Látás. ajándékba! 2500 szemüveget adományozott a Szeretetszolgálat. Máltai iskolák. A reményt adjuk. Címerpajzsok a Mátyástemplomban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Látás. ajándékba! 2500 szemüveget adományozott a Szeretetszolgálat. Máltai iskolák. A reményt adjuk. Címerpajzsok a Mátyástemplomban"

Átírás

1 A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XVIII. évfolyam :: 4. szám :: december Látás ajándékba! 2500 szemüveget adományozott a Szeretetszolgálat Máltai iskolák A reményt adjuk Címerpajzsok a Mátyástemplomban a Máltai Szeretetszolgálat adományvonala Hívásával 250 forinttal támogatja a Szeretetszolgálat tevékenységét.

2 2 Máltai Hírek :: 2012 :: December aktuális A Vatikán állásfoglalása A Vatikáni Államtitkárság közlemény ben erôsítette meg, mely lovagrendeket ismer el legitimnek. A tételes felsorolás leszögezi, hogy a Szentszék a saját lovagrendjein túl csakis a Szuverén Máltai Lovagrendet (azaz a Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Szuverén Ispotályos Lovagrendet) valamint a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrendet ismeri el és részesíti védnökségben, s nem áll szándékában ezen változtatni. Az állásfog lalást a Magyar Kurír tette közzé. Tekintettel a számos megkeresésre, amely a Szentszéknek a szentek nevét viselô vagy egyéb szent címet viselô lovagrendekhez való viszonyát illeti, az államtitkárság célszerûnek tartja megerôsíteni mindazt, amit már a múltban is közzétett: Saját lovagrendjein túl (Legfôbb Krisztus-rend, Aranysarkantyús-rend, Piusz-rend, Nagy Szent Gergely-rend és Szent Szil veszter Pápa-rend) a Szentszék csakis a Szuverén Máltai Lovagrendet azaz a Jeru zsá lemi, Rodo szi és Máltai Szent János Szuverén Ispotályos Lovagrendet valamint a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrendet ismeri el és részesíti védnökségben, s nem áll szándékában ezen változtatni. Minden más akár új alapítású, akár középkoriaktól származtatott rendet a Szentszék nem ismer el, mert nem áll módjában szavatolni történelmi és jogi legitimitásukat, céljaikat és szervezeti rendjüket. Roma integrációs program Nemzetközi roma integrációs program indul a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetésével. Balog Zoltán, az emberi erôforrások minisztere azt hangoztatta: a példaszerû gyakorlatokat hiteles szervezeteknek kell felmérniük, amelyek maguk is végeznek hasonló programokat. Vecsei Miklós, a Szeretetszolgálat alelnöke szerint az európai cigányság csaknem 70 százaléka a programban résztvevô nyolc országban él. A nyolc európai országot (Albánia, Bulgária, Magyarország, Olaszország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna), tizennyolc civil, illetve állami szervezetet érintô, 1,8 millió eurós költségvetésû európai uniós projekt célja, hogy megkeressék a pozitív példákat, a jó gyakorlatokat és módszereket. Balog Zoltán, a kétéves programban part nerként részt vevô Emberi Erôforrások Minisztériumának vezetôje a projekt indítását bejelentô budapesti sajtótájékoztatón azt hangoztatta: a kormányzat az elsô perctôl a roma integráció ügyét szolgálja, és szemléletváltozást hozott abban is, hogy nagyobb hangsúlyt helyezett a roma közösségek bevonására a róluk szóló döntésekbe. Azt mondta, a példaszerû gyakorlatokat olyan hiteles szervezeteknek kell felmérniük és értékelniük, amelyek a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz hasonlóan maguk is végeznek hasonló programokat, és azokat el is tudják fogadtatni a közvéleménnyel. Vecsei Miklós, a Szeretetszolgálat alelnöke arról beszélt, a most elindított program jelentôségét jelzi, hogy az európai cigányság csaknem hetven százaléka az érintett nyolc országban él. Arra hívta fel a figyelmet, nagyon nagy baj van, mert a nyomor sok tízezer embert érint, és a jelenlegi helyzetet nem lehet egy-két év alatt megváltoztatni.

3 Máltai Hírek :: 2012 :: December 3 Visszamegyek valahogy a kályhához Visszamegyek valahogy a kályhához címmel hajléktalan embereknek szóló komplex támogatási programot valósított meg a Máltai Szeretetszolgálat ben a karitatív szervezet utcai gondozó szolgálata bekapcsolódott a fôvárosban meghirdetett Társadalmi megbékélés programba, melynek során az addig aluljárókban élô hajléktalan embereket fedél alá juttatták. Az elhelyezés azonban önmagában még nem oldotta meg az érintettek problémáit, ez csupán az elsô, de nagyon fontos lépés volt a kályha felé. Visszamenni a kályhához, visszatalálni valós önmagunkhoz, céljainkhoz, és igazi otthonra lelni - erre utal a programk címe is, amely az utcán élô hajléktalan emberek társadalmi visszailleszkedését tûzte ki célul. A Visszamegyek valahogy a kályhához elnevezésû kétéves programban 113 hajléktalan ember vett részt. Vannak, akik az utcáról kerültek be a szállókra, de akadnak olyanok is, akik már önálló lakhatáshoz kaptak támogatást. A programban részt vevô emberek felfrissítették, újra tanulták vagy most sajátították el azokat a készségeket, amelyek az önálló életvitelhez szükségesek. Intenzív szociális munkával segítséget kaptak a lakhatási, szociális, egészségügyi problémáik kezelésében, az utógondozás során pedig képessé vállnak az önálló problémamegoldásra is. A program vezetôi szerint sikerült lehetô séget teremteni az otthonérzés átéléséhez, erôt gyûjteni a közösen meghatározott tervek megvalósításához, az érintettek életében egy nyugodtabb periódus következett, ami arra is alkalmas volt, hogy az illetôk számvetést készítsenek, a továbblépés esélyeit átgondolják. A szociális szakemberek szerint valós és tartós eredményeket csak úgy lehet elérni, ha a lakhatási, képzési támogatást tartós munka és önálló kereset váltja fel a program lezárása után. Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élô hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságá nak elôsegítése, sikeres munkaerô-piaci integ rációjának megalapozása Kódszám: TÁMOP / tartalom Aktuális A Vatikán állásfoglalása 2. oldal Roma integrációs program 2. oldal Visszamegyek valahogy a kályhához 3. oldal A szegények szolgálata Rendelô a sátorban 4. oldal Interjú A reményt adjuk ajándékba 6. oldal Helyszín Máltai iskolák Születéstôl a szakvizsgáig 8. oldal Helyszín Magyarok Kenya nyomortelepein 10. oldal Történelem A máltai kereszt 1. rész 12. oldal Történelem Máltai lovagok címerpajzsai a Mátyás-templomban 14. oldal Máltai könyvek Ajánlott olvasmány 15. oldal Máltai pajzs a Videoton mezén 16. oldal A címlapon :: Csángó gyermek látását vizsgálja a máltai orvoscsoport vezetôje beköszöntô Kedves Olvasó! Tisztelettel, Szabadhegÿ Péter A Máltai Lovagrend magyarországi kommunikációs vezetôje Ahogy közeledik karácsony ünnepe, úgy hangolódunk egyre jobban az ünnep lényegére. Bizonyára sikerül mindannyiunknak lelkileg felkészülni karácsony napjának igazi örömére, sôt bízom benne, hogy mire megünnepeljük Jézus születését, addig ra jó érzéssel tekinthetünk vissza az adventi idô - szakra: sikerült egy-két jó cselekedettel, szolgálattal szeretetemet adni valakinek. A decemberi lapszámunk megjelenésének idôzítése kü - lönösen alkalmas arra, hogy tükröt tartsunk magunk felé, hogy alázattal megosszuk gondolatainkat. Tevékenységeinket a máltaiak kettôs hivatása vezérli: a hit védelme és az elesettek felkarolása. Fogadják szeretettel sorainkat és továbbra is várjuk építô, segítô visszajelzéseiket. Bensôséges adventi készü - lôdést és áldott karácsonyi ünnepeket kívánok.

