Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ELÕÍRÁSOK, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ: ÁLTALÁNOSSÁGBAN: A KÉSZÜLÉK FELÁLLÍTÁSI HELYE: KÉSZÜLÉKEK LEIRÁSA SZÁLLÍTÁS A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE: VÍZOLDALI BEKÖTÉSEK: GÁZCSATLAKOZTATÁS: ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS: ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS: LEVEGÕELLÁTÁS, SZELLÕZTETÉS AZ ÜZEMBE HELYEZÉS ELÕKÉSZÍTÉSE: ÜZEMBE HELYEZÉS: NYOMÁSVISZONYOK: AZ ELSÕ ÜZEMBE HELYEZÉS: MÛKÖDÉSI PRÓBA: GÁZBEÁLLÍTÁS: A KAZÁN ÁTADÁSA A FOGYASZTÓNAK: ÁTÁLLÍTÁS MÁS GÁZFAJTÁRA: A KAZÁN ÜZEMELTETÉSE (A FOGYASZTÓ ÁLTAL VÉGEZHETÕ FELADATOK): BEKAPCSOLÁS ÜZEMELTETÉS A KAZÁN ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉSE: KARBANTARTÁS KIVONAT AZ "ÉRINTÉSVÉDELMI RENDSZABÁLY"-BÓL: ,TÛZVÉDELMI ELÕÍRÁSOK JÓTÁLLÁS MELLÉKLETEK Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

2 TISZTELT SZERVIZ PARTNER! A Thermo CELSIUS kazán föld- és PB gázzal üzemeltethetõ. A kazánokat gyárilag H típusú földgázra szabályozták be. Természetesen, ha a kazánt a fogyasztó PB gázzal kívánja üzemeltetni, a kazánban fúvókát kell cserélni és a gázfajtának megfelelõ üzemelésre jelen utasításban leírtak szerint be kell szabályozni. A készülék kéménybe köthetõ kivitelben, biztonságos és energiatakarékos üzemelést biztosító automatikus szabályzó rendszerrel készült. Amennyiben igény van rá a készülékhez szoba/külsõ hõmérséklet termosztát csatlakoztatható. A készülék felszerelését és az elektromos berendezések bekötését csak az erre engedéllyel rendelkezõ szakember végezheti el. A nem szakember által végzett munka életveszélyhez vezet. A helyi Gázszolgáltató Vállalat engedélye után a kazán üzembe helyezését, az esetleg más gázfajtával (S típusú földgázzal vagy pébégázzal) történõ üzemelésre való átállítását illetõleg az évenkénti felülvizsgálatot és karbantartást csak gyártó STARKTHERM Kft által kioktatott, hatósági engedéllyel rendelkezõ cégek szakemberei, vagy szerelõ kisiparosok végezhetik. Ezek nevét, címét és telefonszámát a mellékelt lista tartalmazza. A készülékre vonatkozó 2 év és a hõcserélõre + 3 év garanciának elõfeltétele az évenkénti karbantartás és felülvizsgálat. Az üzembe helyezés, a karbantartás és felülvizsgálat díja a tulajdonost (az üzemben tartót) terheli. Ha a készüléket olyan szerelõ helyezi üzembe, melyet a gyártó Starktherm Kft erre nem jogosított fel (nem szerepel a mellékelt címlistában) akkor a készülékre további garanciát vállalni nem áll módunkban. A garancia egyéni mérlegelés alapján csak a készülék fizetõ javítása, beszabályozása után állítható vissza. Kérjük az alábbiakat saját érdekében szíveskedjék betartani! Ezt az útmutatót a szerelés megkezdése elõtt figyelmesen olvassa át. A készülék kifogástalan mûködése csak az elõírások és jelen útmutató betartása esetén garantált. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen útmutató mindig a készülék mellett jól látható helyen legyen, hogy az üzemeltetõ, a szerelõ vagy a szervíz képviselõje bármikor igénybe vehesse. A készüléket üzembe helyezõ szerelõ köteles kioktatni a kezelõt a készülék üzemeltetésére. Az üzembe helyezõ szerelõ az üzembe helyezés tényét, valamint a használó betanítását a készülék kezelésére a jótállási jegy lebélyegzésével, az üzembe helyezési lap kitöltésével igazolja (a garancia a készülék beszabályozásától, a bekötéstõl számít). A készülék gázrendszerét csak megfelelõ képesítéssel rendelkezõ szerelõ bonthatja meg. Megbontás után a szerelõnek a tömörséget vissza kell állítani, és errõl tömörségvizsgálattal meg kell gyõzõdni. VIGYÁZAT! A készülék egyes részeinek megbontása után a 230 V-os hálózati feszültség megérinthetõvé válik! Az áramütés elkerülése érdekében a készülék ezen részeit csak megfelelõ elektromos szakképzettséggel is rendelkezõ szakember bonthatja meg. Jelen utasítás figyelmen kívül hagyása esetén a készülékre vonatkozó garanciális és szavatossági joga érvényét veszti. 1. ELÕÍRÁSOK, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ: 1.1 Általánosságban: A STARKTHERM Kft által gyártott Thermo CELSIUS típusú kazánok az MSZ EN 437:2000 szabvány szerinti H és S típusú földgázzal valamint PB gázzal üzemeltethetõk. A készülék beállításának megfelelõ vonatkoztatási gáz szimbólumát az adattábla tartalmazza. A készülékek MSZ EN 437:2000 szabvány szerinti kategóriája: II 2HS3B/P (25, 30 mbar) Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató 1

3 2 A készülék felszerelésénél és üzembe helyezésénél a Magyarországon érvényes szabványoknak és rendelkezéseknek (pl. OÉSZ, GOMBSZ VII. fejezet, 22/1998.(IV.17. IKIM számú rendelet) maradéktalanul eleget kell tenni. A készülék kéményének állapotáról kéményseprõ szakvéleményt kell készíttetni a készülék beépítése elõtt. A készülék beépítéséhez szerelési vázlatot, vagy tervet kell készíteni, és azt a helyi Gázszolgáltató Vállalattal engedélyeztetni kell! A készülék felszereléséhez, üzembe helyezéséhez, karbantartásához csak eredeti gyári alkatrész használható fel. A fûtõkészülék felszerelése elõtt szükséges az új és a régi fûtési kör vízrendszerének átöblítése. A fûtési rendszer szennyezõdésébõl származó hibákra a gyártó garanciális kötelezettsége nem vonatkozik. A vízrendszerbe inhibitorok (adalékanyagok), vagy fagyálló hozzáadása a gyártó megfelelõségi nyilatkozata nélkül nem megengedett. Padlófûtésnél (mûanyagcsövek alkalmazása esetén, ahol oxigén diffundálás következtében tömörtelenség következhet be), vagy túl kisméretû tágulási tartály beépítése esetén, a meleg- és a hidegvíz oldalon egy-egy megfelelõ méretû átkötés (pl. kb. 1.5 m hosszú fémes összekötõcsõ) szükséges. A gázkazánt csak az adattáblán feltüntetett gázfajtával és csatlakozási gáznyomáson szabad üzemeltetni. A Thermo CELSIUS gázkazánokat gyárilag H típusú földgázra szabályozták be. Ha a felállítás helyén más gázfajtát szolgáltatnak, a készüléket szakemberrel át kell állíttatni. Az átállítás tényét az adattáblára rá kell vezetni és címke felragasztásával is meg kell jelölni. S típusú földgázra az átállítást az égõnyomás beszabályozásával, PB gázra átállítást fúvóka cserével, valamint a mûszaki adatok táblázata szerinti égõnyomásra (gázmennyiségre) való beállítással kell elvégezni. A berendezés üzembe helyezése után a szerelõ köteles a készülék tömörségi vizsgálatát elvégezni (víz-, gáz-, égéstermék áramlás), tömörtelen készüléket a fogyasztónál nem szabad üzemben hagyni! 1.2 A készülék felállítási helye: A készüléket fagymentes, jól szellõzõ helyiségben, a kémény közelében kell felállítani. Ha a helyiség mérete miatt szellõzõnyílásokat kell kiépíteni, akkor azokat a készülék mûködése alatt eltakarni TILOS! Az ablakok légmentes szigetelése TILOS! A készüléket az MSZ 1600/3 szabvány elõírásainak megfelelõ helyre (pl. fürdõszobában a 3. sávon kívül) kell felszerelni. A készülék felállítása pl. mosó- vagy szárítóhelyiségben nem megengedett. A korrózió elkerülése érdekében az égéshez szükséges levegõnek agresszív anyagoktól mentesnek kell lennie. A korrodálódást erõsen elõsegítõ anyagok közé tartoznak a halogénezett szénhidrogének (pl. klór, fluor stb.) amelyek például oldószerekben, festékekben, ragasztóanyagokban, hajtógázokban és háztartási tisztítószerekben találhatók meg. A fenti okokból történõ kazán meghibásodások megjavítására a garancia, szavatosság nem vonatkozik. Ha a kazánblokk szerelése (javítása, pl. tagcsere) a felállítás helyszínén történik, a víznyomáspróbát 4,5 bar-on túlnyomással kell elvégezni. A víznyomáspróbát a szerelést végzõnek bizonylattal kell igazolni. Ha az Ön készülékét a bevezetõben leírtak, az elõírások és a szerelési- és beállítási útmutató szerint a gyártó STARKTHERM Kft. által kioktatott és feljogosított (a mellékelt felsorolásban szereplõ) szerelõk szakszerûen helyezik üzembe, akkor garantált a fûtõberendezés hosszú idejû, biztonságos, energiatakarékos és környezetkímélõ mûködése. BIZTONSÁGI ELÕÍRÁS Ha gázszagot érez: - Zárja el a gázcsapot! - Nyissa ki az ablakot! - Elektromos kapcsolót ne üzemeltessen! - Nyílt lángot zárja el! - Azonnal hívja fel a Gázszolgáltató Vállalat helyi kirendeltségét és kérjen szerelõt a szivárgás megszüntetésére! A hiba elhárításáig a kazánt ne üzemeltesse! Ne tartson és használjon gyúlékony anyagot és folyadékot a készülék közelében! Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

