Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ELÕÍRÁSOK, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ: ÁLTALÁNOSSÁGBAN: A KÉSZÜLÉK FELÁLLÍTÁSI HELYE: KÉSZÜLÉKEK LEIRÁSA SZÁLLÍTÁS A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE: VÍZOLDALI BEKÖTÉSEK: GÁZCSATLAKOZTATÁS: ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS: ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS: LEVEGÕELLÁTÁS, SZELLÕZTETÉS AZ ÜZEMBE HELYEZÉS ELÕKÉSZÍTÉSE: ÜZEMBE HELYEZÉS: NYOMÁSVISZONYOK: AZ ELSÕ ÜZEMBE HELYEZÉS: MÛKÖDÉSI PRÓBA: GÁZBEÁLLÍTÁS: A KAZÁN ÁTADÁSA A FOGYASZTÓNAK: ÁTÁLLÍTÁS MÁS GÁZFAJTÁRA: A KAZÁN ÜZEMELTETÉSE (A FOGYASZTÓ ÁLTAL VÉGEZHETÕ FELADATOK): BEKAPCSOLÁS ÜZEMELTETÉS A KAZÁN ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉSE: KARBANTARTÁS KIVONAT AZ "ÉRINTÉSVÉDELMI RENDSZABÁLY"-BÓL: ,TÛZVÉDELMI ELÕÍRÁSOK JÓTÁLLÁS MELLÉKLETEK Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

2 TISZTELT SZERVIZ PARTNER! A Thermo CELSIUS kazán föld- és PB gázzal üzemeltethetõ. A kazánokat gyárilag H típusú földgázra szabályozták be. Természetesen, ha a kazánt a fogyasztó PB gázzal kívánja üzemeltetni, a kazánban fúvókát kell cserélni és a gázfajtának megfelelõ üzemelésre jelen utasításban leírtak szerint be kell szabályozni. A készülék kéménybe köthetõ kivitelben, biztonságos és energiatakarékos üzemelést biztosító automatikus szabályzó rendszerrel készült. Amennyiben igény van rá a készülékhez szoba/külsõ hõmérséklet termosztát csatlakoztatható. A készülék felszerelését és az elektromos berendezések bekötését csak az erre engedéllyel rendelkezõ szakember végezheti el. A nem szakember által végzett munka életveszélyhez vezet. A helyi Gázszolgáltató Vállalat engedélye után a kazán üzembe helyezését, az esetleg más gázfajtával (S típusú földgázzal vagy pébégázzal) történõ üzemelésre való átállítását illetõleg az évenkénti felülvizsgálatot és karbantartást csak gyártó STARKTHERM Kft által kioktatott, hatósági engedéllyel rendelkezõ cégek szakemberei, vagy szerelõ kisiparosok végezhetik. Ezek nevét, címét és telefonszámát a mellékelt lista tartalmazza. A készülékre vonatkozó 2 év és a hõcserélõre + 3 év garanciának elõfeltétele az évenkénti karbantartás és felülvizsgálat. Az üzembe helyezés, a karbantartás és felülvizsgálat díja a tulajdonost (az üzemben tartót) terheli. Ha a készüléket olyan szerelõ helyezi üzembe, melyet a gyártó Starktherm Kft erre nem jogosított fel (nem szerepel a mellékelt címlistában) akkor a készülékre további garanciát vállalni nem áll módunkban. A garancia egyéni mérlegelés alapján csak a készülék fizetõ javítása, beszabályozása után állítható vissza. Kérjük az alábbiakat saját érdekében szíveskedjék betartani! Ezt az útmutatót a szerelés megkezdése elõtt figyelmesen olvassa át. A készülék kifogástalan mûködése csak az elõírások és jelen útmutató betartása esetén garantált. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen útmutató mindig a készülék mellett jól látható helyen legyen, hogy az üzemeltetõ, a szerelõ vagy a szervíz képviselõje bármikor igénybe vehesse. A készüléket üzembe helyezõ szerelõ köteles kioktatni a kezelõt a készülék üzemeltetésére. Az üzembe helyezõ szerelõ az üzembe helyezés tényét, valamint a használó betanítását a készülék kezelésére a jótállási jegy lebélyegzésével, az üzembe helyezési lap kitöltésével igazolja (a garancia a készülék beszabályozásától, a bekötéstõl számít). A készülék gázrendszerét csak megfelelõ képesítéssel rendelkezõ szerelõ bonthatja meg. Megbontás után a szerelõnek a tömörséget vissza kell állítani, és errõl tömörségvizsgálattal meg kell gyõzõdni. VIGYÁZAT! A készülék egyes részeinek megbontása után a 230 V-os hálózati feszültség megérinthetõvé válik! Az áramütés elkerülése érdekében a készülék ezen részeit csak megfelelõ elektromos szakképzettséggel is rendelkezõ szakember bonthatja meg. Jelen utasítás figyelmen kívül hagyása esetén a készülékre vonatkozó garanciális és szavatossági joga érvényét veszti. 1. ELÕÍRÁSOK, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ: 1.1 Általánosságban: A STARKTHERM Kft által gyártott Thermo CELSIUS típusú kazánok az MSZ EN 437:2000 szabvány szerinti H és S típusú földgázzal valamint PB gázzal üzemeltethetõk. A készülék beállításának megfelelõ vonatkoztatási gáz szimbólumát az adattábla tartalmazza. A készülékek MSZ EN 437:2000 szabvány szerinti kategóriája: II 2HS3B/P (25, 30 mbar) Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató 1

3 2 A készülék felszerelésénél és üzembe helyezésénél a Magyarországon érvényes szabványoknak és rendelkezéseknek (pl. OÉSZ, GOMBSZ VII. fejezet, 22/1998.(IV.17. IKIM számú rendelet) maradéktalanul eleget kell tenni. A készülék kéményének állapotáról kéményseprõ szakvéleményt kell készíttetni a készülék beépítése elõtt. A készülék beépítéséhez szerelési vázlatot, vagy tervet kell készíteni, és azt a helyi Gázszolgáltató Vállalattal engedélyeztetni kell! A készülék felszereléséhez, üzembe helyezéséhez, karbantartásához csak eredeti gyári alkatrész használható fel. A fûtõkészülék felszerelése elõtt szükséges az új és a régi fûtési kör vízrendszerének átöblítése. A fûtési rendszer szennyezõdésébõl származó hibákra a gyártó garanciális kötelezettsége nem vonatkozik. A vízrendszerbe inhibitorok (adalékanyagok), vagy fagyálló hozzáadása a gyártó megfelelõségi nyilatkozata nélkül nem megengedett. Padlófûtésnél (mûanyagcsövek alkalmazása esetén, ahol oxigén diffundálás következtében tömörtelenség következhet be), vagy túl kisméretû tágulási tartály beépítése esetén, a meleg- és a hidegvíz oldalon egy-egy megfelelõ méretû átkötés (pl. kb. 1.5 m hosszú fémes összekötõcsõ) szükséges. A gázkazánt csak az adattáblán feltüntetett gázfajtával és csatlakozási gáznyomáson szabad üzemeltetni. A Thermo CELSIUS gázkazánokat gyárilag H típusú földgázra szabályozták be. Ha a felállítás helyén más gázfajtát szolgáltatnak, a készüléket szakemberrel át kell állíttatni. Az átállítás tényét az adattáblára rá kell vezetni és címke felragasztásával is meg kell jelölni. S típusú földgázra az átállítást az égõnyomás beszabályozásával, PB gázra átállítást fúvóka cserével, valamint a mûszaki adatok táblázata szerinti égõnyomásra (gázmennyiségre) való beállítással kell elvégezni. A berendezés üzembe helyezése után a szerelõ köteles a készülék tömörségi vizsgálatát elvégezni (víz-, gáz-, égéstermék áramlás), tömörtelen készüléket a fogyasztónál nem szabad üzemben hagyni! 1.2 A készülék felállítási helye: A készüléket fagymentes, jól szellõzõ helyiségben, a kémény közelében kell felállítani. Ha a helyiség mérete miatt szellõzõnyílásokat kell kiépíteni, akkor azokat a készülék mûködése alatt eltakarni TILOS! Az ablakok légmentes szigetelése TILOS! A készüléket az MSZ 1600/3 szabvány elõírásainak megfelelõ helyre (pl. fürdõszobában a 3. sávon kívül) kell felszerelni. A készülék felállítása pl. mosó- vagy szárítóhelyiségben nem megengedett. A korrózió elkerülése érdekében az égéshez szükséges levegõnek agresszív anyagoktól mentesnek kell lennie. A korrodálódást erõsen elõsegítõ anyagok közé tartoznak a halogénezett szénhidrogének (pl. klór, fluor stb.) amelyek például oldószerekben, festékekben, ragasztóanyagokban, hajtógázokban és háztartási tisztítószerekben találhatók meg. A fenti okokból történõ kazán meghibásodások megjavítására a garancia, szavatosság nem vonatkozik. Ha a kazánblokk szerelése (javítása, pl. tagcsere) a felállítás helyszínén történik, a víznyomáspróbát 4,5 bar-on túlnyomással kell elvégezni. A víznyomáspróbát a szerelést végzõnek bizonylattal kell igazolni. Ha az Ön készülékét a bevezetõben leírtak, az elõírások és a szerelési- és beállítási útmutató szerint a gyártó STARKTHERM Kft. által kioktatott és feljogosított (a mellékelt felsorolásban szereplõ) szerelõk szakszerûen helyezik üzembe, akkor garantált a fûtõberendezés hosszú idejû, biztonságos, energiatakarékos és környezetkímélõ mûködése. BIZTONSÁGI ELÕÍRÁS Ha gázszagot érez: - Zárja el a gázcsapot! - Nyissa ki az ablakot! - Elektromos kapcsolót ne üzemeltessen! - Nyílt lángot zárja el! - Azonnal hívja fel a Gázszolgáltató Vállalat helyi kirendeltségét és kérjen szerelõt a szivárgás megszüntetésére! A hiba elhárításáig a kazánt ne üzemeltesse! Ne tartson és használjon gyúlékony anyagot és folyadékot a készülék közelében! Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