4 4 Máltai Hírek :: 2012 :: December a szegények szolgálata Rendelô a sátorban Több mint 13 ezer nehéz sorsú gyereket vizsgált meg a Máltai Szeretetszolgálat önkéntes orvos csoportja az elmúlt négy évben. Minden második hétvégén járják az ország leszakadó településeit, szegregált közösségeit, nyomortelepeit, hogy megvizsgálják az ott élô gyerekeket. Közülük sokan szinte csak az ingyenes szûrése ken találkoznak orvossal. Volt már, hogy életveszélyes szívbetegséget diagnosztizáltak, és akadt olyan kisgyerek is, aki élete elsô fogkeféjét tôlük kapta meg. A szegénységre is szakosodtak a máltai orvosok Szöveg :: Suri Szilvia A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nemzetközi Missziós Orvoscsoportja 2005-ben jött létre, tagjai fiatal és elkötelezett szakorvosok, akik valamennyien önkéntesek. Elsô küldetéseiket a szumátrai szökôár, a pakisztáni földrengés, a Jáva szigetén történt vulkánkitörés és a libanoni háború által sújtott területeken teljesítették, az éppen megsemmisült egészségügyi ellátást pótolták kórházi sátraikban. Szükség esetén nehezen megközelíthetô terepeken, víz és áram nélküli területeken, akár sivatagi körülmények között, vagy a hegyekben is dolgozhatnak. Tizenöt perc alatt felállítható kórházi sátraikban napi beteg vizsgálatát és ellátását végzik, legyen szó vérnyomásmérésrôl, a szemészeti szakvizsgálatról vagy akár kisebb sebészeti beavatkozásokról. Igazi sátoros orvosok vagyunk mondja Szalai László szemorvos, a csoport vezetôje. A csoportban sebészek, or tho péd szakorvosok, gyermek gyógyászok, fogorvosok, szemészek, bôr gyógyászok, szakorvosok és ápolók dolgoznak. A külföldi segítségnyújtást követôen az össze forrott orvoscsoport tovább folytatta a munkát, együtt maradtak. Katasztrófa helyzet nélkül is dolgozhatunk hasonló körülmények között itthon is mondja Szalai László. Elôször a határon túl élô, nehéz sorsú gyerekek egészségügyi szûrôprogramját kezdték el, Székelyföldön, Kárpátalján, és a moldvai csángók lakta településeken. Az általános egészségügyi vizsgálatokat 2009-ben kiterjesztették a magyarországi nyomortelepekre, szegregátumokra és roma közösségekre is. Ezeken a helyszíneken jellemzônek mondható a gyermekek alultápláltsága és a higiéné hiánya. Szomorú, hogy ott, ahol a legnagyobb szükség lenne rá, mert magas a gyerekszám és nagy a nyomorúság, egyáltalán nincs orvosi ellátás folytatja a csoport vezetôje. Megtörtént, hogy azonnal kórházi ellátást kellett biztosítani egy gyereknek, mert olyan veleszületett szívbetegséget diagnosztizáltunk, ami életveszélyes volt. Bármikor meghalhatott volna. Segítettünk a kórházi elhelyezésében, megmûtötték, azóta jól van. Utunk során sokszor látunk üresen kongó egészségházakat. Megépítették ôket uniós támogatásokból, de ellátás már nincs bennük. Pedig ehhez nem kellene túl sok pénz, inkább csak odafigyelés, aktív jelenlét. Általában az óvodába visz az elsô utunk egy-egy új településnél. Volt olyan, hogy megkérdeztük, mikor mosnak fogat a gyerekek, akkor azt a választ kaptuk az óvoda vezetôjétôl, hogy erre nincs idô. Megdöbbentô, hogy elôször itt kell kezdenünk a tanítást. A mi jelenlétünk egyfajta figyelem felhívás, tükröt mutatunk a helyben dolgozó szakembereknek, hiszen ôket is motiválnunk kell.

5 Máltai Hírek :: 2012 :: December 5 Látás ajándékba! A máltai orvoscsoport vizsgálatai során bebizonyosodott, hogy leghátrányosabb helyzetû közösségekben élô gyengén látó gyerekeknek nincs szemüvege. Pedig közülük tízbôl kettônek szüksége volna rá, van, aki már csak elmosódott foltként látja az iskolai táblát is. Ôk jellemzôen rosszul tanulnak, nehezebben kommunikálnak, és sokszor azt mondják rájuk, alkalmatlanok arra, hogy iskolába járjanak. Holott csak a szemükkel van baj. A Máltai Szeretetszolgálat Látás ajándékba! programja keretében eddig 2500 rászoruló gyermeket juttatott szemüveghez, és ami rendkívül fontos, minden gyermek maga választhatta ki a neki tetszô szemüvegkeretet. Pedig mi is nagyon egyszerûen dolgozunk, nincs benne semmi hókuszpókusz. Megmérjük a gyerek vérnyomását, vércukor szintjét, meghallgatjuk a szívüket, tüdejüket, megvizsgáljuk a szemüket, megnézzük a torkukat és fogaikat. És ami a legfontosabb, beszélgetünk velük, mert ilyenkor nem csupán orvosok vagyunk, akik adatlapot pipálnak ki. A három nap alatt, amit egy-egy településen eltöltünk, sokat beszélgetünk a családokkal. Ha tudományosan fogalmazunk, akkor ilyenkor egyfajta szocio-pszichológiai szondázást végzünk. A gyerekek ôszintén beszélnek a problémáikról, az akár orvosi jellegû, akár nem. Ilyenkor szó esik uzsoráról, családon belüli erôszakról és volt már olyan eset is, amikor gyermekprostitúcióra hívták fel a figyelmünket. A körülmények egy csapásra nem változnak meg, de a tanácsadással, az odafigyeléssel a gyerekek megszabadulnak szorongásaiktól, ami már mérhetô, látványos eredmény. Az orvoscsoport bizonyos idôközönként újra ellátogat azokra a településekre, ahol már korábban végzett szûrést, így követheti és rögzítheti a változásokat. Azt gondolnánk, hogy az egészségügyben dolgozók közül nehéz önkénteseket toborozni, mert jellemzô a szakmában dolgozók túlterheltsége és alulfinanszírozása. Még sincs így, mindig van jelentkezô. Ez pedig egyfajta megerôsítés számomra abban, hogy van értelme annak, amit évek óta csinálunk. Az önkéntes orvosokat a gyerekek motiválják a legjobban, mert velük szemben óriási a várakozás és bennük nagy a remény - magyarázza Szalai László azt, hogy miért indul el újra és újra az orvoscsoport a nyomorban élô gyerekekhez A vizsgálatok helyszíne akár az iskola is lehet 2. Decemberben elkészült a ajándék szemüveg. 3. A gyerekeknek sokszor a máltai orvos írja fel az elsô szemüvegét 4. A 16 dioptriás szemüveget külföldrôl kellett hozatni.