4 2. KÉSZÜLÉKEK LEIRÁSA Minden gázkazán univerzális atmoszférikus gázégõvel készült, amely a vonatkozó elõírások betartása mellett átállítható más gázfajtára. A beépített automatikával egybeépített készülékgáznyomás-szabályozó mindig azonos gázmennyiséget biztosít és kiegyenlíti a hálózati gáznyomás ingadozásokat. A Thermo CELSIUS öv kazánok hagyományos ki-, bekapcsolásos automata vezérléssel ellátott készülék család. Mûszaki adataik az 1.sz. táblázatban láthatók. A készülékeket hagyományos termoelemes lángõrzéssel, gyújtólángról történõ piezo elektromos gyújtással (Thermo CELSIUS öv), vagy kívánságra ionizációs lángõrzéssel, közvetlen elektromos szikra gyújtással (Thermo CELSIUS öv E ) szereljük. Ez utóbbi kialakításnál elmarad az álladóan égõ és gázt fogyasztó gyújtóláng. A kazánok elõremenõ vízhõmérsékletét biztonsági hõmérséklethatároló korlátozza (kapcsolási értéke: ~ 95 o C). A hõmérséklet korlátozó reteszkapcsolója túlmelegedés esetén a fõégõhöz a gázáramlás útját lezárja. A mûszaki adatokat tartalmazó táblázat adatai mindegyik változatra igazak. A kazánok fõ alkatrészeinek típusa: A készülékbe szerelt gázégõk: Thermo CELSIUS öv típusú kazánokba épített gyújtóégõ: PANNOX vagy VORGAS SIT A beépített automatika: Thermo CELSIUS öv típusú kazánokba: HONEYWELL V4600 C 1029 B vagy V4400 ill. DUNGS BM 762 gáz-mágnesszelep Thermo CELSIUS öv E típusú kazánokba: HONEYWELL V4105 gáz-mágnesszelep CVI S4565B2025 elektronikával vagy DUNGS BM 771 gáz-mágnesszelep PACTROL MICROGAS elektronikával Beépített mûszerek: Világítós billenõ kapcsoló (zöld): STV 02 Spirálcsöves távhõmérõ ( o C): MMG Y 50 Kapillárcsöves hõmérséklet szabályozó (30-85 o C): MMG Korlátozó termosztát: LS MAN 100 C 1M Hõcserélõ öntvény: VIADRUS 3. SZÁLLÍTÁS A kazánt raklapon, papírdobozokba csomagolva, átpántolva szállítjuk! Szállítás és raktározás során a készülékeket egymás tetejére tenni TILOS! A pántoknál fogva a készülékeket felemelni TILOS! 4. A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE: A készülék beszerelését, elektromos bekötését, vízoldali bekötését és gázra történõ csatlakoztatását valamint üzembe helyezését csak a helyi Gázszolgáltató Vállalat engedélye után, a mellékelt felsorolásban szereplõ, a gyártó STAKRTHERM Kft által kioktatott és felhatalmazott, hatósági engedéllyel rendelkezõ cégek szakemberei, vagy szerelõ kisiparosok végezhetik. A készülék felállításánál legyen különös tekintettel arra, hogy a készülék felszerelési helye jól szellõzött legyen. A készülék felállítási helyét úgy kell kiválasztani, hogy az égéstermék - torlasztáskor vagy visszaáramláskor - az áramlásbiztosítóból a kazán hátsó oldalán szabadon el tudjon távozni. Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató 3

5 4 Pincében történõ felállításkor (ez esetben a készülék csak földgázzal üzemeltethetõ) javasoljuk a kazánt betonból készült emelvényre vagy talapzatra állítani. A készüléket a kémény közelében javasoljuk felszerelni, hogy elkerüljék a hosszú füstcsõ használatát. A készülék oldalsó és hátsó oldalának minimális szabad távolsága 150. Ha a helyiség mérete miatt szellõzõnyílásokat kell kiépíteni, akkor azokat a készülék mûködése alatt eltakarni TILOS! 4.1 Vízoldali bekötések: A készülék felállítási helyiségében az ablakok szigetelése életveszélyes, tehát TILOS! Az elõremenõ- és visszatérõ csatlakozásokat a kazán hátsó oldalán vezették ki. A keringtetõ szivattyút a rendszer vízoldali hidraulikus ellenállásával (a kazánban, a csõvezetékben fellépõ, valamint az összes egyedi ellenállásokkat figyelembe véve) összhangban úgy kell beépíteni, hogy a kazán megfelelõ mûködéséhez szükséges minimális vízmennyiség meglegyen. A fûtési kör visszatérõ oldalába megfelelõen méretezett nyitott vagy zárt membrános tágulási tartályt kell beépíteni. Zárt rendszerû fûtési körben az elõremenõ fûtési vezetékbe a kazán közvetlen közelében biztonsági szelepet kell beépíteni. A kazán és a biztonsági szelep közé nem szabad szûkítõ elemet (pl. szennyfelfogót), elzáró szerelvényt beépíteni. A kazánban és a fûtési rendszerben a víz melegszik, vagy lehûl, így térfogatát változtatja. Ha ezt a tágulási tartály nem fogadja be, nyomása növekszik. A túl nagy nyomás fellépésének elkerülése érdekében a tágult mennyiséget a biztonsági szelep kiengedi. A biztonsági szelep kifolyási útjának szabadnak kell lenni, szûkítés és elzárószerelvény nélkül kell lefolyó csonkba torkollnia. A biztonsági szelepet jól megközelíthetõ és jól megfigyelhetõ helyen kell elhelyezni. A rendszerbe javasoljuk nyomásmérõ, gyorselzáró és légtelenítési lehetõség beépítését, beszerelését, tárolórendszerû melegvíz-termelõ beépítésekor pedig töltõszivattyú beiktatását. FONTOS! Ügyeljenek arra, hogy a tágulási tartály és a hozzá vezetõ csõvezeték fagymentes helyen legyen! 4.2 Gázcsatlakoztatás: A gázoldali bekötésnek ki kell elégítenie a vonatkozó szabványok elõírásait. A bekötést kizárólag olyan képesített szakember végezheti aki erre feljogosított, és a szerelési utasítások és szabványok betartásáért felelõsséget vállal. A gázoldali csatlakozás helyét, méreteit ld. a Thermo CELSIUS Gázkazánok méretei táblázatban és az alatta lévõ rajzon. Ahhoz, hogy a gázvezetékben elõforduló szennyezõdések ne kerüljenek a készülék fûtõrendszerébe, a gázcsatlakozás szakszerû kiépítéséhez ajánljuk a gázvezetékbe gázszûrõ beépítését (ha az armatúra a gáz szennyezettsége miatt hibásodik meg, a hibáért garanciát vállalni a STARKTHERM Kft. nem tud). A kazán közelében, jól hozzáférhetõ helyen menetes gázelzáró golyóscsapot építsen be. A kazánból kiálló gázcsatlakozó csõcsonknál csõfogóval tartson ellen amikor a golyóscsapot rácsavarja. Gázszerelés után mindig gyõzõdjön meg a rendszer gáztömörségérõl. A fogyasztónál csak tömör rendszer hagyható! 4.3 Égéstermék elvezetés: A készülék beépített huzatmegszakítót tartalmaz. Ha a kéményben égéstermék torlasztás vagy visszaáramlás jön létre a huzatmegszakító a készülék üzemét reteszelten leállítja. Az égéstermék elvezetõ csõ átmérõjének meg kell felelnie az áramlásbiztosítóban lévõ csonk átmérõjének. Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

