Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ELÕÍRÁSOK, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ: ÁLTALÁNOSSÁGBAN: A KÉSZÜLÉK FELÁLLÍTÁSI HELYE: KÉSZÜLÉKEK LEIRÁSA SZÁLLÍTÁS A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE: VÍZOLDALI BEKÖTÉSEK: GÁZCSATLAKOZTATÁS: ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS: ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS: LEVEGÕELLÁTÁS, SZELLÕZTETÉS AZ ÜZEMBE HELYEZÉS ELÕKÉSZÍTÉSE: ÜZEMBE HELYEZÉS: NYOMÁSVISZONYOK: AZ ELSÕ ÜZEMBE HELYEZÉS: MÛKÖDÉSI PRÓBA: GÁZBEÁLLÍTÁS: A KAZÁN ÁTADÁSA A FOGYASZTÓNAK: ÁTÁLLÍTÁS MÁS GÁZFAJTÁRA: A KAZÁN ÜZEMELTETÉSE (A FOGYASZTÓ ÁLTAL VÉGEZHETÕ FELADATOK): BEKAPCSOLÁS ÜZEMELTETÉS A KAZÁN ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉSE: KARBANTARTÁS KIVONAT AZ "ÉRINTÉSVÉDELMI RENDSZABÁLY"-BÓL: ,TÛZVÉDELMI ELÕÍRÁSOK JÓTÁLLÁS MELLÉKLETEK Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

2 TISZTELT SZERVIZ PARTNER! A Thermo CELSIUS kazán föld- és PB gázzal üzemeltethetõ. A kazánokat gyárilag H típusú földgázra szabályozták be. Természetesen, ha a kazánt a fogyasztó PB gázzal kívánja üzemeltetni, a kazánban fúvókát kell cserélni és a gázfajtának megfelelõ üzemelésre jelen utasításban leírtak szerint be kell szabályozni. A készülék kéménybe köthetõ kivitelben, biztonságos és energiatakarékos üzemelést biztosító automatikus szabályzó rendszerrel készült. Amennyiben igény van rá a készülékhez szoba/külsõ hõmérséklet termosztát csatlakoztatható. A készülék felszerelését és az elektromos berendezések bekötését csak az erre engedéllyel rendelkezõ szakember végezheti el. A nem szakember által végzett munka életveszélyhez vezet. A helyi Gázszolgáltató Vállalat engedélye után a kazán üzembe helyezését, az esetleg más gázfajtával (S típusú földgázzal vagy pébégázzal) történõ üzemelésre való átállítását illetõleg az évenkénti felülvizsgálatot és karbantartást csak gyártó STARKTHERM Kft által kioktatott, hatósági engedéllyel rendelkezõ cégek szakemberei, vagy szerelõ kisiparosok végezhetik. Ezek nevét, címét és telefonszámát a mellékelt lista tartalmazza. A készülékre vonatkozó 2 év és a hõcserélõre + 3 év garanciának elõfeltétele az évenkénti karbantartás és felülvizsgálat. Az üzembe helyezés, a karbantartás és felülvizsgálat díja a tulajdonost (az üzemben tartót) terheli. Ha a készüléket olyan szerelõ helyezi üzembe, melyet a gyártó Starktherm Kft erre nem jogosított fel (nem szerepel a mellékelt címlistában) akkor a készülékre további garanciát vállalni nem áll módunkban. A garancia egyéni mérlegelés alapján csak a készülék fizetõ javítása, beszabályozása után állítható vissza. Kérjük az alábbiakat saját érdekében szíveskedjék betartani! Ezt az útmutatót a szerelés megkezdése elõtt figyelmesen olvassa át. A készülék kifogástalan mûködése csak az elõírások és jelen útmutató betartása esetén garantált. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen útmutató mindig a készülék mellett jól látható helyen legyen, hogy az üzemeltetõ, a szerelõ vagy a szervíz képviselõje bármikor igénybe vehesse. A készüléket üzembe helyezõ szerelõ köteles kioktatni a kezelõt a készülék üzemeltetésére. Az üzembe helyezõ szerelõ az üzembe helyezés tényét, valamint a használó betanítását a készülék kezelésére a jótállási jegy lebélyegzésével, az üzembe helyezési lap kitöltésével igazolja (a garancia a készülék beszabályozásától, a bekötéstõl számít). A készülék gázrendszerét csak megfelelõ képesítéssel rendelkezõ szerelõ bonthatja meg. Megbontás után a szerelõnek a tömörséget vissza kell állítani, és errõl tömörségvizsgálattal meg kell gyõzõdni. VIGYÁZAT! A készülék egyes részeinek megbontása után a 230 V-os hálózati feszültség megérinthetõvé válik! Az áramütés elkerülése érdekében a készülék ezen részeit csak megfelelõ elektromos szakképzettséggel is rendelkezõ szakember bonthatja meg. Jelen utasítás figyelmen kívül hagyása esetén a készülékre vonatkozó garanciális és szavatossági joga érvényét veszti. 1. ELÕÍRÁSOK, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ: 1.1 Általánosságban: A STARKTHERM Kft által gyártott Thermo CELSIUS típusú kazánok az MSZ EN 437:2000 szabvány szerinti H és S típusú földgázzal valamint PB gázzal üzemeltethetõk. A készülék beállításának megfelelõ vonatkoztatási gáz szimbólumát az adattábla tartalmazza. A készülékek MSZ EN 437:2000 szabvány szerinti kategóriája: II 2HS3B/P (25, 30 mbar) Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató 1