4 2. KÉSZÜLÉKEK LEIRÁSA Minden gázkazán univerzális atmoszférikus gázégõvel készült, amely a vonatkozó elõírások betartása mellett átállítható más gázfajtára. A beépített automatikával egybeépített készülékgáznyomás-szabályozó mindig azonos gázmennyiséget biztosít és kiegyenlíti a hálózati gáznyomás ingadozásokat. A Thermo CELSIUS öv kazánok hagyományos ki-, bekapcsolásos automata vezérléssel ellátott készülék család. Mûszaki adataik az 1.sz. táblázatban láthatók. A készülékeket hagyományos termoelemes lángõrzéssel, gyújtólángról történõ piezo elektromos gyújtással (Thermo CELSIUS öv), vagy kívánságra ionizációs lángõrzéssel, közvetlen elektromos szikra gyújtással (Thermo CELSIUS öv E ) szereljük. Ez utóbbi kialakításnál elmarad az álladóan égõ és gázt fogyasztó gyújtóláng. A kazánok elõremenõ vízhõmérsékletét biztonsági hõmérséklethatároló korlátozza (kapcsolási értéke: ~ 95 o C). A hõmérséklet korlátozó reteszkapcsolója túlmelegedés esetén a fõégõhöz a gázáramlás útját lezárja. A mûszaki adatokat tartalmazó táblázat adatai mindegyik változatra igazak. A kazánok fõ alkatrészeinek típusa: A készülékbe szerelt gázégõk: Thermo CELSIUS öv típusú kazánokba épített gyújtóégõ: PANNOX vagy VORGAS SIT A beépített automatika: Thermo CELSIUS öv típusú kazánokba: HONEYWELL V4600 C 1029 B vagy V4400 ill. DUNGS BM 762 gáz-mágnesszelep Thermo CELSIUS öv E típusú kazánokba: HONEYWELL V4105 gáz-mágnesszelep CVI S4565B2025 elektronikával vagy DUNGS BM 771 gáz-mágnesszelep PACTROL MICROGAS elektronikával Beépített mûszerek: Világítós billenõ kapcsoló (zöld): STV 02 Spirálcsöves távhõmérõ ( o C): MMG Y 50 Kapillárcsöves hõmérséklet szabályozó (30-85 o C): MMG Korlátozó termosztát: LS MAN 100 C 1M Hõcserélõ öntvény: VIADRUS 3. SZÁLLÍTÁS A kazánt raklapon, papírdobozokba csomagolva, átpántolva szállítjuk! Szállítás és raktározás során a készülékeket egymás tetejére tenni TILOS! A pántoknál fogva a készülékeket felemelni TILOS! 4. A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE: A készülék beszerelését, elektromos bekötését, vízoldali bekötését és gázra történõ csatlakoztatását valamint üzembe helyezését csak a helyi Gázszolgáltató Vállalat engedélye után, a mellékelt felsorolásban szereplõ, a gyártó STAKRTHERM Kft által kioktatott és felhatalmazott, hatósági engedéllyel rendelkezõ cégek szakemberei, vagy szerelõ kisiparosok végezhetik. A készülék felállításánál legyen különös tekintettel arra, hogy a készülék felszerelési helye jól szellõzött legyen. A készülék felállítási helyét úgy kell kiválasztani, hogy az égéstermék - torlasztáskor vagy visszaáramláskor - az áramlásbiztosítóból a kazán hátsó oldalán szabadon el tudjon távozni. Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató 3

5 4 Pincében történõ felállításkor (ez esetben a készülék csak földgázzal üzemeltethetõ) javasoljuk a kazánt betonból készült emelvényre vagy talapzatra állítani. A készüléket a kémény közelében javasoljuk felszerelni, hogy elkerüljék a hosszú füstcsõ használatát. A készülék oldalsó és hátsó oldalának minimális szabad távolsága 150. Ha a helyiség mérete miatt szellõzõnyílásokat kell kiépíteni, akkor azokat a készülék mûködése alatt eltakarni TILOS! 4.1 Vízoldali bekötések: A készülék felállítási helyiségében az ablakok szigetelése életveszélyes, tehát TILOS! Az elõremenõ- és visszatérõ csatlakozásokat a kazán hátsó oldalán vezették ki. A keringtetõ szivattyút a rendszer vízoldali hidraulikus ellenállásával (a kazánban, a csõvezetékben fellépõ, valamint az összes egyedi ellenállásokkat figyelembe véve) összhangban úgy kell beépíteni, hogy a kazán megfelelõ mûködéséhez szükséges minimális vízmennyiség meglegyen. A fûtési kör visszatérõ oldalába megfelelõen méretezett nyitott vagy zárt membrános tágulási tartályt kell beépíteni. Zárt rendszerû fûtési körben az elõremenõ fûtési vezetékbe a kazán közvetlen közelében biztonsági szelepet kell beépíteni. A kazán és a biztonsági szelep közé nem szabad szûkítõ elemet (pl. szennyfelfogót), elzáró szerelvényt beépíteni. A kazánban és a fûtési rendszerben a víz melegszik, vagy lehûl, így térfogatát változtatja. Ha ezt a tágulási tartály nem fogadja be, nyomása növekszik. A túl nagy nyomás fellépésének elkerülése érdekében a tágult mennyiséget a biztonsági szelep kiengedi. A biztonsági szelep kifolyási útjának szabadnak kell lenni, szûkítés és elzárószerelvény nélkül kell lefolyó csonkba torkollnia. A biztonsági szelepet jól megközelíthetõ és jól megfigyelhetõ helyen kell elhelyezni. A rendszerbe javasoljuk nyomásmérõ, gyorselzáró és légtelenítési lehetõség beépítését, beszerelését, tárolórendszerû melegvíz-termelõ beépítésekor pedig töltõszivattyú beiktatását. FONTOS! Ügyeljenek arra, hogy a tágulási tartály és a hozzá vezetõ csõvezeték fagymentes helyen legyen! 4.2 Gázcsatlakoztatás: A gázoldali bekötésnek ki kell elégítenie a vonatkozó szabványok elõírásait. A bekötést kizárólag olyan képesített szakember végezheti aki erre feljogosított, és a szerelési utasítások és szabványok betartásáért felelõsséget vállal. A gázoldali csatlakozás helyét, méreteit ld. a Thermo CELSIUS Gázkazánok méretei táblázatban és az alatta lévõ rajzon. Ahhoz, hogy a gázvezetékben elõforduló szennyezõdések ne kerüljenek a készülék fûtõrendszerébe, a gázcsatlakozás szakszerû kiépítéséhez ajánljuk a gázvezetékbe gázszûrõ beépítését (ha az armatúra a gáz szennyezettsége miatt hibásodik meg, a hibáért garanciát vállalni a STARKTHERM Kft. nem tud). A kazán közelében, jól hozzáférhetõ helyen menetes gázelzáró golyóscsapot építsen be. A kazánból kiálló gázcsatlakozó csõcsonknál csõfogóval tartson ellen amikor a golyóscsapot rácsavarja. Gázszerelés után mindig gyõzõdjön meg a rendszer gáztömörségérõl. A fogyasztónál csak tömör rendszer hagyható! 4.3 Égéstermék elvezetés: A készülék beépített huzatmegszakítót tartalmaz. Ha a kéményben égéstermék torlasztás vagy visszaáramlás jön létre a huzatmegszakító a készülék üzemét reteszelten leállítja. Az égéstermék elvezetõ csõ átmérõjének meg kell felelnie az áramlásbiztosítóban lévõ csonk átmérõjének. Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