6 Szûkítõ használata nem megengedett. Ha a kéménycsatlakozás nem közvetlenül a készülék mögött van (max. 2 m), a készülék irányába kb. 3 o -os lejtésû, törésmentes csövön át, max. 1 könyökkel kösse a kéménybe a készüléket. 4.4 Elektromos csatlakoztatás: Vigyázzon a füstcsövek tömör illesztésére. Ne felejtkezzen meg a füstcsövek bilinccsel történõ rögzítésérõl sem! Az elektromos szerelést csak képesített szakember végezheti el. Beépítésnél a készüléket csak csatlakoztatni kell a 230V/50Hz hálózati feszültséghez. Amennyiben igény van rá a készülékhez szobatermosztát csatlakoztatható Hálózati csatlakoztatás: A készülék telepítésénél, hálózatra való csatlakoztatásánál és a szoba/külsõhõmérséklet termosztát felszerelésénél az MSZ 172/1 és az MSZ 1600 szabványok elõírásait be kell tartani. A készülék I. érintésvédelmi osztályba tartozik, ezért minden, ezen érintésvédelmi hálózatra való csatlakoztatásra vonatkozó elõírás betartása kötelezõ. A készüléket a gyártó által felszerelt dugvillával kell a hálózatba csatlakoztatni. Javasolunk a készülék védelme érdekében az elektromos hálózatba max. 6 A-es olvadó-biztosítékot, vagy max. 6 A-es, L jelleggörbéjû kismegszakítót beépíteni. A készüléket az MSZ 1600/3 szabvány elõírásainak megfelelõ helyre (pl. fürdõszobában a 3. sávon kívül) kell felszerelni. FONTOS: a készülék csak földelt hálózathoz csatlakoztatva használható. Ha a készüléket földelés nélkül üzemeltetik, az esetlegesen fellépõ áramütésekért, balesetekért a gyártó seiféle felelõsséget nem vállal. Az elektromos bekötést a vonatkozó kapcsolási rajz szerint végezze el. Figyelem: Ionizációs lángõrzésû kazánoknál (Thermo CELSIUS öv E ) a fázis és a nullavezetõ biztonsági okokból nem cserélhetõ fel! Nem megfelelõ csatlakoztatás esetén az elektromos vezérlés nem mûködik. Ebben az esetben a dugvilla 180 o -os elfordításával a probléma elhárítható. A nem fázishelyes bekötés okozta meghibásodásra a garancia nem vonatkozik Termosztát csatlakoztatása A készülékhez szoba-, külsõhõmérséklet termosztát csatlakoztatását a kapcsolási rajz alapján végezze el. A bekötéshez legalább 0,50 2 keresztmetszetû hajlékony érszerkezetû, mûanyag-szigetelésû háromerû (fázis, nulla, védõvezetõ) rézkábelt kell alkalmazni (pl. MT 380 V 3 x 0,75 2). A rézkábelt át kell dugni a kábelátvezetõkön és kitépés ellen biztosítani kell! 5. LEVEGÕELLÁTÁS, SZELLÕZTETÉS A kazánhelyiség levegõellátását, szellõztetését a GOMBSZ VII. fejezet 84. és 85 -oknak megfelelõen kell tervezni és kivitelezni, különös figyeleel az alábbiakra: a.) A kazánhelyiség minimális légtérfogatát gondosan kell méretezni! b.) A kazánhelyiség légcseréje óránként legalább ötszörös legyen! c.) Ha A kazánhelyiség levegõellátása egy zárószerkezeten keresztül történik (pl. klimatizált helyiségben) akkor ezzel a zárószerkezettel a kazán gázellátását reteszelni kell! d.) Mesterséges szellõztetés esetén a gázellátást a szellõzõ levegõ kimaradásakor reteszelni kell! e.) Ha a helyiség mérete miatt szellõzõnyílásokat kell kiépíteni, akkor azokat a kazán mûködése alatt eltakarni TILOS! f.) A kazánhelyiség nyílászáróinak légszigetelése ÉLETVESZÉLYES ÉS TILOS! Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató 5

7 6. AZ ÜZEMBE HELYEZÉS ELÕKÉSZÍTÉSE: A készülék felszerelését és az elektromos berendezések bekötését csak az erre engedéllyel rendelkezõ szakember végezheti el. A csõkötéseket (pl. flexibilis kötés) a töltõvezeték és a kazán töltõ- és ürítõcsonkja között ki kell építeni. A berendezést fel kell tölteni és légteleníteni. A feltöltéshez csak p semleges, lágy, tiszta víz használható. Adalékanyag és fagyálló folyadék csak a STARKTHERM Kft külön engedélyével használható! A keringtetõ szivattyú ez idõ alatt üzemen kívüli állapotban van. A rendszer nyomását az üzembe helyezés megkezdése elõtt ellenõrizni kell, szükség szerint a rendszert vízzel után kell tölteni. Ebben az esetben a rendszert ismét légteleníteni kell. Meleg kazán utántöltése a kazántag repedését eredményezheti! Erre a meghibásodásra a garancia nem vonatkozik! Ellenõrizze a nyitott tágulási tartályt, vagy membrános zárt tágulási tartály elõnyomását, a gyártó leírása szerint. Zárja a kazán töltõ- és leeresztõ csapját, és vegye le a feltöltõ csövet. A gázvezeték összes gázelzáró csapját nyissa ki, és a gázvezetéket szakszerûen légtelenítse. Végezze el a rendszer gázoldali - és vízoldali tömörség vizsgálatát. A gázarmatúra maximális csatlakozási nyomása 50 mbar. Magasabb kazán csatlakozási nyomás méréséhez a gázvezeték gázelzáró csapján oldja a kötést és a nyomásmérõt oda felcsavarozva mérje meg a csatlakozási nyomást. A mérés befejezése után ne felejtkezzen meg a gázelzáró csap tömör visszaszerelésérõl. Ellenõrizze a gázarmatúra tömörségét is. 7. ÜZEMBE HELYEZÉS: Az üzembe helyezést és a beállítással járó összes munkálatot csak a helyi Gázszolgáltató Vállalat engedélye után a mellékelt felsorolásban szereplõ, a gyártó STARKTHERM Kft által kioktatott, hatósági engedéllyel rendelkezõ cégek szakemberei, vagy szerelõ kisiparosok végezhetik. Az üzembe helyezõ az üzembe helyezés tényét, valamint a használó betanítását a készülék kezelésére a jótállási jegy lebélyegzésével, az üzembe helyezési lap kitöltésével igazolja (a garancia a készülék beszabályozásától, a bekötéstõl számít). 7.1 Gáznyomás viszonyok: Az egyes gázok névleges nyomása: Névleges Csatlakozási gáznyomás Gázfajta fûtõérték Névleges Minimális Maximális MJ/m 3 mbar Földgáz H típusú földgáz S típusú földgáz 35, , PB gáz 122, Azokon a területeken ahol a gáz csatlakozási nyomása 18 mbar alá csökken a készüléket üzembe helyezni nem javasolt! Azokon a területeken ahol a gáz csatlakozási nyomása tartósan 33 mbar fölé emelkedik, a készülék elé készülék-nyomásszabályozót kell beépíteni. E nélkül a készülék üzembe helyezése nem javasolt! Az üzembe helyezéssel és beállítással járó összes munkálatokat csak az elõzõekben leírt, a STARKTHERM Kft. által feljogosított a mellékelt címlistában szereplõ szakiparosok végezhetik el. 7.2 Az elsõ üzembe helyezés: Az elsõ, szakember által végzett üzembe helyezés: 6 Az elektromos fõkapcsolót bekapcsolni, A gázhálózatban az égõhöz vezetõ gázelzáró szerelvényeket nyitni, A gázvezetéket átszellõztetni, A kazán elektromos üzemi kapcsolóját az l állásba állítani. Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

8 A kazánhõmérséklet szabályozó forgatógombját a kívánt maximális hõmérsékletre (ajánlott kb. 75 o C) beállítani, Ha van helyiségtermosztát, akkor azt a legmagasabb hõmérsékletre kell állítani. Ha a fûtési rendszerben kevés a víz, az utántöltést csak teljesen lehûlt kazánnál szabad elvégezni! Meleg kazánba TILOS hideg vizet tölteni! Meleg kazán utántöltése során keletkezett meghibásodásokért, tagrepedésekért seinemû felelõsséget nem vállalunk! Ellenõrizze a csatlakozási és égõnyomást az 1. ábra szerinti (3) és (4) mérõcsonkon. Égéstermék vizsgálatát végezze el (ha van rá lehetõség ellenõrizze az égéstermék károsanyag tartalmának ellenõrzését az égéstermék CO, CO 2 és NO x tartalmának mérésével). 1 indítógomb 2 készülék-nyomásszabályozó fedõcsavarral 3 csatlakozási nyomás mérõcsonk 4 égõ- (fúvóka) elõtti nyomás mérõcsonk 1. ábra: A kombinált gázarmatúra ellenõrzõ csonkjai, beavatkozó elemei 7.3 Mûködési próba: Termoelektromos lángõrzésû készülékeknél az alábbiakat ellenõrizze: - A gyújtóláng gyújthatóságát, a piezzó gyújtó mûködését, - A fõégõk át- és végiggyulladását, - A biztonsági és kapcsolási funkciókat, - A gyújtóláng kialvása esetén a termoelektromos lángõr a gázáramlást útját lezárja-e Ionizációs lángõrzésû készülékeknél az alábbiakat ellenõrizze: - Az elektromos gyújtószikra intenzitását. - Az elektromos gyújtószikráztatás megkezdése után a fõszelep 2-4 másodperc múlva nyit. - A fõégõk át- és végiggyulladását, - A biztonsági és kapcsolási funkciókat, - Gáz- és elektromosáram kimaradása esetén az ionizációs égésbiztosító a gázáramlást útját lezárja-e. 7.4 Gázbeállítás: A készülékeket gyárilag H típusú földgázra, névleges hõteljesítményre állítottuk be. Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató 7