6 6 Máltai Hírek :: 2012 :: December interjú A reményt adjuk ajándékba Ahol a jótékonyságot nem cseppenként adagolják Majd két generáció nôtt fel, amióta a Béres Csepp megjelent, közben gyógyszerek születtek és tûntek el, a gyógyszerpiacon talán többször is kicserélôdött a termékpaletta, de a Béres Csepp négy évtized után is ugyanaz, mint amit az ön édesapja, idôsebb Béres József 1972-ben megalkotott. Most mégis meglepetéssel értesültünk arról, hogy a közismert immunerôsítôt átalakították, és 2012 ôszén megjelent egy új termék, a Béres Csepp Extra. Miért volt erre szükség? Béres József: Két oka is volt annak, hogy negyven év után megújítottuk a Béres Cseppet. Egyrészt az elmúlt idôszakban sokat fejlôdött a tudomány, amivel mi is lépést kívánunk tartani, és a legfontosabb eredményeket a termékeinkben is folyamatosan igyekszünk megjeleníteni. Másrészt a világ, melyben élünk, szintén nagyot változott, ma másként élünk, másként táplálkozunk, táplálékainknak jelentôsen csökkent a tápértéke, és sokkal több terhelés ér bennünket. A Béres Csepp az immunrendszer megerôsítésén keresztül védi a szervezetünket, s arra törekedtünk, hogy ezt az új kihívások közepette is a leghatásosabban tehesse. Ugyanakkor a régi Béres Csepp sem tûnt el a patikákból, sokan vannak, akik ragaszkodnak a régi bevált szerhez, így egyelôre mindkettô kapható. Karácsony elôtt a Béres Alapítvány sok év óta 100 ezer üveg Béres Cseppet adományoz a szegényeknek, az ajándék jelentôs része a Máltai Szeretetszolgálat közvetítésével jut el a rászorulókhoz. A tizenkilenc éve létrehozott alapítvány fennállása óta majd kétmilliárd forint értékû készítményt adományozott és háromszáz millió forintot meghaladó pénzbeli támogatást nyújtott. Béres József, a Béres Zrt. elnöke, és felesége, Béres Klára, a társaság kommunikációs igazgatója, az Alapítvány vezetôje szerint ugyanakkor a segítségnyújtást számokkal nem lehet leírni, mert ôk magát a reményt adják ajándékba. Miben különbözik az új Béres Csepp a régitôl? Béres József: Amikor negyven évvel ezelôtt atyám kifejlesztette a Béres Cseppet, bizonyos nyomelemekrôl, köztük a szelénrôl és a krómról szinte semmit nem tudtunk. Azóta kiderült, hogy ezek is esszenciális, azaz szervezetünk számára létfontosságú nyomelemek. Különösen a nyolcvanas és kilencvenes években születtek jelentôs, ezzel kapcsolatos tudományos eredmények. Azt is említettük már, hogy a mai, modern korban másfajta terhelések érik a szervezetünket, sajnos naponta birkóznunk kell az egészséget károsító hatásokkal. Az egyik nagy kihívást az oxidatív stressz jelenti. Mi okozza az oxidatív stresszt? Az életmód, a táplálkozás, a táplálékaink rossz minôsége, a telefonok, monitorok sugárzása, és hosszasan sorolhatnánk tovább. Kutatások, jelentések támaszt ják alá, hogy az élelmiszerekben egyre kevesebb a szervezet egészséges mûködéséhez nélkülözhetetlen nyomelemek mennyisége. Ezeket pótolni kell. Az új Béres Cseppben a cink mennyiségét duplájára emeltük, és két másik hatóanyaggal, a szelénnel és krómmal bôvítettük az összetételét. A lényeg, hogy mindazon ismeret, amivel a nyomelemek szerepérôl az elmúlt negyven évben gazdagodott a tudomány, most beépült a Béres Csepp Extrába. Mennyire jellemzô, hogy a vevôik leveleznek önökkel? Béres Klára: Rengeteg levelet kapunk a legkülönfélébb témákban. Úgy tûnik, idehaza mindenkinek van Béreses története. Ilyen történetek adták az alapját a negyvenéves évfordulóra kiadott Életcseppek címû könyvemnek, mely a hozzánk küldött történetekbôl, sorsokból ölel fel egy csokorra valót. A könyv elôkészítéseként felhívást is közzétettünk, hogy írjanak nekünk Béres Cseppel kapcsolatos történeteket. A válogatásból a gyönyörû és tanulságos emberi sorsok megismerése mellett azt is kiérezhetjük, hogy az emberek kötôdése ma is rendkívül erôs a Béres Csepphez. Nagyon jó érzés,hogy ennek jeleivel negyven év után is nap mint nap találkozunk. Béres József: A legtöbb levelet mi magunk is elolvassuk, s igyekszünk válaszolni is rájuk. A Béres Gyógyszergyár és az emberek közötti kapcsolatot a személyesség és a bizalom jellemzi. Meglehetôsen sok és sokféle levelet kapunk. Olyat is, amiben tanácsot,

7 Máltai Hírek :: 2012 :: December 7 Béres Csepp Idôsebb Béres József 1972-ben alkotta meg a nyom - elemeket komplex formában tartalmazó humángyó gyászati készítményét, miután arra a fel isme résre jutott, hogy a táplálékkal nem fogyasztunk annyi nyomelemet, amennyi az immunrendszer mûködéséhez szükséges lenne. A Béres Csepp híre valósággal berobbant a köztudatba, betegek ezrei könyörögve fordultak hozzá a gyógyszerért, de a hatóságok börtönnel fenyegették, ha terjeszti a készítményt. A szabadalmat 1976-ban jegyezték be, a készítmény 1978-ban kerülhetett forgalomba. A rendszerváltás új lehetôséget hozott, megalakult a Béres Részvénytársaság. A cseppeket 2000-ben hivatalosan is gyógyszerré nyilvánították, amely erôsíti az immunrendszert, és jótékony hatású a daganatos betegségek gyógyításában. (forrás: Wikipedia) vés is sokat jelentsen. Egyik kedvenc példám egy fiatal zongoramûvész esete, akinek a repülôjegyét vettük meg, hogy kiutazhasson az elnyert tanulmányútjára, és ezzel nemcsak képletesen, hanem ténylegesen is sikerült ôt elindítani a nemzetközi hírnév felé. Több ezer orvossal és szervezettel állunk kapcsolatban. Mindegyik élô, személyes kapcsolat, amelyekhez embereket, arcokat tudunk kötni. Ez persze a nehezebb, idôigényesebb módja a segítségnyújtásnak, de azt valljuk, hogy csak így érdemes. Így nem kipipáljuk a feladatot, hanem érdemi segítséget nyújtunk. És bár ez fárasztó, de erôt nyerünk abból, hogy segíthettünk, s a felénk áradó szeretetbôl mi magunk is feltöltôdünk. A karácsonyi akcióik során 100 ezer üveg Béres Cseppet osztanak ki, itt hogyan mûködhet a személyes kapcsolat? Béres Klára: Ehhez bizony nekünk is segítségre van szükségünk. Az akciót évrôl évre karitatív szervezetek bevonásával bonyolítjuk le, a személyes kapcsolat és a bizalom itt az érintett szervezetek és a Béres Alapítvány között áll fenn. Kozma Imre atya neve nekünk garanciát jelent arra, hogy a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül olyan emberekhez jut el a támogatás, akiknek valóban szükségük van rá. Béres József: Édesapám személyes példája meghatározó minta a karitatív munkánkban is. Az ô örökségét visszük tovább azzal, hogy az adományozásban is személyességre törekszünk, miközben arra is ügyelünk, hogy sokaknak segíthessünk. Ez belsô meggyôzôdésbôl fakad, és soha nem válhat vagy segítséget kérnek, és olyat is, amiben féltenek bennünket, aggódnak értünk. Mert az emberek látják, hogy a Béres ugyan sikeres cég Magyarországon, a gyógyszeripari piacon azonban mégiscsak egy kicsi szereplô a multinacionális gyártók között. Béres Klára: Apósom, id. dr. Béres József nagyszerû képességekkel megáldott, rendkívüli személyiség volt. Nem üzletember, nem vállalkozó. Vérbeli tudós, aki segíteni akart, és meggyógyítani az embereket. Mindig érzékeny volt a mások problémáira, fontos volt számára a másik ember. Ezt a fajta odafigyelést, ezt a szellemiséget adta át nekünk, ezt ültette el a Béres Zrt. dolgozóiban is, ezek a mi gyökereink. A segítségnyújtás végigkísérte a Béres Csepp születésének történetét, és elválaszthatatlanul összefonódik a cég történetével is ban a Béres Alapítvány létrehozásával csak új formát, keretet adtunk a karitatív munkánknak. Mennyi adományt nyújtott a rászorulóknak fennállása 19 éve alatt a Béres Alapítvány? Béres József: Összességében majd kétmilliárd forintnyi termékadományról és több mint 300 millió forint készpénzadományról beszélhetünk. De valójában nem az az érdekes, hogy mennyit adunk, hanem, hogy mit. Tudjuk, hogy az általunk adott Béres Csepp mennyisége, még ha soknak is tûnik, nem elegendô a megoldáshoz, de elég a reményhez. Mi a Béres Cseppel magát a reményt adjuk ajándékba. Béres Klára: A pénzbeli támogatásainknál ugyancsak az a fô szempont, hogy a kerutinná. Ez fejezi ki, tükrözi a mi saját értékrendünket. Elsôsorban az egészségügy területén jótékonykodunk bôven van teendô, civil szervezeteket, közösségeket támogatunk. Fontosnak tartjuk ugyanakkor a segítséget az oktatás és a kultúra területén is, az ökumené jegyében pedig egyházi közösségeket is segítünk. Néhány iskolában a legkiválóbbak elismerésére Béres Ösztöndíjat mûködtetünk. A rászoruló gyerekek taníttatásától kezdve a templomi harangöntésig igyekszünk segítséget adni. Szeretném még megemlíteni, hogy a Béres Alapítvány mellett öt éve mûködik egy másik alapítványunk is, a Béres Egészség Hungarikum Alapítvány, amely azért dolgozik, hogy az országunkban élôk egészsége egyszer hungarikummá váljon. Ennek egyik hatékony módja lehet a közösségi alapú egészségfejlesztés. Tudományosan igazolt tény, hogy a közösségben élô emberek egészségesebbek, és hogy az egészséget közösségben könnyebb megôrizni és fejleszteni is. Rendkívül sajnálatos, hogy ma a felnôtt lakosság nagy része semmilyen közösséghez nem tartozik. A fejlesztô munkát az iskolákban kezdtük, hogy a felnövekvô fiatalok megtanulják értékelni, és tudatosan fejleszteni is a saját egészségüket. A közösségfejlesztô szakemberek képzésére kidolgoztunk egy tanító programot, és kiképeztük az elsô száz mentort is. Milyen visszajelzések kísérték a Béres Csepp negyvenedik évét? Béres József: Az évforduló kapcsán több jeles esemény is zajlott. Tavasszal Szolnokon a városban, ahol a gyárunk található egy csodálatos rózsaparkban szoborcsoport került felállításra édesapám emlékére, szeptember elsejétôl pedig Budapesten, a III. kerületben egy általános iskola vette fel a nevét. Mi magunk a Béres Csepphez kapcsolódóan kiállítást, tudományos tanácskozást és szép emlékestet rendeztünk. Székházunkban, gyárunkban az év végéig különféle kiállításokkal emlékezünk édesapámra és találmányára. Fontosnak tartjuk, hogy értékeinket megbecsüljük, tiszteljük, megünnepeljük, ez adja a kellô muníciót ahhoz, hogy a hétköznapokban is helytálljunk.