3 2 A készülék felszerelésénél és üzembe helyezésénél a Magyarországon érvényes szabványoknak és rendelkezéseknek (pl. OÉSZ, GOMBSZ VII. fejezet, 22/1998.(IV.17. IKIM számú rendelet) maradéktalanul eleget kell tenni. A készülék kéményének állapotáról kéményseprõ szakvéleményt kell készíttetni a készülék beépítése elõtt. A készülék beépítéséhez szerelési vázlatot, vagy tervet kell készíteni, és azt a helyi Gázszolgáltató Vállalattal engedélyeztetni kell! A készülék felszereléséhez, üzembe helyezéséhez, karbantartásához csak eredeti gyári alkatrész használható fel. A fûtõkészülék felszerelése elõtt szükséges az új és a régi fûtési kör vízrendszerének átöblítése. A fûtési rendszer szennyezõdésébõl származó hibákra a gyártó garanciális kötelezettsége nem vonatkozik. A vízrendszerbe inhibitorok (adalékanyagok), vagy fagyálló hozzáadása a gyártó megfelelõségi nyilatkozata nélkül nem megengedett. Padlófûtésnél (mûanyagcsövek alkalmazása esetén, ahol oxigén diffundálás következtében tömörtelenség következhet be), vagy túl kisméretû tágulási tartály beépítése esetén, a meleg- és a hidegvíz oldalon egy-egy megfelelõ méretû átkötés (pl. kb. 1.5 m hosszú fémes összekötõcsõ) szükséges. A gázkazánt csak az adattáblán feltüntetett gázfajtával és csatlakozási gáznyomáson szabad üzemeltetni. A Thermo CELSIUS gázkazánokat gyárilag H típusú földgázra szabályozták be. Ha a felállítás helyén más gázfajtát szolgáltatnak, a készüléket szakemberrel át kell állíttatni. Az átállítás tényét az adattáblára rá kell vezetni és címke felragasztásával is meg kell jelölni. S típusú földgázra az átállítást az égõnyomás beszabályozásával, PB gázra átállítást fúvóka cserével, valamint a mûszaki adatok táblázata szerinti égõnyomásra (gázmennyiségre) való beállítással kell elvégezni. A berendezés üzembe helyezése után a szerelõ köteles a készülék tömörségi vizsgálatát elvégezni (víz-, gáz-, égéstermék áramlás), tömörtelen készüléket a fogyasztónál nem szabad üzemben hagyni! 1.2 A készülék felállítási helye: A készüléket fagymentes, jól szellõzõ helyiségben, a kémény közelében kell felállítani. Ha a helyiség mérete miatt szellõzõnyílásokat kell kiépíteni, akkor azokat a készülék mûködése alatt eltakarni TILOS! Az ablakok légmentes szigetelése TILOS! A készüléket az MSZ 1600/3 szabvány elõírásainak megfelelõ helyre (pl. fürdõszobában a 3. sávon kívül) kell felszerelni. A készülék felállítása pl. mosó- vagy szárítóhelyiségben nem megengedett. A korrózió elkerülése érdekében az égéshez szükséges levegõnek agresszív anyagoktól mentesnek kell lennie. A korrodálódást erõsen elõsegítõ anyagok közé tartoznak a halogénezett szénhidrogének (pl. klór, fluor stb.) amelyek például oldószerekben, festékekben, ragasztóanyagokban, hajtógázokban és háztartási tisztítószerekben találhatók meg. A fenti okokból történõ kazán meghibásodások megjavítására a garancia, szavatosság nem vonatkozik. Ha a kazánblokk szerelése (javítása, pl. tagcsere) a felállítás helyszínén történik, a víznyomáspróbát 4,5 bar-on túlnyomással kell elvégezni. A víznyomáspróbát a szerelést végzõnek bizonylattal kell igazolni. Ha az Ön készülékét a bevezetõben leírtak, az elõírások és a szerelési- és beállítási útmutató szerint a gyártó STARKTHERM Kft. által kioktatott és feljogosított (a mellékelt felsorolásban szereplõ) szerelõk szakszerûen helyezik üzembe, akkor garantált a fûtõberendezés hosszú idejû, biztonságos, energiatakarékos és környezetkímélõ mûködése. BIZTONSÁGI ELÕÍRÁS Ha gázszagot érez: - Zárja el a gázcsapot! - Nyissa ki az ablakot! - Elektromos kapcsolót ne üzemeltessen! - Nyílt lángot zárja el! - Azonnal hívja fel a Gázszolgáltató Vállalat helyi kirendeltségét és kérjen szerelõt a szivárgás megszüntetésére! A hiba elhárításáig a kazánt ne üzemeltesse! Ne tartson és használjon gyúlékony anyagot és folyadékot a készülék közelében! Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

4 2. KÉSZÜLÉKEK LEIRÁSA Minden gázkazán univerzális atmoszférikus gázégõvel készült, amely a vonatkozó elõírások betartása mellett átállítható más gázfajtára. A beépített automatikával egybeépített készülékgáznyomás-szabályozó mindig azonos gázmennyiséget biztosít és kiegyenlíti a hálózati gáznyomás ingadozásokat. A Thermo CELSIUS öv kazánok hagyományos ki-, bekapcsolásos automata vezérléssel ellátott készülék család. Mûszaki adataik az 1.sz. táblázatban láthatók. A készülékeket hagyományos termoelemes lángõrzéssel, gyújtólángról történõ piezo elektromos gyújtással (Thermo CELSIUS öv), vagy kívánságra ionizációs lángõrzéssel, közvetlen elektromos szikra gyújtással (Thermo CELSIUS öv E ) szereljük. Ez utóbbi kialakításnál elmarad az álladóan égõ és gázt fogyasztó gyújtóláng. A kazánok elõremenõ vízhõmérsékletét biztonsági hõmérséklethatároló korlátozza (kapcsolási értéke: ~ 95 o C). A hõmérséklet korlátozó reteszkapcsolója túlmelegedés esetén a fõégõhöz a gázáramlás útját lezárja. A mûszaki adatokat tartalmazó táblázat adatai mindegyik változatra igazak. A kazánok fõ alkatrészeinek típusa: A készülékbe szerelt gázégõk: Thermo CELSIUS öv típusú kazánokba épített gyújtóégõ: PANNOX vagy VORGAS SIT A beépített automatika: Thermo CELSIUS öv típusú kazánokba: HONEYWELL V4600 C 1029 B vagy V4400 ill. DUNGS BM 762 gáz-mágnesszelep Thermo CELSIUS öv E típusú kazánokba: HONEYWELL V4105 gáz-mágnesszelep CVI S4565B2025 elektronikával vagy DUNGS BM 771 gáz-mágnesszelep PACTROL MICROGAS elektronikával Beépített mûszerek: Világítós billenõ kapcsoló (zöld): STV 02 Spirálcsöves távhõmérõ ( o C): MMG Y 50 Kapillárcsöves hõmérséklet szabályozó (30-85 o C): MMG Korlátozó termosztát: LS MAN 100 C 1M Hõcserélõ öntvény: VIADRUS 3. SZÁLLÍTÁS A kazánt raklapon, papírdobozokba csomagolva, átpántolva szállítjuk! Szállítás és raktározás során a készülékeket egymás tetejére tenni TILOS! A pántoknál fogva a készülékeket felemelni TILOS! 4. A KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE: A készülék beszerelését, elektromos bekötését, vízoldali bekötését és gázra történõ csatlakoztatását valamint üzembe helyezését csak a helyi Gázszolgáltató Vállalat engedélye után, a mellékelt felsorolásban szereplõ, a gyártó STAKRTHERM Kft által kioktatott és felhatalmazott, hatósági engedéllyel rendelkezõ cégek szakemberei, vagy szerelõ kisiparosok végezhetik. A készülék felállításánál legyen különös tekintettel arra, hogy a készülék felszerelési helye jól szellõzött legyen. A készülék felállítási helyét úgy kell kiválasztani, hogy az égéstermék - torlasztáskor vagy visszaáramláskor - az áramlásbiztosítóból a kazán hátsó oldalán szabadon el tudjon távozni. Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató 3