9 7.4.1 Készülék ellenõrzése A készülék gyári beállítása az adattáblán látható. Az adattábla és a helyi gázfajta adatait egyeztesse, és ha a készülék kivitele nem felel meg akkor végezze el a készülék átállítását a helyi gázfajtára. FIGYELEM! Az átállítás tényét vezesse rá a készülék adattáblájára! Gázbeállítás az égõ- (fúvóka) nyomás módszerével - A kazán fõgázvezetékén az elzáró csapot zárja el. - Az armatúrán az égõ (fúvóka elõtti) nyomásmérõ csonk (4) zárócsavarját vegye ki és az U- csöves manométert a mérõcsonkra csatlakoztassa rá. - A kazánt a használati utasítás szerint helyezze üzembe, ne felejtkezzen meg a kazánt vizzel szabályszerûen feltölteni és légteleníteni - A mért égõnyomást (fúvó elõtti nyomást) a táblázati értékekkel hasonlítsa össze. - Az égõ- (fúvóka) nyomást - ha szükséges - a beállító csavarral (2) szabályozza be. balra forgatva: a nyomás csökken, kevesebb gáz jobbra forgatva: a nyomás nõ, több gáz - Az U-csöves manométert szerelje le, az égõnyomás mérõ csonk zárócsavarját csavarja be (nem szabad elfelejtkezni a tömörség ellenõrzésérõl sem!). A gázbeállítás befejezése után a mûködési próbát végezze el Gázbeállítás ellenõrzése a térfogatméréses módszerrel - Az elõkészítésre vonatkozó tudnivalókat az elõzõ pont tartalmazza. - A gázmérõre csatlakozó összes többi gázfogyasztó készüléket kapcsolja ki. - Az átáramló gázmennyiség leolvasott számértékét hasonlítsa össze a táblázat értékével (az idõmérést stopperórával végezze). 5%-nál kisebb eltérés esetén utánállítás nem szükséges. - 5%-nál nagyobb eltérés esetén az átáramló gázmennyiséget állítsa utána a (2) nyomásszabályozó csavarral A csatlakozási gáznyomás ellenõrzése - A kazánt helyezze üzemen kívül. - A csatlakozási gáznyomásmérõ csonk zárócsavarját (3) vegye ki és a mérõcsonkra U- csöves manométert csatlakoztasson. - A kazánt helyezze üzembe. - A csatlakozási gáznyomást mérje meg, a kívánt érték földgáznál mbar, PB gáznál mbar között van. - Ha a csatlakozási gáznyomás a kívánt értéken kívül van, az üzembe helyezés tilos, a helyi gázszolgáltatót haladéktalanul értesítse! - A kazánt helyezze üzemen kívül. - Az U-csöves manométert vegye le, a mérõcsonkot a zárócsavarral zárja le. (Nem szabad elfelejtkezni a tömörség ellenõrzésérõl sem!). 7.5 A kazán átadása a fogyasztónak: - A kazánt a használati utasítás szerint helyezze üzembe. - A gázvezetéket, az égéstermék elvezetését, a kazánt és a fûtési rendszert tömörségi szempontból ellenõrizze. - A gázmérõcsonkok zárócsavarjait (becsavart állapotot, tömörséget) ellenõrizze. - Ellenõrizze a huzatmegszakítóban a kifogástalan égéstermék áramlást. 8 - Ellenõrizze a fõégõ lángképét. - Oktassa ki az üzemeltetõt a készülék kezelésére és a szerelési-, üzembehelyezési és karbantartási útmutatót, a rövid kezelési utasítást valamint a jótállási jegyet adja át számára. - Töltse ki az üzembe helyezési lapot, és a fogyasztóval írassa alá. Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

10 8. ÁTÁLLÍTÁS MÁS GÁZFAJTÁRA: A Thermo CELSIUS gázkazánokat gyárilag H típusú földgázra szabályozták be. A kazán más gázfajtáról történõ üzemeléséhez szükséges átállítást és az átállítással járó összes munkálatot csak a mellékelt felsorolásban szereplõ, a gyártó STARKTHERM Kft által kioktatott, hatósági engedéllyel rendelkezõ cégek szakemberei, vagy szerelõ kisiparosok végezhetik. "S" típusú földgázra az átállítást az égõnyomás beszabályozásával, PB gázra átállítást fúvóka cserével, valamint a mûszaki adatok táblázata szerinti égõnyomásra (gázmennyiségre) való beállítással lehet elvégezni. Az átállítást az adattáblára vezesse rá, és címke felragasztásával is jelölje meg. 9. A KAZÁN ÜZEMELTETÉSE (A FOGYASZTÓ ÁLTAL VÉGEZHETÕ FELADATOK): 9.1 Bekapcsolás Helyezze feszültség alá a készüléket a.) Ellenõrizze, hogy a fûtési rendszer megfelelõen feltöltött-e. Amennyiben nem, töltse fel, szükség szerint légtelenítse. MELEG KAZÁN UTÁNTÖLTÉSE TILOS! A meleg kazán hõcserélõjét a hideg utántöltõ víz megrepesztheti. Erre a hibára garanciát nyújtani nem tudunk. b) Állítsa minimális értékre a szoba/külsõhõmérséklet termosztátot és a kazántermosztátot c.) Nyissa ki a kazán elõtt beépített gázcsapot. d.) - Gyújtó(õr)lánggal gyújtó és termoelektromos égésbiztosítással kialakított készülékeknél (Thermo CELSIUS öv) az õrláng begyújtás folyamata a következõ: A gáz-mágnesszelep (1) indítógombot nyomja be (ha a készülék hosszú ideig volt üzemen kívül, elõfordulhat, hogy hosszabb ideig kell nyomva tartani, míg a levegõ az érkezõ gáz kiszorítja a csövekbõl) és tartsa lenyomva. Közben a piezzó gyújtóval szikráztasson mindaddig, míg az õrláng meg nem gyullad. Az õrláng meggyulladása után még további 5-10 másodpercig nyomva kell tartani az indítógombot. - Elektromos szikragyújtással és ionizációs égésbiztosítással kialakított készüléknél (Thermo CELSIUS öv "E") a kazán elektromos üzemi kapcsolóját "l" állásba kell állítani. e.) Állítsa a kazántermosztátot és a szoba/külsõhõmérséklet termosztátot a kívánt értékre. Ekkor a fõégõ meggyullad. A kazántermosztátot legalább 60 o C-ra állítsa, hogy elkerülje a hõcserélõn a kondenzációt. A kondenzáció korróziót okoz, mely csökkenti a kazán élettartamát. 9.2 Üzemeltetés A kazán üzemelése automatikus. Ennek ellenére javasoljuk, hogy egy héten egy alkaloal ellenõrizze a fõégõ meggyulladását Ha a kazánnál az automatika reteszben van, akkor vizsgálja meg a hõmérséklet reteszt. Nyissa ki a kazán ajtaját, az elektromos doboz alján megtalálja a reteszkapcsoló nyugtázó gombját. Csavarja le a védõhüvelyt, és nyomja fel a reteszkapcsoló reteszoldó gombját. Ezután a villamos automatika retesze oldható. Ha a reteszkapcsoló egymás után gyakran lekapcsol, értesítse a STARKTHERM Kft-vel szerzõdéses kapcsolatban lévõ szakszervízt, szerelõt. Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató 9