6 Szûkítõ használata nem megengedett. Ha a kéménycsatlakozás nem közvetlenül a készülék mögött van (max. 2 m), a készülék irányába kb. 3 o -os lejtésû, törésmentes csövön át, max. 1 könyökkel kösse a kéménybe a készüléket. 4.4 Elektromos csatlakoztatás: Vigyázzon a füstcsövek tömör illesztésére. Ne felejtkezzen meg a füstcsövek bilinccsel történõ rögzítésérõl sem! Az elektromos szerelést csak képesített szakember végezheti el. Beépítésnél a készüléket csak csatlakoztatni kell a 230V/50Hz hálózati feszültséghez. Amennyiben igény van rá a készülékhez szobatermosztát csatlakoztatható Hálózati csatlakoztatás: A készülék telepítésénél, hálózatra való csatlakoztatásánál és a szoba/külsõhõmérséklet termosztát felszerelésénél az MSZ 172/1 és az MSZ 1600 szabványok elõírásait be kell tartani. A készülék I. érintésvédelmi osztályba tartozik, ezért minden, ezen érintésvédelmi hálózatra való csatlakoztatásra vonatkozó elõírás betartása kötelezõ. A készüléket a gyártó által felszerelt dugvillával kell a hálózatba csatlakoztatni. Javasolunk a készülék védelme érdekében az elektromos hálózatba max. 6 A-es olvadó-biztosítékot, vagy max. 6 A-es, L jelleggörbéjû kismegszakítót beépíteni. A készüléket az MSZ 1600/3 szabvány elõírásainak megfelelõ helyre (pl. fürdõszobában a 3. sávon kívül) kell felszerelni. FONTOS: a készülék csak földelt hálózathoz csatlakoztatva használható. Ha a készüléket földelés nélkül üzemeltetik, az esetlegesen fellépõ áramütésekért, balesetekért a gyártó seiféle felelõsséget nem vállal. Az elektromos bekötést a vonatkozó kapcsolási rajz szerint végezze el. Figyelem: Ionizációs lángõrzésû kazánoknál (Thermo CELSIUS öv E ) a fázis és a nullavezetõ biztonsági okokból nem cserélhetõ fel! Nem megfelelõ csatlakoztatás esetén az elektromos vezérlés nem mûködik. Ebben az esetben a dugvilla 180 o -os elfordításával a probléma elhárítható. A nem fázishelyes bekötés okozta meghibásodásra a garancia nem vonatkozik Termosztát csatlakoztatása A készülékhez szoba-, külsõhõmérséklet termosztát csatlakoztatását a kapcsolási rajz alapján végezze el. A bekötéshez legalább 0,50 2 keresztmetszetû hajlékony érszerkezetû, mûanyag-szigetelésû háromerû (fázis, nulla, védõvezetõ) rézkábelt kell alkalmazni (pl. MT 380 V 3 x 0,75 2). A rézkábelt át kell dugni a kábelátvezetõkön és kitépés ellen biztosítani kell! 5. LEVEGÕELLÁTÁS, SZELLÕZTETÉS A kazánhelyiség levegõellátását, szellõztetését a GOMBSZ VII. fejezet 84. és 85 -oknak megfelelõen kell tervezni és kivitelezni, különös figyeleel az alábbiakra: a.) A kazánhelyiség minimális légtérfogatát gondosan kell méretezni! b.) A kazánhelyiség légcseréje óránként legalább ötszörös legyen! c.) Ha A kazánhelyiség levegõellátása egy zárószerkezeten keresztül történik (pl. klimatizált helyiségben) akkor ezzel a zárószerkezettel a kazán gázellátását reteszelni kell! d.) Mesterséges szellõztetés esetén a gázellátást a szellõzõ levegõ kimaradásakor reteszelni kell! e.) Ha a helyiség mérete miatt szellõzõnyílásokat kell kiépíteni, akkor azokat a kazán mûködése alatt eltakarni TILOS! f.) A kazánhelyiség nyílászáróinak légszigetelése ÉLETVESZÉLYES ÉS TILOS! Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató 5

7 6. AZ ÜZEMBE HELYEZÉS ELÕKÉSZÍTÉSE: A készülék felszerelését és az elektromos berendezések bekötését csak az erre engedéllyel rendelkezõ szakember végezheti el. A csõkötéseket (pl. flexibilis kötés) a töltõvezeték és a kazán töltõ- és ürítõcsonkja között ki kell építeni. A berendezést fel kell tölteni és légteleníteni. A feltöltéshez csak p semleges, lágy, tiszta víz használható. Adalékanyag és fagyálló folyadék csak a STARKTHERM Kft külön engedélyével használható! A keringtetõ szivattyú ez idõ alatt üzemen kívüli állapotban van. A rendszer nyomását az üzembe helyezés megkezdése elõtt ellenõrizni kell, szükség szerint a rendszert vízzel után kell tölteni. Ebben az esetben a rendszert ismét légteleníteni kell. Meleg kazán utántöltése a kazántag repedését eredményezheti! Erre a meghibásodásra a garancia nem vonatkozik! Ellenõrizze a nyitott tágulási tartályt, vagy membrános zárt tágulási tartály elõnyomását, a gyártó leírása szerint. Zárja a kazán töltõ- és leeresztõ csapját, és vegye le a feltöltõ csövet. A gázvezeték összes gázelzáró csapját nyissa ki, és a gázvezetéket szakszerûen légtelenítse. Végezze el a rendszer gázoldali - és vízoldali tömörség vizsgálatát. A gázarmatúra maximális csatlakozási nyomása 50 mbar. Magasabb kazán csatlakozási nyomás méréséhez a gázvezeték gázelzáró csapján oldja a kötést és a nyomásmérõt oda felcsavarozva mérje meg a csatlakozási nyomást. A mérés befejezése után ne felejtkezzen meg a gázelzáró csap tömör visszaszerelésérõl. Ellenõrizze a gázarmatúra tömörségét is. 7. ÜZEMBE HELYEZÉS: Az üzembe helyezést és a beállítással járó összes munkálatot csak a helyi Gázszolgáltató Vállalat engedélye után a mellékelt felsorolásban szereplõ, a gyártó STARKTHERM Kft által kioktatott, hatósági engedéllyel rendelkezõ cégek szakemberei, vagy szerelõ kisiparosok végezhetik. Az üzembe helyezõ az üzembe helyezés tényét, valamint a használó betanítását a készülék kezelésére a jótállási jegy lebélyegzésével, az üzembe helyezési lap kitöltésével igazolja (a garancia a készülék beszabályozásától, a bekötéstõl számít). 7.1 Gáznyomás viszonyok: Az egyes gázok névleges nyomása: Névleges Csatlakozási gáznyomás Gázfajta fûtõérték Névleges Minimális Maximális MJ/m 3 mbar Földgáz H típusú földgáz S típusú földgáz 35, , PB gáz 122, Azokon a területeken ahol a gáz csatlakozási nyomása 18 mbar alá csökken a készüléket üzembe helyezni nem javasolt! Azokon a területeken ahol a gáz csatlakozási nyomása tartósan 33 mbar fölé emelkedik, a készülék elé készülék-nyomásszabályozót kell beépíteni. E nélkül a készülék üzembe helyezése nem javasolt! Az üzembe helyezéssel és beállítással járó összes munkálatokat csak az elõzõekben leírt, a STARKTHERM Kft. által feljogosított a mellékelt címlistában szereplõ szakiparosok végezhetik el. 7.2 Az elsõ üzembe helyezés: Az elsõ, szakember által végzett üzembe helyezés: 6 Az elektromos fõkapcsolót bekapcsolni, A gázhálózatban az égõhöz vezetõ gázelzáró szerelvényeket nyitni, A gázvezetéket átszellõztetni, A kazán elektromos üzemi kapcsolóját az l állásba állítani. Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