5 4 Pincében történõ felállításkor (ez esetben a készülék csak földgázzal üzemeltethetõ) javasoljuk a kazánt betonból készült emelvényre vagy talapzatra állítani. A készüléket a kémény közelében javasoljuk felszerelni, hogy elkerüljék a hosszú füstcsõ használatát. A készülék oldalsó és hátsó oldalának minimális szabad távolsága 150. Ha a helyiség mérete miatt szellõzõnyílásokat kell kiépíteni, akkor azokat a készülék mûködése alatt eltakarni TILOS! 4.1 Vízoldali bekötések: A készülék felállítási helyiségében az ablakok szigetelése életveszélyes, tehát TILOS! Az elõremenõ- és visszatérõ csatlakozásokat a kazán hátsó oldalán vezették ki. A keringtetõ szivattyút a rendszer vízoldali hidraulikus ellenállásával (a kazánban, a csõvezetékben fellépõ, valamint az összes egyedi ellenállásokkat figyelembe véve) összhangban úgy kell beépíteni, hogy a kazán megfelelõ mûködéséhez szükséges minimális vízmennyiség meglegyen. A fûtési kör visszatérõ oldalába megfelelõen méretezett nyitott vagy zárt membrános tágulási tartályt kell beépíteni. Zárt rendszerû fûtési körben az elõremenõ fûtési vezetékbe a kazán közvetlen közelében biztonsági szelepet kell beépíteni. A kazán és a biztonsági szelep közé nem szabad szûkítõ elemet (pl. szennyfelfogót), elzáró szerelvényt beépíteni. A kazánban és a fûtési rendszerben a víz melegszik, vagy lehûl, így térfogatát változtatja. Ha ezt a tágulási tartály nem fogadja be, nyomása növekszik. A túl nagy nyomás fellépésének elkerülése érdekében a tágult mennyiséget a biztonsági szelep kiengedi. A biztonsági szelep kifolyási útjának szabadnak kell lenni, szûkítés és elzárószerelvény nélkül kell lefolyó csonkba torkollnia. A biztonsági szelepet jól megközelíthetõ és jól megfigyelhetõ helyen kell elhelyezni. A rendszerbe javasoljuk nyomásmérõ, gyorselzáró és légtelenítési lehetõség beépítését, beszerelését, tárolórendszerû melegvíz-termelõ beépítésekor pedig töltõszivattyú beiktatását. FONTOS! Ügyeljenek arra, hogy a tágulási tartály és a hozzá vezetõ csõvezeték fagymentes helyen legyen! 4.2 Gázcsatlakoztatás: A gázoldali bekötésnek ki kell elégítenie a vonatkozó szabványok elõírásait. A bekötést kizárólag olyan képesített szakember végezheti aki erre feljogosított, és a szerelési utasítások és szabványok betartásáért felelõsséget vállal. A gázoldali csatlakozás helyét, méreteit ld. a Thermo CELSIUS Gázkazánok méretei táblázatban és az alatta lévõ rajzon. Ahhoz, hogy a gázvezetékben elõforduló szennyezõdések ne kerüljenek a készülék fûtõrendszerébe, a gázcsatlakozás szakszerû kiépítéséhez ajánljuk a gázvezetékbe gázszûrõ beépítését (ha az armatúra a gáz szennyezettsége miatt hibásodik meg, a hibáért garanciát vállalni a STARKTHERM Kft. nem tud). A kazán közelében, jól hozzáférhetõ helyen menetes gázelzáró golyóscsapot építsen be. A kazánból kiálló gázcsatlakozó csõcsonknál csõfogóval tartson ellen amikor a golyóscsapot rácsavarja. Gázszerelés után mindig gyõzõdjön meg a rendszer gáztömörségérõl. A fogyasztónál csak tömör rendszer hagyható! 4.3 Égéstermék elvezetés: A készülék beépített huzatmegszakítót tartalmaz. Ha a kéményben égéstermék torlasztás vagy visszaáramlás jön létre a huzatmegszakító a készülék üzemét reteszelten leállítja. Az égéstermék elvezetõ csõ átmérõjének meg kell felelnie az áramlásbiztosítóban lévõ csonk átmérõjének. Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