11 9.3 A kazán üzemen kívül helyezése: Rövid idõtartamú kikapcsolás: 10 A fûtési üzem rövid idejû megszakításakor az átmeneti idõre elegendõ az üzemi kapcsolót "0" helyzetbe állítani A fûtési periódus után teljes üzemen kívül helyezés: - Az elektromos üzemi- és fõkapcsolót kapcsolja ki, feszültségmentesítse a készüléket - A készülék elõtti gázelzáró csapot zárja el. - Fagyveszélyes idõszakban hosszabb ideig tartó üzemszünetben (pl. szabadság miatti távollét) a gázkazánt (ill. a fûtési rendszert) szakszerûen teljesen le kell üríteni (ha az nem fagyálló folyadékkal lett feltöltve). Ellenõrizze, hogy a leürítõ csap a leürítésnél szennyezõdéssel nem tömõdött-e el. A kazánban a leürítõ csap a berendezés feltöltéséig nyitva marad. Ha Ön a kazánt nem ürítette le teljesen, és ezért az szétfagy, akkor sajnos erre a hibára garanciát nyújtani nem tudunk. Figyelem: a kazán vízkörébe (elõremenõ-, visszatérõ vezeték) beépített (ha beépítették azokat) gömbcsapok egyidejû elzárása nem megengedett, mert ebben az esetben a készülék a tágulási tartályról leválasztódik. 10. KARBANTARTÁS A kazán évenkénti kötelezõ felülvizsgálatát és karbantartását a 7. szakaszban (Üzembehelyezés) leírtak szerint végezze el. Ennek tényét jelen útmutatóhoz mellékelt karbantartási szelvényen igazolja. 11. KIVONAT AZ "ÉRINTÉSVÉDELMI RENDSZABÁLY"-BÓL: A villamos berendezések (hálózat és készülék) bármilyen javítását, átalakítását vagy bõvítését csak szakemberrel végeztesse. A hozzá nem értõ, a jelentéktelennek látszó hibával is mind magát, mind a készülék használóját (pl. a vezetékek felcserélésével) súlyos veszélynek teszi ki. Toldott vagy hosszabbított (repülõ) vezetéket ne használjon! Bármilyen villamos készüléket, valamint radiátort, vízvezetéki, fûtési vagy bármilyen csõvezetéket ne érintsen egyszerre! Biztosító kiolvadás vagy automatika (kis megszakító) leoldás zárlat után szokott elõfordulni. Ilyenkor elõször a leválasztó kapcsolót kapcsolja ki, és csak azután cserélje ki a biztosítót, vagy kapcsolja vissza az automatát. A készüléket csak a hiba kijavítása után vegye ismét használatba. Biztosítónak csak eredeti és megfelelõ áramerõsségû, gyári új betétet alkalmazzon! Átkötött, javított biztosítódugó balesetet okozhat. Nedves kézzel ne nyúljon kapcsolóhoz! Villamos készülék minden hibáját szakemberrel, szakszerûen azonnal javítassa ki és csak hibátlan készülékkel dolgozzon. Ha valakit áramütés érne, elsõ azonnali feladat a feszültségmentesítés, a leválasztó kapcsolót kikapcsolni, vagy a biztosítékot kiszedni. Ha valaki áramütés miatt eszméletlen, sok esetben még szakszerû, gyors beavatkozással megmenthetõ 12. TÛZVÉDELMI ELÕÍRÁSOK Csak kifogástalan mûszaki állapotban lévõ gázüzemû berendezést szabad üzemeltetni.. Esetleges gázszivárgást csõkötéseknél csak szappanos habbal vagy gázszivárgást vizsgáló spray-vel szabad ellenõrizni. Gázszivárgás észlelésekor a gázfõcsapot azonnal el kell zárni és a szakembernek a gázszivárgást meg kell szüntetni. A csõkötéseknél használt tömítõanyag csak benzinben nem oldódó anyag lehet. A kazán és annak környezetében lévõ éghetõ anyagok között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghetõ anyag felületén mért hõmérséklet a legmagasabb hõterheléssel üzemelõ készülék mellett se haladja meg a 60 o C-ot. A kazán helyiségében tûz-és robbanásveszélyes anyag nem tárolható! Gázüzemû berendezéseket tûzvédelmi szabályokat nem ismerõ, vagy cselekvõképességében korlátozott személy nem üzemeltetheti. A fentiekben nem részletezett, de kötelezõen elõírt tûzvédelmi elõírások a 3/1980.(VII.30.) M.sz. rendelet, a Belügyminiszter 4/1980.(XI.25.) BM.sz. rendelettel kiadott Országos Tûzvédelmi Szabályzat szerint. Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

12 13. JÓTÁLLÁS Az Ön jótállási igényének érvényesítése a jelen füzetben mellékelt jótállási jegy alapján történik. A jótállási jegy a vásárlást igazoló számlával együtt érvényes, ezért kérjük, hogy azt saját érdekében gondosan õrizze meg. (A számlának tartalmaznia kell a készülék megnevezését, árát, a vásárlás napját és az eladó cég pontos megnevezését.) Esetleges készülék meghibásodás esetén, ha a hiba jellegével, természetével kapcsolatban vita keletkezik, úgy a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség szakvéleményét kérjük 3 munkanapon belül. További vita esetén az illetékes bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. A jótállási jegyen a vevõ által történt bármilyen szabálytalan javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után. Jótállási, javítási munkát kizárólag csak a jótállási jegy alapján és egy számozott javítási szelvény bevonása ellenében végezhetnek e jegy mellékletén feltüntetett, felhatalmazott és kioktatott szakszervízek/szakemberek.. Ellenõrizze, hogy a jótállási szelvények minden rovatát kitöltötték-e, a viszszaküldendõ szelvényt eltávolították-e. A gyártási eredetû meghibásodásokért az üzembe helyezéstõl számított kötelezõ két éven felül, a hõcserélõre további 3 év, de maximálisan a gyártástól számított 65 hónap jótállást vállalunk. A jótállás feltétele, hogy a készülék üzembe helyezését, valamint elõírásunk alapján kötelezõ évenkénti ellenõrzést (karbantartást) a gyártó STARKTHERM Kft által kioktatott és felhatalmazott szakemberrel elvégeztette. Az üzembe helyezés évét kivéve minden év november 30-ig kell az ellenõrzést (karbantartást) elvégeztetni. A jótállás a kazánra csak akkor érvényes, ha a szelvényeket gondosan kitöltötték, a visszaküldendõ szelvényt eltávolították a füzetbõl és visszaküldték a gyártómû címére. Az üzembe helyezés, a karbantartás és felülvizsgálat díja a tulajdonost (az üzemben tartót) terheli. Országos szervízhálózatunk címjegyzékét külön listán mellékeljük. Az alábbi esetekben nem áll módunkban jótállási kötelezettséget vállalnunk: - A készülékben a szerelésre fel nem jogosított személy által végzett munkák miatt keletkezõ károkra. - Szabálytalan, szakszerûtlen villamos bekötésbõl (pl. szoba/külsõhõmérséklet termosztát bekötésbõl) adódó károkra - A készüléket nem a STARKTHERM Kft által kioktatott és feljogosított szerelõ, szakszervíz helyezte üzembe. - A készülék éves ellenõrzését (karbantartását) nem a STARKTHERM Kft által kioktatott és feljogosított szerelõvel, szakszervízzel végeztették el. - A hiba a készülék szakszerûtlen beüzemelésébõl keletkezik. - A készüléket nem állították vízszintes helyzetbe. - Nem a készülékhez mellékelt szerelési útmutatóban leírt gáznyomás-intervallumban történõ üzemeltetés okozta károkra. - A szolgáltatott, felhasznált gáz tulajdonságai nem felelnek meg a vonatkozó szabványokban leírt jellemzõknek (szennyezettség, tüzeléstechnikai jellemzõk, csatlakozási nyomások, stb.), vagy a készüléket nem a szerelési útmutatóban felsorolt gázminõséggel (pl. biogázzal) üzemeltették - A rendszeres takarítás elmaradása miatti károk. (A készülék telepítési helyén magas portartalom) - Ha a meleg kazánt hideg vízzel töltik újra. - Ha az üzemen kívüli kazánt fagyveszélyes idõben nem ürítik le, vagy nem a gyártó által engedélyezett fagyálló folyadékkal töltötték fel, és az szétfagy - A készüléket agresszív vegyi környezetbe telepítették. Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató 11

13 12.1A ThermoCelsius ÖV GÁZKAZÁNOK BEÉPÍTÉSI MÉRETEI Thermo- Celsius A B C D E F G coll H I J K coll L M N P öntvény / / / / / / / / / / Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

14 Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató 13

15 14 Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

16 12.2A ThermoCelsius ÖV GÁZKAZÁNOK BEÉPÍTÉSI MÉRETEI Thermo- Celsius A B C D E F G coll H I J K coll L M N P R öntvény / / / Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató 15

17 16 Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

18 Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató 17

ThermoCelsius öv Gázkazáncsalád

ThermoCelsius öv Gázkazáncsalád 1 ThermoCelsius öv Gázkazáncsalád Tervezői tájékoztató 2 TISZTELT TERVEZÕ ÚR / HÖLGY! Ön, egy STARKTHERM Kft által gyártott termékcsalád leírását, mûszaki ismertetõjét tartja kezében. Kívánjuk hogy munkájához

Részletesebben

ZV4 tipusjelû, Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542. Makó 2000.

ZV4 tipusjelû, Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542. Makó 2000. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ZV4 tipusjelû, átfolyórendszerû háztartási gáz- vízmelegítõkhöz Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542 Makó 2000. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetõ... 3 Fontos tudnivalók... 3 Mûszaki adatok...

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató R 24 E Elite készülékhez Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY MAGYAR KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSI UTASÍTÁSOK

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Gázfűtő kazán VK INT 180-3 - 760-3 AZ ÜZEMELTETŐ SZÁMÁRA!

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Gázfűtő kazán VK INT 180-3 - 760-3 AZ ÜZEMELTETŐ SZÁMÁRA! AZ ÜZEMELTETŐ SZÁMÁRA! HU KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Gázfűtő kazán VK INT 80-3 - 760-3 Készülékének használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el ezt a kezelési útmutatót! Kérjük, gondosan őrizze meg ezt az útmutatót

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.hu PARAPETES ÉS KÉMÉNYES.

GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.hu PARAPETES ÉS KÉMÉNYES. GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) PARAPETES ÉS KÉMÉNYES Magyar Termék www.technorgaz.hu MIKA-6E A Technorgáz Energiaipari Kft-t több mint 30 éves gázkészülékgyártói

Részletesebben

Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542. Makó 2000.

Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542. Makó 2000. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemû szivattyús készülékekhez Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542 Makó 2000. TARTALOMJEGYZÉK Üdvözöljük Önt vásárlóink sorában... 3 Fontos tudnivalók az Ön biztonsága és nyugalma

Részletesebben

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése TARTALOM 1. Kollektor összeállítása 2 2. Rendszer összeállítása 5 3. Víztartály feltöltése 5 4. Kollektorkör feltöltése 6 Figyelem! A telepítés

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Szerelési utasítás Kaszkád-egység 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Szakemberek számára Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Termékáttekintés Termékáttekintés 9 1

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást.

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. Kompresszor Használati utasítás A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. MAC610 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz.

Részletesebben

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése Országos szakmai konferencia Tüzelő- fűtőberendezések felülvizsgálata BM OKF - Szent Flórián Terem 2015. március 05. Előadó: Versits Tamás Magyar Gázipari

Részletesebben

Vízmelegítő készülékek

Vízmelegítő készülékek Vízmelegítő készülékek Helyi vízmelegítő készülékek a fogyasztás közvetlen közelében melegítik a vizet. Vízmelegítők csoportosítása Energiaforrás alapján: Fürdőkályhák (szilárd v. cseppfolyós) Elavult.

Részletesebben

Felhasználói Gépkönyv

Felhasználói Gépkönyv Felhasználói Gépkönyv a KLX-KT, KLX-IT, KLX-FT Ágylámpasáv rendszerekhez Verzió: 1.0 Tartalomjegyzék 1. Általános ismertető...3 2. A rendszer felépítése, működése...4 3. Karbantartás...5 4. Használati

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW

Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Kezelési útmutató ASC 160 Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások és a szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről 2201_10_DU_01_E_2015_FN-01 Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről Bejelentem, hogy a Felhasználói hely adatai

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

7 747 000 449 02/2006 HU A

7 747 000 449 02/2006 HU A 7 747 000 449 02/2006 HU A kezelő részére Kezelési utasítás Logano GE615 túlnyomásos kazán Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS 6209-11 FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS Tartalomjegyzéke Jegyzet a következő szakképesítések tananyaga: 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés - és gázhálózat-rendszerszerelő 54 582 06 0010 54 01 Épületgépész

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU Szakemberek számára Szerelési útmutató Buszcsatoló, moduláló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz.......... 3 1.1 A dokumentumok megőrzése..

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. FONTOS TUDNIVALÓK FONTOS TUDNIVALÓK MUNKAVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK

TARTALOMJEGYZÉK 1. FONTOS TUDNIVALÓK FONTOS TUDNIVALÓK MUNKAVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK 1. FONTOS TUDNIVALÓK TARTALOMJEGYZÉK 1. Fontos tudnivalók...3 Fontos tudnivalók...3 Munkavédelmi és biztonságtechnikai elõírások...3 PB-gázzal mûködõ készülékek elõírásai...4 Az üzembe helyezés feltételei...5

Részletesebben

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32 Szerelés és működtetés Alkalmazás Alkalmazás A HAV típusú motoros mozgatású Hometronic golyóscsap ivóvíz vezetékek nyitására zárására szolgál. Vezérlését a Hometronic

Részletesebben

6 720 613 692-00.1O. Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23. Kezelési útmutató 6 720 800 654 (2011/09) HU

6 720 613 692-00.1O. Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23. Kezelési útmutató 6 720 800 654 (2011/09) HU 6 720 613 692-00.1O Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 HU Kezelési útmutató 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók.... 4 1.1 A szimbólumok

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató FALI GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RenovaStar C 24 E BT RenovaStar F 24 E BT Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2

Részletesebben

Ökotec 25. Telepítési és kezelési útmutató. Termék információ

Ökotec 25. Telepítési és kezelési útmutató. Termék információ Ökotec 25 Telepítési és kezelési útmutató Termék információ Tartalomjegyzék Típus leírás............................................3 Jellemzők.............................................3 Méretek...............................................3

Részletesebben

Indukciós áramlásmérő MAG típus. Beépítési és beüzemelési útmutató

Indukciós áramlásmérő MAG típus. Beépítési és beüzemelési útmutató Indukciós áramlásmérő MAG típus Beépítési és beüzemelési útmutató 1. Mérőcső 1.1 Hidraulikus kialakítás A mérőcső beépítésénél figyelembe kell venni a következő szabályokat a. Mérőcső előtt 5-10 névleges

Részletesebben

Beépítési és kezelési útmutató. EB 2626 1 HU Kiadás: 2005. június. Nyomáscsökkentők. Típus 44 0 B. Típus 44 1 B. 1. ábra Típus 44 0 B / 44 1 B

Beépítési és kezelési útmutató. EB 2626 1 HU Kiadás: 2005. június. Nyomáscsökkentők. Típus 44 0 B. Típus 44 1 B. 1. ábra Típus 44 0 B / 44 1 B Nyomáscsökkentők Típus 44 0 B Típus 44 1 B Típus 44 0 B Vörösöntvény ház Típus Típus 44 44-1 1 B Rozsdamentes ház 1. ábra Típus 44 0 B / 44 1 B Beépítési és kezelési útmutató Kiadás: 2005. június Tartalomjegyzék

Részletesebben

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Levegő víz hőszivattyú. Waterstage

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Levegő víz hőszivattyú. Waterstage 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model Levegő víz hőszivattyú Waterstage 2 Waterstage Mitől lesz néhány egyformának tűnő műszaki termék közül némelyik átlagos, némelyik min. színvonal alatti vagy éppen

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ GÁZVÍZMELEGÍTŐK Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Opalia C 11 E Opalia C 14 E 2 Használati utasítás Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...4 2 A dokumentumok megőrzése...4

Részletesebben

SZABÁLYOZÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.015350 TÖBBFUNKCIÓS RELÉPANEL. MD12023-2012-09-14 Műszaki dokumentáció

SZABÁLYOZÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.015350 TÖBBFUNKCIÓS RELÉPANEL. MD12023-2012-09-14 Műszaki dokumentáció SZABÁLYOZÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÖBBFUNKCIÓS RELÉPANEL MD12023-2012-09-14 Műszaki dokumentáció 3.015350 KEDVES VÁSÁRLÓNK! Gratulálunk, Ön egy Immergas terméket választott, amely hosszú

Részletesebben

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK

l i CSATLAKOZÓ-KOMBINÁCIÓK r e GANZ KK Kft n ISO 9001 d s z e rb a en t l tá i d u CSATLAKOZÓKOMBINÁCIÓK A ház különlegesen erõs, ütésálló könnyen nyitható, ezáltal komfortos szerelést biztosít tömszelencén át csatlakoztatható 35

Részletesebben

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA

LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA LÍRA COMPACT SYSTEM HŐKÖZPONT A JÖVŐ MEGOLDÁSA MÁR MA KORSZERŰ, MÉRHETŐ FŰTÉS ÉS MELEGVÍZ SZOLGÁLTATÁS TULAJDONI EGYSÉGENKÉNTI / LAKÁSONKÉNTI HŐMENNYISÉG MÉRÉSSEL TÁVFŰTÉS VAGY KÖZPONTI KAZÁNHÁZ ALKALAMZÁSA

Részletesebben

The Buzz. Üzembehelyezési és használati útmutató HUN HUN

The Buzz. Üzembehelyezési és használati útmutató HUN HUN The Buzz HUN Üzembehelyezési és használati útmutató HUN 1.1 A 1.3 1.4 B 1.5 1.6 1 < < < < D 1.7 1.8 1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 2 < < < < Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Biztonsági tudnivalók.... 4 2.1 Tanácsok

Részletesebben

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Szerelési útmutató HU - Tartalomjegyzék 1 Általános információ 2 1.1 Általános információ 2 1.2 Biztonsági előírások 2 1.3 Megfelelőségi nyilatkozat 2 1.4 Műszaki adatok

Részletesebben

Szabadonálló gázüzemű főzőüst

Szabadonálló gázüzemű főzőüst A 700XP sorozat több, mint 100 modellt foglal magába. Minden készülékek nagy teljesítményű, megbízható, energiatakarékos, biztonságos és ergonómikus. A modul rendszer megszámlálhatatlan konfigurációban

Részletesebben

C 275-01. made in Italy. Tahiti Dual. Fali kombi és fali fűtő gázkészülékek. Környezetbarát hő

C 275-01. made in Italy. Tahiti Dual. Fali kombi és fali fűtő gázkészülékek. Környezetbarát hő C 275-01 made in Italy Tahiti Dual Fali kombi és fali fűtő gázkészülékek Környezetbarát hő HU Fali kombi gázkészülékek Tahiti Dual MEGBÍZHATÓSÁG BIZTONSÁG EGYSZERŰ HASZNÁLHATÓSÁG MINŐSÉG INNOVÁCIÓ MAGAS

Részletesebben

Általános tudnivalók. Biztonsági előírások

Általános tudnivalók. Biztonsági előírások Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 3 Biztonsági előírások 3 Szavatosság 4 Rendeltetésszerű használat 4 Magyarázat a kijelzőhöz és a gombokhoz 5 Funkciók 5 Csatlakozás 6 Adók betanítása 7 Programozás

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

2CFI-4GLS 2FI-4GLS 2FIE-4GLS 2FID-4GLS

2CFI-4GLS 2FI-4GLS 2FIE-4GLS 2FID-4GLS Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp.hu 2CFI-4GLS 2FI-4GLS 2FIE-4GLS 2FID-4GLS