8 A kazánhõmérséklet szabályozó forgatógombját a kívánt maximális hõmérsékletre (ajánlott kb. 75 o C) beállítani, Ha van helyiségtermosztát, akkor azt a legmagasabb hõmérsékletre kell állítani. Ha a fûtési rendszerben kevés a víz, az utántöltést csak teljesen lehûlt kazánnál szabad elvégezni! Meleg kazánba TILOS hideg vizet tölteni! Meleg kazán utántöltése során keletkezett meghibásodásokért, tagrepedésekért seinemû felelõsséget nem vállalunk! Ellenõrizze a csatlakozási és égõnyomást az 1. ábra szerinti (3) és (4) mérõcsonkon. Égéstermék vizsgálatát végezze el (ha van rá lehetõség ellenõrizze az égéstermék károsanyag tartalmának ellenõrzését az égéstermék CO, CO 2 és NO x tartalmának mérésével). 1 indítógomb 2 készülék-nyomásszabályozó fedõcsavarral 3 csatlakozási nyomás mérõcsonk 4 égõ- (fúvóka) elõtti nyomás mérõcsonk 1. ábra: A kombinált gázarmatúra ellenõrzõ csonkjai, beavatkozó elemei 7.3 Mûködési próba: Termoelektromos lángõrzésû készülékeknél az alábbiakat ellenõrizze: - A gyújtóláng gyújthatóságát, a piezzó gyújtó mûködését, - A fõégõk át- és végiggyulladását, - A biztonsági és kapcsolási funkciókat, - A gyújtóláng kialvása esetén a termoelektromos lángõr a gázáramlást útját lezárja-e Ionizációs lángõrzésû készülékeknél az alábbiakat ellenõrizze: - Az elektromos gyújtószikra intenzitását. - Az elektromos gyújtószikráztatás megkezdése után a fõszelep 2-4 másodperc múlva nyit. - A fõégõk át- és végiggyulladását, - A biztonsági és kapcsolási funkciókat, - Gáz- és elektromosáram kimaradása esetén az ionizációs égésbiztosító a gázáramlást útját lezárja-e. 7.4 Gázbeállítás: A készülékeket gyárilag H típusú földgázra, névleges hõteljesítményre állítottuk be. Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató 7

9 7.4.1 Készülék ellenõrzése A készülék gyári beállítása az adattáblán látható. Az adattábla és a helyi gázfajta adatait egyeztesse, és ha a készülék kivitele nem felel meg akkor végezze el a készülék átállítását a helyi gázfajtára. FIGYELEM! Az átállítás tényét vezesse rá a készülék adattáblájára! Gázbeállítás az égõ- (fúvóka) nyomás módszerével - A kazán fõgázvezetékén az elzáró csapot zárja el. - Az armatúrán az égõ (fúvóka elõtti) nyomásmérõ csonk (4) zárócsavarját vegye ki és az U- csöves manométert a mérõcsonkra csatlakoztassa rá. - A kazánt a használati utasítás szerint helyezze üzembe, ne felejtkezzen meg a kazánt vizzel szabályszerûen feltölteni és légteleníteni - A mért égõnyomást (fúvó elõtti nyomást) a táblázati értékekkel hasonlítsa össze. - Az égõ- (fúvóka) nyomást - ha szükséges - a beállító csavarral (2) szabályozza be. balra forgatva: a nyomás csökken, kevesebb gáz jobbra forgatva: a nyomás nõ, több gáz - Az U-csöves manométert szerelje le, az égõnyomás mérõ csonk zárócsavarját csavarja be (nem szabad elfelejtkezni a tömörség ellenõrzésérõl sem!). A gázbeállítás befejezése után a mûködési próbát végezze el Gázbeállítás ellenõrzése a térfogatméréses módszerrel - Az elõkészítésre vonatkozó tudnivalókat az elõzõ pont tartalmazza. - A gázmérõre csatlakozó összes többi gázfogyasztó készüléket kapcsolja ki. - Az átáramló gázmennyiség leolvasott számértékét hasonlítsa össze a táblázat értékével (az idõmérést stopperórával végezze). 5%-nál kisebb eltérés esetén utánállítás nem szükséges. - 5%-nál nagyobb eltérés esetén az átáramló gázmennyiséget állítsa utána a (2) nyomásszabályozó csavarral A csatlakozási gáznyomás ellenõrzése - A kazánt helyezze üzemen kívül. - A csatlakozási gáznyomásmérõ csonk zárócsavarját (3) vegye ki és a mérõcsonkra U- csöves manométert csatlakoztasson. - A kazánt helyezze üzembe. - A csatlakozási gáznyomást mérje meg, a kívánt érték földgáznál mbar, PB gáznál mbar között van. - Ha a csatlakozási gáznyomás a kívánt értéken kívül van, az üzembe helyezés tilos, a helyi gázszolgáltatót haladéktalanul értesítse! - A kazánt helyezze üzemen kívül. - Az U-csöves manométert vegye le, a mérõcsonkot a zárócsavarral zárja le. (Nem szabad elfelejtkezni a tömörség ellenõrzésérõl sem!). 7.5 A kazán átadása a fogyasztónak: - A kazánt a használati utasítás szerint helyezze üzembe. - A gázvezetéket, az égéstermék elvezetését, a kazánt és a fûtési rendszert tömörségi szempontból ellenõrizze. - A gázmérõcsonkok zárócsavarjait (becsavart állapotot, tömörséget) ellenõrizze. - Ellenõrizze a huzatmegszakítóban a kifogástalan égéstermék áramlást. 8 - Ellenõrizze a fõégõ lángképét. - Oktassa ki az üzemeltetõt a készülék kezelésére és a szerelési-, üzembehelyezési és karbantartási útmutatót, a rövid kezelési utasítást valamint a jótállási jegyet adja át számára. - Töltse ki az üzembe helyezési lapot, és a fogyasztóval írassa alá. Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

10 8. ÁTÁLLÍTÁS MÁS GÁZFAJTÁRA: A Thermo CELSIUS gázkazánokat gyárilag H típusú földgázra szabályozták be. A kazán más gázfajtáról történõ üzemeléséhez szükséges átállítást és az átállítással járó összes munkálatot csak a mellékelt felsorolásban szereplõ, a gyártó STARKTHERM Kft által kioktatott, hatósági engedéllyel rendelkezõ cégek szakemberei, vagy szerelõ kisiparosok végezhetik. "S" típusú földgázra az átállítást az égõnyomás beszabályozásával, PB gázra átállítást fúvóka cserével, valamint a mûszaki adatok táblázata szerinti égõnyomásra (gázmennyiségre) való beállítással lehet elvégezni. Az átállítást az adattáblára vezesse rá, és címke felragasztásával is jelölje meg. 9. A KAZÁN ÜZEMELTETÉSE (A FOGYASZTÓ ÁLTAL VÉGEZHETÕ FELADATOK): 9.1 Bekapcsolás Helyezze feszültség alá a készüléket a.) Ellenõrizze, hogy a fûtési rendszer megfelelõen feltöltött-e. Amennyiben nem, töltse fel, szükség szerint légtelenítse. MELEG KAZÁN UTÁNTÖLTÉSE TILOS! A meleg kazán hõcserélõjét a hideg utántöltõ víz megrepesztheti. Erre a hibára garanciát nyújtani nem tudunk. b) Állítsa minimális értékre a szoba/külsõhõmérséklet termosztátot és a kazántermosztátot c.) Nyissa ki a kazán elõtt beépített gázcsapot. d.) - Gyújtó(õr)lánggal gyújtó és termoelektromos égésbiztosítással kialakított készülékeknél (Thermo CELSIUS öv) az õrláng begyújtás folyamata a következõ: A gáz-mágnesszelep (1) indítógombot nyomja be (ha a készülék hosszú ideig volt üzemen kívül, elõfordulhat, hogy hosszabb ideig kell nyomva tartani, míg a levegõ az érkezõ gáz kiszorítja a csövekbõl) és tartsa lenyomva. Közben a piezzó gyújtóval szikráztasson mindaddig, míg az õrláng meg nem gyullad. Az õrláng meggyulladása után még további 5-10 másodpercig nyomva kell tartani az indítógombot. - Elektromos szikragyújtással és ionizációs égésbiztosítással kialakított készüléknél (Thermo CELSIUS öv "E") a kazán elektromos üzemi kapcsolóját "l" állásba kell állítani. e.) Állítsa a kazántermosztátot és a szoba/külsõhõmérséklet termosztátot a kívánt értékre. Ekkor a fõégõ meggyullad. A kazántermosztátot legalább 60 o C-ra állítsa, hogy elkerülje a hõcserélõn a kondenzációt. A kondenzáció korróziót okoz, mely csökkenti a kazán élettartamát. 9.2 Üzemeltetés A kazán üzemelése automatikus. Ennek ellenére javasoljuk, hogy egy héten egy alkaloal ellenõrizze a fõégõ meggyulladását Ha a kazánnál az automatika reteszben van, akkor vizsgálja meg a hõmérséklet reteszt. Nyissa ki a kazán ajtaját, az elektromos doboz alján megtalálja a reteszkapcsoló nyugtázó gombját. Csavarja le a védõhüvelyt, és nyomja fel a reteszkapcsoló reteszoldó gombját. Ezután a villamos automatika retesze oldható. Ha a reteszkapcsoló egymás után gyakran lekapcsol, értesítse a STARKTHERM Kft-vel szerzõdéses kapcsolatban lévõ szakszervízt, szerelõt. Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató 9