8 8 Máltai Hírek :: 2012 :: December helyszín Máltai iskolák Születéstôl a szakvizsgáig Szöveg :: Suri Szilvia Szeptember elsejétôl a gyöngyösi Károly Róbert Szakközépiskola és Szakiskolával bôvült a Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványa. Három oktatási intézményben összesen 1100 gyerek és 110 pedagógus, oktatónevelô munkát segítô dolgozó kezdte meg a tanévet. Az Iskola Alapítvány intézményei három különbözô helyszínen, három különbözô területen dolgoznak, de közösen, szorosan együttmûködve oldják meg problémáikat és örülnek sikereiknek, miközben egy szakmailag és gazdaságilag stabil háttér támogatja munkájukat szögezte le Milibákné Veres Erika, az Alapítvány vezetôje. Az Iskola Alapítványt 2001-ben hozta létre a Máltai Szeretetszolgálat. Akkor az volt az elsôdleges szempont, hogy felkészült szakembereket képezzenek a különbözô máltai intézmények számára, erre indult a Szociális Gondozó- és Ápolóképzô Szakiskola. A második máltai oktatási intézmény a 2010-ben bejegyzett tarnabodi általános iskola volt. Itt már egészen más volt a helyzet, más volt a cél. Tarnabod korábban a Befogadó Falu programról volt ismert, a településen egy komp lex szociális, lakhatási, foglalkoztatási, aktív jelenléten alapuló programot valósít meg a Szeretetszolgálat. A felnôttekre és az egészen kicsi gyerekekre már korábban is fokozott figyelmet fordítottak, a programból azonban hosszú idôn át hiányzott egy nagyon fontos elem, az oktatás - mondja Milibákné Veres Erika, az Iskola Alapítvány vezetôje. A Tarnabodon mûködô Tanoda, a Biztos Kezdet Gyerekház elindítása után tudtuk, hogy az óvodával és az általános iskolával is kellene valamit kezdeni ahhoz, hogy a gyerekek jó eséllyel megállják majd a helyüket az életben. A Befogadó Falu programban már a fogantatásuktól kezdve támogattuk a gyerekeket, ott voltunk mellettük, a baba-mama programokkal, tanácsadással, korai fejlesztéssel. Az iskolai évek alatt azonban kiestek a látókörünkbôl, így általános iskola átvételével lett teljes a tarnabodi programunk. Az általános iskolát 2010 nyarán vette át az önkormányzattól a Máltai Szeretetszolgálat. Az eredmények már most jól érzékelhetôek. A végzôs diákok közül mindenki tovább tanult, a gyerekek szeretnek iskolába járni, sôt, napköziben is bent maradnak. A szülôket pedig már nem kell arról gyôzködni, hogy miért érdemes továbbtanulni a gyerekeknek.

9 Máltai Hírek :: 2012 :: December 9 A diákok és szüleik is sokkal motiváltabbak lettek. A tavalyi végzôsök közül sokan visszajárnak a régi tanárokhoz beszélgetni, tanácsot kérni. Ez jelzi, hogy mennyire elkötelezettek a tanárok is, hisznek a gyerekek sikerében hangsúlyozta az alapítvány vezetôje. A következô oktatási intézmény 2012 nyarán került az Iskola Alapítványához, ez a gyöngyösi önkormányzat által átadott KERI, új nevén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Közgazdasági, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola. Az új fenntartóval együtt új feladatok is jelentkeztek. A magas oktatási színvonal megtartása mellett a középiskola tanári gárdájának az is a célja, hogy a folyamatosan változó piaci feltételekhez rugalmasan igazodva, a hátrányos helyzetû gyerekek felé is nyissanak. A középiskola tervezett kertészeti szakképzése kitörési pontot jelenthet a hátrányos helyzetû gyerekeknek. A Tarnabodon élôk esetében pedig a gyöngyösi középiskola azt jelentheti, hogy a születésüktôl kezdve egészen a középiskola befejezéséig, a szakma megszerzéséig a Máltai Szeretetszolgálat intézményeiben nônek fel, és reális esélyt kaphatnak a hátrányoktól mentes önálló életkezdéshez. Szeretnék a hátrányos helyzetû családok gyerekeinek is vonzóvá tenni képzéseinket, a továbbtanulást. A KERI nyílt napjára már a legtöbb diák eljött Tarnabodról is folytatja Milibákné Veres Erika. Az általános iskolából a középiskolába való átmenetet segítve olyan piacképes szakmákat adnak a fiatalok kezébe, amivel könynyebb elhelyezkedniük a képzés megszerzését követôen. A KERI folyamatosan egyeztet az iparkamarával, így az elôrejelzések alapján olyan képzéseket tudnak elindítani, amire valóban van igény. Egy jó máltai iskolához azonban szükséges az is, hogy megerôsítsük az iskolai tanulói-, tanári-, szülôi közösségeit, együtt haladjunk közös céljaink felé. Az elmúlt években sok látogatója volt a Máltai Szeretetszolgálat oktatási intézményeinek- mondja Milibákné Veres Erika. Tantestületek, képviselôtestületek, civil szervezetek jelentkeztek, hogy szeretnék átvenni az egész, komplex programot, mert pont erre lenne szükségük. Ez azonban csak hosszú, kitartó, aktív jelenléten alapuló munkával adaptálható, csak kis lépésekkel lehet haladni.