6 Szûkítõ használata nem megengedett. Ha a kéménycsatlakozás nem közvetlenül a készülék mögött van (max. 2 m), a készülék irányába kb. 3 o -os lejtésû, törésmentes csövön át, max. 1 könyökkel kösse a kéménybe a készüléket. 4.4 Elektromos csatlakoztatás: Vigyázzon a füstcsövek tömör illesztésére. Ne felejtkezzen meg a füstcsövek bilinccsel történõ rögzítésérõl sem! Az elektromos szerelést csak képesített szakember végezheti el. Beépítésnél a készüléket csak csatlakoztatni kell a 230V/50Hz hálózati feszültséghez. Amennyiben igény van rá a készülékhez szobatermosztát csatlakoztatható Hálózati csatlakoztatás: A készülék telepítésénél, hálózatra való csatlakoztatásánál és a szoba/külsõhõmérséklet termosztát felszerelésénél az MSZ 172/1 és az MSZ 1600 szabványok elõírásait be kell tartani. A készülék I. érintésvédelmi osztályba tartozik, ezért minden, ezen érintésvédelmi hálózatra való csatlakoztatásra vonatkozó elõírás betartása kötelezõ. A készüléket a gyártó által felszerelt dugvillával kell a hálózatba csatlakoztatni. Javasolunk a készülék védelme érdekében az elektromos hálózatba max. 6 A-es olvadó-biztosítékot, vagy max. 6 A-es, L jelleggörbéjû kismegszakítót beépíteni. A készüléket az MSZ 1600/3 szabvány elõírásainak megfelelõ helyre (pl. fürdõszobában a 3. sávon kívül) kell felszerelni. FONTOS: a készülék csak földelt hálózathoz csatlakoztatva használható. Ha a készüléket földelés nélkül üzemeltetik, az esetlegesen fellépõ áramütésekért, balesetekért a gyártó seiféle felelõsséget nem vállal. Az elektromos bekötést a vonatkozó kapcsolási rajz szerint végezze el. Figyelem: Ionizációs lángõrzésû kazánoknál (Thermo CELSIUS öv E ) a fázis és a nullavezetõ biztonsági okokból nem cserélhetõ fel! Nem megfelelõ csatlakoztatás esetén az elektromos vezérlés nem mûködik. Ebben az esetben a dugvilla 180 o -os elfordításával a probléma elhárítható. A nem fázishelyes bekötés okozta meghibásodásra a garancia nem vonatkozik Termosztát csatlakoztatása A készülékhez szoba-, külsõhõmérséklet termosztát csatlakoztatását a kapcsolási rajz alapján végezze el. A bekötéshez legalább 0,50 2 keresztmetszetû hajlékony érszerkezetû, mûanyag-szigetelésû háromerû (fázis, nulla, védõvezetõ) rézkábelt kell alkalmazni (pl. MT 380 V 3 x 0,75 2). A rézkábelt át kell dugni a kábelátvezetõkön és kitépés ellen biztosítani kell! 5. LEVEGÕELLÁTÁS, SZELLÕZTETÉS A kazánhelyiség levegõellátását, szellõztetését a GOMBSZ VII. fejezet 84. és 85 -oknak megfelelõen kell tervezni és kivitelezni, különös figyeleel az alábbiakra: a.) A kazánhelyiség minimális légtérfogatát gondosan kell méretezni! b.) A kazánhelyiség légcseréje óránként legalább ötszörös legyen! c.) Ha A kazánhelyiség levegõellátása egy zárószerkezeten keresztül történik (pl. klimatizált helyiségben) akkor ezzel a zárószerkezettel a kazán gázellátását reteszelni kell! d.) Mesterséges szellõztetés esetén a gázellátást a szellõzõ levegõ kimaradásakor reteszelni kell! e.) Ha a helyiség mérete miatt szellõzõnyílásokat kell kiépíteni, akkor azokat a kazán mûködése alatt eltakarni TILOS! f.) A kazánhelyiség nyílászáróinak légszigetelése ÉLETVESZÉLYES ÉS TILOS! Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató 5

7 6. AZ ÜZEMBE HELYEZÉS ELÕKÉSZÍTÉSE: A készülék felszerelését és az elektromos berendezések bekötését csak az erre engedéllyel rendelkezõ szakember végezheti el. A csõkötéseket (pl. flexibilis kötés) a töltõvezeték és a kazán töltõ- és ürítõcsonkja között ki kell építeni. A berendezést fel kell tölteni és légteleníteni. A feltöltéshez csak p semleges, lágy, tiszta víz használható. Adalékanyag és fagyálló folyadék csak a STARKTHERM Kft külön engedélyével használható! A keringtetõ szivattyú ez idõ alatt üzemen kívüli állapotban van. A rendszer nyomását az üzembe helyezés megkezdése elõtt ellenõrizni kell, szükség szerint a rendszert vízzel után kell tölteni. Ebben az esetben a rendszert ismét légteleníteni kell. Meleg kazán utántöltése a kazántag repedését eredményezheti! Erre a meghibásodásra a garancia nem vonatkozik! Ellenõrizze a nyitott tágulási tartályt, vagy membrános zárt tágulási tartály elõnyomását, a gyártó leírása szerint. Zárja a kazán töltõ- és leeresztõ csapját, és vegye le a feltöltõ csövet. A gázvezeték összes gázelzáró csapját nyissa ki, és a gázvezetéket szakszerûen légtelenítse. Végezze el a rendszer gázoldali - és vízoldali tömörség vizsgálatát. A gázarmatúra maximális csatlakozási nyomása 50 mbar. Magasabb kazán csatlakozási nyomás méréséhez a gázvezeték gázelzáró csapján oldja a kötést és a nyomásmérõt oda felcsavarozva mérje meg a csatlakozási nyomást. A mérés befejezése után ne felejtkezzen meg a gázelzáró csap tömör visszaszerelésérõl. Ellenõrizze a gázarmatúra tömörségét is. 7. ÜZEMBE HELYEZÉS: Az üzembe helyezést és a beállítással járó összes munkálatot csak a helyi Gázszolgáltató Vállalat engedélye után a mellékelt felsorolásban szereplõ, a gyártó STARKTHERM Kft által kioktatott, hatósági engedéllyel rendelkezõ cégek szakemberei, vagy szerelõ kisiparosok végezhetik. Az üzembe helyezõ az üzembe helyezés tényét, valamint a használó betanítását a készülék kezelésére a jótállási jegy lebélyegzésével, az üzembe helyezési lap kitöltésével igazolja (a garancia a készülék beszabályozásától, a bekötéstõl számít). 7.1 Gáznyomás viszonyok: Az egyes gázok névleges nyomása: Névleges Csatlakozási gáznyomás Gázfajta fûtõérték Névleges Minimális Maximális MJ/m 3 mbar Földgáz H típusú földgáz S típusú földgáz 35, , PB gáz 122, Azokon a területeken ahol a gáz csatlakozási nyomása 18 mbar alá csökken a készüléket üzembe helyezni nem javasolt! Azokon a területeken ahol a gáz csatlakozási nyomása tartósan 33 mbar fölé emelkedik, a készülék elé készülék-nyomásszabályozót kell beépíteni. E nélkül a készülék üzembe helyezése nem javasolt! Az üzembe helyezéssel és beállítással járó összes munkálatokat csak az elõzõekben leírt, a STARKTHERM Kft. által feljogosított a mellékelt címlistában szereplõ szakiparosok végezhetik el. 7.2 Az elsõ üzembe helyezés: Az elsõ, szakember által végzett üzembe helyezés: 6 Az elektromos fõkapcsolót bekapcsolni, A gázhálózatban az égõhöz vezetõ gázelzáró szerelvényeket nyitni, A gázvezetéket átszellõztetni, A kazán elektromos üzemi kapcsolóját az l állásba állítani. Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