Részletesebben

2MF-2GS X NAT M2-LSX GÁZFÕZÕLAP. Beüzemelés üzemeltetés karbantartás

2MF-2GS X NAT M2-LSX GÁZFÕZÕLAP. Beüzemelés üzemeltetés karbantartás 2MF-2GS X NAT M2-LSX GÁZFÕZÕLAP Beüzemelés üzemeltetés karbantartás Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, és gratulálunk a választásához. Ezt az új, átgondoltan tervezett, a legkiválóbb

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Ezt a használati útmutatót azért készítettük, hogy Ön megfelelően, teljes biztonságban használhassa Campingaz készülékét.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Ezt a használati útmutatót azért készítettük, hogy Ön megfelelően, teljes biztonságban használhassa Campingaz készülékét. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy a Campingaz katalitikus infra hősugárzó készüléket választotta. Ez a használati útmutató a következő típusokra érvényes: Campingaz IR 5000 POHODA és IR 5000 TURBO Infra

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

IST 03 C 185-02. Indirekt CYLINDER HMV tároló WHPF BM BM USE ÜZEMBE AND MAINTENANCE HASZNÁLAT HANDBOOK ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C 185-02. Indirekt CYLINDER HMV tároló WHPF BM BM USE ÜZEMBE AND MAINTENANCE HASZNÁLAT HANDBOOK ÉS KARBANTARTÁS Indirekt CYLINDER HMV tároló WHPF BM BM IST 03 C 185-02 USE ÜZEMBE AND MAINTENANCE HELYEZÉS, HASZNÁLAT HANDBOOK ÉS KARBANTARTÁS HU GB ES Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta.

Részletesebben

MOBIL PORSZÍVÓ BERENDEZÉS

MOBIL PORSZÍVÓ BERENDEZÉS MOBIL PORSZÍVÓ BERENDEZÉS NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PORSZÍVÓ VÍZ ALATTI MEDENCETISZTÍTÁSRA Kezelési és karbantartási utasítás cikkszám: KBER0105020001 NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PORSZÍVÓ VÍZ ALATTI MEDENCETISZTÍTÁSRA

Részletesebben

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014 AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 4/R 1/01/4 PROUCENT KOTŁÓW C.O. I BETONIAREK EFRO Robert ziubeła Vegyesprofilú vállalat 6 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A NYILATKOZZA kizárólagos felelősséggel, hogy

Részletesebben

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz

Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT OLVASSA EL AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! Bond-Rite Clamp II Öntesztelő sztatikai földelőcsipesz Üzembe helyezési és használati útmutató www.newson-gale.com Bond-Rite

Részletesebben

BRAMAC CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1/11 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező

Részletesebben

Kondenzációs falikazánok

Kondenzációs falikazánok Kondenzációs falikazánok Fali kondenzációs hõközpont rétegzõ tárolóval CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de WOLF

Részletesebben

44 HÁZ és KERT Épületgépészet

44 HÁZ és KERT Épületgépészet 44 HÁZ és KERT Épületgépészet Tevékenységünk: puffertartály gyártás MVT bojlerkazánok felújítása, javítása szállítással Főzőüst javítás ERKA SUPER kazántest felújítás, újracsövezés- új csőfallal Csőkígyó

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9 Niko érintőképernyő 1. Általános leírás A Nikobus érintőképernyő segítségével könnyen kezelhetővé válik a telepített épületautomatizálási rendszer. A képernyő könnyen felszerelhető a falra, csak 1 szerelő

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben

GAZ 3000 W ZS/W 12/18/24-2 DH KE/AE 23/31. Kezelési útmutató 6 720 680 273 (2009/06) HU

GAZ 3000 W ZS/W 12/18/24-2 DH KE/AE 23/31. Kezelési útmutató 6 720 680 273 (2009/06) HU GAZ 3000 W ZS/W 12/18/24-2 DH KE/AE 23/31 hu Kezelési útmutató HU 2 Tárgymutató HU Tárgymutató 1 A szimbólumok magyarázata / iztonsági utasítások.........................3 1.1 Jelmagyarázat.................

Részletesebben

Átfolyó rendszerű kombi fali gázkazán

Átfolyó rendszerű kombi fali gázkazán Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Átfolyó rendszerű kombi fali gázkazán SEMIA C 24 SEMIA F 24 A gázkazán kezelőfelülete 1 5 4 2 3 Jelmagyarázat 1 Állapotjelzés : Sárga: készülék mûködésben

Részletesebben

Használati útmutató. Kondenzációs kazán F 25

Használati útmutató. Kondenzációs kazán F 25 Használati útmutató Kondenzációs kazán F 25 Tartalomjegyzék KÉRJÜK, HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN! 1 Kérjük elolvasni... 3 1.1 Üdvözöljük... 3 1.2 Rövid használati útmutató... 4 1.3 Jótállás

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 6300 900 0 / 000 HU Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logalux HT/H 0 W tároló melegvíztermelõhöz A szerelés és a karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni! Elõszó Fontos általános

Részletesebben

INFORMÁCIÓS ADATLAP. összeállította az Ön tartályvizsgálója. H 2030 ÉRD Rákóczi Ferenc u. 83-85.

INFORMÁCIÓS ADATLAP. összeállította az Ön tartályvizsgálója. H 2030 ÉRD Rákóczi Ferenc u. 83-85. INFORMÁCIÓS ADATLAP a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított szénhidrogéngázt ( PB / LPG ) tároló tartályok felülvizsgálatainak jogi szabályozásáról összeállította az Ön tartályvizsgálója M T D L Magyar

Részletesebben

KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA

KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA KÉSZÜLÉK ÉS TARTOZÉK ÁRLISTA Érvényes: 2009. november 23-tól visszavonásig! Gyártó: BAXI S.P.A. 36061 Bassano Del Grappa - Italy Via Trozetti 20. Telefon: +39 0424 517111 Fax: +39 0424 38089 E-mail: marketing@baxi.it

Részletesebben

OV BLUE- / GIRL- / BOYPLAYER. Használati útmutató

OV BLUE- / GIRL- / BOYPLAYER. Használati útmutató OV BLUE- / GIRL- / BOYPLAYER Használati útmutató 1. ÜZEMBE HELYEZÉS Ez a játékgép tölthető elemekkel működik. Óvatosan helyezze be az elemeket az elemtartóba, és töltse a készüléket 12 órán át az első

Részletesebben

2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 1. Ecosy

2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 1. Ecosy 2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 1 Ecosy 2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 2 HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1-Indítás/leállítás. 2-Kijelző : Vagy a fűtőkör nyomása (bar) Vagy a fűtőkör

Részletesebben

SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN

SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN GÁZ- ÉS OLAJ ALTERNATÍV ÉGŐK 1200-9000 kw SGB- alternatív égők Általános ismertető: Az SGB-...-GG gáz és tüzelőolaj, az SGB-...- GR gáz és könnyű fűtőolaj, az SGB-...-GN

Részletesebben

MŰSZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ ALKATRÉSZ

MŰSZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ ALKATRÉSZ MŰSZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ ALKATRÉSZ JEGYZÉK euro F8.50 C F és euro F8.50 C P A gyártási számában C jelet tartalmazó gázfűtőkészülékhez A Műszaki adatokban leírtak, a F É G K O N V E K T O R G Y Á R T Ó

Részletesebben

Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től

Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től Megnevezés Leírás Ábra Nettó listaár Cikkszám Tzerra M 24DS 256 000 Ft 90858 kondenzációs fali gázkazán család Tzerra M 24C fűtő (DS) és kombi (C) kivitelben, kis

Részletesebben

Kondenzációs gázkazán

Kondenzációs gázkazán Útmutató gázfajta-átszereléshez Kondenzációs gázkazán 6720812906-00.1Wo Suprapur KBR 16, 30, 42 Suprapur KSBR 16, 30 Condens 2000F 16, 30, 42 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSCR 42 Soltis condens

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tegye el! Továbbiakban szükség lehet rá. I. TERMÉKJELLEMZŐK Típus szám: Maximális Feszültség:

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű vízmelegítők Therm 4000 S WT 14 AM1 E... Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! HU Az útmutató

Részletesebben

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II hu Szerelési és kezelési útmutató Távirányító Fontos információk a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük ennek megfelelően továbbadni. Ezt a tájékoztatót

Részletesebben

kombinált üzemû és fûtő fali gázkészülék család Beépített váltószeleppel A kényelem új generációja

kombinált üzemû és fûtő fali gázkészülék család Beépített váltószeleppel A kényelem új generációja CLAS, CLAS SYSTEM kombinált üzemû és fûtő fali gázkészülék család Beépített váltószeleppel A kényelem új generációja A környezeti viszonyokhoz alkalmazkodó kazán Hangolódj rá a kényelem új formájára Új,

Részletesebben

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KISTRAKTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. HU Figyelmeztetés: - A gyermekek

Részletesebben

Folyamatos bővítés alatt

Folyamatos bővítés alatt KEZELÉSI UTASÍTÁS Folyamatos bővítés alatt Calor AP-20 Típusú melegvízes kazánokról Tartalomjegyzék 1. Általános ismertetés, termékleírás... 3 2. Szállítási specifikáció... 3 3. Műszaki adatok... 4 4.