10 10 Máltai Hírek :: 2012 :: December helyszín Magyarok Kenya nyomortelepein Szöveg :: Solymári Dániel Fárasztó munkanap után mégis frissen érkezem Budapest repülôterére. Izgatottan várom útitársaimat, Kozma Imre atyát a Szeretetszolgálat elnökét és Gyôri-Dani Lajos Elsô küzdelmünket poggyászaink feladásakor vívjuk, ami nem csoda, hiszen csomagjaink súlya messze túllépi az engedélyezett határt. Intenzív alkuba kezdünk a légitársaság ügyintézôjével, hogy nem is olyan sok az a plusz néhány kiló, és a mérleg is biztosan többet mutat. A kedvesen mosolygó hölgy hajthatatlan. E drámai pillanatban Imre atya szól közbe jó kedélyûen, ivóvízhez. mélyen a szemébe nézve:,,kérem kisasszony! Jót tenni megyünk! Habár a kisaszszonynak valószínû fogalma sincs arról, kicsoda e derûs úr, csekkfüzetét váratlanul eltéve jó utat kíván. A gépóriás székében hátradôlve Imre atya korábbi szavai visszhangoznak fejemben. Elkerülve a túlzott öntudatot, talán a bibliai hetvenkét tanítvány késôi követôi jutnak eszembe, akiket annak idején Krisztus küldött maga elôtt azokba a városokba és falvakba, ahová menni szándékozott. Budapest fényei eltûnnek alattunk, rohanunk az ég felé. Mit szólnának a tanítványok, felfedezôk a technika e remekéhez, amely parányi ablakából néhány óra elteltével már az évezredes álmomba merült egyiptomi sivatagot szemléljük? Nairobiba érkezve rutinosan törjük át magunkat az olcsó vízumot kínáló, ránk zuhanó helyiek ügyvezetô alelnököt, hogy útnak induljunk Nairobin keresztül, Mombasába, ahol Imre atya személyesen adja át azt a magyar Máltaiak által fejlesztett központot, amelynek eredményeképpen Kenya leginkább magára hagyatott nyomortelepén sokezren juthatnak alapvetô higiéniai szolgáltatásokhoz és egészséges gyûrûjén. Másnap a hosszú utazást kipihenve házigazdánkkal, Juhász Sándorral, Magyarország Afrikába delegált nagykövetével beszélgetünk az elkövetkezô fontos napokról és terveinkrôl. Hol is kezdôdött ez a történet, amelynek eredményeképpen a Szeretetszolgálat ma két helyszínen van jelen programjaival Afrika sebzett szarván? Jóllehet a magyar karitatív szervezet nemzetközi szerepvállalása hosszú múltra tekint vissza, a szubszaharai Afrika eddig ismeretlen terep volt. Nemzetközi szervezetekkel való informális egyeztetések, találkozók és helyi partneri együttmûködések elôkészítését követôen 2011 ôszén a Fôvárosi Vízmûvek támogatásával elkezdôdhetett a munka. A Szeretetszolgálat az ENSZ irányelveit is figyelembe véve, a helyi szükségekre reagálva a tiszta ivóvízhez és alapvetô higiénés szolgáltatásokhoz való hozzájutás lehetôségének növelését tûzte célul. Nairobiban, Kibera nyomortelepén egy olyan folyamatba kapcsolódtunk be, amely mentén a karitatív szervezetek kisebb-nagyobb úgynevezett szanitációs központokat hoznak létre. E központokban legális, és tiszta ivóvízhez juthatnak az itt élôk, zuhanyozhatnak, továbbá kulturált körülmények között végezhetik egyéb szükségleteiket. Kenya szegénynegyedeinek története az I. világháború idejére nyúlik vissza. A háború után leszerelt katonák hadi szolgálataikért jutalmul engedélyt kaptak, hogy a városok külterületén akkor még zöldellô fákkal ölelt erdôket kivághassák, és ott családjaikkal letelepedjenek. Késôbb mások is csatlakoztak: földönfutóvá lett családok, vidékrôl a nagyvárosba érkezô földmûvesek, menekültek és üldözöttek. A nyomortelepeken élôk száma eléri a hárommillió fôt. A külföldi karitatív szerveztek nyilvántartása szerint csak a fôvárosban és környékén közel kétszáz nyomortelep található. Ezek lakosairól a helyi közigazgatás nem

11 Máltai Hírek :: 2012 :: December Kozma Imre atya a telepen élô gyerekek között 2. Az új vizes központ átadását sokan várták 3. Kozma Imre atya és Gyôri-Dani Lajos a létesítmény elôtt A második higiéniai központ vesz tudomást: legális vezetékes ivóvíz, csatornarendszer nincs, a lakók segélyt nem kapnak, személyazonosságuk bizonytalan. A víz itt feketepiaci tétel. Azt a telepeket messze elkerülô állami hálózatból a kartelekbe szervezôdött csoportok csapolással lopják, és magasan a piaci ár fölött újraértékesítik. A Szeretetszolgálat úgy döntött, folytatja a kenyai szerepvállalást, sôt, új programba kezd Mombasában. Azonos célokkal, a Külügyminisztérium támogatásával, elsôként vezeti be a magyar karitatív szervezet az ivóvizet a tengerparti nagyváros legnagyobb nyomortelepére. Az új központ átadóünnepségére igyekezve óvatosan sétálunk a bádogtetôs, sárral és agyaggal tapasztott düledezô házak árnyékában, amelyek közül sokat évrôl-évre elmos a monszunesô. Imre atya sokat látott utazó, a helyi viszonyok azonban ôt is megdöbbentik. A szagok fojtogatóak, a parányi sikátorokban lábaink között áramlik a szennyvíz, emberi és állati ürülékkel elegyedve. Csontig soványodott kutyák keresik benne a semmit, némi ehetô falat után kutatva. A szeméttel játszadozó gyerekek látványa kijózanít a naiv révületbôl. Végül megérkezünk a negyed egyik távoli részére; százak fogadják a magyar küldöttséget, énekkel és tánccal üdvözölve az átadás napját. A víz az élet fejezi ki Imre atya beszédében, amely nem csupán szóvirág a világ ezen elfelejtett részén. Jól tudják ezt az itt élôk, akik a rövid köszöntôk után nyomban használatba is veszik a mindenki számára elérhetô, önálló csatornarendszerrel rendelkezô központot. Az ünnepség után a polgármesteri hivatalban fogadták a magyar delegációt. Mombasa városának vezetése köszönetét fejezte ki, hogy a szegényekkel való sorsközösség megnyilvánulásának konkrét formájának keresése hazájától e távoli kontinensre vonzotta a Szeretetszolgálatot. Ahogyan tette ezt a hetvenkettô is, akiket Krisztus azért küldött maga elôtt, hogy találkozzanak mindazokkal, akikkel valójában Ô szeretett volna találkozni, viszont tudta jól, hogy,,az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Különös hangsúlyt kap e gondolat itt Kenyában, emberiségünk ôsforrásánál. A hetvenkettô feladata ugyanis túlmutatott szûken vett hazájuk határain, és kiterjedt az egész világra. A Szeretetszolgálat munkatársaként jelen lenni Kenyában megrendítô érzés. Hiszen hogyan lehetne méltóbb módon reprezentálni Magyarországot egy idegen országban, mint a szakértelmünkkel és segítô szándékunk eredményével. E képviseletnek azzal a speciális aspektusával, hogy tudjuk, Krisztus általunk is jelen akar lenni Kenya nyomorgó szegényei között. Második ivóvízbázisát nyitotta meg Kenyában a Máltai Szeretetszolgálat, a tiszta és egészséges ivóvizet biztosító elsô központot még márciusban, Nairobi Kibera nevû városrészében adták át. Az új bázist október végén vehették birtokukba a jótékonysági szervezetnek köszönhetôen Mombasa város legnagyobb nyomortelepének lakói. A tiszta vizet biztosító létesítményben nyolc vécé és nyolc zuhanyzó található, az épület falára szerelt vízcsapokból pedig ivóvizet tudnak venni az ott élôk. Ezeken a nyomortelepeken nincsen elérhetô tiszta ivóvíz, a Bangladesh nevû telepen pedig korábban egyetlen hasonló segítô szolgáltatás sem volt. A helyi 30 ezer fôs közösségnek egy ilyen központ óriási érték, hiszen minimális áron juthatnak tiszta és egészséges ivóvízhez - fejtette ki Gyôri-Dani Lajos alelnök. Az építménynek két bejárata van, az egyiket a nôk, a másikat a férfiak használják. A létesítmény frontoldalára az épület belsejébôl nyitható vízcsapokat szereltek fel, ezekbôl tudnak vizet hazavinni a lakosok. A ház vízellátását két, egyenként 10 köbméteres tartály biztosítja, amelyekbe vezetéken keresztül érkezik a víz. A bádogvárosokban a legnagyobb baj az, hogy nincs hova bekötni a vezetékes vizet, így ezt a telepen lakók illegális árusoktól kénytelennek beszerezni. Ezek a csoportok megcsapolják a földben futó vezetékeket, és ezzel az erôsen szennyezett vízzel kereskednek az emberek között - részletezte Gyôri- Dani Lajos. A telepen élôk olcsón, a feketepiacon kifizetett összeg harmadáért vehetik igénybe a központ szolgáltatásait. A keletkezô bevételbôl a vezetékes víz elôfizetését, a létesítmény fenntartásának költségét és a három fôs kezelô személyzet bérét fedezik. A mombasai projekt 20 millió forintból valósult meg, ennek felét a Külügyminisztérium pályázati forrásból biztosította, a másik felét célzott támogatásból fedezte a Szeretetszolgálat.