8 A kazánhõmérséklet szabályozó forgatógombját a kívánt maximális hõmérsékletre (ajánlott kb. 75 o C) beállítani, Ha van helyiségtermosztát, akkor azt a legmagasabb hõmérsékletre kell állítani. Ha a fûtési rendszerben kevés a víz, az utántöltést csak teljesen lehûlt kazánnál szabad elvégezni! Meleg kazánba TILOS hideg vizet tölteni! Meleg kazán utántöltése során keletkezett meghibásodásokért, tagrepedésekért seinemû felelõsséget nem vállalunk! Ellenõrizze a csatlakozási és égõnyomást az 1. ábra szerinti (3) és (4) mérõcsonkon. Égéstermék vizsgálatát végezze el (ha van rá lehetõség ellenõrizze az égéstermék károsanyag tartalmának ellenõrzését az égéstermék CO, CO 2 és NO x tartalmának mérésével). 1 indítógomb 2 készülék-nyomásszabályozó fedõcsavarral 3 csatlakozási nyomás mérõcsonk 4 égõ- (fúvóka) elõtti nyomás mérõcsonk 1. ábra: A kombinált gázarmatúra ellenõrzõ csonkjai, beavatkozó elemei 7.3 Mûködési próba: Termoelektromos lángõrzésû készülékeknél az alábbiakat ellenõrizze: - A gyújtóláng gyújthatóságát, a piezzó gyújtó mûködését, - A fõégõk át- és végiggyulladását, - A biztonsági és kapcsolási funkciókat, - A gyújtóláng kialvása esetén a termoelektromos lángõr a gázáramlást útját lezárja-e Ionizációs lángõrzésû készülékeknél az alábbiakat ellenõrizze: - Az elektromos gyújtószikra intenzitását. - Az elektromos gyújtószikráztatás megkezdése után a fõszelep 2-4 másodperc múlva nyit. - A fõégõk át- és végiggyulladását, - A biztonsági és kapcsolási funkciókat, - Gáz- és elektromosáram kimaradása esetén az ionizációs égésbiztosító a gázáramlást útját lezárja-e. 7.4 Gázbeállítás: A készülékeket gyárilag H típusú földgázra, névleges hõteljesítményre állítottuk be. Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató 7

9 7.4.1 Készülék ellenõrzése A készülék gyári beállítása az adattáblán látható. Az adattábla és a helyi gázfajta adatait egyeztesse, és ha a készülék kivitele nem felel meg akkor végezze el a készülék átállítását a helyi gázfajtára. FIGYELEM! Az átállítás tényét vezesse rá a készülék adattáblájára! Gázbeállítás az égõ- (fúvóka) nyomás módszerével - A kazán fõgázvezetékén az elzáró csapot zárja el. - Az armatúrán az égõ (fúvóka elõtti) nyomásmérõ csonk (4) zárócsavarját vegye ki és az U- csöves manométert a mérõcsonkra csatlakoztassa rá. - A kazánt a használati utasítás szerint helyezze üzembe, ne felejtkezzen meg a kazánt vizzel szabályszerûen feltölteni és légteleníteni - A mért égõnyomást (fúvó elõtti nyomást) a táblázati értékekkel hasonlítsa össze. - Az égõ- (fúvóka) nyomást - ha szükséges - a beállító csavarral (2) szabályozza be. balra forgatva: a nyomás csökken, kevesebb gáz jobbra forgatva: a nyomás nõ, több gáz - Az U-csöves manométert szerelje le, az égõnyomás mérõ csonk zárócsavarját csavarja be (nem szabad elfelejtkezni a tömörség ellenõrzésérõl sem!). A gázbeállítás befejezése után a mûködési próbát végezze el Gázbeállítás ellenõrzése a térfogatméréses módszerrel - Az elõkészítésre vonatkozó tudnivalókat az elõzõ pont tartalmazza. - A gázmérõre csatlakozó összes többi gázfogyasztó készüléket kapcsolja ki. - Az átáramló gázmennyiség leolvasott számértékét hasonlítsa össze a táblázat értékével (az idõmérést stopperórával végezze). 5%-nál kisebb eltérés esetén utánállítás nem szükséges. - 5%-nál nagyobb eltérés esetén az átáramló gázmennyiséget állítsa utána a (2) nyomásszabályozó csavarral A csatlakozási gáznyomás ellenõrzése - A kazánt helyezze üzemen kívül. - A csatlakozási gáznyomásmérõ csonk zárócsavarját (3) vegye ki és a mérõcsonkra U- csöves manométert csatlakoztasson. - A kazánt helyezze üzembe. - A csatlakozási gáznyomást mérje meg, a kívánt érték földgáznál mbar, PB gáznál mbar között van. - Ha a csatlakozási gáznyomás a kívánt értéken kívül van, az üzembe helyezés tilos, a helyi gázszolgáltatót haladéktalanul értesítse! - A kazánt helyezze üzemen kívül. - Az U-csöves manométert vegye le, a mérõcsonkot a zárócsavarral zárja le. (Nem szabad elfelejtkezni a tömörség ellenõrzésérõl sem!). 7.5 A kazán átadása a fogyasztónak: - A kazánt a használati utasítás szerint helyezze üzembe. - A gázvezetéket, az égéstermék elvezetését, a kazánt és a fûtési rendszert tömörségi szempontból ellenõrizze. - A gázmérõcsonkok zárócsavarjait (becsavart állapotot, tömörséget) ellenõrizze. - Ellenõrizze a huzatmegszakítóban a kifogástalan égéstermék áramlást. 8 - Ellenõrizze a fõégõ lángképét. - Oktassa ki az üzemeltetõt a készülék kezelésére és a szerelési-, üzembehelyezési és karbantartási útmutatót, a rövid kezelési utasítást valamint a jótállási jegyet adja át számára. - Töltse ki az üzembe helyezési lapot, és a fogyasztóval írassa alá. Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