11 9.3 A kazán üzemen kívül helyezése: Rövid idõtartamú kikapcsolás: 10 A fûtési üzem rövid idejû megszakításakor az átmeneti idõre elegendõ az üzemi kapcsolót "0" helyzetbe állítani A fûtési periódus után teljes üzemen kívül helyezés: - Az elektromos üzemi- és fõkapcsolót kapcsolja ki, feszültségmentesítse a készüléket - A készülék elõtti gázelzáró csapot zárja el. - Fagyveszélyes idõszakban hosszabb ideig tartó üzemszünetben (pl. szabadság miatti távollét) a gázkazánt (ill. a fûtési rendszert) szakszerûen teljesen le kell üríteni (ha az nem fagyálló folyadékkal lett feltöltve). Ellenõrizze, hogy a leürítõ csap a leürítésnél szennyezõdéssel nem tömõdött-e el. A kazánban a leürítõ csap a berendezés feltöltéséig nyitva marad. Ha Ön a kazánt nem ürítette le teljesen, és ezért az szétfagy, akkor sajnos erre a hibára garanciát nyújtani nem tudunk. Figyelem: a kazán vízkörébe (elõremenõ-, visszatérõ vezeték) beépített (ha beépítették azokat) gömbcsapok egyidejû elzárása nem megengedett, mert ebben az esetben a készülék a tágulási tartályról leválasztódik. 10. KARBANTARTÁS A kazán évenkénti kötelezõ felülvizsgálatát és karbantartását a 7. szakaszban (Üzembehelyezés) leírtak szerint végezze el. Ennek tényét jelen útmutatóhoz mellékelt karbantartási szelvényen igazolja. 11. KIVONAT AZ "ÉRINTÉSVÉDELMI RENDSZABÁLY"-BÓL: A villamos berendezések (hálózat és készülék) bármilyen javítását, átalakítását vagy bõvítését csak szakemberrel végeztesse. A hozzá nem értõ, a jelentéktelennek látszó hibával is mind magát, mind a készülék használóját (pl. a vezetékek felcserélésével) súlyos veszélynek teszi ki. Toldott vagy hosszabbított (repülõ) vezetéket ne használjon! Bármilyen villamos készüléket, valamint radiátort, vízvezetéki, fûtési vagy bármilyen csõvezetéket ne érintsen egyszerre! Biztosító kiolvadás vagy automatika (kis megszakító) leoldás zárlat után szokott elõfordulni. Ilyenkor elõször a leválasztó kapcsolót kapcsolja ki, és csak azután cserélje ki a biztosítót, vagy kapcsolja vissza az automatát. A készüléket csak a hiba kijavítása után vegye ismét használatba. Biztosítónak csak eredeti és megfelelõ áramerõsségû, gyári új betétet alkalmazzon! Átkötött, javított biztosítódugó balesetet okozhat. Nedves kézzel ne nyúljon kapcsolóhoz! Villamos készülék minden hibáját szakemberrel, szakszerûen azonnal javítassa ki és csak hibátlan készülékkel dolgozzon. Ha valakit áramütés érne, elsõ azonnali feladat a feszültségmentesítés, a leválasztó kapcsolót kikapcsolni, vagy a biztosítékot kiszedni. Ha valaki áramütés miatt eszméletlen, sok esetben még szakszerû, gyors beavatkozással megmenthetõ 12. TÛZVÉDELMI ELÕÍRÁSOK Csak kifogástalan mûszaki állapotban lévõ gázüzemû berendezést szabad üzemeltetni.. Esetleges gázszivárgást csõkötéseknél csak szappanos habbal vagy gázszivárgást vizsgáló spray-vel szabad ellenõrizni. Gázszivárgás észlelésekor a gázfõcsapot azonnal el kell zárni és a szakembernek a gázszivárgást meg kell szüntetni. A csõkötéseknél használt tömítõanyag csak benzinben nem oldódó anyag lehet. A kazán és annak környezetében lévõ éghetõ anyagok között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghetõ anyag felületén mért hõmérséklet a legmagasabb hõterheléssel üzemelõ készülék mellett se haladja meg a 60 o C-ot. A kazán helyiségében tûz-és robbanásveszélyes anyag nem tárolható! Gázüzemû berendezéseket tûzvédelmi szabályokat nem ismerõ, vagy cselekvõképességében korlátozott személy nem üzemeltetheti. A fentiekben nem részletezett, de kötelezõen elõírt tûzvédelmi elõírások a 3/1980.(VII.30.) M.sz. rendelet, a Belügyminiszter 4/1980.(XI.25.) BM.sz. rendelettel kiadott Országos Tûzvédelmi Szabályzat szerint. Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

12 13. JÓTÁLLÁS Az Ön jótállási igényének érvényesítése a jelen füzetben mellékelt jótállási jegy alapján történik. A jótállási jegy a vásárlást igazoló számlával együtt érvényes, ezért kérjük, hogy azt saját érdekében gondosan õrizze meg. (A számlának tartalmaznia kell a készülék megnevezését, árát, a vásárlás napját és az eladó cég pontos megnevezését.) Esetleges készülék meghibásodás esetén, ha a hiba jellegével, természetével kapcsolatban vita keletkezik, úgy a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség szakvéleményét kérjük 3 munkanapon belül. További vita esetén az illetékes bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. A jótállási jegyen a vevõ által történt bármilyen szabálytalan javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után. Jótállási, javítási munkát kizárólag csak a jótállási jegy alapján és egy számozott javítási szelvény bevonása ellenében végezhetnek e jegy mellékletén feltüntetett, felhatalmazott és kioktatott szakszervízek/szakemberek.. Ellenõrizze, hogy a jótállási szelvények minden rovatát kitöltötték-e, a viszszaküldendõ szelvényt eltávolították-e. A gyártási eredetû meghibásodásokért az üzembe helyezéstõl számított kötelezõ két éven felül, a hõcserélõre további 3 év, de maximálisan a gyártástól számított 65 hónap jótállást vállalunk. A jótállás feltétele, hogy a készülék üzembe helyezését, valamint elõírásunk alapján kötelezõ évenkénti ellenõrzést (karbantartást) a gyártó STARKTHERM Kft által kioktatott és felhatalmazott szakemberrel elvégeztette. Az üzembe helyezés évét kivéve minden év november 30-ig kell az ellenõrzést (karbantartást) elvégeztetni. A jótállás a kazánra csak akkor érvényes, ha a szelvényeket gondosan kitöltötték, a visszaküldendõ szelvényt eltávolították a füzetbõl és visszaküldték a gyártómû címére. Az üzembe helyezés, a karbantartás és felülvizsgálat díja a tulajdonost (az üzemben tartót) terheli. Országos szervízhálózatunk címjegyzékét külön listán mellékeljük. Az alábbi esetekben nem áll módunkban jótállási kötelezettséget vállalnunk: - A készülékben a szerelésre fel nem jogosított személy által végzett munkák miatt keletkezõ károkra. - Szabálytalan, szakszerûtlen villamos bekötésbõl (pl. szoba/külsõhõmérséklet termosztát bekötésbõl) adódó károkra - A készüléket nem a STARKTHERM Kft által kioktatott és feljogosított szerelõ, szakszervíz helyezte üzembe. - A készülék éves ellenõrzését (karbantartását) nem a STARKTHERM Kft által kioktatott és feljogosított szerelõvel, szakszervízzel végeztették el. - A hiba a készülék szakszerûtlen beüzemelésébõl keletkezik. - A készüléket nem állították vízszintes helyzetbe. - Nem a készülékhez mellékelt szerelési útmutatóban leírt gáznyomás-intervallumban történõ üzemeltetés okozta károkra. - A szolgáltatott, felhasznált gáz tulajdonságai nem felelnek meg a vonatkozó szabványokban leírt jellemzõknek (szennyezettség, tüzeléstechnikai jellemzõk, csatlakozási nyomások, stb.), vagy a készüléket nem a szerelési útmutatóban felsorolt gázminõséggel (pl. biogázzal) üzemeltették - A rendszeres takarítás elmaradása miatti károk. (A készülék telepítési helyén magas portartalom) - Ha a meleg kazánt hideg vízzel töltik újra. - Ha az üzemen kívüli kazánt fagyveszélyes idõben nem ürítik le, vagy nem a gyártó által engedélyezett fagyálló folyadékkal töltötték fel, és az szétfagy - A készüléket agresszív vegyi környezetbe telepítették. Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató 11

13 12.1A ThermoCelsius ÖV GÁZKAZÁNOK BEÉPÍTÉSI MÉRETEI Thermo- Celsius A B C D E F G coll H I J K coll L M N P öntvény / / / / / / / / / / Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

14 Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató 13

15 14 Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

16 12.2A ThermoCelsius ÖV GÁZKAZÁNOK BEÉPÍTÉSI MÉRETEI Thermo- Celsius A B C D E F G coll H I J K coll L M N P R öntvény / / / Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató 15

17 16 Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

18 Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató 17

Thermo CELSIUS öv és Thermo CELSIUS öv E. típusú gázkazánok használatához

Thermo CELSIUS öv és Thermo CELSIUS öv E. típusú gázkazánok használatához Thermo CELSIUS öv és Thermo CELSIUS öv E típusú gázkazánok használatához Gyártó: STARKTHERM Kft 5600 Békéscsaba Pf. 1080 Kisrét 97. Telefon: 06 66 431 631 Fax: 06 66 431 731 Kedves Vásárlónk! Köszönjük,

Részletesebben

ThermoCelsius öv Gázkazáncsalád

ThermoCelsius öv Gázkazáncsalád 1 ThermoCelsius öv Gázkazáncsalád Tervezői tájékoztató 2 TISZTELT TERVEZÕ ÚR / HÖLGY! Ön, egy STARKTHERM Kft által gyártott termékcsalád leírását, mûszaki ismertetõjét tartja kezében. Kívánjuk hogy munkájához

Részletesebben

Vevő MINTA. Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO

Vevő MINTA. Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO Forrás bizonylat(ok): GARANCIA JEGY PEGO Amennyiben a garanciajegyben Önnek nem egyértelmű információkat talál, úgy kérjen felvilágosítást az eladó szervtől! HIBABEJELENTÉS, KAPCSOLAT: munkanapokon 06

Részletesebben

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

ZV4 tipusjelû, Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542. Makó 2000.

ZV4 tipusjelû, Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542. Makó 2000. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ZV4 tipusjelû, átfolyórendszerû háztartási gáz- vízmelegítõkhöz Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542 Makó 2000. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetõ... 3 Fontos tudnivalók... 3 Mûszaki adatok...

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

Tel.: (62)* Fax: (62) Makó 2000.

Tel.: (62)* Fax: (62) Makó 2000. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MV 8.7 típusjelû vízmelegítõ készülékhez Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542 Makó 2000. TARTALOMJEGYZÉK Üdvözöljük Önt vásárlóink sorában... 3 Fontos tudnivalók az Ön biztonsága és

Részletesebben

M Ű S Z A K I L E Í R Á S. KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család

M Ű S Z A K I L E Í R Á S. KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család Kód: B18-0000.04m M Ű S Z A K I L E Í R Á S KKS-2-25A típusú gáznyomásszabályozó család Készült: 2002.06.24. TARTALOMJEGYZÉK Műszaki leírás 1. Általános ismertetés 2. Műszaki adatok 3. Szerkezeti felépítés,

Részletesebben

Használati útmutató. Logamax plus GB112-24/29/43/60 kondenzációs gázkazán. 7205 3100 04/2000 HU (HU) A kezelõ részére

Használati útmutató. Logamax plus GB112-24/29/43/60 kondenzációs gázkazán. 7205 3100 04/2000 HU (HU) A kezelõ részére 7205 3100 04/2000 HU (HU) A kezelõ részére Használati útmutató Logamax plus GB112-24/29/43/60 kondenzációs gázkazán Használat elõtt, kérjük, tanulmányozza figyelmesen Elõszó Fontos általános tudnivalók

Részletesebben

SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN

SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN 3024056 3024057 3024059 SZOLÁR HIDROBLOKK 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN SZOLÁR HIDROBLOKK KASZKÁD 25-65-ÖS SZIVATTYÚVAL SZOLÁR HIDROBLOKK 25-120-AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY Kezelési útmutató HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY RGC 200, RGC 250, RGC 300, RGC 400 HU 1 - Leírás RGC használati melegvíztartály (továbbiakban tartály) belső felületén zománcozott, egyhőcserélős G1 -os csatlakozásokkal

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

Készülék típus HT80 K HT120 K, HT150 K HT80 KN, Ht120 KN, HT150 KN PBgáz 4,1 4,7 5,5 4,8 87/85 29,5 0,15 0,4 6 12,1 0,58 12,1 0,68 1,1 2,0

Készülék típus HT80 K HT120 K, HT150 K HT80 KN, Ht120 KN, HT150 KN PBgáz 4,1 4,7 5,5 4,8 87/85 29,5 0,15 0,4 6 12,1 0,58 12,1 0,68 1,1 2,0 FIGYELEM! Ebben a Beszerelési és Javítási Elõírásban leírt mûveleteket csak gázszerelõi igazolvánnyal rendelkezõ szerzõdéses partnereink végezhetik el. Változás a készüléken - az elõírástól eltérõ beépítés,

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690 Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI

Részletesebben

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal SABIANA SKYSTAR kazettás fan coil berendezések airtronics 1. oldal 2. oldal ALKALMAZÁS: FONTOS: A berendezés telepítése előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet A SkyStar berendezéseket kereskedelmi

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

/2006 HU

/2006 HU 7 77 006 9 08/006 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logano plus GB kaszkád füstgázgyűjtő (kettős kazán) A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Felállítás...................................................

Részletesebben

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése TARTALOM 1. Kollektor összeállítása 2 2. Rendszer összeállítása 5 3. Víztartály feltöltése 5 4. Kollektorkör feltöltése 6 Figyelem! A telepítés

Részletesebben

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY Kezelési útmutató HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY R2GC 200, R2GC 250, R2GC 300, R2GC 400 HU 1 - Leírás Az R2GC használati melegvíztartály (továbbiakban tartály) belső felületén zománcozott, kéthőcserélős G1

Részletesebben

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás)

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás) Körösztös Kft. 7630 Pécs, Zsolnay V.u.9. Tel: 72/511-757 Fax: 72/511-757 Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás) Mottó: A szabványok alkalmazása nem kötelezõ, de a bíróságon

Részletesebben

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató R 24 E Elite készülékhez Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY MAGYAR KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSI UTASÍTÁSOK

Részletesebben

GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD. PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.

GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD. PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz. GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) PARAPETES ÉS KÉMÉNYES Magyar Termék www.technorgaz.hu MIKA-6E/MIKA-6E.V A Technorgáz

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01123 CP1-03-01124 CP1-03-01125 CP1-03-01126 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI útmutatások 1.1.

Részletesebben

ThermoCelsius öv ES Gázkazáncsalád Tervezői tájékoztató

ThermoCelsius öv ES Gázkazáncsalád Tervezői tájékoztató ThermoCelsius öv ES Gázkazáncsalád Tervezői tájékoztató 2 TISZTELT TERVEZŐ ÚR / HÖLGY! Ön, egy STARKTHERM Kft. által gyártott termékcsalád leírását, műszaki ismertetőjét tartja kezében. Kívánjuk, hogy

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Szerelési utasítás Kaszkád-egység 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Szakemberek számára Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Termékáttekintés Termékáttekintés 9 1

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Gázfűtő kazán VK INT 180-3 - 760-3 AZ ÜZEMELTETŐ SZÁMÁRA!

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Gázfűtő kazán VK INT 180-3 - 760-3 AZ ÜZEMELTETŐ SZÁMÁRA! AZ ÜZEMELTETŐ SZÁMÁRA! HU KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Gázfűtő kazán VK INT 80-3 - 760-3 Készülékének használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el ezt a kezelési útmutatót! Kérjük, gondosan őrizze meg ezt az útmutatót

Részletesebben

GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.hu PARAPETES ÉS KÉMÉNYES.

GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.hu PARAPETES ÉS KÉMÉNYES. GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) PARAPETES ÉS KÉMÉNYES Magyar Termék www.technorgaz.hu MIKA-6E A Technorgáz Energiaipari Kft-t több mint 30 éves gázkészülékgyártói

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Működési és szerviz kézikönyv a Heat Keeper füstgázhőcserélőhöz

Működési és szerviz kézikönyv a Heat Keeper füstgázhőcserélőhöz Oldal 1 / 5 Működési és szerviz kézikönyv a Heat Keeper füstgázhőcserélőhöz Tartalomjegyzék Oldal 1. Fontos tudnivalók 2 1.2 Ártalmatlanítás 1.3 Alkalmazási területek 2. Üzemeltetés 3 2.1 Működési elv

Részletesebben

FŰTÉS/USZODAVÍZ (KstW)

FŰTÉS/USZODAVÍZ (KstW) BECHNKE VÍZ/VÍZ HŐCSERÉLŐ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ FŰTÉS/USZODAVÍZ (KstW) Tartalomjegyzék 1 1 Biztonság 2 1.1 Ezen hőcserélővel történő bánásmód veszélyei 2 1.2 Biztonsági útmutató és tippek 2 1.3 Rendeltetésszerű

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez A VEC egy olyan elszívó központi ventilátor család, amelyet kifejezetten a különböző lakó- és kereskedelmi

Részletesebben

Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542. Makó 2000.

Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542. Makó 2000. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemû szivattyús készülékekhez Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542 Makó 2000. TARTALOMJEGYZÉK Üdvözöljük Önt vásárlóink sorában... 3 Fontos tudnivalók az Ön biztonsága és nyugalma

Részletesebben

Elite RBC 24 Elite RBS 24

Elite RBC 24 Elite RBS 24 Használati útmutató Elite RBC 24 Elite RBS 24 készülékekhez Fali gázkazánok bitermikus hőcserélővel Használati útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY MAGYAR

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános

Részletesebben

gázcsatlakozás: 1/2" földgáz "H" 9,4 250 3,0 5 2,7 90 80 0,32 0,16 1,6 160 0,4 barna 30

gázcsatlakozás: 1/2 földgáz H 9,4 250 3,0 5 2,7 90 80 0,32 0,16 1,6 160 0,4 barna 30 A Beszerelési és javítási elõírás a FÉG KONVEKTOR RT termékeinek javítására kiképzett gázszerelõk számára készült. A készülékek felszerelését a fogyasztónak elvégezni TILOS! Bármilyen változtatás a terméken,

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember, vagy szakkereskedés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉSZÜLÉK ADATAI

TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉSZÜLÉK ADATAI TARTALOMJEGYZÉK 1. A készülék adatai............................................................3 Mûszaki adatok.......................................................3 A készülék szerkezete..................................................6

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 6226 2. Fogalom meghatározások 6226 2.1. Általános fogalom meghatározások 6226

Részletesebben

Honeywell D04FS. Beépítési Útmutató. Nyomásszabályzó szelep HU1H-1039GE23 R0108. Kérjük őrizze meg a későbbi használatra!

Honeywell D04FS. Beépítési Útmutató. Nyomásszabályzó szelep HU1H-1039GE23 R0108. Kérjük őrizze meg a későbbi használatra! Honeywell D04FS Beépítési Útmutató Kérjük őrizze meg a későbbi használatra! Nyomásszabályzó szelep 1. Biztonsági előírások 1. Kövesse a beépítési útmutatót 2. A készüléket csak úgy szabad használni: -

Részletesebben

Tervezési segédlet. Ferroli DIVATOP 60. F24 és F32 zárt égésterű. rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz

Tervezési segédlet. Ferroli DIVATOP 60. F24 és F32 zárt égésterű. rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz Tervezési segédlet Ferroli DIVATOP 60 F24 és F32 zárt égésterű rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz Tartalom 1 Készülék jellemzők...1 1.1 Alkalmazási terület...1 1.2 Műszaki adatok... 2 1.3 Csatlakozó méretek...4

Részletesebben

Füstgáz elvezető rendszerek

Füstgáz elvezető rendszerek Füstgáz elvezető rendszerek 6 720 606 36-00.1O ZW / ZS 23 AE gázkazánhoz JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások 2 A szimbólumok magyarázata 2 1Alkalmazás 3 1.1 Általánosságban 3 1.2 Összekapcsolás

Részletesebben

Használati útmutató Tartalom

Használati útmutató Tartalom Használati útmutató Tartalom Általános ismertetés... 2 Belső akkumulátor tesztelése...2 Jármű indítása... 2 Belső akkumulátor töltése...2 Az akkumulátorra nincs garancia... 3 Javaslatok, figyelmeztetések...

Részletesebben

8 719 002 366 0/8 719 002 380 0

8 719 002 366 0/8 719 002 380 0 Szerelési segédlet 8 719 002 366 0/8 719 002 380 0 NG25.1 NG LPG 1 Fúvóka 2 Tömítő gyűrű 3 Tömítő gyűrű 6 720 608 413 U (2006.11) SM Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató/jelmagyarázat 3 1.1 Biztonsági

Részletesebben

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

Csarnokfűtés-rendszer. Gázüzemű infravörös-kombináltsugárzók. primoschwank. supraschwank HU

Csarnokfűtés-rendszer. Gázüzemű infravörös-kombináltsugárzók. primoschwank. supraschwank HU Csarnokfűtés-rendszer Gázüzemű infravörös-kombináltsugárzók HU 03-11-04 Alkalmazás: Növelt sugárzási hatásfokú fűtõkészülék, hõátadás elsõsorban infravörös világos és sötét sugárzással. Fűtőközeg: Földgáz

Részletesebben

Tervezési segédlet. Ferroli DIVAtop. nyílt égésterű HC24, HC32 és zárt égésterű HF24, HF32. fali gázkazánokhoz

Tervezési segédlet. Ferroli DIVAtop. nyílt égésterű HC24, HC32 és zárt égésterű HF24, HF32. fali gázkazánokhoz Tervezési segédlet Ferroli DIVAtop nyílt égésterű HC24, HC32 és zárt égésterű HF24, HF32 fali gázkazánokhoz Tartalom 1 Készülék jellemzők...1 1.1 Alkalmazási terület...1 1.2 Műszaki adatok... 2 1.3 Csatlakozó

Részletesebben

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése Országos szakmai konferencia Tüzelő- fűtőberendezések felülvizsgálata BM OKF - Szent Flórián Terem 2015. március 05. Előadó: Versits Tamás Magyar Gázipari

Részletesebben

Atomic 3000. Felhasználói kézikönyv

Atomic 3000. Felhasználói kézikönyv Atomic 3000 Felhasználói kézikönyv Biztonsági információk Figyelem! A készülék professzionális felhasználásra készült, nem otthoni használatra. Az Atomic 3000 számos veszélyt jelenthet tűz, hő, áramütés,

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

IDRABAGNO. 13-17 e.s.i.

IDRABAGNO. 13-17 e.s.i. KEZELÉSI UTASÍTÁSOK IDRABAGNO 13-17 e.s.i. Beretta kazánok 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS BIZTSÁGI ELŐÍRÁSOK Ez a használati utasításokat tartalmazó füzet a termék elválaszthatatlan részét képezi: mindig győződjön

Részletesebben

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ! Használati utasítás A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra! A használati útmutató az alábbi

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán. 7216 1400 09/2005 HU (HU) A kezelõ számára

Kezelési útmutató. Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán. 7216 1400 09/2005 HU (HU) A kezelõ számára 7216 1400 09/2005 HU (HU) A kezelõ számára Kezelési útmutató Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán Kérjük, kezelés elõtt gondosan olvassa el Fontos általános alkalmazási utasítások A készüléket

Részletesebben

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU Szakemberek számára Szerelési útmutató Buszcsatoló, moduláló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz.......... 3 1.1 A dokumentumok megőrzése..

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

Hőtechnikai berendezéskezelő Ipari olaj- és gáztüzelőberendezés T 1/5

Hőtechnikai berendezéskezelő Ipari olaj- és gáztüzelőberendezés T 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Tároló-vízmelegítő Logalux S120 Szakemberek számára Szerelés előtt kérjük figyelmesen átolvasni 6 720 617 534-11/2001 HU Impresszum HASZNÁLATI TUDNIVALÓ A fűtési rendszer

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Vaillant kombinált gázfűtő kazán VKC INT 280-3 80 VKC INT 320-3 120 AZ ÜZEMELTETŐ SZÁMÁRA!

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Vaillant kombinált gázfűtő kazán VKC INT 280-3 80 VKC INT 320-3 120 AZ ÜZEMELTETŐ SZÁMÁRA! AZ ÜZEMELTETŐ SZÁMÁRA! HU KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Vaillant kombinált gázfűtő kazán VKC INT 80-3 80 VKC INT 30-3 0 Készülékének használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el ezt a kezelési útmutatót! Kérjük, gondosan

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

Danube Hungária kereskedelmi és szolgáltató kft Professzionális mosodatechnika DD8E ELEKTROMOS SZÁRÍTÓGÉP

Danube Hungária kereskedelmi és szolgáltató kft Professzionális mosodatechnika DD8E ELEKTROMOS SZÁRÍTÓGÉP Danube Hungária kereskedelmi és szolgáltató kft Professzionális mosodatechnika KEZELÉSI ÚTMUTATÓ DANUBE INTERNATIONAL DD8E ELEKTROMOS SZÁRÍTÓGÉP GYÁRI SZÁM: Levélcím: 2220 Vecsés Bulcsú u. 13. E-mail:

Részletesebben

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL

KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL KONDENZÁCIÓS KAZÁN DINAMIKUS HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓVAL, SZOLÁR CSATLAKOZÁSSAL A technológia csúcsán Az Econcept Kombi Stratos készülék egy különösen sokoldalú hőközpont, alkalmas bármilyen fűtési rendszerbe,

Részletesebben

HC30, HF18, HF 24, HF30

HC30, HF18, HF 24, HF30 Domina Domitop C24 E, F24 E, C30 E és F30 E típusú fali kombi gázkazánok, valamint HC24, HC30, HF18, HF 24, HF30 fűtő készülékek Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Magyarországi képviselő és forgalmazó:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542. Makó 2000.

Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542. Makó 2000. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemû szivattyús fûtõkészülékekhez (SC jelû gyártmánycsalád) Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542 Makó 2000. TARTALOMJEGYZÉK Üdvözöljük Önt vásárlóink sorában!... 3 Fontos tudnivalók

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

1PMC. 1 Phase Motor Control. H&M Elektronik Kft.

1PMC. 1 Phase Motor Control. H&M Elektronik Kft. 1PMC 1 Phase Motor Control H&M Elektronik Kft. 1 Phase Motor Control 1PMC Felhasználói Kézikönyv H&M Elektronik Kft. 1 Tartalom Biztonsági előírások... 3 Megfelelő használat... 4 Védelmi szint... 4 Tartozékok...

Részletesebben

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN A gazdaságos megoldás Az Ön komfortjáért +10 energiamegtakarítás *** hatásfok Az EGIS az egyike az ARISTON által kifejlesztett új kazáncsaládnak, melyet a modern forma, energiatakarékos

Részletesebben

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást.

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. Kompresszor Használati utasítás A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. MAC610 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz.

Részletesebben

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS 6209-11 FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS Tartalomjegyzéke Jegyzet a következő szakképesítések tananyaga: 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés - és gázhálózat-rendszerszerelő 54 582 06 0010 54 01 Épületgépész

Részletesebben

Hogyan pályázzunk kazánra? 2015. március 26. Build Communication Kft Thermo Súlypont Rendezvényterem Budapest

Hogyan pályázzunk kazánra? 2015. március 26. Build Communication Kft Thermo Súlypont Rendezvényterem Budapest Hogyan pályázzunk Várépítő pályázatra? Tájékoztató rendezvény Hasznos tanácsokkal Hogyan pályázzunk kazánra? 2015. március 26. Build Communication Kft Thermo Súlypont Rendezvényterem Budapest Versits Tamás

Részletesebben

GAZ 7000 WT ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA. Beépitett rétegtárolóval rendelkező fali gázkazánok. Tudnivalók a füstgázelvezetésről

GAZ 7000 WT ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA. Beépitett rétegtárolóval rendelkező fali gázkazánok. Tudnivalók a füstgázelvezetésről 6 720 66 275 087-00.2O Beépitett rétegtárolóval rendelkező fali gázkazánok GAZ 7000 WT ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA Tudnivalók a füstgázelvezetésről HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

ecocompact/2 VSC CZ, HU

ecocompact/2 VSC CZ, HU ecocompact/2 VSC CZ, HU A szakember számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact/2 Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz... 3.

Részletesebben

Fali kombi gázkészülék

Fali kombi gázkészülék C 267-01 made in Italy Panarea Compact Fali kombi gázkészülék Szélesség Magasság Mélység KAZÁNOK Környezetbarát hő HU Fali kombi gázkészülék Panarea Compact HELYTAKARÉKOS szűk helyeken is elfér PRAKTIKUS

Részletesebben

JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal

JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal JRG Armatúrák JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal Felépítés Tervezési segédlet 1 2 3 4 5 6 7 8 - még az olyan önszabályozó cirkulációs szabályozók mint a JRGUTHERM esetében

Részletesebben

DecoFlame tűztér leírása

DecoFlame tűztér leírása DecoFlame tűztér leírása A DecoFlame vízteres tűzterek szétszerelhetőek, és csak egy vízbekötési ponttjuk van. A radiátor és a hőcserélő teljesen öntöttvasból lett tervezve a füstelvezető pedig acéllemezből.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Vásárló! A termékünk megvásárlásával Ön egy új termékcsalád modern gáztűzhely használója lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek.

Részletesebben

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 atmovit combi HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 HU/HR/SI Szerelési utasítás Gázszerelő szakember részére atmovit combi Gázfűtő kazán VKC INT 254/1-5 - 120 VKC

Részletesebben

G É P K Ö N Y V. K-200 típusú gáznyomásszabályozók

G É P K Ö N Y V. K-200 típusú gáznyomásszabályozók Kód: 989-0000.05g G É P K Ö N Y V K-200 típusú gáznyomásszabályozók Készült: 2001.11.26. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános ismertetés 2. Műszaki adatok 3. Szerkezeti felépítés, működés 3.1 Nyomásszabályozó

Részletesebben

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK r e GANZ KK Kft n ISO 9001 d s z e rb a en t l tá i d u CSATLAKOZÓKOMBINÁCIÓK A ház különlegesen erõs, ütésálló könnyen nyitható, ezáltal komfortos szerelést biztosít tömszelencén át csatlakoztatható 35

Részletesebben

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás

EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN. A gazdaságos megoldás EGIS KOMPAKT, FALI GÁZKAZÁN A gazdaságos megoldás Az Ön komfortjáért +10 energiamegtakarítás *** hatásfok Az EGIS az egyike az ARISTON által kifejlesztett új kazáncsaládnak, melyet a modern forma, energiatakarékos

Részletesebben

VIESMANN. Fűtési keverőszelep. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben. Keverőszelep motorok

VIESMANN. Fűtési keverőszelep. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben. Keverőszelep motorok VIESMANN Fűtési keverőszelepek Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben Fűtési keverőszelep 3 járatú fűtési keverőszelep, DN 20 DN 50 és R ¾ R 1¼ Speciális 3 járatú fűtési

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1

Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1 EvoFlat lakás-hőközpontok Danfoss Elektronikus Akadémia EvoFlat Lakáshőközpont 1 Tartalom: Alkalmazás, EvoFlat készülékek Szabályozási elvek HMV termelés Az EvoFlat lakáshőközpontok fő egységei Kiegészítő

Részletesebben

Indukciós áramlásmérő MAG típus. Beépítési és beüzemelési útmutató

Indukciós áramlásmérő MAG típus. Beépítési és beüzemelési útmutató Indukciós áramlásmérő MAG típus Beépítési és beüzemelési útmutató 1. Mérőcső 1.1 Hidraulikus kialakítás A mérőcső beépítésénél figyelembe kell venni a következő szabályokat a. Mérőcső előtt 5-10 névleges

Részletesebben

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS 2.oldal Somfy ezúton igazolja, hogy a termék megfelel az 1999/5/CE direktíva követelményeinek és egyéb idevonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi

Részletesebben

Szabadonálló gázüzemű főzőüst

Szabadonálló gázüzemű főzőüst A 700XP sorozat több, mint 100 modellt foglal magába. Minden készülékek nagy teljesítményű, megbízható, energiatakarékos, biztonságos és ergonómikus. A modul rendszer megszámlálhatatlan konfigurációban

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben

GAZ 3000 W a OW/OS 18/23-1 LH AE típusú gázüzemű falikazánhoz

GAZ 3000 W a OW/OS 18/23-1 LH AE típusú gázüzemű falikazánhoz Füstgáz elvezető rendszer GAZ 3000 W a OW/OS 18/23-1 LH AE típusú gázüzemű falikazánhoz hu Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09)

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul (2009/09) Netcom100 da Installationsvejledning for telefonmodul 2 hu Szerelési utasítás 11 Tartalomjegyzék 11 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...................... 12 1.1 Szimbólumok

Részletesebben

VITODENS 111-W. Műszaki adatlap. VITODENS 111-W Típus: B1LA. A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben

VITODENS 111-W. Műszaki adatlap. VITODENS 111-W Típus: B1LA. A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITODENS 111-W Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITODENS 111-W Típus: B1LA Kondenzációs falikazán beépített 46 literes melegvíz-tárolóval 6,5 35,0 kw, földgázhoz és

Részletesebben

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , ,

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , , H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz. 1460476, 1460474, 1436525, 1436526, 1460477, 1460475, 1463527 Ez a használati útmutató kizárólag ezekhez a termékekhez tartozik.

Részletesebben

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről 2201_10_DU_01_E_2015_FN-01 Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről Bejelentem, hogy a Felhasználói hely adatai

Részletesebben