesebben

É ú É ö ö ű ö ö ö ú ú ú ű ű ú ö ű ö ű ű ü ö ö ü ű ö ü ö ö ö ö ú ü ö ö ö ú ö ö ú ö ö ú ü ú ú ú ű ü ö ö ű ú ű ű ü ö ű ö ö ö ű ú ö ö ü ú ü ö ö ö ü ú ö ű

É ú É ö ö ű ö ö ö ú ú ú ű ű ú ö ű ö ű ű ü ö ö ü ű ö ü ö ö ö ö ú ü ö ö ö ú ö ö ú ö ö ú ü ú ú ú ű ü ö ö ű ú ű ű ü ö ű ö ö ö ű ú ö ö ü ú ü ö ö ö ü ú ö ű É É É Ó Á É ú É ö ö ű ö ö ö ú ú ú ű ű ú ö ű ö ű ű ü ö ö ü ű ö ü ö ö ö ö ú ü ö ö ö ú ö ö ú ö ö ú ü ú ú ú ű ü ö ö ű ú ű ű ü ö ű ö ö ö ű ú ö ö ü ú ü ö ö ö ü ú ö ű ü ű ö ö ú ö ú ö ö ö ö ö ü ú ü ö ö ö ö ö ü

Részletesebben

ő ő ő ő ú É ü ú ú ű ú ű ő ő ő ő Á Á ü ő É É É É É É Á Ú Á Á ő ő ő ő ő É Á Á Á ő ő ő Á ü ő ő ü

ő ő ő ő ú É ü ú ú ű ú ű ő ő ő ő Á Á ü ő É É É É É É Á Ú Á Á ő ő ő ő ő É Á Á Á ő ő ő Á ü ő ő ü ő É ő ő ő ő É Ü Ö Ö Ö Í Ö Ö Ö ő Ó Ó Ö Ö Á É É É ő Á É Á Á Ú Á Ú Ö Ö Á Ú Ö Á ű Á ú ő ő ü ü Ó ő ő ő ő ú É ü ú ú ű ú ű ő ő ő ő Á Á ü ő É É É É É É Á Ú Á Á ő ő ő ő ő É Á Á Á ő ő ő Á ü ő ő ü ő ő ő ő Á ü ú ú

Részletesebben

Ö Ö Ú Ó Ö ű Ő Ő ű ű Ü Ő Ó Ő

Ö Ö Ú Ó Ö ű Ő Ő ű ű Ü Ő Ó Ő ű É ű ű É Ö Ö Ú Ó Ö ű Ő Ő ű ű Ü Ő Ó Ő É Ó Ó É ű Ö ű Ö ű ű ű Ú Ú Ö ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű Ú É É É É Ö Ö Ú Ö É ű ű ű ű ű ű ű Ó ű Ö Ö ű ű ű É ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ö ű ű ű Ü ű ű ű ű Ö ű

Részletesebben

ő ö ő ú ő ö ö ő ó ő ö ü ú ö ö ó ő ö ü ó ó ó ó ő ő ő ó ó ú ő ü ő ö ö ó ü ö ö ő ű ö ö ő ú ú ó ö ő ű ö ó

ő ö ő ú ő ö ö ő ó ő ö ü ú ö ö ó ő ö ü ó ó ó ó ő ő ő ó ó ú ő ü ő ö ö ó ü ö ö ő ű ö ö ő ú ú ó ö ő ű ö ó ö ú Á ő ű ü ő ó ö ö ú ö ú ü ó ó ű ö ú ó ó ó ő ö ö ő ú ó ö ö ő ő ő ő ö ű ü ü ü ő ü ü ő ő ü ó ő ő ö ő ú ő ö ö ő ó ő ö ü ú ö ö ó ő ö ü ó ó ó ó ő ő ő ó ó ú ő ü ő ö ö ó ü ö ö ő ű ö ö ő ú ú ó ö ő ű ö ó ó ü ű