10 8. ÁTÁLLÍTÁS MÁS GÁZFAJTÁRA: A Thermo CELSIUS gázkazánokat gyárilag H típusú földgázra szabályozták be. A kazán más gázfajtáról történõ üzemeléséhez szükséges átállítást és az átállítással járó összes munkálatot csak a mellékelt felsorolásban szereplõ, a gyártó STARKTHERM Kft által kioktatott, hatósági engedéllyel rendelkezõ cégek szakemberei, vagy szerelõ kisiparosok végezhetik. "S" típusú földgázra az átállítást az égõnyomás beszabályozásával, PB gázra átállítást fúvóka cserével, valamint a mûszaki adatok táblázata szerinti égõnyomásra (gázmennyiségre) való beállítással lehet elvégezni. Az átállítást az adattáblára vezesse rá, és címke felragasztásával is jelölje meg. 9. A KAZÁN ÜZEMELTETÉSE (A FOGYASZTÓ ÁLTAL VÉGEZHETÕ FELADATOK): 9.1 Bekapcsolás Helyezze feszültség alá a készüléket a.) Ellenõrizze, hogy a fûtési rendszer megfelelõen feltöltött-e. Amennyiben nem, töltse fel, szükség szerint légtelenítse. MELEG KAZÁN UTÁNTÖLTÉSE TILOS! A meleg kazán hõcserélõjét a hideg utántöltõ víz megrepesztheti. Erre a hibára garanciát nyújtani nem tudunk. b) Állítsa minimális értékre a szoba/külsõhõmérséklet termosztátot és a kazántermosztátot c.) Nyissa ki a kazán elõtt beépített gázcsapot. d.) - Gyújtó(õr)lánggal gyújtó és termoelektromos égésbiztosítással kialakított készülékeknél (Thermo CELSIUS öv) az õrláng begyújtás folyamata a következõ: A gáz-mágnesszelep (1) indítógombot nyomja be (ha a készülék hosszú ideig volt üzemen kívül, elõfordulhat, hogy hosszabb ideig kell nyomva tartani, míg a levegõ az érkezõ gáz kiszorítja a csövekbõl) és tartsa lenyomva. Közben a piezzó gyújtóval szikráztasson mindaddig, míg az õrláng meg nem gyullad. Az õrláng meggyulladása után még további 5-10 másodpercig nyomva kell tartani az indítógombot. - Elektromos szikragyújtással és ionizációs égésbiztosítással kialakított készüléknél (Thermo CELSIUS öv "E") a kazán elektromos üzemi kapcsolóját "l" állásba kell állítani. e.) Állítsa a kazántermosztátot és a szoba/külsõhõmérséklet termosztátot a kívánt értékre. Ekkor a fõégõ meggyullad. A kazántermosztátot legalább 60 o C-ra állítsa, hogy elkerülje a hõcserélõn a kondenzációt. A kondenzáció korróziót okoz, mely csökkenti a kazán élettartamát. 9.2 Üzemeltetés A kazán üzemelése automatikus. Ennek ellenére javasoljuk, hogy egy héten egy alkaloal ellenõrizze a fõégõ meggyulladását Ha a kazánnál az automatika reteszben van, akkor vizsgálja meg a hõmérséklet reteszt. Nyissa ki a kazán ajtaját, az elektromos doboz alján megtalálja a reteszkapcsoló nyugtázó gombját. Csavarja le a védõhüvelyt, és nyomja fel a reteszkapcsoló reteszoldó gombját. Ezután a villamos automatika retesze oldható. Ha a reteszkapcsoló egymás után gyakran lekapcsol, értesítse a STARKTHERM Kft-vel szerzõdéses kapcsolatban lévõ szakszervízt, szerelõt. Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató 9

11 9.3 A kazán üzemen kívül helyezése: Rövid idõtartamú kikapcsolás: 10 A fûtési üzem rövid idejû megszakításakor az átmeneti idõre elegendõ az üzemi kapcsolót "0" helyzetbe állítani A fûtési periódus után teljes üzemen kívül helyezés: - Az elektromos üzemi- és fõkapcsolót kapcsolja ki, feszültségmentesítse a készüléket - A készülék elõtti gázelzáró csapot zárja el. - Fagyveszélyes idõszakban hosszabb ideig tartó üzemszünetben (pl. szabadság miatti távollét) a gázkazánt (ill. a fûtési rendszert) szakszerûen teljesen le kell üríteni (ha az nem fagyálló folyadékkal lett feltöltve). Ellenõrizze, hogy a leürítõ csap a leürítésnél szennyezõdéssel nem tömõdött-e el. A kazánban a leürítõ csap a berendezés feltöltéséig nyitva marad. Ha Ön a kazánt nem ürítette le teljesen, és ezért az szétfagy, akkor sajnos erre a hibára garanciát nyújtani nem tudunk. Figyelem: a kazán vízkörébe (elõremenõ-, visszatérõ vezeték) beépített (ha beépítették azokat) gömbcsapok egyidejû elzárása nem megengedett, mert ebben az esetben a készülék a tágulási tartályról leválasztódik. 10. KARBANTARTÁS A kazán évenkénti kötelezõ felülvizsgálatát és karbantartását a 7. szakaszban (Üzembehelyezés) leírtak szerint végezze el. Ennek tényét jelen útmutatóhoz mellékelt karbantartási szelvényen igazolja. 11. KIVONAT AZ "ÉRINTÉSVÉDELMI RENDSZABÁLY"-BÓL: A villamos berendezések (hálózat és készülék) bármilyen javítását, átalakítását vagy bõvítését csak szakemberrel végeztesse. A hozzá nem értõ, a jelentéktelennek látszó hibával is mind magát, mind a készülék használóját (pl. a vezetékek felcserélésével) súlyos veszélynek teszi ki. Toldott vagy hosszabbított (repülõ) vezetéket ne használjon! Bármilyen villamos készüléket, valamint radiátort, vízvezetéki, fûtési vagy bármilyen csõvezetéket ne érintsen egyszerre! Biztosító kiolvadás vagy automatika (kis megszakító) leoldás zárlat után szokott elõfordulni. Ilyenkor elõször a leválasztó kapcsolót kapcsolja ki, és csak azután cserélje ki a biztosítót, vagy kapcsolja vissza az automatát. A készüléket csak a hiba kijavítása után vegye ismét használatba. Biztosítónak csak eredeti és megfelelõ áramerõsségû, gyári új betétet alkalmazzon! Átkötött, javított biztosítódugó balesetet okozhat. Nedves kézzel ne nyúljon kapcsolóhoz! Villamos készülék minden hibáját szakemberrel, szakszerûen azonnal javítassa ki és csak hibátlan készülékkel dolgozzon. Ha valakit áramütés érne, elsõ azonnali feladat a feszültségmentesítés, a leválasztó kapcsolót kikapcsolni, vagy a biztosítékot kiszedni. Ha valaki áramütés miatt eszméletlen, sok esetben még szakszerû, gyors beavatkozással megmenthetõ 12. TÛZVÉDELMI ELÕÍRÁSOK Csak kifogástalan mûszaki állapotban lévõ gázüzemû berendezést szabad üzemeltetni.. Esetleges gázszivárgást csõkötéseknél csak szappanos habbal vagy gázszivárgást vizsgáló spray-vel szabad ellenõrizni. Gázszivárgás észlelésekor a gázfõcsapot azonnal el kell zárni és a szakembernek a gázszivárgást meg kell szüntetni. A csõkötéseknél használt tömítõanyag csak benzinben nem oldódó anyag lehet. A kazán és annak környezetében lévõ éghetõ anyagok között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghetõ anyag felületén mért hõmérséklet a legmagasabb hõterheléssel üzemelõ készülék mellett se haladja meg a 60 o C-ot. A kazán helyiségében tûz-és robbanásveszélyes anyag nem tárolható! Gázüzemû berendezéseket tûzvédelmi szabályokat nem ismerõ, vagy cselekvõképességében korlátozott személy nem üzemeltetheti. A fentiekben nem részletezett, de kötelezõen elõírt tûzvédelmi elõírások a 3/1980.(VII.30.) M.sz. rendelet, a Belügyminiszter 4/1980.(XI.25.) BM.sz. rendelettel kiadott Országos Tûzvédelmi Szabályzat szerint. Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