12 12 Máltai Hírek :: 2012 :: December történelem A máltai kereszt 1. rész Szöveg :: Legeza László A kereszt de a cross vagy crucifix szavak is a latin cruciare (kínozni) igébôl származnak. Az ókorban a kereszt közismert halálos kínzóeszköz volt. Krisztus Urunk kereszthalála után azonban a halál felett aratott gyôzelmének, ill. a kereszténységnek szimbóluma lett. A nyolcágú máltai kereszt az egyenlôszárú, ún. görögkeresztbôl származtatható, amint az a rendi zászlón és a nagymesteri címerekben látható (vörös alapon fehér kereszt). Az egyenlôszárú, nyolcágú keresztek már az elsô évezredben ismertek voltak, számos változatuk fennmaradt. Jeruzsálemben az ôsidôk óta gyógyhelyként számontartott Bethesda fürdôre az V. században bizánci bazilika épült, ennek romjaira emeltek a keresztes lovagok kápolnát a XII. században. A lovagok láthatták a bazilika máig meglévô oszlopait a jellegzetes keresztábrázolással. A keresztnek, mint jelképnek igen sok változata terjedt el a történelem során. Közülük kiragadva egyet a mál tai keresztet, érdekes lehet összefoglalni kialakulásának történetét, és kapcsolatát a máltai lovagrenddel, szeretetszolgálattal. A Szent János Rend Jeruzsálem visszafoglalása évétôl eredezteti fennállását, Boldog Gellért elsô nagymestere ( ) uralkodásának kezdetétôl. Az ispotályos lovagok kezdettôl fogva szabályozott életformát követtek, melyhez jelképek is tartozhattak, köztük a kereszt egészen biztosan. Hogy mik voltak e szabályok, és milyen volt a kereszt pontos rajza, nem tudjuk. De már a második nagymester írásba foglalta a lovagok kötelezô életvitelét, és ez az ôsi regula fennmaradt. Boldog Raymond du Puy de Provence nagymester ( ) elrendeli: Nemkülönben minden obedientia valamennyi testvérei, akik most vagy ennek elôtte önmagukat Istennek és a szent Jeruzsálemi Ispotálynak ajánlották, Isten és ugyanazon szent Kereszt tiszteletére hordjanak kereszteket a kappákon és a köpenyeken a kebel elôtt, hogy Isten maga a zászló, a hit, a munkálkodás és az engedelmesség által minket megôrizzen, és a gonosz lélek hatalmától minket ebben és a jövendô világban megôrizzen testben és lélekben egy

13 Máltai Hírek :: 2012 :: December A jeruzsálemi ispotály nagypecsétje 2. Korai keresztek Efezoszban (Fotó: Legeza L.) 3. A rend és a nagymesterek keresztje, valamint az ún. ívelt talpas (Formée) kereszt két változata 4. Kereszt ábrázolások Kappadókia sziklamonostoraiban a VIII IX. századból (Fotó: Legeza L.) 5. Az ún. ívelt talpas (Formée) kereszt és egy változata 6. Korai keresztény síremlék Efezoszban (Fotó: Legeza L.) 7. Jeruzsálem, Bethesda fürdô, bizánci bazilika oszlopának lábazata az V. századból (Fotó: Béres Klára) aránt, valamennyi keresztény jótevônkkel együtt. (Regula 19. pontja, ford.: Török József) Az ôsi avatási szertartásban az új lovag egy fehér kereszttel díszített fekete templomi öltözéket (kukullát) kapott, a következô szavak kíséretében: Itt van a kereszt jele, melyet ezután életed minden napján viselni fogsz, hogy emlékeztessen arra, aki elszenvedte a halált a kereszten, miértünk, bûnösökért; Isten az ô keresztje és engedelmessége által, amelyet te is megfogadtál, védjen meg téged minden idôkben, örökkön örökké a sátán hatalmától. Ámen. (Ford.: Kállay Tamás) A jeruzsálemi Szent János Ispotály fennmaradt nagypecsétjén a Jeruzsálemi Királyság pátriárka keresztje (kettôs kereszt) látható, mégsem valószínû, hogy ez volt a rendi kereszt. Az ispotályosok az enyhén ívelt talpas (ún. Formée) keresztet használhatták, ez látható a szíriai Krak des Chevaliers várban mely az ispotályosoké volt 1144 és 1271 között, a kápolnába vezetô lépcsôház falán. (Folytatjuk!)

14 14 Máltai Hírek :: 2012 :: December történelem Máltai lovagok címerpajzsai a Mátyás-templomban Szöveg :: W. J. A Mátyás-templom a magyar máltai lovagoknak 1927-tôl adott otthont, szövetségük megalakulásától kezdve. A hajó északi oldalának emeleti oratóriumát az MMLSz akkor alakította ki Máltai Kápolnának, amikor közel négy évszázadnyi szünet után az elsô rendi Szent János nap hivatalos megünneplésére Magyarországon sor kerülhetetett, június 24-én. Az oratórium falát és a hozzá vezetô folyosókat és lépcsôket a lovagok sze mélyes címerpajzsaival díszitették. Ez az állapot megmaradt a háboru után is, egészen napjainkig. Az oltár környezetében, boldog Apor Vilmos, a vértanú püspök, Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek és Nemes Antal, címzetes püspök, a Mátyás-templom apát-plébánosának pajzsai függnek, kik a Máltai Lovagrend tiszteletbeli konvetuális káplánjai voltak. A közelben lévô falakon az MMLSz 1928-as alapító tagok, illetve az ezt követô években, egészen 1945-ig a Rendbe felvett lovagok pajzsai függnek; a Szövetség megalakításának kezdeményezôje és elôsegítôje gróf Karácsonyi Jenô és az MMLSz elsô elnöke, József fôherceg címerpajzsaival az élen. A Budavári Nagyboldogasszony fôtemplom, közkeletû nevén Mátyás-templom, jelenleg folyamatban levô felújításával a máltai lovagok címerpajzsai is újra méltó elhelyezésre kerültek. Ebbôl az alkalomból érdemes tudatosítani egyrészt a «Máltai oratórium» létezésének tényét, másrészt annak hátterét, nem utolsó sorban azért, hogy másoknak a figyelmét is felhívhassuk rá. A Mátyás- templom Budapest és az ország egyik leglátogatottab mûemléke, úgyhogy a Szuverén Máltai Lovagrend és a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének itteni megjelenítése lehetôséget nyújt arra, hogy azok mûködésére és tevékenységére egy szélesebb kör felfigyeljen. Az altemplomba vezetô folyosó falát a II. világháború után római központtal újraszervezôdô Magyar Szövetség elhunyt tagjainak pajzsai díszítik, közöttük kiemelt helyen a három elnök, Fra Pallavicini Hubert, Apor Gábor (szentszéki követ, a vértanú püspök testvére) és Kállay Kristóf, kiknek nagy érdeme, hogy a Szövetség a 40 évig tartó emigráció során életben tudott maradni. Végül az altemplom elôterének falán az 1990-es magyarországi újraéledés után a Rendbe felvett, azóta elhunyt rendtagok címerpajzsai függnek. A címerpajzsok egységes stílusban készültek: a lovagok címere alatt a rangjuknak megfelelô rendi nyakkereszt függ, a címer körül pedig a lovag neve olvasható. A Máltai oratóriumot és a kapcsolódó helyiségeket, ahol a pajzsok függnek, a nagyközönség egy belépôjegy megváltásával meg tekintheti. Rövid és tömör magyarázó szövegek segítik a történeti háttér megértését és hívják fel a figyelmet a Rendnek a rászorulók megsegítésére világszerte folyó elkötelezett mûködésére, így a Magyar Máltai Szeretszolgálatra hazánkban.