Részletesebben

ó ú ú ü ú ő ó ő ő ó ó ó ö ó ü ő ó ő ö ü ü ó ö ő É ó ö ö ö ó ó ö ü ü ö ü ó ó ő ó ü ó ü ü ö ö É ú ó ó ö ú ö ü ü ó ó ó ü Á ö ö ü ó ö ó ö ö ö ö ó ó ö ó ó

ó ú ú ü ú ő ó ő ő ó ó ó ö ó ü ő ó ő ö ü ü ó ö ő É ó ö ö ö ó ó ö ü ü ö ü ó ó ő ó ü ó ü ü ö ö É ú ó ó ö ú ö ü ü ó ó ó ü Á ö ö ü ó ö ó ö ö ö ö ó ó ö ó ó Ü Ű Ö É Á Á ö É É Ö Ú Ü ö ü ő ő ö ő Á ő ó ő ü ü ö ö ú É ű ó ü ű ö ú ü ö ó ö ö ü ű ö ó ó ö ö ö ö ü ű ö ő ö ö ó ö ö ő ó ő ü ő ó ő ö ö ő ü ü ö ő ó ú ú ü ú ő ó ő ő ó ó ó ö ó ü ő ó ő ö ü ü ó ö ő É ó ö ö ö ó

Részletesebben

ú ú ü ü Á ú ú ü ű ű ú ü ü ü ü

ú ú ü ü Á ú ú ü ű ű ú ü ü ü ü ü ü ü ú ú ü ű ü ű ü ü ű ü ü ü Í ú ú ü ü Á ú ú ü ű ű ú ü ü ü ü ú ü ü Á ű ü ü ü ü ü ü ü ú ü ü Í ú ü É Ö Ö ú Ö Ö Ö ú ú ü ú Á Ö Á ú É ü ú ú É ú ú ú Ü ü ű ú ű É ú ű ü ü Á ú É ü ű ü ú Á É É ú ü Ö Ö Ö ú ú Á Ö

Részletesebben

ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ű ö ú ü ű ö ü Í ö ú ü ü ű ö ú ü Á ü

ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ű ö ú ü ű ö ü Í ö ú ü ü ű ö ú ü Á ü Á Ó ö ü ü ü ú ú ü ü ö ü Ő ö ö ö ü ú ü Á ö ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ű ö ú ü ű ö ü Í ö ú ü ü ű ö ú ü Á ü ö ö ü ü ö ü ö Ó ö ö ü ü ö ü ö ú ö ú ü ö ü É É Á ü ű Ö ű ú ö ö ú ö ú ö ú ö ű ü Ö ö ű ü ú ö ü ú ű ö ű ú

Részletesebben

ü ö ú ö ú ü ö ü Á Ó ö ö ö ö ú ü ú ü ü ú ú ö ö ü ü ú ü ü ö ö ű ö ü ü ü ü ö ö

ü ö ú ö ú ü ö ü Á Ó ö ö ö ö ú ü ú ü ü ú ú ö ö ü ü ú ü ü ö ö ű ö ü ü ü ü ö ö Í Á Ö Ú Á Á Ó Á ö ú ú ö ú ú ö ü ü ű ü ű ö ö ü ű ö ü ö ú ö ü ú ö ö ü ü ö ü ű ö ö ü ű ö ö ú ö ö ú ú ü ö ú ö ú ü ö ü Á Ó ö ö ö ö ú ü ú ü ü ú ú ö ö ü ü ú ü ü ö ö ű ö ü ü ü ü ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ú ö ü ű ö ü

Részletesebben

É ő ő ű ú Á ő Á ő ű ő ő ő ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ű

É ő ő ű ú Á ő Á ő ű ő ő ő ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ű ő ő ű ú Á ő ű ő ő ő ő Ö Ö Í Á É Á ő Ö Ö Í ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö É ő ő ű ú Á ő Á ő ű ő ő ő ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ű ő ű ő ú Á ő ű ő ő ő ő ő ő Ö ő ú ú Ö ő ő ű ú Á ő ú Ó ű Ó ú ú ú ő ő ú ú ő ő ú ő Ú ú