12 13. JÓTÁLLÁS Az Ön jótállási igényének érvényesítése a jelen füzetben mellékelt jótállási jegy alapján történik. A jótállási jegy a vásárlást igazoló számlával együtt érvényes, ezért kérjük, hogy azt saját érdekében gondosan õrizze meg. (A számlának tartalmaznia kell a készülék megnevezését, árát, a vásárlás napját és az eladó cég pontos megnevezését.) Esetleges készülék meghibásodás esetén, ha a hiba jellegével, természetével kapcsolatban vita keletkezik, úgy a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség szakvéleményét kérjük 3 munkanapon belül. További vita esetén az illetékes bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. A jótállási jegyen a vevõ által történt bármilyen szabálytalan javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után. Jótállási, javítási munkát kizárólag csak a jótállási jegy alapján és egy számozott javítási szelvény bevonása ellenében végezhetnek e jegy mellékletén feltüntetett, felhatalmazott és kioktatott szakszervízek/szakemberek.. Ellenõrizze, hogy a jótállási szelvények minden rovatát kitöltötték-e, a viszszaküldendõ szelvényt eltávolították-e. A gyártási eredetû meghibásodásokért az üzembe helyezéstõl számított kötelezõ két éven felül, a hõcserélõre további 3 év, de maximálisan a gyártástól számított 65 hónap jótállást vállalunk. A jótállás feltétele, hogy a készülék üzembe helyezését, valamint elõírásunk alapján kötelezõ évenkénti ellenõrzést (karbantartást) a gyártó STARKTHERM Kft által kioktatott és felhatalmazott szakemberrel elvégeztette. Az üzembe helyezés évét kivéve minden év november 30-ig kell az ellenõrzést (karbantartást) elvégeztetni. A jótállás a kazánra csak akkor érvényes, ha a szelvényeket gondosan kitöltötték, a visszaküldendõ szelvényt eltávolították a füzetbõl és visszaküldték a gyártómû címére. Az üzembe helyezés, a karbantartás és felülvizsgálat díja a tulajdonost (az üzemben tartót) terheli. Országos szervízhálózatunk címjegyzékét külön listán mellékeljük. Az alábbi esetekben nem áll módunkban jótállási kötelezettséget vállalnunk: - A készülékben a szerelésre fel nem jogosított személy által végzett munkák miatt keletkezõ károkra. - Szabálytalan, szakszerûtlen villamos bekötésbõl (pl. szoba/külsõhõmérséklet termosztát bekötésbõl) adódó károkra - A készüléket nem a STARKTHERM Kft által kioktatott és feljogosított szerelõ, szakszervíz helyezte üzembe. - A készülék éves ellenõrzését (karbantartását) nem a STARKTHERM Kft által kioktatott és feljogosított szerelõvel, szakszervízzel végeztették el. - A hiba a készülék szakszerûtlen beüzemelésébõl keletkezik. - A készüléket nem állították vízszintes helyzetbe. - Nem a készülékhez mellékelt szerelési útmutatóban leírt gáznyomás-intervallumban történõ üzemeltetés okozta károkra. - A szolgáltatott, felhasznált gáz tulajdonságai nem felelnek meg a vonatkozó szabványokban leírt jellemzõknek (szennyezettség, tüzeléstechnikai jellemzõk, csatlakozási nyomások, stb.), vagy a készüléket nem a szerelési útmutatóban felsorolt gázminõséggel (pl. biogázzal) üzemeltették - A rendszeres takarítás elmaradása miatti károk. (A készülék telepítési helyén magas portartalom) - Ha a meleg kazánt hideg vízzel töltik újra. - Ha az üzemen kívüli kazánt fagyveszélyes idõben nem ürítik le, vagy nem a gyártó által engedélyezett fagyálló folyadékkal töltötték fel, és az szétfagy - A készüléket agresszív vegyi környezetbe telepítették. Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató 11

13 12.1A ThermoCelsius ÖV GÁZKAZÁNOK BEÉPÍTÉSI MÉRETEI Thermo- Celsius A B C D E F G coll H I J K coll L M N P öntvény / / / / / / / / / / Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

14 Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató 13

15 14 Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

16 12.2A ThermoCelsius ÖV GÁZKAZÁNOK BEÉPÍTÉSI MÉRETEI Thermo- Celsius A B C D E F G coll H I J K coll L M N P R öntvény / / / Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató 15

17 16 Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató

18 Szerelési, üzembehelyezési és karbantartási útmutató 17

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KEZELÉSI ÚTMUTATÓ gázüzemű szivattyús kombinált fűtő-, tárolós vízmelegítő készülékekhez KOMFORT T 25 K, KOMFORT T 25 V KOMFORT T 25 VH, KOMFORT T 29 V FIGYELEM! Mielőtt használatba venné a készüléket

Részletesebben

ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ

ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ SZERELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÁTFOLYÓ RENDSZERŰ VÍZMELEGÍTŐ TÍPUSOK: MV-19 (G-19-01) MV-19 E (G-19-0) MV-19 Á (G-19-0) 1. átdolgozott kiadás (006. október) TISZTELT VÁSÁRLÓ! Az Ön által

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató FALI GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RenovaStar C 24 E BT RenovaStar F 24 E BT Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS. Vaillant gyårtmåny MAG HU 9/1 OZ tipus k szül khez

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS. Vaillant gyårtmåny MAG HU 9/1 OZ tipus k szül khez KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant gyårtmåny MAG HU 9/1 OZ tipus k szül khez Őrizze meg gondosan ezt a kezelési utasítást és adott esetben adja tovább a következő tulajdonosnak. Kedves våsårlønk!