15 Máltai Hírek :: 2012 :: December 15 máltai könyvek Ajánlott olvasmány Máltai Könyvek Fohászok és vallomások A Máltai Könyvek sorozat 9. kötete elsôsorban a kétezer éves keresztény imádságos hagyományból ad válogatást, de bepillantást nyújt más kultúrák, népek, vallások imádságaiba is. A különbözô nemzetek fiaiban fogant imádságok után az európai kultúra nagy személyiségeinek hitvallásaiból olvashatunk szemelvényeket. A sort modern imák követik bizonyítékául annak, hogy a hit talán megritkult, de semmiképpen sem gyöngült meg századunkban. Az Istennel való találkozásnak, a vele való egyesülésnek sajátos formája a misztikus élmény nem volna teljes a kép, ha ezek közül is nem olvashatnánk néhányat az imádságok és vallomások után. Az ember túl akar lépni önmagán, szívét felnyitja az Abszolút Titokra, arra a rejtett Teljességre, amely elérhetetlenül távolinak tûnik, mégis bensôségesebb és jelenvalóbb minden emberi közelségnél. Nem található meg a világ lényei között, mégis mintha róla beszélne, reá utalna minden nagyság és szépség ezen a földön. Talán nevén se tudja nevezni az ember, mégis szüntelenül ôt szólongatja: az Ezernevût. Talán rossz irányban keresi, de az, Akit keres, mégis hozzásegíti ahhoz, hogy végül eltaláljon hozzá. (Kereskedelmi forgalomba nem kerül, beszerezhetô: MMSz Országos Központ, 1125 Bp., Szarvas Gábor út , és 1011 Bp., Bem rkp. 28.) Hit élet tapasztalat Válogatás az Új Ember interjúiból Az Új Ember katolikus hetilap több mint egy éve a Máltai Szeretetszolgálat mé diatámogatója. A kiadó könyveivel is gyakran jelentkezik, ezúttal karácsonyi in terjúkötetüket ajánljuk olva sóink fi gyel mébe. A kötet többek között Kozma Imre atyá val is részletes interjút közöl. Hit, hitbôl fakadó élet, az életet gazdagító tapasztalat s a megtapasztalás nyomán születô hit körforgása... Széles körben és kevéssé ismert katolikus nôk és férfiak vallanak e kötet interjúiban hitükrôl, életükrôl, tapasztalataikról és felismeréseikrôl, annak tanúiként, hogy Isten jelen van mindennapjainkban, fenntart és ha mellé szegôdünk átalakít minket, mi pedig eszközei lehetünk, hogy mások is megláthassák szeretetét. Ábrahám Béla Barlay Ábris és Éva Barlay Mónika Laura Barsi Balázs Bogár Gáspár Czár János Csapó Emma Dani Gyöngyi Egri László Fábry Kornél Fila Béla Futó Károly Guba Imre és Judit Iancu Laura Jelenits István Kató Csaba Kató- Bellavics Ágota Katona Attila Zólyomi-Katona Theodóra Kerényi Lajos Korzenszky Richárd Kozma Imre Lando Modest Losonczi Péter Madassery Sebastian Mékli Attila Nemeshegyi Péter Örsy László Pál Ferenc Puskás Attila Rédly Elemér Rockenbauer Barnabás Salamin Ágnes Tima Renáta Vedres Csaba Világos Krisztián Ára: 1980 forint Megvásárolható az Új Ember könyvesboltjaiban: 1053 Budapest, Ferenciek tere 3.; tel.: ; ujember.hu, 1053 Budapest, Múzeum körút 9.; tel.: ; hu. Könyvesboltjaink nyitva tartása: hétfôtôl péntekig 10 és 18 óra között.

16 16 Máltai Hírek :: 2012 :: December Máltai pajzs a Videoton mezén Jegyet jegyért A as szezonban a Videoton FC és a Máltai Szeretetszolgálat közös játékot indított útjára a székesfehérvári iskolások körében. A szervezôk közös helyszíni szurkolásra hívták a gyerekeket a magyar bajnoki, kupa és liga mérkôzésekre. A Jegyet jegyért akció keretében a sóstói stadionba szorgalmasan kilátogató, és a tanulmányi eredményeiken javító, vagy a sportban, nyelvtanulásban maguk elé tûzött célokat teljesítô gyerekek értékes ajándékokat gyûjthetnek össze. A Videoton FC azzal a szándékkal viseli mezén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat pajzsát, hogy megjelenítse a hozzá kapcsolódó értékeket: többek között a másik ember tiszteletét, a becsületes játékot, és a kitartó, kemény munkát. A Jegyet jegyért akció szervezôinek célja, hogy a játékba bekapcsolódó diákok megszeressék a sportot és megismerjék, elfogadják a máltai értékeket. A játékban résztvevô tanulók a pecsétgyûjtô füzet átvételekor a tanév végéig szóló vállalást tesznek, ezzel egy olyan célt tûznek maguk elé, amely hónapokon át tartó kihívást jelent. Vállalható cél lehet például, hogy egy adott tárgyból jegyet javít az év végére, a kitûnô tanulónak, hogy megôrzi eredményeit, de elfogadható tanórán kívüli tevékenységben (sport, zene, nyelvtanulás, stb.) kitûzött cél is. A diákok vállalását az osztályfônök, vagy az iskola szaktanára aláírásával igazolja. A pedagógusoktól a szervezôk azt kérik, olyan vállalásokat fogadjanak el, amelyek reálisan teljesíthetôk, de a megvalósításért következetes munkára van szükség. A vállalás teljesülését a tanár aláírásával hitelesíti. A Videoton téli szünet elôtti utolsó otthoni mérkôzésén a legtöbb mérkôzésre kilátogató diákok átvehették az elsô ajándékukat, a kedvenc játékos által dedikált focilabdát. Máltai Hírek :: A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja :: Felelôs kiadó az MMLSZ és az MMSZ elnöke :: Fôszerkesztô Szabadhegÿ Péter Szerkesztôség Legeza Lász ló, Romhányi Tamás, Tihanyi Gábor :: : Az MMLSZ címe 1014 Budapest, Fortuna u. 10. :: Honlap :: Fax :: Az MMSZ címe 1125 Budapest, Szarvas Gábor út Honlap :: : Fax :: Készítette Folprint Nyomda :: Lapterv BrandAvenue A 1350-es szám hívásával 250 forinttal támogatja a Máltai Szeretetszolgálatot. Támogassa Ön is a Máltai Szeretetszolgálatot! Adományát akár okostelefonján keresztül is eljuttathatja négy gyors lépésben: 1 :: Töltse le a MasterCard Mobile alkalmazást, és regisztálja MasterCard vagy CVC-kóddal ellátott Maestro bankkártyáját! 2 :: Olvassa be a támogatni kívánt szervezet QR-kódját a MasterCard Mobile alkalmazáson keresztül! 3 :: Válassza ki az adományozni kívánt összeget! A minimális összeg 3000 Ft. 4 :: Az mpin kód megadásával engedélyezze a tranzakciót! Köszönjük!

Humanitárius segítségnyújtás. és nemzetközi fejlesztés. A határokon túl

Humanitárius segítségnyújtás. és nemzetközi fejlesztés. A határokon túl A határokon túl Ezek után az Ûr kiválasztott más hetvenkettôt, és elküldte ôket kettesével maga elôtt minden városba és helységbe, ahová menni készült. Így szólt hozzájuk:»az aratnivaló sok, de a munkás

Részletesebben

Egészségügyi szolgálat. Orvosolt gondok

Egészségügyi szolgálat. Orvosolt gondok Orvosolt gondok Egy ember Jeruzsálembôl Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. ( ) Egy szamariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett

Részletesebben

Hajléktalanok. Az utca emberei

Hajléktalanok. Az utca emberei Hajléktalanok Az utca emberei Hajléktalanok Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok.