Részletesebben

NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS

NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS KÉRJÜK, ALAPOSAN TANULMÁNYOZZUK ÁT A KÉZIKÖNYVET A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT!! NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS Pegazus Hungary Kft. 4030 Debrecen, Monostorpályi u. 7. Tel: 52/479-200 Fax:

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. MZV-18-S típusú, zárt égésterű, átfolyórendszerű, használati vízmelegítőhöz. NOVUM-FÉG Fűtéstechnikai Készülékgyártó Kft.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. MZV-18-S típusú, zárt égésterű, átfolyórendszerű, használati vízmelegítőhöz. NOVUM-FÉG Fűtéstechnikai Készülékgyártó Kft. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MZV-18-S típusú, zárt égésterű, átfolyórendszerű, használati vízmelegítőhöz NOVUM-FÉG Fűtéstechnikai Készülékgyártó Kft. 6900 Makó, Aradi u. 136. Tel.: (62)*213-766 Fax: (62) 211-542

Részletesebben

J O R C PURO GRAND kondenzátum kezelő és víz - tisztító berendezés Szerelési & kezelési utasítások.

J O R C PURO GRAND kondenzátum kezelő és víz - tisztító berendezés Szerelési & kezelési utasítások. J O R C PURO GRAND kondenzátum kezelő és víz - tisztító berendezés Szerelési & kezelési utasítások. PURO GRAND kondenzátum kezelőt kifejezetten sűrített levegő rendszerek olajtartalmú kondenzeinek kezelésére,

Részletesebben

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. (2) bekezdés g)

Részletesebben

Danfoss Link RS Szerelési útmutató

Danfoss Link RS Szerelési útmutató Danfoss Link RS Szerelési útmutató HU Danfoss Link RS A Danfoss Link RS (Room Sensor) szobahőmérséklet érzékelő méri és továbbítja a Danfoss Link CC központnak a helyiség hőmérsékletének értékét. A Danfoss

Részletesebben

TÜZIVÍZ FORRÁSOK. Ramada Resort - Aquaworld Budapest 2014. június 4. Bánó Gergely

TÜZIVÍZ FORRÁSOK. Ramada Resort - Aquaworld Budapest 2014. június 4. Bánó Gergely TÜZIVÍZ FORRÁSOK Ramada Resort - Aquaworld Budapest 2014. június 4. Bánó Gergely Bevezetés ( Az előadás címe félreérthető, mert nem a tűzivíz forrásokkal szeretnénk foglalkozni hanem a sprinkler berendezések

Részletesebben

AMR. GB-Ganz Tüzeléstechnikai Kft. Internet: www.gbganzdu.t-online.hu, E-mail: gbganzdu@gbganzdu.t-online.hu.hu

AMR. GB-Ganz Tüzeléstechnikai Kft. Internet: www.gbganzdu.t-online.hu, E-mail: gbganzdu@gbganzdu.t-online.hu.hu AR folyamatosszabályzású duoblokk égőcsalád Nyilvántartási szám: 0/009()-8() SZEN ISO: 00 (ISO900:000) 0 Gyártó: GB-Ganz Tüzeléstechnikai Kft. Internet: www.gbganzdu.t-online.hu, E-mail: gbganzdu@gbganzdu.t-online.hu.hu

Részletesebben

Szabályozó termosztátok / Biztonsági korlátozó termosztátok

Szabályozó termosztátok / Biztonsági korlátozó termosztátok 1 192 Kettős csőtermosztát Szabályozó termosztátok / Biztonsági korlátozó termosztátok RAZ-ST Az elektromechanikus TR és kombinációja a DIN 3440-nek megfelelően 2-állású szabályozó és biztonsági termosztát

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási

Részletesebben

kombinált üzemû és fûtő fali gázkészülék család Beépített váltószeleppel

kombinált üzemû és fûtő fali gázkészülék család Beépített váltószeleppel kombinált üzemû és fûtő fali gázkészülék család Beépített váltószeleppel CLAS, CLAS SYSTEM A környezeti viszonyokhoz alkalmazkodó kazán Hangolódj rá a kényelem új formájára Új, intelligens funkciók Új

Részletesebben

G-OLD keretnélküli 300U, 600U, 700U Infrapanelekhez

G-OLD keretnélküli 300U, 600U, 700U Infrapanelekhez KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ G-OLD keretnélküli 300U, 600U, 700U Infrapanelekhez G-OLD Infrapanel 2890 Tata, Almási út 1. Tel: 06 34 380 254, Fax: 06 34 656 134 http://www.infrapanel.info 1.Ajánlott

Részletesebben

DTC 100/2 HONEYWELL. Felhasználói kézikönyv Útmutatások a felszereléshez és az üzemeltetéshez

DTC 100/2 HONEYWELL. Felhasználói kézikönyv Útmutatások a felszereléshez és az üzemeltetéshez Hőmérséklet különbség szabályozó napkollektoros és kombinált hőforrású fűtéshez DTC 100/2 Felhasználói kézikönyv Útmutatások a felszereléshez és az üzemeltetéshez HONEYWELL Tisztelt felhasználó Köszönjük,

Részletesebben

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1

Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata. Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Regisztrált vállalkozók és az ELMŰ-ÉMÁSZ Régióközpontok kapcsolata Szolgáltatáskoordinációs osztály: Kisari Róbert Palicska Zoltán 1 Az ELMŰ-ÉMÁSZ csoport vállalati struktúrája és engedélyesei 10 Régióközpont

Részletesebben

GFE AD. Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz

GFE AD. Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz GFE AD Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz 1.oldal Kábelezés Az 1 ábrán a kábelezés látható. A hurokra az eszközök sorra kapcsolódnak rá, a központ

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató

Üzemeltetési útmutató Mindig az Ön oldalán Üzemeltetési útmutató FE 120 BM FE 150 BM FE 200 BM HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat... 3 1.3 Általános

Részletesebben

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK Vízvezeték szerelés Csap javítása Régi csap leszerelése Új csap felszerelése Tömítés cseréje a mosdókagyló és a csap között

Részletesebben

Elektromos szelepállító

Elektromos szelepállító 4 865 Elektromos szelepállító Kis szelepekhez VVP47, VVI47..., VXP47..., VMP47... SFP21/18 SFP21/18 AC 230 V működtető feszültség, 2-pont vezérlőjel AC 24 V működtető feszültség, 2- pont vezérlőjel 105

Részletesebben

TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa

TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa DIPLOMAT DENTAL s.r.o. Vrbovská cesta 17 921 01 Piešťany SLOVENSKO TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa BEVEZETŐ Jelen kezelési útmutató a XENOS lámpa használatával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. A lámpa

Részletesebben

Gépkönyv. TERMOMAX INDUSTRY kétfokozatú gázkészülék. Típusok: 8v, 9v, 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v

Gépkönyv. TERMOMAX INDUSTRY kétfokozatú gázkészülék. Típusok: 8v, 9v, 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v Gépkönyv kétfokozatú gázkészülék Típusok: 8v, 9v, 10v, 11v, 12v, 13v, 14v, 15v 1009 Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TERMOMAX Kft. gázkazánját vásárolta meg. Ezzel egy magas műszaki színvonalú, gazdaságos

Részletesebben

VIESMANN. Műszaki adatlap Rend. sz.: lásd az árjegyzékben, árak külön kérésre VITOMAX 200 HS. Nagynyomású gőzfejlesztő.

VIESMANN. Műszaki adatlap Rend. sz.: lásd az árjegyzékben, árak külön kérésre VITOMAX 200 HS. Nagynyomású gőzfejlesztő. VIESMANN VITOMAX 200 HS Nagynyomású gőzfejlesztő Háromhuzamú kazán Gőzteljesítmény 0,5 3,8 t/h Műszaki adatlap Rend. sz.: lásd az árjegyzékben, árak külön kérésre A dokumentum helye: Vitotec dosszié, 22.

Részletesebben

VIESMANN VITOTRONIC 100. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az adott fűtőkazán árjegyzékében VITOTRONIC 100

VIESMANN VITOTRONIC 100. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az adott fűtőkazán árjegyzékében VITOTRONIC 100 VIESMANN VITOTRONIC 100 Elektronikus kazánköri szabályozó Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az adott fűtőkazán árjegyzékében A dokumentum helye: Vitotec dosszié, 18. fejezet VITOTRONIC

Részletesebben

OV-MAXIPLAYER 2. Használati útmutató

OV-MAXIPLAYER 2. Használati útmutató OV-MAXIPLAYER 2 Használati útmutató 1.1: Funkció gombok A gombok rövid áttekintése: D Irányító gomb A gomb Megerősítés gomb B gomb Speciális funkciók gomb AV kimenet TV-hez történő csatlakoztatás Fülhallgató

Részletesebben

OV 3 WINNER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

OV 3 WINNER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OV 3 WINNER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1 OV-3WINNER Termék jellemzők ELEMMEL TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉS Elemek behelyezése Távolítsa el a készülék hátulján található elemtartó fedelet és helyezze be a tölthető elemeket.

Részletesebben