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS KOMBI GÁZKAZÁN MIKROAKKUMULÁCIÓS TARTÁLLYAL Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ThemaFAST F 25 E H-MOD Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok

Részletesebben

Vaillant gyårtmåny MAG HU 17/1 XZ - C+ tipus k szül khez

Vaillant gyårtmåny MAG HU 17/1 XZ - C+ tipus k szül khez HU KEZEL SI S SZEREL SI UTASÛTÅS Vaillant gyårtmåny MAG HU 17/1 XZ - C+ tipus k szül khez MAG 19/2 XZ 458/0 C+ Gondosan őrizze meg ezt az utasítást és adott esetben adja át azt az Önt követő tulajdonosnak

Részletesebben

Vaillant gyårtmåny MAG HU 19/2 XZ - C+ tipus k szül khez

Vaillant gyårtmåny MAG HU 19/2 XZ - C+ tipus k szül khez KEZEL SI S SZEREL SI UTASÛTÅS Vaillant gyårtmåny MAG HU 19/2 XZ - C+ tipus k szül khez MAG 19/2 XZ 458/0 C+ 4228 Gondosan őrizze meg ezt az utasítást és adott esetben adja át azt az Önt követő tulajdonosnak

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató KONDENZÁCIÓS FŰTŐ GÁZKAZÁN Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Ecosy F 28 E AS Használati útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...2 2 A dokumentumok megőrzése...2 3 Biztonság...2 3.1

Részletesebben

EUROLINE fali készülék 2004.

EUROLINE fali készülék 2004. EUROLINE fali készülék 2004. Euroline ZS/ZW 18/23-1 KE kéményes fali készülékek Mûszaki adatok Készülék típusa ZS/ZW 18-1 KE ZS/ZW 23-1 KE Melegvíz elõállítás Névleges hõteljesítmény kw 6,0-20,0 7-22,6

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére

VIESMANN. Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás VITODENS 100-W. a szakember részére Szerelési és szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitodens 100-W Típus: WB1B, 9,0 35,0 kw Gázüzemű kondenzációs falikazán Földgáz- és PB-gáz-kivitel VITODENS 100-W 1/2009 Kérjük, őrizze

Részletesebben

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez

Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY CE 0694 HU RBS 24 - SERIE ENERGY - RAD - ING - MAN.INST - 1303.1 - készülékhez Kezelési útmutató RBS 24 ENERGY készülékhez Zárt égésterű, átfolyós fali gázkészülék bitermikus hőcserélővel, LCD kijelzővel IPX5 Telepítési, kezelési, összeállítási és karbantartási útmutató. CE 0694

Részletesebben

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ

Szakemberek / üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. MAG pro. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék MAG 10-0/0-3 XZ Szakemberek / üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék HU MAG 0-0/0-3 XZ Üzemeltetők számára Kezelési útmutató Tartalomjegyzék Általános információk.......................

Részletesebben

SD 20, 30, 40, 50 KLO

SD 20, 30, 40, 50 KLO ÖNTÖTTVAS TAGOS KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt. 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556 Fax: 283-0554 E-mail: sduval@saunierduval.hu

Részletesebben

HŐTERM, ahol az energia Önnek kamatozik! Gyártási szám: Gyártási év:.

HŐTERM, ahol az energia Önnek kamatozik! Gyártási szám: Gyártási év:. Kereskedelmi jel (Típus): HŐTERM CARBON (M) Típus: HŐTERM CARBON (M) Gyártási szám: Gyártási év:. Megfelelőségi tanúsítvány sz.: MT 081528 1417 Célország: Gyártja: HŐTECHNIKAI ÉS GÉPIPARI KFT. 5500 Gyomaendrőd,

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 4000 O WR11/14-2 B... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 1. Ecosy

2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 1. Ecosy 2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 1 Ecosy 2000225296-2 Ecosy Hongrie.qxd 7/05/04 14:54 Page 2 HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1-Indítás/leállítás. 2-Kijelző : Vagy a fűtőkör nyomása (bar) Vagy a fűtőkör

Részletesebben

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O 6 720 644 062-00.1O Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU*

Használati útmutató VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Használati útmutató HU VICTRIX 26 2 I *1.031272HU* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát szolgálni.

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ GÁZVÍZMELEGÍTŐK Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Opalia C 11 E Opalia C 14 E 2 Használati utasítás Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...4 2 A dokumentumok megőrzése...4

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. Gázüzemű fűtőkazánok VK 16/6-2 XE VK 47/6-2 XE

KEZELÉSI UTASÍTÁS. Gázüzemű fűtőkazánok VK 16/6-2 XE VK 47/6-2 XE KEZELÉSI UTASÍTÁS Gázüzemű fűtőkazánok VK 6/6-2 XE VK 47/6-2 XE Kérjük, hogy a készülék kezelése előtt olvassa el ezt a kezelési utasítást! A kezelési utasítást, valamint a hozzátartozó utasításokat gondosan

Részletesebben

GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 279 (2009/06) HU

GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 279 (2009/06) HU GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tárgymutató HU Tárgymutató 1 Jelmagyarázat / Biztonsági útmutató......... 3 1.1 Jelmagyarázat....................... 3 1.2 Biztonsági

Részletesebben

EOLO Star 24 3 E Használati utasítás és figyelmeztetések

EOLO Star 24 3 E Használati utasítás és figyelmeztetések EOLO Star 24 3 E HU Használati utasítás és figyelmeztetések *1.030588HU* Kedves vásárló, köszönjük, hogy ezt, a kíváló minőségű, Immergas terméket választotta, amely az Ön számára tartósan kényelmes és

Részletesebben

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KOMBI FALI GÁZKAZÁN RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KEZELÉSI -, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ, KARBANTARTÁS, ELLENİRZÉS Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

Szolárállomás AGS 5... 50

Szolárállomás AGS 5... 50 Telepítési- és karbantartási utasítás szakemberek számára Szolárállomás AGS 5... 50 7747006489.00-.SD AGS 5 AGS 5E AGS 0 AGS 0E AGS 0 AGS 50 6 70 6 85 Hu (007/05) Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120

TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120 Műszaki kézikönyv TERVEZÉSI SEGÉDLET ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R30 R30/45/65/85/100/120 1 Tartalom jegyzék: 1 Bevezető...5 1.1 Rendamax...5 1.2 A beszállító...5 1.3 A kézikönyv...5 1.4 Szervizelés...6

Részletesebben

Fontos kezelési tudnivalók

Fontos kezelési tudnivalók 1 2 3 4 6 7 8 9 Hidegvíz-csatlakozás Melegvíz-csatlakozás Gázbekötés Meleglevegő-elvezetés Keringtetett levegő visszavezetése Füstgázelvezetés Égéshez szükséges levegő beléptetése Elektronikus vezérlőegység

Részletesebben

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy

Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Kezelési utasítás Gépkönyv, és jótállási jegy Econcept 15A, 25A, 25C, 35A, 35 C Kondenzációs, elıkeveréses égıjő fali gázkazán család Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy,

Részletesebben