Részletesebben

É Í ü ú É ü ő ő ő ő ú ő ú ü ü ő ü ú ü ű ú ú ü ü Í ü ű ő ő É ő

É Í ü ú É ü ő ő ő ő ú ő ú ü ü ő ü ú ü ű ú ú ü ü Í ü ű ő ő É ő ő Ü É Í ü ú É ü ő ő ő ő ú ő ú ü ü ő ü ú ü ű ú ú ü ü Í ü ű ő ő É ő ő ő ú ő ő ő ú ő ü ú ű ő ű É Í ő É Ü Í ő ü ő ő ő ő ő ő ú ü ű ő ú ő ű ő ő ő ű ő ű ő É Í Ú Ö Á Á É Á Á Á Ő Á É Á Ö Á Ö É É É ü ő Á ő ú ü ő

Részletesebben

é ö é Ö é é ő í ó í é ő ö ú é ó é ő ü ü é ó ö é é ó é é ö é ő í é é ő é é ö é ű ö é í ó é é í ö í ó í ó é é ö ó í ó ó í ó é é ö ő í ó ó í ó ü é í ü

é ö é Ö é é ő í ó í é ő ö ú é ó é ő ü ü é ó ö é é ó é é ö é ő í é é ő é é ö é ű ö é í ó é é í ö í ó í ó é é ö ó í ó ó í ó é é ö ő í ó ó í ó ü é í ü é í ü é ö é é ő ü é é é ú é ó Í é é ő Í é ó ö í é ö é Ö é é ő í ó í é ő ö ú é ó é ő ü ü é ó ö é é ó é é ö é ő í é é ő é é ö é ű ö é í ó é é í ö í ó í ó é é ö ó í ó ó í ó é é ö ő í ó ó í ó ü é í ü é ö ő

Részletesebben

í ó ő í é ö ő é í ó é é ó é í é é í é í íí é é é í é ö é ő é ó ő ő é ö é Ö ü é ó ö ü ö ö é é é ő í ő í ő ö é ő ú é ö é é é í é é í é é ü é é ö é ó í é

í ó ő í é ö ő é í ó é é ó é í é é í é í íí é é é í é ö é ő é ó ő ő é ö é Ö ü é ó ö ü ö ö é é é ő í ő í ő ö é ő ú é ö é é é í é é í é é ü é é ö é ó í é ű ű ö é ő ó í ö ő ü é ő é ü ő ö ő ö é é í ö ő ö ó ő é ó í ö ő ü é é é é é ő é é é é í ő ö é é ő ű ő ö í ö é é é Ö ű ú ő é é ű ő í ü ö é é ő ó ö ö ő é é é é é é é é é é ő ü í í é ú í í í Ú í é ú é ő ó ó

Részletesebben

ö ö ó ú ö ö ú ü ó ö ö Í ö ö ö ü ó ö ö ú ú ö ü ó ü ó ü ö ú ü ó ü ö ó Á Á ö ü ú ó ö ü ü ö ó ü ü Á ü ö ü ö ü ö ö ö ü ö ú ö ö ö ü ú ö ú ö ű ú ú ü ö ó ö ö

ö ö ó ú ö ö ú ü ó ö ö Í ö ö ö ü ó ö ö ú ú ö ü ó ü ó ü ö ú ü ó ü ö ó Á Á ö ü ú ó ö ü ü ö ó ü ü Á ü ö ü ö ü ö ö ö ü ö ú ö ö ö ü ú ö ú ö ű ú ú ü ö ó ö ö ö ö Ő Ö ü ö Ö ü ü ü ó ö ö ö ü ö ú ü ü ö ö ú ú ö ú ó ú ó ü ú ú ú ú ó ú ö ú Á ö ö ö ó ú ö ö ú ü ó ö ö Í ö ö ö ü ó ö ö ú ú ö ü ó ü ó ü ö ú ü ó ü ö ó Á Á ö ü ú ó ö ü ü ö ó ü ü Á ü ö ü ö ü ö ö ö ü ö ú ö ö ö

Részletesebben