Részletesebben

Katasztrófavédelem, vészhelyzetkezelés. Vészhelyzetben

Katasztrófavédelem, vészhelyzetkezelés. Vészhelyzetben Vészhelyzetben Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a hegynek itt: Menj innét oda! odamegy, s nem lesz nektek semmi sem lehetetlen. Mt 20 Nem sokkal

Részletesebben

Gyerekek és családok. Játszani is engedd

Gyerekek és családok. Játszani is engedd Játszani is engedd Abban az idôben történt, hogy odamentek Jézushoz a tanítványok és megkérdezték tôle:»ki a legnagyobb a mennyek országában?«odahívott egy gyereket, közéjük állította, s azt mondta:»bizony

Részletesebben

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat vízügyi fejlesztései Kelet-Afrikában

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat vízügyi fejlesztései Kelet-Afrikában A Magyar Máltai Szeretetszolgálat vízügyi fejlesztései Kelet-Afrikában Ezek után az Ûr kiválasztott más hetvenkettôt, és elküldte ôket kettesével maga elôtt minden városba és helységbe, ahová menni készült.

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról

Magyar Máltai Lovagok Szövetsége. Magyar Delegáció beszámolója a. 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról 1 Magyar Máltai Lovagok Szövetsége Magyar Delegáció beszámolója a 2013.06.24. 2014.06.23. közötti időszakról A Delegáció jelenlegi létszáma: 78 fő, (46 %) a teljes létszám 168. Az elmúlt évben elhunyt

Részletesebben

A máltai misszió. A bizalom jelképe

A máltai misszió. A bizalom jelképe A bizalom jelképe A Magyar Máltai Szeretetszolgálatot küldetése a hit védelmére és a szegények megsegítésére szólítja. Az örök életbe vetett hite alapján megkérdôjelezhetetlen bizalommal hagyatkozik a

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Fogyatékos embertársaink. Kézen fogva

Fogyatékos embertársaink. Kézen fogva Kézen fogva Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy fürdô, amelynek héberül Beteszda volt a neve. Öt oszlopcsarnoka volt, nagyon sok beteg feküdt bennük: vakok, sánták, bénák. ( ) De volt ott egy ember, aki

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus évi beszámoló évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2015. évi beszámoló 2016. évi munkaterv 2 A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

Iskolai Közösségi Szolgálat. Teljesítési napló

Iskolai Közösségi Szolgálat. Teljesítési napló Iskolai Közösségi Szolgálat Teljesítési napló Név: Születési hely, idő: Anyja neve: Cím: Osztályfőnök: Iskola pecsétje: 1 Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat egy

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Bekapcsolódtál- e a három hetet meghaladó projekt rendezvényeibe?

Bekapcsolódtál- e a három hetet meghaladó projekt rendezvényeibe? Zárónap A három hetet meghaladó projekt zárónapjára 2010. május 31-én került sora Az intézmény aulájában kiállítást rendeztünk azokból a produktumokból, amelyet a bevont tanulócsoportok az elmúlt másfél

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT OSZTÁLY 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT OSZTÁLY 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT OSZTÁLY 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. 2005. augusztus 31-i ülésére J A V A S L A T A 9. ÉS 13. ÉVFOLYAMOS OSZTÁLYOK

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA

POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA SPIRA VERONIKA POLITIKA, OKTATÁSPOLITIKA FÜGGELÉK 1 Megjegyzések a Függelékhez A Politika, oktatáspolitika dokumentumgyűjteményt a függelék zárja, amely bemutatja, hogy az önkormányzati munka milyen járulékos

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Albert Schweitzer. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2014. Balatonföldvár, 2014. augusztus 28-29. 2014.09.02.

Albert Schweitzer. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2014. Balatonföldvár, 2014. augusztus 28-29. 2014.09.02. Balatonföldvár, 2014. augusztus 29. "Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is - valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted."

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat Képviselő-testület ulcsc BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT "OT Budapcsl, JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

Egészség csak egy van! MediQa betegségbiztosítás

Egészség csak egy van! MediQa betegségbiztosítás Egészség csak egy van! MediQa betegségbiztosítás Az egészség nem várhat! Hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy az egészség értéke felbecsülhetetlen. Nem pótolható. Nem megvásárolható. Odafigyeléssel,

Részletesebben

PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK

PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK SZÁMÁRA 2014 2015-ÖS TANÉV Pályázati űrlap Kérjük, olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel töltse ki! 1. Személyes adatok:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2012 évről

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2012 évről Közhasznú Szervezet Adószáma: 18843062-1-16 KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2012 évről Kelt: Szolnok, 2013. április 17. (Dr. Kató Ernő) kuratóriumi elnök P.H. 1.) A Szent László Szolgálat Alapítvány

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Egészség csak egy van! MediQa betegségbiztosítás

Egészség csak egy van! MediQa betegségbiztosítás Egészség csak egy van! MediQa betegségbiztosítás Az egészség nem várhat! Hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy az egészség értéke felbecsülhetetlen. Nem pótolható. Nem megvásárolható. Odafigyeléssel,

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20/2009. (VI.28.) sz. r e n d e l e t e a képviselő-testület által odaítélhető díjak adományozásáról, és a közszférában tevékenykedők elismeréséről (módosításokkal egységes

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. március Hírlevél 2011. március 2 173 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATAIBAN A 2011. évi vállalkozásfejlesztést célzó

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

HÍRLEVÉL Augusztus/1

HÍRLEVÉL Augusztus/1 HÍRLEVÉL Augusztus/1 Köszöntjük Kedves Olvasóinkat! Már hetek, sőt hónapok teltek el a legelső nagyszabású bemutatkozó rendezvényünk, a Közös Ebéd óta, de a munka azóta sem állt meg. A választások közeledtével

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2013. évi beszámoló 2014. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Hazaváró Családi Juniális

Hazaváró Családi Juniális DENGELEG 1999. PÜNKÖSD V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM A Szentlélek egyik legf bb munkája, hogy a nyugtalan szív megnyugodjon, meger södjék. A Isten Áldott szép pünkösd embert nyugtató m ve, hogy a békétlenség idején,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Széchenyi-napok 2016

Széchenyi-napok 2016 Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta: Málnási- Szász Myrtill és Vlkovszki Ildikó Fotókat készítette: Breznay Gáborné, Róka Zsófia és Ruzsinkó Bence Szerkesztette: Ruzsinkó Bence és Benke Bálint Széchenyi-napok

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉPÍTÉS. László Tamás, Szabó Dávid kutatási beszámoló 2o11. november 23. Közösség és építészet BME Építőművészeti Doktori Iskola

SZOCIÁLIS ÉPÍTÉS. László Tamás, Szabó Dávid kutatási beszámoló 2o11. november 23. Közösség és építészet BME Építőművészeti Doktori Iskola SZOCIÁLIS ÉPÍTÉS László Tamás, Szabó Dávid kutatási beszámoló 2o11. november 23. Közösség és építészet BME Építőművészeti Doktori Iskola TARTALOM "segíts magadon" CIVIL SZERVEZŐDÉS A SZOCIÁLIS LAKHATÁS

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM LEHETŐSÉGEK AZ EURÓPAI UNIÓS FELLÉPÉSRE BUDAPEST, 2014.09.05. BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA FŐOSZTÁLYVEZETŐ, MINISZTERELNÖKSÉG Az Európai Örökség cím felhívja a figyelmet

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Középpontban a fejlesztések

Középpontban a fejlesztések V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM,

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV

Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV Az osztályf nöki órák helyzetér l MÚLT-JELEN-JÖV Az osztályf nöki órák közvetlen el dje a szabad beszélgetések" órája, 1947-ben került a tantervbe azzal a céllal, hogy a gyerekeket érdekl és érint kérdésekr

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM

ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM ÉTA DIÁKÖNKÉNTES ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM (köznevelési, közérdekű iskolai közösségi szolgálat) 2012. Előzmények, célok A ÉTA szövetség, mint fogadó szervezet 2011. második félévében kezdte meg a

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

Üzleti Tervek Versenye

Üzleti Tervek Versenye Sikeres üzletmenet láttán mindig gondolj arra, hogy valaki egyszer lépett egy merészet! Drucker, Peter F. Támogatói mappa Üzleti Tervek Versenye utv.juniorbusinessclub.ro 2014 Tisztelt Hölgyem / Uram!

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Újra testvértelepülésünkön jártunk

Újra testvértelepülésünkön jártunk Dunaszentmiklós 2015. nyár Dunaszentmiklósi hírlevél Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunaszentmiklós Római-Katolikus Egyházközség Dunaszentmiklós Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 34. szám A tartalomból:

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben